Blogulblog's Blog

Bibliografie

Tutkielman lähteet – Lucrări consultate, referințe (excerpta)

.

Pentru că în finlandeză se folosesc diverse denumiri pentru bibliografie dau mai jos câteva denumiri uzuale.

bibliografia, systemaattinen julkaisuluettelo ● bibliografie ■ bibliografi

lähdeluettelo ● catalogul surselor ■ källförteckning; (kirjallisuusluettelo) litteraturförteckning

kirjallisuutta ● literatură (folosită în lucrare) ■ litteratur

lainattuja lähteitä† ● surse de împrumuturi ■ lånade källor

viittaukset ● referințe ■ referenser

Dicționare enciclopedice, enciclopedii

 

* Allén, Sture: Natioalencyklopedins ordbok, Bokförlaget Bra Boker AB, Höganäs 2004

* Allén, Sture: Svensk ordbok av Svenska Akademien, Norstedts i distribution, Stockholm 2009

* Combi 1 – 6 + 1 – 7, Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki 1974 – 1976

* Encyclopædia Britannica 1 – 32 + Books Of The Year

* Koivusalo, Esko, Numminen, Maija, toim.pääl.: Fakta 2001, WSOY Porvoo, Helsinki, Juva 2001

* Lidman, Sven: Bonniers compact lexikon, Stockholm 1985

* Numminen, Maija, päätoim.: Nykysuomentieto 1 – 4, WSOY Porvoo, Helsinki, Juva 1992

* Nurminen, Matti, Eskola, Matti: Nykytieto 1 – 3, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1984

* Nurminen, Matti, Vaarnas, Kalle, päätoim.: Otavan iso fokus 1 – 8, 2. painos, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1972 – 1975

* Poijärvi, L. Arvi. P. päätoim.: Pieni Tietosanakirja 1 – 4, kolmas painos, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1952

* Rantala, Risto: Otavan tietosanakirja, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1997

* Rantala, Risto: Tietosanakirja, Mitä, missä, milloin, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1991

* Tiainen, Jorma O., Mäkelä, Pekka,: Gummeruksen uusi tietosanakirja 1 – 4, Gummerus Oy, Jyväskylä, Helsinki 1993

* Tiainen, Jorma, O.: Tietojätti, Gummerus Oy, Jyväskylä 1989

* Valpola, Veli, päätoim.: Uusi Tietosanakirja  1 – 24, 5. painos, Tietosanakirja Oy, Helsinki 1960

Suomalaisen tietokirjan vaiheista lisää

http://wwnet.fi/users/veijone/tietosanakirja.htm

Internetsivustot:

Nordisk familjebok 20 + 38 band, 1876-1926

http://runeberg.org/nf/

Forsman, Jaakko, päätoim.: Pieni Tietosanakirja, 1 – 4, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1925-1928.

http://runeberg.org/pieni/

.

Lucrări generale

 

* Cazacu, Boris & coll.: A Course in Contemporary Romanian, EDP, București 1980

* Cazacu, Boris et col.: Cours de langue roumaine, EDP, București 1978

* Dennison, Norman: The Partitive in Finnish, Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia, sarja b, nide 108, Suomalainen tiedeakatemia, Helsinki 1957

* Haarala, Risto, Lehtinen, Marja, päätoim.: CD-perussanakirja, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1997

* Haarala, Risto, päätoim.: Suomen kielen perussanakirja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 55 Valtion painatuskeskus Helsinki 1990-1994

* Hakulinen, Lauri: Suomen kielen rakenne ja kehitys 4. painos, Otava, Keuruu 1979

* Holman, Eugene: Handbook of finnish verbs, Suomalaisen kirjallisuuden seura, Vaasa 1984

* Ikola, Osmo: Nykysuomen käsikirja 2.painos, W+G, Helsinki 1986

* Itkonen, Terho: Kieliopas, 4. painos, Kirjayhtymä, Helsinki 1988

* Karlsson, Fred: Finnish grammar, WSOY, Porvoo 1983

* Karlsson, Fred: Finnish Grammar, WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva 1983

* Karlsson, Fred: Suomen kielen äänne- ja muotorakenne, WSOY Porvoo, Helsinki, Juva, 1983

* Kontinen, Raija: Nykysuomen käyttöopas, Gaudeamus, Helsinki 1978

* Korhonen, Pertti: Suomen kielioppi, Savon sanomain kirjapaino, Kuopio 1958

* Lehtinen, Marja ja Grönros, Eija-Riitta päätoim. Kielitoimiston sanakirja CD v. 1.0 Kielikone Oy ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004

* Malmström, Sten, Györki, Iréne, Sjögren, Peter A.: Bonnirs svenska ordbok, sjunde upplagen, Albert Bonniers Förlag AB, Stockholm 2001

* Nurmi, Timo, Rekiaro, Ilkka, Rekiaro, Päivi: Suomen kielen sanakirja, 2. painos, Gummerus Oy, Jyväskylä 1996

* Penttilä, Aarni: Suomen kielioppi, WSOY, Porvoo, Helsinki 1957

* Saarimaa, E.A.: Kielenopas 4. painos, WSOY, Porvoo Helsinki 1958

* Sadeniemi, Matti toim.: Nykysuomen sanakirja 8. painos, 1 – 8, Suomalainen Kirjallisuuden Seura, WSOY Helsinki 1983

* Saukkonen, Pauli, Haipus, Marjatta, Niemikorpi, Antero, Sulkala, Helena: Suomen kielen taajuussanakirja – A Frequency Dictionary of Finnish, WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva 1979

* Setälä, E.N., Nieminen, Kaarlo, Ojajärvi, Aulis: Suomen kielen oppikirja, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1974

* Setälä, E.N., Sadeniemi, Matti: Suomen kielioppi, Äänne- ja sanaoppi, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1976

* Talvitie, Yrjö: Ruotsalais-suomalainen tekniikan ja kaupan sanakirja, Kustannusliike Tietoteos, Helsinki 1973

* Walter, Göran: Bonniers synonym ordbok, andra kraftigt utvidgade upplagen, Bokförlagen Bolnnier Alba, Stockholm 2001

* Vesikansa, Jouko: Johdokset, Nykysuomen oppaita 2, WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva 1978

* Vesikansa, Jouko: Nykysuomen sanavarat, WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva 1989

Internetsivustot:

* Korhonen, Riitta, Vilkuna, Maria: Iso suomen kielioppi, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki 2005

http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk1/

http://scripta.kotus.fi/visk/etusivu.php

.

Lucrări speciale tematice mono- bi- sau multilingve

 

* Aalto, Satu, toim.: Suuri perinnekirja, Karisto Oy, Hämeenlinna 1999

* Achté, Kalle koord. Psykiatrian sanasto, Recallmed, Helsinki 1995

* Aikio, Annukka: Uusi sivistyssanakirja, 5. painos, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1989

* Ailio, Erkki: Suomen laki 1 – 2, Suomen lakimiesliitto, Helsinki 1955

* Ambrosius, Isä, Haapio, Markku: Ortodoksinen kirkko Suomessa, 3. painos, Valamon luostari, Heinävesi 1982

* Arseni, Arkkimandriitta: Ortodoksinen sanasto, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1999

* Avtsinov, Vjatšeslav: Suomalais-venäläinen ja venäläis-suomalainen uskontosanasto – Финско-русский и русско-финский словарь религиозной лексики, Kustannus Oy Taifuuni 1999

* Gibson, Haldo: Svensk slangordbok, andra upplagen, Esselte Studium Uppsala 1983

* Gullberg, Ingvar E: Svensk-engelsk fackordbok, andra reviderade upplagan, P.A.Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1977

* Hakulinen, Lauri 2000, Suomen kielen rakenne ja kehitys, 5. painos. Vantaa. Tummavuoren Kirjapaino Oy

* Hakulinen, Y. J.: Uusi lakikielen sanakirja, suomi-ruotsi-saksa, WSOY, Porvoo, Helsinki 1974

* Halmesvirta, Anssi, Ojala, Jari, Roiko-Jokela, Heikki, Vilkuna, Kustaa H.J.: Historian sanakirja, Gummerus, Helsinki, Jyväskylä, 1997

* Harviainen, Tapani, Illman, Karl-Johan: Juutalainen kulttuuri, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1998

* Joutsen, Matti: Lakikielen sanakirja, suomi-englanti, 2. painos, WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva 1995

* Jäntti, Lauri: Isoäitimme aika, WSOY Porvoo, Helsinki, Juva 1997

* Kostera, Paul: Talouselämän sanakirja: saksa‑suomi‑saksa; Kaufmanns‑ und Wirtschaftsdeutsch: finnisch‑deutsches Wörterbuch, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1999

* Koukkunen, Kalevi, päätoim.: Iso sivistyssanakirja, 3. painos, WSOY 2008

* Kytömäki, Leena 1977, Suomen verbijohdosten generointia. Lisensiaatintyö. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos, Turku.

* Lehmusoksa, Ritva, Muurinen, Pirjo: Ruokasanakirja, Gummerus, Jyväskylä, Helsinki 1998

* Lehtipuro, Katriina, Kangasaho, Elisa, toim.: Otavan lakikirja, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1998

* Lehto, Lauri V.: Kauppalaskento, Pellervo-seura, Helsinki 1953

* Lempiäinen, Pentti: Nimipäivättömien nimikirja, WSOY Porvoo, Helsinki, Juva 1999

* Lempiäinen, Pentti: Suuri etunimikirja, WSOY Porvoo, Helsinki, Juva 1999

* Lindskog, Bengt I., Zetterberg, Bengt L.: Medicinsk terminologi lexicon, Nordiska bokhandelns förlag, Stockholm 1984

* Lundh, Bengt, Györki, Iréne: Bonniers medicinska ordbok, BonnierFakta Förlag, 1983

* Melin, Lars och Martin: Förbjudna ordboken, Norstedts Ordbok AB, Stockholm 1998

* Mäkinen, Anssi: Suomi-fakta, WSOY Porvoo, Helsinki, Juva 2002

* Nenonen, Kaisu-Maija, Teerijoki, Ilkka: Historian suur-sanakirja, WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva 1998

* Nienstedt, Walter, päätoim.: Lääketiteen termit, 3. painos, Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 1998

* Nurmi, Timo, Rekiaro. Ilkka, Rekiaro, Päivi, Sorjanen, Timo: Gummeruksen suuri sivistyssanakirja, Gummerus, Jyväskylä 2001

* Pesonen, Niilo, Ponteva, Eero: Lääketieteen sanakirja, WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva 1980

* Ränk, Ervi, koost.: Eesti etnograafia sõnaraamat, Eesti Keele Sihtasutus, Tallin 1996

* Saukkonen, Pauli & coll.: Suomen kielen taajuussanasto – A Frequency Dictionary of Finnish, WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva 1979

* Sinnemäki, Mannu: Lentävien lauseiden sanakirja, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1989

* Tammi, Jari: Suuri solvaus sanakirja, haukkumasanat, Pikku-idis / Kuippana Kustannus Oy, 2003

* Teider, Hannu, Nieminen, Risto: Urheilutieto, Kirjayhtymä, Helsinki1983

* Teinonen, Seppo A.: Teologian sanakirja, Kirjaneliö, Helsinki 1975

* Tirri, Rauno, Lehtonen, Juhani, Lemmetyinen, Risto: Biologian sanakirja, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1995

* Tuomi, Tuomo: Suomen kielen käänteissanakirja 2. painos, Suomalaisen kirjallisuuden seura, Hämeenlinna 1972

* Turtia, Kaarina: Sivistyssanat, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 2001

* Vala, Ursula, toimit.: Moderni lääketieteen sanasto, Recallmed, Helsinki 1988

* Valpola, Veli ja Koukkunen, Kalevi päätoim.: Suuri sivistyssanakirja, WSOY, Helsinki 2000

* Vesikansa, Jouko: Johdokset. Nykysuomen oppaita 2. WSOY Porvoo, Helsinki, Juva 1978

* Vesikansa, Jouko: Miljoona sanaa, WSOY Porvoo, Helsinki, Juva 1978

* Vilkuna, Kustaa, Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka: Joka kodin suuri nimikirja, Suuri suomalainen kirjakerho, Helsinki 1985, 1996

* Vilkuna, Kustaa: Vuotuinen ajantieto, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1985

* Vuorela, Toivo: Kansanperinteen sanakirja, WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva 1979

.

Dictionare vizuale

 

* Bragonier Jr, Reginald, Fisher, David: Englanti-suomi suuri kuvasanakirja, 2. painos, WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva 1986

* Corbeil, Jean-Claude, Archambault, Ariane, Rekiaro, Ilkka: Tammen suuri kuvasanakirja, Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki 1990

* Gavira, angeles: Viiden kielen kuvasanakirja, Karisto Oy, Hämeenlinna 2003

* Pitkänen, Anneli, toim.: Monikielinen sankirja, Oy Valitut Palat – Reader’s Digest Ab, Helsinki 1997

.

Etimologie

 

* Ernby, Birgitta: Norstedts etymologiska ordbok, Norstedts Akademiska Förlag 2008

* Häkkinen, Kaisa: Mistä sanat tulevat, Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki 1990

* Häkkinen, Kaisa: Nykysuomen etymologinen sanakirja, WSOY Juva 2004

* Itkonen, Erkki ja Kulonen, Ulla‑Maija, päätoim.: Suomen sanojen alkuperä 1 – 3, Suomalaisen kirjallisuuden seura, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Gummerus, Helsinki 1992 – 2000

* Koukkunen, Kalevi: Vierassanojen etymologinen sanakirja, WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva 1990

* Meri, Veijo: Sanojen synty, 5. painos, Gummerus Oy, Jyväskylä 2002

* Valtonen, Pertti: Suomen mustalaiskielen etymologinen sanakirja, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Tietolipas 69, Helsinki 1972

* Wessén, Elias: Våra ord, andra tillökade upplag, Esselte Studium, Uppsala 1985

Internetsivustot:

Hellquist, Elof: Svensk etymologisk ordbok, C. W. K. Gleerups förlag, Lund 1922

http://runeberg.org/svetym/

.

Frazeologie

 

* Alvre, Paul: Suomen sanontoja virolaisine vastineineen – Soome väljendeid eesti vastetega, Valgus, Tallin 1995

* Dubrovin, M.: Venäläiset sanonnat kuvina, Kustantamo Ruskij jazyk, Moskova 1984

* Jarva, Vesa, Nurmi, Timo: Oikeeta suomee, suomen puhekielen sanakirja, Gummerus Kustannus Oy, Jyväskylä 2006

* Kari, Erkki: Svenska här och nu – Ruotsalais-suomalainen idiomisanakirja, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki, 1993

* Kivimies, Yrjö: Näinkin voi sanoa, suomen kielen fraseologiaa. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki 1964

* Leclercq, Bernard, Huunan-Seppälä, Henriikka: Gummeruksen fraasisanakirja ranska français, Gummerus Kustannus, Jyväskylä 1999

* Schellbach-Kopra, Ingrid: Suomi-saksa fraasisanakirja – Finnisch-deutsche Idiomatic, WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva 1985

* Virkkunen, Sakari, toim.: Suomalainen fraasisanakirja, Suomen kielen sanakirjat 2, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1981

* Breban, Vasile & Co.: Dicționar de expresii și locuțiuni românești, Editura Ştiințifică, București, 1969

* Levițchi, Leon, Bantaș, Andrei, Andreea Gheorghițoiu: Dicționar frazeologic român-englez, Editura Ştiințifică și Enciclopedică, București, 1981

* Nicolescu, Adrian & Co.: Dicționar frazeologic englez-român, Editura Ştiințifică și Enciclopedică, București, 1982

* Mantsch, Heinrich, Anuței, Mihai, Kelp, Helmut: Dicționar frazeologic român-german, Editura Ştiințifică și Enciclopedică, București, 1979

* Roman, Alexandru: Dicționar frazeologic german-român, Editura Ştiințifică și Enciclopedică, București, 1975

* Gorunescu, Elena: Dicționar frazeologic francez-român și român francez, Editura Ştiințifică și Enciclopedică, București, 1981

* Costescu, Eugen: Dicționar frazeologic român-italian, Editura Ştiințifică și Enciclopedică, București, 1979

* Stănciulescu-Cuza, Mariana: Dicționar frazeologic italian-român, Editura Ştiințifică și Enciclopedică, București, 1975

.

Pentru citate

.

* Sienimäki, Maunu: Lentäviä lauseiden sanakirja Kustannusosakeyhtiö Otava, Keuruu 1989

* Laine, Jarkko, Sienimäki, Maunu: Sitaatit ja lentävät lauseet Kustannusosakeyhtiö Otava, Keuruu 1992

* Simensky, Theofil: Un dicționar al înțelepciunii, vol I-IV, Editura Junimea, Iași, 1970-1975

* Marian, Barbu: Dicționar de citate și locuțiuni străine, Editura Enciclopedică Română, București, 1973

.

Dicționare bilingve

 

* – Engelsk-svenska, svensk-engelska ordboken,

* – Fransk-svensk, svensk-fransk ordbok, Bokförlaget Rabén Prisma 1993

* Alanne, V. S.: Suomalais-englantilainen suursanakirja – Finnish-English General Dictionary, 3. painos, WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva 1980

* Aldea, Marilena (coord.), Koskelo, Matti, Lindgren, Lauri: Dicționar român-finlandez – Romania-suomi-sanakirja, Polirom, Iași 2009

* Barezzani, Cristina, Kalmbach, Aija: Gummeruksen suomi-italia-suomi sanakirja – Dizionario finlandese-italiano-finlandese, Gummerus, Jyväskylä 2000

* Berggren, Ola, Kinnunen, Silja, Lounasvuori-Riikonen, Kristiina: Italia-suomi-suursanakirja, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 2003

* Böger, Joachim, Diekmann, Helmut, Lenk, Hartmut, Schröder, Caren, Kärnä, Aino: Suomi-saksa-suomi-sanakirja, WSOY, Helsinki 2000

* Cannelin Knut & Aulis, Hirvensalo, Luri, Hedlund, Nils: Suomalais-ruotsalainen suursanakirja – Finsk-svensk storordbok, 3. painos, WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva 1982

* Cantell, Ilse, Martola, Nina, Romppanen, Birgitta, Sundström, Mats-Peter, Sarantola, Anja & Tauno: Suomi-ruotsi-suomi-sanakirja, WSOY, Helsinki 2000

* Dreve, Roxana-Ema: Dicționar de buzunar suedez-român-suedez – Fickordbok svensk-rumänsk-svensk, Polirom, Iași 2009

* Eveli, Kari: Suomi-ranska suursanakirja, WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva 1985

* Gummeruksen ”keltainen sarja”: englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saksa, venäjä 1998 – 2002

* Hirevensalo, Lauri: Saksalais-suomalainen suursanakirja – Deutsch-finnisches Grosswörterbuch, 2. painos, WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva 1982

* Hurme, Raija, Malin, Riitta-Leena, Pesonen, Maritta, Syväoja, Olli: Suomi-englanti-suomi-sanakirja + CD, 6.painos, WSOY, Helsinki 2003

* Hurme, Raija, Malin, Riitta-Leena, Syväoja, Olli: Uusi Suomi-englanti suursanakirka – Finnish-English General Dictionary, WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva 1989

* Hurme, Raija, Pesonen, Maritta, Syväoja, Olli: Englanti-suomi suursanakirja – English-Finnish General Dictionary, WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva  1990

* Hytönen, Ahti, Talvitie, Jyrki: Espanja-suomi suursanakirja – Gran diccionario español-finés,  WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva 1995

* Hytönen, Ahti: Suomi-espanja sanakirja – Diccionario finés-español, WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva 1995

* Hämäläinen, Aira: Dizionario compatto finlandese-italiano, italiano-finlandese, Zanichelli editore s.p.a., 2001

* Jeliseev, Juri: Gummeruksen suomi-venäjä-suomi-sanakirja – Финско-русский-финский словарь, 2. laajennettu ja uudistettu laitos, Gummerus, Juväskylä 2001

* Järvelä, Tuomas: Suomi-islanti-suomi sanakirja – Finnsk-íslensk-finnsk orðabók, Gaudeamus, Helsinki, 2008

* Kalmbach, Jean-Michel, Sundelin, Seppo: Suomi-ranska-suomi-sanakirja, 2. painos, WSOY, Helsinki 2000

* Karlsson, Göran, päätoim.: Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja – Stora svensk-finska ordboken 1 – 3 Suomalaisen kirjallisuuden seura Helsinki 1982

* Katara, Pekka, Schellbach-Kopra, Ingrid: Suomalais-saksalainen suursanakirja – Finnisch-deutsches Grosswörterbuch, 2. painos, WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva 1981

* Katara, Pekka, Schellbach-Kopra, Ingrid: Suomi-saksa-suursanakirja – Großwörterbuch Finnisch-Deutsch, 8. painos, WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva 1997

* Klemmt, Rolf, Rekiaro, Ilkka: Gummeruksen suomi-saksa-suomi sanakirja – Wörterbuch Finnisch-Deutsch-Finnisch, 2. laajennettu ja uudistettu laitos, Gummerus, Juväskylä 2000

* Koivisto, Viljo: Suomi-romani sanakirja – Finitiko-romano laavesko liin, Suomalaisen kirjallisuuden seura, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki 2001

* Kokla, Paul, Laanpere, Helga, Mäger, Mart, Pikamäe, Arno: Virolais-suomalainen sanakirja – Eesti-soome sõnaraamat, 4. painos, Valgus, Tallin 2001

* Kuusinen, Martti, Ollikainen, Veera, Syrjäläinen, Julia: Venäjä-suomi-suursanakirja – Большой русско-финский словарь, WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva 1997

* Kuusinen, Martti, Ollikainen, Veera: Venäläis-suomalainen suursanakirja – Большой русско-финский словарь, WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva 1978

* Köykkä, Lea: Suomi‑ruotsi‑suomi sanakirja,  Jyväskylä, 1999

* Lampén, Lea: Ruotsalais-suomalainen suursanakirja – svensk-finsk storordbok, WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva1981

* Lattunen, Hélène, Viljanen, Kari: Gummeruksen suomi-ranska-suomi sanakirja – Dictionnaire finnois-français-finnois,  2. laajennettu ja uudistettu laitos, Gummerus, Juväskylä 2000

* Li, Guangyun: Suomi-kiina suursanakirja, Art House Oy, Helsinki 2005

* Munteanu, Valeriu: Dicționar suedez-român – Svensk-rumänsk ordbok, Polirom, Iași 2002

* Norstedts stora engelsk-svenska ordbok – Norstedts Comprehensive English-Swedish Dictionary, tredje upplagen, Norstedts Akademiska Förlag (Norstedts Ordbok) 2000

* Norstedts stora fransk-svenska ordbok – Le grand dictionnaire français-suédois de Norstedts, Norstedts Ordbok, 1998

* Norstedts stora svensk-engelska ordbok – Norstedts Comprehensive Swedish-English Dictionary, tredje upplagen, Norstedts Akademiska Förlag (Norstedts Ordbok) 2000

* Norstedts stora svensk-franska ordbok – Le grand dictionnaire suédois-français de Norstedts, Norstedts Ordbok, 1998

* Nurmela, Tauno: Suomalais-ranskalainen sanakirja, Osuuskunta Informaatiokirjakauppa, Porvoo 1983

* Papp, István: Finn-magyar szótár – Suomalais-unkarilainen sanakirja, Akadémiai Kiadó, Budapest 1962

* Pesonen, Pentti: Ranskalais-suomalainen sanakirja, 2. painos, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1980

* Pihel, Kalju, Pikamäe, Arno: Suomalais-virolainen sanakirja Soome-eesti sõnaraamat, 4. painos, Valgus, Tallin 1999

* Romppane, Birgitta, päätoim.: Suuri suomi-ruotsi-sanakirja – Stora finsk-svenska ordboken, WSOY,  Porvoo, Helsinki, Juva 1997

* Tomba, Silvia: Italiensk-svensk ordbok – Dizionario italiano-svedese, Läromedelsförlagen, Språkförlaget 1940

* Tomba, Silvia: Svensk-italiensk ordbok – Dizionario svedese-italiano, Läromedelsförlagen, Språkförlaget 1959

* Tuomikoski, Aune, Slöör, Anna, toim.: Englantilais-suomalainen sanakirja – English-Finnish Dictionary, 6. painos, Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki 1973

* Vahros, Igor, Scherbakoff, Antti: Suomalais-venäläinen sanakirja – Финско-русский словарь, 2. painos, Kustannusliike Ruskij jazyk, Moskova 1977

* WSOY Elektroniset sanakirjat v. 5.0 englanti, ranska, ruotsi, saksa, suomi; suomi-espanja-italia-ranska-suomi

* WSOY:n ”punainen sarja”: englanti, espanja, esperanto, portugali, ranska, ruotsi, saksa, tanska, venäjä, 1964 – 1972

* WSOY:n ”taskusanakirjat”: albania. bulgaria, englanti, espanja, hollanti, italia, kreikka, norja, portugali, puola, ranska, ruotsi, saksa, tanska, tšekki, turkki, unkari, venäjä, viro, 1981 – 2002

* Väyrynen, Heino, Mattila, Jussi: Latvia-suomi sanakirja – Latviešu-somu vārdnīca, Oy Finn Lectura AB, Helsinki, 1977

.

Publicații periodice

 

* Kielikello (kokoelma, CD), Kielenhuollon tiedotuslehti, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1978 – 2010

Introdus  / syötetty 21.1.2010

Actualizat / päivitetty 27.4.2010

.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: