Blogulblog's Blog

Generalități despre cazurile gramaticale

 Generalități despre cazurile gramaticale

.

Cazuri

.

Some kinds of cases – caz, cazuri – sijamuoto, sijamuotoja, sijamuodot

.

În lingvistică, cazul este o categorie gramaticală asociată unui substantiv, pronume sau adjectiv, care exprimă funcția sintactică a acestuia într-o frază sau raportul semantic al său față de procesul exprimat de verb. De exemplu, cazul acuzativ este cazul complementului direct (funcție sintactică); cazul elativ indică poziția interiorului din care cineva pleacă (raport semantic cu procesul). Cazul, așa definit, se poate exprima în limbi în trei moduri:
► prin locul cuvântului în propoziție, în raport cu verbul, (în română, complementul direct din cazul acuzativ se află întotdeauna după verbul tranzitiv);
► printr-o prepoziție (în română, prepoziția grație cere cazul dativ );
► printr-un sufix care se lipește la finalul substantivului, pronumelui sau adjectivului în limbă flexionară

Potrivit DEX-ului: Categorie specifică numelui, prin care se exprimă raporturile logice dintre nume și diverse părți ale propoziției; fiecare dintre formele flexionare prin care se exprimă diferitele funcțiuni sintactice ale substantivului, adjectivului, articolului, pronumelui și numeralului.

Cuvântul caz este folosit cu un sens mai restrâns, atunci când acesta este exprimat printr-un sufix. Ansamblul acelor sufixe cazuale formează declinarea numelor gramaticale adică a substantivului, a adjectivului și a pronumelui, în general. Ansamblul formelor cazuale ale unui cuvânt formează paradigma sa.

.

English: case

română: cazul

suomi: sija note
abessive abesiv abessiivi
ablative (1) ablativ ablatiivi (suomen) ablativ general
ablative (2) ablativ latin ablatiivi (latina) indirekter Fall den Lehrer betreffend
ablative-comparative ablativ-comparativ ablatiivi-komparatiivi
absolutive (1) absolutiv (1) absolutiivi (1) situaţii morfosintactice
absolutive (2) absolutiv (2) absolutiivi (2)
absolutive (3) absolutiv (3) absolutiivi (3)
accusative (1) acuzativ (1) akkusatiivi (1) situaţii morfosintactice
accusative (2) acuzativ (2) akkusatiivi (2)
adcomitative adcomitativ adkomitatiivi
adessive adesiv adesiivi
adlative adlativ adlatiivi
adlative direct adlativ direct adlatiivi‑suora
adlative terminative adlativ terminativ adlatiivi‑terminatiivi
adverbial adverbial adverbiaali
adversive adversiv adversiivi
agentive agentiv agentiivi
allative, directive alativ allatiivi
allativo-locative alativo-locativ allatiivi-lokatiivi (manchu)
anteessive anteesiv ante-essiivi
approximative aproximativ approksimatiivi paikallissija: liikettä kohdetta kohti
apudessive apudesiv apudessiivi
associative asociativ assosiatiivi asociativ sau comitativ
attributive atributiv attributiivi
aversive aversiv aversiivi
benefactive benefactiv benefaktiivi
caritive caritiv karitiivi
causal cauzal kausaali
causal‑final cauzal final kausaali‑finaali
causative cauzativ kausatiivi
circumessive circumesiv sirkumessiivi
comitative comitativ komitatiivi
comparative comparativ komparatiivi
compositive compositiv kompositiivi ei läpäise kongruenssitestiä
consecutive consecutiv konsekutiivi
contrarietative contrarietativ kontrarietatiivi
conversive conversiv konversiivi
coordinative coordinativ koordinatiivi
curative curativ kuratiivi
dative dativ datiivi
dedative (respective) dedativ (respectiv) dedatiivi (respektiivi)
delative delativ delatiivi
delimitative (genitiv local) delimitativ delimitatiivi örtliche Zugehörigkeit | des Lehrers, zum Lehrer gehörig | Baskisch
delocative delocativ delokatiivi (turcă)
derivative derivativ derivatiivi Herkunft | der Hamburger Lehrer | Türkisch
destinative destinativ destinatiivi
direct direct direkti
directional direcţional direktionaali
directive, allative alativ allatiivi
directive-adessive directiv-adesiv direktiivi-adessiivi
disjunctive disjunctiv disjunktiivi
distributive distributiv distributiivi
distributive‑temporal distributiv temporal distributiivi‑temporaali
egressive egresiv egressiivi
elative elativ elatiivi
equative, equitative ecvitativ ekvatiivi
equative-predicative ecvativ-predicativ ekvatiivi-predikatiivi
ergative ergativ ergatiivi situaţii morfosintactice (georgiană)
ergative‑genitive ergativ-genitiv ergatiivi-genetiivi
essive esiv essiivi
essive‑formal esiv formal essiivi‑formaali
essive‑modal esiv modal essiivi‑modaali
eventive eventiv eventiivi kehitelty tapaluokka, vanhassa runokielessä esiintyvää potentiaalin ja konditionaalin yhteensulaumaa.
evitative evitativ evitatiivi
exessive exesiv eksesiivi ei läpäise kongruenssitestiä (-nta / -ntä)
expletive expletiv ekspletiivi
finale final finaali
formal formal formaali
genitiv locative genitiv locativ genitiivi‑lokatiivi
genitive genitiv genetiivi
genitive-equative genitiv-ekvativ genetiivi-ekvatiivi
grup-interessive interesiv de grup grup-interessiivi
horizontal superficial case horizontal superficial case horizontaali superfisiaali
identical identic ?
illative ilativ, concluziv illatiivi
incoactive incoactiv inkoaktiivi
incomitative incomitativ inkomitatiivi
inessive inesiv inessiivi
ingressive ingresiv ingressiivi
initiative iniţiativ initiatiivi
instructive instructiv instruktiivi (uneori = instrumental)
instrumental instrumental instrumentaali (uneori = instructiv) situaţii morfosintactice
instrumental‑comitative instrumental comitativ instrumentaali‑komitatiivi situaţii morfosintactice
instrumental-ergative instrumental-ergativ instrumentaali-ergatiivi
intercomitative intercomitativ interkomitatiivi
interdirective interdirectiv interdirektiivi
interessive interesiv interessiivi
interlocative interlocativ interlokatiivi
intransitive intranzitiv intransitiivi situaţii morfosintactice
inversive inversiv inversiivi
lative lativ latiivi ei läpäise kongruenssitestiä
lative (pregnans) lativ (pregnans) latiivi (pregnans)
line-interessive interesiv de line linja-interessiivi
locative locativ lokatiivi
modal modal modaali
motivative motivativ motivatiivi
multiplicative multiplicativ multiplikatiivi ei läpäise kongruenssitestiä
nominative nominativ nominatiivi situaţii morfosintactice
nominative (1) nominativ (1) nominatiivi (1)
nominative (2) nominativ (2) nominatiivi (2)
objective (1) obiectiv (1) objektiivi (1)
objective (2) obiectiv (2) objektiivi (2)
oblique, obliquus oblic obliikki
opposite opozit oposiittivi
orientative orientativ orientatiivi
partitive partitiv partitiivi
partitive absolutus partitiv absolut partitiivi absolutus, irrallinen
partitive causæ partitiv de cauză partitiivi causæ
passive or patient pasiv passivi
pegative pegativ pegatiivi
peressive peresiv peressiivi
perlative perlativ perlatiivi
pertingent pertingent pertingentti
possessed posedat ? omistettu
possessive posesiv possessiivi
postcomitative postcomitativ postkomitatiivi
postdirective postdirectiv postdirektiivi
postessive postesiv postessiivi
postessive temporal postesiv temporal postessiivi temporaali
postlative postlativ postlatiivi
postopositional postpoziţional postpositionaali
predicative predicativ predikatiivi
preferentiale preferenţial preferentiaali (vepsä)
prelative prelativ prelatiivi
prepositional prepoziţional prepositionaali
privative privativ privatiivi
prolative prolativ prolatiivi ei läpäise kongruenssitestiä
prolative (1) prolativ (1) prolatiivi (suomen) Bewegung auf Oberfläche | durch das Haus | Estnisch
prolative (2) prolativ (2) prolatiivi (baski) für oder anstelle von | für den Lehrer | Baskisch
propinquative propincvativ propinkvatiivi
prosecutive prosecutiv prosekutiivi
respective -> dedative respectiv -> dedativ respektiivi -> dedatiivi
revertive revertiv revertiivi
secundive secundiv sekundiivi
semblative semblativ semblatiivi
separative separativ separatiivi
situative situativ situatiivi
sociative = comitative? sociativ sosiatiivi
split ergativity ergativ scindat halkaistu ergatiivi asocierea acuzativului cu argativul
subcomitative subcomitativ subkomitatiivi
subessive subesiv subessiivi
subessive subesiv subessiivi
sublative sublativ sublatiivi
superessive superesiv superessiivi
superficial superficial superfisiaali
superlative superlativ superlatiivi
supertermitative supertermitativ supertermitatiivi
supracomitative supracomitativ suprakomitatiivi
temporal temporal temporaali
temporale distributive temporal distributiv temporaalinen distributiivi
tendentiale tendenţial tendentiaali Richtung einer Bewegung | in Richtung Lehrer | Baskisch
terminative terminativ terminatiivi kohteeseen asti (vepsä)
transessive transesiv transessiivi
transitive tranzitiv transitiivi
translative translativ translatiivi
validativversive validativversiv validatiiviversiivi
vertical superficial case vertical superficial case vertikaali superfisiaali
vialis vialis vialis
vocative vocativ vokatiivi

160 (6.11.2014)

NOTĂ

Unele din cazuri sunt sinonime, complete sau incomplete, denumirile lor diferă în funcție de limba din care au fost traduse. Pentru cazurile profunde sau superficiale vezi pagina Cazurile limbii finlandeze: tabel sinoptic (în finlandeză)

.

.

af:Naamval; bs:Padež; br:Troad (yezhoniezh); bg:Падеж (граматика); ca:Cas gramatical; cv:Падеж; cs:Mluvnický pád; cy:Cyflwr gramadegol; da:Kasus; de:Kasus; en: case; eo:Kazo (gramatiko); es:Caso (gramática); ext:Casus gramaticalis; fo:Fall (mállæra); fr:Cas grammatical; gl:Caso gramatical; hsb:Pad (gramatika); hr:Padež; hu:Eset; id:Kasus gramatis; is:Fall (málfræði); it:Caso (linguistica); he:יחסה; la:Casus grammaticus; lt:Linksnis; hu:Eset; mk:Падеж; ms:Kasus tatabahasa; nl:Naamval; ja:格; ce:Дожар; no:Kasus; nn:Kasus; pl:Przypadek; pt:Caso gramatical; ro:Caz (gramatică); ru:Падеж; scn:Casu; simple:Grammatical case; sr:Падеж (padej); fi:Sija; sv:Kasus; th:การก; uk:Відмінок; zh:格 (语法)

.

.

sija ● caz ■  kasus

suora sija ● caz direct ■ rektus (rakt kasus)        nominatiivi

obliikvisija, epäsuorasija ● caz oblic ■ obliquus (kasus) (genetiivi, datiivi, akkusatiivi, ablatiivi, rajoitetusti vokatiivi & jäänteitä lokatiivista)

.

.

Cum văd suedezii cazurile finlandeze

Böjningar av
Singular Plural   Singular Plural
Grammatiskt
Nominativ Ackusativ 1
Ackusativ 2
Genitiv Partitiv

Lokativ (intern)

Lokativ (extern)

Inessiv Adessiv
Elativ Ablativ
Illativ Allativ

Essiv

Marginell

Essiv Instruktiv
Exessiv Abessiv
Translativ Komitativ

.

.

Place and Time

Note: Most cases used for location and motion can be used for time as well.

Location
Case Usage Example
Adessive case adjacent location near/at/by the house
Apudessive case location next to something next to the house
Inessive case inside something inside the house
Locative case location (Note: the case in Slavic languages termed the „locative case” in English is actually a prepositional case.) at/on/in the house
Pertingent case in contact with something touching the house
Subessive case under something under/below the house
Superessive case on the surface on (top of) the house

Motion from
Case Usage Example
Ablative case movement away from something away from the house
Delative case movement from the surface from (the top of) the house
Egressive case marking the beginning of a movement or time beginning from the house
Elative case out of something out of the house
Initiative case starting point of an action beginning from the house

Motion to

Case Usage Example
Allative case in Hungarian and in Finnish: movement to (the adjacency of) something to the house
Allative case in Finnish: movement onto something onto the house
Illative case movement into something into the house
Lative case motion to location to/into the
Sublative case movement onto the surface or below something on(to) the house / under the house
Terminative case marking the end of a movement or time as far as the house

Motion via

Case Usage Example
Perlative case movement through or along through/along the house
Prolative case movement using a surface or way by way of/through the house
Prosecutive case across or along along the road
Vialis case through or by by way of the house, using the house

Time

Case Usage Example
Antessive case before something before the concert
Temporal case (used only with time expressions) specifying a time at seven

Chart for review for the basic cases

interior surface adjacency
from Elative case Delative case Ablative case
at/in Inessive case Superessive case Adessive case
(in)to Illative case Sublative case Allative case
via Perlative case Prolative case Perlative case

For meanings of the terms agent, patient, experiencer, and instrument, see theta role.

Morphosyntactic alignment

Case Usage Example
Absolutive case (1) patient, experiencer (bască) he pushed the door and it opened
Absolutive case (2) patient, involuntary experiencer (active languages) she crossed the ice; he slipped
Absolutive case (3) patient; experiencer; instrument he pushed the door with his hand and it opened
Accusative case (1) patient
Accusative case (2) direct object of a transitive verb; made from; about; for a time I see her
Ergative case agent
Ergative‑genitive case agent, possession he pushed the door and it opened; her dog
Instrumental instrument, answers question with which thing? with the house
Instrumental‑comitative case instrument, in company of something with the house
Instructive means, answers question how? by means of the house
Nominative case (1) agent (nominative‑accusative languages) he pushed the door and it opened
Nominative case (2) agent; voluntary experiencer (nominative‑absolutive languages) he pushed the door and it opened; she paused
Objective case (1) direct or indirect object of verb I saw her; I gave her the book.
Objective case (2) direct or indirect object of verb or object of preposition; a catch‑all case for any situation except nominative or genitive I saw her; I gave her the book; with her.
Oblique case all‑round case; any situation except nominative concerning the house
Passive case or patient case the subject of an intransitive verb or the logical complement of a transitive verb The door opened
Pegative case agent in a clause with a dative argument he gave the book to him

Relation

Case Usage Example
Ablative case all‑round indirect case concerning the house
Aversive case avoiding or fear avoiding the house
Benefactive case for, for the benefit of, intended for for the house
Causal case because, because of because of the house
Causal‑final case efficient or final cause for a house
Comitative case in company of something with the house
Dative case shows direction or receiver for/to the house
Dedative case (Respective) related to the house
Distributive case distribution by piece per house
Distributive‑temporal case how often something happens daily; on Sundays
Genitive case shows relationship, possession of the house
Possessed case possession by something the house is owned by something
Possessive case direct possession of something owned by the house
Privative case lacking something homeless, without a house
Semblative case Similarity to something that tree is like a house
Sociative case along with something, together with something with the house

Semantics

Case Usage Example
Partitive case used for amounts three (of the) houses
Prepositional case when certain prepositions precede the noun(în unele limbi slave Locative case) in/on/about the house
Vocative case used for addressing someone, with or without a preposition Hey, father! O father! Father!

State

Case Usage Example
Abessive case the lack of something without the house
Comparative case similarity with something similar to the house
Equative case comparison with something like the house
Essive case temporary state of being as the house
Essive‑formal case marking a condition as a quality as a house
Essive‑modal case marking a condition as a quality as a house
Exessive case marking a transition from a condition from as being a house
Formal case marking a condition as a quality as a house
Identical case showing that something is identical being the house
Orientative case oriented towards something turned towards the house
Revertive case backwards to something against the house
Translative case change of a condition into another (turning) into a house

.

.

Mare parte din cazurile menționate mau jos au fost dezvoltate în corpul BloguluiBlog. De căutat cu SEARCH.

Absolutiivi

Absolutiivi on ergatiivikielissä transitiivisen verbin objektin (esimerkiksi Nainen lyö miestä) sekä intransitiivisen (objektittoman) verbin subjektin (esimerkiksi Mies laiskottelee) sija.

.

.

Adverbiaali

Adverbiaali on yleisnimitys lauseenjäsenille, jotka ovat muussa kuin kieliopillisessa sijassa. Jos sana tai lauseke selvästi täydentää verbiä, mutta ei ole objekti tai predikatiivi, se on adverbiaali. Adverbiaali voi olla monessa eri sijamuodossa sen mukaan mikä tehtävä sillä on. Myös kokonainen lause voi esiintyä adverbiaalina: „Jään kotiin, jos sataa.” Adverbiaali nu este un caz gramatical!

Adverbiaalit lihavoitu:

Iloinen maalari maalaa ahkerasti isoa taloa kesällä.

„Maalari”, „maalaa”, „taloa” ovat lauseen subjekti, predikaatti ja objekti. „Iloinen” ja „iso” ovat substantiivia määrittäviä attribuutteja.

Tänään presidentti ehkä puhuu asiasta eduskunnassa.

.

.

Benefaktiivi

Benefaktiivi on sijamuoto, joka ilmaisee hyötyjää. Suomen kielessä ei ole benefaktiivia, vaan sen sijaan käytetään akkusatiivia tai erilaisia adpositiorakenteita (eduksi, hyödyksi, hyväksi). Esimerkkejä:

 • Pekka auttoi vanhuksen autoon.
 • Wikipedia on kaikkien hyödyksi.
 .

.

Datiivi

Datiivi on sijamuoto, joka viittaa mille tai kenelle joku kuuluu tai tehdään jotakin. Datiivi esiintyy useissa kielissä, erityisesti indoeurooppalaisissa. Sana datiivi tulee alun perin latinankielisestä sanasta dativus, ja esimerkiksi saksassa sana saa muodon Dativ ja englannissa dative. Dativus tarkoittaa ‘annettavaa’, ja se on muodostettu latinan verbistä dare ‘antaa’.

Datiivi vastaa useimmiten kysymyksiin mille tai kenelle. Tällöin tekeminen voi kohdistua joko abstraktiin tai konkreettiseen asiaan. Lisäksi datiivia käytetään usein epäsuoran objektin kanssa, esimerkiksi saksassa „auttaa jotakuta” ilmaistaan datiivilla: jemandem helfen. Samoin myös latinan auttaa adesse järjestyy datiivilla. Joissakin kielissä, esimerkiksi saksassa, useat prepositiot vaativat datiivia.

Suomen kielessä datiivia vastaa yleensä allatiivi. Lisäksi suomessa esiintyy datiiviadverbiaali, joka ilmoittaa, kenelle tai mille jotakin tehdään. Datiiviadverbiaalin sijoja ovat allatiivi (Lahjoitan tämän sinulle) ja genetiivi (Luojan kiitos!).

Esiintyminen

Datiivi on yleinen indoeurooppalaisissa kielissä. Se esiintyy muun muassa klassisessa kreikassa ja klassisessa latinassa.

.

Datiivi saksassa

Saksassa datiivi vastaa kysymyksiin kenelle ja mille. Sitä vaaditaan myös joidenkin prepositiorakenteiden sekä tiettyjen verbien kanssa.

Esimerkkejä:

 • Er gibt seiner Frau ein Geschenk. (Hän antaa vaimolleen lahjan.)
 • Das Kind gibt dem Hund Essen. (Lapsi antaa koiralle ruokaa.)
 • Nach der Schule geht das Mädchen direkt nach Hause. (Koulun jälkeen tyttö menee suoraan kotiin.)
 • Ich danke dir für die Hilfe. (Kiitän sinua avusta.)

Datiivia vaativat prepositiot:
aus, bei, mit, nach, seit, von, zu

Datiivia vaativat prepositiot (kun vastataan kysymykseen missä):
an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen

.

Datiivi latinassa

Latinassa datiivilla on useita merkityksiä, joista yleisin on ns. perusdatiivi, jota käytetään vastaamaan kysymyksiin mille, kenelle.

Toinen tärkeä käyttö datiiville on dativus possessoris. Sitä käytetään ilmaisemaan omistusta, kuten suomessa adessiivilla. Esimerkiksi Laurae servus novus est ‘Lauralla on uusi orja’. Dativus possessoris käy myös ilmaisemaan omistusta, vaikka sitä ei suomessa ilmaistaisikaan adessiivilla, vaan possessiivisuffiksilla. Esimerkiksi „Mihi nomen est Q.” tarkoittaa ‘nimeni on Quintus’ eli ‘minulle nimi on Quintus’, jos datiivi käännetään suoraan suomen allatiivilla.

Dativus finalis eli ns. finaalinen datiivi ilmaisee tarkoitusta, ja se liittyy tavallisesti esse-verbiin (olla). Esimerkiksi saluti esse ‘olla terveydeksi’.

Dativus commodi ilmaisee jonkun hyötyä, esimerkiksi non scholae sed vitae discimus ‘emme opiskele koulua vaan elämää varten’.

.

Datiivi venäjän kielessä

Venäjän kielen datiivi on yksi kuudesta sijamuodosta ja niistä kenties vähämerkityksisin. Useimmiten se vastaa kysymykseen mille tai kenelle. Datiivia käytetään myös iän ilmauksissa, esimerkiksi: Мне 36 лет. (Olen 36 vuotta.) Prepositioiden к (k) ja по (po) jälkeen sekä joidenkin antamista tai lahjoittamista kuvaavien verbien jälkeen on käytettävä datiivimuotoa.

.

.

Eksessiivi

Eksessiivi eli eronto eli yleinen erosija on sijamuoto, joka ilmaisee muutosta jostakin olotilasta, jonakin olemisen päättymistä. Eksessiiviä ei pidetä osana suomen yleiskieltä, mutta sitä tavataan eräissä murteissa.

Eksessiivi ilmaisee abstraktia eli käsitteellistä eroamista samaan tapaan kuin yleinen olosija eli essiivi abstraktia olemista (lapsena, äitinä) ja yleinen tulosija eli translatiivi abstraktia tulemista (lapseksi, äidiksi). Havainnollisemmista paikallissijoista eksessiiviä voidaan verrata sisäiseen erosijaan eli elatiiviin sekä ulkoiseen erosijaan eli ablatiiviin.

Eksessiivi esiintyy harvinaisena mm. itämerensuomalaisissa kielissä.

Suomi

Suomen kielessä eksessiivi esiintyy harvinaisena kaakkoismurteissa ja savolaismurteiden eteläosissa. Sen sijapääte on -nta/-ntä. Merkitys liittyy essiiviin ja translatiiviin: Valittiin presidentiksi, toimi presidenttinä, erosi presidentintä. Tässä tapauksessa yleiskieli joutuu korvaamaan eksessiivin kiertoilmauksella: erosi presidentin virasta. Eksessiiviä on aika ajoin yritetty suosittaa käyttöön suomen kielessä, mutta vailla menestystä. Eräiden sanojen yhteydessä se ilmaisee paikkaa.

Esimerkkejä:

 • kotonta
 • opettajanta
 • ihmisentä
 • ulkonta
 • takanta

Eteläkymenlaaksolaisissa murteissa eksessiivi on yksinomaan käytössä paikkojen yhteydessä. Merkitys on identtinen yleiskielen „kotoa, takaa, ulkoa” muotojen kanssa, eli se ilmaisee siirtymistä paikasta toiseen: „Hain repun kotoonta”, „Auto ajoi eteen kolmion takaanta”, „Opettelin sen ulkoonta”. Ylläolevan listan esimerkeistä poiketen kantasanan loppuvokaali pidentyy:

 • kotoonta
 • ulkoonta
 • takaanta

Viro

Viron kielessä eksessiivi esiintyy harvinaisena mm. adverbeissa. Sen pääte on -nt. Esimerkki:

 • tagant ‘takaa’
 • kodunt ‘kotoa’ – Esimerkki: Ta läks kodunt ära: Hän läksi kotoa pois.

.

 

.

Ekvatiivi

Ekvatiivi on muun muassa turkkilaisille kielille ja sumerille ominainen sijamuoto, joka ilmaisee samankaltaisuutta tai tapaa.

Sumerissa ekvatiivi muodostetaan päätteellä -gim/-gin7: ”é-hur-saĝ-gin7 im-mú-mú-ne” (’He laittoivat temppelin nousemaan vuoren lailla’).

Osseetissa ekvatiivi muodostetaan päätteellä -ay: ”фæтау” (’nuolen lailla’), ”Ницы фенæгау йæхи акодта” (’Hän ei ollut näkevinään mitään’)

Myös suomessa puhutaan ekvatiivista vertailuasteena: ”hänen ikäisensä”.

.

 

.

Ergatiivi

Ergatiivi on transitiiviverbien agentin sija absolutiivi-ergatiivikielissä, joissa intransitiiviverbien agentin ja transitiiviverbien patientin sijana taas käytetään absolutiivia. Ergatiivi-absolutiivikielet siis merkkaavat transitiivilauseen agentin ja jättävät patientin merkkaamatta, kun taas nominatiivi-akkusatiivikielet, kuten suomi, merkkaavat transitiivilauseen patientin ja jättävät vastaavasti agentin merkkaamattomaan muotoon. Vertailuksi esimerkkilauseet akkusatiivikieliin kuuluvasta suomesta ja ergatiivikieliin kuuluvasta baskista: suom. „Mies-ø näkee poja-n„, bask. „Gizona-k mutil-a ikusi du„. Suomen lauseen agentti (mies) on merkkaamattomassa nominatiivisijassa ja patientti (poika) „-n„-suffiksilla merkatussa akkusatiivissa. Baskin patientti (mutil, suom.poika) on merkattu absolutiivisuffiksilla „-a„, kun taas agentti (gizona, suom.mies) on merkattu ergatiivisuffiksilla „-k„. Baskin kielen lause sanatarkasti käännettynä on siis suurin piirtein „mieheltä näkee poika”. Baskin lisäksi ergatiivikieliin kuuluvat mm. Kaukasian kansojen, Maya-intiaanien sekä Australian aboriginaalien puhumat kielet.

Baski on johdonmukaisesti ergatiivinen kieli, mikä on aika harvinaista. Yleisempiä ovat ns. halkaistut ergatiivikielet (engl. split ergative languages), joissa transitiiviverbit ovat joissakin yhteyksissä ergatiivisia ja toisissa yhteyksissä akkusatiivisia. Esimerkiksi georgian kielessä on halkaistu ergatiivi. Halkaistua ergatiivisuutta esiintyy indoeurooppalaisissakin kielissä.

.

. 

Formaali

Formaali (adj.), muodollinen, muotoa koskeva, säännöin täsmällistetty.

Esimerkiksi luonnollista logiikkaa käytetään intuitiivisesti arkielämän päättelyissä. Jos se täsmällistetään – esimerkiksi tietokoneohjelmointia tai matemaattista päättelyä varten – tarvitaan formaalit päättelysäännöt ja näiden muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan formaaliksi logiikaksi.

.

. 

Instrumentaali

Instrumentaali on sijamuoto. Se ilmaisee, että substantiivi on väline, jolla subjekti suorittaa tekemisen. Substantiivi voi olla joko konkreettinen esine tai abstrakti käsite.

Esimerkiksi latinan lauseessa librum stylo scripsi substantiivin taivutus ilmaisee sen instrumentaalisuuden – nominatiivi stylus muuttuu ablatiiviksi stylo. Koska suomen kielessä ei ole instrumentaalia, se käännetään usein käyttämällä adessiivia:

Kirjoitin kirjan kynällä.

Instrumentaalia käytetään ainakin muinaisenglannissa, georgiassa, sanskritissa, tamilissa sekä useissa balttilaisissa kielissä ja slaavilaisissa kielissä. Unkarin kielessä sijamuodon nimi on instrumentaali-komitatiivi.

.

Instrumentaali tšekissä

 • Jedu autem. – ”Menen autolla.” (auto = ”auto”)
 • Jedu s tebou. – ”Menen sinun kanssasi.” (s = ”kanssa”, ty = ”sinä”)
 • Jedu mezi autem a lampou. – ”Menen auton ja lampun välissä.” (mezi = ”välissä”, lampa = ”lamppu”)

.

Instrumentaali venäjässä

Venäjän kielessä instrumentaalia käytetään lähinnä tiettyjen paikkaan tai sijaintiin viittaavien prepositioiden kanssa. Nämä kuusi tiettyä prepositiota ovat:

 • с(o) [s(o)] (kanssa) (Mikäli prepositiota seuraava sana alkaa useammalla konsonantilla lisätään prepositioon ääntämisen helpottamiseksi o-kirjain.)
 • за [za] (takana)
 • под [pod] (alla tai alapuolella)
 • над [nad] (yllä tai yläpuolella)
 • перед [pjered] (edessä)
 • между [meždu] (välissä)

Muutamilla edellä mainituista prepositioista on myös muita merkityksiä, jolloin niiden kanssa ei käytetä instrumentaalia, esimerkiksi c(o) voi tarkoittaa myös jostakin, jolloin sen kanssa käytetään genetiiviä.

Lisäksi instrumentaalia käytetään passiivilauseissa ilmaisemassa lauseen „agenttia” sekä ilmaisemaan „kenen toimesta”. Venäjän kielessä on myös tiettyjä verbejä, joiden jälkeen on siihen liittyvät adjektiivit ja substantiivit taivutettava instrumentaalimuodossa. Näitä verbejä ovat muun muassa:

 • заниматься [zanimatsja] = harrastaa jotakin
 • увлекаться [uvlekatsja] = harrastaa jotakin
 • интересоваться [interesovatsja] = olla kiinnostunut jostakin
 • стать [stat] = tulla joksikin

Instrumentaalin päätteet maskuliinisukuisilla substantiiveilla on perinteisesti yksikössä kovavartaloisilla -ом (om) ja pehmeävartaloisilla -ем (em/jem). Feminiinisukuisilla substantiiveilla sanan viimeinen kirjain (а [a] tai я [ja]) poistuu ja sen tilalle tulee yksikössä perinteisesti kovavartaloisilla sanoilla pääte -ой ja pehmeävartaloisilla -ей. Neutrisukuiset substantiivit taipuvat kuten maskuliinit. Monikossa instrumentaalin päätteet ovat perinteisesti kaikkien sukujen kovavartaloisilla sanoilla -ами ja kaikkien sukujen pehmeävartaloisilla -ями. Lisäksi venäjän kielessä on useita poikkeustaivutuksen omaavia sanoja, jotka eivät taivu edellä olevan kaavan mukaan.

.

. 

Kausaali

Kausaali-finaali on unkarin kielessä käytettävä sijamuoto, joka ilmaisee syytä (lat. causa) tai päämäärää (lat. finis). Kausaali-finaalin pääte on -ért. Suomessa sitä vastaa yleensä elatiivi tai tapaa ilmaiseva postpositio (takia, tähden, vuoksi).

 • miért? ‘miksi?’
 • ő megharagszik ezért ‘hän suuttuu tästä’
 • pénzért házasodik ‘mennä naimisiin rahan vuoksi’
 • elmegy a boltba kenyérért ‘hän menee kauppaan hakemaan leipää’

.

. 

Komparatiivi

Komparatiivi eli voittoaste on adjektiivin tai adverbin vertailuaste. Se ilmaisee ominaisuuden suurempaa määrää. Komparatiivia käytetään suomen kirjakielessä vain vertailussa. Puhekielessä käytettävä niin sanottu absoluuttinen komparatiivi ei ole suomen kielen normatiivisen kieliopin mukainen. Esimerkiksi jos paikalla sanotaan olleen vanhempi nainen, kirjakielisessä merkityksessä tarkoitetaan, että tietyistä kahdesta naisesta oli paikalla vanhempi. Absoluuttinen komparatiivi esiintyy kirjakielessä vain tietyissä virkanimikkeissä kuten vanhempi konstaapeli ja sanonnoissa kuten ei hullumpi ehdotus. Deci komparatiivi nu este un caz gramatical!

Komparatiivin tunnus on taivutusmuodon mukaan yksikössä -mpi : -mpa- : -mma-, monikossa -mpi- : -mmi-. Kaksitavuisten adjektiivien loppu-a:n ja –ä:n tilalla on komparatiivissa -e-. Useampitavuisissa sanoissa –a ja –ä säilyvät.

Esimerkkejä adjektiivien komparatiivista:

 • hieno, hienompi
 • hyvä, parempi
 • hämärä, hämärämpi
 • syvä, syvempi.

Adjektiivin vertailumuotoja ovat komparatiivin lisäksi positiivi ja superlatiivi.

.

Komparatiivi nominaalijohdoksena

Komparatiivi on myös muutamien substantiivien ja adverbien johdos, joka ilmaisee spatiaalista suhdetta.

Esimerkkejä:

 • rannempi
 • vasempi
 • oikeampi
 • ulompi
 • sisempi.

Tällaiset komparatiivimuodot ovat sikäli erikoisia, että ne taipuvat yleensä latiivissa, lokatiivissa ja separatiivissa.

Esimerkki

 • latiivi: Hän siirtyi kauemmas.
 • lokatiivi (esiintyy essiivin näköisenä, mutta merkitys on eri): Hän seisoi meitä kauempana.
 • separatiivi (esiintyy partitiivin näköisenä, mutta merkitys on eri): Hän tuli tänne kauempaa.

.

.

Modaali (sijamuoto)

Modaali eli formaali on unkarin kielessä esiintyvä sijamuoto, joka ilmaisee tapaa (lat. modus). Modaalin pääte on -képpen tai -képp, ja se liittyy lähinnä pronomineihin. Suomeksi modaali voidaan yleensä kääntää postpositiolla tavalla, tavoin, joskus myös essiivillä.

 • másképpen ‘eri tavalla’
 • sokféleképpen ‘monella tavalla’
 • csak példaképpen említem a dolgot ‘mainitsen asian vain esimerkkinä’

Modaali on sekä merkitykseltään että muodostamistavaltaan läheistä sukua essiivi-formaalille.

.

.

Prepositionaali

Prepositionaali on sija, joka preposition kera ilmaisee, milloin tai missä jokin asia tapahtuu. Sija esiintyy ainakin albanian, italian ja venäjän kielessä. Suurimmassa osassa slaavilaisia kieliä käytetään sijasta yleisemmin termiä lokatiivi.

Venäjän kielessä prepositionaalia käytetään useimmiten ilmaisemaan missä tai millä. Esimerkiksi: Я в школе. (Minä olen koulussa.) tai Я на стадионе. (Minä olen stadionilla.)

Venäjän kielessä prepositionaalin sijapääte yksikössä on hyvin usein e, mutta ь-merkkiin eli pehmeämerkkiin päättyvät feminiinisukuiset sanat saavat päätteen и (i). Lisäksi ие-päätteiset neutrit sekä ия-päätteiset feminiinit saavat ии-päätteen. Prepositionaalin monikossa kaikkien perinteisten kovavartaloisten sanojen pääte on ах (ah) ja kaikkien perinteisten pehmeävartaloisten sanojen puolestaan ях (jah). Lisäksi venäjän kielessä on useita sanoja, joilla voi olla kaikissa sijamuodoissa säännöistä ja muista sanoista poikkeava, kullakin omanlaisensa, taivutus.

.

. 

Sosiatiivi

Sosiatiivi on harvinainen kielen sijamuoto, joka tarkoittaa sitä, kenen kanssa jokin toiminto tapahtuu. Unkarin kielessä tällainen on käytössä, samoin ilmeisesti kašmirin kielessä. Suomalaisessa slangipuheessa kuulee toisinaan käytettävän samantapaista ilmaisua (iskänkaa).

Sosiatiivi kuten runsas sijamuotojen käyttö on tyypillistä agglutinoiville kielille.

.

.

Superlatiivi

Superlatiivi eli yliaste on adjektiivien ja adverbien vertailumuoto. Se ilmaisee ominaisuuden suurinta määrää. Muut vertailuasteet ovat positiivi ja komparatiivi.

Adjektiivin superlatiivin tunnus on taivutusmuodon mukaan yksikössä -in : -impA- : -immA-, monikossa -impi- : -immi-. Joidenkin adjektiivien vertailuasteet muodostetaan epäsäännöllisesti. Adverbin superlatiivin tunnuksia ovat -immin ja -iten (harvinainen).

.

Absoluuttinen superlatiivi

Absoluuttista superlatiivia käytetään adjektiivista esimerkiksi todettaessa sään olevan mitä kaunein, joka tarkoittaa erittäin kaunis, ja adverbista esimerkiksi mitä pikaisimmin, joka tarkoittaa erittäin pikaisesti.

.

Esimerkkejä superlatiivista

 • hyvä (posit.) > parempi (komparat.) > paras (superlat.)
 • nopea (posit.) > nopeampi (komparat.) > nopein (superlat.)
 • hidas (posit.) > hitaampi (komparat.) > hitain (superlat.)

.

Esimerkkejä superlatiivista englanninkielisin sanoin

 • good (posit.) > better (komparat.) > the best (superlat.)
 • fast (posit.) > faster (komparat.) > the fastest (superlat.)
 • slow (posit.) > slower (komparat.) > the slowest (superlat.)
 • poisonous > (posit.) more poisonous (komparat.) > the most poisonous (superlat.)
 • beautiful > (posit.) more beautiful (komparat.) > the most beautiful (superlat.)

Englanninkielisissä sanoissa superlatiivimuodon edessä käytetään määräistä alkuartikkelimuotoa the. Englannissa on kaksi erilaista superlatiivimuotoa, joista toista käytetään lyhyiden adjektiivien superlatiivien muodostamiseen. Edellä kuvatun luettelon kolme ensimmäistä adjektiivia ovat näitä lyhyitä adjektiiveja, joissa superlatiivi muodostetaan päätteellä -est. Neljäs ja viides adjektiivi taas ovat pitkiä adjektiiveja, jotka taipuvat pitkien adjektiivien superlatiivisäännön mukaan. Näissä tapauksissa ensimmäisenä on määräinen alkuartikkeli the, sitten adverbi most(sanan most voi suomentaa eniten). Lopuksi laitetaan adjektiivi tavallisessa muodossaan.

.

Esimerkkejä superlatiivista ruotsinkielisin sanoin

 • fin (posit.) > finare (komparat.) > finast (superlat.)
 • dyr (posit.) > dyrare (komparat.) > dyrast (superlat.)

Adjektiivin pääte ruotsinkielisissä sanoissa on ast. Joskus se voi olla myös pelkkä st.

.

. 

Terminatiivi

Terminatiivi on sijamuoto eräiden kielten kieliopissa. Suomen kielessä sitä ei ole, toisin kuin monissa sen sukukielissä kuten virossa ja unkarissa. Terminatiivi ilmaisee johonkin menemistä eli päätymistä, suomessa sitä vastaa apusanoilla saakka tai asti luotava rakenne, eli „niin kauas kuin, muttei yhtään edemmäs”. Suomalais-ugrilaisten kielten lisäksi sijamuoto tunnetaan ainakin sumerin kielestä.

Viron kielessä terminatiivi luodaan päätteellä -ni. Esimerkkejä terminatiivin käytöstä virossa:

 • majani ‘taloon asti’
 • õhtuni ‘iltaan saakka’
 • jõeni ‘joelle saakka’
 • kella kuueni ‘kello kuuteen asti’

Unkarissa terminatiivin pääte on -ig:

 • házig ‘taloon asti’
 • reggeltől estig ‘aamusta iltaan’

Myös livvin kielessä esiintyy terminatiivi:

 • Toizeh vuodessah sorrettu meččü kuivi. ’Toiseen vuoteen saakka kaadettu metsä kuivuu.’ (Рягоев: 1969, 142.)
 • Kondii se ajoi jäl’l’es händü pellon perillessäh. ’Karhu ajoi takaa häntä peltoon saakka.’ (Рягоев: 1969, 142.)

.

 .

Vokatiivi

Vokatiivi on sijamuoto, joka ilmaisee substantiivin olevan se, jolle puhe kohdistetaan.

Vokatiivia käytetään ainakin latinassa, sanskritissa, muinaiskreikassa, sekä useissa slaavilaisissa ja kelttiläisissä kielissä, mutta ei suomen kielessä.

Joitakin vokatiivisia ilmaisuja:

 • Opettaja, tiedän vastauksen!”
 • ”Sinuna, Petteri, en uskoisi moista puhetta.”
 • ”Oi Jumalani, miksi hylkäsit minut?”

Romaaniset kielet

Latinassa vokatiivi on useimmiten nominatiivin näköinen. Kuitenkin toisen deklinaation us-päätteisillä maskuliineilla se päättyy e-kirjaimeen. Esimerkiksi:

 • Et tu, Brute – Sinäkin, Brutus. (William Shakespeare näytelmässä Julius Caesar)
 • Quo vadis, Domine? – Minne menet, Herra? (tarinan mukaan Paavali paetessaan Roomasta, kohdatessaan Jeesuksen)

Romaanisista kielistä myös romaniassa on säilynyt vokatiivisijamuoto.

.

.

* Abessif : cas exprimant l’absence – utilisé par exemple en estonien.

* Ablatif : cas exprimant le lieu (éventuellement le lieu ouvert) depuis lequel se produit un déplacement.

* Absolutif : cas indiquant le sujet des verbes intransitifs et le complément d’objet direct des verbes transitifs dans les langues à ergativité, par exemple en basque.

* Accusatif : cas exprimant le complément d’objet direct (COD) des verbes transitifs.

* Adessif : cas exprimant la position en un lieu ouvert (par opposition à l’inessif) ou à proximité immédiate de quelque chose – utilisé par exemple en finnois ou en hongrois.

* Agentif : cas exprimant le complément d’agent [réf. nécessaire].

* Allatif : cas exprimant le lieu non clos vers lequel se produit un mouvement – utilisé par exemple en finnois.

* Aversif : cas exprimant la peur ou l’évitement – utilisé dans certaines langues aborigènes d’Australie.

* Bénéfactif : cas exprimant le bénéficiaire d’une action ou d’une situation – utilisé par exemple en basque ou en quechua.

* Causal : cas exprimant la raison ou le motif de l’action exprimée par le verbe principal – utilisé par exemple en quechua.

* Circumessif : cas exprimant la position autour de quelque chose [réf. nécessaire] .

* Comitatif : cas exprimant l’accompagnement – utilisé par exemple en hongrois, en estonien, en finnois (voir aussi sociatif).

* Comparatif : cas exprimant comparaison, l’assimilation ou l’identité (voir aussi équatif).

* Datif : cas du complément d’objet indirect ou second, c’est-à-dire l’actant secondaire affecté par le processus – utilisé par exemple en allemand, en latin ou dans la majorité des langues slaves.

* Délatif : cas exprimant le mouvement depuis une surface – utilisé par exemple en hongrois.

* Directif ou Directionnel : cas exprimant le mouvement (voir aussi latif).

* Distributif : cas exprimant une répartition en sous-ensembles – utilisé par exemple en finnois.

* Élatif : cas exprimant le lieu de l’intérieur duquel provient un mouvement.

* Équatif: cas exprimant la comparaison, l’assimilation ou l’identité (voir aussi équatif).

* Ergatif : cas utilisé pour indiquer le sujet d’un verbe transitif dans les langues à ergativité, par exemple en basque.

* Essif : cas exprimant un état ou une qualité.

* Génitif : cas du complément de nom exprimant typiquement le complément du nom – utilisé par exemple en allemand, en latin ou dans la majorité des langues slaves. En estonien, le génitif est un des trois cas servant à indiquer le complément d’objet direct.

* Illatif : cas exprimant le lieu vers l’intérieur duquel se produit un déplacement.

* Inessif cas indiquant le lieu dans lequel se déroule le processus – utilisé par exemple en finnois, en hongrois, en estonien.

* Instructif : cas exprimant la manière dont s’accomplit le procès exprimé par le verbe – utilisé par exemple en finnois.

* Instrumental : cas exprimant l’instrument, le moyen par lequel s’accomplit le processus – utilisé par exemple dans la majorité des langues slaves.

* Latif : cas indiquant le mouvement (voir aussi directif ou directionnel).

* Locatif : cas exprimant la localisation dans l’espace (sans mouvement), le lieu où se déroule le processus – utilisé par exemple dans la majorité des langues slaves.

* Maléfactif [réf. nécessaire].

* Nominatif : cas du sujet dans les langues à accusatif. C’est typiquement la forme utilisée pour l’entrée de dictionnaire. Ce cas est présent dans une majorité des langues ayant une déclinaison du nom. En estonien, le nominatif est un des trois cas, en concurrence avec le partitif et le génitif servant à indiquer le complément d’objet direct.

* Oblique : cas servant à tout ce qui n’est pas sujet d’un verbe (voir aussi régime).

* Obviatif : cas servant à différencier plusieurs troisièmes personnes dans un récit. Procédé propre aux langues algonquiennes tel que l’innu-aimun.

* Partitif : cas qui exprime la partie d’un tout. En estonien, il s’agit également du cas le plus représenté dans le marquage du complément d’objet direct, suivi du génitif et du nominatif.

* Possessif : cas exprimant la possession. Non distingué du génitif dans de nombreuses langues.

* Prépositionnel : cas utilisé en association avec une préposition. En russe, c’est une autre appellation du locatif.

* Prolatif : cas exprimant le lieu ou le milieu à travers lequel se déroule un mouvement, ou encore le vecteur (support, médium) d’un déplacement ou d’un transfert d’information – utilisé par exemple en finnois.

* Régime : cas servant à tout ce qui n’est pas sujet d’un verbe (voir aussi oblique).

* Sociatif : cas exprimant l’accompagnement – utilisé par exemple en ossète (voir aussi comitatif).

* Sublatif : cas exprimant le mouvement vers une surface – utilisé notamment en hongrois.

* Superessif : cas exprimant la position fixe sur une surface – utilisé par exemple en hongrois.

* Temporel : cas exprimant une date – utilisé par exemple en hongrois.

* Terminatif : cas exprimant la limite spatiale ou temporelle, le point ultime d’un déplacement ou d’une période de temps [réf. nécessaire].

* Transformatif: cas exprimant la transformation.

* Translatif : cas exprimant le résultat d’un processus de transformation.

* Vocatif : cas exprimant l’interpellation directe d’une personne (ou d’une chose) au moyen d’un appellatif (nom propre ou terme d’adresse) – utilisé par exemple en grec et dans certaines langues slaves.

.

.

Alte situaţii (tabasaranină 52 de cazuri)

1. inessive: in, within

2. adessive: by, near

3. horizontal superficial case: on, upon

4. vertical superficial case: on, upon

5. postessive: after, behind, beyond

6. subessive: under

7. interessive: between; among

8. contrative: against

9. circumessive: around

.

A list of 257 cases

.

Introdus  / lisätty 7.3.2010

Actualizat / päivitetty 6.11.2014

Actualizat / päivitetty 15.11.2018

.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: