Blogulblog's Blog

Verbi – 056. Viitorul – futuuri

Modul indicativ, timpul viitor – futuuri

.

 

.

futuuri ● timpul viitor ■ futurum

.

Vezi generalitățile la Diateza, modul și timpul verbului finlandez Aici repetăm câteva aspecte și facem adăugirile cuvenite.

.

S-a spus, cândva, că prezentul ține doar o clipă și finlandezul a luat-o de bună.

.

Timpul prezent indică o acțiune care se desfășoară în prezent sau măcar începută în prezent și care se încheie în viitor (așa se explică de ce în finlandeză nu există o formă proprie de viitor care se exprimă cu verbul la prezent însoțit de un adverb temporal).

DEX: Timp al verbului care arată că o acțiune se petrece în momentul vorbirii sau că este de durată. Pe durata asta se bazează finlandeza, acțiunea durează în viitor.

Româna mai cunoaște viitorul apropiat, viitorul I și viitorul îndepărtat, viitorul II dar astea două aspecte se rezolvă în finlandeză cu ajutorul adverbelor temporale adăugate verbului la prezent.

Inconsistența logică a formulării timpului viitor în finlandeză constă tocmai în faptul că deși acțiunea se desfășoară în viitor și nu are un final sigur, nu se știe despre finalizarea ei, forma gramaticală este finită; să fie oare finlandezul așa de sigur anticipat că acțiunea se va îndeplini?

.

Formare

Formarea viitorului cu ajutorul verbului ajutător tulla nu este recomandată de grămăticii finlandezi, nu este acceptată în vorbirea corectă dar, pentru străini, este mană cerească și-l pot folosi fără jenă în limbajul curent.

.

Se formează astfel: passiivin preesensi + tulla + aktiivin 3. infinitiivin illatiivi:

Tullaan sitä kertomaan – Se va spune; O să se spună. [sensul corect: am să spun asta]. Dar tulla poate conjugat și la prezent: tulen kertomaan huomenna – am să spun mâine.

Exemple:

Luen joka päivä. – Citesc / studiez în fiecare zi. (o acțiune continuă)

Luen lehden tänä iltana. – Deseară am să citesc ziarele.

O formulare emfatică presupune folosirea verbului aikoa – a avea intenția; a avea de gând.

Exemple:

Mitä ohjelmaa aiot katsoa? – Ce-ai de gând să vezi deseară la televizor?

Mihin aiot mennä lomalle? – Unde ai de gând să-ți petreci vacanța?

Pentru construcția viitorului se mai poate folosi și verbul saada – a putea să; a avea permisiunea să

Hän saa kertomaan – O să povestească.

Minä saan hänet kertomaan – Îl fac să povestească.

Un element important este complementul – obiectul: Dacă verbul este la prezent iar obiectul este la acuzativ (exprimat prin genitivul singular sau prin nominativul plural), acțiunea se referă la viitor.

Exemple:

Luen kirjan. – Am să citesc cartea.

Katson elokuvan. – Am să văd filmul.

Syön voileivän. – Am să mănânc sandvișul.

Minä kerronsadun (sadut) – Spun povestea (poveștile).

Minä otanhänet vastaan – Am să-l întâlnesc.

[Exemplul Luen kirjan, deși corect gramatical, este inconsistent informațional. Finlandezul poate înțelege că tocmai citești cartea, cititul este în curs, n-ai terminat-o sau că ai de gând să o citești cândva, mai mult ca sigur. Aici se mai cere un adverb de timp care să lămurească situația.]

.

Referitor la verbul tulla formularea Tulen olemaan Suomessa este o formă neagreată de grămăticii finlandezi, viitorul se exprimă corect cu prezentul! Voi fi, probabil, cândva, într-un viitor apropiat sau îndepărtat în Finlanda. Cu toate astea, media copiază modelele străine și forma de mai sus apare destul de frecvent. Într-o bună zi va fi, poate, acceptată official.

.

Pentru formele verbelor momentane terminate în -htAA care indică o acțiune bruscă, scurtă, explozivă, prezentul este suficient ca să indice, oarecum, viitorul.

Hän parahtaa kivusta. – Urlă de durere; începe să urle de durere.

Forma negativă a viitorului

Ca de obicei, se formează ca și forma negativă a prezentului + un adverb temporal care să se refere la viitor. Dacă formăm viitorul cu ajurotul verbelor tulle, aikoa, saada le conjugăm la negativ +ilativul infinitivului III activ. Obiectul este la partitiv în propozițiile negative.

.

En läde kouluun. – Nu [am să] mă duc la școală.

En aio myydä taloani. – Nu am intenția să-mi vând casa. [aici forma de partitiv este și formă de acuzativ exprimat prin partitiv: pe casa mea nu o vând]

.

tulla sau aikoa sau saada + desinența verbului
minä tulen aion saan -AAn
sinä tulet aiot saat
hän tulee aikoo saa
me tulemme aiomme saamme
te tulette aiotte saatte
he tulevat aikovat saavat
passiivi tullaan aiotaan saadaan

.

Forma negativă este următoarea:

tulla sau aikoa sau saada + desinența verbului
minä en tule en aio en saa infinitivul
sinä et tule et aio et saa
hän ei tule ei aio ei saa
me emme tule emme aio emme saa
te ette tule ette aio ette saa
he eivät tule eivät aio eivät saa
passiivi ei tulla ei aiota ei saada

.

Finlandeza mai are și alte moduri de exprimare a viitorului, astfel condiționalul, potențialul sau chiar imperativul. Toate indică o acțiune care începe după ce vorbitorul a făcut enunțul.

.

§ 1545 Konditionaali ja potentiaali ilmaisemassa tulevaa

Konditionaalin preesensilläkin ilmaistaan tulevaa, mutta tällöin ilmaukseen liittyy konditionaalin omasta merkityksestä johtuvia irreaalisuuden ja mahdollisuuden lisämerkityksiä. Tavallista konditionaalin käyttö tulevaan viitattaessa on arveluissa (a) (» § 1592) ja referoinnissa (b) (» § 1472). Ehdotuksissa ja toivomuksissa konditionaalin käyttö on kiteytynyttä (c) (» § 1659).

(a)
Nyt painotetaan kotimaisen kulutuksen lisäämistä, sillä vasta se toisi tärkeän piristysruiskeen talouteemme. (l) | Koska myös hirsitalot mielletään terveellisiksi, ovat Honkarakenne ja Tulikivi päättäneet teettää yhteisen tutkimuksen VTT:llä, joka tukisi mielikuvaa ja antaisi uutta vauhtia myynninedistämiseen Keski-Euroopassa. (l)
(b)
Väyrynen perustaisi EU:lle omat valmiusjoukot. – – joukot voisi lähettää nopeasti kriisialueille ilman poliittisia päätöksenteko-ongelmia. (l)
(c)
Tulisit sinäkin ulos haukkaamaan raitista ilmaa. (k) | Tuota, kuule Nyqvist, jos minä sittenkin ottaisin lasillisen sitä ilmaista kuohuviiniä. (k)

Myös potentiaalin preesensmuodon sisältävä ilmaus tulkitaan usein futuuriseksi, koska potentiaali ilmaisee todennäköisyyttä ja mahdollisuutta (» § 15981600).

(d)
Vammaisten vetoomus voittanee direktiivin (l, otsikko) | Maksanet tästä kookkaasta vesipedosta jonkin markan, jotta voin halun ja tarpeen mukaan panna sen menemään jotenkin. (k)

Huom. Imperatiivin preesens tulkitaan kehotustehtävänsä ansiosta tulevaan viittaavaksi.

.

Introdus  / lisätty 15.8.2012

Actualizat / päivitetty 10.9.2012

.

Reclame

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: