Blogulblog's Blog

Verbi – 02. Tipurile de conjugare

Tipurile de conjugare ale verbelor finlandeze

.

.

O clasificare a verbelor finlandeze presupune luarea în considerație a multor elemente care, după diverși autori, sunt esențiale, după alții nu. Considerând terminațiile infinitivului, până acum se cunoaște clasificarea autorilor lucrării Nykysuomen sanakirja (WSOY 1960 – 1983) în 48 de grupe, primele 23 privind yksivartaloisia verbejä – verbele cu o singură rădăcină, a doua categorie cu 22 de grupe rezervată pentru kaksivartaloisia verbejä – verbele cu două rădăcini și o a treia de numai trei grupe rezervată conjugării reflexive – refleksiivinen taivutus, clasificare preluată și de Eugene Holman în lucrarea sa Handbook of Finnish Verbs (Suomalaisen kirjallisuuden seura 1984) dar și de câteva Mari dicționare bilingve finlandeze.

.

Verbix – conjugatorul universal a venit în întâmpinarea studioșilor de finlandeză cu o pagină adecvată, în engleză, cu toate formele posibile și imposibile ale verbului finlandez.

https://www.verbix.com/languages/finnish.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Finnish_verb_conjugation

Limbile română, suedeză și dialectele sau regionalismele finlandeze la pagina

http://wiki.verbix.com/Verbs/Verbs

.

Mai jos folosesc clasificarea succintă a Universității din Helsinki cu doar șase tipuri de verbe.

tabla

Tipurile de conjugare ale verbelor

S-a convenit, mai recent, că sunt șase tipuri de verbe. Fiecare grupă are regulile sale proprii de conjugare, astfel cunoașterea cărei grupe îi aparține fiecare verb este esențială, pentru că numai astfel îl putem conjuga corect

În tabelul de mai jos cele șase tipuri de conjugare unde V marchează vocala iar -A = -a sau -ä.

conj. desinență exemplu rădăcina se termină în exemplu
1-a -VA: -AA, -eA, -iA, -OA, -UA lukea, puhua vocală lukea → luke
2-a -dA: -AAdA, -iedä, -UOdA, -uida, -OidA saada, syö saada → saa
3-a -lA, -nA, -rA, -stA, -hdä tulla, men, surra, nousta consoană tulla → tul
4-a -VtA: -AtA, -ota, -UtA haluta, pelätä, pelata pelata → pelat
5-a -itA tarvita, mainita, hallita mainita → mainit
6-a -etA paeta, kyetä paeta → paet

.

1. Verbe de conjugarea 1-a

Verbele de conjugarea 1-a sunt cele mai comune tipuri de verb; ele au desinența în două vocale (-AA, –eA, –iA, –OA, –UA).

Eliminarea ultimei vocale -A ne dă rădăcina infinitivului verbului la care, pentru conjugare la indicativ, adăugăm desinențele cuvenite pronumelui personal:

minä – eu -n
sinä – tu -t
hän – el, ea -V sau –
me – noi -mme
te – voi -tte
he – ei, ele -vAt

-V înseamnă, de fapt, dublarea vocalei în care se termină rădăcina infinitivului.
De remarcat că unele verbe de conjugarea 1-a se supun alternanței consonantice!

.

puhua (a vorbi) sanoa (a spune) elää (a trăi)
persoana conjugare semnificație conjugare semnificație conjugare semnificație
minä – eu puhun vorbesc sanon spun elän trăiesc
sinä – tu puhut vorbești sanot spui elät trăiești
hän – el, ea puhuu vorbește sanoo spune elää trăiește
me – noi puhumme vorbim sanomme spunem elämme trăim
te – voi puhutte vorbiți sanotte spuneți elätte trăiți
he – ei, ele puhuvat vorbesc sanovat spun elävat trăiesc

Nu este mai puțin interesantă observația că în ambele limbi, la plural, persoana a doua are desinența cu m iar la persoana a treia are desinența t.

Mai jos avem tabele cu exemple de verbe de conjugarea 1-a care se supun alternanței consonantice.

.

Verbe de conjugarea 1.1 în care o consoană se transformă în altă consoană

tare kaataa kaatua hiihtää tietää alkaa lukea nylk
t devine d k dispare
moale kaadan kaadun hiihdän tiedän alan luen nyljen
kaadat kaadut hiihdät tiedät alat luet nyljet
tare kaataa kaadutu hiihtää tietää alkaa lukee nylkee
moale kaadamme kaadumme hiihdämme tiedämme alamme luemme nyljemme
kaadatte kaadutte hiihdätte tiedätte alatte luette nyljette
tare kaatavat kaatuvat hiihtävät tietävät alkavat lukevat nylkevät
moale en kaada en kaadu en hiihdä en tiedä en ala en lue en nylje

 

.

Verbe de conjugarea 1.2 în care o consoană dublă devine consoană simplă

tare kirjoittaa heittää odottaa soittaa keittää leikk nukkua
tt devine t kk devine k
moale kirjoitan heitän odotan soitan keitän leikin nukun
kirjoitat heität odotat soitat keität leikit nukut
tare kirjoittaa heittää odottaa soittaa keittää leikkii nukkuu
moale kirjoitamme heitämme odotamme soitamme keitämme leikimme nukumme
kirjoitatte heitätte odotatte soitatte keitätte leikitte nukutte
tare kirjoittavat heittävät odottavat soittavat keittävät leikkivät nukkuvat
moale en kirjoita en heitä en odota en soita en keitä en leiki en nuku

§ 321 ittA-verbien rakenne ja merkitys

.

Verbe de conjugarea 1.3 în care din două consoane diferite, a doua se transformă în prima și o dublează

tare lentää ymmärtää
nt devine nn rt devine rr
moale lennän ymmärrän
lennät ymmärrät
tare lentää ymmärtää
moale lennämme ymmärrämme
lennätte ymmärrätte
tare lentävät ymmärtävät
moale en lennä en ymmärrä

.

Alternanța consonantică care se aplică verbelor din prima grupă, conjugarea 1-a, face infinitivul și persoana a treia, atât la singular cât și la plural să fie tari, restul persoanelor fiind slabe, la fel cu forma negativă care se formează din persoana 1-a singular după ce pierde desinența –n.

Verbe obișnuite de conjugarea 1-a: aiheuttaa, ajaa, alkaa, aloittaa, antaa, asua, auttaa, elää, etsiä, heittää, herättää, hiihtää, hoitaa, huutaa, ilmoittaa, johtaa, kaataa, kaatua, kannattaa, katsoa, keittää, kieltää, kiertää, kirjoittaa, korostaa, kysyä, kääntää, laajentaa, laskea, leikkiä, lentää, lukea, lähteä, maksaa, muistaa, muuttaa, myöntää, neuvoa, nostaa, nukkua, nylkeä, odottaa, osoittaa, ostaa, ottaa, paistaa, perustaa, potea, puhua, rakastaa, rakastua, rakentaa, saartaa, saattaa, sallia, sanoa, soittaa, sortaa, tarkoittaa, tietää, tuntea, tuottaa, unohtaa, unohtua, vaatia, vaikuttaa, voittaa, vähentää, ymmärtää

.

2. Verbe de conjugarea 2-a

Acest tip de verbe are desinența infinitivului –dA. Rădăcina infinitivului verbelor de conjugarea 2-a se obține eliminând desinența -dA.

Dat fiind că verbele de conjugarea 2-a au înaintea desinenței -dA două vocale, ele se păstrează la persoana a treia singular și nu mai este necesară o dublare a ultimei vocale.

.

saada (a primi, a obține) juoda (a bea) syödä (a mânca)
persoana conjugare semnificație conjugare semnificație conjugare semnificație
minä – eu saan primesc juon beau syön mănânc
sinä – tu saat primești juot bei syöt mănânci
hän – el, ea saa primește juo bea syö mănâncă
me – noi saamme ptimim juomme bem syömme mâncăm
te – voi saatte primiți juotte beți syötte mâncați
he – ei, ele saavat primesc juovat beau syövät mănâncă

.

Verbe obișnuite de conjugarea 2-a: arvioida*, ennakoida, isännöidä, juoda, jäädä, kanavoida, kommentoida, käydä, laiminlyödä, liikennöidä, luennoida, luoda, lyödä, myydä, nähdä*, pysäköidä, rekisteröidä, räätälöidä, sinetöidä, saada, soida, syödä, tehdä*, terrorisoida, tuoda, tupakoida, uida, viedä, voida, ympyröidä

Observatie!

*Deși potrivit terminației țin de conjugarea a doua, verbele nähdä, tehdä și arvioida sunt neregulate. Nähdä și tehdä se conjugă după modelul de conjugare 1.1 lukea iar arvioida după modelul de conjugare 2.1

.

Verbe de conjugarea de tip 2.1

Tot aici se pot grupa unele verbe, cele mai multe neologisme, care au fost adaptate limbii finlandeze pentru a putea fi conjugate; ele au desinența –OidA.

Esimerkiksi ruotsin sanasta „rekrytera” on tehty suomen sana korvaamalla loppu „‑era” lopulla „‑OidA” (-oida 683 ja -öidä 77 verbia). Tämä on yleinen tapa mukauttaa ‑era‑loppuisia ruotsin verbejä suomeen. (Jos verbin vartalo tällöin jäisi kaksitavuiseksi, käytetään kuitenkin loppua „‑eerata„, esim. „saneerata”.)

Ensimmäiseksi tulee mieleen „pastöroida” (joka on hiukan erilainen, koska siinä „‑ OidA ” on korvannut pidemmän verbinlopun „‑isera„), mutta siinähän jo alkuosa rikkoo vokaalisointua. Sama koskee esimerkiksi sanoja „analysoida” ja „sympatisoida”.

Pienellä miettimisellä löytyivät kuitenkin esimerkkisanaasi vastaavat tapaukset „debytoida” ja „syntetisoida”, joissa ‑ OidA ‑lopun takavokaalisuutta ei perustele mikään sitä edeltävässä osassa oleva takavokaali.

Esimerkkejä on suhteellisen vähän, koska tämäntapaiset sanat johtuvat pääosin latinasta tai (harvemmin) kreikasta, joissa ei esiinny ä‑ ja ö‑vokaalia ja y:kin esiintyy vain kreikassa (ja latinassa kreikkalaisperäisissä sanoissa). Näitä tässä yhteydessä hankalia vokaaleja onkin tullut ruotsin ‑era‑loppuisiin verbeihin lähinnä ranskasta, jossa mm. latinan u on muuttunut ääntämykseltään y:ksi, ja ruotsin kieli noudattaa tässä ranskan ääntämystä.

.

3. Verbe de conjugarea 3-a

Acest tip de verbe are infinitivul terminat într-una sau în două consoane și într-o vocală adică: -llA, -nnA, -rA, -stA. Rădăcina infinitivului se obține eliminând ultimele două litere la care, apoi, adăugăm -e- înainte de a adăuga desinențele personale.
De reținut că unele verbe de conjugarea 3-a se supun alternanței consonantice!

.

tulla (a veni) mennä (a merge, a se duce) nousta (a ridica)
persoana conjugare semnificație conjugare semnificație conjugare semnificație
minä – eu tulen vin, viu menen mă duc nousen ridic
sinä – tu tulet vii menet te duci nouset ridici
hän – el, ea tulee vine menee se duce nousee ridică
me – noi tulemme venim menemme ne ducem nousemme ridicăm
te – voi tulette veniți menette vă duceți nousette ridicați
he – ei, ele tulevat vin menevät se duc nousevat ridică

.

Exemple de verbe de conjugarea a 3-a care suportă alternanța consonantică astfel infinitivul este moale iar restul formelor tare.

moale esitellä ajatella jutella riidellä suudella
t devine tt d devine t
tare esittelen ajattelen juttelen riitelen suutelen
esittelet ajattelet juttelet riitelet suutelet
esittelee ajattelee juttelee riitelee suutelee
esittelemme ajattelemme juttelemme riitelemme suutelemme
esittelette ajattelette juttelette riitelette suutelette
esittelevät ajattelevat juttelevat riitelevät suutelevat
en esittele en ajattele en juttele en riitele en suutele

.

Verbe obișnuite de conjugarea 3-a: ajatella, esitellä, hymyillä, julkaista, jutella, kiistellä, kuulla, kuunnella, kävellä, mennä, nousta, olla, ommella, opetella, opiskella, panna, pestä, purra, ratkaista, riidellä, surra, suudella, tapella, tulla, työskennellä

.

4. Verbe de conjugarea 4-a

Acest tip de verbe este foarte comun, al doilea după conjugarea 1-a, are infinitivul terminat în -AtA, -OtA, -UtA. Verbele noi, neologisme care intră acum în limbă se supun, cel mai adesea, acestei conjugări. Rădăcina infinitivului, utilă pentru formele personale, se obține scoțându-l pe -t dar păstrându-l pe -a final; pentru formele nominale se poate elimina doar -A:ul final, cea de a doua rădăcină terminându-se în t-.

Ca o particularitate a verbelor de declinarea a 4-a, persoana a treia singular se formează în două feluri:

a)      adăugând un -a în cazul în care rădăcina se termină în două vocale diferite (haluta, halua-, haluaa)

b)      neadăugând nimic dacă cele două vocale sunt la fel (osata, osaa-, osaa, pentru că nu pot fi trei vocale consecutive de același fel)

Uneori, verbe de conjugarea a 4-a se încrucișează cu unele terminate în –etA sau -itA, deși, de obicei ele țin de conjugările 5 sau 6.

.

haluta (a vrea) osata (a ști; a fi capabil) pakata (a împacheta)
persoana conjugare semnificație conjugare semnificație conjugare semnificație
minä – eu haluan vreau osaan știu pakkaan împachetez
sinä – tu haluat vrei osaat știi pakkaat împachetezi
hän – el, ea haluaa vrea osaa știe pakkaa împachetează
me – noi haluamme vrem osaamme știm pakkaamme împachetăm
te – voi haluatte vreți osaatte știți pakkaatte împachetați
he – ei, ele haluavat vor osaavat știu pakkaavat împachetează

.

Exemple de verbe de conjugarea a 4-a care suportă alternanța consonantică

moale tavata kiivetä levätä kaivata maata taata pakata hypätä kammata verrata
v devine p devine k k devine kk p devine pp mm devine mp rr devine rt
tare tapaan kiipeän lepään kaipaan makaan takaan pakkaan hyppään kampaan vertaan
tapaat kiipeät lepäät kaipaat makaat takaat pakkaat hyppäät kampaat vertaat
tapaa kiipeää lepää kaipaa makaa takaa pakkaa hyppää kampaa vertaa
tapaamme kiipeämme lepäämme kaipaamme makaamme takaamme pakkaamme hyppäämme kampaamme vertaamme
tapaatte kiipeätte lepäätte kaipaatte makaatte takaatte pakkaatte hyppäätte kampaatte vertaatte
tapaavat kiipeävät lepäävät kaipaavat makaavat takaavat pakkaavat hyppäävät kampaavat vertaavat
en tapaa en kiipeä en lepää en kaipaa en makaa en takaa en pakkaa en hyppää en kampaa en vertaa

.

Verbe obișnuite de conjugarea 4-a: avata, erota, hakata, haluta, herätä, huomata, hypätä, hävetä, hävitä, juoruta, kadota, kiivetä, lakata, luvata, maata, määrätä, osata, peitota, pelata, pelätä, piffata, pihdata, pudota, ruveta, selvitä, siivota, tarjota, tavata, tilata, todeta, tykätä, vastata, älytä

.

5. Verbe de conjugarea 5-a

Infinitivul verbelor de conjugarea a 5-a se termină în -itA dar nu toate; vezi mai jos excepțiile care țin de tipul 4.

Pentru a găsi rădăcina infinitivului verbului de conjugarea a 5-a se elimină doar terminația -tA. Înainte de adăugarea desinențelor personale se intercalează un -tse- înaintea lor.
.

häiritä (a tulbura) tarvita (a avea nevoie)
persoana conjugare semnificație conjugare semnificație
minä – eu häiritsen tulbur tarvitsen am nevoie
sinä – tu häiritset tulburi tarvitset ai nevoie
hän – el, ea häiritsee tulbură tarvitsee are nevoie
me – noi häiritsemme tulburăm tarvitsemme avem nevoie
te – voi häiritsette tulburați tarvitsette aveți nevoie
he – ei, ele häiritsevät tulbură tarvitsevat au nevoie

 

Verbe obișnuite de conjugarea a 5-a: hallita, havaita, hillitä, häiritä, kyyditä, mainita, merkitä, palkita, tarvita, tuomita, tulkita, valita

Observatie!

Chiar dacă verbele hävitä, selvitä par a fi de conjugarea a 5-a, ele aparțin și se conjugă după modelul conjugării a 4-a.

.

6. Verbe de conjugarea a 6-a

Verbele de conjugarea 6 sunt destul de rare. Infinitivului lor se termină în -etA. Cel mai adesea sunt formate din adjective și înseamnă „să devină ceva ca adjectivul sau chiar mai mult decât adjectivul”. Oricum, verbul denotă o schimbare dintr-o stare în alta. Dacă nu denotă o schimbare de stare, se conjugă ca un verb normal de tipul 4.

Unele verbe par a avea un substantiv ca rădăcină deși poate fi, în fapt, un adjectiv care, de-a lungul timpului, s-a pierdut.

La declinarea verbelor de tipul 6 se ține cont de alternanța consonantică, de faptul că, deși infinitivul este în forma moale, cu vocală, formele finite alternează cu forma tare, cu consoană.

.

infinitiv vaieta moale
persoana 1-a singular – prezent indicativ vaikenen tare
persoana 3-a plural – prezent indicativ vaikenevat
persoana 3-a singular – imperfect indicativ vaikeni
participiu trecut activ vaiennut moale
participiu trecut pasiv vaiettu
persoana 2-a plural – imperativ vaietkaa
persoana 2-a singular – imperativ vaikene tare

.

Pentru a găsi rădăcina infinitivului verbului de conjugarea a 6-a se elimină doar teminația -tA. Înainte de adăugarea desinențelor personale se intercalează un -ne- înaintea lor.

.

vaaleta (a albi) pidetä (a se lungi)
persoana conjugare semnificație conjugare semnificație
minä – eu vaalenen albesc pitenen mă lungesc
sinä – tu vaalenet albești pitenet te lungești
hän – el, ea vaalenee albește pitenee se lungește
me – noi vaalenemme albim pitenemme ne lungim
te – voi vaalenette albiți pitenette vă lungiți
he – ei, ele vaalenevat albesc pitenevät se lungesc

.

Observatie!

În ciuda faptului că traducerea în românește a multor verbe de conjugarea a 6-a se face cu forma reflexivă, în finlandeză ele sunt la forma activă.

Verbe obișnuite de conjugarea a 6-a: aleta, aueta, ehetä (= ehjetä), enetä, erjetä, halveta, heiketä, heletä, heljetä, herjetä (= heretä), hiljetä, himmetä, hoiketa, hölletä, ilmetä, irjetä, jylhetä, jähmetä, kalveta, kangeta, kehjetä, kelmetä, kelmetä, kiihketä, kiretä, kyetä, kylmetä, kähetä, köyetä, köyhetä, laaeta, laajeta, langeta, liieta, liketä, lyhetä, lähetä, lämmetä, möyhetä, niuketa (= niukentua), noeta, nuoreta, paeta, paheta, parata, pehmetä, pidetä, pienetä, pimetä, rohjeta, seljetä, sietä (= siitä, sikiytyä), siletä, supeta, suureta, synketä, tarjeta, teljetä, tummeta, tungeta, tyhjetä, tyhmetä, vaaleta, vaieta, vaimeta, valjeta, vanheta, viiletä, viretä, virjetä, vähetä, väljetä, yletä

Observatie!

Chiar dacă următoarele verbe par a fi de conjugarea a 6-a, ele se conjugă ca verbe de conjugarea a 4-a: hävetä, kiivetä, ruveta, todeta; alte verbe precum aueta, raueta, ängetä sau ängätä se mută treptat, în vorbirea curentă, de la conjugarea a 6-a la conjugarea a 4-a. Sinonimele unor verbe de conjugarea a 6-a se conjugă ca verbe de conjugarea 1-a: aueta atunci când înseamnă avautua; kylmetä atunci când înseamnă kylmentyä; și vanheta atunci când înseamnă vanhentua.

Partea cea mai dificilă a verbelor de conjugarea a 6-a este că unele sinonime își intrică formele, astfel uneori iau forma unuia iar alteori iau forma celuilalt. Un exemplu este erkaantua la forma de infinitiv dar erkene- (din erjetä) pentru desinențele personale. Ba chiar, uneori, iau ambele forme astfel se poate spune și erkaantuvat și erkenevät cu aceeași semnificație. Vezi mai jos!

.

Observatie generală!

Pentru a obține forma negativă a unui verb ne folosim de verbul de negație ei conjugat la persoana respectivă la care adăugăm, la prezent, forma verbului de negat la persoana 1-a dar de la care scoatem desinența -n.  (syödä, syön, en syö). Verbul de negație va avea pagina lui proprie.

.

Verbien taipuminen

În tabelele sinoptice de mai jos apar următoarele forme împărțite pe cele 6 tipuri de verbe dar cu 11 conjugări, adică mai detaliat.

1) I infinitiivi [part.]; II infinitiivi [iness.]; III infinitiivi [ill.];

2) aktiivi [indikatiivin preesens (yksikön, monikon I, III persoonat); indikatiivin imperfekti (yksikön, monikon I, III persoonat); konditionaali (preesensin yksikön, monikon I, III persoonat); imperatiivi (preesensin yksikön, monikon II persoonat); I partisiippi; II partisiippi];

3) passiivi (indikatiivin preesens, indikatiivin imperfekti, konditionaali (prees.), I partisiippi, II partisiippi);

4) teonnimi;

5) tekijännimi 1.

.

Grupa I-a

I taivutus

1) verbe bisilabice a căror rădăcină se termină în –a;

2) verbe bisilabice a căror rădăcină se termină în –е.

Infinitiivit Imperatiivi
I antaa lukea anna! lue!
II antaessa lukiessa antakaa! lukekaa!
III antamaan lukemaan Partisiipit
Aktiivi I antava lukeva
Indikatiivi preesens II antanut lukenut
annan luen Passiivi
antaa lukee Indikatiivi preesens
annamme luemme annetaan luetaan
antavat lukevat Indikatiivi imperfekti
Indikatiivi imperfekti annettiin luettiin
annoin luin Konditionaali
antoi luki annettaisiin luettaisiin
annoimme luimme Partisiipit
antoivat lukivat I annettava luettava
Konditionaali II annettu luettu
antaisin lukisin Teonnimi
antaisi lukisi antaminen lukeminen
antaisimme lukisimme Tekijännimi
antaisivat lukisivat antaja (VI) lukija (V)

.

II taivutus

1) verbe bisilabice a căror rădăcină se termină în -a, a căror primă silabă se termină în e, o, u;

2) verbe bisilabice a căror rădăcină se termină în –ä;

3) verbe plurisilabice cu rădăcina care se termină în -A [aici sunt incluse și verbele terminate în -ttAA și verbele momentaneterminate în -htAA].

Infinitiivit
I pitää sortaa opettaa vierähtää
II pitäessä sortaessa opettaessa vierähtäessä
III pitämään sortamaan opettamaan vierähtämään
Aktiivi
Indikatiivi preesens
pidän sorran opetan vierähdän
pitää sortaa opettaa vierähtää
pidämme sorramme opetamme vierähdämme
pitävät sortavat opettavat vierähtävät
Indikatiivi imperfekti
pidin sorrin opetin vierähdin
piti sorti opetti vierähti
pidimme sorrimme opetimme vierähdimme
pitivät sortivat opettivat vierähtivät
Konditionaali
pitäisin sortaisin opettaisin vierähtäisin
pitäisi sortaisi opettaisi vierähtäisi
pitäisimme sortaisimme opettaisimme vierähtäisimme
pitäisivät sortaisivat opettaisivat vierähtäisivät
Imperatiivi
pidä! sorra! opeta! vierähdä!
pitäkää! sortakaa! opettakaa! vierähtäkää!
Partisiipit
I pitävä sortava opettava vierähtävä
II pitänyt sortanut opettanut vierähtänyt
Passiivi
Indikatiivi preesens
pidetään sorretaan opetetaan vierähdetään
Indikatiivi imperfekti
pidettiin sorrettiin opetettiin vierähdettiin
Konditionaali
pidettäisiin sorrettaisiin opetettaisiin vierähdettäisiin
Partisiipit
I pidettävä sorrettava opetettava vierähdettävä
II pidetty sorrettu opetettu vierähdettävä
Teonnimi
pitäminen sortaminen opettaminen vierähtäminen
Tekijännimi
pitäjä (VI) sortaja (VI) opettaja (VI) vierähtäjä (VI)

.

III taivutus

Aici intră verbe care ar aparține declinăriia II-a dar suportă transformarea t→s.

Infinitiivit Imperatiivi
I puoltaa tietää puolla! tiedä!
II puoltaessa tietäessä puoltakaa! tietäkää!
III puoltamaan tietämään Partisiipit
Aktiivi I puoltava tietävä
Indikatiivi preesens II puoltanut tietänyt
puollan tiedän Passiivi
puoltaa tietää Indikatiivi preesens
puollamme tiedämme puolletaan tiedetään
puoltavat tietävät Indikatiivi imperfekti
Indikatiivi imperfekti puollettiin tiedettiin
puolsin tiesin Konditionaali
puolsi tiesi puollettaisiin tiedettäisiin
puolsimme tiesimme Partisiipit
puolsivat tiesivät I puollettava tiedettävä
Konditionaali II puollettu tiedetty
puoltaisin tietäisin Teonnimi
puoltaisi tietäisi puoltaminen tietäminen
puoltaisimme tietäisimme Tekijännimi
puoltaisivat tietäisivät puoltaja (VI) tietäjä (VI)

.

IV taivutus

Aici intră verbe cu rădăcină nonosilabică a căror rădăcină se termină în -O, -i, -U [include și verbele diatezei pasive cu terminația -ttUA].

Infinitiivit Imperatiivi
I ehtiä kutoa sattua ehi! kudo! satu!
II ehtiessä kutoessa sattuessa ehtikää! kutokaa! sattukaa!
III ehtimään kutomaan sattumaan Partisiipit
Aktiivi I ehtivä kutova sattuva
Indikatiivi preesens II ehtinyt kutonut sattunut
ehin kudon satun Passiivi
ehtii kutoo sattuu Indikatiivi preesens
ehimme kudomme satumme ehitään kudotaan satutaan
ehtivät kutovat sattuvat Indikatiivi imperfekti
Indikatiivi imperfekti ehittiin kudottiin satuttiin
ehin kudoin satuin Konditionaali
ehti kutoi sattui ehittäisiin kudottaisiin satuttaisiin
ehimme kudoimme satuimme Partisiipit
ehtivät kutoivat sattuivat I ehittävä kudottava satuttava
Konditionaali II ehitty kudottu satuttu
ehtisin kutoisin sattuisin Teonnimi
ehtisi kutoisi sattuisi ehtiminen kutominen sattuminen
ehtisimme kutoisimme sattuisimme Tekijännimi
ehtisivät kutoisivat sattuisivat ehtijä (V) kutoja (VI) sattuja (VI)

.

V taivutus

Aici intră verbe ale diatezei pasive terminate în –UtUa.

Infinitiivit Imperatiivi
I avautua peseytyä avaudu! peseydy!
II avautuessa peseytyessä avautukaa! peseytykää!
III avautumaan peseytymään Partisiipit
Aktiivi I avautuva peseytyvä
Indikatiivi preesens II avautunut peseytynyt
avaudun peseydyn Passiivi
avautuu peseytyy Indikatiivi preesens
avaudumme peseydymme avaudutaan peseydytään
avautuvat peseytyvät Indikatiivi imperfekti
Indikatiivi imperfekti avauduttiin peseydyttiin
avauduin peseydyin Konditionaali
avautui peseytyi avauduttaisiin peseydyttäisiin
avauduimme peseydyimme Partisiipit
avautuivat peseytyivät I avauduttava peseydyttävä
Konditionaali II avauduttu peseydytty
avautuisin peseytyisin Teonnimi
avautuisi peseytyisi avautuminen peseytyminen
avautuisimme peseytyisimme Tekijännimi
avautuisivat peseytyisivät avautuja (VI) peseytyjä (VI)

.

Grupa II-a

VI taivutus

Aici intră verbe cu rădăcină nonosilabică terminată în vocală lungă sau diftong.

Infinitiivit Imperatiivi
I saada juoda käydä saa! juo! käy!
II saadessa juodessa käydessä saakaa! juokaa! käykää!
III saamaan juomaan käymään Partisiipit
Aktiivi I saava juova käyvä
Indikatiivi preesens II saanut juonut käynyt
saan juon käyn Passiivi
saa juo käy Indikatiivi preesens
saamme juomme käymme saadaan juodaan käydään
saavat juovat käyvät Indikatiivi imperfekti
Indikatiivi imperfekti saatiin juotiin käytiin
sain join kävin Konditionaali
sai joi kävi saataisiin juotaisiin käytäisiin
saimme joimme kävimme Partisiipit
saivat joivat kävivät I saatava juotava käytävä
Konditionaali II saatu juotu käyty
saisin joisin kävisin Teonnimi
saisi joisi kävisi saaminen juominen käyminen
saisimme joisimme kävisimme Tekijännimi
saisivat joisivat kävisivät saaja (VI) juoja (VI) kävijä (V)

.

VII taivutus

Aici intră verbe plurisilabice terminate în -OidA, a căror rădăcină suferă schimbarea d→ts. Atenție! Unele verbe sunt neregulate!

Infinitiivit Imperatiivi
I tupakoida tupakoi!
II tupakoidessa tupakoikaa!
III tupakoimaan Partisiipit
Aktiivi I tupakoiva
Indikatiivi preesens II tupakoinut
tupakoin Passiivi
tupakoi Indikatiivi preesens
tupakoimme tupakoidaan
tupakoivat Indikatiivi imperfekti
Indikatiivi imperfekti tupakoitiin
tupakoi(tsi)n Konditionaali
tupakoi(tsi) tupakoitaisiin
tupakoi(tsi)mme Partisiipit
tupakoi(tsi)vat I tupakoitava
Konditionaali II tupakoitu
tupakoisin Teonnimi
tupakoisi tupakoiminen
tupakoisimme Tekijännimi
tupakoisivat tupakoi(tsi)ja (V)

.

Grupa III-a

VIII taivutus

Aici intră verbe bisilabice în rădăcina cărora consoana se schimbă în vocală.

Infinitiivit Imperatiivi
I tehdä panna ommella tee! pane! ompele!
II tehdessä pannessa ommellessa tehkää! pankaa! ommelkaa!
III tekemään panemaan ompelemaan Partisiipit
Aktiivi I tekevä paneva ompeleva
Indikatiivi preesens II tehnyt pannut ommellut
teen panen ompelen Passiivi
tekee panee ompelee Indikatiivi preesens
teemme panemme ompelemme tehdään pannaan ommellaan
tekevät panevat ompelevat Indikatiivi imperfekti
Indikatiivi imperfekti tehtiin pantiin ommeltiin
tein panin ompelin Konditionaali
teki pani ompeli tehtäisiin pantaisiin ommeltaisiin
teimme panimme ompelimme Partisiipit
tekivät panivat ompelivat I tehtävä pantava ommeltava
Konditionaali II tehty pantu ommeltu
tekisin panisin ompelisin Teonnimi
tekisi panisi ompelisi tekeminen paneminen ompeleminen
tekisimme panisimme ompelisimme Tekijännimi
tekisivät panisivat ompelisivat tekijä (V) panija (V) ompelija (V)

.

IX taivutus

Aici intră verbe bisilabice terminate în -stA, în rădăcina cărora t se schimbă în vocală.

Infinitiivit Imperatiivi
I nousta repäistä nouse! repäise!
II noustessa repäistessä nouskaa! repäiskää!
III nousemaan repäisemään Partisiipit
Aktiivi I nouseva repäisevä
Indikatiivi preesens II noussut repäissyt
nousen repäisen Passiivi
nousee repäisee Indikatiivi preesens
nousemme repäisemme noustaan repäistään
nousevat repäisevät Indikatiivi imperfekti
Indikatiivi imperfekti noustiin repäistiin
nousin repäisin Konditionaali
nousi repäisi noustaisiin repäistäisiin
nousimme repäisimme Partisiipit
nousivat repäisivät I noustava repäistävä
Konditionaali II noustu repäisty
nousisin repäisisin Teonnimi
nousisi repäisisi nouseminen repäiseminen
nousisimme repäisisimme Tekijännimi
nousisivat repäisisivät nousija (V) repäisijä (V)

.

Grupa IV-a

X taivutus

Aici intră verbe bisilabice, așa zise verbe contrase care se extind:

1) cu ultima vocală a rădăcinii -A, care în gradul tare se extind;

2) cu ultima vocală a rădăcinii -e, -i, -O, -U, care în gradul tare primesc -A-  

Infinitiivit Imperatiivi
I levätä maata kadota lepää! makaa! katoa!
II levätessä maatessa kadotessa levätkää! maatkaa! kadotkaa!
III lepäämään makaamaan katoamaan Partisiipit
Aktiivi I lepäävä makaava katoava
Indikatiivi preesens II levännyt maannut kadonnut
lepään makaan katoan Passiivi
lepää makaa katoaa Indikatiivi preesens
lepäämme makaamme katoamme levätään maataan kadotaan
lepäävät makaavat katoavat Indikatiivi imperfekti
Indikatiivi imperfekti levättiin maattiin kadottiin
lepäsin makasin katosin Konditionaali
lepäsi makasi katosi levättäisiin maattaisiin kadottaisiin
lepäsimme makasimme katosimme Partisiipit
lepäsivät makasivat katosivat I levättävä maattava kadottava
Konditionaali II levätty maattu kadottu
lepäisin makaisin katoaisin Teonnimi
lepäisi makaisi katoaisi lepääminen makaaminen katoaminen
lepäisimme makaisimme katoaisimme Tekijännimi
lepäisivät makaisivat katoaisivat lepääjä (VI) makaaja (VI) katoaja (VI)

.

Grupele a V-a și a VI-a

XI taivutus

Aici intră verbe bisilabice, așa zise verbe contrase, a căror rădăcină în gradul tare conține un n sau ts.

Infinitiivit Imperatiivi
I paeta valita pakene! valitse!
II paetessa valitessa paetkaa! valitkaa!
III pakenemaan valitsemaan Partisiipit
Aktiivi I pakeneva valitseva
Indikatiivi preesens II paennut valinnut
pakenen valitsen Passiivi
pakenee valitsee Indikatiivi preesens
pakenemme valitsemme paetaan valitaan
pakenevat valitsevat Indikatiivi imperfekti
Indikatiivi imperfekti paettiin valittiin
pakenin valitsin Konditionaali
pakeni valitsi paettaisiin valittaisiin
pakenimme valitsimme Partisiipit
pakenivat valitsivat I paettava valittava
Konditionaali II paettu valittu
pakenisin valitsisin Teonnimi
pakenisi valitsisi pakeneminen valitseminen
pakenisimme valitsisimme Tekijännimi
pakenisivat valitsisivat pakenija (V) valitsija (V)

.

Recapitularea terminatiilor conjugărilor

.

I II III IV V VI
A -dA -lA, -nA, -rA, 

-stA

tA
Ata, -Ota, -Uta itA etA

.

Verbe uzuale aparținând diferitelor tipuri de conjugări

conjugarea I-a conjugarea II-a conjugarea III-a conjugarea IV-a conjugarea V-a conjugarea VI-a
.
aistia

anta

aauttaa

elää

kaatua

kouluttaa

kuihtua

kysyä

laittaa

laulaa

lukea

ohittaa

osua

venyä

viihtyä

väsyä

yltyä

ennakoida

häiriköidä

ilakoida

juoda

jäädä

kritisoida

luoda

mellakoida

panikoida

saada

syödä

tuoda

uida

uutisoida

viedä

visioida

voida

ajatella

elellä

epäillä

juosta

katsella

kuunnella

mennä

nousta

olla

opiskella

otella

panna

purra

surra

taiteilla

tapella

tulla

arvata

avata

karata

korjata

korvata

ladata

lainata

lastata

luvata

maalata

maata

pudota

surffata

tavata

upota

vedota

virrata

hallita

harkita

hillitä

häiritä

iloita

kyyditä

palkita

punnita

ravita

suvaita

tarvita

tilkitä

tulkita

tuomita

vallita

vangita

villitä

aueta

edetä

enetä

lyhetä

lämmetä

oieta

paeta

pidetä

pimetä

rohjeta

tarjeta

tummeta

vaaleta

vaieta

valjeta

viiletä

vähetä

.

Epäsäännöllisiä verbejä – verbele neregulate.

În toate limbile există verbe care nu se supun regulilor generale, ele sunt numite verbe neregulate și ele sunt destul de frecvent întâlnite. Mai jos avem câteva exemple.

Epäsäännölliset verbit ovat verbejä, jotka eivät taivu yleisien sääntöjen mukaan. Suomessa on muutamia verbejä, joissa konsonantteja katoaa tavallista monimutkaisempien, ääntämistä helpottavien sääntöjen mukaan, kuten konsonanttivartalosta tek– partisiipin perfektin passiivi teh(ty), jossa k on muuttunut h:ksi, koska suomi ei hyväksy konsonanttiyhtymää kt (vrt. esim. ruotsin arkitekt ja suomen arkkitehti) (și totuși în finlandeză sunt 633 de cuvinte cu această combinație de consoane –kt!) tai konsonanttivartalosta juoks– ensimmäisen infinitiivin lyhyempi muoto juos(ta), jossa k on kadonnut, koska suomi ei hyväksy konsonanttiyhtymää kst (chiar dacă 118 cuvinte finlandeze au gruparea –kst) Lisäksi on yksi epäsäännöllisyys: verbin olla kolmas persoona on yksikössä on (eikä säännöllinen *olee) ja monikossa ovat (eikä säännöllinen *olevat). Murteissa ja puhekielessä esiintyy assimilaatiota ainakin neljässä verbissä: mennä : mee(n), panna : paa(n), tulla : tuu(n), nähdä : nää(n).

.

Finlandeza nu cunoaște, oficial, decât două verbe neregulate: olla – a fi (a avea) și verbul de negație ei.

.

Verbele de mai jos îmbracă forme din conjugări diferite în funcție de semnificație. Probabil, cândva, au fost verbe separate care au fost unite sub aceeași formă.

1)      Verbul aueta

a)      cu semnificația a se deschide (a deveni deschis din situația de închis) → II infinitiivin illatiivi – aukenemaan,

b)      dar cu semnificațiile a se deschide (a deveni deschis, fire deschisă), a se descheia, a-și ieși din fire, a se debarasa → II infinitiivin illatiivi – aukeamaan.

2)      Verbul haastaa → aktiivin indikatiivin imperfekti – (haastin, haasti …).

3)      Verbul juosta → aktiivi cu schimbarea lui s în ks, indikatiivin preesens (juoksen, juoksee …); indikatiivin imperfekti (juoksin, juoksi …); konditionaali (juoksisin, juoksisi …); imperatiivin yksikön II persoona (juokse!); I partisiippi (juokseva); teonnimi (juokseminen); tekijännimi (juoksija).

4)      Verbul kaataa

a)      cu semnificațiile a răsturna, a doborî (la pământ), a zdrobi, a detrona, are II infinitiivin inessiivi (kaataessa); imperatiivin monikko (kaatakaa!); II partisiippi aktiivi (kaatanut).

b)      dar cu semnificațiile a turna, a umple, a vărsa, are formele active I infinitiivi (kaata); II infinitiivin inessiivi (kaatessa); imperatiivin monikko (kaatkaa!); II partisiippi aktiivi (kaannut).

5)      Verbul lähteä → aktiivi, cu schimbarea lui ht în ks, indikatiivin imperfekti (läksin, läksi …) și konditionaali (läksisin, läksisi …).

6)      Verbul oieta

a)      cu semnificațiile a se îndrepta, a se redresa, a se ridica în sus (din culcat),a se netezi, a se descreți → II infinitiivin illatiivi – oikenemaan,

b)      dar cu semnificațiile a se întinde, a se lungi (culcat) are II infinitiivin illatiivi – oikeamaan.

7)      Verbul olla → indikatiivin preesensin III persoonat (on, ovat) și potentiaali (lienen, lienee …).

8)      Verbul palata se conjugă după modelul levätä dar îmbracă și unele forme ale verbului kadota, primind intercalar semivocala j astefel indikatiivin preesens (palajan, palajaa …) și konditionaali (palajaisin, palajaisi …).

9)      Verbul piestä → aktiivi cu schimbarea lui s în ks, indikatiivin preesens (pieksen, pieksee …); indikatiivin imperfekti (pieksin, pieksi …); konditionaali (pieksisin, pieksisi …); imperatiivin yksikön II persoona (piekse!); I partisiippi (pieksevä); teonnimi (piekseminen); tekijännimi (pieksijä).

10)  Verbul saartaa → aktiivin indikatiivin imperfekti – (saarsin, saarsi …).

11)  Verbul seistä are forme neregulate: participiu prezent activ (seisova); participiu prezent pasiv (seistävä); participiu trecut activ (seissyt); participiu trecut pasiv (seisty); infinitiv II instructiv (seisten); infinitiv II inesiv (seisomassa); participiu agent (seisoma).

12)  Verbul soutaa

a)      cu semnificațiile a vâsli, a lopăta, → aktiivin indikatiivin imperfekti (soudin, souti …),

b)      dar cu semnificațiile a se legăna, a se clătina, a oscila, a cosi (sousin, sousi).

13)  Verbul taitaa → aktiivin II partisiippi (tainnut).

14)  Verbul tietää

a)      cu semnificațiile a însemna, a arăta, a prevesti, a prezice, II infinitiivin inessiivi (tietäessä); imperatiivin monikko (tietäkää!); II partisiippi (tietänyt),

b)      dar cu semnificația a ști (ceva) – → I infinitiivi (tietä); II infinitiivin inessiivi (tietessä); imperatiivin monikko (tietkää!); II partisiippi (tiennyt).

15)  Verbul tuntea → aktiivin indikatiivin imperfekti – (tunsin, tunsi …).

16)  Verbul vuotaa

a)      cu semnificația lichidului sau gazului care se scurge → imperfect, pers. 3-a sing.: vuoti,

b)      dar cu semnificația vasul din care se scurge  → imperfect, pers. 3-a sing.: vuosi

.

Introdus  / lisätty 23.11.2011

Actualizat / päivitetty 19.12.2011

Actualizat / päivitetty 15.9.2012

Actualizat / päivitetty 10.4.2019

.

 

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: