Blogulblog's Blog

luk-, lue-, luenta, luento & Co.

luk-, lue-, luenta, luento & Co.

.

.

Totul pleacă de la verbul lukea – a citi. Este greu să spun dacă la finlandezi număratul și cititul s-au născut împreună sau separat, și care a apărut mai întâi; probabil număratul și socotitul. Etimologii spun că număratul a fost mai întâi – lukumäärien laskenta dar și interpretarea semnelor – symbolien tulkinta. Astfel rădăcina luk- / lue- este extrem de prolifică. Din sacul mare, am spicuit doar noțiunile cele mai des folosite.

.

luenta9*J  lukeminen. Runon luenta.

Erik. tekstin- ja kirjallisuudentutkimuksessa: (lukijan kokemuksiin, taustaan yms. pohjautuva) lukutapa; tulkinta.

.

luenta ● citire; lectură ■ läsning

ensimmäisellä luennalla ● la prima lectură ■ vid första genomläsningen

radioteatterin luenta ● lectură radiofonică ■ tolkning av en bit till radioteater

vesimittarin luenta ● cititul apometrului ■ avläsning av vattenmätare

mittarin luenta ● cititul contorului ■ avläsning (jnk av ngt) av mätare

ilmapuntarin lukema ● cititul barometrului ■ barometerstånd

.

.

lukema10

 1. lukemiskerta. Ensi lukemalta. Vasta toisella lukemalla runon sisältö avautui.
 2. mittakojeesta luettava arvo. Lämpömittarin, kompassin lukema.
 3. Laajemmin luku, määrä, arvo tms. Myynti nousi huippulukemiinerittäin suureksi tms. Joukkue hävisi vieraissa selvin lukemin selvällä maalierolla tms.

lukema 1 (lukemiskerta) ● citire, lectură ■ läsning, genomläsning

ymmärtää jk ensi lukemalta ● a înțelege imediat, la prima lectură/citire ■ förstå ngt vid första [genom]läsningen

lukema 2 (mittarikojeen arvo) ● valoare; rezultaul citirii unui aparat de măsură; cifră; citire, remarcare ■ värde; (tekn): (näyttämä) utslag; (luku) siffra; (mittarin lukeminen) avläsning

mittauslukema, mittaustulos ● citirea măsurătorilor, rezultatul măsurătorilor ■ mätresultat; (lukema) utslag

ilmapuntarin lukema ● citirea barometrului ■ barometerstånd

mittarin lukema oli nolla ● citirea contorului era zero; contorul arăta zero ■ mätaren visade (stod på) noll

 

hellelukema, huippulukema, kompassilukema, lukema, lukematon, mittarilukema, peruslukema, pohjalukema

.

Observație. Număr și cifră pot fi amestecate atât în română cât și în finlandeză, doar că ele se amestecă diferit; în matematică cifră se spune doar numero (kaksi numeroinen luku – un număr de două cifre), altfel cifra de afaceri este luku; număr se spune, în funcție de situație, luku sau numero. Luku, dacă se consideră o cantitate, o variabilă (asukasluku – număr de locuitori) iar numero dacă este ceva fix, invariabil (puhelinnumero – număr de telefon; katunumero – numărul casei pe stradă). Scorul în sport și nota elevului sunt numero. Și pentru că am pomenit de numărul de telefon trebuie să spun că finezii au prostul obicei să-l despartă în numere 0400 617 6000 – zero, patru sute, șase sute șaptesprezece, șase mii. În fapt, un număr de telefon este un cod numeric (koodi) și așa cum spui 3N74Q trei en șapte patru chiu, ar trebui să spui nolla neljä nolla nolla kuusi yksi seitsemmän kuusi nolla nolla nolla. Străinul, mai ales, ar trebui să asculte atent când nativul spune kaksi nollaa (00) sau kaksi nolla (20).

luku1*M

 1. vars. mat.käsitteitä jotka ilmaisevat mm. elementtien lukumäärää jssak kokonaisuudessa (perusluvut) t. tietyn elementin asemaa peräkkäisten elementtien joukossa (järjestysluvut); vrt. numeroLuvut yhdestä sataan. Parillinen, pariton luku. Positiivinen, negatiivinen luku. Nelinumeroinen luku. Luonnolliset luvut. Kokonaisluku, desimaaliluku, murtoluku. Satunnaisluku. Suhdeluku. Vuosiluku.
 2. lukumäärä. Asukasluku. Seuran jäsenluku. Luvultaan epämääräinen joukko. Työttömyysluvut ovat nousseet työttömien määrä on kasvanut.
 3. vuosisadasta t. -kymmenestä. 1500- ja 1600-luvulla t.-luvuilla. 2010-luku. Syntyivät samalla kymmenluvulla.
 4. kiel.lukumäärään liittyvä nominien ja verbien taivutusluokka, numerus. Substantiivin luku ja sija. Yleisimmät luvut ovat yksikkö ja monikko.
 5. urh.nyrkkeilyssä. Ottaa lukua tulla ottelukyvyttömäksi niin että seuraa luvunlasku. Ottaa täysi luku tulla tyrmätyksi.
 6. lukeminen. Uutisten luku. Lehden luku. Sisäluku, ulkoluku. Korjausluku. Kartanluku.
 7. opiskelu, opinnot. Läksyjen luku. Vuoroluku. Luvut eivät luistaneet. Keskeyttää lukunsa.
 8. loitsu, loru tms. Leikkiluku. Madonluku.
 9. kirjan, lakitekstin tms. laajahko, oman kokonaisuutensa muodostava jakso. Teoksen kolmas luku. Alku-, loppuluku. Sukunimilain 2. luvun 8. §.

Kuv. Uusi luku [= jakso, kausi] maailmanpolitiikassa. Tämä seikka ansaitsisi oman lukunsa erikseen huomiota.

 1. Pitää luku t.lukua jstak pitää silmällä jtak, jnk määrää; ottaa huomioon, välittää. Piti tarkan luvun t. tarkkaa lukua saatavistaan, töistään. Hänen puheistaan ei kannata pitää lukua. Koko perhe isää lukuun ottamatta t. lukuun ottamatta isää koko perhe paitsi isä. Myydä, tehdä jtak toisen lukuun puolesta, tiliin.

.

luku, määrä, arvo ● număr, cantitate, valoare ■ nummer, kvantitet, värde

luku 1a (vars mat) ● număr ■ tal

.

luku 1b (lukema) ● cifră; valoare ■ siffra; siffertal

tuotanto osoittaa kasvavia lukuja ● producția arată valori în creștere ■ produktionen uppvisar stigande siffror

luvut yhdestä kymmeneen ● numerele de la unu la zece ■ talen [från] ett till tio

luvut yhdestä sataan ● numerele de la unu la o sută ■ talen mellan ett och hundra

parillinen luku ● nunăr par ■ ett jämnt tal

pariton luku ● număr impar ■ ett udda antal

luonnolliset luvut ● numere naturale ■ naturliga tal

.

luku 2 (lukumäärä) ● număr; cantitate ■ antal

luvultaan vaihteleva ● cantități variabile ■ varierande till (i fråga om) antal

luvultaan epämääräinen ● cantități nedefinite ■ av obestämt antal

luku 3a (yhd vuosiluvuista, vuosisadasta t. vuosikymmenestä)

1500- ja 1600-luvulla ● pe la 1500, 1600 ■ på (under) 1500- och 1600-talet

1900-luvulla ● în secolul XX ■ på 1900-talet; på nittonhundratalet

2000-luvulla ● prin anii 2000; la începutul secolului XXI ■ på 2000-talet; på tjugohundratalet

90-luvulla ● în anii ’90 ■ på 90-talet; på nittiotalet

1990-luvulla ● prin 1990 ■ på 1990-talet; på nittonhundranittiotalet

1990-luku ● ultimul deceniu al secolului XX; anii ’90 ■ 1990-talet

.

luku 3b (ajanlaskusta)

uusi luku ● pe stil nou ■ nya stilen

lokakuun 25. päivä vanhaa lukua ● 25 octombrie pe stil vechi ■ den 25 oktober [efter] gamla stilen

.

luku 4 (kiel) ● număr gramatical ■ numerus

substantiivin luku ja sija ● numărul și cazul substantivului ■ ett substantivs numerus och kasus

.

luku 5 (urh) ● numărătoare; numărat ■ räkning

ottaa täysi luku ● (la box) a fi numărat până la zece ■ bli uträknad

ottelu päättyi lukuihin 2–3 ● meciul s-a încheiat cu scorul de 2–3 ■ matchen slutade 2–3; slutsiffrorna blev 2–3

ottaa lukua (nyrkkeilyssä) ● a fi expediat la podea (despre boxer) ■ (om boxare) gå ner för räkning

.

luku 6 (lukeminen) ● citit; citire; citit cu voce tare ■ läsning; (ääneen lukeminen) uppläsning

uutisten luku ● citirea știrilor ■ nyhetsuppläsning; uppläsning av nyheter

lehden luku ● cititul ziarului ■ tidningsläsning

.

luku 7 (opiskelu, opinnot) ● citit; învățat; studiat ■ läsning; studerande; studier (pl.)

läksyjen luku ● făcutul lecțiilor ■ läxläsning

tentin luku ● citit pentru teză ■ tentamensläsning; läsning till tentamen

luvut eivät luistaneet ● studiile au mers lent ■ studierna gick trögt

keskeyttää lukunsa ● a întrerupe studiile ■ avbryta sina studier; (puhek) hoppa av studierna

.

luku 8 (loitsu, loru) ● enumerare lungă; înșiruire de cuvinte; descântec; blestem ■ ramsa

.

luku 9 (kirjan tms. jakso) ● capitol; paragraf ■ kapitel (myös oik); avsnitt

teoksen kolmas luku ● capitolul trei al lucrării ■ verkets tredje kapitel; tredje kapitlet i ett verk

kirjan kolmas luku ● capitolul trei al cărții ■ tredje kapitlet i boken; bokens tredje kapitel

uusi luku maailmanpolitiikassa alkoi (kuv) ● a început un nou capitol în politica lumii ■ en ny era i världspolitiken inleddes; ett nytt kapitel i världspolitiken började; bladet vändes i världspolitiken

tämä seikka ansaitsee oman lukunsa ● acest fapt merită un capitol separat ■ detta faktum förtjänar ett eget kapitel

olla oma lukunsa; olla luku erikseen ● un capitol aparte/separat ■ vara (utgöra) ett kapitel för sig

.

luku 10 (ilmauksissa, rakenteissa)

pitää luku jstak ● a ține socoteală de ceva ■ hålla räkning på ngt; hålla reda på ngt; (pitää silmällä) hålla ett öga på ngt

hän piti tarkan luvun töistään ● a avut grijă de îndatoririle sale ■ han höll noga reda på sina arbetsuppgifter

hänen puheistaan ei kannata pitää lukua ● nu merită să pui mare preț pe spusele sale ■ man skall inte bry sig så mycket om vad han säger

koko perhe isää lukuun ottamatta ● toată familia, în afară de tata ■ hela familjen med undantag av pappa; hela familjen, pappa undantagen

myydä jtak toisen lukuun ● a vinde ceva în numele altuia ■ sälja ngt för någon annans räkning; sälja ngt för någon annan

ottaa jk lukuun ● a conta pe ceva; a lua în considerare; a include în calcule ■ räkna med ngt; ta ngt i beaktande; ta med ngt i beräkningarna

tätä lukuun ottamatta ● în afară de asta ■ med undantag av det här; det här undantaget; bortsett från det här; oavsett det här

tehdä jtak toisen lukuun ● a face ceva în numele altuia ■ göra ngt för ngn annans räkning; göra ngt för ngn annan

.

ajatustenluku, alkuluku, arvioluku, asukasluku, binaariluku, desimaaliluku, ensikymmenluku, epälukuinen, epämurtoluku, eräluku, hapetusluku, harvalukuinen, helppolukuinen, helppolukuisuus, hidaslukuinen, huippuluku, huuliltaluku, imaginaariluku, indeksiluku, irrationaaliluku, jakelukustannukset, jaksoluku, johdantoluku, jyväluku, järjestysluku, järjestyslukusana, kahdeksankymmenluku, kahdeksankymmentäluku, kaksikymmenluku, kaksikymmentäluku, kaksituhatluku, kaksituhattaluku, kantaluku, kappaleluku, kardinaaliluku, kardinaalilukusana, kartanluku, kertaluku, keskiluku, kevätlukukausi, kierrosluku, kierroslukumittari, kilpailukuponki, kokonaisluku, kolmekymmentäluku, kolmikymmenluku, kompleksiluku, konelukuinen, korjausluku, korrehtuurinluku, kromosomiluku, kuolemanvaaraluku, kuusikymmenluku, kuusikymmentäluku, kuvanlukutaito, kymmenluku, kymmenlukuinen, käänteisluku, laatuluku, lapsiluku, lehmäluku, luku, lukuaine, lukuarvo, lukudraama, lukuhalu, lukuharrastus, lukuhetki, lukuhäiriö, lukuinen, lukuisa, lukuisasti, lukujärjestelmä, lukujärjestys, lukukappale, lukukausi, lukukausiarvostelu, lukukausimaksu, lukukausitodistus, lukukinkerit, lukukirja, lukukone, lukukynä, lukulaite, lukulamppu, lukulasit, lukumies, lukumuisti, lukumäärä, lukumääräinen, lukumääräisesti, lukunopeus, lukunuttu, lukunäytelmä, lukuoikeus, lukupiiri, lukupuhunta, lukupää, lukuromaani, lukusali, lukusana, lukuset, lukusuora, lukusuunnitelma, lukutaidoton, lukutaidottomuus, lukutaito, lukutaitoinen, lukutapa, lukuteatteri, lukuteline, lukutottumus, lukutoukka, lukuun ottamatta, lukuvalaisin, lukuvalo, lukuvirhe, lukuvuosi, lukuvuositodistus, lukuyksikkö, lähiluku, läksyjenluku, läksynluku, madonluku, massaluku, medialukutaito, metriluku, miesluku, mieslukuinen, mieslukuisesti, mittaluku, monikymmenlukuinen, monilukuinen, monilukuisesti, monilukuisuus, monilukutaito, monisatalukuinen, monituhatlukuinen, murskaluku, murtoluku, myyntiluku, nelikymmenluku, nidosluku, nopealukuinen, nuotinluku, nuotinlukutaito, oikaisuluku, oikoluku, oktaaniluku, onnenluku, ordinaaliluku, ordinaalilukusana, paikkaluku, par-luku, perusluku, pikaluku, pisteluku, prosenttiluku, pääluku, raskaslukuinen, rationaaliluku, reaaliluku, runkoluku, runsaslukuinen, runsaslukuisesti, sakoluku, sataluku, satalukuinen, satunnaisluku, seitsemänkymmentäluku, seitsenkymmenluku, sekaluku, selailukuva, seurustelukumppani, sijaluku, silmäluku, sisäluku, sisälukutaito, sivuluku, solukumi, suhdeluku, syyslukukausi, tarkistusluku, tasaluku, tasoitusluku, tehokkuusluku, teholuku, tekstinlukulaite, tuhatluku, tuhatlukuinen, tunnusluku, täysilukuinen, täysilukuisesti, täysilukuisuus, ulkoluku, uuslukutaidottomuus, vaikealukuinen, vajaalukuinen, valmistelukunta, vastaluku, vertailuluku, vertausluku, vierailukutsu, viisikymmenluku, vuoroluku, vuosiluku, vähälukuinen, vähälukuisesti, vähälukuisuus, väkiluku, yhdeksänkymmenluku, yhdeksänkymmentäluku, yksikköluku

.

.

Legat de luku cred că se cere și corolarul numero, deși are altă rădăcină.

numero(lyhenne: nro t. n:o)

1. luvun kirjoitusmerkki. Arabialaiset, roomalaiset numerot. Viiden numero [= 5]. Numerot 0–9. Kirjoittaa summa  sekä kirjaimin että numeroin.

Kuv. Tilastossa ihminen on pelkkä numero yksilöllisiä piirteitä vailla oleva kokonaisuuden osanen.

Erik.

a) luvulla ilmaistu arvosana. Todistuksen numerot. Koenumero. Biologian numero myös →←. Saada hyvä  numero matematiikasta.

b) luvuista, määristä. Esittää numeroita tuotannon kasvusta. Suomi voitti maaottelun numeroin  [= pistemäärin] 106–96.

2. jnk paikkaa t. asemaa jssak järjestyksessä, sarjassa, luokituksessa tms. osoittavista luvuista.

a) järjestystä ilmaisemassa. Huoneiston numero. Virren numero. Puhelinnumero. Sivunumero. Hän asuu huoneessa numero 10. Äänesti ehdokasta numero 96.

Kuv. Hän on suosikki numero yksi suurin suosikki.

Erik. Numero [= puhelinnumero] on varattu, ei vastaa, numerossa ei vastata. Soita numeroon 123 456 ja kysy minua. Asun Rantakadulla numerossa 26 talossa jonka numero on 26.

b) jnk luokitusjärjestelmän mukaan kokoa tms. ilmaisemassa. Kengän numero myös →←. Takki on numeroa liian suuri. Numeron 4 virkkuukoukku.

3. sanoma- t. aikakauslehden kerrallaan ilmestyvä kappale. Sunnuntai-, näytenumero. Irtonumero. Artikkeli on  [lehden] tiistain numerossa.

4. jnk tilaisuuden ohjelman osana oleva esitys tms. Musiikki-, ohjelmanumero. Bravuurinumero. Ohjelman  ensimmäisenä numerona oli juhlapuhe. Trapetsitaiteilijat harjoittelivat uutta numeroaan.

Kuv. Tehdä (suuri) numero jstak nostaa häly jstak, paisutella jtak. Hän ei tee numeroa itsestään ei esiinny tärkeänä, on vaatimaton.

.

numero 1 a (luvun kirjoitusmerkki, määrä numeroina) ● cifră ■ siffra

viiden numero ● cifra cinci ■ siffran fem

numerot 0–9 ● cifrele de la zero la zece ■ siffrorna 0 till 9

juoksijan selässä oli numero 7 ● pe spatele alergătorului era numărul 7 ■ löparen hade nummer sju på ryggen

summa merkitään sekä kirjaimin että numeroin ● suma se scrie în cifre și în litere ■ summan anges både med bokstäver och siffror

esittää numeroita tuotannon kasvusta ● a arăta cifrele privind creșterea producției ■ presentera (ge) siffror för produktionstillväxten; visa produktionstillväxten i siffror

Suomi voitti maaottelun numeroin 106–96 ● Finlanda a învins cu scorul de 106 la 96 ■ Finland vann landskampen med siffrorna 106–96

tilastossa ihminen on pelkkä numero (kuv) ● în statistici, omul este doar o cifră ■ i statistiken är människan bara en siffra

.

numero 1 b (arvosana) ● notă, calificativ ■ vitsord; betyg

todistuksen numerot ● note în carnetul de note (aprox., aici certificat) ■ vitsorden på betyget

saada hyvä numero matematiikassa ● a primi o notă bună la matematică ■ få ett gott vitsord i matematik

.

numero 2 a (paikkaa järjestyksessä tms. osoittavista luvuista) ● număr ■ nummer

huoneiston numero ● numărul apartamentului ■ numret på bostaden; bostadsnummer; lägenhetsnummer

hän asuu huoneessa numero 10 ● locuiește în camera numărul 10 ■ han bor i rum nummer 10

asun Rantakadulla numerossa 26 ● locuiesc pe Rantakatu la numărul 26 ■ jag bor på Strandgatan nummer 26

virren numero ● numărul psalmului ■ psalmnummer

hän äänesti ehdokasta numero 96 ● l-a votat pe candidatul numărul 96 ■ han röstade på kandidat [nummer] 96

hän on voittajasuosikki numero yksi (kuv) ● în preferințele favoriților ocupă locul întâi ■ han är vinnarkandidat nummer ett; han är den främsta vinnarkandidaten

.

numero 2 b (puhelin)

puhelinnumero ● număr de telefon ■ telefonnummer

numero on varattu ● numărul e ocupat ■ numret är upptaget

valita numero 4 ● a forma numărul patru; a tasta nunărul/cifra 4 ■ slå 4 (ta 4) ett nummer

numero[ssa] ei vastata ● numărul nu răspunde ■ numret svarar inte; det svarar inte på numret

soita numeroon 123 456 ● sună la numărul 12 34 56 ■ ring nummer 12 34 56

.

numero 2 c (luokitusjärjestelmässä) ● număr, mărime ■ nummer; (koko myös) storlek

kengän numero ● număr la pantofi; mărimea pantofilor ■ skonummer; numret (storleken) på skon

kenkieni numero on 41 ● eu port 41 ■ jag har 41 i skonummer

takki on numeroa liian suuri ● haina/pardesiul este cu un număr prea mare ■ kappan var ett nummer för stor

4:n numeron virkkuukoukku ● andrele numărul 4 ■ virknål nummer 4

.

numero 3 (lehden tms.) ● număr ■ nummer

artikkeli oli tiistain numerossa ● articolul a fost în numărul de marți ■ artikeln fanns i tisdagsnumret (tisdagens nummer)

.

numero 4 (ohjelman osa) ● număr; punct ■ nummer; programpunkt

ohjelman ensimmäisenä numerona on juhlapuhe ● primul punct din program este cuvântarea festivă ■ först på programmet står ett festtal; den första programpunkten är ett festtal

trapetsitaiteilijat harjoittelivat uutta numeroaan ● trapeziștii exersează noul lor număr ■ trapetskonstnärerna övade på sitt nya nummer

tehdä numero jstak (kuv) ● a face caz de ceva ■ göra ett stort nummer av ngt

hän ei tee numeroa itsestään ● nu face caz de sine [însuși, însăși] ■ han gör inget nummer av sig själv; han gör inte mycket väsen av sig

.

alanumero, binaarinumero, bravuurinumero, diaarinumero, eränumero, hälytysnumero, hätänumero, hätäpalvelunumero, irtonumero, jonotusnumero, joulunumero, juhlanumero, juoksunumero, järjestysnumero, kaksoisnumero, kengännumero, kilpailunumero, koenumero, koenumerokilpi, kokonumero, kokonumerointi, koodinumero, kotinumero, kuusinumeroinen, käytösnumero, loppunumero, lottonumero, lyhytnumero, maannumero, muistinumero, murskanumero, neuvontanumero, numero, numeroarvo, numeroasteikko, numeroida, numeroimaton, numeroinen, numerointi, numerojohtaminen, numerojärjestys, numerollinen, numerollisesti, numerologia, numerolukko, numeromerkintä, numeromerkki, numeromuisti, numeronäyttö, numeronäyttöinen, numeroristikko, numerosarja, numerotarkastaja, numerotarkastus, numerotaulu, numerotiedotus, numerotieto, numerotilintarkastaja, numerotunnus, numerovirhe, numeroyhdistelmä, näytenumero, ohivalintanumero, ohjelmanumero, onnennumero, palvelunumero, postinumero, puhelinnumero, päätösnumero, rekisterinumero, sarjanumero, sivunumero, sivunumerointi, sunnuntainumero, suuntanumero, suurinumeroinen, tarkistusnumero, teemanumero, telekopionumero, tilastonumero, tilausnumero, tilinumero, täytenumero, valmistenumero, veronumero, vetonumero, viitenumero, viiva-numerokoodi, voittonumero, vuoronumero, yksilönumero, yritysnumero

.

.

näyttämä10

 1. näyttäminen. Oppia yhdellä näyttämällä.
 2. jnk mittarin tms. ilmaisema luku t. määrä, lukemaKorkeusmittarin näyttämä.

näyttämä 1

hän oppi yhdellä näyttämällä ● a învățat imediat, la prima citire ■ han lärde sig det på en gång

näyttämä 2 (mittarin, vaa’an lukema, näyttämä) ● valoarea arătată de un contor, de un aparat de măsură ■ utslag

korkeusmittarin näyttämä ● valoarea arătată de altimetru ■ höjdmätarutslag

.

.

Dacă lukema este rezultatul acțiunii de citire, citirea, în sine, acțiunea în curs de desfășurare este lukeminen.

 

lukeminen38

 1. Kirjan lukeminen.
 2. luettava. Sopivaa lukemista lapsille. Ostaa lehti matkalukemiseksi, -lukemisiksi.

huuliltalukeminen, lukeminen, lähilukeminen, matkalukeminen

.

lukeminen 1, luku ● citit ■ läsning (jnk av ngt)

ääneen lukeminen ● citit cu voce tare ■ uppläsning, högläsning (jnk av ngt)

mittarin lukeminen ● citiul contorului ■ avläsning (jnk av ngt)

.

lukeminen 2 ● citire, lectură ■ (luettava) läsning, lektyr

sopivaa lukemista lapsille ● recomandat copiilor de citit ■ lämplig läsning för barn

.

lukeminen 3 ● citit; învățat; studiat ■ (opiskelu, opinnot) läsning; studerande; studier (pl.)

lukeminen on viime aikoina jäänyt vähemmälle ● în ultima vreme cititul a cam fost neglijat ■ jag har inte läst så mycket på sista tiden

paljo lukeminen rasittaa silmiä ● cititul prea mult obosește ochii ■ mycken läsning anstränger ögonen

lukeminen on parasta, mitä tiedän ● cititul este cel mai bun lucru pe care-l știu ■ att läsa är det bästa jag vet

pingotus (kova lukeminen) ● buchisit; tocit (la școală) ■ pluggande, plugg; råpluggande

lukeminen vapauttaa stressistä ● cititul înlătură stresul ■ det är avstressande att läsa; att läsa är avstressande

lukeminen viisastaa ● cititul te face ma înțelept ■ man blir klokare av att läsa

ääneen lukeminen ● citit cu glas tare ■ högläsning (jklle för ngn)

lukeminen käy voimille ● cititul obosește ■ det kostar på att läsa

nopea (pintapuolinen) lukeminen ● lectură superficială ■ kursiv läsning

läksy[t], lukeminen, pänttääminen ● făcutul lecțiilolr ■ plugg

lukeminen ja kirjoittaminen ● scris și citit; citit și scris ■ läsning och skrivning

keskeyttää lukeminen ● a întrerupe lectura ■ göra [ett] uppehåll i läsningen

lukeminen, luenta; lausuminen, lausunta ● citire cu voce tare; recitare, declamare ■ uppläsning

.

Dacă luenta are o frecvență de întrebuințare mai redusă, luneto este mai prolific și mai des întrebuințat.

luento1*J korkeakoulu- tm. aikuisopetuksessa pidettäviä, tav. laajempaan sarjaan kuuluvia esitelmiä; luennonpitotilaisuus. Kasvatustieteen luento. Kielenhuoltoluento. Yliopistoluennot. Pitää luento. Käydä, istua luenno(i)lla.

.

juhlaluento, luento, luentokalvo, luentokurssi, luentolehtiö, luentomoniste, luentomuistiinpanot, luento-ohjelma, luento-opetus, luentopäivä, luentosali, luentosarja, luentotunti, raamattuluento

.

luento ● prelegere; curs universitar ■ föreläsning (jstak om ngt) (jnk i ngt)

kasvatustieteen luento ● prelegere de pedagogie ■ en föreläsning i pedagogik

pitää luento ● a ține o prelegere ■ hålla en föreläsning

käydä luennoilla ● a merge la cursuri; a lua parte la o prelegere/conferință ■ gå på föreläsningar

istua luennoilla ● a sta la o prelegere/conferință ■ sitta på föreläsningar

Deși luento are, inițial, o semnificație precisă de prelegere sau de curs universitar destinat unei anume categorii, studenților, prin extensie, se acceptă și sensul de conferință pe o anume temă, destinată publicului larg. Altfel conferință poate fi tot luento sau esitelmä (prezentare) cu echivalentul suedez konferens, föredrag.

.

luennoida68  pitää luento(ja). Luennoida yliopistossa kemiaa. Luennoida ydinenergiasta. Leik. Isä luennoi [= motkotti] kotiintuloajoista.

luennoida ● a ține o prelegere/conferință; a ține un cus; a ține o predică, o muștruluială ■ föreläsa (jstak om ngt) (jtak i ngt); (pitää luento) hålla en föreläsning (jstak om ngt); (leik) predika, hålla en predikan (jstak om ngt)

luennoida yliopistossa kemiaa ● a preda chimia la universitate ■ föreläsa i kemi vid universitetet

luennoida ydinenergiasta ● a conferenția despre energia nucleară ■ föreläsa (hålla en föreläsning) om kärenergin

luennoitsija, luennoija ● lector; conferențiar; prin ext.: cel care ține o prelegere; cel care citește ceva cuiva ■ föreläsare

vieraileva luennoitsija ● conferențiar oaspete (la anglosaxoni: asociat) ■ gästföreläsare

luentokalvo ● transparent, folie transparentă pentru proiectorul overhead ■ stordia, transparang

luentokurssi ● curs; curs ținut de lector, conferențiar, profesor ■ föreläsningskurs, kurs med föreläsningar

luento- ja harjoituskurssi ● curs cu prelegere și cu aplicații practice, exerciții ■ en kurs med föreläsningar och övningar

luentolehtiö ● bloc de curs ■ kollegieblock

luentomoniste ● exemplar xerografiat cu textul prelegerii ■ föreläsningsstencil; kompendium

luentomuistiinpanot ● notițe de curs ■ föreläsningsanteckningar

luento-ohjelma ● programul prelegerii ■ föreläsningsprogram

luento-opetus ● predare sub formă de curs ■ undervisning i föreläsningsform

luentopäivä ● zi de curs ■ föreläsningsdag; dag med föreläsningar; kursdag

luentosali ● sală de conferințe ■ föreläsningssal, föreläsningslokal, hörsal; (auditorio) auditorium

luentosarja ● serie de prelegeri/conferințe ■ föreläsningsserie

luentotunti ● oră de curs ■ föreläsningstimme

.

.

lukea58*D  (luettava, lukeminen, lukien ks. myös erikseen)

1. tulkita (näköaistin avulla) kirjoitusta. Lukea kirjaa. Lukea lehdestä otsikot. Hän pystyy lukemaan venäjänkielistä tekstiä. Vaikeasti luettava käsiala. Oppia lukemaan. Lapsi, joka osaa jo lukea suoraan tavaamatta. Lukea ääneen lausua ääneen lukemansa sanat. Lukea väärin. Lukea [ja samalla korjata] korjausvedoksia.

 Erik.

a) laajemmin em. toiminnasta harrasteena tms. Luetko dekkareita? Lukee innokkaasti Päätaloa. Paljon luettu teos, kirjailija.

b) esittää ääneen jtak tekstiä. Lukea satuja lapsille. Sihteeri luki kokouksen pöytäkirjan.

c) yl. esittää ääneen, lausua. Lukea ruokarukous. Lukea lakia jklle ks. laki 1.

d) saada jstak tekstistä tietoonsa, selville jtak. Luin tapauksesta lehdestä. Lue, mitä arvostelussa sanotaan. Lukea [oppiakseen] läksyjä, tenttiin.

e) Lukea rivien välistä ks. rivi 3. kuv. – a citi printe rânduri

2. opiskella. Lukea kieliä. Lukea lääkäriksi. Lukenut [= oppinut] mies.

3. olla jssak kirjoitettuna. Ovessa lukee „Pääsy kielletty!”. Lehdessä luki, että – -.

4. laajemmin

a) muiden merkkien tulkitsemisesta. Lukea nuotteja, karttaa, mittaria. Kuuro lukee huulilta. Lukea [= tulkita intuitiivisesti] jkn ajatukset. Luki ihmisten katseesta halveksuntaa.

Urh. Lukea peliä pelaajasta: tulkita ja ennakoida pelitapahtumia. Keskushyökkääjä luki hyvinpeliä.

Tietotekn. tietokoneesta: siirtää tietoja sisäiseen muistiin.

b) tulkita, selittää. Laki on niin kuin se luetaan. Lukee kuin piru Raamattua vääristelee tarkoituksenmukaisesti jtak.

Erik. ilmaisemassa puhujan t. kirjoittajan omaa tulkintaa jstak ilmauksesta. Hintoja on tarkistettu (lue: korotettu).

5. laskea.

a) lukumäärän selville ottamisesta, määrittämisestä. Laiska töitään lukee SL. Joutua tiilenpäitä lukemaan vankilaan. Lukea [= antaa] jklle rahat kouraan. Hänen päivänsä ovat luetut hänen kuolemansa on lähellä.

b) sisällyttää jhk, laskea jhk kuuluvaksi, katsoa jksik, pitää jnak. Lukea jku ystäviinsä. Se luettiin hänelle virheeksi, ansioksi. Lukea jk jkn syyksi. Lentokoneessa oli 50 henkeä miehistö mukaan luettuna t. lukien. 1.—28.7. mainitut päivät mukaan luettuina.

.

lukea 1 ● a citi ■ läsa

lukea kirjaa ● a citi o carte ■ läsa en bok

lukea kirjasta ● a citi din carte ■ läsa ur en bok

oppia lukemaan ● a învăța să citească ■ lära sig läsa

lapsi osaa jo lukea suoraan ● copilul poate/știe deja să citească ■ barnet kan redan läsa [utan att stava sig fram]

lukea ääneen ● a citi cu glas tare ■ läsa högt

lukea korjausvedoksia ● a citi șpalturile/corecturile ■ läsa korrektur

lukea satuja lapsille ● a citi copiilor povești ■ läsa sagor för barn

sihteeri luki kokouksen pöytäkirjan muille ● secretarul a citit celorlalți procesul verbal al întrunirii ■ sekreteraren läste upp mötesprotokollet för de andra

lukea rukous ● a se ruga ■ läsa en bön

lukea iltarukous ● a-și face rugăciunea de seară ■ läsa (be) aftonbön

luin tapauksesta lehdestä ● despre întâmplare, am citit în ziar ■ jag läste om händelsen i tidningen

lue, mitä arvostelussa sanotaan ● citește ce scrie în recenzie ■ läs vad det står i recensionen

vaikeasti luettava ● ilizibil; greu de citit ■ svårläslig, svårläst

lukea lakia jklle; antaa jkn kuulla kunniansa; läksyttää jkta, pitää nuhdesaarna jklle (kuv) ● a trage cuiva o săpuneală/in perdaf ■ läsa lagen för ngn; ta ngn i upptuktelse; läxa upp ngn

lukea tähdistä ● a citi în stele ■ läsa i stjärnorna

lukea madonlukuja jllek ● a blestema pe cineva ■ svära ve och förbannelse över ngn

.

lukea 2 ● a studia ■ (opiskella) läsa, studera; (puhek) plugga

lukea kieliä ● a studia limbi străine ■ läsa (studera) språk

lukea papiksi ● a studia să deviă preot ■ läsa till präst

lukenut mies ● un om citit ■ en beläst man

oletko lukenut kunnolla kokeeseen? ● ai învățat bine pentru teze? ■ har du läst på ordentligt till provet?

lukea läksyjä ● a-și face lecțiile ■ läsa läxor

lukea tenttiin ● a citi pentru examen ■ läsa till en tentamen; tentamensläsa

.

lukea 3 ● a sta scris ■ (olla jssak kirjoitettuna) stå

lehdessä lukee, että – ● în ziar scrie (stă scris) că … ■ det står i tidningen att –

.

lukea 4 a ● a citi (figurat) ■ (muiden merkkien tulkitsemisesta) läsa (myös atk); avläsa

lukea mittaria ● a citi contorul ■ läsa av (avläsa) en mätare

lukea nuotteja ● a citi note muzicale ■ läsa noter

lukea huulilta ● a citi pe buze ■ läsa på läpparna

lukea rivien välistä ● a citi printre rânduri ■ läsa mellan raderna

lukea jkn ajatukset ● a citi gândurile cuiva ■ läsa ngns tankar

lukea jtak ihmisten silmistä ● a citi ceva în ochii cuiva ■ läsa ut ngt ur människors ögon

.

lukea 4 b ● a interpreta; a desluși ■ (tulkita, selittää)

laki on niin kuin se luetaan ● legea este așa cum o interpretezi ■ lagen är som den tolkas

lukea jtak kuin piru Raamattua ● a citi ca dracu’ Biblia ■ läsa ngt som fan läser bibeln

hintoja on tarkistettu – lue: korotettu (erik) ● prețurile au fost controlate – citște: ridicate ■ priserna har setts överläs: höjts

.

lukea 5 a ● a socoti; a calcula ■ (laskea) räkna; räkna upp

lukea jklle rahat kouraan ● a număra cuiva banii în mână, peșin ■ räkna pengarna i handen på ngn

hänen päivänsä ovat luetut ● zilele-i sunt numărate ■ hans dagar är räknade

joutua tiilenpäitä lukemaan (kuv) ● a ajunge la închisoare ■ bli insydd; (vars ruotsr) hamna på kåken

.

lukea 5 b ● a se include; a se considera; a se număra printre ■ (sisällyttää jhk) räkna ngt till ngt; inkludera

valas luetaan nisäkkäisiin ● balenele sunt considerate mamifere ■ valen räknas till däggdjuren

lukea jku ystäviinsä ● a considera pe cineva printre prietenii săi ■ räkna ngn till sina vänner; anse ngn som sin vän

lukea mukaan ● a include ■ inkludera

kaikki siihen luettuna ● toți inclusiv ■ allt inkluderat

se luettiin hänelle virheeksi ● i-a fost considerată drept greșeală ■ det lades honom till last

se luettiin hänelle ansioksi ● i sa considerat ca merit ■ det räknades honom som merit

lukea jkn ansioksi ● a se considea avantajul cuiva ■ räkna till ngns fördel

lentokoneessa oli 50 henkeä miehistö mukaan luettuna ● în avion erau 50 de persoane, inclusiv echipajul ■ i flygplanet fanns 50 personer inklusive besättningen

tästä päivästä lukien ● începând de azi ■ från och med i dag

1.7–28.7 mainitut päivät mukaan luettuina ● între 1.7–28.7, inclusiv zilele menționate, ziua de început și ziua de încheiere a perioadei ■ 1.7–28.7, inklusive dessa dagar*

tammikuun 1. päivästä lukien ● începând cu 1 ianuarie ■ från och med den 1 januari*

oikealta lukien ● citind de la dreapta ■ räknat från höger

*Observație. Suedezii au obiceiul să precizeze: de ex. între 1 și 5 mai (1 și 5 incluse! cinci zile!) ca să nu se înțeleagă că între 1 și 5 mai sunt zilele 2, 3 și 4, adică doar trei zile.

.

.

lueskella67 lukea sieltä täältä, muun ohessa, pinnallisesti, vähän kerrallaan, lueksia. Lueskella naistenlehtiä. Lueskeli työn ohessa valtiotieteitä.

lueskella, lueksia ● a citi răsfoind; a studia sporadic ■ läsa (jtak i ngt); (sieltä täältä, pinnallisesti) ströläsa (jtak [i] ngt); (selailla) bläddra (jtak i ngt)

hän lueskeli naistenlehteä ● a răsfoit [niște] reviste pentru femei ■ han läste litet (bläddrade) i en damtidning

hän lueskeli valtiotiedettä yliopistossa ● a studiat la universitate științele politice ■ han pluggade (läste) litet statskunskap vid universitetet

.

.

luettava10

 1. adj. helppolukuinen; lukukelpoinen. Pyrkiä selkeään, luettavaan tekstiin. Juuri ja juuri luettavaa käsialaa.
 2. subst. se mitä luetaan (kirja, lehti tm. teksti), lukeminen (2). Minulla ei ole mitään luettavaa. Artikkeli oli mielenkiintoista luettavaa.

luettava 1 (aj.): ● care poate fi citit; lizibil, citibil, citeț, clar, deslușit ■ (lukukelpoinen – care poate fi citit; lizibil, citibil, citeț, clar, deslușit) läsbar; läslig; (lukemisen arvoinen – demn de a fi citit) läsvärd; (käsialasta tms. myös – scris de mână lizibil, citeț) läslig; (helppolukuinen – ușor de citit; inteligibil) lättläst

juuri ja juuri luettavaa käsialaa ● un scris de mână greu descifrabil ■ en knappt läslig handstil

.

luettava 2 (sb. se mitä luetaan) ● de citit ■ läsning; lektyr

minulla ei ole mitään luettavaa ● n-am nimic de citit ■ jag har ingenting att läsa (ingen lektyr)

artikkeli oli mielenkiintoista luettavaa ● articolul era interesant de citit ■ artikeln var intressant läsning

tämä on terveellistä luettavaa ● asta e o lectură sănătoasă ■ det här är hälsosam läsning (lektyr)

.

luettavuus ● lizibilitate ■ läsbarhet; (käsialasta tms. myös) läslighet

luettavuustutkimus ● cercetarea lizibilității ■ läsbarhetsundersökning

luetella ● a enumera, a înșira; a vorbi / citi repede și monoton, a turui ■ räkna upp; (laskettaa) rabbla upp

luetelma ● enumerare; listă, catalog ■ uppräkning (jstak av ngt); (luettelo) förteckning (jstak t. över ngt)

luetelmakohta ● alineat ■ strecksats (myös EU)

luetelmaviiva ● linioară de dialog ■ tankstreck

luettaa, luetuttaa ● a avea ceva de citit ■ ha ngn att läsa

luettelo ● listă; catalog; registru; inventar ■ förteckning (jstak t. över ngt); (rekisteri) register (jstak över ngt); (omaisuusluettelo) inventarium, inventarieförteckning (jstak t. över ngt); (lista) lista (jstak t. över ngt); (kirjamuodossa ilmestynyt) katalog (jstak t. över ngt)

poistaa jk luettelosta ● a scoate ceva din listă, catalog, registru, inventar ■ stryka (avföra) ngt ur en förteckning; stryka ngt från en lista; stryka ngt ur ett register; avregistrera ngt

tehdä (laatia) jstak luettelo ● a face listă, catalog, registru, inventar despre ceva ■ göra upp en förteckning över ngt; förteckna ngt

luetteloida ● a inventaria, a lista, a registra, a înregistra, a cataloga ■ förteckna (jtak ngt), göra en förteckning (jtak t. över ngt); lista (jtak ngt); (omaisuutta tms.) inventera, inventarieföra (jtak ngt); (viedä kirjoihin) katalogisera (jtak ngt); (rekisteröidä) registrera (jtak ngt)

luetteloida kuolinpesän varat ● a inventaria masa succesorală ■ inventera ett dödsbos tillgångar; inventera tillgångarna i ett dödsbo

luettelointi ● inventariere, listare, registrare, catalogare ■ förteckning; listning; (omaisuuden tms.) inventering, inventarieföring; (kirjoihin vienti) katalogisering; (rekisteröinti) registrering

varaston luettelointi ● inventarierea depozitului ■ inventering av ett lager; lagerinventering

.

.

luetelma10 ylimalkainen t. jhk laajempaan tekstiin sisältyvä luettelo. Luetelma

luetelma ● enumerare; listă; index; catalog; inventar ■ uppräkning (jstak av ngt); (luettelo) förteckning (jstak t. över ngt); lista; notering; katalog

.

.

lukien Jstak lukien jstak alkaen (laskettuna). 1.7.2000 lukien. Toinen oikealta lukien. Kaksi viikkoahuomisesta lukien.

lukien ● de; începând [cu] ■ (alkaen) från; (jk ajankohta mukaan lukien) från och med; (lyh) fr.o.m.

toinen oikealta lukien ● al doilea, numărând de la dreapta ■ den andra från höger räknat

1.1.2015 lukien ● începând cu întâi ianuarie 2015 ■ från och med 1.1.2015

kolme viikkoa huomisesta lukien ● de mâine, în trei săptămâni ■ tre veckor från i morgon

siitä päivästä lukien ● începând de azi ■ från och med den dagen

.

.

lukematon34*C

 1. jota ei lueta; lukukelvoton. Poltti kirjeen lukemattomana. Lukemattomaksi tuhraantunut teksti.
 2. erittäin runsaslukuinen, epälukuinen, hyvin moni, laskematon, loppumaton, ääretön. Lukemattomat kerrat. Lukematon määrä, joukko.
 3. joka ei lue. Läksyjään lukematon poika.

 

lukematon 1 (lukukelvoton) ● ilizibil; necitit; nenumărat ■ oläslig; oläsbar; (ei luettu) oläst; (mittarista) oavläst

hän poltti kirjeen lukemattomana ● a ars scrisoarea fără s-o citească ■ han brände brevet utan att ha läst det

lukemattomaksi tullut teksti ● textul a devenit ilizibil ■ en text som blivit oläslig

.

lukematon 2 (erittäin runsaslukuinen) ● nenumărat, nenumărată, nenumărați, nenumărate ■ otalig, otaliga (pl.); (laskematon) oräknelig, oräkneliga (pl.)

lukemattomat kerrat ● de nenumărate ori ■ otaliga gånger

.

lukematon 3 (joka ei lue) läksyjään koskaan lukematon oppilas ● un elev care nu-și face niciodată lecțiile ■ en elev som aldrig läser sina läxor

.

Suomalaisen Kirjakaupan mainos: ”Meiltä saat lukemattomia kirjoja!” – De la noi poți procura nenumărate cărți. [La noi găsești cărți necitite.]

.

Introdus  / lisätty 13.10.2017

.

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: