Blogulblog's Blog

Laki, lakki, laaki

Laki, lakki, laaki

.

.

I. laki5*D

1. valtiossa voimassa oleva (Suomessa eduskunnan ja presidentin säätämä) jtak asiaa koskeva oikeussäännöskokonaisuus, säädös; koko valtion lainsäädäntö, oikeusjärjestys. Suomen laki. Lain sanamuoto. Lain kirjain, henki. Rikoslaki, verolaki.  Laki osakeyhtiöistä. Laatia, säätää laki. Hyväksyä ehdotus laiksi. Laki tulee voimaan. Vahvistaa lailla. Laissa kielletty menettely. Soveltaa lakia. Noudattaa, kiertää, rikkoa lakia. Lakiin perustuva toimenpide. Yhdenvertaisuus lain edessä.

Laajemmin

a) sananlaskuissa tms. Hätä ei lue lakia[ks. hätä 3] SL. Laki on niin kuin se luetaan [= lakia voi tulkita miten vain] SP. Lukea lakia jklle nuhdella, torua jkta, antaa jklle perusteellinen ojennus. Kyllä hänellekin vielä laki  [= oikeuden tuomio, kuri] löydetään.

Kuv. Hänen sanansa on täällä laki. Lain pitkä käsi, koura vars. oikeuslaitoksen toiminnan pitkäjänteisyyttä ja vääjäämättömyyttä kuvaavissa ilmauksissa. Otti lain omiin käsiinsä toimi lainvastaisesti, laista piittaamatta.

Ark.leik. Treenasi enemmän kuin laki sallii hyvin paljon.

b) vars. ark.oikeustiede, juridiikka. Lukea, opiskella lakia.

2.usk.Jumalan tahto; se osa Raamattua, jossa tämä on esitettynä, vars. Mooseksen kirjat; ihmisen velvollisuuksia tähdentävä kristinuskon puoli. Jumalan, Mooseksen laki. Lain taulut. Saarnata lakia. Laki ja evankeliumi.

3. yleisesti hyväksytty (velvoittava) tapa, periaate, ohjenuora. Kirjoittamaton laki. Viidakon lakipiittaamattomuus säännöistä, vahvemman oikeus tms. Alalla vallitsi viidakon laki. Rikkoa vieraanvaraisuuden lakeja.

4. säännönmukainen ilmiö, periaate, lainalaisuus. Arkhimedeen laki. Kysynnän ja tarjonnan laki. Luonnonlaki.

.

yks. nom.
laki
yks. gen.
lain
yks. part.
lakia
yks. ill.
lakiin
mon. nom.
lait
mon. gen.
lakien
mon. part.
lakeja
mon. ill.
lakeihin

.

I. laki

laki 1 ● lege ■ (oik) lag (jstak om ngt)

kesäkuun 1. päivänä 1984 annettu laki ● legea din 1 iunie 1984 ■ lagen av den 1 juni 1984

lain sanamuoto ● textul legii ■ ordalydelsen i lagen; formuleringen i lagen

lain kirjain ● litera legii ■ lagens bokstav

hyväksyä ehdotus laiksi ● a adopta un proiect de lege ■ anta ett lagförslag

laatia (säätää) laki ● a legifera; a adopta o lege ■ stifta en lag

kumota laki ● a abroga o lege ■ upphäva en lag

laissa säädetty ● legal; prevăzut de lege; statutar ■ lagstadgad; lagstiftad

laki astuu (tulee) voimaan ● legea intră în vigoare ■ en lag träder i kraft

vahvistaa lailla ● a stabili prin lege, a statua ■ fastställa i lag; lagfästa

laissa kielletty ● interzis prin lege ■ förbjuden enligt lag

laissa kielletty menettely ● procedeu interzis prin lege ■ ett i lag förbjudet förfaringssätt

laki ja järjestys ● lege și ordine ■ lag och ordning

säätää lakeja ● a legifera; a adopta legi ■ stifta lagar

soveltaa lakia ● a aplica legea ■ tillämpa en lag

noudattaa lakia ● a respecta legea ■ följa en lag

rikkoa lakia ● a încălca legea ■ bryta mot lagen

kaikkien yhdenvertaisuus lain edessä ● egalitatea tututror în fața legii ■ allas likhet inför lagen

Suomen lain mukaan ● potrivit legii finlandeze ■ enligt Finlands lag; enligt finsk lag

lainsäädäntä; lainsäädäntö ● legislație ■ lagstiftning

lainvastainen ● ilegal, împotriva legii; ilicit, abuziv ■ lagstridig

lainmukaisesti ● legal, potrivit legii, în conformitate cu legea; prin lege ■ lagenligt; enligt lag

lainlaatija ● legiuitor ■ lagstiftare

hätä ei lue lakia (sananl) ● nevoia nu cunoaște lege ■ nöden har ingen lag

laki on niin kuin se luetaan (sananp) ● legea depinde de cum o citești ■ lagen är till för att vrängas och krängas

lukea lakia jklle (kuv); antaa jkn kuulla kunniansa; läksyttää jkta, pitää nuhdesaarna jklle (kuv) ● a trage cuiva o săpuneală/in perdaf ■ läsa lagen för ngn; ta ngn i upptuktelse; läxa upp ngn

kyllä hänellekin laki löydetään ● îi găsim noi de hac; îl facem să se supună regulilor ■ vi skall nog få ordning på honom också

hänen sanansa on täällä laki ● aici, cuvântul lui e lege ■ hans ord är lag här

lain pitkä käsi (koura) ● brațul lung al legii ■ lagens långa arm

 

laki 2 (oikeustiede) ● drept, științe juridice ■ juridik; rättsvetenskap

lukea lakia ● a studia dreptul ■ studera juridik

 

laki 3 (usk) ● lege ■ lag

lain taulut ● Tablele Legii ■ lagens [sten]tavlor

saarnata lakia ● a predica legea ■ predika lag

 

laki 4 (yleisesti hyväksytty tapa) ● lege; normă; principiu ■ lag; (ohjenuora) rättesnöre; (periaate) princip

kirjoittamaton laki ● lege nescrisă ■ en oskriven lag

viidakon laki ● legea junglei ■ djungelns lag

rikkoa vieraanvaraisuuden lakeja ● a încălca regulile ospitalității ■ bryta mot principerna om gästfrihet

Arkimedeen laki ● legea/principiul lui Arhimede ■ Arkimedes princip

kysynnän ja tarjonnan laki ● legea cererii și a ofertei ■ lagen om tillgång och efterfrågan

.

II. laki7*D

1. huippu, ylin kohta. Tunturin, harjun laki. Kiivetä vaaran laelle.

2. jtak tilaa ylhäältäpäin rajoittava pinta (t. sen ylin kohta). Holvin, kupolin laki. Sininen taivaanlaki. Kitalaki.  Päälaki.

yks. nom.
laki
yks. gen.
laen
yks. part.
lakea
yks. ill.
lakeen
mon. nom.
laet
mon. gen.
lakien
mon. part.
lakia
mon. ill.
lakiin

.

assosiaatiolaki, erityislaki, kallionlaki, kausaalilaki, keilakilpailu, kieltolaki, kitalaki, kommutaatiolaki, korpilaki, laki, lakialoite, lakiasia, lakiasiaintoimisto, lakiasäätävä, lakiaukile, lakiehdotus, lakiesitys, lakijäätikkö, lakikieli, lakikirja, lakikokoelma, lakikorkeus, lakimies, lakimuutos, lakimääräinen, lakimääräisesti, lakinainen, -lakinen, lakinlippa, lakinnosto, lakinreuhka, lakiosa, lakipiste, lakipykälä, lakisääteinen, lakiteksti, lakitermi, lakitiede, lakittaa, lakitupa, lakivaliokunta, luonnonlaki, maakuntalaki, maanlaki, omalakinen, omalakisesti, omalakisuus, peruslaki, perustuslaki, perustuslakivaliokunta, poikkeuslaki, puitelaki, päälaki, päälakiluu, suulaki, suulakihalkio, taivaanlaki, tunturinlaki, vaaranlaki, valtuuslaki, yleislaki, äännelaki (linkuri pentru ambele sensuri)

 

  1. laki ● creastă, coamă, vârf; pisc; culme; apogeu; punctul cel mai înalt; punct culminant ■ (huippu) topp; (korkein kohta) toppunkt, högsta punkt (ylin kohta) krön

.

.

lakki5*A

  1. us. lipallinen (miesten) päähine. Lippalakki, koppalakki, karvalakki. Lakitta päin. Ottaa lakki päästä. Saada  valkoinen lakki päästä ylioppilaaksi.

Kuv. Meni lakki kourassa [= nöyrästi] pyytämään lainaa.

  1. kantasienen itiöemän leveä latvaosa. Sienen jalka ja lakki.

 

yks. nom.
lakki
yks. gen.
lakin
yks. part.
lakkia
yks. ill.
lakkiin
mon. nom.
lakit
mon. gen.
lakkien
mon. part.
lakkeja
mon. ill.
lakkeihin

 

hiippalakki, karvalakki, karvalakkilähetystö, karvalakkimalli, karvalakkipuoli, kasakkalakki, kipparinlakki, koppalakki, krimilakki, kriminnahkalakki, lakki, lakkiaiset, -lakkinen, lakkireuhka, lakkisieni, lentäjänlakki, lippalakki, madonlakki, napalakki, neljäntuulenlakki, patalakki, piippalakki, piippolakki, pipolakki, punalakkinen, puuhkalakki, risalakki, suippolakki, teekkarilakki, tonttulakki, tupsulakki, tupsulakkinen, turkislakki, uimalakki, valkolakki, valkolakkinen, virkalakki, ylioppilaslakki

 

lakki, päähine ● acoperământ pentru cap, coifură; chipiu, șapca, căciula; caschetă cu vizor; caschetă; pălăria ciupercii ■ mössa; (lippalakki) skärmmössa; keps; (sienen) hatt

ottaa lakki päästä ● a se descoperi; a scoate pălăria, șapca, căciula ■ ta av [sig] mössan

lakitta päin ● cu capul gol ■ barhuvad

hän meni lakki kourassa pyytämään lainaa (kuv) ● s-a dus cu căciula-n mână să ceară un împrumut ■ han gick med mössan i hand för att be om ett lån

.

.

laakiark. isku, tälli, laukaus. Sai sellaisen laakin, että silmissä säkenöi. Laaki ja vainaa joka kerta osumisesta tms. Keilat kaatuivat laakista ensimmäisellä heitolla, yhdellä kertaa.

yks. nom.
laaki
yks. gen.
laakin
yks. part.
laakia
yks. ill.
laakiin
mon. nom.
laakit
mon. gen.
laakien
mon. part.
laakeja
mon. ill.
laakeihin

.

kertalaaki, laaki

.

laaki ● lovitură (de pumn), palmă (pe obraz, peste urechi); bătaie ■ (vard); smocka, snyting; (ruotsr puhek myös) tjolablängare; (korvapuusti) sinkadus, örfil

saada laaki ● a primi o lovitură ■ få sig en snyting (smocka)

keilat kaatuivat laakista (urh) ● popicele au căzut toate odată ■ käglorna föll genom en strike

sai sellaisen laakin, että silmissä säkenöi ● a primit o așa lovitură că a văzut stele verzi ■ fick sig en snyting (smocka) så det flimrade för ögonen (så att han såg stjärnor)

laaki ja vainaa ● aprox. punct ochit, punct lovit; doborât din prima ■ ner från första skottet

kertalaaki ● din prima (lovitură, încercare) ■ från det första (slag)

.

Introdus / lisätty 16.10.2017

.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: