Blogulblog's Blog

Scala comparativă a tonurilor muzicale

Scala comparativă a tonurilor muzicale

.

Accord1

În cazul în care browserul tău nu-ți afișează tot tabelul, partea dreaptă rămâne acoperită, micșorează ecranul cu [Ctrl]+[-], revenirea cu [Ctrl]+[0].

.

Engleză Germană Finlandeză Română Franceză Italiană Spaniolă Portugheză Note
 .
A A, a a la la la la  .
A major A‑Dur A-duuri la major la majeur la maggiore la mayor lá maior (fis, cis, ais)
A minor a‑Moll a-molli la minor la mineur la minore la menor lá menor  .
A flat As, as as la bemol la bémol la bemolle la bemol lá bemol  .
A flat major As-Dur As-duuri la bemol major la bémol majeur la bemolle maggiore la bemol mayor lá bemol maior  .
A flat minor As-Moll as-molli la bemol minor la bémol mineur la bemolle minore la bemol menor lá bemol menor  .
A sharp Ais, ais ais la diez la dièse la diesis la sostenido lá sustenido  .
B H, h h si si si si si  .
B major H‑Dur H-duuri si major si majeur si maggiore si mayor si maior (fis, cis, gis, dis, ais)
B minor h‑Moll h-molli si minor si mineur si minore si menor si menor (fis, cis)
B flat B,b b si bemol si bémol si bemolle si  bemol si bemol  .
B flat major B-Dur, B B-duuri si bemol major si bémol majeur si bemolle maggiore si bemol mayor si bemol maior (h, e)
B flat minor b-Mol, b b-molli si bemol minor si bémol mineur si bemolle minore si bemol menor si bemol menor (h, e, a, d, g)
B natural B- Auflösen (aprox.) b-luonnollinen (aprox.) si becar si bécarre; naturel si bequadro si becuadro si natural /bequadro  .
B sharp His, his his si diez si dièse si diesis si sostenido si sustenido  .
C C, c c do ut/do do do do  .
C major C‑Dur C-duuri do major ut/do majeur do maggiore do mayor do maior (fis, cis, gis)
C minor c‑Moll c-molli do minor ut/do mineur do minore do menor do menor (h, e, a)
C sharp Cis, cis cis do diez ut/do dièse do diesis do sostenido do sustenido  .
C sharp major Cis-Dur Cis-duuri do diez major ut/do dièse majeur do diesis maggiore do diesi mayor do diese maior  .
C sharp minor cis-Moll cis-molli do diez minor ut/do dièse mineur do diesis minore do diesi menor do diese menor  .
C flat Ces, ces ces do bemol ut/do bémol do bemolle do bemol do bemol  .
C flat major Ces-Dur Ces-duuri do bemol major ut/do bémol majeur do bemolle maggiore do bemol mayor do bemol maior  .
C flat minor ces-Moll ces-molli do bemol minor ut/do bémol mineur do bemolle minore do bemol menor do bemol menor  .
D D,d d re re re re  .
D major, D D‑Dur D-duuri re major re majeur re maggiore re mayor ré maior (fis, cis)
D minor d‑Moll d-molli re minor remineur re minore re menor ré menor (b)
D flat Des, des des re bemol re bémol rebemolle re bemol ré bemol  .
D flat major Des-Dur Des-duuri re bemol major re bémol majeur re bemolle maggiore re bemol mayor ré bemol maior  .
D sharp Dis, dis dis re diez re dièse re diesis re sostenido ré sustenido  .
D sharp major Dis-Dur Dis-duuri re diez major re dièse majeur re diesis maggiore re diesi mayor ré diese maior  .
D sharp minor dis-Moll dis-molli re diez minor re dièse mineur re diesis minore re diesi menor ré diese menor  .
E E, e e mi mi mi mi mi  .
E major E‑Dur E-duuri mi major mimajeur mi maggiore mi mayor mi maior (fis, cis,  gis, dis)
E minor E‑Moll e-molli mi minor mimineur mi minore mi menor mi menor (bemol?) (fis)
E flat Es, es es mi bemol mi bémol mi bemolle mi bemol mi bemol  .
E flat major Es-Dur Es-duuri mi bemol major mibémol majeur mi bemolle maggiore mi bemol mayor mi bemol maior  .
E sharp Eis, eis eis mi diez mi dièse mi diesis mi sostenido mi sustenido  .
F F, f f fa fa fa fa  .
F major F-Dur F-duuri fa major fa majeur fa maggiore fa mayor fá maior (b)
F minor f‑Moll f-molli fa minor fa mineur fa minore fa menor fá menor (b, es, as, des)
F flat Fes, fes fes fa bemol fa bémol fa bemolle fa bemol fá bemol  .
F flat major Fes-Dur Fes-duuri fa bemol major fa bémol majeur fa bemolle maggiore fa bemol mayor fá bemol maior  .
F sharp Fis, fis fis fa diez fa dièse fa diesis fa sostenido fá sustenido  .
F sharp major Fis-Dur Fis-duuri fa diez major fa dièse majeur fa diesis maggiore fa diesi mayor fá diese maior  .
F sharp minor fis-Moll fis-molli fa diez minor fa dièse mineur fa diesis minore fa diesi menor fá diese menor  .
G G, g g sol sol sol sol sol  .
G major, G G‑Dur G-duuri sol major sol majeur sol maggiore sol mayor sol maior (fis)
G minor g‑Moll g-molli sol minor sol mineur solminore sol menor sol menor (b, es)
G flat Ges, ges ges sol bemol sol bémol sol bemolle sol bemol sol bemol  .
G flat major Ges-Dur Ges-duuri sol bemol major sol bémol majeur sol bemolle maggiore sol bemol mayor sol bemol maior  .
G flat minor ges-Moll ges-molli sol bemol minor sol bémol mineur sol bemolle minore sol bemol menor sol bemol menor  .
G sharp Gis, gis gis sol diez sol dièse sol diesis sol sostenido sol sustenido  .
G sharp major Gis-Dur Gis-duuri sol diez major sol dièse majeur sol diesis maggiore sol sostenido sol sustenido  .
G sharp minor gis-Moll gis-molli sol diez minor sol dièse mineur sol diesis minore sol sostenido sol sustenido  .
major Dur duuri major majeur maggiore mayor maior  .
minor Moll molli minor mineur minore menor menor  .
sharp Diesis, B-Quadrat korotus-merkki, risti diez dièse diesis sostenido sustenido  .
double sharp Doppelkreutz kaksoisristi dublu diez double dièse doppio diesis doble sostenido duple sustenido  .
flat Erniedrigungs-zeichen alennus/ b-merkki bemol bémol bemolle bemol bemol  .
double flat Doppel-B kaksois-b (bb) dublu bemol double bémol doppio bemolle doble bemol duple bemol  .
natural Auflösen palautus-merkki; tasoitus nuotti, tasoitettu nuotti; etumerkitön becar bécarre bequadro, biqquadro becuadro bequadro  .
breve Brevis brevisnuotti notă scurtă brève breve cuadrada breve  .
semibreve, whole note ganze Note kokonuotti notă întreagă ronde semibreve redonda semibreve 1/1
minim, half-note halbe Note puolinuotti doime blanche minima blanca minima ½
crotchet, quarter-note Viertelnote neljäsosa-nuotti pătrime noire semi-minima negra seminima ¼
quaver, eighth note Achtelnote 8.osanuotti optime, croșă croche croma corchea colcheia
semiquaver Sechzehnte-note 16.osanuotti șaisprezecime, jumătate de croșă double croche semi-croma semi-corchea semicolcheia 1/16
demisemi-quaver Zweiund-dreißigstel 32.osanuotti treizecidoime triple croche biscroma fusa fusa 1/32
hemidemi-semiquaver Vierund-sechzigstel 64.osanuotti șaizecipătrime quadruple croche semibis-croma semifusa semifusa 1/64
C clef, alto 2, tenor 3 C-Schlüssel, Alt 2, Tenor 3 C-avain, klaavi, altto 2, tenori 3 cheia de do, alto 2, tenor 3 clef d’ut/do chiave do clave de do clave de do suedeză: klav
bass clef, F clef 4

F-Schlüssel,

Baßschlüssel 4

bassoavain 4 cheia de fa 4 clef de fa chiave fa clave de fa clave de fá  .
treble clef, G clef 1

G-Schlüssel,

Violinschlüssel, 1

diskantti-avain, g-avain 1 cheia sol 1 clef de sol chiave sol clave de sol clave de sol  .
stave Notenlinien nuottiviivat, nuottiviivasto portativ portée penta-gramma penta-grama pauta suedeză: notplan
alteration Änderung muutos alterație altération altera-zione modifi-cación alteração  .

.

.

fis, cis, gis, dis, ais (plural -isis) = ascendente, urcare, korotus

a, b, d, e, h, g, as, es, ces, des, fes, ges (plural -eses) = descendente, coborâre, alennus

A-viritys

Terminologia suedeză se calchiază pe cea germană.

.

Lista simbolurilor muzicale

.

Vocile:  (alfabetic)
a alto
bc bas cantante
bp bas profund
bs bas
bt bariton
ca contraalto
cs castrato
ct contratenor
fs falsetto
ms mezzosoprană
s soprană
sc soprană de coloratură
t tenor

.

Notele:

1/2-nuotti

1/4-nuotti

1/8-nuotti

1/16-nuotti

1/32-nuotti

1/64-nuotti

1/128-nuotti

0/1-nuotti

1/1-nuotti

2/1-nuotti

.

Pauzele:

1/1-tauko

1/2-tauko

1/4-tauko

1/8-tauko

1/16-tauko

1/32-tauko

1/64-tauko

1/128-tauko

2/1-tauko

.

Prima strofă din Imnul Sfântului Ioan Botezătorul. Gui D’Arezzo sec. X

Ut queant laxis

Resonare fibris

Mira gestorum

Famuli tuorum

Solve polluti

Labii reatum

Sancte Iohannes

.

Semnele folosite în Țările nordice pentru marcarea refrenului

:,: → refren (fin)

:/: → refren (sued & norv)

.

Introdus  / lisätty 4.4.2013

Actualizat / päivitetty 13.4.2013

Actualizat / päivitetty 13.4.2015

Actualizat / päivitetty 30.8.2017

Actualizat / päivitetty 22.1.2018

 

 

.

Reclame

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: