Blogulblog's Blog

Verbi – 0581. lie şi lienee, perlele limbii finlandeze

 lie şi lienee, perlele limbii finlandeze

.

.

Pagină coroborată cu Verbi – 058. Potențialul – Potentiaali

.

Potențialul este, poate, cel mai straniu mod verbal al finlandezei, curios și greu de înțeles de către străini dar și mai greu de întrebuințat. Da, dar potențialul este condimentul important al limbii, odată stăpânit și luat în întrebuințare, HyväYstävä vei vorbi corect și vei stârni admirația finezilor neaoși.

Româna nu cunoaște modul potențial care, după cum îi spune și numele este un dubitativ, este posibil, se pare, se cade, s-ar părea că, nu-mi spune că, s-ar putea să, chiar așa?

Dacă la pagina potențialului am făcut multă teorie, aici doar repetăm pe scurt și trecem la exerciții practice. Din abundența și diversitatea lor, ceva, ceva tot rămâne.

Potentiaali eli mahtotapa on tapaluokka. Se ilmaisee viestijän pitävän käsittelemäänsä asiaa epävarmana. Tällöin asian tapahtuminen on mahdollista, mutta ei aina todennäköistä. Esimerkiksi lähtenen = ehkä lähden tai lienen lähtenyt = olen ehkä lähtenyt. 2.  kiel. tekemisen mahdolliseksi ilmoittava verbin tapaluokka, mahtotapa (esim. muodot kirjoittanee, ei liene kirjoittanut).

Olla-verbillä on epäsäännöllinen potentiaali, jonka juuri on lie (Johtaja lienee silloin matkoilla, ei „ollee”).

Potentiaalin tunnus on -ne-, mutta sen n-kirjain mukautuu edeltävän l:n, s:n ja r:n kanssa päässee, purree, tullee

Potentiaali taipuu vain preesensissä ja perfektissä.

Puhekielessä potentiaali korvataan usein käyttämällä partikkeleita ehkä, kai tai varmaan(kin) tai pääverbin kanssa apuverbiä taitaa (Hän lienee hullu.Hän on kai/ehkä/varmaankin hullu; Hän taitaa olla hullu).

lienee este forma potețialului persoanei a 3-a singular a verbului olla.

lienee (vaill.) käytössä vain aktiivin potentiaalissa olla‑verbin asemesta ja kaikkien verbien potentiaalin perfektin apuverbinä: on (olet jne.) luultavasti, kai, ehkä; vrt. lie. Asia lienee selvä. Lienette kanssani samaa mieltä. Lienet kuullut, että ‑ ‑. Moista ei liene ennen nähty. Hän lienee on sairas pitää olla: hän lienee sairas. Hän lienee tiesivät [pitää olla: lienevät tienneet, kai tiesivät] asiasta.

lie [liex] (tav. vain kysymyslauseen tyyppisissä rakenteissa) lienee, (ei) liene. Mikä lie kulkuri. Liekö tuo totta? Miten lie on pitää olla: miten lie(nee). Miten lie jaksaa pitää olla: miten jaksanee.

Face o excepție potențialul prezent al verbului olla – a fi:

Potențialul prezent Potențialul perfect

forma lungă, normală

forma scurtă, vorbită

lienen lien lienen ollut / lien ollut
lienet liet lienet ollut / liet ollut
lienee lie lienee ollut / lie ollut
lienemme liemme lienemme olleet / liemme olleet
lienette liette lienette olleet / liette olleet
lienevät lievät lienevät olleet / lievät olleet

.

–        Mikä tämä on? ● Ce-i asta? ■ Vad är det här?

–        Mikä lie työkalu. ● Ce să fie, o sculă. ■ Det är väl ett verktyg av något slag. / Det är väl något slags verktyg.

Un corespondent suedez al lui lie/lienee ar putea fi lär. Exemple: det lär inte vara så lätt – se pare că nu este așa ușor; han lär vara rik – se zice / spune că este bogat; det lär vara sant – se presupune că este adevărat.

Pentru a avea o imagine mai clară despre posibilele traduceri ale formei verbale în discuție, am ales varianta traducerii posibile în mai multe limbi printre care, suedeză, engleză, germană, olandeză, franceză, italiană, spaniolă, ungară și rusă.

.

În alte limbi:

lienee, taitaa olla, on todennäköistä (olettamusta, todennäköisyyttä) cu  formele inflexionale: lienen (lien), lienet (liet), lienee (lie), lienemme (liemme), lienette (liette), lienevät (lievät), lie.

română

este posibil, se pare, se cade, se zice, se spune că, s-ar părea că, nu-mi spune că, s-ar putea să, chiar așa?

suedeză

lär, torde, skall; torde vara; lär vara; torde ha

engleză

will [când lienee se referă la viitor] (mahdollisuutta) varmaan[kin], luultavasti, lienee; (ilm todennäköisyyttä t. mahdollisuutta) kai; varmaan[kin], luultavasti; may  [denotă probabilitatea] (mahdollisesti), lienee (he may be about forty; it may be true)

germană

dürfen, mögen, [vielleicht] werden, (myös) wohl, sicher, wahrscheinlich

olandeză

kann wel … zijn, zal wel … zijn; wellicht

franceză

sans doute ; probablement ; peut-être ; doit être ; peut bien

italiană

probabilmente è, forse è, sarà

spaniolă

será, estará, habrá, habrá

ungară

(meg)lehet, lesz, talán / bizonyára / valószínűleg van

Deci formele inflexionale sunt : lienen (lien), lienet (liet), lienee (lie), lienemme (liemme), lienette (liette), lienevät (lievät), lie. Formele din paranteze țin de limbajul curent în ciuda faptului că, cel puțin teoretic, particula potențialului este chiar –ne– care se pierde ; învingătoare apare particula inițială, rădăcina lie-.

.

De aici exemplele sunt grupate pe persoane

persoana 1-a singular

lienen

(minä) lienen hieman sekaisin ● cred că sunt puțin confuz; s-ar putea să fiu puțin confuz ■ jag torde vara lite messed up

lienen vilustunut ● cred că sunt puțin răcit; s-ar putea să fiu puțin răcit ■ förmodligen jag är förkylning

.

persoana 2-a singular

lienet

lienet kuullut tästä asiasta. ● cred c-ai auzit de chestia asta ■ du harväl hört talas om denna fråga

lienet kuullut, että ‑‑ ● cred c-ai auzit că … ■ du har väl (säkert) hört att ‑‑ ; du torde ha hört att ‑‑

lienet oikeassa ● s-ar putea să ai dreptate; s-ar părea că ai dreptate ► you may be right, I suppose you are right; You’re probably right; I guess you’re right; du dürftest recht haben, du magst recht haben, du hast sicher / wahrscheinlich recht; u al in de juiste; tu as peut-être bien raison ; tu hai probabilmente ragione, suppongo tu abbia ragione

lienet perillä asiasta / asioista ● ești informat despre … ■ du har informerats; ► tu est certainement au courant ; estarás enterado del asunto

lienetkö kuullut että? ● cred c-ai auzit că …? ai auzit oare că…? ■ månne det har hörthar du kanske hört?

.

persoana 3-a singular

lienee

lienee, taitaa olla, on todennäköistä ● este posibil, se pare, se cade, se zice, se spune că, s-ar părea că, nu-mi spune că, s-ar putea să, chiar așa? ■ lär, torde, skall; torde vara; lär vara; torde ha; ► sans doute ; probablement ; peut-être ; doit être ; peut bien ; probabilmente è, forse è, sarà ; (meg)lehet, lesz, talán / bizonyára / valószínűleg van

asia lienee selvä ● treaba se pare că e clară ■ saken torde vara klar

asianlaita lienee toisin ● situația s-ar putea să fie cu totul altfel ■ saken / fallenverkar varaannorlunda; ► es dürfte sich anders verhalten, es verhält sich wohl anders, (lienee mahdollista) es ist leicht möglich; il en est peut-être autrement; повидмому, дело обстоит иначе

eiköhän vain liene viisainta, että – ● n-ar oare mai înțelept să … ■ det vore väl ändå klokast att – ;

heistä lienee mielenkiintoista kuulla ● e plăcut să aflăm despre ei ■ av dem ärförmodligenintressant att höra

hän lienee (on varmaan) nyt siellä ● el probabil este acolo acum ■ han torde vara där nu

hän lienee (on varmaankin) kotona ● el probabil este acum acasă ■ han tör vara hemma

hän lienee hieman sekaisin ● se pare că este un pic zăpăcit ■ han är litet (hämmentynyt) förvirrad; konfys; virrig; konfunderad; (sekapäinen) vimmelkantig; snurrig; yr i mössan; omtumlad; omtöcknad; rufsig; ► He isprobably a bit out of his mind.

hän lienee jo lähtenyt ● se pare că a plecat deja ■ hankanske redan harlämnat; ► er/sie wird wohl schon weggegangen sein

hän lienee jo tullut ● se pare că a venit deja ■ verkar haredan kommit; ► he has probably come, he may have come, he has probably come

hän lienee kotona ● se poate să fi acasă ■ han kommer att varahemma; ► il doit être à la maison ; estará en casa

hän lienee kuollut ● probabil că a murit ■ hanär förmodligendöd;►il est probablement mort / il doit être mort

hän lienee lähtenyt ● se pare că a plecat deja ■ hankanske harlämnat; ► er/sie wird wohl weggegangen sein; il est sans doute parti ; él ya se habrá ido ; él debe de haber salido ya

hän lienee ollut kotona ● s-ar putea să fi fost acasă ■ hanvar noghemma; ► sarà stato in casa ; habrá estado en casa

hän lienee ollut suihkussa ja sen vuoksi ei tullut avaamaan ovea sinulle ● s-ar putea să fi fost la duș, de n-a venit să-ți deschidă ușa ■ han verkar ha haft en dusch och därför inte öppna dörren för dig; ► estaría en la ducha y por eso no salió a abrirte

hän lienee rikas ● trebuie să fie bogat ■ hankommer att vararik; ► debe de ser muy rico

hän lienee sairas ● s-ar putea să fie bolnav; cred că este bolnav ■ han torde vara sjuk; han lär vara (är visst) sjuk;  ► ő talán / bizonyára ott van

hän lienee siellä ● trebuie să fie acolo ; cred că este acolo ■ hankommer att vara där; ► ő talán / bizonyára ott van

hän lienee tullut ● cred că a venit ■ han lär / skall / torde ha kommit; ► il doit être venu; il est probablement arrivè ; lehet(,)hogy megjött, talán/bizonyára/valószinűleg megjött

hänelle lienee tullut este ● el are, probabil, un impediment ■ han harett hinder; ► il aura un empêchement

jos lienee totta ● de-ar fi adevărat; dacă e adevărat ■ om de skall vara sant; ► if it be true

Kuinka lieneekin, mutta en usko puhettasi. ● C-o fi așa sau nu, eu nu te cred ■ Hur detän må vara,menjag tror inte atttalet.;  ► так или иначе, но я не веру

lienee mahdollista ● s-ar putea / ar trebui să fie posibil ■ det bör vara möjligt; ► es ist wohl / leicht / sicher möglich; es mag stimmen

lienee monia jotka… ● s-ar putea să fie mulți care …; se pare că sunt mulți care … ■ det torde finnas många som

lienee sanomattakin selvää ● probabil că se subînțelege, nu- nevoie să spun mai mult ■ förmodligen är självklart; ► I need hardly say, need I say

lieneekö hän tullut? ● o fi venit ? ■ jag undrar om hanifrån? ► vous pensez qu’il est arrivé ? ¿habrá venido?

lieneeko hänellä jano? ● i-o fi sete? ■ jag undrar om han törst? ► может быть он пить хочет?

lieneekö mahdollista? ● mă-ntreb dacă e posibil; este, oare, posibil? oare e posibil? ■ jag undrarom det är möjligtmånne det är möjligtskall det vara möjligt? ► serait-ce possible?

lieneekö ollut (ehkäpä oli) pahaksi? ● poate că a mers / fost rău ■ kanske det var illa; ► I wonder whether / maybe it was bad

lieneekö se totta? ● oare-i adevărat ?, așa să fie? ■ är det verkligen santkan det tänkas vara sant? (vars suomr) månne det är sant? ► I wonder if (whether) it is true; I wonder if that’s true; could it be true? ob das auch wahr ist? je me demande si c’est vrai ; mi domando se è vero ; ¿será cierto? Ik vraag me af of dat waar is? igaz volna? это првда?, так ли это?

Lieneekö sinulla nälkä / jano? ● oare ți-e foame / sete? ■ Jag undrarom du har enhunger / törst

lieneepä niin ● așa trebuie să fie, se pare că așa e ■ det verkar; är förmodligen så;  ► должно быть, так

lyhyt / pieni selitys lienee paikallaan ● o mică explicație s-ar cere ■ det torde vara på plats med en kort förklaring; ► a small explanation might be a good idea; I think I owe you an explanation; je crois que je vous dois quelques explications

mikä lienee asian oikea laita? ● oare cum stă treaba? ■ hur ligger det till egentligenhur förhåller det sig egentligen med den saken?

missä se lienee ollutkin ● unde să fi fost oare? ■ därdet kan ha varit; ► whatever it’s been

niinhän tuo neuvoi, mutta lieneekö siinä mitään taikaa ● așa ne-a sfătuit, dar ajută la ceva? ■ det rådet gav han ju, men skall det nu vara bra för något; det är vad som ger råd, men jag undrar om det någon magi

poika lienee älykas ● se pare că puștiul este inteligent ■ poike ärförmodligenett smart; ► ragazzo è intelligente

se lienee liian vaikeaa sinulle ● este, fără îndoială, foarte dificil pentru tine ■ det är nogför svårt fördig; ► c’est sans doute / probablement trop difficile pour toi

se lienee totta ● se pare că este adevărat ■ det torde vara sant

siinä asiassa lienee hänelläkin sanansa sanottavana ● despre problema aceea probabil că și el are ceva de spus ■ där vill nog även han ha ett ord med i laget

teistä lienee mielenkiintoista kuulla ● e plăcut să știm / aflăm despre dumneavoastră ■ av dem ärförmodligenintressant att höra; es wird t. dürfte Ihnen nicht uninteressant sein, zu erfahren

tottako se lienee? ● s-ar putea [oare] să fie adevărat? ■ det verkar varasant?  ► serait-ce vrai ?

tähän aikaan hän lienee jo lähtenyt ● s-ar putea ca la ora asta să fi plecat deja ■ den här gångenkan hanredan harlämnat;  ► a quest’ora sarà (senza dubbio) già partito

tähän aikaan hän lienee jo saapunut Espanjaan ● la ora asta se pare / cred că a ajuns deja în Spania ■ denna tid hantycks hakommit tillSpanien;  ► a estas horas ya habrá llegado a España

Varma lienee että –. ● Desigur că …/ Se pare că-i mai mult ca sigur. (sic!) ■ Förmodligen dettill att.

Vatjan kansa lienee jo hävinnyt. ● Se pare că votiacii au dispărut ■ Votianmänniskorförmodligen redanförlorat.

.

persoana a 3-a singular, forma scurtă dar cu un sens oarecum impersonal

lie

jokin, mikä lie ● unul sau altul; ceva sau altceva ■ en/ett något eller andra;  ► something or other

mikä lie ● ce să fie; ce-ar putea fi? ■ det är väl

mikä lie kulkuri ● un vagabond, cam așa ceva ► wer weiß was für ein Landstreicher, jemand wie ein Landstreicher

mikä lie ollut kulkuri ● să fi fost un vagabond, sau așa ceva ■ han var väl en landstrykare / luffare eller någonting

.

persoana 1-a plural

lienemme

lienemme samassa veneessä / liemessä ● cred că suntem în aceeași barcă (încurcătură) ■ jag tror att vii samma båt

Me lienemme hieman sekaisin. ● Cred să suntem puțin confuzi ► We are probably a bit out of our mind.

.

persoana 2-a plural

lienette

Lienette jo perillä, kun minä lähden täältä. ● când plec eu de-aici, voi sunteți deja acolo ■ Vi har redankommit,när jag ärhärifrån.

lienette kanssani samaa mieltä ● sper să fiți de acord cu mine ■ jag antar att ni är av samma åsikt som jag; ► forse siete d’accordo con me

Har viHsen lienette jo kuulleet? ● ați auzit asta deja? ■ Har viredan hört? ► das haben Sie sicher schon gehört?, das werden Sie schon gehört haben?

.

persoana 3-a plural

lienevät

En tiedä mihin he lienevät menneet. ● nu știu unde s-or fi dus / unde s-ar fi putut duce ■ Jagvet inte vadde förmodligenär borta.

he lienevät jo lähteneet ● ei trebuie să fi plecat deja; se pare că au plecat deja ■ dehar redanlämnat; ► они, должно быть, уже ушли

he lienevät rikkaita ● or fi bogați / se pare că sunt bogați ■ de är förmodligen rika; ► saranno ricchi

mihin he lienevät menneet? ● unde s-or fi dus oare? ■ där de kommer attha gått? ► куда бы они могли уйти?

.

forma negativă care are un sens mai general, oarecum impersonal

ei liene

ei liene aiheellista korottaa tarjousta ● nu se cade / n-ar fi necesar să se mărească oferta ■ det finns knappast skäl (det är knappast befogat) att höja anbudet;  ►it does not seem appropriate to increase the offer

Eipä liene moista ennen nähty; moista ei liene ennen nähty ● Nu cred să mai fi văzut așa ceva; așa ceva nu cred că s-a mai văzut ■ man har väl aldrig sett på maken

ethän vain liene pappi ● nu cumva ești preot? să nu-mi spui că ești preot  ■ Är du inteen prästSäg inteatt du är enpräst; ► talán csak nem vagy pap (ahogy mondják)?

hän ei liene sanonut heille mitään ● cred / se pare că nu le-a zis nimic ►il n’a rien dû leur dire, il est probable qu’il ne leur a rien dit, il ne leur a probablement rien dit

kysyntää ei liene (ei taida) olla paljon ● nu pare să fie mare dever / cerere ■ efterfrågan lär inte bli stor

miestä ei liene ennen nähty täällä ● se pare că, mai înainte, omul n-a prea fost văzut pe aici ■ förmodligen mannen inte har sett här förut; mannen är knappast sett förut här; ► probabilmente l’uomo non è stato visto qui prima

moista ei liene ennen nähty ● se pare că așa ceva nu s-a mai văzut ■ man har väl aldrig sett på maken

vastaavaa ei liene ennen nähty ● așa ceva nu cred că s-a mai văzut  ■ det verkar inte som sett förut; ► so etwas ist wohl noch nie dagewesen

 .

Introdus  / lisätty 26.11.2012

Actualizat / päivitetty 23.4.2020

.

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: