Blogulblog's Blog

Când -i-ul final se schimbă în -e

Când –i-ul final se schimbă în –e

.

.

În paginile despre rădăcinile cazurilor a fost pomenită frecvent schimbarea lui i final în e. Numele gramaticale terminate în –i ridică probleme la flexionare. Nu se știe niciodată dacă, la genitiv sau la partitiv i-ul se schimbă în e sau nu. Motiv pentru care am alcătuit prezenta pagină. Din liste au fost omise unele cuvinte compuse care se flexionează așa cum se flexionează ultimul cuvânt component. Pentru Itämeri vezi meri iar pentru aikakauslehti, lehti.

 1. Nume gramaticale al cărui –i final se schimbă în -e. Este vorba, în general, de cuvinte neaoșe finlandeze a căror pronunție impune schimbarea. Ele nu sunt chiar ușor de recunoscut. Excepțiile țin de grupa următoare.
 2. Nume gramaticale al cărui –i final NU SE SCHIMBĂ.
 • cuvinte neaoșe finlandeze care sunt excepții, ele păstrează –i final pentru a se deosebi de cuvintele omonime care-l schimbă în -e conform regulei. De ex. cuvântul mai vechi viini (tolba săgeților) schimbă pe i în e potrivit regulei → viinen dar cuvântul omonim, omograf și omofon viini (vin, băutura) nu-l schimbă, genitiv → viinin.
 • cuvinte neaoșe finlandeze care acceptă atât inflexiunea cu sau fără transformarea lui i în e. Ex. aarni → aarnen, aarnin; karhi → karhin, karhen s.a.m.d.
 • cuvinte de origine străină, ușor de recunoscut, care-l păstrează pe –i-ul abia adăugat ca sidevokaali – vocală de legătură. (Jos vierasperäinen sana päättyy kirjoitettaessa ja äännettäessä konsonanttiin, lisätään sidevokaali i:  New York – New Yorkia – New Yorkiin). Vezi și viini în exemplul de mai sus.

3. Cuvinte terminate în –i care ne încurcă. Multe sunt adverbe, prepoziții, conjuncții, interjecții care par a fi nume gramaticale, deci care s-ar putea flexiona, dar care, de fapt, nu se flexionează nicicum.

.

.

E-ul ăsta se pare să fie o achiziție mai recentă alături de sunetele tradiționale ale limbii. Cred că a fost introdus din necesitatea de a rezolva măcar o parte din probleme create de adaptarea limbii finlandeze la standardele europene.

Aici se cere o paranteză mai mare despre acest „e”.

e-ilmiö on sellainen, että jos suomen kaksitavuisella sanalla on perusmuodossaan

1. tavu väliääntiöinen (sisältäen vain i– tai e-ääntiötä) ja
2. tavu a-ääntiöinen, niin sanan taivutusmuodoissa a:n korvaava e muuttaa koko muodon etuääntiöiseksi eli
3. ja myöhemmissä tavuissa esiintyy ä:tä, ö:tä, y:tä.

Ilmiö koskee yhtäläisesti verbejä kuin nomineja (verbin perusmuotona pidetään I infinitiivin latiivia, kuten yleensä sanakirjoissakin).

a) Verbeillä muutoksen aiheuttaa passiivin e:

virkkaa : virkan : virketään : virkettiinkö : virketty

b) Nomineilla sen laukaisee komparatiivin e:

hiljaa : hiljan : hiljemmällä : hiljemminkö
vinha : vinhan : vinhemmän : vinhemmyys
vilja : viljalti : viljemmälti
verkka : verkkaan : verkemmästi
verta : vertoja : verrempiä
pika : pian : pikemminhän
liika : liian : liiemmäksi
ilta : illan : illemmällä (t. illemmalla‼)
helva : helva(n) : helvemäl(ttä) (‘halpa’ : ‘halvan’ : ‘halvemmalla’ – lounaismurretta)

Ilmiö perustuu selvästikin sellaiseen lakiin, että sanan kahden ensimmäisen tavun ollessa väliääntiöisiä on sana kokonaisuutena etuääntiöinen.  Asia näkyy esim. sanoissa helinä, kilinä; vrt. hulina, kalina, kolina (vrt. http://www.wakkanet.fi/~pahio/aA/taulukko.pdf). Apud J. Pahikkala

Passiivin e:n ja komparatiivin e:n samanlainen vaikutus sanojen etuääntiöisyyteen antaa aihetta epäillä, että molemmilla e-morfeemeilla olisi jotain muutakin yhteyttä.  Tästä on jo 1988-vuonna esittätty näyttöä.

.

.

 1. Nume gramaticale al căror –i final se schimbă în e.
 • aari (1) (täyteläinen jyvä jnp.) → aaren
 • aarni → aarnen, aarnin
 • alpi → alven
 • appi → apen
 • arki → arjen
 • arpi → arven
 • elki → eljen
 • haahti, haaksi → haahden, haaksen
 • haaksi → haaksen
 • hanhi → hanhen
 • hanki → hangen
 • happi → hapen
 • hapsi → hapsen
 • hauki → hauen
 • heisi → heiden
 • helmi → helmen
 • henki → hengen
 • hetki → hetken
 • hiili → hiilen
 • hiiri → hiiren
 • hiisi → hiiden
 • hiki → hien
 • hirsi → hirren
 • hirvi → hirven
 • huoli → huolen
 • huuli → huulen
 • ihvi → ihven
 • impi → immen
 • joki → joen
 • jouhi → jouhen
 • jousi → jousen
 • juoni → juonen
 • juuri (1) → juuren
 • jälki → jäljen
 • jälsi → jällen
 • järki → järjen
 • järvi → järven
 • Jääski → Jääsken
 • kaali → kaalen
 • kaari → kaaren
 • kaihi → kaihen
 • kaikki → kaiken
 • kaksi → kahden
 • kampi → kammen
 • kanki → kangen
 • kansi → kannen
 • karhi → karhin, karhen
 • karsi → karren
 • kaski → kasken
 • kausi → kauden
 • keski- → kesken
 • kieli → kielen
 • kiiski → kiisken
 • kilpi → kilven
 • kirsi → kirren
 • kivi → kiven
 • koipi → koiven
 • korpi → korven
 • korsi → korren
 • koski → kosken
 • kuori → kuoren
 • kurki → kurjen
 • kusi → kusen
 • kuusi (1) → kuusen (molid)
 • kuusi (2) → kuuden (șase)
 • kylki → kyljen
 • Kymi → Kymen
 • kynsi → kynnen
 • kypsi, kypsä → kypsen?, kystä
 • käki → käen
 • kärki → kärjen
 • käsi → käden
 • köysi → köyden
 • lahti → lahden
 • laki (2) → laen
 • lampi → lammen
 • lapsi → lapsen
 • lehti → lehden
 • lempi → lemmen
 • leski → lesken
 • liemi → liemen
 • liesi → lieden
 • lohi → lohen
 • loimi → loimen
 • Louhi → Louhen
 • lovi → loven
 • lumi → lumen
 • luomi → luomen
 • länki → längen
 • länsi → lännen
 • meri → meren
 • mesi → meden
 • mieli → mielen
 • moni → monen
 • mäki → mäen
 • niemi → niemen
 • niini → niinen
 • niisi → niiden
 • nimi → nimen
 • noki → noen
 • nummi → nummen
 • nuoli → nuolen
 • nuori → nuoren
 • nurmi → nurmen
 • närhi → närhen
 • onki → ongen
 • onni → onnen
 • orsi → orren
 • ovi → oven
 • paasi (iso kivi) → paaden
 • palvi (puun pinnasta) → palven
 • parsi → parren
 • parvi → parven
 • peitsi → peitsen
 • pieli → pielen
 • pieni → pienen
 • piki → pien
 • pilvi → pilven
 • polvi → polven
 • ponsi → ponnen
 • poski → posken
 • povi → poven
 • puoli → puolen
 • pursi → purren
 • putki → putken
 • pälvi → pälven
 • reisi → reiden
 • reki → reen
 • retki → retken
 • riihi → riihen
 • rimpi → rimmen
 • ripsi → ripsen
 • rupi → ruven
 • ruuhi → ruuhen
 • saari → saaren
 • saarni → saarnen
 • saksi → saksen
 • salmi → salmen
 • sampi → sammen
 • sappi → sapen
 • sarvi → sarven
 • savi → saven
 • seimi → seimen
 • sieni → sienen
 • siili → siilen
 • siipi → siiven
 • sini (culoare) → sinen
 • solki → soljen
 • soppi → sopen
 • sormi → sormen
 • suksi → suksen
 • suoli → suolen
 • suomi (kieli) → suomen
 • Suomi → Suomen
 • suoni → suonen
 • susi → suden
 • suuri → suuren
 • suvi → suven
 • syli → sylen
 • sylki → syljen
 • sysi → syden
 • sänki → sängen
 • särki → särjen
 • sääri → säären
 • sääski → sääsken
 • taimi → taimen
 • talvi → talven
 • tammi → tammen
 • teeri → teeren
 • telki → teljen
 • tiili → tiilen
 • tilhi → tilhen
 • toimi → toimen (tointa la partitiv)
 • tonki → tongen
 • torvi → torven
 • tosi → toden
 • tuki → tuen
 • tuli → tulen
 • tuohi → tuohen
 • tuomi → tuomen
 • tuoni → tuonen
 • tuppi → tupen
 • tuuli → tuulen
 • typpi → typen
 • tyvi → tyven
 • tyyni → tyynen
 • tähti → tähden
 • täysi → täyden
 • uksi → uksen
 • umpi → ummen
 • uni → unen
 • uuhi → uuhen
 • uusi → uuden
 • varsi → varren
 • veitsi → veitsen
 • veli → veljen
 • veri → veren
 • vesi → veden
 • vieri → vieren
 • viiksi → viiksen
 • viini (tolba săgeților) → viinen
 • viisi → viiden
 • virsi → virren
 • vuohi → vuohen
 • Vuoksi → Vuoksen
 • vuori → vuoren
 • vuosi → vuoden
 • vyyhti → vyyhden
 • väki → väen
 • yksi → yhden
 • ääni → äänen
 • ääri → äären

.

.

2.   Nume gramamticale al cărui –i final nu se schimbă.

 • aalloppi (slang: viemäri) → aallopin
 • aami → aamin
 • aari (2) (mittayksikkö) → aarin
 • abachi → abachin
 • abi → abin
 • abiturientti → abiturientin
 • ablatiivi → ablatiivin
 • abstrakti → abstraktin
 • adjektiivi → adjektiivin
 • adverbi → adverbin
 • agentti → agentin
 • agronomi → agronomin
 • ahti (kuolinahti, hautausahti) → ahdin
 • Ahti → Ahdin
 • aisti → aistin
 • ajuri → ajurin
 • akaatti → akaatin
 • akkumulaattori → akkumulaattorin
 • akkusatiivi → akkusatiivin
 • akrobaatti → akrobaatin
 • akseli → akselin
 • aktiivi → aktiivin
 • akuutti → akuutin
 • akvamariini → akvamariinin
 • aladobi → aladobin
 • albaani → albaanin
 • albumi → albumin
 • alibi → alibin
 • alkali → alkalin
 • alkoholi → alkoholin
 • alkoholismi → alkoholismin
 • alkoholisti → alkoholistin
 • alkovi → alkovin
 • allatiivi → allatiivin
 • alli → allin
 • allianssi → allianssin
 • alligaattori → alligaattorin
 • allodiaali → allodiaalin
 • allodiumi → allodiumin
 • alluuvi, alluvium → alluuvin
 • almandiitti → almandiitin
 • Altai → Altain
 • altruisti → altruistin
 • alttari → alttarin
 • alumiini → alumiinin
 • amalgaami → amalgaamin
 • amatsoni → amatsonin
 • amatööri → amatöörin
 • ambivalentti → ambivalentin
 • ametisti → ametistin
 • amfetamiini → amfetamiinin
 • amiraali → amiraalin
 • ammatti → ammatin
 • ammoniakki → ammoniakin
 • ampeeri → ampeerin
 • amplitudi → amplitudin
 • anakoluutti → anakoluutin
 • anakronismi → anakronismin
 • analyysi → analyysin
 • anekdootti → anekdootin
 • anglisismi → anglisismin
 • anglismi → anglismin
 • Annikki → Annikin
 • Annikki → Annikin
 • anodi → anodin
 • anoppi → anopin
 • antenni → antennin
 • anti → antin
 • antibiootti → antibiootin
 • antiikki → antiikin
 • antikliini → antikliinin
 • antikvaari → antikvaarin
 • antikvariaatti → antikvariaatin
 • antilooppi → antiloopin
 • antimoni → antimonin
 • antiperspirantti → antiperspirantin
 • antipodi → antipodin
 • antiteesi → antiteesin
 • antitoksiini → antitoksiinin
 • antrasiitti → antrasiitin
 • antropologi → antropologin
 • Antti → Antin
 • anturi → anturin
 • aoristi → aoristin
 • apalakki → apalakin
 • apanaasi → apanaasin
 • aparaatti → aparaatin
 • apassi → apassin
 • apatiitti → apatiitin
 • apeksi → apeksin
 • apelli → apellin
 • aperitiivi → aperitiivin
 • apertuuri → apertuurin
 • aplodi → aplodin
 • apofyysi → apofyysin
 • apokalypsi → apokalypsin
 • apostrofi → apostrofin
 • apoteoosi → apoteoosin
 • apotti → apotin
 • appellatiivi → appellatiivin
 • appelsiini → appelsiinin
 • applikaattori → applikaattorin
 • aprikoosi → aprikoosin
 • aprilli → aprillin
 • apteekkari → apteekkarin
 • apteekki → apteekin
 • arabi → arabin
 • arbuusi → arbuusin
 • arkeologi → arkeologin
 • arkki → arkin
 • arkkipelagi → arkkipelagin
 • arkkitehti → arkkitehtin
 • arkkitehtuuri → arkkitehtuurin
 • artikkeli → artikkelin
 • artti → artin
 • asbesti → asbestin
 • asetoni → asetonin
 • asfaltti → asfaltin
 • aspartaami → aspartaamin
 • aspiriini → aspiriinin
 • Assisi → Assisin
 • assistentti → assistentin
 • assistentuuri → assistentuurin
 • asvaltti → asvaltin
 • atavismi → atavismin
 • ateismi → ateismin
 • ateisti → ateistin
 • Atlantti → Atlantin
 • atleetti → atleetin
 • atmosfääri → atmosfäärin
 • atolli → atollin
 • atomi → atomin
 • atrappi → atrapin
 • atsteekki → atsteekin
 • attentaatti → attentaatin
 • attribuutti → attribuutin
 • audienssi → audienssin
 • auktori → auktorin
 • auktoriteetti → auktoriteetin
 • auskultantti → auskultantin
 • automaatti → automaatin
 • avantgardismi → avantgardismin
 • baari → baarin
 • Baijeri → Baijerin
 • bakteeri → bakteerin
 • bakteriologi → bakteriologin
 • balladi → balladin
 • balsami → balsamin
 • baltti → baltin
 • banaali → banaalin
 • banaani → banaanin
 • banderolli → banderollin
 • banketti → banketin
 • baptismi → baptismin
 • baptisti → baptistin
 • barbaari → barbaarin
 • baretti → baretin
 • baritoni → baritonin
 • barokki → barokin
 • barrikadi → barrikadin
 • barytoni → barytonin
 • basaari → basaarin
 • basilli → basillin
 • basisti → basistin
 • baskeri → baskerin
 • baski → baskin
 • beesi → beesin
 • behaviorismi → behaviorismin
 • Bengali → Bengalin
 • bensiini → bensiinin
 • berberi (Burberry sadetakki) → berberin
 • beri-beri → beri-berin
 • Berliini → Berliinin
 • berylli → beryllin
 • betoni → betonin
 • biennaali → biennaalin
 • biisoni, piisoni → biisonin, piisonin
 • biljardi → biljardin
 • binomi → binomin
 • biologi → biologin
 • bitti → bitin
 • bitumi → bitumin
 • blini, linni → blinin, linnin
 • bofori → boforin
 • boheemi → boheemin
 • boikotti → boikotin
 • boileri → boilerin
 • boksi → boksin
 • bolševikki → bolševikin
 • borssi → borssin
 • Bospori → Bosporin
 • botanisti → botanistin
 • braatvursti → braatvurstin
 • brahmaani → brahmaanin
 • bramaani → bramaanin
 • bramiini → bramiinin
 • brahmanismi → brahmanismin
 • bretoni → bretonin
 • briketti → briketin
 • briljantti → briljantin
 • briossi → briossin
 • britti → britin
 • brodyyri → brodyyrin
 • broileri → broilerin
 • brokadi → brokadin
 • bronkiitti → bronkiitin
 • brosyyri → brosyyrin
 • brutaali → brutaalin
 • buddhismi → buddhismin
 • budjetti → budjetin
 • bufetti → bufetin
 • buldogi → buldogin
 • bulevardi → bulevardin
 • bulgaari → bulgaarin
 • bulvaani → bulvaanin
 • bumerangi → bumerangin
 • burjaatti → burjaatin
 • burleski → burleskin
 • Burundi → Burundin
 • bušmanni → bušmannin
 • buššeli → buššelin
 • bussi → bussin
 • bussoli → bussolin
 • buuri → buurin
 • byrokraatti → byrokraatin
 • Bysantti → Bysantin
 • Böömi → Böömin
 • Capri → Caprin
 • charmantti → charmantin
 • charmi → charmin
 • Chilen-salpietari → Chilen-salpietarin
 • chili → chilin
 • Cincinnati → Cincinnatin
 • coulombi → coulombin
 • daktyyli → daktyylin
 • datanomi → datanomin
 • datiivi → datiivin
 • debitiivi → debitiivin
 • deminutiivi → deminutiivin
 • demokraatti → demokraatin
 • dialogi → dialogin
 • diftongi → diftongin
 • diktaattori → diktaattorin
 • diodi → diodin
 • doggi → doggin
 • dokumentti → dokumentin
 • dollari → dollarin
 • dosentti → dosentin
 • draivi → draivin
 • duuni → duunin
 • eesti → eestin
 • eetteri → eetterin
 • Egypti → Egyptin
 • ekonomi → ekonomin
 • elatiivi → elatiivin
 • elefantti → elefantin
 • engelsmanni → engelsmannin
 • englanti → englannin
 • Englanti → englannin
 • Ensikki (nume de vacă) → Ensikin
 • Erkki → Erkin
 • esimerkki → esimerkin
 • essiivi → essiivin
 • fenkoli → fenkolin
 • festivaali → festivaalin
 • fikkari → fikkarin
 • filmi → filmin
 • filologi → filologin
 • filosofi → filosofin
 • flaami → flaamin
 • flipperi → flipperin
 • fontti → fontin
 • frendi → frendin
 • futuuri → futuurin
 • genetiivi → genetiivin
 • geologi → geologin
 • gimppi → gimpin
 • glögi → glögin
 • gneissi → gneissin
 • graavi → graavin
 • graniitti → graniitin
 • greippi → greipin
 • Grönlanti → Grönlannin
 • gynekologi → gynekologin
 • haalari → haalarin
 • haavi → haavin
 • hai → hain
 • hakkuri → hakkurin
 • hali → halin
 • halli → hallin
 • hani → hanin
 • hanti, ostjakki (o limbă Finno-Ugrică) → hantin, ostjakin
 • harppi → harpin
 • hartsi → hartsin
 • hehtaari → hehtaarin
 • Heikki → Heikin
 • Heli → Helin
 • helkkari → helkkarin
 • Helsinki → Helsingin
 • Hermikki (nume de vacă) → Hermikin
 • hieroglyfi → hieroglyfin
 • himmi → himmin
 • hindi → hindin
 • hinkki → hinkin
 • hintti → hintin
 • hippi → hipin
 • hirssi → hirssin
 • hissi → hissin
 • hokkari → hokkarin
 • hokki → hokin
 • hokmanni → hokmannin
 • holanteri → holanterin
 • holhokki → holhokin
 • holhotti → holhotin
 • holipompeli → holipompelin
 • holismi → holismin
 • holkeri → holkerin
 • holkki → holkin
 • hollanteri, holanteri → hollanterin, holanterin
 • Hollanti → Hollannin
 • hollanti → hollannin
 • holli → hollin
 • holvi → holvin
 • hormi → hormin
 • hormoni → hormonin
 • hotelli → hotellin
 • hovi → hovin
 • huijari → huijarin
 • huivi → huivin
 • huopari → huoparin
 • huovi → huovin
 • hupi → huvin
 • huppeli → huppelin
 • hurmuri → hurmurin
 • hurri → hurrin
 • hurrikaani → hurrikaanin
 • hursti → hurstin
 • hurtti → hurtin
 • husaari → husaarin
 • huti → hutin, hudin
 • huumori → huumorin
 • huvi → huvin
 • hydraatti → hydraatin
 • hymni → hymnin
 • häkki → häkin
 • hökkeli → hökkelin
 • höntti → höntin
 • iiri → iirin
 • illatiivi → illatiivin
 • imperatiivi → illatiivin
 • imperfekti → imperfektin
 • indeksi → indeksin
 • indikatiivi → indikatiivin
 • inessiivi → inessiivin
 • Inkeri (Inkerinmaa) → Inkerin
 • Inkeri → Inkerin
 • insinööri → insinöörin
 • instrumentaali → instrumentaalin
 • insuliini → insuliinin
 • Interneti  → Internetin
 • irlanti → irlannin
 • Irlanti → Irlannin
 • isi → isin
 • islanti → islannin
 • Islanti → Islannin
 • japani → japanin
 • Japani → Japanin
 • Jenni → Jennin
 • jepari → jeparin
 • jogurtti → jogurtin
 • jolppi → jolpin
 • jonglööri → jonglöörin
 • joogi → joogin
 • jooli → joolin
 • jopi → jopin
 • joppi → jopin
 • journalisti → journalistin
 • juippi → juipin
 • juomari → juomarin
 • Juotikki (nume de vacă) → Juotikin
 • jurakki, nenets → jurakin
 • juristi → juristin
 • kaali → kaalin
 • kaapeli → kaapelin
 • kaappi → kaapin
 • kaarti → kaartin
 • kahvi → kahvin
 • kalenteri → kalenterin
 • Kalevi → Kalevin
 • kalmari → kalmarin
 • kalminkki → kalminkin
 • kalmukki → kalmukin
 • kalomeli → kalomelin
 • kalonki → kalonkin
 • kalopsi → kalopsin
 • kalori → kalorin
 • kalorifeeri → kalorifeerin
 • kalorimetri → kalorimetrin
 • kalossi → kalossin
 • kalotti → kalotin
 • kalsedoni → kalsedonin
 • kalsiitti → kalsiitin
 • kalteri → kalterin
 • kamari → kamarin
 • kamppi → kampin
 • kamreeri → kamreerin
 • kanaali → kanaalin
 • kandi → kandin
 • kandidaatti → kandidaatin
 • kandidatuuri → kandidatuurin
 • kaneli → kanelin
 • kani → kanin
 • kaniikki → kaniikin
 • kaniini → kaniinin
 • kanisteri → kanisterin
 • kanjoni → kanjonin
 • kankuri → kankurin
 • kannibaali → kannibaalin
 • kanootti → kanootin
 • kansleri → kanslerin
 • kanslisti → kanslistin
 • kanssi → kanssin
 • kantaatti → kantaatin
 • kantarelli → kantarellin
 • kantoni → kantonin
 • kantti → kantin
 • kanttori → kanttorin
 • kanyyli → kanyylin
 • kaoliini → kaoliinin
 • kapasiteetti → kapasiteetin
 • kapi → kapin
 • kapillaari → kapillaarin
 • kapitaali → kapitaalin
 • kapitalismi → kapitalismin
 • kapitalisti → kapitalistin
 • kapiteeli → kapiteelin
 • kapitulantti → kapitulantin
 • kappeli → kappelin
 • kapseli → kapselin
 • kapsäkki → kapsäkin
 • kapteeni → kapteenin
 • kapusiini → kapusiinin
 • karaatti → karaatin
 • karabiini → karabiinin
 • karahvi → karahvin
 • karakteri → karakterin
 • karaktääri → karaktäärin
 • karamelli → karamellin
 • karanteeni → karanteenin
 • karavaani → karavaanin
 • karbidi → karbidin
 • karbiini → karbiinin
 • karboli → karbolin
 • karbonaatti → karbonaatin
 • kardinaali → kardinaalin
 • karhi, äes → karhin
 • kari → karin
 • karikatyyri → karikatyyrin
 • karski → karskin
 • karsseri → karsserin
 • kasarmi → kasarmin
 • kasi → kasin
 • kaski, kypärä → kaskin
 • kassi → kassi
 • kasvi → kasvi
 • katalaani → katalaanin
 • katti → katin
 • kaupunki → kaupungin
 • kaveri → kaverin
 • kekri → kekrin
 • keli → kelin
 • kellari → kellarin
 • kempi. kemppi (1) → kempin
 • kensti → kenstin
 • keppi → kepin
 • kesti → kestin
 • kihokki → kihokin
 • kihti → kihin
 • kiiseli → kiiselin
 • kiisseli → kiisselin
 • kiivi → kiivin
 • kili → kilin
 • kiltti → kiltin
 • kinahmi → kinahmin
 • kinuski → kinuskin
 • kioski → kioskin
 • kippari → kipparin
 • kippi → kipin
 • kipsi → kipsin
 • kirahvi → kirahvin
 • kirgiisi → kirgiisin
 • kiri → kirin
 • kirjuri → kirjurin
 • Kirsi → Kirsin
 • Kirsti → Kirstin
 • kitiini → kitiinin
 • kivääri → kiväärin
 • kliisteri → kliisterin
 • klikki → klikin
 • klimmeri → klimmerin
 • klimppi → klimpin
 • klinkkeri → klinkkerin
 • klintti → klintin
 • klipperi → klipperin
 • klippinki → klippinkin
 • kloakki → kloakin
 • klooni → kloonin
 • kloori → kloorin
 • klootti → klootin
 • kloppi → klopin
 • kloraali → kloraalin
 • kloraatti → kloraatin
 • kloridi → kloridin
 • kloriitti → kloriitin
 • kloroformi → kloroformin
 • klorofylli → klorofyllin
 • kloromysetiini → kloromysetiinin
 • kloroosi → kloroosin
 • kloruuri → kloruurin
 • klosetti → klosetin
 • klossi → klossin
 • klossi → klossin
 • klubi → klubin
 • klusiili → klusiilin
 • klöntti → klöntin
 • koi (aamu) → koin
 • koi → koin
 • kokki → kokin
 • kolumnisti → kolumnistin
 • komi → komin
 • komissaari → komissaarin
 • kommunisti → kommunistin
 • kompassi → kompassin
 • konjakki → konjakin
 • konsertti → konsertin
 • konstaapeli → konstaapelin
 • konsultti → konsultin
 • kontti (koipi) → kontin
 • kontti (tuohesta tehty selkälaukku) → kontin
 • konttori → konttorin
 • koppi → kopin
 • kopti → koptin
 • kori → korin
 • korkki → korkin
 • korppi (kaarne) → korpin
 • korppi (korpraali) → korpin
 • korrehtuuri → korrehtuurin
 • korrekti → korrektin
 • korrelaatti → korrelaatin
 • kortteli → korttelin
 • kortti → kortin
 • kortti (lyhyt miekka) → kortin
 • koti → kodin
 • koturni → koturnin
 • kreivi → kreivin
 • kriisi → kriisin
 • krouvi → krouvin
 • kuitti → kuitin
 • kukkeli → kukkelin
 • kulissi → kulissin
 • kultti → kultin
 • kulttuuri → kulttuurin
 • kumi → kumi
 • kumppani → kumppanin
 • kundi → kundin
 • kupari → kuparin
 • kuppi → kupin
 • kurssi → kurssin
 • kuutti (hylkeenpoikanen) → kuutin
 • kuutti (jalus) → kuutin
 • kuutti (pursi) → kuutin
 • kuvenööri → kuvenöörin
 • Kyllikki → Kyllikin
 • kyltti → kyltin
 • kyntteli → kynttelin
 • kypäri, kypärä → kypärin
 • kyyti → kyytin
 • käynti → käynnin
 • käämi → käämin
 • köli → kölin
 • köntti → köntin
 • laamanni → laamannin
 • laapotti → laapotin
 • laappi → laapin
 • laardi → laardin
 • laari → laarin
 • laastari → laastarin
 • laasti → laastin
 • laji → lajin
 • laki (lege) → lain
 • lakki → lakin
 • lappi → lapin
 • Lappi → Lapin
 • lasaretti → lasaretin
 • lasi → lasin
 • laski → laskin
 • lasti → lastin
 • leikki → leikin
 • lekuri → lekurin
 • Levi → Levin
 • liivi → liivin
 • linimentti → linimentin
 • linni → linnin
 • lisensiaatti → lisensiaatin
 • lordi → lordin
 • lossi → lossin
 • lubrikantti → lubrikantin
 • luhti → luhdin
 • luikuri → luikurin
 • lukkari → lukkarin
 • lunni → lunnin
 • luoti → luodin
 • lyönti → lyönnin
 • läntti → läntin
 • läski → läskin
 • lätti → lätin
 • lääkäri → lääkärin
 • lööppi → lööpin
 • mahti → mahdin
 • Mairikki (nume de vacă) → Mairikin
 • maisteri → maisterin
 • maistraatti → maistraatin
 • makasiini → makasiinin
 • maksimi → maksimin
 • malli → mallin
 • malmi → malmin
 • manageri → managerin
 • mansi → mansin
 • Mansikki (nume de vacă) → Mansikin
 • manteli → mantelin
 • Mari → Marin
 • mari → marin
 • markiisi → markiisin
 • markkinointi → markkinoinnin
 • Martti → Martin
 • marttyyri → marttyyrin
 • materialisti → materialistin
 • Matti → Matin
 • meikki → meikin
 • merkki → merkin
 • mestari → mestarin
 • metodi → metodin
 • metri → metrin
 • minimi → minimin
 • ministeri → ministerin
 • missi → missin
 • mittari → mittarin
 • muisti → muistin
 • muki → mukin
 • munkki → munkin
 • muori → muorin
 • muovi → muovin
 • musiikki → musiikin
 • muslimi → muslimin
 • myynti → myyntin
 • mämmi → mämmin
 • naapuri → naapurin
 • nakki → nakin
 • nalli → nallin
 • natsi → natsin
 • nauhuri → nauhurin
 • nihti → nihdin
 • niitti → niitin
 • nikkari → nikkarin
 • nikkeli → nikkelin
 • Nikolai → Nikolain
 • niksi → niksin
 • nilootti → nilootin
 • nimmari → nimmarin
 • nominatiivi → nominatiivin
 • normaali → normaalin
 • nosturi → nosturin
 • nuppi → nupin
 • nuutti → nuutin
 • näkki → näkin
 • ohjelmointi → ohjelmoinnin
 • -ointi (toate terminate în –ointi) → -oinnin
 • oppi → opin
 • ori → orin
 • orkesteri → orkesterin
 • osteoporoosi → osteoporoosin
 • ostjakki → ostjakin
 • paasi → paasin
 • paavi → paavin
 • pahvi → pahvin
 • paisti → paistin
 • pakkari → pakkarin
 • pakkeli → pakkelin
 • pakki → pakin
 • palsami → palsamin
 • palvi (afumătură) → palvin
 • pankki → pankin
 • pantti → pantin
 • paperi → paperin
 • pappi → papin
 • pari → parin
 • Pariisi → Pariisin
 • paroni → paronin
 • partitiivi → partitiivin
 • partneri → partnerin
 • passi → passin
 • pastori → pastorin
 • pasuri, nuottiparoni → pasurin, nuottiparonin
 • patteri → patterin
 • peili → peilin
 • peli → pelin
 • pelti → pellin
 • penkki → penkin
 • peruukki → peruukin
 • petturi → petturin
 • pihvi → pihvin
 • pii → piin
 • piikki → piikin
 • piisami → piisamin
 • piisi → piisin
 • piiskari, piiskuri → piiskarin, piiskurin
 • piisoni, biisoni → piisonin, biisonin
 • piissari → piissarin
 • pilli → pillin
 • pilotti → pilotin
 • pilsneri → pilsnerin
 • piltti → piltin
 • pimppi → pimpin
 • pinaatti → pinaatin
 • pinakoteekki → pinakoteekin
 • pineeni → pineenin
 • pingviini → pingviinin
 • pinkki → pinkin
 • pinnari → pinnarin
 • pinnatuoli → pinnatuolin
 • pinseri → pinserin
 • pioneeri → pioneerin
 • pippeli → pippelin
 • pippuri → pippurin
 • piraatti → piraatin
 • pirtti → pirtin
 • piruetti → piruetin
 • piski → piskin
 • pistooli → pistoolin
 • poliisi → poliisin
 • pommi → pommin
 • portti → portin
 • posti → postin
 • postuumi → postuumin
 • potti → potin
 • presidentti → presidentin
 • prinssi → prinssin
 • professori → professorin
 • profiili → profiilin
 • projekti → projektin
 • projektori → projektorin
 • pronomini → pronominin
 • prosentti → prosenttin
 • provasti, rovasti → provastin, rovastin
 • psykiatri → psykiatrin
 • pubi → pubin
 • puhti → puhdin
 • puhuri → puhurin
 • puhveli → puhvelin
 • puhvetti → puhvetin
 • puikkari → puikkarin
 • puinti → puintin
 • pukari → pukarin
 • pukki → pukin
 • puntti → puntin
 • puomi → puomin
 • puoskari → puoskarin
 • pussi → pussin
 • puteli → putelin
 • puuteri → puuterin
 • pyynti → pyynnin
 • pyöveli → pyövelin
 • raakeli → raakelin
 • raakki → raakkin
 • raami → raamin
 • raani, traani → raanin, traanin
 • raari → raarin
 • raasi → raasin
 • raaspiikki → raaspiikkin
 • raati → raadin
 • rabatti → rabatin
 • rabbi → rabbin
 • rabbiini → rabbiinin
 • rabulismi → rabulismin
 • rabulisti → rabulistin
 • radiaani → radiaanin
 • radiaattori → radiaattorin
 • radiantti → radiantin
 • radikaali → radikaalin
 • rahti → rahdin
 • raketti → raketin
 • ratti → ratin
 • ravi → ravin
 • rehtori → rehtorin
 • renki → rengin
 • reservi → reservin
 • riski → riskin
 • risti → ristin
 • ritari → ritarin
 • rivi → rivin
 • rokkari → rokkarin
 • romaani → romaanin
 • romani → romanin
 • rosmariini → rosmariinin
 • rovasti → rovastin
 • rukki → rukin
 • ruotsi (kieli) → ruotsin
 • Ruotsi → Ruotsin
 • ruuvi → ruuvin
 • rykmentti → rykmentin
 • ränni → rännin
 • saakeli → saakelin
 • saakuri → saakurin
 • saamari → saamarin
 • saani → saanin
 • saanti → saannin
 • saavi → saavin
 • sahrami → sahramin
 • sakki → sakin
 • šakki → šakin
 • salaatti → salaatin
 • sali → salin
 • Salli → Sallin
 • sametti → sametin
 • samojedi → samojedin
 • sankari → sankarin
 • satelliitti → satelliitin
 • sekki, šekki → sekin, šekin
 • sekunti → sekuntin
 • senteri → senterin
 • sentti → senttin
 • senttimetri → senttimetrin
 • sepeli → sepelin
 • sepi → sepin
 • šeriffi → šeriffin
 • sihteeri → sihteerin
 • siili → siilin
 • silkki → silkin
 • sinappi → sinapin
 • sini (sinus) → sinin
 • sinni → sinnin
 • sinoberi, sinooperi → sinoberin, sinooperin
 • sinologi → sinologin
 • sintsi → sintsin
 • sintteri → sintterin
 • sintti → sintin
 • skandaali → skandaalin
 • skanneri → skannerin
 • skanssi, kanssi → skanssin, kanssin
 • Skotlanti → Skotlannin
 • skotti → skotin
 • sointi → soinnin
 • sokeri → sokerin
 • sokki, šokki → sokin, šokin
 • solaniini → solaniinin
 • solenoidi → solenoidin
 • solesismi → solesismin
 • solidi → solidin
 • solisti → solistin
 • somnambulismi → somnambulismin
 • somnambuuli → somnambuulin
 • sonaatti → sonaatin
 • sonantti → sonantin
 • sonatiini → sonatiinin
 • sondi → sondin
 • sonetti → sonetin
 • sonni → sonnin
 • sonoriteetti → sonoriteetin
 • sonsari → sonsarin
 • sooli → soolin
 • soopeli → soopelin
 • soosi → soosin
 • sopuli → sopulin
 • sorbi → sorbin
 • sorsetti → sorsetin
 • sorvi → sorvin
 • sosialismi → sosialismin
 • soturi → soturin
 • soturi → soturin
 • substantiivi → substantiivin
 • suffiksi → suffiksin
 • suojatti → suojatin
 • Sveitsi → Sveitsin
 • syli → sylin
 • sylinteri → sylinterin
 • synti → synnin
 • syrjääni → syrjäänin
 • syylinki → syylinkin
 • Syötikki (nume de vacă) → Syötikin
 • säkki → säkin
 • taaki, harus → taakin
 • taari → taarin
 • taikuri → taikurin
 • takki → takin
 • taksi → taksin
 • tali → talin
 • talli → tallin
 • tamariini → tamariinin
 • tamarindi → tamarindin
 • tamariski → tamariskin
 • tamburiini → tamburiinin
 • tamponi → tamponin
 • tamppi → tampin
 • tampuuri → tampuurin
 • tangentti → tangenttin
 • tankkeri → tankkerin
 • tankki → tankin
 • tannaatti → tannaatin
 • tanniini → tanniinin
 • tanrekki → tanrekin
 • tanssi → tanssin
 • tantaali → tantaalin
 • tantaliitti → tantaliitin
 • tantieemi → tantieemin
 • Tapani → Tapanin
 • tapetti → tapetin
 • tapiiri → tapiirin
 • tapioliiti → tapioliitin
 • tappi → tapin
 • tapuli → tapulin
 • tarhuri → tarhurin
 • taugi, nganasan (limbă Finno-Ugrică) → taugin
 • tauti → taudin
 • tavi → tavin
 • teatteri → teatterin
 • teini → teinin
 • teksti → tekstin
 • tentti → tentin
 • terapeutti → terapeutin
 • terassi → terassin
 • tärpätti → tärpätin
 • terrorismi → terrorismin
 • terroristi → terroristin
 • tiiski (puțin) → tiiskin
 • timjami → timjamin
 • timpuri → timpurin
 • tiski → tiskin
 • tilli → tillin
 • tintti → tintin
 • tohveli → tohvelin
 • tomaatti → tomaatin
 • tomppeli → tomppelin
 • tonni → tonnin
 • tontti → tontin
 • torni → tornin
 • toveri → toverin
 • tovi → tovin
 • traktori → traktorin
 • translatiivi → translatiivin
 • tribuuni → tribuunin
 • tšeremissi → tšeremissin
 • tuhti → tuhdin
 • tummeli → tummelin
 • tunneli → tunnelin
 • tunti → tuntin
 • tunturi → tunturin
 • tuoli → tuolin
 • tuomari → tuomarin
 • tuoppi → tuopin
 • Tuorikki (nume de vacă) → Tuorikin
 • tuppuri → tuppurin
 • turbiini → turbiinin
 • turisti → turistin
 • turkki → turkin
 • Turkki → Turkin
 • Tuulikki → Tuulikin
 • tuuminki → tuuminkin
 • Tuuri (zeița Fortuna) → Tuurin
 • tykki → tykkin
 • tylli → tyllin
 • tymiini → tymiinin
 • tymoli → tymolin
 • tynnyri → tynnyrin
 • tyratroni → tyratronin
 • tyrni → tyrnin
 • tyroksiini → tyroksiinin
 • tyrosiini → tyrosiinin
 • tyrotrisiini → tyrotrisiinin
 • tytteli → tyttelin
 • tyyli → tyylin
 • tyyppi → tyypin
 • täi → täin
 • täkki → täkin
 • tälli → tällin
 • tärppi → tärpin
 • tärpätti → tärpätin
 • täti → tädin
 • tölli → töllin
 • udmurti, udmurtti → udmurtin
 • uhri → uhrin
 • uinti → uinnin
 • unkari → unkarin
 • Unkari → Unkarin
 • unssi → unssin
 • Uraali → Uraalin
 • vaali → vaalin
 • vahti → vahdin
 • vaillinki → vaillinkin
 • vanki → vankin
 • varvi → varvin
 • vati → vadin
 • vatiini → vatiinin
 • vauhti → vauhdin
 • veivi → veivin
 • vekseli → vekselin
 • veturi → veturin
 • viemäri → viemärin
 • viesti → viestin
 • Vihti → Vihdin
 • vihuri → vihurin
 • viini (băutură) → viinin
 • vinkki → vinkin
 • vinsesteri → vinsesterin
 • vinssi → vinssin
 • vintti → vintin
 • vintturi → vintturin
 • violetti → violetin
 • vippi → vipin
 • viski → viskin
 • vitsi → vitsin
 • voguli → vogulin
 • vohveli → vohvelin
 • voi (unt) → voin
 • volski → volskin
 • voltti → voltin
 • volumetri → volumetrin
 • voluntarismi → voluntarismin
 • voluntaristi → voluntaristin
 • volyymi → volyymin
 • vompatti → vompattin
 • vorokki → vorokin
 • votiivi → votiivin
 • votjakki → votjakin
 • vouti → voudin
 • vuitti → vuitin
 • vulfeniitti → vulfeniittin
 • vulgaarirismi → vulgaarirismin
 • vulgääri → vulgäärin
 • väli → välin
 • väri → värin
 • äiti → äidin
 • älli → ällin
 • ämpäri → ämpärin
 • -öinti (toate terminate în -öinti) → -öinnin

.

Observații! În lista de mai sus terminațiile –kki, –ppi și –tti pierd câte un –k-, un –p– sau un –t– dar –lli, –mmi, –nnirri și –ssi rămân neschimbate. Grupul consonantic –lt– devine –ll-, –nt– devine –nn-, –pi devine –vi-. O atenție deosebită mertită să fie acordată cuvintelor scurte de două silabe, de patru-cinci litere, unde apare, foarte frecvent, alternanța consonantică.

.

.

3.    Urmează lista de cuvinte terminate în –i care pot duce în eroare ele nefiind inflexionale.

 • ai
 • alasti
 • alati
 • ani
 • a priori
 • jhk asti
 • auki
 • ei
 • eli
 • ellei
 • ensi
 • eri
 • ettei (että + ei)
 • halki
 • hei
 • heti
 • huoleti
 • hyi
 • hyvälti
 • iki
 • ilmeisesti
 • ilmi
 • irti
 • iäti
 • julki
 • juuri (adv. chiar, exact)
 • järki (adv. järin)
 • kai
 • kaiketi
 • kii, kiinni
 • kiinni
 • kohti
 • kosolti, paljolti
 • kuni, niin kuin; kun
 • kutti!
 • kypi
 • laajalti
 • liiemmälti, liiemmin
 • liki
 • mikäli
 • ohi
 • jtk paitsi
 • peräti
 • pipi
 • pitkälti
 • poikki
 • saati
 • siksi
 • sikäli
 • silti
 • suurelti
 • syvälti
 • tai
 • taki
 • toki
 • totta kai
 • tyynni
 • vai
 • vaiti
 • voi (vai!)
 • jnk vuoksi
 • jnk yli
 • yli
 • ähäkutti!
 • ähäskutti!

.

Ca bonus un tabel care cuprinde și unele partitive.

.

.

Nominatiivi

Genetiivi

Partitiivi

Merkitys

alpi alven alpea
appi apen appea
arki arjen arkea
arpi arven arpea
hanhi hanhen hanhea
hanki hangen hankea
happi hapen happea
hapsi hapsen hasta / hapsea
hauki hauen haukea
heisi heiden heittä
helmi helmen helmeä
henki hengen henkeä
hetki hetken hetkeä
hiili hiilen hiiltä
hiiri hiiren hiirtä
hiisi hiiden hiittä
hiki hien hikeä
hirsi hirren hirttä
hirvi hirven hirveä
huoli huolen huolta
huuli huulen huulta
impi immen impeä
joki joen jokea
jouhi jouhen jouhea
jousi jousen jousta
juoni juonen juonta
juuri juuren juurta
jälki jäljen jälkeä
jälsi jällen jälttä
järki järjen järkeä
järvi järven järveä
Jääski Jääsken Jääskeä
kaali kaalen¹ kaalta¹
kaari kaaren kaarta
kaihi kaihen kaihea
kaikki kaiken kaikkea
kaksi kahden kahta
kampi kammen kampea
kanki kangen kankea
kansi kannen kantta
karhi karhen karhea äes
kaski kasken kaskea
kausi kauden kautta
kieli kielen kieltä
kiiski kiisken kiiskeä
kilpi kilven kilpeä
kirsi kirren kirttä
kivi kiven kiveä
koipi koiven koipea
korpi korven korpea
korsi korren kortta
koski kosken koskea
kuori kuoren kuorta
kurki kurjen kurkea
kusi kusen kusta
kuusi kuuden kuutta (lukusana)
kuusi kuusen kuusta (puulaji)
kylki kyljen kylkeä
Kymi Kymen Kymeä
kynsi kynnen kynttä
käki käen käkeä
kärki kärjen kärkeä
käsi käden kättä
köysi köyden köyttä
lahti lahden lahtea
laki laen lakea vuoren yläosa
lampi lammen lampea
lapsi lapsen lasta
lehti lehden lehteä
lempi lemmen lempeä
leski lesken leskeä
liemi liemen lientä
liesi lieden liettä
lohi lohen lohta
loimi loimen loimea
Louhi Louhen Louhea
lovi loven lovea
lumi lumen lunta
luomi luomen luomea
länki längen länkeä
länsi lännen länttä
meri meren merta
mesi meden mettä
mieli mielen mieltä
moni monen monta
mäki mäen mäkeä
niemi niemen nientä / niemeä
niini niinen niintä
nimi nimen nimeä
noki noen nokea
nummi nummen nummea
nuoli nuolen nuolta
nuori nuoren nuorta
nurmi nurmen nurmea
närhi närhen närheä
onki ongen onkea
onni onnen onnea
orsi orren ortta
ovi oven ovea
paasi paaden paatta
parsi parren partta
parvi parven parvea
peitsi peitsen peistä / peitseä
pieli pielen pieltä
pieni pienen pientä
piki pien pikeä
pilvi pilven pilveä
polvi polven polvea
ponsi ponnen pontta
poski posken poskea
povi poven povea
puoli puolen puolta
pursi purren purtta
putki putken putkea
pälvi pälven pälveä
reki reen rekeä
reisi reiden reittä
retki retken retkeä
riihi riihen riihtä
ripsi ripsen ripseä
rupi ruven rupea
ruuhi ruuhen ruuhta
saari saaren saarta
saarni saarnen saarnea
saksi saksen saksea
salmi salmen salmea
sampi sammen sampea
sappi sapen sappea
sarvi sarven sarvea
savi saven savea
seimi seimen seimeä
sieni sienen sientä
siili siilen¹ siiltä¹
siipi siiven siipeä
sini sinen sineä
solki soljen solkea
soppi sopen soppea
sormi sormen sormea
suksi suksen suksea / susta
suoli suolen suolta
Suomi Suomen Suomea
suomi suomen suomea
suoni suonen suonta
susi suden sutta
suuri suuren suurta
suvi suven suvea
syli sylen syltä (pituusmitta)
sylki syljen sylkeä
sysi syden syttä hiili
sänki sängen sänkeä
särki särjen särkeä
sääri säären säärtä
sääski sääsken sääskeä
taimi taimen taimea
talvi talven talvea
tammi tammen tammea
teeri teeren teertä
telki teljen telkeä
tiili tiilen tiiltä
tilhi tilhen tilheä
toimi toimen tointa / toimea
tonki tongen tonkea
torvi torven torvea
tosi toden totta
tuki tuen tukea
tuli tulen tulta
tuohi tuohen tuohta
tuomi tuomen tuomea / tuonta
tuoni tuonen tuonta kuolema
tuppi tupen tuppea
tuuli tuulen tuulta
typpi typen typpeä
tyvi tyven tyveä
tyyni tyynen tyyntä
tähti tähden tähteä
täysi täyden täyttä
uksi uksen usta ovi
uni unen unta
uuhi uuhen uuhta
uusi uuden uutta
varsi varren vartta
veitsi veitsen veistä / veitseä¹
veli veljen veljeä
veri veren verta
vesi veden vettä
vieri vieren viertä
viiksi viiksen viikseä
viini viinen viintä nuolikotelo
viisi viiden viittä
virpi virven virpeä hento oksa
virsi virren virttä
vuohi vuohen vuohta
Vuoksi Vuoksen Vuoksea
vuori vuoren vuorta mäki
vuosi vuoden vuotta
vyyhti vyyhden vyyhteä
väki väen väkeä
yksi yhden yhtä
ääni äänen ääntä
ääri äären äärtä
¹ Muoto ei ole Nykysuomen sanakirjan taivutuskaavan mukainen, mutta sitä käytetään laajalti.

Tabel apud Panu Mäkinen

.

Introdus  / lisätty mai de mult!

Actualizat / päivitetty 7.8.2010

Actualizat / päivitetty 4.9.2014

Actualizat / päivitetty 11.10.2015

.

Nominatiivi Genetiivi Partitiivi Merkitys
alpi alven alpea

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: