Blogulblog's Blog

Etimologie


Etimologie

ETIMOLOGÍE s.f. 1. Ramură a lingvisticii care se ocupă cu istoria cuvintelor, stabilind originea și evoluția formei și a sensului lor adică evoluția lor fonetică și semantică.. 2. Explicare istorică a sensului și a formei unui cuvânt.

etymologia12 kiel. sanojen alkuperän tutkimus; sanan alkuperä.

etymologia ● etimologie ■ etymologi

Am menționat în bibliografie câteva lucrări care studiază etimologia cuvintelor finlandeze și suedeze. Lor li se adaugă altele nemnționate pentru că nu au tangență cu finlandeza, se ocupă de etimologie în general sau sunt în limbile română, latină, greacă, franceză, italiană, spaniolă, catalană, germană, letonă-lituaniană, rusă. In plus Internetul îmi este de mare ajutor pentru consultații de moment.

Consider că străinul care, la primul contact cu fineza, exclamă ‚al dracului de grea’ are dreptate pentru că, la prima vedere, nu se leagă niciunde. Cu totul alta este situația străinului stabilit pe meleagurile astea care trebuie să jongleze cu limba, în general și cu cuivintele ei în special. Cuvintele privite superficial de turist se cer privite de străinul localnic din față, din profil și chiar din spate; vreau să zic trebuie știută tausta, de unde vine, ce face, ce poziție are, cu cine se înrudește ș.a.m.d. Lucrările științifice etimologice menționează când și unde a apărut prima dată cuvântul, cum a fost el întrebuințat și cum a evoluat.

La pagina ‚Despre mi- și ku-’ m-am aventurat mult prea departe cu etimologia care, de altfel era strict necesară, punându-te la încercare, HyväYstävä, pentru că era partea rezervată cercetătorilor și nu publicului larg pe care l-ar putea sau încurca sau plictisi. Promit să nu se mai repete decât în caz de strictă necesitate. Pentru tine, HyväYstävä, am ales o lucrare menționată în bibliografie, Sanojen synty, a reputatului scriitor și academicianului Veijo Meri (care ne-a părăsit în iunie 2015) despre a cărui carte criticul literar Kaisa Häkkinen (ea însăși etimologistă) a scris în publicația Sananjalka următoarele: »…johdannon varauksista huolimatta maallikko saattaa erehtyä pitämään teosta tieteellisen etymologisen sanakirjan kansantajuisena mutta asiallisesti samanveroisena versiona. Kaunokirjallisena erikoisuutena Sanojen synty on joka tapauksessa tutustumisen arvoinen. ». Pe scurt spus, o lucrare interesantă, pe înțelesul tutror, despre etimologie, despre originea cuvintelor finlandeze, mai vechi și mai noi.

Dece am ales tocmai această lucrare? Pentru mai multe motive.

  • Varietatea semnificațiilor aceluiaș cuvânt nu poate fi înțeleasă decât aflând ce a însemnat la origine și cum s-a ajuns la cuvântul actual. Cunoscând originea cuvântului îl putem deosebi mai ușor de cuvintele asemănătoare; vara se confundă ușor cu vaara, uni cu uuni dar dacă știm că vaara vine din sudeză unde e fara – pericol, nu-l mai confundăm cu vara care-nseamnă morman (nu sări în sus! și colina-i un morman ca și averea = posesia, rezerva, varasto, depozitul [eventual de alimente], varat – fonduri, toate sunt mormane). Dacă știm că uuni este în suedeză ugn se deosebește ușor de uni, cuvânt autohton, membru al familiei uneton, unelias, unikko – mac, unilääke, unelma etc. (Repet sugestia de încerca să reții un cuvânt împreună cu familia lui.)
  • Un alt motiv a fost bogata sinonimie pentru că, potrivit obiceiului finez, nu se dau reguli ci exemple. Lucrarea este un hambar de cuvinte explicate, cuvinte care, în cele câteva dicționare explicative finlandeze au explicație succintă (cu excepția Nykysuomen sanakirja) sau sunt doar menționate chiar fără nicio explicație, sau cuvinte care în dicționarele bilingve au traduceri aproximative.
  • Ar mai fi un motiv și anume acela că tonul sfătos face lectura plăcută, ușor de înțeles; textele articolelor înlocuiesc cu succes dialogurile searbăde din obișnuitele texte de exerciții și pot fi citite pe bucățele, nu toate odată. Pornind de la cuvinte oarecum cunoscute este mult mai ușor de învățat cum se formează și cum se transformă cuvintele străine în cuvinte finlandeze. Alături de formulările interesante și punctuația este aici demnă de remarcat.
  • Ultimul motiv, cu totul secundar în carte, este traducerea termenilor și etimologia unor cuvinte românești pe care am de gând să o marchez colorată.

M-am înhămat la o muncă dificilă pentru că nu am aprobarea autorului să-i public lucrarea. Dar, cunoscând prevederile legale, publicarea nu mai necesită acordul autorului dacă, între citate, se intercalează texte proprii, astfel mă văd nevoit să traduc unele cuvinte, să le comentez, chiar dacă nu ar fi necesar, să adaug citate din alte lucrări. Multe dintre articolele care sunt prea lungi, vor fi substanțial scurtate iar cuvintele arhicunoscute, așa zise ‚internaționale’, care nu necesită explicații au fost omise.

Sunt convins, HyväYstävä, că deși începutul e greu și pare arid, odată prins gustul, vei parcurge cu plăcere textul pe care și eu, la prima ediție a cărții, l-am sorbit cu nesaț.

Din introducerea autorului spicuiesc doar câte ceva.

Tämän vuosisadan alussa suomalai­set kielentutkijat olivat kiinnostu­neet myös kielensä sanojen historiasta, niiden alkuperästä ja kehitykses­tä, niiden etymologiasta. Din lucrarea timpurie a lui Hugo Suolahti s-au inspirat etimologiștii germani. Suomi on nimittäin säilyttänyt lukuisia muinaisgermaanien sanoja alkuperäi­sessä muodossa. Muualta niitä ei ole löydetty kuin suomen kielestä. Näi­den sanojen lisäksi ja niiden avulla on sitten rekonstruoitu myös muita sanoja, jotka ovat nekin välttämättömiä välilenkkejä niissä sanaketjuis­sa, jotka vievät aikojen alkuun. Ruotsalainen Elof Hellqvist vaikka eli ja toimi Lundissa as­ti, hän johdonmukaisesti ja aina kun se oli mahdollista, otti mukaan suo­menruotsin ja suomen sanoja. Lui i-au urmat Rune­berg și Topelius. Myöhemmät suo­menruotsalaiset kirjailijat antoivat ruotsin sanojen uusia merki­tyksiä. Noiden aikojen jälkeen suomalaisten kielitieteilijöiden kiinnos­tus sanojen etymologiaan näyttää vä­hentyneen. Heillä on taipumus ja tapa aloittaa sitä koske­vat esityksensä vakuuttamalla, että suomen sanasto on hyvin omaperäi­nen. Muista kielistä lainattuja sanoja on vain 20 prosenttia, teksteissä, joissa on tavallisimmin käytettyjä sa­noja, vain 15 prosenttia. Ne esitti professori Lauri Hakulinen. Nyt tutkijat ovat puhuneet, että puolet sa­noistamme on lainasanoja. Se on vie­lä suhteellisen vaatimaton luku. Un­karin lainasanojen prosentti on 68.

….

Vaakasuora viiva ääntiön päällä tarkoittaa sitä, että ääntiö on ään­nettävä pitkäksi. Näin on äännettävä kuin aa. Korkomerkki, joka on pilkun näköinen ja tavun ääntiön päällä, ilmoittaa, että tuolla tavulla on sanassa pääpaino. Sitä tavua on korostettava muiden kustannuksella. (ääntiö – vocală)

Kun kirjassa hyvin usein maini­taan sana muinais- (antic), ei useinkaan ole kysymys todellisesta muinaisuudes­ta, vaan usein melko läheisistä histo­riallisista ajanjaksoista.

….

Muinaispreussi oli balttikieli, su­kua latvian kielelle, jota en kyennyt sana maan lätin kieleksi vaikka yri­tin, sekä liettualle. Jos suomen kieli on ollut jääkaappi, jossa sanat ovat säilyneet muuttumattomina, ainakin yhtä paljon semmoinen ovat olleet nuo balttilaiset kielet. Ne kuuluvat indoeurooppalaisiin kieliin. Preussi­laiset tapettiin sukupuuttoon, viimei­set 1600-luvun alussa. On historian ironiaa, että heidän nujertajansa saksalaiset alkoivat käyttää itses­tään nimeä preussilainen. Balttilais­ten ja slaavikielten c lausutaan ts:ksi. (preussi – prusac, prusacă)

….

Yläsaksaa puhutaan Etelä-Sak­sassa. Siitä saksan kirjakieli on syn­tynyt. Alasaksa vaikutti taas maantieteellisistä syistä enemmän skandi­naavisiin kieliin. Ruotsin sanoista on lainattu 75 prosenttia alasaksasta. Hollannin kieli on lähinnä alasak­saa.

….

Indoeurooppalaisia kieliä puhuu puolet ihmiskunnasta. Ne eivät ole sukua seemiläisille kielille. Suoma­laisugrilaisten kielten kanssa niillä sen sijaan on arveltu olleen yhteiset juuret. Jotkut ruotsalaiset kielentutkijat ovat olleet tästä varmoja.

….

Muinaisgermaanien kieli, jota pu­huttiin ehkä viisi, ehkä kaksi vuosi­sataa ennen ajanlaskumme alkua, ja­kaantui kolmeen suureen haaraan, länsigermaanien kieliin, joita olivat yläsaksa, alasaksa, hollanti, friisin kieli, jota puhuvia on vielä Hollannissa 300 000, (în plus unele dialecte friziene se vorbesc pe toată coasta din nordul Belgiei până în sud-vestul Danemarcii, nota mea), englanti, ja itägermaa­nisiin kieliin, joita oli gootin kieli. Kolmannen ryhmän muodostivat Skandinavian germaanikielet, joiden jääkaappina on ollut islannin kieli.

Muinaisskandinaviaa, josta eri skandinaaviset kielet erosivat eli syntyivät, puhuttiin 250–825. Mui­naistanskaa puhuttiin 800–1500, muinaisnorjaa vuoden 1540 tienoille, muinaisruotsia 825–1520. Vanhem­paa nykyruotsia on kirjoitettu ja pu­huttu 1520–1730. Tässä kirjassa sitä sanotaan vanhaksi ruotsin kieleksi. Muinaisnorja oli se kieli, jolla luo­tiin Edda-runous ja romaanimaiset maailmankirjallisuuden huippuproo­saan kuuluvat saagat. Jälkimmäisiin kuuluvat Snorrin Norjan kuningassaagat. Snorri eli vuoden 1200 paik­keilla ja oli islantilainen. Islannissa tuo runous sekä suorasanainen kir­joitettiin talteen ja muotoiltiin. Kiel­tä sanotaan tässä kirjassa kuitenkin muinaisnorjaksi. Norjasta islantilai­set olivat tulleet. Vaikka kielentutki­joilla on ollut tuo laaja kirjallisuus käytettävänään, he valittavat, että siitä puuttuvat arkielämään liittyvät sanat. (Norse ar fi numele norvegienei primitive, nota mea)

Kantasuomeksi sanotaan itämeren­suomalaisten kieltä, josta syntyivät suomi, johon kuuluu Itä-Karjalassa puhuttu karjalan kieli, vatja, vepsä, viro ja liivi. Ajanlaskun ensimmäisi­nä vuosisatoina nuo kielet erosivat toisistaan. Suomen kieli hahmottui Suomessa vuoden 1000 paikkeilla tai sen jälkeisinä vuosisatoina. Varsi­naissuomalaiset joutuivat tällöin en­tistä kiinteämpään kosketukseen hä­mäläisten kanssa. Kolmas murre oli Karjalan murre. Savon murre on sen myöhäinen haara, johon on sekaan­tunut länsisuomalaista ainesta.

Kantasuomen kausi alkoi joskus pari sataa vuotta ennen ajanlaskun alkua, ehkä muutamia vuosisatoja aikaisemmin. Lappalaisten arvellaan puhuvan lähinnä tuota varhaiskanta­suomea. Heidän uskotaan eronneen itämeren suomalaisista vuoden 500 paikkeilla ennen ajanlaskun alkua tai 500 vuotta aikaisemmin.

Tämmöisessä etymologisessa sana­kirjassa pistää silmään erikoisesti naapurikielten s-äänteiden, suhuään­teen š ja sen soinnillisen särähtävän muodon, muuttuminen suomen h:ksi. Tuo h tuli suomen kieleen myöhään. Kantasuomessa Kristuksen synty­män aikoina sitä ei vielä ollut. Ger­maanikielten h korvattiin k:lla. Ha­nasta tuli suomen kana, hagrasta kakra, joka muotoutui sanaksi kau­ra.

Suomen kielellä on vähän yhteistä sanastoa etäisten sukukielten kans­sa. Yhteisiä sanoja on noin 650. Puo­let niistä esiintyi jo suomalais-ugri­laisessa kantakielessä. (Finlandeza are aproximativ 300 de rădăcini ‚neaoșe’ din care s-a dezvoltat restul vocabularului.) Suomen kie­len omaperäinen sanastokin on suu­rimmaksi osaksi syntynyt ja kehittynyt viimeisten 2000 vuoden aikana Itämeren alueella. Syvälle itään ulot­tuneet balttikansat eristivät kauan suomalaiset vielä suhteellisen ahtaal­la alueella etelässä asuvista slaaveis­ta.

Kalevi Wiik, profesor de fonetică la Turku,  a studiat zona baltică atât din punct de vedere lingvistic cât și genetic. [Suomalaisten juuret: http://www.tieteessatapahtuu.fi/0604/wiik.pdf]. Concluziile, foarte pe scut, au fost că, genetic, finezii se înrudesc cu danezii (știre de ultima oră, 16.3.2010 STT: cu olandezii!) iar lingvistic cu letonii! Profesorul Wiik o omis să ne spună din ce parte a Finlandei au fost luate eșantioanele pentru evaluarea genetică. Teoria profesorului nu a fost scutită de critici, vezi Internetul sau cel puțin http://www.mv.helsinki.fi/home/jphakkin/Wiikismi.html

Germaanit, lähinnä itägootit, ym­päröivät suomalaisia. Kun sitä van­haa erillistä germaanikieltä, josta suomen vanhojen germaanilainojen oletetaan tulleen, ei ole voitu löytää, on arveltu, että sitä puhuva väestö olisi sulautunut suomalaisiin. Haku­sanojen kaira ja keihäs kohdalla täs­tä on puhetta. Suomen ruotsinkieli­nen väestö on asettunut tänne jo esi­historiallisena aikana tai ihan keski­ajan alussa. Näin skandinaavinen germaanikieli on elänyt tässä maas­sa ainakin viimeiset 700 vuotta. Yh­tä pitkän ajan venäjän kieli vaikutti Itä-Karjalan ja Inkerin suomeen ja lähisukukieliin. Venäläisistä meidät erotti noita kieltä puhuvien heimo­jen alue, jolla oli syvyyttä 100–200 km. Vasta nyt toisen maailmansodan jälkeen olemme saaneet venäläistä väestöä lähelle, rajoillemme saakka.

Tällä hetkellä englanti on se germaa­nikieli, josta eniten lainaamme sano­ja. Sanakirjoihin asti eivät useimmat siitä saadut sanat ole vielä ehtineet. Suomen käyttökieli on koko ajan suomalaistunut sikäli, että ns. kyök­kiruotsin sanat (kyök­kisuomi va avea pagină separată) ovat kadonneet käy­töstä. Suomalaiset vastineet on luotu myös monille kirjakielen lainasanoil­le. Useimmat noista kyökkiruotsin sanoista on jätetty pois tästä kirjasta. Kuinka paljon se tämmöistä luet­teloa lyhentää ja parantaa, voi olla makuasia. Vanhassa kaunokirjallisuudessa niihin jatkuvasti kuitenkin törmää.

Tässä kirjassa ei ole kaikkia lainasanoja eikä kaikkia etymologioita. Tämä ei ole millään tavalla tieteelli­nen eikä täydellinen. Tämä kirja on amatöörin amatööreille tekemä. Sen tarkoitus on ällistyttää, yllättää ja huvittaa lukijaa. Deci de observat că lucrarea nu explică, decât ocazional, etimologia cuvintelor ‚neaoșe’ finlandeze, asta rămâne în sarcina lucrărilor științifice la care mă voi referi doar în caz de strictă necesitate.

Notele mele.

În text am respectat ortografia autorului care diferă, întrucâtva, de noile reguli ortografice.

Etimologiile reconstruite sunt precedate cu un asterisc marcat de autori.

Așadar, să purcedem la drum.

Introdus  / lisätty 13.3.2010

Actualizat / päivitetty 16.3.2010

Actualizat / päivitetty 24.12.2015

.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: