Blogulblog's Blog

Cuvinte care se termină în -oida și -öidä

-oida ja -öidä

.

Oida.

Verbele din categoria de terminații -OidA fac parte din conjugarea a 2-a (2.1), după ultima clasificare în 6 categorii de conjugare. Ele mai pot fi categorisite în grupele de conjugare 62 (Kielitoimiston sanakirja), 18 sau 30 (Nykusuomen sanakirja) respectiv 24 sau 25 (Antti Karttunen).

 

Verbe de conjugarea 2-a

Acest tip de verbe are desinența infinitivului –dA. Rădăcina infinitivului verbelor de conjugarea 2-a se obține eliminând desinența -dA.

Dat fiind că verbele de conjugarea 2-a au înaintea desinenței -dA două vocale, ele se păstrează la persoana a treia singular și nu mai este necesară o dublare a ultimei vocale.

.

saada (a primi, a obține) juoda (a bea) syödä (a mânca)
persoana conjugare semnificație conjugare semnificație conjugare semnificație
minä – eu saan primesc juon beau syön mănânc
sinä – tu saat primești juot bei syöt mănânci
hän – el, ea saa primește juo bea s mănâncă
me – noi saamme ptimim juomme bem syömme mâncăm
te – voi saatte primiți juotte beți syötte mâncați
he – ei, ele saavat primesc juovat beau syövät mănâncă

.

Verbe obișnuite de conjugarea 2-a: arvioida*, ennakoida, isännöidä, juoda, jäädä, kanavoida, kommentoida, käydä, laiminlyödä, liikennöidä, luennoida, luoda, lyödä, myydä, nähdä*, pysäköidä, rekisteröidä, räätälöidä, sinetöidä, saada, soida, syödä, tehdä*, terrorisoida, tuoda, tupakoida, uida, viedä, voida, ympyröidä

.

Observatie!

*Deși potrivit terminației țin de conjugarea a doua, verbele nähdätehdä și arvioida sunt neregulate. Nähdä și tehdä  se conjugă după modelul de conjugare 1.1 lukea iar arvioida după modelul de conjugare 2.1

.

Verbe de conjugarea de tip 2.1 (62)

care constituie subiectul prezentei pagini.

.

Aici se pot grupa unele verbe, cele mai multe neologisme, care au fost adaptate limbii finlandeze pentru a putea fi conjugate; ele au desinența –OidA.

Esimerkiksi ruotsin sanasta „rekrytera” on tehty suomen sana rekrytoida korvaamalla loppu „‑era” lopulla „‑oida” (-oida 698 ja -öidä 81 verbiä). Tämä on yleinen tapa mukauttaa ‑era‑loppuisia ruotsin verbejä suomeen. (Jos verbin vartalo tällöin jäisi kaksitavuiseksi, käytetään kuitenkin loppua „‑eerata„ (71 verbiä, luokka 51 tai 35), esim. „saneerata”.)

Ensimmäiseksi tulee mieleen „pastöroida” (joka on hiukan erilainen, koska siinä „‑ OidA” on korvannut pidemmän verbinlopun „‑isera”), mutta siinähän jo alkuosa rikkoo vokaalisointua. Sama koskee esimerkiksi sanoja „analysoida” ja „sympatisoida”.

Pienellä miettimisellä löytyivät kuitenkin esimerkkisanaasi vastaavat tapaukset „debytoida” ja „syntetisoida”, joissa ‑ OidA‑lopun takavokaalisuutta ei perustele mikään sitä edeltävässä osassa oleva takavokaali.

Esimerkkejä on suhteellisen vähän, koska tämäntapaiset sanat johtuvat pääosin latinasta tai (harvemmin) kreikasta, joissa ei esiinny ä‑ ja ö‑vokaalia ja y:kin esiintyy vain kreikassa (ja latinassa kreikkalaisperäisissä sanoissa). Näitä tässä yhteydessä hankalia vokaaleja onkin tullut ruotsin ‑era‑loppuisiin verbeihin lähinnä ranskasta, jossa mm. latinan u on muuttunut ääntämykseltään y:ksi, ja ruotsin kieli noudattaa tässä ranskan ääntämystä.

.

Observație importantă!

Rădăcinile străine pomenite mai sus ar putea să pară cunoscute multora dar, tot atât de bine, ar putea fi și „falși prieteni” adică sensul lor să nu fie chiar cel cunoscut din românește. Este, deci, foarte util să se vadă linkul cu semnificația pe care i-o dau finlandezii. O altă problemă, la fel de importantă, este aceea că, având o rădăcină străină, nefinlandeză, interlocutorul să nu folosească cuvântul, sau chiar să nu-l înțeleagă.

.

BD21325_

.

Luăm drept model de conjugare verbul aktivoida

aktivoida 25 (30)

PREZENT INDICATIV

aktivoin, aktivoit, aktivoi, aktivoimme, aktivoitte, aktivoivat, aktivoidaan

en aktivoi, et aktivoi, ei aktivoi, emme aktivoi, ette aktivoi, eivät aktivoi, ei aktivoida

IMPERFECT INDICATIV

aktivoin, aktivoit, aktivoi, aktivoimme, aktivoitte, aktivoivat, aktivoitiin

en aktivoinut, et aktivoinut, ei aktivoinut, emme aktivoineet, ette aktivoineet, eivät aktivoineet, ei aktivoitu

PERFECT INDICATIV

olen aktivoinut, olet aktivoinut, on aktivoinut, olemme aktivoineet, olette aktivoineet, ovat aktivoineet, on aktivoitu

en ole aktivoinut, et ole aktivoinut, ei ole aktivoinut, emme ole aktivoineet, ette ole aktivoineet, eivät ole aktivoineet, ei ole aktivoitu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin aktivoinut, olit aktivoinut, oli aktivoinut, olimme aktivoineet, olitte aktivoineet, olivat aktivoineet, oli aktivoitu

en ollut aktivoinut, et ollut aktivoinut, ei ollut aktivoinut, emme olleet aktivoineet, ette olleet aktivoineet, eivät olleet aktivoineet, ei ollut aktivoitu

PREZENT IMPERATIV

-, aktivoi, aktivoikoon, aktivoikaamme, aktivoikaa, aktivoikoot, aktivoitakoon

-, älä aktivoi, älköön aktivoiko, älkäämme aktivoiko, älkää aktivoiko, älkööt aktivoiko, älköön aktivoitako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon aktivoinut, -, -, olkoot aktivoineet, olkoon aktivoitu

-, -, älköön olko aktivoinut, -, -, älkööt olko aktivoineet, älköön olko aktivoitu

PREZENT CONDIȚIONAL

aktivoisin, aktivoisit, aktivoisi, aktivoisimme, aktivoisitte, aktivoisivat, aktivoitaisiin

en aktivoisi, et aktivoisi, ei aktivoisi, emme aktivoisi, ette aktivoisi, eivät aktivoisi, ei aktivoitaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin aktivoinut, olisit aktivoinut, olisi aktivoinut, olisimme aktivoineet, olisitte aktivoineet, olisivat aktivoineet, oltaisiin aktivoitu

en olisi aktivoinut, et olisi aktivoinut, ei olisi aktivoinut, emme olisi aktivoineet, ette olisi aktivoineet, eivät olisi aktivoineet, ei olisi aktivoitu

PREZENT POTENȚIAL

aktivoinen, aktivoinet, aktivoinee, aktivoinemme, aktivoinette, aktivoinevat, aktivoitaneen

en aktivoine, et aktivoine, ei aktivoine, emme aktivoine, ette aktivoine, eivät aktivoine, ei aktivoitane

PERFECT POTENȚIAL

lienen aktivoinut, lienet aktivoinut, lienee aktivoinut, lienemme aktivoineet, lienette aktivoineet, lienevät aktivoineet, lienee aktivoitu

en liene aktivoinut, et liene aktivoinut, ei liene aktivoinut, emme liene aktivoineet, ette liene aktivoineet, eivät liene aktivoineet, ei liene aktivoitu

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: aktivoida   FORMA LUNGĂ: aktivoidakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: aktivoidessa   INSTRUCTIV: aktivoiden INESIV PASIV: aktivoitaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: aktivoimaan   INESIV: aktivoimassa ELATIV: aktivoimasta

ADESIV: aktivoimalla ABESIV: aktivoimatta INSTRUCTIV: aktivoiman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: aktivoiminen   PARTITIV: aktivoiminen

INFINITIVUL CINCI: aktivoimaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: aktivoiva (gen. aktivoivan)  PASIV: aktivoitava   (gen. aktivoitavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: aktivoinut                     PASIV: aktivoitu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: aktivoija (pl.gen. aktivoijien) ADJECTIV NEGATIV: aktivoimaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): aktivointi

Verbele cu terminația –oida

aateloida, abortoida, absorboida, abstrahoida, adaptoida, addiktoida, adoptoida, adsorboida, affisioida, agitoida, ahkeroida, akklimatisoida, akkreditoida, akseptoida, aktivoida, aktualisoida, aliarvioida, aliurakoida, allergisoida, allokoida, aluminoida, amputoida, analysoida, ankkuroida, apinoida, applikoida, aprikoida, argumentoida, arkistoida, artikuloida, arvioida, asemoida, asfaltoida, asioida, askaroida, assimiloida, assosioida, asvaltoida, aterioida, auditoida, auktorisoida, auktoroida, auskultoida, automatisoida, bagatellisoida, balansoida, balsamoida, banalisoida, betonoida, bitumoida, boikotoida, budjetoida, byrokratisoida, deaktivoida, debytoida, definioida, dekantoida, delegoida, demagnetoida, dementoida, demilitarisoida, demobilisoida, demokratisoida, demonisoida, demonstroida, demoralisoida, denaturoida, deponoida, derivoida, desentralisoida, desinfektoida, desinfioida, devalvoida, diagnosoida, diarioida, differentioida, digitalisoida, digitoida, diskriminoida, diskvalifioida, dissonoida, dokumentoida, dominoida, dramatisoida, editoida, ekobetonoida, eksistoida, eliminoida, eloksoida, emaloida, emansipoida, emittoida, emulgoida, emuloida, ennakoida, erotisoida, eskaloida, estimoida, evakuoida, evaluoida, evankelioida, fabuloida, falsifioida, fantisoida, fermentoida, fiksoida, fileoida, fillaroida, filmatisoida, filosofoida, finansioida, fluoresoida, fluoroida, fokusoida, folioida, formalisoida, formatoida, formuloida, fosforesoida, fosforoida, fraktioida, frustroida, fuusioida, gallupoida, galvanoida, generoida, globalisoida, gratinoida, haarniskoida, haarukoida, haasioida, hakkeroida, hallinnoida, halstaroida, halsteroida, hampparoida, haparoida, haravoida, harmonioida, harmonisoida, harppunoida, havainnoida, hekumoida, hihhuloida, historioida, hoippuroida, homogenisoida, homogenoida, hopeoida, hulinoida, humanisoida, huminoida, huomioida, hutiloida, hypnotisoida, idealisoidaidentifioida, ideoida, ihannoida, ikkunoida, ilakoida, ilkamoida, illustroida, ilmastoida, imitoida, immunisoida, implantoida, implikoida, implisoida, imponoida, impregnoida, improvisoida, imuroida, indeksoida, indikoida, indisoida, individualisoida, indoktrinoida, indusoida, infektoida, informoida, inhaloida, inhiboida, injektoida, injisoida, innovoida, inspiroida, installoida, instrumentoida, integroida, internoida, intrigoida, invalidisoida, invalidoida, inventoida, investoida, ionisoida, ironisoida, isoloida, jodioida, joustavoida, jumaloida, juntturoida, kaakeloida, kaapeloida, kaaviloida, kaavioida, kahakoida, kahinoida, kalanteroida, kalibroida, kalkyloida, kalmetoida, kaltevoida, kammitsoida, kampanjoida, kanalisoida, kanavoida, kanonisoida, kanotoida, kansioida, kanyloida, kapaloida, kapinoida, kapitalisoida, kapitaloida, kapiteloida, kapseloida, kapuloida, karakterisoida, karamellisoida, karikoida, karitsoida, karkeloida, karnevalisoida, karrikoida, karsinoida, kasetoida, kastroida, katalysoida, katetroida, keikaroida, kekkaloida, kekkuloida, kellaroida, kesannoida, kiikaroida, kipparoida, kipunoida, kirjavoida, klassifioida, koaguloida, kodifioida, koheloida, kolaroida, kollektivisoida, kollektivoida, kolmioida, kombinoida, kommentoida, kommunikoida, kommutoida, komparoida, kompensoida, komplisoida, kompostoida, kompromettoida, kompuroida, kondensoida, konfirmoida, kongruoida, konjugoida, konkretisoida, konsentroida, konsertoida, konservoida, konstruoida, konsultoida, kontaktoida, kontaminoida, kontrastoida, kontrolloida, konvertoida, koordinoida, kopeloida, kopioida, korreloida, kortistoida, koteloida, koukeroida, kreditoida, krematoida, kriminalisoida, kristallisoida, kristalloida, kritikoida, kritisoida, kromioida, kronikoida, kultivoida, kumuloida, kuparoida, kuratoida, kursivoida, kustomoida, kuteloida, kuulalaakeroida, kuumamankeloida, kuutioida, kuvioida, kvalifioida, kvantifioida, kylmävarastoida, laakeroida, laastaroida, laatikoida, laboroida, laminoida, lapioida, laskelmoida, latinoida, legalisoida, legitimoida, levitoida, liberalisoida, liehakoida, lihavoida, likvidoida, lisensioida, lisensoida, litteroida, lokalisoida, lokeroida, luennoida, luetteloida, lukkaroida, lusikoida, magnetisoida, magnetoida, maisemoida, maksimoida, makuloida, manifestoida, manipuloida, mankeloida, manöveroida, manövroida, marinoida, markkinoida, marmoroida, martioida, masinoida, masturboida, matematisoida, materialisoida, medikalisoida, meditoida, mekanisoida, mekkaloida, mellakoida, menstruoida, mentoroida, merseroida, mestaroida, metallisoida, metalloida, metastasoida, mikroskopoida, militarisoida, minimoida, mobilisoida, modernisoida, moderoida, modifioida, moduloida, monitoroida, monopolisoida, monopoloida, moottoroida, moralisoida, motivoida, motorisoida, moukaroida, muhinoida, mukiloida, mukuloida, murkinoida, museoida, musisoida, muumioida, mystifioida, naamioida, nahinoida, nasevoida, navigoida, neutralisoida, neutraloida, nikkaroida, nimikoida, niskuroida, normalisoida, nostalgisoida, nujakoida, numeroida, nyansoida, observoida, ohjelmoida, oksidoida, onanoida, onteloida, opalisoida, operoida, opponoida, optimoida, organisoida, orientoida, orkestroida, osastoida, otsikoida, otsonisoida, otsonoida, paketoida, pakinoida, palmikoida, palpoida, palsamoida, paneloida, paneroida, panikoida, panoroida, panssaroida, paperoida, parafinoida, parafoida, parfymoida, pariloida, parketoida, parlamentarisoida, parodioida, partioida, parturoida, passivoida, pastöroida, patentoida, patikoida, patinoida, pelletoida, penetroida, penikoida, perennoida, perforoida, personifioida, personoida, peukaloida, piehtaroida, pilotoida, pipetoida, pippuroida, pisaroida, plagioida, platinoida, pokkuroida, polarisoida, polaroida, polemikoida, polemisoida, politikoida, politisoida, polymerisoida, polymeroida, pomiloida, popularisoida, porukoida, postuloida, potensoida, praktikoida, praktisoida, predestinoida, preparoida, presentoida, presisoida, priorisoida, privatisoida, problematisoida, produsoida, profanoida, profetoida, profiloida, progredioida, projisioida, projisoida, proletarisoida, promovoida, propagoida, prosessoida, prostituoida, protestoida, provosoida, psykologioida, psykologisoida, puikkaroida, pulikoida, pullikoida, pulveroida, punktoida, puntaroida, puoskaroida, purppuroida, puskuroida, puuteroida, radikalisoida, radioida, raffinoida, rahastoida, raportoida, rasteroida, ratifioida, rationalisoida, rationoida, reagoida, realisoida, redusoida, referoida, reflektoida, reformoida, regeneroida, rehabilitoida, reklamoida, rekonstruoida, rekrytoida, remontoida, replikoida, reprodusoida, resitoida, resonoida, restauroida, resursoida, retusoida, revalvoida, ripuloida, ristikoida, robotisoida, robotoida, romantisoida, ropeloida, rusikoida, sabotoida, saippuoida, salamoida, samanoida, šamanoida, sanforoida, sanktioida, saranoida, satuloida, saturoida, savotoida, segmentoida, sekularisoida, sekvensoida, sementoida, sensuroida, sentralisoida, sentrifugoida, separoida, sertifioida, silavoida, silmikoida, silmukoida, simuloida, sivakoida, skandalisoida, skandaloida, skematisoida, soida*, sokeroida, somatisoida, sopuloida, sosialisoida, spekuloida, spesialisoida, spesifioida, sponsoroida, stabilisoida, stabiloida, standardisoida, standardoida, sterilisoida, steriloida, stilisoida, stimuloida, strukturoida, sublimoida, substituoida, subventoida, suggeroida, suhmuroida, suikaloida, sukkuloida, sukuloida, suutaroida, symbolisoida, symboloida, sympatisoida, synkopoida, synkronisoida, synkronoida, syntesoida, syntetisoida, systematisoida, systemoida, tabuloida, taikinoida, taituroida, takavarikoida, takiloida, taktikoida, taltioida, tamponoida, tapetoida, tapisoida, tariffoida, tarinoida, tatuoida, taulukoida, teikaroida, teksturoida, telakoida, televisioida, temperoida, teoretisoida, teorioida, terapoida, terassoida, terminoida, terrorisoida, teutaroida, tiirikoida, tilastoida, tituloida, toheloida, tohtoroida, toikkaroida, torpedoida, transformoida, transistoroida, transkriboida, translitteroida, transplantoida, transponoida, trivialisoida, tumpeloida, tumpuloida, tunaroida, tunnelmoida, tunneloida, tuomaroida, tupakoida, turinoida, tutoroida, tuutoroida, tyrannisoida, tyrannoida, umpioida, unelmoida, urakoida, uutisoida, vaikeroida, vakavoida, vakioida, validoida, valikoida, valokopioida, vandalisoida, varastoida, varioida, varmuusvarastoida, vartioida, vasaroida, vasikoida, ventiloida, verbalisoida, verifioida, verkostoida, versioida, videoida, vihannoida, viipaloida, vikuroida, visioida, visualisoida, vitaminoida, voida*, vulgarisoida, vulkanoida, välivarastoida, yliarvioida, ylireagoida (698)

*vezi propria conjugare

.

BD21325_

.

Verbele terminate în -öidä

briketöidä, dieselöidä, elämöidä, emännöidä, entisöidä, epäröidä, esitelmöidä, etiketöidä, hedelmöidä, heilimöidä, henkevöidä, henkilöidä, hipelöidä, hyytelöidä, häiriköidä, hälinöidä, hätiköidä, ikävöidä, isännöidä, jäntevöidä, kestävöidä, kihelmöidä, kiintiöidä, kipenöidä, kipinöidä, kirjelmöidä, kyynelöidä, käpälöidä, kärhämöidä, käräjöidä, kätilöidä, kääpiöidä, liikennöidä, liisteröidä, mendelöidä, messingöidä, metelöidä, mitätöidä, neliöidä, nikkelöidä, nimiöidä, nypelöidä, näpelöidä, pelletöidä, pendelöidä, pensselöidä, pilleröidä, pykälöidä, pysäköidä, päsmäröidä, pätevöidä, rekisteröidä, rettelöidä, rynnäköidä, rähinöidä, räpiköidä, räätälöidä, sepelöidä, seppelöidä, siivilöidä, sinetöidä, sinkilöidä, siselöidä, smirgelöidä, säiliöidä, säkenöidä, säätiöidä, tiliöidä, viemäröidä, viheriöidä, viittilöidä, virvelöidä, vispilöidä, väkevöidä, yksilöidä, ylevöidä, ympyröidä, ympäröidä, änkyröidä, äyskäröidä, öykkäröidä (81)

.

Introdus / lisätty 1.11.2015

.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: