Blogulblog's Blog

Perustaa: afirmativ vs negativ

Perustaa: afirmativ vs negativ

.

.

Verbul perustaa are mai multe sensuri afirmative, dar în construcțiile negative, cu elativul (de, despre), are un singur sens: a nu se baza pe, a nu pune bază pe, a nu-i păsa, a nu considera, a nu lua în considerare/considerație. Astfel apar următoarele construcții verbale oarecum contradictorii:

+ Hän ei perusta enää pankkia. – Nu mai fondează [nicio] bancă.

Hän ei perusta enää pankista. – Nu-i mai pasă de bancă.

 

Sugestie pentru variantele considerare/considerație

  1. am luat cererea în considerare = ne vom mai gândi
  2. am luat cererea în considerație = îi vom acorda respectul cuvenit, grija cuvenită

.

perustaa53

  1. panna jk alkuun, luoda, muodostaa. Perustaa yhtiö, sanomalehti. Perustaa uusi virka. Perustaa perhe. Perustava pohjana, perustana oleva, olennainen, tärkeä, pää-, perus-, alku-. Yhdistyksen perustava kokous perustamiskokous. Hän on tehnyt perustavaa työtä alallaan. Perustavaa laatua oleva [paremmin: perusluonteinen, perustava] kysymys.

Oik. Sopimus perustaa korvausvaateen on pohjana korvausvaateelle.

  1. rakentaa t. laskea jhk alusta, perusta, perustus, pohja, kaivaa perustus; tukea jk jhk, jnk varaan. Rakennuksen, tien perustaminen. Perustaa siltapilarit paalujen varaan.
  2. nojata jhk, pohjata jhk, ottaa jk perustaksi. Tuomio on perustettava lakiin. Perustaa väitteensä tosiasioihin.
  3. vars. ark. kielteisissä yhteyksissä: välittää, piitata jstak. Hän ei perusta rahasta. Hänen puheistaan ei kannata perustaa.

.

Synonyymit:

(1) aloittaa, panna alkuun, avata

(2) nojata, vedota

(3) välittää, huomata, piitata, huolehtia, huolestua, ottaa huomioon, osoittaa huomiota

I. laatia, luoda, pohjata, perustua, pohjautua, olettaa, aloittaa, panna alulle, alkaa

II. asettaa, avata, huolia, järjestää, laittaa, määrätä, muodostaa, nimetä, nojata, piitata, pitää väliä, pystyttää, rakentaa, tehdä, välittää, vakiinnuttaa, vahvistaa, nimittää, osoittaa, fundeerata, etabloitua

.

perustaa 1 ● a fonda, a întemeia, a înființa; a institui, a constitui, a organiza; a începe, a porni, a demara; a crea, a forma; a construi, a alcătui; a produce, a făuri, a plăsmui ■ grunda; grundlägga; (organisaation osa, virka, luoda) inrätta; (perustaa muodollisesti yhdistys tms.) stifta; instifta; (panna alkuun) starta (myös yritys); (muodostaa) bilda; (luoda) skapa

perustaa firma ● a fonda o firmă ■ grunda en firma

perustaa oma yritys ● a-și face firmă proprie ■ starta ett eget företag; grunda ett eget företag; (puhek) starta eget

perustaa yhtiö ● a fonda o instituție; a institui ■ bilda ett bolag

perustaa yhdistys ● a fonda o asociație ■ bilda (stifta) en förening

perustaa sanomalehti ● a înființa un ziar ■ grunda en tidning

perustaa kaupunki ● a pune bazele unui oraș ■ grundlägga en stad

perustaa virka ● a crea o funcție, un post ■ inrätta en tjänst

perustaa uusi virka ● a înființa o funție nouă, un post nou ■ inrätta en ny tjänst

perustaa perhe ● a[și] face familie; a întemeia o familie ■ bilda familj

kaupunkiin perustettiin uusi korkeakoulu ● în oraș a fost înființat un nou colegiu ■ det inrättades (grundades) en ny högskola i staden

perustava ● de bază; fundamental; constitutiv; esențial, principal; elementar ■ grundläggande; fundamental; konstitutiv; (olennainen) väsentlig; grundväsentlig; (alkeisiin kuuluva) elementär

hän on tehnyt perustavaa työtä alallaan ● a depus o muncă temeinică în domeniul său ■ han har gjort ett grundläggande arbete inom sitt område

sopimus perustaa korvausvaateen (oik) ● contractul/acordul constituie baza unei cereri de despăgubire ■ avtalet utgör grund för ett skadeståndsanspråk

.

perustaa 2 ● a fonda, a întemeia; a baza, a pune bazele; concret: a clădi, a construi, a zidi, a face fundație ■ (rakentaa t. laskea perusta, laskea perustus jllek) grunda; lägga grunden till ngt; bygga

.

perustaa 3 ● a sprijini, a rezema, a propti; a susține; a invoca, a apela, a face apel la; a se prevala de; a face referire, a se referi la ceva; a se adresa; a trimite la; a cita; a indica; a face vorbire ■ (tukea) stödja, stöda (jk jhk t. jnk varaan ngt mot ngt), (vedota) vädja (jkhun till ngn); appellera (jkhun till ngn); (viitata jhk) hänvisa (jhk till ngt); (esittää tueksi) åberopa (jhk ngt)

.

perustaa 4 ● a baza, a se baza ■ (nojata jhk, ottaa jk perustaksi) basera (jhk på ngt); basera sig (jhk på ngt); bygga (jhk på ngt)

tuomio on perustettava lakiin ● o hotărâre judecătorească (o condamnare) trebuie să se bazeze pe lege ■ en dom måste basera sig på lagen [hotărâre judecătorească în procese civile, condamnare în procese penale]

perustaa väitteensä tosiasioihin ● a-și baza afirmațiile pe fapte ■ basera sina påståenden på fakta; basera (bygga) sitt påstående på fakta

.

perustaa 5 (puhek kielt välittää, piitata)

hän ei perusta rahasta ● nu-i pasă de bani; ignoră banii ■ han bryr sig inte om pengar; han struntar i pengar

hän ei perusta oopperasta ● nu-i place opera ■ han bryr sig inte om opera; han struntar i opera

hänen puheistaan ei kannata perustaa ● nu te poți baza pe spusele/vorbele sale ■ vad han säger är ingenting att bry sig om (att ta fasta på)

siitä en perusta ● nu-mi pasă; nu-mi pasă de asta; nu mă privește, nu mă interesează ■ det ger jag katten (fan) i; det struntar jag i; det bryr jag mig inte om

.

  • – Olet yksinäinen? Perusta perhe! – Ești singur? Întemeiază[-ți] o familie! [Familie din Peru!]
  • – Onko Perun konsulaatissa? – Alo! Consulatul Perului?

Image published without permission. That’s generally permitted for non-profit or educational purposes.

.

Introdus / lisätty 19.3.2019

.

 

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: