Blogulblog's Blog

Predicativ – predikatiivi

 Predicativ – predikatiivi

.

Predikatiivi,

predikattivi ● nume predicativ ■ predikativ; (pakollinen) predikatsfyllnad

predikatiivi 5 (taivutus: predikatiivi/a, -ssa jne.) kiel. lauseenjäsen joka (tav. olla-)verbin välityksellä luonnehtii subjektia (harv. objektia), predikaatintäyte, subjektina tai objektina toimivan substantiivin määre, mikä täydentää predikaattina olevaa verbiä.

Minä olen vanha.

Särkikin on kala.

Puuro tuli kuumaa. (harvinainen rakenne, murteissa)

Piirakat meillä tehdään hyviä. (harvinainen rakenne, murteissa)

Ikävää sieltä oli lähteä.

Kuka hän on?

Koira on leikkisä.

.

În românește sună cam așa:

PREDICATÍV, -Ă adj. 1. care formează sau poate forma predicatul; cu valoare de predicat. ♦ verb predicativ = verb care poate forma singur predicatul unei propoziții; nume predicativ = nume care, împreună cu un verb copulativ, formează predicatul; propoziție predicativă (și s. f.) = propoziție subordonată care îndeplinește funcția de nume predicativ pe lângă un verb copulativ din regentă; element predicativ suplimentar = parte secundară de propoziție cu dublă subordonare (față de verb și de subiect sau obiect); propoziție predicativă suplimentară (și s. f.) = propoziție subordonată care îndeplinește în frază rol de element predicativ suplimentar. 2. (log.) referitor la predicat.

Numele predicativ formează împreună cu un verb copulativ predicatul nominal.
Exemple de verbe copulative:

 • a fi: Claudia este isteață. (unde isteață este nume predicativ)
 • a deveni: Sebastian va deveni aviator. (unde aviator este nume predicativ)
 • a ieși (a deveni): Ciocolata va ieși gustoasă. (unde gustoasă este nume predicativ)
 • a se face (a deveni): Cosmin și-a propus să se facă inginer. (unde inginer este nume predicativ)
 • a părea: Băiatul pare deștept. (unde deștept este nume predicativ)
 • a se chema: Copilul se cheamă Mihai. (unde Mihai este nume predicativ)
 • a se numi: Fata se numește Ana. (unde Ana este nume predicativ)
 • a constitui: Ei constituie o echipă. (unde echipă este nume predicativ)
 • a rămâne: Elevul a rămas repetent. (unde repetent este nume predicativ)
 • a citi: El citește cartea. (unde cartea este nume predicativ)
 • a lua: Ea și-a luat mașină. (unde mașină este nume predicativ)

Numele predicativ se exprimă prin:

 • Substantiv: Andrei este doctor. Omul este o ființă rațională. Masa este de brad. Casa este a bunicului.
 • Adjectiv: Mărul este roșu. Cerul este senin.
 • Adverb: Afară este frumos. Așa este el.
 • Pronume: Colegul meu este el. – Acesta e caietul tău? – Da, e al meu.
 • Numeral cardinal: Elevii sunt cinci.
 • Numeral ordinal: Andreea este a treia din catalog.
 • Verb la modul infinitiv: Plăcerea este de a citi. Datoria noastră este de a învăța.
 • Verb la modul supin: Cartea este de citit. Ei sunt de invidiat.
 • Interjecție: Afară este bârr.

.

Predikatiivi

Predikatiivi on lauseenjäsen, joka täydentää lauseen predikaattia ja viittaa yleensä subjektiin ja joskus objektiin. Predikatiivi on nomini; substantiivi tai adjektiivi ja sen sija nominatiivi, partitiivi tai genetiivi. Predikatiivi liittyy yleensä olla-verbiin, joka on lauseen kopula. Predikatiivi kuvailee, luonnehtii ja luokittelee subjektia.

 • nominatiivi – Kirja on jännittävä; Päivästä tuli kaunis.
 • partitiivi – Kirja on kierrätyspaperia; Keitosta tuli hyvää.
 • genetiivi – Kirja on minun

Maalari

on

iloinen.

subjekti

predikaatti

predikatiivi

.

Predikatiivi ilmoittaa, mikä tai millainen tai kenen lauseen subjekti on.
Predikatiivilauseen subjekti on aina nominatiivissa.

Subjekti
on aina nominatiivissa

Predikaatti
on aina olla-verbi

Predikatiivi vastaa
kysymyksiin:

Predikatiivin
sijamuoto on

koska …
Leijona

Liisa

on

on

eläin.

mukava.

Mikä?

Millainen?

yksikön
nominatiivi
subjekti on yksikössä oleva konkreettinen sana
Marian kengät

Leilan hiukset

Pelin säännöt

ovat

ovat

ovat

italialaiset.
ruskeat.helpot.
Millaiset?

Millaiset?

Millaiset?

monikon
nominatiivi
subjekti on parisana
subjekti on monikkosana
subjektina on tietty joukko
Kahvi

Lomalla

Laukut

oli

oli

ovat

kuumaa.
ihanaa.
nahkaa
.
Millaista?

Millaista?

Mitä ainetta?

yksikön
partitiivi
subjekti on ainesana
subjektia ei ole
predikatiivi kertoo, mitä ainetta subjekti on
Asunnot

Kolme meistä

Illalla

ovat

on

oltiin

kalliita.
kiinalaisia.väsyneitä.
Millaisia?

Mitä?

Millaisia?

monikon
partitiivi
subjekti on monikossa
subjektina on numeroilmaus
lause on passiivinen
Tuo kirja

on

minun. Kenen? genetiivi predikatiivi ilmaisee omistajan
Kirja

Kirja

on

ei ole

kallis.

kallis.

Huom! Kieltosana ei muuta predikatiivin sijamuotoa.

.

Predikatiivin sanaluokka

Kukka

Suklaa

Lapset

on

on

ovat

kaunis.

hyvää.

iloisia.

Millainen?

Millaista?

Millaisia?

adjektiivi
Pekka

Hän

Te

Tuolit

Kynä

on

on

olette

ovat

on

lääkäri.

Jaakko.

opettajia.

puuta.

Heikin.

Mikä?

Kuka?

Mitä?

Mitä ainetta?

Kenen?

substantiivi
Ne

Tuo vihko

ovat

on

minun.

hänen.

Kenen?

Kenen?

pronomini

.

Predikatiivilause

Predikatiivilauseen subjekti on aina nominatiivissa ja predikaatti on aina olla -verbi.

Väitelause

Positiivinen

Negatiivinen

Subjekti

Predikaatti

Predikatiivi Subjekti Predikaatti Predikatiivi
Hän on Minna. Hän ei ole Pekka.
Minna on kaunis. Minna ei ole ruma.
Kissat ovat nisäkkäitä. Kissat eivät ole lintuja.
Minä olen opettaja. Minä en ole oppilas.
Tämä on kirja. Tämä ei ole kynä.
Laukku on nahkaa. Laukku ei ole kangasta.
Tuo kirja on minun. Se ei ole sinun.

.

Kysymyslause: -kO -kysymykset

Positiivinen

Negatiivinen

Predikaatti Subjekti Predikatiivi Kieltoverbi Subjekti Predikaatti Predikatiivi
Onko Minna kaunis? Eikö Minna ole kaunis?
Ovatko kissat nisäkkäitä? Eivätkö kissat ole lintuja?
Olenko minä opettaja? Enkö minä ole oppilas?
Onko tämä kirja? Eikö tämä ole kirja?
Onko tuo kirja sinun? Eikö tuo kirja ole sinun?

.

Kysymyslause: MI-kysymykset / Kuka -kysymykset

Positiivinen

Negatiivinen

Predikatiivi Subjekti Predikaatti Predikatiivi Subjekti Predikaatti
Kuka sinä olet? Kuka sinä et ole?
Millainen Minna on? Millainen Minna ei ole?
Mikä minä olen? Mikä minä en ole?
Mikä tämä on? Mikä tämä ei ole?
Minkämaalainen hän on? Minkämaalainen hän ei ole?
Minkävärinen vihko on? Minkävärinen vihko ei ole?
Mitä eläinlajia kissat ovat? Mitä eläinlajia kissat eivät ole?
Mitä ainetta laukku on? Mitä ainetta laukku ei ole?
Kenen tuo kirja on? Kenen tuo kirja ei ole?

.

Esimerkiksi sellaisilla verbeillä kuin ”olla” tai ”tulla joksikin” ei ole objektia, vaan predikatiivi, joka kertoo mikä tai millainen subjekti on (subjektipredikatiivi). Lauseissa hän on suomalainen,”suomalainen” (adjektiivi tai substantiivi) on lauseen predikatiivi.

On olemassa myös objektipredikatiiveja, jotka kertovat mikä tai millainen lauseen objekti on. Esim. Pidän heitä naurettavina, adjektiivi naurettavina määrittelee millainen lauseen objekti heitä on subjektin mielestä. Jotta predikatiivisuus tulisi näkyvämmäksi, voisimme täydentää mielessämme sanaryhmän heitä naurettavina  sivulauseeksi olen sitä mieltä, että he ovat naurettavia, jossa naurettavia olisi siis subjektipredikatiivi.

.

Predikatiivi

Predikatiivi on olla-verbin eli kopulan toinen pakollinen argumentti. Predikatiivi määrittää kopulan välityksellä subjektia: kuvailee, luonnehtii ja luokittelee sitä. Predikatiiviadverbiaalista ja muista adverbiaaleista predikatiivi eroaa sijataivutuksen perusteella: predikatiivi esiintyy kieliopillisissa sijoissa eli nominatiivissa, partitiivissa ja genetiivissä. Esim.

Tuo mies on opettaja.

Opettaminen on vaikeaa.

Tämä takki on minun.

Kieliopeissa mainitaan myös esimerkkilauseita, joissa predikatiivi liittyy tulla-verbiin, esim. Puuro tuli mustaa; Kevät tuli lämmin; Oraat tulivat heikkoja. (Vrt. predikatiivilausetta tuloslauseeseen.)

.

Predikatiivin sijat

Yleistä

Predikatiivina on nominilauseke tai adjektiivilauseke. Predikatiivi esiintyy kieliopillisissa sijoissa – nominatiivissa, partitiivissa ja genetiivissä – samoin kuin subjekti ja objektikin. Genetiivissä predikatiivi on vain harvoin. Se ilmaisee tällöin omistajan, ja siksi vain nominilauseke tulee kysymykseen. Esim.

Tämä metsä on valtion.

Onko tuo koira teidän?

.

Nominatiivipredikatiivi

Kun subjektin tarkoite on jaoton yksilö tai kokonaisuus, substantiivinen predikatiivi on tavallisesti – adjektiivinen predikatiivi aina – nominatiivissa. Esim.

Ilves on kissaeläin.

Nevala oli keihäänheittäjä.

Kirja on mielenkiintoinen.

Sakset ovat terävät.

Partitiivipredikatiivi

Vaikka subjektin tarkoite on jaoton yksilö tai kokonaisuus, substantiivinen predikatiivi voi olla partitiivissa, kun se ilmaisee kokonaisuuden (lajin, ryhmän, aineen tms.), josta subjektin tarkoite on osa. Esim.

Ilves on kissaeläimiä.

Nevala oli keihäänheittäjiä.

Pöytä on tammea.

Kannu on tinaa.

Kun subjektin tarkoite on jaollinen eli aine-, abstrakti-, kollektiivi- taikka monikollinen sana, predikatiivi on sanaluokasta riippumatta melkein aina partitiivissa. Esim.

Vesi (ainesana) on nestettä.            

Värisokeus (abstraktisana) on perinnöllistä.

Väki (kollektiivisana) oli ystävällistä.

Ilvekset (monikollinen sana) ovat kissaeläimiä

Jos subjektina on infinitiivi tai sivulause tai jos lauseessa ei ole subjektia, adjektiivinen predikatiivi on tavallisesti partitiivissa. Esim.

On hyödyllistä opiskella kieliä.  (subj. 1. infinitiivi)

Olipa ikävää, että sairastuit.    (subj. että-lause)

Juhlassa oli hauskaa.             (subjektia ei ole)

Varsinkin johdetut adjektiivit ovat näissä yhteyksissä lähes poikkeuksetta partitiivissa, esim.

Oli varo+maton+ta sanoa niin.

On luonno+llis+ta, että tulet mukaan.

Nominatiivissa ovat vain eräät tavalliset johtamattomat adjektiivit (hyvä ja paha aina; hauska, ikävä, varma yms. usein), kun subjektina on infinitiivi tai sivulause tai kun lauseessa ei ole subjektia. Esim.

On hyvä joutua ajoissa perille.

Oli paha, että myöhästyit.

Täällä on kylmä.

.

Eräiden rakenteiden predikatiivit

Predikatiivi pysyy nominatiivimuotoisena myös seuraavan tyyppisissä rakenteissa (lauseenvastikkeissa):

Pojan täytyy olla ahkera.        (nesessiivinen lv.)

Pojan ollessa ahkera — —.        (temporaalinen lv.)

Isä toivoi pojan olevan ahkera(referatiivinen lv.)

Isä käski pojan olla ahkera.     (permissiivinen lv.)

.

Predikatiivin luku

Yleistä

Predikatiivi noudattaa yleensä subjektin lukua: Kun subjekti on yksikössä on predikatiivikin yksikössä. Kun subjekti on monikossa, on predikatiivikin monikossa. Esim.

Kirja on kallis.

Kirjat ovat kalliita.

Häät olivat komeat.

Predikatiivina oleva partitiivimuotoinen substantiivi voi olla subjektin luvusta riippumatta yksikössä tai monikossa. Esim.

Hän on – He ovat tunnettua sukuamuusikkoja.

.

Adjektiivinen predikatiivi

Predikatiivina oleva adjektiivi noudattaa subjektin lukua. Esim.

Kirja on mielenkiintoinen.

Vesi on kirkasta.

Sakset ovat terävät.

Ilvekset ovat notkeita.

Yhtä henkilöä teititeltäessä predikatiivi on yksikössä (vrt. liittomuotojen partisiippia teitittelyssä). Esim.

Tehän olette utelias.

Oletteko jo terve?

Jos predikaatti on passiivissa, on predikatiivi monikossa, esim.

Onpa täällä oltu ahkeria!

Horjuvuutta on tapauksissa, joissa subjektina on kardinaaliluku, esim.

Kaksi hyppyä – hypyistä oli yliastuttuayliastuttuja.

.

Substantiivinen predikatiivi

Predikatiivina oleva nominatiivimuotoinen substantiivi noudattaa tavallisesti subjektin lukua, esim.

Ilves on kissaeläin.

Pojat ovat kaksoset.

Predikatiivi voi olla yksikössäkin, kun monikkomuotoisen subjektin tarkoite käsitetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Esim.

Metsät ovat maamme rikkaus.

Predikatiivina oleva partitiivimuotoinen substantiivi voi olla subjektin luvusta riippumatta yksikössä tai monikossa. Esim.

Hän on — He ovat tunnettua sukua.

Tämä pitäjä on — Nämä pitäjät ovat Hämettä.

Urheilija on — Urheilijat ovat keihäänheittäjiä.

Ilves on — Ilvekset ovat kissaeläimiä.

Tällöin luontaisesti jaolliset predikatiivit (esim. sukua, Hämettä) ovat yksikössä ja jaottomat predikatiivit (esim. keihäänheittäjiä, kissaeläimiä) ovat monikossa.

.

PREDICATIVUL

Fiecare membru al propoziției își are locul și rolul său.

Structura propoziției

subiect

predicat

atribut

complement

adverb de mod

predicat

simplu

compus

verbal

verbal

nominal

.

Propoziție predicativă constă dintr-un subiect – subjekti, verbul de legătură – olla și numele predicativ – predikatiivi  la cazurile acuzativ sau partitiv. (Vezi mai sus predikatiivilause)

predicat nominal compus

olla

predikatiivi

.

Partea nominală a predicatului este exprimată prin substantiv, adjectiv, adverb, sau participiu verbal și determină starea subiectului sau proprietățile sale. Cazul părții nominale a predicatului depinde de subiect, de faptul că acesta este numărabil sau nenumărabil (divizibil sau indivizibil, după formulările mai vechi).

.

subiect indivizibil jaoton subjekti

subiect divizibil jaollinen subjekti

cuvinte specifice, noțiuni:
 • numărabile: talo, huone, auto, kirja
 • constituie un tot: hiukset, lapsi, kurki, sopimus
 • sunt perechi: korvat, silmät

noțiuni care denota:

 • substanțe: jauhe, lumi, kahvi, malmi
 • noțiuni abstracte: aika, raha, rakkaus
 • noțiuni colective: matkatoverit, (10-) luokka

.

Atenție! Unele cuvinte cu formă de plural se pot considera ca divizibile sau ca indivizibile.

.

 • yksi /yhdet [pari] kengät, sakset
 • monta [paria] kengät/kenkiä, sakset/ saksia

.

Cazurile predicativului

.

1. Subiectul este la singular

.

se folosește acuzativul

se folosește partitivul

.

atât subiectul cât și predicativul sunt substantive indivizibile

atât subiectul cât și predicativul sunt substantive divizibile

 • Tuo mies on bussinkuljettaja.
 • Kurki on lintu.
 • Tämä kangas on silkkiä.
 • Aika on rahaa.
.  
subiectul indivizibil, predicativul adjectival subiectul divizibil, predicativul adjectival
 • Kurki on iso.
 • Sopimus on valmis.
 • Opas on hyvä
 • Kahvi on kuumaa.
 • Ruoka on hyvää.
 • Tee on valmista
.
subiectul divizibil, predicativul indivizibil
Kahvi on nautintoaine.
.

2. Subiectul este la plural

.
subiectul este pereche, numărabil sau întreg subiectul este divizibil sau indivizibil
.
 • Nämä henkilöt ovat johtokunnan jäsenet. (toți)
 • Nämä kengät ovat pienet. (pereche)
 • Lapsen posket ovat punaiset.
 • Nämä henkilöt ovat johtokunnan jäseniä.
 • Nuo miehet ovat bussikuljettajia.
 • Kurjet ovat lintuja.
.

Atenție! Uneori predicativul poate fi la acuzativ singular!

.
 • Silmät ovat sielun peili. (pereche)
 • Lapset ovat elämäni ilo.
.

3. Subiectul lipsește

.
predicativul este întotdeauna la partitiv
.
 • Täällä on kaunista.
 • Aamulla oli sumuista.
 • On ihanaa.
.

4. Forma negativă sau interogativă a propoziției nu influențează cazul predicativului.

.
 • Onko opas hyvä? – Opas ei ole hyvä.
 • Ovatko nämä kengät märät? – Nämä kengät eivät ole märät.
 •  Onko ruoka hyvää? – Ruoka ei ole hyvää.
 • Ovatko kurjet eläimiä? – Kurjet eivät ole eläimiä.
.

Atenție! Cuvintele hyväparempi, pahapahempi, se întrebuințează la acuzativ singular!

.
 • On hyvä pitää tauko.
 •  On parempi ajatella asiaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

Kertaus on opintojen äiti

Repetiția e mama învățăturii

Repetitionen är kunskapens moder

.

Predikatiivi on se lauseenjäsen, joka kertoo, mikä tai millainen subjekti on. Lauseen verbi on OLLA.

Ihminen on erehtyväinen.
Hän ei ole enää kansanedustaja.
Olut oli lämmintä.
Lukeminen on sivistävää.
Ovatko nuo turistit kiinalaisia?
Hänen kätensä ovat sirot.

Jos subjekti on konkreetti sana ja yksikössä, predikatiivi on yksikön nominatiivissa.

Englannin parlamentti on kaksihuoneinen.
Ohjelma ei ole valmis.
Elokuva oli sekava.
Päivä ei ollut aurinkoinen.

Jos subjekti on ainesana tai abstrakti sana, predikatiivi on yksikön paititiivissa.

Silkki on hengittävää.
Ydinjäte on vaarallista.
Se on radioaktiivista.
Tupakointi on epäterveellistä.
Vaatteiden silittäminen on ikävää.
Veneily on ihanaa.

HUOM! Säästä puhuttaessa käytetään nominatiivia.

Ilma oli kaunis.
Tuuli on voimakas.

Jos predikatiivi ilmaisee mitä ainetta, laatua tai tyyliä subjekti on, predikatiivi on yksikön partitiivissa silloinkin, kun subjekti on monikossa.

Onko tämä pusero silkkiä?
Ei, tämä pusero on puuvillaa. Nuo puserot ovat silkkiä.
Nuo kaapit ovat pyökkiä.
Sehän oli leikkiä.

Jos subjekti on monikossa, predikatiivi on monikon partitiivissa.

Valokuvat olivat onnistuneita.
Tauot olivat liian lyhyitä.
Te olette niin nuoria.
He eivät ole suomalaisia.
Kaikki olivat uusia opiskelijoita.
Nuo naiset ovat tulkkeja.

Kun subjekti on monikollinen sana (pari tai kokonaisuus, joka ilmaistaan aina tai melkein aina monikossa) tai ruumiin osa, predikaatti on monikon nominatiivissa.

Mäyräkoiran jalat ovat lyhyet.
Hänen kyntensä olivat pitkät.
Sinun hampaasi ovat loistavan valkoiset.
Katjan lakkiaiset olivat vauhdikkaat.
Näyttelyn avajaiset olivat juhlalliset.
Sukat ovat kuluneet.

Jos monikollisella sanalla ei tarkoiteta yhtä paria tai kokonaisuutta, on predikatiivi monikon partitiivissa.

Kengät ovat kalliita. (yleensä)
Kengät olivat kalliit. (Jokin tietty pari).
Nämä kengät ovat italialaisia. (Jokin joukko kenkiä)
Nämä kengät ovat italialaiset. (Jokin tietty pari)

Jos predikatiivin ominaisuuden ajatellaan tarkoittavan kaikkia monikollisen subjektin jäseniä, predikatiivi voi olla joissakin tapauksissa monikon nominatiivissa, vaikka subjekti on konkreetti sana.

Lehdet olivat keltaisia. (osa lehdistä)
Lehdet olivat keltaiset. (kaikki lehdet)
Rappukäytävän seinäkoristeet olivat kauniita. (osa koristeista)
Rappukäytävän seinäkoristeet olivat kauniit. (kaikki koristeet)

.

Introdus  / lisätty 20.9.2013

Actualizat / päivitetty 25.9.2013

Corectat / korjattu 26.10.2014

.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: