Blogulblog's Blog

Suomen halveksivia sanoja

Suomen halveksivia sanoja

cuvinte finlandeze disprețuitoare, subestimante, înjositoare, ofensatoare, denigratoare, batjocoritoare, zeflemiste, degradante, dezonorante, umilitoare

.

Halveksiva miesImage is published without permission. That’s generally permitted for non-profit or educational purposes.

.

Pagină coroborată cu pagina Imprecațiile finlandezilor.

.

Se cere, dintru bun început, o precizare. Puține cuvinte din listă sunt, cu adevărat, cuvinte vulgare sau de argou, în rest sunt cuvinte obișnuite, folosite în limbajul curent. Se spune că pe acestea finlandezul le pronunță privind de-a lungul nasului – pitkin nenän, adică de sus. Unele cuvinte pot avea și o semnificație normală, dar cu altă traducere și spuse cu alt ton, sensul lor depinde mult de contextul în care sunt întrebuințate și de tonul cu care sunt spuse. De exemplu harrastelija cu sensul harrastaja, amatööri are sens normal, cineva care practică ceva ca hobby, este amator, are o pasiune; cu sensul disprețuitor, în context și cu pronunție adecvată înseamnă diletantti – diletant, persoană în ale cărei rezultate nu te poți încrede. De asemenea lääkäri – medicul este numit emfatic, de către pacientul mulțumit, tohtori – doctor, dar disprețuitor, de către pacientul nemulțumit, välskäri, haavuri – felcer (din suedeză fältskär) sau chiar puoskari – șarlatan, impostor, escroc.

Mi se pare demn de remarcat faptul că multe dintre expresiile finlandeze sau suedeze se calchiază pe expresiile românești; par să aibă o origine comună.

Sunt convins că HyväYstävä nu le va întrebuința, dar îi va fi foarte util să le înțeleagă pentru că finlandezul, ca să se dea mare, le folosește mai frecvent, chiar voit, cu sensul sus menționat. Pentru cuvintele folosite de finlandezi ca imprecații, vezi pagina Imprecațiile Finlandezilor.

.

BD21315_.

halveksia61 (rinn. halveksua) pitää mitättömänä, huonona, vähäarvoisena, väheksyä, vähätellä, aliarvioida, ylenkatsoa, olla välittämättä jstak. Halveksia köyhiä. Halveksia rahaa. Halveksiva hymy. Tulokset eivät ole halveksittavia. Halveksia vastuksia, kuolemaa.

.

halveksinta9*J (rinn. halveksunta) halveksiminen.

.

halveksia, halveksua ● a disprețui, a desconsidera förakta; hysa förakt för ngn; (pitää vähäarvoisena) ringakta, missakta; (ylenkatsoa) se ner på ngn

.

halveksinta, halveksunta ● dispreț ■ förakt (jkta kohtaan för ngn); ringaktning

.

halventavasti ● în mod disprețuitor ■ (alentavasti) nedsättande, nedvärderande; förklenande; (halveksien) föraktfullt, hånfullt

.

halveksittava ● vrednic de dispreț; de disprețuit ■ föraktlig; (kurja) ömklig

tulokset eivät ole halveksittavia ● rezultatele nu sunt demne de dispreț ■ resultaten är inte att förakta; (puhek) resultaten går inte av för hackor

.

halveksiva ● care disprețuiește; disprețuitor ■ föraktfull, hånfull; (alentava) nedsättande, nedvärderande, förklenande;

.

halventaa ● a disprețui; a subaprecia; a discredita; a înjosi ■ (väheksyä) förringa; nedvärdera; (aliarvioida) underskatta; (häpäistä) skymfa; (herjata) smäda, håna

yrittää halventaa toisen ansioita ● a încerca să discrediteze / minimalizeze meritele / virtuțile altcuiva ■ försöka förringa ngn annans förtjänster

halventaa kilpailijaansa ● a-și disprețui adversarul ■ underskatta sin motståndare

oikeuden halventaminen ● a sfida instanța / Curtea; sfidarea / ultrajul Curţii ■ förakt för rätten; nedsättande av domstol

jkn mainetta halventava kirjoitus ● un pamflet împotriva cuiva ■ en smädeskrift mot ngn

.

halventaminen ● desconsiderare ■ (väheksyntä) förringande; nedvärdering; (aliarviointi) underskattning; (häpäiseminen) skymfande

.

halventavasti ● în mod înjositor, desconsiderant ■ (alentavasti) nedsättande, nedvärderande; förklenande; (halveksivasti, halveksien) föraktfullt, hånfullt

.

puhua halveksivasti jstak / jksta ● a vorbi cu dispreț despre cineva ■ tala förklenande (nedsättande, i förklenande ordalag) om ngn; (myös) tala nedsättande om ngt; tala i förklenade (föraktfulla) ordalag om ngt

.

alennettu, halvennettu, väheksytty ● înjosit, disprețuit, subapreciat; insultat, ofensat, jignit ■ nedsätt

häpeissään ● rușinos ■ skämts

.

Termenii românești sunt bogați în sinonime și ele se găsesc la linkurile respective.

a batjocori – (a face de râs) pilkata, ivata, pitää pilkkanaan, irvistellä, irvailla, rienata; (a umili) nöyryyttää, nöyrryttää – göra narr av, att förlöjliga, skämta av; ödmjuka

batjocoritor – pilkallinen, ivallinen, nöyryttäminen – hånfull

batjocură – pilkka, iva, nöyrytys – hån

a degrada – alentaa, nöyryyttää – degradera, förndera, skada, göra åverkan

degradant – alentava, nöyryyttävä – förnedrande, nedsättande, förödmjukande

degradare – alentaminen, nöyryttäminen – degradering

a denigra – panetella, parjata, mustamaalata – förtala, nedsvärta

denigrator – panetteleva, parjaava, loukava – ärekränkande, nedsättande, kränkande

denigrare – panettelu, parjaus, mustamaalaminen – förtal

a dezonora – häpäistä, häväistä, saattaa häpeään, herjata, rienata, halventaa, liata, tahrata – (saattaa häpeään) skämma ut; dra skam över ngn; (herjata) skända; (loukata) kränka, chikanera, skymfa; (rienata) häda, vanära, vanhedra

dezonorant – häpeällinen – (häpeää tuottava) skamlig; vanhedrande; (nöyryyttävä) förnedrande; (loukkaava) skymflig; (hävettävä) skandalös; (kunniaton) neslig; skamlös; (alhainen, törkeä) skändlig

dezonoare – kunniattomuus, (rușine) häpeä – skam, vanära, vanheder; (halpamaisuus) skamlighet; (henk) ärelöshet; (häpeällisyys) skändlighet; (kataluus) nedrighet

a disprețui – halveksia, väheksyä, ylenkatsoa – förakta; hysa förakt för ngn; (pitää vähäarvoisena) ringakta, missakta; (ylenkatsoa) se ner på ngn

disprețuitor – halveksiva, väheksyvä, ylenkatsova; pejoratiivinen, huonontava, halventava – föraktfull, hånfull; (alentava) nedsättande, nedvärderande, förklenande; pejorativ

dispreț – halveksunta, halveksinta väheksynta, ylenkatse – förakt (jkta kohtaan för ngn); ringaktning, missaktning

a înjosi – (a umili) nöyryyttää, alentaa; (a dezonora) halventaa, häpäistä – (pakottaa nöyrtymään) förödmjuka, förnedra; (harv) ödmjuka

înjositor – (umilitor) nöyryyttävä, alentava – förnedrande, förödmjukande; nedsättande

înjosire – (umilire) nöyryytys; (dezonoare) häpäisy – förödmjukelse, förnedring

a ofensa – loukata, pahoittaa jkn mieli – (aiheuttaa mielipahaa) såra; göra ngn ledsen; (pahastuttaa) förnärma; (teollaan) förgå sig mot ngn; (solvata) förolämpa; kränka

ofensator – loukkaava – skymflig; kränkande; sårande; stötande; förnärmande

ofensă – loukkaus – (loukkaava lausuma t. teko) skymf; (solvaus) förolämpning; (vars epäoikeudenmukaisuus) oförrätt, förnärmelse

a subestima – aliarvioida, aliarvostaa, väheksyä – underskatta, undervärdera; nedvärdera; (halveksia) ringakta

subestimant – aliarvioiva, aliarvostava, väheksyvä – (halveksiva) föraktfull; (väheksyvä) ringaktande

subestimare – aliarviointi – underskattning, undervärdering; (halveksunta) ringaktning; nedvärdering

a umili – nöyryyttää, nöyrryttää – (pakottaa nöyrtymään) förödmjuka, förnedra

umilitor – nöyryyttävä – förnedrande, förödmjukande; nedsättande

umilință1 (smerenie, supunere) nöyryys, alistuvuus; 2 (situație umilitoare) nöyryytys; 3 (slugărnicie) nöyristely – 1 ödmjukhet; (alistuvaisuus) undergivenhet, underdånighet; (taipuisuus) foglighet, medgörlighet; (mukautuvuus) foglighet; anpassning; (nöyrä mukautuvuus) undergivenhet; underkuvning; (tahdottomuus) viljelöshet; 2 förödmjukelse; 3 kryperi, krypande (jkn edessä för ngn), underdånighet (jkn edessä gentemot ngn); (liehakointi) fjäsk (jkn edessä för ngn), fjäskande (jkn edessä för ngn); (vars ruotsr) smörande; (hännystely) svansande; lismande

a zeflemisi – (a lua în râs) naureskella, virnuilla, virnistellä (jklle); (a-și bate joc) pitää pilkkanaan, pilkata, ivata, kiusoitella (jkta) – skratta; grina (jklle t. jllek åt ngn t. ngt); (pilkallisesti) flina (jklle t. jllek åt ngn t. ngt); hånflina (jklle t. jllek åt ngn t. ngt); hånle (jklle t. jllek åt ngn t. ngt); kallgrina (jklle t. jllek åt ngn t. ngt) (ivata) ironisera (jklle t. jllek över ngn t. ngt); (pilkata) håna (jklle t. jllek ngn t. ngt); förlöjliga (jklle t. jllek ngn t. ngt); (irvailla) gyckla (jklle med ngn); driva [gäck] (jklle med ngn); (tehdä pilkkaa) håna (jkta t. jtak ngn t. ngt); raljera; (tehdä naurunalaiseksi) förlöjliga (jkta t. jtak ngn t. ngt); (herjata) smäda (jkta t. jtak ngn t. ngt); (ylät vars raam) bespotta (jkta t. jtak ngn t. ngt); begabba (jkta t. jtak ngn t. ngt); (rienata) häda; (irvailla) gyckla (jkta t. jtak med ngn t. ngt); driva [gäck] med ngn (ngt); (ironisoida) håna, ironisera (jkta t. jtak över ngn t. ngt); retas (jkta med ngn)

zeflemitor – pilaileva, naljaileva; pilkallinen; ilkamoiva; ärsyttävä, harmittava; kiusanhaluinen; kiusoitteleva, härnäävä; ivallinen – raljant, raljerande, retsam, småretsam; spefull; skämtande

zeflemea – kiusoitelu, leikinkasku, pila; nolaus; irvailu, irvistely; rienaus; virnistely – hån, förlöjligande, ironi, gyckel, gyckleri; raljeri; apspel

.

BD21315_.

În lista de mai jos, în traducerea suedeză se mai dau și unele sensuri normale pentru că unele cuvinte pot fi înjositoare doar în finlandeză, dar nu și în suedeză sau în română. Un bun exemplu este pelle – clovn, paiață care este un epitet înjositor în finlandeză, în schimb, în suedeză doar pellejöns – măscărici este înjositor pentru că Pelle este un nume de alintare bărbătesc normal și apreciat. Petrus → Per → Pelle.

.

aasialainen ● asiatic ■ 1 (adj) asiatisk; 2 (sb) asiat; (naisesta) asiatiska

ahmatti ● gurmand ■ storätare; (puhek syöppö) frossare, matvrak; (sairaalloinen) hetsätare

akka (halv) ● muiere ■ (nedsätt) 1 (nainen) käring; gumma; (kuv pelkurista) fegis; stackare; 2 (vaimo) käring

akkainlehti (halv) ● revista muierilor ■ (nedsätt) damtidning

akkamainen ● muieresc ■ käringaktig

akkamaisesti ● muierește ■ som en kvinna; på ett fegt sätt

akkamaisuus ● muierizare ■ käringaktighet

akkautua, naisistua ● a se feminiza/muieriza; a deveni femeie/muiere; a se comporta ca femeile/muierile ■ 1 (tulla naisvaltaiseksi) bli kvinnodominerad; 2 (tulla naiselliseksi) bli kvinna; mogna till kvinna

alhaiso [<=> ylhäisö] ● clasa de jos; plebe, gloată ■ underklass; lägre befolkning; (rahvas) populas; (roskaväki) slödder; patrask; (vars hist) pöbel

amatööri ● amator ■ amatör

ammattitappaja ● asasin, ucigaș profesionist ■ yrkesmördare, lönnmördare

”ansioluettelo”; rikosrekisteri ● cazier ■ straffregister

antiikkinen ● antic; demodat ■ 1 antik; 2 (vanhanaikainen) antikverad; antik; (ark) mossig

apina ● maimuță ■ apa

apuri ● ajutor; unealtă ■ 1 (apulainen) hantlangare; 2 (kätyri) hejduk

asvalttikukka ● prostituată ■ asfaltblomma

asvalttitalonpoika ● țăran urbanizat ■ asfaltbonde

banaanitasavalta ● republică bananieră ■ bananrepublik

banaanivaltio ● stat bananier ■ bananrepublik

bastardi ● bastard ■ bastard (myös biol); (äpärä) oäkting; horunge

bolševikki ● bolșevic ■ bolsjevik

byrokraatti ● birocrat ■ byråkrat

byrokratia ● birocrație ■ byråkrati

Byssä ● Bruxelles ■ Bryssel

bönde, böndeläinen, lantsari, maalainen ● țărănoi ■ (maaseudun asukas) landsortsbo, lantbo, landsbo; (koll) landsbygdsbefolkning; (halv) lantis; (koll rahvas) allmoge

debiili ● debil mintal ■ debil

demari ● socialist, social-democrat ■ sosse

diletantti ● diletant ■ dilettant

donna ● femeie tânără ■ donna

edesottamus (halv) ● ștrengărie, poznă, năzbâtie ■ (skämts, nedsätt); förehavande†; (yritys) tilltag

elukka, peto, raakimus ● animal; javră, potaie; om de nimic, mizerabil, ticălos ■ kräk

eläin ● animal ■ djur

eläjä ● cel care trăiește undeva [fără să facă ceva]; locuitor ■ invånare

enkelintekijä ● persoană care provoacă avort ■ abortör

epämiehekäs ● efeminat ■ frökenaktig

epäsikiö ● avorton ■ missfoster

erinäinen ● divers ■ diverse

esikaupunkialue (3-kehän ulkopuolella) ● mahala; tot ce e în afara ringului trei ■ förort, malm

etäispääte ● care acționează de departe ■ fjärrterminal

fakki-idiootti ● idiot, limitat, mărginit, cu ochelari de cal ■ fack idiot

fariseus ● fariseu, fățarnic ■ farisé

femakko, feministi ● feminist, feministă ■ feminist

fritsi ● neamț, friț ■ tysk, tyska

haaska ● hoit, stârv, leș, cadavru; babă, hârcă ■ as, kadaver; (mets) åtel; (halv vanha nainen) käring; käringskrälle

haista ● a mirosi [tranzitiv, de obicei la imperativ: miroase!], prin ext. a linge; intranzitiv: a mirosi a ceva; a puți ■ lukta (jltak t. jllek [av] ngt); (löyhkätä) lukta illa; stinka (jltak t. jllek [av] ngt); (tuoksua) dofta (jltak t. jllek ngt)

haistattaa ● a face să miroasă, să lingă; a trimite la dracu; a nu-i păsa, a nu da doi bani pe ceva ■ be ngn dra så långt vägen räcker; be ngn dra åt helvete; (vähät välittää) ge blanka fan i ngt; skita i ngt [vezi Imprecațiile Finlandezilor]

hajanainen ● împrăștiat; neclar; zăpăcit ■ 1 (hajaantunut) spridd; kringspridd, utspridd; (siellä täällä esiintyvä) gles; (yksittäinen) enstaka, enskild; (erillinen) lösryckt; (satunnainen) sporadisk 2 (epäyhtenäinen) osammanhängande; (jäsentymätön) oredig; (epäselvä) oklar, diffus; (sekava) rörig; svamlig, flummig; (pirstoutunut) splittrad

hamevalta ● imperiul fustei; puterea/dominația fustei ■ käringvälde

hameväki ● lumea femeilor; popor de femei; mulțime de femei ■ kvinnfolk, kvinns

hamppari, hampuusi ● scandalagiu, zurbagiu, derbedeu, huligan, golan; hoinar; ticălos, canalie ■ buse; hamnbuse; flåbuse; (vetelehtijä) lodare; (haukkumasanana) lymmel, knöl

hanhi ● gâscă ■ gås

hanttapuli ● trișor; diletatnt, cârpaci; nulitate ■ (nedsätt); fuskare; odugling, nolla; (tunari) klåpare

hapatus ● acidifiant; maia; aici: drojdie ■ 1 (hapattaminen) syrande; 2 (vanh†): (hapate) syrningsmedel; (taikinanjuuri) surdeg

harmaata tasapäistä porukkaa ● o gașcă cenușie, uniformă ■ en jämngrå massa

harppu ● harfă [eufemism pentru târfă] ■ harpa (myös halv naisesta)

harrastelija ● amator; diletant ■ amatör; (halv diletantti) dilettant

harrastelijamainen ● amator; diletant ■ amatörmässig; amatöraktig

harrastella ● a se îndeletnici cu ceva, a trebălui, a meșteri; a înșela [pretinzând că știe să facă ceva] ■ syssla med ngt; pyssla med ngt; (halv) fuska i ngt

harrastelu ● meștreală, trebăluire; treabă de diletant ■ (puuhailu) sysslande; pysslande; (halv) dilettanteri

heinähattu, kaurahattu ● țărănoi ■ gräshatt

helppoheikki ● om de nimic; telal; șmecher; ticălos, șarlatan ■ marknadsmånglare; (kuv) skojare; charlatan

hely ● podoabe, zorzoane, gablonț; cuvinte bombastice ■ bjäfs; grannlåt

hempukka ● femeie neîngrijită, șleampătă; tânără răsgâiată, obrăznicătură ■ slamsa, slampa; slyna

hepene, hepenet ● lenjerie fină; (ofensă) zdrențe ■ [fin]kläder; (halv) trasor

herraspoika ● băiat de familie ■ herrskapspojke

hetale, hetaleet ● zdreanță, zdrențe ■ trasa, trasor

hevoskaakki ● mârțoagă ■ krake, hästkrake

hihhuli ● fanatic; entuziast ■ (fanaatikko) fanatiker

hihhuloida, halv. intoilla; riehua ● a se entuziasma/exalta; a fi fanatic, zelos ■ ivra (jnk puolesta för ngt); vara entusiastisk (jstak över ngt); (puhek) vurma

hikipinko ● elev tocilar ■ plugghäst

hillitön ● necontrolat, impulsiv, nestăpânit; neînfricat; nelimitat, excesiv; nestăvilit, debordant, fără reținere; vehement, impetuos; neastâmpărat, neînfrânat, fără măsură; sălbatec ■ (hillitsemätön) obehärskad; otyglad; hejdlös; (pidäkkeetön) ohämmad; (kohtuuton) omåttlig; måttlös; (raju) våldsam; (riehakas) vild, ostyrig

hinttari, hintti ● homosexual ■ (nedsätt); fikus, homofil; bög

hinttiys ● homosexualitate ■ (nedsätt); homosexualitet, homofili

homekorva ● fosilă ■ (nedsätt); fossil

homo, homoseksuaalinen ihminen, vars. mies. (alat.) haukkumasanana ● homosexual ■ fikus, homofil; bög

horisko, halv., leik. vanha ja muistamaton t. hassahtanut ihminen, hajamielinen ● bătrân uituc și dezorientat ■ gammal och glömsk och rörde människa

hourula ● balamuc ■ dårhus

hoviherra, hovimies ● om de curte ■ hovman

hullujenhuone ● balamuc ■ dårhus

hulttio ● lepădătură, nulitate; pierde-vară, leneș ■ odugling; odåga

hunskeli, hunsvotti ● nulitate; pierde-vară, leneș; bădăran, om greoi, neîndemânatic ■ odugling; odåga; drummel; karlslok; (lurjus) kanalje; slyngel; lymmel

huora ● desfrânată; prostituată, curvă, târfă, ștoarfă, târâtură, tearfă, zdreanță ■ hora; (portto) sköka; (lutka) slinka, slyna; fnask

huorahtava ● curvăsărie, prostituare ■ horiisk, horaktig; fnaskig, slinkig, slynaktig

huorata ● a se prostitua, a face trotuarul ■ (harjoittaa huoruutta) hora, göra hor; fnaska

huorilapsi ● bastard ■ bastard, horunge, utomäktenskaplig barn

huoripukki ● desfrânat, dezmățat ■ horbock

hurmuri ● adonis ■ adonis

hurri ● finlandez de limbă suedeză ■ föraktfull benämning på finlandssvensk

hurtta ● javră ■ otäck hund, best till hund

hutsu ● curvă, târfă, prostituată, ștoarfă, târâtură, tearfă, zdreanță ■ fnask; slinka; (huora) hora

huuhkaja ● buhă mare, bufniță ■ berguv

hyväkäs ● aprox. ștengar ■ pojat hyväkkäät rikkoivat ikkunan ● ștrengarii de băieți au spart geamul ■ de förbaskade (rackarns, nedrans) pojkarna slog sönder fönstret

hyypiö ● tip, figură; om ciudat ■ kuf, gök; typ; figur

häkkyrä, härveli, vekotin, rakkine ● un ansamblu de obiecte mai complicat ■ grej; (laite, vekotin) apparat; anordning; (härveli) grunka; mackapär

hän ja hänen kaltaisensa ● el și cei ca el; el și cei de teapa lui ■ han och hans gelikar

hännystellä ● a linguși pe cineva; a se linguși pe lângă cineva, a flata, a tămâia, a peria, a se ploconi, a fi slugarnic ■ svansa, lisma, fjäska (jkta för ngn), ställa sig in (jkta hos ngn), göra sig till (jkta för ngn)

hätävara ● lucru făcut la repezeală cu ce găsești prin casă ■ (varattu reservi) beredskapslager; reserv (myös ‘paremman puutteessa käyvä’)

hökkeli, pieni, kehno rakennus, koppi, tönö ● magherniță, cocioabă, casă dărăpănată; colibă, bordei; ■ kyffe; ruckel; (koppi) koja; (tönö) kåk

hölläsuinen ● gură spartă; vorbăreț ■ lösmynt (puhelias) pratsam

hölmö ● [trăsătură de caracter nelegată de vârstă, mai curând din născare] 1 (adj): caraghios, aferat, ridicol; bătut în cap, prost, tâmpit; greoi, stângaci, neîndemânatic; copilăros; infantil; prostesc, stupid; idiot; tont, nătâng; țicnit, într-o ureche 2 (sb): prostănac, zevzec, găgăuță, nătâng, neghiob, tont; idiot; țicnit, smintit, care nu e cu mintea întreagă ■ 1 (adj): (typerä) fånig; korkad; klantig; (lapsellinen) barnslig; larvig; (älytön) idiotisk; (höperö) töntig; (tollo) stollig 2 (sb): (tomppeli) dumbom; tölp; idiot; (höperö) stolle, tönt; (naisesta) stolla; (typerys) fåne; tok, toker

höperö ● [trăsătură de caracter legată de vârstă] ușor țicnit, tont, nătâng; caraghios, aferat, ridicol; fără minte, prostuț; ramolit, senil ■ (hassahtava) småtokig; töntig, smått fnoskig; (hassu) tokrolig; (höppänä) fjantig; fånig; (naisesta) fjollig; (vanhuudenhöperö) gaggig

höyrypäinen ● smintit, zăpăcit, țăcănit, nebun ■ (vard); knäpp; (hullu) galen

ihmelääkäri ● vraci, șarlatan ■ (puoskari) kvacksalvare

ihmisjoukko ● adunătură, plebe, gloată, mulțime [de oameni] ■ mobb; folkhop; människoskara

ihramaha ● burtos ■ isterbuk; (iso maha myös) istermage

ihramahainen ● burtos ■ bukstinn

iivana ● rus; ciolovec ■ (skämts, nedsätt); ryss

ilmiantaja ● pârâcios ■ angivare; (ark) tjallare

ilolintu, ilotyttö ● prostituată ■ (skämts); glädjeflicka

imartelija ● flateur; lingușitor, lingău, servil, slugarnic; prefăcut ■ lismare; smickrare; fjäsk, fjäsker

italiaano ● macaronar ■ italienare; (naisesta) italienska

itkupilli ● plângăcios, smiorcăit ■ lipsill

jalkavaimo ● concubină; amantă ■ (halv) hålldam

japsi ● japonez ■ japs

jees-mies ● lingușitor, lingău, om-marionetă, care spune ‘da‘ la toate ■ ja-sägare, jasägare

jokapaikanhöylä ● 1 factotum 2 de care te împiedici la tot pasul ■ 1 (myönteisessä merkityksessä) alltiallo; 2 (kielteisessä merkityksessä) hän on sellainen jokapaikanhöylä ● îl întâlnești unde mai puțin te aștepti ■ han skall då vara med på ett hörn överallt

jolppi ● filfizon, țafandache, nătărău, găgăuță, tânăr obraznic, mucos care face pe grozavul; ștrengar ■ glop, slyngel

joukkio, joukkokunta ● ceată, mulțime, gloată; grup, gașcă, clică, bandă, coterie; bandă de răufăcători; anturaj ■ hop; (jengi) gäng; (sakki) följe; (halv) anhang; (kopla) liga; koppel

joukko ● anturaj; grup, ceată, gloată, mulțime; clică, gașcă, bandă; hoardă; turmă; masă [de oameni] ■ följe (ryhmä) grupp; (rykelmä) klunga; (epämääräinen ryhmä) skara; (ryhmittymä) klick; (sakki) gäng; (joukkio) hord; (halv) anhang; (lauma) hop; (parvi) skock; flock; (erik massa) massa

juippi ● tip, figură; om ciudat; ștrengar; găgăuță ■ (nedsätt); typ; (nuorehko) glop, slyngel; (hämäräperäinen) kuf

jukuripää ● căpos, om încăpățânat; îndărătnic ■ tjurskalle; tjurskallig; (itsepäinen) envis

junttapulla ● franzelă împletită ■ (nedsätt); vetebröd, stor vetelängd

juntti, moukka, nuija, taukki, mäntti, uuno, tyhmä, kömpelö (maalais)mies, tollo, mäntti; tavallinen suomalaismies, jurrikka ● 1 țăran; țărancă proastă, neghioabă, gâscă; țărănoi, bădăran, mitocan, mocofan, necioplit, prostălău, prostovan 2 om obișnuit ■ 1 (maalaisjuntti) lantis; (naisesta) lantlolla; (moukkamainen henkilö) bondlurk, bondläpp; (moukka) tölp; 2 (tavallinen ihminen) vanligt folk

juoppolalli, juopporatti, juopporenttu ● bețivan, sugativă, suge-bute; alcoolist ■ fyllbult, fyllhund, fylltratt, fyllkaja; alkis

juoruakka, juorukello, juoruämmä ● mahalagioaică, bârfitoare, intrigantă ■ skvallerkäring, sladdertaska, sladdertacka

juottola, ravintola tai baari, jossa keskitytään lähinnä vain alkoholijuomien nauttimiseen ● crâșmă ■ krog

-jussi [maajussi, maanviljelijä] ● țăran prost ■ bonde; bondlurk

jutku, jutsku (halv) ● jidan; evreu, judeu ■ jude

jyväjemmari ● țărănoi, bădăran, mitocan, mocofan, necioplit; împrăștietor de bălegar ■ (halv) bondlurk; (halv) bond[d]jävel, bondkanin, bondläpp; dyngsprättare

jäljittelijä ● imitator; epigon ■ imitatör; härmare, efterapare; (kirjallisuudessa myös) epigon

jälkeläiset ● urmași; moștenitori ■ avkomling, avkomlingar; (perillinen) ättling; arvtagare

jälkikasvu ● urmași ■ återväxt

jänishousu ● fricos, laș, poltron ■ (pelkuri) ynkrygg, fegis, mes; (raukka) stackare

jästipää ● prost, cap-de-lemn, cap mare, cap-de-oaie; căpos ■ träskalle, fårskalle, tjockskalle, dumbom

kaakattaa ● a pălăvrăgi, a trăncăni, a sporovăi; a chicoti, a râde pe înfundate; a cotcodăci ■ kackla; (räkättää) snattra; (kotkottaa) skrocka

kaakki ● mârțoagă, gloabă; iapă mârțoagă ■ krake, hästkrake; (tammasta myös) skinnmärr

kaavamainen ● șablon; stereotip; clișeu; formal; inflexibil, forțat, lipsit de naturalețe; rezervat, reținut, distant ■ schematisk; (kuv myös) stereotyp; schablonmässig; klichéartad; (muodollinen) formell; (jäykkä) stel

kaikenkarvainen ● toate cele, de tot felul ■ allsköns, all världens, alla möjliga [och omöjliga]

kaikenlainen, kaikennäköinen ● de tot felul ■ allt slags, alla sorters

kaikkitietäväinen ● atotștiutor, omniscient ■ allvetande

kakara ● țânc, mucos ■ snorunge; unge; pahanilkinen kakara ● ștrengar, poznaș, zburdalnic; golan, pușlama ■ busfrö, rackarunge

kakaramainen ● copilăros; infantil; în mintea copiilor ■ (nedsätt); barnslig

kakaramaisuus ● copilărie, fapta omului necopt ■ (nedsätt); barnslighet

kamarifilosofia ● filozofie ruptă de viață ■ kammarfilosofi

kamarioppinut ● persoană erudită dar lipsită de experiența de viață ■ kammarlärd; (halv) boklärd; [eng. closet (book-wise) scholar, bookish]; (germ. Stubengelehrte); (fr. qui a une culture livresque)

kamariteoria, (halventava) käytännön elämän huomiotta jättävä teoria, oppi tai tieto ● teorie stearpă; teorie concepută în turnul de fildeș ■ kammarteori; (eng. impractical theory)

kamariviisaus, (halventava) käytännön elämän huomiotta jättävä teoria, oppi tai tieto ● înțelepciune abstractă ■ kammarlärdom

kamasaksa, nappikauppias ● traficant, vânzător de droguri ■ skräp återförsäljare; (germ. Trödelhändler)

kana ● găină ■ höna

kanalauma ● cârd de găini ■ hönsskock; kaakattava kanalauma (halv naisjoukosta) ● (despre un grup de femei: cârd de cotcodăcitoare) ■ en skock kacklande hönor

kanamainen ● găinăresc ■ hönsig

kanamaisesti ● [în mod] găinăresc ■ hönsig

kanamaisuus ● găinărie ■ hönsighet

kananmuisti ● memorie de găină ■ hönsminne

kannattaja ● susținător, suporter; simpatizant; adept, sprijinitor, partizan ■ anhängare; supporter; (sympatisoija) sympatisör; (puoltaja) vapendragare; (puolestapuhuja) förespråkare

kannunvalaja ● politician de cafenea ■ kannstöpare

kannunvalanta ● politică de cafenea ■ kannstöperi, kannstöpande (jstak om t. kring ngt); harjoittaa poliittista kannunvalantaa ● a duce o politică de cafenea ■ syssla med politiskt kannstöperi

kansliakieli ● limbă de cancelarie, limbaj administrativ ■ kanslispråk; (ruotsin kielestä myös) kanslisvenska

kanttura ● javră, potaie; animal jegărit; bătrân bășinos ■ kräk; (vanha äijä) gubbstrutt; laiha lehmän kanttura ● o vacă jegărită ■ ett magert kokräk

karja ● cireadă, turmă; ceată, mulțime, gloată ■ boskap, kreatur (mon); (halv ihmisjoukosta) hjord, hop; kreatur

karvanaama ● bărbos ■ skäggig

karvanaamainen ● bărbos ■ skäggig

katsoa jkta olkansa yli ● a privi pe cineva peste umăr; a privi de sus pe cineva ■ se ngn över axeln

katupoika ● ștrengar; derbedeu; pișicher, șmecher ■ gatpojke; gamäng

kaukalo ● troc; hârb, hodoroagă; navă veche ■ (purtilo) tråg; (allas) ho; (leik, halv vene) skorv

kaunopuheinen ● elocvent, expresiv; retoric ■ vältalig

kaupparatsu ● negustor ambulant, comis-voiajor; telal; mămular, boccegiu, negustoraș ■ provryttare

kauppasaksa ● vânzător ambulant, precupeț; mămular, boccegiu, negustoraș ■ krämare

kaupustelija, kaupittelija, helppoheikki, kulkukauppias ● vânzător ambulant, precupeț; mămular, boccegiu ■ försäljare; (halv kiertävä kaupittelija) nasare; månglare

kaupustella ● a vinde din ușă-n ușă; a vinde cu amănuntul ■ mångla

kaurahattu, heinähattu ● țărănoi ■ gräshatt; havre hatt

keinotella ● a trage sforile; a escroca; a specula ■ (hankkia haltuunsa viekkaudella) mygla; hän keinotteli itselleen korkean viran ● a făcut rost de o funcție mare ■ han myglade till sig en hög tjänst; (spekuloida) spekulera

keitos ● fiertură; amestec talmeș-balmeș; boarfe ■ kok; (vars iron) hopkok; (ark) jox; (kuv myös) soppa

kellokas ● grangur; ștab ■ (kuv, usein halv) höjdare, pamp, storgubbe, koryfé; puolueen kellokkaat ● grangurii, ștabii partidului ■ högsta hönsen inom partiet

kepulainen ● membru al partidului de centru ■ (skämts, nedsätt) 1 (adj) centerpartistisk; 2 (sb) centerpartist

kerjäläinen, kerjäläis- ● cerșetor ■ tiggare

kerjäläisakka ● cerșetoare ■ tggerska

kerjäläiskakara, kerjäläispoika ● copil cerșetor ■ tiggarunge, tigggar pojke

kerkeäkielinen ● descurcăreţ (in vorbe), volubil, fluent, facil; nesincer, superficial, uşuratic; cu limbă ascuțită ■ rapptungad; (teräväkielinen) vasstungad

keskenkasvuinen ● adolescent; încă nedezvoltat pe deplin ■ halvvuxen

keskinkertainen ● mediu, mediocru, slab; calitate mediocră ■ medelmåttig, medioker; (kohtalaisen hyvä) medelgod

keskinkertaisuus ● mediocritate; de nivel mediu ■ medelmåttighet; (keskinkertaisesta ihmisestä) medelmåtta

keskitaso ● nivel mediu; ■ mellersta nivån (määr); (laadultaan keskimääräinen taso) genomsnittsnivå, medelnivå; genomsnitt; kohota keskitason yläpuolelle ● a se ridica la un nivel peste medie ■ höja sig över medelmåttan (genomsnittet); keskitason oppilas ● elev mediocru ■ genomsnittselev; medelmåttig elev; keskitason ihminen ● om de duzină; mediocritate ■ genomsnittsmänniska; keskitason hotelli ● un hotel de standard mediu ■ ett hotell med medelgod standard; hotelli edustaa vaatimatonta keskitasoa ● hotel modest de clasă medie ■ hotellet är av anspråkslös medelklass

keulakoriste ● emblema automobilului; lider formal; persoană doar decorativă ■ dekorativ rosett; formell ledare

kiekua ● a cucuriga, a cucuì (a cânta ca cocoșul sau ca cucul) ■ gala

kiekuja ● cotcodăcit ■ (halv) mokoman kiekujan laulua ei jaksa kuunnella! ● nu mai rezist să-l acult pe cotcodăcitorul ăsta ■ ett sådant galande [till sång] står man inte ut med att höra!

kielikello, kielijä ● babă bârfitoare; femeie intrigantă; persoană care umblă cu vorba ■ (juoruilija) skvallerkäring, sladdertaska; (kantelupukki) skvallerbytta

kiertopalkinto, kiertopokaali ● despre o femeie făcută poștă ■ vandringspokal

kiihkouskonnollinen ● bigot; fanatic religios; fundamentalist ■ extremreligiös; (fanaattinen) fanatisk religiös; (fundamentalistinen) fundamentalistisk

kiiltokuvapoika ● adonis; băiat de fotografie, de pus pe perete ■ (usein halv) adonis

kikka ● truc, tertip, șiretlic; artificiu, stratagemă; fentă, manevră ■ (puhek): (nokkela keino) knep; (konsti, niksi) konst; (jekku, juju) trick, fint; (vilpillinen kikka) tjuvtrick

kimma ● femeie, fată ■ tjej; brud

kinkku ● șuncă; femeie, fată ■ skinka; (vars halv nainen, tyttö, ruotsr) tjack

kirjanoppinut ● învățat, erudit ■ 1 (raam) skriftlärd (sb. adj) 2 (vars halv) boklärd (sb. adj); (kamarioppinut) kammarlärd

kirjaviisas ● persoană erudită dar lipsită de experiența de viață ■ (vars halv) kammarlärd

kissanristiäiset ● situație inutilă, acțiune de doi bani; pretext, scuză transparentă ■ strunttillställning

kitata ● a înfuleca; a bea pe nerăsuflate, a bea cu nesaț, cu lăcomie, a turna în el ■ (ark juoda, ryypiskellä) hälla i sig, bälga i sig, kolka, kolka i sig

klikki ● clică ■ klick

klikkihenki ● sentiment, suflet de clică; atmosferă de clică ■ klickatmosfär

kloppi ● puști, țângău; ștrengar, copil rău crescut, obraznic, mucos care face pe grozavul; nătărău, găgăuță, filfizon, țafandache; tânăr fără experiență, fără educație ■ spoling; (nulikka) slyngel, glop

koira ● câine ■ hund; (haukkumasanana) kirottu koira! ● câine blestemat! ■ förbannade hund!

koiralauma ● haită de câini ■ hundflock

koiramainen ● câinos ■ hundaktig; koiramainen katse (kuv) ● privire câinoasă ■ hundblick

koiranruoka ● mâncare pentru câini (despre mâncarea proastă) ■ hundmat

komediantti, komeljanttari, komeljantti, (halv) ilveilijä ● comediant de provincie ■ komediant

kommari ● comunist ■ kommunist

koni ● gloabă, mârțoagă ■ (halv) hack, nag

kopla ● ceată, mulțime, gloată; grup, gașcă, clică, bandă, coterie; bandă de răufăcători; anturaj ■ (halv) (joukko, joukkio, sakki) band; gäng; liga

kotkottaa ● a cotcodăci, a cloncăni; a pălăvrăgi, a sporovăi, a flecări; a cicăli, a sâcâi; a vorbi prostii, a îndruga verzi și uscate; a zumzăi, a bâzâi ■ 1 kackla; skrocka; 2 (puhek, halv jankuttaa, nalkuttaa) tjata (jstak om ngt), jamsa (jstak om ngt); surra (jstak om ngt); babbla; turha siitä on kotkottaa ● e inutil să bați la cap pentru chestia aia ■ det är onödigt att tjata om det

koulumestari ● institutor; pedant (sb); cal roib ■ skolmästare; (vars halv) skolfux

kuhnus, kuhnailija ● leneș, trântor, pierde-vară; mocăit, gură-cască; șovăielnic, lent, încet; apatic, indolent ■ sölkorv, slöfock; trögmåns; drönare

kuikelo ● gaiță; lungan slab ■ skrika; (miehestä) mager drasut

kulissi ● decor ■ kuliss

kumma tyyppi, hullu ● om ciudat ■ konstig prick, konstig typ; konstig en; kuf; zombie

kuono ● bot, rât, trompă; mutră ■ 1 (eläimen) nos; (sian) tryne; (turpa) mule; (kärsä) snyte; 2 (ark kasvoista) tryne, snyte, plyte; käft; lyödä jkta kuonoon ● a lovi peste bot ■ slå ngn på käften; saada kuonoonsa ● a o lua peste bot ■ få på käften; antaa jklle kuonoon ● a-i da cuiva peste bot; a-i muta mutra; a-i șifona mutra ■ ge ngn på käften

kuppila ● cafenea; cârciumă; bufet expres, bar, mic restaurant ■ (kahvila vars ruotsr) fik; (ruokalasta) sylta, sjapp; (yleisk) kafé, café, servering

kusipäinen ● prost, mărginit; vezi kusipääskitdum, urblåst

kusipää ● fiu de căţea, individ, jigodie, lepădătură, nemernic, om mârşav, persoană de nimic, persoană dezagreabilă (folosit ca insultă), persoană josnică, pungaş, şmecher, ticălos ■ skitstövel

kylkiäinen ● cadou la o cumpărătură ■ (sivutuote) biprodukt; saada jtak kylkiäiseksi ● a primi ceva pe gratis, cadou ■ få ngt på köpet

kyllä-mies, jees-mies ● lingușitor, lingău, om-marionetă, care spune ‘da’ la toate ■ ja-sägare

kyläluuta, tyhjäntoimittaja, huveissa juoksija, kujilla seisoskelija ● hoinar, pierde-vară, vagabond ■ hän on ainainen kyläluuta ● este veșnicul peirde-vară ■ hon springer jämt hos folk

kynäilijä ● scriitor, publicist; scriitor de literatură ieftină ■ skribent; (halv) pennfäktare

kynäillä● a scrie puțin ■ skriva [litet smått]

kyrpä ● pulă ■ 1 kuk, pitt; (vars ruotsr) task; hän on täysi kyrpä (kuv) ● este fiu de căţea, jigodie, lepădătură ■ han är heltaskig 2 (adj) taskig

kyttä ● 1 trăgător, vânător, braconier 23 spion; polițist, acolist, acvilar, agib, avan, balaban, balaur, berbec, beșliu, boacter, cabă, caraliu, caschetar, cavas, cerber, cloncan, colțan, copoi, coroi, croncan, curcan, erete, ficat de pasăre, gabor, gabor plat, Garcea, gardist, geanabet, geanabez, gonitor, grangur, harcumar, hingher, huidumă, ienicer, inamic, invadator, îngeraș, legist, lingăbar, mamuc, manușu, mascat, nănaș, oagăr, ochist, omuleț, omul negru, organ, pirat, pisar, polent, polițai, polițmaistru, presar, priponar, rechin, scatiu, scutier, sectorist, spurcat, sticlete, șacal, șafăr, șingaliu, șingalo, șoricar, tangaliu, trocar, țager, țifler, umplutură, urât, vardist ■ 1 (åld); (ampuja) skytt; (metsästäjä) jägare; (salametsästäjä) tjuvskytt; 2 (ark urkkija) snokare; 3 (halv poliisi) snut

käkättää ● a râde în hohote; a cicăli, a sâcâi ■ 1 skratta; gnägga; nauraa käkättää ● a răde zgomotos ■ skratta ett gnäggande skratt; 2 (nalkuttaa) tjata; gnata

kämppä ● baracă; colibă de bârne; locuință mică, ogeac ■ (työmaan) förläggning; (parakki) barack; (tukkikämppä) timmerkoja; (puhek asunto) lya

käpy ● con de conifer ■ kotte

käpykaarti ● garda forestieră ■ (Suom hist) skogsgarde

käpykaartilainen, käpykaartilainen ● dezertor; gardist în garda forestieră ■ frontdesertör; (Suom hist) skogsgardist

käpykaartilaisuus ● dezertare ■ (nedsätt); desertering

kärsä ● bot, rât, trompă ■ snabel; (kuono) snyte (myös halv); (sian) tryne

käskyläinen, apuri, kätyri ● subordonat, subaltern; în subordine, de mâna a doua; ajutor de băgător de seamă; servitor, lacheu; unealtă; asistent, ajutor ■ hantlangare, hejduk; underhuggare; (palvelija) passopp; tjänare; (vasalli) vasall; satrap

käykkäleuka ● bărbie proieminentă ■ krok haka

kääkkä, kääkkänä ● femeie rea și arțăgoasă ■ (ilkeästä naisesta) ragata; ukon kääkkä ● bătrân ofilit, uscat, zbârcit, cu riduri ■ gubbstrutt, gubbskrälle

kääpiö ● pitic ■ dvärg

kömpelö ● 1 stângaci, neîndemânatec, greoi, neajutorat, lipsit de agilitate; greu de mânuit; 2 necioplit; primitiv; bolovănos; imatur, subdezvoltat ■ 1 klumpig; (kömpelöliikkeinen) ovig; (haparoiva) fumlig; (raskasliikkeinen) otymplig; (taitamaton) valhänt; (avuton) tafatt; 2 (karkeatekoinen) klumpig; grovt tillyxad; (alkeellinen) primitiv; (kehittymätön) outvecklad

lahkolaisuus ● sectarism ■ sekterism; (vars hist ja halv) läseri

lahtari ● măcelar ■ slaktare

lakeija ● lacheu ■ lakej

lakonmurtaja, lakonrikkoja ● spărgător de grevă ■ strejkbrytare

lantalainen, saamelaisten kielenkäytössä (us. halv): etelän asukas; ei-saamelainen ● locuitor din sud, nelapon, care se mută în Laponia ■ sörlänning

lapsellinen ● copilăros; infantil; simplu; naiv, credul; prostuț ■ barnslig; (yksinkertainen) enkel; (tyhmä) dum; (typerä) enfaldig; (infantiili) infantil; (naiivi) naiv

lapsellisuus ● copilărie; simplitate; prostie; credulitate, naivitate ■ barnslighet; (yksinkertaisuus) enkelhet; (tyhmyys) dumhet; (typeryys) enfald, enfaldighet; (naiivisuus) naivitet

lastenkamari ● camera copiilor ■ barnkammare

latku ● spălătură de vase ■ diskvatten

laulaa ● a cânta ■ sjunga

laulu ● cântec ■ sång; (kansanlaulu, laulelma) visa; (runo) dikt

lauma ● turmă, cireadă, stol, cârd; grup, ceată, gloată, droaie, mulțime ■ flock; (parvi) skock; hjord; (ihmislauma) skara; (joukko) hop

laumahenki ● spirit de turmă, instinct gregar ■ hjordinstinkt; (käyttäytyminen) flockbeteende; flockmentalitet

laumahenkinen, laumahenkinen ihminen ● un om cu spirit gregar ■ en människa som följer massan åt

laumaihminen, laumasielu ● un om cu spirit de turmă ■ flockvarelse

laupias ● 1 milos, milostiv, caritabil; îndurător, îngăduitor; plin de compasiune 2 fățarnic, ipocrit, bigot; evlavios, pios; blând, smerit, blajin; lingușitor; fentos, șmecheros ■ 1 barmhärtig; (armias) nådig; (armahtava, vanh) misskundsam; 2 (tekopyhä) gudsnådelig; skenhelig; from; inställsam; gudlig; hymlande

lauta ● scândură ■ bräda, bräde

lehmä ● vacă ■ ko

lehmäkauppa, lehmänkauppa ● politică de compromisuri reciproce; mă ajuți, te ajut; o mână spală pe alta ■ kohandel

lehtolapsi ● bastard; copil nelegitim, copil din flori ■ oäkting

leima ● 1 ștampilă; ștanță; sigiliu 2 efigie, pecete; amprentă, caracter; semn distinctiv, caracteristică ■ 1 stämpel; stamp; (metalliesineiden leimaamista varten) stans; (sinetti) sigill; 2 (kuv) prägel; kännetecken; karaktär

leimata ● a ștampila; a ștanța; a marca; a anula ștampilând; a bate monedă; a condamna ■ stämpla; avstämpla; (metallia) stansa; (merkitä) märka; (mitätöidä leimalla) makulera; (kolikoita) prägla; (tuomita) hän oli ainiaaksi leimattu ● are ștampila-n frunte pentru totdeauna ■ han var stämplad för all framtid; han hade fått en stämpel på sig för all framtid

leipäläpi ● gură ■ (suu) käft

leipäpappi, (halv) pappi joka hoitaa tointaan vain ansiotarkoituksessa ● preot care slujește doar pe bani ■ brödpräst

leipäsusi, (Oulu) vihkimätön vaimo ● femeie care trăiește împreună cu un bărbat ■ en föraktfull benämning på kvinnlig sambo

lellivauva, lellikki ● dragul/draga mamei; băiat răsfățat; copilul favorit ■ (vars lapsesta) gullgris gullegris, kelgris; (pojasta myös) gullgosse; (suosikki) favorit, gunstling

letukka, lunttu ● curvă; femeie șleampătă, neîngrijită ■ flicksnärta; (hutsu) slyna; slamsa, slampa

leuhka, turhantärkeä ● îngâmfat, arogant, cu nasul în sus, încrezut, sigur de/pe sine; lăudăros, fălos ■ struntförnäm; (vard); mallig (jstak över ngt); styv i korken (vain predikatiivina); uppblåst; (suomr) stor på sig; (kerskaileva) skrytsam; skrytig; storordig; (ylimielinen) överlägsen; övermodig; (ylpeä) högfärdig; halveksiva hymy ● un zâmbet disprețuitor ■ ett överlägsen leende

limanuljaska ● țucal grețos ■ (kuv) äckelpotta

lirunlaru ● bla bla bla; vorbe goale, vorbărie, flecăreală, baliverne, verzi și uscate; banalități; prostii! fleacuri! ■ gallimatias; svammel; snömos; (pötypuhe) struntprat, trams; (väsyttävästä puheesta) tjafs, jams; (korusanat) floskler

litku ● zeamă ■ blask; onko tämä litku olevinaan kahvia? ● zeama asta-i cafea? ■ skall det här blasket föreställa kaffe?

liuhuparta, liuhupartainen ● cu barbă rară ■ liuhupartainen vanhus ● un bătrân cu barba rară ■ en gammal man med glest skägg

loiseläjä ● parazit, om care trăiește pe spinarea altuia ■ (kuv) parasit; snyltgäst, sniyltare

lojua ● 1 a sta culcat și a trândăvi 2 a fi în dezordine ■ 1 (maata) ligga; (loikoa) ligga och dra sig; (olla toimettomana) lata sig; (löhötä) ligga och slappa, ligga och slöa; (puhek) dega; (sitta, ligga) och dega; (vetelehtiä) gå och driva, gå och drälla, slå dank, gå och hänga; (maleksia) loda 2 (esineistä, asioista): (ajelehtia) ligga och skräpa; (olla hajallaan) ligga utspridd

lukutoukka ● șoarece de bibliotecă; tocilar ■ bokmal; (koul) plugghäst

lumppu ● zdreanță; cârpă ■ lump

lunttu, letukka ● prostituată, curvă, târfă, ștoarfă, târâtură, tearfă, zdreanță ■ hamsa; (halv lutka) slampa, slyna

luola ● peșteră; grotă; vizuină; bârlog; locuință mică; ogeac ■ grotta; (kolo) håla (myös kuv); (eläimen pesästä) gryt; kula; lya; (asunnosta myös) kvart

luonteeton ● lipsit de caracter; caracter slab, șovăitor; lipsit de voință; lipsit de coloană vertebrală ■ (heikkoluonteinen) hållningslös, karaktärslös, [karaktärs]svag; (tahdoton) viljelös, viljesvag; (selkärangaton) ryggradslös

luontokappale ● ființă, creatură; vietate; creație ■ (elävistä olennoista) varelse; (luojanluoma) skapelse

lurjus ● javră, potaie; om de nimic, secătură, mizerabil, nemernic, ticălos, pungaș, escroc, canalie; mitocan, bădăran, mahalagiu, țărănoi, ghiorlan, gherțoi, mocofan, țopârlan; scandalagiu, zurbagiu, derbedeu, huligan, golan ■ kräk; lymmel; slyngel, lurk; skurk, buse; usling; fähund; (kelmi) kanalje

lutka ● prostituată, curvă, târfă, ștoarfă, târâtură, tearfă, zdreanță ■ (lumppu) slampa, slyna; (huora) hora, luder, fnask

luupää ● prost, cap-de-lemn, cap mare, cap-de-oaie, căpos ■ (tyhmästä ihmisestä) träskalle, tjockskalle, dumskalle, fårskalle

luuska ● mârțoagă, gloabă; iapă mârțoagă ■ krake, hästkrake; (tammasta myös) skinnmärr

luuviulu ● persoană uscățivă ■ benget

lärvi ● rât; mutră, moacă; gură ■ tryne, snyte; trut, käft

läskimaha, läskimooses ● burtos ■ (halv) fläskberg; isterbuk; istermage

lässyttäjä, joutavan puhuja, höpisijä, jaarittelija ● cel care vorbește doar vorbe goale, baliverne, prostii, tâmpenii ■ osa luennoitsijoista oli pelkkiä lässyttäjiä ● o parte dintre vorbitori sunt doar flecari, îndrugă verzi și uscate ■ en del av föreläsarna tjafsade bara (snackade bara strunt, tramsade bara)

lässyttää ● a felcări, a sporovăi, a pălăvrăgi, a vorbi doar vorbe goale ■ (nedsätt); pladdra, babbla; (jaaritella) tjafsa; (puhua pötyä) prata strunt, prata smörja; tramsa; svamla; prata dumheter

lässytys ● flecăreală, sporovăială, pălăvrăgeală ■ (nedsätt); pladder, babbel; (jaarittelu) tjafs; (pötypuhe) struntprat; rappakalja, gallimatias; (puppu) smörja; trams, blaj; (välttelevä puhe) rundsnack

lättähattu1 pălărie plată, turtită; filfizon 2 porecla unui vagon automotor ■ 1 pjatthatt; (lättähattua käyttäneistä pojista) pjatt, swingpjatt 2 (kiskoauto) rälsbuss

lättäjalka ● picior plat; cu picior plat ■ 1 plattfot 2 (adj) plattfotad

lääppiä ● a umbla la, a umbla cu mâinile pe, a strica; a pipăi necuviincios ■ kladda, tafsa (jkta på ngn)

läävä ● grajd, staul, saivan, coșar pentru vite; locuință dezordonată, cocină de porci ■ (navetta) lagård, ladugård, fähus; (sekaisesta, likaisesta asunnosta) svinstia

maailma ● lume; univers; cosmos; omenire ■ 1 värld (tav määr); (maailmankaikkeus) världsalltet (määr), universum (universum) (tav määr), kosmos 2 (maapallo) värld (tav määr); jord

maailmanmatti ● factotum; meșter la toate; om care se pricpe la toate ■ factotum; mångsysslare; mannen som vet allt

maailmanparantaja ● reformator social, idealist ■ världsförbättrare

maajussi ● țăran ■ bonde; (halv) bondjävel, bonddjävel, bondlurk

maakari ● codul legilor funciare ■ jordabalk

maakuntalainen ● provincial ■ landsortsbo; provinsbo

maakuntasarja ● divizia D ■ landsorts serie

maalainen ● provincial; țăran ■ 1 (maaseudun asukas) landsortsbo, lantbo, landsbo; (koll) landsbygdsbefolkning; (halv) lantis; (koll rahvas) allmoge 2 (maaseudulle ominainen) lantlig 3 (kansalaisuudesta, alkuperämaasta) minkä maalainen tämä auto on? ● din ce țară e mașina asta? ■ från vilket land kommer den här bilen?

maalaismainen ● rural, rustic; provincial, țărănesc ■ lantlig; (halv) bondaktig, bondsk

maalaismaisesti ● în mod rural, în mod rustic; în mod provincial, în mod țărănesc ■ lantlig; (halv) bondaktig, bondsk

maalaismaisuus ● ruralitate, rusticitate, provincialism ■ lantlighet; (halv) bondaktighet, bondskhet

maalaistollo, juntti ● bădăran, țărănoi, mocofan, provincial ■ lantis, bondtölp, bondkanin

maalaistyttö ● fată de la țară ■ flicka från landet; (talonpoikaistyttö) bondflicka

maalata ● a vopsi; a se machia ■ måla; (meikata myös) sminka; (kuv) måla upp; utmåla

maali ● vopsea; culoare; machiaj; mastic, chit ■ (väri) färg; målarfärg; (meikki halv) smink, spackel; (auton väristä) lackering

maankuulu ● nototriu; faimos; discreditat, cu reputație proastă ■ riksbekant; (hyvin tunnettu) välkänd; (pahamaineinen) beryktad, ökänd

maatiainen ● autohton; animal indigen ■ (eläimestä) djur av lantras; (yhd) lantras

maatiaismainen ● de la țară ■ (nedsätt); 1 a (sb) lantis 1 b (adj) lantlig, bondsk maatiaismainen käytös ● comportament mitorcănesc ■ ett lantligt (bondskt) uppförande; bondfason; hän tunsi itsensä kömpelöksi maatiaiseksi ● s-a simțit ca unul de la țată, lipsit de tact ■ han kände sig som en klumpig lantis

madella ● a se târî; a înainta încet; a linguși ■ 1 (edetä kiemurrellen) kräla; åla sig; slingra sig 2 (kuv) 2 a (kulkea) krypa; åla sig; slingra sig, kräla 2 b (edetä hitaasti) krypa; hasa [sig] 2 c (mielistellä) ställa sig in (jkn edessä hos ngn), vara inställsam (jkn edessä mot ngn)

maitoparta ● novice, tânăr fără experiență; puiul mamei, alintat; nulitate ■ (keltanokka) gröngöling; (vintiö) ung spoling; (mammanpoika) mammas gosse; (raukka) vekling, stackare; (nolla) nolla

makaroni ● macaronar ■ italienare; (naisesta) italienska

mammanpoika ● dragul mamei, puiul mamei; tinerel timid ■ (hemmoteltu mies) mammas gosse, morsgris; (viaton nuorukainen, läh) blyg ung man

mamsellimainen ● efeminat; manierist, afectat ■ förnäm; frökenaktig

mankuja ● cârcotaș, cusurgiu, certăreț ■ (marisija) kverulant; (puhek) kvirrare

manne, (halv) romanimiehestä ● țigan; rrom ■ tattare, tattig

matalaotsainen ● frunte îngustă; prost ■ (kuv): (typerä) dum, enfaldig; (naurettava) fånig

matami ● madamă, matroană ■ 1 (hist) madam 2 (lihavasta naisesta) matrona; (puhek) maduska

matelija ● servil, flateur; lingușitor, lingău, servil, slugarnic; om de paie, fără personaliate, mototol; pupincurist ■ smilfink, lismare; smilare; (nöyristelijä) svansviftare; (ark) rövslickare

matroona ● gospodină; matroană, femei în vârstă, corpolentă ■ 1 (hist) hustru; husmor 2 (leik, halv) matrona

metsäkaarti, käpykaarti ● garda forestieră ■ skogsgarde

metsäkaartilainen, käpykaartilainen ● dezertor; gardist în garda forestieră ■ frontdesertör; (Suom hist) skogsgardist

metsäkaartilaisuus ● dezertare ■ (nedsätt); desertering

miehennielijä ● vampă; seducătoare ■ manslukerska; (viettelijätär) förförerska; (vamppi) vamp

miehevä ● bărbătesc; masculin; viril; energic, hotărât; femeie bărbătoasă ■ manlig; maskulin; karlaktig, karlavulen; (mieskuntoinen) viril; (naisesta) manhaftig

miekkonen ● băiețandru; un bărbat [oarecare]; un tip ■ (leik) grabb; (halv) manfolk; (tyyppi) typ

mielijohde ● impuls; idee, inspirație; fantezie, capriciu; idee de moment ■ impuls; (ajatus) ingivelse; (päähänpisto) infall; (kielt) hugskott

miesmäinen ● viril, masculin; bărbătesc; bărbătos; femeie bărbătoasă ■ karlaktig; manlig; (epänaisellinen) manhaftig

mikäkin ● cum; ca și cum ■ 1 (halv) hän käyttäytyi kuin mikäkin diktaattori ● se poartă ca și cum ar fi dictator ■ han uppförde sig som en riktig (en annan) diktator; hän käyttäytyi kuin mikäkin sälli ● se poartă ca un golan ■ han bar sig åt som en annan buse 2 (jnk ominaisuuden runsasta määrää tähdentävissä ilmauksissa) pirteä kuin mikäkin ● e vioi, ager, isteț, dezghețat cum nu se [mai] poate ■ pigg som bara den

molottaa ● a sporovăi, a pălăvrăgi, a trăncăni, a flecări; a vorbi tot timpul ■ babbla; mala; pladdra; hålla låda

moraalinvartija ● moralizator; paznicul moralei ■ moralens väktare; sedlighetsivrare; (naisesta myös) moraltant

moukka ● mitocan, mârlan, mojic, bădăran, om greoi; grobian, prost-crescut; necioplit, grosolan; țăran; pion la șah ■ 1 tölp; drummel; grobian 2 (puhek) moukan tuuri ● norocul prostului; noroc porcesc, baftă chioară ■ bondtur; svintur 3 (vanh): (talonpoika) bonde; (alhaissäätyinen henkilö) person av lägre stånd 4 (puhek šakissa: sotilas) bonde

muija ● 1 muiere; cumătră, femeie guralivă și bârfitoare; soție, jumătatea 2 babă, hârcă, hoașcă, hoanghină ■ 1 (eukko) käring, kärring; gumma; (vaimo, emäntä) fruga; muija ja mukulat ● nevasta și copii ■ barn och blomma 2 (ämmä) käring, kärring; (mummo, muori) gumma; muijien juoruilu ● bârfa muierilor ■ käringskvaller, käringsladder; käringprat, käringsnack

mukula, muksu ● copil, pici, puști, țânc; progenitură, vlăstar; băiețaș; copil, prichindel, copil mic ■ (kakara) unge; avkomma; (pojasta myös) batting; (lapsi) barn, telning, småtting

mulkku ● penis, pulă; om de căcat ■ 1 kuk (myös miehestä); pitt; (vars ruotsr) task; (henk) skitstövel; se kaveri on varsinainen mulkku (kuv) ● tipul e un adevărat imbecil ■ den killen är en riktig skitstövel 2 (adj) taskig; mulkku jätkä ● un tip de căcat ■ en taskig typ; en skitstövel till karl

mummo ● bunică; babă ■ 1 (äidin äiti) mormor; (isän äiti) farmor 2 (vanha nainen) gumma; (halv) käring, kärring; madam

muotinukke ● păpușă de modă; manechin ■ modedocka

murjaani ● arap ■ (skämts); morian

murju, mörskä ● magherniță, cocioabă, bordei, locuință mică și insalubră, casă dărăpănată; baracă ■ (asunto) kyffe; (koju) ruckel; kåk

museo ● muzeu ■ museum

musikantti ● muzicant; scârțâitor la vioară ■ musikant; (soittoniekka) spelman; (halv viulunsoittajasta) birfilare

musikka, halv. ven. talonpoika t. kansanmies. ● mujic ■ musjik

mutakuono, mutiainen ● poreclă dată imigranților de culoare ■ (halv) svarting, svartskalle

myöhäinen sytytys, hoksata asia vasta myöhemmin ● se prinde greu ■ fördröjd tandning; hänellä on myöhäinen sytytys ● e încet la minte, se prinde greu ■ han har svårt för att fatta; han fattar långsamt; han är trögtänkt

myönnytyspolitiikka ● politică de împăciuire ■ eftergiftspolitik, undfallenhetspolitik

myötäilijä ● oportunist; lingușitor, lingău, om-marionetă, care spune ‘da’ la toate ■ medlöpare; jasägare; nickdocka, nickedocka; anpassling, opportunist; (johdettavissa oleva ihminen) marionett; tahdoton myötäilijä ● oportunist lipsit de voință proprie ■ en viljelös medlöpare (marionett)

myötäjuoksija ● oportunist ■ (pol) medlöpare

mäkättää ● a behăi; a se jelui, a se plânge; a se sclifosi, a se smiorcăi; a mormăi ■ (määkiä) bräka; (puhek ihmisen puheesta) gnälla

mämmikoura ● bădăran, om greoi și neîndemânatic ■ klumpeduns

märehtiä ● a rumega; a repeta mereu; a discuta ceva îndelung fără a ajunge la o concluzie ■ idissla; (kuv myös) älta

mätämuna ● om de nimic, canalie, persoană reprobailă ■ rötägg; perheen musta lammas ● oaia neagră a familiei ■ familjens rötägg

möhjö, möyhy, pöperö, sose ● amestec, compoziție, mixtură; terci; pastă; haleală ■ (tahdasmainen seos) röra; sörja; (ruoasta) käk

möhömaha ● burtos ■ isterbuk, istermage

möhömahainen ● burtos ■ isterbuk, istermage

mölyapina ● persoană gălăgioasă care țipă și vociferează, scandaladiu ■ (kuv) skränfock, gaphals

mörskä, murju ● magherniță, cocioabă, bordei, locuință mică și insalubră, casă dărăpănată; baracă ■ (asunto) kyffe; (koju) ruckel; kåk

naaras ● femelă ■ hona; (halv) taitaa olla uusi naaras kiikarissa ● are în vedere o nouă femelă ■ han har visst en ny brutta (brallis, brud) på gång

naikkonen ● cocotă, femeie ușoară ■ stycke, snärta; slampa, slinka

naismainen ● efeminat ■ fruntimmersaktig

naisvalta ● dominarea femeilor; femeile la conducere ■ kvinnovälde; kvinnostyre; (enemmistö) kvinnodominans

napataatta, (halv) lyhytkasvuisesta ihmisestä ● pitic, bondoc, ghindoc ■ föraktlig benämning på kortvuxen person; hän on oikea napataatta ● e înalt doar de-o palmă ■ (läh) han är bara en tvärhand hög

narttu ● cățea; pisică; curvă ■ 1 tik, hynda; katta (usein halv) 2 (halv naisesta) slyna, hynda; kiimainen narttu ● o cățea în călduri ■ en löpsk hynda

natsi ● nazist ■ nazist; (puhek) nasse

nauta ● vită; dobitoc; om de nimic, ticălos ■ nötkreatur; nöt (myös ihmisestä); (typerästä ihmisestä) ; (kuv) senkin nauta! ● vită-ncălțată! ■ du ditt nöt ()!

nautamainen ● ca o vită ■ nötaktig; (kuv) nautamaisen typerä ● prost ca un animal, prost ca oaia, prost ca noaptea ■ dum som ett nöt; nautamaisen itsepäinen ● îndărătnic; încăpățânat ca o vită, ca un catâr; capsoman ■ envis som synden; tjurskallig

nautiskelija ● om care știe să trăiască, gustă viața; om de viață; epicurian ■ finsmakare; (gurmee myös) gourmet

neekeri, nekru ● negru ■ nigger, sambo

niljainen, niljakas ● umed, alunecos, lipicios, cleios, vâscos; indecent, oscen ■ (limainen) slemmig; kletig, klibbig; (kostea ja liukas) slirig; slipprig

nilkki ● acolit, lacheu; mic șef, mic satrap; porc ■ (pikkupomo) underhuggare; småpåve; (kätyri) hantlangare, hejduk; (niljakas mies) mansgris; johtaja pani nilkit asialle ● directorul și-a pus servitorii la treabă ■ direktören lät hantlangarna sköta jobbet; mitätön pikkunilkki ● șefuleț nesemnificativ ■ en obetydlig småpåve

nilviäinen (kuv) selkärangaton ihminen ● moluscă; om de paie, fără coloană vertebrală ■ 1 (el) blötdjur, mollusk 2 (halv) senkin nilviäinen! ● scârbosule! lepădătură! porcule! larvă! ■ du, din skitstövel! du, ditt svin! ditt kryp!

noita ● vrăjitoare, zgripțuroaică; vrăjitor, magician; vraci; șaman ■ häxa; trollkvinna; (halv) trollpacka, trollkona; (noita-akka) trollkäring; (miehestä) trollkarl; (poppamies) medicinman; (šamaani) schaman; (Lapin noita myös) nåjd; (lumoojatar) förtrollerska

noita-akka ● vrăjitoare ■ häxa; trollkäring; (halv) trollpacka, trollkona

nousukas ● parvenit ■ uppkomling; parveny

nukke ● păpușă ■ docka

nulikka, nulkki ● puști, țângău; ștrengar, copil rău crescut, obraznic, mucos care face pe grozavul; nătărău, găgăuță, filfizon, țafandache; tânăr fără experiență, fără educație ■ slyngel, glop

nuoleskelija ● lingău, slugarnic, lingușitor, servil, prefăcut; care se ploconește, tămâiază ■ 1 slickare 2 (kuv mielistelijä) fjäskare, lismare

nuoleskella ● a linge; a răsfăța, a mângâia, a dezmierda; a se ploconi, a se linguși, a tămâia, a flata, a peria, a fi slugarnic ■ 1 slicka; (ark kuherrella estottomasti) hångla; nuoleskella rasvaisia sormiaan ● a-și linge degetele unsuroase ■ slicka av sina flottiga fingrar; 2 (kuv mielistellä) fjäska (jkta för ngn), lisma (jkta för ngn) hän nuoleskeli esimiehiään ● s-a lingușit pe lângă șeful său ■ han fjäskade för sina förmän

nuolija ● lingău ■ slickare

nuolla ● a linge ■ slicka; (alat) nuolla jkn persettä ● a linge pe cineva în fund; a pupa în cur ■ slicka ngn i röven (arslet); (halv) nuolla jkn saappaita ● a linge cizmele cuiva ■ slicka stövlarna på ngn (ngns stövlar); nuolla esimiehiään ● a-și flata șeful ■ fjäska (lisma) för sina förmän

nurkka-asianajaja, kieroilija, vilpistelijä ● avocat fără scrupule, chițibușar, șicanator, care răstălmăcește legea; avocat mediocru, avocățel; persoană cu conduită dubioasă ■ brännvinsadvokat, lagvrängare, skumraspolitiker

nurkkapatriootti ● patriot local ■ lokalpatriot

nyyhkytys ● suspin ■ snyftning, snyft; hulkning; (nyyhkyttäminen) snyftande; hulkande

nälkätaiteilija ● artist de foame ■ svältkonstnär

näpertelijä ● om îndemânatic care se ocupă de lucruri mărunte; cârpaci ■ fixare; (halv) plotter

nöyräselkäinen ● servil, slugarnic; libidinos ■ krypande, servil; (liehakoiva) fjäskande; (hännystelevä) lismande, inställsam

nöyräselkäisyys, nöyristely ● servilism, slugărnicie, supunere, umilință ■ kryperi, krypande (jkn edessä för ngn), underdånighet (jkn edessä gentemot ngn); (liehakointi) fjäsk (jkn edessä för ngn), fjäskande (jkn edessä för ngn); (vars ruotsr) smörande; (hännystely) svansande; lismande (jkn edessä för ngn)

on vähän sellainen ja tällainen ● e un pic așa ș-așa! ■ är lite så och så

onnenonkija ● aventurier; vânător de avere ■ lycksökare; (naisia huijaava) solochvårare, solochvårman

oppimaton ● ignorant; needucat ■ olärd; obeläst; (eläimestä: kouluttamaton) oskolad

otus ● creatură; vânat; animal ciudat; fiară; persoană ciudată ■ (riistaeläin) byte; (oudon näköinen eläin) underligt djur; djur; (elukka) kräk; (peto) best; (omituisesta ihmisestä) kuf; underlig prisse, märklig prick

paasaus, saarnaaminen ● perorație ■ längre anförande

paavilainen, paavillinen ● papistaș ■ påvisk; påvlig

paavilaisuus ● papism ■ papism

paksukainen ● burtos ■ fetknopp, tjockis; fläskiis, fläskberg, köttberg; fetknopp, fettklump; (naisesta myös) fläskfia;

(miehestä myös) isterbuk

paksukalloinen ● cap-de-lemn, cap mare, căpos ■ tjockskallig, träskallig

paksupäinen, paksupää ● cap-de-lemn, bătut în cap, tâmpit, prost; greu de cap, care pricepe greu; foarte prost, vită încălțată ■ (kuv) tjockskallig; korkad; (tyhmä) dum; (huonosti, hitaasti oppiva) trögtänkt

palkkalainen ● năimit; salariat; argat, servitor ■ lönearbetare; (hist) legohjon; tjänstehjon; (yleisk palkansaaja) löntagare; (yhd) –avlönad

palkkarenki ● slugă; ajutor; comisionar, băiat bun la toate ■ hantlangare; medhjälpare; (juoksupoika) springpojke

pallinaama ● grăsuț, durduliu, rotorfei; cap tare, cap de lemn, cap sec ■ tjockskalle, pundhuvud

palvelija ● servitor, servitoare ■ tjänare; (koll myös) tjänstefolk; (miespalvelija) betjänt; (kotiapulainen) tjänarinna, hembiträde; (kotihengetär, puhek) tjänsteande

pappi ● preot; popă ■ präst

parittaja ● proxenet; pește; codoașă ■ kopplare; (naisesta) kopplerska; (ammattimainen parittaja myös) hallick, sutenör

partajeesus ● revoluționar bărbos ■ (halv) skägglurk, skägg[d]jävel

partaradikaali ● radical bărbos ■ (nedsätt); skäggig radikal

paskantärkeä ● care se dă important; nobil de rahat; arogant, cu nasul în sus ■ skitviktig; (hienosteleva) fisförnäm, struntförnäm; skitförnäm

paskapuhe ● vorbe goale, prostii, baliverne ■ skitprat, skitsnack; (pöty) smörja

paskapää, paskiainen ● fiu de căţea, individ, jigodie, lepădătură, nemernic, om mârşav, persoană de nimic, persoană dezagreabilă (folosit ca insultă), persoană josnică, pungaş, şmecher, ticălos ■ skitstövel, skit

patenttilääke, poppakonsti (kuv) ● ad litt.: medicament înregistrat precum Aspirin® care dă siguranța unui lucru imuabil, cercetat și stabilit; prin ext.: metodă sau rețetă sigură care dă rezultate garantate în orice situație ■ patentmedicin, patentrecept, patentmetod, patentlösning; talouselämän elvyttämiseen ei ole patenttilääkkeitä ● pentru revitalizarea economiei, a vieții economice, nu există rețete sigure ■ det finns ingen patentmedicin för hur näringslivet skall revitaliseras

patenttiratkaisu, poppakonsti ● VEZI patenttilääke ■ patentlösning; patentmetod; patentmedicin, patentrecept; ongelmaan ei ole olemassa patenttiratkaisua● nu există o rețetă fixă pentru rezolvarea problemei ■ det finns ingen patentlösning på problemet

patkuli; puhua patkulia ● predică/cuvântare de domolire, liniștire, împăciuire ■ (pol halv); stillande, lugnande predika

pekka kuin pekka; pekat ja paavot (halv) ● oricare, oricine ■ vem som helst

peliluola ● tripou; cazinou ■ spelhåla

pelle ● clovn, paiață ■ clown; (kuv myös) pajas; pellejöns, jöns; (narri) narr; lustigkurre; tok; ulkomaan pelle (halv) ● străin (de țară sau chiar de loc) ■ utis

peltilehmä ● automobil ■ (nedsätt) (slg) plåtfrack

penikka ● pui de animal; copil mic ■ (koiran) valp; (poikanen, halv kakara) unge

penska ● pui de animal; copil mic ■ (pentu) unge, barnunge; (kakara) gli

pentu ● pui de animal; copil ■ (poikanen, penikka) unge; yngel (myös lapsesta); (koiran) valp

perseennuolija, hännystelijä, mielistelijä ● lingușitor; linge-n-cur ■ rövslickare

peräkylä ● aprox.: fundul satului; capătul lumii ■ bakby

pesue ● droaie de copii; familie ■ yngel; (leik lapset) barn (mon); (perhe) familj

piika ● slujnică, servitoare, fată-n-casă ■ piga; (halv) (vanh nuori tyttö) flicka

piintynyt ● înrădăcinat; încarnat ■ ingrodd; inrotade

pikkukaupunki ● orășel ■ kråkvinkel

pikkukaupunki[lais]mainen ● provincial ■ provinsiell

pikkuporvarillinen ● 1 mic burghez; filistin 2 simplu, bigot, îngâmfat ■ 1 småborgerlig; (usein iron) kälkborgerlig, spetsborgerlig; (halv) brackig; (sovinnainen) konventionell; 2 (henkisesti rajoittunut) trångbröstad; inskränkt; enkelspårig; (ahdaskatseinen) trångsynt; (omahyväinen) egenkär

pikkuporvaristo ● mică burghezie ■ småborgerskap; kälkborgerskap, spetsborgerskap

pikkusielu ● suflet mic ■ småsjäl

pilkunviilaaja ● pedant; care desface firu-n patru ■ (nedsätt, skämts); ordryttare; pedant; formalist, formryttare, paragrafryttare; (hiustenhalkoja) hårklyvare

pilkunviilaus ● pedanterie; desfacerea firului în patru ■ (nedsätt, skämts); ordrytteri; pedanteri; formalism, formrytteri, paragrafrytteri; (hiustenhalkominen) hårklyveri

pillittäjä ● pișă-ochii; plângăcios, smiorcăit; plângăcioasă, smiorcăită ■ lipsill; gnällspik, gnällmåns; (pojasta myös) grinolle; (tytöstä myös) liplisa, piplisa

pimputtaa ● a zdrăngăni ■ klinka; pimputtaa pianoa ● a zdrăngăni pianul ■ klinka på ett piano

pimputus ● zdrăngănit ■ klinkande, klink; pianon pimputus ● zdrăngănitul pianului ■ pianoklink

pimu ● femeie de moravuri ușoare ■ böna, brud, pingla, pudding

pinnallinen ● superficial ■ ytlig

pirttihirmu; syöjätär; kotityranni ● scorpie, femeie rea, femeie arțăgoasă, rea de gură ■ huskors; (äkäpussi) rivjärn; (ilkeä nainen) ragata, harpa, xantippa, skräcktant, skräcködla, megära; argbigga

piski ● câine, potaie, javră ■ jycke; (rakki) hundracka, byracka; hundkräk

pitkätukka (sb) ● cu părul lung; „părul lung și minte scurtă” ■ (pitkätukkainen) långhårig; (sb) (halv) långhårig typ

poikia ● a plodi; a făta ■ (vasikoida) kalva; (porsia) grisa; (muista eläimistä) få ungar; (alhaisemmalla kehitystasolla olevista eläimistä) yngla; (kuv) yngla av sig

poikue ● progenituri; totalitatea puilor fătați odată ■ kull

pokkurointi, kumartelu ● slugărnicie, servilism, lingușire ■ bugande, bockande; (kuv. mielistely, liehakointi) fjäskande; lismande; (hännystely) svansande; (nöyristely) krypande; krumbukt; fjäsk

poliittinen ● politic ■ politisk [în afara de politicieni, poporul evită să vorbească despre politică, să pronunțe cuvintele politiikka – politică sau poliittiko – politician]

politikointi ● politizare ■ politisk verksamhet; röstfiske

pomiloida ● a turui, a vorbi sau citi repede și monoton; a mormăi, a bolborosi, a bodogăni, a bombăni; a flecări, a sporovăi ■ rabbla upp; mumla; (pulista) babbla; (molottaa, lasketella) rabbla

poppakonsti ● tertip, truc, scamatorie; vrăjitorie; magie neagră; farmec; leac; tertip, șiretlic; artificiu, stratagemă ■ trollkonst; (noitakeino) häxkonster (mon); svartkonst; (taika) trolleri; (kuv) trick; patentmedicin; behändigt knep

poppamies ● vrăjitor-doctor, vraci, descântător, lecuitor cu mijloace empirice; șaman; vrăjitor, magician; vindecător; șarlatan ■ (Afrikassa, Amerikassa) medicinman; (Lapissa) nåjd; (noita, velho) trollkarl; häxmästare; (yleisk): (miehestä) klok gubbe; (parantaja) helbrägdagörare; (puoskari) kvacksalvare

poroporvari ● mic burghez; filistin ■ kälkborgare, spetsborgare; småborgare; borgarbracka, bracka

poroporvarillinen ● filistin; mic burghez ■ kälkborgerlig, spetsborgerlig; småborgerlig; brackig

poroporvarillisuus ● situație: mică burghezie, clasă de mijloc; filistinism ■ kälkborgerlighet; småborgerlighet; kälkborgaranda, spetsborgaranda; brackighet

porvari ● orășean; târgoveț; burghez ■ borgare

porvarillinen ● burghez; civil (antonim: religios); liberal-conservator ■ borgerlig

pramea, korea, upea ● atrăgător, de efect, bătător la ochi; fastuos, măreț, pompos; ostentativ ■ (räikeä) braskande; (juhlallinen) pompös; (pöyhkeän komea) prålig

prelaatti, halv. mahtavasti esiintyvästä papista ● prelat ■ prelat

prenikka, kunniamerkki, mitali ● fig. tinichea ■ pladaska; (suomr) prenika, peng

prutku ● barcă cu motor, șalupă ■ motorbåt

pukki ● țap; capră de gimnastică; capră de tăiat lemne; cric; bancă de șezut; bifare √ [a unei greșeli]; afemeiat, muieratic, donjuan, cu succes la femei; om de paie, mototol, lipsit de personalitate ■ bock, getabock; säte, sittplats, sittbock; fel; (naistenmies) donjuan; kvinnotjusare, fruntimmerskarl; kvinnoförförare; (hännystelijä) svansviftare

puliveivari ● șarlatan, șnapan; fanfaron; escroc; coțcar, canalie; pungaș; speculant ■ (huiputtaja, petkuttaja) lurendrejare; bluffmakare; bondfångare; skojare, svindlare; charlatan; (keinottelija) spekulatör

pullahiiri ● alintare pentru soție; persoană cărei îi plac dulciurile ■ föraktfull benämning på kvinnlig sambo; (herkkusuu) gottegris

pumaska, asiapaperinippu ● teanc de documente ■ dokumentbunt; dokumenttrave; hög med dokument

punanahka ● piele roșie ■ rödskinn

punikki, halv. punakaartilaisista ● roșu, comunist; gardist roșu, de stânga ■ (suomr) röding; (punakaartilainen) rödgardist

puolitieteellinen ● semiștiințific, aproape științific ■ halvvetenskaplig

puolivillainen, epäaito, pinnallinen ● imitație; neoriginal; fals; superficial; despre persoane: necopt (la minte), nematurizat; neisprăvit ■ (yhd) halvylle-; (kuv) halvdan[n]; (epäaito) falsk; (pinnallinen) ytlig

puoluepeli, halv. puolueiden välisestä valtataistelusta t. yl. puoluepolitiikasta ● intrigile și mașinațiunile partidelor politice; tactica partidelor politice ■ partipolitiskt rävspel; (puoluetaktiikka) partitaktik, partipolitisk taktik

puoluepukari, puoluekiihkoilija ● partizan fracționist al unui partid ■ partigängare

puoskari, laittomasti lääkärintointa harjoittava henkilö; halv. taitamattomasta lääkäristä ● vraci, șarlatan ■ kvackare, kvacksalvare

puotipuksu, kauppa-apulainen ● ajutor de vânzător ■ knodd

purtilo, halv. veneestä t. laivasta ● troacă, jgheab; navă mică, navă veche, hodoroagă, hârb ■ tråg; (leik, halv veneestä t. laivasta) skorv; purjehtia pienellä purtilolla ● a naviga cu un hârb mic ■ segla med en liten skorv

puuhastella, halv. puuhailla, askarrella, näperrellä ● a irosi, a risipi (bani, timp); a cârpăci, a face ceva de mântuială; a meșteri, a piguli, a migăli; a trebălui ■ plottra (jtak med ngt); fuska (jtak i ngt); (näperrellä) knåpa (jtak med ngt); (puuhailla, askarrella) pyssla (jtak med ngt)

puuhastelu ● risipă; cârpăceală; meșterit, migălit, pigulit; trebăluit ■ plottrande; fuskande; (näpertely) knåpande; (puuhailu, askartelu) pysslande; hyödytöntä puuhastelua ● trebăluială inutilă ■ meningslös pysslande

puupää, hölmö, torvi, ääliö ● tâmpit, prost, cap sec, cap de lemn, capsoman; tont, neîndemânatec ■ (haukkumasanana): (hölmö) träskalle; (torvi) klantskalle; senkin puupää! ● prostule! cap de lemn! ■ du din träskalle (klantskalle)!

pyhäkoulumoraali ● moralitatea școlii de duminică ■ söndagsskolmoral

pyrkyri, kiipijä, karrieristi ● carierist ■ streber, klättrare, uppåtsträvare; karriärist

pässinpää, halv. tyhmyri, pölkkypää ● tâmpit, prost, cap sec, cap de lemn, capsoman ■ fårskalle, träskalle, tjockskalle, klantskalle, pundhuvud

pölkkypää ● cap de lemn; cap sec; om prost; asin; idiot; prostănac, zevzec, găgăuță; nătâng, tont; mitocan, mârlan, mojic; țicnit ■ träskalle, klantskalle, klant, dumskalle, fårskalle; pundhuvud; (aasi) åsna; (typerys) idiot; (hölmö) dumbom; (tomppeli, tollo) tönt; tölp; stolle; (naisesta) stolla; tossa, fjolla

pöperö, sose, velli, puuro ● amestec, compoziție păstoasă; glod, noroi; haleală ■ (tahnamainen seos) röra; sörja; (ruoasta) käk; (leik) oli hyvät pöperöt ● a fost haleală bună ■ det var gott käk

pöpistä, mutista, höpistä, pölistä, pöpöttää ● a mormăi, a bolborosi, a bombăni; a bodogăni; a mormăi în barbă, a vorbi singur ■ (höpistä) muttra; (mutista) mumla; tala i skägget; (pölistä, pöpöttää) småmuttra

pösö, kiho, rikkaasta t. johtavassa asemassa olevasta miehestä; tärkeä henkilö, silmäntekevä; isokenkäinen ● bogat; șef, lider, bonz; ștab; mare bogătaș, nabab, grangur; magnat ■ krösus, rik knös; (pamppu) pamp, höjdare, magnat

rahvaanomainen ● incult, necultivat; necivilizat; vulgar; primitiv; țărănoi; grosolan, dur, necioplit; mitocan, mojic, mârlan; popular ■ (sivistymätön) obildad, okultiverad; ociviliserad; vulgär; (kehittymätön) primitiv; (maalaismainen) bondsk; (karkea) grov; (moukkamainen) tölpaktig; folkig

rahvas ● plebe; populație rurală, țărănime; oameni de rând; public ■ allmoge; (leik väki, kansa) folk; (yleisö) publik; (tavalliset ihmiset) tavallinen rahvas ● oameni de rând ■ vanligt folk; gemene man, menige man

raivoraitis, leik., halv. ehdottoman raitis (ja myös muilta samaa vaativa) ● antialcoolic convins ■ nykterhetsfantast, nykterhetsivrare; nykterhetsfanatiker; nykterist

rakki, rakkikoira, halv. sekarotuisesta koirasta: piski ● javră, potaie ■ hundracka; (sekarotuinen koira) byracka

rakkine, vanha rakkine ● aparat, instrument, unealtă, dispozitiv; rablă, vechitură ■ mojäng, manick; mackapär; (laite) apparat; (kapine) grunka, grej; (romu) skrälle

rantaremmi, halv. rannalla majailevien rappioalkoholistien joukosta ● gașca alcooliștilor; vagabond ■ uteliggare (mon); (vars ruotsr) A-lag

rapajuoppo, halv. pahasti alkoholisoituneesta ● alcoolic, „alcoolist” inveterat ■ (yleisk) nergången alkoholist; (puhek vars ruotsr) A-lagare; dekis; dekisfigur; rattfyllerist

ratti, juopporatti, rattijuoppo ● pâlnie; bețiv înrăit ■ rattfyllerist

renkuttaa, halv. laulaa t. soittaa (huonosti) samaa mitätöntä laulua tms. toistellen ● a zdrîngăni, a bâzâi; a scârțâi

renkuttaa pianoa ● a zdrăngăni pianul ■ klinka på piano; soittaa renkuttaa samaa iskelmää ● aprox.: a chinui auditoriul cu o piesă cântată prost și repetat la exasperare ■ klinka på [en och] samma låt om och om igen; klinka [en och] samma låt om och om igen

renttu, retale, retku, miehen kutale, hulttio; renttu halv. juopottelevasta tm. huonotapaisesta miehestä ● bădăran, mocofan; om bun de nimic; mizerabil; netrebnic, secătură; bețiv, chefliu; vagabond, jegos ■ (hulttio) slarver; (deeku) dekisfigur; lodare; slusk; (vars ruotsr) A-lagare; (retale, retku) rucklare, rumlare; karlslok

reppana, ressu, ressukka ● sărman, nefericit, nenorocit; molâu, papă-lapte; om de nimic, mizerabil, ticălos ■ stackare; krake; kräk

repuusi, halv. (säälittävä) hampuusi, hamppari ● derbedeu, golan, huligan, zurbagiu, scandalagiu; mitocan, bădăran, mahalagiu; ticălos, canalie, om de nimic ■ buse, kille; hamnbuse; flåbuse; (vetelehtijä) lodare; (haukkumasanana) lymmel, knöl

revyytyttö ● dansatoare de șantan ■ revydansös

riekkujaiset, halv. turhanpäiväisistä tilaisuuksista, joissa metelöidään, rienataan jtak tms. ● a petrece zgomotos fără vreun motiv anume

riekkua ● a face gălăgie, a se dezlănțui la petrecere ■ föra liv; gå an; väsnas; larma; (ilkkua, rienata) gyckla

riistokapitalismi halv. ● capitalism de exploatare ■ exploaterande kapitalismen

riistäjä, halv. marxilaisessa kielenkäytössä: kapitalisti ● exploatator ■ exploatör (myös pol); (vars halv) utsugare

rikkuri, lakonrikkoja ● spărgător de grevă ■ strejkbrytare; (halv) svartfot

rintava, laaja-, korkearintainen, us. vars. korkeapovinen ● pieptos, pieptoasă; care se umflă în pene, cu nasul sus, fudul ■ (uhkea) yppig; fyllig; (korkeapovinen) högbarmad, högbröstad

risuparta, halv. pitkähkö hoitamattoman näköinen parta; mies jolla on tällainen parta ● bărbos cu barbă neîngrijită ■ långt, ovårdat skägg; risupartainen ● bărbos cu barbă neîngrijită ■ man med långt, ovårdat skägg

roikale, pitkästä olennosta, vars. vetelästä tm. vastenmielisestä miehestä ● lungan, găligan; far, zgârie-nori; ticălos, nemernic, josnic, mârșav, om de nimic; derbedeu, haimana, șnapan; nătâng, scelerat ■ (pitkä mies) räkel; karlslok; (halv) drasut; (leik pitkä ihminen) fyrtorn; skyskrapa; (rontti) odåga; odugling; slarver; usling

rontti, retku ● ticălos, nemernic, josnic, mârșav, om de nimic; derbedeu, haimana, șnapan ■ odåga; odugling; slarver; usling

roskajoukko, roskaväki, halv. joutoväestä, huligaani-, rikollisjoukosta tms. ● pleavă, plebe, drojdia societății, rebut al societății; bandă, clică; adunătură; nemernic, om de nimic; element criminal ■ pack, slödder, byke, patrask, avskum; pöbel; (hylkyjoukko) drägg; (rikollisuuteen taipuva) (halv) kriminella element

roskalehti, ala-arvoisia juttuja julkaisevasta lehdestä ● ziar de scandal, ziar bulevardist ■ skräptidning; blaska; skandaltidning

rosvokopla, rosvojoukko ● bandă de tâlhari, de bandiți, de hoți ■ rövarband; (nykyaikainen) banditliga, banditgäng; tjuvliga

rotanloukku, rotanpyydys ● cursă de șobolani ■ råttfälla

rotta, halv. kierosta t. muuten inhottavasta ihmisestä: nilviäinen, saasta ● șobolan; om de nimic, dezgustător, persoană reprobabilă, canlie ■ (kuv); (kiero ihminen) råtta; (inhottava ihminen) äckel; rötägg

ruho ● aprox.: hoit; corp de animal viu sau sacrificat; carcasă ■ kropp; bål; skrov

ruipelo, halv. pitkästä ja laihasta olennosta, kuikelo ● slăbănog; prăjină; sfrijit; gloabă ■ benget; (kuikelo) stör; (miehestä) räkel; drasut

runkkari, halv. masturboija ● onanist, lăbar, malahist ■ runkare

ruununraakki, raakki halv., miehestä joka on vapautettu asepalveluksesta ● inapt serviciului militar ■ kronvrak

ryhmäkunta, eristäytyvästä, omia etujaan ajavasta ryhmästä, kuppikunta, klikki ● coterie, clică ■ kotteri; klick

ryssä, 1 halv. venäläinen ihminen; 2 halv. venäjän kieli ● 1 rus; 2 limba rusă ■ (nedsätt) 1 ryss; 2 (venäjän kieli) ryska

ryökäle, lurjus, ilkiö, roisto, riiviö, kelmi, konna ● derbedeu, haimana, vagabond, nemernic, ticălos, pușlama; bandit; escroc, pungaș, lichea ■ (lurjus) skurk; rackare; (kelmi) lymmel; slyngel, lurk; (riiviö) busfrö; (roisto, konna) bandit; bov

räkälä, epäsiisti, huono, epämääräinen ravintola t. kahvila ● tripou, speluncă; crâșmă, cârciumă ■ sylta

räkänenä, räkänokka, räkänenäisestä ihmisestä; räkänenäinen ● mucos ■ snorig

rämpyttää, rimputtaa, soittaa jllak (sorminta- t. lyömä)soittimella huonosti, meluisasti, rämpyttää; myös meluisasta ovikellon tms. soitosta ● a zdrăngăni un instrument; a suna insistent la sonerie ■ klinka (jtak på ngt); (näppäillä) knäppa (jtak på ngt); (ovikelloa) ringa [högljutt] (jtak på ngt); plinga (jtak på ngt); pingla

rätti, 1 halv. yl. vaatteista; 2 kuv., ark. väsynyt, uupunut, poikki, ventti, kuitti, tattis ● 1 zdreanță, zdențe; cârpă, cârpe 2 frânt de oboseală, sfârșit, obosit mort ■ 1 trasa; (kangaskappale) tygstycke; klut; (kangaslappu) tyglapp 2 vara alldeles slut (färdig); vara utpumpad (dödstrött)

rättipää, halv. arabeista ● arab ■ (halv) arab[d]jävel

rääpäle, halv. heikosta, surkeasta, huonokuntoisesta oliosta ● sărman, neferict, nenorocit; biet ■ stackare

röttelö, huonokuntoisesta rakennuksesta: hökkeli, rähjä ● cocioabă, dărăpănătură ■ (rakennuksesta) ruckel, kåk; kråkslott

röyhkeä, epäkunnioittava, väheksyvä ● nerespectus, lipsit de sespect ■ respektlös

saappaannuolija, halv. mielistelijä, hännystelijä, nuoleskelija ● lingușitor, lingău, servil, slugarnic ■ lismare, fjäskare; (hännystelijä) svansviftare

saasta ● murdărie, jeg; noroi, mâzgă; gunoi ■ smuts; lort; söl; (puhek vars ruotsr) gegga, geggamoja; (epäpuhtaus) orenhet; (törky) skräp; (pöty) strunt; dravel; smörja; (siivottomuus) snusk; svineri; (halv ihmisestä) sinä senkin saasta! ● și tu, lepădătură! porcule! spurcăciune! ■ [du] ditt as!; [du] ditt svin!; [du] ditt avskum!

safka, sapuska, ruoka ● haleală ■ käk, krubb

sakki, henkilöjoukko, henkilöryhmä, joukkio, porukka, jengi ● gașcă, bandă ■ gäng, följe

salakyttä, halv. salametsästäjä, sala-ampuja ● braconier ■ tjuvskytt

sankari, halv. kielteistä huomiota herättäneestä t. surkuhupaisasta henkilöstä ● „erou” ■ hjälte

sapuska, safka, ruoka ● haleală ■ käk, krubb

satamajätkä ● docher ■ hamnsjåare, sjåare; (hamppari) hamnbuse

satraappi, halv. omapäinen vallankäyttäjä t. vallanpitäjä ● satrap ■ satrap

satusetä, satuilija ● mincinos, mitoman, confabulator ■ konfabulatör; person som ägnar sig åt konfabulation; (mytomaani) mytoman

sekasikiö ● corcitură; amestec; hibrid; bastard; talmeș-balmeș, harababură; combinație nereușită; mișmaș ■ (risteymä) korsning; hybrid; bastard; (sekamuoto) blandform; (yhdistelmä) misslyckad kombination; (sekaantuma) misslyckad blandning; (monen asian sekaantuma) hopkok; sammelsurium; mischmasch

sepustaa, sepittää, kyhätä, rustata ● a înjgheba, a încropi; a finisa; a împreuna, a uni, a combina ■ tota ihop; smäcka ihop; (kirjoittamisesta myös) skriva ihop; sätta ihop

siipeilijä, siipeilijöitä, siivelläeläjä, siipiveikko, siipimies ● parazit, paraziți; persoană care se invită la mesele altora, care mănâncă pe degeaba ■ snyltgäst, snyltare; parasit; matfriare

siitä: se perhe sikiää kuin kaniinit ● familia asta se înmulțește ca iepurii ■ detta familje verkar yngla av sig som kaniner

siivelläeläjä ● parazit ■ snyltgäst, snyltare; parasit; matfriare

sika, halv. siivottomasta t. siivottomasti t. törkeästi käyttäytyvästä ihmisestä ● porc ■ svin, gris

sikiö ● pui de … ■ foster; yngel; paskiainen ● pui de lele ■ jävel; kyykäärmeitten sikiöt ● pui de viperă ■ huggormars avföda; huggormsyngel

sikiöt, jälkeläiset ● urmași ■ avföda

sikolätti ● cocină ■ svinstia

simppeli, yksinkertainen, helppo; tyhmä, typerä ● simplu; prost; mărginit ■ (yksinkertainen) enkel; (helppo) lätt [som en plätt]; (tyhmä) dum; (typerä) korkad, knäpp, vriden, vrickad; (vars ruotsr) urblåst

sinisukka, hist. naisen perinnäisen roolin murtaneista, vars. taiteita harrastaneista (oppineista) naisista käytetty pilkkanimi; halv. feministeistä ● feminist, feministă ■ blåstrumpa

siveyspoliisi, halv. siveydenvartija ● aprox.: poliție de moravuri ■ sedlighetspolis; moralens väktare; moralist; sedlighetsapostel; sedlighetsivrare

sivistyneistö ● intelectualitate ■ de bildade klasserna (mon); intelligentia, intelligentsia

sliipattu, liipattu; sliipattu käytös, epämiellyttävän, epäluotettavan, sulava, liukas ● șiret, viclean, șmecher, uns cu toate alifiile; isteț, iscusit, rafinat, abil ■ slipad, förslagen; smart

slobo, halv. venäläinen, ryssä ● rus ■ (nedsätt) ryss

sopuilla, halv. olla sovussa, veljeillä vastapuolen kanssa ● a fraterniza; a fi în cârdășie/complice cu ■ (veljeillä) fraternisera; ha samröre med ngn; (juonitella) vara (stå, ligga) i maskopi med ngn

sopuli, halv. epäitsenäisistä, yleistä mielipidettä myötäilevistä ihmisistä; laumaihminen ● persoană cu spirit gregar, de turmă; a merge ca oile; leming ■ (halv laumaihmisestä) flockvarelse; (suomr myös) lämmel

sorkka, halv. ihmisen jalasta ● copită despicată; aici: labă; copită ■ fot; ota heti sorkkasi pois pöydältä! ● labele jos de pe masă! ■ bort med fötterna från bordet ögonaböj! voisit edes pyyhkiä sorkkasi! ● ai putea măcar să-ți ștergi copitele ■ du kunde åtminstone torka [dig om] fötterna!

sosiaalipummi, halv. työtä kaihtavasta yhteiskunnan varoin elävästä työikäisestä ihmisestä ● client/clientela serviciului de asistență socială ■ (halv) socialvårdsklientel, socialvårdsklientelet (koll); folk som snyltar (åker snålskjuts) på det sociala

sosiaalitantta, sosiaalitäti, halv. sosiaalihuollon naistyöntekijöistä; sosiaaliturvan puolesta puhuvista naispoliitikoista tms. ● „tanti” de la social ■ socialarbetare, socialtant

sovinismi ● șovinism; misoginism ■ (asenne naisiin) [mans]chauvinism; (kiihkoisänmaallisuus) chauvinism; extrempatriotism

sovinisti ● șovin; misogin ■ (naisia syrjivä ja alistava mies) [mans]chauvinist; (puhek) [mullig] mansgris; (kansalliskiihkoilija) chauvinist; extrempatriot

sovinistisika ● misogin ■ [mullig] mansgris

suitsuttaa ● a tămâia (pe cineva) ■ bränna rökelse ngn

suitsutus ● tămâierea cuiva ■ rökelse ngn

sukuylpeys ● mândria familiei; mândria de a face parte dintr-o familie ■ släktstolthet

sumppi ● zaț de cafea; cafea proastă ■ sump; (leik kahvi) kaffe

suomettua ● a se finlandiza ■ finlandiseras, bli finlandiserad

suomettuminen ● finlandizare ■ finlandisation

susipari, halv. vihkimättömänä elävästä parista; (vanh halv) he elävät susiparina ● pereche care trăiește împreună, fără să fie căsătoriți ■ de bor ihop fast de inte är gifta

suupaltti, suulas, lörppö, suunpieksäjä ● vorbăreț, moară stricată ■ (sb) pratkvarn, pratmakare; (suunsoittaja) gaphals; (kerskailija) skrävlare; (adj) talför; talträngd; snack[e]salig; (kielevä) munvig; sladdertaska

suursyömäri ● mâncăcios; gurmand ■ storätare, matvrak, frossare, gourmand

synninpesä ● cuibul păcatelor ■ synd nest

syöpäläinen ● parazit || yhteiskunnan syöpäläiset ● paraziții societății ■ skadliga element i samhället

sälli ● calfă; băiat, tip, ins; golan, derbedeu ■ (vanh kisälli) gesäll; (puhek hampuusi) buse; (jätkä) kille

sössö ● mâncare proastă ■ (mössö) gegga; röra; jox; smörja

takapajula ● târg de provoncie; zonă subdezvoltată; țară primitivă ■ (paikkakunta) håla; landsortshåla; (alue) efterblivet område; (maa) primitivt land

takiainen, itsepintaisesti jhk tarrautuvasta t. jkta ahdistelevasta ihmisestä ● de ex. funcţionar care se ţine „scai” de postul lui cu dinţi ■ kardborre

takinkääntäjä ● cel care se întoarce după cum bate vântul ■ opportunist; anpassling

takinkääntö, mielipiteen jyrkästä (julkisesta) muuttamisesta tilanteen t. olojen muutoksen mukaisesti ● schimbare radicală a părerilor; schimbare bruscă de atitudine ■ helomvändning (i fråga om åsikter); kappvändning; (äkillinen täyskäännös) kovändning

tamma ● iapă ■ märr

tantta, tantti, halv. täti ● mătușă, tanti; femeie bătrână, babă, hârcă ■ tant; (halv) käring

tanttamainen, halv. tätimäinen ● demodat, ca o babă ■ tantig, tantaktig

tanttamaisesti ● [în mod] demodat, ca o babă ■ tantig, tantaktig

tanttamaisuus ● [situația de a fi ca] mătușă; babă ■ tantighet, tantaktighet

tappelunhaluinen, tappeluhaluinen ● agresiv; arțăgos; certăreț, dornic de râcă, de ceartă, de bătaie ■ stridslysten; (riidanhaluinen) trätgirig

tasapäinen, halv. itsenäiseen ajatteluun, toimintaan tms. kykenemätön, joukosta erottumaton, ”laumasieluinen” ● persoană ștearsă, cenușie, fără opinie proprie; un om cu spirit de turmă; monoton ■ (halv) jämgrå; (lattea) slätstruken; (yksitoikkoinen) monoton

tasapäisesti ● [în mod] șters, cenușiu, mediocru ■ (halv) jämngrått; (latteasti) slätstruket; (yksitoikkoisesti) monotont

taulapää, pölkkypää, typerys, hölmö, tomppeli, tollo ● cap pătrat; cap de lemn; cap sec; om prost; asin; idiot; prostănac, zevzec, găgăuță; nătâng, tont; mitocan, mârlan, mojic; țicnit ■ (pölkkypää) träskalle, klantskalle, klant, dumskalle, fårskalle; pundhuvud; (aasi) åsna; (typerys) idiot; tok; (hölmö) dumbom; (tomppeli, tollo) stolle, tokstolle

tavanomainen, tavallinen ● normal, obișnuit; de rând ■ vanlig; sedvanlig; gängse; (yleinen) allmän; (tapana oleva) bruklig; (totunnainen) invand; vanemässig; (säännöllinen) regelbunden; (normaali) normal; (konventionaalinen) konventionell; vedertagen; (perinteinen) traditionell, traditionsenlig; hävdvunnen

teatraalinen, suurieleinen, teeskentelevä, teennäinen ● dramatic, teatral; nenatural ■ teatralisk; (teatterimainen) teateraktig; (teennäinen) konstlad, förkonstlad; tillgjord; onaturlig

tekele: kehno tekele; taitamattomasti t. kiireisesti tehty esine, valmiste tm. aikaansaannos; sepustus, kyhäelmä ● treabă proastă, cârpăceală; lucru făcut de mântuială, jalnic, ca vai de lume; fușerai; maculatură ■ ynkligt alster; ynklig skapelse; fuskverk; (ruotsr puhek myös) smäck; (sepustus, kyhäelmä) skriveri; opus

teko- ● fals ■ konst-, syntet-, artificiell

tekstiiliurheilija, asullaan keikaileva sunnuntaihiihtäjä tms. ● sportiv de duminică ca să-și etaleze echipamentul scump ■ klädsnobb; skämts om person som motionerar främst för att visa upp sina kläder och sin utrustning

tervemenoa! terve menoa! ● drum bun! cale bătută! călătorie sprâncenată! adio şi n-am cuvinte! să vii înapoi când mi-oi vedea ceafa! ■ ajöss, ajöss med dig

terveysintoilija ● fanatic în privința sănătății ■ (halv) hälsopedant; (ruokavaliota painottava, puhek) hälsokostare; (liikuntaa painottava) hurtbulle

terveysintoilu, halv. intoilu terveellisten elämäntapojen puolesta ● fanatism în privința sănătății ■ hälsopedanteri

tietämätön, vähätietoinen, valistumaton ● ignorant ■ ovetande (jstak om ngt); (epätietoinen) okunnig (jstak om ngt); omedveten (jstak om ngt); (puhek) rudis (jstak i ngt); (vähätietoinen) fåkunnig; (vanh) fåvitsk; (valistumaton) oupplyst

tinkimätön, tiukka, ankara; ehdoton, järkkymätön; ihanteilleen uskollinen ● intransigent; categoric; lipsit de compromisuri ■ (järkkymätön) orubblig; kompromisslös; orygglig; (peräänantamaton) oeftergivlig; (ehdoton) absolut; ovillkorlig; kategorisk; (lahjomaton) omutlig; (tiukka) stram; (ankara) sträng

tolvana, typerys, tollo, tomppeli, hölmö, pölhö ● țăran, mitocan, mârlan, mojic; nebun, smintit, țicnit; om prost; cap de lemn; cap sec; idiot; prostănac, zevzec, găgăuță; nătâng, tont ■ (moukka) tölp; (juntti) lantis, bondtölp, bondkanin; (tomppeli) stolle; tok; (hölmö) dumbom; träskalle, dumskalle, fårskalle; pundhuvud; (typerys) idiot; klantskalle

torimuija, torieuko ● precupeață ■ torggumma

tsuhna, halv. venäläisten suomalaisista käyttämä nimitys ● finez ■ finnpajsare; vardagligt finländare [suomenruotsalaisten rakkaudensekainen sana suomalaisista]

tuherrus, töherrys ● mâzgălitură, mâzgăleală ■ plottrande, plotter; (nyherrys) knåpande, knåp; (töherrys) klottrande, klotter; kluddande, kludd; kladdande, kladd

tummaihoinen ● oacheș; brunet; negru (sau cu piele mai închisă la culoare) ■ mörkhyad

tumppi, lyhyestä miehestä t. pojasta ● bondoc ■ undersätsig

tuohikulttuuri, halv. vanhasta kansanomaisesta kulttuurista ● cultura cojii de mesteacăn ■ aprox.: knätofs

tupakantumppi, savukkeenpätkä ● chiștoc de țigară ■ fimp, cigarrettfimp, cigarettfimp

turhantärkeä, leuhka, tärkeilevä, mahtaileva, pikkutärkeä ● arogant, îngâmfat, încrezut, pompos, cu nasul în sus, plin de sine, înfumurat; care-și dă importanță, care face pe grozavul; nobil de rahat; sigur pe sine ■ struntviktig; struntförnäm; (tärkeilevä) dryg; dumdryg; grötmyndig; (mahtaileva) uppblåst; stöddig; kaxig; (ylimielinen) högdragen; (puhek) skitviktig, skitförnäm, fisförnäm

turpa, halv. ihmisen suusta t. kasvoista; vrt. kuono, lärvi, pläsi, naama, pärstä ● gură, fleancă ■ (puhek): (ihmisen suu) käft; trut; gap; (kasvot) nylle; tryne

turpavärkki, halv. ihmisen suusta ● gură, fleancă ■ (puhek ihmisen suu) käft; trut; gap

turvenuija, jyväjemmari, halv. maalainen; maanviljelijä ● țărănoi, bădăran, mitocan, mocofan, necioplit; împrăștietor de bălegar ■ (halv) bondlurk; (alat) bondjävel bonddjävel, bondkanin, bondläpp; dyngsprättare

tusina, tusina-, halv. yhdyssanojen alkuosana: yksilöllisyyttä vailla oleva, tavanomainen, keskinkertainen, heikkotasoinen, -laatuinen tms. ● duzină; despre noțiuni sau persoane neînsemnate, fără valoare ■ dussin; (halv) tuollaisia mahtuu kolmetoista tusinaan ● de-al de d-ăștia merg treișpe la duzină ■ sådana går det tretton på dussinet av

typerys, typerä ihminen, tyhmyri, tylsimys ● prostănac, zevzec, găgăuță, nătâng, neghiob, nătărău, gogoman, tont; idiot; cap de lemn; cap pătrat ■ dumbom; dumskalle; (hölmö) tok, tokstolle, stolle; (pölkkypää) träskalle, fårskalle, tjockskalle; pundhuvud; (tyhmeliini) dumsnut; dummerjöns; tönt; (naisesta myös) stolla; fjolla; tossa

tyyppi ● tip (persoană) ■ personage

tätimalli ● model demodat, de mătușă ■ tantaktig, fruntimmersaktig modell

uho ● 1 aroganță, îngâmfare; fală; grandoare; părere prea bună despre sine; siguranță de sine; lăudăroșenie, fanfaronadă; patos; fanatism; 2 atmosferă; stare de spirit; stare sufletească; dispoziție; miros plăcut; sentiment, simțământ, emoție ■ 1 övermod; förhävelse; stormodighet; självförhävelse; (mahtailevuus, puhek) kaxighet, stöddighet; (kerskailevuus) skrytsamhet; storordighet; (rehvastelu) skrävlande, skrävel; gapighet; gapande; (rehvakas into, kiihko) patos; 2 (harv): (ilmapiiri) atmosfär; stämning; (henki) anda; (tuoksu) doft; (tuntu) känsla

ukko, vanha mies, äijä; aviomies ● bărbat în vârstă; bătrân; moș; soț; bătrân bășinos ■ gubbe; gammal gubbe; karl; gubbstrutt, gubbstut

uppiniskainen, niskoitteleva, itsepäinen, itsepintainen, härkäpintainen, jukuripintainen, jääräpäinen ● încăpățânat, îndărătnic; catâr; recalcitrant, refractar, nesupus; tenace; îndârjit; dârz, neînduplecat; căpos; obstinat ■ (niskoitteleva) trilsk, trilsken; (uhmakas) trotsig; (itsepäinen) envis, enveten; egensinnig; (jääräpäinen) hårdnackad, styvnackad; tjurskallig; halsstarrig; obstinat

uratietoinen, streeberi; kiipijä, pyrkyri; onnenonkija ● carierist ■ karriärist; streber

uskovainen, 1 uskova; 2 lahkolainen, halv. jnk liikkeen tms. kiihkeistä kannattajista ● 1 credincios, fidel; religios, evlavios, pios; creștin; 2 membru al unei secte religioase, sectar; pocăit; pietist ■ 1 troende; (uskonnollinen) religiös; (hurskas) from; (kristitty) kristen; 2 sekterist; (ruotsr) läsare; (ruotsr halv) frimickel, frimicklare

utare, halv., mon. rinnat, tissit ● uger; sâni ■ juver; (vars ruotsr) tuttar, pattar; (suomr tav) tissar

uudenaikainen, nykyaikainen, moderni, ajanmukainen ● modern; contemporan ■ nymodig; modern; (ajanmukainen) tidsenlig

uuno, hölmö, typerä, mäntti, juntti ● (adj, sb) nătărău, nerod, tâmpit; idiot, cretin; prostănac, nătâng, tont; prost, bătut în cap; mărginit; cap de lemn; neghiob, țicnit, trăznit, într-o ureche; nebun ■ 1 (adj): (typerä) dum; fånig; töntig, jönsig; (hölmö) korkad, knäpp, knasig; urblåst; (vain predikatiivina) ding; bakom flötet; 2 (sb): (typerys, ääliö) idiot; klantskalle; träskalle, fårskalle; (hölmö) tönt; dumbom, dumskalle; (tollo) stolle; tok; (mäntti) knäppskalle

vaalikarja, äänestäjistä vars. helposti johdateltavana laumana ● alegători ■ valboskap

vaikeroiminen, vaikerointi ● plângere, lamnetare, văicăreală; geamăt, văietat; scâncet; cârtit, protest; plângere, jeluire, bocet; bombănit ■ jämmer, jämrande; gnällande, gnäll; (vikinä) gnyende; kvidande; (valitus) klagande; klagovisor (mon); klagolåt; lamentationer (mon); (puhek) kvirr, kvirrande

vajaaälyinen, halv. vähä-älyinen, tyhmä ● prost; idiot ■ 1 (adj) dum; enfaldig; idiotisk; (puhek) korkad, knäpp; intelligensbefriad; 2 (sb) dumskalle; knäppskalle; idiot

valittaja ● cherulant; nemulțumit; reclamant ■ kverulant; (leik) gnällspik, gnällmåns; (oik): (Suom) ändringssökande; (Ruots) klagande

vanha peruukki, vanha hölmö ● fosilă; înapoiat; conservator; de modă veche; cu vederi învechite ■ gammal stofil, träbock, kuf

vanhanaikainen, entisajan tyylin, tapojen, menetelmien tms. mukainen; epäajanmukainen, vanhentunut ● demodat; învechit; de modă veche; antediluvian ■ gammalmodig; gammaldags; (epäajanmukainen) omodern; otidsenlig; (vanhakantainen) ålderdomlig; (vanhentunut) föråldrad; (aikansa elänyt) förlegad; (puhek) urmodig; (leik) antediluviansk

vanhapiika, vars. keski-ikäisestä t. vanhemmasta naimattomasta naisesta, ikäneito ● fată bătrână ■ (yleisk) ungmö; (suomr) gammelpiga; (ikäneito) gammal ungmö, gammal fröken; (halv) nucka

varasjoukkio, halv. varasjoukko; varasliiga ● bandă de hoți ■ tjuvpack; tjuvliga, tjuvband

vasalli ● vasal ■ vaspall, satrap

vasikka, halv. poliisin laskuun toimivasta ilmiantajasta ● vițel; delator, denunțător, turnător, pârâcios ■ kalv; tjallare, goltupp

vasikoida ● a denunța, a turna, a pârî ■ halv (ilmiantaa) tjalla (jksta på ngn)

vattusvensk(ar), vittusvensk(ar); ruotsalaiset, jotka muuttivat Suomen ruotsalaiselle alueelle ● imigranți suedezi în Finlanda ■ —

veljeillä, halv. käyttäytyä veljelliseksi tekeytyen t. seurustella liian läheisesti jhk etäiseksi katsottavaan ryhmään kuuluvan kanssa ● a se înfrăți ■ fraternisera; (lievemmin) vara du och bästa bror med ngn

veljeily, halv. veljeileminen, veljeilevä käytös ● fraternizare ■ fraternisering

vellihousu, halv. pelkuri, jänishousu ● fricos, laș, poltron; căcăcios; ■ (pelkuri) ynkrygg, fegis, mes; (raukka) stackare

verenimijä, halv. riistäjä, nylkyri (kuv) ● vampir; cămătar; jupuitor, jecmănitor; exploatator ■ blodsugare; (riistäjä) utsugare; exploatör; (nylkyri) skinnare, ockrare

verikoira, vihikoira, halv. poliisista tm. järjestyksenvalvojasta ● copoi; polițist, scutier ■ (koira) blodhund; (kuv poliisista) snut

vetistellä ● a se smiorcăi ■ lipa; grina; tjuta; böla

vetistely ● smiorcăit ■ lipande; grinande; tjutande; bölande, böl

viilata ● a despica firul în patru ■ finslipa; idka

vinguttaja, halv. huonosta instrumentinsoittajasta ● a scârțâi la un instrument (de ex. vioară) ■ fiolgnagare; (vanh) birfilare

vinkua ● a scârțâi, a scheuna; a se plânge tot timpul; a vâjâi, a vui, a țiui; a șuiera; a striga; a urla ■ gnissla; gnälla; (viheltää) vina; (vikistä) pipa; (ulista) yla; tjuta

vinosilmä, vinosilmäinen, halv. kiinalaisista tm. aasialaisista ● chinez; asiatic ■ snedögd

virastokankeus ● birocrație; sistem birocratic anchilozat ■ byråkrati; byråkratisk stelbenthet; byråkratisk otymplighet

virastokieli, kansliakieli, virkakieli ● limbaj oficial, de cancelarie ■ kanslispråk

virkaheitto, halv. virasta erotettu ● (persoane) dat afară, epurat, licețiat; pensionat, retras; (obiecte) rebutat; casat; scos din uz ■ uttjänt; utdömd; (vars esineistä) kasserad; utrangerad; (leik) avdankad

virkavaltaistua ● a birocratiza ■ byråkratisera

vuodatus, vähättelevästi monisanaisesta tunnepitoisesta kirjoituksesta t. puheesta ● elucubrații; efuziune; torent de cuvinte; logoree, limbuție; tiradă, discurs lung ■ utgjutelse, utgjutelser (usein mon); svada; tirad, harang

välineurheilija, ihmisestä jonka urheiluharrastuksessa tärkeintä ovat hienot ja kalliit välineet ● sportiv care preferă articole de sport scumpe și arătoase ■ idrottsman som använder ganska dyra verktyg

välineurheilu, halv. välinelaji, urheilulaji jossa käytetään mielummin kalliita välineitä ● sport care presupune articole de sport scumpe și arătoase ■ sport som använder ganska dyra verktyg

värivammainen, halv. muunrotuisesta, tummaihoisesta ihmisestä ● persoană de culoare; negru ■ (halv) svartskalle, svarting

vätys, hidas, saamaton ihminen, nahjus, kuhnus, vetelys, lullukka; voimaton, heikko, veltto ● nulitate; ezitatnt, șovăitor, nehotărât; nătâng, mămăligă; slăbănog, bleg, debil; laș, fricos, poltron; puiul mamii; incapabil, prost, neghiob, stupid; leneș, trântor ■ odugling; veling; mähä; (lullukka) vekling (veklig), ynkrygg, mes, morsgris; (nahjus) trögmåns; (puhek) trögis; (kuhnus) drönare

yksinkertainen, yksioikoinen, heikkolahjainen, tyhmä; naiivi ● simplu, mărginit, prost; naiv, credul, candid; încrezător ■ (heikkolahjainen) enkel, simpel; enfaldig; klent begåvad; (puhek) enkelspårig; (tyhmä) dum; (puhek) korkad, knäpp; (vars ruotsr) urblåst; (naiivi) naiv; troskyldig, trohjartad

yksinkertaisuus ● simplitate; prostie; mărginire; naivitate ■ (heikkolahjaisuus) enkelhet; enfald, enfaldighet; (puhek) enkelspårighet; (tyhmyys) dumhet; knäpphet; (vars ruotsr) urblåsthet; (naiivius) naivitet; Oi pyhä yksinkertaisuus! ● O, sancta simplicitas! (lat.); Oh, sfântă prostie! ■ O heliga enfald!

ylenkatseellinen ● disprețuitor; depreciativ; arogant; superior; înfumurat ■ (halveksiva) föraktfull; (väheksyvä) ringaktande; (ylimielinen, yliolkainen) överlägsen, arrogant; högmodig, högdragen

ylenkatseellisuus, ylenkatse ● dispreț; lipsă de considerație; superioritate; aroganță; mândrie, înfumurare ■ (halveksinta) förakt (jtak t. jkta kohtaan för t. mot ngt t. ngn); (väheksyntä) ringaktning (jtak t. jkta kohtaan för t. gentemot ngt t. ngn); (ylimielisyys) överlägsenhet, arrogans; högmod, högmodighet, högdragenhet (jtak t. jkta kohtaan mot ngt t. ngn)

ylenkatsoa ● a disprețui; a subestima; a se uita de sus ■ (halveksia) förakta; (väheksyä) ringakta; (katsoa ylen) se ner på ngn (ngt)

yliolkainen ● arogant, disprețuitor, sfidător, mândru, semeț, superior, înfumurat, indiferent ■ (halveksiva) föraktfull; (väheksyvä) ringaktande; (ylimielinen) överlägsen, arrogant; högmodig, högdragen

yliolkaisuus ● atitudine arogantă; dispreț, sfidare, superioritate, aroganță, mândrie, semeție, indiferență ■ (halveksinta) förakt, föraktfullhet; (väheksyminen) ringaktning; (ylimielisyys) överlägsenhet, arrogans; högmod, högmodighet, högdragenhet; (välinpitämättömyys) likgiltighet; liknöjdhet

yläluokka ● clasa de sus, clasa superioară ■ (yhteiskunnan) överklass

äijä ● bărbat; moș; tip ■ (ukko) gubbe; (yl miehestä) karl; (aviomies) gubbe

älykääpiö ● idiot; trăsnit; tâmpit, prost, cap sec, cap de lemn, capsoman ■ (idiootti) idiot; knäppskalle; (pölkkypää) träskalle, fårskalle, tjockskalle; pundhuvud; dumbom; dumskalle; (tyhmeliini) dumsnut; dummerjöns; (tollo) tönt, jöns

älyllinen ● inteligent, isteț, intelectual; rațional ■ (jolla on äly[ä]) intelligent; (älyä koskeva) intellektuell; förståndsmässig

älymystö ● intelectualitate ■ intelligentia, intelligentsia; de intellektuella

älypää ● cap luminat, geniu ■ ljushuvud; snille, geni

ämmä ● femeie bătrână, babă, hârcă ■ käring; (eukko, muija) gumma

äpärä ● fals; ticălos, nenorocit; bastard ■ (halv) oäkting; horunge; (hist myös) bastard

ääliö ● idiot; cap mare, cap pătrat; cap de lemn; prost; prostănac, zevzec, găgăuță; nătâng, tont; ■ idiot; tjockskalle, träskalle, fårskalle; fåne; pundhuvud; (höhlä) dumbom; stolle; tok

ääntenkalastaja ● vânător de voturi (aici: pescuitor) ■ (kuv) rösterfiskare

ääntenkalastus ● vânătoare de voturi (aici: pescuit) ■ (kuv) röstfiske

ääriryhmä ● grup extremist ■ ytterlighetsgrupp; ytterlighetsgruppering; extrema grupperingar

.

Introdus  / lisätty 14.6.2016

Actualizat / päivitetty 31.7.2017

Actualizat / päivitetty 18.9.2017

.

 

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: