Blogulblog's Blog

Sveticism, svetisismi, svetismi

Sveticism, svetisismi, svetismi

.

suedia

.

În ciuda faptului că termenul există în limbile de circulație, sveticism nu a pătruns, încă, în limba română. În câteva limbi ar fi definit în felul următor: A sveticism is a loanword or calque originating from the Swedish language. Sveticisms are particularly found in the Finnish language, because the governing bureaucracy was mostly Swedish-speaking until the 20th century. Svetisismi eli svetismi on kielitieteen käsite, jolla tarkoitetaan ruotsista muuhun kieleen siirtynyttä lauserakennetta tai sanaa, joka on puristien mielestä tämän kielen omien sääntöjen vastainen. ● Svecism este o noțiune lingvistică folosită pentru desemnarea unui cuvânt sau a unei construcții specifice limbii suedeze împrumutat în altă limbă și care, potrivit puriștilor, contravine regulilor gramaticale ale limbii respective. ■ Svecism kallas det när ett typiskt svenskt uttryck används eller direktöversätts till ett annat språk.

Altfel spus un sveticism este un împrumut sau o calchiere provenite din suedeză într-o altă limbă. Cele mai multe apar în finlandeză pentru că administrația Finlandei a folosit suedeza până în secolul 20. Sveticisme pătrunse în românește ar fi smörgåsbord adică bufet – seisova pöytä și ombudsman adică moderator, mediator, avocatul poporului – toimitsija, asiamies, valtuutettu.

.

BD21309_

.

Svecism kallas det när ett typiskt svenskt uttryck används eller direktöversätts till ett annat språk. Termen används både om sådana ord som blivit allmänt accepterade i det översatta språket och (ofta nersättande) om när folk spontanöverför ord, särskilt i de fall då det överförda ordet inte passar in i det normala språkmönstret i det språk som det har överförts till och det kanske redan finns ett etablerat inhemskt uttryck med samma betydelse på det språket.

Ett språk som historiskt har varit mycket utsatt för svecismer är finskan, men numera är det däremot vanligare att det är finskan som påverkar finlandssvenskan genom fennicismer. Båda språken påverkas också mycket av engelskan genom exempelvis anglicismer.

Exempel på svecismer inom engelskan är orden ombudsman och smorgasbord.

.

Suomen kielenhuollossa on svetisismejä perinteisesti pidetty kartettavina. Esimerkiksi E. A. Saarimaan vuosina 1930 ja 1947 ilmestyneissä kielenoppaissa pidettiin useita ilmaustyyppejä kartettavina nimenomaan niiden (oletetun) ruotsin mallin mukaisuuden vuoksi. Osa näistä on sittemmin hyväksytty yleiskieleen, sillä ruotsalaisperäisyyden välttämisestä kielenhuollon periaatteena on luovuttu.

Yleinen suomen kieleen siirtynyt svetisismi on löytyä-sanan käyttö olla– tai sijaita-sanan asemesta sellaisissa tapauksissa, joissa löytyä-sanan objekti ei löydy etsimällä (esimerkiksi kaapista löytyy kaksi kirjaa, ruots. det finns två böcker i skåpet).

Myös tyyppi „omenat ovat loppu” on svetisismi (vrt. ruotsin äpplena är slut). Parempaa suomea on sanoa omenat ovat lopussa.

Osa aikaisemmin svetisismeiksi koetuista ilmauksista on hyväksytty suomen yleiskieleen. Esimerkiksi ennen kartettiin adessiivin käyttöä tekemisen tavan ilmaisemisessa, koska niissä nähtiin suomen kielelle vieraita ilmaisutapoja (vrt. ruotsin med-rakenne). Suositus ei tosin ollut aivan ehdoton, vaan hyväksyttiin tavan ilmaisijoina adessiivit avulla, luvalla, suostumuksella ja sillä ehdolla. Suomen kielen lautakunnan päätöksestä keväällä 2003 päätettiin suositusta löyhentää ja alettiin hyväksyä sellaisetkin tapaa ilmaisevat adessiivirakenteet tehdä työtä ilolla tai siivota huolella.

Svetisismejä ilmenee etenkin puhekielessä. Usein kuulee käytettävän muodollista subjektia eli se on -passiivia (vrt. ruotsin det är). Esimerkiksi virkkeen „On vaikea ymmärtää, miksi hän tekee niin” asemesta sanotaan: „Se on vaikea ymmärtää, miksi hän tekee niin” (toinen esimerkki: „Se on kiva päivä tänään”).

”Kielen puhtaus” oli 1800-luvulta lähtien tärkeä kielen vaalinnan tavoite. Se ei ollut vain suomalaisen kielenhuollon periaate, vaan se oli vallalla monessa muussakin kielessä, mm. saksassa. Kielen puhtauden tavoite eli purismi liittyi kansallisuusaatteeseen, ja siksi keskeistä toimintaa oli vieraiden kielten vaikutuksen vastustaminen. Saksassa se suuntautui saksan kieleen pesiytyneiden ranskankielisyyksien torjuntaan, Suomessa kohteena oli ruotsin kieli.

Suuri osa kielenhuollon nykyisistäkin ohjeista perustuu E. A. Saarimaan oppaisiin, joista Huonoa ja hyvää suomea ilmestyi 1930, ja sen pohjalta ajanmukaistettu ja täydennetty laitos, Kielenopas, 1947. Näiden teosten vaikutus oli suuri sen tähden, ettei muita oppaita juuri julkaistu lähes neljäänkymmeneen vuoteen. (Osmo Ikolan teos Suomen kielen käsikirja ilmestyi 1968.) Moni sukupolvi ehti siis ammentaa oikeinkirjoitusoppinsa Saarimaan kirjoista.

.

Kielenhuoltoa svetisismien varjossa

Esim.

„Väkirikkaassa maassa huoneiston parvekkeella vuokrannut vanhempi herra söi suurella rakkaudella roskisruokaan pidetyt verovapaat nakit muusilla.” Expresia menționată de  Riitta Eronen de la Kielitoimisto în pagina Helpotus kaikille suomalaisille: Svetisismi ei ole enää tabu.

Ruotsin mallin mukaan sorvatut erilaiset –vapaa ja –rikas-päätteiset sanat voi korvata yksiselitteisimmillä tai lyhyemmillä sanoilla. ”Kalarikas järvi” on kalaisa, ”ruostevapaa teräs” taas ruosteeton tai ruostumaton. Myös hantuukit, nästuukit, krannit ja runnit kannattaa muuttaa käsipyyhkeiksi, nenäliinoiksi, naapureiksi ja kaivoiksi, jos haluaa pitäytyä yleiskielessä.

Yleinen suomen kieleen siirtynyt svetisismi on löytyä-sanan käyttö olla– tai sijaita-sanan asemesta sellaisissa tapauksissa, joissa löytyä-sanan objekti ei löydy etsimällä (esimerkiksi kaapista löytyy kaksi kirjaa, ruots. det finns två böcker i skåpet).

Myös tyyppi ”omenat ovat loppu” on svetisismi (vrt. ruotsin äpplena är slut). Parempaa suomea on sanoaomenat ovat lopussa[3]. Toisaalta nominatiivinkaltaiset tilan tai ajan ilmaisut näyttävät jo olevan osa suomen kieltä (vrt. Hän kävi meillä tässä joku päivä. Yksi kerta menin kouluun pyörällä.)

.

afääri – liiketoimi – Pekka Lipposen afäärit olivat ähväärejä.

Rikas-loppuisista adjektiiveista: idearikas jne.

kanssakäyminen, rullatuoli, omata-verbi

„Suomesta löytyy järviä ja metsiä”

vetää johtopäätöksiä (dra slutsatser) po. tehdä johtopäätöksiä tai mieluummin tehdä päätelmiä

rikas/köyhä-päätteiset, ilolla/rakkaudella-tyyppiset

.

Vezi și http://fi.wikipedia.org/wiki/Svetisismi

.

BD21309_

.

Construcția limbii finlandeze este diferită de cea a suedezei sau de cea a românei. De aici rezultă formele sveticismelor care zgârie urechea finezului. Astfel suedeza nu cunoaște atâtea cazuri câte are finlandeza dar are, în schimb, mai multe conjuncții pe care finlandezul nu le înțelege și nici nu știe cum să le folosească. Ca să nu mai spun că și traducerea acestor conjuncții este atât de diversă, că nu mai știi care la ce corespunde. Construcțiile după modelul suedez au intrat în limbajul curent al finezilor, unele sunt acum acceptate, altele sunt încă dezavuate. Progresiștii spun că limba este un organism viu care se dezvoltă, se adaptează și se schimbă, puriștii țin morțiș de formele tradiționale, puhdasoppinen suomi fără de care nu se concepe finlandeza care, altfel, și-ar pierde identitatea.

Pentru vorbitorii de română, sveticismele sunt o mană cerească. Pe de o parte, construcțiile gramaticale suedeze sunt mai apropiate de română, mai ales pentru cei care încă gândesc realitățile finlandeze în românește și apoi le traduc în finlandeză, pentru că atunci apar, obligatoriu, și construcțiile svediciste, iar pe de altă parte datorită vocabularului din care, mai jos, aveți o mostră.

Să ne înțelegem, sveticism NU se referă la un cuvânt care, din punct de vedere etimologic, vine din suedeză, dar care a căpătat deja o formă potrivit regulilor finlandeze și care face parte, atât din vocabularul cult cât și din cel cotidian și nu are un alt sinonim autohton. [cuvânt indispensabil]. Este vorba, deci, de un neologism finlandez provenit din suedeză și din astea finlandeza abundă.

Sveticismul este un cuvânt specific sau o sintagmă specifică limbii suedeze preluate în finlandeză ca atare și care au suferit o modificare minimă (cuvântul) sau s-au calchiat cu cuvinte finlandeze (sintagma), și care contravin regulilor gramaticale ale limbii finlandeze și care ar putea fi înlocuite cu un cuvânt sau cu o sintagmă autohtonă, neaoșă finlandeză. [cuvânt inutil]

Arkisessa kielenkäytössä kuulee sanottavan: ”kirja on työn alla”, ”virta on päällä”, ”joutua vieraan vallan alle”, ”ymmärtää makean päälle”, ”päästä holhouksen alta”, ”katsella päältä”. Suositeltavampaa ainakin virallisissa yhteyksissä olisi sanoa: ”kirja on tekeillä, valmisteilla”, ”virta on kytkettynä”, ”joutua vieraan vallan alaisuuteen”, ”olla perso makealle”, ”päästä holhouksesta”, ”katsella sivusta”.

Eräs hyväksytyksi tulleista on ilmaisutyyppialle 100 metriä”, ”pääsy alle 12-vuotiailta kielletty”. Corespondentul lor mai vechi era ”vähemmän kuin 100 metriä”, ”pääsy 12:ta vuotta nuoremmilta kielletty”.

Köyhälän lasten vaatteissa on paikka paikan päällä” – Hainele copilului sărac sunt [numai] petec peste petec. Paikka – petec.

Sintagma paikan päällä, deși folosită curent, deranjează cumplit pentru că finlandezul înțelege că este ceva deasupra locului. ”Poliisi oli paikan päällä 12 minuutissasiten, että kuvittelisi viranomaisten tarkastelevan onnettomuuspaikkaa helikopterista, ilmasta käsin.

 

Myyjä1Image published without permission. That’s generally permitted for non-profit and educational purposes.

Sorron alta vallan päälle

.

BD21309_

.

În finlandeză se recomandă evitarea svetismelor, atât timp cât exiată formulări specifice finlandeze.

.

Esimerkkejä suomen kielessä esiintyvistä svetisismeistä

 • väkirikas, miel. runsasväkinen tai väekäs
 • toiverikkaasti, miel. toiveikkaasti
 • kuituköyhä, miel. vähäkuituinen
 • verovapaa, miel. veroton
 • satsata, miel. panostaa, sijoittaa
 • pitää sisällään (= innehålla), miel. sisältää

 

 1. Älä käytä rikas-, köyhä-, vapaa- tai ystävällinen-loppuisia ruotsin mallin mukaan muodostettuja adjektiiveja.

lajirikas → runsaslajinen
rasvaköyhä → vähärasvainen
verovapaa → veroton

 1. Karta vanhahtavia, ruotsin mallin mukaisia ilmauksia

ilolla → iloisesti
varauksella → varauksin

vetää johtopäätös → tehdä johdopäätös
työn alla → tekeillä
viikon sisällä → viikossa

 1. Sano mieluummin nykyään kuin tänä päivänä (vrt. rts. i dag).

EI: Suomessa on tänä päivänä paljon työttömyyttä.
VAAN: Suomessa on nykyään paljon työttömyyttä.

 1. Kanssa-alkuiset substantiivit ovat useimmiten korvattavissa.

kanssaihmiset → muut ihmiset, lähimmäiset

 1. Käytä löytyä verbiä vain, jos joku tai jokin on ollut oikeasti kadoksissa.

EI: Suomesta löytyy paljon järviä.
VAAN: Suomessa on paljon järviä.

 1. Suomen kielessä ei ole ruotsin ha-apuverbin tapaista verbiä ja ”omata”-verbiä tulisikin välttää.

EI: Hän omaa laajan sanavaraston.
VAAN: Hänellä on laaja sanavarasto.

 1. Älä käytä englannin mallin mukaan muodostettua sinä-passiivia (you-passiivi).

When you are tired, you make more mistakes.
Väsyneenä tehdään enemmän virheitä.

 1. Suomessa ei tarvita muodollista subjektia.

Det regnar.
EI: Se sataa.
VAAN: Sataa.

EI: Se on vaikea ymmärtää, että hän menee.
VAAN: On vaikea…

 1. Pääsanansa jäljessä sijaitsevat paikallissija-attribuutit voivat aiheuttaa tulkintaongelmia. Kierrä ne.

EI: Katselin valokuvia albumissa.
VAAN: Katselin albumin valokuvia.

 1. Jos käytät komparatiivia, sillä pitää olla vertailukohde.

EI: Leirikoulu oli minulle ensimmäinen pidempi ulkomaanmatka.
VAAN: Leirikoulu oli ensimmäinen pitkä ulkomaanmatkani.

Vanhahtava svetisismi on käyttää vertailuastetta ilman tietoa, mihin verrataan. Esimerkiksi „vanhempi herra hakee seuraa”. Paljon parempi olisi ollut sanoa vanhahko herra.

Myymälä-adessiiveiksi kutsutut „nakit muusilla” tai „huone parvekkeella” ovat edelleen paheksuttavia.

Ruotsi tunnetaan monista is-loppuisista sanoista kuten dagis, päiväkoti. Meilläkin melkein mistä tahansa voi is:n avulla tehdä arkityylisen slangijohdoksen kuten roskis, halpis, hyvis, pahis.

.

BD21309_

.

Ruotsin muutamia lainasanoja suomeen

 • skruv – ruuvi
 • stol – tuoli
 • krut – ruuti
 • bank – pankki
 • post – posti
 • boll – pallo
 • motor – moottori
 • kort – kortti
 • tjugo – tiu (vrt. vanhan kirjaruotsin tiugh)
 • vakt – vahti (jakt – jahti, makt – mahti)
 • murteellisia sanoja: lekti, hantuuki, nästuuki, vylli, rekkooli, resnekka, papperstokka, kööki, ookata…

Professori Kaisa Häkkisen mukaan ruotsalaisia lainasanoja on suomen kielessä ainakin 4 000. Suomalaisia lainasanoja taas on ruotsin kielessä vain n. 10. Vezi pagina „Finlandism, fennicism” unde apar mult mai multe.

Usein varsinkin vanhemmat erikoisterminologiat saattavat koostua melkein kokonaisuudessaan lainasanoista. Kaiketi englannin kielen yleistymisen myötä on uudempien erikoisalojen sanasto enenevässä määrin kuitenkin englanti-vaikutteista. Esimerkin ruotsin kielen voimakkaista vaikutteista antaa (harraste)veneilyssä, erityisesti purjehduksessa, käytössä oleva terminologia (josta on tosin eräitä sanoja varten annettu suosituksia suomenkielisiksi vastineiksi).

 • ankare – ankkuri
 • babord – paapuuri (laivan vasen puoli)
 • båtshake – puoshaka
 • durk – turkki (eli laivan tai veneen „lattia”)
 • fall – falli, suositus: „nostin”
 • fock – fokka (eräs yleinen keulapurjelaji)
 • kajuta – kajuutta
 • kompass – kompassi
 • kryss – kryssi, suositus: luoviminen
 • lovart – luuvartti, suositus: „tuulenpuoli” eli se puoli jolta tuuli tulee
 • lä – lee, suositus: „suojanpuoli”,
 • rigg – riki
 • roder – ruori
 • schackel – sakkeli
 • skot – skuutti
 • stag – staagi (staaki), suositus: harus, eli mastoa pituussuunnassa tukevat köydet
 • styrbord – tyyrpuuri (laivan oikea puoli, se puoli laivaa jolta laivaa ohjataan, styra = ohjata)
 • vant – vantit suositus: sivuharus, eli mastoa sivusuunnissa tukevat köydet

.

Alte câteva exemple

 • borgmästare – pormestari
 • fånge – vanki
 • knäcke(bröd) – näkki(leipä)
 • lag – laki
 • lefvande bilder – leffa
 • läkare – lääkäri
 • län – lääni
 • plommon – luumu
 • skottkärra – kottikärryt
 • skruv – ruuvi
 • strand – ranta
 • säng – sänky
 • ugn – uuni

Până și despre leipä care este un cuvânt provenit prin rusă, dar care poate avea și origină scandinavă: în limba nordică veche hleifr a dat în suedeza veche lev din care a venit și loaf în engleză.

loaf (n.)

late 13c., from Old English hlaf „portion of bread baked in a mass of definite form,” from Proto-Germanic *khlaibuz  (cognates: Old Norse hleifr, Swedish lev, Old Frisian hlef, Old High German hleib, German Laib, Gothic hlaifs „bread, loaf”), of uncertain origin, perhaps connected to Old English hlifian „to raise higher, tower,” on the notion of the bread rising as it bakes, but it is unclear whether „loaf” or „bread” is the original sense. Finnish leipä, Old Church Slavonic chlebu, Lithuanian klepas probably are Germanic loan words. Meaning „chopped meat shaped like a bread loaf” is attested from 1787.

.

Vezi și pagina Kyökkisuomi

.

BD21309_

.

Aici sunt câteva nume proprii, cele mai multe nume de persoane.

Aake – Åke

Alvar – Alvar

Alvari – Alvar

Anttoni – Anton

Artturi – Artur

August – August

Aune – Agnes

Eedit – Edit, Edith

Eelin – Elin

Eevert – Evert

Eevertti – Evert

Eliisabet – Elisabet

Elina – Elin

Eriika – Erika

Espoo – Esbo

Hanko – Hango

Helka – Helga

Ilmari – Hjalmar

Jalmari – Hjalmar

Kaarin – Karin, Karen

Kaisa – Kajsa

Kalle – Karl

Karita – Karita

Keijo – Keijo

Kerttu – Gertrud

Kiia – Kia

Kreeta – Greta

Kustaa – Gustav

Lasse – Lars

Margareetta – Margareta

Mariia – Maria

Mariitta – Marita

Moona – Mona

Niilo – Niklas

Niklas – Niklas

Nuutti – Knut

Olavi – Olof

Oolanti – Åland

Outi – Göta

Pentti – Bengt

Perttu – Bertil

Pirita – Brtitta

Piritta – Birgitta

Pirkko – Birgitta

Reija – Freja

Reino – Reino

Roope – Robert

Seija – Lucia

Silja, Selja – Cecilia

Stadi – Stadt

Taavi – David

Tapani, Teppo – Stefan, Staffan

Teija, Terhi – Dorotea

Torsti – Torsten

Tuure – Ture

Ukko – Odin

Urpo – Urban

Uuno – Uno

Uusimaa – Nyland

Valtteri – Valter, Volter

Veikko, Veijo, Veli – Bror

.

Exemple de svecisme internaționale

.

Celsius (nume latin de origine suedeză); Fartlek – joc de viteză, un antrenament pentru recuperare cardio-vasculară introdus prin anii treizeci de către antrenorul suedez Gösta Holmer (1891-1983); Lek (jocul animalelor înainte de împerechere); Lingon (planta numită merișor); Ombudsman (moderator, mediator, avocatul poporului); Smörgåsbord (bufet rece, prin extensie în afara sandvișurilor se servesc și mâncăruri calde, la alegere); Tungsten (Wolfram); Ångström (Angstrom); Promenaddäck (punte de promenadă); Gravlax (filé de somon crud, ușor fermentat și sărat, cu adaos de piper, mărar și, după gust, zahăr și apoi marinat la rece 2-3 zile)

.

Românilor, bune și rele cu vocabularul suedez

.

asemănarea:

X doar în scris (în pronunție poate să difere, recomand să se scrie cuvântul) (k=c)

X doar în pronunție (scris cu aldine)

X * = foarte apropiat, (se înțelege!)

.

Aceeași semnificație

.

abandon abandon abandon (fr.)
abdomen abdomen abdomen (lat.)
ablativ ablativ ablativus (lat.)
abonnemang (pron:abonamen) abonament abonnemenet (fr.)
abrupt abrupt abruptus (lat.)
absent absent absentus (lat.)
absolut absolut absolutus (lat.)
absid absidă abside (fr.)
absint absint absinthe (ft.)
abskissa abscisă abscissa (lat.)
abskons abscons absconsa (lat.)
absolut absolut absolutus (lat.)
abstract abstract abstractus (lat.)
absurd absurd absurdus (lat.)
accent accent accentus (lat.)
acetat acetat acetum (oțet lat.)
aceton acetonă acetum (oțet lat.)
ackord acord accord (fr.)
ackordion acordeon Akkordeon (germ.)
ackumulator acumulator accumulare = a acumula (lat.)
ackurat acurat accuratus (lat.)
ackusativ acuzativ acusativus (lat.)
adekvat adecvat adæquatus (lat.)
adept adept adeptus (lat.)
adjektiv adjectiv adjectivum (lat.)
adjunkt adjunct adjunctus (lat.)
adjutant adjutant Adjutant (germ.)
adjö (pronunță: adio) adio adieu (fr.)
adress adresă adresse (fr.)
adverb adverb adverbium (lat.)
adversativ adversativ adversativus (lat.)
advokat* avocat (popular și advocat) advocatus (lat.)
aerob aerob a‘r (lat.)/αερ+βιoς viață (gr.)
aerodrom aerodrom a‘r (lat.)/αερ+δρoμoς drum (gr.)
aerogram aerogramă a‘r (lat.)/αερ+γραμμα (gr.)
aeronaut aeronaut a‘r (lat.)/αερ+vαυτικoς (gr.)
aeroplan aeroplan a‘r (lat.)/αερ+planus (lat.)
aerosol aerosol aero+solutio (lat.)
aerostat aerostat a‘r (lat.)/αερ+στατoς (gr.)
afelium afeliu από + χέλιoς (gr)
affekt (pronunță: afect) afect affectus (lat.)
affektion afecțiune affectio (lat.)
affirmativ afirmativ affirmatif (fr.)
affisch (pronunță: afiș) afiș affiche (fr.)
affix afix affixus (lat.)
aforism aforism aphorisme (fr.)
Afrika Africa
agenda agenda agenda (lat.)
agent agent agera = a acționa  (lat.)
agglomerat (aglomerat) aglomerat agglomerare = a concentra (lat.)
aggregat (agregat) agregat aggregare = a asambla (lat.)
aggressiv (agresiv) agresiv agressif (fi.)
agitator agitator agitare = a incita (lat.)
agnosticism agnosticism αγvoστoς = necunoscut (gr.)
agoni agonie αγovία (gr.)
agorafobi agorafobie αγoρά +φoβoς (gr.)
agraff agrafă agrafe (fr.)
agrar agrar agrarius (lat.)
agreabel* agreabil agréable (fr.)
agrikultur agricultură agricultura (lat.)
agronom agronom αγρovoμoς (gr.)
akademi, akademien academie ακαδεμεια (gr.)
akme acnee ακχvε (gr.)
akribi acribie ακρίβεια (gr.)
akrobat acrobat ακρoβατoς (gr.)
akt (act) act actus (lat.)
aktinium actiniu ακτις = radiație (gr.)
aktion* acțiune actio (lat.)
aktiv activ activus (lat.)
aktuell (pronunță: actuel) actual actuel (fr.)
aktör (1) (actör) actor acteur (fr.)
akvarell (acvarel) acuarelă
akvari (acvari) acvariu
album album
alkohol (alcool) alcool
bank bancă
bank banc (de lucru)
borrmaskin (bormașin) bormașină
brosch, broschen (broș) broșă
bukett (buchet) buchet
dorn dorn
droska (H) droșcă Droschke (germ.)
effektiv (efektiv) efectiv
elev elev
fobi fobie
garanti garanție
kal chel  lat. calvus
maskin (pronunță: mașin) mașină
motor motor
nod (fizică, astronomie) nod
pistol pistol
plan plan (NB: vezi și alte semnificații)
proprium nume propriu
radiotelegrafist radiotelegrafist
rat (Fi) rată germ. Rate, it. ratangr. ράτα
skinka (pronunță: șinka) șuncă Schunke, Schinken (germ)
slam șlam, nămol Schlamm (germ)
soldat soldat soldat (fr., germ.), soldato (it.)³soldo
spån șpan germ. Span
stoppa a stopa (o țesătură) fr. stopper
telefon telefon
telefonist telefonist
telegraf telegraf
telegrafist telegrafist
transformator transformator
vest vestă fr. veste

.

Prieteni falși – Falska vänner

.

Aja nume feminin ≠ aia (pron. dem. fem.)
aktor procuror ≠ actor
aktör (2) executant ≠ actor
apa maimuță ≠ apă
Asta nume feminin ≠ asta (pron. dem. fem.)
besinna a cugeta ≠ bășină
damma a șterge praful ≠ damă
dator calculator ≠ dator, datornic
degradera a retrograda ≠ a degrada
deja mulgătoare care îngrijește și paște vacile ≠ deja
delta! participă! ≠ deltă
dop botez ≠ dop
drag trăsătură; curent de aer; sorbitură ≠ drag
fryseri congelatorie ≠ frizerie
futt työmaakoppi; henkilökunnan kuppila ≠ fut
grejer obiect (pl.) ≠ greier
impediment(a) obiecte, bagaje ≠ impediment
informator profesor particular ≠ informator
kaka kek, prăjitură ≠ caca
kastrull cratiță ≠ castron
kista ladă; coșciug ≠ chist
krydd (pronunță: krüd) condiment ≠ crud
Lindèn patronim ≠ linden (ou de păduche)
make soț ≠ Mache (ironic)
maska ochi la tricotaj ≠ mască
mila bocșă; rector nuclear ≠ milă
mormor (pron.; murmur) mama mare ≠ murmur
oliver măsline ≠ Oliver (nume)
os duhoare, putoare, miros urât ≠ os
plan piață; avion ≠ plan
portar poartă, porți ≠ portar
prost protopop ≠ prost
pung (n) scrot ≠ pungă
punga a plăti ≠ pungă
pumpa dovleac ≠ pompă
radiera 1. a iradia ≠ radia
radiera 2. a transmite la radio ≠ radia
ros trandafir ≠ ros
Ruda, Emil Ruda drac de copil (Dennis the Menace) ≠ rudă
ränta (pronunță: renta) dobândă ≠ rentă
Sanda (nisipos) sat Föglö/Åland ≠ Sanda nume fem.
semester vacanță ≠ semestru
servitör chelner, ospătar ≠ servitor
sida pagină; costiță ≠ SIDA, AIDS
slang furtun ≠ slang (lingv.)
sluta a termina ≠ slută
snopp penis, puță ≠ snop
stift eparhie ≠ știft
sufflett capotă ≠ suflet
taburett portofoliu ministerial dar înseamnă și taburet
transport transfer ≠ transport

.

flaggaswe

 

.

Suedeza are mult mai multe false cognate cu engleza decât cu româna. Distrează-te la linkurile

http://www.spidra.com/falska.html

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_falska_v%C3%A4nner_mellan_svenska_och_engelska

.

Introdus  / lisätty 11.2.2015

Actualizat / päivitetty 11.5.2015

Actualizat / päivitetty 1.6.2017

.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: