Blogulblog's Blog

Să disecăm un cuvânt, o expresie

Să disecăm un cuvânt, o expresie


1. Să disecăm un cuvânt

.

De ce nu se poate învăța limba finlandeză? Care limbă? Limba finlandeză nu există. Finlandezul o crează de fiecare dată când vorbește, chiar dacă se folosește de unele reguli /exemple și de unele cuvinte încetățenite și mai des folosite, el crează cuvinte noi, uneori de unică folosință, cuvinte pe care, curios, mai toți le înțeleg.

Alussa oli Sana (Johannes 1:1) La început era Cuvântul (Ioan 1:1) I begynnelsen var Ordet (Johannes 1:1)

de unde și expresia curentă: Ensin oli sana ● mai întâi a fost cuvântul ■ först var ordet

Iso suomen kielioppi nu definește sana, doar spune ce este perussana (cuvânt simplu)

Perussana on vartaloltaan yksimorfeeminen, jakamaton (indivizibil) sana, siis ei johdos eikä yhdyssana, esim. kala, yksi, pestä (» § 145). Exact după modelul anilor ’50 când dicționarele defineau „leipä on leipää” ja „hammastikku ei ole traktoria”. Pe românește: cuvânt simplu – cuvânt care conţine un singur morfem radical.

Noroc cu Kielitoimiston sanakirja care definește  sana9

 1. kielen pienin itsenäinen (yhdeksi kirjainjaksoksi kirjoitettava) merkityssisältöinen rakenneosa; sen puheyhteydessä t. tekstiyhteydessä esiintyvä muoto, sane.
 2. kielestä, kielenkäytöstä.
 3. us. mon. eril. puheen t. tekstin jaksoista t. yl. puheesta t. tekstistä.
 4. lausuma, kannanilmaus, mielipiteenilmaus.
 5. lupaus, vakuutus.
 6. tieto, viesti, sanoma.
 7. (harv. Sana) usk. (Raamatussa esitetty) Jumalan ilmoitus; Raamattu; hengellinen puhe; myös Kristukseen viittaamassa.

Și în paralel o noțiune abstractă: sane48 kiel. sana puheen t. tekstin osana (perusmuotoisena t. taivutettuna).

sane ● lexem, unitate lexicală ■ textord vocable (eng., fr.); Allowort, Wort, Wortform, Lexem, (germ.)

.

.

Deși se bazează pe un fond de cuvinte relativ restrâns, cam 300 de cuvinte „neaoșe” finlandeze aduse cu ei din cuibul de unde au zburat în lume, limba finlandeză este o limbă construită ale cărei baze gramaticale au fost puse de Mikael Agricola și are un fond de cuvinte extrem de bogat. Cuvintele „neaoșe” sunt, cel mai adesea scurte, de două silabe. Dacă am considera doar cuvintele „neaoșe” simple, excluzându-le pe cele compuse sau pe cele „de import”, am obține o fițuică de purtat în buzunar care ar putea fi învățată într-o oră, într-o zi, două. Aici nu ar intra sinonimele sau regionalismele. În plus, ar trebui învățat cum se combină acele cuvinte și aici este marea dificultate a finlandezei. Deci, cuvintele limbii fineze sunt fie cuvinte compuse pe baza celor primare, primitive, fie cuvinte străine achiziționate în diversele faze de evoluție ale limbii și adaptate finlandezei. Părțile componente ale unui cuvânt sunt  cărămizile cu care se construiesc permanent alte și alte cuvinte, o rădăcină, morfem, semantem, partea de început a cuvântului, comună întregii familii de cuvinte și deținătoarea semnificației, o tulpină, partea dinaintea terminației, care ține de morfologia cuvântului; tulpinii i se pot adăuga unele afixe, unele sufixe cărora ar fi greșit să le zicem terminații. Posibilitățile de combinare sunt infinite. Iată ce spun specialiștii despre combinații:

Cel mai lung cuvânt finlandez oficial (cuvânt compus):

Suomen kielen pisintä sanaa pohdittaessa on ensiksi määriteltävä mikä on sana. Suomen kielessä sanoja voi muodostaa yhdistelemällä (prin unire) ja johtamalla (prin derivare).
Yhdyssanat ovat suomelle ominainen keino rakentaa yhä uusia sanoja. Usein ne ovat tilapäisiä, siis koskaan sanakirjaan pääsemättömiä, mutta käyttöyhteydessään eläviä ja tarpeen. Toisin kuin joskus on esitetty, ei ole sääntöä, joka rajaisi yhdyssanan osien määrää, monet yhdyssanat ovat pitkiä ja silti ymmärrettäviä: 75-vuotisjuhlaillalliskutsu, mustaviinimarja-puolukkamehujuoma.

Kirjapainoalan termineliväriarkkirotaatiolaakaoffsetpainokone (termineli-väri-arkki-rotaatio-laaka-offset-paino-kone) mainitaan joskus, kun kielitoimistolaiset muistelevat pisimpiä vastaansa tulleita sanoja.
Suomen kielen perussanakirjan pisin hakusana on 30-kirjaiminen pyyhkäisyelektronimikroskooppi (microscop electronic cu baleiaj).

Myös johtamalla syntyy sanoja, joista niistäkin suurta osaa saatetaan käyttää vain tilapäisesti. Silti niillä on oma itsenäinen merkityksensä, siis ne ovat sanoja.
Johtamista koskee muuten muuan sitkeästi elävä kieleemme liittyvä myytti, uskomus, jonka mukaan sana epäjärjestelmällistyttämättömyydellänsäkään olisi suomen pisin. Koska sanalla pitää olla mieli, merkitys, ei tuota johdosta voi hyväksyä suomen pisimmäksi sanaksi.

„Antero Vipusessa (s.266) mainitaan pisimmäksi ei-yhdyssanaksi professori Artturi Kanniston kehittämä 103-kirjaiminen sana
kumarreksituteskenteleentuvaisehkollaismaisekkuudellisenneskenteluttelemattomammuuksissansakkaankopahan‘.
Tämäkin sana on keinotekoinen, eikä sen merkitys ole selvä.

Cel mai lung cuvânt finlandez neoficial (cuvânt compus):

kaksitariffikolmivaihevaihtovirtakilowattituntimittaripatenttihakemuspaperikansiohyllyssä (kaksi-tariffi-kolmi-vaihe-vaihto-virta-kilowatti-tunti-mittari-patentti-hakemus-paperi-kansio-hylly-ssä) 89- kirjaimine sana

.

.

Vierassana

Tarkista vierassanan kirjoitusasu ja taivutus.

Usein vierassanojen kirjoitusasu vaihtelee, mutta perussääntönä on, että mitä yleisempi vierassana on suomen kielessä, sitä useammin se noudattaa suomen kielen kirjoitusasua, esim. college (sitaattilaina), kritiikki (erikoislaina) ja pitsa (yleislaina). Jotkut sanat muuttuvat vähitellen erikoislainasta (pizza) yleislainaksi (pitsa), jolloin niiden kirjoitusasukin muuttuu. Mahdollisia ongelmallisia sanoja: hierarkia, hierarkkinen, kampanja, aggressiivinen, politikoida vrt. politisoida.

Päätteiden liittäminen vierassanaan saattaa olla hankalaa silloin, kun sanan kirjoitusasu ja äänneasu eroavat toisistaan. Ääntäminen vaikuttaa päätteen merkitsemiseen.

Vierasanojen taivutuksen 3 perusääntöä

1. Lähtökohtana on alkukielen mukainen ääntämys. Sijapääte lisätään sanan perään:

Pompidou – Pompidouta – Pompidouhun

2. Jos sana päättyy kirjoitettaessa ja äännettäessä konsonanttiin, lisätään sidevokaali i:

New York – New Yorkia – New Yorkiin

Sama sääntö pätee silloinkin, kun sanat loppuvat kirjoitettaessa ja äännettäessä eri konsonanttiin:

Descartes [dekart] – Descartesia [dekartia] – Descartesiin- [dekartiin]

HUOM! Aina ei sanan ääntämystä tiedä tai saa selville. Tällöin on varminta lisätä sidevokaali i.

HUOM! Jotkut vanhat, erityisesti antiikin s-loppuiset nimet noudattavat kuitenkin suomen astevaihtelusääntöä:

Homeros – Homerosta – Homerokseen (vrt. Dallas – Dallasia – Dallasiin)

3. Jos sana päättyy kirjoitettaessa konsonanttiin mutta äännettäessä vokaaliin, lisätään ennen päätettä heittomerkki:

Bordeaux – Bordeaux’ta – Bordeux’hon

Muita taivutussääntöjä

Ranskan ja englannin ns. mykkään e:hen päättyvissä nimissä pääte tulee suoraan nimen perään:

de Gaulle – de Gaullea – de Gaulleen

Illatiivissa (mihin? kehen?) pitkä vokaali merkitään toistamalla edellinen vokaali, vaikka se ääntyisikin toisin kuin kirjoitettaan:

Sydney – Sydneyä – Sydneyyn

.

Acum că am definit cuvântul și ne-am distrat destul să trecem la treabă.

.

.

kysyä a întreba; a cere; a ruga; (cf demander în franceză sau chiedere, domandare în italiană cu aceaşi multitudine de sensuri) kysyn sinultate întreb, cer de la tine Deşi în româneşte te este la acuzativ, pe tine te întreb, eu sunt autorul acţiunii, tu ai un rol pasiv, întrebarea nu te implică nicicum. În finlandeză eu întreb/cer de la tine, întrebând, cer, te rog să-mi răspunzi, aştept de la tine răspunsul. Forma marchează toată viaţa finlandezului care se miră cum poţi lăsa o întrebare fără răspuns, ei sunt educaţi să răspundă absolut de fiecare dată când sunt întrebaţi.

pyytää a cere, a ruga, a implora. La origine a fost a încerca, a întreprinde, a procura, a merita; (pyydystää) a captura: a vâna, a pescui, prinde cu capcană, etc. Vezi explicaţiile la kysyä.

.

.

edesottamus39 teko, hanke, yritys, ryhtymys. Hallituksen viimeaikaiset edesottamukset.

edesottamus ● 1 ocupație, activitate, îndeletnicire 2 tertip, truc; nebunie; ștrengărie; promisiune, făgăduială, angajament; găselniță ■ (åld, skämts, nedsätt); 1 förehavande; 2 (yritys) tilltag

hallituksen edesottamukset ● 1 acțiunile guvernului 2 (făcând și promițând; fapte concrete și promisiuni, făgăduieli, angajamente; găselnițe) ■ 1 regeringens förehavanden 2 (göranden och låtanden)

.

.

hyvinvointi

 1. vauraus, varakkuus, rikkaus. Aineellinen, taloudellinen hyvinvointi.
 2. hyvä terveydentila; hyvä, harmoninen olo. Huolehtia henkisestä ja ruumiillisesta hyvinvoinnistaan.

hyvinvointikeskus, hyvinvointipalvelu, hyvinvointivaltio, hyvinvointiyhteiskunta

.

hyvinvointi ● bunăsatre, prosperitate; sănătate ■ (vauraus) välstånd, välfärd; välmåga; (terveydestä) välbefinnande

aineellinen hyvinvointi ● bunăstare materială ■ materiellt välstånd; materiell välfärd

taloudellinen hyvinvointi ● bunăstare economică ■ ekonomisk välmåga (välfärd); ekonomiskt välstånd

kaikinpuolinen hyvinvointi ● bunăstare generală, din toate punctele de vedere ■ ett allmänt välstånd

hyvinvointivaltio ● stat cu bunăsatre socială ■ välfärdsstat

 

hyvinvoiva10

 1. hyvin toimeentuleva, vauras, varakas, rikas. Hyvinvoiva talous, yhteiskunta.
 2. terve, hyvissä voimissa oleva. Hyvinvoiva lapsi.

.

hyvinvoiva 1, hyvinvoipa ● înstărit, bogat, avut; bine situat; sănătos, prosper ■ (vauras, varakas) välbärgad, välbemedlad, välbestelld, välsituerad; välmående

hyvinvoiva talous ● o economie sănătoasă, prosperă ■ en välmående ekonomi

hyvinvoiva yhteiskunta ● o societate prosperă ■ ett välmående samhälle

taloudellisesti hyvinvoiva perhe ● o familie înstărită, prosperă  ■ en välbärgad (välsituerad, välbemedlad) familj

hyvinvoiva 2 ● sănătos, zdravăn, teafăr ■ (terve, hyvissä voimissa oleva) välmående; (terveydestä) välbefinnande

hyvinvoiva lapsi ● un copil sănător, care merge bine din toate punctele de vedere ■ ett välmående barn

hyvinvoiva 3 ● corpolent, rotofei „semn al bunăstării”; durdulie f ■ (lihavahko) korpulent; frodig; (vars naisesta) mullig

.

.

esimerkki ● exemplu ■ exempel (jstak på ngt); (esikuva myös) förebild, föredöme (jklle för ngn); (näyte, osoitus) prov

esimerkki seikka, esine, olio tms., joka on edustamassa jtak laajempaa t. yleisempää, osoituksena jstak säännönmukaisuudesta; näyte, osoitus, todiste. Varoittava esimerkki. Kuvaava esimerkki alkoholinkäytön vaaroista. Toiminta-, malliesimerkki. Valaista esitystään esimerkein. Otetaan seuraava esimerkki: – -. Esimerkiksi muun muassa, kuten. Monissa maissa, esimerkiksi Ruotsissa. Esimerkiksi lääkäreitä tulisi kouluttaa enemmän.

Erik. henkilö, tapaus tms., jota jäljitellään, esikuva, malli. Ottaa esimerkkiäjksta. Olla esimerkkinä nuorisolle. Näyttää hyvää esimerkkiä.

Cuvânt compus din esi– (yhdyssanojen alkuosana.  1. paikasta: edessä, suojana oleva). + merkki – semn

Exemplele de mai sus sunt edificatoare asupra modului în care cuvântul este folosit în finlandeză doar că în românește deosebim două sensuri ale expresiei „spre exemplu”:

 1. Caz sau fapt tipic, concret care întrunește caracteristicile unei categorii întregi și aici se suprapune cu sensul finlandez: viljakasvit, esim. vehnä
 2. Model ideal, imaginat, care întrunește caracterele esențiale ale unui grup de obiecte sau fenomene similare, „spre exemplu dacă ești bolnav primești ajutor de boală” unde finlandezul, fire concretă, nu înțelege sensul imaginar și zice „da, dar eu nu sunt bolnav”. Aici este greșit să se folosească „de exemplu” pentru că exemplul imaginat nu este extras dintr-o serie concretă despre care s-a vorbit înainte. Vezi exemplele din definiția finlandeză. Pentru astfel de situații se cade să fie avertizat interlocutorul că urmează un „exemplu” imaginat spunând în loc de „de exemplu”: oletetaan – să presupunem; kuvitellaan – să ne imaginăm [că]; ajatellaan – gândind [că];

.

.

nokipannunokkapannu (dificil de deosebit mai ales ascultând cele două cuvinte)

Mai întâi să vedem ce-nțelegem prin pannu.

pannu1

1. liedellä (liesi – plită) paistamiseen käytettävä varrellinen (varsi – mâner) matala tasapohjainen astia, paistinpannu (tigaie); myös korkeareunaisesta uunipellistä. Valurautapannu (tigaie de fontă). Ohukais-, paistinpannu (tigaie de clătite, mici sau mari). Uunipannu (orice tavă de băgat la cuptor, de gătit mâncare, de copt, de fript și chiar tava pusă sub frigare unde se scurge grăsimea). Paistaa pannussa (t. pannulla) (Paistaa nu înseamnă doar a prăji, ci și a găti. Pannulla, în tigaie, largă cu margini joase, pannussa, în cratiță chiar dacă este mai puțin cunoscută în Finlanda) Altfel și kattila poate fi cratiță sau oală, depinzând de formă. Există în Finlanda și matalakattila (ad.lit. oală joasă, de fapt cratiță) vezi de ex. kattilasarja: matalakattila kannella diam. 22 cm ja korkeat kattilat kannella diam. 18, 22 ja 26 cm.

Ruok. jälkiosana pannussa paistettujen ruokalajien nimissä. Makkarapannu, pyttipannu (etimologia numelui acestui felul de mâncare apreciat pe ambele maluri ale golfului Botnic, pyttipannu este controversată, finlandezii consideră că vine de la suedezi pyttipanna, unde ar fi fost inițial puttipanna, adică imperativul putt – pune, i – în, panna – tigaie adică pane pannuun – pune în tigaie (apud Veijo Meri: Sanojen synty); invers, Norstedts Etymologiska Ordbok zice că finlandezii au adus obiceiul de a prăji resturi de carne (salam, crenvurști, polonez, șuncă sau ce se mai găsește prin frigider) cu ceapă și cartofi, toate tăiate convenabil, în cubulețe mici; altfel sunt de acord că vine de la verbul putta – a pune, a înghesui. Wikipedia zice că vine de la „pytteliten eli pienenpieni” och det samma på svenska” : Pyttipanna, eller „pytt i panna” (=småsaker i panna)” Danezii trag spuza pe turta lor, „Biksemad er en varm ret, som tilhører det traditionelle danske køkken” dar, mai mult ca sigur că e luat de la nemți unde se numește Bauernfrühstück. În fine, engelzii cunosc mâncarea ca „fry-up” sau „bubble-and-squeak” chiar dacă ultima se cam distanțează de original.

Hai c-am greșit; toată treaba asta trebuia să fie sau la etimologie sau la bucătărie.  olkoon menneeksi! ● treacă-meargă! fie dară! ■ låt gå [för det]; (puhek) okej då; kör till

2. keittämiseen (pentru fiert), tislaamiseen (pentru distilat) tms. tarkoitettu pienisuinen (cu gură mică), us. nokallinen (cu cioc) astia. Kahvipannu, vesipannu. Viinapannu (cazanul de pontikka). Meillä on tänään (kahvi)pannu kuumana tarjoamme (juhla)kahvit.

3. keskuslämmityspannu, keskuslțmmityskattila (căldarea caloriferului) Keskuslämmityspannu oli liitetty keittiön hellaan. Sähkötoiminen keskuslämmityspannu. Pystymallinen keskuslämmityspannu. (boiler)

.

hiilipannu ● brasero, recipient metalic portativ pentru încălzit cu mangal ■ vezi imaginea mai jos foto 2

kahvipannu ● cafetieră, ibric de cafea ■ kaffepanna

kuparipannu ● vas de cupru ■ kopparpanna

kuparipannu on tinasisustainen ● vasul de cupru este cositorit pe dinăuntru ■ kopparpannan är förtennad inuti (på insidan)

lettupannu ● tigaie de clătite ■ plättpanna; (vars ruotsr) plättlagg; lagg

muurinpohjapannu ● pirostie cu plită plană și rotundă ■ murgryta

nokipannu ● vas afumat de fiert cafeaua la foc de tabără; „ceainic” de fiert cafea pe jăratic sau la foc de tabără ■ nedsotad kaffepanna vezi imaginea mai jos foto1

nokkapannu ● ceainic sau cafetieră cu cioc ■ pippanna

ohukaispannu ● tigaie de clătite (de obicei mici) ■ plättpanna; (vars ruotsr) plättlagg

paistinpannu ● tigaie de prăjit ■ stekpanna

pannu ● vas pentru preparat mâncarea ■ panna

pannuhuone ● camera cazanului caloriferului ■ pannrum

pannujauhatus ● mâcinată pentru ibric ■ kokmalning; (kahvipaketissa) kokmalet

pannukahvi ● cafea la ibric (fiartă) ■

pannukakku ● clătită (groasă) ■ pannkaka

pannukarkea ● [cafea] măcinată grosier pentru fiert ■ kokmalen

pannukarkeus ● [cafea] măcinată grosier pentru fiert ■ kokmalning

pannulappu, patalappu ● cârpă de bucătărie pentru apucat vasele fierbinți ■ grytlapp

pannuleipä ● pâine la tavă ■ pannbröd

pannullinen kahvia ● o cafetieră de cafea/plină cu cafea ■ en panna kaffe; (kannullinen)  en kanna kaffe

pannumyssy, pannunmyssy ● „căciulița” ceinicului sau cafetierei ca să stea calde ■ tehuva

pannupihvi ● pârjoală la tigaie ■ pannbiff

pannupitsa ● pizza la tigaie; pizza în formă ■ pannpizza

pannusokeri ● zahăr topit în tigaie pentru lipit casa de turtă dulce ■ pannsocker

parilointipannu ● grătar de încins pe plită ■ grillpanna

pyttipannu ● la britnici se numește fry-up (vezi explicația mai sus) ■ pyttipanna

rautainen paistinpannu ● tigaie de fier ■ en stekpanna av järn

rautapannu ● cratiță sau tigaie de fier sau de fontă ■ järnpanna

sulatuspannu ● vas de dezghețare ■ smältpanna

teepannu ● ceainic ■ tekokare; tekittel; (teekannu) tekanna

teflonpannu ● tigaie, vas de gătit de teflon ■ teflonpanna

tinasisustainen kuparipannu ● vas de cupru cositorit ■ en förtennad kopparpanna

uunipannu ● tavă de cuptor ■ långpanna

valurautainen paistinpannu ● tigaie de fontă ■ gjutjärnsstekpanna; en stekpanna av (i) gjutjärn

viinapannu ● alambic de pontikka, țuică ■ brännvinspanna

vohvelipannu, vohvelirauta ● tigaie sau aparat de făcut gofre ■ våffeljärn

vokkipannu, wokpannu ● tigaie wok ■ wok, wokpanna

 

nokipannu       hiilipannu

Privat collection

.

COMPLETAREA din 13.5.2010

.

Nousu vai lasku?

maihinnousu ● debarcare ■  landstigning

maihinlasku ● debarcare ■  landning; (vars sot) landsättning

odotimme innokkaasti laivan maihinlaskua ● așteptam entuziasmați acostarea vasului ■ vi väntade ivrigt på att båten skulle lägga till (anlöpa hamnen)

.

Plecând de la idea, preconcepută, că finezii au preluat, pe nemestecate, cuvinte de la suedezi, eram gata să pun la pagina ‚Finlandeza – victima traducerilor după ureche’ expresia lor maihinnousu. Bine că n-am pus-o pentru că, rumegând ideea, am ajuns la altă concluzie.

Atât maihinnousu cât și landstigning înseamnă, în ambele limbi, urcare pe pământ (de ce maihin și nu maahan, explicația la pagina ‚Plural – monikko, pluraali; plurale tantum’, mai apoi pentru că, după părerea mea, maahan se referă mai curând la țară, ținut, întindere de pământ pe când maihin vizează, pământul (țărmul, ground), maaperä, așa zisă terra ferma; vezi și sot.slg. Mennä, lyödä maihin = heittäytyä maahan).

Pentru noi, de-barcare, așa cum spune cuvântul, înseamnă să cobori din barcă. Explicația am găsit-o în istoria și în geografia comună a celor două țări. Lacurile țărilor scandinave sunt lacuri glaciare printre zone stâncoase. Barca cea mai obișnuită era kirkkovene (vezi și postarea mea din 28 feb. 2010, la pagina 5 unde este și imaginea). Biserica se găsea, cum se cuvine, pe o colină sau măcar pe un mal mai înalt ceea ce făcea ca enoriașii să coboare din barcă urcând pe mal. De aici și termenul corect maihinnousu cât și landstigning.

Mai târziu, când bărcile au devenit vapoare, a început să se folosească și termenul de maihinlasku sau landning termeni care le sună localnicilor mai curând a aterizare decât a debarcare.

.

nostaa53 vrt. kohottaa

1. liikuttaa ylöspäin, siirtää ylemmäksi.

2. kuv.

a. ylentää, korottaa, kohentaa, parantaa.

b. mielialasta, tunnelmasta tms.: tehdä hilpeämmäksi, ylentää.

3. lisätä jnk määrää, arvoa tms., korottaa; us. paremmin: kasvattaa, suurentaa, lisätä, enentää.

4. asettaa jk kallellaan oleva tms. pystyyn.

5. saada nousemaan, työntymään jstak esiin; aiheuttaa, synnyttää, herättää, nostattaa.

6. ottaa tililtään rahaa.

kohottaa53*C vrt. nostaa

1. liikuttaa ylöspäin, siirtää ylemmäksi.

2. nostattaa, synnyttää, aiheuttaa.

3. ylentää, korottaa, kohentaa, parantaa.

4. mielialasta, tunnelmasta tms.: tehdä hilpeämmäksi, juhlavammaksi tms., ylentää.

5. lisätä jnk määrää, arvoa tms.; us. paremmin: kasvattaa, suurentaa, lisätä, enentää.

.

În ciuda faptului că nostaa este considerat doar echivalentul lui ‚a ridica’, atât la activ, nostaa cât și la factitiv, nostattaa – ‚a face să se ridice’, pentru înțelegerea românească trebuie folosită și imaginația ca să înțelegem dece înseamnă pentru noi și ‚a pune’, mai ales în rețetele culinare. Este vorba de o dublă acțiune; pentru ‚a pune’ ceva trebuie ca acel ceva să fie mai întâi ridicat [cu mâna] și abia apoi pus. Ei, bine finezu’ consideră partea inițială, ridicat în timp ce românul consideră partea finală, pus. Nu-i poți reproșa modul de a gândi pentru că ți-ar răspunde cu logica: poți să ții ceva ridicat fără a-l pune apoi [undeva]? O urmare logică. Ăsta este modul general de a gândi al finezilor care deosebește radical fineza de română. Acolo unde finezu’ consideră o parte a acțiunii, inițială sau finală, românul poate considera exact partea opusă.

La pagina Numărul – categorie gramaticală sunt două exemple, Miehet nousivat hevosten selkään și Ratsastajat nousivat hevosten selästä și făceam observația că nousivat înseamnă atât că au încălecat cât și că au descălecat. Nu este o contradicție, pentru a încăleca te ridici în șa dar și pentru a descăleca te ridici din șa.

Tot așa putem diseca expresia românească ‚s-a sculat’ care presupune că cineva era culcat, stătea pe scaun sau era jos, pe podea, pe pământ. Spunând doar ‚s-a sculat’ presupunem că s-a ridicat în picioare (de pe scaun, de jos, din pat). Dacă era culcat în pat noțiunea poate fi ambiguă pentru că, din poziția de culcat se poate scula, se poate ridica doar în șezut, dar dacă ‚s-a sculat din pat’, după ce s-a ridicat în șezut, s-a întors la marginea patului și abia apoi s-a ridicat în picioare. Toate astea se subînțeleg dacă spunem doar ‚s-a sculat dimineață’ sau ‚s-a sculat la ora șapte’. Tot așa și finezu’ are dreptul să subînțeleagă unele faze intermediare care-i rămân neclare străinului.

.

BD21309_

.

Laamanni

Completarea din 12.2.2016

laamanni (lagmanni, ladmanni, lalmanni)

laamanni5

 1. käräjäoikeuden puheenjohtaja (ja hallinnollinen päällikkö).
 2. hist. Pohjoismaissa maakuntakäräjien puheenjohtajan arvonimi.
 3. ansioituneille tuomareille myönnettävä arvonimi.

.

laamanni ● președintele tribunalului de primă instanță ■ lagman

.

yks. nom. laamanni

yks. gen. laamannin

yks. part. laamannia

yks. ill. laamanniin

mon. nom. laamannit

mon. gen. laamannien

mon. part. laamanneja

mon. ill. laamanneihin

.

laamannikunta

laamannikunta hist. laamannin virkapiiri.

laamannikunta ● teritoriu arondat unui tribunal de primă instanță ■ (hist) lagsaga; lagmansdöme

.

laamanninoikeus

laamanninoikeus hist. hovi- ja kihlakunnanoikeuden välinen oikeusaste Ruotsissa ja Suomessa. Kihlakunnanoikeuden ja hovioikeuden välinen oikeusaste; laamanninoikeuden istuntokausi

.

laamanninoikeus ● tribunal de primă instanță ■ (hist) lagmansrätt

 1. kihlakunnanoikeus ● judecătorie de ocol, de plasă ■ (Suom aik) häradsrätt
 2. laamanninoikeus ● tribunal de primă instanță ■ (hist) lagmansrätt
 3. hovioikeus ● curte de apel ■ hovrätt

.

laamanninkatselmus – laamanninoikeuden toimittama katselmus

laamanninkatselmustuomio – laamanninoikeuden katselmuspäätös

laamanninkihlakunta – laamannikunta, lakikunta, laamanninoikeuden tuomiopiiri

laamanninkäräjä – laamanninoikeuden istunto tai istuntokausi

laamanninlakikunta – laamanninkihlakunta

laamanninlakiluku – laamanninkihlakunta

laamanninlauta – laamanninoikeuden lautakunta

laamanninlääni – laamanninkihlakunta

laamannivero – laamannin ylläpitoon kannettava vero

.

.

2. Să disecăm o expresie

.

COMPLETAREA din 7.7.2010

.

Kuulolla, kuulolle

.

Expresiile în care se folosește kuulolla și kuulolle sunt frecvente dar ele nu apar, ca atare, în dicționare, motiv pentru care m-am gândit să le abordez acum aici.

Înainte de asta trebuie puricat puțin kuulo pentru a putea înțelege mai bine kuulolla și kuulolle.

.

kuulo; kuuloaisti ● auz; simțul auzului ■ hörsel; (kuuloaisti) hörselsinne

.

yks. nom.: kuulo

yks. gen.: kuulon

yks. part.: kuuloa

yks. ill.: kuuloon

mon. gen.: kuulojen

mon. part.: kuuloja

mon. ill.: kuuloihin

.

kuulo1

1. kyky aistia ääntä, kuuloaisti. (capacitatea de a sesiza sunetele, simțul auzului) )

Tarkka kuuloauz finbra hörsel.

Huono kuulo ● auz slab, rău ■ dålig hörsel.

Kuulon heikkeneminen ● slăbirea auzului ■ hörselnedsättning.

Teroittaa kuuloaan koettaa kuunnella tarkasti ● a ciuli urechile ■ spetsa öronen.

Erik.

Sai asian kuuloonsa kuuli asiasta (A aflat dspre problemă). Saada jotakin kuuloonsa ● a afla despre ceva ■ få reda på något.

Ehdotusta ei otettu kuuloonkaan ollenkaan huomioon ● propunerea nu a fost acceptată ■ förslaget lämnades obeaktat.

Ei tule kuuloonkaan kysymykseenkään ● nici să n-aud; nici nu se pune problema; nu se poate ■ det kommer inte på fråga.

2. kuuleminen, kuuntelu (auzire, ascultare).

Korvakuulo, korvakuulolta, korvakuulon mukaan (din auzite).

Oppia korvakuulolta (a învăța din auzite, după auz).

Oppia sävel korvakuulolta (a învăța melodia după ureche).

Sanankuulo. (ascultatul unei cuvântări, predici, etc.).

Sanankuulija (ascultător, cel care face parte din auditoriu).

Valikoiva kuulo (auz selectiv, auzi doar ce-ți convine). leik. epämieluisien asioiden jättäminen huomiotta keskustelussa tms. (eliminarea din conversație a elemntelor neconvenabile)

3.kuulo– În îmbinările de cuvinte, în cuvintele compuse: acustic, auditiv, oto-, auricular, kuulohermo ● nervul acustic ■ hörselnerv

Ark.

Olla kuulolla kuunnella, odottaa että jotakin kuuluisi tai tapahtuisi ● a fi în așteptare; a fi numai urechi; a ciuli urechile ■ lyssna uppmärksamt; (puhek) ha öronen på skaft.

Jäädä kuulolle● a rămâne în așteptare; a rămâne să asculte ceva ■ ha öronen på skaft.

Tervetuloa kuulolle. Kutsu kuulolle, tule kuulolle, kaikki kuulolleatenție toată lumea – aici românul ar spune mai curând vino să vezi decât vino să auzi.

Doar tervetuloa kuulolle se poate traduce cu ascultare plăcută a unei emisiuni radiofonice, a unui concert, etc.

.

BD21309_

.

COMPLETAREA din 29.8.2010 și 3.4.2011

.

A păcăli

.

jujuttaa53*C ark. petkuttaa, puijata, hämätä, harhauttaa, jallittaa, sumuttaa, uunottaa. Jujuttaa katsojaa trikkikuvauksella. Jujuttaa vastapuolen pelaajia.

kusettaa53* C ark.

3.a. petkuttaa, jymäyttää, jallittaa, sahata silmään. Miestä kusetettiin vaihtokaupassa.

.

Vetää jkta nenästä petkuttaa, huiputtaa, puijata, narrata, naruttaa, sahata silmään. Vetää jkta retkuun pettää,

puijata73 pettää, petkuttaa, narrata, huiputtaa, jymäyttää, vetää huulesta, vetää nenästä, jujuttaa, sahata silmään. Puijata jkta. Puijata vanhukselta rahat.

Semnificația se intrică cu verbul a minți (păcălind) – valehdella : narrata, huijata, pettää, puhua palturia, puhua perättömiä, sahata silmään, syöttää pajunköyttä, vetää huulesta, vettää höplästä, petkuttaa, laskea luikuria, hathauttaa, tehdä filunkia, puijata, esittää vilpillisesti jotakin.

.

filunki5*G, vilunki ark. 

1. petos, pila, leikki. Tehdä filunkia pettää, huiputtaa. 

2. petollisesta, kujeilevasta ihmisestä. Poika oli aikamoinen filunki.

filunki ● șarlatan, șnapan ■ (vard); lurendrejeri

tehdä filunkia ● a face o șarlatanie ■ lura ngn; dra ngn vid näsan

filuri ● mucalit; glumeț ■ (vard); (veijari) filur; spelevink – tânăr ușuratic, flutură-vânt, farsor; (kelmi) skojare– coțcar, șarlatan, escroc, canalie

.

BD21309_

.

A se lăsa păcălit

Lentää, mennä retkuun tulla petetyksi, mennä halpaan.

.

Mennä halpaan tulla helposti petkutetuksi, petetyksi.

Mennä helppoon tulla helposti petkutetuksi, mennä halpaan.

.

Mennä, lentää lankaan mennä ansaan, tulla petetyksi.

Joutua, mennä ansaan joutua kiinni, satimeen, käpälälautaan

.

Prin extensie

Nielaista syötti langeta, mennä ansaan.

.

.

Completarea din 21.9.2010

.

Desigur

.

Cuvântul românesc desigur se întrebuințează în românește cu două sensuri, primul ca echivalent al lui

 • da ca răspuns afirmativ la o întrebare cu echivalentele finlandeze tietenkin, tosin, totta kai, toki, totisesti, ilman muuta și cu sensul de
 • fără îndoială, evident, normal, [de la sine înțeles] cu echivalentele taatusti, takuulla, varmasti, varmaankin, epäilemättä, luonnollisesti, ilmeisesti

.

Observație! Formele terminate în –kin la forma afirmativă, pozitivă, au terminația corespunzătoare negativă –kAAn.

.

tietysti tietenkin, luonnollisesti, totta kai, tottahan toki. Tietysti sinä tulet mukaan. Asia ei tietystikään kuulu minulle.

.

tietenkin (kielteisissä yhteyksissä: tietenkään) tietysti, luonnollisesti, totta kai, tottahan toki. Tietenkin asia tuli ilmi. Kukaan ei tietenkään tunnustanut erehtyneensä. | ”Lähdetkö mukaan?” ”Tietenkin lähden.”

.

tietysti, tietenkin, toki, totta ● desigur, evident, fără îndoială, categoric, normal  ■ naturligtvis; givetvis, självfallet; (vars puhek) förstås; (totta kai) klart; självfallet, självklart; (puhek) så klart

tietysti sinä tulet mukaan ● sigur că vii cu noi  ■ det är [själv]klart att du skall komma med

tietysti hän tulee ● sigur că vine  ■ naturligtvis kommer han; han kommer givetvis

asia ei tietystikään kuulu minulle ● normal că treaba nu mă privește  ■ det angår förstås (naturligtvis) inte mig

Lähdetkö mukaan? – tietysti lähden. ● Vii cu noi? – Sigur că viu  ■ Kommer du med? – Så klart.

.

Desigur că se pune întrebarea de ce au nevoie finzii de atâtea echivalente, nu spun sinonime, pentru o noțiune atât de simplă. Dacă le luăm pe rând, vedem ce înseamnă ele de fapt și în ce situații se folosesc.

.

epäilemättä ← epäilää – a bănui, a se îndoi; – fără îndoială, fără tăgadă

ilman muuta (adv) – fără nimic altceva

ilmeisesti (adv) ← ilme, ilmeinen; – evident, în mod evident

kyllä kai (adv) = kyllä + kai  desigur

luonnollisesti (adv) ← luonto; – în mod natural

sehän on selvä – asta e clar

taatusti (adv) ← taata – a garanta; taattu – în mod garantat

takuulla (adv) ← takuu – garanție; garantat, cu garanție

tietenkin ← tietää; tietäen (instructivul activ) + kin – și știind [deja]

tietysti ← tietää; tiedetty – în mod știut

toki (adv) ← dock (sued. însă, dar, totuși)

tosin (adv) ← tosi (aj) – adevărat (legat de todistaa și de totuus)

totisesti (adv) – întru totul adevărat

totta kai – totta = tosi la part – adevăr + kai adv ← kaikki, kaiketi

tottahan (adv) – totta = tosi la part – adevăr + particula de întărire han

tottahan toki (adv) – totta = tosi la part – adevăr + particula de întărire han + toki (vezi sus)

varmaankin (adv) ← varma – sigur; varmaan – întru sigur + kin

varmasti (adv) ← varma – sigur; în mod sigur

.

Răspunsuri cu alte expresii:

kuinkas muuten? ● cum altfel?  ■ naturligtvis!

kaikin mokomin ● te / vă rog!; firește!; de ce nu! (ad litt. cu toate de felul acesta, asemănătoare)  ■ för all del!; (totta kai)  naturligtvis!

itsestään selvä ● de la sine înțeles ■ självklar

se on itsestään selvää ● este de la sine înțeles ■ (myös)  det faller av sig självt; det säger sig självt

itsestään selvä asia ● treabă / lucru de la sine înțeles  ■ självklarhet; truism

ei tietystikään ● sigur că nu  ■ självfallet inte

..

Completarea din 12.11.2010

Suomen suurlähettiläs

.

Pentru străini este dificilă formularea: Romanian Suomen suurlähettiläs pentru că sunt două genitive consecutive și nu este ușor de deosebit care țară l-a trimis și care l-a primit, adică unde funcționează. Despre asta a fost întrebat IGS:

.

Ulkolaisille on erittäin hankala sulattaa sanontaa kuten „Kuka on Belgian Suomen suurlähettiläs?” [cf. Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Barbara Barrett; Suomen Liettuan suurlähettiläs Timo Lahelman] ymmärtämättä onko kyseessä suomalainen vai ulkolainen henkilö. Kuinka sanonta on syntynyt?

.

Peruskieliopin mukaan „Suomen suurlähettiläs” on lähettiläs joka kuuluu Suomeen, siis hän on suomalainen niin kuin ‘pojan hattu’ on hattu joka kuuluu pojalle. „Suomeen suurlähettiläs” olisi taas eri asia ja sekin helppo ymmärtää.

.

Teidän vastaus oli inhimillisempi ja helposti ymmärrettävä: Suomen suurlähettiläänä Belgiassa toimii Antti Sierla. Tai sitten „Kiertävä suurlähettiläs Etelä-Kaukasiassa (Armenia, Azerbaidzhan ja Georgia) on Petri Salo” Siis joku lähtisi [Suomen] suurlähettilääksi, toimii siellä [Suomen] suurlähettiläänä.

.

Lehdessä luki „Puolan tasavallan suurlähettiläs Helsingissä” ja se on mielestäni oikein. Miksi pitäisi käyttää eri sanontaa jos kyseessä on joko Helsinki tai Suomi? Miksei käytetä sitä viimeistä muotoa „Suomen suurlähettiläs Belgiassa tai Belgian suurlähettiläs Suomessa”?

.

IGS:n vastaus:

.

Tarkalleen ottaen ilmaus pitäisi kirjoittaa viivan kera muodossa „Belgian Suomen-suurlähettiläs”, kun kyseessä on belgialainen lähettiläs, jonka toimialue on Suomi. „Suomen-suurlähettiläs” on rakenteeltaan samantapainen yhdyssana kuin „Amerikan-eno”, „Venäjän-kauppa” (siis kauppa, jota esimerkiksi Suomi käy Venäjän kanssa), „naistentakki” tai „lastenkirja”. Erona useimpiin vastaaviin sanoihin on vain se, että väliviiva tarvitaan, koska kyseessä on erisnimi („Suomi”). Jotkut sanat ovat tosin jo niin vakiintuneita, että niissä kirjoitetaan yhdyssanan ensimmäinen osa jo pienellä, kuten sanoissa „ranskanperuna” ja „ruotsinlaiva”.

.

Kirjoitustapa „Suomen suurlähettiläs Belgiassa” saattaa tosiaan tuntua selkeämmältä ja on ehkä ulkomaalaisillekin helpommin ymmärrettävä. Se tuskin on kielenhuollon vastainenkaan, vaikka se saattaa puristisimpien kielenhuoltajien korvissa kuulostaa svetisismiltä, sillä ruotsin kielessä on tapana ilmaista tuohon tapaan monia sellaisia asioita, jotka suomen kielessä ilmaistaan yhdyssanalla tai jollakin muulla rakenteella. Toisaalta ilmaus „Suomen suurlähettiläs Belgiassa” voi merkitä myös, että suurlähettiläs sattuu olemaan vain käymässä Belgiassa, vaikka hänen asemapaikkansa olisi vaikkapa Ranska. Tällöin voisi luoda jopa ilmauksen „Suomen Belgian-suurlähettiläs Ranskassa”, joka voisi olla vaikkapa uutisen otsikkona suurlähettilään tehtyä jotakin uutisoinnin arvoista Ranskassa käydessään.

.

Completarea din 12.12.2010

Orice limbă își are dificultățile ei, unele mai mult, altele mai puțin. Nici româna nu-i ușoară pentru finlandezi pentru că are expresii care i-ar ului. Cum să pierzi trenul? Cum să pierzi ceva ce n-ai avut? Cum să prinzi un loc în excusie? A prinde s-ar înțelege a apuca cu mâna și a ține sau a uni ceva cu ajutorul a altceva, a prinde cu un ac o fotografie, de ex. Sunt expresii pe care românul proaspăt venit pe meleagurile astea le traduce cuvânt cu cuvânt, ceea ce este complet greșit! Expresiile citate mai sus trebuie păstrate doar pentru vorbitul în românește, dar uitate când se vorbește finlandeza și înlocuite cu expresiile, sintagmele corecte utilizate de finlandezi (care ar trebui învățate pe dinafară chiar dacă corespund doar logicii finlandeze și nu și a celei românești). Dar să luăm un exemplu.

Vorbind despre un mijloc de transport care circulă după un orar: autobuz, tren, vapor, avion.

Românește exclusiv din punctul de vedere al călătorului:

 1. a ajunge la timp și a se urca în – a prinde autobuzul, trenul, vaporul, avionul
 2. a nu ajunge la timp și a rămâne jos – a pierde autobuzul, trenul, vaporul, avionul

Finlandeză

 1. Din punctul de vedere al călătorului:
  1. a ajunge la timp și a se urca în – ehtiä / ennättää bussiin, junaan, laivaan, koneeseen (ilativ)
  2. a nu ajunge la timp și a rămâne jos – jäädä / myöhästyä bussista, junasta, laivasta, koneesta (elativ)
 2. Din punctul de vedere al vehicolului:
  1. bussi, juna, laiva, kone jättää – vehicolul (te) lasă (pe jos) și pleacă (fără tine)

jäädä junasta ● a pierde trenul ■ missa tåget

jäädä laivasta ● a pierde vaporul ■ missa båten

varo, ettei bussi jätä ● vezi să nu pierzi autobuzul ■ se upp så att du inte missar bussen

laiva jätti hänet ● a pierdut vaporul ■ (myös) han blev akterseglad

.

.

–        tunnetko sinä tuota tuolla? – îl cunoști tu pe ăla de-acolo? (o cunoști tu pe aia de-acolo?)

tuo – acela, aceea la partitiv tuota (aici acuzativul în partitiv) pentru că se presupune că (persoana) obiectul, complementul este nedeterminat, necunoscut ambilor conversatori. Răspunsul poate fi:

–        emmä (en minä) tunne tuota (nu-l cunosc pe ăla)

–        kyllä, mä (minä) tuon tunnen, hän on meidän naapuri. Acuzativul aici este în genitiv / acuzativ pentru că obiectul, complementul este determinat, cunoscut vorbitorului.

.

.

omatunto vs itsetunto

.

Să convenim încă de la început că doar omatunto înșeamnă conștiință, cuget, simț. Starea de conștiență, starea fizică este doar taju, tajunta, prin extensie tietoisuus.

omatunto51 ihmisyksilön toimintaa ohjaava välitön tietoisuus oikeasta ja väärästä, „sisäinen ääni”. Herkkä omatunto. Omantunnon ääni, syytökset. Hänellä on hyvä, puhdas omatunto hän tuntee toimineensa oikein. Minulla on huono omatunto siitä, että – – tunnen tehneeni väärin siinä, että – -. Toimia omantuntonsa mukaan, vastoin omaatuntoaan. Rauhoittaa omaatuntoaan. Omatunto soimaa, kolkuttaa. Hänellä on murha omallatunnollaan hän on tehnyt murhan. En halua sitä omalletunnolleni. Tehdä jtak hyvällä omallatunnolla tuntea menettelevänsä oikein. Vakuuttaa jtak kunnian ja omantunnon kautta. Vakavat omantunnon syyt.

Laajemmin Sosiaalinen omatunto. Olla maailman omanatuntona.

itsetunto omanarvontunto. Terve itsetunto. Kansallinen itsetunto. Itsetunnon häiriöt. Loukata jkn itsetuntoa.

.

CONȘTIINȚĂ s.f. 1. Forma cea mai înaltă, proprie omului, de reflectare a realității obiective, produs al materiei superior organizate -creierul uman- și al vieții sociale. ♦ Ansamblu de procese psihice variate, complexe, cuprinzând senzații, percepții, reprezentări, noțiuni, judecăți, raționamente, inclusiv procese afective și voliționale. 2. Faptul de a-și da seama; înțelegere. ◊ Conștiință socială = viața spirituală a societății ca reflectare a vieții ei materiale; conștiință de clasă = faptul de a fi conștient de apartenența la o anumită clasă, de a înțelege interesele acestei clase, rolul ei istoric. 3. Sentiment pe care omul îl are asupra moralității acțiunilor sale. ◊ Proces de conștiință = luptă sufletească generată de momente și de situații de viață deosebite, cruciale.; mustrare de conștiință = remușcare. 4. Libertate de conștiință = dreptul recunoscut cetățenilor de a avea orice concepție religioasă, filozofică etc.

CONȘTIINȚĂ, (rar) conștiințe, s. f. 1. (Fil.) Sentiment, intuiție pe care ființa umană o are despre propria existență; p. ext. cunoaștere intuitivă sau reflexivă pe care o are fiecare despre propria existență și despre lucrurile din jurul său. 2. Faptul de a-și da seama; înțelegere. ◊ Conștiință socială = ansamblu de reprezentări, idei, concepții, cunoștințe, mentalități ale unei colectivități umane, care reflectă condițiile de existență ale acesteia, precum și psihologia socială a oamenilor. Conștiință de clasă = parte a conștiinței sociale care reflectă existența socială a unei clase determinate. 3. (În opoziție cu existența, materia) Gândire, spirit. 4. Sentiment al responsabilității morale față de propria sa conduită. ◊ Caz (sau proces) de conștiință = dificultatea de a hotărî într-o problemă morală greu de rezolvat. Mustrare de conștiință = remușcare, regret. ◊ Expr. A fi cu conștiința împăcată sau a nu avea nimic pe conștiință = a fi convins că nu a săvârșit nimic împotriva legilor moralei sau a legilor statului. A fi fără conștiință = a fi lipsit de scrupule. Cu mâna pe conștiință = cu toată sinceritatea. 5. (În sintagma) Libertate de conștiință = dreptul recunoscut cetățenilor de a avea orice concepție religioasă, filozofică etc. [Pr.: -ști-in-] – Din fr. conscience, lat. conscientia (după ști).

CONȘTIENȚĂ s. f. faptul de a fi conștient; stare caracterizată printr-o sensibilitate specială, individuală, la stimuli interni sau externi;luciditate. (Bolnavul e în stare de ~.) (< fr. conscience, lat. conscientia)

CUNOȘTINȚĂ sf [At: DOSOFTEI, PS. 102 / V: con~ / Pl: ~țe și (Mol) ~ți / E: cunoaște + -ință] 1 Cunoaștere (1). 2 Rațiune. 3 (Înv; îe) A aduce (pe cineva) la buna(sau dreapta) ~ A ajuta pe cineva să înțeleagă. 4 (Îe) A-și veni în (sau la) ~ A-și da seama. 5-6 (Îe) A (nu) avea ceva în ~ A (nu) ști. 7 (Îe) A da (sau a supune) în ~ța cuiva A înștiința. 8 (Îe) A aduce la ~ța cuiva A informa. 9 Cunoaștere. 10 (Înv; îe) A (nu) avea (mare sau desăvârșită) ~ de ceva A (nu) ști (sau a (nu) fi bine informat despre) ceva. 11 (Înv; îe) A avea ~ de lume A ști să se poarte, să trăiască în societate. 12 (Îe) În (ne)cunoștință de cauză(Ne)cunoscând bine un lucru, o situație. 13 (Îe) A lua (la) ~ (de ceva) A fi înștiințat. 14 (Îae) A se informa. 15 (Îae) A accepta. 16 Știință. 17 Învățătură. 18 (Lpl) Totalitate a noțiunilor, ideilor, informațiilor pe care le are cineva într-un domeniu oarecare. 19 (Îe) A face ~ cu cineva A stabili o relație socială cu cineva. 20 (Fam; îe) A face cuiva ~ cu cineva A prezenta pe cineva cuiva. 21 Persoană pe care vorbitorul o cunoaște. 22 (Înv) Recunoaștere. 23 (Înv) Supunere. 24 (Înv) Recunoștință. 25 Conștiință. 26 (Îe) A-și pierde ~ța A leșina. 27 (Rar; îe) A-și veni în ~ A se trezi din leșin. ……. 4. informație, știre, veste,

Sinonime: conștiință, cuget, gândire, judecată, minte, rațiune, recunoștință, spirit, suflet. PLIROFORÍE s. v. clarificare, cunoștință, deslușire, dezlegare, elucidare, explicare, explicație, informație, lămurire, limpezire, precizare, rezolvare, soluție, soluționare, știre, veste. 

.

omatunto ● conștiință; cuget; simț; morală ■ samvete; (oikeudentunto ● simțul dreptății) rättskänsla; (moraali) moral; (sisäinen ääni ● vocea conștiinței) inre röst; (kunniantunto ● simțul onoarei) hederskänsla

huono omatunto ● conștiință încărcată ■ dåligt samvete

hyvä, puhdas omatunto ● conștiință curată ■ gott samvete

hyvällä omallatunnola ● cu conștiința curată ■ med gott samvete

se on omantunnon asia ● e o problemă de conștiință ■ det är en samvetsfråga

omantunnon syytös, pistos ● mustrare de conștiință ■ samvetsförebråelse; samvetsagg

omatuntoni alkoi kolkuttaa, kolkutteli ● a început să mă mustre conștiința; am remușcări ■ jag fick dåligt samvete; jag fick samvetskval; samvetet gjorde sig påmint

omatuntoni soimaa ● a început să mă mustre conștiința; am remușcări ■ mitt samvete gjorde sig påmint; jag drabbades av samvetsförebråelser

omantunnontuska, tunnontuska, tunnonvaiva ● remușcare, mustrare de conștiință, mustrare de cuget; părere de rău; regret; căință ■ (omantunnontuska) samvetskval; samvetsförebråelse; samvetsbetänklighet; samvetsagg; (syyllisyyden tunne) skuldkänsla; (itsesyytös) självförebråelse; självanklagelse

omantunnontuskat, tunnontuskia, tunnonvaivoja ● scrupule; remușcări, mustrări de conștiință, mustrări de cuget; păreri de rău; regrete; căință ■ samvetskval; (vaiva) samvetsbetänkligheter; skrupel, skrupler; (katumus) ruelse†; (syytös) samvetsförebråelse; självförebråelse, självanklagelse; (syyllisyydentunne) skuldkänsla

kärsiä omantunnontuskia ● a avea scrupule ■ lida samvetskval

hänellä on herkkä omatunto ● este foarte scrupulos ■ han är samvetsöm

omantunnon ääni ● vocea conștiinței ■ samvetets röst; den inre rösten

omatunnonvapaus ● libertate de conștiință ■ samvetets frihet

hänellä on hyvä omatunto ● este conștiincios ■ han har gott samvete

venyvä omatunto ● fără prea multe remușcări; conștiință „elastică” ■ ett rymligt samvete

toimia omantuntonsa mukaan ● a acționa potrivit conștiinței ■ handla enligt sitt samvete; följa sitt samvetes röst

rauhoittaa omaatuntoaan ● a-și împăca conștiința ■ döva sitt samvete

en halua sitä omalletunnolleni ● nu vreau să-l am pe conștiință ■ det vill jag inte ta () på mitt samvete

tehdä jtak hyvällä omallatunnolla ● a face ceva conștiincios ■ göra ngt med gott samvete

tunnollinen ● conștiincios; scrupulos ■ samvetsgrann

kunnian ja omantunnon kautta ● [jur] pe onoarea și pe conștiința [mea]; ≈ cu mâna pe inimă ■ på heder och samvete

sosiaalinen omatunto ● conștiință socială ■ ett socialt samvete

olla maailman omanatuntona ● a fi conștiința lumii ■ spela världssamvete

.

itsetunto ● caracter; amor propriu; conștiința propriei valori; conștiința de sine; cunoașterea de sine; ego ■ självkänsla; karaktär; (itseluottamus ● încrederea în sine ■) självförtroende

kansallinen itsetunto ● conștiința națională ■ nationell självkänsla

itsearvostus ● conștiința propriei valori ■ självaktning självaktningen; (itsetunto) självkänsla

itsekunnioitus ● respectul de sine ■ självrespekt

.

.

aina

.

Lăsând la o parte semnificațiile mai rare ale cuvântului aina, din pescuit: verkon tai nuotan paula, sau din navigație: purjeen reunusköysi cu combinațiile alaina, yläaina, semnificația curentă este cea de mai jos.

Pentru că este vorba de o noțiune neaoș finlandeză, finezii știu că ea nu are traducere în alte limbi, unori se traduce după caz dar de multe ori lauseparsissa, esim. aina … asti, aina joskus ym. jää usein kääntämättä. Tocmai pentru acest motiv traducerile exemplelor nu sunt pentru a fi folosite ca atare decât în cazuri extreme ci, mai curând, pentru a fi înțelese expresiile finlandeze care urmează să fi învățate pe dinafară (sic!) și folosite în situațiile corespunzătoare.

1. aina adv.

 1. kaikkina aikoina, ikuisesti, iäti, kaiken aikaa, koko ajan, joka hetki, yhtä mittaa, lakkaamatta, taukoamatta, herkeämättä, jatkuvasti, alituisesti, alituiseen, alinomaa, alati. Kuten aina ennenkin. Olen aina viihtynyt maalla. Ei aina tiedä, mihin joutuu. On aina moittimassa toisia.
 2. yhä, jatkuvasti, ohi odotetun hetken. Jatkua, viipyä aina vain.
 3. joka kerta. Alku aina hankala. Herään aina kuudelta.
 4. jnk varmuutta, ehdottomuutta ilmaisemassa. Aina tässä jokin keino keksitään. Aina minä sinut voitan.
 5. tavanomaista käytäntöä ilmaisemassa. Istuttiin aina kaksi rinnan. Aina kolme kerrallaan.
 6. toistumista merkitsevää ilmausta vahvistamassa. Aina joskus. Aina vähän päästä. Aina aamuisin.
 7. rajakohtaa merkitsevää ilmausta vahvistamassa. Aina siitä hetkestä alkaen. Aina jouluun asti. Täyttä oli aina viimeistä paikkaa myöten. Kuume nousi aina 40 asteeseen.
 8. vertailua t. muutosta merkitsevää ilmausta vahvistamassa. Aina parempi. Aina vähemmän ja vähemmän.
 9. vaihtelua merkitsevän ilmauksen yhteydessä. Aina sen mukaan kuin – -. Aina silloin, kun – -. Aina tarpeen mukaan, aina tarvittaessa.
 1. aina ● mereu, întotdeauna; veșnic ■ 1 alltid; kuten aina ennenkin ● ca și mai înainte; ca de obicei ■ som alltid förr; ei aina tiedä, mihin joutuu ● nu se știe nicodată unde nimerești ■ man kan inte alltid veta vad man kan råka ut för
 2. aina ● în mod constant, fără încetare ■ (yhä) allt; se jatkuu aina vain ● tot continuă și continuă; continuă fără încetare ■ det fortsätter av bara farten; se viipyy aina vain ● tot întârzie mereu; continuă să întârzie ■ det dröjer och dröjer; det fortsätter att dröja
 3. aina ● de fiecare dată ■ (joka kerta) (sananl) alku aina hankala ● începutul e anevoie / greu ■ det är alltid svårast i början; all vår början bliver (är) svår; alla barn i början
 4. aina ● cu siguranță; totdeauna ■  (jnk varmuutta ilmaistaessa) aina tässä jokin keino keksitään ● totdeauna se găsește un leac la toate ■ alltid hittar vi väl på något; aina minä sinut voitan ● totdeauna sunt mai bun decât tine ■ dig slår (klarar) jag alla gånger
 5. 5 aina ● mereu [care exprimă modul] ■ (tavanomaisuudesta) istuttiin aina kaksi rinnan ● am stat mereu câte doi ■ vi satt alltid två och två
 6. aina ● în mod constant, fără încetare; mereu, întotdeauna ■ (toistumista merkitsevää ilmausta vahvistamassa) allt; alltid; aina vain ● continuu, interminabil ■ oupphörligt; hela tiden; aina joskus ● din când în când, ocazional ■ allt emellanåt; aina vähän päästä ● din când în când [câte puțin] ■ litet då och då; [tehdä jtak] aina ja joka paikassa ● mereu, când vrei și când nu vrei ■ [göra ngt] i tid och otid
 7. aina ● sfârșit sau început, capăt, termen; de la … până la ■ (rajakohtaa merkitsevissä ilmauksissa) ända; allt; aina siitä hetkestä ● din clipa aceea ■ alltifrån den stunden; aina lapsuudesta saakka ● încă din copilărie ■ alltifrån barndomen; aina jouluun asti ● până la Crăciun; până-n Crăciun ■ ända fram till julen; aina siihen aikaan asti ● până atunci ■ ända till den tiden; aina tähän asti ● până acum ■ ända hittills; ända till i dag; aina siitä asti ● de atunci, din momentul acela ■ allt sedan dess; aina sieltä saakka ● de atunci; de acolo ■ ända därifrån; kuume nousi aina 40 asteeseen ● febra a urcat până la 40 de grade ■ febern steg ända [upp] till 40 grader
 8. aina ● tot ■ (vertailuissa) aina parempi ● tot mai bine ■ allt bättre; bättre och bättre; aina vähemmän ja vähemmän ● tot mai puțin și mai puțin ■ allt mindre; mindre och mindre
 9. aina ● după; după cum; în funcție de; la; doar ■ (vaihtelua merkitsevissä ilmauksissa) aina sen mukaan kuinka sopii ● după cum se cere / potrivește ■ alldeles som det passar; allt enligt det som passar; efter hur det passar; aina sen mukaan kuin –  ● potrivit cu ■ allt efter som – ; aina silloin, kun –  ● atunci când ■ alltid när – ; aina tarpeen mukaan ● la nevoie ■ allt efter behov; aina tarvittaessa ● la nevoie ■ alltid vid behov; hän aina vain lukee ● el [doar] citește mereu ■ han läser alltid; aina kun … ● atunci când ■ alltid när

.

aina ja ikuisesti ● pentru totdeauna ■ for ever and ever

aina jnk mukaan ● și încă ceva ■ je nach etwas

aina kolme kerrallaan ● [tot câte] trei odată ■ three at a time

aina kun ● de fiecare dată când ■ every time (when), whenever

aina menossa ● veșnic pe drumuri; mereu aferat ■ immer unterwegs, immer auf Touren

aina näihin asti ● până acum; până în zilele / timpurile  / vremurile noastre ■  up to (till) now, up to this time

aina olosuhteiden mukaan ● potrivit împrejurărilor, condițiilor ■ je nach den Umständen; je nachdem, wie es die Umstände erlauben

aina parempi ● tot mai bine ■ de mieux en mieux; still better, better yet, better and better; umso besser

aina sen mukaan kuin ● după care ■ selon que; je nachdem

aina sen mukaan mitä ● în funcție de [ceea]ce ■ en fonction de ce que

aina sieltä saakka ● și de atunci ■ all the way from there

aina siitä asti kun ● după ce ■ depuis que

aina siitä lähtien [kun] ● începând de atunci ■ ever since

aina siitä saakka ● până atunci; până când ■ ever after

aina silloin tällöin ● din când în când; tot când și când ■ every now and then, ever so often

aina tähän päivään asti ● până în ziua de azi ■ up to this [very] day, so far

aina vaikeampi ● tot mai dificil ■ de plus en plus difficile

aina vain ● tot mereu ■ (edelleen) encore, (joka kerta), à chaque fois; ever, constantly, continually; fortwährend, unaufhörlich, immerfort

aina valmiina ● întotdeauna gata ■ immer bereit

aina välillä ● din când în când ■ de temps à autre

että minulla aina pitää olla epäonnea! ● să n-am niciodată noroc în viață ■ att livet jämt skall oturas för mig!

hän muutti Porvooseen, jonne oli aina kaivannut ● s-a mutat la Porvoo unde și-a dorit dintotdeauna ■ han flyttade till Borgå, dit han alltid längtat

jotensakin [= likimain, lähes, melkein] aina ● aproape mereu ■ nästan alltid

puhua aina vain ● a vorbi într-una ■ (m) keep [on] talking, talk on and on

.

Adăugat 12.12.2010

.

Roman Schatz joka on Hymy-lehdessä 4/2010 ihmetellyt, „miten helkkarissa tuore maahanmuuttaja voi ymmärtää, mitä tarkoittaa „nai minua – (fuck me) (трахни меня)” ja mitä „nai minut – (marry me) (женись на мне)”? ja kutsua nyt avioliittoa naimiseksi. „Olen menossa naimisiin. Ne alkavat seitsemältä.” „Hienoa, lähden mukaan! Missä ne järjestetään!

Discuția a putut avea loc doar între străini pentru că interlocutorii fac atât greșeli de exprimare cât și de înțelegere.

Primul interlocutor zice: „Olen menossa naimisiin. – Mă căsătoresc. Ne [vihkiaiset] alkavat seitsemältä. – Ceremonia începe la ora șapte”. Așa cum legate de căsătorie vihkiaiset și häät sunt intotdeauna la plural și naimisiin are tot o formă de plural pentru că denotă o multitudine de acțiuni.

Celălalt interlocutor înțelege: Mă duc la o poștă [naiminen – regulat, naimiset la plural de unde naimisiin]. Fain, viu și eu, unde se ține/face?

.

Siinäpä taas germaanisen ja suomalaisugrilaisen rakkauselon ihmeellisyyksiä. Suomalainen ei siis tee kielellistä eroa naimisen ja avioliiton välillä – kaipa ne sille kuuluvat yhteen; häistä lähin naidaan sitten sitä naitua. Germaani sen sijaan vaikuttaisi tässä olevan innoissaan lähdössä orgioihin.

.

Pornim de la rădăcina nai- care face parte din fondul fino-ugric și care a dat, pe lângă cuvântul nainen și cuvintele de mai jos.

naimisissa, naimisiin avioliitossa. Mennä naimisiin, olla naimisissa jkn kanssa. Päästä hyviin naimisiin. Mennä toisiin naimisiin avioitua toisen kerran.

Ark. Olla naimisissa työnsä kanssa aina kiinni työssään, työstään pääsemättömissä.

.

naimaikä – ark. avioliittoikä. Olla naimaiässä, tulla naimaikään.

naimaikäinen – ark. Kylässä on vain pari naimaikäistä nuorta.

naimakauppa – ark. Tehdä naimakaupat [= mennä naimisiin] jkn kanssa.

naimaonni – onni päästä (hyviin) naimisiin. Taiat naimaonnen saamiseksi.

naimapuuha – ark. Olla naimapuuhissa olla avioliittoaikeissa; olla rakastelu-, lemmiskelypuuhissa, naimassa.

naimatarjous – ark. tarjoutuminen avioitumaan jkn kanssa, avioliittotarjous. Missille sateli naimatarjouksia.

naimaton – joka ei ole naimisissa. Naimaton nainen. Elää naimattomana.

naimattomuus – naimattomana eläminen.

naimisiinmeno – Mennä naimisiin.

naimiskauppa – ark. naimakauppa.

.

naida62 (nainut ks. myös erikseen)

1. ottaa puoliso, jku puolisokseen, mennä naimisiin jkn kanssa. Nai naapurin tytön, rikkaan miehen. Naida lähikylästä. Tytär naitiin ulkomaille. Parempi on naida kuin palaa [= parempi on avioitua kuin kärsiä tyydyttämättömistä sukupuolisista haluista] UT.

Kuv. Naida rahaa mennä naimisiin rikkaan kanssa.

2. ark. olla sukupuoliyhteydessä. Naida tyttöä. [În spiritual zilei: naida naista.] Olivat sängyssä naimassa.

3. slg. varastaa, kähveltää, pihistää. Kuka on nainut mun sateenvarjon?

[formele impersonale ale verbului naida: naidaan, ei naida; naitiin, ei naitu; naitaneen, ei naitane; naitaisiin, ei naitaisi; naitakoon, älköön naitako; olkoon naitu, älköön olko naitu; naiminen, naimista; naiva, nainut, naima, naitava, naitu] De observant alternanța d/t.

nainut47  naimisissa oleva. Nainut vai naimaton? Nainut mies. Vastanaineet.

naittaa56*Ctoimittaa naimisiin. Naittaa tyttärensä jklle.

naittaja10 vars. entisistä oloista: henkilö jonka suostumuksen nainen tarvitsi avioliittoon mennäkseen.

naitattaa53 tehdä mieli seksiä, tuntea sukupuolista halua. Minua naitattaa. – Îmi vine să regulez. Nyt täytyisi löytää jostakin sussu, kun naitattaa niin hirveästi.

nainen38 täysikasvuinen naissukupuolta oleva ihminen. Miehet, naiset ja lapset. Nuori, kaunis nainen. Naisen vartalo. Varttua naiseksi. Naisten puolue, järjestö. Naisten sukat, polkupyörä. Tavaratalon naisten vaateosasto. Hyvät naiset ja herrat! Päätettiin lähteä naisissa [= naisjoukolla] ulos. Talosta puuttui naisen käden kosketus, jälki us. = kodikkuus, siisteys tms.

Erik.

a. jälkiosana yhdyssanoissa, joiden alkuosa ilmaisee jtak ominaisuutta, harrastusta, ammattia, tehtävää, toiminta-alaa tms. Työläis-, virkanainen. Tiedenainen. Järjestö-, puuhanainen. Maailmannainen.

b. osapuolena suhteessa mieheen. Poika tapasi elämänsä naisen. Toinen nainen av(i)omiehen rakastajatar. Naisiin menevä taipuvainen eroottisiin t. sukupuolisuhteisiin naisten kanssa. Juosta naisten perässä kuv. yrittää (jatkuvasti) valloittaa naisia.

Ark. Tuli kutsuille naisensa [= heilansa] kanssa.

Leik. Pojat päättivät lähteä naisiin etsimään naisseuraa, vuodekumppania naisista. Käydä naisissa.

Expresia: mies käy naisissa – bărbatul se dă la femei, umblă la femei, umblă din femeie în femeie.

.

.

Adăugat 9.8.2011

A pune pe gânduri

arveluttaa53*C herättää epäilyä, epäilyttää, huolestuttaa.

arveluttaa ● a pune pe gânduri; a neliniști; a provoca indoială, grijă, bănuieli ■ förefalla betänklig; inge ngn farhågor; inge ngn betänkligheter; göra ngn betänksam; göra ngn tveksam; få ngn tveksam; göra ngn bekymrad

taloudellinen puoli minua arveluttaa ● aspectul economic mă pune pe gânduri ■ den ekonomiska sidan inger mig farhågor

arvelutti ryhtyä hyökkäykseen ● începerea atacului a fost privită cu îndoială ■ tanken på anfall föreföll betänklig

arveluttava10  epäilyttävä, kyseenalainen; huolestuttava, vaarallinen. Pitää jtak arveluttavana. Tuntuu arveluttavalta. Arveluttavan hatara. Mitä arveluttavimmat keinot.

arveluttava ● 1. îngrijorător, neliniștitor, alarmant; 2. îndoielnic; 3. neliniștitor; 4. periculos ■ 1. (epäilyttävä) betänklig; 2. (kyseenalainen) tvivelaktig; 3. (huolestuttava) oroande; 4. (vaarallinen) farlig

hänen tilansa on arveluttava  ● situația sa este sub semnul întrebării ■ hans tillstånd är oroande

arveluttavasti Kalakanta hupenee arveluttavasti. – Rezervele de pește scad în mod îngrijorător.

arveluttavuus40 ● 1. scrupul, ezitare, șovăială; 2. îndoială, problematic; 3. situație periculoasă ■ 1. (epäilyttävyys) betänklighet; 2. (kyseenalaisuus) tvivelaktighet; 3. (vaarallisuus) farlighet

.

.

Adăugat 11.9.2011

paljo vs paljon

 .

S-a decis, probabil arbitrar, că paljo este adjectiv și cu funcție substantivală iar paljon este adverb. Situația s-a mai întâlnit la moni cu partitivul monta dar care, din cauza utilizării incorecte, s-a acceptat că monta poate fi un cuvânt aparte care, la rândul lui, are partitivul montaa!

 .

Odată în plus vedem că funcțiile adjectivului și ale adverbului nu se suprapun în cele două limbi. Amintesc faptul că adverbul finlandez s-a numit, mult timp, advebiaali (seikanmääräys) adică ceva nedefinit care funcționează de capul lui. Potrivit definițiilor de mai jos paljo este adjectiv iar paljon este adverb (care ar trebui să determine un verb! de ex.: ei maksa paljon; ei maksa paljoa) doar că în exemplele Paljon rahaa. Paljon iloa, surua, vaikeuksia, meteliä. determină substantive și nu verbe, deci funcționează și paljon ca adjectiv. Explicația mea este că autorii confundă paljo la genitiv = paljon cu paljon la nominativ. Ce să-i faci? Asta e! Dintr-un genitiv al unui cuvânt a devenit un nominativ al altuia.

 .

Definiții din Suomen kielen perussanakirja și din Kielitoimiston sanakirja.

paljo1 (monikkomuodot harv.; komparatiivi enempi ja superlatiivi enin ks. erikseen; vrt. paljon)

 1.  adj. määrältään suuri, lukuisa, runsas. Paljo lukeminen rasittaa silmiä. Asia ei ole paljon [= suuri] arvoinen. Paljon lumen aikana. Paljosta työstä uupunut.

 Substantiivina Sain kiittää häntä paljosta. He ovat paljossa [= monessa suhteessa] samanlaisia. Hyvä antaa vähästäänkin, paha ei anna paljostaankaan SL. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi UT.

 2.  adv. paremmin: paljon.

 .

yks. nom. paljo
yks. gen. paljon
yks. part. paljoa
yks. ill. paljoon
mon. gen. paljojen
mon. part. paljoja
mon. ill. paljoihin
komparatiivi enempi
superlatiivi enin

 .

enempi16*H paljo-sanan komparatiivimuotona.

1.  adj. määrältään suurempi, runsaampi; lisä-, jatko-. Enempi osa. Asian enempi käsittely. Kirja, joka ei enempiä esittelyjä kaipaa. Enemmittä puheitta. Aiheetta enempään keskustelun lopetusfraasina kirjeessä t. kirjoituksessa ennen allekirjoitusta. Kysymys ei ole enemmästä eikä vähemmästä kuin [= kysymys on suorastaan, kerta kaikkiaan] olemassaolosta.

2.  adv., ark. enemmän. Enempi löylyä!

Us. leik. Enempi vähän melko t. aika vähän, vähänpuoleisesti. Enempi semmoinen harvapuheinen mies.[mai curând tăcut]

 .

yks. nom. enempi
yks. gen. enemmän
yks. part. enempää
yks. ill. enempään
mon. gen. enempien, (enempäin)
mon. part. enempiä
mon. ill. enempiin

 .

enin36 (paljo-sanan superlatiivimuotona) runsain, suurin, mon. useimmat. Enin osa. Enimmästä päästä enimmäkseen. Sai enimmät äänet.

 .

yks. nom. enin
yks. gen. enimmän
yks. part. enintä
yks. ill. enimpään
mon. gen. enimpien, eninten, (enimpäin)
mon. part. enimpiä
mon. ill. enimpiin

.

enintään enimmäistapauksessa, korkeintaan, ei enempää kuin. Kaksi, enintään kolme. Virkavapautta enintään vuodeksi. Palkka riittienintään asuntoon ja ruokaan. Hän enintään käväisi ulkona.

Sana on taipumaton tai vaillinaisesti taipuva.

.

paljon adv. (kielteisissä yhteyksissä ja joskus komparatiivin yhteydessä myös paljoa; komparatiivi enemmän ja superlatiivi eniten ks. erikseen) suuressa määrin, runsaasti, huomattavasti, suuresti, kovasti, kosolti, viljalti.

1.  myönteisissä yhteyksissä. Paljon rahaa. Paljon iloa, surua, vaikeuksia, meteliä. Hänessä oli niin paljon herrasmiestä, että – -. Paljon kiitoksia t. kiitoksia paljon! Paljon (t. paljoa) suurempi, nopeammin. Nukkuminen olisi paljon mukavampaa. Paljon (t. paljoa) ennen meitä. Yhtä paljon metsää ja niittyä, metsää kuin niittyä(kin). Ota niin paljon kuin haluat. Siitä on liian paljon vaivaa. Sellaisia ihmisiä on paljon. Kävellä, syödä paljon. Se maksoi paljon. Pidän hänestä hyvin paljon. Hän teki sen yhtä paljon itsensä kuin toisten tähden. Paljon [= usein] käytetty hakuteos. Paljon puhuttu [= paljon keskustelua herättänyt] uutinen. Paljonko kello on [= mitä aikaa kello osoittaa]? Paljon mahdollista paremmin: hyvin mahdollista.

 Ark. Se on sitten niin paljon kuin 20 euroa maksu, hinta on 20 euroa. Se on nyt sitä paljon [= asia on nyt niin], että – -.

2.  kielteisissä yhteyksissä. Se ei maksa paljon t. paljoa. Asialla ei ole paljonkaan t. paljoakaan merkitystä. Ei paljon t. paljoa puuttunut, etten itkenyt olin vähällä itkeä, melkein itkin. / „Mitä hän sanoi?” „Ei paljon [= juuri] mitään.”

 .

Sana paljon on taipumaton tai vaillinaisesti taipuva. Împrumută partitivul de la paljo care este paljoa.

.

.

 

Adăugat 13.3.2013

.

astalo

astalo, astala ● obiect folosit pentru a lovi pe cineva ■ tillhygge

.

astalo2  vanh. tilapäinen lyömäase.

.

Astalo on mikä tahansa esine, jota ei ole valmistettu aseeksi, mutta jota tilapäisesti käytetään lyömäaseen tavoin. Sanana astalo on harvinainen yleiskielessä, mutta sitä käytetään sanaristikoissa ja lakikielessä. Sanan harvinainen  rinnakkaismuoto on astala. Astaloa käytetään tavallisesti nuijan tavoin lyöntiaseena, jolloin tarkoituksena on tainnuttaa toinen tai vahingoittaa häntä. Esimerkiksi ikkuna tai peili taas on teräaseen kaltainen astalo. Tilanteen mukaan astaloksi voidaan valita hyvinkin erilaisia esineitä, kuten työkaluja, urheiluvälineitä, keittiötarvikkeita tai siivousvälineitä. Astalo este orice obiect, care nu este construit ca o armă, dar care este poate fi folosit temporar ca armă, ca obiect contondent. Cuvântul astalo este rar în limba finlandeză de zi cu zi, dar este folosit pentru integrame și în limbajul juridic. O variantă mai rară a cuvântului este astala. Astalo se întrebuințează, de obicei, ca baston sau ciomag cu scopul de a năuci adversarul sau a-l răni. De exemplu, o sticlă spartă, un geam sau o oglindă poate fi un astalo folosit ca armă albă. Potrivit situației, ca astalo pot fi alese obiecte foarte diferite, cum ar fi instrumente, scule, echipament de sport, obiecte din bucătărie sau de curățenie.

yks.

nom. astalo
gen. astalon
part. astaloa
ill. astaloon

mon

nom. astalot
gen. astalojen, astaloiden, astaloitten
part. astaloja, astaloita
ill. astaloihin

  . 

Etimologie

astalo, astala, astale ‘tilapäinen lyömäase, kepakko, kalikka’ (karjala); astal – ase, seiväs, puu tms., ei esim. kirves) (lyd); astel, gen. astla – piikki, tutkain, kepin tai tuuran päässä (viro). Todennäköisesti < ven. ostén (< ostĭnŭ) – sauvan tai kepin terävä kärki tai piikki; teräväkärkinen keppi, jolla hoputetaan vetoeläimiä.

.

.

 

Adăugat 26.6.2014

lykky

 

lykky1*A  ark. tav. vain määräyhteyksissä: onni, tuuri, menestys. Lykkyä tykö [= onnea]! Olipa luojan lykky, että tulit. Hyvässä lykyssä [= jos hyvin käy, jos onni on myötä, ehkä hyvinkin] ennätän perille ajoissa. Voit vielä hyvässä lykyssä [= jos huonosti käy, vaikka] menettää virkasi. 

.

Sinonime: tuuri, onni, säkä, tsäkä, mäihä, mäsis (evident, toate pot primi adjectivele hyvä – bun, bună sau huono – rău, rea)

lykkyä tykölykkyä pyttyynonnea, tsemppiä

.

suedeză

lykky ● baftă; noroc; succes ■(vard); lycka, tur

lykky (sanonnoissa)

hyvässä lykyssä ● dacă avem noroc ■med god tur

lykkyä tykö! ● noroc [ție]! succes [ție]!  ■ lycka till!

olipa luojan onni / lykky, että tulit ● noroc că ai venit ■ det var då en Guds lycka att du kom; det var då för väl att du kom; det var då tur att du kom

hyvässä lykyssä ennätän ajoissa ● dacă avem noroc, ajungem la timp ■ med god tur (om det vill sig väl, om turen är med mig) så kommer jag i tid; om jag har tur så kommer jag i tid

voit vielä huonossa lykyssä menettää työsi ● în cel mai rău caz [dacă ai nenoroc], îți pierzi serviciul ■ i värsta fall kan du förlora jobbet

 

tykö ● spre, la, către, în direcția, cu destinația ■ (provins, högt); till

sallikaa lasten tulla minun tyköni (raam) ● lăsați copii să vină la mine (Bibl.) ■ låten barnen komma till mig

tehdä itseään tykö (puhek) ● a-și da aere; a fi afectat ■ göra sig till

lykkyä tykö! ● baftă [ție]! noroc [ție]! succes [ție]! ■ lycka till!

 

engelză

lykky ► baftă; noroc; succes ◄ (ark)

hyvässä lykyssä ehdimme junaan ► dacă avem noroc, prindem trenul ◄ if we’re lucky we’ll catch the train

oli luojan lykky että tulit► slavă Domnului, c-ai venit ◄ thank God you came

tehdä itseään tykö ► a-și da aere; a fi afectat; a flata flirtând pe cineva ◄ push o.s. forward, (flirttailla) throw o.s. at sb

lykkyä tykö! ► baftă [ție]! baftă [ție]! noroc [ție]! succes [ție]! ◄ good luck!

lykkyä tykö! ► baftă [ție]! baftă [ție]! noroc [ție]! succes [ție]! ◄ (ark) more power to your elbow!

lykkyä tykö, onnea matkaan► noroc [ție]! succes [ție]! ◄good luck!, the best of luck to you

 

germană

lykky ► baftă; noroc; succes ◄ (ark) Glück, n, (ark) Schwein

hyvässä lykyssä ► dacă merge bine; dacă avem noroc ◄ eventuell, wenn’s gut geht, bestenfalls, höchstens, vielleicht, noch, im Glücksfall

oli luojan lykky, että … ► noroc, că … ◄ ein Glück, daß …

lykkyä tykö! ► baftă [ție]! noroc [ție]! succes [ție]! ◄ viel Glück!, Hals- und Beinbruch!

 

tykö 1 (ark, paik, vanh) (luokse) ► la, spre ◄ zu prep (dat)

(raam) sallikaa lasten tulla minun tyköni ► lăsați copii să vină la mine (Bibl.) ◄ lasset die Kinder zu mir kommen

tykö 2 (ark) lykkyä tykö! ► baftă [ție]! noroc [ție]! succes [ție]! ◄ viel Glück!, viel Erfolg!

tehdä itsensä tykö ► a-și da aere; a fi afectat; a flata flirtând pe cineva ◄ sich an jmdn heran/machen, sich bei jmdm ein/schmeicheln

 

franceză

lykky ► baftă; noroc; succes ◄ (ark) pot m

hyvässä lykyssä ► dacă merge bine; dacă avem noroc ◄ si on a du pot

lykkyä tykö! ► baftă [ție]! noroc [ție]! succes [ție]! ◄ bonne chance! je te dis merde!

 

italiană

lykky ► baftă; noroc; succes ◄  

lykkyä tykö!; pidetään peukkuja! ► noroc [ție]! succes [ție]!  îți ținem pumnii ◄ in bocca al lupo!

 

spaniolă

lykky ► baftă; noroc; succes ◄ suerte

lykkyä tykö! ► baftă [ție]! noroc [ție]! ◄ buena suerte!

 

La traducerea cuvântului s-a ținut cont că lykky este un sinonim popular al lui onni, prin urmare traducerea în alte limbi încercă să-i găsească sinonime populare, chiar dacă se menționează și sensul literar al lui onni.

lykky ● baftă; noroc; succes ■ (vard) lycka; tur; luck (eng.); (ark) Schwein; Glück (germ.); (ark) merde; pot; [coup de] chance (fr.); sorte; felicità (it.); [golpe de] suerte (sp.)

.

lykkyä tykö! ● baftă! noroc! succes! ■ lycka till!

good luck! more power to your elbow! (eng.)

viel Glück!, viel Erfolg!; viel Glück!, Hals- und Beinbruch! (germ.)

bonne chance !; je te dis merde ! (fr.)

in bocca al lupo! (it.)

buena suerte! (sp.)

sok szerencsét! (ung.)

удачи!ни пуха ни пера! (rus.)

.

lykkyä tykö! onnea matkaan! ● noroc! succes pe mai departe! să fie într-un ceas bun! ■ lycka till!

good luck!, the best of luck to you! (eng.)

в добрый час! (rus.)

.

Etimologie (apud Veijo Meri ym.)

lykky, lykkyä tykö, ruotsin sanasta lycka, onni. Muinaisruotsissa se oli lykka, keskialasaksan sanasta lucke, gelucke, kohtaloa, onni, vanhempi muoto gilukki, josta kehittyi liettuankielen giliukis, onni. Englannissa sana on luck, norjassa lukka, lykka. Se on mahdollisesti lähtöisin indoeurooppalaisen kantakielen sanavartalosta leug-, taipua. Kreikasa se on lygíksein. Siitä kehittyi myös sana sulkea, muinaisnorjassa lúka ja ljúka, sulkea. Suomen kielessä sana on luukku. Sana joka merkitsi alkuun tapaa, jolla jokin asia päätetään, lopetetaan, suljetaan, alkoi merkitä sitä, että asia sujuu hyvin, onnistuu.

Lykyllinen (Savo & PPohjanm.), hyvin menestyvä, onnellinen. Lykästä (itämurt. & Pohjanm.) onnistaa. Lykytellä (Karj.) onnitella.

.

.

Adăugat 25.1.2016

ruotu; sukupolvi; syytinki

ruotu1*F

 1. jono jonka muodostavat kahdessa t. useammassa rivissä peräkkäin olevat.

Kuv.Oli hetken puolueensa toisinajattelija, mutta palasi ruotuun sovitulle linjalle, kuriin.

 1. hist. Ruotsi-Suomen armeijan pienin osasto (12–20 miestä).
 2. hist. ruotujakolaitoksessa taloryhmä, jonka piti varustaa yksi sotamies armeijaan.
 3. hist. köyhäinhoitojärjestelmässä taloryhmä, johon kuuluvien piti yhdessä huolehtia yhdestä elatusapua tarvitsevasta.

yks. nom.      ruotu

yks. gen.       ruodun

yks. part.      ruotua

yks. ill.       ruotuun

mon. nom.    ruodut

mon. gen.     ruotujen

mon. part.    ruotuja

mon. ill.        ruotuihin

ruotu ● formație de rânduri și coloane, coloană de soldați; grup, echipă de gimnaști ■ rote (myös hist)

hän oli hetken puolueensa toisinajattelija, mutta palasi ruotuun (kuv) ● pentru un moment, a fost dizident în partidul său dar s-a întors în rândurile partidului ■ han var oliktänkande en tid men återvände sedan till partifållan; han var oliktänkande en tid men återgick sedan till partilinjen

.

ruotujako hist. jako ruotuihin.

ruotujako ● încorporare cu repartizare la diverse arme; împărțire pe grupe, pe sectoare ■ (hist) rotering, rotindelning, roteindelning

.

ruotujakolaitos hist. luontaistalouteen perustunut sotalaitos, jossa miehistö muodostui ruotujen (3) ja ratsutilojen ylläpitämistä sotilaista.

ruotujakolaitos ● comisariat militar ■ (hist) indelningsverket

.

ruotukaveri ark. varusmiesaikainen palvelustoveri.

ruotukaveri ● camarad de arme, de armată, tovarăș de arme ■ (suomr) militärkompis; (ruotsr) lumparkompis

me olimme ruotukavereita ● am fost colegi în armată ■ vi låg i lumpen (suomr var i militären) samtidigt

.

ruotutila hist. ruotuun (3 t. 4) kuuluneesta tilasta.

ruotutila ● gospodăria propriului sector ■ (hist) rotehemman

.

ruotuväki

 1. hist. ruotujakolaitokseen perustuneesta sotaväestä.
 2. ark. varusmiespalveluksesta. Olla ruotuväessä. Poika pääsi ruotuväestä.

ruotuväki ● soldații unei arme ■ indelt armé

1 (hist) ruotujakolaitokseen perustuneesta sotaväestä.

2 olla ruotuväessä (ark varusmiespalveluksesta) ● a face armata; a fi în armată ■ (ruotsr) ligga i lumpen; (suomr) vara i militären

poika pääsi ruotuväestä ● băiatul a venit din armată ■ (ruotsr) pojken muckade; (suomr) pojken kom ur militären

.

ruotuvaivainen: ruotiukko, ruotimummo

sukupolvenvaihto: kun tavallisesti maatalon vanhin poika otti kotitilan haltuunsa ja solmi vanhempiensa kanssa yleensä kirjallisen syytinkisopimuksen (tilanhoitosopimuksen), hänen vanhempansa jäivät asumaan taloon ruotiukkona ja ruotimummona. Heille kuului ”eläke” eli täysylläpito, huone talosta, huolenpito ja hoito hautaan saakka sekä kunniallinen hautaus.; ruotu on „taloryhmä, johon kuuluvien talojen velvollisuutena vanhan köyhäinhoitolainsäädännön mukaan oli vuoronperään elättää yksi köyhäinapua nauttiva”.

Sistemul este cunoscut în multe țări, printre ele și România. Batrânul sau bâtrânii care au nevoie de îngrijire dau casa unei familli mai tinere cu condișia să poată locui într-o parte din ea până la moarte și să primească îngrijire și subzistență din partea tinerei familii. Diferența, în Finlanda, este că acest contract se face cu unul din copiii care preia gospodărie în momentul succesiunii – sukupolvenvaihdos.

Ruotu: Joukko toisiaan lähellä sijainneita ihmisiä tai taloja, jotka jonkin julkisen tehtävän hoitoa varten muodostivat tal. kokonaisuuden. Esim. huoltoavun antamista varten seurakunnat oli aik. jaettu ruotuihin, joiden tuli huolehtia alueellaan asuvista köyhistä ja apua tarvitsevista. Webfacta 2002.

Nykysuomen sanakirja määrittelee ruotu- eli ruotiukon/mummon, ruotuvaivaisena eläväksi ukoksi/mummoksi.

.

sukupolvi

 1. polvi 5Kolme sukupolvea samassa taloudessa. Monessasukupolvessa kulkenut esine. Sammalen suvullinen ja suvutonsukupolvi.

polvi 5. henkilöistä jotka jkn jälkeläisten t. esivanhempien sarjassa edustavat samaa polveutumisastetta, sukupolvi; myös vastaavasti eläimistä, kasveista ym. eliöistä. Jälkeläiset kolmanteen polveen asti. Vanhusta onnittelevat lapset kolmessa polvessa. Olla jklle sukua suoraan alenevassa eli etenevässä [= jälkeläisten suuntaisessa] polvessa. Sukulainen suoraan ylenevässä eli takenevassa [= esivanhempien suuntaisessa] polvessa. Polvesta polveen perintönä  kulkenut talo. Pojasta polvi paranee SL.

Kuv.Ensimmäisen sukupolven [= kehitysvaiheen] tietokoneet, antibiootit.

 1. polvi 6Uusi, nouseva sukupolvi. Menneet sukupolvet.

Kuv.Toisen polven [= kehitysvaiheen] ydinvoimalat.

polvi 6. samanikäiset t. samaan aikaan elävät (t. eläneet) ihmiset, ikä-, sukupolvi. Nuori polvi. Vanhemman polven  edustaja. Miespolvi.

yks. nom.      polvi

yks. gen.       polven

yks. part.      polvea

yks. ill.        polveen

mon. nom.    polvet

mon. gen.     polvien

mon. part.    polvia

mon. ill.        polviin

sukupolvi ● generație ■ generation; släktled; släkte

kolme sukupolvea samassa taloudessa ● trei generații în aceeași gospodărie ■ tre generationer i samma hushåll

monessa sukupolvessa kulkenut esine ● pbiect care s-a transmis în mai multe generații ■ ett föremål som [har] gått i arv i många generationer

uusi sukupolvi ● o nouă generație ■ en ny generation

nouseva sukupolvi ● o generație care se ridică ■ det uppväxande släktet

menneet sukupolvet ● generațiile trecute ■ gångna (tidigare) generatioiner; (ylät) framfarna släkten

sukupolvien välinen kuilu ● prăpastia dintre generații; conflict între generații ■ generationsklyfta generationsklyftan generationsklyftor; klyftan mellan generationerna

ensimmäisen sukupolven tietokoneet (kuv) ● prima generație de calculatoare ■ första generationens datorer

.

sukupolvenvaihdos sukupolven vaihtuminen jssak yhteisössä, tehtävissä tms. Sukupolvenvaihdos armeijan johdossa.

sukupolvenvaihdos ● succesiune ■ generationsskifte, generationsväxling

sukupolvenvaihdos armeijan johdossa ● succesiune în conducerea armatei ■ ett generationsskifte i arméledningen

.

sukupolvenvaihdoseläke tilansa uudelle polvelle luovuttaneen viljelijän saama eläke.

sukupolvenvaihdoseläke ● pensie de succesiune; rentă viageră ■ (Suom) generationsväxlingspension

.

syytinki5*G vanh. kiinteistöeläke. Elää syytingillä.

yks. nom.      syytinki

yks. gen.       syytingin

yks. part.      syytinkiä

yks. ill.        syytinkiin

mon. nom.    syytingit

mon. gen.     syytinkien

mon. part.    syytinkejä

mon. ill.        syytinkeihin

syytinki ● rentă viageră, pensie viageră (pe care o primește cineva toată viața, dar care nu poate fi transmisă urmașilor) ■ födoråd (livsuppehälle); (suomr) sytning

elää syytingillä ● a trăi cu rentă/pensie viageră ■ leva på undantag; (ruotsr myös) vara födorådstagare; (suomr myös) ha sytning

.

syytinkivaarileik. eläkevaari.

syytinkivaari ● bătrân care primește rentă viageră ■ undantagsgubbe (födorådsgubbe); (suomr myös) sytningsgubbe

.

födoråd s. -et; pl = • ‹åld› undantag i vastighet http://sok.saol.se/Saol13_Sidor2.pl

.

FÖDO-RÅD( föde- 1641. födo- 1846 osv.) [jfr nor. dial. føderaad, proviant, födoråd (i bet. 2)] livsuppehälle. [FÖDO-RÅD.ssg 1]

1) (i vissa delar av Sv.) om det förhållandet att ngn har fri kost hos ngn. Efter dätt (allmogen) Båtzmännerne efter Röketalett medh heem kall och födherå försöria måste. ÅngermLandstingsprot. 26/11 1641fol. . LfF 1879, s. 167. [FÖDO-RÅD.ssg 2]

2) (i sht förr) livstidsunderhåll i form av bostad o. andra naturaförmåner som den som avstår en gård i vissa fall betingar sig av den nye ägaren; det rättsförhållande som uppkommer gm dylik överlåtelse j jfr – MÅLFÖRDELFÖRGÅNGASYTNING, UNDANTAGSvEcclT1846, s. 80. Födoråd vidlåder fastigheten. PT1896, nr 46, s. 1 (i annons från Norrl.).  1/160 mtl. Roes i Grötlingbo socken, som han .. mot utgifvande af födoråd fått å sig öfverlåten af A. J. N. Därs. 1911, nr 187, s. 1 (i annons från Gotl.).NDA1913, nr 140, s. 1.

– FÖDO-RÅDS-FRI. (i fackspr.) till -RÅDS; om jord l. landtgård: ej besvärad av födoråd. Östersundsp.1903, nr 38, s. 4.

– FÖDO-RÅDS-GUBBE. (i sht förr) till -RÅD 2; jfr -RÅDS-TAGARELINDSTRÖMHärjed. 32 (1894).

– FÖDO-RÅDS-KAMMARE. (i sht förr) till -RÅD 2: kammare som upplåtes ss. bostad åt födorådstagare. SDS1900, nr 410, s. 3 (i skildring från Norrl.).

– FÖDO-RÅDS-KONTRAKT. (i sht förr) till -RÅD 2. VexiöLT1842, nr 9, s. 3.

– FÖDO-RÅDS-TAGARE. (i sht förr) till -RÅD 2: undantagsman. LAT1863, s. 252.

Svenska Akademiens ordbok: födoråd

.

.

Introdus / lisätty 15.12.2016

.

Roisi, suomia, perata

.

roisi5  ark. epäsiisti, rähjäinen; rivo, härski, paksu, rasvainen. Roisit kuteet. Olipa kaverilla roisit jutut.

folosit mai ales în dialecte, are origine necunoscută dar s-ar putea să vină din suedeză roijsiger (siivoton, rivo) sau rojsa (metelöidä – a face zarvă, gălăgie)

roisi (karkea, siivoton, rivo) (în argou: rankka, raaka; kova; ruma)

roisi 1 ● necioplit, indecent, imoral, vulgar, obscen; murdar, îngălat; jegos, soios; murdărit, pătat; zdrențăros; neîngrijit, ponosit, șleampăt ■ (vard) grisig; skitig; lortig; snuskig; (yleisk) sjaskig, sjabbig; solkig

roisit kuteet ● țoale jegoase ■ sjaskiga (sjabbiga) kläder

roisi vessa ● un closet murdar ■ en snuskig (grisig) toalett

roisi 2 (rivo, härski) ● obscen, scârbos; respingător, urât; rușinos, neonorabil, condamnabil; grosolan; trivial, indecent, vulgar; obraznic, impertinent, insolent, nerușinat; necuviincios ■ 2 obscen, skabrös; (törkeä) ful; grov; (paksu, rasvainen) snaskig; snuskig; fräck; (säädytön) oanständig

olipa kaverilla roisit jutut! ● trage tipul niște chestii insolente ■ sådana obscena (skabrösa, fräcka) historier han drog!

 

yks. nom.: roisi

yks. gen.: roisin

yks. part.: roisia

yks. ill.: roisiin

mon. nom.: roisit

mon. gen.: roisien

mon. part.: roiseja

mon. ill.: roiseihin

 

Cuvinte cu rădăcina rois– (rude, toate cu semnificație negativă)

roisi, roiskahdella, roiskahdus, roiskahtaa, roiskaista, roiskaus, roiskautella, roiskauttaa, roiske, roiskeläppä, roiskerappaus, roiskevesi, roiskia, roiskua, roiskutella, roiskuttaa, roiskutus, roisto (savo.: roitto), roistomainen, roistomaisesti, roistomaisuus

.

În unele cuvinte –s– s-a pierdut dar semnificația negativă a rămas:

roju (prin pierderea lui –s– s-ar fi ajuns în situația a trei vocale diferite consecutive, oiu, din care cauză -i- devine semivocală -j-), roina, roippeet.

.

suomia61  piestä, ruoskia, piiskata, hutkia, hakata. Suomia hevosta ohjasperillä.

 Kuv. arvostella t. moittia ankarasti, ivata. Suomi kirjoituksissaan armottomasti poliittista johtoa.

 .

I inf.: suomia

akt. ind. prees., yks. 1. : suomin

akt. ind. imp., yks. 3. : suomi

kond., yks. 3. : suomisi

imp., yks. 3. : suomikoon

II partis. : suominut

pass. imp. : suomittiin

 .

suomia 1 ● a bate; a biciui; a lovi; a ciomăgi ■ (hutkia) rappa till, snärta till, klatscha till; (piestä) prygla; (piiskata) piska; (ruoskia) gissla; (hakata) slå

suomia hevosta ohjasperillä ● a biciui calul cu hățurile (cu capetele hățurilor) ■ snärta (klatscha) till en häst med tömmarna

suomia 2  ● a critica (vehement); a blama, a dezaproba, a reproșa, a mustra, a dojeni, a beșteli, a face cu ou și cu oțet; a brusca, a brutaliaza; a examina minuțios (cu ochi critic); a dezvălui lipsurile, a critica sever; a batjocori, a ridiculiza, a persifla, a fi sarcastic ■  (kuv): (arvostella) kritisera; klandra; gå illa åt; (ruotia) nagelfara; kalfatra; (ivata) håna; förlöjliga

hän suomi armottomasti poliittista johtoa ● a criticat fără milă conducerea poliției ■ han gick hårt åt den politiska ledningen; han kritiserade den politiska ledningen hårt

.

Verbul suomia are o etimologie interesantă tocmai pentru că pleacă de la un cuvânt ominim, omograf și omofon cu Suomi, fără să aibă vreo legătură semantică. Cuvântul era suomi, suomen (gen.), o formă prescurtată a lui suomus

[suomus39 (eläimen) suomu. Kalan suomukset.]

Astăzi ambele forme, suomu, suomus sunt folosite curent pentru solzul de pește.

Problema este cu dialectele și cu limbile surori în care suomua are diverse semnificații, multe din ele complet diferite. Astfel dacă în careliană suomie înseamnă lapioida, luoda luntaa; raaputtaa, kaapia; riisua, riuhtoa, temmata în estonă soomustada, soomisteda adică suomustaa înseamnă kurittaa, antaa selkään. În principal este vorba de un verb care se referă la un obiect care acționează asupra unei suplrafețe.

.

Astăzi pentru curățatul peștelui de solzi se folosește verbul perata73*D (taivutus: perkaan, perkasi, perannut jne.) poistaa jstak jtak tarpeetonta t. haitallista, puhdistaa, siivota, kitkeä, raivata. Perata kaloja. Perata marjoja, sieniä. Perata kasvimaata, rikkaruohot kasvimaasta. Perata ojaa, koskea. Perata metsää.

.

1. inf. perata
akt. ind. prees., yks. 1. perkaan
akt. ind. imperf., yks. 3. perkasi
akt. kond. prees., yks. 3. perkaisi
akt. pot. prees., yks. 3. perannee
akt. imperat. prees., yks. 3. peratkoon
akt. 2. partis. perannut
pass. imperf. perattiin

.

.

Introdus / lisätty 10.9.2017

Nuoripari vs nuori pari

Sintagmele par a fi sinonime. Teoretic, există o mică diferență semantică.

nuoripari5, 51 nuori aviopari, kihlapari t. seurusteleva pari; vasta vihitty aviopari. Lapseton nuoripari. Nuorenparin häämatka Lappiin.

Scris separat, nuori poate avea valoare neutră ca în orice altă asociere nuori lehmä, nuori pianisti. Nuori pari poate fi orice pereche care este tânără, nu neapărat de sexe diferite și nici măcar cu referire exclusiv la oameni.

Scris împreună, nuoripari este, mai curând, o pereche de tineri (de sexe diferite) proaspăt căsătoriți. În românește i-ar corespunde termenul însurăței. Pentru foarte mulți finlandezi sensurile se interpătrund, astfel încât, într-un text pot apărea ambele forme, fără ca să dernajeze.

Scris separat, în românește, au valoarea substantivului cu sens general, la nominativ, fără niciun articol: o pereche oarecare; scris împreună denotă, cel mai adesea, nominativul cu articol definit: perechea, o anume pereche, acea pereche. Kielitoimiston sanakirja nu cunoaște decât forma de mai sus, legată: nuoripari.

.

nuoripari ● pereche tânătă; tânăra pereche; însurăței ■ ungt par; (vasta vihitty pari) nygift par

avoliitossa elävä nuoripari ● tănără pereche de concubini ■ ett ungt sambopar; ett sammanboende ungt par

lapseton nuoripari ● tânără pereche fără copii ■ ett ungt par utan barn; ett barnlöst ungt par

nuoripari matkusti Lappiin (leik) ● tânăra pereche a călătorit în Laponia ■ de unga tu reste till Lappland

nuoripari, vastanaineet ● însurăței ■ nygift par

.

Între cele 51 de tipuri de conjugare sugerate de Kotus avem ultimele două grupe 50 și 51, care se referă la cuvintele compuse.

50 cuvinte compuse de la care se declină doar ultimul cuvânt isoäiti isoäidin isoäitiä isoäitiin isoäidit isoäitien isoäitejä isoäiteihin
51 cuvinte compuse de la care se declină ambele cuvinte nuoripari nuorenparin nuortaparia nuoreenpariin nuoretparit nuortenparien nuoriapareja nuoriinpareihin
nuorienparien

.

De ce așa, că doar ambele au ca prim cuvânt câte un adjectiv, iso- și nuori-?

Aici este vorba de semantica sintagmelor, lucru care nu se poate explica simplu, mai ales străinului; este o situație în care cuvântul trebuie simțit și nu doar explicat sau înțeles. Cu iso– se formează un nou cuvânt. Aici iso– este obligatoriu pentru că isoäiti  este o noțiune diferită de  äiti; iso- nu se referă la o calitate a unei mame. Dacă s-ar scrie separat, iso äiti s-ar putea înțelege că este vorba de o mamă robustă, mare, voluminoasă în contrast cu pieni äiti – o mamă micuță de statură; (dar în nici un caz pikkuäiti sau pikku äiti, pentru că asta înseamnă o fetiță care se joacă de-a mama cu păpușa ei).

La nuoripari situația este diferită; nuori este un determinativ facultatitv, și cu, și fără nuori, pari – perechea este aceeași, nu este vorba de un cuvânt nou, ci doar de calitatea aceluiași cuvânt. De altfel, adjectivul nuori este foarte relativ. Chiar dacă, în general, se referă la adultul tânăr, față de o persoană de 90 de ani, cel de 50 de ani este tânăr, nuorempi.

.

.

Introdus / syötetty 11.2.2010
Actualizat / päivitetty 7.7.2010
Actualizat / päivitetty 13.7.2010
Actualizat / päivitetty 29.8.2010
Actualizat / päivitetty 21.9.2010
Actualizat / päivitetty 12.11.2010
Actualizat / päivitetty 11.1.2011
Actualizat / päivitetty 12.12.2010
Actualizat / päivitetty 29.1.2011
Actualizat / päivitetty 9.8.2011
Actualizat / päivitetty 11.9.2011
Actualizat / päivitetty 13.3.2013
Actualizat / päivitetty 26.6.2014
Actualizat / päivitetty 25.1.2016
Actualizat / päivitetty 12.2.2016
Actualizat / päivitetty 15.12.2016
Actualizat / päivitetty 19.2.2017
Actualizat / päivitetty 10.9.2017

Actualizat / päivitetty 14.10.2019

Actualizat / päivitetty 8.2.2020

.

.

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: