Blogulblog's Blog

Sinonime – synonyymit

Sinonime – synonyymit 

.

sinonime

.

synonyymi ● sinonim ■ synonym

.

SINONÍM, -Ă, sinonimi, -e, adj., s. n. 1. Adj. (Despre cuvinte, expresii, afixe etc.) Care are (aproape) același înțeles cu alt cuvânt, cu altă expresie, cu alt afix etc. ♦ P. gener. Asemănător, identic, similar; corespunzător. 2. S. n. Cuvânt, expresie, afix etc. care are același (sau aproape același) înțeles cu alt cuvânt, cu altă expresie, cu alt afix etc.

.

sinonim – a. și s. n. se zice de vorba ce are aproape aceeaș însemnare cu alta: ex. inel și verigă; adormì, aromì și ațipì. În principiu, nu există două vorbe absolut sinonime: întotdeauna o nuanță oarecare le deosebește una de alta. Limba română e bogată în sinonime cari exprimă o simplitate sau slăbiciune a inteligenței. Termenii corespunzători se pot clasa după noțiunile următoare: 1. simplitate firească, naivitate (budulac, găgăuță, haplea, nătăfleț, prost); 2. inteligență slabă ori degenerată (lepșit, nătâng, nătărău, neghiob, nerod); 3. imbecilitate completă (gogoman, hăbăuc, tont, zevzec); 4. ignoranță (năuc). Și această nomenclatură s´ar putea ușor spori prin adaosul epitetelor provinciale sau locale cum și a neologismelor corespunzătoare.
Sursa: Șăineanu, ed. a VI-a (1929)

.

Sinonimele sunt cuvinte cu forme diferite dar care au același sens. Ele sunt folosite pentru a nuanța și a preciza ideea expusǎ în cadrul unei comunicări. Sinonimele au diferite grade de echivalențǎ între ele.

.

În general, nu existǎ echivalențǎ perfectǎ a unor cuvinte existente într-o limbǎ.

.

Sinonimele pot fi clasificate în trei categorii:

 

 • sinonime totale (absolute sau perfecte) Acestea corespund semantic în toată sfera lor de înțelesuri.
 • sinonime parțiale (relative sau imperfecte) de gradul I, adică cele ale căror sensuri nu se suprapun în mod absolut. Ele se întâlnesc în special la cuvintele vechi și polisemantice:
 • sinonime aproximative de gradul II. Acestea sunt comune în stilul scriitorilor, stabilind apropieri sau coincidențe de termeni, atribuind valori, semantice figurate, metaforice cuvintelor uzuale mărind sfera semanticǎ a cuvintelor prin conotații imprevizibile cu o mare expresivitate.

 

Sinonimia poate fi descoperită între:

 • două cuvinte;
 • un cuvânt și o expresie (cu condiția ca expresia să nu fie explicația cuvântului);
 • două expresii.

.

Într-un dicționar de sinonime se aplică, în general, două principii:

 • sinonimia pe sensuri, și, în interiorul fiecărui sens,
 • sinonimia marcată stilistic, diacronic și regional

.

Pentru vorbitorul unei limbi străine, deci alta decât limba maternă, consider extrem de utilă cunoașterea a cât mai multe sinonime. Astfel, împiedicându-se într-un cuvânt a cărui pronunție sau scriere nu este prea sigură, un sinonim este salvator întru evitarea bâlbei. De asemenea, în diferite zone ale Finlandei se folosesc unele sinonime, în alte zone, altele. Cunoașterea sinonimelor permite înțelegerea lor corectă. Mai trebuie considerată și situația în care interlocutorul finlandez nu cunoaște cuvântul fololsit de tine și, pentru explicare, ai nevoie de sinonime.

.

Modul complet diferit de a gândi al finlandezului îl face să nu înțeleagă, sau mai bine spus să realizeze, noțiunile lingvistice europene. Și dacă l-ai pica cu ceară, tot n-ar recunoaște că le-a înțeles greșit. Tribulând prin realizările lor lingvistice nu poate să nu-ți sară în ochi câte un exemplu de considerare greșită. Astfel interjecția a fost numită huudahdussana, interjektio unde al doilea teremn este doar de ochii lumii, primul huudahdus – neaoș finlandez – nu se suprapune peste interjektio. Interjecția își are originea în exclamaţii spontane de natură afectivă sau în imitarea sunetelor din natură. Interjecția este o parte de vorbire neflexibilă și fără funcție sintactică. Finlandezul include aici, de exemplu, și „bună dimineața” – ”hyvää huomenta” care, pentru finlandez este huudahdus (pentru că se enunță), în timp ce pentru restul lumii nu este interjecție pentru că părțile sale componente sunt flexibile și, ca funcție sintactică, chiar potrivit regulilor limbii finlandeze, este o propoziție – lause.

.

Pentru că vorbim de sinonime, să nu ne depărtăm de subiect. Tot așa stau lucrurile cu sinonim – synonyymi care mai are și familei de cuvinte adică sanue: synonymia – sinonimie, synonyymi – sinonim (subst.), synonyyminen – sinonim (adv.), synonyymisanakirja – dicționar de sinonime. Este cuvântul synonyymi înțeles corect de finlandez? Părerea mea este că nu, din moment ce apar unele exemple lipsite de logica sinonimiei ca: absolutismiehdoton raitius, rajaton yksinvalta sau chiar ablatiivi – sijamuoto -lta, -ltä. Ambele sunt explicații și nu sinonime. Nu neg faptul că explicația unei noțiuni este egală cu noțiunea însăși, dar asta nu este sinonimie. Dacă spun că Ion este nătâng, nătărău, neghiob, nerod, oricare dintre sinonimele astea ar da aceeași imagine despre Ion. Ion este nătâng. Ion este nătărău. ș.a.m.d. Dar nu orice nătâng însemnă Ion. Sinonimele trebuie să fie interșanjabile, să poată fi înlocuite unul cu altul fără să schimbe sensul enunțului. Dacă în primul exemplu finlandez înlocuiesc absolutismi cu rajaton yksinvalta (fenomen des întâlnit; neologismele sunt înlocuite cu sintagme finlandeze) sensul nu suferă prea mult și se înțelege, dar în al doilea exemplu nu pot să spun în loc de tässä on käytettävä ablatiiviatässä on käytettävä sijamuoto -lta, -ltä. pentru că ablatiivi este numele acelui caz, sijamuoto. Sinä nu este sinonim cu Pekka. Este bine știut că pronumele înlocuiesc numele gramaticale, dar asta nu înseamnă că sunt sinonime cu ele.

O altă condiție, sine qua non, este aceea că ambele sinonime să fie în aceeași limbă. O listă din internet include Babysitterlapsenvahti; complet greșit, lapsenvahti este traducerea finlandeză a unui cuvânt englezesc și nu sinonim. Un neologism intrat în uz în finlandeză, modificat ca formă și adaptat ca pronunție, poate fi sinonim, de ex bakteeri  –  pieneliö.

Problema rămâne deschisă pentru că unele sintagme finlandeze pot fi contrase într-un cuvânt compus și atunci situația este, din punct de vedere gramatical, corectă, dar incorectă din punct de vedere semantic. Pe scurt spus, potrivit definiției, un cuvânt este sinonim cu alt cuvânt iar o expresie este sinonimă cu ală expresie. Combinațiile mixte rareori sunt posibile. Imaginează-ți, HyväYstävä, ce-ar însemna ca România să fie sinonim cu o țară europeană situată în nordul zonei balcanice, etc.

.

Pentru a respecta, întru câtva, sistemul finlandez, în tabelul de sinonime care este în pregătire, am inclus, totuși, unele explicații, dar am eliminat situațiile flagrante precum ablativul mai sus menționat sau noțiuni care se intrică, se confundă precum în exemplul următor:

talo: asumus, asunto, hökkeli, kartano, kirkko, kontu, kota, koti, linna, maja, mökki, palatsi, pirtti, rakennus, röttelö, teltta, temppeli, tila, torni

Înșiruirea de mai sus ar corespunde, mai curând, tezaurului decât sinonimelor. Talo și tila sau telta, chiar dacă poți locui în ele, nu sunt construcții și nu sunt sinonime.

 

_C1202

 

synonyymi5 (taivutus: synonyymi/ä t. -a, -ssä t. -ssa jne.) kiel. samamerkityksinen sana. Pisama, kesakko ja teerenpilkku ovat synonyymejä. Immuunikato on aidsin synonyymi.

 

synonyymi

 1. (kielitiedesamaa merkitsevä eli samanmerkityksinen sana

Sanat, joilla on yhteinen merkitys, ovat toistensa synonyymejä.

Suuri on sanojen iso ja kookas synonyymi.

Lenkkimakkara ja nakki eivät ole toistensa synonyymejä, vaikka molemmat ovat makkaroita.

synonyymi, synonymia, synonyyminen

Synonymialla tarkoitetaan eri ilmausten samamerkitysisyyttä. Käytännössä vain harvat ilmausparit ovat keskenään täysin synonyymisia, ja usein puhutaankin lähisynonyymeistä.

Ei lainkaan kielteisissä yhteyksissä: ollenkaan, ensinkään, yhtään, vähääkään, hiukkaakaan, laisinkaan. ei päivääkään, Ei ensimmäistäkään [= yhtään, ainoatakaan], ollenkaan kielteisissä yhteyksissä: ensinkään, lainkaan, laisinkaan, yhtään, vähääkään, hiukkaakaan

 

Synonymia (kreikan συνωνυμία sananmukaisesti ‘yhteisnimisyys’) tarkoittaa sanojen samamerkityksisyyttä.  Synonyymi-sana tulee kreikan sanoista syn (‘sama’) ja onyma (‘nimi’).

Synonymia tarkoittaa sanojen samamerkityksisyyttä. Synonyymit ovat sanoja, jotka tarkoittavat samaa asiaa, esim. iso – suuri, pieni – vähäinen, totinen – vakava, sänky – vuode. Synonyymeillä voi olla pieniä merkityseroja, mutta pääasiassa ne tarkoittavat lähes samaa asiaa. Esimerkiksi peti tarkoittaa lähes samaa kuin sänky tai vuode ja se on käytännössä sängyn ja vuoteen synonyymi, vaikka sillä saattaa olla joidenkin mielestä hieman arkisempi sävy.

synonymia

Definition tietyssä kielessä samaan käsitteeseen viittaavien nimitysten välinen suhde (TSK36)

Explanation Nimityksiä, joiden välillä vallitsee synonymia, kutsutaan synonyymeiksi, jos ne voidaan korvata toisillaan kaikissa konteksteissa, ja lähisynonyymeiksi, jos ne voidaan korvata toisillaan vain tietyissä konteksteissa. (TSK36)

Monilla tärkeillä riistaeläimillä on suomen kielessä samamerkityksisiä sanoja. Niitä käytettiin aikanaan varsinaisen nimen asemesta, koska siten uskottiin vältettävän huono metsästysonni. Kettu on tarkoittanut alun perin vain nahkaa, jonka hankkimiseksi repoa pyydettiin. Karhulle on annettu monta nimeä kuten otso ja mesikämmen. Niiden avulla voitiin välttää lausumasta eläimen oikeaa nimeä, joka oli entisaikaan oksi.

 

 1. Synonymialla tarkoitetaan arkikielessä samaa tarkoittavia sanoja, kuten kenkä &8211; jalkine, hansikas &8211; käsine, vihainen &8211; kiukkuinen. Synonymiassa siis sanoilla on sama merkitys, mutta eri muoto. Kielitieteessä synonymia kuuluu semantiikan eli merkitysopin alaan. Synonymiasta puhutaan siis silloin, kun sanojen merkityksellinen (eli semanttinen) yhdenmukaisuus on silmiinpistävämpää kuin sanojen merkitysten erot. Kielitieteellisestä näkökulmasta synonymiaa on eriasteista.
 2. Absoluuttisessa synonymiassa on kyse sanoista, joiden merkitys on aivan yhtenevä. Tällaisia sanoja on kielessä vähän, ehkä näin on vain joidenkin partikkelien kohdalla. Jotta olisi kyse absoluuttisesta synonymiasta, sanoja pitäisi pystyä käyttämään joka tilanteessa samalla tavalla merkityksen muuttumatta. Esimerkiksi suuri ja iso vaikuttavat pikaisesti katsoen täysin synonyymisiltä, mutta niiden käytössä on eroa. Voidaan sanoa Shakespeare oli suuri näytelmäkirjailija, mutta Shakespeare oli iso näytelmäkirjailija, ei tarkoita enää samaa. Myöskään verbit alkaa, ruveta ja ryhtyä eivät ole synonyymisiä, sillä alkaa sataa, rupeaa satamaan ja ryhtyy satamaan. Kahdessa ensimmäisessä esimerkissä verbit vaativat seurakseen erimuotoisen infinitiivin, kun taas viimeinen ei ole merkitykseltään mielekäs, sillä ryhtyä -verbiä ei voi käyttää luonnonilmiöstä.

Se synonymian laji, jota arkipäivässä nimitetään synonymiaksi, on oikeastaan lähisynonymiaa (eli plesionymiaa). Kielenkäyttäjillä on yleensä intuitiivista tietoa siitä, ovatko sanat synonyymeja. Esimerkiksi sanat murhata ja tappaa ovat selvästi lähellä toisiaan, vaikka tietyssä tilanteessa ne voidaan asettaa myös vastakkain; toinen viittaa harkittuun, toinen harkitsemattomaan tekoon. Kielenpuhujat eivät välttämättä ole aina samaa mieltä lähisynonymian piiriin kuuluvista sanoista. Toisen mielestä jotkut sanat voivat olla synonyymejä, toisen mielestä näin ei välttämättä ole.

Yksi synonymian määrittelyn kategorioista on propositionaalinen synonymia, eli totuusehtoihin perustuva synonymian laji. Toisin sanoen, jos ilmaistaan jokin asia tietyllä tavalla, se tekee välttämättömäksi myös toisen ilmaisutavan. Esimerkiksi toteamus: Pirkko syö pottuja tekee välttämättömäksi sen, että Pirkko syö perunoita. Esimerkkilauseissa on kyse vain tyylierosta.

O listă de sinonime finalndeze este în curs de pregătire.

.

Pentru sinonimele finlandeze recomand:

http://synonims_fin.enacademic.com/

http://saaressa.blogspot.fi/2012/02/synonyymit.htm

.

Pentru sinonimele românești recomand:

http://dictionardesinonime.w7.ro/

.

Introdus  / lisätty 6.8.2015

Actualizat / päivitetty 18.3.2016

.

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: