Blogulblog's Blog

Kyökkisuomi – finlandeza de bucătărie

Kyökkisuomi – finlandeza de bucătărie

.

Kyökki .

Despre ce este vorba

Noțiunea kyökkisuomi, tšökssvenski sanasto – finlandeza, așa-zisă „de bucătărie” își are originile pe la începutul secolului al XIX-lea când Finlanda se afla sub administrația Suediei, când limba oficială era suedeza, vorbită și de clasa de sus – bättre folk – la conace unde doamnele încercau să găsească un limbaj comun cu personalul servant. În ciuda faptului că atât doamnele cât și servitorimea erau de limbă finlandeză, doamnele, Chirițele Finlandei, se afișau ca făcând parte din clasa de sus care vorbea suedeza iar bucătăreasa trebuia să învețe vocabularul doamnei. Adevăratul motiv era, din păcate, acela că nu exista nici vocabularul finlandez necesar pentru noile noțiuni mai pretențioase. De aici s-au născut furculisioanele și fripturisioanele finlandeze, dar invers ca la Ieși; nu din limba maternă în limba străină, ci din limba străină în limba maternă. Am putea clasifica kyökkisuomi la slang dar tot atât de bine l-am putea numi pidginul sau creola finlandezei. Kyökkisuomi s-a extins și în afara bucătăriei și, în unele dialecte, chiar s-a înrădăcinat. Finlandezii de limbă suedeză locuiesc, cu predilecție, în zonele litorale ale Finlandei iar populația de limbă finlandeză de acolo, potrivit uzanțelor, se adresa în suedeză celor de limbă suedeză. (Invers nu se întâmplă!). Finlandezul șugubăț folosea kyökkisuomi și împăca astfel și varza, și capra.

Am în pregătire o pagină despre istoria limbii finlandeze în care vom vedea tribulațiile creatorilor vocabularului de azi.

.

BD14538_.

Itsenäisyyden alkuaikoina Suomen kirjakieli oli vielä epätäydellinen, eikä kaikille puhekielessäkään käytetyille sanoille ollut suomenkielistä vastinetta. Suomalainen sivistyneistö käyttikin puheessaan paljon ulkomaisia lainasanoja ilmaisujensa tehostajina. Sanoja lainattiin ennen kaikkea ruotsista ja venäjästä, mutta myös ranskasta ja saksasta.

Ruotsin- ja venäjänkielisten sanojen lainauksella on Suomessa pitkät perinteet. Lainasanoja on molemmista suunnista jäänyt myös pysyvästi Suomen yleiskieleen. Ruotsinkielinen sanasto lainautui suomen kieleen eritoten Ruotsin vallan ajalla, jolloin se oli hallinto- ja virkakielenä. Kieli välittyi paikallisille myös ruotsalaisten ammatinharjoittajien kautta sekä niin sanotun kyökkiruotsin levitessä suomalaisen palvelusväen käyttöön. Kielivaikutteita idästä levisi myös ennen varsinaista Venäjän vallan vakiintumista runsaasti myös kaupankäynnin välityksellä.  Savonlinnan seudulla varsinkin kansan kieleen on Venäjän kielestä väännetty erilaisia muunnelmia kuten koussikka = lusikka, muoska = lapsi ja vossikka = ajuri. Venäjän kielestä alueen yleiskieleen vakiintuneita ilmaisuja ovat myös esim. savotta ja lotja.

Slaavilaisia lainasanoja suomen kielessä” are pagina ei proprie.

.

Suomen kieli murteineen oli itsenäisyyden alkuaikoina ennen kaikkea kansan kieli, josta sivistyneistö erottautui ja halusi erottautua hienostuneemmalla kielellään. Sivistyneistön lainasanojen käyttö oli myös tietoista sanoilla pelailua ja huvittelua. Niillä korostettiin omaa sosiaalista asemaa ja poliittisia aatteita. Erityisesti saksan ja ranskan kielen taidoilla haluttiin ilmaista käyttäjän sivistystä, kosmopoliittisuutta ja kulturelliutta. Vieraskielinen sanavarasto saattoi olla hyvinkin suppea, mutta kaikkia tunnettuja sanoja yleensä käytettiin.

Suomenmieliset ja suomen kielen puolestapuhujat pitävät ulkomaisten sanojen käyttöä epäsopivana ja lukuisia kirjoituksia, joissa vedottiin puhtaan suomenkielenkäytön puolesta, julkaistiin. Paheksuntaa herätti ennen kaikkea se, että suomalaista syntyperää olevat ja suomalaisen koulutuksen saaneet puhuivat suomea kuin suomenruotsalaiset. Lehdissä järjestettiin myös kilpailuja, joissa lukijat saivat keksiä mielestään parhaita suomennoksia vieraista kielistä lainatuille termeille. Tavatonta ei myöskään ollut enää se, että oppineet pyrkivät puheessaan lainaamaan kansalta murresanoja korostaakseen omaa kansallishenkeään ja suomalaismielisyyttään.

„Kyökkisuomi” -termiä on käytetty myös halventamassa mielessä „huonosta”, ruotsinvoittoisesta suomesta,(= svetisismi) esim. E.A. Saarimaa Kielenoppaassaan (1947). Kotikielen seura (per. 1876) julkaisi 1896 „Kodin sanasto” -kirjasen, koska: „… Seura päätti ryhtyä johonkin toimeen kodin kielen parantamiseksi, koska tämä sivistyneissä perheissämme yleensä on joko ruotsinvoittoinen tai kovin murteellisena puuttuu tarpeellista yhdenmukaisuutta.

Tavanomaisimmin puhekielessä käytettiin ruotsalaisia lainasanoja, joita äännettiin henkilöstä riippuen joko alkuperäistä asua tavoitellen tai selkeästi suomalaiseen suuhun sopivaksi muokattuna. Puhekielessä esiintyi ja esiintyy osin vieläkin mm. tällaisia ruotsin kielen lainasanoja. Apud Ellin opintiellä

.

Suomi on kehittynyt ja monipuolistunut pikavauhtia, ja nykyään voidaan ilmaista suomeksi mitä vaan!

.

BD14538_.

Limba finlandeză și-a ocupat locul meritat dislocând suedeza care s-a vorbit de-a lungul secolelor în Finlanda. Suedeza, fiind limbă de administrație până la începutul secolului douăzeci, era considerată superioară și utilizarea ei, în toate situațiile, era de bon ton.

„Finlandeza de bucătărie – kyökkisuomi”, avea un vocabular pe care personalul casei trebuia să-l stăpânească pentru a putea înțelege ce spun stăpânii casei. Prețiozitatea limbajului în discuție sună, în urechea românului, cam ca limbajul Coanei Chirița dar, istoric gândind, sunt muncile prin care a trecut finlandeza pentru a ajunge în forma de azi.

Multe noțiuni, care nu se bazau pe rădăcini autohtone, au suferit chinuri mari până s-a ajuns la formele actuale. Aș lua, spre exemplu, cuvântul suedez ”almanacka” – calendar, agendă, care în gura diverselor Chirițe suna cam așa: almanakka, almannakka, aarnakka, arnakka, alapakka, allakka (folosit și azi!), alma-akka, almakka, almanaakka, almannaakka, alminakka, almlak, almlakka, almunakka, alnakka, alunakka. Sau alt exemplu ”auktion” – licitație: aksioni, aksiooni, aksoni, aksooni, aksuuni, auksiini, auksioni, auksiooni, auksjuoni, auksjuuni, auksonni, auksooni, auksuoni, auksuuni, auksyyni, ausijooni, ausiooni, aussiooni, ausyyni, aussyyni, avessi, avessooni, avessuoni, aviisiooni, aviissi, aviksoni, aviksiooni, aviksuini, avisiooni, avissooni, avissuini, avissuoni, avitsuini, avitsuoni, avitsuuni, aviksioni. {Apud Vesikansa, Jouko: Nykysuomen sanavarat.} Nu le-am menționat aici pentru amuzament sau pentru a arăta că finlandeza e grea chiar și pentru finlandezi. Le-am menționat pentru a vedea cum s-a ajuns la „limbajul de bucătărie” cuprins în tabelele de mai jos.

Deși cuvintele calchiate din suedeză au fost considerate ca făcând parte din acest vocabular, o mare parte a rămas în istoria limbii dar, o bună parte mai trăiește încă în limbajul colovial din zonele de influență suedeză, de exemplu Pohjanmaa și zonele litorale. În ce privește slangul urban helsinkian, trebuie menționat că svetismele și calchierile suedeze sunt mult mai bogate decât vanha kyökkisuomi.

De reținut că, tot așa ca și în românește, unele obiecte și-au luat numele după materialul din care erau făcute; astfel flanellit – indispensabili de flanel, după materialul flanelli, gabardiinit – pantaloni de gabardină, după materialul gabardiini, popliini, popliinitakki – fulgarin, după materialul popliini.

.

BD14538_.

Tabelul de mai jos cuprinde, pe lângă kyökkisuomi propriu-zisă și termeni întrebuințați în afara gospodăriei, dar termeni cunoscuți, unii termeni dialectali mai răspândiți. Ponderea cuvintelor provenite din suedeză este mult mai mare, dar nu intră în preocuparea paginii prezente. Primul tabel se referă la kyökkisuomi la care am adăugat svedismele din dialectul porilan și cel de al doilea se referă la unii termeni de navigație.

O remarcă necesară asupra combinațiilor unor rădăcini de cuvinte suedeze cu cele finlandeze: happanbröd (happan – acru, din fin. + bröd – pâine, din sued.); nattpajtu (natt – noapte din sued. + pajtu, paita – cămașă, din fin.); lutikkapulver (lutikka – ploșniță, în fin. + pulver – praf, pulbere, din sued.); träpulikka (trä – lemn, din sued. + pulikka – făcăleț, sucitor; bucată de lemn, din fin.).

Tabelul poate fi coroborat cu Poreclele lucrurilor, cu Svetismele și cu Slang, pentru că și aici s-au strecurat multe cuvinte care, sigur, nu făceau parte din rafinamentul de la conac. La conacele din estul Finlandei kyökkisuomi cuprindea și cuvinte împrumutate de la vecini, deci pagina se poate completa și cu Slaavilaisia lainasanoja suomen kielessä.

Nu este exclus ca același cuvânt să apară în și pagina Poreclele lucrurilor – Puhekieli.

.

BD14538_.

Despre dialecte

O categorie aparte o constituie dialectele zonelor litorale, unde se vorbește suedeza. Diferența este că, în mare parte, kyökkisuomi ține de istorie în timp ce svedismele dialectale fac parte din limbajul curent, din limba de toate zilele. Deși în multe din dialectele finlandezei abundă svedismele, am considerat, ca ilustrativ, dialectul porilan ai cărui termeni cu etimon suedez au fost introduși în tabel marcați cu indexul x. La verbele porilane, vocala finală este omisă dar eu am fost nevoit să o adaug pentru a înțelege despre ce este vorba.

http://www.notuli.com/pori/sanakirja

Câteva caracteristici ale dialectului porilan sunt de luat în considerație.

 • G äännetään usein K:na (esim. ”Kröönruus” – Gröönroos)
  • D äännetään usein R:nä (esim. ”perantti ihminen” – pedantti)
  • Lopputavu jätetään useasti pois (esim. ”rahat o taskus” – taskussa)
  • e-kirjain lisätään joihinkin paikkoihin (esim. ”etein rahojani” – etsin)
  • -ksi pääte → ks (esim. ”ranttaliks” – ranttaliksi)
  • Suuri osa erikoissanoista pohjautuu ruotsinkieleen historiallisista syistä…

Observație!

Traducerile sunt făcute, în general, după termenii suedezi. Termenii finlandezi îmi par aproximativi. Traducerile lui –mestari și –mästare sunt dificile pentru că nu au corespondent direct în românește: ele trebuie înțelese aici fie ca meșter, maistru sau ca specialist, mai bătrân în domeniu.

.

Vanha t. murresana suomennosromaniannosruotsinnos

aaloppi, aalloppi auton pakoputki; höyrynpoistoputki ● țeavă de eșapament ■ avlopp

aaninki aavistus ● idee ■ en aning

aartine kohtelias ● politicos ■ artlig

aateli sääty, yhteiskunnan ylin, tav. perinnöllisiä etuoikeuksia nauttinut luokka ● nobil ■ adel

aavloppi viemäri ● scurgere; canal; canalizare ■ avlopp

afbörsta harjata puhtaaksi ● a peria ■ borsta av, avborsta

afääri, afääri liiketoimi; liike, työ, bisnes ● afacere; prăvălie, magazin ■ affär

ahvääri rakkausjuttu ● relație de dragoste ■ affär

akutaattori kiihottaja, yllyttäjä, agitaattori ● agitator ■ agitator

alaglassi jäätelö „hienostuneesti” ● înghețată ■ glass

alkovi makuusyvennys ● alcov; firidă-dormitor ■ alkov

allakka almanakka ● calendar; almanah ■ almanacka

alvari, alvariinsa koko ajan, aina, yhtä mittaan, jatkuvasti, innokkaasti toimiva ● seriozitate, gravitate ■ allvar; på allvar

alvariis alituisesti ● în serios ■ på allvar

alventti, alveeti kasvot ● față, obraz ■ anlete

amatööri harrastaja, harrastelija, ei-ammattilainen ● amator ■ amatör

ampumaholli ampuma etäisyys ● distanța optimă de împușcat (la vânătoare) ■ skjuthåll

angeleegine tärkeä ● important ■ angelägen

anongsi ilmoitus ● anunț ■ annons

anstendine säädyllinen ● potrivit, corect; onorabil ■ anständig

antimakassi pieni pitsiliina suojaamassa esim tuolia ● husă de scaun ■ antimakass

aploodit suosionosoitukset ● aplauze ■ applåder

apporre ahven ● biban ■ abborre

apskeeti, apskeeti ero, lopputili, irtisanominen; potkut ● concediere ■ avsked

apteekerska apteekkarin rouva ● soția farmacistului ■ apotekarska

apus varaus ● rezervat ■ avbokad? avbokning

apustaa varata ● a rezerva ■ avboka, boka av

arbeetti työ ● muncă ■ arbete

arenti maanvuokraus, (maan)vuokra. ● arendă ■ arrende

arentimies maanvuokraaja ● arendaș ■ arrendator

arpeeti työ ● muncă ■ arbete

asetti pikkulautanen ● farfurioară ■ assiett

asteklasi lämpömittari ● termometru; sticlă ■ glas

astrakaani miesten lierikäs turkishattu, turkikaulus ● astrahan ■ astrakan

auksioni, auksooni  huutokauppa ● licitație ■ auktion

automobiili auto ● mașină, automobil ■ bil, automobil

aviisi lehti, sanomalehti ● aviz ■ avisa

axelkappa hartiahuivi, hartiaviitta ● capă ■ axelkappa

baadata kylpeä ● a face baie ■ bada

baakaa leipoa ● a coace (pâine) ■ baka

baakari leipuri ● brutar ■ bagare

baakelsi, baakkelssi leivos, pikkuleipä ● prăjitură ■ bakelse

baderska kylvettäjä ● băieșiță ■ baderska

badlakan kylpylakana, kylpypyyhe ● prosop de baie ■ badlakan

bahytti hilkka (päähine); tyttöjen hattu ● bonetă, scufie ■ bahytt

bakaasi, pakaasi matkatavara ● bagaj ■ bagage

balju amme, soikko, saavi ● balie ■ balja

balkongi parveke ● balcon ■ balkong

balsa takki talvitakki, päällystakki, palttoo ● palton ■ paletå

bankrotti konkurssi ● bancrută ■ bankrutt

barbiida, barbiita ruutu-hyppelyä ● șotron ■ barbi (suomen ruotsi)

Barkov romukauppias metalli „nyrkki”paja ● fiare vechi ■ Barkov

barnskööterska lapsenhoitaja ● guvernantă ■ barnsköterska

bashlik paslikka, baschlik ● glugă ■ baschlik

baskeri litteä, lipaton lakki ● basc ■ basker

batisti irtokaulus ohuesta puuvillakankaasta ● batist (țesătură) ■ batist

beflittata tavoitella, yrittää jtak; pyrkiä jhk ● a-și da silința ■ beflitta

berberi, perperi miesten pitkä takki, sateenpitävä ● manta de ploaie ■ berber

Berka, Berkka Kallio ● cartier în Helsinki ■ Berghäll

berlokki kellutin, valokuvariipus ● breloc ■ berlock

bestabruuri paras kaveri ● prieten bun cf frate bun ■ cf best bror

besööka käydä vieraisilla ● a vizita ■ besöka

betaa petata, sijata vuode ● a face patul ■ bädda

betaalaa maksaa ● a plăti ■ betala

betraa petrata, parantaa suoritustaan ● a ameliora, a îmbunătătți ■ bättra

betskaa maksaa ● a plăti ■ bekosta, betala

biblioteekki kirjasto; kirjahylly ● bibliotecă ■ bibliotek

biffi pihvi ● biftec ■ biff

bifsteekki palapaisti ● biftec ■ biff

biili auto ● autimobil, mașină ■ bil

biletti, biljetti, piletti lippu (pääsylippu, matkalippu); lappu ● bilet ■ biljett

biskviidi mantelileivonnainen; keksi ● biscuit ■ biskvi

biudata kutsua, tarjota ● a invita, a chema, a pofti la masă ■ bjuda

bjyydaa tarjota ● a servi ■ bjuda

bjyydinki tarjoilu ● servit ■ bjuding

blandata, bullrata sekoittaa ● a amesteca ■ blanda

blandninki juomasekoitus ● amestec ■ blandning

blankata kiillottaa ● a lustrui ■ blanka

blaskaa „munaa”, menettää kasvot, epäonnistua ● a se face de râs ■ blaska (suomen ruotsi)

bleiki, pleeki, pleiki kalpea ● palid, livid ■ blek

blumkooli kukkakaali ● conopidă ■ blomkål

bluusi pusero ● bluză ■ blus

blyysi lyhyt pusakka, esim nahkablyysi ● bluză ■ blus

bogafiila kaariviila; metallisaha ● pilă; fierăstrău bomfaier ■ bågfil

bogetti kukkavihko ● buchet ■ bukett

bokata kumartaa ● a se înclina, a se ploconi ■ buga

booga kirja ● carte ■ bok

boordi koristenauha, koristereunus ● bordură textilă ■ bård

bordlööppari pöytäliina ● față de masă ■ bordlöpare, bordduk

borgari jälleenmyyjä, porvari ● orășean, burghez; tărgoveț ■ borgare

borneeraa poreilla, kuohua, kiehua („säästöliekillä”) ● a fierbe la foc mic ■ bornera

borstaa harjata ● a peria ■ borsta

brankkari, brankkis palokunta, palokunta-auto, pompieri ■ brandkår; brandkårbilen

brankooristi palokuntalainen ● pompier ■ brandkårist

branmestari palomestari ● maistru pompier ■ brandmästare

branstakka palotikkaat ● scară de incendiu ■ brandstege

brennari polttolasi ● lupă ■ brännglas

briisi hyppysellinen, tuuli ● briză; adiere ușoară ■ bris

brikka, brikka tarjotin; mutterin taustalevy, laatta ● tavă; jeton, fisă; șaibă ■ bricka

briljeerata osoittaa näkyvästi taitojaan; rehennellä ● a face paradă de ■ briljera

brillit silmälasit ● ochelari ■ brillor

brodeerata laakaommella ● a broda ■ brodera

brodeeraus laakaompelu, satiini kirjonta ● brodat; broderie ■ broderi

brodyyrivolengit koruompeluröyhelöt ● bordură cu volane ■ brodyr volang

broshi, broši, brossi, rossi rintasolki (naisten/mummojen) ● broșă ■ brosch

brošši, briossi spiraalimainen pulla, manteli ja/tai kanelitäyte ● brioșă ■ brioche

Brunni Kaivopuisto ● parcul Kaivo – Puțul ■ Brunnsparken

brunni kaivo ● fântână, puț ■ brunn

bruunaa ruskistaa ● a rumeni ■ bryna; brunsteka

bryggmestari panimomestari ● maistru în fabricarea berii ■ bryggmästare

Bräksi Kallio ● cartier în Helsinki ■ Berghäll

brännäri, brännäri kahvinpapujen paahdin ● prăjitor de cafea ■ brännare; kaffebrännare

bränvahti  palovartija ● grilaj pentru șemineu ■ bränn+vahti (fi)

bufet, bufetti, pufetti, puhvetti juhlissa tms. tarjoilutila, josta ruoan voi noutaa; noutopöytätarjoilu; buffet, „puhvetti” ● bufet ■ byffé, buffé

buketti, puketti kukkakimppu, kukkapuska ● buchet ■ bukett

buleerata kiillottaa, viimeistellä ● a lustrui ■ polera

buljonki lihaliemi ● extract de carne, bulion ■ buljong

butiikki myymälä ● prăvălie ■ butik

buua sulkaboa ● marabu ■ fjäderboa

buugaa kumartaa kohteliaasti ● a se ploconi ■ buga

buuklooda kirjakauppa ● librărie ■ boklåda

buulaagi työpaikka, yritys ● întreprindere ■ bolag

buunaa kiillottaa lattiaa ● a lustrui podeaua/parchetul ■ skura

buurtyyki pöytäliina ● față de masă ■ bordduk

bykerska, byykkerska pyykkäri, pyykinpesijä ● spălătoreasă ■ bykerska tvätterska

byssarit pussihousut, „ratsuhousut” ● pantaloni (pană, de călărie) ■ byxor

bysti veistos, rintakuva ● bust ■ byst

bärsoosi lehtimaja ● umbrar ■ berså

böklinki savusilakka, „kultakala” lasten kiel. ● hering afumat ■ böckling

böögeli typerys ● prost ■ dumbom

böönät pavut, kahvipurut ● bob, boabe ■ böna

cape, kepsi lippalakki, lätsä ● șapcă ■ keps

Centraalipasaasi kauppakuja, nyk. City-pasaasi ● pasajul central ■ Centralpassage

damaski, damaskit 1 lasten terättömät sukka-villahousut 2 säärystin (säärystimet), nilkkain (nilkkaimet), damaskit, miesten säärystimet, paksukankaiset ● ghetră, ghetre (mai nou säärystimet sunt ciorapi de lână lungi, dar fără căpută) ■ damask, damasker  Säärysrimet

damsyygari pölynimuri ● aspirator de praf ■ dammsugare

danskmanni, dansmanni tanskalainen ● danez ■ dansk(man)

desärtti jälkiruoka ● desert ■ dessärt, efterrätt

diakonaali  kangaslaatu, sarkaa hienompi ● diagonal (țesătură) ■ diagonal

diskaa pestä astioita ● a spăla vasele ■ diska

diskuteeraa keskustella ● a discuta ■ diskutera

dokskooppi nukkekaappi ● dulapul cu păpuși ■ dockskåp

dolkki tikari, iso puukko ● pumnal ■ dolk

dormari kaalikääryle ● sarma ■ kåldolme

draperiat poimuverhot; poimutukset ● draperie ■ draperi, förhänge

droska ajurinvaunut ● trăsură, birjă ■ droska

druslaagi  siivilä ● strecurătoare ■ durkslag

duffeli nappulatakki, hupullinen ● scurtă cu glugă ■ duffel, duffel med huva

dunkrahvi nosturi, tunkki ● cric ■ domkraft

duukata kattaa ● a pune masa ■ duka

duuki liina; pöytäliina ● pânză; față de masă ■ duk; bordduk

duukninki kattaus ● pusul, aranjarea mesei ■ dukning

dzelli hyytelö ● jeleu ■ gelé

dörtsi ovi, luukku ● ușă ■ dörr

edeskäypä tarjoilija ● chelner ■ uppassare, kypare

eggrööra munakokkeli ● scrob ■ äggröra

ehta, ekta aito ● veritabil, autentic, original ■ äkta

eksaami tutkinto ● examen ■ examen

eksisteerata olemassa; elää; oleilla ● a fi; a exista ■ existera

ekspideerata palvella ● servirea clienților ■ expediering

eltaaja lämmittäjä ● fochist ■ eldare

eltaantunu huono, vanhentunut ● îmbătrânit; aici: rânced, râncezit ■ åldrad, elta smör

eltari höyrykoneen lämmittäjä, ruoan laittaja ● fochist ■ eldare

eltata lämmittää ● a face focul; a încălzi ■ elda

engelska englanti ● engleză ■ engelska

entrata korjata; muuttaa ● a repara, a schimba ■ ändra

entrata, ändräta, änträta korjata; muuttaa ● a schimba, a corecta ■ ändra

Espis Esplanadi ● Esplanada ■ Esplanad

etashääri hyllykkö, kirjahylly ● etajeră ■ etagär

faanata, förpannata kirota, kiroilla ● a înjura ■ förbanna, cf fan

faanjunkkari lipunkantaja ● stegar ■ fana+junkare

faari vaari ● bunic ■ farfar

faarti , faartti vauhti ● viteză ■ fart

fabriiki tehdas ● fabrică ■ fabrik

fabrikööri tehtailija ● fabricant ■ fabrikör

fafa isoisä; isänisä ● bunic (după tată) ■ farfar

faijari vaijeri ● cablu metalic ■ vajer

fakkeltooki soihtukulkue ● retragere cu torțe ■ fackeltåg

fallata ajautua ● a nimeri ■ falla

falskata vuotaa ● a pierde, a curge ■ falsk

falski 1 laimea, väärä, epärehellinen, väärennetty yms. 2 väljä ● 1 fals 2 larg; neetanș, nestrâns bine, care pierde sau curge ■ falsk

falssisauma peltisauma ● îmbinare de falț ■ fals

falstonkit saumapihdit ● clește de falț ■ fals

falttari isännöitsijä, tilanhoitaja ● administrator, intendent ■ förvaltare

famili, familja perhe ● familie ■ familj

fammu, farmuuri isän äiti, isoäiti ● bunică după tată ■ farmor

faneeri vaneri ● furnir; placaj ■ faner

faneeriaski matkalaukku ● valiză de placaj ■ fanerkoffert

fankifööräri vanginkuljettaja ● transportor de deținuți ■ fångförare

farpruuri isän veli, setä ● unchi după tată ■ farbror

farstari eteinen ● vestibul; hol; antreu ■ farstu; förstuga

fastasti hyvin, fantastisesti ● fantastic, excelent ■ fantastisk

fasteri, fasteri täti, isän sisar ● mătușă după tată ■ faster

fasuuna ulkomuoto ● fason ■ fason

fati vati ● tavă ■ fat

fatipyssy säästölipas ● pușculiță: ■ sparbössa

fausti nyrkki ● pumn ■ faust (oik. saks. Faust)

felbi huopahattu, miesten ● pălărie de fetru ■ filthatt

festat kiinnittää ● a fixa ■ fästa

festmanni sulhanen ● logodnic; ginere ■ fästman

festmannigrötti puolukkapuuro ● păsat de merișor ■ fästman+gröt

fiffata kaunistautua ● a se găti ■ fiffa upp sig

fiilata viilata ● a pili ■ fila

fiilipunkka viiliastia, viilipytty ● vasul de făcut iaurt ■ filbunke

fiini, fiini hieno ● fin ■ fin

fiiperilevy kuitulevy ● placă fibrolemnoasă ■ fiberskiva, fiberplatta

fiirata huimaa, olla sekaisin; juhlia; heittää päästä, fiiraaks sul pääst ● a sărbători ■ fira

fikku tasku ● buzunar ■ ficka

fiksua järkevää ● rațional, înțelept; fin ■ klyftig, fiffig, klok; fin

fikuleerata seurustella ● a figura, a apărea; a ieși cu ■ figurera

filjanteria kierä ● spirală, arc ■ fjäder

fillari polkupyörä ● bicicletă ■ fillare

filmata (slang) teeskennellä, yrittää esittää jotakin ● a se preface, a juca teatru ■ filma

filtti huopa, peitto ● pătură ■ filt

filunki huijaus; epäluotettava ● mucalit, glumeț ■ filur

fina evä ● înotătore, aripioară (la pește) ■ fena

fingerbori, vinkelpori, finkerpori sormustin ● degetar ■ fingerborg fingerborg

finninki oivallus, vainu ● a inventa, a născoci; invenție, idee ■ finna < uppfinna

firahtaa, firauttaa hurahtaa; hurauttaa ohitse; hurauttaa, ajaa ● a pleca în grabă, a o lua la picior ■ fara

firahtanut outo, kummallinen, sekopäinen ● puțin sărit ■ fara

firri humala ● beție ■ fylla; fylleri

fjeejeri, fjääderi sulka ● pană (de pasăre) ■ fjäder

flaasata laahustaa ● a se mișca greau; a respira greu ■ flåsa?

flaati nolo, allapäin, väsynyt; voimaton ● „la pământ” ■ flat

fladrat liehua ● a flutura, a fâlfâi ■ fladdra

flagu lippu ● drapel, steag ■ flagga

flaikku tahra ● pată ■ fläck

flaimu mustelma; läiskä ● pată; moarat, tărcat ■ flammig

flajauttaa lyödä kämmenellä ● a pălmui ■ handflata

flaka reentyyppinen pitkä kulkuneuvo, 12 h ● sanie lungă de 12 persoane ■ cf flak – plat; platformă (rom.)

flaksi tuuri, menestys, onni ● șansă, noroc ■ flax

flaneeraa käyskennellä katsoen kaupungin maisemia ● a hoinări ■ flanera

flanelli pehmeäksi nukattuja puuvilla- ja villakankaita ● flanel (țesătură) ■ flanell

flanellit flanellihousut ● indispensabili de flanel ■ flanellbyxor

flasku; flaskuämpäri maitotonkka; likasanko ● găleată de gunoi ■ flaska; slaskhink

flatrata lörpötellä, jutustella, juoruta ● a sporovăi ■ bladdra, pladdra, flaxa

flattajalka lattajalka ● platfus ■ plattfot

flattune alakuloinen ● „dezumflat”, deprimat ■ flat

flauteerata jutella ● a sporovăi ■ bladdra, pladdra

fleet(t)a palmikko, iso palanen ● cosițe; pâine împletită ■ fläta

fleetta letti, palmikko, lettivehnänen ● împletitură; coadă ■ fläta

flehtata kuljeskella ● a unbla de colo colo ■ flacka omkring

fleijata liehua ● a flutura ■ vaja

fleinine reumaattinen ● reumatic ■ värkbruten

fletku veltto, vetelä ● „dezumflat”, deprimat ■ flat

fletkutela loikoilla ● a lenevi ■ flat

fliitooa huiskia ● a gesticula, a face semn cu mâna ■ vifta

flikaflatikka tytönhupakko, tytönheilakka ● midinetă ■ flicksnärta

flikka, plikka tyttö ● fată ■ flicka

flini vino ● rânjet; strâmbătură ■ flin

flitata lyödä, läimäyttää ● a pălmui ■ handflata

flonkata linkuttaa ● a șchiopăta ■ linka

flooku laine ● buclă, cârlionț, zuluf ■ lock

floori vesikouru ● lături, zoaie; aici: jgheab ■ slask

floska sohjo, loska ● lapoviță; mocirlă ■ slask

fluuri, fluuri harso; naisten hatun pitsiharso ● crep; văl; zăbranic; voaletă ■ flor

flyntätä paeta ● a curge; a pluti ■ flyta

flädäri, fläysä lättähattu, huopahattu ● pălărie plată ■ flat

flähti tuuletin ● ventilator ■ fläkt

fläkki tahra, laikku ● pată ■ fläck

fläski läski ● carne de porc; slănină ■ fläsk

fläskisoosi läskisoosi ● tocăniță de carne de porc ■ fläsk + soosi (fi)

fläträtä jutella ● a sporovăi ■ pladdra

flätätä lyödä, läimäyttää ● a pălmui ■ handflata

fläysätä jutella, lörpötellä ● a flecări, a sporovăi ■ pladdra

flääkkä hölösuu ● flecăreț, sporovăitor ■ pladdrare

folli, folli helma, lieve ● tiv, margine, paspoal ■ fåll

fonkata pyydystää ● a prinde, a înhăța, a captura ■ fånga

fooninki pohjalaistalon toinen kerros ● etaj; locuință ■ boning, våning

formu 1 univormu 2 vuoka; muotti ● 1 uniformă 2 formă ■ 1 uniform 2 form

formuleipä vuokaleipä ● pâine în formă ■ form+leipä (fi)

forstmestari metsänhoitaja ● pădurar; șef de ocol silvic ■ forstmästare

fotograafi valokuva(us) ● fotografie ■ fotografi

fottukka huono jalkine, tohveli ● papuci ■ toffel, toffla

foudi vouti ● voit, șoltuzfogde

framill esillä, esille ● în față, în prim plan ■ fram

fransu , franssut hapsu; hapsut ● franj, franjuri ■ frans, fransar

freistata testata, koettaa; houkutella ● a testa ■ fresta

frekkajakku naisten pitkä takki ● pardesiu de damă ■ tjurfäktarjacka?

frii vapaa ● liber ■ fri

friiari kosija; sulhaspoika, sulhanen ● pețitor ■ friare

friiata seurustella ● a peți, a cere în căsătorie ■ fria

friidu nuori nainen ● tânără ■ cf flicka

friikki uneksija, haaveilija; fanaatikko ● fantast, visător, romantic ■ freak

friimakas reipas, vauhdikas ● vioi, plin de acțiune ■ frisk; fräsig

friimoo vihmoo ● burnițează ■ finfördelning

friimärkki postimerkki ● timbru poștal ■ frimärke

friipää maalaamaton kohta ● liber; aici nevopsit ■ fri

frilla rimpsu ● amantă ■ frilla

friskaantua parantua, tervehtyä ● a se însănătoși ■ frisk

friskaava piristävä ● înviorat ■ frisk

friskata, friskata virkistää, parantaa, piristää; raikastaa ● a înviora ■ friska; upp-

friskiv terve, reilu, voimakas, viileä ● sănătos ■ frickt

friskotela vilvoitella ● a răcori ■ uppfriska, förfriska

frisyyri kampaus ● frizură, freză; coafură ■ frisyr

frisöörskä kampaaja ● coafeză ■ frisörska

frontespiisi takanreunus, avotulisijan varjostin ● protector de scântei la șemineu ■ frontspis

frookata kysyä ● a întreba ■ fråga

frouva, frouvva, frovva rouva ● doamnă ■ fru+rouva (fi)

fryseet vilunväreet ● frison ■ fryse

frötsi naisopettaja ● profesoară ■ fröken

fröökkynä, fröökynä neiti ● domnișoară ■ fröken

fröökynäpissa hajuvesi ● parfum (argotic) ■ fröökynä+piss (fi)

fuarata vuorata ● a căptuși ■ fodra

fuari vuori ● căptușeală ■ foder

fudraali kotelo; päällys, kuori ● etu; toc; cutie ■ fodral

fungeeraa toimia (teknisesti) ● a funcționa; a acționa ■ fungera

funkšuneeraa toimia, käydä (koneesta) ● a funcționa ■ funktionera

funteerata, fundeerata miettiä, ajatella ● a gândi, a cugeta ■ fundera

fuskata huijata, pettää, fuskata, lyödä laimin ● a câepăci, a face de mântuială ■ fuska

futlaari, hutlaari sivutasku, lokero; auton tavaratila ● poerbagaj ■ fotlåda, bagagehållare

fuuderi takin, yms vuori ● căptușeală ■ foder

fuurmanni, furkkari kuorma-ajuri ● șofer (de camion) ■ forman

fuutmantteli (vossikassa) jalkapeite ● pătură pentru acoperit picioarele în trăsură ■ fotmantel

fyi hyi ● pfui!ptiu! ■ fy

fylli täyte ● umplutură ■ fylla

fyllätä täyttää ● a umple; a împlini ■ fylla

fyrrä kolikko ● monedă ■ fyrk

fyyrkanttinen hämmästynyt, 4-kulmainen ● pătrat, patrulater; aici: uluit ■ fyrkant

fyyräriä ajaja ● șofer; conducător ■ förare

fyyrätä ohjata ● a conduce, a îndruma ■ föra

fällä loukku, pyydys, ansa ● capcană, cursă ■ fälla

fältti vältti, kääntöaura ● plug care răstoarnă brazda; câmp ■ fält

färi väri ● culoare ■ färg

färjata, färjätä värjätä ● a vopsi; a colora ■ färga

färssi, färssi mureke, lihamureke ● tocătură, carne tocată ■ färs

fäsky laukku ● geantă ■ väska

fäskynä kuivatut sekahedelmät; luumu ● prune uscate; fructe uscate ■ sviskon

fäärtti vaivan arvoinen ● valoare; convenabil, favorabil ■ värde

fölijys, följys, föli, fölis, föllii mukana, mukaan ● suită, cortegiu; escortă; gașcă; împreună cu, care urmează ■ följe; följa

följätä saattaa, seurata ● a urma, a succeda; a urmări ■ följa

fönsteri ikkuna ● fereastră ■ fönster

fönsterigartiini ikkunaverho (gardiini) ● perdea de fereastră ■ fönstergardin

förbannattu kirottu ● blestemat ■ förbannad

förbi ohi ● sfârșit, trecut; epuizat, vlăguit ■ förbi

företraaki esitelmä ● prelegere, conferință, discurs ■ föredrag

förkkari esimies ● șef direct ■ förman

förkkeli, förkkeli esiliina ● șorț ■ förklä, förkläde

förkyylät kylmätä, vilustua ● a răci, a face guturai ■ förkyla

förlekari kauha ● căuș ■ öskar

förmaak vierashuone, salonki ● salon; anticameră; vestibul ■ förmak

förmiddaskaffe aamupäiväkahvi ● cafeaua de dimineață ■ förmiddagskaffe

förneemi hieno, kuuluisa ● faimos, cunoscut, ramarcabil ■ förnam < förnimma

förnäämine hienoa, arvokas ● faimos, cunoscut, ramarcabil ■ förnam < förnimma

förpannata, faanata kirota, kiroilla ● a înjura ■ förbanna, cf fan

förpiin pieleen ● sfârșit, trecut; epuizat, vlăguit ■ förbi

förpiiskattu kirottu, pirullinen ● blestemat ■ förbanna

förskotti, förskotti ennakko, etumaksu, etupalkka tms. ● avans, acont (plată în avans) ■ förskott

förstätä yrittää ● a încerca, a proba, a experimenta ■ försöka

föörari kuljettaja ● șofer ■ förare

föörmaaki eteinen; vierashuone ● vestibul, antreu; salon ■ förmak

föörmanni etumies, päällysmies ● șef direct ■ förman

föörmunteri holhooja ● tutore ■ förmyndare

föörseljerska myymälänhoitaja ● gestionară de magazin ■ förseljerska

föörstuuga eteinen ● vestibul, antreu ■ förstuga

föörätä ohjata, kuljettaa ● a conduce, a îndruma; a transporta ■ föra

fööräystikku karttakeppi, lukutikku ● bățul de arătat la hartă ■ föra+tikku (fi)

föösari iltaryyppy, iltatuutinki ● grogul de seară ■ sängfösare

gaaveli frontoni ● fronton ■ gavel

gabardiini eräs mm. päällysvaatteisiin käytettävä toimikassidoksinen luja ja tiivis kangas ● gabardină ■ gabardin

gaffeli haarukka ● furculiță ■ gaffel

galoppi laukka (hevosen) ● galop ■ galopp

galoshit upokkaat, miesten (sadejalkineet) ● galoși ■ galosch

galsenkka kylmäkkö ● bucătăreasă pentru bufet rece ■ kallskänka

garderoobi vaatteet, vaatekaappi, -varasto ● garderob, șifonier ■ garderob

gardiini verho, särmi ● perdea ■ gardin

garneerata koristella ● a garnisi ■ garnera

glanssata, klanssata  kiillottaa ● a lustrui ■ glansa

glassi jäätelö ● înghețată ■ glass

glasyyri leivonnaisten kiiltävä pintasilaus ● glazură ■ glasyr

gobeliini kuviolliseksi kudottu seinävaate, kuvakudos ● goblen ■ gobeläng

graiveli kaulus, „niskavillat” ● pîrul de pe ceafă ■ nackhår

gramofoni levysoitin ● gramofon ■ grammofon

granni  naapuri ● vecin ■ granne

gratuleeraa onnitella ● a felicita ■ gratulera

graveerata  kaivertaa ● a grava ■ gravera

grebbasnekka kermakko ● cremieră ■ gräddsnäcka

gredda, kreta, reta kerma ● cf cremă; frișcă ■ gredde

greddanekka, nekka kermakko, kermakannu ● cană pentru frişcă ■ gräddsnäcka

greju turha tavara ● obiect, articol ■ grej

gremari kerma(toffee) karamelli ● caramelă, caramea ■ karamell; kräm

grublata miettiä ● a cugeta ■ grubblet

grynari, gryynari ryynimakkara ● cârnat vegetal ■ grynkorv

grötti puuro ● păsat ■ gröt

gulashi huijari, lipeväkielinen ● traficant; parvenit; pungaș ■ gulash

gungastooli keinutuoli ● balansoar ■ gungstol

gurkka kurkku (ruoka) ● castravete ■ gurka

guta hyvä, makea; karamelli, karkki – godis ● bun; dulce; dulciuri ■ god, goda cf godis

guudis makeinen, „hyväpala”; karkki – godis ● dulciuri ■ godis

guvernantti kotiopettajatar ● guvernantă ■ guvernant

hallainlimunaadi vadelmalimonaadi ● limonadă de zmeură ■ hallonlemonad

hallainsafti vadelmamehu ● sirop de zmeură ■ hallonsaft

halsteri parila, „hiillostuspihdit” ● grătar ■ halster

halstooppi, halstuoppi, halstoopit 1 tuoppi 2 lyhytvartiset saappaat ● 1 halbă 2 cizmă scurtă ■ 1 stop 2 halvstövel

halstrata pariloida ● a face la grătar ■ halstra

halstuuki kaulaliina ● fular; șal; cravată ■ halsduk

hanttaagi, hantaaki kädensija, kahva; otin ● toartă, mâner; clanță ■ handtag

hantteerata käyttää, käsitellä; hoitaa, kohdella asia ● a mânui, a amanipula, a trata ■ hantera

hantuuki pyyheliina, käsipyyhe ● prosop [de mâini] ■ handduk

hattuaski hattulaatikko, hatturasia ● cutia de pălării ■ hattask

hela- pyhä- ● sfânt ■ helg

hella liesi, uuni ● plită; vatră; cuptor ■ häll – fundul vetrei (rom.)

hengari, henkari vaatepuu, vaateripustin ● umeraș; cuier ■ klädhängare

henkselit olkaimet ● bretele ■ hängslen

herassyötinki, herrassyötinki, herrassyöötinki, herrassöötinki varatuomari ● asesor juridic ■ (vice) häradshövding

herregyyde; herrijee päivittelyä ● Doamne, Dumnezeule! ■ Herre Gud!

herskaapi herrasväki ● stăpânii (casei), boierii ■ herskap

heveli, hevelä, hööveli höveli, höyli ● politicos, respectuos, amabil ■ hövlig

hippasilla piha-leikki ● leapșa; petrecere a tinerilor ■ hippa

hissata nostaa köyden tms avulla ● a ridica, a înălța ■ hissa

hollata pitää itsensä, pysyä, säilyä, pysytellä; pidättää, hillitä ● a se menține, a rămâne ■ hålla sig

holli sopivasti kohdalle ● la punctul potrivit; distanță, depărtare; direcție ■ håll

-holli ote, kiinni pitäminen, säilyttäminen ● păstrare, menținere ■ –håll

hoorolja hiusöljy ● ulei pentru păr; briantină ■ hårolja

hosmestari metsänhoitaja ● pădurar ■ forstmästare

huilata, huilia levätä, mennä keveästi, vaivattomasti ● a lenevi ■ hvila, vila

humpuuki huijaus ● escrocherie, pungășie ■ humbug

huseeraa, huseerata hosua, touhuta; isännöidä; hummailla, huikennella ● a fi mereu ocupat, a trebălui ■ husera

husse koiran „isännän” yl nimitys itsestään ● stăpânul unui animal ■ husse

huushollaa hoitaa raha-asioita tai taloutta ● a face menajul unei case ■ hushålla

huushollerska taloudenhoitaja ● menajeră ■ hushållerska

huusholli perhe, talous ● menaj ■ hushåll

huusi, huussi huussi, ulkovessa ● privată, latrină ■ hus, skithus; dass

huutingit, huutongit isot pihdit ● clește mare; de cuie ■ hovtång

hyyra, hyyry vuokra ● chirie ■ hyra

hyyraa vuokrata ● a închiria ■ hyra ut

hyyryllä asua vuokralla ● a locui cu chirie ■ hyra; bo som hyresgäst

hyyryläinen vuokralainen ● chiriaș ■ hyresgäst

hyysätä pitää luonaan ● a găzdui, adăposti ■ hysa, inhysa

hälläri, häksä pyörän taakkateline ● port-bagaj ■ (paket)hållare

härmeliinikraga hermeliinikaulus, kärppäkaulus ● guler de hermină ■ hermelinkrage

härra herra ● domn; domnul ■ herre

härrasväki, härskaappi pariskunta ● perechea de stăpâni ai casei ■ herrskap

Högholma Korkeasaari; „Högga” ● insulă la Helsinki ■ Högholm

höyli, hööveli, heveli, hevelä → höveli ● politicos, respectuos, amabil ■ hövlig

höögeri oikea; oikeisto ● dreapta; de dreapta ■ höger

illuminaatio → oivallus; (katu)valaistus ● idee, a-și da seama; iluminat ■ illumination

ina vähän ● puțin ■ en aning

interiööri sisäpuoli, sisusta; sisäkuva, sisänäkymä ● interior ■ interiör

islanderi paksu miesten villapaita ● pulover cu model nordic ■ islander

jaakata ajaa takaa (kuv.) ● a urmări; a vâna ■ jaga

jaanata vaivata mieltä ● a roade; a te chinui o idee ■ gnaga

jedda hauki ● știucă ■ gädda

jeevlata manata ● a înjura ■ djävlas

jelpata, jelppiä auttaa ● a ajuta ■ hjälpa

jengakierre ● ghivent ■ gänga

jenkat sovitus; sovittaa, järjestää ● a aranja ■ jämka

jestas hyvänenaika ● Doamne, Dumnezeule ■ oijdå

joululööppari kaitaliina ● tișlaifăr de Crăciun ■ jullöpare, julduk

juluppi sepalus ● șliț ■ gylf, jylf

jumpperi villapaita ● pulover subțire de damă ■ jumper

justeeri saha ● fierăstrău de ajustat ■ juste – exact; justera – a ajusta (rom.); stocksåg, timmersvans

jämtti tasan, tarkoin, tarkka ● precis ■ jämnt

jästi hiiva ● drojdie de bere ■ jäst

kadelaaberi kynttelikkö, kattokruunu ● candelabru ■ kandelaber

kaffe, kaffi kahvi ● cafea ■ kaffe

kaffebööna kahvinpapu ● bob de cafea ■ kaffeböna

kaffeklaarinki, kaffiklaarinki kahvinselvike ● decantor de cafea ■ klarskinn; (sr) kaffeklarning

kaffeli, kahveli haarukka ● furculiță ■ gaffel

kaffeprännäri kahvinpaahdin ● prăjitor de cafea boabe ■ kaffebrännare

kaffepööna kahvinpapu ● bob de cafea ■ kaffeböna

kaffetrikka kahvitarjojlu ● servitul cafelei ■ kaffedricka; servering av kaffe, kaffeservering

kahveli, kaffeli haarukka ● furculiță ■ gaffel

kahveri ruokakomero; ruokakaappi, keittiökaappi ● cămară pentru alimente; dulap de bucătărie ■ skafferi

kahvibrännäri, kahvirännäri kahvinpaahdin ● prăjitor de cafea boabe ■ kaffebrännare

kahviserviisi kahviastiasto ● serviciu de cafea ■ kaffeservis

kakko hiivaleipä ● pâine (crescută cu drojdie) ■ brödkaka

kakkuvormu → kakkuvuoka, kakkumuotti ● formă de cozonac ■ kakform

kakluuni laatoitettu tulisija, kaakeliuuni ● sobă de teracotă ■ kakelugn

kalaasi, kalaasit kestit, kekkerit, kinkerit, piirut ● petrecere ■ kalas

kaliisit miesten „kalsarit” ● indispensabili ■ kalsingar, kalsipper, filsingar; (yleisk) kalsonger

kalopsi vatkuli (eräs liharuoka) ● mâncare cu carne, tocană ■ kalops

kalossit upokkaat, miesten (sadejalkineet) ● galoși ■ galosch

kalotti patamainen pääähine (esim juutalaisilla) ● calotă ■ kalott

kalsenkka kylmäkkö ● bucătăreasă pentru bufet rece ■ kallskänka

kalsongit miesten pitkät alushousut, „kalsarit” ● chiloți, indispensabili ■ kalsingar, kalsipper, filsingar; (yleisk) kalsonger

kamari 2 poliisiasema ● secție de poliție ■ poliskammare

kamari, kammari 1 huone, olohuone, isäntäven makuuhuone ● cameră ■ kammare

kamina uuni ● sobă de teracotă ■ kamin

kampraati ystävä, toveri ● camarad ■ kamrat

kandelaaberi, kadelaaberi kynttelikkö, kattokruunu ● candelabru ■ kandelaber

kappa 1 vetomitta, esim torilla perunoita ● măsură de volum ■ kappe

kappa 2 syys-talvitakki ● capă ■ kappa

kapsekki, kapsäkki matkalaukku ● geamantan ■ kappsäck

kapteenska kapteenin vaimo ● căpităneasăkaptenska

karburaattori kaasutin ● carburator ■ karburator

kartiini, karteeki ikkunaverho, uudin, gardiini ● perdea, draperie ■ gardin

kartiinilista verholista ● corniză ■ gardinlist

kartiinilokero verhosuoja ● locul unde perdeaua trasă la o parte este ascunsă privirii ■ gardin+lokero (fi)

kartoffeli peruna ● cartof ■ kartoffel, potatis

kaseeraa heittää pois, eliminoida ● a casa ■ kassera

kastrulli kasari, kattila ● castron ■ kastrull

kasööri kassanhoitaja ● casier ■ kassör

kasöörska kassaneiti, kassanhoitaja (nainen) ● casieră, casieriță ■ kassörska

kavai (miesten) puvun takki, irtotakki; [arki]puku ● sacou ■ kavaj

keepi lyhyt hartiaviitta ● pelerină scurtă ■ kepp

keikki kakku ● prăjitură ■ kaka

keinustooli keinutuoli ● balansoar ■ keinu (fi)+stol

kenkki lahja ● cadou ■ skänk

kenraalska kenraalin vaimo ● generăleasă ■ generalska

kepsi hartiaviitta ● pelerină scurtă ■ kepp

kepsi, cape lippalakki, lätsä ● șapcă ■ keps

kermanekka kermakko, kermakannu ● latieră, cremieră ■ gräddsnäcka

kevari tuliase ● armă ■ gevär

kiffeli rikkalapio ● făraș ■ skyffel, sopskyffel

kiikkusstooli keinutuoli ● balansoar ■ kiikkus (fi)+stol

kiikuttaa keinuttaa, kuljettaa, viedä, kantaa jotakin ● a duce, a muta ceva ■ gunga

killata hyväksyä ● a aproba; a accepta ■ gilla

kimppu kukkapuska ● buchet ■ knippa, knippe

kirstu ruumisarkku, arkku ● coșciug ■ kista, likkista

kissarusetti, kissirusu rusetti ● fundă ■ rosett

kistu kapioarkku ● ladă de zestre ■ kista, brudkista

kiveri kievari ● han ■ gästgiveri

klaapi, klaappi haava ● lovitură; rană ■ klapp

klaarata selvittää, selventää; selvittää kahvi sakoista ● a lămuri; a filtra; a clarifica ■ klara

klaari selvä ● clar ■ klar

klaffihousut luukkuhousut ● clapă ■ klaff

klaffipiironki kirjoituslipasto ● secreter ■ klaffbyrå

klahvi läppä, venttiili; laskukansi, laskulevy ● clapă ■ klaff

klapit halot ● bucată de lemn de foc ■ klabb, klabbe, vedklabb

klappa(burari) vatkattu marjapuuro, yl puolukkaa ● păsat de fructe de pădure ■ klappad bärgröt

klappaa taputtaa, vatkata paksuhkoa taikinaa ● a aplauda; a bate, amesteca ■ klappa

klappi välys, väljyys; liikkumavara ● lax, neetanș ■ glapp

klasi lasi, ikkuna ● sticlă, geam ■ glas

klattune takkuinen, toisarvoinen ● libidinos, necuviincios ■ kladdig

kledju vaate ● îmbrăcăminte ■ kläder

klenninki leninki, meko ● rochie ■ klänning

klimppisoppa mykykeitto ● supa de găluște ■ klimp

klimppivelli mannavelli, kokkareinen ● terci cu cocoloașe ■ klimp, klimpig

klomppine epätasainen ● gloduros; denivelat ■ klumpig

klompsotela astuskella ● a tropăi ■ klampa

klontti, klöntti, limppi, klimppi → pieni määrä puolikiinteää ainetta (räkälimppi) ● cocoloș, boț, bucățică moale ■ klimp

klooki omituinen, erikoinen ● înțelept, inteligent; deosebit ■ klok

kloosuta nalkuttaa, haukkua ● a ocărî ■ glosa

klosetti, losetti käymälä, WC, vessa, ulkohuone, mukavuuslaitos ● closet ■ klosett

klunssi tikkari ● bulgăre, cocoloș, boț; acadea ■ klump; kluns

kluutata pestä ● a spăla cu cârpa ■ rätillä kluta

kluuti rätti ● cârpă ■ klut

klänninki mekko, leninki ● rochie ■ klänning

kläädätä pukea, vaatettaa ● a se îmbrăca ■ klä(da)

knafti, knafti tiukka, niukka, vajaa ● insuficient, puțin, limitat ■ knapp

knakata koputtaa ● a bate, a ciocăni ■ knacka

knakki nakkimakkara ● crenvurșt ■ knackkorv

knapiläpi napinreikä ● butonieră ■ knapphål

knappi nappi ● nasture ■ knapp

knekukaakka näkkileipä ● pâine biscotată ■ knäckebröd

knekulodju näkileipälaatikko ● cutia pâinii biscotate ■ knäckebrödlåda

knikkerit polvihousut ● pantaloni până la genunchi ■ knäbyxor

knyffätä töniä ● a înghionti, a îmbrânci ■ knuffa

knyyti käärö ● boccea, legătură ■ knyte

knäävelit viikset ● mustață, mustăți ■ knävelborrar

koffeli kaheli, yksinkertainen ● prostuț ■ klant

kofi kahvi ● cafea ■ kaffe

koftu pitkähihainen asu; hame ● jerseu, jachetă ■ kofta

koketti keimailija (nainen) ● cochet, cochetă ■ kokett

kokkaa keittää, laittaa ruokaa ● a fierbe; a găti ■ koka

koli kivihiili ● carbon; cărbune ■ kol

kolttu hame ● fustă ■ kjol

kombineesi, kombinääsi naisten tai tyttöjen kerrasto ● combinezon ■ underklänning; kombination

komesrooti, komärseroodi kauppaneuvos ● consilier comercial ■ kommerseråd

kommervenkki, kommervärkki kuje, metku; mutkikas temppu ● truc; farsă; glumă ■ komme – truc (rom.)+värk – a chinui (rom.)

komteerata komentaa ● a comanda, a ordona ■ kommendera

komuudi, komuutti pesukaappi, lavuaari ämpäreineen ● lavoar, lavabou, spălător ■ kommod

komärseroodi, komesrooti kauppaneuvos ● consilier comercial ■ kommerseråd

konki käytävä ● coridor, culoar, gang ■ gång

konttuuri, konttuuri kaappi; ruokakomero ● dulap; cămară de alimente ■ kontor (förvaringsrum)

konversationi keskustelu, rupattelu ● conversație ■ konversation

kooldormari kaalikääryle, kaalikääryleitä ● sarma, sarmale ■ kåldolme, kåldolmar

kooli 1 kerma-astia 2 pesuvati ● 1 latieră, cremieră 2 lighean ■ 1 gräddskål 2 tvättfat

koollooda kaalilaatikko ● varză scăzută la cuptor ■ kållåda

korsteeni savupiippu; takka ● horn; coș de fum; șemineu ■ skorsten

kortteerata asua tilapäisesti ● a locui < locuință ■ kvarter

kortteeri asuinsija, huone, majapaikka ● locuință; loc de locuit ■ kvarter

kortteli neljän kadun rajoittama (asuin)alueen osa ● bloc de locuințe; cartier ■ kvarter

kossi nuori poika ● băiat ■ gosse

kosthollerska ruokalanpitäjä ● birtăreasă ■ kosthållerska

kostingit kulut ● cheltuieli ■ kostnader

kostyymi vaate, miehen puku ● costum ■ kostym

koteletti 1 kyljys 2 kotletti, jauhetusta lihasta tehty pihvi ● 1 cotlet 2 uneori chiftea mare ■ kotlett

kraakku koukku eteisessä, vaatekoukku ● cârlig; cuier în vestibul ■ krok

kraaku, kraaki irtokaulus ● guler detașabil ■ krage, löskrage

kraana vesihana ● robinet; canea ■ kran

kraapoos naarmu, haava ● a răni, rănit; rană ■ skrapa, skrapad

kraappiia, krapata, skrapata raapia, kaivella ● a râcâi ■ skrapa

kraavi graavi, vähän ja tuoresuolattu kala ● pus la saramură ■ gravad

krai kaulus ● guler ■ krage

kraka solmio ● cravată; guler ■ krage

krakmandelit manteli kuoressa ● migdală în coajă ■ krakmandel

kranni, ränni naapuri ● vecin ■ granne

kranssi, ranssi seppele ● coroană ■ krans

kranttu, kronkeli nirso ● mofturos, sclifosit, dificil ■ grätten, gräknad; krånglig

kravatti, kravaatti solmio ● cravată ■ kravatt

kreemi 1 vispattu kerma, voi- tai kermakuorrute, -täyte 2 kastike ● 1 frișcă bătută 2 sos ■ 1 vispgrädde 2 kräm

kreetupytty kantelija ● pârâtor, reclamagiu ■ skvallerbytta

kreta, kretta kerma ● frișcă ■ grädde

kretasnekka → kermakko, kermanekka ● latieră, cremieră ■ gräddsnäcka

kretonki, retonki → kangastyyppi ● creton ■ kretong

kretuliini sinipuna ● violet ■ gredelin, violet

kriinata irvistellä ● a face grimase; a rânji ■ grina

kriivari, skriivari → kirjuri ● scrib ■ skrivare

kriivata, skriivata kirjoittaa ● a scrie ■ skriva

krimpleenit crimplene-kankaasta valmistettu vaate ● stofă artificială neşifonabilă ■ Crimplene®

krinnata kiristää ● – ■ grinda

krinnisänky pinnasänky ● pătuț de copil ■ grindsäng, spjälsäng

krinoliini vannehame ● crinolină ■ krinolin

krokataa kiinnittää koukuilla ● a prinde părul cu agrafe ■ kroka

kronglata, kronklata epäonnistua ● a încurca o treabă, a da de furcă; a nu funcționa ■ krångla

kronkeli nirso ● dificil, care face greutăți ■ krånglig

krooppi kuoppa ● groapă, adâncitură ■ grop

kroppa, kruppi keho, ruumis ● corp uman ■ kropp

krouvi karkea ● dur, grosier, grosolan ■ grov

kruksi rasti, vinoristi ● bifare; semnul bifării ■ kryss

krumeluuri koriste (joutava) ● codiță, înfloritură (la scris) ■ krumelur

kruppi, kroppa keho ● corp uman ■ kropp

krusa röyhelö ● volan, volănaș ■ krås

kruukku ruukku ● ghiveci de flori ■ kruka; krus

kruusaila koristella, kaunistella ● a înfrumuseța; a decora ■ krusa

kruusatut koristellut kaiverruksin ● a decora cu volănașe; a încreți; a ondula; a bucla ■ krusa

kruuvi ruuvi ● șurub ■ skruv

krykyt (kainalo)sauvat ● cârjă, cârje ■ kryckor

krymppy, krymppyne ryppyinen; solmussa ● ridat; încrețit ■ skrynklig

kryyri mauste ● condiment ■ krydda

kränä erimielisyys, riita ● ceartă, dispută, controversă ■ gräl

krävätä laskuttaa, periä maksu, vaatia jotain ● a trebui, a avea nevoie, a plăti ■ kräva

krävätä kaivaa, irrottaa, ● a săpa; a dezgropa ■ gräva

krävöö, krävöölappu lasku ● nota de plată ■ < kräva

kräämi, kräämi kiisseli; kreemi, kermahyytelö, jälkiruoka ● cremă desert, cremă de fructe ■ kräm, smörkräm

krääslööki ruohosipuli ● cepșoară; arpagic de primăvară ■ gräslök

krökkee ylpeä ● mândru ■ styv i korken

krökytä, krökätä sohia hiillosta tai tulta ● a ațâța focul, răvășind jarul ■ kröka

kuhilas jalka, kymmenestä viljalyhteestä koottu keko ● căpiță ■ skyl

kukkavaasi → kukkamaljakko ● vază de flori ■ blomvas

kulla hattukupu ● calota pălăriei ■ kalott

kupernyöri kuvernööri ● guvernator ■ guvernör

kurajemma kuurupiilo -leikki ● jocul de-a ascunselea ■ kurragömma

kurnaali, kurri kuorittu, rasvaton maito ● lapte degresat ■ skummjölk

kuski kuljettaja; ajuri ● șofer (aici: birjar) ■ kusk

kuttaperkasoppa kaalikeitto ● ciorbă de varză, „de gutapecă” ■ kålsoppa (guttaperka)

kuukkaa keittää, laittaa ruokaa ● a găti mâncare ■ koka

kuukkerska keittäjä ● bucătăreasă ■ kokerska

kuuppa vesikauha ● căuc pentru apă ■ skopa, vattenskopa

kuuppa kupu ● abajur; glob de sticlă ■ kupa

kuuri lastenvaunujen kuomu ● coviltirul căruciorului de copil ■ kur

kuvertti 1 (kirje)kuori ● plic ■ kuvert

kuvertti 2 henkilökohtainen pöytäkattaus ● tacâm ■ bordskuvert

kuvertti 3 alkuleipă ravintolassa ● pâine-aperitiv la restaurant ■ kuvert, kuvertbröd

kuvertti 4 vehnäleipälaji, jossa rapea kuori ● pâine cu coajă fragedă ■ kuvertbröd

kylmäkontuuri kylmäkaappi ● răcitor; frigider ■ kallskafferi, kylskåp

kyärätä ajaa (takaa); kuljettaa pois ● a conduce; a șofa; a transporta ■ köra

kyökki keittiö ● bucătărie ■ kök

kyökkipiika keittiöapulainen ● servitoare la bucătărie ■ köksbiträde

kyökkiruotsi kyökkiruotsi ● suedeza „de bucătărie” ■ kökssvenska (suomr puhek)

kyökkisuomi kyökkisuomi ● finlandeza „de bucătărie” ■ köksfinska (suomr puhek)

kyörätä kuljettaa pois ● a scoate, evacua, îndepărta ■ köra [bort]

käädyt riipukset, kaulaketjut ● lănțișor (de medalion) ■ halskedja

köksä sisäkkö, sisäpalvelija; keittäjä, kokki ● servitoare ■ köksa; husa

köppi keppi ● băț; bâtă; ciomag; baston ■ käpp

kööki keittiö ● bucătărie ■ kök

köökki, köksä keittiö ● bucătărie ■ kök

kööri 1 kuoro 2 ryhmä, joukko ● 1 cor 2 gașcă ■ kör

kööri kuoro ● cor ■ kör

laageri varasto ● provizie; magazie; depozit ■ lager

laaki kohtaus, osuma ● lovitură; moment, clipă ■ slag

lakkari, plakkari tasku; kukkaro ● portmoneu ■ plånbok

landoo hevosvetoiset matkavaunut ● landou ■ landå

lankonki lautakäytävä ● punte, pasarelă de debarcare ■ landgång

lapsväsky nahkapaloista ommeltu kassi ● geantă din petece de piele ■ lappväska

lasareetti sairaala ● lazaret ■ lasarett

laskiämpäri jätesanko, jäteastia ● găleata de gunoi ■ slaskhink

latinki annos ● porție ■ laddning; sats

lavoaari, lavuaari pesuallas ● lavoar ■ lavoar

leeta vehnäspitko ● [pâine] împletită ■ fläta

lehteri parveke, parvi; katsomo ● balcon, galerie ■ läktare

leipävormu leipätaikinan leikkuumuotti ● formă de patiserie ■ form

leivänsiivu leipäviipale ● felie de pâine ■ brödskiva

lekkeri umpinainen puuastia tai peltiastia ● putină ■ lägel viinaputina-a-iso

lengdi (pulla)pitko ● împletită (de patiserie) ■ längd, bullalängd

leskari lukuteline? ● a citi läsa+kari

lesti jalkaterän malli ● calapod ■ läst

liitinki linninki < kietoa, sitoa ympärille byxlinnig = housunkaulus (se mikä kietoutuu vartalon ympärille), ärmlinnig = kalvosin (se mikä kietoutuu ranteen ympärille ● centură ■ linning < linda

likel lähellä, lähelle ● cam, asemănător; aproape ■ lik

limonadi, limunaadi virvoitusjuoma ● limonadă ■ lemonad

limppi, klimppi, klöntti, klontti pieni määrä puolikiinteää ainetta (räkälimppi), kimpale, pala ● cocoloș, boț, bucățică moale ■ klimp, klump, kluns

limsa, limska, limu virvoitusjuoma, limonadi ● limonadă ■ lemonad

linninki vaatteen reunus, esim vyötärönauha ● paspoal ■ linning

lipokkaat aamutossut, kannattomat ● pantof de damă fără toc ■ lädersko

litviiki, litviikki palkka; käyttövarat ● salariu ■ likvid, avlöning

lokomotiivi veturi ● locomotivă ■ lokomotiv

lonka pullapitko, pitko ● împletită (de patiserie) ■ längd, lång

looda, loora, loota laatikko ● cutie; ladă ■ låda, lår

losetti, klosetti käymälä, WC, vessa, ulkohuone, mukavuuslaitos ● closet ■ klosett

luanata onnistaa, sujua ● a reta, a fi profitabil ■ löna sig

lukaali huoneisto, hieno ● local ■ lokal

lulla kehto, kätkyt ● leagăn; a adormi copilul ■ lulla

luuden olivinvihreästä kankaasta valm. talvitakki ● loden ■ loden

luuri perinteisen puhelimen kädessä pidettävä osa ● receptor ■ [telefon]lur

luuva myssy, pipo ● căciulă ■ luva

lykky onni ● noroc ■ lycka

lyyssi pusero ● bluză ■ blus

lyökki sipuli ● ceapă ■ lök

lyöppi juusto; juoksete ● cheag ■ löpe

läksloota silakkalaatikko (ruokalaji) ● pește la cuptor ■ laxlåda

länsstooli nojatuoli ● fotoliu ■ länstol

läskisoosi sianlihakastike ● tocană de carne cu sos de făină ■ fläsksås

läskärit läskipohjakengät („raakakumi”) ● pantofi cu talpă de crep ■ fläsksko

läträtä sotkea, roiskia ● a murdări, a stropi ■ kladda

lätty räiskäle ● clătită mai groasă ■ plätt

löili naurettava ● ridicol; de râs ■ löjlig

löitnantti luutnantti ● locotenent ■ löjtnant

lönskotti lounaspuku, smoking, smokki ● smoching ■ aftondräkt

löystäkki vuoteen suojapeite ● cuvertură ■ skyddstäcke

lööki, lööki sipuli ● ceapă ■ lök

lööppari → 1 juoruakka 2 kaitaliina ● 1 bârfitoare 2 tișlaifăr ■ 1 sladdertaska 2 bordslöpare

mademoiselle säätyläisneiti ● madmoazelă ■ mademoiselle

maffee, maffine ylpeä ● macabru; ocoș ■ maffig

magnetofooni kelanauhuri ● magnetofon ■ magnetofon

maitotonkka maitokannu ● bidon de lapte ■ mjölkstånka

makaaberi kuolemasta irvokkaalla tavalla muistuttava, kaamea, kammottava ● macabru ■ makaber

mamselli talon emäntä ● stăpâna casei; mademoiselle ■ mamsell

manglaa mankeloida ● a măngălui ■ mangla

mansetti, manshetti kalvosin ● manșetă ■ manschett

mantteli päällystakki ● manta ■ mantel

manööveri ohjailu, ohjausliike; käyttö, käsittely; sotaliike; juoni ● manevră ■ manöver

markiisi → 1 suojakatos, kangaskatos; kuisti, veranta 2 markiisi (aatelisarvo) ● 1 marchiză (construcție) 2 marchiz (nobil) ■ markis

markki pihapiiri, takapiha tms. 1 maa, maanpinta 2 maa-alue; maaperä; maasto ● 1 pământ 2 teren ■ mark

marlage marjapussi-korttipeli ● un joc de cărți ■ mariage

masiina, masina kone; auto ● mașină ■ maskin

masiinapaperi paperi esim tapetointiin ● tapet ■ väggpapper, tapet

masina auto ● mașină ■ maskin

matami naisjohtaja, mm. porttoloissa, tomera nainen ● madam ■ madam

matrassi patja ● saltea ■ madrass

matta matto ● covor, carpetă ■ matta

meinata aikoa ● a intenționa; a fi de părere ■ mena

menyy ruokalista ● meniu ■ meny, matsedel

metura meetvursti ● salam ■ medvurst

miini ilme ● mină, aer, fizionomie; față ■ min

mistata menettää ● a pierde ■ mista

mittumaari juhannus ● miezul verii ■ midsommar

modisti naisten hattujen valmistaja t. myyjä ● modistă ■ modist

molineelanka, muliinilanka pehmeä kiiltävä kirjontalanka ● mulineu ■ moulinégarn

molski työhousujen kangaslaatu ● moleschin (textile) ■ mollskinn

monttööri asentaja ● montor, montator; reparator ■ montör

moordipälssi näätäturkki ● blană de jder ■ mårdpäls

moro, morjes tervehdys ● salut! bună! servus! ■ morgon, mors

mosatramppari (mosuri) jalkaväensotilas ● infanterist [aici: călcător pe mușchi] ■ mossatrampare

motata lyödä; kohdata, tavata ● a găsi, a întâlni ■ möta

mudelli malli ● model ■ modell

muffi, muhvi käsipuuhka ● manșon ■ muff

muki kuppi ● ceașcă ■ mugg

mulvaardimuffi myyräkäsipuuhka ● manșon de cârtiță ■ mullvadmuff

murena muru (leipää, yms) ● fărâmă ■ smula

muretteri porkkana ● morcov ■ morot

musiikki taidelaji jossa ilmaisuvälineenä ovat sävelet, säveltaide; myös sen tuotteista ● muzică ■ musik

musteri, musteri äidin sisko, täti ● mătușă după mamă ■ moster

muufalli apea ● trist, descurajat, demoralizat ■ modfälld

muuruutti porkkana ● morcov ■ morot

muusi sose ● piure ■ mos; puré

myntti metalliraha, kolikko ● monedă ■ mynt

myysteri puvun kaava ● șablon, tipar ■ mönster

mäntätä syödä, juoda tai juhlia rankasti ● a chefui din greu ■ menta

määrly sinkilä ● clemă, crampon ■ märla

mööpeli huonekalu ● mobilă ■ möbel

naattaa hippasilla olla ● a juca leapșa ■ leka nata

naftaliini naftaleeni; koipussi ● naftalină ■ naftalen, naftalin

Narinka aukio Helsingin Kampissa, juutalaisten myyntitori ● piață în Helsinki ■ Narinken

nattröijy lukunuttu, yöpeite ● păturică ■ nattlisös, nattfjäril

nekka kermakko ● cremieră ■ (grädd)snäcka

neljää slaagia neljää lyöntiä -pihapallopeli ● lovitură; patru lovituri ■ slag

nesari, nestuuki, nestuuki nenäliina ● batistă ■ näsduk

niigaa niiata ● a face reverență ■ niga

niinko, niinku niin kuin ● așa cum ■ så som

nimipäiväkranssi nimipäiväseppele ● coroană de onomastică ■ namnsdagskrans

nipata lyödä sormilla ● a ciupi, a pișca; a ciocăni cu degetele ■ knipa

nipeli korut, helyt ● bijuterie ■ nipper

norssi kuore (kalalaji) ● epernus (pește) ■ nors

notuli merkintä ● notă ■ nota

nulju saita ● zgârcit, calic ■ snål

ny nyt ● acum ■ ny

nykkeli avain ● cheie ■ nyckel

nyypponi ruusunmarja ● măceș ■ nypon

nyypponisylti ruusunmarjahillo ● dulceață de măcieș ■ nyponsylt

nästuuki, nästyyki nenäliina ● batistă ■ näsduk

oho anteeksi ● scuzați! ■ förlåt

omeletti munakas ● omletă ■ omelett

omnibussi hevosvetoinen raitiovaunu ● omnibuz ■ omnibus

ongapannu höyrypannu ● cazan cu abur ■ ångpanna

onka höyry ● abur ■ ånga

oodraus puupinnan käsittely maalaamalla ● vopsitul lemnului ■ ådring < ådra

ookata ohjata, ajaa, mennä ● a conduce; a îndruma; a merge ■ åka

oordninki, oorninki [oorningissa] järjestys [järjestyksessa] ● ordine [în ordine] ■ ordning [i ordning]

oorteli käsky, ohje ● ordin ■ order

orneerata järjestää ● a ordona, a aranja ■ ordna

otinki, ottinki tilavuusmitta: viina- ja suolakalamitta 15,7 litraa ● = 6 kannua = ½ nelikko ■ åtting åtting

paakari, paakari leipuri ● brutar ■ bagare

paakata leipoa ● a coace pâine ■ baka

paakelsi, paakkelsi, paakkelssi leivos, leivonnainen, baakkelssi ● prăjitură, cocătură ■ bakelse

paana rata ● cale; curs; pistă, bandă de drum ■ bana

paarmunska, paarmuska, paarmuska kätilö ● moașă ■ barnmorska

paasata puhua äänekkäästi ● a vorbi încet ■ basa

paatihuone kylpyhuone ● baie ■ badrum

paatti vene, purjevene ● barcă; amabrcațiune ■ båt, segelbåt

paislari leivos ● prăjitură, cocătură ■ bakelse

pajuneti pistin ● baionetă ■ bajonett

pakaasi, bakaasi matkatavara ● bagaj ■ bagage

pakari leipomo, leipämyymälä, leivintupa ● brutărie ■ bageri

pakata tunkeutua ● a se băga în sufletul cuiva ■ pracka sig på

pakka mäki ● colină, deal ■ backe

palju pesusoikko ● ligheaan ■ balja

palkonki parveke ● balcon ■ balkong

palsa, palttoo, paltto talvitakki ● palton ■ paletå

panamahattu miesten päähine (kesäinen lierihattu) ● pălărie de Panama ■ panamahatt

pankaaka pannukakku ● clătită groasă ■ pannkaka

pankkifröökkynä pankkivirkailija ● funcționară la bancă ■ bankfröken

panta rengasmainen hihna, nauha; nilkkaketju ● bandă; lănțișor de gleznă ■ band; ankelkedja; fotlänk

pantoffelit miesten pehmeät kotijalkineet ● papuci cf pantofi ■ pantoffel, toffel

pappa isoisä ● bunic ■ pappa

paraplyy sateenvarjo ● umbrelă de ploaie, parapleuparaply

parasolli aurinkovarjo ● umbrelă de soare, parasol ■ parasoll

parfymeerat parfymointu ● parfumat ■ parfymerad

parfymeria hajuvesimyymälä, hajuvesiosasto ● perfumerie ■ parfymeri

parfyymi hajuvesi ● parfum ■ parfym

parkata kuoria puuta ● a coji lemnul ■ barka

parselli palsta, tontti ● parcelă ■ parcell

passata, passata 1 tarjoilla, palvella 2 sopia, käydä ● 1 a servi 2 a se potrivi, a „merge” ■ 1 passa upp 2 passa

passeli hyvä, sopiva ● potrivit, acceptabil, „merge” ■ passlig

pasteeraa, pasteerata, pasteeraila kulkea, käydä, kävellä, olla kävelyllä ● a se plimba, a trece, a străbate, a traversa ■ passera cf spatsera

pastorska, pastuurska pastorin rouva ● preoteasă, soția preotului ■ pastorska

patiinit nilkan yli ulottuva miesten nahkakenkä ● ghete, bocanci ■ bottin

pedata, petata → peittää sänky; sijata vuode ● a face patul ■ bädda

peleriini, pelleriini → naisten lyhyt (turkis)viitta, kudottu tai virkattu hartiahuivi, hartiaviitta ● pelerină ■ pelerin

pelitantti kiertävä pianonsoittaja ● pianist ocazional ■ speltant

penaali kynäkotelo ● penar ■ penal, pennfodral

pepparkaakka piparkakku ● turtă dulce ■ pepparkaka

permanto lattia ● parchet; stal ■ parkett

perperi, berberi miesten pitkä takki, sateenpitävä ● manta de ploaie ■ berber

pesofati pesuvati ● lighean de spălat ■ tvättfat

pesätninki miehistö, perhekunta ● echipaj; personal; familie ■ besättning

petaa sijata vuode ● a face patul ■ bädda sängen

peti sänky ● pat ■ bädd

petraa petrata, parantaa suoritustaan ● a ameliora, a îmbunătăți ■ bättra

petsaa petsata, värjätä petsaamalla ● a băițui ■ betsa

piika naispuolinen palkattu työntekijä maalaistalossa, palvelija (vrt. renki) ● slujnică, servitoare ■ piga

piikinpulla 25 penniä maksanut „pikkupulla” ● chiflă mică ■ slät bulle

piipa poimuttaa; kähertää ● a bucla părul ■ pipa

piipattu poimutettu; käherretty ● buclat ■ pipade

piironki lipasto, hyllystökaappi ● birou, comodă ■ byrå

piisaa riittää (vaikka ruoka) ● suficient ■ spisa

piisata riittää, torjua ● a fi suficient; a refuza ■ (av)spisa

piletti, biletti, biljetti, piljetti lippu (pääsylippu, matkalippu, lentolippu); lappu ● bilet ■ biljett

pilkkumi, spilkkumi, pilkkumi kulho, malja ● castronaș, căniță ■ spilkum

pilleri suun kautta nautittava pallomainen lääkevalmiste ● pilulă ■ piller

pipari piparkakku ● cf piper ■ pepparkaka

piroogi lihapiirakka ● pirogă, piroșcă ■ pirog

pirssi vuokra-auto, taksi ● birjă; droșcă ■ droska, droskbil

pislaaki hela ● montaj, ferecătură ■ beslag

pisoaari miesten ulko-wc ● pișoar ■ pisoar

pistoovata tarjota, kustantaa ● a oferi; a sponsoriza ■ bestå

piurata kutsua ● a invita ■ bjuda

plaani kenttä, aukio ● piață ■ plan

plakkari, lakkari tasku; kukkaro ● portmoneu ■ plånbok

plarata, plärätä, plarata selata, selailla ● a răsfoi ■ blada, bläddra

plassi paikka, tila ● loc ■ plats

plastiikki muovi ● plastic ■ plastik

platformi asemalaituri ● platformă ■ plattform

platmenagi pöydän mausteteline, „risteilijä” ● olivieră; set de sare și piper ■ plat de menage 

pleeki, pleiki, bleiki kalpea ● palid, livid ■ blek

pleikaantuua haalistua ● a se decolora ■ (vaatteesta) blekna

plohjata kahlata ● a merge cu greu (de ex. prin vad) ■ plöja

plokata valikoida ● a culege, a aduna, a alege ■ plocka

plooni raapaisupinta esim tikkuaskissa ● fațale de scăpărat ale cutiei de chibtituri ■ plon

ploosata tuulla, puhaltaa ● a sufla ■ blåsa

plosa nippu, kasa ● a adăuga ■ plysa

plotski pelti ● tablă ■ plåt

plummona luumu ● prună ■ plummon

plummonatäyte luumutäyte ● umplutură de pruneplummonfyllning

pluusi pusero ● bluză ■ blus

plyymi höyhenkoriste, töyhtö ● panaș ■ plym

plyysi, plyyssi samettimainen kangastyyppi ● pluș ■ plysch

plädäri räiskäle; ohukainen, lätty, lettu ● clătită ■ plätt

pläkki 1 muste ● tuș negru ■ bläck

pläkki 2 todella varma, kirkas, selvä ● clar; sigur ■ blank

plätinä lörpöttely ● flecăreală ■ pladder

plätty räiskäle; ohukainen, lätty, lettu ● clătită ■ plätt

plättypannu räiskälepannu ● tigaie de clătite ■ plättpanna

pläägat kengät ● încălțăminte ■ plågat (plåga, supin)

poglot – yglot kruuna – klaava ● cap – pajură; luat – plătit (la monedă) ■ krona – klave; cf pågå – utgå

pokstaavi aakkonen ● literă ■ bokstav

polstari, polsteri patja, höyhenpatja, höyhentyyny; sohvan lisätyyny ● capitonaj; pernă de puf ■ bolster

pomada voide, salva, rasva ● pomadă [se referă la pomada pentru păr] ■ pomada

pooki (kiinteä) merimerkki; majakka, loisto ● far ■ båk, känningsbåk

popliini tiiviitä palttinasidoksisia, us. vettä hylkiväksi käsiteltyjä kankaita ● poplin ■ poplin

porstoo eteinen ● vestibul ■ förstuga; nyk. farstu

porstua kuisti, eteinen ● tindă, cerdac, vestibul ■ farstu 

portieeri oviverho, ovenvartija ● portar ■ portier

portsuuna annos ● porție; porțiune ■ portion

porttööri, portieeri monikerroksinen tarjoiluastia ● platou de servit etajat ■ portör

porutratti itkupilli ● plângăcios ■ lipsilltratt

posavanttuut tumput, lapaset ● mănușă cu un deget ■ påsevante, tumvante

potaatti peruna ● cartof ■ potatis

potelli pullo ● sticlă; butelie [de sticlă] ■ butelj

potoori, pootoora; pootooria kahvia juodessa kun tarjotaan tilkkaa lisää jo ennen kuin kuppi on juotu tyhjäksi, lisätilkka; santsaus ● încă puțină cafea ■ påtår, en tår kaffe – kahvitilkka; på = päälle, tår = kyynel

potretti valokuva ● portret ■ porträtt

pottumuusi perunasose ● pireu de cartofi ■ potatismos

poängi piste; kohokohta ● punct (în aprecieri); poantă ■ poäng

praasu, raasu, praasu tuli, valkea, takkavalkea liekki; nuotio ● foc; focul din sobă ■ brasa

praataa, praatata puhua ● a vorbi; a conversa ■ prata

pranstakka hiilihanko ● furcă pentru cărbuni ■ brandstake

preivi, preivi kirje ● scrisoare ■ brev

prenikka mitali ● decorație; bănuț ■ (s.r.) prenika

prennari suurennuslasi ● lupă ■ lupp, brännare

presiis, presiis aivan, kuin, juuri, täsmälleen ● precis, exact ■ precis

priimus öljykeitin ● primus®primus®

priiskotela, priiskottaa pisarrella, sataa ● a ploua mărunt ■ stritta

prikaati divisioonaa pienempi sotatoimiyhtymä t. joukko-osasto ● brigadă ■ brigad

priki kaksimastoinen purjealus, jonka kummassakin mastossa on raakapurjeet ● bric ■ brigg

prikka, prikka, prika 1 tarjotin; 2 ruuvin taustalevy ● 1 tavă de servit; 2 șaibă ■ 1 bricka; 2 bricka

prikulleen tarkasti, täsmälleen ● precis ■ på pricken

primaari, primääri ensimmäinen, alkuperäinen, perustana oleva, ensisijainen ● primar ■ primär

primitivismi primitiivisyyttä tavoitteleva taidesuunta ● primitivism ■ primitivism

prinsiippi peruste; periaate ● principiu ■ princip

prinsipaali 1 urkujen pää-äänikerta 2 esimies, työnantaja ● 1 ref. la tubul de orgă 2 șef ■ principal

prinssi hallitsijahuoneen miespuolinen ei-hallitseva jäsen ● prinț ■ prins

privaatti yksityinen, yksityis- ● privat ■ privat

privilegi, privilegio erioikeus, etuoikeus ● privilegiu ■ privilegium

promeneeraa kävellä hienostellen, olla iltapäiväkävelyllä ● a se promena ■ promenera

propelli potkuri ● elice ■ propeller

proppu sulake ● siguranță fuzibilă ■ propp

prunni kaivo ● fântână, puț ■ brunn

pruukaa, pruukata, ruukata olla tapana ● a obișnui să, a avea obiceiul, uzanță ■ bruka

pruuki muurilaasti ● mortar ■ murbruk

pruukikontti ruukin kantoastia ● vasul cu care se cară mortarul ■ murbruk

pruukimajakka ruukinkantaja rakennuksilla ● cărătorul de mortar ■ murbruk

pruustinna, ruustinna → rovastin vaimo ● soția protopopului, a preotului paroh ■ prostinna

pruutata alentaa, tinkiä ● a se tocmi, a se târgui ■ pruta

pruuvaa sovittaa ● a proba ■ probera, prova

pränkätä kiukutella ● a falsifica, a denatura, a răstălmăci ■ vränga

prännäri kahvinpaahdin ● prăjitor de cafea boabe ■ brännare, kaffebrännare

präntti, präntätä painaa kirjoitus paperille ● a imprima cu imprimanta ■ pränt

präntätä tekstata; kirjoittaa (kauniisti) ● a scrie caligrafic ■ pränta

prässätä → silittää ● a călca (rufe) ■ pressa

prätköttää nalkuttaa, haukkua, puhua ● a vorbi; a reproșa, a ocărî ■ prata

puari aitta tai joku muu vastaava ulkorakennus ● cușcă, coteț ■ bur

puddinki, puttinki vanukas ● budincă ■ pudding

puffikartiini poimuverho ● draperie cu falduri ■ puffgardin

puhvetti, buffet, bufetti, pufetti → juhlissa tms. tarjoilutila, josta ruoan voi noutaa; noutopöytätarjoilu ● bufet ■ byffé, buffé

puketti, buketti kukkakimppu, kukkapuska ● buchet ■ bukett

puleerata kiillottaa ● a lustrui ■ polera

puljonki lihaliemi ● bulion ■ buljong

pulloveri pujoliivi ● pulover ■ pullover, slipover

pultti lahje ● crac de pantalon ■ bult

pumada hiusvoide, pomada ● pomadă ■ pomada

pumadafläke rasvatahra ● aici: pată de grăsime ■ pomadafläck

punkki 3-jalkainen pesuastia? ● vas, castron; aici lavoar ■ bunke

puoti kauppa ● prăvălie ■ bod

puskiini venäläismallinen miesten turkishattu ● căciulă ruesească „Pușkin” ■ Puskin

putinki vanukas ● budincă ■ pudding

putsaus puhdistus ● curățat ■ putsning

putukiffeli, putupelli rikkalapio ● făraș ■ sopskyffel

puuhka 1 turkiseläimen kokonahka-kauluri 2 käsipuuhka ● 1 guler de blană; 2 manșon ■ 1 boa; bräm 2 muff

puulaaki työpaikka, yritys ● firmă; companie, societate pe acțiuni ■ bolag

puurtyyki pöytäliina ● față de masă ■ bordduk

puustaavi aakkonen ● literă ■ bokstav

pykemestari rakennusmestari ● maistru în construcții ■ byggmästare

pykninki rakennus ● constricție ■ byggande; byggnad

pykätä rakentaa ● a construi ■ bygga

pytinki rakennus ● clădire ■ byggnad

pyöli kylä; talo ● sat ■ by

pälssi, pälsyt turkki ● blană ■ päls

pännä, pännä kynä, lyijykynä, kosmoskynä (kosmuskynä) ● creion, creion chimic (de anilină) ■ penna

päärlemonappi helmiäisnappi ● nasture de sidef ■ pärlemorknapp

päärlut, päärlyt helmet (usein lasia) ● perle ■ pärlor

pöklinki savusilakka ● hering afumat ■ böckling

raadi, raati rivi ● rând ■ rad

raakata ajaa parta ● a se rade ■ raka

raana hana ● robinet ■ kran

raari harvinainen ● rar ■ rar

raavelstuuki pikkutakin vuorin ja päällyksen välinen kangas ● vatelină ■ refilltygg

ranska lonka ranskanleipä ● franzelă ■ lång

ranssi, kranssi 1 seppele 2 uunin reunus ● 1 coroană 2 marginea, coroana cuptorului, șemineului ■ 1 krans 2 spiselkrans

ranstakka hiilihanko, harkko ● furcă [de cărbuni] ■ tacka

rantu raita, juova, viiru ● dungă, striație ■ rand

rappu porraskäytävä ● scară ■ trapp

reekeli, reikeli varmuuslukko, takalukko ● încuietoare de siguranță ■ polislås, baklås;säkerhetslås

reeras, reedas kunnossa, kunto, tolkku ● ordine, rânduială ■ reda

reerata korjata, laittaa ● a pune în ordine, a aranja ■ reda

reiklaa salvata, lukita ● a încuia ■ regla

reklaami mainos ● reclamă ■ reklam

reklameeraa mainostaa ● a face reclamă ■ reklamera

reklamoida tehdä reklamaatio, vaatia korvausta; tehdä muistutus, esittää moite ● a reclama ■ reklamera

rekooli puutarha ● parc ■ trädgård

remeli nahkavyö, miesten, saada remelistä ● curea de pantaloni ■ rem

renki miespuolinen maatalous-työntekijä (vrt. piika) ● argat ■ dräng

renksu lenkki ● ansă, laț ■ kringla (slinga)

rensseli reppu, laukku ● raniță, rucsac, desagă ■ ränsel

repareeraa korjata ● a repara ■ reparera

repetteri punajuuri ● sfeclă roșie ■ rödbeta

residenssi virka-asunto, residenssi ● rezidență ■ residens

resinkka venyke kengässä, resori ● șiret elastic ■ resår

resorimatrassi joustinpatja ● saltea cu arcuri ■ resårmadrass

resäfti resepti, ruokaohje ● rețetă culinară ■ recept

reta kerma ● frișcă ■ grädde

retanekka kermakko, kermakannu ● latieră, cremieră ■ gräddsnäcka

retonki, kretonki kangastyyppi ● creton ■ kretong

revoli, revolveri revolveri ● revolver ■ revolver

rigi miesten puku ● redingotă ■ jackett

riini arvopapereiden tai sokerin säilytyslaatikko ● scrin ■ skrin

riivata → 1 vaivata jtkn; 2 raastaa, repiä ● a despica ■ riva

rikka tarjotin ● tavă de servit ■ bricka

rilli grilli, kioski ● chioșc cu grătar ■ grill

rillit silmälasit ● ochelari ■ brillor

ringaa soida, soittaa ● a suna ■ ringa

rinkeplummu, rinkeplumma kehäkukka ● filimică ■ ringblomma

rinki rengas; sormus; vanne ● cerc; inel; ring; geantă (auto) ■ ring

riskaabeli, riskaapeli riskin omaava, uhanalainen, vaarallinen ● riscabil ■ riskabel

rohvessoorska, rohvessyörska professorin rouva ● profesoreasă, soția profesorului (nu profesoară!) ■ professorska

roikale pitkä mies ● bărbat înalt ■ räkel

roikit vaatteet ● costum; haină; veșminte ■ dräkt

rookata sattua, joutua ● a se întâlni, a da de, ase pomeni că, a se întâmpla ■ råka

rooppi pieni vesikuoppa, esim. savikuoppa ● groapă ■ grop

rossi rintasolki ● broșă ■ brosch

rosspiffi paahtopaisti ● vrăbioară, mușvchi de vită, rosbif ■ rostbiff

rotsi päällystakki (rennonpuoleinen) ● pardesiu ■ rock

rottinki mattopiiska (rottinkiköynnöksestä) ● palmă de bătut covoare ■ rotting, mattpiskare

rottuaari, rotuaari jalkakäytävä ● trotuar ■ trottoar

rotunda pyörörakennus, rotunda ● rotonda ■ rotunda

rovastinna rovastin rouva ● soția protopopului ■ prostinna < prost – protopop (rom.)

ruksi vinoristi ● semnul bifării ■ kryss

ruljanssi tehtävä, toimi, kiire ● treabă încurcată, harababură ■ ruljangs

rullakartiini, rullakartiinit → rullaverho, rullaverhot ● rulou, perdea rulou ■ rullgardin, rullgardiner

rultuurtta kääretorttu ● ruladă ■ rulltårta

rundi puukellari, halkokellari?, kierto, kierros ● rând, ■ rund

rusthollari ratsutilallinen; kartanon omistaja ● proprietarul domeniului care avea obligația de a dota un cavalerist ■ rusthållare

rustholli ratsutila ● centru ecvestru ■ rusthåll

rusu rusetti ● fundă ■ ros; rosett

ruukki; tiiliruukki rautatehdas, valimo; laasti ● turnătorie de fier; mortar ■ järnbruk; murbruk

ruukkurusiini, väskynä kuivattu luumu; ruukkurusina ● prună uscată ■ sviskon; krukrussin

ruustinna, pruustinna → rovastin vaimo ● soția protopopului, a preotului paroh ■ prostinna

ruustukki ruuvipenkki ● menghină ■ skruvstycke

ruutti tötterö, paperista kääräisty kartion muotoinen pakkaus ● cornet ■ krut

ryskä puimakone ● treierătoare ■ tröska

ryykirauta silitysrauta ● fier de călcat ■ strykjärn, strykningsjärn

räkninki, räkningit, räkninki lasku, laskut, laskelma ● calcul, socoteală; notă de plată ■ räkning, räkningar

räknätä, räknää, räknätä laskea, miettiä ● a socoti, a calcula; a număra ■ räkna

räknää ylös merkitä muistiin ● a nota ■ räknä/teckna ner

räkäri tervan tarkastaja ● controlorul gudronului ■ tjärare

rällä virttynyt naisten huopahattu ● pălărie de fetru ponosită ■ skrälla

ränni, kranni → naapuri ● vecin ■ granne

rännäri kahvinpaahdin, kahvipapujen paahdin ● prăjitor de cafea ■ kaffebrännare

räntyt tähteet ruoasta, esim. kalvot, kalan ruodot, vähäarvoiset teurasruhon osat ● vb: a disprețui, a respinge, a evita; sb: rest (de mâncare) ■ rata

räntätä kannattaa ● a fi profitabil; a „ține” ■ ränta sig

rätinki lasku, laskelma, luku ● notă de plată; factură ■ räkning

rääkkä (katka)rapu ● crevetă ■ räka

rääkkäsoppa katkarapukeitto ● supă de creveți ■ räksoppa

räätikka, räätikäs lanttu; juurikas ● nap ■ kålrot

räätti ruokalaji ● fel de mâncare ■ rätt

rääveltyyki pikkutakin vuorin ja päällyksen välinen kangas ● vatelină ■ refilltygg

röijy → vaatekappale, naisten pusero ● jachetă ■ tröja

röökinä, röökkynä neiti ● domișoară ■ fröken

rööraa hämmentää esim. vellikattilaa ● a amesteca ■ röra

rööri putki ● țeavă ■ rör

röövari-fastaagari pihaleikki (rofe ja pollari) ● hoții și vardiștii ■ rövare-fasttagare, rövare, rymmare och fasttagare

šaali, shaali → hartiahuivi (iso) ● șal ■ schal

safti mehu ● suc ■ saft

saipoo saippua ● săpun lichid ■ såpa

salkkari suola-astia ● solniță ■ saltkar

salonki 1 salonki; 2 katsomo; 3 taidenäyttely ● salon ■ salong

saltata suolata ● a săra ■ salta

saltti suola ● sare ■ salt

salusiinit puoliverhot, valoverhot ● cf jaluzele; de fapt perdeluțele joase de bucătărie, brizbizuri ■ jalusi

salvetti lautasliina; ruokaliina ● șervețel ■ servett

sanatorio parantola ● sanatoriu ■ sanatorium

šarmööri hurmuri ● șarmeur ■ charmör

satullipeili pienehkö peili ● oglinjoară ■ sadelspegel

seilata matkustaa laivalla ● a naviga ■ segla

seili purje ● pânză de corabie ■ segel

sekretääri 1 kirjoituslipasto 2 sihteeri ● 1 secreter 2 secretară ■ 1 sekretär 2 sekreterare

selskappi, selskaappi seurue ● grup, colectivitate; societate ■ sällskap

semla sämpylä ● chiflă ■ semla

senkki jalallinen astiakaappi ● bufet ■ skänk

sentraali (puhelin)keskus ● centrală telefonică ■ telefoncentral

sentraalisantra (puhelin)keskus-neiti ● centralistă ■ växeltelefonist

sermi kaihdin, särmi ● paravan ■ skärm

serveeraa tarjoilla ● a servi ■ servera

serveerauspöytä tarjoilupöytä ● gheridon, masă de servit ■ serveringsbord

servietti, särvetti, särvietti lautasliina ● șervet ■ servett

serviisi astiasto ● serviciu (de vase) ■ servis

servitööri → 1 tarjoilija 2 pyörillä kulkeva tarjoiluvaunu ● 1 servitor; chelner 2 cărucior de servit ■ servitör

seslonki leposohva; kansituoli ● șezlong ■ schäslong

setsuuri, setsyyr hapanimelä limppu ● pâine acră-dulce ■ söt-sur; sötsurt bröd

setteri latoja ● zețar ■ sättare

seviotti ševiotti ● șeviot ■ cheviot

ševiottipuku ševiot-kankainen miesten juhla-asu ● costum de șeviot ■ högtidskostym av cheviot

shagi plyysi ● pluș, velur ■ shagg

sidu! katsohan! ● vezi! i-auzi! ■ ser du

siffeli rikkalapio ● făraș ■ skyffel

sifoni kaasunpaineella toimiva hiilihappoisten juomien valmistus- ja tarjoilupullo ● sifon ■ sifon

sifonki kangastyyppi, usein vuorena ● șifon ■ chiffong

sifonkihuivi ohut huivi ● batic de șifon ■ chiffongsjal, chiffongschal

sihdata tähdätä; tähystää ● a ținti, a ochi ■ sikta

siivu viipale ● felie ■ skiva

sikrulodjut kenkärajat; pakettinarukiinnitys ● rama pantofului ■ säkertlåda

simsetti, simpsetti etumus, rinnus, paidan irtorinnus; solmio ● plastron ■ skjortbröst

sinatyöri senaattori ● senator ■ senator

sinkku kinkku ● șuncă ■ skinka

siskisoppa siskonmakkarakeitto ● aprox. ciorbă de perișoare ■ siskonkorvssoppa

siskonpeti lisävuodepaikka permannolla ● așternut de dormit pe podea ■ syskonbädd

sjarffi pieni huivi ● eșarfă ■ scarf

sjuurtta paita, miesten ● cămașă bărăbătească ■ skjorta

skaalaa kuoria ● a coji ■ skala

skjorda paita ● cămașă bărăbătească ■ skjorta

skjörde vyö ● centură ■ gördel

skoolaa kilistellä laseja ● a ciocni paharul ■ skåla

skooli malja ● bol; cupă ■ skål

skooli kulho ● castron ■ skål

skriivari, kriivari kirjuri ● scrib ■ skrivare

skrälla naisten hattu (virttynyt), päristä; rämistä, rytistä ● mototolit; pălărie decolorată, mototolită ■ skrälla

skurnaali kuorittu maito, rasvaton maito ● lapte smântânit, degresat ■ skummjölk

skutsi metsä ● pădure ■ skog

skuurata pestä lattiaa ● a spăla pe jos ■ skura

skuuri, skuurit kenkä; puolikengät ● ghete ■ sko, lågsko

skvalraa 1 juoruta, kieliä; kannella (på ngn jksta) 2 paljastaa, kertoa ● a trăncăni, a flecări, a bârfi ■ skvallra

skönari 1 merimies 2 merimiespihvi ● 1 marinar 2 friptură marinărească ■ 1 sjöman 2 sjömansbiff

skööterska sairaanhoitaja ● soră de spital ■ sköterska

slaafrokki viitta ● pelerină ■ slängkappa

sleepi 1 laahus 2 perävene ● 1 ternă 2 șlep ■ 1 släp, klänningssläp 2 släp båt, pråm

sliiparit veitsenteroittajat ● ascuțitori de cuțite ■ skärslipare

slikkari, slikkepinna tikkukaramelli ● acadea ■ slickepinne

slimmarit tyköistuvat housut ● strâns pe corp, mulat ■ slimmad

slipoveri, slippari pujoliivi ● pulover ■ slipover

slipsi solmio ● cravată ■ slips; kravatt

slöija huntu (esim naisten suruhatussa) ● voaletă ■ slöja

smöre voi ● unt ■ smör

smörebulkki voipulla ● chiflă din aluat de cozonac ■ smörbulle

smörgari, smirgari voileipä ● sandvici, sandviș ■ smörgås

snapsi viinaryyppy ● șnaps ■ snaps, sup, nubbe

snikraa kaivertaa puukolla? ● a scobi ■ snitta

snööri naru ● sfoară ■ snöre

sokeriaski, sokeritoosa sokerikko ● zaharniță ■ sockerskål; sockerask; sockerdosa

sokru, sokuri sokeri ● zahăr ■ socker

soltaatti sotamies, sotilas, solttu ● soldat ■ soldat

soopa suopa; saippua ● săpun, leșie ■ såpa

soosi kastike ● sos ■ sås

soppa keitto ● supă ■ soppa

soppaskooli keittokulho, liemikulho ● supieră ■ soppskål, soppterrin

soppatalriikki keittolautanen, liemilautanen ● farfurie adâncă ■ sopptallrik

sortti laji, laatu; lajike ● sort, fel ■ sort

spaaraa säästää; suojata ● a proteja; a păstra ■ spara; skydda

spetsi pitsi ● dantelă ■ spets

spilkkumi, pilkkumi liemimalja, kulho, malja ● castronaș, căniță ■ spilkum

spora raitiovaunu ● tramvai ■ spårvagn

sporttari lieritön lippalakki ● șapcă fără cozoroc ■ sport (slang)

sprookaa puhua ● a vorbi ■ språka

sprooki kieli ● limbă ■ språk

steedaus siivous ● curățenie ■ städning

steekata paistaa ● a frige; a prăji ■ steka

steerat, steedat siivota ● a face curat, a deretica ■ städa

stiflat saappaat; kengät ● cizme, pantofi ■ stövlar

stiili tyylikäs ● stil ■ stil

stoijaa seistä ● a sta în picioare ■ stå

stolttine ylpeä ● mândru ■ stolt

stooli tuoli ● scaun ■ stol

stooreksi valoverho (stoores) ● stor ■ store

stopata pysähtyä ● a se opri; a stopa ■ stoppa

stormi, tormi myrsky ● furtună, vijelie ■ storm

stretsit joustoneuleiset naisten housut ● stretch (eng.) ■ sträcka

strigaasi, striki miesten puku ● costum bărbătesc ■ svit; dräkt

strimari silakka ● hering ■ strömming

strimarilodju silakkalaatikko ● hering gratinat ■ strömmingslåda

strimuleeraa soittaa tremoloa ● a cânta tremolando ■ ?

struutti (jäätelö)tötterö ● cornet ■ strut

stryykaa silittää silitysraudalla ● a călca cu fierul ■ stryka

strömari silakka ● hering din Marea Baltică ■ strömming

strössää, strössaa sirotella, kaataa (päällensä) ● a presăra ■ strö

studeeraa opiskella ● a studia ■ studera

studentti oppilas ● student ■ student

stummi huopahattu, muotoonsa prässäämätön ● tare; pălărie tare ■ stum

stuuninki, stuuvninki vähälieminen liha yms -keitto ● friptură înăbușită, tocană ■ stuvning

stämppeli leima ● ștampilă ■ stämpel

suaree illanvietto, iltamat ● serată ■ soaré

sufletti 1 hevosvetoiset rattaat; 2 ajoneuvon kuomu ● 2 capotă (auto, trăsură), coviltir ■ sufflett

suhari nuohooja ● coșar (care curăță coșurile) ■ sotare

sulani keittiökaappi ● dulap de bucătărie ■ slå in – a pune în (rom.)

sumppi kahvi, lämmitetty kahvi ● zaț de cafea ■ sump

supsiffeli rikkalapio ● făraș ■ sopskyffel

sutari nokikolari ● coșar (care curăță coșurile) ■ sotarmurre

suuli vaja, lato ● șopron, magazie ■ skjul

suupaa lakaista ● a mătura ■ sopa

svamppi sieni ● ciupercă ■ svamp

svamppisoosi sienikastike ● sos de ciuperci ■ svampsås

sveegerska käly ● cumnată ■ svägerska

svenski ruotsalainen ● suedez ■ svensk

sylttaa hillota ● a face gem, dulceață ■ sylta

syltti hillo ● gem, dulceață ■ sylt

syltty sianpääsyltty, aladobi, hyytelö ● tobă; piftie, răcitură ■ sylta

šynda (po)! kiirehdi! ● grăbește-te ■ skynda på

syrtuutti „risteilijä” pöydän mausteastiateline, mausteikko, mausteteline ● olivieră (pe masă) ■ syrtut

systeri sisar ● soră ■ syster

syylingit varrettomat huopikkaat kotitossuina ● papuci de pâslă ■ syling, sylingar

syynätä tarkastaa ● a inspecta, a examina, a aprecia ■ syna

syyrinki sormustin ● degetar ■ syring

syytinki kiinteistöeläke ● rentă viageră ■ sytning (s.r.), undantag

syytinkiläinen kiinteistöeläkeläinen ● rentier cu rentă viageră ■ sytning+läinen (fi)

säfööri autonkuljettaja ● șofer profesionist ■ chaufför

sänkykamari makuuhuone ● dormitor ■ sängkammare, sovrum

särmi seinäke ● paravan ■ skärm

šärmi, sharmi kaihdin ● paravan; stor ■ skärm

särmikäs kulmikas, hiomaton, hankala luonne ● dificil; necioplit ■ skärm+käs (fi)

särpiä juoda äänekkäästi, ryystää ● a sorbi cu zgomot ■ sörpla

särveera, särveerata, särveerata tarjoilla; tarjota ● a servi ■ servera

särvetti, särvietti ruokaliina ● șervet ■ servett

sääkeri huolellinen, täsmällinen ● precis, minuțios ■ säker

sömmerska ompelija ● cusătoreasă; croitoreasă ■ sömmerska

sörsselit ruoka (epämääräisesti) ● delicatesă ■ särskilt

tailoori takki ● taior ■ tailleur

taldriki, talriikki, taltrikki, taltriikki, talrikki lautanen ● farfurie ■ tallrik

tambuuri, tampuuri, tampuuri eteinen ● vestibul, antreu ■ tambur

tampata hakata mattoja pölystä ● a bate covorul ■ trampa

tampuurimajuri eteisvahtimestari ● tambur major; portar ■ tamburmajor

tanttu hame ja joskus myös mekko ● a plisa, a gofra ■ tabda

tarakka polkupyörän tavarateline ● portbagaj (la bicicleta) ■ truck, bagagehållare

tarjoiluvati vati jolta ruoka tarjoillaan ● tavă de servit ■ tarjoilu (fi)+fat

tassi, tassi teevati, asetti, aluslautanen (kahvikupin alla), pikkulautanen ● farfurioara ceștii ■ teassiett, tefat

tattari mustalainen ● țigan ■ tattare

teefati kupinaluslautanen, asetti ● farfurioara ceștii ■ teassiett, tefat

tekee hyvin olkaa hyvä ● vă rog ■ var så god

telefoni, telefooni, telefuuni puhelin ● telefon ■ telefon

tesäärilusikat teelusikat ● lingurițe de ceai ■ tesked+lusikat (fi)

tienata ansaita ● a câștiga; a merita ■ tjäna

tienesti ansio ● câștig; merit; funcție ■ tjänst

tikkelperi karviaismarja ● agrișă ■ stickelbär, krusbär

tilbehööri, tilpehööri → mukaan kuuluvat tavarat; tarvike, roina, lisälaite ● accesoriu necesar ■ tillbehör

tilbringari pöytäkannu, 5 litran yl. ● ulcior; cană cu mâner ■ tillbringare tillbringare

timprata tehdä puutöitä, askarrella, rakentaa ● a construi din bârne ■ timra

timpuri kirvesmies ● dulgher ■ timmerman

tinki työ, urakka ● acord, învoială ■ beting

tiprat tupakan jämät ● chiștoc de țigară ■ fimp

tirehtööri johtaja ● director ■ direktör

tirehtöörska johtajan vaimo ● soția directorului ■ direktörska

tiskata pestä astiat ● a spăla vasele ■ diska

tiski myymäläpöytä ● tejghea ■ disk, butiksdisk

titta poo! katsohan! ● ia uite! ■ titta på!

toffelit sisäjalkineet: tohveli; tossu ● papuci ■ toffel, tofflor

tohtori lääkäri ● medic; doctor ■ läkare

tonkka maitotonkka, meijerikannu ● doniță, bidon de lapte; halbă cu capac ■ stånka

tooli tuoli ● scaun ■ stol

tooppi, tooppi kannu, tuoppi, haarikka ● cană; halbă; măsură ¼ galon (1,308 l) ■ stop

toosa radio, televisio, audiovisuaalinen laite ● cutie ■ dosa

topata parsia sukkia ● a stopa, a cârpi ciorpi ■ stoppa

topninki toppaus, esim. takin olkatoppaus ● stopaj ■ stoppning

toppapulla täytetty laskiaispulla, yms pulla ● chiflă cu umplutură (frișcă de ex.) ■ stoppadbulle

toppari pysäytin, esim. verhotangon päässä = stoppari ● opritor ■ stoppare

toppasokeri kekosokeri ● căpățână de zahăr ■ toppsocker

traakata, traakia vetää, veto ● a trage; trăsătură, tragere ■ drag

trahteerata tarjota, kestittää ● a trata, a ospăta ■ traktera

trahteeri tarjoilu, tarjolla olevat ruuat yms. ● tratare < a trata musafirii ■ traktering < traktera

traijata raahata ● a trage după sine ■ dra, draga

traisaa, traisata kuljettaa ● a merge ■ traska

trampata, rampata, trampata polkea, tallata; astua ● a călca, păși, a călca; a pedala ■ trampa, trampa på

trampit (polkupyörän) polkimet ● pedale ■ trampa, pedal

trappu, trappu portaat, porraskäytävä ● scară de intrare, interioară, trepte ■ trappa

trasu, trasu rätti, riepu; trasseli ● zdreanță, ștergător, spălător, cârpă; câlți ■ trassel; trasa

tratti 1 puhelimen mikrofoni 2 suppilo ● 1 cornetul telefonului 2 pâlnie ■ tratt

travata kävellä, kulkea, mennä, ravata ● a merge la trap ■ trava

treikata olla epäkunnossa ● a face grevă; a nu funcționa ■ strejka

trekooli, trekoli puutarha ● grădină ■ trädgård

trenskari, trenskotti, trenssari, trenssi poplari, popliinitakki, pitkä sadetakki ● trenci, trencicot ■ trenchcoat, (naisen) poplinkappa, regnkappa; (miehen)poplinrock, regnrock

triihata kinata, reuhata, kiistellä ● a lupta; a se certa; a fi în dispută ■ strida

trillata pyöriä, vierähtää, pudota ● a se rostogoli ■ rulla

troppi, roppi lääke ● medicament; picături ■ droppar; drog

trosa naisten pikkuhousut ● chiloți de damă ■ [dam]trosor

trotninki, trotta survos, esim puolukkasurvos ● strivit[ură] ■ ≈ trotning

troto, tratti suppilo ● pâlnie ■ tratt

trottaa survoa, polkea jku t. jk jalkoihinsa ● a strivi ■ ≈ trotning

trotuaari, rotuaari jalkakäytävä ● trotuar ■ trottoar

trotuvalli jalkakäytävä ● trotuar ■ trottoar

truutti kartiomainen tötterö esim. karamelleille ● cornet ■ strut

truutti tuutti, pursotin, (jäätelö)tötterö ● cornet ■ strut

trykfeeli painovirhe, virhe ● greșală de tipar ■ tryckfel

tryki hetki, lyhyt aika, kerta ● mișcare bruscă, smucitură; tresărire ■ ryck

tryykätä rynnätä vauhdilla; silittää ● a mângâia; a vopsi; a călca rufe; a trece cu ceva peste altva ■ stryka

träffätä, treffatä tavata ● a întâlni ■ träffa

träsyt tilkekankaita? ● tresă, paspoal ■ tress

tröijy naisten villatakki ● jerseu, pulover ■ tröja

tsaikka, tsaju tee ● ceai ■ te

tualetti 1 ehostustoaletti 2 pesuhuone, toaletti, wc ● 1 toaletă (pentru cosmetică) 2 toaletă (closet) ■ toalett

tualettifudraali kosmetiikkalaatikko ● cutie cu cosmetice ■ toalettfodral

tualettipeili isohko peili ● oglindă de toaletă ■ toalettspegel

tualettivääska toalettilaukku ● neseser ■ necessär; toalettväska

tuffa isoisä ● bunic ■ storfar

tupletti miesten yhdistetyt alus+välihousut ● dublet, indispensabili dublați cu chilot ■ duplett

turnyyri 1890-l naisten hameen „takamusröyhelö” ● trenă ■ turnyr

tuskimbat tynnyrilaudoista tehdyt sukset ● schiuri făcute din doage ■ skimbata – a schia (rom.)

tuslaaki siivilä ● strecurătoare ■ durkslag

tuteerat tarkastella, katsella, opiskella ● a studia ■ studera

tuukaa, tuukata kattaa pöytä ● a pune masa ■ duka

tuuki liina ● pânză; față demasă ■ duk

tuukki, tuuki pöytäliina; kangas ● față de masă ■ duk, bordduk

tvettaa pestä ● a spăla ■ tvätta

tyyki ostokangas ● pânză, țesătură ■ tyg

tyynyvaaru tyynyliina ● față de pernă ■ tyyny (fi)+kuddvar

tyyris, tyyris kallis ● scump ■ dyr

tyyrätä, tyyrätä ohjata ● a conduce, a îndruma ■ styra

tällätty laitettu, puettu hienoksi ● perplex, profumd uimit ■ ställd

tällätä, tällätä panna, asettaa, laittaa, jättää, asettua jhk, pynttäytyä, siistiytyä ● a pune, a așeza (în picioare); a se pune, a se așeza, a se orna ■ ställa

tärkkää tärkätä, kovettaa kangasta tärkillä ● a apreta ■ stärka

ukkuli pöllö ● bufniță, cucuvea ■ uggla

ulsa, ulsteri ulsteri, palttoa ohuempi talvitakki ● ulster, pardesiu bărbătesc ■ ulster

universiteetti yliopisto ● universitate ■ universitet

upslaaki, upslaaki käänne hihansuussa tai housunlahkeessa ● rever; manșetă ■ uppslag

uurmaakari kelloseppä ● ceasornicar ■ urmakare

uurverkki herätyskello ● deșteptător ■ väckarur

uutmantteli päällystakki ● pardesiu ■ utmantel

vaakkumeerata säilöä vihanneksia ilmatiiviisti ● a conserva sub vacuum ■ vakuumera

vaasi maljakko ● vază ■ vas

vagstuuki, vakstuuki vahakangas ● pânză cerată, mușama ■ vaxduk

vahdata tuijottaa ● a păzi; a supravghea; a privi fix ■ vakta

vakstuuki vahakangas ● mușama; față de masă di pânză cerată ■ vaxduk

vaku kehto ● leagăn ■ vagga

valkata valita ● a alege, a selecta, a opta pentru ■ välja

valnötit saksanpähkinä ● nucă ■ valnöt

valokuvaraamit valokuvakehykset ● ramă ■ ram

valttari tilanhoitaja ● administrator, intendent ■ förvaltare

valvata holvata ● a bolti, a face o boltă ■ välva

vamppu pesusieni ● burete de baie; burete (ciupercă) ■ svamp

vanna amme ● vană de baie ■ badkar

vantrata vaeltaa, mennä, kulkea ● a hoinări ■ vandra

vanttuut, vanttuut käsineet; lapaset ● mănușă, mănuși cu un deget ■ vante

vapriikki tehdas ● fabrică ■ fabrik

varpunen pieni viina-astia ● păhărel de șnaps; țoi ■ sparv

varrota, varrota odottaa ● a aștepta ■ vänta

vartteeri kortteeri, tilapäinen majapaikka ● loc de cazare, găduire ■ kvarter

varttitunti neljännestunti ● sfert de oră ■ kvart

varvali, varvari 1 sorvari 2 nahkojen parkitsija ● 1 strungar 2 tăbăcar ■ 1 svarvare 2 garvare

varvi satama-alue (Sörnäisten) ● șantier naval ■ varv

vaskooli pesuvati ● lighean ■ vaskskål

vassakuu olkaa hyvä ● vă rog! ■ var så god!

vasseri vesi ● apă ■ vatten

vati ruoan tarjoiluun, isohko laakea astia ● tavă; platou ■ fat

vatruska torttu, piirakka ● brânzoaică ■ din rusă ватрушка

vatu vesi ● apă ■ vatten

vatupassi vesivaaka ● bulă de nivel ■ vattenpass

veedraa, veedrata tuulettaa ● a aerisi ■ vädra

vekattu taitettu? ● împăturit < a împături ■ vecka

vekkari herätyskello ● deșteptător ■ väckarur

vekki laskos ● cută, fald ■ veck

vensteri vasen ● stânga ■ vänster

ventta hol! odota! ● așteaptă! ■ vänta!

venttaa odottaa ● a aștepta ■ vänta

veranda, veranta kuisti ● veranda ■ veranda

veska laukku ● geantă ■ väska

veskuna, väskynä [kuivattu] luumu ● prună [uscată] ■ sviskon

vesti, västi liivi, paidan päällä ● vestă ■ väst

viikattaa viikata ● a împături ■ vika

viirata viettää juhlaa ● a sărbători ■ fira

viitlöökki valkosipuli ● usturoi ■ vitlök

villa huvila; „villa” ● vilă ■ villa

villuri villapaita, villapusero ● lână ■ ylle

viltti peitto, huopa ● pătură ■ filt

vinkelpori, fingerbori → sormustin ● degetar ■ fingerborg  fingerborg

vintti ullakko ● pod[ul casei] ■ vind

vipstaaki painin ● presator ■ vip[u]-stack

visiitti vierailu ● vizită ■ visit

visiittikortti nimikortti, käyntikortti ● carte de vizită ■ visitkort

vispata vatkata ● a bate (frișcă, albuș) ■ vispa

vispigräddä kuohukerma ● frișcă bătută ■ vispgrädde

vit- vitivalkoinen ● alb, alb ca zăpada ■ vit, snövit

voitritteli voitynnyri, dritteli ● butoi de unt ■ drittel Drittel

volanki, volangi hameen (helma)röyhelö ● volan ■ volang volang

vooku laine ● val ■ våg

vooninki kerros ● locuință ■ våning

vormu 1 ruuan valmistus- ja säilytysastia 2 univormu ● 1 formă de copt 2 uniformă ■ 1 form 2 form

vormulakki asuunkuuluva virkapäähine ● caschetă ■ keps

vossikka vuokra-ajuri rattaineen ● birje, trăsură-taxi ■ din rusă воссикка

vulmahti valtakirja ● împuternicire ■ fullmakt

vyörätä kuljettaa ● a duce, a transporta ■ föra

välskäri lääkintämies armeijassa ● felcer în armată ■ fältskär

vänkkooli fenkoli ● fenicul ■ fänkål

värkmestari konemestari ● mașinist ■ värkmästare

värkätä tehdä ● a lucra, a munci; a acționa; a face ■ verka

värssy säe, säkeistö ● vers ■ vers

värteerata arvioida ● a evalua, estima, prețui ■ värdera

väsky laukku; koululaisen laukku ● geantă; ghiozdan ■ väska

väskynä, veskuna kuivattu luumu; ruukkurusina ● prună uscată ■ sviskon; krukrussin

västinki linnoitus ● fortificație, fortăreață; cetate ■ fästning

vörkkeli esiliina ● șorț de bucătărie ■ förklä

yglot – poglot klaavat – kruunat ● pajură – cap ■ klave – krona

ylösräknätä laskea summa ● a calcula suma ■ räkna

ämpäri sanko ● găleată ■ (vars suomr) ämbar

ärtsäri, ärtsoppa hernekeitto ● supă-cremă de mazăre ■ ärtsoppa

äyskärikauha ● căuș, polonic, lingură cu coadă lungă ■ öskar

öklä ℙ silmukkaruuvi, rengaspultti● șurub cu (ochi, ureche, cap-inel) ■ skruvögla

öpnaa avata ● a deschide ■ öppna

överflöttine ylenpalttinen ● superfluu, inutil, de prisos ■ överflödig

överhaalari haalari, suojapuku (yksiosainen) ● salopetă ■ overall

ööli olut ● bere ■ öl

öörfiila korvapuusti (leivonnainen) ● produs de patiserie cu nucă și scorțișoară ■ örfil

.

S-ar putea crede că kyökkisuomea aparține unor vremuri de mult apuse; nu-i deloc adevărat, „împrumutarea” și stâlcirea multor cuvinte suedeze continuă și astăzi, unele pătrund în slang (vezi!) altele în limbajul colocvial. Așa dar, nu e că finezu’ nu s-ar descurca fără ele, dar e mai cool!

.

BD14538_.

Dacă în tabelul principal am urmărit subiectul paginii, finlandeza de bucătărie – kyökkisuomi, parcă n-aș încheia fără să amintesc faptul că, în anumite domenii, finlandeza a preluat și continuă să preia, cuvinte suedeze ca atare, doar adaptate ca pronunție finlandezei sau traduse, calchiate în totalitate sau măcar parțial, o parte a cuvântului compus. Un exemplu este limbajul de navigație din care am spicuit în tabelul de mai jos. De fapt și româna procedează la fel cu cuvintele noi pentru care nu există echivalente potrivite în fondul de cuvinte. Ca să luăm un exemplu, francezii au tradus absolut toate cuvintele legate de calculatoare și de informatică, în timp ce italienii, mai comozi și neisterizați folosesc, bine mersi, termenii englezești ca atare.

Tabelul, departe de a fi un vocabular complet de termeni de navigație, se limitează la termenii finlandezi legați direct de temenii suedezi.

.

ahteri → laivan takaosa, aluksen perä ● pupă ■ akter; aktrar

ahteripeili → peräpeili ● oglinda pupei, placa cu numele și adresa navei ■ akterspegel

ahteripiikki → peräpiikki, peräsoppi ● ungherul pupei ■ akterpik

ahteritaaki → peräharus, perätaaki ● straiul, hobana pupei ■ akterstag

ajoankkuri → laahusankkuri ● ancoră plutitoare, de furtună ■ drivankare

ankkuri → rautainen väline, jolla laiva, vene tms. kiinnitetään pohjaan ● ancoră ■ ankare

ankkurikela → ankkurinrulla ● vinci de ancoră ■ ankarspel

ankkurikettinki → ankkuriketju ● lanț de ancoră ■ ankarkätting

ankkuripaikka → ankkuroimispaikka ● loc de ancorare ■ ankarplats

ankkuritukki → ● traversă a ancorei ■ ankarstock

autokansi → autolautan autokannet ● puntea pentru automobile ■ bildäck

batysfääri → sukelluspallo ● batisferă ■ batysfär

bulkki → bulkkitavara ● vrac ■ bulk

bunkkeri → laivan polttoaine- tm. säiliö ● buncăr ■ bunker

diktaali → paaluke ● pilot, bornă de legare ■ dykdalb

etukansi → keulakansi ● teugă, puntea de proră/provă ■ fördäck

eväköli → ● ? legat de chilă ■ fenköl, kölfena

falli → nostin ● fungă ■ fall

fendari → lepuuttaja, törmyri, viilari ● apărătoare, brâu de protecție ■ fender

finnjolla → vrt. Optimistijolla ● iolă pentru adolescenți până în 15 ani (50 kg) ■ finnjolle

fokka → eräs yleinen keulapurjelaji ● trincă, velă foc ■ fock

fööri → keula ● proră, provă ■ förståv, förstäv

gasti → venemies, laivamies ● marinar ■ gast

halssi → eräitä purjeiden kiinnitysköysiä ● mură (nav.) ■ hals

hiivata → hilata ● a ridica ■ hiva

hoi → huudahdus: haloo, hei ● ahoi ■ ohoj

hultti → tanko, piiru ● ștangă; trunchi ■ hult

hytti → 1–4 hengen vuodetila, pieni huone laivassa ● cabină, cușetă ■ hytt

hätäraketti → hätämerkkinä käytettävä raketti ● rachetă de alarmă ■ nödraket

isopurje → 1. yksimastoisen aluksen peräpuolen purje 2. isonmaston alin raakapurje t. haarukkapurje ● 1. vela mare 2. vela ■ pătrată; velă randă ■ 1. storsegel 2. råsegel¸ gaffelsegel

jahti → eril. kilpa- ja huvialuksia ● iaht ■ jakt

jiippi → lehmänkäännös, kääntää myötätuulen kautta ● voltă făcută sub vânt ■ gip, gipp; kovända

jolla → pieni avonainen laivavene, pieni purjevene ● iolă ■ dinge, jolle

kaapeli → johto ● cablu ■ kabel

kaapelinmitta → pituusmitta: ⅟1 0 meripeninkulmaa (185,2 m) ● o lungime de cablu (⅟1 0 din mila marină) ■ kabellängd

kahvelipurje → haarukkapurje ● velă randă ■ gaffelsegel

kajuutta → eril. oleskelutiloja t. suojia pienehköissä aluksissa ● cabină de navă; ruf pe șlep ■ kajuta

kaljaasi → eräs purjelaivatyyppi ● galeas, galeră rapidă cu tri catarge ■ galeas

kallistaa [alus] kyljelleen → ● a carena ■ kölhala

katamaraani → kaksirunkoalus ● catamaran ■ katamaran

kenttäpakki → kannellinen keitto- ja ruokailuastia, pakki ● sufertaș ■ back

keulapakka, keulakansi → pääkantta ylempänä oleva aluksen keulimmainen kannen osa; aluksen etukansi ● teugă, puntea de proră/provă ■ fördäck; back

keulapiikki → peräpiikki ● vârf de pic ■ pik

klyysi → ankkurisilmäke ● nară (nav.), ochiul ancorei ■ klys

koija → ● cușetă, pat de cabină ■ koj

koiravahti → vahtivuoro aluksessa merellä klo 0–4 ● cartul de la miezul nopții (0–4) ■ hundvakt

komentosilta → (suuren) konealuksen ohjaus- ja valvontatila yläkannella ● punte de comandă ■ kommandobrygga

kompassi → ilmansuuntien määrityskoje ● busolă ■ kompass

konemestari → määräpätevyyksinen laivojen, voimaloiden tms. voimakoneiden hoitaja ● mașinist ■ (su) maskinmästare

korvetti → pienehkö saattoalus; purjelaivakaudella eräs pienehkö sota-alustyyppi ● corvetă ■ korvett

kryssi → luovi; luoviminen ● navigație în volte, contra vântului ■ kryss

kummeli, kumpeli → rannalle tav. kivistä rakennettu valkoiseksi maalattu merimerkki ● tumul; marcaj marin din pietre vopsite în alb ■ kummel

kutteri → eräs yksimastoinen pienehkö purjelaivatyyppi; nyk. myös luotsiveneistä ● cuter ■ kutter

kuunari → eräs tav. kaksimastoinen purjealustyyppi ● goeletă ■ skonare, skonert

kuutti → jalus, jalusköysi ● scotă, sotă ■ skot

köli → emäpuu ● chilă ■ köl

kölinlasku → ● întinderea chileikölsträckning

laivantäkki → laivankansi ● puntea vasului ■ skeppsdäck

lankonki → ark. (laivan) maihinnousuportaat, laskuportaat, laskusilta ● pasarelă, punte de debarcare ■ landgång

latta → purjeen takareunan jäykistin ● balenă de velă ■ latta

lee → suojanpuoli, läsida ● bordul de sub vânt ■

liikki → liesma ● margine de cădere (la o velă pătrată) ■ lik

linjaliikenne → reittiliikenne, vuoroliikenne ● cursă regulată, de linie ■ linjefart

loki → aluksen nopeuden t. sen kulkeman matkan mittauskoje ● loch ■ logg

luodata → tutkia veden syvyyttä, pohjan pinnanmuodostusta tms. luotaimen avulla ● a sonda adâncimea ■ loda

luotiliina → luotinuora ● frânghia sondei; fir cu plumb ■ lodlina

luotsata → ohjata t. opastaa alusta luotsina ● a pilota ■ lotsa

luotsaus → luotsaaminen ● pilotat ■ lotsning

luotsi → merikapteenin tutkinnon suorittanut henkilö, jonka tehtävänä on ohjata t. opastaa aluksia määräalueilla, vars. satamaan t. satamasta ● pilot ■ lots

luotsiasema → paikka josta alukset saavat luotsin ● locul de unde începe pilotatul ■ lotsstation

luotsimaksu → ● taxă de pilotaj ■ lotsavgift

luotsivanhin → ● maistru pilot ■ mästerlots

luotsivene → luotsialus, alus joka on tarkoitettu luotsien kuljettamiseen aluksille ja aluksilta ● pilotină ■ lotsbåt

luovi → kahden käännöksen välinen matka luovittaessa ● voltă în vânt ■ lov

luovia → nousta tuuleen; edetä purjealuksella vastatuuleen tekemällä käännöksiä vuoroin oikeaan ja vasempaan ● a face voltă în vânt ■ lova

luuvartti → tuulenpuoli eli se puoli jolta tuuli tulee ● în vânt ■ lovart

lääkäri → lääketieteessä määrätutkinnon suorittanut ja sairauden- ja terveydenhoitoon toimiluvan saanut henkilö ● medic ■ läkare

mesaani → ● brigantină ■ mesan

mesaanimasto → ● mizen; artimon ■ barchetină, artimon de barcă; arbore artimon la velierele cu trei arbori ■ mesanmast

mesaanipurje → ● randă, velă artimon; brigantină ■ mesansegel

muurinki → kiinnitysrengas ● inel de legare; bolț cu inel; inel de amarare ■ moring

muurinkipoiju → kiinnityspoiju ● geamandură de corp mort; geamandură de radă, de legare ■ moringsboj

märssy; märssykori → puoliympyrän muoto; märssy jossa on kaide ● gabie ■ märs

märssypurje → ● velă gabier ■ märssegel

naappi → vekara (mer.) ● tachet; clemă; pană de fixare ■ knap

navigaattori, navigoija → aluksen paikan ja suunnan määrittäjä ● navigator ■ navigatör

nokka → pää ● capăt de verigă ■ nock

ohjaushytti → ruoriohjaushytti ● timonerie; cabină a timonei ■ styrhytt

optimistijolla → pieni purjevene vrt Finn-jolla ● iolă Optimist ■ optimistjolle

paapuuri → laivan vasen puoli ● babord ■ babord

paatti → vene, purjevene ● barcă; amabrcațiune ■ båt, segelbåt

painolasti → alukseen sen vakauttamiseksi otettu tav. arvoton lasti, pohjalasti ● balast ■ barlast, ballast

pakka, keulakoroke → matalikko; aluksen keulimmainen kannen osa, joka on pääkantta ylempänä ● ridicătură a punții prorei ■ botten, båda

pallokas, spinaakkeri → purjeveneen palloksi pullistuva purje ● velă triunghiulară cu suprafață mare, arborată de ambarcații care au vânt din pupă pentru a mări propulsia ■ ballongsegel, spinnaker

palloviitta → ● baliză cu balon ■ ballongprick

parkassi → isovene ● barcaz, șalupă cu motor ■ barkass

parkki → eräs 3–5-mastoinen purjealustyyppi ● barc, velier cu trei arbori ■ bark

partuuna → takaharus ● parâmă ■ bardun

pelastuskivääri → rakettikivääri ● armă de tras rachete de semnalizare ■ raketgevär

peräharus → ● straiul, hobana pupei ■ backstag

peränpuoleinen → perä- ● pupă ■ aktrar, aktra, aktre

plaanata → nousta plaaniin; kulkea plaanissa eli oman keula-aaltonsa päällä ● a plana pe oglina apei, pe val ■ plana

plaani → Vene nousee plaaniin oman keula-aaltonsa ● päälle. Vene on plaanissa. Pudota plaanista. ● plan ■ plan

pleissi → pujos, pujoke, pujomalla tehty liitos ● matisare, matisire ■ splits

poiju → veden pohjaan ankkuroitu kelluva laite, joka toimii merimerkkinä, alusten kiinnitysvälineenä tms ● geamanadură; baliză ■ boj

pollari → köydenkiinnityspylväs aluksen kannella t. satamalaiturilla ● bolard, babă de cheu ■ pollare

prammipurje → ● velă zburător ■ bramsegel

prassata → ahtaa ● a brața, a orienta vergilebrassa

prassi → ahdin ● braț de vergă, de susținere ■ brass

priki → kaksimastoinen purjealus, jonka kummassakin mastossa on raakapurjeet ● bric ■ brigg

pulina → raakapurjeen köysi ● bulină, parâmă pentru manevrarea pânzelor inferioare ale unei nave cu pânze ■ bolin

puolikansi → peräkoroke; vain osan aluksen pituudesta peittävä kansi ● semidunetă, punte superioară la pupă ■ halvdäck

puoshaka → keksi, palohaka ● cange, prăjină de ■ acostare ■ båtshake

raa’annokka → ● capăt de vergă ■ rånock

raaka, raakapuu → purjealuksen mastoon kiinnitetty vaakasuora tanko, joka kannattaa raakapurjetta ● vergă ■

raakapurje → aluksen raakaan kiinnitettävä purje ● velă pătrată ■ råsegel

rahdata → ottaa alus vuokralle (tavaran kuljetusta varten) ● a navlosi ■ frakta, befrakta

rahtaaja → alusten rahtausten välittäjä, rahdinantaja ● navlositor ■ befraktare, fraktare

rahtaus → rahtaaminen ● navlosire ■ frakt, fraktning, befraktning

rahtilaiva → rahtialus ● cargobot ■ fraktbåt, lastbåt, fraktfartyg, lastfartyg

rahtiliikenne → ● transport naval de ■ mărfuri ■ frakttrafik; fraktfart

rakki → ● troţă metalică de vergă ■ rack

reelinki → aluksen partaan yläreuna ● balustradă a punții ■ reling

reimari → meriviitta, karin t. matalikon sijainnin osoittavia merimerkkejä ● geamandură, baliză ■ remmare

reivata → vähentää purjepintaa esim. käärimällä osa purjeesta kokoon; Reivata, muuttaa kurssia ● a terțarola; a schimba cursul ■ reva

reivi → purjeen reivattu osa; myös reiviköydestä ● terțarolă ■ rev

rekisteritonni → ● tonă-registru ■ registerton

reti, redi → sataman ankkurointialue, satamaselkä ● radă ■ redd

riki → takila ● greement; Ansamblu format din catargele, velele și parâmele unei nave sau ale unei ambarcațiuni cu pânze. ■ rigg

ruori → aluksen peränpitolaite, peräsin; ruoriratas ● cârmă, timonă ■ ror, roder

ruuma → lastitila laivan sisäosissa ● cală, magazie ■ rum, lastrum

ruutivarasto → ruutimakasiini, ruutisäiliö ● pulberărie ■ krutdurk

sakkeli; takila, riki → U:n muotoinen ketjulukko ● cheie te tachelaj; cheie de lanț ■ schackel

sekstantti → kulmanmittauskoje jota käytetään paikannukseen ● sextant ■ sextant

sikopalkki → sisäköli, kelsi; pilssi ● carlingă ■ kölsvin

silmuri → köyden t. vaijerin silmukan sisäpuolinen rengasmainen puu- t. metallivahvike ● inel, bridă de întărire ■ öljett

skanssi → miehistösuoja ● teugă; castel de la proră/provă ■ skans

skuutti → jalus, jalusköysi ● scotă, sotă ■ skot

sliippi → telakka ● cală de revizie ■ slip

sluuppi → yksimastoinen purjealus;

laivavene, pelastusvene ● slup, sloop ■ slup

spinaakkeri → pallokas, myötäpurje ● velă mare; vela mare ■ spinnaker

staagi, staaki, taaki → harus, eli mastoa pituussuunnassa tukevat köydet ● strai; hobană ■ stag

stabilisaattori → vakain, vakaaja ● stabilizator ■ stabilisator

standertti → viiri ● flamură de semnalizare ■ standert

supertankkeri → jättitankkeri, jättisäiliöalus ● superpetrolier ■ supertanker

suuntimalevy → ● disc de orientare; busolă ■ pejlskiva

taavetti → venenosturi ● gruie ■ dävert

takakansi → ● puntea pupă (din spate) ■ akterdäck

takila → aluksen mastot, raa’at ja köysistö, riki ● palan ■ tackel

takiloida → varustaa takilalla ● tachelaj ■ tackla, rigga

talja → väkipyörästö ● palanc ■ talja

tankkeri → säiliöalus ● vas cisternă, navă petrolieră, petrolier ■ tanker

tirkki → puominkannatin ● balansină ■ dirk

tuhto → veneen istuinlauta, teljo ● banc transversal de barcă ■ toft

turkki → laivan tai veneen „lattia” ● varangă, cală ■ durk

tyyrpuuri → laivan oikea puoli, se puoli laivaa jolta laivaa ohjataan, styra = ohjata ● tribord ■ styrbord

ulosliputtaa → siirtää mukavuuslipun alle ● a înrola nava sub pavilion străin ■ utflagga

valopoiju → merkkivaloin varustettu poiju ● geamandură luminoasă ■ lysboj

vantti, vantit → sivuharus, eli mastoa sivusuunnissa tukevat köydet ● sart ■ vant

varpata → kelata; hinata alusta t. (puutavara)lauttaa kiertämällä (esim. ankkuriin kiinnitettyä) hinausvaijeria kelalle ● a înfășura cablul pe vinci ■ varpa

varppi → varppausköysi ● parâmă de manevră ■ varp

viilari → kylkisuojus, lepuutin, törmyri ● tranchet ■ friholt, frihult

viisimastoinen → ● cu cinci catarge ■ femmastad

viisvitonen → 5.5 mR-vene ● „alienat mintal” ■ femfemma

yksimastoinen → ● cu un singur catarg ■ enmastad

ylävuode → ● patul de sus ■ överkoj

.

Pentru că termenii legați de navigație nu sunt la îndemâna tuturor, sugerez să fie căutați în DexOnLine. Câțiva termeni care lipsesc și de acolo, sunt luați din literatura de specialitate.

.

Câteva cuvinte au rămas nelămurite, nu le-am inclus în tabel fie pentru că nu le-am găsit semnificația în finlandeză sau nu le-am găsit corespondentul suedez.

Kaapin alahyllyllä näkyi turnerit. Taatto (poetic: tată, mai rar, bunic sau bărbat în vârstă, dar nu sunt sigur în suedeză).

.

Și pentru ca HyväYstävä să nu plece cu gura uscată, mai jos o mostră de slang tip kyökkisuomi.

.

SNADISTI KYÖKKISUOMESTA

Viime (Slangijengin) möötis Eki pisti fundsaukseen, onks seslonki slangii. Tšögssvenskiinhä sen ekaks räknäis. Mut miten noi kaks oikeen eroo? Snadi vilasu bökkereihi ei just hommaa klaarannu: kyökkifinski ja -svenski kuitataan hurripuolel termil uuvoordat sprook, ja kylhä sen skoleajoilt muistaa, kuin jo rappu, lankku, ämpäri ja vintti nettos punapännäpukkei. Ite slangii ei hirvannu bamlaa ees välkkäril. Toi svetisismikammo on vissiin piinannu himofennoi ja niitten skidei, ku noit „murteit” ei o pahemmin noteerattu stadilaisuuden skaalas.

Mutta börjataan Statšan platformilta, missä Miina stoijasi faneeriaski handussa. Fikkassa oli pruustinnan breivi ja tirehtöörskän neuvot, että oli pasteerattava Pakaasiaseman ohi. Miina kääntyi höögeriin ja näki kapsäkki-, kofertti- ja bajukkaruljanssin plootutiskillä ja raadin blankkareita borstaamassa fiinien härrojen skuureja. Ulkona varttosi pirssissä automobiilejä, mutta Töölööseen oli matkaa vain kilometrin verran kohti Kansallismuseon tornia. Kolmannessa vooningissa nimikyltissä seisoi Himberg, ja Miina knakkasi, mutta kukaan ei tullut öpnaamaan. Sitten hän merkillepani ovikellon ja rimpautti. Snygin näköinen sisäkkö mustassa klänningissä valkoisille kragoineen, manäetteineen ja förkkeleineen ilmestyi ovelle. Miina niigata niksautti eikä „frouvan” edessä saanut sanaa suustaan, mutta sisäkkö hymyili ystävällisesti ja kaitsi piian kyökin läpi palvelijoiden kortteeriin. Huushollerskalla oli oma kammari Singereineen, sekretääreineen ja gungasstooleineen. Sisäkkö ja piika jakoivat vakstuukipäällysteisen komuutin, senkin ja vaatekonttuurin, kummallakin oli pinnastooli ja päästävedettävä sänky. Huoneen perällä oli gardiinin takana kuukkerskan alkovi, missä sängyn päässä oli Pietarissa snikrattu kirstu. Miina sai kyökin trapun nykkelin, mutta paraatioven nykkeli oli vain huushollerskalla.
Heti aamusta alkoi suursteedaus, sillä härskaappi palaisi pian villalta. Miina tamppasi matot balkongilla, tvettasi fönsterit, skuurasi vannahuoneen ja klosetin ja putsasi aavlopin ja buunasi permannot. Sisäkkö veedrasi matrassit, polsterit ja filtit ja vaakkumeerasi ja borstasi länsstoolitja sesongin, puleerasi mööpelit ja blankkasi kanderaabelit ja hantaakit. Kuukkerska ja pestattu galsenkka skaalasivat, renssasivat, baakasivat, klappasivat, vispasivat, riivasivat, salttasivat, halstrasivat, kruunasivat, torkkasivat, prässäsivät, muusasivat, trottasivat, sylttasivat ja reksasivat kyhnäkonttuuriin ja lagereihin talven varalle. Huushollerska stryykasi stooreksit ja salusiinit ja manglasi gardiinit ja portieerit. Hän oli familin uskottu palvelija ja otti Miinan kerran mukaan pankkiin. Siellä kasöörska sanoi: „Frouvat on hyvät ja istuu alas, niin minä räknään ylös, mitä se tekee ulos.”
Eräänä päivänä Miina sattui olemaan hela lukaalissa yksin, kun telefuuni ringasi. – Haloo. – Olisikohan herra Himberg tavattavissa? – Meinaako härra tirehtööri Himberiä, löitnantti Himberiä vaiko studentti Himberiä? – Saiskos sitä Kallea luurin päähän.

Tšökssvenskin sanasto liittyy himaduuneihin ja krääsiin, mekkes on klaidui, satkoi, komentoi (ventta hol, titta poo, sidu, šiva bort/i veeg, šynda poo) sun muut pärjäämiskielt. Ennen vanhaan stadilaismeiningil ei ees ollu härmäläisvastikkeit. Näin praataamine skvalras, kuuluks sitä härrasväkeen vai ei. Sonki jänskää hogaa, et ku Jussi tuli landelt verstaaseen, fabriikkiin, hamniin tai byggalle duuniin ja hyyras pedin ja šuurtan tvettauksen Longiksen „slangipuolelt”, sei kuullu tätä tšökssvenskii, vaan kamuilt duunin ruustukkei, bogafiiloi sun muit grejui (eli jargonii = ammattisprookkii), ja gartsal piisas „sportti” jos anraaki. Vast jos se meni jiftikseen betrefolkin piian kans, se joutu kuuleen tšökssvenskii eikä se ain snaijannu, oliks se nalkutust vai ei. Tää pistää fundsaan, onks tšögen sprookki samanlaist ku japsien gimmojenkieli. Anran bulin krigun jälkeen jenkit landas Nipponiin, ja matamit hyyraan niille kortteereit. Siin tšaikkaaja sakee tissutelles soltut oppi japoneskii. Sit ne painu gartsoille bamlaan, mut samurait griinas ja pisti halval, ku gringot kaveeras friidujen stailil. Moisin kuiteski räknäämäs tšögssvenskii stepiks stadilaisuuteen: vast kundi/friidu, ku on himas kuullu kyökkisuomee/-ruotsii ja gartsal slangii, on paljasjalkane. Hommast voi noin kylmiltään riittaa kaks mudellii: joko svenski haaraantuu tšöge- ja gartsasprookiks (esmes köökis sanat on longii ja kielisoppa finskii viimesen päälle; gartsal sanan eteen tokataan konsonanttikrumeluurii, ite sana pätkästään ja hännille pistetään johdin, tavallisist sanoist tippuu loppuu vegs) tai sit köökkiskolas studeerataan „välikielt”, ku sit finskiporukas sorvautuu slangiks. Tšögssvenskii gimmat bruukaa praataa koko ikäns, se ku on niist fiinii ja sillai sitä on melkeen betre folkkii. Mut slangi niist passaa vaa hampuuseille, ja ne lossaa, et nei snaijaa kundien herjoi.

(Piken kotitehtävälauseita Slangijengille:)

 1. Musteri ja sveegerska praatasivat tambuurin telefuunissa.
  2. Räkningit spaarattiin klaffipiirongissa nykkelin takana.
  3. Parfymeeratulla kapteenskalla on suareessa krokattu ja piipattu frisyyri.
  4. Edeskäypä särveerasi komärseroodille shnapseja.
  5. Fröökkynä brodeerasi kretuliinisella muliinilangalla buurtyykiä myyniksi.
  6. Monttööri repareerasi damsyygarin huutongeilla.
  7. Garderoobissa olivat kostyymit, kavait ja lönskotti oorningissa hengareissaan, kalsongit, halstuukit ja nästyykit viikattuina jämtteihin raadeihin ja vielä monensorttisia tilpehöörejä: simsettejä, manshetteja, slipsejä, kravatteja, henkseleitä ja tualettifudraaleja, alahyllyllä näkyi pantoffelit, turnerit ja galoshshit.
  8. Moordipälssi, härmeliinikraga, mulvaardimuffi ja buua olivat naftaliinissa.
  9. Antimakassit spaarasivat länsstooleja pumadafläkeiltä.
  10. Visiitillä desärttinä oli kaffetta ja rultuurttaa greddalla ja nyypponisyltillä.
  (Slangijengin marraskuun 1998 kotitehtävä, laatinut Pike)

.

KIRJALLISUUTTA

* Hallsten, Ilmi ja Lilius, Lilli: „Kodin sanasto”
Svensk-finsk. Noin 4000 sanaa. Kotikielen Seura, 1896, 160 s. Ei-lainattava lukukappale Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa. Kirjan tarkoituksena karsia „sivistyneissäkin” perheissä ilmenevää svetisismiä. Kirjaseen voi tutustua Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa.

* Ruoppila, Veikko: „Kyökkisuomea”
Teoksessa Kolmas kielivartio, Yleisradiossa pidettyjä kielipakinoita. Suomen Akatemian kielitoimisto. Helsinki 1965.
(Tietolipas, 37) Sivuilla 120-124.

* Paunonen, Heikki: „Kotikielen Seura 1876-1976”
Artikkelissa (s. 358-359) Virittäjä-lehdessä 3-4/1976.

* „Kielikello 2/1983 – Ruokakello”
Numero omistettu ruokaan ja ruoantekoon liittyviin sanoihin. Monet näistä sanoista periytyvät „kyökkisuomesta” tai
ovat luotu tietoisiksi vastineiksi „kyökkisuomen” sanoille.

* Lehtinen, Raija: „Kelpo kyökkisuomea”
Artikkeli (s. 336-340)”Sana kiertää” -kokoelmassa, toim. Maija Länsimäki Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 80 Painatuskeskus 1995, 430 s. HKK 884 / ISBN 951-37-1649-X Julkaistu lyhyempänä myös Yleisradion Kielikorvassa 1990.

Kirjallisuudesta kyökkisuomea löytyy mm teoksista:
* Aho, Juhani: „Rautatie”,
* Kivi, Aleksis: „Seitsemän veljestä”,
* Pennanen, Eila: „Himmu” -sarjan romaanit,
* Tarvas, Toivo: „Ottilia Silfverbäck”, -novelli kokoelmassa „Häviävää Helsinkiä”, Otava 1917.

* Elokuvissa „Suomisen Ollin” (1941–45) perheen palvelusväki käytti kyökkisuomea

.

BD14538_.

Furculition pe fineză

Tankero

From Wikipedia, the free encyclopedia & https://fi.wikipedia.org/wiki/Tankero

The tankero was originally a fictional animal that was quite popular in Finnish media in the 1970s.

The word is said to have been coined when Prime Minister of Finland Ahti Karjalainen visited a Kenyan zoo in the 1970s. He is reported as having said „Kaikki eläimet ovat tankeroita” (Finnish for „All animals are tankeros”), after misunderstanding a sign that said „All animals are dangerous”.

This was so popular that one Finnish magazine held a drawing competition of what the tankero would look like. The Finnish political cartoonist Kari Suomalainen drew a strip where Kalevi Sorsa meets Karjalainen and a strange‑looking animal he is carrying on a leash. „Is that a tankero?” asks Sorsa, and the strange‑looking animal replies „No, that’s Ahti.”

During the same period an amount of jokes existed of english‑finnish language misunderstandings. For example a person mistakenly greeting a Crimean by calling him criminal. These jokes were labelled as „tankero‑jokes” and generally told with Ahti Karjalainen as the main character.

The original meaning fell into disuse after Karjalainen’s death, and today it is a slang word for something that is awkward, not properly developed, especially poor knowledge of pronunciation or grammar of a foreign language.

Tankero is a common Finnish term for Finns who speak English with a really bad accent, or worse yet, write English using Finnish grammar. This pseudo‑English is consequently also known as „tankero‑English”. (In case you’ve never heard a really bad Finnish accent, recall your favorite Hollywood movie featuring sadistic Nazis saying things like „Ve haff veys to make you talk”, and make the accent ten times worse.) The word comes from the following story:

Foreign minister Ahti Karjalainen was visiting a small African country, and naturally his hosts took him on a safari. They drove for miles on a rattling jeep, and finally encountered an elephant. Ahti pointed at it with his finger, and remarked: ‘Tankero!’ His main host, the local foreign minister, smiled heartily, and nodded in agreement not to offend his guest.

They kept on going, and crossed a small river. There were some hippos bathing in the water, and our honored foreign minister pointed at them saying again: ‘Tankero!’. The local host laughed a bit, and agreed: ‘Yes, yes’, but was getting seemingly confused at the same time.

The sun was getting close to the horizon, and pretty soon they had to get going back to town. While they were returning on their tracks, they suddenly noticed a lion lying down in the high grass. ‘Tankero!’ was Mr Karjalainen’s remark again. Now the African minister, puzzled, turned to the Finnish minister’s aide, and asked: ‘What is he trying to say?’ ‘You’ll see soon’ was the humble reply, and while they were crossing back through the park’s entrance gate they noticed a big sign with a warning: ‘All animals are dangerous.’

Based on a translation by Markku Verkkoniemi

It’s worth noting that Karjalainen is the Dan Quayle of Finnish politics and there are plethora of similar jokes about him. This one does, however, seem to be fairly well substantiated ‑‑ although in some variants the setting is the London Zoo instead.

The reason Finland has so many tankeros is that Finnish does not have any voiced („soft”) consonants like b, d or g. While these letters are (these days) often found in loanwords, they are usually hardened when pronounced, the end result being that Finns eat pananas, go to MkTonalts, and play kolf. Finnish also has a very phonetic writing system, which makes grappling with English spelling a very tankeros exercise indeed.

Put no vörries: Finnish youf are kettink petter änd petter ät Enklish, so fese tays most no lonker sound like Nazi konsentration kämp kuards and tankeros häve pecome an entankeret spesies.

.

Introdus / lisätty 14.1.2016

Actualizat / päivitetty 18.1.2016

Actualizat / päivitetty 14.3.2016

Actualizat / päivitetty 16.9.2018

.

 

 

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: