Blogulblog's Blog

Verbi – 053. Perfectul compus – perfekti


Modul indicativ, timpul trecut, perfectul compus

.

 

 .

Vezi generalitățile la Diateza, modul și timpul verbului finlandez Aici repetăm câteva aspecte și facem adăugirile cuvenite.

Perfekti on aikamuoto, joka ilmaisee, tapahtumaa, jonka seuraamukset edelleen näkyvät. Usein sitä käytetään vuorovaikutuksessa preesensin kanssa. Kun olen kirjoittanut tämän artikkelin, suljen tietokoneen.

Suomen kielen perfekti on liittomuoto, joka rakentuu olla-verbin persoonamuodoista ja partisiippimuodosta, jonka pääte on -nUt, monikossa –neetolen lukenut, olet lukenut, on lukenut, olemme lukeneet, olette lukeneet, ovat lukeneet.

.

Perfektin muodostus:

.

olen
olet
on
+ verbin perusmuodon vartalo + -nUt
olemme
olette
ovat
+ verbin perusmuodon vartalo + –neet

.

puhua Minä olen puhunut Me olemme puhuneet
saada Sinä olet saanut Te olette saaneet
mennä Hän on mennyt He ovat menneet
siivota Minä olen siivonnut Me olemme siivonneet
häiritä Sinä olet häirinnyt Te olette häirinneet

.

Perfekti

Timpul perfect compus indică o acțiune începută în trecut dar care se continuă în prezent sau măcar are efect în prezent. Perfect compus, la forma pozitivă,se formează cu prezentul verbului olla și cu participiul trecut al verbului de conjugat, în timp ce forma negativă a perfectului compus se formează cu verbul de negație en, et, ei, emme, ette, eivät, adăugând rădăcina verbului olla (adicăole) și participiul trecut. DEX:timp trecut care exprimă acțiunea fără a o raporta la momentul vorbirii sau raportând-o ca un trecut mai îndepărtat.

Perfekti muodostuu olla-apuverbin preesensistä ja pääverbin 2. partisiipista, jonka luku määräytyy subjektin mukaan. Perfektiä käytetään kaikissa moduksissa; modustunnukset liittyvät olla-verbiin. Imperatiivin perfekti on harvinainen.

.

P = puhehetki – momemtul vorbirii, enunțului

V = viitaus hetki – momentul la care se referă enunțul

T = tapahtumahetki – momentul în care se petrece acțiunea enunțată

De la stânga la dreapta, scurgerea timpului.

După Hakulinen & Karlsson 1979

.

 

trecut

prezent

P

V

viitor apropiat

viitor îndepărtat

T

Olen lukenut tämän kirjan jo kolme kertaa.
 

trecut

prezent

P

viitor apropiat

viitor îndepărtat

V

T

Huomenna etsitty on ollut kateissa jo viisi viikkoa.

.

Perfekti ilmaisee nykyhetkeä varhaisempaa tekemistä. Esim. ole+n luke+nut, ol+isi+mme laula+neet, lie+ne+e näh+ty, ol+koot näh+neet, ol+koon sano+ttu.

Perfekti ei viittaa mihinkään kiinteään ajankohtaan kuten imperfekti, vaan ilmaisee yleensä nykyhetkeä varhempaa tekemistä, jolla on nykyhetken kannalta jollain tavalla merkitystä. Myös nykyhetkeen saakka kestänyt ja yhä jatkuva tekeminen ilmaistaan perfektillä, esim.

Ole+n tunte+nut hänet vuodesta 1988.

Perfekti voi ilmaista myös toimintaa, joka on tapahtunut ennen ajateltua tulevaa ajankohtaa, esim.

Kun ole+n syö+nyt, lähden kävelylle.

.

Perfectul compus – perfekti

1. Întrebuințare

Timpul perfectul compus indică o acțiune începută în trecut dar care se continuă în prezent sau măcar are efect în prezent.


2. Formare

Pentru formarea acestui timp trebuie să ne amintim, mai întâi, formarea imperfectului negativ.

Considerăm, mai întâi, imperfectul negative al verbului de conjugat (așa numitul al doilea participiu activ) în fața căruia, în loc de „ei” punem forma conjugată a verbului „olla” (aici cu sensul de „a avea”)

.

Verbe de conjugarea I-a Verbe de conjugarea II-a
ostaa kysyä juoda syödä
minä olen ostanut minä olen kysynyt minä olen juonut minä olen syönyt
sinä olet ostanut sinä olet kysynyt sinä olet juonut sinä olet syönyt
hän on ostanut hän on kysynyt hän on juonut hän on syönyt
me olemme ostaneet me olemme kysyneet me olemme juoneet me olemme syöneet
te olette ostaneet te olette kysyneet te olette juoneet te olette syöneet
he ovat ostaneet he ovat kysyneet he ovat juoneet he ovat syöneet
 .
Verbe de conjugarea III-a Verbe de conjugarea IV-a
olla päästä tavata pelätä
minä olen ollut minä olen päässyt minä olen tavannut minä olen pelännyt
sinä olet ollut sinä olet päässyt sinä olet tavannut sinä olet pelännyt
hän on ollut hän on päässyt hän on tavannut hän on pelännyt
me olemme olleet me olemme päässeet me olemme tavanneet me olemme pelänneet
te olette olleet te olette päässeet te olette tavanneet te olette pelänneet
he ovat olleet he ovat päässeet he ovat tavanneet he ovat pelänneet
 .
Verbe de conjugarea V-a Verbe de conjugarea VI-a
valita häiritä rohjeta valjeta
minä olen valinnut minä olen häirinnyt minä olen rohjennut minä olen valjennut
sinä olet valinnut sinä olet häirinnyt sinä olet rohjennut sinä olet valjennut
hän on valinnut hän on häirinnyt hän on rohjennut hän on valjennut
me olemme valinneet me olemme häirinneet me olemme rohjenneet me olemme valjenneet
te olette valinneet te olette häirinneet te olette rohjenneet te olette valjenneet
he ovat valinneet he ovat häirinneet he ovat rohjenneet he ovat valjenneet

.

3. Perfectul compus negativ

Folosim verbul de negație conjugat la care adăugăm, în locul formelor conjugate ale verbului „olla” doar forma sa fixă „ole”.

.

pozitiv negativ
minä olen ostanut minä en ole ostanut
sinä olet syönyt sinä et ole syönyt
hän on ollut hän ei ole ollut
me olemme tavanneet me emme ole tavanneet
te olette valinneet te ette ole valinneet
he ovat rohjenneet he eivät ole rohjenneet

Negatiivinen perfekti

Muodostus:

.

en
et
ei
ole + verbin perusmuodon vartalo + -nUt
emme
ette
eivät
ole + verbin perusmuodon vartalo + –neet
.
En ole puhunutEt ole saanutHän ei ole mennyt Emme ole puhuneetEtte ole saaneetHe eivät ole menneet

Esimerkkejä:
.

Mitä sinä olet tehnyt tällä viikolla?
Onko hän käynyt ulkomailla tällä viikolla?
Olemme asuneet Suomessa koko ikämme.
Eivätkö he ole syöneet mitään koko päivänä?
Missä sinä olet ollut koko ajan, kun olen yrittänyt soittaa sinulle?
Milloin sinä olet syntynyt?
Sinä et ole kertonut minulle kaikkea.

.

Perfektin käyttö:

 1. Tekeminen, tapahtuma tai oleminen on alkanut aikaisemmin ja se jatkuu edelleen.Pekka on asunut Ruotsissa jo 20 vuotta.
  Martti Ahtisaari on syntynyt vuonna 1937.
  Tämä kirkko on rakennettu 1800-luvulla.2. Tekeminen on tapahtunut menneisyydessä, mutta tarkkaa ajankohtaa ei kerrota.Olen käynyt Italiassa monta kertaa.
  Maija on ostanut uuden asunnon.
  Lahtiset ovat muuttaneet pois Oulusta.
  (vrt. Lahtiset muuttivat pois Oulusta viikko sitten.)3. On olemassa mahdollisuus, että tekeminen tapahtuu myöhemmin.En ole vielä käynyt katsomassa sitä uutta elokuvaa.
  Maija ei ole koskaan ajanut autoa.
  Oletko kuullut, että Lahtiset muuttivat viime viikolla.
.

Folosirea perfectului compus (punct de vedere ușor diferit)

1) Acţiune finalizată, care a avut loc în trecut:

Minä olen toiminut siellä kaksi kuuta.

He eivät ole siellä toimineet kahtakaan kuuta.

Työ on loppunut, sen vuoksi me poistumme.

2) Acţiune începută în trecut dar nefinalizată, este în curs de finalizare sau finalitatea nu se cunoaște:

Te olette odottaneet kaksi tuntia ja odotatte vielä.

3) Acţiune care urmează să fie finalizată până la momentul specificat:

Kun hän on syönyt ja juonut hän paneutuu maata.

He tulevat vain silloin, kun me olemme poistuneet.

4) Dacă acțiunea a fost momentană [vezi verbele în –htAA] se folosește imperfectul astfel:

Hän parahti tuskasta.

.

Perfectul pasiv

Chiar dacă este posibil de format (ce e imposibil în limba finlandeză?) adăugând la participiul 2 pasiv forma impersonală „on” (de la verbul olla – a fi), practic nu se folosește; personal, eu o folosesc pentru că mă amuză.

Exemplu: juostaon juostu (pozitiv); ei ole juostu (negativ) .

.

Introdus  / lisätty 12.7.2012

.

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: