Blogulblog's Blog

Rektio

Rektio

.Case1

.

Vezi și compară cu Kongruenssi care nu este același lucru.

.

rektio ● recțiune; regim; care cere (gram.) ■ rektion, styrning;     Eng. rection, case government, syntactic government

rektio

kiel. sellainen yhteen kuuluvien sanojen suhde, että toinen vaatii toisen määrämuotoon.

Rektio (lat. rēctiō ’ohjaus’) on lauseopillinen ilmiö, jossa pääsana vaatii täydennyksensä tiettyyn sijamuotoon. Esimerkiksi tykätäverbin täydennyksen pitää olla elatiivissa: tykkään koulusta (muut sijamuodot, kuten *tykkään koululta tai *tykkään kouluun, eivät ole mahdollisia). Ohjaavana pääsanana voi verbin sijasta olla myös adpositio (esim. lähellä koulua tai koulun lähellä) tai joissain tapauksissa substantiivi (esim. näkökulma kouluun), adjektiivi (esim. koulun näköinen) tai adverbi (esim. sidoksissa kouluun).[1]

Rektion asettamat vaatimukset ovat usein sanakohtaisia ja mielivaltaisia. Ne ovat historiallisen kehityksen tulosta, joka ei ole pääteltävissä ilmauksen merkityksestä käsin. Tämän vuoksi vieraita kieliä opiskeltaessa rektio usein vaatii runsasta ulkoa opettelua.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Rektio

.

Recțiune este numită calitatea unui cuvânt de a atrage în frază un anumit determinant, care trebuie să aibă o anumită formă flexionară sau o anumită construcție prepozițională. Prin extensie, recțiunea reprezintă legătura dintre cuvinte și determinantele lor.

Recțiunea se realizează dacă termenul regent cere celui subordonat o anumită formă de caz, cu sau fără prepoziție. Recțiunea se realizează prin articol și prin prepoziție. Se supun recțiunii numele gramaticale, substantivul, pronumele și numeralul.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rec%C8%9Biune

.

Rektio – sijamuotojen valinta

Yksi suomen kielen ominaispiirteistä on se, että kielessämme on 15 sijamuotoa. Jokaisella sijamuodolla on oma ilmaisutehtävänsä, ja tietyt sanat esiintyvät aina tiettyjen sijamuotojen kanssa. Tällaisia yhdistelmiä ovat esimerkiksi vaikutus + illatiivi (vaikutus johonkin) sekä merkitys + allatiivi (merkitys jollekin). Sijamuodon totunnainen valinta tarjoaa lukijalle keinon hahmottaa tekstistä ajatuskokonaisuuden. Kun lukija on lukenut sanan, hän odottaa löytävänsä jäljempää tekstistä tietynmuotoisen sanan, joka yhdessä parinsa kanssa muodostaa ajatuskokonaisuuden. Kokonaisuudet rakentavat tekstiin juonen ja pitävät sitä koossa. Jos lukija ei löydäkään odottamansa muotoista sanaa, hän joutuu etsimään asioiden välisiä yhteyksiä, ja kokonaisuuksien hahmottaminen vaikeutuu.

Vieraiden kielten vaikutus voi hämärtää kirjoittajan kykyä valita sijamuotoja tiettyjen sanojen yhteydessä.

.

§ 1225 Mitä on rektio? (Ison suomen kieliopin verkkoversio)

Rektiolla tarkoitetaan, että tietyn sanan täydennys on tietyssä sijassa riippumatta siitä, mikä on täydennyksen kategoria tai semanttinen luonne. Esimerkiksi verbin tykätä substantiivitäydennys on vaihtoehdoitta elatiivissa (Tykkään hänestä) ja postposition takana täydennys genetiivissä (tuon puun takana). Joillakin sanoilla on kaksi erisijaista täydennysvaihtoehtoa: maistua hyvälle ~ hyvältä, perustua tosiasioihin ~ tosiasioille, lähellä pöytää ~ pöydän lähellä. Rektionmukaisia täydennyksiä saavat paitsi verbit ja adpositiot myös eräät substantiivit (näkökulma asiaan), adjektiivit (perso makealle, saman kokoinen) ja adverbitkin (sidoksissa kieleen).

Rektioksi ei kutsuta tapauksia, joissa sana edellyttää täydennykseltään pelkästään tiettyä suuntaisuutta, ei tiettyä sijamuotoa. Tällöin täydennyksellä on erilaisia sija- ja sanaluokkavaihtoehtoja. Esimerkiksi verbi asua saa olosijaisen (b) ja joutua tulosijaisen täydennyksen (c), lähteä taas tulo- tai erosijaisen täydennyksen (d), jollaisina voi olla substantiivi‑, adpositio- tai adverbilauseke taikka infinitiivilausekekin. Kyse ei siis ole yhdestä tietystä rektiosijasta kuten ryhmässä (a).

(a)

Hän tutustui kellariin ~ *ulos ~ *talon taakse. | Hän innostui kellarista ~ *ulkoa ~ *talon takaa.

(b)

Hän asuu Kuopiossa ~ Rovaniemellä ~ rajan takana ~ kaukana.

(c)

Jouduin töihin ~ Tampereelle ~ kävelemään kotiin ~ kehä III:n taakse ~ vangiksi.

(d)

Hän lähtee Kuopioon ~ syömään ~ Rovaniemelle ~ rajan taakse ~ kauas ~ kauaksi ~ Kuopiosta ~ Rovaniemeltä ~ rajan takaa ~ kaukaa.

Rektioon perustuvan sijan ja semanttisesti määräytyvän sijan välillä ei ole jyrkkää eroa. Rektiosijalla ei aina ole sellaista merkitystä, joka sijalla muutoin on, esim. suuntaisuutta sellaisissa tapauksissa kuin Hän tykkää kaikesta, vrt. Hän tuli koulusta. Toisaalta rektiosija saattaa olla semanttisesti motivoitunut mutta haalistunut: rakastua kielioppiin. Rektiotäydennyksen ja suuntaisen täydennyksen ero on jatkumonluonteinen:

Rektiotäydennys Suuntainen täydennys
Pääsanan ja täydennyksen sijan välillä ei ilmeistä semanttista yhteyttä, esim. tykätä + ELA
johtua + ELA
maistua + ADE ~ ABL
tarttua + ELA ~ ILL
tottua + ILL
Pääsanan ja täydennyksen sijan välillä selvä semanttinen yhteys, esim. mennä + ILL, ALL, ELA, ABL, PP, AdvP

.

Esimerkiksi verbin mennä valenssiin kuuluu tieto täydennyksen suuntaisuudesta. Tämä on semanttinen ehto, sillä suuntaa voidaan ilmaista eri tavoin: katolle ~ kellariin ~ talon taakse ~ ulos ~ uimaan. Toisaalta verbien tottua, tarttua, maistua ja johtua täydennys on rektionomaisesti tietyssä sijamuodossa, mutta sijan omallakin merkityksellä on vaikutusta suhteen laatuun: tarttumisella on suunta, johtumisella lähde ja maistumisen tuntemus on ilmaistavissa lähtökohtana tai kohteena (maistua omenalta ~ omenalle). Täydennyksen sijoja saattaa siis olla kaksi, ja ne voivat olla jossain määrin semanttisesti motivoituneitakin. Sen sijaan verbi tykätä saa vain elatiivisijaisen täydennyksen; kyseessä on muodollinen rektiosuhde.

.

Huom. Monet tunnetta tai edestakaista liikettä kuvaavat verbit kuten rakastaa, heiluttaa saavat yleensä partitiiviobjektin, mutta tällaisten verbien yhteydessä ei silti ole tapana puhua rektiosta. Partitiivi aiheutuu verbin aspektimerkityksestä. Totaaliobjektikin on mahdollinen aspektiltaan rajatuissa ilmauksissa: Heilutin lipun riekaleeksi (» § 15091510).

Jokin sijamuoto voi vakiintua konstruktion osaksi, esim. nesessiivirakenne saa tavallisesti genetiivisubjektin. Myöskään monissa idiomeissa sijamuoto ei vaihtele, esim. ottaa opikseen. Tällaisia tapauksia ei lueta rektion piiriin. Kirjallisuudessa käsitettä rektio käytetään joskus (esim. Pajunen 1999) laajemmin kuin tässä kieliopissa.

  • Siis, rektiolla tarkoitetaan sitä, että sanan täydennys on tietyissä sijamuodosaa.

Puhumme romanialaisesta kirjallisuudesta. (puhua + elatiivi)

Oletko uskollinen minulle? (uskollinen + alatiivi)

Jään tänään kotiin. (jäädä + illatiivi)

Pidättekö joululauluista? (pitää + alatiivi)

  • Sama rektio säilyy useissa verbistä johdetuissa nomineissa ja verbijohdoksisessa.

erota vanhemmista – ero vanhemmista

käydä kirjastossa – kirjastossa käyminen

mennä kauppaan – kauppaan meno

asennoitua työhön – asenne työhön

  • Aina muoto ei ole sama:

kiinnostua / olla kiinnostunut musiikista – kiinnostus kusiikkiin

.

Cu regret trebuie să precizez că exemplele următoare ar trebui reținute și, eventual, exersate cu propriile cuvinte pornind de la cuvântul de bază.

.

Nominien ja verbien rektioita

.

Elatiivi (mistä?)

ahdistunut – Hannes on ahdistunut tilanteestaan. –

hermostunut – Olen hyvin hermostunut tulevasta tentistä

inostunut – Me olemme innostuneita tanssimisesta

onnellinen – He ovat onnellisia perheenlisäyksestään –

riippuvainen – Jussi on riippuvainen tietokoneestaan –

varma – Hän tuntuu olevan varma asiasta

yksimielinen – Johtokunta oli yksimielinen ideasta

yllättynyt – En ollut lainkaan yllättynyt uutisesta

huolissa(an) – Äiti on huolissaan elintavoistani –

mielissä(än) – Sinä olet selvästi mielissäsi uudesta annosta

pahoilla(an) – Olen pahoillani kaikesta

kuitti – Tässä kuitti ostoksesta

kuva – Onko albumissasi kuvia ylioppilasjuhlista? –

antaa palautetta – Lehtori antoi palautetta tutkielmastani –

estyä – Estyimme tulemasta paikalle –

etsiä – Etsitkö vasara autotalista vai pihalta? –

katsoa – Katsoitko sen elokuvan televisiosta? –

kerätä – Naapurit keräävät omenoita maasta ja roskat kadulta

keskustella – Keskustelitteko eilen asiasta? –

kieltäytyä – Matti kieltäytyi asepalveluksesta

kieltää – Äiti kielsi lasta ylittämistä katua yksin –

kiinnostua – Kiinnostuimme kovasti Vietnamista

kiusaantua – Haastateltava kiusaantui tungettelevista kysymyksistä

koostua – Ihminen koostuu atomeista

kuulla – En ole kuullut hänestä mitään –

lakata – Lakkaa häiritsemistä minua! –

lukea – Luitko uutisen Hesarista? –

löytää – Löysin lompakkoni lattialta eteisestä

myöhästyä – Myöhästyin luennolta ja kokouksesta

ostaa – Ostin maitoa kaupasta ja perunaa torilta

pitää – Pidämme valtavasti makeisista

varoittaa – Varoitan sinua tulemasta yhtään pidemmälle! –

ärsyyntyä – Isä ärsyyntyy huonosta kalansaaliista –

.

Illatiivi (mihin?)

kiinnostus – Kiinnostukseni matkailuun kasvaa vuosi vuodelta –

lääke – Liikunta on lääke masennukseen

muutos – Muutos parempaan on tulossa –

näkökulma – Näkökulma asiaan on hiukan suppea –

olla sidoksissa – Tapahtumat ovat selvästi sidoksissa toisiinsa

asennoitua – Lupaan asennoitua tähän positiivisesti –

hukkua – Pilkkijä hukkui heikkoihin jäihin

hävitä – Kissa hävisi kuin tuhka tuuleen

ihastua – Ihastuimme Barcelonaan

istua / istuutua – Istuimme pöytään ruokailemaan –

joutua – Tuttavani joutui ensiksi sairaslomalle ja sitten vankilaan

juosta – Juoksimme kilpaa kouluun ja sitten asemalle

jäädä – Itse jäin kotiin ja vaimo jäi mökille

kerääntyä – Festivaaliyleisö kerääntyi ensiksi kadulle ja sitten lavan eteen

kiirehtiä – Kiirehdimme töihin ja sitten kurssille

kokoontua – Toiset kokoontuivat torille ja toiset hotellin aulaan

kuulua – Hän kuuluu olympiajoukkueeseen

kuolla – Raija oli kuolla aivokalvotulehdukseen

mennä – Mennään kuntosalille ja sitten kotiin

myöntyä – Myönny siihen vaatimukseen! –

osallistua – Hän osallistuu kurssille ja opettajainkokoukseen

ottaa yhteys – Osallistujat ottivat yhteyttä järjestäjiin

pysähtyä – Pysähdy seuraaviin liikennevaloihin

rakastua – Sanna on rakastunut Kalleen

suhtautua – Suhtaudutteko skeptisesti ajatukseen?

tottua – Olen jo tottunut lumettomaan talveen

tutustua – Oletteko jo tutustunut Itkosen uusimpaan teokseen? –

unohtaa – Sirkka unohti eilen avaimet autoon ja tänään pöydälle

unohtua – Avaimet unohtuivat eilen autoon ja tänään pöydälle

valmistautua – Lenni on valmistautunut esitelmään huolellisesti –

.

Inessiivi (missä?)

etevä – Hän on etevä suunnistuksessa

huolellinen – Opettaja on huolellinen työssään –

hyvä – Merja on hyvä kaikessa! –

voitto – Voitto pelissä sai minut iloiseksi –

epäonnistua – Epäonnistuin tentissä täydellisesti –

huijata – Huijattiinko sinua kaupoissa? –

.

Inessiivi tai adessiivi (missä? tai millä?)

käydä – Kävimme eilen teatterissa / torilla

istua – Rauno istuu nojatuolissa / sohvalla

oleskella – Nuoriso oleskelee puistossa / torilla

olla – Ruoka on pöydässä / lautasella

nukkua – Vaari nukkuu riippumatossa / patjalla

pysyä – Pysykää kannassanne / paikoillanne –

seisoa – Peura seisoi syrjässä / tiellä

viihtyä – Viihdytkö hyvin ravintolassa / kirputorilla? –

viipyä – Isä viipyy kauan työssä / matkalla

.

Allatiivi (mille, kenelle?)

allerginen – Simo on allerginen äyriäisille

antaa – Anna minulle anteeksi! –

rehellinen – Olkaamme rehellisiä toisillemme –

kelvata – Kelpaako se Hannalle? –

kertoa – Kero salaisuus minulle

sopia – Sopiiko se Hannulle? –

sopiva – Tuo puku on uuri sopiva Lotalle

tyypillinen – Äh, se on erittäin tyypillistä Pertille

.

Ablatiivi (miltä?)

kuulostaa – Satu kuulosti puhelimessa surulliselta

näyttää – Täälläpä näyttää hienolta

tuntua – Kipu tuntuu viiltävältä

vaikuttaa – Asia vaikutti selvältä

puuttua – Tuo moniste puuttuu minulta

säästyä – Säästyimme ikävyyksiltä

.

Ablatiivi tai allatiivi (miltä? tai mille, kenelle?)

haista – Käytävässä haisee kamalalta / kamalalle

maistua – Ruoka maistuu herkulliselta / herkulliselle

tuoksua – Tuoksutpa sinä hyvältä / hyvälle

.

Essiivi (minä?)

esiintyä – Mies esiintyi poliisina

käyttää – Käytän autoani varastona

pitää – Pidän häntä hiukan hölmö

pysyä – Maito pysyy hyvä jääkaapissa –

toimia – Hän toimii nykyisin sisustussuunnittelijana

työskennellä – Leena työskentelee tarjoilijana

.

Translatiivi (miksi?)

julistaa – Suomi julistettiin itsenäiseksi vuonna 1917 –

kutsua – Kutsumme koiraamme Pörröksi

muuttua – Sää on muuttunut talviseksi

määrätä – Hänet määrättiin pöytäkirjantarkastajaksi

nimittää – Uudeksi johtajaksi nimitettiin Ville Valtonen –

opiskella – Timo opiskelee arkkitehdiksi

päästä – Pääsin ylioppilaaksi monta vuotta sitten –

saada – Saitko esseen valmiiksi? –

sanoa – Kirsiä sanotaan Kikaksi

tulla – Tulin lahjasta hyvin iloiseksi

tuntea – Tunnetko itsesi huonovointiseksi? –

valita – Presidentiksi valittiin Tarja Halonen –

valmistua – Kirsi valmistui maisteriksi

.

Adaptat după

http://www.slideshare.net/Kielijelppi/rektioita?from=ss_embed

.

Rektiovirheet

Osa suomen sanoista edellyttää toiselta sanalta tiettyä sijamuotoa. Tätä ilmiötä kutsutaan rektioksi. Yleensä äidinkieliset hallitsevat rektioseikat luonnostaan, mutta vallankin luettelojen yhteydessä voi käydä niin, että rektio valitaan lähimmän sanan mukaan, mutta luettelossa onkin sana tai sanoja, jotka vaatisivat eri rektion. Kun tällainen virhe syntyy, on kyse epäsymmetriasta.

Esimerkkejä virhekäytöstä:

Aseveliliitto ei kyennyt eikä halunnut huolehtia entisten sotilaiden eduista.

kyennyt + huolehtia = rektiovirhe

Korjaus esim. näin:

Aseveliliitto ei voinut eikä halunnut huolehtia entisten sotilaiden eduista.

tai

Aseveliliitolla ei ollut kykyä eikä haluakaan huolehtia entisten sotilaiden eduista.

.

Kieliopinnot voivat edeltää, sisältyä tai seurata muita opintoja.

sisältyä + muita opintoja = rektiovirhe.

Korjaus esim. näin:

Kieliopinnot voivat edeltää tai seurata muita opintoja, tai ne voivat sisältyä niihin.

.

Vasta esikouluikäinen havaitsee ja kiinnostuu ääriviivoista ja muodoista.

havaitsee + ääriviivoista ja muodoista = rektiovirhe.

Korjaus esim. näin:

Vasta esikouluikäinen havaitsee ääriviivat ja muodot ja kiinnostuu niistä.

.

Introdus  / lisätty 24.5.2011

Actualizat / päivitetty 8.12.2015

Actualizat / päivitetty 4.6.2016

.

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: