Blogulblog's Blog

Yhdyssana – cuvânt compus – generalități

Yhdyssana – cuvânt compus – generalități

.

yoursign

.

Prezenta pagină se coroborează cu paginile Sana on monenlaista și Sanan rakenne.

.

Pagini conexe: Yhdyssanan rakenne, Yhteen vai erilleen, Yhdysadjektiivit, Sanaliitot

.

Am putea spune că, unei rădăcini purtătoarea informației principale – friptura, i se adaugă înainte sau după părticele, afixe, – garnitura, care dau nuanțe sau precizează înțelesul informației principale. Părticelele pot da naștere și unor noțiuni noi înrudite, foarte pe departe, cu semnificația inițială a rădăcinii.

În românește avem:

prefix

rădăcină

sufix

cuvânt derivat

stră

bun

străbun

bun

ic bunic

ne-

bun

nebun

stră-

bun

ic

străbunic

 

 

tomaatti

terttutomaatti

kirsikkatomaatti

terttukirsikkatomaatti (altă combinație, în altă ordine a celor trei elemente nu este posibilă)

.

Sintagme în românește care devin cuvinte compuse în finlandeză

1. Sintagme care se suprapun perfect

ceas cu cuc – käkikello

floarea-soarelui – auringonkukka

lingură de lemn – puulusikka

ou de găină – kananmuna

pălărie de paie – olkihattu

săpun de rufe – pyykkisaippua

2. Sintagme care au echivalent parțial

mașină de ras (barba) – partakone

De remarcat că singura excepție este kananmuna care are prima parte la genitiv, restul fiind o îmbinare de două nominative.

.

Afixele finlandeze sunt, în principal, sufixe – particule adăugate la sfârșitul cuvântului.

Taloni. Tuletko? Pojalla.

Tot frecvente sunt și afixele care intră între alte afixe.

Talonikin. Tuletkos? Pojallasi.

Mai puține sunt afixele care se adaugă la înaintea rădăcinii, prefixe.

Epäpuhdas. Etuoikeus. Apukäsi.

 .

Dacă substantivele simple au aceeași definiție în ambele limbi, dat fiind că finlandeza este o limbă aglutinantă, substantivele compuse din românește pot avea mai multe echivalente finlandeze în funcție de felul cum sunt îmbinate ‚componentele’ cuvintelor finlandeze.

Ele pot fi yhdyssana (determinatiivinen yhdyssana, määritysyhdyssana, kopulatiivinen yhdyssana = summayhdyssana, toistoyhdyssana), sanaliitto și lauseke. Mai mult la pagina cuvintelor compuse, aici doar definițiile.

.Nu trebuie să mire pe nimeni că yhdyssanat constituie o grea piatră de încercare pentru mulți finlandezi. Obișnuiți în școală cu sistemul exemplelor în pofida regulilor, în situații reale finlandezul nu știe precis cum să scrie un cuvânt compus, se scrie oare separat sau legat? Învățatul cu exemple s-a născut din faptul că reguli nu prea existau, cele puține care erau, erau greu de intuit, acum s-au alcătuit unele reguli dar au fost acceptate și extrem de multe excepții; foarte multe pot fi scrise atât legate, cât și separate.  

Deși în românește avem o noțiune generală numită cuvinte compuse, în finlandeză noțiunea este diversificată și apare cu nume diferite.

La urmă, foarte pe larg, despre cuvintele compuse românești. Merită să citești.

.

Astfel în finlandeză avem:

► yhdyssana ● cuvânt compus ■ sammansättning, sammansatt ord

Yhdyssana on kahdesta tai useammasta sanasta koostuva kokonaisuus, joka on kielen yksikkönä yksi sana ja myös edustaa tyypillisesti yhtä käsitettä. Kirjoituksessa yhdyssanan osat ovat normin mukaan yhtenä kokonaisuutena ilman sanavälejä, eräissä tapauksissa yhdysviivalla toisiinsa liitettyinä. Yhdyssanatyyppejä ovat määritysyhdyssanat kuten lumilinna, hyvännäköinen ja summayhdyssanat kuten parturi-kampaamo. (» § 398–.)

yhdyssana kiel. kahdesta t. useammasta yhteen kirjoitettavasta sanasta koostuva sana. Yhdyssanan perusosa (edusosa) ja määriteosa. Yhdyssanan osat ovat joko rinnasteiset (esim. suomalais-ruotsalainen) tai keskenään alistussuhteessa (esim. puutalo).

► määritysyhdyssana ● cuvânt compus din două elemente, din care unul îl determină pe celălalt ■

Määritysyhdyssana eli determinatiivinen yhdyssana [vezi mai jos!] on sana, jonka jälkiosana on yhdyssanan hallitseva osa eli edusosa, jota määrittää alkuosana oleva määriteosa: hiekkalaatikko, kotimatka, maastamuutto, hyvännäköinen, aikaansaada (» § 403). Valtaosa yhdyssanoista on määritysyhdyssanoja.

Määriteosa yleensä rajaa perusosan merkitystä ilmaisten jonkin sen ominaisuuden. Esimerkiksi kuorma-auto on kuormien kuljettamiseen suunniteltu auto, ja autokuorma on autolla kuljetettava kuorma.

Määriteosa on yhdyssanan alkuosa, joka määrittää edusosaa semanttisesti, esim. kivitalo, puutalo (» § 403).

.

Pentru români, ordinea pare inversată; în română ar fi casă nouă unde al doilea termen, nouă îl determină, explică pe primul casă (ce fel de casă este). Aici trebuie luată în considerație situația din celelalte limbi europene unde adjectivul stă înaintea substantivului (new house; house new nu se poate!), la fel și în finlandeză: uusitalo – casă nouă. Deci, mare atenție acolo unde în text se folosește alkuosa și loppuosa pentru că ele pot fi invers decât în românește.

.

§ 403 Yhdyssanan määriteosa ● este partea cuvântului compus, de obicei prima, care modifică, schimbă semnificația celei de a doua, a cuvântului-cheie ■

Yhdyssanan leksikaalisia rakenneosia ovat yhdysosat. Yhdysosina voivat toimia eri sanaluokkien ja eri rakennetyyppien sanat. Määritysyhdyssana koostuu kahdesta yhdysosasta: määriteosasta ja edusosasta.

(a)                  [räsy][matto], [täysjyvä][vehnäjauho], [keskus][vaalilautakunta], [50-vuotis][päivät]

Summayhdyssanassa, yhdysnumeraalissa ja ketjusanassa yhdysosia voi olla enemmänkin:

(b)                 [näyttelijä-][laulaja-][ohjaaja], [englantilais-][ruotsalais-][suomalais-][saksalainen], [kaksisataa][viisikymmentä][viisi], [mitä-][ne-][nyt-][sitten-][ovatkaan]

Yleensä yhdysosa edustaa jotain lekseemiä (lekseemiä edustamattomat yhdysosat (» § 406).

Määritysyhdyssanan alkuosa on määriteosa, joka modifioi jälkiosaa semanttisesti. Määriteosana voi toimia sana – myös yhdyssana – eri morfologisissa muodoissa (c). Määriteosana voi olla myös summayhdyssanan kaltainen sanojen yhtymä (d) (» § 434), erillisten sanojen yhtymä (antaa mennä ‑periaate) tai ortografinen aines, jolla on puheessa sovinnainen ääntöasu (s-kirjain, 8-kerroksinen) (» § 401 ryhmät d, f).

(c)                  kahvikuppi, nautintoaine, päiväkirjamerkintä, peruskoulunopettaja, tililtäotto, Liisa-täti, syyttämättäjättäminen

(d)                 itä–länsi-suuntainen, puna-vihersokeus, herne-maissi-paprikasekoitus

Nomini voi määriteosana olla eri sijoissa, esim. silmäkulmasilmäniskusilmäätekevä, silmälläpitosilmiinpistäväsilminnähtävä. Yleisimmin määriteosa on nominatiivissa tai genetiivissä. Muunsijaisella samoin kuin adverbi- tai partikkelimääriteosalla on yleensä verbikantainen edusosa – substantiivijohdos tai partisiippi – ja vastineenaan samat osat sisältävä kaksisanainen lauseke (sanaliitto), esim. kotiintulo ~ kotiin tulo ~ tulo kotiin;sisäänrakennettu ~ sisään rakennettu ~ (se, joka on) rakennettu (jonkin) sisään. Määriteosa voi olla myös erityinen yhdysosamuoto, esim. naispuolinenkolmivuotias (» § 416 – 417).

.

§ 404 Yhdyssanan edusosa » perusosa (edusosan nimityksenä) ● este partea a doua a cuvântului compus care este modificată de prima parte și care se mulează gramatical, se flexionează, primește particulele ■

Jälkimmäinen tai viimeinen yhdysosa toimii edusosana, yhdyssanan kieliopillisesti hallitsevana jäsenenä, joka määrää sen syntaktisen ja morfologisen käyttäytymisen. Määritysyhdyssanoissa edusosa on muodosteen semanttisestikin hallitseva jäsen, jota määriteosa modifioi. Yhdyssanan sanaluokka on sama kuin sen edusosan sanaluokka. Sidonnaiset muotoainekset (taivutustunnukset, liitepartikkelit ja johtimet) kiinnittyvät yhdyssanassa tyypillisesti edusosaan eli koko yhdyssanan loppuun.

peruskoulun, peruskoulukin, peruskoulussahan, peruskoululainen
näyttelijä-laulaja-ohjaajalle, näyttelijä-laulaja-ohjaajakin

Eräissä tapauksissa yhdyssanan saamat sidonnaiset morfeemit voivat kiinnittyä muuhunkin kuin edusosaan: Yhdysosiltaan kongruoivissa yhdyssubstantiiveissa ja -numeraaleissa taivutustunnukset liittyvät kaikkiin yhdysosiin (a) (» § 420). Osassa (i)nen-loppuisia yhdysadjektiiveja voivat komparatiivin johdin sekä liitteet ‑kin ja ‑kAAn liittyä joko jälki- tai alkuosaan (b) (» § 428). Yhdysnumeraaleissa liitteet ‑kin ja ‑kAAn liittyvät joko ensimmäiseen tai viimeiseen osaan (c).

(a)                  omatunto : omantunnon | Uusimaa : Uudellamaalla | viisisataakaksikymmentäviisi : viidestäsadastakahdestakymmenestäviidestä

(b)                 laaja-alaisempi ~ laajempialainen | toisenlainenkin ~ toisenkinlainen

(c)                  viisitoistakin ~ viisikintoista | kolmeakaansataatuhatta ~ kolmeasataatuhattakaan

Huom. Vanhastaan määritysyhdyssanan jälkiosaa on nimitetty perusosaksi. Tässä kieliopissa käytettävälle edusosa-nimitykselle on mallina ja vertauskohtana lausekkeen hallitsevaa jäsentä tarkoittava edussana (» § 441).

.

► yhdysosamuoto ● parte a cuvântului compus care îl determină, dar care nu apare ea însăși ca un cuvânt independent ■

Yhdysosamuoto (eli casus componens) on yhdyssanan määriteosa, joka ei sellaisenaan esiinny itsenäisenä sananmuotona. Yhdysosamuoto voi olla sanan vartalo, esim. muurahaispesä, suurteos, tai sisältää lisäainesta, esim. mestarismies, jalkopää; asuinpaikka, uima-allas. (» § 416.) Deci: muurahais-, suur-, asuin-, mestaris-, jalko-, uima nu sunt forme de cuvite de sine stătătoare.

.

► yhdistäminen ● compunere; alăturare; îmbinare; unire ■ förening, förenande; sammanförande; sammanslagning, sammanslutning, sammansättning; koppling

Yhdistäminen on johtamisen ohella toinen keskeinen sananmuodostuskeino. Sanojen yhdistämisen tulos on yhdyssana, esim. makaroni + laatikko > makaronilaatikko (→ § 398–).

.

► determinatiivinen yhdyssana Ks. määritysyhdyssana.

► määritysyhdyssana, determinatiivinen yhdyssana ● cuvânt compus din două elemente, din care unul îl determină pe celălalt ■

Määritysyhdyssana eli determinatiivinen yhdyssana on sana, jonka jälkiosana on yhdyssanan hallitseva osa eli edusosa, jota määrittää alkuosana oleva määriteosahiekkalaatikkokotimatkamaastamuuttohyvännäköinenaikaansaada (→ § 408). Valtaosa yhdyssanoista on määritysyhdyssanoja.

Poate mai explicit este exemplul următor: kirjakauppa, [ambele componente la nominativ] în care

 1. kauppa – magazin [termen general, sunt magazine de tot felul] este edusosa sau perusosa, partea de bază, iar
 2. kirja – carte este määriteosa, partea determinativă, adică cea care arată ce fel de magazin este dintre toate magazinele.

Ordinea este importantă pentru că poate schimba sensul. Vezi mai jos Yhdyssanapareja – perechi de cuvinte

.

► kopulatiivinen yhdyssana Ks. summayhdyssana.

► summayhdyssana, kopulatiivinen yhdyssana ● cuvânt compus din elemente de aceeași valoare ■

Summayhdyssana eli kopulatiivinen yhdyssana on yhdyssana, jonka paralleeliset osat ovat merkityksen kannalta symmetrisessä, additiivisessa suhteessa toisiinsa, esim. parturi-kampaamomusta-puna-valkoinen, puna-vihersokeus, Suomi-Ruotsi-maaottelu, Molotov–Ribbentrop-sopimus, viha-rakkaussuhde, kahvila-ravintola (→ § 432§ 435).

laulaja-näyttelijä ≈ laulaja ja näyttelijä

kahvila-ravintola ≈ kahvila ja ravintola

mustavalkoinen ≈ musta ja valkoinen

ylösalas ≈ ylös ja alas

ohjaaja-lavastaja-puvustaja ≈ ohjaaja, lavastaja ja puvustaja

suomalais-ruotsalais-norjalainen ≈ suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen

.

► toistoyhdyssana ● cuvânt compus din părți care se repetă ■ upprepning sammansättning

Toistoyhdyssana eli iteratiivinen yhdyssana on yhdyssanatyyppi, jossa sama sana esiintyy kahdesti, esim. ruokaruokakirjekirje. Sanat ovat yleensä epämuodollisia, mahdollisesti leikillisiäkin. Ne korostavat kyseisen sanan tarkoitteen tyypillisyyttä, esim. ruokaruoka vastakohtanaan pikaruoka, makea ruoka tai muu ei ”kunnon” ruoka, kirjekirje ’paperikirje (erotuksena sähköisistä viesteistä)’, tai ominaisuuden suurta astetta, kuten genetiivialkuiset adjektiivit pienenpieni. (→ § 425.) Vakiintuneita toistoyhdyssanoja ovat myös adverbit häthätää, peräperää ja pikapikaa. Tällainen adjektiivin toistorakenne esiintyy yhtä lailla sanaliittona, esim. pienen pieni; pikku pikku bikinissä. Sama sana voi toistua intensifioivasti montakin kertaa, esim. pitkänpitkänpitkänpitkät tikapuut. Compară cu formele românești casă-casă (casă adevărată, cum se cuvine) sau băiat de băiat (un băiat și jumătate).

.

► sanaliitto ● locuțiune ■ ordfogning

Sanaliitto on kahden tai useamman sanan muodostama rakenne. Termiä käytetään toisaalta sanaliiton ja yhdyssanan välisestä erosta esim. tapauksissa mummon mökki ja mummonmökki (» § 402), toisaalta vakiintuneista sanaliitoista, kuten kynsin hampain, niine hyvineen ja saada selvä. Nimitys sanaliitto ei ota kantaa siihen, onko rakenne lauseke vai ei.

sanaliitto kiel. eri sanoiksi kirjoitettava sanapari t. -ryhmä, jonka merkitysseikat sitovat yhteen (esim. nuori mies, filosofian maisteri, olen tehnyt, sen tähden, kiikun kaakun).

Sanaliitolla tarkoitetaan kiinteää, yleensä yhdessä esiintyvien sanojen muodostamaa fraasia, jolla on konventionaalinen merkitys ja joka eroaa yhdyssanoista siten, että sanaliiton jäsenet saavat pääpainon, minkä takia ne kirjoitetaan erikseen. Suomen kieli on esimerkki sanaliitosta. Sanaliitot saattavat käyttäytyä kuten yksittäiset sanat muun muassa sikäli, että niistä voidaan muodostaa johdoksia. Johdoksissa ne muuttuvat yhdyssanoiksi, esimerkiksi suomenkielinen. Useampiosaisissa ilmauksissa sanaliitto liitetään jälkiosaan yhdysmerkillä, jonka edessä on välilyönti. Esimerkiksi tee se itse -periaate.

.

► kompleksinen sana ● este un termen general pentru cuvântul compus – yhdyssana, antonimul fiind cuvântul simplu – perussana care intră în alcătuirea cuvântului compus ■

Kompleksinen sana on vartaloltaan monimorfeeminen, jaettavissa oleva sana, jollaisia ovat johdokset ja yhdyssanat. Kompleksisten sanojen merkitys on yleensä johdettavissa niiden rakenneosien merkityksistä. (» § 145.)

.

Yhdyssanamuodot

Muutamilla sanoilla on erityinen yhdyssanamuoto (lat. casus componens), jota käytetään vain yhdyssanan alkuosana mutta ei milloinkaan itsenäisenä sanana. Tärkeimmät tyypit ovat seuraavat:

-nen-johtoisista sanoista käytetään yhdyssanamuotona s-loppuista konsonanttivartaloa, esim.

hevos+voima (vrt. hevonen)
Mäkis+vainaja (vrt. Mäkinen)

– Eräillä A-loppuisilla sanoilla on o– tai i-loppuinen yhdyssanamuoto, jota käytetään vain vanhastaan vakiintuneissa yhdyssanoissa; esim.

jalko+pää (vrt. jalka), siko+tauti (vrt. sika)
huhti+kuu (vrt. huhta), sisi+kunta (vrt. sisä)

– Myös numeraaleilla on yhdyssanamuotoja; esim.

kolmi+vuotias (vrt. kolme), neli+kulmio (vrt. neljä)
kymmen+kertainen (vrt. kymmenen)

.

§ 145 Sanojen rakentumisesta: perussana ja kompleksinen sana

Sanarakenteella tarkoitetaan sanojen sisäistä morfologista rakennetta, jota tässä luvussa käsitellään lekseemien ja niitä edustavien sanavartaloiden osalta (taivutusmuotojen morfotaksista (» § 78105). Lekseemit ovat sanavartalonsa morfologisen rakenteen nojalla jaettavissa perussanoihin ja kompleksisiin sanoihin (» asetelma 69). Perussana on vartaloltaan yksimorfeeminen, jakamaton lekseemi. Kompleksisen sanan vartalo taas sisältää useita morfeemeja; tällaisia ovat johdokset (» § 173–) ja yhdyssanat (» § 398–).Kompleksiset sanat ovat rakenteellisesti motivoituneita; niillä on sisäinen rakenne, ja niiden merkitys on yleensä johdettavissa niiden rakenneosien merkityksistä.

.

Asetelma 69: Lekseemien rakennetyypit

Perussanoja

Kompleksisia sanoja

Johdoksia Yhdyssanoja
syy syy-tön syy-pää
kala kala-isa, kala-sta-a kala-keitto, kalan-kasvatus
vuoro vuoro-tel-la vuoro-kausi, hyppy-vuoro
tiukka tiuka-hko, tiukk-uus tiukka-pipo
yksi yksi-ttäin, yhte-ys yksi-silmäinen, yksi-puolistua
pestä pes-u, pese-ttä-ä aivo-pestä

.

Reluând cele din tabelul de mai sus

cuvinte derivate

 

cuvinte compuse

syy + tön – ne+vinovat [substantiv+particulă] syy + pää – vinovat [substantiv+substantiv]
kala + sta-a – a pescui [substantiv+ termianție verbală] kala + keitto – ciorbă de pește [substantiv+substantiv]
vuoro + tel-la – a alterna [substantiv+ termianție verbală] vuoro hyppy + – rândul la sărit [substantiv+substantiv]
tiukka + uus – strâmtorare [adjectiv+particulă] tiukka + pipo – îngust la minte [adjectiv+substantiv]
yksi + ttäin – individual [numeral+particulă] yksi + silmäinen – monocular [numeral+substantiv]
pestä + u – spălat [verb+terminație verbală] pestä aivo + – a spăla creierul [substantiv+verb]

.

Johdoksen sisäinen rakenne muistuttaa taivutusmuodon rakennetta: molemmat ovat sanavartalon ja sidonnais(t)en morfeemi(e)n yhtymiä (joista » § 61). Yhdyssanan rakenne taas monesti muistuttaa useasanaisen lausekkeen rakennetta. Sanan sisäiset morfeeminrajat ovat joskus selviä, joskus vähemmän selviä. Näin ollen myös rajat sanojen rakennetyyppien, etenkin perussanojen ja johdosten, välillä ovat liukuvia (» § 149).

Yhdyssanat kirjoitetaan yhteen ja sanaliitot erillisiksi sanoiksi.

.

► lauseke ● propoziție simplă ■ sats; (virke) mening; (lauseke) fras

Lauseke on nimitys yhteen liittyvien sanojen kimpulle, ts. sellaiselle rakenteelle jonka sana muodostaa mahdollisten laajennustensa kanssa. Kyseistä sanaa sanotaan lausekkeen edussanaksi, ja lauseketta nimitetään (eräin poikkeuksin) edussanansa sanaluokan mukaan. Esim. substantiivi ystävillä voi muodostaa substantiivilausekkeen kuten pienillä ystävillä tai äidin vanhoilla ystävillä Saksassa, adjektiivi vanhoja taas adjektiivilausekkeen liian vanhoja pelaamaan. Myös yksittäinen sana muodostaa lausekkeen: Ystäväni asuu kaukana. Useammasta sanasta koostuva lauseke muodostaa yleensä yhtäjaksoisen rakenteen. On kuitenkin lauseyhteyksiä, joissa muuten yhtäjaksoisena esiintyvän lausekkeen osat voivat olla toisistaan erillään, esim. Pelaamaan he ovat liian vanhoja (hajarakenne). (» § 439.) Lausekkeista käytetään kielitieteellisessä kirjallisuudessa yleensä englantilähtöisiä lyhenteitä, esim. substantiivilauseke on NP, adjektiivilauseke on AP. Isossa suomen kieliopissa finiittiverbien ei katsota muodostavan lausekkeita, vaan joskus puhutaan verbi-ilmauksista (» § 443).

lauseke48*A

 1. kiel. sanan ja sen mahdollisten määritteiden muodostama kokonaisuus.
 2. mat. lukujen merkeistä, muuttujista ja muista (tav. laskutoimitus)merkeistä koostuva yhdistelmä, joka edustaa jtak lukua t. funktiota.
 3. atk merkkiyhdistelmä.
 4. mus. kolmi- t. useampisäkeinen rytminen ja melodinen kokonaisuus.

.

După cum arată și definiția de mai sus (din Kielitoimiston sankirjalauseke, diminutivul lui lause, nu se definește ușor, are sensuri diferite după domeniul de întrebuințare. Mai jos am încercat o punere de acord.

lauseke (kiel) ● zicere, propoziție; frază; locuțiune ■ sats; (virke) meningfras

lauseke (mat) ● membru al unei formule; expresie; teoremă ■ uttrycksats

lauseke (mus) ● frază ■ period

lauseke (atk) ● expresie ■ uttryck

lauseke (oik) (klausuuli) ● clauză ■ klausul

lauseke (log) ● expresie ■ sats

.

► johtaminen ● derivare ■ avledning

Johtaminen eli derivaatio on tapa muodostaa sanoja toisista sanoista: sanan kantavartaloon liittyy johdin ja näin syntyy kannasta eroava sana, esim. kana + la > kanalalaula + ele > laulele- (→ § 155).

.

► johdos ● derivat avledning

Johdos on nimitys johtamalla syntyneelle sanalle, joka koostuu sanavartalosta ja johtimesta tai johtimista. Johdoksia on erityisesti verbeissä (kunnostautua), substantiiveissa (kanala) ja adjektiiveissa (pienehkö) mutta myös adverbeissa (selvästi). Johdos voi olla samaa tai eri sanaluokkaa kuin kantasanansa. (» § 155.)

.

§ 155 Johtamisen periaatteista yleisesti

Johtaminen eli derivaatio tarkoittaa lekseemien muodostamista tai muodostumista johtimien avulla. Johtamista motivoi esim. uuden nimityksen tarve tai sanan syntaktisen käyttöyhteyden vaatimukset. Lähtökohtana on yleensä jokin toinen lekseemi: kantasana(» § 157), konkreettisesti sen sanavartalo, johon johdin liittyy. Kantasanana voi toimia niin perussana, johdos kuin yhdyssanakin. Johtaminen on tavallisempaa omaperäisistä kuin lainasanoista. Johtamista tapahtuu myös ilman varsinaista kantasanaa, esim. deskriptiivisistä äännejonoista (» § 154). (Johtamisen ja taivutuksen rajaamisesta » § 61.)

Johdettu sana on yleensä morfologisesti kompleksisempi ja fonologisesti raskaampi kuin kantasanansa. Sananjohto on prosessina rekursiivinen; johdokset voivat toimia edelleen uusien johdosten kantasanoina, jolloin muodostuu johtoketjuja:

sana > sanasto > sanastollinen
kolista > kolistaa > kolistella > kolistelu
monipuolinen > monipuolistaa > monipuolistua > monipuolistuminen

Johdos koostuu sanavartalosta ja yhdestä tai useammasta johtimesta. Johdoksissa on eri sanaluokkien sanoja: substantiivi-, adjektiivi-, verbi- ja adverbijohdoksia. Sen sijaan pronomineissa, numeraaleissa ja partikkeleissa ei juuri ole johdoksia. Johdos voi olla samaa tai eri sanaluokkaa kuin kantasanansa. Johdoksen merkitys perustuu yleensä sen kantasanan merkitykseen kyseiselle johdostyypille ominaisella tavalla.

kana-la, jakel-u, vet-o, taju-ttom-uus, heiko-hko, lika-inen, vedä-ttä‑, kunno-sta-utu‑, vahva-sti

Johdoksen ja johtamattoman perussanan ero ei ole jyrkkä. Leksikaalistumisen myötä sana voi muuttua johdoksesta perussanaksi, kun vartalon ja johtimen raja vähitellen katoaa; moni sana on tässä välimaastossa (» § 149166). Sana, joka on historiallisesti johdos, ei siis nykykielessä välttämättä hahmotu sellaiseksi.

Johdoksen ja yhdyssanan raja on tietyiltä kohdin epätarkka. Esimerkiksi ainekset -lainen-moinen ja -läntä voidaan lukea johtimiin, mutta toisaalta ne liittyvät sanan genetiivimuotoon eivätkä mukaudu vokaalisointuun ja ovat sikäli enemmänkin yhdysosan kaltaisia. Yhdysosamaisia ovat myös johtimet ‑mAinen (» § 280) ja ‑lAinen (» § 190), jotka liittyvät kantasanan nominatiivimuotoon eivätkä taivutusvartaloon, esim. kidemäinennivelmäinen,eläkeläinennurmeslainen; lisäksi -mAinen osallistuu ellipsiin yhdysosan tavoin (» § 437esimerkki c).

Huom. Tässä kieliopissa johtamista ja kantasanasuhteita (» § 157–) käsitellään ensi sijassa synkronisena ilmiönä. Tavoitteena on osoittaa nykykielessä vallitsevia, sen puhujalle havaittavia sanojen välisiä yhteyksiä. Näitä johdoksella voi olla niin kantasanaan kuin korrelaatteihinkin (» § 160). Johtoprosessin suuntaa kuvataan nuolenkärjellä, esim. pulma > pulmallinenjuoda >juottaa, muunlaisen sananmuodostuksen kuin tyypillisen johtamisen suuntaa taas nuolella, esim.ärsyttää → ärsy (» § 168), tosikko → vakavikko (» § 161). Sanojen väliset motivaatiosuhteet eivät kuitenkaan ole kielitajussa välttämättä yksisuuntaisia tai yksiselitteisiä (Räisänen 1979: 168; Koski 1982: 63). Esimerkiksi sellaisissa lainasanapareissa kuin lakka – lakata tai maali – maalata ei johtosuhteen suunta ole selvä eikä edes se, onko historiallisesti kyse johtosuhteesta (Kulonen 1996: 28). Jos johtosuhde on epäselvä tai sanojen välillä on korrelaatiosuhde, niiden yhteyttä osoitetaan tässä kieliopissa ajatusviivalla tai merkinnällä ”vrt.”, esim. solmia – solmurapista (vrt. rapea).

Lămurire

Nici finlandezii nu se descurcă în hățișul de termeni care se anulează reciproc, și d-aia nu se descurcă nici cu yhdyssana!

Românul, care s-a zăpăcit citind cele de mai sus, ar trebui să rețină doar două lucruri:

 • cuvântul în forma de bază își schimbă aspectul fără să-și schimbe înțelesul primar (deși capătă unele nuanțe) ex. talotaloni, talosta. [Dacă-și schimbă înțelesul, devine alt cuvânt din aceeași rădăcină, dar nu e cuvânt compus: talotalous]; de asta se ocupă capitolul sanojen johtaminen.
 • cuvântul în forma de bază se combină cu un alt cuvânt în forma de bază și formează o nouă noțiune [românește: flore+soare = floarea-soarelui] De aici încolo apar tot felul de categorisiri, asocieri, în funcție de catergoria primului termen, a celui de al doilea, ș.a.m.d. De asta se ocupă capitolul yhdyssanat. [prezenta pagină]

Românul îl depășește pe finlandez doar dacă își exersează bine memoria și are un bagaj bogat de cuvinte, ca să poată ține cont de semnificații și să răspundă la următoarele întrebări:

Scrise împreună au semnificația știută; se schimbă semnificațiile dacă le scriem separat?

Scrise separat au semnificațiile știute; se schimbă semnificația dacă le scriem împreună?

 • ambele la nominativ: potilastoimisto [potilas toimisto nu are sens] dar parturikampaaja; în primul exemplu toimisto este subiacent și îl determină pe potilas, în timp ce parturi nu-l determină pe kampaaja, sunt egale; korkeakoulu – universitate, înaltă-școală, dar korkea koulu – o școală [clădire] înaltă.
 • primul la genitiv: potilaan toimisto [potilaantoimisto nu are sens], înseamnă, în principal, doar că pacientul are undeva un birou al său dar în combinația potilaan toimistokäyntti se referă la trecerea pacientului pe la biroul medicului, lääkäin toimisto.

Introducerea pentru acest capitol a fost făcută la pagina Substantiivi – substantivul de unde preiau câteva paragrafe. Acolo vedem că un cuvânt simplu se poate modifica în diverse feluri, adăugându-i afixe care-i schimbă sensul sau nu.

 1. nu-i schimbă sensul dar îl precizează talotalot – talossa – taloksi [este vorba de aceeași talo]
 2. îi schimbă sensul parțial talo – rivitalo [două feluri de case diferite, talo și rivitaalo]
 3. îi schimbă sensul total, radical talo talous [nu mai e vorba de nicio casă]

.

Înainte de a trece mai departe, amintesc marea varietate de categorii ale substantivului. De aici reținem substantivele simple și substantivele compuse. Subiectul nostru il constituie, totuși, cuvintele compuse, să nu ne depărtăm. Pentru obținerea cuvintelor compuse, se pot combina între ele toate tipurile morfologice:

.

substantiv rivitalo – rivi+talo
adjectiv trikolori – sinivalkopunainen [lippu]
adverb
pronume sinänsä – în sine (sinä+nsä)
numeral cardinal yksitoista – yksi+toista
numeral ordinal toinen toisestaan
verb allekirjoittaa – alle+kirjoitta
participiu verbului
expresie ämmänlänget – cobiliță (muiere+jug)
particulă eiköhän – ei+kö+hän

Mai completă este Asetelma 69 de mai sus.
.
Vezi și Johdokset usein edullisempia kuin yhdyssanat.

.

YHDYSSANAT

.

yhdyssana

Yhdyssana on kahdesta tai useammasta sanasta koostuva kokonaisuus, joka on kielen yksikkönä yksi sana ja myös edustaa tyypillisesti yhtä käsitettä. Kirjoituksessa yhdyssanan osat ovat normin mukaan yhtenä kokonaisuutena ilman sanavälejä, eräissä tapauksissa yhdysviivalla toisiinsa liitettyinä. Yhdyssanatyyppejä ovat määritysyhdyssanat kuten lumilinna, hyvännäköinen ja summayhdyssanat kuten  parturi-kampaamo. (» § 398.)

Altefel definit:

Yhdyssana on kahden tai useamman sanan muodostama ilmaus, jolla on oma uusi merkityksensä. Yhdyssanaksi on siis kirjoitettava vain sellainen sanojen liitto, jonka merkitys poikkeaa osien merkityksestä. (Pitkät ilmaukset voi kirjoittaa helpommin hahmotettaviksi sanaliitoiksi, siis erillisiksi sanoiksi.) Yhdyssanan voi tarkistaa sillä, että yhdysosien väliin ei mahdu mitään lisää (ei liitteitä eikä sanoja): elintasomme vs. elimemme taso, poikapuolesi vs. poikasi puoli.

Erityisesti yhdyssanat, joiden alkuosa on perusmuotoinen nomini, on kirjoitettava yhteen: pääkaupunki, palkkaneuvottelu, pilleripurkki. Myös sanaliitto, jonka alkuosa on genetiivimuotoinen, kirjoitetaan yhdyssanaksi, jos sanakokonaisuus on uusi käsite: talonpoika vs. talon poika, koiranilma vs. koiran ilma.

Edelleen genetiivissä oleva demonstratiivi- tai indefiniittipronomini kirjoitetaan yhteen -inen-loppuisen adjektiivin kanssa: tämänkokoinen, monenlainen, tuonpuoleinen. (Vs. sinun näköisesi, tornin korkuinen.)

Ilmaukset, joiden jälkiosa on verbin nominaalimuoto, kirjoitetaan sanaliitoksi, paitsi jos ilmauksella on kuvaannollinen ja vakiintunut erityismerkitys: hämminkiä aiheuttava, edellä mainittu, silmäänpistävä, kaikkivoipa.

Adjektiivilla alkavissa yhdyssanoissa useimmiten myös alkuosa taipuu: pitkäperjantai, pitkäperjantaina, Isokyrö, Isossakyrössä. Mutta ei aina: Korkeasaari, Korkeasaareen. (Tämä on sääntö, josta lienee poikkeuksia yhtä lailla kuin sääntöä noudattavia sanoja.)

Kahta partikkelia ei kirjoiteta yhteen paitsi jos jälkimmäinen niistä on päin. (Nominin ja päin-sanan liitto kirjoitetaan erikseen.) Niin kuin, sitten kun, varta vasten, ulospäin, kotiin päin.

Postpositio- ja prepositioilmaukset ovat aina sanaliittoja myös pääsanan ollessa pronomini: sen vuoksi, sitä paitsi, sen jälkeen.

Dacă sensul nu se schimbă, astfel de cuvinte compuse cu genitivul se pot scrie atât legate cât și separat:

Genetiivialkuiset joulusanat voi kirjoittaa yhteen tai erikseen.

 • joulunaika tai joulun aika – ambele au același sens
 • Hauskaa joulunodotusta! ~ Hauskaa joulun odotusta! – ambele au același sens

.

§ 398 Yhdyssanojen päätyypit: määritysyhdyssanat ja summayhdyssanat

Yhdyssana on kokonaisuus, joka koostuu kahdesta tai useammasta sanasta mutta on kielen yksikkönä yksi sana. Yhdistäminen eli kompositio tarkoittaa sanojen liittämistä toisiinsa yhdeksi sanaksi ja on johtamisen ohella toinen keskeinen sananmuodostuskeino (» § 146). Yhdistäminen on luonteeltaan rekursiivista: yhdyssanoista on edelleen muodostettavissa toisia yhdyssanoja (» § 405).

Yhdyssanoja on kahta päätyyppiä:

 • Määritysyhdyssanat (» § 408–) koostuvat kahdesta yhdysosasta, määriteosasta ja edusosasta, joiden suhde on semanttisesti epäsymmetrinen, esim. autotiekädensija, maastamuuttolainmuutosesitys,  hyvännäköinen, hermojaraastavaaikaansaada.
 • Summayhdyssanoissa (» § 432–) on kaksi tai useampia yhdysosia semanttisesti symmetrisessä suhteessa toisiinsa, esim. parturi-kampaamomusta-puna-valkoinen, jotenkuten.

Summayhdyssanoille osin läheinen, mutta omanlaisensa ryhmä ovat yhdysnumeraalit (» § 780), esim. yksitoistaviisisataakaksisataaviisikymmentäviisi.

Yhdyssanoissa on myös sellaisia, jotka on muodostettu yhdyssanasta tai kaksisanaisesta lausekkeesta johtamalla (ns. johdosyhdyssanat), esim. [kansaneläke]läinen (< kansaneläke), [pitkätukka]inen (< pitkä tukka), [turhantärke]ys, [ajanmukais]taa, [päivänselvä]sti, [viikonloppu]isin. Nämä sanat ovat tavallisimmin (i)nen‑(U)Us- tai stixjohdoksia.

.

Ca să nu ne mai chinuim cu edusosa, adică perusosa, sau cu määriteosa hai să le zicem doar în scop didactic, pentru a lămuri mai bine lucrurile, cuvânt-cheie cuvântului principal, determinant (fie el prima parte sau a doua parte), iar cuvintelor care arată felul cuvântului-cheie să le zicem prefixe, dacă le punem în fața cuvântului-cheie sau sufixe, dacă le punem după cuvântul-cheie. În următoarele pagini de discuție a cuvintelor compuse, vom folosi și termenii alkuosa și loppuosa pentru cuvintele formate doar din două elemente.

În dicționare, cuvintele compuse apar ordonate după cuvântul-cheie care constituie prima parte a cuvântului compus. Celelalte cuvinte compuse, legate de cuvântul-cheie apar în cuibul acestuia.

De exemplu:

vesilintu – pasăre acvatică (este limpede că pasărelintu este edusosa, cuvântul-cheie, pe care-l precizează acvatică)

lintuvesi – apă unde trăiesc păsări (aici este invers: vesi – apă este edusosa iar lintu arată ce fel de apă este)

Aici avem două forme în care cuvântul cheie constituie partea a doua a cuvântului compus, și una care este prima parte, și care apare ca intrare normală în corpul dicționarului. De menționat că, practic, combinațiile posibile sunt infinite, din cele menționate unele pot fi desuete dar au fost cândva în uz.

-vaate

alttari-, alus-, arki-, esi-, farkku-, farmari-, helle-, hää-, juhla-, kapalo-, kesä-, kirkko-, kuolin-, kääre-, lanne-, laina-, lasten-, liina-, lika-, makuu-, merkki-, muoti-, mylly-, neule-, nuken-, osto-, paari-, paikka-, peite-, pellava-, penkki-, pesu-, pito-, purje-, puuvilla-, pyhä-, pyykki-, päivä-, päällys-, riihi-, ruumis-, sade-, seinä-, siivilä-, silitys-, silkki-, siviili-, suoja-, sänky-, talvi-, teltta-, tunnus-, työ-, ulkoilu-, ulko-, vaate, vaihto-, valmis-, vangin-, vauvan-, viesti-, vihki-, viitoitus-, villa-, vuode-, yhteys-, yö-, äitiysvaate.

-huolto

alkoholisti-, ampumatarvike-, auton-, avo-, avoterveyden-, elintarvike-, eläinlääkintä-, energia-, erityis-, hammas-, hissin-, huolto, instrumentti-, invalidi-, jarru-, jälki-, jäte-, kaasusuojelu-, kansan-, kielen-, kiinteistö-, konttorikone-, kouluterveyden-, kuljetus-, kuormasto-, kuulon-, laitos-, lasten-, lääkintä-, matka-, meri-, merimies-, merkki-, määräaikais-, nimistön-, oppilas-, pionieeri-, perusterveyden-, poltoaine-, päihde-, radio-, ruoka-, sijais-, sosiaali-, taisteluväline-, takuu-, talous-, terveyden-, tieto-, tuberkuloosi-, työ-, työterveys-, työttömyys-, työväen-, vaate-, vammais-, vanhusten-, vesi-, vuosi-, ympäristöterveyden-, äitiyshuolto.

talvi-

-aika, -ajo, -hakku,  -hattu, -hedelmä, -horros, -ilta, -itiö, -kalastus, -kausi, -kenkä, -kisat, -kki, -kunto, -kuukausi, -lepo, -loma, -nen, -matkailu, -merenkulku, -monsuuni, -muna, -omena, -päivä, -päivänseisaus, -ralli, -saippo, -silmu, -sin, -sota, -säiliö, -takki, -tammi, -teloilla, -tie, -turkki, -uni, -urheilu, -urheilukeskus, -vaatteet, talvivehnä.

.

BD21332_

.

Kompositiivi, suomen kielen yhdyssanamuodot

Nykyisinkin puhutaan joskus ns. kompositiivista eli sanan sellaisesta muodosta, jota käytetään sanan esiintyessä yhdyssanan alkuosana, esim. hevonen:hevos-, seitsemän:seitsen-. Kenties kompositiiville olisi syytä antaa sijamuodon asema, jos todettaisiin, että se voi esiintyä myös itsenäisenä sanana. Kompositiiviin olisi muutenkin syytä kiinnittää enemmän huomiota kielenopetuksessa. Harvoin korostetaan esimerkiksi sitä, että sanan elämä normaali kompositiivi on elin (esim. elinaika, elinkorko, elintaso) ja että sen kompositiivi on nominatiivin kaltainen vain oppitekoisessa sanassa elämäkerta.

.

Termen pretențios pe care gramatica oficială nu-l cunoaște, acum îi zice casus componens. Aici, însă, se referă doar la un fenomen de care se miră tot străinul: cuvinte, părți componente ale unor cuvinte compuse care nu par a fi cuvinte obișnuite, par trunchiate, din hevonen vedem doar hevos- (hevosajoneuvo – vehicol cu tracțiune cabalină), din seitsemän avem doar seitsen- (seitsenhaarainen – cu șapte brațe). Astfel amiais– ← amiainen dar, singur amiais nu înseamnă nimic. Sigur, străinul ar putea spune, foarte bine, seitsemänhaarainen, dar hevonenajoneuvo nu; poate hevosenajoneuvo de unde hevosajoneuvo pentru că-l pierde pe –en. Aceste truncheri, uneori cu valoare de genitiv ascuns, apar în lista de Cuvinte orfane – orpoja sanoja.

.

De reținut!

auringonkukanöljynpullonetiketinteksti   desfășurat  devine:   auringon|kukan|öljyn|pullon|etiketin|teksti

1

2 3 4 5

6

auringon kukan öljyn pullon etiketin teksti

.

regula: cel mult cinci cuvinte componente în șir. Aici sunt șase și corect ar fi să se formuleze așa: auringonkukanöljynpullonetiketissä oleva teksti

.

ystäväperhe vs perheystävä

ystäväperhe: perhe, joka on minun ystäväni – o familie care este prietenă cu mine

perheystävä: koko perheen ystävä. Hän on vanha perheystävämme. – El este vechiul prieten al familiei noastre.

 .

Pentru înțelegerea cuvintelor compuse, cel mai adesea, este suficient să considerăm separat elementele, cuvintele componente. Dacă auringonkukanöljy se desface în auringon (aurinko – soare la genitiv) kukan (kukka – floare la genitiv) öljy (ulei la nominativ) avem norocul ca auringonkukka să se calchieze perfect pe sintagma românească floarea-soarelui. Nu același lucru se întâmplă cu vesitaso ale cărui componente vesi – apă și taso – nivel să nu ne spună mare lucru; vesitaso înseamnă hidroavion.

.

Yhdyssanapareja – perechi de cuvinte

Spuneam mai sus că ordinea cuvintelor în cuvintele compuse este importantă pentru că ea poate schimba sensul care mai depinde mult și de context. Unele se pot întrebuința în ambele forme, cu ambele sensuri, altele doar cu forma consacrată.

cuvinte compuse inverse:

vesilintu – pasăre acvatică

lintuvesi – apă unde trăiesc păsări

 .

kalavesi – apă unde trăiesc pești, apă cu pește, bună de pescuit

 .

pataliha vs lihapata

pataliha, carne pentru preparat lihapatalihapata, ruok. lihasta ja höysteistä tehtyjä pataruokia.

 .

juustoleipä vs leipäjuusto

 .

vesirana vs ranavesi: vesirana – robinet de apă vs ranavesi – apă de [la] robinet

vesihana – robinet de apă vs hanavesi – apă de [la] robinet

 .

puuterva vs tervapuu

puuterva – puusta (polttamalla) tislattu terva vs tervapuu – lemn bun pentru făcut gudron

 .

osastonhoitaja – șefă de secție

osaston hoitaja (diferită de poliklinikan hoitaja sau koulun hoitaja), hoitaja osastolla – asistentă pe secție

 .

apuhoitaja vs hoitajan apu

apuhoitaja perushoitajan aik. nimitys vs hoitajan apu – ajutorul dat de/primit de la hoitaja

.

ihmekauppa vs ihme kauppa

.

kissankoppa = koppa tarkoitettu kissalle; kissalle hankittu koppa
kissan koppa = kissan omistama koppa

 .

suomen kieli vrt. suomenkielinen, suomenkielisyys

 .

poissa oleva = muualla oleva; Poissa oleva opettaja – un profesor care lipsește
poissaoleva = hajamielinen; Poissaoleva opettaja – un profesor distrat

 .

En haluaisi katsoa uusintaohjelmistoa vaan uusinta ohjelmistoa – n-aș vrea să văd programele în reluare, ci înnoirea programelor.

Aambiguitatea unor cuvinte compuse:

juomavesi – apă de/pentru băut vs ryppyvoide – cremă contra ridurilor (în limbaj colocvial: cremă de riduri)

maalauspensseli – pensulă pentru vopsit

 .

Ambiguitatea lui voileipä – sandvici, sandviș: voi+leipä dar juustovoileipä – sandviș cu brânză nu presupune să aibă și unt. Voileipä este un cuvânt compus cu semnificație proprie, fără să țină cont de cuvintele componente,

viini-lehti – pagina cu vinurile vs viinilehti – frunză de viță (viinilehtikääryleitä)

 .

jäätelöauto

.

Mikä on yhdyssana?

Kun peräkkäiset sanat yhdessä muodostavat käsitteen nimityksen, ne kirjoitetaan tavallisesti yhteen, esimerkiksi aamupala, iltapäivälehti, puutarhakalustenäyttely, viikonloppu, maailmanmestaruuskilpailut. Kyseessä on yhdyssana.

 • Sanajono kirjoitetaan aina yhteen, kun ensimmäinen sana on perusmuotoinen eli nominatiivissa oleva substantiivi, esim. aamupala, tulikuuma. Sen sijaan kun ensimmäinen sana on jossakin muussa sijamuodossa tai se on adjektiivi, kokonaisuuden hahmottuminen yhdyssanaksi tai erilleen kirjoitettavaksi sanojen liitoksi vaihtelee: jos kokonaisuus on vakiintunut ilmaisemaan tiettyä merkitystä tai jos se muuten hahmottuu termimäiseksi, kyseessä on yhteen kirjoitettava yhdyssana, muulloin erillisten sanojen liitto. Joissakin tapauksissa sekä yhteen että erilleen kirjoittaminen on mahdollista, esim. tupakansavu ja tupakan savu.
 • Joskus se, että sanajonon ensimmäisellä sanalla on oma määrite, voi johtaa kokonaisuuden hahmottamiseen erillisten sanojen liitoksi:

Uusi osastonjohtaja saapuu pian. (Sana uusi määrittää kokonaisuutta osastonjohtaja.)

Vrt. Tämän osaston johtaja on nimeltään Virtanen. (Sanalla osaston on oma määrite tämän.)

 • Yhdyssanan voi usein tunnistaa kuulostelemalla ilmauksen sanojen painoa. Yhdyssanassa pääpaino on ensimmäisen sanan ensimmäisellä tavulla, erilleen kirjoitettavien sanojen liitossa taas kaikki sanat ovat yhtä painokkaita:

Viikonlopuksi on luvassa aurinkoa. Vrt. Viikon lopuksi kerrattiin vielä yhteiset kokemukset.

 • Yhdyssanan osien välissä ei voi olla esimerkiksi liitepartikkelia kin (ei mahdollinen: kivikintalo, vrt. pienikin talo).
 • Joillakin sanoilla on erityinen, vain yhdyssanoissa käytettävä muoto:

naisenemmistö (vrt. nais- < nainen), erityisopetus, yleisurheilu herrasmies, viheralue
uusköyhä, täysosuma, pientalo
kolmiloikka, seitsenottelu
lähikuva, etätyö

 • Eräissä tapauksissa yhdyssanan osien rajaa selventämässä käytetään yhdysmerkkiä, esim. 36-vuotias, ylä-ääni, kanta-asiakasetu, A-rappu, pop-ohjelma, Matti-eno, Anna-täti, Ihmisyys-kirja, Turku-halli, Ruotsin-laiva, Italian-matka, 15–20-vuotiaat, 1700–1800-luvuilla, Turku–Helsinki-tie. De remarcat diferența dintre – și -, prima fiind dublă și funcționând ca linioară de unire între doi termeni egali, ca valoare, cu semnificația „de la – până la” (în română scris cu intervaale, în finladeză fără intervale).
 • Käytä yhdysmerkin edessä välilyöntiä, kun alkuosassa tai jälkiosassa on useampi kuin yksi sana.

Natura 2000 -ohjelma. Kaikki liikkumaan -hanke, Täällä Pohjantähden alla -trilogia, dar și nyky- New York

 • Välilyöntiä ei tule, jos edessä on vain yksi sana tai keskenään yhdistettyjä sanoja tai kirjaimia.

Natura-ohjelma, Muotokuvia-näyttely, K-kauppa-ryhmä, B-52-pommikone.

.

Alkuosa perusmuodossa (nominatiivissa)

.

Tulosopimus, huippukokki

Yhdyssanan perustapaus on sanajono, jossa kaksi substantiivia muodostaa termimäisen tai muuten merkitykseltään erikoistuneen kokonaisuuden ja alkuosa on perusmuodossa eli nominatiivissa:

puutalo, rahapula, oppisopimus, balettiesitys, studioyleisö, uutuustuote, vuosikulutus, ympäristötuho, asuntosäästäminen, koulukiusaaminen

Yhteen kirjoitettavia sanoja voi olla myös enemmän kuin kaksi, sillä alku- tai jälkiosa itsekin voi olla yhdyssana:

kaukolämpötalo, kielitaitotesti, onnettomuustutkintalautakunta, työterveyshoitoyksikkö

 • Eräitä substantiiveja käytetään vahvistamaan toisen substantiivin merkitystä. Tällöinkin sanojen kokonaisuus hahmottuu tavallisesti yhdyssanaksi:

huippukokki, nappisuoritus, loistohuvila, jättimenestys
Epämuodollisemmassa tyylissä jotkin substantiivit esiintyvät myös erillisinä määritteinä: ihme tapaus.
.

Koulukypsä, vilkasliikkeinen

Kun sanajonon jälkiosana on adjektiivi ja alkuosana sitä määrittävä perusmuotoinen sana, kokonaisuus muodostaa aina yhdyssanan:

hapanimelä, koulukypsä, jääkylmä, säkkipimeä, lähtövalmis

vilkasliikkeinen, huonohampainen, normaalipainoinen;
merihenkinen, käytöshäiriöinen, huippusalainen
kaksivuotinen, viisivuotias

Sanajono kirjoitetaan yhdyssanaksi myös silloin, kun alkuosana on jälkiosaa vahvistava sana, joka ei sellaisenaan esiinny yksin:

upouusi, täpötäysi, typötyhjä, pilkkopimeä, rutikuiva

Sellaiset sanat kuin tuiki ja ani on kuitenkin vanhastaan suositettu kirjoitettavaksi erilleen, esim. tuiki tavallinen, ani harva.
.

Kevytmaito mutta kevyt keskustelu

 • Tavallisesti adjektiivi kirjoitetaan erilleen määrittämästään substantiivista, esim. iso laiva, harmaa takki, kevyt keskustelu. Kuitenkin kun adjektiivi ja substantiivi muodostavat yhdessä merkitykseltään erikoistuneen käsitteen nimityksen, sanat kirjoitetaan yleensä yhteen:

ohutsuoli, kevytmaito, mustapippuri, raskasmetalli, lyhytterapia

Erillisten sanojen liitolla on yleensä eri merkitys kuin yhdyssanalla:

isovarvas haluce iso varvas un deget de la picior, dar mai mare
harmaalokki pescăruș-arginitiu Larus argentatus harmaa lokki un pescăruș cenușiu oarecare
vanhapoika burlac, celibatar vanha poika un băiat mai în vârstă
korkeakoulu universitate korkea koulu o școală înaltă (clădire)
halpahalli magazin cu marfă ieftină halpa halli o hală ieftină (bună de închiriat!)
särkynytsydän inima Domnului Dicentra spectabilis särkynyt sydän o inimă frântă

Vaikka kyseessä olisi yksi termimäinen kokonaisuus, jotkin tapaukset vain ovat vakiintuneet erilleen kirjoitettaviksi. Tällaisia ovat mm. kuvailmaukset harmaa talous, pimeä raha, kylmä sota sekä sellaiset tapaukset kuin raskas liikenne, kevyt liikenne, kevyen liikenteen väylä.

• Osassa adjektiivialkuisista yhdyssanoista sekä alku- että jälkiosa taipuvat, osassa alkuosa ei taivu. Joissakin tapauksissa on vaihtelua.

Alkuosa ei taivu: isoäiti, isoäidin, isoäidille
ohutsuoli, kevytmaito,
raskasmetalli, lyhytterapia
Alkuosa taipuu: nuoripari, nuortaparia
kultainennoutaja, kultaistanoutajaa
vanhapoika, vanhaapoikaa
särkynytsydän, särkyneensydämen
Alkuosa taipuu tai ei taivu: isovarvas, isovarpaan ~ isonvarpaan
mustapippuri, mustapippuria ~ mustaapippuria

.

Maija-parka vai Maija parka? Pikkutyttö vai pikku tyttö?

 • Ilmaus, jossa on alkuosana substantiivi (joko yleissana tai erisnimi) ja jälkiosana kulta, parka, raukka, ressukka, rukka tms., voidaan kirjoittaa yhdyssanaksi tai hahmottaa niin, että jälkiosa on luonnehtiva määrite (kuten päivittelyissä tai vaikkapa kirjeen puhuttelussa). Kun kyseessä ei ole yhdyssana, molemmilla sanoilla on oma pääpaino.

lapsiraukka ~ lapsi raukka
Maija-kulta ~ Maija kulta, Maija-ressukka, voi, Maija ressukkaa!

Sana pikku on taipumaton, ja se on aina määrittämänsä sanan edellä, joko yhdyssanan osana tai itsenäisenä määritteenä:

pikkubussi, pikkukaupunki, pikkumusta, pikkupyykki
pikkutyttö ~ pikku tyttö, pikku-Maija ~ pikku Maija
pikkuvahinko ~ pikku vahinko, pikkujuttu ~ pikku juttu
pikku kädet

 • Taipumattomia ovat myös mm. eri, ensi ja viime. Ne kirjoitetaan substantiivin määritteinä pääasiassa erikseen, paitsi jos kyseessä on kiteymä. Kuitenkin inen-loppuisen adjektiivin kanssa ne kirjoitetaan aina yhteen.

merkityksessä ’seuraava’ erikseen: ensi viikolla, ensi vuonna
merkityksessä ’ensimmäinen’ tavallisesti yhteen: ensiapu, ensi-ilta, ensikymmen, ensirakkaus
mutta: ensi näkemältä, ensi sijassa, ensi kerran

eri tapaus, eri asia; erivapaus, erioikeus

viime vuosi, viime aikoina

ensiviikkoinen, ensiarvoinen, erityyppinen, viimeviikkoinen

.

Koeajaa, sauvakävellä

Kun sanajonon jälkiosa on verbi ja alkuosana on perusmuotoinen eli nominatiivimuotoinen substantiivi tai adjektiivi, kokonaisuus kirjoitetaan yhdyssanaksi:

koeajaa, tietokoneistaa, sauvakävellä, aurinkokuivata, painekyllästää, kantaesittää, peruskorjata, salakuunnella, iskukuumentaa
kuivapestä, hienosäätää

Useat tällaisista yhdysverbeistä esiintyvät vain muutamissa harvoissa taivutusmuodoissa:

aurinkokuivattuja tomaatteja
(antaa moottorin) tyhjäkäydä
Väestö pakkosiirrettiin rajan taakse.

Vastaavat substantiivit saattavat olla tavallisiakin: tyhjäkäynti, pakkosiirto. Monet puheena olevat verbit onkin muodostettu nimenomaan yhdyssanasubstantiivin pohjalta, esim. peruskorjaus > peruskorjata.
.

Alkuosa n-loppuisessa muodossa (genetiivissä)

.

Luokanopettaja vai luokan opettaja?

Kun sanajonon ensimmäinen sana on n-loppuisessa muodossa eli genetiivissä ja kokonaisuudella on kiteytynyt tai erikoistunut merkitys, kyseessä on yhdyssana, esimerkiksi äidinkieli, vuodenaika. Kyseessä voi olla myös mm. erikoisalan termi tai ammattinimike.

karjalanpiirakka, suomenhevonen, belgianpaimenkoira,
mustanmerenruusu, siperianlehtikuusi
lastenistuin, maailmancup, muutoksenhaku, päivänpolitiikka, liikenteenohjaus
luokanopettaja, kaupunginjohtaja

Usein sekä yhteen että erilleen kirjoittaminen on periaatteessa mahdollista. Ratkaisu voi riippua siitä, hahmottuuko sanojen kokonaisuus termimäiseksi kokonaisuudeksi vai luonnehditaanko ilmiötä tekstiyhteydessä väljemmin. Erilleen kirjoittaminen saattaa korostaa myös sitä, että alkuosa viittaa johonkin tiettyyn yksilöön tai asiaan eikä lajiin yleisesti. Joskus eroa yhdyssanan ja sanojen liiton välillä ei ole.

.

tupakansavu : tupakan savu
painonhallinta : painon hallinta
energiankulutus : energian kulutus
ilmastonmuutos : (Suomen) ilmaston muutos
luokanopettaja : kolmannen luokan opettaja

Huom. Vaikka esimerkiksi kielten nimet muodostavat kiinteän kokonaisuuden, ne ovat vakiintuneet erilleen kirjoitettaviksi:

suomen kieli, thain kieli

Adjektiivi ja siitä muodostetut sanat ovat kuitenkin yhdyssanoja:

suomenkielinen, suomenkielisyys, suomenkielistää

.

Kielten nimet – yhteen vai erikseen?

Yhdyssanasäännöt opastavat kirjoittamaan kielten nimet erikseen: suomen kieli, kirjoittaa afrikaansin kieltä, sujuva portugalin kielen taito. Näissä ei pitäisi töpeksiä.

[Nu te uita că Google îți dă o mulțime de suomenkieli scris, mai ales de străini, dar și de finlandezi din diverse motive. Nu te lua după ei!]

Sen sijaan kielten nimistä muodostetut adjektiivijohdokset kirjoitetaan yhteen: suomenkielinen, kuunnella suomenkielistä poppia, tavata tiibetinkielinen lama. Tottunut kirjoittaja tunnistaa johdokset –inen-päätteestä eikä yleensä kompastu näihinkään.

Normistossa on kuitenkin ryppyjä. Entä jos säännöt astuvat toistensa varpaille? Oikeaoppisesti kirjoitetaan nimittäin portugalin kielen taitoinen, sillä alkuosan sanaliiton vaatimus (kielen nimi) nujertaa adjektiivijohdoksen yhteen kirjoittamisen vaatimuksen.

Muutenkin kielentaitoinen.

Virheellisesti yhdyssanoiksi tällaisia ilmauksia näkeekin kirjoitettavan tavan takaa. Yhdyssanana kävisi tietysti portugalintaitoinen, jossa kielten sanaliittosääntö ei rasita kirjoittajaa. Harmillisen sekavaa kenelle tahansa.

Lisäksi on kieliä, joiden nimet kirjoitetaan vankalta tuntuvasta yleissäännöstä huolimatta aivan kiistatta yhteen:

 • romanikieli (vakiintunut nimi, myös romanin kieli tai hiukan jo värittynyt mustalaiskieli)
 • meänkieli (Pohjois-Ruotsissa puhuttava suomen lähisukukieli)
 • viittomakieli (jokin kuurojen käyttämä luonnollinen kieli)

Tämä kolmikko on tietysti omanlaisensa joukko poikkeuksia. Ensimmäisessä on kyse alkuosaltaan perusmuotoisesta substantiivista, toisessa persoonapronominin genetiivin murteellisesta kivettymästä ja kolmannessa hahmotuksen mukaan joko substantiivista (’viittomisen tulos’) tai agenttipartisiipista (< viittoa).

Eikä sovi unohtaa bantukieliäsamojedikieliä ja eskimokieliä, jotka kukin ovat itse asiassa yläkäsitteitä mutta yhdyssanoja joka tapauksessa. Monilla jo aikuistuneilla lapsilla on kontinkieli, joten sekin on kai hyväksyttävä. Omasta puolestani haluaisin lisätä selko– ja selväkielen ja miksei sekaan mahtuisi vielä kehon eli ruumiinkielikin.

No, ei problematiikasta tämän enempää, kyllä perussäännöllä pötkii pitkälle!

.

Raudanluja, luonnonmukainen, vuoden mittainen

 • Myös n-loppuisen eli genetiivimuotoisen substantiivin tai adjektiivin ja adjektiivin kokonaisuus on voinut vakiintua yhdyssanaksi. Merkitys on tällöin yleensä kuvallinen tai muuten abstrakti:

raudanluja, haudanvakava, kuvankaunis, langanlaiha,
voitonvarma
turhantärkeä, tyhmänrohkea

 • Substantiivin genetiivimuoto ja inen-loppuinen adjektiivi kirjoitetaan kiteytyneissä tapauksissa yhteen, muutoin erilleen:

suomenkielinen, thainkielinen
kansainvälinen, suonensisäinen, luonnonmukainen
vuoden ikäinen, hetken mittainen, metrin korkuinen, monen kilometrin mittainen, miljoonien arvoinen, kännykän tapainen, mummin näköinen, vaahtosammuttimen kokoinen
Suomen kokoinen

Jos adjektiivi kuvaa hahmoa tai aistittavuutta, se voidaan kirjoittaa substantiivin kanssa yhteen tai siitä erilleen. Kuitenkin jos substantiivi viittaa johonkin yksilöivästi, sanat kirjoitetaan erilleen.

sydämen muotoinen ~ sydämenmuotoinen
(vrt. sohvapöydän muotoinen)
mansikanmakuinen ~ mansikan makuinen
(vrt. väkevän valkosipulin makuinen)
lapsuudenaikainen ~ lapsuuden aikainen
(vrt. mummin lapsuuden aikainen)

.

Hyväntuntuinen vai hyvän tuntuinen?

 • Adjektiivin genetiivimuodon ja inen-loppuisen adjektiivin kokonaisuus on voinut kiteytyä yhdyssanaksi:

hyväntahtoinen, vanhanaikainen, uudentyyppinen

 • Muutoin sanat voi kirjoittaa erilleenkin:

hauskannäköinen ~ hauskan näköinen, pahanmakuinen ~
pahan makuinen, hyväntuntuinen ~ hyvän tuntuinen,
aivan vastaavantyyppinen ~ aivan vastaavan tyyppinen

Jos sanajonon alkuosana oleva adjektiivi on pitkä tai viittaa johonkin konkreettiseen, sanat eivät muodosta yhdyssanaa:
tervejärkisen tuntuinen, väljähtyneen makuinen

.

Tummanvihreä vai tumman vihreä?

Värin laatua tai sävyä kuvaava substantiivin genetiivimuoto muodostaa värin nimen kanssa tavallisesti yhdyssanan. Mitä pitempi tai yksilöivämpi substantiivi on, sitä yleisemmin sanajono kuitenkin kirjoitetaan erilleen:

myrkynvihreä, taivaansininen, omenanpunainen,
sitruunankeltainen
jouluomenan punainen, kesätaivaan sininen

Värin laatua tai sävyä kuvaava genetiivimuotoinen adjektiivi voidaan kirjoittaa värin nimen kanssa yhteen tai siitä erilleen:

kirkkaankeltainen ~ kirkkaan keltainen, tummanvihreä ~
tumman vihreä, vaaleanharmaa ~ vaalean harmaa,
ruskeankeltainen ~ ruskean keltainen

Arvottavat adjektiivit sen sijaan ovat erillisiä määritteitä: kauniin sininen, ihanan punainen. Myös perusmuotoinen määrite kirjoitetaan erilleen: kirkas turkoosi, tumma beige.
.

Tämäntyyppinen vai tämän tyyppinen?

Kun inen-loppuisella adjektiivilla, kuten hintainen, ikäinen, laajuinen, mallinen, merkkinen, pituinen, tapainen, tyyppinen, värinen, on genetiivimuotoisena määritteenä pronomini, esim. minkä, tämän, sen, sanajono voidaan periaatteessa kirjoittaa joko yhteen tai erilleen. Eri pronominien kesken on kuitenkin vaihtelua: esimerkiksi saman ja muun kirjoitetaan adjektiivin kanssa yleisemmin yhteen, kun taas persoonapronominit (minun, sinun, hänen, meidän, teidän, heidän) ja kysymyspronomini kenen on tavallisempaa kirjoittaa erilleen:

tämänsuuntainen ~ tämän suuntainen kehitys,
sentyyppinen ~ sen tyyppinen ihminen
tuontapainen ~ tuon tapainen käytös
(Vrt. tuonpuoleinen elämä)

Minkäkokoinen ~ minkä kokoinen hattu lapselle sopii?
Vierasjoukkuetta kehotetaan pukeutumaan toisenvärisiin ~ toisen värisiin paitoihin.

Mikä tahansa muunmerkkinen ~ muun merkkinen puhelin käy!
Voiteet ovat aivan samanhintaisia ~ saman hintaisia kuin kilpailijallakin.
(Vrt. kiteymä: samankeskinen)

minun näköiseni ~ minunnäköiseni ihminen

Huom. Pronomini ja lainen kirjoitetaan yleensä yhteen: minkälainen, kaikenlaisia, samanlainen, minunlaiseni (~ minun laiseni).
.

Muita tapauksia

.

Irtisanoa vai sanoa irti?

Muutamat verbit muodostavat määritteensä kanssa kiinteän kokonaisuuden, esim. sanoa irti, pitää yllä. Kun määrite on verbin edellä, sanat kirjoitetaan yhteen, ja kun se on jäljessä – joko välittömästi tai kauempana – erilleen:

irtisanoa ~ sanoa irti työntekijöitä ~ sanoa työntekijöitä irti
ylläpitää ~ pitää yllä keskustelua ~ pitää keskustelua yllä
laiminlyödä ~ lyö laimin tehtävänsä ~ lyö tehtävänsä laimin

.

Maastamuutto, avusta kieltäytyminen

 • Verbistä voi muodostaa teonnimisubstantiiveja eri tavoin, esim. muuttaa > muutto, muuttaminen, palata > paluu, palaaminen. Termiksi näistä valitaan tavallisesti muu kuin minen-loppuinen muoto: esim. muutto (pikemminkin kuin muuttaminen) ja valmistus (pikemminkin kuin valmistaminen). Kun tällaisella substantiivilla on edellään määritteenä adverbi (kuten ulos, perille) tai paikallissijainen substantiivi (esim. koulussa, alueelle), kokonaisuus voidaan merkityksestä riippuen hahmottaa yhdyssanaksi tai sanojen liitoksi: mitä kiteytyneempi tai vakiintuneempi merkitys, sitä selvempi yhdyssana. Sanakohtainen vaihtelukin on mahdollista. Sama pätee tekijännimiin.
poissaolot : päiväkodissa olo
kunnossapito : vankeudessa pito
ulosmarssi : kentälle marssi
perillepääsy : parkkihalliin pääsy
maastamuutto : alueelta muutto
maahanmuuttaja : kaupunkeihin muuttajat
aseistakieltäytyjä : herkuista kieltäytyjä

Edellä erilleen kirjoitetuista sanaliitoista syntyy yhdyssanoja, kun kokonaisuuteen lisätään yhteinen jälkiosa: päiväkodissaoloaika, alueeltamuuttosuunnitelmat. Usein pitkän yhdyssanan sijasta voi kuitenkin käyttää toisenlaista ilmausta, esim. suunnitelmat muuttaa alueelta.

 • Kun sanajonon jälkimmäisenä osana on verbistä muodostettu minen-loppuinen substantiivi, sanat kirjoitetaan tavallisesti erilleen. Termin muodostavat sanat kirjoitetaan kuitenkin yhteen.

poissa oleminen, maasta muuttaminen, avusta kieltäytyminen, ulkomaille suuntautuminen

työssäoppiminen, paikallarakentaminen, aseistakieltäytyminen, rauhaanpakottaminen, jälleensyntyminen

.

Kokoon taitettava vai kokoontaitettava?

 • Kun sanajonon jälkiosana on ns. partisiippimuoto eli verbinmuoto, jonka lopussa on va, vä, nut, nyt, tu, ty, sanat kirjoitetaan vakiintuneen tavan mukaan yleensä erilleen, samoin jos jälkiosana on verbin ns. infinitiivimuoto eli essa-, essä-, en-loppuinen muoto:

läsnä oleva, edellä oleva, ennalta ehkäisevä, vastaan tulevat
toimekseen saanut, esiin tullut, edellä mainittu, arvossa pidetty, laillisesti koolle kutsuttu
läsnä ollessa, kotiin mennessä, huomioon ottaen, lukuun ottamatta, siitä huolimatta

Kun kokonaisuuden merkitys kiteytyy tai muuttuu kuvalliseksi, sanat kirjoitetaan yleensä yhteen:

silmäänpistävä yksityiskohta, asiantunteva henkilöstö, päällekäyvä puhetapa, poissaoleva katse,
kuolemaantuomittu, paikkansapitämätön väite

.

Standup,  stand-up vai stand up?

Useampiosaiset sanakokonaisuudet voivat lainautua vieraasta kielestä joko sanojen liittoina (esim. hole in one) tai yhdyssanoina (hole-in-one, taxfree tai tax-free). Periaatteessa sitaattilainan voi suomenkielisessä tekstissä aina kirjoittaa lainanantajakielen tapaan. Jos kuitenkin halutaan noudattaa suomen yhdyssanojen oikeinkirjoitusperiaatteita, tällaiset sanajonot kannattaa kirjoittaa yhteen. Selvyyden vaatiessa käytetään yhdysmerkkiä. Erityisesti tämä koskee englannista lainattuja sanoja:

comeback, bigband, burnout, handsfree
hiphop, kuunnella instrumentaali-hiphopia
standup ~ stand-up, harrastaa standupia ~ stand-upia
online (~ on-line)
drive-in, hole-in-one

Monet adjektiivialkuisetkin sanakokonaisuudet ovat mahdollisia yhdyssanoja:

freestyle, software
hotdog ~ hot dog, happyhour ~ happy hour,
hightech ~ high tech, smalltalk ~ small talk

Yhteen kirjoitettu sanakokonaisuus on yksinkertaisempi käytössä silloin, kun se itse on yhdyssanan osana. Vaihtoehtona on erilleen kirjoitettujen sanojen liitto, jolloin ennen yhdysmerkkiä tulee välilyönti:

standup-koomikko ~ stand-up-koomikko ~ standupkoomikko ~
stand up -koomikko
smalltalk-taidot ~ smalltalktaidot ~ small talk -taidot

Eri aloilla on eri määrin tarvetta käyttää tällaista vierasperäistä sanastoa, jolle ei aina ole helppoa keksiä ytimekästä suomenkielistä vastinetta. Vieraasta tulee käytössä omaa. Silti suomenkielistäkin vaihtoehtoa kannattaa mahdollisuuksien mukaan harkita!
.

Nurin päin vai nurinpäin?

Kun kaksi sanaa esiintyy usein yhdessä, niistä muodostuu kiinteä kokonaisuus, sanapari, vaikka kyseessä ei olisikaan käsite tai termi. Tällaisissa tapauksissa toinen tai kumpikin osa on tavallisesti pikkusana eli sanaluokaltaan partikkeli tai adverbi (esim. kuin, päin, vastoin) ja toinen on pronomini (esim. sen, sitä, kaiken). Kiteytyneen sanaparin merkitys pysyy samana riippumatta siitä, kirjoitetaanko sanat yhteen vai erilleen. Valtaosin ne on kuitenkin perinteisesti suositettu kirjoitettavaksi erilleen. Jonkin verran on vanhastaankin ollut sanakohtaista vaihtelua. Sanaparit kirjoitetaan yhteen tai erilleen seuraavien pääperiaatteiden mukaisesti:
.

Erisnimet – nume proprii

 • Jos kaksiosaisessa erisnimessä vain jälkiosana oleva erisnimi taipuu, käytetään yhdysmerkkiä: Järvi-Suomessa, Etu-Töölössä, Pohjois-Haagassa, Valko-Venäjällä. [dar: entisajan Eurooppa, koti-Suomi]
 • Jos molemmat osat taipuvat, ne kirjoitetaan yleensä erikseen: Latinalaisessa Amerikassa, Pohjoisella jäämerellä, Isossa Vasikkasaaressa. Samoin „emämaan siirtomaa” -yhdistelmänimet, joissa emämaan nimi on genetiivissä, kirjoitetaan erikseen: Ranskan Polynesia, Yhdysvaltain Neitsytsaaret.
 • Jotkut sanat kirjoitetaan yhdysmerkillä, vaikka molemmat osat taipuvat: Isossa-Britanniassa.

.

Declinarea lui Mustameri
singular plural
nominativ Mustameri
genitiv Mustanmeren
partitiv Mustaamerta
acuzativ Mustameri, Mustanmeren
inesiv Mustassameressä
elativ Mustastamerestä
ilativ Mustaanmereen
adesiv Mustallamerellä
ablativ Mustaltamereltä
alativ Mustallemerelle
esiv Mustanamere
translativ Mustaksimereksi
instructiv
abesiv Mustattamerettä
comitativ

.

cuvântul al doilea nu mai respectă regulile de alternanță consonananatică.

Lappeenranta vs Lappeenrannan (genitivul actual) vs Lappeenrantan (vechea formă de genitiv!)

Google

Lappeenrantan – 7 260  din care mare parte în limbi străine. Mai sunt unele în fineză care sunt scrise greșit în loc de Lappeenrantaan cum ar fi fost corect.

http://www.mikroliitti.fi/lappee98/lpr2.htm

.

Alte greșeli: Lapeenrannan, Lappenrannan

.

Sanaparien yhteen ja erilleen kirjoittaminen

.

Laji .

Esimerkkejä

Jos sanaparin jälkiosana on kuin tai kun, sanat kirjoitetaan erilleen. . ennen kuin, niin kuin, yhtä kuin, sitten kun
Jos sanaparin alkuosana on pronomini (esim. sen, sitä, sillä, minkä, jonkin, muun) tai sana niin, kaikki ja jälkiosana esim. verran, takia, sijaan, tavalla, sanat kirjoitetaan erilleen. . sen sijaan, sen tähden, sitä vastoin, sillä lailla, minkä tähden, jonkin verran, muun muassa, kaiken kaikkiaan, niin ikään
Jos sanaparin alkuosana on adverbi tai partikkeli ja jälkiosana päin, sekä yhteen että erilleen kirjoittaminen on mahdollista.

Huom. kiteymät! (kiteytät, sanaliitot)

Huom. Kun päin-sana esiintyy substantiivin tai pronominin kanssa, sanat kirjoitetaan erilleen..alas päin ~ alaspäin, täällä päin ~ täälläpäin, nurin päin ~ nurinpäin

eespäin, avopäin, poikkipäin

mereltä päin, Helsinkiin päin, meillä päin
pre- tai postpositiona: päin seiniä, minua päinJos sanaparin jälkiosana on verbin ns. infinitiivi- (esim. ottamassa, ollessa) tai partisiippimuoto (esim. oleva, otettu), sanat kirjoitetaan erilleen, .lukuun ottamatta, läsnä ollessa, läsnä oleva, huomioon otettu, niin sanottuErilleen kirjoitettavaksi suositetaan samanhahmoiset kiteytyneet sanaparit. .hujan hajan, mullin mallin, ristiin rastiin, suurin piirtein

.

Kirjoitus sisältyy Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaaseen.

Katso myös Kiteytyneet sanaparit ja Yhdyssanat.

.

Yhdysosien taipuminen

.
Yhdyssanan määriteosa on useimmiten nominatiivissa ja ainoastaan perusosa taipuu, esim.

aamu+päivä : aamu+päivä+llä

Adjektiivialkuisissa on kuitenkin horjuntaa. Useimmiten adjektiivi taipuu jälkiosan mukaisesti, esim.

iso+jako : iso+n+jao+n, täysi+kuu : täyde+n+kuu+n
Myös: Iso+ssa+kyrö+ssä, Uute+en+kaupunki+in

Vähemmän on sellaisia yhdysappellatiiveja ja -propreja (yleis- ja erisnimiä), joiden alkuosana oleva adjektiivi ei taivu; esim.

iso+isä+lle, hapan+kaali+a, tuore+mehu+a;
Korkea+saare+sta, Pyhä+selä+ssä

Și pentru că tot suntem aici n-ar strica o comparație cu modul de flexionare al cuvintelor compuse românești.

.

Accentuarea cuvintelor compuse

.

Ce facem cu accentul, care știm că trebuie să cadă întotdeauna pe prima silabă, ce facem cu el când avem în față un monstru de cuvânt compus care pare că nu se mai termină. Mai este valabilă regula?

.

Yhdyssanojen painotus

Puhutussa kielessä yhdyssanojen ja sanaliittojen välinen ero ei ole niin selvä kuin kirjoitetussa kielessä, koska puheessa ei ole samaa pakkoa valita joko yhdyssana tai sanaliitto, kuten kirjoitetussa kielessä on tehtävä. Painotusta tarkkailemalla kuitenkin havaitaan, että yhdyssanassa on vain yksi pääpaino (ensimmäisellä tavulla), kun taas sanaliitossa on pääpaino kummankin (tai jokaisen) sanan ensimmäisellä tavulla; esim.

Sávonlinna – Túrun línna
muut máanosat – muut máan ósat

.

§ 13 Sanapainon määrittymisestä

Sanapainolla tarkoitetaan yksittäisen sanan sisäistä painotusta. Sanalla on pääpaino ja neli- tai useampitavuisella sanalla myös sivupaino.  Suomessa sanan pääpaino on ensimmäisellä tavulla, oli tavu lyhyt tai pitkä. Toisaalta painotonkin tavu voi olla lyhyt tai pitkä.

Sivupainon sijaintiin vaikuttaa kaksi fonologista tekijää: puherytmi ja tavujen pituus. Puherytmi perustuu suomessa kaksitavuiselle  tahdille eli jalalle. Perustapauksessa tahtiyksikkö käsittää painollisen ja yhden painottoman tavun ja sivupaino lankeaa joka toiselle tavulle, ts. kolmannelle, viidennelle, seitsemännelle jne. tavulle (a). Sanan viimeinen tavu on yleensä painoton. Mikäli kuitenkin sivupaino osuisi lyhyelle tavulle, paino siirtyy tätä seuraavalle pitkälle tavulle (b). Painottomien tavujen ylityksistä syntyy jaksotukseen kolmi- tai useampitavuisia tahtiyksiköitä. (Seuraavassa merkki ˈ tarkoittaa pääpainoa ja ˌsivupainoa; tahtiyksiköt on ympäröity sulkein.)

(a)                  (ˈpa.pil).(ˌjot.ti) | (ˈki.li).(ˌse.vä) | (ˈkes.kus).(ˌte.li.sin)

(b)                 (ˈma.te.ma).(ˌtii.kas).(ˌsani) (Elenbaas 1999: 215) | (ˈta.paa.mi).(ˌses.ta) (Ogden 2001b) | (ˈkes.kus.te.li).(ˌsit.te), (ˈo.pis.ke.li).(ˌjoi.na), (ˈpe.rus.te.le).(ˌmat.to).(ˌmal.ta) (F. Karlsson 1983: 151)

Kahta painollista tavua ei esiinny peräkkäin, joten tavusta, jolle sivupaino on siirtynyt, tahdinmuodostus alkaa uudelleen. Yhdyssanoja tämä ei kuitenkaan koske: niissä voi olla peräkkäin kaksi painollista tavua, esim. ˈmaan.ˌtie, ja yhdysosa aloittaa uuden tahtiyksikön, esim. (ˈmaa).(ˌta.lo.us).

Joillain johdin- ja taivutusaineksilla on luontaista painoa: ne voivat saada sivupainon vaikka pitkän tavun ylitse, kuten johdin -Oi-: (ˈdo.ku.men).(ˌtoi.tiin). Jotkin toiset suffiksit – sijapäätteet ja possessiivisuffiksit – vaikuttavat sivupainoon niin, että paino sijoittuu niitä edeltävälle tavulle. Vaihtoehtona on silti myös odotuksenmukainen, tavun pituuden perusteella määräytyvä sivupaino.

(ˈsu.ku.lai).(ˌsel.la.ni) ~ (ˈsu.ku).(ˌlai.sel).(ˌla.ni) (Elenbaas 1999: 214)

Numeraaleissa pääpaino sijoittuu kertolaskua noudattavissa osissa alkuosalle (ˈkaksi ˌsataasataˌtuhatta), yhteenlaskua noudattavissa jälkimmäiselle yhteenlaskettavalle tai molemmille osille

(ˌsata ˈkaksi; ˌtuhat ˈsata ~ ˈtuhat ˈsata) (» § 780).

Kymmentä-jälkiosan suhteellinen painottomuus heijastuu sen voimakkaana redusoitumisena puheessa: viis.ky.tä ~ viis.kyt ~viis.kt.

.

sanapaino

Sanat (sananmuodot) koostuvat tavujonoista, joilla on rytminen rakenne. Sanapaino koskee sananmuodon tavujen keskinäisiä, suhteellisia prominenssieroja. Suomessa pääpaino on aina ensimmäisellä tavulla, yhdyssanoissa ja yli kolmitavuisissa sanoissa on myös sivupaino(ja). Muut tavut ovat painottomia. Sanapaino on sananmuodon rakenteellinen ominaisuus. Vrt. lausepaino. (» § 13.)

.

pääpaino

Pääpaino tarkoittaa sanan prominenteimman tavun painoa (sanapaino). Suomessa sanan pääpaino on aina ensimmäisellä tavulla (» § 13).

.

sivupaino

Yhdyssanoissa ja pitkissä, vähintään nelitavuisissa sanoissa on pääpainollisen ensimmäisen tavun lisäksi sivupainollisia tavuja (sanapaino). Sanan rytmitykseen ja samalla sivupainon sijoittumiseen vaikuttavat monet tekijät, mm. tavujen pituudet. Yleissääntönä on lisäksi se, että sanan viimeinen tavu on painoton ja etteivät painot lankea peräkkäisille tavuille, vaan väliin tulee vähintään yksi painoton tavu. (Poikkeuksena yksitavuisia yhdysosia sisältävät yhdyssanat, esim. ‘hää,yö,aie.) (» § 13.)

.

lausepaino

Lausepainotus on lausuman informaatiorakenteeseen liittyvä ominaisuus. Lausepainot, joita on eri tyyppejä, sijoittuvat lausumassa yleensä varsinkin uutta tietoa ilmaiseville sanoille, ja ne toteutuvat sävelkulun muutoksina, tavallisesti pääpainollisen tavun ja sitä seuraavan painottoman tavun kohdalla. Lausepaino voi sijoittua myös sellaiselle sanalle tai sananosalle, jota puhuja syystä tai toisesta – esim. kontrastoinnin vuoksi – korostaa. Esim. ilmauksessa Mä sanoin KaiJA [enkä Kaisa] korostuu prosodisesti sanan Kaija viimeinen tavu, joka on siis ilmauksen prominentein osa. Vrt. Sanapaino – sananmuodon rakenteellisena ominaisuutena – on kuitenkin sanan ensimmäisellä tavulla.

.

Haulla yhdyssanat löytyi 15 pykälää

» § 14 Mora ja fonologinen sana

» § 145 Sanojen rakentumisesta: perussana ja kompleksinen sana

» § 146 Sananmuodostuksen periaatteita, johtaminen ja yhdistäminen

» § 179 Lihaksisto, pajukko, pentue: kollektiivisanojen merkityksiä

» § 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

» § 284 Pienempiä kuuluvuutta ilmaisevien johdosten tyyppejä

» § 388 instruktiivi: in-adverbien rakenne ja merkitys

» § 408 Määritysyhdyssanojen merkitys

» § 410 Yhdyssanan merkityksen tulkinnasta

» § 416 Vartalo tai erityismuoto: hyttysparvi, jalkopää, ikivanha

» § 421 Kongruoimattomuutta adjektiivialkuisissa yhdyssanoissa

» § 430 Allekirjoittaa, yksinkertaistaa, ylenkatsoa

» § 782 Kolmannes ja kaksi kolmasosaa

» § 1288 Translatiivisijaisten partisiippien kongruenssista

» § 1312 Yhdyssanat: Bulgakov- ja Pasternak-museoilla

.

§ 136 Muunlainenkin muunkinlainen

Liite kiinnittyy yleensä yhdyssanan loppuun. Kuitenkin genetiivialkuisissa (i)nen-yhdysadjektiiveissa liitteet ‑kin ja ‑kAAn voivat kiinnittyä joko sanan loppuun tai määriteosan perään (» § 428 ryhmä c).

toisenlaisiakin ~ toisenkinlaisia (l) | muunmaalaisiakin ~ muunkinmaalaisia (l) | tämänpäiväisetkin ~ tämänkinpäiväistä (l) | tämänkertainenkaan ~ tämänkäänkertainen (l)

Sijainti yhdyssanan lopussa on liitteelle yleisempi ja monissa tapauksissa yksinomainenkin. Sijaintipaikan vaihtelua vastaa liitteen mahdollisuus kiinnittyä NP:ssä joko edussanaan tai määritteeseen (» § 134). Tässä käsiteltävät sanayhtymät edustuvat herkästi kahtena eri sanana, jos liite sijoittuu yhtymän ensimmäiseen jäseneen tai ensimmäisenä jäsenenä on substantiivi, esim. tämänkin näköinenpojan näköinenkin ~ pojankin näköinen.

Huom. Liitteen sijainnin vaihtelu koskee myös päin-loppuisia yhdysadverbeja, esim. eteenkinpäin ~eteenpäinkin,  toisinkinpäin ~ toisinpäinkin (skt).

.

Pentru exerciții: Yhdyssanatestit

http://www.lintukoto.net/testit/yhdyssanat/

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2419

http://www.peda.net/veraja/hartola/aineenopetus/aidinkieli/kasi/kielenhuoltoa

http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/kielenhuolto/oikeinkirjoitus/yhteen_vai_erikseen/harjoitukset/

.

Un tabel util inspirat de la linkul Jukka Korpela 

aika lailla, aika tavalla, aina kun, aivan kuin, ajan mittaan, ajan oloon, ajan tasalla, alaspäin ~ alas päin, alinomaa, alla mainittu, alla oleva, alla päin (’alakuloisena’), allapäin (’alempana’), allekirjoittanut, alleviivattu, alun alkaen, alun perin, ani harva, ani harvoin, ani varhain, arvossa pidetty, asiaankuuluva ~ asiaan kuuluva, asianmukainen, asiantunteva, avopäin;

edellä mainittu, edellä oleva, edeltä käsin, edessäpäin, ehdoin tahdoin, ennen kaikkea, ennen kuin, ennen pitkää, ensi alkuun, ensin mainittu, ensi sijassa, ensi silmäyksellä, ensi tilassa, ensi vuonna, ensisijainen, erikokoinen, eri lailla, eri tavalla, eri tavoin, eritoten, erityyppinen, esiin tullut, eteenpäin ~ eteen päin;

harhaanjohtava (kuv.), harhaan johtava (konkr.), heti kun, huiskin haiskin, hujan hajan, huomioon ottaen, hyväksi käyttäminen, hyväksikäyttö, hädin tuskin, hällä väliä;

ikään kuin, ilmi elävä ~ ilmielävä, ilmiriita ~ ilmi riita, itse asiassa, itse kukin, itsestään selvä (~ itsestäänselvä);

joka päivä, jokapäiväinen, joka tapauksessa, jollain tavoin, jompikumpi, jonka jälkeen, jonkin aikaa, jonkin verran, jotenkuten, juurta jaksaen, jälkeenjäänyt (kuv.), jälkeen jäänyt (konkr.), jälkeenpäin ~ jälkeen päin, jälkikäteen;

kahden kesken, kahdenkeskinen, kaiken kaikkiaan, kaikenlainen, kaikin puolin, kaksi kertaa, kaksinkertainen, kerta kaikkiaan, kertakaikkinen, kesken jäänyt, kesken kaiken, kipin kapin, koko ajan, koko lailla, kotiinpäin ~ kotiin päin, kotoapäin ~ kotoa päin, kotonapäin ~ kotona päin, kummin päin ~ kumminpäin, käsin kirjoitettu, käänteentekevä;

loppujen lopuksi, lukuun ottamatta, läpinäkyvä, läsnä oleva, läsnä ollessa, läsnäolija, läsnäolo;

maanosa (esim. Eurooppa, Aasia), maan osa (osta jotain maata), mieleen jäävä, mielin määrin, minkälainen, minkä takia, minkä tähden, minkä vuoksi, minnepäin ~ minne päin, missäpäin ~ missä päin, mitenkuten, miten päin, mitä varten, monin verroin, muitta mutkitta, mukaan lukien, mukaan luettuna, mullin mallin, muun muassa, muunlainen;

niin ikään, niin kauan kuin, niin kuin, niin kutsuttu, niin ollen, niin pian kuin, niinpäin ~ niin päin, niin sanottu, nimenomaan, nipin napin, nurinpäin ~ nurin päin, näin ollen, näinpäin ~ näin päin;

ohi menevä (konkr.), ohimenevä (kuv.), oikeinpäin ~ oikein päin, olemassa oleva, olemassaolo,  osaa ottava (’osallistuva’), osaaottava (’myötätuntoinen’), osanotto, osanottaja;

paikan päällä, paikka paikoin, perinpohjainen, perin pohjin, perästäpäin ~ perästä päin, pikkuhiljaa (~ pikku hiljaa), pikkujuttu ~ pikku juttu, pikkutyttö ~ pikku tyttö, poikkipäin, pois lukien, poispäin ~ pois päin, poissa oleva (konkr.), poissaoleva (’ajatuksiinsa vaipunut’), poissaolo, puheena oleva, puolikymmentä, puolisataa, puolituhatta, puoli tusinaa, päinvastoin (~ päin vastoin), päälläpäin ~ päällä päin, päältäpäin ~ päältä päin, päätä pahkaa;

ristiin rastiin;

samanaikainen ~ saman aikainen, saman alan, saman tien, saman verran, sanoin kuvaamaton, selvin päin, sen jälkeen, senkaltainen ~ sen kaltainen, sen sijaan, sen takia, sentapainen ~ sen tapainen, sentyyppinen ~ sen tyyppinen, sen tähden, sen verran, sen vuoksi, sielläpäin ~ siellä päin, siellä täällä, sieltäpäin ~ sieltä päin, sikin sokin, silloin kun, silloin tällöin, sillä aikaa kun, sillä lailla, sillä puolella, sillä puolen, sillä tavoin kuin, sillä välin kun, silmällä pitäen, sinnepäin ~ sinne päin, sinne tänne, sisäänpäin ~ sisään päin, sitten kun, sitä kautta, sitä mukaa kuin, sitä paitsi, sitä varten, sitä vastoin, sivumennen, suin päin, suomen kieli, suomenkielinen, suoraa päätä, suuntaa antava, suurin piirtein;

taaksepäin ~ taakse päin, takanapäin ~ takana päin, tervetuloa (~ terve tuloa), tervetullut, tieten tahtoen, toden teolla, toimeenpaneva, toimeenpano, toisinpäin ~ toisin päin, toissa päivänä, toissapäiväinen, toissa vuonna, totta kai, tuiki tavallinen, tuiki tärkeä, tuolla puolella, tuolla puolen, tuonnepäin ~ tuonne päin, tuota pikaa, tähän asti, tähänastinen, tällä kertaa, tällä lailla, tällä puolella, tällä puolen, tällä tavoin, tämän jälkeen, tämän vuoksi, tänne asti, tännepäin ~ tänne päin, täälläpäin ~ täällä päin, töin tuskin;

ulkoapäin ~ ulkoa päin, ulospäin ~ ulos päin, umpimähkään, uraauurtava, uudenaikainen;

valantehnyt ~ valan tehnyt, varta vasten, viime aikoina, viimeaikainen, viime hetkellä, viimekertainen, viimeksi mainittu, viime kuussa, viime viikolla, viime vuonna, viimevuotinen, voimassa oleva, voimassaolo, vuoden mittaan, vuoron perään, vähän väliä, väärin päin ~ väärinpäin;

yhtaikaa, yhteen menoon, yhtä aikaa, yhtäaikainen, yhtä hyvin, yhtä kaikki, yhtäkkiä, yhtä kuin, yhtä lailla, yhtä mittaa, yhtä suuri, yksinomaan, ylhäältäpäin ~ ylhäältä päin, yllin kyllin, yllä mainittu, yllä oleva, yltä päältä, ylösalaisin, ylöspäin ~ ylös päin, ynnä muut, yötä päivää;

äsken mainittu ~ äskenmainittu

Vezi și Ristiin rastiin – perechi celebre

.

Românesc

Despre cuvintele compuse din limba română

.

În limba română, cuvintele compuse, aparținând tuturor claselor morfologice, se scriu fie despărțite, fie cu cratimă, fie împreună. În DOOM (2002), se face o descriere detaliată a principiilor care guvernează aceste opțiuni.

„Modul de scriere a cuvintelor compuse este în funcție de natura elementelor componente (cuvinte, elemente de compunere sau abrevieri), de vechimea compuselor, de gradul de unitate semantică şi de sudură formală, de apartenența elementelor componente la diferitele părți de vorbire, de raporturile sintactice care au stat la baza compusului, de părțile de vorbire cărora le aparțin compusele și, în cazul cuvintelor flexibile, de modul de flexiune, precum și, uneori, de tradiție.” Vom analiza, pe rând, opțiunile şi recomandările Academiei, simplificând pe cât se poate regulile și dând o mai mare relevanță semanticii. Astfel:

1. Se scriu despărțite:

a. Substantivele proprii:

nume geografice: America de Sud, Asia Mică, Baia Mare, Balta Brăilei, Bolintinul din Vale, Gura Humorului, Marea Neagră, Oceanul Înghețat de Nord, Peninsula Iberică, Republica Portugheză, Sultanatul Oman, Valea lui Mihai etc.

NOTĂ. Nu sunt compuse când primul element nu face parte din numele propriu al entităților geografice care le urmează: balta Călărași, băile Govora, fluviul Dunărea, județul Ilfov, lacul Herăstrău, munții Carpați, pasul Bran, peninsula Florida, republica Ucraina, râul Olt, vârful Ciucaș

nume de străzi, piețe, instituții etc.: Calea Victoriei, Carul cu Bere, Cuțitul de Argint, Gara de Nord, Piața Unirii, Ministerul Sănătății, Palatul Poștelor, Turnul Colței etc.

NOTĂ. Nu sunt compuse când primul element nu face parte din numele propriu al entităților administrativ-teritoriale care le urmează: aleea Nucșoara, bulevardul Ferdinand, calea Floreasca, strada Clucerului, hotel Ramada.

nume de persoane reale sau fictive: Marin Preda, Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare, Ileana Cosânzeana etc.

b. Pronumele relativ:

cel ce, cei ce, ceea ce etc.

c. Numeralele:

adverbiale: (câte) o dată, o dată (în viață), o dată (pentru totdeauna); de (câte) două ori; întâia/prima dată; a doua oară…; în primul rând.

NOTĂ. Adverbul compus odată „cândva, imediat, îndată” se scrie într-un cuvânt.

cardinale: douăzeci și unu, patruzeci și opt; o sută, o sută treizeci şi cinci, două sute; o mie, douăzeci de mii; un milion, treizeci de milioane etc. colective: toți trei, toți cinci.

NOTĂ. Pentru toți trei, toți patru există şi forma sudată: tustrei, tuspatru.

distributive: câte unu, câte doi etc.

NOTĂ. Pentru câte trei, câte patru există şi forma sudata: câteșitrei, câteșipatru.

fracționare: o doime, trei pătrimi etc.

ordinale: al douăzeci și unulea, al patruzeci şi optulea, al o sutălea, al o sută treizeci şi cincilea; (cel) dintâi, (cel) de-al cincilea; (cel) din urmă etc.

d. Prepoziţiile:

a la; de către, de ce, de după, de la, de lângă, de pe, de pe la, de pe lângă, de prin, de sub, fără de, în contra, până după, până în, până la, până pe, până pe după, până pe la, până pe sub, pe după, pe la, pe lângă, pe sub etc.

e. Locuţiunile prepoziţionale:

alături de, aproape de, afară de, de față cu, din afara, din cauza, față de, în fața, în loc de, în urma etc.

f. Conjuncțiile:

ca să, cum că, cum să, cum şi, de să, încât să, precum că, precum şi etc.

g. Locuţiunile conjuncționale:

ca şi cum, ca şi când, cum că, cu toate că, de când, de pe când, de pe unde, după cum, ori de câte ori, până unde, până când, până cum, pentru că, pentru ca să etc.

h. Locuțiunile adverbiale:

de afară, de-a pururi, de dimineață, de jur împrejur, din când în când, din ce în ce, din greu, în grabă, în liniște, încetul cu încetul, până una alta, pe de o parte, pe de rost, pe ici pe colo, pe neașteptate, pe nepusă masă, rând pe rând, zi de zi etc.

2. Se scriu cu cratimă:

a. Substantivele comune:

numele unor părți ale corpului sau al unor malformații: cerul-gurii, gură-de-lup etc. nume unor grade de rudenie: mamă-mare, tată-mare, socru-mic, mamă-soacră, naș-mare, tată-socru etc. nume de calități sau defecte morale sau comportamentale: bună-credință, bună-creștere, bună-cuviință, bun-simț, bună-voință, proastă-creștere, rea-credință, rea-voință, sânge-rece etc. nume de persoane cu calități sau defecte morale sau comportamentale în exprimări plastice (invariabile): burtă-verde; coate-goale, făt-frumos, fluieră-vânt, flutură-vânt, gură-cască, gură-spartă, încurcă-lume, lasă-mă-să-te-las, linge-blide, mațe-fripte, papă-lapte, pierde-vară, scârța-scârța (-pe-hârtie), târâie-brâu, terchea-berchea, vorbă-lungă, zgârie-brânză etc. nume metaforice ale diavolului: ducă-se-pe-pustii, ucigă-l-crucea, ucigă-l-toaca etc. nume de funcții sau ierarhii: prim-ministru, vice-prim-ministru, bas-bariton, primă-balerină; prim-solist, prim-secretar, contabil-șef, redactor-șef, general-colonel, locotenent-comandor, baș-boier, treti-logofăt, vel-armaș, vel-pitar, vel-spătar etc.

NOTĂ. Primadonă se scrie împreună, dar prim amorez despărțit. Se scriu despărțit: ministru adjunct, director general.

nume care indică momente ale zilei (cu flexiune): după-amiază, după-masă etc.

NOTĂ. Scriem după-masă când ne referim la „amiază”, dar după masă când sensul este „după ce am mâncat” sau „în spatele mesei”, Comparați:

„— Peste poate, nene Iancule! are Graziella să citească un studiu nou al ei; nu ți-am spus că, după-masă, e și o surpriză… mare?… Uite-o, te caută.” (I. L. Caragiale, Ţal!…)

„După masă, căpitan Borceanu căută să-ntindă cheful, ca să-și mulțumească musafirul, care atâta așteaptă.” (A. Bacalbaşa, Moş Teacă)

„El a ieșit de după masă / Îmbujorat de vin și-aprins.” (G. Coşbuc, Vântoasele)

nume de puncte cardinale sau reprezentarea lor grafică: sud-vest; soare-apune, soare-răsare; roza-vânturilor etc.

nume de unități de măsură: volt-amper, watt-oră, an-lumină; zi-lumină, zi-muncă etc. nume de plante: arbore-de-cacao, arbore-de-cauciuc, arbore-de-ceai, arbore-de-pâine, arbore-de-plută, cinci-degete, ciuboțica-cucului, floare-de-colț, floarea-soarelui, gura-leului, iarba-fiarelor, lemn-câinesc, nu-mă-uita, ochiul-boului, rochița-rândunicii, sângele-voinicului, viță-de-vie etc.

nume de animale: purice-de-baltă; cal-de-mare, nouă-ochi, mațe-negre, pește-auriu, pește-cu-spadă; calul-dracului; cocoș-de-munte; pasăre-liră, pasăre-muscă, pasărea-paradisului; capră-de-munte, câine-lup etc.

NOTĂ. „Se generalizează scrierea cu cratimă a compuselor nesudate care denumesc substanțe chimice distincte și specii distincte de plante sau de animale (cu nume științifice diferite).” (DOOM, 2002)

diverse alte nume: argint-viu „mercur”, bloc-turn, cuvânt-înainte, cuvânt-cheie, cuvânt-titlu „intrare de dicționar”, formular-tip, decret-lege, mașină-unealtă, poale-n-brâu, piatră-vânătă, pușcă-mitralieră, rămas-bun, situație-limită, triplu-sec „lichior”, triplu-voal „material textil”, vagon-cisternă, zgârie-nori etc.

NOTĂ. Scriem poale-n-brâu când ne referim la „plăcinte”, dar poale-n brâu la modul cum este ridicată fusta sau rochia. Comparați:

„Și a doua zi, marți, taman în ziua de lăsatul secului de postul Sân-Petrului, făcând mama un cuptor zdravăn de alivenci și plăcinte cu poalele-n-brâu, și pârpâlind niște pui tineri la frigare, și apoi tăvălindu-i prin unt, pe la prânzul cel mic, cheamă pe mătușa Măriuca lui moș Andrei la noi și-i zice cu dragă inimă…” (Ion Creangă, Amintiri din copilărie)

„Și așa zicând, pune poalele-n brâu, își suflecă mânicele, ațâță focul și s-apucă de făcut bucate.” (Ion Creangă, Capra cu trei iezi)

Scriem triplu-sec, triplu-voal, dar triplusalt și triplu concert.

b. Substantivele proprii:

nume geografice: Iezer-Păpușa, Guineea-Bissau, Caraș-Severin, Cluj-Napoca, Râmnicu-Vâlcea, Piatra-Neamț, Târgu-Neamț, Turnu-Măgurele, Târgu-Jiu, Popești-Leordeni etc.

nume de străzi, piețe, edificii: (autostrada) București-Ploiești, Universitatea Babeș-Bolyai etc.

nume de persoane reale sau fictive: Ana-Maria; Constantin Bălăceanu-Stolnici, Hagi-Tudose, Roșu-Împărat, Baba-Cloanța, Sfarmă-Piatră, Făt-Frumos, Negru-Vodă etc.

nume de constelații: Carul-Mare, Ursa-Mică, Calea-Laptelui etc.

c. Adjectivele:

referitoare la două calități care se manifestă concomitent: chimico-farmaceutic; economico-financiar, instructiv-educativ, literar-artistic, marxist-leninist etc. referitor la religii, partide, profesii: creștin-ortodox; greco-catolic; democrat-liberal; social-democrat; medico-legal, medico-spitalicesc etc.

referitoare la nuanțe, combinații de culori sau la contrast: galben-deschis, roșu-purpuriu; verde-smarald; alb-albastru; alb-negru, clar-obscur etc.

referitoare la gust: dulce-acrișor, dulce-amărui etc. referitoare la calități exprimate plastic sau formate din elemente nesudate: nou-nouț, bine-crescut, bine-cunoscut, bine-venit, liber-gânditor, nou-născut, rău-platnic; sus-numit etc.

NOTĂ. „Ele se deosebesc de îmbinările cu o structură și o componență asemănătoare, care se scriu într-un cuvânt când sunt compuse sudate (binecuvântat) și separat când sunt grupuri de cuvinte care își păstrează fiecare sensul (bine crescut „dezvoltat bine”).” (Ioana Vintilă-Rădulescu, Ce e nou în DOOM, Internet)

referitoare la etnii, proveniență sau relații bilaterale: nord-american, sud-african, sud-coreean; anglo-saxon, est-european, indo-european, nord-dunărean, sud-vestic; franco-român, englez-spaniol, franco-germano-rus etc.

d. Adverbele:

de timp: alaltăieri-dimineață, azi-mâine, azi-noapte, mâine-dimineață; (invariabile) după-amiaza, după-amiază, după-masa, după-masă etc.

de mod (exprimare plastică cu rimă): calea-valea, ceac-pac, harcea-parcea, (ni)tam-nisam, târâș-grăpiș, treacă-meargă, trosc-pleosc.

e. Interjecţiile:

cioc-boc, haida-de, hodoronc-tronc, hop-(ș-)așa, hopa-țopa, tic-tac, tranca-fleanca, tura-vura.

NOTĂ. Se scriu cu cratimă interjecțiile compuse analizabile.

3. Se scriu împreună (sudate):

a. Substantivele comune:

bunăstare, Bunavestire (dar bună-credință, bună-creștere, bună-cuviință, bună-voință); lungmetraj, scurtmetraj; binecuvântare, binefacere, binevoitor, răufăcător, răuvoitor (dar bun-platnic, rău-platnic); deîmpărțit „număr care se împarte”, demâncare pop.„mâncare”, deochi; fărădelege; botgros, „pasăre”, vinars; blocnotes, blocstart, concertmaistru, electronvolt, fluorclormetan, metalazbest, valvârtej pop. „vâltoare”; citatomanie, ședințomanie; audiovizual, aeroambulanță, gastroenterolog, otorinolaringolog, neocomunism, teleconferință; atotputință, atotștiință; preaplin „dispozitiv”, untdelemn „ulei”.

NOTĂ. „Secvențele cu structură similară în care componentele își păstrează autonomia se scriu în cuvinte separate: prea plin, unt de cacao.” (DOOM, 2002)

b. Substantive proprii:

nume geografice: Câmpulung, Satulung, Șaptesate etc. nume de persoane reale sau fictive: Delavrancea, Dinvale, Moșandrei, Șaptefrați, Șaptecai etc.

nume metaforice ale lui Dumnezeu: Atotputernicul, Atotștiutorul, Atotțiitorul etc.

c. Adjective:

binecuvântat, binefăcător, binemeritat, binevoitor, răufăcător, răuvoitor (dar bun-platnic, rău-platnic); clarvăzător; preafericit; rozalb, pursânge; atoateștiutor, atotputernic; aeroportuar, autocopiativ, cronofag, electrocasnic, heliomarin, neoliberal, sociocultural; „din fosta Cehoslovacie”, dacoromân „român(esc) din Dacia”, sârbocroat, galoromanic, retoroman; nemaipomenit.

NOTĂ. În cazul compuselor sudate cu bine-, „aceste compuse se deosebesc de îmbinările cu o structură și o componență asemănătoare, care reprezintă fie compuse mai puțin sudate, scrise cu cratimă (bine-crescut „cuviincios”), fie grupuri de cuvinte, care se scriu separat (bine crescut „dezvoltat bine”). (DOOM, 2002)

Adjectivele cu structură și componență asemănătoare care exprimă un raport între cei doi termeni se scriu cu cratimă: ceho-slovac „dintre Cehia și Slovacia”, sârbo-croat. (Ioana Vintilă-Rădulescu, Ce e nou în DOOM, Internet)

d. Pronumele și adjectivele pronominale:

de întărire: însumi, însuți, însuși etc.

demonstrative: același, ălălalt, ăstălalt, celălalt, cestălalt etc.

nehotărâte: altceva, fie(și)care, fi(e)ștecine, fitecine, oare(și)care, ori(și)care, vreun, vreunul, ceva, niscaiva etc.

NOTĂ. „Pronumele și adjectivele compuse se disting astfel și grafic de îmbinări libere precum oare care, ori care (Oare care dintre ei o fi făcut asta? Să vină toți ori care vrea).” (DOOM, 2002)

negative: niciunul, niciuna, niciun, nicio etc.

NOTĂ. „Se revine la scrierea într-un cuvânt a tuturor formelor pronumelui negativ compus niciunul, niciuna „nimeni” și ale adjectivului pronominal corespunzător niciun, nicio, care se încadrează într-un întreg sistem la care se aplică de mult aceleași reguli.

1. Niciun(ul) s-a mai scris „legat” şi înainte de 1953, dată după care nici un(ul) a devenit singura excepție în mai multe privințe:

a. era unicul pronume (în afară de ceea ce și spre deosebire, de exemplu, de pronumele cu o componență relativ asemănătoare vreun(ul), scris într-un cuvânt) redat grafic ca și cum ar fi vorba de două cuvinte diferite și independente și nu de un unic pronume/adjectiv compus sudat – între componentele căruia nu poate fi intercalat alt cuvânt;

b. era singura combinație din seria celor formate din nici + când, cât, cum, de cât, de cum, o dată sau odată, odinioară, unde la care nu se făcea distincție și în scris între îmbinările libere și disociabile, în care componentele își păstrează individualitatea, și cuvintele compuse sudate. Astfel, și până acum trebuia să se distingă, de exemplu, și în scris, între niciodată „în niciun moment” şi nici odată „nici cândva” (situația complicată în acest caz și de o a treia situație: nici o dată „nici o singură dată”, „nicio dată calendaristică” sau „nicio informație”) sau între grupurile ortografice fiecare, oarecare, oricine ș.a. și, respectiv, fie care, oare care, ori cine.

2. Tot atât de normal ca în aceste ultime exemple este să distingem, de pildă, între:

– niciun adjectiv pronominal (N-are niciun chef să facă ce i se cere) și  nici un adverb + articol (Nu e naiv și nici un om neștiutor) sau nici un conjuncție + numeral (Mă confundați, eu nu am nici un frate, nici mai mulți); – niciunul pronume (N-a venit niciunul „nimeni”) și nici unul conjuncție + pronume nehotărât (Nu-mi place nici unul, nici celălalt – combinații în care nici este accentuat în frază și în care se poate intercala, de exemplu, adverbul măcar (N-are nici măcar un prieten). Aceste combinații se folosesc mult mai rar decât pronumele și mai ales în astfel de structuri binare, destul de clare din punctul de vedere al înțelesului și al logicii, nu numai al analizei gramaticale.

3. Grafia niciun etc. corespunde și pronunțării în două silabe [ni’čun].

4. Ea nu numai că nu îngreunează, ci, dimpotrivă, ușurează recunoașterea ca atare a pronumelui/adjectivului pronominal în cauză.

5. Această grafie a fost adoptată și de noua Gramatică a Academiei.

6. Ea respectă şi paralelismul grafic cu celelalte limbi romanice în care există pronume cu o structură asemănătoare. (Ioana Vintilă-Rădulescu, Ce e nou în DOOM, Internet)

personale și de politețe: dumneata, dumnealui etc.;

reflexive cu elementul final -și: sieși, sineși;

e. Numerale:

cardinale propriu-zise: unsprezece, doisprezece; douăzeci, treizeci etc. colective: amândoi, tustrei, tuspatru etc.

distributive: câteșitrei, câteșipatru etc.

ordinale: dintâi, întâiași; al unsprezecelea…, al douăzecilea …

f. Verbe:

a se autoacuza, a binecuvânta, a binedispune, a binevoi, a prostdispune, a scurtcircuita, a telecomanda; (forme de gerunziu negativ) nemaiștiind, nepreaștiind etc.

g. Adverbe:

de timp: altădată; câteodată, niciodată, nicicând, numaidecât, oricând, orișicând, demult, diseară, odată etc.

NOTĂ. „Adverbul odată „cândva (în trecut sau în viitor), imediat, în sfârșit”: A fost odată ca niciodată, O să-ți spun eu odată ce s-a întâmplat, Termină odată!, Odată terminat lucrul, am plecat. Dar se scriu în două cuvinte o dată numeral adverbial (Așa ceva ți se întâmplă numai o dată în viață, Te mai rog o dată, O dată la două luni) și o dată subst. „zi, dată calendaristică” sau „informație”. (Ioana Vintilă-Rădulescu, Ce e nou în DOOM, Internet)

de mod: nicidecum, totuna, oricât, orișicât, darmite etc. de loc: oriîncotro, orișiunde, îndeaproape, dedesubt etc.

h. Prepoziţii:

deasupra, decât, dedesubtul, despre, dimprejurul, dinaintea, dinapoia, dindărătul, dinspre, dintre, dintru, împotriva, împrejurul, înaintea, înapoia, înăuntrul, îndărătul, înspre, printre etc.

NOTĂ. Majoritatea acestor prepoziții compuse sunt astăzi neanalizabile pentru vorbitori.

i. Conjuncții:

deoarece, deși, fiindcă, încât, întrucât, precum, vasăzică (și adv.) „prin urmare, deci”

NOTĂ. Majoritatea acestor conjuncții compuse sunt astăzi neanalizabile pentru vorbitori.

Trebuie distins între: fiindcă și dat fiind că; încât și în cât („În cât timp ajungi la mine?”); vasăzică, „adică” și va să zică „înseamnă” („o soțietate fără prințipuri, va să zică că nu le are.” I. L. Caragiale, O scrisoare pierdută).

j. Interjecţii:

behehe, heirup, iacă(tă), mehehe, tralala.

NOTĂ. Heirup nu vine din „hei” şi „rup”, după cum ar putea analiza vorbitorii, ci din sas. herup, germ. herauf, sus!, după cum arată Scriban, 1939.

.

Flexionarea cuvintelor compuse și a locuțiunilor

.

Citeste mai mult: adev.ro/nuv3hd

Pagină completă:

4.2. Scrierea cuvintelor compuse

.

Introdus  / lisätty 8.11.2014

Actualizat / päivitetty 19.12.2014

Actualizat / päivitetty 10.3.2015

Actualizat / päivitetty 23.9.2015

Actualizat / päivitetty 1.8.2016

Actualizat / päivitetty 3.12.2017

.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: