Blogulblog's Blog

Verbi – 08. Tranzitiv, intranzitiv

Tranzitivitate și intranzitivitate

.

.

Tranzitiv, intranzitiv – transitiivi, intransitiivi

Vezi și

Diateze și forme verbale finlandeze – Suomen verbien erimuotoja

Suomen kielelle on tyypillistä, että kantasanasta (avata) voidaan tehdä johtimella (-UtU-) uusi sana. Tätä uutta sanaa kutsutaan johdokseksi (avautua). Tässä on tarkoitus tarkastella sitä, mitä merkityseroja on eräillä yleisimmillä verbeillä ja niiden johdoksilla.

Transitiiviverbiksi kutsutaan sellaista verbiä, joka saa objektin (Avasin oven. – oven = objekti). Intransitiiviverbi ei voi saada objektia (Ovi avautui. – ovi = subjekti). Huomaa, että tällaisissa lausepareissa transitiiviverbin objektista tulee intransitiiviverbin subjekti. Transitiivilauseessa jokin tai joku vaikuttaa objektiin. Intransitiivilauseessa subjektille tapahtuu jotakin itsestään.

Verbe tranzitive și intranzitive

La finlandeză trebuie acordată o atenție adecvată pentru a stabili dacă este nevoie de un verb intranzitiv (care nu are un obiect) sau un verb tranzitiv (care poate avea un obiect).

HUOM! Intransitiivilause ei ole sama kuin passiivilause.
Passiivilauseessa voi olla objekti, muttei subjektia.
Intransitiivilauseessa on subjekti, mutta siinä ei voi olla objektia.

Pentru traducerile în românește, forma intranzitivă a verbului finlandez poate cere reflexivul, adică nu are (alt) obiect dar se răsfrânge asupra agentului, a celui care face acțiunea.

Avasimme oven. oven on objekti (Noi) am deschis ușa. AVATA – transitiivi
Ovi avattiin. ovi on objekti Ușa a fost deschisă. AVATA – transitiivi
Ovi avautui. ovi on subjekti Ușa s-a deschis. (probabil, singură) AVAUTUA – intransitiivi

Johdosten muodostamiseen ei voi antaa mitään yksiselitteistä sääntöä. Johdinten tunnistaminen on kuitenkin edellytys eräiden verbien merkityksen ymmärtämiselle.

Seuraavat intransitiivijohtimet ovat hyvin yleisiä sekä kirjoitetussa että puhutussa kielessä.

1. -U-

transitiivi

intransitiivi

innostaa innostua
jatkaa jatkua
kaataa kaatua
kuulla (kuule/vat) kuulua
kääntää kääntyä
löytää löytyä
murtaa murtua
nähdä näkyä
unohtaa unohtua
vaihtaa (vaihta/vat) vaihtua
valmistaa valmistua
yhdistää yhdistyä

Transitiivisen kantaverbin objektista tulee näiden johdosten subjekti:

objekti

subjekti

Vaihdoimme laukkuja.
Löysin vian.
jos joku sen murtaa.
Näen jo rannan.
Olen jo unohtanut tapauksen.
Kun innostin häntä,
Kuulin pihalta puhetta.
Laukut vaihtuivat
Vika löytyi pian
Luottamus murtuu
Ranta näkyy jo
Tapaus on jo unohtunut.
hän innostui heti.
Puhe kuului pihalta.

 

2. -UtU- tai vokaalinpidentymä + -ntU

transitiivi

intransitiivi

korjata (korjaa/vat)
lykätä (lykkää/vät)
korjautua
lykkäytyä
aiheutua
nopeutua
kariutua
ruuhkautua

Usein intransitiiviverbit voidaan kääntää ruotsiin passiivilla tai ”sig”-pronominilla. (Deci în românește, pe sine, adică forma reflexivă)

transitiivi

intransitiivi

Korjaamme kyllä tilanteen. Tilanne korjautuu kyllä.
Lykkäsimme asian käsittelyä. Asian käsittely lykkäytyi.
Mistä vika aiheutui?
Asian käsittely nopeutui.
Suunnitelmat kariutuivat kustannuksiin.

Intransitiiviverbin merkitys voi olla refleksiivinen, jolloin verbin toiminta kohdistuu subjektiin. Seuraavat verbit voidaan kääntää ruotsiin refleksiivipronominin ”sig” avulla.

valmistaa
ilmoittaa
pestä
pukea
sitoa
näyttää
valmistautua
ilmoittautua
peseytyä
pukeutua
sitoutua
näyttäytyä

.

Monilla -UtU -verbeillä on rinnakkaismuoto, joka tehdään -ntU -johtimeila.

haarautua  /  haaraantua

jakautua   /  jakaantua

selkiytyä  /  selkiintyä

Joissakin pareissa -ntU– -johdos on selvästi tavallisempi.

kasaantua    /    (kasautua)

kiusaantua   /    (kiusautua)

nälkiintyä   /    (nälkiytyä)

pilaantua    /    (pilautua)

villiintyä   /    (villiytyä)

3. Intransitiiviverbi kantasanana

Joidenkin verbiparien johtosuhde on päinvastainen: kantaverbinä on intansitiiviverbi (pudota), ja siitä on johdettu transitiivipari (pudottaa) kausatiivijohtimella (-tA-, -ttA-). Kausatiiviverbi ilmaisee, millaista toimintaa joku aiheuttaa.

intransitiivi

transitiivi

pudota
päästä
kadota
saastua
selvitä
herätä
erota
hukkua
hämmästyä
kasvaa
haista
pudottaa
päästää
kadottaa
saastuttaa
selvittää
herättää
erottaa
hukuttaa
hämmästyttää
kasvattaa
haistaa

intransitiivi

transitiivi

Kannu putosi lattialle. Pudotin kannun lattialle.
Pääsimme sisään. He päästivät meidät sisään.
Lompakkoni katosi. Kadotin lompakkoni.
Järvi oli saastunut. Tehdas oli saastuttanut järven.
Herää kello seitsemän! Herätä minut myös!
He erosivat toisistaan. Ikäero erotti heitä monin tavoin.
Pihalla kasvaa tilliä. Kasvatan pihalla tilliä.
Haiseeko täällä tupakka? Minä en haista mitään.

Exemple de perechi de verbe tranzitive și intranzitive

tranzitive

intranzitive

aiheuttaa

aiheutua

avata

avautua, aueta

erottaa

erota

haistaa

haista

hävittää

hävitä

jakaa

jakautua

jatkaa

jatkua

järjestää

järjestyä

jättää

jäädä

kaataa

kaatua

kadottaa

kadota

kastaa

kastua

kasvattaa

kasvaa

kehittää

kehittyä

kuivata

kuivua

köyhdyttää

köyhtyä

lopettaa

loppua

loukata

loukkaantua

löytää

löytyä

masentaa

masentua

nostaa

nousta

nähdä

näkyä

paljastaa

paljastua

parantaa

parantua

perehdyttää

perehtyä

perustaa

perustua

pudottaa

pudota

 päästää

päästä

rakastaa

rakastua

rikastuttaa

rikastua

sammuttaa

sammua

selvittää

selvitä

 siirtää

 siirtyä

soittaa

soida

sulattaa

sulaa

 suljeta

sulkeutua

sytyttää

syttyä

tarjota

tarjoutua

toteuttaa

toteutua

 unohtaa

unohtua

vaihtaa

vaihtua

valmistaa

valmistua

 yleistää

 yleistyä

.

Pentru o mai bună înțelegere, aici reluăm pe românește.

.

1. Întrebuințare

Problema întrebuințării un unui verb finlandez tranzitiv sau a unuia intranzitiv este dificlă pentru străini. Cel mai adesea verbele au aceeași rădăcină dar diferă ca formă și ca flexionare. Ele pot fi considerate ca funcționând în perechi.

La verbul tranzitiv considerăm un obiect asupra căruia se răsfrânge / suportă acțiunea: Avasin oven. Am deschis ușa.  Oven (ovi la acuzativul din genitiv) este obiectul.

La verbul intranzitiv nu avem un obiect. Ovi avautui. Ușa s-a deschis (singură). Ovi este subiectul. În românește ne duce gândul, mai curând, la diateza reflexivă. După cum se vede obiectul verbului tranzitiv poate deveni subiectul verbului intranzitiv.

În finlandeză, intranzitivul nu este același lucru cu pasiviul. Propoziția pasivă poate avea un obiect, dar nu și subiect, în timp ce propoziția intranzitivă are un subiect, dar nu are niciodată un obiect. Traducând din finlandeză în română nu este greșit să facem din propoziția intranzitivă o propoziție pasivă. La traducere avem varianta reflexivă vaihtaa – a schimba → vaihtua – a se schimba SAU varianta pasivă → a fi schimbat, asta în funcție de context.

Propoziție tranzitivă (cu obiect)

Propoziție intranzitivă (cu subiect)

Vaihdoimme laukkuja. Laukut vaihtuivat.
 Am schimbat bagajele.  Bagajele s-au schimbat / au fost schimbate.
Näen jo rannan. Ranta näkyy jo.
 Văd deja malul.  Malul se vede.
Olen jo unohtanut tapauksen. Tapaus on jo unohtunut.
Am uitat deja întâmplarea. Întâmplarea s-a uitat / a fost uitată.
.

2. Formare

Sunt câteva grupe de verbe intranzitive.

2.1. -U

Cele mai obișnuite sunt verbele cărora, înaintea teminației, li se adaugă -U.

tranzitiv traducere intranzitiv traducere
innostaa a inspira innostua a fi inspirat; a se inspira
jatkaa a continua jatkua a fi continuat; a se continua
kaataa a turna kaatua a cădea; a fi doborât
kuulla a auzi kuulua a fi auzit: a se auzi
löytää a găsi; a descoperi löytyä a fi găsit; a fi descoperit; a se găsi
murtaa a sparge murtua a fi spart; a se sparge
nähdä a vedea näkyä a fi văzut, vizibil; a se vedea
unohtaa a uita unohtua a fi uitat
vaihtaa a schimba vaihtua a fi schimbat; a se schimba
valmistaa a pregăti valmistua a fi pregătit; a se pregăti
yhdistää a uni yhdistyä a fi unit; a se uni

2.2. -UtU

Verbele intranzitive care se formează cu –UtU sunt, de obicei, un pic mai diferite cecât cele de mai sus. Aici intranzitivul poate avea semnificația reflexivului „să faci singur ceva „și ar echivala cu o formulare cu verbul în forma activă la care ai adăugat „itse”: „Minä peseydyn.”  „Minä pesen itseni.” unde „itse” va fi obiectul asupra căruia se răsfrânge acțiunea.

tranzitiv traducere intranzitiv traducere
korjata a repara korjautua a se repara
lykätä a amâna lykkäytyä a se amâna
pestä a spăla peseytyä a se spăla
pukea a îmbrăca pukeutua a se îmbrăca
sitoa a lega sitoutua a se lega; a se angaja, a promite
valmistaa a pregăti valmistautua a se pregăti; a absolvi

Uneori, mai rar,  există o alternativă pentru verbele intranzitive terminate în –UtU adică terminația -ntU, ca în harhauttaa → haaraantua sau jakaa → jakaantua.

.

2.3. Intranzitive perechi

Perechile de verbe intranzitive/tranzitive au semnificații mai deosebite: verbul în forma de bază este la intranzitiv (pudota) și forma derivată este tranzitivă (pudottaa).

.

intranzitiv traducere tranzitiv traducere
herätä a se trezi herättää a trezi pe cineva
hukkua a se îneca hukuttaa a îneca
kadota a se pierde kadottaa a pierde
kasvaa a crește kasvattaa a educa
pudota a cădea pudottaa a scăpa ceva jos
saastua a se polua saastuttaa a polua
selvitä a se lămuri selvittää a lămuri
.
tranzitiv intranzitiv
Maistaa vs maistua
maistaa keittoa
a gusta supa
o acțiune pe care o faci tu însuți
Maistua hyvältä
(supa) are gust bun
ceva care ți se întâmplă ție
Säikäyttää vs säikähtää
säikäyttää joku
a speria pe cineva
o acțiune pe care o faci tu însuți
säikähtää vähästä
a se speria ușor
ceva care ți se întâmplă ție
Pahentaa vs pahentua
pahentaa tilannetta
a înrăutăți o situație
o acțiune pe care o faci tu însuți
Hänen tilansa pahentui.
Starea lui s-a înrăutățit.
s-a întâmplat de la sine
Alentaa vs alentua
alentaa ääntään
a coborî vocea
o acțiune pe care o faci tu însuți
alentunut verenpaine
tensiune arterială mică, joasă
n-ai coborât-o tu
Saastuttaa vs saastua
Atomienergia saastuttaa.
Energia nucleară poluează.
ea însăși o face
Maa on saastunut.
Pământul este poluat.
oamenii au făcut-o, nu pământul el însuși
Sammuttaa vs sammua
Sammutin tulen.
Am stins focul.
o acțiune pe care o faci tu însuți
Tuli sammui.
Focul s-a stins.
s-a întâmplat fără intervenția cuiva
Tyhjentää vs tyhjetä
tyhjentää lasinsa
a-și goli paharul
o acțiune pe care o faci tu însuți
Huone tyhjeni nopeasti.
Camera s-a golit rapid.
s-a întâmplat fără intervenția cuiva
Ahdistaa vs ahdistua
Huominen tentti ahdistaa minua.
Teza de mâine mă stresează.
ea mă stresează activ
Opiskeija ahdistui tentistä.
Studentul era stresat din cauza tezei.
i s-a întâmplat lui
Haavoittaa vs haavoittua
Luoti haavoitti miestä jalkaan.
Un glonț l-a rănit la picior.
glonțul a făcut-o activ
Kapteeni haavoittui jalkaan.
Căpitanul a fost rănit la picior.
i s-a întâmplat lui, nu se știe cine a făcut-o
Heijastaa vs heijastua
Projektori heijastaa kuvan.
Proiectorul proiectează o imagine.
el o face activ
Ikkunasta heijastui valoa.
De la fereastră s-a reflectat lumina.
s-a întâmplat de la sine
Heräättää vs herätä
Herätä minut ajoissa kouluun.
Trezește-mă din timp să plec la școală.
fă-o activ, te rog
Heräsin kellonsoittoon.
Soneria m-a trezit.
o acțiune care ți se întâmplă
Innostaa vs innostua
Isoäiti innosti minua aina.
Bunica m-a inspiat / entuziasmat mereu.
ea a făcut-o activ
Innostuimme asiasta.
Ne-am entuziasmat de asta.
ni s-a întâmplat
Jatkaa vs jatkua
Jatkamme kurssia ensi vuonna.
Continuăm cursul anul viitor.
o facem noi înșine
Matka jatkui Oulusta Tampereelle.
Călătoria a continuat de la Oulu la Tampere.
ni s-a întâmplat
Kaataa vs kaatua
Matti kaatoi mansikkoja korista.
Matti a răsturnat căpșunile din coș.
a făcut-o el singur
Puu kaatui maahan.
Copacul a căzut la pământ.
i s-a întâmplat copacului, n-a făcut-o singur
Avata vs avautua
Minä avaan oven.
Deschid ușa.
o acțiune pe care o faci tu însuți
Ovet avautuvat.
Ușile se deschid.
li se întâmplă lor, nu se știe cine le deschide
Sulkea vs sulkeutua
Minä suljen oven.
Închid ușa.
o acțiune pe care o faci tu însuți
Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen avautuu.
Când o ușă se închide, cealaltă se deschide.
li se întâmplă lor, nu se știe cine o face
Kohdistaa vs kohdistua
Pappi kohdisti sanansa nuorille.
Preotul s-a adresat tineretului.
a făcut-o el singur activ
Huomio kohdistui häneen.
Atenția s-a fixat pe el.
fără ca el să facă ceva
Liikuttaa vs liikuttua
Tapaus liikutti meitä kovasti.
Incidentul ne-a mișcat mult.
ne-a mișcat activ
Äiti liikuttui lahjasta.
Mama a fost mișcată de cadou.
i s-a întâmplat ei
Löytää vs löytyä
Pojat löysivät lompakon.
Băieții au găsit un portmoneu.
ei au făcut-o activ
Lompakko löytyi kadulta.
Portmoneul a fost găsit pe stradă.
portmoneul n-a acționat în nici un fel
Masentaa vs masentua
Sateinen sää masensi häntä.
Timpul ploios îl deprimă.
timpul a făcut-o activ
Hän masentuu vähästä.
Se deprimă ușor.
i se întâmplă
Muuttaa vs muuttua
Muutin Suomeen 2 vuotta sitten.
M-am mutat în Finlanda acum 2 ani.
am făcut-o activ
Sää on muuttunut.
Vremea s-a schimbat.
s- întâmplat, nu activ
Pelastaa vs pelastua
Hän pelasti meidät hukkumisesta.
Ne-a salvat de la înec.
el a făcut-o activ
Mies pelastui joutumasta vankilaan.
Bărbatul a scăpat de închisoare.
i s-a întâmplat lui, a avut noroc
Piilottaa vs piiloutua
Hän piilotti avaimen vetolaatikkoon.
A ascuns cheile în sertar.
el a făcut-o activ
Rahaa oli piiloututtu metsään.
Banii erau ascunși în pădure.
li s-a întâmplat lor, nu se știe cine i-a ascuns
Piristää vs piristyä
Matka piristi Maria kovasti.
Călătoria a înviorat-o mult pe Mari.
călătoria a făcut-o activ
Mari piristyi matkasta kovasti.
Mari a fost înviorată de călătorie.
i s-a întâmplat ei
Päättää vs päättyä
Päätin kokous.
Am închis ședința.
am făcut-o activ
Kokous päättyi.
Şedința s-a terminat.
ședința s-a terminat de lșa sine
Rasittaa vs rasittua
Television katselu rasittaa silmiä.
Privitul la televizor obosește ochii.
o face activ
Silmäni rasittuvat television katselusta.
Îmi obosesc ochii de privit la televizor.
li se întâmplă ochilor
Säästää vs säästyä
Säästän rahaa omaan asuntoon.
Economisesc bani pentru casă.
o fac activ
Palkasta ei säästy senttiäkään.
Din salariu nu se economisește un cent.
li se întâmplă banilor
Unohtaa vs unohtua
Unohdin lompakon kotiin.
Am uitat portofelul acasă.
am făcut-o activ
Lompakko unohtui kotiin.
Portofelul a fost uitat acasă.
i s-a întâmplat portofelului
Vaihtaa vs vaihtua
Vaihdoin autoon renkaat.
Am schimbat cauciucuriloe la mașină.
am făcut-o activ
Valo vaihtuu vihreäksi.
Lumina s-a schimbat în verde.
i s-a întâmplat luminii
Virkistää vs virkistyä
Lomamatka virkisti heitä.
Vacanța îi înviorează.
vacanța a făcut-o activ
He virkistyivät lomamatkasta.
S-au înviorat în vacanță.
li s-a întâmplat lor

.

Introdus  / lisätty 10.03.2012

Actualizat / päivitetty 02.03.2014

.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: