Blogulblog's Blog

Dicționar vizual țigănesc pe suport LEXIN

Dicționar vizual țigănesc pe suport LEXIN

Romanialais-suomalais-ruotsalais-mustalais-kuvasanakirja

Visual dictionary Romanian-Finnish-Swedish-Romany

..

În mediul lingvistic, este bine știut că o limbă țigănească unitară nu există, că fiecare neam de țigani, în fiecare țară folosește altă limbă țigănească. Vocabularul de bază cu care au plecat la drum, vocabular care amintește de sanscrită, de punjabă și de hindi, două din limbile oficiale ale Indiei contemporane, s-a mai diluat sau s-a mai pierdut pe drum și, în loc, au fost adoptate și adaptate cuvinte moderne din limbile țărilor-gazdă. Fiind o limbă care s-a transmis prin viu grai, scrisul este o noutate. Cercetătorii au încercat să redea cât mai fidel pronunția fiecărui dialect; de aici și diferențele de ortografie, chiar dacă pronunția ar fi apropiată.

Pentru că sursele acestui mic dicționar sunt suedeze, norvegiene și daneze, aici apar cuvinte pe care le folosesc căldărarii, lovarii și arlii imigranți în țările nordice, care diferă substanțial de limbile vorbite de rudele lor de aiurea.

.

.
Arli Arlija Arlije Arlisko Arlikane
Kale Kalo Kale Kale Kalikane
Kelderasch Kelderari Kelderara Kelderasch Kelderaschicka
Lovari Lovari Lovara Lovari Lovaricka
.

Potrivit Etnologue Romani Vlax are dialectele arli, gurbet, kalderash, lovari, machvano, sinto iar Romani Balkan are dialectul arli. Tot Etnologue mai spune că cele trei mari neamuri de țigani din România, bashaldé, sunt: Grupul Balcan cu dialectul ursarilor, Grupul Carpathian cu dialectul galician și Grupul Vlax cu dialectele interinteligibile (unele legate de profesii) ciurari (churarícko, care fac site), vlax de est (bisa), gabor, ghagar, grekurja (greci), căldărari, kalderash (kelderashícko), lovari (lovarícko), machvano (machvanmcko), ursari, argintari, aurari, florari, lingurari, lăutari. La rândul lor, lingurarii se mai numesc rudari sau ludari, iar argintarii și aurarii (zlătari) sunt foști minieri și se numesc băieși (baie – mină). La nivelul unei țări, limbile vorbite de țigani pot fi considerate dialecte dar, la nivel mondial, țiganii din diferite țări vorbesc limbi diferite.

O altă clasificare a dialectelelor vorbite de țiganii din România ar fi:

  • ➣ Dialectele Nord Vlahe vorbite de căldărari și grupuri de lovari mai ales în partea centrală a țării (Transilvania) dar, de asemenea, în Banat, Moldova și parțial în Oltenia; gaborii sunt un subgrup al căldărarilor.
  • ➣ Dialectele Balcanice, vorbite de ursari în partea de sud a României și în Dobrogea de Sud
  • ➣ Dialecte Vlahe, vorbite în Oltenia și sudul României, dialect spoitoresc
  • ➣ Dialecte Central-Sudice vorbite de Romungrii din Transilvania de Nord și din Maramureș, dialect carpatic

Pentru dialectele românești, se consideră că aproximativ 60 % din fondul lingvistic al romilor este comun, în rest diferă de la un subgrup la altul cu puternice influențe slave. Cred că ar fi mai bine spus că rădăcinile acelor cuvinte sunt comune; altfel, ele au fost adaptate limbilor locale.

.

Potrivit Romani – Project din Manchester, pentru România, au fost identificate 19 dialecte.

Potrivit aceluiași proiect Manchester, în Finlanda au fost identificate șase dialecte interinteligibile, două în vest și patru în est.

În tabel nu apar cuvinte din limbile țiganilor finlandezi, kalo, fíntika rómma care circulă mult prin Suedia, sau ale țiganilor stabili în Suedia, tarvinger, svensk rommani. Scandoromani: romani/rommani rakripa sau tavringens rakripa, cunoscuți ca tavringer romani care vorbesc tattare språk.

Deși dialectul ursarilor nu este prevăzut în tabel, acolo unde nu am găsit cuvântul corespunzător calderaș, am menționat în paranteză echivalentul în dialectul ursarilor, de obicei, interinteligibil.

.

Dialectele care fac subiectul paginii sunt mult diferite de „romani čib” folosită de Romany Vikipidiya.

O încercare de standardizare a Romani chhib la pagina Standardizuyimi Romani qhib (Selahetin Kruezi) + Categorii

.

ROMANES GRAFEME

ROMANES IPA FONEME

Din prima listă lipsec semnele ř = rr (un r rulat, uvular, retroflex ca în rromanes) și x = ch, kh, ĥ, ȟ (un h puternic).

.

.

Modul de întrebuințare

Aici, imaginea flash veche nu este interactivă

.

Aici, imaginea HTML5 nouă nu este interactivă

.

Modul de întrebuințare

Tabelul este cuplat cu imaginile din Dicționarul multilingual LEXIN din Internet. Se alege din linkurile de mai jos, limba care interesează și se obține un index ca cel din imagine de alături, grupat pe trei limbi. De ex.:

.

Kalderašicko: căldărari, engleză, suedeză
Lovaricko: lovari, engleză, suedeză
Arlikane/arlisko: arlicani, engleză, suedeză
Finlandeză: finlandeză, engleză, suedeză

Suedeză este singură, sau împreună cu celelalte limbi nordice, sau HTML5

Pagina portal LEXIN pentru limbile nordice (flash)

.

Constat, cu părere de rău, că organizatorii s-au supărat pe concurență și au decis să retragă linkurile HTML5 pentru kalderašicko și arlikane/arlisko. Dacă nu le poți accesa, nu rămâne decât să fie folosite imaginile de la linkul lovari/lovara/lovariko. sau linkurile flash Kalderašicko, Lovaricko, ArlikaneArlisko

.

Cum nu există un singur link pentru toate limbile, clickează pentru fiecare grup de limbi în parte. Imaginile sunt, aproximativ, aceleași. Din index se alege tema dorită și se deschid paginile/imaginile care pot avea câteva subpagini/subgrupe; pentru traducere, textul se compară cu textul din tabelul de mai jos.

Atenție! !Noțiunile !suplimentare !marcate !cu [!] !nu au !imagini în paginile LEXIN.

O pagină cu imagini, odată deschisă din index, cu cursorul sau pe imagine, sau pe cuvânt, se aude pronunția numelui obiectului și se colorează obiectul corespunzător în galben. (Din păcate, nu toate au sunet sau nume!). „Înapoi la index”, se clikează „căsuța” din colțul dreapta-sus.

.

.

Bildtema är en tjänst från Tema Modersmål som drivs av Skolverket.

Tema Modersmål

I samarbete med KTH och Språkrådet

Toată lucrarea a fost preluată de Norvegia.

.

AVERTIZARE!

Un proverb românesc spune că „la pomul lăudat, să nu te duci cu sacul”. Tot așa și cu LEXIN-ul nostru.

Se pare că LEXIN este alcătuit la cererea de către amatori din Suedia, Norvegia și din Danemarca și se adresează imigranților lor în vederea asimilării. Din păcate, nu este făcut de lingviști și traducerile sunt preluate din Google Translate, care sunt așa cum sunt. Pentru pronunție, vorbitorii nativi n-au făcut corectările, ci doar au citit textele date, fără să le confrunte cu imaginile, astfel că, greșeli sunt extrem de multe, multe dintre ele chiar aberante. Chiar dacă unele denumiri sunt corecte, nu sunt cele uzuale, cele din limbajul colocvial, curent. Acum a apărut o ediție nouă în care au fost transferate toate greșelile din ediția veche.

Departe de a fi un dicționar vizual cu pretenții, se limitează la nivelul unui ghid de conversație ilustrat, acolo unde se poate, conține vocabularul strict necesar, mai ales unui începător. Cum verbele nu se pot arăta ușor, Lexin conține doar imagini pentru substantive și pentru câteva adjective. În pagina de față am adăugat și alte câteva categorii gramaticale, pronume, verbe etc.

.

Lexin operează cu două variante grafice, cea veche flash și cea nouă html5.

Între cele două variante pot fi diferențe de imagini și de denumiri.

.

Selector de limbi prelucrate de LEXIN

Pentru avansați sau pentru cunoscătorii uneia din limbile nordice, meniurile de selectare a limbilor LEXIN în daneză, norvegiană sau suedeză. Un mai vechi selector de limbi este pentru flash.

Din paginile LEXIN folosesc doar imaginile pentru că termenii propuși de LEXIN sunt, foarte adesea, greșiți și trebuie considerați cu multă grijă, abia după confruntarea lor cu dicționarele on-line recomandate:

ROMLEX – Home

ROMLEX – Lexical Database

FREELANG Romani-English and English-Romani online dictionary

Glosbe

În pagina de mai jos, termenii dovediți incorecți apar [anulați].

Dicționarul este alcătuit de un nevorbitor al limbii țigănești, așa că greșeli semantice se pot strecura oricând.

O verificare nu strică niciodată.

Pentru termenii pentru care nu am găsit corespondente țigănești, am lăsat locuri goale, în eventualitatea că că vor fi completate mai târziu.

.

.

Română

minorități naționale; limbile minorităților

Finlandeză

kansalliset vähemmistöt; vähemmistökielet

Suedeză

nationella minoriteter; minoritetsspråk

Kalderašicko

maňina, nationalne minoritetori; lenge šiba

Lovaricko

etnikumo, nacionalne minoritetura; lenge šiba

Arlikane/arlisko

nacionalno minoritetia, maňina; olengere čhibja

În cazul în care browserul tău nu-ți afișează tot tabelul, partea dreaptă rămâne acoperită, micșorează ecranul cu [Ctrl]+[-], revenirea cu [Ctrl]+[0].

..

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

Alege o temă de aici! Valitse listasta aihe täällä! Välj ett tema här! Jek tema khate! Aloj jek tema kutkar! Jek tema khate!
.
1. Familie și rude Perhe ja suku Familj och släkt Familia aj najamori Čalado haj nipo Familija hem roďako
.
familie perhe familj; ätt familja, famelja familija, čalado familija
familie perhe familj familja familja familja
!arbore genealogic sukutaulu ättartavla
!familie monoparentală yksinhuoltaja ensamstående förälder
!necăsătorit; burlac yksinäinen, perheetön;

yksineläjä

ensamstående têrňêhar, jekhořo m; korkoro, korkořo, kokořo, biansurime adj biromňako adj biromňakoro m, biženimo, jedino adj
!văduv, văduvă leski änkling, änkeman; änka phivlo m; adj; phivli f phivlo m; adj; phivli, phivli romňi f phivlo m; adj; phivli f
!fată bătrână vanhapiika gammal ungmö; gammal fröken; gammelpiga; (halv) nucka vêdana
!membru de familie perheenjäsen familjemedlem
.
!părinte vanhempi förälder, parent
!părinți vanhemmat föräldrar, päron (slg) dada
!părinți biologici biologiset vanhemmat biologiska föräldrar čačo dada
!mama biologică biologinen äiti biologisk fader guli dej
!tată biologic biologinen isä biologisk moder gulo dad
!frate biologic biologinen veli biologisk bror čačo dad gulo pral čačo, čačutno dad
!părinte adoptiv kasvattivanhempi, ottovanhempi adoptivförälder maštevo, mašťivo bičačo dad
!părinți adoptivi kasvattivanhemmat, ottovanhemmat adoptivföräldrar maštevo, mašťivo bičači dej
!părinte vitreg kasvatusvanhempi fosterförälder maštevo, mašťivo bičačo dad
!părinți vitregi kasvattivanhemmat fosterföräldrar maštevo, mašťivo
!părinți sociali; SOS Satele Copiilor sosiaaliset vanhemmat; SOS lapsikylävanhemmat sociala föräldrar; SOS Barnbyar föräldrar
!părinte în plasamentul parental sijaiskasvattaja, sijaisvanhempi fosterförälder maštevo, mašťivo bičačo dad
.
!tată isä, iskä, isi, isukki pappa, far, fader, farsa dad dad dad
!tată biologic biologinen isä biologisk fader čačo dad gulo dad čačo, čačutno dad
!tată vitreg isäpuoli, äidin uusi mies, isintimä styvfar; styvfader; styvpappa, bonuspappa maštijono, očuxo; bičačo dad; dad bičačo (ursari) moštoha dad, šuklo dad očuh
!tată adoptiv kasvatusisä, kasvatti-isä, ottoisä fosterfar; fosterfader; adoptivfader, adoptivfar, adoptivpappa maštijono, očuxo; dad bičačo (ursari)
!tată social; SOS Satele Copiilor sosiaalinen isä, sosiaali-isä; SOS lapsikylä‑isä social far, social fader; SOS Barnbyar far
!tată în plasamentul parental sijaisisä fosterfader
.
!mamă äiti, äiskä mamma, mor, moder, morsa dej, mama, majka; mamo! dej daj
!mamă biologică biologinen äiti biologisk moder guli dej
!mamă vitregă äitipuoli, emintimä styvmor; styvmoder; styvmamma, bonusmamma maćija; bičači dej; daj bičači (ursari) moštoha dej, šukli dej mačija
!mamă adoptivă kasvatusäiti, kasvattiäiti, ottoäiti fostermor; fostermoder; adoptivmoder, adoptivmor, adoptivmamma maćija; daj bičači (ursari)
!mamă socială; asistentă maternală; SOS Satele Copiilor sosiaalinen äiti, sosiaaliäiti; SOS lapsikylä‑äiti social mor, social mamma; SOS Barnbyar mamma
!mamă în plasamentul parental sijaisäiti fostermoder
!vitreg -puoli styv- mašťivo
!adoptat, înfiat adoptoitu antogs maštivo bičačo
.
!soți aviopari, mies ja vaimo, aviopuolisot äkta (gift) par, par, äkta makar bračno paro prandipasko dujoro
!soț, consort; bărbat aviomies; puoliso, aviopuoliso (mies), siippa, aviosiippa make, man, äkta man; gemål řom, murš rom rom, prandime amal
!soț țigan aviomies make, man, äkta man řom, murš rom rom
!soț ne-țigan aviomies make, man, äkta man gaźo, gažo gadžo, gažo gadžo
!concubin; partener de viață; amant avomies manlig sambo kamado, piravno, piramno, kutari kamado, piramno, pirano manglo
!soție, nevastă, consoartă vaimo, aviovaimo; puoliso, aviopuoliso (nainen), siippa, aviosiippa fru, hustru, maka, äkta maka; gemål romni, řomni, źuvli, žuvli romni, romňi romni, romňi, prandime amalin
!soție ne-țigancă aviovaimo fru, hustru, maka, äkta maka gaźi, gaži gadži, gajži, gaži gadži
!soție tânără nuori vaimo unga hustru bori bori bori
!soție casnică kotirouva hemmafru domaćica khereski romňi domaǩica, kherutni
!soție țărancă emäntä lantbrukarhustru, bondhustru; bondmora; bondkvinna pavurica pavorica, pavorkiňa
!concubină; parteneră de viață; amantă avovaimo kvinnlig sambo kutêŕasa baratkiňa, kamadi, raďi, piramni, piramňi, piraňi mangli
!parteneriat domestic, uniune civilă, parteneriat înregistrat, parteneriat civil rekisteröity parisuhde registrerat partnerskap, registrerat parförhållande partnerimos; vortačija taršulaši amalipe
!concubinaj avoliitto samboförhållande; sammanboende; samboende
!prieten, gagic heila, rakastaja pojkvän, kille amal, vortako; laśo manuš;vortako; phiramno amal, barato, kumnato, pindžardo, pinžardo amal, pobratimi, prijateli
!prietenă, gagică heila, rakastajatar flickvän, tjej amalin, amalini, vortêčica, vortêčina, vortaka; phiramni amalica, amalin, amalini, kumnata amalin
!prietenă, gagică nețigancă ei mustalainen heila, rakastajatar ozigenare flickvän, tjej gaźi, gaži rakli
.
!copil; progenitură lapsi; lapsonen, lapsukainen barn; telning śavo, śavořo, śav, cignořo šavořo čavo, čhavo, čedo
!copii lapset barn śave, śavořê; glatuca; xurdimata; babeto; ikruca šave
!copil mic, bebebluș (băiat) vauva; pikkulapsi litet barn; småbarn; spädbarn, baby cinořo, bejato, bêjato cino beba, bebe
!copil mic, bebebluș (fată) vauva; pikkulapsi litet barn; småbarn; spädbarn, baby; bebis, bäbis cinoři, ciňoři cini beba, bebe
!copil adoptiv kasvattilapsi, ottolapsi adoptivbarn maštivo śave bičačo śav, bičačo śavo
!copii adoptivi kasvattilapset, ottolapset adoptivbarn
!băiat adoptiv kasvattipoika, ottopoika foster pojke
!fată adoptivă kasvattityttö, ottotyttö fosterdotter
!fiu adoptiv ottopoika adoptivson
!fiică adoptivă ottotytär, kasvattitytär adoptivdotter
!copil bastard (în afara căsătoriei) äpärä, avioton lapsi, lehtolapsi oäkting; horunge; bastard; frillobarn copili (gurbet) hurobanko avral prandimasko čhavo
!copil biologic biologinen lapsi biologiskt barn
!copil găsit löytölapsi hittebarn
!băiat schimbat vaihdokas poika bortbyting baby pařuglo
!fetiță schimbată vaihdokas tyttö bortbyting baby pařugli
!copil în plasament familial sijaislapsi fosterbarn i fosterhem
!copil vitreg lapsipuoli fosterbarn maštivo śave bičačo śav, bičačo śavo
!copii vitregi lapsipuolet fosterbarn
!băiat, fiu vitreg poikapuoli, pojintima fosterson pastorko; čhao vitrego (ursari) načačo šavo
!fată, fiică vitregă tyttöpuoli fosterdotter pastorka; čhaj vitrego (ursari) načači šej
!copil bastard (între țigan și nețigan) mustalaisen ja ei-mustalaisen lapsi jävel barn (mellan zigenare och ozigenare) raklo polovičňačka
!fetiță bastardă (între țigan și nețigan) mustalaisen ja ei-mustalaisen tyttö jävel dotter (mellan zigenare och ozigenare) rakhlořî, raklioři, raklořî, rakľoři raǩi
!fără copii lapseton barnlös biglatengo, biśavengo, bišavengo
!situația de a nu avea copii lapsettomuus barnlöshet biglatengo, biśavengo, bišavengo bisojbasro
!orfan orpo föräldralös bidako čoro jetimi
!orfană orpo föräldralös bidako čori
!orfan de tată orpo, isätön faderlös bidadesko bidadesko
!orfană de tată orpo, isätön faderlös bidadesko bidadesko
!orfan de mamă orpo, äiditön moderlös bidako čoro
!orfană de mamă orpo, äiditön moderlös bidako čori
!orfan doar de unul din părinți puoliorpo (isänsä menettänyt) faderlös; (äitinsä menettänyt) moderlös
!prim‑născut esikoinen förstfödd anglutno (ursari) avgo bijando čavo
!mezin; prâslea kuopus minsting, minstingen, familjens yngste
!geamăn (din doi, trei, patru, cinci, șase) kaksonen; kolmonen; nelonen; viitonen; kuutonen tvilling; trilling, trillingsyskon; fyrling; femling; sexling blizanco, źameno, žameno, źjameno dongo dujengero m; dujengeri f
!gemeni kaksoset tvillingar blizancos, źamenos, žamenos, źjamenos dongos dujengeroes m; dujengeria f
!frate geamăn kaksoisveli tvillingbror
!soră geamănă kaksoissisko tvillingsyster
!fiu poika son śavo, śavořo, śav čhavo
!fiu vitreg poikapuoli styvson, bonusson načačo šavo
!fiică tytär dotter, flicka še, śej, śořî
!fiică vitregă tytärpuoli styvdotter, bonusdotter
!frate veli, veikko broder, bror, brorsa, brolla phral, pral phral, pral phral
!frate mai mic, frățior pikkuveli lille bror, lillebror, småbröder (pl) phralořo, pralořo praloro
!frate mai mare isoveli storebror, storebrorsa, storebröder (pl)
!frați buni täysiveljet helbröder
!frate bun täysiveli helbroder čačo phral, čačo pral čačo phral
!frate biologic, de sânge biologinen veli biologisk bror pobratimo m gulo pral
!frați vitregi de sânge puoliveljekset halvbröder
!frate vitreg de sânge velipuoli halvbror;

halvbroder

mišločino m moštoho phral; dopaš phral poluphral
!frate vitreg din altă căsătorie velipuoli (joka ei ole verisukulainen) styvbror; styvbroder mišločino m moštoho phral poluphral
!frate vitreg de adopție kasvatusveli fosterbror phral bičačo (ursari)
!soră sisar, sisko (puhekielessä sisaresta käytetty nimitys) syster, syrra doda, ľaľa, phe, phej, phejořî, phen, phenořî, phjako phen, pheň pen, phen
!soră mai mică, surioară pikkusisko, pikkusisar lilla syster, lillasyster, småsystrar (pl); lillsyrra
!soră mai mare isosisko storasyster, storasyrra, storasystrar (pl) sera
!soră bună täysisisar helsyster
!soră vitregă de sânge sisarpuoli, puolisisar, siskopuoli, puolisisko halvsyster dopaš phej dopaša pheň, dopaši pheň poluphen
!soră vitregă din altă căsătorie sisarpuoli (joka ei ole verisukulainen) styvsyster dopaš phej moštoho phen poluphen
!soră vitregă de adopție kasvatussisko fostersyster phen bičači (ursari)
!frații și surorile veljet ja sisaret, sisarukset syskon
!frații și surorile mai mici nuoremmat sisarukset småsyskon
!frații și surorile mai mari vanhemmat sisarukset storasyskon
!frații între ei veljes; veljekset (pl) bror; bröder
!frați buni täyssisarukset,täydet sisarukset helsyskon
!frați vitregi de sânge puolisisarukset halvsyskon
!frați vitregi din altă căsătorie puolisisarukset (jotka eivät ole verisukulaisia) styvsyskon
!băiat poika pojke; kille; grabb; gosse; yngling śavo, śav; bejato, bêjato, bojato, cinořo, flêkêvo cino, šavo čhavo
!băiat țigan mustalaispoika zigenare pojke čhavo, śavo, śav šavo čhavo
!băiat nețigan ei-mustalais poika ozigenare pojke rakhlo, raklo, rakhlořo, raklořo, gadžikano čhavo raklo raklo, gadžikano čhavo
!fată tyttö flicka še, śej, śovořî, cinoři, ciňoři, śavoři, śejoři, śovořî šej čhaj
!fată țigancă mustalais tyttö zigenare flicka še, śej, śejoři, śovořî šej čhaj
!fată nețigancă ei-mustalais tyttö ozigenare flicka rakhli, rakli, rakhlořî, raklioři, raklořî, rakľoři, gadžikano śejoři raǩi, rakli, rakľi rakli, gadžikani čhaj
.
!unchi setä; eno farbror; morbror kak; afective: kako, kakořo, nana, ňaňa, naniko baťi, kako, nano kako, dajo, ujko
!unchi după tată setä, isän veli farbror, onkel kako
!unchi după mamă eno, äidin veli morbror, onkel dajo, ujko
!unchiul după tată al părinților isosetä, isän tai äidin setä gammelfarbror, fars eller mors farbror
!unchiul după mamă al părinților isoeno, isän tai äidin eno gammelmorbror, fars eller mors morbror
.
!mătușă täti, isän tai äidin sisar faster; moster bibi, ćir, čir, (afectiv: ňaňa, bibjořî) lala bib, tetka
!mătușă după tată täti, isän sisar tai sedän vaimo faster bibi, kakoskiri romni
!mătușă după mamă täti, äidin sisar tai enon vaimo moster tetka, teza
!mătușa după tată a părinților isotäti, isän tai äidin täti gammelfaster, fars eller mors faster
!mătușa după mamă a părinților isotäti, isän tai äidin täti gammelmoster, fars eller mors moster
.
!nepot; nepoată lapsenlapsi, veljenlapsi, siskonlapsi barnbarn, brorsbarn, syster barn nepoto, ňepoto, unuko; nepata, nepoata, nepota, unuka unoko phral; unoka unuko; unuka
!nepoți de la copii lapsenlapset barnbarn nepotos, ňepotos, unukos unoko phral
!nepoate de la copii lapsenlapset barnbarn
!nepot de la copii lapsenlapsi barnbarn
!nepoată de la copii lapsenlapsi barnbarn
!nepot de la fiu pojanpoika, pojannin sonson nepoto, unuko
!nepoată de la fiu pojantytär sondotter
!nepot de la fiică tyttärenpoika dotterson
!nepoată de la fiică tyttärentytär dotterdotter
.
!nepoți de la frați, cumnați veljenlapset, siskonlapset; kytyn ja langon lapset; nadon ja kälyn lapset nevöer, niecer; svågrars och svägerskors barn nepoto, ňepoto, unuko; nepata, nepoata, nepota, unuka unoko phral; unoka unuko; unuka
!nepoți de la frate veljenlapset brorsbarn phralesko śaves
!nepot de la frate veljenpoika brorson, nevö phralesko śav
!nepoată de la frate veljentytär brorsdotter, niece phraleski śej unoka pheň
!nepoți de la soră siskonlapset systerbarn phejako śaves
!nepot de la soră sisarenpoika, siskonpoika systerson, nevö; syskonbarn phejako śav
!nepoată de la soră sisarentytär, siskontytär systerdotter, niece phejaki śej unoka pheň
!nepot de la fratele soțului miehen veljenpoika mans brorson
!nepoată de la fratele soțului miehen veljentytär mans brordotter
!nepot de la sora soțului miehen sisarenpoika, miehen siskonpoika mans systerson
!nepoată de la sora soțului miehen sisarentytär, miehen siskontytär mans systerdotter
!nepot de la fratele soției vaimon veljenpoika hustruns brorson
!nepoată de la fratele soției vaimon veljentytär hustruns brordotter
!nepot de la sora soției vaimon sisarenpoika, vaimon siskonpoika hustruns systerson
!nepoată de la sora soției vaimon sisarentytär, vaimon siskontytär hustruns systerdotter
.
!nepoți de la veri serkkujen lapset kusiners barn
!nepot de la văr miesserkun poika pojke till kusinen
!nepoată de la văr miesserkun tytär dotter till kusinen unoka pheň
!nepot de la verișoară naisserkun poika pojke till kusinen
!nepoată de la verișoară naisserkun tytär dotter till kusinen unoka pheň
.
!strănepoți lapsenlapsenlapset barnbarnsbarn
!strănepot lapsenlapsenlapsi, lapsenlapsenpoika barnbarnsson pŕanepoto, pŕaunuko
!strănepoată lapsenlapsenlapsi, lapsenlapsentytär barnbarnsdotter pŕanepata, pŕaunuka
!strănepoți lapsenlapsenpojat barnbarnssöner pŕanepotos, pŕaunukos
!strănepoate lapsenlapsentyttäret barnbarnsdöttrar pŕanepate, pŕaunuke
.
!bunici isovanhemmat farföräldrar; morföräldrar papos, mamija, mamiořia phuro dades pape, babe
!bunic isovanhempi; isoisä, vaari; äijä, äiji farfar; morfar papo, phuro dad
!bunic după tată isoisä, isän isä, isänisä farfar; farfader phuro dad
!bunic după mamă isoisä, äidin isä, äidinisä morfar; morfader phuro dad
!bunică isoäiti, muori; mummo; ämmi farmor; mormor majka, mami, phuri, mamioři, mamjoři, phuri daj
!bunică după tată isoäiti, muori, isän äiti, isänäiti farmor; farmoder phuri daj
!bunică după mamă isoäiti, muori, äidin äiti, äidinäiti mormor; mormoder phuri daj
!bunici isovanhemmat farföräldrar; morföräldrar phure dada
!bunici după tată isovanhemmat, isän vanhemmat farföräldrar; pappas föräldrar
!bunici după mamă isovanhemmat, äidin vanhemmat morföräldrar; mammas föräldrar
!străbuni, strămoși esi-isät, kantaisät förfader, anfader; stamfader, ättefader
!străbunici isoisovanhemmat; kantavanhemmat förfäder, ättefäder, stamfäder; farföräldrar; morföräldrar bare papur, papos le bare, papoekere
!străbunic după bunicii părinților isoisoisä, isän tai äidin isoisä; isoukki farfars far; gammelfarfar, fars eller mors farfar (dvs farfars far eller morfars far) baro papos
!străbunică după bunicii părinților isoisoäiti, isän tai äidin isoäiti mormors mor; gammelfarmor, fars eller mors farmor (dvs farfars mor, morfars mor) baro phuri
.
!văr serkku, orpana; miesorpana kusin vero, vêro, voro unoko phral roďako
!văr de la unchi sau mătuși serkku, orpana; isän tai äidin sisaruksen lapsi (poika) kusin vero, vêro, voro unoko phral roďako
!veri, verișoare serkus kusiner veros, vêros, voros; vare, verišoare
!văr după tată serkku isän puolelta, nepas brylling
!văr după mamă serkku äidin puolelta, orpana syssling
!văr de gradul doi pikkuserkku, pikkuorpana, isovanhemman sisaruksen lapsenlapsi tremänning, syssling; småkusin, brylling
!veri de gradul doi pikkuserkut, pikkuorpanat, isovanhemman sisaruksen lapsenlapset sysslingar, småkusiner
!văr de gradul trei pikkuserkkujen [lapsen]lapsi, kolmas serkku, syslinki fyrmänning, pyssling, bryllingbarn
!văr de gradul patru neljäs serkku, pyslinki femmänning, pyssling
!văr de la fratele tatălui isänpuoleinen serkkupoika, nepas kusin på fädernet
!văr de la sora tatălui isänpuoleinen serkkupoika, nepas kusin på fädernet
!văr de la fratele mamei äidinpuoleinen serkkupoika; seukko, orpana, nepaa, nepain, nepainen, nepahin, nepas, nevas, neppo, kylys, lunki, kusiini kusin på mödernet
!văr de la sora mamei äidinpuoleinen serkkupoika, orpana kusin på mödernet
!verișoară serkku, orpana; isän tai äidin sisaruksen lapsi (tytär); naisorpana kusin vara, verišoara
!verișoară de la fratele tatălui isänpuoleinen serkkutyttö, nepas kusin på fädernet
!verișoară de la sora tatălui isänpuoleinen serkkutyttö, nepas kusin på fädernet
!verișoară de la fratele mamei äidinpuoleinen serkkutyttö, orpana kusin på mödernet
!verișoară de la sora mamei äidinpuoleinen serkkutyttö, orpana kusin på mödernet
.
!cumnat kyty; lanko; näälä, näälämies, suoveri, nuode svåger kumnato, šogoro, źamutro kumnato, šogoro šurak
!cumnat după soț kyty, aviomiehen veli; näälä, näälämies, suoveri, nuode svåger, värbror kumnato, šogoro kumnato, šogoro šurak, šurako, džesi
!cumnat după soție lanko, puolison veli, sisaren tai puolison sisaren mies; näälä, näälämies, suoveri, nuode svåger, värbror kumnato, šogoro kumnato, šogoro šurak
!cumnații între ei langot toisilleen; langokset svågrar på varandra
!cumnată nato; käly svägerska kumnata, šogorica kumnata, kumnatkiňa, šogorkiňa zlova, baldiska
!cumnată după soț nato, aviomiehen sisar; käly, puolison sisar, veljen tai puolison veljen vaimo svägerska kumnata, šogorica kumnata, kumnatkiňa, šogorkiňa zlova
!cumnată după soție käly, puolison sisar, veljen tai puolison veljen vaimo svägerska kumnata, šogorica kumnata, kumnatkiňa, šogorkiňa zlova
!cumnatele între ele kälyt toisilleen; kälykset svägerskor på varandra teteiša, têtêiša
.
!socrii, părinții soțului, soției appivanhemmat, puolison vanhemmat svärföräldrar sokro thaj sokra sastre sastre
!socru, soacră puolison vanhempi svärförälder sastro, sokra sastro, sokra sastro, sasuj
!socru puolison isä, appi, appiukko svärfar, svärfader sastro, sokro sastro, sokro sastro, svekaro
!socru după fiu appi, appiukko svärfar, svärfader sastro, sokro sastro, sokro sastro, svekaro
!socru după fiică appi, appiukko svärfar, svärfader sastro, sokro sastro, sokro sastro, svekaro
!soacră puolison äiti, anoppi, anoppimuori svärmor, svärmoder sokra, soakra, sakra, sasuj sokra sasuj
!soacră după fiu anoppi, anoppimuori svärmor, svärmoder sokra, soakra, sakra, sasuj sokra sasuj
!soacră după fiică anoppi, anoppimuori svärmor, svärmoder sokra, soakra, sakra, sasuj sokra sasuj
!ginere vävy, tyttären mies (suhteessa appivanhemoiinsa); vävypoika, vävymies svärson, måg źamutro žamutro džamutro
!noră miniä, pojan vaimo (suhteessa appivanhemoiinsa) svärdotter, sonhustru bori, boŕoři bori bori
!cuscru după fiu miniän isä + vävyn vanhemmat svärdotters fader, frände xanamik xanamik
!cuscru după fiică vävyn isä + miniän vanhemmat svärsons fader, frände xanamik xanamik
!cuscră după fiu miniän äiti + vävyn vanhemmat svärdotters moder, fränka xanamika xanamika
!cuscră după fiică vävyn äiti + miniän vanhemmat svärsons moder, fränka xanamika xanamika
!pereche căsătoriți morsian ja sulhanen brud och brudgum kununisavol prandipasko dujoro
!ginere, ginerică, mire sulhanen, sulho, ylkä, ylkämies brudgum źamutro, mladožeňa piramno džamutro; čhavo
!mireasă morsian brud bori, boŕoři; mlada; têrni bori; menasona bori
!logodit, logodită kihlattu trolovad tomnime; logodime (ursari) jeďezime verimo
!pereche logodiți kihlapari fästmö och fästman tomnime; logodime partnero par verimo
!logodnic kihlattu mies trolovad; fästman kamado, phiramno piramno angrustutno
!logodnică kihlattu nainen trolovad; fästmö kamadi, phiramni piramňi, piramni. menasona; bori angrustutni
.
!cumetri de botez (față de părinții copilului) kummiperhe fadder, fadderfamilj
!cumătru de botez (față de părinții copilului) kummisetä gudfar, gudfader
!cumătră de botez (față de părinții copilului) kummitäti gudmor, gudmoder
!naș de botez (față de copil) kummi, kummisetä gudfar, gudfader čirvo, ǩirvo, kirvo; keresno (adj) kerestapo, ǩirvo, kirvo; keresno (adj. ) kum, kumo
!nașă de botez (față de copil) kummi, kummitäti gudmor, gudmoder čirvi, ǩirvi, kirvi ǩirvi, kirvi kuma, kumica
!familie de nași de botez kummiperhe fadder, fadderfamilj kirvimos
!fin; fină kummilapsi gudbarn fino; fina boldo šavoro kirvoro
!fin de botez kummipoika gudson fino, ćirvořo boldo šavoro kirvoro
!fină de botez kummityttö, kummitytär guddotter fina
!nași de cununie vihkitodistajat bröllops vittnen kununimos ǩirvos, venčano ćirvo
!nășit, nășie, relația dintre naș și copil kummius fadderskap kirvimos boldo šavoro
!naș / martor de cununie; uneori cavaler de onoare vihkitodistaja bröllopsvittne kununimos našos; venčano ćirvo nasnaďo prandibaskoro kirvo
!nașă / martoră de cununie vihkitodistaja bröllopsvittne kununimos naša
!cavaler de onoare sulhasen avustaja (häissä), bestman best man pativimos kňazo
!domnișoară de onoare morsiusneito tärna paťiv domnišoara džesta, kuma
!proaspăt căsătorit, însurat/căsătorită, măritată vastanainut nygift
!proaspăt căsătoriți vastanaineet de nygifta; det nygifta paret
!căsătorit, însurat nainut gift mêritime, meritime, mîritime adj f colaxardo adj ženime, prandimo adj
!căsătorită, măritată nainut gift meretime, meritime, mêritime, mîritime adj řomeste adv mod
!însurătoare (bărbat) naimisiinmeno; avioituminen äktenskap ansurimos m
!măritiș (femeie), naimisiinmeno; naimakauppa, naittaminen äktenskap mêritimos m

 

!căsătorie (ambii) avioliitto bröllop; giftermål; äktenskap; abjan, abjav abav, bijav, ebev ženibe, prandipe
!căsătorie gay homojen avioliitto böggiftermål buľašeskoro prandipe
!a cere în căsătorie kosia, pyytää puolisokseen fria; frieri mangavel, tomnil, tomnil pe mangajimo, mangajipe
!a mărita naittaa gifta bort del gaźeste, del řomeste, mêrêtil, meretisarel, mêritisarel; venčil, venčol
!a însura avioitua, mennä naimisiin gifta sig; ingå äktenskap; äkta ansuril, ansurisarel
!a logodi kihlautua, mennä kihloihin förlova sig; trolova sig tomnil
!a cununa vihkiä viga kununil
!a se cäsätori, cununa avioitua gifta sig; ingå äktenskap; äkta kêrêl abjav ženinela pe, prandinela pe
!cununie häät bröllop abjav, abjan, nunta abav, bijav, ebev bijav
!mire sulhanen brudgum terno o terno džamutro
!mireasă morsian brud terni e terni, menjassoňa bori
.
!neam suku släkt, släkting šťamto, nipo, ňamo ňamo, nipo roďako, ňamo, jerija; fisi
!șeful clanului klaanin päällikkö klaanin hövding birevo, birovo, birov m
!rude sukulaiset släkting, släktingar jerija
!relație de rudenie sukulaisuus frändskap nipo m nipo m fisi m
!rudă de sânge verisukulainen blodsfrände, blodsförvant
!rudă prin alianță sukulainen avioliiton kautta en ingift släkting
!rudă apropiată läheinen sukulainen nära släkting (anförvant, anhörig) vara m, f
!rudă îndepărtată kaukainen sukulainen avlägsen släkting
!rudă din partea tatălui isänpuoleinen sukulainen s, isän puolelta sukua oleva adj agnat
!rudă din partea mamei äidinpuoleinen sukulainen s, äidin puolelta sukua oleva adj kognat
!rudă din partea soțului miehen puolelta sukulainen mannens sida anförvant henamik
!rudă din partea soției vaimon puolelta sukulainen hustrus sida anförvant henamik
!descendent, vlăstar, urmaș jälkeläinen ättling; ättelegg glata, gloata, glota f; urmašos (ursari) maškuľa f (bugurdži)
!descendenți, vlăstare, urmași jälkeläiset ättlingar naslednikos, potomstvos kustika
.
!aparținător, aparținători omainen, omaiset anhörig, anhöriga, anförvant ňamo fajzato, ňamo, nipo roďako, ňamo, jerija
!cel mai apropiat aparținător lähiomainen närmast anhörig
.
!vârstă ikä ålder phurořo, phurimos phurimo phuripa
!nou-născut → 3 luni vastasyntynyt → 3 kuukautta nyfödd → 3 månader cinořo, bejato, bêjato m; cinoři, ciňoři f cino m, cini f beba, bebe
!sugar 4-11 luni pikkulapsi 4-11 k. spädbarn 4-11 m. glatuca; bebeto; ikruca; xurdo tikno, tiknoro m; tikni, tiknori f čučakero čhavoro, phernorengero čhavoro, ciknoro
!copil mic 1-2 ani pikkulapsi 1-2 vuotta småbarn 1-2 år cinořo, bejato, bêjato m; cinoři, ciňoři f tikno, tiknoro m; tikni, tiknori f
!preșcolar 3-5 ani esikoululainen 3-5 vuotta förskolebarn 3-5 år cinořo, bejato, bêjato m; cinoři, ciňoři f
!școlar 6-13 ani koululainen 6-13 vuotta skolbarn 6-13 år učeniko iškolaco; elevos (ursari) učeniko, školakos
!adolescent teini tonåring tinejdžeri terno terno manuš
!tânăr 18-25 ani nuori 18-25 ungdomlig 18-25 tinejdžeri ternexar; ternimo -imata, -imatura; ternipe -imata
!adult 26-64 ani aikuinen 26-64 vuxen 26-64 manuš baro (ursari) opre barilo baro
!vârstnic peste 65 de ani iäkäs yli 65 vuotta åldring över 65 år phuro, benuko m; phořomni, benuka, phurioři, phuŕořî, phuri; baba f phuro, phuro rom m; phuri, phuri romňi f phuripa; phuro, phuro manuš m; phuri, phuri džuvli f
!tânăr (pers) nuori, nuorukainen; nuori mies ung, ung man raklořo; têrňêhar; têrno m raklo m raklo m
!tânără (pers) nuori, nuorukainen; nuori nainen ung, ung kvinna bori, boŕoři f sizno f džuvli; gadži f
!bătrân, moș vanhus; vanha mies; ukko, vaari äldre, gubbe phuro, phurořo m phuro, phuro rom m phuro, phuro manuš m
!bătrână, babă vanhus; vanha nainen; mummo äldre, gammal kvinna; gumma, käring, madam phuŕořî; babica, baba, benuka, phuŕořî, majka, phořomni f phuri, phuri romňi, phurica f phuri, phuri džuvli; nena, baba f
!domn herra herre raj, domnos; stêpuno m raj m gospodini; gazda m
!doamnă rouva dam; fru kokoana, raji f raji, raďi f gazdarica; džuvli, gospoďa f
!domnișor nuori herra unge herre domnišoro, rajořo m
!domnișoară neiti fröken domnišoara f
.
Familia finlandeză – suomalainen perhe

http://www. tuomas. salste. net/suku/sukulaiset. pdf

https://commons. wikimedia. org/wiki/File:Kinship_se. png

.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
2. Corpul uman, extern Ihmisruumis, ulkoiset ruumiinosat Människokroppen – yttre Manušesko stato avral

Manušano tešto – agoruno

Manušikano trupo – avrutno
.
!ființă umană, persoană ihmisolento människovarelse, mänsklig varelse manuš m, manušni f manuš; semili manuš; osoba
!corpul uman ihmisruumis människokroppen trupo trupo trupo
!extern ulkoinen, ulkopuolinen extern, yttre, ytter-; utom- avŕaluno, avrjaluno, avruno, avrutno agoruno avrutno
.
!om ihminen människa manuš manuš manuš
bărbat mies man murš, źeno, ženo manuš manuš
!bărbat țigan mustalaismies zigener man murš murš murš, muršikano
!bărbat nețigan mies (ei mustalainen) ozigenare man gažo gažo gadžo
femeie nainen kvinna manušni, źeji, žeji, źeni, źuvľořî, žuvli žuvji, žuji, žuvli, žuvľi, žuľi džuvli
!țigancă mustalaisnainen zigenerska, zigenarkvinna řomňaki romňako romňi, romni
!femeie nețigancă nainen (ei mustalainen) ozigenarkvinna gaži gaži gadži
copil lapsi barn glata, śavo, śavořo, śav, cignořo šavoro čavo, čhavo, čedo
băiat poika pojke šav šávo čhavo
fată tyttö flicka šej sej čhaj
gravidă raskana oleva gravid khamni, phari phari, khamni khamni
făt sikiö foster fetuso magzato, embriovo bij, embrioni
cap pää huvud šero šéro šero
braț käsivarsi arm vast vast musik
trunchi vartalo bål kolin, bêrk, brek [tago] brek, brekh, kolin trupo bizo šero, vasta hem čanga, koľin
picior sääri ben punřo, cumpo purno, porno pro
căsătorie häät bröllop abjav, abjan abav, bijav bijav
mire sulhanen brudgum terno o terno džamutro
mireasă morsian brud terni e terni, menjassoňa bori
inel vihkisormus vigselring angrusti burma, veriga pirostaki angrustik
preot pappi präst rašaj, popo rašaj popi, popo
hoge mullah mulla hodža
.
corp keho kropp stato, trupo, telo, tešto trupo, tešto trupo, mas
ceafă niska nacke šafa, ćafa, čafa kóri, koř, koři men, palal ko šero, palune šereskeri rig
umăr, omoplat hartia, olkapää skuldra dumo, phiko phiko, thak, guputa piko, phiko
spate selkä rygg dumo; zeja, zêja dumo dumo
abdomen, burtă vatsa buk peř, pêř, poř per vogi, vogoro, želudac
!suflet; (burtă!) sielu själ ďi, dži, gi ďi, oďi, voďi duša
tâmplă ohimo tinning mulikaji jakh halántéko, halantiko, muli jakh godžalothan, slepoočnica, kořijak
față kasvot ansikte muj, faca musura, muj, faca muj, mujipe
obraz poski kind buka pofa, šam čham, čam
gât kaula hals koŕ kor, kori men
cot kyynärpää armbåge kuj kuj musi, musikakoro kokalo
genunchi polvi knä čang čang koč, koči, koć
patela polvilumpio knäskål, patella čangako taxtaj čango kolako koć
fosă poplitee polvitaive knävek kaj bandžol e čang čangengo-bantjimo palokočakoro phagibe
gleznă nilkka vrist čokîj, čokoj, punřesko podo boka, koč preskiri phabaj
călcâi kantapää häl khur, kêlkija, kîlkiji, kirkij, kîrkija šarka patum, peta, štikle
fund, dos, popou takapuoli, takamus stjärt bul paluj, bul, zeja porik, palunipe
mandibulă leuka käke falka, felči falka, falkako kapco, teluni falkako kapčo čen, čejne
umăr olkapää, hartia axel dumo; phiko phiko, thak phiko, iramin, osovina
piept rinta bröst bêrk, brek, kolin kolin, koľin; brek, brekh koľin, kolin, brekh
sân povi bröst, barm čuči čuči, kolin, koľin čuči
burtă vatsa buk pǝr, pêř, poř; ďi, dži, gi per, peř; miho želudac, vogoro; vo džji, o dji
buric, ombilic napa navel buriko, biroko buréko, buriko, pupo buriko, pupko
șold lanne, lonkka höft kitšo, kičo, kuko maškar, čipevo, farčika; zeja; bečako kokalo kuko; kokalo e kukoskoro
fosă inghinală nivunen, nivus ljumske jia ládjéko agi
pulpa piciorului pohje vad mašo le punřesko, purnesko cimpo mášo, pulpa čangakoro muskuli
laba piciorului jalka, jalkaterä fot punro, pireskiri talpa punro, purno, purneskošéro pro, piro
gambă sääri ben punřo; krako, levka purno, porno; heroj, xuruj pro
copasă reisi lår cimpo, pulpa pulpa kuko, buto
talie, mijloc vyöterö midja maškar maškar maškar
braț, antebraț käsivarsi arm vast vast musik, musi; vas, vast
axilă kainalo armhåla takh, thak takh khakh, pazuho
gură suu mun muj muj muj
nas nenä näsa nak, nakh nak, nakh nak, nakh
.
!piele nahka skinn, hud morći, morči, morkhi, morťi; kaža morči, morťi; koža morti
!pielea capului päänahka huvudsvål; (hiuspohja) hårbotten čamb, čam
!păr pe cap tukka hår, kalufs bal bal šeresri bal
!păr pe corp ihonkarva hår bal po korpo balaslo bala, pega
!păr pubian häpykarvat blygdhår, pubeshår zar zar
.
cap pää huvud šero, šêro, šoro šero šero, šerutno
breton otsatukka lugg fiŕo bal frufruvo šiška
față kasvot ansikte muj musura, muj muj, mujipe
mustață viikset mustasch šor, mustaka mustaca mustako, mustaǩi
barbă parta skägg šor šor čhor
sprânceană kulmakarva ögonbryn prinčeni, sprinčana, plinčana prinčáňa, plinčaňa phov
narină sierain näsborre grapa nakheski nakheski-gedra nakherskere hirne/hrne
aripa/aripile nasului nenäsiiveke näsving nakheski phakořî nakheski cimpa nakheskeri hev
bărbie leuka haka falka, bêrbija falka čor, čejn
buză huuli läpp vuč, uš, vuš, vušt vušt voš
gâtlej, beregată kurkku strupe kertano, girťano, kîrlo, gîrťano, grčano, guša, grklano; gito girtjáno, girčano, girtano, girťano, kirlo krlo
cărare jakaus bena kerřaŕa kirára balengiri ulavin/linia
frunte otsa panna tepsija, čikat piri, patelnja, čikat tava, čekat, anglal ko šero
ochi silmä öga jak jak, jakh jak
ureche korva öra khan kan kan
păr hius; ihokarva, karva hår bal bal bal, bala
pleoapă silmäluomi ögonlock kapako la jakhako, jakhako kapako jákhako-héja jakučharin, jakhesro phandlo
pupilă silmäterä, mustuainen, pupilli pupill jakhesko kalo jákhako odot, pupilla kalin
lacrimă kyynel tår najora ásvin asvin
geană silmäripsi ögonfrans sprinčana, plinčana, trepavica cimpla, cimpli trepke
.
gură suu mun muj muj muj
coroană latva, kruunu krona xoxamno dand dandeski-korona dandeskiri kruna
rădăcină juuri rot redetšina vuni thar, dandengoro koreno
gingie ien tandkött džindžia, ženžija, źinźija dandesko-mas, džindža čen, dandengoro mas
incisiv etuhammas framtand angluno dand angluno dand anglunodand
canin kulmahammas hörntand thar jákhakodand paluno dand
molar poskihammas kindtand thar pofako dand, šamakodand čam jakoro dand
dinte hammas tand dand dand dand
măsea de minte viisaudenhammas visdomstand thar, godźaverimos thar godjarimasko-dand, paluni-thár, goďaverimo- thár paluno dand, godžakoro dand, dand džandipaske
cerul gurii, palatul gurii suulaki gom taloj talo, taloj, iňa teme, gizi, nepci
limbă kieli tunga śib šib, šhib čhib, čib
.
mână; vezi și 3. käsi hand vast, vas, va vast, vas vas
unghie kynsi nagel undźija, undžija, unǧa, vundija, vunďija, vundža, vundžija vunďa, vunža nokto, trnako
deget sormi finger naj naj naj
police, deget mare peukalo tumme palco palco, plajco palac, avgo naj
deget arătător etusormi pekfinger sîkaimasko naj naj pukavno naj
deget mijlociu keskisormi långfinger naj naj naj
deget inelar nimetön (sormi) ringfinger angrusti naj angrusťako naj maškaruno naj
degetul mic pikkusormi lillfinger najořo, cîgno naj cigno naj tikno naj
palmă kämmen handflata palma, pelmi palma dlan, palma
pumn nyrkki näve dukhum dukhum, dumuk, dumukh pesnica, dumuk
încheietura mâinii ranne handled vastesko zglobo vastesko čuklovo šaka
.
picior; membrul inferior; vezi și 3. jalka; alaraaja fot, ben, nedre extremitet punřo, hêruj; teluno članko punro, purno pro, čang; teluno pro, teluno branša
haluce isovarvas stortå thulo naj baro naj baro naj
deget de la picior varvas naj punresko naj presro naj
degetul mic de la picior pikkuvarvas lilltå cîgno naj cigno naj tikno naj
laba piciorului jalakterä fot pireskiri talpa, talpa punro, purno pro
călcâi kantapää häl khur, kêlkija, kîlkij, kirkij, kîrkija šarka patum, peta, štikle
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
3. Corpul uman, intern Ihmisruumis, sisäelimistö Människokroppen – inre organ Manušesko stato andral, andraluno, andruno Manušano tešto – andrutno Manušikano trupo – andruno organi
.
!intern sisäinen, sisäpuolinen intern, inre, inner- andraluno, andruno andrutno andruno
!suflet sielu själ gij; ďi, dži, gi ďi, oďi, voďi, duša
.
creier aivot hjärna godži godji godi
.
!digestie ruoansulatus matsmältning emestešo
ficat maksa lever parno buko buko kalo buhko
vezică biliară sappi(rakko) galla fjára féra vogeskiri roj
stomac vatsalaukku, mahalaukku magsäck pox, stomago, gjornraako-gono, ďomra, miho vodži, voǧi, vogeskiri kesik
apendice umpisuoli blindtarm koři poř korri por/porvakbelo koroliporik
intestin subțire ohutsuoli tunntarm cani pox sáni-por tiknopor
intestin gros paksukuoli tjocktarm tholi pox thuli-por thulopor
rect peräsuoli ändtarm bul paluni-por thulopor
!fecale uloste avföring; exkrement; uttömning; fekalier khul khul khul
.
inima sydän hjarta ilo, jilo ilo, jilo ilo, vilo
vas de sânge verisuoni blodkärl rateski vuna rateski vuna rateskiri vena
sânge veri blod rat rat rat
rană haava sår rana šebo khuvdothan
mușchi lihas muskel muskelo muskula, izmo muskuli
arteră valtimo artär vuna vuna vileskiri vena
venă laskimo ven vina, vîna, vuna; žîla vuna vena
aorta aortta aorta vuna, baro vuna jileski bári vuna aorta
arteră coronară sepelvaltimo kranskärl vuna ilosko kosoruvicko-vuna vileskere vene
mușchi cardiac, miocard sydänlihas hjärtmuskel jilesko muskelo jileski muskula, jilesko izmo vileskoro muskuli
.
respirație hengitys andning phurdimos, respiracija phurdimo phudipe
plămân keuhko lunga buko búko parno bukho, pluča
pleură keuhkopussi lungsäk búkesko-gono parne bukhengoro gono
trahee henkitorvi luftstrupe gerťano gégévo, girtjáno vogilearin, grkljani
bronhie keuhkoputki luftrör levegövosko-čövo, aerosko-čavija parnebukhengere drumorja
.
rinichi munuainen njure bebereško nerka, veša bubreko
urină virtsa urin muter, mutêr, mutra muter muter
.
schelet luusto skelett kosturo kokalengo vazo kosturo
cap pää huvud šero, šêro šero šero
craniu kallo, pääkallo skalle lobaňa, šero kopoňa, kopoňavo, koňavo mulikano šero
tâmplă ohimo tinning kŕaštetosko
maxilă, maxilar yläleuka överkäke maksilari (ursari); feltči tele opruno/uprono-keke állkapoči upruno teluni čejni
mandibulă alaleuka underkäke falka, feltči tele teluni-keke, teluni- állkapoči , teluni falkako kapčo teluni čejni, čen
claviculă solisluu nyckelben hamo suvako kokalo, tjiako-kokalo, kijakokokalo natarikokalo
omoplat lapaluu skulderblad dumo lapocka pleška
cușcă toracică rintakehä bröstkorg brek, kolin brek, brekh, kolin, koľin koľin, kolin, brekh
stern rintalasta bröstben
coastă kylkiluu revben prašav pašavro pašavro
coloană vertebrală selkäranka ryggrad o trušol? zêja, zeja dumesko-gerinci kokaloikeribe
vertebră nikama kota kokalo le zejanko čigoja dumoskere kokoala
bazin lantio bäcken kičo medenkaco kokalo kuko
os coxal lonkkaluu höftben kukosko kokalo bečako kokalo kokalo e kukoskoro
os luu ben kokalo kokalo kokalo
os lung pitkä luu benpipa baro kokalo baro kokalo baro kokalo
os mic, osicior pieni luu litet ben kokaličî
măduvă osoasă luuydin benmärg modua, moduha, mêduga, mêduha kokaloskoro mezo
.
membru superior; vezi și 2. yläraaja övre extremitet opraluno članko opruno kuj pikho, upruno branša
umăr olkapää; hartia axel; skuldra dumo, phiko phiko, dumo, thak phiko
braț käsivarsi arm kuj kuj vas
humerus olkaluu överarmsben dumo+kokalo phiko+kokalo pikho+kokalo
axilă, subsuoară kainalo armhåla dumo, thak, takh, khak; tala vast, tala i phak thak, tak, tera thak khakh, pazuho, pazuho, khak; pazux; tera thak
antebraț kyynärvarsi underarm vast vast musik, musi; vas, vast
cubitus kyynärluu armbågsben
radius värttinäluu strålben
cot kyynärpää armbåge kuj kuj musi, musikakoro kokalo, zglob
încheietura mâinii ranne handled; handlov, handlove vastesko zglobo vastesko čuklovo šaka
mână käsi hand vast, vas, va vast, vas vas
deget sormi finger naj naj naj
police peukalo tumme palco palco, plajco palac, avgo naj
.
membrul inferior; picior; vezi și 2. alaraaja; jalka fot, ben, nedre extremitet punřo, hêruj; teluno članko punro, purno pro, čang; teluno pro, teluno branša
femur reisiluu lårben [pulba] pulpa-kokalo pulpako-kokalo kukoskoro kokalo
articulație nivel led zglobo [vuna] izületo, khetanesko, čuklovo zglob, zglobi, čukuni, kokalophaniba
genunchi polvi knä čang čang koč, koči, koć
patela polvilumpio knäskål, patella čangako taxtaj, čang čango kolako, čangaki phábaj koć, kočakoro tataj
coapsă reisi lår pulpa pulpa buto
fosă poplitee polvitaive knävek kaj bandžol e čang čangengo-bantjimo palokočakoro phagibe
tibia sääriluu skenben paluno kokalo purnesko-kokalo, šipčonto paluno kokalo
peroneu pohjeluu vadben mašo punřesdko punresko-mášo anglunoteluno kokalo
gleznă nilkka ankel, vrist čokîj, čokoj, punřesko podo boka, koč preskiri phabaj
laba piciorului jalakterä fot pireskiri talpa, talpa punro, purno pro
călcâi kantapää häl khur, kêlkija, kîlkiji, kirkij, kîrkija šarka patum, peta, štikle
deget de la picior varvas naj punresko naj presro naj
haluce haluce isovarvas stortå thulo naj baro naj
.
organ genital sukupuolielin könsorgan seksualno organi seksuališno organi seksualno organi, kurdo organi
!gen, sex sukupuoli kön dźendero, polo m sekso m polo m
uter kohtu livmoder andral e žuvli mého dajanibr, materica
anexe; ovare munasarja äggstock e žuvli andral pete-fésko dajibaskoro jaro
clitoris häpykieli, klitoris klitoris lindiko klitorisi klitoris
vagin, vulva emätin slida miš, miź, bêbêŕasa; xîv, xu, xuv miž, minž, kekeraška, šiladi, šilavi mindžakere vošta, mindž
vezică urinară virtsarakko urinblåsa bešika mutereski-hojaga nutereskiri kesik
uretră virtsaputki urinrör muterdo kanalo muteresko-kavija, muteresko-čövo mutribaskoro kanali
penis siitin, penis penis kar kár, šilado kar
!puță, penis mic kikkeli, pieni penis kuk, liten penis karořo
gland terska ollon žiro ollono
prepuț esinahka förhud fiťma
testicul kives testikel pelo pélo pelo
scrot kivespussi pung pelo here-začkovo gonoro (lovenge)
prostată eturauhanen prostata prostata prostata prostata
păr pubian häpykarva blygdhår, pubeshår zar zar
!coitus; sex; copulație sukupuoliyhdyntä; yhdyntä samlag; coitus kurimo m kuribe, koitus m
!sexual seksuaalinen sexuell seksualno adj seksuališno adj seksualno, kurdo adj
!a se culca cu, a avea sex naida, nussia knulla del bule, del po lažav, kamel pe v itr bule del, del bule, kurel, phusavel, pusavel v tr
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
4. Asistență medicală, salvare Sairaanhoito, pelastuspalvelu Sjukvård och SOS Špita, sastimos, stêpîno aj SOS Špita, sastimo, sasťimo, sasťipe haj SOS Bolnica, sastipe, zdraviba hem SOS
.
!asistență medicală sairaanhoito sjukvård bolničarskego griža; grižimos; sastimos griža sastimo griža; sasťimo, sasťipe griža sastipe briga; zdraviva briga
!serviciul de salvare pelastuspalvelu räddningstjänst spaso serviso skepimo slugipe spasibe arka, kurtuliba arka
!departamentul de salvare pelastuslaitos reddningsverket
!prim ajutor ensiapu första hjälpen prvo, šînti ažutimos angruna griža anglune lokharipe
!ajutor! apua! hjälp! aźutimos, ažutimos žutimo ažutiribe, ažutipe
.
SOS alarmă SOS hälytys SOS alarm SOS rêtêtêňa, larma SOS SOS alarmirinela
ambulanță ambulanssi ambulans ambulanca, salvaŕa, ambulanso ambulanso, mentövö, sanitka, muntusarelo vurdon ambulanta
accident onnettomuus, tapaturma olycka bibax bibax, bajo bibahtalin
!victimă uhri offer viktimo aldozato kurbano, žrtva
pompieri, (mașină de) palokunta(auto) brandkår le jegari i jag so mundárel, tüzoltovo jagačhadžie
!pompier palomies brandman jagari
poliție poliisi polis rajbaro, policija xanralipe, xalado, šingálo kaľardi, kaľardo, policija, policia
polițist poliisi polis, polisman inkľardo, kaľardo, kedesavo, kêdêsavo, milicajo, milicija, policajto, pořalo, šîngalo, vêšalo šanglo, šingalo, xanralo khaľardo, džandari, kaľardo
brancardă paarit bår špitako pato pesos e nasvelen ingren ingrain, nosilka
!paramedic ensihoitaja, ambulanssimies sjukvårdare, akutvårdare
incendiu tulipalo. palo brand jag phabárimo, jag požar
cabină telefonică puhelinkioski, puhelinkoppi telefonkiosk kioska telefonoski telefon-kioska avrutno telefoni
!telefon puhelin telefon telefono telefon telefoni
mașină de remorcare hinnausauto bärgningsbil matora ažutimaski o vurdon kaj ingrel matori cidibaskoro vrda
!autospecială de descarcerare irrottamisajoneuvo frigörandefordon losstagningfordon
.
spital sairaala sjukhus špita korhazo, špita nasvalengoro kher
spital sairaala sjukhus bolnica, boľnica, špita, špital kórházi, išpita nasvalengoro kher, bolnica
card de sănătate KELA-kortti patientbricka pacientesko-kártia pacientikani karta
operație leikkaus operation operatcija operácia operacia, pharaviba
stetoscop stetoskooppi stetoskop stetoskopo stetoskopi
probă de sânge verinäyte blodprov rateski proba rateski proba rateskiri proba
probă de urină virtsanäyte urinprov proba pe mutra mutereski-proba mutereskiri kontrola
radiografie röntgenkuva röntgenbild patreto röngeniképo, pelda rendgenimujali
röntgen Röntgen röntgen glinda röngeni rendgeni
.
tratament medical sairaanhoito sjukvård nasvalengo ažutimos, grižimos griža arakiba, briga
medic lääkäri läkare doktoro, sastimari doktori doktori
pacient potilas patient [patiento] pacijento [patiento] pacijento, nasvalo [pacienti] pacijento, nambormo
!bolnav, suferind adj sairas, potilas; poteva, kärsivä sjuk nasvalo, nasvaličoso nasvalo; nasvalkerdo nasvalo
!boală, afecțiune sairaus; vaiva sjukdom; åkomma nasvalimos navalimo, nasvalipe nasvalipe
!a se îmbolnăvi sairastua bli sjuk; insjukna nasvajvel, nasvavol nasvalo kerďol, nasvaľol nasvaľola
mască naamari munskydd kaj vušares o muj mujeski-maska mujarakhin
asistentă medicală sairaanhoitaja sjuksköterska lugerica; bolničaŕka, fermjera, fermjerka sestra, apolovkiňa, ovoda medicinska sestra, medicikani phen, nasvalengiri arakhni
infirmier, infirmieră ensihoitaja, apuhoitaja sjukvårdare nasvalengo ažutori, aźutorka pa nasvále so gindoj nasvalengoro arakhadžia
tăviță renală kaarimalja rondskål rond-tejári trujalo čaro
ploscă vati bäcken cinořo pajoro havruzi, nokšri
!urinar, rață virtsaamisastia, sorsa stickbäcken
perfuzie tiputus, infuusio dropp pe holba čepo čulo, kapka (baši infuzia)
!examen medical, control lääkärintarkastus läkarkontroll; läkarundersökning kontrola, pregledo sasťaresko egzameno
!medical adj lääketieteellinen medicinsk sasťarimasko orvošesko medicinsko
!tratament medical; tratament medicamentos lääkärinhoito; lääkehoito läkarvård; läkemedelsbehandling; medicinering; läkemedelskur, medicinkur tretmano; medicinako tretmano diskutara medicinako sasľaribe
.
medicamente, doctorii lääkkeet, lääkkeitä läkemedel draba, lajkourja, ľakourja draba iľačija
rețetă lääkemääräys, resepti recept recepto recepta recepti
farmacie apteekki apotek patika apoteka, patika apoteka
medicament, doctorie, leac [lääketiede]!! lääke medicin [jek] drab, leko medicina, drab sastarin, iljači
!medicament, antidot vastalääke motmedel; motgift; motmedicin lajko, ľako
!medicament pentru stomac vatsalääke, mahalääke magmedicin nikušoara
!medicament din plante rohto; rohdoskasvi naturläkemedel čarjako drab drab
picătură, picături tippa, tipat droppe, droppar gota, piketura čepo, nakheskočepo čulo, kapka (nakheske)
intern sisä-; sisäisesti; suun kautta invärtes andral andral, andrunimo (ando manuš) andruno
tabletă, pilulă tabletti; pilleri tabletter; piller tabletto, drab tabletka hapi, tableta
capsulă kapseli kapsel draboro tabletka hapi
!ceai de plante medicinale yrttitee örtte tizana čajo drabaslo tejo čaŕalo čaj, biľno čaj
seringă ruisku spruta jek suv jek sov, inekciovo suv, inekcia
injecție ruiske, injektio injektion suv inekciovo inekcia
extern ulko-; ulkoisesti utvärtes avral ávral avrilano, avruno
unguent salva, voide salva kremo salva makhin, mast
.
instrumente și materiale auxiliare apuvälineet hjälpmedel ažutimos žutori arakiba, lokharipe
bandaj de tifon sideharso gasbinda ande phandel, fačija gazbinda, gézo obloga; paǩarela; gaza
compresă kangastaitos, harsotaitos kompress kompresso kompreso kompresori, kotor bašo khuvdothan
scaun cu rotile pyörätuoli rullstol bangesko skamin pizdimasko-askamin, nasválengo-askamin, bangengo-vurdon astardengiri bešni
bandaj side, sidos bandage bandažo bandaži pačarin, zavoj
aparat auditiv kuulolaite hörapparat kanesko apparato šunimasko aparato šunibaskoro aparati
baston keppi käpp rovli rovlji ranik
ochelari silmålasit glasögon jaški ukulara, ákuji jakharia, naočaria
cârjă kainalosauva krycka rovli rovlji dolibaskiri ranik,
pensetă pinsetit, atulat pincett pincetto pinzeta pinceta
termometru kuumemittari termometer termometro djesekomérovo, hömérövo, sosa mérin, pe gorončki tatosikavin, termonetri
leucoplast laastari plåster bandago plosteri, tapasto plasteri
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
5. Alimente, mâncare Elintarvikkeet ja ruoka Livsmedel och mat Xabe aj xamos xabenata Xabe, xaben, xapo haj xamosko Habe, hajbe, maro, jemeko hem xabes
.
legume, zarzavaturi vihannekset grönsaker lêguma, legumo, zelemata zelenimata zarzavati
.
mărar tilli dill merari kapro
ceapă sipuli lök purom purum purum
ridiche retiisi rädisa redika retka šalgamori
praz purjo purjolök puřo poré-purum patrali purum, praza
roșie tomaatti tomat paradika paradičomo patlidžani
ardei gras paprika paprika piparka paprika biberi
usturoi valkosipuli vitlök sir sir sir
salată salaatti sallad selata šaláta salata
varză kaali vitkål sax šhakh šah
spanac pinaatti spenat špenato špenato spenako
castravete kurkku gurka kresteveko ugurka, uborka krastavica
cartof peruna potatis kolompiri krumpli, kolompiri kompiri
morcov porkkana morot murkoj ropaj lolo šalgami, šargarepa
sfeclă roșie punajuuri rödbeta brosba cékla lolo šalgami
țelină selleri selleri séleri zelleri celerini
sparanghel parsa sparris asparanǧelos (ursari) spárga, šparga špargla
pătrunjel persilja persilja petružej petrežejmo magdonozi
!murături, castraveți în oțet maustekurkut ättiksgurka muratures (ursari) śukľipe šuklipe, kiselina
.
fructe și băuturi hedelmät ja juomat frukt och dryck voće, fruiti aj pimos ďimeča haj pimas, pipas voče hem pibas, pipas
banană banaani banan banano banáno banana
grepfrut greippi grapefrukt grapo grepo grejpfruti
pară päärynä päron ambrol ambrol ambrol, kruška
căpșună mansikka jordgubbe freza samoci jagotka
lămâie sitruuna citron limuno citromo limoni
măr omena äpple phabaj phábaj phabaj
portocală oranssi apelsin pomorandža pamarančo, naranči portocali
marmeladă marmeladi, marmelaati marmelad varenija, vareňa; marmalado marmeláda marmalada
gem hillo sylt varenija, džemo lekvára, marmeláda, džemo pekmezi
salată salaatti sallad selata šaláta salata
cafea kahvi kaffe kafa kávéja, kava kafa
ceai tee te čajo čajo, teja čai
cacao; ciocolată kaakao; suklaa kakao; choklad kakao; čokolada, čokolato, šîkalado kakaovo; čokolada kakao; čokolada
suc mehu saft lemenado safto zumi, soko
băutură răcoritoare virvoitusjuoma, limsa läsk guglo paj guglo-páji gudlo pibe
bere olut öl bjaŕa béra pivo
!vin

● must

viini

● rypälemehu

vin

● must

mol, molořî f

● šira

mol

● musto

vino, mol

● —

!băuturi distilate; alcohol viina, pirtu, sprii; väkiviina brännvin; sprit; spritdryck; rusdryck; starkvaror pl; alkohol; spiritus mačarni f; raku m; řečija, řêćija, řêkija f palinka, rakija, raǩija, raťija, reťija f kapli, rakija f
!apă vesi; neste vatten pajořo, paj paji, pani pani
.
carne și pește liha ja kala kött och fisk mas aj mašo mas thaj mášo mas hem mačho
!produse din carne; mezeluri lihavalmisteita; leikkeleitä köttprodukter; pålägg; kallskuret; charkuterier; chark zakuska
!din carne liha- kött- masêsko
biftec, friptură de vită pihvi biff, biffstek peča, steko steko
!carne tocată jauheliha köttfärs; malet kött pišlo mas daraltno mas, faširto melimo mas, pišlo mas
!carne afumată savuliha rökt kött thuvjardo mas; šošale m pl fištelto mas, šuko mas šuko mas
!carne de oaie lampaanliha fårkött bakrano mas bakrano mas bakro mas
!carne de vânat, căprioară riista vilt divľači vadno mas
!carne de pasăre linnunliha fågelkött khaňako mas phakalo mas phakalo mas
!carne de vacă, de vită naudanliha nötkött guruvano mas guruvano mas guruvni mas
!carne de vițel vasikanliha kalvkött vicêlicko mas, vicelisko mas vicelavesko mas guruvičano mas
!carne de porc sianliha fläskkött, griskkött balano mas, balesko mas, balikano mas, mas baleskoro balano mas balikano mas
!jumări de carne läskipaistos fettgrevar, talggrevar zeveli, zêvêli zeveli, zeveľ čvarci
!piftie lihahyytelö aladåb pehtija, pexťa pextin, pixtij pixtin
cârnat makkara falukorv goj, zakuska goj falukani goja, sudžuk, falukani kobasika
șuncă kinkku skinka šonko šonka balikano safimas, šunka
carne de porc sianliha; läski fläsk mas thulo báleskomas balikano mas
rac katkarapu räka raka krábo tikno barepanjeskoro rako
stridie osteri ostron skojka ostriga
scoică simpukka mussla skojka katjlovo, dyiváko školka
homar hummeri hummer řaka homári kleštalo rako
pește kala fisk mašo mášo mačho
hering silli sill heringo hering tiknomačho
.
pâine și înghețată leipä ja jäätelö bröd och glass manřo aj murozo marno, manro thaj fadjivo maro hem gudlopaho
înghețată pe băț jäätelö, jäätelöpuikko, jäätelötikku glass, glasspinne morozo jég-krémo gudlopaho ko kaš
cornet de închețată jäätelötuutti, jäätelötötterö glassstrut morozo ljodo, fadjivo gudlopaho, šudogudlo
pachet de înghețată jäätelöpaketti glasspaket jek pača morozo ljodo, fadjivo gudlopaho ko paketi
ciocolată suklaa choklad čokolato čokoláda čokolada
franzelă; pâine albă ranskanleipä långfranska parno manřo lungo-franska; parno manřo baro francuzikano maro; parno maro
pâine, jimblă leipä; limppu limpa manřo limpa-márno maro
!pâinică, chiflă sämpylä semla; småfranska; småfralla manřořo žemla
!corn sarvi giffel žêmiška žimbla
biscuit keksi kex baranko kekso biskoti
pâine biscotată näkkileipä knäckebröd kokorka kaštono-manro, šukomárno sanopekomaro
brioșă pulla bulle semeno, bulka žemla bokoli
!lipie, azimă, pâine nedospită happamaton leipä, rieska osyrat bröd maca
!codru de pâine leivänkannikka brödkant pita
!coajă de pâine leivänkuori skorpa manřêsko koaža manreski koža
!felie viipale skiva feli, felija felija kriška
!felie de pâine prăjită paahtoleipä rostat bröd tosto piritošesko manro
!pogace teeleipä scones pogača, lepiňa bokoli, čikenalo
!pesmet de pâine korppujauho skorpmjöl, ströbröd prušuk, prušukořî puršuk
!turtă dulce piparkakku pepparkaka pŕanička bimberosko márno
!gumă de mestecat purukumi tuggummi sera
.
lactate mejerituotteet mejeri thodari thudalo, thudaslo thudvalo
ou muna; kananmuna ägg anro árno jaro
unt voi smör šil čil makhibaskoro khil, puteri
margarină margariini margarin o čil margarino margarini
brânză juusto ost čiral kiral, šajto, tjiral kiral, kaškavali
brânză telemea fetajuusto fetaost ćira, čiral, kiral, ǩiral, kiralaš kiral, ǩiral čiral, kiral
drojdie de bere hiiva jäst komlovo ilestövo ušljarin, kvasaco
lapte bătut viili, piimä filmjölk thud šuklo, šuklo thud šuklo-thud šutalo thud
frișcă, smântână kerma grädde smuntina, greda suntina kajmako
lapte maito mjölk o thud thud thud
ketchup ketsuppi, tomaattikastike ketchup ketchup ketčupo kečap
muștar sinappi senap mustarda, gartšitsa muštári, muštárda senfi
ulei öljy olja vuloj, zetino ulej khil, nafta
oțet etikka; viinietikka vinäger šut moljako-šut šut
.
alimente, alte elintarvikkeet livsmedel alimentaŕa; balamo, xabenata xaben xabe
zahăr tos kidesokeri, hienosokeri strösocker xurdo zaro cukoro xurdo šekeri
zahăr cubic palasokeri bitsocker zaro koskovo cukoro kotoršekeri
făină jauho; jauhot mjöl o aro, ařo áro varo
uruială de ovăz kaurasuurimo, kauraryyni havregryn źov kaša, dara mardo džov,grizi
sare suolaa salt lon lon lon
piper pippuri peppar peperi pipéri biberi
fulgi de grâne viljahiutaleet flingur visibaba flingor lapa
orez riisi ris herezo horézo pirindži
paste făinoase makaroni makaroner makaroni, xomer makaroni makarune
spaghete spagetti spagetti spagetti, xumer špageti špageta
condimente mauste krydda prêžala, prêžîimas, začinos füsera koreňiňi longjarin, začin
!sărat suolainen; suolattu saltad lonďardo, londo, londžardo lonalo, lonaslo, londo londžardo, londalo
!nesărat suolaton osaltad bilondo bilondo bilondo, bilondžardo, nanelondalo
.
!grâne vilja säd, sädesslag, spannmål giv, ǧiv; krupa semos žitos
!grâu vehnä vete div, ďiv, dźiv, dživ djiv, ďiv giv
!secară ruis råg sekara, sêkara rožo raž, dzov, džov,
!orz ohra korn vorzo, źov, žov arpa, geršo ječam, lovinako giv
!ovăz kaura havre źovako, źov, žov žo, žov, djiv zob, džov
!porumb maissi majs kukuruzo, kukuruso, porumbo kukurizo mumuruzi, muruzi
!porumb zaharat sokerimaissi sockermajs kukuruzo karvači, kukurizo, kukuruzo mumuruzi
!terci puuro gröt kaša kaša zumi
!terci de ovăz kaurapuuro oatgröt źoveski kaša žoveski kaša džove zumi
!grâu fiert; colivă? keitetty vehnä kokt vete čirado div; porime dživ peko ďiv gudlo giv
!mălai maissijauho, maissijauhot majsmjöl polenta kukurizo aro muruzi varo
!mămăligă polenta, maissipuuro majsgryngröt melija, mêmêliga, xêvica, xêvici, xîvicî f, xîvic m memeliga
!mămăligă cu lapte maissipuuro maidon kera majsgryngröt med mjölk mêmêliga ku thud memeliga thudesa
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
6. Ustensile de uz casnic, ambalaje Taloustarvikkeet ja pakkaukset Husgeråd och förpackning Vasori, vasur aj [xabenata] pačka, pako, paketo Vasos haj čomago Vasos, ediňos hem anbalaža, paketi, paǩeti
.
articole gospodărești 1 taloustarvikkeet 1 husgeråd 1 Vasori, vasur 1 Vasos 1 Vasos, ediňos 1
termos termospullo termos termos termuso tatoikerin, termos
prosoape de hârtie talouspaperi hushållspapper khêrêsko papiroši kheresko papiroši, khereskopapiri khereskoro ljil
!șervet, cârpă de bucătărie keittiöpyyhe, tiskirätti kökhandduk, disktrasa kendevo, khosno, kîrpa, peškiri, piškiri, pišǩiri, pištiri kendevo peškiri
prăjitor de pâine leivänpaahdin brödrost manřêsko bov manresko bov, mánresko pirito aparati zoralopekibaske maro
balanță de bucătărie vaaka våg kintari hullámo talasi
castron kulho bunke čaro milno-čáro vangla
cuțit de bucătărie leikuuveitsi, lihaveitsi förskärare manřeki šuri šuri maseskiri čhurik
cuțit veitsi kniv šuri šuri čhurik
cană muki mugg kuči kuči tataj
robot de bucătărie kodinkone hushållamskin khêrêsko mašina khereski mašinka, khereskogep khereskere mašine
tocător leikkuulauta skärbreda phal kaj šines šinimaski-deska čhinibaskiri phal
tavă de servit tarjotin bricka plevo tálcka maškarpašlin
!șorț esiliina, essu förklä, förkläde kêntrînca, kêtîrnca, kêtrînc, ketrinca, kêtrînca, kêtrînčî, kîntrînca f ketrinca, kretinca f keceľa f
.
articole gospodărești 2 taloustarvikkeet 2 husgeråd 2 Vasori, vasur 2 Vasos 2 Vasos, ediňos 2
strecurătoare siivilä sil sita sita poreze, sita
pâlnie suppilo tratt točiri tölčéri hinka
polonic kauha, liemikauha skopa; slev vaškinala meréta bariroj
tel, bătător vispilä, vatkain visp mikseri mikseri heminarin, mikserikaštsle
tirbușon korkkiruuvi korkskruv čepo dugó-huzovo tapengoro phravari
carafă kaadin, kannu tillbringare khoro kanna, brátji khoro
castron kulho skål čaro plastikovo tejári horčaro
mojar, piuliță huhmar, mortteli mortel pivarňa možári
sucitor, făcăleț kaulin kavel semeno šodrovo sukalo, klagia
deschizător de conserve purkinaukaisin, purkinavaaja konservöppnare, burköppnare konzervako-phutrimo konzervengoro phravari
!ibric kahvikattila, teekattila kaffekittel, tekittel ibriko išto
.
ambalaje pakkaukset förpackning pačka, pako, paketo čomago anbalaža, paketi, paǩeti
pungă kassi kasse gono gono, satjori, posa kesik
pungă de plastic muovikassi plastkasse gono plastikicko-posa, gono plastikani kesik
sac pussi påse gono posa kesik
bidon kanisteri dunk khoro bádogunibrátji khuvibe
coș kori back jaštiko glážengiláda, backo mohto, sanduko
capsulă, dop kapsyyli, korkki kapsyl čepo kapsli kapsula
sticlă pullo flaska holba gláža, flashka šiša
dop korkki kork čepo dugóvo kaštali tapa
tub putki, putkilo, tuubi tub cava, truba tubuši tuba
conservă [cutie de metal] säilyke konserv sastruni kutija, blexoski kutija konzerva konzerva
cutie, borcan tölkki, purkki en burk kutija gláža, slojiko limenka
.
serviciu de masă astiasto matservis vasur, vasori ediňos, vasos čare
farfurie întinsă matala lautanen flattallrik tijari, taňiri tejári nahor čaro, sani, saani, taniri
farfurie adâncă syvä lautanen djuptallrik sumako tijari; [tiari]; čaro čáro hor čaro
farfurioară asetti, leikkelautanen assiett činoro tijari, čarořo cignotejári tikno čaro, tasna
tavă, platou vati fat čaro, tijari; [tiari] tejári čaroro, tasna
tavă de copt vuoka karott čaro mélnotejári čaro
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
7. Gătit, prânzuri, mese Ruoanlaitto ja ruoka-ajat Matlagning och måltider Čiravimata, čirimos aj xabenata, lapovica, xabe Kirajimo haj ebedos, ebidos Spreminela hem maro
.
ore de masă ruoka-ajat måltider lapovice, xabas xabes maroes
mic dejun aamiainen frukost angluno xamos, detharinako xabe, doručko, prînzo detehárako khábe, detehárako xaben, regelibo tharinakoro hajbe, doručko, sabaluko
bavetă ruokalappu haklapp pharno, phêrno, śavořêngê parne ketéňa andi kori ligavka
sandviș voileipä smörgås sangvičo; manro sendvichi, kanapka makhlo maro
gustare välipala mellanmål cinořo xamos, sangvičo, užina; angluno xaben užona, deše-čásongo khábe maškarhajbe, užina, maškar-o-habe
prânz lounas lunch; middag xamos, luncho, mjazico mizmerako xaben, mizmeresk- khábe maškardiveskoro hajbe, ručko
pahar lasi, juomalasi glass poharo pohári džami
față de masă pöytäliina duk skaterka kotor pohto
furculiță haarukka gaffel furka villa, forka veljuška
cuțit veitsi kniv šuri šuri čhurik
gustare välipala mellanmål cinořo xamos, užina užona, trin-čásongo khábe maškarhajbe, užina, maškar-o-habe
cafea kahvi kaffe kafa, boštija kávája, kava kafa
cină päivällinen middag xabenesko dešudujengo, ebedo, ebido maškardive, večera, irakako xabe
tacâmuri ruokailuvälineet, aterimet bestick kujnake vasuŕa khábeske vasuŕa hajbaskere halatia: čhurik, roj, veljuška
farfurie lautanen tallrik [tiari], tijari tejári čharo
lingură lusikka sked roj roj roj
cină, supeu illallinen supé xamos [ra’tako] de raťako rátjako-khábe lokho ročakoro hajbe, irakako xabe
șervețel lautasliina servett servetta salvéta salveta
tabletă tabletti tablett tabletka tabletka hapi, tableta
vin viini vin mol mól mol
.
gătit mâncare ruoanlaito matlagning čiravimos, čirimos, kiraimos, ǩiraimos, kiravimos, ťiraimos kirajimo, ǩirajimo spreminela, pržinela pe, gotvinela, keravela, ǩeravela v
!mâncare, mâncăruri ruoka, ruokia mat, maträtter xaben m, xabenata mpl; xamos m xabe, xaben, xamosko m habe, hajbe, jemeko m, xabe f
!antreu, aperitiv alkuruoka förrätt; entrérätt užina angluno xaben m angluno habe
fierbere keittää kokar čiravel kiroll, tjiroll kejrola
caserolă kattila kastrull piri, išto piri keravin, tendžera
cratiță pata gryta piri piri tendžera, harania
suport de vas fierbinte alunen, alus underlägg kaj thos delal telunimo teločhivin
ciorbă keitto soppa zumi zumi supa
ceai tee te čajo čajo, teja čaj
prăjire, frigere paistaa steker phekel pekel pekela
chiftele lihapullat köttbullar sarmitsi maseska-gomboci kifte
friptură pihvi biff steko steko bifi
marmită pata gryta piri piri tendžera, harania
capac kansi lock fedovo xip učarin, kapako
termometru lämpömittari termometer termometro djesekomérövo, hömrövo, sosa mérin, pe gorončki tatosikavin, termonetri
frigere la grătar grillata grillar pekel grilázij pekela
pui kananpoika kyckling pujo pujo khajnori, pilička
grătar, gril grill grill piřosta, grillo grilo pekibaskoro sastrin
frigăruie tikku, varras spett bus sastruno-karfin ká o grilo ražniči
cârnat makkara korv goj goj goja, kobasika
coacere leipoa bakar fêrmêtil pekel pekela
tort täytekakku tårta pirožna torta torta
prăjitură kakku kaka pirožna koláko gudli bokoli
brioșă pulla bulle bulka žemla bokoli
cocă taikina deg xumer khumer humer
.
aragaz, plită, cuptor hella spis plita; šporeto, bov, furuna, gêkêvo; bovořo bov, kalha bakro, šporeti; furuna
cuptor cu microunde mikroaaltouuni mikrovågsugn mikro mikrovo mikrofuruna
șervet de prins cratițe fierbinți patalappu grytlapp pirikîrpa pirakolapo tateskoro kotor
!mănușă pentru grătar patakinnas grillvante bovmanuša bovvasteski rukavica, vastumni
ceainic, fierbător pannu panna čikat čikat čekat
tigaie paistinpannu stekpanna tepcia patelňa, tigaja pekibaskiri tava
mașină de gătit [electrică] [sähkö]liesi, hella [el]spis [letriko] bov [elektromošo] bov [elektrikano] bov
capac kansi lock fedovo xip učarin, kapako
caserolă kattila kastrull piri, išto piri keravin, tendžera
plită keittolevy kokplatta bov tjiraimaski-plata rešoi
cuptor uuni ugn bov bov, šütova furuna
tavă de copt leivinpelti, paistinpelti bakplåt tepsija tepsija pekipaskiri tepsia
!oală mare, tingire iso kasari, pannu, pata stor pan, kastrull tinžiri, tindžiri tendžera
.
!feluri de gătit ruuanvalmistuksen matlagning čiraimos, čirimos, kiraimos, ǩiraimos, kiravimos, ťiraimos ǩirajimo, kirajimo čeravela, pržinela pe, spreminela, gotvinela, keravela, ǩeravela
!fiert keitetty kokt ćirado, porime, tado, vrazdino peko čeravdo, peko
!prăjit paistettu stekt peko peko peko
!fript paistettu, paahdettu rostad peko peko peko
!copt kypsennetty, uuni- bakad pako, peko; roštila peko peko
!grilat, la grătar grillattu grillad roštila, bus plukaat; kaš
!murat, sărat, saramurat graavi; suolattu gravad šuklo, šukľardo; lonďardo śukľipe šuťare
!necopt epäkypsä, kypsymätön, raaka omogen, rå jivand jivando bikeravdo, bipeko
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
8. Îmbrăcăminte, bijuterii Vaatteita ja koruja Kläder och smycken Hurajimata aj sumači, vešto Gada, kantuši haj axtonpeko somnakuno Šeja thaj nakit, džindžura
.
!îmbrăcăminte; veșminte; haine vaatteet, vaatteita kläder fista; haľina; kapoto; gada; tŕancî, tŕancîcî; svaŕa; phiraimos; huŕavimos phiravel; gada, kantuši šeja
!piesă de îmbrăcăminte vaatekappale plagg, klädesplagg cala, caľa, coaľa; kotor gada šeja
!haine de stradă päällysvaateet ytterplagg, överplagg; ytterkläder
!palton, manta, geacă takki, paltoo, pusakka paltoo, rock, jacka bunda, jankelo; thalik; kaputo; mantili; pinžako thalik kaputi, kaputa
!lenjerie intimă alusvaatteet underkläder podža, telune gada, calici telune gada gačice
!haine/ținută de gală; hainele bune juhlavaatteet högtidskläder; finkläder; gåbortskläder huŕavimos rajkane gada
!rochie de mireasă hääpuku bröllopsklänning borikane caľa pirostija
!haine de doliu suruvaattet sorgdräkt; sorgklänning želimos caľa ďasos gada; kalimos gada kukibas šeja; jašinipe šeja
!halat de baie kylpytakki morgonrock najimasko mantili nanǧaribaskoro mantili
!impermeabil sadetakki vattentät regnrock bîršindesko mantili
!zdrențe, haine lumput trasor drze, krpa, tŕancî, tŕancîcî pl
.
de damă naisten dam žuvli, žuvlikano džuvlikano džuvlikano
haină de blană turkki päls bunda bunda balalimortik, krzno
costum, foi și taior puku dräkt huŕavimos, cala kastomo, kostimo šea
rochie leninki, mekko klänning lungo řota pllača, kantuši festani, fstani, coha
sacou takki, päällystakki kappa bunda kepeňi, zubuno mantili
costum de baie uimapuku baddrekt najimaske gada najimaskegáda nandžojbaskere šea
bikini bikinit bikini bikini bikinivo bikini
cardigan, jerseu, jachetă neuletakki, villatakki, villapaita kofta špenco kardigáňi, cveteri džuvlijano džemperi, puliencar
pulover, jerseu neuletakki, neulepusero tröja špenco cveteri, bluza džemperi
maiou de damă hihaton paita linne jino, trekoto, podža teluno-gad pošomalo kotor
helancă poolopusero polotröja puloveri korakopuloveri, korakocveteri menjalo džemperi
chiloți pikkuhousut trosa sosťa sosčin sosten
batic, basma huivi sjalett dilko šéresko-dikhlo šamija, dikhlo
șal hartiahuivi, saali sjal dilko, pošiča šálo, dikhlo šali
sutien rintaliivit behå staniko meltartovo, stanjiko brekhengoro eleko
bluză pusero blus gad bluzo, bluza bluza
fustă hame kjol řoča, coxa cokha coha suknja
jupă alushame underkjol řoča kaj si tut delal, podža, poǧa poďa, teluni-cokha, teluni coxa telicoha podsuknjica, podsukňa
dres sukkahousut strumpbyxa pantalonoske čorapos, strimfa, štrimfe haršňa-nadrága, teluni-kalca holahopka, čorapa
!ciorap, ciorapi sukka strump čorapos, čorapuŕa harišna, štrimpfľa čarapa, kalcuni
.
bărbătească miesten herr, manlig murš, muršano muršano muršikano
vestă liivi väst lajbero, lajbêro, zebuno, zêbuno, zubuno vesta, meléňi eleko
pantaloni scurți shortsit shorts skurci kaltci cigni kalca, šortka šorci
bretele olkaimet, henkselit hängsle [salavari], aravlija; breteľa (ursari) huzentrágo pikalina, trageria
papion solmuke, rusetti fluga mak; panglika (ursari) mašja ujralin, insekti
pulover villapaita, pulloveri, neulepusero pullover džemperi pulloveri puloveri
chiloți bărbătești alushousut kalsonger suste, sosća, sosťa, sosten, sostin sosťin, telune-sostja sosten
!maiou aluspaita undertröja majica, poǧa teluno gad talegadeskeri
curea vyö bätle harvali, haravli, simiri, bričinari m bričara, kuštik, prašťa, praštia f brečinári maškarphanarin, kaiši
pălărie hattu hatt pelerija kolopo šeširi
!fular kaulaliina halsduk diklo, poša šalo poš
pardesiu takki rock bunda lungo-zubuno mantili
cordon vyö skärp bričara, prašťa, praštia f brečinári, bričinari, sijo, haravľi maškarphanarin, kaiši, kaiš, kustik
blugi farkut jeans jeans jinsa, rifla džinsi
șliț, prohab sepalus gylf slico, zibzo šezengoro patenti?, kaiši?
salopetă haalarit blåstell bučiaki cali butjarika gáda bučakere rošišea
pată tahra fläck pečata folto fleka
cămașă paita skjorta gad, fista gad gad
jachetă, sacou takki jacka raxami zobono, džekivo jakna
guler kaulus krage gulero galléri, guléro kragnja, menjalibaj
nod solmu knut kombo čomovo kombo
cravată solmio slips dori, kravata kravata, ňakendövö menjalin mašna
batistă nenäliina näsduk mosoviko nakhesko-kotor nakheskoro-kotor
sacou irtotakki, bleiseri kavaj raxami pinzako, zako rahami, setra
mânecă hiha ärm baj báj musik
buzunar tasku ficka pošći posotji posoki
pantaloni housut byxa kalci kalca pantolka
costum puku kostym kostymo kasčümo, öltöňi kostimi, rahami
.
de copii lasten barn gadořo; križma; šavoře, śavořengi šavořes čhavorikani; beba
eșarfă kaulahuivi halsduk diklo, poša dikhlo šali
căciuliță lakki, myssy mössa stadźi, stadžoři šipka, šapka sadik
umbrelă sateenvarjo paraply parasolka ešerňuvka, parasolka biršimarakarin
păpușă nukke docka papuša papusha, baba kukla, khelutni
scutec vaippa, vaipat; kapalo, kapalot blöja, blöjor; linda, lindor fašija, parno, parne pherno pherno
hanorac anorakki anorak raxami pe barval jivendicko zubono šipkasa balvalakiri jakna
glugă huppu kapuschong kapeluša čukja jaknakiri sadik
suzetă tutti tröstnapp, tutt soska smocka, cumlivo cucla, pijalin, cidalin
!biberon tutti, tuttipullo napp, nappflaska muko, soska
slip, chiloți de baie uimahousut badbyxa najimaske kalci najimaski-kalca nandžobaskiri sosten
șapcă, caschetă lippalakki, lippis keps kasketa kepsa kepsi, sadik
mănușă käsine, hansikas handske, fingervante manuša kestjuva vastarin
mănușă cu un deget lapanen, kinnas tumvante manoči kestjüva pošomale vastune (rukavice) bizo naja
salopetă suojapuku, haalari overall overollo overáli trnerke
cămașă de noapte yöpaita nattlinne gas suimako, lungo trikoto rátjaki-gad, háloingo džuvljane sojbaskere šea, spavača
pijama pyjama pyjamas pižama, pyjamka, suimake gad pižomi, pižama pižama
!bavețică ruokalappu, leukalappu haklapp baveta, pherno, phêrno, śavořêngê parne baveta, pherno pherno
!haine de bebeluși vauvanvaatteet babykläder gadořo šavořes kantuši čhavorikani šeja
!haine de botez vauvanvaatteet ristiäisiin babykläder för en dopet križma
!cărucior de copil lastenvaunu barnvagn śavořengi kolica f čhavorikani količka f
.
încălțăminte kengät, jalkineet skor papuši, cîpeľa papuči kundra, kundura
cizmă saapas stövel khêr khér čikarin
papuc tohveli toffel papuča, tufla tapečka andreskiri papuča
sandală sandaali sandal cêruľa, pargata sadalao sandala
galoș kalossi galosch gumaki papuši galjoši, kaločnivura čikaria, čizme
sabot puukenkä träsko papuka kaštuni-papuča nalune, lalune
pantof kenkä sko papoka papuča minia, kundra
toc kengänkorkko klack khur šarka štikla
!pantofi de lac kiiltonahkakengät lacksko, blankläderssko lagicka papuči
!bocanc, bocanci varsikenkä; maihari, maihinnousukenkä känga, kängor čoboata, čobota f bakanči čizma f
!cizmă, cizme saapas, saappaat stövel, stövlar čizma, čoboata, čobota, kheŕ, khêŕ f čizma, kher f čizma f
clăpar, bocanc de schi mono, monot pjäxa bakanči, bakanča
a scoate pantofii ottaa kengät pois att ta bort skor punřandel, pînřanďisajvel tele cirdel e papuči huľavela pe
șosetă nilkkasukka soka strinfa zokniva, harišňa, skarpetka kratno kalcunja, čorape
fermoar vetoketju dragkedja rajsferšluso zibzári patenti, patenti phandibaskoro
valiză laukku väska valicka tečka, taška gono
portmoneu rahakukkaro portmonnä bufari butjelároši hurdelovengoro gondovengiri
portofel lompakko plånbok bufari butjelári posoki novčaniko
sacoșă kassi bag pošoci, sukuleco tečka, satjori kesik
servietă salkku portfölj lilengi tečka, lilengi- taška portfoli
rucsac selkäreppu ryggsäck pošoko dumesko-gono domoskorongono
.
bijuterii korut smycken [sumadži] vešto, arźintaricko axtonpeko somnakuno nakit, džindžura
!aur; aur pur puhdas kulta rent guld sumnakaj, sunakaj m sumnakaj, sumnakaj m; axtonpeko somnakuno zlato
!de aur kultainen guld-, gyllene sumnakuno, sunakuno somnakuno, sumnakuno zlatno
!ban de aur kultakolikko guldmynt galbêno, mežedija; morokoto, polo galbi, somnakune love
!argint hopea silver rup rup srebo
!de argint hopeinen silver- rupuno rupuno srebreno, srebrno, rapuno
!ban de argint hopeakolikko silvermynt rupuno lov rupune love
!salbă de galbeni kaulakoru jossa kultakolikoita halsband med guldmynt zgarda; grêmêzari, ogrlica, širo; pleteŕa lanco lanco
brățară rannerengas armaband bruzleto, brusleto, busleto, buzleto vasteskobronzaleto, karkötevo narukvica, alka [merikle] (?)
colier; mărgele kaulanauha, kaulakoru halsband garda, lanco korako-lánco musikakoro lanco
inel sormus ring angrusti angrustji trujalin, krugo
cercel, cercei korvakoru örhänge zlag zlág čejni
ochelari de soare aurinkolasit solglassögon jaškiji khameski-ákulji khameskere jakharia (noačaria)
broșă rintaneula, rintakoru brosch špilka brošo broši, značka
perucă peruukki peruk xoxamne bal paroka perika
ac de păr hiusneula hårnål špilka balengisuv balengiri suv, šnola
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
9. Case, locuințe Talot ja asunnot Hus och lägenhet Khera, khêra Khera Čher, čer, kher
.
casă talo hus kher, khêr kher kher
schelă teline byggnadsställning épitéšesko-váza skela
container kontti container dželaki lada, vaso kontajna kontinjeri
fațadă julkisivu fasad o kher avrial, fasada fasada, anglunimo fasada
garaj autotalli garage garago, garaža garáži garaža
fronton, capătul clădirii pääty gavel koto, [kolco] oromzato, gaveli bočno strana
!clădire rakennus byggnad konstrukcija baro kher, emeletešo kher, epileto zgrada, hani, ǩerdo; kula
bloc înalt kerrostalo, korkea höghus učo kher, vučo kher učo-kher učo kher, zgrada
bloc jos kerrostalo, matala låghus skurto kher skurto-kher harne zgrade ko trin spratia
intrare; ușă ulko-ovi port vudar, ulazo kapuva, bár, brama baroudar, porta
parcelă de teren tontti tomt avlin, avlija; phuv telko than
vilă, casă cu curte omakotitalo; huvila villa villa villa vila
etaj kerros våning ravno, plano emeleto stani
șir de case duplex rivitalo radhus khera ande jek than šorházo ničhale khera
.
locuință asunto bostad stano vonungo stan
acoperiș ulkokatto yttertak koperiš, kriška tetevo khereskoro avruno upripe, kiramide
horn, coș de fum savupiippu skorsten košo kéméňi thuvcidarin, hodžako
pod; mansardă ullakko vind barval padláši balval
tavan sisäkatto innertak [šardako] potologo, tavano tetevo tavani, plafono
șemineu takka öppenspis, spis bov; košo phuterdo bov kamini
balcon parveke balkong balkono, čardako balkono balkono
terasă terassi, parveke terrass terasso terassi terasa
pivniță; demisol kellari källare podrumo, pinica, kava pinca podrumi
canalizare viemäri avlopp truba, kanalo lefojovo. avlopo kanalizacija
saună sauna bastu sauna sauna sauna
balama sarana gångjärn šarka kličono-sastri udareskiri ikerin
gaura cheii avaimenreikä nyckelhål [leketo] ǩajako grapa kiaki gropa, tjijaki-gedra natareskiri hiv
cheie avain nyckel čaja, ćaja, ćija, ǩaja, kija, kľučo kija, tjija klidi, natari 3 kličo
încuietoare lukko lås leketo lakato phanarin, brava
lacăt riippulukko, munalukko hänglås leketo, lêkêto kličin, lakato, lekata. leketa kišt
.
cabană mökki stuga jurta kunhova, budeva baraka, kheroro
cutie de scrisori postilaatikko brevlåda poštaki lada lileskiláda ljilengoro mohto, poštakoro mohto, poštakoro sanduko
pompă de apă kaivo brunn xain khajing hanik, bunari
catarg pentru steag lipputankko, salko flaggstång kai thos o stago flako, záslovo, kilo bajrakoskoro ikerin
fereastră ikkuna fönster felastra feljastra pendžera
poartă veräjä grind zidvara bár kapija
ladă de gunoi jättetynnyri, roskalaatikko soptunna gonojeski vadra semeto gunojeskiri kanta
gard aita staket bar, grada bár, keritéši pačarin
jgheab räystekouru stupränna vêlêvo kaj kidel o paji khereskoro oluko
țiglă kattotiili tegelpanna cigla čerepo kiramida
butoi tynnyri tunna vadra hordóvo fučija
cort teltta tält sera cerha šatori
verandă kuisti, veranta veranda veranda veranda terasa
burlan syöksytorvi stuprör truba pajeski stupröro biršimeskoro oluko
.
apartament huoneisto lägenhet stano vonungo stan
cameră huone rum soba soba soba, khaba
bucătărie keittiö kök kujna kohňa habekeribaskiri khaba, kujna
sufragerie ruokailutila matplats xabineski skafedi khábesko-than hajbaskor than
dormitor makuuhuone sovrum soimaski soba sojimaski soba sojbaskiri khaba, soba
baie kylpyhuone badrum budara, kibla, kikêstaŕa; kupatilo fürdövo, fürdösoba, najimaski soba, kupeňa nandžojbaskiri khaba, soba; kupatilo
bideu alapesuallas, pesuistuin, bidee bidé bidé bidéva bide, džuvljano heljaribaskoro than
!cadă de baie kylpyamme badkar
!chiuvetă pesuallas tvättställ, lavoar ledženo, tazo, volovo umivalnik
!vas de toaletă, closet vessanpönttö, vessanpytty, vessanistuin wc-stol; toastol; toalettstol; mugg
!toaletă WC, vessa, käymälä toa, tupp; dass budara, kekestaŕa, kêkêstaŕa, kêkêstari, kibla, kîkêstaŕa, klozeto, nužniko buda, budara, dubala toalet
vestiar, garderobă vaatesäiliö kapprum gádengi-soba garderoba
hol, antreu eteishalli, eteinen hall terma, koridajo, hala komuna, anglokabari, hodniko
poliță; raft hylly hylla polica, regalo polko rafti, polica, etažera
cameră de zi olohuone vardagsrum e bari soba bárisoba divestuni khaba
ușă de intrare ulko-ovi dörr vudar vudar udar
garderob, șifonier vaatekomero, vaatekaappi garderob garderobo garderoba, gádengo-sekréňi garderoba
perete seinä vägg zido falo duvari
balustradă kaide räcke relca korláto trujalphanlin, taraba
sonerie ovikello ringklocka izvonori harango zvono
scări porras, portaat; portaikko trappa skara lépča, trapta kati, basamako
lift, ascensor hissi hiss vinda, lifto vinda, lifto lifto, lifti
.
!cort țigănesc mustalaisteltta zigenartält cera, cêra, čerga, katuna, šatra cerha šatori
!cort teltta tält šatra, čerga, katuna f cerha f šatori m
!cortuleț pieni teltta litet tält ceruca f
!stâlp de cort telttakeppi tältstång koverka, beli f cerhaki beli f, beli f kaš šatorese m
!set de stâlpi de cort telttatankosetti uppsättning av tältpinnar koverči f pl
!prăjina de creastă a cortului harjanne telttakeppi ås tältstång berand m
!stâlpul central al cortului teltan tukipilari central tältstång golobľa f
!țăruș de cort telttakeppi tältpinne čilo, čilořo m berand m šatoresro ičeripa m
!frânghie/coardă de cort telttaköysi tältlina; bardun kilodori f
!podeaua cortului teltan lattia tältgolv podi f
!perdeaua cortului teltanovi tältgardin firangla, zanaveska f
!de cort adj; referitor la cort teltta- tält- cera, cêra; cêrako adj m
!meșter care face corturi, corturar telttojen tekijä tältmästare cêrari m
!a locui în cort asua teltassa bo i tält
!a ridica cortul pystyttää teltta slå upp/sätta upp/resa ett tält
!ridicatul cortului teltan pystyttäminen tältresning, tältslagning
!a strânge cortul purkaa teltta ta ner/riva ett tält
!strânsul cortului teltan purkaminen tältnedtagning, tältbrytning
!șatră; tabără de țigani mustalaisleiri torgstånd taboro; kampiňa, karavano, vagono, vonvago, vurdon vonvago kampi
!comunitate țigănească mustalaisyhteisö zigenarkollektiv zajednica
!bulibașă, șeful comunității mustalaisjoukon johtaja, bulibaša zigenarnas hövding, bulibasha bulibaš mujalo; šeruno glavno
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
10. Bucătărie, baie Keittiö ja kylpyhuone Kök och badrum Kujna, kuxňa aj budara, kupatilo

Kinda, konha, koňha haj fürdövo, najimaski soba

Kuhiňa, kujna hem kupatilo

.
bucătărie keittiö kök kujna, kuxňa kinda, konha, koňha kuhiňa, kujna
vase de spălat; veselă murdară tiski, likaiset astiat disk xalaimos, melale vasori pulto; melale vasos [tezga] melale diskos
perie de spălat vase tiskiharja diskborste kujnaki četka, čotka, vîrca, vurca mosogato kefa čarengiri morni
masă de spălat vase astianpesupöytä, tiskipöytä diskbänk kujnaki phal melálevásongimesálja čarethojbaskiri mesali
chiuvetă de bucătărie astianpesuallas, tiskiallas diskho tašo, tazo vasonenego umivadlo, mošogatovo čarethojbaskoro than
picurător astian kuivausteline diskställ šukarel vasori uže tejárengo than čarengoro than
baterie, calorifer lämpöpatteri element bov elemento tačaribaskoro sastrin
hotă liesituuletin köksfläkt flekto ventilacia
congelator pakastin frys [pahosarel]  pahori pahosko škafo, pahosko sekriňi paharno, pahori, frižideri
fereastră ikkuna fönster felastra feljastra pendžera
podea lattia golv phaľa, patoso phalja phuv telipe, patozi
mâner kädensija, kahva, ripa handtag vastari; desto, destořo kilinči, klamka astaribe
robinet hana kran kranto darúvo (lungo sastri so vazdel op) slavina, thavderin
frigider jääkaappi kylskåp pahosko skafo, škapo fridjidéri, ludufka, jégsekréňi šilarin, frižideri
jaluzele sälekaihdin persienn persienno persienno roletna
cămară de alimente ruokakomero skafferi xabenesko skafo khabéski-kamra hajbeladavari, harčiskoro than
dulap kaappi skåp skafo, škapo sekréňi, skáfo plakari
gunoi jätteet slasket gunoj, gonoj slasko hajbaskoro gunoj
pungă de gunoi roskapussi soppåse gunojeskobufarici semeto posa gunojeskiri kesa
scaun tuoli stol skamin, stolica skamin bešni
chiuvetă de clătit kaatoallas vask taso pe vasori umivadlo, mosógatovo čarethojbaskiri cedilka
!mașină de spălat vase tiskikone diskmaskin xalaimos mašina mašina tojbaske čare
!cârpă de şters praful pölyrätti dammtrasa dikhlořo dikolo, dikholo
.
baie kylpyhuone badrum budara, kupatilo fürdövo, najimaski soba kupatilo
aerisire venttiili ventil ventilo selepo ventili
perete seinä vägg zido falo duvari
întrerupător virrankatkaistin strömbrytare lampoki kočak áramosko-kapčolovo elektrikano ačhavari
oglindă peili spegel glinda glinda anja, dikhlo
prosop pyyheliina handduk piškiri kendevo, turölközövo vasteskoro kosno
duș suihku dusch duscho dušo tuši
robinet hana kran kranto darúvo (lungo sastri so vazdel op) slavina, thevderin
săpun saippua tvål sapuj sapuj sapuni
chiuvetă pesuallas handfat volovo. tazo zlevo, vastengo-čapo tasna
dop tulppa propp letriko pojiska sigurači
vas de toaletă, closet WC, vessa toalettstol skamin toaletaki toaletako-askamin toaleti
cadă de baie kylpyamme badkar balaj vanna, najimaskokádo nandžojbaskiri balani
hârtie igienică WC-paperi, vessapaperi toalettpapper hartija toaletaki toaletovo papiroši toaleteskoro ljil
dulap kaappi skåp skafo sekréňi, skáfo plakari
.
igienă hygienia hygien vužimos užimo čisto
mașină de ras electrică sähköpartakone rakapparat bričosko maškina radajimasko aparato, randimasko gipo muravibaskiri mašina
aparat de ras partakone rakhyvel brijačo, bričo beretva, bričo, milingo, randavo; randavesko-gipo, randajimaski britva murajbaskiri mašina, brijači, muravibaskoro
lamă de ras partakoneen terä rakblad bričo, oštrica pengeva; žileto čurik; žileti
perie de păr harja borste virca kefa morin, četka
piepten kampa kam kangli bontovo kanglik
neseser toalettilaukku, meikkilaukku necessär sapojesko čumadano neceséri neseseri
burete de baie sieni svamp sponxa buráci panipiari, sungeri
absorbant side binda buźe bindavatta patavo, binda
tampon tamponi tampong buźe, tampongo tampongo tamponi
șampon sampoo schampo sapuj shampono šamponi
!balsam pentru păr hiustenhoitoaine hårbalsam balzamo
pastă de dinți hammastahna tandkräm pasta dandesko-krémo dandengoro kaladonti
periuță de dinți hammasharja tandborste kaj xalaves le dand dandengi-kefa dandengiri morni
a urina pissata kissar mutrel mutrel mutrela
oală de noapte; oliță potta potta vadra kaj mutres bilivo havruzi
a defeca; a avea scaun kakata bajsar xelel khiljel hiela
!uscător de păr, föhn hiustenkuivain, fööni hårtork feno
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
11. Locuință, mobilă Asunto ja huonekalut Bostad och möbler Khera aj skamina Khera haj butorios Khera hem opreme
.
camera de zi olohuone vardagsrum bêšimaski soba ďeseski soba soba bešibasri, diveskeri livni
tablou taulu tavla tabla képo tabla
perdele verhot gardin firango firhango, firhanga perde
ghiveci cu plantă ruukkukasvi kruxväxt važonesko-luludži čerepešo-luluďi/luludji pirakere luludija/luludža
scrumieră tuhkakuuppi askfat vušari popelňiko, hamutálka kinanibaskoro čaro, pepeljara
canapea, sofa sohva soffa sofa sofa, kanápa sofa, kaučuko
vază maljakko vas vazono váza vazna
față de masă pöytäliina duk skaterka, čaršafo, stamfeto kotor pohto
masă pöytä bord sinija, sînija, skafedi, skafidi, astalo, masa, mesali, meśali mesálja mesali
mobilier huonekalu möbel [skamin] nameštaj meblo, butori mobeli, oprema, khereskere buča, nameštaj
covor matto matta ponava colo, söňego tepiko colo
bibliotecă kirjahylly bokhylla kňiskengo skafo köňvengo polco ljilengiri phal, ljilengoro rafti
televizor televisio, TV TV tv, televisia televizia, tévévo teve, televizia
raft hylly hylla regalo polko rafti
fotoliu nojatuoli fåtölj foteľa, skamin foteli foteľa, fotelja
ursuleț nalle nalle riś maco, mišo mendo
de televizor TV-pöytä TV-bordet tv sînica tévévo sînija teve mesali
!măsuță de cafea; de sofa sohvapöytä soffbord
!masă pusă, aranjată katettu pöytä dukade bordet sinija
!veioză yölamppu nattlampa
!scaun tuoli stul stolica; skamin skamin stolica
.
dormitor makuuhuone sovrum sovelsoba sojimaski soba sojbasri soba
noptieră yöpöytå nattduksbord ŕatli sînica rátjako-sekriňi kreveteskiri mesali, pašneskiri mesali
scrin lipasto byrå byro, kašto, ormano, škapo; lada shkafo; fijoka, fijoko [biro, kancelaria] komoda
ceas kello klocka časo čáso saati, sahati
sertar laatikko låda kutia, patška, škatulka; sîltari, sîrtari fijoka, fijoko, láda mohto, kutija, fioka, komoda
față de pernă tyynyliina örngött fatsa šerandeski-fáca šerand
pernă tyyny kudde šêrand, šerand šerand šerand
saltea patja madrass madrasso madraci madraci
plapumă; pilotă peite, peitto täcke perina kapa, koco učharin, pokrivači
cuvertură sängynpeite, päiväpeite överkast kappa upruni-kapa učharno (pašneske)
pat sänky säng pato páto pašno
cearșaf lakana lakan [fatsa] čaršavici, čaršavo colo pašneskoro poftan, krefeteskoro čaršafi
pătură huopa filt paplono koco, kapa čeba, učharibaskoro poftan
priză de telefon puhelimen pistorasia jack xivardo, šindo kontakto telefoneskoro štekeri
telefon puhelin telefon telefono telefono telefoni
receptor kuuloke, luuri lur šunimos šhunimo šunarin, slušalka
stor kierrekaihdin, rullaverho rullgatdin [felastra] firangla, ridono, zanaveska gurulošo-firhango roletna
dulăpiorul biroului kirjoituspöydän kaappi hurts hurto mesalojakoro kutija
coș de gunoi roskakori papperskorg gonojeski korpa papiresko-kóšari ljijengiri čhudni, ljijengiri kanta
taburet jakara, palli pall cinořo skamin šámlivo, pall bidumali bešni, stolica
birou de scris kirjoituspöytä skrivbord sinja iskirimaski-mesálja hramojbaskiri mesali
!aplică seinävalaisin, lampetti vägglampa, lampett thodino lampo
.
vestibul eteinen hall anglasobica terma sala
oglindă peili spegel glinda, oglinda glinda, ogleedalo aňa, anja, ogleedalo, dikhlo
tablou de siguranțe sulake säkring siguranca pojiski siguranči
contor electric sähkömittari elmätare mužora pe letriko prontosko časo, áramoskočáso elektrikakoro sahati
suport de pălării hattuhylly hatthylla kaj thos e raxami kalapo polco rafti šeširenge
cuier naulakko galge amboldel viešáko, fogaši umlarin
umeraș vaateripustin hängare fogaši umlarin, zakačalka
băncuță penkki bänk skamin pado, loca butengebešni klupa
suport de pantorfi kenkäteline skoställ kaj tos le papuši papučengo-than rafti minijenge
priză de curent pistorasia uttag kana le avri, priza, štektozna konektoro ikalibe, ikalipe
.
accesorii varusteet tillbehör tŕaburja dolgura objektija
!fier de călcat silitysrauta strykjärn planča, plančadora, vašalêvo vašalijn pegla
întrerupător virrankatkaisin strömbrytare lampoki kočak áramosko-kapčolovo elektrikano-ačhavari
cablu, fir johto sladd sirma elektroniko-šélo kabeli
ștecher pistotulppa, pistoke stickpropp dugosokonektori štekeri
lampă lamppu lampa lampo lampa lamba
tub fluorescent loisteputki lysrör fluorešent trotola féňosko-čavija fluoresencikani rošin
bec cu incandescență hehkulamppu glödlampa ambrol, sijalica vilaňosko ambrol, lámpa rošarin, sijalica
lumânare kynttilä stearinljus memeli memelji momoli
sfeșnic kynttiläjalka ljusstake vasteki memeli so inkrel i mememlji momolengiri ikerin
cutie de chibrituri tulitikkulaattikko tändsticksask bamba, boamba, bomba, mašina, mašîna, mašini, mašinke kutija pl mašinako-škatuja kirbiteskiri kutija
chibrit tulitikku tändsticka mašini, mašinka mašina kaštuali tharin, kirbiti
marcaj S S-merkki (ruotsi) S-märke (sverige) S-marka S-márka švedikano vrdengoro nišani
marcaj CE CE-merkki CE-märke CE-marka CE-márka CE-nišani
masă de scris kirjoituslipasto sekretär buro sekretári hramojbaskiri mesali
leagăn kehto vagga lageno bölčövo, cignengo-páto kuna
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
12. Lucru de mână, textile Käsityöt ja tekstiilit Slöjd och textil Vasteski buči, kledenil aj postavo, poxtanes, štofos Khuvel haj söveti Vastesǩiri buti, khuvela hem tkivos
.
croit, cusut ompeleminen sy śinimos; suvel suvel sivela
!croit, croială leikkaus klippning, tillskärning śinimos sinimo
!croitor räätäli; vaatturi sömmare; skräddare kroitori, sêbêvo, šnajderi sabovo sivno, čhinipe
!croitoreasă ompelija, ompelijatar sömmerska kroitoaŕasa, madiska, sêbêvica, šnajderka
!a croi leikata skrädda kroisarel; śinel, šinel, śingêrel, śingrel šinel čhinela
a coase ommela syr suvel suvel sivela
!cusut, cusătură ompelu, ompeleminen söm, sämnad fizîmos, suimos, sujimos, suvimos silo
ață lanka tråd tav thav thav
ac neula nål suv suv suv
ac cu gămălie nuppineula knappnål [suv] gombošo pin kodo; kočakalo-than phanlisuv
foarfeci sakset sax kat, kaťa katj kakja, koča
nasture nappi knapp kočak kočak pulia, digma
ac de siguranță hakaneula säkerhetsnål špilka, bulavka broštjiva phanlisuv
tricot elastic joustin; joustinneule resår risoro gumivo diso soj sido lastukoja
degetar sormustin fingerborg džrsuvo djisiva najeskiri arakhin
metru de crioitorie mittanauha måttband kaj mosuris mirimasko, centivo metro, koborlearin
badă; panglică nauha, hihna band dori, čipta banda, pandlika traka
elastic kuminauha gummiband elastiko (ursari) gumivo
în carouri ruudullinen rutig kockášo štarhincalo
cu picățele pilkullinen, täplikäs prickig pečenžija pötjöšo nuktalo
cu dungi raidallinen randig ande raja čikošo linijalo
țesătură; pânzî; stofă kangas tyg vigo pokhtan kotor, poftan
tipar malli, kaava mönster forma mönsteri, minta mustra
mașină de cusut ompelukone symaskin maškinka kaj suvel sujimasko-gipo sijbaskiri mašina
mosor, bobină de ață lankarulla trådrulle kovari, špulka oršovo makara thava
zigzag siksak sicksack rig rigatar cikcak cikcak
.
lucru de mână käsityöt sjöld vasteski buči phandel, kötij khuvela
a tricota neuloa, kutoa stickar khuvel pahandel, kötij khuvela
!tricoteză neuloja, trikooneuloja stickare madiska
!împletitură, tricotaj neulos, neulekangas, trikoo; neule- stickning; tråd[mask]bondad duk, maskbondad duk, maskbondat tyg suvimo suvimo
andrea puikko sticka cepliga (? așchie) khuvelskoro suv; suv kaj khuvel [pusavel] pahandelovoski-suv khuvibaskiri suv
fir; ață; lână lanka garn [kovari] firo, firo tav; cav, thav; pošomako thav, pošomalo cav thav khujbaskoro tav
ghem kerä nystan kovari nystano, gombojago pošomakiri makara
a croșeta virkata virkar khuves horgolij khuvela tav
croșetă virkkukoukku virknål suv kaj khuves horgolovoski-suv thavkhujbaskiri suv
a țese kutoa väver khuvel khuvel thavkhuvela, pletinela
război de țesut kangaspuut vävstol řozboi xujimasko-askamin thavkhujbaskiri mesali
!spată pirta, kaide vävsked
!suveică sukkula skyttel špulka kakli
.
curățenie, curățit siivous städning kana vužares o kher užárel, takaritij užarela, čistinela
!a curăța siivota städar čistil, čistol, šelavel, užarel, vužarel užarel čistinela
!curățat, curățare puhdistus, siivous rengöring; putsning; städning; uppsnyggning khoslo užarica užipe
!curat puhdas, siisti ren; rengjord; putsad; snygg užo, vužo, vužes; vužardo užo, vužo, užes čisto, kosela
cârpă de praf pölypyyhe, pölyriepu dammtrasa dirza; dikhlořo kotor čharakoro kotor, prašinakiri krpa
aspirator de praf pölynimuri dammsugare pošcêrdel mujesko-réso piska
duză, ștuț suukappale, suutin munstucke porsivovo, otkozaco čharcidalin, usisivači
perie de podea lattiaharja sopborste mutura šepruva, semetoski-kefa šulvani, metla
făraș rikkalapio sopskyffel muturaki lopata gunujeski-lapáta, semetoski-lapáta gunojarin, džubravniko
dulap de curățenie siivouskomero städskåp vužaresko kašto užárimasko-sekréňi užaribaskere bučengoro than
perie [cu coadă] harja borste pori četka, čotka, vîrca, vurca kefa četka
mătură luuta kvast mutura šilava šulvani, metla
cârpă riepu trasa dirza kotor kotor
burete sieni svamp sponxa buráci panipiari, sungeri
cârpă de spălat pe jos pesuriepu skurtrasa dirza thoimasko šurolo-rontjo kosibaskoror kotor
găleată sanko, ämpäri hink vadra brádji kofa
perie de spălat pesuharja, juuriharja skurborste vîrca thoimasko, mutura thoimasko šurolo-kefa morni, četka
!mop moppi mopp mêtura khosel metla
!pulverizator, atomizor, spray suihkepullo sprejflaska, sprayflaska
!a pulveriza sumuttaa, suihkuttaa, ruiskuttaa; suihkuta spreja, spraya, spruta pišol frečegij prskinela
.
spălat, spălătorie pesu, pesutupa tvätt, tvättstuga kaj thos le cali thovel thovela
spălătorie pesutupa tvättstuga xalaves melale gade melalo šej
spălat; a spăla pestä tvättar covel, xalavel, zolil thovel thovela
rufe murdare likapyykki smutstvätt, tvätt melale cali melále-gáda, thojimo melalešea
coș de rufe pyykkikori tvättkorg kožnitsa kaj thos le melale cali thojimasko-košári šejengiri korpa
detergent pesuaine tvättmedel sapuj kaj xalaves thojimasko-prakho, mošoporo thojbaskoro prašako
!balsam de rufe huuhteluaine sköljmedel balzamo
mașină de spălat pesukone tvättmaskin gadengi mašina, thoimaski mašina thojimasko-gipo, mošogipo, thovipeski mašina thojbaskir mašina, mašina toibaske
!mașină kone maskin mašina, mašîna, mašinka mašina, gipo mašina
uscător, mașină de uscat kuivausrumpu torktumlare kaj boldel-pe aj šućarel šutjáriasko-gipo šučaribaskiri mašina
dulap de uscat kuivauskaappi torkskåp skafo kaj šućarel šutjáriasko-sekréňi šučaribaskor palkari
cârlig de rufe pyykkipoika klädnypa gadengo kľašto gádengo-čipesi jejengiri ikerin, štipalka
calandru mankeli mangel plančilovo mašinka mangolovo mašina peglibaske
călcat; a călca silittää stryker plančil, plančail, plančuil gládžij, vašalij
fier de călcat silitysrauta strykjärn planča, vašalêvo vašalovo pegla
planșetă de călcat silityslauta strykbreda phal gládžimaski phal, vašalovski-deska peglibaskiri phal
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
13. Artizanat, lemn, metal Puu-, ja metallikäsityöt Slöjd – trä och metall Vasteski buči, zanato anda sastri (kaštalo) aj hanojimos, metalos Hobbivo anda kaštano haj femos Vastesǩiri buti, zanati me kaštuno hem sastron, metali
.
lemn puu trä kaš, kašt, kaštuno kaš, kašt, kaštuno kaš
boloboc, nivelă cu bulă vesivaaka, vatupassi vattenpass pajesko passo pájeskomérövo pajnalivaga
echer, colțar suorakulma vinkelhake triangelo vinkel-vonalzovo hinckeribaskiri phal kikidar
clemă de presat puristin tving girčo tvinga stegači
clei, lipici liima lim kleo klejo, eňvo, lepidlo lepako, tutkali
cârlig în X X-koukku X-krok X-kîrligo, X-krafin, X-kručoko X-karfin umlavibaskoro palamari, ekseri
cârlig koukku krok kîrligo, krafin, karfin, kručoko bango-sastri, kampovo čengeli
țintă, cuișor nupi nubb cinta, cînta, karfinořo cigno-karfin patenti palamari, eskeri
cui naula spik karfin, kručoko karfin baskija, šajka
banc de tâmplărie höyläpenkki hyvelbänk tišľari mesali, tišľari meśali djaluvoski-mesálja haľjaribaskiri mesali, randalibaskiri mesali
secure kirves yxa tover tover tover
metru pliant mitta tumstock muzura colostoko kaštunalo metro
rindea höylä hyvel strugala djaluvo randalli, strugo
tapet tapetti tapet hertiji zidonke tapéta tapeti
clei, lipici liima; liisteri klister kleo klejo, ragastovo lepako
glaspapir, șmirghel hiekkapaperi sandpapper hertija anda kišaj tjišajako-papiri pošikalo lil
dulap lankku, lauta planka phal phak, deska thuliphal
scândură lauta bräda phal phak, deska phal
șipcă rima, lista stav rovli rovlji bastoni
placă fibrolemnoasă lastulevy spånskiva pulbeŕa phál šeljakir phal
.
metal metalli metall sastri, mrtalo femo metali, sastron
șurub ruuvi skruv šorofo, šerofo, šrafo surubo, čavari štrafi
bomfaier, ferăstrău pentru metale rautasaha bågfil firizo sastruno fürizi pila
menghină ruuvipenkki, viilapenkki skruvstäd šatuvo kikjidarin, stegači
rulment kuulalaakeri kullager čapátji lagerengoro than
roată dințată hammasratas kugghjul řatake dand khutjilimaski-rota dandalo trujalo, zupčaniko
bară profilată sauva stav rovli rovlji bastoni
țeavă putki rör cava, truba cavija, čövo cevka por
tablă pelti, levy plåt plevo bádogo tenkija
bară rotundă tanko stång beli kilo suruko, stubo
nit niitti nit karfin nitna
strung sorvi svarv esterga-pado morari, užarari strugo
bulon, bolț pultti bult šerofo čavari štrafi
filet kierre gänga šhrofo štrafeskoro kanali
șaibă prikka bricka plevo tálcka maškarpašlin
piuliță mutteri mutter šorofo dejako-čiváko, muttero štrafeskiri ikerin
arc jousi fjäder por por por
.
unealtă, sculă työkalu verktyg čokaja sersamo alat, xaleti
cheie tubulară hylsyavain hylsnyckel hilskija hilskija čaura, kapsula
cheie franceză, reglabilă jakoavain skiftnyckel čaja kaj čides francia-tjia francuzikane silavja
!cheie fixă ruuviavain skruvnyckel čaja kaj čides
!șpaclu maalarinlasta spackel
!mistrie muurarirnlasta murslev poverka
pilă viila fil rin [firizo] [firizi] fizi, reselövo, rin morni, durpia
daltă taltta stämjärn dalta, kopidi višovo čhinari
muchie ascuțită terä egg skucome skucime, kucime, élo, čepelo čhini
cuțit veitsi kniv šuri šuri čhurik
ferăstrău saha såg firizo fürisi čhinin, čhinarin, pila
ciocan vasara hammare čokano čokano khuvarin, čekiči
rangă cu gheare sorkkarauta kofot kofotovo, sastri sosa šaj phutren phrajbaskoro sastrin
clește de cuie hohtimet hovtång opcengi harapofogóvo, kľasto klešta
clește patent hohtimet, pihdit tong kľašto pájesko-mosato silavja klešta
!șubler työntömitta skjutmått
pensulă sivellin, pensseli pensel vîrca kana makhes patretsi; čotka ečeto, penseli makhin četka
sulă naskali syl jar sülo posavin, bizi
șurubelniță ruuvitalta, ruuvimeisseli skruvmejsel šorofisarev čavar-huzóvo, šubrováko štrafcigeri
burghiu pora borr fradelo furovo burgia
bormașină porakone drillbor fladero furóvo, furdanči hivaribaskiri mašina, hivkeribaskiri mašina
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
14. Școală, educație Koulu ja koulutus Skola och utbildning Škola aj šičarimos, sičarimos, siťarimos Škola haj siťaripe Škola hem sikľojbe, sikljovipe
.
școală koulu skola škala, škoala, škola, vuškoala iškola, škola funduni škola, škola, fundavni siklana
curtea școlii koulupiha skolgård avlin školako iškolaki-udvara školakoro avripe, školakiri avlin
clasă luokka klass klasá ostaji, klassa, klasso klasi
coridor käyttävä korridor korridoro koridazo, fojošovo, xodba hodniko, nakhin
.
sală de clasă luokkahuone klassrum klasáki soba siťarimaski-soba klasi
învățător, învățătoare; profesor, profesoară opettaja lärare sitjaritori, sîťaritori, školari, učiteľi, vuškolari sičiatori, tanári, učiteli sikavo
tablă taulu tavla tabla képo tabla
bancă pulpetti skolbänk školako skamin iškolako-pado školakiri klupa
elev oppilas elev učeniko, studento studento sikľovno
material didactic oppimateriaali, opetusväline läromedel materioalo po šičarimos siťamasko-médeli sikľojbaskoro ľil
revistă aikakausilehti tidskrigt cajtungo, gazetas névipe, žurnálo žurnali
cameră video videokamera videokamera kamera video-kamera videokamera
manual oppikirja lärobok sîťarimasko kniška, udžbeniko; školaki knjiga siťamaski-keňva sikľojbaskoro ľil; pustik
!carte kirja bok bufari, keňva, kliška, kniga, kňiga keňva, kenva hramondi
caiet kirjoitusvihkko skrivbok kniška iskirimaski-keňva hramojbaskoro ľil
orar lukujärjestys, aikataulu, kaava schema schema šema šema
!exerciţiu harjoitus övning vežba ďakorlato zumavipe, vežba
!dicționar sanakirja ordbok dikcjonari, rečniko alavar lavustik
!drept de autor, copyright tekijänoikeus copyright avtorosko pravo serzevosko čačimo phirnikano čačipe
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
15. Poștă, bancă Posti ja pankki Post och bank Pošta aj banka Pošta haj banka Pošta hem banka
.
bancă pankki bank banka banka banka
blanchetă, formular lomake blankett blanketo blanketo formulari
cec sekki check checko čekko čeko
card de credit luottokortti kreditkort kredito karta unžulimaski-kárťa krediteskiri karta
chitanță kuitti kvitto cedula kvito, jeďo pokibaskoro ľil
notă de plată; factură lasku räkning konto, košto samla, čeko, poťinomo računi
buletin de virament tilillepanokortti inbetaningskort lil pušinimasko čeko, andepoťi maskokarťa pokibaskiri karta
carte de identitate henkilökortti identitetskort, ID-kort lil, manušesko lil identifikatsia, igazolváňi identitetikani karta
carnet de bancă pankkikirja bankbok kasako kniška bankoski-keňva bankakoro ľil
bancomat, ATM pankkiautomaatti bankomat kasa bankosko automato, lovengi automata lovengoro automati, bankomati, lovengeri mašina
seif automat de noapte yösäiliö servicebox servizboxo, servizbokso serviribaskor boksi
!casier, casieră kassa kassa, kassörska kasiri kassari kasijeri
.
poștă posti post pošta pošta pošta
scrisoare kirje brev lil lil lil, ľil
expeditor lähettäjä avsändare biśada lil bišajitori, ko bišavel bičhalari
timbru poștal postimerkki frimärke štampa béjego lileskiri marka
ștampilă leima stämpel semno, petčata petčeta štembili
destinatar vastaanottaja adressat; mottagare adressato adresesko, adredari adresanti
adresă poștală postiosoite postadress kheresko adresso adreso, cimo, adresi poštakiri adresa
cod poștal postinumero postnummer kheresko nummero poštako numero poštakoro numero, poštakoro broj
adresă osoite adress adresso adreso, cimo, adresa
plic kirjekuori kuvert kanverto kuperta kuferti
cutie poștală postilaatikko brevlåda poštaki lada lileskiláda ľilengoro mohto, poštakoro mohto, poštakoro sanduko
vedere; carte poștală maisemakortti, postikortti vykort karta képosko-karťa dikhibaskiri karta
aviz de sosire saapumisilmoitus avi, ankomstavi lil poštaki lil, žanajimasko papiri, avivo poštaloľil, ľil kotar pošta
pachet paketti paket patška pakéto, čomago paketi
.
bani raha pengar love, lovořê, rupune love, džuv, žuv love, lova, pare
monedă kolikko; lantti mynt, slant cipa, lov, parala paľanka khurde-love, nevo, želta, žilto, žulta hurde love, monetija, sastrnale love, sastrunipara
monedă de zece coroane/ zece euro kymmenen kruunun/euron kolikko; kymppi tiokruna/tioeuro, tia dešengi dešengi dešengiri kruna
monedă de cinci coroane/euro viiden kruunun/euron kokikko; viitonen femkrona/femeuro panžengi pánžengi pandžengiri kruna
coroană/euro kruunu; euro enkrona; eneuro krono jekh korona jek kruna
monedă de cincizeci de öre/cenți viidenkymmenen äyrin kolikko femtiörig/femticent panvardeš finša pánvardeš kopijki pindaorengiri
pușculiță säästölipas sparbössa gono, kassa lovengo-peršeli lovekhedibaskiri kesik
bancnotă seteli sedel lov papirošono-lov, papirošicka love lilale love; lova
bancnotă de o mie tuhatlappunen tusenlapp mijaki, ezero ekezero hiljadarka
bancnotă de cincisute viidensadan kruunun seteli femhundrasedel panžešelingi pánž-šela-koroni pandžšelengiri kruna
bancnotă de o sută satanen hundralapp šêlaki jek šelengi šelengiri kruna, šele euroegere love
bancnotă de cincizeci viidenkymmenen kruunun seteli femtilapp panvardešengi jek pánžvardešengi pindangiri, pandžvardešengiri, pinda euroegere love
bancnotă de douăzeci kahdenkymmenen kruunun seteli tjugosedel bišengi biš-koroni bišengiri kruna
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
!15a. Prețuri și bani Hinnat ja raha Priser och pengar Počindimas, precjos taj love Ahora thaj love Prisi hem love
.
!bani raha pengar love, lovořê, rupune love, džuv, žuv love, lova, pare
!bancnota de 100 de euro sadan euron seteli hundralapp, hundraeurosedel šêlaki šelengi šele euroegere love
!bancnota de 50 de euro viidenkymmenen euron seteli femtilapp femtioeurosedel pindengi pinda euroegere love
!bancnota de 20 de euro kahdenkymmenen euron seteli tjugolapp tjugooeurosedel bišengi bišengi
!bancnota de 10 euro kymmenen euron seteli tiolapp, tio, tioeurosedel dešengi dešengi
!bancnota de 5 euro viiden euron seteli femlapp, femma, femmasedel panźengi panžengi
!bancnotă seteli sedel papirošicka love lilale love; lova
bani mărunți, mărunt; schimbat pikkuraha småslantar (mon); småpengar (mon); småmynt (mon); (koll) växel pengar; skiljemynt pařuglimaskê love xiťa hurde love
!cent, 100 cenți = 1 euro sentti cent sent senti, šeltokotor tari jek euro
!monedă kolikko; lantti mynt; slant cipa, lov, parala paľanka; fileri nevo, želta, žilto, žulta monetija, sastrnale love, sastrunipara
!moneda de 5 euro viiden euron kolikko femeuro pandž euro
!moneda de 50 de cenți viidenkymmenen sentin kolikko femtisenting zloto
!o coroană yksi kruunu enkrona jek krono jeg pažeřa jek kruna
!un euro € yksi euro en euro jek euro jeg euro jek euro
!unitate monetară

● diviziune

rahayksikkö

● maan varsinaisen rahayksikön osa

myntenhet

● skiljemynt

!valută valuutta, rahalaji valuta
!valută Euro eurovaluutta eurovaluta
!valută forte kova valuutta hårdvaluta
.
!prețuri și bani hintoja ja rahaa priser och pengar počindimas, precjos taj love ahora thaj love prisi hem love
!gratis adv, gratuit adj ilmaiseksi, maksutta; ilmainen maksuton gratis; fri bipotinimasko, ivja, jivja adv mod; bipotinimasko adj jive adv mod besplatno adv mod
!a avea de încasat (100 de euro) hyväksi, hyödyksi (on 100 euroa saattavana) tillgodo (ha 100 euro till godo) isi tut ko korist
!a avea rămas, rest on jäljellä ha kvar, rest isi panda
!a câștiga, a profita de ansaita; hankkia; tuottaa tjäna, tjäna på zaradil, zaslužîl; munčil kerel love zaradinela, zarabotinela v; zaradineja
!a câștiga, a profita, a obține ansaita, hyötyä, saada etua; edistyä; voittaa vinna, vinna på debunda, dobînda, dobunda f; dobîndil, prihodil, zadobil v ňerij v; poďin f dobinela v; zaradineja, zarada, pokin f
!a costa, a avea prețul de maksaa, olla hintana kostar mol, kêrêl v koštinela, vredinela v; kobor koštini
!a cumpăra, a achiziționa ostaa köpa ćinel, činel, kinel, ǩinel, tîrguisarel v kinel, ǩinel, ťinel v činela, ǩinela, kinela v; kinibe
!a debita veloittaa debitera naplatil, rodel v ko dugo
!debit, datorie

 

veloitus, velka debet kamimos, vunźilimos, vuźilimos m kamipe, unžulimo, užlipe, unžulipe, užulipe m dugo m
!dator, cu datorii velkainen, velkaantunut skuldsatt, med skulder vuźile, vunźile adv mod vuźile dužno/bordžlija
!a descrește, a scădea laskea, laskeutua;

painua

sjunka teľol v žal tele v huľela tele v; huljavdo, pelo o prisi
!a dobândi, a obține a merita ansaita förtjäna zaradil, zaslužîl; munčil; dobîndil v kerel love dobinela v; zaradineja
!a economisi

● economisit

säästää

● säästätty

spara

● sparade

krucol, krucosarel, mučil, munčil, šparil v

● krucome adj

zaštedinela v; šparin, khede

● —

!a face comerț; a cumpăra käydä kauppaa; tehdä ostoksia handla kêrel arli, kêrel trampil, lezňarel, śinavel pe varekasa, tîrguil v kereškedij, paruvel, rodel pe v trguinela v; kineja
!a se tocmi, a se târgui tinkiä pruta, köpslå kêrel arli, lezňarel, pogodimos, śinavel pe varekasa, tîrguil, tîrguil pe v mitisarel, tomnij, tomnij pe v lafi kerela v
!a împrumuta, a credita, a da cu împrumut lainata jklle låna, ngn, ge ngn ett lån; försträcka ngn del uźile, del vuźile v del unžule, unžule del, užile del, vužile del v zajminela v; uzajmibe
!a împrumuta, a lua cu împrumut lainata jklta lăna, få ngt till låns lel uźile, lel vuźile v lel unžule v pozajminela, brekherinkerela v
!credit, împrumut laina lån kredito, zajamo m hitelo, pinžaripe m udžilipa m
!a mări, a majora kasvaa öka buťol, kučarel, sporisarel v bararel, kučajvel, kučol v potencirinela, bajrola v; vazde
!a pierde

● pierdere, pagubă

menettää

● menetys, tappio, vahinko

förlora, förlora på

● förlust; mistande; nederlag; skada

xail pe, xaisarel, xasarel v

● xaisardimos, xasardimos, xasarimos m, paguba, pagba, škoda, šteta f

xasarel v

● —

našalela, gubinela v; našaveja

● —

!a plăti, a achita maksaa betala poćinel, počinel, pokinel, poǩinel, poǩinel pe, poťinel, potinel pe, pučinel, puťinel v poǩinel, poťinel, poťinel pe avri, poťinel tele v platinela v; pukine, platine
!a rambursa (împrumut), a lichida (o datorie în rate) maksaa pois osamaksulla avbetala på avbetalning pokinibe e epizoda pukibe ko rate
!a reduce, a scădea

● reducere

● redus, diminuat

laskea, alentaa, pudottaa; vähentää, pienentää

● vähentäminen, vähennys, alentaminen, alennus

● vähennetty, pienennetty, alennettu

sänka

● reduktion, minskning, sțnkning, avdrag, rabatt

● reducerad, trăngsynt, inskränkt

xancarel; skêzîl v

● cîgňarimos n m

● saňardo, xancardo adj m

cignarel, cinarel v

● —

● —

huľela, tiknačerela v; huljav

● —

● —

!a ridica, a crește nousta stiga baŕol, buťol, sporisarel v; (prețuri) kučarel, kučavol, kučol v barol, bararel, žal opre; (prețuri) kučajvel, kučol v bajrola, potencirinela; ukľela v; vazdindžola
!a schimba

● schimbare

muuttaa; vaihtaa

● muutos; vaihto, vaihdos; vaihtelu

förändra, byta, växla

● förändring, ombyte, växling

menil, promenil, paruvel, pařuďol, pařuvel, paruvel, xurďarel, xurdavel

● —

valtozij v

● parujimo m

zameninela v; smenine, menine

● paruvdipe, meňibe m

!a spori la număr kasvaa määrältään stiga i antal ukljela
!a spori, a mări kasvaa höja vazde
!a vinde myydä sälja bikinela
!bancomat pankkiautomaatti bankomat automati kote so šaj te ikavenpe love
!bani

● bani de schimb

● bani de buzunar

raha

● vaihtoraha

● taskuraha

pengar

● växel; växelslant; växelpengar (mon); växelmynt

● fickpeng

love, lovořê, rupune

● pařuglimaskê love m pl

● pêzênareskê love f pl

love, džuv, žuv

● —

● —

love, lova, pare

● —

● —

!bon, chitanță kuitti kvitto kvitoko kvito; prijem
!bonificație, beneficiu, primă, rabat bonus, ostohyvitys bonus bonus
!calcul(are), socoteală lasku räkning; beräkning smetka
!cont bancar pankkitili bankkonto konto m konto, cekko m konto, esapi m
!card bancar pankkikortti bankkort bankakiri karta
!card de cont tilikortti, luottokortti kontokort kontoskiri karta
!card de credit luottokortti kreditkort kredito karta unžulimaski-kárťa krediteskiri karta
!card de debit maksukortti betalkort debito karta pukinibaskiri karta
!casa de bani kassakaappi kassalåda, kassaskåp kasa
!casa de schimb valutar valuutan vaihtopiste; vaihtokonttori växelkontor
!casierie kassa; kassaosasto kassa kasa kassa kasa
!cât costă? Paljonko maksaa? hur mycket kostar ? kobor koštinela?
!cec sekki check čeko čeko čeko
!cont de virament siirto, tilisiirto; siirtotili girokonto
!contant, cu bani gheață käteinen, käteis- kontant kasa kontant
!credit luotto; laina kredit zajamo hitelo, pinžaripe krediti, pindžardo, udžilipa
!cumpărare cu plata în numerar käteiskauppa; käteisosto kontantköp, kontanthandel
!cupon, bon de reducere alennuskuponki, tarjouskuponki rabattkupong pomuklo kuponi
!curs de schimb vaihtokurssi, valuuttakurssi växelkurs, växlingskurs
!a schimba bani

● schimb de bani

vaihtaa rahaa

● —

växla pengar

● —

promenil v

● xurdimata f

paruvel, paruvel avri, valtij v

● —

izmeninela v

● zamena, hurdi lova f

!dator (cuiva), îndatorat velallinen, velassa oleva, velkainen, velkaantunut skyldig, skuldsatt, med skulder vuźile, vunźile adv mod vuźile dužno/bordžlija
!datorie (de bani), debit, creanță veloitus, velka debet; skuld kamimos, vunźilimos, vuźilimos m kamipe, unžulimo, užlipe, unžulipe, užulipe m dugo/bordži m
!dobândă korko ränta kamata kamata
!factură lasku faktura, nota računo samitaši; cekko računo, faktura, pokin
!ieftin, mai ieftin, cel mai ieftin halpa, halvempi, halvin billig, billigare, billigast lesni, lezni, najkuč, nakuč eftino, jeftino, lešno, lezno jeftino, eftino, poeftino, najeftino
!impozit, taxă vero skatt, avgift porezo, porcija taksa porezi; taksa
!înapoi takaisin tillbaka palpale adv loc palpale fele adv loc palal adv loc
!marfă, articol, produs tavara, tavaralaji, kauppatavara; tuote, valmiste; artikkeli vara, produkt buća, roba f pl, tovařo; produkto, proizvodo m poxtan; ďarmato roba, buča; produkti
!mijloc de plată maksuväline betalningsmedel sredstvo potinimos maškaruno poǩinimo pokinibe, isplata
!nota de plată lasku nota, faktura računo cekko esapi, smetka, računi
!o sutime sadasosa hundradel êkšêlto šelto šelto kotor
!onorariu palkkio honorar, arvode honoraro poťinipe pokin
!preț hinta pris počindimos, precjo, tinmin m ahor cena, prisi
!preț brut bruttohinta bruttopris (pris utan avdrag) prisi bizo ikalibe
!preț estimativ ohjehinta cirkapris paše prisi
!preț mare, scump korkea hinta, kallis högt pris, dyr kučimos; kuč, kuči, skupo kuč skupo
!preț mic, ieftin matala hinta, halpa hinta, halpa lågpris, billig leznimos; lesni, lezni, najkuč, nakuč eftino, jeftino, lešno, lezno jeftino
!preț net nettohinta nettopris (pris med avdrag) prisi palo ikalibe
!preț redus alehinta nedsatt pris, minskat, sänkt pris huljavde prisija, tiknjade prisija
!preț redus, ofertă speciala tarjoushinta extrapris ekstra prisi
!rată a dobânzii korkokanta räntesats (25% på ett visst belopp) kamata kamatakoro čivdipe
!reducere alennus rabatt, sänkt pris cîgňarimos pomukle prisija; popust
!reducere, preț redus alennus rabatt, sänkt pris huljavibe prisija
!rest, a primi înapoi saada vaihtotaha få tillbaka ka le palal
!restituire de bani, rambursare [maksun]palautus, ostohyvitys återbäring iraneja o love
!rotunjire pana la cel mai apropiat întreg pyöristystä ylöspäin lähimpään kokonaislukuun centsutjämning zaokružineja o prisi e lovengoro
!rotunjire; aproximare pyöristys; arvio, summittainen ennakkolaskelma överslagsräkning, avrundning zaokružineja, jeka ka jek aneja
!scump, mai scump, cel mai scump kallis, kalliimpi, kallein dyr, dyrare, dyrast kuč, pokuč, najkuč (! la calderași e ieftin)
!soldare, vânzare de solduri alennusmyynti, ale; myydä alennuksella rea (starkt minskat pris) bičindimos, bićinimos m bikinimo, biǩinimo m but huljavibe prisija; bikibe, biknibe m
!soldare, vânzare de solduri; lichidare alennusmyynti, ale; realisointi; loppuunmyynti realisation (rea) rasprodaja m huljavibe e prisiengoro
!sporire, intensificare nousu, kasvu, lisääntyminen stegring buťol, sporisarel v kučarel v (prețuri) barolipe m potencirinela, bajrola v
!sumă rahamäärä, summa; maksu belopp sode, sodito sodipe m suma; koboripe m
!valoare (nominală a bancnotelor) nimellisarvo valör, värde dostojno lovořê, rupune erteki love vrednosna love
!venit, câstig; profit tulo, voitto; ansio förtjänst putaŕa, puťaŕa f poďin f zarada f
!virament (prin bancă, poștă) tilillesiirto; siirtotili; siirtää rahaa tilille giro, överföra žiro, prečhiveja
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
16. Orașul și circulația Kaupunki ja liikenne Stad och trafik Foro, grado aj trafiko, saobraćajo Foro thaj biknaripe, dromaripe Foro, diz hem hamalipe
.
oraș 1 kaupunki 1 stad 1 foro 1 foro 1 diz 1
firmă kilpi, kyltti skylt šilta [semno] ánaveski-tábla tabla
restaurant ravintola restaurang listorango, restorano, traxtiri, xulajimos [pirto] restaurango, vendiglevo restorant, ristoranti; habeskoro than
!birt; bar; cârciumă kapakka, krouvi krog birto, kîrčima; mihana kirčima; čarda kafana
magazin; prăvălie myymälä, kauppa. liike butik, företag balamo, bolta, dućano, duťano, lavka, magazina, prodavnica bolta, butiko dučana
!butic putiikki boutique, butik balamořo butiko ikerdo
!cumpărătură ostos inköp kinimos, ǩinimos kinimo, kinipe kindo
!cumpărător, client asiakas, ostaja köpare, kund, gäst, klient mušterija vevevo mušterija, kupac
!vânzător myyjä säljare; försäljare; expedit biǩinari, bikinitori, biťinari, bitinitori, dućanas, prodavco eladovo, biknelo, kereškedevo tezgari
coș de gunoi roskakori papperskorg gonojeski korpa papiresko-košári ljiljengiri čudni, ljiljengiri kanta
stație; oprire pysäkki hållplats têrdimos; vazgala lešimasko-than terdžovni
felinar stradal katulyhty gatlykta lampo dromesko; lampaš vulicaki lámpa drumoskiri rošalin, drumoskoro svetlo
stâlp de lumină lyhtypylväs lyktstolpe viďaŕesko řuda lámpako-oslopo rošbili, bandera
taxi taksi taxi taxi taxi taksi
automobil auto bil vurdon, matora vurdon. motori verda, vrda
automat automaatti automat mašina automato automati
parcare pysäköintipaikka, paikoituspaikka p-plats kaj thos e matora parkeringo parkiribaskoeo than
refugiu suojakoroke refug skuto phirimasko-drom, jarda nakhibaskoro than e phirindorenge/pešačenge
semn rutier liikennemerkki trafikmärke [trafiko stampa] saobraćajoro sumno trafikaki marka, forgalmi merka džalobaskoro nišani
semn de circulație liikennemerkki vägmärke dromeski šilta dromeski-tábla drumoskoro nišani
traversare suojatie övergångsställe o dro kaj phires opral zebra nakibaske than, nakhibaskoro than, phirutnengoro nakhbaskoro than
metrou maanalainen, metro tunnelbana [džež] metro telaphuvako, metrovo telophuvjalo
scări rulante liukuportaat rulltrappa rolastepenica metrovo, trepti so žan automatikane basamakijaso džana tele ja upre
peron asemalaituri platform profundo plato platforma
statuie; sculptură veistos skulptur skulptura, kipo sobrási skulptura
șofer kuljettaja förare [chafforo] šoferi, vozačo šoföri paldidžia, vozači
autobuz linja-auto, bussi buss tobuzo, buso buso aftobuzi
semafor de circulație likennevalo trafiljus lampo trafikosko trafikaki-lámpa, forgalmi-lámpa semafori, vrdadžalengoro signali
călător matkustaja passagerare dromuno; putniko utaši dromari, patniko
fântână arteziană suihkulähde fontän xajing fontana fontana
magazin universal tavaratalo varuhus kaj o bare levči bolta, áruházo bari dučana
teatru teatteri teater teatro teatro teatri
stradă katu gata vulica vulica drumo, ulica
.
oraș 2 kaupunki 2 stad 2 foro 2 foro 2 diz 2
oraș kaupunki stad foro foro diz, foro
ciclist, biciclist pyöräilijä cyklist siklaritori biciglišta dujtrujaldžia
pieton jalankulkija fotgängare phiravel pe, phirel kon phujatar žal phirandžia, pešako
trotuar jalankäytävä trottoar vulica járda phirindengoro drom, tretuari
rigolă katuoja rännsten velevo čatorna biršimeskoro kanali
bandă pentri bicicliști pyörätie cykelbana sikalo drom biciglako drom dujtrujaleskoro drumo, točkoskoro drumo
corp de case kortteli kvarter [blocko] kvarteri ek rig anda foro than, kvarteri
!cartier kortteli, kaupunginosa, kulmakunta kvarter, stadsdel, avkrok fîrtari, furtari, kasaba, palanka, srezo fertali četvrtina, mahala
parc puisto park [sado] parko parko parko
!grădină puutarha trädgård sado, bašta bar bavča, bašta
piață tori, aukio torg pijaco, bazari piaco kurko, maškar
semn rutier, de circulație liikennemerkki trafikmärke [trafiko stampa] saobraćajoro sumno trafikaki marka, forgalmi merka džalobaskoro nišani
traversare suojatie övergångsställe o dro kaj phires opral zebra nakibaske than, nakhibaskoro than, phirutnengoro nakhbaskoro than
refugiu suojakoroke refug skuto phirimasko-drom, jarda nakhibaskoro than e phirindorenge/pešačenge
bandă de circulație ajokaista fil [firizo] drom drom, vorma, šoro morni, durpia
.
circulație 1 liikenne 1 trafik 1 saobraćajo 1 dromaripe 1 hamalipe 1
elicopter helikopteri helikopter helikoptero helikopteri helihopteri
avion lentokone flygplan avjono, eroplano replano, repülövo ujraldžali, avioni
aeroport lentokentä flygplats eroporto repilötero, urajimaskothan ujraldžalengoro than, aerodromi
barcă cu pânze purjevene segelbåt; båt [paraxodo] ladźa, ladža, ladžija cerhako-hajovo balvalikano panidžali
navă; vas laiva; vene båt, fartyg brodo; paraxodo, čamco, čuno, ladźa, ladža, ladžija parahodo, hajovo panidžali, brodi
!vapor, vas cu abur höyrylaiva, höyryalus ångare, ångbåt, ångfartyg paraxodo parahodo parahodo
port satama hamn luka moriaki bar, kikötövo panidžaleskiri terdžovni
macara turn nostokurkki, nosturi lyftkran vira vazdimasko-daruvo vazdarin, krani
bac lautta; lossi färja ladźa kompo verdangoro panidžali, verdangoro brodi
cargou rahtilaiva, lastialus lastbåt; fraktbåt; fraktfartyg; lastfartyg paraxodo parakhodo, hajovo baro panidžali, brodi
sens giratoriu liikenneympyrä, kiertoliittymä rondell rondello rundeli; krujalo dromo, krujo trujalo drumo, kružni tok
.
circulație 2 liikenne 2 trafik 2 saobraćajo 2 dromaripe 2 hamalipe 2
tramvai raitiovaunu spårvagn džežes, tramvajo, tramvajto, tramvali villamošo tramvaj
chioșc kioski kiosk balamo, dučamo čoska kioski
gară asema station stationa stantsia, állomáši terdžovni
peronul gării asemalaituri perrong perrongo peroni peroni
locomotivă veturi lok paravozo, dežes gezeši, mozdoňi, zibano sastrindžaleskoro motori
tren juna tåg džež vonato, gezeši sastrindžali
șină; cale ferată kisko räls relca sastruno-drom, šina sastrindžaleskoro drumo, šine
traversă ratapölkky järnvägssyll, sliper [semo]
[šhina]
[nišani]
șină kisko skena šini [sastruno-drom] šina šina
linie; peron raide spår [relca]
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
!16a. Orașul și clădirile Kaupunki ja rakennukset Stad och byggnader Foro, grado aj konstrukcije Foro thaj epiletos, baro / emeletešo kheres Foro, diz hem zgarde, hanies, ǩerdes
.
!primărie kaupungintalo stadshus merija, opština orsakhazo gradska večnica, komuna
!școală koulu skolan škala, škoala, škola, vuškoala škola škola
!biserică kirkko kyrka khangeri, khangêri, khengeri, khêngêri khangeri khanguri, crkva
!teatru teatteri teater teatro, ťijatra sinhazo pozorište, teatro
!cinema elokuvateatteri biograf, bio bioskop, sine, sinema mozivo bioskopo
!bibliotecă kirjasto bibliotek biblioteka biblioteka biblioteka
!muzeu museo museum muzejumo, muzeo muzeumo muzejo
!gară rautatieasema tågstation vagzala, vokzala alomaši železnica stanica
!autogară linja-autoasema busstation autobuzos (autobuz) buso (autobuz) autobusi, avtobuzi
!port satama hamn luka zabo berikano than
!aeroport lentoasema flygplats eroporto aeroporto aerodromi
!poștă posti postkontor pošta pošta pošta
!bancă pankki bank banka banka, banko banka
!mall ostoskeskus köpcenter balamo, bolta, dućano, prodavnica dujrakerela
!spital sairaala sjukhus bolnica, boľnica, špita, špital korhazo, špita bolnica
!poliție poliisi polis policija xanralipe kaľardi, kaľardo, policija
!pașaport passi pass pasaporte, pasaporto, pasoš, pasoši utlevelo pasoš, pasoši
!tribunal; judecătorie oikeustalo tingshus kris, sîndo, sudo;

krisînil v itr-isard-/-ime – judge, try

krisînil pe v itr-isard-/-ime –have a court case

krisînimasko adj m legal

krisitori n m-ja/-es- senior judge of a court

krisake raja, krisinake raja;

krisi n f-a/-a- court, trial, Roma-jurisdiction; del pe krisito denounce

krisi kerel v phr tr-d-/-d- 1. judge 2. take part in the Roma-jurisdiction

krisinake raja n phr m pl—/-es- judges, court magistrates

krisinako kher n phr m-a/-es- prison, jail

kris, sudo;

krisiba n m-ba/-bas- opinion, judgement

krisimalo adj m legitimate

krisinela v tr-ǧ-/-mo seal

krisipe n m-pa/-pas- 1. fate, destiny 2. trial

!închisoare vankila fängelse kapuri, phanglipe, phandaimos, phandajimos, phanglimos m, puškêrija, robija, temnica, varmedźa f krisinako kher, robija, phanglimo, temlica, temnica, ujheli phanľipe, pandipa, phanlipe, zandana
!informații neuvonta, info information informacije informacija informacija, informacije
!WC, toaletă

● a merge la toaletă

WC, vessa

● käydä vessassa

WC, toalett

● gå på toa; gå på muggen

budara, kekestaŕa, kêkêstaŕa, kibla, kêkêstari, klozeto, kîkêstaŕa, nužniko, xîndalo

● źal peskê avri

buda, budara

● —

toalet, toaleto

● —

.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
17. Mașină, bicicletă Auto ja polkupyörä Bil och cykel Matora aj bisikleta, sikla Autovos thaj bicigla, rotaji Vorde hem bicigľa
.
bicicletă polkupyörä cykel sikla, bisikleta, cikluso, bicikla bicigla, cikluša, rotaji bicigľa
bicicletă de bărbați miesten pyörä herrcykel
bicicletă de femei naisten pyörä damcykel
cadru runko; tanko ramstång, ram
roată pyörä hjul rata, řata, roata, řoata, rota, řota rota mučibe
jantă, obadă vanne, kehä fälg rafo, řafo čerko
cauciuc, pneu polkupyöränrengas cykeldäck rafo, řafo čerko guma
cameră ilmarengas, sisärengas cykelslang
cauciuc päälyskumi, ulkorengas cykeldäck rafo, řafo; guma čerko guma
șa satula sadel hamari, samari, sedlo, zen, zên zen, ňerga zen, sedlo
port-bagaj tavarateline, tarakka, pakkari pakethållare tovařo pakéto so khutjilel točkoskoro bagaži
pedală poljin pedal pedalo pedálo pedala
pedală poljin trampa paso pedáli pedala
lanț ketju, nivelketju kedje lantžo lánco lanco
apărătoarea lanțului ketjunsuojus kedjeskydd lantžoprotekcija
apărătoare de noroi, șorț de aripă lokasuoja stänkskärm; stänkskyd čikprotekcija šárháňovo arahkin
dinam dynamo dynamo dinamo dinamovo dinama
furcă haarukka gaffel furka villa, forka veljuška
butucul roții napa, keskiö nav stupica rotako-sastri, vosija maškarin
ventil venttiili ventil ventilo selepo ventili
reflector heijastin reflex řazuma reflekso refleksi
spiță puola, pinna eker spica külovo žice
frână jarru broms kočnica, lînpînz, linpinz vurdonesko feko, féko ačhavkerin, kočnica; ačavdipa
frână de mână käsijarru handbroms vastesko kočnica vastesko khamoljtso, vastesko féko vasteskiri ačharin
frână de picior jalkajarru fotbroms
far lyhty; valaisin lykta fanari lámpa feneri
coș kori korg kožnica košári sepetka
clopoțel soittokello cykelklocka izvonuco, svonuco, zono, zvono harango zvono
ghidon ohjaustanko styrstången på en cykel; cykelstyre keromitźa kormáňi, kerovnica iranari, volani
pompă pumppu pump pompa, pumpa pumpa pumpa
motoretă mopo, mopedi moped, moppe cino motori, mopeda motori
motocicletă moottoripyörä motorcykel motorbicigla, motoričko rotaji motori
cască kypärä hjälm šišako, sastruno-kolopo kaciga, šlemi
.
auto 1 auto 1 auto 1 matora 1 autovo 1 vorda 1
ușă ovi dörr vudar vudar udar
tablou de bord kojelauta instrumentbräda
claxon merkianttorvi tuta tutuŕaza duda vrdaskiri tutka, vrdaskiri sirena
volan ohjauspyörä, ratti ratt keromitźa kormáňi iranarin, volani
scaune din față istuin, istuimet säte, sätte skamin bešimasko bešni (stolica)
banchetă takaistuin baksäte skamin palal paluno skamin matorako paluni bešni
oglindă retrovizoare peruutuspeili backspegel matoraki glinda matoraki glinda papaldikhlin, retrovizori
jantă, obadă vanne, kehä fälg rafo felga felga
cauciuc rengas däck rat, rafo, paluba rota guma
roată pyörä hjul ŕata rota trujalo, rota (3 terkalo)
frâna de mână käsijarru handbroms vastesko kočnica vastesko khamoljtso, vastesko féko vasteskiri ačharin
număr de înregistrare rekisterikilpi registreringsskylt, registerplåt, nummerplåt plaka rendsám-tábla, registeringoskitábla registriribaskiri tabla
accelerație kaasu gas gazo gázo gasi
frână jarru broms linpinz vurdonesko féko ačhaverin, kočnica
ambreiaj kytkin koppling košári phanibe
far valonheitin, valaisin strålkastare baro lampu reflektori vrdaskoro reflektori
capotă konepelti motorhuv
cheie în cruce ristikkoavain fälgkors trušulesko-čavari trušalo natari
cric tunkki domkraft emelövo, hévéri vrdaskoro vazdarin, vrdaskiri dizalica
triunghi de avertizare varoituskolmio varningstriangel sáma-linimasko-trinálo arakvakeribaskoro trinhinkalo
.
auto 2 auto 2 auto 2 matora 2 autovo 2 vorda 2
cutie de viteze vaihdelaatikko växellåda bjego, parujimaski-láda iranarin (menuvači)
schimbător de viteze vaihde; vaihdekeppi växel, växelspak parujimo paruvinakoro vas, menuvačeskoro vas
suspensii jousitus fjädring rúgovo amortizacia
motor moottori motor motoro motori motori
amortizor de zgomot äänenvaimennin ljuddämpare so o hango kovljarel hangočhinarin
ax (cardanic) akseli axel vosija phiko piko
tobă/țeavă de eșapament pakoputki; pakoputkisto avgasrör
caroserie kori, auton kori kaross brička karosseri karoseria
canistră kanisteri dunk khoro bádogunibrátji khuvibe
pompă de benzină pumppu, bensapumppu pump pompa, pumpa pumpa pumpa
stație de benzină bensiiniasema mack; bensinstation manro benzinofka benzineskiri tergjovni, benzisko stanica
service huoltoasema servicestation serviso servicija arka
benzină bensiini bensin bensino, benzina benzino, benzina benzini
.
auto 3 auto 3 auto 3 matora 3 autovo 3 vorda 3
carburator kaasutin förgasare, karburator karburátori karburatori
baterie akku batteri, bilbatteri baterija bateria, baterka
radiator jäähdytin bilkylare pahosarel pahosarimasko šilarin, frižideri
alternator generaattori generator generatero generátori geberatori
bujie sytytystulppa tändstift djutovo (sosa phabáren) motoreskiri momolin, svekica
centură de siguranță turvavyö säkerhetsbälte; bulbälte matoraski praštia matorako-brečinári phanibaskoro kaiši
șofer kuljettaja förare chafforo šoföri paldidžia, vozači
parbriz tuulilasi vindruta felestra balvalaki-felastra vrdaskoro ja panidšaleskoro gžami
lunetă takalasi, takaikkuna bakruta
portbagaj takakontti, takaluukku baklucka, bagagelucka; bagageutrymme palal e matora paluno-cigno-vudar bagažniko
bagaj, bagaje matkatavara, matkatavarat bagage, bagaget bagažo bagaži, čomago bagaži
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
!17a Car, căruță hevoskärryt, rattat lastvagn, kärra; hästfordon kařuca, kêruca kordeva, vurdon kolica, prikolica
.
!cal hevonen häst gras, grast

ankêsto adv mod astride, on horse back

gras n m-a/-es- horse

grast n m-a/-es- horse

grastano adj m horse-

grastari n m-ja/-es- horseman

hangliri n m-ja/-es- 1. horse-dealer 2. pedlar

hêrgêľa n f-e/-a- drove of horses

lêgêvaš n m-a/-es- side-horse

nêrêvaš n m-a/-es- vicious horse, disobedient horse

petalo n m-a/-os- horseshoe

petalosarel v tr-d-/— shoe a horse

petalosko adj m horseshoe-

petaluco n m-urja/-os- little horseshoe

vunato gras n phr m-a/-es- dapple-grey horse

grast

Lovari n m-a/-os- Lovari, horse dealer

bešel po grast v phr tr-l-/-l- mount a horse

čikoši n m-a/-os- herd of horses

čisla n f-i/-a- curry-comb, horse brush – țesală

colo n m-ura/-os- 1. carpet 2. blanket 3. horse-blanket

gras n m-a/-es- horse

grast n m-a/-es- horse; bešel po grast to mount a horse; suřo grast roan horse

grastano adj m of a horse, horse-

grastari n m-a/-os- horse dealer

grasteski čisla n phr f-i/-a- curry-comb, horse brush – țesală

grastesko colo n phr m-ura/-os- horse blanket

grizij e grastes v phr tr-nd-/-ime groom the horse

izdravuno grast n phr m-a/-es- magic horse

khurari n m-a/-os- herd of horses

petalo n m-a/-os- hoof, horseshoe

rupuzisarel v tr-d-/-d- hobble a horse

štalovo n m-ura/-os- horse stable, cattle stable, cowshed

grast

gras n m-a/-es- horse, stallion

kovinela e graste v phr shoe a horse

potkovica grastese n f horseshoe

grastipe n m-pa/-pas- horse work

nalča n f-e/-a- horseshoe

timari n m-ja, -ija/-es- curry-comb – țesală

!căruță mică rattat kärra vurdonica f, vurdonicî, vurdonořo m; korda f
!șaretă kiesit schäs fijakeri m, taliga, brička, talička f hintova f čhavorikani količka f
!căruțaș; vizitiu ajomies, ajuri körkarl; kusk kočiaš, voštikari, hasniko m kočiši m vozači m
!atelaj valjaat; valjakko spann; ekipage ašvar f, hamuŕa m pl; sêrsamo, sîrsamo m ašvar f, hamo, komoto m
!furgon kuormavaunut; vankkurit vagn urdon, vordon, vurdon m vurdon m
!căruță (cu coviltir) kuomuvaunut, umpivaunut suffletfordon vagono m
!coviltir kuomu, telttakatos sufflett šofro m
!oiște, proțap vetoaisa, vetotanko, väliaisa dragstång, skakel, tistel, tistelstång golobľa, levka, řuda, ruda, vosija, vosja f; krako m kropaco m podupirači f
!dric, șasiu kärryjen runko, runko, alusta vagn ram. ram, aprox. chassi driko
!hulubă aisa skakel
!inima căruței
!punte transversală poikkikannatin tvärbalk
!feleherț feleharco, feliharco
!loitră koriin tikkaat kund stege lovitra
!draghină, scânduri laterale; coaste sivulaudat; vaunun sivuseinä sidobrädor; sidoväggen av vagnen
!grătarul din spate takaritilä bakspaljé šiŕadža
!leucă pyöräntuki hjulstödet
!șușlete, codârlă kärryjen takaosa baksidan av vagnen
!lambă, vătrai kettinki kätting
!capră ajurinpenkki kuskensbänk
!osie akseli vagnsaxel
!roată pyörä hjul rata, řata, roata, řoata, rota, řota rota mučibe
!obadă vanne, kehä fälg
!spiță puola, pinna eker
!șină rautavanne järnfälg, järnring
!butucul roții pyörännapa hjulsnav
!axa roții pyörän akseli hjulaxel vosija, vosja vosija, vošija
!jug ies ok jaramo, koromîsla astarel andre, hagovo jaramo
roata – în numar de patru; se compune din butuc cu bucea, spițe, obezi și șină
dricul – adică șasiul
osia – în număr de două; sunt axele pe care se învart roțile
crucea carului, vârtejul carului, feleherț – asigură articulația dintre proțap și dric
loitra – în număr de două; sunt parțile laterale ale lăzii carului
draghina – în numar de patru; sunt barele rotunde de lemn care mărginesc longitudinal, sus și jos, loitrele
leuca – în numar de două sau patru; este un lemn curbat prin intermediul căruia se sprijină loitra de osie
șușletele – în număr de două; sunt părțile care închid lada carului în față și în spate; poate avea aspectul unui grătar a cărui poziție poate fi reglată de la vertical la orizontal
coșar – împletitura de nuiele, fără fund, care se pune la car peste loitre, când este nevoie, pentru a mări volumul care se transportă (în general la căratul porumbului)
proțapul sau oiștea – bara de lemn legată de dricul carului pe părțile căreia se înjugă boii
tânjala – prelungitor al proțapului, dotat cu jug, folosit pentru a înjuga o a doua pereche de boi la car; se folosește și pentru a tracta cu boii diverse unelte agricole (plug, grapă etc. )
jugul – piesă de lemn care se pune pe gâtul animalelor cornute de tracțiune
resteul – în număr de două; sunt bare de fier în formă de cui cu care se închid părțile laterale ale jugului
jigla – în număr de două; sunt barele de lemn dintre gâtul boului și cuiul care fixează jugul de proțap
lana sau policioara – bara de lemn care închide jugul pe sub gâtul boilor
crucea proțapului – bară de lemn fixată perpendicular pe proțap la capătul acestuia dinspre car
lamba sau vătraiul – în număr de două (uneori patru); piesă metalica fixată între crucea proțapului și capătul osiei din față cu rol de scară pentru urcat în car
!harnașament valjaat sele, seldon, seltyg, remtyg šalangêvo, sêrsamo, sîrsamo m hamo, komoto m čare m
!ham valjaat sele, harnesk hamuŕa m pl, sêrsamo, sîrsamo m hamo, komoto m
!căpăstru päitset betsel ašvar, šuvar f, dologo, hamo, trenso m salavari m, ašvar, šereski f kaiš m
!hăț, hățuri; frâu, frâie ohjas, ohjat tygel, töm salavari, salivari f; dologo m ďiplova, šereski f; salavari m šelo, šeľo f
!șa satula sadel samari, sedlo m, zen, zên f, kinga f, saddle-girth, bellyband zen f sedlo m
!bici ruoska; piiska piska, spö bičo, korbač, korbači m, čugni f korbači m bič m, kamdžika f
!a înhăma valjasta; panna hevonen aisoihin sela på; sadla; spänna för en häst astarel ande, astarel andre
!a deshăma riisua valjaista; päästää aisoista avsela; spänna från astarel avri
!țesală suka ryktborste cêcala, češagija, cicala, řandžava f čisla, grasteski čisla f timari
!potcoavă hevosenkenkä hästsko petalo petalo potkovica grastese; nalča
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
18. Muzică, instrumente Musiikki ja instrumentit Musik och instrument Gilia aj instrumentori Mužika haj instrumentos Muzika hem instrumentes
.
instrumente 1 instrumentit 1 instrument 1 instrumento, bašadija 1 instrumentos 1 instrumenties 1
instrument instrumentti instrument bašadi instrumento instrumenti
pian cu coadă flyygeli flygel piana fligel baro klaviri, baro pijano
pian piano piano piano piano, zongora, piánovo klaviri, pijano
clapă kosketin tangent tangento kočak
vioară viulu fiol lavuta hegediva violina, ǩemana
arcuș jousi stråke arco cirdino, vonovo banǧardo ?
muzician muusikko musiker gilabtori muzikanto muzičari
chitară kitara gitarr gitara gitára, gitári gitara
harfă harppu harpa harfa harfa, háršako-kašt
acordeon hanuri, harmonikka dragspel garmoňa harmonika
baterie lyömäsoittimet; patteri batteri baterija
tobe rummut trumma duba doba
mandolină mandoliini mandolin mandolina
tamburină tamburiini tamburin tamburino tamburini dajra
contrabas bassoviulu basfiol lavutako baso, violinoko baso basfiola, bari lavuta
violoncel sello cello celo čelovo
.
instrumente 2 instrumentit 2 instrument 2 instrumento, bašadija 2 instrumentos 2 instrumenties 2
tubă tuuba tuba kürto
corn de armonie käyrätorvi valthorn vadásicko-kürto
saxofon saksofoni saxofon tutuŕaza saksofono saksofoni, saksofono
trompetă trumpetti trumepet trompeta, tutuŕaza trumpeta, trombita truba, phurdini
trombon pasuuna trombon trombono tromboni phurdini
flaut huilu flöjt, tvärflöjt flejta, tutuŕaza furuja flauta, flejta
muzicuță huuliharppu munspel harmonika mujako mujeski-harmonika
fluier, caval nokkahuilu blockflöjt tutuŕaza fičolka, trutuj, furuja
clarient klarinetti klarinett klarinetto klarinéta klarinet, grnata
orgă urut orgel vorgona orgona
flașnetă posetiivi posetiv positiva
flașnetar posetiivari positivhalare, positivspelare positivari
.
muzică musiikki musik musik, gili muzîka, muzika mužika
cântec; piesă muzicală laulu; kappale, biisi sång, låt gili, ďili, džili, ǧili, džilabaimos ďili, gili, giľi džiľi, ǧili, gili
cor kuoro kör xoro xoro, koruši hori
dirijor orkesterinjohtaja dirigent dirigento dirigento dirigenti
operă ooppera opera opera opera opera
orchestră orkesteri orkester orkestra orkestra orkestri
public yleisö public publiko publika, közönšégo dikharia, publika
notă, note nuotti, nuotit not nota noto, kota nota
formație muzicală yhtye, trio band, musikband muzikaki grupa orkestari muzikakiri grupa, orkestari
lăutar, lăutari lautaari, lautaarit spelman, spelmän lêvutari, lêvutarija lavutari, lavutaria
primaș priimas primas
microfon mikrofoni mikrofon mikrofono mikrofono mikrofoni
disc compact CD cd-levy cd-skiva diska plasčinka, cd-lemezi cd-ploča, cd-rumploča
casetă kasetti kassett čipta kazetta
difuzor kaiutin högtalare hangosorovo glosniko, hangsorovo duršunari, zvušniko
picup levysoitin skivspelare lemez-játsovo gramofoni
amplificator vahvistin förstärkare amplafikatóri hangsorovo, so zurálel zorarkerin, pojačalo
radio radio(vastaanotin) radio radio radiovo radio
casetofon nauhuri bandspelare cirdel čipta magnovo, magnetafono kasetofoni
CD-player cd-soitin cd-spelare cirdes diska cd-játsovo cd-drabari, cd-čitači
!volum, intensitate äänenvoimakkuus ljudstyrka intenziteto glasoska zor krlanikane
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
19. Media, birou, culori Tiedotusvälineet, konttori, värit Massmedia, kontor, färger Media, kontora, kancelarija taj boja, koloro; ferbi Media, birovo, tisto haj feštekes Media, kancelarija, biro hem boja, rang
.
media 1 tiedotusvälineet 1 massmedia 1 media 1 media 1 media 1
ziar, jurnal lehti tidning cajtungo gažeta, újšágo nevipa, gazeta
pagină sivu sida rig rig rig, strana
articol artikkeli artikel artikelo artiklo, ciko artikli
titlu otsikko rubrik rubriko cimo, rubrika anavipe, čekatno anav [nasvalipe]
imagine, poză kuva bild patreto patreto, képo mujali, slika
coloană palsta spalt rig rig, oslopo terdin
diagramă diagrammi diagram diagramo diagramo diagrami
tabel taulukko tabell tabello tabella tabela
anunț ilmoitus annons annonso hírdetési, annonso kodžanibedejbe, anonsi
periodic aikakauslehti tidskrift cajtungo, gazetas névipe, žurnálo žurnali
afiș juliste affisch affischo, patreto plakáto, affišo plakata
alfabet aakkoset alfabet alfabèto alfabeto alfabeto
literă kirjain bokstav bokva, betevo bokva, betuvo šabdi, bukva
cifră numero siffra siffra sámo, cifra genj, broj
bibliotecă kirjasto bibliotek biblioteka biblioteka, keňvengokhers biblioteka
broșură esite broschyr papiroša brošura brošura
.
media 2 tiedotusvälineet 2 massmedia 2 media 2 media 2 media 2
video videonauhuri videobandspelare video videvo, magnovo videokasetofoni
televizor televisio, TV TV tv, televisia televizia, tévévo teve, televizia
cameră video videokamera videokamera kamera video-kamera videokamera
casetofon nauhuri bandspelare kaj cirdel čipta magnovo, magnetafono kasetofoni
cameră, aparat de fotografiat kamera kamera kamera kamera kamera
stativ jalusta, statiivi stativ stativo álváňi, stativo stativa
film filmi film filmo filmo filmi
fotografie valokuva foto patreto patreto, képo mujali, slika
radio radio(vastaanotin) radio radio radiovo radio
.
birou konttori kontor kontora, kancelarija birovo, tisto kancelarija, biro
biblioraft, mapă kansio pärm perma lilarakhin, mapa
linie, riglă viivoitin linjal linjalo vonalzovo lejnitri, linijari
carte de telefon puhelinluettelo telefonkatalog kniška telefonoski telefon-katalogo telefoneskor katalogo
blocnotes lehtio block khotor iskirimaski keňva bloko
hârtie paperi papper hertija, hartija, hîrtija, xîrtija, ertija, papiri hirtija, papiroši, papiri, lil; cedula ljil, ľil, lil
agrafă de birou liitin gem agrafa gémo lilengiri ikerin
piuneză nasta häftstift karfinořo cigne-karfa patenti
capsator nitoja häftapparat gedrengo-gipo phandibaskoro aparati
gumă de șters pyyhekumi suddgummi gumica radili, radirgumivo kosibaskir guma, akterka kosibaske
perforator rei’itin, lävistin hålslag xijarel gedrengogipo ljilposavarin
bandă adezivă teippi tejp kleo paska tejpi
creion kynä penna karandaš karandaš, tollo, pero kalemi, karandaši
pix kuula(kärki)kynä kulspetspenna karandaš karandaš, tollo hemikano hramorin, penkalo
cutie de carton pahvilaatikko kartong kutija, pačka kartono, dobozi, škatuja kartoni
.
culori värit färger boja, koloro; ferbi feštekes, sinos boja, rang
alb valkoinen vit parno párno parno
gri, cenușiu harma grå parničoso suro, sürkavo kalparno, sivo
negru musta svart kalo kálo kalo
verde vihreä grön zeleno zeleno patralo, zeleno
albastru sininen blå vuneto vuneto devrialo, plavo
galben keltainen gul galbeno galbeno sumnakano
turcoaz turkoosi turkos türkizicko turkozi, modrozeleno
bej beige, beesi beige cremovo bejš bež boja
portocaliu,ornaj oranssi orange pomorandžovo pamarančevo, narančovo pomarandžlivo
roșu punainen röd lolo lolo lolo
mov, lila liila, liilanvärinen lila molaki farba lilavo kalololo, lila ljubičasto
roz roosa, ruusunpunainen rosa řuzevo řuzovo phravdololo
maro ruskea brun melaxno melakhno, barnavo kalokerdo
bleuvert sinivihreä blågrön vuneto kaj malavel zeleno vuneto-zeleno plavpzeleno
galben verzui keltavihreä gulgrön galbeno kaj malavel zeleno galbeno-zeleno žutozeleno
.
!cifră; număr numero siffra, figur cifra; numero, numêro figura; cimo slika; brojo
!număr, numere luku, luvut tal numero, numêro cimo broj, brojo
!1 un, una yksi en, ett jek; êg, ek, êk, ekh, êkh, je, jeg, jek, jekh jeg; eg, ek, jeg, jejg, jek, jekh jek, jekh
!2 doi, două kaksi två duj du, duj duj
!3 trei kolme tre trin trin trin
!4 patru neljä fyra štar štar štar
!5 cinci viisi fem panź panž pandž
!6 șase kuusi sex šov šo, šov šov
!7 șapte seitsemän sju efta, jefta efta efta
!8 opt kahdeksan åtta oxto oxto ofto, oftoto
!9 nouă yhdeksän nio iňa iňa, ija eňa
!10 zece kymmenen tio deš deš deš
!11 unsprezece yksitoista elva dešujek dešujek dešujek
!12 doisprezece, douăsprezece kaksitoista tolv dešuduj dešuduj dešuduj
!13 treisprezece kolmetoista tretton dešutrin dešutrin dešutrin
!14 paisprezece neljätoista fjorton dešuštar dešuštar dešuštar
!15 cinsprezece viisitoista femton dešupanź dešupanž dešupandž
!16 șaisprezece kuusitoista sexton dešušov dešušov dešušov
!17 șaptesprezece seitsemäntoista sjutton dešjefta dešefta dešefta
!18 optsprezece kahdeksantoista arton, aderton dešoxto dešoxto dešofto
!19 nouăsprezece yhdeksäntoista nitton dešuiňa dešiňa dešeňa
!20 douăzeci kaksikymmentä tjugo biš biš biš
!25 douăzeci și cinci kaksikymmentäviisi tjugofem biš taj panź biš haj panž biš thaj pandž
!30 treizeci kolmekymmentä trettio tranda, tŕanda, trijanda tranda, trenda trijanda
!40 patruzeci neljäkymmentä fyrtio saranda, štarvardeš štarvardeš saranda
!50 cincizeci viisikymmentä femtio panvardeš, panźvardeš, peinda, peninda, pinda panžvardeš pinda
!60 șaizeci kuusikymmentä sextio šovardeš šovardeš šovardeš
!70 șaptezeci seitsemänkymmentä sjuttio jeftavardeš eftavardeš eftavardeš
!80 optzeci kahdeksankymmentä åttio oxtovardeš oxtovardeš oftovardeš
!90 nouăzeci yhdeksänkymmentä nittio iňavardeš ijavardeš, iňavardeš eňavardeš
!100 o sută sata hundra šêl, ekšêl, jek šêl šêl šêl
!1000 o mie tuhat tuse, ettusen mija, jek mija mija hiľada; miľa
!un milion miljoona miljon miliono, milivono milijovo miliono, milioni
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
20. Sport Urheilu Idrott och sport Sporto Športo Sporti
.
sport urheilu sport sporto športo sporti
stadion stadion stadion stadiono stadiono stadioni
fotbal jalkapallo fotboll menčia lopta, fotbala fugbali
arbitru tuomari domare krisinitori birovo, krisinitori čhinarďia, asalati
poartă maali mål xamos gólo resin
jucător pelaja spelare khelitori khelimasko-manuš, játékoši khelari
handbal käsipallo handboll vasteski labda vasteskiri topka
baschet koripallo basket menčia basketo, košárlabda basketi
badminton sulkapallo badminton tollaši, badmintono badmintoni, tenis
tenis tennis tennis tennis tenniso tenis
rachetă maila racket ütövo, pálka raketa
tenis de masă pingis, pöytätennis pingis pingpong pinpongo pingpong
squash squash squash skvash skvaši
minge pallo boll menčia lopta, labda topka
!golf golf golf golf
.
atletism yleisurheilu friidrott sporto slobodo športo slobodo sporti slobodno
disc kiekko diskus disko diskusi ploča
alergare juoksu, juokseminen löpning našavimos, našel nášipe, nášimo prastajbe
aruncarea suliței keihäänheitto spjut piko lánďa, landja, landža čhudarin, kopje
suliță keihås spjut piko lánďa, landja, landža čhudarin, kopje
gimnastică voimistelu gymnastik gymnastiko gimnastika gimnastika
săritură cu prăjina seiväshyppy stavhopp xutimos ku rovli khuťimasko-kašt, khutjimasko-kašt ranikalo hutibe
prăjină sauva, seiväs stav rovli rovľi, rovjli bastoni
!ștachetă rima, lista ribba šîpka ruda podupirači
lupte libere paini brottning birkozáši peravibe
săritură în înălțime korkeushyppy höjdhopp xutel vužes vučes učo khuťipe, učokhuťimo učo khutjipe, učokhutjimo učohutipa
săritură în lungime pituushyppy längdhopp xutel lunďimos, xutel lundžimos, xutel lunźimos lungimasko-khuťimo duribaskoro hutibe
.
sporturi de iarnă talviurheilu vintersport ivendeske sporto ivendesko športo sporti evendese
hochei pe gheață jääkiekko ishockey ishokei hokiva ishokej, ahohokej
patină luistin skridsko suvalka korčoja skija
puc kiekko puck korongo hokejeskiri pločka,
minge pallo boll menčia lopta, labda topka
crosă jääkikkomaila klubba beli kluba kaš
bandy jääpallo bandy bandivo hokej
patinaj artistic taitoluistelu konståkning jegosko-khelimo ďankerutno skijibe, umetničko lizgajbe
coborâre rapidă syöksylasku störtlopp nášimo nateleskijibe
schiu suksi skida liža skido skija
!băț de schi suksisauva, porkka skidstav
slalom pujotelu, slalom slalom slalom slalomo slalom
!schi fond hiihto skidåkning
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
21. Natură, peisaj

Luonto ja maisema

Natur och landskap

Natura aj panorama

Natura haj tajo (?)

Natura, priroda hem (?)

.
1 1 1 1 1 1
mare meri hav maŕa, moaŕa, more moria, tabgeri, báropáji baropani
coastă, mal, țărm rannikko kust brego, berego parto panigoripe, obala
cap, promontoriu niemi udde phuvaski-šhib tikno ekvaš maškarpaniphuv
larg; golf larg deschis ulappa fjärd [šargo]; zalivo phuterdopáji pajnalo phardipe
golf lahti bukt [bandžimos]; zalivo bandjárimo zaliv
insulă saari ö [isla] inzêlo, înzêlo, izola, ostrovo vispa, niso sigeto panjalo tangnakhin, anjeskoro tangipe
strâmtoare salmi sund [sastarmos] khtar o páji žal
istm kannas, niemi näs nesa, phuvaski-šhib ekvaš maškarpaniphuv
peninsulă niemimaa halvö dopaš-sigeto, dopaš vispa
golfuleț lahti vik öblo jek kotor kotar o baropani so phravala peske dumo ki phuv
râu joki å doŕavo, řeko, řijo páji ľen, len
!pârâu puro bäck pirêvuco; pêřêvo, pîrêvo, pîřovo cigno-páji, patako tikni lejnori
biserică kirkko kyrka kangeri, khangêri, khengeri, khêngêri khangéri khangiri
sat; sătuc kylä; pikkukylä by; håla gav; gavoro gav gav
cimitir hautausmaa kyrkogård murmonči; limoŕa, mêrmînc, mîrmîncî murmunci parunibaskoro than, limorie
drum tie väg drom drom drumo
conac kartano herrgård baro kher bári kher, emeletešo kher, epileto; bári bár, bárobirtoko baro zgrada; rajikanokher, rajikano ezero
creastă harju, harjanne ås [mosto] berand plajesko dumo, plajinako čučoko; phuvako dumo brego; grablo than
lac järvi sjö [paj] jezero paji, pani; tavo deŕav; maškarphupani, exero
insuliță saari (pieni) holme cikno, cigno (inzêlo, înzêlo, izola, ostrovo) cigno sigeto tikno maškarpaniphuv
câmp pelto; niitty fält mal, kimpo, kîmpo, kîmposko mál livadi, livada, livaďin
deal mäki backe plajin, plajořo dombo upripe, uprin, brego
coastă joasă ranta strand brego, berego; obala; cêrmoro, cêrmuro, plaja, plaža strando; parto, silo nanǧaribaskoro than, paniagoribe
.
2 2 2 2 2 2
!energie electrică sähköenenrgia elenergi, elektrisk energi; elkraft, elektrisk kraft letričesto, letriko
!curent electric sähkövirta elström letričesto, letriko villamošago; elektromošo adj struja; električno, elektrikano adj
linie de înaltă tensiune voimajohto kraftledning zirma le letričesko áramosko-droto elektrikakiri ingrain, zoringarin
hidrocentrală voimala, voimalaitos kraftverk erömüva elektrikani centrala
dig aallonmurtaja vågbrytare talazo móló talasiphagarin
arhipelag saaristo skärgård siklako-sigeto grupa ostrovia, grupa maškarpaniphuvja
insulă stâncoasă luoto kobbe, skär, holme sikla tikno ostrovo, tikno maškarpaniphuv
!insulă saari ö inzêlo, înzêlo, izola, ostrovo niso murušoj
chei laituri kaj parto panidžalengiri terdžovni, pristanište
port satama hamn luka zabo, moriaki bar, kikötövo panidžaleskiri terdžovni; berikano than
dig de larg, chei aallonmurtaja pir pristaňa piro, móló phirin
far majakka fyr majako fir, lámpakitorňa rošarin, svetioniko
fiord vuono fjord fjordo fjordi
munte nordic tunturi fjäll e solza baropláj planinan
ansamblu industrial teollisuuslaitos industri industria industrija industria
vale laakso dal xar xár teledžalin, dolina
fabrică tehdas fabrik fabrika fabrika, djara/ďara fabrika
pod silta bro mosto, podo podo, mosto mosto, purt
tunel tunneli tunnel tunelo, tuneli tuneljo/tuneľo, alaguto tuneli
râu joki älv doŕavo fojovo len
torent virta flod paj, doŕavo fojovo len
dig, baraj; stăvilar pato damm poš, pulbeŕa páji, tavó khedimopani, bazenti
crâng, pădurice metsikkö dunge vešoro ligeto, kaštengošoro tiknovešoro
izlaz, pășune haka hage kimpo mal, rito čarjalo than
deal, colină kukkula, kumpu kulle plajin plaj tikno učipe, tikno brego
.
3 3 3 3 3 3
alee puistokuja aleé allé kaštengo šoro šikatori, sokako
câmp pelto åker mal, kimpo mál baro umal
autostradă moottoritie motorväg drom baro avtobáno vrdangoro drumo
bretea de intrare liitymiskaista påfart des po drom opretádimo khujbe ko autodrumo
bretea de ieșire erkanemiskaista, poistumishaara avfart drom tele telebanťarimasko drom ikľovutnodrumo, ikľoldrumo
pădure metsä skog veš véš veš
iaz, lac mic lampi tjärn cinořo jazos, cinořo jezero cikno-tavo vešakoro maškarphuvpani
pârâu puro bäck cinořo paj ciknopáji, vaja, patako lenjori, tikno len
mină kaivos gruva groapa báňja hurdaribaskoro than, rudniko
drum local maantie landsväg cinořo drom themesko-drom avrutmodrumo, drumo avri kotar i diz
.
4 4 4 4 4 4
monument antic, ruine muinaismuisto fornminne phuranimos régišégo, puránimo purano bar
pajiște, fâneață niitty äng mal mál, rito čajralothan, livadi
canal kanava kanal kanalo kanalo, roj kanali
praguri koski fors zuhatago, pájeskoperimo sigpani
cascadă vesiputous vattenfall pajesko, stropimos pájesko-périmo, vizešeši pajesko peripe, paniperin
ecluză sulku sluss sluso žilipo panjeskiri vazdin
debarcader laituri brygga pristaňa; mosto, podo brigga, kokötövo paniďalengiri purt, panidžalengiri purt
munte vuori berg [minťa] mînťa planina, plaj, heďo planina
copac puu träd kopač, kopaći, kopači kopači, kašt kaš
potecă polku stig poťaka, potega; vurma, vurmica; dromoro kirára, öšvéňi drumoro
mlaștină suo; räme myr řito, řîto, tundra močari sapaniphuv, batlako
.
!Țări, popoare Maat, kansat Länder, folk Them Them Nacija
!Asia Aasia Asien Asiya f
!Europa Eurooppa Europa Eropa f Europa f Evropa f
!Uniunea Europeană Euroopan unioni Europeiska unionen Europikane Ekipnasko
!Albania Albania Albanien Albaniya f Albanija; čhibalano adj m Albanian čhibalano n m-pa/-es- Albanian

khoraj n m Turk, Albanian

khorajni n f 1. Turkish woman 2. Albanian woman

!Austria Itävalta Österrike Beči m, Otrišja Austriya f, otrišjano m austriac ostrakicko adj Austrian Austriya
!Bulgaria Bulgaria Bulgarien Bulgêrija f-e/-a-

bulgari m-ja/-es- bulgar

bulgaro, bulgêricko m -urja/-os- bulgar

!Danemarca Tanska Danmark Denemarko
!Finlanda

● finlandez

● finlandeză

Suomi

● suomalainen mies

● suomalainen nainen

Finland

● finsk

● finska

Filando m-urja/-os- Finlanda

● filandezo, filandisko n m -urja/-os- finlandez

● filandeza n f-e/-a- finlandeză

!Germania Saksa Tyskland Ňamcîcka Nemačka f -e/-a- Germania

Prajzi m-ja/-es- 1. Prusia 2. Germania

ňamcicko them, ňamciko them m-a/-es- Germania

ňamco m-ura/-os- neamț

Germanija, Jermaniya f
!Grecia Kreikka Grekland Grečija, Grecja n f-e/-

Greecegrekisko n m-urja/-os- limba greacă

grekisko adj grecesc

greko, gêrko n m-urja/-os- grec

!India Intia Indien Bharât, Pharat, Pharatiya, Indiya, Indija n f-e/-a- India

inďajka n f-e/-a- indiancă

inďaniska n f-e/-a- limba indiană (!)

inďanisko n m-urja/-os- limba indiană (!)

inďanisko adj indian

indiano n m-urja/-os- 1. Indian 2. North American Indian

inďo n m-urja/-os- indian

Indija
!Kosovo Kosovo Kosovo Kosovo
!Macedonia Makedonia Makedonien Makedoniya

Machedonikani ćhib

!Olanda Hollanti Nederländerna Olanto
!Polonia Puola Polen Polska f
!România Romania Rumänien Řumanija, Řumenija, Rumînia, Řumunija, Rumuniya f
român; româncă romanialainen rumän; rumänska řumanisko řumenisko, řumuncisko, řumunco m -urja/-os-;

řumaniska, řumeniska, řumuncajka, řumunciska f -e/-a- Romanian

Vlaho, Vlaxo n m-ura/-os- român

lahicko, lašicko, vlašicko, vlašiko, vlaxicko adj românesc

românesc adj  romanialainen  rumän; rumänska řumanisko, řumenisko, rumînicko adj
limba română romania rumänska rumînicka adv mod vlahika, vlašicka adv mod în românește
!Rusia Venäjä Ryssland Řusija f -e/-a- Russia

řusicka, řusiska adv mod limba rusă

řusicko, řusisko adj rusesc

řuso m-urja/-os- rus

řusoajka, řusojka, řusajka f -e/-a- rusoaică

rusicko adj rusesc

Rusija f—/-a- Rusia

ruso m-ura/-os- rus

rusojka f-i/-a- rusoaică

Rusija Rusiya
!Serbia Serbia Serbia Serbja, Sirbija, Sîrbija f -e/-a- Serbia

serbjanisko m -urja/-os- limba sârbă

serbjana, serbjanka, sîrboajka f -e/-a- sârboaică

sîrbicka adv mod Serbian (language)

sîrbicko adj sârbesc

sîrbo, serbjano n m-urja/-os- sârb

!Slovacia

● limba slovacă

Slovakia

● slovakia

Slovakien

● slovakisk språk

Slovaiko

slovaika ćhib

!Suedia

● suedez

Ruotsi

● ruotsalainen

Sverige

● svensk

Ťagaripen Svedo, Švedo m

● Švedoske

Švedo

● Švedoske

Švedo

● Švedoskakere

!Ungaria Unkari Ungern Ungrija n f -e/-a-; Ungriko, Vungriko m -urja/-os-;

ungrikano, ungriko, vungriko n m-urja/-os- ungur

ungriko, ungrikisko adj unguresc

Ungariya
!Turcia Turkki Turkiet Turkiya f
.
Romani Vikipidiya: Austriya | Bari Britanya thai Nordutno Irland | Beljiya | Bulgariya | Chexiya | Chipro | Danemarka | Estoniya | Finland | Franchiya | Grechiya | Kroatiya | Republika Irland | Republika Makedoniya | Italiya | Jermaniya | Latviya | Lituaniya | Luksemburgo | Malta | Olanda | Polska | Rumuniya | Slovaiko | Sloveniya | Spaniya | Sveko | Ungariya | Turkiya
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
22. Pomi și arbuști

Puut ja pensaat

Träd och buskar

Kopača, kopačia aj tufe

Kopačia thaj kaštore

Khaša, kaša hem žbun

.
pomi puita träd kopačies kopačios khašes, kašes
pin mänty tall šišarka véšesko-stromčeko boro
ienupăr kataja en pirliko, borovička jékh smerka
arțar vaahtera lönn bagrino jávor javori kaš
stejar tammi ek štežari töldjesko-kašt, ek-kašt hrasti
coroană latva, kruunu krona xoxamno dand kašteski-korona dandeskiri kruna
ramură, cracă, creangă oksa gren kranga krangja granka
scoarță kaarna bark skarca kopaceski koza, kašteski koža kašteskiri mortik, kora
trunchi runko stam kopači töržo kaš
rădăcină juuri rot redetšina, koreno redečina, rikita, vuni? thar, koreno, khaš, darhi
buturugă, butuc kanto stubbe bučmo, bučuma, bučumo bučuma odova so ačhola kotar čhindo; čhindo kašt
ac neulanen barr kaštengi suv suvakipatrin suvali patrn
con de pin männynkäpy tallkotte šišarka tobozi boro kaštiri šišarka
con de brad kuusenkäpy grankotte šišarka tobozi elkakiri šišarka
brad kuusi gran jolka brádo suvalo kaš
mesteacăn koivu björk mestečin ňiricko breza kaš
nuc saksanpähkinäpuu valnötsträd pendexinako kašt akhorengo kašt m, akhorin f akhoresro kaš, akor, akhoresro kaš m
.
frunze lehtiä löv patrin patri, patrin, levelo listo
scoruș pihlaja rönn berkeňe
frasin saarni ask fraseno prahko, hamuvo, ušar čarakoro
ulm jalava alm siliko
anin leppä al anino égeriko
castan kastanja kastanj gestena gestenja koštani
plop tremurător haapa asp plopo rezgöňári
fag pyökki bok kňiska bükickokast bukovo kaš
mălin tuomi hägg zelnicako-kašt
liliac syreeni syrén jorgovano orgona argovani
răchită, salcie căprească raita sälg řêkita seljo
ramură oksa kvist kŕanga kranga salčin, granka
frunză de foiaiase lehti löv patrin patrin patrn
frunză lehti blad patrin patrin patrn, patrin
.
bace, fructe de pădure 1 marjoja 1 bär 1 mura 1 mura 1 voče 1
bacă, boabă, broboană, fruct de pădure marja bär mura mura mura
coacăză viinimarja, herukka vinbär řibizla ribizli drakhale dude
coacăză roșie punaherukkaa rött vinbär řibizla ribizli ribizla
coacăză neagră mustaherukka svart vinbär řibizla ribizli ribizla
zmeură vadelma hallon řigo malina ribizla
agrișă karviainen, karviaismarja krusbär řibizla egreša, piske čarigradsko drak
mură pitică lakka, suomuurain, hilla hjortron galbia muri törpavo-málna
scorușă pihlajanmarja rönnbär frasenori rizavi-botjovi murica
căpșună mansikka smultron řigo véšeski-samoca
măceașă ruusunmarja nypon xina čipke-botjovo šipka
iarbă neagră kanerva ljung, ljungen čarabo, sepruvaki-luludji
tufă, tufiș, boschet pensas buske bux bur čarjalokaš
.
bace, fructe de pădure 2 marjoja 2 bär 2 mura 2 mura 2 voče 2
merișor puolukka lingon mura áfoňa, lingono
afină mustikka blåbär e vuneto mura kale mori, bloberi, kökéňi rateskiri duda, borovninca
ghindă tammenterho ekollon šišarka makko žiri
alună hasselpähkinä hasselnöt lišniko, orexa pendekh, ákhor akhor
ienupăr katajanmarja enbär pirliko boróka-bodjovo, enberi
cireașă; vișină kirsikka körsbär čireš kireš, tjiresi trešna, kirezi
sâmbure siemen. kivi kärna semunca sumbro kukin, zrno
prună luumu plommon pruna pruna pruna
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
!22a. Fructe

hedelmät

frukter

voće, lêgumi (!)

mura

voče

.
!afină mustikka blåbär borovnica m afoňa f
!agrișă, agrișe karviainen, karviaismarja krusbär řibizla f, ogrozdo m egrešo m čarigradsko drak phrf
!bacă, fruct de pădure marja bär mura f mura f voče f
!căpșună, căpșune mansikka jordgubbe freza, jagoda f malina f murica f
!coacăză neagră mustaherukka svart vinbär řibizla f ribizlivo m ribizla f
!coacăză roșie punaherukka rött vinbär řibizla f ribizlivo m ribizla f
!dudă, dude silkkiäismarja, mulperipuun marja mullbär dudelin, dudulin f duda, dudulin f
!fragă ahomansikka smultron freza, jagoda f murica f
!merișor puolukka lingon
!mură, mure karhunvatukka björnbär sedra f borovinka f
!soc seljanmarja fläder bozo m, boz pl
!zmeură vadelma, vattu, vatukka hallon malina, řîgo m malnava f kali mamuxa f
!fruct hedelmä frukt fruta f ďimeči, ďimečo m voče, emiši, emišio
!sâmbure siemen, kivi kärna semunca, sêmînca f, sîmburo, cîmburo m sumbro, sumburo m kukin?, zrno?
!pulpă, carnea fructului hedelmäliha, malto, hedelmämalto fruktkött mas
!coajă kuori skal giža, koaža, koža, ľuska f gongrov f
!măr omena äpple phabaj f phabaj f phabaj f
!pară päärynä päron ambrol f ambrol m kruška f
!piersică persikka persika breskva, persika f tomnaki baracka m zarzal m
!caisă aprikoosi aprikos
!cireașă kirsikka körsbär; bigarrå čiŕaša f, čireš pl kireša f trešňa f
!vișină hapankirsikka surkörsbär
!strugure viinirypäle vindruva struguro, klono m, drakh f drakh f drakh f
!bob de strugure rypäle druva semo m
!pepene verde vesimeloni vattenmelon bostano, harbuzo, lubenica, papeno, pjapêno lubenica, lubeňica, lubunica, lubinica f, lolo dudum, xarbuzom xerbuzo, xorbuzo m herbuzo m
!pepene galben hunajameloni honungsmelon pjapeno m pepeno m herbuzo m
!lămâie sitruuna citron lêmija, lêmuja f, cîtromo, limuno, sitromo m citromo m limoni, limuni m
!portocală appelsiini apelsin paparanka, pomaranža, pomorandža f naranča f narandža f f
!mandarină mandariini mandarin
!grepfrut greippi grapefrukt grejfruto m grepafruto m grejfruto m
!pomelo pomelo pompelmus, adamsäpple, paradisäpple; pommelo, pomelo
!anans ananas ananas ananaso m ananaso m ananaso m
!banană banaani banan banana f banana f banana f
!gutuie kvitteni kvitten gudui, gutui, gutuj m gutuj m
!nucă saksanpähkinä valnöt akhor m, pendex f akhor m akhor m
!miez de nucă pähkinänsydän nötkärna akhorinako sîmburo m akhoralo sumburo m
!coajă de nucă pähkinänkuori nötskal akhorinako ľuska, akhoreski giža f akhorako kokalo m lušpa f
!alună hasselpähkinå hasselnöt arexa, orexa, pendex f, lišnico m pendex m lešnik, lešniko m
!arahidă, alună de pământ maapähkinä jordnöt kikirika f, kikiriki m phuvesko moďorovo kikirika f
!migdală manteli mandel bademi m
!suc de fructe hedelmämehu fruktsaft, juice, jos; nektar musto, softo, soko, strumo, voćno soko m safto m džus, soko, jemišeskoro soko m
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
23. Flori și ciuperci

Kukat ja sienet

Blommor och svampar

Luludžia aj pečurke, buŕetsi

Luluďia thaj burecai

Luludija hem pečurke

.
!flora kasvisto flora, växtvärld biľka luluďia flora
!fauna eläimistö fauna, djurvärld fauna fauna fauna
!flora și fauna kasvisto ja eläimistö flora och fauna biľka aj fauna luluďia thaj fauna flora hem fauna
.
flori 1 kukkia 1 blommor 1 luludžia 1 luluďia 1 luludija 1
crucea-voinicului sinivuokko blåsippa e vunečoso luludži májlicko luludji/luluďi devrialivilutni luludi
lăcrămioară, mărgăritar kielo liljekonvalj bisorengi luludži bisorengi luludji/luluďi vileskiri luludi
!ghiocel lumikello snödroppe visibaba
ciuboțica-cucului kevätesikko gullviva jaglika, jagorčevina kankalini
anemonă valkovuokko vitsippa balvalaki ruža balvalaki ruža
margaretă päivänkakkara prästkrage rašajeske cali margaréta parni hrizantema
albăstrea ruiskaunokki blåklint e vunečoso luludži djiveski luludji, ďiveski luluďi devrialeposavina luludi
trifoi apila klöver detelino, detelina, trifoj hera trinpatralin
pansea, violetă orvokki viol lubočika iboja ljubičika luludi
iarbă ruoho gräs čar čár čar
fir de iarbă ruohonkorsi grässtrå čar čárako-sulum čarako-phus
!pai, paie olki, oljet halm, halm, halmstrå, halmströet sulum, suluma sulum, suluma phus
.
flori 2 kukkia 2 blommor 2 luludžia 2 luluďia 2 luludija 2
urzică nokkonen nässla cignida čáláňi tharipatrin, kopriva
ciulin ohdake tistel kanřali luludži, čičko bogánči, cicuva kanro, karo
lalea tulppaani tulpan lala tulipáno tulipani luludi
garoafă nelikka nejlika kujišoara nejlika, segfüvo karanfili
trandafir ruusu ros ruža ruža ruža, loli luludi
stuf, papură järviruokko, kaislikko vass [suluma] trestija, papuřa trestija, papura rogožari, sanardo
!stuf ruoko vass trestija trestija, nádo rogožari
!papură kaisla säv papuřa papura rogožari
!trestie ruoko vassrör trestija trestija
!crin (!) lilja lilja ľiľano liliomo krini
stânjenel, iris kurjenmiekka, iiris svärdslilja, iris ľiľani liliomo liljani luludi
podbal leskenlehti tussilago tussilago pitjpango, piťpango
păpădie voikukka maskros maslačako, zeleno mol pitjpango, piťpango šaxuno
narcisă galbenă pääsiäislilja, keltanrsissi påsklilja patraďaki luludži galbeno nárcisi galbeno narcisi
.
flori 3 kukkia 3 blommor 3 luludžia 3 luluďia 3 luludija 3
brândușă, crocus krookus krokus krokusi, sáfráni
aster, steluță asteri aster ösicko ruža
nufăr galben lumme; ulpukka näckros pajeski luludži pájeski-ruža panjeskiri luludi
gălbenele kehäkukka ringblomma vuntjaki- luludji/luluďi
bujor pioni pion pünkösdeski-ruža
narcisă albă valkonarsissi, narsissi pingstlilja patraďaki luludži párninárcis parno narcisi
!floarea-soarelui auringonkukka solros suncokreto khamesi luluďi
.
ciuperci sieniä svamp buŕace burecai pečurke
!ciupercă sieni svamp buŕaca, loboda, pečurke buraca, bureca pečurka,
pălăria-șarpelui kärpässieni flugsvamp loli buŕaca galoca buráca vešakiri bokolin (drapani, otrovno!)
ciupercă de gunoi herkkusieni champinjon buŕaca buráci vešakiri bokolin
burete-galben keltavahvero, kantarelli kantarell kanořo kantarella tatajbokoli
plantă de ghiveci ruukkukasvi krukväxt važonesko-luludži čerepešo-luluďi pirakere luludija
begonie begonia begonia begonia aťaripe, khaťárimo begonia
zambilă hyasintti hyacint hyacinto hiacinta zambuli
cactus kaktus kaktus kaktuso kaktoso, kaktusi kaktusi
ghiveci ruukku kruka važono čerepo luludžengiri piri, saksija
mușchi sammal mossa moxo moha kaštali čar
floare kukka blomma luludi, luludźi, luludži, lulugi luluďi, luludji luludi
!peduncul kukaperä skaft luluďaki dori, luluďako ran
frunză lehti blad patrin patrin patrn, patrin
rădăcină juuri rot koreno, redetšina vuni
tijă varsi stjälk kotšai sára, thuluj luludžakoro kaš
mlădiță; lăstar verso skott [plumbo] kŕanga, kŕango, krenga, řajoři goljovo, rütjo, luluďako ran phararkeribe
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
24. Pești

Kalat

Fiskar

Maše

Maše, halai

Mačhe

.
pește kala fisk mašo, maśo mašo, halazij mačho, maćho
branhii kidukset gälar kopoltjuvo mačhengoro vogilejbaskoro organi
înotătoare dorsală selkäevä ryggfena mašeski phak pe le zeja dumesko-usoňi dumoskiri pak
înotătoare caudală pyrstöevä sjärtfena mašeski phak usoňi mačheskiri porik
înotătoare ventrală rintaevä bröstfena bukali phak kolinesko-usoňi mačheskiri analikani pak
înotătoare anală peräevä analfena golineski phak porako- usoňi mačheskiri kolineskiri pak
solz, solzi suomu, suomut fiskfjäll, fjäll, fjäll e solza pikkeji, bároplaj
.
pești de apă sărată suolaisenveden kalat saltvatten fiskar londo paj maše londo paji maše londalo pani mačhe
calcan piikkikampela piggvar rombus-mášo
cod turska torsk bakalara torsko mačho-bakalari
limbă-de-mare meriantura sjötunga pharno mašo lolo-platno-mášo
merlan valkoturska vitling sana-mustacáko-mášo parno mačho
cambulă punakampela rödspätta lolo-platako-mášo loloflekalia mačho
țipar, anghilă ankerias ål jegula; sapari angolna sapalo mačho
păstrăv argintiu siika sik pharno mašo siko, maréna
hering silli sill harêngo, haringo heringo tikno mačho
macrou, scrumbie makrilli makrill eringo makrill mačho skuša
egrefin, batog mic kolja kolja bakalara, bakalav kolja flehalia mačho
.
pești de apă dulce makeanveden kalat söttvatten fiskar řekovo maše, guglo paj fojovo, foľovo, pirovo maše lenmačhe
știucă hauki gädda šťuka sčuka
biban ahven abborre kanřalo mašo aboro, sügeri, mášo posalo mačho
păstrăv alpin isonieriä, rautu röding skrumoö pistrángo lolovogeskoro mačho
babușcă, ocheană särki mört mörto lolepakengoro mačho
păstrăv purotaimen, tammukka forell cinořo lolo mašo pistrángo pastrmka
somon lohi lax lolo mašo lazaci lososmačho
!păstrăv curcubeu kirjolohi regnbågsforell, regnbåge, regnbågslax cinořo lolo mašo
șalău kuha gös šilövo
!somn monni mal
!crap karppi karp karašîca
!mihalț made, matikka lake jegula
!plătică lahna braxen
!halibut ruijanpallas helgeflundra
!lipan harjus harr
!ghiborț kiiski gärs
!coregon mic, mrenuță muikku siklöja (Sv), mujka (Fi)
.
crustacee äyriäiset skaldjur maŕjake me tengeri máše moremačhe
homar hummeri hummer řaka homári kleštalo rako
rac rapu kräfta řaka krábo rako
crevetă katkarapu räka raka krábo tikno barepanjeskoro rako
crab taskurapu krabba karavdi, řaka krábo barepanjeskoro rako
stea de mare meritähti sjöstjärna maŕako čerhaj pájeski-čerhaj barepanjeskiri čereni
meduză maneetti manet meduza meduza
scoică simpukka mussla skojka, divoko kotjlovo, dyiváko školka
!stridie osteri ostron skojča
!midie sinisimpukka blåmussla skojča, skojka
!calamar kalmari tioarmad bläckfisk
!caracatiță meritursas, mustekala bläckfisk
algă levä tång kľašto harapo-fogovo barepanjeskiri čar
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
25. Păsări

Linnut

Fåglar

Čiriklia

Čiriklija

Čiriklie, čavka

.
pasăre lintu fågel čirikli čiriklji, čiriǩi, čirikli, čirikľi čirikli, čavka
cioc nokka näbb čirikliako nakh čirikljako-nakh čirikljakoro muj
aripă siipi vinge phak phak pak
gheară kynsi klo vundja roveski, vundija, vunďija, vundžija vundza pandža
pui de pasăre; păsărică linnunpoikanen fågelunge čirikliko pujo; pujos; čirikľoři čirikljori čirikloro
fulg untuva dun por, filgos por pora
pană sulka fjäder por spiráli por
ou muna ägg anro, vanro árno jaro
cuib pesä bo kujbo, kuibos ficko kher
!pasăre mascul koiras, uros tupp
!pasăre femelă kana hen; höna
.
păsări 1 lintuja 1 fåglar 1 čirikli 1 čiriklji 1 čirikli, čavka 1
lebădă joutsen svan lapudo hatjuvo baremenjakiri papin
corcodel mic uikku dopping dopingo telopanjeskiri papin
eider haahka ejder pelhešo-ráca kališatka
rață sălbatecă sorsa and řaca, selbatiko vadno ráca nakherutni papinori
gâscă

● gânsac

● boboc de gâscă

hanhi

● hanhikukko, uroshanhi

● hanhen poikanen

gås

● gåskarl

● gåsunge

papin f

● gînsako m

● papinořî

papiň

● —

● boboko

čurka, guska, šatka f

● —

● —

rață ankka anka řaca ráca kotorvali papinori
rândunică de mare tiira tärna černa-čiriklji
cocor kurki trana vira daruvo kalemenjakiri papin
pescăruș lokki mås mašarka širáji barepanjeskoro gulubi
pescăruș negru lokki trut širáji muj
barză haikara stork kekisterko gója, goja, čangasli, bari; čirikli, lungone-purnengi, kukoštirko štorko
.
păsări 2 lintuja 2 fåglar 2 čirikli 2 čiriklji 2 čirikli, čavka 2
cioară de semănătură mustavaris råka malavav varjuvo
stăncuță, cioacă naakka kaja čavka čóka kakaraška, čafka
corb korppi korp čoařa, kekeŕaška holovo kakaraška, čavka
cioară varis kråka kekeŕaška varjuvo čavka
porumbel

● porumbiță

kyyhkynen

● —

duva

● —

golubo, golumbo, gulumbo

● —

gulumbo m

● golomba f

golubi, gulubi, kabutari

● —

mierlă neagră mustarstas koltrast gravoro kálo-rigovo
coțofană harakka skata kekeŕaška sarka bareporikakiri čavka
graur kottarainen stare čvorako šeregéji parninuktali čirikli
bufniță, cucuvea pöllö uggla buluno, murikani čirikli, mulikani čirikli hujo buhuti
.
păsări 3 lintuja 3 fåglar 3 čirikli 3 čiriklji 3 čirikli, čavka 3
ciocănitoare tikka hackspett čognitoaŕa, detlić harkáji hivjani čirikli
peruș undulaatti undulat cigno-papagáji undulati, tikno papagali
papagal papukaija papegoja papagaj, papadajka, papagaj, papagajka, papagajo papagájo papagali
pițigoi mare talitiainen talgoxe picigoj, senica talgicko- čiriklji
canar kanarialintu kanariefågel kanári- čiriklji kanarikani čirikli
pițigoi albastru sinitiainen blåmes senica vuneto-cinega
cinteză peipponen bofink pintj-čiriklji
vrabie de casă

● vrăbioi

varpunen

● koirasvarpunen

gråsparv

● gråsparvhanne

vrabco, vrapco m

● —

čiriǩi, čirikli, čirikľi f, čiriklji-verebo

● čiriklo, rigovo m

khereskiri čirikli

● čiriklo m

cuc käki gök kuko, pupoza, kukurizis-arel kakuko gugutka
privighetoare satakieli näktergal čalogáňi bilbili
mugurar, borgros punatulkku domherre krisinitori pirók, čiriklji lolekolineskoro čiriklo
muscar sieppo flugsnappare máčangi čiriklji ujralinengiri čirikli
.
păsări 4 lintuja 4 fåglar 4 čirikli 4 čiriklji 4 čirikli, čavka 4
vultur kotka örn koklono orllo, šašo orli
uliu haukka hök hulo héja jastrebi
șoim haukka falk soko šojomo soskoli
cocoș de mesteacăn teeri orre orre
rândunică pääskynen svala gerko, řinduvaňa fečka avgopakšin, lastovička
ciocănitoare / ghionoaie verde vihertikka gröngöling zelenoharkája patralo čiriklo
vrabie

● vrăbioi

varpunen

● koirasvarpunen

sparv

● sparvhanne

vrabko, vrapko m

● —

čiriǩi, čirikli, čirikľi f, čiriklji-verebo, vereba, sparva

● čiriklo, rigovo m

kherutno čiriklo

● čiriklo m

fazan fasaani fasan fazano m fácáni, fasaňi fazani
cocoș de munte metso tjäder fajd-khanji por
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
!25a. Păsări

Linnut

Fåglar

Čiriklia

Čiriklija

Čiriklie, čavka

.
!acvilă (acvilă de munte – Aquila chrysaetos, Haliaetus kotka (maakotka) örn (kungsörn) huľo, klonkano, klunkano m; vulturos m (ursari); orla f šašmadara f orao, barephakengo m
!barză-albă, cocostârc – Ciconia (ciconia) haikara stork barza, roda f; kokostîrko, kêkistêrko m; kokosturko m gója, goja f, čangasli f, bari čirikli f, lungone-purnengi, kukoštirko m roda, barepunrenďi f
!bibilică – Numida meleagris helmikana pärlhöna (hjälmpärlhöna) cîsarka
!bufniță – Strigiformes pöllö uggla buľuno m, sova f raťaki čirikli f, vuľo m, mulikani čirikli f sova f, mulikani čirikli f
!buhă mare – Bubo bubo huuhkaja berguv buľuno m, čuhurešo m, sova f buľuno, vuľo m, sova f, raťaki čirikli f sova, mulikani čirikli f
!cioară grivă – Corvus corone varis kråka čavka f, kakaraška f; korung m čavka f, kaňa f, varňuvo m vrana, kakaraška f
!ciocănitoare mică – Dendrocopus minor pikkutikka mindre hackspett
!ciocănitoare – Piciformes tikka hackspett čognitoaŕa f, detlić m, mulikani čirikli f; chuplitari m chuplitarka f
!ciocănitoare pestriță mare – Dendrocopus major käpytikka större hackspett bari čognitoaŕa f, baro detlić m, bari mulikani čirikli f

 

!ciocănitoare neagră – Dryocopus martius palokärki spillkråka kalo-chuplitari m, kali-chiplitarka f
!ciocârlie – Alauda (arvensis ) kiuru lärka (sånglärka) chiriklo-gilibano m chirikli-gilibani f phejras f
!ciuf – Asio otus sarvipöllö hornuggla
!cocoș-de-mesteacăn – Tetrao tetrix (= Lyrurus tetrix) teeri orre
!cocoș-de-munte – Tetrao urogallus metso tjäder
!corb – Corvus corax korppi korp čoařa f, gavrano, klonkovo, kurako m; kakarachi m kakarachka f holovo m gavrani, kurung m
!coțofană – Pica pica harakka skata kakaraška, kekeŕaška, kêkêŕaška f; kakarachi m kakarachka f kekeraška f
!cuc – Cuculus canorus käki gök kuko m, pupoza f; kukuriezo, chuhuriezo m kukuriashka, chuhuriashka f kakuko, vešeski čirikli f gugutka
!cucuvea, cucuvaie – Athene noctua minervanpöllö minervauggla mulikani čirikli f mulikani čirikli f mulikani čirikli f
!curcan

● curcă – Meleagris gallopavo

kalkkuna, kalkkunakukko

● kalkkunakana

kalkon, kalkontupp

● kalkonhöna

ćurano, kurkano tutkano m; tudkano m tudka f

● tutka f

● kurča, pujka f

!fazan – Phasianus colchicus fasaani fasan fazano m; dropya f fácáni, fasaňi fazani
!gaiță – Garrulus glandarius närhi nötskrika
!găină f

● cocoș m

● pui – Gallus gallus

kana

● kukko

● tipu, kananpoika

höna, höns (värphöna)

● tupp, hane

● kyckling

khajni, khaňi f; kainiori, kaini f

● bašno, kokošo m

● khaňako mas m, khajňořî f

khajni, khajňi, khaňi f

● bašno, kokaši, kokoši m

● —

khani f

● bašno, giľavutno m

● pile m, khani f

!gâscă f

● gâscan, gânsac mAnser anser (domesticus)

hanhi

● —

gås

● —

gînsako m; gansako m papin f

● —

papiň

● —

čurka, guska, šatka f

● —

!gâscă de vară – Anser anser merihanhi grågås
!ghionoaie (ciocănitoare) verde – Picus viridis vihertikka gröngöling zeleno-chuplitari m zeleni-chuplitarka f
!graur – Sturnus vulgaris kottarainen stare čvorako m
!gușă-roșie – Erithacus rubecula punarinta rödhake lolo-kolinako m loli-kolinaki f
!huhurez – Strix aluco lehtopöllö kattuggla čuhurešo m
!lebădă – Cygnus (olor) joutsen svan lapudo m; lebada f (ursari); baro-gansako m bari-papin f haťuvo m lunge meňakeri papin f
!mierlă-neagră – Turdus merula rastas (mustarastas) koltrast koso m čirikli luno m
!păun m

● păuniță f Pavo cristatus

riikinkukko

● riikinkukkonaaras

påfågel

● påfågel höna

pauno, pavuno m

● pava f

pava f

● —

paun, pauno m
!pescăruș – Larus (canus) lokki mås (fiskmås) maśarka; chayka f, chirikli-mariaki f širáji barepanjeskoro gulubi muj
!pițigoi – Parus (major) tiainen (talitiainen) mes, tita (talgoxe) picigoj m, senica f
!porumbel m

● porumbiță f Columba (livia, palumbus)

kyyhky

● —

duva

● —

golubo m, golumbo m, gulumbo m; golumbo? m golumbaika? f

● —

golumbo m

● golomba f

golubi, gulubi m

● —

!porumbel de stâncă – Columba livia kesykyyhky klippduva baresko-golumbo m bareski-golumbaika f vadna golomba f
!potârniche – Perdix perdix peltopyy rapphöna divlio-kaini? f vešeski khajni f
!prepeliță – Coturnix coturnix viiriäinen vaktel prepelica f; dropya? f
!privighetoare – Luscinia megarhynchos satakieli (etelänsatakieli) näktergal chiriklo-ratiako? m chirikli-ratiaki? f
!rață f

● rățoi m

● rățușcă fAnas platyrhynchos (domesticus)

sorsa

● —

● —

 

and, anka

● —

● —

 

raća f, řaca f; ratsoy m ratsa f

● —

● řacuca f

raca f

● —

● —

 

patka f, papin f

● —

● —

 

!rață mare – Anas platyrhynchos sinisorsa gräsand divlio-ratsoy m divlio-ratsa f vadno raca f
!rândunică, lăstun – Hirundo rustica pääskynen (haarapääsky) svala (ladusvala) řînduvaňa f, řînďuvaňa f, strîgňala f, lastavica f; pitsagoy? m rindilashka? f fečka, rabica f lasta, lastavica f, nilajeskeri čirikli f
!stăncuță – Corvus monedula naakka kaja čavka f
!stăncuță de munte – Pyrrhocorax graculus alppinaakka alpkaja
!stârc (stârc cenușiu) – Ardea (cinerea) haikara (harmaahaikara) häger (gråhäger)

kokosturko? m kokosturka? f

!strigă – Tyto alba tornipöllö tornuggla mulikani čirikli f mulikani čirikli f
!struț – Struthio camelus strutsi struts noja f, struco m; astrechi? m barimatango? m
!sturz – Turdus musicus rastas; laulurastas trast; taltrast gravoro m čirikli f jašterica f; prigušnica f
!șoim (-călător) – Falco (peregrinus) haukka (muuttohaukka) falk (pilgrimsfalk) soko, huľo m; falkono m sojmo m jast m
!șorecar – Buteo buteo hiirihaukka ormvråk worolo? m worla? f
!turturică – Streptopelia turtur turturikyyhky turturduva
!uliu porumbar – Accipiter gentilis kanahaukka duvhök soko m, huľo m, hulyaika f sojmo m jast m
!uliu păsărar – Accipiter nisus varpushaukka sparvhök soko m, huľo m, hulyaika f sojmo m jast m
!vânturel roșu – Falco tinnunculus tuulihaukka tornfalk
!vrabie f

● vrăbioi – Passer (domesticus)

varpunen sparv (gråsparv) vrabko, vrapko m; chirikloro? m chirikliori? f čiriǩi, čirikli, čirikľi, f

čiriklo, rigovo m

čiriklo m
!vultur, vultur sur – Gyps (fulvus) korppikotka (hanhikorppikotka) gam (gåsgam) huľo m, hulyaika f, klonkano m, klunkano m keshejüva f, šašmadara f orao m, barephakengo m, lešinari m

Pentru termenii de păsări, estompați în tabel, vezi MAGUS: Multilingual Animal Glossary of Unveiled Synonyms. Part 9

.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
26. Mamifere, insecte Nisäkkäät ja hyönteiset Däggdjur, insekter Žigeni, živina, žigaňa aj insektori Alato, vadalato haj bugarios Životiňa, životnija hem komarcoija
.
animale 1 eläimiä 1 djur 1 žigaňa, žîgêni; gara, mahra 1 alato, vadalato 1 životiňa, životnija 1
!animal mascul koiras, uros handjur; hane, hanne maskulos (diferă după animal); muršano adj muršano, muršesko adj murš; muršikano adj
!animal femelă naaras hondjur; hona; höna źuvľořî (diferă după animal) romňako adj džuvli; džuvľikano adj
!pui de animal, pasăre poikanen, pentu unge pujo, pujic, pujuco pujo; fioka, kejko
!animal sălbatec villieläin; peto vilt djur, vilddjur, odjur; rovdjur, best žigaňa, žîgênija;živina, životiňa, žîvotiňa vadalato divľo životiňa, životnija
lup, lupoaică susi varg ruv m, ruvni f ruv m, ruvni, ruvňi f ruv m, ruvni f
vulpe kettu räv huľpica, hulpja, hulpa, huľpja, lisica, vulpja, róka, hilpa lisika, resuni, lumri f, lisak m
arici siili igelkott arič, borzo, kanzavuri, kanŕalo balo borzo, kanralo balo, karalo balo, kárnálo-bálo jež, ežo, kanzavuri
râs ilves lodjur hiuzi risi
bursuc, viezure mäyrä grävling phuvako źukel borzo randikano džukel
veveriță orava ekkore belka, veverica mókuši veverica, pendexni, kaštengorodandalo
cerb

● ciută

skasanhirvi

● —

hjort

● —

čerbo

● —

eza, özika, ezika, sarvaši

● —

eleno

● —

urs karhu björn medvedo, riś, urso, vurso, vursulo m, riśni, mečka f medva m, f medvedi, riši m, mečka f
iepure de câmp jänis hare šošoj šošoj šošoj
căprioară metsäkauris rådjur čerbo özika, sarvaši srna
castor majava bäver pajesko źukel hodó kaštengoro kirmuso
ren poro ren čerbo sarvaši, veseško guruv irvasi
.
animale 2 eläimiä 2 djur 2 žigaňa, žîgêni 2 vadalato 2 životiňa, životnija 2
urmă de vulpe ketunjälki rävspår la hulpako laso vurma kiri uštavin, lumrakiri uštavin
urmă de elan hirvenjälki älgspår le jalovitsako laso vurma eleneskiri uštavin
liliac lepakko fladdermus lilijako, liľako, slepimiš kořo šimijako, lilijako, denevéri šišmiš; korolo čiriklo (!)
coadă häntä svans pori pori, porik porik
blană turkki päls krzno, bunda tom, bunda balalimortik, mortik, krzno
labă käpälä, tassu tass pipisarel, šapa manča, álatosko-purno, pedongo punro džanvarengere pre
blană lucrată nahka skinn morči ňuzij, morči mortik
elan hirvi älg čerbo gorov, bika eleno
elan, mascul hirvihärkä, uroshirvi älgtjur jalovitso véšesko-guruv eleno murš
elan, femeleă hirvilehmä, narrashirivi älgko jalovitsa guruvňi eleno džuvli
elan, pui hirvenvasa älgkalv jalovitsako pujo borjúvó, vicava terno eleno
.
animale 3 eläimiä 3 djur 3 žigaňa, žîgêni 3 vadalato 3 životiňa, životnija 3
vizon minkki mink minko minka minka
nevăstuică kärppä vessla lasika meňéto kuna
șobolan rota råta hirčko patkáňi kirmuso
cârtiță maamyyrä, myyrä mullvad phuvako žukel vakondoka krto
șoarece hiiri mus hirco šimijáko, xirko dživindo
șoarece-de-câmp myyrä sork hirco pájeski-pocoko
broască râioasă rupikona padda žaba žamba žamba
broască sammakko groda braška žamba žamba
cochilie kuori snäcka, snäckskal pužosko khêrořo, skojka buveresko kher; djivako, katjlovo pužalkakoro keroro, školjka
melc kotilo; etana snigel, snäcka kotolmečo, melč, melčo, menčo, pužo, melčoski skoika čigabiga, čigbuga, čigerica; buvéro, čiga puži, pužalka, pujalka
!melc fără cochilie, limax etana, kuoreton kotilo skogssnigel melčos bikokilijakoro gorco
șopârlă sisilisko, lisko ödla, vattenödla sapňořî, šîpîrka, šîpîrla, šîpurla, šoprka, pajeski šupurla šipurka pahjeskoro gušteri, panjeskiri šapurka
râmă kastemato daggmask řima, řîma rima, gilista biršimeskoro kirmo, phuvjalo kirmo
viepră kyykäärme huggorm sap, zap sap, vipera, mirgešo sap hutimalo sap
șarpe de casă tarhakäärme snok śap sap panjeskoro sap
.
animale domestice 1 kotieläimiä 1 husdjur 1 hkereske žigeni, žîvotiňa 1 kheresko pedo 1 domačo životiňa, andoleba 1
!animal domestic kotieläin husdjur khêrêsko živina, životiňa, žîvotiňa; gara, mahra kheresko alato domačo životiňa, životnija
pisică kissa katt muca muca mačka, bili
broască țestoasă kilpokona sköldpadda korňača balajaki žamba, teknöšo žamba zoralidumalin želka, žolka
cobai marsu marsvin balořo cinopájeskobálo pajnalo balo
câine koira hund zukel žukel džukel
cățeluș pentu valp žukeleko pujo cigno-žukel tikno džukel
iepure kani, kaniini kanin šošoj šošoj šošoj
oaie lammas får bakri bakri bakri
!berbec pässi gumse bakro bakro bakro
miel karitsa lamm bakriśo, bakrišo, bakriśořo, bakrišořo, bakŕoři, bakŕořî, bakrořo bakrišo, bakroro, barani bakro
găină kana höna kanji khaňi khani, khajni
pui de găină kananpoika kyckling pujo pujo khainori, pilička
cocoș kukko tupp kokošo bašno bašno
.
animale domestice 2 kotieläimiä 2 husdjur 2 hkereske žigeni, žîvotiňa 2 kheresko pedo 2 domačo životiňa, andoleba 2
țap pukki bok buzno buzno buzno
capră vuohi get buzni kečka buzni, jarko
ied, iadă kili killing buznořo; bakriśořo, bakrišořo gida, cigno-buzno jarko
vacă lehmä ko gurumni guruvňi guruvni
bou; taur sonni, härkä tjur biko, guruv gorov, bika guruv
vițel vasikka kalv vicêlo, vicelo, vîcelo vicelo, vicolo, borďuko, borňuko borňuvo guruvoro, tikno guruv
copită sorkka klöv kopica, kopita pata guruvoro pro, petalo
cal vezi și 17a hevonen häst gras, grast grast grast
armăsar ori hingst harmasari, harmisari, hêrmêsari, harmigo čederi, čödöri, hermesari, hermisari, rinkači gras, terno grast
iapă tamma sto gomežni, grasni, grazni; khuri, grazňoři grastňi grasni
mânz vatsa föl khuro khuro tikno grast
copită de cal hevosenkavio hästhov gratesko kopica gratesko pata grateskoro pro, petalo
!potcoavă hevosenkenkä hästsko petalo petalo potkovica grastese; nalča
porc sika svin žigo balo bálo balo
!scroafă emakko so, sugga bali bali bali, baľi
purcel porsas svin baloro cigno bálo tikno balo
purcel de lapte possu kulting terno balo cigno bálo tikno balo
.
insecte hyönteisiä insekter insektos, insektori; gindakos, gîndakos bogarios, bugarios, gindakos buba, komarcos, komarcoija, mačhija
lăcustă, cosaș heinäsirkka gräshoppa grastořo šaška čarjakoro hutalo
viespe ampiainen geting birovli, biruvli, bundovuno grastuni biruji biruvli, biruji bandavuno, berli
bondar kimalainen humla bundovuno dungovo bumbari
muscă kärpånen fluga mak, makh mašja makhi
tânțar hyttynen; sääski mygga cinsari cincari, šungovo komarc
gândac kovakouriainen skalbagge bogari, buba, gindako bogári mačhi, buba
!gândac de bucătărie torakka kackerlacka bubašvaba, tarakano čotaňi bubašvaba
buburuză leppäkerttu nyckelpiga mariuca khamoro, katica-bogari loikali dumoskiri, bubamara
albină mehiläinen bi birli, birvoli biruli, biriľi, birovli, biruľi, birivľi birli; zinzari
căpușă punkki fästing kêpuša, kerleži; popoša kulanči kerleži
larvă toukka larv kermo, čermo kermo, gjermo larva, gusenica
păduche täi lus žuv, źuv žuv džuv
purice kirppu loppa pišom, pišum pišom pušum
furnică muurahainen myra kir, khir, čiŕoři, ćir kir, tjir kiri
fluture perhonen fjäril paparuga, peperuga, pêpêruga, poporuga paparauška leptir, pepepruga
păianjen hämähäkki spindel pauko, pînženo, pînžîno, punženo pok hálovo pauko
pânză de păianjen hämähäkinverkko spindelnät pînzîňala, pînžînimos božiano, poko paužina
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
!26a. Mamifere Nisäkkäät Däggdjur Khêrêsko, guruves aj žigenija, žîvotiňa Kheresko haj vadalato Domačo hem divľo životiňa, životnija
.
!arici – Erinaceus europaeus siili igelkott arič, borzo, kanzavuri m borzo, kanralo balo, karalo balo, karnalo balo m jež, ežo m
!bivol m, bivoliță fBos bubalus puhveli buffel buhaj m
!bizam – Ondatra zibethicus piisami bisam
!bizon – Bos bison biisoni amerikansk bison bufalo m
!cal m

● iapă f Equus caballus (vezi și 17a)

hevonen

● tamma

häst

● sto; (puhek) märr

gras, grast, harmasari m;

● gomežni, grasni, grazni f

gras, grast m;

● grasni, grasňi f

gras m;

● grasni, grasňi f

!capră f

● țap m

● ied, iadă – Capra hircus

vuohi

● pukki

● vohla m, kili f

get

● bock

● killing

buzno m

● buzni f;

● buzňoři, buznořo f

buzno m

● buzni, busňi f;

● cigni kečka f

● buzni f;

● jarco, buzno m

!capră de stâncă, ibex – Capra ibex vuorikauris alpstenbock
!capră neagră – Rupicapra rupicapra gemssi gems
!castor – Castor fiber majava bäver vidroj? m vidra? f
!cămilă, dromader – Camelus dromedarius kameli, dromedaari kamel, dromedar gêmila, gumila, kamila f, gomuna, gumuna m deva f
!căprioară f

● căprior mCapreolus capreolus

metsäkauris

● —

rådjur

● —

srna, kaperiwara? f;

● čerbo m

ezika f

● čerbo m

čerbo m

● jelen, jeleni, bridne

!câine m

● cățea f

● cățel – Canis lupus (familiaris)

koira

● narttukoira

● pentukoira

hund

● tik

● valp, hundvalp

kêpêvo, rikono, źukêl, žukel m

● źukli, žukli f

● rikonořo, žukelořo, źuklořo m źukľořî, žukľořî f

džukel, žukel, žuklano m

● džukli, žukli, žukľi f

● cigno žukel m

džučel, džukel m

● kučka, džukli f

● tikno džučel, džuklo m

!câinele de preerie – Cynomys preeriakoira, mustahäntä preeriakoira präriehund pekenuca m
!cârtiță – Talpa europaea maamyyrä mullvad kîrtica f balo-puviako? m bali-puviaki? f vakadoko m murušoj m
!cerb (cerb comun) – Cervus (elaphus) saksanhirvi hjort (kronhjort) čerbo m čerbo m čerbo m
!cerb lopătar – Cervus dama kuusipeura dovhjort čerbo m čerbo m čerbo m
!cobai – Cavia porcellus (cobaya) marsu marsvin balořo m; balo-koro? m bali-kori f
!dihor – Mustela putorius hilleri iller mutsa-kandini? f
!elefant – Elephas maximus, Loxodonta africana norsu, elefantti elefant elefanto, slono m; woroslano? m woroslanka f? elefanto m

 

vastini f
!hamster, hârciog – Mesocricetus, Cricetus hamsteri hamster hirco m
!hermelină – Mustela erminea kärppä hermelin ermina? f
!iepure de câmp m

● iepuroaică f

● iepuraș

Lepus europaeus (timidus)

jänis, urosjänis; rusakko

● narrasjänis

● jänö, jänönen, pupu

hare

● doe

● jösse; harpalt; [liten] hare

šošoj m

● šošoji f

● šošojořo m

šošoj m baro-shoshoj m

● šošojňi (m. !) bari-shoshni f

● vadno šošoj m

šošo m

● šošňi f

● —

!iepure de vizuină – Oryctolagus (Lepus) cuniculus kaniini, kani kanin šošoj m

● šošoji f

● šošojořo m

šošoj m shoshoj m shoshni f šošo, šošoj m

 

!jder – Martes (martes, foina) näätä mård kuna f
!liliac – Pipistrellus, Nyctalus (Chiroptera) lepakko fladdermus liliako, liľako, slepimiš m lilijako, kořo šimijako m šišmiš, liľako m
!lup m

● lupoaică f

Canis lupus

sus

● —

varg

● —

ruv m

● ruvni f

ruv m

● ruvni, ruvňi f

ruv m

● ruvni f

!marmotă – Marmota marmota murmeli murmeldjur
!măgar, asin m

● măgăriță f

● măgăruș

Equus asinus

aasi

● —

● —

åsna

● —

● —

isviri, magaraš, magare, magareco, magari, mêgêŕaco

● magarica, megerica, magarka f

● —

magara, samara f

● — m

● cigni samara, cikni samara

her m

● herňi

● tikno her

!mistreț – Sus scrofa (ferus) villisika vildsvin vêšesko balo, vošun balo m divlio-balo? m kano, vadno balo m vepro, divľo balo m
!muflon – Ovis aries musimon mufloni mufflon
!nevăstuică – Mustela nivalis lumikko vessla lasica, boriori f meňeto m kuna f
!nevăstuică – Mustela putorius furo fretti tamiller kuna f
!oaie f

● berbec m

● miel

Ovis aries aries

lammas; uuhi f

● pässi

● karitsa, vuona

får, tacka f

● bagge; gumse; (suomr myös) bässe

● lamm

bakri f

● bakro m

● bakriśo, bakrišo, bakriśořo, bakrišořo, bakrořo m bakŕoři, bakŕořî f

bakri f

● bakro m

● barani, bakroro, bakrišo

bakri f

● bakro m

● bakro

!pisică f

● motan, cotoi m

● pisoi

Felis silvestris domesticus

kissa

● kolli, kollikissa

● kissanpentu

katt

● hankatt

● kattunge

mačka, mîca, muca f; murtano? m mutsa? f

● mrtano, mačori, mîrtano m

● mucica, mîcuca f, mîrtanuco m

muca f

● kanďo m

● —

mačka f

● mačori, pišiko m

● —

!pisică sălbatică – Felis silvestris villikotikissa vildkatt divlio-murtano? m divlio-mutsa? f vadno muca f
!porc m

● scroafă, purcea f

● purceluș

● vier – Sus scrofa (domesticus)

sika

● emakko, emäsika

● possu

● karju, urossika

svin

● sugga

● gris

● galt

balo m

● bali f

● baliśo

● veřo; vjeros (ursari) m

balo m

● bali f

● bališo

● veřo, kano m

balo m

● baľi, bali f

● tikno balo

● vepro m

!râs – Lynx lynx ilves lodjur divlio-murtano? m divlio-mutsa? f
!scorpie – Sorex (araneus, minutus) päästäinen näbbmus
!șoarece m

● șoricică f

● șoricel

Mus

kotihiiri

● —

● —

mus

● —

● —

hîřco, hřco, irco, šarekom; xurtso? m xurtsaika? f

● hîrco f

● ircuco

šimijako m

● —

● —

čumurso, kermuso, ǩermuso m

● —

● —

!șoarece de pădure – Myoxus glis (= Glis glis), Dryomys , Muscardinus
tupaija sjusovare, sovmöss, hasselmus xurtso? m xurtsaika? f
!șobolan – Rattus (rattus norvegicus) rotta råtta pacovo, parcovo, sobolako, šobolako, soboloko m, sobolaika f pacovo, patkani m pacovi, germuso m
!șobolan de apă – Arvicola terrestris vesimyyrä vattensork pajesko šobolako; xurtso-nivako? m xurtsaika-nivaki? f
!urs m

● ursoaică f

● ursuleț

Ursus arctos

karhu

● narraskarhu

● karhunpentu

björn

● björnhona

● björnunge

riś, medvedo, urso, vurso, vursulo m

● —

● mečka, riśni f

medva m

● medva f

● —

medvedi, ričin m

● —

● —

!veveriță – Sciurus vulgaris orava ekorre veverica, belka, boŕoři f mokuši m veverica, pendexni f
!veveriță dungată – Tamias striatus maaorava jordrkorre pekenuca m
!vidră – Lutra lutra saukko utter sap m
!viezure – Meles meles mäyrä grävling
!vită, vite, bovine

● vacă f

● bou m

● taur m

● vițel m

Bos taurus (primigenius)

nauta

● lehmä

● härkä

● sonni

● vasikka

nöt

● ko

● oxe

● tjur

● kalv

guruv

● gurumnja f, gurumni f

● guruv m

● biko m

● vicelo, vicêlo, vîcelo m

guruv

● gurumňi, guruňi, guruvni, guruvňi f

● guruv m

● bika f

● vicelo, vicolo, borďuko, borňuko, borňuvo m

govedo, guruv

● grumňi, gurumni, guruvni f

● guruv, govedo m

● bik, biko m

● tikno biko f, tikno guruv m

!vulpe f

● vulpoi mVulpes vulpes

kettu

● —

räv

● —

vulpja, hulpja, huľpja, lisica, huľpica f

● —

roka f

● —

lisac m, lisica, resuni f

● —

!zimbru – Bos bonasus visentti visent, europeisk bison

Pentru termenii de animale, estompați în tabel, vezi MAGUS: Multilingual Animal Glossary of Unveiled Synonyms. Part 9

.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
27. Fermă, agricultură Maalaistalo ja maanviljely Bondgård och lantbruk E paveritsa, pavurija aj agrikultura Zolba haj malyengo barvalipe Farma hem phuvjakoro butikeriba
.
gospodărie țărănească maatila gård; hemman; lantgård; bondgård; lantegendom; jordegendom; lantgods; (clădire): Sv. jordbruksfastighet; Fi. gårdsbruksenhet farma, pavurija zolba farma
casă țărănească maalaistalo bondgård pavero, khêr, kher kher kher, zgrada
grajd navetta ladugård štala guruvňengo-ištálovo guruvengoro than
pășune îngrădită haka hage kimpo mal, rito čarjalo than
câmp pelto åker mal, kimpo mál baro umal
curte piha gård avlin advara, gordo gavutnikano isiba
vacă lehmä ko gurumni guruvňi guruvni
agricultor maanviljelijä bonde gavuni, gavuno, gavutni, gavutno, pavoro, pavuro, seľako gávutno, parasto, pavori gavutno, farmeri, seľako
balegă, gunoi, îngrășământ lanta, lanoite gödsel gožni gošni, gošňi gošna
hambar, siloz siilo silo ambari šilo hambari, silos
șură, șopron lato lada šupa, stodola štálo, pajta giveskoro ja džoveskoro kher
luncă, pășune pelto; niitty, keto, laidun, laidunmaa fält mal mál livadi
gard aita stängsel bar, grada bár učipačarin
grajd, staul talli stall štala ištálovo štala, grasarin
gard viu pensasaita häck arič, bar šövéňi, xrada džividi pačarin, živa ograda
scară tikapuut, tikkaat stege skara létra uštavin, korako
cal hevonen häst grast grast grast
.
grădina de legume kasvimaa, puutarha köksträdgård sado bar bašta, bavča
!produse agrare maataloustuotteet jordbruksprodukter povrće zelenimata zarzavati
porumb maissi majs, majskolv kukuruso kukurizo mumuruzi
sasole papu böna fusuj fusuj gravo, fusuli
sfeclă de zahăr sokerijuurikas sockerbeta zaharesko brosba cukrosko-ropaj šekereskoro šalgami, šekereskiri thar
cartofi peruna potatis kolompiri krumpli, kolompiri kompiri
varză albă valkokaali vitkål sax šhakh šah
conopidă kukkakaali blomkål celêro karfioli luludžalo šah, karfioli
luncă cu flori kukkaniity blomsteräng luludžango sado luludjangi-mal luludžale livade
furtun letku slang sirma pajeski šlango porin, crevo
peluză de flori kukkapenkki rabatt luludžango sado rabato tikno luludžalo than
seră kasvihuone växthus staklako khêr tátokher džamalo kher
roabă kottikärryt skottkärra kolica, talička talička, furiko trujalingarin, količka
.
unelte 1 työkaluja 1 redskap 1 čokaja 1 sersamoura 1 alat, xaletie 1
roabă kottikärryt skottkärra kolica, talička talička, furiko trujalingarin, količka
plug aura plog plugp, oril eka randin
grapă äes harv boronisarav harva, borona phuvjakiri kinanimali
mașină de tuns iarba ruohonleikkuri gräsklippare maškina kaj činel o čar so i čar šinel (füvágovo) čarčhinibaskiri mašina
tractor traktori traktor traktori traktori traktori
remorcă peräkärry vagn vurdon vurdon vagoni
camion kuorma-auto lastbil kamiono bari matora, báro motori kamioni
platformă lava flak platforma flako, emelveňo platforma
.
unelte 2 työkaluja 2 redskap 2 čokaja 2 sersamoura 2 alat, xaletie 2
sapă lapio spade lopata lopáta randlin, lopata
lopată lapio, kola skyffel lopatat lopáta hanarni, lopata
furcă talikko. tahdikko grep vila, furka, astrarel sastrunivila vila
coasă viikate lie koasa kasa luno
săpăligă kuokka hacka čognisarav; motika, motka, sapa čákáňi; motika motika; xondi
!târnăcop hakku hacka, korp trnakopo
baros moukari slägga [sanija] svirin čokano tokmako
furcă de fân heinähanko högaffel sulumaki furka khaseski-furka vila
ștangă, drug de fier rautakanki spett bus sastrunokarfin, spetto ražniči
stropitoare kannu kanna khoro brátji khoro, bukali
foarfecă de tuns gardul viu pensassakset häcksax kat, kaťa (bur) katj luludžrngere kača
furtun letku slang sirma pajeski šlango porin, crevo
secure kirvs yxa tover tover tover
coadă, mâner varsi skaft rovli khutjilimo, ňelo astarin drška
greblă de frunze harava, lehtiharava räfsa grabla gerebja phuvharovarin, grebulka
greblă harava kratta grabula gerabjla harovarin, phuvharovarin
găleată sanko, ämpäri hink vadra brádji kofa
cobiliță ämmänlänget, olkaies ok bramnica, bravnica; jaramo, koromîsla hagovo jaramo
.
drum de țară tie byväg drom drom drumo
grâne vilja, viljajyvät säd, sädesslag, spannmål giv, ǧiv; krupa semos žitos
grâu vehnä vete div, dživ, giv, ǧiv djiv, ďiv giv
secară ruis råg sekara, sêkara rožo džov, dzov, raž
orz ohra korn vorzo, źov, žov, div, bomba arpa, geršo, sumbro ječam, lovinako giv, giv
ovăz kaura havre źovako, źov, žov žo, žov, djiv zob, džov
spic tähkä ax spiko kalási klaso
brazdă vako, uoma fåra linia, řindo barázda, vurma brazda
gard, îndrăditură aitaus, aita gärdsgård bar, baŕořî, grada, gražda bár, keritéši trujalphanlo than, tarabe, ograda
drum tie väg drom drom drumo
marginea șanțului piennar vägren drom kaj holadol dromesko-sélo dumodemalodrumo, pomočno drumo
șanț oja dike šanco šánco hendeko
zid muuri mur zido falo duvari, učivazdin
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
28. Timp, ceas, calendar Aika, kello ja kalenteri Tid – klocka och kalender Cajto – časo aj kalanderia Cajto – Časo eš kalendàr Vahti, doba – vaktani, saati hem kalendar
.
calendar kalenteri kalendar kalendari kalendàr kalendar
dimineață aamupäivä en förmiddag anglamismeri angla mizmeri anglomismeri
după-amiază iltapäivä en eftermiddag mizmeri palamizméri palomismeri, palomaškardive
zorii zilei aamu, huomen en morgon jek diminaci detehara tharin, sabaj
zorii zilei ensi ajat, aamuhämärä, aamusarastus, koite, aamukoitto, hämy, aamukoite, sarastus en gryning andaŕat, dimiňaci zirijpe, stafil, viradij tajsin
amiază, la prânz keskipäivä, keskipäivällä middagstid, mitt på dagen xabenesko rártjako-khábe maškardiveskoro hajbe
zi päivä en dag džes jek djes dive
seară ilta en kväll arát, anglaj ŕat rátji rat
amurg hämärä en skymning tunaričil tuňárimo, tuňáripe rakjojbe, akšami
miezul nopții keskiyö midnatt maškar raćaki dopaš e rát rátji-dešudujengo ekvašrat
noapte en natt rát rátji rat
zi (24 ore) vuorokausi ett dygn (24 timmar) jek džes, bištaštar časori jek djes diverat
lună kuu måne sunoto, šenuto šhonoto, šhonatiko masek
stea tähti stjärna čerhai čerhaj, čerhan, čerhen čerenji
săptămână viikko vecka kurko kurko kurko
luni maanantai måndag luja, ponedelniko luja jektodi, ponedelnik, pondaniko
marți tiistai tisdag martišine; marc, marci, marcî, utornico marci duitodi, torniko
miercuri keskiviikko onsdag sreda, tetradi, tetradźi, tetraďi, têtradi, tetragi, teradži, tetradži, tradžif tetrádji, tetraďi trintodi, sreda
joi torstai torsdag četvrtko m, źoja, žoja, f; tetradzine žoja štartodi, četvertko, četvrtak
vineri perjantai fredag paraštuji, paraštuj f paraštuj, paraštuji paračuj, pandžtodi, petok, petak
sâmbătă lauantai lördag savato savato šovto di, savato, pazari, ko pazari, subota
duminică sunnuntai söndag kurko, kurkê, kurke kurko, kurke kurko, purano kurko, nedeľa
luna kuukausi en månad jek šon šhon masek
semestru puoli vuotta ett halvår dopaš berš dopaš-berš ekvašberš
trimestru vuosineljännes ett kvartal svakto triti šon ek štárto trin masekibe, kvartali
an (12 luni) vuosi; vuoden ajan (12 kuukautta) ett år (12 månader) jek berš ek-berš berš
ianuarie tammikuu januari januvari, angluno šonuto januari januari
februarie helmikuu februari februari, dujto šonuto februari dujtomasek, februari
martie maaliskuu mars marto, trito šonuto marco, márciluši mart, tritomasek
aprilie huhtikuu april aprili, štarto šonuto april, ápriluši aprili
mai toukokuu maj majo majo, májuši maji
iunie kesäkuu juni juni, šovto šonuto juni, juniuši juni
iulie heinäkuu juli julio, aftato šonuto juli, juliuši juli
august elokuu augusti augusto, oxtoto šonuto augusti avgusti
septembrie syyskuu september septembro, injato šonuto september septembri
octombrie lokakuu oktober oktombro, dešto šonuto oktober oktombri
noiembrie marraskuu november novembro, dešujekto šonuto november novembri
decembrie joulukuu december decembro, dešudujto šonuto december, decemberi deštomasek, dekembri
anotimp vuodenaika en årstid prežil, vramja beršeski-vráma beršeskoro vakti
iarnă talvi en vinter iven jivend jeven
primăvară kevät en vår primovara tavasi, primavara palojeven
vară kesä en sommar milaj milaj niaj
toamnă syksy en höst tamna öso anglojeven
!alaltăieri toissapäivänä i förrgår aver arači adv temp aver araťi adv temp aver irati adv temp
!ieri eilen i går araći, arači, arakhi, araki, arakika, arati, araťi adv temp arat, araťi, aver araťi, iž adv temp arati, irati adv temp
!astăzi, azi tänään i dag ades, aďes, adžes, aǧes, adv temp adesuno adj m aďes adv temp avdije, avdive adv temp
!mâine huomenna i morgon dethara, detharin, teara, tehara adv temp; teharin n f teharinako, teharuno adj m tehara adv temp; teharutno adj m tajsa, tasja adv tem; tajsarutno adj m
!poimâine ylihuomenna i övermorgon avertehara, overteara adv temp aver tehara, pala tehara adv temp aver tajsa adv temp
.
timp aika tid cajto; vŕama, vŕamja cajto; vŕama, vrama vakti, vahti; doba; saati; vreme
este ora: kello on: klockan är: le časori si: o čáso si: o sahati tano:
jumătate de oră puolituntinen halvtimme dopaš časo dopaš-časo ekvaš sahati
sfert de oră neljännes kvart furtari kvarto, nedjedo fertali
ora două kaksi två dui duj duj
opt și jumătate puoli yhdeksän halv nio dopaš kaj le inja dopaš pel inja oftotekvaš
unsprezece fără un sfert varttia vaille kvart i elva dešopanž minutsi kaj le dešojek bi dešupánžengo dešujékh dešupandž ko dešujek
unu fără zece kymmentä vaile yksi tio i ett deš minutsi kaj le jek pa dešminuci jékh deš ko jek
patru și cinci viisi yli neljä fem över fyra panž opral le štar pánž pal štár pandž minutia nakhela štar
unsprezece și treizeci și opt kaksikyymentäkaksi vaille kaksitoista tjugotvå minuter i tolv bištadui minutsi kaj le dešodui bištajduj minuti ande dešuduj bišdui minutia ko dešuduj
patru fără douăzeci și cinci viisi yli puoli neljä fem över halv fyra panž minutsi opral dopaš le panž pánženca načilas pánž pandž minutia nakhela štartekvaš
patru douăzeci și cinci viittä vaille puoli viisi fem i halv fem panž minutsi kaj le dopaš le panž pánž ande dobaš štartekvaš bizo pandž minutia
amiază keskipäivä, puolipäivä middag amjazo, mismeri, mizmeri, mjazico mismeri, mizmeri podne, pladne
miezul nopții keskiyö midnatt dopaš e ŕat, maškar raćaki dopaš araťako, dopaš i rat, dopaš raťi ekvaš i raǩ
.
ceas kello clocka časo čáso vaktani, saati, sahati
ceas kello ur časo čáso sahati
ceas de mână rannekello armbandur časo vastesko vastesko-čáso vasteskoro sahati
ceas de perete seinäkello väggur zidosko časo falosko-čáso duvareskoro sahati
ceas deșteptător herätyskello väckarklocka časo kaj vuštavel tut uštjaimasko-čáso džangajvbaskoro sahati
dată päivämäärä datum džes data, dátumo datum
agendă almanakka almanacka kalandari kalendáriumo, kalendarzo, djése kalendari
fișă de pontaj kellokortti tidkort časoski karta čásoski-kártja vakteskiri mkarta
ceas de pontaj kellokorttikello stämpelur časoski dalta vrámako-čáso bučakoro štembili
oră tunti timme časo čáso sahati
ac orar tuntuviisari timvisare časosko suv čásosko-sikado sahatengiri sikavin
minut minuutti minut minuto minuto minuti
minutar minuuttiviisari minutvisare časosko suv minutengo-sikado minutengiri sikavin
secundă sekunti sekund sekundo sekunda sekunda
secundar sekuntiviisari sekundvisare časosko suv sekungengo-sikado sekundengiri sikavin
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
29. Mărimi, greutăți, geometrie Mitat, painot ja geometriaa Mått, vikt och geometri Mosura, ǧira, pharipe aj geometria Merino kašt, musurij, pharimo thaj geometria Merinela, pharipe hem geometria
.
!și ja och aj, gaj, ha, haj, taj, te, tha, thaj thaj, eš, iš, meg, ta, taj, te, haj thaj, hem, i
!unu, una; un, o yksi en, ett jek; êg, ek, êk, ekh, êkh, je, jek, jekh, jeg num card & art indef sg m f jeg; eg, ek, jejg, jekh jek, jekh
.
suprafață pinta area površina felületo, ita površina
dreptunghi, rectangul suorakulmio, suorakide rektangel rektangelo tégla dujhincalo; pravohangloskoro trupo
!dreptunghiular suorakulmainen rätvinklig lungičoso
diagonală vino, lävistäjä, diagonaali diagonal diagonalo, rig rigatar diagonalo, diagonálišo diagonala
diagonală spațială avaruuslävistäjä rymddiagonal
pătrat neliö kvadrat kvadrato neďzeto, kvadrato kvadrati tano keda sa o strane thaj o hanglija tane ista
metru pătrat neliömetri kvadratmeter kvadratmetero kvadratmetero kvadrati metro
suprafață, arie pinta, pinta-ala yta površina felületo, ita than, površina
!suprafață plană taso, pinta plan, plan yta than merinibaskoro
cinci metri pe lungime și patru metri pe lățime viisi metriä pitkä ja neljä metriä leveä fem meter lång och fyra meter i bredd panž meterori pe lungčimos aj štar meteori pe buflimos štar metre pandžencar
!unitatea de suprafață pinta-alayksikkö areaenhet merinibasskiri area
unități de suprafață pintayksiköt ytmått, area
suprafață pinta yta površina; suprafaca (ursari) felületo površina
hectar hehtaari hektar hektar hektar hektar
ar aari ar ar ar ar
lungime pituus längd lungimos, lunďimos, lundžimos, lunźimos lungipe, lungimo baripe, dužina; dujraripe
lățime leveys bredd buflimos bulhipe buvlipe
înălțime korkeus höjd vužo učipe, učimo učipa
!unitatea de volum (metru cub) tilavuusyksikkö volymenhet nišani e volumeskoro (agjehar označinipes)
unități de volum tilavuuden mittayksiköitä volymmått volumos
capacitate vetävyys, vetoisuus, kapasiteetti utryme, volym sadržajo saikerin
volum, capacitate tilavuus, volyymi; vetoisuus volym; rymd volumos glasoska zor than; saikerin
metru cub kuutiometri kubikmeter kubikmetero kubiko metro
!decimetru cub kuutiodesimetri kubikdecimeter kubno decimetro
litru litra liter litra, kila lita, litera, litero
decilitru desilitra deciliter decilitri deci
mililitru millilitra mililiter millilitri
lingură de masă ruokalusikka matsked řoj si roj roj
.
geometrie geometria geometri geometria geometria geometria
cerc ympyrä cirkel oblo čirklo cirklo, krugo, rota
semicerc puoliympyrä halvcirkel jekh paš oblo dopa čirklo ekvaš krugo, ekvaš rota, ekvaš cirklo
oval soikio, ellipsi ellips bandžardo oblo elipsišo elipsa
circumferință, perimetru ympärys omkrets kolo bárimo, omkreco trujalin, obim
diametru halkaisija diameter diametro diaméteri diametro, diametri
rază säde radie radiusi radiusi
cerc ympyrä, kehä cirkel oblo čirklo karika cirklo, krugo, rota, trujalin
sector sektori sektor sektori sektori, than
centru, punct central keskipiste; keskus medelpunkt maskarimos maškaruno-punkto maškarutni nukta (tačka)
linie, dreaptă viiva, linja linje linia vonali linija
!linie dreaptă suora viiva rät linje pravo linija
!linie punctată, întreruptă pisteviiva, katkoviiva streckad linje
!unghi drept suorakulma rät vinkel pravo hanglo
unghi, colț kulma vinkel vugelo; unǧ (ursari) pogano, deréksögo hinc, čoši, hanglo
!unghi ascuțit terävä kulma spetsig vinkel oštro hanglo
!unghi exterior ulkokulma yttervinkel avrunohanglo
!unghi la centru keskipistekulma medelpunktsvinkel maškarutno hanglo
!unghi obtuz tylppä kulma trubbig vinkel tupohanglo
!unghiuri adiacente side kulmat sidovinklar rigakoro hanglo
!unghiuri alterne vaihtoehtoisia kulmia alternatvinklar altternativna hanglija
!unghiuri complementare täydentäviä kulmat komplementvinklar
!unghiuri corespondente tasakylkiset kulmat likbelägna vinklar ista bare hanglija
!unghiuri opuse la vârf pystykulmia, ristikulmia vertikalvinklar vertikalnohanglo
!unghi ascuțit terävä kulma spetsig vinkel oštro hanglo
grad, grade aste, astetta grad, grader gradori, grado, mera foko stepenica, stuba, gradija
!triunghi asemenea obținut prin trasarea unei paralele cu baza kärkitriangeli topptriangel trinhangloskoro najupre, vrvo
!triunghi dreptunghic suorakulmainen kolmio rätvinklig triangel trinhanglo jeke pravo hangloja
!triunghi echilateral tasasivuinen kolmio liksidig triangel isto rigengoro(strane) trinhanglo
!triunghi isoscel tasakylkinen kolmio likbent triangel isto krakengoro trinhanglo.
!triunghi scalen erisivuinen triangeli, scalene oliksidig triangel razno rigengoro (stranengoro) trinhanglo
triunghi kolmio triangel triangelo trine-rigango trinhanglo, trinhincalo
cilindru lieriö, sylinteri cylinder cava cilinderi cilindro, cilinderi
piramidă pyramidi pyramid pyramido piramido piramida
cub kuutio kub dado kubiko šovrigin, kocka, kubi
sferă pallo; kuula klot bija gömbo, glonto kugla, lopta(topka)
măsură, măsuri mitta, mitat mått možura, mêsîra, mêsura, mosura merino kašt, musurij mera, merinela
.
unități de greutate painomitat viktmått kintari musurij pharipe
tonă tonni ton tonna tonna tonna; tuna
kilogram, kil kilogramma, kilo kilogramm, kilo kila kila, cirdino
o sută de grame hehtogramma, hekto hektogramma, hekto
gram gramma gram gramo grami
miligram milligramma milligram
prefix etuliite förstavelse
abreviere lyhennys förkortning skurcomos, skurťardo skurcimo tiknipe, kratko
semnificație merkitys betyder smisla, veza fontošago značeňe, anibe godi
kilo kilo kilo kila, kilovo kila, kilovo, cirdino kilo
hecto hekto hekto hekto
deci desi deci deci
centi sentti centi centi
mili milli milli milli
.
unități de lungime pituusmitat längdmått vužimos, lunďimos možura lungimo musurij dužina; lungipa
kilometru kilometri kilometer kilometeri kilometar, kilometari
metru metri meter metro meteri metar
decimetru desimetri decimeter
centimetru senttimetri centimeter
milimetru millimetri millimeter
unele unități de măsură mittayksikköitä några måttenheter
măsură mitta mått možura, mêsîra, mêsura, mosura merino kašt, musurij mera, merinela
.
unitatea de măsură mittayksikkö måttenhet khotor
abrevieri lyhennyksiä förkortning skurcomas skurcimas tiknipas
se întrebuințează la măsurarea käytetään mittaamaan användas för att mäta
metru metri meter metro
lungime pituus, pituutta längd vužimos dugačko
kilogram kilogramma kilogram kilovo
greutate paino, painoa vikt kintari
secundă sekunti sekund sekundo
timp aika tid cajto; vŕama, vŕamja cajto; vŕama, vrama vakti, vahti; doba; saati; vreme
amper ampeeri ampere ampero
intensitatea curentului electric sähkövirta, sähkövirtaa elektrisk ström eletriko
joule jouli joule
energie energia, energiaa energi
kilowat-oră kilowattitunti kilowattimme
energie energia, energiaa energi energia
calorie kalori kalori
veche unitate de măsură a căldurii ravintoarvo (vanha) näringsvärde (äldre enhet)
watt watti watt watt
putere teho, tehoa effect effekto
ohm ohmi ohm ohm
rezistență electrică sähköinen resistanssi, sähköistä resistanssia elektrisk resistans
volt voltti volt volt
tensiune electrică sähköjännite, sähköjännitettä elektrisk spänning
grad Celsius Celsius aste grad Celsius Celsius gradori
temeperatură temperatuuri, lämpöaste temperatur temperatura hömeršego temperatura
.
unități yksikkö enhet khotor
cantitate joukko, määrä, paljous mängd predimos but, mengdo butin, količina
un, o yksi ett jek jeg jek
bucată kappale styck kotor kotor kotor
duzină tusina dussin duzena tucato dešudui kotora
litru litra liter litero litera litri
decilitru desilitra deciliter decilitro decilitra decilitri
adâncime syvyys djup xanduk mélno horipe
siguranță fuzibilă sulake propp, säkring čepo pojiska tapa
termometru lämpömittari termometer termometro djesekomérövo, hömérövo tatosikavin, termometri
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
!29a. Matematică și geometrie Matematiikka ja geometriaa Matematik och geometri Matematika aj geometria Matematika haj geometria Matematika hem geometria
.
!număr, numere luku, luvut tal, tal numero, numeros; numêro, numêros cimo, cimos broj, brojo, brojos
!număr în formă fracționară murtoluku, numero murto muodossa tal i bråkform gendo ki ulajbaskiri forma
!număr în formă zecimală numero desimaalimuodossa tal i decimalform gendo tari destokotoreskiri forma
!număr întreg, numere întregi kokonaisluku, kokonaiset luvut heltal, hela talen celo gendo
!număr negativ; numere negative negatiivinen luku; negatiiviset luvut negativt tal; negativa tal negativno gendo; negativna gende
!număr prim jaoton luku, alkuluku primtal gendo so ulavipe kokori peja
!număr zecimal desimaaliluku decimaltal decimalno numero
!număr zecimal, zecimală kymmenys, desimaali decimal dešto kotor
!numere naturale luonnolliset luvut naturliga tal prirodno numeros normalna (prirodna) gende
!numere pozitive, numere naturale positiiviset; luonnolliset luvut positiva tal, naturliga tal pozitivno gendo
!sistem numeric lukujärjestelmä talsystem
!teorie a numerelor lukuteoria talteorie
numere întregi, fără zero kokonaiset luvut ilman nolla hela talen (utan 0) sořo numeros soro cimos celo gendo
,
!adunare yhteenlasku addition ćidimos, kidimos kolekcija khedibe
!a adăuga lisätä lägga till dočhiv; dočhivela
!a aduna, plus laskea yhteen addera, plus ćidel, kidel khedibe
!a crește, a mări lisätä; nostaa, korottaa, laajentaa; kasvaa ökar ukljar
!a pune împreună, a aduna laskea (koota) yhteen; yhdistää; ynnätä lägga ihop khede
!adițional lisä-, lisättävä additiv dodatno adj
!amândoi, ambii molemmat båda liduj selduj, soduj, solduj soduj, solduj
!aranjament, dispunere cu numere din memorie muistinumeroiden muodostuma uppställning med minnessiffror postavibe e gendeja so ikerelapes ki godi
!aranjament, dispunere, așezare suunnittelu, asettelu; jäsentely; kokoonpano uppställning postavibe (namestibe)
!formă desfășurată laajennettu muoto utvecklad form ulavdo ki prosto forma
!formă obișnuită, comună, uzuală tavallinen muoto; olomuoto vanlig form obično forma
!împreună, laolaltă yhteensä; yhdessä tillsammans tistara, ku sja sa zaedno; so ko sa
!în total, cu totul yhteensä, kaikkiaan sammanlagt sa ko jek
!număr în memorie, „ținem minte” ”ja muistiin …” minnessiffra gendo so ikerela pes ki godi
!semnul plus plusmerkki plustecken nišani khedibaskoro, plusi
!sumă summa summa rezultati konzekvencija rezultati
!termen termi term jek gendo
,
!scădere vähennyslasku subtraktion cîgňarimos ikalibe
!a compara vertailla jämföra hašonlitij khetane sporedin, poredinela
!a lipsi puuttua, olla poissa saknas, fattas falil, nêpustil, propêdisavel hijanzij falinela
!a scădea, a lua, a îndepărta, a scoate, a reduce vähentää, vetää pois; pienentää ta bort, dra ifrån obciguil vonil avri ikal, lela
!a scădea /reduce cu vähentää, pienentää …llA minska med te tiknare
!a scădea vähentää, pienentää subtrahera obciguil vonil avri ikal, lela
!a scădea, a micșora, a reduce, a scoate vähentää, vetää pois; pienentää minska, dra ifrån cîgňarel, cîkňarel, cîňarel, skuřol, xancarel, xancol cignarel, cinarel te ikale taro; tiknačerela
!redus, diminuat vähennetty, pienennetty, alennettu, supistettu nedsatt, nedbantad, reducerad, sänkt xancardo adj m
!a schimba vaihtaa, muuttaa växla pařudinosavol, pařuďol, paruvel, pařuvel, primenisarel, trampil valtozij smenin; zameninela
!diferență ero, eroavuus, erotus skillnad, differens diferencija f külömšego m razlika f
!în plus, pe deasupra, încă, (și) mai mult lisä-, muu, entisen lisäksi tuleva ytterligare panda ko odova; dodatno adj
!minus minus minus minus
!mai lung, decât pidempi kuin längre, än
!rest jäännöksen rest, blir kvar resto, potpora m ašimo m ačhilo; ačovipe m
!scădere vähennyslasku subtraktion cîgňarimos ikalibe, ikalipe
!semnul minus miinusmerkki minustecken ikalibe
!termen termi term členi keda ikalelape
,
!înmulțire kertolasku multiplikation farekeribe
!a înmulți kertoa multiplicera fareker
!adunare repetată toistuva yhteenlasku upprepad addition pobut fari khedimo gendo
!de trei ori doi kolme kertaa kaksi ett par tre gånger
!factori tekijä, tekijät faktorer čiňenica f proizvodija
!încă o data vielä kerran en gång till
!număr în memorie luku ”muistissa” minnessiffra cifra so ikeripe ki godi
!ori kerta gånger fari
!produs tulo produkt produkti
!semnul înmulțirii kertomerkki gångertecken nišani farekeribase
!tabla înmulțirii kertotaulu multiplikationstabell farekerbaskiri tabela
,
!împărțire jakolasku division divizija ulajmo deľibe, ulavibe, ulavdipe
!a distribui, a împărți jakaa dela ut vulavel ulavel
!a împărți jakaa dividera fulavel, hulavel, odvojisavol, ulavel ulavel ulav; odvojinela, uľavela
!a împărți cu jakaa jollakin dividera med ulavibe
!a împărți în părți egale jakaa yhtä suuriin osiin dela i lika delar ulav ko ista kotora
!a împărți în jaottaa dela i ulajbaskiri crta
!cât osamäärä kvot rezultato m rezultati, rezultato m
!de câte ori încape în… kuinka monta kertaa mennä . . . hur många gånger gå i… kobor fari dzala ko…
!fracțiune, parte infimă jaososa bråkdel
!împărțire scurtă lyhyt jakolasku kort division kratko ulavibe
!număr în formă fracționară murtoluku, numero murto muodossa tal i bråkform gendo ki ulajbaskiri forma
!număr în formă zecimală numero desimaalimuodossa tal i decimalform gendo tari destokotoreskiri forma
!număr prim jaoton luku, alkuluku primtal gendo so ulavipe kokori peja
!numărator osoittaja täljare upruno gendo
!numitor nimittäjä nämnare teluno gendo
!rest jäännöksen rest resto, potpora m ašimo m so ačhilo; ačovipe m
!semn de fracție, semnul împărțirii murtoviiva bråkstreck nisani ulajbaskoro
!semnul împărțirii vechi ”vaakasuora tuoli”, pitkä jakolasku liggande stolen ulajbe ko redo
.
!procent prosentti procent procento, prosento procento procenti
!distribuție procentuală prosentuaalinen jakauma procentuell fördelning procentualno ulavibe
!dobândă korko ränta (procent på visst belopp) dobînda, dobunda, kamata f fiďelmo m kamata
!formă fracționară murto muodossa luku, murtoluku bråkform dropka
!formă procentuală prosenttinen muoto procentform procenteskiri forma
!formă zecimală desimaaliluku decimalform destokotoreskiri forma
!jumătate din întreg puoli; puolikas hälften av det hela dopaš, dopašin dopašin ekvaš
!o pătrime din întreg neljäsosa kokonaisuutta en fjärdedel av det hela jek štarto kotor taro celo
!o zecime kymmenesosa tiondel dešto kotor
!părți per milion (ppm) ppm (miljoonasosaa) ppm (parts per million) miljondel milioneskoro kotor
!procent, sutime prosentti procent, hundradel procento, prosento procento procenti, šelto kotor
!proporție față de o mie, miime promille = tuhannesosa promille = tusendel miljakoro kotor
.
!fracție, fracții murtoluku, murtoluvut bråk ulavibe
!a desfășura, a extinde laventaa förlänga buvljaribe, (produžibe)
!descompunere a unei fracții murtoluvun hajoaminen sönderdelning av en fraktion
!a reduce (o fracție) supistaa förkorta čhinajbe
!dreapta numerică numeerinen suora tallinje gejnibaskiri linija
!formă fracționară murto muodossa bråkform ulavibaskiri forma
!formă mixtă sekamuoto blandad form hemimi forma
!fracție murtoluku bråk ulavibe
!fracție (adevărată, ordinară, subunitară); fracție ordinară de modul subunitar oikea murtoluku bråk (äkt eller egentligt)
!fracție (neadevărată, improprie, supraunitară) sopimaton murtoluku bråk (oäkt eller oegentligt)
!fracții cu același numitor murtoluvut joilla sama nimittäjä liknämniga bråk
!întreg kokonainen hel antrego, antrêgo, celo, intrego, întrego adj intgreto, intrego, soro adj celo adj
!jumătate puoli; puolikas halv dopaš, dopašîn m dopa, dopaš num; dopašin f ekvaš m
!tăiat în două jumătăți leikattu kahtia itu-skurna dopašîl, dopêšisarel v dopaš šinel
!linie de fracție murtoviiva bråkstreck ulajbaskiri crta
!numărător osoittaja täljare upruno numero
!numitor nimittäjä nämnare teluno numero
!numitor, cel mai mic numitor comun pienin yhteinen nimittäjä nämnare, (minsta gemensamma nämnare) teluno numero
!o pătrime, un sfert neljäsosa; neljännes fjärdedel fîrtari, furtari, srezo m, kasaba, palanca f fertali m štarto kotor; četvrtina f
!o sutime sadasosa hundradel šelto kotor
!parte osa del parťa f riso m kotor, deo m
!un sfert neljäsosa, neljännes kvart fîrtari, furtari, srezo m, kasaba, palanca f fertali m kvartali
,
!ecuație, ecuații yhtälö, yhtälöt ekvation ravenka
!formulă kaava formel formula
!mărime, cantitate suure, suuruus storhet (en relation mellan 2 sträckor el. 2 tider) barjaribe
!paranteze () sulkeet, sulut, sulkumerkit parentes tarabe
!paranteze pătrate [ ] hakasulje, hakasulku hakparantes
!paranteze acolade { } aaltosulje, aaltosulku klammer
!rădăcină, soluție ratkaisu rot, lösning koreno; solucija redečina, rikita dahrin (koreno); rešeňe, čhinavdipe
!sistem de coordonate koordinaatisto koordinatsystem kordinantno sistemi
!soluție, rădăcină ratkaisu lösning, rot solucija; koreno redečina, rikita rešenije, rešeňe, čhinavdipe
!termen drept oikeanpuoleinen rivi högerled desno rig(strana) e ravenkakiri
!termen stâng vasemmanpuoleinen rivi vänsterled levo rig e ravenkakiri
!timp aika tid cajto; vŕama, vŕamja cajto; vŕama, vrama vakti, vahti; doba; saati; vreme
!variabilă muuttuja variabel variabel (so meninipes)
.
!scală, proporție skaala; asteikko; mittakaava skala skala razmeri
!a desena piirtää rita risujisarel, risuisarel cajxij; semnosarel crtinela
!a face o schiță, un desen; a copia piirtää luonnos, tehdä piirustus; jäljentää, kopioida rita av risujisarel, risuisarel; kopiril cajxij; semnosarel; mašolil crtinela; kopirinela
!a xeroxa, a fotocopia valokopioida fotokopiera kopiril feňmašolil kopirinela
!a însemna (pe hârtie) merkitä paperille, kirjoittaa ylös rita ut
!a mări suurentaa förstora baŕarel bararel te barjare
!a proiecta, a marca (un contur, etc) piirtää, hahmotella rita upp semnosarel
!a reduce, a micșora vähentää, supistaa; pienentää förminska cîgňarel, cîkňarel, cîňarel, xancarel cignarel, cinarel te tiknjare; tiknačerela
!a reprezenta, a reproduce kuvata, jäljentää avbilda te kere isto slika sar so dikheja
!distanță, depărtare etäisyys, , välimatka avstånd distanca f durutno m rastojanije; distancija f, duripe m
!distanță, porțiune (de drum), traseu matka, taival; väli; välimatka; osuus; jana sträcka o duripe maškar o duj nukte(tačke)
!formă fracționară, fracție ordinară murtoluku bråkform dropka
!formă procentuală presenttinen muoto procentform procentualno forma
!formă zecimală, fracție zecimală desimaaliluku decimalform decimalno forma
!hartă kartta karta geografijaki karta f terkepo m karta, mapa; geografsko karta f
!lungime, distanță, întindere, durată pituus längd lunďimos, lundžimos, lunźimos m lungimo, lungipe m dujraripe; dužina f
!mărime naturală luonnon suure, luonnon suuruus naturlig storlek normalno veličina f normališo baripe, normališo barimo m normalno baripe
!obiect esine; kohde; aihe föremål tŕabo m objekto m anav taro nešto(diso); viram m
!realitate (cu adevărat, în realitate) todellisuus, tosiasia; todelliset olosuhteet, arki verklighet realiteto m igašago m čačipe, fakti m; čiňenica f
.
!diagramă, grafic diagraam, kaavio diagram dijagrami
!sistem de coordonate koordinaatisto koordinatsystem kordinantno sistemi
!axe de coordonate koordinaattiakselit koordinataxlar
!axa-x; axa longitudinală; abscisă pituusakseli; abskissa x-axel; x-axeln; längdaxel; abskissa x-piko
!axa-y; axa verticală; ordonată pystyakseli; ordinaatta y-axel; y-axeln; vertikalaxel; ordinataxel y-piko
!origine, punct zero origo origo, nollpunkt nula
!cifră medie, valoare medie, medie keskiarvo; keskimäärä; väliarvo; keskitaso medeltal, medelvärde, genomsnitt maškaruno numero (broj)
!diagramă circulară viipalekuvio cirkeldiagram; tårta cirkloskoro dijagrami
!diagramă cu coloane, grafic cu coloane pylväsdiagrammi stapeldiagram stuboskoro dijagram; dijagrami koleste so o vrednost sikavipes ko stubija
!diagramă liniară orizontală linjediagrammi linjediagram linijakoro dijagrami
!diagramă liniară verticală kevyt pylväsdiagrammi stolpdiagram (en variant på stapeldiagram) stubi dijagrami
!direcție longitudinală pituussuunta längdriktning
!direcție verticală pystysuunta höjdriktning
!mediană keskijana, mediaani median maškaruno vrednost
!model, mostră malli mall mustra, modeli
!probabilitate todennäköisyys sannolikhet jekh ka jekh
!tabel taulukko tabell tabela
.
!geometrie geometria geometri geometria geometria
!arc de cerc kaari cirkelbåge cirklano lakto
!aria bazei pohjapinta basyta e bazakiri površina
!aria suprafeței vaippapinta mantelyta površina
!baza perpendicularei kohtisuoran pohja(piste) fotpunkt nukta (tačka) kote so duj linije čhinenapes.
!bază pohja; kanta bas baza
!bisectoare puolittaja bisektris pravo linija koj so delinela o hanglija
!calculator de buzunar taskulaskin miniräknare pêzênareskê računari posoťake samulijre tikno računari
!catetă kateetti katet duj riga (strane) taro trinhango so tane ista vikinena pes kateta
!coardă jänne korda koarda duj nukte(tačke) ko krugo sikavena i tetiva
!colorat värillinen färgad čubaro adj sinešo adj farbimo (colorinimo); bojimo, šarimo adj
!colț kulma, kulmaus; nurkka; soppi hörn hörn hanglo, kjuše
!compas harppi passare cirklamo cirklo kerutno
!con kartio kon konusi
!cub kuutio kub dado kubi; bloko
!curbă käyrä; kaari kurva bandžimos, krivina bangi linija
!dreaptă numerică lukusuora tallinje gejnbaskiri linija
!emisferă puolipallo halvklot ekvaš lopta (topka)
!față (a unui corp, poliedru) sivu sida řana, rig, rik f rig f rig, strana
!față laterală sivupinta sidoyta faca f faca f rigakiri površina keda dikheja jek geometrisko figura
!figură kuvio figur figura f; ǩipo, ťipo m figura m figura
!generatoare generaattori sida; generatris rig, strana
!geometrie spațială avaruusgeometria rymdgeometri thaneskiri geometija
!hașurat varjostusviivattu streckad crtimo andre crtencar
!hexagon kuusikulmio sexhörning šov hanglo
!intersecție risteys skärningspunkt raskrsnica f, trušul dromesko, trušulesko drom m i nukta(tačka) kote so duj linije čhinenapes
!ipotenuză hypotenuusa hypotenusa hipoteza
!înălțime korkeus höjd vužo, vučimos m učipe, učimo m učipa, učipe m; baripe m
!înscris toiseen kuvioon sovittu inskriven
!întunecat; partea umbrită tummennetut; varjopuoli skuggad; skuggsida senka
!latura unghiului kulman kylki vinkelben riga(strane) kola so kerena o hanglo
!latură (a unui dreptunghi, poligon, etc) sivu (suorakaiteen, monikulmion jne) sida řana, rig, rik f rig f rig, strana
!laturi opuse vastakkaiset sivut motstående sida karši rig (strana)
!lățime, lărgime, întindere leveys bredd buflimos bulhipe buvlipe
!lungime

● măsura de lungime

● unitate de lungime

pituus

● pituusmitta

● pituusyksikkö

längd än

● längdmått

● längdenhet

lunďimos, lundžimos, lunźimos m

● —

● —

lungimo, lungipe m

● —

● —

podugačko

● —

● —

!lungime, distanță, întindere, durată pituus; etäisyys; laajuus; kesto längd lunďimos, lundžimos, lunźimos m lungimo, lungipe m dujraripe; dužina f
!mai lung, decât pitämpi kuin längre, än
!măsura, a mitata mäta mêsîra, mêsura, mosura merino kašt merin
!mediană mediaani median median (maškruno numero)
!membru (al unei ecuații) yhtälön osa sida rig, strana
!membru (al unei egalități) jäsen sida rig, strana
!muchie sivureuna sidokant agor, ivica, gor, dunga agor, silo rigakoro, rubo, anglo, (stranakoro)kosi
!neasemănător, de o formă diferită epäyhtenäinen olikformig
!obiect objekti föremål tŕabo, tŕaba, džela dolgo predmeti, objekti, šej
!oblic, transversal poikittainen transversal transverzala
!paralelă rinnakkainen; yhdensuuntainen suora; yhdensuuntainen taso parallell paralelno paralelo paralalela, paralelno, jekajekutno
!paralelă secantă, paralelă transversală rinnakkain poikittainen; poikittainen yhdensuuntainen taso parallelltransversal linija koja tani paralelno e bazaja
!paralelipiped rectangular suorakulmainen särmiö rätblock kubi, bloko
!paralelogram suunnikas parallellogram paralelogrami
!partea umbrită; întunecat tummennetut; varjopuoli skuggad; skuggsida senka
!patrulater nelikulmio fyrhörning štarhanglo
!pentagon viisikulmio femhörning pandžhanglo
!perimetru, circumferință ympärys omkrets obim
!perpendiculară, normală normaali normal normalna čhinde linije ko 90° stepenija
!pi π = 3,14 pi = π pi = π pi (π) pi – konstaneno gendo π
!poligon monikulmio polygon geometisko trupo pobuter hanglonencar
!prismă prisma prisma prizma
!punct piste punkt tačka punkto nukta (tačka), točka
!punct central al perpendicularei kohtisuorassa puolittajat mittpunktsnormal linija so čhinela jek otsrčka ko ekvaš ko 90° gradija
!punct de intersecție risteys skärningspunkt trušulesko tačka maškarni nukta (tačka)
!punct mobil liikkuva piste rörlig punkt muťimos tačka emocionarelo punkto mrdimi nukta (tačka)
!punct terminal, capăt päätepiste ändpunkt paluni nukta (tačka) tari jek linija
!raportor astelevy gradskiva hanglometro
!rază säde radie zrako raza radius
!rădăcină pătrată neliöjuuri kvadratrot kvadratno koreno neďzeto redečina, rikita kvadratno dahrin (koreno)
!regiune, zonă, arie alue, pinta område, yta površina felületo than, regioni, površina
!reglare, ajustare, potrivire säätäminen, säätö; suuntaaminen; asettaminen inställning adaptacija; laśarimos, laśimos, lašimos; grečelo, kerčelo, krečelo adaptacija sikavibe, adaptiriba
!romb rombi, vinoneliö romb rombi
!secantă sekantti sekant i linija so čhinela o cirklo
!sector sektori sektor sektoro sektori, čhindo than
!segment jana; segmentti sträcka; segment liňa, linija, redo kotor, kotar i linija; jek kotor, kotor
!semidreaptă säde stråle zrako raza ekvaš linija
!sfert de cerc ympyrän neljännes kvartcirkel fîrtari, furtari; sfertos (ursari) jek kvartali taro cirklo
!similar yhdenmukainen likformig sajek paro isto formiribe, slično; mijazutno
!suma unghiurilor kulmien summa vinkelsumman hangloskoro khedibe
!tangentă tangentti, sivuaja tangent tangenta
!tangram (tangram este un pătrat care se împarte în șapte bucăți de diferite forme) cifrele pot fi înlocuite cu biți. tangram tangram (tangram är en kvadrat som delar i sju bitar i olika formen. Man kan lägga olika figurer med bitarna) tangrami tano jek kvadrati kote so delinel pes ko efta kotora thaj turlije(različna) forme. Šaj te kerel peske turlije (različna) figure e kotorendar.
!tăiere; secțiune leikkaus skär śinimos kotor čhin, odeleňe, sekcia
!teorema lui Pitagora Pythagoraan lause Pytagoras sats e Pithagorakoro vakeribe(teorija)
!teorema triunghiului asemnea kärkitriangelilauseke topptriangelsats teorema AD/AB = AE/AC = DE/BC teorema AD/AB = AE/AC = DE/BC
!transversal, oblic poikittainen transversal transverzala
!trapez trapetsi trapets trapezi trapezi
!unghi kulma vinkel ćoško, kolco karfin hinz, ǩuša, čoši
!valoare arvo värde dostoj erteki vrednost
!vârf kärki; huipputaso topp vurvo najupuno kotor vrvo
!vârf, extremitate ascuțită kärki, pää; huippu spets vurvo, agor vrvi, špici, najupre
!vârful unghiului kulman kärki vinkelspets hangloskoro špici
!volum, capacitate volyymi; tilavuus volym sadržajo; volumos tartalmo, glasoska zor volumi, than; saikerin
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
30. Vreme etc.

Sää ym.

Väder mm

Vramja

Bakro

Vreme

.
vreme 1 sää1 väder 1 vramja 1 bakro 1 vreme 1
busolă kompassi kompass kompasso kompáso kompas
barometru ilmapuntari barometer barometro barométeri (phárimo so mérij) havakoro aparati
temperatură lämpötila temperatur temperatura temperatura temperatura
termometru kuumemittari termometer termometro djesekomérövo, hömérövo, taosikavin, termometri
înaltă presiune korkeapaine högtryck vužo trycko báro-ňomáši učobastriba, učopritisko
zonă de precipitații sadealue regnområde beršinsko rig brišindeski-rig brišimalo than
joasă presiun matalapaine lågtryck telono trycko cigno-bizdimo harnokikidipe, harno pritisko
nord pohjoinen norr nordo, nortorig esako šudrig, sever
est itä öster istoko, rêsêrito, teluni rig koleto uštrig, ustrig, istok
sud etelä söder jugo, sudo, sudo rig delo tatrig, jug
vest länsi väster zapad, stingo, pe stingo rig ňugato pelrig, zapad
.
vreme 2 sää 2 väder 2 vramja 2 bakro 2 vreme 2
soare aurinko sol kham kham kham
însorit auringonpaiste solsken khamesko strefjalimos khamesko-odot, khamesko-nuro khamekoro roši (svetlo)
curcubeu sateenkaari regnbåge řazuma sivárváňi batalilinia, duga
ceață sumu dimma bruma mugja muhi, magla
nor pilvi moln nuvero novero, noro, felhövo badal, oblako
fulger salama blixt strafjalimos ando čeri rondzeto, villámo devjag, šemšeko
ploaie sade regn beršind brišind biršim
zăpadă lumi snö iv jiv jiv, iv
grindină rae hagel babica jegešo brišind kukudik
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
31. Computer, calculator

Tietokone

Dator

Computer, kompjuteri

Kompjuteri

Kompjuter

.
noțiuni käsiteitä begrepp alosar bekipseliši mašta
câteva semne muutamia merkkejä några tecken
semn merkki tecken semno, sêmno, sîmno, somno, sumno, semnos jelo, semno, somno nišani
semnificație nimi; merkitys betyder smisla, veza fontošago značeňe, anibe godi
linie oblică vinoviiva snedstreck
linie oblică dublă kaksi vinoviiva dubbla snedstreck
paranteze drepte hakasulkeet hakparentes
acolade aaltosulkeet klammerparentes
bară verticală pystyviiva lodstreck
linie oblică la stânga kenoviiva omvänt snedstreck, backstreck
tildă tilde, aaltoviiva tilde
a-rond ät-merkki snabel-a
subliniere alleviivaus, alaviiva understreck
paranteze unghiulare kulmasukeet vinkelparentes
câteva prescurtări muutamia lyhennyksiä några förtkortningar
unitate yksikkö enhet khotor; unitaťa (ursari) jekhori
prescurtare lyhennys förkortning skurcomos, skurťardo skurcimo tiknipe, kratko
semnificație merkitys betyder smisla, veza fontošago značeňe, anibe godi
bit bitti bit
octet, byte tavu byte
kilo-octet kilotavu kilobyte
megaoctet megatavu megabyte
gigaoctet gigatavu gigabyte
teraoctet teratavu terabyte
.
interfață rajapinta, käyttöliittymä gränssnitt interfejsi gránicako-šinimo interfejsi
meniu valikko meny menivo menivo meni
adresă web nettiosoite webbadress webadresa webbcimo webbadresa, webadresa
bară de defilare selainpalkki, vierityspalkki rullningslist lista so mižal cidibaskoro than
!e-mail email e-post e-majlo, i-mejlo e-mailo e-pošta
!motor de căutare hakukone sökmotor bêršeski doba
.
calculator tietokone dator kompjuteri data kompjuteri
monitor näyttö skärm felastra škermo ekrani
tastatură näppäimistö tangentbord tangentori kocagengi mesalja, betivengomesálja najkhuvarin
maus hiiri mus mus šimijako kompjutereskoro dživindo
dischetă levyke diskett disketa disketo disketa
CD-rom cd-levy cd-skiva diska plasčinka, cd-lemezi cd-ploča, cd-rumploča
joystick, manșă peliohjain styrspak keromitźa kormáň-karo khelibaskoro iranari, džojstiko
scaner skanneri skanner kaj źinel le rama skaneri skaneri
tabletă grafică piirustuslevy ritplatta e phal kaj makhes makhimaski-plata hramojbaskir tabla
imprimantă tulostin skrivare skritori iskirimasko aparato printeri, hramorin
internet internet internet interneto interneto interneto
!calculator de buzunar taskulaskin miniräknare pêzênareskê računari posoťake samulijre tikno računari
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
!32. Sărbători; evenimente juhlat fester ďes baroes, sêrbatorija baro ďes praznikos, zijafetes
.
!religie, credință uskonto religion; (usko) tro religija n f-e/-a- pačamo n m-imata/-as- religija n f-e/-a-,

paǩavipe ko del n m-pa/-pas-

!Dumnezeu jumala gud Del n m-a/-es-; Delořo n m-ê/-ês- Dejl n m—/-es-; Deloro n m—/-es- devel n m-a/-es-; Del, Dol n m-a/-es-
!creștin kristitty kristen xrišćan n m-e/-os- boldo n m-e/-os- das n m-a/-es-
!creștinism kristinusko kristendom xrišćanstvo n m-urja/-os- boldojipe n m—/-es- dasikanipe n m -pa/-pas-

hristijanluko n m-ja/-os-

!musulman muslimi muslim muslimano n f-urja/-os- muslimo n m-ura/-os- muslimani n m-ja, -ija/-es-
!islamism islamismi islamism islamo n m-urja/-os- islamo n m—/-os- Islam n m-ja, -ija/-os-
!ateu ateisti ateist
!sărbătoare juhlapäivä; pyhäpäivä högtidsdag; festdag; helgdag prazniko n m-urja/-os-, sêrbêtaŕa n f-e/-a-, sêrbêtoaŕa n f-e/-a-, sêrbêtori n f-ja/-ja baro ďes n phr m-∅, -a/-es-, inepo n m-ura/-os- raspust n m, prazniko n m-ja/-os- bidžuko n m-ja, -ija /-os-
!sărbătoare religioasă kirkollinen juhlapäivä kyrklig högtid devlesko prazniko, devlikano prazniko, religiozno prazniko paǩamno/paǩuno baro ďes n phr m-∅, -a/-es- religiozno raspust, religiozno bidžuko, zijafeti; HerdeleziSf. Gheorghe
!sărbătoare națională kansallispäivä nationaldag državno prazniko n phr m-urja/-os- nacijonalno baro ďes n phr m-∅, -a/-es- nacionalno prazniko n m-ja/-os-
!ajunul sărbătorii aatto afton činišoara n f-e/-a-
!Ajunul Postului paaston aatto afton i fastan zêpostito, zêposto n m-urja/-os-
!botez, cumetrie kaste, kastejuhla; ristiäiset dop, dophögtid, dophögtidlighet botêzo, krestelevo m, kumitrija f, kresbni pl bolimo, bolipe m krstibe m
!ramadan ramadan ramadan ramadano n m-a/-es-Ramadan Ramazano n m-ja, -ija/-os- Ramadan
!Sărbătoarea Sacrificiului id-al-adha eid-al-adha Kurban Bajrami Kurban Bajrami
!Sărbătoarea Ruperii Postului id-al-fitr eid-al-fitr cigno prazniko, bajrami hari prazniko, bidžuko, bajrami
!botez, cumetrie kaste, kastejuhla; ristiäiset dop, dophögtid, dophögtidlighet bolel v tr-d-/-d- 1. a boteza 2. a scufunda

bolimos n m-ata/-as-,

botêzo, krestelevo n m-urja/-os-botez

kresbni n pl botez

kumitrija n f-e/-a-botez

križma n f-e/-a- haine de copil pentru botez

kupeľa n f-e/-a-cristelniţă de botez

biboldo adj m nebotezat

boldo adj m botezat

bolimo, bolipe n m-imata/-as- krstibe m
!cununie vihkiäiset vigsel; vigselakt kununa n f-e/-a-1. cununie, nuntă 2. cunună de nuntă

kununimos n m-ata/-as- 1. cununie, nuntă 2. încoronare

venčano ćirvo n phr m-e/-es- martor la cununie

nasnaďo – martor la cununie prandibaskoro kirvo – martor la cununie
!nuntă häät bröllop abjan n m-a/-es- nuntă

abjav n m-a/-es-nuntă; kêrêl abjav se căsători, se însura, se mărita

abjavesko adj m de nuntă

nunta n f-e/-a- nuntă

abav, bijav, ebev m-a/-a-1. wedding, marriage 2. festivity

burma, veriga n f-i/-a-wedding ring, ring without a stone

bijav n m-a/-es- 1. wedding 2. circumcision celebration 3. any big party with music

bošćaluko n m-ja/-os- wedding present

phajrakerdo bijav n phr m-a/-es- shotgun wedding

pirostaki angrustik n phr f-a/-a- wedding ring

pirostija n f-e/-a-wedding dress

ženiba n f-e/-a-wedding

!Paște, Paști pääsiäinen påsk Patraći, Patraďi, Patradźi n f-a/-a-,

Patradi, Patradži, Patragi n f-ja/-ja

patraďako adj m de Paşte

patraǧakê adv temp la Paşte

Bari Paraštuj n f-a/—Vinerea Mare

posto n m-urja/-os-1. postul Paştelui 2. primăvară

patraďi n m-a/-os- Easter Patraďi n m Easter
!Crăciun joulu jul Krečuno, Kričuno m-urja/-os- Crăciun

badňako n m-urja/-os-

jolka n f-e/-a-1. brad 2. brad de Crăciun

krečunosko adj m de Crăciun

krečuno n m-e/-es- Božiko n m,

Krečuno n m-ja, -ija/-es- Christmas

 

!ajunul Crăciunului jouluaatto julafton Źuno, Žuno n m-urja/-os-
!Anul Nou uusivuosi; uudenvuodenpäivä nyår; nyårsdag Nevo Bêrš n phr m-a/-es nevo berš n phr m-∅, -a/-es- Nevo Berš n phr m
!ajunul Anului Nou uudenvuodenaatto nyårsafton silvesteri n m-a/-os-
!zi de naștere syntymän vuosipäivä, synttärit födelsedag rodźendano n m-urja/-os- sületešnapo n m-ura/-os- roǧendan n m, bijando dive n phr m
!înmormântare hautajaiset begravning; begravningsakt; (rumiinsiunaus) jordfästning; gravsättning angropomasko n m-e/-es-, angropomos, gropimos, ropomos, raxomos n m-ata/-as-, praxope n m prahojipe n m-imata/-as-, prahomo n m-e/-es-,

prahope n m—/-as-,

praxumo n m-e/-es-

 

parunibe n m, dženaza n f-e/-a-, parojba n m-ba/-bas-, parunipe n m, pogrebi n m-ja, -ija/-es-

 

!sărbătoarea morţilor kaikkien sielujen päivä, vainajainpäivä Alla själars dag Zadušnica n f-e/-a-
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
!33. Profesii, meserii, funcții, ocupații ammatteja yrken, professioner pramatija, zanimaňes hivatašos profesija
.
!profesie, meserie, funcție, ocupație ammatti, virka yrke, profession pramati, zanimaňe hivataši profesija
!serviciu, job

● a merge la muncă

● a căuta/găsi de lucru

työ, tehtävä; urakka; työpaikka

● käydä työssä

● hakea/löytää työtä

jobb, tjänst

● tjänstgöra, arbeta, jobba

● —

buči, buťi, buki, buti, munka f

● źal pe buki

● lel buči v

buťi f; kerel buťi, buťi kerel – a lucra

● —

● —

buti f, buǩa n pl

● —

● —

!șomer sb, adj työtön arbetslös bibučako, bibuťako adj m; bibučako, bibuťako m bibuťako adj m bibučakro adj m
!salariu palkka lön; avlöning poǩin, potin, poťin, pučin, puťin m, plata, poćin, počin, pokin f ňerimo m plata f
.
!agricultor, țăran, țărancă maanviljelijä bonde gavuno, gavutno, seľako; phuvjari m; gavuni, gavutni f pavori m; pavorica, pavorkiňa f farmeri, seľako m
!antrepenor yrittäjä entreprenör patrono m valalkozaši m anglalbuǩarno m
!argintar, aurar hopeaseppä, kultaseppä smeder, guldsmed arźintari, žintari m
!artist; artistă artisti, viihdetaitelija artist; underhållare artisto, umetniko m; artista f; cirkaš, sirkaš m – circar artistiko m dombo m
!artizan käsityöläinen artisan, hantverkare zanati phirno m, phirni f
!asistent medical, asistentă medicală sairaanhoitaja sjukskötare, sjuksköterska, sjuksyster bolničari m; bolničaŕka, fermjera, fermjerka, lugerica f sestra, apolovkiňa, ovoda medicinska sestra, medicikani phen,nasvalengiri arakhni
!aviator lentäjä flygare piloto uralesko tradari
!bucătar, bucătăreasă kokki kock kuvari, kuxňari, povari m; kuvarica, kuxarka, kuxjarica, kuxňarica f —; sagači, sagačkiňa f kiravutno, kuvar m; kiravuni, kuvarica f
!căldărar kattilanpaikkaaja, läkkiseppä, levyseppä bleckslagare; plåtslagare hanotari, kakavjari, kotľari, xarkumari m kelderari; Kelderari
!căruțaș; vizitiu hevoskärrytajuri, ajomies, ajuri körkarl; kusk kočiaš, voštikari, hasniko m kočiši m, vurdonesko tradari phr m vozači m
!căutător de aur kullanetsijä guldgrävare; guldsökare, guldletare zolotari
!cântăreț, cântăreață laulaja, laulajatar sångare, sångerska dźilabaimos, džilabatori m; džilabatorica, dźilabatorka f; gilabajtori m, gilabajitorka f ďilabatori m, ďilabatorka f pevač m, pevačica, ǧilavutni f
!cerșetor, cerșetoare kerjäläinen tiggare kořovecîmos, pordêsîme, prosjako m; kořovecajka, kořovecaňa, kořovjaca f kuduši, kulduši, mangitori, prosikari m prosňako m
!cioban, ciobăniță paimen herde bakŕari, čobano, pastuxo, juhazi m, juhazica f bakrari, juhasi m ovčar, ovčari, čobani, govedari m
!contabil kirjanpitäjä revisor kontabilos (ursari) ginaďari smetkovoditeli
!dansator; dansatoare tanssija; tanssijatar dansare, dansör; dansös igrač, kheldimatori, khelditori, khelimatori, khêlitori m; igračica, khelditorica, khêlitorka f khelimasko m čelavno, kelvano m; khelvani, kelvani f
!deputat kansanedustaja riksdagsledamot reprezentanto deputati
!director johtaja directör direktori, manadžeros m (ursari) direktori m direktori, legarutno m
!dulgher, dulgheriță kirvesmies timmerman kolari, tišľari, tišleri m, tišlerica f kaštari m tesači m
!elev koululainen elev, skolelev učeniko m iškolaco m učeniko m
!femeie de serviciu kotiapulainen tjänarinna, tjänsteflicka, hembiträde servitoaŕa, sluškiňa f sobaki šej, solgalokiňa f kandini f
!fierar seppä smed čokejitori, fêrari, kopitari, kovač m kovači, sastrari m kovači m
!funcționar virkailija tjänsteman skriitori; službeniko, stanaciari, stancijari m lilvalo m buǩarno m
!geambaș hevoskauppias hästhandlare hangliri m grastari m gras bikinutno m
!ghicitor, ghicitoare

● a ghici, a da în cărți

povaaja

● povata

spågumma, spåkäring; sierska

● spå

drabarno, gîčitori, gičitori m; drabarni, gîčitoaŕa, gičitoaŕa f

● drabarel

drabaritori m, drabarica, drabarni f

● drabarel; phenel baxt

drabarno m

● drabaribe; gatinela

!grădinar, grădinăreasă puutarhuri trädgårdsmästare źjardiňari m, baštovano f barari, kertisi m baštovani, baščavako m
!hoț, hoață varas tjuv; tjyv athavari, čor m, čorni f čor m, čorkina, čorkiňa, čorni f čor m
!hoț de buzunare taskuvaras ficktjuv posoťari m posoťari m
!infirmier, infirmieră ensihoitaja, apuhoitaja sjukvårdare nasvalengo ažutori, aźutorka pa nasvále so gindoj nasvalengoro arakhadžia
!inginer insinööri ingenjör inžeňeri, inźineri m merneki m inžinjero m
!învățător, învățătoare opettaja lärare sîťaritori, školari, učiteľi, vuškolari m; sićaritorka, školarica, školerica, učiteľica, učiteľka f lereri, tanitovo m; tanitokiňa f

 

sikavno, učiteli m; sikavni, sikavutni, učitelka f
!lingurar lusikantekija skedmakare lingurari, řojari m
!marinar merimies merimies matrozo, mornari, pajari m matrozo berutno
!medic lääkäri, tohtori läkare, doktor doktori, doktoro, sastimari m; doktorica f doktori, orvoši m; doktorkiňa, orvoškiňa f doktori
!meseriaș käsityöläinen hantverkare, artisan zanati phirno m, phirni f
!militar; soldat sotilas militär, soldat katana, ketana, kêtana, vojniko, militaro m inkesto, ketana, vojako m askeri, vojniko m
!ministru ministeri minister ministero ministeri ministar, ministero
!muncitor; muncitoare työläinen arbetare; (puhek) jobbare bučari, bučarnaš m; bućarni, bučarnica, bučarnika f; buťari, buťarnaš, buťarno m; buťarni f; radniko m buťari m, buťarkiňa f radnik, buǩarno m, buǩarno manuš phr m
!muzicant muusikko musiker muzikanto, lavutaš, lêvutari, lêvutaš m; muzičarka f mužikaši m muzičari m
!negustor ambulant kulkukauppias gårdfarihandlare; knalle biǩinari, biťinari m; kořovecajka, kořovecaňa f kherari m
!ofițer

● de poliție

● de grăniceri

upseeri

● poliisi

● rajavartija

officer

● polis

● gränsvakt

ficir, ficîri, oficiri m

● žistiko

● granicari

tisto m

● —

● —

!pietrar kivenhakkaaja stenhuggare zidari, zîdari m barari, bařari m zidar m
!politician poliitikko politiker politikar m politikar m političari m
!polițist poliisi polis inkľardo, kaľardo, kalo, kedesavo, kêdêsavo, lolo, milicajo m; milicija f policajto, pořalo, šîngalo, vêšalo m šanglo, šingalo, xanralo m džandari, khaľardo m
!poștaș postinkantaja brevbärare; postutdelare faktori m
!potcovar kengittäjä hovslagare, hovsmed potkovari, kopitari m kovači, sastrari m kovači m
!preot; preoteasă pappi; papin rouva präst; prästinna popo, rašaj m; rašaji f rašaji m; rašajkiňa f popi, popo m; hodža m
!preot; femeie preot pappi; naispappi präst; kvinnlig präst, kvinnopräst rašajkina, rašajkiňa f
!primar pormestari, kunnanjohtaja borgmästare, kommundirektör bulibaš, mujalo m orsakhazo vaida m glavno m
!profesor professori professor
!rotar pyöräntekijä; vaunuseppä, vaununrakentaja hjulmakare; vagnmakare bognari, řatari, řoatari m
!scriitor; scriitoare kirjailija författare; litteratör, skriftställare hramotori, pisco, skriitori m; skriitorka f serzevo m lilvarno m
!spoitor tinaaja förtennare plevari, limari m; limarica f
!stomatolog; dentist hammaslääkäri tandläkare dandengo doktoro; dentisto, dantisto, zubari m; dantista, zubarka f dandengo sastarno m
!strungar sorvari svarvare
!student, studentă opiskelija student študento m, študentica f siťardo m studento m
!șofer, șoferiță kuljettaja, kuski, ajaja förare, kusk, chaufför šoferi m, šoferica f, vozačo m, vozačîca f kočiši m vozači m; šoferka f
!tâmplar, tâmplăriță; dulgher, dulgheriță puuseppä; kirvesmies snickare; timmerman kolari, tišľari, tišleri m, tišlerica f kaštari m tesači m
!telal vanhoja vaatteita kaupusteleva mies nasare, månglare av gamla kläder puraimas tŕancîcî tinitori kherari
!ursar kiertelevä karhunkesyttäjä vandrande björntämjare riśari, vursari m medvari m
!vagabond, fără locuință kulkuri, irtolainen; asunnoton, koditon vagabond, lösdrivare; bostadslös; hemlös; husvill bikhêresko, bičeresro adj m, bibučako, bibuťako, bîrlako, dromari, fandrukari, phiritori, vandrulovo, klošari, vandrulaš m dromari, phiritori, vandolovo m bičeresro adj m
!vânzător myyjä säljare biǩinari, bikinitori, bitinitori, čirikľari, dućanas, kaštari m eladovo n m tezgari n m
!violonist viulunsoittaja violinist skripkari, lavutaš m lavutari m
!zidar, zidăriță muurari murare ciglari, khêrari, zidari, zîdari m, zîdarica f zidar m
!zugrav maalari, koristemaalari målare, dekorationsmålare ferbari, fêrbari, forbari, slikari, moleri n m; molerica f feštevo m rangalo, farbadžija m
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.
!34. Gramatică kielioppi gramatik gramàtika gramatika gramatika
.
!gen suku genus dźendero, polo polo
!masculin maskuliini maskulinum muršano muršano muršano
!feminin feminiini femininum źuvľano, žuvľano, źuvlikano žuvľano, žuľano džuvľano
.
!adjective adjektiiveja adjektiv i paśnavni
Adjectivele cu forme „extinse” (Äl paśinavnă „buxle”) au la singular, forme de gen masculin și feminin, iar la plural forma comună pentru cele două genuri. Forma de feminin, plural este mai rară. Exemple: bar/o, -i, -e – mare; lol/o, -i, -e – roșu; parn/o, -i, -o, -e – alb etc. Prin forța lucrurilor, printre adjective se mai strecoară și câte un adverb. Pentru culori vezi capitolul 19.
.
!anterior, în față – posterior, în spate etumainen, etu – taka, taempi främre – bakre, bak- angla, angľa, prema – palal, palaluno, palatuno, paluno angla, anglal, angle, angluno – palpale anglal, anglal ko, aglal ko, anglo –paluno, palal, napalal
!bogat – sărac rikas – köyhä rik – fattig barvalo, lovalo – čhořo, čořo, gero, gêro barvalo – čoro, čořo, gero barvalo – čorolo, čororo
!bun – rău hyvä – huono, paha god, bra – illa, dålig laśo, lašo; mišto – bilaśo, bilašo, najlaśo, najmišto, nalaśo, nasul, źungalo, žungalo lašo, šukar; mišto – bilašo, nasul, xalo lačho, šukar, dobro – lošno, lošnotano, nanešukar, nanešužo
!cald – rece lämmin – kylmä varm, het – kyla, köld kropo, tačardo, taťardo – šilalo, šîlalo, šudro taťime, tato – šilalo, šudro tato, mlako, tataǩerdo – šudro
!curat – murdar siisti – likainen ren – smutsig, oren khoslo, užo, vužardo, vužo – gošňalo, melalo, mohľaime užo, vužo – khulalo, melalo čisto – melalo, čikalo
!deschis – închis avoin – suljettu, kiinni öppen – stängd, sluten pîtêřdo, pořado, puterdo, putêrdo – phandado pořado, puterdo – phandalo phravdo – phanlo
!domestic – sălbatec koti- – villi- hus- – vild, vilt khêrêsko – divľo, diko, kheresko – vadno, vadna domačo – divo, divľo
!dreapta – stânga oikea; oikealla – vasen; vasmmalla höger – vänster čačo – stingo, stîngo čači – stungo desno – levo, bajanalo
!drept – strâmb suora – kiero, vääntynyt; vino, viisto; kalteva rak, rät – sned, skev, förvriden, inte rak vorto – banges, bangês, bango vorta – bango pravo – nepravedno
!frumos – urât kaunis – ruma vacker – ful jakhako, mîndro, šukar – miŕazo, vêřîto, vuřîčoso, vuřito, vuřîto, vuřuto, źungalo, žungalo šukar – žungalo šužo – ružno, grubo
!greu – ușor painava – kevyt tung – lätt najvušoro, navušoro, pharo – ušoro, vušoro phari, pahro – lokho, loko pahro – lokho
!gros – subțire paksu – ohut tjock – tunn ďoso, thulo – sajardo, sano thulo – sano thulo, gusto – sano, slabo
!iute, repede – încet nopea – hidas snabb – långsam ito, jito, fugo – ďoršo – lokores signate – polako
!înalt – scund korkea – matala hög – låg učo, vučo – nabaro, najbaro, najvučo, navučo; cîgno, cino, cîno učo – scurto, xarno učo – kratko
!lat – îngust leveä – kapea bred, vid – smal buflo, buhlo, buxlo – xarno, tang bulho, buxlo – tang, tank, tanko buvlo – sitno, usko, tang
!liniștit – nervos rauhallinen – hermostunut fridsam, lugn – nervös; nervig trankilo, kalmo – nežno, biřêvdimasko čendešen – ňugtalano čutľivo – nervozno, nestrpľivo, biadžikerutno
!lung – scurt pitkä –lyhyt lång – kort lungo, anzardo – skurto, xarno lungo – skurto, xarno dugačko, dolgo – kratko
!mare – mic iso, suuri – pieni stor – liten baro m, bari f – cigno, cîgno, cignořo, cikno, cino, cîno, cinono, cînořo, nabaro, najbaro, xurdořo baro m, bari f – cera, ceřa, cigno m, cigni f, cino, tikno, xurdo baro m, bari f – hari, tikno m, f
!militar – civil sotilas- – siviili militär- – civil- kêtanako, vojskako – ketenengo – — vojno, mudardo – civilno, gradžansko; dizakoro
!mult – puțin paljo – vähän mycket – lite, litet but – cařa, cêřa, ciřa, cîra, cîřa, xurdořo but – cera but – hari, harika
!nou – vechi uusi – vanha ny, nytt – gammal ňevo, nevo – purano nevo – dolmutano, purano nevo – phurano
!odihnit – obosit levännyt – väsynyt vilade – trött odinime – ćinilo, čino, khino, kinilo — – khino — – umorno, čhindo
!primul – ultimul ensimmäinen – viimeinen första, förste – sist; ytterst angluno; angluji, jetko, prvo – zadňo angruno; angluno – paluno anglune; angluno – paluno, posledňo
!puternic – slab voimakas – heikko stark; kraftig – svag, späd moćno, sîlniko, zuralo, zdraveno – kovlo, najźuralo, naźuralo, slabo zuralo – ďengavo, kovlo zoralo, silno – slabo
!sănătos – bolnav terve – sairas frisk – sjuk sasto, sastevesto, sastovesto, zdravano – balvaldino, bisasto, bisastevesto, bolnavo, nasvalo, nêzdravano, naźuralo sasto, izdravuno – bolnavo, gripime, nasvalo sasto – nambormo, nasvalo
!scump – ieftin kallis – halpa dyr – billig kuč, kuči, skupo – lesni, lezni, najkuč, nakuč kuč – eftino, jeftino, lešno, lezno skupo – jeftino
!tare – moale kova – pehmeä hård, fast – mjuk aba, ďaba, dabja, debja adv mod – kovlo daba, dabe, dabi adv mod – kolo, kovlo jedva, zorale adv mod – kovlo
!tânăr – bătrân nuori – vanha ung – gammal terno, têrno – phuro m, phuri f terno – phuro m, phuri f terno, najterno – phuro m, phuri f
!umed – uscat kostea – kuiva fuktig – torr kinǧardo, kingo – šuko kindo, kingo, ǩingo, pajalo – šuko sapano, pajnalo – šuko
!vesel – trist iloinen – surullinen, murheellinen; surumielinen glad – sorgsen; bedrövad; ledsen; sorgmodig vijecoso, vojako – brigako, ožalostime, tristo, tužno, žalosno lošalo – brigako, šajnošo, tristo, zen radosno, veselo – tužno, žalosno
.
!pronume pronomineja pronomina i saravni
!eu minä jag me me me
!tu sinä du tu tu tu
!el hän han vo, vov (m. sg. ) vo, vov ov
!ea hän hon voj (f. sg. ) voj oj
!noi me vi ame, amen ame, amen amen
!voi te du tume, tumen tume, tumen tumen
!ei he de von (m. pl. ) von ola, on
!ele he de von (f. pl. ) von ola, on
.
verb verbi verb i kernavni
!fi olla vara, bli si, sî si si, ovela
!avea olla, omistaa ha, äga sî man; si les arakhavel; keraptatinel; keravel; lavavel; rakhavel; suvavel; šuvavel (≈) isikerela; thavdela (≈)
!mânca syödä äta pravarďol, pravarel pe, xal xal hala
!bea juoda dricka pel pel, pijel pijela
!dormi nukkua sova sovel, sovel peskê sovel sovela
!a se trezi herätä vakna pomenil, uštavel, ušťavel, vušćel, vuštavel, vušťavel, źungadol, źungavel kerel leske ibrestevo, uštavel, ušťavel, žangavel, žangavel opre, žangarel džangavela, džanǧavǧola
!respira hengittää andas phurdel, phurďol lel levegevo dišinela
!face tehdä göra kerel kerel kerela
!sta jos istua sitta bešel, bêšêl tele bešel tele bešela
!sta în picioare seistä stå vazdel pe torďol, torďol opre stojinela, uštela
!locui asua bo bešel, bêšêl bešel bešela
!trăi elää leva trail, traisarel, trajil, trajisarel trajij, trajil, trajinel dživdinela, živinela; postoinela
!muri kuolla murel merel; merel avri merela
!merge, se duce (+ a conduce un vehicul) mennä źal, žal džal, žal džala
!opri pysäyttää, seisauttaa hejda, stanna, stoppa aśadol, aśaďol, ašadol, aterďarel, oprisarel, sprečil, têrďarel ašaďol, torďarel stajinčerela, stajinela
!a se opri pysähtyä, seisahtua stanna aśavel, ašavel ašavel
!ști tietää veta, känna źanel, žanel; kamel pe džanel, žanel džanela
! vrea; a dori haluta vilja voil, volil; kamel izenij, kivanij; kamel, mangel kamela, mangela; poželinela
!vorbi puhua tala; prata; snacka a kamo li conj – fără să mai vorbim de

bivorbako adj m – nevorbitor, mut

bulguil v itr-isard-/-ime 1. a vorbi în vis, a bâlbâi, a delira 2. a mormăi

buťarel v itr-d-/-d- 1. a exagera 2. a vorbi prea mult 3. a mări

del duma v phr itr-j-/-in- – a vorbi, a se distra, a conversa

del svato v phr itr-j-/-in- – a vorbi

diskusija n f-e/-a- – convorbire, dezbatere, discuţie

divano n m-urja/-os- 1. conversaţie, convorbire, discuţie2. cuvânt 3. vorbărie

divênisarel, divinisarel v itr-d-/-ime – a vorbi, a se distra, a conversa

divinil v itr-isard-/-ime – a vorbi, a se distra, a conversa

kêrel svato v phr itr-d-/-d- – a vorbi, a sta de vorbă

mocel, mothel v itr-l-/-l- 1. a spune, a zice 2. a vorbi

mocodo, mothodo, phendo adj m – spus, vorbit

mothol pe v itr 1. a se spune 2. a fi vorbit

phenel svato v phr itr-d-/-d- 1. a sta de vorbă, a discuta 2. a vorbi

svato n m-urja/-os- 1. lume; del svato a vorbi; kêrel svato a discuta 2. discurs

vorbil v itr-isard-/-ime 1. a vorbi 2. a se distra

vorbisarel v itr-d-/-ime a vorbi

andal muj phenel v phr itr-d-/-d- speak

del duma v phr tr-∅-/-in- 1. speak 2. tell

del muj v phr tr-∅-/-in- 1. call 2. speak

duma del v tr-∅-/-in- 1. speak 2. tell

mothol, mothovel v itr-d-/-d- say, speak

muj del v tr-∅-/-in- 1. call 2. speak

muj kerel v phr itr-d-/-d- speak insolently, squabble

mujalo n m-e/-es- 1. speaker 2. chief, chief of a Roma-community

phagel i vorba v phr tr-l-/-∅ speak indistinctly, burr

phenel v tr-d-/-d- 1. say, tell, inform sb. 2. speak 3. name 4. explain

phenel avri partv tr-d-/-d- speak out, declare, blab out

solalmozij v tr-nd-/-ime speak, talk

ungrika vorbij v phr tr-nd-/-ime speak Hungarian

vorbij v itr-nd-/-ime 1. speak, talk, converse 2. say 3. discuss

vorbij ňamcika v phr tr-nd-/-ime speak German

vorbij vlašicka v phr tr-nd-/-ime speak Romanian

govornik nm speaker

vačerela v tr-dž-/-d-1. speak, talk 2. tell 3. express

ǩerela lafi v phr itr speak

vaǩerela v itr-ǧ-/-d- speak

!spune, zice, povesti sanoa, kertoa säga, berätta mocel, mothel v itr-l-/-l- 1. a spune, a zice 2. a vorbi

mothol v tr 1. a spune, a zice 2. a povesti

mothol pe v itr 1. a se spune 2. a fi vorbit

penkê interj spune/a spus, zice/a zis (el sau ea)

phendol v itr-il-/-il- a se spune, a fi spus

phendol pe v phr itr-il-/-il- a se spune, a fi spus

phenel v tr-d-/-d- 1. a spune, a zice 2. a povesti

phenel pe v phr itr-d-/-d- a se spune, a fi spus

phenke, phenkê, phenkî interj spune/a spus, zice/a zis (el sau ea)

recimo interj să spunem

řudil v itr-isard-/-ime 1. a spune o rugăciune, a se ruga 2. a ura cuiva de bine

řudil pe, řudźil pe, řugil pe v phr itr-isard-/-ime 1. a spune o rugăciune, a se ruga de 2. a implora

řudžisarel v itr-d-/-ime 1. a se ruga de 2. a spune o rugăciune

řudžisavol v itr-ajl-/-ajl- a se ruga, a spune o rugăciune

drabarel v tr-d-/-d- tell fortune

mothavimos n m-ata/-as- telling, tale, story

vestisarel, vestosarel v tr-d-/-ime tell (a story)

drabarel, phenel baxt v tr-d-/-d- 1. tell fortune 2. practise herbalism

panaskodij v tr/itr-nd-/- ime 1. tell 2. complain

purlisarel v tr-d-/-d- tell, narrate, denounce

duma del v tr-∅-/-in-1. speak 2. tell

phenel v tr-d-/-d- 1. say, tell, inform sb. 2. speak 3. name 4. explain

 

gatinela v itr-dž-/-mo tell fortune

dirinela v tr-ǧ-/-mo tell

vačerela v tr-dž-/-d-1. speak, talk 2. tell 3. express

phenela v tr-ǧ-/-d- say, tell; zoralo phenela claim, affirm

!înţelege, pricepe ymmärtää, tajuta förstå; begripa; inse; fatta akhjarel v tr-d-/-d- 1. a înţelege 2. a simţi

aľarel v tr-d-/-d- a înţelege

alol pe v itr – a înţelege

alosavel v itr-d-/-d- – – a înţelege

bihačarno, bihaťarno adj m neînţelegător, needucat

haćarel, hačarel v tr-d-/-d- 1. a înţelege 2. a simţi 3. a percepe

hačarimos, haťarimos n m-ata/-as- înţelegere

hakhjarel, haľarel, haťarel v tr-d-/-d- 1. – a înţelege 2. a simţi

inteligencija n f-e/-a- inteligenţă, înţelegere

razumil v tr-isard-/-ime – a înţelege

razumisarel v tr-d-/-ime – a înţelege

xaćarel v tr-d-/-d- 1. – a înţelege 2. a simţi

xoxaďol v itr-il-/-il- – a înţelege greşit

haťarel v tr-d-/-d- 1. understand 2. feel binakhipe n m-pa/-pas- lack of understanding

haľovela v tr-ǧ-/-d-1. understand 2. realise, recognise

haľovela v tr-dž-/-d- understand

!da, a da antaa ge del del dela
!lua ottaa ta lel lel ľela, lela
!cumpăra ostaa köpa ćinel, činel, kinel, ǩinel, tîrguisarel kinel, ǩinel, ťinel činela, ǩinela, kinela
!plăti, achita (a răsplăti) maksaa; palkita; korvata betala, bekosta; belöna; ersätta pokinel, poǩinel, poćinel, počinel; pokinel pe, potinel pe poǩinel, poťinel; poǩinel pe avri; poťinel avri platinela
!vinde myydä sälja bićinel, bičinel, bikindol, bikinel, biǩinel, bitinel, biťinel bikinel, biǩinel, biknel biǩinela, biknela
!găsi löytää hitta, finna arakhêl arakhel; rakhel arakela, arakhela, araǩela
!pierde kadottaa, hukata, hävittää förlora, mista; tappa, tappa bort; förlägga xaisarel, xasarel xasarel našalela, gubinela
!veni tulla komma, anlända avel avel avela
!a reveni, a se întoarce palata, tulla takaisin komma tillbaka boldel pe, irisavol, iril pe, ril pe, risavol khere resipe irinela, irinipe
!pleca lähteä gå; fara; avgå durajvel, duŕol, mekêl, mukel, muťisavol, nakhavel, nakhel, nakhêl, pornil, pornisavol, sklonil pe, teľarel, źal-tar kothe mukel, mekel, mukel mukhela, mukela, muǩela, šuťarela
!scrie kirjoitta skriva hramol, hramosarel, pisol, ramol, ramosarel, skriil, xramol, xramosarel iskirij, skirij hramonela, xramonela
!completa un formular täytettää lomake fylla i ett formulär pherel dokumento pherel avri pherela dokumento
!semna

● semnătură

allekirjoittaa

● allekirjoitus

skriva under (på); underteckna; underskriva; signera

● underskrift; namnteckning; signatur

hramol pe, semnosarel, sêmnosarel, somnol, skriil pe

● sêmnatura, signatura

iskirij telal

● iskirimaski mesaľa

xramonela

● hramomo, semnatura

!citi lukea läsa četil, čitil ďinavel, ginavel čitinela
!număra laskea räkna ďinel, džindol, džinel, ginavel, ginel, ǧinel ďinel, ginel, poǩinel račuinela, broinela, ǧenela
!plânge itkeä gråta, lipa, grina rovel; čingardel čingardel, čingarel, cipij, cipil, rovel rovela
!râde nauraa skratta, garva asal asal asala
!învăța, studia opiskella, lukea studera; läsa sićol, sičol, šičol, siǩol, siťol sičol, siťol sikľovela, sikľola, učinela
!învăța, îndruma opettaa, koulia; ohjata, neuvoa lära; undervisa; utbilda; handleda; instruera obavestil; sičarel, šičarel, sikavel, sîkavel, sikhavel, siťarel siťarel sikavela, školuinela
!permite

● permis

sallia

● sallittu

tillåta

● tillåten

dozvolil, permetil; mekêl, mukel; slobozîl

● permetil pe; slobodno

mekel, mukel

● tromal; slobodo

dopustinela, dozvolinela

● šaj; sajdikerela, smiinela

!interzice

● interzis

kieltää

● kielletty

förbuda

● förbjudet

oprisarel, upril

● oprime

tiltoj

● ova slobodo

zabraninela

● po šaj; va šaj; oja šaj

!aproba

● aprobat

hyväksyä

● hyväksytty

acceptera

● godkänd

● —

● —

● —

!respinge, refuza

● respins, refuzat

hylätä

● hylätty

avvisa

● förkastade

odbil; storniril

● piťardo

či kamel, či mukel; utašitil palpale

● šudimo

odbinela, odbacinela

● —

!cânta din gură laulaa sjunga ďilabel, džilabel, gilabal, gilabel, ǧilabel ďilabel, ďilavel, gilabel, giľabel džiľavela, ǧiľavela
!cânta, la un instrument soittaa spela, lira bašalel khelel pe bašalela
!dansa tanssia dansa khelel, khêlel khelel čeľela, ǩelela, khelela
!cerși kerjätä tigga korovecîl, mangêl, prošîl kudulij, kuldulij molinela; zamolinela
!fura varastaa stjäla; knycka, norpa, sno; snatta čorel čorel čorela
.

!da

kyllä

ja

ej, va

ova

po, va, oja

!nu

ei

nej; inte

na, či

na, či

ma, na

În țigănește nu este particulă, adverb, dar și verb de negație care se conjugă ca formă negativă, a nu fi, a nu avea

!nu ei nej; inte na part neg 1. no (with imp. ) 2. not

či part neg not

na part neg not

či part neg not

ma part neg not (+ imperative)

na part neg 1. no 2. not (+ indicative)

na adj indef no

!nici ei edes; -kaan, -kään; ei myöskään; ei liioin; ei sekään inte ens; inte heller niči part neg 1. no, not at all (negative answer, more emphatical than na) 2. nothing niči part neg no, not at all (negative answer, more emphatical than na)

ček semo adj not at all niči part neg no, not at all (negative answer, more emphatical than na)

či sar adj in no way, not at all

nipošto adv indef by no means, not at all

nisar hič adv indef in no way, not at all

!nu este; nu are; tu nu! ei ole; [hänellä] ei ole; et! [det] är inte; [det] har inte; du inte! naj v cop 1. is not 2. there is not 3. doesn’t have nehoď part neg do not!, [verb] not! nane v is not
!a nu fi capabil; a nu fi în stare ei pystyä kunna inte našti, naštig, naštik part mod not be able to

naštil v modisard-/-ime not be able to

naštisarel v mod-d-/-ime not be able to

manaštil v tr-isard-/- ime not be able to, not be able any more

našti, naštig, naštik part mod not be able to našti te part mod not be able to

na šaj part mod not be able to

!nu mai ei enempää inte mer, aldrig mer majbut na adv mod not any more pobuter na part neg not any more
!nici măcar ei edes inte ens či na či part neg 1. not even; či na či phenel he does not even mention it 2. not. . . either; E avera či na či pinžardem. The others I did not know either.
!nici dacă ei edes inte ens daže či adv not even more inke či adv mod not even numa ni adv not even
!nici …. nici ei …, eikä … varken – eller; vare sig – eller na…na part neg; ni. . . ni conj či. . . či part neg isto…da na; ni…ni conj
!nu încă ei vielä inte ännu inke na adv mod not yet panda na part neg not yet
!scund, nu înalt lyhytkasvuinen kortvuxen najvučo, navučo adj m
!greu, nu ușor painava tung navušoro, najvušoro adj m 1. neușor, greu 2. tare

navušoro, najvušoro adv mod nu ușor, greu

navučo, najvučo adj m scund, nu înalt

!nu-i așa? eikönäin? eikö olekin? Är det inte? uďe interj isn’t it?, not true?

uďi interj isn’t it?, really?, you see?

!nicăieri missään; ei missään någonstans;

nånstans;

ingenstans

kathendar adv indef 1. from somewhere, from anywhere 2. from nowhere

kathende adv indef 1. nowhere 2. somewhere, anywhere

čikhatar adv mod from nowhere

kathi, kati, khati, khaťi, khaťik adv indef nowhere

khatikaj adv indef nowhere (local); nowhere (directional)

nigde adv indef nowhere
!nimeni ei kukaan ingen ček pron indef no one, not one niko pron indef nobody niko pron indef nobody
!nimic, deloc ei mikään; ei mitään; ei lainkaaan någon; något; (mon) några; någonting; inte alls; inte det minsta; inte det ringaste niči part neg 1. no, not at all (negative answer, more emphatical than na) 2. nothing

ništa pron indef nothing

khanči pron indef nothing

khanči či pron phr indef nothing

pron nothing

niso pron indef nothing

ništo pron indef nothing

!ei bine! no! så där! laśo adv mod no part narr now, well (introductory particle)
.

Română

Finlandeză

Suedeză

Kalderašicko

Lovaricko

Arlikane;

Arlisko

.

..

a fi

olla att vara, att bli

În locul infinivului, se folosește forma persoanei a treia singular.

(i)si

singular

plural

I

II

III

III

me sem – eu sunt

tu san – tu ești

vov si – el este

voj si – ea este

I

II

III

amen sam – noi suntem

tumen sen – voi sunteți

von si – ei sunt, ele sunt

a avea

olla, omistaa att ha, att äga Posesiunea se exprimă cu ajutorul formelor de indicativ, prezent sau imperfect, ale vb. (i)si – „a fi”, care însoțesc, invariabil, formele de acuzativ ale pronumeler personale:

singular

plural

I

II

III

III

si + man [ma] – eu am

si + tut [tu