Blogulblog's Blog

Cuvinte care se termină în -tOn

 Cuvinte care se termină în -tOn

.

-tOn

.

 Pagini coroborate:

Vastakohtia, singular vs plural, pozitiv vs negativ

Kielto ja kielteiset ilmaukset – Exprimarea negației

5. Yleiset adverbiaalisijat: a) abessiivi

Verbi – 07. Kieltotaivutus – Forma Negativă

Verbi – 071. persoana a 4-a forma negativă

.

Categoria ar putea fi numită în românește „privativ”. Adjectivele astfel derivate desemnează o lipsă de ceva, ele pot fi o formă negativă a formei pozitive a adjectivului, ca în românește cinstit/necinstit. În românește i-ar corespunde multe adjective formate cu prefixul a- (asexuat), des-/dez- (descălecat/ dezordonat), i(n)- (irelevant, insipid) ig- (ignobil), ne- (necinstit) sau, pur și simplu, cu prepozițiile fără, lipsit de, dacă n-a avut niciodată sau a avut și a pierdut/i s-a scos; dacă doar i s-a luat/scos îi corespunde în românește ex- antonimul lui in- (inclus/exclus) sau ex- antonimul lui re- (repatriat/expatriat). În finlandeză avem: onni – fericire >  onneton – nefericit; koti – casă > koditon – fără adăpost. Kielitoimiston sanakirja cunoaște 437 de adjective terminate în –ton și 223 terminate în –tön.

Pentru a crea un astfel de adjectiv negativ dintr-un substantiv, se folosește rădăcina slabă a substantivului la care se adaugă terminația –tOn. Rareori apare forma pozitivă în –ssA care dă forma negativă în –tOn de ex: taju – tajuissa – conștient > tajuton – inconștient

.

Atenție la alternanța consonatică

.

substantivul

rădăcina slabă

adjectivul derivat

adjectiv în -tOn

traducere

aateli aateli- aatelinen aateliton ignobil
aihe aihee- aiheellinen aiheeton neîntemeiat
aika aja- ajallinen ajaton atemporal
aine ainee- aineellinen aineeton imaterial
aisti aisti- aistillinen aistiton insipid
alkoholi alkoholi- alkoholipitoinen alkoholiton nealcoolic
apu avu- avullinen avuton neajutorat
armo armo- armollinen armoton nemilos
ase asee- aseellinen aseeton neînarmat
asia asia- asiallinen asiaton nepotrivit
avio avio- aviollinen avioton necăsătorit
bakteeri bakteeri- bekteerillinen (!) bakteeriton steril
ehto ehdo- ehdollinen ehdoton necondiționat
elo elo- elollinen eloton neînsuflețit
haju haju- hajuinen hajuton inodor
happi happi- happinen hapeton neoxigenat
hiha hiha- hihainen hihaton fătă mânecă
ikä ikä- ikäinen iätön atemporal, fără vârstă
ilo ilo- iloinen iloton trist, mohorât
jako jao- jaollinen jaoton indivizibil
jumala jumala- jumalallinen jumalaton nelegiuit
juuri juure- juurellinen juureton dezrădăcinat
karva karva- karvainen karvaton chel; fără păr
kelpo kelvo- kelvollinen kelvoton inutil
kipu kivu- kivulias kivuton indor
koti koti- vezi talollinen koditon fără adăpost
kunnia kunnia- kunniallinen kunniaton dezonorant; dezonorat
kuvio kuvio- kuviollinen kuvioton fără imagine
lahja lahja- lahjainen lahjaton netalentat
laki lai- laillinen laiton ilegal
loppu lopu- lopullinen loputon nesfârșit
lupa luva- luvallinen luvaton nepermis
nimi nime- nimellinen – nominal nimetön anonim
ongelma ongelma- ongelmallinen ongelmaton fără probleme
onni onne- onnellinen onneton nefericit
palkka palka- palkallinen palkaton neplătit
perhe perhee- perheellinen perheetön fără familie
pilvi pilvi- pilvinen pilvetön fără nori; senin
raha raha- rahakas rahaton fără bani
rasva rasva- rasvainen rasvaton fără grăsime
rauha rauha- rauhallinen rauhaton neliniștit; nervos
sade sate- sateinen sateeton fără ploaie
siivo siivo- siisti siivoton neîngrijit
sukupuoli sukupuole- sukupuolinen sukupuoleton asexuat
taju taju- tajuissa (excepție!) tajuton inconștient
talo talo- talollinen taloton fără casă
työ työ- työllinen työtön șomer; fără serviciu
usko usko- uskollinen uskoton incredibil
vaara vaara- vaarallinen vaaraton nepericulos
vaiva vaiva- vaivallinen vaivaton convenabil; fără grijă
varaus varauks- varauksellinen vauraukseton nerezervat
velka vella- velallinen velaton fără datorie
veri veri- verinen veretön exsanguinat
vero vero- veroinen veroton scutit de impozit
vesi veti- vetinen vedetön deshidratat; fără apă
vika via- viallinen viaton inocent; nevinovat
vilppi vilpi- vilpillinen vilpitön sincer
virhe virhee- virheellinen virheetön fără defect
ydin yti- ytimekäs ytimetön fără miez; insipid
äiti äidi- äidillinen äiditön fără mamă
ääni ääne- äänekäs äänetön fără voce/sonor; tăcut

.

Un astfel de adjectiv se poate crea, de asemenea, dintr-un verb. Se folosește rădăcina tare a verbului (formă persoanei a treia plural prezent indicativ în –vAt), care se schimbă cu terminația –mAtOn.

verbul de origine

rădăcina

adjectivul derivat în -mAtOn

traducere

aavistaa aavista- aavistamaton neprevăzut / neașteptat
ajatella ajattele- ajattelematon negândit
alistua alistu- alistumaton nesupus
alkaa alka- alkamaton neînceput; fără început
ansaita ansaitse- ansaitsematon nemeritat
arkailla arkaile- arkailematon îndrăzneț; fără jenă
arvata arvaa- arvaamaton inestimabil / incalculabil
asua asu- asumaton nelocuit
auttaa autta- auttamaton ireparabil / incurabil
avata avaa- avaamaton nedeschis / închis
epäillä epäile- epäilemätön inconfundabil / indubitabil
erottaa erotta- erottamaton inseperabil
etsiä etsi- etsimätön necăutat
halkaista halkaise- halkaisematon neîmpărțit; nedespărțit
harjoittaa harjoitta- harjoittamaton neinstruit / neexersat
haudata hautaa- hautaamaton neîngropat
hoitaa hoita- hoitamaton neîngrijit / netratat
huolia huoli- huolimaton neglijent
häiritä häiritse- häiritsemätön netulburat
jakaa jaka- jakamaton indiviz; nedivizibil
julkaista julkaise- julkaisematon nepublicat
järjestellä järjestel- järjestelmätön nesistematic
jäätyä jääty- jäätymätön neînghețat
kalustaa kalusta- kalustamaton nemobilat
kelvata kelpaa- kelpaamaton inutil
keskeytyä keskeyty- keskeytymätön neîntrerupt
kiittää kiittä- kiittämätön nerecunoscător
kirjoittaa kirjoitta- kirjoittamaton nescris / necompletat
koeta koke- kokematon neexperimentat; fără experiență
koristella koristele- koristelematon neînfrumusețat; nedecorat
korjata korjaa- korjaamaton necorectată / nereparat
korvata korvaa- korvaamaton neînlocuit
kuolla kuole- kuolematon nemuritor
kuoria kuori- kuorimaton necojit
kutsua kutsu- kutsumaton neinvitat
kuvata kuvaa- kuvaamaton nedorit
käsittää käsittä- käsittämätön incomprehensibil; de neînțeles
käyttää käyttä- käyttämätön neîntrebuințat
lakata lakkaa- lakkaamaton neîncetat / neîntrerupt
laskea laske- laskematon incalculabil
leimata leimaa- leimaamaton neștampilat
loppua loppu- loppumaton nesfârșit / interminabil
lämmittää lämmittä- lämmittämätön neîncălzit
maalata maalaa- maalaamaton nevopsit
maksaa maksa- maksamaton neplătit
näkyä näky- näkymätön invizibil
odottaa odotta- odottamaton neașteptat
oppia oppi- oppimaton needucat
osata osaa- osaamaton necalificat; nepriceput
puhua puhu- puhumaton mut; fără vorbă
ratkaista ratkaise- ratkaisematon nerezolvat
riippua riippu- riippumaton independent
sanoa sano- sanomaton negrăit
sekoittaa sekoitta- sekoittamaton neamestcat
siivota siivoa- siivoamaton neîngrijit; murdar; necurățat
tarkistaa tarkista- tarkistamaton necontrolat / nerevizuit
toteutua toteutu- toteutumaton neîmplinit; nerealizat
totella tottele- tottelematon neascultător
tuottaa tuotta- tuottamaton neproductiv
tutkia tutki- tutkimaton neexaminat / neexplorat
uskoa usko- uskomaton necrezut; incredibil
vaatia vaati- vaatimaton modest; nepretențios
vahingoittua vahingoittu- vahingoittumaton nedeteriorat
vahvistaa vahvista- vahvistamaton neconfirmat

.

Acest tip de adjective se conjugă în toate cazurile:

Atenție la alternanța consonatică -t-/-tt-

.

cazul

singular  în –tOn plural  în –tOn singular în –matOn plural în –matOn

nominativ

pariton työtön parittomat työttömät osaamaton osaamattomat

partitiv

paritonta työtöntä parittomia työttömiä osaamatonta osaamattomia

genitiv

parittoman työttömän parittomien, (paritonten) työttömien (työtönten) osaamattoman osaamattomien

inesiv

parittomassa työttömässä parittomiissa työttömissä osaamattomassa osaamattomissa

elativ

parittomasta työttömästä parittomista työttömistä osaamattomasta osaamattomista

ilativ

parittomaan työttömään parittomiin työttömiin osaamattomaan osaamattomiin

adesiv

parittomalla työttömällä parittomiilla työttömillä osaamattomalla osaamattomilla

ablativ

parittomalta työttömältä parittomilta työttömiltä osaamattomalta osaamattomilta

alativ

parittomalle työttömälle parittomille työttömille osaamattomalle osaamattomille

esiv

parittomama työttömänä parittomina työttöminä osaamattomana osaamattomina

translativ

parittomaksi työttömäksi parittomiksi työttömiksi osaamattomaksi osaamattomiksi

abesiv

parittomatta työttömättä parittomitta työttömittä osaamattomatta osaamattomitta

.

Aici aven câteva spicuiri din cele două grupe, -ton și –tön

aateliton, aavistamaton, aiheeton, aikaansaamaton, aineeton, aivoton, ajaton, ajattelematon, ajatukseton, alaston, alkoholiton, aloittamaton, ammattitaidoton, ansaitsematon, ansioton, anteeksiantamaton, armoton, arvaamaton, arvoton, aseeton, asiaankuulumaton, asiantuntematon, asiaton, asumaton, asunnoton, aukoton, auringoton, autoton, auttamaton, avioton, avuton, bakteeriton, edesvastuuton, ehdoton, elinkelvoton, eloton, eläinplankton, ennakkoluuloton, ennakoimaton, ennenkokematon, ennenkuulumaton, erottamaton, estoton, gluteeniton, haitaton, hajustamaton, hajusteeton, hajuton, haluton, hampaaton, hapattamaton, happamaton, harjaantumaton, harkitsematon, harmiton, harventamaton, hermoton, hervoton, hihaton, hiiskumaton, hiomaton, holtiton, horjumaton, hulvaton, huoleton, huolimaton, huomaamaton, huumeeton, ilkialaston, illuusioton, ilmaton, iloton, innoton, intohimoton, isänmaaton, itsetiedoton, jakamaton, jaokkeeton, jaoton, joustamaton, julkaisematon, julkijumalaton, jumalaton, juureton, kahleeton, kahlehtimaton, kahlitsematon, kainostelematon, kaiuton, kaloriton, kalustamaton, kannattamaton, kansalaisuudeton, kantamaton, karjaton, karkaisematon, kasviplankton, kasvoton, katkeamaton, katoamaton, katsastamaton, katteeton, kaulukseton, kaunistelematon, kelvoton, kiekoton, kielitaidoton, kiihkoton, kiistaton, kimmoton, kirjoittamaton, kirjoitustaidoton, kitkaton, kivuton, koditon, kohtuuton, kokematon, kolaroimaton, konstailematon, korjaamaton, korkkaamaton, koroton, koruton, korvaamaton, koskematon, kouluttamaton, kruunaamaton, kuihtumaton, kulkukelvoton, kumoamaton, kunniaton, kunnoton, kuolematon, kuolleeton, kuriton, kursailematon, kutsumaton, kuulematon, kuulumaton, kuumeeton, kuuton, kuvaamaton, käyttökelvoton, laaduton, lahjaton, lahjomaton, lainsuojaton, laiton, lakkaamaton, laktoositon, langaton, lapseton, levoton, liikkumaton, liittoutumaton, linjaton, liukenematon, lohduton, loppumaton, loppusoinnuton, loputon, loukkaamaton, lukematon, lukkiutumaton, lukutaidoton, luokaton, luonnoton, luonteeton, luottokelvoton, luovuttamaton, luuton, luvaton, luvuton, läpikuultamaton, läpitunkematon, maalaamaton, maaliton, maaton, magneetiton, magnetoitumaton, mahdoton, mainitsematon, maksamaton, maksuton, maltiton, malttamaton, maraton, mauton, mielenkiinnoton, mittaamaton, mitäänsanomaton, moitteeton, moraaliton, motivoimaton, muistamaton, munaton, muodoton, murtumaton, mutkaton, muuttumaton, naimaton, neuvoton, nuhteeton, nukkaantumaton, numeroimaton, nurjaton, näköalaton, odottamaton, oikeudeton, oireeton, olematon, ongelmaton, onneton, oppimaton, osaton, pahaa-avistamaton, paidaton, painamaton, painoton, pakoton, pakottamaton, palamaton, palkaton, paloton, paperiton, parantumaton, pariton, parraton, peloton, periaatteeton, persoonaton, perusteeton, peruuttamaton, peräänantamaton, piittaamaton, pohjaton, ponneton, portaaton, posketon, poveton, prosentiton, puhumaton, puolialaston, puolihuolimaton, puolueeton, puolustamaton, puuroutumaton, puuton, päätösvallaton, rahaton, raivaamaton, rajaton, rajoittamaton, rakentamaton, rakkaudeton, rakoilematon, rannaton, rasvaton, ratkaisematon, rauhaton, riidaton, riippumaton, rikkomaton, rikkumaton, ristiriidaton, runoton, ruokahaluton, ruokkoamaton, ruokoton, ruostumaton, ruumiiton, saamaton, saastaton, saasteeton, saavuttamaton, salkuton, sammumaton, sanaton, sanoin kuvaamaton, sanomaton, saumaton, savuton, selkänojaton, selkärangaton, sensuroimaton, siekailematon, sieluton, siivoton, sijaton, sijoittamaton, silmänkantamaton, sisärenkaaton, sitomaton, sitoutumaton, siunaamaton, soinniton, soinnuton, sokeriton, sopeutumaton, sopimaton, sopimukseton, sovittamaton, stilton, suhdaton, suhteeton, sukupuoleton, suloton, sumeilematon, summaton, suojaamaton, suojaton, suolaton, surkeilematon, suruton, suunnaton, suunnittelematon, suvaitsematon, suvuton, syyntakeeton, tahaton, tahditon, tahdoton, tahraamaton, tahraantumaton, tahraton, tahriintumaton, tahrimaton, taidoton, taipumaton, taitamaton, tajuamaton, tajuton, taloton, talttumaton, taltuttamaton, talvehtimaton, tanssitaidoton, tapahtumaton, tapaukseton, tarkkaamaton, tarkoitukseton, tarmoton, tarpeeton, tasapainoton, tauditon, taukoamaton, tauoton, tavaton, tavoittamaton, tehoton, tiedostamaton, tiedoton, tilaton, tipaton, todistamaton, toimeton, toivoton, tolkuton, tottelematon, tottumaton, tuhoton, tulliton, tulokseton, tuloton, tumaton, tunnoton, tunnustamaton, tunnustukseton, tunteeton, tuntematon, tuoksuton, tuottamaton, tupakaton, tupakoimaton, turmelematon, turmeltumaton, turvaamaton, turvaton, tuskaton, tutkimaton, tuuleton, uimataidoton, uintikelvoton, ujostelematon, uneton, unohtumaton, uppoamaton, uskomaton, uskonnoton, uskoton, uudistumaton, uupumaton, uusavuton, uusiutumaton, vaaraton, vaatimaton, vahingoittumaton, vahvistamaton, vaivaton, vakuuttamaton, valikoimaton, valkaisematon, vallaton, valloittamaton, valtioton, vankkumaton, vanumaton, varaton, varaukseton, varomaton, vartioimaton, vastaamaton, vastaansanomaton, vastikkeeton, vastukseton, vastustamaton, vastuuntunnoton, vastuuton, vauhditon, velaton, verhoamaton, veroton, verraton, viaton, viinaton, viraton, vivahdukseton, vivahteeton, voimaton, voittamaton, vuoreton, vuoriton, vuotamaton, väkivallaton, välilaskuton, ydinaseeton, yhteismitaton, yläosaton, äkkiarvaamaton, äänioikeudeton, äänivallaton

.

aloitekyvytön, arvostelukyvytön, ehtymätön, eittämätön, eleetön, elämätön, ennennäkemätön, epäämätön, erehtymätön, esteetön, hedelmätön, hellittämätön, heltymätön, hengetön, herkeämätön, hillitön, hirttämätön, hyödytön, häikäilemätön, häiriötön, häpeämätön, häviämätön, hävytön, ilmeetön, isännätön, isätön, iätön, jäljetön, jäljittelemätön, jännitteetön, järjestymätön, järjetön, järkkymätön, järkähtämätön, jäännöksetön, jäävitön, kaupaksi käymätön, kehittymätön, kehyksetön, kertatyydyttymätön, keskeytyksetön, keskeytymätön, kestämätön, kesyttämätön, kesytön, kieltämätön, kiertelemätön, kiertämätön, kiireetön, kiistämätön, kiittämätön, kilpailukyvytön, kiteetön, kouluakäymätön, koulunkäymätön, kritiikitön, kykenemätön, kyltymätön, kypsymätön, kyvytön, kädetön, kärsimätön, käsittelemätön, käsittämätön, leivätön, lentokyvytön, leppymätön, lesemätön, liikuntakyvytön, lisääntymiskyvytön, luoksepääsemätön, lyhentämätön, lyijytön, lyömätön, lähtemätön, läpinäkymätön, läpipääsemätön, läpäisemätön, lääkkeetön, maksukyvytön, menestyksetön, menestymätön, merkityksetön, merkitön, miehittämätön, mieletön, mitätön, monityydyttymätön, monityydyttämätön, myrkytön, myöntymätön, määrittelemätön, määrätön, määräämätön, nimetön, nimeämätön, näkemätön, näkymätön, ohjauskyvytön, omistusliitteetön, paikkansapitämätön, peittelemätön, pelkäämätön, pennitön, perheetön, perinnötön, perämiehetön, perätön, pettämätön, pidäkkeetön, piilotyötön, pilvetön, pistämätön, pitelemätön, pitkäaikaistyötön, pitämätön, puhekyvytön, puolustuskyvytön, pystymätön, pysymätön, pyyteetön, pätemätön, päämäärätön, pääsemätön, päätteetön, päättymätön, päättämätön, päätön, rekyylitön, riimitön, riittämätön, rikkeetön, rippikoulunkäymätön, riskitön, ryhditön, rypistymätön, räävitön, seksitön, selittämätön, selkeytymätön, selkiytymätön, selvittämätön, selätön, siemenetön, sietämätön, sievistelemätön, siirtämätön, siitoskyvytön, siivetön, silmitön, sisällyksetön, sisällötön, siveetön, sivistymätön, sydämetön, synnitön, syntymätön, syttymätön, syytön, syömätön, syöpymätön, säestyksetön, särötön, sävytön, säädytön, säälimätön, säännötön, teeskentelemätön, tekemätön, tiehyetön, tietymätön, tietämätön, tietön, tinkimätön, toimintakyvytön, tuotantokyvytön, tyhjentymätön, tyydyttymätön, tyydyttämätön, tyylitön, tyytymätön, työkyvytön, työtön, tähdetön, täyttymätön, täyttämätön, vastustuskyvytön, vedetön, veretön, veronmaksukyvytön, vettä läpäisemätön, vetämätön, vihkimätön, vihkiytymätön, viimeistelemätön, viipymätön, viljelemätön, vilpitön, virheetön, virikkeetön, virittämätön, vyötön, väetön, väistämätön, välinpitämätön, välitön, välttämätön, väritön, värjäytymätön, värjäämätön, värähtämätön, väsymätön, vääjäämätön, väärentämätön, vääristelemätön, yletön, ylikäymätön, ylipääsemätön, ylittämätön, yllätyksetön, ymmärtämätön, yötön, äiditön, älytön, äänetön, ääretön

.

Introdus  / lisätty 15.3.2013

Actualizat / päivitetty 28.4.2014

Actualizat / päivitetty 18.1.2017

Actualizat / päivitetty 12.3.2018

.

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: