Blogulblog's Blog

Scala comparativă a tonurilor muzicale

 Scala comparativă a tonurilor muzicale

.

Accord1

.

ENGLEZĂ GERMANĂ FINLANDEZĂ ROMÂNĂ FRA. ITAL. SPAN. PORT. Note
A A, a a la la la la
A major A‑Dur A-duuri la major la majeur la maggiore la mayor lá maior (fis, cis, ais)
A minor a‑Moll a-molli la minor la mineur la minore la menor lá menor
A flat As, as as la bemol la bémol la bemolle la bemol lá bemol  
A flat major As-Dur As-duuri la bemol major la bémol majeur la bemolle maggiore la bemol mayor lá bemol

maior

A flat minor As-Moll as-molli la bemol minor la bémol mineur la bemolle minore la bemol menor lá bemol

menor

A sharp Ais, ais ais la diez la dièse la diesis la sostenido lá sustenido
B H, h h si si si si si
B major H‑Dur H-duuri si major si majeur si maggiore si mayor si maior (fis, cis, gis, dis, ais)
B minor h‑Moll h-molli si minor si mineur si minore si menor si menor (fis, cis)
B flat B,b b si bemol si bémol si bemolle si  bemol si bemol
B flat major B-Dur, B B-duuri si bemol major si bémol majeur si bemolle maggiore si bemol mayor si bemol

maior

(h, e)
B flat minor b-Mol, b b-molli si bemol minor si bémol mineur si bemolle minore si bemol menor si bemol

menor

(h, e, a, d, g)
B natural B- Auflösen (aprox.) b-

luonnollinen (aprox.)

si becar si bécarre; naturel si bequadro si becuadro si natural

/bequadro

 
B sharp His, his his si diez si dièse si diesis si sostenido si sustenido
C C, c c do ut/do do do do  
C major C‑Dur C-duuri do major ut/do majeur do maggiore do mayor do maior (fis, cis, gis)
C minor c‑Moll c-molli do minor ut/do mineur do minore do menor do menor (h, e, a)
C sharp Cis, cis cis do diez ut/do dièse do diesis do sostenido do sustenido
C sharp major Cis-Dur Cis-duuri do diez major ut/do dièse majeur do diesis maggiore do diesi mayor do diese

maior

 
C sharp minor cis-Moll cis-molli do diez minor ut/do dièse mineur do diesis minore do diesi menor do diese

menor

C flat Ces, ces ces do bemol ut/do bémol do bemolle do bemol do bemol  
C flat major Ces-Dur Ces-duuri do bemol major ut/do bémol majeur do bemolle maggiore do bemol mayor do bemol

maior

C flat minor ces-Moll ces-molli do bemol minor ut/do bémol mineur do bemolle minore do bemol menor do bemol

menor

 
D D,d d re re re re
D major, D D‑Dur D-duuri re major re majeur re maggiore re mayor ré maior (fis, cis)
D minor d‑Moll d-molli re minor re

mineur

re minore re menor ré menor (b)
D flat Des, des des re bemol re bémol re

bemolle

re bemol ré bemol  
D flat major Des-Dur Des-duuri re bemol major re bémol majeur re bemolle maggiore re bemol mayor ré bemol

maior

D sharp Dis, dis dis re diez re dièse re diesis re sostenido ré sustenido  
D sharp major Dis-Dur Dis-duuri re diez major re dièse majeur re diesis maggiore re diesi mayor ré diese

maior

D sharp minor dis-Moll dis-molli re diez minor re dièse mineur re diesis minore re diesi menor ré diese

menor

 
E E, e e mi mi mi mi mi
E major E‑Dur E-duuri mi major mi

majeur

mi maggiore mi mayor mi maior (fis, cis, gis, dis)
E minor E‑Moll e-molli mi minor mi

mineur

mi minore mi menor mi menor (bemol?) (fis)
E flat Es, es es mi bemol mi bémol mi bemolle mi bemol mi bemol  
E flat major Es-Dur Es-duuri mi bemol major mi

bémol majeur

mi bemolle maggiore mi bemol mayor mi bemol

maior

E sharp Eis, eis eis mi diez mi dièse mi diesis mi sostenido mi sustenido  
F F, f f fa fa fa fa
F major F-Dur F-duuri fa major fa majeur fa maggiore fa mayor fá maior (b)
F minor f‑Moll f-molli fa minor fa mineur fa minore fa menor fá menor (b, es, as, des)
F flat Fes, fes fes fa bemol fa bémol fa bemolle fa bemol fá bemol  
F flat major Fes-Dur Fes-duuri fa bemol major fa bémol majeur fa bemolle maggiore fa bemol mayor fá bemol

maior

F sharp Fis, fis fis fa diez fa dièse fa diesis fa sostenido fá sustenido  
F sharp major Fis-Dur Fis-duuri fa diez major fa dièse majeur fa diesis maggiore fa diesi mayor fá diese

maior

F sharp minor fis-Moll fis-molli fa diez minor fa dièse mineur fa diesis minore fa diesi menor fá diese

menor

 
G G, g g sol sol sol sol sol
G major, G G‑Dur G-duuri sol major sol majeur sol maggiore sol mayor sol maior (fis)
G minor g‑Moll g-molli sol minor sol mineur sol

minore

sol menor sol menor (b, es)
G flat Ges, ges ges sol bemol sol bémol sol bemolle sol bemol sol bemol  
G flat major Ges-Dur Ges-duuri sol bemol

major

sol bémol majeur sol bemolle maggiore sol bemol mayor sol bemol

maior

G flat minor ges-Moll ges-molli sol bemol

minor

sol bémol mineur sol bemolle minore sol bemol menor sol bemol menor  
G sharp Gis, gis gis sol diez sol dièse sol diesis sol sostenido sol sustenido
G sharp major Gis-Dur Gis-duuri sol diez major sol dièse majeur sol diesis maggiore sol sostenido sol sustenido  
G sharp minor gis-Moll gis-molli sol diez minor sol dièse mineur sol diesis minore sol sostenido sol sustenido
major Dur duuri major majeur maggiore mayor maior  
minor Moll molli minor mineur minore menor menor
sharp Diesis, B-Quadrat korotus-merkki, risti diez dièse diesis sostenido sustenido  
double sharp Doppelkreutz kaksoisristi dublu diez double dièse doppio diesis doble sostenido duple

sustenido

flat Erniedrigungs-zeichen alennus

/ b-merkki

bemol bémol bemolle bemol bemol  
double flat Doppel-B kaksois-b (bb) dublu bemol double bémol doppio bemolle doble bemol duple bemol
natural Auflösen palautus-merkki; tasoitus

/ tasoitettu nuotti; etumerkitön

becar bécarre bequadro, biqquadro becuadro bequadro  
breve Brevis brevisnuotti notă scurtă brève breve cuadrada breve
semibreve, whole note ganze Note kokonuotti notă întreagă ronde semibreve redonda semibreve 1/1
minim, half-note halbe Note puolinuotti doime blanche minima blanca minima ½
crotchet, quarter-note Viertelnote neljäsosa-nuotti pătrime noire semi-minima negra seminima ¼
quaver, eighth note Achtelnote 8.osanuotti optime, croșă croche croma corchea colcheia
semiquaver Sechzehnte-note 16.osanuotti șaisprezecime, jumătate de croșă double croche semi-croma semi-corchea semicolcheia 1/16
demisemi-quaver Zweiund-dreißigstel 32.osanuotti treizecidoime triple croche biscroma fusa fusa 1/32
hemidemi-semiquaver Vierund-sechzigstel 64.osanuotti șaizecipătrime quadruple croche semibis-croma semifusa semifusa 1/64
C clef C-Schlüssel C-avain,

klaavi

cheia de do clef d’ut

/do

chiave do clave de do clave de do
bass clef F-Schlüssel bassoavain cheia de fa clef de fa chiave fa clave de fa clave de fá  
treble clef G-Schlüssel diskantti-avain, g-avain cheia sol clef de sol chiave sol clave de sol clave de sol
stave Notenlinien nuottiviivat, nuottiviivasto portativ portée penta-gramma penta-grama pauta  
alteration Änderung muutos alterație altération altera-zione modifi-cación alteração

fis, cis, gis, dis, ais (plural -isis) = ascendente, urcare, korotus

a, b, d, e, h, g, as, es, ces, des, fes, ges (plural -eses) = descendente, coborâre, alennus

A-viritys

Vocile:
a alto
bc bas cantante
bp bas profund
bs bas
bt bariton
ca contraalto
cs castrato
ct contratenor
fs falsetto
ms mezzosoprană
s soprană
sc soprană de coloratură
t tenor

.

Notele:

1/2-nuotti

1/4-nuotti

1/8-nuotti

1/16-nuotti

1/32-nuotti

1/64-nuotti

1/128-nuotti

0/1-nuotti

1/1-nuotti

2/1-nuotti

Pauzele:

1/1-tauko

1/2-tauko

1/4-tauko

1/8-tauko

1/16-tauko

1/32-tauko

1/64-tauko

1/128-tauko

2/1-tauko

.

Prima strofă din Imnul Sfântului Ioan Botezătorul. Gui D’Arezzo sec. X

Ut queant laxis

Resonare fibris

Mira gestorum

Famuli tuorum

Solve polluti

Labii reatum

Sancte Iohannes

.

Semnele folosite în Țările nordice pentru marcarea refrenului

:,: → refren (fin)

:/: → refren (sued & norv)

.

Introdus  / lisätty 4.4.2013

Actualizat / päivitetty 13.4.2013

Actualizat / päivitetty 13.4.2015

 

.

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: