Blogulblog's Blog

Taita vs taitaa vs taittaa cu familiile lor

Taita vs taitaa vs taittaa cu familiile lor

taita_logo

Image published without permission. That’s generally permitted for non-profit or educational purposes.

.

Semnificațiile verbelor se intrică, în special primele două, dar și al treilea, filozofând, se leagă de cele două în idea de îndoială. Toate presupun două părți, spus–nespus, probabil–improbabil, capabil–incapabil, drept–îndoit ș.a.m.d. Sunt  rude și cu taito – îndemânare sau cu taide – artă

Pentru primele două, cu o singură consoană în ultima silabă, se aplică alternanța consonantică de tipul td.

.

taita (taiten ks. erikseen) (käytössä vain taitaa-verbin taivutusmuotoja korvaavat muodot tainnut, tainneet ja harv. taittiin, taittu) En tainnut mainita, että – -. Ovat tainneet jo lähteä. Oli taittu ryypiskellä

taita ks. taitaa

en tainnut mainita, että – ● n-am apucat să spun că … ■ jag nämnde visst inte att –

he ovat tainneet jo lähteä ● au apucat deja să plece ■ de har visst (bestämt) redan gått

oli taittu ryypiskellä ● apucaseră deja să bea ■ det hade visst druckits en del; det var visst till att ha druckit en del

.

I inf.                                          taita

II partis.                                    tainnut

pass. imperf.                              taittiin

.

taiten taitavasti; harkiten. Taiten leikatut hiukset. Valita sanansa taiten.

taiten ● ingenios; meșteșugit, cu măiestrie; cu pricepere, cu atenție; premeditat ■ (taitavasti) skickligt; mästerligt; (harkiten) väl överlagt

taiten leikatut hiukset ● tuns cu măiestrie ■ ett välklippt hår

valita sanansa taiten ● a-și alege cuvintele cu atenție, cu grijă ■ noga välja sina ord; väga sina ord på guldvåg

.

BD14538_.

taitaa 76*F (taitava ks. myös erikseen; aktiivin II partisiipin muotoina tainnut t. taitanut; tainneet t. taitaneet; vrt. taita)

 1. ilmaisemassa lauseen sisällön todennäköiseksi, luultavaksi, mahdolliseksi. Taidanpa käydä tänään saunassa. Taitaa tulla sade. Illalla taidetaan olla väsyneitä. Ei siitä taida tulla mitään. Taisit pelästyä. Taitaa olla parasta, että – -.
 2. tavallisemmin: osata, kyetä, pystyä, voida. Taitaa vieraita kieliä. Ammattinsa taitava mies. Taidatkos sen selvemmin sanoa! Sai tulla toimeen, miten parhaiten taisi. Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa SL.
 3. harv. mahtaa. Minkäpä sille taitaa.

.

taitaa ● probabil (desigur); cred că; se pare că, s-ar părea că; se poate; a fi în stare de ■ visst; jag tror

taitaa 1 (apuverbinä ilmaisemassa todennäköisyyttä)

taidanpa mennä elokuviin ● cred c-am să mă duc la cinema ■ jag tror jag skall [ta och] gå på bio

taitaa tulla sade ● cred că vine ploaie ■ det ser ut att bli regn

taitaa sataa ● se pare că o să plouă ■ det regnar visst; det ser ut att regna

hän taitaa olla kuollut ● cred că a murit; se spune că a murit ■ han är visst död; jag tror [att] han är död; (hänen kerrotaan olevan) han lär vara död

taitaa olla niin ● s-ar părea să fie așa ■ det är väl så

illalla taidamme olla väsyneitä ● cred că diseară o să fim obosiți ■ på kvällen är vi nog trötta

ei siitä taida tulla mitään ● din asta cred că nu iese nimic ■ (ei onnistu) det blir nog ingenting till; det blir nog ingenting av det; (ei toteudu) det blir nog inte av

taisit pelästyä ● se pare că te-ai speriat ■ du blev visst rädd

taitaa olla parasta, että – ● cred că cel mai bine ar fi să … ■ det är nog bäst att –

hän ei taida tehdä sitä toistamiseen ● cred că n-ar mai putea să repete asta ■ han gör nog inte om det; han lär inte göra om det

„Onko hän täällä?” – „Ei taida olla.” ● Este aici? – Nu cred. ■ „Är han här?” – „Jag tror inte det.” („Det verkar inte så.”)

.

taitaa 2 ● a putea; a fi în stare; a ști, a stăpâni, a cunoaște ■ (osata, voida) kunna (tehdä jtak göra ngt); (kyetä) förmå (tehdä jtak göra ngt); (hallita) behärska (jtak ngt)

taitaa vieraita kieliä ● știe limbi străine ■ kunna (behärska) främmande språk; tala främmande språk

ammattinsa taitava mies ● un profesionist, un om priceput în domeniu ■ en skicklig yrkesman; en yrkeskunnig man; en yrkesman som kan sin sak

taidatkos sen selvemmin sanoa? ● poți s-o spui mai clar? ■ kan det sägas tydligare?

hän sai tulla toimeen, miten parhaiten taisi ● a trebuit să se descurce cât a putut ■ han fick klara sig bäst han kunde

hän taitaa useita kieliä ● știe mai multe limbi ■ han kan (behärskar) flera språk

minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa (sananl) ● ce înveți la tinerețe, știi să faci (și) la bătrânețe; cu ce te obișnuiești din tinerețe, faci la bătrânețe ■ det skall böjas i tid det som krokigt skall bli

.

taitaa 3 ● a putea ceva; a ajuta; a avea efect ■ (mahtaa) rå för ngt; hjälpa

minkäpä sille taitaa ● n-ai ce-i face; n-ajută la nimic ■ det är ingenting att göra åt; det kan inte hjälpas

.

I inf. taitaa
akt. ind. prees., yks. 1. taidan
akt. ind. imperf., yks. 3. taisi
kond., yks. 3. taitaisi
imperat., yks. 3. taitakoon
II partis. taitanut, tainnut
pass. imperf. taidettiin

taitaa 8 (43)

PREZENT INDICATIV

taidan, taidat, taitaa, taidamme, taidatte, taitavat, taidetaan

en taida, et taida, ei taida, emme taida, ette taida, eivät taida, ei taideta

IMPERFECT INDICATIV

taisin, taisit, taisi, taisimme, taisitte, taisivat, taidettiin

en tainnut, et tainnut, ei tainnut, emme tainneet, ette tainneet, eivät tainneet, ei taidettu

PERFECT INDICATIV

olen tainnut, olet tainnut, on tainnut, olemme tainneet, olette tainneet, ovat tainneet, on taidettu

en ole tainnut, et ole tainnut, ei ole tainnut, emme ole tainneet, ette ole tainneet, eivät ole tainneet, ei ole taidettu

.

BD14538_.

taitaja10 ● care are calitatea de; care este bun la ■ som kan; expert; sakkunnig

usean kielen taitaja ● poligrot, care știe multe limbi ■ polyglott

alan taitajat ● experți în domeniu ■ experterna (de sakkunniga, expertisen) på området

meillä ei ole pitsinnypläyksen taitajaa ● nu avem nicio specialistă în făcutul dantelei cu ciocănele ■ vi har ingen som kan knyppla

.

BD14538_.

taitamaton34*C ● (adj.) neștiutor, necunoscător, neinițiat, necalificat; incult, ignorant; neîndemânatec, stângaci, lipsit de tact; incapabil, incomod; greoi; neobișnuit; nespecialist, inexpert; necorespunzător ■ (osaamaton) okunnig; (ei-taitava) oskicklig; (kömpelö) klumpig, fumlig; tafatt; valhänt; (tottumaton) ovan; (kuv) klantig; (asiantuntematon) osakkunnig

kieltä taitamaton ● neștiutor de limbă [străină] ■ en icke språkkunnig

se on kieltä taitamattomalle vaikeaa ● e dificil pentru cine nu cunoaște limba ■ det är svårt för en som inte kan språket

taitamaton neuvottelija ● un negociator lipsit de tact ■ en oskicklig förhandlare

lanka katkeili hänen taitamattomissa sormissaan ● sârma îi tăia mereu degetele sale neîndemânatice ■ tråden gick av gång på gång i hans ovana (fumliga) händer

taitamaton yritys ● o încercare stângace ■ ett klumpigt (tafatt, valhänt) försök

taitamaton aseen käsittely ● o manipulare necorespunzătoare a armei ■ oskicklig (osakkunnig) vapenhantering

.

BD14538_.

taitamattomasti ● (adv.) în mod [neștiutor, neinițiat, necalificat; incult, ignorant; neîndemânatec, stângaci, lipsit de tact; incapabil, incomod; greoi; neobișnuit; nespecialist, inexpert; necorespunzător] ■ (osaamattomasti) okunnigt; (ei-taitavasti) oskickligt; (kömpelösti) klumpigt, fumligt; tafatt; valhänt; (tottumattomasti) ovant; (asiantuntemattomasti) osakkunnigt

menetellä taitamattomasti ● a proceda în mod necorespunzător ■ gå oskickligt till väga

olipa se taitamattomasti sanottu! ● a fost spus lipsit de tact ■ det var klumpigt sagt!

.

BD14538_.

taitamattomuus40 ● neștiință, necunoaștere, neinițiere, necalificare; incultură, ignoranță; lipsă de îndemânare, stângăcie, lipsă de tact; incapabilitate, incomoditate; neobișnuință; lipsă de specializare ■ (osaamattomuus) okunnighet; (ei-taitavuus) oskicklighet; (kömpelyys) klumpighet, fumlighet; tafatthet; valhänthet; (tottumattomuus) ovana; (kuv) klantighet

ohjausvirhe johtui taitamattomuudesta ● manevră greșită din cauza lipsei de îndemânare ■ manöverfelet berodde på oskicklighet

hän teki sen taitamattomuuttaan ● el a făcut-o din ignoranță, incompetență ■ han gjorde det av okunnighet

.

BD14538_.

taitava10

taitava 1 ● (adj.) iscusit, dibaci, înzestrat, talentat; îndemânatic, priceput, competent; experimentat, rutinat, versat; capabil, isteț; bun; obișnuit, deprins; calificat; eminent ■ skicklig (jssak på ngt); duktig (jssak på ngt); bra (jssak på ngt); (osaava) kunnig (jssak i ngt); (tottunut) van (jssak vid ngt); (puhek) slängd (jssak i ngt); (näppärä) händig; (harjaantunut) driven; (tottunut) förfaren; (etevä) framstående; (kyvykäs) duglig

taitava käsistään ● îndemânatec, iscusit ■ händig

ammatissaan taitava ● calificat profesional ■ yrkesskicklig

hän on taitava tekemään ruokaa ● este obișnuit să facă mâncare ■ han är skicklig på att laga mat

.

taitava 2 ● iscusit, dibaci, înzestrat, talentat; îndemânatic, priceput, competent; experimentat; bine făcut; magistral, eminent, excepțional ■ (taitoa osoittava) skicklig; (hyvin tehty) välgjord; (taiturillinen) mästerlig

taitavaa työtä ● o treabă bine făcută ■ ett skickligt (välgjort) arbete

olla hyvin taitava jssak ● a fi foarte talentat la ceva; a fi as ■ vara skicklig på ngt; (puhek) vara en överdängare på ngt

taitava diplomaattinen veto ● o mișcare diplomatică inteligentă ■ ett skickligt diplomatiskt drag

.

Cuvântul taitettava, deși există, rareori se întrebuințează singur; cel mai adesea în forma compusă kokoontaitettava.

taitettava ● care se poate plia; rabatabil ■ fällbar

pieneen kokoon taitettava sateensuoja ● o umbreluță de ploaie pliantă ■ en vikbart regnskydd, paraply

kokoontaitettava ● rabatabil ■ hopfällbar; infällbar

kokoontaitettava tuoli ● scaun rabatabil ■ en hopfällbar stol; fällstol

.

BD14538_.

taitavasti vrt. taitavaPurjehtia taitavasti. Johdatti taitavasti puheen toiseen asiaan.

.

taitavasti, taiten ● meșteșugit, cu dibăcie, cu iscusință, cu îndemânare, cu talent, cu pricepere, cu competență, cu experiență; ingenios; artistic ■ skickligt; mästerligt; händigt, fingerfärdigt

taitavasti tehty ● făcut cu pricepere ■ skickligt utförd

toimia taitavasti, taituroida; menetellä taitavasti ● a proceda cu îndemânare ■ göra ngt med bravur; göra ngt elegant, göra ngt skickligt, göra ngt suveränt; (onnistua nipin napin tekemään jtak) nätt och jämnt lyckas göra ngt

käsitellä taitavasti ● a manipula cu grijă ■ försiktigt hantera

välttää taitavasti, kiertää, väistää ● a evita cu iscusiță ■ undvika med skickligthet

taitavasti sorvattu ● strunjit cu măiestrie ■ välsvarvad

soittaa taitavasti ilmeittäen ● interpretează cu îndemânare expresivă ■ spela med konstfärdig expressivitet

taitavasti meikatut silmät ● ochi machiați artistic ■ skickligt sminkade ögon

puhe oli taitavasti naamioitu poliittinen kannanotto (kuv) ● discursul a fost deghizat inteligent ca o declarație politică ■ talet var ett välkamouflerat politiskt ställningstagande

taitavasti piirretty karikatyyri ● o caricatură desenată artistic ■ en skickligt tecknad karikatyr

taitavasti sommiteltu juoni ● o intrigă ingenios compusă ■ en skickligt sammansatt (komponerad) intrig

.

BD14538_.

taidokas41*A taitavasti tehty, (suurta) taitoa osoittava t. vaativa. Taidokas rakennelma. Luisteli taidokkaita kuvioita jäähän.

taidokas ● artistic; elaborat ■ konstfärdig; konstrik; konstförfaren; (taitavasti tehty) skickligt utförd; (taitava) skicklig

taidokas rakennelma ● un aranjament elaborat, iscusit ■ en konstfärdig (konstrik) anordning

.

BD14538_.

taidokkaasti vrt. taidokasPiirtää taidokkaasti. Taidokkaasti laskostettu kangas.

taidokkaasti ● cu artă; cu măiestrie ■ konstfärdigt; konstrikt; konstförfaret

taidokkaasti laskostettu kangas ● stofă împăturită cu măiestrie, cu artă ■ ett konstfärdigt veckat tyg

.

BD14538_.

taitavuus40 ● iscusință, îndemânare, pricepere, dibăcie, abilitate; ingeniozitate; dexteritate; pricepere, capacitate, competență, calificare; istețime; vrednicie; utilitate, capabiliatte, competență ■ skicklighet; duktighet; (näppäryys) händighet; (harjaantuneisuus) drivenhet; (tottuneisuus) förfarenhet; (osaavuus, tieto ja taito) kunnighet; (kyvykkyys) duglighet

.

Amintesc faptul că majoritatea cuvintelor terminate în –e sunt noțiuni mai noi, în bună parte abstracte.

.

taide48*F

 1. merkityksellisinä pidettäviin aistipohjaisiin elämyksiin tähtäävä luova toiminta ja sen tulokset. Esittävä  taide. 1800-luvun taide. Kuvataide, sanataide, säveltaide, näyttämötaide. Elokuvataide, tanssitaide,  rakennustaide, tekstiilitaide. Ympäristötaide, tilataide. Käsitetaide. Kirkkotaide. Monumentaalitaide. Harrastaa taiteita. Taiteen maisteri Taideteollisessa korkeakoulussa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö.

Erik. kuvataiteesta. Gallen-Kallelan taide. Suomen taiteen historia. Moderni taide. Nykytaide.  Videotaide ym. elektroninen taide. Kerätä taidetta. Ovatko seinätöherrykset mielestäsi taidetta?

 1. taidosta t. taituruudesta t. sitä vaativasta työstä. Kehittää ruoanlaitto taiteeksi.
 2. leik. Kaikkien taiteen sääntöjen mukaan ks. sääntö 2.

.

taide 1 ● artă ■ konst (vars kuvataiteesta) (în special în artă figurativă)

harrastaa taiteita ● a se ocupa de artă ■ syssla med konst; vara intresserad av konst

kerätä taidetta (erik kuvataiteesta) ● a colecționa [obiecte de] artă ■ samla konst

tuollainen töherrys ei ole taidetta ● mâzgăleala aia nu e artă ■ sådant där kludd kan inte kallas konst

taiteen kandidaatti (Suom) ● licențiat în artă ■ konstkandidat

taiteen lisensiaatti ● licențiat în artă ■ konstlicentiat

taiteen tohtori ● doctor în artă ■ konstdoktor

kaikkien taiteen sääntöjen mukaan (leik) ● după toate regulile artei ■ enligt alla konstens regler

.

taide 2 (taito)

kehittää ruoanlaitto taiteeksi ● a face o artă din gătitul mâncării ■ utveckla matlagningen till en [stor] konst

tehdä jtak kaikkien taiteen sääntöjen mukaan ● a face ceva după toate regulile artei ■ göra ngt efter alla konstens regler

.

BD14538_.

taito1*F

 1. harjaantumisen t. oppimisen avulla saavutettu t. luontainen (käytännön) kyky, jnk toiminnan tm. hallinta, taitaminen, osaaminen. Suomen kielen taito. Kielitaito. Laulutaito, uimataito. Ajotaito. Ammattitaito. Lääkärin ammatissa  tarvittavat tiedot ja taidot. Hankkia, oppia, saavuttaa, hallita, osata jk taito. Hänellä on taito saada  muutkin innostumaan. Näyttää taitonsa. Taitoa vaativa työ. Hoiti asian tunnetullataidollaan. Elämisen taito taito elää miellyttävästi, rikkaasti.
 2. vars. yhdyssanojen jälkiosana: jnk ammattialan periaatteet ja menetelmät. Insinööritaito,  valtiomiestaito. Rakennustaidon mestarinäyte. Oppia merimiestaitoja.

.

taito 1 ● abiliatate, capacitate; cunoaștere, competență; talent, vrednicie, dibăcie ■ kunskap; kunnighet; duglighet; (osaaminen) kunnande; färdighet; förfarenhet; (kyky) förmåga; (taitavuus) talang; skicklighet

suomen kielen taito ● conoașterea limbii finlandeze ■ kunskap[er] i finska; finskkunskaper (mon)

ruotsin kielen hyvä suullinen taito ● abilități orale în suedeză ■ god muntlig färdighet i svenska

lääkärin ammatissa tarvittavat tiedot ja taidot ● cunoștințele și abilitățile necesare profesiei de medic ■ de kunskaper och färdigheter som en läkare behöver

hankkia jk taito ● a învăța, a dobândi cunoștințe într-un domeniu ■ skaffa sig kunskaper i ngt; lära sig ngt

hänellä on taito saada muutkin innostumaan ● are capacitatea de a-i entuziasma pe alții ■ han har en förmåga att entusiasmera folk

näyttää taitonsa ● a arată ce poți; a-și demonstra propriile cunoștințe ■ visa vad man kan; visa prov på sitt kunnande (sina kunskaper); visa vad man går för

taitoa vaativa työ ● un loc de muncă care necesită îndemânare ■ ett arbete som kräver skicklighet

tiedot ja taidot ● cunoștințe și abilități ■ kunskaper och färdigheter

elämisen taito ● arta de a trai ■ levnadskonst

taito 2 (jnk ammattialan periaatteet ja menetelmät) ● arta de; starea de ■ –konst (yhd); –skap (yhd)

insinööritaito ● inginerie ■ ingenjörskonst

valtiomiestaito ● arta guvernării, spirit, capacitate de conducere; calitate de conducător ■ statsmannakonst

.

BD14538_.

taiturierittäin taitava henkilö, mestari, virtuoosi. Käsityötaituri. Viulutaituri, laulutaituri. Tuhattaituri.  Hän on oikea taituri keittiössä. Taituri pallonkäsittelyssä, käsittelemään palloa.

taituri ● artist, maestru, virtuos, as; gigant; foarte priceput ■ –konstnär (vain yhd); (mestari) mästare; (virtuoosi) virtuos; (puhek) baddare; överdängare

hän on oikea taituri keittiössä ● este un adevărat maestru bucătar ■ han är en verklig mästerkock

taituri pallonkäsittelyssä ● este un as al balonului rotund ■ en mästare på bollföring; en baddare (överdängare) på bollföring; bollkonstnär

.

BD14538_.

taittaa56*C

 1. taivuttaa (kappale t. kappaletta) jyrkästi jstak kohdasta.
 2. panna taitteelle t. taitteille, laskostaa. Taittaa lautasliinat. Taittaa paperiarkki kahtia.
 3. taivuttaa nivelestä, kääntää (kokoon). Taittaa haulikko. Pieneen kokoon taitettava sateensuoja.

 Voim., urh. taivuttaa vartalo lantiosta jalat suorina. Uimahyppy taaksepäin taittaen.

 1. fys. aiheuttaa taittuminen. Valoa taittavat silmän osat.
 2. katkaista, murtaa, irrottaa katkaisemalla, murtamalla tm. Taittaa keppi palasiksi. Taittaa leipä kahtia. Taittoi kukkia maljakkoon. Taittoi kanalta niskat mursi kanan kaularangan poikki.

 Erik. Taittaa kätensä, jalkansa käsivarren t. jalan luun murtumisesta.

 1. vars. kirjap.
 2. suunnitella painatteen sivu t. aukeama.
 3. yhdistää teksti- ja kuvaosat yhtenäisiksi ladelmasivuiksi.
 4. taivuttaa painetut arkit painatteen lehtien lopullisen järjestyksen mukaisiksi.
 5. värin sävyttämisestä, himmentämisestä. Puhtaat ja taitetut värit.
 6. kuv. Taittaa peistä ks. 1.  peitsi. Taittaa kärki jltak ks. kärki 4. Taittaa taivalta tehdä taivalta, taivaltaa.

.

I inf. taittaa
akt. ind. prees., yks. 1. taitan
akt. ind. imperf., yks. 3. taittoi
kond., yks. 3. taittaisi
imperat., yks. 3. taittakoon
II partis. taittanut
pass. imperf. taitettiin

.

taittaa 17 (11)

PREZENT INDICATIV

taitan, taitat, taittaa, taitamme, taitatte, taittavat, taitetaan

en taita, et taita, ei taita, emme taita, ette taita, eivät taita, ei taiteta

IMPERFECT INDICATIV

taitoin, taitoit, taittoi, taitoimme, taitoitte, taittoivat, taitettiin

en taittanut, et taittanut, ei taittanut, emme taittaneet, ette taittaneet, eivät taittaneet, ei taitettu

PERFECT INDICATIV

olen taittanut, olet taittanut, on taittanut, olemme taittaneet, olette taittaneet, ovat taittaneet, on taitettu

en ole taittanut, et ole taittanut, ei ole taittanut, emme ole taittaneet, ette ole taittaneet, eivät ole taittaneet, ei ole taitettu

.

taittaa 1 a ● a plia; a împături; a îndoi; a plonja, a sări cu echer ■ (kääntää) vika; (taivuttaa) böja; (voim, urh) pikera

taittaa paperiarkki kahtia ● a îndoi o coală de hârtie ■ vika ett pappersark dubbelt

taittaa lautasliinat ● a împături șervețelele ■ vika (taidokkaasti bryta) servetter

taittaa kokoon (paperia, kangasta tms.) ● a împături; a plia ■ vika ihop; (esine) fälla ihop

taittaa haulikko ● a îndoi/deschide o pușcă cu alice pentru încărcare ■ bryta [öppna] ett hagelgevär

voltti taittaen (voim, urh) ● plonjat; săritură cu răsucire ■ pikerad volt

hyppy taittaen (voim, urh) ● plonjat; săritură cu echer ■ hopp i pik; pikhopp; hopp med pikering

.

taittaa 1 b ● a refracta ■ (fys) bryta

taittaa valoa ● a refracta lumina ■ bryta ljuset

valoa taittavat silmän osat ● unele pârți ale ochiului care refractează lumina ■ ögats ljusbrytande delar

.

taittaa 2 ● a rupe, a frânge ■ (katkaista, murtaa) bryta; bryta av; (napsauttaa poikki) knäcka

hän taittoi kukkia maljakkoon ● a scurtat floriel și le-a pus în vază ■ han bröt (plockade) blommor och satte dem i en vas

taittaa kanalta niskat ● a frânge gâtul găinii ■ vrida nacken av en höna; nacka en höna

taittaa kätensä (erik) ● a-și rupe/fractura brațul ■ bryta armen

.

taittaa 3 (kirjap)

taittaa 3 a (suunnitella sivu t. aukeama) ● a tehnoredacta, a macheta pentru paginare ■ göra layout, layouta

taittaa 3 b (yhdistää teksti- ja kuvaosat ladelmasivuiksi) ● a pagina ■ ombryta, bryta om

taittaa 3 c (taivuttaa painetut arkit) ● a fălțui paginile imprimate ■ falsa

.

taittaa 4 ● parcurgere ■ (välimatka tms.) tillryggaläigga; (puhek) aviverka

taittaa matka tunnissa ● a parcurge drumul într-o oră ■ tillryggalägga (avverka) en sträcka på en timme

 .

taittaa 5 (värin sävyttämisestä)

puhtaat ja taitetut värit ● culori pure/curate și culori sparte ■ rena och brutna färger

.

taittaa 6 (kuv)

taittaa peistä jnk puolesta ● a lua apărarea cuiva ■ bryta (dra) en lans för ngt

taittaa peistä jtak vastaan ● a se bate/lupta împotriva a ceva ■ kämpa (slåss) mot ngt; bekämpa ngt

taittaa kärki jltak ● a tăia vârful la ceva; a face inofrnsiv ■ bryta udden av ngt

taittaa taivalta ● a face/parcurge drumul/traseul ■ färdas

taittaa taivalta jalan ● a face/parcurge drumul/traseul pe jos ■ (färdas) till fots; (vaeltaa) vandra

.

BD14538_.

taittaja10 Kukkien taittaja. Taipaleen taittajat. Amm. vrt. taittaa 3Lehden taittajat ja latojat.

taittaja ● paginator ■ (amm) ombrytare

taipaleen taittaja ● hoinar ■ vandrare; vandringsman

.

BD14538_.

taite48*C

 1. levymäisen esineen, kankaan tms. viivamainen taittumakohta, taitos (1). Kankaan, paperin taite.  Olla taitteella, taitteilla taittuneena. Lakana on monella taitteella. Avata sanomalehti taitteistaan.
 2. pitkänomaisen esineen taittumakohta, mutka, kulma, polveke, taive. Putken taite.
 3. keskenään kulman muodostavien pintojen raja. Katon taite.
 4. kahden ajanjakson t. tapahtumajakson rajakohta, vaihde. 20- ja 30-luvun taitteessa. 1800-luvun  taitteessa [= alussa] alkanut kehitys.

.

taite 1a ● cută, fald, încrețitură; îndoitură; rid ■ (laskos) veck; vikning

taite 1b ● rever; îndoitură; manșetă ■ (vaatteessa) slag; uppslag

kankaan taitteet ● faldurile materialului/stofei/pânzei ■ vecken i ett tyg; tygveck

olla taitteella ● a fi împăturit ■ vara hopvikt (hopviken)

lakana oli monella taitteella ● cearșaful era împăturit în mai multe falduri ■ lakanet var mångdubbelt vikt

taite 1c (tekn, kirjap) ● falț ■ fals

paperin taite ● hârtie îndoită ■ vikningen på ett papper

avata sanomalehti taitteistaan ● a despături un ziar ■ veckla ut en tidning; slå upp en tidning

.

taite 2 (kulma) ● unghi; colț; genunchi; curbă, cot, cotitură, îndoitură ■ vinkel; hörn; (polveke) knä; (mutka) krök; kurva; böj; böjning

putken taite ● cotul unei țevi [îndoite] ■ knäet på ett rör

.

taite 3 (pintojen kulma) ● muchie; colț ■ kant

katon taite ● creasta acoperișului ■ taknock, takkrön

.

taite 4 (rajakohta, vaihde) ● trecere, tranziție, schimbare, traversare ■ övergång

20- ja 30-luvun taitteessa ● la începutul anilor ’30; la cumpăna anilor ’20 și ’30 ■ vid övergången mellan tjugo- och trettiotalet

1800-luvun taitteessa alkanut kehitys ● dezvoltarea începută în pragul secolului XIX ■ en utveckling som började vid ingången av (till)1800-talet; en utveckling med början under det tidiga 1800-talet

vuosisadan taite ● cumpăna secolului ■ sekelskifte

uuden ajan taitteessa ● în pragul unei noi ere ■ på tröskeln till en ny tid

taiteovi ● ușă pliantă ■ vikdörr

.

BD14538_.

taitteinen38

 1. jossa on taite, taitteella t. taitteilla oleva.
 2. yhdyssanojen jälkiosana = -taittoinen.

taitteinen ● pliabil ■ viken, vikt

.

BD14538_.

taitteisuus40 vrt. taitteinen.

taitteisuus ● pliabilitate ■ böjlighet

.

BD14538_.

taitto1*C taittaminen; sen tulos. Paperin, oksan, vihdan taitto. Vartalon taitto uimahypyssä.

Kirjap. vrt. taittaa 3Viikkolehden taitto.

.

taitto 1 a ● cută, fald, încrețitură; îndoitură; rid; plonjon în echer ■ vikning; (taitettu kohta myös) veck; (taivuttaminen) böjning; (voim, urh) pikering; pik

vartalon taitto uimahypyssä ● plonjon în echer ■ pikering vid simhopp

taitto 1 b ● refracție ■ (fys) brytning

.

taitto 2 ● rupere ■ (katkaiseminen) brytning

.

taitto 3 (kirjap) ● tehnoredactare, paginare; fălțuire ■ (sivun t. aukeaman ulkoasu, taittoluonnos) layout; (yhdistäminen ladelmasivuiksi) ombrytning (jnk av ngt) (myös tuloksesta); (arkkien taivuttaminen) falsning (myös tuloksesta)

taittoheitto, taittoherne, -taittoinen, -taittoisuus, taittokone, taittokyky, taittomitta, taittopöytä, taittovedos, taittovirhe, taittovoima, taittoydinherne

.

taittokone ● maşină de fălţuit ■ (kirjap) falsmaskin

.

taittokyky, taittovoima ● putere de refracție [prin ext.: dioptrie] ■ (opt, lääk) brytningsförmåga, brytkraft

.

taittovedos ● corectură în pagini ■ (kirjap) ombrutet korrektur

lukea jtak taittovedoksena ● a face corecturi în pagini ■ läsa ngt i ombrutet korrektur

.

taittovirhe 1 ● eroare/defect de refracție, ametropie, astigmatism ■ (lääk, fys) brytningsfel, ametropi, astigmation

.

taittovirhe 2 ● eroare/defect de paginație ■ (kirjap) ombrytningsfel; (sivun suunnitteluvirhe) layoutfel

.

taittovoima (opt, lääk) ● putere de refracție ■ brytningsförmåga, brytkraft

linssin taittovoima ● puterea de refracție a unei lentile ■ brytningsförmågan hos en lins

dioptria12 linssin taittokyvyn mittayksikkö.

dioptria ● dioptrie ■ dioptri

.

BD14538_.

taitos39

 1. taite 1Kääntää paperiarkki taitokselle, taitoksille.
 2. taitettu kangas- tm. kappale. Sidetaitos.

.

taitos 1 ● cută, fald, încrețitură; îndoitură; rid ■ veck; vikning

kääntää paperiarkki taitokselle ● a îndoi o hârtie ■ vika [ihop] ett papper

taitos 2 ● compresă [de tifon] ■ (harsotaitos) kompress

.

BD14538_.

taittua52*C

 1. taipua, kääntyä jstak kohdasta jyrkästi kulmaksi t. monin kerroin. Alaspäin taittuva kaulus. Kokoon  taittuva  metrimitta, kartta.

Fys. aaltoliikkeestä, tav. valosta: muuttaa etenemissuuntaa kahden erilaisen väliaineen rajapinnassa. Valonsäteen  taittuminen linssissä, prismassa.

 1. katketa, mennä poikki, murtua. Puu taittui myrskyssä. Niska taittui.

Kuv. Talven selkä on taittunut talvi on kulunut yli puolenvälin, kylmin aika on ohi. Matka, taival taittui  [= meni, edistyi] nopeasti. 200 metriä taittui ajassa 21,20. Syytöksiltä taittui kärki syytöksiltä meni teho, syytökset osoittautuivat perusteettomiksi. Velan kasvu on taittunut.

.

taittua 1 ● a se plia, a se cuta; a se îndoi, a se curba; a se refracta ■ (kankaasta, paperista tms.) vikas; vika sig; (taipua) krökas; (fys) brytas

kokoon taittuva metrimitta ● metru pliant de tâmplărie ■ ett hopfällbart metermått

kokoon taittuva kartta ● hartă pliantă ■ en hopvikbar karta

valon taittuminen linssissä (fys) ● refracția luminii într-o lentilă ■ ljusbrytningen i en lins

.

taittua 2 ● a se rupe; a se frânge ■ (katketa) gå av; brytas; (taittua iskusta tms.) knäckas

puu taittui myrskyssä ● furtuna a rupt pomul; pomul s-a frânt de furtună ■ trädet knäcktes i stormen

hänen niskansa taittui ● și-a rupt gâtul; și-a frânt coloana cervicală ■ han bröt nacken [av sig]

talven selkä on taittunut (kuv) ● în cea mai mare parte, iarna a trecut ■ vintern är till största delen förbi

matka taittui nopeasti ● călătoria a mers repede; călătoria s-a efectuat în scurt timp ■ resan gick snabbt; resan gick fort

200 metriä taittui ajassa 21,20 ● 200 de metri s-au parcurs în 21 de minute și 20 de secunde ■ 200 meter gick på tiden 21,20

näin syytöksiltä taittui kärki ● astfel acuzațiile nu mai țin ■ det här bröt udden av anklagelserna

Dacă pentru finlandez diferența între taittua și taipua este limpede, pentru străin rămâne un semn de întrebare. Ambele sunt forme reflexive.

·         taittua – 1. a se îndoi (formând un unghi); 2. a se rupe (la unghiul format)

·         taipua – a se îndoi, a se curba (fără să se rupă)

BD14538_.

taittuma10 taittumakohta.

taittumakohta10*F taittunut, taitteella oleva kohta, taite, taittuma.

taittuma, taittumakohta ● ruptură, fractură; punct de fractură, ruptură; locul îndoiturii; falț ■ (katkennut kohta) brott; brottställe; (taite) veck; vikning; (kirjap) fals

.

BD14538_.

taittuminen (valon) ● refracție ■ brytning

.

Introdus  / lisätty 16.2.2017

.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: