Blogulblog's Blog

Verbi – 071. Persoana a 4-a forma negativă

 Verbi – 071. Persoana a 4-a forma negativă

.

verbA

.

 

Uneori numită persoana a 4-a, alteori numită forma impersonală a verbului, cu semnificația „se face ceva” fără specificarea agentului, a celui care face acțiunea. În românește: Acolo se bea și se mănâncă.

Forma negativă a persoanei a 4-a este dificilă și pentru finlandezi, nu mai vorbesc de străini care folosesc, cel mai adesea,  la negativ forma pozitivă de genul: sanotaan (pozitiv), ei sanotaan (formă care nu există!) în loc de ei sanota (negativ).

 

ahavoitua 1 (1) ei ahavoiduta

aikoa 1 (1) ei aiota

aitoa 1 (1) ei aidota

ajettua 1 (1) ei ajetuta

akklimatisoitua 1 (1) ei akklimatisoiduta

alentua 1 (1) ei alennuta

alittua 1 (1) ei alituta

alkoholisoitua 1 (1) ei alkoholisoiduta

ampua 1 (1) ei ammuta

ankkuroitua 1 (1) ei ankkuroiduta

ansioitua 1 (1) ei ansioiduta

arpoa 1 (1) ei arvota

asennoitua 1 (1) ei asennoiduta

asettua 1 (1) ei asetuta

assimiloitua 1 (1) ei assimiloiduta

assosioitua 1 (1) ei assosioiduta

aukoa 1 (1) ei auota

autioitua 1 (1) ei autioiduta

avartua 1 (1) ei avarruta

avioitua 1 (1) ei avioiduta

dedikoitua 1 (1) ei dedikoiduta

degeneroitua 1 (1) ei degeneroiduta

demokratisoitua 1 (1) ei demokratisoiduta

ehtyä 1 (1) ei ehdytä

elpyä 1 (1) ei elvytä

eltaantua 1 (1) ei eltaannuta

elävöityä 1 (1) ei elävöidytä

enentyä 1 (1) ei enennytä

erakoitua 1 (1) ei erakoiduta

erehtyä 1 (1) ei erehdytä

erittyä 1 (1) ei eritytä

erkaantua 1 (1) ei erkaannuta

erottua 1 (1) ei erotuta

erääntyä 1 (1) ei eräännytä

esiintyä 1 (1) ei esiinnytä

etoa 1 (1) ei edota

etääntyä 1 (1) ei etäännytä

frustroitua 1 (1) ei frustroiduta

fuusioitua 1 (1) ei fuusioiduta

haalentua 1 (1) ei haalennuta

haaraantua 1 (1) ei haaraannuta

haaroittua 1 (1) ei haaroituta

haaskantua 1 (1) ei haaskannuta

haavoittua 1 (1) ei haavoituta

hahmottua 1 (1) ei hahmotuta

haihtua 1 (1) ei haihduta

hairahtua 1 (1) ei hairahduta

hajaantua 1 (1) ei hajaannuta

halkoa 1 (1) ei halota

haltioitua 1 (1) ei haltioiduta

halvaantua 1 (1) ei halvaannuta

halventua 1 (1) ei halvennuta

hankaantua 1 (1) ei hankaannuta

hankaloitua 1 (1) ei hankaloiduta

hapantua 1 (1) ei hapannuta

hapettua 1 (1) ei hapetuta

hapottua 1 (1) ei hapotuta

harhaantua 1 (1) ei harhaannuta

harjaantua 1 (1) ei harjaannuta

harmaantua 1 (1) ei harmaannuta

harppoa 1 (1) ei harpota

harventua 1 (1) ei harvennuta

haukkoa 1 (1) ei haukota

haukkua 1 (1) ei haukuta

hautoa 1 (1) ei haudota

havahtua 1 (1) ei havahduta

hedelmöittyä 1 (1) ei hedelmöitytä

hedelmöityä 1 (1) ei hedelmöidytä

heikentyä 1 (1) ei heikennytä

heinittyä 1 (1) ei heinitytä

helkkyä 1 (1) ei helkytä

helpottua 1 (1) ei helpotuta

heltyä 1 (1) ei hellytä

henkevöityä 1 (1) ei henkevöidytä

henkilöityä 1 (1) ei henkilöidytä

herkentyä 1 (1) ei herkennytä

herpaantua 1 (1) ei herpaannuta

hienontua 1 (1) ei hienonnuta

hiertyä 1 (1) ei hierrytä

hiiltyä 1 (1) ei hiillytä

hiipua 1 (1) ei hiivuta

hikeentyä 1 (1) ei hikeennytä

hiljentyä 1 (1) ei hiljennytä

himmentyä 1 (1) ei himmennytä

hinkua 1 (1) ei hinguta

hipoa 1 (1) ei hivota

hitsaantua 1 (1) ei hitsaannuta

hiutua 1 (1) ei hiuduta

hoikentua 1 (1) ei hoikennuta

hoippua 1 (1) ei hoiputa

homehtua 1 (1) ei homehduta

huipentua 1 (1) ei huipennuta

huitoa 1 (1) ei huidota

hukkaantua 1 (1) ei hukkaannuta

hukkua 1 (1) ei hukuta

hullaantua 1 (1) ei hullaannuta

humaltua 1 (1) ei humalluta

humanisoitua 1 (1) ei humanisoiduta

huojentua 1 (1) ei huojennuta

huokua 1 (1) ei huouta

huonontua 1 (1) ei huononnuta

hurmaantua 1 (1) ei hurmaannuta

hurmioitua 1 (1) ei hurmioiduta

huuhtoa 1 (1) ei huuhdota

huumaantua 1 (1) ei huumaannuta

huurtua 1 (1) ei huurruta

hyytelöityä 1 (1) ei hyytelöidytä

hyökyä 1 (1) ei hyöytä

hyötyä 1 (1) ei hyödytä

häipyä 1 (1) ei häivytä

häiriintyä 1 (1) ei häiriinnytä

häirintyä 1 (1) ei häirinnytä

häkeltyä 1 (1) ei häkellytä

hälventyä 1 (1) ei hälvennytä

hämmentyä 1 (1) ei hämmennytä

hämärtyä 1 (1) ei hämärrytä

hämääntyä 1 (1) ei hämäännytä

härskiintyä 1 (1) ei härskiinnytä

hätääntyä 1 (1) ei hätäännytä

höllentyä 1 (1) ei höllennytä

höltyä 1 (1) ei höllytä

höpertyä 1 (1) ei höperrytä

ikääntyä 1 (1) ei ikäännytä

ilahtua 1 (1) ei ilahduta

ilkkua 1 (1) ei ilkuta

ilmaantua 1 (1) ei ilmaannuta

ilmentyä 1 (1) ei ilmennytä

indusoitua 1 (1) ei indusoiduta

inkarnoitua 1 (1) ei inkarnoiduta

innoittua 1 (1) ei innoituta

inspiroitua 1 (1) ei inspiroiduta

institutionalisoitua 1 (1) ei institutionalisoiduta

integroitua 1 (1) ei integroiduta

invalidisoitua 1 (1) ei invalidisoiduta

ionisoitua 1 (1) ei ionisoiduta

irrottua 1 (1) ei irrotuta

jakaantua 1 (1) ei jakaannuta

jauhaantua 1 (1) ei jauhaannuta

jauhentua 1 (1) ei jauhennuta

johtua 1 (1) ei johduta

jumiintua 1 (1) ei jumiinnuta

juoksettua 1 (1) ei juoksetuta

juontua 1 (1) ei juonnuta

juopua 1 (1) ei juovuta

juurtua 1 (1) ei juurruta

juuttua 1 (1) ei juututa

jyrkentyä 1 (1) ei jyrkennytä

jähmettyä 1 (1) ei jähmetytä

jäkälöityä 1 (1) ei jäkälöidytä

jännittyä 1 (1) ei jännitytä

järkevöityä 1 (1) ei järkevöidytä

järkiintyä 1 (1) ei järkiinnytä

järkkyä 1 (1) ei järkytä

järkyttyä 1 (1) ei järkytytä

jäsentyä 1 (1) ei jäsennytä

jäähtyä 1 (1) ei jäähdytä

jäätyä 1 (1) ei jäädytä

kaarnoittua 1 (1) ei kaarnoituta

kaartua 1 (1) ei kaarruta

kaasuttua 1 (1) ei kaasututa

kaasuuntua 1 (1) ei kaasuunnuta

kaatua 1 (1) ei kaaduta

kahdentua 1 (1) ei kahdennuta

kaikua 1 (1) ei kaiuta

kaljuuntua 1 (1) ei kaljuunnuta

kanavoitua 1 (1) ei kanavoiduta

kansoittua 1 (1) ei kansoituta

kapseloitua 1 (1) ei kapseloiduta

karsiintua 1 (1) ei karsiinnuta

karstoittua 1 (1) ei karstoituta

kartelloitua 1 (1) ei kartelloiduta

karttua 1 (1) ei kartuta

kasaantua 1 (1) ei kasaannuta

katkeroitua 1 (1) ei katkeroiduta

katua 1 (1) ei kaduta

kauhtua 1 (1) ei kauhduta

kaventua 1 (1) ei kavennuta

kehittyä 1 (1) ei kehitytä

keikkua 1 (1) ei keikuta

kellertyä 1 (1) ei kellerrytä

kelottua 1 (1) ei kelotuta

kertaantua 1 (1) ei kertaannuta

kertoa 1 (1) ei kerrota

kertyä 1 (1) ei kerrytä

kerääntyä 1 (1) ei keräännytä

keskittyä 1 (1) ei keskitytä

kesyttyä 1 (1) ei kesytytä

kesyyntyä 1 (1) ei kesyynnytä

keventyä 1 (1) ei kevennytä

kiehtoa 1 (1) ei kiehdota

kiekua 1 (1) ei kieuta

kieppua 1 (1) ei kieputa

kiertyä 1 (1) ei kierrytä

kietoa 1 (1) ei kiedota

kihartua 1 (1) ei kiharruta

kiihottua 1 (1) ei kiihotuta

kiihtyä 1 (1) ei kiihdytä

kiikkua 1 (1) ei kiikuta

kiinnittyä 1 (1) ei kiinnitytä

kiintyä 1 (1) ei kiinnytä

kimpaantua 1 (1) ei kimpaannuta

kirkua 1 (1) ei kiruta

kirnuuntua 1 (1) ei kirnuunnuta

kitua 1 (1) ei kiduta

kiusaantua 1 (1) ei kiusaannuta

kivettyä 1 (1) ei kivetytä

koaguloitua 1 (1) ei koaguloiduta

kohentua 1 (1) ei kohennuta

kohmettua 1 (1) ei kohmetuta

koitua 1 (1) ei koiduta

kokkaroitua 1 (1) ei kokkaroiduta

kokoontua 1 (1) ei kokoonnuta

kolhiintua 1 (1) ei kolhiinnuta

kombinoitua 1 (1) ei kombinoiduta

komplisoitua 1 (1) ei komplisoiduta

konkretisoitua 1 (1) ei konkretisoiduta

konsentroitua 1 (1) ei konsentroiduta

korjaantua 1 (1) ei korjaannuta

korruptoitua 1 (1) ei korruptoiduta

korventua 1 (1) ei korvennuta

koteloitua 1 (1) ei koteloiduta

kouliintua 1 (1) ei kouliinnuta

koventua 1 (1) ei kovennuta

kovertua 1 (1) ei koverruta

kovettua 1 (1) ei kovetuta

kristallisoitua 1 (1) ei kristallisoiduta

kristalloitua 1 (1) ei kristalloiduta

kuihtua 1 (1) ei kuihduta

kuivettua 1 (1) ei kuivetuta

kukkua 1 (1) ei kukuta

kulminoitua 1 (1) ei kulminoiduta

kulottua 1 (1) ei kulotuta

kultivoitua 1 (1) ei kultivoiduta

kumartua 1 (1) ei kumarruta

kumuloitua 1 (1) ei kumuloiduta

kuolettua 1 (1) ei kuoletuta

kuraantua 1 (1) ei kuraannuta

kutoa 1 (1) ei kudota

kuumentua 1 (1) ei kuumennuta

kykertyä 1 (1) ei kykerrytä

kyllääntyä 1 (1) ei kylläännytä

kylmentyä 1 (1) ei kylmennytä

kylmettyä 1 (1) ei kylmetytä

kyrpiintyä 1 (1) ei kyrpiinnytä

kyyneltyä 1 (1) ei kyynellytä

kähertyä 1 (1) ei käherrytä

käpertyä 1 (1) ei käperrytä

kärkkyä 1 (1) ei kärkytä

kärventyä 1 (1) ei kärvennytä

kääntyä 1 (1) ei käännytä

kääriintyä 1 (1) ei kääriinnytä

köyhentyä 1 (1) ei köyhennytä

köyhtyä 1 (1) ei köyhdytä

laajentua 1 (1) ei laajennuta

laantua 1 (1) ei laannuta

laihtua 1 (1) ei laihduta

laimentua 1 (1) ei laimennuta

laiskiintua 1 (1) ei laiskiinnuta

lamaantua 1 (1) ei lamaannuta

lasittua 1 (1) ei lasituta

latoa 1 (1) ei ladota

lauhtua 1 (1) ei lauhduta

laukoa 1 (1) ei lauota

leipoa 1 (1) ei leivota

leppyä 1 (1) ei lepytä

leudontua 1 (1) ei leudonnuta

leventyä 1 (1) ei levennytä

lientyä 1 (1) ei liennytä

liettyä 1 (1) ei lietytä

lieventyä 1 (1) ei lievennytä

lihavoitua 1 (1) ei lihavoiduta

liikakansoittua 1 (1) ei liikakansoituta

liikkua 1 (1) ei liikuta

liikuttua 1 (1) ei liikututa

liittyä 1 (1) ei liitytä

likaantua 1 (1) ei likaannuta

limittyä 1 (1) ei limitytä

lipoa 1 (1) ei livota

lipua 1 (1) ei livuta

lisääntyä 1 (1) ei lisäännytä

liudentua 1 (1) ei liudennuta

liukua 1 (1) ei liu’uta

lohkoa 1 (1) ei lohota

loikoa 1 (1) ei loiota

lomittua 1 (1) ei lomituta

loppua 1 (1) ei loputa

loukkaantua 1 (1) ei loukkaannuta

lujittua 1 (1) ei lujituta

lukkiintua 1 (1) ei lukkiinnuta

luontua 1 (1) ei luonnuta

luopua 1 (1) ei luovuta

lyhentyä 1 (1) ei lyhennytä

lykkääntyä 1 (1) ei lykkäännytä

lähentyä 1 (1) ei lähennytä

läikkyä 1 (1) ei läikytä

läkähtyä 1 (1) ei läkähdytä

löyhtyä 1 (1) ei löyhdytä

löysentyä 1 (1) ei löysennytä

maatua 1 (1) ei maaduta

madaltua 1 (1) ei madalluta

mahtua 1 (1) ei mahduta

majoittua 1 (1) ei majoituta

maksoittua 1 (1) ei maksoituta

manifestoitua 1 (1) ei manifestoiduta

mankua 1 (1) ei manguta

masentua 1 (1) ei masennuta

mataloitua 1 (1) ei mataloiduta

materialisoitua 1 (1) ei materialisoiduta

maukua 1 (1) ei mau’uta

menehtyä 1 (1) ei menehdytä

metsittyä 1 (1) ei metsitytä

miedontua 1 (1) ei miedonnuta

mieltyä 1 (1) ei miellytä

monkua 1 (1) ei monguta

mukaantua 1 (1) ei mukaannuta

multaantua 1 (1) ei multaannuta

murentua 1 (1) ei murennuta

murtua 1 (1) ei murruta

musertua 1 (1) ei muserruta

muumioitua 1 (1) ei muumioiduta

muuntua 1 (1) ei muunnuta

muuttua 1 (1) ei muututa

myöntyä 1 (1) ei myönnytä

mädäntyä 1 (1) ei mädännytä

määkyä 1 (1) ei määytä

naamioitua 1 (1) ei naamioiduta

naarmuttua 1 (1) ei naarmututa

naarmuuntua 1 (1) ei naarmuunnuta

naukua 1 (1) ei nau’uta

nauliintua 1 (1) ei nauliinnuta

neutralisoitua 1 (1) ei neutralisoiduta

nitoa 1 (1) ei nidota

niveltyä 1 (1) ei nivellytä

noitua 1 (1) ei noiduta

nokeentua 1 (1) ei nokeennuta

normalisoitua 1 (1) ei normalisoiduta

nuhraantua 1 (1) ei nuhraannuta

nujertua 1 (1) ei nujerruta

nukkaantua 1 (1) ei nukkaannuta

nukkua 1 (1) ei nukuta

nuokkua 1 (1) ei nuokuta

nuorentua 1 (1) ei nuorennuta

nuortua 1 (1) ei nuorruta

nurkua 1 (1) ei nuruta

nurmettua 1 (1) ei nurmetuta

näivettyä 1 (1) ei näivetytä

näkyä 1 (1) ei näytä

nälkiintyä 1 (1) ei nälkiinnytä

nääntyä 1 (1) ei näännytä

nöyrtyä 1 (1) ei nöyrrytä

ohentua 1 (1) ei ohennuta

oikoa 1 (1) ei oiota

ojentua 1 (1) ei ojennuta

oksidoitua 1 (1) ei oksidoiduta

ontua 1 (1) ei onnuta

organisoitua 1 (1) ei organisoiduta

orientoitua 1 (1) ei orientoiduta

paahtua 1 (1) ei paahduta

paakkuuntua 1 (1) ei paakkuunnuta

paatua 1 (1) ei paaduta

pahentua 1 (1) ei pahennuta

painottua 1 (1) ei painotuta

pakahtua 1 (1) ei pakahduta

paksuntua 1 (1) ei paksunnuta

paksuuntua 1 (1) ei paksuunnuta

paleltua 1 (1) ei palelluta

parantua 1 (1) ei parannuta

parittua 1 (1) ei parituta

parkkiintua 1 (1) ei parkkiinnuta

parkua 1 (1) ei paruta

parroittua 1 (1) ei parroituta

paukkua 1 (1) ei paukuta

pehmentyä 1 (1) ei pehmennytä

peittyä 1 (1) ei peitytä

penkoa 1 (1) ei pengota

perehtyä 1 (1) ei perehdytä

personoitua 1 (1) ei personoiduta

peruuntua 1 (1) ei peruunnuta

pervertoitua 1 (1) ei pervertoiduta

perääntyä 1 (1) ei peräännytä

pesiintyä 1 (1) ei pesiinnytä

petrifioitua 1 (1) ei petrifioiduta

pettyä 1 (1) ei petytä

pidentyä 1 (1) ei pidennytä

pidättyä 1 (1) ei pidätytä

pienentyä 1 (1) ei pienennytä

pigmentoitua 1 (1) ei pigmentoiduta

piintyä 1 (1) ei piinnytä

piirtyä 1 (1) ei piirrytä

pilaantua 1 (1) ei pilaannuta

pilkkoa 1 (1) ei pilkota

pilvettyä 1 (1) ei pilvetytä

pimentyä 1 (1) ei pimennytä

pingottua 1 (1) ei pingotuta

pinkoa 1 (1) ei pingota

pinttyä 1 (1) ei pintytä

pitkittyä 1 (1) ei pitkitytä

poimuttua 1 (1) ei poimututa

poimuuntua 1 (1) ei poimuunnuta

polarisoitua 1 (1) ei polarisoiduta

polaroitua 1 (1) ei polaroiduta

politisoitua 1 (1) ei politisoiduta

punehtua 1 (1) ei punehduta

punertua 1 (1) ei punerruta

purkaantua 1 (1) ei purkaannuta

pusertua 1 (1) ei puserruta

puuttua 1 (1) ei puututa

pysähtyä 1 (1) ei pysähdytä

pyörtyä 1 (1) ei pyörrytä

päihtyä 1 (1) ei päihdytä

päivettyä 1 (1) ei päivetytä

pätevöityä 1 (1) ei pätevöidytä

päättyä 1 (1) ei päätytä

päätyä 1 (1) ei päädytä

pöhöttyä 1 (1) ei pöhötytä

pökertyä 1 (1) ei pökerrytä

pölyttyä 1 (1) ei pölytytä

pölyyntyä 1 (1) ei pölyynnytä

raakkua 1 (1) ei raakuta

raikua 1 (1) ei raiuta

rajoittua 1 (1) ei rajoituta

rakentua 1 (1) ei rakennuta

rappioitua 1 (1) ei rappioiduta

rasittua 1 (1) ei rasituta

rasvoittua 1 (1) ei rasvoituta

rauhoittua 1 (1) ei rauhoituta

raunioitua 1 (1) ei raunioiduta

rehevöityä 1 (1) ei rehevöidytä

riehaantua 1 (1) ei riehaannuta

riippua 1 (1) ei riiputa

riisuuntua 1 (1) ei riisuunnuta

riitaantua 1 (1) ei riitaannuta

rikkoa 1 (1) ei rikota

rikkoontua 1 (1) ei rikkoonnuta

rispaantua 1 (1) ei rispaannuta

riuhtoa 1 (1) ei riuhdota

riutua 1 (1) ei riuduta

rohtua 1 (1) ei rohduta

roikkua 1 (1) ei roikuta

romuttua 1 (1) ei romututa

routaantua 1 (1) ei routaannuta

rumentua 1 (1) ei rumennuta

ruohottua 1 (1) ei ruohotuta

ruskettua 1 (1) ei rusketuta

rustottua 1 (1) ei rustotuta

ryhmittyä 1 (1) ei ryhmitytä

ryhtyä 1 (1) ei ryhdytä

ryvettyä 1 (1) ei ryvetytä

rääkkyä 1 (1) ei rääkytä

rääkyä 1 (1) ei rääytä

saapua 1 (1) ei saavuta

samentua 1 (1) ei samennuta

sammaloitua 1 (1) ei sammaloiduta

sattua 1 (1) ei satuta

savuttua 1 (1) ei savututa

sedimentoitua 1 (1) ei sedimentoiduta

segmentoitua 1 (1) ei segmentoiduta

seisahtua 1 (1) ei seisahduta

sekaantua 1 (1) ei sekaannuta

sekoittua 1 (1) ei sekoituta

selittyä 1 (1) ei selitytä

sierettyä 1 (1) ei sieretytä

siirtyä 1 (1) ei siirrytä

siivilöityä 1 (1) ei siivilöidytä

sijoittua 1 (1) ei sijoituta

silpoa 1 (1) ei silvota

sinertyä 1 (1) ei sinerrytä

sirpaloitua 1 (1) ei sirpaloiduta

sisältyä 1 (1) ei sisällytä

sitoa 1 (1) ei sidota

sivilisoitua 1 (1) ei sivilisoiduta

sointua 1 (1) ei soinnuta

sokeroitua 1 (1) ei sokeroiduta

sortua 1 (1) ei sorruta

soveltua 1 (1) ei sovelluta

spesialisoitua 1 (1) ei spesialisoiduta

sublimoitua 1 (1) ei sublimoiduta

suggeroitua 1 (1) ei suggeroiduta

suipentua 1 (1) ei suipennuta

sumentua 1 (1) ei sumennuta

suodattua 1 (1) ei suodatuta

suomettua 1 (1) ei suometuta

suttaantua 1 (1) ei suttaannuta

suurentua 1 (1) ei suurennuta

suuttua 1 (1) ei suututa

syntyä 1 (1) ei synnytä

syttyä 1 (1) ei sytytä

syventyä 1 (1) ei syvennytä

syöpyä 1 (1) ei syövytä

säikkyä 1 (1) ei säikytä

särkyä 1 (1) ei särytä

taantua 1 (1) ei taannuta

tahraantua 1 (1) ei tahraannuta

tahriintua 1 (1) ei tahriinnuta

tahtoa 1 (1) ei tahdota

taikoa 1 (1) ei taiota

taintua 1 (1) ei tainnuta

taipua 1 (1) ei taivuta

taittua 1 (1) ei taituta

takertua 1 (1) ei takerruta

takkuuntua 1 (1) ei takkuunnuta

takoa 1 (1) ei taota

talttua 1 (1) ei taltuta

tapahtua 1 (1) ei tapahduta

tarkentua 1 (1) ei tarkennuta

tarpoa 1 (1) ei tarvota

tarttua 1 (1) ei tartuta

tasaantua 1 (1) ei tasaannuta

tasapainottua 1 (1) ei tasapainotuta

tasoittua 1 (1) ei tasoituta

telakoitua 1 (1) ei telakoiduta

tempoa 1 (1) ei temmota

teroittua 1 (1) ei teroituta

tervehtyä 1 (1) ei tervehdytä

terävöityä 1 (1) ei terävöidytä

teutoa 1 (1) ei teudota

tihentyä 1 (1) ei tihennytä

tiinehtyä 1 (1) ei tiinehdytä

tippua 1 (1) ei tiputa

tiukentua 1 (1) ei tiukennuta

tointua 1 (1) ei toinnuta

toipua 1 (1) ei toivuta

torkkua 1 (1) ei torkuta

tottua 1 (1) ei totuta

tuhraantua 1 (1) ei tuhraannuta

tukahtua 1 (1) ei tukahduta

tukehtua 1 (1) ei tukehduta

tuleentua 1 (1) ei tuleennuta

tulehtua 1 (1) ei tulehduta

tummentua 1 (1) ei tummennuta

tuntua 1 (1) ei tunnuta

tuohtua 1 (1) ei tuohduta

turmeltua 1 (1) ei turmelluta

turtua 1 (1) ei turruta

tuulettua 1 (1) ei tuuletuta

tuupertua 1 (1) ei tuuperruta

tyhjentyä 1 (1) ei tyhjennytä

tympääntyä 1 (1) ei tympäännytä

typertyä 1 (1) ei typerrytä

tyrehtyä 1 (1) ei tyrehdytä

tyyntyä 1 (1) ei tyynnytä

työntyä 1 (1) ei työnnytä

tärveltyä 1 (1) ei tärvellytä

täyttyä 1 (1) ei täytytä

ulottua 1 (1) ei ulotuta

ummehtua 1 (1) ei ummehduta

unohtua 1 (1) ei unohduta

uudentua 1 (1) ei uudennuta

uupua 1 (1) ei uuvuta

vaakkua 1 (1) ei vaakuta

vaalentua 1 (1) ei vaalennuta

vaappua 1 (1) ei vaaputa

vaarantua 1 (1) ei vaarannuta

vahingoittua 1 (1) ei vahingoituta

vaihtua 1 (1) ei vaihduta

vaikuttua 1 (1) ei vaikututa

vaipua 1 (1) ei vaivuta

vaivaantua 1 (1) ei vaivaannuta

vakaantua 1 (1) ei vakaannuta

vakavoitua 1 (1) ei vakavoiduta

vakiintua 1 (1) ei vakiinnuta

vakioitua 1 (1) ei vakioiduta

valottua 1 (1) ei valotuta

vanhentua 1 (1) ei vanhennuta

vanuttua 1 (1) ei vanututa

varastoitua 1 (1) ei varastoiduta

varttua 1 (1) ei vartuta

vaurioitua 1 (1) ei vaurioiduta

velkaantua 1 (1) ei velkaannuta

velkoa 1 (1) ei velota

vertyä 1 (1) ei verrytä

vesittyä 1 (1) ei vesitytä

vettyä 1 (1) ei vetytä

viehättyä 1 (1) ei viehätytä

vieraantua 1 (1) ei vieraannuta

vihertyä 1 (1) ei viherrytä

viihtyä 1 (1) ei viihdytä

viilentyä 1 (1) ei viilennytä

viipyä 1 (1) ei viivytä

viittoa 1 (1) ei viitota

vikaantua 1 (1) ei vikaannuta

vilkkua 1 (1) ei vilkuta

villiintyä 1 (1) ei villiinnytä

vinkua 1 (1) ei vinguta

vioittua 1 (1) ei vioituta

vispaantua 1 (1) ei vispaannuta

vittuuntua 1 (1) ei vittuunnuta

viuhtoa 1 (1) ei viuhdota

vonkua 1 (1) ei vonguta

vähentyä 1 (1) ei vähennytä

väikkyä 1 (1) ei väikytä

väljentyä 1 (1) ei väljennytä

väljähtyä 1 (1) ei väljähdytä

välkkyä 1 (1) ei välkytä

välttyä 1 (1) ei vältytä

värittyä 1 (1) ei väritytä

värjääntyä 1 (1) ei värjäännytä

vääntyä 1 (1) ei väännytä

yhdentyä 1 (1) ei yhdennytä

yhtyä 1 (1) ei yhdytä

ylettyä 1 (1) ei yletytä

ylikuumentua 1 (1) ei ylikuumennuta

ylirasittua 1 (1) ei ylirasituta

yllättyä 1 (1) ei yllätytä

yltyä 1 (1) ei yllytä

yöpyä 1 (1) ei yövytä

äityä 1 (1) ei äidytä

äksyyntyä 1 (1) ei äksyynnytä

ärsyttyä 1 (1) ei ärsytytä

ärsyyntyä 1 (1) ei ärsyynnytä

ärtyä 1 (1) ei ärrytä

ääntyä 1 (1) ei äännytä

öljyyntyä 1 (1) ei öljyynnytä

ahdistua 2 (1) ei ahdistuta

aikuistua 2 (1) ei aikuistuta

aineellistua 2 (1) ei aineellistuta

aineistua 2 (1) ei aineistuta

alistua 2 (1) ei alistuta

altistua 2 (1) ei altistuta

amerikkalaistua 2 (1) ei amerikkalaistuta

ammua 2 (1) ei ammuta

anoa 2 (1) ei anota

aristua 2 (1) ei aristuta

arkipäiväistyä 2 (1) ei arkipäiväistytä

aseistariisua 2 (1) ei aseistariisuta

astua 2 (1) ei astuta

asua 2 (1) ei asuta

autoistua 2 (1) ei autoistuta

demokraattistua 2 (1) ei demokraattistuta

edistyä 2 (1) ei edistytä

ehkäistyä 2 (1) ei ehkäistytä

eksyä 2 (1) ei eksytä

epäonnistua 2 (1) ei epäonnistuta

erikoistua 2 (1) ei erikoistuta

erilaistua 2 (1) ei erilaistuta

eristyä 2 (1) ei eristytä

esineellistyä 2 (1) ei esineellistytä

esineistyä 2 (1) ei esineistytä

estyä 2 (1) ei estytä

eurooppalaistua 2 (1) ei eurooppalaistuta

globaalistua 2 (1) ei globaalistuta

haalistua 2 (1) ei haalistuta

halveksua 2 (1) ei halveksuta

harmistua 2 (1) ei harmistuta

haroa 2 (1) ei harota

harvinaistua 2 (1) ei harvinaistuta

haurastua 2 (1) ei haurastuta

havainnollistua 2 (1) ei havainnollistuta

hehkua 2 (1) ei hehkuta

heijastua 2 (1) ei heijastuta

heilua 2 (1) ei heiluta

hengästyä 2 (1) ei hengästytä

hennoa 2 (1) ei hennota

herkistyä 2 (1) ei herkistytä

hermostua 2 (1) ei hermostuta

herua 2 (1) ei heruta

hidastua 2 (1) ei hidastuta

hienostua 2 (1) ei hienostuta

hieroa 2 (1) ei hierota

hiestyä 2 (1) ei hiestytä

hihkua 2 (1) ei hihkuta

hiiskua 2 (1) ei hiiskuta

hillua 2 (1) ei hilluta

hioa 2 (1) ei hiota

hiostua 2 (1) ei hiostuta

hirmustua 2 (1) ei hirmustuta

hirnua 2 (1) ei hirnuta

hoikistua 2 (1) ei hoikistuta

horjua 2 (1) ei horjuta

hosua 2 (1) ei hosuta

huikaistua 2 (1) ei huikaistuta

humaanistua 2 (1) ei humaanistuta

huojua 2 (1) ei huojuta

huolestua 2 (1) ei huolestuta

hurjistua 2 (1) ei hurjistuta

hyllyä 2 (1) ei hyllytä

hytkyä 2 (1) ei hytkytä

hyväksyä 2 (1) ei hyväksytä

häikäistyä 2 (1) ei häikäistytä

häilyä 2 (1) ei häilytä

hämmästyä 2 (1) ei hämmästytä

häälyä 2 (1) ei häälytä

hölmistyä 2 (1) ei hölmistytä

hölskyä 2 (1) ei hölskytä

höyrystyä 2 (1) ei höyrystytä

ihastua 2 (1) ei ihastuta

ihmistyä 2 (1) ei ihmistytä

ikävystyä 2 (1) ei ikävystytä

ilmestyä 2 (1) ei ilmestytä

ilostua 2 (1) ei ilostuta

inhimillistyä 2 (1) ei inhimillistytä

innostua 2 (1) ei innostuta

institutionaalistua 2 (1) ei institutionaalistuta

irtisanoa 2 (1) ei irtisanota

iskostua 2 (1) ei iskostuta

istua 2 (1) ei istuta

itsenäistyä 2 (1) ei itsenäistytä

jalostua 2 (1) ei jalostuta

jatkua 2 (1) ei jatkuta

julkilausua 2 (1) ei julkilausuta

julmistua 2 (1) ei julmistuta

järjestyä 2 (1) ei järjestytä

järkeistyä 2 (1) ei järkeistytä

järkiperäistyä 2 (1) ei järkiperäistytä

jäykistyä 2 (1) ei jäykistytä

kajastua 2 (1) ei kajastuta

kaksikielistyä 2 (1) ei kaksikielistytä

kaksinkertaistua 2 (1) ei kaksinkertaistuta

kallistua 2 (1) ei kallistuta

kammoksua 2 (1) ei kammoksuta

kangistua 2 (1) ei kangistuta

kansainvälistyä 2 (1) ei kansainvälistytä

karaistua 2 (1) ei karaistuta

karjua 2 (1) ei karjuta

kastua 2 (1) ei kastuta

katkoa 2 (1) ei katkota

katsoa 2 (1) ei katsota

kauhistua 2 (1) ei kauhistuta

kauhoa 2 (1) ei kauhota

kaunistua 2 (1) ei kaunistuta

kaupallistua 2 (1) ei kaupallistuta

kaupungistua 2 (1) ei kaupungistuta

kaupunkilaistua 2 (1) ei kaupunkilaistuta

kaupunkimaistua 2 (1) ei kaupunkimaistuta

kehua 2 (1) ei kehuta

keinua 2 (1) ei keinuta

kellastua 2 (1) ei kellastuta

kellistyä 2 (1) ei kellistytä

kellua 2 (1) ei kelluta

kerrostua 2 (1) ei kerrostuta

kerskua 2 (1) ei kerskuta

kiehua 2 (1) ei kiehuta

kiilua 2 (1) ei kiiluta

kiinnostua 2 (1) ei kiinnostuta

kiivastua 2 (1) ei kiivastuta

kiljua 2 (1) ei kiljuta

kilpistyä 2 (1) ei kilpistytä

kinostua 2 (1) ei kinostuta

kinua 2 (1) ei kinuta

kipristyä 2 (1) ei kipristytä

kiristyä 2 (1) ei kiristytä

kirjoa 2 (1) ei kirjota

kirkastua 2 (1) ei kirkastuta

kirskua 2 (1) ei kirskuta

kiskoa 2 (1) ei kiskota

kiukustua 2 (1) ei kiukustuta

kohdistua 2 (1) ei kohdistuta

kolminkertaistua 2 (1) ei kolminkertaistuta

komistua 2 (1) ei komistuta

kompastua 2 (1) ei kompastuta

koneellistua 2 (1) ei koneellistuta

koneistua 2 (1) ei koneistuta

kontistua 2 (1) ei kontistuta

koostua 2 (1) ei koostuta

korostua 2 (1) ei korostuta

korskua 2 (1) ei korskuta

kostua 2 (1) ei kostuta

kotimaistua 2 (1) ei kotimaistuta

koukistua 2 (1) ei koukistuta

kuivua 2 (1) ei kuivuta

kukistua 2 (1) ei kukistuta

kulua 2 (1) ei kuluta

kummaksua 2 (1) ei kummaksuta

kummastua 2 (1) ei kummastuta

kummeksua 2 (1) ei kummeksuta

kuohua 2 (1) ei kuohuta

kuristua 2 (1) ei kuristuta

kurjistua 2 (1) ei kurjistuta

kuroa 2 (1) ei kurota

kurtistua 2 (1) ei kurtistuta

kutistua 2 (1) ei kutistuta

kutsua 2 (1) ei kutsuta

kuulua 2 (1) ei kuuluta

kuvastua 2 (1) ei kuvastuta

kyllästyä 2 (1) ei kyllästytä

kypsyä 2 (1) ei kypsytä

kysyä 2 (1) ei kysytä

kyykistyä 2 (1) ei kyykistytä

kyyristyä 2 (1) ei kyyristytä

käpristyä 2 (1) ei käpristytä

käristyä 2 (1) ei käristytä

kärjistyä 2 (1) ei kärjistytä

käynnistyä 2 (1) ei käynnistytä

käyristyä 2 (1) ei käyristytä

käytännöllistyä 2 (1) ei käytännöllistytä

köntistyä 2 (1) ei köntistytä

köyristyä 2 (1) ei köyristytä

lahjoa 2 (1) ei lahjota

laillistua 2 (1) ei laillistuta

laiskistua 2 (1) ei laiskistuta

laitostua 2 (1) ei laitostuta

lakastua 2 (1) ei lakastuta

lannistua 2 (1) ei lannistuta

laskostua 2 (1) ei laskostuta

latistua 2 (1) ei latistuta

latvoa 2 (1) ei latvota

lausua 2 (1) ei lausuta

leijua 2 (1) ei leijuta

leiskua 2 (1) ei leiskuta

leyhyä 2 (1) ei leyhytä

liehua 2 (1) ei liehuta

lietsoa 2 (1) ei lietsota

lihoa 2 (1) ei lihota

likistyä 2 (1) ei likistytä

lipsua 2 (1) ei lipsuta

litistyä 2 (1) ei litistytä

liukastua 2 (1) ei liukastuta

lohkoa 2 (1) ei lohkota

lojua 2 (1) ei lojuta

loksua 2 (1) ei loksuta

lonksua 2 (1) ei lonksuta

luhistua 2 (1) ei luhistuta

luisua 2 (1) ei luisuta

luonnistua 2 (1) ei luonnistuta

lytistyä 2 (1) ei lytistytä

lyyhistyä 2 (1) ei lyyhistytä

lähestyä 2 (1) ei lähestytä

läilyä 2 (1) ei läilytä

läiskyä 2 (1) ei läiskytä

länsimaalaistua 2 (1) ei länsimaalaistuta

länsimaistua 2 (1) ei länsimaistuta

löystyä 2 (1) ei löystytä

maistua 2 (1) ei maistuta

matemaattistua 2 (1) ei matemaattistuta

materiaalistua 2 (1) ei materiaalistuta

meloa 2 (1) ei melota

menestyä 2 (1) ei menestytä

miehistyä 2 (1) ei miehistytä

mielistyä 2 (1) ei mielistytä

muistua 2 (1) ei muistuta

muodostua 2 (1) ei muodostuta

murjoa 2 (1) ei murjota

mustua 2 (1) ei mustuta

mutkistua 2 (1) ei mutkistuta

mykistyä 2 (1) ei mykistytä

myöhästyä 2 (1) ei myöhästytä

nahistua 2 (1) ei nahistuta

naisistua 2 (1) ei naisistuta

naksua 2 (1) ei naksuta

narskua 2 (1) ei narskuta

nelinkertaistua 2 (1) ei nelinkertaistuta

neuloa 2 (1) ei neulota

neutraalistua 2 (1) ei neutraalistuta

neuvoa 2 (1) ei neuvota

nirskua 2 (1) ei nirskuta

nivoa 2 (1) ei nivota

nolostua 2 (1) ei nolostuta

normaalistua 2 (1) ei normaalistuta

norua 2 (1) ei noruta

notkistua 2 (1) ei notkistuta

notkua 2 (1) ei notkuta

nytkyä 2 (1) ei nytkytä

närkästyä 2 (1) ei närkästytä

oikeistolaistua 2 (1) ei oikeistolaistuta

omaksua 2 (1) ei omaksuta

omavaraistua 2 (1) ei omavaraistuta

onnistua 2 (1) ei onnistuta

osallistua 2 (1) ei osallistuta

osua 2 (1) ei osuta

otaksua 2 (1) ei otaksuta

oudoksua 2 (1) ei oudoksuta

pahastua 2 (1) ei pahastuta

paheksua 2 (1) ei paheksuta

paikallistua 2 (1) ei paikallistuta

painua 2 (1) ei painuta

paistua 2 (1) ei paistuta

paisua 2 (1) ei paisuta

pakastua 2 (1) ei pakastuta

paljastua 2 (1) ei paljastuta

palvoa 2 (1) ei palvota

paskoa 2 (1) ei paskota

pelastua 2 (1) ei pelastuta

pelkistyä 2 (1) ei pelkistytä

pelästyä 2 (1) ei pelästytä

persoonallistua 2 (1) ei persoonallistuta

perua 2 (1) ei peruta

perustua 2 (1) ei perustuta

pikaistua 2 (1) ei pikaistuta

pillastua 2 (1) ei pillastuta

pilvistyä 2 (1) ei pilvistytä

pinnallistua 2 (1) ei pinnallistuta

piristyä 2 (1) ei piristytä

pirstoa 2 (1) ei pirstota

pitkistyä 2 (1) ei pitkistytä

pitkästyä 2 (1) ei pitkästytä

poistua 2 (1) ei poistuta

polskua 2 (1) ei polskuta

polvistua 2 (1) ei polvistuta

puhdistua 2 (1) ei puhdistuta

puhkoa 2 (1) ei puhkota

puhkua 2 (1) ei puhkuta

puhua 2 (1) ei puhuta

pujoa 2 (1) ei pujota

pullistua 2 (1) ei pullistuta

punastua 2 (1) ei punastuta

punoa 2 (1) ei punota

puolijuoksua 2 (1) ei puolijuoksuta

puristua 2 (1) ei puristuta

purskua 2 (1) ei purskuta

pystyä 2 (1) ei pystytä

pysyä 2 (1) ei pysytä

pyöristyä 2 (1) ei pyöristytä

pörhistyä 2 (1) ei pörhistytä

raaistua 2 (1) ei raaistuta

radikaalistua 2 (1) ei radikaalistuta

raitistua 2 (1) ei raitistuta

raivostua 2 (1) ei raivostuta

rakastua 2 (1) ei rakastuta

rapistua 2 (1) ei rapistuta

ratkoa 2 (1) ei ratkota

ravistua 2 (1) ei ravistuta

reipastua 2 (1) ei reipastuta

riehua 2 (1) ei riehuta

riemastua 2 (1) ei riemastuta

riisua 2 (1) ei riisuta

rikastua 2 (1) ei rikastuta

rohkaistua 2 (1) ei rohkaistuta

roiskua 2 (1) ei roiskuta

rouskua 2 (1) ei rouskuta

ruhjoa 2 (1) ei ruhjota

ruostua 2 (1) ei ruostuta

ruotsalaistua 2 (1) ei ruotsalaistuta

ruumiillistua 2 (1) ei ruumiillistuta

rypistyä 2 (1) ei rypistytä

ryskyä 2 (1) ei ryskytä

räiskyä 2 (1) ei räiskytä

ränsistyä 2 (1) ei ränsistytä

saastua 2 (1) ei saastuta

sairastua 2 (1) ei sairastuta

samaistua 2 (1) ei samaistuta

samastua 2 (1) ei samastuta

sammua 2 (1) ei sammuta

sanoa 2 (1) ei sanota

saostua 2 (1) ei saostuta

saunoa 2 (1) ei saunota

sauvoa 2 (1) ei sauvota

seestyä 2 (1) ei seestytä

seisoa 2 (1) ei seisota

seuloa 2 (1) ei seulota

sitkistyä 2 (1) ei sitkistytä

sivistyä 2 (1) ei sivistytä

soistua 2 (1) ei soistuta

sokaistua 2 (1) ei sokaistuta

soljua 2 (1) ei soljuta

solua 2 (1) ei soluta

sosiaalistua 2 (1) ei sosiaalistuta

spesiaalistua 2 (1) ei spesiaalistuta

suistua 2 (1) ei suistuta

sujua 2 (1) ei sujuta

sulloa 2 (1) ei sullota

sumustua 2 (1) ei sumustuta

suostua 2 (1) ei suostuta

supistua 2 (1) ei supistuta

surkastua 2 (1) ei surkastuta

survoa 2 (1) ei survota

sydämistyä 2 (1) ei sydämistytä

synkistyä 2 (1) ei synkistytä

syyllistyä 2 (1) ei syyllistytä

syöksyä 2 (1) ei syöksytä

säihkyä 2 (1) ei säihkytä

säilyä 2 (1) ei säilytä

säilöä 2 (1) ei säilötä

säästyä 2 (1) ei säästytä

talloa 2 (1) ei tallota

tehostua 2 (1) ei tehostuta

teollistua 2 (1) ei teollistuta

terästyä 2 (1) ei terästytä

tihkua 2 (1) ei tihkuta

tiivistyä 2 (1) ei tiivistytä

tirskua 2 (1) ei tirskuta

toistua 2 (1) ei toistuta

toivoa 2 (1) ei toivota

torjua 2 (1) ei torjuta

torua 2 (1) ei toruta

tulistua 2 (1) ei tulistuta

tummua 2 (1) ei tummuta

tuoksua 2 (1) ei tuoksuta

tuskastua 2 (1) ei tuskastuta

tutustua 2 (1) ei tutustuta

tylsistyä 2 (1) ei tylsistytä

tylsyä 2 (1) ei tylsytä

typistyä 2 (1) ei typistytä

tyrmistyä 2 (1) ei tyrmistytä

työlästyä 2 (1) ei työlästytä

täydellistyä 2 (1) ei täydellistytä

uhkua 2 (1) ei uhkuta

uinua 2 (1) ei uinuta

ulvoa 2 (1) ei ulvota

universaalistua 2 (1) ei universaalistuta

urbaanistua 2 (1) ei urbaanistuta

uskoa 2 (1) ei uskota

uudistua 2 (1) ei uudistuta

vahvistua 2 (1) ei vahvistuta

valmistua 2 (1) ei valmistuta

valpastua 2 (1) ei valpastuta

valua 2 (1) ei valuta

valvoa 2 (1) ei valvota

vannoa 2 (1) ei vannota

vanua 2 (1) ei vanuta

varmistua 2 (1) ei varmistuta

varoa 2 (1) ei varota

varsoa 2 (1) ei varsota

vasemmistolaistua 2 (1) ei vasemmistolaistuta

vasoa 2 (1) ei vasota

vatvoa 2 (1) ei vatvota

vaurastua 2 (1) ei vaurastuta

velloa 2 (1) ei vellota

veltostua 2 (1) ei veltostuta

venyä 2 (1) ei venytä

versoa 2 (1) ei versota

vesoa 2 (1) ei vesota

vetistyä 2 (1) ei vetistytä

vieroa 2 (1) ei vierota

vieroksua 2 (1) ei vieroksuta

vihastua 2 (1) ei vihastuta

vihmoa 2 (1) ei vihmota

viisastua 2 (1) ei viisastuta

viivästyä 2 (1) ei viivästytä

vilkastua 2 (1) ei vilkastuta

vilustua 2 (1) ei vilustuta

vimmastua 2 (1) ei vimmastuta

virkistyä 2 (1) ei virkistytä

virua 2 (1) ei viruta

viuhua 2 (1) ei viuhuta

voimistua 2 (1) ei voimistuta

vyöryä 2 (1) ei vyörytä

väheksyä 2 (1) ei väheksytä

väijyä 2 (1) ei väijytä

väistyä 2 (1) ei väistytä

väsyä 2 (1) ei väsytä

vääristyä 2 (1) ei vääristytä

yhdistyä 2 (1) ei yhdistytä

yhtenäistyä 2 (1) ei yhtenäistytä

yleistyä 2 (1) ei yleistytä

ylenkatsoa 2 (1) ei ylenkatsota

ystävystyä 2 (1) ei ystävystytä

ällistyä 2 (1) ei ällistytä

ärjyä 2 (1) ei ärjytä

aallottaa 3 (2) ei aalloteta

ahavoittaa 3 (2) ei ahavoiteta

aiheuttaa 3 (2) ei aiheuteta

aikaantuottaa 3 (2) ei aikaantuoteta

aivastuttaa 3 (2) ei aivastuteta

ajoittaa 3 (2) ei ajoiteta

alittaa 3 (2) ei aliteta

allekirjoittaa 3 (2) ei allekirjoiteta

aloittaa 3 (2) ei aloiteta

ammottaa 3 (2) ei ammoteta

armahtaa 3 (2) ei armahdeta

arpeuttaa 3 (2) ei arpeuteta

arveluttaa 3 (2) ei arveluteta

asemakaavoittaa 3 (2) ei asemakaavoiteta

asettaa 3 (2) ei aseteta

askarruttaa 3 (2) ei askarruteta

astuttaa 3 (2) ei astuteta

asuttaa 3 (2) ei asuteta

autioittaa 3 (2) ei autioiteta

autuuttaa 3 (2) ei autuuteta

edesauttaa 3 (2) ei edesauteta

ehdottaa 3 (2) ei ehdoteta

elostuttaa 3 (2) ei elostuteta

epuuttaa 3 (2) ei epuuteta

erottaa 3 (2) ei eroteta

etsintäkuuluttaa 3 (2) ei etsintäkuuluteta

fluorittaa 3 (2) ei fluoriteta

haaroittaa 3 (2) ei haaroiteta

haavoittaa 3 (2) ei haavoiteta

haettaa 3 (2) ei haeteta

hahmottaa 3 (2) ei hahmoteta

haihduttaa 3 (2) ei haihduteta

hairahduttaa 3 (2) ei hairahduteta

hairahtaa 3 (2) ei hairahdeta

haiskahtaa 3 (2) ei haiskahdeta

hajaannuttaa 3 (2) ei hajaannuteta

hajasijoittaa 3 (2) ei hajasijoiteta

hajauttaa 3 (2) ei hajauteta

hajottaa 3 (2) ei hajoteta

hakkauttaa 3 (2) ei hakkauteta

hakkuuttaa 3 (2) ei hakkuuteta

haksahtaa 3 (2) ei haksahdeta

haltioittaa 3 (2) ei haltioiteta

haluttaa 3 (2) ei haluteta

halvaannuttaa 3 (2) ei halvaannuteta

halvauttaa 3 (2) ei halvauteta

hankaloittaa 3 (2) ei hankaloiteta

hapannuttaa 3 (2) ei hapannuteta

hapattaa 3 (2) ei hapateta

hapettaa 3 (2) ei hapeteta

hapottaa 3 (2) ei hapoteta

hapsottaa 3 (2) ei hapsoteta

hapsuttaa 3 (2) ei hapsuteta

harhaannuttaa 3 (2) ei harhaannuteta

harhauttaa 3 (2) ei harhauteta

harittaa 3 (2) ei hariteta

harjaannuttaa 3 (2) ei harjaannuteta

harjoittaa 3 (2) ei harjoiteta

harmaannuttaa 3 (2) ei harmaannuteta

harmittaa 3 (2) ei harmiteta

harottaa 3 (2) ei haroteta

hartsittaa 3 (2) ei hartsiteta

hassahtaa 3 (2) ei hassahdeta

hauduttaa 3 (2) ei hauduteta

haukahtaa 3 (2) ei haukahdeta

haukottaa 3 (2) ei haukoteta

haukotuttaa 3 (2) ei haukotuteta

haurastuttaa 3 (2) ei haurastuteta

hauskuttaa 3 (2) ei hauskuteta

hauskuuttaa 3 (2) ei hauskuuteta

havahduttaa 3 (2) ei havahduteta

havisuttaa 3 (2) ei havisuteta

hehkuttaa 3 (2) ei hehkuteta

heikottaa 3 (2) ei heikoteta

heilahtaa 3 (2) ei heilahdeta

heilauttaa 3 (2) ei heilauteta

heiluttaa 3 (2) ei heiluteta

hekottaa 3 (2) ei hekoteta

heloittaa 3 (2) ei heloiteta

helottaa 3 (2) ei heloteta

helpottaa 3 (2) ei helpoteta

henkikirjoittaa 3 (2) ei henkikirjoiteta

henkivakuuttaa 3 (2) ei henkivakuuteta

herahtaa 3 (2) ei herahdeta

hermostuttaa 3 (2) ei hermostuteta

herpaannuttaa 3 (2) ei herpaannuteta

hervahtaa 3 (2) ei hervahdeta

hetkauttaa 3 (2) ei hetkauteta

hidastuttaa 3 (2) ei hidastuteta

hiekoittaa 3 (2) ei hiekoiteta

hievahtaa 3 (2) ei hievahdeta

hievauttaa 3 (2) ei hievauteta

hiiskahtaa 3 (2) ei hiiskahdeta

hikoiluttaa 3 (2) ei hikoiluteta

himottaa 3 (2) ei himoteta

hinnoittaa 3 (2) ei hinnoiteta

hiostuttaa 3 (2) ei hiostuteta

hiottaa 3 (2) ei hioteta

hipsuttaa 3 (2) ei hipsuteta

hirnahtaa 3 (2) ei hirnahdeta

hissuttaa 3 (2) ei hissuteta

hivuttaa 3 (2) ei hivuteta

hohottaa 3 (2) ei hohoteta

hohtaa 3 (2) ei hohdeta

hoilottaa 3 (2) ei hoiloteta

honottaa 3 (2) ei honoteta

hoputtaa 3 (2) ei hoputeta

horjahtaa 3 (2) ei horjahdeta

horjuttaa 3 (2) ei horjuteta

houkuttaa 3 (2) ei houkuteta

huiputtaa 3 (2) ei huiputeta

huiskauttaa 3 (2) ei huiskauteta

huiskuttaa 3 (2) ei huiskuteta

huorahtaa 3 (2) ei huorahdeta

hujahtaa 3 (2) ei hujahdeta

hujauttaa 3 (2) ei hujauteta

hukuttaa 3 (2) ei hukuteta

hulahtaa 3 (2) ei hulahdeta

hulauttaa 3 (2) ei hulauteta

huljuttaa 3 (2) ei huljuteta

hullaannuttaa 3 (2) ei hullaannuteta

hulmahtaa 3 (2) ei hulmahdeta

hulvahtaa 3 (2) ei hulvahdeta

humahtaa 3 (2) ei humahdeta

humalluttaa 3 (2) ei humalluteta

humauttaa 3 (2) ei humauteta

hunnuttaa 3 (2) ei hunnuteta

huoahtaa 3 (2) ei huoahdeta

huohottaa 3 (2) ei huohoteta

huojahtaa 3 (2) ei huojahdeta

huojuttaa 3 (2) ei huojuteta

huolestuttaa 3 (2) ei huolestuteta

huolettaa 3 (2) ei huoleteta

huomauttaa 3 (2) ei huomauteta

huopauttaa 3 (2) ei huopauteta

hurahtaa 3 (2) ei hurahdeta

hurauttaa 3 (2) ei hurauteta

hurjistuttaa 3 (2) ei hurjistuteta

huudahtaa 3 (2) ei huudahdeta

huudattaa 3 (2) ei huudateta

huuhdahtaa 3 (2) ei huuhdahdeta

huumaannuttaa 3 (2) ei huumaannuteta

huurruttaa 3 (2) ei huurruteta

huvittaa 3 (2) ei huviteta

ihastuttaa 3 (2) ei ihastuteta

ikuistuttaa 3 (2) ei ikuistuteta

ilahduttaa 3 (2) ei ilahduteta

ilmoittaa 3 (2) ei ilmoiteta

ilostuttaa 3 (2) ei ilostuteta

inahtaa 3 (2) ei inahdeta

inhottaa 3 (2) ei inhoteta

innoittaa 3 (2) ei innoiteta

innostuttaa 3 (2) ei innostuteta

irrottaa 3 (2) ei irroteta

istahtaa 3 (2) ei istahdeta

istuttaa 3 (2) ei istuteta

itsesaastuttaa 3 (2) ei itsesaastuteta

jaksottaa 3 (2) ei jaksoteta

jankuttaa 3 (2) ei jankuteta

janottaa 3 (2) ei janoteta

jaottaa 3 (2) ei jaoteta

jarruttaa 3 (2) ei jarruteta

jauhattaa 3 (2) ei jauhateta

jauhottaa 3 (2) ei jauhoteta

johdattaa 3 (2) ei johdateta

johtaa 3 (2) ei johdeta

jomottaa 3 (2) ei jomoteta

jonottaa 3 (2) ei jonoteta

jouduttaa 3 (2) ei jouduteta

jousittaa 3 (2) ei jousiteta

jujuttaa 3 (2) ei jujuteta

juoksettaa 3 (2) ei juokseteta

juoksuttaa 3 (2) ei juoksuteta

juolahtaa 3 (2) ei juolahdeta

juottaa 3 (2) ei juoteta

juovittaa 3 (2) ei juoviteta

juovuttaa 3 (2) ei juovuteta

jurottaa 3 (2) ei juroteta

jututtaa 3 (2) ei jututeta

juurruttaa 3 (2) ei juurruteta

jälleenvakuuttaa 3 (2) ei jälleenvakuuteta

kaakattaa 3 (2) ei kaakateta

kaasuttaa 3 (2) ei kaasuteta

kaavoittaa 3 (2) ei kaavoiteta

kadottaa 3 (2) ei kadoteta

kaduttaa 3 (2) ei kaduteta

kahisuttaa 3 (2) ei kahisuteta

kahvittaa 3 (2) ei kahviteta

kailottaa 3 (2) ei kailoteta

kainostuttaa 3 (2) ei kainostuteta

kaiuttaa 3 (2) ei kaiuteta

kaiverruttaa 3 (2) ei kaiverruteta

kajahtaa 3 (2) ei kajahdeta

kajauttaa 3 (2) ei kajauteta

kalahtaa 3 (2) ei kalahdeta

kalauttaa 3 (2) ei kalauteta

kalisuttaa 3 (2) ei kalisuteta

kalskahtaa 3 (2) ei kalskahdeta

kammoksuttaa 3 (2) ei kammoksuteta

kammottaa 3 (2) ei kammoteta

kampauttaa 3 (2) ei kampauteta

kampittaa 3 (2) ei kampiteta

kannattaa 3 (2) ei kannateta

kansoittaa 3 (2) ei kansoiteta

karahtaa 3 (2) ei karahdeta

karauttaa 3 (2) ei karauteta

karjahtaa 3 (2) ei karjahdeta

karkeuttaa 3 (2) ei karkeuteta

karkottaa 3 (2) ei karkoteta

kartoittaa 3 (2) ei kartoiteta

kartuttaa 3 (2) ei kartuteta

kasvattaa 3 (2) ei kasvateta

katkeroittaa 3 (2) ei katkeroiteta

katsahtaa 3 (2) ei katsahdeta

katsastuttaa 3 (2) ei katsastuteta

kauhistuttaa 3 (2) ei kauhistuteta

kavahtaa 3 (2) ei kavahdeta

kehottaa 3 (2) ei kehoteta

keikahtaa 3 (2) ei keikahdeta

keikauttaa 3 (2) ei keikauteta

keikuttaa 3 (2) ei keikuteta

keinahtaa 3 (2) ei keinahdeta

keinuttaa 3 (2) ei keinuteta

keljuttaa 3 (2) ei keljuteta

kellahtaa 3 (2) ei kellahdeta

kellastuttaa 3 (2) ei kellastuteta

kellottaa 3 (2) ei kelloteta

kelpuuttaa 3 (2) ei kelpuuteta

ketuttaa 3 (2) ei ketuteta

kiduttaa 3 (2) ei kiduteta

kiehahtaa 3 (2) ei kiehahdeta

kiehauttaa 3 (2) ei kiehauteta

kiehuttaa 3 (2) ei kiehuteta

kiepahtaa 3 (2) ei kiepahdeta

kiepauttaa 3 (2) ei kiepauteta

kiepsahtaa 3 (2) ei kiepsahdeta

kieputtaa 3 (2) ei kieputeta

kierouttaa 3 (2) ei kierouteta

kihahtaa 3 (2) ei kihahdeta

kiihottaa 3 (2) ei kiihoteta

kiikuttaa 3 (2) ei kiikuteta

kiillottaa 3 (2) ei kiilloteta

kiiruhtaa 3 (2) ei kiiruhdeta

kikattaa 3 (2) ei kikateta

kiksauttaa 3 (2) ei kiksauteta

kilahtaa 3 (2) ei kilahdeta

kilkattaa 3 (2) ei kilkateta

kilkuttaa 3 (2) ei kilkuteta

kimmahtaa 3 (2) ei kimmahdeta

kirahtaa 3 (2) ei kirahdeta

kirjoittaa 3 (2) ei kirjoiteta

kirputtaa 3 (2) ei kirputeta

kirvoittaa 3 (2) ei kirvoiteta

kiskottaa 3 (2) ei kiskoteta

kitkuttaa 3 (2) ei kitkuteta

kiukuttaa 3 (2) ei kiukuteta

kivahtaa 3 (2) ei kivahdeta

kloorittaa 3 (2) ei klooriteta

kodittaa 3 (2) ei koditeta

koettaa 3 (2) ei koeteta

kohahduttaa 3 (2) ei kohahduteta

kohahtaa 3 (2) ei kohahdeta

kohauttaa 3 (2) ei kohauteta

kohmettaa 3 (2) ei kohmeteta

kohottaa 3 (2) ei kohoteta

koittaa 3 (2) ei koiteta

kolahtaa 3 (2) ei kolahdeta

kolauttaa 3 (2) ei kolauteta

kolisuttaa 3 (2) ei kolisuteta

kolkuttaa 3 (2) ei kolkuteta

kolottaa 3 (2) ei koloteta

kontittaa 3 (2) ei kontiteta

koodittaa 3 (2) ei kooditeta

kopauttaa 3 (2) ei kopauteta

koputtaa 3 (2) ei koputeta

korahtaa 3 (2) ei korahdeta

korjauttaa 3 (2) ei korjauteta

korkittaa 3 (2) ei korkiteta

korottaa 3 (2) ei koroteta

koskettaa 3 (2) ei kosketeta

kosteuttaa 3 (2) ei kosteuteta

kostuttaa 3 (2) ei kostuteta

kotiuttaa 3 (2) ei kotiuteta

kotkottaa 3 (2) ei kotkoteta

kouluttaa 3 (2) ei kouluteta

kovajuottaa 3 (2) ei kovajuoteta

kovettaa 3 (2) ei koveteta

kovittaa 3 (2) ei koviteta

kruunauttaa 3 (2) ei kruunauteta

kuihduttaa 3 (2) ei kuihduteta

kuiskuttaa 3 (2) ei kuiskuteta

kuivahtaa 3 (2) ei kuivahdeta

kuivattaa 3 (2) ei kuivateta

kuivettaa 3 (2) ei kuiveteta

kukittaa 3 (2) ei kukiteta

kulahtaa 3 (2) ei kulahdeta

kulauttaa 3 (2) ei kulauteta

kuljettaa 3 (2) ei kuljeteta

kulottaa 3 (2) ei kuloteta

kuluttaa 3 (2) ei kuluteta

kumahtaa 3 (2) ei kumahdeta

kumauttaa 3 (2) ei kumauteta

kummastuttaa 3 (2) ei kummastuteta

kunnioittaa 3 (2) ei kunnioiteta

kuntouttaa 3 (2) ei kuntouteta

kuohahtaa 3 (2) ei kuohahdeta

kuohuttaa 3 (2) ei kuohuteta

kuolettaa 3 (2) ei kuoleteta

kuormittaa 3 (2) ei kuormiteta

kuorruttaa 3 (2) ei kuorruteta

kupsahtaa 3 (2) ei kupsahdeta

kurittaa 3 (2) ei kuriteta

kurkottaa 3 (2) ei kurkoteta

kurnuttaa 3 (2) ei kurnuteta

kurottaa 3 (2) ei kuroteta

kutisuttaa 3 (2) ei kutisuteta

kutittaa 3 (2) ei kutiteta

kutjottaa 3 (2) ei kutjoteta

kutkuttaa 3 (2) ei kutkuteta

kuukahtaa 3 (2) ei kuukahdeta

kuullottaa 3 (2) ei kuulloteta

kuuluttaa 3 (2) ei kuuluteta

kuumottaa 3 (2) ei kuumoteta

kuvanauhoittaa 3 (2) ei kuvanauhoiteta

kuvittaa 3 (2) ei kuviteta

kuvottaa 3 (2) ei kuvoteta

laatoittaa 3 (2) ei laatoiteta

lahjoittaa 3 (2) ei lahjoiteta

lahottaa 3 (2) ei lahoteta

laihduttaa 3 (2) ei laihduteta

lainoittaa 3 (2) ei lainoiteta

laiskottaa 3 (2) ei laiskoteta

laitattaa 3 (2) ei laitateta

lakastuttaa 3 (2) ei lakastuteta

lakittaa 3 (2) ei lakiteta

lakkauttaa 3 (2) ei lakkauteta

lamaannuttaa 3 (2) ei lamaannuteta

lamauttaa 3 (2) ei lamauteta

langettaa 3 (2) ei langeteta

langoittaa 3 (2) ei langoiteta

lannoittaa 3 (2) ei lannoiteta

lapsettaa 3 (2) ei lapseteta

laputtaa 3 (2) ei laputeta

lasittaa 3 (2) ei lasiteta

laskuttaa 3 (2) ei laskuteta

lastoittaa 3 (2) ei lastoiteta

laudoittaa 3 (2) ei laudoiteta

lauhduttaa 3 (2) ei lauhduteta

lausahtaa 3 (2) ei lausahdeta

lehahtaa 3 (2) ei lehahdeta

lehauttaa 3 (2) ei lehauteta

leikkauttaa 3 (2) ei leikkauteta

leimahtaa 3 (2) ei leimahdeta

leiskahtaa 3 (2) ei leiskahdeta

lemahtaa 3 (2) ei lemahdeta

lepattaa 3 (2) ei lepateta

lepuuttaa 3 (2) ei lepuuteta

lerputtaa 3 (2) ei lerputeta

letkauttaa 3 (2) ei letkauteta

liehahtaa 3 (2) ei liehahdeta

liehauttaa 3 (2) ei liehauteta

liehuttaa 3 (2) ei liehuteta

lihavoittaa 3 (2) ei lihavoiteta

lihottaa 3 (2) ei lihoteta

liikahduttaa 3 (2) ei liikahduteta

liikahtaa 3 (2) ei liikahdeta

liikakuormittaa 3 (2) ei liikakuormiteta

liikauttaa 3 (2) ei liikauteta

liikuttaa 3 (2) ei liikuteta

linkuttaa 3 (2) ei linkuteta

linnoittaa 3 (2) ei linnoiteta

liottaa 3 (2) ei lioteta

liplattaa 3 (2) ei liplateta

lipsahtaa 3 (2) ei lipsahdeta

liputtaa 3 (2) ei liputeta

lirahtaa 3 (2) ei lirahdeta

lirauttaa 3 (2) ei lirauteta

lirkuttaa 3 (2) ei lirkuteta

listoittaa 3 (2) ei listoiteta

liu’uttaa 3 (2) ei liu’uteta

liuottaa 3 (2) ei liuoteta

livahtaa 3 (2) ei livahdeta

livauttaa 3 (2) ei livauteta

lohduttaa 3 (2) ei lohduteta

loiskahtaa 3 (2) ei loiskahdeta

loiskuttaa 3 (2) ei loiskuteta

loksahtaa 3 (2) ei loksahdeta

loksauttaa 3 (2) ei loksauteta

lomauttaa 3 (2) ei lomauteta

lomittaa 3 (2) ei lomiteta

lonksuttaa 3 (2) ei lonksuteta

lopettaa 3 (2) ei lopeteta

lopottaa 3 (2) ei lopoteta

lopsahtaa 3 (2) ei lopsahdeta

lopsauttaa 3 (2) ei lopsauteta

lorahtaa 3 (2) ei lorahdeta

lorauttaa 3 (2) ei lorauteta

lovittaa 3 (2) ei loviteta

luiskahtaa 3 (2) ei luiskahdeta

lujittaa 3 (2) ei lujiteta

luokittaa 3 (2) ei luokiteta

luotottaa 3 (2) ei luototeta

luottaa 3 (2) ei luoteta

luovuttaa 3 (2) ei luovuteta

lutkuttaa 3 (2) ei lutkuteta

maadoittaa 3 (2) ei maadoiteta

maalauttaa 3 (2) ei maalauteta

maiskahtaa 3 (2) ei maiskahdeta

maiskuttaa 3 (2) ei maiskuteta

majoittaa 3 (2) ei majoiteta

makeuttaa 3 (2) ei makeuteta

mapittaa 3 (2) ei mapiteta

marssittaa 3 (2) ei marssiteta

mataloittaa 3 (2) ei mataloiteta

matittaa 3 (2) ei matiteta

mellottaa 3 (2) ei melloteta

miinoittaa 3 (2) ei miinoiteta

mitoittaa 3 (2) ei mitoiteta

molottaa 3 (2) ei moloteta

molskahtaa 3 (2) ei molskahdeta

monottaa 3 (2) ei monoteta

motittaa 3 (2) ei motiteta

motkottaa 3 (2) ei motkoteta

muistiinkirjoittaa 3 (2) ei muistiinkirjoiteta

muistuttaa 3 (2) ei muistuteta

mukauttaa 3 (2) ei mukauteta

muonittaa 3 (2) ei muoniteta

murahtaa 3 (2) ei murahdeta

murehduttaa 3 (2) ei murehduteta

murjottaa 3 (2) ei murjoteta

muuttaa 3 (2) ei muuteta

myötävaikuttaa 3 (2) ei myötävaikuteta

naarmuttaa 3 (2) ei naarmuteta

naitattaa 3 (2) ei naitateta

nakittaa 3 (2) ei nakiteta

naksahtaa 3 (2) ei naksahdeta

naksauttaa 3 (2) ei naksauteta

naksuttaa 3 (2) ei naksuteta

nakuttaa 3 (2) ei nakuteta

nalkuttaa 3 (2) ei nalkuteta

napauttaa 3 (2) ei napauteta

napittaa 3 (2) ei napiteta

napsahtaa 3 (2) ei napsahdeta

napsauttaa 3 (2) ei napsauteta

naputtaa 3 (2) ei naputeta

narahtaa 3 (2) ei narahdeta

narauttaa 3 (2) ei narauteta

narisuttaa 3 (2) ei narisuteta

narskuttaa 3 (2) ei narskuteta

naruttaa 3 (2) ei naruteta

nastoittaa 3 (2) ei nastoiteta

nauhoittaa 3 (2) ei nauhoiteta

naurahtaa 3 (2) ei naurahdeta

naurattaa 3 (2) ei naurateta

niiskuttaa 3 (2) ei niiskuteta

niksahtaa 3 (2) ei niksahdeta

nilkuttaa 3 (2) ei nilkuteta

niputtaa 3 (2) ei niputeta

niuhottaa 3 (2) ei niuhoteta

nolostuttaa 3 (2) ei nolostuteta

nolottaa 3 (2) ei noloteta

nopeuttaa 3 (2) ei nopeuteta

normittaa 3 (2) ei normiteta

nostattaa 3 (2) ei nostateta

notkahtaa 3 (2) ei notkahdeta

noudattaa 3 (2) ei noudateta

noutaa 3 (2) ei noudeta

nukahtaa 3 (2) ei nukahdeta

nukuttaa 3 (2) ei nukuteta

nuuduttaa 3 (2) ei nuuduteta

nuukahtaa 3 (2) ei nuukahdeta

odottaa 3 (2) ei odoteta

odotuttaa 3 (2) ei odotuteta

ohittaa 3 (2) ei ohiteta

oikeuttaa 3 (2) ei oikeuteta

ojittaa 3 (2) ei ojiteta

oksettaa 3 (2) ei okseteta

olettaa 3 (2) ei oleteta

opettaa 3 (2) ei opeteta

orjuuttaa 3 (2) ei orjuuteta

osittaa 3 (2) ei ositeta

osoittaa 3 (2) ei osoiteta

ottaa 3 (2) ei oteta

oudoksuttaa 3 (2) ei oudoksuteta

paaduttaa 3 (2) ei paaduteta

paalittaa 3 (2) ei paaliteta

paaluttaa 3 (2) ei paaluteta

pahastuttaa 3 (2) ei pahastuteta

pahoittaa 3 (2) ei pahoiteta

paikoittaa 3 (2) ei paikoiteta

painattaa 3 (2) ei painateta

painottaa 3 (2) ei painoteta

paisuttaa 3 (2) ei paisuteta

pakahduttaa 3 (2) ei pakahduteta

pakastekuivattaa 3 (2) ei pakastekuivateta

pakittaa 3 (2) ei pakiteta

pakkolomauttaa 3 (2) ei pakkolomauteta

pakottaa 3 (2) ei pakoteta

palauttaa 3 (2) ei palauteta

palelluttaa 3 (2) ei palelluteta

paloittaa 3 (2) ei paloiteta

palstoittaa 3 (2) ei palstoiteta

pamahtaa 3 (2) ei pamahdeta

pamauttaa 3 (2) ei pamauteta

pamputtaa 3 (2) ei pamputeta

panettaa 3 (2) ei paneteta

papattaa 3 (2) ei papateta

parahtaa 3 (2) ei parahdeta

parittaa 3 (2) ei pariteta

paskattaa 3 (2) ei paskateta

passittaa 3 (2) ei passiteta

pasuttaa 3 (2) ei pasuteta

paukahtaa 3 (2) ei paukahdeta

paukauttaa 3 (2) ei paukauteta

paukuttaa 3 (2) ei paukuteta

pauloittaa 3 (2) ei pauloiteta

pelottaa 3 (2) ei peloteta

peruuttaa 3 (2) ei peruuteta

peräänkuuluttaa 3 (2) ei peräänkuuluteta

petkuttaa 3 (2) ei petkuteta

pihahtaa 3 (2) ei pihahdeta

piilottaa 3 (2) ei piiloteta

piipahtaa 3 (2) ei piipahdeta

piiputtaa 3 (2) ei piiputeta

pikakirjoittaa 3 (2) ei pikakirjoiteta

pilkahtaa 3 (2) ei pilkahdeta

pilkottaa 3 (2) ei pilkoteta

pilkuttaa 3 (2) ei pilkuteta

pillahtaa 3 (2) ei pillahdeta

pimahtaa 3 (2) ei pimahdeta

pimputtaa 3 (2) ei pimputeta

pingottaa 3 (2) ei pingoteta

pinnoitaa 3 (2) ei pinnoideta

pinnoittaa 3 (2) ei pinnoiteta

pirahtaa 3 (2) ei pirahdeta

pirauttaa 3 (2) ei pirauteta

pirskahtaa 3 (2) ei pirskahdeta

pirskauttaa 3 (2) ei pirskauteta

pirskottaa 3 (2) ei pirskoteta

poijuttaa 3 (2) ei poijuteta

poimuttaa 3 (2) ei poimuteta

poksahtaa 3 (2) ei poksahdeta

poksauttaa 3 (2) ei poksauteta

polottaa 3 (2) ei poloteta

polskahtaa 3 (2) ei polskahdeta

polskuttaa 3 (2) ei polskuteta

polttaa 3 (2) ei polteta

pommittaa 3 (2) ei pommiteta

pompahtaa 3 (2) ei pompahdeta

pompottaa 3 (2) ei pompoteta

ponnahtaa 3 (2) ei ponnahdeta

porottaa 3 (2) ei poroteta

porskuttaa 3 (2) ei porskuteta

postittaa 3 (2) ei postiteta

potuttaa 3 (2) ei potuteta

pronssittaa 3 (2) ei pronssiteta

pudottaa 3 (2) ei pudoteta

puistattaa 3 (2) ei puistateta

pujahtaa 3 (2) ei pujahdeta

pujottaa 3 (2) ei pujoteta

puksuttaa 3 (2) ei puksuteta

pulahtaa 3 (2) ei pulahdeta

pulittaa 3 (2) ei puliteta

pullottaa 3 (2) ei pulloteta

pulpahtaa 3 (2) ei pulpahdeta

pulputtaa 3 (2) ei pulputeta

pultittaa 3 (2) ei pultiteta

punoittaa 3 (2) ei punoiteta

punottaa 3 (2) ei punoteta

puolittaa 3 (2) ei puoliteta

purkaa 3 (2) ei pureta

purkittaa 3 (2) ei purkiteta

purskahtaa 3 (2) ei purskahdeta

purskuttaa 3 (2) ei purskuteta

pursottaa 3 (2) ei pursoteta

pussittaa 3 (2) ei pussiteta

putkahtaa 3 (2) ei putkahdeta

puuduttaa 3 (2) ei puuduteta

puukottaa 3 (2) ei puukoteta

puuskahtaa 3 (2) ei puuskahdeta

puuskuttaa 3 (2) ei puuskuteta

pääomittaa 3 (2) ei pääomiteta

raaputtaa 3 (2) ei raaputeta

rahoittaa 3 (2) ei rahoiteta

raidoittaa 3 (2) ei raidoiteta

raivostuttaa 3 (2) ei raivostuteta

rajoittaa 3 (2) ei rajoiteta

rakennuttaa 3 (2) ei rakennuteta

raksahtaa 3 (2) ei raksahdeta

raksuttaa 3 (2) ei raksuteta

rampaannuttaa 3 (2) ei rampaannuteta

rampauttaa 3 (2) ei rampauteta

raottaa 3 (2) ei raoteta

rapauttaa 3 (2) ei rapauteta

rapisuttaa 3 (2) ei rapisuteta

rappeuttaa 3 (2) ei rappeuteta

rapsahtaa 3 (2) ei rapsahdeta

rapsuttaa 3 (2) ei rapsuteta

rasahtaa 3 (2) ei rasahdeta

rasittaa 3 (2) ei rasiteta

raskauttaa 3 (2) ei raskauteta

rastittaa 3 (2) ei rastiteta

raudoittaa 3 (2) ei raudoiteta

rauhoittaa 3 (2) ei rauhoiteta

raunioittaa 3 (2) ei raunioiteta

rauskuttaa 3 (2) ei rauskuteta

rehottaa 3 (2) ei rehoteta

remahtaa 3 (2) ei remahdeta

rentouttaa 3 (2) ei rentouteta

reputtaa 3 (2) ei reputeta

retkahtaa 3 (2) ei retkahdeta

retkottaa 3 (2) ei retkoteta

retuuttaa 3 (2) ei retuuteta

riehaannuttaa 3 (2) ei riehaannuteta

riemastuttaa 3 (2) ei riemastuteta

riepottaa 3 (2) ei riepoteta

riiputtaa 3 (2) ei riiputeta

rikastuttaa 3 (2) ei rikastuteta

rimoittaa 3 (2) ei rimoiteta

rimputtaa 3 (2) ei rimputeta

ripottaa 3 (2) ei ripoteta

risahtaa 3 (2) ei risahdeta

riuduttaa 3 (2) ei riuduteta

roihahtaa 3 (2) ei roihahdeta

roiskahtaa 3 (2) ei roiskahdeta

roiskauttaa 3 (2) ei roiskauteta

roiskuttaa 3 (2) ei roiskuteta

rojahtaa 3 (2) ei rojahdeta

rokottaa 3 (2) ei rokoteta

romahtaa 3 (2) ei romahdeta

romuttaa 3 (2) ei romuteta

rouskuttaa 3 (2) ei rouskuteta

ruikuttaa 3 (2) ei ruikuteta

ruiskahtaa 3 (2) ei ruiskahdeta

ruiskauttaa 3 (2) ei ruiskauteta

ruiskuttaa 3 (2) ei ruiskuteta

rummuttaa 3 (2) ei rummuteta

ruostuttaa 3 (2) ei ruostuteta

rupattaa 3 (2) ei rupateta

rupsahtaa 3 (2) ei rupsahdeta

rusahtaa 3 (2) ei rusahdeta

ruskettaa 3 (2) ei rusketeta

rusottaa 3 (2) ei rusoteta

saastuttaa 3 (2) ei saastuteta

saavuttaa 3 (2) ei saavuteta

sakeuttaa 3 (2) ei sakeuteta

sakkauttaa 3 (2) ei sakkauteta

sakottaa 3 (2) ei sakoteta

salakuljettaa 3 (2) ei salakuljeteta

salaojittaa 3 (2) ei salaojiteta

sammuttaa 3 (2) ei sammuteta

sannoittaa 3 (2) ei sannoiteta

sanoittaa 3 (2) ei sanoiteta

sapettaa 3 (2) ei sapeteta

satuttaa 3 (2) ei satuteta

savuttaa 3 (2) ei savuteta

seisahduttaa 3 (2) ei seisahduteta

seisahtaa 3 (2) ei seisahdeta

seisauttaa 3 (2) ei seisauteta

seisottaa 3 (2) ei seisoteta

sekaannuttaa 3 (2) ei sekaannuteta

sekoittaa 3 (2) ei sekoiteta

sihahtaa 3 (2) ei sihahdeta

siivuttaa 3 (2) ei siivuteta

sijoittaa 3 (2) ei sijoiteta

silloittaa 3 (2) ei silloiteta

silmuttaa 3 (2) ei silmuteta

siloittaa 3 (2) ei siloiteta

silottaa 3 (2) ei siloteta

simahtaa 3 (2) ei simahdeta

simputtaa 3 (2) ei simputeta

singahtaa 3 (2) ei singahdeta

sipsuttaa 3 (2) ei sipsuteta

sirkuttaa 3 (2) ei sirkuteta

sirottaa 3 (2) ei siroteta

sivuttaa 3 (2) ei sivuteta

sivuuttaa 3 (2) ei sivuuteta

soinnahtaa 3 (2) ei soinnahdeta

soinnuttaa 3 (2) ei soinnuteta

soittaa 3 (2) ei soiteta

sojottaa 3 (2) ei sojoteta

solahtaa 3 (2) ei solahdeta

soluttaa 3 (2) ei soluteta

sopeuttaa 3 (2) ei sopeuteta

sorahtaa 3 (2) ei sorahdeta

soseuttaa 3 (2) ei soseuteta

sovelluttaa 3 (2) ei sovelluteta

sovittaa 3 (2) ei soviteta

suhahtaa 3 (2) ei suhahdeta

suhteuttaa 3 (2) ei suhteuteta

suihkuttaa 3 (2) ei suihkuteta

suitsuttaa 3 (2) ei suitsuteta

sujahtaa 3 (2) ei sujahdeta

sujauttaa 3 (2) ei sujauteta

sulattaa 3 (2) ei sulateta

sulauttaa 3 (2) ei sulauteta

sulittaa 3 (2) ei suliteta

sulostuttaa 3 (2) ei sulostuteta

suluttaa 3 (2) ei suluteta

sumuttaa 3 (2) ei sumuteta

suodattaa 3 (2) ei suodateta

suorittaa 3 (2) ei suoriteta

suosittaa 3 (2) ei suositeta

suostuttaa 3 (2) ei suostuteta

supattaa 3 (2) ei supateta

surettaa 3 (2) ei sureteta

surkastuttaa 3 (2) ei surkastuteta

suutahtaa 3 (2) ei suutahdeta

suututtaa 3 (2) ei suututeta

taannuttaa 3 (2) ei taannuteta

tahdittaa 3 (2) ei tahditeta

tainnuttaa 3 (2) ei tainnuteta

taivuttaa 3 (2) ei taivuteta

taksoittaa 3 (2) ei taksoiteta

tallettaa 3 (2) ei talleteta

taltuttaa 3 (2) ei taltuteta

taluttaa 3 (2) ei taluteta

talvehdittaa 3 (2) ei talvehditeta

tanssittaa 3 (2) ei tanssiteta

taputtaa 3 (2) ei taputeta

tarkoittaa 3 (2) ei tarkoiteta

tartuttaa 3 (2) ei tartuteta

tasaannuttaa 3 (2) ei tasaannuteta

tasapainottaa 3 (2) ei tasapainoteta

tasauttaa 3 (2) ei tasauteta

tasoittaa 3 (2) ei tasoiteta

tavoittaa 3 (2) ei tavoiteta

tavuttaa 3 (2) ei tavuteta

teloittaa 3 (2) ei teloiteta

teroittaa 3 (2) ei teroiteta

tiedottaa 3 (2) ei tiedoteta

tipahtaa 3 (2) ei tipahdeta

tipauttaa 3 (2) ei tipauteta

tiputtaa 3 (2) ei tiputeta

tirskuttaa 3 (2) ei tirskuteta

toimittaa 3 (2) ei toimiteta

toitottaa 3 (2) ei toitoteta

toivottaa 3 (2) ei toivoteta

toljottaa 3 (2) ei toljoteta

tolkuttaa 3 (2) ei tolkuteta

tomuttaa 3 (2) ei tomuteta

tontittaa 3 (2) ei tontiteta

torkahtaa 3 (2) ei torkahdeta

toteuttaa 3 (2) ei toteuteta

totuttaa 3 (2) ei totuteta

touhottaa 3 (2) ei touhoteta

tuhahtaa 3 (2) ei tuhahdeta

tuhauttaa 3 (2) ei tuhauteta

tuijottaa 3 (2) ei tuijoteta

tukahduttaa 3 (2) ei tukahduteta

tukehduttaa 3 (2) ei tukehduteta

tulittaa 3 (2) ei tuliteta

tulvahtaa 3 (2) ei tulvahdeta

tuottaa 3 (2) ei tuoteta

tupruttaa 3 (2) ei tupruteta

tupsahtaa 3 (2) ei tupsahdeta

turhauttaa 3 (2) ei turhauteta

turruttaa 3 (2) ei turruteta

turvottaa 3 (2) ei turvoteta

tuskastuttaa 3 (2) ei tuskastuteta

tutisuttaa 3 (2) ei tutisuteta

tutustuttaa 3 (2) ei tutustuteta

tuudittaa 3 (2) ei tuuditeta

tuulahtaa 3 (2) ei tuulahdeta

tuulettaa 3 (2) ei tuuleteta

tuuperruttaa 3 (2) ei tuuperruteta

uikuttaa 3 (2) ei uikuteta

uinahtaa 3 (2) ei uinahdeta

uittaa 3 (2) ei uiteta

ujostuttaa 3 (2) ei ujostuteta

ujuttaa 3 (2) ei ujuteta

ulkoiluttaa 3 (2) ei ulkoiluteta

ulottaa 3 (2) ei uloteta

ulvahtaa 3 (2) ei ulvahdeta

unettaa 3 (2) ei uneteta

unohtaa 3 (2) ei unohdeta

upottaa 3 (2) ei upoteta

urahtaa 3 (2) ei urahdeta

urittaa 3 (2) ei uriteta

usuttaa 3 (2) ei usuteta

uuttaa 3 (2) ei uuteta

uuvuttaa 3 (2) ei uuvuteta

vaahdottaa 3 (2) ei vaahdoteta

vaatettaa 3 (2) ei vaateteta

vahingoittaa 3 (2) ei vahingoiteta

vaiheittaa 3 (2) ei vaiheiteta

vaikeuttaa 3 (2) ei vaikeuteta

vaikuttaa 3 (2) ei vaikuteta

vaivuttaa 3 (2) ei vaivuteta

vajottaa 3 (2) ei vajoteta

vakaannuttaa 3 (2) ei vakaannuteta

vakauttaa 3 (2) ei vakauteta

vakavoittaa 3 (2) ei vakavoiteta

vakiinnuttaa 3 (2) ei vakiinnuteta

vakuuttaa 3 (2) ei vakuuteta

valahtaa 3 (2) ei valahdeta

valittaa 3 (2) ei valiteta

vallittaa 3 (2) ei valliteta

valloittaa 3 (2) ei valloiteta

valottaa 3 (2) ei valoteta

valtuuttaa 3 (2) ei valtuuteta

valuttaa 3 (2) ei valuteta

valveuttaa 3 (2) ei valveuteta

valvottaa 3 (2) ei valvoteta

vannottaa 3 (2) ei vannoteta

vanuttaa 3 (2) ei vanuteta

vaottaa 3 (2) ei vaoteta

vapahtaa 3 (2) ei vapahdeta

vapauttaa 3 (2) ei vapauteta

vapisuttaa 3 (2) ei vapisuteta

varoittaa 3 (2) ei varoiteta

vastaanottaa 3 (2) ei vastaanoteta

vauhdittaa 3 (2) ei vauhditeta

vaurioittaa 3 (2) ei vaurioiteta

vavahduttaa 3 (2) ei vavahduteta

vavahtaa 3 (2) ei vavahdeta

veloittaa 3 (2) ei veloiteta

velvoittaa 3 (2) ei velvoiteta

verottaa 3 (2) ei veroteta

vieraannuttaa 3 (2) ei vieraannuteta

vieroittaa 3 (2) ei vieroiteta

vihoittaa 3 (2) ei vihoiteta

viiruttaa 3 (2) ei viiruteta

viitoittaa 3 (2) ei viitoiteta

viivoittaa 3 (2) ei viivoiteta

vikuuttaa 3 (2) ei vikuuteta

vilahtaa 3 (2) ei vilahdeta

vilauttaa 3 (2) ei vilauteta

vilkahtaa 3 (2) ei vilkahdeta

vilkastuttaa 3 (2) ei vilkastuteta

vilkuttaa 3 (2) ei vilkuteta

vilustuttaa 3 (2) ei vilustuteta

vilvoittaa 3 (2) ei vilvoiteta

vimmastuttaa 3 (2) ei vimmastuteta

vingahtaa 3 (2) ei vingahdeta

vioittaa 3 (2) ei vioiteta

virkahtaa 3 (2) ei virkahdeta

virroittaa 3 (2) ei virroiteta

viruttaa 3 (2) ei viruteta

virvoittaa 3 (2) ei virvoiteta

vituttaa 3 (2) ei vituteta

viuhahtaa 3 (2) ei viuhahdeta

vivahduttaa 3 (2) ei vivahduteta

vivahtaa 3 (2) ei vivahdeta

voittaa 3 (2) ei voiteta

vollottaa 3 (2) ei volloteta

vouhottaa 3 (2) ei vouhoteta

vuodattaa 3 (2) ei vuodateta

vuorittaa 3 (2) ei vuoriteta

ylikuormittaa 3 (2) ei ylikuormiteta

aakkostaa 4 (2) ei aakkosteta

aavistaa 4 (2) ei aavisteta

ahdistaa 4 (2) ei ahdisteta

aikaistaa 4 (2) ei aikaisteta

aineellistaa 4 (2) ei aineellisteta

aivastaa 4 (2) ei aivasteta

ajankohtaistaa 4 (2) ei ajankohtaisteta

ajanmukaistaa 4 (2) ei ajanmukaisteta

ajantasaistaa 4 (2) ei ajantasaisteta

ajastaa 4 (2) ei ajasteta

aliarvostaa 4 (2) ei aliarvosteta

alistaa 4 (2) ei alisteta

altistaa 4 (2) ei altisteta

alustaa 4 (2) ei alusteta

amerikkalaistaa 4 (2) ei amerikkalaisteta

anastaa 4 (2) ei anasteta

annostaa 4 (2) ei annosteta

arastaa 4 (2) ei arasteta

aristaa 4 (2) ei aristeta

arvostaa 4 (2) ei arvosteta

aseistaa 4 (2) ei aseisteta

asustaa 4 (2) ei asusteta

avustaa 4 (2) ei avusteta

banaalistaa 4 (2) ei banaalisteta

byrokraattistaa 4 (2) ei byrokraattisteta

demokraattistaa 4 (2) ei demokraattisteta

edustaa 4 (2) ei edusteta

ehdollistaa 4 (2) ei ehdollisteta

ehostaa 4 (2) ei ehosteta

elollistaa 4 (2) ei elollisteta

ennallistaa 4 (2) ei ennallisteta

ennustaa 4 (2) ei ennusteta

erikoistaa 4 (2) ei erikoisteta

erilaistaa 4 (2) ei erilaisteta

etusijaistaa 4 (2) ei etusijaisteta

formaalistaa 4 (2) ei formaalisteta

haalistaa 4 (2) ei haalisteta

hajustaa 4 (2) ei hajusteta

hammastaa 4 (2) ei hammasteta

harastaa 4 (2) ei harasteta

harrastaa 4 (2) ei harrasteta

harustaa 4 (2) ei harusteta

havainnollistaa 4 (2) ei havainnollisteta

heijastaa 4 (2) ei heijasteta

hidastaa 4 (2) ei hidasteta

hienostaa 4 (2) ei hienosteta

hiillostaa 4 (2) ei hiillosteta

hiostaa 4 (2) ei hiosteta

hohkaa 4 (2) ei hohketa

hoikistaa 4 (2) ei hoikisteta

homogeenistaa 4 (2) ei homogeenisteta

humaanistaa 4 (2) ei humaanisteta

huristaa 4 (2) ei huristeta

ideaalistaa 4 (2) ei ideaalisteta

ikuistaa 4 (2) ei ikuisteta

illastaa 4 (2) ei illasteta

innostaa 4 (2) ei innosteta

iskostaa 4 (2) ei iskosteta

jalostaa 4 (2) ei jalosteta

johdonmukaistaa 4 (2) ei johdonmukaisteta

joustaa 4 (2) ei jousteta

julistaa 4 (2) ei julisteta

julkistaa 4 (2) ei julkisteta

kaavamaistaa 4 (2) ei kaavamaisteta

kahdistaa 4 (2) ei kahdisteta

kahistaa 4 (2) ei kahisteta

kajastaa 4 (2) ei kajasteta

kaksinkertaistaa 4 (2) ei kaksinkertaisteta

kalastaa 4 (2) ei kalasteta

kalistaa 4 (2) ei kalisteta

kallistaa 4 (2) ei kallisteta

kalustaa 4 (2) ei kalusteta

kangastaa 4 (2) ei kangasteta

kangistaa 4 (2) ei kangisteta

kannustaa 4 (2) ei kannusteta

kanonistaa 4 (2) ei kanonisteta

kansalaistaa 4 (2) ei kansalaisteta

kansallistaa 4 (2) ei kansallisteta

kansantajuistaa 4 (2) ei kansantajuisteta

kansanvaltaistaa 4 (2) ei kansanvaltaisteta

karistaa 4 (2) ei karisteta

karkeistaa 4 (2) ei karkeisteta

karsastaa 4 (2) ei karsasteta

katsastaa 4 (2) ei katsasteta

kauhistaa 4 (2) ei kauhisteta

kaunistaa 4 (2) ei kaunisteta

kaupallistaa 4 (2) ei kaupallisteta

kaupungistaa 4 (2) ei kaupungisteta

kaupunkilaistaa 4 (2) ei kaupunkilaisteta

kaupunkimaistaa 4 (2) ei kaupunkimaisteta

kellastaa 4 (2) ei kellasteta

kerrostaa 4 (2) ei kerrosteta

kiinnostaa 4 (2) ei kiinnosteta

kirkastaa 4 (2) ei kirkasteta

koeajaa 4 (2) ei koeajeta

koestaa 4 (2) ei koesteta

kohdistaa 4 (2) ei kohdisteta

kolistaa 4 (2) ei kolisteta

kolminkertaistaa 4 (2) ei kolminkertaisteta

komistaa 4 (2) ei komisteta

koneellistaa 4 (2) ei koneellisteta

koneistaa 4 (2) ei koneisteta

konkreettistaa 4 (2) ei konkreettisteta

kontistaa 4 (2) ei kontisteta

koostaa 4 (2) ei koosteta

kopistaa 4 (2) ei kopisteta

koristaa 4 (2) ei koristeta

korostaa 4 (2) ei korosteta

kostaa 4 (2) ei kosteta

kotimaistaa 4 (2) ei kotimaisteta

koukistaa 4 (2) ei koukisteta

kouristaa 4 (2) ei kouristeta

kovistaa 4 (2) ei kovisteta

kuivaa 4 (2) ei kuiveta

kukistaa 4 (2) ei kukisteta

kukoistaa 4 (2) ei kukoisteta

kunnallistaa 4 (2) ei kunnallisteta

kunnostaa 4 (2) ei kunnosteta

kuristaa 4 (2) ei kuristeta

kurjistaa 4 (2) ei kurjisteta

kurkistaa 4 (2) ei kurkisteta

kurtistaa 4 (2) ei kurtisteta

kutistaa 4 (2) ei kutisteta

kuulostaa 4 (2) ei kuulosteta

kuulustaa 4 (2) ei kuulusteta

kuvastaa 4 (2) ei kuvasteta

kymmenkertaistaa 4 (2) ei kymmenkertaisteta

kyseenalaistaa 4 (2) ei kyseenalaisteta

laahustaa 4 (2) ei laahusteta

laillistaa 4 (2) ei laillisteta

laiskistaa 4 (2) ei laiskisteta

lannistaa 4 (2) ei lannisteta

laskostaa 4 (2) ei laskosteta

latinalaistaa 4 (2) ei latinalaisteta

latistaa 4 (2) ei latisteta

lavastaa 4 (2) ei lavasteta

legaalistaa 4 (2) ei legaalisteta

liberaalistaa 4 (2) ei liberaalisteta

linnustaa 4 (2) ei linnusteta

liukastaa 4 (2) ei liukasteta

loistaa 4 (2) ei loisteta

lopostaa 4 (2) ei loposteta

lounastaa 4 (2) ei lounasteta

luhistaa 4 (2) ei luhisteta

luistaa 4 (2) ei luisteta

lunastaa 4 (2) ei lunasteta

luonnistaa 4 (2) ei luonnisteta

luonnostaa 4 (2) ei luonnosteta

mahdollistaa 4 (2) ei mahdollisteta

mainostaa 4 (2) ei mainosteta

marjastaa 4 (2) ei marjasteta

matemaattistaa 4 (2) ei matemaattisteta

materiaalistaa 4 (2) ei materiaalisteta

matkustaa 4 (2) ei matkusteta

mekaanistaa 4 (2) ei mekaanisteta

mekastaa 4 (2) ei mekasteta

mellastaa 4 (2) ei mellasteta

modernistaa 4 (2) ei modernisteta

monimutkaistaa 4 (2) ei monimutkaisteta

monipuolistaa 4 (2) ei monipuolisteta

monistaa 4 (2) ei monisteta

muistaa 4 (2) ei muisteta

mullistaa 4 (2) ei mullisteta

muodostaa 4 (2) ei muodosteta

murustaa 4 (2) ei murusteta

mutkistaa 4 (2) ei mutkisteta

mutustaa 4 (2) ei mutusteta

määräaikaistaa 4 (2) ei määräaikaisteta

nelinkertaistaa 4 (2) ei nelinkertaisteta

neutraalistaa 4 (2) ei neutraalisteta

normaalistaa 4 (2) ei normaalisteta

nostaa 4 (2) ei nosteta

notkistaa 4 (2) ei notkisteta

nykyaikaistaa 4 (2) ei nykyaikaisteta

oheistaa 4 (2) ei oheisteta

ohjastaa 4 (2) ei ohjasteta

oksastaa 4 (2) ei oksasteta

omistaa 4 (2) ei omisteta

onnestaa 4 (2) ei onnesteta

onnistaa 4 (2) ei onnisteta

opastaa 4 (2) ei opasteta

orastaa 4 (2) ei orasteta

ostaa 4 (2) ei osteta

paikallistaa 4 (2) ei paikallisteta

paineistaa 4 (2) ei paineisteta

painostaa 4 (2) ei painosteta

pakastaa 4 (2) ei pakasteta

pakkolunastaa 4 (2) ei pakkolunasteta

pakollistaa 4 (2) ei pakollisteta

paljastaa 4 (2) ei paljasteta

panostaa 4 (2) ei panosteta

patistaa 4 (2) ei patisteta

pehmustaa 4 (2) ei pehmusteta

pelastaa 4 (2) ei pelasteta

perustaa 4 (2) ei perusteta

piirustaa 4 (2) ei piirusteta

pinnallistaa 4 (2) ei pinnallisteta

pohjustaa 4 (2) ei pohjusteta

poistaa 4 (2) ei poisteta

ponnistaa 4 (2) ei ponnisteta

populaaristaa 4 (2) ei populaaristeta

porrastaa 4 (2) ei porrasteta

profaanistaa 4 (2) ei profaanisteta

proletaaristaa 4 (2) ei proletaaristeta

pudistaa 4 (2) ei pudisteta

puhdistaa 4 (2) ei puhdisteta

pullistaa 4 (2) ei pullisteta

puolustaa 4 (2) ei puolusteta

puristaa 4 (2) ei puristeta

puvustaa 4 (2) ei puvusteta

raahustaa 4 (2) ei raahusteta

raaistaa 4 (2) ei raaisteta

raapustaa 4 (2) ei raapusteta

radikaalistaa 4 (2) ei radikaalisteta

rahastaa 4 (2) ei rahasteta

raikastaa 4 (2) ei raikasteta

raitistaa 4 (2) ei raitisteta

rakastaa 4 (2) ei rakasteta

rakeistaa 4 (2) ei rakeisteta

rationaalistaa 4 (2) ei rationaalisteta

ratsastaa 4 (2) ei ratsasteta

ravistaa 4 (2) ei ravisteta

ravustaa 4 (2) ei ravusteta

rengastaa 4 (2) ei rengasteta

reunustaa 4 (2) ei reunusteta

rikastaa 4 (2) ei rikasteta

rinnastaa 4 (2) ei rinnasteta

ripustaa 4 (2) ei ripusteta

ruskistaa 4 (2) ei ruskisteta

rutistaa 4 (2) ei rutisteta

saalistaa 4 (2) ei saalisteta

saarrostaa 4 (2) ei saarrosteta

sairastaa 4 (2) ei sairasteta

samaistaa 4 (2) ei samaisteta

samastaa 4 (2) ei samasteta

saostaa 4 (2) ei saosteta

sarastaa 4 (2) ei sarasteta

savustaa 4 (2) ei savusteta

selostaa 4 (2) ei selosteta

seostaa 4 (2) ei seosteta

sepustaa 4 (2) ei sepusteta

sielullistaa 4 (2) ei sielullisteta

sisustaa 4 (2) ei sisusteta

slaavilaistaa 4 (2) ei slaavilaisteta

solmustaa 4 (2) ei solmusteta

somistaa 4 (2) ei somisteta

sorsastaa 4 (2) ei sorsasteta

sosiaalistaa 4 (2) ei sosiaalisteta

suistaa 4 (2) ei suisteta

sulaa 4 (2) ei suleta

sumustaa 4 (2) ei sumusteta

suojustaa 4 (2) ei suojusteta

suomustaa 4 (2) ei suomusteta

suoristaa 4 (2) ei suoristeta

supistaa 4 (2) ei supisteta

suunnistaa 4 (2) ei suunnisteta

suurustaa 4 (2) ei suurusteta

tahdistaa 4 (2) ei tahdisteta

tallustaa 4 (2) ei tallusteta

taloudellistaa 4 (2) ei taloudellisteta

tarkastaa 4 (2) ei tarkasteta

tarkistaa 4 (2) ei tarkisteta

tehostaa 4 (2) ei tehosteta

teollistaa 4 (2) ei teollisteta

teurastaa 4 (2) ei teurasteta

tiedostaa 4 (2) ei tiedosteta

tietokoneistaa 4 (2) ei tietokoneisteta

todistaa 4 (2) ei todisteta

toistaa 4 (2) ei toisteta

tukistaa 4 (2) ei tukisteta

tulistaa 4 (2) ei tulisteta

tulostaa 4 (2) ei tulosteta

tunnistaa 4 (2) ei tunnisteta

tunnustaa 4 (2) ei tunnusteta

tuohestaa 4 (2) ei tuohesteta

turistaa 4 (2) ei turisteta

tuulastaa 4 (2) ei tuulasteta

ulkoistaa 4 (2) ei ulkoisteta

ulostaa 4 (2) ei ulosteta

uudenaikaistaa 4 (2) ei uudenaikaisteta

uudistaa 4 (2) ei uudisteta

uurastaa 4 (2) ei uurasteta

vahvistaa 4 (2) ei vahvisteta

valistaa 4 (2) ei valisteta

valjastaa 4 (2) ei valjasteta

valmistaa 4 (2) ei valmisteta

valtiollistaa 4 (2) ei valtiollisteta

varastaa 4 (2) ei varasteta

varistaa 4 (2) ei varisteta

varjostaa 4 (2) ei varjosteta

varmistaa 4 (2) ei varmisteta

varustaa 4 (2) ei varusteta

vastustaa 4 (2) ei vastusteta

vedostaa 4 (2) ei vedosteta

veltostaa 4 (2) ei veltosteta

verbaalistaa 4 (2) ei verbaalisteta

vierastaa 4 (2) ei vierasteta

voimistaa 4 (2) ei voimisteta

vulgaaristaa 4 (2) ei vulgaaristeta

yhdenmukaistaa 4 (2) ei yhdenmukaisteta

yhdenvertaistaa 4 (2) ei yhdenvertaisteta

yksinkertaistaa 4 (2) ei yksinkertaisteta

yliarvostaa 4 (2) ei yliarvosteta

ylimainostaa 4 (2) ei ylimainosteta

edellyttää 5 (2) ei edellytetä

ehdyttää 5 (2) ei ehdytetä

eheyttää 5 (2) ei eheytetä

ehättää 5 (2) ei ehätetä

eittää 5 (2) ei eitetä

eksyttää 5 (2) ei eksytetä

elvyttää 5 (2) ei elvytetä

elähdyttää 5 (2) ei elähdytetä

elähtää 5 (2) ei elähdetä

elättää 5 (2) ei elätetä

elävöittää 5 (2) ei elävöitetä

ennättää 5 (2) ei ennätetä

ensiesittää 5 (2) ei ensiesitetä

epäilyttää 5 (2) ei epäilytetä

erehdyttää 5 (2) ei erehdytetä

erittää 5 (2) ei eritetä

eriyttää 5 (2) ei eriytetä

esikypsyttää 5 (2) ei esikypsytetä

esilämmittää 5 (2) ei esilämmitetä

esittää 5 (2) ei esitetä

etäyttää 5 (2) ei etäytetä

etäännyttää 5 (2) ei etäännytetä

hajakeskittää 5 (2) ei hajakeskitetä

hedelmöittää 5 (2) ei hedelmöitetä

heittää 5 (2) ei heitetä

helisyttää 5 (2) ei helisytetä

helkyttää 5 (2) ei helkytetä

helkähtää 5 (2) ei helkähdetä

hellittää 5 (2) ei hellitetä

hellyttää 5 (2) ei hellytetä

helmittää 5 (2) ei helmitetä

helskyttää 5 (2) ei helskytetä

helähdyttää 5 (2) ei helähdytetä

helähtää 5 (2) ei helähdetä

hengittää 5 (2) ei hengitetä

hengähtää 5 (2) ei hengähdetä

hengästyttää 5 (2) ei hengästytetä

henkevöittää 5 (2) ei henkevöitetä

herättää 5 (2) ei herätetä

hihittää 5 (2) ei hihitetä

hiihtää 5 (2) ei hiihdetä

hiilettää 5 (2) ei hiiletetä

hiillyttää 5 (2) ei hiillytetä

hirttää 5 (2) ei hirtetä

hirvittää 5 (2) ei hirvitetä

hyllyttää 5 (2) ei hyllytetä

hymyilyttää 5 (2) ei hymyilytetä

hymähtää 5 (2) ei hymähdetä

hypittää 5 (2) ei hypitetä

hyppyyttää 5 (2) ei hyppyytetä

hyppäyttää 5 (2) ei hyppäytetä

hypyttää 5 (2) ei hypytetä

hypähtää 5 (2) ei hypähdetä

hyrähtää 5 (2) ei hyrähdetä

hyssyttää 5 (2) ei hyssytetä

hytkähtää 5 (2) ei hytkähdetä

hyvittää 5 (2) ei hyvitetä

hyydyttää 5 (2) ei hyydytetä

hyödyttää 5 (2) ei hyödytetä

häilähtää 5 (2) ei häilähdetä

häiläyttää 5 (2) ei häiläytetä

häivyttää 5 (2) ei häivytetä

häivähtää 5 (2) ei häivähdetä

häkellyttää 5 (2) ei häkellytetä

hälyttää 5 (2) ei hälytetä

hälyyttää 5 (2) ei hälyytetä

hämmennyttää 5 (2) ei hämmennytetä

hämmästyttää 5 (2) ei hämmästytetä

hämäännyttää 5 (2) ei hämäännytetä

hätkähdyttää 5 (2) ei hätkähdytetä

hätkähtää 5 (2) ei hätkähdetä

hätkäyttää 5 (2) ei hätkäytetä

hätyyttää 5 (2) ei hätyytetä

hätäännyttää 5 (2) ei hätäännytetä

hävettää 5 (2) ei hävetetä

hävittää 5 (2) ei hävitetä

häämöttää 5 (2) ei häämötetä

hölkyttää 5 (2) ei hölkytetä

hölmistyttää 5 (2) ei hölmistytetä

hölskyttää 5 (2) ei hölskytetä

hölöttää 5 (2) ei hölötetä

höpöttää 5 (2) ei höpötetä

hörähtää 5 (2) ei hörähdetä

hössöttää 5 (2) ei hössötetä

höykyttää 5 (2) ei höykytetä

höynähtää 5 (2) ei höynähdetä

höynäyttää 5 (2) ei höynäytetä

höyryttää 5 (2) ei höyrytetä

idättää 5 (2) ei idätetä

ihmetyttää 5 (2) ei ihmetytetä

ikävystyttää 5 (2) ei ikävystytetä

iljettää 5 (2) ei iljetetä

imellyttää 5 (2) ei imellytetä

imettää 5 (2) ei imetetä

imeyttää 5 (2) ei imeytetä

inttää 5 (2) ei intetä

itkettää 5 (2) ei itketetä

itsetyydyttää 5 (2) ei itsetyydytetä

itää 5 (2) ei idetä

jymähtää 5 (2) ei jymähdetä

jymäyttää 5 (2) ei jymäytetä

jyrähtää 5 (2) ei jyrähdetä

jyskyttää 5 (2) ei jyskytetä

jysähtää 5 (2) ei jysähdetä

jysäyttää 5 (2) ei jysäytetä

jyvittää 5 (2) ei jyvitetä

jähmettää 5 (2) ei jähmetetä

jäkättää 5 (2) ei jäkätetä

jäljittää 5 (2) ei jäljitetä

jälkiäänittää 5 (2) ei jälkiäänitetä

jännittää 5 (2) ei jännitetä

järisyttää 5 (2) ei järisytetä

järkyttää 5 (2) ei järkytetä

järähtää 5 (2) ei järähdetä

jättää 5 (2) ei jätetä

jätättää 5 (2) ei jätätetä

jäytää 5 (2) ei jäydetä

jäädyttää 5 (2) ei jäädytetä

jäähdyttää 5 (2) ei jäähdytetä

jäätää 5 (2) ei jäädetä

jököttää 5 (2) ei jökötetä

kehittää 5 (2) ei kehitetä

kehityttää 5 (2) ei kehitytetä

keittää 5 (2) ei keitetä

kengittää 5 (2) ei kengitetä

kepittää 5 (2) ei kepitetä

keskeyttää 5 (2) ei keskeytetä

keskittää 5 (2) ei keskitetä

kestittää 5 (2) ei kestitetä

kesyttää 5 (2) ei kesytetä

kierittää 5 (2) ei kieritetä

kierrättää 5 (2) ei kierrätetä

kierteittää 5 (2) ei kierteitetä

kierähtää 5 (2) ei kierähdetä

kiidättää 5 (2) ei kiidätetä

kiihdyttää 5 (2) ei kiihdytetä

kiinnittää 5 (2) ei kiinnitetä

kiinteyttää 5 (2) ei kiinteytetä

kiittää 5 (2) ei kiitetä

kilisyttää 5 (2) ei kilisytetä

kipittää 5 (2) ei kipitetä

kirittää 5 (2) ei kiritetä

kismittää 5 (2) ei kismitetä

kiteyttää 5 (2) ei kiteytetä

kivittää 5 (2) ei kivitetä

koekäyttää 5 (2) ei koekäytetä

kyhjöttää 5 (2) ei kyhjötetä

kyhnyttää 5 (2) ei kyhnytetä

kyllästyttää 5 (2) ei kyllästytetä

kylmettää 5 (2) ei kylmetetä

kylmetyttää 5 (2) ei kylmetytetä

kylvettää 5 (2) ei kylvetetä

kypsyttää 5 (2) ei kypsytetä

kyyhöttää 5 (2) ei kyyhötetä

kärttää 5 (2) ei kärtetä

käryttää 5 (2) ei kärytetä

kärähtää 5 (2) ei kärähdetä

käräyttää 5 (2) ei käräytetä

käsittää 5 (2) ei käsitetä

kävelyttää 5 (2) ei kävelytetä

käyttää 5 (2) ei käytetä

käännyttää 5 (2) ei käännytetä

käännähtää 5 (2) ei käännähdetä

kököttää 5 (2) ei kökötetä

köllöttää 5 (2) ei köllötetä

köntsähtää 5 (2) ei köntsähdetä

köyhdyttää 5 (2) ei köyhdytetä

köyttää 5 (2) ei köytetä

leivittää 5 (2) ei leivitetä

lennähtää 5 (2) ei lennähdetä

lennättää 5 (2) ei lennätetä

lepyttää 5 (2) ei lepytetä

letittää 5 (2) ei letitetä

levittää 5 (2) ei levitetä

levyttää 5 (2) ei levytetä

levähtää 5 (2) ei levähdetä

leyhyttää 5 (2) ei leyhytetä

leyhähtää 5 (2) ei leyhähdetä

leyhäyttää 5 (2) ei leyhäytetä

liekittää 5 (2) ei liekitetä

liennyttää 5 (2) ei liennytetä

liettää 5 (2) ei lietetä

lievittää 5 (2) ei lievitetä

liidättää 5 (2) ei liidätetä

liittää 5 (2) ei liitetä

limittää 5 (2) ei limitetä

lipittää 5 (2) ei lipitetä

lysähtää 5 (2) ei lysähdetä

lyöttää 5 (2) ei lyötetä

lähettää 5 (2) ei lähetetä

läikyttää 5 (2) ei läikytetä

läimähtää 5 (2) ei läimähdetä

läimäyttää 5 (2) ei läimäytetä

läiskyttää 5 (2) ei läiskytetä

läiskähtää 5 (2) ei läiskähdetä

läksyttää 5 (2) ei läksytetä

läkähdyttää 5 (2) ei läkähdytetä

lämmittää 5 (2) ei lämmitetä

läpättää 5 (2) ei läpätetä

läpäyttää 5 (2) ei läpäytetä

lässyttää 5 (2) ei lässytetä

läähättää 5 (2) ei läähätetä

läänittää 5 (2) ei läänitetä

lönkyttää 5 (2) ei lönkytetä

lörpöttää 5 (2) ei lörpötetä

menettää 5 (2) ei menetetä

metsittää 5 (2) ei metsitetä

miehittää 5 (2) ei miehitetä

miellyttää 5 (2) ei miellytetä

mykistyttää 5 (2) ei mykistytetä

myrkyttää 5 (2) ei myrkytetä

myöhästyttää 5 (2) ei myöhästytetä

mädännyttää 5 (2) ei mädännytetä

mädättää 5 (2) ei mädätetä

mäiskähtää 5 (2) ei mäiskähdetä

mäiskäyttää 5 (2) ei mäiskäytetä

mäkättää 5 (2) ei mäkätetä

mätkähtää 5 (2) ei mätkähdetä

mätkäyttää 5 (2) ei mätkäytetä

mättää 5 (2) ei mätetä

määrittää 5 (2) ei määritetä

mököttää 5 (2) ei mökötetä

nesteyttää 5 (2) ei nesteytetä

niittää 5 (2) ei niitetä

nimittää 5 (2) ei nimitetä

nyhtää 5 (2) ei nyhdetä

nyrjähtää 5 (2) ei nyrjähdetä

nyrjäyttää 5 (2) ei nyrjäytetä

nyrähdyttää 5 (2) ei nyrähdytetä

nytkähtää 5 (2) ei nytkähdetä

nytkäyttää 5 (2) ei nytkäytetä

nyyhkyttää 5 (2) ei nyyhkytetä

nyökyttää 5 (2) ei nyökytetä

näivettää 5 (2) ei näivetetä

nälkiinnyttää 5 (2) ei nälkiinnytetä

nälättää 5 (2) ei nälätetä

näpsäyttää 5 (2) ei näpsäytetä

näpäyttää 5 (2) ei näpäytetä

närkästyttää 5 (2) ei närkästytetä

näyttää 5 (2) ei näytetä

näännyttää 5 (2) ei näännytetä

nöyrryttää 5 (2) ei nöyrrytetä

nöyryyttää 5 (2) ei nöyryytetä

pakkosyöttää 5 (2) ei pakkosyötetä

pehmittää 5 (2) ei pehmitetä

peittää 5 (2) ei peitetä

pelästyttää 5 (2) ei pelästytetä

perehdyttää 5 (2) ei perehdytetä

peräyttää 5 (2) ei peräytetä

pesettää 5 (2) ei pesetetä

pettää 5 (2) ei petetä

pidättää 5 (2) ei pidätetä

pidätyttää 5 (2) ei pidätytetä

piikittää 5 (2) ei piikitetä

piipittää 5 (2) ei piipitetä

piirittää 5 (2) ei piiritetä

pillittää 5 (2) ei pillitetä

pimittää 5 (2) ei pimitetä

pisteittää 5 (2) ei pisteitetä

pisteyttää 5 (2) ei pisteytetä

pitkittää 5 (2) ei pitkitetä

pitkästyttää 5 (2) ei pitkästytetä

pitää 5 (2) ei pidetä

pyhittää 5 (2) ei pyhitetä

pyllähtää 5 (2) ei pyllähdetä

pyrskähtää 5 (2) ei pyrskähdetä

pyryttää 5 (2) ei pyrytetä

pyrähtää 5 (2) ei pyrähdetä

pystyttää 5 (2) ei pystytetä

pysyttää 5 (2) ei pysytetä

pysähdyttää 5 (2) ei pysähdytetä

pysäyttää 5 (2) ei pysäytetä

pyykittää 5 (2) ei pyykitetä

pyörittää 5 (2) ei pyöritetä

pyörryttää 5 (2) ei pyörrytetä

pyörähtää 5 (2) ei pyörähdetä

päihdyttää 5 (2) ei päihdytetä

päihittää 5 (2) ei päihitetä

päivettää 5 (2) ei päivetetä

päivittää 5 (2) ei päivitetä

pälkähtää 5 (2) ei pälkähdetä

pälpättää 5 (2) ei pälpätetä

pärisyttää 5 (2) ei pärisytetä

pärskyttää 5 (2) ei pärskytetä

pärskähtää 5 (2) ei pärskähdetä

päättää 5 (2) ei päätetä

pöhöttää 5 (2) ei pöhötetä

pökerryttää 5 (2) ei pökerrytetä

pöllyttää 5 (2) ei pöllytetä

pöllähtää 5 (2) ei pöllähdetä

pölyttää 5 (2) ei pölytetä

pölähtää 5 (2) ei pölähdetä

pönkittää 5 (2) ei pönkitetä

pörröttää 5 (2) ei pörrötetä

pöyhöttää 5 (2) ei pöyhötetä

pöyristyttää 5 (2) ei pöyristytetä

raakakypsyttää 5 (2) ei raakakypsytetä

rehevöittää 5 (2) ei rehevöitetä

rei’ittää 5 (2) ei rei’itetä

revittää 5 (2) ei revitetä

revähdyttää 5 (2) ei revähdytetä

revähtää 5 (2) ei revähdetä

reväyttää 5 (2) ei reväytetä

riimittää 5 (2) ei riimitetä

riittää 5 (2) ei riitetä

ripittää 5 (2) ei ripitetä

risteyttää 5 (2) ei risteytetä

ryhmittää 5 (2) ei ryhmitetä

rypyttää 5 (2) ei rypytetä

ryskyttää 5 (2) ei ryskytetä

rysähtää 5 (2) ei rysähdetä

ryvettää 5 (2) ei ryvetetä

ryydittää 5 (2) ei ryyditetä

ryöpsähtää 5 (2) ei ryöpsähdetä

ryöpsäyttää 5 (2) ei ryöpsäytetä

ryöpyttää 5 (2) ei ryöpytetä

räiskyttää 5 (2) ei räiskytetä

räiskäyttää 5 (2) ei räiskäytetä

räjähtää 5 (2) ei räjähdetä

räjäyttää 5 (2) ei räjäytetä

räksyttää 5 (2) ei räksytetä

rämisyttää 5 (2) ei rämisytetä

rämpyttää 5 (2) ei rämpytetä

rämähtää 5 (2) ei rämähdetä

räpyttää 5 (2) ei räpytetä

räväyttää 5 (2) ei räväytetä

rökittää 5 (2) ei rökitetä

röyhtäyttää 5 (2) ei röyhtäytetä

selittää 5 (2) ei selitetä

selkeyttää 5 (2) ei selkeytetä

selvittää 5 (2) ei selvitetä

selättää 5 (2) ei selätetä

sepittää 5 (2) ei sepitetä

sietää 5 (2) ei siedetä

siittää 5 (2) ei siitetä

siivittää 5 (2) ei siivitetä

silittää 5 (2) ei silitetä

sinkittää 5 (2) ei sinkitetä

sirittää 5 (2) ei siritetä

sisällyttää 5 (2) ei sisällytetä

sykähtää 5 (2) ei sykähdetä

synnyttää 5 (2) ei synnytetä

syrjäyttää 5 (2) ei syrjäytetä

sytyttää 5 (2) ei sytytetä

syyhyttää 5 (2) ei syyhytetä

syyttää 5 (2) ei syytetä

syytää 5 (2) ei syydetä

syöksähtää 5 (2) ei syöksähdetä

syöttää 5 (2) ei syötetä

syövyttää 5 (2) ei syövytetä

sädettää 5 (2) ei sädetetä

sähköttää 5 (2) ei sähkötetä

säikyttää 5 (2) ei säikytetä

säikähtää 5 (2) ei säikähdetä

säikäyttää 5 (2) ei säikäytetä

säilyttää 5 (2) ei säilytetä

säkittää 5 (2) ei säkitetä

sälyttää 5 (2) ei sälytetä

säpsähtää 5 (2) ei säpsähdetä

särähtää 5 (2) ei särähdetä

säteilyttää 5 (2) ei säteilytetä

sävyttää 5 (2) ei sävytetä

sävähdyttää 5 (2) ei sävähdytetä

sävähtää 5 (2) ei sävähdetä

säväyttää 5 (2) ei säväytetä

säälittää 5 (2) ei säälitetä

säännöttää 5 (2) ei säännötetä

teettää 5 (2) ei teetetä

teetättää 5 (2) ei teetätetä

tekstittää 5 (2) ei tekstitetä

tervehdyttää 5 (2) ei tervehdytetä

terävöittää 5 (2) ei terävöitetä

tikittää 5 (2) ei tikitetä

tilittää 5 (2) ei tilitetä

tykyttää 5 (2) ei tykytetä

tylsyttää 5 (2) ei tylsytetä

tympäännyttää 5 (2) ei tympäännytetä

typerryttää 5 (2) ei typerrytetä

tyrehdyttää 5 (2) ei tyrehdytetä

tyrkyttää 5 (2) ei tyrkytetä

tyrmistyttää 5 (2) ei tyrmistytetä

tyydyttää 5 (2) ei tyydytetä

tyynnyttää 5 (2) ei tyynnytetä

tyypittää 5 (2) ei tyypitetä

täplittää 5 (2) ei täplitetä

tärisyttää 5 (2) ei tärisytetä

tärskäyttää 5 (2) ei tärskäytetä

täryttää 5 (2) ei tärytetä

täryyttää 5 (2) ei täryytetä

tärähtää 5 (2) ei tärähdetä

täräyttää 5 (2) ei täräytetä

täsmäyttää 5 (2) ei täsmäytetä

täyttää 5 (2) ei täytetä

töksähtää 5 (2) ei töksähdetä

tölkittää 5 (2) ei tölkitetä

tömähtää 5 (2) ei tömähdetä

tömäyttää 5 (2) ei tömäytetä

törröttää 5 (2) ei törrötetä

törähtää 5 (2) ei törähdetä

töräyttää 5 (2) ei töräytetä

venyttää 5 (2) ei venytetä

venähdyttää 5 (2) ei venähdytetä

venähtää 5 (2) ei venähdetä

venäyttää 5 (2) ei venäytetä

vesittää 5 (2) ei vesitetä

vetreyttää 5 (2) ei vetreytetä

vetää 5 (2) ei vedetä

viehättää 5 (2) ei viehätetä

vierittää 5 (2) ei vieritetä

vierähtää 5 (2) ei vierähdetä

viestittää 5 (2) ei viestitetä

viettää 5 (2) ei vietetä

viihdyttää 5 (2) ei viihdytetä

viilettää 5 (2) ei viiletetä

viivyttää 5 (2) ei viivytetä

viivähtää 5 (2) ei viivähdetä

viivästyttää 5 (2) ei viivästytetä

virittää 5 (2) ei viritetä

vyöryttää 5 (2) ei vyörytetä

vyöttää 5 (2) ei vyötetä

väittää 5 (2) ei väitetä

välittää 5 (2) ei välitetä

välkähtää 5 (2) ei välkähdetä

välttää 5 (2) ei vältetä

välähtää 5 (2) ei välähdetä

väläyttää 5 (2) ei väläytetä

värisyttää 5 (2) ei värisytetä

värittää 5 (2) ei väritetä

värjöttää 5 (2) ei värjötetä

värähdyttää 5 (2) ei värähdytetä

värähtää 5 (2) ei värähdetä

väsyttää 5 (2) ei väsytetä

väsähtää 5 (2) ei väsähdetä

väärinkäyttää 5 (2) ei väärinkäytetä

yhteyttää 5 (2) ei yhteytetä

yhyttää 5 (2) ei yhytetä

ylettää 5 (2) ei yletetä

ylevöittää 5 (2) ei ylevöitetä

ylittää 5 (2) ei ylitetä

yllyttää 5 (2) ei yllytetä

ylläpitää 5 (2) ei ylläpidetä

yllättää 5 (2) ei yllätetä

yrittää 5 (2) ei yritetä

yrjöttää 5 (2) ei yrjötetä

yököttää 5 (2) ei yökötetä

äklöttää 5 (2) ei äklötetä

ällistyttää 5 (2) ei ällistytetä

ällöttää 5 (2) ei ällötetä

älähtää 5 (2) ei älähdetä

änkyttää 5 (2) ei änkytetä

ärsyttää 5 (2) ei ärsytetä

ärähtää 5 (2) ei ärähdetä

äänittää 5 (2) ei äänitetä

äännähtää 5 (2) ei äännähdetä

edistää 6 (2) ei edistetä

elää 6 (2) ei eletä

entistää 6 (2) ei entistetä

eristää 6 (2) ei eristetä

esineellistää 6 (2) ei esineellistetä

esineistää 6 (2) ei esineistetä

estää 6 (2) ei estetä

evästää 6 (2) ei evästetä

helistää 6 (2) ei helistetä

helmestää 6 (2) ei helmestetä

henkistää 6 (2) ei henkistetä

heristää 6 (2) ei heristetä

herkistää 6 (2) ei herkistetä

hiestää 6 (2) ei hiestetä

hiilestää 6 (2) ei hiilestetä

hätistää 6 (2) ei hätistetä

höristää 6 (2) ei höristetä

höyrystää 6 (2) ei höyrystetä

höystää 6 (2) ei höystetä

iestää 6 (2) ei iestetä

inhimillistää 6 (2) ei inhimillistetä

irvistää 6 (2) ei irvistetä

jänistää 6 (2) ei jänistetä

järjestelmällistää 6 (2) ei järjestelmällistetä

järjestää 6 (2) ei järjestetä

järkeistää 6 (2) ei järkeistetä

järkiperäistää 6 (2) ei järkiperäistetä

jäykistää 6 (2) ei jäykistetä

kansainvälistää 6 (2) ei kansainvälistetä

kehystää 6 (2) ei kehystetä

keihästää 6 (2) ei keihästetä

kellistää 6 (2) ei kellistetä

kestää 6 (2) ei kestetä

kiistää 6 (2) ei kiistetä

kilistää 6 (2) ei kilistetä

kipristää 6 (2) ei kipristetä

kiristää 6 (2) ei kiristetä

kivistää 6 (2) ei kivistetä

kuumatyöstää 6 (2) ei kuumatyöstetä

kyllästää 6 (2) ei kyllästetä

kylmätyöstää 6 (2) ei kylmätyöstetä

kylvää 6 (2) ei kylvetä

kyyristää 6 (2) ei kyyristetä

käpristää 6 (2) ei käpristetä

käristää 6 (2) ei käristetä

kärjistää 6 (2) ei kärjistetä

käsitteellistää 6 (2) ei käsitteellistetä

käynnistää 6 (2) ei käynnistetä

käyristää 6 (2) ei käyristetä

käytännöllistää 6 (2) ei käytännöllistetä

köykistää 6 (2) ei köykistetä

köyristää 6 (2) ei köyristetä

likistää 6 (2) ei likistetä

litistää 6 (2) ei litistetä

livistää 6 (2) ei livistetä

lypsää 6 (2) ei lypsetä

lytistää 6 (2) ei lytistetä

lyyhistää 6 (2) ei lyyhistetä

lämpöeristää 6 (2) ei lämpöeristetä

lävistää 6 (2) ei lävistetä

löntystää 6 (2) ei löntystetä

meistää 6 (2) ei meistetä

metsästää 6 (2) ei metsästetä

mykistää 6 (2) ei mykistetä

myötäelää 6 (2) ei myötäeletä

nelistää 6 (2) ei nelistetä

niistää 6 (2) ei niistetä

nipistää 6 (2) ei nipistetä

nitistää 6 (2) ei nitistetä

nyrpistää 6 (2) ei nyrpistetä

näpistää 6 (2) ei näpistetä

närästää 6 (2) ei närästetä

näyttämöllistää 6 (2) ei näyttämöllistetä

pelkistää 6 (2) ei pelkistetä

pieksää 6 (2) ei pieksetä

pihistää 6 (2) ei pihistetä

pilkistää 6 (2) ei pilkistetä

pinnistää 6 (2) ei pinnistetä

piristää 6 (2) ei piristetä

pistää 6 (2) ei pistetä

pyllistää 6 (2) ei pyllistetä

pyydystää 6 (2) ei pyydystetä

pyöristää 6 (2) ei pyöristetä

päivystää 6 (2) ei päivystetä

päkistää 6 (2) ei päkistetä

päällystää 6 (2) ei päällystetä

päästää 6 (2) ei päästetä

pöyhistää 6 (2) ei pöyhistetä

riistää 6 (2) ei riistetä

rynnistää 6 (2) ei rynnistetä

rypistää 6 (2) ei rypistetä

ryskää 6 (2) ei rysketä

ryystää 6 (2) ei ryystetä

ryöstää 6 (2) ei ryöstetä

seivästää 6 (2) ei seivästetä

sievistää 6 (2) ei sievistetä

siristää 6 (2) ei siristetä

sisäistää 6 (2) ei sisäistetä

sitkistää 6 (2) ei sitkistetä

sivistää 6 (2) ei sivistetä

synkistää 6 (2) ei synkistetä

säestää 6 (2) ei säestetä

sähköistää 6 (2) ei sähköistetä

säännöllistää 6 (2) ei säännöllistetä

säästää 6 (2) ei säästetä

tasapäistää 6 (2) ei tasapäistetä

terästää 6 (2) ei terästetä

tiivistää 6 (2) ei tiivistetä

tiristää 6 (2) ei tiristetä

tirkistää 6 (2) ei tirkistetä

tylpistää 6 (2) ei tylpistetä

tylsistää 6 (2) ei tylsistetä

typistää 6 (2) ei typistetä

työllistää 6 (2) ei työllistetä

työstää 6 (2) ei työstetä

tähystää 6 (2) ei tähystetä

täsmällistää 6 (2) ei täsmällistetä

täydellistää 6 (2) ei täydellistetä

tömistää 6 (2) ei tömistetä

töristää 6 (2) ei töristetä

veistää 6 (2) ei veistetä

venäläistää 6 (2) ei venäläistetä

verestää 6 (2) ei verestetä

viistää 6 (2) ei viistetä

virkistää 6 (2) ei virkistetä

virnistää 6 (2) ei virnistetä

voimaperäistää 6 (2) ei voimaperäistetä

vähimmäistää 6 (2) ei vähimmäistetä

väistää 6 (2) ei väistetä

välistää 6 (2) ei välistetä

vääristää 6 (2) ei vääristetä

yhdistää 6 (2) ei yhdistetä

yhtenäistää 6 (2) ei yhtenäistetä

yhtäläistää 6 (2) ei yhtäläistetä

yksilöllistää 6 (2) ei yksilöllistetä

yksityistää 6 (2) ei yksityistetä

yleistää 6 (2) ei yleistetä

ylikyllästää 6 (2) ei ylikyllästetä

ylistää 6 (2) ei ylistetä

äestää 6 (2) ei äestetä

äänestää 6 (2) ei äänestetä

huutaa 7 (3) ei huudeta

löytää 7 (3) ei löydetä

pyytää 7 (3) ei pyydetä

taitaa 8 (43) ei taideta

tietää 8 (43) ei tiedetä

hoitaa 9 (4) ei hoideta

hyötää 9 (4) ei hyödetä

häätää 9 (4) ei häädetä

joutaa 9 (4) ei joudeta

kiitää 9 (4) ei kiidetä

liitää 9 (4) ei liidetä

soutaa 9 (4) ei soudeta

säätää 9 (4) ei säädetä

vuotaa 9 (4) ei vuodeta

edeltää 10 (5) ei edelletä

hiekkapuhaltaa 10 (5) ei hiekkapuhalleta

hiiltää 10 (5) ei hiilletä

huoltaa 10 (5) ei huolleta

imeltää 10 (5) ei imelletä

jokeltaa 10 (5) ei jokelleta

kavaltaa 10 (5) ei kavalleta

kieltää 10 (5) ei kielletä

kiiltää 10 (5) ei kiilletä

kimaltaa 10 (5) ei kimalleta

kimmeltää 10 (5) ei kimmelletä

kuultaa 10 (5) ei kuulleta

kähveltää 10 (5) ei kähvelletä

madaltaa 10 (5) ei madalleta

mieltää 10 (5) ei mielletä

niveltää 10 (5) ei nivelletä

oivaltaa 10 (5) ei oivalleta

painaltaa 10 (5) ei painalleta

paleltaa 10 (5) ei palelleta

porhaltaa 10 (5) ei porhalleta

puhaltaa 10 (5) ei puhalleta

puoltaa 10 (5) ei puolleta

pyyhältää 10 (5) ei pyyhälletä

sammaltaa 10 (5) ei sammalleta

sisältää 10 (5) ei sisälletä

sivaltaa 10 (5) ei sivalleta

sokeltaa 10 (5) ei sokelleta

soveltaa 10 (5) ei sovelleta

sukeltaa 10 (5) ei sukelleta

suoltaa 10 (5) ei suolleta

säveltää 10 (5) ei sävelletä

taivaltaa 10 (5) ei taivalleta

temmeltää 10 (5) ei temmelletä

tupeltaa 10 (5) ei tupelleta

ujeltaa 10 (5) ei ujelleta

uskaltaa 10 (5) ei uskalleta

vaeltaa 10 (5) ei vaelleta

viheltää 10 (5) ei vihelletä

vikeltää 10 (5) ei vikelletä

viiltää 10 (5) ei viilletä

yltää 10 (5) ei ylletä

äheltää 10 (5) ei ähelletä

ahertaa 11 (6) ei aherreta

avartaa 11 (6) ei avarreta

hiertää 11 (6) ei hierretä

huurtaa 11 (6) ei huurreta

hykertää 11 (6) ei hykerretä

hämärtää 11 (6) ei hämärretä

juurtaa 11 (6) ei juurreta

kaivertaa 11 (6) ei kaiverreta

kangertaa 11 (6) ei kangerreta

kiemurtaa 11 (6) ei kiemurreta

kiertää 11 (6) ei kierretä

kihartaa 11 (6) ei kiharreta

kihertää 11 (6) ei kiherretä

kovertaa 11 (6) ei koverreta

kuhertaa 11 (6) ei kuherreta

kujertaa 11 (6) ei kujerreta

kumartaa 11 (6) ei kumarreta

kähertää 11 (6) ei käherretä

liirtää 11 (6) ei liirretä

livertää 11 (6) ei liverretä

murtaa 11 (6) ei murreta

musertaa 11 (6) ei muserreta

myllertää 11 (6) ei myllerretä

nakertaa 11 (6) ei nakerreta

nujertaa 11 (6) ei nujerreta

näpertää 11 (6) ei näperretä

pakertaa 11 (6) ei pakerreta

pengertää 11 (6) ei pengerretä

piirtää 11 (6) ei piirretä

pipertää 11 (6) ei piperretä

punertaa 11 (6) ei punerreta

punnertaa 11 (6) ei punnerreta

pusertaa 11 (6) ei puserreta

puurtaa 11 (6) ei puurreta

pyörtää 11 (6) ei pyörretä

siirtää 11 (6) ei siirretä

sinertää 11 (6) ei sinerretä

sopertaa 11 (6) ei soperreta

taapertaa 11 (6) ei taaperreta

tuhertaa 11 (6) ei tuherreta

töhertää 11 (6) ei töherretä

uurtaa 11 (6) ei uurreta

vihertää 11 (6) ei viherretä

visertää 11 (6) ei viserretä

ymmärtää 11 (6) ei ymmärretä

sortaa 12 (7) ei sorreta

alentaa 13 (8) ei alenneta

ammentaa 13 (8) ei ammenneta

asentaa 13 (8) ei asenneta

esikuumentaa 13 (8) ei esikuumenneta

haalentaa 13 (8) ei haalenneta

halventaa 13 (8) ei halvenneta

harventaa 13 (8) ei harvenneta

hienontaa 13 (8) ei hienonneta

hoikentaa 13 (8) ei hoikenneta

huipentaa 13 (8) ei huipenneta

huojentaa 13 (8) ei huojenneta

huonontaa 13 (8) ei huononneta

jalontaa 13 (8) ei jalonneta

jauhentaa 13 (8) ei jauhenneta

juontaa 13 (8) ei juonneta

kahdentaa 13 (8) ei kahdenneta

kalventaa 13 (8) ei kalvenneta

kaventaa 13 (8) ei kavenneta

kohdentaa 13 (8) ei kohdenneta

kohentaa 13 (8) ei kohenneta

komentaa 13 (8) ei komenneta

koontaa 13 (8) ei koonneta

korventaa 13 (8) ei korvenneta

koventaa 13 (8) ei kovenneta

kustantaa 13 (8) ei kustanneta

kuumentaa 13 (8) ei kuumenneta

laajentaa 13 (8) ei laajenneta

laiduntaa 13 (8) ei laidunneta

laihentaa 13 (8) ei laihenneta

laimentaa 13 (8) ei laimenneta

laventaa 13 (8) ei lavenneta

liuentaa 13 (8) ei liuenneta

loitontaa 13 (8) ei loitonneta

masentaa 13 (8) ei masenneta

miedontaa 13 (8) ei miedonneta

muhentaa 13 (8) ei muhenneta

murentaa 13 (8) ei murenneta

muuntaa 13 (8) ei muunneta

niukentaa 13 (8) ei niukenneta

nuorentaa 13 (8) ei nuorenneta

nuotintaa 13 (8) ei nuotinneta

ohentaa 13 (8) ei ohenneta

ojentaa 13 (8) ei ojenneta

oksentaa 13 (8) ei oksenneta

pahentaa 13 (8) ei pahenneta

paikantaa 13 (8) ei paikanneta

paimentaa 13 (8) ei paimenneta

paksuntaa 13 (8) ei paksunneta

parantaa 13 (8) ei paranneta

paskantaa 13 (8) ei paskanneta

puolentaa 13 (8) ei puolenneta

rakentaa 13 (8) ei rakenneta

rumentaa 13 (8) ei rumenneta

rusentaa 13 (8) ei rusenneta

samantaa 13 (8) ei samanneta

soitintaa 13 (8) ei soitinneta

sumentaa 13 (8) ei sumenneta

suomentaa 13 (8) ei suomenneta

suurentaa 13 (8) ei suurenneta

tallentaa 13 (8) ei tallenneta

tarkentaa 13 (8) ei tarkenneta

tiukentaa 13 (8) ei tiukenneta

todentaa 13 (8) ei todenneta

toisintaa 13 (8) ei toisinneta

tummentaa 13 (8) ei tummenneta

vaalentaa 13 (8) ei vaalenneta

vaarantaa 13 (8) ei vaaranneta

vaientaa 13 (8) ei vaienneta

vaimentaa 13 (8) ei vaimenneta

valmentaa 13 (8) ei valmenneta

vanhentaa 13 (8) ei vanhenneta

varhentaa 13 (8) ei varhenneta

varmentaa 13 (8) ei varmenneta

ylikuumentaa 13 (8) ei ylikuumenneta

edentää 14 (8) ei edennetä

enentää 14 (8) ei enennetä

heikentää 14 (8) ei heikennetä

herkentää 14 (8) ei herkennetä

hiljentää 14 (8) ei hiljennetä

himmentää 14 (8) ei himmennetä

hyödyntää 14 (8) ei hyödynnetä

hälventää 14 (8) ei hälvennetä

hämmentää 14 (8) ei hämmennetä

höllentää 14 (8) ei höllennetä

höyhentää 14 (8) ei höyhennetä

ilmentää 14 (8) ei ilmennetä

jyrkentää 14 (8) ei jyrkennetä

jäljentää 14 (8) ei jäljennetä

jäsentää 14 (8) ei jäsennetä

jäykentää 14 (8) ei jäykennetä

keventää 14 (8) ei kevennetä

koelentää 14 (8) ei koelennetä

kylmentää 14 (8) ei kylmennetä

kyntää 14 (8) ei kynnetä

kypsentää 14 (8) ei kypsennetä

kärventää 14 (8) ei kärvennetä

kääntää 14 (8) ei käännetä

lentää 14 (8) ei lennetä

leventää 14 (8) ei levennetä

lieventää 14 (8) ei lievennetä

lyhentää 14 (8) ei lyhennetä

lähentää 14 (8) ei lähennetä

löyhentää 14 (8) ei löyhennetä

löysentää 14 (8) ei löysennetä

mitätöntää 14 (8) ei mitätönnetä

myöntää 14 (8) ei myönnetä

möyhentää 14 (8) ei möyhennetä

pehmentää 14 (8) ei pehmennetä

pidentää 14 (8) ei pidennetä

pienentää 14 (8) ei pienennetä

pimentää 14 (8) ei pimennetä

pitentää 14 (8) ei pitennetä

rientää 14 (8) ei riennetä

selventää 14 (8) ei selvennetä

siementää 14 (8) ei siemennetä

sieventää 14 (8) ei sievennetä

siintää 14 (8) ei siinnetä

sisentää 14 (8) ei sisennetä

synkentää 14 (8) ei synkennetä

syventää 14 (8) ei syvennetä

tihentää 14 (8) ei tihennetä

tyhjentää 14 (8) ei tyhjennetä

tylsentää 14 (8) ei tylsennetä

työntää 14 (8) ei työnnetä

tähdentää 14 (8) ei tähdennetä

täsmentää 14 (8) ei täsmennetä

täydentää 14 (8) ei täydennetä

viilentää 14 (8) ei viilennetä

vähentää 14 (8) ei vähennetä

väljentää 14 (8) ei väljennetä

vääntää 14 (8) ei väännetä

väärentää 14 (8) ei väärennetä

yhdentää 14 (8) ei yhdennetä

ylentää 14 (8) ei ylennetä

ääntää 14 (8) ei äännetä

ahtaa 15 (9) ei ahdeta

ajaa 15 (9) ei ajeta

alkaa 15 (9) ei aleta

antaa 15 (9) ei anneta

ilmiantaa 15 (9) ei ilmianneta

jakaa 15 (9) ei jaeta

jaksaa 15 (9) ei jakseta

jatkaa 15 (9) ei jatketa

jauhaa 15 (9) ei jauheta

kaataa 15 (9) ei kaadeta

kaivaa 15 (9) ei kaiveta

kalvaa 15 (9) ei kalveta

kantaa 15 (9) ei kanneta

kasvaa 15 (9) ei kasveta

kattaa 15 (9) ei kateta

lappaa 15 (9) ei lapeta

laulaa 15 (9) ei lauleta

maattaa 15 (9) ei maateta

mahtaa 15 (9) ei mahdeta

maksaa 15 (9) ei makseta

maustaa 15 (9) ei mausteta

nauraa 15 (9) ei naureta

painaa 15 (9) ei paineta

palaa 15 (9) ei paleta

raataa 15 (9) ei raadeta

salvaa 15 (9) ei salveta

sataa 15 (9) ei sadeta

tappaa 15 (9) ei tapeta

vaihtaa 15 (9) ei vaihdeta

valaa 15 (9) ei valeta

ylenantaa 15 (9) ei ylenanneta

auttaa 16 (10) ei auteta

haastaa 16 (10) ei haasteta

haistaa 16 (10) ei haisteta

kaihtaa 16 (10) ei kaihdeta

karttaa 16 (10) ei karteta

kastaa 16 (10) ei kasteta

laittaa 16 (10) ei laiteta

maistaa 16 (10) ei maisteta

malttaa 16 (10) ei malteta

naittaa 16 (10) ei naiteta

paukkaa 16 (10) ei pauketa

raastaa 16 (10) ei raasteta

paahtaa 17 (11) ei paahdeta

paistaa 17 (11) ei paisteta

palttaa 17 (11) ei palteta

saattaa 17 (11) ei saateta

taittaa 17 (11) ei taiteta

varttaa 17 (11) ei varteta

virkkaa 17 (11) ei virketa

kaartaa 18 (12) ei kaarreta

saartaa 18 (12) ei saarreta

hakea 19 (13) ei haeta

imeä 19 (13) ei imetä

iskeä 19 (13) ei isketä

itkeä 19 (13) ei itketä

kaitsea 19 (13) ei kaitseta

kitkeä 19 (13) ei kitketä

kokea 19 (13) ei koeta

koskea 19 (13) ei kosketa

kulkea 19 (13) ei kuljeta

kutea 19 (13) ei kudeta

kylpeä 19 (13) ei kylvetä

kyteä 19 (13) ei kydetä

kytkeä 19 (13) ei kytketä

käskeä 19 (13) ei käsketä

kätkeä 19 (13) ei kätketä

laskea 19 (13) ei lasketa

lukea 19 (13) ei lueta

nylkeä 19 (13) ei nyljetä

oikosulkea 19 (13) ei oikosuljeta

poissulkea 19 (13) ei poissuljeta

polkea 19 (13) ei poljeta

potea 19 (13) ei podeta

pukea 19 (13) ei pueta

puskea 19 (13) ei pusketa

päteä 19 (13) ei pädetä

rypeä 19 (13) ei ryvetä

sotkea 19 (13) ei sotketa

sulkea 19 (13) ei suljeta

sylkeä 19 (13) ei syljetä

särkeä 19 (13) ei särjetä

tukea 19 (13) ei tueta

tunkea 19 (13) ei tungeta

tuntea 20 (14) ei tunneta

lähteä 21 (16) ei lähdetä

ahmia 22 (17) ei ahmita

aistia 22 (17) ei aistita

etsiä 22 (17) ei etsitä

haalia 22 (17) ei haalita

haaveksia 22 (17) ei haaveksita

haavia 22 (17) ei haavita

halia 22 (17) ei halita

halveksia 22 (17) ei halveksita

harsia 22 (17) ei harsita

helliä 22 (17) ei hellitä

hotkia 22 (17) ei hotkita

houria 22 (17) ei hourita

huhkia 22 (17) ei huhkita

huilia 22 (17) ei huilita

huiskia 22 (17) ei huiskita

huolia 22 (17) ei huolita

hupsia 22 (17) ei hupsita

hyljeksiä 22 (17) ei hyljeksitä

hyöriä 22 (17) ei hyöritä

hässiä 22 (17) ei hässitä

hääriä 22 (17) ei hääritä

höpsiä 22 (17) ei höpsitä

juhlia 22 (17) ei juhlita

juonia 22 (17) ei juonita

juuria 22 (17) ei juurita

jyrsiä 22 (17) ei jyrsitä

järsiä 22 (17) ei järsitä

kahmia 22 (17) ei kahmita

karmia 22 (17) ei karmita

karsia 22 (17) ei karsita

kaulia 22 (17) ei kaulita

kehiä 22 (17) ei kehitä

keksiä 22 (17) ei keksitä

kelliä 22 (17) ei kellitä

keriä 22 (17) ei keritä

kesiä 22 (17) ei kesitä

kieliä 22 (17) ei kielitä

kieriä 22 (17) ei kieritä

kiiriä 22 (17) ei kiiritä

kiriä 22 (17) ei kiritä

kolhia 22 (17) ei kolhita

kosia 22 (17) ei kosita

koulia 22 (17) ei koulita

kuhnia 22 (17) ei kuhnita

kuiskia 22 (17) ei kuiskita

kujeksia 22 (17) ei kujeksita

kuksia 22 (17) ei kuksita

kuljeksia 22 (17) ei kuljeksita

kummeksia 22 (17) ei kummeksita

kuoria 22 (17) ei kuorita

kuplia 22 (17) ei kuplita

kurnia 22 (17) ei kurnita

kursia 22 (17) ei kursita

kyniä 22 (17) ei kynitä

kynsiä 22 (17) ei kynsitä

kähmiä 22 (17) ei kähmitä

kärsiä 22 (17) ei kärsitä

käämiä 22 (17) ei käämitä

kääriä 22 (17) ei kääritä

köhiä 22 (17) ei köhitä

latkia 22 (17) ei latkita

lelliä 22 (17) ei lellitä

leuhkia 22 (17) ei leuhkita

litkiä 22 (17) ei litkitä

loisia 22 (17) ei loisita

loiskia 22 (17) ei loiskita

loitsia 22 (17) ei loitsita

louhia 22 (17) ei louhita

luimia 22 (17) ei luimita

luovia 22 (17) ei luovita

läiskiä 22 (17) ei läiskitä

maleksia 22 (17) ei maleksita

marssia 22 (17) ei marssita

matkia 22 (17) ei matkita

munia 22 (17) ei munita

mylviä 22 (17) ei mylvitä

möhliä 22 (17) ei möhlitä

möyhiä 22 (17) ei möyhitä

möyriä 22 (17) ei möyritä

nuijia 22 (17) ei nuijita

nureksia 22 (17) ei nureksita

nussia 22 (17) ei nussita

nuuhkia 22 (17) ei nuuhkita

nuuskia 22 (17) ei nuuskita

nytkiä 22 (17) ei nytkitä

nälviä 22 (17) ei nälvitä

oksia 22 (17) ei oksita

omia 22 (17) ei omita

painia 22 (17) ei painita

paiskia 22 (17) ei paiskita

parsia 22 (17) ei parsita

periä 22 (17) ei peritä

pesiä 22 (17) ei pesitä

pieniä 22 (17) ei pienitä

piileksiä 22 (17) ei piileksitä

piimiä 22 (17) ei piimitä

poimia 22 (17) ei poimita

polskia 22 (17) ei polskita

porsia 22 (17) ei porsita

potkia 22 (17) ei potkita

pureksia 22 (17) ei pureksita

pyöriä 22 (17) ei pyöritä

pätkiä 22 (17) ei pätkitä

pöyhiä 22 (17) ei pöyhitä

rastia 22 (17) ei rastita

rehkiä 22 (17) ei rehkitä

ristiä 22 (17) ei ristitä

rohkia 22 (17) ei rohkita

roiskia 22 (17) ei roiskita

rouhia 22 (17) ei rouhita

ruiskia 22 (17) ei ruiskita

ruoskia 22 (17) ei ruoskita

ryömiä 22 (17) ei ryömitä

räiskiä 22 (17) ei räiskitä

röhkiä 22 (17) ei röhkitä

sallia 22 (17) ei sallita

siistiä 22 (17) ei siistitä

sohia 22 (17) ei sohita

solmia 22 (17) ei solmita

suksia 22 (17) ei suksita

suomia 22 (17) ei suomita

suosia 22 (17) ei suosita

syrjiä 22 (17) ei syrjitä

sysiä 22 (17) ei sysitä

sätkiä 22 (17) ei sätkitä

sääliä 22 (17) ei säälitä

tahria 22 (17) ei tahrita

talsia 22 (17) ei talsita

tanssia 22 (17) ei tanssita

telmiä 22 (17) ei telmitä

tepsiä 22 (17) ei tepsitä

tiuskia 22 (17) ei tiuskita

toimia 22 (17) ei toimita

tuhria 22 (17) ei tuhrita

tulvia 22 (17) ei tulvita

tungeksia 22 (17) ei tungeksita

tuohia 22 (17) ei tuohita

tutkia 22 (17) ei tutkita

tuumia 22 (17) ei tuumita

tyriä 22 (17) ei tyritä

töhriä 22 (17) ei töhritä

töniä 22 (17) ei tönitä

uneksia 22 (17) ei uneksita

uusia 22 (17) ei uusita

vaalia 22 (17) ei vaalita

vaania 22 (17) ei vaanita

vieriä 22 (17) ei vieritä

viestiä 22 (17) ei viestitä

viitsiä 22 (17) ei viitsitä

vohkia 22 (17) ei vohkita

voihkia 22 (17) ei voihkita

vuoleksia 22 (17) ei vuoleksita

vuonia 22 (17) ei vuonita

yskiä 22 (17) ei yskitä

äyskiä 22 (17) ei äyskitä

ahnehtia 23 (17) ei ahnehdita

ajelehtia 23 (17) ei ajelehdita

ehtiä 23 (17) ei ehditä

elehtiä 23 (17) ei elehditä

empiä 23 (17) ei emmitä

hankkia 23 (17) ei hankita

heittelehtiä 23 (17) ei heittelehditä

henkiä 23 (17) ei hengitä

hiipiä 23 (17) ei hiivitä

hilsehtiä 23 (17) ei hilsehditä

huolehtia 23 (17) ei huolehdita

hylkiä 23 (17) ei hylitä

hyppelehtiä 23 (17) ei hyppelehditä

hyppiä 23 (17) ei hypitä

hörppiä 23 (17) ei hörpitä

ilmehtiä 23 (17) ei ilmehditä

ilvehtiä 23 (17) ei ilvehditä

juurehtia 23 (17) ei juurehdita

kaapia 23 (17) ei kaavita

kadehtia 23 (17) ei kadehdita

kahlehtia 23 (17) ei kahlehdita

karehtia 23 (17) ei karehdita

kiirehtiä 23 (17) ei kiirehditä

kukkia 23 (17) ei kukita

kuokkia 23 (17) ei kuokita

kuopia 23 (17) ei kuovita

kyykkiä 23 (17) ei kyykitä

kyynelehtiä 23 (17) ei kyynelehditä

kömpiä 23 (17) ei kömmitä

laatia 23 (17) ei laadita

lainehtia 23 (17) ei lainehdita

lehtiä 23 (17) ei lehditä

leikkiä 23 (17) ei leikitä

lempiä 23 (17) ei lemmitä

liekehtiä 23 (17) ei liekehditä

liikehtiä 23 (17) ei liikehditä

loihtia 23 (17) ei loihdita

loikkia 23 (17) ei loikita

luikkia 23 (17) ei luikita

luonnehtia 23 (17) ei luonnehdita

läikehtiä 23 (17) ei läikehditä

lääppiä 23 (17) ei lääpitä

miettiä 23 (17) ei mietitä

moittia 23 (17) ei moitita

murehtia 23 (17) ei murehdita

märehtiä 23 (17) ei märehditä

märkiä 23 (17) ei märitä

määkiä 23 (17) ei määitä

mönkiä 23 (17) ei möngitä

nauttia 23 (17) ei nautita

nokkia 23 (17) ei nokita

noukkia 23 (17) ei noukita

nykiä 23 (17) ei nyitä

nyppiä 23 (17) ei nypitä

näykkiä 23 (17) ei näykitä

onkia 23 (17) ei ongita

oppia 23 (17) ei opita

pelehtiä 23 (17) ei pelehditä

pilkkiä 23 (17) ei pilkitä

pohtia 23 (17) ei pohdita

poikia 23 (17) ei poiita

pomppia 23 (17) ei pompita

puikkelehtia 23 (17) ei puikkelehdita

puikkia 23 (17) ei puikita

purjehtia 23 (17) ei purjehdita

pykiä 23 (17) ei pyitä

pyrkiä 23 (17) ei pyritä

pyyhkiä 23 (17) ei pyyhitä

pökkiä 23 (17) ei pökitä

raapia 23 (17) ei raavita

repiä 23 (17) ei revitä

rohtia 23 (17) ei rohdita

routia 23 (17) ei roudita

ruokkia 23 (17) ei ruokita

ruotia 23 (17) ei ruodita

rykiä 23 (17) ei ryitä

rämpiä 23 (17) ei rämmitä

rääpiä 23 (17) ei räävitä

silpiä 23 (17) ei silvitä

sopia 23 (17) ei sovita

sorkkia 23 (17) ei sorkita

sotia 23 (17) ei sodita

sukia 23 (17) ei suita

suuntia 23 (17) ei suunnita

suutia 23 (17) ei suudita

suuttia 23 (17) ei suutita

sykkiä 23 (17) ei sykitä

sädehtiä 23 (17) ei sädehditä

särpiä 23 (17) ei särvitä

sättiä 23 (17) ei sätitä

talvehtia 23 (17) ei talvehdita

tenttiä 23 (17) ei tentitä

tervehtiä 23 (17) ei tervehditä

tinkiä 23 (17) ei tingitä

tohtia 23 (17) ei tohdita

tonkia 23 (17) ei tongita

tuikkia 23 (17) ei tuikita

tukkia 23 (17) ei tukita

tuuppia 23 (17) ei tuupita

tyrkkiä 23 (17) ei tyrkitä

tökkiä 23 (17) ei tökitä

töykkiä 23 (17) ei töykitä

urkkia 23 (17) ei urkita

vaatia 23 (17) ei vaadita

vahtia 23 (17) ei vahdita

vetelehtiä 23 (17) ei vetelehditä

vihkiä 23 (17) ei vihitä

vyyhtiä 23 (17) ei vyyhditä

välkehtiä 23 (17) ei välkehditä

vääntelehtiä 23 (17) ei vääntelehditä

absorboida 24 (18) ei absorboida

akklimatisoida 24 (18) ei akklimatisoida

analysoida 24 (18) ei analysoida

asfaltoida 24 (18) ei asfaltoida

evankelioida 24 (18) ei evankelioida

fakturoida 24 (18) ei fakturoida

fantisoida 24 (18) ei fantisoida

filmatisoida 24 (18) ei filmatisoida

filosofoida 24 (18) ei filosofoida

finansioida 24 (18) ei finansioida

flatuloida 24 (18) ei flatuloida

fosforoida 24 (18) ei fosforoida

haasioida 24 (18) ei haasioida

hakkeroida 24 (18) ei hakkeroida

intrigoida 24 (18) ei intrigoida

kalmetoida 24 (18) ei kalmetoida

karikoida 24 (18) ei karikoida

karrikoida 24 (18) ei karrikoida

krakeloida 24 (18) ei krakeloida

lisensioida 24 (18) ei lisensioida

lisensoida 24 (18) ei lisensoida

manöveroida 24 (18) ei manöveroida

marinoida 24 (18) ei marinoida

masturboida 24 (18) ei masturboida

naida 24 (18) ei naida

nikkelöidä 24 (18) ei nikkelöidä

onanoida 24 (18) ei onanoida

pervertoida 24 (18) ei pervertoida

piratisoida 24 (18) ei piratisoida

privatisoida 24 (18) ei privatisoida

projisioida 24 (18) ei projisioida

promovoida 24 (18) ei promovoida

provokoida 24 (18) ei provokoida

provosoida 24 (18) ei provosoida

psykologisoida 24 (18) ei psykologisoida

puida 24 (18) ei puida

pupinoida 24 (18) ei pupinoida

remittoida 24 (18) ei remittoida

siselöidä 24 (18) ei siselöidä

smirgelöidä 24 (18) ei smirgelöidä

soida 24 (18) ei soida

stilisoida 24 (18) ei stilisoida

uida 24 (18) ei uida

voida 24 (18) ei voida

aateloida 25 (30) ei aateloida

abstrahoida 25 (30) ei abstrahoida

adoptoida 25 (30) ei adoptoida

agitoida 25 (30) ei agitoida

ahkeroida 25 (30) ei ahkeroida

akkreditoida 25 (30) ei akkreditoida

aktivoida 25 (30) ei aktivoida

aliarvioida 25 (30) ei aliarvioida

aliurakoida 25 (30) ei aliurakoida

alkaloida 25 (30) ei alkaloida

amputoida 25 (30) ei amputoida

ankkuroida 25 (30) ei ankkuroida

anturoida 25 (30) ei anturoida

apinoida 25 (30) ei apinoida

aprikoida 25 (30) ei aprikoida

arkistoida 25 (30) ei arkistoida

artikuloida 25 (30) ei artikuloida

arvioida 25 (30) ei arvioida

asemoida 25 (30) ei asemoida

asioida 25 (30) ei asioida

askaroida 25 (30) ei askaroida

assimiloida 25 (30) ei assimiloida

assosioida 25 (30) ei assosioida

asvaltoida 25 (30) ei asvaltoida

aterioida 25 (30) ei aterioida

auktorisoida 25 (30) ei auktorisoida

auskultoida 25 (30) ei auskultoida

automatisoida 25 (30) ei automatisoida

balsamoida 25 (30) ei balsamoida

boikotoida 25 (30) ei boikotoida

budjetoida 25 (30) ei budjetoida

byrokratisoida 25 (30) ei byrokratisoida

deaktivoida 25 (30) ei deaktivoida

debytoida 25 (30) ei debytoida

dekantoida 25 (30) ei dekantoida

delegoida 25 (30) ei delegoida

deletoida 25 (30) ei deletoida

demagnetoida 25 (30) ei demagnetoida

dementoida 25 (30) ei dementoida

demilitarisoida 25 (30) ei demilitarisoida

demobilisoida 25 (30) ei demobilisoida

demokratisoida 25 (30) ei demokratisoida

demonstroida 25 (30) ei demonstroida

demoralisoida 25 (30) ei demoralisoida

denaturoida 25 (30) ei denaturoida

deodoroida 25 (30) ei deodoroida

derivoida 25 (30) ei derivoida

desaktivoida 25 (30) ei desaktivoida

desentralisoida 25 (30) ei desentralisoida

desinfioida 25 (30) ei desinfioida

devalvoida 25 (30) ei devalvoida

dieselöidä 25 (30) ei dieselöidä

differentioida 25 (30) ei differentioida

digitoida 25 (30) ei digitoida

diskriminoida 25 (30) ei diskriminoida

diskvalifioida 25 (30) ei diskvalifioida

dokumentoida 25 (30) ei dokumentoida

dominoida 25 (30) ei dominoida

dramatisoida 25 (30) ei dramatisoida

editoida 25 (30) ei editoida

eliminoida 25 (30) ei eliminoida

elämöidä 25 (30) ei elämöidä

emaljoida 25 (30) ei emaljoida

emaloida 25 (30) ei emaloida

emittoida 25 (30) ei emittoida

emulgoida 25 (30) ei emulgoida

emuloida 25 (30) ei emuloida

emännöidä 25 (30) ei emännöidä

ennakoida 25 (30) ei ennakoida

epäröidä 25 (30) ei epäröidä

erasoida 25 (30) ei erasoida

esitelmöidä 25 (30) ei esitelmöidä

eskaloida 25 (30) ei eskaloida

estimoida 25 (30) ei estimoida

etabloida 25 (30) ei etabloida

etiketöidä 25 (30) ei etiketöidä

evakuoida 25 (30) ei evakuoida

fiksoida 25 (30) ei fiksoida

fileoida 25 (30) ei fileoida

folioida 25 (30) ei folioida

formalisoida 25 (30) ei formalisoida

formatoida 25 (30) ei formatoida

formuloida 25 (30) ei formuloida

frustroida 25 (30) ei frustroida

fuusioida 25 (30) ei fuusioida

galvanoida 25 (30) ei galvanoida

gratinoida 25 (30) ei gratinoida

haarukoida 25 (30) ei haarukoida

halstaroida 25 (30) ei halstaroida

haparoida 25 (30) ei haparoida

haravoida 25 (30) ei haravoida

harmonisoida 25 (30) ei harmonisoida

harppunoida 25 (30) ei harppunoida

havainnoida 25 (30) ei havainnoida

hedelmöidä 25 (30) ei hedelmöidä

heilimöidä 25 (30) ei heilimöidä

hekumoida 25 (30) ei hekumoida

henkilöidä 25 (30) ei henkilöidä

hoipparoida 25 (30) ei hoipparoida

hoippuroida 25 (30) ei hoippuroida

homogenisoida 25 (30) ei homogenisoida

homogenoida 25 (30) ei homogenoida

hopeoida 25 (30) ei hopeoida

hulinoida 25 (30) ei hulinoida

humanisoida 25 (30) ei humanisoida

huomioida 25 (30) ei huomioida

hutiloida 25 (30) ei hutiloida

hypnotisoida 25 (30) ei hypnotisoida

hyytelöidä 25 (30) ei hyytelöidä

häkilöidä 25 (30) ei häkilöidä

hälinöidä 25 (30) ei hälinöidä

hätiköidä 25 (30) ei hätiköidä

idealisoida 25 (30) ei idealisoida

identifioida 25 (30) ei identifioida

ideoida 25 (30) ei ideoida

ihannoida 25 (30) ei ihannoida

ikävöidä 25 (30) ei ikävöidä

ilakoida 25 (30) ei ilakoida

ilkamoida 25 (30) ei ilkamoida

ilmastoida 25 (30) ei ilmastoida

imitoida 25 (30) ei imitoida

immunisoida 25 (30) ei immunisoida

implementoida 25 (30) ei implementoida

impregnoida 25 (30) ei impregnoida

improvisoida 25 (30) ei improvisoida

imuroida 25 (30) ei imuroida

indeksoida 25 (30) ei indeksoida

indikoida 25 (30) ei indikoida

individualisoida 25 (30) ei individualisoida

indoktrinoida 25 (30) ei indoktrinoida

indusoida 25 (30) ei indusoida

infektoida 25 (30) ei infektoida

informoida 25 (30) ei informoida

injektoida 25 (30) ei injektoida

innovoida 25 (30) ei innovoida

inspiroida 25 (30) ei inspiroida

installoida 25 (30) ei installoida

instrumentoida 25 (30) ei instrumentoida

integroida 25 (30) ei integroida

internoida 25 (30) ei internoida

invalidisoida 25 (30) ei invalidisoida

invalisoida 25 (30) ei invalisoida

inventoida 25 (30) ei inventoida

invertoida 25 (30) ei invertoida

investoida 25 (30) ei investoida

ionisoida 25 (30) ei ionisoida

ironisoida 25 (30) ei ironisoida

isännöidä 25 (30) ei isännöidä

jumaloida 25 (30) ei jumaloida

kaakeloida 25 (30) ei kaakeloida

kaapeloida 25 (30) ei kaapeloida

kaaviloida 25 (30) ei kaaviloida

kaavioida 25 (30) ei kaavioida

kahakoida 25 (30) ei kahakoida

kahinoida 25 (30) ei kahinoida

kalibroida 25 (30) ei kalibroida

kalkioida 25 (30) ei kalkioida

kalkyloida 25 (30) ei kalkyloida

kampanjoida 25 (30) ei kampanjoida

kanavoida 25 (30) ei kanavoida

kanonisoida 25 (30) ei kanonisoida

kansioida 25 (30) ei kansioida

kapaloida 25 (30) ei kapaloida

kapinoida 25 (30) ei kapinoida

kapitalisoida 25 (30) ei kapitalisoida

kapitaloida 25 (30) ei kapitaloida

kapseloida 25 (30) ei kapseloida

karakterisoida 25 (30) ei karakterisoida

karitsoida 25 (30) ei karitsoida

karkeloida 25 (30) ei karkeloida

karsinoida 25 (30) ei karsinoida

kastroida 25 (30) ei kastroida

katalysoida 25 (30) ei katalysoida

katetroida 25 (30) ei katetroida

keikaroida 25 (30) ei keikaroida

kesannoida 25 (30) ei kesannoida

kihelmöidä 25 (30) ei kihelmöidä

kiintiöidä 25 (30) ei kiintiöidä

kipinöidä 25 (30) ei kipinöidä

kipunoida 25 (30) ei kipunoida

koaguloida 25 (30) ei koaguloida

kodifioida 25 (30) ei kodifioida

kollektivisoida 25 (30) ei kollektivisoida

kollektivoida 25 (30) ei kollektivoida

kombinoida 25 (30) ei kombinoida

kommentoida 25 (30) ei kommentoida

kommunikoida 25 (30) ei kommunikoida

kommutoida 25 (30) ei kommutoida

kompensoida 25 (30) ei kompensoida

komplisoida 25 (30) ei komplisoida

kompostoida 25 (30) ei kompostoida

kompuroida 25 (30) ei kompuroida

kondensoida 25 (30) ei kondensoida

konfiguroida 25 (30) ei konfiguroida

konfirmoida 25 (30) ei konfirmoida

konjugoida 25 (30) ei konjugoida

konkretisoida 25 (30) ei konkretisoida

konsentroida 25 (30) ei konsentroida

konsertoida 25 (30) ei konsertoida

konservoida 25 (30) ei konservoida

konsignoida 25 (30) ei konsignoida

konstituoida 25 (30) ei konstituoida

konstruoida 25 (30) ei konstruoida

konsultoida 25 (30) ei konsultoida

kontrolloida 25 (30) ei kontrolloida

konvertoida 25 (30) ei konvertoida

koordinoida 25 (30) ei koordinoida

kopeloida 25 (30) ei kopeloida

kopioida 25 (30) ei kopioida

korreloida 25 (30) ei korreloida

kortistoida 25 (30) ei kortistoida

koteloida 25 (30) ei koteloida

kriminalisoida 25 (30) ei kriminalisoida

kristallisoida 25 (30) ei kristallisoida

kristalloida 25 (30) ei kristalloida

kritikoida 25 (30) ei kritikoida

kritisoida 25 (30) ei kritisoida

kronikoida 25 (30) ei kronikoida

kulminoida 25 (30) ei kulminoida

kultivoida 25 (30) ei kultivoida

kuparoida 25 (30) ei kuparoida

kursivoida 25 (30) ei kursivoida

kuutioida 25 (30) ei kuutioida

kuvioida 25 (30) ei kuvioida

kvalifioida 25 (30) ei kvalifioida

kylmävarastoida 25 (30) ei kylmävarastoida

käpälöidä 25 (30) ei käpälöidä

käräjöidä 25 (30) ei käräjöidä

laakeroida 25 (30) ei laakeroida

laastaroida 25 (30) ei laastaroida

laatikoida 25 (30) ei laatikoida

laminoida 25 (30) ei laminoida

lapioida 25 (30) ei lapioida

laskelmoida 25 (30) ei laskelmoida

legalisoida 25 (30) ei legalisoida

legitimoida 25 (30) ei legitimoida

liberalisoida 25 (30) ei liberalisoida

liehakoida 25 (30) ei liehakoida

liikennöidä 25 (30) ei liikennöidä

liisteröidä 25 (30) ei liisteröidä

likvidoida 25 (30) ei likvidoida

litografoida 25 (30) ei litografoida

litteroida 25 (30) ei litteroida

lokeroida 25 (30) ei lokeroida

luennoida 25 (30) ei luennoida

luetteloida 25 (30) ei luetteloida

lusikoida 25 (30) ei lusikoida

magnetisoida 25 (30) ei magnetisoida

magnetoida 25 (30) ei magnetoida

maisemoida 25 (30) ei maisemoida

maksimoida 25 (30) ei maksimoida

makuloida 25 (30) ei makuloida

manipuloida 25 (30) ei manipuloida

mankeloida 25 (30) ei mankeloida

markkinoida 25 (30) ei markkinoida

marmoroida 25 (30) ei marmoroida

matematisoida 25 (30) ei matematisoida

materialisoida 25 (30) ei materialisoida

meditoida 25 (30) ei meditoida

mekanisoida 25 (30) ei mekanisoida

mellakoida 25 (30) ei mellakoida

merseroida 25 (30) ei merseroida

metelöidä 25 (30) ei metelöidä

militarisoida 25 (30) ei militarisoida

minimoida 25 (30) ei minimoida

mitätöidä 25 (30) ei mitätöidä

mobilisoida 25 (30) ei mobilisoida

modernisoida 25 (30) ei modernisoida

modifioida 25 (30) ei modifioida

moduloida 25 (30) ei moduloida

monopolisoida 25 (30) ei monopolisoida

moottoroida 25 (30) ei moottoroida

moralisoida 25 (30) ei moralisoida

motivoida 25 (30) ei motivoida

moukaroida 25 (30) ei moukaroida

mukiloida 25 (30) ei mukiloida

musisoida 25 (30) ei musisoida

muumioida 25 (30) ei muumioida

mystifioida 25 (30) ei mystifioida

naamioida 25 (30) ei naamioida

naturalisoida 25 (30) ei naturalisoida

navigoida 25 (30) ei navigoida

neliöidä 25 (30) ei neliöidä

neutralisoida 25 (30) ei neutralisoida

nimikoida 25 (30) ei nimikoida

nimiöidä 25 (30) ei nimiöidä

niskuroida 25 (30) ei niskuroida

normalisoida 25 (30) ei normalisoida

nujakoida 25 (30) ei nujakoida

numeroida 25 (30) ei numeroida

nyansoida 25 (30) ei nyansoida

näpelöidä 25 (30) ei näpelöidä

observoida 25 (30) ei observoida

ohjelmoida 25 (30) ei ohjelmoida

oksidoida 25 (30) ei oksidoida

opalisoida 25 (30) ei opalisoida

operoida 25 (30) ei operoida

optimoida 25 (30) ei optimoida

organisoida 25 (30) ei organisoida

orientoida 25 (30) ei orientoida

otsikoida 25 (30) ei otsikoida

otsonoida 25 (30) ei otsonoida

paketoida 25 (30) ei paketoida

pakinoida 25 (30) ei pakinoida

palmikoida 25 (30) ei palmikoida

palsamoida 25 (30) ei palsamoida

paneloida 25 (30) ei paneloida

panikoida 25 (30) ei panikoida

panoroida 25 (30) ei panoroida

panssaroida 25 (30) ei panssaroida

paperoida 25 (30) ei paperoida

parafinoida 25 (30) ei parafinoida

parafoida 25 (30) ei parafoida

parfymoida 25 (30) ei parfymoida

pariloida 25 (30) ei pariloida

parketoida 25 (30) ei parketoida

parodioida 25 (30) ei parodioida

partioida 25 (30) ei partioida

parturoida 25 (30) ei parturoida

passivoida 25 (30) ei passivoida

pastöroida 25 (30) ei pastöroida

patentoida 25 (30) ei patentoida

patikoida 25 (30) ei patikoida

patinoida 25 (30) ei patinoida

penikoida 25 (30) ei penikoida

perkoloida 25 (30) ei perkoloida

personoida 25 (30) ei personoida

peukaloida 25 (30) ei peukaloida

piehtaroida 25 (30) ei piehtaroida

pippuroida 25 (30) ei pippuroida

pisaroida 25 (30) ei pisaroida

plagioida 25 (30) ei plagioida

platinoida 25 (30) ei platinoida

pokkuroida 25 (30) ei pokkuroida

polarisoida 25 (30) ei polarisoida

polaroida 25 (30) ei polaroida

polemikoida 25 (30) ei polemikoida

polemisoida 25 (30) ei polemisoida

politikoida 25 (30) ei politikoida

politisoida 25 (30) ei politisoida

polymerisoida 25 (30) ei polymerisoida

polymeroida 25 (30) ei polymeroida

popularisoida 25 (30) ei popularisoida

postuloida 25 (30) ei postuloida

praktisoida 25 (30) ei praktisoida

predestinoida 25 (30) ei predestinoida

preparoida 25 (30) ei preparoida

produsoida 25 (30) ei produsoida

profanoida 25 (30) ei profanoida

profetoida 25 (30) ei profetoida

profiloida 25 (30) ei profiloida

projisoida 25 (30) ei projisoida

proletarisoida 25 (30) ei proletarisoida

propagoida 25 (30) ei propagoida

prosessoida 25 (30) ei prosessoida

prostituoida 25 (30) ei prostituoida

protestoida 25 (30) ei protestoida

psykoanalysoida 25 (30) ei psykoanalysoida

pulikoida 25 (30) ei pulikoida

pulveroida 25 (30) ei pulveroida

punktoida 25 (30) ei punktoida

puntaroida 25 (30) ei puntaroida

puoskaroida 25 (30) ei puoskaroida

purppuroida 25 (30) ei purppuroida

puskuroida 25 (30) ei puskuroida

puuteroida 25 (30) ei puuteroida

pykälöidä 25 (30) ei pykälöidä

pysäköidä 25 (30) ei pysäköidä

pätevöidä 25 (30) ei pätevöidä

radikalisoida 25 (30) ei radikalisoida

radioida 25 (30) ei radioida

raffinoida 25 (30) ei raffinoida

rahastoida 25 (30) ei rahastoida

raportoida 25 (30) ei raportoida

ratifioida 25 (30) ei ratifioida

rationalisoida 25 (30) ei rationalisoida

reagoida 25 (30) ei reagoida

realisoida 25 (30) ei realisoida

redusoida 25 (30) ei redusoida

referoida 25 (30) ei referoida

reflektoida 25 (30) ei reflektoida

reformoida 25 (30) ei reformoida

regeneroida 25 (30) ei regeneroida

rehabilitoida 25 (30) ei rehabilitoida

rekisteröidä 25 (30) ei rekisteröidä

reklamoida 25 (30) ei reklamoida

rekonstruoida 25 (30) ei rekonstruoida

rekrytoida 25 (30) ei rekrytoida

remontoida 25 (30) ei remontoida

reprodusoida 25 (30) ei reprodusoida

resitoida 25 (30) ei resitoida

restauroida 25 (30) ei restauroida

rettelöidä 25 (30) ei rettelöidä

retusoida 25 (30) ei retusoida

revalvoida 25 (30) ei revalvoida

ristikoida 25 (30) ei ristikoida

romantisoida 25 (30) ei romantisoida

rusikoida 25 (30) ei rusikoida

rähinöidä 25 (30) ei rähinöidä

räpiköidä 25 (30) ei räpiköidä

sabotoida 25 (30) ei sabotoida

saippuoida 25 (30) ei saippuoida

salamoida 25 (30) ei salamoida

sanktioida 25 (30) ei sanktioida

satuloida 25 (30) ei satuloida

segmentoida 25 (30) ei segmentoida

sekularisoida 25 (30) ei sekularisoida

sementoida 25 (30) ei sementoida

sensuroida 25 (30) ei sensuroida

sentralisoida 25 (30) ei sentralisoida

separoida 25 (30) ei separoida

seppelöidä 25 (30) ei seppelöidä

signaloida 25 (30) ei signaloida

siivilöidä 25 (30) ei siivilöidä

silmikoida 25 (30) ei silmikoida

simuloida 25 (30) ei simuloida

sinetöidä 25 (30) ei sinetöidä

sinkilöidä 25 (30) ei sinkilöidä

skandalisoida 25 (30) ei skandalisoida

skandaloida 25 (30) ei skandaloida

sokeroida 25 (30) ei sokeroida

sosialisoida 25 (30) ei sosialisoida

spekuloida 25 (30) ei spekuloida

spesifioida 25 (30) ei spesifioida

sponsoroida 25 (30) ei sponsoroida

stabilisoida 25 (30) ei stabilisoida

stabiloida 25 (30) ei stabiloida

standardisoida 25 (30) ei standardisoida

standardoida 25 (30) ei standardoida

sterilisoida 25 (30) ei sterilisoida

steriloida 25 (30) ei steriloida

stimuloida 25 (30) ei stimuloida

strukturoida 25 (30) ei strukturoida

sublimoida 25 (30) ei sublimoida

substituoida 25 (30) ei substituoida

subventoida 25 (30) ei subventoida

suggeroida 25 (30) ei suggeroida

suikaloida 25 (30) ei suikaloida

sukkuloida 25 (30) ei sukkuloida

symbolisoida 25 (30) ei symbolisoida

symboloida 25 (30) ei symboloida

sympatisoida 25 (30) ei sympatisoida

synkronisoida 25 (30) ei synkronisoida

synkronoida 25 (30) ei synkronoida

syntetisoida 25 (30) ei syntetisoida

systematisoida 25 (30) ei systematisoida

systemoida 25 (30) ei systemoida

säiliöidä 25 (30) ei säiliöidä

säkenöidä 25 (30) ei säkenöidä

takavarikoida 25 (30) ei takavarikoida

takiloida 25 (30) ei takiloida

taktikoida 25 (30) ei taktikoida

taltioida 25 (30) ei taltioida

tamponoida 25 (30) ei tamponoida

tapetoida 25 (30) ei tapetoida

tariffoida 25 (30) ei tariffoida

tatuoida 25 (30) ei tatuoida

taulukoida 25 (30) ei taulukoida

telakoida 25 (30) ei telakoida

televisioida 25 (30) ei televisioida

teoretisoida 25 (30) ei teoretisoida

teorioida 25 (30) ei teorioida

terrorisoida 25 (30) ei terrorisoida

tiirikoida 25 (30) ei tiirikoida

tilastoida 25 (30) ei tilastoida

tohtoroida 25 (30) ei tohtoroida

toikkaroida 25 (30) ei toikkaroida

torpedoida 25 (30) ei torpedoida

transferoida 25 (30) ei transferoida

transistoroida 25 (30) ei transistoroida

transkriboida 25 (30) ei transkriboida

translitteroida 25 (30) ei translitteroida

trepanoida 25 (30) ei trepanoida

tunaroida 25 (30) ei tunaroida

tunkioida 25 (30) ei tunkioida

tunnelmoida 25 (30) ei tunnelmoida

tupakoida 25 (30) ei tupakoida

tyrannisoida 25 (30) ei tyrannisoida

tyrannoida 25 (30) ei tyrannoida

unelmoida 25 (30) ei unelmoida

vaikeroida 25 (30) ei vaikeroida

vakioida 25 (30) ei vakioida

valikoida 25 (30) ei valikoida

valokopioida 25 (30) ei valokopioida

vandalisoida 25 (30) ei vandalisoida

varastoida 25 (30) ei varastoida

varioida 25 (30) ei varioida

vartioida 25 (30) ei vartioida

vasaroida 25 (30) ei vasaroida

vasikoida 25 (30) ei vasikoida

verbalisoida 25 (30) ei verbalisoida

verifioida 25 (30) ei verifioida

viemäröidä 25 (30) ei viemäröidä

vihannoida 25 (30) ei vihannoida

viheriöidä 25 (30) ei viheriöidä

viipaloida 25 (30) ei viipaloida

viittilöidä 25 (30) ei viittilöidä

vikuroida 25 (30) ei vikuroida

virvelöidä 25 (30) ei virvelöidä

vispilöidä 25 (30) ei vispilöidä

visualisoida 25 (30) ei visualisoida

vitaminoida 25 (30) ei vitaminoida

vulgarisoida 25 (30) ei vulgarisoida

vulkanoida 25 (30) ei vulkanoida

väkevöidä 25 (30) ei väkevöidä

yksilöidä 25 (30) ei yksilöidä

yliarvioida 25 (30) ei yliarvioida

ympyröidä 25 (30) ei ympyröidä

ympäröidä 25 (30) ei ympäröidä

äyskäröidä 25 (30) ei äyskäröidä

juoda 26 (19) ei juoda

jälleenmyydä 26 (19) ei jälleenmyydä

jäädä 26 (19) ei jäädä

loppuunmyydä 26 (19) ei loppuunmyydä

luoda 26 (19) ei luoda

lyödä 26 (19) ei lyödä

myydä 26 (19) ei myydä

saada 26 (19) ei saada

suoda 26 (19) ei suoda

syödä 26 (19) ei syödä

tuoda 26 (19) ei tuoda

viedä 26 (19) ei viedä

käydä 27 (23) ei käydä

läpikäydä 27 (23) ei läpikäydä

ahtautua 28 (44) ei ahtauduta

aiheutua 28 (44) ei aiheuduta

ajautua 28 (44) ei ajauduta

antautua 28 (44) ei antauduta

arpeutua 28 (44) ei arpeuduta

aseistautua 28 (44) ei aseistauduta

asettautua 28 (44) ei asettauduta

avautua 28 (44) ei avauduta

eheytyä 28 (44) ei eheydytä

eläytyä 28 (44) ei eläydytä

eristäytyä 28 (44) ei eristäydytä

eriytyä 28 (44) ei eriydytä

erottautua 28 (44) ei erottauduta

esittäytyä 28 (44) ei esittäydytä

etsiytyä 28 (44) ei etsiydytä

fakkiutua 28 (44) ei fakkiuduta

haaksirikkoutua 28 (44) ei haaksirikkouduta

haarautua 28 (44) ei haarauduta

haaskautua 28 (44) ei haaskauduta

haavautua 28 (44) ei haavauduta

hajautua 28 (44) ei hajauduta

hakeutua 28 (44) ei hakeuduta

halvautua 28 (44) ei halvauduta

hankautua 28 (44) ei hankauduta

hankkiutua 28 (44) ei hankkiuduta

harhautua 28 (44) ei harhauduta

harjautua 28 (44) ei harjauduta

hautautua 28 (44) ei hautauduta

hautua 28 (44) ei hauduta

heittäytyä 28 (44) ei heittäydytä

hieroutua 28 (44) ei hierouduta

hioutua 28 (44) ei hiouduta

hippiytyä 28 (44) ei hippiydytä

hirttäytyä 28 (44) ei hirttäydytä

hitsautua 28 (44) ei hitsauduta

hivuttautua 28 (44) ei hivuttauduta

hukkautua 28 (44) ei hukkauduta

hukuttautua 28 (44) ei hukuttauduta

hurmautua 28 (44) ei hurmauduta

huuhtoutua 28 (44) ei huuhtouduta

huumautua 28 (44) ei huumauduta

hyytyä 28 (44) ei hyydytä

häiriytyä 28 (44) ei häiriydytä

höyläytyä 28 (44) ei höyläydytä

ilmoittautua 28 (44) ei ilmoittauduta

imeytyä 28 (44) ei imeydytä

intoutua 28 (44) ei intouduta

irrottautua 28 (44) ei irrottauduta

irtautua 28 (44) ei irtauduta

irtisanoutua 28 (44) ei irtisanouduta

iskeytyä 28 (44) ei iskeydytä

istuutua 28 (44) ei istuuduta

jakautua 28 (44) ei jakauduta

jauhautua 28 (44) ei jauhauduta

joutua 28 (44) ei jouduta

julistautua 28 (44) ei julistauduta

jumiutua 28 (44) ei jumiuduta

juustoutua 28 (44) ei juustouduta

järjestäytyä 28 (44) ei järjestäydytä

jättäytyä 28 (44) ei jättäydytä

kaareutua 28 (44) ei kaareuduta

kaivautua 28 (44) ei kaivauduta

kalkkiutua 28 (44) ei kalkkiuduta

kantautua 28 (44) ei kantauduta

kariutua 28 (44) ei kariuduta

karsiutua 28 (44) ei karsiuduta

kasautua 28 (44) ei kasauduta

kehkeytyä 28 (44) ei kehkeydytä

kertautua 28 (44) ei kertauduta

keräytyä 28 (44) ei keräydytä

keskeytyä 28 (44) ei keskeydytä

kieltäytyä 28 (44) ei kieltäydytä

kieroutua 28 (44) ei kierouduta

kietoutua 28 (44) ei kietouduta

kihlautua 28 (44) ei kihlauduta

kiilautua 28 (44) ei kiilauduta

kiinnittäytyä 28 (44) ei kiinnittäydytä

kiinteytyä 28 (44) ei kiinteydytä

kipeytyä 28 (44) ei kipeydytä

kirjoittautua 28 (44) ei kirjoittauduta

kirnuutua 28 (44) ei kirnuuduta

kiskoutua 28 (44) ei kiskouduta

kiteytyä 28 (44) ei kiteydytä

klikkiytyä 28 (44) ei klikkiydytä

kohottautua 28 (44) ei kohottauduta

kolhiutua 28 (44) ei kolhiuduta

koristautua 28 (44) ei koristauduta

korjautua 28 (44) ei korjauduta

korvautua 28 (44) ei korvauduta

kotiutua 28 (44) ei kotiuduta

kulkeutua 28 (44) ei kulkeuduta

kuloutua 28 (44) ei kulouduta

kumoutua 28 (44) ei kumouduta

kunnostautua 28 (44) ei kunnostauduta

kuntoutua 28 (44) ei kuntouduta

kuoleutua 28 (44) ei kuoleuduta

kuoriutua 28 (44) ei kuoriuduta

kuristautua 28 (44) ei kuristauduta

kurkottautua 28 (44) ei kurkottauduta

kurottautua 28 (44) ei kurottauduta

kuuroutua 28 (44) ei kuurouduta

kytkeytyä 28 (44) ei kytkeydytä

käheytyä 28 (44) ei käheydytä

kätkeytyä 28 (44) ei kätkeydytä

käyttäytyä 28 (44) ei käyttäydytä

kääriytyä 28 (44) ei kääriydytä

laahautua 28 (44) ei laahauduta

lahoutua 28 (44) ei lahouduta

laittautua 28 (44) ei laittauduta

lamautua 28 (44) ei lamauduta

laskeutua 28 (44) ei laskeuduta

latautua 28 (44) ei latauduta

leikkautua 28 (44) ei leikkauduta

leiriytyä 28 (44) ei leiriydytä

levittäytyä 28 (44) ei levittäydytä

liimautua 28 (44) ei liimauduta

liittoutua 28 (44) ei liittouduta

likistäytyä 28 (44) ei likistäydytä

linnoittautua 28 (44) ei linnoittauduta

lohduttautua 28 (44) ei lohduttauduta

lukeutua 28 (44) ei lukeuduta

lukkiutua 28 (44) ei lukkiuduta

lumoutua 28 (44) ei lumouduta

lupautua 28 (44) ei lupauduta

luutua 28 (44) ei luuduta

lykkäytyä 28 (44) ei lykkäydytä

lyöttäytyä 28 (44) ei lyöttäydytä

löytyä 28 (44) ei löydytä

maastoutua 28 (44) ei maastouduta

majoittautua 28 (44) ei majoittauduta

mukautua 28 (44) ei mukauduta

multautua 28 (44) ei multauduta

muotoutua 28 (44) ei muotouduta

muovautua 28 (44) ei muovauduta

murskautua 28 (44) ei murskauduta

murtautua 28 (44) ei murtauduta

muuntautua 28 (44) ei muuntauduta

määräytyä 28 (44) ei määräydytä

nesteytyä 28 (44) ei nesteydytä

nivoutua 28 (44) ei nivouduta

nojautua 28 (44) ei nojauduta

nollautua 28 (44) ei nollauduta

nopeutua 28 (44) ei nopeuduta

nuutua 28 (44) ei nuuduta

näyttäytyä 28 (44) ei näyttäydytä

ojentautua 28 (44) ei ojentauduta

omistautua 28 (44) ei omistauduta

osoittautua 28 (44) ei osoittauduta

painautua 28 (44) ei painauduta

paiskautua 28 (44) ei paiskauduta

pakkautua 28 (44) ei pakkauduta

pakottautua 28 (44) ei pakottauduta

palautua 28 (44) ei palauduta

paneutua 28 (44) ei paneuduta

patoutua 28 (44) ei patouduta

peilautua 28 (44) ei peilauduta

pelastautua 28 (44) ei pelastauduta

periytyä 28 (44) ei periydytä

peruutua 28 (44) ei peruuduta

peräytyä 28 (44) ei peräydytä

peseytyä 28 (44) ei peseydytä

pesiytyä 28 (44) ei pesiydytä

pestautua 28 (44) ei pestauduta

pidättäytyä 28 (44) ei pidättäydytä

piilottautua 28 (44) ei piilottauduta

piiloutua 28 (44) ei piilouduta

pilkkoutua 28 (44) ei pilkkouduta

piristäytyä 28 (44) ei piristäydytä

pirstoutua 28 (44) ei pirstouduta

pistäytyä 28 (44) ei pistäydytä

pitäytyä 28 (44) ei pitäydytä

pohjautua 28 (44) ei pohjauduta

polveutua 28 (44) ei polveuduta

ponnistautua 28 (44) ei ponnistauduta

porautua 28 (44) ei porauduta

pujottautua 28 (44) ei pujottauduta

pukeutua 28 (44) ei pukeuduta

punoutua 28 (44) ei punouduta

puolustautua 28 (44) ei puolustauduta

pureutua 28 (44) ei pureuduta

puristautua 28 (44) ei puristauduta

purkautua 28 (44) ei purkauduta

puskeutua 28 (44) ei puskeuduta

puuroutua 28 (44) ei puurouduta

puutua 28 (44) ei puuduta

pyhittäytyä 28 (44) ei pyhittäydytä

pysyttäytyä 28 (44) ei pysyttäydytä

pyyhkiytyä 28 (44) ei pyyhkiydytä

raahautua 28 (44) ei raahauduta

rampautua 28 (44) ei rampauduta

rantautua 28 (44) ei rantauduta

rapautua 28 (44) ei rapauduta

rappeutua 28 (44) ei rappeuduta

rentoutua 28 (44) ei rentouduta

repeytyä 28 (44) ei repeydytä

riistäytyä 28 (44) ei riistäydytä

riisuutua 28 (44) ei riisuuduta

riitautua 28 (44) ei riitauduta

rikkoutua 28 (44) ei rikkouduta

ripittäytyä 28 (44) ei ripittäydytä

ripustautua 28 (44) ei ripustauduta

risteytyä 28 (44) ei risteydytä

ruhjoutua 28 (44) ei ruhjouduta

rupeutua 28 (44) ei rupeuduta

ruuhkautua 28 (44) ei ruuhkauduta

ryhdistäytyä 28 (44) ei ryhdistäydytä

ryöstäytyä 28 (44) ei ryöstäydytä

räytyä 28 (44) ei räydytä

sakeutua 28 (44) ei sakeuduta

sakkautua 28 (44) ei sakkauduta

selviytyä 28 (44) ei selviydytä

siistiytyä 28 (44) ei siistiydytä

silpoutua 28 (44) ei silpouduta

sinkoutua 28 (44) ei sinkouduta

sintrautua 28 (44) ei sintrauduta

sitoutua 28 (44) ei sitouduta

slummiutua 28 (44) ei slummiuduta

sokeutua 28 (44) ei sokeuduta

soluttautua 28 (44) ei soluttauduta

sopeutua 28 (44) ei sopeuduta

sorautua 28 (44) ei sorauduta

sotkeutua 28 (44) ei sotkeuduta

stressautua 28 (44) ei stressauduta

suhtautua 28 (44) ei suhtauduta

sulautua 28 (44) ei sulauduta

sulkeutua 28 (44) ei sulkeuduta

sulloutua 28 (44) ei sullouduta

suojautua 28 (44) ei suojauduta

suoristautua 28 (44) ei suoristauduta

suoriutua 28 (44) ei suoriuduta

suotautua 28 (44) ei suotauduta

suunnistautua 28 (44) ei suunnistauduta

suuntautua 28 (44) ei suuntauduta

tahrautua 28 (44) ei tahrauduta

tallautua 28 (44) ei tallauduta

tarjoutua 28 (44) ei tarjouduta

tarrautua 28 (44) ei tarrauduta

tekeytyä 28 (44) ei tekeydytä

tempautua 28 (44) ei tempauduta

tislautua 28 (44) ei tislauduta

toteutua 28 (44) ei toteuduta

trustiutua 28 (44) ei trustiuduta

tuhoutua 28 (44) ei tuhouduta

tuhriutua 28 (44) ei tuhriuduta

tukeutua 28 (44) ei tukeuduta

tukkeutua 28 (44) ei tukkeuduta

tunkeutua 28 (44) ei tunkeuduta

tunnustautua 28 (44) ei tunnustauduta

turhautua 28 (44) ei turhauduta

turvautua 28 (44) ei turvauduta

tuudittautua 28 (44) ei tuudittauduta

tympeytyä 28 (44) ei tympeydytä

tyytyä 28 (44) ei tyydytä

täytyä 28 (44) ei täydytä

uhrautua 28 (44) ei uhrauduta

ujuttautua 28 (44) ei ujuttauduta

umpeutua 28 (44) ei umpeuduta

uppoutua 28 (44) ei uppouduta

urautua 28 (44) ei urauduta

uskaltautua 28 (44) ei uskaltauduta

uskoutua 28 (44) ei uskouduta

uusiutua 28 (44) ei uusiuduta

vaikeutua 28 (44) ei vaikeuduta

vaivautua 28 (44) ei vaivauduta

vakautua 28 (44) ei vakauduta

vakuuttautua 28 (44) ei vakuuttauduta

valmentautua 28 (44) ei valmentauduta

valmistautua 28 (44) ei valmistauduta

valveutua 28 (44) ei valveuduta

vammautua 28 (44) ei vammauduta

vannoutua 28 (44) ei vannouduta

vapautua 28 (44) ei vapauduta

varautua 28 (44) ei varauduta

varmistautua 28 (44) ei varmistauduta

varustautua 28 (44) ei varustauduta

vauhkoutua 28 (44) ei vauhkouduta

velvoittautua 28 (44) ei velvoittauduta

verhoutua 28 (44) ei verhouduta

vetäytyä 28 (44) ei vetäydytä

vihkiytyä 28 (44) ei vihkiydytä

vinoutua 28 (44) ei vinouduta

virkistäytyä 28 (44) ei virkistäydytä

viskautua 28 (44) ei viskauduta

vyöttäytyä 28 (44) ei vyöttäydytä

värjäytyä 28 (44) ei värjäydytä

värväytyä 28 (44) ei värväydytä

nähdä 30 (33) ei nähdä

tehdä 30 (33) ei tehdä

rangaista 33 (41) ei rangaista

vavista 33 (41) ei vavista

ahmaista 34 (24) ei ahmaista

ampaista 34 (24) ei ampaista

aukaista 34 (24) ei aukaista

haista 34 (24) ei haista

halkaista 34 (24) ei halkaista

herpaista 34 (24) ei herpaista

hieraista 34 (24) ei hieraista

hihkaista 34 (24) ei hihkaista

hipaista 34 (24) ei hipaista

hotkaista 34 (24) ei hotkaista

huikaista 34 (24) ei huikaista

huitaista 34 (24) ei huitaista

humista 34 (24) ei humista

huokaista 34 (24) ei huokaista

hurista 34 (24) ei hurista

huuhtaista 34 (24) ei huuhtaista

ilmaista 34 (24) ei ilmaista

imaista 34 (24) ei imaista

julkaista 34 (24) ei julkaista

jupista 34 (24) ei jupista

jurista 34 (24) ei jurista

kahista 34 (24) ei kahista

kahmaista 34 (24) ei kahmaista

kalista 34 (24) ei kalista

karaista 34 (24) ei karaista

karista 34 (24) ei karista

karjaista 34 (24) ei karjaista

karkaista 34 (24) ei karkaista

karmaista 34 (24) ei karmaista

katkaista 34 (24) ei katkaista

kiekaista 34 (24) ei kiekaista

kiemaista 34 (24) ei kiemaista

kietaista 34 (24) ei kietaista

kiljaista 34 (24) ei kiljaista

kipaista 34 (24) ei kipaista

kirkaista 34 (24) ei kirkaista

kirmaista 34 (24) ei kirmaista

kirpaista 34 (24) ei kirpaista

kiskaista 34 (24) ei kiskaista

kohista 34 (24) ei kohista

kolhaista 34 (24) ei kolhaista

kolista 34 (24) ei kolista

kopista 34 (24) ei kopista

korista 34 (24) ei korista

kouraista 34 (24) ei kouraista

kuhista 34 (24) ei kuhista

kumista 34 (24) ei kumista

kurista 34 (24) ei kurista

kusaista 34 (24) ei kusaista

kusta 34 (24) ei kusta

kutista 34 (24) ei kutista

lakaista 34 (24) ei lakaista

laukaista 34 (24) ei laukaista

liipaista 34 (24) ei liipaista

lohkaista 34 (24) ei lohkaista

lopista 34 (24) ei lopista

lorista 34 (24) ei lorista

lotista 34 (24) ei lotista

lukaista 34 (24) ei lukaista

marista 34 (24) ei marista

mulkaista 34 (24) ei mulkaista

mumista 34 (24) ei mumista

murista 34 (24) ei murista

mutista 34 (24) ei mutista

nahista 34 (24) ei nahista

napista 34 (24) ei napista

narista 34 (24) ei narista

natista 34 (24) ei natista

nielaista 34 (24) ei nielaista

nousta 34 (24) ei nousta

nuolaista 34 (24) ei nuolaista

nurista 34 (24) ei nurista

nuuhkaista 34 (24) ei nuuhkaista

nuuskaista 34 (24) ei nuuskaista

oikaista 34 (24) ei oikaista

pakista 34 (24) ei pakista

parkaista 34 (24) ei parkaista

pieraista 34 (24) ei pieraista

pinkaista 34 (24) ei pinkaista

polkaista 34 (24) ei polkaista

ponkaista 34 (24) ei ponkaista

porista 34 (24) ei porista

potkaista 34 (24) ei potkaista

puhista 34 (24) ei puhista

puhkaista 34 (24) ei puhkaista

puraista 34 (24) ei puraista

raapaista 34 (24) ei raapaista

rahista 34 (24) ei rahista

rapista 34 (24) ei rapista

ratista 34 (24) ei ratista

ratkaista 34 (24) ei ratkaista

raukaista 34 (24) ei raukaista

riipaista 34 (24) ei riipaista

riuhtaista 34 (24) ei riuhtaista

rohista 34 (24) ei rohista

rohkaista 34 (24) ei rohkaista

ropista 34 (24) ei ropista

ruiskaista 34 (24) ei ruiskaista

rutista 34 (24) ei rutista

siemaista 34 (24) ei siemaista

sipaista 34 (24) ei sipaista

sokaista 34 (24) ei sokaista

solista 34 (24) ei solista

sopista 34 (24) ei sopista

sorista 34 (24) ei sorista

suhista 34 (24) ei suhista

sumista 34 (24) ei sumista

supista 34 (24) ei supista

surista 34 (24) ei surista

survaista 34 (24) ei survaista

tekaista 34 (24) ei tekaista

tempaista 34 (24) ei tempaista

tiuskaista 34 (24) ei tiuskaista

tokaista 34 (24) ei tokaista

tuhista 34 (24) ei tuhista

turista 34 (24) ei turista

tutista 34 (24) ei tutista

ulista 34 (24) ei ulista

urista 34 (24) ei urista

valaista 34 (24) ei valaista

valkaista 34 (24) ei valkaista

vapista 34 (24) ei vapista

varista 34 (24) ei varista

vihjaista 34 (24) ei vihjaista

vihlaista 34 (24) ei vihlaista

vilkaista 34 (24) ei vilkaista

seistä 35 (45) ei seistä

aivopestä 36 (24) ei aivopestä

ehkäistä 36 (24) ei ehkäistä

helistä 36 (24) ei helistä

henkäistä 36 (24) ei henkäistä

hymistä 36 (24) ei hymistä

hyristä 36 (24) ei hyristä

hytistä 36 (24) ei hytistä

häikäistä 36 (24) ei häikäistä

häippästä 36 (24) ei häippästä

hälistä 36 (24) ei hälistä

häpäistä 36 (24) ei häpäistä

häväistä 36 (24) ei häväistä

hölistä 36 (24) ei hölistä

höpistä 36 (24) ei höpistä

inistä 36 (24) ei inistä

jylistä 36 (24) ei jylistä

jymistä 36 (24) ei jymistä

jyristä 36 (24) ei jyristä

järistä 36 (24) ei järistä

kihistä 36 (24) ei kihistä

kilistä 36 (24) ei kilistä

kitistä 36 (24) ei kitistä

kähistä 36 (24) ei kähistä

käristä 36 (24) ei käristä

käväistä 36 (24) ei käväistä

köhistä 36 (24) ei köhistä

liristä 36 (24) ei liristä

litistä 36 (24) ei litistä

läpäistä 36 (24) ei läpäistä

mölistä 36 (24) ei mölistä

möristä 36 (24) ei möristä

nitistä 36 (24) ei nitistä

nyhjäistä 36 (24) ei nyhjäistä

nyhtäistä 36 (24) ei nyhtäistä

nykäistä 36 (24) ei nykäistä

näykkäistä 36 (24) ei näykkäistä

pestä 36 (24) ei pestä

pihistä 36 (24) ei pihistä

piristä 36 (24) ei piristä

pyyhkäistä 36 (24) ei pyyhkäistä

päristä 36 (24) ei päristä

päästä 36 (24) ei päästä

pölistä 36 (24) ei pölistä

pöristä 36 (24) ei pöristä

repäistä 36 (24) ei repäistä

ritistä 36 (24) ei ritistä

rymistä 36 (24) ei rymistä

rytistä 36 (24) ei rytistä

rähistä 36 (24) ei rähistä

rämistä 36 (24) ei rämistä

rätistä 36 (24) ei rätistä

rääkäistä 36 (24) ei rääkäistä

röhkäistä 36 (24) ei röhkäistä

röyhtäistä 36 (24) ei röyhtäistä

sihistä 36 (24) ei sihistä

silmäistä 36 (24) ei silmäistä

siristä 36 (24) ei siristä

sylkäistä 36 (24) ei sylkäistä

sähistä 36 (24) ei sähistä

säristä 36 (24) ei säristä

tiristä 36 (24) ei tiristä

tympäistä 36 (24) ei tympäistä

täristä 36 (24) ei täristä

tökkäistä 36 (24) ei tökkäistä

tömistä 36 (24) ei tömistä

tönäistä 36 (24) ei tönäistä

töytäistä 36 (24) ei töytäistä

vetäistä 36 (24) ei vetäistä

vikistä 36 (24) ei vikistä

vilistä 36 (24) ei vilistä

väristä 36 (24) ei väristä

ynistä 36 (24) ei ynistä

ähistä 36 (24) ei ähistä

ähkäistä 36 (24) ei ähkäistä

äristä 36 (24) ei äristä

ärjäistä 36 (24) ei ärjäistä

äyskäistä 36 (24) ei äyskäistä

kuolla 37 (25) ei kuolla

kuulla 37 (25) ei kuulla

luulla 37 (25) ei luulla

niellä 37 (25) ei niellä

nuolla 37 (25) ei nuolla

piillä 37 (25) ei piillä

tulla 37 (25) ei tulla

tuulla 37 (25) ei tuulla

vuolla 37 (25) ei vuolla

purra 38 (26) ei purra

surra 38 (26) ei surra

mennä 39 (27) ei mennä

panna 39 (27) ei panna

aavistella 40 (28) ei aavistella

ahdistella 40 (28) ei ahdistella

ajella 40 (28) ei ajella

ammuskella 40 (28) ei ammuskella

anella 40 (28) ei anella

anniskella 40 (28) ei anniskella

annostella 40 (28) ei annostella

arastella 40 (28) ei arastella

aristella 40 (28) ei aristella

arvella 40 (28) ei arvella

arvostella 40 (28) ei arvostella

astella 40 (28) ei astella

astuskella 40 (28) ei astuskella

elostella 40 (28) ei elostella

haastella 40 (28) ei haastella

haeskella 40 (28) ei haeskella

haistella 40 (28) ei haistella

harrastella 40 (28) ei harrastella

heijastella 40 (28) ei heijastella

herrastella 40 (28) ei herrastella

hevostella 40 (28) ei hevostella

hidastella 40 (28) ei hidastella

hienostella 40 (28) ei hienostella

homostella 40 (28) ei homostella

hurjastella 40 (28) ei hurjastella

hurskastella 40 (28) ei hurskastella

ihastella 40 (28) ei ihastella

istuskella 40 (28) ei istuskella

jeesustella 40 (28) ei jeesustella

jutustella 40 (28) ei jutustella

kahistella 40 (28) ei kahistella

kainostella 40 (28) ei kainostella

kaivella 40 (28) ei kaivella

kakistella 40 (28) ei kakistella

kalastella 40 (28) ei kalastella

kalistella 40 (28) ei kalistella

karvastella 40 (28) ei karvastella

kastella 40 (28) ei kastella

katsella 40 (28) ei katsella

kauhistella 40 (28) ei kauhistella

kaunistella 40 (28) ei kaunistella

kaupustella 40 (28) ei kaupustella

kehuskella 40 (28) ei kehuskella

keskustella 40 (28) ei keskustella

kinastella 40 (28) ei kinastella

kitsastella 40 (28) ei kitsastella

kolistella 40 (28) ei kolistella

kompastella 40 (28) ei kompastella

kopistella 40 (28) ei kopistella

koristella 40 (28) ei koristella

kosiskella 40 (28) ei kosiskella

kouristella 40 (28) ei kouristella

kovistella 40 (28) ei kovistella

kuljeskella 40 (28) ei kuljeskella

kummastella 40 (28) ei kummastella

kuseskella 40 (28) ei kuseskella

kuulostella 40 (28) ei kuulostella

kuulustella 40 (28) ei kuulustella

laulella 40 (28) ei laulella

liikuskella 40 (28) ei liikuskella

lopostella 40 (28) ei lopostella

luistella 40 (28) ei luistella

luonnostella 40 (28) ei luonnostella

maistella 40 (28) ei maistella

matkustella 40 (28) ei matkustella

muistella 40 (28) ei muistella

muodostella 40 (28) ei muodostella

nahjustella 40 (28) ei nahjustella

napostella 40 (28) ei napostella

naureskella 40 (28) ei naureskella

nautiskella 40 (28) ei nautiskella

nostella 40 (28) ei nostella

nuoleskella 40 (28) ei nuoleskella

oleskella 40 (28) ei oleskella

opiskella 40 (28) ei opiskella

ounastella 40 (28) ei ounastella

painella 40 (28) ei painella

painiskella 40 (28) ei painiskella

palella 40 (28) ei palella

palvella 40 (28) ei palvella

paneskella 40 (28) ei paneskella

patistella 40 (28) ei patistella

perustella 40 (28) ei perustella

pohdiskella 40 (28) ei pohdiskella

ponnistella 40 (28) ei ponnistella

porsastella 40 (28) ei porsastella

pudistella 40 (28) ei pudistella

puhella 40 (28) ei puhella

pullistella 40 (28) ei pullistella

punastella 40 (28) ei punastella

puolustella 40 (28) ei puolustella

pureskella 40 (28) ei pureskella

puristella 40 (28) ei puristella

rakastella 40 (28) ei rakastella

ravistella 40 (28) ei ravistella

rehvastella 40 (28) ei rehvastella

rietastella 40 (28) ei rietastella

ristikuulustella 40 (28) ei ristikuulustella

rullaluistella 40 (28) ei rullaluistella

sairastella 40 (28) ei sairastella

sanella 40 (28) ei sanella

seisoskella 40 (28) ei seisoskella

seurustella 40 (28) ei seurustella

suojella 40 (28) ei suojella

taistella 40 (28) ei taistella

tarkastella 40 (28) ei tarkastella

tepastella 40 (28) ei tepastella

tiedustella 40 (28) ei tiedustella

tunnustella 40 (28) ei tunnustella

turmella 40 (28) ei turmella

tutkiskella 40 (28) ei tutkiskella

tuumiskella 40 (28) ei tuumiskella

ujostella 40 (28) ei ujostella

valella 40 (28) ei valella

valmistella 40 (28) ei valmistella

varjella 40 (28) ei varjella

vastustella 40 (28) ei vastustella

viisastella 40 (28) ei viisastella

vitkastella 40 (28) ei vitkastella

voimistella 40 (28) ei voimistella

vuoleskella 40 (28) ei vuoleskella

ailahdella 41 (28) ei ailahdella

ajatella 41 (28) ei ajatella

alihinnoitella 41 (28) ei alihinnoitella

asetella 41 (28) ei asetella

askarrella 41 (28) ei askarrella

erotella 41 (28) ei erotella

haastatella 41 (28) ei haastatella

hahmotella 41 (28) ei hahmotella

haihatella 41 (28) ei haihatella

hangoitella 41 (28) ei hangoitella

harjoitella 41 (28) ei harjoitella

harmitella 41 (28) ei harmitella

hassutella 41 (28) ei hassutella

haudella 41 (28) ei haudella

haukotella 41 (28) ei haukotella

havitella 41 (28) ei havitella

heilahdella 41 (28) ei heilahdella

heilutella 41 (28) ei heilutella

hemmotella 41 (28) ei hemmotella

herkutella 41 (28) ei herkutella

hinnoitella 41 (28) ei hinnoitella

hipsutella 41 (28) ei hipsutella

hissutella 41 (28) ei hissutella

hoidella 41 (28) ei hoidella

hoiperrella 41 (28) ei hoiperrella

horjahdella 41 (28) ei horjahdella

houkutella 41 (28) ei houkutella

huidella 41 (28) ei huidella

huikennella 41 (28) ei huikennella

hullutella 41 (28) ei hullutella

humputella 41 (28) ei humputella

huojahdella 41 (28) ei huojahdella

huojutella 41 (28) ei huojutella

huolitella 41 (28) ei huolitella

huomautella 41 (28) ei huomautella

hupsutella 41 (28) ei hupsutella

hurvitella 41 (28) ei hurvitella

huudella 41 (28) ei huudella

huuhdella 41 (28) ei huuhdella

huvitella 41 (28) ei huvitella

ilmoitella 41 (28) ei ilmoitella

imarrella 41 (28) ei imarrella

irrotella 41 (28) ei irrotella

isotella 41 (28) ei isotella

jaaritella 41 (28) ei jaaritella

jaella 41 (28) ei jaella

jaksotella 41 (28) ei jaksotella

jaloitella 41 (28) ei jaloitella

jaotella 41 (28) ei jaotella

johdatella 41 (28) ei johdatella

juoksennella 41 (28) ei juoksennella

juonitella 41 (28) ei juonitella

juopotella 41 (28) ei juopotella

jutella 41 (28) ei jutella

kaarrella 41 (28) ei kaarrella

kaasutella 41 (28) ei kaasutella

kajahdella 41 (28) ei kajahdella

kalkutella 41 (28) ei kalkutella

kaljoitella 41 (28) ei kaljoitella

kangerrella 41 (28) ei kangerrella

kannatella 41 (28) ei kannatella

kannella 41 (28) ei kannella

kaupitella 41 (28) ei kaupitella

keinahdella 41 (28) ei keinahdella

keinotella 41 (28) ei keinotella

keplotella 41 (28) ei keplotella

kiemurrella 41 (28) ei kiemurrella

kilvoitella 41 (28) ei kilvoitella

kiukutella 41 (28) ei kiukutella

kiusoitella 41 (28) ei kiusoitella

koetella 41 (28) ei koetella

kohdella 41 (28) ei kohdella

komennella 41 (28) ei komennella

korahdella 41 (28) ei korahdella

kosketella 41 (28) ei kosketella

koukerrella 41 (28) ei koukerrella

kuherrella 41 (28) ei kuherrella

kuiskutella 41 (28) ei kuiskutella

kuivatella 41 (28) ei kuivatella

kumahdella 41 (28) ei kumahdella

kumarrella 41 (28) ei kumarrella

kummitella 41 (28) ei kummitella

kutitella 41 (28) ei kutitella

kutkutella 41 (28) ei kutkutella

kuunnella 41 (28) ei kuunnella

kuvitella 41 (28) ei kuvitella

ladella 41 (28) ei ladella

laiskotella 41 (28) ei laiskotella

lajitella 41 (28) ei lajitella

lasketella 41 (28) ei lasketella

laverrella 41 (28) ei laverrella

lekotella 41 (28) ei lekotella

liihotella 41 (28) ei liihotella

liikahdella 41 (28) ei liikahdella

liikutella 41 (28) ei liikutella

liioitella 41 (28) ei liioitella

lipsutella 41 (28) ei lipsutella

lirkutella 41 (28) ei lirkutella

loiskahdella 41 (28) ei loiskahdella

loiskutella 41 (28) ei loiskutella

lopotella 41 (28) ei lopotella

lopsahdella 41 (28) ei lopsahdella

luetella 41 (28) ei luetella

luikerrella 41 (28) ei luikerrella

luokitella 41 (28) ei luokitella

luotella 41 (28) ei luotella

luulotella 41 (28) ei luulotella

maanitella 41 (28) ei maanitella

madella 41 (28) ei madella

mairitella 41 (28) ei mairitella

mutkitella 41 (28) ei mutkitella

muunnella 41 (28) ei muunnella

muutella 41 (28) ei muutella

neuvotella 41 (28) ei neuvotella

nikotella 41 (28) ei nikotella

niskoitella 41 (28) ei niskoitella

noudatella 41 (28) ei noudatella

nuhdella 41 (28) ei nuhdella

odotella 41 (28) ei odotella

oikutella 41 (28) ei oikutella

ojennella 41 (28) ei ojennella

ommella 41 (28) ei ommella

onnitella 41 (28) ei onnitella

opetella 41 (28) ei opetella

osoitella 41 (28) ei osoitella

otella 41 (28) ei otella

pahoitella 41 (28) ei pahoitella

paisutella 41 (28) ei paisutella

pallotella 41 (28) ei pallotella

paloitella 41 (28) ei paloitella

panetella 41 (28) ei panetella

parannella 41 (28) ei parannella

paritella 41 (28) ei paritella

paukahdella 41 (28) ei paukahdella

paukutella 41 (28) ei paukutella

pelotella 41 (28) ei pelotella

piilotella 41 (28) ei piilotella

puhutella 41 (28) ei puhutella

pujotella 41 (28) ei pujotella

purskutella 41 (28) ei purskutella

raadella 41 (28) ei raadella

rallatella 41 (28) ei rallatella

rasahdella 41 (28) ei rasahdella

riepotella 41 (28) ei riepotella

ripotella 41 (28) ei ripotella

ruiskautella 41 (28) ei ruiskautella

runnella 41 (28) ei runnella

rupatella 41 (28) ei rupatella

sadatella 41 (28) ei sadatella

sadella 41 (28) ei sadella

saivarrella 41 (28) ei saivarrella

salakuunnella 41 (28) ei salakuunnella

singahdella 41 (28) ei singahdella

sinutella 41 (28) ei sinutella

sirotella 41 (28) ei sirotella

sommitella 41 (28) ei sommitella

soudella 41 (28) ei soudella

sovitella 41 (28) ei sovitella

suhahdella 41 (28) ei suhahdella

suositella 41 (28) ei suositella

suostutella 41 (28) ei suostutella

surkutella 41 (28) ei surkutella

suudella 41 (28) ei suudella

suukotella 41 (28) ei suukotella

suunnitella 41 (28) ei suunnitella

suurennella 41 (28) ei suurennella

taitella 41 (28) ei taitella

taivutella 41 (28) ei taivutella

takellella 41 (28) ei takellella

takerrella 41 (28) ei takerrella

tapella 41 (28) ei tapella

taputella 41 (28) ei taputella

tassutella 41 (28) ei tassutella

tavoitella 41 (28) ei tavoitella

tipahdella 41 (28) ei tipahdella

totella 41 (28) ei totella

totutella 41 (28) ei totutella

tungetella 41 (28) ei tungetella

tuskitella 41 (28) ei tuskitella

udella 41 (28) ei udella

uhitella 41 (28) ei uhitella

uiskennella 41 (28) ei uiskennella

uskotella 41 (28) ei uskotella

vaihdella 41 (28) ei vaihdella

valehdella 41 (28) ei valehdella

vavahdella 41 (28) ei vavahdella

viekoitella 41 (28) ei viekoitella

vihoitella 41 (28) ei vihoitella

vilvoitella 41 (28) ei vilvoitella

viuhahdella 41 (28) ei viuhahdella

voidella 41 (28) ei voidella

voivotella 41 (28) ei voivotella

vuorotella 41 (28) ei vuorotella

yliluotella 41 (28) ei yliluotella

elellä 42 (28) ei elellä

elvistellä 42 (28) ei elvistellä

estellä 42 (28) ei estellä

etsiskellä 42 (28) ei etsiskellä

helistellä 42 (28) ei helistellä

heristellä 42 (28) ei heristellä

hiiviskellä 42 (28) ei hiiviskellä

hivellä 42 (28) ei hivellä

hypistellä 42 (28) ei hypistellä

hyvästellä 42 (28) ei hyvästellä

hämmästellä 42 (28) ei hämmästellä

hännystellä 42 (28) ei hännystellä

hätistellä 42 (28) ei hätistellä

imeskellä 42 (28) ei imeskellä

irvistellä 42 (28) ei irvistellä

järjestellä 42 (28) ei järjestellä

keikistellä 42 (28) ei keikistellä

kieriskellä 42 (28) ei kieriskellä

kiistellä 42 (28) ei kiistellä

kirvellä 42 (28) ei kirvellä

kysellä 42 (28) ei kysellä

käpristellä 42 (28) ei käpristellä

kävellä 42 (28) ei kävellä

lemmiskellä 42 (28) ei lemmiskellä

likistellä 42 (28) ei likistellä

mielistellä 42 (28) ei mielistellä

mietiskellä 42 (28) ei mietiskellä

myöhästellä 42 (28) ei myöhästellä

näpistellä 42 (28) ei näpistellä

nöyristellä 42 (28) ei nöyristellä

piereskellä 42 (28) ei piereskellä

piileskellä 42 (28) ei piileskellä

pinnistellä 42 (28) ei pinnistellä

pistellä 42 (28) ei pistellä

pyristellä 42 (28) ei pyristellä

pöyhistellä 42 (28) ei pöyhistellä

ryypiskellä 42 (28) ei ryypiskellä

räpistellä 42 (28) ei räpistellä

sievistellä 42 (28) ei sievistellä

sivellä 42 (28) ei sivellä

säännöstellä 42 (28) ei säännöstellä

säästellä 42 (28) ei säästellä

tirkistellä 42 (28) ei tirkistellä

tähystellä 42 (28) ei tähystellä

tärvellä 42 (28) ei tärvellä

töllistellä 42 (28) ei töllistellä

tömistellä 42 (28) ei tömistellä

veikistellä 42 (28) ei veikistellä

veistellä 42 (28) ei veistellä

vetistellä 42 (28) ei vetistellä

vieriskellä 42 (28) ei vieriskellä

viimeistellä 42 (28) ei viimeistellä

viljellä 42 (28) ei viljellä

vilpistellä 42 (28) ei vilpistellä

virnistellä 42 (28) ei virnistellä

väistellä 42 (28) ei väistellä

vääristellä 42 (28) ei vääristellä

yhdistellä 42 (28) ei yhdistellä

ylvästellä 42 (28) ei ylvästellä

ällistellä 42 (28) ei ällistellä

elätellä 43 (28) ei elätellä

eritellä 43 (28) ei eritellä

esikäsitellä 43 (28) ei esikäsitellä

esitellä 43 (28) ei esitellä

heitellä 43 (28) ei heitellä

helkytellä 43 (28) ei helkytellä

hellitellä 43 (28) ei hellitellä

helähdellä 43 (28) ei helähdellä

hykerrellä 43 (28) ei hykerrellä

hymähdellä 43 (28) ei hymähdellä

hypellä 43 (28) ei hypellä

hypähdellä 43 (28) ei hypähdellä

hyssytellä 43 (28) ei hyssytellä

hytkähdellä 43 (28) ei hytkähdellä

hyvitellä 43 (28) ei hyvitellä

häilähdellä 43 (28) ei häilähdellä

hätyytellä 43 (28) ei hätyytellä

idätellä 43 (28) ei idätellä

ihmetellä 43 (28) ei ihmetellä

jyrähdellä 43 (28) ei jyrähdellä

jäljitellä 43 (28) ei jäljitellä

jäsennellä 43 (28) ei jäsennellä

jäähdytellä 43 (28) ei jäähdytellä

kehitellä 43 (28) ei kehitellä

kiellellä 43 (28) ei kiellellä

kieritellä 43 (28) ei kieritellä

kierrellä 43 (28) ei kierrellä

kiitellä 43 (28) ei kiitellä

kuumakäsitellä 43 (28) ei kuumakäsitellä

käsitellä 43 (28) ei käsitellä

kätellä 43 (28) ei kätellä

käyskennellä 43 (28) ei käyskennellä

käytellä 43 (28) ei käytellä

käännellä 43 (28) ei käännellä

körötellä 43 (28) ei körötellä

leikellä 43 (28) ei leikellä

leikitellä 43 (28) ei leikitellä

lellitellä 43 (28) ei lellitellä

lennellä 43 (28) ei lennellä

leperrellä 43 (28) ei leperrellä

lepytellä 43 (28) ei lepytellä

levitellä 43 (28) ei levitellä

leyhytellä 43 (28) ei leyhytellä

liehitellä 43 (28) ei liehitellä

liidellä 43 (28) ei liidellä

liverrellä 43 (28) ei liverrellä

lyhennellä 43 (28) ei lyhennellä

lähennellä 43 (28) ei lähennellä

lämmitellä 43 (28) ei lämmitellä

lämpökäsitellä 43 (28) ei lämpökäsitellä

lörpötellä 43 (28) ei lörpötellä

löyhytellä 43 (28) ei löyhytellä

menetellä 43 (28) ei menetellä

mitellä 43 (28) ei mitellä

määritellä 43 (28) ei määritellä

neiditellä 43 (28) ei neiditellä

nimitellä 43 (28) ei nimitellä

nyökytellä 43 (28) ei nyökytellä

näperrellä 43 (28) ei näperrellä

näytellä 43 (28) ei näytellä

pahoinpidellä 43 (28) ei pahoinpidellä

peitellä 43 (28) ei peitellä

pidellä 43 (28) ei pidellä

pidätellä 43 (28) ei pidätellä

piikitellä 43 (28) ei piikitellä

pintakäsitellä 43 (28) ei pintakäsitellä

pysytellä 43 (28) ei pysytellä

pyydellä 43 (28) ei pyydellä

päivitellä 43 (28) ei päivitellä

päätellä 43 (28) ei päätellä

rehennellä 43 (28) ei rehennellä

riidellä 43 (28) ei riidellä

ryhmitellä 43 (28) ei ryhmitellä

räpsytellä 43 (28) ei räpsytellä

räpytellä 43 (28) ei räpytellä

selitellä 43 (28) ei selitellä

selvitellä 43 (28) ei selvitellä

silitellä 43 (28) ei silitellä

sykähdellä 43 (28) ei sykähdellä

sätkytellä 43 (28) ei sätkytellä

säädellä 43 (28) ei säädellä

säälitellä 43 (28) ei säälitellä

säännellä 43 (28) ei säännellä

teeskennellä 43 (28) ei teeskennellä

teititellä 43 (28) ei teititellä

tyylitellä 43 (28) ei tyylitellä

työskennellä 43 (28) ei työskennellä

tärähdellä 43 (28) ei tärähdellä

venytellä 43 (28) ei venytellä

verrytellä 43 (28) ei verrytellä

vietellä 43 (28) ei vietellä

vihellellä 43 (28) ei vihellellä

viillellä 43 (28) ei viillellä

viivytellä 43 (28) ei viivytellä

vikitellä 43 (28) ei vikitellä

vähätellä 43 (28) ei vähätellä

väitellä 43 (28) ei väitellä

vältellä 43 (28) ei vältellä

välähdellä 43 (28) ei välähdellä

väläytellä 43 (28) ei väläytellä

värähdellä 43 (28) ei värähdellä

väännellä 43 (28) ei väännellä

ylinäytellä 43 (28) ei ylinäytellä

ärhennellä 43 (28) ei ärhennellä

äännellä 43 (28) ei äännellä

aaltoilla 44 (29) ei aaltoilla

aikailla 44 (29) ei aikailla

arkailla 44 (29) ei arkailla

arvailla 44 (29) ei arvailla

autoilla 44 (29) ei autoilla

diggailla 44 (29) ei diggailla

etuilla 44 (29) ei etuilla

flirttailla 44 (29) ei flirttailla

haaveilla 44 (29) ei haaveilla

haikailla 44 (29) ei haikailla

hakkailla 44 (29) ei hakkailla

halailla 44 (29) ei halailla

halkeilla 44 (29) ei halkeilla

hamuilla 44 (29) ei hamuilla

hapuilla 44 (29) ei hapuilla

harhailla 44 (29) ei harhailla

harteilla 44 (29) ei harteilla

hermoilla 44 (29) ei hermoilla

hiippailla 44 (29) ei hiippailla

hikoilla 44 (29) ei hikoilla

hommailla 44 (29) ei hommailla

homoilla 44 (29) ei homoilla

hoppuilla 44 (29) ei hoppuilla

hortoilla 44 (29) ei hortoilla

hourailla 44 (29) ei hourailla

huhuilla 44 (29) ei huhuilla

hummailla 44 (29) ei hummailla

huokailla 44 (29) ei huokailla

hupailla 44 (29) ei hupailla

ihailla 44 (29) ei ihailla

intoilla 44 (29) ei intoilla

irstailla 44 (29) ei irstailla

irvailla 44 (29) ei irvailla

ivailla 44 (29) ei ivailla

jahkailla 44 (29) ei jahkailla

jermuilla 44 (29) ei jermuilla

juoruilla 44 (29) ei juoruilla

kaareilla 44 (29) ei kaareilla

kaavailla 44 (29) ei kaavailla

kamppailla 44 (29) ei kamppailla

katkeilla 44 (29) ei katkeilla

kaulailla 44 (29) ei kaulailla

keikailla 44 (29) ei keikailla

keikkailla 44 (29) ei keikkailla

keilailla 44 (29) ei keilailla

keimailla 44 (29) ei keimailla

keljuilla 44 (29) ei keljuilla

kelkkailla 44 (29) ei kelkkailla

kerskailla 44 (29) ei kerskailla

ketkuilla 44 (29) ei ketkuilla

kettuilla 44 (29) ei kettuilla

kieroilla 44 (29) ei kieroilla

kiihkoilla 44 (29) ei kiihkoilla

kiivailla 44 (29) ei kiivailla

kikkailla 44 (29) ei kikkailla

kilpailla 44 (29) ei kilpailla

kimoilla 44 (29) ei kimoilla

kirjailla 44 (29) ei kirjailla

kiroilla 44 (29) ei kiroilla

kisailla 44 (29) ei kisailla

kiukkuilla 44 (29) ei kiukkuilla

kohoilla 44 (29) ei kohoilla

kokeilla 44 (29) ei kokeilla

kokkailla 44 (29) ei kokkailla

kokoilla 44 (29) ei kokoilla

komeilla 44 (29) ei komeilla

konstailla 44 (29) ei konstailla

kopeilla 44 (29) ei kopeilla

koreilla 44 (29) ei koreilla

korjailla 44 (29) ei korjailla

kuhnailla 44 (29) ei kuhnailla

kuiskailla 44 (29) ei kuiskailla

kujeilla 44 (29) ei kujeilla

kukkoilla 44 (29) ei kukkoilla

kumpuilla 44 (29) ei kumpuilla

kuntoilla 44 (29) ei kuntoilla

kupruilla 44 (29) ei kupruilla

kursailla 44 (29) ei kursailla

kusoilla 44 (29) ei kusoilla

kuvailla 44 (29) ei kuvailla

lainelautailla 44 (29) ei lainelautailla

lakkoilla 44 (29) ei lakkoilla

leijailla 44 (29) ei leijailla

lesboilla 44 (29) ei lesboilla

lohkoilla 44 (29) ei lohkoilla

loikoilla 44 (29) ei loikoilla

lomailla 44 (29) ei lomailla

loruilla 44 (29) ei loruilla

lorvailla 44 (29) ei lorvailla

luotailla 44 (29) ei luotailla

mahtailla 44 (29) ei mahtailla

majailla 44 (29) ei majailla

makeilla 44 (29) ei makeilla

matkailla 44 (29) ei matkailla

miekkailla 44 (29) ei miekkailla

mittailla 44 (29) ei mittailla

mukailla 44 (29) ei mukailla

mulkoilla 44 (29) ei mulkoilla

muotoilla 44 (29) ei muotoilla

muovailla 44 (29) ei muovailla

naljailla 44 (29) ei naljailla

naukkailla 44 (29) ei naukkailla

nirsoilla 44 (29) ei nirsoilla

norkoilla 44 (29) ei norkoilla

nuukailla 44 (29) ei nuukailla

oikkuilla 44 (29) ei oikkuilla

oleilla 44 (29) ei oleilla

pakoilla 44 (29) ei pakoilla

palloilla 44 (29) ei palloilla

pamppailla 44 (29) ei pamppailla

parveilla 44 (29) ei parveilla

pilailla 44 (29) ei pilailla

piruilla 44 (29) ei piruilla

polveilla 44 (29) ei polveilla

pomoilla 44 (29) ei pomoilla

poreilla 44 (29) ei poreilla

pottuilla 44 (29) ei pottuilla

poukkoilla 44 (29) ei poukkoilla

prameilla 44 (29) ei prameilla

putoilla 44 (29) ei putoilla

puuhailla 44 (29) ei puuhailla

rakoilla 44 (29) ei rakoilla

reippailla 44 (29) ei reippailla

rimpuilla 44 (29) ei rimpuilla

rukoilla 44 (29) ei rukoilla

runoilla 44 (29) ei runoilla

ruokailla 44 (29) ei ruokailla

salailla 44 (29) ei salailla

samoilla 44 (29) ei samoilla

satuilla 44 (29) ei satuilla

seikkailla 44 (29) ei seikkailla

selailla 44 (29) ei selailla

siekailla 44 (29) ei siekailla

siemailla 44 (29) ei siemailla

sikailla 44 (29) ei sikailla

sinkoilla 44 (29) ei sinkoilla

skitsoilla 44 (29) ei skitsoilla

sormeilla 44 (29) ei sormeilla

taiteilla 44 (29) ei taiteilla

tarjoilla 44 (29) ei tarjoilla

tarkkailla 44 (29) ei tarkkailla

tasapainoilla 44 (29) ei tasapainoilla

telttailla 44 (29) ei telttailla

tempoilla 44 (29) ei tempoilla

temppuilla 44 (29) ei temppuilla

toilailla 44 (29) ei toilailla

torailla 44 (29) ei torailla

tunkeilla 44 (29) ei tunkeilla

tunteilla 44 (29) ei tunteilla

tuskailla 44 (29) ei tuskailla

tutkailla 44 (29) ei tutkailla

tuumailla 44 (29) ei tuumailla

uhkailla 44 (29) ei uhkailla

ulkoilla 44 (29) ei ulkoilla

urheilla 44 (29) ei urheilla

uumoilla 44 (29) ei uumoilla

vakoilla 44 (29) ei vakoilla

velmuilla 44 (29) ei velmuilla

verhoilla 44 (29) ei verhoilla

vertailla 44 (29) ei vertailla

vierailla 44 (29) ei vierailla

vihjailla 44 (29) ei vihjailla

viittailla 44 (29) ei viittailla

viittoilla 44 (29) ei viittoilla

vikoilla 44 (29) ei vikoilla

vilkuilla 44 (29) ei vilkuilla

virnuilla 44 (29) ei virnuilla

vitsailla 44 (29) ei vitsailla

vittuilla 44 (29) ei vittuilla

enteillä 45 (29) ei enteillä

epäillä 45 (29) ei epäillä

helmeillä 45 (29) ei helmeillä

heräillä 45 (29) ei heräillä

hilseillä 45 (29) ei hilseillä

hymyillä 45 (29) ei hymyillä

hyräillä 45 (29) ei hyräillä

hyväillä 45 (29) ei hyväillä

hyökkäillä 45 (29) ei hyökkäillä

häikäillä 45 (29) ei häikäillä

hämyillä 45 (29) ei hämyillä

häpeillä 45 (29) ei häpeillä

hätäillä 45 (29) ei hätäillä

hölmöillä 45 (29) ei hölmöillä

ilkeillä 45 (29) ei ilkeillä

ilveillä 45 (29) ei ilveillä

järkeillä 45 (29) ei järkeillä

keräillä 45 (29) ei keräillä

kiipeillä 45 (29) ei kiipeillä

kyhäillä 45 (29) ei kyhäillä

kyläillä 45 (29) ei kyläillä

kynäillä 45 (29) ei kynäillä

käppäillä 45 (29) ei käppäillä

lehteillä 45 (29) ei lehteillä

lenkkeillä 45 (29) ei lenkkeillä

leveillä 45 (29) ei leveillä

liepeillä 45 (29) ei liepeillä

lymyillä 45 (29) ei lymyillä

myhäillä 45 (29) ei myhäillä

myötäillä 45 (29) ei myötäillä

mässäillä 45 (29) ei mässäillä

määräillä 45 (29) ei määräillä

nyrkkeillä 45 (29) ei nyrkkeillä

näppäillä 45 (29) ei näppäillä

pelleillä 45 (29) ei pelleillä

pröystäillä 45 (29) ei pröystäillä

pyöräillä 45 (29) ei pyöräillä

pälyillä 45 (29) ei pälyillä

pöyhkeillä 45 (29) ei pöyhkeillä

repeillä 45 (29) ei repeillä

retkeillä 45 (29) ei retkeillä

risteillä 45 (29) ei risteillä

rönsyillä 45 (29) ei rönsyillä

siipeillä 45 (29) ei siipeillä

silmäillä 45 (29) ei silmäillä

syleillä 45 (29) ei syleillä

sälöillä 45 (29) ei sälöillä

säröillä 45 (29) ei säröillä

säteillä 45 (29) ei säteillä

tähyillä 45 (29) ei tähyillä

tärkeillä 45 (29) ei tärkeillä

töppäillä 45 (29) ei töppäillä

varjonyrkkeillä 45 (29) ei varjonyrkkeillä

vehkeillä 45 (29) ei vehkeillä

veljeillä 45 (29) ei veljeillä

veneillä 45 (29) ei veneillä

vireillä 45 (29) ei vireillä

väreillä 45 (29) ei väreillä

ylpeillä 45 (29) ei ylpeillä

äksyillä 45 (29) ei äksyillä

ansaita 46 (31) ei ansaita

hallita 46 (31) ei hallita

harkita 46 (31) ei harkita

havaita 46 (31) ei havaita

hillitä 46 (31) ei hillitä

himoita 46 (31) ei himoita

huolita 46 (31) ei huolita

häiritä 46 (31) ei häiritä

iloita 46 (31) ei iloita

kahlita 46 (31) ei kahlita

kalkita 46 (31) ei kalkita

karhita 46 (31) ei karhita

kaulita 46 (31) ei kaulita

keritä 46 (31) ei keritä

kestitä 46 (31) ei kestitä

korkita 46 (31) ei korkita

kuohita 46 (31) ei kuohita

kyyditä 46 (31) ei kyyditä

laastita 46 (31) ei laastita

lukita 46 (31) ei lukita

lääkitä 46 (31) ei lääkitä

mainita 46 (31) ei mainita

merkitä 46 (31) ei merkitä

naulita 46 (31) ei naulita

nuotita 46 (31) ei nuotita

palkita 46 (31) ei palkita

parkita 46 (31) ei parkita

punnita 46 (31) ei punnita

ravita 46 (31) ei ravita

riemuita 46 (31) ei riemuita

ristiinnaulita 46 (31) ei ristiinnaulita

sijaita 46 (31) ei sijaita

suvaita 46 (31) ei suvaita

takalukita 46 (31) ei takalukita

talkita 46 (31) ei talkita

tarvita 46 (31) ei tarvita

tilkitä 46 (31) ei tilkitä

tulkita 46 (31) ei tulkita

tuomita 46 (31) ei tuomita

valita 46 (31) ei valita

vallita 46 (31) ei vallita

vangita 46 (31) ei vangita

villitä 46 (31) ei villitä

juosta 47 (32) ei juosta

piestä 47 (32) ei piestä

syöstä 47 (32) ei syöstä

aueta 48 (34) ei aueta

edetä 48 (34) ei edetä

halveta 48 (34) ei halveta

hapata 48 (34) ei hapata

heiketä 48 (34) ei heiketä

herjetä 48 (34) ei herjetä

herketä 48 (34) ei herketä

hoiketa 48 (34) ei hoiketa

huojeta 48 (34) ei huojeta

huveta 48 (34) ei huveta

iljetä 48 (34) ei iljetä

juljeta 48 (34) ei juljeta

jyrketä 48 (34) ei jyrketä

kalveta 48 (34) ei kalveta

kangeta 48 (34) ei kangeta

kaveta 48 (34) ei kaveta

kevetä 48 (34) ei kevetä

kyetä 48 (34) ei kyetä

laueta 48 (34) ei laueta

liietä 48 (34) ei liietä

liueta 48 (34) ei liueta

loitota 48 (34) ei loitota

lämmetä 48 (34) ei lämmetä

mädätä 48 (34) ei mädätä

oieta 48 (34) ei oieta

paeta 48 (34) ei paeta

pidetä 48 (34) ei pidetä

raueta 48 (34) ei raueta

rohjeta 48 (34) ei rohjeta

saeta 48 (34) ei saeta

seljetä 48 (34) ei seljetä

suipeta 48 (34) ei suipeta

synketä 48 (34) ei synketä

tarjeta 48 (34) ei tarjeta

tiuketa 48 (34) ei tiuketa

vaieta 48 (34) ei vaieta

valjeta 48 (34) ei valjeta

aleta 49 (34) ei aleta

enetä 49 (34) ei enetä

haaleta 49 (34) ei haaleta

harveta 49 (34) ei harveta

hiljetä 49 (34) ei hiljetä

himmetä 49 (34) ei himmetä

huonota 49 (34) ei huonota

hälvetä 49 (34) ei hälvetä

hölletä 49 (34) ei hölletä

ilmetä 49 (34) ei ilmetä

kelmetä 49 (34) ei kelmetä

kevetä 49 (34) ei kevetä

koveta 49 (34) ei koveta

kuumeta 49 (34) ei kuumeta

kylmetä 49 (34) ei kylmetä

kypsetä 49 (34) ei kypsetä

köyhetä 49 (34) ei köyhetä

laajeta 49 (34) ei laajeta

laimeta 49 (34) ei laimeta

levetä 49 (34) ei levetä

lyhetä 49 (34) ei lyhetä

lähetä 49 (34) ei lähetä

mureta 49 (34) ei mureta

musteta 49 (34) ei musteta

paheta 49 (34) ei paheta

paksuta 49 (34) ei paksuta

pehmetä 49 (34) ei pehmetä

pienetä 49 (34) ei pienetä

pilvetä 49 (34) ei pilvetä

pimetä 49 (34) ei pimetä

selvetä 49 (34) ei selvetä

syvetä 49 (34) ei syvetä

tihetä 49 (34) ei tihetä

tummeta 49 (34) ei tummeta

tyhjetä 49 (34) ei tyhjetä

vaaleta 49 (34) ei vaaleta

vaimeta 49 (34) ei vaimeta

vanheta 49 (34) ei vanheta

viiletä 49 (34) ei viiletä

vähetä 49 (34) ei vähetä

väljetä 49 (34) ei väljetä

yletä 49 (34) ei yletä

ylikuumeta 49 (34) ei ylikuumeta

ahdata 50 (35) ei ahdata

aidata 50 (35) ei aidata

buukata 50 (35) ei buukata

buutata 50 (35) ei buutata

debugata 50 (35) ei debugata

digata 50 (35) ei digata

dipata 50 (35) ei dipata

diskontata 50 (35) ei diskontata

dubata 50 (35) ei dubata

dumpata 50 (35) ei dumpata

evätä 50 (35) ei evätä

flirtata 50 (35) ei flirtata

haitata 50 (35) ei haitata

hakata 50 (35) ei hakata

halvata 50 (35) ei halvata

hangata 50 (35) ei hangata

harpata 50 (35) ei harpata

haudata 50 (35) ei haudata

haukata 50 (35) ei haukata

hinkata 50 (35) ei hinkata

huikata 50 (35) ei huikata

huipata 50 (35) ei huipata

hukata 50 (35) ei hukata

huoata 50 (35) ei huoata

huovata 50 (35) ei huovata

huutokaupata 50 (35) ei huutokaupata

hylätä 50 (35) ei hylätä

hypätä 50 (35) ei hypätä

hyökätä 50 (35) ei hyökätä

hölkätä 50 (35) ei hölkätä

hörpätä 50 (35) ei hörpätä

impata 50 (35) ei impata

jahdata 50 (35) ei jahdata

jankata 50 (35) ei jankata

jelpata 50 (35) ei jelpata

jumpata 50 (35) ei jumpata

juntata 50 (35) ei juntata

järkätä 50 (35) ei järkätä

kaapata 50 (35) ei kaapata

kaivata 50 (35) ei kaivata

kammata 50 (35) ei kammata

kampata 50 (35) ei kampata

kantata 50 (35) ei kantata

karata 50 (35) ei karata

kaupata 50 (35) ei kaupata

kehdata 50 (35) ei kehdata

kelvata 50 (35) ei kelvata

kerrata 50 (35) ei kerrata

kidnapata 50 (35) ei kidnapata

kilkata 50 (35) ei kilkata

kipata 50 (35) ei kipata

kitata 50 (35) ei kitata

kohdata 50 (35) ei kohdata

kokata 50 (35) ei kokata

kolkata 50 (35) ei kolkata

kontata 50 (35) ei kontata

korkata 50 (35) ei korkata

koukata 50 (35) ei koukata

kraapata 50 (35) ei kraapata

kraavata 50 (35) ei kraavata

krakata 50 (35) ei krakata

kuitata 50 (35) ei kuitata

kullata 50 (35) ei kullata

kuopata 50 (35) ei kuopata

kupata 50 (35) ei kupata

kurkata 50 (35) ei kurkata

kylmämuokata 50 (35) ei kylmämuokata

kytätä 50 (35) ei kytätä

käpätä 50 (35) ei käpätä

laatata 50 (35) ei laatata

ladata 50 (35) ei ladata

lahdata 50 (35) ei lahdata

lakata 50 (35) ei lakata

lankata 50 (35) ei lankata

laukata 50 (35) ei laukata

lautata 50 (35) ei lautata

leikata 50 (35) ei leikata

lempata 50 (35) ei lempata

levätä 50 (35) ei levätä

liata 50 (35) ei liata

loata 50 (35) ei loata

loikata 50 (35) ei loikata

lopata 50 (35) ei lopata

loukata 50 (35) ei loukata

luntata 50 (35) ei luntata

luodata 50 (35) ei luodata

luvata 50 (35) ei luvata

lykätä 50 (35) ei lykätä

lynkata 50 (35) ei lynkata

maata 50 (35) ei maata

meikata 50 (35) ei meikata

merkata 50 (35) ei merkata

mitata 50 (35) ei mitata

mulkata 51 (35) ei mulkata

mullata 50 (35) ei mullata

muokata 50 (35) ei muokata

möykätä 50 (35) ei möykätä

napata 50 (35) ei napata

naukata 50 (35) ei naukata

niitata 50 (35) ei niitata

nukata 50 (35) ei nukata

nyökätä 50 (35) ei nyökätä

näpätä 50 (35) ei näpätä

näykätä 50 (35) ei näykätä

paikata 50 (35) ei paikata

pakata 50 (35) ei pakata

palkata 50 (35) ei palkata

paltata 50 (35) ei paltata

pantata 50 (35) ei pantata

paukata 50 (35) ei paukata

peitata 50 (35) ei peitata

pelätä 50 (35) ei pelätä

perata 50 (35) ei perata

permanentata 50 (35) ei permanentata

pihdata 50 (35) ei pihdata

piipata 50 (35) ei piipata

piitata 50 (35) ei piitata

pilkata 50 (35) ei pilkata

pokata 50 (35) ei pokata

polttohaudata 50 (35) ei polttohaudata

polttoleikata 50 (35) ei polttoleikata

pompata 50 (35) ei pompata

pontata 50 (35) ei pontata

prepata 50 (35) ei prepata

pukata 50 (35) ei pukata

pultata 50 (35) ei pultata

pumpata 50 (35) ei pumpata

putata 50 (35) ei putata

pyntätä 50 (35) ei pyntätä

rahdata 50 (35) ei rahdata

rampata 50 (35) ei rampata

rapata 50 (35) ei rapata

rediskontata 50 (35) ei rediskontata

rempata 50 (35) ei rempata

rokata 50 (35) ei rokata

ruiskulakata 50 (35) ei ruiskulakata

rukata 50 (35) ei rukata

runkata 50 (35) ei runkata

ruopata 50 (35) ei ruopata

rynnätä 50 (35) ei rynnätä

ryypätä 50 (35) ei ryypätä

ryöpätä 50 (35) ei ryöpätä

rääkätä 50 (35) ei rääkätä

sakata 50 (35) ei sakata

salvata 50 (35) ei salvata

shakata 50 (35) ei shakata

siepata 50 (35) ei siepata

sihdata 50 (35) ei sihdata

sminkata 50 (35) ei sminkata

startata 50 (35) ei startata

stepata 50 (35) ei stepata

suovata 50 (35) ei suovata

suunnata 50 (35) ei suunnata

sännätä 50 (35) ei sännätä

taata 50 (35) ei taata

taltata 50 (35) ei taltata

tampata 50 (35) ei tampata

tankata 50 (35) ei tankata

tarkata 50 (35) ei tarkata

tasasuunnata 50 (35) ei tasasuunnata

tavata 50 (35) ei tavata

teipata 50 (35) ei teipata

temmata 50 (35) ei temmata

tentata 50 (35) ei tentata

testamentata 50 (35) ei testamentata

tikata 50 (35) ei tikata

tiukata 50 (35) ei tiukata

topata 50 (35) ei topata

tuikata 50 (35) ei tuikata

tulkata 50 (35) ei tulkata

tumpata 50 (35) ei tumpata

tupata 50 (35) ei tupata

tuupata 50 (35) ei tuupata

tuutata 50 (35) ei tuutata

tykätä 50 (35) ei tykätä

tyrkätä 50 (35) ei tyrkätä

tyytätä 50 (35) ei tyytätä

tähdätä 50 (35) ei tähdätä

tärkätä 50 (35) ei tärkätä

tärpätä 50 (35) ei tärpätä

tökätä 50 (35) ei tökätä

töpätä 50 (35) ei töpätä

töötätä 50 (35) ei töötätä

uhata 50 (35) ei uhata

ulosmitata 50 (35) ei ulosmitata

upata 50 (35) ei upata

vahdata 50 (35) ei vahdata

vallata 50 (35) ei vallata

vampata 50 (35) ei vampata

veikata 50 (35) ei veikata

vempata 50 (35) ei vempata

verrata 50 (35) ei verrata

viitata 50 (35) ei viitata

vipata 50 (35) ei vipata

virkata 50 (35) ei virkata

virrata 50 (35) ei virrata

vängätä 50 (35) ei vängätä

ympärileikata 50 (35) ei ympärileikata

ympätä 50 (35) ei ympätä

alleviivata 51 (35) ei alleviivata

aplodeerata 51 (35) ei aplodeerata

arvata 51 (35) ei arvata

aumata 51 (35) ei aumata

aurata 51 (35) ei aurata

avata 51 (35) ei avata

bailata 51 (35) ei bailata

brodeerata 51 (35) ei brodeerata

buuata 51 (35) ei buuata

dateerata 51 (35) ei dateerata

dekoodata 51 (35) ei dekoodata

diskata 51 (35) ei diskata

dokata 51 (35) ei dokata

drapeerata 51 (35) ei drapeerata

dubbata 51 (35) ei dubbata

elbata 51 (35) ei elbata

elokuvata 51 (35) ei elokuvata

etsata 51 (35) ei etsata

fileerata 51 (35) ei fileerata

filmata 51 (35) ei filmata

filtrata 51 (35) ei filtrata

fluorata 51 (35) ei fluorata

frankkeerata 51 (35) ei frankkeerata

fraseerata 51 (35) ei fraseerata

friteerata 51 (35) ei friteerata

fuskata 51 (35) ei fuskata

föönata 51 (35) ei föönata

golfata 51 (35) ei golfata

grillata 51 (35) ei grillata

haaskata 51 (35) ei haaskata

halata 51 (35) ei halata

halstrata 51 (35) ei halstrata

halvata 51 (35) ei halvata

halveerata 51 (35) ei halveerata

hamstrata 51 (35) ei hamstrata

harata 51 (35) ei harata

harjata 51 (35) ei harjata

hartsata 51 (35) ei hartsata

heijata 51 (35) ei heijata

hengata 51 (35) ei hengata

hennata 51 (35) ei hennata

herjata 51 (35) ei herjata

herätä 51 (35) ei herätä

hiffata 51 (35) ei hiffata

hilata 51 (35) ei hilata

hinata 51 (35) ei hinata

hitsata 51 (35) ei hitsata

hohkata 51 (35) ei hohkata

hoilata 51 (35) ei hoilata

hoivata 51 (35) ei hoivata

hoksata 51 (35) ei hoksata

holvata 51 (35) ei holvata

hommata 51 (35) ei hommata

huijata 51 (35) ei huijata

huilata 51 (35) ei huilata

huimata 51 (35) ei huimata

hummata 51 (35) ei hummata

huomata 51 (35) ei huomata

huorata 51 (35) ei huorata

hurmata 51 (35) ei hurmata

hurrata 51 (35) ei hurrata

huseerata 51 (35) ei huseerata

huumata 51 (35) ei huumata

hydrata 51 (35) ei hydrata

hyrrätä 51 (35) ei hyrrätä

hyysätä 51 (35) ei hyysätä

häilätä 51 (35) ei häilätä

hämätä 51 (35) ei hämätä

härnätä 51 (35) ei härnätä

häärätä 51 (35) ei häärätä

höllätä 51 (35) ei höllätä

höylätä 51 (35) ei höylätä

höyrykuivata 51 (35) ei höyrykuivata

ilmata 51 (35) ei ilmata

ivata 51 (35) ei ivata

jamata 51 (35) ei jamata

jammata 51 (35) ei jammata

jodlata 51 (35) ei jodlata

joikata 51 (35) ei joikata

jonglöörata 51 (35) ei jonglöörata

joogata 51 (35) ei joogata

juksata 51 (35) ei juksata

jynssätä 51 (35) ei jynssätä

jyrätä 51 (35) ei jyrätä

jännätä 51 (35) ei jännätä

jäävätä 51 (35) ei jäävätä

kaahata 51 (35) ei kaahata

kahlata 51 (35) ei kahlata

kahnata 51 (35) ei kahnata

kairata 51 (35) ei kairata

kalkeerata 51 (35) ei kalkeerata

karstata 51 (35) ei karstata

karvata 51 (35) ei karvata

kasata 51 (35) ei kasata

kaulata 51 (35) ei kaulata

kaveerata 51 (35) ei kaveerata

kehrätä 51 (35) ei kehrätä

keilata 51 (35) ei keilata

kelata 51 (35) ei kelata

kerjätä 51 (35) ei kerjätä

kerskata 51 (35) ei kerskata

kerätä 51 (35) ei kerätä

kiehnätä 51 (35) ei kiehnätä

kihlata 51 (35) ei kihlata

kiilata 51 (35) ei kiilata

kinata 51 (35) ei kinata

kipsata 51 (35) ei kipsata

kirjata 51 (35) ei kirjata

kirmata 51 (35) ei kirmata

kiusata 51 (35) ei kiusata

kloonata 51 (35) ei kloonata

kloorata 51 (35) ei kloorata

koketeerata 51 (35) ei koketeerata

koodata 51 (35) ei koodata

kopsata 51 (35) ei kopsata

korjata 51 (35) ei korjata

korvata 51 (35) ei korvata

kotkata 51 (35) ei kotkata

kraapata 51 (35) ei kraapata

kromata 51 (35) ei kromata

kroolata 51 (35) ei kroolata

kruksata 51 (35) ei kruksata

kruunata 51 (35) ei kruunata

kuiskata 51 (35) ei kuiskata

kuivasuolata 51 (35) ei kuivasuolata

kuivata 51 (35) ei kuivata

kuolata 51 (35) ei kuolata

kuormata 51 (35) ei kuormata

kuorsata 51 (35) ei kuorsata

kurata 51 (35) ei kurata

kurlata 51 (35) ei kurlata

kurvata 51 (35) ei kurvata

kuumavalssata 51 (35) ei kuumavalssata

kuurata 51 (35) ei kuurata

kuvata 51 (35) ei kuvata

kyhätä 51 (35) ei kyhätä

kylmävalssata 51 (35) ei kylmävalssata

kännätä 51 (35) ei kännätä

kärrätä 51 (35) ei kärrätä

laahata 51 (35) ei laahata

lainata 51 (35) ei lainata

laivata 51 (35) ei laivata

lanata 51 (35) ei lanata

lanseerata 51 (35) ei lanseerata

lastata 51 (35) ei lastata

laveerata 51 (35) ei laveerata

leimata 51 (35) ei leimata

lesbata 51 (35) ei lesbata

lespata 51 (35) ei lespata

liftata 51 (35) ei liftata

liimata 51 (35) ei liimata

liisata 51 (35) ei liisata

liiskata 51 (35) ei liiskata

linjata 51 (35) ei linjata

lintsata 51 (35) ei lintsata

lispata 51 (35) ei lispata

listata 51 (35) ei listata

lisätä 51 (35) ei lisätä

luotsata 51 (35) ei luotsata

läjätä 51 (35) ei läjätä

löyhkätä 51 (35) ei löyhkätä

löysätä 51 (35) ei löysätä

maalata 51 (35) ei maalata

mailata 51 (35) ei mailata

manata 51 (35) ei manata

maskata 51 (35) ei maskata

maskeerata 51 (35) ei maskeerata

matkata 51 (35) ei matkata

meinata 51 (35) ei meinata

melskata 51 (35) ei melskata

mestata 51 (35) ei mestata

mikrofilmata 51 (35) ei mikrofilmata

miksata 51 (35) ei miksata

mokata 51 (35) ei mokata

mulata 51 (35) ei mulata

munata 51 (35) ei munata

muovata 51 (35) ei muovata

murhata 51 (35) ei murhata

murskata 51 (35) ei murskata

mustamaalata 51 (35) ei mustamaalata

mustata 51 (35) ei mustata

muurata 51 (35) ei muurata

myllätä 51 (35) ei myllätä

mäskätä 51 (35) ei mäskätä

mässätä 51 (35) ei mässätä

määrätä 51 (35) ei määrätä

möhlätä 51 (35) ei möhlätä

naarata 51 (35) ei naarata

narrata 51 (35) ei narrata

nastata 51 (35) ei nastata

naulata 51 (35) ei naulata

niiata 51 (35) ei niiata

nojata 51 (35) ei nojata

nolata 51 (35) ei nolata

nollata 51 (35) ei nollata

noteerata 51 (35) ei noteerata

nuuskata 51 (35) ei nuuskata

nyplätä 51 (35) ei nyplätä

näplätä 51 (35) ei näplätä

näprätä 51 (35) ei näprätä

ohjata 51 (35) ei ohjata

omata 51 (35) ei omata

osata 51 (35) ei osata

paalata 51 (35) ei paalata

paasata 51 (35) ei paasata

paijata 51 (35) ei paijata

paiskata 51 (35) ei paiskata

pakastekuivata 51 (35) ei pakastekuivata

paklata 51 (35) ei paklata

palata 51 (35) ei palata

palvata 51 (35) ei palvata

parjata 51 (35) ei parjata

parkkeerata 51 (35) ei parkkeerata

paseerata 51 (35) ei paseerata

passata 51 (35) ei passata

pauhata 51 (35) ei pauhata

peesata 51 (35) ei peesata

peilata 51 (35) ei peilata

pelata 51 (35) ei pelata

penslata 51 (35) ei penslata

penätä 51 (35) ei penätä

peruskorjata 51 (35) ei peruskorjata

perätä 51 (35) ei perätä

pestata 51 (35) ei pestata

petata 51 (35) ei petata

petrata 51 (35) ei petrata

petsata 51 (35) ei petsata

peuhata 51 (35) ei peuhata

piffata 51 (35) ei piffata

piinata 51 (35) ei piinata

piisata 51 (35) ei piisata

piiskata 51 (35) ei piiskata

pilata 51 (35) ei pilata

pinnata 51 (35) ei pinnata

pissata 51 (35) ei pissata

pliseerata 51 (35) ei pliseerata

pohjamaalata 51 (35) ei pohjamaalata

pohjata 51 (35) ei pohjata

pokata 51 (35) ei pokata

polttomaalata 51 (35) ei polttomaalata

porata 51 (35) ei porata

poseerata 51 (35) ei poseerata

postata 51 (35) ei postata

povata 51 (35) ei povata

pronssata 51 (35) ei pronssata

prässätä 51 (35) ei prässätä

puijata 51 (35) ei puijata

pummata 51 (35) ei pummata

punata 51 (35) ei punata

punkteerata 51 (35) ei punkteerata

puolata 51 (35) ei puolata

puolipohjata 51 (35) ei puolipohjata

purnata 51 (35) ei purnata

pussata 51 (35) ei pussata

putsata 51 (35) ei putsata

puuhata 51 (35) ei puuhata

päivätä 51 (35) ei päivätä

pärjätä 51 (35) ei pärjätä

päsmätä 51 (35) ei päsmätä

päärmätä 51 (35) ei päärmätä

raahata 51 (35) ei raahata

raiskata 51 (35) ei raiskata

raivata 51 (35) ei raivata

rajata 51 (35) ei rajata

raspata 51 (35) ei raspata

rasvata 51 (35) ei rasvata

ravata 51 (35) ei ravata

reivata 51 (35) ei reivata

rienata 51 (35) ei rienata

riivata 51 (35) ei riivata

rillata 51 (35) ei rillata

riskeerata 51 (35) ei riskeerata

roskata 51 (35) ei roskata

ruiskata 51 (35) ei ruiskata

ruiskumaalata 51 (35) ei ruiskumaalata

rullata 51 (35) ei rullata

ruuvata 51 (35) ei ruuvata

ryövätä 51 (35) ei ryövätä

räyhätä 51 (35) ei räyhätä

saarnata 51 (35) ei saarnata

sahata 51 (35) ei sahata

saksata 51 (35) ei saksata

salata 51 (35) ei salata

salvata 51 (35) ei salvata

saneerata 51 (35) ei saneerata

saumata 51 (35) ei saumata

selata 51 (35) ei selata

selvätä 51 (35) ei selvätä

seurata 51 (35) ei seurata

shokeerata 51 (35) ei shokeerata

signeerata 51 (35) ei signeerata

sijata 51 (35) ei sijata

silata 51 (35) ei silata

silmätä 51 (35) ei silmätä

singlata 51 (35) ei singlata

sintrata 51 (35) ei sintrata

siteerata 51 (35) ei siteerata

siunata 51 (35) ei siunata

skalpeerata 51 (35) ei skalpeerata

soimata 51 (35) ei soimata

sokeerata 51 (35) ei sokeerata

solvata 51 (35) ei solvata

sondeerata 51 (35) ei sondeerata

sorvata 51 (35) ei sorvata

stressata 51 (35) ei stressata

summata 51 (35) ei summata

suojata 51 (35) ei suojata

suolata 51 (35) ei suolata

suovata 51 (35) ei suovata

surfata 51 (35) ei surfata

surmata 51 (35) ei surmata

survata 51 (35) ei survata

svengata 51 (35) ei svengata

syrjätä 51 (35) ei syrjätä

sysätä 51 (35) ei sysätä

särmätä 51 (35) ei särmätä

tahrata 51 (35) ei tahrata

taklata 51 (35) ei taklata

tallata 51 (35) ei tallata

tangeerata 51 (35) ei tangeerata

tarhata 51 (35) ei tarhata

tarrata 51 (35) ei tarrata

tasata 51 (35) ei tasata

tavata 51 (35) ei tavata

teilata 51 (35) ei teilata

tekstata 51 (35) ei tekstata

tervata 51 (35) ei tervata

testata 51 (35) ei testata

tienata 51 (35) ei tienata

tiirata 51 (35) ei tiirata

tilata 51 (35) ei tilata

tinata 51 (35) ei tinata

tiskata 51 (35) ei tiskata

tislata 51 (35) ei tislata

tiuskata 51 (35) ei tiuskata

tivata 51 (35) ei tivata

torata 51 (35) ei torata

treenata 51 (35) ei treenata

trimmata 51 (35) ei trimmata

trokata 51 (35) ei trokata

troolata 51 (35) ei troolata

tuhkata 51 (35) ei tuhkata

tuhlata 51 (35) ei tuhlata

tuhrata 51 (35) ei tuhrata

tullata 51 (35) ei tullata

tupeerata 51 (35) ei tupeerata

tuplata 51 (35) ei tuplata

turvata 51 (35) ei turvata

tuseerata 51 (35) ei tuseerata

tuumata 51 (35) ei tuumata

tuurata 51 (35) ei tuurata

twistata 51 (35) ei twistata

tyrmätä 51 (35) ei tyrmätä

täsmätä 51 (35) ei täsmätä

törmätä 51 (35) ei törmätä

törsätä 51 (35) ei törsätä

uhmata 51 (35) ei uhmata

uhrata 51 (35) ei uhrata

vahata 51 (35) ei vahata

vaivata 51 (35) ei vaivata

valokuvata 51 (35) ei valokuvata

valssata 51 (35) ei valssata

varata 51 (35) ei varata

vastata 51 (35) ei vastata

vatkata 51 (35) ei vatkata

veisata 51 (35) ei veisata

veivata 51 (35) ei veivata

vihata 51 (35) ei vihata

vihjata 51 (35) ei vihjata

viilata 51 (35) ei viilata

viirata 51 (35) ei viirata

viivata 51 (35) ei viivata

virtsata 51 (35) ei virtsata

viseerata 51 (35) ei viseerata

viskata 51 (35) ei viskata

vislata 51 (35) ei vislata

vispata 51 (35) ei vispata

vuokrata 51 (35) ei vuokrata

vuorata 51 (35) ei vuorata

värjätä 51 (35) ei värjätä

värvätä 51 (35) ei värvätä

yliviivata 51 (35) ei yliviivata

ynnätä 51 (35) ei ynnätä

zoomata 51 (35) ei zoomata

aueta 52 (36) ei aueta

haljeta 52 (36) ei haljeta

herjetä 52 (36) ei herjetä

hävetä 52 (36) ei hävetä

iljetä 52 (36) ei iljetä

juljeta 52 (36) ei juljeta

kammeta 52 (36) ei kammeta

kangeta 52 (36) ei kangeta

keretä 52 (36) ei keretä

kerjetä 52 (36) ei kerjetä

kiivetä 52 (36) ei kiivetä

langeta 52 (36) ei langeta

laueta 52 (36) ei laueta

livetä 52 (36) ei livetä

lohjeta 52 (36) ei lohjeta

noeta 52 (36) ei noeta

oieta 52 (36) ei oieta

pietä 52 (36) ei pietä

poiketa 52 (36) ei poiketa

puhjeta 52 (36) ei puhjeta

raueta 52 (36) ei raueta

revetä 52 (36) ei revetä

ruveta 52 (36) ei ruveta

ryvetä 52 (36) ei ryvetä

seljetä 52 (36) ei seljetä

teljetä 52 (36) ei teljetä

todeta 52 (36) ei todeta

hirvetä 53 (36) ei hirvetä

katketa 53 (36) ei katketa

kivetä 53 (36) ei kivetä

levetä 53 (36) ei levetä

nimetä 53 (36) ei nimetä

ratketa 53 (36) ei ratketa

tuoheta 53 (36) ei tuoheta

hellitä 54 (37) ei hellitä

keritä 54 (37) ei keritä

kudita 54 (37) ei kudita

lämmitä 54 (37) ei lämmitä

eritä 55 (37) ei eritä

hirvitä 55 (37) ei hirvitä

hävitä 55 (37) ei hävitä

levitä 55 (37) ei levitä

pehmitä 55 (37) ei pehmitä

selvitä 55 (37) ei selvitä

silitä 55 (37) ei silitä

viritä 55 (37) ei viritä

hervota 56 (38) ei hervota

hiota 56 (38) ei hiota

irrota 56 (38) ei irrota

kadota 56 (38) ei kadota

kaikota 56 (38) ei kaikota

kimmota 56 (38) ei kimmota

kirvota 56 (38) ei kirvota

koota 56 (38) ei koota

lingota 56 (38) ei lingota

liota 56 (38) ei liota

liuota 56 (38) ei liuota

lotota 56 (38) ei lotota

netota 56 (38) ei netota

padota 56 (38) ei padota

peitota 56 (38) ei peitota

pudota 56 (38) ei pudota

ruokota 56 (38) ei ruokota

seota 56 (38) ei seota

singota 56 (38) ei singota

tauota 56 (38) ei tauota

turvota 56 (38) ei turvota

upota 56 (38) ei upota

vaahdota 56 (38) ei vaahdota

vedota 56 (38) ei vedota

virota 56 (38) ei virota

erota 57 (38) ei erota

hajota 57 (38) ei hajota

hillota 57 (38) ei hillota

holhota 57 (38) ei holhota

inhota 57 (38) ei inhota

janota 57 (38) ei janota

kaihota 57 (38) ei kaihota

kajota 57 (38) ei kajota

kammota 57 (38) ei kammota

kihota 57 (38) ei kihota

kirota 57 (38) ei kirota

kohota 57 (38) ei kohota

kumota 57 (38) ei kumota

lahota 57 (38) ei lahota

lassota 57 (38) ei lassota

lihota 57 (38) ei lihota

lumota 57 (38) ei lumota

löhötä 57 (38) ei löhötä

nuohota 57 (38) ei nuohota

paastota 57 (38) ei paastota

pinota 57 (38) ei pinota

raivota 57 (38) ei raivota

rosvota 57 (38) ei rosvota

samota 57 (38) ei samota

siivota 57 (38) ei siivota

sirota 57 (38) ei sirota

tahkota 57 (38) ei tahkota

tarjota 57 (38) ei tarjota

tehota 57 (38) ei tehota

tenhota 57 (38) ei tenhota

tuhota 57 (38) ei tuhota

uhota 57 (38) ei uhota

vainota 57 (38) ei vainota

vaistota 57 (38) ei vaistota

vajota 57 (38) ei vajota

verhota 57 (38) ei verhota

viistota 57 (38) ei viistota

yrjötä 57 (38) ei yrjötä

kavuta 58 (39) ei kavuta

kivuta 58 (39) ei kivuta

koukuta 58 (39) ei koukuta

liiduta 58 (39) ei liiduta

loukuta 58 (39) ei loukuta

pulputa 58 (39) ei pulputa

pumputa 58 (39) ei pumputa

ryöpytä 58 (39) ei ryöpytä

silputa 58 (39) ei silputa

vivuta 58 (39) ei vivuta

haluta 59 (39) ei haluta

hamuta 59 (39) ei hamuta

huhuta 59 (39) ei huhuta

hulmuta 59 (39) ei hulmuta

huuruta 59 (39) ei huuruta

hyrskytä 59 (39) ei hyrskytä

hälytä 59 (39) ei hälytä

höyrytä 59 (39) ei höyrytä

juoruta 59 (39) ei juoruta

kaluta 59 (39) ei kaluta

karhuta 59 (39) ei karhuta

kinuta 59 (39) ei kinuta

kirnuta 59 (39) ei kirnuta

kohuta 59 (39) ei kohuta

koluta 59 (39) ei koluta

kuohuta 59 (39) ei kuohuta

kutkuta 59 (39) ei kutkuta

kärytä 59 (39) ei kärytä

leimuta 59 (39) ei leimuta

lemuta 59 (39) ei lemuta

lipsuta 59 (39) ei lipsuta

loimuta 59 (39) ei loimuta

loruta 59 (39) ei loruta

lymytä 59 (39) ei lymytä

meluta 59 (39) ei meluta

messuta 59 (39) ei messuta

mouruta 59 (39) ei mouruta

myrskytä 59 (39) ei myrskytä

mölytä 59 (39) ei mölytä

möyrytä 59 (39) ei möyrytä

piiluta 59 (39) ei piiluta

pursuta 59 (39) ei pursuta

pyrytä 59 (39) ei pyrytä

pölytä 59 (39) ei pölytä

remuta 59 (39) ei remuta

rohmuta 59 (39) ei rohmuta

roihuta 59 (39) ei roihuta

ruiskuta 59 (39) ei ruiskuta

savuta 59 (39) ei savuta

sivuta 59 (39) ei sivuta

suihkuta 59 (39) ei suihkuta

suitsuta 59 (39) ei suitsuta

syyhytä 59 (39) ei syyhytä

tajuta 59 (39) ei tajuta

tanhuta 59 (39) ei tanhuta

touhuta 59 (39) ei touhuta

tuiskuta 59 (39) ei tuiskuta

tupruta 59 (39) ei tupruta

tyrskytä 59 (39) ei tyrskytä

vainuta 59 (39) ei vainuta

älytä 59 (39) ei älytä

öljytä 59 (39) ei öljytä

olla 60 (46) ei olla

.

Introdus  / lisätty 29.1.2013

 

.

 

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: