Blogulblog's Blog

Cuvinte care se termină în -stO

Cuvinte care se termină în -stO

.

.

Finlandeza are un număr de cuvinte derivate terminate în –stO (în sto 812 și în -stö 281) din care, cele mai multe, au semnificația de multitudine de noțiuni de același gen. Cuvintele compuse simple se formează adăugând terminația -sto sau -stö la forma de bază a cuvântului respectând armonia vocalică. Terminația ar putea fi înlocuită cu terminația -kunta care înseamnă același lucru doar că unele forme s-au înrădăcinat și se cer folosite ca atare. Henkilökunta vs henkilöstö.

Saari înseamnă, de exemplu, insulă în timp ce saaristo înseamnă o multitudine de insule, arhipeleag.

În românește ar corespunde, în mare, formelor substantivale colective terminate în:

1. -et acaret, afinet, alfabet, alunet, arboret, bănet, bătrânet, boschet, brădet, brânzet, buchet, buget, cărpinet, cuconet, făget, fetet, frăsinet, gălbenet, gorunet, lăstăret, lemnet, luncet, mărăcinet, mestecănet, muieret, nucet, sălcet, scorușet, smochinet, stejăret, subarboret, tâlhăret, tineret, ulmet, zăhăret, zmeuret.

2. -iș afiniș, albiniș, aluniș, aniniș, ariniș, băltiș, bolovăniș, brădiș, buruieniș, cărpiniș, cătiniș, cetiniș, curpeniș, făgiș, frăsiniș, frunziș, goruniș, grohotiș, jnepeniș, lăstăriș, luminiș, măliniș, mărăciniș, măsliniș, mestecăniș, mlăștiniș, păiș, păltiniș, păpuriș, pietriș, plopiș, prundiș, pruniș, răchitiș, rămuriș, salcâmiș, sălciș, seceriș, stejeriș, stufăriș, stufiș, treieriș, trestiiș, tufăriș, tufiș, vlăstăriș, zmeuriș.

3. -ime argățime, arnăuțime, avocățime, băieșime, băiețime, băitănime, bătrânime, boierime, broscărime, burghezime, burtăverzime, calicime, cavalerime, călărășime, călărime, călugărime, cărturărime, cătănime, căzăcime, cerșetorime, chiaburime, ciocoime, crăime, culăcime, curcănime, dăscălime, domnime, dorobănțime, drăcime, flăcăime, fruntășime, frunzărime, funcționărime, golănime, husărime, ienicerime, iepurime, ilustrime, iobăgime, iuncherime, învățătorime, josime, junime, jupânime, lehime, lipovenime, maghiarime, mârlănime, militărime, mitocănime, mocănime, mojicime, moșierime, motănime, muierime, mulțime, muncitorime, muscălime, muscărime, negustorime, nemeșime, nemțime, nobilime, nucime, obștime, ofițerime, ogărime, omenime, opincărime, orășenime, ospețime, ostășime, oștime, pandurime, păgânime, păsărime, pedestrime, pescărime, pietrime, plugărime, popime, poporime, porcărime, poterime, preoțime, priveghime, profesorime, proprietărime, prostime, pruncime, puierime, purcelime, purecime, puricărime, răzeșime, robime, românime, rumânime, sălășime, sălbătăcime, sălbăticime, sălcime, sărăcime, sărmănime, săsime, scriitorime, secuime, servitorime, slugărime, slujitorime, soldățime, stejărime, stihurime, străinime, studențime, supușime, școlărime, șogorime, șoricărime, șoricime, tătărime, tâlhărime, târgovețime, telespectatorime, tinerime, totime, turcime, țărănime, țânțărime, țigănime, ungurime, ursărime, văcărime, vânătorime, viezurime, viitorime, vitejime, voinicime, volintirime

4. -ie pentru că sunt extrem de multe am ales doar câteva exemple: abație, agenție, armurărie, țevărie

.

substantiv

semnificație multitudine de

semnificație

aateli nobil aatelisto nobilime
aine substanță aineisto material
astia farfurie astiasto servici de masă
elin organ elimistö organism
eläin animal eläimistö faună
enemmän mai mult enemmistö majoritate
hammas dinte hampaisto dentiție
henkilö persoană henkilöstö personal
hermo nerv hermosto sistem nervos
hinta preț hinnasto listă de prețuri
huone cameră huoneisto apartament
hylly raft hyllystö dulap etajeră
ilma vreme ilmasto climat
johtaja șef, conducător johtajisto comitet de conducere
juuri rădăcină juuristo sistem de rădăcini
kalu lucru, obiect kalusto mobilă; echipament
kartta hartă kartasto atlas
kasvi plantă kasvisto floră
kirja carte kirjasto bibliotecă
kone mașină koneisto mecanism
kortti card kortisto card index
köysi frânghie köysistö cordaj, cablaj
laite aparat laitteisto echipament
laiva navă laivasto flotă
lehti ziar lehdistö presă
lihas mușchi lihaksisto sistem muscular
lintu pasăre linnusto păsăret
luu os luusto schelet
maa pământ maasto teren
merkki semn merkistö set de semne
mies om miehistö echipaj
neuvo sfat neuvosto counsiliu
nimi nume nimistö nomenclatură
ohjelma program ohjelmisto repertoar
oikea drept oikeisto ramură de dreapta
osa parte osasto secție, departament
puku costum puvusto garderobă
putki țeavă putkisto țevărie
puu copac puusto arboret
päällys ambalaj; acoperire päällystö corp ofițeresc
raha ban, bani rahasto trezorerie
saari insulă saaristo archipeleag
sana cuvânt sanasto vocabular
säe vers säkeistö strofă
tie drum tiestö rețea de drumuri
tila situație tilasto statistică
toimi acțiune toimisto oficiu, birou
vara reservă varasto depozit
vesi apă vesistö sistem hidric
vähemmän mai puțin vähemmistö minoritate
väki popor väestö populație
väline instrument välineistö echipament
ympäri împrejur ympäristö mediu înconjurător

.

Aceste cuvinte se declină în toate cazurile:

cazul

-sto

-stö

singular plural singular plural
Nominativ sanasto sanastot väestö väestöt
Partitiv sanastoa sanastoja väestöä väestöjä
Genitiv sanaston sanastojen väestön väestöjen
Inesiv sanastossa sanastoissa väestössä väestöissä
Elativ sanastosta sanastoista väestöstä väestöistä
Ilativ sanastoon sanastoihin väestöön väestöihin
Adesiv sanastolla sanastoilla väestöllä väestöillä
Ablativ sanastolta sanastoilta väestöltä väestöiltä
Alativ sanastolle sanastoille väestölle väestöille
Esiv sanastona sanastoina väestönä väestöinä
Translativ sanastoksi sanastoiksi väestöksi väestöiksi
Abesiv sanastotta sanastoitta väestöttä väestöittä

.

Exemple de cuvinte terminate în -stö.

 .

De remarcat, ca și la cuvintele terminate în -sto că nu toate desemează „o mulțime de” ci unele sunt doar substantive simple cu terminația respectivă fără semnificația de mulțime. Aici avem pyrstö (împrumut germanic din borst, azi Bürste); pystö ← pysty

.

Altele sunt formate formate din verbe (fără să desemneze o mulțime): päästöpäästää; työstötyöstää; höystöhöystää; ryöstöryöstää; väistöväistää;

Pentru a înțelege mai bine unele dintre ele trebuie să ne gândim, mai larg, la semnificația rădăcinii. Astfel lähistö nu pare să fie format dintr-un alt substantiv, lähi- este doar un prefix cu semnificația de aproape dar lähistö corespunde aproximativ cuvântului românesc împrejurimi (în suedeză närområde) și el un nume colectiv.

.

aikakauslehdistö, aivokäyrästö, ajansäästö, aktiiviväestö, alipäällystö, alkuväestö, aluejärjestö, ammattijärjestö, asuinympäristö, brittilehdistö, bulevardilehdistö, elimistö, elinympäristö, eliöstö, eläimistö, enemmistö, energiansäästö, erityisjärjestö, esimerkistö, esineistö, etujärjestö, geenistö, hammaspyörästö, haudanryöstö, hedelmistö, henkilöstö, hiilistö, hoitohenkilöstö, huoltohenkilöstö, hyllystö, höyhenistö, höystö, ihmisryöstö, ilmatorjuntatykistö, isännistö, jakopyörästö, jesuiittaveljestö, junahenkilöstö, juutalaisväestö, jäkälistö, järjestö, jäsenistö, jäsenjärjestö, jäämistö, kaavanimistö, kalastajaväestö, kansalaisjärjestö, kansimiehistö, kansipäällystö, kansliahenkilöstö, kantahenkilöstö, kantaväestö, karjalaisväestö, karkeistyöstö, karvalakkilähetystö, kasvuympäristö, kattojärjestö, kaulusköyhälistö, kaupunkilaisväestö, kaupunkiväestö, keittiöhenkilöstö, kenttätykistö, keskusjärjestö, kiinteistö, kipinätyöstö, konemiehistö, konepäällystö, kotiympäristö, kuluttajaväestö, kuumatyöstö, kylmätyöstö, käsitteistö, käyrästö, käyttäjistö, köyhälistö, köysistö, laivanisännistö, laivatykistö, lapsenpäästö, lapsenryöstö, lautamiehistö, lehdistö, lehvistö, lehvästö, lentohenkilöstö, lepistö, levystö, liikekiinteistö, linssistö, liukuhyllystö, lottajärjestö, luostarijärjestö, lähetystö, lähistö, lähiympäristö, lääkintähenkilöstö, maailmanjärjestö, maalaisväestö, maanpuolustusjärjestö, maanviljelijäväestö, maaseutulehdistö, maaseutuväestö, maitopystö, marssirivistö, merkistö, metallintyöstö, metsäympäristö, miehistö, miekkapyrstö, miesväestö, ministeristö, munuaishöystö, myrkkypäästö, myytistö, myöstö, männikkö, määräenemmistö, määrävähemmistö, naisenryöstö, naisjärjestö, naisväestö, neekeriväestö, nimikkeistö, nimistö, nivelistö, nuorisojärjestö, näppäimistö, oikeistoenemmistö, oikeistolehdistö, opetusvälineistö, osake-enemmistö, osuustoimintajärjestö, paikallisjärjestö, paikannimistö, palkansaajajärjestö, palomiehistö, palopäällystö, pankkiryöstö, partiojärjestö, passiiviväestö, peitejärjestö, petäjikkö, pienkiinteistö, pienviljelijäväestö, piirijärjestö, pillistö, planeettapyörästö, postiryöstö, puhemiehistö, puoluelehdistö, puuntyöstö, pylväistö, pyrstö, pystö, pyörästö, päivälehdistö, päällystö, päästö, pääväestö, rahansäästö, raittiusjärjestö, rannikkotykistö, rannikkoväestö, rautatiestö, ravunpyrstö, rikkipäästö, rintamamiesjärjestö, rivistö, romaniväestö, roskalehdistö, rotaryjärjestö, runosäkeistö, ruoansulatuselimistö, ruotsalaisväestö, ruumiinryöstö, ryöstö, saastepäästö, sairaalahenkilöstö, salajärjestö, sanomalehdistö, setelistö, sihteeristö, sisarjärjestö, sissijärjestö, sisäelimistö, siviiliväestö, sivistyneistö, saastepäästö, sairaalahenkilöstö, salajärjestö, sanomalehdistö, setelistö, sihteeristö, sisarjärjestö, sissijärjestö, sisäelimistö, siviiliväestö, sivistyneistö, sopijajärjestö, sukkulaväestö, suojaväistö, suojeluskuntajärjestö, suomalaisväestö, suurkiinteistö, suurlähetystö, sydänkäyrä, sydänsähkökäyrä, synninpäästö, syyttäjistö, säkeistö, sävelmistö, säännöstö, säästö, taksiryöstö, talonpoikaisväestö, taloushenkilöstö, talousjärjestö, tarjoiluhenkilöstö, tasauspyörästö, tehdaskiinteistö, teollisuuspäästö, teollisuustyöväestö, termistö, terroristijärjestö, terveydenhoitohenkilöstö, terästö, testistö, tiestö, tilansäästö, toimialajärjestö, toimistohenkilöstö, toimitushenkilöstö, toimitusministeristö, torppariväestö, tukijärjestö, tullinimikkeistö, tunnusmerkistö, tykistö, tyypistö, työjärjestö, työmarkkinajärjestö, työnantajajärjestö, työntekijäjärjestö, työstö, työväenjärjestö, työväestö, työympäristö, tähdistö, urheilujärjestö, vakoilujärjestö, valamiehistö, valtaenemmistö, vammaisjärjestö, vapaamuurarijärjestö, vapautusjärjestö, varamiehistö, vasemmistoenemmistö, vasemmistolehdistö, veljesjärjestö, veljestö, veljistö, verenkiertoelimistö, vesieläimistö, vesistö, vetopyörästö, veturimiehistö, viemäristö, viestimiehistö, viljelijäväestö, virikeympäristö, virkamiehistö, virkamiesjärjestö, virrensäkeistö, väestö, vähemmistö, väistö, väkipyörästö, välineistö, väylästö, yhdysjärjestö, yhtenäispäällystö, ylimystö, ylioppilasjärjestö, ympäristö, ympäristöjärjestö, älymystö, äänilevystö, ääntenenemmistö, ääntöelimistö

.

Vezi și compară cu Cuvinte care se termină în -kkO

 

.

Introdus  / lisätty 15.10.2011

.

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: