Blogulblog's Blog

Cuvinte care se termină în -UUs

Cuvinte care se termină în -UUs

 .

UUs

.

În limba finlandeză, ca și în românește, din adjective se pot forma substantive. Astfel avem în românește perechi de genul frumosfrumusețe; bunbunătare; înaltînălțime; gelosgelozie. Diferența este aceea că în românește nu există terminații specifice pentru această transformare, pe când în finlandeză este mai simplu pentru că există terminații specifice adică potrivit armoniei vocaliceuus sau –yys (împreună numite –UUs). Ca și în românește, în finlandeză atât substantivul cât și adjectivul pot avea rol de subiect în propoziție, dar în finlandeză pot fi omonime, adică au aceeași formă atât pentru substantiv cât și pentru adjectiv: hullumies (subst.) tuli kaupunkiin – un nebun a venit în oraș dar mies un hullu (adj.) – omule / bărbatul este nebun.

.

Substantivele terminate în vocală, care sunt cele mai frecvente, înainte de adăugarea terminației –UUs pierd vocala finală. În cazul cuvintelor scurte cu rădăcina terminată în vocală terminația adăugată poate fi doar –Us.

.

adjectiv traducere substantiv traducere
.
ahkera harnic ahkeruus hărnicie
ahne lacom ahneus lăcomie
ankara sever ankaruus severitate
arka sensibil arkuus sensibilitate
avara vast avaruus vastitate
halpa ieftin halpuus ieftinătate
hankala dificil hankaluus dificultate
hapan acru happamuus acreală
harmaa cenușiu harmaus starea de cenușiu
hauska amuzant hauskuus amuzament
heikko slab heikkous slăbiciune
helppo ușor helppous ușurință
hoikka zvelt hoikkuus zveltețe
hullu nebun hulluus nebunie
huono rău huonous răutate
hölmö idiot hölmöys idioție
ihana minunat ihanuus minunăție
itsevarma sigur de sine itsevarmuus siguranță de sine
jatkuva continuu jatkuvuus continuitate
kallis scump kalleus scumpete
kapea îngust kapeus îngustime
kaunis frumos kauneus frumusețe
kiero fals; necinstit kierous falsitate; necinste
kiltti cuminte kilttiys cumințenie
korkea înalt korkeus înălțime
kostea umed kosteus umezeală
kova dur; sever kovuus duritate; severitate
kuiva uscat kuivuus uscăciune
kuuma fierbinte kuumuus fierbințeală
laaja larg laajuus lărgime
laiha slab laihuus slăbiciune
laiska leneș laiskuus lenevie
lihava gras lihavuus grăsime
luova creativ luovuus creativitate
nuori tânăr nuoruus tinerețe
paksu gros paksuus grosime
pitkä lung pituus lungime
ruma urât rumuus urâțenie
sujuva fluent; curgător sujuvuus fluiditate; curgere
suora sincer suoruus sinceritate
suuri mare suuruus mărime
synkkä obscur synkkyys obscuritate
tarkka precis; acurat tarkkuus precizie; acuratețe
terve sănătos terveys sănătate
tiheä dens tiheys densitate
tuore proaspăt tuoreus prospețime
tyhmä prost tyhmyys prostie
uusi nou uutuus noutate
valoisa luminos valoisuus luminozitate
vanha bătrân vanhuus bătrânețe
ylpeä mândru ylpeys mândrie

.

Substantivele terminate în consoana –s se transformă astfel în funcție de numărul de silabe; dacă terminația este –kAs ea devine –kkUUs:

.

adjectiv traducere substantiv traducere
.
antelias darnic anteliaisuus dărnicie
arvokas valoros arvokkuus valoare
ehdokas (subst., adj.) candidat ehdokkuus candidatură
halukas dornic halukkuus dorință
iäkäs vârstinic iäkkyys bătrânețe
itsekäs egoist itsekkyys egoism
lahjakas talentat lahjakkuus talent
rakas drag rakkaus dragoste
sairas bolnav sairaus boală
särmikäs poligon särmikkyys poligonal
tarmokas energic tarmokkuus energie

.

 Adjectivele terminate în –tOn primesc terminația –ttomUUs.

Vezi și pagina Cuvinte care se termină în -ton.

În românește le-ar corespunde multe adjective formate cu prefixul a- (asexuat), des-/dez- (descălecat/ dezordonat), i(n)- (irelevant, insipid) ig- (ignobil), ne- (necinstit) sau, pur și simplu, cu prepozițiile fărălipsit de, dacă n-a avut niciodată sau a avut și a pierdut/i s-a scos; dacă doar i s-a luat/scos îi corespunde în românește ex- antonimul lui in- (inclus/exclus) sau ex- antonimul lui re- (repatriat/expatriat). În finlandeză avem: onni – fericire >  onneton – nefericit; koti – casă > koditon – fără adăpost.

.

 

adjectiv traducere substantiv traducere
.
aavistamaton fără bănuială / așteptare aavistamattomuus nebănuială; neașteptare
aiheeton neîntemeiat aiheettomuus neîntemeială (!)
ajattelematon negândit ajattelemattomuus negândire (!)
alaston nud alasttomuus nuditate
arvoton lipsit de valoare arvottomuus inutilitate (aprox.)
eleetön inexpresiv eleettömyys inexpresivitate
hedelmätön infertil hedelmättömyys infertilitate
jumalaton fără niciun dumnezeu jumalattomuus impietate
lehdetön desfrunzit lehdettömyys desfrunzire
onneton nefericit onnettomuus nefericire; accident
väsymätön tenace; neobosit väsymättömyys tenacitate

.

Adjectivele terminate în –inen se transformă astfel:

.

adjectiv traducere substantiv traducere
.
aktiivinen activ aktiivisuus activitate
ammatillinen profesional ammattilaisuus profesionalism
asiallinen rezonabil, pertinent asiallisuus pertinență
barbaarinen barbar barbaarisuus barbarism
buddhalainen budist buddhalaisuus budism
ennakkoluuloinen cu prejudecăți ennakkoluuloisuus prejudecată
erikoinen particular erikoisuus particularitate
erilainen diferit erilaisuus diferență
harvinainen rar harvinaisuus raritate
hiljainen tăcut; liniștit hiljaisuus tăcere; liniște
hindulainen hindus hindulaisuus hinduism
iloinen vesel iloisuus veselie
kateellinen gelos kateellisuus gelozie
kiitollinen recunoscător kiitollisuus recunoștință
likainen murdar likaisuus murdărie
mahdollinen posibil mahdollisuus posibilitate
onnellinen fericit onneellisuus fericire
salainen secret salaisuus secretizare
surullinen trist surullisuus tristețe
syyllinen vinovat syyllisyys vinovăție
ystävällinen prietenos; amical ystävällisyys prietenie; amiciție

.

Unele substantive nu suportă nicio transformare înainte de adăugarea terminației –Us sau transformarea este minimă în funcție de necesitățile armoniei vocalice sau consonantice; multe dintre ele sunt neologisme sau sunt nume de persoane aparținând unor popoare (afgaani, albaani, kumaani, hindustaani etc.):

.

adjectiv traducere substantiv traducere
.
absurdi absurd absurdius absurditate
frigidi frigid, frigidă frigidisuus frigiditate
gravidi (subst., adj.) gravidă graviditeetti graviditate
humaani uman humaanius umanitate

.

Tot aici se poate menționa transformarea unui substantiv în alt substantiv cu sens mai larg, mai general:

.

substantiv traducere substantiv traducere
.
aateli nobil aateluus nobilime
isä tată isyys paternitate
jumala zeu jumaluus divinitate
lapsi copil lapsuus copilărie
mies bărbat miehuus bărbăție
osa parte osuus participare
poika băiat poikuus băiețime
veli frate veljeys frăție
ystävä prieten ystävyys prietenie
äiti mamă äitiys maternitate (situația de)

.

Astfel de substantive se declină la toate cazurile

(atenție la alternanța consonantică):

.

terminația -uus

terminația -yys

cazul singular plural singular plural
.
nominativ salaisuus salaisuudet ystävyys ystävyydet
partitiv salaisuutta salaisuuksia ystävyyttä ystävyyksiä
genitiv salaisuuden salaisuuksien ystävyyden ystävyyksien
inesiv salaisuudessa salaisuuksissa ystävyydessä ystävyyksissä
elativ salaisuudesta salaisuuksista ystävyydestä ystävyyksistä
ilativ salaisuuteen salaisuuksiin ystävyyteen ystävyyksiin
adesiv salaisuudella salaisuuksilla ystävyydellä ystävyyksillä
ablativ salaisuudelta salaisuuksilta ystävyydeltä ystävyyksiltä
alativ salaisuudelle salaisuuksille ystävyydelle ystävyyksille
esiv salaisuutena salaisuuksina ystävyytenä ystävyyksinä
translativ salaisuudeksi salaisuuksiksi ystävyydeksi ystävyyksiksi
abesiv salaisuudetta salaisuuksitta ystävyydettä ystävyyksittä

.

Introdus  / lisätty 30.3.2013

.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: