Blogulblog's Blog

-kiihk-

-kiihk-

.

.

Sensul multor rădăcini autohtone, neaoșe finlandeze este ușor de intuit, astfel încât construcțiile cu ele sunt clare. Unle au sensuri mai absconse și sunt mai greu de înțeles. Printre ele cuvintele care conțin gruparea –hk-. La verbe poate să denote un verb momentan, ceva ce se produce odată, rapid și pe neașteptate. La substantive se poate referi la o calitate, care nu mai este de moment, ci permanentă. Totuși o nuanță de momentaneitate apare și la substantivele de acest gen. Calitate care iese la iveală momentan sau în situații succesive, repetat. Avem în minte imaginea celui care încearcă să facă ceva, se chinuie, repetă mișcările până reușește. Sau cel care are în cap o idee pe care o exprimă în mod repetat. Temperamentul este evident în situații care se repetă.

.

kansalliskiihko, kansalliskiihkoilija, kansalliskiihkoinen, kiihkeys, kiihkeä, kiihkeäluonteinen, kiihkeämielinen, kiihkeäsanainen, kiihkeästi, kiihko, kiihkoilija, kiihkoilla, kiihkoilu, kiihkoisa, kiihkoisasti, kiihkoislamilainen, kiihkoislamilaisuus, kiihkoisuus, kiihkoisänmaallinen, kiihkoisänmaallisuus, kiihkokansallinen, kiihkomieli, kiihkomielinen, kiihkomielisyys, kiihkopäinen, kiihkota, kiihkoton, kiihkottomasti, kiihkottomuus, kiihkouskonnollinen, kiihkouskonnollisuus, kiihkoutua, rotukiihkoilija, uskonkiihko, uskonkiihkoinen

.

DE REMARCAT: În traducerile de mai jos, textul finlandez poate fi ambiguu; doar contextul și sensul suedez deosebesc sensurile pozitive de cele negative. De altfel, sensurile pot fi pozitive, din punctul de vedere al persoanei în cauză, sau negative, din cel al anturajului. Astfel ”olla hyvin kiihkoissa” poate fi înțeles ca fiind extrem de încântat sau, dimpotrivă, deosebit de indignat.

.

kansalliskiihko ● naționalism extremist; șovinism ■ extremnationalism; chauvinism

.

kiihkeys 1, vilkkaus, temperamentti ● pasiune; ardoare; înflăcărare, entuziasm; intensitate; vehemență, impetuozitate; ardoare, zel, râvnă; devotament, abnegație; exaltare; aprindere; dușmănie; temperament ■ (intohimo) passion; hetta; (hehku) glöd; (tulisuus) eldighet; eldfängdhet; (kiivaus) intensitet; häftighet; (innokkuus, hartaus) iver; ivrighet; (antaumuksellisuus) hängivenhet; (kiihtyneisyys) upphetsning; exaltation; hetsighet; (vihamielisyys) hätskhet; temperament

kiihkeys 2 ● duritate, fermitate, rigoare; severitate, austeritate, strictețe; violență, vehemență, impetuozitate; intensitate; frenezie ■ (kovuus, ankaruus) hårdhet; (rajuus, hurjuus) häftighet; våldsamhet; (kiivaus) intensitet; frenesi

keskustelun kiihkeydessä ● în focul/ardoarea discuției ■ i diskussionens hetta

.

kiihkeä 1, kiihkoisa, kiihkomielinen, himokas; raivoisa ● pasionat, pătimaș; pasional; fierbinte, arzător, incandescnt; focos, înflăcărat; intensiv; vehement, violent, impetuos; plin de zel, zelos, entuziast, fervent; devotat, credincios; exaltat; irascibil, iute la mânie; dușmănos; fanatic; turbat; enervat, agitat, surexcitat; pasionat, înflăcărat ■ (intohimoinen) passionerad, lidelsefull; het; (palava) brinnande; glödande; (tulinen) eldig; eldfängd; (kiivas) intensiv; häftig; (innokas, harras) ivrig; (antaumuksellinen) hängiven; (kiihtynyt) upphetsad; exalterad; hetsig; (vihamielinen) hätsk; (fanaattinen) fanatisk; rabiat; uppjagad; (kuumaverinen) varmblodig

kiihkeä kommunisti ● un comunist înfocat ■ en hängiven kommunist

kiihkeä halu ● o dorință arzătoare ■ en intensiv (brinnande, häftig) lust

kiihkeä kaipaus ● un dor aprins ■ en intensiv längtan

kiihkeä viha ● o ură aprinsă/arzătoare/puternică/viscerală/feroce/nestăpânită/bestială ■ ett glödande (intensivt) hat

kiihkeä katse ● o privire tăioasă/pătrunzătoare/ ■ en eldig blick

kiihkeä rakastaja ● o dragoste înfocată/arzătoare/pasională ■ en passionerad (eldig) älskare

kiihkeitä suudelmia ● sărutări înfocate/fierbinți ■ passionerade (heta) kyssar

kiihkeä keskustelu ● o discuție aprinsă ■ en intensiv (hetsig, eldfängd, hätsk) diskussion

kiihkeä vihanpurkaus ● un acces de furie turbată; ≈ a-și vărsa focul, a se descărca de mânie ■ ett häftigt vredesutbrott

.

kiihkeä 2, kuumeinen, kiireinen (kova, ankara) ● dur, sever, aspru; violent, brutal, vehement, impetuos; aprins; înverșunat; sălbatic, barbar; furios, furibund; neînfrânat, nestăpânit; acerb; nebun; intensiv; febril, agitat, încordat; frenetic; turbat ■ hård; (raju, hurja) häftig; våldsam; vild; (kiivas) intensiv; (intensiivinen) intensiv; hektisk, rasande, frenetisk; (raivoissa, raivokas, silmitön) rasande; ursinnig; rabiat

kiihkeä kilpailu ● o concurență acerbă ■ en intensiv (hård) tävling

kiihkeä taistelu ● o luptă dură/acerbă ■ en hård (häftig) strid

matkailukausi on kiihkeimmillään ● sezonul turistic este în perioada de vârf ■ turistsäsongen är som intensivast

kiihkeä rytmi ● un ritm frenetic ■ en hektisk rytm

kiihkeäluonteinen, kiihkeämielinen ● irascibil, coleric, iute la mânie; agitat ■ hetsig, hetlevrad

kiihkeäsanainen väittely ● o dezbatere aprinsă/animată ■ en het (intensiv, animerad) debatt

.

kiihko, kiihkomielisyys ● excitare; excitație; extaz; entuziasm, ardoare, râvnă; pasiune, manie; intensitate; furie nestăpânită, mânie; ardoare, pasiune; zel, frenezie; dușmănie; fanatism ■ (kiihtymys) upphetsning, extas; (innostus) entusiasm, iver; vurm; (intensiivisyys) intensitet; (into) iver; entusiasm; (intohimo) passion, lidelse; mani; (vimma) raseri, ursinne; (hehku) glöd; hetta; hets; hätskhet; (fanaattisuus) fanatism

rakkauden kiihko ● pasiunea dragostei ■ kärleksglöd

huohottaa kiihkosta ● a gâfâi de mânie ■ flåsa av upphetsning

olimme hyvin kiihkoissamme ● am fost foarte indignați ■ vi var mycket upprörda (uppbragta)

hän on ihan kiihko tyyppi (puhek) ● e un tip cu adevărat fanatic ■ (vouhottajasta) han är en fullständig fanatiker; en fullkomligt överspänd typ; en riktig fanatiker; (helposti suuttuvasta) ● îi sare ușor țandăra; își iese repede din fire ■ han har kort stubin

.

kiihkoilija ● entuziast, zelos, fervent; pasionat; fanatic; impetuos, iute; irascibil; fanatic radical; extremist ■ ivrare, vurmare; (fanaatikko) fanatiker; (yltiöpää) brushuvud, hetsporre, rabulist; (poliittinen kiihkoilija) extremist

uskonnollinen kiihkoilija ● fanatic religios ■ en religiös fanatiker

.

kiihkoilla, kiihkota ● a fi înflăcărat pentru ceva; a se entuziasma pentru ceva; a fi promotor, inițiator, apărător a ceva; a lua apărarea cuiva; a depune mult zel pentru ceva; a fi pasionat pentru ceva; a perora pentru ceva; a dovedi zel, râvnă, solicitudine pentru ceva ■ vara eld och lågor (jnk puolesta för ngt); vara entusiastisk (jnk puolesta för ngt); vara en förkämpe för ngt, gå i bräschen för ngt, dra (bryta) en lans för ngt; ivra, vurma (jnk puolesta för ngt); (puhua intoillen) orera (jnk puolesta för ngt); (raam) nitälska (jnk puolesta för ngt)

kiihkoileva, fanaattinen lahko ● o sectă fanatică ■ en extatisk, fanatisk sekt

.

kiihkoilu, intoilu ● fanatism; zel; râvnă; entuziasm; idealism; pasiune , dragoste ■ fanatism; ivrande, vurmande; (raam) nitälskan; svärmeri

kiihkoisuus ● ardoare, râvnă; fanatism ■ iver; (fanaattisuus) fanatism

kiihkoisänmaallinen, yltiöisänmaallinen ● patriot înflăcărat; șovinist; extremist ■ chauvinistisk; (kirj) yverboren

kiihkoisänmaallisuus ● patriotism exagerat ■ chauvinism

.

kiihkokansallinen 1 (adj) ● naționalism extrem ■ extremnationalistisk

kiihkokansallinen 2 (subst) ● naționalist extrem ■ extremnationalist

.

kiihkomieli ● fanatism; pasiune, patimă ■ fanatism; lidelse; passion

kiihkomielinen ● fanatic ■ fanatisk

kiihkomielisyys ● fanatism ■ fanatism

kiihkoradikaali ● rebel; neconformist; dizident ■ frifräsare

.

kiihkota 1 ks. kiihkoilla

kiihkota 2 (vouhottaa) ● a continua, a-i da înainte; a face gălăgie, a se certa, a face scandal ■ gå på; bråka, föra liv (jstak om ngt)

älä nyt kiihkoa! ● nu te enerva! nu te agita! ■ gå inte på så där!

hän kiihkosi kärsimästään vääryydestä ● s-a enervat din cauza nedreptății suferite ■ han bråkade [och väsnades] om den oförrätt han lidit

.

kiihkoton, maltillinen ● lipsit de pasiune, de ardoare; moderat; calm, așezat, liniștit, stăpânit; reținut, cumpătat; sobru; rece, indiferent ■ (intohimoton) lidelsefri; passionsfri; (tyyni) lugn; (maltillinen) sansad; måttfull; (hillitty) behärskad; (viileä) sval, kylig; nykter

asian kiihkoton käsittely ● tratarea cupătată a unui caz ■ en sansad behandling av ett ärende

.

kiihkottomuus ● calm, liniște sufletească ■ lidelsefrihet; sans; lugn

kiihkouskonnollinen ● fundamentalist; fanatic religios ■ extremreligiös; (fanaattinen) fanatisk religiös; (fundamentalistinen) fundamentalistisk

kiihkouskonnollisuus ● fundamnetalism; fanatism religios ■ religiös fanatism; (fundamentalismi) fundamentalism

.

kiihkoutua ● a se mânia, a se supăra, a se enerva, a se înfuria; a fi excitat, aprins; a fi plin de entuziasm, zelos, fervent ■ (kiivastua) bli arg; bli ilsken; brusa upp; (joutua kiihkoon) bli upphetsad; (raivostua) bli ursinnig; (innostua) bli ivrig

kiihkoutunut väkijoukko ● o mulțime agitată, ciudată ■ en ursinnig folkhop

kiihkoutua vaatimaan liikaa ● a se angrena în a cere prea mult ■ förivra sig och kräva för mycket

.

uskonkiihko, uskoninto, uskonkilvoitus ● fanatism religios ■ (heng) religiös fanatism; trosnit, trosiver, trosglöd, selotism

uskonkiihkoilija, selootti (hist) ● zelot; fanatic religios ■ selot; svärmare

.

Introdus / lisätty 9.1.2018

.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: