Blogulblog's Blog

Verbi – 052. Imperfect – imperfekti

Modul indicativ, timpul trecut, imperfect

.

.

Vezi generalitățile la Diateza, modul și timpul verbului finlandez Aici repetăm câteva aspecte și facem adăugirile cuvenite.

1.3  Aktiivin imperfekti

Aktiivin indikatiivin imperfekti muodostetaan liittämällä preesensvartaloon aikamuodon tunnus ja persoonapääte. Imperfektin tunnus on –i ja se sulautuu preesensvartaloon.

preesensvartalo + aikamuodon tunnus + persoonapääte eli imperfektivartalo + persoonapääte

Aktiivin indikatiivin imperfektin persoonapäätteet on lueteltu seuraavassa taulukossa. Yksikön kolmannella persoonalla ei ole persoonapäätettä. Monikon kolmannella persoonalla on kaksi vaihtoehtoa persoonapäätteksi vokaalisoinnun vuoksi.

.

Persoona Yksikkö Monikko
1. persoona i + n i + mme
2. persoona i + t i + tte
3. persoona i i + vAt

 

.

Timpul imperfect este un timp verbal care aparține modului indicativ și care exprimă o acțiune din trecut, neterminată în momentul la care se referă vorbirea.

Caracteristica imperfectului finlandez este vocala -i- care se adaugă înaintea desinenței personale. Forma negativă a imperfectului se formează cu verbul de negație en, et, ei, emme, ette, eivät și cu participiul trecut al verbului de conjugat adăugând la singular terminația -nUt și la plural terminația -neet la rădăcina infinitivului. imperfectul corespunde atât imperfectului cât și perfectului simplu românesc. DEX: timp verbal care aparține modului indicativ și care exprimă o acțiune din trecut, neterminată în momentul la care se referă vorbirea.

Imperfekti

Imperfektin tunnus on i. Se liittyy aina vokaalivartaloon. Imperfektiä käytetään vain indikatiivissa. Muiden modusten – potentiaalin, konditionaalin ja imperatiivin – tunnukset eivät voi esiintyä yhdessä imperfektin tunnuksen kanssa.

.

P = puhehetki – momemtul vorbirii, enunțului

V = viitaus hetki – momentul la care se referă enunțul

T = tapahtumahetki – momentul în care se petrece acțiunea enunțată

De la stânga la dreapta, scurgerea timpului.

După Hakulinen & Karlsson 1979

.

trecut prezent

P

viitor apropiat viitor îndepărtat
V

T

Aamulla heräsin kovaan meteliin.

.

Imperfekti ilmaisee menneen hetken aikaista tapahtumista. Esim.

juoks+i+n, lens+i+mme, autto+i+vat, aukaist+i+in, kumarrett+i+in.

Imperfektin ja perfektin perusero on se, että imperfektissä viittaushetki on menneisyydessä ja perfektissä viittaushetkenä on nykyhetki. Imperfektin ja perfektin vastakohdan perusteella on tulkittavissa, että seuraavista esimerkeistä jälkimmäisessä puheena oleva näyttely on vielä nähtävissä:

Nä+i+t+kö Frans Toikan näyttelyn?

Oletko nähnyt Frans Toikan näyttelyn?

(Întrebuințarea imperfectului în codul de condescendență este considerată incorectă. Astfel formulări de genul ”Tuliko rouvalle muuta?” în loc de ”Saako olla muuta?” sau ”mikä nimi oli?” pentru ”care e numele?” când interlocutorul a spus un nume dar celuilalt i-a scăpat, sunt formulări incorecte din punct de vedere logic dar uzuale.)

Imperfekti on pääasiallisesti kertomisen ja raportoinnin tempus. Viittaushetki, johon imperfekti kytkeytyy, ilmaistaan joko lausetta edeltävässä tekstissä tai samassa lauseessa olevalla ajan adverbiaalilla. Esim.

Eräänä iltana mies tul+i vastaani lehmuskujalla.

Indigirka-joen varrella mitatt+i+in helmikuussa – 74 °C.

Imperfektin i:n edellä tapahtuu verbivartalon lopussa monia vokaalivaihteluja. Esim.

anna+n   :  anno+i+n

otta+vat  :  ott+i+vat

saa       :  sa+i

juo       :  jo+i

Äännevaihteluihin kuuluu myös seuraavanlainen t:n ja s:nvaihtelu: tietä+ä : ties+i, huuta+a : huus+i, lentä+ä : lens+i.

Myös supistumaverbeissä on s imperfektin i:n edellä:

huomaa+n  :  huomas+i+n

hyppää+n  :  hyppäs+i+n

halua+n   :  halus+i+n

putoa+n   :  putos+i+n

(Nykysuomen kannalta imperfektin tunnuksena voisi pitää näissä tapauksissa si-osaa: huoma+si+n, hyppä+si+n. Turun seudun murteissa si on levinnyt alkuperäisten rajojensa ulkopuolellekin: nukku+s(i) ‘nukkui’, sano+s(i) ‘sanoi’.)

.

Dintre finețuri, care nu sunt necesare în viața de toate zilele și care nu merită să fie reținute ar fi și liittoimperfekti dat aici doar spre știință.

.

Liittoimperfekti

Liittoimperfekti ilmaisee mennyttä hetkeä myöhempää tekemistä, joka tapahtuu menneessä ajassa. Se koostuu olla-verbin imperfektistä ja pääverbin aktiivin 1. partisiipista: ol+i teke+vä.

.

trecut îndepărtat trecut prezent

P

viitor
V
T
Salon pojasta oli tuleva maan valtias.

.

Liittoimperfekti on nykykielessä tavallisempi kuin liittopreesens. Esim.

Matka ol+i ole+va hänen viimeisensä. – Călătoria avea să fie ultima lui călătorie.

Kainuun pojasta ol+i tule+va maan valtias. – Băiatul din Kainuu avea să devină șeful statului.

 

Imperfekti   

Myönteinen imperfekti aktiivi – imperfectul pozitiv activ

Muista, että myönteisessä imperfektissä vartalon ja päätteen välissä on aina i tai si!

.

1. verbityyppi: puhua

puhua antaa etsiä
minä
sinä
hän
me
te
he
puhun
puhut
puhuu
puhumme
puhutte
puhuvat
puhuin
puhuit
puhui
puhuimme
puhuitte
puhuivat
annan
annat
antaa
annamme
annatte
antavat
annoin
annoit
antoi
annoimme
annoitte
antoivat
etsin
etsit
etsi
etsimme
etsitte
etsivät
etsin
etsit
etsi
etsimme
etsitte
etsivät
Vartalossa: ei muutosta
tai uu → u
a → o
ii → katoaa
ei muutosta

.

1. verbityyppi: ymmärtää

ymmärtää lentää tietää
preesens imperfekti preesens imperfekti preesens imperfekti
minä
sinä
hän
me
te
he
ymmärrän
ymmärrät
ymmärtää
ymmärrämme
ymmärrätte
ymmärtävät
ymmärsin
ymmärsit
ymmärsi
ymmärsimme
ymmärsitte
ymmärsivät
lennän
lennät
lentää
lennämme
lennätte
lentävät
lensin
lensit
lensi
lensimme
lensitte
lensivät
tiedän
tiedät
tietää
tiedämme
tiedätte
tietävät
tiesin
tiesit
tiesi
tiesimme
tiesitte
tiesivät
Vartalossa: ä → katoaa
ää → katoaa
rr → rs
rt → rs
ä → katoaa
ää → katoaa
nn → ns
nt → ns
ä → katoaa
ää → katoaa
d → s
t → s

.

2. verbityyppi: saada

saada voida juoda
preesens imperfekti preesens imperfekti preesens imperfekti
minä
sinä
hän
me
te
he
saan
saat
saa
saamme
saatte
saavat
sain
sait
sai
saimme
saitte
saivat
voin
voit
voi
voimme
voitte
voivat
voin
voit
voi
voimme
voitte
voivat
juon
juot
juo
juomme
juotte
juovat
join
joit
joi
joimme
joitte
joivat
Vartalossa: aa → a
ee → e
ei muutosta uo → o
(syödä – söin)yö → ö
(viedä – vein) ie → e

.

3. verbityyppi: tulla

tulla mennä nousta
preesens imperfekti preesens imperfekti preesens imperfekti
minä
sinä
hän
me
te
he
tulen
tulet
tulee
tulemme
tulette
tulevat
tulin
tulit
tuli
tulimme
tulitte
tulivat
menen
menet
menee
menemme
menette
menevät
menin
menit
meni
menimme
menitte
menivät
nousen
nouset
nousee
nousemme
nousette
nousevat
nousin
nousit
nousi
nousimme
nousitte
nousivat
Vartalossa: e → katoaa
ee → katoaa
e → katoaa
ee → katoaa
e → katoaa
ee → katoaa

.

4. verbityyppi: haluta

haluta osata pakata
preesens imperfekti preesens imperfekti preesens imperfekti
minä
sinä
hän
me
te
he
haluan
haluat
haluaa
haluamme
haluatte
haluavat
halusin
halusit
halusi
halusimme
halusitte
halusivat
osaan
osaat
osaa
osaamme
osaatte
osaavat
osasin
osasit
osasi
osasimme
osasitte
osasivat
pakkaan
pakkaat
pakkaa
pakkaamme
pakkaatte
pakkaavat
pakkasin
pakkasit
pakkasi
pakkasimme
pakkasitte
pakkasivat
Vartalossa: ua → u
uaa → u
aa → a aa → a

.

5. verbityyppi: tarvita

tarvita häiritä lukita
preesens imperfekti preesens imperfekti preesens imperfekti
minä
sinä
hän
me
te
he
tarvitsen
tarvitset
tarvitsee
tarvitsemme
tarvitsette
tarvitsevat
tarvitsin
tarvitsit
tarvitsi
tarvitsimme
tarvitsitte
tarvitsivat
häiritsen
häiritset
häiritsee
häiritsemme
häiritsette
häiritsevät
häiritsin
häiritsit
häiritsi
häiritsimme
häiritsitte
häiritsivät
lukitsen
lukitset
lukitsee
lukitsemme
lukitsette
lukitsevat
lukitsin
lukitsit
lukitsi
lukitsimme
lukitsitte
lukitsivat
Vartalossa: e/ee → katoaa

.

 

Imperfect

1. Întrebuințare

Timpul imperfect indică o acțiune atât începută cât și încheiată în trecut.

2. Formare

În mare putem spune că desinențele se adaugă în funcție de natura rădăcinii verbului, de compoziția vocalică și consonantică a acesteia.

La persoana a treia, atât la singular cât și la plural, trebui respectată alternanța consonantică.

a. Vocalele O și U formează diftongii:

 • O + i → –Oi
 • U + i → –Ui

b. vocala –a

 • în rădăcina de două silabe:  devine o (în prima silabă –a) -a + i → -oi
 • (în prima silabă –o) (o, u) -a + i → -i
 • în rădăcina polisilabică: → -a + i → -i

c. vocalele –e şi –ä devin întotdeauna

 • -e + i → -i
 • -a + i → -i

d. vocala scurtă -i → -i + i → -i

e. diftongi –UO, –ie pierd prima literă

 • UO + i → –Oi iar –ie + i → –ei

f. diftongii în –i nu se modifică

 • ai + i → –ai iar –oi + i → –oi

g. vocală lung se scurtează, formând un diftong in –i

 • aa + i → –ai iar –ää + i → –äi
 • uu + i → –ui iar –yy + i → –yi

h. adăugându-l pe –i la o consoană dublă din rădăcină se formează –si

 • pentru verbele de conjugarea I-a cu –lt-, –nt-, –rt– sau –tA
  • lla + i → –lsi
  • nna + i → –nsi
  • rra + i → –rsi
  • dA + i → –si
  • pentru verbele de conjugarea IV-a (cu o alternanţă de consoane)
   • t + i → –si

2.1. Verbe de tipurile I, II, III, V și VI: rădăcină + i + sufix personal (deci aici doar grupa IV-a face excepție!)

.

Rădăcina acestui timp nu este așa de fixă ca rădăcina celorlalte timpuri. Ea este legată de formele verbelor de tip I la prezent unde formele pers. I-a și a II-a („minä” și „sinä” sunt slabe, iar pers. III-a „hän” tare). Verb de conj. III-a urmează reguli diferite potrivit alternanței consonantice – chiar dacă infinitivul este slab, dar toate formele de conjugare sunt tari atât la prezent cât și la imperfect.

.

verb de conjugarea I-a verb de conjugarea III-a
prezent imperfect prezent imperfect
minä nukun minä nukuin minä ajattelen minä ajattelin
sinä nukut sinä nukuit sinä ajattelet sinä ajattelit
hän nukkuu hän nukkui hän ajattelee hän ajatteli
me nukumme me nukuimme me ajattelemme me ajattelimme
te nukutte te nukuitte te ajattelemme te ajattelitte
he nukkuvat he nukkuivat he ajattelevat he ajattelivat

.

2.2. Verbele de conj. IV-a: forma persoanei I-a singular (minä) minus ultimele două litere + si + sufix personal

Practic, asta înseamnă că verbele de conj. IV-a vor fi tari la toate persoanele la imperfect așa cum sunt și la prezent.

.

tavata maata
prezent imperfect prezent imperfect
minä tapaan minä tapasin minä makaan minä makasin
sinä tapaat sinä tapasit sinä makaat sinä makasit
hän tapaa hän tapasi hän makaa hän makasi
me tapaamme me tapasimme me makaamme me makasimme
te tapaatte te tapasitte te makaatte te makasitte
he tapaavat he tapasivat he makaavat he makasivat

.

2.3. Unele excepții la verbele de conj. I-a:

Verbele care se termină în -rtA, -ltA, ntA sau VtA (undeV poate fi orice vocală care se dublează -VV-) sunt verbe exceptionale. Exact ca și verbele de conj. IV-a primesc –si– înaintea desinenței personale.

.

tietää ymmärtää
prezent imperfect prezent imperfect
minä tiedän minä tiesin minä ymmärrän minä ymmärsin
sinä tiedät sinä tiesit sinä ymmärrät sinä ymmärsit
hän tietää hän tiesi hän ymmärtää hän ymmärsi
me tiedämme me tiesimme me ymmärrämme me ymmärsimme
te tiedätte te tiesitte te ymmärrätte te ymmärsitte
he tietävät he tiesivät he ymmärtävät he ymmärsivät

.

2.4. Schimbare vocalică

.

După vocalele U și O se aduagă un -i-
prezent imperfect prezent imperfect prezent imperfect
minä puhun minä puhuin sinä nukut sinä nukuit hän kysyy hän kysyi
me sanomme me sanoimme te säilötte te säilöitte he saunovat he saunoivat
Atunci când se aduagă un -i- se scoate e, i, ä
prezent imperfect prezent imperfect prezent imperfect
minä menen minä menin sinä uit sinä uit hän ostaa hän osti
me rakastamme me rakastimme te unohdatte te unohditte he viettävät he viettivät
verbe de 2 silabe care au în fiecare silabă -a-: ultima silabă devine –oi
prezent imperfect prezent imperfect prezent imperfect
minä ajan minä ajoin sinä maksat sinä maksoit hän alkaa hän alkoi
me annamme me annoimme te vaihdatte te vaihdoitte he auttavat he auttoivat
verbe de conj. III-a de 2 silabe: se elimină prima vocală!
prezent imperfect prezent imperfect prezent imperfect
minä syön minä söin sinä juot sinä joit hän saa hän sai
me viemme me veimme te tuotte te toitte te luotte te loitte
me tupakoimme me tupakoimme te imuroitte te imuroitte he investoivat he investoivat

 .

Repetiție și mai pe larg

Conjugarea I-a în -A

.

1. terminațiile rădăcinilor -O, -U

modificări: -O + i  -Oi -U + i → -Ui

.

rădăcina + desinența pers. 3-a rădăcina + desinența pers. 3-a
kertoa kerro+ kerroi +  rr rt siirtyä siirry+ siirryi+ rr rt
leipoa leivo+ leivoi+  v p syntyä synny+ synnyi+ nn nn
tahtoa tahdo+ tahdoi+  hd ht tyytyä tyydy+ tyydyi+ d t
istua istu+ istui+  – säilyä säily+ säilyi+
nukkua nuku+ nukui+  k kk väsyä väsy+ väsyi+
ampua ammu+ ammui+  mm mp kypsyä kypsy+ kypsyi+

 

2. terminațiile rădăcinilor -a

2.1. rădăcină bisilabică

a)      în prima silabă -a

modificări: -a + i → -oi

.

alkaa ala+ aloi + nauraa naura+ nauroi+
auttaa auta+ autoi+ valaa vala+ valoi+
kaataa kaada+ kaadoi+ haistaa haista+ haistoi+

b)     în prima silabă -o, -u

modificări: -a + i → -i

.

polttaa polta+ polti + tuottaa tuota+ tuoti+
hoitaa hoida+ hoidi+ luottaa luota+ luoti+
soittaa soita+ soiti+ luistaa luista+ luisti+

2.2.rădăcină polisilabică
modificări: -a + i → -i

.

armahtaa armahda+ armahdi + välittää välitä+ väliti+
liikuttaa liikuta+ liikuti+ muistuttaa muistuta+ muistuti+

 .

3.      terminațiile rădăcinilor -e, -ä

 1. modificări: -e + i → -i și -ä + i → -i

.

lukea lue+ lui+ itkeä itke+ itki+
kulkea kulje+ kulji+ kylpeä kylve+ kylvi+
hakea hae+ hai+ hteä hde+ hdi+
elää elä+ eli+ selvittää selvitä+ selviti+
säästää säästä+ säästi+ vetää vedä+ vedi+
käristää käristä+ käristi+ pitää pidä+ pidi+

 

4. terminațiile rădăcinilor -i
modificări: -i + i → -i

.

oppia opi+ opi+ hankkia hanki+ hanki+
painia paini+ paini+ vaatia vaadi+ vaadi+
ehtiä ehdi+ ehdi+ pyrkiä pyri+ pyri+

 

5. terminația verbului –tAA

rădăcina: -llA, -nnA, -rrA     

modificări: -lla + i → -lsi și -nna + i → -nsi iar -rra + i → -rsi

modificări: -dA (pentru rădăcinile bisilabice ) -dA + i → -si

.

uskaltaa uskalla+ uskalsi + kieltää kiellä+ kielsi +
sisältää sisällä+ sisälsi + viheltää vihellä+ vihelsi +
alentaa alenna+ alensi+ lentää lennä+ lensi+
väärentää väärennä+ väärensi+
myllertää myllerrä+ myllersi+ ymmärtää ymmärrä+ ymmärsi+
sortaa sorra+ sorsi+ kaartaa kaarra+ kaarsi+
taitaa taida+ taisi+ tietää tiedä+ tiesi+
löytää löydä+ löysi+ pyytää pyydä+ pyysi+

.

Conjugarea II-a în -dA

1. terminațiile rădăcinilor: diftongii – UO, -ie

modificări: -UO + i → -Oi și -ie + i → -ei

.

tuoda tuo+ toi+ syö syö+ i+
vie vie+ vei+ juoda juo+ joi+

.

2. terminațiile rădăcinilor: diftongii -Ai, -Oi

modificări: -Ai + i → -Ai și -Oi + i → -Oi

.

naida nai+ nai+ voida voi+ voi+
tupakoida tupakoi+ tupakoi+ elämöi elämöi+ elämöi+

.

3. terminațiile rădăcinilor: vocală lungă / dublă

modificări: -aa + i → -ai și -ää + i → -äi

modificări: -uu + i → -ui și -yy + i → -yi

.

saada saa+ sai+ myy myy+ myi+
jää jää+ i+

.

excepții:

käydä käy+ vi+

sau cele care au două rădăcini, în vocală și în consoană

nähdä (k)e+/-näh+ (k)i+
tehdä te(k)e+/-teh+ te(k)i+

.

Conjugarea III-a în -lA    -nA   -rA   -stA

De remarcat alternanța consonantică din penultima silabă a rădăcinii.

modificări: -e + i → -i

olla ole+ oli + tulla tule+ tuli+
kuunnella kuuntele+ kuunteli+ ajatella ajattele+ ajatteli+
panna pane+ pani+ men mene+ meni+
surra sure+ suri+ purra pure+ puri+
nousta nouse+ nousi+ helistä helise+ helisi
ratkaista ratkaise+ ratkaisi+ pestä pese+ pesi+

.

excepții:

rangaista rankaise+ rankaisi+
juosta juokse+ juoksi+
syöstä syökse+ syöksi+

 .

Conjugarea IV-a în -VtA        (V = A, e, i, O, U)

Vezi și alternanța consonantică

modificări:a + i → -si

.

hakata hakkaa+ hakkasi+ hypä hyppää+ hyppäsi+
tavata tapaa+ tapasi+ pelä pelkää+ pelkäsi+
todeta totea+ totesi+ lohjeta lohkea+ lohkesi+
ruveta rupea+ rupesi+ hävi häviä+ hävisi+
tarjota tarjoa+ tarjosi+ kajota kajoa+ kajosi+
tajuta tajua+ tajusi+ höyry höyryä+ höyrysi+
hulmuta hulmua+ hulmusi+ äly älyä+ älysi+

.

Conjugarea V-a în itA

Aici alternanța consonantică nu are loc.

modificări:(s)e + i → -si

.

tarvita tarvitse+ tarvitsi+ häiri häiritse+ häiritsi+
valita valitse+ valitsi+ merki merkitse+ merkitsi+
iloita iloitse+ iloitsi+ hallita hallitse+ hallitsi+

.

Conjugarea VI-a în etA (-AtA, -OtA)

Vezi și alternanța consonantică

modificări:(n)e + i → -ni

.

huveta hupene+ hupeni+
rohjeta rohkene+ rohkeni+ paeta pakene+ pakeni+
hapata happane+ happani+ dä täne+ täni+
loitota loittone+ loittoni+ kye kykene+ kykeni+
helpota helppone+ helpponi+ hilje hiljene+ hiljeni+

 

  

Kielteinen imperfekti – imperfectul negativ

Negatiivinen muoto:

.

Verbityyppi 1:

Ei + yksikön 1. persoonan vartalo + -ttU

seisoa minä seison seiso- ei seisottu
lukea minä luen lue- ei luettu
tietää minä tiedän tiedä- ei tiedetty

Verbityypit   2 ja 3:

Ei + perusmuodon vartalo + -tU

syödä syö- ei syöty
mennä men- ei menty

Verbityypit 4 ja 5:

Ei + perusmuodon vartalo + -ttU

osata osa- ei osattu
punnita punni- ei punnittu

.

Imperfectul pasiv negativ

Pentru formarea lui se folosește imperfectulpozitiv pasiv de la care se elimină -iin. După „t”-urile rămase (t sau tt) se adaugă potrivit armoniei vocaliceU. Pentru a definitive forma imperfectului pasiv negativ punem în fața cuvântului rezultat „ei”. În paranteză infinitivul I.

.

imperfectul pasiv negativ
nukuttiin (nukkua) ei nukuttu
lennettiin (lentää) ei lennetty
juotiin (juodä) ei juotu
oltiin (olla) ei oltu
haluttiin (haluta) ei haluttu
tarvittiin (tarvita) ei tarvittu
rohjettiin (rohjeta) ei rohjettu

Exemple de imperfect pasiv negativ

Helsinki perustettiin vuonna 1550 Vantaanjoen suulle.

Helsingin perusti Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa.

Vuonna – 1812 Helsingistä tehtiin pääkaupunki.

Vuonna 1952 Helsingissä pidettiin olympialaiset.

– Olisi hauska tietää, miten suomea opetettiin 1700-luvulla.
– Suomea ei opetettu 1700-luvulla. Kouluissa opetettiin vain ruotsia ja latinaa.

Syötiinkö Suomessa aikaisemmin paljon lihaa?
– Ei, ei syöty.

Soitettiinko minulle pankista?
– Ei, ei soitettu.

Kielteinen imperfekti  – imperfectul negativ

1. Întrebuințare

Timpul imperfect megativ indică o acțiune atât neîncepută cât și neîncheiată în trecut.

2. Formare

Kielteisen imperfektin pääte on yksikössä -nUt ja monikossa -neet. Pääte tulee infinitiivivartaloon.

2.1. Verbe de conj. I-a și a II-a

Imperfectul negativse formează astfel: formele verbului de negație + rădăcina infinitivului + –nUt la singular și -neet la plural. Rădăcina infinitivului este rădăcina obținută eliminând ultima literă de la verbele de conj. I-a și ultimele două litere de la cele de conj. II-a.

.

verbe de conjugarea I-a verbe de conjugarea II-a
imperfect imperfect imperfect imperfect
ostaa kysyä juoda syödä
minä en ostanut minä en kysynyt minä en juonut minä en syönyt
sinä et ostanut sinä et kysynyt sinä et juonut sinä et syönyt
hän ei ostanut hän ei kysynyt hän ei juonut hän ei syönyt
me emme ostaneet me emme kysyneet me emme juoneet me emme syöneet
te ette ostaneet te ette kysyneet te ette juoneet te ette syöneet
he eivät ostaneet he eivät kysyneet he eivät juoneet he eivät syöneet

.

2.2. Verbe de conjugarea III-a

Imperfectul negativse formează astfel: formele verbului de negație + rădăcina infinitivului + -nUt, -lUt sau -sUt la singular și -neet, -leet sau -seet la plural. Rădăcina infinitivului este rădăcina obținută eliminând ultimele două litere de la infinitivul verbului. Ultima literă a rădăcinii se dublează.

.

verb de conjugarea III-a
imperfect imperfect imperfect imperfect
olla päästä mennä tulla
minä en ollut minä en päässyt minä en mennyt minä en tullut
sinä et ollut sinä et päässyt sinä et mennyt sinä et tullut
hän ei ollut hän ei päässyt hän ei mennyt hän ei tullut
me emme olleet me emme päässeet me emme menneet me emme tulleet
te ette olleet te ette päässeet te ette menneet te ette tulleet
he eivät olleet he eivät päässeet he eivät menneet he eivät tulleet

.

2.3. Verb de conjugarea IV-a, a V-a și a VI-a

Imperfectul negativse formează astfel: formele verbului de negație + rădăcina infinitivului + -nUt la singular și și -nneet, -leet sau -seet la plural. Rădăcina infinitivului este rădăcina obținută eliminând ultimele două litere de la infinitivul verbului.

.

verb de conjugarea IV-a verb de conjugarea V-a verb de conjugarea VI-a
imperfect imperfect imperfect imperfect
tavata pelätä tarvita vaaleta
minä en tavannut minä en pelännyt minä en tarvinnut minä en vaalennut
sinä et tavannut sinä et pelännyt sinä et tarvinnut sinä et vaalennut
hän ei tavannut hän ei pelännyt hän ei tarvinnut hän ei vaalennut
me emme tavanneet me emme pelänneet me emme tarvinneet me emme vaalenneet
te ette tavanneet te ette pelänneet te ette tarvinneet te ette vaalenneet
he eivät tavanneet he eivät pelänneet he eivät tarvinneet he eivät vaalenneet

.

1. verbityyppi: puhua

puhua antaa etsiä
preesens imperfekti preesens imperfekti preesens imperfekti
minä
sinä
hän
me
te
he
en
et
ei
emme
ette
eivät
puhunut


puhuneet

en
et
ei
emme
ette
eivät
antanut


antaneet

en
et
ei
emme
ette
eivät
etsinyt


etsineet

.

2. verbityyppi: saada

saada voida juoda
preesens imperfekti preesens imperfekti preesens imperfekti
minä
sinä
hän
me
te
he
en
et
ei
emme
ette
eivät
saanut


saaneet

en
et
ei
emme
ette
eivät
voinut


voineet

en
et
ei
emme
ette
eivät
juonyt


juoneet

.

3. verbityyppi: tulla

tulla mennä nousta
preesens imperfekti preesens imperfekti preesens imperfekti
minä
sinä
hän
me
te
he
en
et
ei
emme
ette
eivät
tullut


tulleet

en
et
ei
emme
ette
eivät
mennyt


menneet

en
et
ei
emme
ette
eivät
noussut


nousseet

Päätteessä: n → l ei muutosta n → s

.

4. verbityyppi: haluta

haluta osata pakata
preesens imperfekti preesens imperfekti preesens imperfekti
minä
sinä
hän
me
te
he
en
et
ei
emme
ette
eivät
halunnut


halunneet

en
et
ei
emme
ette
eivät
osannut


osanneet

en
et
ei
emme
ette
eivät
pakannut


pakanneet

Pääte: -nnut / -nneet

.

5. verbityyppi: tarvita

tarvita häiritä lukita
preesens imperfekti preesens imperfekti preesens imperfekti
minä
sinä
hän
me
te
he
en
et
ei
emme
ette
eivät
tarvinnut


tarvinneet

en
et
ei
emme
ette
eivät
osannut


osanneet

en
et
ei
emme
ette
eivät
häirinnyt


häirinneet

Pääte: -nnut / -nneet

.

.

Passiivin imperfekti – imperfectul pasiv

Passiivin indikatiivin imperfekti muodostetaan liittämällä passiivivartaloon passiivin tunnus, aikamuodon tunnus ja persoonapääte.

tA– (-dA-) (conjugările I, II, IV-VI)

-lA-, -nA-, -rA–  (conjugarea III)

passviivivartalo + passiivin tunnus + aikamuodon tunnus + persoonapääte

Passiivivartaloon liitettävien tunnusten ja päätteiden eri yhdistelmät on lueteltu seuraavassa kaaviossa.

tA + i + Vn → –tiin
ttA + i + Vn → –ttiin

.

Passiivin imperfekti

Tunnus: -ttiin / -tiin

.

Verbityyppi 1:

Yksikön 1. persoonan vartalo + -ttiin

seisoa minä seison seiso- seisottiin
puhua minä puhun puhu- puhuttiin
lukea minä luen lue- luettiin

– Jos vartalon viimeinen vokaali on A, siitä tulee e  passiivin tunnuksen edellä

kirjoittaa minä kirjoitan kirjoita kirjoitettiin
auttaa minä autan auta autettiin
ostaa minä ostan osta- ostettiin
tietää minä tiedän tiedä tiedettiin

Verbityypit 2 ja 3:

Perusmuodon vartalo + -tiin

syödä syö- syötiin
käydä käy- käytiin
opiskella opiskel- opiskeltiin
mennä men- mentiin
nousta nous- noustiin

Verbityypit 4 ja 5:

Perusmuodon vartalo + -ttiin

osata osa- osattiin
herätä herä- herättiin
punnita punni- punnittiin
häiritä häiri- häirittiin

.
1. ÎntrebuințareImperfectul pasiv

Forma pasivă este foarte des utilizată în finlandeză, mai ales în limbajul colocvial. În engleză îi corespunde lui „one”, în germană lui „man”, în franceză lui „on”, în italiană lui „si” iar în română lui „se” (puțin întrebuințat în română) și se referă la acțiuni al căror autor nu este specificat.

Câteva exemple în română pentru a fi înțeles mai ușor fenomenul:

Nu se merge la dentist nespălat pe dinți.

Nu se face să spui așa ceva.

Se cade să-i chemi și pe ei.

Așa se obișnuiește pe la noi.

.

Exemple finlandeze:
Eikö mennä teatteriin? sau Emmekö mene teatteriin? – Nu mergem la teatru?
Mennään kotiin sau Menemme kotiin. – Să mergem acasă.
Metsässä sahataan puita. – În pădure se taie copaci.
Minut tunnettiin siellä. – Eram cunoscut acolo; am fost recunoscut acolo.
Niin sanottiin lehdessä – S-a spus [scris!] în ziare.
Ruotsia puhuttiin suomessa – Suedeza s-a vorbit în Finlanda.
Taloa rakennetaan. – Casa se construiește.
Tähän rakennetaan talo. – Aici se construiește o casă.

2.1. Verbe de conjugarea I-a: rădăcina slabă + ttiin

.

2. Formare

Rădăcina slabă este rădăcina pe care o obții de la persoana I-a singular Prezent (minä) eliminând-ul pe -n final.

.

verb rădăcină moale imperfectul pasiv
sanoa sano- sanottiin
nukkua nuku- nukuttiin
lähteä lähde- lähdettiin

Dacă rădăcina slabă a verbului de conj. I-a se termină în -A, primul -A- se înlocuiește cu -e-.

.

verb rădăcină moale imperfectul pasiv
ostaa osta- ostettiin
lentää lennä- lennettiin

.

2.2. Verbe de conjugarea II-a și a III-a: rădăcina infintivului + tiin

Rădăcina infinitivului este rădăcina pe care o obții eliminând de la infinitive ultimele două litere.

.

verb rădăcină moale imperfectul pasiv
tehdä teh- tehtiin
juoda juo- juotiin
olla ol- oltiin
pestä pes- pestiin
mennä men- mentiin

.

2.3. Verbe de conjugarea a IV-a, a V-a și a VI-a: rădăcina infintivului + ttiin

Rădăcina infinitivului este rădăcina pe care o obții eliminând de la infinitive ultimele două litere.

.

verb rădăcină moale imperfectul pasiv
haluta halu- haluttiin
tarvita tarvi- tarvittiin
rohjeta rohje- rohjettiin

Passiivin imperfektin käyttö:

1. Lauseessa ei mainita tai ei tiedetä tekijää.

Kurssilla opiskeltiin ahkerasti kaksi viikkoa.

Ahtisaari valittiin presidentiksi vuonna -94.

Ennen kun ei ollut autoja, ajettiin hevosella.

Ennen ei katsottu niin paljon televisiota kuin nykyisin.

2. Puhekielen me-muodossa käytetään passiivia.

Me käytiin eilen pelaamassa tennistä.

Me tultiin bussilla.

Viime kesänä me oltiin lomalla Espanjassa.

Me ei menty kouluun eilen.

.

Introdus  / lisätty 12.7.2012

,

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: