Blogulblog's Blog

KOTUS, Kotimaisten kielten keskus

KOTUS, Kotimaisten kielten keskus

Notă importantă!

Acum câțiva ani KOTUS a trecut la sistemul securizat HTTPS, ocazie cu care și-a reorganizat paginile, astfel încât vechile adrese nu mai corespund, Din păcate, nu a făcut și trimiterile necesare la noile adrese. Utilizatorul nu are de ales, trebuie să caute noua adresă, după cuvântul cheie, la pagina de index.

.

Kotus - aineistopalvelu

Mikä Kotus on?

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa eli Kotuksessa tutkitaan ja huolletaan suomea, ruotsia, saamea, suomalaista viittomakieltä ja romanikieltä. Myös suomen sukukieliä tutkitaan. Suurin osa tutkimustuloksista julkaistaan sanakirjoina. Kielenhuolto ja nimistönhuolto tarjoavat kiinnostuneille monenlaisia palveluja. Kielitoimisto neuvoo puhelimitse ja järjestää kursseja. Yleisöä palvelevat myös kirjasto ja arkistot.

Kotus

  • tutkii suomea, ruotsia, saamen kieliä, eräitä muita suomen sukukieliä, romanikieltä sekä suomalaista viittomakieltä monesta näkökulmasta: sanastoa, nimistöä, kielen käyttöä eri tilanteissa, erilaisia tekstejä, kielen nykyisyyttä ja menneisyyttä, vaihtelua ja vakiintuneisuutta
  • laatii toimialansa kieliä kuvaavia yksi- ja kaksikielisiä sanakirjoja
  • toimii kielenhuoltoviranomaisena eli ohjaa ja kehittää suomen, suomenruotsin, saamen, romanikielen ja suomalaisen viittomakielen yleiskieltä
  • neuvoo ja opastaa kielikysymyksissä
  • tarjoaa tutkijoille erilaisia kielitieteellisiä tutkimusarkistoja, aineistoja ja laajan kielitieteellisen kirjaston.

Tutkimuskeskuksessa on henkilökuntaa lähes sata henkeä.

Kotus on opetusministeriön alainen tutkimuslaitos, jonka toiminnasta säädetään Kotimaisten kielten tutkimuskeskusta koskevassa laissa (48/1976, 591/1996) (www.finlex.fi).

Laitoksen toimintaa tukee neuvottelukunta.

Kotus aloitti toimintansa 1. maaliskuuta 1976.

Neuvontapuhelimet

Kielitoimiston neuvontapuhelin 020 781 3201 (tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9–14 sekä maanantaisin ja perjantaisin klo 9–12)

Nimistönhuollon neuvontapuhelin 020 781 3203 (maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9–11)

Puhelun hinta 0207-alkuisiin numeroihin on 8,21 snt/puhelu + 6,90 snt/min, matkapuhelimesta 8,21 snt/puhelu + 16,90 snt/min.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ei saa tuloja puheluhinnoista.

.

Kotus-bloggi

Unohda puhelimet, käy Kotus-blogilla.

.

.

KOTUS organizează, cu plată, unele cursuri de limbă, cursuri tematice, nu cursuri de limbă finlandeză pentru străini.

Un fapt îmbucurător este deschiderea BLOGului la adresa (arhivei):

Aici se abordează cele mai diferite teme care-i pot interesa și pe străinii Finlandei.

Blogul primește și comentarii care sunt la fel de interesante ca și articolele în sine.

.

Noutăți la Kotus – merită vizitat

.

Kotus - aineistopalvelu

Kotus a publicat Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen nykysuomen sanalista joka sisältää 94 110 sanatietuetta.

Lista se descarcă de la: kotus-sanalista-v1.zip sau de la  kotus-sanalista-v1.tar.gz

Totodată au publicat lista oficială a flexiunilor și lista oficială a alternațelor consonantice.

.

Un îndrumător extrem de util pentru toți vorbitorii de finlandeză, fie ei nativi sau străini. MERITĂ VIZITAT!

Kielitoimiston ohjepankki – Îndrumătorul KOTUS

Kielitoimiston ohjepankin käyttöohjeet – Instrucțiuni de utilizare

.

Sähköiset aineistot kootusti

Tälle sivulle on koottu linkit Kotuksen verkossa vapaasti käytettäviin aineistoihin. Osalla aineistoista on oma käyttöliittymänsä, ja osa aineistoista on käytettävissä yhteisten palvelujen kautta.

Vanhan kirjakielen aineistot

Nykykielen aineistot

Nimistöaineistot

Murreaineistot

Etymologiset aineistot

Suomen sukukielten aineistot

.

Käyttöehdot

Lisensoitujen aineistojen käytössä noudatetaan lisenssin ehtoja. Muiden vapaasti verkossa käytössä olevien aineiston käyttöä ohjaavat Kotuksen sähköisten aineistojen käyttöehdot.

Luvanvaraisten aineistojen käyttöehdot ovat yleensä aineistokohtaisia.

.

AIHEESEEN LIITTYVÄÄ SISÄLTÖÄ

.

Kotuksesta Kotimaisten kielten keskus vuoden 2012 alusta

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta eli Kotuksesta tuli Kotimaisten kielten keskus vuoden 2012 alusta. Nimenmuutos liittyy laki- ja organisaatiomuutokseen, jossa määriteltiin Kotuksen tehtävät uudelleen. Keskuksen tehtäviksi täsmennettiin uudessa laissa suomen ja ruotsin kielten huolto, neuvonta ja sanakirjatyö sekä kielenhuoltoon ja sanakirjatyöhön liittyvä tutkimus. Keskuksen tehtäviin ei enää kuulu perustutkimuksen luonteinen työ eikä vähemmistökielten tutkimus ja sanakirjatyö. Näissä tehtävissä toimineet tutkijat siirtyivät yliopistoihin ja Kuurojen liittoon.  Keskuksen tehtäväksi kuitenkin jäi  saamen, viittomakielen ja romanikielen huollon koordinointi siten, että näiden kielten kielilautakunnat kuuluvat Kotukseen.

Kotimaisten kielten keskukseen perustettiin muutosten yhteydessä kielipolitiikan koordinaattorin tehtävä. Hänen tehtäviään ovat mm. suomen ja ruotsin kielen asemaa edistävät toimet, yhteydenpito saamen, romanikielen ja viittomakielen lautakuntiin ja Suomen kieliolojen seuranta. Kielipolitiikan koordinaattorin tehtävää hoitaa Matti Räsänen.

.

Suomen kielen sanakirjasta julkaistaan ilmainen verkkoversio

 Kotimaisten kielten keskus julkaisee tänä syksynä verkossa Kielitoimiston sanakirjan, jota voi käyttää ilmaiseksi.

Kielitoimiston sanakirja on uusin ja luotettavin suomen kielen sanakirja. Hakusanoja siinä on noin 100000.

Aiemmin Kotimaisten kielten keskus on julkaissut ilmaiseksi käytettävinä verkkolaitoksina suomen murteiden ja suomen ruotsalaismurteiden sanakirjan sekä karjalan kielen sanakirjan.

.

https://i0.wp.com/kaino.kotus.fi/vks/pub/img/header.jpg

Vanhan kirjasuomen sanakirja

.

 

Abrevierile din Iso suomen kielioppi

http://scripta.kotus.fi/visk/etusivu.php?s=lyhenteet

Lyhenteet ja erikoismerkit

Esimerkkien lähdelyhenteet

a korpusmuotoinen asiatekstiaineisto
hkv ns. HKV-korpus, ks. Lähteet
k korpusmuotoinen kaunokirjallisuusaineisto
l korpusmuotoinen lehtiaineisto
la Lauseopin arkiston korpus
ou Oulun korpus
p HY:n suomen kielen laitoksen keskusteluarkisto ja Helsingin puhekielen haastatteluaineisto
skt Kotuksessa oleva Parole-korpus (ent. Suomen kielen tekstipankki)
sl Kielitoimiston sanalippukorpus
tv korpusmuotoinen televisiopuheaineisto
yo HY:n suomen kielen laitoksen ylioppilasainekorpus
A muu asiateksti
E poiminta Internetistä eli WWW-sivulta, sähköpostista ym.
K muu kaunokirjallisuus
L muu lehtiteksti
P muu puhekieli
R radiopuhe
TV muu televisiopuhe
NS Nykysuomen sanakirja, ks. Lähteet
PS Suomen kielen perussanakirja, ks. Lähteet
SMS Suomen murteiden sanakirja, ks. Lähteet
MA Muoto-opin arkisto

Lähinnä asetelmissa käytetyt kieliopilliset lyhenteet

A adjektiivi
ABE abessiivi
ABL ablatiivi
ADE adessiivi
ADVLI adverbiaali
AdvP adverbilauseke
AKK akkusatiivi
ALL allatiivi
AP adjektiivilauseke
ELA elatiivi
ESS essiivi
GEN genetiivi
ILL illatiivi
INE inessiivi
InfP infinitiivilauseke
INS instruktiivi
KOM komitatiivi
M, mon. monikko
N nomini, substantiivi
NOM nominatiivi
NP substantiivilauseke
O, OBJ objekti
PASS passiivi
PAR partitiivi
PartisP partisiippilauseke
POS possessiivisuffiksi
PP adpositiolauseke eli post- ja prepositiolauseke
PREDVI predikatiivi
PRT partikkeli
S, SUBJ subjekti
TRA translatiivi
V verbi
Y, yks. yksikkö

Litterointimerkit

kauheaa painollinen tavu
(.) tauko
(1.2) tauon kesto, sekuntia
nii: äänteen venytys
↑joo sana lausuttu ympäristöä korkeammalta
↓nii sana lausuttu ympäristöä matalammalta
↑tänään↑ koko ilmaus lausuttu ympäristöä korkeammalta
joo. lausuman lopussa laskeva sävelkulku
joo, lausuman lopussa tasainen sävelkulku
joo? lausuman lopussa nouseva sävelkulku
on  [ollut
  [alka-
päällekkäispuhunta
[kommentti] esimerkin kommentti, toiminnan kuvaus tai lukuohje
.niin, hjoo sisäänhengittäen lausuttu sana
£kyllä£ hymyillen esitetty puhe
– – sanoja poistettu välistä
>kaikki< nopeutettu jakso
<kaikki> hidastettu jakso
se on< rakenne keskeytyy
# narina
mm+m kaksihuippuisesti äännetty partikkeli
= kaksi puhunnosta liittyy toisiinsa saumatta
@ahaa@ äänen laadun muuntelu
kaik- sana katkeaa

Foneettiset merkit

ç soinniton palataalinen frikatiivi
x soinniton velaarinen frikatiivi
ɱ labiodentaalinen nasaali
ŋ äng-äänne eli velaarinen nasaali
ʊ suppeaa väljempi u-äänne
w labiovelaarinen puolivokaali
ɾ yksitäryinen r-äänne, nk. napausäänne
ʃ ”suhu-s”, š
ʒ ”suhu-z”, ž
, liudentunut äänne
, puolipitkä äänne
e, j, v vajaalyhyt äänne
k̆k vajaalyhyt geminaatta
ʙ, ɢ mediaklusiili, puolisoinnillinen klusiili
ã nasaalivokaali
ɛ, ɔ puoliväljä vokaali
x jäännöslopuke (rajageminaatiossa)
ʔ glottaaliklusiili
glottaalinen puristuma
Ì legatoääntämys
[heŋki] foneettinen kielenaines
/henki/ foneeminen kielenaines
ˈ pääpaino
ˌ sivupaino
C konsonantti
V vokaali
A väljä vokaali, a tai ä
U suppea pyöreä vokaali, u tai y
O puoliväljä pyöreä vokaali, o tai ö

Muut merkit

? epätodennäköinen ilmaus
* epäkieliopillinen ilmaus
eri asia, eri merkitys
lähes sama merkitys
poisjättö, ellipsi
0 nollapersoona
kappalejako
– – sanoja poistettu välistä
←, → sananmuodostuksen tai muuttumisen suunta
<, > johtamisen tai muuttumisen suunta
. tavunraja
morfeemiraja
+ yhdysosien raja
= kaksihahmotteinen raja vartalon lopun ja tunnuksen välillä

.

 

consbar

.

Sähköinen Kielitoimiston sanakirja – esittely

Kielitoimiston sanakirja

Karjalan kielen sanakirja

Suomen murteiden sanakirja

Vanhan kirjasuomen sanakirja

Ison suomen kieliopin verkkoversio

Ison suomen kieliopin termejä

.

Introdus  / lisätty 17.3.2010

Actualizat / päivitetty 20.11.2011

Actualizat / päivitetty 1.6.2012

Actualizat / päivitetty 23.9.2014

Actualizat / päivitetty 8.10.2014

Actualizat / päivitetty 25.1.2016

Actualizat / päivitetty 17.8.2017

Actualizat / päivitetty 17.12.2018

Actualizat / päivitetty 18.4.2019

Actualizat / päivitetty 13.10.2019

.

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: