Blogulblog's Blog

Verbi – 057. Condiționalul – konditionaali

 Condiționalul – konditionaali

. 

 .

Vezi generalitățile la Diateza, modul și timpul verbului finlandez Aici repetăm câteva aspecte și facem adăugirile cuvenite.

.

Mod condițional = mod personal al verbului care exprimă o acțiune a cărei realizare depinde de îndeplinirea unei condiții; mod care exprimă acțiunea ca dorită sau ca eventuală.

.

In finlandeză deosebim condiționalul prezent și condiționalul perfect (trecut). Avem, de asemenea, formele active și formele pasive precum și formele pozitive și cele negative ale condiționalului.

.

konditionaali 5  kiel. tekemisen ehdolliseksi ilmaiseva verbin tapaluokka, ehtotapa (esim. muodot antaisin, olisimme antaneet).

konditionaali (după Iso suomen kielioppi)

Konditionaali on isi-tunnuksen sisältävä modus, joka ilmaisee suunniteltua, ennustettua tai kuviteltua asiaintilaa: asiaintilaa tarkastellaan puhujan tahdosta tai mielikuvituksesta riippuvana vaihtoehtona, esim. Minä haluaisin vaihtaa työpaikkaa, Voi kunpa olisit täällä! Puhutussa kielessä tunnus voi edustua myös muodossa –is tai – s: Tää nukke olis nyt vaikka opettaja ja se antas sulle tosi paljon läksyjä (→ § 116, 1592–.)

.

§ 1592 Suunnittelun, ennustamisen ja kuvittelun modus

Konditionaaliin liittyy mahdollisuuden merkitys eri mielessä kuin muihin modaalisuuden ilmaisukeinoihin: se osoittaa esim. suunniteltua, ennustettua tai kuviteltua asiaintilaa (a). Suunnitelmat ovat olemassa ajattelun, tahdon, mielikuvituksen tai päättelyn tasolla, eivät (vielä) todellisessa maailmassa. Kysymys on tällöin intensionaalisesta asiaintilasta, mahdollisuudesta yhtenä ajateltavissa olevana vaihtoehtona.

(a)

Tästä kankaasta tulisi hyvä takki. | Menisinkö sienimetsään vai poimisinko ensin puolukoita? | Yhtiömallin avulla saataisiin luoduksi Suomeen riittävästi julkisia palveluja tuottavien yritysten verkosto. Näin saataisiin aikaan aitoa kilpailua kuntien palveluntuotantoon. (E) | Näytät niin tyylikkäältä, että sopisit seisomaan vaikka presidentinlinnan kulmalle. (k)

Konditionaalin käyttö ennusteissa perustuu siihen, että mahdollinen asiaintila esitetään suhteessa johonkin kuviteltuun tilanteeseen. Ennustetulkintainen konditionaalilause esim. jatkaa jotain kuvitelmaa tai oletusta, kehittelee sen pohjalta seurauksia ym. asiaintiloja.

(b)

Pidän tällaista ajattelua virheellisenä. Uskon, että sen toteuttaminen tulisi hyvin kalliiksi. Se nostaisi työssäkäyvien veroja ja saattaisi houkutella väärinkäytöksiin. (L) | Poimintahakattukin metsä on vielä erittäin monimuotoinen ekosysteemi, joka luonnollisen kehityksen myötä vähitellen palautuisi sulkeutuneeksi sademetsäksi. (L) | Toinen syöpää laukaiseva tekijä voi olla UV-säteilyn vaikutus solujen perimään, dna:han. Siihen perustuisi syövän kehittyminen ihoalueille, jotka ovat palaneet vuosia sitten. (L)

Kun referoidaan jonkun (esim. haastateltavan) aikeita ja tahtoa, käytetään 3. persoonan konditionaalimuotoa (c). Referoivassa sivulauseessa konditionaalilla voidaan sen sijaan osoittaa epäilevää suhtautumista alkuperäiseen lausumaan (d).

(c)

Pellikka aloittaisi esteiden raivaamisen Pekkasen työryhmän esityksillä. (l) | Tampereella puhunut Simo Pokki harkitsisi päivähoidon siirtämistä sosiaali- ja terveystoimesta opetustoimeen. (l)

(d)

Julkisuudessakin esitetyt väitteet siitä, että lisääntyvä kilpailu nostaisi sähkön hintaa, ovat vailla perusteita.

Huom. Lasten kielessä kuvitteellisen tilanteen konditionaali esiintyy leikin suunnittelussa. Sillä luodaan tilanne, johon leikissä siirrytään.

.

Aino: Tää kaatuis tähän ja se tulis lohruttaa toi isosisko.
Eeva: Oi‑, eiku tää tulis lohduttaa, jooko?
Aino: Salaa, salaa se tulis.
Eeva: Joo, oi pientä raukkaa. (– –)
Aino: Nyt, nyt sitä ei sattuis enää, tää äiti kantais sen. (P. Kauppinen 1998)

Caracteristica condiționalului este particula  -isi- care se intercalează între rădăcina prezentului și desinența personală. El corespunde atât condiționalului cât și conjunctivului românesc.

Condiționalul perfect (trecut) se construiește cu verbul auxilar olla la condițional urmat de verbul de conjugat la participiul trecut.

Forma negativă la prezent se obține cu ajutorul verbului de negație en, et, ei, emme, ette, eivät și cu verbul de conjugat fără desienența personală dar cu adăugarea particulei caracteristice condiționalului -isi-.

În schimb, forma negativă a condiționalului perfect (trecut) se obține cu forma negativă a condiționalului prezent al verbului olla urmat de participiul trecut al verbului de conjugat.

.

Exemple de condițional pasiv prezent:

tiedettäisiin – de-aș fi știut, ei haluttaisi – nu s-ar vrea, kauppa avattaisiin – magazinul s-ar deschide.

Exemple de condițional pasiv perfect (trecut):

olisi tehty – s-ar fi făcut; ei olisi laulettu – nu s-ar fi cântat; jos auto olisi varastettu, mies olisi kävellyt – dacă mașina ar fi fost furată, bărbatul ar fi trebuit să meargă pe jos.

Pentru început, aici ai condiționalul verbelor olla – a fi (a avea) și mennä – a merge

Condițional prezent

Condițional perfect

pozitiv

negativ

pozitiv

negativ

olisin en olisi olisin ollut en olisi ollut
olisit et olisi olisit ollut et olisi ollut
olisi ei olisi olisi ollut ei olisi ollut
olisimme emme olisi olisimme olleet emme olisi olleet
olisitte ette olisi olisitte olleet ette olisi olleet
olisivat eivät olisi olisivat olleet eivät olisi olleet

.

Condițional prezent

Condițional perfect

pozitiv

negativ

pozitiv

negativ

menisin en menisi olisin mennyt en olisi mennyt
menisit et menisi olisit mennyt et olisi mennyt
menisi ei menisi olisi mennyt ei olisi mennyt
menisimme emme menisi olisimme menneet emme olisi menneet
menisitte ette menisi olisitte menneet ette olisi menneet
menisivat eivät menisi olisivat menneet eivät olisi menneet

.

Konditionaali

Konditionaali eli ehtotapa ilmaisee tekemisen ehdollisena. Konditionaalin tunnus on –isi. Konditionaali taipuu preesensissä ja perfektissä.

Aktiivin preesens

Aktiivin konditionaalin preesens muodostetaan liittämällä persoonapääte konditionaalivartaloon.

konditionaalivartalo + persoonapääte

Konditionaalin muodostamisessa käytettävät tapaluokan tunnukset ja persoonapäätteet on lueteltu seuraavassa taulukossa. Yksikön kolmannella persoonalla ei ole persoonapäätettä.

Persoona Yksikkö Monikko
1. persoona isi + n isi + mme
2. persoona isi + t isi + tte
3. persoona isi isi + vAt

Passiivin preesens

Passiivin konditionaalin preesens muodostetaan liittämällä passiivivartaloon passiivin tunnus –ta/- tai –tta/-ttä, tapaluokan tunnus –isi ja persoonapääte –Vn (vokaalinpidennys + n).

passiivivartalo + passiivin tunnus + tapaluokan tunnus + persoonapääte

Passiivivartaloon liitettävien tunnusten ja päätteiden eri yhdistelmät on lueteltu seuraavassa kaaviossa.

tA + isi + Vn -> –tAisiin
ttA + isi + Vn -> –ttAisiin

Konditionaalin tunnus on –isi– ja se liitetään monikon 3. persoonan vartaloon.

Verbityyppi 1, 3, 4, 5

he soittavat soitta- soitta+isi+n soitta+isi+mme
soitta+isi+t soitta+isi+tte
soitta+isi soitta+isi+vat
he tietävät tietä- tietäisin tietäisimme
he sanovat sano- sanoisin sanoisimme
he haluavat halua- haluaisin haluaisimme

Kun vartalon lopussa on e, se katoaa

he lukevat luke luk+isi+n luk+isi+mme
lukisit lukisitte
lukisi lukisivat
he tulevat tule tulisin tulisimme
he tarvitsevat tarvitse- tarvitsisin tarvitsisimme

Kun vartalon lopussa on i se katoaa.

he oppivat oppi opp+isi+n oppi+isi+mme
oppisit oppisitte
oppisi oppisivat

Verbityypi 2:

Kun sanassa on kaksi vokaalia, ensimmäinen vokaali katoaa.

he saavat saa- sa+isi+n sa+isi+mme
saisit saisitte
saisi saisivat
toinen a häviää
he juovat juo- joisin joisimme
(u häviää)
he syövät syö- söisin söisimme
(y häviää)
he vievät vie- veisin veisimme
(i häviää)

.

Negatiivinen konditionaali

soittaisin soittaisi-
en soittaisi emme soittaisi
et soittaisi ette soittaisi
ei soittaisi eivät soittaisi

.

Esimerkkejä:

Matkustaisin ulkomaille, jos minulla olisi rahaa.

Ottaisitko kupin kahvia?

En tiedä, mitä minä tekisin. Ostaisinko pyörän vai auton.

Voi kun meillä olisi tarpeeksi rahaa.

.

Konditionaalin perfekti

olla-verbin konditionaali + pääverbin -nUt,-neet –muoto

.

minä olisin soittanut en olisi soittanut
sinä olisit soittanut et olisi soittanut
hän olisi soittanut ei olisi soittanut
me olisimme soittaneet emme olisi soittaneet
te olisitte soittaneet ette olisi soittaneet
he olisivat soittaneet eivät olisi soittaneet

.

Konditionaalia käytetään, kun

1. tekemisellä on ehto (tekeminen on epätodennäköistä), Ehdollinen merkitys (construcții cu jos)

 Laulaisin, jos osaisin.

Sanoisin, jos tietäisin.

En lähtisi mukaan, vaikka pyytäisit.

Jos saisin 10 miljoonaa, siis jos voittaisin Lotossa, ostaisin uuden asunnon, matkustaisin Roomaan, söisin kaviaaria ja joisin samppanjaa.

2. Pyydetään, kysytään tai ehdotetaan jotakin kohteliaasti.

Soittaisitko minulle illalla?

Tulisit meille illalla.

Panisitko oven kiinni?

Avaisitko ikkunan.

Saisinko sokeria? (kysymys/pyyntö)

En haluaisi lähteä sinne

Avaisitteko ikkunan?

Auttaisitko minua?

Ottaisin kupin kahvia.

Varaisimme pöydän.

.

Toisen persoonan kanssa käytetään kysymysliitettä. Ensimmäisen persoonan kanssa ei käytetä kysymysliitettä. Regula e aproximativă și de mare finețe teoretică. Evident, particula interogativă se adaugă la toate persoanele dacă propoziția este mai mult interogativă, adică răspunsul așteptat poate fi sau da, sau nu. Käytät sokeria? unii da, alții nu. Käytäisit sokeria? – acum, în situația de față, la cafea sau la ceai.

Întrebarea cu condiționalul presupune un răspuns pozitiv, te aștepți să accepte ce-i ceri sau ce întrebi. Saisinko sokeria? și te aștepți să-l primești. Compară cu Saanko lähteä? – Pot să plec? (saan tai en saa).

Particula interogativă –kO poate fi adăugată și la persoana I-a dacă propoziția este retorică: Ottaisinko kupin kahvia (vai teettä?). – Să iau / aș lua [oare] o cafea (sau un ceai?). Menisinkö naimisiin Niinan vai Minan kanssa? – Să mă-nsor / m-aș însura oare cu Niina sau cu Minna?

3. Kohtelias kysymys tai tiedustelu

Voisitteko sanoa, mitä kello on?
Tietäisittekö, missä puhelin on?
Osaisitteko neuvoa tien Porvooseen?
Haluaisimme kysyä erästä asiaa.

4. Painokas pyyntö / käsky

Istuisit hiljaa.
Et puhuisi koko ajan.
Olisit tuonut kaupasta maitoa.

Painokkaassa pyynnössä ei koskaan käytetä kysymysliitettä. (Asta pentru că, de fapt, este o poruncă mascată în forma de condițional. Cu particula –kO– ne-am îndoi de rezultat; fără ea porunca e decisivă.

5. Puhuja on epävarma.

En osaa sanoa, mitä haluaisin. – Nu știu să spun ce aș vrea.

6. Puhuja toivoo jotakin. (nu implică o altă persoană)

Olisipa jo kesä!

Haluaisin käydä Australiassa.

Olisi kiva matkustaa Kiinaan.

Mai pe românește ar suna cam așa.

Condiționalul

1. Întrebuințare

1.1. În întrebări politicoase, dorințe, sfaturi sau anunțuri

Exemple:

Saisinko kysyä jotakin? – Aș putea să-ntreb ceva?

Sulkisitko oven? – Ai putea să-nchizi ușa?

Joisitko jotakin, kahvia vai teetä? – Ai vrea să bei ceva, cafea, ceai?

Kiitos, ottaisin kupin kahvia. – Mulțumesc. aș putea lua o cafea.

1.2. În propoziții ipotetice

Exemple:

Mitä tekisit, jos sinulla olisi paljon rahaa – Ce-ai face dacă ai avea mulți bani?

Ehkä minä ostaisin uuden auton. – Poate că mi-aș cumpăra o mașină nouă.

.

2. Formare

Se folosește rădăcina tare a verbului pe care o aflăm punând verbul la persoana a 3-a plural și elimințnd desinența personală –vat. Apoi adăugăm particula specifică condiționalului -isi- înainte de desineneța personală regulată.

Verb persoana a 3-a plural Condițional
soittaa he soittavat minä soittaisin
tehdä he tekevät sinä tekisit
luulla he luulevat hän luulisi
avata he avaavat me avaisimme
häiritä he häiritsevät te häiritsisitte
rohjeta rohkenevat he rohkenisivat

2.1. Schimbarea vocalică (Atenție! Nu este vorba de alternanța vocalică regulată!)

În exemplele de mai sus se observă că, la adăugarea particulei –isi– cuvintele suferă ol schimbare vocalică așa cum este explicată în tabelul de mai jos, preluat de la formarea imperfectului.

Adaugă -i- după U, O

Prezent Imperfect Prezent Imperfect Prezent Imperfect
minä puhun minä puhuin sinä nukut sinä nukuit hän kysyy hän kysyi
me sanomme me sanoimme te säilötte te säilöitte he saunovat he saunoivat

Scoate pe e, i, A când adaugi -i-

Prezent Imperfect Prezent Imperfect Prezent Imperfect
minä menen minä menin sinä uit sinä uit hän ostaa hän osti
me rakastamme me rakastimme te unohdatte te unohditte he viettävät he viettivät

Verbe bisilabice care au -a- în ambele silabe: ultima silabă devine -oi-

Prezent Imperfect Prezent Imperfect Prezent Imperfect
minä ajan minä ajoin sinä maksat sinä maksoit hän alkaa hän alkoi
me annamme me annoimme te vaihdatte te vaihdoitte he auttavat he auttoivat

Verbe de conjugarea a III-a și verbe bisilabice: elimină PRIMA vocală!

Prezent Imperfect Prezent Imperfect Prezent Imperfect
minä syön minä söin sinä juot sinä joit hän saa hän sai
me viemme me veimme te tuotte te toitte te luotte te loitte
me tupakoimme me tupakoimme te imuroitte te imuroitte he investoivat he investoivat

.

Verbul ajutător de negație ei necesar la formarea condiționalului negativ.

persoana

număr

singular

plural

a 1-a en eu nu emme noi nu
a 2-a et tu nu ette voi nu
a 3-a ei el, ea nu eivät ei, ele nu

.

conjugarea I-a

-A

1. terminația rădăcinii -O, -U

leipoa

persoana singularpozitiv/negativ plural pozitiv/negativ
a 1-a leipoisin en leipoisi leipoisimme emme leipoisi
a 2-a leipoisit et leipoisi leipoisitte ette leipoisi
a 3-a leipoisi eileipoisi leipoisivat eivät leipoisi

.

2. terminația rădăcinii -A

– rădăcină bisilabică

alkaa

persoana singular pozitiv/negativ plural pozitiv/negativ
a 1-a alkaisin en alkaisi alkaisimme emme alkaisi
a 2-a alkaisit et alkaisi alkaisitte ette alkaisi
a 3-a alkaisi eialkaisi alkaisivat eivät alkaisi

.

soittaa

persoana singular pozitiv/negativ plural pozitiv/negativ
a 1-a soittaisin en soittaisi soittaisimme emme soittaisi
a 2-a soittaisit et soittaisi soittaisitte ette soittaisi
a 3-a soittaisi eisoittaisi soittaisivat eivät soittaisi

.

– rădăcină polisilabică

välittää

persoana singular pozitiv/negativ plural pozitiv/negativ
a 1-a välittäisin en välittäisi välittäisimme emme välittäisi
a 2-a välittäisit et välittäisi välittäisitte ette välittäisi
a 3-a välittäisi eivälittäisi välittäisivät eivät välittäisi

.

3. terminația rădăcinii e

kulkea

persoana singular pozitiv/negativ plural pozitiv/negativ
a 1-a kulkisin en kulkisi kulkisimme emme kulkisi
a 2-a kulkisit et kulkisi kulkisitte ette kulkisi
a 3-a kulkisi eikulkisi kulkisivat eivät kulkisi

.

4. terminația rădăcinii i

pyrkiä

persoana singular pozitiv/negativ plural pozitiv/negativ
a 1-a pyrkisin en pyrkisi pyrimme emme pyri
a 2-a pyrkisit et pyrkisi pyritte ette pyri
a 3-a pyrkisi eipyrkisi pyrkivät eivät pyri

.

5. terminația verbului –tAA

rădăcinile           -llA, -nnA, -rrA

kieltää

persoana singular pozitiv/negativ plural pozitiv/negativ
a 1-a kieltäisin en kieltäisi kieltäisimme emme kieltäisi
a 2-a kieltäisit et kieltäisi kieltäisitte ette kieltäisi
a 3-a kieltäisi eikieltäisi kieltäisivät eivät kieltäisi

 .

dar   -dA(pentru rădăcinile bisilabice)

tietää

persoana singular pozitiv/negativ plural pozitiv/negativ
a 1-a tietäisin en tietäisi tietäisimme emme tietäisi
a 2-a tietäisit et tietäisi tietäisitte ette tietäisi
a 3-a tietäisi eitietäisi tietäisivät eivät tietäisi

.

conjugarea II-a

-dA

1. terminația rădăcinii diftongii UO, -ie

syödä

persoana singular pozitiv/negativ plural pozitiv/negativ
a 1-a isin en isi isimme emme isi
a 2-a isit et isi isitte ette isi
a 3-a isi eiisi isivät eivät isi

.

2. terminația rădăcinii diftongii Ai,Oi

voida

persoana singular pozitiv/negativ plural pozitiv/negativ
a 1-a voisin en voisi voisimme emme voisi
a 2-a voisit et voisi voisitte ette voisi
a 3-a voisi eivoisi voisivat eivät voisi

.

3. terminația rădăcinii vocală lungă sau dublă

myydä

persoana singular pozitiv/negativ plural pozitiv/negativ
a 1-a myisin en myisi myisimme emme myisi
a 2-a myisit et myisi myisitte ette myisi
a 3-a myisi eimyisi myisivät eivät myisi

.

– excepție:

käydä

persoana singular pozitiv/negativ plural pozitiv/negativ
a 1-a kävisin en kävisi kävisimme emme kävisi
a 2-a kävisit et kävisi kävisitte ette kävisi
a 3-a kävisi eikävisi kävisivät eivät kävisi

.

verb care are două rădăcini, una slabă, în vocală și alta tare, în consoană

.

nähdä

persoana singular pozitiv/negativ plural pozitiv/negativ
a 1-a kisin en kisi näemme emme näe
a 2-a kisit et kisi näette ette näe
a 3-a kisi eikisi kevät eivät näe

.

tehdä

persoana singular pozitiv/negativ plural pozitiv/negativ
a 1-a tekisin en tekisi tekisimme emme tekisi
a 2-a tekisit et tekisi tekisitte ette tekisi
a 3-a tekisi eitekisi tekisivät eivät tekisi

.

conjugarea III-a

-lA, -nA, -rA, -stA

 .

olla

persoana singular pozitiv/negativ plural pozitiv/negativ
a 1-a olisin en olisi olisimme emme olisi
a 2-a olisit et olisi olisitte ette olisi
a 3-a olisi ei olisi olisivat eivät olisi

.

tulla

persoana singular pozitiv/negativ plural pozitiv/negativ
a 1-a tulisin en tulisi tulisimme emme tulisi
a 2-a tulisit et tulisi tulisitte ette tulisi
a 3-a tulisi eitulisi tulisivat eivät tulisi

.

men

persoana singular pozitiv/negativ plural pozitiv/negativ
a 1-a menisin en menisi menisimme emme menisi
a 2-a menisit et menisi menisitte ette menisi
a 3-a menisi eimenisi menisivät eivät menisi

.

purra

persoana singular pozitiv/negativ plural pozitiv/negativ
a 1-a purisin en purisi purisimme emme purisi
a 2-a purisit et purisi purisitte ette purisi
a 3-a purisi eipurisi purisivat eivät purisi

.

ratkaista

persoana singular pozitiv/negativ plural pozitiv/negativ
a 1-a ratkaisisin en ratkaisisi ratkaisisimme emme ratkaisisi
a 2-a ratkaisisit et ratkaisisi ratkaisisitte ette ratkaisisi
a 3-a ratkaisisi eiratkaisisi ratkaisisivat eivät ratkaisisi

.

– excepție:

rangaista

persoana singular pozitiv/negativ plural pozitiv/negativ
a 1-a rankaisisin en rankaisisi rankaisisimme emme rankaisisi
a 2-a rankaisisit et rankaisisi rankaisisitte ette rankaisisi
a 3-a rankaisisi eirankaisisi rankaisisivat eivät rankaisisi

.

conjugarea IV-a

VtA (unde V poate fo oricare vocalăA, e, i, O, U)

 .

tavata

persoana singular pozitiv/negativ plural pozitiv/negativ
a 1-a tapaisin en tapaisi tapaisimme emme tapaisi
a 2-a tapaisit et tapaisi tapaisitte ette tapaisi
a 3-a tapaisi eitapaisi tapaisivat eivät tapaisi

.

conjugarea V-a

itA

.

valita

persoana singular pozitiv/negativ plural pozitiv/negativ
a 1-a valitsisin en valitsisi valitsisimme emme valitsisi
a 2-a valitsisit et valitsisi valitsisitte ette valitsisi
a 3-a valitsisi eivalitsisi valitsisivat eivät valitsisi

.

conjugarea VI-a

etA

(-atA, -OtA)

.

mädätä

persoana

singular pozitiv/negativ

plural pozitiv/negativ

a 1-a tänisin en tänisi tänisimme emme tänisi
a 2-a tänisit et tänisi tänisitte ette tänisi
a 3-a tänisi eitänisi tänisivät eivät tänisi

.

3. Condiționalul negativ

Se folosește verbul de negație ei (vezi mai sus) plus condiționalul pozitiv de la care se elimină desinențele de persoană.

Pozitiv Negativ
minä ostaisin minä en ostaisi
sinä ostaisit sinä et ostaisi
hän ostaisi hän ei ostaisi
me ostaisimme me emme ostaisi
te ostaisitte te ette ostaisi
he ostaisivat he eivät ostaisi

Unele forme negative: et olisi – n-ai fi, hän ei olisi ollut – el n-ar fi fost, en menisi – nu m-aș duce, emme olisi menneet – nu ne-am fi dus.

.

Condiționalul perfect (trecut)

1. Întrebuințare

Situația prezentă se referă la o situație anterioară.

Exemple:

Jos ilma olisi ollut kaunis, perhe olisi lähtenyt maalle. – Dacă timpil ar fi fost frumos, familia ar fi plecat la țară.

Jos meillä olisi ollut aikaa, olisimme käyneet museossa. – Dacă am fi avut timp, am fi fost la muzeu.

Jos hän olisi minulle sen kertonut, niin minä tietäisin – Dacă mi-ar fi spus, aș fi știut.

Olisin voinut vannoa, että… – N-aș fi putut să jur că …

He eivät olisi tehneet tätä, jos olisit varoittanut heitä. – Ei n-ar fi făcut asta dacă i-ai fi avertizat.

Exprimă incertitudinea, îndoială (numai forma la persoana 3-a singular deși vorbitorul vorbește despre sine):

En tiedä, kenen puoleen kääntyisi – Nu știu la cine m-aș adresa.

Mitä nyt sanoisi? – Ce-aș mai zice? Ce-aș mai putea să spun?

Este folosit în formularea cu kunpa – doar de, în cazul [în care numai]:

Kunpa en myöhästyisi! – Doar de n-aș întârzia! Doar de n-ar fi târziu!

.

2. Formare

2.1. Afirmativ, pozitiv

Verbul auziliar olla se conjugă la condițional prezent: olisin, olisit, olisi, olisimme, olisitte, olisivat. Verbul de conjugat este la participiul trecut la singular: nähnyt și la plural: nähneet.

Condiționalul perfect (trecut) Traducere
minä olisin nähnyt aș fi văzut
sinä olisit nähnyt ai fi văzut
hän olisi nähnyt ar fi văzut
me olisimme nähneet am fi văzut
te olisitte nähneet ați fi văzut
he olisivat nähneet ar fi văzut

2.2. Negativ

Se folosește verbul negativ conjugat la care se adaugă rădăcina condiționalului prezent al verbului olla (olisi) și urmează participiul trecut al verbului de conjugat: singular: nähnyt, plural: nähneet

Condiționalul perfect (trecut) Traducere
minä en olisi nähnyt n-aș fi văzut
sinä et olisi nähnyt n-ai fi văzut
hän ei olisi nähnyt n-ar fi văzut
me emme olisi nähneet n-am fi văzut
te ette olisi nähneet n-ați fi văzut
he eivät olisi nähneet n-ar fi văzut

.

3. Exemple

– Miksi et lähettänyt postikorttia? Olisi ollut kiva saada kortti Kanarian saarilta.
– En lähettänyt kenellekään, kun en muistanut osoitteita. Olisin lähettänyt sinullekin, jos olisin muistanut osoitteesi.
– Oliko sinulla mukava matka?
– Oli. Oikein kiva. En olisi tullut vielä takaisin, ellei olisi ollut aivan pakko. Olisin halunnut olla siellä vielä pari viikkoa. En olisi ikinä uskonut, kuinka mukavaa siellä on.
– Minäkin haluaisin päästä etelään lomalle.

.

Condiționalul pasiv

1. Întrebuințare

Mai puțin clar pentru români pentru că formele pasive nu sunt curente în limba română dar nu sunt chiar imposibile de tradus, chir dacă doar cu aproximație.

Condiționalul pasiv este modul verbal care arată că ceva s-ar putea face. Ca orice formă de pasiv din limba finlandeză, nu există forme personale, nu știm cine face acțiunea, doar că „s-ar putea face”.

Ca și la prezentul pasiv, condiționalul pasiv mai are și o a doua semnificație în care persoanele sunt prezente. Se întrebuințează când folosim forma persoanei I-a plural, adică lähdettäisiinkö elokuviin? cu semnificația „am vrea să mergem la cinema?” și nu forma „ar vrea cineva sî meargă la cinema?” așa cum ne-am aștepta.

.

2. Formare

Condiționalul pasiv se formează adăugând terminația -(t)tAisiin [-(t)tA+-isi-+in] la rădăcina pasivului. Rădăcina  pasivului este rădăcina pe care o obținem de la pasivul prezent (sanoa, sanottaan, sanottiin, sanottaisiin). Pentru a ști dacă funcționează cu un singur -t- sau cu doi -tt-, ne ghidăn după imperfectul pasiv.

2.1. Verbe de conjugarea 1, 4, 5 și 6: se adaugă -ttAisiin (cu doi -tt-)

Verbul Imperfect pasiv Condițional pasiv Semnificație
sanoa sanottiin sanottaisiin se va fi spus
lukea luettiin luettaisiin se va fi citit
antaa annettiin* annettaisiin* se va fi dat
ymmärtää ymmärrettiin* ymmärrettäisiin* se va fi înțeles
tavata tavattiin tavattaisiin se va fi întâlni
valita valittiin valittaisiin se va fi ales
vaaleta vaalettiin vaalettaisiin se va fi albit

* Când infinitivul verbului se termină în -aa, -a- se schimbă în -e- ca să oibține verbul la forma pasivă.

.

2.2. Verbe de conjugarea 2 și 3: se adaugă -tAisiin (un singur -t-)

Verbul Imperfect pasiv Condițional pasiv Semnificație
tuoda tuotiin tuotaisiin se va fi adus
tehdä tehtiin tehtäisiin se va fi făcut
ajatella ajateltiin ajateltaisiin se va fi gândit
panna pantiin pantaisiin se va fi pus
surra surtiin surtaisiin se va fi jelit

.

3. Condiționalul pasiv negativ

Pentru forma negativă a condiționalului pasiv folosim forma pozitivă de la care eliminăm ultimele două litere –in.
Regula se aplică tuturor formelor de verbe.

Condițional pasiv pozitiv Negativ
kerrottaisiin ei kerrottaisi
autettaisiin ei autettaisi
annettaisiin ei annettaisi
tuotaisiin ei tuotaisi

.

Introdus  / lisätty  15.9.2012

.

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: