Blogulblog's Blog

Cuvinte cu două forme – saojen rinnakkaisasuja

Cuvinte cu două forme – sanojen rinnakkaisasuja

.

askare1

.

Există un grup de cuvinte autohtone, nu foarte numeros, cuvinte care au două forme, una tradițională, arhaică, terminată în consoană și o a doua, mai modernă, terminată în vocală. Unii preferă prima formă, alții pe cea de a doua, ambele sunt corecte și acceptate. Necazul e că flexionarea lor diferă și, cum în zilele noastre oamenii scriu și citesc tot mai puțin, se amestecă ușor cele două forme.

.

sammal ~ sammale askel ~ askele ommel ~ ompele kantele ~ kannel tanner ~ tantere utare ~ udar
yks. nom. sammal sammale askel askele ommel ompele kantele kannel tanner tantere utare udar
gen. sammalen sammaleen askelen askeleen ompelen ompeleen kanteleen kantelen tanteren tantereen utareen utaren
part. sammalta sammaletta askelta askeletta ommelta ompeletta kanteletta kannelta tannerta tanteretta utaretta udarta
ill. sammaleen sammaleeseen askeleen askeleeseen ompeleen ompeleeseen kanteleeseen kanteleen tantereen tantereeseen utareeseen utareen
mon. nom. sammalet sammaleet askelet askeleet ompelet ompeleet kanteleet kantelet tanteret tantereet utareet utaret
gen. sammalien, sammalten sammaleiden, sammaleitten askelien, askelten askeleiden, askeleitten ompelien, ommelten ompeleiden, ompeleitten kanteleiden, kanteleitten kantelien, kannelten tanterien, tannerten tantereiden, tantereitten utareiden, utareitten utarien, udarten
part. sammalia sammaleita askelia askeleita ompelia ompeleita kanteleita kantelia tanteria tantereita utareita utaria
ill. sammaliin sammaleisiin, sammaleihin askeliin askeleisiin, askeleihin ompeliin ompeleisiin, ompeleihin kanteleisiin, kanteleihin kanteliin tanteriin tantereisiin, tantereihin utareisiin, utareihin utariin

.

Näistä sanoista useimpien kaikilla taivutusmuodoilla on siis kaksi rinnakkaisasua: askel ja askele, askelella ja askeleella, askelia ja askeleita. Vaikka sanottaisiinkin joka askeleella, on mahdollista sanoa pitkä askel, vaikka askeleella-muoto periaatteessa edellyttäisikin askele-nominatiivia. Juuri näin (askel mutta askeleella) useimmiten sanotaankin. Tällaisia sanoja on kielitieteessä nimitetty sekaparadigmaisiksi: niiden taivutusmuotojen sarja eli paradigma sisältää periaatteessa erilaisiin taivutustyyppeihin kuuluvia muotoja. Erityisen selvästi sekaparadigmaisuus näkyy sellaisista suhteista kuin hyvä : parempi, jollaiset ovat tuttuja myös vieraista kielistä.

Kaikki l– ja r-loppuiset sanat eivät kuitenkaan ole sekaparadigmaisia, kuten Perussanakirjasta näkyy: vaihteluttomia ovat sisar, tytärnivelsävel ja tatar. Ne kuuluvat siis eri taivutustyyppiin. Vaikka voidaan sanoa manteret tai mantereetsaivaria tai saivareita, eivät mahdollisia ole sellaiset rinnakkaismuodot kuin ”sisareet”, ”tyttäreitä”. Joskus tosin tapaa sellaisia muotoja kuin niveleeseen,  säveleitä, mutta paljon tavallisempia ja myös suositeltavampia ovat niveleen ja säveliä.

Myös sekaparadigmaisten ryhmässä on sanoittaisia eroja. Esimerkiksi sammal-sanan taivutuksessa lyhempi tyyppi (sammal : sammalen : sammalia) on paljon tavallisempi kuin pitempi (sammale : sammaleen :  sammaleita), mutta  askar(e)-sana taas taipuu useimmiten pitemmän tyypin mukaan  askareetaskareita, ja lyhemmät rinnakkaismuodot (askar askarta : askaret :askaria) ovat harvinaisempia, vaikka mahdollisia, kuten sanomalehtipoiminnasta tuhat ja yksi pienempää askarta  (HS 12. 8. 1997) näkyy.

Samalla tavalla sekaparadigmaisia ovat l– ja r-loppuisten sanojen ohella myös eräät n-loppuiset, nimittäin sanat heven (hepene), muren ja säen. – Lisäksi on joukko sellaisia n-sanoja (esim. ahven, siemen), jotka taipuvat vaihteluttomasti sisar– ja tytär-sanojen tapaan.

Eräät l– ja r-loppuiset sanat ovat käytössä myös sukuniminä. TannerManner ja Auer taipuvat poikkeuksellisesti  Tannerin, MannerinAuerin. Nimi Kannel (ja sen mukaisesti Salokannel, Tarukannel ym.) taas suositetaan taivutettavaksi pitkälti samaan tapaan kuin vastaava yleisnimi: KantelenKanteleeseenKanteleita.

Taivutusmuodoittaiset erot

Hyvin tärkeitä ovat taivutusmuodoittaiset erot. Samassakin tekstiyhteydessä saattaa samasta sanasta esiintyä niin pitemmän kuin lyhemmänkin tyypin muotoja, mutta ei mielivaltaisesti vaan tietyn järjestelmän mukaan. Lyhempi tyyppi on tavallisempi yksikön nominatiivissa (kannelpiennar) ja partitiivissa (kyyneltätaivalta) sekä ns. monikon 2. genetiivissä (mannerten, askarten), pitempi taas muissa taivutusmuodoissa (askeleellataipaleellamantereita, kanteleita).

Muiden taivutusmuotojen ryhmä jakautuu vielä kahtia. Toisena ryhmänä ovat yksikkömuodot ja monikon nominatiivi, esimerkiksi taipalella ~ taipaleellapenkeret ~ penkereet, toisena taas monikon sijat paitsi monikon nominatiivi, esimerkiksi kyyneliä ~ kyyneleitäpientarilla ~ pientareilla. Vaikka nämä kaksi muotoryhmää edustavatkin usein askel-tyyppisten sanojen taivutuksessa pitempää tyyppiä, ovat sanoittaiset erot selvät. Esimerkiksi askel-sanan monikkomuodot eivät ole yhtä selvästi pitemmän tyypin kannalla: askeleella on paljon tavallisempi kuin askelella, mutta monikkomuodoista esim. askelia ja askeleita ovat varsin tasaväkiset. Sellaisten sanojen kuin kannel ja utare (udar) taivutus taas on toisenlainen: monikkomuodot kantelia tai utarissa tuntuvat lähes oudoilta, muodot kantelella tai utaret taas mahdollisilta, vaikka tavallisempia ja useimpien mielestä varmaan luontevampia ovat kanteleellautareet.

Eri sijamuodoista yksikön illatiivi on selvimmin pitemmän tyypin kannalla: esimerkiksi askeleeseen, pientareeseen ovat paljon tavallisempia illatiivimuotoja kuin periaatteessa mahdolliset askeleen, pientareen. Tämä johtunee siitä, että muodot askeleen, pientareen voivat olla myös yksikön genetiivejä (askeleen pituuspientareen kasvisto). Tähän kaksitulkintaisuuteen ovat eri aikojen kielenhuoltajat kiinnittäneetkin huomiota, ja Knut Cannelin toivoi vuonna 1916, että yksikön genetiiveinä käytettäisiin lyhempiä muotoja (askelenpientaren), illatiiveina taas pidempiä (askeleeseenpientareeseen), jotta taivutusmuotojen ero tulisi mahdollisimman selvästi esiin. – Tämä ajatus on kielen selvyyden ihanteen kannalta kaunis mutta lienee mahdoton toteuttaa.

Eri sanojen taivutuserot näkyvät yllä oleva taulukosta, joka sisältää valikoiman hiukan eri tavoin taipuvia sekaparadigmaisia askel-tyyppisiä sanoja. Huomattakoon, että kyse ei ole säännöistä eikä suosituksista vaan tavallisimmasta käytöstä.

.

line

.

Aici iau ca exemplu askare dar pentru următoarele recomand urmărirea linkurilor care duc la Kielitoimiston sanakirja unde găsim explicația cuvântului și flexionarea, care se obține bifând pătrățelul Taivutus.

Am considerat că este mai importantă frazeologia aferentă decât copierea și repetarea inutilă a unor elemente care se obțin ușor clicând pe link.

De reținut că doar cuvântul „părinte” al cuibului de cuvinte compuse are două forme, cuvintele derivate merg doar cu una din cele două forme, mai rar cu amândouă (virsikannel – virsikantele) în special cele în care apare jocul consoanelor –nn-/-nt-.

askare49 (vähäinen) tehtävä, työ, (talous)toimi, puuha, homma. Arkiset askareet. Kotiaskareet. Navetta-askareet.  Suorittaa askareitaan, aamuaskareensa. Puuhata askareissaan. Mennä askareilleen.

.

yks. nom. askare askar
yks. gen. askareen askaren
yks. part. askaretta askarta
yks. ill. askareeseen (askareen)
mon. nom. askareet askaret
mon. gen. askareiden, askareitten askarien, askarten
mon. part. askareita askaria
mon. ill. askareisiin, askareihin askariin

.

askar, askare, askaroida, askarointi, askarrella, askarruttaa, askartelija, askartelu, askarteluhoito, askarteluhuone, askartelukerho, askartelunohjaaja, askarteluterapeutti, askarteluterapia, askarteluttaa

.

askar, askare ● ocupație, îndeletnicire; activitate, treabă, lucru; grijă, bătaie de cap ■ syssla; göromål; (puuha) bestyr

arkiset askar[e]et ● îndeletnicirile zilnice ■ vardagssysslor

suorittaa askareitaan ● a trebălui; a-și vedea de ale sale ■ pyssla med sitt

askaroida, askarrella ● a se ocupa cu; a se îndeletnici cu; a meșteri, a migăli, a piguli ■ syssla (jnk parissa med ngt); pyssla (jnk parissa med ngt); (näperrellä) knåpa (jnk parissa med ngt)

askarointi ● trebăluială; îndeletnicire; migăleală ■ sysslande; pysslande; (näpertely) knåpande

.

askarruttaa ● a da cuiva de lucru, de făcut: a ține pe cineva ocupat ■ sysselsätta

askarruttaa jkn ajatuksia ● gândurile cuiva te preocupă ■ sysselsätta ngns tankar

asuntopolitiikka on mieliä aina askarruttava kysymys ● politica locuințelor este o preocupare permanentă ■ bostadspolitiken är en ständigt aktuell fråga

.

askartelija ● cel care se ocupă cu ceva; se îndeletnicește cu; meșterește, a migălește, a pigulește ■ pysslare; knåpare

askartelu ● hobby, îndeletniciri plăcute, în afara preocupărilor profesionale, exercitate în timpul liber, „mâini îndemânatice”; activitatea de petrecere a timpului liber, ocuparea forței de muncă; activități recreative ■ hobbyverksamhet; hobbyarbete; (näpertely) knåp; pyssel; (vapaa-ajan askartelu) fritidssysselsättning, sysselsättning; fritidsverksamhet

askarteluhoito, askarteluterapia ● terapie ocupațională ■ sysselsättningsterapi

askarteluhuone ● cameră/atelier de terapie ocupațională ■ hobbyrum

askartelukerho ● cercul „mâinilor îndemânatice” ■ hobbyklubb

askartelunohjaaja ● organizatorul terapiei ocupaționale ■ (amm Suom) sysselsättningsledare

askarteluterapeutti ● terapeut în terapia ocupațională ■ sysselsättningsterapeut

askarteluttaa ● a da de lucru; a angaja; a găsi o ocupație ■ ≈ sysselsätta

askarteluttaa kehitysvammaisia ● a da de lucru/a angaja/a găsi o ocupație persoanelor cu handicap mental ■ sysselsätta utvecklingsstörda

.

line

.

askel49 (taivutusmuodot us. rinnakkaismuodosta askele)

 1. jalan siirto kävelyssä, juoksussa, tanssissa tms. Juoksu, marssiaskel. Valssiaskel. Astua, ottaa askel eteen, sivulle,  taaksepäin. Kulkea nopein, kevein, pitkin askelin. Hiljaiset, hiipivät askeleet. Edettiin askel askeleelta. Askeleet,  askelten äänet loittonivat. Luminarskui askelten, askeleiden alla. Juoksijoiden askel alkoi painaa juoksu alkoi käydä rasittavaksi.

Erik.

 1. vars. mon. käynti, kulku, vaellus. Pienokaisen horjuvat ensi askeleet. Hidastaa askeleitaan. Suunnata askeleensa jonnekin.
 2. kuvteosta, toimenpiteestä, tapahtumasta, vaiheesta, (kehitys)asteesta yms. Ensi askeleet opin tiellä.  Ratkaiseva askel. Uusiaskel kohti rauhaa. Tekniikka kehittyy valtavin askelin.
 3. (säätö- tms.) aste, pykälä, väli.
 4. mus. sävelaskel.

.

askel, askele, -askelinen, askelittain, askelittainen, askelkivi, askelkuvio, askelkyykky, askellaji, askellin, askellus, askellusjumppa, askelluslaite, askellusvoimistelu, askelma, askelmerkki, askelmitta, askelmittain, askelmittari, askelrytmi, askeltaa, askelvirhe, askelväli, askelääni, edistysaskel, harha-askel, hyppyaskel, hölkkäaskel, juoksuaskel, kokoaskel, kokosävelaskel, kukonaskel, kukonaskelkuvio, kukonaskelkuvioinen, kävelyaskel, laukka-askel, porrasaskelma, puoliaskel, puolisävelaskel, ristiaskel, sivuaskel, sävelaskel, taka-askel, tanssiaskel, vaihtoaskel, varvasaskel, vauhtiaskel

 

askel, askele

askel 1● pas; pas mare ■steg; (pitkä) kliv

astua (ottaa) askel sivulle ● a se da la o parte un pas; a face un pas lateral ■ ta ett steg åt sidan

hiljaiset askeleet ● mers tiptil; pași tăcuți ■ tassande steg

horjuvat askeleet ● pași nesiguri, titubanți, șovăitori, împleticiți ■ stapplande steg

kulkea nopein askelin ● a merge în pas vioi ■ gå med snabba steg

askel askeleelta ● pas cu pas ■ steg för steg

askel alkoi painaa ● pașii au devenit [tot mai] grei ■ stegen blev tunga

suunnata askeleensa jonnekin ● a-și îndrepta pașii spre [undeva] ■ styra stegen någonstans

ensi askeleet opin tiellä (kuv) ● primii pași în calea învățăturii ■ de första stegen på lärdomsstigen

kehittyä valtavin askelin ● a se dezvolta cu pași uriași ■ gå framåt med stormsteg

aimo askel eteenpäin ● un pas enorm înainte ■ ett stort steg framåt

astua askel taaksepäin ● a face un pas înapoi; a se retrage un pas ■ ta ett steg bakåt

.

askel 2 (säätöaskel, pykälä) ● pas; grad, treaptă; interval ■ steg; snäpp; (aste) grad; (mus sävelaskel) tonsteg

askelittain ● treptat, succesiv; pas cu pas ■ steg för steg; (asteittain) stegvis

askelittainen ● treptat, succesiv; pas cu pas ■ stegvis

askelittainen nopeussäätö ● reglarea treptată a vitezei ■ stegvis hastighetsreglering

askellaji ● felul mersului ■ gångart

askellin ● steper, scăriță cu două trepte ■ (urh) trappmaskin; (ark) stepper

askelma ● pas; treaptă ■ steg; (porrasaskelma) avsats

yhteiskunnan alimmalla askelmalla (kuv) ● pe treapta ce ami de jos a societății ■ längst ner på samhällsstegen

askelmerkki ● semnul avântului ■ (urh) stegmärke; ansatsmärke; anloppsmärke

askelmitta ● mărimea pasului; lumgimea pasului ■ stegmått; (askeleen pituus) steglängd

askelmittain ● cu fiecare mărime de pas; pas cu pas ■ stegvis; (askel askeleelta) steg för steg

.

askeltaa 1 (kävellä) ● a merge; a face pași; a se plimba; a hoinări; a alerga, a fugi, a goni ■ ; promenera; (vaeltaa) vandra; (juosta) löpa

hän on notkeasti askeltava juoksija (edetä askelin) ● este un alergător cu pas sprinten ■ han springer med spänstiga steg; han har flyt i stegen

.

askeltaa 2 (mitata askelilla) ● a măsura în pași ■ stega upp

askelvirhe ● pas greșit ■ (urh) fotfel

askelväli ● intervalul pașilor ■ steglängd

.

edistysaskel ● progres; avans; un pas înainte ■ framsteg

lääketieteen edistysaskeleet ● progresele medicinii ■ framstegen inom medicinen

keksintö oli suuri edistysaskel ydinfysiikassa ● invenția a fost un important pas înainte în domeniul fizicii nucleare ■ uppfinningen var ett stort framsteg för kärnfysiken

.

harha-askel ● pas greșit; călcat alături ■ felsteg, snedsteg (myös kuv); (syrjähyppy) snedsprång

pitkä askel, harppaus ● pas mare, uriaș ■ kliv

.

hyppyaskel ● pas de sărit ■ skutt, skuttande steg

ottaa hyppyaskelia ● a face câțiva pași de sărit ■ ta några skutt

.

hölkkäaskel ● pas de jogging ■ jogging steg

ota muutama hölkkäaskel kävelyn väliin ● când mergi, fă câțiva pași de jogging ■ lägg in ett par springsteg när du går

.

juoksuaskel ● pas alergător ■ springsteg; (urh) löpsteg

juoksuaskelin ● în pas alergător ■ i språngmarsch

.

kokoaskel, kokosävelaskel ● interval întreg ■ (mus) helton, heltonssteg, helt tonsteg

.

kukonaskel 1 (kuv) ● un pas mic; o șchioapă ■ tuppfjät

ylevyydestä on vain kukonaskel koomisuuteen ● de la sublim la ridicol este doar un pas ■ steget är kort från det sublima till det löjliga

kukonaskel 2 (tekst) kukonaskelkuvio ● pepit ■ tuppfjät

.

kävelyaskel ● pas de mers ■ gångsteg

.

laukka-askel ● pas de galop ■ galoppsteg (vars ihmisestä)

laukka-askeleet sekoittivat hevosen ravin ● mergând la trap, calul a și galopat ■ hästen travade orent

.

puoliaskel, puolisävelaskel ● jumătate de interval ■ (mus) halvt tonsteg

raviaskel● pas de trap ■ travsteg (vars hevosesta)

ristiaskel ● pas încrucișat ■ (voim) korssteg

sivuaskel ● pas lateral ■ steg till sidan; (voim) sidsteg

sävelaskel ● interval ■ (mus) tonsteg

.

taka-askel ● pas înapoi; regres ■ steg bakåt; (kuv) bakslag; (taantuminen) tillbakagång; (huononeminen) försämring

ottaa taka-askel ● a face un pas înapoi, a regresa ■ ta ett steg bakåt

kevät on ottanut taka-askelia (kuv) ● iarna s-a întors; primăvara a făcut pași înapoi ■ våren har drabbats av ett bakslag

nopeaa kuntoutumista seurasi taka-askel ● după reabilitarea rapidă, a urmat un regres ■ den snabba rehabiliteringen följdes av en tillfällig försämring

sosiaaliturvan muutokset olivat selviä taka-askelia ● schimbările în domeniul securității sociale au însemnat un regres clar ■ förändringarna inom socialskyddet innebar en klar försämring

.

tanssiaskel ● pas de dans ■ danssteg

ottaa tanssiaskeleita ● a face pași de dans ■ ta några danssteg

.

vaihtoaskel ● pas în două faze, cu schimbarea piciorului ■ (voim) eftersteg, fotombyte

varvasaskel ● pas pe vârfuri/poante ■ (voim) tåsteg

.

vauhtiaskel ● pași rapizi la săritura în lungime ■ (urh) ansatssteg, satssteg

pituushypyn vauhtiaskelet ● avânt la săritura în lungime ■ [an]satsstegen vid längdhopp; (koll) ansats; anlopp

.

line

.

kantele49 (rinn. kannel; kantele yleisempi vars. asiatyylissä, monikkomuotoja vain siitä) suomalaisten kansallissoitin, 5- t. 32-kielinen näppäiltävä kielisoitin. Kanteleen kielet. Soittaa kanteletta.

Kuv.ylät. soitosta, laulusta, runoudesta. Virittää kanteleensa jnk ylistykseksi.

.

Aici reținem jocul consoanelor nn/nt

jouhikannel (jouhikantele), kannel (kantele), kanteleensoittaja, kanteleensoitto, sähkökannel (sähkökantele), tuulikannel (tuulikantele), virsikannel (virsikantele)

.

kannel, kantele ● țiteră finlandeză, cantele ■ kantele

jouhikannel, jouhikantele, jouhikko ● arcuș ■ stråkharpa

kanteleen kieli ● coarda cantelelui ■ kantelesträng

kanteleensoittaja ● instrumentist care cântă la cantele ■ kantelespelare

kanteleensoitto ● cântatul la cantele ■ kantelespel, spel på kantele

tuulikannel ● harpă eoliană, harpă de vânt ■ eolsharpa, vindharpa

viisikielinen kannel ● cantele cu cinci corzi ■ en femsträngad kantele

virittää kanteleensa jkn ylistykseksi (kuv) ● a-și acorda canteleul pentru elogierea cuiva ■ stränga sin lyra till ngns lov

virsikannel, virsikantelepsalmodiconpsalmodikon

.

line

.

kyynel49 (taivutusmuodot us. rinnakkaismuodosta kyynele) kyynelnestepisara joita liikutus tms. tunne nostaa silmäkulmaan; vars. mon.itkusta. Surun, harmin kyynel(e)et. Ilonkyynel myös ←→. Kuumat, katkerat, vapauttavat kyyneleet. Heltyä, puhjeta kyyneliin. Vuodattaakyyneliä t. kyyneleitä. Kyyneleet vierivät pitkin poskia. Pyyhkiä, kuivata kyyneleensä. Hymyillä kyynelten läpi, lomasta. Kyyneleetsilmissä, silmät kyynelissä.

Kuv. Kylpeä kyynelissä itkeä runsaasti kyynelehtien. Krokotiilin kyyneleet teeskennelty itku, suru tms. Korpikuusen kyyneleet leik. pontikka.

.

ilonkyynel, kyynel, kyynele, kyynelehtiä, kyyneleinen, kyynelhelmi, kyynelkaasu, kyynelkaasupistooli, kyynelkaasupommi, kyynelkaasusumutin, kyynelkarpalo, kyynelneste, kyynelpisara, kyynelrauhanen, kyynelsilmä, kyynelsumu, kyyneltulva, kyyneltyä, kyynelvirta, kyynelvuo, kyynelvuoto, kyynelöidä, kyynelöityä, surunkyynel

.

kyynel, kyynele ● lacrimă ■ tår

hellyttää jku kyyneliin ● a emoționa pe cineva până la lacrimi ■ röra ngn till tårar

heltyä kyyneliin ● a sr emoționa până la lacrimi ■ röras (bevekas) till tårar

herkistyä kyyneliin ● a fi mișcat până la lacrimi ■ röras till tårar

.

hän katseli minua kyynelten samentamin silmin ● se uita la mine cu ochii încețoșați de lacrimi ■ han såg på mig med tårfylld blick (med tårar i ögonen)

hän pusersi silmästään pari kyyneltä (kuv) ● și-a stors din ochi două lacrimi ■ han pressade fram ett par tårar

hänellä oli silmät täynnä kyyneleitä ● avea ochii plini de lacrimi ■ han hade tårfyllda ögon

häneltä pirahti kyynel ● a vărsat o lacrimă ■ han fällde en tår

hänen katseensa hämärtyi kyynelistä ● privirea i s-a încețoșat de lacrimi ■ hans blick skymdes av tårar

hänen silmänsä sumentuivat kyynelistä ● ochii i s-a încețoșat de lacrimi ■ hans ögon grumlades av tårar

.

itkettynyt, silmät kyynelissä ● cu ochii umflați de plâns ■ förgråten; tårögd

itkeä katkeria kyyneliä ● a plânge lacrimi amare ■ fälla bittra tårar

.

korpikuusen kyyneleet [pontikka] (leik) ● rachiu distilat ilegal ■ hembränt (sb. adj); (ruotsr slg) hemkört (sb. adj)

krokotiilin kyyneleet ● lacrimi de crocodil ■ krokodiltårar

kylpeä kyynelissä/kyyneleissä (kuv) ● a se scălda în lacrimi ■ bada i tårar; vara upplöst i tårar

.

kyynel herahti silmäkulmaan ● în colțul ochiului s-a ivit o lacrimă ■ en tår bröt fram i ögonvrån

kyynel kihahti hänen silmänurkkaansa ● în colțul ochiului i s-a ivit o lacrimă ■ en tår bröt fram ur ögonvrån på honom

kyynel kirposi silmäkulmaan ● în colțul ochiului i s-a ivit o lacrimă ■ en tår bröt fram i ögonvrån

kyynel kyyneleen jälkeen ● lacrimi după lacrimi ■ tår efter tår; riv efter tår

kyynel vierähti ● o lacrimă s-a rostogolit ■ en tår trillade ner

kyyneleet hämärsivät hänen katseensa ● lacrimile i-au întunecat privirea ■ hans blick skymdes av tårar

kyyneleet kihosivat/nousivat silmiin ● ochii s-au umplut de lacrimi ■ ögonen tårades

kyyneleet nousivat silmiini ● mi-au dat lacrimile ■ jag fick tårar i ögonen

kyyneleet vierivät pitkin poskea ● lacrimile se prelingeau pe obraji ■ tårarna tillrade ned för kinderna

kyynelehtiä ● a lăcrima ■ fälla tårar; gjuta tårar

kyynelehtiä, kyynelöidä ● a lăcrima; a plânge; a izbucni în plâns ■ (silmästä) tåras; (henk) fälla tårar; (itkeä) gråta

kyyneleinen ● plin de lacrimi ■ tårfylld; tårdränkt

kyynelet himmensivät hänen näkönsä ● lacrimile îi încețoșau privirea ■ tårarna skymde hans blick

kyynelet kohoavat silmiini ● mi-au dat lacrimile; mi s-au umplut ochii de lacrimi ■ jag får tårar i ögonen

kyynelhelmi, kyynelkarpalo ● lacrimă mare ■ stor tår

kyynelien sumentamat silmät ● ochii încețoșați de lacrimi ■ ögon som grumlats av tårar

kyynelneste ● lichid lacrimal ■ tårvätska

kyynelpisara ● lacrimă ■ tår

kyynelrauhanen ● glandă lacrimală ■ (anat) tårkörtel

kyynelsilmä, hän seisoi kyynelsilmin ● stătea cu lacrimi în ochi ■ han stod tårögd (med tårar i ögonen)

kyynelsilmäinen ● cu ochii înlăcrimați ■ tårögd

kyynelsumu, nähdä kyynelsumun läpi (kuv) ● a vedea prin ceața lacrimilor ■ se genom en dimma av tårar

kyynelten kastama poski ● obraz umed de lacrimi ■ en tårfuktig kind

kyynelten tulva ● un șuvoi de lacrimi ■ en ström (flod) av tårar

kyyneltulva ● șuvoi de lacrimi ■ tår[e]flod

kyyneltyä, kyynelöityä ● a lăcrima ■ tåras

kyynelvirta, kyynelvuo ● șuvoi de lacrimi ■ tår[e]flod

kyynelvuoto ● lăcrimare; șuvoi/șuvoaie de lacrimi ■ tår[e]flöde

.

kyynelkaasu ● gaz lacrimogen ■ tårgas

kyynelkaasu sai hulinoitsijat talttumaan ● gazul lacrimogen a calmat scandalagii ■ tårgasen fick bråkmakarna att lugna sig

.

O remarcă asupra unei forme specifice limbilor fino-ugrice: singularul folosit cu sens de plural.

kyyneleet vierivät pitkin poskea – lacrimile se prelingeau pe obraz dar

tårarna tillrade ned för kinderna – lacrimile se prelingeau pe obraji.

Traducerea a doua este cea corectă, pentru că fenomenul este cunoscut.

Ungurii din România, când vorbesc românește, spun:

spală mâna pentru spală-te pe mâini sau

spală obrazul pentru spală-te pe față.

.

liikuttaa jku kyyneliin ● a emoționa pe cineva până la lacrimi ■ röra (beveka) ngn till tårar

liikuttua kyyneliin asti ● a emoționa până la lacrimi ■ röras till tårar

meikki oli kyynelten juovittama ● machiajul era brăzdat d elacrimi ■ makeupen var randig av tårar; tårarna hade gjort ränder i makeupen

nieleskellä kyyneliään ● a-și înghiți tot timpul lactimile ■ svälja sina tårar

niellä kyyneleensä ● a-și înghiți lacrimile ■ svälja sina tårar

puhjeta kyyneliin ● a izbucni în lacrimi ■ brista ut i tårar

pyyhkiä kyyneleensä ● a-și șterge lacrimile ■ torka tårarna

räpyttää kyyneleet pois silmistään ● a clipi ca să-și elimine lacrimile din ochi ■ blinka bort tårarna

silmänurkassa kimalsi kyynel ● în colțul ochiului a sclipit o lacrimă ■ det blänkte en tår i ögonvrån

silmästä kirposi kyynel ● o lacrimă s-a ivit în colțul ochiului ■ en tår bröt fram i ögonvrån

silmät sokenivat kyynelistä ● ochii orbiși de lacrimi ■ ögonen förblindades av tårar

suolaiset kyyneleet ● lacrimi sărate ■ salta tårar

taistella kyyneleitä vastaan ● a se lupta cu lacrimile ■ kämpa mot tårarna

vuodattaa kyyneliä ● a vărsa lacrimi ■ fälla (ylät gjuta) tårar; (itkeä) gråta

vuodattaa hereitä kyyneleitä, itkeä hereästi ● a vărsa șiroaie/șuvoaie de lacrimi ■ fälla strida tårar

vuolaat kyynelet ● a vărsa lacrimi amare ■ strida tårar

.

ilonkyynel ● lacrimi de bucurie ■ glädjetår

surunkyynel ● lacrimi de tristețe ■ sorgetår

.

line

.

ommel49*H (taivutusmuodot us. rinnakkaismuodosta ompele) ompelemalla tehty liitos t. koristekuvio. Siisti, tasainen  ommel. Koneommel. Suora-, siksakommel. Jousto-, laakaommel. Reikäommel. Helman piilo-ommel. Hyöty- ja  koristeompeleet. Kenkä ratkesi ompeleenkohdalta.

Lääk. ompelemalla tehty haavan reunojen liitos.

.

Aici reținem jocul consoanelor mm/mp

jousto-ommel, ketjuommel, koristeommel, koruommel, ommel (ompele), ommelkangas, ommella, piilo-ommel, reikäommel, reunaommel, siksakommel, suoraommel, suoraommelkone;

koneompelija, koneompelu, koristeompelu, korko-ompelu, koruompelu, kotiompelija, ompele, -ompeleinen, ompelija, ompelimo, ompelu, ompelukehys, ompelukone, ompelukoneöljy, ompelukori, ompelulanka, ompelurasia, ompelus, ompeluseura, ompelusilkki, ompelutarvikkeet, ompeluttaa, ompelutyö, pohjaompelu, pukuompelija, pukuompelu, päällikeompelu, reikäompelu, revinnäisompelu, sähköompelukone, taideompelu

.

ommel ● cusătură; sutură ■ söm; (lääk) sutur

ratketa ompeleen kohdalta ● a descoase o cusătură ■ spricka (gå upp) i sömmen

.

ommelkangas ● un soi de pânză ■ (tekst) tråd[mask]bondad duk, maskbondad duk, maskbondat tyg

.

ommella 1 ● a coase ■ sy; (tehdä ompelutyötä) utföra sömnadsarbete, utföra syarbete

ommella käsin ● a coase de mână ■ sy för hand

ommella koneella ● a coase la mașină ■ sy på maskin

ommella nappi [kiinni] ● a coase un nasture ■ sy i en knapp

haava jouduttiin ompelemaan (lääk) ● plaga a trebuit suturată ■ såret måste sys

.

ommella 2 (ommella koristeommelta) ● a broda ■ brodera

ompele ● cusătură; tiv; sutură ■ söm

-ompeleinen ● brodat ■ 1sydd; 2 (koristeompeleinen) –broderad

.

ompelija ● cusătoreasă; croitoreasă ■ (vars amm) sömmare; sömmerska

teettää leninki ompelijalla ● a-și face o rochie la croitoreasă ■ låta sy en klänning

käydä ompelijalla ● a merge la croitoreasă ■ gå hos sömmerskan

.

ompelimo ● croitorie; croitorie de damă; salon de modă; secție de croit/cusut ■ syateljé; (tehtaassa) syavdelning

ompelu ● cusut, coasere; cusătură ■ (ompeleminen) sömnad; sömnadsarbete

ompelukehys ● gherghef ■ (käs) sybåge

ompelukoneöljy ● ulei pentru mașină de cusut ■ symaskinsolja

ompelukori ● coș cu articole de cusut ■ sykorg

ompelulanka ● ață de cusut ■ sytråd

.

ompelus ● cusut; brodat ■ 1 (ommeltavana oleva käsityö) sömnad; 2 (koristeompeleista) broderi

ompeluksin kirjottu pusero ● bluză brodată cu aplicații ■ en broderad blus; en blus med broderier

.

ompeluseura ● cerc de cusut ■ syförening

ompelusilkki ● mătase pentru cusut ■ (käs) sysilke

ompelutarvikkeet ● cele necesare cusutului ■ sybehör

ompeluttaa ● a da de cusut ■ låta sy; (puhek) ha ngt att sys

ompeluttaa jklla jtak ● a da cuiva de cusut ■ låta ngn sy ngt

.

ompelutyö ● lucru de mână, cusut ■ sömnadsarbete, syarbete

tehdä ompelutöitä ● a coase; a lucra ca cusătoreasă ■ sy; arbeta med sömnad

.

jousto-ommel ● cusătură elastică ■ (tekst) stretchsöm

ketjuommel ● cusătură în lanț ■ (käs) kedjesöm

koristeommel, koristeompelu ● broderie ■ (käs) broderi, prydnadssömnad

korko-ompelu ● cusut în relief ■ (käs) klumpsöm

pohjaompelu ● cusut ascuns ■ (käs) bottensöm

pukuompelija ● cusătoreasă de costume; prin ext.: croitoreasă ■ (amm) sömmerska

pukuompelu ● cusutul unui costum; prin ext.: făcutul unui costum ■ klädsömnad

päällikeompelu ● broderie aplicată ■ (käs) applikationsbroderi, påläggssöm, applikation

reikäommel, hammasrivi ● cusătură cu ajur; tiv cu ajur ■ (käs) hålsöm; stolphålsöm

reikäompelein koristettu tyynyliina ● pernă cu ornament ajurat ■ ett örngott med hålsömsbroderi

reunaommel ● cusătură de margine ■ (käs) kantsöm

revinnäisompelu ● cusătură extensibilă ■ (käs) utdragssöm

siksakkiommel ● cusătură în zigzag ■ (käs) sicksacksöm

suoraommel ● cusătură dreaptă ■ (käs) raksöm

suoraommelkone ● mașină de cusut drept ■ (käs) raksömssymaskin

sähköompelukone ● mașină de cusut elelectrică ■ elsymaskin, elektrisk symaskin

taideompelu ● broderie ■ broderi; (vanh) konstsömnad

.

line

.

petkel49 (taivutusmuodot us. rinnakkaismuodosta petkele) pienimiseen t. puiden kuorimiseen käytetty varrellinen teräase; tylppä murskausväline, survin.

.

petkel, petkele

.

petkel, petkele ● fărâmițător; unealtă tăioasă cu coadă pentru spart gheața de pe trotuar; pisălog, pilug; pistil ■ stöt (usein yhd); (huhmareen) mortelstöt

.

line

.

seppele49 koristeeksi kukista, lehvistä tms. kiedottu t. punottu vanne t. rengas. Kukka-, laakeriseppele. Maisterin-, morsius-, voitonseppele. Seppelein ja nauhoin koristeltu juhannussalko. Sitoa seppele. Laskea seppele vainajan  arkulle, haudalle, muistomerkillevrt. seppeleenlasku.

.

havuseppele, kukkaseppele, laakeriseppele, maisterinseppele, morsiusseppele, myrttiseppele, ruususeppele, seppel, seppele, seppeleenlasku, seppeleensitojaiset, seppeleensitojatar, seppelenauha, seppelepäinen, seppeltenlasku, seppelöidä, seppelöinti, voitonseppele

.

seppel, seppele ● coroană [împletită] ■ (provins) krans

laskea seppele (jkn) haudalle ● a depune o coroană de flori la mormânt ■ lägga ner en krans på en grav

havuseppele ● coroană din crenguțe de conifere ■ granriskrans; enriskrans

.

kukkaseppele ● coroană de flori ■ blomsterkrans

voittaja sai kukkaseppeleen ● învingătorul și-a primit coroana ■ segraren bekransades

.

laakeriseppele ● coroană de laur ■ lagerkrans

maisterinseppele ● coaroană de master ■ magisterkrans

morsiusseppele ● coroană de mireasă ■ brudkrans

myrttiseppele ● coroană de mirt ■ myrtenkrans

näyttävä seppele ● coroană împunătoare ■ en imponerande krans

ruususeppele ● coroană de trandafiri ■ rosenkrans

seppele kulmillaan ● cu o coroană de flori pe frunte ■ med en krans om pannan

seppeleenlasku, seppeltenlasku ● depunerea coroanei ■ kransnedläggning

seppeleensitojaiset ● împletirea coroanelor ■ kransbindning

seppeleensitojatar ● împletitoare/legătoare de coroane ■ kransbinderska

yleinen seppeleensitojatar (Suom: nuori nainen, tav. jkn professorin tytär, jonka promovoitavat ovat valinneet seppeleensitojaisten ohjaajaksi) ● împletitoare/legătoare de coroane onorifică ■ allmän kransbinderska

.

seppelenauha ● panglica coroanei ■ kransband

seppelepäinen ● încoronat [cu coroană împletită] ■ bekransad

seppelepäinen morsian ● mireasă încoronată ■ en brud med krans i håret; en bekransad brud

morsian oli seppelepäinen ● mireasa era încoronată ■ bruden hade [en] krans i håret; bruden var bekransad

.

seppelöidä ● a încorona [cu coroană împletită] ■ bekransa

seppelöidä päänsä kukkasilla ● a-ți pune pe cap o coroană de flori ■ bekransa sitt hår med blommor; sätta en krans med blommor på huvudet

maratonin seppelöity voittaja ● învingătorul încoronat al maratanului ■ en bekransad maratonloppsvinnare

maisteriksi seppelöiminen ● încoronarea masterului ■ promovering till magister

kunnian seppelöimä suurmies (kuv, ylät) ● un om mare încununat cu onoare ■ en storman krönt med ärans lager

.

seppelöinti ● încoronare [cu coroană împletită] ■ bekransning (jkn av ngn)

sitoa seppele ● a împleti coroane ■ binda en krans

tammenlehvistä tehty seppele ● coroană din frunze de stejar ■ eklövskrans

voitonseppele ● coroana victoriei, a învingătorului ■ segerkrans

.

line

.

taival49*E (taivutusmuodot tav. rinnakkaismuodosta taipale)

 1. (kuljettava) väli, välimatka, etäisyys.
 2. kahden paikan välinen matka. Kylien väliset taipaleet. Kahdeksan kilometrin taival. Tiettömien  taipaleiden takana. Erämaataival.Taival taittui [= matkanteko edistyi, sujui] nopeasti.
 3. jnk reitin määräosa t. maaston vaihtelun mukainen matkaosuus. Rallin pikataival. Metsätaival.
 4. urh. pesäpallossa = polku.
 5. matkanteko, taivallus, vaellus, retki. Tunnin taival lähimmälle tunturimajalle. Taittaa taivalta [= taivaltaa, matkata] jalan. Lähteä, laittautua taipaleelle. Avaruusluotain aloitti pitkän taipaleensa.

Kuv.us. ylät. ihmisten ja yhteisöjen elämästä, vaiheista. Puolisoiden yhteinen taival. Elämäntaival myös ←→.  Muistoja kuoron kymmenvuotistaipaleelta.

.

Aici reținem jocul consoanelor v/p

alkutaival (alkutaipale), elontaival, elämäntaival, erämaataival, korpitaival (korpitaipale), lopputaival (lopputaipale), metsätaival, pikataival, siirtymätaival, taival (taipale), taivallus, taivaltaa, taivaltaja, vapaataival

.

taival, taipale 1 ● porțiune de drum, trseu, distanță; drum; cale ■ (kahden paikan välinen matka) sträcka (myös urh); (tieosuus) vägsträcka; vägavsnitt

kylien väliset taipaleet ● distanțele dintre sate ■ vägen mellan byarna

kahdeksan kilometrin taival ● o distanță de opt kilometri ■ en sträcka på åtta kilometer

tiettömien taipaleiden takana ● departe în pustiu; la capătul drumurilor neumblate ■ långt ute i obygderna (ödemarken)

taival taittui nopeasti ● distanța a fost parcursă rapid ■ resan gick snabbt

tuskien taival ● drumul suferinței, calea chinurilor/durerii/îndurerată/suferinței/dureroasă; drumul patimilor ■ (raam) via dolorosa; smärtornas väg; (kärsimystie) lidandesväg; lidandets väg; (kuv rääkki) pärs

työ oli yhtä tuskien taivalta (kuv) ● munca era un chin nesfârșit ■ arbetet var en enda lång pina

.

taival, taipale 2 ● drum; călătorie; cărare, potecă; cale, făgaș; cursă, direcție; hoinărit; existență, viață ■ (matkanteko, taivallus) väg; resa; färd; (kuv) stig; bana; stråt; kosa; (vaellus) vandring; (kuv olemassaolo) tillvaro, existens

tunnin taival lähimmälle tunturimajalle ● un drum de o oră până la ce mai apropiată cabană de munte ■ en timmes väg till närmaste fjällstuga

taittaa taivalta jalan ● a merge pe jos; a hoinări ■ (färdas) till fots; (vaeltaa) vandra

lähteä taipaleelle ● a porni la drum ■ ge sig i väg; gå sin kos

laittautua taipaleelle ● a se pregăti de [plecat la] drum ■ laga sig i väg; komma i väg

olla taipaleella ● a fi pe drum ■ vara på väg

avaruusluotain aloitti pitkän taipaleensa ● sonda spațială și-a început lunga călătorie ■ rymdsonden började sin långa resa (färd)

puolisoiden yhteinen taival (kuv, ylät) ● drumul în viață al soților parcurs împreună ■ makarnas gemensamma vandring genom livet

muistoja kuoron kymmenvuotiselta taipaleelta ● amintiri din cei zece ani de existență ai corului ■ minnen från körens tioåriga tillvaro (existens)

.

taival 3 (kuv)

elämäntaival ● drumul vieții ■ vandringen genom livet; vägen genom livet; livsväg

tuskien taival ● drumul durerilor/patimilor; drum spinos ■ smärtornas väg; lidandesvandring; törnestig

.

alkutaival, alkutaipale ● faza de început ■ första etapp; första sträcka, förstasträcka; begynnelsesträcka; (kuv) inledande stadium; inledande skede

.

elontaival, elonretki ● făgașul vieții ■ levnadsstråt

elämäntaival ● făgașul vieții ■ (poet)

hänellä oli tuskainen elämäntaival ● drumul său prin viață a fost dureros ■ hans väg genom livet var smärtsam

.

erämaataival ● hoinăreală prin pustiu ■ ödemarkssträcka, ödemarksväg

tiettömät erämaataipaleet ● drumurile neștiute ale pustiului ■ de väglösa ödemarkerna

.

korpitaival ● drum în pustiu ■ ödemarkssträcka

lopputauval, lopputaipale ● ultima fază ■ sista etapp; sista avsnitt; (urh) slutsträcka; slutetapp

.

matkataival ● atapă de drum ■ [färd]sträcka; vägavsnitt; etapp

viimeinen matkataival taittui nopeasti ● ultima etapă a fost parcursă rapid ■ sista sträckan (etappen) gick fort

.

metsätaival ● hoinăreală prin pădure ■ skogssträcka; (vaellus) skogsvandring

metsätaival oli kannokkoinen ● drumul prin pădure era plin de buturugi ■ vägen genom skogen var full av stubbar

pikataival ● etapă specială ■ (urh) specialsträcka

siirtymätaival ● etapă de transfer ■ (urh) transportsträcka

taivallus ● mers; hoinăreală; marș ■ vandring; (marssi) marsch

.

taivaltaa, taittaa taivalta ● a merge; a merge pe jos; a călători; a hoinări, a se plimba; a mărșălui ■ (kulkea jalan) gå till fots; färdas till fots; (vaeltaa) vandra; (kävellä) promenera; (marssia) marschera; (matkata) färdas; resa

taivaltaa kohti tuntematonta tulevaisuutta (kuv) ● a merge spre un viitor necunoscut ■ gå en okänd framtid till mötes

taivaltaa tunturissa ● a se plimba, a hoinării prin munți[i Laponiei] ■ fjällvandra; vandra i fjällen; vara ute på fjällvandring

.

taivaltaja ● hoinar ■ vandrare

erämaan taivaltaja ● hoinar prin pustiu ■ ödemarksvandrare

.

taloton taival ● a bucată de drum pustie, fără case ■ en öde sträcka

tuskien taival (raam) ● calea patimilor ■ via dolorosa; smärtornas väg; (kärsimystie) lidandesväg; lidandets väg

vapaataival ● traseu liber ■ (urh) fristräcka, gratissträcka

.

Observație!

Este extrem de important să se evite confuzia între taivaltaa și taivaalta. Primul, taivaltaa este infinitivul verbului derivat din taival, în timp ce al doilea, taivaalta, este ablativul substantivului taivas, gen. taivaan, abl. taivaalta.

.

line

.

auer49 (taivutus: autere(e)n, auerta, autere(e)ssa jne.) pölyhiukkasten poudalla aiheuttama siniharmaa ilman sameus. Aamun, kesäpäivän auer. Ilmassa oli auerta. Maisema oli kevyen autereen peitossa.

.

Aici reținem jocul consoanelor Ø/t

auer (autere), autereinen

.

auer, autere ● ceață, abur, pâclă; ceață ușoară ■ dis, töcken; soldis, torrdis, solrök

aamun auer ● aburiidimineții ■ morgondis

ilmassa oli auerta ● în aer plutea ceața ■ luften var disig

maisema oli kevyen autereen peitossa ● peisajul era învăluit într-o ceață ușoară ■ landskapet var höljt i ett lätt töcken (dis)

.

autereinen, utuinen, sumuinen ● nebulos, scăldat într-o ceață ușoară ■ disig; (harmaa) grådisig; (usvainen) töcknig

on autereinen ilma ● este o ceață ușoară în aer ■ det finns en lätt dimma i luften

.

autereisuus ● nebulozitate ■ disighet; (harmaus) grådisighet; (usvaisuus) töcknighet;

.

line

.

huhmar49 (yks. nominatiivi: huhmar, yks. partitiivi: huhmarta, muut taivutusmuodot us. myös rinnakkaismuodosta huhmare) suppilomainen survinastia, mortteli. Kivinen huhmar.

huhmar (huhmare)

.

huhmar, huhmare; mortteli ● mojar ■ mortel

kivihuhmar ● mojar de piatră ■ stenmortel

.

line

.

kinner49*J (kintereilläkintereiltäkintereille ks. erikseen) (yks. nominatiivi: kinner, yks. partitiivi: kinnertä, muut sijat tav. rinnakkaismuodosta kintere) ihmisen kantapäätä vastaava nelijalkaisten eläinten takaraajan kohta. Hevosen,  koiran kintereet. Ruhot riippuvat kintereistään. Anatomic se referă doar la animale, dar în expresii se referă și la oameni.

Aici reținem jocul consoanelor nn/nt

kinner (kintere), kinnerjänne, kinnernivel, kintereille, kintereillä, kintereiltä

.

kinner ● jaret (la animale); călcâi (la om) ■ has

ruhot riippuvat kintereistään ● carcasele erau atârnate de jarete ■ djurkropparna var upphängda i hasorna

.

kinnerjänne ● tendonul lui Achile ■ (anat akillesjänne) akillessena, hälsena

kinnernivel ● articulație talo-crurală, tarsală, tarsiană ■ hasled

.

kintereille

koira pääsi jäniksen kintereille ● câinele l-a ajuns din urmă pe iepure ■ hunden fick häng på hare

.

kintereillä, kannoilla, kantapäillä ● aproape cât să-i sufle-n ceafă; la/lângă călcâie ■ på klacken; i hälarna

takaa-ajajat olivat kintereillämme ● urmăritorii ne urmăreau pas cu pas; ne suflau în ceafă ■ förföljarna var hack i häl på oss; förföljarna flåsade oss i nacken

sarjajohtajan kintereillä olevat joukkueet ● echipe care-i suflă-n ceafă echipei cap de serie ■ de lag som har häng på (ligger strax efter) serieledaren

.

kintereiltä

kettu karisti koirat kintereiltään ● vulpea a scăpat de câine, „și l-a scuturat” de pe călcâie ■ räven skakade av sig hundarna

.

line

.

manner49*J (taivutusmuodot us. rinnakkaismuodosta mantere)

 1. suuri yhtenäinen maa-alue, mannermaa (saaren t. saariston vastakohtana). Kapea salmi erottaa saaren mantereesta. Laivayhteys saaristosta mantereelle.

Maant.geol. Australian manner. Etelämanner. Vanha manner Eurooppa, Aasia ja Afrikka. Uusi manner Pohjois- ja Etelä-Amerikka. Mannerten liikkuminen. Maapallon nykyiset mantereet.

 1. Kierrellä, kulkea maat ja mantereet, maita ja mantereita paikasta paikkaan, ympäri maailmaa.

.

Aici reținem jocul consoanelor nn/nt

manner (mantere), mannerilmasto, mannerjalusta, mannerjää, mannerjäätikkö, mannerlaatta, mannerliikunto, mannermaa, mannermaajalusta, mannermaalainen, mannermainen, mannermaisesti, mannermaisuus, mannerrinne, mannertenvälinen, mannervaltio, mantereinen, mantereisuus

.

manner ● continent; uscat, pâmânt ■ (suuri maa-alue) landmassa; (mannermaa) fastland; (maanosa, maant) världsdel, kontinent (myös geol)

kapea salmi erottaa saaren mantereesta ● o strâmtoare îngustă desparte insula de uscat ■ ett smalt sund skiljer ön från fastlandet

maapallon nykyiset mantereet ● continentele actuale ale globului pământesc ■ de nutida kontinenterna

mannerten liikkuminen ● mișcarea continentelor ■ kontinentalrörelser (mon), kontinentalförskjutning

mannerten pallonpuolisko ● emisferele globului pământesc ■ landhalvklot (usein määr)

Pohjois-Amerikan manner ● continentul nord-american (sic!) ■ den nordamerikanska kontinenten

Vanha manner ● Vechiul Continent ■ Gamla världen

Uusi manner ● Lumea Nouă ■ Nya världen

kierrellä maat ja mantereet (kuv) ● a umbla în lung și-n lat; a străbate contientele ■ dra (resa, jalan vandra) land och rike runt (kring)

.

mannerilmasto ● climat continental; climat de uscat ■ fastlandsklimat, kontinentalklimat, inlandsklimat

mannerjalusta, mannermaajalusta ● platou continental ■ (maant) kontinentalsockel (myös oik), kontinentalhylla, shelf

mannerjää, mannerjäätikkö ● calotă glaciară ■ (geol) inlandsis, landis

mannerjäästä lohkeaa jäävuoria ● din calota grlaciară se desprind aisberguri ■ inlandsisen kalvar

viime jääkaudella koko Fennoskandia oli mannerjään peittämä ● la ultima glaciațiune toată Fenoscandia era acoperită de calota glaciară ■ under den senaste istiden var hela Fennoskandien nedisat (täckt av [inlands]is)

mannerlaatta ● placă continentală ■ (geol) kontinentalplatta, litosfärplatta

mannerliikunto ● derivă continentală ■ (geol) kontinentaldrift; (yleisk myös) kontinentalförskjutning, kontinentförskjutning

.

mannermaa ● continent; uscat, terraferma, fast land ■ 1 ks. manner; 2 (Eurooppa) kontinenten (määr)

Englannin suhteet mannermaan valtioihin ● relațiile Angliei cu țările de pe continent ■ Englands relationer till staterna på kontinenten

mannermaan muotikeskukset ● centrele modei de pe continent ■ modemetropolerna [nere] på kontinenten

.

mannermaalainen ● europenii continentali ■ fastlänning; (eurooppalainen) europé, kontinentaleuropé

mannermaalaiset ● continentalii ■ (myös) folk nere på kontinenten

.

mannermainen ● continental (privitor la continent) ■ kontinental

yhtiön mannermaiset liikekumppanit ● partenerii de afceri continentali ■ bolagets handelspartner [nere] på kontinenten

mannermaiset tavat ● obiceiuri, maniere continentale ■ kontinentala vanor

.

mannersaari ● insulă continentală ■ kontinentö

mannertenvälinen ● intercontinental ■ interkontinental

mannervaltio ● stat continental ■ inlandsstat

.

mantereinen ● continental (privitor la uscat, terraferma, fast land) ■ kontinental; kontinental-; fastlands

mantereinen ilmasto ● climat continental ■ fastlandsklimat, kontinentalklimat

merenpohjan mantereiset kerrostumat ● sedimentele continentale de fundul mării ■ de kontinentala avlagringarna på havsbott[n]en

.

mantereisuus ● ≈ continentalitate ■

Itä-Euroopan ilmaston mantereisuus huomataan varsinkin syksyllä ● ≈ continentalitatea Europei de Est se remarcă,  mai ales, toamna ■ att Östeuropa har fastlandsklimat märks framför allt på hösten

.

line

.

penger49*G (taivutusmuodot us. rinnakkaismuodosta penkere)

 1. jyrkähkö törmä t. reuna; myös rinteessä olevasta (kapeahkosta) tasanteesta; vrt. penkkapengermäterassi. Jyrkkä penger. Hiekkapenger. Rantapenger. Rinteessä on penkereitä. Istua ojan penkereellä pientareella.
 2. maasta, kivestä tms. tehty t. syntynyt tasaharjainen valli, pato; tie- ja vesirakennustekniikassa: pitkänomainen maa- t. kivitäyte, jonka päälle tie t. rautatie rakennetaan. Viljelysmaiden kuivaamiseksi rakennetut penkereet. Radan penger, ratapenger. Penkereen harja, luiskat.

.

Aici reținem jocul consoanelor ng/nk

jokipenger, laaksopenger, penger (penkere), pengeristutus, pengerluiska, pengermä, pengermäinen, pengerrys, pengertie, pengertää, pengerviljelmä, pengerviljely, pengerviljelys, penkereinen, penkereisyys, rantapenger, suojapenger, tienpenger, tiepenger

.

penger 1 ● pantă, versant; abrupt; margine; hat, răzor; terasare; terasă, palier, ieșitură, proeminență ■ (jyrkkä törmä) brink, brant; (reuna) kant; (piennar) ren; (pengermä) terrass; (tasanne) avsats

rinteessä oli penkereitä ● panta a fost terasată ■ sluttningen löpte i avsatser; sluttningen var terrassformad; (tehtyjä) sluttningen var terrasserad

istua ojan penkereellä ● a sta pe marginea șanțului ■ sitta vid dikesrenen

.

penger 2 ● terasament; val de pământ; banc; dig, baraj ■ (valli) vall; (yhd) bank; (pato) damm; fördämning

penger oli vahvistettu kiveyksellä ● digul a fost întărit, placat cu piatră ■ terrassen var förstärkt med stenbeklädnad (stenskoning)

.

pengertää ● a terasa; a proteja cu un val de pământ; a îndigui; a construi un banc; a terasa; a face un teren în trepte ■ (suojata valleilla) valla in, invalla; dämma in, indämma; (rakentaa tie- t. rautatiepenger) bygga (anlägga) en bank; (tehdä pengermäiseksi) terrassera; (luonnonpengermä) göra ngt trappstegsformigt

rata pengerrettiin kahta raidetta varten ● anrocamentul, rambleul a fost construit pentru două linii ferate ■ banvallen (järnvägsbanken) byggdes för två spår

ranta oli aallokon pengertämä ● plaja era vălurită de valuri ■ vågorna hade gjort (eroderat) stranden trappstegsformig

.

pengeristutus ● plantări pe terasament ■ terrassodling; terrasskultur

tienpenkereet oli sidottu pengeristutuksin ● pentru fixarea terasamentului s-au făcut plantări ■ vägrenarna hade bundits med planteringar

.

pengerviljelmä, pengerviljely, pengerviljelys ● cultură în terase ■ terrassodling

pengerluiska ● panta terasamentului ■ slänt

pengermä ● terasă; palier, platou ■ terrass; (tasanne) avsats, platå

pengerrys ● terasament; terasare; construirea de valuri de pământ; val; banc; îndiguire, baraj ■ 1 (pengertäminen) terrassering; (vallitus) invallning; indämning; 2 ● val; banc; dig ■ (valli) vall; (vars yhd) –bank; (pato) fördämning

pengertie ● drum pe dig ■ väg anlagd på bank

penkereinen ● în trept, în terasă, terasat; cu valuri de pământ ■ trapp[stegs]formad; trapp[stegs]formig; terrassformad; terrassformig; (pengermäiseksi rakennettu) terrasserad; (vallimainen) vallartad; vallformig

.

jokipenger ● terasamentul râului ■ strandvall; älvbrant

laaksopenger (geol) ● vale în terase, terasată ■ dal terrass

rantapenger ● terasamnentul zonei litorale ■ strandterrass; (äyräs) strandbrädd

suojapenger ● metereză; terasament de protecție ■ skyddsvall

tienpenger, tiepenger ● rambleu rutier ■ (valli) vägbank

.

line

.

piennar49*J (taivutusmuodot us. rinnakkaismuodosta pientare) peltoa ympäröivä maakaistale; ajoradan ja tien pengerluiskan välinen alue. Pellon piennar myös →←. Moottoritien piennar. Kulkea piennarta pitkin. Istua ojan  pientare(e)lla.

.

Aici reținem jocul consoanelor nn/nt

ojanpiennar, pellonpiennar (pellonpientare), piennar (pientare)

.

piennar ● hat, răzor ■ ren (tav yhd)

ojan piennar, ojanpiennar ● umărul șanțului ■ dikesren

pellon piennar, pellonpiennar ● hat, răzor (pe câmp) ■ åkerren

.

line

.

saivare49 (rinn. saivar)

 1. täin muna. Saivareita päässä.
 2. pieni kultahippu.

.

nenäsaivartaja, saivar (saivare), saivartaja, suolisaivartaja

.

saivar, saivare ● linden; pepită de aur ■ 1 (täin muna) gnet; 2 (pieni kultahippu) guldkorn

saivartaja, kiiliäinen (Oestridae) ● tăunul vacilor sau oilor ■ styngfluga

suolisaivartaja, hevosen suolisaivartaja (Gasterophilidae) ● muscă de cal (Gasterophilus intestinalis, Castrus equi) ■ hästfluga, häststyng

nenäsaivartaja (Oestrus) ● „care-și lasă ouăle în nasul animalelor” ■ nässtyng

.

line

.

tanner49*J (taivutusmuodot us. rinnakkaismuodosta tantere) avoin, tasaisehko, kovapintainen maa-ala, kenttä,  piha(maa); yl. maa(npinta). Tasainen tanner. Pihatanner. Juoksi niin, että tanner tömisi. Kaatua tantereeseen, pitkin  tannerta.

Ylät. Lapsuuden leikkitanteret, -tantereet. Taistelu-, sotatanner.

.

Aici reținem jocul consoanelor nn/nt

sotatanner (sotatantere), taistelutanner, tanner (tantere)

.

tanner ● câmp; teren; pământ, sol ■ fält; plan; (yl maa, maanpinta) mark

hän juoksi niin, että tanner tömisi ● fugea de duduia pământul ■ han sprang så det dundrade i marken

kaatua tantereeseen ● [a-și pierde echilibrul și] a cădea pe pământ ■ falla till marken; ramla omkull; (puhek) ramla i backen; ramla (tratta) omkull

.

sotatanner, sotatantere ● câmp de luptă; teatru de război ■ (högt); slagfält; (runok) valplats; (sotanäyttämö) krigsskådeplats; (vars vanh) krigsteater

.

taistelutanner ● câmp de luptă, front ■ (taistelukenttä) slagfält; (ylät) valplats

jäädä taistelutantereelle ● a cădea pe front, pe câmpul de luptă ■ falla (stupa) i strid; (ylät) bli på valplatsen

.

taistelutanner, kunnian kenttä (ylät) ● câmp de luptă; câmp de glorie, de onoare ■ ärans fält

.

line

.

utare49 (taivutus: utareen, utaretta, utareeseen, utareet, utareita jne.; eräät sijamuodot myös rinnakkaismuodosta udar) tav. mon. eräiden nisäkäsnaaraiden, vars. lehmän maitorauhanen, nisä(t). Lehmän, lampaan, vuohen utareet,  utaret. Utareet täynnä maitoa.

Halv.mon. rinnat, tissit.

.

Aici reținem jocul consoanelor d/t

udar (utare), utareliivi, utaretulehdus

.

udar, utare ● uger; țâță ■ juver

lehmän utare[e]t ● ugerul vacii ■ kojuver; juvret på en ko

utare[e]t täynnä maitoa ● uger plin cu lapte ■ juverstinn

utare[e]t (leik rinnoista) ● țâțe ■ (vars ruotsr) tuttar, pattar; (suomr tav) tissar

utareliivi ● „sutien” pentru vaci ■ juverskydd; (leik) kobehå, behå för kor

utaretulehdus ● mastită bovină ■ juverinflammation

.

line

.

äpäre48 odelma10 pääsadon korjuun jälkeen kasvanut heinä, äpäre. Apilan odelma.

ävär / äpäre ● plante care continuă să crească după strângerea/îndepărtarea recoltei ■ återväxt

Aici reținem jocul consoanelor v/p

äpärikkö ● câmp cu plante care continuă să crească după îndepărtarea recoltei ■ återväxt; (odelmaa kasvava alue) fält med återväxt
lehmät laidunsivat äpärikössä ● vacile pasc pe câmpul cu iarba crescută după recoltare ■ korna betade på återväxten

.

Introdus  / lisätty 2.11.2016

Actualizat / päivitetty 5.10.2018

.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: