Blogulblog's Blog

Antonime – antonyymit

Antonime – antonyymit

.

Antonim

.

antonyymi, vastakohtasana, antonyymi ● antonim ■ antonym

„Antonym” är antonymt mot „synonym” – „antonim” este antonimul cuvântului „sinonim”

.

ANTONÍM, antonime, s.n. Cuvânt care, considerat în raport cu altul, are sens contrar. Cuvânt cu sensul opus altui cuvânt corelativ. – Din fr. antonyme.

.

Antonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite și sensuri opuse.

.

vastakohta10*F 1. ominaisuuksiltaan jllek toiselle vastakkainen, käänteinen asia, käsite, olio tms. Yö päivän, paha hyvän vastakohtana. Selvä, jyrkkä, räikeä vastakohta. Sisarukset olivat luonteeltaan toistensa vastakohtia. Väriläikkä vastakohtana yleiselle harmaudelle.

Tipuri de antonime

Antonimele pot fi:

 • cu radical diferit: cald ⇔ rece; cald ⇔ frig; curajos ⇔ laș; alb ⇔ negru; dulce ⇔ sărat; dulce ⇔ amar; dulce ⇔ acru; alb ⇔ negru; abstract ⇔ concret; acord ⇔ divergență; avere ⇔ sărăcie; bucurie ⇔ supărare; celebru ⇔ necunoscut; a coborî ⇔ a urca; a defăima ⇔ a lăuda; dincolo ⇔ dincoace; dușman ⇔ prieten; exterior ⇔ interior; fluid ⇔ solid; a goli ⇔ a umple; a cumpăra ⇔ a vinde; a merge ⇔ a sta, a rămâne pe loc; a mobiliza ⇔ a imobiliza; a pierde ⇔ a câștiga; inocent ⇔ vinovat; izbândă ⇔ eșec; lașitate ⇔ curaj; major ⇔ minor; noapte ⇔ zi; ordine ⇔ anarhie; a pleca ⇔ a veni; a vorbi ⇔ a tăcea; sus ⇔ jos; aici ⇔ acolo; vesel ⇔ trist; bun ⇔ rău, malefic; corect ⇔ incorect, eronat, greșit; drept ⇔ nedrept, inechitabil, injust, ilegal; efemer ⇔ etern, veșnic, nepieritor; înnoda ⇔ a deznoda; lumină ⇔ întuneric; beznă; mare ⇔ mic, repede ⇔ încet, alene; sus ⇔ jos; tinerețe ⇔ bătrânețe; vinovat ⇔ nevinovat etc.

Exemple de categorii de antonime cu radical diferit

 • Verbe: a intraa ieși
 • Substantive: noaptezi
 • Adjective: micmare
 • Adverbe: înainteînapoi

.

 1. cu același radical, prefixat: corespunzător-necorespunzător, vizibil-invizibil, pur-impur, tipic-atipic. Primul termen are sens pozitiv, cel de al doilea are sens negativ.
 2. cuvinte formate complet diferit:

iconoclasti vs iconoduli

monofiziti vs nestorieni

trinitarieni vs non-trinitarieni

.

Antonimele pot fi derivate prin prefixe în felul următor:

 • Ambele cuvinte sunt derivate cu prefixe: a se îmbrăca – a se dezbrăca, a se încălța – a se descălța, a încurca – a descurca, a confirma – a infirma, antebelic – postbelic, a include – a exclude, subdezvoltat – supradezvoltat, a înșuruba – a deșuruba, etc.
 • Numai unul dintre cuvinte este derivat cu prefix: cunoscut – necunoscut, politic – apolitic, normal – anormal, corect – incorect, acceptabil – inacceptabil, certitudine – incertitudine, războinic – antirăzboinic, aerian – antiaerian, argument – contraargument, indicat – contraindicat, suportabil – insuportabil, moral – imoral, cinstit – necinstit, organic – anorganic, a robi – a dezrobi, etc.

.

Pentru antonimele cu același radical, menționate mai sus, avem în finlandeză antonime formate cu epä-, ei– sau –tOn.

 

 • epä-alkuosana yhdyssanoissa, jotka ilmaisevat tav. jälkiosan ilmaiseman käsitteen vastakohtaa; merkitys us. lievempi kuin toiskantaisen, jälkiosan vastakohtaa ilmaisevan sanan (vrt. epäaito – väärä, epäpuhdas – likainen); vrt. ei-.
 • ei-alkuosana yhdyssanoissa, jotka ilmaisevat jälkiosan ilmaiseman käsitteen ulkopuolelle jäävää: muu paitsi, muunlainen kuin, kaikki muut kuin (ei-asiantuntija, ei-eurooppalaiset maat, ei-sosialistiset puolueet, ei-toivottu raskaus); vrt. epä-. Observație: Nu toate cuvintele finlandeze care încep cu ei– sunt antonimele altor cuvinte, doar cele care se leagă de cuvântul determinat cu linioară, după modelul exemplificat mai sus.
 • -tOn Categoria ar putea fi numită în românește „privativ”. Adjectivele astfel derivate desemnează o lipsă de ceva, ele pot fi o formă negativă a formei pozitive a adjectivului, altfel spus un antonim ca în românește cinstit/necinstit. În românește i-ar corespunde multe adjective formate cu prefixul a- (asexuat), des-/dez- (descălecat/ dezordonat), i(n)- (irelevant, insipid) ig- (ignobil), ne- (necinstit) sau, pur și simplu, cu prepozițiile fără, lipsit de, dacă n-a avut niciodată sau a avut și a pierdut/i s-a scos; dar dacă doar i s-a luat/scos îi corespunde în românește ex- antonimul lui in- (inclus/exclus) sau ex- antonimul lui re- (repatriat/expatriat). În finlandeză avem: onni – fericire >  onneton – nefericit; koti – casă > koditon – fără adăpost. Kielitoimiston sanakirja cunoaște 437 de adjective terminate în –ton și 223 terminate în –tön. Pentru a crea un astfel de adjectiv negativ dintr-un substantiv, se folosește rădăcina slabă a substantivului la care se adaugă terminația –tOn. Rareori apare forma pozitivă în –ssA care dă forma negativă în –tOn de ex: taju – tajuissa – conștient > tajuton – inconștient

Vezi și pagina Cuvinte care se termină în -tOn

.

epä‑, epäaidosti, epäaito, epäaitous, epäaktiivinen, epäaktiivisuus, epäasiallinen, epäasiallisesti, epäasiallisuus, epädemokraattinen, epädemokraattisesti, epädemokraattisuus, epäedullinen, epäedullisesti, epäedullisuus, epäesteettinen, epäesteettisesti, epäesteettisyys, epäeuklidinen, epähavainnollinen, epähavainnollisesti, epähavainnollisuus, epähedelmä, epähenkilö, epäherkkyys, epäherkkä, epähieno, epähienosti, epähienous, epähistoriallinen, epähistoriallisesti, epähistoriallisuus, epähuomiossa, epähygieeninen, epähygieenisesti, epähygieenisyys, epäidenttinen, epäilemättä*, epäilevyys*, epäilevä*, epäileväinen*, epäileväisyys*, epäilevästi*, epäilijä*, epäillä*, epäiltävä*, epäily*, epäilyksenalainen*, päilys*, epäilyttävyys*, epäilyttävä*, epäilyttävästi*, epäilyttää*, epäinhimillinen, epäinhimillisesti, epäinhimillisyys, epäisänmaallinen, epäisänmaallisuus, epäitsekkyys, epäitsekkäästi, epäitsekäs, epäitsenäinen, epäitsenäisesti, epäitsenäisyys, epäjalo, epäjatkuva, epäjatkuvuus, epäjohdonmukainen, epäjohdonmukaisesti, epäjohdonmukaisuus, epäjumala, epäjärjestys, epäkansallinen, epäkansanvaltainen, epäkaupallinen, epäkelpo, epäkeskinen, epäkeskisesti, epäkeskisyys, epäkesko, epäkiitollinen, epäkiitollisesti, epäkiitollisuus, epäkohta, epäkohteliaasti, epäkohteliaisuus, epäkohtelias, epäkriittinen, epäkriittisesti, epäkriittisyys, epäkristillinen, epäkristillisesti, epäkristillisyys, epäkunnioittava, epäkunnioittavasti, epäkunnioitus, epäkunnossa, epäkuntoinen, epäkuntoisuus, epäkuntoon, epäkurantti, epäkypsyys, epäkypsä, epäkypsästi, epäkäytännöllinen, epäkäytännöllisesti, epäkäytännöllisyys, epälojaali, epälojaalinen, epälojaalisesti, epälojaalisti, epälojaalisuus, epälojaalius, epälooginen, epäloogisesti, epäloogisuus, epälukuinen, epäluonnollinen, epäluonnollisesti, epäluonnollisuus, epäluotettava, epäluotettavasti, epäluotettavuus, epäluottamus, epäluottamuslause, epäluulo, epäluuloinen, epäluuloisesti, epäluuloisuus, epämetalli, epämiehekkyys, epämiehekkäästi, epämiehekäs, epämielekkyys, epämielekäs, epämiellyttävyys, epämiellyttävä, epämiellyttävästi, epämieluinen, epämieluisa, epämieluisasti, epämukava, epämukavasti, epämukavuus, epämuodollinen, epämuodollisesti, epämuodollisuus, epämuodostua, epämuodostuma, epämuotoinen, epämuotoisuus, epämurtoluku, epämusikaalinen, epämusikaalisesti, epämusikaalisuus, epämääräinen, epämääräisesti, epämääräistyä, epämääräisyys, epänaisellinen, epänaisellisesti, epänaisellisuus, epänormaali, epänormaalisti, epänormaalisuus, epänormaalius, epäoikeudenmukainen, epäoikeudenmukaisesti, epäoikeudenmukaisuus, epäoikeutettu, epäoleellinen, epäolennainen, epäolennaisesti, epäolennaisuus, epäonni, epäonninen, epäonnistua, epäonnistuja, epäorgaaninen, epäortodoksinen, epäortodoksisesti, epäortodoksisuus, epäparinen, epäparlamentaarinen, epäparlamentaarisesti, epäparlamentaarisuus, epäperäinen, epäperäisyys, epäpoliittinen, epäpoliittisesti, epäpoliittisuus, epäpuhdas, epäpuhtaasti, epäpuhtaus, epäpyhyys, epäpyhä, epäpätevyys, epäpätevä, epäpätevästi, epärealistinen, epärealistisesti, epärealistisuus, epärehellinen, epärehellisesti, epärehellisyys, epäreilu, epäreilusti, epäreiluus, epäröidä*, epäröinti*, epäseksikäs, epäselvyys, epäselvä, epäselvästi, epäsiisteys, epäsiisti, epäsiististi, epäsikiö, epäsiveellinen, epäsiveellisesti, epäsiveellisyys, epäsointu, epäsointuinen, epäsointuisesti, epäsointuisuus, epäsolidaarinen, epäsolidaarisesti, epäsolidaarisuus, epäsopu, epäsopuinen, epäsopuisesti, epäsopuisuus, epäsosiaalinen, epäsosiaalisesti, epäsosiaalisuus, epäsovinnainen, epäsovinnaisesti, epäsovinnaisuus, epäsuhde, epäsuhta, epäsuhtainen, epäsuhtaisesti, epäsuhtaisuus, epäsuomalainen, epäsuomalaisesti, epäsuomalaisuus, epäsuopea, epäsuopeasti, epäsuopeus, epäsuora, epäsuorasti, epäsuoruus, epäsuosio, epäsuosiollinen, epäsuosiollisesti, epäsuosiollisuus, epäsuotava, epäsuotavuus, epäsuotuisa, epäsuotuisasti, epäsuotuisuus, epäsymmetrinen, epäsymmetrisesti, epäsymmetrisyys, epäsäännöllinen, epäsäännöllisesti, epäsäännöllisyys, epäsäätyinen, epäsäätyisyys, epätahti, epätaiteellinen, epätaiteellisesti, epätaiteellisuus, epätaloudellinen, epätaloudellisesti, epätaloudellisuus, epätarkasti epätarkka, epätarkkuus, epätarkoituksenmukainen, epätarkoituksenmukaisesti, epätarkoituksenmukaisuus, epätasa‑arvo, epätasainen, epätasaisesti, epätasaisuus, epätasapaino, epätavallinen, epätavallisesti, epätavallisuus, epäterve, epäterveellinen, epäterveellisesti, epäterveellisyys, epäterveesti, epätieteellinen, epätieteellisesti, epätieteellisyys, epätietoinen, epätietoisuus, epätodellinen, epätodellisuus, epätodennäköinen, epätodennäköisesti, epätodennäköisyys, epätoivo, epätoivoinen, epätoivoisesti, epätoivoissaan, epätoivoisuus, epätosi, epätyydyttävyys, epätyydyttävä, epätyydyttävästi, epätyypillinen, epätäsmällinen, epätäsmällisesti, epätäsmällisyys, epätäydellinen, epätäydellisesti, epätäydellisyys, epäurheilijamainen, epäurheilijamaisesti, epäurheilijamaisuus, epäusko, epäuskoinen, epäuskoisesti, epäuskoisuus, epäuskottava, epäuskottavasti, epäuskottavuus, epävakaa, epävakaasti, epävakainen, epävakaisesti, epävakaisuus, epävakaus, epävapaa, epävarma, epävarmasti, epävarmuus, epävarmuustekijä, epäviihtyisyys, epäviihtyisä, epäviihtyisästi, epäviisaasti, epäviisas, epävirallinen, epävirallisesti, epävirallisuus, epävireeseen, epävireessä, epävireinen, epävireisesti, epävireisyys, epäyhtenäinen, epäyhtenäisesti, epäyhtenäisyys, epäyhtälö, epäystävällinen, epäystävällisesti, epäystävällisyys

*Grupul cuvintelor care încep cu epäil-, epär– sau epää– par să nu intre în categoria antonimelor pentru că nu au un cuvânt opus ca antonim. Ele denotă doar un sen negativ. (epäilemättä, epäilevyys, epäilevä, epäileväinen, epäileväisyys, epäilevästi, epäilijä, epäillä, epäiltävä, epäily, epäilyksenalainen, epäilys, epäilyttävyys, epäilyttävä, epäilyttävästi, epäilyttää; epäröidä, epäröinti; epäämättömyys, epäämättömästi, epäämätön – fără îndoială, un fel de negare a negației

.

Aici n-ar fi rău de aruncat o privire pe pagina Verbi – 07. Kieltotaivutus – Forma Negativă

.

§ 1630 Epävarma, epäluuloinen, epäonni

Sanan alkuun liittyvät kieltoprefiksit muuntavat sanan merkitykseltään vastakkaiseksi tai muuten negatiiviseksi. Prefiksejä ovat epä- ja ei- sekä vierasperäiset dis-, anti-, pseudo-, de-, a-, in- ja non- (» § 172).

Epä- on alkuaan kieltoverbin partisiippimuoto; se kohdistaa kiellon yksittäiseen sanaan ilmaisten yleensä sen kontraarista vastakohtaa. Epä-alkuiset sanat ovat useimmiten adjektiiveja. Epä-alkuisen adjektiivin sisältävä lause vastaa merkitykseltään kieltoverbillistä ilmausta, jossa on epä-alkuisen sanan edusosa.

Hän on asiasta epävarma. | Hän ei ole asiasta varma.

Epä- liittyy – periaatteessa produktiivisesti – abstraktia ominaisuutta ilmaiseviin adjektiiveihin, esim. epämiellyttävä, epäkiitollinen, epäolennainen, sekä vierasperäisiin adjektiiveihin, esim. epäeettinen, epämoraalinen, epäsosiaalinen. Se ei liity sellaisiin adjektiiveihin, joilla on kontraarinen vastine, esim. hyvä : paha, suuri : pieni, kaunis : ruma. Sellaisia epä-sanoja EI siis OLE kuin *epäsuuri, *epäpieni, *epäpaha, *epäkaunis. Toisaalta kaikkien epä-alkuisten adjektiivien myönteisenä vastineena ei ole niiden edusosa. Esimerkiksi semanttisesti läpinäkyvillä adjektiiveilla epävarma ’ei varma’ ja epäselvä ’ei selvä’ on myönteiset vastineet varma ja selvä, mutta adjektiiveilla epäluuloinen ja epätoivoinen ei ole vastineita *luuloinen ja *toivoinen.

Osalla epä-alkuisista adjektiiveista on tOn-johtiminen vastine; monet tällaisista pareista ovat keskenään lähimerkityksisiä, eivät kuitenkaan kaikki:

epäasiallinen ~ asiaton | epäjatkuva ~ jatkumaton | epäkelpo ~ kelvoton | epäkiitollinen ~ kiittämätön | epäluonnollinen ~ luonnoton | epäsäännöllinen ~ säännötön | epätavallinen ~ tavaton

epätyydyttävä ≠ tyydyttämätön | epäuskottava ≠ uskomaton | epämiehekäs ≠ miehetön | epäuskoinen ≠ uskoton

On myös epä-alkuisia substantiiveja, esim. epäjärjestys, epäluottamus, epäonni, epäusko; tilapäisemmätkin ovat mahdollisia: epäjoulu, epäjääkiekko. Monet substantiivit ovat leksikaalistumia, jotka eivät ole merkitykseltään edusosan kieltäviä, esim. epäkohta (ei tarkoita ’ei-paikkaa’), epäsikiö, epäsuhta.

Epä-alkuisissa sanoissa on lisäksi adverbeja ja joitakin verbejä, esim. epätarkasti, epäedukseen, epäkunnossa; epäonnistua.

.

§ 1631 Ei-toivottu, ei-suomalainen, ei-kukaan

Myös ei-alkuiset sanat ovat pääasiassa adjektiiveja tai substantiiveja, esim. ei-toivottu, ei-sosialisti(nen), ei-tiede. Prefiksinä ei liittyy tavallisimmin sellaisiin sanoihin, joilla ei ole selvää leksikaalista vastakohtaa. Ei-alkuinen sana (kuten ei-toivottu) merkitsee kaikkea tai mitä tahansa edusosan tarkoittaman asian (toivottu) ulkopuolelle jäävää; ei-alkuinen sana ja sen edusosa ovat siis kyseisen dimension ainoat, toisiaan implikoivat vaihtoehdot.

Sitten ilmoitin olevani – – ei-johtavassa asemassa työskentelevä toimihenkilö – –. (l) | Vuoden parhaaksi ei-syötäväksi tuotteeksi nimettiin valkosipulin olomuotoja analysoivat grafiikkataulut. (l) | Ne äidit, jotka tänä päivänä ihmettelevät vielä viattoman tyttärensä käytöstä, oppivat itse jo varhain, kuinka olla mahdollisimman ei-nainen. (l) | – – olin komiteassa ainoa ei-musiikki-ihminen. (l) | – – viranomaisten on eroteltava Schengenin ja ei-Schengenin matkustajat. (l)

Joskus ei– ja epä-alkuiset sanat ovat keskenään jokseenkin synonyymisia, esim. ei-toivottava ja epätoivottava tai ei-poliittinen ja epäpoliittinen, mutta usein sanojen välillä on selvä merkitysero, esim. ei-inhimillinen ’käsitteen inhimillinen ulkopuolella, muu kuin ihminen’ ja epäinhimillinen ’inhimillisen vastakohta, kohtuuton, julma’.

– – Campbell olisi halunnut sf-kertomuksia joissa ihmiset aina selvisivät voittajina ja ei-inhimilliset olennot häviäjinä. (l) | – – olosuhteet rintamilla olivat epäinhimilliset. (a) | Viiden pisteen vihje: kysymyksessä on ei-suomalainen kirjailija, jo edesmennyt suuruus. (k) | Paavolainen piti Mannerheimin päiväkäskyn sanavalintoja epäsuomalaisina ja epäaitoina. (l)

Ei liittyy myös mi/ku-aineksen sisältäviin pronomineihin ja adverbeihin.

– – kunnes hän lopulta tietää kaiken ei-mistään. (l) | Hän tekee myös ei-kenellekään suunnattuja lauluja, – –. (l) | Koiviston Suomesta tuli ei-kenenkään maa, – –. (l) | Mies, joka oli opittu yhdistämään kiinteästi Pahkasika-lehteen ja sen ei-mihinkään-liittyvään huumoriin julkaisi tasokkaan romaanin. (l)

Vierasperäiset kieltoprefiksit esiintyvät vierassanoissa; yleensä sanat ovat lainautuneet kokonaisina, esim. afasia, dysfasia, disinformaatio, diskriminoida, dekoodaus, infiniittinen. Vain prefiksi anti- liittyy muihinkin kuin vierassanoihin, esim. antisankari, anti-ihminen, anti-ahtisaarelainen (l).

.

Mitä on antonymia?

Antonymialla viitataan vastakohtaisuuteen. Termi sijoittuu kielitieteessä semantiikan eli merkitysopin alaan. Tyypillisesti vastakohdilla tarkoitetaan binaarisia vastakohtia, eli kahden asian ei-yhteensopivuutta, esimerkiksi musta/valkoinen, nainen/mies, tulla/mennä. Kyseessä on maailman jäsentäminen niin, että asiat nähdään toisilleen vastakkaisina. Vastakohtasuhteita on erilaisia. Seuraavassa nämä on esitelty lyhyesti.

Lajivastakohdalla eli komplementaarisella vastakohtaisuudella tarkoitetaan juuri edellä viitattuun kaksinapaiseen järjestelmään, jolloin asiat ovat jompaakumpaa. Tämä on ehkä vastakohtaisuuden puhtain muoto. Esim. elävä/kuollut, nainen/mies, mahdollinen/mahdoton.

Astevastakohdilla viitataan polaariseen antonymiaan, eli jatkumoon, jossa vastakohtaisuus on liukuvaa. Tällaisia astevastakohtia ilmentäviä sanapareja ovat esimerkiksi lyhyt/pitkä, nopea/hidas. Tällöin molemmat termit ovat asteittaisia ja mahdollistavat vertailun: Ville on lyhyempi kuin Tommi, mutta Janne on pisin. Tällaista vertailua olisi mahdotonta tehdä esim. elävä/kuollut -vastakohdilla. Sanalla pitkä voidaan viitata vaikka pitkään mieheen. Näin syntyy myös jonkinlainen käsitys keskipitkästä miehestä, jota pidempi kyseinen mies on. On selvää, että esimerkiksi lähes kaksi metriä pitkää miestä kutsutaan pitkäksi. Toisaalta toisessa yhteydessä voimme kutsua jonkun tytön hiuksia pitkiksi, vaikka niiden pituus olisi vain 20 cm. Astevastakohdille on siis tyypillistä se, että tilanneyhteys ja puhuttavat asiat määräävät niiden luonteen, eli sen, onko ominaisuutta vähän vai paljon. Yleensä toinen näistä vastakohdista on positiivisempi kuin toinen. On esimerkiksi tapana sanoa Olen 170 cm pitkä, mutta ei Olen 170 cm lyhyt.

Kolmas kielen yleisistä vastakohtapareista on konverssi, eli merkityksen näkökulman vaihtuminen. On kyse samasta asiasta lauseessa Ville ostaa Maijalta levyn, kuin lauseessa Maija myy Villelle levyn. Konverssi on tyypillistä joillekin verbeille, kuten antaa/saada.

Usein arkikeskustelussa vastakohtina pidetään asioita, jotka tietyssä asiayhteydessä ovatkin vastakohtia, mutta eivät ole tätä ilman tiettyä aihepiiriä. Esimerkiksi maito ja kerma ovat vastakohtia, jos kysytään, kumpaa otat kahvin kanssa, vaikka muissa yhteyksissä ne ovat merkitykseltään hyvinkin lähekkäin. Tällaisia vastakohtia ovat myös vaikkapa sähkö ja öljy, jos on puheena talon lämmitysjärjestelmä tai koira ja kissa, jos kyseessä on lemmikkieläimet.

.

Definition suhde kahden nimityksen välillä, jotka tietyssä kielessä viittaavat vastakkaisiin käsitteisiin (TSK36)

Explanation Esimerkiksi lastauksen ja purkamisen sekä laskuveden ja nousuveden välillä on antonyyminen suhde. Nimityksiä, joiden välillä antonymia vallitsee, kutsutaan antonyymeiksi. (TSK36)

.

VISK2008: Antonyymillä tarkoitetaan vastakohtaa sanojen välisenä merkityssuhteena, tavallisesti nimenomaan suhteellisten adjektiivien ja muiden asteikollisiksi ymmärrettävien ilmausten vastakohtia, kuten pieni : suuri, nopeasti : hitaasti. Vastakohtaparit edustavat siis ominaisuuden eri päitä.

.

Antonyymi on sana, joka on jonkin toisen sanan vastakohta, esimerkiksi hyvä–paha, musta–valkoinen, sileä–rosoinen jne.

Antonymia ilmaisee kielitieteessä merkitysten vastakkaisuutta.

Antonymia voidaan lajitella viiteen alalajiin:

 1. asteittaiset, esimerkiksi nuori ja vanha – antonime graduale
 2. vastakkaiset, esimerkiksi ylös ja alas – antonime opuse
 3. päinvastaiset, esimerkiksi työnantaja ja työntekijä – antonime reciproce
 4. parafraasit, eli saman asian ilmaiseminen toisin päin, esimerkiksi „ravintola on toimiston alapuolella” ja „toimisto on ravintolan yläpuolella” – parafraze
 5. taksonomiset sisaret, eli joukkiot jotka ovat vastakkaisia kaikille muille joukkion jäsenille mutteivät suoraan toisilleen, esimerkiksi viikonpäivät. – antonime semantice

 

Aici avem o serie de antonime frecvente cu corespondentele lor suedeze.

konkari ● rutinat; vulpe bătrână ■ (vard); gammal räv; veteran ⇔ noviisi ● novice; începător ■ novis; nybörjare

noviisi ● novice; începător ■ novis; nybörjare ⇔ konkari ● rutinat; vulpe bătrână ■ (vard); gammal räv; veteran

hyödyke ● bun; utilitate ■ nyttighet ⇔ turhake ● inutilitate ■ onyttig

hyödyke, hyödykkeet ⇔ haitake, haitakkeet

hyvällä tuulella, hyvällä mielellä, ei vihaisena ⇔ huonolla tuulella

hienolla kammalla, tiuhalla kammalla sanotaan kammattavan silloin kun asia tutkitaan tarkoin harvalla kammalla.

viettää koiran elämää ‘kärsiä vaivoja ja vastuksia’ (vasta­kohta: viettää kissanpäiviä)

i form kunnossa (vastakohta: ur form rapakunnossa)

sätta armén på fredsfot kotiuttaa tai demobilisoida armeija (vastakohta: försätta på krigsfot panna liikekan­nalle)

hårda vokaler takavokaalit (vastakohta: mjuka vokaler etuvokaalit)

yttersta högern äärioikeisto (vastakohta: yttersta vänstern äärivasemmisto)

levande musik elävä musiikki (vastakoh­tana äänentoistolaitteilla tuotetulle musiikille)

på låtsas leikillään (vastakohta: på rik­tigt oikeasti)

mjuka vokaler etuvokaalit (vastakohta: hårda vokaler takavokaalit)

moderna språk uudet kielet (vastakohta: klassiska språk klassiset kielet)

på narri leikillään (vastakohta: på riktigt tosissaan, oikeasti)

Nya världen Uusi maailma (vastakohta: Gamla världen Vanha maailma)

juridisk person juridinen henkilö <laki-idiomi> (vastakohta: fysisk person fyysi­nen henkilö)

på riktigt oikeasti (vastakohta: på narri leikisti)

ha rätt olla oikeassa (vastakohta: ha fel olla väärässä)

den hårda sektorn kova sektori (vasta­kohta: den mjuka sektorn pehmeä sek­tori)

den öppna sektorn avoin sektori (vasta­kohta: den slutna sektorn suljettu sek­tori)

de starka verben <kieliopissa> vahvat ver­bit (vastakohta: de svaga verben heikot verbit)

de svaga verben <kieliopissa> heikot verbit (vastakohta: de starka verben vahvat verbit)

ur form rapakunnosssa (vastakohta: i form kunnossa)

.

lapsellinen joku, jolla on lapsi, perheellinen varsinkin lapsettoman vastakohtana

perinteinen hiihtotyyli, diagonaalityyli luistelutyylin (vapaan tyylin) vastakohtana

siviilivaatteet sotilas- tai virkapuvun vastakohtana

.

Aivot ovat sanakuvissa usein ⇔ sydämen, järki tun­teen vastakohtana.

Asento armeijan perinteellinen komentosana, vas­takohta komennukselle ‘lepo’.

Edistyksellinen ‘taantumuksellisen’ vasta­kohtana

Elävä valo sähkövalon vastakohtana;

soft ware tarkoittaa ‘ohjelmistoa’ hard waren eli ‘laitteiston’ vastakohtana.)

Luonnollinen henkilö, juridisen henkilön vasta­kohta, ts. ihminen, veronmaksaja

Yksityinen henkilö, julkisuuden henkilön vasta­kohta.

Kalpeanaama (eng. pale-face), intiaanikirjojen nimitys valkoiselle miehelle vastakohtana in­tiaaneille, ‘punanahoille’.

Korpikommunisti kehitysalueella elävä kommunisti vastakohtana korkeamman tulota­son ‘teollisuuskommunistille’

Toivottu lapsi vahingossa syntyneen vastakoh­tana.

Uusi maailma, Amerikka ‘vanhan maailman’ ts. Euroopan vastakohtana

Porvarillinen demokratia ns. kansandemokra­tian vastakohtana.

Rakentava yhteiskunnallisesti, siveellisesti tai hengellisesti „repivän’ vastakohtana.

Rehellinen työ laiskottelun tai kunniaviran vas­takohtana

Tietämisen tuskan vastakohta­na on joskus mainittu »tietämättömyyden on­ni».

Valkoinen mies valkoihoinen värillisen vastakohtana

Yleismies Jantunen, fakki‑idiootin vastakohta, mies joka joutuu olemaan ‘rekenä jos kelkkanakin’.

.

aineellinen ● material ■ materiell; (maallinen, ihanteeton) materialistisk; (vastakohta hengelliselle) timlig

avomaa ● teren deschis; aer liber ■ 1 öppen mark (taiv ‑en ‑er) (usein mon); (lakeus) vidd; 2 (kasvilavan vastakohtana) friland (taipum)

avomeri ● în larg; în plină mare ■ öppna havet (määr), högsjö; (tav määr); (saariston vastakohtana myös) öppen sjö

harva ● rar, dispers ■ (tiheän vastakohtana) gles

harvuus ● raritate, dispersare ■ (tiheän vastakohtana) gleshet

latuhiihto ● schi fond■ längdåkning; (luistelutyylin vastakohta – stil de patinaj) längdåkning i klassisk stil

latutyyli ● stil fond de schi■ längdåkning; (luistelutyylin vastakohta) klassisk stil

luomisoppi ● creaționism ■ skapelselära; (kehitysopin vastakohtana) kreationism

maa ● pământ ■ (ilman t. veden vastakohtana) mark; jord

maallien ● mirean; lumesc, pământesc; material; profan; secular ■ (hengellisen vastakohta) världslig, profan; (aineellinen) materiell

maallisuus ● 1 trecåtor, lumesc, pământesc 2 mirean ■ 1 (heng): (ajallisuus) timlighet; jordiskhet; (katoavaisuus) förgänglighet; 2 (hengellisen vastakohtana) världslighet

maaseutu ● provincie; la țară ■ (kaupungin vastakohta) landsbygd; landet (määr)

maataistelu ● luptă la sol ■ (meritaistelun vastakohtana) landstrid; strid på land; (ilmataistelun vastakohtana) markstrid; strid på marken

menomatka ● dus (antonimul lui întors) ■ (paluu‑, tulomatkan vastakohtana) ditresa; (matka yhteen suuntaan) enkelresa

myrkytön ● netoxic ■ giftfri; (myrkyllisen vastakohtana) icke‑giftig

näkyvyys ● vizibilitate ■ (näkömatka) sikt sikten; (televisioaseman näkyvyys) sebarhet; (näkymättömyyden vastakohta) synlighet

oikea ● drept, corect■ (väärän vastakohtana) rät; rätt

palasaippua ● săpun solid ■ (nestesaippuan vastakohtana) tvål i fast form

paluumatka ● întors (antonimul lui dus) ■ återfärd, återresa; (menomatkan vastakohtana) returresa

poistovoima ● forță de rerspingere ■ (vars vetovoiman vastakohtana) repulsionskraft

rauha ● pace ■ (sodan vastakohtana) fred

rauhantila ● stare de pace (vs stare de război) ■ (sodan vastakohtana) fred

sankalasit ● ochelari cu ramă (vs lentile de contact) ■ (sangalliset silmälasit) glasögon med bågar; (piilolasien vastakohtana) [vanliga] glasögon

sankari ● erou; personaj principal ■ (keskushenkilö) hjälte (myös konnan vastakohtana);

siviilielämä ● viață civilă ■ (sotilaselämän vastakohtana) civilt liv; det civila (subst. adj)

sivistynyt ● civilizat ■ (villin alkuasukkaan vastakohtana) den civiliserade människan

tajunta ● conștiență ■ (tajuttomuuden vastakohtana) medvetande

toimitushenkilökunta ● personalul redacției ■ redaktion; (vastakohtana muulle henkilökunnalle) redaktionell personal

tyttö ● fată ■ (naimisissa olevan naisen vastakohtana) flicka

vaihtelu ● schimbare, variație, diversitate ■ (yksitoikkoisuuden vastakohtana) omväxling

vakava ● grav; serios ■ allvarlig; allvarsam; (tosissaan oleva) seriös (myös pinnallisen, kevyen tms. vastakohtana);

vastakkainasettelu ● confruntare ■ motsatsförhållande; (vastakohtaisuus) motsättning

vastakkaisuus ● polaritate; opoziție; antagonism; contradicție, conflict ■ motsättning; (jdk välinen vastakohta) motsatsförhållande

vastakohta ● contrar; opus; contrast ■ motsats (jnk ngts t. till ngt); (kontrasti) kontrast (jnk till ngt); (vars abstr) motpol (jnk ngts t. till ngt)

olla jnk vastakohta ● a fi opusul cuiva ■ utgöra (bilda) en motsats till ngt; stå i motsats till (mot) ngt; kontrastera mot (med) ngt

jnk täydellinen vastakohta ● a fi absolut diferit de cineva ■ raka motsatsen till ngt

jyrkkä vastakohta ● un contrast absolut ■ en skarp motsats; en bjärt kontrast

sisarukset olivat luonteeltaan toistensa vastakohtia ● frații au caractere diferite, opuse ■ syskonen var till karaktären varandras motsatser (motpoler)

väriläikkä vastakohtana harmaudelle ● o pată de culoare în contrast cu cenușiul ■ en färgklick som kontrast till det grå[a]

vastakohdat täydentävät toisiaan (sananp) ● contrastele se atrag ■ motsatserna kompletterar varandra

yhteiskuntaluokkien väliset vastakohdat ● contradicțiile dintre clasele sociale ■ motsättningarna mellan samhällsklasserna

suurten vastakohtien maa ● țara marilor contraste ■ ett de stora motsättningarnas land; ett land med stora motsättningar

vastakohtainen ● contrar; opus, diametral opus ■ 1 motsatt; konträr; diametral; 2 (vastakohdan t. vastakohtia sisältävä) sammansatt; (ristiriitainen) ● contradictoriu; controvers ■ motstridig; motsägande; kontroversiell; kontradiktorisk

päähenkilön vastakohtainen luonnekuva ● descrierea caracteruluii ambiguu al personajului principal■ en skildring av huvudpersonens sammansatta natur

vastakohtaisuus ● controversabilitate; contrast; polaritate ■ motsättning; motsatsförhållande; (kontrasti) kontrast; (vars mielipiteiden tms.) polaritet; etujen vastakohtaisuus; intressemotsättning

vastakohtaisuuksien käyttö tehokeinona taiteessa ● folosirea efectului contrastelor ca procedeu [de exprimare] în artă ■ kontrastverkan som effektskapande medel inom konsten

yksinpeli ● joc de unul singur ■ 1 patiens eller annat spel som man spelar ensam 2 (yhteispelin vastakohtana) laitahyökkääjä pelasi liiaksi yksinpeliä ● extrema a jucat de unul singur ■ yttern var en riktig singelspelare

yleiskieli ● limbaj general, curent ■ standardspråk; (vars erikoiskielien vastakohtana) allmänspråk; (vars murteiden vastakohtana) riksspråk; högspråk

yleiskielinen ● în limbaj general, curent ■ (vars erikoiskielisen vastakohtana) allmänspråklig; (vars murteellisen vastakohtana) högspråklig; riksspråklig; (kirjakielinen) skriftspråklig

 

ALTE PERECHI

yhteensopimattomuus – incompatibil ⇔ yhteensovittamattomuus – nepotrivit

on toivottava ja kartettava – de dorit și de evitat

ovi on levällään – ovi on kiinni (tai on raollaan)

alku ⇔ loppu

auki ⇔ kiinni

ensinmäinen ⇔ viimeinen

helppo ⇔ vaikea

hiljainen ⇔ meluisa, puhelias

hoikka ⇔ tukeva

hyvä ⇔ huono, paha

iloinen ⇔ surullinen

iso ⇔ pieni

jyrkkä ⇔ loiva

kallis ⇔ halpa

kaukana ⇔ lähellä, vierellä

kaunis ⇔ ruma

kevyt ⇔ painava

kiinteä ⇔ nestemäinen, hajanainen, hajalla

kiltti ⇔ tuhma, villi

korkea ⇔ matala

kova ⇔ pehmeä

kuiva ⇔ kostea, märkä

kylmä ⇔ kuuma

kylmä ⇔ kuuma, lämmin

laiha ⇔ lihava

laiska ⇔ ahkera

leveä ⇔ kapea

lämmin ⇔ kylmä

lämmin ⇔ viileä

matala ⇔ korkea

miellyttävä ⇔ epämiellyttävä, vastenmielinen

nopea ⇔ hidas

nopeasti ⇔ hitaaasti

nostaa ⇔ laskea, alentaa

ohut ⇔ paksu

oikein ⇔ väärin

paksu ⇔ ohut

paljon ⇔ vähän

pieni ⇔ iso, suuri

pitka ⇔ lyhyt

puhdas ⇔ likainen

rakkaus ⇔ viha

rauhallinen ⇔ levoton, tyyni

rikas ⇔ köyhä

rohkea ⇔ arka, ujo

rohkea ⇔ pelkurimainen, pelkuri, arka

ruma ⇔ kaunis

siisti ⇔ sotkuinen, sekainen

suora ⇔ käyrä, mutkainen

suosikki ⇔ inhokki

surullinen ⇔ iloinen

syntyä ⇔ kuolla

syvä ⇔ matala

tasainen ⇔ epätasainen, rosoinen

tavallinen ⇔ erikoinen

terve ⇔ sairas

terävä ⇔ tylsä

tosikko ⇔ leikkisä, leikillinen

typötyhjä ⇔ täpötäynnä

täysi ⇔ tyhjä

ulos ⇔ sisään, sisälle

vahva ⇔ heikko

valoisa ⇔ pimeä

vanha ⇔ uusi, nuori

vasen ⇔ oikea

viihtyisä ⇔ epäviihtyisä

viisas ⇔ tyhmä

väärä ⇔ oikea, suora

yhdessä ⇔ erikseen, yksin

ylittää ⇔ alittaa

ylös ⇔ alas

 

.

Introdus  / lisätty 12.9.2015

.

 

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: