Blogulblog's Blog

Sanaliito

 Sanaliitto

.

sana+sana1

.

sanaliitto ● cuvânt compus din cuvinte asociate, care apare ca un tot, ca o locuțiune ■ ordfogning

Sanaliitto on kahden tai useamman sanan muodostama rakenne. Termiä käytetään toisaalta sanaliiton ja yhdyssanan välisestä erosta esim. tapauksissa mummon mökki ja mummonmökki (» § 402), toisaalta vakiintuneista sanaliitoista, kuten kynsin hampain, niine hyvineen ja saada selvä. Nimitys sanaliitto ei ota kantaa siihen, onko rakenne lauseke vai ei.

Sanaliitto are în structura sa două sau mai multe cuvinte. Termenul mai este folosit și pentru a deosebi yhdyssana de sanaliitto ca de ex. mummon mökki – căsuța unei bătrâne (oarecare) și mummonmökki – căsuță bătrânească (în general) sau căsuța bunicii (în special). Pe de altă parte, sanaliitto desemnează asociațiile stabile de cuvinte, sintagmele, cum ar fi kynsin hampain – cu ghearele și cu dinții, niine hyvineen – fără realizare, eșec, a se mulțumi cu ce e, saada selvä – a înțelege, a pricepe; a da de rostul unui lucru. Ce este mai dificil pentru vorbitorii de română este tocmai faptul că sanaliitto nu precizează dacă este vorba de un cuvânt compus sau de lauseke – (vezi mai jos).

.

Pentru comparație:

lauseke

kiel. sanan ja sen mahdollisten määritteiden ja täydennysten muodostama kokonaisuus – cuvântul care, împreună cu atributele sale, formează un tot. Expresie, Sintagmă.

Lauseke on nimitys yhteen liittyvien sanojen kimpulle, ts. sellaiselle rakenteelle jonka sana muodostaa mahdollisten laajennustensa kanssa. Kyseistä sanaa sanotaan lausekkeen edussanaksi, ja lauseketta nimitetään (eräin poikkeuksin) edussanansa sanaluokan mukaan. Esim. substantiivi ystävillä voi muodostaa substantiivilausekkeen kuten pienillä ystävillä tai äidin vanhoilla ystävillä Saksassa, adjektiivi vanhoja taas adjektiivilausekkeen liian vanhoja pelaamaan. Myös yksittäinen sana muodostaa lausekkeen: Ystäväni asuu kaukana. Useammasta sanasta koostuva lauseke muodostaa yleensä yhtäjaksoisen rakenteen. On kuitenkin lauseyhteyksiä, joissa muuten yhtäjaksoisena esiintyvän lausekkeen osat voivat olla toisistaan erillään, esim. Pelaamaan he ovat liian vanhoja (hajarakenne). (» § 439.) Lausekkeista käytetään kielitieteellisessä kirjallisuudessa yleensä englantilähtöisiä lyhenteitä, esim. substantiivilauseke on NP, adjektiiivilauseke on AP. Isossa suomen kieliopissa finiittiverbien ei katsota muodostavan lausekkeita, vaan joskus puhutaan verbi-ilmauksista (» § 443).

.

sanaliitto kiel. eri sanoiksi kirjoitettava sanapari t. -ryhmä, jonka merkitysseikat sitovat yhteen (esim. nuori mies, filosofian maisteri, olen tehnyt, sen tähden, kiikun kaakun); kiinteä yhdessä esiintyvien sanojen muodostama fraasi tai sanoista muodostuva yhdyssanaa löysempi yhdyssidos

Sanaliitot kuten ”sitä mukaa” kirjoitetaan erikseen kun taas yhdyssanat kirjoitetaan yhteen.

Sanaliitolla tarkoitetaan kiinteää, yleensä yhdessä esiintyvien sanojen muodostamaa fraasia, jolla on konventionaalinen merkitys ja joka eroaa yhdyssanoista siten, että sanaliiton jäsenet saavat pääpainon, minkä takia ne kirjoitetaan erikseen. Suomen kieli on esimerkki sanaliitosta. Sanaliitot saattavat käyttäytyä kuten yksittäiset sanat muun muassa sikäli, että niistä voidaan muodostaa johdoksia. Johdoksissa ne muuttuvat yhdyssanoiksi, esimerkiksi suomenkielinen. Useampiosaisissa ilmauksissa sanaliitto liitetään jälkiosaan yhdysmerkillä, jonka edessä on välilyönti. Esimerkiksi tee se itse -periaate.

.

Mai jos avem câteva trucuri pentru a deosebi yhdyssana de sanaliitto. În prima cuvintele se scriu legate, iar în a doua se scriu separat.

.

Yhdyssanat ja sanaliitot

Yhdyssanat kirjoitetaan yhteen ja sanaliitot erillisiksi sanoiksi.

.

Yhdyssanojen runsaus on yksi suomen kielen tunnuspiirteistä. Yhdyssana muodostuu perusosasta (jälkiosa), jonka eteen liitetään yksi tai useampi määriteosa (alkuosa).

kesäloma

kesälomaromanssi

työterveyslääkäriasema

Joskus kirjoittajan on vaikea päättää, onko kyseessä yhdyssana (osat kirjoitetaan yhteen) vai sanaliitto (sanat kirjoitetaan erilleen toisistaan). Yhdyssana muodostaa yhden käsitteen; sanaliitoissa taas on kysymys useasta käsitteestä.

Kirjoittaja voi punnita yhteen ja erilleen kirjoittamista seuraavilla testeillä ja periaatteilla.

Merkitystesti

Kokeile, miten yhteen ja erilleen kirjoittaminen vaikuttaa merkitykseen. Tutki merkitystä tekstiympäristössä. Yhdyssanalla ja sanaliitolla on usein eri merkitys.

Esim.

 • talon poika – un copil al casei / talonpoika – țăran
 • äidin kieli – limba mamei [este ascuțită] / äidinkieli – limbă maternă
 • hieno mekaanikko – un mecanic iscusit / hienomekaanikko – mecanic de mecanică fină
 • iso sisko – soră mare [de înălțime] / isosisko – sora cea mare

Usein sanaliitto ilmaisee konkreettista asiantilaa ja yhdyssana abstraktimpaa käsitettä tai vakiintunutta erityismerkitystä.

Jouduin juoksemaan puun alle sateen suojaan, koska unohdin sateensuojan kotiin.

Pölynimurissa on vikaa, koska se on pölyt luotaan työntävä. Sen myyjäkin oli kovin luotaantyöntävä ihminen.

Joissakin tapauksissa merkitys ei kovin paljon muutu, kirjoitettiinpa sitten yhteen tai erikseen:

kielten opetus ~ kieltenopetus, päihteiden käyttö ~ päihteidenkäyttö

Painotesti

Makustele painotusta. Suomen kielessä pääpaino on sanan ensimmäisellä tavulla ja yhdessä sanassa on vain yksi pääpaino.

Esim.

 • äidin kieli / äidinkieli
 • hieno mekaanikko / hienomekaanikko
 • laadun tarkkailu – aprecierea calității înainte de cumpărat / laaduntarkkailu – control de calitate

Huomaa painotukset ja merkityserot:

Tuotteen laadun tarkkailu on asiakkaan velvollisuus.

Yrityksemme on panostanut laaduntarkkailuun.

Lisäystesti

Kokeile, voiko sanojen väliin lisätä liitepartikkelin (-kin, -kaan), omistusliitteen (-ni, -si, -nsa jne.) tai adjektiivin. Jos toimenpide ei onnistu, on kyseessä yhdyssana.

Esim.

 • luentokinsali / luentosalikin
 • pikkusijoulu / pikkujoulusi
 • viisimmevuotias / viisivuotiaamme
 • maksaherkullinenlaatikko / herkullinen maksalaatikko

Hyödynnä kirjallisuutta! Vakiintuneen kirjoitusasun ja kielenhuollon suosituksen voit pulmatilanteissa tarkistaa esimerkiksi Suomen kielen perussanakirjasta tai kielenhuollon oppaista.

.

Pohdiskelutehtävä

Seuraavat sanat voidaan kirjoittaa joko yhdyssanoiksi tai sanaliitoiksi eri tilanteissa ja eri merkityksiä tavoiteltaessa. Istuta sanat sopiviin tekstiympäristöihin. Yhdyssanan merkitys ei aina ole pääteltävissä suoraan sen osien merkityksen perusteella.

vanha piika – o servitoare bătrână                                ≠  vanhapiika – fată bătrână, necăsătorită

vanha poika – un băiat mai în vârstă                            ≠  vanhapoika – burlac, necăsătorit

märkä puku – un costum ud                                         ≠  märkäpuku – costum de scufundător

haukan katse – privirea unui vultur                              ≠  haukankatse – privire pătrunzătoare, de vultur

ohi menevä – care trece pe lângă                                 ≠  ohimenevä – trecător, care nu persisită

pitkä perjantai – o vinere lungă [obositoare]               ≠  pitkäperjantai – Vinerea Mare

sairaan hoito – îngrijirea unui bolnav                             ≠  sairaanhoito – ingrijirea bolnavului/bolnavilor

vasta nainut – care a avut de curând un raport sexual  ≠  vastanainut – proaspăt căsătorit

.

Yhdyssana vai sanaliitto?

Kahden sanan sanaliittoja

Expresiile de mai jos sunt, cel mai adesea, adverbe sau locuțiuni adverbiale; pentru comparație vezi și pagina Ristiin rastiin – perechi celebre.

De reținut că unele dintre ele au forme consacrate, adică trebuie folosite așa cum au fost prezentate, altele au forme mai laxe, variabile se pot folosi și formele inflexionare de ex. itsestään selvä, itsestään selvää, itsestään selvänä, itsestään selvän ș.a.m.d.

Considerând istoricul limbii finlandeze constatăm că nu există o delimitare foarte strictă între sanaliitto și yhdyssana. Asfel unele dintre cuvintele compuse, cuvinte perechi – sanaliitto – pot fi scrise sau separat, sau legate devenind un cuvânt compus – yhdyssana. Ulitima formă pare să fie mai frecvent folosită. Vezi lista acestor cuvinte. Aici de ex. pikku hiljaa sau pikkuhiljaa (mai frecvent), hölyn pölyn sau hölynpöly (mai frecvent), typö tyhjä sau typötyhjä (mai frecvent).

Unele perechi sunt formate din același cuvânt care se repetă, primul la genitiv și al doilea la nominativ. Ele trebuie înțelese „mai … decât”. De ex. suuren suurimai mare decât mare (foarte mare, cel mai mare, mai mare nu se poate), ohuen ohutmai subțire decât subțire (foarte subțire, cel mai subțire, mai subțire nu se poate).

Alte perechi în care cuvântul se repetă, primul fiind la nominativ iar perechea un adverb, la cazurile adesiv sau ablativ se traduc cu „din … în” sau „câte” ca de ex. aika ajoindin când în când, paikka paikoin (= paikoilla), – din loc în loc, vähä vähältä – puțin câte puțin.

Interesantă poate fi remarca faptului că multe dintre expresiile de mai jos par sinonime. Unele chiar sunt, altele au mici diferențe de nuanță. Fiecare vorbitor nativ de finlandeză are preferințele lui, unii folosesc unele expresii, alții altele. Chiar dacă vorbitorul de română nu le folosește pe toate, de înțeles, trebuie să le înțeleagă.

Pentru că multe cuvinte din categoria finlandeză sanaliitto, formate din două cuvinte și cu semnificație de sine stătătoare, se traduc în românește, fie printr-o sintagmă, sau doar printr-un singur cuvânt, în așa fel încât sensul de sanaliitto nu-i apare foarte clar vorbitorului de română. Totuși, perechile de mai jos sunt consacrate, din care, unii lingviști le consideră pe unele, alții pe celelalte ca făcând parte din categoria în discuție. La unele apar și sinonime explicative.

Kahden sanan sanaliitot

Seuraavassa luettelossa on lueteltu kahden sanan sanaliittoja.

 • aika ajoin ● din când în când; când și când; uneori ■ tidtalstidvisperiodvisdå och dåstundtalsstundvis; stundomryckvis
 • aika lailla ● destul de mult ■ rätt mycket; bra mycket; åtskilligt; verkligt
 • aika tavalla ● relativ, destul de ■ rätt []; ganska; tämligen; en hel del
 • aina kun ● imediat ce ■ så fort; alltid när …
 • aivan heti ● pe loc, imediat ■ på stunden; strax; genast; (puhek) på stubinen
 • aivan hyvin ● foarte bine ■ mycket väl (mer än väl)
 • aivan kuin ● exact ca și … ■ precis som om …
 • aivan niin ● chiar așa! ■ exakt så! precis!
 • aivan väärin ● complet greșit, departe de adevăr ■ helt fel, långt från sanningen
 • aivan äsken ● foarte recent, de curând; chiar acum, de puțin timp ■ helt nyligen
 • ajan mittaan ajan oloon, ajan tullen ● cu timpul; nu peste mult timp ■ med tiden; vad det lider; (ennen pitkää) i längden; i det långa loppet; i förlängningen
 • ajan tasalla ● a fi la curent, a fi la zi ■ aktuell; pakt/takt med tiden; up to date, up-to-date; à jour [med tiden/läget];
 • alla mainittu ● mai jos menționat/numit; următor ■ följande; nedannämnd; nedanstående
 • alla oleva ● de jos, de dedesubt; care este la bază ■ underliggande; nedanför (under); (jäljempänä mainittu) nedannämnd; nedanstående
 • alla päin, [alakuloinen, pahoilla mielin] ● deprimat; trist; abătut ■ nere (deppig, nedslagen, nedstämd); missmodig; moloken
 • alun alkaen, alun perin, alun pitäen ● din capul locului; încă de la începutul începutului ■ redan från början; ända från första början; (alkuperältään) ursprungligen
 • ani harvoin ● foarte rar, extrem de rar ■ ytterst sällan
 • ani varhain ● foarte devreme ■ mycket tidigt; i arla morgonstund
 • arvossa pidetty ● respectat, respectabil, stimat, apreciat, considerat; foarte cunoscut, proeminent ■ (kunnioitettu) aktad, respekterad; ansedd; vördig; (kunnioitettava) ärevördig; (ylhäinen) högt uppsatt; (suosittu) uppskattad; (korkea-arvoinen) hög
 • blaa blaa ● sporovăială, pălăvrăgeală, flecăreală ■ blä, blä!
 • edellä esitetty, edellä mainittu, yllä oleva ● susnumit, susmenționat ■ ovanstående, ovannämnd
 • edellä oleva ● precedent, anterior, prealabil ■ föregående
 • edeltä käsin, edeltäkäsin ● cu anticipație, anticipat, din timp, dinainte, în prealabil ■ i förväg; (etukäteen myös) på förhand
 • ehdoin tahdoin, tarkoituksellisesti ● cu bună știință; intenționat ■ med vett och vilja; (tahallisesti) med flit, avsiktligt, avsiktligen; med berått mod; uppsåtligen
 • ennen aikaan ● înainte vreme ■ förr i tiden
 • ennen kaikkea ● înainte de toate; în primul rând ■ framför allt; först och främst; först som sist; förnämst; (lähinnä) närmast, snarast; (ensi sijassa) i första hand; i främsta rummet
 • ennen kuin ● înainte de ■ innan; (kieltolauseessa) förrän; inte före
 • ennen muinoin ● pe vremuri; în vremurile de demult; de mult ■ i forna tider; i forna dagar; förr i tiden; fordom; (kauan sitten) för länge sedan
 • ennen pitkää ● în curând; cu timpul; treptat; încetul cu încetul; în cele din urmă; până la urmă; mai devreme sau mai târziu ■ i längden; i det långa loppet; (jonkin ajan kuluttua) inom kort; snart nog; (ennemmin tai myöhemmin) förr eller senare
 • ennen vanhaan, ennen muinoin ● pe vremuri; în vremurile de demult; de mult ■ förr i världen, förr i tiden; i fordom tid
 • ensi alkuun, aluksi ● pentru început; mai întâi ■ till att börja med; till en början; i förstone
 • ensi kerralla ● data viitoare ■ nästa gång
 • ensi kädessä, ensi sijassa, ensisijaisesti ● în primul rând; mai întâi de toate ■ i första hand, först och främst; i främsta rummet; i första rummet; primärt; (ennen kaikkea) framför allt; (lähinnä) närmast
 • ensi tilassa ● cu prima ocazie; imediat; cât mai curând posibil; fără întârziere ■ i första taget; med det snaraste; per omgående; genast; snarast; utan dröjsmål; vid första tillfälle; vid första bästa tillfälle; vid första lägenhet; så fort som möjligt; så snart som möjligt; så fort tillfälle yppar sig; snarast möjligt
 • ensi vuonna ● anul viitor ■ nästa år
 • eri lailla, muulla tavalla, toisin ● diferit, variat, felurit; altfel ■ olika
 • eri tavalla ● altfel, în alt mod ■ på ett annat sätt; (toisin) på annat sätt; olika vikt; annorlunda, olika
 • esiin tullut ● apărut ■ dykt
 • heikun keikun ● pa! ciao! ceau! ■ hej svejs, hej då
 • heti kun, niin pian kuin ● îndată, imediat [ce]; pe loc ■ så fort, så fort som; strax, straxt; väl; genast när
 • hissun kissun ● abia abia; câte puțin; treptat; agale; pe tăcute ■ (hitaasti) sakta, långsamt; (verkalleen) i sakta makså sakteliga; (pikkuhiljaa) [småningom (melutta) tyststilla; (vähin äänin) i all tysthet
 • hui hai, huit hait ● hai hui ■ pyttsan!; skitprat!; bah!; (ark) skit samma!; (höpsis) prata strunt; (höpö höpö) struntprat [cf turcă: hayhay, hay huy; ung. haya-huya]
 • huiskin haiskin ● claie peste grămadă; de-a valma; talmeș balmeș ■ huller om bullerom vartannat, i en enda röra
 • hujan hajan ● claie peste grămadă; de-a valma; talmeș balmeș ■ huller om bullerom vartannat, i en enda röra
 • huomioon ottaen ● luând în considerație ■ i (med) beaktande av, med hänsyn till; i hänseende till; med avseende på
 • hyrskyn myrskyn, panna h. m. ● a devasta, a întoarce lucririle pe dos; a face tărăboi; a băga viteză, a se pune pe treabă ■ huller om buller; (riehumisesta) härjaleva rövare; skall det bli liv i luckan!; sätter vi full fart!
 • hädin tuskin ● cu chiu cu vai, de-abia ■ med nöd och näppemed knapp nöd; (juuri ja juuri) nätt och jämnt
 • hällä väliä, samantekevä ● cui îi pasă; indiferemt; neglijent ■ sak samma; må så vara; strunt i det; skit samma! hällä väliä-asenne, hällä väliä-ilmapiiri ● mentalitate nepăsătoare, indiferentă ■ låtgåmentalitet; hällä väliä-tyyli ● stil nonșalant, neglijent ■ laissezfaire-stil, låtgå-stil
 • hölyn pölyn, hölynpöly ● prostii!, fleacuri!, vorbe goale, vorbărie ■ (joutava puhe) meningslöst pratstruntprat, nys nysetnonsensgallimatias; (pöty) dravel; (roska) skräp; gojamunväder
 • höpö höpö, höpön höpön ● prostii!, fleacuri!, vorbe goale, vorbărie; nu [te] cred! ■ struntprat
 • ikään kuin ● ca și cum ■ [precis] som
 • itse kukin ● fiecare, fiecine, fitecinevar och en; envar
 • itsestään selvä ● de la sine înțeles ■ självklar; (luonnollinen) självfallen, självsagd; (itseoikeutettu) självskriven; för givet
 • iän kaiken, ikuisesti ● etern, veșnic, infinit, nesfârșit; de-a pururi, în veci; pentru eternnitate ■ evigt; i [all] evighet; (ylät) evinnerligen; (ikuisiksi ajoiksi) för evigt, för evig tid, för eviga tider; för tid och evighet; för all framtid; för alltid, för alla tider; (loputtomiin) i det oändliga, i all oändlighet
 • joka ainoa, joka ikinen, jokainen, joka sorkka ● fiecare în parte; fiecare dintre; toată suflarea, orice țipenie ■ varenda, vartenda
 • joka tapauksessa ● în orice caz ■ åtminstone, i alla fall, i alla fulla fall, i varje fall, i varje vart; i vilket fall som helst; under alla förhållanden; under alla omständigheter; i alla händelser; bara; likafullt; trots allt; nog av, nogav; vad som än…
 • joka sorkka ● fiecare în parte; toată suflarea, orice țipenie ■ varenda kotte; varenda en; vareviga[ste] en; (puhek) varenda käft
 • jonkin aika, jonkin ajan ● un oarecare timp, o oarecare durată ■ en stund, en tid, ett tag
 • jonkin kerran, jonkun kerran ● o oarecare dată; de câteva ori; o dată sau de două ori ■ någon gång
 • jonkin verran ● oarecum; în oarecare măsură; foarte puțin ■ (hiukan) en aning, en smula; ett visst; (määrästä) en gnutta; ett stycke; någon, något; lite, litet
 • jotenkuten (formă mai rar folosită), jotenkuten (forma uzuală), mitenkuten, kohtalaisesti ● oarecum; în vreun fel; într-un fel; destul de bine, acceptabil, suportabil ■ på något sätt; på ett eller annat sätt; (puhek) på något vänster; någorlunda; på något vis; (hädin tuskin) nätt och jämnt; med knapp nöd, med nöd och näppe; någotsånär, något så när
 • juuri ja juuri ● cu chiu cu vai, de-abia ■ nätt och jämnt
 • juuri mitään [ei juuri mitään] ● mai nimic ■ just ingenting; nästan ingenting; så gott som ingenting; inte något
 • juuri noin ● chiar așa; cam așa ■ är det så; såhär
 • juuri nyt ● chiar acum; exact acum ■ just nu; precis nu; (pentru moment, o clipă) för tillfället, för ögonblicket
 • juuri oikein ● chiar corect; chiar drept ■ helt rätt; bara rätt
 • juuri äsken ● acum o clipă ■ alldeles nyss; nyss; just; för en stund sedan; för ett ögonblick sedan; i jåns, ijåns
 • juurta jaksaen, juurta jaksain ● încă de la rădăcină, complet; aprofundat, detaliat, amănunțit; în cele mai mici detalii; cu toate amănuntele ■ (yksityiskohtaisesti) in i minsta detalj; (perusteellisesti) ingående; grundligt
 • kahden kesken ● între [noi] doi; în doi; confidențial; între patru ochi ■ på tu man hand, på tumanhand; (puhek) på tumis; (luottamuksellisesti) mellan fyra ögon; (yksityisesti) enskilt; privatim; i enrum; (leik) mellan skål och vägg; (kahden kesken olo) tvåsamhet
 • kaiken kaikkiaan, loppujen lopuksi, lopuksi, suurin piirtein, yleensä ● la urma urmelor; în cele din urmă; în final; rezumând; cu totul; în mare [spus] ■ hela; allt som allt; inalles; alltigenom, allt igenom; när allt kommer omkring; i stort sett; i det stora hela; summa summarum; till syvende och sist
 • kaikin keinoin ● în orice fel, prin orice mijloc, orice modalitate, oricare soluție ■ med alla medel
 • kaikin mokomin, kyllä, toki, mikäpä siinä ● desigur; cu plăcere; natural ■ för all del; gott och väl; naturligtvis; ja vars, jo vars
 • kaikin puolin ● în orice fel; în toate privințele, sub toate aspectele; cu torul; complet ■ på alla sätt, på alla sätt och vis; i alla avseenden, i alla hänseenden; (täysin) fullständigt, fullkomligt; komplett; helt och hållet
 • kaikin voimin ● cu toatr forțele ■ av alla krafter, med alla krafter, med all kraft; så det står härliga till; för full [maskin, musik]
 • kautta rantain ● pe ocolite ■ på omvägar
 • kerta kaikkiaan ● absolut; incontestabil; cert; sigur; cu totul; o dată pentru totdeauna ■ en gång för alla; absolut; alltigenom; helt, alldeles helt, fullständigt, verkligt; definitivt; avgjort; formligen; för gott, gott och väl; först som sist
 • kesken kaiken, asiasta toiseen, sivumennen sanottuna, ohimennen sanoen, apropoo ● apropo; de la una la alta ■ mitt i allt; från det ena till det andra, helt apropå; förresten; för övrigt; i förbigående sagt
 • kiikun kaakun ● în cumpănă; nesigur; a atârna de un fir de păr ■ det står och väger; hänga på håret
 • kipin kapin ● imediat, într-o clipă, cât ai clipi din ochi, cât ai bate din palme, cât ai zice pește; de-a valma, în mare grabă; pe loc; ■ (nopeasti) hux fluxhals över huvudi all hast
 • koko lailla ● cam; relativ; comparativ; destul de; considerabil; substanțial; important ■ rätt så; betydligt; relativt
 • kynsin hampain ● morțiș; cu ghearele și cu dinții ■ med näbbar och klor
 • käden käänteessä, hetkessä ● cât ai zice pește; într-o clipită ■ i en handvändning; (ark) på ett litet kick
 • käydä päinsä,olla hyväksyttävää ● a fi de acord; a fi acceptabil; a fi admis ■ (kelvata) duga; , gå an, gå för sig; (sopia) passa sig; passa [för] ngn; (onnistua) lyckas; låta sig göras; (hahmottua) arta sig; gestalta sig; utvecklas
 • loppujen lopuksi, lopultakin ● la urma urmei; la urma urmelor; în ultimă instanță; în definitiv; când e la o adică ■ när allt kommer omkring; när det kommer till kritan; ytterst; i sista hand, till sist; till syvende och sidst; sist och slutligen; (itse asiassa) i själva verket
 • lukuun ottamatta ● exclusiv; fără a considera ceva ■ bortsett från ngtexklusivefrånsettförutomutom; oberäknadsånär som påundantagendes
 • läsnä oleva, täällä oleva ● prezent; de față [fiind] ■ närvarande
 • läsnä ollessa ● [în] prezență [fiind] ■ närvaro; närvarande
 • lässyn lässyn ● sporovăială, pălăvrăgeală, flecăreală ■ blä, blä!
 • merkille pantava ● remarcabil, demn de atenție; demn de reținut ■ beaktansvärd, betydande; värd att notera; (huomattava) avsevärd
 • mielin kielin ● lingușitor ■ inställsam mot ngn; lisma; olla jklle mielin kielin ● a linguși pe cineva ■ (mielistellä) ställa sig in hos ngn; vara inställsam mot ngn; lisma ngn
 • mielin määrin ● oricât, cât îți dorește/poftește inima, după bunul plac, cât te țin curelele ■ hur mycket som helst; (mielensä t. halunsa mukaan) efter behag; (ruoasta): (kyllikseen) så mycket[somman orkar; (yllin kyllin) mer än nog, nog och övernog
 • minkä takia, minkä tähden, minkä vuoksi ● de ce, din ce cauză; pentru care motiv ■ varför; av vilken orsak
 • miten päin ● cum, în ce parte, în ce direcție, în ce sens; cu care parte ■ hur, åt vilket håll
 • mitä varten ● de ce, din ce cauză; pentru care motiv ■ varför; av vilken orsak
 • muitta mutkitta ● pur și simplu, fără ocolișuri ■ utan vidarehelt sonikahelt enkeltutan vidare spisningomständigheterrätt och slättutan krumbukterkrus
 • mukaan luettuna, mukaan lukien ● inclus; inclusiv; luat în considerație ■ inklusive ngt; ngt medräknat; inkluderande ngt; inklusive; däribland; medräknad, inberäknad; med inbegrepp av; inberäknat
 • mukkelis makkelis ● de-a berbeleacul, de-a tumba, de-a dura, de-a rostogolul ■ kullerbytta
 • mullin mallin ● claie peste grămadă; de-a valma; talmeș balmeș ■ huller om bulleren enda röraupp och nerett enda kaos
 • muun muassa ● printre altele ■ bland annat, (lyh) bl.a.
 • niin ikään, myös, samalla, sen lisäksi ● de asemenea; totodată ■ även, också; likaså; likaledes, ävenledes; tillika
 • niin kuin ● [tot] așa cum ■ som; såsom; liksom; ; som bara
 • niin kutsuttu ● așa numit ■ så kallad
 • niin päin ● așa; astfel; în felul acesta; în această direcție, în acest sens ■ ; på det viset; den vägen
 • niin sanottu ● așa-zis ■ så kallad, (lyh) s.k.
 • niin sanotusti ● ca să zicem așa ■ så att säga, (lyh) s.a.s.
 • nipin napin, nipin näpin, nippa nappa ● cu chiu cu vai, de-abia; aproape exact ■ (hädin tuskin) med nöd och näppemed knapp nöd;knappt; (juuri ja juuri) nätt och jämnt; (suomr myös) just och just
 • niukin naukin, niukuin naukuin ● cu chiu cu vai, de-abia; aproape exact ■ (hädin tuskin) med nöd och näppemed knapp nöd;knappt; (juuri ja juuri) nätt och jämnt; (suomr myös) just och just
 • noin päin ● așa; în felul ăsta; in direcția asta; în sensul ăsta ■ så där
 • nurin päin ● pe dos; inversat ■ avigt; fel; åt fel håll
 • näin päin ● aici; în acesta ■ så här
 • ohuen ohut ● foarte sau extrem de subțire; cel mai subțire ■ ytterlig tunn
 • oikein päin ● pe față ■ rätt
 • omaan tahtiin, omalla ajallaan, kaikessa rauhassa ● pe îndelete ■ i lugn och ro
 • omia aikojaan ● de la sine; la vremea sa; mai devreme sau mai târziu ■ efter handav sig själv
 • omin avuin ● singur, fără ajutor; cu mijloace proprii ■ på egen hand; [sigsjälvensamsjälvhjälp
 • omin käsin ● cu mână proprie ■ egenhändigt
 • omin luvin ● singur; fără ajutor; din proprie inițiativă; pe propria răspundere ■ på eget bevåg; på egen hand; ensam; själv
 • omin neuvoin ● singur, fără ajutor; cu mijloace proprii ■ på egen hand; [sigsjälvensamsjälvhjälp
 • omin päin ● singur; fără ajutor; din proprie inițiativă; pe propria răspundere ■ på eget bevåg; på egen hand; ensam; själv
 • omin silmin ● cu ochii proprii ■ med egna ögon
 • paikan päälle, paikan päällä ● la fața locului ■ på plats
 • paikka paikoin ● pe alocuri; ici și colo ■ ställvis; glimtvis; styckevis; på en del ställen; på somliga ställen; på sina håll, på sina ställen; (siellä täällä) här och där, här och var
 • pala palalta ● bucată cu bucată ■ bit för bit; stycke för stycke; (pala kerrallaan) en bit (ett stycke) åt gången; (paloittain) bitvis; styckevis
 • perin juurin ● încă de la rădăcină, complet; aprofundat, detalia, amănunțit; în cele mai mici detalii; cu toate amănuntele; de toți banii ■ grundligtingående; (juurta jaksain) in i minsta detalj; (läpikotaisin, tarkoin) utan och innan; (huvittelemisesta) för hela slanten
 • perin pohjin ● încă de la rădăcină, complet; aprofundat, detaliat, amănunțit; în cele mai mici detalii; cu toate amănuntele; de toți banii ■ grundligtingående; (juurta jaksain) in i minsta detalj; (läpikotaisin, tarkoin) utan och innan; (huvittelemisesta) för hela slanten
 • pienen pieni, hyvin pieni, pikkuruinen ● foarte mic, extrem de mic; infim, microscopic; prea subțire; cel mai mic (dintre toate) ■ pytteliten
 • pikku hiljaa, pikkuhiljaa ● câte puțin; treptat; cu timpul; încetul cu încetul; încet-încet ■ så småningom
 • pilvin pimein ● cât vrei; din abundență; cât vezi cu ochii ■ rikligt(jtak med ngt); i rikligt måttymnigt(jtak med ngt); (yllin kyllin) i överflöd; (reilusti, anteliaasti) generöst (jtakmed ngt); (yli) drygt
 • pitkin hampain ● strângând din dinți; împotriva voinței; fără plăcere ■ motvilligt
 • pitkin pituuttaan ● cât e de lung / lungă; pe toată lungimea ■ raklångså lång handen är
 • pitkin vedoin ● cu mișcare amplă ■ med bred rörelse
 • pitkin väliajoin ● cu intervale regulate ■ med regelbunden
 • päin honkia, peetä, puuta, seiniä, mennä ~ (alatyyli! – argou!) ● a se duce dracului ■ gå åt skogen(pipan, pepparn, helvete)
 • pää pyörällä, sekaisin ● confuz, încurcat ■ (hämmentynyt) förvirrad; konfys; konfunderad; virrig; (sekapäinen) vimmelkantig; snurrig; yr i mössan; omtumlad; omtöcknad
 • päällisin puolin ● superficial; în mare ■ ytligt sett; till det yttre; (suurin piirtein) i stora drag; i det stora hela
 • päätä pahkaa, suin päin, harkitsematta ● cu capul înainte ■ hals över huvud; blint; burdus; brådstörtat; (tolkuttomasti) vettlöst; hejdlöst; tygellöst; (päistikkaa) framstupa, huvudstupa; handlöst, överilad, pladask
 • ristiin rastiin, ristin rastin ● în lung și-n lat; în cruciș și-n curmeziș; încoace și-ncolo ■ kors och tvärshärs och tvärs; (sinne tänne) hit och dit
 • saman tien, samassa ● totodată ■ i samma veva, på samma gång; på en gång; (heti) med det samma, med detsamma
 • saman verran ● tot atât; cam tot atât ■ lika mycket som, lika mycket; (suunnilleen) ungefär lika mycket
 • selvin päin, raitis; selvä ● treaz, nebăut ■ nykter; i nyktert tillstånd; (leik) på nykter kaluv
 • sen sijaan ● în schimb ■ i stället, istället; väl; (sitä vastoin) däremot; (taas) åter, återigen; (korvaukseksi) i gengäld
 • sen takia, sen tähden, sen vuoksi ● de-asta, de-aia; de aceea; pentru că; din această cauză; deoarece ■ för den skull; (siksi) därför; (siksi että) för [att]; den anledningen; (sen seurauksena) till följd av det; förty
 • sen verran ● cam atât; cam așa ■ så mycket; så pass; så pass mycket
 • siellä täällä [static] ● ici și colo; pe alocuri; răspândit ■ här och där, här och var; (puhek) lite varstans, litet varstans; spridd; utspridd; kringspridd; på spridda ställen; gles; gleshet; (jnk seassa) insprängd med ngt; (osittain) stycketals; (paikoitellen, paikka paikoin) ställvis; på somliga ställen; på sina håll; på sina ställen vrt. sinne tänne
 • sikin sokin ● claie peste grămadă; de-a valma; talmeș balmeș ■ huller om bullerom vartannat, i en enda röra
 • silloin kun, silloin, kun; sillä aikaa kun ● atunci când ■ alltid när – ; , när; (sillä aikaa kun) medan; (jolloin) som
 • silloin tällöin ● din când în când; când și când; uneori ■ allt emellanåttidtalstidvisperiodvisnudå och dåstundtalsstundvisstundomunderstundomryckvisglimtvis; stötvissporadiskt; (toisinaan) iblandav / från och till; (milloin – milloin) än – än
 • sillä lailla, sillä tapaa, sillä tavoin, vai niin ● așaa! așa dar; în felul ăsta; într-adevăr, zău așa, serios ■ så där; å det viset; på det sättet; på så sätt; på så vis; (niin) så, sålunda; (sillä keinoin) därigenom; (siten) därigenom; minsann
 • sillä välin ● între timp; în timp; uneori ■ (sillä aikaa) under tiden; under mellantiden; dessemellan
 • silmällä pitäen ● având în vedere ■ med tanke på; med sikte på
 • sinne tänne [dinamic] ● ici și colo; pe ici, pe colo ■ hit och dit vrt. siellä täällä
 • sitten kun ● atunci, atunci când ■ när, sedan när
 • sitten viime ● de atunci; de ultima dată ■ sedan sist, sen sist
 • sitä vastoin, sen sijaan; kuitenkin, toisaalta ● dimpotrivă; în schimb; pe de altă parte ■ däremot; (taas, kun, kun taas) åter; medan; (puolestaan) för sin del; å sin sidan – pe de o parte… pe de altă parte
 • suin päin, päätä pahkaa ● cu capul înainte ■ hals över huvud; blint; burdus; brådstörtat; (tolkuttomasti) vettlöst; hejdlöst; tygellöst; (päistikkaa) framstupa, huvudstupa; handlöst, överilad, pladask
 • suoraa päätä ● direct, fără tăgadă / ocolișuri, de-a dreptul; imediat, neîntârziat, pe loc ■ direktraka vägenraka spåret; (aikailematta, viivyttelemättä, heti) genast, omgåendepå stående fot
 • suuna päänä, aukoa päätään ● se bagă peste tot ■ synas och höras; syns och hörs
 • suuren suuri ● foarte sau extrem de mare; prea gros; cel mai mare (dintre toate) ■ för stor
 • suurin piirtein, kaiken kaikkiaan ● în mare; în linii mari; practic; pe/în ansamblu, în sumar; aproape, cam, aproximativ, estimativ, în jurul, dintr-o privire; în general, în total, global; superficial; rezonabil ■ i stort sett; i stora drag; i stort sett, i det stora hela, på det hela taget; (noin) cirka; så där; i grova drag; grovt räknat; (ylipäätään) överlag; allmänt taget; (ylimalkaisesti) i huvuddrag; generellt; (suunnilleen, summittain) ungefär, ungefärligt; omkring; (summittaisesti) summariskt; (likipitäen) inemot; bortåt, uppemot, bortemot; vid pass; (silmämääräisesti) ungefärligen, på ett ungefär; approximativt; uppskattningsvis; (pintapuolisesti) ytligt; ytligt sett; (karkeasti) grovt [taget]; (jotenkuten) någorlunda
 • tavan takaa ● foarte adesea, continuu, repetat; în orice clipă, cu orice ocazie ■ då och då; med jämna mellanrum; allt emellanåt; alltsomoftast, allt som oftast; titt och tätt; ut och in
 • toden teolla ● cu adevărat, în mod serios, cu toată seriozitatea ■ på allvar; på fullt allvar
 • toden totta ● cu adevărat; întru totul adevărat ■ sannerligen, i sanning; verkligen; minsann
 • toden tuntuinen ● plauzibil, de crezut; probabil ■ rimlig, sannolik, trolig, plausibel
 • toissa aamuna ● alaltăieri dimineață ■ i förrgår morse
 • toissa kerralla, toissa kerrasta ● a doua oară ■ andra gången, gången innan
 • toissa kesänä ● acum două veri ■ förrförra sommaren
 • toissa päivän, toissa päivänä ● alaltăieri ■ i förrgår
 • toissa vuonna, toissa vuosi ● acum doi ani ■ i förfjol, i förfjor; (suomr) i förrfjol
 • totta kai, tietysti, toki ● bineînțeles ■ visst; klart; javisst; (puhek) så klart, det är klart; naturligtvis, givetvis; förstås; absolut; självfallet; självklart; jo då! om!
 • tuiki tavallinen ● foarte obișnuit ■ helt vanlig; högst ordinär; högst vanlig
 • tuiki tärkeä ● foarte important ■ mycket viktigt, mycket ytterst
 • tuiki vastenmielinen ● foarte neplăcut, foarte dezgustător, foarte respingător ■ ytterst motbjudande
 • tuota leveä ● [de] lățimea aia ■ det där bred
 • tuota noin ● așa; da; în fine; ehe; ei bine ■ tja, hm, hur är det, nå
 • tuota pikaa ● imediat; într-o clipă ■ på minuten; alldeles strax; (nopeasti) snabbt, fort, hastigt; i ett nafs; i ett nu; i ett huj; (yhtäkkiä) hux flux; (silmänräpäyksessä) på ett ögonblick; (puhek) bums; illa kvickt; i [rödaste] rappet; stubben (stubinen, momangen)
 • tuota pitkä ● [de] lungimea aia ■ det där lång
 • tuota poika ● ce băiat; ce fel de băiat (depreciativ) ■ vilket poike
 • typö tyhjä (rar folosit), typötyhjä (mai frecvent) ● complet gol; absolut gol ■ alldeles tom
 • tämän ajan ● acest timp ■ denna tid
 • tämän kerran ● de data asta ■ för den här gången; för en gångs skull
 • tämän päivän ● (în, din, pentru) ziua de azi ■ dagens
 • tämän sijaan ● în locul acestuia ■ i stället för
 • tämän verran ● cam atât ■ här mycket
 • täpö täysi, täpötäysi, täpö täynnä, aivan, tupaten, täpösen täynnä ● complet plin; absolut plin ■ (puhek) proppfull, fullproppad, proppadsmockfull, fullsmockad, smockad; (täynnä väkeä myös) fullsattfullspikad
 • töin tuskin ● cu chiu cu vai, de-abia ■ nätt och jämntknapptmed knapp nödmed nöd och näppe
 • varta vasten ● anume, în mod special, în mod expres, ad hoc ■ enkom; uttryckligen
 • vasten naamaa, vasten kasvoja, vasten silmiä ● direct în față / mutră; peste bot; în / peste ochi ■ på käfteni ansiktet
 • vasten yöllä ● spre seară, pe înserate ■ natten till
 • viime hetkellä ● în ultima clipă, în ultimul moment ■ i sista stund, i sista ögonblicket, i sista minuten, i sista sekunden; i grevens tid
 • viime kädessä ● în ultimă instanță; la urma urmei ■ i sista hand; i sista instans; (loppujen lopuksi) när allt kommer omkring; när det kommer till kritan; till syvende och sidst; (itse asiassa) i själva verket
 • viime tingassa ● în ultima clipă ■ i sista minuten (momangen, sekunden, ögonblicket, stund, suomr puhek myös valetet); i senaste laget
 • viimeksi mainittu, viimemainittu ● ultimul numit/menționat, ultima numită/menționată ■ sistnämnd; (määr): (miespuolisesta) den sistnämnde; (naispuolisesta) den sistnämnda
 • vinksin vonksin ● claie peste grămadă; de-a valma; talmeș balmeș; la întâmplare ■ (puhek) huller om buller; i en enda röra, i en salig röra; om varandra
 • vuoron perään ● la rând, unul după altul; [în mod] alternativ ■ turvis; i tur och ordning; (vuoroin, vaihdellen) växelvis; skiftesvis;
 • vähä vähältä ● câte puțin; pas cu pas ■ undan för undanså småningom;(puhek) så sakteliga; (vähän kerrallaan) lite[ti sänderbit för bitsteg för steg; (puhek) pö om pö; (asteittain) gradvissuccessivt; (hiljalleen) efter hand
 • vähän väliä ● din când în când; când și când; uneori ■ allt emellanåtdå och dåtill och från; stup i kvarten; i ett; i ett kör; oupphörligt, oavlåtligt
 • väärin päin, nurin päin ● invers; pe dos ■ upp och ner; bakfram; bakvänt; fel; åt fel håll; (takaperin – invers) bak och fram; (nurinpäin – pe dos, nu pe față) avigt; ut och in; (ylösalaisin – cu susul în jos) upp och ner
 • yhteen aikaan ● la un moment dat ■ en tid
 • yhteen hiileen ● împreună; în același scop; pentru aceeași cauză ■ åt samma håll; för samma mål
 • yhteen menoon ● totodată; în același timp; într-una; tot timpul; necontenit; neîncetat; neîntrerupt; continuu; mereu ■ i ett sträck, i ett kör, i ett svep, i en följd; (keskeytymättä) oavbrutet; (saman tien) med det samma; i den vevan, i samma veva; på en gång
 • yhteen mittaan ● într-una; tot timpul; necontenit; neîncetat; neîntrerupt; continuu; fără pauză; dintr-odată ■ i ett sträck; stup i ett; (puhek) i ett kör; (keskeytyksettä) utan avbrott; oavbrutet; (yhtä mittaa) jämt och ständigt; om och om igen; (puhek) stup i kvarten
 • yhteen paikkaan ● [doar] într-un anume loc ■ på ett visst ställe
 • yhteen ääneen ● la unison; în cor; într-un glas ■ unisontmed en muni korus
 • yhtä aikaa ● totodată; în același timp ■ samtidigt; på samma gång
 • yhtä kaikki ● în orice caz; oricum ■ vilket fall som helst; hur som helst
 • yhtä kuin ● egal cu ■ lika med
 • yhtä lailla ● egal, la fel [cu]; în același fel ■ lika; på samma sätt
 • yhtä mittaa, yhteen mittaan ● într-una; tot timpul; necontenit; neîncetat; neîntrerupt; continuu; mereu; iar și iar ■ jämt och ständigt; om och om igen; (puhek) stup i kvarten; fortlöpande; utan uppehåll
 • yhtä päätä, yhteen mittaan ● într-una; tot timpul; necontenit; neîncetat; neîntrerupt; continuu; fără pauză; dintr-odată ■ 1 (yhtäjaksoisesti) i ett sträck; kontinuerligt; nonstop; (taukoamatta) oupphörligt, oavlåtligt; oavbrutet; (puhek) i ett; i ett kör; (ilman taukoja) utan avbrott; utan raster; utan pauser; 2 (vähän väliä) stup i kvarten; i ett; i ett kör; oupphörligt, oavlåtligt
 • yksin tein, saman tien ● dintr-odată; totodată ■ (samalla kertaa) på samma gång; (heti) på en gång; i ett sträck
 • ylen määrin ● enorm, peste măsură, în cel mai înalt grad ■ i högsta grad; mycket; enormt; oerhört, oerhörd; ofantligt; överväldigande; över hövan, överhövan; överdåd; överhölja
 • yllin kyllin, yltä kyllin ● mult mai mult, mult prea mult; încă și încă ■ med rågemer än nog, nog och övernog
 • yltä päältä ● total; pe de-a-ntregul, din cap până-n picioare ■ (kauttaaltaan) helt och hållet; (kiireestä kantapäähän) från topp till tå; över hela kroppen; (kokonaan) alldeles; fullständigt; totalt; helt
 • ympäri ämpäri ● claie peste grămadă; de-a valma; talmeș balmeș ■ huller om bullerom vartannat, i en enda röra
 • yötä päivää ● zi și noapte, neîntrerupt ■ dygnet runtdag och natt; (päivät pitkät) dagarna i ända

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=3487

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2434

.

Înainte de încheiere, părerea lui Jukka Korpela despre unele denumiri geografice.

Huolitellussa kielenkäytössä ei pitäisi puhua Isosta-Britanniasta, jos tarkoitetaan tiettyä valtiota, vaan Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Tämä sanotaan erikseen mm. EU:n kielenhuollon sivuilla. (Nimeä „Iso-Britannia” sopii kyllä käyttää, jos tarkoitetaan Englannin, Walesin ja Skotlannin muodostamaa aluetta.) Vähän tarkemmin aiheesta:
http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/kielenopas/6.5.html#gb
Ja kuvaavaa sille, miten virheet voivat päästä leviämään, on se hiljattain eräältä foorumilta oppimani seikka, että jopa eräässä Suomen joitakin vuosia sitten tekemässä valtiosopimuksessa käytetään monikollista ilmaisua „Yhdistyneet kuningaskunnat”!

Koska „iso” on normaali taipuva adjektiivi, jollainen usein taipuu, kun se on yhdyssanan alkuosana, varsinkin maantieteellisissä nimissä, esim.”Isonkyrön”.

Oikeastaan voisi väittää, että „Iso-Britannia” on pikemminkin sanaliitto kuin yhdyssana: se ääntyy lähinnä kaksihuippuisena ja sopisi siten kirjoittaa „Iso Britannia”, mutta kielenhuollon melko mielivaltaisen ratkaisun mukaan tällaiset sanat tulkitaan yhdyssanoiksi (samoin „Uusi-Seelanti” jne.). Kuvaavaa on, että linjaa ei sentään ole ulotettu monikollisiin nimiin kuten „Isot Antillit”.

Sen sijaan „etelä” on substantiivi, joka yhdyssanan määriteosana on taipumaton (kiinteästi kussakin sanassa joko nominatiivissa, esim. „etelätuuli”, tai genetiivissä, esim. „etelänsatakieli”). Ja „suur-” on erityinen yhdyssanamuoto eli kompositiivi, joka pysyy taipumattomana.
Aiemmin käytettiin nimeä „Suur-Britannia” tai „Suurbritannia” (tavallaan loogista, koska „great” tai „grande” on pikemminkin „suuri” kuin „iso”), ja silloin alkuosa oli taipumaton.

Kirjoitetaan pikku-Kalle tai pikku Kalle (näin Suomen kielen perussanakirja s.v. pikku). Myös Pikku-Kalle on mahdollinen, jos tarkoitetaan henkilöä, jonka erisnimeksi (lempinimeksi) on vakiintunut „Pikku-Kalle”.

.

Introdus  / lisätty 5.10.2014

Actualizat / päivitetty 19.1.2015

.

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: