Blogulblog's Blog

Kyökkisuomi – finlandeza de bucătărie

Kyökkisuomi – finlandeza de bucătărie

.

Kyökki .

Despre ce este vorba

Noțiunea kyökkisuomi, tšökssvenski sanasto – finlandeza, așa-zisă „de bucătărie” își are originile pe la începutul secolului al XIX-lea când Finlanda se afla sub administrația Suediei, când limba oficială era suedeza, vorbită și de clasa de sus – bättre folk – la conace, unde doamnele încercau să găsească un limbaj comun cu personalul servant. În ciuda faptului că atât doamnele cât și servitorimea erau de limbă finlandeză, doamnele, Chirițele Finlandei, se afișau ca făcând parte din clasa de sus care vorbea suedeza, iar bucătăreasa trebuia să învețe vocabularul doamnei. Adevăratul motiv era, din păcate, acela că nu exista nici vocabularul finlandez necesar pentru noile noțiuni mai pretențioase. De aici s-au născut furculisioanele și fripturisioanele finlandeze, dar invers ca la Ieși; nu din limba maternă în limba străină, ci din limba străină în limba maternă. Am putea clasifica kyökkisuomi la slang, dar tot atât de bine l-am putea numi pidginul sau creola finlandezei. Kyökkisuomi s-a extins și în afara bucătăriei și, în unele dialecte, chiar s-a înrădăcinat. Finlandezii de limbă suedeză locuiesc, cu predilecție, în zonele litorale ale Finlandei, iar populația de limbă finlandeză de acolo, potrivit uzanțelor, se adresa în suedeză celor de limbă suedeză. (Invers nu se întâmplă!). Finlandezul șugubăț folosea kyökkisuomi și împăca astfel și varza, și capra.

Am în pregătire o pagină despre istoria limbii finlandeze în care vom vedea tribulațiile creatorilor vocabularului de azi.

.

BD14538_.

Itsenäisyyden alkuaikoina Suomen kirjakieli oli vielä epätäydellinen, eikä kaikille puhekielessäkään käytetyille sanoille ollut suomenkielistä vastinetta. Suomalainen sivistyneistö käyttikin puheessaan paljon ulkomaisia lainasanoja ilmaisujensa tehostajina. Sanoja lainattiin ennen kaikkea ruotsista ja venäjästä, mutta myös ranskasta ja saksasta.

Ruotsin- ja venäjänkielisten sanojen lainauksella on Suomessa pitkät perinteet. Lainasanoja on molemmista suunnista jäänyt myös pysyvästi Suomen yleiskieleen. Ruotsinkielinen sanasto lainautui suomen kieleen eritoten Ruotsin vallan ajalla, jolloin se oli hallinto- ja virkakielenä. Kieli välittyi paikallisille myös ruotsalaisten ammatinharjoittajien kautta sekä niin sanotun kyökkiruotsin levitessä suomalaisen palvelusväen käyttöön. Kielivaikutteita idästä levisi myös ennen varsinaista Venäjän vallan vakiintumista runsaasti myös kaupankäynnin välityksellä.  Savonlinnan seudulla varsinkin kansan kieleen on Venäjän kielestä väännetty erilaisia muunnelmia kuten koussikka = lusikka, muoska = lapsi ja vossikka = ajuri. Venäjän kielestä alueen yleiskieleen vakiintuneita ilmaisuja ovat myös esim. savotta ja lotja.

Slaavilaisia lainasanoja suomen kielessä” are pagina ei proprie.

.

Suomen kieli murteineen oli itsenäisyyden alkuaikoina ennen kaikkea kansan kieli, josta sivistyneistö erottautui ja halusi erottautua hienostuneemmalla kielellään. Sivistyneistön lainasanojen käyttö oli myös tietoista sanoilla pelailua ja huvittelua. Niillä korostettiin omaa sosiaalista asemaa ja poliittisia aatteita. Erityisesti saksan ja ranskan kielen taidoilla haluttiin ilmaista käyttäjän sivistystä, kosmopoliittisuutta ja kulturelliutta. Vieraskielinen sanavarasto saattoi olla hyvinkin suppea, mutta kaikkia tunnettuja sanoja yleensä käytettiin.

Suomenmieliset ja suomen kielen puolestapuhujat pitävät ulkomaisten sanojen käyttöä epäsopivana ja lukuisia kirjoituksia, joissa vedottiin puhtaan suomenkielenkäytön puolesta, julkaistiin. Paheksuntaa herätti ennen kaikkea se, että suomalaista syntyperää olevat ja suomalaisen koulutuksen saaneet puhuivat suomea kuin suomenruotsalaiset. Lehdissä järjestettiin myös kilpailuja, joissa lukijat saivat keksiä mielestään parhaita suomennoksia vieraista kielistä lainatuille termeille. Tavatonta ei myöskään ollut enää se, että oppineet pyrkivät puheessaan lainaamaan kansalta murresanoja korostaakseen omaa kansallishenkeään ja suomalaismielisyyttään.

„Kyökkisuomi” -termiä on käytetty myös halventamassa mielessä „huonosta”, ruotsinvoittoisesta suomesta, (= svetisismi) esim. E.A. Saarimaa Kielenoppaassaan (1947). Kotikielen seura (per. 1876) julkaisi 1896 „Kodin sanasto” -kirjasen, koska: „… Seura päätti ryhtyä johonkin toimeen kodin kielen parantamiseksi, koska tämä sivistyneissä perheissämme yleensä on joko ruotsinvoittoinen tai kovin murteellisena puuttuu tarpeellista yhdenmukaisuutta.

Tavanomaisimmin puhekielessä käytettiin ruotsalaisia lainasanoja, joita äännettiin henkilöstä riippuen joko alkuperäistä asua tavoitellen tai selkeästi suomalaiseen suuhun sopivaksi muokattuna. Puhekielessä esiintyi ja esiintyy osin vieläkin mm. tällaisia ruotsin kielen lainasanoja. Apud Ellin opintiellä

.

Suomi on kehittynyt ja monipuolistunut pikavauhtia, ja nykyään voidaan ilmaista suomeksi mitä vaan!

.

BD14538_.

Limba finlandeză și-a ocupat locul meritat dislocând suedeza care s-a vorbit de-a lungul secolelor în Finlanda. Suedeza, fiind limbă de administrație până la începutul secolului douăzeci, era considerată superioară și utilizarea ei, în toate situațiile, era de bon ton.

„Finlandeza de bucătărie – kyökkisuomi” avea un vocabular pe care personalul casei trebuia să-l stăpânească pentru a putea înțelege ce spun stăpânii casei. Prețiozitatea limbajului în discuție sună, în urechea românului, cam ca limbajul Coanei Chirița dar, istoric gândind, sunt muncile prin care a trecut finlandeza pentru a ajunge în forma de azi.

Multe noțiuni, care nu se bazau pe rădăcini autohtone, au suferit chinuri mari până s-a ajuns la formele actuale. Aș lua, spre exemplu, cuvântul suedez ”almanacka” – calendar, agendă, care în gura diverselor Chirițe suna cam așa: almanakka, almannakka, aarnakka, arnakka, alapakka, allakka (folosit și azi!), alma-akka, almakka, almanaakka, almannaakka, alminakka, almlak, almlakka, almunakka, alnakka, alunakka. Sau alt exemplu ”auktion” – licitație: aksioni, aksiooni, aksoni, aksooni, aksuuni, auksiini, auksioni, auksiooni, auksjuoni, auksjuuni, auksonni, auksooni, auksuoni, auksuuni, auksyyni, ausijooni, ausiooni, aussiooni, ausyyni, aussyyni, avessi, avessooni, avessuoni, aviisiooni, aviissi, aviksoni, aviksiooni, aviksuini, avisiooni, avissooni, avissuini, avissuoni, avitsuini, avitsuoni, avitsuuni, aviksioni. {Apud Vesikansa, Jouko: Nykysuomen sanavarat.} Nu le-am menționat aici pentru amuzament sau pentru a arăta că finlandeza e grea chiar și pentru finlandezi. Le-am menționat pentru a vedea cum s-a ajuns la „limbajul de bucătărie” cuprins în tabelele de mai jos.

Deși cuvintele calchiate din suedeză au fost considerate ca făcând parte din acest vocabular, o mare parte a rămas în istoria limbii dar, o bună parte mai trăiește încă în limbajul colovial din zonele de influență suedeză, de exemplu Pohjanmaa și zonele litorale. În ce privește slangul urban helsinkian, trebuie menționat că svetismele și calchierile suedeze sunt mult mai bogate decât vanha kyökkisuomi.

De reținut că, tot așa ca și în românește, unele obiecte și-au luat numele după materialul din care erau făcute; astfel flanellit – indispensabili de flanel, după materialul flanelli, gabardiinit – pantaloni de gabardină, după materialul gabardiini, popliini, popliinitakki – fulgarin, după materialul popliini.

.

BD14538_.

Tabelul de mai jos cuprinde, pe lângă kyökkisuomi propriu-zisă și termeni întrebuințați în afara gospodăriei, dar termeni cunoscuți, unii termeni dialectali mai răspândiți. Ponderea cuvintelor provenite din suedeză este mult mai mare, dar nu intră în preocuparea paginii prezente. Primul tabel se referă la kyökkisuomi la care am adăugat svedismele din dialectul porilan și cel de al doilea se referă la unii termeni de navigație.

O remarcă necesară asupra combinațiilor unor rădăcini de cuvinte suedeze cu cele finlandeze: happanbröd (happan – acru, din fin. + bröd – pâine, din sued.); nattpajtu (natt – noapte din sued. + pajtu, paita – cămașă, din fin.); lutikkapulver (lutikka – ploșniță, în fin. + pulver – praf, pulbere, din sued.); träpulikka (trä – lemn, din sued. + pulikka – făcăleț, sucitor; bucată de lemn, din fin.).

Tabelul poate fi coroborat cu Poreclele lucrurilor, cu Svetismele și cu Slang, pentru că și aici s-au strecurat multe cuvinte care, sigur, nu făceau parte din rafinamentul de la conac. La conacele din estul Finlandei kyökkisuomi cuprindea și cuvinte împrumutate de la vecini, deci pagina se poate completa și cu Slaavilaisia lainasanoja suomen kielessä.

Nu este exclus ca același cuvânt să apară și în pagina Poreclele lucrurilor – Puhekieli. La pagina Cât de departe este finlandeza de română se pot găsi multe cuvinte din pagină comune cu româna.

.

BD14538_.

Despre dialecte

O categorie aparte o constituie dialectele zonelor litorale, unde se vorbește suedeza. Diferența este că, în mare parte, kyökkisuomi ține de istorie în timp ce svedismele dialectale fac parte din limbajul curent, din limba de toate zilele. Deși în multe din dialectele finlandezei abundă svedismele, am considerat, ca ilustrativ, dialectul porilan ai cărui termeni cu etimon suedez au fost introduși în tabel marcați cu indexul x. La verbele porilane, vocala finală este omisă dar eu am fost nevoit să o adaug pentru a înțelege despre ce este vorba.

http://www.notuli.com/pori/sanakirja

Câteva caracteristici ale dialectului porilan sunt de luat în considerație.

 • • G äännetään usein K:na (esim. ”Kröönruus” – Gröönroos)
  • D äännetään usein R:nä (esim. ”perantti ihminen” – pedantti)
  • Lopputavu jätetään useasti pois (esim. ”rahat o taskus” – taskussa)
  • e-kirjain lisätään joihinkin paikkoihin (esim. ”etein rahojani” – etsin)
  • -ksi pääte → ks (esim. ”ranttaliks” – ranttaliksi)
  • Suuri osa erikoissanoista pohjautuu ruotsinkieleen historiallisista syistä…

Observație!

Traducerile sunt făcute, în general, după termenii suedezi. Termenii finlandezi îmi par aproximativi. Traducerile lui –mestari și –mästare sunt dificile pentru că nu au corespondent direct în românește: ele trebuie înțelese aici fie ca meșter, maistru sau ca specialist, mai bătrân în domeniu.

.

Vanha t. murresana suomennosromaniannosruotsinnos

aaloppi, aalloppi → auton pakoputki; höyrynpoistoputki ● țeavă de eșapament ■ avlopp

aaninki → aavistus ● idee ■ en aning

aartine → kohtelias ● politicos ■ artlig

aateli → sääty, yhteiskunnan ylin, tav. perinnöllisiä etuoikeuksia nauttinut luokka ● nobil ■ adel

aavloppi → viemäri ● scurgere; canal; canalizare ■ avlopp

afbörsta → harjata puhtaaksi ● a peria ■ borsta av, avborsta

afääri, afääri → liiketoimi; liike, työ, bisnes ● afacere; prăvălie, magazin ■ affär

ahvääri → rakkausjuttu ● relație de dragoste ■ affär

akutaattori → kiihottaja, yllyttäjä, agitaattori ● agitator ■ agitator

alaglassi → jäätelö „hienostuneesti” ● înghețată ■ glass

alkovi → makuusyvennys ● alcov; firidă-dormitor ■ alkov

allakka → almanakka ● calendar; almanah ■ almanacka

alvari, alvariinsa → koko ajan, aina, yhtä mittaan, jatkuvasti, innokkaasti toimiva ● seriozitate, gravitate ■ allvar; på allvar

alvariis → alituisesti ● în serios ■ på allvar

alventti, alveeti → kasvot ● față, obraz ■ anlete

amatööri → harrastaja, harrastelija, ei-ammattilainen ● amator ■ amatör

ampumaholli → ampuma etäisyys ● distanța optimă de împușcat (la vânătoare) ■ skjuthåll

angeleegine → tärkeä ● important ■ angelägen

anongsi → ilmoitus ● anunț ■ annons

anstendine → säädyllinen ● potrivit, corect; onorabil ■ anständig

antimakassi → pieni pitsiliina suojaamassa esim tuolia ● husă de scaun ■ antimakass

aploodit → suosionosoitukset ● aplauze ■ applåder

apporre → ahven ● biban ■ abborre

apskeeti, apskeeti → ero, lopputili, irtisanominen; potkut ● concediere ■ avsked

apteekerska → apteekkarin rouva ● soția farmacistului ■ apotekarska

apus → varaus ● rezervat; rezervare ■ avbokad; avbokning

apustaa → varata ● a rezerva ■ avboka, boka av

arbeetti → työ ● muncă ■ arbete

arenti → maanvuokraus, (maan)vuokra. ● arendă ■ arrende

arentimies → maanvuokraaja ● arendaș ■ arrendator

arpeeti → työ ● muncă ■ arbete

asetti → pikkulautanen ● farfurioară ■ assiett

asteklasi → lämpömittari ● termometru; sticlă ■ glas [aste fin. + glas ]

astrakaani → miesten lierikäs turkishattu, turkikaulus ● astrahan ■ astrakan

auksioni, auksooni  → huutokauppa ● licitație ■ auktion

automobiili → auto ● mașină, automobil ■ bil, automobil

aviisi → lehti, sanomalehti ● aviz ■ avisa

axelkappa → hartiahuivi, hartiaviitta ● capă ■ axelkappa

baadata → kylpeä ● a face baie ■ bada

baakaa → leipoa ● a coace (pâine) ■ baka

baakari → leipuri ● brutar ■ bagare

baakelsi, baakkelssi → leivos, pikkuleipä ● prăjitură ■ bakelse

baderska → kylvettäjä ● băieșiță ■ baderska

badlakan → kylpylakana, kylpypyyhe ● prosop de baie ■ badlakan

bahytti → hilkka (päähine); tyttöjen hattu ● bonetă, scufie ■ bahytt

bakaasi, pakaasi → matkatavara ● bagaj ■ bagage

balju → amme, soikko, saavi ● balie ■ balja

balkongi → parveke ● balcon ■ balkong

balsa takki → talvitakki, päällystakki, palttoo ● palton ■ paletå

bankrotti → konkurssi ● bancrută ■ bankrutt

barbiida, barbiita → ruutu-hyppelyä ● șotron ■ barbi (suomen ruotsi)

Barkov romukauppias → metalli „nyrkki”paja ● fiare vechi ■ Barkov

barnskööterska → lapsenhoitaja ● guvernantă ■ barnsköterska

bashlik → paslikka, baschlik ● glugă ■ baschlik

baskeri → litteä, lipaton lakki ● basc ■ basker

batisti → irtokaulus ohuesta puuvillakankaasta ● batist (țesătură) ■ batist

beflittata → tavoitella, yrittää jtak; pyrkiä jhk ● a-și da silința ■ beflitta

berberi, perperi → miesten pitkä takki, sateenpitävä ● manta de ploaie ■ berber

Berka, Berkka → Kallio ● cartier în Helsinki ■ Berghäll

berlokki → kellutin, valokuvariipus ● breloc ■ berlock

bestabruuri → paras kaveri ● prieten bun cf frate bun ■ cf best bror

besööka → käydä vieraisilla ● a vizita ■ besöka

betaa → petata, sijata vuode ● a face patul ■ bädda

betaalaa → maksaa ● a plăti ■ betala

betraa → petrata, parantaa suoritustaan ● a ameliora, a îmbunătătți ■ bättra

betskaa → maksaa ● a plăti ■ bekosta, betala

biblioteekki → kirjasto; kirjahylly ● bibliotecă ■ bibliotek

biffi → pihvi ● biftec ■ biff

bifsteekki → palapaisti ● biftec ■ biff

biili → auto ● autimobil, mașină ■ bil

biletti, biljetti, piletti → lippu (pääsylippu, matkalippu); lappu ● bilet ■ biljett

biskviidi → mantelileivonnainen; keksi ● biscuit ■ biskvi

biudata → kutsua, tarjota ● a invita, a chema, a pofti la masă ■ bjuda

bjyydaa → tarjota ● a servi ■ bjuda

bjyydinki → tarjoilu ● servit ■ bjuding

blandata, bullrata → sekoittaa ● a amesteca ■ blanda

blandninki → juomasekoitus ● amestec ■ blandning

blankata → kiillottaa ● a lustrui ■ blanka

blaskaa → „munaa”, menettää kasvot, epäonnistua ● a se face de râs ■ blaska (suomen ruotsi)

bleiki, pleeki, pleiki → kalpea ● palid, livid ■ blek

blumkooli → kukkakaali ● conopidă ■ blomkål

bluusi → pusero ● bluză ■ blus

blyysi → lyhyt pusakka, esim nahkablyysi ● bluză ■ blus

bogafiila → kaariviila; metallisaha ● pilă; fierăstrău bomfaier ■ bågfil

bogetti → kukkavihko ● buchet ■ bukett

bokata → kumartaa ● a se înclina, a se ploconi ■ buga

booga → kirja ● carte ■ bok

boordi → koristenauha, koristereunus ● bordură textilă ■ bård

bordlööppari → pöytäliina ● față de masă ■ bordlöpare, bordduk

borgari → jälleenmyyjä, porvari ● orășean, burghez; târgoveț ■ borgare

borneeraa → poreilla, kuohua, kiehua („säästöliekillä”) ● a fierbe la foc mic ■ bornera

borstaa → harjata ● a peria ■ borsta

brankkari, brankkis → palokunta, palokunta-auto, pompieri ■ brandkår; brandkårbilen

brankooristi → palokuntalainen ● pompier ■ brandkårist

branmestari → palomestari ● maistru pompier ■ brandmästare

branstakka → palotikkaat ● scară de incendiu ■ brandstege

brennari → polttolasi ● lupă ■ brännglas

briisi → hyppysellinen, tuuli ● briză; adiere ușoară ■ bris

brikka, brikka → tarjotin; mutterin taustalevy, laatta ● tavă; jeton, fisă; șaibă ■ bricka

briljeerata → osoittaa näkyvästi taitojaan; rehennellä ● a face paradă de ■ briljera

brillit → silmälasit ● ochelari ■ brillor

brodeerata → laakaommella ● a broda ■ brodera

brodeeraus → laakaompelu, satiini kirjonta ● brodat; broderie ■ broderi

brodyyrivolengit → koruompeluröyhelöt ● bordură cu volane ■ brodyr volang

broshi, broši, brossi, rossi → rintasolki (naisten/mummojen) ● broșă ■ brosch

brošši, briossi → spiraalimainen pulla, manteli ja/tai kanelitäyte ● brioșă ■ brioche

Brunni → Kaivopuisto ● parcul Kaivo – Puțul ■ Brunnsparken

brunni → kaivo ● fântână, puț ■ brunn

bruunaa → ruskistaa ● a rumeni ■ bryna; brunsteka

bryggmestari → panimomestari ● maistru în fabricarea berii ■ bryggmästare

Bräksi → Kallio ● cartier în Helsinki ■ Berghäll

brännäri, brännäri → kahvinpapujen paahdin ● prăjitor de cafea ■ brännare; kaffebrännare

bränvahti  → palovartija ● grilaj pentru șemineu ■ bränn+vahti (fi)

bufet, bufetti, pufetti, puhvetti → juhlissa tms. tarjoilutila, josta ruoan voi noutaa; noutopöytätarjoilu; buffet, „puhvetti” ● bufet ■ byffé, buffé

buketti, puketti → kukkakimppu, kukkapuska ● buchet ■ bukett

buleerata → kiillottaa, viimeistellä ● a lustrui ■ polera

buljonki → lihaliemi ● extract de carne, bulion ■ buljong

butiikki → myymälä ● prăvălie ■ butik

buua → sulkaboa ● marabu ■ fjäderboa

buugaa → kumartaa kohteliaasti ● a se ploconi ■ buga

buuklooda → kirjakauppa ● librărie ■ boklåda

buulaagi → työpaikka, yritys ● întreprindere ■ bolag

buunaa → kiillottaa lattiaa ● a lustrui podeaua/parchetul ■ skura

buurtyyki → pöytäliina ● față de masă ■ bordduk

bykerska, byykkerska → pyykkäri, pyykinpesijä ● spălătoreasă ■ bykerska tvätterska

byssarit → pussihousut, „ratsuhousut” ● pantaloni (pană, de călărie) ■ byxor

bysti → veistos, rintakuva ● bust ■ byst

bärsoosi → lehtimaja ● umbrar ■ berså

böklinki → savusilakka, „kultakala” lasten kiel. ● hering afumat ■ böckling

böögeli → typerys ● prost ■ dumbom

böönät → pavut, kahvipurut ● bob, boabe ■ böna

cape, kepsi → lippalakki, lätsä ● șapcă ■ keps

Centraalipasaasi → kauppakuja, nyk. City-pasaasi ● pasajul central ■ Centralpassage

damaski, damaskit → 1 lasten terättömät sukka-villahousut 2 säärystin (säärystimet), nilkkain (nilkkaimet), damaskit, miesten säärystimet, paksukankaiset ● ghetră, ghetre (mai nou säärystimet sunt ciorapi de lână lungi, dar fără căpută) ■ damask, damasker  Säärysrimet

damsyygari → pölynimuri ● aspirator de praf ■ dammsugare

danskmanni, dansmanni → tanskalainen ● danez ■ dansk(man)

desärtti → jälkiruoka ● desert ■ dessärt, efterrätt

diakonaali  → kangaslaatu, sarkaa hienompi ● diagonal (țesătură) ■ diagonal

diskaa → pestä astioita ● a spăla vasele ■ diska

diskuteeraa → keskustella ● a discuta ■ diskutera

dokskooppi → nukkekaappi ● dulapul cu păpuși ■ dockskåp

dolkki → tikari, iso puukko ● pumnal ■ dolk

dormari → kaalikääryle ● sarma ■ kåldolme

draperiat → poimuverhot; poimutukset ● draperie ■ draperi, förhänge

droska → ajurinvaunut ● trăsură, birjă ■ droska

druslaagi  → siivilä ● strecurătoare ■ durkslag

duffeli → nappulatakki, hupullinen ● scurtă cu glugă ■ duffel, duffel med huva

dunkrahvi → nosturi, tunkki ● cric ■ domkraft

duukata → kattaa ● a pune masa ■ duka

duuki → liina; pöytäliina ● pânză; față de masă ■ duk; bordduk

duukninki → kattaus ● pusul, aranjarea mesei ■ dukning

dzelli → hyytelö ● jeleu ■ gelé

dörtsi → ovi, luukku ● ușă ■ dörr

edeskäypä → tarjoilija ● chelner ■ uppassare, kypare

eggrööra → munakokkeli ● scrob ■ äggröra

ehta, ekta → aito ● veritabil, autentic, original ■ äkta

eksaami → tutkinto ● examen ■ examen

eksisteerata → olemassa; elää; oleilla ● a fi; a exista ■ existera

ekspideerata → palvella ● servirea clienților ■ expediering

eltaaja → lämmittäjä ● fochist ■ eldare

eltaantunu → huono, vanhentunut ● îmbătrânit; aici: rânced, râncezit ■ åldrad, elta smör

eltari → höyrykoneen lämmittäjä, ruoan laittaja ● fochist ■ eldare

eltata → lämmittää ● a face focul; a încălzi ■ elda

engelska → englanti ● engleză ■ engelska

entrata → korjata; muuttaa ● a repara, a schimba ■ ändra

entrata, ändräta, änträta → korjata; muuttaa ● a schimba, a corecta ■ ändra

Espis → Esplanadi ● Esplanada ■ Esplanad

etashääri → hyllykkö, kirjahylly ● etajeră ■ etagär

faanata, förpannata → kirota, kiroilla ● a înjura ■ förbanna, cf fan

faanjunkkari → lipunkantaja ● stegar ■ fana+junkare

faari → vaari ● bunic ■ farfar

faarti , faartti → vauhti ● viteză ■ fart

fabriiki → tehdas ● fabrică ■ fabrik

fabrikööri → tehtailija ● fabricant ■ fabrikör

fafa → isoisä; isänisä ● bunic (după tată) ■ farfar

faijari → vaijeri ● cablu metalic ■ vajer

fakkeltooki → soihtukulkue ● retragere cu torțe ■ fackeltåg

fallata → ajautua ● a nimeri ■ falla

falskata → vuotaa ● a pierde, a curge ■ falsk

falski 1 laimea, väärä, epärehellinen, väärennetty yms. 2 väljä ● 1 fals 2 larg; neetanș, nestrâns bine, care pierde sau curge ■ falsk

falssisauma → peltisauma ● îmbinare de falț ■ fals

falstonkit → saumapihdit ● clește de falț ■ fals

falttari → isännöitsijä, tilanhoitaja ● administrator, intendent ■ förvaltare

famili, familja → perhe ● familie ■ familj

fammu, farmuuri → isän äiti, isoäiti ● bunică după tată ■ farmor

faneeri → vaneri ● furnir; placaj ■ faner

faneeriaski → matkalaukku ● valiză de placaj ■ fanerkoffert

fankifööräri → vanginkuljettaja ● transportor de deținuți ■ fångförare

farpruuri → isän veli, setä ● unchi după tată ■ farbror

farstari → eteinen ● vestibul; hol; antreu ■ farstu; förstuga

fastasti → hyvin, fantastisesti ● fantastic, excelent ■ fantastisk

fasteri, fasteri → täti, isän sisar ● mătușă după tată ■ faster

fasuuna → ulkomuoto ● fason ■ fason

fati → vati ● tavă ■ fat

fatipyssy → säästölipas ● pușculiță: ■ sparbössa

fausti → nyrkki ● pumn ■ faust (oik. saks. Faust)

felbi → huopahattu, miesten ● pălărie de fetru ■ filthatt

festat → kiinnittää ● a fixa ■ fästa

festmanni → sulhanen ● logodnic; ginere ■ fästman

festmannigrötti → puolukkapuuro ● păsat de merișor ■ fästman+gröt

fiffata → kaunistautua ● a se găti ■ fiffa upp sig

fiilata → viilata ● a pili ■ fila

fiilipunkka → viiliastia, viilipytty ● vasul de făcut iaurt ■ filbunke

fiini, fiini → hieno ● fin ■ fin

fiiperilevy → kuitulevy ● placă fibrolemnoasă ■ fiberskiva, fiberplatta

fiirata → huimaa, olla sekaisin; juhlia; heittää päästä, fiiraaks sul pääst ● a sărbători ■ fira

fikku → tasku ● buzunar ■ ficka

fiksua → järkevää ● rațional, înțelept; fin ■ klyftig, fiffig, klok; fin

fikuleerata → seurustella ● a figura, a apărea; a ieși cu ■ figurera

filjanteria → kierä ● spirală, arc ■ fjäder

fillari → polkupyörä ● bicicletă ■ fillare

filmata (slang) → teeskennellä, yrittää esittää jotakin ● a se preface, a juca teatru ■ filma

filtti → huopa, peitto ● pătură ■ filt

filunki → huijaus; epäluotettava ● mucalit, glumeț ■ filur

fina → evä ● înotătore, aripioară (la pește) ■ fena

fingerbori, vinkelpori, finkerpori → sormustin ● degetar ■ fingerborg fingerborg

finninki → oivallus, vainu ● a inventa, a născoci; invenție, idee ■ finna < uppfinna

firahtaa, firauttaa → hurahtaa; hurauttaa ohitse; hurauttaa, ajaa ● a pleca în grabă, a o lua la picior ■ fara

firahtanut → outo, kummallinen, sekopäinen ● puțin sărit ■ fara

firri → humala ● beție ■ fylla; fylleri

fjeejeri, fjääderi sulka ● pană (de pasăre) ■ fjäder

flaasata → laahustaa ● a se mișca greau; a respira greu ■ flåsa

flaati → nolo, allapäin, väsynyt; voimaton ● „la pământ” ■ flat

fladrat → liehua ● a flutura, a fâlfâi ■ fladdra

flagu → lippu ● drapel, steag ■ flagga

flaikku → tahra ● pată ■ fläck

flaimu → mustelma; läiskä ● pată; moarat, tărcat ■ flammig

flajauttaa → lyödä kämmenellä ● a pălmui ■ handflata

flaka → reentyyppinen pitkä kulkuneuvo, 12 h ● sanie lungă de 12 persoane ■ cf flak – plat; platformă (rom.)

flaksi → tuuri, menestys, onni ● șansă, noroc ■ flax

flaneeraa → käyskennellä katsoen kaupungin maisemia ● a hoinări ■ flanera

flanelli → pehmeäksi nukattuja puuvilla- ja villakankaita ● flanel (țesătură) ■ flanell

flanellit → flanellihousut ● indispensabili de flanel ■ flanellbyxor

flasku; flaskuämpäri → maitotonkka; likasanko ● găleată de gunoi ■ flaska; slaskhink

flatrata → lörpötellä, jutustella, juoruta ● a sporovăi ■ bladdra, pladdra, flaxa

flattajalka → lattajalka ● platfus ■ plattfot

flattune → alakuloinen ● „dezumflat”, deprimat ■ flat

flauteerata → jutella ● a sporovăi ■ bladdra, pladdra

fleet(t)a → palmikko, iso palanen ● cosițe; pâine împletită ■ fläta

fleetta → letti, palmikko, lettivehnänen ● împletitură; coadă ■ fläta

flehtata → kuljeskella ● a unbla de colo colo ■ flacka omkring

fleijata → liehua ● a flutura ■ vaja

fleinine → reumaattinen ● reumatic ■ värkbruten

fletku → veltto, vetelä ● „dezumflat”, deprimat ■ flat

fletkutela → loikoilla ● a lenevi ■ flat

fliitooa → huiskia ● a gesticula, a face semn cu mâna ■ vifta

flikaflatikka → tytönhupakko, tytönheilakka ● midinetă ■ flicksnärta

flikka, plikka → tyttö ● fată ■ flicka

flini → vino ● rânjet; strâmbătură ■ flin

flitata → lyödä, läimäyttää ● a pălmui ■ handflata

flonkata → linkuttaa ● a șchiopăta ■ linka

flooku → laine ● buclă, cârlionț, zuluf ■ lock

floori → vesikouru ● lături, zoaie; aici: jgheab ■ slask

floska → sohjo, loska ● lapoviță; mocirlă ■ slask

fluuri, fluuri → harso; naisten hatun pitsiharso ● crep; văl; zăbranic; voaletă ■ flor

flyntätä → paeta ● a curge; a pluti ■ flyta

flädäri, fläysä → lättähattu, huopahattu ● pălărie plată ■ flat

flähti → tuuletin ● ventilator ■ fläkt

fläkki → tahra, laikku ● pată ■ fläck

fläski → läski ● carne de porc; slănină ■ fläsk

fläskisoosi → läskisoosi ● tocăniță de carne de porc ■ fläsk + soosi (fi)

fläträtä → jutella ● a sporovăi ■ pladdra

flätätä → lyödä, läimäyttää ● a pălmui ■ handflata

fläysätä → jutella, lörpötellä ● a flecări, a sporovăi ■ pladdra

flääkkä → hölösuu ● flecăreț, sporovăitor ■ pladdrare

folli, folli → helma, lieve ● tiv, margine, paspoal ■ fåll

fonkata → pyydystää ● a prinde, a înhăța, a captura ■ fånga

fooninki → pohjalaistalon toinen kerros ● etaj; locuință ■ boning, våning

formu → 1 univormu 2 vuoka; muotti ● 1 uniformă 2 formă ■ 1 uniform 2 form

formuleipä → vuokaleipä ● pâine în formă ■ form+leipä (fi)

forstmestari → metsänhoitaja ● pădurar; șef de ocol silvic ■ forstmästare

fotograafi → valokuva(us) ● fotografie ■ fotografi

fottukka → huono jalkine, tohveli ● papuci ■ toffel, toffla

foudi → vouti ● voit, șoltuzfogde

framill → esillä, esille ● în față, în prim plan ■ fram

fransu , franssut → hapsu; hapsut ● franj, franjuri ■ frans, fransar

freistata → testata, koettaa; houkutella ● a testa ■ fresta

frekkajakku → naisten pitkä takki ● pardesiu de damă ■ fäktarjacka?

frii → vapaa ● liber ■ fri

friiari → kosija; sulhaspoika, sulhanen ● pețitor ■ friare

friiata → seurustella ● a peți, a cere în căsătorie ■ fria

friidu → nuori nainen ● tânără ■ cf flicka

friikki → uneksija, haaveilija; fanaatikko ● fantast, visător, romantic ■ freak

friimakas → reipas, vauhdikas ● vioi, plin de acțiune ■ frisk; fräsig

friimoo → vihmoo ● burnițează ■ finfördelning

friimärkki → postimerkki ● timbru poștal ■ frimärke

friipää → maalaamaton kohta ● liber; aici nevopsit ■ fri

frilla → rimpsu ● amantă ■ frilla

friskaantua → parantua, tervehtyä ● a se însănătoși ■ frisk

friskaava → piristävä ● înviorat, freș ■ frisk

friskata, friskata → virkistää, parantaa, piristää; raikastaa ● a înviora ■ friska; upp-

friskiv → terve, reilu, voimakas, viileä ● sănătos ■ frickt

friskotela → vilvoitella ● a răcori ■ uppfriska, förfriska

frisyyri → kampaus ● frizură, freză; coafură ■ frisyr

frisöörskä → kampaaja ● coafeză ■ frisörska

frontespiisi → takanreunus, avotulisijan varjostin ● protector de scântei la șemineu ■ frontspis

frookata → kysyä ● a întreba ■ fråga

frouva, frouvva, frovva → rouva ● doamnă ■ fru+rouva (fi)

fryseet → vilunväreet ● frison ■ fryse

frötsi → naisopettaja ● profesoară ■ fröken

fröökkynä, fröökynä → neiti ● domnișoară ■ fröken

fröökynäpissa → hajuvesi ● parfum (argotic) ■ fröökynä+piss (fi)

fuarata → vuorata ● a căptuși ■ fodra

fuari → vuori ● căptușeală ■ foder

fudraali → kotelo; päällys, kuori ● etu; toc; cutie ■ fodral

fungeeraa toimia (teknisesti) ● a funcționa; a acționa ■ fungera

funkšuneeraa → toimia, käydä (koneesta) ● a funcționa ■ funktionera

funteerata, fundeerata → miettiä, ajatella ● a gândi, a cugeta ■ fundera

fuskata → huijata, pettää, fuskata, lyödä laimin ● a câepăci, a face de mântuială ■ fuska

futlaari, hutlaari → sivutasku, lokero; auton tavaratila ● poerbagaj ■ fotlåda, bagagehållare

fuuderi → takin, yms vuori ● căptușeală ■ foder

fuurmanni, furkkari → kuorma-ajuri ● șofer (de camion) ■ forman

fuutmantteli → (vossikassa) jalkapeite ● pătură pentru acoperit picioarele în trăsură ■ fotmantel

fyi → hyi ● pfui! ptiu! ■ fy

fylli → täyte ● umplutură ■ fylla

fyllätä → täyttää ● a umple; a împlini ■ fylla

fyrrä → kolikko ● monedă ■ fyrk

fyyrkanttinen → hämmästynyt, 4-kulmainen ● pătrat, patrulater; aici: uluit ■ fyrkant

fyyräriä → ajaja ● șofer; conducător ■ förare

fyyrätä → ohjata ● a conduce, a îndruma ■ föra

fällä  loukku, pyydys, ansa ● capcană, cursă ■ fälla

fältti → vältti, kääntöaura ● plug care răstoarnă brazda; câmp ■ fält

färi → väri ● culoare ■ färg

färjata, färjätä → värjätä ● a vopsi; a colora ■ färga

färssi, färssi → mureke, lihamureke ● tocătură, carne tocată ■ färs

fäsky → laukku ● geantă ■ väska

fäskynä → kuivatut sekahedelmät; luumu ● prune uscate; fructe uscate ■ sviskon

fäärtti → vaivan arvoinen ● valoare; convenabil, favorabil ■ värde

fölijys, följys, föli, fölis, föllii → mukana, mukaan ● suită, cortegiu; escortă; gașcă; împreună cu, care urmează ■ följe; följa

följätä → saattaa, seurata ● a urma, a succeda; a urmări ■ följa

fönsteri → ikkuna ● fereastră ■ fönster

fönsterigartiini → ikkunaverho (gardiini) ● perdea de fereastră ■ fönstergardin

förbannattu → kirottu ● blestemat ■ förbannad

förbi → ohi ● sfârșit, trecut; epuizat, vlăguit ■ förbi

företraaki → esitelmä ● prelegere, conferință, discurs ■ föredrag

förkkari → esimies ● șef direct ■ förman

förkkeli, förkkeli → esiliina ● șorț ■ förklä, förkläde

förkyylät → kylmätä, vilustua ● a răci, a face guturai ■ förkyla

förlekari → kauha ● căuș ■ öskar

förmaak → vierashuone, salonki ● salon; anticameră; vestibul ■ förmak

förmiddaskaffe → aamupäiväkahvi ● cafeaua de dimineață ■ förmiddagskaffe

förneemi → hieno, kuuluisa ● faimos, cunoscut, ramarcabil ■ förnam < förnimma

förnäämine → hienoa, arvokas ● faimos, cunoscut, ramarcabil ■ förnam < förnimma

förpannata, faanata → kirota, kiroilla ● a înjura ■ förbanna, cf fan

förpiin → pieleen ● sfârșit, trecut; epuizat, vlăguit ■ förbi

förpiiskattu → kirottu, pirullinen ● blestemat ■ förbanna

förskotti, förskotti → ennakko, etumaksu, etupalkka tms. ● avans, acont (plată în avans) ■ förskott

förstätä → yrittää ● a încerca, a proba, a experimenta ■ försöka

föörari → kuljettaja ● șofer ■ förare

föörmaaki → eteinen; vierashuone ● vestibul, antreu; salon ■ förmak

föörmanni → etumies, päällysmies ● șef direct ■ förman

föörmunteri → holhooja ● tutore ■ förmyndare

föörseljerska → myymälänhoitaja ● gestionară de magazin ■ förseljerska

föörstuuga → eteinen ● vestibul, antreu ■ förstuga

föörätä → ohjata, kuljettaa ● a conduce, a îndruma; a transporta ■ föra

fööräystikku → karttakeppi, lukutikku ● bățul de arătat la hartă ■ föra+tikku (fi)

föösari → iltaryyppy, iltatuutinki ● grogul de seară ■ sängfösare

gaaveli → frontoni ● fronton ■ gavel

gabardiini → eräs mm. päällysvaatteisiin käytettävä toimikassidoksinen luja ja tiivis kangas ● gabardină ■ gabardin

gaffeli → haarukka ● furculiță ■ gaffel

galoppi → laukka (hevosen) ● galop ■ galopp

galoshit → upokkaat, miesten (sadejalkineet) ● galoși ■ galosch

galsenkka → kylmäkkö ● bucătăreasă pentru bufet rece ■ kallskänka

garderoobi → vaatteet, vaatekaappi, -varasto ● garderob, șifonier ■ garderob

gardiini → verho, särmi ● perdea ■ gardin

garneerata → koristella ● a garnisi ■ garnera

glanssata, klanssata  → kiillottaa ● a lustrui ■ glansa

glassi → jäätelö ● înghețată ■ glass

glasyyri → leivonnaisten kiiltävä pintasilaus ● glazură ■ glasyr

gobeliini → kuviolliseksi kudottu seinävaate, kuvakudos ● goblen ■ gobeläng

graiveli → kaulus, „niskavillat” ● pîrul de pe ceafă ■ nackhår

gramofoni → levysoitin ● gramofon ■ grammofon

granni  → naapuri ● vecin ■ granne

gratuleeraa → onnitella ● a felicita ■ gratulera

graveerata  → kaivertaa ● a grava ■ gravera

grebbasnekka → kermakko ● cremieră ■ gräddsnäcka

gredda, kreta, reta → kerma ● cf cremă; frișcă ■ gredde

greddanekka, nekka → kermakko, kermakannu ● cană pentru frişcă ■ gräddsnäcka

greju → turha tavara ● obiect, articol ■ grej

gremari → kerma(toffee) karamelli ● caramelă, caramea ■ karamell; kräm

grublata → miettiä ● a cugeta ■ grubblet

grynari, gryynari → ryynimakkara ● cârnat vegetal ■ grynkorv

grötti → puuro ● păsat ■ gröt

gulashi → huijari, lipeväkielinen ● traficant; parvenit; pungaș ■ gulash

gungastooli → keinutuoli ● balansoar ■ gungstol

gurkka → kurkku (ruoka) ● castravete ■ gurka

guta → hyvä, makea; karamelli, karkki – godis ● bun; dulce; dulciuri ■ god, goda cf godis

guudis → makeinen, „hyväpala”; karkki – godis ● dulciuri ■ godis

guvernantti → kotiopettajatar ● guvernantă ■ guvernant

hallainlimunaadi → vadelmalimonaadi ● limonadă de zmeură ■ hallonlemonad

hallainsafti → vadelmamehu ● sirop de zmeură ■ hallonsaft

halsteri → parila, „hiillostuspihdit” ● grătar ■ halster

halstooppi, halstuoppi, halstoopit 1 tuoppi 2 lyhytvartiset saappaat ● 1 halbă 2 cizmă scurtă ■ 1 stop 2 halvstövel

halstrata → pariloida ● a face la grătar ■ halstra

halstuuki → kaulaliina ● fular; șal; cravată ■ halsduk

hanttaagi, hantaaki → kädensija, kahva; otin ● toartă, mâner; clanță ■ handtag

hantteerata → käyttää, käsitellä; hoitaa, kohdella asia ● a mânui, a amanipula, a trata ■ hantera

hantuuki → pyyheliina, käsipyyhe ● prosop [de mâini] ■ handduk

hattuaski → hattulaatikko, hatturasia ● cutia de pălării ■ hattask

hela- → pyhä- ● sfânt ■ helg

hella → liesi, uuni ● plită; vatră; cuptor ■ häll – fundul vetrei (rom.)

hengari, henkari → vaatepuu, vaateripustin ● umeraș; cuier ■ klädhängare

henkselit → olkaimet ● bretele ■ hängslen

herassyötinki, herrassyötinki, herrassyöötinki, herrassöötinki → varatuomari ● asesor juridic ■ (vice) häradshövding

herregyyde; herrijee → päivittelyä ● Doamne, Dumnezeule! ■ Herre Gud!

herskaapi → herrasväki ● stăpânii (casei), boierii ■ herskap

heveli, hevelä, hööveli → höveli, höyli ● politicos, respectuos, amabil ■ hövlig

hippasilla → piha-leikki ● leapșa; petrecere a tinerilor ■ hippa

hissata → nostaa köyden tms avulla ● a ridica, a înălța ■ hissa

hollata → pitää itsensä, pysyä, säilyä, pysytellä; pidättää, hillitä ● a se menține, a rămâne ■ hålla sig

holli → sopivasti kohdalle ● la punctul potrivit; distanță, depărtare; direcție ■ håll

-holli → ote, kiinni pitäminen, säilyttäminen ● păstrare, menținere ■ –håll

hoorolja → hiusöljy ● ulei pentru păr; briantină ■ hårolja

hosmestari → metsänhoitaja ● pădurar ■ forstmästare

huilata, huilia → levätä, mennä keveästi, vaivattomasti ● a lenevi ■ hvila, vila

humpuuki → huijaus ● escrocherie, pungășie ■ humbug

huseeraa, huseerata → hosua, touhuta; isännöidä; hummailla, huikennella ● a fi mereu ocupat, a trebălui ■ husera

husse → koiran „isännän” yl nimitys itsestään ● stăpânul unui animal ■ husse

huushollaa → hoitaa raha-asioita tai taloutta ● a face menajul unei case ■ hushålla

huushollerska → taloudenhoitaja ● menajeră ■ hushållerska

huusholli → perhe, talous ● menaj ■ hushåll

huusi, huussi → huussi, ulkovessa ● privată, latrină ■ hus, skithus; dass

huutingit, huutongit → isot pihdit ● clește mare; de cuie ■ hovtång

hyyra, hyyry → vuokra ● chirie ■ hyra

hyyraa → vuokrata ● a închiria ■ hyra ut

hyyryllä → asua vuokralla ● a locui cu chirie ■ hyra; bo som hyresgäst

hyyryläinen → vuokralainen ● chiriaș ■ hyresgäst

hyysätä → pitää luonaan ● a găzdui, adăposti ■ hysa, inhysa

hälläri, häksä → pyörän taakkateline ● port-bagaj ■ (paket)hållare

härmeliinikraga → hermeliinikaulus, kärppäkaulus ● guler de hermină ■ hermelinkrage

härra → herra ● domn; domnul ■ herre

härrasväki, härskaappi → pariskunta ● perechea de stăpâni ai casei ■ herrskap

Högholma → Korkeasaari; „Högga” ● insulă la Helsinki ■ Högholm

höyli, hööveli, heveli, hevelä → höveli ● politicos, respectuos, amabil ■ hövlig

höögeri → oikea; oikeisto ● dreapta; de dreapta ■ höger

illuminaatio → oivallus; (katu)valaistus ● idee, a-și da seama; iluminat ■ illumination

ina → vähän ● puțin ■ en aning

interiööri → sisäpuoli, sisusta; sisäkuva, sisänäkymä ● interior ■ interiör

islanderi → paksu miesten villapaita ● pulover cu model nordic ■ islander

jaakata → ajaa takaa (kuv.) ● a urmări; a vâna ■ jaga

jaanata → vaivata mieltä ● a roade; a te chinui o idee ■ gnaga

jedda → hauki ● știucă ■ gädda

jeevlata → manata ● a înjura ■ djävlas

jelpata, jelppiä → auttaa ● a ajuta ■ hjälpa

jenga → kierre ● ghivent ■ gänga

jenkat → sovitus; sovittaa, järjestää ● a aranja ■ jämka

jestas → hyvänenaika ● Doamne, Dumnezeule ■ oijdå

joululööppari → kaitaliina ● tișlaifăr de Crăciun ■ jullöpare, julduk

juluppi → sepalus ● șliț ■ gylf, jylf

jumpperi → villapaita ● pulover subțire de damă ■ jumper

justeeri → saha ● fierăstrău de ajustat ■ juste – exact; justera – a ajusta (rom.); stocksåg, timmersvans

jämtti → tasan, tarkoin, tarkka ● precis ■ jämnt

jästi → hiiva ● drojdie de bere ■ jäst

kadelaaberi → kynttelikkö, kattokruunu ● candelabru ■ kandelaber

kaffe, kaffi → kahvi ● cafea ■ kaffe

kaffebööna → kahvinpapu ● bob de cafea ■ kaffeböna

kaffeklaarinki, kaffiklaarinki → kahvinselvike ● decantor de cafea ■ klarskinn; (sr) kaffeklarning

kaffeli, kahveli → haarukka ● furculiță ■ gaffel

kaffeprännäri → kahvinpaahdin ● prăjitor de cafea boabe ■ kaffebrännare

kaffepööna → kahvinpapu ● bob de cafea ■ kaffeböna

kaffetrikka → kahvitarjojlu ● servitul cafelei ■ kaffedricka; servering av kaffe, kaffeservering

kahveli, kaffeli → haarukka ● furculiță ■ gaffel

kahveri → ruokakomero; ruokakaappi, keittiökaappi ● cămară pentru alimente; dulap de bucătărie ■ skafferi

kahvibrännäri, kahvirännäri → kahvinpaahdin ● prăjitor de cafea boabe ■ kaffebrännare

kahviserviisi → kahviastiasto ● serviciu de cafea ■ kaffeservis

kakko → hiivaleipä ● pâine (crescută cu drojdie) ■ brödkaka

kakkuvormu → kakkuvuoka, kakkumuotti ● formă de cozonac ■ kakform

kakluuni → laatoitettu tulisija, kaakeliuuni ● sobă de teracotă ■ kakelugn

kalaasi, kalaasit → kestit, kekkerit, kinkerit, piirut ● petrecere ■ kalas

kaliisit → miesten „kalsarit” ● indispensabili ■ kalsingar, kalsipper, filsingar; (yleisk) kalsonger

kalopsi → vatkuli (eräs liharuoka) ● mâncare cu carne, tocană ■ kalops

kalossit → upokkaat, miesten (sadejalkineet) ● galoși ■ galosch

kalotti → patamainen pääähine (esim juutalaisilla) ● calotă ■ kalott

kalsenkka → kylmäkkö ● bucătăreasă pentru bufet rece ■ kallskänka

kalsongit → miesten pitkät alushousut, „kalsarit” ● chiloți, indispensabili ■ kalsingar, kalsipper, filsingar; (yleisk) kalsonger

kamari, kammari 1 → huone, olohuone, isäntäven makuuhuone ● cameră ■ kammare

kamari 2 → poliisiasema ● secție de poliție ■ poliskammare

kamina → uuni ● sobă de teracotă ■ kamin

kampraati → ystävä, toveri ● camarad ■ kamrat

kandelaaberi, kadelaaberi → kynttelikkö, kattokruunu ● candelabru ■ kandelaber

kappa 1 → vetomitta, esim torilla perunoita ● măsură de volum ■ kappe

kappa 2 → syys-talvitakki ● capă ■ kappa

kapsekki, kapsäkki → matkalaukku ● geamantan ■ kappsäck

kapteenska → kapteenin vaimo ● căpităneasăkaptenska

karburaattori → kaasutin ● carburator ■ karburator

kartiini, karteeki → ikkunaverho, uudin, gardiini ● perdea, draperie ■ gardin

kartiinilista → verholista ● corniză ■ gardinlist

kartiinilokero → verhosuoja ● locul unde perdeaua trasă la o parte este ascunsă privirii ■ gardin+lokero (fi)

kartoffeli → peruna ● cartof ■ kartoffel, potatis

kaseeraa → heittää pois, eliminoida ● a casa ■ kassera

kastrulli → kasari, kattila ● castron ■ kastrull

kasööri → kassanhoitaja ● casier ■ kassör

kasöörska → kassaneiti, kassanhoitaja (nainen) ● casieră, casieriță ■ kassörska

kavai → (miesten) puvun takki, irtotakki; [arki]puku ● sacou ■ kavaj

keepi → lyhyt hartiaviitta ● pelerină scurtă ■ kepp

keikki → kakku ● prăjitură ■ kaka

keinustooli → keinutuoli ● balansoar ■ keinu (fi)+stol

kenkki → lahja ● cadou ■ skänk

kenraalska → kenraalin vaimo ● generăleasă ■ generalska

kepsi → hartiaviitta ● pelerină scurtă ■ kepp

kepsi, cape → lippalakki, lätsä ● șapcă ■ keps

kermanekka → kermakko, kermakannu ● latieră, cremieră ■ gräddsnäcka

kevari → tuliase ● armă ■ gevär

kiffeli → rikkalapio ● făraș ■ skyffel, sopskyffel

kiikkusstooli → keinutuoli ● balansoar ■ kiikkus (fi)+stol

kiikuttaa → keinuttaa, kuljettaa, viedä, kantaa jotakin ● a duce, a muta ceva ■ gunga

killata → hyväksyä ● a aproba; a accepta ■ gilla

kimppu → kukkapuska ● buchet ■ knippa, knippe

kirstu → ruumisarkku, arkku ● coșciug ■ kista, likkista

kissarusetti, kissirusu → rusetti ● fundă ■ rosett

kistu → kapioarkku ● ladă de zestre ■ kista, brudkista

kiveri → kievari ● han ■ gästgiveri

klaapi, klaappi → haava ● lovitură; rană ■ klapp

klaarata → selvittää, selventää; selvittää kahvi sakoista ● a lămuri; a filtra; a clarifica ■ klara

klaari → selvä ● clar ■ klar

klaffihousut → luukkuhousut ● clapă ■ klaff

klaffipiironki → kirjoituslipasto ● secreter ■ klaffbyrå

klahvi → läppä, venttiili; laskukansi, laskulevy ● clapă ■ klaff

klapit → halot ● bucată de lemn de foc ■ klabb, klabbe, vedklabb

klappa(burari) → vatkattu marjapuuro, yl puolukkaa ● păsat de fructe de pădure ■ klappad bärgröt

klappaa → taputtaa, vatkata paksuhkoa taikinaa ● a aplauda; a bate, amesteca ■ klappa

klappi → välys, väljyys; liikkumavara ● lax, neetanș ■ glapp

klasi → lasi, ikkuna ● sticlă, geam ■ glas

klattune → takkuinen, toisarvoinen ● libidinos, necuviincios ■ kladdig

kledju → vaate ● îmbrăcăminte ■ kläder

klenninki → leninki, meko ● rochie ■ klänning

klimppisoppa → mykykeitto ● supa de găluște ■ klimp

klimppivelli → mannavelli, kokkareinen ● terci cu cocoloașe ■ klimp, klimpig

klomppine → epätasainen ● gloduros; denivelat ■ klumpig

klompsotela → astuskella ● a tropăi ■ klampa

klontti, klöntti, limppi, klimppi → pieni määrä puolikiinteää ainetta (räkälimppi) ● cocoloș, boț, bucățică moale ■ klimp

klooki → omituinen, erikoinen ● înțelept, inteligent; deosebit ■ klok

kloosuta → nalkuttaa, haukkua ● a ocărî ■ glosa

klosetti, losetti → käymälä, WC, vessa, ulkohuone, mukavuuslaitos ● closet ■ klosett

klunssi → tikkari ● bulgăre, cocoloș, boț; acadea ■ klump; kluns

kluutata → pestä ● a spăla cu cârpa ■ rätillä kluta

kluuti → rätti ● cârpă ■ klut

klänninki → mekko, leninki ● rochie ■ klänning

kläädätä → pukea, vaatettaa ● a se îmbrăca ■ klä(da)

knafti, knafti → tiukka, niukka, vajaa ● insuficient, puțin, limitat ■ knapp

knakata → koputtaa ● a bate, a ciocăni ■ knacka

knakki → nakkimakkara ● crenvurșt ■ knackkorv

knapiläpi → napinreikä ● butonieră ■ knapphål

knappi → nappi ● nasture ■ knapp

knekukaakka → näkkileipä ● pâine biscotată ■ knäckebröd

knekulodju → näkileipälaatikko ● cutia pâinii biscotate ■ knäckebrödlåda

knikkerit → polvihousut ● pantaloni până la genunchi ■ knäbyxor

knyffätä → töniä ● a înghionti, a îmbrânci ■ knuffa

knyyti → käärö ● boccea, legătură ■ knyte

knäävelit → viikset ● mustață, mustăți ■ knävelborrar

koffeli → kaheli, yksinkertainen ● prostuț ■ klant

kofi → kahvi ● cafea ■ kaffe

koftu → pitkähihainen asu; hame ● jerseu, jachetă ■ kofta

koketti → keimailija (nainen) ● cochet, cochetă ■ kokett

kokkaa → keittää, laittaa ruokaa ● a fierbe; a găti ■ koka

koli → kivihiili ● carbon; cărbune ■ kol

kolttu → hame ● fustă ■ kjol

kombineesi, kombinääsi → naisten tai tyttöjen kerrasto ● combinezon ■ underklänning; kombination

komesrooti, komärseroodi → kauppaneuvos ● consilier comercial ■ kommerseråd

kommervenkki, kommervärkki → kuje, metku; mutkikas temppu ● truc; farsă; glumă ■ komme – truc (rom.)+värk – a chinui (rom.)

komteerata → komentaa ● a comanda, a ordona ■ kommendera

komuudi, komuutti → pesukaappi, lavuaari ämpäreineen ● lavoar, lavabou, spălător ■ kommod

komärseroodi, komesrooti → kauppaneuvos ● consilier comercial ■ kommerseråd

konki → käytävä ● coridor, culoar, gang ■ gång

konttuuri, konttuuri → kaappi; ruokakomero ● dulap; cămară de alimente ■ kontor (förvaringsrum)

konversationi → keskustelu, rupattelu ● conversație ■ konversation

kooldormari → kaalikääryle, kaalikääryleitä ● sarma, sarmale ■ kåldolme, kåldolmar

kooli → 1 kerma-astia 2 pesuvati ● 1 latieră, cremieră 2 lighean ■ 1 gräddskål 2 tvättfat

koollooda → kaalilaatikko ● varză scăzută la cuptor ■ kållåda

korsteeni → savupiippu; takka ● horn; coș de fum; șemineu ■ skorsten

kortteerata → asua tilapäisesti ● a locui < locuință ■ kvarter

kortteeri → asuinsija, huone, majapaikka ● locuință; loc de locuit ■ kvarter

kortteli → neljän kadun rajoittama (asuin)alueen osa ● bloc de locuințe; cartier ■ kvarter

kossi → nuori poika ● băiat ■ gosse

kosthollerska → ruokalanpitäjä ● birtăreasă ■ kosthållerska

kostingit → kulut ● cheltuieli ■ kostnader

kostyymi → vaate, miehen puku ● costum ■ kostym

koteletti → 1 kyljys 2 kotletti, jauhetusta lihasta tehty pihvi ● 1 cotlet 2 uneori chiftea mare ■ kotlett

kraakku → koukku eteisessä, vaatekoukku ● cârlig; cuier în vestibul ■ krok

kraaku, kraaki → irtokaulus ● guler detașabil ■ krage, löskrage

kraana → vesihana ● robinet; canea ■ kran

kraapoos → naarmu, haava ● a răni, rănit; rană ■ skrapa, skrapad

kraappiia, krapata, skrapata → raapia, kaivella ● a râcâi ■ skrapa

kraavi → graavi, vähän ja tuoresuolattu kala ● pus la saramură ■ gravad

krai → kaulus ● guler ■ krage

kraka → solmio ● cravată; guler ■ krage

krakmandelit → manteli kuoressa ● migdală în coajă ■ krakmandel

kranni, ränni → naapuri ● vecin ■ granne

kranssi, ranssi → seppele ● coroană ■ krans

kranttu, kronkeli → nirso ● mofturos, sclifosit, dificil ■ grätten, gräknad; krånglig

kravatti, kravaatti → solmio ● cravată ■ kravatt

kreemi → 1 vispattu kerma, voi- tai kermakuorrute, -täyte 2 kastike ● 1 frișcă bătută 2 sos ■ 1 vispgrädde 2 kräm

kreetupytty → kantelija ● pârâtor, reclamagiu ■ skvallerbytta

kreta, kretta → kerma ● frișcă ■ grädde

kretasnekka → kermakko, kermanekka ● latieră, cremieră ■ gräddsnäcka

kretonki, retonki → kangastyyppi ● creton ■ kretong

kretuliini → sinipuna ● violet ■ gredelin, violet

kriinata → irvistellä ● a face grimase; a rânji ■ grina

kriivari, skriivari → kirjuri ● scrib ■ skrivare

kriivata, skriivata → kirjoittaa ● a scrie ■ skriva

krimpleenit → crimplene-kankaasta valmistettu vaate ● stofă artificială neşifonabilă ■ Crimplene®

krinnata → kiristää ● – ■ grinda

krinnisänky → pinnasänky ● pătuț de copil ■ grindsäng, spjälsäng

krinoliini → vannehame ● crinolină ■ krinolin

krokataa → kiinnittää koukuilla ● a prinde părul cu agrafe ■ kroka

kronglata, kronklata → epäonnistua ● a încurca o treabă, a da de furcă; a nu funcționa ■ krångla

kronkeli → nirso ● dificil, care face greutăți ■ krånglig

krooppi → kuoppa ● groapă, adâncitură ■ grop

kroppa, kruppi → keho, ruumis ● corp uman ■ kropp

krouvi → karkea ● dur, grosier, grosolan ■ grov

kruksi → rasti, vinoristi ● bifare; semnul bifării ■ kryss

krumeluuri → koriste (joutava) ● codiță, înfloritură (la scris) ■ krumelur

kruppi, kroppa → keho ● corp uman ■ kropp

krusa → röyhelö ● volan, volănaș ■ krås

kruukku → ruukku ● ghiveci de flori ■ kruka; krus

kruusaila → koristella, kaunistella ● a înfrumuseța; a decora ■ krusa

kruusatut → koristellut kaiverruksin ● a decora cu volănașe; a încreți; a ondula; a bucla ■ krusa

kruuvi → ruuvi ● șurub ■ skruv

krykyt → (kainalo)sauvat ● cârjă, cârje ■ kryckor

krymppy, krymppyne → ryppyinen; solmussa ● ridat; încrețit ■ skrynklig

kryyri → mauste ● condiment ■ krydda

kränä → erimielisyys, riita ● ceartă, dispută, controversă ■ gräl

krävätä → laskuttaa, periä maksu, vaatia jotain ● a trebui, a avea nevoie, a plăti ■ kräva

krävätä → kaivaa, irrottaa, ● a săpa; a dezgropa ■ gräva

krävöö, krävöölappu → lasku ● nota de plată ■ < kräva

kräämi, kräämi → kiisseli; kreemi, kermahyytelö, jälkiruoka ● cremă desert, cremă de fructe ■ kräm, smörkräm

krääslööki → ruohosipuli ● cepșoară; arpagic de primăvară ■ gräslök

krökkee → ylpeä ● mândru ■ styv i korken

krökytä, krökätä → sohia hiillosta tai tulta ● a ațâța focul, răvășind jarul ■ kröka

kuhilas → jalka, kymmenestä viljalyhteestä koottu keko ● căpiță ■ skyl

kukkavaasi → kukkamaljakko ● vază de flori ■ blomvas

kulla → hattukupu ● calota pălăriei ■ kalott

kupernyöri → kuvernööri ● guvernator ■ guvernör

kurajemma → kuurupiilo -leikki ● jocul de-a ascunselea ■ kurragömma

kurnaali, kurri → kuorittu, rasvaton maito ● lapte degresat ■ skummjölk

kuski → kuljettaja; ajuri ● șofer (aici: birjar) ■ kusk

kuttaperkasoppa → kaalikeitto ● ciorbă de varză, „de gutapecă” ■ kålsoppa (guttaperka)

kuukkaa → keittää, laittaa ruokaa ● a găti mâncare ■ koka

kuukkerska → keittäjä ● bucătăreasă ■ kokerska

kuuppa → vesikauha ● căuc pentru apă ■ skopa, vattenskopa

kuuppa → kupu ● abajur; glob de sticlă ■ kupa

kuuri → lastenvaunujen kuomu ● coviltirul căruciorului de copil ■ kur

kuvertti 1 → (kirje)kuori ● plic ■ kuvert

kuvertti 2 → henkilökohtainen pöytäkattaus ● tacâm ■ bordskuvert

kuvertti 3 → alkuleipă ravintolassa ● pâine-aperitiv la restaurant ■ kuvert, kuvertbröd

kuvertti 4 → vehnäleipälaji, jossa rapea kuori ● pâine cu coajă fragedă ■ kuvertbröd

kylmäkontuuri → kylmäkaappi ● răcitor; frigider ■ kallskafferi, kylskåp

kyärätä → ajaa (takaa); kuljettaa pois ● a conduce; a șofa; a transporta ■ köra

kyökki → keittiö ● bucătărie ■ kök

kyökkipiika → keittiöapulainen ● servitoare la bucătărie ■ köksbiträde

kyökkiruotsi → kyökkiruotsi ● suedeza „de bucătărie” ■ kökssvenska (suomr puhek)

kyökkisuomi → kyökkisuomi ● finlandeza „de bucătărie” ■ köksfinska (suomr puhek)

kyörätä → kuljettaa pois ● a scoate, evacua, îndepărta ■ köra [bort]

käädyt → riipukset, kaulaketjut ● lănțișor (de medalion) ■ halskedja

köksä → sisäkkö, sisäpalvelija; keittäjä, kokki ● servitoare ■ köksa; husa

köppi → keppi ● băț; bâtă; ciomag; baston ■ käpp

kööki → keittiö ● bucătărie ■ kök

köökki, köksä → keittiö ● bucătărie ■ kök

kööri → 1 kuoro 2 ryhmä, joukko ● 1 cor 2 gașcă ■ kör

kööri → kuoro ● cor ■ kör

laageri → varasto ● provizie; magazie; depozit ■ lager

laaki → kohtaus, osuma ● lovitură; moment, clipă ■ slag

lakkari, plakkari → tasku; kukkaro ● portmoneu ■ plånbok

landoo → hevosvetoiset matkavaunut ● landou ■ landå

lankonki → lautakäytävä ● punte, pasarelă de debarcare ■ landgång

lapsväsky → nahkapaloista ommeltu kassi ● geantă din petece de piele ■ lappväska

lasareetti → sairaala ● lazaret ■ lasarett

laskiämpäri → jätesanko, jäteastia ● găleata de gunoi ■ slaskhink

latinki → annos ● porție ■ laddning; sats

lavoaari, lavuaari → pesuallas ● lavoar ■ lavoar

leeta → vehnäspitko ● [pâine] împletită ■ fläta

lehteri → parveke, parvi; katsomo ● balcon, galerie ■ läktare

leipävormu → leipätaikinan leikkuumuotti ● formă de patiserie ■ form

leivänsiivu → leipäviipale ● felie de pâine ■ brödskiva

lekkeri → umpinainen puuastia tai peltiastia ● putină ■ lägel viinaputina-a-iso

lengdi → (pulla)pitko ● împletită (de patiserie) ■ längd, bullalängd

leskari → lukuteline? ● a citi läsa+kari

lesti → jalkaterän malli ● calapod ■ läst

liitinki → linninki < kietoa, sitoa ympärille byxlinnig = housunkaulus (se mikä kietoutuu vartalon ympärille), ärmlinnig = kalvosin (se mikä kietoutuu ranteen ympärille ● centură ■ linning < linda

likel → lähellä, lähelle ● cam, asemănător; aproape ■ lik

limonadi, limunaadi → virvoitusjuoma ● limonadă ■ lemonad

limppi, klimppi, klöntti, klontti → pieni määrä puolikiinteää ainetta (räkälimppi), kimpale, pala ● cocoloș, boț, bucățică moale ■ klimp, klump, kluns

limsa, limska, limu → virvoitusjuoma, limonadi ● limonadă ■ lemonad

linninki → vaatteen reunus, esim vyötärönauha ● paspoal ■ linning

lipokkaat → aamutossut, kannattomat ● pantof de damă fără toc ■ lädersko

litviiki, litviikki → palkka; käyttövarat ● salariu ■ likvid, avlöning

lokomotiivi → veturi ● locomotivă ■ lokomotiv

lonka → pullapitko, pitko ● împletită (de patiserie) ■ längd, lång

looda, loora, loota → laatikko ● cutie; ladă ■ låda, lår

losetti, klosetti → käymälä, WC, vessa, ulkohuone, mukavuuslaitos ● closet; privată ■ klosett

luanata → onnistaa, sujua ● a reta, a fi profitabil ■ löna sig

lukaali → huoneisto, hieno ● local ■ lokal

lulla → kehto, kätkyt ● leagăn; a adormi copilul ■ lulla

luuden → olivinvihreästä kankaasta valm. talvitakki ● loden ■ loden

luuri → perinteisen puhelimen kädessä pidettävä osa ● receptor ■ [telefon]lur

luuva → myssy, pipo ● căciulă ■ luva

lykky → onni ● noroc ■ lycka

lyyssi → pusero ● bluză ■ blus

lyökki → sipuli ● ceapă ■ lök

lyöppi → juusto; juoksete ● cheag ■ löpe

läksloota → silakkalaatikko (ruokalaji) ● pește la cuptor ■ laxlåda

länsstooli → nojatuoli ● fotoliu ■ länstol

läskisoosi → sianlihakastike ● tocană de carne cu sos de făină ■ fläsksås

läskärit → läskipohjakengät („raakakumi”) ● pantofi cu talpă de crep ■ fläsksko

läträtä → sotkea, roiskia ● a murdări, a stropi ■ kladda

lätty → räiskäle ● clătită mai groasă ■ plätt

löili → naurettava ● ridicol; de râs ■ löjlig

löitnantti → luutnantti ● locotenent ■ löjtnant

lönskotti → lounaspuku, smoking, smokki ● smoching ■ aftondräkt

löystäkki → vuoteen suojapeite ● cuvertură ■ skyddstäcke

lööki, lööki → sipuli ● ceapă ■ lök

lööppari → 1 juoruakka 2 kaitaliina ● 1 bârfitoare 2 tișlaifăr ■ 1 sladdertaska 2 bordslöpare

mademoiselle → säätyläisneiti ● madmoazelă ■ mademoiselle

maffee, maffine → ylpeä ● macabru; ocoș ■ maffig

magnetofooni → kelanauhuri ● magnetofon ■ magnetofon

maitotonkka → maitokannu ● bidon de lapte ■ mjölkstånka

makaaberi → kuolemasta irvokkaalla tavalla muistuttava, kaamea, kammottava ● macabru ■ makaber

mamselli → talon emäntä ● stăpâna casei; mademoiselle ■ mamsell

manglaa → mankeloida ● a măngălui ■ mangla

mansetti, manshetti → kalvosin ● manșetă ■ manschett

mantteli → päällystakki ● manta ■ mantel

manööveri → ohjailu, ohjausliike; käyttö, käsittely; sotaliike; juoni ● manevră ■ manöver

markiisi → 1 suojakatos, kangaskatos; kuisti, veranta 2 markiisi (aatelisarvo) ● 1 marchiză (construcție) 2 marchiz (nobil) ■ markis

markki → pihapiiri, takapiha tms. 1 maa, maanpinta 2 maa-alue; maaperä; maasto ● 1 pământ 2 teren ■ mark

marlage → marjapussi-korttipeli ● un joc de cărți ■ mariage

masiina, masina → kone; auto ● mașină ■ maskin

masiinapaperi → paperi esim tapetointiin ● tapet ■ väggpapper, tapet

masina → auto ● mașină ■ maskin

matami → naisjohtaja, mm. porttoloissa, tomera nainen ● madam; madamă ■ madam

matrassi → patja ● saltea ■ madrass

matta → matto ● covor, carpetă ■ matta

meinata → aikoa ● a intenționa; a fi de părere ■ mena

menyy → ruokalista ● meniu ■ meny, matsedel

metura → meetvursti ● salam ■ medvurst

miini → ilme ● mină, aer, fizionomie; față ■ min

mistata → menettää ● a pierde ■ mista

mittumaari → juhannus ● miezul verii ■ midsommar

modisti → naisten hattujen valmistaja t. myyjä ● modistă ■ modist

molineelanka, muliinilanka → pehmeä kiiltävä kirjontalanka ● mulineu ■ moulinégarn

molski → työhousujen kangaslaatu ● moleschin (textile) ■ mollskinn

monttööri → asentaja ● montor, montator; reparator ■ montör

moordipälssi → näätäturkki ● blană de jder ■ mårdpäls

moro, morjes → tervehdys ● salut! bună! servus! ■ morgon, mors

mosatramppari (mosuri) → jalkaväensotilas ● infanterist [aici: călcător pe mușchi] ■ mossatrampare

motata → lyödä; kohdata, tavata ● a găsi, a întâlni ■ möta

mudelli → malli ● model ■ modell

muffi, muhvi → käsipuuhka ● manșon ■ muff

muki → kuppi ● ceașcă ■ mugg

mulvaardimuffi → myyräkäsipuuhka ● manșon de cârtiță ■ mullvadmuff

murena → muru (leipää, yms) ● fărâmă ■ smula

muretteri → porkkana ● morcov ■ morot

musiikki → taidelaji jossa ilmaisuvälineenä ovat sävelet, säveltaide; myös sen tuotteista ● muzică ■ musik

musteri, musteri → äidin sisko, täti ● mătușă după mamă ■ moster

muufalli → apea ● trist, descurajat, demoralizat ■ modfälld

muuruutti → porkkana ● morcov ■ morot

muusi → sose ● piure ■ mos; puré

myntti → metalliraha, kolikko ● monedă ■ mynt

myysteri → puvun kaava ● șablon, tipar ■ mönster

mäntätä → syödä, juoda tai juhlia rankasti ● a chefui din greu ■ menta

määrly → sinkilä ● clemă, crampon ■ märla

mööpeli → huonekalu ● mobilă ■ möbel

naattaa → hippasilla olla ● a juca leapșa ■ leka nata

naftaliini → naftaleeni; koipussi ● naftalină ■ naftalen, naftalin

Narinka → aukio Helsingin Kampissa, juutalaisten myyntitori ● piață în Helsinki ■ Narinken

nattröijy → lukunuttu, yöpeite ● păturică ■ nattlisös, nattfjäril

nekka → kermakko ● cremieră ■ (grädd)snäcka

neljää slaagia → neljää lyöntiä -pihapallopeli ● lovitură; patru lovituri ■ slag

nesari, nestuuki, nestuuki → nenäliina ● batistă ■ näsduk

niigaa → niiata ● a face reverență ■ niga

niinko, niinku → niin kuin ● așa cum ■ så som

nimipäiväkranssi → nimipäiväseppele ● coroană de onomastică ■ namnsdagskrans

nipata → lyödä sormilla ● a ciupi, a pișca; a ciocăni cu degetele ■ knipa

nipeli → korut, helyt ● bijuterie ■ nipper

norssi → kuore (kalalaji) ● epernus (pește) ■ nors

notuli → merkintä ● notă ■ nota

nulju → saita ● zgârcit, calic ■ snål

ny → nyt ● acum ■ ny

nykkeli → avain ● cheie ■ nyckel

nyypponi → ruusunmarja ● măceș ■ nypon

nyypponisylti → ruusunmarjahillo ● dulceață de măcieș ■ nyponsylt

nästuuki, nästyyki → nenäliina ● batistă ■ näsduk

oho → anteeksi ● scuzați! ■ förlåt

omeletti → munakas ● omletă ■ omelett

omnibussi → hevosvetoinen raitiovaunu ● omnibuz ■ omnibus

ongapannu → höyrypannu ● cazan cu abur ■ ångpanna

onka → höyry ● abur ■ ånga

oodraus → puupinnan käsittely maalaamalla ● vopsitul lemnului ■ ådring < ådra

ookata → ohjata, ajaa, mennä ● a conduce; a îndruma; a merge ■ åka

oordninki, oorninki [oorningissa] → järjestys [järjestyksessa] ● ordine [în ordine] ■ ordning [i ordning]

oorteli → käsky, ohje ● ordin ■ order

orneerata → järjestää ● a ordona, a aranja ■ ordna

otinki, ottinki → tilavuusmitta: viina- ja suolakalamitta 15,7 litraa ● = 6 kannua = ½ nelikko ■ åtting åtting

paakari, paakari → leipuri ● brutar ■ bagare

paakata → leipoa ● a coace pâine ■ baka

paakelsi, paakkelsi, paakkelssi → leivos, leivonnainen, baakkelssi ● prăjitură, cocătură ■ bakelse

paana → rata ● cale; curs; pistă, bandă de drum ■ bana

paarmunska, paarmuska, paarmuska → kätilö ● moașă ■ barnmorska

paasata → puhua äänekkäästi ● a vorbi încet ■ basa

paatihuone → kylpyhuone ● baie ■ badrum

paatti → vene, purjevene ● barcă; amabrcațiune ■ båt, segelbåt

paislari → leivos ● prăjitură, cocătură ■ bakelse

pajuneti → pistin ● baionetă ■ bajonett

pakaasi, bakaasi → matkatavara ● bagaj ■ bagage

pakari → leipomo, leipämyymälä, leivintupa ● brutărie ■ bageri

pakata → tunkeutua ● a se băga în sufletul cuiva ■ pracka sig på

pakka → mäki ● colină, deal ■ backe

palju → pesusoikko ● ligheaan ■ balja

palkonki → parveke ● balcon ■ balkong

palsa, palttoo, paltto → talvitakki ● palton ■ paletå

panamahattu → miesten päähine (kesäinen lierihattu) ● pălărie de Panama ■ panamahatt

pankaaka → pannukakku ● clătită groasă ■ pannkaka

pankkifröökkynä → pankkivirkailija ● funcționară la bancă ■ bankfröken

panta → rengasmainen hihna, nauha; nilkkaketju ● bandă; lănțișor de gleznă ■ band; ankelkedja; fotlänk

pantoffelit → miesten pehmeät kotijalkineet ● papuci cf pantofi ■ pantoffel, toffel

pappa → isoisä ● bunic ■ pappa

paraplyy → sateenvarjo ● umbrelă de ploaie, parapleuparaply

parasolli → aurinkovarjo ● umbrelă de soare, parasol ■ parasoll

parfymeerat → parfymointu ● parfumat ■ parfymerad

parfymeria → hajuvesimyymälä, hajuvesiosasto ● perfumerie ■ parfymeri

parfyymi → hajuvesi ● parfum ■ parfym

parkata → kuoria puuta ● a coji lemnul ■ barka

parselli → palsta, tontti ● parcelă ■ parcell

passata, passata 1 tarjoilla, palvella 2 sopia, käydä ● 1 a servi 2 a se potrivi, a „merge” ■ 1 passa upp 2 passa

passeli → hyvä, sopiva ● potrivit, acceptabil, „merge” ■ passlig

pasteeraa, pasteerata, pasteeraila kulkea, käydä, kävellä, olla kävelyllä ● a se plimba, a trece, a străbate, a traversa ■ passera cf spatsera

pastorska, pastuurska → pastorin rouva ● preoteasă, soția preotului ■ pastorska

patiinit → nilkan yli ulottuva miesten nahkakenkä ● ghete, bocanci ■ bottin

pedata, petata → peittää sänky; sijata vuode ● a face patul ■ bädda

peleriini, pelleriini → naisten lyhyt (turkis)viitta, kudottu tai virkattu hartiahuivi, hartiaviitta ● pelerină ■ pelerin

pelitantti → kiertävä pianonsoittaja ● pianist ocazional ■ speltant

penaali → kynäkotelo ● penar ■ penal, pennfodral

pepparkaakka → piparkakku ● turtă dulce ■ pepparkaka

permanto → lattia ● parchet; stal ■ parkett

perperi, berberi → miesten pitkä takki, sateenpitävä ● manta de ploaie ■ berber

pesofati → pesuvati ● lighean de spălat ■ tvättfat

pesätninki → miehistö, perhekunta ● echipaj; personal; familie ■ besättning

petaa → sijata vuode ● a face patul ■ bädda sängen

peti → sänky ● pat ■ bädd

petraa → petrata, parantaa suoritustaan ● a ameliora, a îmbunătăți ■ bättra

petsaa → petsata, värjätä petsaamalla ● a băițui ■ betsa

piika → naispuolinen palkattu työntekijä maalaistalossa, palvelija (vrt. renki) ● slujnică, servitoare ■ piga

piikinpulla → pikkupulla ● chiflă mică ■ slät bulle

piipa → poimuttaa; kähertää ● a bucla părul ■ pipa

piipattu → poimutettu; käherretty ● buclat ■ pipade

piironki → lipasto, hyllystökaappi ● birou, comodă ■ byrå

piisaa → riittää (vaikka ruoka) ● suficient ■ spisa

piisata → riittää, torjua ● a fi suficient; a refuza ■ (av)spisa

piletti, biletti, biljetti, piljetti → lippu (pääsylippu, matkalippu, lentolippu); lappu ● bilet ■ biljett

pilkkumi, spilkkumi, pilkkumi → kulho, malja ● castronaș, căniță ■ spilkum

pilleri → suun kautta nautittava pallomainen lääkevalmiste ● pilulă ■ piller

pipari → piparkakku ● cf piper ■ pepparkaka

piroogi → lihapiirakka ● pirogă, piroșcă ■ pirog

pirssi → vuokra-auto, taksi ● birjă; droșcă ■ droska, droskbil

pislaaki → hela ● montaj, ferecătură ■ beslag

pisoaari → miesten ulko-wc ● pișoar ■ pisoar

pistoovata → tarjota, kustantaa ● a oferi; a sponsoriza ■ bestå

piurata → kutsua ● a invita ■ bjuda

plaani → kenttä, aukio ● piață ■ plan

plakkari, lakkari → tasku; kukkaro ● portmoneu ■ plånbok

plarata, plärätä, plarata → selata, selailla ● a răsfoi ■ blada, bläddra

plassi → paikka, tila ● loc ■ plats

plastiikki → muovi ● plastic ■ plastik

platformi → asemalaituri ● platformă ■ plattform

platmenagi → pöydän mausteteline, „risteilijä” ● olivieră; set de sare și piper ■ plat de menage 

pleeki, pleiki, bleiki → kalpea ● palid, livid ■ blek

pleikaantuua → haalistua ● a se decolora ■ (vaatteesta) blekna

plohjata → kahlata ● a merge cu greu (de ex. prin vad) ■ plöja

plokata → valikoida ● a culege, a aduna, a alege ■ plocka

plooni → raapaisupinta esim tikkuaskissa ● fațale de scăpărat ale cutiei de chibtituri ■ plon

ploosata → tuulla, puhaltaa ● a sufla ■ blåsa

plosa → nippu, kasa ● a adăuga ■ plysa

plotski → pelti ● tablă ■ plåt

plummona → luumu ● prună ■ plummon

plummonatäyte → luumutäyte ● umplutură de pruneplummonfyllning

pluusi → pusero ● bluză ■ blus

plyymi → höyhenkoriste, töyhtö ● panaș ■ plym

plyysi, plyyssi → samettimainen kangastyyppi ● pluș ■ plysch

plädäri → räiskäle; ohukainen, lätty, lettu ● clătită ■ plätt

pläkki 1 → muste ● tuș negru ■ bläck

pläkki 2 → todella varma, kirkas, selvä ● clar; sigur ■ blank

plätinä → lörpöttely ● flecăreală ■ pladder

plätty → räiskäle; ohukainen, lätty, lettu ● clătită ■ plätt

plättypannu → räiskälepannu ● tigaie de clătite ■ plättpanna

pläägat → kengät ● încălțăminte ■ plågat (plåga, supin)

poglot – yglot → kruuna – klaava ● cap – pajură; luat – plătit (la monedă) ■ krona – klave; cf pågå – utgå

pokstaavi → aakkonen ● literă ■ bokstav

polstari, polsteri → patja, höyhenpatja, höyhentyyny; sohvan lisätyyny ● capitonaj; pernă de puf ■ bolster

pomada → voide, salva, rasva ● pomadă [se referă la pomada pentru păr] ■ pomada

pooki → (kiinteä) merimerkki; majakka, loisto ● far ■ båk, känningsbåk

popliini → tiiviitä palttinasidoksisia, us. vettä hylkiväksi käsiteltyjä kankaita ● poplin ■ poplin

porstoo → eteinen ● vestibul ■ förstuga; nyk. farstu

porstua → kuisti, eteinen ● tindă, cerdac, vestibul ■ farstu 

portieeri → oviverho, ovenvartija ● portar ■ portier

portsuuna → annos ● porție; porțiune ■ portion

porttööri, portieeri → monikerroksinen tarjoiluastia ● platou de servit etajat ■ portör

porutratti → itkupilli ● plângăcios ■ lipsilltratt

posavanttuut → tumput, lapaset ● mănușă cu un deget ■ påsevante, tumvante

potaatti → peruna ● cartof ■ potatis

potelli → pullo ● sticlă; butelie [de sticlă] ■ butelj

potoori, pootoora; pootooria → kahvia juodessa kun tarjotaan tilkkaa lisää jo ennen kuin kuppi on juotu tyhjäksi, lisätilkka; santsaus ● încă puțină cafea ■ påtår, en tår kaffe – kahvitilkka; på = päälle, tår = kyynel

potretti → valokuva ● portret ■ porträtt

pottumuusi → perunasose ● pireu de cartofi ■ potatismos

poängi → piste; kohokohta ● punct (în aprecieri); poantă ■ poäng

praasu, raasu, praasu → tuli, valkea, takkavalkea liekki; nuotio ● foc; focul din sobă ■ brasa

praataa, praatata → puhua ● a vorbi; a conversa ■ prata

pranstakka → hiilihanko ● furcă pentru cărbuni ■ brandstake

preivi, preivi → kirje ● scrisoare ■ brev

prenikka → mitali ● decorație; bănuț ■ (s.r.) prenika

prennari → suurennuslasi ● lupă ■ lupp, brännare

presiis, presiis → aivan, kuin, juuri, täsmälleen ● precis, exact ■ precis

priimus → öljykeitin ● primus®primus®

priiskotela, priiskottaa → pisarrella, sataa ● a ploua mărunt ■ stritta

prikaati → divisioonaa pienempi sotatoimiyhtymä t. joukko-osasto ● brigadă ■ brigad

priki → kaksimastoinen purjealus, jonka kummassakin mastossa on raakapurjeet ● bric ■ brigg

prikka, prikka, prika 1 tarjotin; 2 ruuvin taustalevy ● 1 tavă de servit; 2 șaibă ■ 1 bricka; 2 bricka

prikulleen → tarkasti, täsmälleen ● precis ■ på pricken

primaari, primääri → ensimmäinen, alkuperäinen, perustana oleva, ensisijainen ● primar ■ primär

primitivismi → primitiivisyyttä tavoitteleva taidesuunta ● primitivism ■ primitivism

prinsiippi → peruste; periaate ● principiu ■ princip

prinsipaali → 1 urkujen pää-äänikerta 2 esimies, työnantaja ● 1 ref. la tubul de orgă 2 șef ■ principal

prinssi → hallitsijahuoneen miespuolinen ei-hallitseva jäsen ● prinț ■ prins

privaatti → yksityinen, yksityis- ● privat ■ privat

privilegi, privilegio → erioikeus, etuoikeus ● privilegiu ■ privilegium

promeneeraa → kävellä hienostellen, olla iltapäiväkävelyllä ● a se promena ■ promenera

propelli → potkuri ● elice ■ propeller

proppu → sulake ● siguranță fuzibilă ■ propp

prunni → kaivo ● fântână, puț ■ brunn

pruukaa, pruukata, ruukata → olla tapana ● a obișnui să, a avea obiceiul, uzanță ■ bruka

pruuki → muurilaasti ● mortar ■ murbruk

pruukikontti → ruukin kantoastia ● vasul cu care se cară mortarul ■ murbruk

pruukimajakka → ruukinkantaja rakennuksilla ● cărătorul de mortar ■ murbruk

pruustinna, ruustinna → rovastin vaimo ● soția protopopului, a preotului paroh ■ prostinna

pruutata → alentaa, tinkiä ● a se tocmi, a se târgui ■ pruta

pruuvaa → sovittaa ● a proba ■ probera, prova

pränkätä → kiukutella ● a falsifica, a denatura, a răstălmăci ■ vränga

prännäri → kahvinpaahdin ● prăjitor de cafea boabe ■ brännare, kaffebrännare

präntti, präntätä → painaa kirjoitus paperille ● a imprima cu imprimanta ■ pränt

präntätä → tekstata; kirjoittaa (kauniisti) ● a scrie caligrafic ■ pränta

prässätä → silittää ● a călca (rufe) ■ pressa

prätköttää → nalkuttaa, haukkua, puhua ● a vorbi; a reproșa, a ocărî ■ prata

puari → aitta tai joku muu vastaava ulkorakennus ● cușcă, coteț ■ bur

puddinki, puttinki → vanukas ● budincă ■ pudding

puffikartiini → poimuverho ● draperie cu falduri ■ puffgardin

puhvetti, buffet, bufetti, pufetti → juhlissa tms. tarjoilutila, josta ruoan voi noutaa; noutopöytätarjoilu ● bufet ■ byffé, buffé

puketti, buketti → kukkakimppu, kukkapuska ● buchet ■ bukett

puleerata → kiillottaa ● a lustrui ■ polera

puljonki → lihaliemi ● bulion ■ buljong

pulloveri → pujoliivi ● pulover ■ pullover, slipover

pultti → lahje ● crac de pantalon ■ bult

pumada → hiusvoide, pomada ● pomadă ■ pomada

pumadafläke → rasvatahra ● aici: pată de grăsime ■ pomadafläck

punkki → 3-jalkainen pesuastia? ● vas, castron; aici lavoar ■ bunke

puoti → kauppa ● prăvălie ■ bod

puskiini → venäläismallinen miesten turkishattu ● căciulă ruesească „Pușkin” ■ Puskin

putinki → vanukas ● budincă ■ pudding

putsaus → puhdistus ● curățat ■ putsning

putukiffeli, putupelli → rikkalapio ● făraș ■ sopskyffel

puuhka → 1 turkiseläimen kokonahka-kauluri 2 käsipuuhka ● 1 guler de blană; 2 manșon ■ 1 boa; bräm 2 muff

puulaaki → työpaikka, yritys ● firmă; companie, societate pe acțiuni ■ bolag

puurtyyki → pöytäliina ● față de masă ■ bordduk

puustaavi → aakkonen ● literă ■ bokstav

pykemestari → rakennusmestari ● maistru în construcții ■ byggmästare

pykninki → rakennus ● constricție ■ byggande; byggnad

pykätä → rakentaa ● a construi ■ bygga

pytinki → rakennus ● clădire ■ byggnad

pyöli → kylä; talo ● sat ■ by

pälssi, pälsyt → turkki ● blană ■ päls

pännä, pännä → kynä, lyijykynä, kosmoskynä (kosmuskynä) ● creion, creion chimic (de anilină) ■ penna

päärlemonappi → helmiäisnappi ● nasture de sidef ■ pärlemorknapp

päärlut, päärlyt → helmet (usein lasia) ● perle ■ pärlor

pöklinki → savusilakka ● hering afumat ■ böckling

raadi, raati → rivi ● rând ■ rad

raakata → ajaa parta ● a se rade ■ raka

raana → hana ● robinet ■ kran

raari → harvinainen ● rar ■ rar

raavelstuuki → pikkutakin vuorin ja päällyksen välinen kangas ● vatelină ■ refilltygg

ranska lonka → ranskanleipä ● franzelă ■ lång

ranssi, kranssi → 1 seppele 2 uunin reunus ● 1 coroană 2 marginea, coroana cuptorului, șemineului ■ 1 krans 2 spiselkrans

ranstakka → hiilihanko, harkko ● furcă [de cărbuni] ■ tacka

rantu → raita, juova, viiru ● dungă, striație ■ rand

rappu → porraskäytävä ● scară ■ trapp

reekeli, reikeli → varmuuslukko, takalukko ● încuietoare de siguranță ■ polislås, baklås;säkerhetslås

reeras, reedas → kunnossa, kunto, tolkku ● ordine, rânduială ■ reda

reerata → korjata, laittaa ● a pune în ordine, a aranja ■ reda

reiklaa → salvata, lukita ● a încuia ■ regla

reklaami → mainos ● reclamă ■ reklam

reklameeraa → mainostaa ● a face reclamă ■ reklamera

reklamoida → tehdä reklamaatio, vaatia korvausta; tehdä muistutus, esittää moite ● a reclama ■ reklamera

rekooli → puutarha ● parc ■ trädgård

remeli → nahkavyö, miesten, saada remelistä ● curea de pantaloni ■ rem

renki → miespuolinen maatalous-työntekijä (vrt. piika) ● argat ■ dräng

renksu → lenkki ● ansă, laț ■ kringla (slinga)

rensseli → reppu, laukku ● raniță, rucsac, desagă ■ ränsel

repareeraa → korjata ● a repara ■ reparera

repetteri → punajuuri ● sfeclă roșie ■ rödbeta

residenssi → virka-asunto, residenssi ● rezidență ■ residens

resinkka → venyke kengässä, resori ● șiret elastic ■ resår

resorimatrassi → joustinpatja ● saltea cu arcuri ■ resårmadrass

resäfti → resepti, ruokaohje ● rețetă culinară ■ recept

reta → kerma ● frișcă ■ grädde

retanekka → kermakko, kermakannu ● latieră, cremieră ■ gräddsnäcka

retonki, kretonki → kangastyyppi ● creton ■ kretong

revoli, revolveri → revolveri ● revolver ■ revolver

rigi → miesten puku ● redingotă ■ jackett

riini → arvopapereiden tai sokerin säilytyslaatikko ● scrin ■ skrin

riivata → 1 vaivata jtkn; 2 raastaa, repiä ● a despica ■ riva

rikka → tarjotin ● tavă de servit ■ bricka

rilli → grilli, kioski ● chioșc cu grătar ■ grill

rillit → silmälasit ● ochelari ■ brillor

ringaa → soida, soittaa ● a suna ■ ringa

rinkeplummu, rinkeplumma  → kehäkukka ● filimică ■ ringblomma

rinki → rengas; sormus; vanne ● cerc; inel; ring; geantă (auto) ■ ring

riskaabeli, riskaapeli → riskin omaava, uhanalainen, vaarallinen ● riscabil ■ riskabel

rohvessoorska, rohvessyörska → professorin rouva ● profesoreasă, soția profesorului (nu profesoară!) ■ professorska

roikale → pitkä mies ● bărbat înalt ■ räkel

roikit → vaatteet ● costum; haină; veșminte ■ dräkt

rookata → sattua, joutua ● a se întâlni, a da de, ase pomeni că, a se întâmpla ■ råka

rooppi → pieni vesikuoppa, esim. savikuoppa ● groapă ■ grop

rossi → rintasolki ● broșă ■ brosch

rosspiffi → paahtopaisti ● vrăbioară, mușvchi de vită, rosbif ■ rostbiff

rotsi → päällystakki (rennonpuoleinen) ● pardesiu ■ rock

rottinki → mattopiiska (rottinkiköynnöksestä) ● palmă de bătut covoare ■ rotting, mattpiskare

rottuaari, rotuaari → jalkakäytävä ● trotuar ■ trottoar

rotunda → pyörörakennus, rotunda ● rotonda ■ rotunda

rovastinna → rovastin rouva ● soția protopopului ■ prostinna < prost – protopop (rom.)

ruksi → vinoristi ● semnul bifării ■ kryss

ruljanssi → tehtävä, toimi, kiire ● treabă încurcată, harababură ■ ruljangs

rullakartiini, rullakartiinit → rullaverho, rullaverhot ● rulou, perdea rulou ■ rullgardin, rullgardiner

rultuurtta → kääretorttu ● ruladă ■ rulltårta

rundi → puukellari, halkokellari?, kierto, kierros ● rând, ■ rund

rusthollari → ratsutilallinen; kartanon omistaja ● proprietarul domeniului care avea obligația de a dota un cavalerist ■ rusthållare

rustholli → ratsutila ● centru ecvestru ■ rusthåll

rusu → rusetti ● fundă ■ ros; rosett

ruukki; tiiliruukki → rautatehdas, valimo; laasti ● turnătorie de fier; mortar ■ järnbruk; murbruk

ruukkurusiini, väskynä → kuivattu luumu; ruukkurusina ● prună uscată ■ sviskon; krukrussin

ruustinna, pruustinna → rovastin vaimo ● soția protopopului, a preotului paroh ■ prostinna

ruustukki → ruuvipenkki ● menghină ■ skruvstycke

ruutti → tötterö, paperista kääräisty kartion muotoinen pakkaus ● cornet ■ krut

ryskä → puimakone ● treierătoare ■ tröska

ryykirauta → silitysrauta ● fier de călcat ■ strykjärn, strykningsjärn

räkninki, räkningit, räkninki → lasku, laskut, laskelma ● calcul, socoteală; notă de plată ■ räkning, räkningar

räknätä, räknää, räknätä → laskea, miettiä ● a socoti, a calcula; a număra ■ räkna

räknää ylös → merkitä muistiin ● a nota ■ räknä/teckna ner

räkäri → tervan tarkastaja ● controlorul gudronului ■ tjärare

rällä → virttynyt naisten huopahattu ● pălărie de fetru ponosită ■ skrälla

ränni, kranni → naapuri ● vecin ■ granne

rännäri → kahvinpaahdin, kahvipapujen paahdin ● prăjitor de cafea ■ kaffebrännare

räntyt → tähteet ruoasta, esim. kalvot, kalan ruodot, vähäarvoiset teurasruhon osat ● vb: a disprețui, a respinge, a evita; sb: rest (de mâncare) ■ rata

räntätä → kannattaa ● a fi profitabil; a „ține” ■ ränta sig

rätinki → lasku, laskelma, luku ● notă de plată; factură ■ räkning

rääkkä → (katka)rapu ● crevetă ■ räka

rääkkäsoppa → katkarapukeitto ● supă de creveți ■ räksoppa

räätikka, räätikäs → lanttu; juurikas ● nap ■ kålrot; rädikia† – ridiche (rom.)

räätti → ruokalaji ● fel de mâncare ■ rätt

rääveltyyki → pikkutakin vuorin ja päällyksen välinen kangas ● vatelină ■ refilltygg

röijy → vaatekappale, naisten pusero ● jachetă ■ tröja

röökinä, röökkynä → neiti ● domișoară ■ fröken

rööraa → hämmentää esim. vellikattilaa ● a amesteca ■ röra

rööri → putki ● țeavă ■ rör

röövari-fastaagari → pihaleikki (rofe ja pollari) ● hoții și vardiștii ■ rövare-fasttagare, rövare, rymmare och fasttagare

šaali, shaali → hartiahuivi (iso) ● șal ■ schal

safti → mehu ● suc ■ saft

saipoo → saippua ● săpun lichid ■ såpa

salkkari → suola-astia ● solniță ■ saltkar

salonki → 1 salonki; 2 katsomo; 3 taidenäyttely ● salon ■ salong

saltata → suolata ● a săra ■ salta

saltti → suola ● sare ■ salt

salusiinit → puoliverhot, valoverhot ● cf jaluzele; de fapt perdeluțele joase de bucătărie, brizbizuri ■ jalusi

salvetti → lautasliina; ruokaliina ● șervețel ■ servett

sanatorio → parantola ● sanatoriu ■ sanatorium

šarmööri → hurmuri ● șarmeur ■ charmör

satullipeili → pienehkö peili ● oglinjoară ■ sadelspegel

seilata → matkustaa laivalla ● a naviga ■ segla

seili → purje ● pânză de corabie ■ segel

sekretääri → 1 kirjoituslipasto 2 sihteeri ● 1 secreter 2 secretară ■ 1 sekretär 2 sekreterare

selskappi, selskaappi → seurue ● grup, colectivitate; societate ■ sällskap

semla → sämpylä ● chiflă ■ semla

senkki → jalallinen astiakaappi ● bufet ■ skänk

sentraali → (puhelin)keskus ● centrală telefonică ■ telefoncentral

sentraalisantra → (puhelin)keskus-neiti ● centralistă ■ växeltelefonist

sermi → kaihdin, särmi ● paravan ■ skärm

serveeraa → tarjoilla ● a servi ■ servera

serveerauspöytä → tarjoilupöytä ● gheridon, masă de servit ■ serveringsbord

servietti, särvetti, särvietti → lautasliina ● șervet ■ servett

serviisi → astiasto ● serviciu (de vase) ■ servis

servitööri → 1 tarjoilija 2 pyörillä kulkeva tarjoiluvaunu ● 1 servitor; chelner 2 cărucior de servit ■ servitör

seslonki → leposohva; kansituoli ● șezlong ■ schäslong

setsuuri, setsyyr → hapanimelä limppu ● pâine acră-dulce ■ söt-sur; sötsurt bröd

setteri → latoja ● zețar ■ sättare

seviotti → ševiotti ● șeviot ■ cheviot

ševiottipuku → ševiot-kankainen miesten juhla-asu ● costum de șeviot ■ högtidskostym av cheviot

shagi → plyysi ● pluș, velur ■ shagg

sidu! → katsohan! ● vezi! i-auzi! ■ ser du

siffeli → rikkalapio ● făraș ■ skyffel

sifoni → kaasunpaineella toimiva hiilihappoisten juomien valmistus- ja tarjoilupullo ● sifon ■ sifon

sifonki → kangastyyppi, usein vuorena ● șifon ■ chiffong

sifonkihuivi → ohut huivi ● batic de șifon ■ chiffongsjal, chiffongschal

sihdata → tähdätä; tähystää ● a ținti, a ochi ■ sikta

siivu → viipale ● felie ■ skiva

sikrulodjut → kenkärajat; pakettinarukiinnitys ● rama pantofului ■ säkertlåda

simsetti, simpsetti → etumus, rinnus, paidan irtorinnus; solmio ● plastron ■ skjortbröst

sinatyöri → senaattori ● senator ■ senator

sinkku → kinkku ● șuncă ■ skinka

siskisoppa → siskonmakkarakeitto ● aprox. ciorbă de perișoare ■ siskonkorvssoppa

siskonpeti → lisävuodepaikka permannolla ● așternut de dormit pe podea ■ syskonbädd

sjarffi → pieni huivi ● eșarfă ■ scarf

sjuurtta → paita, miesten ● cămașă bărăbătească ■ skjorta

skaalaa → kuoria ● a coji ■ skala

skjorda → paita ● cămașă bărăbătească ■ skjorta

skjörde → vyö ● centură ■ gördel

skoolaa → kilistellä laseja ● a ciocni paharul ■ skåla

skooli → malja ● bol; cupă ■ skål

skooli → kulho ● castron ■ skål

skriivari, kriivari → kirjuri ● scrib ■ skrivare

skrälla → naisten hattu (virttynyt), päristä; rämistä, rytistä ● mototolit; pălărie decolorată, mototolită ■ skrälla

skurnaali → kuorittu maito, rasvaton maito ● lapte smântânit, degresat ■ skummjölk

skutsi → metsä ● pădure ■ skog

skuurata → pestä lattiaa ● a spăla pe jos ■ skura

skuuri, skuurit → kenkä; puolikengät ● ghete ■ sko, lågsko

skvalraa → 1 juoruta, kieliä; kannella (på ngn jksta) 2 paljastaa, kertoa ● a trăncăni, a flecări, a bârfi ■ skvallra

skönari → 1 merimies 2 merimiespihvi ● 1 marinar 2 friptură marinărească ■ 1 sjöman 2 sjömansbiff

skööterska → sairaanhoitaja ● soră de spital ■ sköterska

slaafrokki → viitta ● pelerină ■ slängkappa

sleepi → 1 laahus 2 perävene ● 1 ternă 2 șlep ■ 1 släp, klänningssläp 2 släp båt, pråm

sliiparit → veitsenteroittajat ● ascuțitori de cuțite ■ skärslipare

slikkari, slikkepinna → tikkukaramelli ● acadea ■ slickepinne

slimmarit → tyköistuvat housut ● strâns pe corp, mulat ■ slimmad

slipoveri, slippari → pujoliivi ● pulover ■ slipover

slipsi → solmio ● cravată ■ slips; kravatt

slöija → huntu (esim naisten suruhatussa) ● voaletă ■ slöja

smöre → voi ● unt ■ smör

smörebulkki → voipulla ● chiflă din aluat de cozonac ■ smörbulle

smörgari, smirgari → voileipä ● sandvici, sandviș ■ smörgås

snapsi → viinaryyppy ● șnaps ■ snaps, sup, nubbe

snikraa → kaivertaa puukolla? ● a scobi ■ snitta

snööri → naru ● sfoară ■ snöre

sokeriaski, sokeritoosa → sokerikko ● zaharniță ■ sockerskål; sockerask; sockerdosa

sokru, sokuri → sokeri ● zahăr ■ socker

soltaatti → sotamies, sotilas, solttu ● soldat ■ soldat

soopa → suopa; saippua ● săpun, leșie ■ såpa

soosi → kastike ● sos ■ sås

soppa → keitto ● supă ■ soppa

soppaskooli → keittokulho, liemikulho ● supieră ■ soppskål, soppterrin

soppatalriikki → keittolautanen, liemilautanen ● farfurie adâncă ■ sopptallrik

sortti → laji, laatu; lajike ● sort, fel ■ sort

spaaraa → säästää; suojata ● a proteja; a păstra ■ spara; skydda

spetsi → pitsi ● dantelă ■ spets

spilkkumi, pilkkumi → liemimalja, kulho, malja ● castronaș, căniță ■ spilkum

spora → raitiovaunu ● tramvai ■ spårvagn

sporttari → lieritön lippalakki ● șapcă fără cozoroc ■ sport (slang)

sprookaa → puhua ● a vorbi ■ språka

sprooki → kieli ● limbă ■ språk

steedaus → siivous ● curățenie ■ städning

steekata → paistaa ● a frige; a prăji ■ steka

steerat, steedat → siivota ● a face curat, a deretica ■ städa

stiflat → saappaat; kengät ● cizme, pantofi ■ stövlar

stiili → tyylikäs ● stil ■ stil

stoijaa → seistä ● a sta în picioare ■ stå

stolttine → ylpeä ● mândru ■ stolt

stooli → tuoli ● scaun ■ stol

stooreksi → valoverho (stoores) ● stor ■ store

stopata → pysähtyä ● a se opri; a stopa ■ stoppa

stormi, tormi → myrsky ● furtună, vijelie ■ storm

stretsit → joustoneuleiset naisten housut ● stretch (eng.) ■ sträcka

strigaasi, striki → miesten puku ● costum bărbătesc ■ svit; dräkt

strimari → silakka ● hering ■ strömming

strimarilodju → silakkalaatikko ● hering gratinat ■ strömmingslåda

strimuleeraa → soittaa tremoloa ● a cânta tremolando ■ spela tremolo

struutti → (jäätelö)tötterö ● cornet ■ strut

stryykaa → silittää silitysraudalla ● a călca cu fierul ■ stryka

strömari → silakka ● hering din Marea Baltică ■ strömming

strössää, strössaa → sirotella, kaataa (päällensä) ● a presăra ■ strö

studeeraa → opiskella ● a studia ■ studera

studentti → oppilas ● student ■ student

stummi → huopahattu, muotoonsa prässäämätön ● tare; pălărie tare ■ stum

stuuninki, stuuvninki → vähälieminen liha yms -keitto ● friptură înăbușită, tocană ■ stuvning

stämppeli → leima ● ștampilă ■ stämpel

suaree → illanvietto, iltamat ● serată ■ soaré

sufletti → 1 hevosvetoiset rattaat; 2 ajoneuvon kuomu ● 2 capotă (auto, trăsură), coviltir ■ sufflett

suhari → nuohooja ● coșar (care curăță coșurile) ■ sotare

sulani → keittiökaappi ● dulap de bucătărie ■ slå in – a pune în (rom.)

sumppi → kahvi, lämmitetty kahvi ● zaț de cafea ■ sump

supsiffeli → rikkalapio ● făraș ■ sopskyffel

sutari → nokikolari ● coșar (care curăță coșurile) ■ sotarmurre

suuli → vaja, lato ● șopron, magazie ■ skjul

suupaa → lakaista ● a mătura ■ sopa

svamppi → sieni ● ciupercă ■ svamp

svamppisoosi → sienikastike ● sos de ciuperci ■ svampsås

sveegerska → käly ● cumnată ■ svägerska

svenski → ruotsalainen ● suedez ■ svensk

sylttaa → hillota ● a face gem, dulceață ■ sylta

syltti → hillo ● gem, dulceață ■ sylt

syltty → sianpääsyltty, aladobi, hyytelö ● tobă; piftie, răcitură ■ sylta

šynda (po)! → kiirehdi! ● grăbește-te ■ skynda på

syrtuutti → „risteilijä” pöydän mausteastiateline, mausteikko, mausteteline ● olivieră (pe masă) ■ syrtut

systeri → sisar ● soră ■ syster

syylingit → varrettomat huopikkaat kotitossuina ● papuci de pâslă ■ syling, sylingar

syynätä → tarkastaa ● a inspecta, a examina, a aprecia ■ syna

syyrinki → sormustin ● degetar ■ syring

syytinki → kiinteistöeläke ● rentă viageră ■ sytning (s.r.), undantag

syytinkiläinen → kiinteistöeläkeläinen ● rentier cu rentă viageră ■ sytning+läinen (fi)

säfööri → autonkuljettaja ● șofer profesionist ■ chaufför

sänkykamari → makuuhuone ● dormitor ■ sängkammare, sovrum

särmi → seinäke ● paravan ■ skärm

šärmi, sharmi → kaihdin ● paravan; stor ■ skärm

särmikäs → kulmikas, hiomaton, hankala luonne ● dificil; necioplit ■ skärm+käs (fi)

särpiä → juoda äänekkäästi, ryystää ● a sorbi cu zgomot ■ sörpla

särveera, särveerata, särveerata → tarjoilla; tarjota ● a servi ■ servera

särvetti, särvietti → ruokaliina ● șervet ■ servett

sääkeri → huolellinen, täsmällinen ● precis, minuțios ■ säker

sömmerska → ompelija ● cusătoreasă; croitoreasă ■ sömmerska

sörsselit → ruoka (epämääräisesti) ● delicatesă ■ särskilt

tailoori → takki ● taior ■ tailleur

taldriki, talriikki, taltrikki, taltriikki, talrikki → lautanen ● farfurie ■ tallrik

tambuuri, tampuuri, tampuuri → eteinen ● vestibul, antreu ■ tambur

tampata → hakata mattoja pölystä ● a bate covorul ■ trampa

tampuurimajuri → eteisvahtimestari ● tambur major; portar ■ tamburmajor

tanttu → hame ja joskus myös mekko ● a plisa, a gofra ■ tabda

tarakka → polkupyörän tavarateline ● portbagaj (la bicicleta) ■ truck, bagagehållare

tarjoiluvati → vati jolta ruoka tarjoillaan ● tavă de servit ■ tarjoilu (fi)+fat

tassi, tassi → teevati, asetti, aluslautanen (kahvikupin alla), pikkulautanen ● farfurioara ceștii ■ teassiett, tefat

tattari → mustalainen ● țigan ■ tattare

teefati → kupinaluslautanen, asetti ● farfurioara ceștii ■ teassiett, tefat

tekee hyvin → olkaa hyvä ● vă rog ■ var så god

telefoni, telefooni, telefuuni → puhelin ● telefon ■ telefon

tesäärilusikat → teelusikat ● lingurițe de ceai ■ tesked+lusikat (fi)

tienata → ansaita ● a câștiga; a merita ■ tjäna

tienesti → ansio ● câștig; merit; funcție ■ tjänst

tikkelperi → karviaismarja ● agrișă ■ stickelbär, krusbär

tilbehööri, tilpehööri → mukaan kuuluvat tavarat; tarvike, roina, lisälaite ● accesoriu necesar ■ tillbehör

tilbringari → pöytäkannu, 5 litran yl. ● ulcior; cană cu mâner ■ tillbringare tillbringare

timprata → tehdä puutöitä, askarrella, rakentaa ● a construi din bârne ■ timra

timpuri → kirvesmies ● dulgher ■ timmerman

tinki → työ, urakka ● acord, învoială ■ beting

tiprat → tupakan jämät ● chiștoc de țigară ■ fimp

tirehtööri → johtaja ● director ■ direktör

tirehtöörska → johtajan vaimo ● soția directorului ■ direktörska

tiskata → pestä astiat ● a spăla vasele ■ diska

tiski → myymäläpöytä ● tejghea ■ disk, butiksdisk

titta poo! → katsohan! ● ia uite! ■ titta på!

toffelit → sisäjalkineet: tohveli; tossu ● papuci ■ toffel, tofflor

tohtori → lääkäri ● medic; doctor ■ läkare

tonkka → maitotonkka, meijerikannu ● doniță, bidon de lapte; halbă cu capac ■ stånka

tooli → tuoli ● scaun ■ stol

tooppi, tooppi → kannu, tuoppi, haarikka ● cană; halbă; măsură ¼ galon (1,308 l) ■ stop

toosa → radio, televisio, audiovisuaalinen laite ● cutie ■ dosa

topata → parsia sukkia ● a stopa, a cârpi ciorpi ■ stoppa

topninki → toppaus, esim. takin olkatoppaus ● stopaj ■ stoppning

toppapulla → täytetty laskiaispulla, yms pulla ● chiflă cu umplutură (frișcă de ex.) ■ stoppadbulle

toppari → pysäytin, esim. verhotangon päässä = stoppari ● opritor ■ stoppare

toppasokeri → kekosokeri ● căpățână de zahăr ■ toppsocker

traakata, traakia → vetää, veto ● a trage; trăsătură, tragere ■ drag

trahteerata → tarjota, kestittää ● a trata, a ospăta ■ traktera

trahteeri tarjoilu, tarjolla olevat ruuat yms. ● tratare < a trata musafirii ■ traktering < traktera

traijata → raahata ● a trage după sine ■ dra, draga

traisaa, traisata → kuljettaa ● a merge ■ traska

trampata, rampata, trampata → polkea, tallata; astua ● a călca, păși, a călca; a pedala ■ trampa, trampa på

trampit → (polkupyörän) polkimet ● pedale ■ trampa, pedal

trappu, trappu → portaat, porraskäytävä ● scară de intrare, interioară, trepte ■ trappa

trasu, trasu → rätti, riepu; trasseli ● zdreanță, ștergător, spălător, cârpă; câlți ■ trassel; trasa

tratti → 1 puhelimen mikrofoni 2 suppilo ● 1 cornetul telefonului 2 pâlnie ■ tratt

travata → kävellä, kulkea, mennä, ravata ● a merge la trap ■ trava

treikata → olla epäkunnossa ● a face grevă; a nu funcționa ■ strejka

trekooli, trekoli → puutarha ● grădină ■ trädgård

trenskari, trenskotti, trenssari, trenssi → poplari, popliinitakki, pitkä sadetakki ● trenci, trencicot ■ trenchcoat, (naisen) poplinkappa, regnkappa; (miehen)poplinrock, regnrock

triihata → kinata, reuhata, kiistellä ● a lupta; a se certa; a fi în dispută ■ strida

trillata → pyöriä, vierähtää, pudota ● a se rostogoli ■ rulla

troppi, roppi → lääke ● medicament; picături ■ droppar; drog

trosa → naisten pikkuhousut ● chiloți de damă ■ [dam]trosor

trotninki, trotta → survos, esim puolukkasurvos ● strivit[ură] ■ ≈ trotning

troto, tratti → suppilo ● pâlnie ■ tratt

trottaa → survoa, polkea jku t. jk jalkoihinsa ● a strivi ■ ≈ trotning

trotuaari, rotuaari → jalkakäytävä ● trotuar ■ trottoar

trotuvalli → jalkakäytävä ● trotuar ■ trottoar

truutti → kartiomainen tötterö esim. karamelleille ● cornet ■ strut

truutti → tuutti, pursotin, (jäätelö)tötterö ● cornet ■ strut

trykfeeli → painovirhe, virhe ● greșală de tipar ■ tryckfel

tryki → hetki, lyhyt aika, kerta ● mișcare bruscă, smucitură; tresărire ■ ryck

tryykätä → rynnätä vauhdilla; silittää ● a mângâia; a vopsi; a călca rufe; a trece cu ceva peste altva ■ stryka

träffätä, treffatä → tavata ● a întâlni ■ träffa

träsyt → tilkekankaita? ● tresă, paspoal ■ tress

tröijy → naisten villatakki ● jerseu, pulover ■ tröja

tsaikka, tsaju → tee ● ceai ■ te

tualetti → 1 ehostustoaletti 2 pesuhuone, toaletti, wc ● 1 toaletă (pentru cosmetică) 2 toaletă (closet) ■ toalett

tualettifudraali → kosmetiikkalaatikko ● cutie cu cosmetice ■ toalettfodral

tualettipeili → isohko peili ● oglindă de toaletă ■ toalettspegel

tualettivääska → toalettilaukku ● neseser ■ necessär; toalettväska

tuffa → isoisä ● bunic ■ storfar

tupletti → miesten yhdistetyt alus+välihousut ● dublet, indispensabili dublați cu chilot ■ duplett

turnyyri → 1890-l naisten hameen „takamusröyhelö” ● trenă ■ turnyr

tuskimbat → tynnyrilaudoista tehdyt sukset ● schiuri făcute din doage ■ skimbata – a schia (rom.)

tuslaaki → siivilä ● strecurătoare ■ durkslag

tuteerat → tarkastella, katsella, opiskella ● a studia ■ studera

tuukaa, tuukata → kattaa pöytä ● a pune masa ■ duka

tuuki → liina ● pânză; față demasă ■ duk

tuukki, tuuki → pöytäliina; kangas ● față de masă ■ duk, bordduk

tvettaa → pestä ● a spăla ■ tvätta

tyyki → ostokangas ● pânză, țesătură ■ tyg

tyynyvaaru → tyynyliina ● față de pernă ■ tyyny (fi)+kuddvar

tyyris, tyyris → kallis ● scump ■ dyr

tyyrätä, tyyrätä → ohjata ● a conduce, a îndruma ■ styra

tällätty → laitettu, puettu hienoksi ● perplex, profumd uimit ■ ställd

tällätä, tällätä → panna, asettaa, laittaa, jättää, asettua jhk, pynttäytyä, siistiytyä ● a pune, a așeza (în picioare); a se pune, a se așeza, a se orna ■ ställa

tärkkää → tärkätä, kovettaa kangasta tärkillä ● a apreta ■ stärka

ukkuli → pöllö ● bufniță, cucuvea ■ uggla

ulsa, ulsteri → ulsteri, palttoa ohuempi talvitakki ● ulster, pardesiu bărbătesc ■ ulster

universiteetti → yliopisto ● universitate ■ universitet

upslaaki, upslaaki → käänne hihansuussa tai housunlahkeessa ● rever; manșetă ■ uppslag

uurmaakari → kelloseppä ● ceasornicar ■ urmakare

uurverkki → herätyskello ● deșteptător ■ väckarur

uutmantteli → päällystakki ● pardesiu ■ utmantel

vaakkumeerata → säilöä vihanneksia ilmatiiviisti ● a conserva sub vacuum ■ vakuumera

vaasi → maljakko ● vază ■ vas

vagstuuki, vakstuuki → vahakangas ● pânză cerată, mușama ■ vaxduk

vahdata → tuijottaa ● a păzi; a supravghea; a privi fix ■ vakta

vakstuuki → vahakangas ● mușama; față de masă di pânză cerată ■ vaxduk

vaku → kehto ● leagăn ■ vagga

valkata → valita ● a alege, a selecta, a opta pentru ■ välja

valnötit → saksanpähkinä ● nucă ■ valnöt

valokuvaraamit → valokuvakehykset ● ramă ■ ram

valttari → tilanhoitaja ● administrator, intendent ■ förvaltare

valvata → holvata ● a bolti, a face o boltă ■ välva

vamppu → pesusieni ● burete de baie; burete (ciupercă) ■ svamp

vanna → amme ● vană de baie ■ badkar

vantrata → vaeltaa, mennä, kulkea ● a hoinări ■ vandra

vanttuut, vanttuut → käsineet; lapaset ● mănușă, mănuși cu un deget ■ vante

vapriikki → tehdas ● fabrică ■ fabrik

varpunen → pieni viina-astia ● păhărel de șnaps; țoi ■ sparv

varrota, varrota → odottaa ● a aștepta ■ vänta

vartteeri → kortteeri, tilapäinen majapaikka ● loc de cazare, găduire ■ kvarter

varttitunti → neljännestunti ● sfert de oră ■ kvart

varvali, varvari → 1 sorvari 2 nahkojen parkitsija ● 1 strungar 2 tăbăcar ■ 1 svarvare 2 garvare

varvi → satama-alue (Sörnäisten) ● șantier naval ■ varv

vaskooli → pesuvati ● lighean ■ vaskskål

vassakuu → olkaa hyvä ● vă rog! ■ var så god!

vasseri → vesi ● apă ■ vatten

vati → ruoan tarjoiluun, isohko laakea astia ● tavă; platou ■ fat

vatruska → torttu, piirakka ● brânzoaică ■ din rusă ватрушка

vatu → vesi ● apă ■ vatten

vatupassi → vesivaaka ● bulă de nivel ■ vattenpass

veedraa, veedrata → tuulettaa ● a aerisi ■ vädra

vekattu → taitettu ● împăturit < a împături ■ vecka

vekkari → herätyskello ● deșteptător ■ väckarur

vekki → laskos ● cută, fald ■ veck

vensteri → vasen ● stânga ■ vänster

ventta hol! → odota! ● așteaptă! ■ vänta!

venttaa → odottaa ● a aștepta ■ vänta

veranda, veranta → kuisti ● veranda ■ veranda

veska → laukku ● geantă ■ väska

veskuna, väskynä → [kuivattu] luumu ● prună [uscată] ■ sviskon

vesti, västi → liivi, paidan päällä ● vestă ■ väst

viikattaa → viikata ● a împături ■ vika

viirata → viettää juhlaa ● a sărbători ■ fira

viitlöökki → valkosipuli ● usturoi ■ vitlök

villa → huvila; „villa” ● vilă ■ villa

villuri → villapaita, villapusero ● lână ■ ylle

viltti → peitto, huopa ● pătură ■ filt

vinkelpori, fingerbori → sormustin ● degetar ■ fingerborg  fingerborg

vintti → ullakko ● pod[ul casei] ■ vind

vipstaaki → painin ● presator ■ vip[u]-stack

visiitti → vierailu ● vizită ■ visit

visiittikortti → nimikortti, käyntikortti ● carte de vizită ■ visitkort

vispata → vatkata ● a bate (frișcă, albuș) ■ vispa

vispigräddä → kuohukerma ● frișcă bătută ■ vispgrädde

vit- → vitivalkoinen ● alb, alb ca zăpada ■ vit, snövit

voitritteli → voitynnyri, dritteli ● butoi de unt ■ drittel Drittel

volanki, volangi → hameen (helma)röyhelö ● volan ■ volang volang

vooku → laine ● val ■ våg

vooninki → asunto; kerros ● locuință ■ våning

vormu → 1 ruuan valmistus- ja säilytysastia 2 univormu ● 1 formă de copt 2 uniformă ■ 1 form 2 form

vormulakki → asuunkuuluva virkapäähine ● caschetă ■ keps

vossikka → vuokra-ajuri rattaineen ● birjă, trăsură-taxi ■ din rusă воссикка

vulmahti → valtakirja ● împuternicire ■ fullmakt

vyörätä → kuljettaa ● a duce, a transporta ■ föra

välskäri → lääkintämies armeijassa ● felcer în armată ■ fältskär

vänkkooli → fenkoli ● fenicul ■ fänkål

värkmestari → konemestari ● mașinist ■ värkmästare

värkätä → tehdä ● a lucra, a munci; a acționa; a face ■ verka

värssy → säe, säkeistö ● vers ■ vers

värteerata → arvioida ● a evalua, estima, prețui ■ värdera

väsky → laukku; koululaisen laukku ● geantă; ghiozdan ■ väska

väskynä, veskuna → kuivattu luumu; ruukkurusina ● prună uscată ■ sviskon; krukrussin

västinki → linnoitus ● fortificație, fortăreață; cetate ■ fästning

vörkkeli → esiliina ● șorț de bucătărie ■ förklä

yglot – poglot → klaavat – kruunat ● pajură – cap ■ klave – krona

ylösräknätä → laskea summa ● a calcula suma ■ räkna

ämpäri → sanko ● găleată ■ (vars suomr) ämbar

ärtsäri, ärtsoppa → hernekeitto ● supă-cremă de mazăre ■ ärtsoppa

äyskäri → kauha ● căuș, polonic, lingură cu coadă lungă ■ öskar

öklä ℙ silmukkaruuvi, rengaspultti → ● șurub cu (ochi, ureche, cap-inel) ■ skruvögla

öpnaa → avata ● a deschide ■ öppna

överflöttine → ylenpalttinen ● superfluu, inutil, de prisos ■ överflödig

överhaalari → haalari, suojapuku (yksiosainen) ● salopetă ■ overall

ööli → olut ● bere ■ öl

öörfiila → korvapuusti (leivonnainen) ● produs de patiserie cu nucă și scorțișoară ■ örfil

.

S-ar putea crede că kyökkisuomea aparține unor vremuri de mult apuse; nu-i deloc adevărat, „împrumutarea” și stâlcirea multor cuvinte suedeze continuă și astăzi, unele pătrund în slang (vezi!) altele în limbajul colocvial. Așa dar, nu e că finezu’ nu s-ar descurca fără ele, dar e mai cool!

.

BD14538_.

Dacă în tabelul principal am urmărit subiectul paginii, finlandeza de bucătărie – kyökkisuomi, parcă n-aș încheia fără să amintesc faptul că, în anumite domenii, finlandeza a preluat și continuă să preia, cuvinte suedeze ca atare, doar adaptate ca pronunție finlandezei sau traduse, calchiate în totalitate sau măcar parțial, o parte a cuvântului compus. Un exemplu este limbajul de navigație din care am spicuit în tabelul de mai jos. De fapt și româna procedează la fel cu cuvintele noi pentru care nu există echivalente potrivite în fondul de cuvinte. Ca să luăm un exemplu, francezii au tradus absolut toate cuvintele legate de calculatoare și de informatică, în timp ce italienii, mai comozi și neisterizați folosesc, bine mersi, termenii englezești ca atare.

Tabelul, departe de a fi un vocabular complet de termeni de navigație, se limitează la termenii finlandezi legați direct de temenii suedezi.

.

ahteri → laivan takaosa, aluksen perä ● pupă ■ akter; aktrar

ahteripeili → peräpeili ● oglinda pupei, placa cu numele și adresa navei ■ akterspegel

ahteripiikki → peräpiikki, peräsoppi ● ungherul pupei ■ akterpik

ahteritaaki → peräharus, perätaaki ● straiul, hobana pupei ■ akterstag

ajoankkuri → laahusankkuri ● ancoră plutitoare, de furtună ■ drivankare

ankkuri → rautainen väline, jolla laiva, vene tms. kiinnitetään pohjaan ● ancoră ■ ankare

ankkurikela → ankkurinrulla ● vinci de ancoră ■ ankarspel

ankkurikettinki → ankkuriketju ● lanț de ancoră ■ ankarkätting

ankkuripaikka → ankkuroimispaikka ● loc de ancorare ■ ankarplats

ankkuritukki → ● traversă a ancorei ■ ankarstock

autokansi → autolautan autokannet ● puntea pentru automobile ■ bildäck

batysfääri → sukelluspallo ● batisferă ■ batysfär

bulkki → bulkkitavara ● vrac ■ bulk

bunkkeri → laivan polttoaine- tm. säiliö ● buncăr ■ bunker

diktaali → paaluke ● pilot, bornă de legare ■ dykdalb

etukansi → keulakansi ● teugă, puntea de proră/provă ■ fördäck

eväköli → ● carenă ■ fenköl, kölfena

falli → nostin ● fungă ■ fall

fendari → lepuuttaja, törmyri, viilari ● apărătoare, brâu de protecție ■ fender

finnjolla → vrt. Optimistijolla ● iolă pentru adolescenți până în 15 ani (50 kg) ■ finnjolle

fokka → eräs yleinen keulapurjelaji ● trincă, velă foc ■ fock

fööri → keula ● proră, provă ■ förståv, förstäv

gasti → venemies, laivamies ● marinar ■ gast

halssi → eräitä purjeiden kiinnitysköysiä ● mură (nav.) ■ hals

hiivata → hilata ● a ridica ■ hiva

hoi → huudahdus: haloo, hei ● ahoi ■ ohoj

hultti → tanko, piiru ● ștangă; trunchi ■ hult

hytti → 1–4 hengen vuodetila, pieni huone laivassa ● cabină, cușetă ■ hytt

hätäraketti → hätämerkkinä käytettävä raketti ● rachetă de alarmă ■ nödraket

isopurje → 1. yksimastoisen aluksen peräpuolen purje 2. isonmaston alin raakapurje t. haarukkapurje ● 1. vela mare 2. vela ■ pătrată; velă randă ■ 1. storsegel 2. råsegel¸ gaffelsegel

jahti → eril. kilpa- ja huvialuksia ● iaht ■ jakt

jiippi → lehmänkäännös, kääntää myötätuulen kautta ● voltă făcută sub vânt ■ gip, gipp; kovända

jolla → pieni avonainen laivavene, pieni purjevene ● iolă ■ dinge, jolle

kaapeli → johto ● cablu ■ kabel

kaapelinmitta → pituusmitta: ⅟1 0 meripeninkulmaa (185,2 m) ● o lungime de cablu (⅟1 0 din mila marină) ■ kabellängd

kahvelipurje → haarukkapurje ● velă randă ■ gaffelsegel

kajuutta → eril. oleskelutiloja t. suojia pienehköissä aluksissa ● cabină de navă; ruf pe șlep ■ kajuta

kaljaasi → eräs purjelaivatyyppi ● galeas, galeră rapidă cu tri catarge ■ galeas

kallistaa [alus] kyljelleen → ● a carena ■ kölhala

katamaraani → kaksirunkoalus ● catamaran ■ katamaran

kenttäpakki → kannellinen keitto- ja ruokailuastia, pakki ● sufertaș ■ back

keulapakka, keulakansi → pääkantta ylempänä oleva aluksen keulimmainen kannen osa; aluksen etukansi ● teugă, puntea de proră/provă ■ fördäck; back

keulapiikki → peräpiikki ● vârf de pic ■ pik

klyysi → ankkurisilmäke ● nară (nav.), ochiul ancorei ■ klys

koija → ● cușetă, pat de cabină ■ koj

koiravahti → vahtivuoro aluksessa merellä klo 0–4 ● cartul de la miezul nopții (0–4) ■ hundvakt

komentosilta → (suuren) konealuksen ohjaus- ja valvontatila yläkannella ● punte de comandă ■ kommandobrygga

kompassi → ilmansuuntien määrityskoje ● busolă ■ kompass

konemestari → määräpätevyyksinen laivojen, voimaloiden tms. voimakoneiden hoitaja ● mașinist ■ (su) maskinmästare

korvetti → pienehkö saattoalus; purjelaivakaudella eräs pienehkö sota-alustyyppi ● corvetă ■ korvett

kryssi → luovi; luoviminen ● navigație în volte, contra vântului ■ kryss

kummeli, kumpeli → rannalle tav. kivistä rakennettu valkoiseksi maalattu merimerkki ● tumul; marcaj marin din pietre vopsite în alb ■ kummel

kutteri → eräs yksimastoinen pienehkö purjelaivatyyppi; nyk. myös luotsiveneistä ● cuter ■ kutter

kuunari → eräs tav. kaksimastoinen purjealustyyppi ● goeletă ■ skonare, skonert

kuutti → jalus, jalusköysi ● scotă, sotă ■ skot

köli → emäpuu ● chilă ■ köl

kölinlasku → ● întinderea chilei ■ kölsträckning

laivantäkki → laivankansi ● puntea vasului ■ skeppsdäck

lankonki → ark. (laivan) maihinnousuportaat, laskuportaat, laskusilta ● pasarelă, punte de debarcare ■ landgång

latta → purjeen takareunan jäykistin ● balenă de velă ■ latta

lee → suojanpuoli, läsida ● bordul de sub vânt ■

liikki → liesma ● margine de cădere (la o velă pătrată) ■ lik

linjaliikenne → reittiliikenne, vuoroliikenne ● cursă regulată, de linie ■ linjefart

loki → aluksen nopeuden t. sen kulkeman matkan mittauskoje ● loch ■ logg

luodata → tutkia veden syvyyttä, pohjan pinnanmuodostusta tms. luotaimen avulla ● a sonda adâncimea ■ loda

luotiliina → luotinuora ● frânghia sondei; fir cu plumb ■ lodlina

luotsata → ohjata t. opastaa alusta luotsina ● a pilota ■ lotsa

luotsaus → luotsaaminen ● pilotat ■ lotsning

luotsi → merikapteenin tutkinnon suorittanut henkilö, jonka tehtävänä on ohjata t. opastaa aluksia määräalueilla, vars. satamaan t. satamasta ● pilot ■ lots

luotsiasema → paikka josta alukset saavat luotsin ● locul de unde începe pilotatul ■ lotsstation

luotsimaksu → ● taxă de pilotaj ■ lotsavgift

luotsivanhin → ● maistru pilot ■ mästerlots

luotsivene → luotsialus, alus joka on tarkoitettu luotsien kuljettamiseen aluksille ja aluksilta ● pilotină ■ lotsbåt

luovi → kahden käännöksen välinen matka luovittaessa ● voltă în vânt ■ lov

luovia → nousta tuuleen; edetä purjealuksella vastatuuleen tekemällä käännöksiä vuoroin oikeaan ja vasempaan ● a face voltă în vânt ■ lova

luuvartti → tuulenpuoli eli se puoli jolta tuuli tulee ● în vânt ■ lovart

lääkäri → lääketieteessä määrätutkinnon suorittanut ja sairauden- ja terveydenhoitoon toimiluvan saanut henkilö ● medic ■ läkare

mesaani → ● brigantină ■ mesan

mesaanimasto → ● mizen; artimon ■ barchetină, artimon de barcă; arbore artimon la velierele cu trei arbori ■ mesanmast

mesaanipurje → ● randă, velă artimon; brigantină ■ mesansegel

muurinki → kiinnitysrengas ● inel de legare; bolț cu inel; inel de amarare ■ moring

muurinkipoiju → kiinnityspoiju ● geamandură de corp mort; geamandură de radă, de legare ■ moringsboj

märssy; märssykori → puoliympyrän muoto; märssy jossa on kaide ● gabie ■ märs

märssypurje → ● velă gabier ■ märssegel

naappi → vekara (mer.) ● tachet; clemă; pană de fixare ■ knap

navigaattori, navigoija → aluksen paikan ja suunnan määrittäjä ● navigator ■ navigatör

nokka → pää ● capăt de verigă ■ nock

ohjaushytti → ruoriohjaushytti ● timonerie; cabină a timonei ■ styrhytt

optimistijolla → pieni purjevene vrt Finn-jolla ● iolă Optimist ■ optimistjolle

paapuuri → laivan vasen puoli ● babord ■ babord

paatti → vene, purjevene ● barcă; amabrcațiune ■ båt, segelbåt

painolasti → alukseen sen vakauttamiseksi otettu tav. arvoton lasti, pohjalasti ● balast ■ barlast, ballast

pakka, keulakoroke → matalikko; aluksen keulimmainen kannen osa, joka on pääkantta ylempänä ● ridicătură a punții prorei ■ botten, båda

pallokas, spinaakkeri → purjeveneen palloksi pullistuva purje ● velă triunghiulară cu suprafață mare, arborată de ambarcații care au vânt din pupă pentru a mări propulsia ■ ballongsegel, spinnaker

palloviitta → ● baliză cu balon ■ ballongprick

parkassi → isovene ● barcaz, șalupă cu motor ■ barkass

parkki → eräs 3–5-mastoinen purjealustyyppi ● barc, velier cu trei arbori ■ bark

partuuna → takaharus ● parâmă ■ bardun

pelastuskivääri → rakettikivääri ● armă de tras rachete de semnalizare ■ raketgevär

peräharus → ● straiul, hobana pupei ■ backstag

peränpuoleinen → perä- ● pupă ■ aktrar, aktra, aktre

plaanata → nousta plaaniin; kulkea plaanissa eli oman keula-aaltonsa päällä ● a plana pe oglina apei, pe val ■ plana

plaani → Vene nousee plaaniin oman keula-aaltonsa ● päälle. Vene on plaanissa. Pudota plaanista. ● plan ■ plan

pleissi → pujos, pujoke, pujomalla tehty liitos ● matisare, matisire ■ splits

poiju → veden pohjaan ankkuroitu kelluva laite, joka toimii merimerkkinä, alusten kiinnitysvälineenä tms ● geamanadură; baliză ■ boj

pollari → köydenkiinnityspylväs aluksen kannella t. satamalaiturilla ● bolard, babă de cheu ■ pollare

prammipurje → ● velă zburător ■ bramsegel

prassata → ahtaa ● a brața, a orienta vergilebrassa

prassi → ahdin ● braț de vergă, de susținere ■ brass

priki → kaksimastoinen purjealus, jonka kummassakin mastossa on raakapurjeet ● bric ■ brigg

pulina → raakapurjeen köysi ● bulină, parâmă pentru manevrarea pânzelor inferioare ale unei nave cu pânze ■ bolin

puolikansi → peräkoroke; vain osan aluksen pituudesta peittävä kansi ● semidunetă, punte superioară la pupă ■ halvdäck

puoshaka → keksi, palohaka ● cange, prăjină de ■ acostare ■ båtshake

raa’annokka → ● capăt de vergă ■ rånock

raaka, raakapuu → purjealuksen mastoon kiinnitetty vaakasuora tanko, joka kannattaa raakapurjetta ● vergă ■

raakapurje → aluksen raakaan kiinnitettävä purje ● velă pătrată ■ råsegel

rahdata → ottaa alus vuokralle (tavaran kuljetusta varten) ● a navlosi ■ frakta, befrakta

rahtaaja → alusten rahtausten välittäjä, rahdinantaja ● navlositor ■ befraktare, fraktare

rahtaus → rahtaaminen ● navlosire ■ frakt, fraktning, befraktning

rahtilaiva → rahtialus ● cargobot ■ fraktbåt, lastbåt, fraktfartyg, lastfartyg

rahtiliikenne → ● transport naval de ■ mărfuri ■ frakttrafik; fraktfart

rakki → ● troţă metalică de vergă ■ rack

reelinki → aluksen partaan yläreuna ● balustradă a punții ■ reling

reimari → meriviitta, karin t. matalikon sijainnin osoittavia merimerkkejä ● geamandură, baliză ■ remmare

reivata → vähentää purjepintaa esim. käärimällä osa purjeesta kokoon; Reivata, muuttaa kurssia ● a terțarola; a schimba cursul ■ reva

reivi → purjeen reivattu osa; myös reiviköydestä ● terțarolă ■ rev

rekisteritonni → ● tonă-registru ■ registerton

reti, redi → sataman ankkurointialue, satamaselkä ● radă ■ redd

riki → takila ● greement; Ansamblu format din catargele, velele și parâmele unei nave sau ale unei ambarcațiuni cu pânze. ■ rigg

ruori → aluksen peränpitolaite, peräsin; ruoriratas ● cârmă, timonă ■ ror, roder

ruuma → lastitila laivan sisäosissa ● cală, magazie ■ rum, lastrum

ruutivarasto → ruutimakasiini, ruutisäiliö ● pulberărie ■ krutdurk

sakkeli; takila, riki → U:n muotoinen ketjulukko ● cheie te tachelaj; cheie de lanț ■ schackel

sekstantti → kulmanmittauskoje jota käytetään paikannukseen ● sextant ■ sextant

sikopalkki → sisäköli, kelsi; pilssi ● carlingă ■ kölsvin

silmuri → köyden t. vaijerin silmukan sisäpuolinen rengasmainen puu- t. metallivahvike ● inel, bridă de întărire ■ öljett

skanssi → miehistösuoja ● teugă; castel de la proră/provă ■ skans

skuutti → jalus, jalusköysi ● scotă, sotă ■ skot

sliippi → telakka ● cală de revizie ■ slip

sluuppi → yksimastoinen purjealus;

laivavene, pelastusvene ● slup, sloop ■ slup

spinaakkeri → pallokas, myötäpurje ● velă mare; vela mare ■ spinnaker

staagi, staaki, taaki → harus, eli mastoa pituussuunnassa tukevat köydet ● strai; hobană ■ stag

stabilisaattori → vakain, vakaaja ● stabilizator ■ stabilisator

standertti → viiri ● flamură de semnalizare ■ standert

supertankkeri → jättitankkeri, jättisäiliöalus ● superpetrolier ■ supertanker

suuntimalevy → ● disc de orientare; busolă ■ pejlskiva

taavetti → venenosturi ● gruie ■ dävert

takakansi → ● puntea pupă (din spate) ■ akterdäck

takila → aluksen mastot, raa’at ja köysistö, riki ● palan ■ tackel

takiloida → varustaa takilalla ● tachelaj ■ tackla, rigga

talja → väkipyörästö ● palanc ■ talja

tankkeri → säiliöalus ● vas cisternă, navă petrolieră, petrolier ■ tanker

tirkki → puominkannatin ● balansină ■ dirk

tuhto → veneen istuinlauta, teljo ● banc transversal de barcă ■ toft

turkki → laivan tai veneen „lattia” ● varangă, cală ■ durk

tyyrpuuri → laivan oikea puoli, se puoli laivaa jolta laivaa ohjataan, styra = ohjata ● tribord ■ styrbord

ulosliputtaa → siirtää mukavuuslipun alle ● a înrola nava sub pavilion străin ■ utflagga

valopoiju → merkkivaloin varustettu poiju ● geamandură luminoasă ■ lysboj

vantti, vantit → sivuharus, eli mastoa sivusuunnissa tukevat köydet ● sart ■ vant

varpata → kelata; hinata alusta t. (puutavara)lauttaa kiertämällä (esim. ankkuriin kiinnitettyä) hinausvaijeria kelalle ● a înfășura cablul pe vinci ■ varpa

varppi → varppausköysi ● parâmă de manevră ■ varp

viilari → kylkisuojus, lepuutin, törmyri ● tranchet ■ friholt, frihult

viisimastoinen → ● cu cinci catarge ■ femmastad

viisvitonen → 5.5 mR-vene ● „alienat mintal” ■ femfemma

yksimastoinen → ● cu un singur catarg ■ enmastad

ylävuode → ● patul de sus ■ överkoj

.

Pentru că termenii legați de navigație nu sunt la îndemâna tuturor, sugerez să fie căutați în DexOnLine. Câțiva termeni care lipsesc și de acolo, sunt luați din literatura de specialitate.

.

Corabie1

Corabie2

.

Câteva cuvinte au rămas nelămurite, nu le-am inclus în tabel fie pentru că nu le-am găsit semnificația în finlandeză sau nu le-am găsit corespondentul suedez.

Kaapin alahyllyllä näkyi turnerit. Taatto (poetic: tată, mai rar, bunic sau bărbat în vârstă, dar nu sunt sigur în suedeză).

.

Și pentru ca HyväYstävä să nu plece cu gura uscată, mai jos o mostră de slang tip kyökkisuomi.

.

SNADISTI KYÖKKISUOMESTA

Viime (Slangijengin) möötis Eki pisti fundsaukseen, onks seslonki slangii. Tšögssvenskiinhä sen ekaks räknäis. Mut miten noi kaks oikeen eroo? Snadi vilasu bökkereihi ei just hommaa klaarannu: kyökkifinski ja -svenski kuitataan hurripuolel termil uuvoordat sprook, ja kylhä sen skoleajoilt muistaa, kuin jo rappu, lankku, ämpäri ja vintti nettos punapännäpukkei. Ite slangii ei hirvannu bamlaa ees välkkäril. Toi svetisismikammo on vissiin piinannu himofennoi ja niitten skidei, ku noit „murteit” ei o pahemmin noteerattu stadilaisuuden skaalas.

Mutta börjataan Statšan platformilta, missä Miina stoijasi faneeriaski handussa. Fikkassa oli pruustinnan breivi ja tirehtöörskän neuvot, että oli pasteerattava Pakaasiaseman ohi. Miina kääntyi höögeriin ja näki kapsäkki-, kofertti- ja bajukkaruljanssin plootutiskillä ja raadin blankkareita borstaamassa fiinien härrojen skuureja. Ulkona varttosi pirssissä automobiilejä, mutta Töölööseen oli matkaa vain kilometrin verran kohti Kansallismuseon tornia. Kolmannessa vooningissa nimikyltissä seisoi Himberg, ja Miina knakkasi, mutta kukaan ei tullut öpnaamaan. Sitten hän merkillepani ovikellon ja rimpautti. Snygin näköinen sisäkkö mustassa klänningissä valkoisille kragoineen, manäetteineen ja förkkeleineen ilmestyi ovelle. Miina niigata niksautti eikä „frouvan” edessä saanut sanaa suustaan, mutta sisäkkö hymyili ystävällisesti ja kaitsi piian kyökin läpi palvelijoiden kortteeriin. Huushollerskalla oli oma kammari Singereineen, sekretääreineen ja gungasstooleineen. Sisäkkö ja piika jakoivat vakstuukipäällysteisen komuutin, senkin ja vaatekonttuurin, kummallakin oli pinnastooli ja päästävedettävä sänky. Huoneen perällä oli gardiinin takana kuukkerskan alkovi, missä sängyn päässä oli Pietarissa snikrattu kirstu. Miina sai kyökin trapun nykkelin, mutta paraatioven nykkeli oli vain huushollerskalla.
Heti aamusta alkoi suursteedaus, sillä härskaappi palaisi pian villalta. Miina tamppasi matot balkongilla, tvettasi fönsterit, skuurasi vannahuoneen ja klosetin ja putsasi aavlopin ja buunasi permannot. Sisäkkö veedrasi matrassit, polsterit ja filtit ja vaakkumeerasi ja borstasi länsstoolitja sesongin, puleerasi mööpelit ja blankkasi kanderaabelit ja hantaakit. Kuukkerska ja pestattu galsenkka skaalasivat, renssasivat, baakasivat, klappasivat, vispasivat, riivasivat, salttasivat, halstrasivat, kruunasivat, torkkasivat, prässäsivät, muusasivat, trottasivat, sylttasivat ja reksasivat kyhnäkonttuuriin ja lagereihin talven varalle. Huushollerska stryykasi stooreksit ja salusiinit ja manglasi gardiinit ja portieerit. Hän oli familin uskottu palvelija ja otti Miinan kerran mukaan pankkiin. Siellä kasöörska sanoi: „Frouvat on hyvät ja istuu alas, niin minä räknään ylös, mitä se tekee ulos.”
Eräänä päivänä Miina sattui olemaan hela lukaalissa yksin, kun telefuuni ringasi. – Haloo. – Olisikohan herra Himberg tavattavissa? – Meinaako härra tirehtööri Himberiä, löitnantti Himberiä vaiko studentti Himberiä? – Saiskos sitä Kallea luurin päähän.

Tšökssvenskin sanasto liittyy himaduuneihin ja krääsiin, mekkes on klaidui, satkoi, komentoi (ventta hol, titta poo, sidu, šiva bort/i veeg, šynda poo) sun muut pärjäämiskielt. Ennen vanhaan stadilaismeiningil ei ees ollu härmäläisvastikkeit. Näin praataamine skvalras, kuuluks sitä härrasväkeen vai ei. Sonki jänskää hogaa, et ku Jussi tuli landelt verstaaseen, fabriikkiin, hamniin tai byggalle duuniin ja hyyras pedin ja šuurtan tvettauksen Longiksen „slangipuolelt”, sei kuullu tätä tšökssvenskii, vaan kamuilt duunin ruustukkei, bogafiiloi sun muit grejui (eli jargonii = ammattisprookkii), ja gartsal piisas „sportti” jos anraaki. Vast jos se meni jiftikseen betrefolkin piian kans, se joutu kuuleen tšökssvenskii eikä se ain snaijannu, oliks se nalkutust vai ei. Tää pistää fundsaan, onks tšögen sprookki samanlaist ku japsien gimmojenkieli. Anran bulin krigun jälkeen jenkit landas Nipponiin, ja matamit hyyraan niille kortteereit. Siin tšaikkaaja sakee tissutelles soltut oppi japoneskii. Sit ne painu gartsoille bamlaan, mut samurait griinas ja pisti halval, ku gringot kaveeras friidujen stailil. Moisin kuiteski räknäämäs tšögssvenskii stepiks stadilaisuuteen: vast kundi/friidu, ku on himas kuullu kyökkisuomee/-ruotsii ja gartsal slangii, on paljasjalkane. Hommast voi noin kylmiltään riittaa kaks mudellii: joko svenski haaraantuu tšöge- ja gartsasprookiks (esmes köökis sanat on longii ja kielisoppa finskii viimesen päälle; gartsal sanan eteen tokataan konsonanttikrumeluurii, ite sana pätkästään ja hännille pistetään johdin, tavallisist sanoist tippuu loppuu vegs) tai sit köökkiskolas studeerataan „välikielt”, ku sit finskiporukas sorvautuu slangiks. Tšögssvenskii gimmat bruukaa praataa koko ikäns, se ku on niist fiinii ja sillai sitä on melkeen betre folkkii. Mut slangi niist passaa vaa hampuuseille, ja ne lossaa, et nei snaijaa kundien herjoi.

(Piken kotitehtävälauseita Slangijengille:)

 1. Musteri ja sveegerska praatasivat tambuurin telefuunissa.
  2. Räkningit spaarattiin klaffipiirongissa nykkelin takana.
  3. Parfymeeratulla kapteenskalla on suareessa krokattu ja piipattu frisyyri.
  4. Edeskäypä särveerasi komärseroodille shnapseja.
  5. Fröökkynä brodeerasi kretuliinisella muliinilangalla buurtyykiä myyniksi.
  6. Monttööri repareerasi damsyygarin huutongeilla.
  7. Garderoobissa olivat kostyymit, kavait ja lönskotti oorningissa hengareissaan, kalsongit, halstuukit ja nästyykit viikattuina jämtteihin raadeihin ja vielä monensorttisia tilpehöörejä: simsettejä, manshetteja, slipsejä, kravatteja, henkseleitä ja tualettifudraaleja, alahyllyllä näkyi pantoffelit, turnerit ja galoshshit.
  8. Moordipälssi, härmeliinikraga, mulvaardimuffi ja buua olivat naftaliinissa.
  9. Antimakassit spaarasivat länsstooleja pumadafläkeiltä.
  10. Visiitillä desärttinä oli kaffetta ja rultuurttaa greddalla ja nyypponisyltillä.
  (Slangijengin marraskuun 1998 kotitehtävä, laatinut Pike)

.

KIRJALLISUUTTA

* Hallsten, Ilmi ja Lilius, Lilli: „Kodin sanasto”
Svensk-finsk. Noin 4000 sanaa. Kotikielen Seura, 1896, 160 s. Ei-lainattava lukukappale Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa. Kirjan tarkoituksena karsia „sivistyneissäkin” perheissä ilmenevää svetisismiä. Kirjaseen voi tutustua Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa.

* Ruoppila, Veikko: „Kyökkisuomea”
Teoksessa Kolmas kielivartio, Yleisradiossa pidettyjä kielipakinoita. Suomen Akatemian kielitoimisto. Helsinki 1965.
(Tietolipas, 37) Sivuilla 120-124.

* Paunonen, Heikki: „Kotikielen Seura 1876-1976”
Artikkelissa (s. 358-359) Virittäjä-lehdessä 3-4/1976.

* „Kielikello 2/1983 – Ruokakello”
Numero omistettu ruokaan ja ruoantekoon liittyviin sanoihin. Monet näistä sanoista periytyvät „kyökkisuomesta” tai
ovat luotu tietoisiksi vastineiksi „kyökkisuomen” sanoille.

* Lehtinen, Raija: „Kelpo kyökkisuomea”
Artikkeli (s. 336-340)”Sana kiertää” -kokoelmassa, toim. Maija Länsimäki Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 80 Painatuskeskus 1995, 430 s. HKK 884 / ISBN 951-37-1649-X Julkaistu lyhyempänä myös Yleisradion Kielikorvassa 1990.

Kirjallisuudesta kyökkisuomea löytyy mm teoksista:
* Aho, Juhani: „Rautatie”,
* Kivi, Aleksis: „Seitsemän veljestä”,
* Pennanen, Eila: „Himmu” -sarjan romaanit,
* Tarvas, Toivo: „Ottilia Silfverbäck”, -novelli kokoelmassa „Häviävää Helsinkiä”, Otava 1917.

* Elokuvissa „Suomisen Ollin” (1941–45) perheen palvelusväki käytti kyökkisuomea

.

BD14538_.

Furculition pe fineză

Tankero

From Wikipedia, the free encyclopedia & https://fi.wikipedia.org/wiki/Tankero

The tankero was originally a fictional animal that was quite popular in Finnish media in the 1970s.

The word is said to have been coined when Prime Minister of Finland Ahti Karjalainen visited a Kenyan zoo in the 1970s. He is reported as having said „Kaikki eläimet ovat tankeroita” (Finnish for „All animals are tankeros”), after misunderstanding a sign that said „All animals are dangerous”.

This was so popular that one Finnish magazine held a drawing competition of what the tankero would look like. The Finnish political cartoonist Kari Suomalainen drew a strip where Kalevi Sorsa meets Karjalainen and a strange‑looking animal he is carrying on a leash. „Is that a tankero?” asks Sorsa, and the strange‑looking animal replies „No, that’s Ahti.”

During the same period an amount of jokes existed of english‑finnish language misunderstandings. For example a person mistakenly greeting a Crimean by calling him criminal. These jokes were labelled as „tankero‑jokes” and generally told with Ahti Karjalainen as the main character.

The original meaning fell into disuse after Karjalainen’s death, and today it is a slang word for something that is awkward, not properly developed, especially poor knowledge of pronunciation or grammar of a foreign language.

Tankero is a common Finnish term for Finns who speak English with a really bad accent, or worse yet, write English using Finnish grammar. This pseudo‑English is consequently also known as „tankero‑English”. (In case you’ve never heard a really bad Finnish accent, recall your favorite Hollywood movie featuring sadistic Nazis saying things like „Ve haff veys to make you talk”, and make the accent ten times worse.) The word comes from the following story:

Foreign minister Ahti Karjalainen was visiting a small African country, and naturally his hosts took him on a safari. They drove for miles on a rattling jeep, and finally encountered an elephant. Ahti pointed at it with his finger, and remarked: ‘Tankero!’ His main host, the local foreign minister, smiled heartily, and nodded in agreement not to offend his guest.

They kept on going, and crossed a small river. There were some hippos bathing in the water, and our honored foreign minister pointed at them saying again: ‘Tankero!’. The local host laughed a bit, and agreed: ‘Yes, yes’, but was getting seemingly confused at the same time.

The sun was getting close to the horizon, and pretty soon they had to get going back to town. While they were returning on their tracks, they suddenly noticed a lion lying down in the high grass. ‘Tankero!’ was Mr Karjalainen’s remark again. Now the African minister, puzzled, turned to the Finnish minister’s aide, and asked: ‘What is he trying to say?’ ‘You’ll see soon’ was the humble reply, and while they were crossing back through the park’s entrance gate they noticed a big sign with a warning: ‘All animals are dangerous.’

Based on a translation by Markku Verkkoniemi

It’s worth noting that Karjalainen is the Dan Quayle of Finnish politics and there are plethora of similar jokes about him. This one does, however, seem to be fairly well substantiated ‑‑ although in some variants the setting is the London Zoo instead.

The reason Finland has so many tankeros is that Finnish does not have any voiced („soft”) consonants like b, d or g. While these letters are (these days) often found in loanwords, they are usually hardened when pronounced, the end result being that Finns eat pananas, go to MkTonalts, and play kolf. Finnish also has a very phonetic writing system, which makes grappling with English spelling a very tankeros exercise indeed.

Put no vörries: Finnish youf are kettink petter änd petter ät Enklish, so fese tays most no lonker sound like Nazi konsentration kämp kuards and tankeros häve pecome an entankeret spesies.

.

Introdus / lisätty 14.1.2016

Actualizat / päivitetty 18.1.2016

Actualizat / päivitetty 14.3.2016

Actualizat / päivitetty 16.9.2018

Actualizat / päivitetty 1.4.2020

.

 

 

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: