Blogulblog's Blog

Ottaa & Co., ajaa, ajatella

Ottaa & Co., ajaa, ajatella

.

.

ottaa53*C Tarttua kädellä, siirtää jotakin itselle, haltuunsa, ulottuvilleen. – (tranzitiv) a lua; a priva, a deposeda.

Otan pallon sinulta. – Îți iau mingea.

Kannattaa ottaa mukaan lämpimiä vaatteita. – Trebuie să-ți iei cu tine îmbrăcăminte călduroasă.

Ota lasi pöydältä. – Ia paharul de pe masă.

Hallitus otti meiltä kaikki vapaudet. – Guvernul ne-a privat de toate libertățile.

Observație. Obiectul de care cineva este privat este un complement direct, objektti, iar persoana privată de el este la cazul ablativ.

.

1. juoda alkoholijuomaa, nauttia – (tranzitiv, perifrastic) a bea (alcool) sau a lua (medicamente)

Onkohan herra ottanut? – Domnul a băut ceva?

Oletko ottanut Buranaa? – Ai luat Burana?

2. mennä julkisella kulkuvälineellä

Ota taksi! – Ia taxiul!

Voisin ottaa junan Helsinkiin ja sieltä bussin Porvooseen. – Aș putea lua trenul până a Helsinki și de acolo autobuzul până la Porvoo.

3. viedä tilaa tai resursseja

Paketti vie tilaa takakontissa. – Pachetul ocupă mult loc în portbagaj,

4. osua, koskettaa – (intranzitiv + ilativ) a atinge, a ajunge până la, a atârna

Pakoputki ottaa maahan. – Țeava de eșapament atinge pământul / se târăște pe pământ.

Hame ottaa lattiaan. – Fusta ajunge până la podea.

5. viedä (aikaa), kestää

Kauankohan ottaisi ajaa tästä pyörällä keskustaan? – Cât durează mersul cu bicicleta până-n centru?

Viekö pitkään? – Durează mult?

6. ostaa kaupan oleva hyödyke (kuvaannollisesti)

Minä otan nämä. – Iau asta.

.

.

 

Idiomit

  • ottaa aika – a cronometra
  • ottaa hengiltä – a omorî
  • ottaa itseensä – pahastua, loukkaantua, harmistua
  • ottaa kantaa – ilmaista mielipiteensä
  • ottaa kiinni – saavuttaa etumatkaa, saavuttaa; pysäyttää, vangita; saada koppi – a prinde cu mâna

.

.

johdokset

 

ottaja ● cel care ia ■ tagare

valokuvan ottaja ● fotograf; cel care face fotografia ■ fotografen; den som tagit bilden

lainan ottaja ● cel care ia un împrumut ■ låntagare

 

otaksua52 olettaa53*C. (verb frecventativ) – a presupune, a crede Otaksun, että hän tulee. On aihetta otaksua, on otaksuttavissa, että – -. Otaksuin asian ratkenneen, asian ratkaistuksi. Suvun otaksuttu kantatila. Otaksuttavaa [– oletettavaa, luultavaa, todennäköistä] on, että – -.

 

ottamo ● locul de unde se ia; loc de priză ■ [forme ale verbului ta – a lua, a apuca, a prinde] täkt (tav yhd); tag (tav yhd) ottamoVedenottamo vedenottopaikka.

.

otanta9*J  tilastot. (subst.) – probă, eșantion [în cercetare] menetelmä jolla kerätään tietoja jstak perusjoukosta ottamalla tutkimuskohteeksi vain osa siitä. Satunnaisotanta. otantamenetelmä, otantatutkimus

.

otanta ● eșantion ■ (tilastot) sampling

ositettu otanta ● selecție stratificată ■ stratifierat urval

.

otattaa53*C (verb factitiv) – a lăsa, permite, pune să se ia. (antaa ottaa). Otatti passikuvan itsestään. Otattaa jku kiinni. Otattaa kuva itsestään – a lăsa să fie fotografiat. Otattaa hammas pois – a lăsa să i se scoată un dinte. Otattaa sormenjäljet itsestään – a lăsa să i se ia amprentele digitale.

.

ote48*C

 1. (subst.) tapa jolla jku t. jk tarttuu kiinni jhk t. pitää kiinni jstak. Sormen tiukka ote. Pihtien ote. Painiotteet. Kuristusote. Saada pitävä ote jstak. Tiukentaa, höllentää otettaan. Irrottaa otteensa. Hiiri yritti päästä irti kissan otteesta. Pyörien ote tiestä t. tiehen.

 Kuv. Vanhempien ote lapsiinsa. Ei saanut otetta elämään t. elämästä. Hänellä oli hyvä ote kuulijoihin. Hänen kirjoituksissaan on omintakeinen ote. Inflaatio kiristää otettaan.

 1. mon. toimintatapa, menettely, teko, toimenpide. Käyttää kovia otteita. Määrätietoinen otteissaan, otteiltaan. Presidentti puuttui hallituksen muodostamiseen kovin ottein.
 2. alkuperäisestä kirjallisesta kokonaisuudesta jäljennetty osa. Ote pöytäkirjasta. Pöytäkirjanote myös « ». Rekisteriote. Maarekisterinote myös « ». Pankin lähettämä tiliote.

 Erik. aik. äänestysalueen äänestysluettelon ote, jota käyttäen äänioikeutettu saattoi äänestää muualla kuin omalla äänestysalueellaan. Otteella äänestäminen.

 1. Pariin, useaan otteeseen pari kertaa, useita kertoja. Oli hoidettavana sairaalassa kahteenkin otteeseen.

otelauta, otella, otettu, oteääni

 .

ote 1 ● priză; prindere, apucare, înșfăcare; încleștare; adeziune ■ grepp (jhk  t. jstak om ngt); tag (jhk  t. jstak i  t. om ngt)

tiukka ote ● o priză bună; o apucare feemă ■ ett hårt (stadigt) tag (grepp)

pitävä ote ● o prindere fermă ■ ett fast (stadigt) grepp

saada pitävä ote jstak ● a obține o strângere fermă, adecvată asupra a ceva ■ få ett fast (ordentligt) grepp om ngt

tiukentaa otettaan jstak ● a face prinderea mai strânsă ■ ta ett fastare tag (grepp) om ngt; ta ngt i ett fastare grepp

irrottaa otteensa ● a slăbi strânsoarea ■ släppa taget

hänen otteensa heltisi ● a slăbit strânsoarea ■ han tappade taget; hans grepp lossnade

hiiri yritti päästä irti kissan otteesta ● șoarecele căuta să scape din strânsoarea pisicii ■ musen försökte komma ur kattens klor

pyörien ote tiestä ● adeziunea cauciucurilor la drum; priza cauciucului la asfalt ■ väggrepp

vanhempien ote lapsiinsa (kuv) ● ascendentul părinților asupra copiilor ■ föräldrarnas grepp om barnen

hän ei saanut otetta elämään ● n-a ajuns nimic în viață ■ han fick inte grepp om livet

hänellä oli hyvä ote kuulijoihin ● avea priză la public ■ han hade ett gott grepp om lyssnarna

hänen kirjoituksissaan on omintakeinen ote ● scrierile sale au o notă originală ■ det är ett originellt grepp i det han skriver

kirjailijan ote lukijoihin ● priza scriitorului la cititori ■ författarens grepp om sina läsare

inflaatio kiristää otettaan ● inflația își consolidează strânsoarea, este tot mai dură ■ inflationens grepp blir hårdare

ote 2 (toimintatapa, toimenpide) ● fel de a mânui, manipula, prelucra ceva; mod de tratare a chestiunii ■ tag; (käsittelytapa) handlag, behandlingssätt, handläggningssätt

käyttää kovia otteita ● a luia măsuri dure ■ använda hårda tag; ta i med hårdhandskarna

hän käytti kovia otteita ● a folosit măsuri aspre ■ han använde hårda tag

hän on määrätietoinen otteissaan ● el stăpânește ferm, știe ce face ■ han tar bestämda tag

presidentti puuttui hallituksen muodostamiseen kovin ottein ● la formarea guvernului, președintele a intervenit ferm ■ presidenten ingrep med myndighet (med stor pondus) i regeringsbildningen

hänellä on hyvä ote lapsiin ● are mână bună cu copii, știe cum să procedeze cu ei ■ han har gott handlag (god hand) med barn

ote 3 (kokonaisuudesta jäljennetty osa) ● extras, fragment, pasaj; parte, tranșă; episod ■ utdrag (jstak ur ngt); (katkelma) avsnitt

ote pöytäkirjasta ● extras din procesul verbal ■ ett utdrag ur protokollet; protokollsutdrag

äänestää otteella (erik) ● a vota pe liste ■ rösta med ett utdrag ur röstlängden

ote 4 (kerta) ● dată, oară; rând; repriză ■ gång; repris; omgång

pariin otteeseen ● în două rânduri, de două ori ■ ett par gånger

hän oli hoidettavana sairaalassa kahteenkin otteeseen ● chiar de două ori a fost internat în spital ■ han var inlagd på sjukhus i ett par omgångar

hän oli täällä kahteen otteeseen ● a fost aici de două ori, în două rânduri ■ han var här i två repriser (omgångar); han var här två ganger

. 

otin33*C tav. mon. (subst.) ottamisväline. Salaatinottimet.

otin (subst.) ● tacâm cu care se ia, se apucă (salată, felie de tort, bucățică de zahăr) ■ bestick

.

otollinen38 sovelias, suotuisa, edullinen. Otollinen tilaisuus. Saapui otolliseen aikaan. Maanviljelylle otollinen  ilmasto. Otollinen maaperä kumouksellisille ajatuksille.

.

otollinen ● favorabil, binevoitor; oportun, potrivit, nimerit, convenabil; apt; bine ales; avantajos, profitabil; plăcut, agreabil, simpatic ■ (suotuisa) gynnsam; (sovelias) läglig, lämplig; välvald; (oikea) rätt; (edullinen) fördelaktig; (vars heng) [väl]behaglig

otollinen tilaisuus ● o ocazie bună, o oportunitate ■ ett lägligt tillfälle; ett lämpligt tillfälle

otollisella hetkellä ● la momentul potrivit ■ i rätta ögonblicket

otolliseen aikaan ● la timpul potrivit; în timp util ■ i läglig tid

hän saapui otolliseen aikaan ● a sosit la moment; a ajuns la timp ■ han kom i rätt tid

ilmasto on maanviljelylle otollinen ● clima este potrivit pentru agricultură ■ klimatet är lämpligt för jordbruk

otollinen maaperä jllek ● sol bun pentru ceva ■ en god jordmån för ngt

.

otollisuus40 vrt. otollinen.

otollisuus ● favorabilitate, favoritism; adecvare, potrivire; accesibilitate, avantaj; plăcere, simpatie ■ (suotuisuus) gynnsamhet; (soveliasuus) lämplighet; läglighet; (edullisuus) fördelaktighet; (vars heng) behaglighet

.

otos39 (subst.) 1. priză; luare de imagine, fotografiere, filmare, înregistrare 2. eșantion (în cercetare)

 1. yhtäjaksoinen ääni- t. kuvatallenne; valokuva. Onnistunut otos. Otoksista valittiin parhaat jaksot äänilevyn taustaan.
 2. tilastot. otannassa umpimähkään poimittu perusjoukon näyte t. osa, jonka perusteella voidaan tehdä päätelmiä koko joukosta. Edustava otos akateemisesti koulutetuista naisista. Satunnaisotos.

otos ● priză; expunere; fotografiere, filmare; mostră; eșantion ■ 1 tagning (jstak av ngt); (valokuva) bild, foto 2 (tilastot) sampel (jstak på ngt, myös tilastot), urval (jstak av ngt)

.

ottava10 Ottava [= hyvin kalastava] viehe. Korviin ottava melu.

ottava viehe ● o nadă care                     trage” ■ ett fiskligt drag

korviin ottava melu ● zgomot asurzitor ■ ett öronbedövande buller

.

otettu1*C ark. imarreltu, innoissaan, liikuttunut tms. Olin aivan otettu lahjasta.

olla otettu jstak (puhek imarreltu tms.) ● a fi flatat de ceva ■ vara tagen av ngt

.

ottelija ● competitor; concurent ■ (kilpailija) tävlare; (yhd) –kampare

.

ottelu ● 1 meci; concurs 2 luptă, încăierare; conflict, altercație; bătălie, luptă; dispută ■ 1 (urh) match 2 (yhteenotto) sammandrabbning; (kahakka) batalj; dust; (taistelu) kamp; strid; (puhek) fajt otteluaika, ottelukaavio, ottelupallo, ottelurangaistus, ottelutulos, otteluvoitto

.

ottelutulos ● rezultatul meciului ■ matchresultat

.

otto1*C  ottaminen. (subst.) Lahjusten otto. Unilääkkeen otto. Ravinnon, näytteen otto myös →←. Kiinniotto, haltuunotto, vastaanotto.

 Erik.

 1. tililtäotto. Otot ja panot.
 2.  kuvaus-, nauhoituskerta. Valmiina, toinen otto! Äänitys ei onnistunut ensimmäisellä otolla.

.

ajanotto, haltuunotto, hiekanotto, huomioonotto, huostaanotto, irtiotto, juurenotto, kannanotto, kiinniotto, kuvanotto, käsiajanotto, käyttöönotto, lainanotto, lapseksiotto, luotonotto, miehenotto, mukaanotto, osanotto, otto, ottolainaus, ottolapsi, ottomaani, ottomaaniturkki, ottomoottori, ottopoika, ottotyttö, ottotytär, ottovanhempi, pakko-otto, ravinnonotto, selvilleotto, sisäänotto, soranotto, sotamiehenotto, sotaväenotto, sähköajanotto, säilöönotto, talteenotto, tililtäotto, ulosotto, vaarinotto, valuuttaluotto, varteenotto, vastaanotto, vauhdinotto, vedenotto, vientiluotto, virranotto, vuosituotto, yhteenotto, yhteydenotto, yksityisvastaanotto

.

otto 1 ● priză; expunere; fotografiere, filmare; ingerare ■ tagande; tagning (myös kuvauskerrasta); (suun kautta) intagande

lahjusten otto ● luare de mită, de șpagă ■ tagande av mutor

näytteen otto ● luare de probă, de mostră, de eșantion ■ provtagning

ravinnon otto ● aport alimentar ■ födointag; intag av föda

otto 2 ● extragere, luare (bani dintr-un cont) ■ (tililtäotto) uttag (jltak tililtä på ngt)

otot ja panot ● restituiri și depuneri ■ uttag och insättningar

otto 3 ● priză; expunere; fotografiere, filmare; mostră; eșantion ■ (kuvaus-, nauhoituskerta) tagning

äänitys ei onnistunut ensimmäisellä otolla ● sonorizarea n-a reușit la prima probă ■ ljudet blev inte lyckat (bra) vid första tagningen

.

ottolapsi ● copil adoptiv ■ adoptivbarn

ottopoika ● fiu adoptiv ■ adoptivson

ottotyttö, ottotytär ● fiică adoptivă ■ adoptivdotter

ottovanhempi ● părinți adoptivi ■ adoptivförälder

.

ottolainaus● împrumut, împrumutare ■ (liik) inlåning

.

.

Sananlasku

 • Joka ottaa ja antaa, se kissanpaskan kantaa. Jos antaa jollekin jotakin, sitä ei pitäisi pyytää enää takaisin itselleen, vaikka antaminen kaduttaisikin.

.

.

Exemplul de mai jos folosește verbele factitive și la forma lor continuativă. (vezi caricatura și la Ziua 114!)

.

Caricatura: De la șofat la răzgândit

 • Muista sitten: jos otat, et aja! – Ţine minte: dacă iei (bei), nu conduci!
 • Muista sitten: jos ottelet, et ajelle! – Ţine minte: dacă joci, nu te joci, nu te fâțâi (degeaba)
 • Muista sitten: jos otattelet, et ajattele! – Ţine minte: dacă te-ai decis s-o scoatem, nu te mai răzgândi.

.

ottaa – a lua (dacă se referă la alcool: a bea);

otella – a juca un meci a fi în competiție;

otatella – a lăsa / pune să ia / să scoată;

ajaa – a ține în mișcare (aici a șofa);

ajella – a se fâțâi degeaba, a umbla brambura;

ajatella – a se gândi; a avea intenția; (aici) a se gândi din nou, a se răzgândi

.

Muista sitten – ține minte:

 • jos otat, et aja! – dacă bei, nu conduci!
 • jos ottelet, et ajele! – dacă joci, joacă, nu te fâțâi!
 • jos otattelet, et ajattele! – dacă ai decis să[-l] scot, nu mai pregeta.

.

.

 ottaa53*C (ottava, otettu ks. myös erikseen)

1. toiminnasta jolla jku saattaa t. siirtää jtak jstak pois t. yhteyteensä, läheisyyteensä, haltuunsa, käyttöönsä tms. t. sallii tällaisen siirtämisen t. siirtymisen.

a) toiminnasta joka tapahtuu käsin tarttumalla t. siirtämällä tm. konkreettisella tavalla. Ottaa kirja käteensä. Ottaa hattu hyllyltä. Otti kiven ja heitti. Ottaa jkta (kiinni) kädestä. Ottaa lapsi syliin. Ottaa maitoa lasiin. Ottaa pallo kiinni. Ottaa koppi ks. 2.  koppi.

Erik. siirtää jstak jtak pois, poistaa, erottaa, irrottaa. Ota kätesi pois! Ottaa [= riisua] kengät jalasta. Ota takki pois (päältäsi)! Ottaa hevonen valjaista. Ottaa näyte jstak. Viisaudenhammas täytyi ottaa pois poistaa. Ottaa irti irrottaa. Otetaan [= leikataan] vähän (hiusten) latvoista. Polttopuut otettiin omasta metsästä.

Ylät. Hänet otettiin meiltä pois hän kuoli.

Kuv. Ottaa jku hampaisiinsa parjattavakseen. Ottaa jalat alleen paeta. Ottaa sanansa takaisin peruuttaa puheensa. Ottaa jklta (turhat) luulot pois osoittaa jklle ylivoimaisuutensa.

b) tarjotun, annetun, myönnetyn tms. vastaanottamisesta. Ota tämä muistoksi. Ota, kun kerran tarjotaan. En voi ottaa näin kallista lahjaa. Tässä on, ota tai jätä. Ottaa lahjuksia. Ei ottanut neuvoja kuuleviin korviinsa ei piitannut neuvoista. Ottaa vastaan sallia jnk haltuunsa siirtyminen, hyväksyä jk, käsitellä jtak luokse t. haltuun tulevaa määrätavalla, suhtautua määrätavalla jhk, päästää luokseen. Ottaa vastaan palkinto. Lähetys on kuitattava vastaan otettaessa. Ottaa vastaan kutsu. Ottaa vastaan virka. Ottaa vastaan radiosanoma. Ottaa syöttö vastaan. Ottaa vastaan iskuja. Vaikutelmia herkästi vastaan ottava ihminen. Yleisö otti näytelmän innostuneesti vastaan. Tieto otettiin riemuiten vastaan. Ottaa vastaan vieraita.

Erik. Ottaa vastaan ohimarssi, paraati tarkastaa ohimarssia suorittavat t. paraatijoukot. Lääkäri ottaa vastaan [= lääkärillä on vastaanotto] myös iltaisin. Ottaa vastaan potilaita.

c.) varustautua jllak, hankkia t. hyväksyä jtak mukaansa, käyttöönsä. Otin sateenvarjon (mukaani) varmuuden vuoksi. Ota minut mukaasi. Otetaan taksi mennään taksilla. Otti huoneen hotellista. Linja-auto ei ottanut enää enempää matkustajia. Otan [= ostan] tämän, jos hinnasta sovitaan. Ottaa lainaa, velkaa, vakuutus. Ottaa lomaa, virkavapautta.

d) saattaa jtak haltuunsa, käyttöönsä, omakseen, itselleen, yhteyteensä, vangiksi tms. Joku on ottanut [luvatta t. vahingossa] käsineeni. Ottaa jtak omin lupinsa. Ottaa omakseen. Autuaampi on antaa kuin ottaa UT. Otti itselleen liian suuria vapauksia. Otti asiasta kunnian itselleen. Ottaa komento, isännyys. Otti maailmanennätyksen nimiinsä. Ruotsalainen otti voiton. Ottaa jku vangiksi. Ottaa varas kiinni. Otti toiset kiinni myös kuv. saavutti toiset.

Erik. sukupuoliyhteydestä vars. miehen kannalta. Otti tytön väkisin.

Kuv. kiehtoa, vangita jkn mielenkiinto. Kirja otti lukijan valtoihinsa. Laulaja osasi ottaa yleisönsä.

Urh. ark. Ottaa miestä taklata.

Ark. Olla otettu [= imarreltu, innoissaan, liikuttunut tms.] jstak.

e) saattaa jk yhteyteensä hoidettavaksi, suojaan, talteen tms. t. sallia tällainen siirtyminen. Potilas otettiin sairaalaan. Ottaa tavara säilytettäväksi. Ottaa jku suojelukseensa. Kouluun otetaan 80 oppilasta.

Erik. työntekijäksi, perheen tm. yhteisön jäseneksi hankkimisesta t. sellaiseksi tulon sallimisesta. Ottaa jku palvelukseensa. Hänet otettiin liikkeeseen harjoittelijaksi. Ottaa jku vaimokseen. Ottaa kasvattilapsi, ottaa jku kasvattilapsekseen. Seura ottaa uusia jäseniä. Perheeseen otettiin koira. Pojat ottivat variksen elätikseen.

f) saattaa jtak jhk käyttöön, käsittelyyn tms. Silta otettiin käyttöön. Viljelykseen otettu maa. Ottaa jku puheilleen. Asia otettiin puheeksi kokouksessa. Ottaa asia käsiteltäväksi, tutkittavaksi.

g) saattaa jtak tehtäväkseen t. velvollisuudekseen. Ottaa jk työ tehdäkseen. Otti liian suuren urakan. Otti tehtäväkseen huolehtia pääsylipuista. Ottaa vastuu jstak, ottaa jk vastuulleen. Otti työn huolekseen, asiakseen. Ottaa jtak sydämelleen huolekseen, asiakseen. Ottaa syy niskoilleen. Ottaa jk asia omakseen ryhtyä hoitamaan jtak asiaa. Otti osapäivätoimen. Ottaa pesti pestautua.

h) sisällyttää jhk, sallia jnk mukaantulo. Tiivistelmään otetaan vain tärkeimmät seikat. Talousarvioon otettu määräraha. Ottaa jtak ohjelmaansa. Tulokseen otetaan (mukaan) vain kaksi desimaalia.

i) valita t. omaksua jtak määrätarkoitukseen; valita t. omaksua jk kanta, asenne. Otti pääaineekseen historian. Ottaa jk lähtökohdaksi, päämääräksi, esikuvaksi. Ottaa jku uskotukseen. Otti tavakseen käydä iltaisin lenkillä. Otti töykeän asenteen muita kohtaan. Ottaa kanta(a) jhk ks. kanta 10.

Ark. Osaa suuttuakin kun sen pään ottaa kun pahaksi rupeaa, kun sille päälle sattuu.

j) ruoan, juoman, lääkkeen tms. nauttimisesta. Otatko teetä vai kahvia? Otti kulauksen lasista. Ottaa ryyppy. Tulkaa ottamaan voileipää. Lääkettä on otettava säännöllisesti. Ottaa myrkkyä.

Erik. alkoholin nauttimisesta. Otettiin pari olutta. Mies oli hiukan ottanut. Hän ei ota lainkaan. Ottaa pienet. Ottaa pää täyteen. Otetaan toisellekin jalalle [= toinen ryyppy]!

k) levon, hoidon, opetuksen tms. nauttimisesta; kurituksen kohteeksi joutumisesta. Ottaa nokkaunet. Ottaa suihku, löylyä. Ottaa hierontaa. Ottaa aurinkoa. Ottaa laulutunteja. Otti selkäänsä t. selkäsaunan mieluummin kuin tunnusti.

l) pyytää, vaatia, periä. Ottaa maksu jstak. Otti hyvän hinnan talostaan. Paljonko otatte [= veloitatte] pyörän korjauksesta? Ottaa lopputili. Ottaa (avio)ero [= erota] puolisostaan.

2. tallentaa, merkitä muistiin. Ottaa jklta henkilötiedot. Ottaa jklta sormenjäljet. Ottaa [= tallentaa] esitys nauhaan.

Ark. Ottaa tiedot ylös merkitä tiedot muistiin.

3. tehdä jstak valokuva, jäljennös tms. Ottaa lapsesta valokuva valokuvata lapsi. Ottaa kopio jstak. Kirjasta otettiin uusi painos.

4. mittaamisesta, laskemisesta, arvioimisesta tms. Ottaa mitta t. mitat jstak, ottaa jnk mitat mitata jk. Ottaa mittaa jstak kuv. kilpailla jkn kanssa. Ottaa (jklle) aika sekuntikellosta t. -kellolla. Ottaa [= laskea] neliöjuuri jstak luvusta.

Urh. Ottaa lukua ks. luku 5.

Ark. Tarkasti ottaen [= tarkkaan laskien, katsoen] summasta puuttuu vielä vähän. Karkeasti ottaen [= karkeistaen, karkeasti] voidaan sanoa, että – -. Yleisesti ottaen [= ylipäänsä, ylimalkaan] talous on kehnossa kunnossa.

 1. ulottua jhk; koskettaa, koskea, hipaista jtak. Oksat ottavat maahan. Joulukuusi ottaa kattoon. Pyörä otti kiinni lokasuojaan. Puuro otti kiinni [= tarttui] kattilaan.
 2. liikkeiden tms. suorittamisesta tm. toiminnasta; us. toista verbiä korvaamassa. Ensi askeleitaan ottava lapsi. Ottaa loppukiri. Ottaa vauhtia. Otti pari tanssiaskelta. Juoksijat ottivat [= juoksivat] alkumatkan varovasti. Ottaa [= soittaa] pianosta a. Otetaan [= lauletaan] viimeinen säkeistö uudelleen. Ottaa jku hengiltä, jstak henki, ark. nirri pois tappaa.

Ark. Ottaa kaarteet tarkasti juoksussa, autoilussa tms.: juosta, ajaa tarkasti kaarteiden sisäreunaa. Ottaa aidat [aitajuoksussa] nuolemalla ylittää aidat niitä hipoen. Ota [= aja (autoa)] vähän eteenpäin! Lentokone ottaa korkeutta nousee korkeammalle. Kone ei ota kierroksia ei käy (tarpeeksi) nopeasti. Ottaa pitkät, hatkat lähteä pois, pakoon.

 1. jhk asentoon, tilaan t. suuntaan asettumisesta. Ottaa mukava asento. Otti synkän ilmeen kasvoilleen. Ottaa jk suunta määrittää jk suunta t. lähteä jhk suuntaan. Laiva otti kurssin etelään.
 2. viedä, kuluttaa. Tilaa ottava [= kookas, suuri, tilaa vievä] esine.

Ark. Työ ottaa muutaman vuoden työhön kuluu muutama vuosi, työ vie aikaa muutaman vuoden. Sopeutuminen ottaa oman aikansa.

 1. pitää jnak, katsoa jksik, suhtautua jhk määrätavalla. Kukaan ei ottanut uhkausta vakavasti, täydestä. Otti asian todesta. Ottaa elämä vakavasti. Älä ota sitä liian raskaasti. Ota rauhallisesti, slg. iisisti älä hermostu, hermoile. Otti asian leikin kannalta. Otti sanat loukkauksena. Ottaa jk t. jstak pahakseen panna jk pahakseen, pahastua jstak.
 2. ark. vaikuttaa kipua tuottavasti, rasittavasti tms. tavalla, käydä (7. erik.). Melu ottaa korviin. Seisominen otti jalkoihin. Jk ottaa voimille, hermoihin, sisulle, luonnolle. Jk ottaa koville, tiukalle tekee tiukkaa, on vaikeata. Häntä t. hänellä otti sydämestä hän tunsi kipua sydämessään.

Slg. Jkta ottaa aivoon, päähän, pannuun, kaaliin, kupoliin, koppaan, koteloon, ohimoon harmittaa, suututtaa.

 1. saada tarttumaan itseensä; tarttua. Pärekatto otti kipinästä tulen. Teräsosat ovat ottaneet pahasti ruostetta. Pilkki oli hyvä ottamaan. Kala ottaa onkeen. Lohi ei ota tähän aikaan.

Kuv. Ehdotus ei ottanut tulta saanut kannatusta, hyväksymistä.

 1. vars. kielteisissä yhteyksissä jhk ryhtymisestä, rupeamisesta. Potilas ei ottanut parantuakseen. Eivät ottaneet uskoakseen uutista.
 2. ark. toisen verbin yhteydessä tätä vahvistamassa. Hän otti ja lähti. Otapas ja lakaise [= lakaisepas] lattia. Meidän kissa otti ja kuoli. Pallo otti ja halkesi.
 3. Ottaa osaa, selkoa, selvä(ä), selville, esimerkkiä, oppia, opiksi, onkeensa, huomioon, lukuun, laskuihin, varteen, vaari(n), yhteen, irti, silmään, sisään, itseensä, nokkaansa, takaisin ks. osa, selko, selvä jne.

.

ajaa56

1. pakottaa pois, liikkeelle t. eteenpäin.

a) pakottaa poistumaan t. lähtemään (pakoon), karkottaa, häätää. Ajaa tunkeilija ulos, tiehensä, pakoon. Ajaa maasta. Perhe ajettiin maantielle. Ajaa lapset sängystä. Jeesus ajoi ulos riivaajia.

b) seurata tavoittaakseen; hätyyttää, ahdistaa, vainota; tavoitella riistaa, jahdata. Ajaa jkta takaa. Ajaa jänistä. Koira, joka ajaa jo puolivuotiaana.

Kuv. Ahtaalle, umpikujaan ajettu ihminen. Ajaa takaa [= tavoitella] kunniaa. Aavistan jo mitä ajat takaa mitä tarkoitat, mihin pyrit.

c) pakottaa kulkemaan edellään, hätistää, patistaa; työntää t. kuljettaa mukanaan; kiihottaa, innostaa, yllyttää, kannustaa. Ajaa karjaa. Tuuli ajaa pilviä. Virta ajoi veneen rannalle. Nälän, hädän ajamana. Kyllä routa porsaan kotiin ajaa SL. Kunnianhimo ajoi hänet yliluonnollisiin ponnistuksiin. Ajaa itsensä loppuun.

2. ajoneuvolla tms. kulkemisesta t. kuljettamisesta.

a) ohjata, kuljettaa kulkuneuvoa, työkonetta tms. Ajaa autoa, kaivinkonetta. Ajaa auto talliin. Ajaa ohi, päin puuta. Ajaa kilpaa. Ajaa sivutietä, alamäkeä. Ajaa sataakolmeakymmentä nopeudella 130 km/t. Ajaa tuhatta ja sataa ark. lujaa. Ajoi pyöräilyssä parhaan suomalaisajan.

b) kulkea kulkuneuvolla, kulkuneuvossa, tehdä matkaa, matkata; matkustaa. Ajaa autolla, moottoriveneellä. Ajoivat satamasta hotelliin.

c) vars. ark. myös muusta liikkumisesta. Hiihtäjä ajoi päin aitaa. Ajoi läpi vastustajan puolustuksen ja teki maalin.

Kuv. Suomi ajoi työn tuottavuudessa Ruotsin ohi.

d) kuljettaa kulkuneuvolla, viedä, tuoda. Ajaa vieraat [autolla] asemalle. Ajaa heiniä, soraa.

d) kulkuneuvosta: kulkea jkn ohjaamana, edetä. Tiellä ajaa autoja. Auto ajoi ojaan. Tykistö ajaa asemiin. Laiva ajoi karille, miinaan.

3. vars. ark. käyttää konetta, laitteistoa, prosessia tms. määrätavalla. Ajaa moottori sisään suorittaa moottorille totutusajo. Ajaa [= tehdä] saumaa koneella. Tunnelin ajaminen louhinta. Ajaa (ulos) [= esittää, lähettää] ohjelma radiossa. Virtapiiriin ajettu [= syötetty] teho. Ajaa [= suorittaa] analyysi (automaattilaitteistolla). Ajaa alas pysäyttää (vähitellen) jk tuontantoprosessi tms. Ydinvoimala ajettiin alas huoltoa varten.

Kuv. Vanha organisaatio ajettiin alas.

Atk suorittaa määrätehtävä tietokoneella. Ajaa ohjelma. Ajaa aineisto tietokoneella. Tietojen ajaminen magneettinauhaan.

4. leikata ihokarvat pois määräalueelta. Ajaa partansa. Sileäksi ajettu leuka. Ajaa päänsä paljaaksi.

5. pyrkiä edistämään t. toteuttamaan jtak, toimia jnk asian hyväksi, (koettaa) panna toimeen. Ajaa jtak asiaa, aatetta, etujaan. Ajaa kannetta.

Ark. Ajaa ehdotus läpi saada ehdotus hyväksytyksi, toteutetuksi. Kuulakynä ajaa saman asian [= kelpaa samaan] kuin täytekynä.

.

ajaantua52*J paremmin: ajautua52*F

.

otella67*C (verb frecventativ) mitellä voimiaan, kamppailla, tapella, kilpailla, kiistellä. Otella jkta vastaan, jkn kanssa. Otella nyrkein. Otella mitaleista, voitosta.

.

otella1 a se încăiera; a se ciocăni; a se angaja într-o dispută; a-și măsura forțele, a se înfrunta 2 a concura, a participa la un concurs; a se întrece 3 a lupta, a se bate; a se strădui, a se zbate, a face eforturi; a se ciomăgi; 4 a se certa, a se ciorovăi, a fi în dispută ■ 1 ta ett nappatag (jkn kanssa med ngn); drabba ihop, drabba samman (jkn kanssa med ngn); (mitellä voimiaan) mäta sina krafter (jkn kanssa med ngn) 2 (kilpailla) tävla (jkn kanssa med ngn), (jstak om ngt) (jkta vastaan mot ngn) 3 (kamppailla) kämpa (jstak om ngt) (jkta vastaan mot ngn); (tapella) slåss (jstak om ngt) (jkta vastaan med ngn); (puhek) fajtas (jstak om ngt) (jkta vastaan med ngn) 4 (kiistellä) tvista (jstak om ngt); strida (jkn kanssa med ngn); kivas (jstak om ngt)

otella nyrkein ● a boxa ■ boxas

pikkupojat ottelivat nyrkein ● băiețeii se luau la pumn, se băteau cu pumnii ■ småpojkarna var invecklade i ett knytnävsslagsmål; småpojkarna pucklade på varandra med knytnävarna

otella mitaleista ● a se lupta pentru medalii ■ tävla (kämpa, slåss) om medaljer

otella voitosta ● a se lupta pentru a învinge ■ tävla (kämpa, slåss) om segern

.

ajella67 < ajaa. (verb frecventativ) Ajella autolla, hevosella. Ajella hiljakseen sivuteitä. Ajella partansa.

.

ajella 1 ● a călători primprejur; a conduce mașina primprejur ■ (ajoneuvolla) åka omkring; (ajaa itse) köra omkring

ajella 2 ● a rade ■ (ihokarvat, parta, pää) raka

ajella partansa ● a se bărbieri, a se rade ■ raka sig

sileäksi ajeltu ● ras complet, fără barbă, fără mustață ■ slätrakad

.

otattaa53*C  antaa ottaa. Otatti passikuvan itsestään. Otattaa jku kiinni.

ajatella67*C (verb frecventativ)

 1. yhdistää käsitteitä ja mielteitä tietoisesti toisiinsa (us. jnk ongelman ratkaisemiseksi), miettiä, harkita, pohtia, tuumia, järkeillä, päätellä, aprikoida, punnita. Ajatella loogisesti, selkeästi. Lupasi ajatella asiaa. Olen ajatellut sinua. Ajatella jkta pahalla. En tullut sitä ajatelleeksi. Tapaus antoi ajattelemisen [= vakavan harkinnan] aihetta. Ajatella ääneen puhua itsekseen.
 2. asennoitua, suhtautua, olla jtak mieltä jstak, arvella. Samoin, toisin ajattelevat. Porvarillisesti ajattelevat kansalaiset. Mitä ajattelet asiasta? Ajattelin, että olisi parasta luopua hankkeesta.
 3. kuvitella, olettaa, pitää mahdollisena, otaksua. Suoran ajateltu jatke. Tauti, jonka aiheuttajaksi on ajateltu virusta. Ajatellaanpa, että – -. Paras ajateltavissa oleva. Pahinta, mitä ajatella saattaa.
 4. kiinnittää huomiota jhk, ottaa jtak huomioon, pitää jtak silmällä, mielessä. Ajatella omaa etuaan, toisten parasta. Toimia seurauksia ajattelematta. Paras vaihtoehto tulevaisuutta ajatellen paremmin: tulevaisuuden kannalta.
 5. harkita, aikoa, suunnitella, tuumia. Ajatteli jäädä eläkkeelle, eläkkeelle jäämistä. Tehtaan paikaksi on ajateltu Torniota.
 6. vars. ark. huudahduksissa huomiota kiinnittämässä t. sanontaa tehostamassa. Ajatteles, mitä sillä rahalla olisi saanut! Ajatella, että hän on jo aikuinen!

.

ajatella 1 ● a gândi, a se gândi; a presupune, a socoti, a crede; a cugeta, a reflecta, a chibzui, a medita; a cântări, a analiza ■ tänka (jtak på ngt); (olettaa) anta; (miettiä) tänka efter; fundera; (harkita) tänka sig för, överväga (jtak ngt)

ajatella loogisesti ● a gândi logic ■ tänka logiskt

lupasin ajatella asiaa ● am promis să mă mai gândesc la asta ■ jag lovade tänka på saken

olen ajatellut sinua ● m-am gândit la tine ■ jag har tänkt på dig

ajatella jksta hyvää ● a gândi de bine despre ceva/cineva ■ tänka gott om ngn

ajatella jkta pahalla ● a gândi de rău despre ceva/cineva ■ tänka ont om ngn

en tullut sitä ajatelleeksi ● la asta nici nu m-am gândit ■ jag kom inte att tänka på det

ajattele tarkkaan, ennen kuin vastaat! ● gândește-te bine înainte să răspunzi! ■ tänk noga efter innan du svarar!

hän ei ajattele nenäänsä pitemmälle ● n-a gândit mai departe de lungul nasuluiu ■ han tänker inte längre än näsan räcker (är lång)

hän ajatteli lapsuusaikaansa ● ea se gândea la copilăria sa ■ hon tänkte på sin barndom

en voisi ajatellakaan tekeväni sellaista ● nici nu puteam visa să fac asta ■ jag skulle inte ens kunna drömma om att göra sådant

tulla ajatelleeksi jtak ● a ajunge să se gândească la ceva ■ komma att tänka på ngt

kuinka tulit sitä ajatelleeksi? ● cum de te-ai gândit la asta? ■ hur kom du att tänka på det?

ajatella uudestaan ● mai gândește-te ■ tänka en gång till; tänka efter än en gång

ei ole ajateltavissakaan ● este de neconceput; nici măcar nu merită să mă gândesc; nici prin cap nu-mi trece ■ det är otänkbart; det är inte ens att tänka på

kaikin ajateltavissa olevin keinoin ● prin orice mijloace imaginabile ■ på alla upptänkliga sätt

sitähän ajattelinkin! ● la asta mă gândeam și eu! ■ det kunde man just tänka sig! det var det jag tänkte!

tapaus antoi meille ajattelemisen aihetta ● cazul ne-a dat de gândit ■ det inträffade gav oss något att tänka på (gav oss en tankeställare); händelsen stämde oss till eftertanke

minulla on tärkeämpääkin ajattelemista ● am lucruri mai importante la care să mă gândesc ■ jag har [minsann] viktigare saker att tänka på

ajatella ääneen ● a gândi cu voce tare ■ tänka högt

.

ajatella 2 ● a crede, a gândi, a fi de părere ■ (asennoitua, suhtautua, otaksua) tro (jtak jstak ngt om ngt); tänka (jtak jstak ngt om ngt); (olla mieltä, olla jtak mieltä) anse (jtak jstak ngt om ngt); tycka (jtak jstak ngt om ngt); (olettaa) anta (jtak ngt)

samoin ajatteleva ● tovarăș de idei ■ likasinnad

toisin ajatteleva ● dizident ■ oliktänkande, dissident

porvarillisesti ajatteleva äänestäjä ● un alegător care are idei burgheze ■ en borgerligt tänkande väljare

mitä ajattelet asiasta? ● ce crezi despre asta? ■ vad tror (anser) du om saken?

ajattelin, että olisi parasta luopua hankkeesta ● m-am gândit că e mai bine să renunț la proiect ■ jag tyckte att det var bäst att avstå från projektet

ajatellaanpa, että –  ● hai să ne gândim că … ■ låt oss anta att –

.

ajatella 3a (kuvitella) ● a-și imagina, a-și închipui, a crede ■ föreställa sig (jtak ngt)

paras ajateltavissa oleva ● cel mai bine, de necrezut ■ det bästa tänkbara

pahinta, mitä ajatella saattaa ● cel mai rău pe care ți-l poți închipui ■ det värsta som tänkas kan

pahinta, mitä voi ajatella ● mai rău nici că se putea; cel mai rău pe care ți-l poți imagina ■ det värsta man kan föreställa sig (tänka sig)

.

ajatella 3b (kiinnittää huomiota jhk pitää mielessä, pitää silmällä) ● a urmări ceva ■ tänka (jtak på ngt)

ajatella omaa etuaan ● a se gândi pentru binele său, pentru propriul interes ■ tänka på sitt eget bästa

toimia seurauksia ajattelematta ● a acționa fără a ține cont de consecințe ■ handla utan tanke på konsekvenserna

paras vaihtoehto tulevaisuutta ajatellen ● cea mai bună opțiune pentru viitor ■ det bästa alternativet med tanke på framtiden

tarkemmin ajatellen ● gândindu-mă mai bine, după o reflectare mai atentă ■ vid närmare eftertanke

.

ajatella 4 ● a se gândi, a intenționa să facă ceva ■ (suunnitella, aikoa) tänka göra ngt, ha för avsikt att göra ngt

hän ajatteli jäädä eläkkeelle ● intenționează să iasă la pensie ■ han tänkte gå i pension

tehtaan paikaksi on ajateltu Torniota ● fabrica a fost proiectată să fie la Tornio ■ Torneå har varit påtänkt som lokaliseringsort för fabriken

ajattelehan kustannuksia ● [la urma urmei], gândește-te la costuri, la chltuieli  ■ tänk på kostnaderna

tätä ajatellen ● cu referire la; având în vedere acest lucru ■ med tanke på detta

.

ajatella 5 (huudahduksissa)

nyt saitkin vähän ajateltavaa! ● asta ți-a dat de gândit ■ där fick du något att fundera på!

älä enää sitä ajattele! ● nu te mai gânsi la asta! ■ tänk inte längre på det!

ajatella, että hän on jo aikuinen! ● nu-ți vine să crezi că acum este adult ■ [kan man] tänka sig att han redan är vuxen!

ajatteles, mitä noilla rahoilla olisikin saatu! ● îmaginează-ți câte lucruri s-ar fi putut face cu banii ăia! ■ tänk vad allt man hade kunnat få för de pengarna!

ajattele asiaa! ● gândește-te bine la asta! ■ tänk på saken!

ajattelepas, jos … ● gândește-te dacă … ■ tänk om

ajattelematta ● pe negândite; din obișnuință; în mod nechibzuit ■ utan att tänka sig for; utan eftertanke

ajatella! ● închipuie-ți! ■ tänka sig! tänk dig bara!

.

ajatelma10 mietelmä, mietelause, aforismi. Ajatelmia rakkaudesta. ● maximă, deviză, aforism, cugetare ■ tänkespråk, maxim; aforism; sentens

ajateltava ● demn de luat în considerare; memorabil, imaginabil; posibil ■ (ajattelemisen arvoinen) tänkvärd; (ajateltavissa oleva) möjlig

.

Introdus / lisätty 29.1.2020

.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: