Blogulblog's Blog

Verbi – 03. Paradigma conjugării verbului finlandez

Paradigma conjugării verbului finlandez

.

.

Infinitiivi preesens
aavistaa
Gerundi (2. infinitiivi) preesens
aavistaen
Partisiippi 1. partsiippi 2. partsiippi
aavistava aavistanut/aavistaneet
Indikatiivi preesens preesens imperfekti imperfekti
  myöntö kielto myöntö kielto
aavistan en aavista aavistin en aavistanut
aavistat et aavista aavistit et aavistanut
aavistaa ei aavista aavisti ei aavistanut
aavistamme emme aavista aavistimme emme aavistaneet
aavistatte ette aavista aavistitte ette aavistaneet
aavistavat eivät aavista aavistivat eivät aavistaneet
  perfekti perfekti pluskvamperfekti pluskvamperfekti
  myöntö kielto myöntö kielto
olen aavistanut en ole aavistanut olin aavistanut en ollut aavistanut
olet aavistanut et ole aavistanut olit aavistanut et ollut aavistanut
on aavistanut ei ole aavistanut oli aavistanut ei ollut aavistanut
olemme aavistaneet emme ole aavistaneet olimme aavistaneet emme olleet aavistaneet
olette aavistaneet ette ole aavistaneet olitte aavistaneet ette olleet aavistaneet
ovat aavistaneet eivät ole aavistaneet olivat aavistaneet eivät olleet aavistaneet
Konditionaali
  preesens preesens perfekti perfekti
  myöntö kielto myöntö kielto
aavistaisin en aavistaisi olisin aavistanut en olisi aavistanut
aavistaisit et aavistaisi olisit aavistanut et olisi aavistanut
aavistaisi ei aavistaisi olisi aavistanut ei olisi aavistanut
aavistaisimme emme aavistaisi olisimme aavistaneet emme olisi aavistaneet
aavistaisitte ette aavistaisi olisitte aavistaneet ette olisi aavistaneet
aavistaisivat eivät aavistaisi olisivat aavistaneet eivät olisi aavistaneet
Imperatiivi preesens myöntö preesens kielto
aavista älä aavista
aavistakoon älköön aavistako
aavistakaamme älkäämme aavistako
aavistakaa älkää aavistako
aavistakoot älkööt aavistako
Potentiaali preesens preesens perfekti perfekti
  myöntö kielto myöntö kielto
aavistanen en aavistane lienen aavistanut en liene aavistanut
aavistanet et aavistane lienet aavistanut et liene aavistanut
aavistanee ei aavistane lienee aavistanut ei liene aavistanut
aavistanemme emme aavistane lienemme aavistaneet emme liene aavistaneet
aavistanette ette aavistane lienette aavistaneet ette liene aavistaneet
aavistanevat eivät aavistane lienevät aavistaneet eivät liene aavistaneet

.

Toate formele posibile ale unui verb finlandez – kävellä

modificat după Henri Heinonen

.

Erikoisuuksia

Verbien taivutuskaava sisältää runsaasti harvinaisia taivutusmuotoja, jotka ovat kuitenkin mukana joissakin kielioppikirjoissa. Imperfektin asemesta käytän nimitystä preteriti, koska se on parempi nimitys kyseiselle suomen kielen aikamuodolle. Oheisessa listassa on mainittu kaikki erikoisuudet.

  • V infinitiivi
  • eventiivimuodot
  • optatiivimuodot
  • aktiivin imperatiivin yksikön 1. persoona

Puutteita

Taivutuskaavasta puuttuu vielä muutamia muotoja.

  • passiivimuotoja
  • refleksiivimuodot

.

Värien selitykset

Passiivi on merkitty sinisellä.
Tavallinen verbimuoto on värjätty mustalla.

Vanhentunut verbimuoto on värjätty oliivilla.

Harvinainen verbimuoto on värjätty harmaalla.

Scăzând formele învechite și pe cele foarte rare, nu rămân prea multe de reținut așa că, HyväYstävä, nu trebuie să te sperii.

.

Nominaalimuodot

nominaalimuoto

taivutusmuoto

aktiivin I infinitiivin nominatiivi kävellä
aktiivin I infinitiivin translatiivin yksikön 1. persoona kävelläkseni
aktiivin I infinitiivin translatiivin yksikön 2. persoona kävelläksesi
aktiivin I infinitiivin translatiivin yksikön 3. persoona kävelläkseen
aktiivin I infinitiivin translatiivin monikon 1. persoona kävelläksemme
aktiivin I infinitiivin translatiivin monikon 2. persoona kävelläksenne
aktiivin I infinitiivin translatiivin monikon 3. persoona kävelläkseen
aktiivin II infinitiivin inessiivi kävellessä
passiivin II infinitiivin inessiivi käveltäessä
aktiivin II infinitiivin instruktiivi kävellen
aktiivin III infinitiivin inessiivi kävelemässä
aktiivin III infinitiivin elatiivi kävelemästä
aktiivin III infinitiivin illatiivi kävelemään
aktiivin III infinitiivin adessiivi kävelemällä
aktiivin III infinitiivin abessiivi kävelemättä
aktiivin III infinitiivin instruktiivi kävelemän
passiivin III infinitiivin instruktiivi käveltämän
aktiivin IV infinitiivin nominatiivi käveleminen
aktiivin IV infinitiivin partitiivi kävelemistä
aktiivin V infinitiivin yksikön 1. persoona kävelemäisilläni
aktiivin V infinitiivin yksikön 2. persoona kävelemäisilläsi
aktiivin V infinitiivin yksikön 3. persoona kävelemäisillään
kävelemäisillänsä
aktiivin V infinitiivin monikon 1. persoona kävelemäisillämme
aktiivin V infinitiivin monikon 2. persoona kävelemäisillänne
aktiivin V infinitiivin monikon 3. persoona kävelemäisillään
kävelemäisillänsä
aktiivin I partisiippi kävelevä
passiivin I partisiippi käveltävä
aktiivin II partisiippi kävellyt
passiivin II partisiippi kävelty
aktiivin agenttipartisiippi kävelemä

Finiittimuodot

finiittimuoto

myöntömuoto kieltomuoto
aktiivin indikatiivin preesensin yksikön 1. persoona kävelen en kävele
aktiivin indikatiivin preesensin yksikön 2. persoona kävelet et kävele
aktiivin indikatiivin preesensin teitittelymuoto kävelette ette kävele
aktiivin indikatiivin preesensin yksikön 3. persoona kävelee ei kävele
aktiivin indikatiivin preesensin monikon 1. persoona kävelemme emme kävele
aktiivin indikatiivin preesensin monikon 2. persoona kävelette ette kävele
aktiivin indikatiivin preesensin monikon 3. persoona kävelevät eivät kävele
passiivin indikatiivin preesensin yksikön 3. persoona kävellään ei kävellä
aktiivin indikatiivin preteritin yksikön 1. persoona kävelin en kävellyt
aktiivin indikatiivin preteritin yksikön 2. persoona kävelit et kävellyt
aktiivin indikatiivin preteritin teitittelymuoto kävelitte ette kävellyt
aktiivin indikatiivin preteritin yksikön 3. persoona käveli ei kävellyt
aktiivin indikatiivin preteritin monikon 1. persoona kävelimme emme kävelleet
aktiivin indikatiivin preteritin monikon 2. persoona kävelitte ette kävelleet
aktiivin indikatiivin preteritin monikon 3. persoona kävelivät eivät kävelleet
passiivin indikatiivin preteritin yksikön 3. persoona käveltiin ei kävelty
aktiivin indikatiivin perfektin yksikön 1. persoona olen kävellyt en ole kävellyt
aktiivin indikatiivin perfektin yksikön 2. persoona olet kävellyt et ole kävellyt
aktiivin indikatiivin perfektin teitittelymuoto olette kävellyt ette ole kävellyt
aktiivin indikatiivin perfektin yksikön 3. persoona on kävellyt ei ole kävellyt
aktiivin indikatiivin perfektin monikon 1. persoona olemme kävelleet emme ole kävelleet
aktiivin indikatiivin perfektin monikon 2. persoona olette kävelleet ette ole kävelleet
aktiivin indikatiivin perfektin monikon 3. persoona ovat kävelleet eivät ole kävelleet
passiivin indikatiivin perfektin yksikön 3. persoona on kävelty ei ole kävelty
aktiivin indikatiivin pluskvamperfektin yksikön 1. persoona olin kävellyt en ollut kävellyt
aktiivin indikatiivin pluskvamperfektin yksikön 2. persoona olit kävellyt et ollut kävellyt
aktiivin indikatiivin pluskvamperfektin teitittelymuoto olitte kävellyt ette ollut kävellyt
aktiivin indikatiivin pluskvamperfektin yksikön 3. persoona oli kävellyt ei ollut kävellyt
aktiivin indikatiivin pluskvamperfektin monikon 1. persoona olimme kävelleet emme olleet kävelleet
aktiivin indikatiivin pluskvamperfektin monikon 2. persoona olitte kävelleet ette olleet kävelleet
aktiivin indikatiivin pluskvamperfektin monikon 3. persoona olivat kävelleet eivät olleet kävelleet
passiivin indikatiivin pluskvamperfektin yksikön 3. persoona oli kävelty ei ollut kävelty
aktiivin konditionaalin preesensin yksikön 1. persoona kävelisin en kävelisi
aktiivin konditionaalin preesensin yksikön 2. persoona kävelisit et kävelisi
aktiivin konditionaalin preesensin teitittelymuoto kävelisitte ette kävelisi
aktiivin konditionaalin preesensin yksikön 3. persoona kävelisi ei kävelisi
aktiivin konditionaalin preesensin monikon 1. persoona kävelisimme emme kävelisi
aktiivin konditionaalin preesensin monikon 2. persoona kävelisitte ette kävelisi
aktiivin konditionaalin preesensin monikon 3. persoona kävelisivät eivät kävelisi
passiivin konditionaalin preesensin yksikön 3. persoona käveltäisiin ei käveltäisi
aktiivin konditionaalin perfektin yksikön 1. persoona olisin kävellyt en olisi kävellyt
aktiivin konditionaalin perfektin yksikön 2. persoona olisit kävellyt et olisi kävellyt
aktiivin konditionaalin perfektin teitittelymuoto olisitte kävellyt ette olisi kävellyt
aktiivin konditionaalin perfektin yksikön 3. persoona olisi kävellyt ei olisi kävellyt
aktiivin konditionaalin perfektin monikon 1. persoona olisimme kävelleet emme olisi kävelleet
aktiivin konditionaalin perfektin monikon 2. persoona olisitte kävelleet ette olisi kävelleet
aktiivin konditionaalin perfektin monikon 3. persoona olisivat kävelleet eivät olisi kävelleet
passiivin konditionaalin perfektin yksikön 3. persoona olisi kävelty ei olisi kävelty
aktiivin potentiaalin preesensin yksikön 1. persoona kävellen en kävelle
aktiivin potentiaalin preesensin yksikön 2. persoona kävellet et kävelle
aktiivin potentiaalin preesensin teitittelymuoto kävellette ette kävelle
aktiivin potentiaalin preesensin yksikön 3. persoona kävellee ei kävelle
aktiivin potentiaalin preesensin monikon 1. persoona kävellemme emme kävelle
aktiivin potentiaalin preesensin monikon 2. persoona kävellette ette kävelle
aktiivin potentiaalin preesensin monikon 3. persoona kävellevät eivät kävelle
passiivin potentiaalin preesensin yksikön 3. persoona käveltäneen ei käveltäne
aktiivin potentiaalin perfektin yksikön 1. persoona lienen kävellyt en liene kävellyt
aktiivin potentiaalin perfektin yksikön 2. persoona lienet kävellyt et liene kävellyt
aktiivin potentiaalin perfektin teitittelymuoto lienette kävellyt ette liene kävellyt
aktiivin potentiaalin perfektin yksikön 3. persoona lienee kävellyt ei liene kävellyt
aktiivin potentiaalin perfektin monikon 1. persoona lienemme kävelleet emme liene kävelleet
aktiivin potentiaalin perfektin monikon 2. persoona lienette kävelleet ette liene kävelleet
aktiivin potentiaalin perfektin monikon 3. persoona lienevät kävelleet eivät liene kävelleet
passiivin potentiaalin perfektin yksikön 3. persoona lienee kävelty ei liene kävelty
aktiivin eventiivin preesensin yksikön 1. persoona kävelleisin en kävelleisi
aktiivin eventiivin preesensin yksikön 2. persoona kävelleisit et kävelleisi
aktiivin eventiivin preesensin teitittelymuoto kävelleisitte ette kävelleisi
aktiivin eventiivin preesensin yksikön 3. persoona kävelleisi ei kävelleisi
aktiivin eventiivin preesensin monikon 1. persoona kävelleisimme emme kävelleisi
aktiivin eventiivin preesensin monikon 2. persoona kävelleisitte ette kävelleisi
aktiivin eventiivin preesensin monikon 3. persoona kävelleisivät eivät kävelleisi
passiivin eventiivin preesensin yksikön 3. persoona käveltäneisiin ei käveltäneisi
aktiivin eventiivin perfektin yksikön 1. persoona lienisin kävellyt en lienisi kävellyt
aktiivin eventiivin perfektin yksikön 2. persoona lienisit kävellyt et lienisi kävellyt
aktiivin eventiivin perfektin teitittelymuoto lienisitte kävellyt ette lienisi kävellyt
aktiivin eventiivin perfektin yksikön 3. persoona lienisi kävellyt ei lienisi kävellyt
aktiivin eventiivin perfektin monikon 1. persoona lienisimme kävelleet emme lienisi kävelleet
aktiivin eventiivin perfektin monikon 2. persoona lienisitte kävelleet ette lienisi kävelleet
aktiivin eventiivin perfektin monikon 3. persoona lienisivät kävelleet eivät lienisi kävelleet
passiivin eventiivin perfektin yksikön 3. persoona lienisi kävelty ei lienisi kävelty
aktiivin imperatiivin preesensin yksikön 1. persoona kävelkääni älkääni kävelkö
kävelkäämi älkäämi kävelkö
aktiivin imperatiivin preesensin yksikön 2. persoona kävele älä kävele
aktiivin imperatiivin preesensin teitittelymuoto kävelkää älkää kävelkö
aktiivin imperatiivin preesensin yksikön 3. persoona kävelköön älköön kävelkö
aktiivin imperatiivin preesensin monikon 1. persoona kävelkäämme älkäämme kävelkö
aktiivin imperatiivin preesensin monikon 2. persoona kävelkää älkää kävelkö
aktiivin imperatiivin preesensin monikon 3. persoona kävelkööt älkööt kävelkö
passiivin imperatiivin preesensin yksikön 3. persoona käveltäköön älköön käveltäkö
aktiivin imperatiivin perfektin yksikön 1. persoona olkaani kävellyt älkääni olko kävellyt
olkaami kävellyt älkäämi olko kävellyt
aktiivin imperatiivin perfektin yksikön 2. persoona ole kävellyt älä ole kävellyt
aktiivin imperatiivin perfektin teitittelymuoto olkaa kävellyt älkää olko kävellyt
aktiivin imperatiivin perfektin yksikön 3. persoona olkoon kävellyt älköön olko kävellyt
aktiivin imperatiivin perfektin monikon 1. persoona olkaamme kävelleet älkäämme olko kävelleet
aktiivin imperatiivin perfektin monikon 2. persoona olkaa kävelleet älkää olko kävelleet
aktiivin imperatiivin perfektin monikon 3. persoona olkoot kävelleet älkööt olko kävelleet
passiivin imperatiivin perfektin yksikön 3. persoona olkoon kävelty älköön olko kävelty
aktiivin optatiivin preesensin yksikön 1. persoona kävellön ällön kävele
aktiivin optatiivin preesensin yksikön 2. persoona kävellös ällös kävele
aktiivin optatiivin preesensin teitittelymuoto kävelköötte älköötte kävelkö
aktiivin optatiivin preesensin yksikön 3. persoona kävelköön älköön kävelkö
aktiivin optatiivin preesensin monikon 1. persoona kävelköömme älköömme kävelkö
aktiivin optatiivin preesensin monikon 2. persoona kävelköötte älköötte kävelkö
aktiivin optatiivin preesensin monikon 3. persoona kävelkööt älkööt kävelkö
passiivin optatiivin preesensin yksikön 1. persoona käveltäön ällön käveltäkö
passiivin optatiivin preesensin yksikön 2. persoona käveltäös ällös käveltäkö
passiivin optatiivin preesensin teitittelymuoto käveltäköötte älköötte käveltäkö
passiivin optatiivin preesensin yksikön 3. persoona käveltäköön älköön käveltäkö
passiivin optatiivin preesensin monikon 1. persoona käveltäköömme älköömme käveltäkö
passiivin optatiivin preesensin monikon 2. persoona käveltäköötte älköötte käveltäkö
passiivin optatiivin preesensin monikon 3. persoona käveltäkööt älkööt käveltäkö
aktiivin optatiivin perfektin yksikön 1. persoona ollon kävellyt ällön ollo kävellyt
aktiivin optatiivin perfektin yksikön 2. persoona ollos kävellyt ällös ollo kävellyt
aktiivin optatiivin perfektin teitittelymuoto olkootte kävellyt älköötte olko kävellyt
aktiivin optatiivin perfektin yksikön 3. persoona olkoon kävellyt älköön olko kävellyt
aktiivin optatiivin perfektin monikon 1. persoona olkoomme kävelleet älköömme olko kävelleet
aktiivin optatiivin perfektin monikon 2. persoona olkootte kävelleet älköötte olko kävelleet
aktiivin optatiivin perfektin monikon 3. persoona olkoot kävelleet älkööt olko kävelleet
passiivin optatiivin perfektin yksikön 1. persoona oltaon kävelty ällön oltako kävelty
passiivin optatiivin perfektin yksikön 2. persoona oltaos kävelty ällös oltako kävelty
passiivin optatiivin perfektin teitittelymuoto oltakootte kävelty älköötte oltako kävelty
passiivin optatiivin perfektin yksikön 3. persoona oltakoon kävelty älköön oltako kävelty
passiivin optatiivin perfektin monikon 1. persoona oltakoomme kävelleet älköömme oltako kävelleet
passiivin optatiivin perfektin monikon 2. persoona oltakootte kävelleet älköötte oltako kävelleet
passiivin optatiivin perfektin monikon 3. persoona oltakoot kävelleet älkööt oltako kävelleet

.

Retrieved from http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=k%C3%A4vell%C3%A4&oldid=12688346

http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Appendix:Finnish_verbs&oldid=9808243

.

32 de forme nominale

126 de forme personale pozitive

126 de forme personale negative

24 de forme pasive dar aici nu au fost incluse toate formele pasive, nici cele reflexive

total 308 de forme ale unui singur verb (fără a mai socoti variațiile lie – lienee)

Pagini pentru Heinonen

Color:

http://koti.mbnet.fi/henrihe/tiede/verbikaava.html

Color cu fundal:

http://web.archive.org/web/20021218215701/http://koti.mbnet.fi/henrihe/tiede/verbikaava.html

Alb-negru:

http://users.jyu.fi/~hetahein/tiede/verbikaava.html

.

Introdus  / lisätty 10.12.2011

Actualizat / päivitetty 15.3.2014

.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: