Blogulblog's Blog

Piitata & co.

Piitata & co.

.

.

Este vorba de verbul piitata, rudă bună cu pitääa ține cu toate sensurile sale, a plăcea, a ține la ceva, la cineva; a trebui. Folosirea verbului piitata este dificilă tocmai pentru că nu se calchiază pe modelele românești. Mai jos vedem de ce.

.

piitata73*C arkvars. kielteisissä yhteyksissä: välittää, ottaa huomioon, huolia. Hän ei piittaa ulkoasustaan. En piittaa siitä vähääkään. Mistään piittaamatta.

.

piitata ● a se interesa de, a se îngrijora de, a se neliniști de; a se preocupa; a se îngriji de; a lua în seamă ceva, a acorda atenție unui lucru; a ține la ceva, a ține să ■ (vard); bry sig om ngt; bekymra sig om ngt

piitata jstak, välittää, sekaantua asiaan ● a se îngriji de ceva; a se îngrijora; a se împlica în ceva ■ bry sig om ngt

hän ei välitä koko asiasta ● nu-i pasă de asta; nu-i pasă deloc de problemă ■ han bryr sig över huvud taget inte om saken

.

Forme negative

.

piittaamaton34*C välinpitämätön, penseä, häikäilemätön. Muista, mistään piittaamaton. Käskyistä piittaamaton.  Piittaamaton ihminen.

.

piittaamaton ● indiferent; pasiv, neinteresat, neglijent; rece; lipsit de considerație; brutal ■ (välinpitämätön) likgiltig (jstak inför ngt); (penseä) kallsinnig; (häikäilemätön) hänsynslös

hän on mistään piittaamaton ● el este complet indiferent, lipsit de considerație ■ han är helt likgiltig; (häikäilemätön) han är fullkomligt hänsynslös

hän on käskyistä piittaamaton ihminen ● el ignoră toate ordinele ■ han struntar i alla order

muista piittaamaton ihminen ● o persoană nesăbuită; un om care nu ține cont de ceilalți ■ en människa som inte bryr sig om andra; en människa som inte tar någon hänsyn till andra

,

piittaamatta [piitata infinitiv III, abesiv] ● fără să-i pese de; în ciuda, contrar ■ utan att bry sig; trots att

olla piittaamatta (ei olla moksiskaan) ● a nu-i păsa de, a nu lua în seamă; a se face că plouă ■ strunta i ngt; (ark) låtsas som om det regnar

olla piittaamatta jstak ● a nu-i păsa de ceva, a nu lua în seamă ceva; a da la drcu ceva ■ strunta i ngt, ge sjutton i ngt; (ark) ge fan i ngt, skita i ngt

olla piittaamatta jksta, jättää jku oman onnensa nojaan ● a nu-i păsa de cineva; a lăsa pe cineva [neajutorat] în voia soartei ■ lämna ngn åt sitt öde

hän ei piittaa vaatteistaan ● nu-i pasă de ținuta lui; nu-i pasă de hainele lui ■ han bryr sig inte om sin klädsel; han struntar i klädseln

hän ei piittaa ulkoasustaan ● nu-i pasă de aspectul lui; nu-i pasă cum arată ■ han bryr sig inte om hur han ser ut; han struntar (skiter) i hur han ser ut

hän jatkoi vain, toisista piittaamatta ● el a continuat, ignorându-i pe ceilalți ■ (puhek myös) han gick på i ullstrumporna

hän toimi mistään piittaamatta ● a acționat fără a ține cont de nimic ■ han agerade helt hänsynslöst; han agerade utan att ta hänsyn till någonting

hän toimi ohjeista piittaamatta ● a acționat ignorând indicațiile ■ han följde inte (struntade i) anvisningarna jne.; han lydde inte råden

en piittaa (välitä) siitä ● a trece cu vederea, a nu face caz ■ jag skall låta udda vara jämnt

en piittaa siitä vähääkään ● nu-mi pasă de asta deloc; puțin îmi pasă de asta; nu dau doi bani pe asta; o dau la dracu ■ det struntar (skiter) jag blankt i; det ger jag [blanka] i; det ger jag sjutton i; det ger jag blanka fan i; det ger jag tusan (katten, fan) i

.

piittaamattomasti vrt. piittaamaton.

ilmeisen piittaamattomasti ● cu o nesocotire evidentă ■ med uppenbar ignorering; med uppenbar obehörig

piittaamattomasti ● cu nepăsare; lipsit de interes ■ nonchalant; (innottomasti) ointresserat

.

välinpitämättömästi ● în mod nepăsător; în mod indiferent; în mod neinteresat; în mod insensibil; în mod apatic ■ likgiltigt; liknöjt

suhtautua välinpitämättömästi jhk ● a fi indiferent față de ceva ■ vara likgiltig [in]för ngt; nonchalera ngt

suhtautua välinpitämättömästi muiden kärsimyksiin ● a fi indiferent de suferința altora ■ vara likgiltig mot andras lidande

.

piittaamattomuus40 vrt. piittaamatonTäydellistä piittaamattomuutta osoittava teko.

piittaamattomuus ● indiferență, pasivitate, lipsă de interes; răceală; lipsă de considerație; brutalitate ■ (välinpitämättömyys) likgiltighet (jstak inför ngt); (penseys) kallsinnighet; (häikäilemättömyys) hänsynslöshet

piittaamattomuus ihmisten kärsimyksistä ● indiferență față de suferința oamenilor; desconsiderarea suferinței umane ■ likgiltigheten inför folks lidande

..

Sinonime

.

huolehtia 1 ● a avea grijă de; a se îngriji de; a vedea de; a se ocupa de; a se strădui, a-și da osteneala pentru ■ (pitää huolta) sköta om ngt; sörja för ngt; ta hand om ngt; ha hand om ngt; (ylät) ombesörja ngt; dra försorg om ngt; vinnlägga sig om ngt; (hoitaa) sköta (jstak ngt); se till såg sett; vårda

huolehtia perheestään ● a avea grijă de familia sa ■ dra försorg om sin familj

on huolehdittava siitä, että – ● trebuie avut grijă ca … ■ det gäller att se till att –

hän ei huolehdi ulkoasustaan ● nu-i pasă de aspectul lui ■ han vårdar inte sitt yttre

huolehtia järjestyksestä ● a se îngriji de ordine; a răspunde de ordine ■ svara för ordningen

huolehtia opinnoistaan ● a se îngriji de studiile sale ■ sköta sina studier; (ylät) vinnlägga sig om sina studier

huolehtia tehtävästä ● a se îngriji de o sarcină, o misiune, o obligație, o îndatorire ■ sköta en uppgift

hän huolehtii tarkoin terveydestään ● este preocupat, are mare grijă de sănătatea sa ■ han är mån om sin hälsa

hän huolehti hankkeen taloudesta ● a fost responsabil de finanțele proiectului ■ han hade hand om projektets ekonomi

huolehtia itsestään ● a se îngriji pe sine ■ ta vara på sig själv

huolehtia lapsista ● a avea grijp de copii ■ ta hand om barnen

huolehtia matkatavaroista ● a se îngriji de bagaje[le sale] ■ se efter bagaget; se till sitt bagage; ta hand om sitt bagage

hän huolehti kirjeen postiin ● s-a îngrijit să pună scrisorile la poștă ■ han skötte om (såg till) att brevet blev postat

.

huolehtia 2 (olla huolissaan) ● a se îngrijora de ceva, a fi îngrijorat; a se neliniști, a fi neliniștit de ceva; a se interesa, a fi interesat de ceva ■ bekymra sig (jstak för ngt t. om ngt); vara bekymrad (jstak för ngt); oroa sig (jstak för ngt); ängslas (jstak för ngt); vara ängslig (jstak för ngt)

älä huolehdi! ole huoletta!● n-ai grijă! nu-ți fă griji! nu te îngrijora! nu te neliniști! ■ var inte orolig! bekymra (oroa) dig inte!

.

huolehtivainen ● grijuliu, protector; atent, preocupat, prudent, prevăzător; diligent ■ (huolellinen) omsorgsfull; (suojelevainen) beskyddande; mån; angelägen; omtänksam

huolehtivainen suhtautuminen lapsiin ● o atitudine grijulie, protectoare față de copii ■ en beskyddande attityd gentemot barnen

pitää huolta jku ; huolehtia jku ● a purta cuiva de grijă ■ dra omsorg om ngn

liian huolehtivainen äiti ● mamă excesiv de grijulie ■ en överbeskyddande mor

.

huolehtivaisesti ● în mod protector, grijuliu ■ beskyddandet; eftertänksamt

huolehtivaisuus ● minuțiozitate; exactitate; temeinicie ■ (huolellisuus) omsorgsfullhet; omtänksanhet

liiallinen huolehtivaisuus haittaa lapsen kehitystä ● o atitudine exagerat de grijulie, de protectoare față de copil poate dăuna dezvoltării copilului ■ överbeskydd är till skada för ett barns utveckling

.

huolekas ● îngrijorat; preocupat; neliniștit ■ 1 (huolestunut) bekymrad; orolig 2 ks. huolellinen

.

huolellinen ● grijuliu; îngrijorat; preocupat; neliniștit; precaut; scrupulos, conștiincios, meticulos; punctual, precis; exact; dichisit, îngrijit; ordonat; harnic ■ omsorgsfull; (tunnollinen) samvetsgrann; (säntillinen) punktlig, precis; (tarkka) noggrann (jnk suhteen med ngt); (siisti) prydlig; sorgfällig; (kunnollinen) ordentlig; skötsam (vain henk)

huolellinen harkinta ● [după o] matură chibzuință ■ noggrant (moget) övervägande

huolellinen ja velvollisuudentuntoinen ● grijuliu și leal, credincios; dedicat, conștiincios ■ skötsam och plikttrogen

huolellinen käsiala ● un scris cu grijă; un scris îngrijit ■ en prydlig handstil

tehdä huolellista työtä ● a lucra cu sârguință, sârguincios; a lucra cu grijă, cu atenție ■ göra ett omsorgsfullt (noggrant) arbete

.

huolellisesti ● cu grijă; în mod grijuliu, preocupat ■ noggrant; med omsorg; omtänksam, bekymrad

.

huolellisuus ● grijă; preocupare; neliniștite; precauțiw; scrupulozitate, conștiinciozitate, meticulozitate; punctualitate, precizie; exactitate; dichiseală, îngrijire; ordonare; hărnicie ■ omsorgsfullhet; (tunnollisuus) samvetsgrannhet; (säntillisyys) punktlighet, precision; (siisteys) prydlighet; (tarkkuus) noggrannhet; sorgfällighet; (kunnollisuus) ordentlighet; skötsamhet (vain henk); omsorgsfullhet

huolellisuus ja tarkkaavaisuus (Suom koul aik) ● sârguință și atenție ■ flit och uppmärksamhet

.

huolenaihe ● grijă, îngrijorare, neliniște, zbucium; problemă ■ bekymmer

huolenpito, huolehdinta ● îngrijire; grijă; supraveghere ■ omsorg (jstak om ngt); (hoito) skötsel; vård; försorg; omvårdnad; tillsyn; omtanke

huolestua, välittää ● a-și face griji, a se ingrijora, a se preocupa, a se neliniști; a-i păsa ■ bry sig; bli bekymrad (jstak för t. över ngt), bli ängslig, bli orolig (jstak för t. över ngt)

olla huolestunut jnk takia ● a fi îngrijorat pentru cineva/ceva ■ vara bekymrad (ängslig, orolig) för (över) ngt

huolestunut ilme ● [cu] un aer îngrijorat; o mină, o figură îngrijorată ■ en bekymrad min

.

huolestuneisuus ● grijă, îngrijorare, neliniște, zbucium ■ oro; bekymmer; ängslighet, ängslan

tuntea syvää huolestuneisuutta jstak ● a simți îngrijorare profundă, preocupare puternică pentru ceva ■ känna stark oro för ngt

.

huolestunut ● îngrijorat de ceva; preocupat; neliniștit ■ bekymrad (jstak för t. över ngt); orolig (jstak för ngt); ängslig (jstak för ngt)

.

huolestus ● grijă, îngrijorare, neliniște, zbucium ■ oro; bekymmer; ängslan

huolestusta herättävä ● neliniștitor, alarmant ■ oroväckande

.

huolestuttaa, huolettaa ● a îngrijora; a neliniști; a alarma ■ bekymra; göra ngn bekymrad; inge oro (jkta hos ngn); oroa; vålla bekymmer

huolestuttava ● îngrijorător ■ bekymmersam

se huolestuttaa minua ● asta mă îngrijorează, sunt îngrijorat pentru asta ■ jag är orolig (bekymrad) för det

.

huolestuttava ● neliniștitor, alarmant ■ oroande; alarmerande

.

huoleti ● liniștit; fără grijă; fără nicio problemă; fără îndoială ■ (rauhallisesti) lugnt; (ilman muuta) utan vidare

ole huoleti! ● fii fără grijă! ■ oroa dig inte! ta det lugnt!

ole huoleti, asia järjestyy ● n-ai grijă, problema se aranjează ■ ta det lugnt (oroa dig inte), det ordnar sig

loppuosan olisi huoleti voinut jättää pois ● ar fi putut renunța la final, fără nicio problemă ■ slutet hade saklöst kunnat utgå

voit huoleti mennä sinne ● poți merge liniștit acolo, fără nicio grijă ■ du kan lugnt (utan vidare) gå dit

.

huoleton 1 ● lipsit de griji ■ bekymmerslös; bekymmer[s]fri; obekymrad; (suruton) sorglös

huoleton toimeentulo ● trai fara griji; [mijloace de] subzistență lipsită de griji ■ en bekymmersfri utkomst

.

huoleton 2 ● neglijent, indolent; neîngrijit, șleampăt; nonșalant; fără griji ■ (leväperäinen) vårdslös; (huolimaton) slarvig; nonchalant; (harv) legär

hän on huoleton raha-asioissa ● este risipitor cu banii ■ han är vårdslös med pengar

huoleton tulen käsittely ● umblatul neatent cu focul; manipularea neatentă a focului ■ vårdslöshet med eld

.

huoletta ● fără grijă ■ utan bekymmer

ole aivan huoletta! ● fii absolut fără nicio grijă! ■ ta det alldeles lugnt!

voit huoletta jättää sen hoitooni ● poți, fără grijă, să lași treaba pe seama mea ■ du kan lugnt överlåta det åt mig

.

huolettomasti ● în mod neglijent, indolent; în mod neîngrijit, șleampăt; cu nonșalanță; fără nicio grijă ■ 1 bekymmerslöst; bekymmer[s]fritt; obekymrat; (suruttomasti) sorglöst 2 (leväperäisesti) vårdslöst; (huolimattomasti) slarvigt; nonchalant; (harv) legärt

huolettomuus ● neglijență, indolență; neîngrijire; nonșalanță; lipsa grijilor ■ 1 bekymmerslöshet; (suruttomuus) sorglöshet 2 (leväperäisyys) vårdslöshet; (huolimattomuus) slarv; nonchalans

.

huoli 1 ● grijă; neliniște; neastâmpăr; frământare; îngrijorare, teamă; griji ■ (levoton ajatus) bekymmer (jstak för ngt); oro (jstak för ngt)

huolet painavat ● grijile apasă ■ bekymren tynger

siitä on pelkkää huolta ● asta provoacă doar griji, îngrijorare ■ det är bara till bekymmer

aiheuttaa huolta jklle ● a provoca îngrijorare cuiva, de ceva ■ vålla ngn bekymmer; vålla bekymmer för ngn

antaa aihetta huoleen ● oferă motive de îngrijorare, dă motive de grijă ■ ge anledning till oro; ge anledning till bekymmer; inge farhågor

olla huolissaan jstak ● a fi îngrijorat de ceva, a fi preocupat de ceva ■ vara orolig för ngt

älä ota turhia huolia ● să nu vă faceți griji inutile ■ bekymra (oroa, gruva) dig inte i onödan

ei syytä huoleen! ● fara grijă! ■ det är ingenting att oroa sig för! ta det lugnt!

.

huoli 2 (huolenpito) ● grijă, îngrijire; preocupare ■ omsorg; omtanke

pitää huolta jstak ● a îngriji pe cineva; a-i purta cuiva de grijă; a fi preocupat de ceva; a se ocupa cu, a îndeplini, a executa ■ sköta om ngt; sörja för ngt; ha omsorg om ngt; dra omsorg om ngt; (ylät) ombesörja ngt

hän pitää huolta (huolen) kiinteistöstä ● are grijă de clădire ■ han sköter om (ser efter, tar hand om) fastigheten

pidä huoli siitä että … ● ai grijă să … ■ se till att …

pidä huoli siitä, että se järjestyy! ● ai grijă să funcționeze ■ se till att det ordnar sig!

pitää huolta jstak ● a avea grijă de ceva ■ ta hand om ngt

pitäkää te vain huoli (huolta) omista asioistanne! ● vedeți-vă de treburile voastre! ■ sköt ni er själva bara!

asiaan on pantava erityistä huolta ● problemei ar trebui să i se acorde o atenție specială ■ frågan skall ägnas särskild omsorg

saunan lämmitys oli isän huolena ● încălzirea saunei era treaba tatălui ■ det var fars uppgift att elda bastun

jätä se minun huolekseni ● lasă pe seama mea ■ överlämna det åt mig; överlåt det åt mig

ottaa jtak huolekseen ● a se angajează să aibă grijă de ceva; a-și asuma responsabilitatea de a se îngriji de ceva ■ ta sig an ngt; ta ngt på sitt ansvar; åta sig att sköta ngt

hoitaa työnsä huolella ● a-și face treaba cu grijă ■ sköta sitt arbete med omsorg

tehdä jtak huolellisesti ● a face ceva cu atenție, cu grijă ■ göra ngt med omsorg

.

huolia 1● a aproba; a accepta; a vrea să; a se îngriji de ■ (hyväksyä) godkänna; (kelpuuttaa) acceptera; (haluta) vilja ha

häntä ei huolittu joukkoon ● n-a fost primit în echipă ■ han fick inte vara med de andra

kuka huolii omenan? ● cine vrea mărul; cine vrea un măr ■ vem vill ha ett äpple?

huolitko ne kaikki? ● ai avut grijă de toate? ≈ ai luat totul? ■ vill du ha alla? tar du alla?

sinusta en huoli, vaikken muita saisi! ● nu te vreau, chit că nu aș primi pe nimeni altcineva! ■ dig vill jag inte ha, även om jag inte skulle få någon annan!

en huoli sitä ● nu mă interesează ■ jag vill inte ha den; jag bryr mig inte om den

älä huoli! ● n-ai grijă! ■ strunt i det!

.

huolia 2 (välittää) ● a lua în seamă ceva, a acorda atenție unui lucru; a se interesa de ceva, a lua în considerare ■ bry sig om; visa omtanke om; interessera sig för

vähät minä siitä huolin! ● de asta nu-mi pasă! nu-mi pasă de asta deloc! puțin îmi pasă de asta; nu dau doi bani pe asta! o dau la dracu! ■ det bryr jag mig inte ett dyft om! det struntar jag i! (alat) det ger jag [blanka] fan i! det skiter jag i!

hän ei huolinut kielloista ● nu i-a păsat de interdicție ■ han brydde sig inte om (struntade i) förbuden

.

huolia 3 (kans pitää tarpeellisena – a considera necesar)

hän ei huolinut edes vastata ● nu a considerat necesar, nu s-a obosit nici măcar să răspundă ■ han brydde sig inte ens om att svara

ei huolita riidellä ● nu vreau să ne certăm ■ nu skall vi inte bråka

siitä ei sitten huoli kertoa muille ● nu trebuie să le spui altora acest lucru ■ det här får du inte tala om för andra; det här kan du väl låta bli att tala om för andra

.

huolimaton ● neglijent, dezordonat; neîngrijit, ponosit; nepăsător; indolent; neatent; imprudent ■ slarvig (jssak med ngt); slamsig; nonchalant (jnk suhteen med ngt); (varomaton) ovarsam; (leväperäinen) vårdslös (jnk suhteen med ngt); (puhek) hafsig; nonchig

huolimaton ulkoasu ● aspect neîngrijit ■ ett ovårdat utseende

huolimaton tulen käsittely ● umblat neatent cu focul ■ vårdslöshet med eld

.

huolimatta ● fără să-i pese de; în ciuda ■ utan att bry sig; trots att VEZI ȘI MAI JOS la sinonime negative!

.

huolimattomasti ● în mod neglijent, dezordonat; în mod neîngrijit; în mod nepăsător; în mod imprudent ■ slarvigt; nonchalant; (varomattomasti) vårdslöst; ovarsamt; (puhek) hafsigt; nonchigt

tehdä työnsä huolimattomasti ● a-și face neglijent treaba; a munci neatent ■ slarva [i väg] med sitt arbete

.

huolimattomuus ● neglijență, neîngrijire, desordine, delăsare; indolență ■ slarvighet, slarv; slamsighet; hafsighet; nonchalans; (varomattomuus, leväperäisyys) vårdslöshet; ovarsamhet; (puhek) hafsighet, hafs; nonchighet

huolimattomuusvirhe ● greșeală din neglijență ■ slarvfel

huolissaan: olla huolissaan ● a fi preocupat; a se preocupa de; a se îngrijora de; a se neliniști; a se interesa de; a fi îngrijorat, neliniștit, preocupat; ■ vara bekymrad, bekymra sig (jstak för ngt); vara ängslig (jstak för ngt); ängsla sig (jstak för ngt); ängslas (jstak för ngt); vara orolig (jstak för ngt); oroa sig (jstak för ngt)

.

huolinta ● transporturi de mărfuri; tranzit; expedieri ■ (liik) spedition

huolintaliike ● firmă de transporturi de mărfuri; firmă de tranzit, de expedieri ■ (liik) speditionsfirma

huolita ● a efectua expedieri de marfă ■ bedriva speditionsverksamhet

.

huolitella ● a aranja, a pune în ordine; a se îngriji de ceva; a se ferchezui, a se îmbrăca bine, elegant; a întreține, a îngriji, a cultiva; a finisa, a retușa; a definitiva; a surfila; ■ ordna till; vårda sig om ngt; (siistiä) snygga till; ansa; (viimeistellä) lägga sista handen vid ngt; finputsa; (käs) avsluta; (luotella) kasta över; (viimeistellä) finslipa; lägga sista handen vid ngt

huolitella kampaustaan ● a avea grijă de coafură ■ ordna till frisyren

huoliteltu ● dichisit, îngrijit; bine întreținut ■ vårdad; prydlig; välvårdad

huoliteltu pukeutuminen ● îmbrăcăminte îngrijită ■ vårdad klädsel

puhua huoliteltua kieltä ● a vorbi, a folisi o limbă elevată, îngrijită ■ tala ett vårdat språk

huoliteltu käsiala ● un scris îngrijit ■ en prydlig handstil

.

huolitsija ● transportor; expeditor ■ speditör

huolittelu ● întreținere, mânuire; îngrijire; curățire cu frijă, retuș ■ finputsning; ans

huollattaa ● a pune să facă întreținerea ■ —

.

huoltaa 1 ● a întreține; a hrăni; a se îngriji de; a înzestra cu, a aproviziona, a prevedea cu ■ (hoivata, elättää) försörja

hänellä on monta lasta huollettavana ● are mulți copii de hrănit ■ hon har många barn att försörja

.

huoltaa 2 (ylät toimittaa) ● a se ocupa cu, a îndeplini, a executa ■ ombesörja

huoltaa lapset kouluun ● a avea grijă de copii să meargă la școală ■ se till att barnen kommer i väg till skolan

.

huoltaa 3 (huolehtia kunnosta) ● a îngriji, a se îngriji; a întreține; a alimenta; a păstra în stare bună: a duce la service; a repara ■ (hoitaa) sköta om; sköta; vårda; (pitää huolta) ta hand om ngt; (pitää kunnossa) underhålla; (auton tms. huoltamisesta) utföra service (jtak ngt); (puhek) (esim. autosta) serva (jtak ngt) ; (jättää huoltoon) lämna in på service

.

huoltaa vaatteita ● a întreține hainele, a avea grijă de ele ■ sköta (vårda) kläder

viedä auto huollettavaksi ● a duce mașina la service ■ lämna in en bil på service

minun täytyy viedä auto huollettavaksi ● trebuie să duc mațina la service ■ jag måste lämna in bilen på service; jag måste få bilen servad

.

huoltaja ● întreținător, persoană care are grijă de ceva, de cineva; părinte, tutore, custode până la vârsta majoratului ■ (elättäjä) försörjare; vårdnadshavare; (vars koul, oppilaan) målsman

hän on viiden lapsen huoltaja ● are cinci copii de îngrijit, de întreținut ■ han har fem barn att försörja

perheen huoltaja ● întreținătorul unei familii; tată de famile; cap de familie ■ familjeförsörjare

urheilujoukkueen huoltaja ● împuternicitul cu materialele într-o echipă sportivă ■ materialförvaltaren i ett idrottslag

.

huoltajuus ● custodie ■ förvar; vårdnad          ► custody

myöntää lasten huoltajuus äidille ● a încredința mamei custodia copiilor ■    ► grant t. award custody of the children to the mother

riidellä lapsen huoltajuudesta ● a se lupta pentru custodia copilului ■ strid om vårdnad om barnet                                      ► battle over custody of the child                   ► Fr. (lapsen) garde

huoltajuuskiista, huoltajuusriita ●  litigiu de custodie ■ vårdnadstvist, förvaringsstvist; vårdnadsslag   ► custody battle

.

synonyymi: perustaa (puhek välittää, piitata) ● a-i păsa de; a se baza pe ■ bry sig

hän ei perusta rahasta ● nu-i pasă de bani ■ han bryr sig inte om pengar; han struntar i pengar

hänen puheistaan ei kannata perustaa ● pe spusele sale nu te poți baza ■ vad han säger är ingenting att bry sig om (att ta fasta på)

.

välittää53*C

1. olla t. toimia välineenä t. tekijänä, jonka kautta, avulla, jota pitkin jk siirtyy, toimitetaan jstak jhk; olla yhdyssiteenä, yhdyselimenä. Ilman välittämät ääniaallot. Välittää uutinen eteenpäin.

Erik.

a) toimia välikätenä, -portaana. Välittää kiinteistöjä, asuntoja, työpaikkoja. Pankin välittämä osakekauppa.

b) Välittävä väliasteena oleva, väli-, siirtymä-. Välittävä muoto, tyyli, kehitysaste.

2. toimia välimiehenä, sovittelijana riidassa tms., sovitella, sovittaa. YK yritti välittää maiden keskisessä selkkauksessa.

3. ilmaisemassa suhtautumista ihmisiin t. asioihin.

a) vars. kielteisissä yhteyksissä: ottaa huomioon jtak, kiinnittää huomiota jhk, tuntea kiinnostusta jhk, „piitata” jstakEi pienistä virheistä kannata välittää. Älä välitähänestä, hän on aina tuollainen. Kielloista välittämättä. Välittää vähät jstak. Siitä minä viis välitän!

b) pitää jkta t. jtak tärkeänä, merkitsevänä, läheisenä tmsVälitti ystävistään aidosti. Välitätkö minusta ollenkaan [= pidätkö minusta ollenkaan, merkitsenkö sinulle mitään]?

c) kielteisissä yhteyksissä: pitää tarpeellisena; viitsiä, haluta, tahtoa. Ei välittänyt korjata kattoa poudalla. En nyt välitä lähteä.

.

 

välittää 1 ● a media, a mijloci, a duce tratative, a negocia; a transmite (un mesaj); a transmite; a transporta, a duce dincolo; a muta, a transfera ■ (toimia välineenä) förmedla; (tekn) transmittera; (siirtää) överföra

ilma välittää ääniaaltoja ● undele sonore se propagă în aer ■ ljudvågor fortplantar sig i luft

välittää eteenpäin ● a da mai departe ■ vidarebefordra

.

välittää 2 ● a fi intermediar; a acționa ca intermediar ■ (toimia välikätenä) förmedla

voitko välittää hänelle sellaisen viestin? ● poți să-i spui? poți să-i tranmiți mesaju? ■ kan du säga det till honom? kan du ge honom det beskedet?

välittää uutisia ● a transmite știrile ■ förmedla nyheter

välittää uutinen eteenpäin ● a tranmite [mai departe] știrea ■ förmedla en nyhet

välittää tieto ● a transmite un mesaj; a lasă o ofertă să meargă mai departe ■ förmedla ett besked; låta ett bud gå vidare

välittää puhelu ● a transfera, a cupla, convorbirea; a da legătura ■ koppla ett samtal

firmamme välittää kiinteistöjä ● firma noastră se ocupă de negocieri imobiliare, de samsarlâc ■ vår firma förmedlar fastigheter

välittää kiinteistöjä ● a fi agent imbiliar, samsar, misit; a negocia imobile ■ förmedla fastigheter; vara fastighetsmäklare

välittää työpaikkoja ● a media locuri de muncă ■ förmedla arbetsplatser

osakekauppa oli pankin välittämä ● tranzacția de acțiuni se intermediază de către bancă ■ aktieköpet förmedlades av en bank

.

välittää 3 (väliasteena oleva – starea de fază intermendiară)

välittävä ● provizoriu; intermediar; de tranziție ■ interimistisk; (väli-) mellan-; interims-; (siirtymä-) övergångs

.

välittää 4 ● a funcționa ca arbitru, mijlocitor, împăciuitor, mediator, conciliator, intermediar; a media, a mijloci; a împăca, a concilia ■ (toimia välimiehenä) (sovitella) medla; mäkla; förlika

välittää riidassa ● a media o ceartă; a fi conciliator într-o dispută ■ medla i en tvist; vara medlare i en tvist

.

välittää 5 ● a-i păsa: a-l privi; a se interesa; a lua în seamă ■ (vars kielteisissä yhteyksissä – în special în propoziții negative)

en välitä yhtään [siitä] ● nu-mi pasă; puțin îmi pasă; mă doare-n cur ■ det rör mig inte i ryggen

siitä en välitä! ● de asta nu-mi pasă! ■ det struntar jag i!

siitä en välitä hiukkastakaan ● nu-mi pasă nici un firișor ■ det bryr jag mig inte ett dugg (dyft) om

ei tarvitse välittää siitä ● nu trebuie să-ți faci griji pentru asta ■ det behöver man inte bry sig om; det kan man strunta i; det kan man ignorera

en välitä ● nu mă privește ■ det bekommer mig inte

en välitä siitä [paskaakaan penniäkään, pätkääkään, tippaakaan, vähääkään, yhtään] ● nu-mi pasă de sta nici un pic ■ det bryr jag mig inte ett skit om

en välitä hänestä, olkoon vaikka miljonääri ● nu-mi pasă, chiar dacă e milionar ■ jag struntar i honom om han så är miljonär

älä välitä! ● nu lua în seamă! ■ åsidosätta! strunt i det! strunta i det! oroa dig inte!

älä välitä siitä! ● nu lua în seamă! nu băga în seamă! nu te preocupa! ■ bry dig inte om det! strunta i det! (ark) skit i det!

älä välitä, sattuuhan sitä ● nu-ți fă griji, se mai întâmplă ■ ta det inte så hårt, sådant händer

älä välitä ihmisten puheista (jouruista) ● să nu-ți pese de ce zic oamenii, de ce zice lumea ■ bry dig inte om vad folk pratar (säger)

älä välitä hän vain leikkii ● nu lua în seamă, doar glumește ■ bry dig inte, hen bara skämt

älä välitä toisten mielipiteistä ● nu lua în seamă părerile altora ■ fråga inte efter vad andra tycker

älä välitä toisten ihmisten asioista ● nu te preocupa de treburile altora ■ bryr sig inte om andras saker

älä minusta välitä, älä anna minun häiritä! ● nu te deranja! nu te ocupa de mine! nu te îngriji de mine! [mă descurc singur] ■ genera dig inte för mig! bryr mig inte om mig!

kiitos, en välitä ● mulțumesc, nu vreau ■ nej tack, jag vill inte

en isommin välitä makeisista ● nu țin atât de mult la dulciuri ■ jag bryr mig inte så värst om sötsaker

en erikoisemmin välitä siitä ● nu țin mult la asta ■ jag är inte så angelägen om det

.

välittää 5 a ● a-i păsa; a considera, a lua în considerație; a acorda atenție; a lua în seamă; a lua notă ■ (piitata, ottaa huomioon) bry sig om ngt; (kiinnittää huomio) fästa sig vid ngt; fästa avseende vid ngt; ta notis om ngt; uppmärksamma ngt, ägna ngt uppmärksamhet

hän ei välitä kiitoksista ● este indiferent la laude, nu-i pasă de laude ■ han är likgiltig för beröm

olla välittämättä jstak ● a nu-i păsa de ceva, a nu lua în seamă; a ignora ■ strunta i ngt; inte bry sig om ngt; nonchalera ngt; ignorera ngt

välittämättä siitä, että … ● în ciuda faptului că … ■ utan hänsyn till att

hän ei välittänyt varoituksista ● nu i-a păsat de avertisment ■ han brydde sig inte om (struntade i) varningarna; han ignorerade varningarna; han tog inte varningarna ad notam

hän tuli kiellosta välittämättä ● a venit, în ciuda interdicției ■ han kom trots förbudet; han kom utan att bry sig om förbudet; han struntade i förbudet och kom ändå

ei siitä kannata välittää ● nu trebuie să iei în seamă asta ■ det är ingenting att bry sig om (ta notis om, fästa sig vid)

välittää vähät jstak ● a nu-i păsa de ceva, a nu lua în seamă; a ignora; a nu da doi bani pe asta ■ strunta [blankt] i ngt; (puhek) ge sjutton i ngt; (ark) skita i ngt; ge fan i ngt

siitä minä viis välitän ● nu-mi pasă de asta deloc; puțin îmi pasă de asta; nu dau doi bani pe asta; o dau la dracu ■ det struntar jag [blankt] i; (puhek) det ger jag blanka sjutton i; (ark) det skiter jag i; det ger jag fan i

.

välittää 5 b ● a considera necesar să facă ceva; a se sinchisi; a se osteni, a-și lua osteneala; a fi în stare; a fi dispus să facă ceva; a avea de gând, a intenționa ■ (pitää tarpeellisena, viitsiä) bry sig om ngt; (viitsiä) idas (tehdä jtak göra ngt); gitta (tehdä jtak göra ngt); (haluta, tahtoa) vilja (tehdä jtak göra ngt)

hän ei välittänyt mennä sinne ● n-a fost dispus să se ducă acolo ■ han brydde sig inte om att gå dit; han gitte (iddes) inte gå dit

en välittänyt korjata kattoa ● nu m-am ostenit să repar acoperișul ■ jag brydde mig inte om att laga taket; jag iddes (gitte) inte laga taket

.

välittää 5 c (tuntea kiinnostusta – a simți interes; a lua în seamă ceva sau pe cineva; a nu rămâne indiferent)

välitätkö minusta yhtään? välitätkö minusta ollenkaan? ● îți [mai] pasă vreun pic de mine? ■ bryr du dig alls om mig? tycker du alls om mig?

.

Sinonime negative

.

huolimatta ● fără grijă; fără să-i pese; în ciuda; contrar; deși; indiferent de ■ (ruotsissa prep) trots; (prep ja postp) oaktat; oavsett; utan att bry sig; trots att

hän matkusti kiellosta huolimatta ● a călătorit în ciuda interdicției ■ han reste trots att det var förbjudet

hän tuli pois eristäytymisestä kiellosta huolimatta ● a ieșit din izolare în ciuda interdicției ■ hen kom ut ur isolering trots förbudet

päätös tulee voimaan valituksista huolimatta ● decizia intră în vigoare în ciuda contestațiilor ■ beslutet träder i kraft trots överklaganden

huolimatta seurauksista ● indiferent de urmări ■ trots konsekvenserna

huolimatta siitä että … ● în ciuda faptului că … ■ trots att …

siitä huolimatta ● cu toate acestea; n ciuda acesteia ■ trots det; det oaktat

jstak huolimatta ● în ciuda a ceva ■ trots ngt

kaikesta huolimatta ● cu toate acestea; până la urmă ■ trots allt

huolimatta siitä, tuleeko hän vai ei ● indiferent de faptul că el vine dau nu ■ oavsett om han kommer eller inte

.

välittämättä ● fără să-i pese de ■ utan att bry sig; trots att

muista välittämättä, häikäilemättä ● nepăsător, fără a ține cont ■ hänsynslöst, utan hänsyn

seurauksista, toisista välittämättä ● sincer, ignorând consecințele ■ frankt, helt frankt; uhallakin ● în ciuda ■ på trots

olla välittämättä jstak, asettua jnk yläpuolelle ● a se ține departe, în afara de ceva ■ sätta sig över ngt

olla välittämättä jstak, jättää huomioon ottamatta, a privi printre degete; jtk uhmaten ● a ignora; a nu-i păsa; a nu observa; înfruntând ceva ■ strunta i ngt; inte bry sig om ngt; utan hänsyn till ngt; nonchalera ngt; negligera ngt; ignorera ngt; förbise

hän tuli kiellosta välittämättä ● a venit totuși, contrar, în ciuda interdicției ■ han kom trots förbudet; han kom utan att bry sig om förbudet; han struntade i förbudet och kom ändå

kuluista välittämättä ● în ciuda cheltuielilor ■ oavsett kostnader

.

viis siitä! (ark) ● cui îi pasă! e tot una! nu contează! ■ strunt i det! (ark) skit samma!              ► who cares!; I couldn’t care less

viis veisata jstak; veisata viis jstak (ark) ● a nu-i păsa de ceva, a nu lua în seamă; a ignora ■ strunta i ngt; (ark) ge [blanka] sjutton i ngt; ge [blanka] fan i ngt; skita i ngt; (ark) skita i ngt; ge sig fan (tusan, sjutton) (i) ngt                       ► not give a damn (hoot) about sth; pooh-pooh a th.; not care a hoot; pooh-pooh tr (ark)

.

väheksytty, unohdettu; laiminlyöty ● omis, trecut cu vedrea; neglijat ■ förbisedd

.

.Introdus / lisätty 9.4.2020.

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: