Blogulblog's Blog

30/11/2010

Ziua 70

Filed under: Limba finalndeză comentată — blogulblog @ 00:27

Ziua 70

.

Adăugat la:

Științe finlandeze. Pagina complet refăcută.

Nu puțini sunt cei care duc dorul Tabelelor matematice rămase în România. Corespondentul exact nu există în Finlanda dar următoarele cărți se completează una pe alta. Lista la sfârșitul paginii Științe finlandeze.

Traduceri, käännöksiä

.

Pagini noi:

Despre ProComm

.

Expresiile zilei:

[ja] kattia kanssa! ● aiurea!; pă dracu! ■ dra på trissor! (subestimare); fy sjutton!, fy katten! (dezamăgire)

kattia kanssa!, kissa vieköön! ● la naiba! ■ katten också!

katin kontit! ● aiureli! prostii! ■ struntprat!; dumheter!; trams!

hitostako sen tietää! ● naiba știe! habar n-am! ■ det vete katten

compară cu:

thunderation! amer. ▼ ei, drăcia dracului! [fam.]; la naiba! [fam.]; la dracul! [fam.]; fir-ar să fie! [fam.]

what in thunderation? ▼ ce Dumnezeu? ce dracu’? ce naiba?

.

Caricatura:

► Ahon reunassa kasvaa kissan käpäliä.

aho ● pajiște; fâneață; câmp ■ sved; (niitty) äng

kissankäpälä – asterikasveja, vars. eräs yleinen valko- t. punertavakukkainen kallio- ja kangaskasvi.

kissankäpälä (Antennaria dioica) ● parpian, (reg.) flocoșele (pl.), linariță, măruncă, părălei (pl.), siminoc, floarea-patului, laba-mâții, scânteiuță-de-munte, sunătoare-de-munte, talpa-mâței, talpa-pisicii. ■ kattfot

Desenul l-aș fi ținut pentru ilustrarea cuvintelor compuse care au un sens scrise separat și un alt sens scrise împreună. Aici o trimitere.

O altă remarcă este cea legată de neconcordanța aparentă între subiect și predicat. Explicația la pagina Plural – monikko, pluraali; plurale tantum. Kasvaa kissan käpäliä / kissankäpäliä verbul este la singular pentru că și subiectul este la partitiv singular.

Image  published without permission. That’s generally permitted for non-profit and educational purposes.

*COMENTARII pe pagina  About – despre BlogulBlog.

.

27/11/2010

Despre ProComm

Filed under: Limba finalndeză comentată — blogulblog @ 17:29

ProCommin historia

.

.

.

.

.

Așa arata o cutie de lerppu în 1988

.

Spicuiri din filele ProComm

ATDP AMSTRAD POWER LINEies 90 480 513401 1200N81N TELESAMPO.0929292238293 1200N81N TeleSampo kioski 1.092952.-1200N81N

Host online 04/14/89 06:01:47PM

Host offline 04/14/89 06:12:13PM

CONNECTATE0 S7=60 S11=55 V1 X1 S0=0!PROCOMM.LOGPROCOMM.IMGZZ

BUSYVOICENO CARRIERNO DIALTONE~~~+++~~~ATH0!

Welcome to ProComm Host!~~~+++~~~ATS0=1!PASSWORDSHELL

kustannuksia seuraavasti:

. YHTEYSAJASTA

. istunnon pituus             min

. kustannukset                mk

. TIEDONSIIRROSTA               mk

. RUUTUMAKSUISTA                mk

KUSTANNUKSET YHTEENSŽ           mk

…………………………………

Kustannuksissa ei ole mukana puhelin-

maksuja tilaajalta TeleSampo-verkkoon

…………………………………

N„pp„ily *0* vie ruudulle,jolla voi

palata takaisin TeleSampoon puhelin-

yhteytt„ katkaisematta.

*01 katkaisee puhelinyhteyden.

21.01.89

_      3:11      0.76      0.00      0.00      0.76_

Y

NO CARRIER

PgUp/PgDn:Pages     _/_:Scrolls    Home:Top    End:Bottom    F:Find     ESC:Exit

kustannuksia seuraavasti:

. YHTEYSAJASTA

. istunnon pituus             min

. kustannukset                mk

. TIEDONSIIRROSTA               mk

. RUUTUMAKSUISTA                mk

KUSTANNUKSET YHTEENSŽ           mk

…………………………………

Kustannuksissa ei ole mukana puhelin-

maksuja tilaajalta TeleSampo-verkkoon

…………………………………

N„pp„ily *0* vie ruudulle,jolla voi

palata takaisin TeleSampoon puhelin-

yhteytt„ katkaisematta.

*01 katkaisee puhelinyhteyden.

21.01.89

_      3:11      0.76      0.00      0.00      0.76_

Y

NO CARRIER

PgUp/PgDn:Pages     _/_:Scrolls    Home:Top    End:Bottom    F:Find     ESC:Exit

ProComm ™ Dialing Directory

Name                  Number         Baud P D S   E   CMD File

1- AMSTRAD POWER LINE              90 480 513    1200-N-8-1   N

2- TELESAMPO                            92922    1200-N-8-1   N

Copyright (C) 1986 Datastorm Technologies, Inc.

.

TELE/Telematiikkalaboratorio

.

PC TELESAMPO-EMULAATTORI WINDOWS 3 YMPÄRISTÖÖN, versio 2.0

Emulaattori vaatii toimiakseen teollisuusstandardin mukaisen mikrotietokoneen (min. 286), jossa on kovalevy ja runsaasti muistia. Emulaattori

rakentuu Microsoft Windows 3 (R) ikkunointijärjestelmän päälle, joten kyseinen ohjelma on välttämättömyys. Lisäksi tarvitaan tietoliikenneyhteys,

joksi soveltuu puhelinlinja modemilla varustettuna tai netbios lähiverkko, johon on kytketty Eiconin X.25 kortti. Vähintäin EGA näyttö tarvitaan. Hiiri

on suuri helpotus.

Eicon X.25-yhteys toimii v2.0:ssa vain Windows3:n real-modessa (käynnistys win/r).

Muutos edelliseen versioon nähden

WIN.INI-tiedostoon voidaan antaa modeemin alustusmerkkijono, ohjeet alla.

Ohjelma tukee COM3- ja COM4-portteja. Käytettäessä näitä portteja on tarkistettava, etteivät niiden osoitteet ja keskeytykset ole ristiriidassa muiden porttien kanssa. Katso modeemin

manuaalista ja Windows3:n mukana tulevasta SYSINI2.TXT-tiedostosta. Windows3:n SYSTEM.INI-tiedostoon voi tehdä portteja koskevia muutoksia, ohjeet SYSINI2.TXT-tiedostossa.

Asennus

Asenna Windowsin Control ohjelmalla prestel-fontti. Fontin asennus tapahtuu siten, että valitset Control-ohjelman Installationvalinnasta komennon Add New Font. Control-ohjelma kysyy

asennettavan fonttitiedoston polkua, jonka on mielellään oltava muu kuin windowsin polku (hakemisto) ja johon ohjelma on jakelulevykkeeltä kopioitu ja purettu.

Tämän jälkeen Control-ohjelma näyttää listauslaatikossa tiedoston prestel.fon, joka valitaan.

Lisää tiedostoon win.ini [extensions] osaan rivi (win.ini on samassa hakemistossa kuin MS-Windows-ohjelmisto):

prs=sampo.exe ^.prs

ja lisää win.ini:n loppuun:

[TeleSampo]

OletusOsoite=x:\polku\sampo.dat

OletusMenu=x:\polku\menu.dat

MODEMINIT=ATQ0V1E1S0=0

missä x     = levyasema jolle TeleSampo on asennettu polku = hakem0istopolku siihen hakemistoon johon PC-TeleSampo on  asennettu MODEMINIT-muuttujan jälkeen annetaan modeemin alustusmerkkijono, jonka ohjelma lähettää modeemille avatessaan yhteyttä (jos koko MODEMINIT-rivi jätetään pois WIN.INI-tiedostosta, on oletusarvoisesti alustusmerkkijono AT). Esimerkkinä on Windows3:n

Terminal-ohjelman käyttämä alustusmerkkijono esim:  d:\windows\sampo\sampo.dat

d:\windows\sampo\menu.dat

Ohjelma on valmis käyttöön.

KÄYTTÖ

Yleistä

Käynnistä ohjelma. Määrittele haluamasi yhteys (Määrittely-valinta).

Kohtaan Tunnus kirjoita esim telesampo tunnuksesi. Avaa yhteys (Yhteys). Yhteyden muodostuttua esimerkiksi TeleSampoon voit osoittaa hiirellä valikon numeroita ja nopeasti vasemmanpuoleista

näppäintä kahdesti näpäyttämällä tehdä valintoja. Kaksoisnäpäys oikeanpuoleisella hiiren näppäimellä antaa valinnaksi nollan.

Näppäimistö on normaalisti käytössä.

Yhteyden määrittelyt voit valita myös tiedostoista: ‘Arkisto’-valinnan alla olevasta alasvetovalikosta valitaan ‘Lue tiedosto’, ja näyttöön ilmestyy lista valmiista määrittelytiedostoista. Valittua-

si määrittelytiedoston voit muodostaa yhteyden ‘Yhteys’-komennolla.

VT100-päätemuodossa hiirivalinnat eivät ole käytössä.

Näyttötavat

Ohjelma emuloi PRESTEL- ja VT100-päätteitä, ja se tukee PRESTEL-päätteen sekä 40- että 80-merkkistä näyttöä. Oletuspäätteenä on PRESTEL40. Ohjelma vaihtaa emulointitilaa automaattisesti linjal-

ta tulevien ohjausten mukaan. Päätetilan voi haluttaessa muuttaa myös manuaalisesti.

HUOM! 80-merkkinen prestel-näyttö ei ole järkevä ellei vastapuoli lähetä 80-merkkisiä näyttöjä! TeleSampo huolehtii näytön vaihdosta 80-merkkiseen tarvittaessa.

Oletusyhteys

Valikkopalkin valinnasta ‘Määrittely’ tulee näyttöön dialogi johon yhteystiedot voidaan antaa. OK-painike tallettaa asetukset oletusasetuksiksi, jotka tulevat voimaan kun ohjelma käynnistetään, ja

lisäksi asetukset ovat istunnon aikana voimassa.

Funktionäppäimet

Valikkopalkin valinnasta ‘Funktiot’ voidaan valita 12 toimintonäppäintä joko valitsemalla hiirellä alasvetovalikon valinta tai pikavalinnalla eli näppäinyhdistelmällä Shift+Fx: painetaan ensin

Shift-näppäin alas ja sitten jokin funktionäppäimistä (x = 1…12).

Funktionäppäintoiminnot on tarkoitettu helpottamaan ohjelman käyttöä: ne lähettävät niille määritellyt merkkijonot (esim. komennot) linjalle.

Funktionäppäinten toiminteet tehdään itse ‘Funktiot’-valinnan alta löytyvän komennon ‘Tee menu’ avulla. Ilmestyvään dialogiin kirjoitetaan toiminteen nimi ja itse toiminne. HUOM: mahdolliset

kontrollimerkit toiminteessa ilmaistaan oktaaleina (esitysmuoto \xxx jossa \ tarkoittaa oktaalia ja xxx on merkin lukuarvo 8-kantaisessa lukujärjestelmässä).

esim toiminne ‘exit<cr><lf>’: exit1512

Kontrollimerkit voidaan antaa myös kymmenjärjestelmän lukuina, jolloin esitysmuoto on @xx jossa @ edustaa kymmenjärjestelmää ja xx on kymmenjärjestelmän luku, esim. exit@13@10  (samat kontrollimerkit kuin yo. oktaaliesityksessä)

Funktionäppäinmäärittelyt talletetaan tiedostoon, ja haluttaessa näppäinvalikko voidaan vaihtaa komennolla ‘Funktiot’&’Valitse menu’. Valittaessa valikkoa ohjelma kysyy lopuksi ‘Talletetaanko oletus-

menuksi? <yes> <no>’. Vastattaessa myöntävästi valittu menu tallettuu oletusmenuksi joka luetaan funktionäppäimiin ohjelman käynnistyksen yhteydessä.

Funktionäppäintiedosto sampo.mnu sisältää pankkiyhteyksien vaatimat näppäintoiminteet.

VT100-päätetila

VT100-päätetilassa voidaan tuleva teksti kirjoittaa suoraan lokikirjaan. Kirja avataan valikkopalkista komennolla ‘Arkisto’&’Lokikirja’ ja suljetaan samalla komennolla. Kirja sulkeutuu automaat-

tisesti, kun

– yhteys katkaistaan

– ohjelma lopetetaan

– päätetila vaihtuu/vaihdetaan PRESTELiin

Myös voidaan VT100-päätetilassa lähettää tekstitiedosto (ascii-tiedosto) komennolla ‘Arkisto’&’Lähetä tiedosto’.

Leikekirjan käyttö

Windowsin Clipboardia (leikekirja) voidaan PC-TeleSampo-ohjelmassa hyödyntää seuraavasti:

PRESTEL-tila: Leikekirjaan voidaan kopioida sekä näyttö sellaisenaan (‘Muokkaus’&’Kopioi kuva’) että pelkkä näytön sisältämäteksti (‘Muokkaus’&’Kopioi teksti’). Leikekirjasta kuva tai teksti voidaan kopioida Windows-ohjelmaan joka tukee ‘Paste’-toimintoa (esim. piirtelyohjelmat ja teksturit).

VT100-tila: Leikekirjaan voidaan kopioida näytön teksti komennolla ‘Muokkaus’&’Kopioi teksti’.

PC-TeleSampo-ohjelma ei tue ‘Paste’-toimintoa, joten siihen ei voi leikekirjan kautta hakea tekstiä/kuvaa.

Yhteystavat

Mikäli mahdollista, käytä aina kättelynä Kovo-kättelyä, sillä

Xon/Xoff tulkitaan ohjausmerkeiksi ja menetät sen takia kursorin tätä ohjaustapaa käyttäessäsi.

Datavaihde

Yhteysnumero-kenttään kirjoitetaan käytettävän datavaihteen herätyskomento, sekä komento, jolla datavaihde muodostaa halutun yhteyden. Mikäli esimerkiksi datavaihde herätetään

komennolla CTRL-T<RET> ja yhteys TeleSampoon muodostetaan komennolla TMP<RET> kirjoitetaan mainittuun kenttään nyt:

@20@13TMP@13

tässä merkkiyhdistelmä @xx tarkoittaa asciimerkkiä, jonka lukuarvo kymmenjärjestelmässä on xx.

Tauko saadaan aikaan NULLilla (ascii 0) eli @00.

Modeemi, joka osaa AT-komentokielen

Yhteysnumero riippuu halutusta yhteydestä ja käytettävästä modeemista. TeleSampoon pääsee seuraavilla numeroilla:

92921           300 baud

92922           1200 baud

92923           1200-9600 baud virheenkorjattuna

HUOM! Modeemille voidaan antaa alustusmerkkijono joka tekee modeemikohtaisesti tarvittavat alustukset, katso modeemin manuaalista.

Jos modeemiyhteys tehdään puhelinvaihteen kautta (esim. 0-valinnalla), jolloin puhelimen valintaääni voi poiketa normaalista keskusjohtoäänestä, on modeemille annettava alustusmerkkijonossa komento ATX1 (esimerkissä se voisi olla heti AT:n jälkeen: ATX1Q0V1E1S0=0)

Eicon X.25

TeleSampoon pääsee X.25 verkon kautta numerolla 203045.

Modeemin parametreilla ei merkitystä.

.

Yhdyspankki a fost prima bancă din Finlanda care a folosit sistemul de plăți cu PC-ul.

Abia la începutul lui 1990 serviciul a primit un nume Solo și s-au editat prospectele de mai sus.

.

În 1991 TeleSampo a început să fie mai activ și să servească și alte bănci.

.

Introdus  / lisätty 27.11.2010

.

23/11/2010

Ziua 69

Filed under: Limba finalndeză comentată — blogulblog @ 21:54

Ziua 69

.

Adăugat la:

Saksitut. – Palomiehet talitiaista pelastamassa & Suomalaisen vaatimattomuus.

Nimeni nu-i profet în țara lui – ce greșeli face finlandezul

Verbele culinare fi – ro – Laitanko vain panenko?

.

Pagini noi:

Juustoleipä eli leipäjuusto

.

Zicala zilei:

► maksaa [vanhoja] kalavelkojaan, kostaa ● a se revanșa; a încheia socotelile ■ ge någon betalt för gammal ost

.

Caricatura:

► Kaksinnaiminen ● bigamie ■ (oik) tvegifte; (yleisk) bigami

Image  published without permission. That’s generally permitted for non-profit and educational purposes.

–        Missä olitte kun liiteri syttyi? – Unde erați când s-a aprins șopronul / magazia de lemne?

–        Tuossa talossa … Asun siellä kahden kihlatuni kanssa. – În casa de-acolo. Acolo locuim în doi, eu cu nevastă-mea. [sensul al doilea: locuiesc eu cu cele două neveste ale mele]

–        Jumlauata, kaksinnaiminen on rikos! – Dumnezeule! Bigamia e o infracțiune!

Pohdinta – discuție

Asun siellä kahden kihlatuni kanssa. În finlandeză, virgula se pune ca niciunde în lume!

  1. kahden, kaksi yhdessä t. keskenään, kahden kesken, kaksin, kahdestaan, kaksistaan. Jäimme kahden kotiin – acasă am rămas în doi, doar noi doi. Asun siellä kahden[,] kihlatuni kanssa. – acolo locuim în doi, doar noi doi, eu cu nevastă-mea.
  2. kaksi cu genitivul kahden: Asun siellä[,] kahden kihlatuni kanssa. – locuiesc acolo eu, cu cele două neveste ale mele.

.

*COMENTARII pe pagina  About – despre BlogulBlog.

.

16/11/2010

Ziua 68

Filed under: Limba finalndeză comentată — blogulblog @ 23:13

Ziua 68

.

Actualizat:

Linkuri utile. – Muumit vorbesc o finlandeză simplă și limpede. Merită ascultați!

.

Adăugat la:

Despre firea finlandezului – adunate: Sana suomalainen

Adesiv vs inesiv, -lla vs -ssa.: Adăugat din Iso suomen kielioppi

2. Yleiset paikallissijat: c) partitiivi 3) întrebuințarea partitivului: Verbe care cer partitivul.

.

Pagină nouă:

4. Ulkopaikallissijat: b) ablatiivi

.

Zicala zilei:

► sanalla sanoen ● pe scurt spus ■ kort sagt

.

Caricatura:

► lyödä itsensä läpi ● a reuși; a se realiza; a-și face un renume ■ slå igenom

Hän on lyönyt itsensä läpi: 1. a reușit, și-a făcut un renume; aici: 2. a pătruns prin, a străpuns

Image  published without permission. That’s generally permitted for non-profit and educational purposes.

.

*COMENTARII pe pagina  About – despre BlogulBlog.

12/11/2010

Ziua 67

Filed under: Limba finalndeză comentată — blogulblog @ 18:41

Ziua 67

.

Adăugat la:

Adesiv vs inesiv, -lla vs -ssa.

Să disecăm un cuvânt, o expresie: Suomen suurlähettiläs

.

Pagină nouă:

4. ulkopaikallissijat: a) adessiivi

.

Zicala zilei:

minkä taakseen jättää, sen edestään löytää ● de ce ți-e frică, d-aia nu scapi; nu lăsa pe mâine ce poți face azi ■ det som göms i snö kommer upp i tö; varför skjuta upp till morgondagen det du lika gärna kan göra i dag

.

La ordinea zilei & Caricatura: Soini

Image published without permission. That’s generally permitted for non-profit and educational purposes.

Osmo Soininvaara: Vihreän liiton kansanedustaja.

Timo Soini on suomalainen poliitikko, perussuomalaisten puheenjohtaja.

Cuvinte și construcții dificile pentru români: Străinii confundă frecvent vara cu vaara

.

*COMENTARII pe pagina  About – despre BlogulBlog.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.