Blogulblog's Blog

Familia finlandeză – Suomalainen perhe

Familia finlandeză – Suomalainen perhe

.    family_now Image published without permission. That’s generally permitted for non-profit or educational purposes.

.

Motto:

În Finlanda trăiesc două popoare, finlandezii și finlandezele.

.

familie s.f. 1 Formă de comunitate umană întemeiată prin căsătorie, care este formată din soți și din copiii acestora. În vremea aceasta a zilelor pline de lumină și fericire, cunoscură multe din familiile târgușorului. (SADOV.) ♦ Spec. Grup social având la bază căsătoria, alcătuit din soți, copii și din descendenții acestora. ◊ (jur.Consiliu de familie = grup de persoane împuternicite de instanțele judecătorești să se ocupe de interesele minorilor sub tutelă, ale persoanelor puse sub interdicție etc. Cap de familie v. cap. Nume de familie v. nume. Sfânta familie v. sfânt. Stâlpul familiei v. stâlp. Tată de familie v. tată. ◊ Loc. adj. De familie bună = (despre descendenți, mai ales despre copii) care se trage dintr-o familie de vază. ◊ Expr. Băiat de familie v. băiat. Familie grea v. greu. ♦ Restr. (pop. ) Soția și copiii cuiva. ♦ Ansamblu de trăsături comune unui grup de persoane înrudite prin sânge. ◊ Aer de familie = fizionomie caracteristică (unei familii). ♦ Casă, cămin. Își petrece concediile în familie, nu îi place să călătorească. 2 Totalitatea persoanelor dintr-o comunitate umană care se leagă prin consangvinitate și înrudire. ♦ Totalitatea persoanelor care descind dintr-un strămoș comun; neam, descendență. Numai Ruxandra rămăsese din familia lui Petru Rareș (C. NEGR.). ♦ Dinastie. Genealogia familiei Cantacuzino. ◊ Familie domnitoare v. domnitor. Familie suverană v. suveran. 3 (și familie de albine) Totalitatea albinelor dintr-un stup, alcătuită din matcă, albine lucrătoare și trântori. 4 (la romani) Totalitatea celor care se aflau în aceeași casă (copii, rude, sclavi, animale, lucruri) sub autoritatea unui „pater familias”, șef juridic al casei.

.

Dacă spuneam cândva că Finlanda este perfectă pentru finlandezi, după lungile discuții apărute despre copii imigranților din Norvegia, mai c-aș generaliza și aș îndrăzni să afirm că fiecare țară este perfectă pentru poporul care trăiește în ea, pe care și-a creat-o după gustul și după nevoile sale. Regula universală este ”When in Rome, do as the Romans do” „Când ești la Roma, faci cum fac romanii”.

Pe de altă parte, este bine știut că, de-a lungul istoriei, „năvălitorii”, individuali sau în hoarde, și-au impus obiceiurile populației locale. În ziua de azi, însă, conștiința națională este dezvoltată în asemenea grad, încât nu mai permite „năvălitorilor” să-și impună obiceiurile; dar nici ei nu se lasă, așa că s-a născut „corectitudinea politică”.

Dacă prezenta pagină s-ar vrea o lucrare științifică, ar trebui început cu istoria familiei finlandeze încă din cele mai vechi timpuri. Dar nu se vrea. Este mai mult un exercițiu lingvistic așa că istoricul îl las istoricilor. Spun doar pe scurt că familia tradițională finlandeză, de obicei numeroasă, s-a mutat din rural la oraș și a luat cu ea bunele obiceiuri de acasă. Mediul urban s-a dezvoltat, mai întâi în târg – kauppala, mai apoi în orășel care, cu timpul a devenit oraș în toată regula. Nimic diferit de alte părți ale Europei.

Nu putem avansa fără să pomenim de stările sociale finlandeze, pături în care obiceiurile familiale erau diferite. Astfel potrivit sistemului suedez, stările sociale finlandeze erau nobilimea, clerul, burghezia și țărănimea.

sääty1*F

1. histvars. vanhalla ja keskiajalla yhteiskunnalliseen työnjakoon perustuneista erioikeuksia nauttineista yhteiskuntaluokista; samassa yhteiskunnallisessa asemassa olleiden ihmisten ryhmä, (yhteiskunta-, kansan)luokka. Hengellinen eli pappissääty. Kauppiassääty, virkamiessääty.  Aatelissääty, porvarissääty. Ruotsi-Suomen historialliset säädyt: aatelisto, papisto, porvaristo ja talonpojat. ● cele patru stări ■ de fyra stånden

2. histjnk em. ryhmän edustajat valtiopäivillä; monnäiden edustajien kokous. Säätyjen koolle  kutsuminen.

3. Siviilisääty. Vanh. Aviosääty.

aatelissääty, alhaissäätyinen, aviosääty, epäsäätyinen, epäsäätyisyys, erisäätyinen, erisäätyisyys, itsesäätyvä, pappissääty, porvarissääty, ritarisääty, siviilisääty, sääty, -säätyinen, säätyjako, säätyjakoinen, säätykierto, säätyläinen, säätyläiskoti, säätyraja, säätyvaltiopäivät, sääty-yhteiskunta, säätyä, talonpoikaissääty, vallassääty

.

aateli, sääty, yhteiskunnan ylin, tav. perinnöllisiä etuoikeuksia nauttinut luokka ● nobil ■ adel

sääty ● (stare de naștere) stare socială, categorie socială, pătură socială, clasă socială, treaptă socială, scară socială, grupare socială, grup social ■ (hist) stånd (myös valtiopäivillä); ståndssamhälle; (yhteiskuntaluokka) samhällsklass

säätyläinen38 hist. Suomessa kolmen ylimmän säädyn (aateliston, papiston ja porvariston) jäsenistä. Säätyläiset ja talonpojat. – demnitar, notabilitate ■ (hist) ståndsperson

siviilisääty ● starea civilă ■ civilstånd

Suomen aateli tarkoittaa Suomen Ritarihuoneen jäseniä. Nu cred că mai trebuie subliniat că nobilimea a contribuit substanțial la cultura Finlandei. Altfel decât în românește, pentru finlandezi cultură înseamnă mai întâi totalitatea realizărilor morale și materiale ale unei comunități, ale unui popor sau ale întregii omeniri și abia mai apoi gradul de dezvoltare al unui individ, a unei comunități mentale sau fizice, capacitățile de gândire, rafinament incluzând felurile de a proceda inveterate. Când finlandezul îl întreabă de noul venit despre kulttuurishokki se referă la diferențele dintre cele două moduri de viață, cel finlandez și cel de acasă al noului venit; kulttuurisokki, vieraan kulttuurin voimakkaan vaikutuksen aiheuttama hämmennys.

.

talollinen38 vanh. maatilan omistaja, tilallinen. Pitäjän talolliset ja torpparit. Talollisen poika, tytär.

torppari6 hist. torpan vuokramiesoikeuden haltija. Pappilan torpparittorppari, torpparilaitos, torppariluokka, torppariväestö

talollinen ● țăran [liber]; răzeș, moșnean; agricultor; fermier, proprietar al unei gospodării țărănești ■ bonde; självägande bonde; hemmansägare

talolliset ja torpparit ● răzeșii și arendașii lor [sistem de arendă a pământului în care fermierii chiriași își puteau cultiva pământul luat în arendă, plătind chiria cu lucratul pe terenul răzeșului] ■ bönder och torpare

Torppari ● mic arendaș ■ torpare oli vuokraviljelijä, joka oli vuokrannut viljeltäväkseen osan suuremmasta maatilasta. Vuokraamalla vain osan tilasta, torpparit erosivat sekä lampuodeista [lampuoti5*F ● agricultor ■ landbonde, lampuotitilan vuokraviljelijä, päätilan alainen erillinen vuokratila joilla oli koko maatila vuokralla], että mäkitupalaisista [mäkitupalainen38  ● agricultor al terenului din jurul casei ■ backstugusittare, mäkitupa-alueen vuokralainen, maaseudun (vuokra-)asumusalue, johon ei kuulunut sanottavasti viljelysmaata, joilla oli vuokralla vain lähinnä asuntotontit]. Torpparit maksoivat torppansa vuokran maanomistajalleen tyypillisesti tekemällä päivätöitä eli taksvärkkiä vuokranantajansa tilalla. Toisinaan vuokraa maksettiin myös torpan tuotteilla. lampuoti­tila

.

In afara familiei, de care ne ocupăm mai jos, la conac mai făceau parte din personal următorii:

taloudenhoitaja, emännöitsijä ● menajeră ■ hushållsföreståndare; husföreståndarinna

piika ● slujnică, servitoare ■ piga

renki ● argat ■ dräng

kotiavustaja ● servitoare ■ tjänsteflicka (Suom) hemhjälpare; (Ruots) vårdbiträde i öppen vård; (Ruots) hemsamarit

keittäjä, (naispuolisesta keittäjästä) ● bucătăreasă ■ kokerska

pyykkäri ● spălătoreasă ■ tvätterska

lapsenkaitsija; lasten kaitsija; lastenhoitaja ● doică, dădacă; bonă ■ barnvakt

lapsenlikka ● fată la copil ■ (vard) barnflicka

kotiopettaja ● guvernantă; învățător, învățătoare ■ hemlärare; informator; (naisesta) guvernant

tallimestari ● grăjdar ■ stallmästare

karjakko, navettapiika, maitopiika, maitotyttö, lypsäjä ● îngrijitoare-mulgătoare ■ kreatursskötare, mjölkerska

puutarhuri ● grădinar ■ trädgårdsmästare

.

BD21315_.

În linii mari, familia tradițională finlandeză este formată din părinți și copii. Din rude mai fac parte și cei din tabelul de mai jos.

.

Sukulaisia

 • vanhemmat:
  • isä
  • äiti
 • lapsi:
  • poika
  • tytär
 • sisarus:
  • veli
  • sisar
 • lapsenlapsi. kutsumia eri sukupuolille: pojanpoika, pojantytär, tyttärenpoika ja tyttärentytär
 • lapsenlapsenlapsi
 • eno – äidin veli, harvemmin myös äidin sisaren miestä kutsutaan enoksi.
 • setä – isän veli
 • täti – äidin tai isän sisar
 • veljenpoika
 • sisarenpoika
 • veljentytär
 • sisarentytär
 • isovanhemmat
 • isoisä – isän tai äidin isä. Isoisästä käytetään myös useita muita nimiä, kuten isovaari, vaari, ukki, ukko, äijjä, äijji tai pappa. Isoisää kutsutaan murteellisesti myös nimityksellä äiji sekä kansanomaisesti nimityksillä paapa, paappa, taata ja äijä.
 • isoäiti – isän- tai äidinäiti. Isoäidistä käytetään myös useita muita nimiä, kuten mummo, mummu tai mummi. Kansanomaisia nimityksiä ovat ämmi ja harvinainen ämmä sekä mamma mumma ja mamma.
 • isoisoisä – isovanhemman isä.
 • isoisoäiti – isovanhemman äiti.
 • serkku (orpana) – isän tai äidin sisaruksen lapsi; orpana – äidin sisaruksen lapsi; nepas – isän sisaruksen lapsi
 • pikkuserkku (pikkuorpana) – isän tai äidin serkun lapsi. joskus myös tätä kaukaisempia sukulaisia kutsutaan yleisesti pikkuserkuiksi.
 • sokeriserkku, varttiserkku – kolmannen sukupolven serkku
 • sirpaleserkku – neljännen sukupolven serkku
 • suvunsuku – hyvin kaukaisesta sukulaisuudesta käytetty nimitys (eino on minulle suvunsukua), käytetään myös erilleen kirjoitettua muotoa

Aviosukulaisia

 • käly – puolison sisar, veljen vaimo tai puolison veljen vaimo
 • lanko – puolison veli, sisaren mies tai puolison sisaren mies. kansanomainen langon nimitys on suoveri.
 • vävy – tyttären mies, nimitys kotivävy tarkoittaa vävyä, joka puolisoineen asuu vaimonsa kotitalossa. Vävyä voidaan kutsua tuttavallisesti myös vävymieheksi ja -pojaksi.
 • miniä – pojan vaimo
 • appivanhemmat – puolison isä ja äiti
 • appi – puolison isä
 • anoppi – puolison äiti
 • puoliso
 • mies, (avio)mies
 • vaimo

Kansanrunoissa käytettyjä sukulaisnimityksiä

 • kyty – aviomiehen veli
 • nato – aviomiehen sisar
 • näälämies – lanko

Diminutive în familie

 • iskä ● tăticu ■ farsa; pappa
 • äiskä ● mămica ■ morsa
 • veikka ● frățior ■ bror, lillebror
 • isoveikka ● frățiorul cel mare ■ storebror
 • siskonen, pikkusisko ● surioară ■ syrra, lillesyrra
 • pikkuinen; kuopus (mask) ● micuțul ■ lillen
 • pikkuinen; kuopus (fem) ● micuța ■ lillan

.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sukulainen  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A4kt

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rudenie

.

Family ice-hockeyImage published without permission. That’s generally permitted for non-profit or educational purposes.

.

RUDENIE. Subst. Rudenie, înrudire, rudire (înv.), înnemurire (reg.), nemotenie (reg.), nemușug (reg.); legătură de sînge; consangvinitate. Neam, viță (fig.), spiță (fig.), rudă, familie, casă, gintă (livr.), seminție, semințenie (înv.), soi (fam.), sămînță (fig.), os (fig.), sînge (fig.). Rudă, rudișoară (dim.), rudenie, rubedenie (pop.), neam, nemurele (pop.), nemuț (pop.), cimotie (reg.), căsean (pop.), casnic (rar); nemet (rar), neamuri, rude. Rudă ascendentă, rudă prin ascendență, ascendent, suitor (înv.). Rudă descendentă, rudă prin descendență, descendent, coborîtor. Rudă directă, rudă prin alianță, rudă colaterală. Linie ascendentă; linie descendentă; linie dreaptă; linie colaterală. Ascendență. Spița neamului, arbore genealogic, linie genealogică. Generație. Genealogie. Genealogist (rar). Adj. Înrudit, înrubedenit (rar); de (același) sînge, consangvin, consîngean; de neam, de familie, de casă. Vb. A fi rudă, a se înrudi, a se rudi (înv.), a se înnemuri (reg.), a fi de geam cu cineva, a-și trage neamul din…, a se trage din…, a fi dintr-un neam, a fi rudă de sînge, a fi de același sînge, a fi sîngele cuiva; a fi neam după Adam (și după Eva), a fi rudă îndepărtată, a fi neam (de) a cincea (a șasea etc.) spiță. A se înrudi, a se încuscri, a se nemoti (reg.), a se face rude, a deveni rude, a se înnemuri (reg.).

.

Familie și rude Perhe ja suku Familj och släkt

 .

Aici în mod excepțional ordine este română ● finlandeză ■ suedeză

familieperhefamilj; ätt

arbore genealogic ● sukutaulu ■ ättartavla

părintevanhempiförälder

părinți ● vanhemmat ■ föräldrar

părinți biologici ● biologiset vanhemmat ■ biologiska föräldrar

părinte adoptiv ● kasvattivanhempi, ottovanhempi ■ adoptivförälder

părinți adoptivi ● kasvattivanhemmat, ottovanhemmat ■ adoptivföräldrar

părinte vitreg ● kasvatusvanhempi ■ fosterförälder

părinți vitregi ● kasvatusvanhemmat ■ fosterföräldrar

părinte social ● sosiaalinen vanhempi ■ social förälder

părinți sociali; SOS Satele Copiilor ● sosiaaliset vanhemmat; SOS lapsikylävanhemmat ■ sociala föräldrar; SOS Barnbyar föräldrar

părinte în plasamentului parental ● sijaiskasvattaja, sijaisvanhempi ■ fosterförälder

.

tată; tăticisä, iskä, isi, isukki; fade, faija, fatsi☺pappa, far, fader, farsa

tată biologic ● biologinen isä ■ biologisk fader

tată vitreg ● isäpuoli, äidin uusi mies, isintimä ■ styvfar; styvfader; styvpappa, bonuspappa

tată adoptiv ● kasvatusisä, kasvatti-isä, ottoisä ■ fosterfar; fosterfader; adoptivfar, adoptivpappa

tată social; SOS Satele Copiilor ● sosiaalinen isä, sosiaali-isä; SOS lapsikylä‑isä ■ social far, social fader; SOS Barnbyar far

tată în plasamentul parental ● sijaisisä ■ fosterfader

.

mamă; mămicăäiti, äiskä; mutsi, mude☺mamma, mor, moder, morsa

mamă biologică ● biologinen äiti ■ biologisk moder

mamă vitregă ● äitipuoli, emintimä ■ styvmor; styvmoder; styvmamma, bonusmamma

mamă adoptivă ● kasvatusäiti, kasvattiäiti, ottoäiti ■ fostermor; fostermoder: adoptivmor, adoptivmamma

mamă socială; asistentă maternală; SOS Satele Copiilor ● sosiaalinen äiti, sosiaaliäiti; SOS lapsikylä‑äiti ■ social mor, social mamma; SOS Barnbyar mamma

mamă în plasamentul parental ● sijaisäiti ■ fostermoder

vitreg ● -puoli ■ styv-

adoptat, înfiat ● adoptoitu ■ antogs

.

soțiaviopari, mies ja vaimo, aviopuolisotäkta (gift) par, par, äkta makar

soț, consort; bărbat ● aviomies; puoliso, aviopuoliso (mies), siippa, aviosiippa ■ make, man, äkta man; gemål

fără soț/soție ● puolisoton, puolisottomat ■ makelös

situația de a fi fără soț/soție ● puolisottomuus ■ makelöshet

concubin; partener de viață; amant ● avomies ■ manlig sambo

soție, nevastă, consoartă ● vaimo, aviovaimo; puoliso, aviopuoliso (nainen), siippa, aviosiippa ■ fru, hustru, maka, äkta maka; gemål

soție tânără ● nuori vaimo ■ unga hustru

soție casnică ● kotirouva ■ hemmafru

soție țărancă ● emäntä ■ lantbrukarhustru, bondhustru; bondmora; bondkvinna

concubină; parteneră de viață; amantă ● avovaimo ■ kvinnlig sambo

concubinaj ● avoliitto ■ samboförhållande; sammanboende; samboende

.

copil; progeniturălapsi; lapsonen, lapsukainenbarn; telning

copii ● lapset ■ barn

copil mic, bebebluș (băiat) ● vauva; pikkulapsi ■ litet barn; småbarn; spädbarn, baby

copil mic, bebebluș (fată) ● vauva; pikkulapsi ■ litet barn; småbarn; spädbarn, baby; bebis, bäbis

copil adoptiv ● kasvattilapsi*, ottolapsi** ■ adoptivbarn

copii adoptivi ● kasvattilapset, ottolapset ■ adoptivbarn

băiat adoptiv ● kasvattipoika, ottopoika ■ foster pojke

fată adoptivă ● kasvattityttö, ottotyttö ■ fosterdotter

fiu adoptiv ● ottopoika ■ adoptivson

fiică adoptivă ● ottotytär, kasvattitytär ■ adoptivdotter

copil bastard (în afara căsătoriei) ● äpärä, avioton lapsi, lehtolapsi ■ oäkting; horunge; bastard; frillobarn

copil biologic ● biologinen lapsi ■ biologiskt barn

copil găsit ● löytölapsi ■ hittebarn

copil în plasament familial ● sijaislapsi ■ fosterbarn i fosterhem

copil vitreg ● lapsipuoli ■ fosterbarn; styvbarn

copii vitregi ● lapsipuolet ■ fosterbarn; styvbarn

băiat vitreg ● poikapuoli, pojintima ■ fosterson; styvson

fată vitregă ● tyttöpuoli ■ fosterdotter; styvdotter

fără copii ● lapseton ■ barnlös

situația de a nu avea copii ● lapsettomuus ■ barnlöshet

orfan ● orpo ■ föräldralös

orfană ● orpo ■ föräldralös

orfan de tată ● orpo, isätön ■ faderlös

orfană de tată ● orpo, isätön ■ faderlös

orfan de mamă ● orpo, äiditön ■ moderlös

orfană de mamă ● orpo, äiditön ■ moderlös

orfan doar de unul din părinți ● puoliorpo ■ (isänsä menettänyt) faderlös; (äitinsä menettänyt) moderlös

prim‑născut ● esikoinen ■ förstfödd

mezin ● kuopus ■ minsting

geamăn (din doi, trei, patru, cinci, șase) ● kaksonen; kolmonen; nelonen; viitonen; kuutonen ■ tvilling; trilling, trillingsyskon; fyrling; femling; sexling

gemeni ● kaksoset ■ tvillingar

frate geamăn ● kaksoisveli ■ tvillingbror

soră geamănă ● kaksoissisko ■ tvillingsyster

.

fiupoika ■ son

fiu vitreg ● poikapuoli ■ styvson, bonusson

.

fiicătytärdotter, flicka

fiică vitregă ● tytärpuoli ■ styvdotter, bonusdotter

.

frateveli, veikkobror, brorsa

frate mai mic ● pikkuveli ■ lille bror, lillebror, småbröder (pl)

frate mai mare ● isoveli ■ storebror, storebröder (pl)

frate bun ● täysiveli ■ helbroder

frate vitreg de sânge ● velipuoli ■ halvbror; halvbroder

frate vitreg din altă căsătorie ● velipuoli (joka ei ole verisukulainen) ■ styvbror; styvbroder

frate vitreg de adopție ● kasvatusveli ■ fosterbror

.

sorăsisar, sisko (puhekielessä sisaresta käytetty nimitys)syster, syrra

soră mai mică ● pikkusisko, pikkusisar ■ lilla syster, lillasyster, småsystrar (pl); lillsyrra

soră mai mare ● isosisko ■ storasyster, storasystrar (pl)

soră bună ● täysisisar ■ helsyster

soră vitregă de sânge ● sisarpuoli, puolisisar, siskopuoli, puolisisko ■ halvsyster

soră vitregă din altă căsătorie ● sisarpuoli (joka ei ole verisukulainen) ■ styvsyster

soră vitregă de adopție ● kasvatussisko ■ fostersyster

frații și surorile ● veljet ja sisaret, sisarus, sisarukset, siskokset ■ syskon

frații între ei ● veljes; veljekset (pl) ■ bror; bröder

frați buni ● täyssisarukset, täydet sisarukset, täydet siskokset ■ helsyskon

frați vitregi de sânge ● puolisisarukset, puolisiskokset ■ halvsyskon

frați vitregi din altă căsătorie ● puolisisarukset (jotka eivät ole verisukulaisia) ■ styvsyskon

.

băiatpoikapojke; kille; grabb; gosse; yngling

fatătyttöflicka

.

unchisetä; enofarbror; morbror

unchi după tată ● setä, isän veli ■ farbror, onkel

unchi după mamă ● eno, äidin veli ■ morbror, onkel

.

mătușătäti, isän tai äidin sisarfaster; moster

mătușă după tată ● täti, isän sisar tai sedän vaimo ■ faster

mătușă după mamă ● täti, äidin sisar tai enon vaimo ■ moster

.

nepot de la copiilapsenlapsibarnbarn

nepoți de la copii ● lapsenlapset ■ barnbarn

nepot de la fiu ● pojanpoika, pojannin ■ sonson

nepot de la fiică ● tyttärenpoika ■ dotterson

nepot de la frate ● veljenpoika ■ brors son, brorsson, nevö

nepot de la soră ● sisarenpoika, siskonpoika ■ systers son, systersson, nevö; syskonbarn

nepot de la fratele soțului ● miehen veljenpoika ■ mans brorson

nepot de la sora soțului ● miehen sisarenpoika, siskonpoika ■ mans systerson

nepot de la fratele soției ● vaimon veljenpoika ■ hustruns brorson

nepot de la sora soției ● vaimon sisarenpoika, siskonpoika ■ hustruns systerson

nepot de la văr ● miesserkun poika ■ pojke till kusinen

nepot de la verișoară ● naisserkun poika ■ pojke till kusinen

nepoată de la copii ● lapsenlapsi ■ barnbarn

nepoate de la copii ● lapsenlapset ■ barnbarn

nepoată de la fiu ● pojantytär ■ sondotter

nepoată de la fiică ● tyttärentytär ■ dotterdotter

nepoată de la frate ● veljentytär ■ brors dotter, brorsdotter, niece

nepoată de la soră ● sisarentytär, siskontytär ■ systers dotter, systersdotter, niece

nepoată de la fratele soțului ● miehen veljentytär ■ mans brordotter

nepoată de la sora soțului ● miehen sisarentytär, siskontytär ■ mans systerdotter

nepoată de la fratele soției ● vaimon veljentytär ■ hustruns brordotter

nepoată de la sora soției ● vaimon sisarentytär, siskontytär ■ hustruns systerdotter

nepoată de la văr ● miesserkun tytär ■ dotter till kusinen

nepoată de la verișoară ● naisserkun tytär ■ dotter till kusinen

strănepot ● lapsenlapsenlapsi, lapsenlapsenpoika ■ barnbarnsson

strănepoată ● lapsenlapsenlapsi, lapsenlapsentytär ■ barnbarnsdotter

strănepoți ● lapsenlapsenlapset ■ barnbarnssöner; barnbarnsbarn

strănepoate ● lapsenlapsenlapset ■ barnbarnsdöttrar

.

bunicisovanhempi; isoisä, vaari; äijä, äijifarfar; morfar

bunic după tată ● isoisä, isän isä, isänisä ■ farfar; farfader

bunic după mamă ● isoisä, äidin isä, äidinisä ■ morfar; morfader

.

bunicăisoäiti, muori; mummo; ämmifarmor; mormor

bunică după tată ● isoäiti, muori, isän äiti, isänäiti ■ farmor; farmoder

bunică după mamă ● isoäiti, muori, äidin äiti, äidinäiti ■ mormor; mormoder

bunici ● isovanhemmat ■ farföräldrar; morföräldrar

bunici după tată ● isovanhemmat, isän vanhemmat ■ farföräldrar

bunici după mamă ● isovanhemmat, äidin vanhemmat ■ morföräldrar

străbuni, strămoși ● esi-isät, kantaisät ■ förfader, anfade

.

străbuniciisoisovanhemmat; kantavanhemmatförfäder, stamfäder, ättefäder; farföräldrar; morföräldrar

străbunic ● isoisoisä, isän tai äidin isoisä; isoukki ■ farfars far; gammelfarfar, fars eller mors farfar (dvs farfars far eller morfars far)

străbunică ● isoisoäiti, isän tai äidin isoäiti ■ mormors mor; gammelfarmor, fars eller mors farmor (dvs farfars mor eller morfars mor)

străbinic după bunicii părinților ● isoisoisä ■ gammelmorfar, fars eller mors morfar

străbunică după bunicii părinților ● isoisoäiti ■ gammelmormor, fars eller mors mormor

unchiul după tată al părinților ● isosetä, isän tai äidin setä ■ gammelfarbror, fars eller mors farbror

mătușa după tată a părinților ● isotäti, isän tai äidin täti ■ gammelfaster, fars eller mors faster

unchiul după mamă al părinților ● isoeno, isän tai äidin eno ■ gammelmorbror, fars eller mors morbror

mătușa după mamă a părinților ● isotäti, isän tai äidin täti ■ gammelmoster, fars eller mors moster

.

vărserkku, orpana; isän tai äidin sisaruksen lapsi (poika); orpana – äidin sisaruksen lapsi;

nepas – isän sisaruksen lapsikusin

veri, verișoare ● serkus ■ kusiner

văr după tată ● serkku isän puolelta ■ brylling

văr după mamă ● serkku äidin puolelta ■ syssling

văr de gradul doi ● pikkuserkku, pikkuorpana, isovanhemman sisaruksen lapsenlapsi ■ tremänning, syssling; småkusin, brylling

veri de gradul doi ● pikkuserkut, pikkuorpanat, isovanhemman sisaruksen lapstenlapset ■ sysslingar, småkusiner

văr de gradul trei ● pikkuserkkujen [lapsen]lapsi, kolmas serkku, syslinki ■ fyrmänning, pyssling, bryllingbarn

văr de gradul patru ● neljäs serkku, pyslinki ■ femmänning, pyssling

văr de la fratele tatălui ● isänpuoleinen serkkupoika ■ kusin på fädernet

văr de la sora tatălui ● isänpuoleinen serkkupoika ■ kusin på fädernet

văr de la fratele mamei ● äidinpuoleinen serkkupoika; seukko, orpana, nepaa, nepain, nepainen, nepahin, nepas, nevas, neppo, kylys, lunki, kusiini ■ kusin på mödernet

văr de la sora mamei ● äidinpuoleinen serkkupoika ■ kusin på mödernet

.

verișoarăserkku, orpana; isän tai äidin sisaruksen lapsi (tytär)kusin

verișoară de la fratele tatălui ● isänpuoleinen serkkutyttö ■ kusin på fädernet

verișoară de la sora tatălui ● isänpuoleinen serkkutyttö ■ kusin på fädernet

verișoară de la fratele mamei ● äidinpuoleinen serkkutyttö ■ kusin på mödernet

verișoară de la sora mamei ● äidinpuoleinen serkkutyttö ■ kusin på mödernet

.

cumnatkyty; lanko; näälä, näälämies, suoveri, nuodesvåger

cumnat după soț ● kyty, aviomiehen veli; näälä, näälämies, suoveri, nuodesvåger

cumnat după soție ● lanko, puolison veli, sisaren tai puolison sisaren mies; näälä, näälämies, suoveri, nuodesvåger

cumnații între ei ● langot toisilleen; langokset ■ svågrar på varandra

.

cumnatănato; kälysvägerska

cumnată după soț ● nato, aviomiehen sisar; käly, puolison sisar, veljen tai puolison veljen vaimo ■ svägerska

cumnată după soție ● käly, puolison sisar, veljen tai puolison veljen vaimo ■ svägerska

cumnatele între ele ● kälyt toisilleen; kälykset ■ svägerskor på varandra

părinții soțului, soției ● appivanhemmat, puolison vanhemmat ■ svärföräldrar

.

socrupuolison isä, appi, appiukkosvärfar

socru după fiu ● appi, appiukko ■ svärfar

socru după fiică ● appi, appiukko ■ svärfar

.

soacrăpuolison äiti, anoppi, anoppimuorisvärmor

soacră după fiu ● anoppi, anoppimuori ■ svärmor

soacră după fiică ● anoppi, anoppimuori ■ svärmor

.

ginerevävy, tyttären mies (suhteessa appivanhemoiinsa); vävypoika, vävymiessvärson, måg

norăminiä, pojan vaimo (suhteessa appivanhemoiinsa)svärdotter, sonhustru

cuscru după fiu ● miniän isä + vävyn vanhemmat ■ svärdotters fader, frände

cuscru după fiică ● vävyn isä + miniän vanhemmat ■ svärsons fader, frände

cuscră după fiu ● miniän äiti + vävyn vanhemmat ■ svärdotters moder, fränka

cuscră după fiică ● vävyn äiti + miniän vanhemmat ■ svärsons moder, fränka

pereche căsătoriți; însurățeii ● morsian ja sulhanen; morsiamet ■ brud och brudgum

.

mire, ginere, ginericăsulhanen, sulho, ylkä, ylkämiesbrudgum

mireasă ● morsianbrud

logodit, logodită ● kihlattu ■ trolovad

pereche logodiți ● kihlapari ■ fästmö och fästman

logodnic ● kihlattu mies ■ trolovad; fästman

logodnică ● kihlattu nainen ■ trolovad; fästmö

cumetri de botez ● kumiperhe (suhteessa lapsen vanhempiin) ■ fadder, fadderfamilj

cumătru de botez ● kummisetä (suhteessa lapsen vanhempiin) ■ gudfar

cumătră de botez ● kummitäti (suhteessa lapsen vanhempiin) ■ gudmor, gudmoder

.

naș de botezkummi, kummisetägudfar

nașă de botezkummi, kummitätigudmor, gudmoder

familie de nași de botez ● kumiperhe ■ fadder, fadderfamilj

fin; fină ● kummilapsi ■ gudbarn

fin de botez ● kummipoika ■ gudson

fină de botez ● kummityttö, kummitytär ■ guddotter

nași de cununie ● vihkitodistajat ■ bröllops vittnen

naș / martor de cununie ● vihkitodistaja ■ bröllopsvittne

nașă / martoră de cununie ● vihkitodistaja ■ bröllopsvittne

cavaler de onoare ● sulhasen avustaja (häissä), bestman ■ best man

domnișoară de onoare ● morsiusneito ■ tärna

proaspăt căsătorit/căsătorită ● vastanainut ■ nygift

proaspăt căsătoriți ● vastanaineet ■ de nygifta; det nygifta paret

.

neamsukusläkt, släkting

relație de rudenie ● sukulaisuus ■ frändskap

rudă de sânge ● verisukulainen, veriheimolainen ■ blodsfrände, blodsförvant

rudă prin alianță ● sukulainen avioliiton kautta ■ en ingift släkting

rudă apropiată ● läheinen sukulainen ■ nära släkting (anförvant, anhörig)

rudă îndepărtată ● kaukainen sukulainen ■ avlägsen släkting

.

rudesukulaisetsläkting, släktingar

descendent, vlăstar, urmaș ● jälkeläinen ■ ättling

descendenți, vlăstare, urmași ● jälkeläiset ■ ättlingar

.

aparținător, aparținătoriomainen, omaisetanhörig, anförvant, anhöriga

cel mai apropiat aparținător ● lähiomainen ■ närmast anhörig

.

vârstăikäålder

nou-născut → 3 luni ● vastasyntynyt → 3 kuukautta ■ nyfödd 3 månader

sugar 4–11 luni ● pikkulapsi 4–11 k. ■ spädbarn 4–11 m.

copil mic 1–2 ani ● pikkulapsi 1–2 vuotta ■ småbarn 1–2 år

preșcolar 3–5 ani ● esikoululainen 3–5 vuotta ■ förskolebarn 3–5 år

școlar 6–13 ani ● koululainen 6–13 vuotta ■ skolbarn 613 år

adolescent ● teini ■ tonåring

tânăr 18–25 ani ● nuori 18–25 ■ ungdomlig 18–25

adult 26–64 ani ● aikuinen 26–64 ■ vuxen 26–64

vârstnic peste 65 de ani ● iäkäs yli 65 vuotta ■ åldring över 65 år

.

*ottolapsi lapsi joka tuomioistuimen vahvistamalla adoptiolla on tullut ottovanhempansa t. -vanhempiensa lapseksi, adoptoitu lapsi. – copil de suflet, copil adoptat sau înfiat care primește numele părinților adoptivi și se bucură de toate drepturile unui copil biologic, legitim.

**kasvattilapsi muun henkilön kuin vanhempiensa luona kasvatettava lapsi, kasvatti. Varttui tätinsä kasvattilapsena.copil crescut fără să fie adoptat și fără să aibă drepturi de la persoanele care îl cresc.

.

Termeni legați de plasamentul parental:

sijaishuolto, sijaishoito [sijaishuoltaja, sijaishuoltajuus] oik. huostaan otetun tm. kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen hoito ja kasvatus.

sijaiskoti sijaishoitoa antava koti, sijoituskoti. sijaisperhe perhe jossa lapsi on sijaishoidossa.

kasvatuskoti, perhekoti (Ruots) ● plasament familial ■ familjehem

.

BD21315_.

Perhe

Kielellisesti perheellä tarkoitetaan vain biologista ydinperhettä.

.

perhe48

 1. yhdessä asuvien ihmisten ryhmä, jonka tav. muodostavat kaksi keskenään avio- t. avoliitossa t. rekisteröidyssä parisuhteessa olevaa henkilöä ja heidän lapsensa t. yksinhuoltaja lapsineen t. lapseton pariskunta. Nelihenkinen, kaksilapsinen perhe. Perheen isä, äiti. Perheen pienin  nuorin lapsi. Perheen huoltaja. Perheen pää myös →←. Lapsiperhe, suurperhe. Ydinperhe, uusperhe. Sateenkaariperhe. Virkamiesperhe, työläisperhe. Perustaa perhe. Perhe oli hajonnut vanhemmat olivat eronneet. Työpaikan väki oli kuin yhtä (suurta)perhettä. Sattuu sitä paremmissakin perheissä leik. muillekin. Kurssilaiset asuivat perheissä perhemajoituksessa.

Erik.

a) muu osa perhettä jkn sen jäsenen näkökulmasta. Hänellä on suuri perhe. Elättää perheensä. Perhe ei hyväksynyt  pojanmorsianta.

b) useista sukupolvista, sukuhaarasta. Yhtiö on ollut perheen omistuksessa 1800-luvulta. Olla hyvästä [= arvostetusta]  perheestä.

c) Pyhä perhe Maria, Joosef ja Jeesus-lapsi.

 1. harv. eläimistä: pesue, poikue. Kettuperhe, lintuperhe.
 2. sellaisten olioiden, asioiden tms. kokonaisuudesta, joilla on yhteisiä ominaisuuksia t. jotka ovat samaa alkuperää.  Kansojen perhe. Tuoteperhe, kieliperhe.

.

adoptioperhe, avioeroperhe, isäntäperhe, keisariperhe, kieliperhe, kolmiperhehoito, kummiperhe, kuningasperhe, lapsiperhe, monikkoperhe, naapuriperhe, perhe, perhealbumi, perheasia, perheasunto, perheauto, perhedemokratia, perheellinen, perhe-eläke, perhe-elämä, perheenemäntä, perheenisä, perheenjäsen, perheenkokoaja, perheenlisäys, perheenpää, perheenyhdistäminen, perheenäiti, perheetön, perhehauta, perhehelvetti, perhehoitaja, perhehoito, perhehotelli, perheidylli, -perheinen, perheittäin, perhejuhla, perhekalleus, perhekasvatus, perhekeskeinen, perhekirkko, perhekoti, perhekunta, perhekustannukset, perhekuva, perhekäyttö, perheloma, perhelääkäri, perhemajoitusperhemetsätalous, perheministeri, perheneuvoja, perheneuvola, perheneuvonta, perheneuvottelu, perheohjelma, perheoikeus, perheonni, perhepakkaus, perhepeti, perhepiiri, perhepinnari, perhepolitiikka, perhepäivähoitaja, perhepäivähoito, perhepäiväkoti, perheaamattu, perheriita, perhesarja, perhesiteet, perhesivu, perhesuhteet, perhesurma, perhesuunnittelu, perhesynnytys, perhetapaaminen, perhetapahtuma, perhetapaus, perheterapeutti, perheterapia, perhetilaisuus, perhetraditio, perhetragedia, perhetunne, perhetuttava, perhetuttu, perhetyttö, perhetyö, perheuutinen, perhevalmennus, perhevalokuva, perhevapaa, perhevene, perheviljelmä, perheväkivalta, perheyhtiö, perheyhtymä, perheyritys, perheystävä, pienperhe, sateenkaariperhe, sijaisperhe, sukulaisperhe, suurperhe, tuoteperhe, tuttavaperhe, työläisperhe, uusioperhe, uusperhe, viljelijäperhe, ydinperhe, yksinhuoltajaperhe

.

Perhemuotoja

Ydinperhe

Ydinperhe on lapsiperhe, jossa vanhempina ovat lapsien biologiset vanhemmat. Länsimaissa ydinperheestä tuli eräänlainen ihanne 1900-luvun puolivälissä. Ydinperhe Perhe, jossa asuu yhdessä pariskunta ja heidän lapsensa.

Laajennettu perhe / Laajentumaperhe: Perhemuoto, joka yleisesti on laajempi kuin ydinperhe. Voi käsittää vanhempien lisäksi myös isovanhemmat ja muut sukulaiset.

Uusperhe

Uusperheiksi kutsutaan sellaisia perheitä, jossa isällä ja/tai äidillä on lapsia aiemmasta perhesuhteesta. Uusperheen sanastossa on käytössä velipuoli ja siskopuoli, mutta miten kuvataan niiden lasten suhdetta, jotka asuvat saman katon alla, mutta eivät ole sukua toisilleen. Uusperhe-sanasta on johdettu muodot uussisko ja uusveli.

Suurperhe

Sosiologiassa suurperheellä usein tarkoitetaan perhettä, jossa asuu kolme tai useampia sukupolvia (vertikaalinen) ja/tai useita sisaruksia (ydinperheitä) samassa taloudessa. Tutkimusten mukaan tällaisia suurperheitä on Suomessa esiintynyt lähinnä Itä-Suomen kaskiviljelyalueilla, ei koskaan Länsi-Suomessa. [Suurperheen nimeltään perhe, joka on suurempi kuin ydin- perhe, eli äiti, isä ja lapset. Se voidaan laajentaa sukulaisten tai joka koostuu kahdesta tai useammasta ydin- perheitä. Koska ajatus oli suuri perhe vaalia osissa teollisuusmaiden länsimaissa myöhään 1960 ja alkuvuodesta 1970.]

Suomessa suurperheeksi lasketaan perhe, johon kuuluu isän ja äidin lisäksi vähintään kolme lasta. Suurperheitä hankitaan usein myös uskonnollisen vakaumuksen vuoksi: Suomessa suurperheet ovat yleisiä vanhoillislestadiolaisilla  ja Herran kansalaisilla.

Perheillä oli ennen myös palvelusväkeä piikoja ja renkejä, jotka saattoivat tulla perheen kanssa niin läheisiksi, että heidät miellettiin osaksi perhettä.

Sateenkaariperhe

Sateenkaariperheellä tarkoitetaan sellaista lapsiperhettä, joka ei muodostu heteroseksuaalisen parisuhteen ympärille. Näitä ovat esimerkiksi nais- tai miesparin perheet tai ei-heteroseksuaalisen yksinhuoltajan perheet tai perheet, joissa on enemmän kuin kaksi vanhempaa.

Perhemuodostelma – formație familială

Ydinperhettä laajempia kokonaisuuksia eli perhemuodostelmia syntyy, kun sukulaiset ja ystävätkin ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa perheenjäsenten kanssa.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Perhe
.

yks. nom. perhe
yks. gen. perheen
yks. part. perhettä
yks. ill. perheeseen
mon. nom. perheet
mon. gen. perheiden, perheitten
mon. part. perheitä
mon. ill. perheisiin, perheihin

.

Câteva explicații

.

anopikset, naisista joiden lapset ovat naimisissa keskenään ● soacre, cuscrele între ele ■ svärmödrar

appikset, miehistä joiden lapset ovat naimisissa keskenään ● socri, cuscrii între ei ■ svärfäder

avoppi, avopuolison äiti ● „soacră”, mama concubinului/concubinei ■ sambosmoder

eno, äidin veli, joskus käytetty myös äidin sisaren miehestä ● unchi după mamă ■ morbror, onkel

isoäidin aikaiset käsitykset ● concepții de pe vremea bunicii ■ uppfattningar från mormors tid

kyty, enimmäkseen kansanrunoudessa esiintyvä sanonta aviomiehen veljestä ● cumnat după soț ■ svåger

käly, puolison sisar tai veljen (tai puolison veljen) vaimo ● cumnată după soție ■ svägerska

lanko, puolison veli tai sisaren (tai puolison sisaren) mies; entisaikoina; langoksi on kutsuttu myös miespuolista pikkuserkkua tai yleensä sukulaista ● cumnat după soție ■ svåger

maammo, äidistä joskus käytetty nimitys (run) ● mamă ■ mor, moder

nato, aviomiehen sisaresta käytetty nimitys ● cumnată după soț ■ svägerska

pikkuserkku, toinen serkku, pikkuorpana; käytetään myös yleisemmin kaukaisesta sukulaisesta ● văr de-al doilea dar și despre rude mai îndepărtate ■ tremänning, syssling; småkusin, brylling

serkku, isän tai äidin veljen‑ tai sisarenlapsi, orpana ● văr ■ kusin

serkus (tav. mon.) serkuista sukulaissuhteessa toisiinsa. Me olemme serkukset, serkuksia. Seitsemän serkusta; me olemme serkukset ● suntem veri ■ vi är kusiner

sisarukset, harvoin käytetty siskokset‑ sanan sijasta ● surori, prin extensie: frați [și surori] ■ syskon

sisarus, käytetään tavallisesti monikossa samojen vanhempien lapsista, sekä sisarista että veljistä, myös puoli‑ ja kasvatussisaruksista ● frați [și surori] ■ syskon

sisarut, harvoin käytetty sisar‑ sanan sijasta ● soră ■ syster

sisko, puhekielessä sisaresta käytetty nimitys ● soră ■ syster

siskokset, henkilöt jotka ovat keskenään sisaria, naispuoliset sisarukset, sisarukset ● frați [și surori] ■ syskon

taata, isoisä ● bunic ■ farfar; morfar

taatto, isä ● tată ■ far, fader

veijo, harvoin ja varsinkin runokielessä käytettynä: veli, veikko ● frate ■ bror

veli, jonkun toisen kanssa samoista vanhemmista syntynyt miespuolinen henkilö tämän toisen kannalta; usein myös velipuolesta tai kasvatusveljestä käytetty nimitys ● frate ■ bror

veljyt, harvoin käytetty veli‑ sanan sijasta ● frate ■ bror

verisukulainen, samasta kantavanhemmasta polveutuvasta sukulaisesta käytetty nimitys; veriheimolainen käytetty nimitys; veriheimolainen ● rudă de sânge ■ blodsfrände, blodsförvant
.

BD21315_.

Familie

adoptointi, adoptio ● adopție, adoptare; înfiere ■ adoption

adoptioperhe ● familie adoptivă ■ adoptivfamilj

avioeroperhe ● familie divorțată ■ skilsmässa familj

hallitsijaperhe ● familia domnitorului; dinastie ■ regentfamilj; monarkfamilj; dynastifamilj

isäntäperhe ● familie gazdă ■ värdfamilj

kaksilapsinen perhe ● familie cu doi copii ■ tvåbarnsfamilj

kansaperhe ● familie de națiuni ■ familj av nationer

kantaisä ● străbun, străbunic ■ stamfader, ättefader, urfader

kantaäiti ● străbună, străbunică ■ stammoder

kauppiasperhe ● familie de negustori ■ köpmannafamilj

keisariperhe ● familia imperială ■ kejsarfamilj; kejserlig familj

kieliperhe ● familie de limbi ■ språkfamilj

kirjasinperhe ● font; familie de fonturi ■ (atk) teckensnittsfamilj, typsnittsfamilj

kolmiperhehoito, kolmen perheen kesken järjestettävä lasten päivähoito ● convenție între trei familii privind îngrijirea copiilor lor ■ barnomsorg enligt trefamiljssystemet

kummiperhe ● familie de nași ■ fadderfamilj

kuningasperhe ● familia regală ■ kungafamilj

laajennettu perhe, laajentumaperhe ● familie extinsă ■ extendedfamiljen, superfamiljen

lahjoitusperhe ● familie ai cărui copil/ai cărui copii s-au născut prin donația celulelor sexuale ■ donationsfamilj

monikkoperhe, perheestä johon kuuluu monikkolapsia (monikkolapsi lapsista jotka ovat syntyneet samasta raskaudesta) ● familie cu mulți gemeni, tripleți, cvadrupleți ■ multipelfödelserfamilj

monilapsinen perhe ● familie cu mulți copii ■ flerbarnsfamilj

naapuriperhe ● familie vecină ■ grannfamilj

nelihenkinen perhe ● familie de patru persoane ■ en fyrapersoners familj; en familj på fyra personer

ottaa ottolapseksi, adoptoida ● a adopta ■ adoptera

pariskunta ● cuplu; pereche; menaj ■ par; (aviopari) äkta par

perhe ● familie; gospodărie ■ familj; (perhekunta) hushåll

perhealbumi ● album de familie ■ familjealbum

perheasia ● problemă de familie ■ familjeangelägenhet; (yksityiselämä) privatliv

perheasunto ● locuință familială ■ familjebostad

perheauto ● mașină de familie ■ familjebil

perheavustus ● ajutor economic acordat familie unui militar încorporat ■ (Ruots) familjebidrag; (Suom) militärunderstöd

perhedemokratia ● democrație familială ■ familjedemokrati

perheellinen: hän oli perheellinen mies ● cu familie; el este familist ■ han hade familj

perhe-eläke ● pensie de familie, de urmaș ■ familjepension

perhe-elämä ● viață de familie ■ familjeliv

perheen huoltaja ● susținătorul, întreținătorul familiei ■ familjeförsörjare

perheen isä, perheenisä ● tatăl familiei ■ pappan (fadern) i familjen

perheen pää ● capul familiei ■ familjeöverhuvud

perheenemäntä ● mama familiei ■ husmor

perheenisä ● tatăl familiei ■ familjefar

perheenjäsen ● membru de familie ■ familjemedlem, medlem i familjen

perheenlisäys ● înmulțirea familiei ■ tillökning i familjen

perheenpää ● capul familiei ■ familjeöverhuvud, familjens överhuvud

perheenäiti ● mama familiei ■ husmor

perheetön: perheetön nuorimies ● nefamilist; un tânăr nefamilist ■ en ung man utan familj

perhehauta ● groapa familiei; prin extensie: cavoul familiei ■ familjegrav

perhehelvetti ● ambianța familială marcată de alcoolism și de violență ■ familjeförhållanden som präglas av alkoholism och våld

perhehoitaja ● persoană angajată să se ocupe de îngrijire ■ (Suom) familjevårdare

perhehoito ● îngrijire în familie ■ familjevård

.

perhehoito: 1 huostaan otettujen lasten hoito sijaisperheessä t. perhekodissa; 2 psykiatrinen hoitomuoto, jossa potilas on sijoitettu sairaalan valvonnassa yksityisperheeseen.

perhehotelli ● 1 hotel de familie; 2 hotel adecvat familiilor; 3 imobil-pensiune cu apartamente cu servicii comune destinat bătrânilor ■ 1 familjeägt hotell; 2 (perheille soveltuva hotelli) familjevänligt hotell; 3 (palvelutalo) servicehus

perheidylli ● idila familiei ■ familjeidyll

-perheinen ● cu familia [sa] ■ med sina familje

perheittäin ● pe familii ■ familjevis

perhejuhla ● sărbătoarea familiei ■ familjehögtid; familjefest

perhekalleus ● bijuteriile familie; prin extensie, humoristic: organele genitale ■ familjeklenod

perhekasvatus ● educație familială ■ familj utbildning

perhekeskeinen ● concentrat pe familie ■ familjecentrerad

perhekirkko ● biserică de familie ■ familjegudstjänst

.

perhekoti: 1 huostaan otettujen lasten perheenomainen asumisyhteisö; 2 myös kehitysvammaisten potilaiden vastaavanlaisista hoitoyhteisöistä.

perhekoti ● cămin familial; familie-gazdă pentru plasament familial ■ familjehem; (Ruots) päivystävä perhekoti ● familie de serviciu pentru plasament familial ■ jourfamiljehem; sopimussuhteinen perhekoti ● familie pentru plasament familial cu care s-a contractat ■ kontrakterat familjehem

perhekunta ● familie; gospodărie; comeseni ■ (ruokakunta) hushåll; (perhe) familj; ruokakunta: samaan ruokatalouteen kuuluvat henkilöt, talous. Ruokakunnan päämies. Haastattelututkimukseen osallistui 200 ruokakuntaa.

perhekustannukset ● cheltuieli familiale; (Suom) perhekustannusten tasaus ● echilibrarea cheltuielilor familiale ■ utjämning av familjekostnader

perhekuva ● fotografie de familie ■ (muotokuva) familjeporträtt; familjefotografi, familjefoto

perhekäyttö: tämä sampoo on sopiva perhekäyttöön ● acest șampon poate fi întrebuințat de toată familia ■ det här schampot passar för hela familjen

perhelääkäri ● medic de familia ■ (perheen tavallisesti käyttämä lääkäri) familjeläkare; (omalääkäri) husläkare

perhemajoitus ● încartiruire la familii ■ inkvartering i familj

perhemetsätalous*, yksityishenkilöiden harjoittama (pienimuotoinen) metsätalous ● silvicultură familială ■ familjeskogsbruk

perheneuvoja ● consilier în probleme familiale ■ familjerådgivare

perheneuvola; avioliittoneuvola ● birou de consiliere în probleme familiale ■ (Ruots) familjerådgivningsbyrå; (Suom) äktenskapsrådgivningsbyrå

perheneuvonta, avioliittoneuvonta ● asistență socială, consiliere în probleme familiale ■ (Ruots) familjerådgivning; (Suom) äktenskapsrådgivning

perheneuvottelu ● 1 consiliu de familie; 2 consilierea în probleme familiale ■ familjeråd (jstak om ngt); familjerådslag (jstak om ngt)

perheohjelma ● program pentru întreaga familie ■ familjeprogram, program för hela familjen

perheoikeus ● Dreptul Familiei; Codul Familiei; drept familial ■ (oik) familjerätt

perheoikeusassistentti, lastenvalvoja ● asistent în problemele dreptului familiei; asistent pentru protecția copilului ■ (Ruots) familjerättsassistent; (Suom) barnatillsyningsman; (Ruots aik) barnavårdsman; lastenvalvoja: kunnan toimihenkilö, joka vastaa avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämisestä ja hoitaa lasten huoltoa, elatusta ja tapaamisoikeutta koskevia asioita.

perheonni ● fericirea de familie ■ familjelycka

perhepakkaus ● ambalaj de familie; marfă ambalată în cantitate mare, cât să ajungă la toată familia ■ familjeförpackning

perhepiiri ● cercul familiei ■ familjekrets

perhepinnari ● evazionist de la plata întreținerii copilului/copiilor/familiei ■ underhållssmitare

perhepolitiikka ● politica familiei ■ familjepolitik

perhepäivähoitaja ● persoană care, acasă, se îngrijește câteva ore de copiii lăsați în grijă ■ familjedagvårdare; (Ruots myös) dagbarnvårdare

perhepäivähoito ● primirea unor copii în propria casă, pentru îngrijirea lor scurt timp și contra cost ■ familjedagvård; perhepäivähoito: lapsen päivähoito yksityiskodissa. Valvottu perhepäivähoito.

perhepäiväkoti ● grădiniță la domiciliu ■ familjedaghem

perheraamattu ● Biblia familiei ■ familjebibel

perheriita ● ceartă de familie ■ familjegräl; familjeuppträde

perheryhmäkoti ● plasament familial pentru grupe de copii [adesea copii imigranți fără familie] ■ (Suom) familjegrupphem, barnhem för familjegrupper

perhesarja, koko perheelle tarkoitettu television sarjafilmi ● serial pentru toată familia ■ familjeserie

perhesiteet ● legături de familie ■ (kuv) familjeband; släktskap; släktband

perhesivu ● pagina familiei ■ familjesida

perhesuhde, perhesuhteet ● relații de familie ■ familjeförhållanden; släktskapsrelation

perhesuunnittelu ● planificare familială; controlul natalității ■ familjeplanering

perhesynnytys: isä saa olla mukanan perhesynnytyksessä ● prezența/participarea tatălui la nașterea copilului său ■ pappan får vara med vid förlossningen

perhesyy ● motiv familial ■ familjeskäl; perhesyistä ● din motiv familial; din motive familiale ■ av familjeskäl

perhetapahtuma; perhetapaus ● eveniment de familie ■ tilldragelse i familjen

perheterapeutti vrt. perheterapia ● terapeut de familie ■ familjeterapeut

perheterapia ● terapie de familie ■ familjeterapi

perhetilaisuus ● eveniment de familie; ocazie ■ familjehögtid

perhetraditio ● tardiție de familie ■ familjetradition; (sukutraditio) släkttradition

perhetragedia ● tragedie în familie ■ familjetragedi

perhetunne ● sentiment de familie ■ familjekänsla, familjegemenskap

perhetuttava, perhetuttu ● familie cunoștința ■ familjebekant (subst. adj), en bekant till familjen

perhetyttö ● fată de familie [bună] ■ familjeflicka

perhetyö, perheisiin kohdistuva sosiaalityö ● acțiune socială cu familia ■ familjearbete

perheuutinen [Sanomalehtien kihlaus-, syntymä- ym. perheuutiset.] ● știri, anunțuri despre familii ■ familjenyhet

perhevalmennus ● prepararea, antrenarea familiei [înainte de nașterea copilului] ■ (Suom) familjeförberedelse; familjeträning; (Ruots) föräldrautbildning

perhevalokuva ● fortografie de familie ■ familjefotografi; (puhek) familjefoto; (muotokuva) familjeporträtt

perhevene ● barca, vasul familiei ■ familjebåt

perheviljelmä ● fermă familială ■ familjelantbruk, familjejordbruk

perheväkivalta ● violență în familie ■ familjevåld

perheyhtiö ● societate anonimă ale cărei acțiuni sunt în posesia unei familii ■ familjebolag

perheyhtymä ● concern de familie ■ familjekoncern

perheyritys ● întreprindere de familie ■ familjeföretag

perheystävä ● un prieten de familie ■ en vän till familjen

pienperhe ● familie mică ■ liten familj

sanaperhe, sanue ● familie de cuvinte ■ ordfamilj

sateenkaariperhe, homo- t. lesbovanhempien ja heidän lastensa muodostamasta perheestä ● familie curcubeu, familie de homosexuali ■ regnbågsfamilj, Rainbow familjen

sekaperhe ● familie mixtă alcătuită dintr-un părinte biologic, un părinte vitreg și copii (inclusiv cei ai amândoura) ■ blandfamilj; gemensam familj

setäpuoli ● unchi vitreg ■ styvonkel; styvfarbror; styvmorbror

sijaisperhe ● familie de plasament/adopție ■ fosterfamilj

sukulaisperhe ● familie rudă ■ aprox. släktingar; en familj vi är släkt med

sukulaisuus ● înrudire ■ släktskapsrelation

suurperhe ● familie mare ■ storfamilj

säätyläisperhe ● familie de clasă superioară, din clasa de sus ■ högreståndsfamilj, överklassfamilj

tukiperhe ● familie-sprijin [desemnată să îndrume o altă familie cu probleme] ■ stödfamilj

tuoteperhe ● grup de produse ■ produktgrupp

tuttavaperhe ● familie cunoscută ■ enföräldersfamilj; en familj som vi känner

työläisperhe ● familie de muncitori ■ arbetarfamilj

tähtiperhe ● familie „stea” ■ en stjärnfamilj kan se ut hur vi vill: regnbågs- enförälders-, tvåförälders-, bonusförälders-, dubbelregnbågs-, adoptiv-, extended-, donationsfamilj osv.

tätipuoli ● mătușă vitregă ■ styvtante; styvfaster; styvmoster

täysisisar ● soră bună ■ helsyster

täysiveli ● frate bun ■ helbroder

täyssisarukset (myös: täydet sisarukset) sisarukset joilla sekä isä että äiti on yhteinen ● frați buni ■ helsyskon

uusperhe, uusi perhe, uusioperhe, toisintoperhe, sekaperhe, rekonstruoitu perhe ● recăsătorit(ă) [+ copiii din căsniciile anterioare]; familie reconstituită ■ styvfamilj; en ny familj; ombildad familj

vajaaperhe ● familie monoparentală ■ aprox. familj med bara en förälder

varakas perhe ● familie avută, bogată ■ en välbärgad familj

viljelijäperhe ● familie de agricultori ■ lantbrukarfamilj; jordbrukarfamilj

ydinperhe (sosiol) ● familie de bază ■ kärnfamilj

ydinperhe, perhe, jossa asuu yhdessä pariskunta ja heidän lapsensa; nykyperhe; perusperhe; ydinpersoona (mies, nainen ja heidän lapsensä) ● familie de bază (soț, soție, copii lor) ■ kärnfamiljen; moderna familjen; grundläggande familj; tvåföräldersfamilj (består av man, kvinna och gemensamma barn)

yksinhuoltajaperhe ● familie monoparentală ■ ensamstående förälder; enföräldersfamilj; familj med bara en förälder

ylimysperhe ● familie aristocrată ■ aristokratisk familj

yliperhe?, laajenettu perhe? ● familie extinsă ■ superfamiljen

ystäväperhe (propus de mine) (vrt. tuttavaparhe) ● o familie de prieteni ■ en familj av vänner

.

perhe ● familie ■ familj; (perhekunta) hushåll

nelihenkinen perhe ● o familie de patru persoane ■ en fyrapersoners familj; en familj på fyra personer

kaksilapsinen perhe ● o familie cu doi copii ■ tvåbarnsfamilj

perustaa perhe ● a face o familie ■ bilda familj

perhe oli hajonnut ● familia s-a destrămat ■ familjen hade splittrats

sattuu sitä paremmissakin perheissä ● se întâmplă și la case mari ■ sådant händer i de bästa familjer

kurssilaiset asuivat perheissä ● cursanții locuiesc la familii ■ kursdeltagarna var inkvarterade i familjer

elättää perheensä ● a-și întreține familia ■ försörja sin familj

useista sukupolvista perheen omistuksessa oleva ● care a fost de mai multe generații în posesia familiei ■ familjeägd

olla hyvästä perheestä ● a fi de familie bună ■ vara av god familj

Pyhä perhe (usk) ● Sfânta Familie ■ den heliga familjen

*perhemetsätalous: Suomen metsät ovat pääosin perheiden omistuksessa, ja metsätilojen koko on verraten pieni. Yksityiset metsänomistajat omistavat Suomessa kaksi kolmasosaa metsämaasta, mikä tarkoittaa noin 12 miljoonaa hehtaaria. Valtio omistaa 5 miljoonaa hehtaaria, yhtiöt 2 miljoonaa hehtaaria ja muut omistusryhmät kuten kunnat, seurakunnat ja muut julkiset yhteisöt omistavat noin 1 miljoonaa hehtaaria metsämaata.

.

BD21315_.

isä 1 ● tată ■ far; (ylät) fader (myös uroseläimestä); (puhek omasta isästä) pappa

kahden lapsen isä ● tată a doi copii ■ far (pappa) till två barn; tvåbarnsfar; tvåbarnspappa

meidän isä ● tatăl nostru ■ vår (puhek våran) pappa

olla hyvä isä lapsilleen ● a fi un tată bun copiilor săi ■ vara en god far för sina barn

tulla isäksi ● a deveni tată ■ bli far

hän on isänsä puolelta suomalainen ● este finlandez din partea tatălui ■ han är finsk på fädernet (på fars sida)

isältä pojalle ● din tată-n fiu; de la tată la fiu ■ från far till son

antaa jklle isän kädestä (kuv) ● a da cuiva o bătaie bună, o mamă de bătaie ■ ge ngn en [faderlig] avbasning; ge ngn en ordentlig omgång [stryk]

.

isä 2 (esi-isät) ● strămoși ■ förfäder

esi-isä ● strămoș ■ förfader, anfader

isiemme maa esi-isät ● țara strămoșilor noștri ■ våra fäders land; vårt fädernesland

isien pahat teot ● păcatele strămoșilor ■ fädernas missgärningar

mennä isiensä tykö (kuv) ● a se alătura părinților; a muri ■ (samlas) till sina fäder

.

isä 3 (hallintomiehistä)

maan isä ● Tatăl Țării (președintele țării) ■ landsfader

kaupunginisät ● părinții orașului ■ stadens fäder

.

isä 4 (kat t. ortod papeista tms.)

pyhä isä ● sfântul părinte ■ den helige fadern; (puhuteltaessa) helige fader

isä Johannes ● părintele Johannes ■ fader Johannes

.

isä 5 (Jumalasta)

taivaallinen isämme ● Tatăl Ceresc ■ vår himmelske fader; vår fader i himmelen

Isä meidän -rukous ● rugăciunea Tatăl Nostru ■ bönen Fader vår

Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (kirk) ● în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh ■ i Faderns och Sonens och den helige Andes namn

hyvä isä sentään! (erik, päivittelyissä) ● Doamne, Dumnezeule! ■ herre Gud!; herre du min skapare!

.

isä 6 (kuv perustaja)

perustaja ● fondator; părinte ■ pappa (jnk till ngt t. ngts); fader (jnk till ngt t. ngts)

alkuunpanija ● inițiator ■ initiativtagare (jnk till ngt)

käynnistäjä ● inițiator ■ [primus] motor

hankkeen isä ● tatăl proiectului ■ pappa till projektet; projektets fader; initiativtagaren till projektet

Agricola, suomalaisen kirjallisuuden isä ● Agricola, tatăl literaturii finlandeze ■ Agricola, den finska litteraturens fader

.BD21315_.

äiti 1 mamă ■ (kirj) mor; (puhek) mamma (myös last eläinemoista); (ylät) moder

isä ja äiti ● mamă și tată ■ far och mor; (puhek) mamma och pappa

kolmen lapsen äiti ● mamă a trei copii ■ trebarnsmor; (puhek) trebarnsmamma

olla hyvä äiti lapsilleen ● a fi mamă bună pentru copii săi ■ vara en god mor för sina barn

tulla äidiksi ● a de veni mamă ■ bli mor; (puhek) bli mamma

äidin puolelta ● din partea mamei ■ på mors sida; på mödernet

hän on äidin puolelta ruotsalainen ● din partea mamei este suedez ■ han är svensk på sin mors sida (på mödernet)

siinä tuli monelle äitiä ikävä (leik) ● unii au băgat-o pe mânecă; au tremurat de frică; s-au panicat ■ där var det många som fick stora skälvan (fick byxångest, blev byxis)

.

äiti 2 (korkeita hallintotehtäviä hoitavista naisista)

maan äiti ● Mama Țării (președintă sau soția președintelui) ■ landsmoder

.

äiti 3 (kuv, ylät alkulähde, ylläpitäjä)

aurinko, elämän äiti ● soarele, dădător de viață (tatăl/mama vieții) ■ solen, livets källa

äiti maa ● Mama-Terra ■ moder jord

hän oli ajatuksen äiti ● a fost părintele ideii ■ han låg bakom tanken; det var han som kom på idén

nykyisyys on tulevaisuuden äiti ● prezentul este mama viitorului ■ nutiden bär framtiden i sitt sköte

kertaus on opintojen äiti (sananl) ● repetiția este mama învățăturii ■ repetitionen är studiernas moder

laiskuus on kaikkien paheiden äiti ● lenea e cucoană mare; lenea este mama răutăților ■ lättjan är alla lasters moder

.

BD21315_.

lapsi29 vrt. vauva, imeväinen, pienokainen, lapsukainen, lapsonen; pallero, pirpana, tyllerö, taapero, typykkä; ipana, kakara, kersa, muksu, mukula, penska, pentu, tenava, toukka; kloppi, nulikka, vekara, vesseli, viikari. rasavilli, villikko
1. ihminen syntymästä murrosikään; oik. = alaikäinen. Pieni lapsi. Pikkulapsi. Poikalapsi, tyttölapsi. Lasten kasvatus, päivähoito. Lapset leikkivät. Lapsilta kiellettyelokuva. Hän on vielä täysi lapsi. Lapsikin sen ymmärtää. Lasten ja imeväisten suusta saa kuulla totuuden SL.
Erik. lapsuusiästä, lapsuudesta. Tunsin hänet jo lapsena. Lapsesta saakka sairaalloinen.
Kuv. Se on lasten leikkiä (myös →←) helppoa, vaaratonta tms. Heittää lapsi pesuveden mukana hylätä t. menettää vähemmän tärkeän ohella myös pääasia.Rakkaalla lapsella [us. = asialla] on monta nimeä SP. Pane lapsi asialle, mene itse perästä [= jos lähettää lapsen toimittamaan jtak asiaa, joutuu aikuinen sen usein oikaisemaan] SL. Herkästi innostuva taiteilija, iso lapsi. Muuttua [vanhana] uudelleen lapseksi mieleltään, tavoiltaan lapsenomaiseksi.
2. poika t. tytär suhteessa vanhempiinsa. Avioerolapsi. Vanhemmat ja lapset. Odottaa lasta olla raskaana. Hän on äitinsä, perheen kolmas lapsi. Avioton lapsi.Hänellä on nykyisen miehensä kanssa kaksi lasta. Tehdä [ark. = synnyttää t. siittää] (jklle) lapsi. Ottaa jku lapsekseen otto-, kasvattilapsekseen.
Erik.
a. mon. yl. jälkeläiset; jälki-, tulevat polvet. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista VT.
b. usk. ihmisen henkisestä lapseudesta, lapsensuhteesta jhk: jnk oma. Opetuslapsi. Jumalan, maailman lapsi.
3. ihmisestä jnk ympäristön kasvattina t. asukkaana. Lapin, etelän lapsi. Aikansa lapsi.
4. ihmisestä hänen luonnettaan, elämäntapaansa tms. ajatellen. Välitön luonnonlapsi. Ailahteleva hetken lapsi. Todellinen surunlapsi.

.

adoptiolapsi, ankkurilapsi, au-lapsi, avainlapsi, avioerolapsi, bonuslapsi, hoitolapsi, ihmelapsi, ihmislapsi, kaksoslapsi, kapalolapsi, kasvattilapsi, katulapsi, kerjäläislapsi, koeputkilapsi, kollapsi, koululapsi, kukkaislapsi, kummilapsi, lapsekas, lapsekkaasti, lapsekkuus, lapseksiottaminen, lapseksiotto, lapsellinen, lapsellisesti, lapsellisuus, lapseneläke, lapsenhoito, lapsenhoitotuki, lapsenkaitsija, lapsenkasvoinen, lapsenkenkä, lapsenkieli, lapsenkina, lapsenlapsi, lapsenlikka, lapsenmieli, lapsenmielinen, lapsenmielisyys, lapsenomainen, lapsenomaisesti, lapsenomaisuus, lapsenpihka, lapsenpiika, lapsenpäästö, lapsenruokko, lapsenryöstö, lapsensaanti, lapsensilmä, lapsensurma, lapsentahtinen, lapsentajuinen, lapsentajuisesti, lapsentajuisuus, lapsenteko, lapsenusko, lapsenvahti, lapsenääni, lapseton, lapsettaa, lapsettomuus, lapsettomuushoito, lapsettomuusklinikka, lapseus, lapsi, lapsialennus, lapsiasiavaltuutettu, lapsiavioliitto, lapsihalvaus, lapsikaappaus, lapsikaste, lapsikatras, lapsikauppa, lapsikorotus, lapsikulta, lapsikuolleisuus, lapsikuoro, lapsikuvaus, lapsilauma, lapsilisä, lapsiliuta, lapsilukko, lapsiluku, lapsimäärä, -lapsinen, lapsinäyttelijä, lapsiparka, lapsiparkki, lapsiperhe, lapsipoliittinen, lapsipolitiikka, lapsiporno, lapsipornografia, lapsiportti, lapsipotilas, lapsiprostituoitu, lapsiprostituutio, lapsipsykologi, lapsipsykologia, lapsipuoli, lapsirajoitus, lapsirakas, lapsiraukka, lapsirikas, lapsirikollinen, lapsirukka, lapsiseksi, lapsiseksimatkailu, lapsiseksiturismi, lapsisotilas, lapsiteatteri, lapsitutkimus, lapsityö, lapsityöläinen, lapsityöntekijä, lapsityövoima, lapsivesi, lapsivesinäyte, lapsivesipisto, lapsivesipunktio, lapsivesitutkimus, lapsivihamielinen, lapsivuode, lapsivuodeaika, lapsivuodekuume, lapsiväestö, lapsiystävällinen, lapsiäiti, lapskoussi, lapsonen, lapsukainen, lapsuuden-, lapsuudenaika, lapsuudenaikainen, lapsuudenkokemus, lapsuudenkoti, lapsuudenmuisto, lapsuudentoveri, lapsuudenystävä, lapsuus, lapsuusaika, lapsuusikä, lapsuusmuisto, lapsuusvuosi, lastenelokuva, lastenhoitaja, lastenhoito, lastenhuolto, lastenhuone, lastenistuin, lastenjuhla, lastenkaitsija, lastenkamari, lastenkasvatus, lastenkieli, lastenkirja, lastenkirjailija, lastenkirjallisuus, lastenkoti, lastenkulttuuri, lastenkutsut, lastenlapsi, lastenlapsi, lastenlaulu, lastenlehti, lastenleikki, lastenlippu, lastenlääkäri, lastenneuvola, lastennäytelmä, lastennäytäntö, lastenohjelma, lastenosasto, lastenperinne, lastenpsykiatri, lastenpsykiatria, lastenpsykologi, lastenpsykologia, lastenpukimo, lastenpyörä, lastenrattaat, lastensaippua, lastensairaala, lastenseimi, lastensuojelu, lastensänky, lastentajuinen, lastentarha, lastentarhanopettaja, lastentauti, lastentautioppi, lastenteatteri, lastenvaaka, lastenvaate, lastenvalvoja, lastenvaunut, lehtolapsi, lempilapsi, luonnonlapsi, löytölapsi, matkalaukkulapsi, monikkolapsi, monilapsinen, morsiuslapsi, ongelmalapsi, opetuslapsi, orpolapsi, ottolapsi, pikkulapsi, poikalapsi, pullolapsi, pyhäkoululapsi, päivähoitolapsi, reesuslapsi, rintalapsi, rippilapsi, sunnuntailapsi, surunlapsi, susilapsi, sylilapsi, syöpälapsi, tyttölapsi, vankilapsykiatri, vankilapsykiatria, varhaislapsuus, villilapsi, vähälapsinen, yksilapsinen

.

lapsi ● copil; sugar, bebe, bebeluș ■ barn; (sylilapsi) baby

aikansa lapsi (kuv) ● copilul timpurilor sale ■ ett barn av sin tid

avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi ● copil născut în afara căsătoriei ■ ett utomäktenskapligt barn

avioton lapsi ● copil din afara căsătoriei ■ ett utomäktenskapligt barn

hän on ailahteleva hetken lapsi ● este nestatornic ca un copil ■ han är ombytlig som ett barn

hän on ollut lapsesta saakka sairaalloinen ● a fost bolnăvicios încă din copilărie ■ han har varit sjuklig alltsedan han var barn

hän on vielä täysi lapsi ● încă e copil ■ han är fortfarande ett barn; han är ännu bara barnet

heittää lapsi pesuveden mukana (sananp) ● a arunca copilul odată cu apa din scăldătoare ■ kasta ut barnet med badvattnet

kostaa isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen (erik) ● a pedepsi copii pentru păcatele părinților până la a treia sau și a patra generație ■ hemsöka fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led

lapseksiottaminen, lapseksiotto ● adoptarea unui copil ■ (oik) adoption

lapsena ollessani ● [pe] când eram copil ■ när jag var barn

lapsenhoito ● îngrijirea copilului ■ barnskötsel; barnavård

lapsenhoitotuki ● indemnizație pentru îngrijirea copilului ■ vårdbidrag

lapsesta asti olen … ● eu, încă din copilărie … ■ ända sedan jag var barn har jag …; ända sedan barnsben har jag …; [ända] sedan barndomen har jag

lapsikatras, lapsilauma, lapsiliuta droaie de copii, puiet ■ barnskara, barnaskara; (sisarusparvi) barnkull

lapsikin sen ymmärtää ● și-un copil ar înțelege ■ till och med ett barn förstår det

lapsikorotus ● alocație pentru copii ■ (Suom, sairausvakuutuksessa) barnförhöjning; (kansaneläkevakuutuksessa) barntillägg; (Ruots) barntillägg

lapsikuolleisuus ● mortalitate infantilă ■ barn[a]dödlighet

lapsilisä ● indemnizație pentru copii ■ barnbidrag; (Ruots) yleinen lapsilisä ● indemnizație generală pentru copii ■ allmänt barnbidrag

lapsille sallittu ● permis copiilor ■ barntillåten

lapsilta kielletty ● interzis copiilor ■ barnförbjuden

lapsiluku, lapsimäärä ● numărul copiilor ■ barnantal

lapsiperhe ● familie cu copii ■ barnfamilj; småbarnsfamilj

lapsivuodeaika ● sezonul nașterilor ■ (lääk) barnsängstid

lasten ja imeväisten suusta saa kuulla totuuden ● adevărul îl auzi din gura copiilor ■ av barn och dårar (fyllhundar) får man höra sanningen

lasten kasvatus ● educația copiilor ■ barnuppfostran

lasten päivähoito ● îngrijirea, supravegherea copiilor în timpul zilei [în unități specializate] ■ barnomsorg; (Suom) barndagvård

muuttua uudelleen lapseksi ● a da în mintea copiilor ■ bli barn på nytt

odottaa lasta ● a fi gravidă, a aștepta un copil ■ vänta barn

ottaa jku lapsekseen ● a adopta un copil ■ adoptera ngn

ottaa lapsekseen ● a adopta un copil ■ adoptera

pane lapsi asialle, mene itse perässä ● dă-i copilului de făcut și supraveghează-l ■ skicka barn i by och gå själv efter; (ruotsissa tav) själv är bästa dräng

pienokainen, pieni lapsi, lapsukainen, vauva ● copil mic; sugar, bebe, bebeluș ■ (pieni lapsi) litet barn; (lapsukainen) småtting (tav mon); telning; (vauva) spädbarn

rakkaalla lapsella on monta nimeä (sananl) ● copilul drag are multe nume ■ kärt barn har många namn

se on lasten leikkiä ● treabă ușoară ■ det är en barnlek

sellaiset sanat eivät sovi lapsen suuhun ● copii nu spun astfel de cuvinte ■ sådana ord passar inte i barnamun

siittää jklle lapsi ● a-i face cuiva un copil ■ göra ngn med barn

synnyttää jklle lapsi ● a naște copilul cuiva ■ föda ngn ett barn

tunsin hänet jo lapsena ● îl cunosc de când era copil ■ jag har känt honom sedan barnsben; jag kände honom redan som barn

.

BD21315_.

poika 1 ● băiat ■ pojke; (puhek) kille; (puhek myös miehestä), grabb; (hieman ylät) gosse; (nuorukainen) yngling

pojat ovat poikia ● băieții, ca băieții ■ pojkar är pojkar

pojan pallero ● puști, băiețel dolofan, bucălat; băiețandru ■ [pikkupojasta] byting, parvel

pojan vekara ● ștrengar ■ pojkspoling; pojkslyngel; pojkvasker

poikien housut ● pantaloni de băieți ■ pojkbyxor

poikien pyörä ● bicicletă de băieți ■ pojkcykel

poikien leikit ● jocuri de băieți ■ pojklekar

olet jo iso poika ● acum ești băiat mare ■ du är stora pojken redan

aina pienestä pojasta saakka ● încă de mic copil ■ alltsedan han var liten (en liten pojke)

.

poika 2 a (lapsi suhteessa vanhempiinsa) ● fiu ■ son

hänellä on poika ja tytär ● are un fiu și o fiică; are un băiat și o fată ■ han har en son och en dotter

mammanpoika ● băiatul mamei ■ (hemmoteltu mies) mammas gosse, morsgris; (viaton nuorukainen, läh) blyg ung man

maanviljelijän poika ● fiu de agricultor ■ jordbrukarson

papin poika ● fiul preotului ■ prästson

kuninkaan poika ● fiul regelui ■ kungason; (ylät) konungason

perheen vanhin poika ● fiul cel mare al familie ■ äldste sonen i familjen; familjens förstfödde

sain pojan ● am un fiu ■ jag fick en son (en pojke)

ottaa jku pojakseen ● a adopta un băiat ■ (kasvattipojakseen) ta ngn som fosterson; (ottopojakseen) adoptera ngn

hän on isänsä poika ● e ca taică-su ■ han är sin fars son; han brås på sin far; (erittäin samanlainen) han är sin far upp i dagen

poika on tullut isäänsä ● fiul seamănă cu tatăl ■ pojken brås på sin far; pojken är lik sin far

tila on kulkenut isältä pojalle ● ferma s-a transmis de la tată la fiu ■ gården har gått i arv från far till son

.

poika 2 b (laajemmin, alkuperästä)

hän on tämän kylän poikia ● este fiul satului; este din satul ăsta ■ han är från den här byn

hän on oman kylän poika ● este fiul satului său ■ han är från vår by; han är från den här byn

hän on Karjalan poikia ● este carelian ■ han är karelare (ruotsr usein karel); han är från Karelen

.

poika 3 a (tuttavallisessa sävyssä)

silloin hän oli kyllä hiljainen poika ● atunci era un băiat tăcut ■ då blev han förstummad (mållös); då tappade han målföret; då fick han så han teg

häviön jälkeen hän oli totinen poika ● după ce-a pierdut, s-a domolit ■ han var mycket dämpad efter förlusten

ollaanpas sitä nyt rohkeaa poikaa ● acum trebuie să dai dovadă de curaj ■ det var värst vad man nu är karsk

isojen poikien laulukirja ● o carte cu cântece deochiate ■ en sångbok med fräcka visor

pannaanpas, pojat, tupakaksi ● acum, băieți, să tragem câte-un fum ■ nu tar vi oss en rök, grabbar

voi pojat, kun teki hyvää! ● ah, ce bine-ar fi! ■ ah, vad det gjorde gott!; ah, vad den satt bra!

meidän poikamme maailmalla ● băieții noștri în lumea mare ■ våra pojkar ute i stora världen

.

poika 3 b (ihailevasti, kehuskelevasti)

hän on kova poika juhlimaan (puhek) ● e un adevărat chefliu ■ han är en riktig festprisse

hän on kova poika tekemään työtä ● este harnic, muncește de nebun ■ han jobbar som en dåre; han är en riktig arbetsmyra (arbetsnarkoman)

kyllä tämä poika tietää! ● știe bine băiatu ■ du kan slå dig i backen på att jag vet!

hän on aika poika [jssak] ● este foarte bun în ceea ce face ■ han går inte av för hackor [när det gäller ngt]; han är en riktig baddare på ngt

kova poika miehekseen ● e un băiat de băiat ■ en sjutusan till karl; en karlakarl

kova poika tekemään työtä ● lucrează ca un maestru ■ en baddare på att jobba

tämä poika ei turhia hätäile ● cineva care pășește agale ■ här ser ni en som tar det lilla lugna

minä poika sanoin suorat sanat ● i-am spus direct ce-am gândit ■ jag sade minsann vad jag tyckte; jag tog bladet från munnen

.

poika 3 c (kuv)

meni euro poikineen ● s-au dus banii ca pe apă; au lăsat gaură-n portofel ■ där gick det pengar åt så det förslog; det tog ett djupt tag i kassan; det gjorde ett stort hål i plånboken

hän ei ole eilisen teeren poika ● nu-i prost; îi merge mintea repede; nu-l poți duce cu una, cu două ■ han är inte född i går; han är inte född i farstun

kupillinen kahvia olisi nyt poikaa ● acum o cafea ar prinde bine ■ nu skulle det sitta [bra] med en kopp kaffe; nu skulle en kopp kaffe göra gott (göra susen)

sauna on poikaa ruumiille ● sauna este excelentă pentru corp ■ bastu gör kroppen gott; bastu är toppen för kroppen

.

poika 4 (usk) Jumalan poika ● fiul lui Dumnezeu ■ Guds son

Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ● în numle Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh ■ i Faderns, Sonens och den helige Andes namn

.

poika 5 (poikanen, pentu) ● copil; puști, țânc ■ unge

.

BD21315_.

tytär 1 ● fiică ■ dotter (jkn till ngn)

äiti ja tytär lähtivät Vaasaan ● mama și fiica au plecat la Vasa ■ mor och dotter åkte till Vasa

hän on perheen ainoa tytär ● este singura fată din familie ■ hon är enda dottern i huset; hon är den enda flickan i familjen

talon tytär ● fata casei ■ dottern i huset

papin tytär ● fiica preotului ■ prästdotter; dotter till en präst

olla isänsä tytär ● a fi fetița/fiica tatălui ■ vara sin fars dotter

Eevan tytär (kuv) ● fata Evei ■ Evas dotter

Helsinki, Itämeren tytär ● Helsinki, Fiica Balticii ■ Helsingfors, Östersjöns dotter

.

tytär 2 (jnk ympäristön kasvatti tms.)

hän on oman aikansa tytär ● ea este un copil al timpului său ■ hon är ett barn av sin tid

hän on Satakunnan tyttäriä ● e din fetele din Satacunda ■ hon är från Satakunda

hän on Karjalan tyttäriä ● ea e careliancă ■ hon är karelska (från Karelen)

tyttäremme voittivat kultaa ● fetele noastre au câștigat [medalia de] aur ■ våra flickor (damer) tog guld

.

tytär 3 (kans) ks. tyttö

.

tytär 4 (tytäryhtiö) ● filială ■ dotterbolag

.

BD21315_.

tyttö 1 ● fată ■ flicka; (puhek) tös; jänta; tjej

tytön tyllerö, lyllerö ● fetiță dolofană, durdulie; bufea, buflei ■ tulta, rulta, flicka; stumpa

tyttöjen kenkä ● pantofi pentru fete ■ flicksko

tyttöjen pusero ● bluză pentru fete ■ flickblus

sinähän olet kasvanut jo isoksi tytöksi ● ai crescut fată mare ■ du har ju redan blivit stora flickan

pienestä tytöstä saakka halusin opettajaksi ● aș vrea ca fetița mea să se facă profesoară ■ redan som liten flicka ville jag bli lärare

heille syntyi tyttö ● au o fată; li s-a născut o fată; au făcut o fată ■ de fick en flicka

.

tyttö 2 (tytär) ● fată ■ dotter; flicka

isän tyttö ● fata tatii ■ pappas flicka

meidän tyttö on päässyt ripille ● fata noastră a primit mirul, confirmațiunea ■ vår dotter (flicka) har blivit konfirmerad

.

tyttö 3 (jnk ympäristön kasvatti t. asukas)

hän on Kainuun tyttöjä ● ea este din ținutul Kajana ■ hon är från Kajanaland

hän on Karjalan tyttöjä ● ea este careliancă ■ hon är karelska (från Karelen)

.

tyttö 4 (aikuisesta naisesta) OBSERVAȚIE! În zilele noaste nu mai este acceptat să se spună unei femei, fată!

.

tyttö 4 a (tuttavallisessa sävyssä) ● fată; femeie ■ tjej

meidän firman tytöt ● fetele de la noi [de la servici] ■ tjejerna på vårt jobb

.

tyttö 4 b (naimisissa olevan naisen vastakohtana)

tyttönä ollessani ● când eram fată, domnișoară, necăsătorită ■ när jag var ogift; innan jag gifte mig

.

tyttö 4 c (tyttöystävä, rakastettu) ● prietenă; iubită; gagică; logodnică ■ flickvän; (vars ruotsr) tjej; (heila) flamma; (kihlattu) fästmö

.

tyttö 4 d (kehuskelevan sävyisissä ilmauksissa)

tämä tyttö ei miesten perään haikaile! ● fata asta nu aleargă după bărbați ■ här har ni en som inte springer efter karlar!; jag klarar mig minsann utan karlar!

.

tyttö 4 e (erik) maksullinen tyttö ● prostituată ■ prostituerad (subst. adj)

.

BD21315_.

veljes ● frate ■ bror; (ylät) broder

nuorin veljes ● fratele cel mai mic; mezinul părinților ■ den yngsta av bröderna

he ovat veljekset ● sunt frați ■ de är bröder

veljekset Virtanen Oy ● societatea amonimă Frații Virtanen ■ bröderna Virtanen Ab

he ovat kuin veljekset, aina yhdessä ● sunt ca frații, mereu împreună ■ de hänger ihop som ler och långhalm

veljesjärjestö ● organizație frățească ■ systerorganisation, broderorganisation

veljeskansa ● popor frate ■ broderfolk

veljeskansat ● popoare frățești ■ brödrafolk, broderfolk

veljeskunta ● confrerie; ordin monahal; comunitate ■ brödraskap (myös munkkikunnista)

veljesliitto ● confrerie ■ brödraförbund

Sotainvalidien veljesliitto (Suom) ● Confreria Veteranilor de Război ■ Krigsinvalidernas brödraförbund

veljespuolue ● partid frățesc ■ broderparti

veljessarja ● frați [totalitatea fraților și surorilor în ordinea vârstei] ■ brödraskara

veljessota ● război fratricid ■ broderkrig (myös Suom hist); brödrakrig; brödrafejd

veljestö, veljistö ● frăție ■ brödraskap

veljeys, veljyys ● frăție ■ broderskap

veljellinen suhde, veljellinen toveruus ● frăție, relație fraternă ■ brödraskap

kansojen veljeys ● frăția popoarelor ■ broderskapet (brödraskapet) mellan folken

.

BD21315_.

suku 1 (s) ● neam; familie, seminție; clan; gintă; trib; dinastie ■ släkt; (ylhäisestä suvusta) ätt; (klaani) klan; (heimo) stam; (ruhtinashuone) hus; (predikatiivina myös) besläktad

Lehtisen suku ● neamul Lehtinen ■ släkten Lehtinen

isän puoleinen suku ● rudă din partea tatălui ■ fars släkt; släktingarna på fädernet

hän on tunnettua sukua ● este dintr-o familie celebră/notabilă/cunoscută ■ han tillhör en känd släkt

hän on ylhäistä sukua ● este de neam mare, de viță nobilă ■ han är av hög börd; han är högättad; han är av en förnäm ätt

olla sukua jklle ● a fi ruda cuiva ■ vara släkt med ngn; vara besläktad med ngn; räkna släktskap med ngn; vara en släkting till ngn

he ovat läheistä sukua ● sunt rude apropiate ■ de är nära släkt [med varandra]

he ovat kaukaista sukua ● sunt rude îndepărtate ■ de är släkt på långt håll

nainen on omaa sukua Hänninen ● doamna este născută Hänninen ■ kvinnan är född Hänninen; kvinnans flicknamn är Hänninen

jatkaa sukua ● a procrea ■ föra släkten vidare

perintönä suvussa kulkeva hopeakannu ● vasul de argint care se transmite din generație în generație ■ en silverkanna som går i arv [i släkten]

hän on tullut sukuunsa ● se trage din neam; seamănă cu neamul lui ■ han brås på sina släktingar (på släkten)

olla henkistä sukua jklle (kuv) ● a fi suflet pereche al cuiva ■ känna andligt släktskap med ngn; känna själsfrändskap (ylät valfrändskap) med ngn; (ylät) vara befryndad med ngn

.

suku 2 (samaa alkuperää olevista seikoista)

suomen ja unkarin kieli ovat sukua keskenään ● finlandeza și ungara sunt rude între ele ■ finskan och ungerskan är besläktade

oppisuunta on sukua positivismille ● curentul educațional este rudă cu pozitivismul ■ läroriktningen är släkt med positivismen

.

suku 3 (biol) ● generație; rasă; specie ■ släkte

.

suku 4 (kiel) ● gen gramatical ■ genus

.

koko suku oli siellä ● acolo era [adunat] tot neamul ■ hela släkten var där

olla läheistä sukua ● a fi rude apropiate ■ vara nära släkt

olla kaukaista sukua ● a fi rude îndepărtate ■ vara avlägset släkt; vara släkt på långt håll

olla sukua jklle isän puolelta ● a fi ruda cuiva, din partea tatălui ■ vara släkt med någon på fädernet (på fars sida)

hän on rikkaasta suvusta ● este dintr-o familie bogată ■ han är från en rik släkt

omaa sukua (naisesta); o.s. ● născută … ■ född

rouva X on omaa sukua A ● doamna X născută A ■ fru X är född A

mikä hän on omaa sukua? ● care-i e numele de domnișoară/fată ■ vilket är hennes flicknamn?; vad hette hon som flicka (ogift)

sukulainen ● rudă; neam ■ släkting; anförvant; (ylät) frände; (läheinen) anhörig (subst. adj)

vaimoni sukulaiset ● rudele soției ■ min frus släktingar

veli tai muu läheinen sukulainen ● fratele sau altă rudă apropiată ■ en bror eller någon annan nära släkting (anförvant, anhörig)

asua sukulaisissa ● a locui la rude ■ bo hos släktingar

läheisimmät sukulaiset ● cele mai apropiate rude ■ den närmaste släkten; (leik) tjocka släkten

hän on henkinen sukulaiseni (kuv) ● este ruda mea spirituală; suntem suflete pereche ■ han är min själsfrände; vi är befryndade; vi är själsfränder

viha on pelon sukulainen ● ura este rudă cu frica ■ hat är befryndat med fruktan

jkn kaukainen sukulainen ● o rudă îndepărtată ■ en avlägsen släkting till ngn

lähimmät sukulaiset ● rude apropiate ■ de närmaste släktingarna (anförvanterna); (puhek) tjocka släkten

hän on sukulaiseni ● este o rudă a mea ■ han är släkt med mig; han är en släkting till mig; han är min släkting

sukulainen avioliiton kautta ● rudă prin alianță ■ en ingift släkting

.

sukututkimus ● genealogie; arbore genealogic ■ släktforskning; (genealogia) genealogi

sukupuu ● arbore genealogic ■ släktträdet

 1. Viitehenkilö ● persoana de referință ■ referens person
 2. Viitehenkilön puoliso ● soțul, consortul, soția, consoarta ■ make, maka
 3. Viitehenkilön tai puolison lapsi, ottolapsi tai kasvattilapsi ● copilul cuplului, adoptat sau înfiat ■ barn, adoptivbarn eller fosterbarn
 4. Viitehenkilön tai puolison vanhempi ● părinții soților ■ makar föräldrar
 5. Muu sukulainen (sisar, veli, lapsenlapsi, isoäiti, isoisä) ● altă rudă ■ annan släkting
 6. Muu henkilö ● altă persoană ■ annan person

sosiaaliset vanhemmat ● părinți sociali ■ sociala föräldrar

sosiaalinen vanhempi ● părinte social ■ social förälder

sosiaalinen äiti, sosiaaliäiti ● mamă socială ■ social mor, social mamma

sosiaalinen isä, sosiaali-isä ● tată social ■ social far

lapsikylävanhemmat ● părinți sociali ■ SOS Barnbyar föräldrar [Barnens Village]

lapsikylä‑äiti ● mamă socială ■ SOS Barnbyar mamma

lapsikylä‑isä ● tată social ■ SOS Barnbyar far

https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/xxxxxx

.

adoptioperhe, avioeroperhe, isäntäperhe, keisariperhe, kieliperhe, kolmiperhehoito, kummiperhe, kuningasperhe, lapsiperhe, monikkoperhe, naapuriperhe, perhe, perhealbumi, perheasia, perheasunto, perheauto, perhedemokratia, perheellinen, perhe-eläke, perhe-elämä, perheenemäntä, perheenisä, perheenjäsen, perheenkokoaja, perheenlisäys, perheenpää, perheenyhdistäminen, perheenäiti, perheetön, perhehauta, perhehelvetti, perhehoitaja, perhehoito, perhehotelli, perheidylli, -perheinen, perheittäin, perhejuhla, perhekalleus, perhekasvatus, perhekeskeinen, perhekirkko, perhekoti, perhekunta, perhekustannukset, perhekuva, perhekäyttö, perheloma, perhelääkäri, perhemajoitusperhemetsätalous, perheministeri, perheneuvoja, perheneuvola, perheneuvonta, perheneuvottelu, perheohjelma, perheoikeus, perheonni, perhepakkaus, perhepeti, perhepiiri, perhepinnari, perhepolitiikka, perhepäivähoitaja, perhepäivähoito, perhepäiväkoti, perheaamattu, perheriita, perhesarja, perhesiteet, perhesivu, perhesuhteet, perhesurma, perhesuunnittelu, perhesynnytys, perhetapaaminen, perhetapahtuma, perhetapaus, perheterapeutti, perheterapia, perhetilaisuus, perhetraditio, perhetragedia, perhetunne, perhetuttava, perhetuttu, perhetyttö, perhetyö, perheuutinen, perhevalmennus, perhevalokuva, perhevapaa, perhevene, perheviljelmä, perheväkivalta, perheyhtiö, perheyhtymä, perheyritys, perheystävä, pienperhe, sateenkaariperhe, sijaisperhe, sukulaisperhe, suurperhe, tuoteperhe, tuttavaperhe, työläisperhe, uusioperhe, uusperhe, viljelijäperhe, ydinperhe, yksinhuoltajaperhe

.

ansioäiti, au-äiti, esiäiti, isoäiti, isänäiti, jumalanäiti, kantaäiti, kasvatusäiti, kotiäiti, kuningataräiti, lapsiäiti, leskiäiti, luontoäiti, maaäiti, perheenäiti, viikonloppuäiti, yksinhuoltajaäiti, äidillinen, äidillisesti, äidillisyys, äidinisä, äidinkasvot, äidinkielenkoe, äidinkielenopettaja, äidinkieli, äidinkielinen, äidinmaidonkorvike, äidinmaidonvastike, äidinmaito, äidinmaitokeskus, äidinonni, äidinperintö, äidinpuoleinen, äidinrakkaus, äidinvaisto, äidinäiti, äidinäiti, äiditellä, äiditön, äiti, äitienpäivä, äitienpäiväkortti, äitienpäiväruusu, äitihahmo, äitijumala, äitijumalatar, äitikulta, äitilinja, äitimuori, äitimyytti, äitipuoli, äitivainaja, äitiys, äitiysavustus, äitiysavustuspakkaus, äitiyshousut, äitiyshuolto, äitiyshuoltotyö, äitiysjumppa, äitiyskuolleisuus, äitiysliivit, äitiysloma, äitiysmekko, äitiysneuvola, äitiyspakkaus, äitiyspoliklinikka, äitiyspäiväraha, äitiysraha, äitiysvaate, äitiysvalmennus, äitiysvapaa, äitiysvoimistelu

.

esi-isä,isoisä, isukki, isä, isähahmo, isälinja, isällinen, isällisesti, isämeidän, isämeidänrukous, isämeitä, isänisä, isänkoti, isänmaa, isänmaallinen, isänmaallisesti, isänmaallisuus, isänmaanrakkaus, isänmaaton, isännistö, isännyys, isännänviiri, isännätön, isännöidä, isännöinti, isännöitsijä, isännöitsijäntodistus, isännöitsijätoimisto, isänperintö, isänpuoleinen, isänpäivä, isänrakkaus, isäntä, isäntäeliö, isäntäeläin, isäntäjoukkue, isäntäkasvi, isäntämaa, isäntämies, isäntäperhe, isäntärenki, isäntäseura, isäntäväki, isänäiti, isäpappa, isäpuoli, isätön, isäukko, isävainaja, kantaisä, kasvatusisä, kaupunginisä, kirkkoisä, kisaisäntä, koti-isä, kouluisäntä, kunnanisä, laivanisännistö, laivanisännistöyhtiö, laivanisäntä, maalaisisäntä, maanisä, nuori-isäntä, oppi-isä, pehmoisä, perheenisä, poroisäntä, rippi-isä, talonisäntä, vanhaisäntä, viikonloppuisä, vuokraisäntä, väli-isäntä, yksinhuoltajaisä

.

adoptiolapsi, ankkurilapsi, au-lapsi, avainlapsi, avioerolapsi, bonuslapsi, hoitolapsi, ihmelapsi, ihmislapsi, kaksoslapsi, kapalolapsi, kasvattilapsi, katulapsi, kerjäläislapsi, koeputkilapsi, koululapsi, kukkaislapsi, kummilapsi, lapsekas, lapsekkaasti, lapsekkuus, lapseksiottaminen, lapseksiotto, lapsellinen, lapsellisesti, lapsellisuus, lapseneläke, lapsenhoito, lapsenhoitotuki, lapsenkaitsija, lapsenkasvoinen, lapsenkenkä, lapsenkieli, lapsenkina, lapsenlapsi, lapsenlikka, lapsenmieli, lapsenmielinen, lapsenmielisyys, lapsenomainen, lapsenomaisesti, lapsenomaisuus, lapsenpihka, lapsenpiika, lapsenpäästö, lapsenruokko, lapsenryöstö, lapsensaanti, lapsensilmä, lapsensurma, lapsentahtinen, lapsentajuinen, lapsentajuisesti, lapsentajuisuus, lapsenteko, lapsenusko, lapsenvahti, lapsenääni, lapseton, lapsettaa, lapsettomuus, lapsettomuushoito, lapsettomuusklinikka, lapseus, lapsi, lapsialennus, lapsiasiavaltuutettu, lapsiavioliitto, lapsihalvaus, lapsikaappaus, lapsikaste, lapsikatras, lapsikauppa, lapsikorotus, lapsikulta, lapsikuolleisuus, lapsikuoro, lapsikuvaus, lapsilauma, lapsilisä, lapsiliuta, lapsilukko, lapsiluku, lapsimäärä, -lapsinen, lapsinäyttelijä, lapsiparka, lapsiparkki, lapsiperhe, lapsipoliittinen, lapsipolitiikka, lapsiporno, lapsipornografia, lapsiportti, lapsipotilas, lapsiprostituoitu, lapsiprostituutio, lapsipsykologi, lapsipsykologia, lapsipuoli, lapsirajoitus, lapsirakas, lapsiraukka, lapsirikas, lapsirikollinen, lapsirukka, lapsiseksi, lapsiseksimatkailu, lapsiseksiturismi, lapsisotilas, lapsiteatteri, lapsitutkimus, lapsityö, lapsityöläinen, lapsityöntekijä, lapsityövoima, lapsivesi, lapsivesinäyte, lapsivesipisto, lapsivesipunktio, lapsivesitutkimus, lapsivihamielinen, lapsivuode, lapsivuodeaika, lapsivuodekuume, lapsiväestö, lapsiystävällinen, lapsiäiti, lapsonen, lapsukainen, lapsus, lapsuuden-, lapsuudenaika, lapsuudenaikainen, lapsuudenkokemus, lapsuudenkoti, lapsuudenmuisto, lapsuudentoveri, lapsuudenystävä, lapsuus, lapsuusaika, lapsuusikä, lapsuusmuisto, lapsuusvuosi, lastenelokuva, lastenhoitaja, lastenhoito, lastenhuolto, lastenhuone, lastenistuin, lastenjuhla, lastenkaitsija, lastenkamari, lastenkasvatus, lastenkieli, lastenkirja, lastenkirjailija, lastenkirjallisuus, lastenkoti, lastenkulttuuri, lastenkutsut, lastenlapsi, lastenlapsi, lastenlaulu, lastenlehti, lastenleikki, lastenlippu, lastenlääkäri, lastenneuvola, lastennäytelmä, lastennäytäntö, lastenohjelma, lastenosasto, lastenperinne, lastenpsykiatri, lastenpsykiatria, lastenpsykologi, lastenpsykologia, lastenpukimo, lastenpyörä, lastenrattaat, lastensaippua, lastensairaala, lastenseimi, lastensuojelu, lastensänky, lastentajuinen, lastentarha, lastentarhanopettaja, lastentauti, lastentautioppi, lastenteatteri, lastenvaaka, lastenvaate, lastenvalvoja, lastenvaunut, lehtolapsi, lempilapsi, luonnonlapsi, löytölapsi, matkalaukkulapsi, monikkolapsi, monilapsinen, morsiuslapsi, ongelmalapsi, opetuslapsi, orpolapsi, ottolapsi, pikkulapsi, poikalapsi, pullolapsi, pyhäkoululapsi, päivähoitolapsi, reesuslapsi, rintalapsi, rippilapsi, sotalapsi, sunnuntailapsi, surunlapsi, susilapsi, sylilapsi, syöpälapsi, tyttölapsi, varhaislapsuus, villilapsi, vähälapsinen, yksilapsinen

.

aateveli, aseveli, asevelihenki, asevelihinta, heimoveli, isoveli, kaksoisveli, kaksosveli, kasvattiveli, kilpaveli, luostariveli, pikkuveli, saarnaajaveli, sauvakävelijä, sielunveli, täysiveli, täysveli, uskonveli, veli, velikulta, velimies, velinen, velipekka, velipoika, velipuoli, veriveli, virkaveli

.

isosisko, kaksoissisko, kaksossisko, kilpasisko, kipusisko, pikkusisko, sisko, siskokset, siskonpeti, siskous

.

jalkapuoli, käsipuoli, silmäpuoli, puolisisarukset, isäpuoli, lapsipuoli, poikapuoli,  poikapuolinenpuolipuoliorpopuoliso, sisarpuolityttöpuolinentytärpuoli, velipuoli, äitipuoli

.

enopuoli, äitipuolen veli, äidin velipuoli ● unchi vitreg din partea mamei ■ styvmorbror, styvonkel

isäpuoli, äidin uusi mies, isintimä ● tată vitreg ■ styvfar; styvfader; styvpappa

poikapuoli, poika suhteessa isä‑ tai äitipuoleensa eli äitinsä tai isänsä uuteen puolisoon, pojintima ● fiu vitreg ■ fosterson; styvson

sisarpuoli, naispuolinen henkilö, jolla on ao. henkilön kanssa vain toinen vanhemmista yhteinen, puolisisar; myös äiti‑ tai isäpuolen tyttärestä, vaikka ei olekaan verisukulainen ● soră vitregă ■ halvsyster; styvsyster

tätipuoli ● mătușă vitregă ■ styvtante; styvfaster; styvmoster

velipuoli, jolla on ao. henkilön kanssa vain toinen vanhemmista yhteinen, puoliveli; myös äiti‑ tai isäpuolen pojasta, joka ei ole verisukulainen ● frate vitreg ■ halvbroder; styvbroder

äitipuoli, isän uusi vaimo, emintimä ● mamă vitregă; noua soție a tatălui ■ styvmor; styvmoder; styvmamma

.

BD21315_.

isoisän nimitykset:

Isänisä (äidinisä) voi olla myös isoisä, ukki tai vaari. Ukko, ukki, äijä, äiji, äijö, vaari, pappa, paappa, taata, tuffa, tuhva, tuora, tuhari, tuta, tuora, ukki, utti, ukkovaari, ukkivaari, vaija, faje, faijä Jos nimitykseen haluaa NS:n määrittelemää ”kansanomaista”, ”harvinaista”, ”arkista”, ”halveksivaa” tai ”murteellista”, ”hyväilevää” tai jopa ”runokielistä” sävyä, sopii valita seuraavista: pappa, paapa, paappa, taata, taatto, ukko, äijä tai äijävaari.

isoäidin nimitykset:

Äidinäitiä (isänäitiä) voi kutsua paitsi tällä nimellä myös isoäidiksi, isomummoksi, mummoksi tai mummuksi. Ämmä, ämmi, ämmö, muori, mamma, nanna, nenna, mummu, mummo, mumma, momma, mummi, fammu, famu, vammu. Jos nimitykseen haluaa NS:n määrittelemää ”kansanomaista”, ”harvinaista”, ”arkista”, ”halveksivaa” tai ”murteellista”, ”hyväilevää” tai jopa ”runokielistä” sävyä, sopii valita seuraavista: mummi, mummeli, muori, nanna, ämmä

Äijät ja ämmät, vaarit ja muorit. Isovanhempien nimitykset suomen murteissa

.

BD21315_.

Kahden kulttuurin perhe, kaksikulttuurinen perhe, kansainvälinen perhe, lapsi perheen arki, Lapsi perheessä, lapsiperhe, lapsiperheen arki, maahanmuuttajaperhe, mikä on lapsen perhe, moniku, monikulttuurinen avioliitto, monikulttuurinen avioliitto, monikulttuurinen parisuhde, monikulttuurinen parisuhde, monikulttuurinen perhe, Monikulttuurisuus, oma perhe, perhe elämä, perhe-elämä, perhearvot, perheellistyminen, perheen moninaisuus, perheen roolit, perheenisä, perheenjäsen, perheenjäsenet, perheenlisäys, perheenperustaminen, perheenpää, perheessä, perheiden hyvinvointi, perheidentiteetti, perhekoko, perhekulttuuri, perhekäsite, perhekäsitys, perhemalli, perhemuoto, perherakenne, perhesidos, perhesuhde, perhesuhteet, perhesuunnittelu, perhesysteemi, perhetausta, Väes, väestöliitto, ydinperhemalli, ydinperhemäinen.

Perhe eri kulttuureissa – julkaisu Mikä perhe? Väestöliitto, Väestötietosarja 26 Osku Haapasaari ja Elina Korhonen (toim.)

.

Perhe juhla tai perheen juhla on juhlaa jossa perinne toteaa suurperheen kerran kokoontuivat perheenyhdistämisen ja juhla. Usein viitataan kokoontumiset kunniaksi henkilön siirtyminen eri elämänvaiheissa. Niille perhejuhliin kuuluvat ne, joilla on perinteisesti vietetään uskonnollisia seremonioita – nimeäminen (kuten kaste tai vauvan siunaus), vahvistukset,  häät jahautajaiset – mutta myös valmistumisen  juhla, kihlajaiset ja syntymäpäivä vuosipäivä. Jotkut vuosittaiset festivaalit – sekä uskonnollinen ja maallinen – on luonteeltaan perhejuhla eri kulttuureissa. Perhejuhliin voidaan mainostaa perheenmainoksia, kutsuja tai sosiaalisen median.

Erittäin suuri perhejuhlia voidaan järjestää sukututkijoiden. Suurempien puolueiden ja tapahtumia osallistujille kaikenikäisille monista eri perheet voivat joskus kuvata perhejuhlia, perhejuhlia tai perheen päivää, ja joskus järjestää yhdistysten, kansalaisjärjestöjen ja kuntien.

.

kaukainen, etäinen ● îndepărtat; izolat ■ avlägset

pikkuserkusten lapset ● văr de gradul trei sau patru ■ brylling, bryllingar; fyrmänning

naimisissa oleva setä ● unchi după tată căsătorit ■ ingift farbror

naimisissa oleva eno ● unchi după mamă căsătorit ■ ingift morbror

kauas, kaukana; etäälle, etäällä ● depărtat, colateral ■ långt bort

vanhempi‑lapsisuhde ● relația dintre părinte și copil ■ förälder barn relation

itsenäistyminen ● independență ■ självständighet

perheväkivalta ● violență în familie, violența domestică, abuz domestic, abuz familial, abuz marital/conjugal, violență intimă ■ familjevåld; våld i nära relationer, våld i hemmet, hemmavåld

kaima ● tiz ■ namne

kummin kaima ● tizul nașului; poartă numele nașului ■ fadders namne

isän äidin kummin kaima, tuskin ollenkaan sukulainen (leik) ● o rudă foarte îndepărtată ■ (yleisk) en mycket avlägsen släkting

.

BD21315_.

CĂSĂTORIE, stare civilă

avioliitto ● căsătorie ■ äktenskap

avoliitto ● concubinaj ■ samboförhållande; samlevnad

siviilisääty ● starea civilă ■ civilstånd

naimaton ● necăsătorit ■ ogift

avioliitossa ● căsătorit ■ gift

asumusero ● despărțit ■ särbo; hemskillnad

asumusero ● despărțit, cu drept de vizitare periodică a copilului ■ särbo; halvbo; delsbo; hemskillnad

asumuserossa ● despărțit; locuiește separat ■ särbo; leva i hemskillnad

eronnut ● divorțat ■ skild, skild partner

leski ● văduv; soțul supraviețuitor ■ änka, änkling, efterlevande partner

leskimies ● văduv ■ änkling, änkeman; (oik) efterlevande make

leskirouva ● văduvă ■ änkefru

leskiäiti ● mamă văduvă ■ en mor som blivit änka

avoliitossa ● în concubinaj ■ sambo med ngn

rekisteröity parisuhde; vakiintunut parisuhde ● parteneriat domestic, uniune civilă, parteneriat înregistrat, parteneriat civil ■ registrerat partnerskap, registrerat parförhållande

rekisteröidyssä parisuhteessa ● în parteneriat înregistrat ■ i registrerat partnerskap, i registrerat parförhållande

eronnut rekisteröidystä parisuhteesta ● despărțit din parteneriat înregistrat (≈ divorțat) ■ skild från registrerat partnerskap

leski rekisteröidyn parisuhteen jälkeen ● văduv, văduvă din parteneriat înregistrat ■ änka från registrerat partnerskap

avoavoliitto – ce zici de formulă?

kotirouva, emäntä, perheenäiti, perheenemäntä (kotiemäntä nu există) ● casnică ■ hemmafru, husfru; husmor; (leik vaimosta) frun i huset; (vars suhteessa palvelusväkeen) matmor; (maatilan) lantbrukarhustru, bondhustru; bondmora; bondkvinna

yksiavioisuus, monogamia ● monogamie ■ engifte

kaksinnaiminen, bigamia ● bigamie ■ bigami, tvegifte

polygynia, polygamia, monivaimoisuus ● poligamie ■ polygami, månggifte

polyandria, monimiehisyys ● poliandrie ■ polyandri

ex-vaimo ● fosta soție ■ exfru

ex-mies ● fostul soț ■ exman

tyttöystävä ● prietenă, gagică ■ flickvän, väninna, tjejkompis, stadigt sällskap,fästekvinna, kille, tjej, delsbo, särbo

poikaystävä ● prieten, gagic ■ pojkvän, boyfriend, stadigt sällskap, sambo, affär, anklang, relation, eko

kihlaus ● logodnă ■ förlovning

kihlattu mies ● logodnic ■ fästman

kihlattu nainen ● logodnică ■ fästmö

kihlatut ● logodnici ■ förlovningspar; förlovat par; (leik) fästfolk

kosiskelu ● cerea în căsătorie ■ frieri

fată bătrână ● vanhapiika ■ gammal ungmö; gammal fröken; gammelpiga; (halv) nucka

yksinäinen, perheetön; yksineläjä, yksinasuva ● necăsătorit; burlac ■ ensamstående

yksinhuoltaja ● familie monoparentală ■ ensamstående förälder; enförälderfamilj

.

avio, avioliitto ● căsătorie ■ äktenskap; giftermål; förmälning

solmia avioliitto ● a se căsători; a încheia o căsătorie ■ ingå äktenskap

astua (mennä) avioon ● a se căsători cu cineva ■ inträda i det äkta ståndet

mennä avioliittoon ● a se căsători; a se însura (bărbat); a se mărita (femeie) ■ gifta sig (jkn kanssa med ngn); ingå äktenskap (jkn kanssa med ngn)

olla aviossa jkn kanssa ● a fi căsătorit cu cineva ■ vara gift med ngn

kuuluttaa avioliittoon ● a anunța căsătoria; a face strigările ■ lysa; (vir) avkunna lysning till äktenskap

heidät kuulutetaan avioliittoon sunnuntaina ● duminică se fac strigările pentru căsătoria lor ■ (puhek) det lyser för dem på söndag

vihkiä avioliittoon ● a declara căsătoriți, a căsători (civil); a cununa (religios) ■ viga

elää avioliitossa ● a fi căsătorit ■ vara gift

purkaa avioliitto ● a dizolva, a rupe o căsătorie ■ upplösa ett äktenskap

he elävät onnellisessa avioliitossa ● ei trăiesc într-o căsnicie fericită ■ de är lyckligt gifta; de lever i ett lyckligt äktenskap

hänen lapsensa ensimmäisestä avioliitosta ● copilul său dintr-o căsătorie anterioară ■ hans barn i första giftet

avioliiton ulkopuolinen ● în afara căsătoriei ■ utomäktenskaplig

hänellä on avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi ● are un copil născut în afara căsătoriei ■ han har ett utomäktenskapligt barn (ett barn fött utom äktenskapet)

esisopimus ● precontract; contract/acord preliminar ■ preliminärt avtal, föravtal; förhandsuppgörelse

avioehto, avioehtosopimus; avoehtosopimus ● contract prenupțial; contract preliminar înregistrării ■ äktenskapsförord

asetus eräistä avioliittoon, lapseksiottoon ja holhoukseen liittyvistä kansainvälisistä oikeussuhteista ● regulamentul cu privire la anumite raporturi juridice internaționale privind căsătoria, adopția și încredințarea copiilor ■ förordningen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap

avioliitonomainen suhde ● relație asimilabilă căsătoriei ■ äktenskapsliknande förhållande

.

ihanneavioliitto, ihanteellinen avioliitto ● căsătorie ideală ■ idealt äktenskap; (täydellinen) idealiskt äktenskap

epäsäätyinen avioliitto, morganaattinen avioliitto ● mezalianță; căsătorie morganatică ■ ett icke ståndsmässigt äktenskap

järkiavioliitto ● căsătorie de conveniență  ■ resonemangsäktenskap, resonemangsparti

laillinen avioliitto ● căsătorie legală ■ giftermål

leviraattiavioliitto, lankousavioliitto, kälyavioliitto, sororaattiavioliitto ● leviratlevirat

onnellinen avioliitto ● căsătorie fericită ■ ett lyckligt äktenskap

putatiiviavioliitto ● căsătorie putativă; căsătorie încheiată de bunăvoie, dar în necunoașterea unor cauze ce împiedică validitatea ei ■ förmodade äktenskap

ristiriitainen avioliitto, epäsointuinen avioliitto ● căsătorie conflictuală ■ ett konfliktfyllt äktenskap

seurapiiriavioliitto ● căsătorie în societate/protipendadă; căsătorie de salon ■ giftermål i societeten

sopusointuinen avioliitto ● căsătorie armonioasă ■ ett harmoniskt äktenskap

.

avioliitto, avioliittokaari (Ruots), avioliittokoulu, avioliittokuulutus, avioliittolupaus, avioliittomarkkinat, avioliittoneuvola, avioliittoneuvonta, avioliittopalatsi, ihanneavioliitto, järkiavioliitto, koeavioliitto, kulissiavioliitto, lapsiavioliitto, lumeavioliitto, näennäisavioliitto, pakkoavioliitto, paperiavioliitto, rakkausavioliitto, seka-avioliitto, serkusavioliitto, sisäryhmäavioliittoisuus, siviiliavioliitto, sukulaisavioliitto, ulkoryhmäavioliittoisuus, valeavioliitto

.

Siviilisääty ● starea civilă ■ civilstånd

.

Siviilisääty määrittelee henkilön perheoikeudellisen aseman, eli sen mitä yhteiskunnan vahvistamia velvoitteita hänellä on muita läheisiään kuin jälkeläisiään kohtaan.

Siviilisäädyt ovat (Suomessa vuonna 2006):

 • naimaton, henkilö, joka ei ole koskaan ollut avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa
 • naimisissa, henkilöllä on voimassa oleva avioliitto eri sukupuolta olevan henkilön kanssa
 • rekisteröidyssä parisuhteessa, henkilöllä on voimassa oleva rekisteröity parisuhde samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa
 • eronnut, joko avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta
 • leski, joko avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen jälkeen.

Avoliitto ei ole siviilisääty.

Suomessa samaa sukupuolta olevat parit ovat vuodesta 2002 lähtien voineet rekisteröidä parisuhteensa. Tietosuojasyistä rekisteröidyssä parisuhteessa olevat luokitellaan tilastoissa yhteen naimisissa olevien kanssa.

Kihlaus

kihlaus39 miehen ja naisen sopimus avioliittoon menemisestä; myös vastaavanlaisesta rekisteröidyn parisuhteen solmimista koskevasta sopimuksesta. Julkaista kihlauksensa. Purkaa kihlaus.

Kuv. Kahden suuryrityksen kihlaus sopimus fuusiosta tms.

.

Kihlaus määritellään Suomen laissa tilanteeksi, jossa pariskunta „sopii menevänsä avioliittoon keskenään”. Kihlauksella ei kuitenkaan ole nykyään juridisia seuraamuksia.

Kihlaparin miestä sanotaan sulhaseksi, naista morsiameksi ja heidän sanotaan olevan kihloissa. Samaa sukupuolta olevien rekisteröityjen parisuhteiden mahdollistuttua on kihlaus-sanaa toisinaan käytetty myös lupautumisesta rekisteröidyn parisuhteen solmimiseen.

.

avoliitto (ei säädösterminä) juridisesti vahvistamaton miehen ja naisen t. homoparin avioliittomainen yhteiselämä.

.

Avioliiton solmiminen Suomessa

.

avioliitto määrämuodoin ja -edellytyksin (vihkimällä) vahvistettu kahden ihmisen yhteiselämän muoto. Kristillinen avioliitto. Siviiliavioliitto. Opiskelija-avioliitto. Solmia avioliitto. Mennä avioliittoon. Heidät vihittiin avioliittoon. Elää avioliitossa. Purkaa avioliitto. Hänellä on ensimmäisestä avioliitostaan kolme lasta. Avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi.

.

Suomessa avioliittoa säätelee avioliittolaki. Avioliittolaki

.

Suomessa avioliittoon voivat mennä mies ja nainen, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta ja jotka eivät ole ennestään naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Suomessa, kahden samaa sukupuolta olevan henkilön on mahdollista solmia välilleen rekisteröity parisuhde.

 

siviilivihkiminen ● căsătorie civilă ■ borgerlig vigsel, civil vigsel

kirkollinen vihkiminen; kirkkohäät ● căsătorie religioasă ■ kyrklig vigsel

henkikirjoittaja ● ofițer de stare civilă; prin ext. serviciu de stare civilă ■ (Suom) häradsskrivare

.

Valeavioliitto (tai kulissiavioliitto, lumeavioliitto, mukavuusavioliitto, näennäisavioliitto, paperiavioliitto) tarkoittaa kahden ihmisen välistä avioliittoa, jonka perustana ei ole ihmissuhde, vaan muu syy.

.

aviopuoliso

avopuoliso

avo 1. avopuoliso; avomies, avovaimo 2. asua yhdessä, olla avoliitossa ● partener de viață; consort, consoartă; concubin, concubină ■ sambo

avoliitto; omantunnonavioliitto ● concubinaj ■ samboförhållande; sammanboende, samboende; samvetsäktenskap

asuinliitto ● coabitare ■ samboförhållande; sammanboende, samboende

avoliittolaki ● legea concubinajului ■ sambolag

avopuolisoiden omaisuus ● proprietatea/posesiunea concubinilor ■ samboegendom

avopuolisoiden yhteinen irtaimisto ● bunurile de uz casnic comune ale concubinilor ■ sambors gemensamma bohag

.

rekisteröinti ● înregistrare ■ registrering (jnk av ngt); registerföring

väestörekisteri ● registrul populației; registrul stării civile ■ (Suom) befolkningsregister; (Ruots) folkbokföringsregister

rekisteröity parisuhde ● parteneriat oficializat ■ registrerat partnerskap

rekisteröidyn parisuhteen osapuoli ● partener înregistrat într-un parteneriat civil/uniune civilă/parteneriat domestic ■ registrerad partner

rekisteröidyn parisuhteen purkaminen ● desfacerea unui parteneriat domestic/uniune civilă/ parteneriat înregistrat/ parteneriat civil ■ upplösning av registrerat partnerskap

rekisteröinnin toimittaja ● oficiantul înregistrării ■ registreringsförrättare

laki rekisteröidystä parisuhteesta, parisuhdelaki ● Legea cu privire la parteneriatul înregistrat ■ lag om registrerat partnerskap

he laillistivat suhteensa menemällä naimisiin ● căsătorindu-se, și-au oficializat relația ■ de legaliserade sitt förhållande genom att gifta sig

parisuhde ● relație de cuplu; parteneriat ■ parförhållande, partnerskap

parisuhdejuttu ● caz marital; caz de parteneriat ■ partnerskapsmål

parisuhdelaki ● Legea cu privire la parteneriat ■ partnerskapslag

parisuhteen osapuoli, kumppani ● partener ■ partner

parisuhteen rekisteröinnin este ● obstacol în calea înregistrării parteneriatului ■ hinder mot registrering av partnerskap

esteselvitys, esteiden tutkinta ● investigarea impedimentelor înregistrării ■ hindersprövning

parisuhteen rekisteröinnin toimittaja ● oficiantul parteneriatului ■ partnerskapsförrättare

parisuhteen rekisteröinti ● înregistrarea parteneriatului ■ registrering av partnerskap

yhteiselämän muoto ● formă de coabitare ■ samlevnadsform

yhteisomistusoikeus ● drept de proprietate comună ■ samäganderätt

yhteistalous, yhteinen kotitalous ● gospodărie comună ■ gemensamt hushåll

susiparivanh., halv. vihkimättömänä elävästä parista; he elävät susiparina ● pereche care coabitează, fără să fie căsătoriți ■ de bor ihop fast de inte är gifta

.

laki kehon ulkopuolisesta hedelmöityksestä ● Legea cu privire la fertilizarea în afara corpului (in vitro) ■ lag om befruktning utanför kroppen

laki keinohedelmöityksestä, keinohedelmöityslaki ● Legea cu privire la inseminarea artificială ■ lag om insemination

.

läheisadoptio ● adopția de către o rudă apropiată ■ närståendeadoption

lapsipuolen lapseksi ottaminen ● adopția copilului partenerului/partenerei ■ styvbarnsadoption

puolison lapsi, partnerin lapsi, toisen vanhemman lapsi ● copilul partenerului/partenerei ■ särkullsbarn

.

erityiskohtelu ● tratament preferențial/privelegiat ■ särbehandling

lakimiestuomari ● magistrat jurist ■ lagfaren domare

oikeusvaikutus ● efect juridic ■ rättsverkan

.

BD21315_.

Perheen hajoaminen

avioero avioliiton purkaminen t. purkautuminen tuomioistuimen päätöksellä. Vaatia avioeroa. Saada avioero. Tuomita  puolisot avioeroon.

Avioero tarkoittaa avioliiton päättymistä ennen kummankaan puolison kuolemaa. Länsimaissa avioerojen määrät ovat kasvaneet huomattavasti 1900-luvulla. Oikeuselin päättää avioeron voimaantulosta.

avoero ● separare ■ separation

he ottivat avoeron ● s-au despărțit; s-au separat ■ de flyttade isär (ifrån varandra); de separerade

avioero ● divorț ■ (oik) äktenskapsskillnad; (yleisk) skilsmässa

ottaa avioero ● a divorța ■ ta ut skilsmässa

saada avioero (oik) ● a obține divorțul ■ utverka äktenskapsskillnad

tuomita jku avioeroon ● a pronunța divorțul ■ döma ngn till [äktenskaps]skillnad

oikeusjuttu ● proces ■ mål (inför domstol); rättssak; (oikeudenkäynti) rättegång, process

hän hävisi oikeusjuttunsa ● a pierdut procesul ■ han förlorade målet

hän voitti oikeusjuttunsa ● a câștigat procesul ■ han vann målet

asianajaja ● avocat ■ advokat; (maallikkoasianajaja) sakförare

toimia jkn asianajajana, ajaa jkn asiaa oikeudessa ● a reprezenta pe cineva în justiție ■ föra ngns talan inför rätta

omaisuuden jako, ositus ● împărțirea bunurilor ■ bodelningen, partition

lapsen/lasten huolto ● îngrijirea copilului [lăsat unui dintre părinți] ■ barnomsorg

perhe oli hajonnut ● familia s-a destrămat ■ familjen hade splittrats

.

 1. Emotionaalinen ero – käynnistyy ennen avioeroa, kun avioliitto alkaa näyttää epäonnistuneelta
 2. Juridinen ero – merkitsee avioliiton virallista loppumista
 3. Taloudellinen ero – tarkoittaa eron taloudellisia seurauksia ja omaisuuden jakoa
 4. Ero yhteisestä vanhemmudesta – merkitsee päätöksiä lasten huoltajuudesta, elatusmaksuista ja tapaamisoikeuksista
 5. Yhteisöllinen ja sosiaalinen ero – eronnut saa uuden aseman, roolin ja siviilisäädyn yhteisössään
 6. Psyykkinen ero – ilmenee vasta avioeron jälkeisenä aikana ja voi jatkua vuosienkin suru- tai kriisityönä sekä minuuden rakentumisena.

.

Leski on avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa ollut luonnollinen henkilö, jonka puoliso on kuollut liiton voimassa ollessa. Leski on myös siviilisääty. Leskinaiset ovat yleisempiä kuin leskimiehet, koska naiset elävät keskimäärin miehiä pidempään.

.

Perhesatama

Parisuhde päättyy – vanhemmuus jatkuu
Perhesatamatoiminta on maksuton palvelu eronneille lapsiperheille tilanteessa, jossa lapsesta erillään asuvalta vanhemmalta puuttuu paikka, jossa tavata ja viettää aikaa yhdessä lapsen kanssa. Palvelun tarkoitus on tukea lapselle tärkeiden ihmissuhteiden jatkuvuutta eron jälkeen ja tarjota puolueeton tila tapaamiselle elämän muutoskohdassa.

Perhesatamatoiminta soveltuu eron jälkeisiin tilanteisiin, joissa esimerkiksi asumisjärjestelyt ovat vielä syystä tai toisesta epäselvät, toinen vanhemmista asuu kaukana tai on kokematon lapsenhoidossa ja tarvitsee siihen ohjausta. Perhesatamia voi varata myös isovanhempien ja muiden läheisten tapaamiseen.

Perhesatama tarjoaa paikan lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman tapaamisiin silloin, kun soveltuvaa tilaa tapaamisille ei ole. Järjestäjä on Mannerheimin lastensuojeluliitto.

Familia după divorț

etälapsi ● după divorț, copilul care pleacă ■ efter en skilsmässa, barnet som lämnar

lähilapsi ● după divorț, copilul care rămâne ■ efter en skilsmässa, barnet som förblir

etä-äiti ● mama rămasă fără copil ■ mor som förblev barnlösa

lähiäiti ● mama la care a rămas copilul ■ mor som till barnet förblir

etäisä ● tata rămas fără copil ■ dad som förblev barnlösa

lähi-isä ● tata la care a rămas copilul ■ dad som till barnet förblir

.BD21315_.

Perheen jäsenten nimitykset uudistuvat

.

Eroaminen, rakastuminen ja uuden kumppanin löytäminen mullistavat paitsi ihmisen elämän, myös sukulaisverkoston. Nykyisistä tulee entisiä, tuntemattomista sukulaisia. Mutta miksi heitä kutsuttaisiin? Me kysyimme, te vastasitte. Tuloksena on lahja suomen kielelle: uusperheen uusi sukupuu!

Saimme valtavasti ehdotuksia uusiksi sukulaisnimiksi. Puuhun valittiin nämä helmet:

.

exä = entinen aviomies tai aviovaimo

nyxä = nykyinen, tämänhetkinen puoliso tai kumppani johdettu entistä puolisoa/kumppania tarkoittavasta sanasta exä/eksä. Esim. ex-vaimon nyxä. Exän nyxä.

uo, nyxä = uusionni, eronneen vanhemman uusi puoliso/seurustelukumppani.

bonuslapsi, bonusvanhempi = uuden suhteen mukanaan tuomat lapset tai äiti/isäpuoli.

etis = lapsi, jonka virallinen kotiosoite on muualla kuin vanhemman.

mummon poikaystävä = uuppa, uusiovaari, mupa (mummon pano, ei tarvi kertoa lapsille ;), mumukki, pentti-vaan, paappo, pamukka, valepaapa, vaarikas, papakas, mummies, mubba, uusvaari, bonus-ukki, ukkeli, pappeli, mukki, muusi, jäbä, mummonukko, äijä, nyyri, nyxä-vaari, pikku-ukki, pappuli, mummon nyxä, vaaripuoli, ukko, mummon poikkis, varapappa, ukku, dukki, himovaari, papsi, ukku

vaarin tyttöystävä = muuppa, varamummo, vapa, valemummo, vaarvaimo, vaarinakka, vaarin vaimo, vaarin tyttis, vaarin nyxä, mummopuoli, akka, uusvaimo, uusiomummi, tytsy, pammu, muimo, nonna, maama, mymmeli, murme, mummuska, mummoke, mummokas, mummeli, mumma, matami, mammeli, flikvaar, boonusmumma, bonari, bommo, uusmummi, mummuska, mupsi

exän isä = xappi, varaukki, vaaro, väärässä. ukko, pena, paha x, kääpä, jorma, ixä, hemmo, exappi, ex-appiukkokokelas, eppi, envaari, äksy, papru

exän äiti = exanoppi, varamummi, pirre, mammu, kurppa, kammo, iso paha x, enmummo, enappi, riivinrauta, apokas, akka, mupru

velipuolen äidin uusi mies = yrkä, uusioukko, sivu-ukko, siippari, sekasormus, rohkelikko, puoli-isä. joku tero, hyypiö, eksän nyksä, Nikon varaiskä, ismi, isäkkö

lapsipuoli = lisälapsi, lahjalapsi

.BD21315_.

Puoliveli ja bonusäiti – uusperheen nimitysten kirjoa

Ydinperheen perinteiset nimitykset eivät yksinään riitä kuvaamaan uusperheen monimuotoisia perhesuhteita. Millaisia nimityksiä on käytössä äiti- tai isäpuolista, uusista sisaruksista ja perheenjäsenistä sekä heidän sukulaisistaan?

Uusperheellä tarkoitetaan perhettä, jonka alle 18-vuotias lapsi on vain toisen puolison. Uusperheessä voi olla kummankin vanhemman lapsia edellisistä liitoista ja vanhempien yhteisiä lapsia. Uusperheessä lapsella voikin olla kolmenlaisia sisaruksia: biologisia täyssisaruksia, puolisisaruksia, joilla toinen biologisista vanhemmista on yhteinen, ja uuden äiti- tai isäpuolen edellisestä liitosta olevia, ei-biologisia sisaruksia. (Supli 2010.) Uusperheissä ei ole itsestään selvää, miten perheenjäseniä ja vanhemmuus-, sisaruus- ja sukulaisuussuhteita nimetään.

.

Lähi-, etä- ja puolikkaita perheenjäseniä

Epävirallisissa yhteyksissä on kuitenkin jo kauan ollut käytössä mitä erilaisinta uusperhesanastoa.

Eroperheen vanhemmista tulee lähi– tai etä-liitteen avulla lähi– tai etävanhempia. Tätä vastaparia hyödyntää muun muassa Kela: lähivanhempi on ”lapsen kanssa asuva vanhempi” ja etävanhempi” elatusvelvollinen, joka ei asu lapsen kanssa”. Samalla tavalla voidaan puhua myös lähikodista, jossa lapsi pääasiassa asuu, ja etäkodista, jossa etävanhempi asuu. Uusperhe–suomi-sanakirjassa mainitaan myös nimitys etälapsi eli etis. Etälapsen virallinen kotiosoite ei ole sama kuin lähivanhemman. Etä-liitteellä tarkoitetaan nimenomaan fyysistä, ei henkistä välimatkaa, korostuvat kyseisen etuliiteparin vastakkaisten merkitysten sävyerot ja ‑ongelmat erityisesti etälapsi-sanassa.

Uusperheeseen kuuluu perheenjäseniä, joihin on ollut tapana viitata puoli-loppuisilla nimityksillä, esimerkiksi äitipuoli ja isäpuoli eli ’sellainen, joka ei ole täysäiti tai täysisä’. Lisåksi käytettään myös esimerkiksi nimityksiä anoppipuoli ja appipuoli.

Lapsen äiti- tai isäpuoli ei ole hänelle biologisesti sukua eikä ole mahdollinen mummo– tai ukkipuolikaanPuoli voi kuitenkin ilmaista myös toisenlaista perhe- ja sukulaisuussuhdetta. Sisaruksiin viittaavilla puoli-loppuisilla sanoilla, kuten sisko– tai velipuoli, viitataan lapsen sellaisiin sisaruksiin, joiden kanssa hänellä on yksi yhteinen biologinen vanhempi. Koska puoli-loppuiset uusperheen jäsenten nimitykset ovat usein värittyneet merkitykseltään kielteisesti, niiden rinnalla ovat alkaneet yleistyä puoli-alkuiset yhdyssanat: puoliäitipuoliveli.

Uusperhe-sanassa käytettävää uus-liitettä voidaan hyödyntää perheen lisäksi perheenjäsenten nimeämisessä. Esimerkiksi nimitystä uussisarus käytetään erotuksena ydinperheen biologisista sisaruksista. Verkkosivuilla näkee käytettävän myös esimerkiksi nimityksiä uusmummo ja uusvaimoUus-liitteen voikin yhdistää periaatteessa mihin tahansa perheenjäsenen ja sukulaisen nimitykseen: uusveli, uustäti, uusanoppi jne.

Myös bonus-alulla voidaan ilmaista uusperheen perhe- ja sukulaisuussuhteissa sitä, että suhde ei ole biologinen: bonusäiti on biologisen isän uusi puoliso, samoin kuin uusäiti. Kielitoimiston sanakirjan mukaan bonus tarkoittaa ’hyvitystä’ tai ’lisäpalkkiota’. Bonus-liitteen käyttö uusperheen jäsenten nimeämisessä on rantautunut suomeen mitä ilmeisimmin ruotsin kautta, mutta sen alkuperä on monien muiden uudissanojen tapaan englannin kielessä. Englannissa sillä tarkoitetaan myös ’lisäetua’ eli ’jotakin positiiviseksi tulkittavaa ekstraa’. Ekstralle  Kielitoimiston sanakirja antaakin merkitykset ’ylimääräinen’, ’lisä-’, ’erityisen hyvä’ ja ’erikoinen’. Uus– ja bonusisän rinnalla voisikin hyvin käyttää myös nimitystä ekstraisä.

On kiinnitetty huomiota suomen ja ruotsin erilaisiin tapoihin nimetä uusperheen jäseniä: ”Suomessa uusperheen jäsenet ovat puolikkaita, Ruotsissa ne ovat bonusta.” Puolikkaita ei kuitenkaan voi suomen kielessä suoraan korvata ”uusilla” ja ”bonuksilla”, koska esimerkiksi siskopuoli ja puolisisko tarkoittavat eri asiaa kuin uus– tai bonussisko: äidin uuden miehen entisestä liitosta olevat tytöt eivät ole puolisiskoja vaan uus- tai bonussiskoja. Tässä ruotsalaiset ovat tarkempia esim. verisukulainen halvsyster; isä- t. äitipuolen tyttärestä, joka ei ole verisukulainen styvsyster.

Uus– ja bonus-alulla on positiivisempi sävy kuin puoli-alkuisella tai ‑loppuisella sanalla. ”Per­heen­jä­se­net ovat jo­ko va­jai­ta eli puo­lik­kai­ta tai myön­tei­siä eli bo­nuk­sia”. Toki myös nimitys uussisko voi alkaa tuntua oudolta, jos tällainen sisko on kuulunut perheeseen jo vuosia (vrt. uusi sisko). Uus– ja bonus-alun voi silti tulkita merkitykseltään myös varsin neutraaliksi.

Perheen ja sukulaisten nimet ovat suomen kielenkin vanhimpia sanaryhmiä. Kuten Heikurakin (2014) kirjoittaa, esimerkiksi sanat isävävy, miniä ja äitiä tarkoittanut emo voidaan palauttaa suomen uralilaiseen kantamuotoon tuhansien vuosien päähän. Aviomiehen sisarta tarkoittavan nato-sanan merkitystä ei monikaan enää tiedä, kyty taas on aviomiehen veli. Käly on puolison sisar, veljen vaimo tai puolison veljen vaimo, ja lanko on puolison veli tai sisaren mies tai puolison sisaren mies. Myös murteissa on uusperhesanastoa, esimerkiksi äiti-, isä- ja sisarpuolia. Murteissa käytetään myös sijainen- ja sijoillinen-loppuisia sanoja: apensijainenanopinsijoillinen.

Kielitoimiston sanakirjan mukaan sanat emäntä ja isäntä viittaavat maalaistalon omistajiin ja perheen äitiin ja isään. Kiinnostavaa on, että emännällä ja isännällä on voitu alkujaan viitata myös äitipuoleen, isäpuoleen, anoppi- ja appipuoleen (esim. Hakulinen 1979). Suomen murteiden sanakirjan mukaan lapset saattoivat kutsua äitipuoltaan emännäksi, samoin miniä ja vävy, jos he itse olivat lapsettomia. Äitipuolesta on myös käytetty nimitystä emäpuoli ja isänakka. Näistä jälkimmäinen on käypä malli, kun pohditaan näppärämpää nimitystä esimerkiksi ”isän uudelle vaimolle” tai ”äidin uudelle kumppanille”: isänvaimoäidinmies tai äidinvaimo.

Murteista löytyy myös sellainen puolisukulaisuuden ilmaisemisen keino, jota nykykieli ei tunne enää lainkaan. Erityisesti itäisissä murteissa on nimittäin ollut käytössä nomininjohdin ‑intima tai ‑intimä. Sen arvellaan muodostuneen kolmesta nomininjohtimesta: ‑i-, ‑nta-/-ntä ja ‑(i)ma/-(i). Johdin on selvästi ollut produktiivinen, ja se voi liittyä mihin tahansa sukulaisuutta ilmaisevaan sanaan. Emintimä (myös emäntimä tai emättimä) ja isintimä (myös isäntimäisintämä) tarkoittavat äiti- ja isäpuolta. Emintimän ja emäntimän kantasanana on vanha äitiä tarkoittava sana emä (emi,emo), isintimän ja isäntimän kantana on sana isä. Murreaineistoissa ja sanakirjoissa on esiintymiä myös sanoista lapsentima (tai lapsintima), pojintimatytintima ja anopintima. Äitipuolen tavoin myös emintimällä on ollut murteissa negatiivinen kaiku. Mutta koska johdostyyppi on nykykielestä ja siten mielistä lähes unohtunut, mikään ei estäisi ottamasta sitä uuskäyttöön. Olisitko mieluummin äitipuolipuoliäiti vai äidintimäIsäpuolipuoli-isä vai isäntimä?

Perinteiset nimityksetkään eivät ole muuttumattomia, vaan ne saavat edelleen rinnalleen erityisesti erilaisia puhekielisiä variantteja. Slangivastineita pyydettiin muun muassa sanoille äitiisäsisko ja veli (myös esim. tyttö ja poika). Äidin vastineiksi kyselyssä mainittiin mutsi, mammamamiäiskääippä, mamamudeäitylimutteri ja isän vastineiksi faija, iskäisi, fatsi, isukki, pappa, papi, papafadedädi. Joukossa on tuttuja, (yleis)puhekielisiä lempinimiä, kuten äiskääippäisi ja iskä, ja jo 1900-luvun alussa käytössä olleita slangisanoja, kuten mutsi ja faija.

Siskon vastineina kyselyssä mainittiin sissister, sistasysterisystasystersistah, syrra. Näistä slangisanakirjassa mainitaan vain systeri. Sanoista on selvästi nähtävissä, että nykyslangi ammentaa aineksia yhä useammin englannin kielestä. Saman voi todeta veljelle annetuista vastineista broidibrobreweliveikkabrotherbrothabroda ja proidi, joista slangisanakirjassa mainitaan vain broidi ja veikka.

Angloamerikkalainen malli ei ole vain kielellinen, vaan englanninkielisestä kulttuurista omaksutaan myös kielenkäytön tapoja. Erityisesti hiphop-kulttuurille tyypillinen tapa kutsua ystäviä veljiksi (eng. bro) ja siskoiksi (eng. sister, sis, sista, sistah) on kulkeutunut myös Suomeen. Uusperheyhteyksissä aletaan kuulla – jollei jo kuullakin – sellaisia nimityksiä kuin uusäityli tai bonusbroda. Näistä jälkimmäinen voisi hyvinkin kotoutua muotoon ”bonaribroda”. Jokin slanginimityksistä voisi jopa vakiintua sellaisenaan viittaamaan nimenomaan puoli- tai ei-biologisiin vanhempiin tai sisaruksiin.

Luvatta apud Puoliveli ja bonusäiti – uusperheen nimitysten kirjoa.

.BD21315_.

Despre familie pe românește

.

ARBORE GENEALOGIC. Ca să nu fiți luați prin surprindere când vă întâlniți cu verișori, unchi, cumnați, cuscri și cumetri, aflați exact ce fel de rudă vă este fiecare dintre ei.

sukututkimus ● arbore genealogic ■ släktforskning; (genealogia) genealogi
Botezurile, sărbătorile, onomasticile sau nunțile sunt ocazii în care vă întâlniți cu tot felul de rude pe care nu le-ați mai văzut de ceva vreme sau chiar niciodată în viață. Unii pretind că vă sunt veri, nepoți de veri sau cumetri și zâmbiți încurcați, întrebându-vă ce ar putea să însemne asta mai exact și cum ați ajuns să vă înrudiți cu respectivii fără să știți.

Sociologii explică faptul că astfel de situații sunt extrem de firești. Numărul de rude fiind mare, este imposibil să le cunoști pe toate, mai ales când este vorba despre o familie cu multe ramuri, aparent îndepărtate.

Cine ne sunt rude și de ce grad

Rudele firești sunt cele cu care avem o legătura de sânge, cea dintre două sau mai multe persoane care coboară unele din altele, precum tatăl, fiul, nepotul de fiu, sau care, fără a descinde unele din altele, au un autor comun, precum frații între ei sau verii primari. Punctul comun în ambele cazuri îl reprezintă, deci, faptul nașterii.

Sunt rudele cu ajutorul cărora ne descoperim rădăcinile și ne putem identifica individualitatea. „Solidaritatea relațiilor de rudenie este pe de o parte un comportament indus în copilărie, pe când ne jucam cu verii și verișoarele şi primeam cadouri de la mătuși şi unchi. Pe de altă parte, este şi un comportament firesc, o nevoie psihologică de a ne alătura celor cu care avem o legătură de sânge“, explică sociologul Marius Pieleanu.

Gradul de rudenie măsoară distanța dintre rude. La rudenia în linie dreaptă, gradul de rudenie se socotește după numărul nașterilor. Astfel, fiul și tatăl sunt rude de gradul unu, iar nepotul de fiu şi bunicul sunt rude de gradul doi. Tot de gradul doi sunt frații, în timp ce unchiul și nepotul de frate sunt rude de gradul III, iar verii între ei sunt rude de gradul IV.

Dacă la gradul I și II este destul de simplu să vă identificați rudele, greul începe de la gradul III încolo. Vă puteți întreba, de exemplu, ce sunt copiii dumneavoastră pentru unchiul sau mătușa, care la rândul lor sunt fratele sau sora tatălui dumneavoastră. „V-ați putea gândi că sunt strănepoți? Ei bine, nu, sunt tot nepoți“, afirmă antropologul Adrian Majuru.

.

RELAŢII DE AFINITATE (aviosukulainen – ingift släkt)

Cuscrii și cumetrii

O categorie mai aparte de rude sunt cele „căpătate“ prin căsătorie sau botez. Mai exact, cele pe care le aducem familiei noastre în momentul în care ne căsătorim, ne boteză m copiii, cununăm un alt cuplu sau le botezăm copiii. Astfel, apar deodată cumetrii și cuscrii, rude cu mare importanță în familia lărgită și cu care ne întâlnim destul de des la evenimentele din familie. Cumetrii sunt denumiți nașul sau nașa în raport cu părinții copilului botezat ori cu alte rude ale acestuia.

„Relația dintre socri se numește și cumetrie. Ei sunt cumetri, din relația de încuscrire, dar și nașul copilului meu îmi este cumătru“, explică antropologul Adrian Majuru. Cumetri devin și cei care au cununat cuplul și cei care doar le-au botezat unul sau mai mulți copii. Aceste relații se numesc de afinitate, adică reprezintă legătura dintre soți și rudele celuilalt soț. Afinitatea nu există între rudele unui soț și rudele celuilalt. De exemplu, sunt afini nora şi socrii, ginerele şi socrii săi, cumnații între ei, dar nu și cuscrii între ei. Afinitatea este un efect al căsătoriei, existând numai atât timp cât căsătoria nu încetează.
.

Poate că, aici, și-ar găsi locul o explicație suplimentară legată de cuvântul cumnat, care pentru italieni este compare sau cumpare, pentru ardeleni șogor, pentru finlandezi lanko. Bărbaților necunoscuți, copii le spun nene sau unchiule, adulții, în aceeași situație folosesc, pe lângă bade, folosesc cuvintele marcate mai sus [doar țiganii spun fraleo – frate]. Doi bărbați care au aceeași amantă se numesc, între ei, cumnați.

.BD21315_.

O clasificare succintă a familiei:

 • I. Formă socială de bază, realizată prin căsătorie, care unește pe soți (părinți) și pe descendenții acestora (copiii necăsătoriți).
 • 1. Grup social având la bază căsătoria, alcătuit din soți, copii și din descendenții acestora.
 • 2. Aer de familie = fizionomie caracteristică, ansamblu de trăsături comune unui grup de persoane înrudite prin sânge.
 • 3. Nume de familie. Vezi nume. Nume pe care-l poartă toți membrii aceleași familii.
 • 4. Cap de familie. Vezi cap.
 • 5. Consiliu de familie = grup de persoane împuternicite de instanțele judecătorești să îngrijească de interesele minorilor sub tutelă sau de ale interzișilor.
 • 6. Sfânta familie. Vezi sfânt.
 • 7. Stâlpul familiei. Vezi stâlp.
 • 8. Tată de familie. Vezi tată.
 • 9. De familie bună = (despre descendenți, mai ales despre copii) care se trage dintr-o familie de vază.
 • 10. Băiat de familie. Vezi băiat.
 • 11. Familie grea. Vezi greu.
 • 12. Soția și copiii cuiva.
 • 13. casă, cămin
 • II. Totalitatea persoanelor dintr-o comunitate umană care se leagă prin consangvinitate și înrudire.
 • 1. Totalitatea persoanelor care se trag dintr-un strămoș comun.
 • 2. Copiii în raport cu părinții lor.
 • 3. dinastie
 • 4. Familie domnitoare, casă domnitoare, dinastie. Vezi domnitor
 • 5. Familie suverană. Vezi suveran.
 • 6. (Reflectând concepția de clasă a burghezo-moșierimii) De familie bună = din clasa exploatatoare, înrudit cu reprezentanți marcanți ai acestei clase.
 • 7. (La romani) Totalitatea celor care se aflau în aceeași casă (copii, rude, sclavi, animale, lucruri) sub autoritatea unui „pater familias”, șef juridic al casei.
 • III. Grup larg de oameni, de popoare etc. cu interese și idealuri comune.
 • diferențiere Grup de oameni, de popoare, de țări cu interese și idealuri comune și care formează o puternică unitate.
 • IV. Familie de albine = totalitatea albinelor dintr-un stup, alcătuită din matcă, albine lucrătoare și trântori.
 • V. Categorie sistematică în botanică și în zoologie, inferioară ordinului (mai mare decât genul), care cuprinde mai multe genuri de organisme cu caractere comune.
  • Grup de plante, animale, elemente sau combinații chimice cu caractere comune.
 • VI. Familie de cuvinte (sau lexicală) = grup de cuvinte, derivate și compuse, formate de la același cuvânt de bază.
  • Grup de limbi care provin dintr-o limbă comună inițială (și o continuă).
 • VII. Familie radioactivă = ansamblu format dintr-un element radioactiv inițial și din toate elementele rezultate din acesta prin dezintegrări succesive.
 • VIII. Familie de curbe (sau de suprafețe) = mulțime de curbe (sau de suprafețe) care au o caracteristică intrinsecă comună, ecuațiile lor conținând un parametru real.
 • IX. Familie multigenică = ansamblu de mai multe fragmente de ADN, alcătuit din gene și pseudogene, ale căror secvențe se aseamănă.

.

FAMILIE s. 1. neam, viță, (livr.) stirpe, (astăzi rar) seminție, (înv. și pop.) sămânță, (înv. și reg.) semințenie, tălaie, (Mold. și Transilv.) pojijie, (înv.) femeie, rudă, rudenie. (S-a adunat cu toată ~ lui.) 2. neam, sânge. (E din ~ noastră.) 3. v. casă.  4. v. dinastie. 5. (FIZ.) familie radioactivă = serie radioactivă.

familie (familii), s. f. – Formă socială de bază, întemeiată prin căsătorie, care constă din soț, soție și descendenții lor. –Mr. fumeal’e, familie. Lat. familia,prin intermediul fr. famille, cf. dubletul femeie. În mr., direct din lat., și în a doua formă din it. famiglia. –Der. familiar, adj. (în care se adună sensurile cuvântului fr. familiare și familial); familiarh, s. m. (cap de familie), din ngr. φαμιλιάρχης (Gáldi 187), sec. XVIII, înv.; familiaritate, s. f., din fr.; familiariza, vb., din fr.; familiot, s. m. (care are familie), din ngr. φαμιλιώτης (Gáldi 187), sec. XVIII, înv.; familist, s. m. (care are familie), formație vulg. și improprie (suf. – ist indică îndeletnicirea sau adeziunea), însă reabilitată, mai mult decât era de așteptat, de întrebuințarea ei de către Caragiale.

familie f. 1. toate persoanele de același sânge, ca: copii, frați, nepoți: membrii unei familii; 2. rude cari locuiesc împreună: a trăi în familie; 3. grup de națiuni sau limbi de aceeași origină: familia indo-europeană; 4. Gram. vorbe derivate din același radical: familie de cuvinte; 5. în istoria naturală: reunire de genuri cari au oarecare caractere comune.

familie, familii s. f. Formă de comunitate umană întemeiată prin căsătorie, care unește pe soți și pe copiii acestora prin relații strânse de natură biologică, economică și spirituală; grup mai larg, cuprinzând pe toți cei ce se trag dintr-un strămoș comun. ◊ Sfânta Familie = Iosif, Fecioara Maria și Iisus. – Din lat. familia.

.

În ciuda faptului că titlul paginii se referă la familia finlandeză, în principal, completăm capitolul termenilor românești referitori la familie cu câteva blocuri analogice; totul spre bucuria traducătorilor.

CĂSĂTORIESubst. Căsătorie, matrimoniu (livr.), himeneu (poetic), partidă, căpătuială (fam.), căpătuire (fam.), căsnicie, mariaj (livr.), menaj, viață conjugală, coabitare (jur.), conviețuire; măritiș, unire, măritare (rar), măritat, mărit (pop.); însurătoare, însurat, însurare (înv.), însurăciune (înv.), însoțire (pop.), nuntire, nuntit (rar). Mezalianță; căsătorie morganatică. Căsătorie civilă, cununie civilă; căsătorie religioasă, confareație (rar). Recăsătorire. Protogamie. Monogamie; bigamie; trigamie; poligamie. Poliandrie. Monogam; bigam; trigam. Poliandră (rar). Endogamie; exogamie. Concubinaj, căsătorie nelegitimă. Soț, soțior (dim.), căsător (înv.), soție (înv.), bărbat, om, stăpân (pop.), român (pop.). Soție, soțioară (dim.), nevastă, consoartă, soață (rar), soț (înv.), femeie (pop.), muiere (pop.). Familist (fam.). Cerere în căsătorie, pețire, pețit, pețitorie (fam.), pețitorlâc (rar, depr.). Pețitor (înv. și pop.); logodnic, fidanțat (rar); logodnică, fidanțată (rar). Nuntă. Mire, june; mireasă. Însurățel; însurăței. Lună de miere. Nuntă de argint. Nuntă de aur. Gamologie (livr.). Adj. Matrimonial (livr.), căsătoresc (rar). Căsătorit, însurat, nuntit (rar), căpătuit (fam.), măritat (reg.); căsătorită, măritată, căpătuită (fam.). Monogam, monogamic; bigam; trigam. Poliandră (rar). Conjugal. Nupțial, nunțial (înv.), nuntitor (rar). De nuntă. Logodit; cununat. Recăsătorit. Vb. A se căsători, a se uni (lega) prin căsătorie cu cineva, a face o partidă (bună), a se căpătui (fam.), a da de căpătâi, a se cununa, a împărți cununa cu cineva, a-și pune pirostriile în cap, a se însoți (pop.), a se nunti (pop.), a se rostui, a întemeia o căsnicie, a face o casă, a-și lega viața de cineva (de viața cuiva), a-și lega capul. A umbla să se însoare, a fi (a intra, a da) în dârdora însuratului, a-i arde de însurătoare; a cere în căsătorie, a cere mâna, a lua în căsătorie, a lua de soție (de nevastă), a face unei fete conciul, a se însura, a aduce (părinților) noră pe cuptor. A se mărita, a-și pune cârpă în cap, a lua de soț (de bărbat), a se duce după cineva, a veni după cineva. A peți. A se logodi, a face credință. A căsători, a face cuiva căpătâi, a însura, a mărita, a da de soție, a da fata din casă, a da (o fată) după cineva, a da în căsătorie, a scăpa de piatra din casă. A fi căsătorit, a avea casă și masă; a trăi cu cineva în căsnicie, a ține casă cu cineva; a trăi cu cineva, a se cununa la lună. V. celibat, divorț, rudenierudenie prin încuscrire (prin alianță).

.

CELIBATSubst. Celibat, burlăcie, holteie, feciorie, junie (înv.). Burlac, celibatar, holtei, holteiaș (dim.), fecior, june (reg.), bărbat neînsurat (necăsătorit), flăcău tomnatic, becher (fam.), becheraș (dim., fam.), cavaler (pop.). Fecioară, femeie nemăritată, femeie necăsătorită, femeie singură, fată bătrână, fată rămasă, celibatară. Misoginism (livr.), misoginie, misogamie. Misogin. Adj. Burlac, necăsătorit. Misogin. Vb. A fi neînsurat (necăsătorit, burlac), a burlăci, a holtei, a feciori (pop.), a sta necăsătorit (neînsurat), a rămâne necăsătorit (neînsurat). A fi necăsătorită (nemăritată); a fi liberă, a trăi singură, a sta necăsătorită (nemăritată), a rămâne necăsătorită (nemăritată), a fi fată în păr, a rămâne fată în păr, a rămâne fată bătrână, a îmbătrâni în vatră, a împleti cosiță albă. V. divorț, văduvie.

.

DIVORȚSubst. Divorț, despărțire, despărțenie (înv.), desfacerea căsătoriei, anularea căsătoriei. Abandonarea familiei, abandon familial. Proces de divorț. Adj. Divorțat, despărțit. Vb. A divorța, a da divorț, a se despărți, a se separa, a desface (a anula) căsătoria. A obține divorțul, a-și recăpăta libertatea (fig.). A părăsi familia, a abandona familia. V. văduvie.

 .

VĂDUVIESubst. Văduvie, văduvire (rar), vădănie (rar). Văduv, vădan (pop.), văduvoi (augm.), vădăoi (reg.); văduvă, văduvioară (dim.), văduviță, văduvoaie (augm.), vădană (pop.), vădancă (pop.). Adj. Văduv, vădan (pop.), văduvit. Vb. A-și pierde soțul (soția), a rămâne văduv, a văduvi, a vădăni (rar), a lăsa văduv. V. celibat, divorț.

.

COPILĂRIESubst. Copilărie, pruncie (înv. și pop.), vârsta copilăriei, vârstă fragedă, anii copilăriei, vârstă preșcolară, minorat (rar); nevârstnicie (rar).Copil, făt (pop. și poetic), bebe; puradel (fam.).; sugar, sugaci, copil-de-țâță; copilaș (dim.), micuț (dim.), prunc (înv. și pop.), prunculeț (pop.), pruncușor (dim., pop.), pruncuț (înv. și reg.), țânc (fam. și depr.), plod (peior.), țincar (reg. și depr.), odraslă, odrăsluță (dim.); burcaș (reg.); pui de om, pui, puișor (dim.), puiuț, puiuleț. Băiat, băiețel (dim.), băiețaș, băietănaș (dim.), băiețică (reg.), băiețoi (augm.), codănel, prichindel, pici (fam.), puști (fam.), puștiulică (dim., fam.), năpârstoc (fam.), puștan (fam.), țică (fam.); copilandru, fiu, fiuleț (dim.), fiuț (pop.), fecior, fecioraș (dim.), feciorandru (rar, pop.), băiețandru, dănac (reg.). Fată, fetiță (dim.), codănică (reg.), copilă, copiliță (dim.), fetică (pop. și fam.), feticică (rar), fețișoară (pop. și fam.), fetișcană, copilandră; țâncă (fam., rar); pruncă (înv. și reg.), pruncuță (reg.), prunculiță (dim.), năpârstoacă (fam.); băiețoi (depr.), băiată (reg.), puștoaică (fam.), puștancă (fam.). Minor, nevârstnic, pupil. Copilărime. Adj. De copil, copilăresc, copilăros, pruncesc (înv.); minor, nevârstnic, crud (fig.), fraged (fig.), infantil, cu cașul la gură (depr.), mic, micuț, mititel, preșcolar; sugaci, sugar, sugător (înv.), sugărel (pop.). Vb. A copilări, a prunci (reg.); a-și petrece copilăria. Adv. În copilărie; din copilărie; de mic, de (mic) copil, din vârstă fragedă; din leagăn; din scutece, de la naștere, din naștere. Copilărește. V. tinerețe.

.

RUDENIESubst. Rudenie, înrudire, rudire (înv.), înnemurire (reg.), nemotenie (reg.), nemușug (reg.); legătură de sânge; consangvinitate. Neam, viță (fig.), spiță (fig.), rudă, familie, casă, gintă (livr.), seminție, semințenie (înv.), soi (fam.), sămânță (fig.), os (fig.), sânge (fig.). Rudă, rudișoară (dim.), rudenie, rubedenie (pop.), neam, nemurele (pop.), nemuț (pop.), cimotie (reg.), căsean (pop.), casnic (rar); nemet (rar), neamuri, rude. Rudă ascendentă, rudă prin ascendență, ascendent, suitor (înv.). Rudă descendentă, rudă prin descendență, descendent, coborâtor. Rudă directă, rudă prin alianță, rudă colaterală. Linie ascendentă; linie descendentă; linie dreaptă; linie colaterală. Ascendență. Spița neamului, arbore genealogic, linie genealogică. Generație. Genealogie. Genealogist (rar). Adj. Înrudit, înrubedenit (rar); de (același) sânge, consangvin, consângean; de neam, de familie, de casă. Vb. A fi rudă, a se înrudi, a se rudi (înv.), a se înnemuri (reg.), a fi de geam cu cineva, a-și trage neamul din…, a se trage din…, a fi dintr-un neam, a fi rudă de sânge, a fi de același sânge, a fi sângele cuiva; a fi neam după Adam (și după Eva), a fi rudă îndepărtată, a fi neam (de) a cincea (a șasea etc.) spiță. A se înrudi, a se încuscri, a se nemoti (reg.), a se face rude, a deveni rude, a se înnemuri (reg.). V. posterioritate, rudenie convențională, rudenie de sânge în linie colaterală, rudenie de sânge în linie dreaptă, rudenie prin încuscrire (alianță), urmaș.

.

RUDENIE CONVENȚIONALĂSubst. Nun (mare), naș (de cununie), nănaș (reg.); nună (mare), nunuță (dim., pop.), nașă (de cununie), nănașă (reg.). Naș, nășic (dim.), nășel (rar), (nănaș (reg.), nănășel (dim., reg.), nașă, nășică (dim.), nășicuță (dim.), nășea (rar), nășiță, nănașă (reg.), nănășică (dim., reg.). Nășie. Nășire, nășit. Cumătru, cumetrel (dim., pop.); cumătră, cumetriță (dim., pop.). Cumetrie (pop.). Fin, finisor (dim., rar); fină. Finie (rar). Vb. A cununa, a boteza, a năși, a fi naș. A se cumetri (pop.). V. rudenie.

.

RUDENIE DE SÂNGE ÎN LINIE DREAPTĂSubst. Străbunic, străbun, răzbunic (pop.), strămoș, tetea (pop.). Străbunică, străbună, răzbunică (pop.), strămoașă. Bunic, bun (înv. și pop.), bunel (fam.), tataie, tata-moșu, tată mare, tetea (pop.), moș (înv. și reg.), bit (reg.). Bunică, bunicuță (dim.), bună (înv. și pop,), buniță, mamaie, mamă mare (bătrână, bună), moașă (pop.), bâtă (reg.). Părinți. Părinte, părincior (dim., pop.), capul familiei, tată de familie. Tată, tătic (dim.), taică (pop.), tăiculiță (dim.), tataie (reg.), tătiță (reg.), tătișor (reg.), tătin (pop.), tătucă (pop.), tătucuță (pop.), tătuță (reg.), tăiculean (pop.), tăicușor, tăicuță, tetea (pop.), babacă (reg.), babaie (înv. și reg.), nene (neobișnuit), avă (rar); tată bun, tată drept. Mamă, mămică (dim.), mămiță (fam.), mămițică (dim., fam.), mamaie (pop. și fam.), maică (pop.), măicuță (dim.), măiculeană (pop.), măiculiță (pop.), măicușoară (pop.), mămucă (pop.), mămucuță (dim. și pop.), mămulică (pop.), mămuliță (pop.), mămușoară (pop.), mămuță (pop.), neneacă (fam. și reg.), nenecuță (dim., reg.); mamăbună, mamă adevărată. Copil, urmaș, odraslă, vlăstar (fig.), progenitură; fiu, fiuleț (dim.), fiuț (pop.), băiat, băiețel (dim.), băiețaș, fecior, fecioraș (dim.); fiică, fie (înv. și pop.), fată, fetiță (dim.), fetișoară (pop. și fam.). Copil natural; copil nelegitim, copil din flori, bastard, bastardă. Nepot, nepoțel (dim.); nepoată, nepoțea (dim.), nepoțică (dim.). Strănepot, răznepot (pop.); strănepoată. Străstrănepot, răstrănepot; răstrănepoată. V. posterioritate, rudenie, urmaș.

.

RUDENIE DE SÂNGE ÎN LINIE COLATERALĂSubst. Frate, frățior (dim.), frățică (fam.), frățâne (pop.); frate bun, frate adevărat, frate drept, frate dulce (reg.); frate-de-suflet, frate vitreg, frați după tată, frați după mamă; frați gemeni, gemeni; frăție, frățietate (înv.). Soră, surioară (dim.); soră bună, soră dulce (reg.); soră vitregă, soră de tată, soră de mamă, soră de scoarță; surori gemene, gemene. Mezin, prâslea, zăpârstea (reg.). Unchi, unchișor (dim.), unchiaș (reg.), uică (reg.); unchi adevărat, unchi mare; unchi mic. Mătușă, mătușică (dim.), tușă (pop. și fam.), tușică (pop. și fam.), tanti, uină (reg.). Văr, verișor (dim.), veric (dim., pop. și fam.), verican (pop. și fam.); văr primar, văr bun, văr dulce (reg.); văr de-al doilea. Vară, verișoară (dim.), verișorică (dim., fam., rar), vericea (reg.), verișcană (pop. și fam.); vară primară, vară bună, vară dulce (reg.); Vară de-a doua. Adj. Frățesc; consangvin, consângean. Adv. Frățește. V. rudenie, termeni de politețe și respect între rude.

.

RUDENIE PRIN ÎNCUSCRIRE (ALIANȚĂ)Subst. Logodnic, voinea (reg.), voiniu (reg.), fidanțat (italienism înv.); logodnică, fidanțată (italienism înv.). Logodnă. Mire, mărit (înv. și reg.), ginere (pop.), ginerică (dim., reg.); mireasă. Însurățel; însurăței. Soț, soțior (dim., pop.), soție (înv.), bărbat, bărbățel (dim.), mărit (înv. și reg.), om, stăpân, creștin (pop.), gospodar (reg.), român (pop.), scris (pop.), ursit (pop.), ursitor (pop.), zestraș (reg.); soție, soțioară (dim.), soață (rar), soț (înv.), consoartă (fam.), nevastă, nevestică (dim.), nevestea (rar), nevăstoaie (rar ), nevăstuică (reg.), nevăstuță (reg.), boreasă (reg.), balabustă (glumeț), femeie (pop.), muiere (pop. ), jumătate (glumeț), creștină (pop.), ursită (pop.), ursitoare (pop.), scrisă (pop.). Socru, soacră, socriță (dim.); socru mare, soacră mare, socri mari; socru mic, soacră mică, socri mici. Tată socru, mamă soacră. Ginere, ginerică (dim., fam.); ginerie (rar); noră. Cumnat, cumnățel (dim.,fam.), șogor (reg.); cumnată, cumnățică (dim., fam. ), șogoriță (reg.), tătăișă (reg.). Cumnăție (rar). Cuscru, cuscră; cuscri mari, cuscri mici. Cuscrenie, cuscrie, încuscrire. Tată vitreg, mamă vitregă, maștehă (înv. și reg.), mașteră (înv. și reg.). Fiu vitreg, fiastru (înv. și reg.); fiică vitregă, fiastră (înv. și reg.). Adoptator, adoptatoare, înfietor, înfietoare. Adj. Logodit; căsătorit; nuntit (rar); însurat, măritată. Vitreg, mașter (reg.); înfiat, adoptiv. Vb. A se logodi, a se lega prin logodnă; a se cununa, a se căsători, a se însura, a se mărita; a gineri (pop.), a lua pe cineva de ginere; a se încuscri, a se cumnăți, a se încumnăți. A înfia, a adopta. V. căsătorie, rudenie, termeni de politețe și respect între rude.

.

TERMENI DE POLITEȚE ȘI RESPECT ÎNTRE RUDE. Subst. Bade (pop.), bădie (pop.), bădică (pop.), bădicuță (dim., pop.), bădițică (dim., pop.), bădiță (dim., pop.), bădițel (pop.), bădișor (pop.); nene (pop. și fam.), neică (pop.), nenișor (dim., fam.), nenic (rar), neiculean (rar), neiculiță (dim., pop.), neicușor (pop.), neicuță (pop.), nenicuț (reg.), unchi, unchișor (dim.). Nană (reg.), lele (pop.), leliță (dim., pop.), leicuță (dim., pop.), leiculiță (pop.), lelică (pop.), lelicuță (pop.), leicușoară (pop.), lelișoară (pop.), dodă (reg.), daică (reg.), dadă (reg.), tătăișă (reg.), țață (pop.), țaică (reg.); mătușă (pop.), mătușică (dim., pop.), tușă (pop. și fam.), tușică (pop. și fam.). V. politețe, respect, rudenie.

 .

URMAȘSubst. Urmaș, descendent, succesor, moștenitor, continuator, coborâtor; progenitură, odraslă, vlăstar (fig.), mlădiță (fig.), spiță; copii, nepoți, strănepoți. Moștenitorul tronului, prinț moștenitor, delfin. Elev, discipol, învățăcel (fam.), ucenic. Posteritate, generațiile viitoare, viitorime (înv.). Descendență, moștenire, filiație, genealogie, origine. Spița neamului; arbore genealogic. Adj. Descendent, coborâtor; moștenitor; succesoral. Vb. A fi urmașul (cuiva), a urma (pe cineva), a succeda, a veni după; a continua; a moșteni. A se trage din…, a coborî din…, a-și avea originea, a (se) coborî din…, a fi din os sfânt (din oase sfinte, din os de domn). V. copilărie, grade de rudenie, posterioritate, școală, viitor. Posterioritate; urmare, succedare, succesiune, continuare; posteritate, descendență. Urmaș, următor (înv.), descendent, succesor, continuator, discipol. Descendent, descensiv (livr.). Adv.  Post-mortem.

.

BD21315_

.

family_100Image published without permission. That’s generally permitted for non-profit or educational purposes.

.

BD21315_.

Să aruncăm o scurtă privire la viața și la obiceiurile familiei finlandeze, spicuite din amintirile adulților de azi despre copilăria lor.

Am evitat traducerea cuvânt cu cuvânt, în favoarea adaptării textului la realitățile românești.

Vanhemmat voivat keksiä lapsilleen monia hyviä sääntöjä – ja joitain täysin käsittämättömiä. Vai mitä mieltä olet näistä? Părinții pot impune copiilor lor reguli bune dar și unele mai greu de înțeles. Ce părere ai despre ele?
Vauva.fi:n keskustelijat kertovat, mikä on erikoisin sääntö, jonka he lapsuudestaan muistavat joko omasta tai kaverinsa kotoa. Comentatorii linkului Vauva.fi povestesc din amintirile lor despre vreo regulă mai curioasă, de la ei de acasă sau de la prietenii lor.
1. Kotona oleskelu

„Kun tultiin sisälle, kengän nauhat piti avata ja ottaa kengät pois. Tämän jälkeen nauhat piti sitoa uudelleen sievälle rusetille ja laittaa kengät hyllyyn. Nauhoja ei koskaan saanut jättää auki, koska se oli ruman näköistä.”

1. Acasă

”Când se intra în casă trebuia să deznozi șireturile și să-ți scoți pantofii. După care trebuia, din nou, să înnozi șireturile cu fundiță și să pui pantofii pe răftuleț. Nu trebuia să lași niciodată șireturile neînnodate pentru că arată urât.”

„Meillä lapset eivät saaneet istua nahkasohvalla, ettei monen tonnin sohva vaan mene pilalle. Lapsille oli oma sohva yläkerrassa.” ”La noi, copii nu aveau voie să stea pe canapeaua de piele pentru ca bunătate de canapea să nu se strice. Copii avea canapeaua lor sus la etaj.”
„Meillä kotona ei saanut pitää jalkoja sohvalla. Sohva oli istumista varten ja istuminen on sitä, että jalat ovat suorana ja jalkaterät osoittavat lattiaan. Sohvalla makoilu oli ehdottomasti kielletty.” „La noi nu aveai voie să pui picioarele pe sofa. Sofaua era doar pentru șezut iar șezutul înseamnă că picioarele sunt drepte, în jos, iar tălpile sunt paralele cu podeaua. Statul culcat sau într-o rână pe canapea era absolut interzis.”
„Isä säästi sähköä (luonnonvalo riittää!) ja sammutteli jatkuvasti valoja.” „Tata economisea curentul și stingea mereu lumina spunând că lumina naturală ajunge.”
„Keittiön lavuaari piti kuivata käytön jälkeen ja ovien päällä ei saanut kuivata esimerkiksi märkää pyyhettä, koska ovet turpoavat.” ”Chiuveta din bucătărie trebuia ștearsă și uscată după fiecare întrebuințare și prosoapele umede nu trebuiau puse pe uși pentru că lemnul se umflă.”
„Roskapussit sai viedä ulkoroskikseen vain tyhjennystä edeltävänä päivänä.” „Săculețul cu gunoi se ducea la pubelă doar în preziua golirii pubelei.”
„Verhot piti viikonloppuisin avata viimeistään kahdeksalta.” „La sfârșit de săptămână, perdelele se trăgeau în lături cel târziu la ora opt.”
„Kotona oli pakollinen siivouspäivä lauantai, jolloin tehtiin koko asuntoon suursiivous. Siinä meni koko päivä ja homma keskeytettiin vain ruokataukojen ajaksi. Teoriassa homma oli vapaaehtoista, sillä oli myös toinen vaihtoehto, jos ei halunnut siivota. Se oli olohuoneen nurkassa seisominen sen ajan, että muut ovat hoitaneet siivouksen.” „Sâmbăta era zi obligatorie de curățenie, când în toată casa se făcea curat. Asta lua toată ziua, cu o singură întrerupere pentru masă. Teoretic, participai voluntar la curățenie, dar mai era o posibilitate, dacă nu voiai să faci curat; era să stai în colțul camerei de zi în timp ce celalți făceau curățenie.”
„Jos hankittiin uusia vaatteita, niitä ei olisi saanut ottaa heti käyttöön, vaan niitä olisi pitänyt säästää.” „Când se cumpărau haine noi, n-aveai voie să le iei la purtare imediat, trebuia să le păstrezi.”
„Takapihalle ei saanut talvella astua, ettei lumi mene ruman näköiseksi.” ”Iarna n-aveai voie să umbli în curtea din spate că zăpada călcată arată urât.”
2. Ruokailu

„Lapsuudessani oli huvittava aamiaispalasääntö. Jokainen päivä lukuun ottamatta jouluaattoa ja joulupäivää oli samanlainen aamiainen: lautasellinen puuroa, lasillinen appelsiinimehua ja jos halusi, kuppi kahvia tai teetä. Ainoa valinnainen osuus oli siis kahvi tai tee. Muuten aamiainen oli pakko syödä juuri tuollaisena ja tähteeksi ei saanut jättää.”

2. Masa

„În copilăria mea era o regulă nostimă la micul dejun. Cu excepția ajunului Crăciunului și a dimineții de Crăciun, în restul zilelor era același mic dejun: a farfurie de terci, un pahar de suc de portocale și o ceașcă de cafea sau de ceai. Singura alegere era cafeaua sau ceaiul. Altfel micul dejun trebuia mâncat ca atare și nu aveai voie să lași în farfurie.”

„Juomista (vettä) ei saanut ruokailun yhteydessä kuin pienen lasillisen. Syönnin jälkeen sai juoda lisää, jos halusi. Muutoin maha olisi kuulemma täyttynyt juomalla.” „De băut apă la masă, aveai voie doar un păhărel. Puteai, însă, după masă să mai bei dacă voiai. Altfel te-ai fi săturat doar cu apa.
„Hedelmiä sai syödä maksimissaan kaksi päivässä.” „Aveai voie să mănânci doar două fructe pe zi.”
„Meetvurstia ei saanut ostaa, koska jääkaappi alkaisi haista.” „Salam nu se cumpăra că se împute frigiderul.”
„Kylässä sai ottaa kaikkia tarjottavia tasan yhden kappaleen riippumatta siitä, mitä tarjottava oli. Siis esimerkiksi synttäreillä sipsikulhosta sai ottaa yhden sipsin, yhden pullan tai yhden popcornin.” „În vizită, din tot ce se servea, aveai voie să iei doar o bucată, indiferent de diversitate. De exemplu la aniversări putei lua sau un cips, sau o brioșă, sau o floricea.”
3. Hygienia

„Vessaa ei saanut vetää, jos oli tehnyt vain pienen asian.”

3. Higiena

„N-aveai voie să tragi apa la closet dacă făceai doar treaba mică.”

„Suihkussa sai olla maksimissaan 10 minuuttia. Ja korkeintaan joka toinen päivä.” „La duș nu puteai sta mai mult de 10 minute; și asta cel mult la două zile.”
„Kylpyammetta ei saanut käyttää lainkaan.” „Cada de baie n-aveai voie s-o folosești niciodată.”
„Äidillä oli tapana käydä tuijottamassa ovella, kun olin saunassa. Ei hänellä ollut mitään asiaa, mutta kävi tarkistamassa, kun istuin lauteilla.” „Când eram în saună, mama avea obiceiul să vină și să deschidă ușa, ca să se convingă că stau pe laviță,”
„Tamponeja ei saanut käyttää.” „Tampoane n-aveai voie să folosești.”
4. Nukkuminen

„Kahdeksalta alkoi hiljaisuus: piti olla omassa huoneessa, ei saanut lukea tai pitää valoja, ei saanut nousta enää vessaan. Jos yskäisikin, sai heti huutoa, koska muut eivät saa nukkumarauhaa.”

4. Dormitul

„La ora opt se dădea stingerea: trebuia să fii în camera ta, nu puteai să citești sau să ții lumina aprinsă, nu mai trebuia să mergi la closet. Și dacă tușeai, imediat ți se striga că deranjezi și ceilalți nu pot să doarmă.”

„Huoneiden ovet oli pidettävä auki öisin, että ilma vaihtuu.” „Ca aerul să circule, noaptea ușile se țineau deschise.”
„Yöllä ei saa käydä vessassa, koska se häiritsee muiden yöunia.” „Noaptea n-aveai voie să te duci la closet ca să nu tulburi somnul celorlalți.”
5. Vapaa-aika ja kaverit

„Vanhempani tekivät yllätystarkistuksia. Esimerkiksi leffasta kotiin tullessani isä odotti eteisessä alkometrin kanssa ja puhallutti. Samalla tarkastettiin välillä myös takin taskut, ettei löytynyt tupakkaa tai sytkiä.”

5. Prietenii și timpul liber

„Părinții mei făceau controale inopinate. De exemplu când veneam de la cienma, tata mă aștepta în hol cu alcoolmetrul și mă punea să suflu. Totodată îmi controla buzunarele, să vadă dacă nu găsește țigări sau brichetă.”

„Harrastukset olivat jaettu tytöille sopiviin ja pojille sopiviin ja ristiin ei voinut valita. Tytöille sallittuja liikuntaharrastuksia olivat tanssi, taito- ja muodostelmaluistelu sekä voimistelu. Pojille kaikki muut liikuntalajit paitsi nuo kyseiset. Musiikkipuolella tytöille sallittuja soittimia olivat kaikki klassisen musiikin soittimet sekä laulu. Pojille taas oli sallittu kitara (normaali ja sähköversio), rummut ja basso. „ „Activitățile erau împărțite, cele potrivite fetelor și cele băieților; nu se puteau amesteca. Cele permise fetelor erau dansul, patinajul artistic și în figuri și gimnastica. Băieților toate celelalte, afară de ce le de mai sus. Cât despre muzică, fetelor le erau permise instrumentele muzicii clasice și cântatul. Băieților le erau permise chitara normală și cea electrică, bateria și baso.”
„Kaveri ei saanut käyttää heidän lankapuhelintaan soitellakseen kavereilleen, vaan aina piti kävellä kaverin luo ja kasvokkain pyytää ulos tai muuten toimittaa asia.” „Prietenul nu avea voie să folosească telefonul lor ca să-și sune un prieten, ci trebuia să se ducă la prieten și să-l întrebe dacă iese la joacă sau dacă ies împreună.”
„Kavereita sai nähdä ainoastaan keskiviikkoisin ja lauantaisin, koska kuulemma koulussa saatiin olla ihan tarpeeksi jo kavereiden kanssa. Niinä päivinä kun kavereita näki, kotona piti olla kello 19.” „Avei voie să-ți vezi prietenii doar meircurea și sâmbăta pentru că, se spunea, la școală ești tot timpul cu prietenii. În zilele când te întâlneai cu prietenii trebuia să fii acasă cel târziu la ora 19.”
„Lapsuudessa oli kaveri, jonka luokse sai tulla leikkimään vain yksi kaveri kerrallaan. Jos siis kolme tyttöä leikki ulkona keskenään, oli yhden jäätävä leikistä pois siinä vaiheessa, kun mentiin heille sisälle.” „Aveam în copilărie o prietenă la care se putea să meargă să se joace cu ea doar o singură prietenă odată. Dacă, de ex. afară se jucau trei fete, una dintre ele trebuia să rămână afară, dacă se duceau înăuntru celelate două.”
„Lapsena liki naapurissa olevan kaverin luona ei saanut käydä vessassa, olihan kotimme ihan lähellä ja saatoimme juosta sinne tarpeen tullen.” „În copilărie, la prietenul care locuia alături de noi, nu aveai voie să mergi la closet; noroc că stăteam aproape și, la nevoie, puteam da o fugă acasă.”
„Lapsuudenystäväni kodissa lasten vieraat eivät saaneet poistua lasten huoneesta. Tässä ei ole siis mitään outoa sinänsä, mutta edes vessaan ei saanut poistua.” „La un prieten din copilărie, prietenii veniți să se joace nu aveau voie să iasă din camera copiilor. În asta n-ar fi nimic straniu, dar nici la closet nu putei merge.”
6. Muu elämä

„Auton ilmastointia ei saanut käyttää, edes pahimmilla helteillä.”

6. Alte lucruri

„Aerul condiționat al mașinii n-aveai voie să-l folosești, nici măcat pe caniculă.”

„Viikkorahoja ei saanut käyttää niin kuin halusi, vaan vain vanhempien mielestä järkevästi, ja viikkorahoilla tehtäviin hankintoihin piti pyytää lupa. Lisäksi hankinnan tuli olla aina halvin mahdollinen tuote.” „Banii săptămânali nu-i puteai cheltui cum voiai, după părerea părinților trebuia să-i cheltuiești înțelept; dacă voiai să cumperi ceva cu ei, trebuia să ceri permisiunea. Cumpărătura trebuia să fie cea mai ieftină posibilă.”
„Meillä oli sääntönä, että jos käytiin kaupassa, kädet piti pitää taskuissa. Jos ei ollut taskuja, piti vaihtoehtoisesti pitää kädet kiinni kyljissä.” „Aveam o regulă, când mergeam la magazin trebuia să ținem mâinile în buzunare. Dacă nu aveai buzunare, le țineai încrucișate, în sân.”

Teksti on kopioitu ja romaniannettu luvatta rehellisen käytön perusteella.

.

Säästäminen on taito

Osa keskustelijoista kertoo, että lapsuuden nuukailu jätti jälkeensä vain ikävät muistot. Osalle kitsastelu jätti jopa niin kovat traumat, ettei aikuisiällä ole halunnut ajatellakaan säästämistä.

Moni näkee pihistelyssä myös hyvää: kuten sen, että tuli ihan huomaamatta elettyä perin ekologisesti.

– Iso osa lapsuudestani oli sitä, mitä nykyisin pidetään ekologisena elämäntapana. Käärepaperista tuli piirustuspaperia, vesivärejä ostettiin värinappi kerrallaan ja liimattiin pahville, vaatteista leikattiin matonkuteita, eräs kommentoija muistelee.

– Ruokaa ei koskaan heitetty roskiin, siitä saattoi aina tehdä jotain uutta. Sukat ja sukkahousut parsittiin – osaan yhä parsia niin, että sitä reikää ei huomaa. Vaatteita ei viety kirppikselle, ne siirtyivät seuraavalle sisarukselle tai serkuille. Ja me olimme niitä varakkaita! hän jatkaa.

Kokosimme keskustelijoiden nostalgisimmat nuukailukonstit listaksi. Onko sinulla vielä joku näistä käytössä?

Näin säästettiin ruuassa

 1. ”Meillä hoettiin aina, että ei kahta särvintä leivän päälle! Eli vain yksi juuston pala tai vastaavasti kinkun pala – ei koskaan molempia.”
 2. ”Pelkät puurot olivat aterioita. En pitänyt tuota mitenkään outona, ennen kuin aloin sitten aikuisena tiedostaa, että pitäisi sitä proteiiniakin ruoassa olla.”
 3. ”Makaronivelliä pidin herkkuruokana, mutta se taisikin olla köyhäilyä.”
 4. ”80–90-luvuilla yleisin ateria kotona koostui keitetyistä perunoista – omassa perunamaassa tuotetuista – joskus oli ruskeaa kastiketta lisukkeena.”

Kyllä perunastakin sai vellin keitettyä! 

 1. ”Ruuan kanssa sai ottaa vain yhden lasin maitoa.”
 2. ”Kastikkeen jämään lisättiin vettä ja ketsuppia, kiehautettiin, ja taas riitti ruokaa pariksi päiväksi.”
 3. ”Meillä oli usein lämpimiä voileipiä illalliseksi ja kehotus syödä koulussa maha täyteen lounaalla. Tai sitten oli puolesta lenkistä tehty makkarakastike, josta piti riittää kahdelle hengelle kahdeksi päiväksi.”
 4. ”Juotiin hopeateetä, mikä oli itse asiassa vain keitettyä vettä, sokeria ja maitoa.”
 5. ”Teepussi voi käyttää ainakin viisi kertaa, ei tarvitse ottaa uutta joka kupilliseen.”

Näin säästettiin hygieniassa

 1. ”Meillä ei saanut peseytyä kuin kaksi kertaa viikossa, silloin kun oli sauna lämmin. Tosin eipä siellä olisi edes tarjennut peseytyä muuten, kun pidettiin pesuhuonetta kylmänä säästösyistä.”
 2. ”Saunassa piti ottaa vesi vatiin ja peseytyä sillä, koska suihkussa meni liikaa vettä. Kasvot piti pestä altaaseen lasketulla vedellä eikä juoksevalla.”
 3. ”Kaverin perheessä oli sääntö että saa käyttää vain pari palaa vessapaperia, jos on pissahätä, isompaan pari enemmän.”
 4. ”Meidän ala-asteen opettaja neuvoi, ettei vessaa saa vetää, jos on useampi jonossa vaan viimeinen vasta huuhtelee.”
 5. ”Aina käytettiin palasaippuaa, joka maksoi tajuttoman vähän. Nestemäinen suihkusaippua oli ihan luksusta.”

Näin säästettiin vapaa-ajan puuhissa

 1. ”Harrastin lapsena ja nuorena lähinnä metsissä kävelyä, kirjaston kirjojen lukemista sekä jotain kirkon ilmaista kerhoa joskus.”
 2. ”Piirustuspaperia ei koskaan ostettu. Ihan turhaa, kun tarvittaessa saattoi piirtää kinkkuleikkeleen käärepaperiin tai kirjekuoren palaseen.”
 3. ”Lomalle mentiin naapurikaupunkiin, jossa isällä oli poliklinikka-aika.”
 4. ”Lomalla mentiin maalle, ja se oli omanlaisensa työleiri kasvi- ja perunamaineen. Niitä, jotka pääsivät käymään laivalla Tukholmassa, kadehdittiin – enemmistö ei päässyt.

Reissuun lähdettiin maksimissaan laivalle. 

 1. ”Jos ulkomaille päästiin, lähdettiin ainoastaan Ruotsiin risteilylle.”
 2. ”Kotimaan automatkoilla ei kertaakaan pysähdytty huoltoasemalle kuin tankkaamaan. Kotoa otettiin aina eväät.”

Näin säästettiin vaatetuksessa

 1. ”Yläasteelle mennessä sain koulurepuksi putkikassin, joka oli kiertänyt vanhimmilta veljiltä siskolleni ja viimeksi minulle.”
 2. ”Vetoketjut, hakaset, napit ja kaikki mahdollinen vaatteista jäävä käytettiin uudelleen.”
 3. ”Villasukat ja -puserot purettiin langoiksi ja kudottiin uudelleen.”
 4. ”Kuluneet vaatteet leikattiin matonkuteiksi. Isommat ja ehjät palaset säästettiin ja niistä tehtiin uudelleen vaatteita.”
 5. ”Meille ei ostettu lainkaan lasten sukkia. Koko yksitoistahenkinen perhe käytti miesten 44-koon valkoisia tennissukkia. Muistan, kun pikkuveljen sukat ulottuivat polviin.”
 6. ”Kaikkiin vaatteisiin ostettiin niin paljon kasvunvaraa, ettei ollut ikinä ihan varma, kasvaako niiden kokoiseksi koskaan.”

Näin säästettiin asumisessa

 1. ”70-luvulla syntyneelle oli ihan normaalia, että nelihenkinen perhe asui kaksiossa.”
 2. ”Tavalliset ihmiset eivät olleet kiinnostuneita sisustuksesta. Meilläkin ostettiin aina kaikesta halvin, eikä juuri ollut merkitystä sille, miten tavara istui kokonaisuuteen. Hienosti sisustettu koti oli vanhempieni mielestä pröystäilyä.”
 3. ”Omakotitaloa lämmitettiin aina yösähköllä, koska se oli edullisempaa kuin päiväsähkö.”

.

Mai jos comentariile fără traducere și cu ortografia autorilor.

KOMMENNEISTÄ POIMITTUJA:

”Miettikää jos nuo kaikki 33 sääntöä olisi yhdessä ja samassa perheessä :D”

”Tässä pari meikäläisen lapsuuden helmeä: Koulusta tultiin AINA suoraan kotiin yksin, ja läksyt tehtiin heti ensimmäisenä YKSIN. Missään ei saanut poiketa (jos matka kesti liian kauan, tuli kotiarestia tms.) Säännön sinänsä ymmärsin, mutta se jatkui lukioon asti. Jos kokeesta tuli seiska- kasi, tuli automaattisesti arestia. Seiniin ei saanut koskea, jokainen tavara piti olla oikealla paikalla, eikä sohvan selkänojaan saanut nojata, vaan istuttiin selkä suorassa, jalat reunan yli kauniisti yhdessä ja kädet sylissä. Huoneiden ovet eivät olleet koskaan kiinni, eikä kavereita saanut käydä ellei äiti niitä ensin etukäteen hyväksynyt. Kukaan ei saanut tulla yökylään eikä minnekkään saanut mennä. Äiti valitsi vaatteet 15- vuotiaaksi asti ja sen jälkeenkään ei saanut itse ostaa vaatteita. Sain kotiaresteja vaikken enää asunut kotona.. Harrastin harmonikan soittoa, ja jos joku tuli ovelle (oli 17-18v) hakemaan ulos, en saanut lähteä ennenkuin tunti harjoittelua tuli täyteen. Huone, vaatteet, taskut ja laukut tarkistettii aika- ajoin; muistan aina kävellessäni kotiin kuinka pelotti. Avatessa ulko- oven saattoi nähdä valtavan kasan tavaroita levitettynä lattialle, jotka olivat äidin mielestä olleet „väärässä paikassa”. Rangaistuksina oli usein lempitavaroiden rikkominen silmien edessä, lempikirjojen repiminen silpuksi tai muuten vain henkinen pahoinpitely. Ja kaikki tämä jatkui siihen asti kun muutin pois. Ja jatkuu vieläkin jos käyn kylässä (olen 20 nykyään).”

”Surullinen olo tulee noista säännöistä. Millainen lapsuus mahtaa olla heillä, jotka joutuvat tuollaisten diktaattori vanhempien kanssa elämään.”

”Osa ehkä vähän pöllöjä sääntöjä, mutta mieluummin säännöt kuin kurittomuus. Onhan tässä nyt jo nähty curling-vanhempien säännöttömän kasvatuksen tulokset kouluissa ja muualla :D.”

”Eihän tuossa ollut montaakaan ihmeellistä/outoa. Mun lapsuuden kodissa noudatettiin useaa noista eli noudatan tietysti nykyäänkin omassa kodissani.”

”En itsekään jätä märkää pyyhettä puuovien päälle vaan pyyhetelineeseen ihan sama asia että puu lattiaa ei voi mopata liian märällä rätillä koska se vaurioituu. Kaikki nyt ymmärtävät että puu ei kestä kosteutta! Samoin tottakai uudet vaatteet pidetään parempina ellei sitten ole varta vasten ostettu esim uusia ulkohousuja tai lenkkareita mutta tyhmäähän se on laittaa uutt kauluspaitaa lapselle seuraavana päivänä kouluun parempi säästöä juhliin.”

”Eivät minun mielestä mitenkään omituisia sääntöjä…. Olen kuullut noi kaikki aikaisemmin ja osa säännöistä on ollut lapsuuden kodissa, osaa sovellan vieläkin. Osa noista taas kuullostaa muuten ihan fiksulta säännöltä…. No oli tuolla pari älytöntäkin…”

”Tahtoisin uskoa, että nämä ovat vain provosoitua kirjoittelua, mutta valitettavasti tiedän todellisuuden olleen toisten osalla vähintäänkin näin säädeltyä. -ja sitten ihmetellään, miksi suomalaiset popsivat mielialalääkkeitä, viinaa ja vahvempiakin…”

”Meillä ei ollut sääntöjä ollenkaan. Maalaisjärjellä mentiin ja ihan yhteiskuntakelpoisia minusta ja sisaruksista tuli.
Jokainen on tietysti outo omalla tavallaan ja se on hienoa.”

”Aika terveessä perheympäristössä sitä sentään on saanut itse kasvaa, kun noita esimerkkejä lukee.. ;)”

”Kamalaa jos tulee yöllä kauhea tarve vessaan eikä sinne saa mennä. Ihme puuhaa. Noi on kaikki ihan älyttömiä muutenkin.”

”Kyllä sairaita ihmisiä riittää. Toivottavasti suurin osa oli keksittyjä. Yöllisen vessassa käynnin kieltäminen ainakin taitaa mennä jo rikoksen puolelle, voidaan rinnastaa fyysiseen pahoinpitelyyn.”

”En voinu lukea loppuun asti, alkoi ahdistaa. Sekopäitä kaikki”

”Muistan tuon kummallisen vedenjuontirajoituksen, oli kummitädin perheen käytössä. Aika tuskaisia oli ateriat siellä, kun oli itse tottunut 3dl juomalaseihin ja tuolla oli oikeasti snapsilasit lapsille.”

”Huoneiden ovia ei saanut laittaa kiinni koskaan. Ei edes vessan ovea. Kerran ovet otettiin jopa saranoista pois. Kesällä ei saanut pitää valoja päällä. Vanhempien sänkyyn ei saanut mennä yöllä, jos pelotti. Uutisten aikaan piti olla hiljaista. Mattojen hapsut piti kammata suoraan. Vessanpöntön siivouksen jälkeen ei saanut mennä sontimaan tai tuli sanomista. Uusia vaatteita „säästettiin” ettei ne kulu.”

”Lapsuuskodissani oli yksi sääntö; kaikki lautaselle pantu ruoka oli syötävä ja juotava lasillinen maitoa. Tämä sääntö meillä oli pula-aikana, jolloin ruoka ja maito oli säännöstelyn alla. Tyttärelläni oli 80-90-luvun vaihteessa kaveri, joka ei saanut viedä kotiinsa kuin yhden kaverin kerrallaan leikkimään. Ja ennenkuin kaveri lähti kotiin oli kaikki leikki korjattava pois ja tytön huoneen tuli olla hyvässä järjestyksessä. Kun tyttö kävi meillä leikkimässä hän ei suostunut panemaan mitään leikkitavaroita niiden paikoille.”

”Mun kotona ei ollut mitään noista säännöistä. Mutta meillä oli ehdoton sääntö, ettei kenenkään toisen sängylle saa istua ilman lupaa ja kylässä ollaan korkeintaan kaksi tuntia. Siivosi piti olla eikä ruuasta saanut valittaa.”

”Mun mielestä taas nuo kaikki kuulostavat kummallisilta ja jotkut jopa aika sairailta. Onneksi omassa lapsuudessa ei ollut kotona mitään tuollaisia älyttömiä sääntöjä! Enkä silti ole kuritta kasvanut eikä omakaan lapsi ole vaikka ei ole tuollaiset älyttömyydet käytössä.”

”meillä piti sanoa , kiitos ruoasta …. kuinka noloa !!”

”Vähän ehkä saatettu liioitella näiden joodenkin sääntöjen kanssa…”

”Järjetöntä! Aikuisten ihmisten taholta täysin mielivaltaista ja omien pakkomielteiden pakkosyöttöä. Huh. Kiitos äiti ja isä:)”

”On kyllä osa niin hämäriä sääntöjä etten ihmettele miksi Suomi on byrokratian mallimaa. Lapsuudesta sekin kumpuaa että noudatetaan myös idioottimaisimpia sääntöjä.”

”Kyllä uskon että eivät ole keksittyjä. Kun itse sain lapsia, vasta todellisuudessa huomasin miten erilaisia ihmiset ovat juuri siinä kohtaa kun puhutaan kodin säännöistä. Ennen lapsia tuntui, että kaveripiirissä ollaan kaikki samanlaisia. .. mutta eipä ollakaan.

Toisten sääntöjä ei tosiaan aina ymmärrä mistä ne kumpuaa.”

”Nauratti oikeesti! Vaikka on meilläkin sääntöjä… Äiti on pomo!”

”Alastomuus luonnollista. Meillä piti olla usein alasti, koska se oli luonnollista. Myös vanhemmat siis olivat alasti. Ja joskus oli vieraitakin ja piti olla alasti/vähäpukeisesti. Jotenkin sillä piti todistaa, että tämä on luonnollista. Aika hirveitä kotivalokuva-albumeita löytyy siltä 80-luvulta… koko ajan joku ilman vaatteita! Eihän se ehkä pikkulapsena mikään ongelma ollut, mutta kyllä sitä sitten jo kouluiässä olisi kaivannut vaatetta ainakin kun tuli vieraita…”

”Osa säännöistä tuttuja… Vessaa ei saanut yöllä vetää, ettei muiden unet häiriinny ja kesällä nurmikolle ei saanut mennä, ettei vaan mene piloille.”

”Jos halus soittaa lankapuhelimella piti laittaa kolikoita sen vieressä olevaan säästöpossuun. Uutta ruokaa ostettiin mutta sitä ei saanu syödä ennen kun vanha oli syöty pois vaikka se oli jo homeessa. Jos oli ulkona pidempään ku 22.00 ei päässy enää sisään. Tietokonetta sai käyttää tiettyinä päivinä ehkä, ja vain noin tunnin (fiksuna pikkulikkana kuitenkin tiesin salasanan ja salaa käytin aina kun pystyin). Kaverin kotona sama tietokone sääntö, vain kerran viikossa tunti. Ja muistan että kaverin kotona myös sai syödä suklaamuroja vain kerran viikossa.

Nyt vanhempana mietin että tuo tietokone sääntö on hyvä, jos olisi omia lapsia niin todellakin laittaisin rajat elekrtoniikan käytölle.”

”Suklaamuroja en ostais kotiin ollenkaan.”

”Kävin kaverin luona pelaamassa hetken tietokoneella, niin hänen äiti soitti vanhemmilleni, että nyt meidän pitää osallistu heidän sähkölaskun maksamiseen.”

”Meillä lapsuudessakin sai elää sitä olen yrittänyt omillekkin opettaa.”

”Taattua av-tekstejä taas.. En näistä jutuista niin kuohuisi. 90% varmasti liioiteltuja ja keksittyjä.”

”Ei Tv:tä, radio auki vain kirkonmenojen aikaan jolloin piti olla paikallaan eikä saanut liikkua, kevyttä musiikkia ei saanut kuunnella ja kaikki kiva oli kiellettyä. Teatterit ja viihdetapahtumat kiellettyjä.”

”Kamalan epäreilua rajoittaa kavereiden näkeminen vain kahteen päivään. Sinänsä fiksua jos asuu kaukana kavereista ettei tartte kuskailla mutta jos lähellä niin turhaa tuommoinen rajoittelu”

”Oliko meillä sääntöjä? Siivota piti, kun äiti ei saanut aikaiseksi, ruokaa piti laittaa, kaupassa piti käydä, ruoka-, ei karkkiostoksilla 8 vuotiaana. Olisin ollut onnellinen aamuisesta kaurapuurosta, toisen keittämänä. Meillä aamupala oli kuppi mustaa kahvia. Koulussa sai ruokaa, eikä tosiaan ollut tarvetta „hienostellen” puolittaa 10g voinappeja. Näkkileipä ja tavallinen kouluruoka, joskus salaatilla (jossa oli aina puolukoita) maistui kyllä. En ole katkera, vanhempani tekivät parhaansa, itse pyrin olemaan parempi vanhempi, mutta liekö onnistuin siinäkään. Lapsille tulee aina traumoja, joko heitä rakastaa liikaa tai liian vähän, asettaa rajoja liikaa tai liian vähän.”

”Mielenkiintoisia sääntöjä. Jokaisessa perheessä tyylillään. Eipä sillä.”

”Joku varmaan pitää meitä ikävinä vanhempina kun lapsemme eivät ole saaneet soittaa naapurissa asuvalle kaverilleen, vaan pitää kävellä 100-200 metriä kysyäkseen kaveria leikkimään.”

”Yhdessä asunnossa oli pakko rajoittaa suihkussa käynti 5 minuuttiin per henkilö koska muuten lämminvesivaraajasta loppui lämmin vesi ja viimeisenä kävijä sai pestä itsensä kylmällä vedellä.”

”Lasten kautta olen kuullut perheistä, joissa saa käydä korkeintaan yksi lapsi vieraana kerralla. Perheestä, jossa lapsista ei saa kuulua pienintäkään ääntä. Perheestä, jossa tietokoneen ääressä pitää istua tietyssä asennossa. Perheistä, joiden lapsilla ei ole kotiintuloaikaa lainkaan – edes alle kouluikäisenä, vaan lapset huitelevat vähissä vaatteissa iltamyöhään ulkosalla. Meillä leikkinyttä lasta oli kielletty syömästä muualla kuin kotonaan, mutta kotona ei kuulemma syödä lämmintä ateriaa lainkaan päivän aikana.”

”Kiitos vanhemille, ettei meillä ollut näin mielenvikaisia sääntöjä. Ainoa ehdoton sääntö oli tehdä asiat järkevästi, kaikki muu oli neuvoteltavissa. Toisaalta pienenä kun ei ollut omaa järkeä niin tehtiin niin kuin vanhemmat käski. Järjen kehittyessä sitä rohkaistiin käyttämään ja noottia (joka sekin järkevästi keslustelemalla) tuli jos teki jotain tyhmää.”

”Ei voi kun ihmetellä joidenkin vanhempien täysin tuulestatemmattuja sääntöjä. Näille olisi kiva kuulla perustelut”

”No sitten vain tilisiirtona 1snt naapurille täysin asiallisesti. Eiköhän viimestään tilitapahtumia katsellessa ala nolottamaan. Monet ei tunnu ymmärtävän, että sähkö ei maksa mitenkään ihan älyttömästä verrattuna siihen paljonko sitä käytetään.”

”Osasta huokuu selkeästi säästäminen/köyhyys, osa ihan fiksuja mitä käytän itsekin.”

”Meillä ei ollut mitään omituisia sääntöjä, hyvät käytöstavat riittivät. Ei tarkkoja kotiintuloaikoja ja sai harrastaa mitä halusi. Viikkorahaa sai ala-asteella 10mk, yläasteella 20mk joka viikko mutta extrakotitöillä oli mahdollisuus tienata enemmän. Kavereita meillä ei paljoa käynyt kun asuimme niin syrjässä, mutta jos kävi, kaikkialle muualle sai mennä paitsi vanhempien makuuhuoneeseen ja ullakolle.”

”Sairasta että jotkut lapset joutuu kokemaan moista. Aivan kauheaa, suoraan jostakin kidutus oppaasta… Saa hyvin pienen ihmisen mirtuu!!!”

”Sosialivoranomaiset olisivst enemmän kun kiinnostuneet näistä säännöistä. Miten tälläistä edes voi kulkisesti kurjoittaa. Tuli yodella huono olo ja rupesi melkein oksettaa, eikä todellakaan pystynyt lukemaan loppuun.”

”Perhekodissa nuoruuteni ollessani oli paljon järjettömiä sääntöjä. Omassa perheessäni ei ollut lainkaan, joten biologinen ja kasvattiperheeni olivat kaksi ääripäätä. Kasvatuksen tulos: Osaan ajatella omilla aivoillani, en nipota turhilla pikkumaisilla säännöillä mutta ne säännöt jotka ovat, ovat perusteltuja, järkeviä ja arvoihin perustuvia.”

”Meillä oli tiukat säännöt. Oli tupatarkastukset ja „pinkka”räjäytettiin jos ei ollut siisti. Eli kaikki tavat hyllyltä alas tai vaatekaappi lattialle ja homma uusiksi. Kotityöt tulivat iän mukaan. Vanhin huolehti nuorinpien vahtimisesta ja mattojen tamppaamisesta sekä tiskeistä ja nuorimpien huoneesta. Jos nuorimmat tekivät tuhmuuksia oli se vanhimman syy. Uusia vaatteita ei saanut vaan ne haettiin kierrätyksestä. Itse piti ostaa omat hygienia tuotteet. Pakko oli syödä samaa mössöä kuin muutkin. Vaikka oli ruokarajoitteita. Hippiä sai leikkiä koulussa. Kavereita ei saanut tuoda ja synttäreitä järjestää. Liikaa sotkua.”

”Tukkapölly ja aresti rangaistukset. Tai pihatyöt. Välillä oli ankeaa koska yhteisiä hetkiä ei ollut ja asioista ei puhuttu. Kyllä maalaiselämä oli mukavaa. Pihalle pistettiin tutisemaan säässä kuin säässä. Koska olimme tyttöjä ei saanut edes ääntä pitää kuin pahaiset pojan kollit.”

”Meilläkin vessan vetoa rajoitettiin -70 luvulla. Äitini tuli maalaistalosta, jossa oli vielä silloin ulkovessat. Taisi vesivessa oli niin ylellinen, että vetämistä piti rajoittaa. Kun kavereita tuli kylään, niin kävin aina tarkistamassa, että vessa oli vedetty :)”

”Ollessani teininä poikaystävällä, siellä ullakolla, kotiinlähtöaika oli aina klo tasan 21:00. Poikaystävä ilmoitti, klo on nyt tasan, sun pitää lähteä nyt, äiti sanoo näin. Tästä ei tingitty ja hyvä niin, jaksoi seuraavana päivänä nousta aikaisin kouluun. Välillä otti hattuun, lähteä yksin pakkaseen taapertamaan sinne bussipysäkille, mikä oli siinä 30 metrin päässä :)”

”Meillä ei ollut televisiota kuuskytluvulla, piti kiertää aina velipojan kanssa naapurista naapuriin. Meillä oli seitsemän naapuria joihin päästiin jos päästiin, aina kuitenkin jollekkin. Kotoa päästettiin aina, en ainakaan muista että olisi ollut kieltoja. (Eihän oltu kotona tappelemassa) Naapureita haluaisun kiittää vieläkin. Muistan Veikko Kankkosenkin hypyt, oli suorastaan juhlallista seurata urheikukisoja Tiedän että olimme naapureille aika riesa, kuitenkin pääsimme töllötintä töllöttämään myös lauantaisin kuin myös sunnuntaisinkin. Iso kiitos naapureille ja Anteeksi.”

”Lapset ei varmaan saannut katsoa telkkari eikä saannut edes älypuhellinta – Eihän niitä edes ollut.”

”meillä piti sanoa , kiitos ruoasta …. kuinka noloa !!Teillä ruoka kai tuli ilmaiseksi jostain. Jos sen joku tekee, niin kyllä siitä kiittää pitää.”

”Suurin osa noista säännöistä on tuttua isoille ikäluokille. Syinä vähävaraisuus (mitään ei saa tuhlata), toisten ihmisten kunnioittaminen (mm. naapurirauha), kauniit käytöstavat (kaksi lasta ei riehu, useampi kyllä), liikunta oli kunniassa (kävellen kavereitten luo), pyhäpäivien rauhoittaminen, yöunia pidettiin tärkeinä. ”

”Jotkut säännöt kuullostivat liian ankarilta, mutta niitäkin tiedän lähipiirissä noudatetun. No, siksi me isot ikäluokat ollaankin kieroon kasvaneita, vaikka saatiin Suomi pystyyn nuorempien hajotettavaksi. Näin olen antanut itselleni kertoa.”

”Mun isä oli kanssa kova säästämään sähköä. Hirvee huuto tuli, jos jäi jokin valo palamaan. „Valot palaa ku jouluna!” huusi ja kävi sammuttamassa valon. Ja verhot piti olla aina kiinni, syystä: „Naapurit näkee, että meillä on verhot.” Sitten esim. astianpesuainepullon piti olla näkyvillä, että vieraat näkivät että meillä oli mainostettua tuotetta.
Isäukolla oli eläessään niin eksoottisia juttuja, että olen usein pohtinut sitä että meniköhän se ukko ihan täysillä tulilla? ”

”Meillä pestiin suu saippualla, jos sieltä tuli kirosanoja. Kirosanoihin kuuluivat myös „hitto” ja „saakutti”. Kavereita ei saanut tulla koskaan koulusta meille, koska äitimme oli opettaja ja tuumasi vain tylysti että „siellä koulussa on tarpeeksi nähnyt lapsia, omat riittävät iltapäiväksi ja illaksi”. Kynän ja kynsien puremisesta tuli vitsaa (vaikken voinut asialle mitään, eihän kukaan tahallaan kynsiään tai kynää pure), ja pääsääntö oli että äitimme oli aina oikeassa, oli tilanne mikä hyvänsä. Olen itse mummi (ja äiti siis ja anoppi) ja äitini elää vielä, mutta mitään hyvää suhdetta minulla ei ole häneen, vieläkään, sillä ihminen joka vaatii ja vaatii ja vaatii, mutta ei muka koskaan itse tee virhettä, on sietämätön. Meidän piti pyytää anteeksi joka päivä ties mitä kaikkea, mutta sana „anteeksi” ei ole äitini sanavarastossa vieläkään. Ai niin: huono numero koulusta oli tietysti vain laiskuutta, ei mitään muuta, ja anteeksi sitäkin piti pyytää. „Ettäs kehtaat, opettajan tytär!” ”

”Aina kaupungilla tai muualla käynnin jälkeen piti pestä kädet. Hyvä nyrkkisääntö joka jäänyt ikuisesti tavaksi.”

http://www.iltasanomat.fi/perhe/art-1453183996115.html

Departe de mine gândul de a face o prezentare critică a obiceiurilor lor familiale, din vremuri de-acum apuse,  obiceiuri care, pe alocuri, încă se mai păstrează. 

Aici avem, mai curând, o imagine a finlandezului de azi, pe care străinul conlocuitor l-ar putea înțelege mai ușor.

Educația din ziua de azi se bazează pe alte principii, mai moderne.

.

Cam pe aceeași temă, o altă pagină de comentarii, extrem de interesantă, este

http://www.vauva.fi/keskustelu/2468556/hulluinerikoisin_saanto_jonka_tiedat_jossain_perheessa_olevan

(29.4.2017 – 1673 de comentarii) subiecte diferite, de la duș la clătite, de la cearșafuri la hârtia igienică.

BD21315_.

Interesantă discuția despre ”Kummalle puolelle näkkäri voidellaan?” dar și mai interesant răspunsul: ”Kotona reiättömälle, vierailla reikäiselle” – acasă unge pe fața netedă (să intre mai puțin), în vizită unge pe partea cu găurele (să intre mai mult). [näkkileipä, paistamisen jälkeen kovaksi kuivattu ohut (ruis)leipä, ”näkkäri”, ”vanikka” ● „șipculițe”, „scândurele”, pesmet, pâine crocantă sau uscată ■ knäckebröd]

Näkkäri

.

BD21315_.

finnish_familyImage published without permission. That’s generally permitted for non-profit or educational purposes.

.

BD21315_.

Karjala-tietokantasäätiö – familie

Tabelul de mai jos NU are menirea de a înlocui sau dubla tabelul precedent. El conține termenii folosiți în stabilirea arborilor genealogici, termeni pentru care cu greu se găsesc corespondențele românești. La vremea aceea termenii latini n-au avut corespondent exact în suedeză sau în finlandeză și s-a folosit termenul cel mai apropiat, de unde și mulțimea sinonimelor. Mulți termeni latini nu se regăsesc în sursele consultate; să fie, oare, inventați?

Lemele, intrările au fost reproduse întocmai după Karjala-tietokantasäätiö cu carențele originale.

Termenii care apar în același cuib care, evident că nu sunt sinonimi, dar au aceeași traducere în latină sau în suedeza arhaică.

.

finlandezăromână suedeză suedeză, latină

aatelinen, aatelisto, verosta vapautettu, aatelisto, rälssi- ● nobil scutit de impozitele Coroanei ■ frälse ► frälse

anoppi ● soacră ■ svärmor ► socra; svärmor

appi ● socru ■ svärfarsocrus, socer; svärfar

appi; isäpuoli ● tată vitreg; socru ■ styvfar; styvfader; styvpappa, bonuspappavitricus

appi-isä ● socru ■ svärfarconsocer

arvokas rouva, puoliso ● doamnă, stăpâna casei ■ damenmatrona

aviolapsi ● copil legitim din căsătorie ■ äkta barn ► äkta barn

aviomies ● soț legitim ■ make, man, äkta manligatus, maritus

aviopuoliso ● soț, consort; soție, consoartă ■ (miehestä) make; (naisesta) makaconjux

aviopuoliso, aviomies ● soț legitim ■ make ► make

aviopuoliso, aviovaimo ● soție legitimă ■ maka ► maka

aviosiippa, puoliso ● soț; soție ■ äkta hälft; bättre hälft ► vif

avioton isä ● tată necăsătorit; tatăl unui copil nelegitim ■ ogift fader; far till en barn utom äktenskapscortator

avioton lapsi ● bastard, copil nelegitim, copil din flori, copil natural ■ utomäktenskapligt barn, oäkta barn; barn utom äktenskap ► bastard, oäkta barn; proles spuria

avioton poika, syntynyt avioliiton ulkopuolella ● bastard, băiat nelegitim, băiat din flori, băiat natural ■ utomäktenskapligt barn, oäkta barnfilius naturalis

avioton äiti ● mamă necăsătorită; mama unui copil nelegitim ■ ogift moder; modern av en barn utom äktenskapscorta

aviottoman lapsen isä ● tatăl unui copil nelegitim ■ far till ett oäkta barnseductor

aviottoman lapsen isäksi ilmoitettu ● declarat tatăl unui copil nelegitim ■ förklarade far ett oäkta barn ► angiven

aviottoman lapsen äiti, jalkavaimo ● mama copilului nelegitim ■ oäkta barns moder ► deja (?)

aviovaimo ● soție legitimă ■ hustru, äkta maka, makacollateralis, husära, marita

edellisestä aviosta ● dintr-o căsătorie anterioară ■ av föregående gift; från en tidigare äktenskap ► av förra giftet, afg

eloonjäänyt kaksonen ● gemenul supraviețuitor ■ den överlevande tvillingvopiscus

elossa olevat perilliset ● moștenitorii în viață ■ överlevande arvingar ► lifsarfvingar

elättäjä ● întreținător; tutore, custode ■ försörjare; (huoltaja) vårdnadshavarealtor

emäntä, valtiatar ● casnică; doamna casei; țărancă ■ husmor, husfru; (maatilan) lantbrukarhustru, bondhustru; bondmora; bondkvinna; (vars suhteessa palvelusväkeen) matmor (perheenäiti) husmor; (leik vaimosta) frun i huset; härskarinnahera

eno, äidin veli ● unchi, fratele mamei ■ morbroravunculus, morbror

eriavioiset lapset ● copii din căsătorii diferite ■ barn från olika äktenskap ► sammanbragta barn

esi-isä ● străbun ■ förfader, anfader ► förfader

esi-isä, kantaisä ● strămoș, străbun; străbunic ■ stamfar; stamfader; anfader;(alkuisä) urfaderatavus

esi-isät ● străbuni ■ förfäder, anfäder ► förfäder

esivanhemmat ● strămoși ■ förfäder, stamfäder ► anor, förföräldrar, progenitores

esivanhempi ● strămoș ■ förfaderascendent

esiäidit ● străbune ■ anmödrar ► urmödrar

esiäiti, kantaäiti; asendentti ● străbună ■ anmoder ► urmoder

heidän lapsensa ● copii lor ■ deras barn ► deras barn

herra ● domn; domnul ■ herre ► herr, hr

herra; isäntä; valtias ● gazdă; stăpân ■ värd, härskare, husbonde, herreherus

holhokki, holhotti ● pupil ■ myndling ► myndling

holhooja ● tutor ■ förmyndare curator, förmyndare, tutor

holhotti, holhokki ● pupil ■ myndling ► myndling

holhotti, holhokki, orpo f ● pupilă, minoră sub tutelă; orfană ■ myndling flicka; föräldralös flickapupilla

holhotti, holhokki, orpo m ● pupil, minor sub tutelă; orfan ■ myndling pojke; föräldralös pojkepupillus

huonekunta, pöytäkunta, perhe ● familie; comeseni ■ bordssällskap ► häsk

hänen vaimonsa ● soția sa ■ hans hustru ► hans hustru, hhu

ilmoitettu isäksi ● declarat tată ■ förklarade fader ► föregiven

isoisä ● bunic ■ (isän isä) farfar; farfader; (äidin isä) morfar; morfaderavus; storfar

isoisän sisar ● sora bunicului ■ farfars systeramita magna

isoäiti ● bunică ■ farmor, farmoder; mormor, mormoderava, avia; stormor

isä ● tată ■ fader ► fader, far; pater

isän isä ● bunic după tată ■ farfar ► farfar

isän kuoleman jälkeen syntynyt ● născut după moartea tatălui; postum ■ född efter faderns död, postum agnatus, posthumus

isän sisar, isän sisko, täti ● mătușă după tată, tanti ■ fasteramita, faster

isän veli, setä ● unchi după tată ■ farbror ► farbror

isän veljenpoika, serkku ● văr de la fratele tatălui ■ kusin på fadernetpatruelis

isän äiti ● bunică după tată ■ farmor ► farmor

isänisä, äidinisä tai appi ● bunic, socru ■ farfar, morfar, svärfar ► bäste

isäntä; herra; valtias ● gazdă; stăpân ■ värd, härskare, husbonde, herreherus

isänäiti, äidinäiti tai anoppi ● bunică, soacră ■ farmor, mormor, svärmor ► bästa

isäpuoli ● tată vitreg ■ styvfar; styvfadernovercus, styffar, stuffader

isäpuoli, appi ● tată vitreg;socru ■ styvfar; styvfader; styvpappa, bonuspappavitricus

isätön ● orfan de tată ■ faderlös ► faderlös

jalkavaimo, aviottoman lapsen äiti ● mama copilului nelegitim ■ oäkta barns moder ► deja (?)

jalkavaimo, sivuvaimo ● concubină; amantă, țiitoare ■ bihustru, konkubin; (halv) hålldam ► frilla, konkubin; samqvinna

jalkavaimon lapsi ● copilul concubinei ■ bihustrus barn ► frillebarn

jälkeen jäänyt leskimies ● văduv; soț supraviețuitor ■ änkling, änkeman; efterlevande makerelictus

jälkeen jäänyt leskivaimo ● văduvă; soție supraviețuitoare ■ änka; efterlevande makarelicta

jälkeenjäänyt, -jääneet ● urmaș, urmași ■ efterlevande, efterlevandra ► efterlevande

jälkeläinen ● urmaș, moștenitor ■ avkomling; (perillinen) ättling; arvtagare; ► afstamling, descendent, prole

jälkeläinen, perillinen, seuraaja ● urmaș, moștenitor ■ arvinge; (jälkeläinen) arvinge; ättlingsuccessor

jälkeläinen, sikiö ● urmaș, moștenitor ■ avkomling; (perillinen) ättling; arvtagare; foster ► afkomma

jälkeläiset ● urmași; moștenitori ■ avkomlingar; ättlingar ► efterkommande, posteri, proles

kaaso, morsiamen saattaja ● domnișoară de onoare ■ brudtärna; (kans) brudsäta ► brudmor

kaksoissisar, kaksonen ● soră geamănă ■ tvillingsyster ► tvilling

kaksoissyntyinen ● geamăn ■ tvillinggeminus

kaksonen ● geamăn ■ tvillinggemellus

kaksonen, kaksoissisar ● soră geamănă ■ tvillingsyster ► tvilling

kaksoset ● gemeni ■ tvillingardidymi

kantaisä ● strămoș, străbun; străbunic ■ stamfar; stamfader; anfader; (alkuisä) urfaderproavus; progenitor

kantaisä, esi-isä ● strămoș, străbun; străbunic ■ stamfar; stamfader; anfader; (alkuisä) urfaderatavus

kantaisä, sukulunastaja ● strămoș, străbun; străbunic ■ stamfar; stamfader; anfader; (alkuisä) urfader ► bördeman

kantaäiti ● străbună; străbunică ■ stammor; stammoder; anmoder; (alkuäiti) urmoderproava; progenitrix

kasvatti, kasvattilapsi ● copil adoptiv ■ adoptivbarn ► fosterbarn

kasvattilapsi, koululainen ● elev, copil înfiat ■ fosterbarn; skolelev; skolungdomalumnus

kasvattivanhemmat ● părinți adoptivi ■ fosterföräldrar ► fosterföräldrar

kihlattu morsian ● logodnică; viitoarea soție ■ ringförlovad fästmöpacta, trolovade bruden

kihlattujen lapsi ● copilul logodnicilor ■ trolovningars barn ► trolovningsbarn

kolmoissisar, kolmonen ● triplet ■ kolmonen ► trilling

kolmoset ● tripleți ■ kolmosettrigemini

kotivävy, puusniekka, puusnokka, puusnuokka, puuska, puuskuokka, ‘isäpuoli’: 1. leskivaimon kotiinsa naima mies; 2. vaimonsa kotitilalla asuvaa mies ● ginere venit în casa soției, alături de socri. ■ hemmåg ► hemmamåg

koululainen, kasvattilapsi ● elev, copil înfiat ■ fosterbarn; skolelev; skolungdomalumnus

kummi f ● nașă ■ gudmoder, gudmorcommater

kummi m ● naș ■ gudfader, gudfar ► compater, fadder, fidejussor, patrinus

kummi, kumppani ● prieten, amic, tovarăș, companion ■ partner; (toveri) kamrat; (puhek) kompis; (rikoskumppani tms.) kumpan; (oik) kontrahent; (liik) kompanjon ► funtfadder

kummi, takaaja, puhemies ● pețitor m; pețitoare fbönemansponsor

kummisetä ● naș de botez ■ gudfarsusceptor, susceptus

kummit, todistajat ● nași ■ gudföräldrar ► patres, testes

kummitäti ● nașă de botez ■ gudmoder, gudmormaterna, matrina, suscepta, susceptrix

kumppani, kummi ● prieten, amic, tovarăș, companion ■ partner; (toveri) kamrat; (puhek) kompis; (rikoskumppani tms.) kumpan; (oik) kontrahent; (liik) kompanjon ► funtfadder

käly, nato ● cumnată ■ svägerska ► brorqvinna, versyster

käly; lanko; vävy; miniä ● rude prin alianță: cumnată; cumnat; ginere; noră ■ svägerska; svåger; svärson; svärdotter, sonhustruaffinis

laillinen perillinen, lapsi jne. ● moștenitor legitim ■ rättmätige arvingenlegitimus

lanko, lankomies ● cumnat ■ svågersocerinus, verbroder

lanko; vävy; käly; miniä ● rude prin alianță: cumnat; ginere; cumnată; noră ■ svåger; svärson; svägerska; svärdotter, sonhustruaffinis

lankomies, lanko ● cumnat ■ svågersocerinus, verbroder

lapsenpojan vaimo ● soția nepotului ■ barnbarns makapronurus

lapsentyttären mies ● soțul nepoatei ■ barnbarns makeprogener

lapset ● copii, copiii ■ barnliberi

lapsi ● copil ■ barn ► barn

lapsi, rintaperillinen ● copil moștenitor ■ arvinge barn ► lifsarvinge

lesken kanssa naimisissa oleva ● căsătorit cu o văduvă ■ gifte med änkan ► efterbalsare

leski-isä ● tată văduv ■ änklingfarpater viduus

leskimies ● văduv ■ änkling, änkeman; (oik) efterlevande make ► enckling, viduus

leskivaimo ● văduvă ■ änka, änkefru ► efterlefwerska, encka, enka, ea, vidua, änka

leskiäiti ● mamă văduvă ■ änkemormater vídua

läheinen sukulainen ● rudă apropiată ■ nära släkting, nära anförvant, nära anhörigper propinquus, propinquus; proximitas

lähinaapuri ● vecin apropiat ■ nära granne ► någranne

lähisukua ● rudă apropiată ■ nära släkt ► närskyld

miehen veli; vävy ● cumnat după soț; ginere ■ svåger, värbror; svärsonlevirus

mies ● bărbat ■ man ► man

miespuolinen sukulainen ● rudă masculină ■ frände ► frände

miespuoliset esi-isät ● străbuni (pe linie masculină) ■ förfäder, anfäder ► fädgar

miniä, pojan vaimo ● noră ■ svärdotter, sonhustrunurus, sonhustru

miniä; lanko; vävy; käly ● rude prin alianță: noră; cumnat; ginere; cumnată ■ svärdotter, sonhustru; svåger; svärson; svägerskaaffinis

molempien poika, yhteinen poika ● fiul amândoura ■ bägges son ► bägges son

morsiamen saattaja ● escorta, însoțitorul miresei ■ brudens följeslagare ► ledsven

morsiamen saattaja, kaaso ● domnișoară de onoare ■ brudtärna; (kans) brudsäta ► brudmor

morsiamen saattomies ● escorta, însoțitorul miresei ■ fästmöns ledsagare, brudens följeslagare ► brudsven, hofriddare

morsian ● logodnică; mireasă ■ (kihlattu) ringförlovad fästmö; (vihittävä) brud ► brud; fästepiga, fästeqvinna, fästejungfru; sponsa

mummo ● bătrâna familiei ■ mormor; farmor; gumma ► åldtmor

naapuri ● vecin ■ granne; nabo† ► nabo

naimisissa oleva ● a fi căsătorit/căsătorită ■ vara giftuxoratus

naissukulainen ● rudă feminină ■ fränka ► fränka

nato, käly ● cumnată ■ svägerska ► svägerska

nuorikko ● soție tânără; noră ■ ung fru; (pojan vaimo) sonhustru ► ungmor

oma poika ● fiul propriu ■ egen son ► egen son

orpo ● orfan; orfan de mamă; orfan de tată; orfan de părinți ■ föräldralös; (isätön) faderlös; (äiditön) moderlös ► fader- och moderlös

perhe ● familie ■ familj ► familj

perhe, huonekunta, pöytäkunta ● familie; comeseni ■ bordssällskap ► häsk

perheen vanhin, ukko ● bătrânul familiei ■ farsgubbe, farsa ► åldtfar

perheen viimeinen ● mezinul familiei ■ den yngsta i familjen ► ultimus familiae

perijä ● moștenitor m; moștenitoare farvtagare (jnk till ngt); (naisesta) arvtagerska (jnk till ngt); (perillinen) arvinge stirpe

perijät ● moștenitori m; moștenitoare farvtagare (jnk till ngt); (naisesta) arvtagerskor (jnk till ngt); (perillinen) arvingarstirpes

perillinen ● moștenitor ■ arvinge ► arving; arftagare; heres

perillinen, seuraaja, jälkeläinen ● urmaș, moștenitor ■ arvinge; (jälkeläinen) arvinge; ättlingsuccessor

pikkuserkku ● văr de gradul doi ■ syssling; (suomr) småkusin ► småkusin, syssling

pikkuserkkujen lapsenlapset ● nepoți de la veri ■ kusiner barnbarn ► pyssling

pikkuserkkujen lapsenlapset, neljäs serkku, pyslinki ● văr de gradul patru ■ femmänning, pyssling ► femmänning

pikkuserkukset, pikkuserkut ● veri de gradul doi ■ sysslingar; (suomr) småkusiner ► nästkusin, tremänning

pikkuserkun lapsi ● copilul vărului de-al doilea ■ sysslingars barn; (suomr) småkusiners barn ► brylling

poika ● fiu; băiat ■ son; pojke; kille; grabb; gosse; yngling ► filius, son

poika ● băiat ■ pojke; (puhek) kille; grabb; (hieman ylät) gosse; (nuorukainen) yngling ► pojke, puer

poika, sulho, sulhaspoika ● băiat; tinerel; ginerică ■ pojke; yngling; ung man; brudgum, marskalk ► sven

poikalapsi ● fiu, copil băiat ■ gossebarn ► piltebarn, svenbarn

poikapuoli, (isän) poikapuoli ● fiu vitreg ■ styvsonprivignus, styfson

pojan vaimo, miniä ● noră ■ svärdotter, sonhustru ► sonhustru

pojan/tyttären, veljen/sisaren poika ● nepot de la copii; nepot de la frați ■ sonson, dotterson; brorsson, nevö, systerson; nevönepos

pojan/tyttären, veljen/sisaren tytär ● nepoată de la copii; nepoată de la frați ■ sondotter, dotterdotter; brorsdotter; niece, systerdotter; nieceneptis

pojanpoika ● nepot ■ sonson ► sonson

pojantytär ● nepoată ■ sondotter ► sondotter

puhemies, takaaja, kummi ● pețitor m; pețitoare fbönemansponsor

puoliso, arvokas rouva ● doamnă, stăpâna casei ■ damenmatrona

puoliso, aviosiippa ● soț; soție ■ äkta hälft; bättre hälft ► vif

pöytäkunta, huonekunta, perhe ● familie; comeseni ■ bordssällskap ► häsk

rakas äiti ● mamaă dragă ■ kära mor; älskade mor ► morkier

rintalapsi ● sugar, sugaci, copil de țâță, prunc; bebé, bebeluș ■ bröstbarn ► spenbarn

rintaperillinen, lapsi ● copil moștenitor ■ arvinge barn ► lifsarvinge

rintaveli ● frate de lapte ■ bröstet bror ► dibroder

rouva, vaimo ● doamnă ■ fru ► fru

rälssi-, verosta vapautettu, aatelinen, aatelisto ● nobil scutit de impozitele Coroanei ■ frälse ► frälse

samaa perhettä oleva ● a fi din aceeași familie ■ vara samma familjunigena

samaa sukua ● rudă de sânge; din aceeași familie ■ anhöriga; samma familj ► sammätting

samaa äitiä olevat ● copiii aceleiași mame ■ samma mammas barnsamqveda

samana vuonna syntynyt sisarus ● frate născut în același an ■ född samma år ett syskonarsunge

samasta äidistä polveutuva ● descendenți ai aceleiași mame ■ ättlingar till samma moderuterini

selkäsukuiset esipolvet ● generațiile anteriore ■ till rygga i ätten ► rygga i ätten

serkku ● văr ■ kusin ► cousin, kusin, tvåmänning

serkku (äidin puolelta) ● văr după mamă ■ kusin på mödernetconsobrinus

serkku, isän veljenpoika ● văr de la fratele tatălui ■ kusin på fadernetpatruelis

serkku, äidin sisarenpoika ● văr, copilul mătușii după mamă ■ kusin, mosters barnmatruelis

serkut, sisarusten lapset ● veri de la soră ■ kusiner, syskonbarn ► syskonbarn

setä, isän veli ● unchi după tată ■ farbror ► farbror, patruus

seuraaja, perillinen, jälkeläinen ● urmaș, moștenitor ■ arvinge; (jälkeläinen) arvinge; ättlingsuccessor

sikiö, jälkeläinen ● urmaș, moștenitor ■ avkomling; (perillinen) ättling; arvtagare; foster ► afkomma

sikiö, suku ● progenitură ■ släkt; (ylhäisestä suvusta) ätt; (klaani) klan; (heimo) stam; (ruhtinashuone) hus; besläktad; foster ► avföda

sisar ● soră ■ syster; (puhek) syrragermana, soror, syster

sisarenpoika ● nepot de soră ■ systerson; nevösoronius

sisarpuoli ● soră vitregă ■ halvsyster (verisukulainen); styvsyster (isäpuolen tai äitipuolen tyttärestä, joka ei ole verisukulainen) ► halvsyskon

sisaruksilla samat vanhemmat ● copii ai acelorași părinți ■ helsyskon ► fullbördig

sisarusten lapset, serkut ● veri de la soră ■ kusiner, syskonbarn ► syskonbarn

sisarusten lapsia ● nepoți, nepoate de frate, de soră ■ barn till syskonamitini

sivusukuinen ● rudă colaterală ■ å sidone i ättentransversal

sivusukulaiset ● rude colaterale ■ sidosläktingar transversales

sivuvaimo, jalkavaimo ● concubină; amantă, țiitoare ■ bihustru; konkubinpellex, uxor gratuita; konkubin; samqvinna

sopimuksen osapuoli ● contractant ■ part i avtalet ► kontrahent

suku, sikiö ● progenitură ■ släkt; (ylhäisestä suvusta) ätt; (klaani) klan; (heimo) stam; (ruhtinashuone) hus; besläktad; foster ► avföda

sukua oleva, sukulainen ● rudă ■ släkting; anförvant; frände; (läheinen) anhörig ► cognatus; befryndad, blodsfränko, försvågrad, skyldeman

sukulainen, naissukulainen ● rudă feminină ■ fränka ► blodsfränka

sukulainen, sukua oleva ● rudă ■ släkting; anförvant; frände; (läheinen) anhörig ► cognatus; befryndad, blodsfränko, försvågrad, skyldeman

sukulaisuus ● legătură de familie, rudenie, înrudire ■ släktskappropinquitas, skyldskap

sukulunastaja, kantaisä ● strămoș, străbun; străbunic ■ stamfar; stamfader; anfader; (alkuisä) urfader ► bördeman

suku-urho (vanhempi, nuorempi) ● prim moștenitor ■ första arvinge ► ätteman (äldre, yngre)

sulhanen ● logodnic; mire, ginere ■ (kihloissa oleva mies) fästman; (häissä) brudgum ► brudgum, fästesven, sponsus

sulhaspoika ● cavaler de onoare ■ marskalk ► ungersven

sulhaspoika, poika, sulho ● băiat; tinerel; ginerică ■ brudgum, marskalk; yngling; ung man; pojke ► sven

suvun päämies ● capul familiei ■ chefen för familjencaput familiae

sylikummi ● naș; nașă ■ gudfadder; gudmoder ► godmoder, gudmor; levans

syntynyt isän kuoleman jälkeen ● născut după moartea tatălui; postum ■ född efter faderns död, postum agnatus, posthumus

takaaja, kummi, puhemies ● pețitor m; pețitoare fbönemansponsor

todistajat, kummit ● nași ■ gudföräldrartestes

tyttärenpoika ● nepot de la fiică ■ dotterson ► dotterson

tyttärentytär ● nepoată de la fiică ■ dotterdotter ► dotterdotter

tyttö ● fată ■ flicka; (puhek) tös; jänta; tjejpuella

tytär ● fiică ■ dotterfilia, dotter, dr

tytärpuoli ● fiică vitregă ■ styvdotter ► styfdotter

täti, isän sisar, isän sisko ● mătușă după tată, tanti ■ fasteramita, faster

täti, äidin sisar ● mătușă, sora mamei ■ mostermatertera, moster

täysi sisar ● soră bună; soră de sânge ■ helsyster ► samsyster

täysi veli ● frate bun; frate de sânge ■ helbror ► sambroder

täyssisarukset; täydet sisarukset ● frați buni ■ helsyskon ► fullsyskon; samskyld; samsyskon

täysveli ● frate bun ■ helbroder ► köttslig bror

ukko, perheen vanhin ● bătrânul familiei ■ farsgubbe, farsa ► åldtfar

uskottu mies ● împuternicit; mandatar; curator; epitrop ■ god man, godeman; förtroendeman ► troman

vaimo ● soție ■ hustru; fru; maka ► boqvinna, costa, käraste, mulier, uxor, hustru, ho, hst, hu

vaimo, rouva ● soție, doamnă ■ fru ► fru

vaimon poika edellisestä aviosta/avioton ● fiul soției din căsătoria anterioară ■ hennes son ► hennes son

valtias; isäntä; herra ● gazdă; stăpân ■ värd, härskare, husbonde, herreherus

valtiatar, emäntä ● casnică; doamna casei; țărancă ■ härskarinna; husmor, husfru; (maatilan) lantbrukarhustru, bondhustru; bondmora; bondkvinna; (vars suhteessa palvelusväkeen) matmor (perheenäiti) husmor; (leik vaimosta) frun i husethera

vanhemmat (isä, äiti) ● părinți ■ föräldrar ► föräldrar, genitores, parens, parentes

veli ● frate ■ bror; broder ► bror, frater, germanus

veljen/sisaren, pojan/tyttären poika ● nepot de la frați; nepot de la copii ■ brorsson nevö, systerson; nevö; sonson, dottersonnepos

veljen/sisaren, pojan/tyttären tytär ● nepoată de la frați; nepoată de la copii ■ brorsdotter; niece, systerdotter; niece; brorsson, nevö, systersonneptis

veljenpoika ● nepot ■ brorsson; nevö ► brorson

veljentytär ● nepoată ■ brorsdotter; niece ► brorsdotter

verosta vapautettu, aatelinen, aatelisto, rälssi- ● nobil scutit de impozitele Coroanei ■ frälse ► frälse

vävy ● ginere ■ svärson ► dotterman, gener, måg, svärson

vävy; lanko; käly; miniä ● rude prin alianță: ginere; cumnat; cumnată; noră ■ svärson; svåger; svägerska; svärdotter, sonhustruaffinis

vävy; miehen veli ● ginere; cumnat după soț ■ svärson; svåger, värbrorlevirus

yhteinen poika, molempien poika ● fiul amândurora ■ bägges son ► bägges son

yhtä läheistä sukua oleva ● familie, rudă apropiată ■ en av de närbesläktade ► jemnskyld

ylimyssuku ● familie, seminție, neam; dinastie ■ familie av börd; ädling familie ► ätt

äidin sisar, täti ● mătușă, sora mamei ■ mostermatertera, moster

äidin sisarenpoika, serkku ● văr, copilul mătușii după mamă ■ kusin, mosters barnmatruelis

äidin veli, eno ● unchi, fratele mamei ■ morbroravunculus, morbror

äidinisä tai appi, isänisä ● bunic, socru ■ farfar, morfar, svärfar ► bäste

äidinäiti tai anoppi, isänäiti ● bunică, soacră ■ farmor, mormor, svärmor ► bästa

äiti ● mamă ■ moder, morgenetrix, mater, moder, mor

äitipuoli ● mamă vitregă ■ styvmor; styvmoder ► stufmoder

.

Suomalainen perhe

Suomalainen perhe 1600-luvulla,

Perhe 1800-luvulla ja perhe nyt

Suomalaisten elämää 1800-luvulla

Avioliitto ja perhe 1800-luvulla

Suomalainen perhe 1900-luvulla

Käsi, joka vaunuja heilutti – aikamatkalla 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun suomessa

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A4kt

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kinship_se.png

.

Förfäder.

Ancestors.

http://www.tuomas.salste.net/suku/sukulaiset.pdf (cuprinde trei tabele, rudele de sânge, rudele prin adopție și rudele prin alianță, toate în finlandeză, suedeză și latină)

Dă clic pentru a accesa sukulaiset.pdf

.

Introdus / lisätty 12.3.2016

Corectat / korjattu 29.4.2017

Actualizat / päivitetty 2.6.2017

Actualizat / päivitetty 24.8.2017

Actualizat / päivitetty 13.7.2019

Actualizat / päivitetty 18.9.2019

Actualizat / päivitetty 5.12.2019

Actualizat / päivitetty 22.2.2020

Actualizat / päivitetty 12.7.2020

Actualizat / päivitetty 27.10.2020

Actualizat / päivitetty 6.7.2021

.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: