Blogulblog's Blog

F. Sanaa on monenlaista

Sanaa on monenlaista

.

Image published without permission. That’s generally permitted for non-profit and educational purposes.

.

sana [definiție]

1. kielen pienin itsenäinen (yhdeksi kirjainjaksoksi kirjoitettava) merkityssisältöinen rakenneosa; sen puhe- t. tekstiyhteydessä esiintyvä muoto, sane. Omaperäinen, vierasperäinen sana. Yleiskielen sanat. Sanan perusmuoto, taivutusmuodot, merkitys. Yhdistämättömät ja yhdyssanat. Laina-, uudissana. Murresana. Kieltosana. Haukkuma-, kirosana. Mies sanan parhaassa merkityksessä. Muisti virren sanasta sanaan. Ohjelma oli sanalla sanoen tylsä.

2. kielestä, kielenkäytöstä. Painettu sana. Julkinen sana joukkoviestimet. Saada jtak aikaan sanan voimalla. Hänellä on sana hallussaan hän on taitava kielenkäyttäjä.

3. us. mon. eril. puheen t. tekstin jaksoista t. yl. puheesta t. tekstistä. Laulun sanat. Tervehdys-, muistosanat. Alkuun muutama sana johdannoksi. Vaihtoivat pari sanaa. Sana on vapaa [kehotuksena vapaaseen keskusteluun]. Pukea ajatuksensa sanoiksi. Tunne, jota on vaikea ilmaista sanoin. Sanoin kuvaamaton [= tavaton, suunnaton, valtava] ilo, kauhu, epäjärjestys. Sanoin kuvaamattoman kaunis. Seistä sanojensa takana, vastata sanoistaan. Punnita sanansa tarkasti. Valita, asettaa sanansa oikein. Siirtyä sanoista tekoihin. Veit sanat suustani sanoit sen, mitä minäkin aioin juuri sanoa. / „Harmittaa koko juttu.” „Samat sanat [= sama pätee minuun].” / Ei saanut sanaa suustaan. Poistui sanaakaan sanomatta, sanomatta halaistua sanaa. Ei sanaakaan siitä asiasta!

Erik., mon. kaavamainen loitsu. Verensulkusanat.

4. lausuma, kannan-, mielipiteenilmaus. Lausua varoituksen sanoja. Ei säästellyt sanojaan kiitellessään. Eikö sana kuulu [= etkö kuullut käskyä, miksi et tottele]? Sanoa painava sanansa asiaan. Mies, jonka sana painaa. Ottaa sanansa takaisin perua puheensa. Sanoa suorat sanat ilmaista mielipiteensä (tav. moitteensa) suoraan ja häikäilemättä. Antaa sana sanasta vastata samalla mitalla. Vaimon täytyi aina saada (sanoa) viimeinen sana. Onko tämä viimeinen sanasi [= lopullinen kantasi]? Presidentillä on asiassa viimeinen sana lopullinen ratkaisuvalta. Muilla ei ole tässä sanan sijaa oikeutta t. mahdollisuutta vaikuttaa.

Kuv. Suomalaiset eivät vielä olleet sanoneet maaottelussa viimeistä sanaansa käyttäneet kaikkia mahdollisuuksiaan. Joukkueellamme on vielä sanansa sanottavana mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen. Tekniikan viimeinen sana uusin, huippusaavutus. Räikeät värit olivat päivän sana [= viimeistä, suurta huutoa, suosiossa] vaatemuodissa. Juoksija, joka on kova sana [= menestyksekäs, varteenotettava] myös pituushypyssä. Moottorisaha on kova sana [= tehokas väline] metsätöissä.

5. lupaus, vakuutus. Kunniasanalla. Pitää sanansa, pysyä sanassaan, olla sanansa mittainen. Luottaa jkn sanaan. Antaa sanansa jstak. Syödä sanansa rikkoa lupauksensa. Sanasta miestä, sarvesta härkää [pidetään kiinni] SL.

6. tieto, viesti, sanoma. Lähettää, toimittaa sana jklle, jhk. Viedä sana perille. Saitko sanani? Sana onnettomuudesta levisi nopeasti. Jätti kotiin sanan, että – -.

7. heng. (harv. Sana) (Raamatussa esitetty) Jumalan ilmoitus; Raamattu; hengellinen puhe; myös Kristukseen viittaamassa. Elää Jumalan sanan mukaan. Selittää, julistaa sanaa. Mennä sanaa kuulemaan. Kuten sanassa sanotaan. Sana ja sakramentit. Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala UT. (Extras din: Suomen kielen perussanakirja & Kielitoimiston sanakrja)

.

.

Deosebim cuvântul ca element sonor de vorbire, fonem sau ca element de text scris, lexem. Aici definițiile românești ale cuvântului.

Cuvântul este:

 1. Unitatea de bază a vocabularului, care reprezintă asocierea unui sens (sau a unui complex de sensuri) şi a unui complex sonor; vorbă; termen; Unitatea de bază a vocabularului constând dintr-un sunet sau un complex de sunete cărora le corespund unul sau mai multe sensuri.
 2. Gând, idee exprimată prin vorbe; spusă.
 3. Cuvântare, discurs, conferinţă.
 4. Învăţătură, îndrumare, sfat
 5. Verb, învăţătură a religiei.
 6. Promisiune, făgăduială: angajament.
 7. Ordin, dispoziţie.
 8. Părere, opinie exprimată: punct de vedere.
 9. (Mai ales la pl.) Discuţie, ceartă, ciorovăială, dispută, controversă.
 10. Motiv, raţiune, cauză, pricină.
 11. (Înv.) Ştire, veste, informaţie: zvon.
 12. (Înv.) Înţelegere, pact, acord, convenţie; răspuns, lămurire.
 13. (Rar) Facultatea de a vorbi; voce, grai; vorbit, taifas.
 14. Proverb, zicală.
 15. (Inform.) Format standard în care se înscriu datele şi instrucţiunile la (mini)calculatoare.

Cuvânt-cheie = cuvânt de mare importanță. (avainsana)

Cuvânt simplu = cuvânt care conține un singur morfem radical. (perussana)

Cuvânt primitiv = cuvânt care serveşte ca element de bază pentru formarea altor cuvinte. (perussana)

Cuvânt compus = cuvânt format prin compunere. (yhdyssana; sanaliitto)

Cuvânt derivat = cuvânt format prin derivare. (johtamalla rakennettu sana)

Cuvânt-matcă = cuvânt care se află în fruntea unei articol de dicţionar, sub care se grupează şi se glosează toate variantele și expresiile, uneori şi derivatele şi compusele. (uneori numit și intrare) (nota mea) (hakusana)

Cuvânt-titlu = cuvântul definit în articolul de dicționar respectiv. (hakusana)

Cuvânt-vedetă = etichetă, termen ales din titlul unei lucrări sau al unei publicații, care folosește la orânduirea alfabetică a lucrării în catalogul general sau în catalogul pe materii (tagi, tunniste)

Cuvânt-înaínte = introducere (alkusanat, johdanto)

LEXEM s. n. morfem lexical; semantem.

SEMANTEM s.n. Unitate de bază a unui cuvânt în cadrul unei familii lexicale, purtătoare a sensului lexical.

MORFEM s. n. (în concepția modernă) cea mai mică unitate în sens determinat din structura morfologică a cuvântului.

FONEM s.n. Cea mai mică unitate fonică a limbii care are funcția de a deosebi învelișul sonor al cuvintelor și al morfemelor.

.

.

CUVÂNT, cuvinte, s. n. 1. Unitate de bază a vocabularului, care reprezintă asocierea unui sens (sau a unui complex de sensuri) și a unui complex sonor; vorbă. ◊ Cuvânt simplu = cuvânt care conține un singur morfem radical. Cuvânt primitiv = cuvânt care servește ca element de bază pentru formarea altor cuvinte. Cuvânt compus = cuvânt format prin compunere. Cuvânt derivat = cuvânt format prin derivare. Cuvânt-matcă = cuvânt care se află în fruntea unui articol de dicționar, sub care se grupează și se glosează toate variantele și expresiile, uneori și derivatele și compusele. ◊ (Lingv.: în compusul) Cuvânt-titlu = cuvântul definit în articolul de dicționar respectiv. ◊ Expr. A nu găsi (sau a nu avea) cuvinte = a nu fi în stare (sub impulsul unor stări afective puternice) să exprimi ceea ce gândești. Cu alte cuvinte = a) exprimând același lucru altfel; b) deci, prin urmare, așadar. Într-un (sau cu un) cuvânt = pe scurt, în concluzie, deci, așadar. În puține cuvinte = pe scurt, în rezumat. Cuvânt cu (sau de) cuvânt = fără nici o modificare, exact, fidel. Dintr-un cuvânt = imediat, numaidecât. ♦ Joc de cuvinte = glumă bazată pe asemănarea cuvintelor; calambur. Cuvinte încrucișate = joc distractiv-educativ în care trebuie găsite, pe baza unor indicații date, o serie de cuvinte astfel aranjate într-o figură geometrică împărțită în pătrățele, încât cuvintele citite orizontal să aibă o literă comună cu cele citite vertical. 2. Gând, idee exprimată prin vorbe; spusă. ◊ Cuvânt greu = vorbă hotărâtoare; (la pl.) vorbe de dojană, de ocară.Cuvânt introductiv sau cuvânt înainte = prefață, introducere (la o lucrare). Purtător de cuvânt = persoană autorizată să exprime în mod public păreri care arată punctul de vedere al forului pe care îl reprezintă. ◊ Expr. A pune un cuvânt (bun) = a interveni (favorabil) pentru cineva. În (toată) puterea cuvântului = în înțelesul adevărat, pe deplin, cu desăvârșire. A tăia (sau a curma) cuiva cuvântul = a întrerupe pe cineva din vorbă. (Reg.) A începe cuvânt = a începe vorba, a spune. ♦ Subiect de vorbă, de povestire, istorisire. 3. Cuvântare, discurs, conferință. ◊ Expr. A cere (sau a da, a avea) cuvântul (într-o ședință, într-o adunare) = a cere (sau a da cuiva etc.) dreptul de a vorbi. A lua cuvântul = a vorbi (într-o adunare). A-i lua cuiva cuvântul = a interzice cuiva să-și mai continue afirmațiile (într-o adunare). 4. Învățătură, îndrumare, sfat; p. ext. dispoziție, ordin. ◊ Expr. A înțelege (sau a ști) de cuvânt = a asculta de spusele, de sfaturile cuiva. Cuvânt de ordine = dispoziție dată de un superior. 5. Promisiune, făgăduială; angajament. ◊ Expr. Om de cuvânt = om care își ține făgăduielile. Cuvânt de onoare (sau de cinste, de om) = promisiune sau asigurare care angajează cinstea cuiva. A(-și) da cuvântul (de onoare) = a se angaja în mod hotărât că va face cu orice preț ceva. (A crede) pe cuvânt = (a crede) fără a mai controla exactitatea spuselor. A-și ține cuvântul sau a se ține de cuvânt = a-și îndeplini o promisiune făcută. 6. Părere, opinie exprimată; punct de vedere. ♦ Libertate, drept de a revendica ceva. 7. (Mai ales la pl.) Discuție; ceartă, ciorovăială. ◊ Expr. Schimb de cuvinte = discuție aprinsă, ceartă, sfadă. (Reg.) Nu-i cuvânt = e indiscutabil. 8. Motiv, rațiune, cauză. ◊ Expr. Cu drept cuvânt = pe bună dreptate, la drept vorbind. 9. (Înv.) Știre, veste, informație; zvon. 10. (Înv.) Înțelegere, pact, acord, convenție. 11. (Rar) Facultatea de a vorbi; voce, grai. 12. (În sintagmele) Cuvânt-cheie = a) termen folosit pentru a marca o diviziune într-un catalog (de bibliotecă); b) termen al unei unități frazeologice pe care cade accentul semantic. Cuvânt-vedetă = termen ales din titlul unei lucrări sau al unei publicații, care folosește la orânduirea alfabetică a lucrării în catalogul general sau în catalogul pe materii. 13. (Inform.) Ansamblu de cifre binare care poate fi tratat ca o unitate de informație la un moment dat.Lat. conventus „adunare, întrunire”, conventum „înțelegere”.

.

CUVÂNT. Subst. Cuvânt, cuvințel (dim.), termen, verb (livr.), vocabulă (livr.), vorbă, vorbuliță (dim.), vorbușoară (pop.), vorbișoară (pop.), vorbuță (reg.), zicere, spusă, expresie; glose. Cuvânt simplu; cuvânt compus; cuvânt primitiv; cuvânt derivat, derivat; cuvânt-matcă; cuvinte înrudite. Onomatopee; interjecție. Lexem; semantem (lingv.); semem; sem. Cuvânt monosemantic; cuvânt polisemantic. Nume, termen, denumire; nume propriu; nume comun; apelativ; supranume; poreclă; antroponim; toponim, toponimic; hidronim; oronim; etnonim. Cuvânt împrumutat, neologism, barbarism; franțuzism; galicism; germanism; grecism; italienism; latinism; maghiarism, ungurism (rar); rusism; rutenism; sârbism; slavonism; turcism. Cuvânt autohton; neaoșism. Arhaism. Regionalism. Argotism; jargonism. Cuvânt (termen) dialectal. Sinonim; antonim; omonim; paronim. Formarea cuvintelor, derivare; compunere. Familie de cuvinte. Lexic, vocabular. Dicționar, dicționăraș (dim.), lexicon (rar), vorbar (înv.), glosar. Lexicologie; etimologie; semasiologie, semantică; semantism; onomasiologie. Lexicografie. Lexicolog; semasiolog, semantician; lexicograf; etimolog, etimologist. Adj. Lexical; lexematic (lingv.); lexicologic; semasiologic, semantic; monosemantic, polisemantic; etimologic. Lexicografic. Vb. A rosti (a spune) un cuvânt, a cuvânta; a folosi (a utiliza) un cuvânt; pronunța un cuvânt; a scrie un cuvânt. A forma un cuvânt, a deriva. A împrumuta un cuvânt, a calchia. V. denumire, semn, semnificație.

.

.

abstraktisana [cuvânt incomensurabil] ● cuvânt abstract; substantiv abstract ■ abstraktord

ainesana [cuvânt incomensurabil] ● nume de materie, nume de substanță ■ ämnesnamn

alkusana(t), esipuhe ● cuvânt înainte ■ förord

aloitussana ● cuvânt de început ■ förord

ammattisana, oppisana, fakkisana ● termnen profesional ■ fackterm; fackord

approbatur-arvosana† ●  ■ (Suom aik) approbaturvitsord

apusana, apuilmaisu, liikasana, lisäkesana, päivittelysana, tilkesana, toiste, täytelisäke, täytesana ● expletiv, cuvânt de umplutură ■ utfyllnadsord

apusana, partikkeli ● particulă ■ partikel

arvosana ● notă (la școală) ■ (Suom) vitsord; (Ruots) betyg

asemosana, pronomini ● pronume ■ pronomen

asiasana ● cuvânt de referință ■ stickord; referensord

avainsana ● cuvânt cheie ■ nyckelord

cum laude -arvosana ● trecerea unui examen notat cum laude ■ (suomr) cum laude

fakkisana, ammattisana, oppisana ● termnen profesional ■ fackterm; fackord

hakusana ● cuvânt, intrare (la dicționar) ■ uppslagsord; stickord

haukkumasana ● invectiv ■ skällsord, skymford, tillmäle; okvädinsord, okvädingsord; glåpord

hellittelysana, hyväilysana ● cuvânt de mângâiere; nume de alintare ■ smekord, smeksamt ord (usein mon); (lempinimi) smeknamn

herjasana, häväistyssana ● invectivă, expresie violentă, jignitoare, ofensatoare, vorbă de ocară; injurie; insultă ■ skällsord; tillmäle; okvädinsord; glåpord, skymford, speord; smädelse

huudahdussana, interjectio ● interjecție ■ interjektion; utropsord

hyväilysana, hellittelysana ● cuvânt de mângâiere; nume de alintare ■ smeksamt ord (usein mon); (lempinimi) smeknamn

häväistyssana, herjasana ● invectivă, expresie violentă, jignitoare, ofensatoare, vorbă de ocară; injurie; insultă ■ skällsord; tillmäle; okvädinsord; glåpord, skymford, speord; smädelse

iskusana, iskulause ● slogan ■ slagord; paroll

jumalansana ● cuvântul Domnului ■ gudsord

järjestyslukusana ● numeral ordinal ■ ordningstal, ordinaltal

kantasana, sanajuuri ● etimon, radical/rădăcină de cuvânt, cuvânt-bază, cuvânt primar ■ grundord

kappalesana, laskettava sana, substantiivi jonka eteen voidaan asettaa lukusana ● cuvânt comensurabil ■ räknebart (pluralbindande) substantiv

kardinaalilukusana ● numeral cardinal ■ grundtalsräkneord

kertosana, analogia ● analogie ■ analogi; parallell

kieltosana ● negație; negare ■ nekningsord, negation  ► antonim: myöntösana ● afirmație; afirmare ■ bekräftande, affirmativ

kirjainsana, akronyymi ● siglă ■ initialförkortning, initialord

kirosana ●  ■ svordom; (puhek) svärord; ed; förbannelse

kollektiivisana ● cuvânt colectiv ■ kollektiv ord

komentosana ● cuvânt de comandă ■ kommandoord

kompasana ● remarcă sarcastică; zeflemea; cuvânt de spirit, vorbă de duh ■ sarkasm, spydighet; glåpord; kvickhet; vits

koodisana ● cuvânt de cod ■ kodord; lösenord

korusana, korulause, tyhjä fraasi ● frază goală; expresie înflorită; perifrază  ■ floskel; (myönt) ordprakt (koll); (kaunistelu) omskrivning

kunniasana ● cuvânt de onoare ■ hedersord

kutsumissana, appellatiivinen ● apelativ ■ appellativ

kysymyssana, interrogatiivi ● interogativ ■ frågeord

käytösarvosana, käytösnumero ● nota la purtare ■ uppförandebetyg

laatusana, adjektiivi ● adjectiv calificativ ■ adjektiv

lainasana ● împrumut, cuvânt împrumutat ■ lånord; inlån

lakisana, lakitermi ● termen juridic ■ juridisk term

laskusana†, lukusana, numeraali ● numeral ■ räkneord, (mon myös) numeralia

laudatur-arvosana† ● trecerea unui examen notat cum laude, laudatur ■ (Suom aik) laudaturvitsord

leikkisana ● glumă ■ skoj

lepertelysanana ● cuvânt dulce, gângurit ■ jollrandeord; (kuhertelusana) kuttrandeord

liikasana ● expletiv, cuvânt de umplutură; pleonasm ■ pleonasm; bihang ord

liittosana, sanaliitto ● asociere de cuvinte cu înțeles propriu ■ ordfogning

lisäkesana ● expletiv, cuvânt de umplutură ■ bihang ord

loppuarvosana ● media finală ■ slutbetyg

loppusana, (teatt) repliikin loppusana, viittasana ● replică finală ■ slutord, stickreplik

lukusana, numeraali, laskusana† ● numeral ■ räkneord, (mon myös) numeralia

lyhennesana ● siglă ■ kortord; (alkukirjaimista koostuva) initialord

mahtisana ● cuvânt greu ■ 1 (mahtikäsky) maktspråk; 2 (manaus, loitsu) besvärjelse

mainesana ● atribut, epitet ■ vitsord; (lausunto) omdöme; (lisänimi) epitet

manaussana, manaussanat ● formulă de invocație, de incantație ■ besvärjelseformel

muotisana ● cuvânt la modă ■ modeord

muotosana ● functor, cuvânt cu funcție sintactică ■ funktor

murresana ● cuvânt dialectal ■ dialektord; dialektalt ord; folkmålsord

myöntösana ● cuvânt afirmativ, pozitiv ■ honnörsord ► antonim: kieltosana

määresana ● atribut, epitet ■ epitet

nimisana, substantiivi ● substantiv ■ substantiv

numeroarvosana, numeroarvostelu ● notă (la școală) ■ sifferbetyg

oppisana, ammattisana, termi ● termnen profesional ■ fackterm; fackord

ordinaalilukusana ● numeral ordinal ■ ordinaltalsord

otsikkohakusana ● cuvânt-cheie de titlu ■ rubrikstickord

perussana ● partea finală a unui cuvânt compus; etimon, radical/rădăcină de cuvânt, cuvânt-bază ■ grundord

pilkkasana ● [cuvânt de] batjocură, ironie ■ hånord; förlöjligandeord; smädelseord; bespottelseord; smälekord; begabbelseord; hädelseord; gyckelord; ironiseringord

pistosana ● aluzie răutăcioasă; zeflemea ■ pik, gliring

puhuttelusana ● cuvânt de adresare; cuvânt de alintare ■ tilltalsord

puoltosana ● cuvânt de apărare, de susținere; „o vorbă” (a pune o vorbă pentru cineva/ceva) ■ gott ord (lägga ett gott ord för ngn)

päivittelysana ● imprecație, sudalmă; exclamație; expletiv, cuvânt de umplutură ■ förundranord; (harmitelu, siunailu) beskärmandeord, himlandeord; (voivottelu) ojandeord; (ihastelu) beundranord

pääsana ● cuvânt principal de referință (de care depinde alt cuvânt) ■ huvudord

raamatunsana ● cuvântul Bibliei; citat din Biblie ■ (raamatunlause) bibelcitat, citat ur Bibeln; bibelspråk; (lyhyt lainaus) bibelord (myös Raamatun sanomasta)

riimisana ● rimă ■ rimord

riskisana, väärä ystävä, petollinen ystävä, sekaannussana ● prieten fals ■ falsk vän, false friend

ryhmäsana ● cuvânt colectiv ■ kollektiv

salasana ● parolă ■ lösenord

sana ● cuvânt ■ ord

sanahakemisto ● index de cuvinte ■ ordförteckning; ordregister

sanahaku ● căutarea unui cuvânt ■ (atk) ordsökning

sanaharkka ● dispută, altercație, schimb de cuvinte ■ ordväxling, ordskifte, ordbyte (jstak om ngt); ordstrid (jstak om ngt); (sanasota) ordkrig (jstak om ngt); (väittely) dispyt (jstak om ngt); (kina) gräl (jstak om ngt); käbbel (jstak om ngt); kiv (jstak om ngt); tvist (jstak om ngt); munhuggning (jstak om ngt)

sanahelinä ● fraze goale, vorbărie ■ [tomma] fraser (mon); ordprål; ordkram; munväder; snömos; (ruotsr ark) ordbajsning

sanahirviö ● cuvânt greoi; care-ți împleticește limba ■ otympligt ord; hybridord; tungvrickare

sanailla ● a dezbate; a argumenta; a discuta; a se certa; a vorbi vrute și nevrute, a trăncăni ■ (kinailla) munhuggas (jstak om ngt); käbbla (jstak om ngt); kivas (jstak om ngt); (keskustella) diskutera (jstak ngt); (puhella t. keskustella rennosti) småprata (jstak om ngt); språka (jstak om ngt); snacka (jstak om ngt); (puhella joutavia) kallprata (jstak om ngt); („heittää huulta”) slänga käft (jstak om ngt); (vars ruotsr naljailla) tråka

sanailu ● dezbatere; argumentare; discuție; ceartă; trăncăneală ■ (kinailu) munhuggning (jstak om ngt); käbbel (jstak om ngt), käbblande (jstak om ngt); kiv (jstak om ngt), kivande (jstak om ngt); (keskustelu) diskuterande (jstak om ngt); (väittely) dispyt (jstak om ngt); (rennosta keskustelusta) småprat (jstak om ngt), småpratande (jstak om ngt); språkande (jstak om ngt); snack, snackande (jstak om ngt); (joutava puhe) kallprat, kallpratande (jstak om ngt); (vars ruotsr naljailu) tråkande

sanainen ● referitor la cuvânt/cuvinte ■ (yhd) –ordig; –ords

-sanaisesti ● referitor la cuvânt/cuvinte ■ (yhd) –ordigt; monisanaisesti ● referitor la cuvinte (multe) ■ mångordigt; vähäsanaisesti ● referitor la cuvinte (puține) ■ fåordigt

-sanaisuus ● referitor la cuvânt/cuvinte ■ (yhd) –ordighet

sanajumalanpalvelus, jumalanpalvelus jossa ei ole ehtoollista ● slujbă, serviciu divin fără să fie urmat de împărtășanie

sanajärjestys ● ordinea cuvintelor ■ ordföljd

sanakirja ● dicționar ■ ordbok; (leksikko) lexikon

sanakirjantekijä ● autor de dicționar; lexicograf ■ ordboksförfattare; (leksikografi) lexikograf

sanakirjantoimittaja, leksikografi ● redactor de dicționar; lexicograf ■ ordboksredaktör

sanakirjatyö ● lexicografie ■ ordboksredigering, ordboksarbete; (leksikografia) lexikografi

sanakäänne ● expresie; sintagmă; cuvinte alese; mode de exprimare, stil ■ ordvändning; (sanontatapa) uttryckssätt; (puheenparsi) talesätt; (fraasi) fras

sanaleikki ● cuvânt glumeț ■ ordlek

sanaliitto ● îmbinare de cuvinte ■ ordfogning

sanalleen ● cuvânt cu cuvânt ■ (sanasta sanaan) ord för ord; (samasanaisesti) ordagrant

sanallinen ● verbal ■ verbal; (yhd) ord

sanallisesti ● verbal; în cuvinte ■ i ord; verbalt

sanallistaa ● a verbaliza; a exprima în cuvinte ■ verbalisera; uttrycka ngt i ord; klä ngt i ord

sanaluettelo ● index de cuvinte ■ ordförteckning (jstak över ngt); ordlista (jstak över ngt); (sanahakemisto myös) ordregister; (oppikirjan) glosförteckning

sanaluokka ● categorie de cuvinte ■ ordklass

sanamuoto ● forma cuvântului ■ ordalydelse; formulering; avfattning

sananalkuinen ● începutul cuvântului ■ början av ett ord

sananalkuinen äänne ● fonema de la începutul cuvântului ■ uddljud; ett ljud i initial ställning; ett ljud i början av ett ord

sananalkuinen kirjain ● inițială; prima literă a cuvântului ■ initial

sananen, lopuksi sananen teoksen synnystä ● o vorbuliță; pentru încheiere două vorbe despre felul în care s-a născut lucrarea ■ till sist några korta ord om verkets tillkomst

sananiekka, sanaseppo ● maestrul cuvintelor; jongleorul cuvintelor ■ (taitava sanankäyttäjä) ordjonglör; ordkonstnär; ordsnitsare

sananjulistaja, sananselittäjä, saarnaaja ● propovăduitor, predicator ■ ordets förkunnare, förkunnare [av ordet]; (saarnaaja) predikant

sananjulistus ● propovăduire, predicație; predică ■ ordets förkunnelse, förkunnelse [av ordet]

sanankuulija ● ascultător; enoriaș ■ åhörare; (seuroihin osallistuja) mötesdeltagare

sanankäyttäjä ● cel care se exprimă, întrebuințează cuvintele ■ språkbrukare

sanankäyttö ● întrebuințarea cuvântului; exprimare ■ språkbruk; (kielenkäyttö) språk; (esitystapa) framställningssätt

sananlasku ● zicală, proverb ■ ordspråk

sananlaskut (raam) ● Proverbele [Bibliei] ■ Ordspråksboken (määr)

sananloppu ● sfârșitul cuvântului ■ ordslut

sananloppuinen ● care privește sfârșitul cuvântului ■ ordslut-

sananloppuinen vokaali ● vocala finală ■ slutvokal;

sananloppuinen äänne ● sunetul final al cuvântului ■ slutljud

sananmukainen ● cuvânt cu cuvânt, literă cu literă; întocmai, literal, textual; ad litteram ■ bokstavlig; (sanasanainen) ordagrann

sananmukaisesti ● cuvânt cu cuvânt, literă cu literă; întocmai, literal, textual; ad litteram ■ bokstavligt; ordagrant; (tarkalleen) till punkt och pricka; (liikkuvana määritteenä) bokstavligen; formligen

sananmuodostus ● formarea cuvântului ■ ordbildning

sananmuodostus johtimien avulla ● derivarea cuvântului cu ajutorul afixelor ■ avledning

sananmuoto ● formă verbală ■ ordform; (taivutusmuoto) böjningsform

sananparsi ● sintagmă; expresie; zicală, proverb ■ ordstäv; (sanonta) talesätt

sananraja, sanaraja ● limita cuvântului ■ ordgräns

sanansaattaja ● mesager; crainic ■ budbärare; budbringare; (hist airut) härold

sananselittäjä, sananjulistaja, saarnaaja ● sananselittäjä ■ (julistaja) förkunnare; (saarnaaja) predikant

sananselitys ● explicația cuvântului ■ ordförklaring; (tekstinselitys) textutläggning; (julistaminen) förkunnelse

sananvaihto ● schimb de cuvinte ■ replikskifte; replikväxling; (keskustelu) samtal

sananvalinta ● alegera cuvântului ■ ordval

sananvalta ● cuvânt împortant, cu greutate, decisiv ■ (määräysvalta) bestämmanderätt; (ratkaisuvalta) beslutanderätt

sananvapaus ● libertatea cuvântului ■ yttrandefrihet

sananvuoro ● rândul / ordinea la cuvânt ■ (puheenvuoro) inlägg

sananväli ● spațiul dintre cuvinte ■ ordmellanrum

sanaoppi ● lexicologie ■ ordlära

sanapaino ● accent ■ betoning (av ett ord); tonvikt, tryckaccent; ordaccent; (sanan pääpaino) huvudtryck

sanapesye, sanue ● familie de cuvinte; cuvinte-cuib ■ ordfamilj

sanaraja, sananraja ● limita cuvântului ■ ordgräns

sanaristikko ● careu de cuvinte încrucișate ■ korsord; kryss; ordfläta

sanaryöppy ● diare verbală; limbuție; pălăvrăgeală; mustrare, admonestare; reproș ■ (paljosta puheesta) ordflöde, ordström; ordsvall; (läksytys) uppläxning; avhyvling; (moite) ovett

sanasanainen ● literal, textual ■ ordagrann

sanaseppo, sanaseppä ● maestrul cuvintelor; jongleorul cuvintelor ■ (uudissanojen sepittäjä) språkinnovatör; (taitava sanankäyttäjä) ordjonglör; ordkonstnär; ordsnitsare

sanasanainen käännös ● traducere cuvânt cu cuvânt, literă cu literă; întocmai, literal, textual; traducere ad litteram ■ en ordagrann översättning; en ord-för-ord-översättning; en översättning ord för ord

sanasilla, sanasille: olla sanasilla jkn kanssa ● a fi în dispută cu cineva; a se certa ■ ha en ordväxling (dispyt) med ngn; gräla (kivas, käbbla, munhuggas) med ngn

sanasokeus ● dislexie, cecitate verbală ■ ordblindhet

sanasota ● schimb violent de cuvinte; dispută ■ ordkrig (jstak om ngt); meningsutbyte (jstak om ngt)

sanastaa ● a aduna / a colecta / a nota cuvinte ■ (kerätä sanoja) samla in ord; (merkitä muistiin sanoja) teckna upp ord; teckna ner ord; (poimia sanoja) excerpera

sanasto ● vocabular, listă de cuvinte; lexic; mic dicționar ■ 1 ordförråd; vokabulär; (leksikko) lexikon; (sanavarat) ordskatt; 2 (suppeahko sanakirja, sanahakemisto) ordlista; (oppikirjassa myös) glosförteckning (vars ruotsr); (erikoisalan myös) terminologi

sanastollinen ● lexical ■ lexikal, lexikalisk

sanastontutkimus ● lexicologie (ca ramură a cercetării) ■ lexikologi

sanasto-oppi, leksikologia ● lexicologie ■ lexikologi

sanastus ● adunarea / colectarea / notarea cuvintelor ■ (sanojen kerääminen) ordinsamling, insamling av ord; (muistiin merkitseminen) uppteckning av ord; nerteckning av ord; (poiminta) excerpering (jnk av ngt)

sanasutkaus, sutkaus ● vorbă de duh; glumă ■ kvickhet; lustighet; fyndighet; (vitsi) vits

sanatabu ● cuvânt tabu ■ (sanaan kohdistuva tabu) språkligt tabu; (sana tabuna) tabuord, tabubelagt ord

sanataide ● arta cuvântului; stil literar ■ ordkonst; (tyyli) stilkonst

sanataituri ● maestrul cuvintelor; jongleorul cuvintelor ■ ordkonstnär; ordjonglör; ordsnitsare

sanataituruus ● stăpânirea cuvintelor; jonglatul cu cuvintele ■ ordakrobatik; språkskicklighet, språklig skicklighet

sanatarkasti ● literal, textual; cuvânt cu cuvânt ■ ord för ord; ordagrant

sanatarkka ● literal, textual; identic cuvânt cu cuvânt ■ ordagrann; (sanasanainen) likalydande

sanaton ● persoană rămasă fără cuvinte, fără replică; tăcut ■ 1 (sanoja vailla oleva) ordlös; mållös; förstummad; 2 (hiljainen, äänetön) tyst; stum; ordlös; (lausumaton) outtalad; outsagd; (ei-verbaalinen) icke-verbal; (vaiti oleva, puhumaton) tigande; (äänetön) ljudlös

sanattomasti ● fără cuvinte; tăcut, pe tăcute ■ tyst; stumt

sanattomuus ● fără cuvinte (situația) ■ 1 ordlöshet; mållöshet; 2 (hiljaisuus) tysthet, tystnad; stumhet; ordlöshet; (äänettömyys) ljudlöshet

sanatulva ● diare verbală; limbuție; pălăvrăgeală ■ ordflöde, ordström; ordsvall

sanavalmis ● prompti în răspuns; gata de replică ■ slagfärdig; repliksnabb; snabb i repliken; ordfyndig, ordrapp; rapptungad; (liukaskielinen) munvig

sanavalmius ● promptitudine în răspuns; gata de replică ■ slagfärdighet; repliksnabbhet; ordfyndighet, ordrapphet; (liukaskielisyys) munvighet;

sanavarasto ● bagaj de cuvinte; lexic ■ (yksilön hallitsemat sanat) ordförråd; vokabulär; (jkn vieraalla kielellä hallitsema sanavarasto, vars ruotsr) glosförråd

sanavarat ● bagaj de cuvinte ■ ordskatt; (sanavarasto) ordförråd; (leksikko) lexikon

sanavuolaus ● prolixitate, diare verbală; limbuție; pălăvrăgeală; promptitudine în răspuns; vocabular bogat ■ (sanatulva) ordström; ordsvall; (vuolassanaisuus) talförhet; pratighet; (liukaskielisyys) munvighet; (monisanaisuus) ordrikedom; mångordighet

sanaväli ● spațiul dintre cuvinte ■ ordmellanrum

sanoa ● a spune ■ säga (jtak jklle ngt till ngn); (ilmaista) uttrycka

sanoittaa ● a alcătui un text; a formula; a face textul unei melodii; a exprima în cuvinte; a alege cuvintele ■ 1 skriva ord, skriva text, författa text (jtak till ngt); 2 (harv): (ilmaista sanoin) formulera; uttrycka ngt i ord; (pukea sanoiksi) klä ngt i ord; (valita sanat) välja orden

sanoitus ● alcătuirea unui text; textul unei melodii; text; exprimare în cuvinte ■ 1 (sanoittaminen) textförfattande; (laulun sanat) orden (mon); text; 2 (ilmaisu sanoin) formulering

seikkasana, adverbi ● adverb ■ adverb

sekaannussana, riskisana, väärä ystävä, petollinen ystävä ● prieten fals ■ falsk vän, false friend

sekasana ● cuvânt bastard, corcitură, greu de descifrat? ■    ► mongrel (eng. ling.)

sidesana, konjunktio ● conjuncție ■ konjunktion; fogeord; bindeord

sisällyssana ● cuvinte cu conținut ■     ► content word (eng.)

sivistyssana ● cuvânt radical†, cuvânt savant†, cuvânt ales; expresie internațională ■ främmande ord

sivuhakusana ● cuvânt-titlu de coloană (termen de contabilitate) ■     ► Kolumnenstichwort (germ.)

suhdesana ● afix, prepoziție, postpoziție ■ preposition, postposition

sukulaissana ● cognat ■ kognat

syntysana, syntysanat ● cuvânt de origine; cuvinte cu greutate ■ ursprungsord

taikasana ● cuvânt magic, formulă magică  ■ trollformel

tehostussana ● cuvânt de accentuare, sublinere, întărire ■ intensifieringord, skärpningsord, understrykandeord (jnk av ngt)

teonsana, verbi ● verb ■ verb

tilkesana ● expletiv, cuvânt de umplutură ■ utfyllnadsord

tunnussana ● parolă ■ lösen, lösenord; fältrop

täytesana ● expletiv, cuvânt de umplutură ■ fyllnadsord

uudissana, neologismi ● neologism ■ nyord; nybildning

vahvistussana, vahvikesana ● cuvânt de întărire ■ förstärkningsord

vastakohtasana, antonyymi ● antonim ■ antonym

vastasana, tunnussanan vastasana ● contraparolă, răspuns la parolă ■ lösenord

vierassana ● cuvânt străin ■ främmande ord

viittasana, (teatt) sanoa viittasana, antaa merkki jklle ● replică semnal ■ slagord

voimasana ● înjurătură ■ kraftuttryck, kraftord; (kirosana) svordom

vuorosana ● replică ■ replik

vähennyssana, deminutiivi ● diminutiv ■ diminutiv

yhdyssana ● cuvânt compus ■ sammansättning, sammansatt ord

yleisarvosana ● medie generală (la școală) ■ (Suom koul aik) allmänt vitsord

yleissana ● substantiv comun ■ allmänord

ylisana, superlatiivi ● superlativ; panegiric ■ överord; (ylistely) panegyrik

.

expletiv, cuvânt ajutător, cuvânt de umplutură; particulă; automatism; exclamație/interjecție ajurătoare  ► täytesana, täytelisäke, apusana, apuilmaisu, lisäkesana, liikasana, toiste, päivittelysana, tilkesana

.

.

Exemple: Sanaa on monenlaista

halvattu      on                kirosana ja vahvistussana

helkkarinmoinen  on      vahvistussana

helvetinmoinen    on      voimakas vahvistussana

hemmetinmoinen on     lievähkö vahvistussana

hyvin                   on      vahvistussana ja tehostussana

jeesus                   on      lievähkö päivittelysana ja kirosana

no                        on      repliikin aloitussana, täytesana t. vahvistussana

nyt                       on      täytesana ja vahvistussanana

sen                       on      vahvistussanan luonteisena

suuri                     on      laatusana = adjektiivi

.

Introdus  / lisätty 8.8.2010

Actualizat / päivitetty 25.10.2015

Actualizat / päivitetty 22.5.2020

.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: