Blogulblog's Blog

Verbi – 139. Principalele verbe finlandeze (6037) structurate în românește

Principalele verbe finlandeze (6037) structurate în românește

după Antti Karttunen

.

verbN

.

This file’s URL: http://www.iki.fi/~kartturi/conjugat/allverbs.txt

Produced with the command:

lynx -source “http://www.iki.fi/~kartturi/conjugat/conjugat.cgi?pattern=*&CLASSES=0&MASK_FINITENESS=0×000&OPTIONS=-t” > allverbs.txt

See the page http://www.iki.fi/~kartturi/conjugat/conjugat.htm

Selecting all verbs with PATTERN=* (with option -t)

.

Aici continuă verbe din grupele 44 (29) – 60 (46) (potrivit Nykysuomen sanakirja)

 

.

 

Verbele 44 (29) – 60 (46)

 

aaltoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

aaltoilen, aaltoilet, aaltoilee, aaltoilemme, aaltoilette, aaltoilevat, aaltoillaan

en aaltoile, et aaltoile, ei aaltoile, emme aaltoile, ette aaltoile, eivät aaltoile, ei aaltoilla

IMPERFECT INDICATIV

aaltoilin, aaltoilit, aaltoili, aaltoilimme, aaltoilitte, aaltoilivat, aaltoiltiin

en aaltoillut, et aaltoillut, ei aaltoillut, emme aaltoilleet, ette aaltoilleet, eivät aaltoilleet, ei aaltoiltu

PERFECT INDICATIV

olen aaltoillut, olet aaltoillut, on aaltoillut, olemme aaltoilleet, olette aaltoilleet, ovat aaltoilleet, on aaltoiltu

en ole aaltoillut, et ole aaltoillut, ei ole aaltoillut, emme ole aaltoilleet, ette ole aaltoilleet, eivät ole aaltoilleet, ei ole aaltoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin aaltoillut, olit aaltoillut, oli aaltoillut, olimme aaltoilleet, olitte aaltoilleet, olivat aaltoilleet, oli aaltoiltu

en ollut aaltoillut, et ollut aaltoillut, ei ollut aaltoillut, emme olleet aaltoilleet, ette olleet aaltoilleet, eivät olleet aaltoilleet, ei ollut aaltoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, aaltoile, aaltoilkoon, aaltoilkaamme, aaltoilkaa, aaltoilkoot, aaltoiltakoon

-, älä aaltoile, älköön aaltoilko, älkäämme aaltoilko, älkää aaltoilko, älkööt aaltoilko, älköön aaltoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon aaltoillut, -, -, olkoot aaltoilleet, olkoon aaltoiltu

-, -, älköön olko aaltoillut, -, -, älkööt olko aaltoilleet, älköön olko aaltoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

aaltoilisin, aaltoilisit, aaltoilisi, aaltoilisimme, aaltoilisitte, aaltoilisivat, aaltoiltaisiin

en aaltoilisi, et aaltoilisi, ei aaltoilisi, emme aaltoilisi, ette aaltoilisi, eivät aaltoilisi, ei aaltoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin aaltoillut, olisit aaltoillut, olisi aaltoillut, olisimme aaltoilleet, olisitte aaltoilleet, olisivat aaltoilleet, oltaisiin aaltoiltu

en olisi aaltoillut, et olisi aaltoillut, ei olisi aaltoillut, emme olisi aaltoilleet, ette olisi aaltoilleet, eivät olisi aaltoilleet, ei olisi aaltoiltu

PREZENT POTENȚIAL

aaltoillen, aaltoillet, aaltoillee, aaltoillemme, aaltoillette, aaltoillevat, aaltoiltaneen

en aaltoille, et aaltoille, ei aaltoille, emme aaltoille, ette aaltoille, eivät aaltoille, ei aaltoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen aaltoillut, lienet aaltoillut, lienee aaltoillut, lienemme aaltoilleet, lienette aaltoilleet, lienevät aaltoilleet, lienee aaltoiltu

en liene aaltoillut, et liene aaltoillut, ei liene aaltoillut, emme liene aaltoilleet, ette liene aaltoilleet, eivät liene aaltoilleet, ei liene aaltoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: aaltoilla    FORMA LUNGĂ: aaltoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: aaltoillessa   INSTRUCTIV: aaltoillen  INESIV PASIV: aaltoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: aaltoilemaan   INESIV: aaltoilemassa  ELATIV: aaltoilemasta

ADESIV: aaltoilemalla  ABESIV: aaltoilematta  INSTRUCTIV: aaltoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: aaltoileminen   PARTITIV: aaltoileminen

INFINITIVUL CINCI: aaltoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: aaltoileva  (gen. aaltoilevan)   PASIV: aaltoiltava   (gen. aaltoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: aaltoillut                      PASIV: aaltoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: aaltoilija (pl.gen. aaltoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: aaltoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): aaltoilu

 

 

aikailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

aikailen, aikailet, aikailee, aikailemme, aikailette, aikailevat, aikaillaan

en aikaile, et aikaile, ei aikaile, emme aikaile, ette aikaile, eivät aikaile, ei aikailla

IMPERFECT INDICATIV

aikailin, aikailit, aikaili, aikailimme, aikailitte, aikailivat, aikailtiin

en aikaillut, et aikaillut, ei aikaillut, emme aikailleet, ette aikailleet, eivät aikailleet, ei aikailtu

PERFECT INDICATIV

olen aikaillut, olet aikaillut, on aikaillut, olemme aikailleet, olette aikailleet, ovat aikailleet, on aikailtu

en ole aikaillut, et ole aikaillut, ei ole aikaillut, emme ole aikailleet, ette ole aikailleet, eivät ole aikailleet, ei ole aikailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin aikaillut, olit aikaillut, oli aikaillut, olimme aikailleet, olitte aikailleet, olivat aikailleet, oli aikailtu

en ollut aikaillut, et ollut aikaillut, ei ollut aikaillut, emme olleet aikailleet, ette olleet aikailleet, eivät olleet aikailleet, ei ollut aikailtu

PREZENT IMPERATIV

-, aikaile, aikailkoon, aikailkaamme, aikailkaa, aikailkoot, aikailtakoon

-, älä aikaile, älköön aikailko, älkäämme aikailko, älkää aikailko, älkööt aikailko, älköön aikailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon aikaillut, -, -, olkoot aikailleet, olkoon aikailtu

-, -, älköön olko aikaillut, -, -, älkööt olko aikailleet, älköön olko aikailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

aikailisin, aikailisit, aikailisi, aikailisimme, aikailisitte, aikailisivat, aikailtaisiin

en aikailisi, et aikailisi, ei aikailisi, emme aikailisi, ette aikailisi, eivät aikailisi, ei aikailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin aikaillut, olisit aikaillut, olisi aikaillut, olisimme aikailleet, olisitte aikailleet, olisivat aikailleet, oltaisiin aikailtu

en olisi aikaillut, et olisi aikaillut, ei olisi aikaillut, emme olisi aikailleet, ette olisi aikailleet, eivät olisi aikailleet, ei olisi aikailtu

PREZENT POTENȚIAL

aikaillen, aikaillet, aikaillee, aikaillemme, aikaillette, aikaillevat, aikailtaneen

en aikaille, et aikaille, ei aikaille, emme aikaille, ette aikaille, eivät aikaille, ei aikailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen aikaillut, lienet aikaillut, lienee aikaillut, lienemme aikailleet, lienette aikailleet, lienevät aikailleet, lienee aikailtu

en liene aikaillut, et liene aikaillut, ei liene aikaillut, emme liene aikailleet, ette liene aikailleet, eivät liene aikailleet, ei liene aikailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: aikailla    FORMA LUNGĂ: aikaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: aikaillessa   INSTRUCTIV: aikaillen  INESIV PASIV: aikailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: aikailemaan   INESIV: aikailemassa  ELATIV: aikailemasta

ADESIV: aikailemalla  ABESIV: aikailematta  INSTRUCTIV: aikaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: aikaileminen   PARTITIV: aikaileminen

INFINITIVUL CINCI: aikailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: aikaileva  (gen. aikailevan)   PASIV: aikailtava   (gen. aikailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: aikaillut                     PASIV: aikailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: aikailija (pl.gen. aikailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: aikailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): aikailu

 

 

arkailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

arkailen, arkailet, arkailee, arkailemme, arkailette, arkailevat, arkaillaan

en arkaile, et arkaile, ei arkaile, emme arkaile, ette arkaile, eivät arkaile, ei arkailla

IMPERFECT INDICATIV

arkailin, arkailit, arkaili, arkailimme, arkailitte, arkailivat, arkailtiin

en arkaillut, et arkaillut, ei arkaillut, emme arkailleet, ette arkailleet, eivät arkailleet, ei arkailtu

PERFECT INDICATIV

olen arkaillut, olet arkaillut, on arkaillut, olemme arkailleet, olette arkailleet, ovat arkailleet, on arkailtu

en ole arkaillut, et ole arkaillut, ei ole arkaillut, emme ole arkailleet, ette ole arkailleet, eivät ole arkailleet, ei ole arkailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin arkaillut, olit arkaillut, oli arkaillut, olimme arkailleet, olitte arkailleet, olivat arkailleet, oli arkailtu

en ollut arkaillut, et ollut arkaillut, ei ollut arkaillut, emme olleet arkailleet, ette olleet arkailleet, eivät olleet arkailleet, ei ollut arkailtu

PREZENT IMPERATIV

-, arkaile, arkailkoon, arkailkaamme, arkailkaa, arkailkoot, arkailtakoon

-, älä arkaile, älköön arkailko, älkäämme arkailko, älkää arkailko, älkööt arkailko, älköön arkailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon arkaillut, -, -, olkoot arkailleet, olkoon arkailtu

-, -, älköön olko arkaillut, -, -, älkööt olko arkailleet, älköön olko arkailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

arkailisin, arkailisit, arkailisi, arkailisimme, arkailisitte, arkailisivat, arkailtaisiin

en arkailisi, et arkailisi, ei arkailisi, emme arkailisi, ette arkailisi, eivät arkailisi, ei arkailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin arkaillut, olisit arkaillut, olisi arkaillut, olisimme arkailleet, olisitte arkailleet, olisivat arkailleet, oltaisiin arkailtu

en olisi arkaillut, et olisi arkaillut, ei olisi arkaillut, emme olisi arkailleet, ette olisi arkailleet, eivät olisi arkailleet, ei olisi arkailtu

PREZENT POTENȚIAL

arkaillen, arkaillet, arkaillee, arkaillemme, arkaillette, arkaillevat, arkailtaneen

en arkaille, et arkaille, ei arkaille, emme arkaille, ette arkaille, eivät arkaille, ei arkailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen arkaillut, lienet arkaillut, lienee arkaillut, lienemme arkailleet, lienette arkailleet, lienevät arkailleet, lienee arkailtu

en liene arkaillut, et liene arkaillut, ei liene arkaillut, emme liene arkailleet, ette liene arkailleet, eivät liene arkailleet, ei liene arkailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: arkailla    FORMA LUNGĂ: arkaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: arkaillessa   INSTRUCTIV: arkaillen  INESIV PASIV: arkailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: arkailemaan   INESIV: arkailemassa  ELATIV: arkailemasta

ADESIV: arkailemalla  ABESIV: arkailematta  INSTRUCTIV: arkaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: arkaileminen   PARTITIV: arkaileminen

INFINITIVUL CINCI: arkailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: arkaileva  (gen. arkailevan)   PASIV: arkailtava   (gen. arkailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: arkaillut                     PASIV: arkailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: arkailija (pl.gen. arkailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: arkailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): arkailu

 

 

arvailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

arvailen, arvailet, arvailee, arvailemme, arvailette, arvailevat, arvaillaan

en arvaile, et arvaile, ei arvaile, emme arvaile, ette arvaile, eivät arvaile, ei arvailla

IMPERFECT INDICATIV

arvailin, arvailit, arvaili, arvailimme, arvailitte, arvailivat, arvailtiin

en arvaillut, et arvaillut, ei arvaillut, emme arvailleet, ette arvailleet, eivät arvailleet, ei arvailtu

PERFECT INDICATIV

olen arvaillut, olet arvaillut, on arvaillut, olemme arvailleet, olette arvailleet, ovat arvailleet, on arvailtu

en ole arvaillut, et ole arvaillut, ei ole arvaillut, emme ole arvailleet, ette ole arvailleet, eivät ole arvailleet, ei ole arvailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin arvaillut, olit arvaillut, oli arvaillut, olimme arvailleet, olitte arvailleet, olivat arvailleet, oli arvailtu

en ollut arvaillut, et ollut arvaillut, ei ollut arvaillut, emme olleet arvailleet, ette olleet arvailleet, eivät olleet arvailleet, ei ollut arvailtu

PREZENT IMPERATIV

-, arvaile, arvailkoon, arvailkaamme, arvailkaa, arvailkoot, arvailtakoon

-, älä arvaile, älköön arvailko, älkäämme arvailko, älkää arvailko, älkööt arvailko, älköön arvailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon arvaillut, -, -, olkoot arvailleet, olkoon arvailtu

-, -, älköön olko arvaillut, -, -, älkööt olko arvailleet, älköön olko arvailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

arvailisin, arvailisit, arvailisi, arvailisimme, arvailisitte, arvailisivat, arvailtaisiin

en arvailisi, et arvailisi, ei arvailisi, emme arvailisi, ette arvailisi, eivät arvailisi, ei arvailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin arvaillut, olisit arvaillut, olisi arvaillut, olisimme arvailleet, olisitte arvailleet, olisivat arvailleet, oltaisiin arvailtu

en olisi arvaillut, et olisi arvaillut, ei olisi arvaillut, emme olisi arvailleet, ette olisi arvailleet, eivät olisi arvailleet, ei olisi arvailtu

PREZENT POTENȚIAL

arvaillen, arvaillet, arvaillee, arvaillemme, arvaillette, arvaillevat, arvailtaneen

en arvaille, et arvaille, ei arvaille, emme arvaille, ette arvaille, eivät arvaille, ei arvailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen arvaillut, lienet arvaillut, lienee arvaillut, lienemme arvailleet, lienette arvailleet, lienevät arvailleet, lienee arvailtu

en liene arvaillut, et liene arvaillut, ei liene arvaillut, emme liene arvailleet, ette liene arvailleet, eivät liene arvailleet, ei liene arvailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: arvailla    FORMA LUNGĂ: arvaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: arvaillessa   INSTRUCTIV: arvaillen  INESIV PASIV: arvailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: arvailemaan   INESIV: arvailemassa  ELATIV: arvailemasta

ADESIV: arvailemalla  ABESIV: arvailematta  INSTRUCTIV: arvaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: arvaileminen   PARTITIV: arvaileminen

INFINITIVUL CINCI: arvailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: arvaileva  (gen. arvailevan)   PASIV: arvailtava   (gen. arvailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: arvaillut                     PASIV: arvailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: arvailija (pl.gen. arvailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: arvailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): arvailu

 

 

autoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

autoilen, autoilet, autoilee, autoilemme, autoilette, autoilevat, autoillaan

en autoile, et autoile, ei autoile, emme autoile, ette autoile, eivät autoile, ei autoilla

IMPERFECT INDICATIV

autoilin, autoilit, autoili, autoilimme, autoilitte, autoilivat, autoiltiin

en autoillut, et autoillut, ei autoillut, emme autoilleet, ette autoilleet, eivät autoilleet, ei autoiltu

PERFECT INDICATIV

olen autoillut, olet autoillut, on autoillut, olemme autoilleet, olette autoilleet, ovat autoilleet, on autoiltu

en ole autoillut, et ole autoillut, ei ole autoillut, emme ole autoilleet, ette ole autoilleet, eivät ole autoilleet, ei ole autoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin autoillut, olit autoillut, oli autoillut, olimme autoilleet, olitte autoilleet, olivat autoilleet, oli autoiltu

en ollut autoillut, et ollut autoillut, ei ollut autoillut, emme olleet autoilleet, ette olleet autoilleet, eivät olleet autoilleet, ei ollut autoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, autoile, autoilkoon, autoilkaamme, autoilkaa, autoilkoot, autoiltakoon

-, älä autoile, älköön autoilko, älkäämme autoilko, älkää autoilko, älkööt autoilko, älköön autoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon autoillut, -, -, olkoot autoilleet, olkoon autoiltu

-, -, älköön olko autoillut, -, -, älkööt olko autoilleet, älköön olko autoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

autoilisin, autoilisit, autoilisi, autoilisimme, autoilisitte, autoilisivat, autoiltaisiin

en autoilisi, et autoilisi, ei autoilisi, emme autoilisi, ette autoilisi, eivät autoilisi, ei autoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin autoillut, olisit autoillut, olisi autoillut, olisimme autoilleet, olisitte autoilleet, olisivat autoilleet, oltaisiin autoiltu

en olisi autoillut, et olisi autoillut, ei olisi autoillut, emme olisi autoilleet, ette olisi autoilleet, eivät olisi autoilleet, ei olisi autoiltu

PREZENT POTENȚIAL

autoillen, autoillet, autoillee, autoillemme, autoillette, autoillevat, autoiltaneen

en autoille, et autoille, ei autoille, emme autoille, ette autoille, eivät autoille, ei autoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen autoillut, lienet autoillut, lienee autoillut, lienemme autoilleet, lienette autoilleet, lienevät autoilleet, lienee autoiltu

en liene autoillut, et liene autoillut, ei liene autoillut, emme liene autoilleet, ette liene autoilleet, eivät liene autoilleet, ei liene autoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: autoilla    FORMA LUNGĂ: autoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: autoillessa   INSTRUCTIV: autoillen  INESIV PASIV: autoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: autoilemaan   INESIV: autoilemassa  ELATIV: autoilemasta

ADESIV: autoilemalla  ABESIV: autoilematta  INSTRUCTIV: autoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: autoileminen   PARTITIV: autoileminen

INFINITIVUL CINCI: autoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: autoileva  (gen. autoilevan)   PASIV: autoiltava   (gen. autoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: autoillut                     PASIV: autoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: autoilija (pl.gen. autoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: autoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): autoilu

 

 

diggailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

diggailen, diggailet, diggailee, diggailemme, diggailette, diggailevat, diggaillaan

en diggaile, et diggaile, ei diggaile, emme diggaile, ette diggaile, eivät diggaile, ei diggailla

IMPERFECT INDICATIV

diggailin, diggailit, diggaili, diggailimme, diggailitte, diggailivat, diggailtiin

en diggaillut, et diggaillut, ei diggaillut, emme diggailleet, ette diggailleet, eivät diggailleet, ei diggailtu

PERFECT INDICATIV

olen diggaillut, olet diggaillut, on diggaillut, olemme diggailleet, olette diggailleet, ovat diggailleet, on diggailtu

en ole diggaillut, et ole diggaillut, ei ole diggaillut, emme ole diggailleet, ette ole diggailleet, eivät ole diggailleet, ei ole diggailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin diggaillut, olit diggaillut, oli diggaillut, olimme diggailleet, olitte diggailleet, olivat diggailleet, oli diggailtu

en ollut diggaillut, et ollut diggaillut, ei ollut diggaillut, emme olleet diggailleet, ette olleet diggailleet, eivät olleet diggailleet, ei ollut diggailtu

PREZENT IMPERATIV

-, diggaile, diggailkoon, diggailkaamme, diggailkaa, diggailkoot, diggailtakoon

-, älä diggaile, älköön diggailko, älkäämme diggailko, älkää diggailko, älkööt diggailko, älköön diggailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon diggaillut, -, -, olkoot diggailleet, olkoon diggailtu

-, -, älköön olko diggaillut, -, -, älkööt olko diggailleet, älköön olko diggailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

diggailisin, diggailisit, diggailisi, diggailisimme, diggailisitte, diggailisivat, diggailtaisiin

en diggailisi, et diggailisi, ei diggailisi, emme diggailisi, ette diggailisi, eivät diggailisi, ei diggailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin diggaillut, olisit diggaillut, olisi diggaillut, olisimme diggailleet, olisitte diggailleet, olisivat diggailleet, oltaisiin diggailtu

en olisi diggaillut, et olisi diggaillut, ei olisi diggaillut, emme olisi diggailleet, ette olisi diggailleet, eivät olisi diggailleet, ei olisi diggailtu

PREZENT POTENȚIAL

diggaillen, diggaillet, diggaillee, diggaillemme, diggaillette, diggaillevat, diggailtaneen

en diggaille, et diggaille, ei diggaille, emme diggaille, ette diggaille, eivät diggaille, ei diggailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen diggaillut, lienet diggaillut, lienee diggaillut, lienemme diggailleet, lienette diggailleet, lienevät diggailleet, lienee diggailtu

en liene diggaillut, et liene diggaillut, ei liene diggaillut, emme liene diggailleet, ette liene diggailleet, eivät liene diggailleet, ei liene diggailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: diggailla    FORMA LUNGĂ: diggaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: diggaillessa   INSTRUCTIV: diggaillen  INESIV PASIV: diggailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: diggailemaan   INESIV: diggailemassa  ELATIV: diggailemasta

ADESIV: diggailemalla  ABESIV: diggailematta  INSTRUCTIV: diggaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: diggaileminen   PARTITIV: diggaileminen

INFINITIVUL CINCI: diggailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: diggaileva  (gen. diggailevan)   PASIV: diggailtava   (gen. diggailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: diggaillut                      PASIV: diggailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: diggailija (pl.gen. diggailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: diggailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): diggailu

 

 

etuilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

etuilen, etuilet, etuilee, etuilemme, etuilette, etuilevat, etuillaan

en etuile, et etuile, ei etuile, emme etuile, ette etuile, eivät etuile, ei etuilla

IMPERFECT INDICATIV

etuilin, etuilit, etuili, etuilimme, etuilitte, etuilivat, etuiltiin

en etuillut, et etuillut, ei etuillut, emme etuilleet, ette etuilleet, eivät etuilleet, ei etuiltu

PERFECT INDICATIV

olen etuillut, olet etuillut, on etuillut, olemme etuilleet, olette etuilleet, ovat etuilleet, on etuiltu

en ole etuillut, et ole etuillut, ei ole etuillut, emme ole etuilleet, ette ole etuilleet, eivät ole etuilleet, ei ole etuiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin etuillut, olit etuillut, oli etuillut, olimme etuilleet, olitte etuilleet, olivat etuilleet, oli etuiltu

en ollut etuillut, et ollut etuillut, ei ollut etuillut, emme olleet etuilleet, ette olleet etuilleet, eivät olleet etuilleet, ei ollut etuiltu

PREZENT IMPERATIV

-, etuile, etuilkoon, etuilkaamme, etuilkaa, etuilkoot, etuiltakoon

-, älä etuile, älköön etuilko, älkäämme etuilko, älkää etuilko, älkööt etuilko, älköön etuiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon etuillut, -, -, olkoot etuilleet, olkoon etuiltu

-, -, älköön olko etuillut, -, -, älkööt olko etuilleet, älköön olko etuiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

etuilisin, etuilisit, etuilisi, etuilisimme, etuilisitte, etuilisivat, etuiltaisiin

en etuilisi, et etuilisi, ei etuilisi, emme etuilisi, ette etuilisi, eivät etuilisi, ei etuiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin etuillut, olisit etuillut, olisi etuillut, olisimme etuilleet, olisitte etuilleet, olisivat etuilleet, oltaisiin etuiltu

en olisi etuillut, et olisi etuillut, ei olisi etuillut, emme olisi etuilleet, ette olisi etuilleet, eivät olisi etuilleet, ei olisi etuiltu

PREZENT POTENȚIAL

etuillen, etuillet, etuillee, etuillemme, etuillette, etuillevat, etuiltaneen

en etuille, et etuille, ei etuille, emme etuille, ette etuille, eivät etuille, ei etuiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen etuillut, lienet etuillut, lienee etuillut, lienemme etuilleet, lienette etuilleet, lienevät etuilleet, lienee etuiltu

en liene etuillut, et liene etuillut, ei liene etuillut, emme liene etuilleet, ette liene etuilleet, eivät liene etuilleet, ei liene etuiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: etuilla    FORMA LUNGĂ: etuillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: etuillessa   INSTRUCTIV: etuillen  INESIV PASIV: etuiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: etuilemaan   INESIV: etuilemassa  ELATIV: etuilemasta

ADESIV: etuilemalla  ABESIV: etuilematta  INSTRUCTIV: etuileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: etuileminen   PARTITIV: etuileminen

INFINITIVUL CINCI: etuilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: etuileva  (gen. etuilevan)   PASIV: etuiltava   (gen. etuiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: etuillut                    PASIV: etuiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: etuilija (pl.gen. etuilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: etuilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): etuilu

 

 

flirttailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

flirttailen, flirttailet, flirttailee, flirttailemme, flirttailette, flirttailevat, flirttaillaan

en flirttaile, et flirttaile, ei flirttaile, emme flirttaile, ette flirttaile, eivät flirttaile, ei flirttailla

IMPERFECT INDICATIV

flirttailin, flirttailit, flirttaili, flirttailimme, flirttailitte, flirttailivat, flirttailtiin

en flirttaillut, et flirttaillut, ei flirttaillut, emme flirttailleet, ette flirttailleet, eivät flirttailleet, ei flirttailtu

PERFECT INDICATIV

olen flirttaillut, olet flirttaillut, on flirttaillut, olemme flirttailleet, olette flirttailleet, ovat flirttailleet, on flirttailtu

en ole flirttaillut, et ole flirttaillut, ei ole flirttaillut, emme ole flirttailleet, ette ole flirttailleet, eivät ole flirttailleet, ei ole flirttailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin flirttaillut, olit flirttaillut, oli flirttaillut, olimme flirttailleet, olitte flirttailleet, olivat flirttailleet, oli flirttailtu

en ollut flirttaillut, et ollut flirttaillut, ei ollut flirttaillut, emme olleet flirttailleet, ette olleet flirttailleet, eivät olleet flirttailleet, ei ollut flirttailtu

PREZENT IMPERATIV

-, flirttaile, flirttailkoon, flirttailkaamme, flirttailkaa, flirttailkoot, flirttailtakoon

-, älä flirttaile, älköön flirttailko, älkäämme flirttailko, älkää flirttailko, älkööt flirttailko, älköön flirttailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon flirttaillut, -, -, olkoot flirttailleet, olkoon flirttailtu

-, -, älköön olko flirttaillut, -, -, älkööt olko flirttailleet, älköön olko flirttailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

flirttailisin, flirttailisit, flirttailisi, flirttailisimme, flirttailisitte, flirttailisivat, flirttailtaisiin

en flirttailisi, et flirttailisi, ei flirttailisi, emme flirttailisi, ette flirttailisi, eivät flirttailisi, ei flirttailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin flirttaillut, olisit flirttaillut, olisi flirttaillut, olisimme flirttailleet, olisitte flirttailleet, olisivat flirttailleet, oltaisiin flirttailtu

en olisi flirttaillut, et olisi flirttaillut, ei olisi flirttaillut, emme olisi flirttailleet, ette olisi flirttailleet, eivät olisi flirttailleet, ei olisi flirttailtu

PREZENT POTENȚIAL

flirttaillen, flirttaillet, flirttaillee, flirttaillemme, flirttaillette, flirttaillevat, flirttailtaneen

en flirttaille, et flirttaille, ei flirttaille, emme flirttaille, ette flirttaille, eivät flirttaille, ei flirttailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen flirttaillut, lienet flirttaillut, lienee flirttaillut, lienemme flirttailleet, lienette flirttailleet, lienevät flirttailleet, lienee flirttailtu

en liene flirttaillut, et liene flirttaillut, ei liene flirttaillut, emme liene flirttailleet, ette liene flirttailleet, eivät liene flirttailleet, ei liene flirttailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: flirttailla    FORMA LUNGĂ: flirttaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: flirttaillessa   INSTRUCTIV: flirttaillen  INESIV PASIV: flirttailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: flirttailemaan   INESIV: flirttailemassa  ELATIV: flirttailemasta

ADESIV: flirttailemalla  ABESIV: flirttailematta  INSTRUCTIV: flirttaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: flirttaileminen   PARTITIV: flirttaileminen

INFINITIVUL CINCI: flirttailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: flirttaileva  (gen. flirttailevan)   PASIV: flirttailtava   (gen. flirttailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: flirttaillut                        PASIV: flirttailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: flirttailija (pl.gen. flirttailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: flirttailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): flirttailu

 

 

haaveilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

haaveilen, haaveilet, haaveilee, haaveilemme, haaveilette, haaveilevat, haaveillaan

en haaveile, et haaveile, ei haaveile, emme haaveile, ette haaveile, eivät haaveile, ei haaveilla

IMPERFECT INDICATIV

haaveilin, haaveilit, haaveili, haaveilimme, haaveilitte, haaveilivat, haaveiltiin

en haaveillut, et haaveillut, ei haaveillut, emme haaveilleet, ette haaveilleet, eivät haaveilleet, ei haaveiltu

PERFECT INDICATIV

olen haaveillut, olet haaveillut, on haaveillut, olemme haaveilleet, olette haaveilleet, ovat haaveilleet, on haaveiltu

en ole haaveillut, et ole haaveillut, ei ole haaveillut, emme ole haaveilleet, ette ole haaveilleet, eivät ole haaveilleet, ei ole haaveiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin haaveillut, olit haaveillut, oli haaveillut, olimme haaveilleet, olitte haaveilleet, olivat haaveilleet, oli haaveiltu

en ollut haaveillut, et ollut haaveillut, ei ollut haaveillut, emme olleet haaveilleet, ette olleet haaveilleet, eivät olleet haaveilleet, ei ollut haaveiltu

PREZENT IMPERATIV

-, haaveile, haaveilkoon, haaveilkaamme, haaveilkaa, haaveilkoot, haaveiltakoon

-, älä haaveile, älköön haaveilko, älkäämme haaveilko, älkää haaveilko, älkööt haaveilko, älköön haaveiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon haaveillut, -, -, olkoot haaveilleet, olkoon haaveiltu

-, -, älköön olko haaveillut, -, -, älkööt olko haaveilleet, älköön olko haaveiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

haaveilisin, haaveilisit, haaveilisi, haaveilisimme, haaveilisitte, haaveilisivat, haaveiltaisiin

en haaveilisi, et haaveilisi, ei haaveilisi, emme haaveilisi, ette haaveilisi, eivät haaveilisi, ei haaveiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin haaveillut, olisit haaveillut, olisi haaveillut, olisimme haaveilleet, olisitte haaveilleet, olisivat haaveilleet, oltaisiin haaveiltu

en olisi haaveillut, et olisi haaveillut, ei olisi haaveillut, emme olisi haaveilleet, ette olisi haaveilleet, eivät olisi haaveilleet, ei olisi haaveiltu

PREZENT POTENȚIAL

haaveillen, haaveillet, haaveillee, haaveillemme, haaveillette, haaveillevat, haaveiltaneen

en haaveille, et haaveille, ei haaveille, emme haaveille, ette haaveille, eivät haaveille, ei haaveiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen haaveillut, lienet haaveillut, lienee haaveillut, lienemme haaveilleet, lienette haaveilleet, lienevät haaveilleet, lienee haaveiltu

en liene haaveillut, et liene haaveillut, ei liene haaveillut, emme liene haaveilleet, ette liene haaveilleet, eivät liene haaveilleet, ei liene haaveiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: haaveilla    FORMA LUNGĂ: haaveillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: haaveillessa   INSTRUCTIV: haaveillen  INESIV PASIV: haaveiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: haaveilemaan   INESIV: haaveilemassa  ELATIV: haaveilemasta

ADESIV: haaveilemalla  ABESIV: haaveilematta  INSTRUCTIV: haaveileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: haaveileminen   PARTITIV: haaveileminen

INFINITIVUL CINCI: haaveilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: haaveileva  (gen. haaveilevan)   PASIV: haaveiltava   (gen. haaveiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: haaveillut                      PASIV: haaveiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: haaveilija (pl.gen. haaveilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: haaveilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): haaveilu

 

 

haikailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

haikailen, haikailet, haikailee, haikailemme, haikailette, haikailevat, haikaillaan

en haikaile, et haikaile, ei haikaile, emme haikaile, ette haikaile, eivät haikaile, ei haikailla

IMPERFECT INDICATIV

haikailin, haikailit, haikaili, haikailimme, haikailitte, haikailivat, haikailtiin

en haikaillut, et haikaillut, ei haikaillut, emme haikailleet, ette haikailleet, eivät haikailleet, ei haikailtu

PERFECT INDICATIV

olen haikaillut, olet haikaillut, on haikaillut, olemme haikailleet, olette haikailleet, ovat haikailleet, on haikailtu

en ole haikaillut, et ole haikaillut, ei ole haikaillut, emme ole haikailleet, ette ole haikailleet, eivät ole haikailleet, ei ole haikailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin haikaillut, olit haikaillut, oli haikaillut, olimme haikailleet, olitte haikailleet, olivat haikailleet, oli haikailtu

en ollut haikaillut, et ollut haikaillut, ei ollut haikaillut, emme olleet haikailleet, ette olleet haikailleet, eivät olleet haikailleet, ei ollut haikailtu

PREZENT IMPERATIV

-, haikaile, haikailkoon, haikailkaamme, haikailkaa, haikailkoot, haikailtakoon

-, älä haikaile, älköön haikailko, älkäämme haikailko, älkää haikailko, älkööt haikailko, älköön haikailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon haikaillut, -, -, olkoot haikailleet, olkoon haikailtu

-, -, älköön olko haikaillut, -, -, älkööt olko haikailleet, älköön olko haikailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

haikailisin, haikailisit, haikailisi, haikailisimme, haikailisitte, haikailisivat, haikailtaisiin

en haikailisi, et haikailisi, ei haikailisi, emme haikailisi, ette haikailisi, eivät haikailisi, ei haikailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin haikaillut, olisit haikaillut, olisi haikaillut, olisimme haikailleet, olisitte haikailleet, olisivat haikailleet, oltaisiin haikailtu

en olisi haikaillut, et olisi haikaillut, ei olisi haikaillut, emme olisi haikailleet, ette olisi haikailleet, eivät olisi haikailleet, ei olisi haikailtu

PREZENT POTENȚIAL

haikaillen, haikaillet, haikaillee, haikaillemme, haikaillette, haikaillevat, haikailtaneen

en haikaille, et haikaille, ei haikaille, emme haikaille, ette haikaille, eivät haikaille, ei haikailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen haikaillut, lienet haikaillut, lienee haikaillut, lienemme haikailleet, lienette haikailleet, lienevät haikailleet, lienee haikailtu

en liene haikaillut, et liene haikaillut, ei liene haikaillut, emme liene haikailleet, ette liene haikailleet, eivät liene haikailleet, ei liene haikailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: haikailla    FORMA LUNGĂ: haikaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: haikaillessa   INSTRUCTIV: haikaillen  INESIV PASIV: haikailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: haikailemaan   INESIV: haikailemassa  ELATIV: haikailemasta

ADESIV: haikailemalla  ABESIV: haikailematta  INSTRUCTIV: haikaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: haikaileminen   PARTITIV: haikaileminen

INFINITIVUL CINCI: haikailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: haikaileva  (gen. haikailevan)   PASIV: haikailtava   (gen. haikailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: haikaillut                      PASIV: haikailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: haikailija (pl.gen. haikailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: haikailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): haikailu

 

 

hakkailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

hakkailen, hakkailet, hakkailee, hakkailemme, hakkailette, hakkailevat, hakkaillaan

en hakkaile, et hakkaile, ei hakkaile, emme hakkaile, ette hakkaile, eivät hakkaile, ei hakkailla

IMPERFECT INDICATIV

hakkailin, hakkailit, hakkaili, hakkailimme, hakkailitte, hakkailivat, hakkailtiin

en hakkaillut, et hakkaillut, ei hakkaillut, emme hakkailleet, ette hakkailleet, eivät hakkailleet, ei hakkailtu

PERFECT INDICATIV

olen hakkaillut, olet hakkaillut, on hakkaillut, olemme hakkailleet, olette hakkailleet, ovat hakkailleet, on hakkailtu

en ole hakkaillut, et ole hakkaillut, ei ole hakkaillut, emme ole hakkailleet, ette ole hakkailleet, eivät ole hakkailleet, ei ole hakkailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hakkaillut, olit hakkaillut, oli hakkaillut, olimme hakkailleet, olitte hakkailleet, olivat hakkailleet, oli hakkailtu

en ollut hakkaillut, et ollut hakkaillut, ei ollut hakkaillut, emme olleet hakkailleet, ette olleet hakkailleet, eivät olleet hakkailleet, ei ollut hakkailtu

PREZENT IMPERATIV

-, hakkaile, hakkailkoon, hakkailkaamme, hakkailkaa, hakkailkoot, hakkailtakoon

-, älä hakkaile, älköön hakkailko, älkäämme hakkailko, älkää hakkailko, älkööt hakkailko, älköön hakkailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hakkaillut, -, -, olkoot hakkailleet, olkoon hakkailtu

-, -, älköön olko hakkaillut, -, -, älkööt olko hakkailleet, älköön olko hakkailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

hakkailisin, hakkailisit, hakkailisi, hakkailisimme, hakkailisitte, hakkailisivat, hakkailtaisiin

en hakkailisi, et hakkailisi, ei hakkailisi, emme hakkailisi, ette hakkailisi, eivät hakkailisi, ei hakkailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hakkaillut, olisit hakkaillut, olisi hakkaillut, olisimme hakkailleet, olisitte hakkailleet, olisivat hakkailleet, oltaisiin hakkailtu

en olisi hakkaillut, et olisi hakkaillut, ei olisi hakkaillut, emme olisi hakkailleet, ette olisi hakkailleet, eivät olisi hakkailleet, ei olisi hakkailtu

PREZENT POTENȚIAL

hakkaillen, hakkaillet, hakkaillee, hakkaillemme, hakkaillette, hakkaillevat, hakkailtaneen

en hakkaille, et hakkaille, ei hakkaille, emme hakkaille, ette hakkaille, eivät hakkaille, ei hakkailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen hakkaillut, lienet hakkaillut, lienee hakkaillut, lienemme hakkailleet, lienette hakkailleet, lienevät hakkailleet, lienee hakkailtu

en liene hakkaillut, et liene hakkaillut, ei liene hakkaillut, emme liene hakkailleet, ette liene hakkailleet, eivät liene hakkailleet, ei liene hakkailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hakkailla    FORMA LUNGĂ: hakkaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hakkaillessa   INSTRUCTIV: hakkaillen  INESIV PASIV: hakkailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hakkailemaan   INESIV: hakkailemassa  ELATIV: hakkailemasta

ADESIV: hakkailemalla  ABESIV: hakkailematta  INSTRUCTIV: hakkaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hakkaileminen   PARTITIV: hakkaileminen

INFINITIVUL CINCI: hakkailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hakkaileva  (gen. hakkailevan)   PASIV: hakkailtava   (gen. hakkailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hakkaillut                      PASIV: hakkailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hakkailija (pl.gen. hakkailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: hakkailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hakkailu

 

 

halailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

halailen, halailet, halailee, halailemme, halailette, halailevat, halaillaan

en halaile, et halaile, ei halaile, emme halaile, ette halaile, eivät halaile, ei halailla

IMPERFECT INDICATIV

halailin, halailit, halaili, halailimme, halailitte, halailivat, halailtiin

en halaillut, et halaillut, ei halaillut, emme halailleet, ette halailleet, eivät halailleet, ei halailtu

PERFECT INDICATIV

olen halaillut, olet halaillut, on halaillut, olemme halailleet, olette halailleet, ovat halailleet, on halailtu

en ole halaillut, et ole halaillut, ei ole halaillut, emme ole halailleet, ette ole halailleet, eivät ole halailleet, ei ole halailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin halaillut, olit halaillut, oli halaillut, olimme halailleet, olitte halailleet, olivat halailleet, oli halailtu

en ollut halaillut, et ollut halaillut, ei ollut halaillut, emme olleet halailleet, ette olleet halailleet, eivät olleet halailleet, ei ollut halailtu

PREZENT IMPERATIV

-, halaile, halailkoon, halailkaamme, halailkaa, halailkoot, halailtakoon

-, älä halaile, älköön halailko, älkäämme halailko, älkää halailko, älkööt halailko, älköön halailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon halaillut, -, -, olkoot halailleet, olkoon halailtu

-, -, älköön olko halaillut, -, -, älkööt olko halailleet, älköön olko halailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

halailisin, halailisit, halailisi, halailisimme, halailisitte, halailisivat, halailtaisiin

en halailisi, et halailisi, ei halailisi, emme halailisi, ette halailisi, eivät halailisi, ei halailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin halaillut, olisit halaillut, olisi halaillut, olisimme halailleet, olisitte halailleet, olisivat halailleet, oltaisiin halailtu

en olisi halaillut, et olisi halaillut, ei olisi halaillut, emme olisi halailleet, ette olisi halailleet, eivät olisi halailleet, ei olisi halailtu

PREZENT POTENȚIAL

halaillen, halaillet, halaillee, halaillemme, halaillette, halaillevat, halailtaneen

en halaille, et halaille, ei halaille, emme halaille, ette halaille, eivät halaille, ei halailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen halaillut, lienet halaillut, lienee halaillut, lienemme halailleet, lienette halailleet, lienevät halailleet, lienee halailtu

en liene halaillut, et liene halaillut, ei liene halaillut, emme liene halailleet, ette liene halailleet, eivät liene halailleet, ei liene halailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: halailla    FORMA LUNGĂ: halaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: halaillessa   INSTRUCTIV: halaillen  INESIV PASIV: halailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: halailemaan   INESIV: halailemassa  ELATIV: halailemasta

ADESIV: halailemalla  ABESIV: halailematta  INSTRUCTIV: halaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: halaileminen   PARTITIV: halaileminen

INFINITIVUL CINCI: halailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: halaileva  (gen. halailevan)   PASIV: halailtava   (gen. halailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: halaillut                     PASIV: halailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: halailija (pl.gen. halailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: halailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): halailu

 

 

halkeilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

halkeilen, halkeilet, halkeilee, halkeilemme, halkeilette, halkeilevat, halkeillaan

en halkeile, et halkeile, ei halkeile, emme halkeile, ette halkeile, eivät halkeile, ei halkeilla

IMPERFECT INDICATIV

halkeilin, halkeilit, halkeili, halkeilimme, halkeilitte, halkeilivat, halkeiltiin

en halkeillut, et halkeillut, ei halkeillut, emme halkeilleet, ette halkeilleet, eivät halkeilleet, ei halkeiltu

PERFECT INDICATIV

olen halkeillut, olet halkeillut, on halkeillut, olemme halkeilleet, olette halkeilleet, ovat halkeilleet, on halkeiltu

en ole halkeillut, et ole halkeillut, ei ole halkeillut, emme ole halkeilleet, ette ole halkeilleet, eivät ole halkeilleet, ei ole halkeiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin halkeillut, olit halkeillut, oli halkeillut, olimme halkeilleet, olitte halkeilleet, olivat halkeilleet, oli halkeiltu

en ollut halkeillut, et ollut halkeillut, ei ollut halkeillut, emme olleet halkeilleet, ette olleet halkeilleet, eivät olleet halkeilleet, ei ollut halkeiltu

PREZENT IMPERATIV

-, halkeile, halkeilkoon, halkeilkaamme, halkeilkaa, halkeilkoot, halkeiltakoon

-, älä halkeile, älköön halkeilko, älkäämme halkeilko, älkää halkeilko, älkööt halkeilko, älköön halkeiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon halkeillut, -, -, olkoot halkeilleet, olkoon halkeiltu

-, -, älköön olko halkeillut, -, -, älkööt olko halkeilleet, älköön olko halkeiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

halkeilisin, halkeilisit, halkeilisi, halkeilisimme, halkeilisitte, halkeilisivat, halkeiltaisiin

en halkeilisi, et halkeilisi, ei halkeilisi, emme halkeilisi, ette halkeilisi, eivät halkeilisi, ei halkeiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin halkeillut, olisit halkeillut, olisi halkeillut, olisimme halkeilleet, olisitte halkeilleet, olisivat halkeilleet, oltaisiin halkeiltu

en olisi halkeillut, et olisi halkeillut, ei olisi halkeillut, emme olisi halkeilleet, ette olisi halkeilleet, eivät olisi halkeilleet, ei olisi halkeiltu

PREZENT POTENȚIAL

halkeillen, halkeillet, halkeillee, halkeillemme, halkeillette, halkeillevat, halkeiltaneen

en halkeille, et halkeille, ei halkeille, emme halkeille, ette halkeille, eivät halkeille, ei halkeiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen halkeillut, lienet halkeillut, lienee halkeillut, lienemme halkeilleet, lienette halkeilleet, lienevät halkeilleet, lienee halkeiltu

en liene halkeillut, et liene halkeillut, ei liene halkeillut, emme liene halkeilleet, ette liene halkeilleet, eivät liene halkeilleet, ei liene halkeiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: halkeilla    FORMA LUNGĂ: halkeillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: halkeillessa   INSTRUCTIV: halkeillen  INESIV PASIV: halkeiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: halkeilemaan   INESIV: halkeilemassa  ELATIV: halkeilemasta

ADESIV: halkeilemalla  ABESIV: halkeilematta  INSTRUCTIV: halkeileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: halkeileminen   PARTITIV: halkeileminen

INFINITIVUL CINCI: halkeilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: halkeileva  (gen. halkeilevan)   PASIV: halkeiltava   (gen. halkeiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: halkeillut                      PASIV: halkeiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: halkeilija (pl.gen. halkeilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: halkeilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): halkeilu

 

 

hamuilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

hamuilen, hamuilet, hamuilee, hamuilemme, hamuilette, hamuilevat, hamuillaan

en hamuile, et hamuile, ei hamuile, emme hamuile, ette hamuile, eivät hamuile, ei hamuilla

IMPERFECT INDICATIV

hamuilin, hamuilit, hamuili, hamuilimme, hamuilitte, hamuilivat, hamuiltiin

en hamuillut, et hamuillut, ei hamuillut, emme hamuilleet, ette hamuilleet, eivät hamuilleet, ei hamuiltu

PERFECT INDICATIV

olen hamuillut, olet hamuillut, on hamuillut, olemme hamuilleet, olette hamuilleet, ovat hamuilleet, on hamuiltu

en ole hamuillut, et ole hamuillut, ei ole hamuillut, emme ole hamuilleet, ette ole hamuilleet, eivät ole hamuilleet, ei ole hamuiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hamuillut, olit hamuillut, oli hamuillut, olimme hamuilleet, olitte hamuilleet, olivat hamuilleet, oli hamuiltu

en ollut hamuillut, et ollut hamuillut, ei ollut hamuillut, emme olleet hamuilleet, ette olleet hamuilleet, eivät olleet hamuilleet, ei ollut hamuiltu

PREZENT IMPERATIV

-, hamuile, hamuilkoon, hamuilkaamme, hamuilkaa, hamuilkoot, hamuiltakoon

-, älä hamuile, älköön hamuilko, älkäämme hamuilko, älkää hamuilko, älkööt hamuilko, älköön hamuiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hamuillut, -, -, olkoot hamuilleet, olkoon hamuiltu

-, -, älköön olko hamuillut, -, -, älkööt olko hamuilleet, älköön olko hamuiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

hamuilisin, hamuilisit, hamuilisi, hamuilisimme, hamuilisitte, hamuilisivat, hamuiltaisiin

en hamuilisi, et hamuilisi, ei hamuilisi, emme hamuilisi, ette hamuilisi, eivät hamuilisi, ei hamuiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hamuillut, olisit hamuillut, olisi hamuillut, olisimme hamuilleet, olisitte hamuilleet, olisivat hamuilleet, oltaisiin hamuiltu

en olisi hamuillut, et olisi hamuillut, ei olisi hamuillut, emme olisi hamuilleet, ette olisi hamuilleet, eivät olisi hamuilleet, ei olisi hamuiltu

PREZENT POTENȚIAL

hamuillen, hamuillet, hamuillee, hamuillemme, hamuillette, hamuillevat, hamuiltaneen

en hamuille, et hamuille, ei hamuille, emme hamuille, ette hamuille, eivät hamuille, ei hamuiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen hamuillut, lienet hamuillut, lienee hamuillut, lienemme hamuilleet, lienette hamuilleet, lienevät hamuilleet, lienee hamuiltu

en liene hamuillut, et liene hamuillut, ei liene hamuillut, emme liene hamuilleet, ette liene hamuilleet, eivät liene hamuilleet, ei liene hamuiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hamuilla    FORMA LUNGĂ: hamuillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hamuillessa   INSTRUCTIV: hamuillen  INESIV PASIV: hamuiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hamuilemaan   INESIV: hamuilemassa  ELATIV: hamuilemasta

ADESIV: hamuilemalla  ABESIV: hamuilematta  INSTRUCTIV: hamuileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hamuileminen   PARTITIV: hamuileminen

INFINITIVUL CINCI: hamuilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hamuileva  (gen. hamuilevan)   PASIV: hamuiltava   (gen. hamuiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hamuillut                     PASIV: hamuiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hamuilija (pl.gen. hamuilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: hamuilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hamuilu

 

 

hapuilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

hapuilen, hapuilet, hapuilee, hapuilemme, hapuilette, hapuilevat, hapuillaan

en hapuile, et hapuile, ei hapuile, emme hapuile, ette hapuile, eivät hapuile, ei hapuilla

IMPERFECT INDICATIV

hapuilin, hapuilit, hapuili, hapuilimme, hapuilitte, hapuilivat, hapuiltiin

en hapuillut, et hapuillut, ei hapuillut, emme hapuilleet, ette hapuilleet, eivät hapuilleet, ei hapuiltu

PERFECT INDICATIV

olen hapuillut, olet hapuillut, on hapuillut, olemme hapuilleet, olette hapuilleet, ovat hapuilleet, on hapuiltu

en ole hapuillut, et ole hapuillut, ei ole hapuillut, emme ole hapuilleet, ette ole hapuilleet, eivät ole hapuilleet, ei ole hapuiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hapuillut, olit hapuillut, oli hapuillut, olimme hapuilleet, olitte hapuilleet, olivat hapuilleet, oli hapuiltu

en ollut hapuillut, et ollut hapuillut, ei ollut hapuillut, emme olleet hapuilleet, ette olleet hapuilleet, eivät olleet hapuilleet, ei ollut hapuiltu

PREZENT IMPERATIV

-, hapuile, hapuilkoon, hapuilkaamme, hapuilkaa, hapuilkoot, hapuiltakoon

-, älä hapuile, älköön hapuilko, älkäämme hapuilko, älkää hapuilko, älkööt hapuilko, älköön hapuiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hapuillut, -, -, olkoot hapuilleet, olkoon hapuiltu

-, -, älköön olko hapuillut, -, -, älkööt olko hapuilleet, älköön olko hapuiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

hapuilisin, hapuilisit, hapuilisi, hapuilisimme, hapuilisitte, hapuilisivat, hapuiltaisiin

en hapuilisi, et hapuilisi, ei hapuilisi, emme hapuilisi, ette hapuilisi, eivät hapuilisi, ei hapuiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hapuillut, olisit hapuillut, olisi hapuillut, olisimme hapuilleet, olisitte hapuilleet, olisivat hapuilleet, oltaisiin hapuiltu

en olisi hapuillut, et olisi hapuillut, ei olisi hapuillut, emme olisi hapuilleet, ette olisi hapuilleet, eivät olisi hapuilleet, ei olisi hapuiltu

PREZENT POTENȚIAL

hapuillen, hapuillet, hapuillee, hapuillemme, hapuillette, hapuillevat, hapuiltaneen

en hapuille, et hapuille, ei hapuille, emme hapuille, ette hapuille, eivät hapuille, ei hapuiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen hapuillut, lienet hapuillut, lienee hapuillut, lienemme hapuilleet, lienette hapuilleet, lienevät hapuilleet, lienee hapuiltu

en liene hapuillut, et liene hapuillut, ei liene hapuillut, emme liene hapuilleet, ette liene hapuilleet, eivät liene hapuilleet, ei liene hapuiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hapuilla    FORMA LUNGĂ: hapuillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hapuillessa   INSTRUCTIV: hapuillen  INESIV PASIV: hapuiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hapuilemaan   INESIV: hapuilemassa  ELATIV: hapuilemasta

ADESIV: hapuilemalla  ABESIV: hapuilematta  INSTRUCTIV: hapuileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hapuileminen   PARTITIV: hapuileminen

INFINITIVUL CINCI: hapuilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hapuileva  (gen. hapuilevan)   PASIV: hapuiltava   (gen. hapuiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hapuillut                     PASIV: hapuiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hapuilija (pl.gen. hapuilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: hapuilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hapuilu

 

 

harhailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

harhailen, harhailet, harhailee, harhailemme, harhailette, harhailevat, harhaillaan

en harhaile, et harhaile, ei harhaile, emme harhaile, ette harhaile, eivät harhaile, ei harhailla

IMPERFECT INDICATIV

harhailin, harhailit, harhaili, harhailimme, harhailitte, harhailivat, harhailtiin

en harhaillut, et harhaillut, ei harhaillut, emme harhailleet, ette harhailleet, eivät harhailleet, ei harhailtu

PERFECT INDICATIV

olen harhaillut, olet harhaillut, on harhaillut, olemme harhailleet, olette harhailleet, ovat harhailleet, on harhailtu

en ole harhaillut, et ole harhaillut, ei ole harhaillut, emme ole harhailleet, ette ole harhailleet, eivät ole harhailleet, ei ole harhailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin harhaillut, olit harhaillut, oli harhaillut, olimme harhailleet, olitte harhailleet, olivat harhailleet, oli harhailtu

en ollut harhaillut, et ollut harhaillut, ei ollut harhaillut, emme olleet harhailleet, ette olleet harhailleet, eivät olleet harhailleet, ei ollut harhailtu

PREZENT IMPERATIV

-, harhaile, harhailkoon, harhailkaamme, harhailkaa, harhailkoot, harhailtakoon

-, älä harhaile, älköön harhailko, älkäämme harhailko, älkää harhailko, älkööt harhailko, älköön harhailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon harhaillut, -, -, olkoot harhailleet, olkoon harhailtu

-, -, älköön olko harhaillut, -, -, älkööt olko harhailleet, älköön olko harhailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

harhailisin, harhailisit, harhailisi, harhailisimme, harhailisitte, harhailisivat, harhailtaisiin

en harhailisi, et harhailisi, ei harhailisi, emme harhailisi, ette harhailisi, eivät harhailisi, ei harhailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin harhaillut, olisit harhaillut, olisi harhaillut, olisimme harhailleet, olisitte harhailleet, olisivat harhailleet, oltaisiin harhailtu

en olisi harhaillut, et olisi harhaillut, ei olisi harhaillut, emme olisi harhailleet, ette olisi harhailleet, eivät olisi harhailleet, ei olisi harhailtu

PREZENT POTENȚIAL

harhaillen, harhaillet, harhaillee, harhaillemme, harhaillette, harhaillevat, harhailtaneen

en harhaille, et harhaille, ei harhaille, emme harhaille, ette harhaille, eivät harhaille, ei harhailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen harhaillut, lienet harhaillut, lienee harhaillut, lienemme harhailleet, lienette harhailleet, lienevät harhailleet, lienee harhailtu

en liene harhaillut, et liene harhaillut, ei liene harhaillut, emme liene harhailleet, ette liene harhailleet, eivät liene harhailleet, ei liene harhailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: harhailla    FORMA LUNGĂ: harhaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: harhaillessa   INSTRUCTIV: harhaillen  INESIV PASIV: harhailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: harhailemaan   INESIV: harhailemassa  ELATIV: harhailemasta

ADESIV: harhailemalla  ABESIV: harhailematta  INSTRUCTIV: harhaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: harhaileminen   PARTITIV: harhaileminen

INFINITIVUL CINCI: harhailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: harhaileva  (gen. harhailevan)   PASIV: harhailtava   (gen. harhailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: harhaillut                      PASIV: harhailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: harhailija (pl.gen. harhailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: harhailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): harhailu

 

 

harteilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

harteilen, harteilet, harteilee, harteilemme, harteilette, harteilevat, harteillaan

en harteile, et harteile, ei harteile, emme harteile, ette harteile, eivät harteile, ei harteilla

IMPERFECT INDICATIV

harteilin, harteilit, harteili, harteilimme, harteilitte, harteilivat, harteiltiin

en harteillut, et harteillut, ei harteillut, emme harteilleet, ette harteilleet, eivät harteilleet, ei harteiltu

PERFECT INDICATIV

olen harteillut, olet harteillut, on harteillut, olemme harteilleet, olette harteilleet, ovat harteilleet, on harteiltu

en ole harteillut, et ole harteillut, ei ole harteillut, emme ole harteilleet, ette ole harteilleet, eivät ole harteilleet, ei ole harteiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin harteillut, olit harteillut, oli harteillut, olimme harteilleet, olitte harteilleet, olivat harteilleet, oli harteiltu

en ollut harteillut, et ollut harteillut, ei ollut harteillut, emme olleet harteilleet, ette olleet harteilleet, eivät olleet harteilleet, ei ollut harteiltu

PREZENT IMPERATIV

-, harteile, harteilkoon, harteilkaamme, harteilkaa, harteilkoot, harteiltakoon

-, älä harteile, älköön harteilko, älkäämme harteilko, älkää harteilko, älkööt harteilko, älköön harteiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon harteillut, -, -, olkoot harteilleet, olkoon harteiltu

-, -, älköön olko harteillut, -, -, älkööt olko harteilleet, älköön olko harteiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

harteilisin, harteilisit, harteilisi, harteilisimme, harteilisitte, harteilisivat, harteiltaisiin

en harteilisi, et harteilisi, ei harteilisi, emme harteilisi, ette harteilisi, eivät harteilisi, ei harteiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin harteillut, olisit harteillut, olisi harteillut, olisimme harteilleet, olisitte harteilleet, olisivat harteilleet, oltaisiin harteiltu

en olisi harteillut, et olisi harteillut, ei olisi harteillut, emme olisi harteilleet, ette olisi harteilleet, eivät olisi harteilleet, ei olisi harteiltu

PREZENT POTENȚIAL

harteillen, harteillet, harteillee, harteillemme, harteillette, harteillevat, harteiltaneen

en harteille, et harteille, ei harteille, emme harteille, ette harteille, eivät harteille, ei harteiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen harteillut, lienet harteillut, lienee harteillut, lienemme harteilleet, lienette harteilleet, lienevät harteilleet, lienee harteiltu

en liene harteillut, et liene harteillut, ei liene harteillut, emme liene harteilleet, ette liene harteilleet, eivät liene harteilleet, ei liene harteiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: harteilla    FORMA LUNGĂ: harteillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: harteillessa   INSTRUCTIV: harteillen  INESIV PASIV: harteiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: harteilemaan   INESIV: harteilemassa  ELATIV: harteilemasta

ADESIV: harteilemalla  ABESIV: harteilematta  INSTRUCTIV: harteileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: harteileminen   PARTITIV: harteileminen

INFINITIVUL CINCI: harteilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: harteileva  (gen. harteilevan)   PASIV: harteiltava   (gen. harteiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: harteillut                      PASIV: harteiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: harteilija (pl.gen. harteilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: harteilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): harteilu

 

 

hermoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

hermoilen, hermoilet, hermoilee, hermoilemme, hermoilette, hermoilevat, hermoillaan

en hermoile, et hermoile, ei hermoile, emme hermoile, ette hermoile, eivät hermoile, ei hermoilla

IMPERFECT INDICATIV

hermoilin, hermoilit, hermoili, hermoilimme, hermoilitte, hermoilivat, hermoiltiin

en hermoillut, et hermoillut, ei hermoillut, emme hermoilleet, ette hermoilleet, eivät hermoilleet, ei hermoiltu

PERFECT INDICATIV

olen hermoillut, olet hermoillut, on hermoillut, olemme hermoilleet, olette hermoilleet, ovat hermoilleet, on hermoiltu

en ole hermoillut, et ole hermoillut, ei ole hermoillut, emme ole hermoilleet, ette ole hermoilleet, eivät ole hermoilleet, ei ole hermoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hermoillut, olit hermoillut, oli hermoillut, olimme hermoilleet, olitte hermoilleet, olivat hermoilleet, oli hermoiltu

en ollut hermoillut, et ollut hermoillut, ei ollut hermoillut, emme olleet hermoilleet, ette olleet hermoilleet, eivät olleet hermoilleet, ei ollut hermoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, hermoile, hermoilkoon, hermoilkaamme, hermoilkaa, hermoilkoot, hermoiltakoon

-, älä hermoile, älköön hermoilko, älkäämme hermoilko, älkää hermoilko, älkööt hermoilko, älköön hermoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hermoillut, -, -, olkoot hermoilleet, olkoon hermoiltu

-, -, älköön olko hermoillut, -, -, älkööt olko hermoilleet, älköön olko hermoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

hermoilisin, hermoilisit, hermoilisi, hermoilisimme, hermoilisitte, hermoilisivat, hermoiltaisiin

en hermoilisi, et hermoilisi, ei hermoilisi, emme hermoilisi, ette hermoilisi, eivät hermoilisi, ei hermoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hermoillut, olisit hermoillut, olisi hermoillut, olisimme hermoilleet, olisitte hermoilleet, olisivat hermoilleet, oltaisiin hermoiltu

en olisi hermoillut, et olisi hermoillut, ei olisi hermoillut, emme olisi hermoilleet, ette olisi hermoilleet, eivät olisi hermoilleet, ei olisi hermoiltu

PREZENT POTENȚIAL

hermoillen, hermoillet, hermoillee, hermoillemme, hermoillette, hermoillevat, hermoiltaneen

en hermoille, et hermoille, ei hermoille, emme hermoille, ette hermoille, eivät hermoille, ei hermoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen hermoillut, lienet hermoillut, lienee hermoillut, lienemme hermoilleet, lienette hermoilleet, lienevät hermoilleet, lienee hermoiltu

en liene hermoillut, et liene hermoillut, ei liene hermoillut, emme liene hermoilleet, ette liene hermoilleet, eivät liene hermoilleet, ei liene hermoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hermoilla    FORMA LUNGĂ: hermoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hermoillessa   INSTRUCTIV: hermoillen  INESIV PASIV: hermoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hermoilemaan   INESIV: hermoilemassa  ELATIV: hermoilemasta

ADESIV: hermoilemalla  ABESIV: hermoilematta  INSTRUCTIV: hermoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hermoileminen   PARTITIV: hermoileminen

INFINITIVUL CINCI: hermoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hermoileva  (gen. hermoilevan)   PASIV: hermoiltava   (gen. hermoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hermoillut                      PASIV: hermoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hermoilija (pl.gen. hermoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: hermoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hermoilu

 

 

hiippailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

hiippailen, hiippailet, hiippailee, hiippailemme, hiippailette, hiippailevat, hiippaillaan

en hiippaile, et hiippaile, ei hiippaile, emme hiippaile, ette hiippaile, eivät hiippaile, ei hiippailla

IMPERFECT INDICATIV

hiippailin, hiippailit, hiippaili, hiippailimme, hiippailitte, hiippailivat, hiippailtiin

en hiippaillut, et hiippaillut, ei hiippaillut, emme hiippailleet, ette hiippailleet, eivät hiippailleet, ei hiippailtu

PERFECT INDICATIV

olen hiippaillut, olet hiippaillut, on hiippaillut, olemme hiippailleet, olette hiippailleet, ovat hiippailleet, on hiippailtu

en ole hiippaillut, et ole hiippaillut, ei ole hiippaillut, emme ole hiippailleet, ette ole hiippailleet, eivät ole hiippailleet, ei ole hiippailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hiippaillut, olit hiippaillut, oli hiippaillut, olimme hiippailleet, olitte hiippailleet, olivat hiippailleet, oli hiippailtu

en ollut hiippaillut, et ollut hiippaillut, ei ollut hiippaillut, emme olleet hiippailleet, ette olleet hiippailleet, eivät olleet hiippailleet, ei ollut hiippailtu

PREZENT IMPERATIV

-, hiippaile, hiippailkoon, hiippailkaamme, hiippailkaa, hiippailkoot, hiippailtakoon

-, älä hiippaile, älköön hiippailko, älkäämme hiippailko, älkää hiippailko, älkööt hiippailko, älköön hiippailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hiippaillut, -, -, olkoot hiippailleet, olkoon hiippailtu

-, -, älköön olko hiippaillut, -, -, älkööt olko hiippailleet, älköön olko hiippailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

hiippailisin, hiippailisit, hiippailisi, hiippailisimme, hiippailisitte, hiippailisivat, hiippailtaisiin

en hiippailisi, et hiippailisi, ei hiippailisi, emme hiippailisi, ette hiippailisi, eivät hiippailisi, ei hiippailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hiippaillut, olisit hiippaillut, olisi hiippaillut, olisimme hiippailleet, olisitte hiippailleet, olisivat hiippailleet, oltaisiin hiippailtu

en olisi hiippaillut, et olisi hiippaillut, ei olisi hiippaillut, emme olisi hiippailleet, ette olisi hiippailleet, eivät olisi hiippailleet, ei olisi hiippailtu

PREZENT POTENȚIAL

hiippaillen, hiippaillet, hiippaillee, hiippaillemme, hiippaillette, hiippaillevat, hiippailtaneen

en hiippaille, et hiippaille, ei hiippaille, emme hiippaille, ette hiippaille, eivät hiippaille, ei hiippailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen hiippaillut, lienet hiippaillut, lienee hiippaillut, lienemme hiippailleet, lienette hiippailleet, lienevät hiippailleet, lienee hiippailtu

en liene hiippaillut, et liene hiippaillut, ei liene hiippaillut, emme liene hiippailleet, ette liene hiippailleet, eivät liene hiippailleet, ei liene hiippailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hiippailla    FORMA LUNGĂ: hiippaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hiippaillessa   INSTRUCTIV: hiippaillen  INESIV PASIV: hiippailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hiippailemaan   INESIV: hiippailemassa  ELATIV: hiippailemasta

ADESIV: hiippailemalla  ABESIV: hiippailematta  INSTRUCTIV: hiippaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hiippaileminen   PARTITIV: hiippaileminen

INFINITIVUL CINCI: hiippailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hiippaileva  (gen. hiippailevan)   PASIV: hiippailtava   (gen. hiippailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hiippaillut                       PASIV: hiippailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hiippailija (pl.gen. hiippailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: hiippailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hiippailu

 

 

hikoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

hikoilen, hikoilet, hikoilee, hikoilemme, hikoilette, hikoilevat, hikoillaan

en hikoile, et hikoile, ei hikoile, emme hikoile, ette hikoile, eivät hikoile, ei hikoilla

IMPERFECT INDICATIV

hikoilin, hikoilit, hikoili, hikoilimme, hikoilitte, hikoilivat, hikoiltiin

en hikoillut, et hikoillut, ei hikoillut, emme hikoilleet, ette hikoilleet, eivät hikoilleet, ei hikoiltu

PERFECT INDICATIV

olen hikoillut, olet hikoillut, on hikoillut, olemme hikoilleet, olette hikoilleet, ovat hikoilleet, on hikoiltu

en ole hikoillut, et ole hikoillut, ei ole hikoillut, emme ole hikoilleet, ette ole hikoilleet, eivät ole hikoilleet, ei ole hikoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hikoillut, olit hikoillut, oli hikoillut, olimme hikoilleet, olitte hikoilleet, olivat hikoilleet, oli hikoiltu

en ollut hikoillut, et ollut hikoillut, ei ollut hikoillut, emme olleet hikoilleet, ette olleet hikoilleet, eivät olleet hikoilleet, ei ollut hikoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, hikoile, hikoilkoon, hikoilkaamme, hikoilkaa, hikoilkoot, hikoiltakoon

-, älä hikoile, älköön hikoilko, älkäämme hikoilko, älkää hikoilko, älkööt hikoilko, älköön hikoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hikoillut, -, -, olkoot hikoilleet, olkoon hikoiltu

-, -, älköön olko hikoillut, -, -, älkööt olko hikoilleet, älköön olko hikoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

hikoilisin, hikoilisit, hikoilisi, hikoilisimme, hikoilisitte, hikoilisivat, hikoiltaisiin

en hikoilisi, et hikoilisi, ei hikoilisi, emme hikoilisi, ette hikoilisi, eivät hikoilisi, ei hikoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hikoillut, olisit hikoillut, olisi hikoillut, olisimme hikoilleet, olisitte hikoilleet, olisivat hikoilleet, oltaisiin hikoiltu

en olisi hikoillut, et olisi hikoillut, ei olisi hikoillut, emme olisi hikoilleet, ette olisi hikoilleet, eivät olisi hikoilleet, ei olisi hikoiltu

PREZENT POTENȚIAL

hikoillen, hikoillet, hikoillee, hikoillemme, hikoillette, hikoillevat, hikoiltaneen

en hikoille, et hikoille, ei hikoille, emme hikoille, ette hikoille, eivät hikoille, ei hikoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen hikoillut, lienet hikoillut, lienee hikoillut, lienemme hikoilleet, lienette hikoilleet, lienevät hikoilleet, lienee hikoiltu

en liene hikoillut, et liene hikoillut, ei liene hikoillut, emme liene hikoilleet, ette liene hikoilleet, eivät liene hikoilleet, ei liene hikoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hikoilla    FORMA LUNGĂ: hikoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hikoillessa   INSTRUCTIV: hikoillen  INESIV PASIV: hikoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hikoilemaan   INESIV: hikoilemassa  ELATIV: hikoilemasta

ADESIV: hikoilemalla  ABESIV: hikoilematta  INSTRUCTIV: hikoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hikoileminen   PARTITIV: hikoileminen

INFINITIVUL CINCI: hikoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hikoileva  (gen. hikoilevan)   PASIV: hikoiltava   (gen. hikoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hikoillut                     PASIV: hikoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hikoilija (pl.gen. hikoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: hikoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hikoilu

 

 

hommailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

hommailen, hommailet, hommailee, hommailemme, hommailette, hommailevat, hommaillaan

en hommaile, et hommaile, ei hommaile, emme hommaile, ette hommaile, eivät hommaile, ei hommailla

IMPERFECT INDICATIV

hommailin, hommailit, hommaili, hommailimme, hommailitte, hommailivat, hommailtiin

en hommaillut, et hommaillut, ei hommaillut, emme hommailleet, ette hommailleet, eivät hommailleet, ei hommailtu

PERFECT INDICATIV

olen hommaillut, olet hommaillut, on hommaillut, olemme hommailleet, olette hommailleet, ovat hommailleet, on hommailtu

en ole hommaillut, et ole hommaillut, ei ole hommaillut, emme ole hommailleet, ette ole hommailleet, eivät ole hommailleet, ei ole hommailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hommaillut, olit hommaillut, oli hommaillut, olimme hommailleet, olitte hommailleet, olivat hommailleet, oli hommailtu

en ollut hommaillut, et ollut hommaillut, ei ollut hommaillut, emme olleet hommailleet, ette olleet hommailleet, eivät olleet hommailleet, ei ollut hommailtu

PREZENT IMPERATIV

-, hommaile, hommailkoon, hommailkaamme, hommailkaa, hommailkoot, hommailtakoon

-, älä hommaile, älköön hommailko, älkäämme hommailko, älkää hommailko, älkööt hommailko, älköön hommailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hommaillut, -, -, olkoot hommailleet, olkoon hommailtu

-, -, älköön olko hommaillut, -, -, älkööt olko hommailleet, älköön olko hommailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

hommailisin, hommailisit, hommailisi, hommailisimme, hommailisitte, hommailisivat, hommailtaisiin

en hommailisi, et hommailisi, ei hommailisi, emme hommailisi, ette hommailisi, eivät hommailisi, ei hommailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hommaillut, olisit hommaillut, olisi hommaillut, olisimme hommailleet, olisitte hommailleet, olisivat hommailleet, oltaisiin hommailtu

en olisi hommaillut, et olisi hommaillut, ei olisi hommaillut, emme olisi hommailleet, ette olisi hommailleet, eivät olisi hommailleet, ei olisi hommailtu

PREZENT POTENȚIAL

hommaillen, hommaillet, hommaillee, hommaillemme, hommaillette, hommaillevat, hommailtaneen

en hommaille, et hommaille, ei hommaille, emme hommaille, ette hommaille, eivät hommaille, ei hommailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen hommaillut, lienet hommaillut, lienee hommaillut, lienemme hommailleet, lienette hommailleet, lienevät hommailleet, lienee hommailtu

en liene hommaillut, et liene hommaillut, ei liene hommaillut, emme liene hommailleet, ette liene hommailleet, eivät liene hommailleet, ei liene hommailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hommailla    FORMA LUNGĂ: hommaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hommaillessa   INSTRUCTIV: hommaillen  INESIV PASIV: hommailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hommailemaan   INESIV: hommailemassa  ELATIV: hommailemasta

ADESIV: hommailemalla  ABESIV: hommailematta  INSTRUCTIV: hommaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hommaileminen   PARTITIV: hommaileminen

INFINITIVUL CINCI: hommailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hommaileva  (gen. hommailevan)   PASIV: hommailtava   (gen. hommailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hommaillut                      PASIV: hommailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hommailija (pl.gen. hommailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: hommailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hommailu

 

 

homoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

homoilen, homoilet, homoilee, homoilemme, homoilette, homoilevat, homoillaan

en homoile, et homoile, ei homoile, emme homoile, ette homoile, eivät homoile, ei homoilla

IMPERFECT INDICATIV

homoilin, homoilit, homoili, homoilimme, homoilitte, homoilivat, homoiltiin

en homoillut, et homoillut, ei homoillut, emme homoilleet, ette homoilleet, eivät homoilleet, ei homoiltu

PERFECT INDICATIV

olen homoillut, olet homoillut, on homoillut, olemme homoilleet, olette homoilleet, ovat homoilleet, on homoiltu

en ole homoillut, et ole homoillut, ei ole homoillut, emme ole homoilleet, ette ole homoilleet, eivät ole homoilleet, ei ole homoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin homoillut, olit homoillut, oli homoillut, olimme homoilleet, olitte homoilleet, olivat homoilleet, oli homoiltu

en ollut homoillut, et ollut homoillut, ei ollut homoillut, emme olleet homoilleet, ette olleet homoilleet, eivät olleet homoilleet, ei ollut homoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, homoile, homoilkoon, homoilkaamme, homoilkaa, homoilkoot, homoiltakoon

-, älä homoile, älköön homoilko, älkäämme homoilko, älkää homoilko, älkööt homoilko, älköön homoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon homoillut, -, -, olkoot homoilleet, olkoon homoiltu

-, -, älköön olko homoillut, -, -, älkööt olko homoilleet, älköön olko homoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

homoilisin, homoilisit, homoilisi, homoilisimme, homoilisitte, homoilisivat, homoiltaisiin

en homoilisi, et homoilisi, ei homoilisi, emme homoilisi, ette homoilisi, eivät homoilisi, ei homoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin homoillut, olisit homoillut, olisi homoillut, olisimme homoilleet, olisitte homoilleet, olisivat homoilleet, oltaisiin homoiltu

en olisi homoillut, et olisi homoillut, ei olisi homoillut, emme olisi homoilleet, ette olisi homoilleet, eivät olisi homoilleet, ei olisi homoiltu

PREZENT POTENȚIAL

homoillen, homoillet, homoillee, homoillemme, homoillette, homoillevat, homoiltaneen

en homoille, et homoille, ei homoille, emme homoille, ette homoille, eivät homoille, ei homoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen homoillut, lienet homoillut, lienee homoillut, lienemme homoilleet, lienette homoilleet, lienevät homoilleet, lienee homoiltu

en liene homoillut, et liene homoillut, ei liene homoillut, emme liene homoilleet, ette liene homoilleet, eivät liene homoilleet, ei liene homoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: homoilla    FORMA LUNGĂ: homoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: homoillessa   INSTRUCTIV: homoillen  INESIV PASIV: homoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: homoilemaan   INESIV: homoilemassa  ELATIV: homoilemasta

ADESIV: homoilemalla  ABESIV: homoilematta  INSTRUCTIV: homoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: homoileminen   PARTITIV: homoileminen

INFINITIVUL CINCI: homoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: homoileva  (gen. homoilevan)   PASIV: homoiltava   (gen. homoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: homoillut                     PASIV: homoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: homoilija (pl.gen. homoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: homoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): homoilu

 

 

hoppuilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

hoppuilen, hoppuilet, hoppuilee, hoppuilemme, hoppuilette, hoppuilevat, hoppuillaan

en hoppuile, et hoppuile, ei hoppuile, emme hoppuile, ette hoppuile, eivät hoppuile, ei hoppuilla

IMPERFECT INDICATIV

hoppuilin, hoppuilit, hoppuili, hoppuilimme, hoppuilitte, hoppuilivat, hoppuiltiin

en hoppuillut, et hoppuillut, ei hoppuillut, emme hoppuilleet, ette hoppuilleet, eivät hoppuilleet, ei hoppuiltu

PERFECT INDICATIV

olen hoppuillut, olet hoppuillut, on hoppuillut, olemme hoppuilleet, olette hoppuilleet, ovat hoppuilleet, on hoppuiltu

en ole hoppuillut, et ole hoppuillut, ei ole hoppuillut, emme ole hoppuilleet, ette ole hoppuilleet, eivät ole hoppuilleet, ei ole hoppuiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hoppuillut, olit hoppuillut, oli hoppuillut, olimme hoppuilleet, olitte hoppuilleet, olivat hoppuilleet, oli hoppuiltu

en ollut hoppuillut, et ollut hoppuillut, ei ollut hoppuillut, emme olleet hoppuilleet, ette olleet hoppuilleet, eivät olleet hoppuilleet, ei ollut hoppuiltu

PREZENT IMPERATIV

-, hoppuile, hoppuilkoon, hoppuilkaamme, hoppuilkaa, hoppuilkoot, hoppuiltakoon

-, älä hoppuile, älköön hoppuilko, älkäämme hoppuilko, älkää hoppuilko, älkööt hoppuilko, älköön hoppuiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hoppuillut, -, -, olkoot hoppuilleet, olkoon hoppuiltu

-, -, älköön olko hoppuillut, -, -, älkööt olko hoppuilleet, älköön olko hoppuiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

hoppuilisin, hoppuilisit, hoppuilisi, hoppuilisimme, hoppuilisitte, hoppuilisivat, hoppuiltaisiin

en hoppuilisi, et hoppuilisi, ei hoppuilisi, emme hoppuilisi, ette hoppuilisi, eivät hoppuilisi, ei hoppuiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hoppuillut, olisit hoppuillut, olisi hoppuillut, olisimme hoppuilleet, olisitte hoppuilleet, olisivat hoppuilleet, oltaisiin hoppuiltu

en olisi hoppuillut, et olisi hoppuillut, ei olisi hoppuillut, emme olisi hoppuilleet, ette olisi hoppuilleet, eivät olisi hoppuilleet, ei olisi hoppuiltu

PREZENT POTENȚIAL

hoppuillen, hoppuillet, hoppuillee, hoppuillemme, hoppuillette, hoppuillevat, hoppuiltaneen

en hoppuille, et hoppuille, ei hoppuille, emme hoppuille, ette hoppuille, eivät hoppuille, ei hoppuiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen hoppuillut, lienet hoppuillut, lienee hoppuillut, lienemme hoppuilleet, lienette hoppuilleet, lienevät hoppuilleet, lienee hoppuiltu

en liene hoppuillut, et liene hoppuillut, ei liene hoppuillut, emme liene hoppuilleet, ette liene hoppuilleet, eivät liene hoppuilleet, ei liene hoppuiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hoppuilla    FORMA LUNGĂ: hoppuillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hoppuillessa   INSTRUCTIV: hoppuillen  INESIV PASIV: hoppuiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hoppuilemaan   INESIV: hoppuilemassa  ELATIV: hoppuilemasta

ADESIV: hoppuilemalla  ABESIV: hoppuilematta  INSTRUCTIV: hoppuileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hoppuileminen   PARTITIV: hoppuileminen

INFINITIVUL CINCI: hoppuilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hoppuileva  (gen. hoppuilevan)   PASIV: hoppuiltava   (gen. hoppuiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hoppuillut                      PASIV: hoppuiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hoppuilija (pl.gen. hoppuilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: hoppuilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hoppuilu

 

 

hortoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

hortoilen, hortoilet, hortoilee, hortoilemme, hortoilette, hortoilevat, hortoillaan

en hortoile, et hortoile, ei hortoile, emme hortoile, ette hortoile, eivät hortoile, ei hortoilla

IMPERFECT INDICATIV

hortoilin, hortoilit, hortoili, hortoilimme, hortoilitte, hortoilivat, hortoiltiin

en hortoillut, et hortoillut, ei hortoillut, emme hortoilleet, ette hortoilleet, eivät hortoilleet, ei hortoiltu

PERFECT INDICATIV

olen hortoillut, olet hortoillut, on hortoillut, olemme hortoilleet, olette hortoilleet, ovat hortoilleet, on hortoiltu

en ole hortoillut, et ole hortoillut, ei ole hortoillut, emme ole hortoilleet, ette ole hortoilleet, eivät ole hortoilleet, ei ole hortoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hortoillut, olit hortoillut, oli hortoillut, olimme hortoilleet, olitte hortoilleet, olivat hortoilleet, oli hortoiltu

en ollut hortoillut, et ollut hortoillut, ei ollut hortoillut, emme olleet hortoilleet, ette olleet hortoilleet, eivät olleet hortoilleet, ei ollut hortoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, hortoile, hortoilkoon, hortoilkaamme, hortoilkaa, hortoilkoot, hortoiltakoon

-, älä hortoile, älköön hortoilko, älkäämme hortoilko, älkää hortoilko, älkööt hortoilko, älköön hortoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hortoillut, -, -, olkoot hortoilleet, olkoon hortoiltu

-, -, älköön olko hortoillut, -, -, älkööt olko hortoilleet, älköön olko hortoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

hortoilisin, hortoilisit, hortoilisi, hortoilisimme, hortoilisitte, hortoilisivat, hortoiltaisiin

en hortoilisi, et hortoilisi, ei hortoilisi, emme hortoilisi, ette hortoilisi, eivät hortoilisi, ei hortoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hortoillut, olisit hortoillut, olisi hortoillut, olisimme hortoilleet, olisitte hortoilleet, olisivat hortoilleet, oltaisiin hortoiltu

en olisi hortoillut, et olisi hortoillut, ei olisi hortoillut, emme olisi hortoilleet, ette olisi hortoilleet, eivät olisi hortoilleet, ei olisi hortoiltu

PREZENT POTENȚIAL

hortoillen, hortoillet, hortoillee, hortoillemme, hortoillette, hortoillevat, hortoiltaneen

en hortoille, et hortoille, ei hortoille, emme hortoille, ette hortoille, eivät hortoille, ei hortoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen hortoillut, lienet hortoillut, lienee hortoillut, lienemme hortoilleet, lienette hortoilleet, lienevät hortoilleet, lienee hortoiltu

en liene hortoillut, et liene hortoillut, ei liene hortoillut, emme liene hortoilleet, ette liene hortoilleet, eivät liene hortoilleet, ei liene hortoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hortoilla    FORMA LUNGĂ: hortoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hortoillessa   INSTRUCTIV: hortoillen  INESIV PASIV: hortoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hortoilemaan   INESIV: hortoilemassa  ELATIV: hortoilemasta

ADESIV: hortoilemalla  ABESIV: hortoilematta  INSTRUCTIV: hortoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hortoileminen   PARTITIV: hortoileminen

INFINITIVUL CINCI: hortoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hortoileva  (gen. hortoilevan)   PASIV: hortoiltava   (gen. hortoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hortoillut                      PASIV: hortoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hortoilija (pl.gen. hortoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: hortoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hortoilu

 

 

hourailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

hourailen, hourailet, hourailee, hourailemme, hourailette, hourailevat, houraillaan

en houraile, et houraile, ei houraile, emme houraile, ette houraile, eivät houraile, ei hourailla

IMPERFECT INDICATIV

hourailin, hourailit, houraili, hourailimme, hourailitte, hourailivat, hourailtiin

en houraillut, et houraillut, ei houraillut, emme hourailleet, ette hourailleet, eivät hourailleet, ei hourailtu

PERFECT INDICATIV

olen houraillut, olet houraillut, on houraillut, olemme hourailleet, olette hourailleet, ovat hourailleet, on hourailtu

en ole houraillut, et ole houraillut, ei ole houraillut, emme ole hourailleet, ette ole hourailleet, eivät ole hourailleet, ei ole hourailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin houraillut, olit houraillut, oli houraillut, olimme hourailleet, olitte hourailleet, olivat hourailleet, oli hourailtu

en ollut houraillut, et ollut houraillut, ei ollut houraillut, emme olleet hourailleet, ette olleet hourailleet, eivät olleet hourailleet, ei ollut hourailtu

PREZENT IMPERATIV

-, houraile, hourailkoon, hourailkaamme, hourailkaa, hourailkoot, hourailtakoon

-, älä houraile, älköön hourailko, älkäämme hourailko, älkää hourailko, älkööt hourailko, älköön hourailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon houraillut, -, -, olkoot hourailleet, olkoon hourailtu

-, -, älköön olko houraillut, -, -, älkööt olko hourailleet, älköön olko hourailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

hourailisin, hourailisit, hourailisi, hourailisimme, hourailisitte, hourailisivat, hourailtaisiin

en hourailisi, et hourailisi, ei hourailisi, emme hourailisi, ette hourailisi, eivät hourailisi, ei hourailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin houraillut, olisit houraillut, olisi houraillut, olisimme hourailleet, olisitte hourailleet, olisivat hourailleet, oltaisiin hourailtu

en olisi houraillut, et olisi houraillut, ei olisi houraillut, emme olisi hourailleet, ette olisi hourailleet, eivät olisi hourailleet, ei olisi hourailtu

PREZENT POTENȚIAL

houraillen, houraillet, houraillee, houraillemme, houraillette, houraillevat, hourailtaneen

en houraille, et houraille, ei houraille, emme houraille, ette houraille, eivät houraille, ei hourailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen houraillut, lienet houraillut, lienee houraillut, lienemme hourailleet, lienette hourailleet, lienevät hourailleet, lienee hourailtu

en liene houraillut, et liene houraillut, ei liene houraillut, emme liene hourailleet, ette liene hourailleet, eivät liene hourailleet, ei liene hourailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hourailla    FORMA LUNGĂ: houraillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: houraillessa   INSTRUCTIV: houraillen  INESIV PASIV: hourailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hourailemaan   INESIV: hourailemassa  ELATIV: hourailemasta

ADESIV: hourailemalla  ABESIV: hourailematta  INSTRUCTIV: houraileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: houraileminen   PARTITIV: houraileminen

INFINITIVUL CINCI: hourailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: houraileva  (gen. hourailevan)   PASIV: hourailtava   (gen. hourailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: houraillut                      PASIV: hourailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hourailija (pl.gen. hourailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: hourailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hourailu

 

 

huhuilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

huhuilen, huhuilet, huhuilee, huhuilemme, huhuilette, huhuilevat, huhuillaan

en huhuile, et huhuile, ei huhuile, emme huhuile, ette huhuile, eivät huhuile, ei huhuilla

IMPERFECT INDICATIV

huhuilin, huhuilit, huhuili, huhuilimme, huhuilitte, huhuilivat, huhuiltiin

en huhuillut, et huhuillut, ei huhuillut, emme huhuilleet, ette huhuilleet, eivät huhuilleet, ei huhuiltu

PERFECT INDICATIV

olen huhuillut, olet huhuillut, on huhuillut, olemme huhuilleet, olette huhuilleet, ovat huhuilleet, on huhuiltu

en ole huhuillut, et ole huhuillut, ei ole huhuillut, emme ole huhuilleet, ette ole huhuilleet, eivät ole huhuilleet, ei ole huhuiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin huhuillut, olit huhuillut, oli huhuillut, olimme huhuilleet, olitte huhuilleet, olivat huhuilleet, oli huhuiltu

en ollut huhuillut, et ollut huhuillut, ei ollut huhuillut, emme olleet huhuilleet, ette olleet huhuilleet, eivät olleet huhuilleet, ei ollut huhuiltu

PREZENT IMPERATIV

-, huhuile, huhuilkoon, huhuilkaamme, huhuilkaa, huhuilkoot, huhuiltakoon

-, älä huhuile, älköön huhuilko, älkäämme huhuilko, älkää huhuilko, älkööt huhuilko, älköön huhuiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon huhuillut, -, -, olkoot huhuilleet, olkoon huhuiltu

-, -, älköön olko huhuillut, -, -, älkööt olko huhuilleet, älköön olko huhuiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

huhuilisin, huhuilisit, huhuilisi, huhuilisimme, huhuilisitte, huhuilisivat, huhuiltaisiin

en huhuilisi, et huhuilisi, ei huhuilisi, emme huhuilisi, ette huhuilisi, eivät huhuilisi, ei huhuiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin huhuillut, olisit huhuillut, olisi huhuillut, olisimme huhuilleet, olisitte huhuilleet, olisivat huhuilleet, oltaisiin huhuiltu

en olisi huhuillut, et olisi huhuillut, ei olisi huhuillut, emme olisi huhuilleet, ette olisi huhuilleet, eivät olisi huhuilleet, ei olisi huhuiltu

PREZENT POTENȚIAL

huhuillen, huhuillet, huhuillee, huhuillemme, huhuillette, huhuillevat, huhuiltaneen

en huhuille, et huhuille, ei huhuille, emme huhuille, ette huhuille, eivät huhuille, ei huhuiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen huhuillut, lienet huhuillut, lienee huhuillut, lienemme huhuilleet, lienette huhuilleet, lienevät huhuilleet, lienee huhuiltu

en liene huhuillut, et liene huhuillut, ei liene huhuillut, emme liene huhuilleet, ette liene huhuilleet, eivät liene huhuilleet, ei liene huhuiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: huhuilla    FORMA LUNGĂ: huhuillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: huhuillessa   INSTRUCTIV: huhuillen  INESIV PASIV: huhuiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: huhuilemaan   INESIV: huhuilemassa  ELATIV: huhuilemasta

ADESIV: huhuilemalla  ABESIV: huhuilematta  INSTRUCTIV: huhuileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: huhuileminen   PARTITIV: huhuileminen

INFINITIVUL CINCI: huhuilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: huhuileva  (gen. huhuilevan)   PASIV: huhuiltava   (gen. huhuiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: huhuillut                     PASIV: huhuiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: huhuilija (pl.gen. huhuilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: huhuilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): huhuilu

 

 

hummailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

hummailen, hummailet, hummailee, hummailemme, hummailette, hummailevat, hummaillaan

en hummaile, et hummaile, ei hummaile, emme hummaile, ette hummaile, eivät hummaile, ei hummailla

IMPERFECT INDICATIV

hummailin, hummailit, hummaili, hummailimme, hummailitte, hummailivat, hummailtiin

en hummaillut, et hummaillut, ei hummaillut, emme hummailleet, ette hummailleet, eivät hummailleet, ei hummailtu

PERFECT INDICATIV

olen hummaillut, olet hummaillut, on hummaillut, olemme hummailleet, olette hummailleet, ovat hummailleet, on hummailtu

en ole hummaillut, et ole hummaillut, ei ole hummaillut, emme ole hummailleet, ette ole hummailleet, eivät ole hummailleet, ei ole hummailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hummaillut, olit hummaillut, oli hummaillut, olimme hummailleet, olitte hummailleet, olivat hummailleet, oli hummailtu

en ollut hummaillut, et ollut hummaillut, ei ollut hummaillut, emme olleet hummailleet, ette olleet hummailleet, eivät olleet hummailleet, ei ollut hummailtu

PREZENT IMPERATIV

-, hummaile, hummailkoon, hummailkaamme, hummailkaa, hummailkoot, hummailtakoon

-, älä hummaile, älköön hummailko, älkäämme hummailko, älkää hummailko, älkööt hummailko, älköön hummailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hummaillut, -, -, olkoot hummailleet, olkoon hummailtu

-, -, älköön olko hummaillut, -, -, älkööt olko hummailleet, älköön olko hummailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

hummailisin, hummailisit, hummailisi, hummailisimme, hummailisitte, hummailisivat, hummailtaisiin

en hummailisi, et hummailisi, ei hummailisi, emme hummailisi, ette hummailisi, eivät hummailisi, ei hummailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hummaillut, olisit hummaillut, olisi hummaillut, olisimme hummailleet, olisitte hummailleet, olisivat hummailleet, oltaisiin hummailtu

en olisi hummaillut, et olisi hummaillut, ei olisi hummaillut, emme olisi hummailleet, ette olisi hummailleet, eivät olisi hummailleet, ei olisi hummailtu

PREZENT POTENȚIAL

hummaillen, hummaillet, hummaillee, hummaillemme, hummaillette, hummaillevat, hummailtaneen

en hummaille, et hummaille, ei hummaille, emme hummaille, ette hummaille, eivät hummaille, ei hummailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen hummaillut, lienet hummaillut, lienee hummaillut, lienemme hummailleet, lienette hummailleet, lienevät hummailleet, lienee hummailtu

en liene hummaillut, et liene hummaillut, ei liene hummaillut, emme liene hummailleet, ette liene hummailleet, eivät liene hummailleet, ei liene hummailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hummailla    FORMA LUNGĂ: hummaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hummaillessa   INSTRUCTIV: hummaillen  INESIV PASIV: hummailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hummailemaan   INESIV: hummailemassa  ELATIV: hummailemasta

ADESIV: hummailemalla  ABESIV: hummailematta  INSTRUCTIV: hummaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hummaileminen   PARTITIV: hummaileminen

INFINITIVUL CINCI: hummailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hummaileva  (gen. hummailevan)   PASIV: hummailtava   (gen. hummailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hummaillut                      PASIV: hummailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hummailija (pl.gen. hummailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: hummailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hummailu

 

 

huokailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

huokailen, huokailet, huokailee, huokailemme, huokailette, huokailevat, huokaillaan

en huokaile, et huokaile, ei huokaile, emme huokaile, ette huokaile, eivät huokaile, ei huokailla

IMPERFECT INDICATIV

huokailin, huokailit, huokaili, huokailimme, huokailitte, huokailivat, huokailtiin

en huokaillut, et huokaillut, ei huokaillut, emme huokailleet, ette huokailleet, eivät huokailleet, ei huokailtu

PERFECT INDICATIV

olen huokaillut, olet huokaillut, on huokaillut, olemme huokailleet, olette huokailleet, ovat huokailleet, on huokailtu

en ole huokaillut, et ole huokaillut, ei ole huokaillut, emme ole huokailleet, ette ole huokailleet, eivät ole huokailleet, ei ole huokailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin huokaillut, olit huokaillut, oli huokaillut, olimme huokailleet, olitte huokailleet, olivat huokailleet, oli huokailtu

en ollut huokaillut, et ollut huokaillut, ei ollut huokaillut, emme olleet huokailleet, ette olleet huokailleet, eivät olleet huokailleet, ei ollut huokailtu

PREZENT IMPERATIV

-, huokaile, huokailkoon, huokailkaamme, huokailkaa, huokailkoot, huokailtakoon

-, älä huokaile, älköön huokailko, älkäämme huokailko, älkää huokailko, älkööt huokailko, älköön huokailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon huokaillut, -, -, olkoot huokailleet, olkoon huokailtu

-, -, älköön olko huokaillut, -, -, älkööt olko huokailleet, älköön olko huokailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

huokailisin, huokailisit, huokailisi, huokailisimme, huokailisitte, huokailisivat, huokailtaisiin

en huokailisi, et huokailisi, ei huokailisi, emme huokailisi, ette huokailisi, eivät huokailisi, ei huokailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin huokaillut, olisit huokaillut, olisi huokaillut, olisimme huokailleet, olisitte huokailleet, olisivat huokailleet, oltaisiin huokailtu

en olisi huokaillut, et olisi huokaillut, ei olisi huokaillut, emme olisi huokailleet, ette olisi huokailleet, eivät olisi huokailleet, ei olisi huokailtu

PREZENT POTENȚIAL

huokaillen, huokaillet, huokaillee, huokaillemme, huokaillette, huokaillevat, huokailtaneen

en huokaille, et huokaille, ei huokaille, emme huokaille, ette huokaille, eivät huokaille, ei huokailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen huokaillut, lienet huokaillut, lienee huokaillut, lienemme huokailleet, lienette huokailleet, lienevät huokailleet, lienee huokailtu

en liene huokaillut, et liene huokaillut, ei liene huokaillut, emme liene huokailleet, ette liene huokailleet, eivät liene huokailleet, ei liene huokailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: huokailla    FORMA LUNGĂ: huokaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: huokaillessa   INSTRUCTIV: huokaillen  INESIV PASIV: huokailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: huokailemaan   INESIV: huokailemassa  ELATIV: huokailemasta

ADESIV: huokailemalla  ABESIV: huokailematta  INSTRUCTIV: huokaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: huokaileminen   PARTITIV: huokaileminen

INFINITIVUL CINCI: huokailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: huokaileva  (gen. huokailevan)   PASIV: huokailtava   (gen. huokailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: huokaillut                      PASIV: huokailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: huokailija (pl.gen. huokailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: huokailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): huokailu

 

 

hupailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

hupailen, hupailet, hupailee, hupailemme, hupailette, hupailevat, hupaillaan

en hupaile, et hupaile, ei hupaile, emme hupaile, ette hupaile, eivät hupaile, ei hupailla

IMPERFECT INDICATIV

hupailin, hupailit, hupaili, hupailimme, hupailitte, hupailivat, hupailtiin

en hupaillut, et hupaillut, ei hupaillut, emme hupailleet, ette hupailleet, eivät hupailleet, ei hupailtu

PERFECT INDICATIV

olen hupaillut, olet hupaillut, on hupaillut, olemme hupailleet, olette hupailleet, ovat hupailleet, on hupailtu

en ole hupaillut, et ole hupaillut, ei ole hupaillut, emme ole hupailleet, ette ole hupailleet, eivät ole hupailleet, ei ole hupailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hupaillut, olit hupaillut, oli hupaillut, olimme hupailleet, olitte hupailleet, olivat hupailleet, oli hupailtu

en ollut hupaillut, et ollut hupaillut, ei ollut hupaillut, emme olleet hupailleet, ette olleet hupailleet, eivät olleet hupailleet, ei ollut hupailtu

PREZENT IMPERATIV

-, hupaile, hupailkoon, hupailkaamme, hupailkaa, hupailkoot, hupailtakoon

-, älä hupaile, älköön hupailko, älkäämme hupailko, älkää hupailko, älkööt hupailko, älköön hupailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hupaillut, -, -, olkoot hupailleet, olkoon hupailtu

-, -, älköön olko hupaillut, -, -, älkööt olko hupailleet, älköön olko hupailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

hupailisin, hupailisit, hupailisi, hupailisimme, hupailisitte, hupailisivat, hupailtaisiin

en hupailisi, et hupailisi, ei hupailisi, emme hupailisi, ette hupailisi, eivät hupailisi, ei hupailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hupaillut, olisit hupaillut, olisi hupaillut, olisimme hupailleet, olisitte hupailleet, olisivat hupailleet, oltaisiin hupailtu

en olisi hupaillut, et olisi hupaillut, ei olisi hupaillut, emme olisi hupailleet, ette olisi hupailleet, eivät olisi hupailleet, ei olisi hupailtu

PREZENT POTENȚIAL

hupaillen, hupaillet, hupaillee, hupaillemme, hupaillette, hupaillevat, hupailtaneen

en hupaille, et hupaille, ei hupaille, emme hupaille, ette hupaille, eivät hupaille, ei hupailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen hupaillut, lienet hupaillut, lienee hupaillut, lienemme hupailleet, lienette hupailleet, lienevät hupailleet, lienee hupailtu

en liene hupaillut, et liene hupaillut, ei liene hupaillut, emme liene hupailleet, ette liene hupailleet, eivät liene hupailleet, ei liene hupailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hupailla    FORMA LUNGĂ: hupaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hupaillessa   INSTRUCTIV: hupaillen  INESIV PASIV: hupailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hupailemaan   INESIV: hupailemassa  ELATIV: hupailemasta

ADESIV: hupailemalla  ABESIV: hupailematta  INSTRUCTIV: hupaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hupaileminen   PARTITIV: hupaileminen

INFINITIVUL CINCI: hupailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hupaileva  (gen. hupailevan)   PASIV: hupailtava   (gen. hupailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hupaillut                     PASIV: hupailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hupailija (pl.gen. hupailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: hupailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hupailu

 

 

ihailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

ihailen, ihailet, ihailee, ihailemme, ihailette, ihailevat, ihaillaan

en ihaile, et ihaile, ei ihaile, emme ihaile, ette ihaile, eivät ihaile, ei ihailla

IMPERFECT INDICATIV

ihailin, ihailit, ihaili, ihailimme, ihailitte, ihailivat, ihailtiin

en ihaillut, et ihaillut, ei ihaillut, emme ihailleet, ette ihailleet, eivät ihailleet, ei ihailtu

PERFECT INDICATIV

olen ihaillut, olet ihaillut, on ihaillut, olemme ihailleet, olette ihailleet, ovat ihailleet, on ihailtu

en ole ihaillut, et ole ihaillut, ei ole ihaillut, emme ole ihailleet, ette ole ihailleet, eivät ole ihailleet, ei ole ihailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin ihaillut, olit ihaillut, oli ihaillut, olimme ihailleet, olitte ihailleet, olivat ihailleet, oli ihailtu

en ollut ihaillut, et ollut ihaillut, ei ollut ihaillut, emme olleet ihailleet, ette olleet ihailleet, eivät olleet ihailleet, ei ollut ihailtu

PREZENT IMPERATIV

-, ihaile, ihailkoon, ihailkaamme, ihailkaa, ihailkoot, ihailtakoon

-, älä ihaile, älköön ihailko, älkäämme ihailko, älkää ihailko, älkööt ihailko, älköön ihailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon ihaillut, -, -, olkoot ihailleet, olkoon ihailtu

-, -, älköön olko ihaillut, -, -, älkööt olko ihailleet, älköön olko ihailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

ihailisin, ihailisit, ihailisi, ihailisimme, ihailisitte, ihailisivat, ihailtaisiin

en ihailisi, et ihailisi, ei ihailisi, emme ihailisi, ette ihailisi, eivät ihailisi, ei ihailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin ihaillut, olisit ihaillut, olisi ihaillut, olisimme ihailleet, olisitte ihailleet, olisivat ihailleet, oltaisiin ihailtu

en olisi ihaillut, et olisi ihaillut, ei olisi ihaillut, emme olisi ihailleet, ette olisi ihailleet, eivät olisi ihailleet, ei olisi ihailtu

PREZENT POTENȚIAL

ihaillen, ihaillet, ihaillee, ihaillemme, ihaillette, ihaillevat, ihailtaneen

en ihaille, et ihaille, ei ihaille, emme ihaille, ette ihaille, eivät ihaille, ei ihailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen ihaillut, lienet ihaillut, lienee ihaillut, lienemme ihailleet, lienette ihailleet, lienevät ihailleet, lienee ihailtu

en liene ihaillut, et liene ihaillut, ei liene ihaillut, emme liene ihailleet, ette liene ihailleet, eivät liene ihailleet, ei liene ihailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: ihailla    FORMA LUNGĂ: ihaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: ihaillessa   INSTRUCTIV: ihaillen  INESIV PASIV: ihailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: ihailemaan   INESIV: ihailemassa  ELATIV: ihailemasta

ADESIV: ihailemalla  ABESIV: ihailematta  INSTRUCTIV: ihaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: ihaileminen   PARTITIV: ihaileminen

INFINITIVUL CINCI: ihailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: ihaileva  (gen. ihailevan)   PASIV: ihailtava   (gen. ihailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: ihaillut                    PASIV: ihailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: ihailija (pl.gen. ihailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: ihailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): ihailu

 

 

intoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

intoilen, intoilet, intoilee, intoilemme, intoilette, intoilevat, intoillaan

en intoile, et intoile, ei intoile, emme intoile, ette intoile, eivät intoile, ei intoilla

IMPERFECT INDICATIV

intoilin, intoilit, intoili, intoilimme, intoilitte, intoilivat, intoiltiin

en intoillut, et intoillut, ei intoillut, emme intoilleet, ette intoilleet, eivät intoilleet, ei intoiltu

PERFECT INDICATIV

olen intoillut, olet intoillut, on intoillut, olemme intoilleet, olette intoilleet, ovat intoilleet, on intoiltu

en ole intoillut, et ole intoillut, ei ole intoillut, emme ole intoilleet, ette ole intoilleet, eivät ole intoilleet, ei ole intoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin intoillut, olit intoillut, oli intoillut, olimme intoilleet, olitte intoilleet, olivat intoilleet, oli intoiltu

en ollut intoillut, et ollut intoillut, ei ollut intoillut, emme olleet intoilleet, ette olleet intoilleet, eivät olleet intoilleet, ei ollut intoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, intoile, intoilkoon, intoilkaamme, intoilkaa, intoilkoot, intoiltakoon

-, älä intoile, älköön intoilko, älkäämme intoilko, älkää intoilko, älkööt intoilko, älköön intoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon intoillut, -, -, olkoot intoilleet, olkoon intoiltu

-, -, älköön olko intoillut, -, -, älkööt olko intoilleet, älköön olko intoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

intoilisin, intoilisit, intoilisi, intoilisimme, intoilisitte, intoilisivat, intoiltaisiin

en intoilisi, et intoilisi, ei intoilisi, emme intoilisi, ette intoilisi, eivät intoilisi, ei intoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin intoillut, olisit intoillut, olisi intoillut, olisimme intoilleet, olisitte intoilleet, olisivat intoilleet, oltaisiin intoiltu

en olisi intoillut, et olisi intoillut, ei olisi intoillut, emme olisi intoilleet, ette olisi intoilleet, eivät olisi intoilleet, ei olisi intoiltu

PREZENT POTENȚIAL

intoillen, intoillet, intoillee, intoillemme, intoillette, intoillevat, intoiltaneen

en intoille, et intoille, ei intoille, emme intoille, ette intoille, eivät intoille, ei intoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen intoillut, lienet intoillut, lienee intoillut, lienemme intoilleet, lienette intoilleet, lienevät intoilleet, lienee intoiltu

en liene intoillut, et liene intoillut, ei liene intoillut, emme liene intoilleet, ette liene intoilleet, eivät liene intoilleet, ei liene intoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: intoilla    FORMA LUNGĂ: intoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: intoillessa   INSTRUCTIV: intoillen  INESIV PASIV: intoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: intoilemaan   INESIV: intoilemassa  ELATIV: intoilemasta

ADESIV: intoilemalla  ABESIV: intoilematta  INSTRUCTIV: intoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: intoileminen   PARTITIV: intoileminen

INFINITIVUL CINCI: intoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: intoileva  (gen. intoilevan)   PASIV: intoiltava   (gen. intoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: intoillut                     PASIV: intoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: intoilija (pl.gen. intoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: intoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): intoilu

 

 

irstailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

irstailen, irstailet, irstailee, irstailemme, irstailette, irstailevat, irstaillaan

en irstaile, et irstaile, ei irstaile, emme irstaile, ette irstaile, eivät irstaile, ei irstailla

IMPERFECT INDICATIV

irstailin, irstailit, irstaili, irstailimme, irstailitte, irstailivat, irstailtiin

en irstaillut, et irstaillut, ei irstaillut, emme irstailleet, ette irstailleet, eivät irstailleet, ei irstailtu

PERFECT INDICATIV

olen irstaillut, olet irstaillut, on irstaillut, olemme irstailleet, olette irstailleet, ovat irstailleet, on irstailtu

en ole irstaillut, et ole irstaillut, ei ole irstaillut, emme ole irstailleet, ette ole irstailleet, eivät ole irstailleet, ei ole irstailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin irstaillut, olit irstaillut, oli irstaillut, olimme irstailleet, olitte irstailleet, olivat irstailleet, oli irstailtu

en ollut irstaillut, et ollut irstaillut, ei ollut irstaillut, emme olleet irstailleet, ette olleet irstailleet, eivät olleet irstailleet, ei ollut irstailtu

PREZENT IMPERATIV

-, irstaile, irstailkoon, irstailkaamme, irstailkaa, irstailkoot, irstailtakoon

-, älä irstaile, älköön irstailko, älkäämme irstailko, älkää irstailko, älkööt irstailko, älköön irstailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon irstaillut, -, -, olkoot irstailleet, olkoon irstailtu

-, -, älköön olko irstaillut, -, -, älkööt olko irstailleet, älköön olko irstailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

irstailisin, irstailisit, irstailisi, irstailisimme, irstailisitte, irstailisivat, irstailtaisiin

en irstailisi, et irstailisi, ei irstailisi, emme irstailisi, ette irstailisi, eivät irstailisi, ei irstailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin irstaillut, olisit irstaillut, olisi irstaillut, olisimme irstailleet, olisitte irstailleet, olisivat irstailleet, oltaisiin irstailtu

en olisi irstaillut, et olisi irstaillut, ei olisi irstaillut, emme olisi irstailleet, ette olisi irstailleet, eivät olisi irstailleet, ei olisi irstailtu

PREZENT POTENȚIAL

irstaillen, irstaillet, irstaillee, irstaillemme, irstaillette, irstaillevat, irstailtaneen

en irstaille, et irstaille, ei irstaille, emme irstaille, ette irstaille, eivät irstaille, ei irstailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen irstaillut, lienet irstaillut, lienee irstaillut, lienemme irstailleet, lienette irstailleet, lienevät irstailleet, lienee irstailtu

en liene irstaillut, et liene irstaillut, ei liene irstaillut, emme liene irstailleet, ette liene irstailleet, eivät liene irstailleet, ei liene irstailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: irstailla    FORMA LUNGĂ: irstaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: irstaillessa   INSTRUCTIV: irstaillen  INESIV PASIV: irstailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: irstailemaan   INESIV: irstailemassa  ELATIV: irstailemasta

ADESIV: irstailemalla  ABESIV: irstailematta  INSTRUCTIV: irstaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: irstaileminen   PARTITIV: irstaileminen

INFINITIVUL CINCI: irstailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: irstaileva  (gen. irstailevan)   PASIV: irstailtava   (gen. irstailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: irstaillut                      PASIV: irstailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: irstailija (pl.gen. irstailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: irstailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): irstailu

 

 

irvailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

irvailen, irvailet, irvailee, irvailemme, irvailette, irvailevat, irvaillaan

en irvaile, et irvaile, ei irvaile, emme irvaile, ette irvaile, eivät irvaile, ei irvailla

IMPERFECT INDICATIV

irvailin, irvailit, irvaili, irvailimme, irvailitte, irvailivat, irvailtiin

en irvaillut, et irvaillut, ei irvaillut, emme irvailleet, ette irvailleet, eivät irvailleet, ei irvailtu

PERFECT INDICATIV

olen irvaillut, olet irvaillut, on irvaillut, olemme irvailleet, olette irvailleet, ovat irvailleet, on irvailtu

en ole irvaillut, et ole irvaillut, ei ole irvaillut, emme ole irvailleet, ette ole irvailleet, eivät ole irvailleet, ei ole irvailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin irvaillut, olit irvaillut, oli irvaillut, olimme irvailleet, olitte irvailleet, olivat irvailleet, oli irvailtu

en ollut irvaillut, et ollut irvaillut, ei ollut irvaillut, emme olleet irvailleet, ette olleet irvailleet, eivät olleet irvailleet, ei ollut irvailtu

PREZENT IMPERATIV

-, irvaile, irvailkoon, irvailkaamme, irvailkaa, irvailkoot, irvailtakoon

-, älä irvaile, älköön irvailko, älkäämme irvailko, älkää irvailko, älkööt irvailko, älköön irvailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon irvaillut, -, -, olkoot irvailleet, olkoon irvailtu

-, -, älköön olko irvaillut, -, -, älkööt olko irvailleet, älköön olko irvailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

irvailisin, irvailisit, irvailisi, irvailisimme, irvailisitte, irvailisivat, irvailtaisiin

en irvailisi, et irvailisi, ei irvailisi, emme irvailisi, ette irvailisi, eivät irvailisi, ei irvailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin irvaillut, olisit irvaillut, olisi irvaillut, olisimme irvailleet, olisitte irvailleet, olisivat irvailleet, oltaisiin irvailtu

en olisi irvaillut, et olisi irvaillut, ei olisi irvaillut, emme olisi irvailleet, ette olisi irvailleet, eivät olisi irvailleet, ei olisi irvailtu

PREZENT POTENȚIAL

irvaillen, irvaillet, irvaillee, irvaillemme, irvaillette, irvaillevat, irvailtaneen

en irvaille, et irvaille, ei irvaille, emme irvaille, ette irvaille, eivät irvaille, ei irvailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen irvaillut, lienet irvaillut, lienee irvaillut, lienemme irvailleet, lienette irvailleet, lienevät irvailleet, lienee irvailtu

en liene irvaillut, et liene irvaillut, ei liene irvaillut, emme liene irvailleet, ette liene irvailleet, eivät liene irvailleet, ei liene irvailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: irvailla    FORMA LUNGĂ: irvaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: irvaillessa   INSTRUCTIV: irvaillen  INESIV PASIV: irvailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: irvailemaan   INESIV: irvailemassa  ELATIV: irvailemasta

ADESIV: irvailemalla  ABESIV: irvailematta  INSTRUCTIV: irvaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: irvaileminen   PARTITIV: irvaileminen

INFINITIVUL CINCI: irvailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: irvaileva  (gen. irvailevan)   PASIV: irvailtava   (gen. irvailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: irvaillut                     PASIV: irvailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: irvailija (pl.gen. irvailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: irvailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): irvailu

 

 

ivailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

ivailen, ivailet, ivailee, ivailemme, ivailette, ivailevat, ivaillaan

en ivaile, et ivaile, ei ivaile, emme ivaile, ette ivaile, eivät ivaile, ei ivailla

IMPERFECT INDICATIV

ivailin, ivailit, ivaili, ivailimme, ivailitte, ivailivat, ivailtiin

en ivaillut, et ivaillut, ei ivaillut, emme ivailleet, ette ivailleet, eivät ivailleet, ei ivailtu

PERFECT INDICATIV

olen ivaillut, olet ivaillut, on ivaillut, olemme ivailleet, olette ivailleet, ovat ivailleet, on ivailtu

en ole ivaillut, et ole ivaillut, ei ole ivaillut, emme ole ivailleet, ette ole ivailleet, eivät ole ivailleet, ei ole ivailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin ivaillut, olit ivaillut, oli ivaillut, olimme ivailleet, olitte ivailleet, olivat ivailleet, oli ivailtu

en ollut ivaillut, et ollut ivaillut, ei ollut ivaillut, emme olleet ivailleet, ette olleet ivailleet, eivät olleet ivailleet, ei ollut ivailtu

PREZENT IMPERATIV

-, ivaile, ivailkoon, ivailkaamme, ivailkaa, ivailkoot, ivailtakoon

-, älä ivaile, älköön ivailko, älkäämme ivailko, älkää ivailko, älkööt ivailko, älköön ivailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon ivaillut, -, -, olkoot ivailleet, olkoon ivailtu

-, -, älköön olko ivaillut, -, -, älkööt olko ivailleet, älköön olko ivailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

ivailisin, ivailisit, ivailisi, ivailisimme, ivailisitte, ivailisivat, ivailtaisiin

en ivailisi, et ivailisi, ei ivailisi, emme ivailisi, ette ivailisi, eivät ivailisi, ei ivailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin ivaillut, olisit ivaillut, olisi ivaillut, olisimme ivailleet, olisitte ivailleet, olisivat ivailleet, oltaisiin ivailtu

en olisi ivaillut, et olisi ivaillut, ei olisi ivaillut, emme olisi ivailleet, ette olisi ivailleet, eivät olisi ivailleet, ei olisi ivailtu

PREZENT POTENȚIAL

ivaillen, ivaillet, ivaillee, ivaillemme, ivaillette, ivaillevat, ivailtaneen

en ivaille, et ivaille, ei ivaille, emme ivaille, ette ivaille, eivät ivaille, ei ivailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen ivaillut, lienet ivaillut, lienee ivaillut, lienemme ivailleet, lienette ivailleet, lienevät ivailleet, lienee ivailtu

en liene ivaillut, et liene ivaillut, ei liene ivaillut, emme liene ivailleet, ette liene ivailleet, eivät liene ivailleet, ei liene ivailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: ivailla    FORMA LUNGĂ: ivaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: ivaillessa   INSTRUCTIV: ivaillen  INESIV PASIV: ivailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: ivailemaan   INESIV: ivailemassa  ELATIV: ivailemasta

ADESIV: ivailemalla  ABESIV: ivailematta  INSTRUCTIV: ivaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: ivaileminen   PARTITIV: ivaileminen

INFINITIVUL CINCI: ivailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: ivaileva  (gen. ivailevan)   PASIV: ivailtava   (gen. ivailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: ivaillut                    PASIV: ivailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: ivailija (pl.gen. ivailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: ivailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): ivailu

 

 

jahkailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

jahkailen, jahkailet, jahkailee, jahkailemme, jahkailette, jahkailevat, jahkaillaan

en jahkaile, et jahkaile, ei jahkaile, emme jahkaile, ette jahkaile, eivät jahkaile, ei jahkailla

IMPERFECT INDICATIV

jahkailin, jahkailit, jahkaili, jahkailimme, jahkailitte, jahkailivat, jahkailtiin

en jahkaillut, et jahkaillut, ei jahkaillut, emme jahkailleet, ette jahkailleet, eivät jahkailleet, ei jahkailtu

PERFECT INDICATIV

olen jahkaillut, olet jahkaillut, on jahkaillut, olemme jahkailleet, olette jahkailleet, ovat jahkailleet, on jahkailtu

en ole jahkaillut, et ole jahkaillut, ei ole jahkaillut, emme ole jahkailleet, ette ole jahkailleet, eivät ole jahkailleet, ei ole jahkailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin jahkaillut, olit jahkaillut, oli jahkaillut, olimme jahkailleet, olitte jahkailleet, olivat jahkailleet, oli jahkailtu

en ollut jahkaillut, et ollut jahkaillut, ei ollut jahkaillut, emme olleet jahkailleet, ette olleet jahkailleet, eivät olleet jahkailleet, ei ollut jahkailtu

PREZENT IMPERATIV

-, jahkaile, jahkailkoon, jahkailkaamme, jahkailkaa, jahkailkoot, jahkailtakoon

-, älä jahkaile, älköön jahkailko, älkäämme jahkailko, älkää jahkailko, älkööt jahkailko, älköön jahkailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon jahkaillut, -, -, olkoot jahkailleet, olkoon jahkailtu

-, -, älköön olko jahkaillut, -, -, älkööt olko jahkailleet, älköön olko jahkailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

jahkailisin, jahkailisit, jahkailisi, jahkailisimme, jahkailisitte, jahkailisivat, jahkailtaisiin

en jahkailisi, et jahkailisi, ei jahkailisi, emme jahkailisi, ette jahkailisi, eivät jahkailisi, ei jahkailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin jahkaillut, olisit jahkaillut, olisi jahkaillut, olisimme jahkailleet, olisitte jahkailleet, olisivat jahkailleet, oltaisiin jahkailtu

en olisi jahkaillut, et olisi jahkaillut, ei olisi jahkaillut, emme olisi jahkailleet, ette olisi jahkailleet, eivät olisi jahkailleet, ei olisi jahkailtu

PREZENT POTENȚIAL

jahkaillen, jahkaillet, jahkaillee, jahkaillemme, jahkaillette, jahkaillevat, jahkailtaneen

en jahkaille, et jahkaille, ei jahkaille, emme jahkaille, ette jahkaille, eivät jahkaille, ei jahkailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen jahkaillut, lienet jahkaillut, lienee jahkaillut, lienemme jahkailleet, lienette jahkailleet, lienevät jahkailleet, lienee jahkailtu

en liene jahkaillut, et liene jahkaillut, ei liene jahkaillut, emme liene jahkailleet, ette liene jahkailleet, eivät liene jahkailleet, ei liene jahkailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: jahkailla    FORMA LUNGĂ: jahkaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: jahkaillessa   INSTRUCTIV: jahkaillen  INESIV PASIV: jahkailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: jahkailemaan   INESIV: jahkailemassa  ELATIV: jahkailemasta

ADESIV: jahkailemalla  ABESIV: jahkailematta  INSTRUCTIV: jahkaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: jahkaileminen   PARTITIV: jahkaileminen

INFINITIVUL CINCI: jahkailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: jahkaileva  (gen. jahkailevan)   PASIV: jahkailtava   (gen. jahkailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: jahkaillut                      PASIV: jahkailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: jahkailija (pl.gen. jahkailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: jahkailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): jahkailu

 

 

jermuilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

jermuilen, jermuilet, jermuilee, jermuilemme, jermuilette, jermuilevat, jermuillaan

en jermuile, et jermuile, ei jermuile, emme jermuile, ette jermuile, eivät jermuile, ei jermuilla

IMPERFECT INDICATIV

jermuilin, jermuilit, jermuili, jermuilimme, jermuilitte, jermuilivat, jermuiltiin

en jermuillut, et jermuillut, ei jermuillut, emme jermuilleet, ette jermuilleet, eivät jermuilleet, ei jermuiltu

PERFECT INDICATIV

olen jermuillut, olet jermuillut, on jermuillut, olemme jermuilleet, olette jermuilleet, ovat jermuilleet, on jermuiltu

en ole jermuillut, et ole jermuillut, ei ole jermuillut, emme ole jermuilleet, ette ole jermuilleet, eivät ole jermuilleet, ei ole jermuiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin jermuillut, olit jermuillut, oli jermuillut, olimme jermuilleet, olitte jermuilleet, olivat jermuilleet, oli jermuiltu

en ollut jermuillut, et ollut jermuillut, ei ollut jermuillut, emme olleet jermuilleet, ette olleet jermuilleet, eivät olleet jermuilleet, ei ollut jermuiltu

PREZENT IMPERATIV

-, jermuile, jermuilkoon, jermuilkaamme, jermuilkaa, jermuilkoot, jermuiltakoon

-, älä jermuile, älköön jermuilko, älkäämme jermuilko, älkää jermuilko, älkööt jermuilko, älköön jermuiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon jermuillut, -, -, olkoot jermuilleet, olkoon jermuiltu

-, -, älköön olko jermuillut, -, -, älkööt olko jermuilleet, älköön olko jermuiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

jermuilisin, jermuilisit, jermuilisi, jermuilisimme, jermuilisitte, jermuilisivat, jermuiltaisiin

en jermuilisi, et jermuilisi, ei jermuilisi, emme jermuilisi, ette jermuilisi, eivät jermuilisi, ei jermuiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin jermuillut, olisit jermuillut, olisi jermuillut, olisimme jermuilleet, olisitte jermuilleet, olisivat jermuilleet, oltaisiin jermuiltu

en olisi jermuillut, et olisi jermuillut, ei olisi jermuillut, emme olisi jermuilleet, ette olisi jermuilleet, eivät olisi jermuilleet, ei olisi jermuiltu

PREZENT POTENȚIAL

jermuillen, jermuillet, jermuillee, jermuillemme, jermuillette, jermuillevat, jermuiltaneen

en jermuille, et jermuille, ei jermuille, emme jermuille, ette jermuille, eivät jermuille, ei jermuiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen jermuillut, lienet jermuillut, lienee jermuillut, lienemme jermuilleet, lienette jermuilleet, lienevät jermuilleet, lienee jermuiltu

en liene jermuillut, et liene jermuillut, ei liene jermuillut, emme liene jermuilleet, ette liene jermuilleet, eivät liene jermuilleet, ei liene jermuiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: jermuilla    FORMA LUNGĂ: jermuillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: jermuillessa   INSTRUCTIV: jermuillen  INESIV PASIV: jermuiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: jermuilemaan   INESIV: jermuilemassa  ELATIV: jermuilemasta

ADESIV: jermuilemalla  ABESIV: jermuilematta  INSTRUCTIV: jermuileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: jermuileminen   PARTITIV: jermuileminen

INFINITIVUL CINCI: jermuilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: jermuileva  (gen. jermuilevan)   PASIV: jermuiltava   (gen. jermuiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: jermuillut                      PASIV: jermuiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: jermuilija (pl.gen. jermuilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: jermuilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): jermuilu

 

 

juoruilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

juoruilen, juoruilet, juoruilee, juoruilemme, juoruilette, juoruilevat, juoruillaan

en juoruile, et juoruile, ei juoruile, emme juoruile, ette juoruile, eivät juoruile, ei juoruilla

IMPERFECT INDICATIV

juoruilin, juoruilit, juoruili, juoruilimme, juoruilitte, juoruilivat, juoruiltiin

en juoruillut, et juoruillut, ei juoruillut, emme juoruilleet, ette juoruilleet, eivät juoruilleet, ei juoruiltu

PERFECT INDICATIV

olen juoruillut, olet juoruillut, on juoruillut, olemme juoruilleet, olette juoruilleet, ovat juoruilleet, on juoruiltu

en ole juoruillut, et ole juoruillut, ei ole juoruillut, emme ole juoruilleet, ette ole juoruilleet, eivät ole juoruilleet, ei ole juoruiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin juoruillut, olit juoruillut, oli juoruillut, olimme juoruilleet, olitte juoruilleet, olivat juoruilleet, oli juoruiltu

en ollut juoruillut, et ollut juoruillut, ei ollut juoruillut, emme olleet juoruilleet, ette olleet juoruilleet, eivät olleet juoruilleet, ei ollut juoruiltu

PREZENT IMPERATIV

-, juoruile, juoruilkoon, juoruilkaamme, juoruilkaa, juoruilkoot, juoruiltakoon

-, älä juoruile, älköön juoruilko, älkäämme juoruilko, älkää juoruilko, älkööt juoruilko, älköön juoruiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon juoruillut, -, -, olkoot juoruilleet, olkoon juoruiltu

-, -, älköön olko juoruillut, -, -, älkööt olko juoruilleet, älköön olko juoruiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

juoruilisin, juoruilisit, juoruilisi, juoruilisimme, juoruilisitte, juoruilisivat, juoruiltaisiin

en juoruilisi, et juoruilisi, ei juoruilisi, emme juoruilisi, ette juoruilisi, eivät juoruilisi, ei juoruiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin juoruillut, olisit juoruillut, olisi juoruillut, olisimme juoruilleet, olisitte juoruilleet, olisivat juoruilleet, oltaisiin juoruiltu

en olisi juoruillut, et olisi juoruillut, ei olisi juoruillut, emme olisi juoruilleet, ette olisi juoruilleet, eivät olisi juoruilleet, ei olisi juoruiltu

PREZENT POTENȚIAL

juoruillen, juoruillet, juoruillee, juoruillemme, juoruillette, juoruillevat, juoruiltaneen

en juoruille, et juoruille, ei juoruille, emme juoruille, ette juoruille, eivät juoruille, ei juoruiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen juoruillut, lienet juoruillut, lienee juoruillut, lienemme juoruilleet, lienette juoruilleet, lienevät juoruilleet, lienee juoruiltu

en liene juoruillut, et liene juoruillut, ei liene juoruillut, emme liene juoruilleet, ette liene juoruilleet, eivät liene juoruilleet, ei liene juoruiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: juoruilla    FORMA LUNGĂ: juoruillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: juoruillessa   INSTRUCTIV: juoruillen  INESIV PASIV: juoruiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: juoruilemaan   INESIV: juoruilemassa  ELATIV: juoruilemasta

ADESIV: juoruilemalla  ABESIV: juoruilematta  INSTRUCTIV: juoruileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: juoruileminen   PARTITIV: juoruileminen

INFINITIVUL CINCI: juoruilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: juoruileva  (gen. juoruilevan)   PASIV: juoruiltava   (gen. juoruiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: juoruillut                      PASIV: juoruiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: juoruilija (pl.gen. juoruilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: juoruilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): juoruilu

 

 

kaareilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kaareilen, kaareilet, kaareilee, kaareilemme, kaareilette, kaareilevat, kaareillaan

en kaareile, et kaareile, ei kaareile, emme kaareile, ette kaareile, eivät kaareile, ei kaareilla

IMPERFECT INDICATIV

kaareilin, kaareilit, kaareili, kaareilimme, kaareilitte, kaareilivat, kaareiltiin

en kaareillut, et kaareillut, ei kaareillut, emme kaareilleet, ette kaareilleet, eivät kaareilleet, ei kaareiltu

PERFECT INDICATIV

olen kaareillut, olet kaareillut, on kaareillut, olemme kaareilleet, olette kaareilleet, ovat kaareilleet, on kaareiltu

en ole kaareillut, et ole kaareillut, ei ole kaareillut, emme ole kaareilleet, ette ole kaareilleet, eivät ole kaareilleet, ei ole kaareiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kaareillut, olit kaareillut, oli kaareillut, olimme kaareilleet, olitte kaareilleet, olivat kaareilleet, oli kaareiltu

en ollut kaareillut, et ollut kaareillut, ei ollut kaareillut, emme olleet kaareilleet, ette olleet kaareilleet, eivät olleet kaareilleet, ei ollut kaareiltu

PREZENT IMPERATIV

-, kaareile, kaareilkoon, kaareilkaamme, kaareilkaa, kaareilkoot, kaareiltakoon

-, älä kaareile, älköön kaareilko, älkäämme kaareilko, älkää kaareilko, älkööt kaareilko, älköön kaareiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kaareillut, -, -, olkoot kaareilleet, olkoon kaareiltu

-, -, älköön olko kaareillut, -, -, älkööt olko kaareilleet, älköön olko kaareiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

kaareilisin, kaareilisit, kaareilisi, kaareilisimme, kaareilisitte, kaareilisivat, kaareiltaisiin

en kaareilisi, et kaareilisi, ei kaareilisi, emme kaareilisi, ette kaareilisi, eivät kaareilisi, ei kaareiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kaareillut, olisit kaareillut, olisi kaareillut, olisimme kaareilleet, olisitte kaareilleet, olisivat kaareilleet, oltaisiin kaareiltu

en olisi kaareillut, et olisi kaareillut, ei olisi kaareillut, emme olisi kaareilleet, ette olisi kaareilleet, eivät olisi kaareilleet, ei olisi kaareiltu

PREZENT POTENȚIAL

kaareillen, kaareillet, kaareillee, kaareillemme, kaareillette, kaareillevat, kaareiltaneen

en kaareille, et kaareille, ei kaareille, emme kaareille, ette kaareille, eivät kaareille, ei kaareiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kaareillut, lienet kaareillut, lienee kaareillut, lienemme kaareilleet, lienette kaareilleet, lienevät kaareilleet, lienee kaareiltu

en liene kaareillut, et liene kaareillut, ei liene kaareillut, emme liene kaareilleet, ette liene kaareilleet, eivät liene kaareilleet, ei liene kaareiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kaareilla    FORMA LUNGĂ: kaareillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kaareillessa   INSTRUCTIV: kaareillen  INESIV PASIV: kaareiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kaareilemaan   INESIV: kaareilemassa  ELATIV: kaareilemasta

ADESIV: kaareilemalla  ABESIV: kaareilematta  INSTRUCTIV: kaareileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kaareileminen   PARTITIV: kaareileminen

INFINITIVUL CINCI: kaareilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kaareileva  (gen. kaareilevan)   PASIV: kaareiltava   (gen. kaareiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kaareillut                      PASIV: kaareiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kaareilija (pl.gen. kaareilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kaareilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kaareilu

 

 

kaavailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kaavailen, kaavailet, kaavailee, kaavailemme, kaavailette, kaavailevat, kaavaillaan

en kaavaile, et kaavaile, ei kaavaile, emme kaavaile, ette kaavaile, eivät kaavaile, ei kaavailla

IMPERFECT INDICATIV

kaavailin, kaavailit, kaavaili, kaavailimme, kaavailitte, kaavailivat, kaavailtiin

en kaavaillut, et kaavaillut, ei kaavaillut, emme kaavailleet, ette kaavailleet, eivät kaavailleet, ei kaavailtu

PERFECT INDICATIV

olen kaavaillut, olet kaavaillut, on kaavaillut, olemme kaavailleet, olette kaavailleet, ovat kaavailleet, on kaavailtu

en ole kaavaillut, et ole kaavaillut, ei ole kaavaillut, emme ole kaavailleet, ette ole kaavailleet, eivät ole kaavailleet, ei ole kaavailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kaavaillut, olit kaavaillut, oli kaavaillut, olimme kaavailleet, olitte kaavailleet, olivat kaavailleet, oli kaavailtu

en ollut kaavaillut, et ollut kaavaillut, ei ollut kaavaillut, emme olleet kaavailleet, ette olleet kaavailleet, eivät olleet kaavailleet, ei ollut kaavailtu

PREZENT IMPERATIV

-, kaavaile, kaavailkoon, kaavailkaamme, kaavailkaa, kaavailkoot, kaavailtakoon

-, älä kaavaile, älköön kaavailko, älkäämme kaavailko, älkää kaavailko, älkööt kaavailko, älköön kaavailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kaavaillut, -, -, olkoot kaavailleet, olkoon kaavailtu

-, -, älköön olko kaavaillut, -, -, älkööt olko kaavailleet, älköön olko kaavailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

kaavailisin, kaavailisit, kaavailisi, kaavailisimme, kaavailisitte, kaavailisivat, kaavailtaisiin

en kaavailisi, et kaavailisi, ei kaavailisi, emme kaavailisi, ette kaavailisi, eivät kaavailisi, ei kaavailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kaavaillut, olisit kaavaillut, olisi kaavaillut, olisimme kaavailleet, olisitte kaavailleet, olisivat kaavailleet, oltaisiin kaavailtu

en olisi kaavaillut, et olisi kaavaillut, ei olisi kaavaillut, emme olisi kaavailleet, ette olisi kaavailleet, eivät olisi kaavailleet, ei olisi kaavailtu

PREZENT POTENȚIAL

kaavaillen, kaavaillet, kaavaillee, kaavaillemme, kaavaillette, kaavaillevat, kaavailtaneen

en kaavaille, et kaavaille, ei kaavaille, emme kaavaille, ette kaavaille, eivät kaavaille, ei kaavailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kaavaillut, lienet kaavaillut, lienee kaavaillut, lienemme kaavailleet, lienette kaavailleet, lienevät kaavailleet, lienee kaavailtu

en liene kaavaillut, et liene kaavaillut, ei liene kaavaillut, emme liene kaavailleet, ette liene kaavailleet, eivät liene kaavailleet, ei liene kaavailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kaavailla    FORMA LUNGĂ: kaavaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kaavaillessa   INSTRUCTIV: kaavaillen  INESIV PASIV: kaavailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kaavailemaan   INESIV: kaavailemassa  ELATIV: kaavailemasta

ADESIV: kaavailemalla  ABESIV: kaavailematta  INSTRUCTIV: kaavaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kaavaileminen   PARTITIV: kaavaileminen

INFINITIVUL CINCI: kaavailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kaavaileva  (gen. kaavailevan)   PASIV: kaavailtava   (gen. kaavailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kaavaillut                      PASIV: kaavailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kaavailija (pl.gen. kaavailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kaavailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kaavailu

 

 

kamppailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kamppailen, kamppailet, kamppailee, kamppailemme, kamppailette, kamppailevat, kamppaillaan

en kamppaile, et kamppaile, ei kamppaile, emme kamppaile, ette kamppaile, eivät kamppaile, ei kamppailla

IMPERFECT INDICATIV

kamppailin, kamppailit, kamppaili, kamppailimme, kamppailitte, kamppailivat, kamppailtiin

en kamppaillut, et kamppaillut, ei kamppaillut, emme kamppailleet, ette kamppailleet, eivät kamppailleet, ei kamppailtu

PERFECT INDICATIV

olen kamppaillut, olet kamppaillut, on kamppaillut, olemme kamppailleet, olette kamppailleet, ovat kamppailleet, on kamppailtu

en ole kamppaillut, et ole kamppaillut, ei ole kamppaillut, emme ole kamppailleet, ette ole kamppailleet, eivät ole kamppailleet, ei ole kamppailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kamppaillut, olit kamppaillut, oli kamppaillut, olimme kamppailleet, olitte kamppailleet, olivat kamppailleet, oli kamppailtu

en ollut kamppaillut, et ollut kamppaillut, ei ollut kamppaillut, emme olleet kamppailleet, ette olleet kamppailleet, eivät olleet kamppailleet, ei ollut kamppailtu

PREZENT IMPERATIV

-, kamppaile, kamppailkoon, kamppailkaamme, kamppailkaa, kamppailkoot, kamppailtakoon

-, älä kamppaile, älköön kamppailko, älkäämme kamppailko, älkää kamppailko, älkööt kamppailko, älköön kamppailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kamppaillut, -, -, olkoot kamppailleet, olkoon kamppailtu

-, -, älköön olko kamppaillut, -, -, älkööt olko kamppailleet, älköön olko kamppailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

kamppailisin, kamppailisit, kamppailisi, kamppailisimme, kamppailisitte, kamppailisivat, kamppailtaisiin

en kamppailisi, et kamppailisi, ei kamppailisi, emme kamppailisi, ette kamppailisi, eivät kamppailisi, ei kamppailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kamppaillut, olisit kamppaillut, olisi kamppaillut, olisimme kamppailleet, olisitte kamppailleet, olisivat kamppailleet, oltaisiin kamppailtu

en olisi kamppaillut, et olisi kamppaillut, ei olisi kamppaillut, emme olisi kamppailleet, ette olisi kamppailleet, eivät olisi kamppailleet, ei olisi kamppailtu

PREZENT POTENȚIAL

kamppaillen, kamppaillet, kamppaillee, kamppaillemme, kamppaillette, kamppaillevat, kamppailtaneen

en kamppaille, et kamppaille, ei kamppaille, emme kamppaille, ette kamppaille, eivät kamppaille, ei kamppailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kamppaillut, lienet kamppaillut, lienee kamppaillut, lienemme kamppailleet, lienette kamppailleet, lienevät kamppailleet, lienee kamppailtu

en liene kamppaillut, et liene kamppaillut, ei liene kamppaillut, emme liene kamppailleet, ette liene kamppailleet, eivät liene kamppailleet, ei liene kamppailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kamppailla    FORMA LUNGĂ: kamppaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kamppaillessa   INSTRUCTIV: kamppaillen  INESIV PASIV: kamppailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kamppailemaan   INESIV: kamppailemassa  ELATIV: kamppailemasta

ADESIV: kamppailemalla  ABESIV: kamppailematta  INSTRUCTIV: kamppaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kamppaileminen   PARTITIV: kamppaileminen

INFINITIVUL CINCI: kamppailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kamppaileva  (gen. kamppailevan)   PASIV: kamppailtava   (gen. kamppailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kamppaillut                       PASIV: kamppailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kamppailija (pl.gen. kamppailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kamppailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kamppailu

 

 

katkeilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

katkeilen, katkeilet, katkeilee, katkeilemme, katkeilette, katkeilevat, katkeillaan

en katkeile, et katkeile, ei katkeile, emme katkeile, ette katkeile, eivät katkeile, ei katkeilla

IMPERFECT INDICATIV

katkeilin, katkeilit, katkeili, katkeilimme, katkeilitte, katkeilivat, katkeiltiin

en katkeillut, et katkeillut, ei katkeillut, emme katkeilleet, ette katkeilleet, eivät katkeilleet, ei katkeiltu

PERFECT INDICATIV

olen katkeillut, olet katkeillut, on katkeillut, olemme katkeilleet, olette katkeilleet, ovat katkeilleet, on katkeiltu

en ole katkeillut, et ole katkeillut, ei ole katkeillut, emme ole katkeilleet, ette ole katkeilleet, eivät ole katkeilleet, ei ole katkeiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin katkeillut, olit katkeillut, oli katkeillut, olimme katkeilleet, olitte katkeilleet, olivat katkeilleet, oli katkeiltu

en ollut katkeillut, et ollut katkeillut, ei ollut katkeillut, emme olleet katkeilleet, ette olleet katkeilleet, eivät olleet katkeilleet, ei ollut katkeiltu

PREZENT IMPERATIV

-, katkeile, katkeilkoon, katkeilkaamme, katkeilkaa, katkeilkoot, katkeiltakoon

-, älä katkeile, älköön katkeilko, älkäämme katkeilko, älkää katkeilko, älkööt katkeilko, älköön katkeiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon katkeillut, -, -, olkoot katkeilleet, olkoon katkeiltu

-, -, älköön olko katkeillut, -, -, älkööt olko katkeilleet, älköön olko katkeiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

katkeilisin, katkeilisit, katkeilisi, katkeilisimme, katkeilisitte, katkeilisivat, katkeiltaisiin

en katkeilisi, et katkeilisi, ei katkeilisi, emme katkeilisi, ette katkeilisi, eivät katkeilisi, ei katkeiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin katkeillut, olisit katkeillut, olisi katkeillut, olisimme katkeilleet, olisitte katkeilleet, olisivat katkeilleet, oltaisiin katkeiltu

en olisi katkeillut, et olisi katkeillut, ei olisi katkeillut, emme olisi katkeilleet, ette olisi katkeilleet, eivät olisi katkeilleet, ei olisi katkeiltu

PREZENT POTENȚIAL

katkeillen, katkeillet, katkeillee, katkeillemme, katkeillette, katkeillevat, katkeiltaneen

en katkeille, et katkeille, ei katkeille, emme katkeille, ette katkeille, eivät katkeille, ei katkeiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen katkeillut, lienet katkeillut, lienee katkeillut, lienemme katkeilleet, lienette katkeilleet, lienevät katkeilleet, lienee katkeiltu

en liene katkeillut, et liene katkeillut, ei liene katkeillut, emme liene katkeilleet, ette liene katkeilleet, eivät liene katkeilleet, ei liene katkeiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: katkeilla    FORMA LUNGĂ: katkeillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: katkeillessa   INSTRUCTIV: katkeillen  INESIV PASIV: katkeiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: katkeilemaan   INESIV: katkeilemassa  ELATIV: katkeilemasta

ADESIV: katkeilemalla  ABESIV: katkeilematta  INSTRUCTIV: katkeileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: katkeileminen   PARTITIV: katkeileminen

INFINITIVUL CINCI: katkeilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: katkeileva  (gen. katkeilevan)   PASIV: katkeiltava   (gen. katkeiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: katkeillut                      PASIV: katkeiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: katkeilija (pl.gen. katkeilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: katkeilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): katkeilu

 

 

kaulailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kaulailen, kaulailet, kaulailee, kaulailemme, kaulailette, kaulailevat, kaulaillaan

en kaulaile, et kaulaile, ei kaulaile, emme kaulaile, ette kaulaile, eivät kaulaile, ei kaulailla

IMPERFECT INDICATIV

kaulailin, kaulailit, kaulaili, kaulailimme, kaulailitte, kaulailivat, kaulailtiin

en kaulaillut, et kaulaillut, ei kaulaillut, emme kaulailleet, ette kaulailleet, eivät kaulailleet, ei kaulailtu

PERFECT INDICATIV

olen kaulaillut, olet kaulaillut, on kaulaillut, olemme kaulailleet, olette kaulailleet, ovat kaulailleet, on kaulailtu

en ole kaulaillut, et ole kaulaillut, ei ole kaulaillut, emme ole kaulailleet, ette ole kaulailleet, eivät ole kaulailleet, ei ole kaulailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kaulaillut, olit kaulaillut, oli kaulaillut, olimme kaulailleet, olitte kaulailleet, olivat kaulailleet, oli kaulailtu

en ollut kaulaillut, et ollut kaulaillut, ei ollut kaulaillut, emme olleet kaulailleet, ette olleet kaulailleet, eivät olleet kaulailleet, ei ollut kaulailtu

PREZENT IMPERATIV

-, kaulaile, kaulailkoon, kaulailkaamme, kaulailkaa, kaulailkoot, kaulailtakoon

-, älä kaulaile, älköön kaulailko, älkäämme kaulailko, älkää kaulailko, älkööt kaulailko, älköön kaulailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kaulaillut, -, -, olkoot kaulailleet, olkoon kaulailtu

-, -, älköön olko kaulaillut, -, -, älkööt olko kaulailleet, älköön olko kaulailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

kaulailisin, kaulailisit, kaulailisi, kaulailisimme, kaulailisitte, kaulailisivat, kaulailtaisiin

en kaulailisi, et kaulailisi, ei kaulailisi, emme kaulailisi, ette kaulailisi, eivät kaulailisi, ei kaulailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kaulaillut, olisit kaulaillut, olisi kaulaillut, olisimme kaulailleet, olisitte kaulailleet, olisivat kaulailleet, oltaisiin kaulailtu

en olisi kaulaillut, et olisi kaulaillut, ei olisi kaulaillut, emme olisi kaulailleet, ette olisi kaulailleet, eivät olisi kaulailleet, ei olisi kaulailtu

PREZENT POTENȚIAL

kaulaillen, kaulaillet, kaulaillee, kaulaillemme, kaulaillette, kaulaillevat, kaulailtaneen

en kaulaille, et kaulaille, ei kaulaille, emme kaulaille, ette kaulaille, eivät kaulaille, ei kaulailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kaulaillut, lienet kaulaillut, lienee kaulaillut, lienemme kaulailleet, lienette kaulailleet, lienevät kaulailleet, lienee kaulailtu

en liene kaulaillut, et liene kaulaillut, ei liene kaulaillut, emme liene kaulailleet, ette liene kaulailleet, eivät liene kaulailleet, ei liene kaulailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kaulailla    FORMA LUNGĂ: kaulaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kaulaillessa   INSTRUCTIV: kaulaillen  INESIV PASIV: kaulailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kaulailemaan   INESIV: kaulailemassa  ELATIV: kaulailemasta

ADESIV: kaulailemalla  ABESIV: kaulailematta  INSTRUCTIV: kaulaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kaulaileminen   PARTITIV: kaulaileminen

INFINITIVUL CINCI: kaulailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kaulaileva  (gen. kaulailevan)   PASIV: kaulailtava   (gen. kaulailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kaulaillut                      PASIV: kaulailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kaulailija (pl.gen. kaulailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kaulailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kaulailu

 

 

keikailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

keikailen, keikailet, keikailee, keikailemme, keikailette, keikailevat, keikaillaan

en keikaile, et keikaile, ei keikaile, emme keikaile, ette keikaile, eivät keikaile, ei keikailla

IMPERFECT INDICATIV

keikailin, keikailit, keikaili, keikailimme, keikailitte, keikailivat, keikailtiin

en keikaillut, et keikaillut, ei keikaillut, emme keikailleet, ette keikailleet, eivät keikailleet, ei keikailtu

PERFECT INDICATIV

olen keikaillut, olet keikaillut, on keikaillut, olemme keikailleet, olette keikailleet, ovat keikailleet, on keikailtu

en ole keikaillut, et ole keikaillut, ei ole keikaillut, emme ole keikailleet, ette ole keikailleet, eivät ole keikailleet, ei ole keikailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin keikaillut, olit keikaillut, oli keikaillut, olimme keikailleet, olitte keikailleet, olivat keikailleet, oli keikailtu

en ollut keikaillut, et ollut keikaillut, ei ollut keikaillut, emme olleet keikailleet, ette olleet keikailleet, eivät olleet keikailleet, ei ollut keikailtu

PREZENT IMPERATIV

-, keikaile, keikailkoon, keikailkaamme, keikailkaa, keikailkoot, keikailtakoon

-, älä keikaile, älköön keikailko, älkäämme keikailko, älkää keikailko, älkööt keikailko, älköön keikailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon keikaillut, -, -, olkoot keikailleet, olkoon keikailtu

-, -, älköön olko keikaillut, -, -, älkööt olko keikailleet, älköön olko keikailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

keikailisin, keikailisit, keikailisi, keikailisimme, keikailisitte, keikailisivat, keikailtaisiin

en keikailisi, et keikailisi, ei keikailisi, emme keikailisi, ette keikailisi, eivät keikailisi, ei keikailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin keikaillut, olisit keikaillut, olisi keikaillut, olisimme keikailleet, olisitte keikailleet, olisivat keikailleet, oltaisiin keikailtu

en olisi keikaillut, et olisi keikaillut, ei olisi keikaillut, emme olisi keikailleet, ette olisi keikailleet, eivät olisi keikailleet, ei olisi keikailtu

PREZENT POTENȚIAL

keikaillen, keikaillet, keikaillee, keikaillemme, keikaillette, keikaillevat, keikailtaneen

en keikaille, et keikaille, ei keikaille, emme keikaille, ette keikaille, eivät keikaille, ei keikailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen keikaillut, lienet keikaillut, lienee keikaillut, lienemme keikailleet, lienette keikailleet, lienevät keikailleet, lienee keikailtu

en liene keikaillut, et liene keikaillut, ei liene keikaillut, emme liene keikailleet, ette liene keikailleet, eivät liene keikailleet, ei liene keikailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: keikailla    FORMA LUNGĂ: keikaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: keikaillessa   INSTRUCTIV: keikaillen  INESIV PASIV: keikailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: keikailemaan   INESIV: keikailemassa  ELATIV: keikailemasta

ADESIV: keikailemalla  ABESIV: keikailematta  INSTRUCTIV: keikaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: keikaileminen   PARTITIV: keikaileminen

INFINITIVUL CINCI: keikailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: keikaileva  (gen. keikailevan)   PASIV: keikailtava   (gen. keikailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: keikaillut                      PASIV: keikailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: keikailija (pl.gen. keikailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: keikailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): keikailu

 

 

keikkailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

keikkailen, keikkailet, keikkailee, keikkailemme, keikkailette, keikkailevat, keikkaillaan

en keikkaile, et keikkaile, ei keikkaile, emme keikkaile, ette keikkaile, eivät keikkaile, ei keikkailla

IMPERFECT INDICATIV

keikkailin, keikkailit, keikkaili, keikkailimme, keikkailitte, keikkailivat, keikkailtiin

en keikkaillut, et keikkaillut, ei keikkaillut, emme keikkailleet, ette keikkailleet, eivät keikkailleet, ei keikkailtu

PERFECT INDICATIV

olen keikkaillut, olet keikkaillut, on keikkaillut, olemme keikkailleet, olette keikkailleet, ovat keikkailleet, on keikkailtu

en ole keikkaillut, et ole keikkaillut, ei ole keikkaillut, emme ole keikkailleet, ette ole keikkailleet, eivät ole keikkailleet, ei ole keikkailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin keikkaillut, olit keikkaillut, oli keikkaillut, olimme keikkailleet, olitte keikkailleet, olivat keikkailleet, oli keikkailtu

en ollut keikkaillut, et ollut keikkaillut, ei ollut keikkaillut, emme olleet keikkailleet, ette olleet keikkailleet, eivät olleet keikkailleet, ei ollut keikkailtu

PREZENT IMPERATIV

-, keikkaile, keikkailkoon, keikkailkaamme, keikkailkaa, keikkailkoot, keikkailtakoon

-, älä keikkaile, älköön keikkailko, älkäämme keikkailko, älkää keikkailko, älkööt keikkailko, älköön keikkailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon keikkaillut, -, -, olkoot keikkailleet, olkoon keikkailtu

-, -, älköön olko keikkaillut, -, -, älkööt olko keikkailleet, älköön olko keikkailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

keikkailisin, keikkailisit, keikkailisi, keikkailisimme, keikkailisitte, keikkailisivat, keikkailtaisiin

en keikkailisi, et keikkailisi, ei keikkailisi, emme keikkailisi, ette keikkailisi, eivät keikkailisi, ei keikkailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin keikkaillut, olisit keikkaillut, olisi keikkaillut, olisimme keikkailleet, olisitte keikkailleet, olisivat keikkailleet, oltaisiin keikkailtu

en olisi keikkaillut, et olisi keikkaillut, ei olisi keikkaillut, emme olisi keikkailleet, ette olisi keikkailleet, eivät olisi keikkailleet, ei olisi keikkailtu

PREZENT POTENȚIAL

keikkaillen, keikkaillet, keikkaillee, keikkaillemme, keikkaillette, keikkaillevat, keikkailtaneen

en keikkaille, et keikkaille, ei keikkaille, emme keikkaille, ette keikkaille, eivät keikkaille, ei keikkailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen keikkaillut, lienet keikkaillut, lienee keikkaillut, lienemme keikkailleet, lienette keikkailleet, lienevät keikkailleet, lienee keikkailtu

en liene keikkaillut, et liene keikkaillut, ei liene keikkaillut, emme liene keikkailleet, ette liene keikkailleet, eivät liene keikkailleet, ei liene keikkailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: keikkailla    FORMA LUNGĂ: keikkaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: keikkaillessa   INSTRUCTIV: keikkaillen  INESIV PASIV: keikkailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: keikkailemaan   INESIV: keikkailemassa  ELATIV: keikkailemasta

ADESIV: keikkailemalla  ABESIV: keikkailematta  INSTRUCTIV: keikkaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: keikkaileminen   PARTITIV: keikkaileminen

INFINITIVUL CINCI: keikkailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: keikkaileva  (gen. keikkailevan)   PASIV: keikkailtava   (gen. keikkailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: keikkaillut                       PASIV: keikkailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: keikkailija (pl.gen. keikkailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: keikkailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): keikkailu

 

 

keilailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

keilailen, keilailet, keilailee, keilailemme, keilailette, keilailevat, keilaillaan

en keilaile, et keilaile, ei keilaile, emme keilaile, ette keilaile, eivät keilaile, ei keilailla

IMPERFECT INDICATIV

keilailin, keilailit, keilaili, keilailimme, keilailitte, keilailivat, keilailtiin

en keilaillut, et keilaillut, ei keilaillut, emme keilailleet, ette keilailleet, eivät keilailleet, ei keilailtu

PERFECT INDICATIV

olen keilaillut, olet keilaillut, on keilaillut, olemme keilailleet, olette keilailleet, ovat keilailleet, on keilailtu

en ole keilaillut, et ole keilaillut, ei ole keilaillut, emme ole keilailleet, ette ole keilailleet, eivät ole keilailleet, ei ole keilailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin keilaillut, olit keilaillut, oli keilaillut, olimme keilailleet, olitte keilailleet, olivat keilailleet, oli keilailtu

en ollut keilaillut, et ollut keilaillut, ei ollut keilaillut, emme olleet keilailleet, ette olleet keilailleet, eivät olleet keilailleet, ei ollut keilailtu

PREZENT IMPERATIV

-, keilaile, keilailkoon, keilailkaamme, keilailkaa, keilailkoot, keilailtakoon

-, älä keilaile, älköön keilailko, älkäämme keilailko, älkää keilailko, älkööt keilailko, älköön keilailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon keilaillut, -, -, olkoot keilailleet, olkoon keilailtu

-, -, älköön olko keilaillut, -, -, älkööt olko keilailleet, älköön olko keilailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

keilailisin, keilailisit, keilailisi, keilailisimme, keilailisitte, keilailisivat, keilailtaisiin

en keilailisi, et keilailisi, ei keilailisi, emme keilailisi, ette keilailisi, eivät keilailisi, ei keilailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin keilaillut, olisit keilaillut, olisi keilaillut, olisimme keilailleet, olisitte keilailleet, olisivat keilailleet, oltaisiin keilailtu

en olisi keilaillut, et olisi keilaillut, ei olisi keilaillut, emme olisi keilailleet, ette olisi keilailleet, eivät olisi keilailleet, ei olisi keilailtu

PREZENT POTENȚIAL

keilaillen, keilaillet, keilaillee, keilaillemme, keilaillette, keilaillevat, keilailtaneen

en keilaille, et keilaille, ei keilaille, emme keilaille, ette keilaille, eivät keilaille, ei keilailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen keilaillut, lienet keilaillut, lienee keilaillut, lienemme keilailleet, lienette keilailleet, lienevät keilailleet, lienee keilailtu

en liene keilaillut, et liene keilaillut, ei liene keilaillut, emme liene keilailleet, ette liene keilailleet, eivät liene keilailleet, ei liene keilailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: keilailla    FORMA LUNGĂ: keilaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: keilaillessa   INSTRUCTIV: keilaillen  INESIV PASIV: keilailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: keilailemaan   INESIV: keilailemassa  ELATIV: keilailemasta

ADESIV: keilailemalla  ABESIV: keilailematta  INSTRUCTIV: keilaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: keilaileminen   PARTITIV: keilaileminen

INFINITIVUL CINCI: keilailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: keilaileva  (gen. keilailevan)   PASIV: keilailtava   (gen. keilailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: keilaillut                      PASIV: keilailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: keilailija (pl.gen. keilailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: keilailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): keilailu

 

 

keimailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

keimailen, keimailet, keimailee, keimailemme, keimailette, keimailevat, keimaillaan

en keimaile, et keimaile, ei keimaile, emme keimaile, ette keimaile, eivät keimaile, ei keimailla

IMPERFECT INDICATIV

keimailin, keimailit, keimaili, keimailimme, keimailitte, keimailivat, keimailtiin

en keimaillut, et keimaillut, ei keimaillut, emme keimailleet, ette keimailleet, eivät keimailleet, ei keimailtu

PERFECT INDICATIV

olen keimaillut, olet keimaillut, on keimaillut, olemme keimailleet, olette keimailleet, ovat keimailleet, on keimailtu

en ole keimaillut, et ole keimaillut, ei ole keimaillut, emme ole keimailleet, ette ole keimailleet, eivät ole keimailleet, ei ole keimailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin keimaillut, olit keimaillut, oli keimaillut, olimme keimailleet, olitte keimailleet, olivat keimailleet, oli keimailtu

en ollut keimaillut, et ollut keimaillut, ei ollut keimaillut, emme olleet keimailleet, ette olleet keimailleet, eivät olleet keimailleet, ei ollut keimailtu

PREZENT IMPERATIV

-, keimaile, keimailkoon, keimailkaamme, keimailkaa, keimailkoot, keimailtakoon

-, älä keimaile, älköön keimailko, älkäämme keimailko, älkää keimailko, älkööt keimailko, älköön keimailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon keimaillut, -, -, olkoot keimailleet, olkoon keimailtu

-, -, älköön olko keimaillut, -, -, älkööt olko keimailleet, älköön olko keimailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

keimailisin, keimailisit, keimailisi, keimailisimme, keimailisitte, keimailisivat, keimailtaisiin

en keimailisi, et keimailisi, ei keimailisi, emme keimailisi, ette keimailisi, eivät keimailisi, ei keimailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin keimaillut, olisit keimaillut, olisi keimaillut, olisimme keimailleet, olisitte keimailleet, olisivat keimailleet, oltaisiin keimailtu

en olisi keimaillut, et olisi keimaillut, ei olisi keimaillut, emme olisi keimailleet, ette olisi keimailleet, eivät olisi keimailleet, ei olisi keimailtu

PREZENT POTENȚIAL

keimaillen, keimaillet, keimaillee, keimaillemme, keimaillette, keimaillevat, keimailtaneen

en keimaille, et keimaille, ei keimaille, emme keimaille, ette keimaille, eivät keimaille, ei keimailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen keimaillut, lienet keimaillut, lienee keimaillut, lienemme keimailleet, lienette keimailleet, lienevät keimailleet, lienee keimailtu

en liene keimaillut, et liene keimaillut, ei liene keimaillut, emme liene keimailleet, ette liene keimailleet, eivät liene keimailleet, ei liene keimailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: keimailla    FORMA LUNGĂ: keimaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: keimaillessa   INSTRUCTIV: keimaillen  INESIV PASIV: keimailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: keimailemaan   INESIV: keimailemassa  ELATIV: keimailemasta

ADESIV: keimailemalla  ABESIV: keimailematta  INSTRUCTIV: keimaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: keimaileminen   PARTITIV: keimaileminen

INFINITIVUL CINCI: keimailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: keimaileva  (gen. keimailevan)   PASIV: keimailtava   (gen. keimailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: keimaillut                      PASIV: keimailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: keimailija (pl.gen. keimailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: keimailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): keimailu

 

 

keljuilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

keljuilen, keljuilet, keljuilee, keljuilemme, keljuilette, keljuilevat, keljuillaan

en keljuile, et keljuile, ei keljuile, emme keljuile, ette keljuile, eivät keljuile, ei keljuilla

IMPERFECT INDICATIV

keljuilin, keljuilit, keljuili, keljuilimme, keljuilitte, keljuilivat, keljuiltiin

en keljuillut, et keljuillut, ei keljuillut, emme keljuilleet, ette keljuilleet, eivät keljuilleet, ei keljuiltu

PERFECT INDICATIV

olen keljuillut, olet keljuillut, on keljuillut, olemme keljuilleet, olette keljuilleet, ovat keljuilleet, on keljuiltu

en ole keljuillut, et ole keljuillut, ei ole keljuillut, emme ole keljuilleet, ette ole keljuilleet, eivät ole keljuilleet, ei ole keljuiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin keljuillut, olit keljuillut, oli keljuillut, olimme keljuilleet, olitte keljuilleet, olivat keljuilleet, oli keljuiltu

en ollut keljuillut, et ollut keljuillut, ei ollut keljuillut, emme olleet keljuilleet, ette olleet keljuilleet, eivät olleet keljuilleet, ei ollut keljuiltu

PREZENT IMPERATIV

-, keljuile, keljuilkoon, keljuilkaamme, keljuilkaa, keljuilkoot, keljuiltakoon

-, älä keljuile, älköön keljuilko, älkäämme keljuilko, älkää keljuilko, älkööt keljuilko, älköön keljuiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon keljuillut, -, -, olkoot keljuilleet, olkoon keljuiltu

-, -, älköön olko keljuillut, -, -, älkööt olko keljuilleet, älköön olko keljuiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

keljuilisin, keljuilisit, keljuilisi, keljuilisimme, keljuilisitte, keljuilisivat, keljuiltaisiin

en keljuilisi, et keljuilisi, ei keljuilisi, emme keljuilisi, ette keljuilisi, eivät keljuilisi, ei keljuiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin keljuillut, olisit keljuillut, olisi keljuillut, olisimme keljuilleet, olisitte keljuilleet, olisivat keljuilleet, oltaisiin keljuiltu

en olisi keljuillut, et olisi keljuillut, ei olisi keljuillut, emme olisi keljuilleet, ette olisi keljuilleet, eivät olisi keljuilleet, ei olisi keljuiltu

PREZENT POTENȚIAL

keljuillen, keljuillet, keljuillee, keljuillemme, keljuillette, keljuillevat, keljuiltaneen

en keljuille, et keljuille, ei keljuille, emme keljuille, ette keljuille, eivät keljuille, ei keljuiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen keljuillut, lienet keljuillut, lienee keljuillut, lienemme keljuilleet, lienette keljuilleet, lienevät keljuilleet, lienee keljuiltu

en liene keljuillut, et liene keljuillut, ei liene keljuillut, emme liene keljuilleet, ette liene keljuilleet, eivät liene keljuilleet, ei liene keljuiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: keljuilla    FORMA LUNGĂ: keljuillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: keljuillessa   INSTRUCTIV: keljuillen  INESIV PASIV: keljuiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: keljuilemaan   INESIV: keljuilemassa  ELATIV: keljuilemasta

ADESIV: keljuilemalla  ABESIV: keljuilematta  INSTRUCTIV: keljuileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: keljuileminen   PARTITIV: keljuileminen

INFINITIVUL CINCI: keljuilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: keljuileva  (gen. keljuilevan)   PASIV: keljuiltava   (gen. keljuiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: keljuillut                      PASIV: keljuiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: keljuilija (pl.gen. keljuilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: keljuilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): keljuilu

 

 

kelkkailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kelkkailen, kelkkailet, kelkkailee, kelkkailemme, kelkkailette, kelkkailevat, kelkkaillaan

en kelkkaile, et kelkkaile, ei kelkkaile, emme kelkkaile, ette kelkkaile, eivät kelkkaile, ei kelkkailla

IMPERFECT INDICATIV

kelkkailin, kelkkailit, kelkkaili, kelkkailimme, kelkkailitte, kelkkailivat, kelkkailtiin

en kelkkaillut, et kelkkaillut, ei kelkkaillut, emme kelkkailleet, ette kelkkailleet, eivät kelkkailleet, ei kelkkailtu

PERFECT INDICATIV

olen kelkkaillut, olet kelkkaillut, on kelkkaillut, olemme kelkkailleet, olette kelkkailleet, ovat kelkkailleet, on kelkkailtu

en ole kelkkaillut, et ole kelkkaillut, ei ole kelkkaillut, emme ole kelkkailleet, ette ole kelkkailleet, eivät ole kelkkailleet, ei ole kelkkailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kelkkaillut, olit kelkkaillut, oli kelkkaillut, olimme kelkkailleet, olitte kelkkailleet, olivat kelkkailleet, oli kelkkailtu

en ollut kelkkaillut, et ollut kelkkaillut, ei ollut kelkkaillut, emme olleet kelkkailleet, ette olleet kelkkailleet, eivät olleet kelkkailleet, ei ollut kelkkailtu

PREZENT IMPERATIV

-, kelkkaile, kelkkailkoon, kelkkailkaamme, kelkkailkaa, kelkkailkoot, kelkkailtakoon

-, älä kelkkaile, älköön kelkkailko, älkäämme kelkkailko, älkää kelkkailko, älkööt kelkkailko, älköön kelkkailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kelkkaillut, -, -, olkoot kelkkailleet, olkoon kelkkailtu

-, -, älköön olko kelkkaillut, -, -, älkööt olko kelkkailleet, älköön olko kelkkailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

kelkkailisin, kelkkailisit, kelkkailisi, kelkkailisimme, kelkkailisitte, kelkkailisivat, kelkkailtaisiin

en kelkkailisi, et kelkkailisi, ei kelkkailisi, emme kelkkailisi, ette kelkkailisi, eivät kelkkailisi, ei kelkkailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kelkkaillut, olisit kelkkaillut, olisi kelkkaillut, olisimme kelkkailleet, olisitte kelkkailleet, olisivat kelkkailleet, oltaisiin kelkkailtu

en olisi kelkkaillut, et olisi kelkkaillut, ei olisi kelkkaillut, emme olisi kelkkailleet, ette olisi kelkkailleet, eivät olisi kelkkailleet, ei olisi kelkkailtu

PREZENT POTENȚIAL

kelkkaillen, kelkkaillet, kelkkaillee, kelkkaillemme, kelkkaillette, kelkkaillevat, kelkkailtaneen

en kelkkaille, et kelkkaille, ei kelkkaille, emme kelkkaille, ette kelkkaille, eivät kelkkaille, ei kelkkailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kelkkaillut, lienet kelkkaillut, lienee kelkkaillut, lienemme kelkkailleet, lienette kelkkailleet, lienevät kelkkailleet, lienee kelkkailtu

en liene kelkkaillut, et liene kelkkaillut, ei liene kelkkaillut, emme liene kelkkailleet, ette liene kelkkailleet, eivät liene kelkkailleet, ei liene kelkkailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kelkkailla    FORMA LUNGĂ: kelkkaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kelkkaillessa   INSTRUCTIV: kelkkaillen  INESIV PASIV: kelkkailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kelkkailemaan   INESIV: kelkkailemassa  ELATIV: kelkkailemasta

ADESIV: kelkkailemalla  ABESIV: kelkkailematta  INSTRUCTIV: kelkkaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kelkkaileminen   PARTITIV: kelkkaileminen

INFINITIVUL CINCI: kelkkailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kelkkaileva  (gen. kelkkailevan)   PASIV: kelkkailtava   (gen. kelkkailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kelkkaillut                       PASIV: kelkkailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kelkkailija (pl.gen. kelkkailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kelkkailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kelkkailu

 

 

kerskailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kerskailen, kerskailet, kerskailee, kerskailemme, kerskailette, kerskailevat, kerskaillaan

en kerskaile, et kerskaile, ei kerskaile, emme kerskaile, ette kerskaile, eivät kerskaile, ei kerskailla

IMPERFECT INDICATIV

kerskailin, kerskailit, kerskaili, kerskailimme, kerskailitte, kerskailivat, kerskailtiin

en kerskaillut, et kerskaillut, ei kerskaillut, emme kerskailleet, ette kerskailleet, eivät kerskailleet, ei kerskailtu

PERFECT INDICATIV

olen kerskaillut, olet kerskaillut, on kerskaillut, olemme kerskailleet, olette kerskailleet, ovat kerskailleet, on kerskailtu

en ole kerskaillut, et ole kerskaillut, ei ole kerskaillut, emme ole kerskailleet, ette ole kerskailleet, eivät ole kerskailleet, ei ole kerskailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kerskaillut, olit kerskaillut, oli kerskaillut, olimme kerskailleet, olitte kerskailleet, olivat kerskailleet, oli kerskailtu

en ollut kerskaillut, et ollut kerskaillut, ei ollut kerskaillut, emme olleet kerskailleet, ette olleet kerskailleet, eivät olleet kerskailleet, ei ollut kerskailtu

PREZENT IMPERATIV

-, kerskaile, kerskailkoon, kerskailkaamme, kerskailkaa, kerskailkoot, kerskailtakoon

-, älä kerskaile, älköön kerskailko, älkäämme kerskailko, älkää kerskailko, älkööt kerskailko, älköön kerskailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kerskaillut, -, -, olkoot kerskailleet, olkoon kerskailtu

-, -, älköön olko kerskaillut, -, -, älkööt olko kerskailleet, älköön olko kerskailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

kerskailisin, kerskailisit, kerskailisi, kerskailisimme, kerskailisitte, kerskailisivat, kerskailtaisiin

en kerskailisi, et kerskailisi, ei kerskailisi, emme kerskailisi, ette kerskailisi, eivät kerskailisi, ei kerskailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kerskaillut, olisit kerskaillut, olisi kerskaillut, olisimme kerskailleet, olisitte kerskailleet, olisivat kerskailleet, oltaisiin kerskailtu

en olisi kerskaillut, et olisi kerskaillut, ei olisi kerskaillut, emme olisi kerskailleet, ette olisi kerskailleet, eivät olisi kerskailleet, ei olisi kerskailtu

PREZENT POTENȚIAL

kerskaillen, kerskaillet, kerskaillee, kerskaillemme, kerskaillette, kerskaillevat, kerskailtaneen

en kerskaille, et kerskaille, ei kerskaille, emme kerskaille, ette kerskaille, eivät kerskaille, ei kerskailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kerskaillut, lienet kerskaillut, lienee kerskaillut, lienemme kerskailleet, lienette kerskailleet, lienevät kerskailleet, lienee kerskailtu

en liene kerskaillut, et liene kerskaillut, ei liene kerskaillut, emme liene kerskailleet, ette liene kerskailleet, eivät liene kerskailleet, ei liene kerskailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kerskailla    FORMA LUNGĂ: kerskaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kerskaillessa   INSTRUCTIV: kerskaillen  INESIV PASIV: kerskailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kerskailemaan   INESIV: kerskailemassa  ELATIV: kerskailemasta

ADESIV: kerskailemalla  ABESIV: kerskailematta  INSTRUCTIV: kerskaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kerskaileminen   PARTITIV: kerskaileminen

INFINITIVUL CINCI: kerskailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kerskaileva  (gen. kerskailevan)   PASIV: kerskailtava   (gen. kerskailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kerskaillut                       PASIV: kerskailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kerskailija (pl.gen. kerskailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kerskailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kerskailu

 

 

ketkuilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

ketkuilen, ketkuilet, ketkuilee, ketkuilemme, ketkuilette, ketkuilevat, ketkuillaan

en ketkuile, et ketkuile, ei ketkuile, emme ketkuile, ette ketkuile, eivät ketkuile, ei ketkuilla

IMPERFECT INDICATIV

ketkuilin, ketkuilit, ketkuili, ketkuilimme, ketkuilitte, ketkuilivat, ketkuiltiin

en ketkuillut, et ketkuillut, ei ketkuillut, emme ketkuilleet, ette ketkuilleet, eivät ketkuilleet, ei ketkuiltu

PERFECT INDICATIV

olen ketkuillut, olet ketkuillut, on ketkuillut, olemme ketkuilleet, olette ketkuilleet, ovat ketkuilleet, on ketkuiltu

en ole ketkuillut, et ole ketkuillut, ei ole ketkuillut, emme ole ketkuilleet, ette ole ketkuilleet, eivät ole ketkuilleet, ei ole ketkuiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin ketkuillut, olit ketkuillut, oli ketkuillut, olimme ketkuilleet, olitte ketkuilleet, olivat ketkuilleet, oli ketkuiltu

en ollut ketkuillut, et ollut ketkuillut, ei ollut ketkuillut, emme olleet ketkuilleet, ette olleet ketkuilleet, eivät olleet ketkuilleet, ei ollut ketkuiltu

PREZENT IMPERATIV

-, ketkuile, ketkuilkoon, ketkuilkaamme, ketkuilkaa, ketkuilkoot, ketkuiltakoon

-, älä ketkuile, älköön ketkuilko, älkäämme ketkuilko, älkää ketkuilko, älkööt ketkuilko, älköön ketkuiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon ketkuillut, -, -, olkoot ketkuilleet, olkoon ketkuiltu

-, -, älköön olko ketkuillut, -, -, älkööt olko ketkuilleet, älköön olko ketkuiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

ketkuilisin, ketkuilisit, ketkuilisi, ketkuilisimme, ketkuilisitte, ketkuilisivat, ketkuiltaisiin

en ketkuilisi, et ketkuilisi, ei ketkuilisi, emme ketkuilisi, ette ketkuilisi, eivät ketkuilisi, ei ketkuiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin ketkuillut, olisit ketkuillut, olisi ketkuillut, olisimme ketkuilleet, olisitte ketkuilleet, olisivat ketkuilleet, oltaisiin ketkuiltu

en olisi ketkuillut, et olisi ketkuillut, ei olisi ketkuillut, emme olisi ketkuilleet, ette olisi ketkuilleet, eivät olisi ketkuilleet, ei olisi ketkuiltu

PREZENT POTENȚIAL

ketkuillen, ketkuillet, ketkuillee, ketkuillemme, ketkuillette, ketkuillevat, ketkuiltaneen

en ketkuille, et ketkuille, ei ketkuille, emme ketkuille, ette ketkuille, eivät ketkuille, ei ketkuiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen ketkuillut, lienet ketkuillut, lienee ketkuillut, lienemme ketkuilleet, lienette ketkuilleet, lienevät ketkuilleet, lienee ketkuiltu

en liene ketkuillut, et liene ketkuillut, ei liene ketkuillut, emme liene ketkuilleet, ette liene ketkuilleet, eivät liene ketkuilleet, ei liene ketkuiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: ketkuilla    FORMA LUNGĂ: ketkuillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: ketkuillessa   INSTRUCTIV: ketkuillen  INESIV PASIV: ketkuiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: ketkuilemaan   INESIV: ketkuilemassa  ELATIV: ketkuilemasta

ADESIV: ketkuilemalla  ABESIV: ketkuilematta  INSTRUCTIV: ketkuileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: ketkuileminen   PARTITIV: ketkuileminen

INFINITIVUL CINCI: ketkuilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: ketkuileva  (gen. ketkuilevan)   PASIV: ketkuiltava   (gen. ketkuiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: ketkuillut                      PASIV: ketkuiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: ketkuilija (pl.gen. ketkuilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: ketkuilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): ketkuilu

 

 

kettuilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kettuilen, kettuilet, kettuilee, kettuilemme, kettuilette, kettuilevat, kettuillaan

en kettuile, et kettuile, ei kettuile, emme kettuile, ette kettuile, eivät kettuile, ei kettuilla

IMPERFECT INDICATIV

kettuilin, kettuilit, kettuili, kettuilimme, kettuilitte, kettuilivat, kettuiltiin

en kettuillut, et kettuillut, ei kettuillut, emme kettuilleet, ette kettuilleet, eivät kettuilleet, ei kettuiltu

PERFECT INDICATIV

olen kettuillut, olet kettuillut, on kettuillut, olemme kettuilleet, olette kettuilleet, ovat kettuilleet, on kettuiltu

en ole kettuillut, et ole kettuillut, ei ole kettuillut, emme ole kettuilleet, ette ole kettuilleet, eivät ole kettuilleet, ei ole kettuiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kettuillut, olit kettuillut, oli kettuillut, olimme kettuilleet, olitte kettuilleet, olivat kettuilleet, oli kettuiltu

en ollut kettuillut, et ollut kettuillut, ei ollut kettuillut, emme olleet kettuilleet, ette olleet kettuilleet, eivät olleet kettuilleet, ei ollut kettuiltu

PREZENT IMPERATIV

-, kettuile, kettuilkoon, kettuilkaamme, kettuilkaa, kettuilkoot, kettuiltakoon

-, älä kettuile, älköön kettuilko, älkäämme kettuilko, älkää kettuilko, älkööt kettuilko, älköön kettuiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kettuillut, -, -, olkoot kettuilleet, olkoon kettuiltu

-, -, älköön olko kettuillut, -, -, älkööt olko kettuilleet, älköön olko kettuiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

kettuilisin, kettuilisit, kettuilisi, kettuilisimme, kettuilisitte, kettuilisivat, kettuiltaisiin

en kettuilisi, et kettuilisi, ei kettuilisi, emme kettuilisi, ette kettuilisi, eivät kettuilisi, ei kettuiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kettuillut, olisit kettuillut, olisi kettuillut, olisimme kettuilleet, olisitte kettuilleet, olisivat kettuilleet, oltaisiin kettuiltu

en olisi kettuillut, et olisi kettuillut, ei olisi kettuillut, emme olisi kettuilleet, ette olisi kettuilleet, eivät olisi kettuilleet, ei olisi kettuiltu

PREZENT POTENȚIAL

kettuillen, kettuillet, kettuillee, kettuillemme, kettuillette, kettuillevat, kettuiltaneen

en kettuille, et kettuille, ei kettuille, emme kettuille, ette kettuille, eivät kettuille, ei kettuiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kettuillut, lienet kettuillut, lienee kettuillut, lienemme kettuilleet, lienette kettuilleet, lienevät kettuilleet, lienee kettuiltu

en liene kettuillut, et liene kettuillut, ei liene kettuillut, emme liene kettuilleet, ette liene kettuilleet, eivät liene kettuilleet, ei liene kettuiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kettuilla    FORMA LUNGĂ: kettuillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kettuillessa   INSTRUCTIV: kettuillen  INESIV PASIV: kettuiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kettuilemaan   INESIV: kettuilemassa  ELATIV: kettuilemasta

ADESIV: kettuilemalla  ABESIV: kettuilematta  INSTRUCTIV: kettuileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kettuileminen   PARTITIV: kettuileminen

INFINITIVUL CINCI: kettuilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kettuileva  (gen. kettuilevan)   PASIV: kettuiltava   (gen. kettuiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kettuillut                      PASIV: kettuiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kettuilija (pl.gen. kettuilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kettuilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kettuilu

 

 

kieroilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kieroilen, kieroilet, kieroilee, kieroilemme, kieroilette, kieroilevat, kieroillaan

en kieroile, et kieroile, ei kieroile, emme kieroile, ette kieroile, eivät kieroile, ei kieroilla

IMPERFECT INDICATIV

kieroilin, kieroilit, kieroili, kieroilimme, kieroilitte, kieroilivat, kieroiltiin

en kieroillut, et kieroillut, ei kieroillut, emme kieroilleet, ette kieroilleet, eivät kieroilleet, ei kieroiltu

PERFECT INDICATIV

olen kieroillut, olet kieroillut, on kieroillut, olemme kieroilleet, olette kieroilleet, ovat kieroilleet, on kieroiltu

en ole kieroillut, et ole kieroillut, ei ole kieroillut, emme ole kieroilleet, ette ole kieroilleet, eivät ole kieroilleet, ei ole kieroiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kieroillut, olit kieroillut, oli kieroillut, olimme kieroilleet, olitte kieroilleet, olivat kieroilleet, oli kieroiltu

en ollut kieroillut, et ollut kieroillut, ei ollut kieroillut, emme olleet kieroilleet, ette olleet kieroilleet, eivät olleet kieroilleet, ei ollut kieroiltu

PREZENT IMPERATIV

-, kieroile, kieroilkoon, kieroilkaamme, kieroilkaa, kieroilkoot, kieroiltakoon

-, älä kieroile, älköön kieroilko, älkäämme kieroilko, älkää kieroilko, älkööt kieroilko, älköön kieroiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kieroillut, -, -, olkoot kieroilleet, olkoon kieroiltu

-, -, älköön olko kieroillut, -, -, älkööt olko kieroilleet, älköön olko kieroiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

kieroilisin, kieroilisit, kieroilisi, kieroilisimme, kieroilisitte, kieroilisivat, kieroiltaisiin

en kieroilisi, et kieroilisi, ei kieroilisi, emme kieroilisi, ette kieroilisi, eivät kieroilisi, ei kieroiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kieroillut, olisit kieroillut, olisi kieroillut, olisimme kieroilleet, olisitte kieroilleet, olisivat kieroilleet, oltaisiin kieroiltu

en olisi kieroillut, et olisi kieroillut, ei olisi kieroillut, emme olisi kieroilleet, ette olisi kieroilleet, eivät olisi kieroilleet, ei olisi kieroiltu

PREZENT POTENȚIAL

kieroillen, kieroillet, kieroillee, kieroillemme, kieroillette, kieroillevat, kieroiltaneen

en kieroille, et kieroille, ei kieroille, emme kieroille, ette kieroille, eivät kieroille, ei kieroiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kieroillut, lienet kieroillut, lienee kieroillut, lienemme kieroilleet, lienette kieroilleet, lienevät kieroilleet, lienee kieroiltu

en liene kieroillut, et liene kieroillut, ei liene kieroillut, emme liene kieroilleet, ette liene kieroilleet, eivät liene kieroilleet, ei liene kieroiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kieroilla    FORMA LUNGĂ: kieroillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kieroillessa   INSTRUCTIV: kieroillen  INESIV PASIV: kieroiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kieroilemaan   INESIV: kieroilemassa  ELATIV: kieroilemasta

ADESIV: kieroilemalla  ABESIV: kieroilematta  INSTRUCTIV: kieroileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kieroileminen   PARTITIV: kieroileminen

INFINITIVUL CINCI: kieroilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kieroileva  (gen. kieroilevan)   PASIV: kieroiltava   (gen. kieroiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kieroillut                      PASIV: kieroiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kieroilija (pl.gen. kieroilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kieroilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kieroilu

 

 

kiihkoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kiihkoilen, kiihkoilet, kiihkoilee, kiihkoilemme, kiihkoilette, kiihkoilevat, kiihkoillaan

en kiihkoile, et kiihkoile, ei kiihkoile, emme kiihkoile, ette kiihkoile, eivät kiihkoile, ei kiihkoilla

IMPERFECT INDICATIV

kiihkoilin, kiihkoilit, kiihkoili, kiihkoilimme, kiihkoilitte, kiihkoilivat, kiihkoiltiin

en kiihkoillut, et kiihkoillut, ei kiihkoillut, emme kiihkoilleet, ette kiihkoilleet, eivät kiihkoilleet, ei kiihkoiltu

PERFECT INDICATIV

olen kiihkoillut, olet kiihkoillut, on kiihkoillut, olemme kiihkoilleet, olette kiihkoilleet, ovat kiihkoilleet, on kiihkoiltu

en ole kiihkoillut, et ole kiihkoillut, ei ole kiihkoillut, emme ole kiihkoilleet, ette ole kiihkoilleet, eivät ole kiihkoilleet, ei ole kiihkoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kiihkoillut, olit kiihkoillut, oli kiihkoillut, olimme kiihkoilleet, olitte kiihkoilleet, olivat kiihkoilleet, oli kiihkoiltu

en ollut kiihkoillut, et ollut kiihkoillut, ei ollut kiihkoillut, emme olleet kiihkoilleet, ette olleet kiihkoilleet, eivät olleet kiihkoilleet, ei ollut kiihkoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, kiihkoile, kiihkoilkoon, kiihkoilkaamme, kiihkoilkaa, kiihkoilkoot, kiihkoiltakoon

-, älä kiihkoile, älköön kiihkoilko, älkäämme kiihkoilko, älkää kiihkoilko, älkööt kiihkoilko, älköön kiihkoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kiihkoillut, -, -, olkoot kiihkoilleet, olkoon kiihkoiltu

-, -, älköön olko kiihkoillut, -, -, älkööt olko kiihkoilleet, älköön olko kiihkoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

kiihkoilisin, kiihkoilisit, kiihkoilisi, kiihkoilisimme, kiihkoilisitte, kiihkoilisivat, kiihkoiltaisiin

en kiihkoilisi, et kiihkoilisi, ei kiihkoilisi, emme kiihkoilisi, ette kiihkoilisi, eivät kiihkoilisi, ei kiihkoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kiihkoillut, olisit kiihkoillut, olisi kiihkoillut, olisimme kiihkoilleet, olisitte kiihkoilleet, olisivat kiihkoilleet, oltaisiin kiihkoiltu

en olisi kiihkoillut, et olisi kiihkoillut, ei olisi kiihkoillut, emme olisi kiihkoilleet, ette olisi kiihkoilleet, eivät olisi kiihkoilleet, ei olisi kiihkoiltu

PREZENT POTENȚIAL

kiihkoillen, kiihkoillet, kiihkoillee, kiihkoillemme, kiihkoillette, kiihkoillevat, kiihkoiltaneen

en kiihkoille, et kiihkoille, ei kiihkoille, emme kiihkoille, ette kiihkoille, eivät kiihkoille, ei kiihkoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kiihkoillut, lienet kiihkoillut, lienee kiihkoillut, lienemme kiihkoilleet, lienette kiihkoilleet, lienevät kiihkoilleet, lienee kiihkoiltu

en liene kiihkoillut, et liene kiihkoillut, ei liene kiihkoillut, emme liene kiihkoilleet, ette liene kiihkoilleet, eivät liene kiihkoilleet, ei liene kiihkoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kiihkoilla    FORMA LUNGĂ: kiihkoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kiihkoillessa   INSTRUCTIV: kiihkoillen  INESIV PASIV: kiihkoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kiihkoilemaan   INESIV: kiihkoilemassa  ELATIV: kiihkoilemasta

ADESIV: kiihkoilemalla  ABESIV: kiihkoilematta  INSTRUCTIV: kiihkoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kiihkoileminen   PARTITIV: kiihkoileminen

INFINITIVUL CINCI: kiihkoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kiihkoileva  (gen. kiihkoilevan)   PASIV: kiihkoiltava   (gen. kiihkoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kiihkoillut                       PASIV: kiihkoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kiihkoilija (pl.gen. kiihkoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kiihkoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kiihkoilu

 

 

kiivailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kiivailen, kiivailet, kiivailee, kiivailemme, kiivailette, kiivailevat, kiivaillaan

en kiivaile, et kiivaile, ei kiivaile, emme kiivaile, ette kiivaile, eivät kiivaile, ei kiivailla

IMPERFECT INDICATIV

kiivailin, kiivailit, kiivaili, kiivailimme, kiivailitte, kiivailivat, kiivailtiin

en kiivaillut, et kiivaillut, ei kiivaillut, emme kiivailleet, ette kiivailleet, eivät kiivailleet, ei kiivailtu

PERFECT INDICATIV

olen kiivaillut, olet kiivaillut, on kiivaillut, olemme kiivailleet, olette kiivailleet, ovat kiivailleet, on kiivailtu

en ole kiivaillut, et ole kiivaillut, ei ole kiivaillut, emme ole kiivailleet, ette ole kiivailleet, eivät ole kiivailleet, ei ole kiivailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kiivaillut, olit kiivaillut, oli kiivaillut, olimme kiivailleet, olitte kiivailleet, olivat kiivailleet, oli kiivailtu

en ollut kiivaillut, et ollut kiivaillut, ei ollut kiivaillut, emme olleet kiivailleet, ette olleet kiivailleet, eivät olleet kiivailleet, ei ollut kiivailtu

PREZENT IMPERATIV

-, kiivaile, kiivailkoon, kiivailkaamme, kiivailkaa, kiivailkoot, kiivailtakoon

-, älä kiivaile, älköön kiivailko, älkäämme kiivailko, älkää kiivailko, älkööt kiivailko, älköön kiivailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kiivaillut, -, -, olkoot kiivailleet, olkoon kiivailtu

-, -, älköön olko kiivaillut, -, -, älkööt olko kiivailleet, älköön olko kiivailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

kiivailisin, kiivailisit, kiivailisi, kiivailisimme, kiivailisitte, kiivailisivat, kiivailtaisiin

en kiivailisi, et kiivailisi, ei kiivailisi, emme kiivailisi, ette kiivailisi, eivät kiivailisi, ei kiivailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kiivaillut, olisit kiivaillut, olisi kiivaillut, olisimme kiivailleet, olisitte kiivailleet, olisivat kiivailleet, oltaisiin kiivailtu

en olisi kiivaillut, et olisi kiivaillut, ei olisi kiivaillut, emme olisi kiivailleet, ette olisi kiivailleet, eivät olisi kiivailleet, ei olisi kiivailtu

PREZENT POTENȚIAL

kiivaillen, kiivaillet, kiivaillee, kiivaillemme, kiivaillette, kiivaillevat, kiivailtaneen

en kiivaille, et kiivaille, ei kiivaille, emme kiivaille, ette kiivaille, eivät kiivaille, ei kiivailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kiivaillut, lienet kiivaillut, lienee kiivaillut, lienemme kiivailleet, lienette kiivailleet, lienevät kiivailleet, lienee kiivailtu

en liene kiivaillut, et liene kiivaillut, ei liene kiivaillut, emme liene kiivailleet, ette liene kiivailleet, eivät liene kiivailleet, ei liene kiivailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kiivailla    FORMA LUNGĂ: kiivaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kiivaillessa   INSTRUCTIV: kiivaillen  INESIV PASIV: kiivailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kiivailemaan   INESIV: kiivailemassa  ELATIV: kiivailemasta

ADESIV: kiivailemalla  ABESIV: kiivailematta  INSTRUCTIV: kiivaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kiivaileminen   PARTITIV: kiivaileminen

INFINITIVUL CINCI: kiivailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kiivaileva  (gen. kiivailevan)   PASIV: kiivailtava   (gen. kiivailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kiivaillut                      PASIV: kiivailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kiivailija (pl.gen. kiivailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kiivailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kiivailu

 

 

kikkailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kikkailen, kikkailet, kikkailee, kikkailemme, kikkailette, kikkailevat, kikkaillaan

en kikkaile, et kikkaile, ei kikkaile, emme kikkaile, ette kikkaile, eivät kikkaile, ei kikkailla

IMPERFECT INDICATIV

kikkailin, kikkailit, kikkaili, kikkailimme, kikkailitte, kikkailivat, kikkailtiin

en kikkaillut, et kikkaillut, ei kikkaillut, emme kikkailleet, ette kikkailleet, eivät kikkailleet, ei kikkailtu

PERFECT INDICATIV

olen kikkaillut, olet kikkaillut, on kikkaillut, olemme kikkailleet, olette kikkailleet, ovat kikkailleet, on kikkailtu

en ole kikkaillut, et ole kikkaillut, ei ole kikkaillut, emme ole kikkailleet, ette ole kikkailleet, eivät ole kikkailleet, ei ole kikkailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kikkaillut, olit kikkaillut, oli kikkaillut, olimme kikkailleet, olitte kikkailleet, olivat kikkailleet, oli kikkailtu

en ollut kikkaillut, et ollut kikkaillut, ei ollut kikkaillut, emme olleet kikkailleet, ette olleet kikkailleet, eivät olleet kikkailleet, ei ollut kikkailtu

PREZENT IMPERATIV

-, kikkaile, kikkailkoon, kikkailkaamme, kikkailkaa, kikkailkoot, kikkailtakoon

-, älä kikkaile, älköön kikkailko, älkäämme kikkailko, älkää kikkailko, älkööt kikkailko, älköön kikkailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kikkaillut, -, -, olkoot kikkailleet, olkoon kikkailtu

-, -, älköön olko kikkaillut, -, -, älkööt olko kikkailleet, älköön olko kikkailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

kikkailisin, kikkailisit, kikkailisi, kikkailisimme, kikkailisitte, kikkailisivat, kikkailtaisiin

en kikkailisi, et kikkailisi, ei kikkailisi, emme kikkailisi, ette kikkailisi, eivät kikkailisi, ei kikkailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kikkaillut, olisit kikkaillut, olisi kikkaillut, olisimme kikkailleet, olisitte kikkailleet, olisivat kikkailleet, oltaisiin kikkailtu

en olisi kikkaillut, et olisi kikkaillut, ei olisi kikkaillut, emme olisi kikkailleet, ette olisi kikkailleet, eivät olisi kikkailleet, ei olisi kikkailtu

PREZENT POTENȚIAL

kikkaillen, kikkaillet, kikkaillee, kikkaillemme, kikkaillette, kikkaillevat, kikkailtaneen

en kikkaille, et kikkaille, ei kikkaille, emme kikkaille, ette kikkaille, eivät kikkaille, ei kikkailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kikkaillut, lienet kikkaillut, lienee kikkaillut, lienemme kikkailleet, lienette kikkailleet, lienevät kikkailleet, lienee kikkailtu

en liene kikkaillut, et liene kikkaillut, ei liene kikkaillut, emme liene kikkailleet, ette liene kikkailleet, eivät liene kikkailleet, ei liene kikkailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kikkailla    FORMA LUNGĂ: kikkaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kikkaillessa   INSTRUCTIV: kikkaillen  INESIV PASIV: kikkailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kikkailemaan   INESIV: kikkailemassa  ELATIV: kikkailemasta

ADESIV: kikkailemalla  ABESIV: kikkailematta  INSTRUCTIV: kikkaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kikkaileminen   PARTITIV: kikkaileminen

INFINITIVUL CINCI: kikkailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kikkaileva  (gen. kikkailevan)   PASIV: kikkailtava   (gen. kikkailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kikkaillut                      PASIV: kikkailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kikkailija (pl.gen. kikkailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kikkailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kikkailu

 

 

kilpailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kilpailen, kilpailet, kilpailee, kilpailemme, kilpailette, kilpailevat, kilpaillaan

en kilpaile, et kilpaile, ei kilpaile, emme kilpaile, ette kilpaile, eivät kilpaile, ei kilpailla

IMPERFECT INDICATIV

kilpailin, kilpailit, kilpaili, kilpailimme, kilpailitte, kilpailivat, kilpailtiin

en kilpaillut, et kilpaillut, ei kilpaillut, emme kilpailleet, ette kilpailleet, eivät kilpailleet, ei kilpailtu

PERFECT INDICATIV

olen kilpaillut, olet kilpaillut, on kilpaillut, olemme kilpailleet, olette kilpailleet, ovat kilpailleet, on kilpailtu

en ole kilpaillut, et ole kilpaillut, ei ole kilpaillut, emme ole kilpailleet, ette ole kilpailleet, eivät ole kilpailleet, ei ole kilpailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kilpaillut, olit kilpaillut, oli kilpaillut, olimme kilpailleet, olitte kilpailleet, olivat kilpailleet, oli kilpailtu

en ollut kilpaillut, et ollut kilpaillut, ei ollut kilpaillut, emme olleet kilpailleet, ette olleet kilpailleet, eivät olleet kilpailleet, ei ollut kilpailtu

PREZENT IMPERATIV

-, kilpaile, kilpailkoon, kilpailkaamme, kilpailkaa, kilpailkoot, kilpailtakoon

-, älä kilpaile, älköön kilpailko, älkäämme kilpailko, älkää kilpailko, älkööt kilpailko, älköön kilpailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kilpaillut, -, -, olkoot kilpailleet, olkoon kilpailtu

-, -, älköön olko kilpaillut, -, -, älkööt olko kilpailleet, älköön olko kilpailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

kilpailisin, kilpailisit, kilpailisi, kilpailisimme, kilpailisitte, kilpailisivat, kilpailtaisiin

en kilpailisi, et kilpailisi, ei kilpailisi, emme kilpailisi, ette kilpailisi, eivät kilpailisi, ei kilpailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kilpaillut, olisit kilpaillut, olisi kilpaillut, olisimme kilpailleet, olisitte kilpailleet, olisivat kilpailleet, oltaisiin kilpailtu

en olisi kilpaillut, et olisi kilpaillut, ei olisi kilpaillut, emme olisi kilpailleet, ette olisi kilpailleet, eivät olisi kilpailleet, ei olisi kilpailtu

PREZENT POTENȚIAL

kilpaillen, kilpaillet, kilpaillee, kilpaillemme, kilpaillette, kilpaillevat, kilpailtaneen

en kilpaille, et kilpaille, ei kilpaille, emme kilpaille, ette kilpaille, eivät kilpaille, ei kilpailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kilpaillut, lienet kilpaillut, lienee kilpaillut, lienemme kilpailleet, lienette kilpailleet, lienevät kilpailleet, lienee kilpailtu

en liene kilpaillut, et liene kilpaillut, ei liene kilpaillut, emme liene kilpailleet, ette liene kilpailleet, eivät liene kilpailleet, ei liene kilpailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kilpailla    FORMA LUNGĂ: kilpaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kilpaillessa   INSTRUCTIV: kilpaillen  INESIV PASIV: kilpailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kilpailemaan   INESIV: kilpailemassa  ELATIV: kilpailemasta

ADESIV: kilpailemalla  ABESIV: kilpailematta  INSTRUCTIV: kilpaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kilpaileminen   PARTITIV: kilpaileminen

INFINITIVUL CINCI: kilpailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kilpaileva  (gen. kilpailevan)   PASIV: kilpailtava   (gen. kilpailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kilpaillut                      PASIV: kilpailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kilpailija (pl.gen. kilpailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kilpailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kilpailu

 

 

kimoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kimoilen, kimoilet, kimoilee, kimoilemme, kimoilette, kimoilevat, kimoillaan

en kimoile, et kimoile, ei kimoile, emme kimoile, ette kimoile, eivät kimoile, ei kimoilla

IMPERFECT INDICATIV

kimoilin, kimoilit, kimoili, kimoilimme, kimoilitte, kimoilivat, kimoiltiin

en kimoillut, et kimoillut, ei kimoillut, emme kimoilleet, ette kimoilleet, eivät kimoilleet, ei kimoiltu

PERFECT INDICATIV

olen kimoillut, olet kimoillut, on kimoillut, olemme kimoilleet, olette kimoilleet, ovat kimoilleet, on kimoiltu

en ole kimoillut, et ole kimoillut, ei ole kimoillut, emme ole kimoilleet, ette ole kimoilleet, eivät ole kimoilleet, ei ole kimoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kimoillut, olit kimoillut, oli kimoillut, olimme kimoilleet, olitte kimoilleet, olivat kimoilleet, oli kimoiltu

en ollut kimoillut, et ollut kimoillut, ei ollut kimoillut, emme olleet kimoilleet, ette olleet kimoilleet, eivät olleet kimoilleet, ei ollut kimoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, kimoile, kimoilkoon, kimoilkaamme, kimoilkaa, kimoilkoot, kimoiltakoon

-, älä kimoile, älköön kimoilko, älkäämme kimoilko, älkää kimoilko, älkööt kimoilko, älköön kimoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kimoillut, -, -, olkoot kimoilleet, olkoon kimoiltu

-, -, älköön olko kimoillut, -, -, älkööt olko kimoilleet, älköön olko kimoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

kimoilisin, kimoilisit, kimoilisi, kimoilisimme, kimoilisitte, kimoilisivat, kimoiltaisiin

en kimoilisi, et kimoilisi, ei kimoilisi, emme kimoilisi, ette kimoilisi, eivät kimoilisi, ei kimoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kimoillut, olisit kimoillut, olisi kimoillut, olisimme kimoilleet, olisitte kimoilleet, olisivat kimoilleet, oltaisiin kimoiltu

en olisi kimoillut, et olisi kimoillut, ei olisi kimoillut, emme olisi kimoilleet, ette olisi kimoilleet, eivät olisi kimoilleet, ei olisi kimoiltu

PREZENT POTENȚIAL

kimoillen, kimoillet, kimoillee, kimoillemme, kimoillette, kimoillevat, kimoiltaneen

en kimoille, et kimoille, ei kimoille, emme kimoille, ette kimoille, eivät kimoille, ei kimoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kimoillut, lienet kimoillut, lienee kimoillut, lienemme kimoilleet, lienette kimoilleet, lienevät kimoilleet, lienee kimoiltu

en liene kimoillut, et liene kimoillut, ei liene kimoillut, emme liene kimoilleet, ette liene kimoilleet, eivät liene kimoilleet, ei liene kimoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kimoilla    FORMA LUNGĂ: kimoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kimoillessa   INSTRUCTIV: kimoillen  INESIV PASIV: kimoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kimoilemaan   INESIV: kimoilemassa  ELATIV: kimoilemasta

ADESIV: kimoilemalla  ABESIV: kimoilematta  INSTRUCTIV: kimoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kimoileminen   PARTITIV: kimoileminen

INFINITIVUL CINCI: kimoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kimoileva  (gen. kimoilevan)   PASIV: kimoiltava   (gen. kimoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kimoillut                     PASIV: kimoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kimoilija (pl.gen. kimoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kimoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kimoilu

 

 

kirjailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kirjailen, kirjailet, kirjailee, kirjailemme, kirjailette, kirjailevat, kirjaillaan

en kirjaile, et kirjaile, ei kirjaile, emme kirjaile, ette kirjaile, eivät kirjaile, ei kirjailla

IMPERFECT INDICATIV

kirjailin, kirjailit, kirjaili, kirjailimme, kirjailitte, kirjailivat, kirjailtiin

en kirjaillut, et kirjaillut, ei kirjaillut, emme kirjailleet, ette kirjailleet, eivät kirjailleet, ei kirjailtu

PERFECT INDICATIV

olen kirjaillut, olet kirjaillut, on kirjaillut, olemme kirjailleet, olette kirjailleet, ovat kirjailleet, on kirjailtu

en ole kirjaillut, et ole kirjaillut, ei ole kirjaillut, emme ole kirjailleet, ette ole kirjailleet, eivät ole kirjailleet, ei ole kirjailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kirjaillut, olit kirjaillut, oli kirjaillut, olimme kirjailleet, olitte kirjailleet, olivat kirjailleet, oli kirjailtu

en ollut kirjaillut, et ollut kirjaillut, ei ollut kirjaillut, emme olleet kirjailleet, ette olleet kirjailleet, eivät olleet kirjailleet, ei ollut kirjailtu

PREZENT IMPERATIV

-, kirjaile, kirjailkoon, kirjailkaamme, kirjailkaa, kirjailkoot, kirjailtakoon

-, älä kirjaile, älköön kirjailko, älkäämme kirjailko, älkää kirjailko, älkööt kirjailko, älköön kirjailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kirjaillut, -, -, olkoot kirjailleet, olkoon kirjailtu

-, -, älköön olko kirjaillut, -, -, älkööt olko kirjailleet, älköön olko kirjailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

kirjailisin, kirjailisit, kirjailisi, kirjailisimme, kirjailisitte, kirjailisivat, kirjailtaisiin

en kirjailisi, et kirjailisi, ei kirjailisi, emme kirjailisi, ette kirjailisi, eivät kirjailisi, ei kirjailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kirjaillut, olisit kirjaillut, olisi kirjaillut, olisimme kirjailleet, olisitte kirjailleet, olisivat kirjailleet, oltaisiin kirjailtu

en olisi kirjaillut, et olisi kirjaillut, ei olisi kirjaillut, emme olisi kirjailleet, ette olisi kirjailleet, eivät olisi kirjailleet, ei olisi kirjailtu

PREZENT POTENȚIAL

kirjaillen, kirjaillet, kirjaillee, kirjaillemme, kirjaillette, kirjaillevat, kirjailtaneen

en kirjaille, et kirjaille, ei kirjaille, emme kirjaille, ette kirjaille, eivät kirjaille, ei kirjailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kirjaillut, lienet kirjaillut, lienee kirjaillut, lienemme kirjailleet, lienette kirjailleet, lienevät kirjailleet, lienee kirjailtu

en liene kirjaillut, et liene kirjaillut, ei liene kirjaillut, emme liene kirjailleet, ette liene kirjailleet, eivät liene kirjailleet, ei liene kirjailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kirjailla    FORMA LUNGĂ: kirjaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kirjaillessa   INSTRUCTIV: kirjaillen  INESIV PASIV: kirjailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kirjailemaan   INESIV: kirjailemassa  ELATIV: kirjailemasta

ADESIV: kirjailemalla  ABESIV: kirjailematta  INSTRUCTIV: kirjaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kirjaileminen   PARTITIV: kirjaileminen

INFINITIVUL CINCI: kirjailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kirjaileva  (gen. kirjailevan)   PASIV: kirjailtava   (gen. kirjailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kirjaillut                      PASIV: kirjailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kirjailija (pl.gen. kirjailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kirjailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kirjailu

 

 

kiroilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kiroilen, kiroilet, kiroilee, kiroilemme, kiroilette, kiroilevat, kiroillaan

en kiroile, et kiroile, ei kiroile, emme kiroile, ette kiroile, eivät kiroile, ei kiroilla

IMPERFECT INDICATIV

kiroilin, kiroilit, kiroili, kiroilimme, kiroilitte, kiroilivat, kiroiltiin

en kiroillut, et kiroillut, ei kiroillut, emme kiroilleet, ette kiroilleet, eivät kiroilleet, ei kiroiltu

PERFECT INDICATIV

olen kiroillut, olet kiroillut, on kiroillut, olemme kiroilleet, olette kiroilleet, ovat kiroilleet, on kiroiltu

en ole kiroillut, et ole kiroillut, ei ole kiroillut, emme ole kiroilleet, ette ole kiroilleet, eivät ole kiroilleet, ei ole kiroiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kiroillut, olit kiroillut, oli kiroillut, olimme kiroilleet, olitte kiroilleet, olivat kiroilleet, oli kiroiltu

en ollut kiroillut, et ollut kiroillut, ei ollut kiroillut, emme olleet kiroilleet, ette olleet kiroilleet, eivät olleet kiroilleet, ei ollut kiroiltu

PREZENT IMPERATIV

-, kiroile, kiroilkoon, kiroilkaamme, kiroilkaa, kiroilkoot, kiroiltakoon

-, älä kiroile, älköön kiroilko, älkäämme kiroilko, älkää kiroilko, älkööt kiroilko, älköön kiroiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kiroillut, -, -, olkoot kiroilleet, olkoon kiroiltu

-, -, älköön olko kiroillut, -, -, älkööt olko kiroilleet, älköön olko kiroiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

kiroilisin, kiroilisit, kiroilisi, kiroilisimme, kiroilisitte, kiroilisivat, kiroiltaisiin

en kiroilisi, et kiroilisi, ei kiroilisi, emme kiroilisi, ette kiroilisi, eivät kiroilisi, ei kiroiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kiroillut, olisit kiroillut, olisi kiroillut, olisimme kiroilleet, olisitte kiroilleet, olisivat kiroilleet, oltaisiin kiroiltu

en olisi kiroillut, et olisi kiroillut, ei olisi kiroillut, emme olisi kiroilleet, ette olisi kiroilleet, eivät olisi kiroilleet, ei olisi kiroiltu

PREZENT POTENȚIAL

kiroillen, kiroillet, kiroillee, kiroillemme, kiroillette, kiroillevat, kiroiltaneen

en kiroille, et kiroille, ei kiroille, emme kiroille, ette kiroille, eivät kiroille, ei kiroiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kiroillut, lienet kiroillut, lienee kiroillut, lienemme kiroilleet, lienette kiroilleet, lienevät kiroilleet, lienee kiroiltu

en liene kiroillut, et liene kiroillut, ei liene kiroillut, emme liene kiroilleet, ette liene kiroilleet, eivät liene kiroilleet, ei liene kiroiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kiroilla    FORMA LUNGĂ: kiroillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kiroillessa   INSTRUCTIV: kiroillen  INESIV PASIV: kiroiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kiroilemaan   INESIV: kiroilemassa  ELATIV: kiroilemasta

ADESIV: kiroilemalla  ABESIV: kiroilematta  INSTRUCTIV: kiroileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kiroileminen   PARTITIV: kiroileminen

INFINITIVUL CINCI: kiroilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kiroileva  (gen. kiroilevan)   PASIV: kiroiltava   (gen. kiroiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kiroillut                     PASIV: kiroiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kiroilija (pl.gen. kiroilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kiroilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kiroilu

 

 

kisailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kisailen, kisailet, kisailee, kisailemme, kisailette, kisailevat, kisaillaan

en kisaile, et kisaile, ei kisaile, emme kisaile, ette kisaile, eivät kisaile, ei kisailla

IMPERFECT INDICATIV

kisailin, kisailit, kisaili, kisailimme, kisailitte, kisailivat, kisailtiin

en kisaillut, et kisaillut, ei kisaillut, emme kisailleet, ette kisailleet, eivät kisailleet, ei kisailtu

PERFECT INDICATIV

olen kisaillut, olet kisaillut, on kisaillut, olemme kisailleet, olette kisailleet, ovat kisailleet, on kisailtu

en ole kisaillut, et ole kisaillut, ei ole kisaillut, emme ole kisailleet, ette ole kisailleet, eivät ole kisailleet, ei ole kisailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kisaillut, olit kisaillut, oli kisaillut, olimme kisailleet, olitte kisailleet, olivat kisailleet, oli kisailtu

en ollut kisaillut, et ollut kisaillut, ei ollut kisaillut, emme olleet kisailleet, ette olleet kisailleet, eivät olleet kisailleet, ei ollut kisailtu

PREZENT IMPERATIV

-, kisaile, kisailkoon, kisailkaamme, kisailkaa, kisailkoot, kisailtakoon

-, älä kisaile, älköön kisailko, älkäämme kisailko, älkää kisailko, älkööt kisailko, älköön kisailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kisaillut, -, -, olkoot kisailleet, olkoon kisailtu

-, -, älköön olko kisaillut, -, -, älkööt olko kisailleet, älköön olko kisailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

kisailisin, kisailisit, kisailisi, kisailisimme, kisailisitte, kisailisivat, kisailtaisiin

en kisailisi, et kisailisi, ei kisailisi, emme kisailisi, ette kisailisi, eivät kisailisi, ei kisailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kisaillut, olisit kisaillut, olisi kisaillut, olisimme kisailleet, olisitte kisailleet, olisivat kisailleet, oltaisiin kisailtu

en olisi kisaillut, et olisi kisaillut, ei olisi kisaillut, emme olisi kisailleet, ette olisi kisailleet, eivät olisi kisailleet, ei olisi kisailtu

PREZENT POTENȚIAL

kisaillen, kisaillet, kisaillee, kisaillemme, kisaillette, kisaillevat, kisailtaneen

en kisaille, et kisaille, ei kisaille, emme kisaille, ette kisaille, eivät kisaille, ei kisailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kisaillut, lienet kisaillut, lienee kisaillut, lienemme kisailleet, lienette kisailleet, lienevät kisailleet, lienee kisailtu

en liene kisaillut, et liene kisaillut, ei liene kisaillut, emme liene kisailleet, ette liene kisailleet, eivät liene kisailleet, ei liene kisailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kisailla    FORMA LUNGĂ: kisaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kisaillessa   INSTRUCTIV: kisaillen  INESIV PASIV: kisailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kisailemaan   INESIV: kisailemassa  ELATIV: kisailemasta

ADESIV: kisailemalla  ABESIV: kisailematta  INSTRUCTIV: kisaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kisaileminen   PARTITIV: kisaileminen

INFINITIVUL CINCI: kisailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kisaileva  (gen. kisailevan)   PASIV: kisailtava   (gen. kisailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kisaillut                     PASIV: kisailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kisailija (pl.gen. kisailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kisailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kisailu

 

 

kiukkuilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kiukkuilen, kiukkuilet, kiukkuilee, kiukkuilemme, kiukkuilette, kiukkuilevat, kiukkuillaan

en kiukkuile, et kiukkuile, ei kiukkuile, emme kiukkuile, ette kiukkuile, eivät kiukkuile, ei kiukkuilla

IMPERFECT INDICATIV

kiukkuilin, kiukkuilit, kiukkuili, kiukkuilimme, kiukkuilitte, kiukkuilivat, kiukkuiltiin

en kiukkuillut, et kiukkuillut, ei kiukkuillut, emme kiukkuilleet, ette kiukkuilleet, eivät kiukkuilleet, ei kiukkuiltu

PERFECT INDICATIV

olen kiukkuillut, olet kiukkuillut, on kiukkuillut, olemme kiukkuilleet, olette kiukkuilleet, ovat kiukkuilleet, on kiukkuiltu

en ole kiukkuillut, et ole kiukkuillut, ei ole kiukkuillut, emme ole kiukkuilleet, ette ole kiukkuilleet, eivät ole kiukkuilleet, ei ole kiukkuiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kiukkuillut, olit kiukkuillut, oli kiukkuillut, olimme kiukkuilleet, olitte kiukkuilleet, olivat kiukkuilleet, oli kiukkuiltu

en ollut kiukkuillut, et ollut kiukkuillut, ei ollut kiukkuillut, emme olleet kiukkuilleet, ette olleet kiukkuilleet, eivät olleet kiukkuilleet, ei ollut kiukkuiltu

PREZENT IMPERATIV

-, kiukkuile, kiukkuilkoon, kiukkuilkaamme, kiukkuilkaa, kiukkuilkoot, kiukkuiltakoon

-, älä kiukkuile, älköön kiukkuilko, älkäämme kiukkuilko, älkää kiukkuilko, älkööt kiukkuilko, älköön kiukkuiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kiukkuillut, -, -, olkoot kiukkuilleet, olkoon kiukkuiltu

-, -, älköön olko kiukkuillut, -, -, älkööt olko kiukkuilleet, älköön olko kiukkuiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

kiukkuilisin, kiukkuilisit, kiukkuilisi, kiukkuilisimme, kiukkuilisitte, kiukkuilisivat, kiukkuiltaisiin

en kiukkuilisi, et kiukkuilisi, ei kiukkuilisi, emme kiukkuilisi, ette kiukkuilisi, eivät kiukkuilisi, ei kiukkuiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kiukkuillut, olisit kiukkuillut, olisi kiukkuillut, olisimme kiukkuilleet, olisitte kiukkuilleet, olisivat kiukkuilleet, oltaisiin kiukkuiltu

en olisi kiukkuillut, et olisi kiukkuillut, ei olisi kiukkuillut, emme olisi kiukkuilleet, ette olisi kiukkuilleet, eivät olisi kiukkuilleet, ei olisi kiukkuiltu

PREZENT POTENȚIAL

kiukkuillen, kiukkuillet, kiukkuillee, kiukkuillemme, kiukkuillette, kiukkuillevat, kiukkuiltaneen

en kiukkuille, et kiukkuille, ei kiukkuille, emme kiukkuille, ette kiukkuille, eivät kiukkuille, ei kiukkuiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kiukkuillut, lienet kiukkuillut, lienee kiukkuillut, lienemme kiukkuilleet, lienette kiukkuilleet, lienevät kiukkuilleet, lienee kiukkuiltu

en liene kiukkuillut, et liene kiukkuillut, ei liene kiukkuillut, emme liene kiukkuilleet, ette liene kiukkuilleet, eivät liene kiukkuilleet, ei liene kiukkuiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kiukkuilla    FORMA LUNGĂ: kiukkuillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kiukkuillessa   INSTRUCTIV: kiukkuillen  INESIV PASIV: kiukkuiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kiukkuilemaan   INESIV: kiukkuilemassa  ELATIV: kiukkuilemasta

ADESIV: kiukkuilemalla  ABESIV: kiukkuilematta  INSTRUCTIV: kiukkuileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kiukkuileminen   PARTITIV: kiukkuileminen

INFINITIVUL CINCI: kiukkuilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kiukkuileva  (gen. kiukkuilevan)   PASIV: kiukkuiltava   (gen. kiukkuiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kiukkuillut                       PASIV: kiukkuiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kiukkuilija (pl.gen. kiukkuilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kiukkuilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kiukkuilu

 

 

kohoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kohoilen, kohoilet, kohoilee, kohoilemme, kohoilette, kohoilevat, kohoillaan

en kohoile, et kohoile, ei kohoile, emme kohoile, ette kohoile, eivät kohoile, ei kohoilla

IMPERFECT INDICATIV

kohoilin, kohoilit, kohoili, kohoilimme, kohoilitte, kohoilivat, kohoiltiin

en kohoillut, et kohoillut, ei kohoillut, emme kohoilleet, ette kohoilleet, eivät kohoilleet, ei kohoiltu

PERFECT INDICATIV

olen kohoillut, olet kohoillut, on kohoillut, olemme kohoilleet, olette kohoilleet, ovat kohoilleet, on kohoiltu

en ole kohoillut, et ole kohoillut, ei ole kohoillut, emme ole kohoilleet, ette ole kohoilleet, eivät ole kohoilleet, ei ole kohoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kohoillut, olit kohoillut, oli kohoillut, olimme kohoilleet, olitte kohoilleet, olivat kohoilleet, oli kohoiltu

en ollut kohoillut, et ollut kohoillut, ei ollut kohoillut, emme olleet kohoilleet, ette olleet kohoilleet, eivät olleet kohoilleet, ei ollut kohoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, kohoile, kohoilkoon, kohoilkaamme, kohoilkaa, kohoilkoot, kohoiltakoon

-, älä kohoile, älköön kohoilko, älkäämme kohoilko, älkää kohoilko, älkööt kohoilko, älköön kohoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kohoillut, -, -, olkoot kohoilleet, olkoon kohoiltu

-, -, älköön olko kohoillut, -, -, älkööt olko kohoilleet, älköön olko kohoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

kohoilisin, kohoilisit, kohoilisi, kohoilisimme, kohoilisitte, kohoilisivat, kohoiltaisiin

en kohoilisi, et kohoilisi, ei kohoilisi, emme kohoilisi, ette kohoilisi, eivät kohoilisi, ei kohoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kohoillut, olisit kohoillut, olisi kohoillut, olisimme kohoilleet, olisitte kohoilleet, olisivat kohoilleet, oltaisiin kohoiltu

en olisi kohoillut, et olisi kohoillut, ei olisi kohoillut, emme olisi kohoilleet, ette olisi kohoilleet, eivät olisi kohoilleet, ei olisi kohoiltu

PREZENT POTENȚIAL

kohoillen, kohoillet, kohoillee, kohoillemme, kohoillette, kohoillevat, kohoiltaneen

en kohoille, et kohoille, ei kohoille, emme kohoille, ette kohoille, eivät kohoille, ei kohoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kohoillut, lienet kohoillut, lienee kohoillut, lienemme kohoilleet, lienette kohoilleet, lienevät kohoilleet, lienee kohoiltu

en liene kohoillut, et liene kohoillut, ei liene kohoillut, emme liene kohoilleet, ette liene kohoilleet, eivät liene kohoilleet, ei liene kohoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kohoilla    FORMA LUNGĂ: kohoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kohoillessa   INSTRUCTIV: kohoillen  INESIV PASIV: kohoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kohoilemaan   INESIV: kohoilemassa  ELATIV: kohoilemasta

ADESIV: kohoilemalla  ABESIV: kohoilematta  INSTRUCTIV: kohoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kohoileminen   PARTITIV: kohoileminen

INFINITIVUL CINCI: kohoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kohoileva  (gen. kohoilevan)   PASIV: kohoiltava   (gen. kohoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kohoillut                     PASIV: kohoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kohoilija (pl.gen. kohoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kohoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kohoilu

 

 

kokeilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kokeilen, kokeilet, kokeilee, kokeilemme, kokeilette, kokeilevat, kokeillaan

en kokeile, et kokeile, ei kokeile, emme kokeile, ette kokeile, eivät kokeile, ei kokeilla

IMPERFECT INDICATIV

kokeilin, kokeilit, kokeili, kokeilimme, kokeilitte, kokeilivat, kokeiltiin

en kokeillut, et kokeillut, ei kokeillut, emme kokeilleet, ette kokeilleet, eivät kokeilleet, ei kokeiltu

PERFECT INDICATIV

olen kokeillut, olet kokeillut, on kokeillut, olemme kokeilleet, olette kokeilleet, ovat kokeilleet, on kokeiltu

en ole kokeillut, et ole kokeillut, ei ole kokeillut, emme ole kokeilleet, ette ole kokeilleet, eivät ole kokeilleet, ei ole kokeiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kokeillut, olit kokeillut, oli kokeillut, olimme kokeilleet, olitte kokeilleet, olivat kokeilleet, oli kokeiltu

en ollut kokeillut, et ollut kokeillut, ei ollut kokeillut, emme olleet kokeilleet, ette olleet kokeilleet, eivät olleet kokeilleet, ei ollut kokeiltu

PREZENT IMPERATIV

-, kokeile, kokeilkoon, kokeilkaamme, kokeilkaa, kokeilkoot, kokeiltakoon

-, älä kokeile, älköön kokeilko, älkäämme kokeilko, älkää kokeilko, älkööt kokeilko, älköön kokeiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kokeillut, -, -, olkoot kokeilleet, olkoon kokeiltu

-, -, älköön olko kokeillut, -, -, älkööt olko kokeilleet, älköön olko kokeiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

kokeilisin, kokeilisit, kokeilisi, kokeilisimme, kokeilisitte, kokeilisivat, kokeiltaisiin

en kokeilisi, et kokeilisi, ei kokeilisi, emme kokeilisi, ette kokeilisi, eivät kokeilisi, ei kokeiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kokeillut, olisit kokeillut, olisi kokeillut, olisimme kokeilleet, olisitte kokeilleet, olisivat kokeilleet, oltaisiin kokeiltu

en olisi kokeillut, et olisi kokeillut, ei olisi kokeillut, emme olisi kokeilleet, ette olisi kokeilleet, eivät olisi kokeilleet, ei olisi kokeiltu

PREZENT POTENȚIAL

kokeillen, kokeillet, kokeillee, kokeillemme, kokeillette, kokeillevat, kokeiltaneen

en kokeille, et kokeille, ei kokeille, emme kokeille, ette kokeille, eivät kokeille, ei kokeiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kokeillut, lienet kokeillut, lienee kokeillut, lienemme kokeilleet, lienette kokeilleet, lienevät kokeilleet, lienee kokeiltu

en liene kokeillut, et liene kokeillut, ei liene kokeillut, emme liene kokeilleet, ette liene kokeilleet, eivät liene kokeilleet, ei liene kokeiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kokeilla    FORMA LUNGĂ: kokeillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kokeillessa   INSTRUCTIV: kokeillen  INESIV PASIV: kokeiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kokeilemaan   INESIV: kokeilemassa  ELATIV: kokeilemasta

ADESIV: kokeilemalla  ABESIV: kokeilematta  INSTRUCTIV: kokeileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kokeileminen   PARTITIV: kokeileminen

INFINITIVUL CINCI: kokeilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kokeileva  (gen. kokeilevan)   PASIV: kokeiltava   (gen. kokeiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kokeillut                     PASIV: kokeiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kokeilija (pl.gen. kokeilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kokeilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kokeilu

 

 

kokkailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kokkailen, kokkailet, kokkailee, kokkailemme, kokkailette, kokkailevat, kokkaillaan

en kokkaile, et kokkaile, ei kokkaile, emme kokkaile, ette kokkaile, eivät kokkaile, ei kokkailla

IMPERFECT INDICATIV

kokkailin, kokkailit, kokkaili, kokkailimme, kokkailitte, kokkailivat, kokkailtiin

en kokkaillut, et kokkaillut, ei kokkaillut, emme kokkailleet, ette kokkailleet, eivät kokkailleet, ei kokkailtu

PERFECT INDICATIV

olen kokkaillut, olet kokkaillut, on kokkaillut, olemme kokkailleet, olette kokkailleet, ovat kokkailleet, on kokkailtu

en ole kokkaillut, et ole kokkaillut, ei ole kokkaillut, emme ole kokkailleet, ette ole kokkailleet, eivät ole kokkailleet, ei ole kokkailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kokkaillut, olit kokkaillut, oli kokkaillut, olimme kokkailleet, olitte kokkailleet, olivat kokkailleet, oli kokkailtu

en ollut kokkaillut, et ollut kokkaillut, ei ollut kokkaillut, emme olleet kokkailleet, ette olleet kokkailleet, eivät olleet kokkailleet, ei ollut kokkailtu

PREZENT IMPERATIV

-, kokkaile, kokkailkoon, kokkailkaamme, kokkailkaa, kokkailkoot, kokkailtakoon

-, älä kokkaile, älköön kokkailko, älkäämme kokkailko, älkää kokkailko, älkööt kokkailko, älköön kokkailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kokkaillut, -, -, olkoot kokkailleet, olkoon kokkailtu

-, -, älköön olko kokkaillut, -, -, älkööt olko kokkailleet, älköön olko kokkailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

kokkailisin, kokkailisit, kokkailisi, kokkailisimme, kokkailisitte, kokkailisivat, kokkailtaisiin

en kokkailisi, et kokkailisi, ei kokkailisi, emme kokkailisi, ette kokkailisi, eivät kokkailisi, ei kokkailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kokkaillut, olisit kokkaillut, olisi kokkaillut, olisimme kokkailleet, olisitte kokkailleet, olisivat kokkailleet, oltaisiin kokkailtu

en olisi kokkaillut, et olisi kokkaillut, ei olisi kokkaillut, emme olisi kokkailleet, ette olisi kokkailleet, eivät olisi kokkailleet, ei olisi kokkailtu

PREZENT POTENȚIAL

kokkaillen, kokkaillet, kokkaillee, kokkaillemme, kokkaillette, kokkaillevat, kokkailtaneen

en kokkaille, et kokkaille, ei kokkaille, emme kokkaille, ette kokkaille, eivät kokkaille, ei kokkailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kokkaillut, lienet kokkaillut, lienee kokkaillut, lienemme kokkailleet, lienette kokkailleet, lienevät kokkailleet, lienee kokkailtu

en liene kokkaillut, et liene kokkaillut, ei liene kokkaillut, emme liene kokkailleet, ette liene kokkailleet, eivät liene kokkailleet, ei liene kokkailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kokkailla    FORMA LUNGĂ: kokkaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kokkaillessa   INSTRUCTIV: kokkaillen  INESIV PASIV: kokkailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kokkailemaan   INESIV: kokkailemassa  ELATIV: kokkailemasta

ADESIV: kokkailemalla  ABESIV: kokkailematta  INSTRUCTIV: kokkaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kokkaileminen   PARTITIV: kokkaileminen

INFINITIVUL CINCI: kokkailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kokkaileva  (gen. kokkailevan)   PASIV: kokkailtava   (gen. kokkailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kokkaillut                      PASIV: kokkailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kokkailija (pl.gen. kokkailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kokkailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kokkailu

 

 

kokoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kokoilen, kokoilet, kokoilee, kokoilemme, kokoilette, kokoilevat, kokoillaan

en kokoile, et kokoile, ei kokoile, emme kokoile, ette kokoile, eivät kokoile, ei kokoilla

IMPERFECT INDICATIV

kokoilin, kokoilit, kokoili, kokoilimme, kokoilitte, kokoilivat, kokoiltiin

en kokoillut, et kokoillut, ei kokoillut, emme kokoilleet, ette kokoilleet, eivät kokoilleet, ei kokoiltu

PERFECT INDICATIV

olen kokoillut, olet kokoillut, on kokoillut, olemme kokoilleet, olette kokoilleet, ovat kokoilleet, on kokoiltu

en ole kokoillut, et ole kokoillut, ei ole kokoillut, emme ole kokoilleet, ette ole kokoilleet, eivät ole kokoilleet, ei ole kokoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kokoillut, olit kokoillut, oli kokoillut, olimme kokoilleet, olitte kokoilleet, olivat kokoilleet, oli kokoiltu

en ollut kokoillut, et ollut kokoillut, ei ollut kokoillut, emme olleet kokoilleet, ette olleet kokoilleet, eivät olleet kokoilleet, ei ollut kokoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, kokoile, kokoilkoon, kokoilkaamme, kokoilkaa, kokoilkoot, kokoiltakoon

-, älä kokoile, älköön kokoilko, älkäämme kokoilko, älkää kokoilko, älkööt kokoilko, älköön kokoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kokoillut, -, -, olkoot kokoilleet, olkoon kokoiltu

-, -, älköön olko kokoillut, -, -, älkööt olko kokoilleet, älköön olko kokoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

kokoilisin, kokoilisit, kokoilisi, kokoilisimme, kokoilisitte, kokoilisivat, kokoiltaisiin

en kokoilisi, et kokoilisi, ei kokoilisi, emme kokoilisi, ette kokoilisi, eivät kokoilisi, ei kokoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kokoillut, olisit kokoillut, olisi kokoillut, olisimme kokoilleet, olisitte kokoilleet, olisivat kokoilleet, oltaisiin kokoiltu

en olisi kokoillut, et olisi kokoillut, ei olisi kokoillut, emme olisi kokoilleet, ette olisi kokoilleet, eivät olisi kokoilleet, ei olisi kokoiltu

PREZENT POTENȚIAL

kokoillen, kokoillet, kokoillee, kokoillemme, kokoillette, kokoillevat, kokoiltaneen

en kokoille, et kokoille, ei kokoille, emme kokoille, ette kokoille, eivät kokoille, ei kokoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kokoillut, lienet kokoillut, lienee kokoillut, lienemme kokoilleet, lienette kokoilleet, lienevät kokoilleet, lienee kokoiltu

en liene kokoillut, et liene kokoillut, ei liene kokoillut, emme liene kokoilleet, ette liene kokoilleet, eivät liene kokoilleet, ei liene kokoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kokoilla    FORMA LUNGĂ: kokoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kokoillessa   INSTRUCTIV: kokoillen  INESIV PASIV: kokoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kokoilemaan   INESIV: kokoilemassa  ELATIV: kokoilemasta

ADESIV: kokoilemalla  ABESIV: kokoilematta  INSTRUCTIV: kokoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kokoileminen   PARTITIV: kokoileminen

INFINITIVUL CINCI: kokoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kokoileva  (gen. kokoilevan)   PASIV: kokoiltava   (gen. kokoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kokoillut                     PASIV: kokoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kokoilija (pl.gen. kokoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kokoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kokoilu

 

 

komeilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

komeilen, komeilet, komeilee, komeilemme, komeilette, komeilevat, komeillaan

en komeile, et komeile, ei komeile, emme komeile, ette komeile, eivät komeile, ei komeilla

IMPERFECT INDICATIV

komeilin, komeilit, komeili, komeilimme, komeilitte, komeilivat, komeiltiin

en komeillut, et komeillut, ei komeillut, emme komeilleet, ette komeilleet, eivät komeilleet, ei komeiltu

PERFECT INDICATIV

olen komeillut, olet komeillut, on komeillut, olemme komeilleet, olette komeilleet, ovat komeilleet, on komeiltu

en ole komeillut, et ole komeillut, ei ole komeillut, emme ole komeilleet, ette ole komeilleet, eivät ole komeilleet, ei ole komeiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin komeillut, olit komeillut, oli komeillut, olimme komeilleet, olitte komeilleet, olivat komeilleet, oli komeiltu

en ollut komeillut, et ollut komeillut, ei ollut komeillut, emme olleet komeilleet, ette olleet komeilleet, eivät olleet komeilleet, ei ollut komeiltu

PREZENT IMPERATIV

-, komeile, komeilkoon, komeilkaamme, komeilkaa, komeilkoot, komeiltakoon

-, älä komeile, älköön komeilko, älkäämme komeilko, älkää komeilko, älkööt komeilko, älköön komeiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon komeillut, -, -, olkoot komeilleet, olkoon komeiltu

-, -, älköön olko komeillut, -, -, älkööt olko komeilleet, älköön olko komeiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

komeilisin, komeilisit, komeilisi, komeilisimme, komeilisitte, komeilisivat, komeiltaisiin

en komeilisi, et komeilisi, ei komeilisi, emme komeilisi, ette komeilisi, eivät komeilisi, ei komeiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin komeillut, olisit komeillut, olisi komeillut, olisimme komeilleet, olisitte komeilleet, olisivat komeilleet, oltaisiin komeiltu

en olisi komeillut, et olisi komeillut, ei olisi komeillut, emme olisi komeilleet, ette olisi komeilleet, eivät olisi komeilleet, ei olisi komeiltu

PREZENT POTENȚIAL

komeillen, komeillet, komeillee, komeillemme, komeillette, komeillevat, komeiltaneen

en komeille, et komeille, ei komeille, emme komeille, ette komeille, eivät komeille, ei komeiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen komeillut, lienet komeillut, lienee komeillut, lienemme komeilleet, lienette komeilleet, lienevät komeilleet, lienee komeiltu

en liene komeillut, et liene komeillut, ei liene komeillut, emme liene komeilleet, ette liene komeilleet, eivät liene komeilleet, ei liene komeiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: komeilla    FORMA LUNGĂ: komeillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: komeillessa   INSTRUCTIV: komeillen  INESIV PASIV: komeiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: komeilemaan   INESIV: komeilemassa  ELATIV: komeilemasta

ADESIV: komeilemalla  ABESIV: komeilematta  INSTRUCTIV: komeileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: komeileminen   PARTITIV: komeileminen

INFINITIVUL CINCI: komeilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: komeileva  (gen. komeilevan)   PASIV: komeiltava   (gen. komeiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: komeillut                     PASIV: komeiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: komeilija (pl.gen. komeilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: komeilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): komeilu

 

 

konstailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

konstailen, konstailet, konstailee, konstailemme, konstailette, konstailevat, konstaillaan

en konstaile, et konstaile, ei konstaile, emme konstaile, ette konstaile, eivät konstaile, ei konstailla

IMPERFECT INDICATIV

konstailin, konstailit, konstaili, konstailimme, konstailitte, konstailivat, konstailtiin

en konstaillut, et konstaillut, ei konstaillut, emme konstailleet, ette konstailleet, eivät konstailleet, ei konstailtu

PERFECT INDICATIV

olen konstaillut, olet konstaillut, on konstaillut, olemme konstailleet, olette konstailleet, ovat konstailleet, on konstailtu

en ole konstaillut, et ole konstaillut, ei ole konstaillut, emme ole konstailleet, ette ole konstailleet, eivät ole konstailleet, ei ole konstailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin konstaillut, olit konstaillut, oli konstaillut, olimme konstailleet, olitte konstailleet, olivat konstailleet, oli konstailtu

en ollut konstaillut, et ollut konstaillut, ei ollut konstaillut, emme olleet konstailleet, ette olleet konstailleet, eivät olleet konstailleet, ei ollut konstailtu

PREZENT IMPERATIV

-, konstaile, konstailkoon, konstailkaamme, konstailkaa, konstailkoot, konstailtakoon

-, älä konstaile, älköön konstailko, älkäämme konstailko, älkää konstailko, älkööt konstailko, älköön konstailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon konstaillut, -, -, olkoot konstailleet, olkoon konstailtu

-, -, älköön olko konstaillut, -, -, älkööt olko konstailleet, älköön olko konstailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

konstailisin, konstailisit, konstailisi, konstailisimme, konstailisitte, konstailisivat, konstailtaisiin

en konstailisi, et konstailisi, ei konstailisi, emme konstailisi, ette konstailisi, eivät konstailisi, ei konstailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin konstaillut, olisit konstaillut, olisi konstaillut, olisimme konstailleet, olisitte konstailleet, olisivat konstailleet, oltaisiin konstailtu

en olisi konstaillut, et olisi konstaillut, ei olisi konstaillut, emme olisi konstailleet, ette olisi konstailleet, eivät olisi konstailleet, ei olisi konstailtu

PREZENT POTENȚIAL

konstaillen, konstaillet, konstaillee, konstaillemme, konstaillette, konstaillevat, konstailtaneen

en konstaille, et konstaille, ei konstaille, emme konstaille, ette konstaille, eivät konstaille, ei konstailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen konstaillut, lienet konstaillut, lienee konstaillut, lienemme konstailleet, lienette konstailleet, lienevät konstailleet, lienee konstailtu

en liene konstaillut, et liene konstaillut, ei liene konstaillut, emme liene konstailleet, ette liene konstailleet, eivät liene konstailleet, ei liene konstailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: konstailla    FORMA LUNGĂ: konstaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: konstaillessa   INSTRUCTIV: konstaillen  INESIV PASIV: konstailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: konstailemaan   INESIV: konstailemassa  ELATIV: konstailemasta

ADESIV: konstailemalla  ABESIV: konstailematta  INSTRUCTIV: konstaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: konstaileminen   PARTITIV: konstaileminen

INFINITIVUL CINCI: konstailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: konstaileva  (gen. konstailevan)   PASIV: konstailtava   (gen. konstailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: konstaillut                       PASIV: konstailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: konstailija (pl.gen. konstailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: konstailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): konstailu

 

 

kopeilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kopeilen, kopeilet, kopeilee, kopeilemme, kopeilette, kopeilevat, kopeillaan

en kopeile, et kopeile, ei kopeile, emme kopeile, ette kopeile, eivät kopeile, ei kopeilla

IMPERFECT INDICATIV

kopeilin, kopeilit, kopeili, kopeilimme, kopeilitte, kopeilivat, kopeiltiin

en kopeillut, et kopeillut, ei kopeillut, emme kopeilleet, ette kopeilleet, eivät kopeilleet, ei kopeiltu

PERFECT INDICATIV

olen kopeillut, olet kopeillut, on kopeillut, olemme kopeilleet, olette kopeilleet, ovat kopeilleet, on kopeiltu

en ole kopeillut, et ole kopeillut, ei ole kopeillut, emme ole kopeilleet, ette ole kopeilleet, eivät ole kopeilleet, ei ole kopeiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kopeillut, olit kopeillut, oli kopeillut, olimme kopeilleet, olitte kopeilleet, olivat kopeilleet, oli kopeiltu

en ollut kopeillut, et ollut kopeillut, ei ollut kopeillut, emme olleet kopeilleet, ette olleet kopeilleet, eivät olleet kopeilleet, ei ollut kopeiltu

PREZENT IMPERATIV

-, kopeile, kopeilkoon, kopeilkaamme, kopeilkaa, kopeilkoot, kopeiltakoon

-, älä kopeile, älköön kopeilko, älkäämme kopeilko, älkää kopeilko, älkööt kopeilko, älköön kopeiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kopeillut, -, -, olkoot kopeilleet, olkoon kopeiltu

-, -, älköön olko kopeillut, -, -, älkööt olko kopeilleet, älköön olko kopeiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

kopeilisin, kopeilisit, kopeilisi, kopeilisimme, kopeilisitte, kopeilisivat, kopeiltaisiin

en kopeilisi, et kopeilisi, ei kopeilisi, emme kopeilisi, ette kopeilisi, eivät kopeilisi, ei kopeiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kopeillut, olisit kopeillut, olisi kopeillut, olisimme kopeilleet, olisitte kopeilleet, olisivat kopeilleet, oltaisiin kopeiltu

en olisi kopeillut, et olisi kopeillut, ei olisi kopeillut, emme olisi kopeilleet, ette olisi kopeilleet, eivät olisi kopeilleet, ei olisi kopeiltu

PREZENT POTENȚIAL

kopeillen, kopeillet, kopeillee, kopeillemme, kopeillette, kopeillevat, kopeiltaneen

en kopeille, et kopeille, ei kopeille, emme kopeille, ette kopeille, eivät kopeille, ei kopeiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kopeillut, lienet kopeillut, lienee kopeillut, lienemme kopeilleet, lienette kopeilleet, lienevät kopeilleet, lienee kopeiltu

en liene kopeillut, et liene kopeillut, ei liene kopeillut, emme liene kopeilleet, ette liene kopeilleet, eivät liene kopeilleet, ei liene kopeiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kopeilla    FORMA LUNGĂ: kopeillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kopeillessa   INSTRUCTIV: kopeillen  INESIV PASIV: kopeiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kopeilemaan   INESIV: kopeilemassa  ELATIV: kopeilemasta

ADESIV: kopeilemalla  ABESIV: kopeilematta  INSTRUCTIV: kopeileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kopeileminen   PARTITIV: kopeileminen

INFINITIVUL CINCI: kopeilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kopeileva  (gen. kopeilevan)   PASIV: kopeiltava   (gen. kopeiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kopeillut                     PASIV: kopeiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kopeilija (pl.gen. kopeilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kopeilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kopeilu

 

 

koreilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

koreilen, koreilet, koreilee, koreilemme, koreilette, koreilevat, koreillaan

en koreile, et koreile, ei koreile, emme koreile, ette koreile, eivät koreile, ei koreilla

IMPERFECT INDICATIV

koreilin, koreilit, koreili, koreilimme, koreilitte, koreilivat, koreiltiin

en koreillut, et koreillut, ei koreillut, emme koreilleet, ette koreilleet, eivät koreilleet, ei koreiltu

PERFECT INDICATIV

olen koreillut, olet koreillut, on koreillut, olemme koreilleet, olette koreilleet, ovat koreilleet, on koreiltu

en ole koreillut, et ole koreillut, ei ole koreillut, emme ole koreilleet, ette ole koreilleet, eivät ole koreilleet, ei ole koreiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin koreillut, olit koreillut, oli koreillut, olimme koreilleet, olitte koreilleet, olivat koreilleet, oli koreiltu

en ollut koreillut, et ollut koreillut, ei ollut koreillut, emme olleet koreilleet, ette olleet koreilleet, eivät olleet koreilleet, ei ollut koreiltu

PREZENT IMPERATIV

-, koreile, koreilkoon, koreilkaamme, koreilkaa, koreilkoot, koreiltakoon

-, älä koreile, älköön koreilko, älkäämme koreilko, älkää koreilko, älkööt koreilko, älköön koreiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon koreillut, -, -, olkoot koreilleet, olkoon koreiltu

-, -, älköön olko koreillut, -, -, älkööt olko koreilleet, älköön olko koreiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

koreilisin, koreilisit, koreilisi, koreilisimme, koreilisitte, koreilisivat, koreiltaisiin

en koreilisi, et koreilisi, ei koreilisi, emme koreilisi, ette koreilisi, eivät koreilisi, ei koreiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin koreillut, olisit koreillut, olisi koreillut, olisimme koreilleet, olisitte koreilleet, olisivat koreilleet, oltaisiin koreiltu

en olisi koreillut, et olisi koreillut, ei olisi koreillut, emme olisi koreilleet, ette olisi koreilleet, eivät olisi koreilleet, ei olisi koreiltu

PREZENT POTENȚIAL

koreillen, koreillet, koreillee, koreillemme, koreillette, koreillevat, koreiltaneen

en koreille, et koreille, ei koreille, emme koreille, ette koreille, eivät koreille, ei koreiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen koreillut, lienet koreillut, lienee koreillut, lienemme koreilleet, lienette koreilleet, lienevät koreilleet, lienee koreiltu

en liene koreillut, et liene koreillut, ei liene koreillut, emme liene koreilleet, ette liene koreilleet, eivät liene koreilleet, ei liene koreiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: koreilla    FORMA LUNGĂ: koreillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: koreillessa   INSTRUCTIV: koreillen  INESIV PASIV: koreiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: koreilemaan   INESIV: koreilemassa  ELATIV: koreilemasta

ADESIV: koreilemalla  ABESIV: koreilematta  INSTRUCTIV: koreileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: koreileminen   PARTITIV: koreileminen

INFINITIVUL CINCI: koreilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: koreileva  (gen. koreilevan)   PASIV: koreiltava   (gen. koreiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: koreillut                     PASIV: koreiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: koreilija (pl.gen. koreilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: koreilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): koreilu

 

 

korjailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

korjailen, korjailet, korjailee, korjailemme, korjailette, korjailevat, korjaillaan

en korjaile, et korjaile, ei korjaile, emme korjaile, ette korjaile, eivät korjaile, ei korjailla

IMPERFECT INDICATIV

korjailin, korjailit, korjaili, korjailimme, korjailitte, korjailivat, korjailtiin

en korjaillut, et korjaillut, ei korjaillut, emme korjailleet, ette korjailleet, eivät korjailleet, ei korjailtu

PERFECT INDICATIV

olen korjaillut, olet korjaillut, on korjaillut, olemme korjailleet, olette korjailleet, ovat korjailleet, on korjailtu

en ole korjaillut, et ole korjaillut, ei ole korjaillut, emme ole korjailleet, ette ole korjailleet, eivät ole korjailleet, ei ole korjailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin korjaillut, olit korjaillut, oli korjaillut, olimme korjailleet, olitte korjailleet, olivat korjailleet, oli korjailtu

en ollut korjaillut, et ollut korjaillut, ei ollut korjaillut, emme olleet korjailleet, ette olleet korjailleet, eivät olleet korjailleet, ei ollut korjailtu

PREZENT IMPERATIV

-, korjaile, korjailkoon, korjailkaamme, korjailkaa, korjailkoot, korjailtakoon

-, älä korjaile, älköön korjailko, älkäämme korjailko, älkää korjailko, älkööt korjailko, älköön korjailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon korjaillut, -, -, olkoot korjailleet, olkoon korjailtu

-, -, älköön olko korjaillut, -, -, älkööt olko korjailleet, älköön olko korjailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

korjailisin, korjailisit, korjailisi, korjailisimme, korjailisitte, korjailisivat, korjailtaisiin

en korjailisi, et korjailisi, ei korjailisi, emme korjailisi, ette korjailisi, eivät korjailisi, ei korjailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin korjaillut, olisit korjaillut, olisi korjaillut, olisimme korjailleet, olisitte korjailleet, olisivat korjailleet, oltaisiin korjailtu

en olisi korjaillut, et olisi korjaillut, ei olisi korjaillut, emme olisi korjailleet, ette olisi korjailleet, eivät olisi korjailleet, ei olisi korjailtu

PREZENT POTENȚIAL

korjaillen, korjaillet, korjaillee, korjaillemme, korjaillette, korjaillevat, korjailtaneen

en korjaille, et korjaille, ei korjaille, emme korjaille, ette korjaille, eivät korjaille, ei korjailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen korjaillut, lienet korjaillut, lienee korjaillut, lienemme korjailleet, lienette korjailleet, lienevät korjailleet, lienee korjailtu

en liene korjaillut, et liene korjaillut, ei liene korjaillut, emme liene korjailleet, ette liene korjailleet, eivät liene korjailleet, ei liene korjailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: korjailla    FORMA LUNGĂ: korjaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: korjaillessa   INSTRUCTIV: korjaillen  INESIV PASIV: korjailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: korjailemaan   INESIV: korjailemassa  ELATIV: korjailemasta

ADESIV: korjailemalla  ABESIV: korjailematta  INSTRUCTIV: korjaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: korjaileminen   PARTITIV: korjaileminen

INFINITIVUL CINCI: korjailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: korjaileva  (gen. korjailevan)   PASIV: korjailtava   (gen. korjailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: korjaillut                      PASIV: korjailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: korjailija (pl.gen. korjailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: korjailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): korjailu

 

 

kuhnailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kuhnailen, kuhnailet, kuhnailee, kuhnailemme, kuhnailette, kuhnailevat, kuhnaillaan

en kuhnaile, et kuhnaile, ei kuhnaile, emme kuhnaile, ette kuhnaile, eivät kuhnaile, ei kuhnailla

IMPERFECT INDICATIV

kuhnailin, kuhnailit, kuhnaili, kuhnailimme, kuhnailitte, kuhnailivat, kuhnailtiin

en kuhnaillut, et kuhnaillut, ei kuhnaillut, emme kuhnailleet, ette kuhnailleet, eivät kuhnailleet, ei kuhnailtu

PERFECT INDICATIV

olen kuhnaillut, olet kuhnaillut, on kuhnaillut, olemme kuhnailleet, olette kuhnailleet, ovat kuhnailleet, on kuhnailtu

en ole kuhnaillut, et ole kuhnaillut, ei ole kuhnaillut, emme ole kuhnailleet, ette ole kuhnailleet, eivät ole kuhnailleet, ei ole kuhnailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kuhnaillut, olit kuhnaillut, oli kuhnaillut, olimme kuhnailleet, olitte kuhnailleet, olivat kuhnailleet, oli kuhnailtu

en ollut kuhnaillut, et ollut kuhnaillut, ei ollut kuhnaillut, emme olleet kuhnailleet, ette olleet kuhnailleet, eivät olleet kuhnailleet, ei ollut kuhnailtu

PREZENT IMPERATIV

-, kuhnaile, kuhnailkoon, kuhnailkaamme, kuhnailkaa, kuhnailkoot, kuhnailtakoon

-, älä kuhnaile, älköön kuhnailko, älkäämme kuhnailko, älkää kuhnailko, älkööt kuhnailko, älköön kuhnailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kuhnaillut, -, -, olkoot kuhnailleet, olkoon kuhnailtu

-, -, älköön olko kuhnaillut, -, -, älkööt olko kuhnailleet, älköön olko kuhnailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

kuhnailisin, kuhnailisit, kuhnailisi, kuhnailisimme, kuhnailisitte, kuhnailisivat, kuhnailtaisiin

en kuhnailisi, et kuhnailisi, ei kuhnailisi, emme kuhnailisi, ette kuhnailisi, eivät kuhnailisi, ei kuhnailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kuhnaillut, olisit kuhnaillut, olisi kuhnaillut, olisimme kuhnailleet, olisitte kuhnailleet, olisivat kuhnailleet, oltaisiin kuhnailtu

en olisi kuhnaillut, et olisi kuhnaillut, ei olisi kuhnaillut, emme olisi kuhnailleet, ette olisi kuhnailleet, eivät olisi kuhnailleet, ei olisi kuhnailtu

PREZENT POTENȚIAL

kuhnaillen, kuhnaillet, kuhnaillee, kuhnaillemme, kuhnaillette, kuhnaillevat, kuhnailtaneen

en kuhnaille, et kuhnaille, ei kuhnaille, emme kuhnaille, ette kuhnaille, eivät kuhnaille, ei kuhnailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kuhnaillut, lienet kuhnaillut, lienee kuhnaillut, lienemme kuhnailleet, lienette kuhnailleet, lienevät kuhnailleet, lienee kuhnailtu

en liene kuhnaillut, et liene kuhnaillut, ei liene kuhnaillut, emme liene kuhnailleet, ette liene kuhnailleet, eivät liene kuhnailleet, ei liene kuhnailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kuhnailla    FORMA LUNGĂ: kuhnaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kuhnaillessa   INSTRUCTIV: kuhnaillen  INESIV PASIV: kuhnailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kuhnailemaan   INESIV: kuhnailemassa  ELATIV: kuhnailemasta

ADESIV: kuhnailemalla  ABESIV: kuhnailematta  INSTRUCTIV: kuhnaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kuhnaileminen   PARTITIV: kuhnaileminen

INFINITIVUL CINCI: kuhnailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kuhnaileva  (gen. kuhnailevan)   PASIV: kuhnailtava   (gen. kuhnailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kuhnaillut                      PASIV: kuhnailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kuhnailija (pl.gen. kuhnailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kuhnailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kuhnailu

 

 

kuiskailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kuiskailen, kuiskailet, kuiskailee, kuiskailemme, kuiskailette, kuiskailevat, kuiskaillaan

en kuiskaile, et kuiskaile, ei kuiskaile, emme kuiskaile, ette kuiskaile, eivät kuiskaile, ei kuiskailla

IMPERFECT INDICATIV

kuiskailin, kuiskailit, kuiskaili, kuiskailimme, kuiskailitte, kuiskailivat, kuiskailtiin

en kuiskaillut, et kuiskaillut, ei kuiskaillut, emme kuiskailleet, ette kuiskailleet, eivät kuiskailleet, ei kuiskailtu

PERFECT INDICATIV

olen kuiskaillut, olet kuiskaillut, on kuiskaillut, olemme kuiskailleet, olette kuiskailleet, ovat kuiskailleet, on kuiskailtu

en ole kuiskaillut, et ole kuiskaillut, ei ole kuiskaillut, emme ole kuiskailleet, ette ole kuiskailleet, eivät ole kuiskailleet, ei ole kuiskailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kuiskaillut, olit kuiskaillut, oli kuiskaillut, olimme kuiskailleet, olitte kuiskailleet, olivat kuiskailleet, oli kuiskailtu

en ollut kuiskaillut, et ollut kuiskaillut, ei ollut kuiskaillut, emme olleet kuiskailleet, ette olleet kuiskailleet, eivät olleet kuiskailleet, ei ollut kuiskailtu

PREZENT IMPERATIV

-, kuiskaile, kuiskailkoon, kuiskailkaamme, kuiskailkaa, kuiskailkoot, kuiskailtakoon

-, älä kuiskaile, älköön kuiskailko, älkäämme kuiskailko, älkää kuiskailko, älkööt kuiskailko, älköön kuiskailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kuiskaillut, -, -, olkoot kuiskailleet, olkoon kuiskailtu

-, -, älköön olko kuiskaillut, -, -, älkööt olko kuiskailleet, älköön olko kuiskailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

kuiskailisin, kuiskailisit, kuiskailisi, kuiskailisimme, kuiskailisitte, kuiskailisivat, kuiskailtaisiin

en kuiskailisi, et kuiskailisi, ei kuiskailisi, emme kuiskailisi, ette kuiskailisi, eivät kuiskailisi, ei kuiskailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kuiskaillut, olisit kuiskaillut, olisi kuiskaillut, olisimme kuiskailleet, olisitte kuiskailleet, olisivat kuiskailleet, oltaisiin kuiskailtu

en olisi kuiskaillut, et olisi kuiskaillut, ei olisi kuiskaillut, emme olisi kuiskailleet, ette olisi kuiskailleet, eivät olisi kuiskailleet, ei olisi kuiskailtu

PREZENT POTENȚIAL

kuiskaillen, kuiskaillet, kuiskaillee, kuiskaillemme, kuiskaillette, kuiskaillevat, kuiskailtaneen

en kuiskaille, et kuiskaille, ei kuiskaille, emme kuiskaille, ette kuiskaille, eivät kuiskaille, ei kuiskailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kuiskaillut, lienet kuiskaillut, lienee kuiskaillut, lienemme kuiskailleet, lienette kuiskailleet, lienevät kuiskailleet, lienee kuiskailtu

en liene kuiskaillut, et liene kuiskaillut, ei liene kuiskaillut, emme liene kuiskailleet, ette liene kuiskailleet, eivät liene kuiskailleet, ei liene kuiskailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kuiskailla    FORMA LUNGĂ: kuiskaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kuiskaillessa   INSTRUCTIV: kuiskaillen  INESIV PASIV: kuiskailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kuiskailemaan   INESIV: kuiskailemassa  ELATIV: kuiskailemasta

ADESIV: kuiskailemalla  ABESIV: kuiskailematta  INSTRUCTIV: kuiskaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kuiskaileminen   PARTITIV: kuiskaileminen

INFINITIVUL CINCI: kuiskailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kuiskaileva  (gen. kuiskailevan)   PASIV: kuiskailtava   (gen. kuiskailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kuiskaillut                       PASIV: kuiskailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kuiskailija (pl.gen. kuiskailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kuiskailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kuiskailu

 

 

kujeilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kujeilen, kujeilet, kujeilee, kujeilemme, kujeilette, kujeilevat, kujeillaan

en kujeile, et kujeile, ei kujeile, emme kujeile, ette kujeile, eivät kujeile, ei kujeilla

IMPERFECT INDICATIV

kujeilin, kujeilit, kujeili, kujeilimme, kujeilitte, kujeilivat, kujeiltiin

en kujeillut, et kujeillut, ei kujeillut, emme kujeilleet, ette kujeilleet, eivät kujeilleet, ei kujeiltu

PERFECT INDICATIV

olen kujeillut, olet kujeillut, on kujeillut, olemme kujeilleet, olette kujeilleet, ovat kujeilleet, on kujeiltu

en ole kujeillut, et ole kujeillut, ei ole kujeillut, emme ole kujeilleet, ette ole kujeilleet, eivät ole kujeilleet, ei ole kujeiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kujeillut, olit kujeillut, oli kujeillut, olimme kujeilleet, olitte kujeilleet, olivat kujeilleet, oli kujeiltu

en ollut kujeillut, et ollut kujeillut, ei ollut kujeillut, emme olleet kujeilleet, ette olleet kujeilleet, eivät olleet kujeilleet, ei ollut kujeiltu

PREZENT IMPERATIV

-, kujeile, kujeilkoon, kujeilkaamme, kujeilkaa, kujeilkoot, kujeiltakoon

-, älä kujeile, älköön kujeilko, älkäämme kujeilko, älkää kujeilko, älkööt kujeilko, älköön kujeiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kujeillut, -, -, olkoot kujeilleet, olkoon kujeiltu

-, -, älköön olko kujeillut, -, -, älkööt olko kujeilleet, älköön olko kujeiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

kujeilisin, kujeilisit, kujeilisi, kujeilisimme, kujeilisitte, kujeilisivat, kujeiltaisiin

en kujeilisi, et kujeilisi, ei kujeilisi, emme kujeilisi, ette kujeilisi, eivät kujeilisi, ei kujeiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kujeillut, olisit kujeillut, olisi kujeillut, olisimme kujeilleet, olisitte kujeilleet, olisivat kujeilleet, oltaisiin kujeiltu

en olisi kujeillut, et olisi kujeillut, ei olisi kujeillut, emme olisi kujeilleet, ette olisi kujeilleet, eivät olisi kujeilleet, ei olisi kujeiltu

PREZENT POTENȚIAL

kujeillen, kujeillet, kujeillee, kujeillemme, kujeillette, kujeillevat, kujeiltaneen

en kujeille, et kujeille, ei kujeille, emme kujeille, ette kujeille, eivät kujeille, ei kujeiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kujeillut, lienet kujeillut, lienee kujeillut, lienemme kujeilleet, lienette kujeilleet, lienevät kujeilleet, lienee kujeiltu

en liene kujeillut, et liene kujeillut, ei liene kujeillut, emme liene kujeilleet, ette liene kujeilleet, eivät liene kujeilleet, ei liene kujeiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kujeilla    FORMA LUNGĂ: kujeillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kujeillessa   INSTRUCTIV: kujeillen  INESIV PASIV: kujeiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kujeilemaan   INESIV: kujeilemassa  ELATIV: kujeilemasta

ADESIV: kujeilemalla  ABESIV: kujeilematta  INSTRUCTIV: kujeileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kujeileminen   PARTITIV: kujeileminen

INFINITIVUL CINCI: kujeilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kujeileva  (gen. kujeilevan)   PASIV: kujeiltava   (gen. kujeiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kujeillut                     PASIV: kujeiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kujeilija (pl.gen. kujeilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kujeilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kujeilu

 

 

kukkoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kukkoilen, kukkoilet, kukkoilee, kukkoilemme, kukkoilette, kukkoilevat, kukkoillaan

en kukkoile, et kukkoile, ei kukkoile, emme kukkoile, ette kukkoile, eivät kukkoile, ei kukkoilla

IMPERFECT INDICATIV

kukkoilin, kukkoilit, kukkoili, kukkoilimme, kukkoilitte, kukkoilivat, kukkoiltiin

en kukkoillut, et kukkoillut, ei kukkoillut, emme kukkoilleet, ette kukkoilleet, eivät kukkoilleet, ei kukkoiltu

PERFECT INDICATIV

olen kukkoillut, olet kukkoillut, on kukkoillut, olemme kukkoilleet, olette kukkoilleet, ovat kukkoilleet, on kukkoiltu

en ole kukkoillut, et ole kukkoillut, ei ole kukkoillut, emme ole kukkoilleet, ette ole kukkoilleet, eivät ole kukkoilleet, ei ole kukkoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kukkoillut, olit kukkoillut, oli kukkoillut, olimme kukkoilleet, olitte kukkoilleet, olivat kukkoilleet, oli kukkoiltu

en ollut kukkoillut, et ollut kukkoillut, ei ollut kukkoillut, emme olleet kukkoilleet, ette olleet kukkoilleet, eivät olleet kukkoilleet, ei ollut kukkoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, kukkoile, kukkoilkoon, kukkoilkaamme, kukkoilkaa, kukkoilkoot, kukkoiltakoon

-, älä kukkoile, älköön kukkoilko, älkäämme kukkoilko, älkää kukkoilko, älkööt kukkoilko, älköön kukkoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kukkoillut, -, -, olkoot kukkoilleet, olkoon kukkoiltu

-, -, älköön olko kukkoillut, -, -, älkööt olko kukkoilleet, älköön olko kukkoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

kukkoilisin, kukkoilisit, kukkoilisi, kukkoilisimme, kukkoilisitte, kukkoilisivat, kukkoiltaisiin

en kukkoilisi, et kukkoilisi, ei kukkoilisi, emme kukkoilisi, ette kukkoilisi, eivät kukkoilisi, ei kukkoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kukkoillut, olisit kukkoillut, olisi kukkoillut, olisimme kukkoilleet, olisitte kukkoilleet, olisivat kukkoilleet, oltaisiin kukkoiltu

en olisi kukkoillut, et olisi kukkoillut, ei olisi kukkoillut, emme olisi kukkoilleet, ette olisi kukkoilleet, eivät olisi kukkoilleet, ei olisi kukkoiltu

PREZENT POTENȚIAL

kukkoillen, kukkoillet, kukkoillee, kukkoillemme, kukkoillette, kukkoillevat, kukkoiltaneen

en kukkoille, et kukkoille, ei kukkoille, emme kukkoille, ette kukkoille, eivät kukkoille, ei kukkoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kukkoillut, lienet kukkoillut, lienee kukkoillut, lienemme kukkoilleet, lienette kukkoilleet, lienevät kukkoilleet, lienee kukkoiltu

en liene kukkoillut, et liene kukkoillut, ei liene kukkoillut, emme liene kukkoilleet, ette liene kukkoilleet, eivät liene kukkoilleet, ei liene kukkoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kukkoilla    FORMA LUNGĂ: kukkoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kukkoillessa   INSTRUCTIV: kukkoillen  INESIV PASIV: kukkoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kukkoilemaan   INESIV: kukkoilemassa  ELATIV: kukkoilemasta

ADESIV: kukkoilemalla  ABESIV: kukkoilematta  INSTRUCTIV: kukkoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kukkoileminen   PARTITIV: kukkoileminen

INFINITIVUL CINCI: kukkoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kukkoileva  (gen. kukkoilevan)   PASIV: kukkoiltava   (gen. kukkoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kukkoillut                      PASIV: kukkoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kukkoilija (pl.gen. kukkoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kukkoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kukkoilu

 

 

kumpuilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kumpuilen, kumpuilet, kumpuilee, kumpuilemme, kumpuilette, kumpuilevat, kumpuillaan

en kumpuile, et kumpuile, ei kumpuile, emme kumpuile, ette kumpuile, eivät kumpuile, ei kumpuilla

IMPERFECT INDICATIV

kumpuilin, kumpuilit, kumpuili, kumpuilimme, kumpuilitte, kumpuilivat, kumpuiltiin

en kumpuillut, et kumpuillut, ei kumpuillut, emme kumpuilleet, ette kumpuilleet, eivät kumpuilleet, ei kumpuiltu

PERFECT INDICATIV

olen kumpuillut, olet kumpuillut, on kumpuillut, olemme kumpuilleet, olette kumpuilleet, ovat kumpuilleet, on kumpuiltu

en ole kumpuillut, et ole kumpuillut, ei ole kumpuillut, emme ole kumpuilleet, ette ole kumpuilleet, eivät ole kumpuilleet, ei ole kumpuiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kumpuillut, olit kumpuillut, oli kumpuillut, olimme kumpuilleet, olitte kumpuilleet, olivat kumpuilleet, oli kumpuiltu

en ollut kumpuillut, et ollut kumpuillut, ei ollut kumpuillut, emme olleet kumpuilleet, ette olleet kumpuilleet, eivät olleet kumpuilleet, ei ollut kumpuiltu

PREZENT IMPERATIV

-, kumpuile, kumpuilkoon, kumpuilkaamme, kumpuilkaa, kumpuilkoot, kumpuiltakoon

-, älä kumpuile, älköön kumpuilko, älkäämme kumpuilko, älkää kumpuilko, älkööt kumpuilko, älköön kumpuiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kumpuillut, -, -, olkoot kumpuilleet, olkoon kumpuiltu

-, -, älköön olko kumpuillut, -, -, älkööt olko kumpuilleet, älköön olko kumpuiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

kumpuilisin, kumpuilisit, kumpuilisi, kumpuilisimme, kumpuilisitte, kumpuilisivat, kumpuiltaisiin

en kumpuilisi, et kumpuilisi, ei kumpuilisi, emme kumpuilisi, ette kumpuilisi, eivät kumpuilisi, ei kumpuiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kumpuillut, olisit kumpuillut, olisi kumpuillut, olisimme kumpuilleet, olisitte kumpuilleet, olisivat kumpuilleet, oltaisiin kumpuiltu

en olisi kumpuillut, et olisi kumpuillut, ei olisi kumpuillut, emme olisi kumpuilleet, ette olisi kumpuilleet, eivät olisi kumpuilleet, ei olisi kumpuiltu

PREZENT POTENȚIAL

kumpuillen, kumpuillet, kumpuillee, kumpuillemme, kumpuillette, kumpuillevat, kumpuiltaneen

en kumpuille, et kumpuille, ei kumpuille, emme kumpuille, ette kumpuille, eivät kumpuille, ei kumpuiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kumpuillut, lienet kumpuillut, lienee kumpuillut, lienemme kumpuilleet, lienette kumpuilleet, lienevät kumpuilleet, lienee kumpuiltu

en liene kumpuillut, et liene kumpuillut, ei liene kumpuillut, emme liene kumpuilleet, ette liene kumpuilleet, eivät liene kumpuilleet, ei liene kumpuiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kumpuilla    FORMA LUNGĂ: kumpuillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kumpuillessa   INSTRUCTIV: kumpuillen  INESIV PASIV: kumpuiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kumpuilemaan   INESIV: kumpuilemassa  ELATIV: kumpuilemasta

ADESIV: kumpuilemalla  ABESIV: kumpuilematta  INSTRUCTIV: kumpuileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kumpuileminen   PARTITIV: kumpuileminen

INFINITIVUL CINCI: kumpuilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kumpuileva  (gen. kumpuilevan)   PASIV: kumpuiltava   (gen. kumpuiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kumpuillut                      PASIV: kumpuiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kumpuilija (pl.gen. kumpuilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kumpuilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kumpuilu

 

 

kuntoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kuntoilen, kuntoilet, kuntoilee, kuntoilemme, kuntoilette, kuntoilevat, kuntoillaan

en kuntoile, et kuntoile, ei kuntoile, emme kuntoile, ette kuntoile, eivät kuntoile, ei kuntoilla

IMPERFECT INDICATIV

kuntoilin, kuntoilit, kuntoili, kuntoilimme, kuntoilitte, kuntoilivat, kuntoiltiin

en kuntoillut, et kuntoillut, ei kuntoillut, emme kuntoilleet, ette kuntoilleet, eivät kuntoilleet, ei kuntoiltu

PERFECT INDICATIV

olen kuntoillut, olet kuntoillut, on kuntoillut, olemme kuntoilleet, olette kuntoilleet, ovat kuntoilleet, on kuntoiltu

en ole kuntoillut, et ole kuntoillut, ei ole kuntoillut, emme ole kuntoilleet, ette ole kuntoilleet, eivät ole kuntoilleet, ei ole kuntoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kuntoillut, olit kuntoillut, oli kuntoillut, olimme kuntoilleet, olitte kuntoilleet, olivat kuntoilleet, oli kuntoiltu

en ollut kuntoillut, et ollut kuntoillut, ei ollut kuntoillut, emme olleet kuntoilleet, ette olleet kuntoilleet, eivät olleet kuntoilleet, ei ollut kuntoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, kuntoile, kuntoilkoon, kuntoilkaamme, kuntoilkaa, kuntoilkoot, kuntoiltakoon

-, älä kuntoile, älköön kuntoilko, älkäämme kuntoilko, älkää kuntoilko, älkööt kuntoilko, älköön kuntoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kuntoillut, -, -, olkoot kuntoilleet, olkoon kuntoiltu

-, -, älköön olko kuntoillut, -, -, älkööt olko kuntoilleet, älköön olko kuntoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

kuntoilisin, kuntoilisit, kuntoilisi, kuntoilisimme, kuntoilisitte, kuntoilisivat, kuntoiltaisiin

en kuntoilisi, et kuntoilisi, ei kuntoilisi, emme kuntoilisi, ette kuntoilisi, eivät kuntoilisi, ei kuntoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kuntoillut, olisit kuntoillut, olisi kuntoillut, olisimme kuntoilleet, olisitte kuntoilleet, olisivat kuntoilleet, oltaisiin kuntoiltu

en olisi kuntoillut, et olisi kuntoillut, ei olisi kuntoillut, emme olisi kuntoilleet, ette olisi kuntoilleet, eivät olisi kuntoilleet, ei olisi kuntoiltu

PREZENT POTENȚIAL

kuntoillen, kuntoillet, kuntoillee, kuntoillemme, kuntoillette, kuntoillevat, kuntoiltaneen

en kuntoille, et kuntoille, ei kuntoille, emme kuntoille, ette kuntoille, eivät kuntoille, ei kuntoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kuntoillut, lienet kuntoillut, lienee kuntoillut, lienemme kuntoilleet, lienette kuntoilleet, lienevät kuntoilleet, lienee kuntoiltu

en liene kuntoillut, et liene kuntoillut, ei liene kuntoillut, emme liene kuntoilleet, ette liene kuntoilleet, eivät liene kuntoilleet, ei liene kuntoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kuntoilla    FORMA LUNGĂ: kuntoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kuntoillessa   INSTRUCTIV: kuntoillen  INESIV PASIV: kuntoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kuntoilemaan   INESIV: kuntoilemassa  ELATIV: kuntoilemasta

ADESIV: kuntoilemalla  ABESIV: kuntoilematta  INSTRUCTIV: kuntoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kuntoileminen   PARTITIV: kuntoileminen

INFINITIVUL CINCI: kuntoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kuntoileva  (gen. kuntoilevan)   PASIV: kuntoiltava   (gen. kuntoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kuntoillut                      PASIV: kuntoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kuntoilija (pl.gen. kuntoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kuntoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kuntoilu

 

 

kupruilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kupruilen, kupruilet, kupruilee, kupruilemme, kupruilette, kupruilevat, kupruillaan

en kupruile, et kupruile, ei kupruile, emme kupruile, ette kupruile, eivät kupruile, ei kupruilla

IMPERFECT INDICATIV

kupruilin, kupruilit, kupruili, kupruilimme, kupruilitte, kupruilivat, kupruiltiin

en kupruillut, et kupruillut, ei kupruillut, emme kupruilleet, ette kupruilleet, eivät kupruilleet, ei kupruiltu

PERFECT INDICATIV

olen kupruillut, olet kupruillut, on kupruillut, olemme kupruilleet, olette kupruilleet, ovat kupruilleet, on kupruiltu

en ole kupruillut, et ole kupruillut, ei ole kupruillut, emme ole kupruilleet, ette ole kupruilleet, eivät ole kupruilleet, ei ole kupruiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kupruillut, olit kupruillut, oli kupruillut, olimme kupruilleet, olitte kupruilleet, olivat kupruilleet, oli kupruiltu

en ollut kupruillut, et ollut kupruillut, ei ollut kupruillut, emme olleet kupruilleet, ette olleet kupruilleet, eivät olleet kupruilleet, ei ollut kupruiltu

PREZENT IMPERATIV

-, kupruile, kupruilkoon, kupruilkaamme, kupruilkaa, kupruilkoot, kupruiltakoon

-, älä kupruile, älköön kupruilko, älkäämme kupruilko, älkää kupruilko, älkööt kupruilko, älköön kupruiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kupruillut, -, -, olkoot kupruilleet, olkoon kupruiltu

-, -, älköön olko kupruillut, -, -, älkööt olko kupruilleet, älköön olko kupruiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

kupruilisin, kupruilisit, kupruilisi, kupruilisimme, kupruilisitte, kupruilisivat, kupruiltaisiin

en kupruilisi, et kupruilisi, ei kupruilisi, emme kupruilisi, ette kupruilisi, eivät kupruilisi, ei kupruiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kupruillut, olisit kupruillut, olisi kupruillut, olisimme kupruilleet, olisitte kupruilleet, olisivat kupruilleet, oltaisiin kupruiltu

en olisi kupruillut, et olisi kupruillut, ei olisi kupruillut, emme olisi kupruilleet, ette olisi kupruilleet, eivät olisi kupruilleet, ei olisi kupruiltu

PREZENT POTENȚIAL

kupruillen, kupruillet, kupruillee, kupruillemme, kupruillette, kupruillevat, kupruiltaneen

en kupruille, et kupruille, ei kupruille, emme kupruille, ette kupruille, eivät kupruille, ei kupruiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kupruillut, lienet kupruillut, lienee kupruillut, lienemme kupruilleet, lienette kupruilleet, lienevät kupruilleet, lienee kupruiltu

en liene kupruillut, et liene kupruillut, ei liene kupruillut, emme liene kupruilleet, ette liene kupruilleet, eivät liene kupruilleet, ei liene kupruiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kupruilla    FORMA LUNGĂ: kupruillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kupruillessa   INSTRUCTIV: kupruillen  INESIV PASIV: kupruiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kupruilemaan   INESIV: kupruilemassa  ELATIV: kupruilemasta

ADESIV: kupruilemalla  ABESIV: kupruilematta  INSTRUCTIV: kupruileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kupruileminen   PARTITIV: kupruileminen

INFINITIVUL CINCI: kupruilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kupruileva  (gen. kupruilevan)   PASIV: kupruiltava   (gen. kupruiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kupruillut                      PASIV: kupruiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kupruilija (pl.gen. kupruilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kupruilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kupruilu

 

 

kursailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kursailen, kursailet, kursailee, kursailemme, kursailette, kursailevat, kursaillaan

en kursaile, et kursaile, ei kursaile, emme kursaile, ette kursaile, eivät kursaile, ei kursailla

IMPERFECT INDICATIV

kursailin, kursailit, kursaili, kursailimme, kursailitte, kursailivat, kursailtiin

en kursaillut, et kursaillut, ei kursaillut, emme kursailleet, ette kursailleet, eivät kursailleet, ei kursailtu

PERFECT INDICATIV

olen kursaillut, olet kursaillut, on kursaillut, olemme kursailleet, olette kursailleet, ovat kursailleet, on kursailtu

en ole kursaillut, et ole kursaillut, ei ole kursaillut, emme ole kursailleet, ette ole kursailleet, eivät ole kursailleet, ei ole kursailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kursaillut, olit kursaillut, oli kursaillut, olimme kursailleet, olitte kursailleet, olivat kursailleet, oli kursailtu

en ollut kursaillut, et ollut kursaillut, ei ollut kursaillut, emme olleet kursailleet, ette olleet kursailleet, eivät olleet kursailleet, ei ollut kursailtu

PREZENT IMPERATIV

-, kursaile, kursailkoon, kursailkaamme, kursailkaa, kursailkoot, kursailtakoon

-, älä kursaile, älköön kursailko, älkäämme kursailko, älkää kursailko, älkööt kursailko, älköön kursailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kursaillut, -, -, olkoot kursailleet, olkoon kursailtu

-, -, älköön olko kursaillut, -, -, älkööt olko kursailleet, älköön olko kursailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

kursailisin, kursailisit, kursailisi, kursailisimme, kursailisitte, kursailisivat, kursailtaisiin

en kursailisi, et kursailisi, ei kursailisi, emme kursailisi, ette kursailisi, eivät kursailisi, ei kursailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kursaillut, olisit kursaillut, olisi kursaillut, olisimme kursailleet, olisitte kursailleet, olisivat kursailleet, oltaisiin kursailtu

en olisi kursaillut, et olisi kursaillut, ei olisi kursaillut, emme olisi kursailleet, ette olisi kursailleet, eivät olisi kursailleet, ei olisi kursailtu

PREZENT POTENȚIAL

kursaillen, kursaillet, kursaillee, kursaillemme, kursaillette, kursaillevat, kursailtaneen

en kursaille, et kursaille, ei kursaille, emme kursaille, ette kursaille, eivät kursaille, ei kursailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kursaillut, lienet kursaillut, lienee kursaillut, lienemme kursailleet, lienette kursailleet, lienevät kursailleet, lienee kursailtu

en liene kursaillut, et liene kursaillut, ei liene kursaillut, emme liene kursailleet, ette liene kursailleet, eivät liene kursailleet, ei liene kursailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kursailla    FORMA LUNGĂ: kursaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kursaillessa   INSTRUCTIV: kursaillen  INESIV PASIV: kursailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kursailemaan   INESIV: kursailemassa  ELATIV: kursailemasta

ADESIV: kursailemalla  ABESIV: kursailematta  INSTRUCTIV: kursaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kursaileminen   PARTITIV: kursaileminen

INFINITIVUL CINCI: kursailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kursaileva  (gen. kursailevan)   PASIV: kursailtava   (gen. kursailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kursaillut                      PASIV: kursailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kursailija (pl.gen. kursailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kursailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kursailu

 

 

kusoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kusoilen, kusoilet, kusoilee, kusoilemme, kusoilette, kusoilevat, kusoillaan

en kusoile, et kusoile, ei kusoile, emme kusoile, ette kusoile, eivät kusoile, ei kusoilla

IMPERFECT INDICATIV

kusoilin, kusoilit, kusoili, kusoilimme, kusoilitte, kusoilivat, kusoiltiin

en kusoillut, et kusoillut, ei kusoillut, emme kusoilleet, ette kusoilleet, eivät kusoilleet, ei kusoiltu

PERFECT INDICATIV

olen kusoillut, olet kusoillut, on kusoillut, olemme kusoilleet, olette kusoilleet, ovat kusoilleet, on kusoiltu

en ole kusoillut, et ole kusoillut, ei ole kusoillut, emme ole kusoilleet, ette ole kusoilleet, eivät ole kusoilleet, ei ole kusoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kusoillut, olit kusoillut, oli kusoillut, olimme kusoilleet, olitte kusoilleet, olivat kusoilleet, oli kusoiltu

en ollut kusoillut, et ollut kusoillut, ei ollut kusoillut, emme olleet kusoilleet, ette olleet kusoilleet, eivät olleet kusoilleet, ei ollut kusoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, kusoile, kusoilkoon, kusoilkaamme, kusoilkaa, kusoilkoot, kusoiltakoon

-, älä kusoile, älköön kusoilko, älkäämme kusoilko, älkää kusoilko, älkööt kusoilko, älköön kusoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kusoillut, -, -, olkoot kusoilleet, olkoon kusoiltu

-, -, älköön olko kusoillut, -, -, älkööt olko kusoilleet, älköön olko kusoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

kusoilisin, kusoilisit, kusoilisi, kusoilisimme, kusoilisitte, kusoilisivat, kusoiltaisiin

en kusoilisi, et kusoilisi, ei kusoilisi, emme kusoilisi, ette kusoilisi, eivät kusoilisi, ei kusoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kusoillut, olisit kusoillut, olisi kusoillut, olisimme kusoilleet, olisitte kusoilleet, olisivat kusoilleet, oltaisiin kusoiltu

en olisi kusoillut, et olisi kusoillut, ei olisi kusoillut, emme olisi kusoilleet, ette olisi kusoilleet, eivät olisi kusoilleet, ei olisi kusoiltu

PREZENT POTENȚIAL

kusoillen, kusoillet, kusoillee, kusoillemme, kusoillette, kusoillevat, kusoiltaneen

en kusoille, et kusoille, ei kusoille, emme kusoille, ette kusoille, eivät kusoille, ei kusoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kusoillut, lienet kusoillut, lienee kusoillut, lienemme kusoilleet, lienette kusoilleet, lienevät kusoilleet, lienee kusoiltu

en liene kusoillut, et liene kusoillut, ei liene kusoillut, emme liene kusoilleet, ette liene kusoilleet, eivät liene kusoilleet, ei liene kusoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kusoilla    FORMA LUNGĂ: kusoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kusoillessa   INSTRUCTIV: kusoillen  INESIV PASIV: kusoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kusoilemaan   INESIV: kusoilemassa  ELATIV: kusoilemasta

ADESIV: kusoilemalla  ABESIV: kusoilematta  INSTRUCTIV: kusoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kusoileminen   PARTITIV: kusoileminen

INFINITIVUL CINCI: kusoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kusoileva  (gen. kusoilevan)   PASIV: kusoiltava   (gen. kusoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kusoillut                     PASIV: kusoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kusoilija (pl.gen. kusoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kusoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kusoilu

 

 

kuvailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

kuvailen, kuvailet, kuvailee, kuvailemme, kuvailette, kuvailevat, kuvaillaan

en kuvaile, et kuvaile, ei kuvaile, emme kuvaile, ette kuvaile, eivät kuvaile, ei kuvailla

IMPERFECT INDICATIV

kuvailin, kuvailit, kuvaili, kuvailimme, kuvailitte, kuvailivat, kuvailtiin

en kuvaillut, et kuvaillut, ei kuvaillut, emme kuvailleet, ette kuvailleet, eivät kuvailleet, ei kuvailtu

PERFECT INDICATIV

olen kuvaillut, olet kuvaillut, on kuvaillut, olemme kuvailleet, olette kuvailleet, ovat kuvailleet, on kuvailtu

en ole kuvaillut, et ole kuvaillut, ei ole kuvaillut, emme ole kuvailleet, ette ole kuvailleet, eivät ole kuvailleet, ei ole kuvailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kuvaillut, olit kuvaillut, oli kuvaillut, olimme kuvailleet, olitte kuvailleet, olivat kuvailleet, oli kuvailtu

en ollut kuvaillut, et ollut kuvaillut, ei ollut kuvaillut, emme olleet kuvailleet, ette olleet kuvailleet, eivät olleet kuvailleet, ei ollut kuvailtu

PREZENT IMPERATIV

-, kuvaile, kuvailkoon, kuvailkaamme, kuvailkaa, kuvailkoot, kuvailtakoon

-, älä kuvaile, älköön kuvailko, älkäämme kuvailko, älkää kuvailko, älkööt kuvailko, älköön kuvailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kuvaillut, -, -, olkoot kuvailleet, olkoon kuvailtu

-, -, älköön olko kuvaillut, -, -, älkööt olko kuvailleet, älköön olko kuvailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

kuvailisin, kuvailisit, kuvailisi, kuvailisimme, kuvailisitte, kuvailisivat, kuvailtaisiin

en kuvailisi, et kuvailisi, ei kuvailisi, emme kuvailisi, ette kuvailisi, eivät kuvailisi, ei kuvailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kuvaillut, olisit kuvaillut, olisi kuvaillut, olisimme kuvailleet, olisitte kuvailleet, olisivat kuvailleet, oltaisiin kuvailtu

en olisi kuvaillut, et olisi kuvaillut, ei olisi kuvaillut, emme olisi kuvailleet, ette olisi kuvailleet, eivät olisi kuvailleet, ei olisi kuvailtu

PREZENT POTENȚIAL

kuvaillen, kuvaillet, kuvaillee, kuvaillemme, kuvaillette, kuvaillevat, kuvailtaneen

en kuvaille, et kuvaille, ei kuvaille, emme kuvaille, ette kuvaille, eivät kuvaille, ei kuvailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kuvaillut, lienet kuvaillut, lienee kuvaillut, lienemme kuvailleet, lienette kuvailleet, lienevät kuvailleet, lienee kuvailtu

en liene kuvaillut, et liene kuvaillut, ei liene kuvaillut, emme liene kuvailleet, ette liene kuvailleet, eivät liene kuvailleet, ei liene kuvailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kuvailla    FORMA LUNGĂ: kuvaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kuvaillessa   INSTRUCTIV: kuvaillen  INESIV PASIV: kuvailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kuvailemaan   INESIV: kuvailemassa  ELATIV: kuvailemasta

ADESIV: kuvailemalla  ABESIV: kuvailematta  INSTRUCTIV: kuvaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kuvaileminen   PARTITIV: kuvaileminen

INFINITIVUL CINCI: kuvailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kuvaileva  (gen. kuvailevan)   PASIV: kuvailtava   (gen. kuvailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kuvaillut                     PASIV: kuvailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kuvailija (pl.gen. kuvailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kuvailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kuvailu

 

 

lainelautailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

lainelautailen, lainelautailet, lainelautailee, lainelautailemme, lainelautailette, lainelautailevat, lainelautaillaan

en lainelautaile, et lainelautaile, ei lainelautaile, emme lainelautaile, ette lainelautaile, eivät lainelautaile, ei lainelautailla

IMPERFECT INDICATIV

lainelautailin, lainelautailit, lainelautaili, lainelautailimme, lainelautailitte, lainelautailivat, lainelautailtiin

en lainelautaillut, et lainelautaillut, ei lainelautaillut, emme lainelautailleet, ette lainelautailleet, eivät lainelautailleet, ei lainelautailtu

PERFECT INDICATIV

olen lainelautaillut, olet lainelautaillut, on lainelautaillut, olemme lainelautailleet, olette lainelautailleet, ovat lainelautailleet, on lainelautailtu

en ole lainelautaillut, et ole lainelautaillut, ei ole lainelautaillut, emme ole lainelautailleet, ette ole lainelautailleet, eivät ole lainelautailleet, ei ole lainelautailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin lainelautaillut, olit lainelautaillut, oli lainelautaillut, olimme lainelautailleet, olitte lainelautailleet, olivat lainelautailleet, oli lainelautailtu

en ollut lainelautaillut, et ollut lainelautaillut, ei ollut lainelautaillut, emme olleet lainelautailleet, ette olleet lainelautailleet, eivät olleet lainelautailleet, ei ollut lainelautailtu

PREZENT IMPERATIV

-, lainelautaile, lainelautailkoon, lainelautailkaamme, lainelautailkaa, lainelautailkoot, lainelautailtakoon

-, älä lainelautaile, älköön lainelautailko, älkäämme lainelautailko, älkää lainelautailko, älkööt lainelautailko, älköön lainelautailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon lainelautaillut, -, -, olkoot lainelautailleet, olkoon lainelautailtu

-, -, älköön olko lainelautaillut, -, -, älkööt olko lainelautailleet, älköön olko lainelautailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

lainelautailisin, lainelautailisit, lainelautailisi, lainelautailisimme, lainelautailisitte, lainelautailisivat, lainelautailtaisiin

en lainelautailisi, et lainelautailisi, ei lainelautailisi, emme lainelautailisi, ette lainelautailisi, eivät lainelautailisi, ei lainelautailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin lainelautaillut, olisit lainelautaillut, olisi lainelautaillut, olisimme lainelautailleet, olisitte lainelautailleet, olisivat lainelautailleet, oltaisiin lainelautailtu

en olisi lainelautaillut, et olisi lainelautaillut, ei olisi lainelautaillut, emme olisi lainelautailleet, ette olisi lainelautailleet, eivät olisi lainelautailleet, ei olisi lainelautailtu

PREZENT POTENȚIAL

lainelautaillen, lainelautaillet, lainelautaillee, lainelautaillemme, lainelautaillette, lainelautaillevat, lainelautailtaneen

en lainelautaille, et lainelautaille, ei lainelautaille, emme lainelautaille, ette lainelautaille, eivät lainelautaille, ei lainelautailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen lainelautaillut, lienet lainelautaillut, lienee lainelautaillut, lienemme lainelautailleet, lienette lainelautailleet, lienevät lainelautailleet, lienee lainelautailtu

en liene lainelautaillut, et liene lainelautaillut, ei liene lainelautaillut, emme liene lainelautailleet, ette liene lainelautailleet, eivät liene lainelautailleet, ei liene lainelautailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: lainelautailla    FORMA LUNGĂ: lainelautaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: lainelautaillessa   INSTRUCTIV: lainelautaillen  INESIV PASIV: lainelautailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: lainelautailemaan   INESIV: lainelautailemassa  ELATIV: lainelautailemasta

ADESIV: lainelautailemalla  ABESIV: lainelautailematta  INSTRUCTIV: lainelautaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: lainelautaileminen   PARTITIV: lainelautaileminen

INFINITIVUL CINCI: lainelautailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: lainelautaileva  (gen. lainelautailevan)   PASIV: lainelautailtava   (gen. lainelautailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: lainelautaillut                           PASIV: lainelautailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: lainelautailija (pl.gen. lainelautailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: lainelautailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): lainelautailu

 

 

lakkoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

lakkoilen, lakkoilet, lakkoilee, lakkoilemme, lakkoilette, lakkoilevat, lakkoillaan

en lakkoile, et lakkoile, ei lakkoile, emme lakkoile, ette lakkoile, eivät lakkoile, ei lakkoilla

IMPERFECT INDICATIV

lakkoilin, lakkoilit, lakkoili, lakkoilimme, lakkoilitte, lakkoilivat, lakkoiltiin

en lakkoillut, et lakkoillut, ei lakkoillut, emme lakkoilleet, ette lakkoilleet, eivät lakkoilleet, ei lakkoiltu

PERFECT INDICATIV

olen lakkoillut, olet lakkoillut, on lakkoillut, olemme lakkoilleet, olette lakkoilleet, ovat lakkoilleet, on lakkoiltu

en ole lakkoillut, et ole lakkoillut, ei ole lakkoillut, emme ole lakkoilleet, ette ole lakkoilleet, eivät ole lakkoilleet, ei ole lakkoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin lakkoillut, olit lakkoillut, oli lakkoillut, olimme lakkoilleet, olitte lakkoilleet, olivat lakkoilleet, oli lakkoiltu

en ollut lakkoillut, et ollut lakkoillut, ei ollut lakkoillut, emme olleet lakkoilleet, ette olleet lakkoilleet, eivät olleet lakkoilleet, ei ollut lakkoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, lakkoile, lakkoilkoon, lakkoilkaamme, lakkoilkaa, lakkoilkoot, lakkoiltakoon

-, älä lakkoile, älköön lakkoilko, älkäämme lakkoilko, älkää lakkoilko, älkööt lakkoilko, älköön lakkoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon lakkoillut, -, -, olkoot lakkoilleet, olkoon lakkoiltu

-, -, älköön olko lakkoillut, -, -, älkööt olko lakkoilleet, älköön olko lakkoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

lakkoilisin, lakkoilisit, lakkoilisi, lakkoilisimme, lakkoilisitte, lakkoilisivat, lakkoiltaisiin

en lakkoilisi, et lakkoilisi, ei lakkoilisi, emme lakkoilisi, ette lakkoilisi, eivät lakkoilisi, ei lakkoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin lakkoillut, olisit lakkoillut, olisi lakkoillut, olisimme lakkoilleet, olisitte lakkoilleet, olisivat lakkoilleet, oltaisiin lakkoiltu

en olisi lakkoillut, et olisi lakkoillut, ei olisi lakkoillut, emme olisi lakkoilleet, ette olisi lakkoilleet, eivät olisi lakkoilleet, ei olisi lakkoiltu

PREZENT POTENȚIAL

lakkoillen, lakkoillet, lakkoillee, lakkoillemme, lakkoillette, lakkoillevat, lakkoiltaneen

en lakkoille, et lakkoille, ei lakkoille, emme lakkoille, ette lakkoille, eivät lakkoille, ei lakkoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen lakkoillut, lienet lakkoillut, lienee lakkoillut, lienemme lakkoilleet, lienette lakkoilleet, lienevät lakkoilleet, lienee lakkoiltu

en liene lakkoillut, et liene lakkoillut, ei liene lakkoillut, emme liene lakkoilleet, ette liene lakkoilleet, eivät liene lakkoilleet, ei liene lakkoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: lakkoilla    FORMA LUNGĂ: lakkoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: lakkoillessa   INSTRUCTIV: lakkoillen  INESIV PASIV: lakkoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: lakkoilemaan   INESIV: lakkoilemassa  ELATIV: lakkoilemasta

ADESIV: lakkoilemalla  ABESIV: lakkoilematta  INSTRUCTIV: lakkoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: lakkoileminen   PARTITIV: lakkoileminen

INFINITIVUL CINCI: lakkoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: lakkoileva  (gen. lakkoilevan)   PASIV: lakkoiltava   (gen. lakkoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: lakkoillut                      PASIV: lakkoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: lakkoilija (pl.gen. lakkoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: lakkoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): lakkoilu

 

 

leijailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

leijailen, leijailet, leijailee, leijailemme, leijailette, leijailevat, leijaillaan

en leijaile, et leijaile, ei leijaile, emme leijaile, ette leijaile, eivät leijaile, ei leijailla

IMPERFECT INDICATIV

leijailin, leijailit, leijaili, leijailimme, leijailitte, leijailivat, leijailtiin

en leijaillut, et leijaillut, ei leijaillut, emme leijailleet, ette leijailleet, eivät leijailleet, ei leijailtu

PERFECT INDICATIV

olen leijaillut, olet leijaillut, on leijaillut, olemme leijailleet, olette leijailleet, ovat leijailleet, on leijailtu

en ole leijaillut, et ole leijaillut, ei ole leijaillut, emme ole leijailleet, ette ole leijailleet, eivät ole leijailleet, ei ole leijailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin leijaillut, olit leijaillut, oli leijaillut, olimme leijailleet, olitte leijailleet, olivat leijailleet, oli leijailtu

en ollut leijaillut, et ollut leijaillut, ei ollut leijaillut, emme olleet leijailleet, ette olleet leijailleet, eivät olleet leijailleet, ei ollut leijailtu

PREZENT IMPERATIV

-, leijaile, leijailkoon, leijailkaamme, leijailkaa, leijailkoot, leijailtakoon

-, älä leijaile, älköön leijailko, älkäämme leijailko, älkää leijailko, älkööt leijailko, älköön leijailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon leijaillut, -, -, olkoot leijailleet, olkoon leijailtu

-, -, älköön olko leijaillut, -, -, älkööt olko leijailleet, älköön olko leijailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

leijailisin, leijailisit, leijailisi, leijailisimme, leijailisitte, leijailisivat, leijailtaisiin

en leijailisi, et leijailisi, ei leijailisi, emme leijailisi, ette leijailisi, eivät leijailisi, ei leijailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin leijaillut, olisit leijaillut, olisi leijaillut, olisimme leijailleet, olisitte leijailleet, olisivat leijailleet, oltaisiin leijailtu

en olisi leijaillut, et olisi leijaillut, ei olisi leijaillut, emme olisi leijailleet, ette olisi leijailleet, eivät olisi leijailleet, ei olisi leijailtu

PREZENT POTENȚIAL

leijaillen, leijaillet, leijaillee, leijaillemme, leijaillette, leijaillevat, leijailtaneen

en leijaille, et leijaille, ei leijaille, emme leijaille, ette leijaille, eivät leijaille, ei leijailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen leijaillut, lienet leijaillut, lienee leijaillut, lienemme leijailleet, lienette leijailleet, lienevät leijailleet, lienee leijailtu

en liene leijaillut, et liene leijaillut, ei liene leijaillut, emme liene leijailleet, ette liene leijailleet, eivät liene leijailleet, ei liene leijailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: leijailla    FORMA LUNGĂ: leijaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: leijaillessa   INSTRUCTIV: leijaillen  INESIV PASIV: leijailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: leijailemaan   INESIV: leijailemassa  ELATIV: leijailemasta

ADESIV: leijailemalla  ABESIV: leijailematta  INSTRUCTIV: leijaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: leijaileminen   PARTITIV: leijaileminen

INFINITIVUL CINCI: leijailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: leijaileva  (gen. leijailevan)   PASIV: leijailtava   (gen. leijailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: leijaillut                      PASIV: leijailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: leijailija (pl.gen. leijailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: leijailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): leijailu

 

 

lesboilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

lesboilen, lesboilet, lesboilee, lesboilemme, lesboilette, lesboilevat, lesboillaan

en lesboile, et lesboile, ei lesboile, emme lesboile, ette lesboile, eivät lesboile, ei lesboilla

IMPERFECT INDICATIV

lesboilin, lesboilit, lesboili, lesboilimme, lesboilitte, lesboilivat, lesboiltiin

en lesboillut, et lesboillut, ei lesboillut, emme lesboilleet, ette lesboilleet, eivät lesboilleet, ei lesboiltu

PERFECT INDICATIV

olen lesboillut, olet lesboillut, on lesboillut, olemme lesboilleet, olette lesboilleet, ovat lesboilleet, on lesboiltu

en ole lesboillut, et ole lesboillut, ei ole lesboillut, emme ole lesboilleet, ette ole lesboilleet, eivät ole lesboilleet, ei ole lesboiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin lesboillut, olit lesboillut, oli lesboillut, olimme lesboilleet, olitte lesboilleet, olivat lesboilleet, oli lesboiltu

en ollut lesboillut, et ollut lesboillut, ei ollut lesboillut, emme olleet lesboilleet, ette olleet lesboilleet, eivät olleet lesboilleet, ei ollut lesboiltu

PREZENT IMPERATIV

-, lesboile, lesboilkoon, lesboilkaamme, lesboilkaa, lesboilkoot, lesboiltakoon

-, älä lesboile, älköön lesboilko, älkäämme lesboilko, älkää lesboilko, älkööt lesboilko, älköön lesboiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon lesboillut, -, -, olkoot lesboilleet, olkoon lesboiltu

-, -, älköön olko lesboillut, -, -, älkööt olko lesboilleet, älköön olko lesboiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

lesboilisin, lesboilisit, lesboilisi, lesboilisimme, lesboilisitte, lesboilisivat, lesboiltaisiin

en lesboilisi, et lesboilisi, ei lesboilisi, emme lesboilisi, ette lesboilisi, eivät lesboilisi, ei lesboiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin lesboillut, olisit lesboillut, olisi lesboillut, olisimme lesboilleet, olisitte lesboilleet, olisivat lesboilleet, oltaisiin lesboiltu

en olisi lesboillut, et olisi lesboillut, ei olisi lesboillut, emme olisi lesboilleet, ette olisi lesboilleet, eivät olisi lesboilleet, ei olisi lesboiltu

PREZENT POTENȚIAL

lesboillen, lesboillet, lesboillee, lesboillemme, lesboillette, lesboillevat, lesboiltaneen

en lesboille, et lesboille, ei lesboille, emme lesboille, ette lesboille, eivät lesboille, ei lesboiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen lesboillut, lienet lesboillut, lienee lesboillut, lienemme lesboilleet, lienette lesboilleet, lienevät lesboilleet, lienee lesboiltu

en liene lesboillut, et liene lesboillut, ei liene lesboillut, emme liene lesboilleet, ette liene lesboilleet, eivät liene lesboilleet, ei liene lesboiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: lesboilla    FORMA LUNGĂ: lesboillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: lesboillessa   INSTRUCTIV: lesboillen  INESIV PASIV: lesboiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: lesboilemaan   INESIV: lesboilemassa  ELATIV: lesboilemasta

ADESIV: lesboilemalla  ABESIV: lesboilematta  INSTRUCTIV: lesboileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: lesboileminen   PARTITIV: lesboileminen

INFINITIVUL CINCI: lesboilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: lesboileva  (gen. lesboilevan)   PASIV: lesboiltava   (gen. lesboiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: lesboillut                      PASIV: lesboiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: lesboilija (pl.gen. lesboilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: lesboilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): lesboilu

 

 

lohkoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

lohkoilen, lohkoilet, lohkoilee, lohkoilemme, lohkoilette, lohkoilevat, lohkoillaan

en lohkoile, et lohkoile, ei lohkoile, emme lohkoile, ette lohkoile, eivät lohkoile, ei lohkoilla

IMPERFECT INDICATIV

lohkoilin, lohkoilit, lohkoili, lohkoilimme, lohkoilitte, lohkoilivat, lohkoiltiin

en lohkoillut, et lohkoillut, ei lohkoillut, emme lohkoilleet, ette lohkoilleet, eivät lohkoilleet, ei lohkoiltu

PERFECT INDICATIV

olen lohkoillut, olet lohkoillut, on lohkoillut, olemme lohkoilleet, olette lohkoilleet, ovat lohkoilleet, on lohkoiltu

en ole lohkoillut, et ole lohkoillut, ei ole lohkoillut, emme ole lohkoilleet, ette ole lohkoilleet, eivät ole lohkoilleet, ei ole lohkoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin lohkoillut, olit lohkoillut, oli lohkoillut, olimme lohkoilleet, olitte lohkoilleet, olivat lohkoilleet, oli lohkoiltu

en ollut lohkoillut, et ollut lohkoillut, ei ollut lohkoillut, emme olleet lohkoilleet, ette olleet lohkoilleet, eivät olleet lohkoilleet, ei ollut lohkoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, lohkoile, lohkoilkoon, lohkoilkaamme, lohkoilkaa, lohkoilkoot, lohkoiltakoon

-, älä lohkoile, älköön lohkoilko, älkäämme lohkoilko, älkää lohkoilko, älkööt lohkoilko, älköön lohkoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon lohkoillut, -, -, olkoot lohkoilleet, olkoon lohkoiltu

-, -, älköön olko lohkoillut, -, -, älkööt olko lohkoilleet, älköön olko lohkoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

lohkoilisin, lohkoilisit, lohkoilisi, lohkoilisimme, lohkoilisitte, lohkoilisivat, lohkoiltaisiin

en lohkoilisi, et lohkoilisi, ei lohkoilisi, emme lohkoilisi, ette lohkoilisi, eivät lohkoilisi, ei lohkoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin lohkoillut, olisit lohkoillut, olisi lohkoillut, olisimme lohkoilleet, olisitte lohkoilleet, olisivat lohkoilleet, oltaisiin lohkoiltu

en olisi lohkoillut, et olisi lohkoillut, ei olisi lohkoillut, emme olisi lohkoilleet, ette olisi lohkoilleet, eivät olisi lohkoilleet, ei olisi lohkoiltu

PREZENT POTENȚIAL

lohkoillen, lohkoillet, lohkoillee, lohkoillemme, lohkoillette, lohkoillevat, lohkoiltaneen

en lohkoille, et lohkoille, ei lohkoille, emme lohkoille, ette lohkoille, eivät lohkoille, ei lohkoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen lohkoillut, lienet lohkoillut, lienee lohkoillut, lienemme lohkoilleet, lienette lohkoilleet, lienevät lohkoilleet, lienee lohkoiltu

en liene lohkoillut, et liene lohkoillut, ei liene lohkoillut, emme liene lohkoilleet, ette liene lohkoilleet, eivät liene lohkoilleet, ei liene lohkoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: lohkoilla    FORMA LUNGĂ: lohkoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: lohkoillessa   INSTRUCTIV: lohkoillen  INESIV PASIV: lohkoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: lohkoilemaan   INESIV: lohkoilemassa  ELATIV: lohkoilemasta

ADESIV: lohkoilemalla  ABESIV: lohkoilematta  INSTRUCTIV: lohkoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: lohkoileminen   PARTITIV: lohkoileminen

INFINITIVUL CINCI: lohkoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: lohkoileva  (gen. lohkoilevan)   PASIV: lohkoiltava   (gen. lohkoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: lohkoillut                      PASIV: lohkoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: lohkoilija (pl.gen. lohkoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: lohkoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): lohkoilu

 

 

loikoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

loikoilen, loikoilet, loikoilee, loikoilemme, loikoilette, loikoilevat, loikoillaan

en loikoile, et loikoile, ei loikoile, emme loikoile, ette loikoile, eivät loikoile, ei loikoilla

IMPERFECT INDICATIV

loikoilin, loikoilit, loikoili, loikoilimme, loikoilitte, loikoilivat, loikoiltiin

en loikoillut, et loikoillut, ei loikoillut, emme loikoilleet, ette loikoilleet, eivät loikoilleet, ei loikoiltu

PERFECT INDICATIV

olen loikoillut, olet loikoillut, on loikoillut, olemme loikoilleet, olette loikoilleet, ovat loikoilleet, on loikoiltu

en ole loikoillut, et ole loikoillut, ei ole loikoillut, emme ole loikoilleet, ette ole loikoilleet, eivät ole loikoilleet, ei ole loikoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin loikoillut, olit loikoillut, oli loikoillut, olimme loikoilleet, olitte loikoilleet, olivat loikoilleet, oli loikoiltu

en ollut loikoillut, et ollut loikoillut, ei ollut loikoillut, emme olleet loikoilleet, ette olleet loikoilleet, eivät olleet loikoilleet, ei ollut loikoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, loikoile, loikoilkoon, loikoilkaamme, loikoilkaa, loikoilkoot, loikoiltakoon

-, älä loikoile, älköön loikoilko, älkäämme loikoilko, älkää loikoilko, älkööt loikoilko, älköön loikoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon loikoillut, -, -, olkoot loikoilleet, olkoon loikoiltu

-, -, älköön olko loikoillut, -, -, älkööt olko loikoilleet, älköön olko loikoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

loikoilisin, loikoilisit, loikoilisi, loikoilisimme, loikoilisitte, loikoilisivat, loikoiltaisiin

en loikoilisi, et loikoilisi, ei loikoilisi, emme loikoilisi, ette loikoilisi, eivät loikoilisi, ei loikoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin loikoillut, olisit loikoillut, olisi loikoillut, olisimme loikoilleet, olisitte loikoilleet, olisivat loikoilleet, oltaisiin loikoiltu

en olisi loikoillut, et olisi loikoillut, ei olisi loikoillut, emme olisi loikoilleet, ette olisi loikoilleet, eivät olisi loikoilleet, ei olisi loikoiltu

PREZENT POTENȚIAL

loikoillen, loikoillet, loikoillee, loikoillemme, loikoillette, loikoillevat, loikoiltaneen

en loikoille, et loikoille, ei loikoille, emme loikoille, ette loikoille, eivät loikoille, ei loikoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen loikoillut, lienet loikoillut, lienee loikoillut, lienemme loikoilleet, lienette loikoilleet, lienevät loikoilleet, lienee loikoiltu

en liene loikoillut, et liene loikoillut, ei liene loikoillut, emme liene loikoilleet, ette liene loikoilleet, eivät liene loikoilleet, ei liene loikoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: loikoilla    FORMA LUNGĂ: loikoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: loikoillessa   INSTRUCTIV: loikoillen  INESIV PASIV: loikoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: loikoilemaan   INESIV: loikoilemassa  ELATIV: loikoilemasta

ADESIV: loikoilemalla  ABESIV: loikoilematta  INSTRUCTIV: loikoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: loikoileminen   PARTITIV: loikoileminen

INFINITIVUL CINCI: loikoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: loikoileva  (gen. loikoilevan)   PASIV: loikoiltava   (gen. loikoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: loikoillut                      PASIV: loikoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: loikoilija (pl.gen. loikoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: loikoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): loikoilu

 

 

lomailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

lomailen, lomailet, lomailee, lomailemme, lomailette, lomailevat, lomaillaan

en lomaile, et lomaile, ei lomaile, emme lomaile, ette lomaile, eivät lomaile, ei lomailla

IMPERFECT INDICATIV

lomailin, lomailit, lomaili, lomailimme, lomailitte, lomailivat, lomailtiin

en lomaillut, et lomaillut, ei lomaillut, emme lomailleet, ette lomailleet, eivät lomailleet, ei lomailtu

PERFECT INDICATIV

olen lomaillut, olet lomaillut, on lomaillut, olemme lomailleet, olette lomailleet, ovat lomailleet, on lomailtu

en ole lomaillut, et ole lomaillut, ei ole lomaillut, emme ole lomailleet, ette ole lomailleet, eivät ole lomailleet, ei ole lomailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin lomaillut, olit lomaillut, oli lomaillut, olimme lomailleet, olitte lomailleet, olivat lomailleet, oli lomailtu

en ollut lomaillut, et ollut lomaillut, ei ollut lomaillut, emme olleet lomailleet, ette olleet lomailleet, eivät olleet lomailleet, ei ollut lomailtu

PREZENT IMPERATIV

-, lomaile, lomailkoon, lomailkaamme, lomailkaa, lomailkoot, lomailtakoon

-, älä lomaile, älköön lomailko, älkäämme lomailko, älkää lomailko, älkööt lomailko, älköön lomailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon lomaillut, -, -, olkoot lomailleet, olkoon lomailtu

-, -, älköön olko lomaillut, -, -, älkööt olko lomailleet, älköön olko lomailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

lomailisin, lomailisit, lomailisi, lomailisimme, lomailisitte, lomailisivat, lomailtaisiin

en lomailisi, et lomailisi, ei lomailisi, emme lomailisi, ette lomailisi, eivät lomailisi, ei lomailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin lomaillut, olisit lomaillut, olisi lomaillut, olisimme lomailleet, olisitte lomailleet, olisivat lomailleet, oltaisiin lomailtu

en olisi lomaillut, et olisi lomaillut, ei olisi lomaillut, emme olisi lomailleet, ette olisi lomailleet, eivät olisi lomailleet, ei olisi lomailtu

PREZENT POTENȚIAL

lomaillen, lomaillet, lomaillee, lomaillemme, lomaillette, lomaillevat, lomailtaneen

en lomaille, et lomaille, ei lomaille, emme lomaille, ette lomaille, eivät lomaille, ei lomailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen lomaillut, lienet lomaillut, lienee lomaillut, lienemme lomailleet, lienette lomailleet, lienevät lomailleet, lienee lomailtu

en liene lomaillut, et liene lomaillut, ei liene lomaillut, emme liene lomailleet, ette liene lomailleet, eivät liene lomailleet, ei liene lomailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: lomailla    FORMA LUNGĂ: lomaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: lomaillessa   INSTRUCTIV: lomaillen  INESIV PASIV: lomailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: lomailemaan   INESIV: lomailemassa  ELATIV: lomailemasta

ADESIV: lomailemalla  ABESIV: lomailematta  INSTRUCTIV: lomaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: lomaileminen   PARTITIV: lomaileminen

INFINITIVUL CINCI: lomailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: lomaileva  (gen. lomailevan)   PASIV: lomailtava   (gen. lomailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: lomaillut                     PASIV: lomailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: lomailija (pl.gen. lomailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: lomailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): lomailu

 

 

loruilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

loruilen, loruilet, loruilee, loruilemme, loruilette, loruilevat, loruillaan

en loruile, et loruile, ei loruile, emme loruile, ette loruile, eivät loruile, ei loruilla

IMPERFECT INDICATIV

loruilin, loruilit, loruili, loruilimme, loruilitte, loruilivat, loruiltiin

en loruillut, et loruillut, ei loruillut, emme loruilleet, ette loruilleet, eivät loruilleet, ei loruiltu

PERFECT INDICATIV

olen loruillut, olet loruillut, on loruillut, olemme loruilleet, olette loruilleet, ovat loruilleet, on loruiltu

en ole loruillut, et ole loruillut, ei ole loruillut, emme ole loruilleet, ette ole loruilleet, eivät ole loruilleet, ei ole loruiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin loruillut, olit loruillut, oli loruillut, olimme loruilleet, olitte loruilleet, olivat loruilleet, oli loruiltu

en ollut loruillut, et ollut loruillut, ei ollut loruillut, emme olleet loruilleet, ette olleet loruilleet, eivät olleet loruilleet, ei ollut loruiltu

PREZENT IMPERATIV

-, loruile, loruilkoon, loruilkaamme, loruilkaa, loruilkoot, loruiltakoon

-, älä loruile, älköön loruilko, älkäämme loruilko, älkää loruilko, älkööt loruilko, älköön loruiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon loruillut, -, -, olkoot loruilleet, olkoon loruiltu

-, -, älköön olko loruillut, -, -, älkööt olko loruilleet, älköön olko loruiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

loruilisin, loruilisit, loruilisi, loruilisimme, loruilisitte, loruilisivat, loruiltaisiin

en loruilisi, et loruilisi, ei loruilisi, emme loruilisi, ette loruilisi, eivät loruilisi, ei loruiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin loruillut, olisit loruillut, olisi loruillut, olisimme loruilleet, olisitte loruilleet, olisivat loruilleet, oltaisiin loruiltu

en olisi loruillut, et olisi loruillut, ei olisi loruillut, emme olisi loruilleet, ette olisi loruilleet, eivät olisi loruilleet, ei olisi loruiltu

PREZENT POTENȚIAL

loruillen, loruillet, loruillee, loruillemme, loruillette, loruillevat, loruiltaneen

en loruille, et loruille, ei loruille, emme loruille, ette loruille, eivät loruille, ei loruiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen loruillut, lienet loruillut, lienee loruillut, lienemme loruilleet, lienette loruilleet, lienevät loruilleet, lienee loruiltu

en liene loruillut, et liene loruillut, ei liene loruillut, emme liene loruilleet, ette liene loruilleet, eivät liene loruilleet, ei liene loruiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: loruilla    FORMA LUNGĂ: loruillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: loruillessa   INSTRUCTIV: loruillen  INESIV PASIV: loruiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: loruilemaan   INESIV: loruilemassa  ELATIV: loruilemasta

ADESIV: loruilemalla  ABESIV: loruilematta  INSTRUCTIV: loruileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: loruileminen   PARTITIV: loruileminen

INFINITIVUL CINCI: loruilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: loruileva  (gen. loruilevan)   PASIV: loruiltava   (gen. loruiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: loruillut                     PASIV: loruiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: loruilija (pl.gen. loruilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: loruilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): loruilu

 

 

lorvailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

lorvailen, lorvailet, lorvailee, lorvailemme, lorvailette, lorvailevat, lorvaillaan

en lorvaile, et lorvaile, ei lorvaile, emme lorvaile, ette lorvaile, eivät lorvaile, ei lorvailla

IMPERFECT INDICATIV

lorvailin, lorvailit, lorvaili, lorvailimme, lorvailitte, lorvailivat, lorvailtiin

en lorvaillut, et lorvaillut, ei lorvaillut, emme lorvailleet, ette lorvailleet, eivät lorvailleet, ei lorvailtu

PERFECT INDICATIV

olen lorvaillut, olet lorvaillut, on lorvaillut, olemme lorvailleet, olette lorvailleet, ovat lorvailleet, on lorvailtu

en ole lorvaillut, et ole lorvaillut, ei ole lorvaillut, emme ole lorvailleet, ette ole lorvailleet, eivät ole lorvailleet, ei ole lorvailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin lorvaillut, olit lorvaillut, oli lorvaillut, olimme lorvailleet, olitte lorvailleet, olivat lorvailleet, oli lorvailtu

en ollut lorvaillut, et ollut lorvaillut, ei ollut lorvaillut, emme olleet lorvailleet, ette olleet lorvailleet, eivät olleet lorvailleet, ei ollut lorvailtu

PREZENT IMPERATIV

-, lorvaile, lorvailkoon, lorvailkaamme, lorvailkaa, lorvailkoot, lorvailtakoon

-, älä lorvaile, älköön lorvailko, älkäämme lorvailko, älkää lorvailko, älkööt lorvailko, älköön lorvailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon lorvaillut, -, -, olkoot lorvailleet, olkoon lorvailtu

-, -, älköön olko lorvaillut, -, -, älkööt olko lorvailleet, älköön olko lorvailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

lorvailisin, lorvailisit, lorvailisi, lorvailisimme, lorvailisitte, lorvailisivat, lorvailtaisiin

en lorvailisi, et lorvailisi, ei lorvailisi, emme lorvailisi, ette lorvailisi, eivät lorvailisi, ei lorvailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin lorvaillut, olisit lorvaillut, olisi lorvaillut, olisimme lorvailleet, olisitte lorvailleet, olisivat lorvailleet, oltaisiin lorvailtu

en olisi lorvaillut, et olisi lorvaillut, ei olisi lorvaillut, emme olisi lorvailleet, ette olisi lorvailleet, eivät olisi lorvailleet, ei olisi lorvailtu

PREZENT POTENȚIAL

lorvaillen, lorvaillet, lorvaillee, lorvaillemme, lorvaillette, lorvaillevat, lorvailtaneen

en lorvaille, et lorvaille, ei lorvaille, emme lorvaille, ette lorvaille, eivät lorvaille, ei lorvailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen lorvaillut, lienet lorvaillut, lienee lorvaillut, lienemme lorvailleet, lienette lorvailleet, lienevät lorvailleet, lienee lorvailtu

en liene lorvaillut, et liene lorvaillut, ei liene lorvaillut, emme liene lorvailleet, ette liene lorvailleet, eivät liene lorvailleet, ei liene lorvailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: lorvailla    FORMA LUNGĂ: lorvaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: lorvaillessa   INSTRUCTIV: lorvaillen  INESIV PASIV: lorvailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: lorvailemaan   INESIV: lorvailemassa  ELATIV: lorvailemasta

ADESIV: lorvailemalla  ABESIV: lorvailematta  INSTRUCTIV: lorvaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: lorvaileminen   PARTITIV: lorvaileminen

INFINITIVUL CINCI: lorvailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: lorvaileva  (gen. lorvailevan)   PASIV: lorvailtava   (gen. lorvailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: lorvaillut                      PASIV: lorvailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: lorvailija (pl.gen. lorvailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: lorvailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): lorvailu

 

 

luotailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

luotailen, luotailet, luotailee, luotailemme, luotailette, luotailevat, luotaillaan

en luotaile, et luotaile, ei luotaile, emme luotaile, ette luotaile, eivät luotaile, ei luotailla

IMPERFECT INDICATIV

luotailin, luotailit, luotaili, luotailimme, luotailitte, luotailivat, luotailtiin

en luotaillut, et luotaillut, ei luotaillut, emme luotailleet, ette luotailleet, eivät luotailleet, ei luotailtu

PERFECT INDICATIV

olen luotaillut, olet luotaillut, on luotaillut, olemme luotailleet, olette luotailleet, ovat luotailleet, on luotailtu

en ole luotaillut, et ole luotaillut, ei ole luotaillut, emme ole luotailleet, ette ole luotailleet, eivät ole luotailleet, ei ole luotailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin luotaillut, olit luotaillut, oli luotaillut, olimme luotailleet, olitte luotailleet, olivat luotailleet, oli luotailtu

en ollut luotaillut, et ollut luotaillut, ei ollut luotaillut, emme olleet luotailleet, ette olleet luotailleet, eivät olleet luotailleet, ei ollut luotailtu

PREZENT IMPERATIV

-, luotaile, luotailkoon, luotailkaamme, luotailkaa, luotailkoot, luotailtakoon

-, älä luotaile, älköön luotailko, älkäämme luotailko, älkää luotailko, älkööt luotailko, älköön luotailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon luotaillut, -, -, olkoot luotailleet, olkoon luotailtu

-, -, älköön olko luotaillut, -, -, älkööt olko luotailleet, älköön olko luotailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

luotailisin, luotailisit, luotailisi, luotailisimme, luotailisitte, luotailisivat, luotailtaisiin

en luotailisi, et luotailisi, ei luotailisi, emme luotailisi, ette luotailisi, eivät luotailisi, ei luotailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin luotaillut, olisit luotaillut, olisi luotaillut, olisimme luotailleet, olisitte luotailleet, olisivat luotailleet, oltaisiin luotailtu

en olisi luotaillut, et olisi luotaillut, ei olisi luotaillut, emme olisi luotailleet, ette olisi luotailleet, eivät olisi luotailleet, ei olisi luotailtu

PREZENT POTENȚIAL

luotaillen, luotaillet, luotaillee, luotaillemme, luotaillette, luotaillevat, luotailtaneen

en luotaille, et luotaille, ei luotaille, emme luotaille, ette luotaille, eivät luotaille, ei luotailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen luotaillut, lienet luotaillut, lienee luotaillut, lienemme luotailleet, lienette luotailleet, lienevät luotailleet, lienee luotailtu

en liene luotaillut, et liene luotaillut, ei liene luotaillut, emme liene luotailleet, ette liene luotailleet, eivät liene luotailleet, ei liene luotailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: luotailla    FORMA LUNGĂ: luotaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: luotaillessa   INSTRUCTIV: luotaillen  INESIV PASIV: luotailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: luotailemaan   INESIV: luotailemassa  ELATIV: luotailemasta

ADESIV: luotailemalla  ABESIV: luotailematta  INSTRUCTIV: luotaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: luotaileminen   PARTITIV: luotaileminen

INFINITIVUL CINCI: luotailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: luotaileva  (gen. luotailevan)   PASIV: luotailtava   (gen. luotailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: luotaillut                      PASIV: luotailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: luotailija (pl.gen. luotailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: luotailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): luotailu

 

 

mahtailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

mahtailen, mahtailet, mahtailee, mahtailemme, mahtailette, mahtailevat, mahtaillaan

en mahtaile, et mahtaile, ei mahtaile, emme mahtaile, ette mahtaile, eivät mahtaile, ei mahtailla

IMPERFECT INDICATIV

mahtailin, mahtailit, mahtaili, mahtailimme, mahtailitte, mahtailivat, mahtailtiin

en mahtaillut, et mahtaillut, ei mahtaillut, emme mahtailleet, ette mahtailleet, eivät mahtailleet, ei mahtailtu

PERFECT INDICATIV

olen mahtaillut, olet mahtaillut, on mahtaillut, olemme mahtailleet, olette mahtailleet, ovat mahtailleet, on mahtailtu

en ole mahtaillut, et ole mahtaillut, ei ole mahtaillut, emme ole mahtailleet, ette ole mahtailleet, eivät ole mahtailleet, ei ole mahtailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin mahtaillut, olit mahtaillut, oli mahtaillut, olimme mahtailleet, olitte mahtailleet, olivat mahtailleet, oli mahtailtu

en ollut mahtaillut, et ollut mahtaillut, ei ollut mahtaillut, emme olleet mahtailleet, ette olleet mahtailleet, eivät olleet mahtailleet, ei ollut mahtailtu

PREZENT IMPERATIV

-, mahtaile, mahtailkoon, mahtailkaamme, mahtailkaa, mahtailkoot, mahtailtakoon

-, älä mahtaile, älköön mahtailko, älkäämme mahtailko, älkää mahtailko, älkööt mahtailko, älköön mahtailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon mahtaillut, -, -, olkoot mahtailleet, olkoon mahtailtu

-, -, älköön olko mahtaillut, -, -, älkööt olko mahtailleet, älköön olko mahtailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

mahtailisin, mahtailisit, mahtailisi, mahtailisimme, mahtailisitte, mahtailisivat, mahtailtaisiin

en mahtailisi, et mahtailisi, ei mahtailisi, emme mahtailisi, ette mahtailisi, eivät mahtailisi, ei mahtailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin mahtaillut, olisit mahtaillut, olisi mahtaillut, olisimme mahtailleet, olisitte mahtailleet, olisivat mahtailleet, oltaisiin mahtailtu

en olisi mahtaillut, et olisi mahtaillut, ei olisi mahtaillut, emme olisi mahtailleet, ette olisi mahtailleet, eivät olisi mahtailleet, ei olisi mahtailtu

PREZENT POTENȚIAL

mahtaillen, mahtaillet, mahtaillee, mahtaillemme, mahtaillette, mahtaillevat, mahtailtaneen

en mahtaille, et mahtaille, ei mahtaille, emme mahtaille, ette mahtaille, eivät mahtaille, ei mahtailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen mahtaillut, lienet mahtaillut, lienee mahtaillut, lienemme mahtailleet, lienette mahtailleet, lienevät mahtailleet, lienee mahtailtu

en liene mahtaillut, et liene mahtaillut, ei liene mahtaillut, emme liene mahtailleet, ette liene mahtailleet, eivät liene mahtailleet, ei liene mahtailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: mahtailla    FORMA LUNGĂ: mahtaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: mahtaillessa   INSTRUCTIV: mahtaillen  INESIV PASIV: mahtailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: mahtailemaan   INESIV: mahtailemassa  ELATIV: mahtailemasta

ADESIV: mahtailemalla  ABESIV: mahtailematta  INSTRUCTIV: mahtaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: mahtaileminen   PARTITIV: mahtaileminen

INFINITIVUL CINCI: mahtailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: mahtaileva  (gen. mahtailevan)   PASIV: mahtailtava   (gen. mahtailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: mahtaillut                      PASIV: mahtailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: mahtailija (pl.gen. mahtailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: mahtailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): mahtailu

 

 

majailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

majailen, majailet, majailee, majailemme, majailette, majailevat, majaillaan

en majaile, et majaile, ei majaile, emme majaile, ette majaile, eivät majaile, ei majailla

IMPERFECT INDICATIV

majailin, majailit, majaili, majailimme, majailitte, majailivat, majailtiin

en majaillut, et majaillut, ei majaillut, emme majailleet, ette majailleet, eivät majailleet, ei majailtu

PERFECT INDICATIV

olen majaillut, olet majaillut, on majaillut, olemme majailleet, olette majailleet, ovat majailleet, on majailtu

en ole majaillut, et ole majaillut, ei ole majaillut, emme ole majailleet, ette ole majailleet, eivät ole majailleet, ei ole majailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin majaillut, olit majaillut, oli majaillut, olimme majailleet, olitte majailleet, olivat majailleet, oli majailtu

en ollut majaillut, et ollut majaillut, ei ollut majaillut, emme olleet majailleet, ette olleet majailleet, eivät olleet majailleet, ei ollut majailtu

PREZENT IMPERATIV

-, majaile, majailkoon, majailkaamme, majailkaa, majailkoot, majailtakoon

-, älä majaile, älköön majailko, älkäämme majailko, älkää majailko, älkööt majailko, älköön majailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon majaillut, -, -, olkoot majailleet, olkoon majailtu

-, -, älköön olko majaillut, -, -, älkööt olko majailleet, älköön olko majailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

majailisin, majailisit, majailisi, majailisimme, majailisitte, majailisivat, majailtaisiin

en majailisi, et majailisi, ei majailisi, emme majailisi, ette majailisi, eivät majailisi, ei majailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin majaillut, olisit majaillut, olisi majaillut, olisimme majailleet, olisitte majailleet, olisivat majailleet, oltaisiin majailtu

en olisi majaillut, et olisi majaillut, ei olisi majaillut, emme olisi majailleet, ette olisi majailleet, eivät olisi majailleet, ei olisi majailtu

PREZENT POTENȚIAL

majaillen, majaillet, majaillee, majaillemme, majaillette, majaillevat, majailtaneen

en majaille, et majaille, ei majaille, emme majaille, ette majaille, eivät majaille, ei majailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen majaillut, lienet majaillut, lienee majaillut, lienemme majailleet, lienette majailleet, lienevät majailleet, lienee majailtu

en liene majaillut, et liene majaillut, ei liene majaillut, emme liene majailleet, ette liene majailleet, eivät liene majailleet, ei liene majailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: majailla    FORMA LUNGĂ: majaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: majaillessa   INSTRUCTIV: majaillen  INESIV PASIV: majailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: majailemaan   INESIV: majailemassa  ELATIV: majailemasta

ADESIV: majailemalla  ABESIV: majailematta  INSTRUCTIV: majaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: majaileminen   PARTITIV: majaileminen

INFINITIVUL CINCI: majailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: majaileva  (gen. majailevan)   PASIV: majailtava   (gen. majailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: majaillut                     PASIV: majailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: majailija (pl.gen. majailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: majailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): majailu

 

 

makeilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

makeilen, makeilet, makeilee, makeilemme, makeilette, makeilevat, makeillaan

en makeile, et makeile, ei makeile, emme makeile, ette makeile, eivät makeile, ei makeilla

IMPERFECT INDICATIV

makeilin, makeilit, makeili, makeilimme, makeilitte, makeilivat, makeiltiin

en makeillut, et makeillut, ei makeillut, emme makeilleet, ette makeilleet, eivät makeilleet, ei makeiltu

PERFECT INDICATIV

olen makeillut, olet makeillut, on makeillut, olemme makeilleet, olette makeilleet, ovat makeilleet, on makeiltu

en ole makeillut, et ole makeillut, ei ole makeillut, emme ole makeilleet, ette ole makeilleet, eivät ole makeilleet, ei ole makeiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin makeillut, olit makeillut, oli makeillut, olimme makeilleet, olitte makeilleet, olivat makeilleet, oli makeiltu

en ollut makeillut, et ollut makeillut, ei ollut makeillut, emme olleet makeilleet, ette olleet makeilleet, eivät olleet makeilleet, ei ollut makeiltu

PREZENT IMPERATIV

-, makeile, makeilkoon, makeilkaamme, makeilkaa, makeilkoot, makeiltakoon

-, älä makeile, älköön makeilko, älkäämme makeilko, älkää makeilko, älkööt makeilko, älköön makeiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon makeillut, -, -, olkoot makeilleet, olkoon makeiltu

-, -, älköön olko makeillut, -, -, älkööt olko makeilleet, älköön olko makeiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

makeilisin, makeilisit, makeilisi, makeilisimme, makeilisitte, makeilisivat, makeiltaisiin

en makeilisi, et makeilisi, ei makeilisi, emme makeilisi, ette makeilisi, eivät makeilisi, ei makeiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin makeillut, olisit makeillut, olisi makeillut, olisimme makeilleet, olisitte makeilleet, olisivat makeilleet, oltaisiin makeiltu

en olisi makeillut, et olisi makeillut, ei olisi makeillut, emme olisi makeilleet, ette olisi makeilleet, eivät olisi makeilleet, ei olisi makeiltu

PREZENT POTENȚIAL

makeillen, makeillet, makeillee, makeillemme, makeillette, makeillevat, makeiltaneen

en makeille, et makeille, ei makeille, emme makeille, ette makeille, eivät makeille, ei makeiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen makeillut, lienet makeillut, lienee makeillut, lienemme makeilleet, lienette makeilleet, lienevät makeilleet, lienee makeiltu

en liene makeillut, et liene makeillut, ei liene makeillut, emme liene makeilleet, ette liene makeilleet, eivät liene makeilleet, ei liene makeiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: makeilla    FORMA LUNGĂ: makeillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: makeillessa   INSTRUCTIV: makeillen  INESIV PASIV: makeiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: makeilemaan   INESIV: makeilemassa  ELATIV: makeilemasta

ADESIV: makeilemalla  ABESIV: makeilematta  INSTRUCTIV: makeileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: makeileminen   PARTITIV: makeileminen

INFINITIVUL CINCI: makeilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: makeileva  (gen. makeilevan)   PASIV: makeiltava   (gen. makeiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: makeillut                     PASIV: makeiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: makeilija (pl.gen. makeilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: makeilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): makeilu

 

 

matkailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

matkailen, matkailet, matkailee, matkailemme, matkailette, matkailevat, matkaillaan

en matkaile, et matkaile, ei matkaile, emme matkaile, ette matkaile, eivät matkaile, ei matkailla

IMPERFECT INDICATIV

matkailin, matkailit, matkaili, matkailimme, matkailitte, matkailivat, matkailtiin

en matkaillut, et matkaillut, ei matkaillut, emme matkailleet, ette matkailleet, eivät matkailleet, ei matkailtu

PERFECT INDICATIV

olen matkaillut, olet matkaillut, on matkaillut, olemme matkailleet, olette matkailleet, ovat matkailleet, on matkailtu

en ole matkaillut, et ole matkaillut, ei ole matkaillut, emme ole matkailleet, ette ole matkailleet, eivät ole matkailleet, ei ole matkailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin matkaillut, olit matkaillut, oli matkaillut, olimme matkailleet, olitte matkailleet, olivat matkailleet, oli matkailtu

en ollut matkaillut, et ollut matkaillut, ei ollut matkaillut, emme olleet matkailleet, ette olleet matkailleet, eivät olleet matkailleet, ei ollut matkailtu

PREZENT IMPERATIV

-, matkaile, matkailkoon, matkailkaamme, matkailkaa, matkailkoot, matkailtakoon

-, älä matkaile, älköön matkailko, älkäämme matkailko, älkää matkailko, älkööt matkailko, älköön matkailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon matkaillut, -, -, olkoot matkailleet, olkoon matkailtu

-, -, älköön olko matkaillut, -, -, älkööt olko matkailleet, älköön olko matkailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

matkailisin, matkailisit, matkailisi, matkailisimme, matkailisitte, matkailisivat, matkailtaisiin

en matkailisi, et matkailisi, ei matkailisi, emme matkailisi, ette matkailisi, eivät matkailisi, ei matkailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin matkaillut, olisit matkaillut, olisi matkaillut, olisimme matkailleet, olisitte matkailleet, olisivat matkailleet, oltaisiin matkailtu

en olisi matkaillut, et olisi matkaillut, ei olisi matkaillut, emme olisi matkailleet, ette olisi matkailleet, eivät olisi matkailleet, ei olisi matkailtu

PREZENT POTENȚIAL

matkaillen, matkaillet, matkaillee, matkaillemme, matkaillette, matkaillevat, matkailtaneen

en matkaille, et matkaille, ei matkaille, emme matkaille, ette matkaille, eivät matkaille, ei matkailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen matkaillut, lienet matkaillut, lienee matkaillut, lienemme matkailleet, lienette matkailleet, lienevät matkailleet, lienee matkailtu

en liene matkaillut, et liene matkaillut, ei liene matkaillut, emme liene matkailleet, ette liene matkailleet, eivät liene matkailleet, ei liene matkailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: matkailla    FORMA LUNGĂ: matkaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: matkaillessa   INSTRUCTIV: matkaillen  INESIV PASIV: matkailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: matkailemaan   INESIV: matkailemassa  ELATIV: matkailemasta

ADESIV: matkailemalla  ABESIV: matkailematta  INSTRUCTIV: matkaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: matkaileminen   PARTITIV: matkaileminen

INFINITIVUL CINCI: matkailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: matkaileva  (gen. matkailevan)   PASIV: matkailtava   (gen. matkailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: matkaillut                      PASIV: matkailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: matkailija (pl.gen. matkailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: matkailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): matkailu

 

 

miekkailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

miekkailen, miekkailet, miekkailee, miekkailemme, miekkailette, miekkailevat, miekkaillaan

en miekkaile, et miekkaile, ei miekkaile, emme miekkaile, ette miekkaile, eivät miekkaile, ei miekkailla

IMPERFECT INDICATIV

miekkailin, miekkailit, miekkaili, miekkailimme, miekkailitte, miekkailivat, miekkailtiin

en miekkaillut, et miekkaillut, ei miekkaillut, emme miekkailleet, ette miekkailleet, eivät miekkailleet, ei miekkailtu

PERFECT INDICATIV

olen miekkaillut, olet miekkaillut, on miekkaillut, olemme miekkailleet, olette miekkailleet, ovat miekkailleet, on miekkailtu

en ole miekkaillut, et ole miekkaillut, ei ole miekkaillut, emme ole miekkailleet, ette ole miekkailleet, eivät ole miekkailleet, ei ole miekkailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin miekkaillut, olit miekkaillut, oli miekkaillut, olimme miekkailleet, olitte miekkailleet, olivat miekkailleet, oli miekkailtu

en ollut miekkaillut, et ollut miekkaillut, ei ollut miekkaillut, emme olleet miekkailleet, ette olleet miekkailleet, eivät olleet miekkailleet, ei ollut miekkailtu

PREZENT IMPERATIV

-, miekkaile, miekkailkoon, miekkailkaamme, miekkailkaa, miekkailkoot, miekkailtakoon

-, älä miekkaile, älköön miekkailko, älkäämme miekkailko, älkää miekkailko, älkööt miekkailko, älköön miekkailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon miekkaillut, -, -, olkoot miekkailleet, olkoon miekkailtu

-, -, älköön olko miekkaillut, -, -, älkööt olko miekkailleet, älköön olko miekkailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

miekkailisin, miekkailisit, miekkailisi, miekkailisimme, miekkailisitte, miekkailisivat, miekkailtaisiin

en miekkailisi, et miekkailisi, ei miekkailisi, emme miekkailisi, ette miekkailisi, eivät miekkailisi, ei miekkailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin miekkaillut, olisit miekkaillut, olisi miekkaillut, olisimme miekkailleet, olisitte miekkailleet, olisivat miekkailleet, oltaisiin miekkailtu

en olisi miekkaillut, et olisi miekkaillut, ei olisi miekkaillut, emme olisi miekkailleet, ette olisi miekkailleet, eivät olisi miekkailleet, ei olisi miekkailtu

PREZENT POTENȚIAL

miekkaillen, miekkaillet, miekkaillee, miekkaillemme, miekkaillette, miekkaillevat, miekkailtaneen

en miekkaille, et miekkaille, ei miekkaille, emme miekkaille, ette miekkaille, eivät miekkaille, ei miekkailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen miekkaillut, lienet miekkaillut, lienee miekkaillut, lienemme miekkailleet, lienette miekkailleet, lienevät miekkailleet, lienee miekkailtu

en liene miekkaillut, et liene miekkaillut, ei liene miekkaillut, emme liene miekkailleet, ette liene miekkailleet, eivät liene miekkailleet, ei liene miekkailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: miekkailla    FORMA LUNGĂ: miekkaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: miekkaillessa   INSTRUCTIV: miekkaillen  INESIV PASIV: miekkailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: miekkailemaan   INESIV: miekkailemassa  ELATIV: miekkailemasta

ADESIV: miekkailemalla  ABESIV: miekkailematta  INSTRUCTIV: miekkaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: miekkaileminen   PARTITIV: miekkaileminen

INFINITIVUL CINCI: miekkailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: miekkaileva  (gen. miekkailevan)   PASIV: miekkailtava   (gen. miekkailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: miekkaillut                       PASIV: miekkailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: miekkailija (pl.gen. miekkailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: miekkailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): miekkailu

 

 

mittailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

mittailen, mittailet, mittailee, mittailemme, mittailette, mittailevat, mittaillaan

en mittaile, et mittaile, ei mittaile, emme mittaile, ette mittaile, eivät mittaile, ei mittailla

IMPERFECT INDICATIV

mittailin, mittailit, mittaili, mittailimme, mittailitte, mittailivat, mittailtiin

en mittaillut, et mittaillut, ei mittaillut, emme mittailleet, ette mittailleet, eivät mittailleet, ei mittailtu

PERFECT INDICATIV

olen mittaillut, olet mittaillut, on mittaillut, olemme mittailleet, olette mittailleet, ovat mittailleet, on mittailtu

en ole mittaillut, et ole mittaillut, ei ole mittaillut, emme ole mittailleet, ette ole mittailleet, eivät ole mittailleet, ei ole mittailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin mittaillut, olit mittaillut, oli mittaillut, olimme mittailleet, olitte mittailleet, olivat mittailleet, oli mittailtu

en ollut mittaillut, et ollut mittaillut, ei ollut mittaillut, emme olleet mittailleet, ette olleet mittailleet, eivät olleet mittailleet, ei ollut mittailtu

PREZENT IMPERATIV

-, mittaile, mittailkoon, mittailkaamme, mittailkaa, mittailkoot, mittailtakoon

-, älä mittaile, älköön mittailko, älkäämme mittailko, älkää mittailko, älkööt mittailko, älköön mittailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon mittaillut, -, -, olkoot mittailleet, olkoon mittailtu

-, -, älköön olko mittaillut, -, -, älkööt olko mittailleet, älköön olko mittailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

mittailisin, mittailisit, mittailisi, mittailisimme, mittailisitte, mittailisivat, mittailtaisiin

en mittailisi, et mittailisi, ei mittailisi, emme mittailisi, ette mittailisi, eivät mittailisi, ei mittailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin mittaillut, olisit mittaillut, olisi mittaillut, olisimme mittailleet, olisitte mittailleet, olisivat mittailleet, oltaisiin mittailtu

en olisi mittaillut, et olisi mittaillut, ei olisi mittaillut, emme olisi mittailleet, ette olisi mittailleet, eivät olisi mittailleet, ei olisi mittailtu

PREZENT POTENȚIAL

mittaillen, mittaillet, mittaillee, mittaillemme, mittaillette, mittaillevat, mittailtaneen

en mittaille, et mittaille, ei mittaille, emme mittaille, ette mittaille, eivät mittaille, ei mittailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen mittaillut, lienet mittaillut, lienee mittaillut, lienemme mittailleet, lienette mittailleet, lienevät mittailleet, lienee mittailtu

en liene mittaillut, et liene mittaillut, ei liene mittaillut, emme liene mittailleet, ette liene mittailleet, eivät liene mittailleet, ei liene mittailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: mittailla    FORMA LUNGĂ: mittaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: mittaillessa   INSTRUCTIV: mittaillen  INESIV PASIV: mittailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: mittailemaan   INESIV: mittailemassa  ELATIV: mittailemasta

ADESIV: mittailemalla  ABESIV: mittailematta  INSTRUCTIV: mittaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: mittaileminen   PARTITIV: mittaileminen

INFINITIVUL CINCI: mittailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: mittaileva  (gen. mittailevan)   PASIV: mittailtava   (gen. mittailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: mittaillut                      PASIV: mittailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: mittailija (pl.gen. mittailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: mittailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): mittailu

 

 

mukailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

mukailen, mukailet, mukailee, mukailemme, mukailette, mukailevat, mukaillaan

en mukaile, et mukaile, ei mukaile, emme mukaile, ette mukaile, eivät mukaile, ei mukailla

IMPERFECT INDICATIV

mukailin, mukailit, mukaili, mukailimme, mukailitte, mukailivat, mukailtiin

en mukaillut, et mukaillut, ei mukaillut, emme mukailleet, ette mukailleet, eivät mukailleet, ei mukailtu

PERFECT INDICATIV

olen mukaillut, olet mukaillut, on mukaillut, olemme mukailleet, olette mukailleet, ovat mukailleet, on mukailtu

en ole mukaillut, et ole mukaillut, ei ole mukaillut, emme ole mukailleet, ette ole mukailleet, eivät ole mukailleet, ei ole mukailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin mukaillut, olit mukaillut, oli mukaillut, olimme mukailleet, olitte mukailleet, olivat mukailleet, oli mukailtu

en ollut mukaillut, et ollut mukaillut, ei ollut mukaillut, emme olleet mukailleet, ette olleet mukailleet, eivät olleet mukailleet, ei ollut mukailtu

PREZENT IMPERATIV

-, mukaile, mukailkoon, mukailkaamme, mukailkaa, mukailkoot, mukailtakoon

-, älä mukaile, älköön mukailko, älkäämme mukailko, älkää mukailko, älkööt mukailko, älköön mukailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon mukaillut, -, -, olkoot mukailleet, olkoon mukailtu

-, -, älköön olko mukaillut, -, -, älkööt olko mukailleet, älköön olko mukailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

mukailisin, mukailisit, mukailisi, mukailisimme, mukailisitte, mukailisivat, mukailtaisiin

en mukailisi, et mukailisi, ei mukailisi, emme mukailisi, ette mukailisi, eivät mukailisi, ei mukailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin mukaillut, olisit mukaillut, olisi mukaillut, olisimme mukailleet, olisitte mukailleet, olisivat mukailleet, oltaisiin mukailtu

en olisi mukaillut, et olisi mukaillut, ei olisi mukaillut, emme olisi mukailleet, ette olisi mukailleet, eivät olisi mukailleet, ei olisi mukailtu

PREZENT POTENȚIAL

mukaillen, mukaillet, mukaillee, mukaillemme, mukaillette, mukaillevat, mukailtaneen

en mukaille, et mukaille, ei mukaille, emme mukaille, ette mukaille, eivät mukaille, ei mukailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen mukaillut, lienet mukaillut, lienee mukaillut, lienemme mukailleet, lienette mukailleet, lienevät mukailleet, lienee mukailtu

en liene mukaillut, et liene mukaillut, ei liene mukaillut, emme liene mukailleet, ette liene mukailleet, eivät liene mukailleet, ei liene mukailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: mukailla    FORMA LUNGĂ: mukaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: mukaillessa   INSTRUCTIV: mukaillen  INESIV PASIV: mukailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: mukailemaan   INESIV: mukailemassa  ELATIV: mukailemasta

ADESIV: mukailemalla  ABESIV: mukailematta  INSTRUCTIV: mukaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: mukaileminen   PARTITIV: mukaileminen

INFINITIVUL CINCI: mukailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: mukaileva  (gen. mukailevan)   PASIV: mukailtava   (gen. mukailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: mukaillut                     PASIV: mukailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: mukailija (pl.gen. mukailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: mukailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): mukailu

 

 

mulkoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

mulkoilen, mulkoilet, mulkoilee, mulkoilemme, mulkoilette, mulkoilevat, mulkoillaan

en mulkoile, et mulkoile, ei mulkoile, emme mulkoile, ette mulkoile, eivät mulkoile, ei mulkoilla

IMPERFECT INDICATIV

mulkoilin, mulkoilit, mulkoili, mulkoilimme, mulkoilitte, mulkoilivat, mulkoiltiin

en mulkoillut, et mulkoillut, ei mulkoillut, emme mulkoilleet, ette mulkoilleet, eivät mulkoilleet, ei mulkoiltu

PERFECT INDICATIV

olen mulkoillut, olet mulkoillut, on mulkoillut, olemme mulkoilleet, olette mulkoilleet, ovat mulkoilleet, on mulkoiltu

en ole mulkoillut, et ole mulkoillut, ei ole mulkoillut, emme ole mulkoilleet, ette ole mulkoilleet, eivät ole mulkoilleet, ei ole mulkoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin mulkoillut, olit mulkoillut, oli mulkoillut, olimme mulkoilleet, olitte mulkoilleet, olivat mulkoilleet, oli mulkoiltu

en ollut mulkoillut, et ollut mulkoillut, ei ollut mulkoillut, emme olleet mulkoilleet, ette olleet mulkoilleet, eivät olleet mulkoilleet, ei ollut mulkoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, mulkoile, mulkoilkoon, mulkoilkaamme, mulkoilkaa, mulkoilkoot, mulkoiltakoon

-, älä mulkoile, älköön mulkoilko, älkäämme mulkoilko, älkää mulkoilko, älkööt mulkoilko, älköön mulkoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon mulkoillut, -, -, olkoot mulkoilleet, olkoon mulkoiltu

-, -, älköön olko mulkoillut, -, -, älkööt olko mulkoilleet, älköön olko mulkoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

mulkoilisin, mulkoilisit, mulkoilisi, mulkoilisimme, mulkoilisitte, mulkoilisivat, mulkoiltaisiin

en mulkoilisi, et mulkoilisi, ei mulkoilisi, emme mulkoilisi, ette mulkoilisi, eivät mulkoilisi, ei mulkoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin mulkoillut, olisit mulkoillut, olisi mulkoillut, olisimme mulkoilleet, olisitte mulkoilleet, olisivat mulkoilleet, oltaisiin mulkoiltu

en olisi mulkoillut, et olisi mulkoillut, ei olisi mulkoillut, emme olisi mulkoilleet, ette olisi mulkoilleet, eivät olisi mulkoilleet, ei olisi mulkoiltu

PREZENT POTENȚIAL

mulkoillen, mulkoillet, mulkoillee, mulkoillemme, mulkoillette, mulkoillevat, mulkoiltaneen

en mulkoille, et mulkoille, ei mulkoille, emme mulkoille, ette mulkoille, eivät mulkoille, ei mulkoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen mulkoillut, lienet mulkoillut, lienee mulkoillut, lienemme mulkoilleet, lienette mulkoilleet, lienevät mulkoilleet, lienee mulkoiltu

en liene mulkoillut, et liene mulkoillut, ei liene mulkoillut, emme liene mulkoilleet, ette liene mulkoilleet, eivät liene mulkoilleet, ei liene mulkoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: mulkoilla    FORMA LUNGĂ: mulkoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: mulkoillessa   INSTRUCTIV: mulkoillen  INESIV PASIV: mulkoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: mulkoilemaan   INESIV: mulkoilemassa  ELATIV: mulkoilemasta

ADESIV: mulkoilemalla  ABESIV: mulkoilematta  INSTRUCTIV: mulkoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: mulkoileminen   PARTITIV: mulkoileminen

INFINITIVUL CINCI: mulkoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: mulkoileva  (gen. mulkoilevan)   PASIV: mulkoiltava   (gen. mulkoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: mulkoillut                      PASIV: mulkoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: mulkoilija (pl.gen. mulkoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: mulkoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): mulkoilu

 

 

muotoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

muotoilen, muotoilet, muotoilee, muotoilemme, muotoilette, muotoilevat, muotoillaan

en muotoile, et muotoile, ei muotoile, emme muotoile, ette muotoile, eivät muotoile, ei muotoilla

IMPERFECT INDICATIV

muotoilin, muotoilit, muotoili, muotoilimme, muotoilitte, muotoilivat, muotoiltiin

en muotoillut, et muotoillut, ei muotoillut, emme muotoilleet, ette muotoilleet, eivät muotoilleet, ei muotoiltu

PERFECT INDICATIV

olen muotoillut, olet muotoillut, on muotoillut, olemme muotoilleet, olette muotoilleet, ovat muotoilleet, on muotoiltu

en ole muotoillut, et ole muotoillut, ei ole muotoillut, emme ole muotoilleet, ette ole muotoilleet, eivät ole muotoilleet, ei ole muotoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin muotoillut, olit muotoillut, oli muotoillut, olimme muotoilleet, olitte muotoilleet, olivat muotoilleet, oli muotoiltu

en ollut muotoillut, et ollut muotoillut, ei ollut muotoillut, emme olleet muotoilleet, ette olleet muotoilleet, eivät olleet muotoilleet, ei ollut muotoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, muotoile, muotoilkoon, muotoilkaamme, muotoilkaa, muotoilkoot, muotoiltakoon

-, älä muotoile, älköön muotoilko, älkäämme muotoilko, älkää muotoilko, älkööt muotoilko, älköön muotoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon muotoillut, -, -, olkoot muotoilleet, olkoon muotoiltu

-, -, älköön olko muotoillut, -, -, älkööt olko muotoilleet, älköön olko muotoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

muotoilisin, muotoilisit, muotoilisi, muotoilisimme, muotoilisitte, muotoilisivat, muotoiltaisiin

en muotoilisi, et muotoilisi, ei muotoilisi, emme muotoilisi, ette muotoilisi, eivät muotoilisi, ei muotoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin muotoillut, olisit muotoillut, olisi muotoillut, olisimme muotoilleet, olisitte muotoilleet, olisivat muotoilleet, oltaisiin muotoiltu

en olisi muotoillut, et olisi muotoillut, ei olisi muotoillut, emme olisi muotoilleet, ette olisi muotoilleet, eivät olisi muotoilleet, ei olisi muotoiltu

PREZENT POTENȚIAL

muotoillen, muotoillet, muotoillee, muotoillemme, muotoillette, muotoillevat, muotoiltaneen

en muotoille, et muotoille, ei muotoille, emme muotoille, ette muotoille, eivät muotoille, ei muotoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen muotoillut, lienet muotoillut, lienee muotoillut, lienemme muotoilleet, lienette muotoilleet, lienevät muotoilleet, lienee muotoiltu

en liene muotoillut, et liene muotoillut, ei liene muotoillut, emme liene muotoilleet, ette liene muotoilleet, eivät liene muotoilleet, ei liene muotoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: muotoilla    FORMA LUNGĂ: muotoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: muotoillessa   INSTRUCTIV: muotoillen  INESIV PASIV: muotoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: muotoilemaan   INESIV: muotoilemassa  ELATIV: muotoilemasta

ADESIV: muotoilemalla  ABESIV: muotoilematta  INSTRUCTIV: muotoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: muotoileminen   PARTITIV: muotoileminen

INFINITIVUL CINCI: muotoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: muotoileva  (gen. muotoilevan)   PASIV: muotoiltava   (gen. muotoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: muotoillut                      PASIV: muotoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: muotoilija (pl.gen. muotoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: muotoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): muotoilu

 

 

muovailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

muovailen, muovailet, muovailee, muovailemme, muovailette, muovailevat, muovaillaan

en muovaile, et muovaile, ei muovaile, emme muovaile, ette muovaile, eivät muovaile, ei muovailla

IMPERFECT INDICATIV

muovailin, muovailit, muovaili, muovailimme, muovailitte, muovailivat, muovailtiin

en muovaillut, et muovaillut, ei muovaillut, emme muovailleet, ette muovailleet, eivät muovailleet, ei muovailtu

PERFECT INDICATIV

olen muovaillut, olet muovaillut, on muovaillut, olemme muovailleet, olette muovailleet, ovat muovailleet, on muovailtu

en ole muovaillut, et ole muovaillut, ei ole muovaillut, emme ole muovailleet, ette ole muovailleet, eivät ole muovailleet, ei ole muovailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin muovaillut, olit muovaillut, oli muovaillut, olimme muovailleet, olitte muovailleet, olivat muovailleet, oli muovailtu

en ollut muovaillut, et ollut muovaillut, ei ollut muovaillut, emme olleet muovailleet, ette olleet muovailleet, eivät olleet muovailleet, ei ollut muovailtu

PREZENT IMPERATIV

-, muovaile, muovailkoon, muovailkaamme, muovailkaa, muovailkoot, muovailtakoon

-, älä muovaile, älköön muovailko, älkäämme muovailko, älkää muovailko, älkööt muovailko, älköön muovailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon muovaillut, -, -, olkoot muovailleet, olkoon muovailtu

-, -, älköön olko muovaillut, -, -, älkööt olko muovailleet, älköön olko muovailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

muovailisin, muovailisit, muovailisi, muovailisimme, muovailisitte, muovailisivat, muovailtaisiin

en muovailisi, et muovailisi, ei muovailisi, emme muovailisi, ette muovailisi, eivät muovailisi, ei muovailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin muovaillut, olisit muovaillut, olisi muovaillut, olisimme muovailleet, olisitte muovailleet, olisivat muovailleet, oltaisiin muovailtu

en olisi muovaillut, et olisi muovaillut, ei olisi muovaillut, emme olisi muovailleet, ette olisi muovailleet, eivät olisi muovailleet, ei olisi muovailtu

PREZENT POTENȚIAL

muovaillen, muovaillet, muovaillee, muovaillemme, muovaillette, muovaillevat, muovailtaneen

en muovaille, et muovaille, ei muovaille, emme muovaille, ette muovaille, eivät muovaille, ei muovailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen muovaillut, lienet muovaillut, lienee muovaillut, lienemme muovailleet, lienette muovailleet, lienevät muovailleet, lienee muovailtu

en liene muovaillut, et liene muovaillut, ei liene muovaillut, emme liene muovailleet, ette liene muovailleet, eivät liene muovailleet, ei liene muovailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: muovailla    FORMA LUNGĂ: muovaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: muovaillessa   INSTRUCTIV: muovaillen  INESIV PASIV: muovailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: muovailemaan   INESIV: muovailemassa  ELATIV: muovailemasta

ADESIV: muovailemalla  ABESIV: muovailematta  INSTRUCTIV: muovaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: muovaileminen   PARTITIV: muovaileminen

INFINITIVUL CINCI: muovailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: muovaileva  (gen. muovailevan)   PASIV: muovailtava   (gen. muovailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: muovaillut                      PASIV: muovailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: muovailija (pl.gen. muovailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: muovailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): muovailu

 

 

naljailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

naljailen, naljailet, naljailee, naljailemme, naljailette, naljailevat, naljaillaan

en naljaile, et naljaile, ei naljaile, emme naljaile, ette naljaile, eivät naljaile, ei naljailla

IMPERFECT INDICATIV

naljailin, naljailit, naljaili, naljailimme, naljailitte, naljailivat, naljailtiin

en naljaillut, et naljaillut, ei naljaillut, emme naljailleet, ette naljailleet, eivät naljailleet, ei naljailtu

PERFECT INDICATIV

olen naljaillut, olet naljaillut, on naljaillut, olemme naljailleet, olette naljailleet, ovat naljailleet, on naljailtu

en ole naljaillut, et ole naljaillut, ei ole naljaillut, emme ole naljailleet, ette ole naljailleet, eivät ole naljailleet, ei ole naljailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin naljaillut, olit naljaillut, oli naljaillut, olimme naljailleet, olitte naljailleet, olivat naljailleet, oli naljailtu

en ollut naljaillut, et ollut naljaillut, ei ollut naljaillut, emme olleet naljailleet, ette olleet naljailleet, eivät olleet naljailleet, ei ollut naljailtu

PREZENT IMPERATIV

-, naljaile, naljailkoon, naljailkaamme, naljailkaa, naljailkoot, naljailtakoon

-, älä naljaile, älköön naljailko, älkäämme naljailko, älkää naljailko, älkööt naljailko, älköön naljailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon naljaillut, -, -, olkoot naljailleet, olkoon naljailtu

-, -, älköön olko naljaillut, -, -, älkööt olko naljailleet, älköön olko naljailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

naljailisin, naljailisit, naljailisi, naljailisimme, naljailisitte, naljailisivat, naljailtaisiin

en naljailisi, et naljailisi, ei naljailisi, emme naljailisi, ette naljailisi, eivät naljailisi, ei naljailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin naljaillut, olisit naljaillut, olisi naljaillut, olisimme naljailleet, olisitte naljailleet, olisivat naljailleet, oltaisiin naljailtu

en olisi naljaillut, et olisi naljaillut, ei olisi naljaillut, emme olisi naljailleet, ette olisi naljailleet, eivät olisi naljailleet, ei olisi naljailtu

PREZENT POTENȚIAL

naljaillen, naljaillet, naljaillee, naljaillemme, naljaillette, naljaillevat, naljailtaneen

en naljaille, et naljaille, ei naljaille, emme naljaille, ette naljaille, eivät naljaille, ei naljailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen naljaillut, lienet naljaillut, lienee naljaillut, lienemme naljailleet, lienette naljailleet, lienevät naljailleet, lienee naljailtu

en liene naljaillut, et liene naljaillut, ei liene naljaillut, emme liene naljailleet, ette liene naljailleet, eivät liene naljailleet, ei liene naljailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: naljailla    FORMA LUNGĂ: naljaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: naljaillessa   INSTRUCTIV: naljaillen  INESIV PASIV: naljailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: naljailemaan   INESIV: naljailemassa  ELATIV: naljailemasta

ADESIV: naljailemalla  ABESIV: naljailematta  INSTRUCTIV: naljaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: naljaileminen   PARTITIV: naljaileminen

INFINITIVUL CINCI: naljailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: naljaileva  (gen. naljailevan)   PASIV: naljailtava   (gen. naljailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: naljaillut                      PASIV: naljailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: naljailija (pl.gen. naljailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: naljailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): naljailu

 

 

naukkailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

naukkailen, naukkailet, naukkailee, naukkailemme, naukkailette, naukkailevat, naukkaillaan

en naukkaile, et naukkaile, ei naukkaile, emme naukkaile, ette naukkaile, eivät naukkaile, ei naukkailla

IMPERFECT INDICATIV

naukkailin, naukkailit, naukkaili, naukkailimme, naukkailitte, naukkailivat, naukkailtiin

en naukkaillut, et naukkaillut, ei naukkaillut, emme naukkailleet, ette naukkailleet, eivät naukkailleet, ei naukkailtu

PERFECT INDICATIV

olen naukkaillut, olet naukkaillut, on naukkaillut, olemme naukkailleet, olette naukkailleet, ovat naukkailleet, on naukkailtu

en ole naukkaillut, et ole naukkaillut, ei ole naukkaillut, emme ole naukkailleet, ette ole naukkailleet, eivät ole naukkailleet, ei ole naukkailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin naukkaillut, olit naukkaillut, oli naukkaillut, olimme naukkailleet, olitte naukkailleet, olivat naukkailleet, oli naukkailtu

en ollut naukkaillut, et ollut naukkaillut, ei ollut naukkaillut, emme olleet naukkailleet, ette olleet naukkailleet, eivät olleet naukkailleet, ei ollut naukkailtu

PREZENT IMPERATIV

-, naukkaile, naukkailkoon, naukkailkaamme, naukkailkaa, naukkailkoot, naukkailtakoon

-, älä naukkaile, älköön naukkailko, älkäämme naukkailko, älkää naukkailko, älkööt naukkailko, älköön naukkailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon naukkaillut, -, -, olkoot naukkailleet, olkoon naukkailtu

-, -, älköön olko naukkaillut, -, -, älkööt olko naukkailleet, älköön olko naukkailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

naukkailisin, naukkailisit, naukkailisi, naukkailisimme, naukkailisitte, naukkailisivat, naukkailtaisiin

en naukkailisi, et naukkailisi, ei naukkailisi, emme naukkailisi, ette naukkailisi, eivät naukkailisi, ei naukkailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin naukkaillut, olisit naukkaillut, olisi naukkaillut, olisimme naukkailleet, olisitte naukkailleet, olisivat naukkailleet, oltaisiin naukkailtu

en olisi naukkaillut, et olisi naukkaillut, ei olisi naukkaillut, emme olisi naukkailleet, ette olisi naukkailleet, eivät olisi naukkailleet, ei olisi naukkailtu

PREZENT POTENȚIAL

naukkaillen, naukkaillet, naukkaillee, naukkaillemme, naukkaillette, naukkaillevat, naukkailtaneen

en naukkaille, et naukkaille, ei naukkaille, emme naukkaille, ette naukkaille, eivät naukkaille, ei naukkailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen naukkaillut, lienet naukkaillut, lienee naukkaillut, lienemme naukkailleet, lienette naukkailleet, lienevät naukkailleet, lienee naukkailtu

en liene naukkaillut, et liene naukkaillut, ei liene naukkaillut, emme liene naukkailleet, ette liene naukkailleet, eivät liene naukkailleet, ei liene naukkailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: naukkailla    FORMA LUNGĂ: naukkaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: naukkaillessa   INSTRUCTIV: naukkaillen  INESIV PASIV: naukkailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: naukkailemaan   INESIV: naukkailemassa  ELATIV: naukkailemasta

ADESIV: naukkailemalla  ABESIV: naukkailematta  INSTRUCTIV: naukkaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: naukkaileminen   PARTITIV: naukkaileminen

INFINITIVUL CINCI: naukkailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: naukkaileva  (gen. naukkailevan)   PASIV: naukkailtava   (gen. naukkailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: naukkaillut                       PASIV: naukkailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: naukkailija (pl.gen. naukkailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: naukkailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): naukkailu

 

 

nirsoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

nirsoilen, nirsoilet, nirsoilee, nirsoilemme, nirsoilette, nirsoilevat, nirsoillaan

en nirsoile, et nirsoile, ei nirsoile, emme nirsoile, ette nirsoile, eivät nirsoile, ei nirsoilla

IMPERFECT INDICATIV

nirsoilin, nirsoilit, nirsoili, nirsoilimme, nirsoilitte, nirsoilivat, nirsoiltiin

en nirsoillut, et nirsoillut, ei nirsoillut, emme nirsoilleet, ette nirsoilleet, eivät nirsoilleet, ei nirsoiltu

PERFECT INDICATIV

olen nirsoillut, olet nirsoillut, on nirsoillut, olemme nirsoilleet, olette nirsoilleet, ovat nirsoilleet, on nirsoiltu

en ole nirsoillut, et ole nirsoillut, ei ole nirsoillut, emme ole nirsoilleet, ette ole nirsoilleet, eivät ole nirsoilleet, ei ole nirsoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin nirsoillut, olit nirsoillut, oli nirsoillut, olimme nirsoilleet, olitte nirsoilleet, olivat nirsoilleet, oli nirsoiltu

en ollut nirsoillut, et ollut nirsoillut, ei ollut nirsoillut, emme olleet nirsoilleet, ette olleet nirsoilleet, eivät olleet nirsoilleet, ei ollut nirsoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, nirsoile, nirsoilkoon, nirsoilkaamme, nirsoilkaa, nirsoilkoot, nirsoiltakoon

-, älä nirsoile, älköön nirsoilko, älkäämme nirsoilko, älkää nirsoilko, älkööt nirsoilko, älköön nirsoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon nirsoillut, -, -, olkoot nirsoilleet, olkoon nirsoiltu

-, -, älköön olko nirsoillut, -, -, älkööt olko nirsoilleet, älköön olko nirsoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

nirsoilisin, nirsoilisit, nirsoilisi, nirsoilisimme, nirsoilisitte, nirsoilisivat, nirsoiltaisiin

en nirsoilisi, et nirsoilisi, ei nirsoilisi, emme nirsoilisi, ette nirsoilisi, eivät nirsoilisi, ei nirsoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin nirsoillut, olisit nirsoillut, olisi nirsoillut, olisimme nirsoilleet, olisitte nirsoilleet, olisivat nirsoilleet, oltaisiin nirsoiltu

en olisi nirsoillut, et olisi nirsoillut, ei olisi nirsoillut, emme olisi nirsoilleet, ette olisi nirsoilleet, eivät olisi nirsoilleet, ei olisi nirsoiltu

PREZENT POTENȚIAL

nirsoillen, nirsoillet, nirsoillee, nirsoillemme, nirsoillette, nirsoillevat, nirsoiltaneen

en nirsoille, et nirsoille, ei nirsoille, emme nirsoille, ette nirsoille, eivät nirsoille, ei nirsoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen nirsoillut, lienet nirsoillut, lienee nirsoillut, lienemme nirsoilleet, lienette nirsoilleet, lienevät nirsoilleet, lienee nirsoiltu

en liene nirsoillut, et liene nirsoillut, ei liene nirsoillut, emme liene nirsoilleet, ette liene nirsoilleet, eivät liene nirsoilleet, ei liene nirsoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: nirsoilla    FORMA LUNGĂ: nirsoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: nirsoillessa   INSTRUCTIV: nirsoillen  INESIV PASIV: nirsoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: nirsoilemaan   INESIV: nirsoilemassa  ELATIV: nirsoilemasta

ADESIV: nirsoilemalla  ABESIV: nirsoilematta  INSTRUCTIV: nirsoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: nirsoileminen   PARTITIV: nirsoileminen

INFINITIVUL CINCI: nirsoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: nirsoileva  (gen. nirsoilevan)   PASIV: nirsoiltava   (gen. nirsoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: nirsoillut                      PASIV: nirsoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: nirsoilija (pl.gen. nirsoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: nirsoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): nirsoilu

 

 

norkoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

norkoilen, norkoilet, norkoilee, norkoilemme, norkoilette, norkoilevat, norkoillaan

en norkoile, et norkoile, ei norkoile, emme norkoile, ette norkoile, eivät norkoile, ei norkoilla

IMPERFECT INDICATIV

norkoilin, norkoilit, norkoili, norkoilimme, norkoilitte, norkoilivat, norkoiltiin

en norkoillut, et norkoillut, ei norkoillut, emme norkoilleet, ette norkoilleet, eivät norkoilleet, ei norkoiltu

PERFECT INDICATIV

olen norkoillut, olet norkoillut, on norkoillut, olemme norkoilleet, olette norkoilleet, ovat norkoilleet, on norkoiltu

en ole norkoillut, et ole norkoillut, ei ole norkoillut, emme ole norkoilleet, ette ole norkoilleet, eivät ole norkoilleet, ei ole norkoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin norkoillut, olit norkoillut, oli norkoillut, olimme norkoilleet, olitte norkoilleet, olivat norkoilleet, oli norkoiltu

en ollut norkoillut, et ollut norkoillut, ei ollut norkoillut, emme olleet norkoilleet, ette olleet norkoilleet, eivät olleet norkoilleet, ei ollut norkoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, norkoile, norkoilkoon, norkoilkaamme, norkoilkaa, norkoilkoot, norkoiltakoon

-, älä norkoile, älköön norkoilko, älkäämme norkoilko, älkää norkoilko, älkööt norkoilko, älköön norkoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon norkoillut, -, -, olkoot norkoilleet, olkoon norkoiltu

-, -, älköön olko norkoillut, -, -, älkööt olko norkoilleet, älköön olko norkoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

norkoilisin, norkoilisit, norkoilisi, norkoilisimme, norkoilisitte, norkoilisivat, norkoiltaisiin

en norkoilisi, et norkoilisi, ei norkoilisi, emme norkoilisi, ette norkoilisi, eivät norkoilisi, ei norkoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin norkoillut, olisit norkoillut, olisi norkoillut, olisimme norkoilleet, olisitte norkoilleet, olisivat norkoilleet, oltaisiin norkoiltu

en olisi norkoillut, et olisi norkoillut, ei olisi norkoillut, emme olisi norkoilleet, ette olisi norkoilleet, eivät olisi norkoilleet, ei olisi norkoiltu

PREZENT POTENȚIAL

norkoillen, norkoillet, norkoillee, norkoillemme, norkoillette, norkoillevat, norkoiltaneen

en norkoille, et norkoille, ei norkoille, emme norkoille, ette norkoille, eivät norkoille, ei norkoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen norkoillut, lienet norkoillut, lienee norkoillut, lienemme norkoilleet, lienette norkoilleet, lienevät norkoilleet, lienee norkoiltu

en liene norkoillut, et liene norkoillut, ei liene norkoillut, emme liene norkoilleet, ette liene norkoilleet, eivät liene norkoilleet, ei liene norkoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: norkoilla    FORMA LUNGĂ: norkoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: norkoillessa   INSTRUCTIV: norkoillen  INESIV PASIV: norkoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: norkoilemaan   INESIV: norkoilemassa  ELATIV: norkoilemasta

ADESIV: norkoilemalla  ABESIV: norkoilematta  INSTRUCTIV: norkoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: norkoileminen   PARTITIV: norkoileminen

INFINITIVUL CINCI: norkoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: norkoileva  (gen. norkoilevan)   PASIV: norkoiltava   (gen. norkoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: norkoillut                      PASIV: norkoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: norkoilija (pl.gen. norkoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: norkoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): norkoilu

 

 

nuukailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

nuukailen, nuukailet, nuukailee, nuukailemme, nuukailette, nuukailevat, nuukaillaan

en nuukaile, et nuukaile, ei nuukaile, emme nuukaile, ette nuukaile, eivät nuukaile, ei nuukailla

IMPERFECT INDICATIV

nuukailin, nuukailit, nuukaili, nuukailimme, nuukailitte, nuukailivat, nuukailtiin

en nuukaillut, et nuukaillut, ei nuukaillut, emme nuukailleet, ette nuukailleet, eivät nuukailleet, ei nuukailtu

PERFECT INDICATIV

olen nuukaillut, olet nuukaillut, on nuukaillut, olemme nuukailleet, olette nuukailleet, ovat nuukailleet, on nuukailtu

en ole nuukaillut, et ole nuukaillut, ei ole nuukaillut, emme ole nuukailleet, ette ole nuukailleet, eivät ole nuukailleet, ei ole nuukailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin nuukaillut, olit nuukaillut, oli nuukaillut, olimme nuukailleet, olitte nuukailleet, olivat nuukailleet, oli nuukailtu

en ollut nuukaillut, et ollut nuukaillut, ei ollut nuukaillut, emme olleet nuukailleet, ette olleet nuukailleet, eivät olleet nuukailleet, ei ollut nuukailtu

PREZENT IMPERATIV

-, nuukaile, nuukailkoon, nuukailkaamme, nuukailkaa, nuukailkoot, nuukailtakoon

-, älä nuukaile, älköön nuukailko, älkäämme nuukailko, älkää nuukailko, älkööt nuukailko, älköön nuukailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon nuukaillut, -, -, olkoot nuukailleet, olkoon nuukailtu

-, -, älköön olko nuukaillut, -, -, älkööt olko nuukailleet, älköön olko nuukailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

nuukailisin, nuukailisit, nuukailisi, nuukailisimme, nuukailisitte, nuukailisivat, nuukailtaisiin

en nuukailisi, et nuukailisi, ei nuukailisi, emme nuukailisi, ette nuukailisi, eivät nuukailisi, ei nuukailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin nuukaillut, olisit nuukaillut, olisi nuukaillut, olisimme nuukailleet, olisitte nuukailleet, olisivat nuukailleet, oltaisiin nuukailtu

en olisi nuukaillut, et olisi nuukaillut, ei olisi nuukaillut, emme olisi nuukailleet, ette olisi nuukailleet, eivät olisi nuukailleet, ei olisi nuukailtu

PREZENT POTENȚIAL

nuukaillen, nuukaillet, nuukaillee, nuukaillemme, nuukaillette, nuukaillevat, nuukailtaneen

en nuukaille, et nuukaille, ei nuukaille, emme nuukaille, ette nuukaille, eivät nuukaille, ei nuukailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen nuukaillut, lienet nuukaillut, lienee nuukaillut, lienemme nuukailleet, lienette nuukailleet, lienevät nuukailleet, lienee nuukailtu

en liene nuukaillut, et liene nuukaillut, ei liene nuukaillut, emme liene nuukailleet, ette liene nuukailleet, eivät liene nuukailleet, ei liene nuukailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: nuukailla    FORMA LUNGĂ: nuukaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: nuukaillessa   INSTRUCTIV: nuukaillen  INESIV PASIV: nuukailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: nuukailemaan   INESIV: nuukailemassa  ELATIV: nuukailemasta

ADESIV: nuukailemalla  ABESIV: nuukailematta  INSTRUCTIV: nuukaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: nuukaileminen   PARTITIV: nuukaileminen

INFINITIVUL CINCI: nuukailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: nuukaileva  (gen. nuukailevan)   PASIV: nuukailtava   (gen. nuukailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: nuukaillut                      PASIV: nuukailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: nuukailija (pl.gen. nuukailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: nuukailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): nuukailu

 

 

oikkuilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

oikkuilen, oikkuilet, oikkuilee, oikkuilemme, oikkuilette, oikkuilevat, oikkuillaan

en oikkuile, et oikkuile, ei oikkuile, emme oikkuile, ette oikkuile, eivät oikkuile, ei oikkuilla

IMPERFECT INDICATIV

oikkuilin, oikkuilit, oikkuili, oikkuilimme, oikkuilitte, oikkuilivat, oikkuiltiin

en oikkuillut, et oikkuillut, ei oikkuillut, emme oikkuilleet, ette oikkuilleet, eivät oikkuilleet, ei oikkuiltu

PERFECT INDICATIV

olen oikkuillut, olet oikkuillut, on oikkuillut, olemme oikkuilleet, olette oikkuilleet, ovat oikkuilleet, on oikkuiltu

en ole oikkuillut, et ole oikkuillut, ei ole oikkuillut, emme ole oikkuilleet, ette ole oikkuilleet, eivät ole oikkuilleet, ei ole oikkuiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin oikkuillut, olit oikkuillut, oli oikkuillut, olimme oikkuilleet, olitte oikkuilleet, olivat oikkuilleet, oli oikkuiltu

en ollut oikkuillut, et ollut oikkuillut, ei ollut oikkuillut, emme olleet oikkuilleet, ette olleet oikkuilleet, eivät olleet oikkuilleet, ei ollut oikkuiltu

PREZENT IMPERATIV

-, oikkuile, oikkuilkoon, oikkuilkaamme, oikkuilkaa, oikkuilkoot, oikkuiltakoon

-, älä oikkuile, älköön oikkuilko, älkäämme oikkuilko, älkää oikkuilko, älkööt oikkuilko, älköön oikkuiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon oikkuillut, -, -, olkoot oikkuilleet, olkoon oikkuiltu

-, -, älköön olko oikkuillut, -, -, älkööt olko oikkuilleet, älköön olko oikkuiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

oikkuilisin, oikkuilisit, oikkuilisi, oikkuilisimme, oikkuilisitte, oikkuilisivat, oikkuiltaisiin

en oikkuilisi, et oikkuilisi, ei oikkuilisi, emme oikkuilisi, ette oikkuilisi, eivät oikkuilisi, ei oikkuiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin oikkuillut, olisit oikkuillut, olisi oikkuillut, olisimme oikkuilleet, olisitte oikkuilleet, olisivat oikkuilleet, oltaisiin oikkuiltu

en olisi oikkuillut, et olisi oikkuillut, ei olisi oikkuillut, emme olisi oikkuilleet, ette olisi oikkuilleet, eivät olisi oikkuilleet, ei olisi oikkuiltu

PREZENT POTENȚIAL

oikkuillen, oikkuillet, oikkuillee, oikkuillemme, oikkuillette, oikkuillevat, oikkuiltaneen

en oikkuille, et oikkuille, ei oikkuille, emme oikkuille, ette oikkuille, eivät oikkuille, ei oikkuiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen oikkuillut, lienet oikkuillut, lienee oikkuillut, lienemme oikkuilleet, lienette oikkuilleet, lienevät oikkuilleet, lienee oikkuiltu

en liene oikkuillut, et liene oikkuillut, ei liene oikkuillut, emme liene oikkuilleet, ette liene oikkuilleet, eivät liene oikkuilleet, ei liene oikkuiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: oikkuilla    FORMA LUNGĂ: oikkuillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: oikkuillessa   INSTRUCTIV: oikkuillen  INESIV PASIV: oikkuiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: oikkuilemaan   INESIV: oikkuilemassa  ELATIV: oikkuilemasta

ADESIV: oikkuilemalla  ABESIV: oikkuilematta  INSTRUCTIV: oikkuileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: oikkuileminen   PARTITIV: oikkuileminen

INFINITIVUL CINCI: oikkuilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: oikkuileva  (gen. oikkuilevan)   PASIV: oikkuiltava   (gen. oikkuiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: oikkuillut                      PASIV: oikkuiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: oikkuilija (pl.gen. oikkuilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: oikkuilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): oikkuilu

 

 

oleilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

oleilen, oleilet, oleilee, oleilemme, oleilette, oleilevat, oleillaan

en oleile, et oleile, ei oleile, emme oleile, ette oleile, eivät oleile, ei oleilla

IMPERFECT INDICATIV

oleilin, oleilit, oleili, oleilimme, oleilitte, oleilivat, oleiltiin

en oleillut, et oleillut, ei oleillut, emme oleilleet, ette oleilleet, eivät oleilleet, ei oleiltu

PERFECT INDICATIV

olen oleillut, olet oleillut, on oleillut, olemme oleilleet, olette oleilleet, ovat oleilleet, on oleiltu

en ole oleillut, et ole oleillut, ei ole oleillut, emme ole oleilleet, ette ole oleilleet, eivät ole oleilleet, ei ole oleiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin oleillut, olit oleillut, oli oleillut, olimme oleilleet, olitte oleilleet, olivat oleilleet, oli oleiltu

en ollut oleillut, et ollut oleillut, ei ollut oleillut, emme olleet oleilleet, ette olleet oleilleet, eivät olleet oleilleet, ei ollut oleiltu

PREZENT IMPERATIV

-, oleile, oleilkoon, oleilkaamme, oleilkaa, oleilkoot, oleiltakoon

-, älä oleile, älköön oleilko, älkäämme oleilko, älkää oleilko, älkööt oleilko, älköön oleiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon oleillut, -, -, olkoot oleilleet, olkoon oleiltu

-, -, älköön olko oleillut, -, -, älkööt olko oleilleet, älköön olko oleiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

oleilisin, oleilisit, oleilisi, oleilisimme, oleilisitte, oleilisivat, oleiltaisiin

en oleilisi, et oleilisi, ei oleilisi, emme oleilisi, ette oleilisi, eivät oleilisi, ei oleiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin oleillut, olisit oleillut, olisi oleillut, olisimme oleilleet, olisitte oleilleet, olisivat oleilleet, oltaisiin oleiltu

en olisi oleillut, et olisi oleillut, ei olisi oleillut, emme olisi oleilleet, ette olisi oleilleet, eivät olisi oleilleet, ei olisi oleiltu

PREZENT POTENȚIAL

oleillen, oleillet, oleillee, oleillemme, oleillette, oleillevat, oleiltaneen

en oleille, et oleille, ei oleille, emme oleille, ette oleille, eivät oleille, ei oleiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen oleillut, lienet oleillut, lienee oleillut, lienemme oleilleet, lienette oleilleet, lienevät oleilleet, lienee oleiltu

en liene oleillut, et liene oleillut, ei liene oleillut, emme liene oleilleet, ette liene oleilleet, eivät liene oleilleet, ei liene oleiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: oleilla    FORMA LUNGĂ: oleillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: oleillessa   INSTRUCTIV: oleillen  INESIV PASIV: oleiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: oleilemaan   INESIV: oleilemassa  ELATIV: oleilemasta

ADESIV: oleilemalla  ABESIV: oleilematta  INSTRUCTIV: oleileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: oleileminen   PARTITIV: oleileminen

INFINITIVUL CINCI: oleilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: oleileva  (gen. oleilevan)   PASIV: oleiltava   (gen. oleiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: oleillut                    PASIV: oleiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: oleilija (pl.gen. oleilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: oleilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): oleilu

 

 

pakoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

pakoilen, pakoilet, pakoilee, pakoilemme, pakoilette, pakoilevat, pakoillaan

en pakoile, et pakoile, ei pakoile, emme pakoile, ette pakoile, eivät pakoile, ei pakoilla

IMPERFECT INDICATIV

pakoilin, pakoilit, pakoili, pakoilimme, pakoilitte, pakoilivat, pakoiltiin

en pakoillut, et pakoillut, ei pakoillut, emme pakoilleet, ette pakoilleet, eivät pakoilleet, ei pakoiltu

PERFECT INDICATIV

olen pakoillut, olet pakoillut, on pakoillut, olemme pakoilleet, olette pakoilleet, ovat pakoilleet, on pakoiltu

en ole pakoillut, et ole pakoillut, ei ole pakoillut, emme ole pakoilleet, ette ole pakoilleet, eivät ole pakoilleet, ei ole pakoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin pakoillut, olit pakoillut, oli pakoillut, olimme pakoilleet, olitte pakoilleet, olivat pakoilleet, oli pakoiltu

en ollut pakoillut, et ollut pakoillut, ei ollut pakoillut, emme olleet pakoilleet, ette olleet pakoilleet, eivät olleet pakoilleet, ei ollut pakoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, pakoile, pakoilkoon, pakoilkaamme, pakoilkaa, pakoilkoot, pakoiltakoon

-, älä pakoile, älköön pakoilko, älkäämme pakoilko, älkää pakoilko, älkööt pakoilko, älköön pakoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon pakoillut, -, -, olkoot pakoilleet, olkoon pakoiltu

-, -, älköön olko pakoillut, -, -, älkööt olko pakoilleet, älköön olko pakoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

pakoilisin, pakoilisit, pakoilisi, pakoilisimme, pakoilisitte, pakoilisivat, pakoiltaisiin

en pakoilisi, et pakoilisi, ei pakoilisi, emme pakoilisi, ette pakoilisi, eivät pakoilisi, ei pakoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin pakoillut, olisit pakoillut, olisi pakoillut, olisimme pakoilleet, olisitte pakoilleet, olisivat pakoilleet, oltaisiin pakoiltu

en olisi pakoillut, et olisi pakoillut, ei olisi pakoillut, emme olisi pakoilleet, ette olisi pakoilleet, eivät olisi pakoilleet, ei olisi pakoiltu

PREZENT POTENȚIAL

pakoillen, pakoillet, pakoillee, pakoillemme, pakoillette, pakoillevat, pakoiltaneen

en pakoille, et pakoille, ei pakoille, emme pakoille, ette pakoille, eivät pakoille, ei pakoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen pakoillut, lienet pakoillut, lienee pakoillut, lienemme pakoilleet, lienette pakoilleet, lienevät pakoilleet, lienee pakoiltu

en liene pakoillut, et liene pakoillut, ei liene pakoillut, emme liene pakoilleet, ette liene pakoilleet, eivät liene pakoilleet, ei liene pakoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: pakoilla    FORMA LUNGĂ: pakoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: pakoillessa   INSTRUCTIV: pakoillen  INESIV PASIV: pakoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: pakoilemaan   INESIV: pakoilemassa  ELATIV: pakoilemasta

ADESIV: pakoilemalla  ABESIV: pakoilematta  INSTRUCTIV: pakoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: pakoileminen   PARTITIV: pakoileminen

INFINITIVUL CINCI: pakoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: pakoileva  (gen. pakoilevan)   PASIV: pakoiltava   (gen. pakoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: pakoillut                     PASIV: pakoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: pakoilija (pl.gen. pakoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: pakoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): pakoilu

 

 

palloilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

palloilen, palloilet, palloilee, palloilemme, palloilette, palloilevat, palloillaan

en palloile, et palloile, ei palloile, emme palloile, ette palloile, eivät palloile, ei palloilla

IMPERFECT INDICATIV

palloilin, palloilit, palloili, palloilimme, palloilitte, palloilivat, palloiltiin

en palloillut, et palloillut, ei palloillut, emme palloilleet, ette palloilleet, eivät palloilleet, ei palloiltu

PERFECT INDICATIV

olen palloillut, olet palloillut, on palloillut, olemme palloilleet, olette palloilleet, ovat palloilleet, on palloiltu

en ole palloillut, et ole palloillut, ei ole palloillut, emme ole palloilleet, ette ole palloilleet, eivät ole palloilleet, ei ole palloiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin palloillut, olit palloillut, oli palloillut, olimme palloilleet, olitte palloilleet, olivat palloilleet, oli palloiltu

en ollut palloillut, et ollut palloillut, ei ollut palloillut, emme olleet palloilleet, ette olleet palloilleet, eivät olleet palloilleet, ei ollut palloiltu

PREZENT IMPERATIV

-, palloile, palloilkoon, palloilkaamme, palloilkaa, palloilkoot, palloiltakoon

-, älä palloile, älköön palloilko, älkäämme palloilko, älkää palloilko, älkööt palloilko, älköön palloiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon palloillut, -, -, olkoot palloilleet, olkoon palloiltu

-, -, älköön olko palloillut, -, -, älkööt olko palloilleet, älköön olko palloiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

palloilisin, palloilisit, palloilisi, palloilisimme, palloilisitte, palloilisivat, palloiltaisiin

en palloilisi, et palloilisi, ei palloilisi, emme palloilisi, ette palloilisi, eivät palloilisi, ei palloiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin palloillut, olisit palloillut, olisi palloillut, olisimme palloilleet, olisitte palloilleet, olisivat palloilleet, oltaisiin palloiltu

en olisi palloillut, et olisi palloillut, ei olisi palloillut, emme olisi palloilleet, ette olisi palloilleet, eivät olisi palloilleet, ei olisi palloiltu

PREZENT POTENȚIAL

palloillen, palloillet, palloillee, palloillemme, palloillette, palloillevat, palloiltaneen

en palloille, et palloille, ei palloille, emme palloille, ette palloille, eivät palloille, ei palloiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen palloillut, lienet palloillut, lienee palloillut, lienemme palloilleet, lienette palloilleet, lienevät palloilleet, lienee palloiltu

en liene palloillut, et liene palloillut, ei liene palloillut, emme liene palloilleet, ette liene palloilleet, eivät liene palloilleet, ei liene palloiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: palloilla    FORMA LUNGĂ: palloillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: palloillessa   INSTRUCTIV: palloillen  INESIV PASIV: palloiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: palloilemaan   INESIV: palloilemassa  ELATIV: palloilemasta

ADESIV: palloilemalla  ABESIV: palloilematta  INSTRUCTIV: palloileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: palloileminen   PARTITIV: palloileminen

INFINITIVUL CINCI: palloilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: palloileva  (gen. palloilevan)   PASIV: palloiltava   (gen. palloiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: palloillut                      PASIV: palloiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: palloilija (pl.gen. palloilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: palloilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): palloilu

 

 

pamppailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

pamppailen, pamppailet, pamppailee, pamppailemme, pamppailette, pamppailevat, pamppaillaan

en pamppaile, et pamppaile, ei pamppaile, emme pamppaile, ette pamppaile, eivät pamppaile, ei pamppailla

IMPERFECT INDICATIV

pamppailin, pamppailit, pamppaili, pamppailimme, pamppailitte, pamppailivat, pamppailtiin

en pamppaillut, et pamppaillut, ei pamppaillut, emme pamppailleet, ette pamppailleet, eivät pamppailleet, ei pamppailtu

PERFECT INDICATIV

olen pamppaillut, olet pamppaillut, on pamppaillut, olemme pamppailleet, olette pamppailleet, ovat pamppailleet, on pamppailtu

en ole pamppaillut, et ole pamppaillut, ei ole pamppaillut, emme ole pamppailleet, ette ole pamppailleet, eivät ole pamppailleet, ei ole pamppailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin pamppaillut, olit pamppaillut, oli pamppaillut, olimme pamppailleet, olitte pamppailleet, olivat pamppailleet, oli pamppailtu

en ollut pamppaillut, et ollut pamppaillut, ei ollut pamppaillut, emme olleet pamppailleet, ette olleet pamppailleet, eivät olleet pamppailleet, ei ollut pamppailtu

PREZENT IMPERATIV

-, pamppaile, pamppailkoon, pamppailkaamme, pamppailkaa, pamppailkoot, pamppailtakoon

-, älä pamppaile, älköön pamppailko, älkäämme pamppailko, älkää pamppailko, älkööt pamppailko, älköön pamppailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon pamppaillut, -, -, olkoot pamppailleet, olkoon pamppailtu

-, -, älköön olko pamppaillut, -, -, älkööt olko pamppailleet, älköön olko pamppailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

pamppailisin, pamppailisit, pamppailisi, pamppailisimme, pamppailisitte, pamppailisivat, pamppailtaisiin

en pamppailisi, et pamppailisi, ei pamppailisi, emme pamppailisi, ette pamppailisi, eivät pamppailisi, ei pamppailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin pamppaillut, olisit pamppaillut, olisi pamppaillut, olisimme pamppailleet, olisitte pamppailleet, olisivat pamppailleet, oltaisiin pamppailtu

en olisi pamppaillut, et olisi pamppaillut, ei olisi pamppaillut, emme olisi pamppailleet, ette olisi pamppailleet, eivät olisi pamppailleet, ei olisi pamppailtu

PREZENT POTENȚIAL

pamppaillen, pamppaillet, pamppaillee, pamppaillemme, pamppaillette, pamppaillevat, pamppailtaneen

en pamppaille, et pamppaille, ei pamppaille, emme pamppaille, ette pamppaille, eivät pamppaille, ei pamppailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen pamppaillut, lienet pamppaillut, lienee pamppaillut, lienemme pamppailleet, lienette pamppailleet, lienevät pamppailleet, lienee pamppailtu

en liene pamppaillut, et liene pamppaillut, ei liene pamppaillut, emme liene pamppailleet, ette liene pamppailleet, eivät liene pamppailleet, ei liene pamppailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: pamppailla    FORMA LUNGĂ: pamppaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: pamppaillessa   INSTRUCTIV: pamppaillen  INESIV PASIV: pamppailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: pamppailemaan   INESIV: pamppailemassa  ELATIV: pamppailemasta

ADESIV: pamppailemalla  ABESIV: pamppailematta  INSTRUCTIV: pamppaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: pamppaileminen   PARTITIV: pamppaileminen

INFINITIVUL CINCI: pamppailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: pamppaileva  (gen. pamppailevan)   PASIV: pamppailtava   (gen. pamppailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: pamppaillut                       PASIV: pamppailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: pamppailija (pl.gen. pamppailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: pamppailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): pamppailu

 

 

parveilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

parveilen, parveilet, parveilee, parveilemme, parveilette, parveilevat, parveillaan

en parveile, et parveile, ei parveile, emme parveile, ette parveile, eivät parveile, ei parveilla

IMPERFECT INDICATIV

parveilin, parveilit, parveili, parveilimme, parveilitte, parveilivat, parveiltiin

en parveillut, et parveillut, ei parveillut, emme parveilleet, ette parveilleet, eivät parveilleet, ei parveiltu

PERFECT INDICATIV

olen parveillut, olet parveillut, on parveillut, olemme parveilleet, olette parveilleet, ovat parveilleet, on parveiltu

en ole parveillut, et ole parveillut, ei ole parveillut, emme ole parveilleet, ette ole parveilleet, eivät ole parveilleet, ei ole parveiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin parveillut, olit parveillut, oli parveillut, olimme parveilleet, olitte parveilleet, olivat parveilleet, oli parveiltu

en ollut parveillut, et ollut parveillut, ei ollut parveillut, emme olleet parveilleet, ette olleet parveilleet, eivät olleet parveilleet, ei ollut parveiltu

PREZENT IMPERATIV

-, parveile, parveilkoon, parveilkaamme, parveilkaa, parveilkoot, parveiltakoon

-, älä parveile, älköön parveilko, älkäämme parveilko, älkää parveilko, älkööt parveilko, älköön parveiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon parveillut, -, -, olkoot parveilleet, olkoon parveiltu

-, -, älköön olko parveillut, -, -, älkööt olko parveilleet, älköön olko parveiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

parveilisin, parveilisit, parveilisi, parveilisimme, parveilisitte, parveilisivat, parveiltaisiin

en parveilisi, et parveilisi, ei parveilisi, emme parveilisi, ette parveilisi, eivät parveilisi, ei parveiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin parveillut, olisit parveillut, olisi parveillut, olisimme parveilleet, olisitte parveilleet, olisivat parveilleet, oltaisiin parveiltu

en olisi parveillut, et olisi parveillut, ei olisi parveillut, emme olisi parveilleet, ette olisi parveilleet, eivät olisi parveilleet, ei olisi parveiltu

PREZENT POTENȚIAL

parveillen, parveillet, parveillee, parveillemme, parveillette, parveillevat, parveiltaneen

en parveille, et parveille, ei parveille, emme parveille, ette parveille, eivät parveille, ei parveiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen parveillut, lienet parveillut, lienee parveillut, lienemme parveilleet, lienette parveilleet, lienevät parveilleet, lienee parveiltu

en liene parveillut, et liene parveillut, ei liene parveillut, emme liene parveilleet, ette liene parveilleet, eivät liene parveilleet, ei liene parveiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: parveilla    FORMA LUNGĂ: parveillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: parveillessa   INSTRUCTIV: parveillen  INESIV PASIV: parveiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: parveilemaan   INESIV: parveilemassa  ELATIV: parveilemasta

ADESIV: parveilemalla  ABESIV: parveilematta  INSTRUCTIV: parveileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: parveileminen   PARTITIV: parveileminen

INFINITIVUL CINCI: parveilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: parveileva  (gen. parveilevan)   PASIV: parveiltava   (gen. parveiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: parveillut                      PASIV: parveiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: parveilija (pl.gen. parveilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: parveilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): parveilu

 

 

pilailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

pilailen, pilailet, pilailee, pilailemme, pilailette, pilailevat, pilaillaan

en pilaile, et pilaile, ei pilaile, emme pilaile, ette pilaile, eivät pilaile, ei pilailla

IMPERFECT INDICATIV

pilailin, pilailit, pilaili, pilailimme, pilailitte, pilailivat, pilailtiin

en pilaillut, et pilaillut, ei pilaillut, emme pilailleet, ette pilailleet, eivät pilailleet, ei pilailtu

PERFECT INDICATIV

olen pilaillut, olet pilaillut, on pilaillut, olemme pilailleet, olette pilailleet, ovat pilailleet, on pilailtu

en ole pilaillut, et ole pilaillut, ei ole pilaillut, emme ole pilailleet, ette ole pilailleet, eivät ole pilailleet, ei ole pilailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin pilaillut, olit pilaillut, oli pilaillut, olimme pilailleet, olitte pilailleet, olivat pilailleet, oli pilailtu

en ollut pilaillut, et ollut pilaillut, ei ollut pilaillut, emme olleet pilailleet, ette olleet pilailleet, eivät olleet pilailleet, ei ollut pilailtu

PREZENT IMPERATIV

-, pilaile, pilailkoon, pilailkaamme, pilailkaa, pilailkoot, pilailtakoon

-, älä pilaile, älköön pilailko, älkäämme pilailko, älkää pilailko, älkööt pilailko, älköön pilailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon pilaillut, -, -, olkoot pilailleet, olkoon pilailtu

-, -, älköön olko pilaillut, -, -, älkööt olko pilailleet, älköön olko pilailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

pilailisin, pilailisit, pilailisi, pilailisimme, pilailisitte, pilailisivat, pilailtaisiin

en pilailisi, et pilailisi, ei pilailisi, emme pilailisi, ette pilailisi, eivät pilailisi, ei pilailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin pilaillut, olisit pilaillut, olisi pilaillut, olisimme pilailleet, olisitte pilailleet, olisivat pilailleet, oltaisiin pilailtu

en olisi pilaillut, et olisi pilaillut, ei olisi pilaillut, emme olisi pilailleet, ette olisi pilailleet, eivät olisi pilailleet, ei olisi pilailtu

PREZENT POTENȚIAL

pilaillen, pilaillet, pilaillee, pilaillemme, pilaillette, pilaillevat, pilailtaneen

en pilaille, et pilaille, ei pilaille, emme pilaille, ette pilaille, eivät pilaille, ei pilailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen pilaillut, lienet pilaillut, lienee pilaillut, lienemme pilailleet, lienette pilailleet, lienevät pilailleet, lienee pilailtu

en liene pilaillut, et liene pilaillut, ei liene pilaillut, emme liene pilailleet, ette liene pilailleet, eivät liene pilailleet, ei liene pilailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: pilailla    FORMA LUNGĂ: pilaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: pilaillessa   INSTRUCTIV: pilaillen  INESIV PASIV: pilailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: pilailemaan   INESIV: pilailemassa  ELATIV: pilailemasta

ADESIV: pilailemalla  ABESIV: pilailematta  INSTRUCTIV: pilaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: pilaileminen   PARTITIV: pilaileminen

INFINITIVUL CINCI: pilailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: pilaileva  (gen. pilailevan)   PASIV: pilailtava   (gen. pilailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: pilaillut                     PASIV: pilailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: pilailija (pl.gen. pilailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: pilailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): pilailu

 

 

piruilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

piruilen, piruilet, piruilee, piruilemme, piruilette, piruilevat, piruillaan

en piruile, et piruile, ei piruile, emme piruile, ette piruile, eivät piruile, ei piruilla

IMPERFECT INDICATIV

piruilin, piruilit, piruili, piruilimme, piruilitte, piruilivat, piruiltiin

en piruillut, et piruillut, ei piruillut, emme piruilleet, ette piruilleet, eivät piruilleet, ei piruiltu

PERFECT INDICATIV

olen piruillut, olet piruillut, on piruillut, olemme piruilleet, olette piruilleet, ovat piruilleet, on piruiltu

en ole piruillut, et ole piruillut, ei ole piruillut, emme ole piruilleet, ette ole piruilleet, eivät ole piruilleet, ei ole piruiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin piruillut, olit piruillut, oli piruillut, olimme piruilleet, olitte piruilleet, olivat piruilleet, oli piruiltu

en ollut piruillut, et ollut piruillut, ei ollut piruillut, emme olleet piruilleet, ette olleet piruilleet, eivät olleet piruilleet, ei ollut piruiltu

PREZENT IMPERATIV

-, piruile, piruilkoon, piruilkaamme, piruilkaa, piruilkoot, piruiltakoon

-, älä piruile, älköön piruilko, älkäämme piruilko, älkää piruilko, älkööt piruilko, älköön piruiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon piruillut, -, -, olkoot piruilleet, olkoon piruiltu

-, -, älköön olko piruillut, -, -, älkööt olko piruilleet, älköön olko piruiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

piruilisin, piruilisit, piruilisi, piruilisimme, piruilisitte, piruilisivat, piruiltaisiin

en piruilisi, et piruilisi, ei piruilisi, emme piruilisi, ette piruilisi, eivät piruilisi, ei piruiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin piruillut, olisit piruillut, olisi piruillut, olisimme piruilleet, olisitte piruilleet, olisivat piruilleet, oltaisiin piruiltu

en olisi piruillut, et olisi piruillut, ei olisi piruillut, emme olisi piruilleet, ette olisi piruilleet, eivät olisi piruilleet, ei olisi piruiltu

PREZENT POTENȚIAL

piruillen, piruillet, piruillee, piruillemme, piruillette, piruillevat, piruiltaneen

en piruille, et piruille, ei piruille, emme piruille, ette piruille, eivät piruille, ei piruiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen piruillut, lienet piruillut, lienee piruillut, lienemme piruilleet, lienette piruilleet, lienevät piruilleet, lienee piruiltu

en liene piruillut, et liene piruillut, ei liene piruillut, emme liene piruilleet, ette liene piruilleet, eivät liene piruilleet, ei liene piruiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: piruilla    FORMA LUNGĂ: piruillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: piruillessa   INSTRUCTIV: piruillen  INESIV PASIV: piruiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: piruilemaan   INESIV: piruilemassa  ELATIV: piruilemasta

ADESIV: piruilemalla  ABESIV: piruilematta  INSTRUCTIV: piruileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: piruileminen   PARTITIV: piruileminen

INFINITIVUL CINCI: piruilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: piruileva  (gen. piruilevan)   PASIV: piruiltava   (gen. piruiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: piruillut                     PASIV: piruiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: piruilija (pl.gen. piruilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: piruilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): piruilu

 

 

polveilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

polveilen, polveilet, polveilee, polveilemme, polveilette, polveilevat, polveillaan

en polveile, et polveile, ei polveile, emme polveile, ette polveile, eivät polveile, ei polveilla

IMPERFECT INDICATIV

polveilin, polveilit, polveili, polveilimme, polveilitte, polveilivat, polveiltiin

en polveillut, et polveillut, ei polveillut, emme polveilleet, ette polveilleet, eivät polveilleet, ei polveiltu

PERFECT INDICATIV

olen polveillut, olet polveillut, on polveillut, olemme polveilleet, olette polveilleet, ovat polveilleet, on polveiltu

en ole polveillut, et ole polveillut, ei ole polveillut, emme ole polveilleet, ette ole polveilleet, eivät ole polveilleet, ei ole polveiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin polveillut, olit polveillut, oli polveillut, olimme polveilleet, olitte polveilleet, olivat polveilleet, oli polveiltu

en ollut polveillut, et ollut polveillut, ei ollut polveillut, emme olleet polveilleet, ette olleet polveilleet, eivät olleet polveilleet, ei ollut polveiltu

PREZENT IMPERATIV

-, polveile, polveilkoon, polveilkaamme, polveilkaa, polveilkoot, polveiltakoon

-, älä polveile, älköön polveilko, älkäämme polveilko, älkää polveilko, älkööt polveilko, älköön polveiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon polveillut, -, -, olkoot polveilleet, olkoon polveiltu

-, -, älköön olko polveillut, -, -, älkööt olko polveilleet, älköön olko polveiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

polveilisin, polveilisit, polveilisi, polveilisimme, polveilisitte, polveilisivat, polveiltaisiin

en polveilisi, et polveilisi, ei polveilisi, emme polveilisi, ette polveilisi, eivät polveilisi, ei polveiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin polveillut, olisit polveillut, olisi polveillut, olisimme polveilleet, olisitte polveilleet, olisivat polveilleet, oltaisiin polveiltu

en olisi polveillut, et olisi polveillut, ei olisi polveillut, emme olisi polveilleet, ette olisi polveilleet, eivät olisi polveilleet, ei olisi polveiltu

PREZENT POTENȚIAL

polveillen, polveillet, polveillee, polveillemme, polveillette, polveillevat, polveiltaneen

en polveille, et polveille, ei polveille, emme polveille, ette polveille, eivät polveille, ei polveiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen polveillut, lienet polveillut, lienee polveillut, lienemme polveilleet, lienette polveilleet, lienevät polveilleet, lienee polveiltu

en liene polveillut, et liene polveillut, ei liene polveillut, emme liene polveilleet, ette liene polveilleet, eivät liene polveilleet, ei liene polveiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: polveilla    FORMA LUNGĂ: polveillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: polveillessa   INSTRUCTIV: polveillen  INESIV PASIV: polveiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: polveilemaan   INESIV: polveilemassa  ELATIV: polveilemasta

ADESIV: polveilemalla  ABESIV: polveilematta  INSTRUCTIV: polveileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: polveileminen   PARTITIV: polveileminen

INFINITIVUL CINCI: polveilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: polveileva  (gen. polveilevan)   PASIV: polveiltava   (gen. polveiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: polveillut                      PASIV: polveiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: polveilija (pl.gen. polveilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: polveilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): polveilu

 

 

pomoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

pomoilen, pomoilet, pomoilee, pomoilemme, pomoilette, pomoilevat, pomoillaan

en pomoile, et pomoile, ei pomoile, emme pomoile, ette pomoile, eivät pomoile, ei pomoilla

IMPERFECT INDICATIV

pomoilin, pomoilit, pomoili, pomoilimme, pomoilitte, pomoilivat, pomoiltiin

en pomoillut, et pomoillut, ei pomoillut, emme pomoilleet, ette pomoilleet, eivät pomoilleet, ei pomoiltu

PERFECT INDICATIV

olen pomoillut, olet pomoillut, on pomoillut, olemme pomoilleet, olette pomoilleet, ovat pomoilleet, on pomoiltu

en ole pomoillut, et ole pomoillut, ei ole pomoillut, emme ole pomoilleet, ette ole pomoilleet, eivät ole pomoilleet, ei ole pomoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin pomoillut, olit pomoillut, oli pomoillut, olimme pomoilleet, olitte pomoilleet, olivat pomoilleet, oli pomoiltu

en ollut pomoillut, et ollut pomoillut, ei ollut pomoillut, emme olleet pomoilleet, ette olleet pomoilleet, eivät olleet pomoilleet, ei ollut pomoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, pomoile, pomoilkoon, pomoilkaamme, pomoilkaa, pomoilkoot, pomoiltakoon

-, älä pomoile, älköön pomoilko, älkäämme pomoilko, älkää pomoilko, älkööt pomoilko, älköön pomoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon pomoillut, -, -, olkoot pomoilleet, olkoon pomoiltu

-, -, älköön olko pomoillut, -, -, älkööt olko pomoilleet, älköön olko pomoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

pomoilisin, pomoilisit, pomoilisi, pomoilisimme, pomoilisitte, pomoilisivat, pomoiltaisiin

en pomoilisi, et pomoilisi, ei pomoilisi, emme pomoilisi, ette pomoilisi, eivät pomoilisi, ei pomoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin pomoillut, olisit pomoillut, olisi pomoillut, olisimme pomoilleet, olisitte pomoilleet, olisivat pomoilleet, oltaisiin pomoiltu

en olisi pomoillut, et olisi pomoillut, ei olisi pomoillut, emme olisi pomoilleet, ette olisi pomoilleet, eivät olisi pomoilleet, ei olisi pomoiltu

PREZENT POTENȚIAL

pomoillen, pomoillet, pomoillee, pomoillemme, pomoillette, pomoillevat, pomoiltaneen

en pomoille, et pomoille, ei pomoille, emme pomoille, ette pomoille, eivät pomoille, ei pomoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen pomoillut, lienet pomoillut, lienee pomoillut, lienemme pomoilleet, lienette pomoilleet, lienevät pomoilleet, lienee pomoiltu

en liene pomoillut, et liene pomoillut, ei liene pomoillut, emme liene pomoilleet, ette liene pomoilleet, eivät liene pomoilleet, ei liene pomoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: pomoilla    FORMA LUNGĂ: pomoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: pomoillessa   INSTRUCTIV: pomoillen  INESIV PASIV: pomoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: pomoilemaan   INESIV: pomoilemassa  ELATIV: pomoilemasta

ADESIV: pomoilemalla  ABESIV: pomoilematta  INSTRUCTIV: pomoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: pomoileminen   PARTITIV: pomoileminen

INFINITIVUL CINCI: pomoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: pomoileva  (gen. pomoilevan)   PASIV: pomoiltava   (gen. pomoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: pomoillut                     PASIV: pomoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: pomoilija (pl.gen. pomoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: pomoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): pomoilu

 

 

poreilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

poreilen, poreilet, poreilee, poreilemme, poreilette, poreilevat, poreillaan

en poreile, et poreile, ei poreile, emme poreile, ette poreile, eivät poreile, ei poreilla

IMPERFECT INDICATIV

poreilin, poreilit, poreili, poreilimme, poreilitte, poreilivat, poreiltiin

en poreillut, et poreillut, ei poreillut, emme poreilleet, ette poreilleet, eivät poreilleet, ei poreiltu

PERFECT INDICATIV

olen poreillut, olet poreillut, on poreillut, olemme poreilleet, olette poreilleet, ovat poreilleet, on poreiltu

en ole poreillut, et ole poreillut, ei ole poreillut, emme ole poreilleet, ette ole poreilleet, eivät ole poreilleet, ei ole poreiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin poreillut, olit poreillut, oli poreillut, olimme poreilleet, olitte poreilleet, olivat poreilleet, oli poreiltu

en ollut poreillut, et ollut poreillut, ei ollut poreillut, emme olleet poreilleet, ette olleet poreilleet, eivät olleet poreilleet, ei ollut poreiltu

PREZENT IMPERATIV

-, poreile, poreilkoon, poreilkaamme, poreilkaa, poreilkoot, poreiltakoon

-, älä poreile, älköön poreilko, älkäämme poreilko, älkää poreilko, älkööt poreilko, älköön poreiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon poreillut, -, -, olkoot poreilleet, olkoon poreiltu

-, -, älköön olko poreillut, -, -, älkööt olko poreilleet, älköön olko poreiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

poreilisin, poreilisit, poreilisi, poreilisimme, poreilisitte, poreilisivat, poreiltaisiin

en poreilisi, et poreilisi, ei poreilisi, emme poreilisi, ette poreilisi, eivät poreilisi, ei poreiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin poreillut, olisit poreillut, olisi poreillut, olisimme poreilleet, olisitte poreilleet, olisivat poreilleet, oltaisiin poreiltu

en olisi poreillut, et olisi poreillut, ei olisi poreillut, emme olisi poreilleet, ette olisi poreilleet, eivät olisi poreilleet, ei olisi poreiltu

PREZENT POTENȚIAL

poreillen, poreillet, poreillee, poreillemme, poreillette, poreillevat, poreiltaneen

en poreille, et poreille, ei poreille, emme poreille, ette poreille, eivät poreille, ei poreiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen poreillut, lienet poreillut, lienee poreillut, lienemme poreilleet, lienette poreilleet, lienevät poreilleet, lienee poreiltu

en liene poreillut, et liene poreillut, ei liene poreillut, emme liene poreilleet, ette liene poreilleet, eivät liene poreilleet, ei liene poreiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: poreilla    FORMA LUNGĂ: poreillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: poreillessa   INSTRUCTIV: poreillen  INESIV PASIV: poreiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: poreilemaan   INESIV: poreilemassa  ELATIV: poreilemasta

ADESIV: poreilemalla  ABESIV: poreilematta  INSTRUCTIV: poreileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: poreileminen   PARTITIV: poreileminen

INFINITIVUL CINCI: poreilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: poreileva  (gen. poreilevan)   PASIV: poreiltava   (gen. poreiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: poreillut                     PASIV: poreiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: poreilija (pl.gen. poreilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: poreilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): poreilu

 

 

pottuilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

pottuilen, pottuilet, pottuilee, pottuilemme, pottuilette, pottuilevat, pottuillaan

en pottuile, et pottuile, ei pottuile, emme pottuile, ette pottuile, eivät pottuile, ei pottuilla

IMPERFECT INDICATIV

pottuilin, pottuilit, pottuili, pottuilimme, pottuilitte, pottuilivat, pottuiltiin

en pottuillut, et pottuillut, ei pottuillut, emme pottuilleet, ette pottuilleet, eivät pottuilleet, ei pottuiltu

PERFECT INDICATIV

olen pottuillut, olet pottuillut, on pottuillut, olemme pottuilleet, olette pottuilleet, ovat pottuilleet, on pottuiltu

en ole pottuillut, et ole pottuillut, ei ole pottuillut, emme ole pottuilleet, ette ole pottuilleet, eivät ole pottuilleet, ei ole pottuiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin pottuillut, olit pottuillut, oli pottuillut, olimme pottuilleet, olitte pottuilleet, olivat pottuilleet, oli pottuiltu

en ollut pottuillut, et ollut pottuillut, ei ollut pottuillut, emme olleet pottuilleet, ette olleet pottuilleet, eivät olleet pottuilleet, ei ollut pottuiltu

PREZENT IMPERATIV

-, pottuile, pottuilkoon, pottuilkaamme, pottuilkaa, pottuilkoot, pottuiltakoon

-, älä pottuile, älköön pottuilko, älkäämme pottuilko, älkää pottuilko, älkööt pottuilko, älköön pottuiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon pottuillut, -, -, olkoot pottuilleet, olkoon pottuiltu

-, -, älköön olko pottuillut, -, -, älkööt olko pottuilleet, älköön olko pottuiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

pottuilisin, pottuilisit, pottuilisi, pottuilisimme, pottuilisitte, pottuilisivat, pottuiltaisiin

en pottuilisi, et pottuilisi, ei pottuilisi, emme pottuilisi, ette pottuilisi, eivät pottuilisi, ei pottuiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin pottuillut, olisit pottuillut, olisi pottuillut, olisimme pottuilleet, olisitte pottuilleet, olisivat pottuilleet, oltaisiin pottuiltu

en olisi pottuillut, et olisi pottuillut, ei olisi pottuillut, emme olisi pottuilleet, ette olisi pottuilleet, eivät olisi pottuilleet, ei olisi pottuiltu

PREZENT POTENȚIAL

pottuillen, pottuillet, pottuillee, pottuillemme, pottuillette, pottuillevat, pottuiltaneen

en pottuille, et pottuille, ei pottuille, emme pottuille, ette pottuille, eivät pottuille, ei pottuiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen pottuillut, lienet pottuillut, lienee pottuillut, lienemme pottuilleet, lienette pottuilleet, lienevät pottuilleet, lienee pottuiltu

en liene pottuillut, et liene pottuillut, ei liene pottuillut, emme liene pottuilleet, ette liene pottuilleet, eivät liene pottuilleet, ei liene pottuiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: pottuilla    FORMA LUNGĂ: pottuillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: pottuillessa   INSTRUCTIV: pottuillen  INESIV PASIV: pottuiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: pottuilemaan   INESIV: pottuilemassa  ELATIV: pottuilemasta

ADESIV: pottuilemalla  ABESIV: pottuilematta  INSTRUCTIV: pottuileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: pottuileminen   PARTITIV: pottuileminen

INFINITIVUL CINCI: pottuilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: pottuileva  (gen. pottuilevan)   PASIV: pottuiltava   (gen. pottuiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: pottuillut                      PASIV: pottuiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: pottuilija (pl.gen. pottuilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: pottuilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): pottuilu

 

 

poukkoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

poukkoilen, poukkoilet, poukkoilee, poukkoilemme, poukkoilette, poukkoilevat, poukkoillaan

en poukkoile, et poukkoile, ei poukkoile, emme poukkoile, ette poukkoile, eivät poukkoile, ei poukkoilla

IMPERFECT INDICATIV

poukkoilin, poukkoilit, poukkoili, poukkoilimme, poukkoilitte, poukkoilivat, poukkoiltiin

en poukkoillut, et poukkoillut, ei poukkoillut, emme poukkoilleet, ette poukkoilleet, eivät poukkoilleet, ei poukkoiltu

PERFECT INDICATIV

olen poukkoillut, olet poukkoillut, on poukkoillut, olemme poukkoilleet, olette poukkoilleet, ovat poukkoilleet, on poukkoiltu

en ole poukkoillut, et ole poukkoillut, ei ole poukkoillut, emme ole poukkoilleet, ette ole poukkoilleet, eivät ole poukkoilleet, ei ole poukkoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin poukkoillut, olit poukkoillut, oli poukkoillut, olimme poukkoilleet, olitte poukkoilleet, olivat poukkoilleet, oli poukkoiltu

en ollut poukkoillut, et ollut poukkoillut, ei ollut poukkoillut, emme olleet poukkoilleet, ette olleet poukkoilleet, eivät olleet poukkoilleet, ei ollut poukkoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, poukkoile, poukkoilkoon, poukkoilkaamme, poukkoilkaa, poukkoilkoot, poukkoiltakoon

-, älä poukkoile, älköön poukkoilko, älkäämme poukkoilko, älkää poukkoilko, älkööt poukkoilko, älköön poukkoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon poukkoillut, -, -, olkoot poukkoilleet, olkoon poukkoiltu

-, -, älköön olko poukkoillut, -, -, älkööt olko poukkoilleet, älköön olko poukkoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

poukkoilisin, poukkoilisit, poukkoilisi, poukkoilisimme, poukkoilisitte, poukkoilisivat, poukkoiltaisiin

en poukkoilisi, et poukkoilisi, ei poukkoilisi, emme poukkoilisi, ette poukkoilisi, eivät poukkoilisi, ei poukkoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin poukkoillut, olisit poukkoillut, olisi poukkoillut, olisimme poukkoilleet, olisitte poukkoilleet, olisivat poukkoilleet, oltaisiin poukkoiltu

en olisi poukkoillut, et olisi poukkoillut, ei olisi poukkoillut, emme olisi poukkoilleet, ette olisi poukkoilleet, eivät olisi poukkoilleet, ei olisi poukkoiltu

PREZENT POTENȚIAL

poukkoillen, poukkoillet, poukkoillee, poukkoillemme, poukkoillette, poukkoillevat, poukkoiltaneen

en poukkoille, et poukkoille, ei poukkoille, emme poukkoille, ette poukkoille, eivät poukkoille, ei poukkoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen poukkoillut, lienet poukkoillut, lienee poukkoillut, lienemme poukkoilleet, lienette poukkoilleet, lienevät poukkoilleet, lienee poukkoiltu

en liene poukkoillut, et liene poukkoillut, ei liene poukkoillut, emme liene poukkoilleet, ette liene poukkoilleet, eivät liene poukkoilleet, ei liene poukkoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: poukkoilla    FORMA LUNGĂ: poukkoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: poukkoillessa   INSTRUCTIV: poukkoillen  INESIV PASIV: poukkoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: poukkoilemaan   INESIV: poukkoilemassa  ELATIV: poukkoilemasta

ADESIV: poukkoilemalla  ABESIV: poukkoilematta  INSTRUCTIV: poukkoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: poukkoileminen   PARTITIV: poukkoileminen

INFINITIVUL CINCI: poukkoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: poukkoileva  (gen. poukkoilevan)   PASIV: poukkoiltava   (gen. poukkoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: poukkoillut                       PASIV: poukkoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: poukkoilija (pl.gen. poukkoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: poukkoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): poukkoilu

 

 

prameilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

prameilen, prameilet, prameilee, prameilemme, prameilette, prameilevat, prameillaan

en prameile, et prameile, ei prameile, emme prameile, ette prameile, eivät prameile, ei prameilla

IMPERFECT INDICATIV

prameilin, prameilit, prameili, prameilimme, prameilitte, prameilivat, prameiltiin

en prameillut, et prameillut, ei prameillut, emme prameilleet, ette prameilleet, eivät prameilleet, ei prameiltu

PERFECT INDICATIV

olen prameillut, olet prameillut, on prameillut, olemme prameilleet, olette prameilleet, ovat prameilleet, on prameiltu

en ole prameillut, et ole prameillut, ei ole prameillut, emme ole prameilleet, ette ole prameilleet, eivät ole prameilleet, ei ole prameiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin prameillut, olit prameillut, oli prameillut, olimme prameilleet, olitte prameilleet, olivat prameilleet, oli prameiltu

en ollut prameillut, et ollut prameillut, ei ollut prameillut, emme olleet prameilleet, ette olleet prameilleet, eivät olleet prameilleet, ei ollut prameiltu

PREZENT IMPERATIV

-, prameile, prameilkoon, prameilkaamme, prameilkaa, prameilkoot, prameiltakoon

-, älä prameile, älköön prameilko, älkäämme prameilko, älkää prameilko, älkööt prameilko, älköön prameiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon prameillut, -, -, olkoot prameilleet, olkoon prameiltu

-, -, älköön olko prameillut, -, -, älkööt olko prameilleet, älköön olko prameiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

prameilisin, prameilisit, prameilisi, prameilisimme, prameilisitte, prameilisivat, prameiltaisiin

en prameilisi, et prameilisi, ei prameilisi, emme prameilisi, ette prameilisi, eivät prameilisi, ei prameiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin prameillut, olisit prameillut, olisi prameillut, olisimme prameilleet, olisitte prameilleet, olisivat prameilleet, oltaisiin prameiltu

en olisi prameillut, et olisi prameillut, ei olisi prameillut, emme olisi prameilleet, ette olisi prameilleet, eivät olisi prameilleet, ei olisi prameiltu

PREZENT POTENȚIAL

prameillen, prameillet, prameillee, prameillemme, prameillette, prameillevat, prameiltaneen

en prameille, et prameille, ei prameille, emme prameille, ette prameille, eivät prameille, ei prameiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen prameillut, lienet prameillut, lienee prameillut, lienemme prameilleet, lienette prameilleet, lienevät prameilleet, lienee prameiltu

en liene prameillut, et liene prameillut, ei liene prameillut, emme liene prameilleet, ette liene prameilleet, eivät liene prameilleet, ei liene prameiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: prameilla    FORMA LUNGĂ: prameillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: prameillessa   INSTRUCTIV: prameillen  INESIV PASIV: prameiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: prameilemaan   INESIV: prameilemassa  ELATIV: prameilemasta

ADESIV: prameilemalla  ABESIV: prameilematta  INSTRUCTIV: prameileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: prameileminen   PARTITIV: prameileminen

INFINITIVUL CINCI: prameilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: prameileva  (gen. prameilevan)   PASIV: prameiltava   (gen. prameiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: prameillut                      PASIV: prameiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: prameilija (pl.gen. prameilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: prameilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): prameilu

 

 

putoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

putoilen, putoilet, putoilee, putoilemme, putoilette, putoilevat, putoillaan

en putoile, et putoile, ei putoile, emme putoile, ette putoile, eivät putoile, ei putoilla

IMPERFECT INDICATIV

putoilin, putoilit, putoili, putoilimme, putoilitte, putoilivat, putoiltiin

en putoillut, et putoillut, ei putoillut, emme putoilleet, ette putoilleet, eivät putoilleet, ei putoiltu

PERFECT INDICATIV

olen putoillut, olet putoillut, on putoillut, olemme putoilleet, olette putoilleet, ovat putoilleet, on putoiltu

en ole putoillut, et ole putoillut, ei ole putoillut, emme ole putoilleet, ette ole putoilleet, eivät ole putoilleet, ei ole putoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin putoillut, olit putoillut, oli putoillut, olimme putoilleet, olitte putoilleet, olivat putoilleet, oli putoiltu

en ollut putoillut, et ollut putoillut, ei ollut putoillut, emme olleet putoilleet, ette olleet putoilleet, eivät olleet putoilleet, ei ollut putoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, putoile, putoilkoon, putoilkaamme, putoilkaa, putoilkoot, putoiltakoon

-, älä putoile, älköön putoilko, älkäämme putoilko, älkää putoilko, älkööt putoilko, älköön putoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon putoillut, -, -, olkoot putoilleet, olkoon putoiltu

-, -, älköön olko putoillut, -, -, älkööt olko putoilleet, älköön olko putoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

putoilisin, putoilisit, putoilisi, putoilisimme, putoilisitte, putoilisivat, putoiltaisiin

en putoilisi, et putoilisi, ei putoilisi, emme putoilisi, ette putoilisi, eivät putoilisi, ei putoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin putoillut, olisit putoillut, olisi putoillut, olisimme putoilleet, olisitte putoilleet, olisivat putoilleet, oltaisiin putoiltu

en olisi putoillut, et olisi putoillut, ei olisi putoillut, emme olisi putoilleet, ette olisi putoilleet, eivät olisi putoilleet, ei olisi putoiltu

PREZENT POTENȚIAL

putoillen, putoillet, putoillee, putoillemme, putoillette, putoillevat, putoiltaneen

en putoille, et putoille, ei putoille, emme putoille, ette putoille, eivät putoille, ei putoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen putoillut, lienet putoillut, lienee putoillut, lienemme putoilleet, lienette putoilleet, lienevät putoilleet, lienee putoiltu

en liene putoillut, et liene putoillut, ei liene putoillut, emme liene putoilleet, ette liene putoilleet, eivät liene putoilleet, ei liene putoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: putoilla    FORMA LUNGĂ: putoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: putoillessa   INSTRUCTIV: putoillen  INESIV PASIV: putoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: putoilemaan   INESIV: putoilemassa  ELATIV: putoilemasta

ADESIV: putoilemalla  ABESIV: putoilematta  INSTRUCTIV: putoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: putoileminen   PARTITIV: putoileminen

INFINITIVUL CINCI: putoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: putoileva  (gen. putoilevan)   PASIV: putoiltava   (gen. putoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: putoillut                     PASIV: putoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: putoilija (pl.gen. putoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: putoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): putoilu

 

 

puuhailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

puuhailen, puuhailet, puuhailee, puuhailemme, puuhailette, puuhailevat, puuhaillaan

en puuhaile, et puuhaile, ei puuhaile, emme puuhaile, ette puuhaile, eivät puuhaile, ei puuhailla

IMPERFECT INDICATIV

puuhailin, puuhailit, puuhaili, puuhailimme, puuhailitte, puuhailivat, puuhailtiin

en puuhaillut, et puuhaillut, ei puuhaillut, emme puuhailleet, ette puuhailleet, eivät puuhailleet, ei puuhailtu

PERFECT INDICATIV

olen puuhaillut, olet puuhaillut, on puuhaillut, olemme puuhailleet, olette puuhailleet, ovat puuhailleet, on puuhailtu

en ole puuhaillut, et ole puuhaillut, ei ole puuhaillut, emme ole puuhailleet, ette ole puuhailleet, eivät ole puuhailleet, ei ole puuhailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin puuhaillut, olit puuhaillut, oli puuhaillut, olimme puuhailleet, olitte puuhailleet, olivat puuhailleet, oli puuhailtu

en ollut puuhaillut, et ollut puuhaillut, ei ollut puuhaillut, emme olleet puuhailleet, ette olleet puuhailleet, eivät olleet puuhailleet, ei ollut puuhailtu

PREZENT IMPERATIV

-, puuhaile, puuhailkoon, puuhailkaamme, puuhailkaa, puuhailkoot, puuhailtakoon

-, älä puuhaile, älköön puuhailko, älkäämme puuhailko, älkää puuhailko, älkööt puuhailko, älköön puuhailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon puuhaillut, -, -, olkoot puuhailleet, olkoon puuhailtu

-, -, älköön olko puuhaillut, -, -, älkööt olko puuhailleet, älköön olko puuhailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

puuhailisin, puuhailisit, puuhailisi, puuhailisimme, puuhailisitte, puuhailisivat, puuhailtaisiin

en puuhailisi, et puuhailisi, ei puuhailisi, emme puuhailisi, ette puuhailisi, eivät puuhailisi, ei puuhailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin puuhaillut, olisit puuhaillut, olisi puuhaillut, olisimme puuhailleet, olisitte puuhailleet, olisivat puuhailleet, oltaisiin puuhailtu

en olisi puuhaillut, et olisi puuhaillut, ei olisi puuhaillut, emme olisi puuhailleet, ette olisi puuhailleet, eivät olisi puuhailleet, ei olisi puuhailtu

PREZENT POTENȚIAL

puuhaillen, puuhaillet, puuhaillee, puuhaillemme, puuhaillette, puuhaillevat, puuhailtaneen

en puuhaille, et puuhaille, ei puuhaille, emme puuhaille, ette puuhaille, eivät puuhaille, ei puuhailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen puuhaillut, lienet puuhaillut, lienee puuhaillut, lienemme puuhailleet, lienette puuhailleet, lienevät puuhailleet, lienee puuhailtu

en liene puuhaillut, et liene puuhaillut, ei liene puuhaillut, emme liene puuhailleet, ette liene puuhailleet, eivät liene puuhailleet, ei liene puuhailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: puuhailla    FORMA LUNGĂ: puuhaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: puuhaillessa   INSTRUCTIV: puuhaillen  INESIV PASIV: puuhailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: puuhailemaan   INESIV: puuhailemassa  ELATIV: puuhailemasta

ADESIV: puuhailemalla  ABESIV: puuhailematta  INSTRUCTIV: puuhaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: puuhaileminen   PARTITIV: puuhaileminen

INFINITIVUL CINCI: puuhailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: puuhaileva  (gen. puuhailevan)   PASIV: puuhailtava   (gen. puuhailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: puuhaillut                      PASIV: puuhailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: puuhailija (pl.gen. puuhailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: puuhailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): puuhailu

 

 

rakoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

rakoilen, rakoilet, rakoilee, rakoilemme, rakoilette, rakoilevat, rakoillaan

en rakoile, et rakoile, ei rakoile, emme rakoile, ette rakoile, eivät rakoile, ei rakoilla

IMPERFECT INDICATIV

rakoilin, rakoilit, rakoili, rakoilimme, rakoilitte, rakoilivat, rakoiltiin

en rakoillut, et rakoillut, ei rakoillut, emme rakoilleet, ette rakoilleet, eivät rakoilleet, ei rakoiltu

PERFECT INDICATIV

olen rakoillut, olet rakoillut, on rakoillut, olemme rakoilleet, olette rakoilleet, ovat rakoilleet, on rakoiltu

en ole rakoillut, et ole rakoillut, ei ole rakoillut, emme ole rakoilleet, ette ole rakoilleet, eivät ole rakoilleet, ei ole rakoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin rakoillut, olit rakoillut, oli rakoillut, olimme rakoilleet, olitte rakoilleet, olivat rakoilleet, oli rakoiltu

en ollut rakoillut, et ollut rakoillut, ei ollut rakoillut, emme olleet rakoilleet, ette olleet rakoilleet, eivät olleet rakoilleet, ei ollut rakoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, rakoile, rakoilkoon, rakoilkaamme, rakoilkaa, rakoilkoot, rakoiltakoon

-, älä rakoile, älköön rakoilko, älkäämme rakoilko, älkää rakoilko, älkööt rakoilko, älköön rakoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon rakoillut, -, -, olkoot rakoilleet, olkoon rakoiltu

-, -, älköön olko rakoillut, -, -, älkööt olko rakoilleet, älköön olko rakoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

rakoilisin, rakoilisit, rakoilisi, rakoilisimme, rakoilisitte, rakoilisivat, rakoiltaisiin

en rakoilisi, et rakoilisi, ei rakoilisi, emme rakoilisi, ette rakoilisi, eivät rakoilisi, ei rakoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin rakoillut, olisit rakoillut, olisi rakoillut, olisimme rakoilleet, olisitte rakoilleet, olisivat rakoilleet, oltaisiin rakoiltu

en olisi rakoillut, et olisi rakoillut, ei olisi rakoillut, emme olisi rakoilleet, ette olisi rakoilleet, eivät olisi rakoilleet, ei olisi rakoiltu

PREZENT POTENȚIAL

rakoillen, rakoillet, rakoillee, rakoillemme, rakoillette, rakoillevat, rakoiltaneen

en rakoille, et rakoille, ei rakoille, emme rakoille, ette rakoille, eivät rakoille, ei rakoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen rakoillut, lienet rakoillut, lienee rakoillut, lienemme rakoilleet, lienette rakoilleet, lienevät rakoilleet, lienee rakoiltu

en liene rakoillut, et liene rakoillut, ei liene rakoillut, emme liene rakoilleet, ette liene rakoilleet, eivät liene rakoilleet, ei liene rakoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: rakoilla    FORMA LUNGĂ: rakoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: rakoillessa   INSTRUCTIV: rakoillen  INESIV PASIV: rakoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: rakoilemaan   INESIV: rakoilemassa  ELATIV: rakoilemasta

ADESIV: rakoilemalla  ABESIV: rakoilematta  INSTRUCTIV: rakoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: rakoileminen   PARTITIV: rakoileminen

INFINITIVUL CINCI: rakoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: rakoileva  (gen. rakoilevan)   PASIV: rakoiltava   (gen. rakoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: rakoillut                     PASIV: rakoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: rakoilija (pl.gen. rakoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: rakoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): rakoilu

 

 

reippailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

reippailen, reippailet, reippailee, reippailemme, reippailette, reippailevat, reippaillaan

en reippaile, et reippaile, ei reippaile, emme reippaile, ette reippaile, eivät reippaile, ei reippailla

IMPERFECT INDICATIV

reippailin, reippailit, reippaili, reippailimme, reippailitte, reippailivat, reippailtiin

en reippaillut, et reippaillut, ei reippaillut, emme reippailleet, ette reippailleet, eivät reippailleet, ei reippailtu

PERFECT INDICATIV

olen reippaillut, olet reippaillut, on reippaillut, olemme reippailleet, olette reippailleet, ovat reippailleet, on reippailtu

en ole reippaillut, et ole reippaillut, ei ole reippaillut, emme ole reippailleet, ette ole reippailleet, eivät ole reippailleet, ei ole reippailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin reippaillut, olit reippaillut, oli reippaillut, olimme reippailleet, olitte reippailleet, olivat reippailleet, oli reippailtu

en ollut reippaillut, et ollut reippaillut, ei ollut reippaillut, emme olleet reippailleet, ette olleet reippailleet, eivät olleet reippailleet, ei ollut reippailtu

PREZENT IMPERATIV

-, reippaile, reippailkoon, reippailkaamme, reippailkaa, reippailkoot, reippailtakoon

-, älä reippaile, älköön reippailko, älkäämme reippailko, älkää reippailko, älkööt reippailko, älköön reippailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon reippaillut, -, -, olkoot reippailleet, olkoon reippailtu

-, -, älköön olko reippaillut, -, -, älkööt olko reippailleet, älköön olko reippailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

reippailisin, reippailisit, reippailisi, reippailisimme, reippailisitte, reippailisivat, reippailtaisiin

en reippailisi, et reippailisi, ei reippailisi, emme reippailisi, ette reippailisi, eivät reippailisi, ei reippailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin reippaillut, olisit reippaillut, olisi reippaillut, olisimme reippailleet, olisitte reippailleet, olisivat reippailleet, oltaisiin reippailtu

en olisi reippaillut, et olisi reippaillut, ei olisi reippaillut, emme olisi reippailleet, ette olisi reippailleet, eivät olisi reippailleet, ei olisi reippailtu

PREZENT POTENȚIAL

reippaillen, reippaillet, reippaillee, reippaillemme, reippaillette, reippaillevat, reippailtaneen

en reippaille, et reippaille, ei reippaille, emme reippaille, ette reippaille, eivät reippaille, ei reippailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen reippaillut, lienet reippaillut, lienee reippaillut, lienemme reippailleet, lienette reippailleet, lienevät reippailleet, lienee reippailtu

en liene reippaillut, et liene reippaillut, ei liene reippaillut, emme liene reippailleet, ette liene reippailleet, eivät liene reippailleet, ei liene reippailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: reippailla    FORMA LUNGĂ: reippaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: reippaillessa   INSTRUCTIV: reippaillen  INESIV PASIV: reippailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: reippailemaan   INESIV: reippailemassa  ELATIV: reippailemasta

ADESIV: reippailemalla  ABESIV: reippailematta  INSTRUCTIV: reippaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: reippaileminen   PARTITIV: reippaileminen

INFINITIVUL CINCI: reippailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: reippaileva  (gen. reippailevan)   PASIV: reippailtava   (gen. reippailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: reippaillut                       PASIV: reippailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: reippailija (pl.gen. reippailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: reippailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): reippailu

 

 

rimpuilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

rimpuilen, rimpuilet, rimpuilee, rimpuilemme, rimpuilette, rimpuilevat, rimpuillaan

en rimpuile, et rimpuile, ei rimpuile, emme rimpuile, ette rimpuile, eivät rimpuile, ei rimpuilla

IMPERFECT INDICATIV

rimpuilin, rimpuilit, rimpuili, rimpuilimme, rimpuilitte, rimpuilivat, rimpuiltiin

en rimpuillut, et rimpuillut, ei rimpuillut, emme rimpuilleet, ette rimpuilleet, eivät rimpuilleet, ei rimpuiltu

PERFECT INDICATIV

olen rimpuillut, olet rimpuillut, on rimpuillut, olemme rimpuilleet, olette rimpuilleet, ovat rimpuilleet, on rimpuiltu

en ole rimpuillut, et ole rimpuillut, ei ole rimpuillut, emme ole rimpuilleet, ette ole rimpuilleet, eivät ole rimpuilleet, ei ole rimpuiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin rimpuillut, olit rimpuillut, oli rimpuillut, olimme rimpuilleet, olitte rimpuilleet, olivat rimpuilleet, oli rimpuiltu

en ollut rimpuillut, et ollut rimpuillut, ei ollut rimpuillut, emme olleet rimpuilleet, ette olleet rimpuilleet, eivät olleet rimpuilleet, ei ollut rimpuiltu

PREZENT IMPERATIV

-, rimpuile, rimpuilkoon, rimpuilkaamme, rimpuilkaa, rimpuilkoot, rimpuiltakoon

-, älä rimpuile, älköön rimpuilko, älkäämme rimpuilko, älkää rimpuilko, älkööt rimpuilko, älköön rimpuiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon rimpuillut, -, -, olkoot rimpuilleet, olkoon rimpuiltu

-, -, älköön olko rimpuillut, -, -, älkööt olko rimpuilleet, älköön olko rimpuiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

rimpuilisin, rimpuilisit, rimpuilisi, rimpuilisimme, rimpuilisitte, rimpuilisivat, rimpuiltaisiin

en rimpuilisi, et rimpuilisi, ei rimpuilisi, emme rimpuilisi, ette rimpuilisi, eivät rimpuilisi, ei rimpuiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin rimpuillut, olisit rimpuillut, olisi rimpuillut, olisimme rimpuilleet, olisitte rimpuilleet, olisivat rimpuilleet, oltaisiin rimpuiltu

en olisi rimpuillut, et olisi rimpuillut, ei olisi rimpuillut, emme olisi rimpuilleet, ette olisi rimpuilleet, eivät olisi rimpuilleet, ei olisi rimpuiltu

PREZENT POTENȚIAL

rimpuillen, rimpuillet, rimpuillee, rimpuillemme, rimpuillette, rimpuillevat, rimpuiltaneen

en rimpuille, et rimpuille, ei rimpuille, emme rimpuille, ette rimpuille, eivät rimpuille, ei rimpuiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen rimpuillut, lienet rimpuillut, lienee rimpuillut, lienemme rimpuilleet, lienette rimpuilleet, lienevät rimpuilleet, lienee rimpuiltu

en liene rimpuillut, et liene rimpuillut, ei liene rimpuillut, emme liene rimpuilleet, ette liene rimpuilleet, eivät liene rimpuilleet, ei liene rimpuiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: rimpuilla    FORMA LUNGĂ: rimpuillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: rimpuillessa   INSTRUCTIV: rimpuillen  INESIV PASIV: rimpuiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: rimpuilemaan   INESIV: rimpuilemassa  ELATIV: rimpuilemasta

ADESIV: rimpuilemalla  ABESIV: rimpuilematta  INSTRUCTIV: rimpuileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: rimpuileminen   PARTITIV: rimpuileminen

INFINITIVUL CINCI: rimpuilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: rimpuileva  (gen. rimpuilevan)   PASIV: rimpuiltava   (gen. rimpuiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: rimpuillut                      PASIV: rimpuiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: rimpuilija (pl.gen. rimpuilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: rimpuilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): rimpuilu

 

 

rukoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

rukoilen, rukoilet, rukoilee, rukoilemme, rukoilette, rukoilevat, rukoillaan

en rukoile, et rukoile, ei rukoile, emme rukoile, ette rukoile, eivät rukoile, ei rukoilla

IMPERFECT INDICATIV

rukoilin, rukoilit, rukoili, rukoilimme, rukoilitte, rukoilivat, rukoiltiin

en rukoillut, et rukoillut, ei rukoillut, emme rukoilleet, ette rukoilleet, eivät rukoilleet, ei rukoiltu

PERFECT INDICATIV

olen rukoillut, olet rukoillut, on rukoillut, olemme rukoilleet, olette rukoilleet, ovat rukoilleet, on rukoiltu

en ole rukoillut, et ole rukoillut, ei ole rukoillut, emme ole rukoilleet, ette ole rukoilleet, eivät ole rukoilleet, ei ole rukoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin rukoillut, olit rukoillut, oli rukoillut, olimme rukoilleet, olitte rukoilleet, olivat rukoilleet, oli rukoiltu

en ollut rukoillut, et ollut rukoillut, ei ollut rukoillut, emme olleet rukoilleet, ette olleet rukoilleet, eivät olleet rukoilleet, ei ollut rukoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, rukoile, rukoilkoon, rukoilkaamme, rukoilkaa, rukoilkoot, rukoiltakoon

-, älä rukoile, älköön rukoilko, älkäämme rukoilko, älkää rukoilko, älkööt rukoilko, älköön rukoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon rukoillut, -, -, olkoot rukoilleet, olkoon rukoiltu

-, -, älköön olko rukoillut, -, -, älkööt olko rukoilleet, älköön olko rukoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

rukoilisin, rukoilisit, rukoilisi, rukoilisimme, rukoilisitte, rukoilisivat, rukoiltaisiin

en rukoilisi, et rukoilisi, ei rukoilisi, emme rukoilisi, ette rukoilisi, eivät rukoilisi, ei rukoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin rukoillut, olisit rukoillut, olisi rukoillut, olisimme rukoilleet, olisitte rukoilleet, olisivat rukoilleet, oltaisiin rukoiltu

en olisi rukoillut, et olisi rukoillut, ei olisi rukoillut, emme olisi rukoilleet, ette olisi rukoilleet, eivät olisi rukoilleet, ei olisi rukoiltu

PREZENT POTENȚIAL

rukoillen, rukoillet, rukoillee, rukoillemme, rukoillette, rukoillevat, rukoiltaneen

en rukoille, et rukoille, ei rukoille, emme rukoille, ette rukoille, eivät rukoille, ei rukoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen rukoillut, lienet rukoillut, lienee rukoillut, lienemme rukoilleet, lienette rukoilleet, lienevät rukoilleet, lienee rukoiltu

en liene rukoillut, et liene rukoillut, ei liene rukoillut, emme liene rukoilleet, ette liene rukoilleet, eivät liene rukoilleet, ei liene rukoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: rukoilla    FORMA LUNGĂ: rukoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: rukoillessa   INSTRUCTIV: rukoillen  INESIV PASIV: rukoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: rukoilemaan   INESIV: rukoilemassa  ELATIV: rukoilemasta

ADESIV: rukoilemalla  ABESIV: rukoilematta  INSTRUCTIV: rukoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: rukoileminen   PARTITIV: rukoileminen

INFINITIVUL CINCI: rukoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: rukoileva  (gen. rukoilevan)   PASIV: rukoiltava   (gen. rukoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: rukoillut                     PASIV: rukoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: rukoilija (pl.gen. rukoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: rukoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): rukoilu

 

 

runoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

runoilen, runoilet, runoilee, runoilemme, runoilette, runoilevat, runoillaan

en runoile, et runoile, ei runoile, emme runoile, ette runoile, eivät runoile, ei runoilla

IMPERFECT INDICATIV

runoilin, runoilit, runoili, runoilimme, runoilitte, runoilivat, runoiltiin

en runoillut, et runoillut, ei runoillut, emme runoilleet, ette runoilleet, eivät runoilleet, ei runoiltu

PERFECT INDICATIV

olen runoillut, olet runoillut, on runoillut, olemme runoilleet, olette runoilleet, ovat runoilleet, on runoiltu

en ole runoillut, et ole runoillut, ei ole runoillut, emme ole runoilleet, ette ole runoilleet, eivät ole runoilleet, ei ole runoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin runoillut, olit runoillut, oli runoillut, olimme runoilleet, olitte runoilleet, olivat runoilleet, oli runoiltu

en ollut runoillut, et ollut runoillut, ei ollut runoillut, emme olleet runoilleet, ette olleet runoilleet, eivät olleet runoilleet, ei ollut runoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, runoile, runoilkoon, runoilkaamme, runoilkaa, runoilkoot, runoiltakoon

-, älä runoile, älköön runoilko, älkäämme runoilko, älkää runoilko, älkööt runoilko, älköön runoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon runoillut, -, -, olkoot runoilleet, olkoon runoiltu

-, -, älköön olko runoillut, -, -, älkööt olko runoilleet, älköön olko runoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

runoilisin, runoilisit, runoilisi, runoilisimme, runoilisitte, runoilisivat, runoiltaisiin

en runoilisi, et runoilisi, ei runoilisi, emme runoilisi, ette runoilisi, eivät runoilisi, ei runoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin runoillut, olisit runoillut, olisi runoillut, olisimme runoilleet, olisitte runoilleet, olisivat runoilleet, oltaisiin runoiltu

en olisi runoillut, et olisi runoillut, ei olisi runoillut, emme olisi runoilleet, ette olisi runoilleet, eivät olisi runoilleet, ei olisi runoiltu

PREZENT POTENȚIAL

runoillen, runoillet, runoillee, runoillemme, runoillette, runoillevat, runoiltaneen

en runoille, et runoille, ei runoille, emme runoille, ette runoille, eivät runoille, ei runoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen runoillut, lienet runoillut, lienee runoillut, lienemme runoilleet, lienette runoilleet, lienevät runoilleet, lienee runoiltu

en liene runoillut, et liene runoillut, ei liene runoillut, emme liene runoilleet, ette liene runoilleet, eivät liene runoilleet, ei liene runoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: runoilla    FORMA LUNGĂ: runoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: runoillessa   INSTRUCTIV: runoillen  INESIV PASIV: runoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: runoilemaan   INESIV: runoilemassa  ELATIV: runoilemasta

ADESIV: runoilemalla  ABESIV: runoilematta  INSTRUCTIV: runoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: runoileminen   PARTITIV: runoileminen

INFINITIVUL CINCI: runoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: runoileva  (gen. runoilevan)   PASIV: runoiltava   (gen. runoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: runoillut                     PASIV: runoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: runoilija (pl.gen. runoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: runoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): runoilu

 

 

ruokailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

ruokailen, ruokailet, ruokailee, ruokailemme, ruokailette, ruokailevat, ruokaillaan

en ruokaile, et ruokaile, ei ruokaile, emme ruokaile, ette ruokaile, eivät ruokaile, ei ruokailla

IMPERFECT INDICATIV

ruokailin, ruokailit, ruokaili, ruokailimme, ruokailitte, ruokailivat, ruokailtiin

en ruokaillut, et ruokaillut, ei ruokaillut, emme ruokailleet, ette ruokailleet, eivät ruokailleet, ei ruokailtu

PERFECT INDICATIV

olen ruokaillut, olet ruokaillut, on ruokaillut, olemme ruokailleet, olette ruokailleet, ovat ruokailleet, on ruokailtu

en ole ruokaillut, et ole ruokaillut, ei ole ruokaillut, emme ole ruokailleet, ette ole ruokailleet, eivät ole ruokailleet, ei ole ruokailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin ruokaillut, olit ruokaillut, oli ruokaillut, olimme ruokailleet, olitte ruokailleet, olivat ruokailleet, oli ruokailtu

en ollut ruokaillut, et ollut ruokaillut, ei ollut ruokaillut, emme olleet ruokailleet, ette olleet ruokailleet, eivät olleet ruokailleet, ei ollut ruokailtu

PREZENT IMPERATIV

-, ruokaile, ruokailkoon, ruokailkaamme, ruokailkaa, ruokailkoot, ruokailtakoon

-, älä ruokaile, älköön ruokailko, älkäämme ruokailko, älkää ruokailko, älkööt ruokailko, älköön ruokailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon ruokaillut, -, -, olkoot ruokailleet, olkoon ruokailtu

-, -, älköön olko ruokaillut, -, -, älkööt olko ruokailleet, älköön olko ruokailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

ruokailisin, ruokailisit, ruokailisi, ruokailisimme, ruokailisitte, ruokailisivat, ruokailtaisiin

en ruokailisi, et ruokailisi, ei ruokailisi, emme ruokailisi, ette ruokailisi, eivät ruokailisi, ei ruokailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin ruokaillut, olisit ruokaillut, olisi ruokaillut, olisimme ruokailleet, olisitte ruokailleet, olisivat ruokailleet, oltaisiin ruokailtu

en olisi ruokaillut, et olisi ruokaillut, ei olisi ruokaillut, emme olisi ruokailleet, ette olisi ruokailleet, eivät olisi ruokailleet, ei olisi ruokailtu

PREZENT POTENȚIAL

ruokaillen, ruokaillet, ruokaillee, ruokaillemme, ruokaillette, ruokaillevat, ruokailtaneen

en ruokaille, et ruokaille, ei ruokaille, emme ruokaille, ette ruokaille, eivät ruokaille, ei ruokailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen ruokaillut, lienet ruokaillut, lienee ruokaillut, lienemme ruokailleet, lienette ruokailleet, lienevät ruokailleet, lienee ruokailtu

en liene ruokaillut, et liene ruokaillut, ei liene ruokaillut, emme liene ruokailleet, ette liene ruokailleet, eivät liene ruokailleet, ei liene ruokailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: ruokailla    FORMA LUNGĂ: ruokaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: ruokaillessa   INSTRUCTIV: ruokaillen  INESIV PASIV: ruokailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: ruokailemaan   INESIV: ruokailemassa  ELATIV: ruokailemasta

ADESIV: ruokailemalla  ABESIV: ruokailematta  INSTRUCTIV: ruokaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: ruokaileminen   PARTITIV: ruokaileminen

INFINITIVUL CINCI: ruokailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: ruokaileva  (gen. ruokailevan)   PASIV: ruokailtava   (gen. ruokailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: ruokaillut                      PASIV: ruokailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: ruokailija (pl.gen. ruokailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: ruokailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): ruokailu

 

 

salailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

salailen, salailet, salailee, salailemme, salailette, salailevat, salaillaan

en salaile, et salaile, ei salaile, emme salaile, ette salaile, eivät salaile, ei salailla

IMPERFECT INDICATIV

salailin, salailit, salaili, salailimme, salailitte, salailivat, salailtiin

en salaillut, et salaillut, ei salaillut, emme salailleet, ette salailleet, eivät salailleet, ei salailtu

PERFECT INDICATIV

olen salaillut, olet salaillut, on salaillut, olemme salailleet, olette salailleet, ovat salailleet, on salailtu

en ole salaillut, et ole salaillut, ei ole salaillut, emme ole salailleet, ette ole salailleet, eivät ole salailleet, ei ole salailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin salaillut, olit salaillut, oli salaillut, olimme salailleet, olitte salailleet, olivat salailleet, oli salailtu

en ollut salaillut, et ollut salaillut, ei ollut salaillut, emme olleet salailleet, ette olleet salailleet, eivät olleet salailleet, ei ollut salailtu

PREZENT IMPERATIV

-, salaile, salailkoon, salailkaamme, salailkaa, salailkoot, salailtakoon

-, älä salaile, älköön salailko, älkäämme salailko, älkää salailko, älkööt salailko, älköön salailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon salaillut, -, -, olkoot salailleet, olkoon salailtu

-, -, älköön olko salaillut, -, -, älkööt olko salailleet, älköön olko salailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

salailisin, salailisit, salailisi, salailisimme, salailisitte, salailisivat, salailtaisiin

en salailisi, et salailisi, ei salailisi, emme salailisi, ette salailisi, eivät salailisi, ei salailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin salaillut, olisit salaillut, olisi salaillut, olisimme salailleet, olisitte salailleet, olisivat salailleet, oltaisiin salailtu

en olisi salaillut, et olisi salaillut, ei olisi salaillut, emme olisi salailleet, ette olisi salailleet, eivät olisi salailleet, ei olisi salailtu

PREZENT POTENȚIAL

salaillen, salaillet, salaillee, salaillemme, salaillette, salaillevat, salailtaneen

en salaille, et salaille, ei salaille, emme salaille, ette salaille, eivät salaille, ei salailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen salaillut, lienet salaillut, lienee salaillut, lienemme salailleet, lienette salailleet, lienevät salailleet, lienee salailtu

en liene salaillut, et liene salaillut, ei liene salaillut, emme liene salailleet, ette liene salailleet, eivät liene salailleet, ei liene salailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: salailla    FORMA LUNGĂ: salaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: salaillessa   INSTRUCTIV: salaillen  INESIV PASIV: salailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: salailemaan   INESIV: salailemassa  ELATIV: salailemasta

ADESIV: salailemalla  ABESIV: salailematta  INSTRUCTIV: salaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: salaileminen   PARTITIV: salaileminen

INFINITIVUL CINCI: salailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: salaileva  (gen. salailevan)   PASIV: salailtava   (gen. salailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: salaillut                     PASIV: salailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: salailija (pl.gen. salailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: salailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): salailu

 

 

samoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

samoilen, samoilet, samoilee, samoilemme, samoilette, samoilevat, samoillaan

en samoile, et samoile, ei samoile, emme samoile, ette samoile, eivät samoile, ei samoilla

IMPERFECT INDICATIV

samoilin, samoilit, samoili, samoilimme, samoilitte, samoilivat, samoiltiin

en samoillut, et samoillut, ei samoillut, emme samoilleet, ette samoilleet, eivät samoilleet, ei samoiltu

PERFECT INDICATIV

olen samoillut, olet samoillut, on samoillut, olemme samoilleet, olette samoilleet, ovat samoilleet, on samoiltu

en ole samoillut, et ole samoillut, ei ole samoillut, emme ole samoilleet, ette ole samoilleet, eivät ole samoilleet, ei ole samoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin samoillut, olit samoillut, oli samoillut, olimme samoilleet, olitte samoilleet, olivat samoilleet, oli samoiltu

en ollut samoillut, et ollut samoillut, ei ollut samoillut, emme olleet samoilleet, ette olleet samoilleet, eivät olleet samoilleet, ei ollut samoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, samoile, samoilkoon, samoilkaamme, samoilkaa, samoilkoot, samoiltakoon

-, älä samoile, älköön samoilko, älkäämme samoilko, älkää samoilko, älkööt samoilko, älköön samoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon samoillut, -, -, olkoot samoilleet, olkoon samoiltu

-, -, älköön olko samoillut, -, -, älkööt olko samoilleet, älköön olko samoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

samoilisin, samoilisit, samoilisi, samoilisimme, samoilisitte, samoilisivat, samoiltaisiin

en samoilisi, et samoilisi, ei samoilisi, emme samoilisi, ette samoilisi, eivät samoilisi, ei samoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin samoillut, olisit samoillut, olisi samoillut, olisimme samoilleet, olisitte samoilleet, olisivat samoilleet, oltaisiin samoiltu

en olisi samoillut, et olisi samoillut, ei olisi samoillut, emme olisi samoilleet, ette olisi samoilleet, eivät olisi samoilleet, ei olisi samoiltu

PREZENT POTENȚIAL

samoillen, samoillet, samoillee, samoillemme, samoillette, samoillevat, samoiltaneen

en samoille, et samoille, ei samoille, emme samoille, ette samoille, eivät samoille, ei samoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen samoillut, lienet samoillut, lienee samoillut, lienemme samoilleet, lienette samoilleet, lienevät samoilleet, lienee samoiltu

en liene samoillut, et liene samoillut, ei liene samoillut, emme liene samoilleet, ette liene samoilleet, eivät liene samoilleet, ei liene samoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: samoilla    FORMA LUNGĂ: samoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: samoillessa   INSTRUCTIV: samoillen  INESIV PASIV: samoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: samoilemaan   INESIV: samoilemassa  ELATIV: samoilemasta

ADESIV: samoilemalla  ABESIV: samoilematta  INSTRUCTIV: samoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: samoileminen   PARTITIV: samoileminen

INFINITIVUL CINCI: samoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: samoileva  (gen. samoilevan)   PASIV: samoiltava   (gen. samoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: samoillut                     PASIV: samoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: samoilija (pl.gen. samoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: samoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): samoilu

 

 

satuilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

satuilen, satuilet, satuilee, satuilemme, satuilette, satuilevat, satuillaan

en satuile, et satuile, ei satuile, emme satuile, ette satuile, eivät satuile, ei satuilla

IMPERFECT INDICATIV

satuilin, satuilit, satuili, satuilimme, satuilitte, satuilivat, satuiltiin

en satuillut, et satuillut, ei satuillut, emme satuilleet, ette satuilleet, eivät satuilleet, ei satuiltu

PERFECT INDICATIV

olen satuillut, olet satuillut, on satuillut, olemme satuilleet, olette satuilleet, ovat satuilleet, on satuiltu

en ole satuillut, et ole satuillut, ei ole satuillut, emme ole satuilleet, ette ole satuilleet, eivät ole satuilleet, ei ole satuiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin satuillut, olit satuillut, oli satuillut, olimme satuilleet, olitte satuilleet, olivat satuilleet, oli satuiltu

en ollut satuillut, et ollut satuillut, ei ollut satuillut, emme olleet satuilleet, ette olleet satuilleet, eivät olleet satuilleet, ei ollut satuiltu

PREZENT IMPERATIV

-, satuile, satuilkoon, satuilkaamme, satuilkaa, satuilkoot, satuiltakoon

-, älä satuile, älköön satuilko, älkäämme satuilko, älkää satuilko, älkööt satuilko, älköön satuiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon satuillut, -, -, olkoot satuilleet, olkoon satuiltu

-, -, älköön olko satuillut, -, -, älkööt olko satuilleet, älköön olko satuiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

satuilisin, satuilisit, satuilisi, satuilisimme, satuilisitte, satuilisivat, satuiltaisiin

en satuilisi, et satuilisi, ei satuilisi, emme satuilisi, ette satuilisi, eivät satuilisi, ei satuiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin satuillut, olisit satuillut, olisi satuillut, olisimme satuilleet, olisitte satuilleet, olisivat satuilleet, oltaisiin satuiltu

en olisi satuillut, et olisi satuillut, ei olisi satuillut, emme olisi satuilleet, ette olisi satuilleet, eivät olisi satuilleet, ei olisi satuiltu

PREZENT POTENȚIAL

satuillen, satuillet, satuillee, satuillemme, satuillette, satuillevat, satuiltaneen

en satuille, et satuille, ei satuille, emme satuille, ette satuille, eivät satuille, ei satuiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen satuillut, lienet satuillut, lienee satuillut, lienemme satuilleet, lienette satuilleet, lienevät satuilleet, lienee satuiltu

en liene satuillut, et liene satuillut, ei liene satuillut, emme liene satuilleet, ette liene satuilleet, eivät liene satuilleet, ei liene satuiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: satuilla    FORMA LUNGĂ: satuillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: satuillessa   INSTRUCTIV: satuillen  INESIV PASIV: satuiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: satuilemaan   INESIV: satuilemassa  ELATIV: satuilemasta

ADESIV: satuilemalla  ABESIV: satuilematta  INSTRUCTIV: satuileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: satuileminen   PARTITIV: satuileminen

INFINITIVUL CINCI: satuilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: satuileva  (gen. satuilevan)   PASIV: satuiltava   (gen. satuiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: satuillut                     PASIV: satuiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: satuilija (pl.gen. satuilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: satuilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): satuilu

 

 

seikkailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

seikkailen, seikkailet, seikkailee, seikkailemme, seikkailette, seikkailevat, seikkaillaan

en seikkaile, et seikkaile, ei seikkaile, emme seikkaile, ette seikkaile, eivät seikkaile, ei seikkailla

IMPERFECT INDICATIV

seikkailin, seikkailit, seikkaili, seikkailimme, seikkailitte, seikkailivat, seikkailtiin

en seikkaillut, et seikkaillut, ei seikkaillut, emme seikkailleet, ette seikkailleet, eivät seikkailleet, ei seikkailtu

PERFECT INDICATIV

olen seikkaillut, olet seikkaillut, on seikkaillut, olemme seikkailleet, olette seikkailleet, ovat seikkailleet, on seikkailtu

en ole seikkaillut, et ole seikkaillut, ei ole seikkaillut, emme ole seikkailleet, ette ole seikkailleet, eivät ole seikkailleet, ei ole seikkailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin seikkaillut, olit seikkaillut, oli seikkaillut, olimme seikkailleet, olitte seikkailleet, olivat seikkailleet, oli seikkailtu

en ollut seikkaillut, et ollut seikkaillut, ei ollut seikkaillut, emme olleet seikkailleet, ette olleet seikkailleet, eivät olleet seikkailleet, ei ollut seikkailtu

PREZENT IMPERATIV

-, seikkaile, seikkailkoon, seikkailkaamme, seikkailkaa, seikkailkoot, seikkailtakoon

-, älä seikkaile, älköön seikkailko, älkäämme seikkailko, älkää seikkailko, älkööt seikkailko, älköön seikkailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon seikkaillut, -, -, olkoot seikkailleet, olkoon seikkailtu

-, -, älköön olko seikkaillut, -, -, älkööt olko seikkailleet, älköön olko seikkailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

seikkailisin, seikkailisit, seikkailisi, seikkailisimme, seikkailisitte, seikkailisivat, seikkailtaisiin

en seikkailisi, et seikkailisi, ei seikkailisi, emme seikkailisi, ette seikkailisi, eivät seikkailisi, ei seikkailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin seikkaillut, olisit seikkaillut, olisi seikkaillut, olisimme seikkailleet, olisitte seikkailleet, olisivat seikkailleet, oltaisiin seikkailtu

en olisi seikkaillut, et olisi seikkaillut, ei olisi seikkaillut, emme olisi seikkailleet, ette olisi seikkailleet, eivät olisi seikkailleet, ei olisi seikkailtu

PREZENT POTENȚIAL

seikkaillen, seikkaillet, seikkaillee, seikkaillemme, seikkaillette, seikkaillevat, seikkailtaneen

en seikkaille, et seikkaille, ei seikkaille, emme seikkaille, ette seikkaille, eivät seikkaille, ei seikkailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen seikkaillut, lienet seikkaillut, lienee seikkaillut, lienemme seikkailleet, lienette seikkailleet, lienevät seikkailleet, lienee seikkailtu

en liene seikkaillut, et liene seikkaillut, ei liene seikkaillut, emme liene seikkailleet, ette liene seikkailleet, eivät liene seikkailleet, ei liene seikkailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: seikkailla    FORMA LUNGĂ: seikkaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: seikkaillessa   INSTRUCTIV: seikkaillen  INESIV PASIV: seikkailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: seikkailemaan   INESIV: seikkailemassa  ELATIV: seikkailemasta

ADESIV: seikkailemalla  ABESIV: seikkailematta  INSTRUCTIV: seikkaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: seikkaileminen   PARTITIV: seikkaileminen

INFINITIVUL CINCI: seikkailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: seikkaileva  (gen. seikkailevan)   PASIV: seikkailtava   (gen. seikkailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: seikkaillut                       PASIV: seikkailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: seikkailija (pl.gen. seikkailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: seikkailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): seikkailu

 

 

selailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

selailen, selailet, selailee, selailemme, selailette, selailevat, selaillaan

en selaile, et selaile, ei selaile, emme selaile, ette selaile, eivät selaile, ei selailla

IMPERFECT INDICATIV

selailin, selailit, selaili, selailimme, selailitte, selailivat, selailtiin

en selaillut, et selaillut, ei selaillut, emme selailleet, ette selailleet, eivät selailleet, ei selailtu

PERFECT INDICATIV

olen selaillut, olet selaillut, on selaillut, olemme selailleet, olette selailleet, ovat selailleet, on selailtu

en ole selaillut, et ole selaillut, ei ole selaillut, emme ole selailleet, ette ole selailleet, eivät ole selailleet, ei ole selailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin selaillut, olit selaillut, oli selaillut, olimme selailleet, olitte selailleet, olivat selailleet, oli selailtu

en ollut selaillut, et ollut selaillut, ei ollut selaillut, emme olleet selailleet, ette olleet selailleet, eivät olleet selailleet, ei ollut selailtu

PREZENT IMPERATIV

-, selaile, selailkoon, selailkaamme, selailkaa, selailkoot, selailtakoon

-, älä selaile, älköön selailko, älkäämme selailko, älkää selailko, älkööt selailko, älköön selailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon selaillut, -, -, olkoot selailleet, olkoon selailtu

-, -, älköön olko selaillut, -, -, älkööt olko selailleet, älköön olko selailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

selailisin, selailisit, selailisi, selailisimme, selailisitte, selailisivat, selailtaisiin

en selailisi, et selailisi, ei selailisi, emme selailisi, ette selailisi, eivät selailisi, ei selailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin selaillut, olisit selaillut, olisi selaillut, olisimme selailleet, olisitte selailleet, olisivat selailleet, oltaisiin selailtu

en olisi selaillut, et olisi selaillut, ei olisi selaillut, emme olisi selailleet, ette olisi selailleet, eivät olisi selailleet, ei olisi selailtu

PREZENT POTENȚIAL

selaillen, selaillet, selaillee, selaillemme, selaillette, selaillevat, selailtaneen

en selaille, et selaille, ei selaille, emme selaille, ette selaille, eivät selaille, ei selailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen selaillut, lienet selaillut, lienee selaillut, lienemme selailleet, lienette selailleet, lienevät selailleet, lienee selailtu

en liene selaillut, et liene selaillut, ei liene selaillut, emme liene selailleet, ette liene selailleet, eivät liene selailleet, ei liene selailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: selailla    FORMA LUNGĂ: selaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: selaillessa   INSTRUCTIV: selaillen  INESIV PASIV: selailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: selailemaan   INESIV: selailemassa  ELATIV: selailemasta

ADESIV: selailemalla  ABESIV: selailematta  INSTRUCTIV: selaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: selaileminen   PARTITIV: selaileminen

INFINITIVUL CINCI: selailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: selaileva  (gen. selailevan)   PASIV: selailtava   (gen. selailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: selaillut                     PASIV: selailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: selailija (pl.gen. selailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: selailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): selailu

 

 

siekailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

siekailen, siekailet, siekailee, siekailemme, siekailette, siekailevat, siekaillaan

en siekaile, et siekaile, ei siekaile, emme siekaile, ette siekaile, eivät siekaile, ei siekailla

IMPERFECT INDICATIV

siekailin, siekailit, siekaili, siekailimme, siekailitte, siekailivat, siekailtiin

en siekaillut, et siekaillut, ei siekaillut, emme siekailleet, ette siekailleet, eivät siekailleet, ei siekailtu

PERFECT INDICATIV

olen siekaillut, olet siekaillut, on siekaillut, olemme siekailleet, olette siekailleet, ovat siekailleet, on siekailtu

en ole siekaillut, et ole siekaillut, ei ole siekaillut, emme ole siekailleet, ette ole siekailleet, eivät ole siekailleet, ei ole siekailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin siekaillut, olit siekaillut, oli siekaillut, olimme siekailleet, olitte siekailleet, olivat siekailleet, oli siekailtu

en ollut siekaillut, et ollut siekaillut, ei ollut siekaillut, emme olleet siekailleet, ette olleet siekailleet, eivät olleet siekailleet, ei ollut siekailtu

PREZENT IMPERATIV

-, siekaile, siekailkoon, siekailkaamme, siekailkaa, siekailkoot, siekailtakoon

-, älä siekaile, älköön siekailko, älkäämme siekailko, älkää siekailko, älkööt siekailko, älköön siekailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon siekaillut, -, -, olkoot siekailleet, olkoon siekailtu

-, -, älköön olko siekaillut, -, -, älkööt olko siekailleet, älköön olko siekailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

siekailisin, siekailisit, siekailisi, siekailisimme, siekailisitte, siekailisivat, siekailtaisiin

en siekailisi, et siekailisi, ei siekailisi, emme siekailisi, ette siekailisi, eivät siekailisi, ei siekailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin siekaillut, olisit siekaillut, olisi siekaillut, olisimme siekailleet, olisitte siekailleet, olisivat siekailleet, oltaisiin siekailtu

en olisi siekaillut, et olisi siekaillut, ei olisi siekaillut, emme olisi siekailleet, ette olisi siekailleet, eivät olisi siekailleet, ei olisi siekailtu

PREZENT POTENȚIAL

siekaillen, siekaillet, siekaillee, siekaillemme, siekaillette, siekaillevat, siekailtaneen

en siekaille, et siekaille, ei siekaille, emme siekaille, ette siekaille, eivät siekaille, ei siekailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen siekaillut, lienet siekaillut, lienee siekaillut, lienemme siekailleet, lienette siekailleet, lienevät siekailleet, lienee siekailtu

en liene siekaillut, et liene siekaillut, ei liene siekaillut, emme liene siekailleet, ette liene siekailleet, eivät liene siekailleet, ei liene siekailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: siekailla    FORMA LUNGĂ: siekaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: siekaillessa   INSTRUCTIV: siekaillen  INESIV PASIV: siekailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: siekailemaan   INESIV: siekailemassa  ELATIV: siekailemasta

ADESIV: siekailemalla  ABESIV: siekailematta  INSTRUCTIV: siekaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: siekaileminen   PARTITIV: siekaileminen

INFINITIVUL CINCI: siekailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: siekaileva  (gen. siekailevan)   PASIV: siekailtava   (gen. siekailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: siekaillut                      PASIV: siekailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: siekailija (pl.gen. siekailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: siekailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): siekailu

 

 

siemailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

siemailen, siemailet, siemailee, siemailemme, siemailette, siemailevat, siemaillaan

en siemaile, et siemaile, ei siemaile, emme siemaile, ette siemaile, eivät siemaile, ei siemailla

IMPERFECT INDICATIV

siemailin, siemailit, siemaili, siemailimme, siemailitte, siemailivat, siemailtiin

en siemaillut, et siemaillut, ei siemaillut, emme siemailleet, ette siemailleet, eivät siemailleet, ei siemailtu

PERFECT INDICATIV

olen siemaillut, olet siemaillut, on siemaillut, olemme siemailleet, olette siemailleet, ovat siemailleet, on siemailtu

en ole siemaillut, et ole siemaillut, ei ole siemaillut, emme ole siemailleet, ette ole siemailleet, eivät ole siemailleet, ei ole siemailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin siemaillut, olit siemaillut, oli siemaillut, olimme siemailleet, olitte siemailleet, olivat siemailleet, oli siemailtu

en ollut siemaillut, et ollut siemaillut, ei ollut siemaillut, emme olleet siemailleet, ette olleet siemailleet, eivät olleet siemailleet, ei ollut siemailtu

PREZENT IMPERATIV

-, siemaile, siemailkoon, siemailkaamme, siemailkaa, siemailkoot, siemailtakoon

-, älä siemaile, älköön siemailko, älkäämme siemailko, älkää siemailko, älkööt siemailko, älköön siemailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon siemaillut, -, -, olkoot siemailleet, olkoon siemailtu

-, -, älköön olko siemaillut, -, -, älkööt olko siemailleet, älköön olko siemailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

siemailisin, siemailisit, siemailisi, siemailisimme, siemailisitte, siemailisivat, siemailtaisiin

en siemailisi, et siemailisi, ei siemailisi, emme siemailisi, ette siemailisi, eivät siemailisi, ei siemailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin siemaillut, olisit siemaillut, olisi siemaillut, olisimme siemailleet, olisitte siemailleet, olisivat siemailleet, oltaisiin siemailtu

en olisi siemaillut, et olisi siemaillut, ei olisi siemaillut, emme olisi siemailleet, ette olisi siemailleet, eivät olisi siemailleet, ei olisi siemailtu

PREZENT POTENȚIAL

siemaillen, siemaillet, siemaillee, siemaillemme, siemaillette, siemaillevat, siemailtaneen

en siemaille, et siemaille, ei siemaille, emme siemaille, ette siemaille, eivät siemaille, ei siemailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen siemaillut, lienet siemaillut, lienee siemaillut, lienemme siemailleet, lienette siemailleet, lienevät siemailleet, lienee siemailtu

en liene siemaillut, et liene siemaillut, ei liene siemaillut, emme liene siemailleet, ette liene siemailleet, eivät liene siemailleet, ei liene siemailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: siemailla    FORMA LUNGĂ: siemaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: siemaillessa   INSTRUCTIV: siemaillen  INESIV PASIV: siemailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: siemailemaan   INESIV: siemailemassa  ELATIV: siemailemasta

ADESIV: siemailemalla  ABESIV: siemailematta  INSTRUCTIV: siemaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: siemaileminen   PARTITIV: siemaileminen

INFINITIVUL CINCI: siemailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: siemaileva  (gen. siemailevan)   PASIV: siemailtava   (gen. siemailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: siemaillut                      PASIV: siemailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: siemailija (pl.gen. siemailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: siemailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): siemailu

 

 

sikailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

sikailen, sikailet, sikailee, sikailemme, sikailette, sikailevat, sikaillaan

en sikaile, et sikaile, ei sikaile, emme sikaile, ette sikaile, eivät sikaile, ei sikailla

IMPERFECT INDICATIV

sikailin, sikailit, sikaili, sikailimme, sikailitte, sikailivat, sikailtiin

en sikaillut, et sikaillut, ei sikaillut, emme sikailleet, ette sikailleet, eivät sikailleet, ei sikailtu

PERFECT INDICATIV

olen sikaillut, olet sikaillut, on sikaillut, olemme sikailleet, olette sikailleet, ovat sikailleet, on sikailtu

en ole sikaillut, et ole sikaillut, ei ole sikaillut, emme ole sikailleet, ette ole sikailleet, eivät ole sikailleet, ei ole sikailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin sikaillut, olit sikaillut, oli sikaillut, olimme sikailleet, olitte sikailleet, olivat sikailleet, oli sikailtu

en ollut sikaillut, et ollut sikaillut, ei ollut sikaillut, emme olleet sikailleet, ette olleet sikailleet, eivät olleet sikailleet, ei ollut sikailtu

PREZENT IMPERATIV

-, sikaile, sikailkoon, sikailkaamme, sikailkaa, sikailkoot, sikailtakoon

-, älä sikaile, älköön sikailko, älkäämme sikailko, älkää sikailko, älkööt sikailko, älköön sikailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon sikaillut, -, -, olkoot sikailleet, olkoon sikailtu

-, -, älköön olko sikaillut, -, -, älkööt olko sikailleet, älköön olko sikailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

sikailisin, sikailisit, sikailisi, sikailisimme, sikailisitte, sikailisivat, sikailtaisiin

en sikailisi, et sikailisi, ei sikailisi, emme sikailisi, ette sikailisi, eivät sikailisi, ei sikailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin sikaillut, olisit sikaillut, olisi sikaillut, olisimme sikailleet, olisitte sikailleet, olisivat sikailleet, oltaisiin sikailtu

en olisi sikaillut, et olisi sikaillut, ei olisi sikaillut, emme olisi sikailleet, ette olisi sikailleet, eivät olisi sikailleet, ei olisi sikailtu

PREZENT POTENȚIAL

sikaillen, sikaillet, sikaillee, sikaillemme, sikaillette, sikaillevat, sikailtaneen

en sikaille, et sikaille, ei sikaille, emme sikaille, ette sikaille, eivät sikaille, ei sikailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen sikaillut, lienet sikaillut, lienee sikaillut, lienemme sikailleet, lienette sikailleet, lienevät sikailleet, lienee sikailtu

en liene sikaillut, et liene sikaillut, ei liene sikaillut, emme liene sikailleet, ette liene sikailleet, eivät liene sikailleet, ei liene sikailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: sikailla    FORMA LUNGĂ: sikaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: sikaillessa   INSTRUCTIV: sikaillen  INESIV PASIV: sikailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: sikailemaan   INESIV: sikailemassa  ELATIV: sikailemasta

ADESIV: sikailemalla  ABESIV: sikailematta  INSTRUCTIV: sikaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: sikaileminen   PARTITIV: sikaileminen

INFINITIVUL CINCI: sikailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: sikaileva  (gen. sikailevan)   PASIV: sikailtava   (gen. sikailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: sikaillut                     PASIV: sikailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: sikailija (pl.gen. sikailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: sikailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): sikailu

 

 

sinkoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

sinkoilen, sinkoilet, sinkoilee, sinkoilemme, sinkoilette, sinkoilevat, sinkoillaan

en sinkoile, et sinkoile, ei sinkoile, emme sinkoile, ette sinkoile, eivät sinkoile, ei sinkoilla

IMPERFECT INDICATIV

sinkoilin, sinkoilit, sinkoili, sinkoilimme, sinkoilitte, sinkoilivat, sinkoiltiin

en sinkoillut, et sinkoillut, ei sinkoillut, emme sinkoilleet, ette sinkoilleet, eivät sinkoilleet, ei sinkoiltu

PERFECT INDICATIV

olen sinkoillut, olet sinkoillut, on sinkoillut, olemme sinkoilleet, olette sinkoilleet, ovat sinkoilleet, on sinkoiltu

en ole sinkoillut, et ole sinkoillut, ei ole sinkoillut, emme ole sinkoilleet, ette ole sinkoilleet, eivät ole sinkoilleet, ei ole sinkoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin sinkoillut, olit sinkoillut, oli sinkoillut, olimme sinkoilleet, olitte sinkoilleet, olivat sinkoilleet, oli sinkoiltu

en ollut sinkoillut, et ollut sinkoillut, ei ollut sinkoillut, emme olleet sinkoilleet, ette olleet sinkoilleet, eivät olleet sinkoilleet, ei ollut sinkoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, sinkoile, sinkoilkoon, sinkoilkaamme, sinkoilkaa, sinkoilkoot, sinkoiltakoon

-, älä sinkoile, älköön sinkoilko, älkäämme sinkoilko, älkää sinkoilko, älkööt sinkoilko, älköön sinkoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon sinkoillut, -, -, olkoot sinkoilleet, olkoon sinkoiltu

-, -, älköön olko sinkoillut, -, -, älkööt olko sinkoilleet, älköön olko sinkoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

sinkoilisin, sinkoilisit, sinkoilisi, sinkoilisimme, sinkoilisitte, sinkoilisivat, sinkoiltaisiin

en sinkoilisi, et sinkoilisi, ei sinkoilisi, emme sinkoilisi, ette sinkoilisi, eivät sinkoilisi, ei sinkoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin sinkoillut, olisit sinkoillut, olisi sinkoillut, olisimme sinkoilleet, olisitte sinkoilleet, olisivat sinkoilleet, oltaisiin sinkoiltu

en olisi sinkoillut, et olisi sinkoillut, ei olisi sinkoillut, emme olisi sinkoilleet, ette olisi sinkoilleet, eivät olisi sinkoilleet, ei olisi sinkoiltu

PREZENT POTENȚIAL

sinkoillen, sinkoillet, sinkoillee, sinkoillemme, sinkoillette, sinkoillevat, sinkoiltaneen

en sinkoille, et sinkoille, ei sinkoille, emme sinkoille, ette sinkoille, eivät sinkoille, ei sinkoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen sinkoillut, lienet sinkoillut, lienee sinkoillut, lienemme sinkoilleet, lienette sinkoilleet, lienevät sinkoilleet, lienee sinkoiltu

en liene sinkoillut, et liene sinkoillut, ei liene sinkoillut, emme liene sinkoilleet, ette liene sinkoilleet, eivät liene sinkoilleet, ei liene sinkoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: sinkoilla    FORMA LUNGĂ: sinkoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: sinkoillessa   INSTRUCTIV: sinkoillen  INESIV PASIV: sinkoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: sinkoilemaan   INESIV: sinkoilemassa  ELATIV: sinkoilemasta

ADESIV: sinkoilemalla  ABESIV: sinkoilematta  INSTRUCTIV: sinkoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: sinkoileminen   PARTITIV: sinkoileminen

INFINITIVUL CINCI: sinkoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: sinkoileva  (gen. sinkoilevan)   PASIV: sinkoiltava   (gen. sinkoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: sinkoillut                      PASIV: sinkoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: sinkoilija (pl.gen. sinkoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: sinkoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): sinkoilu

 

 

skitsoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

skitsoilen, skitsoilet, skitsoilee, skitsoilemme, skitsoilette, skitsoilevat, skitsoillaan

en skitsoile, et skitsoile, ei skitsoile, emme skitsoile, ette skitsoile, eivät skitsoile, ei skitsoilla

IMPERFECT INDICATIV

skitsoilin, skitsoilit, skitsoili, skitsoilimme, skitsoilitte, skitsoilivat, skitsoiltiin

en skitsoillut, et skitsoillut, ei skitsoillut, emme skitsoilleet, ette skitsoilleet, eivät skitsoilleet, ei skitsoiltu

PERFECT INDICATIV

olen skitsoillut, olet skitsoillut, on skitsoillut, olemme skitsoilleet, olette skitsoilleet, ovat skitsoilleet, on skitsoiltu

en ole skitsoillut, et ole skitsoillut, ei ole skitsoillut, emme ole skitsoilleet, ette ole skitsoilleet, eivät ole skitsoilleet, ei ole skitsoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin skitsoillut, olit skitsoillut, oli skitsoillut, olimme skitsoilleet, olitte skitsoilleet, olivat skitsoilleet, oli skitsoiltu

en ollut skitsoillut, et ollut skitsoillut, ei ollut skitsoillut, emme olleet skitsoilleet, ette olleet skitsoilleet, eivät olleet skitsoilleet, ei ollut skitsoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, skitsoile, skitsoilkoon, skitsoilkaamme, skitsoilkaa, skitsoilkoot, skitsoiltakoon

-, älä skitsoile, älköön skitsoilko, älkäämme skitsoilko, älkää skitsoilko, älkööt skitsoilko, älköön skitsoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon skitsoillut, -, -, olkoot skitsoilleet, olkoon skitsoiltu

-, -, älköön olko skitsoillut, -, -, älkööt olko skitsoilleet, älköön olko skitsoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

skitsoilisin, skitsoilisit, skitsoilisi, skitsoilisimme, skitsoilisitte, skitsoilisivat, skitsoiltaisiin

en skitsoilisi, et skitsoilisi, ei skitsoilisi, emme skitsoilisi, ette skitsoilisi, eivät skitsoilisi, ei skitsoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin skitsoillut, olisit skitsoillut, olisi skitsoillut, olisimme skitsoilleet, olisitte skitsoilleet, olisivat skitsoilleet, oltaisiin skitsoiltu

en olisi skitsoillut, et olisi skitsoillut, ei olisi skitsoillut, emme olisi skitsoilleet, ette olisi skitsoilleet, eivät olisi skitsoilleet, ei olisi skitsoiltu

PREZENT POTENȚIAL

skitsoillen, skitsoillet, skitsoillee, skitsoillemme, skitsoillette, skitsoillevat, skitsoiltaneen

en skitsoille, et skitsoille, ei skitsoille, emme skitsoille, ette skitsoille, eivät skitsoille, ei skitsoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen skitsoillut, lienet skitsoillut, lienee skitsoillut, lienemme skitsoilleet, lienette skitsoilleet, lienevät skitsoilleet, lienee skitsoiltu

en liene skitsoillut, et liene skitsoillut, ei liene skitsoillut, emme liene skitsoilleet, ette liene skitsoilleet, eivät liene skitsoilleet, ei liene skitsoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: skitsoilla    FORMA LUNGĂ: skitsoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: skitsoillessa   INSTRUCTIV: skitsoillen  INESIV PASIV: skitsoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: skitsoilemaan   INESIV: skitsoilemassa  ELATIV: skitsoilemasta

ADESIV: skitsoilemalla  ABESIV: skitsoilematta  INSTRUCTIV: skitsoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: skitsoileminen   PARTITIV: skitsoileminen

INFINITIVUL CINCI: skitsoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: skitsoileva  (gen. skitsoilevan)   PASIV: skitsoiltava   (gen. skitsoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: skitsoillut                       PASIV: skitsoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: skitsoilija (pl.gen. skitsoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: skitsoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): skitsoilu

 

 

sormeilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

sormeilen, sormeilet, sormeilee, sormeilemme, sormeilette, sormeilevat, sormeillaan

en sormeile, et sormeile, ei sormeile, emme sormeile, ette sormeile, eivät sormeile, ei sormeilla

IMPERFECT INDICATIV

sormeilin, sormeilit, sormeili, sormeilimme, sormeilitte, sormeilivat, sormeiltiin

en sormeillut, et sormeillut, ei sormeillut, emme sormeilleet, ette sormeilleet, eivät sormeilleet, ei sormeiltu

PERFECT INDICATIV

olen sormeillut, olet sormeillut, on sormeillut, olemme sormeilleet, olette sormeilleet, ovat sormeilleet, on sormeiltu

en ole sormeillut, et ole sormeillut, ei ole sormeillut, emme ole sormeilleet, ette ole sormeilleet, eivät ole sormeilleet, ei ole sormeiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin sormeillut, olit sormeillut, oli sormeillut, olimme sormeilleet, olitte sormeilleet, olivat sormeilleet, oli sormeiltu

en ollut sormeillut, et ollut sormeillut, ei ollut sormeillut, emme olleet sormeilleet, ette olleet sormeilleet, eivät olleet sormeilleet, ei ollut sormeiltu

PREZENT IMPERATIV

-, sormeile, sormeilkoon, sormeilkaamme, sormeilkaa, sormeilkoot, sormeiltakoon

-, älä sormeile, älköön sormeilko, älkäämme sormeilko, älkää sormeilko, älkööt sormeilko, älköön sormeiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon sormeillut, -, -, olkoot sormeilleet, olkoon sormeiltu

-, -, älköön olko sormeillut, -, -, älkööt olko sormeilleet, älköön olko sormeiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

sormeilisin, sormeilisit, sormeilisi, sormeilisimme, sormeilisitte, sormeilisivat, sormeiltaisiin

en sormeilisi, et sormeilisi, ei sormeilisi, emme sormeilisi, ette sormeilisi, eivät sormeilisi, ei sormeiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin sormeillut, olisit sormeillut, olisi sormeillut, olisimme sormeilleet, olisitte sormeilleet, olisivat sormeilleet, oltaisiin sormeiltu

en olisi sormeillut, et olisi sormeillut, ei olisi sormeillut, emme olisi sormeilleet, ette olisi sormeilleet, eivät olisi sormeilleet, ei olisi sormeiltu

PREZENT POTENȚIAL

sormeillen, sormeillet, sormeillee, sormeillemme, sormeillette, sormeillevat, sormeiltaneen

en sormeille, et sormeille, ei sormeille, emme sormeille, ette sormeille, eivät sormeille, ei sormeiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen sormeillut, lienet sormeillut, lienee sormeillut, lienemme sormeilleet, lienette sormeilleet, lienevät sormeilleet, lienee sormeiltu

en liene sormeillut, et liene sormeillut, ei liene sormeillut, emme liene sormeilleet, ette liene sormeilleet, eivät liene sormeilleet, ei liene sormeiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: sormeilla    FORMA LUNGĂ: sormeillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: sormeillessa   INSTRUCTIV: sormeillen  INESIV PASIV: sormeiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: sormeilemaan   INESIV: sormeilemassa  ELATIV: sormeilemasta

ADESIV: sormeilemalla  ABESIV: sormeilematta  INSTRUCTIV: sormeileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: sormeileminen   PARTITIV: sormeileminen

INFINITIVUL CINCI: sormeilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: sormeileva  (gen. sormeilevan)   PASIV: sormeiltava   (gen. sormeiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: sormeillut                      PASIV: sormeiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: sormeilija (pl.gen. sormeilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: sormeilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): sormeilu

 

 

taiteilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

taiteilen, taiteilet, taiteilee, taiteilemme, taiteilette, taiteilevat, taiteillaan

en taiteile, et taiteile, ei taiteile, emme taiteile, ette taiteile, eivät taiteile, ei taiteilla

IMPERFECT INDICATIV

taiteilin, taiteilit, taiteili, taiteilimme, taiteilitte, taiteilivat, taiteiltiin

en taiteillut, et taiteillut, ei taiteillut, emme taiteilleet, ette taiteilleet, eivät taiteilleet, ei taiteiltu

PERFECT INDICATIV

olen taiteillut, olet taiteillut, on taiteillut, olemme taiteilleet, olette taiteilleet, ovat taiteilleet, on taiteiltu

en ole taiteillut, et ole taiteillut, ei ole taiteillut, emme ole taiteilleet, ette ole taiteilleet, eivät ole taiteilleet, ei ole taiteiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin taiteillut, olit taiteillut, oli taiteillut, olimme taiteilleet, olitte taiteilleet, olivat taiteilleet, oli taiteiltu

en ollut taiteillut, et ollut taiteillut, ei ollut taiteillut, emme olleet taiteilleet, ette olleet taiteilleet, eivät olleet taiteilleet, ei ollut taiteiltu

PREZENT IMPERATIV

-, taiteile, taiteilkoon, taiteilkaamme, taiteilkaa, taiteilkoot, taiteiltakoon

-, älä taiteile, älköön taiteilko, älkäämme taiteilko, älkää taiteilko, älkööt taiteilko, älköön taiteiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon taiteillut, -, -, olkoot taiteilleet, olkoon taiteiltu

-, -, älköön olko taiteillut, -, -, älkööt olko taiteilleet, älköön olko taiteiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

taiteilisin, taiteilisit, taiteilisi, taiteilisimme, taiteilisitte, taiteilisivat, taiteiltaisiin

en taiteilisi, et taiteilisi, ei taiteilisi, emme taiteilisi, ette taiteilisi, eivät taiteilisi, ei taiteiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin taiteillut, olisit taiteillut, olisi taiteillut, olisimme taiteilleet, olisitte taiteilleet, olisivat taiteilleet, oltaisiin taiteiltu

en olisi taiteillut, et olisi taiteillut, ei olisi taiteillut, emme olisi taiteilleet, ette olisi taiteilleet, eivät olisi taiteilleet, ei olisi taiteiltu

PREZENT POTENȚIAL

taiteillen, taiteillet, taiteillee, taiteillemme, taiteillette, taiteillevat, taiteiltaneen

en taiteille, et taiteille, ei taiteille, emme taiteille, ette taiteille, eivät taiteille, ei taiteiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen taiteillut, lienet taiteillut, lienee taiteillut, lienemme taiteilleet, lienette taiteilleet, lienevät taiteilleet, lienee taiteiltu

en liene taiteillut, et liene taiteillut, ei liene taiteillut, emme liene taiteilleet, ette liene taiteilleet, eivät liene taiteilleet, ei liene taiteiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: taiteilla    FORMA LUNGĂ: taiteillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: taiteillessa   INSTRUCTIV: taiteillen  INESIV PASIV: taiteiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: taiteilemaan   INESIV: taiteilemassa  ELATIV: taiteilemasta

ADESIV: taiteilemalla  ABESIV: taiteilematta  INSTRUCTIV: taiteileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: taiteileminen   PARTITIV: taiteileminen

INFINITIVUL CINCI: taiteilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: taiteileva  (gen. taiteilevan)   PASIV: taiteiltava   (gen. taiteiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: taiteillut                      PASIV: taiteiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: taiteilija (pl.gen. taiteilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: taiteilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): taiteilu

 

 

tarjoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

tarjoilen, tarjoilet, tarjoilee, tarjoilemme, tarjoilette, tarjoilevat, tarjoillaan

en tarjoile, et tarjoile, ei tarjoile, emme tarjoile, ette tarjoile, eivät tarjoile, ei tarjoilla

IMPERFECT INDICATIV

tarjoilin, tarjoilit, tarjoili, tarjoilimme, tarjoilitte, tarjoilivat, tarjoiltiin

en tarjoillut, et tarjoillut, ei tarjoillut, emme tarjoilleet, ette tarjoilleet, eivät tarjoilleet, ei tarjoiltu

PERFECT INDICATIV

olen tarjoillut, olet tarjoillut, on tarjoillut, olemme tarjoilleet, olette tarjoilleet, ovat tarjoilleet, on tarjoiltu

en ole tarjoillut, et ole tarjoillut, ei ole tarjoillut, emme ole tarjoilleet, ette ole tarjoilleet, eivät ole tarjoilleet, ei ole tarjoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin tarjoillut, olit tarjoillut, oli tarjoillut, olimme tarjoilleet, olitte tarjoilleet, olivat tarjoilleet, oli tarjoiltu

en ollut tarjoillut, et ollut tarjoillut, ei ollut tarjoillut, emme olleet tarjoilleet, ette olleet tarjoilleet, eivät olleet tarjoilleet, ei ollut tarjoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, tarjoile, tarjoilkoon, tarjoilkaamme, tarjoilkaa, tarjoilkoot, tarjoiltakoon

-, älä tarjoile, älköön tarjoilko, älkäämme tarjoilko, älkää tarjoilko, älkööt tarjoilko, älköön tarjoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon tarjoillut, -, -, olkoot tarjoilleet, olkoon tarjoiltu

-, -, älköön olko tarjoillut, -, -, älkööt olko tarjoilleet, älköön olko tarjoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

tarjoilisin, tarjoilisit, tarjoilisi, tarjoilisimme, tarjoilisitte, tarjoilisivat, tarjoiltaisiin

en tarjoilisi, et tarjoilisi, ei tarjoilisi, emme tarjoilisi, ette tarjoilisi, eivät tarjoilisi, ei tarjoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin tarjoillut, olisit tarjoillut, olisi tarjoillut, olisimme tarjoilleet, olisitte tarjoilleet, olisivat tarjoilleet, oltaisiin tarjoiltu

en olisi tarjoillut, et olisi tarjoillut, ei olisi tarjoillut, emme olisi tarjoilleet, ette olisi tarjoilleet, eivät olisi tarjoilleet, ei olisi tarjoiltu

PREZENT POTENȚIAL

tarjoillen, tarjoillet, tarjoillee, tarjoillemme, tarjoillette, tarjoillevat, tarjoiltaneen

en tarjoille, et tarjoille, ei tarjoille, emme tarjoille, ette tarjoille, eivät tarjoille, ei tarjoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen tarjoillut, lienet tarjoillut, lienee tarjoillut, lienemme tarjoilleet, lienette tarjoilleet, lienevät tarjoilleet, lienee tarjoiltu

en liene tarjoillut, et liene tarjoillut, ei liene tarjoillut, emme liene tarjoilleet, ette liene tarjoilleet, eivät liene tarjoilleet, ei liene tarjoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: tarjoilla    FORMA LUNGĂ: tarjoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: tarjoillessa   INSTRUCTIV: tarjoillen  INESIV PASIV: tarjoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: tarjoilemaan   INESIV: tarjoilemassa  ELATIV: tarjoilemasta

ADESIV: tarjoilemalla  ABESIV: tarjoilematta  INSTRUCTIV: tarjoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: tarjoileminen   PARTITIV: tarjoileminen

INFINITIVUL CINCI: tarjoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: tarjoileva  (gen. tarjoilevan)   PASIV: tarjoiltava   (gen. tarjoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: tarjoillut                      PASIV: tarjoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: tarjoilija (pl.gen. tarjoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: tarjoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): tarjoilu

 

 

tarkkailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

tarkkailen, tarkkailet, tarkkailee, tarkkailemme, tarkkailette, tarkkailevat, tarkkaillaan

en tarkkaile, et tarkkaile, ei tarkkaile, emme tarkkaile, ette tarkkaile, eivät tarkkaile, ei tarkkailla

IMPERFECT INDICATIV

tarkkailin, tarkkailit, tarkkaili, tarkkailimme, tarkkailitte, tarkkailivat, tarkkailtiin

en tarkkaillut, et tarkkaillut, ei tarkkaillut, emme tarkkailleet, ette tarkkailleet, eivät tarkkailleet, ei tarkkailtu

PERFECT INDICATIV

olen tarkkaillut, olet tarkkaillut, on tarkkaillut, olemme tarkkailleet, olette tarkkailleet, ovat tarkkailleet, on tarkkailtu

en ole tarkkaillut, et ole tarkkaillut, ei ole tarkkaillut, emme ole tarkkailleet, ette ole tarkkailleet, eivät ole tarkkailleet, ei ole tarkkailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin tarkkaillut, olit tarkkaillut, oli tarkkaillut, olimme tarkkailleet, olitte tarkkailleet, olivat tarkkailleet, oli tarkkailtu

en ollut tarkkaillut, et ollut tarkkaillut, ei ollut tarkkaillut, emme olleet tarkkailleet, ette olleet tarkkailleet, eivät olleet tarkkailleet, ei ollut tarkkailtu

PREZENT IMPERATIV

-, tarkkaile, tarkkailkoon, tarkkailkaamme, tarkkailkaa, tarkkailkoot, tarkkailtakoon

-, älä tarkkaile, älköön tarkkailko, älkäämme tarkkailko, älkää tarkkailko, älkööt tarkkailko, älköön tarkkailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon tarkkaillut, -, -, olkoot tarkkailleet, olkoon tarkkailtu

-, -, älköön olko tarkkaillut, -, -, älkööt olko tarkkailleet, älköön olko tarkkailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

tarkkailisin, tarkkailisit, tarkkailisi, tarkkailisimme, tarkkailisitte, tarkkailisivat, tarkkailtaisiin

en tarkkailisi, et tarkkailisi, ei tarkkailisi, emme tarkkailisi, ette tarkkailisi, eivät tarkkailisi, ei tarkkailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin tarkkaillut, olisit tarkkaillut, olisi tarkkaillut, olisimme tarkkailleet, olisitte tarkkailleet, olisivat tarkkailleet, oltaisiin tarkkailtu

en olisi tarkkaillut, et olisi tarkkaillut, ei olisi tarkkaillut, emme olisi tarkkailleet, ette olisi tarkkailleet, eivät olisi tarkkailleet, ei olisi tarkkailtu

PREZENT POTENȚIAL

tarkkaillen, tarkkaillet, tarkkaillee, tarkkaillemme, tarkkaillette, tarkkaillevat, tarkkailtaneen

en tarkkaille, et tarkkaille, ei tarkkaille, emme tarkkaille, ette tarkkaille, eivät tarkkaille, ei tarkkailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen tarkkaillut, lienet tarkkaillut, lienee tarkkaillut, lienemme tarkkailleet, lienette tarkkailleet, lienevät tarkkailleet, lienee tarkkailtu

en liene tarkkaillut, et liene tarkkaillut, ei liene tarkkaillut, emme liene tarkkailleet, ette liene tarkkailleet, eivät liene tarkkailleet, ei liene tarkkailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: tarkkailla    FORMA LUNGĂ: tarkkaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: tarkkaillessa   INSTRUCTIV: tarkkaillen  INESIV PASIV: tarkkailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: tarkkailemaan   INESIV: tarkkailemassa  ELATIV: tarkkailemasta

ADESIV: tarkkailemalla  ABESIV: tarkkailematta  INSTRUCTIV: tarkkaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: tarkkaileminen   PARTITIV: tarkkaileminen

INFINITIVUL CINCI: tarkkailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: tarkkaileva  (gen. tarkkailevan)   PASIV: tarkkailtava   (gen. tarkkailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: tarkkaillut                       PASIV: tarkkailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: tarkkailija (pl.gen. tarkkailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: tarkkailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): tarkkailu

 

 

tasapainoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

tasapainoilen, tasapainoilet, tasapainoilee, tasapainoilemme, tasapainoilette, tasapainoilevat, tasapainoillaan

en tasapainoile, et tasapainoile, ei tasapainoile, emme tasapainoile, ette tasapainoile, eivät tasapainoile, ei tasapainoilla

IMPERFECT INDICATIV

tasapainoilin, tasapainoilit, tasapainoili, tasapainoilimme, tasapainoilitte, tasapainoilivat, tasapainoiltiin

en tasapainoillut, et tasapainoillut, ei tasapainoillut, emme tasapainoilleet, ette tasapainoilleet, eivät tasapainoilleet, ei tasapainoiltu

PERFECT INDICATIV

olen tasapainoillut, olet tasapainoillut, on tasapainoillut, olemme tasapainoilleet, olette tasapainoilleet, ovat tasapainoilleet, on tasapainoiltu

en ole tasapainoillut, et ole tasapainoillut, ei ole tasapainoillut, emme ole tasapainoilleet, ette ole tasapainoilleet, eivät ole tasapainoilleet, ei ole tasapainoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin tasapainoillut, olit tasapainoillut, oli tasapainoillut, olimme tasapainoilleet, olitte tasapainoilleet, olivat tasapainoilleet, oli tasapainoiltu

en ollut tasapainoillut, et ollut tasapainoillut, ei ollut tasapainoillut, emme olleet tasapainoilleet, ette olleet tasapainoilleet, eivät olleet tasapainoilleet, ei ollut tasapainoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, tasapainoile, tasapainoilkoon, tasapainoilkaamme, tasapainoilkaa, tasapainoilkoot, tasapainoiltakoon

-, älä tasapainoile, älköön tasapainoilko, älkäämme tasapainoilko, älkää tasapainoilko, älkööt tasapainoilko, älköön tasapainoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon tasapainoillut, -, -, olkoot tasapainoilleet, olkoon tasapainoiltu

-, -, älköön olko tasapainoillut, -, -, älkööt olko tasapainoilleet, älköön olko tasapainoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

tasapainoilisin, tasapainoilisit, tasapainoilisi, tasapainoilisimme, tasapainoilisitte, tasapainoilisivat, tasapainoiltaisiin

en tasapainoilisi, et tasapainoilisi, ei tasapainoilisi, emme tasapainoilisi, ette tasapainoilisi, eivät tasapainoilisi, ei tasapainoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin tasapainoillut, olisit tasapainoillut, olisi tasapainoillut, olisimme tasapainoilleet, olisitte tasapainoilleet, olisivat tasapainoilleet, oltaisiin tasapainoiltu

en olisi tasapainoillut, et olisi tasapainoillut, ei olisi tasapainoillut, emme olisi tasapainoilleet, ette olisi tasapainoilleet, eivät olisi tasapainoilleet, ei olisi tasapainoiltu

PREZENT POTENȚIAL

tasapainoillen, tasapainoillet, tasapainoillee, tasapainoillemme, tasapainoillette, tasapainoillevat, tasapainoiltaneen

en tasapainoille, et tasapainoille, ei tasapainoille, emme tasapainoille, ette tasapainoille, eivät tasapainoille, ei tasapainoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen tasapainoillut, lienet tasapainoillut, lienee tasapainoillut, lienemme tasapainoilleet, lienette tasapainoilleet, lienevät tasapainoilleet, lienee tasapainoiltu

en liene tasapainoillut, et liene tasapainoillut, ei liene tasapainoillut, emme liene tasapainoilleet, ette liene tasapainoilleet, eivät liene tasapainoilleet, ei liene tasapainoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: tasapainoilla    FORMA LUNGĂ: tasapainoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: tasapainoillessa   INSTRUCTIV: tasapainoillen  INESIV PASIV: tasapainoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: tasapainoilemaan   INESIV: tasapainoilemassa  ELATIV: tasapainoilemasta

ADESIV: tasapainoilemalla  ABESIV: tasapainoilematta  INSTRUCTIV: tasapainoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: tasapainoileminen   PARTITIV: tasapainoileminen

INFINITIVUL CINCI: tasapainoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: tasapainoileva  (gen. tasapainoilevan)   PASIV: tasapainoiltava   (gen. tasapainoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: tasapainoillut                          PASIV: tasapainoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: tasapainoilija (pl.gen. tasapainoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: tasapainoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): tasapainoilu

 

 

telttailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

telttailen, telttailet, telttailee, telttailemme, telttailette, telttailevat, telttaillaan

en telttaile, et telttaile, ei telttaile, emme telttaile, ette telttaile, eivät telttaile, ei telttailla

IMPERFECT INDICATIV

telttailin, telttailit, telttaili, telttailimme, telttailitte, telttailivat, telttailtiin

en telttaillut, et telttaillut, ei telttaillut, emme telttailleet, ette telttailleet, eivät telttailleet, ei telttailtu

PERFECT INDICATIV

olen telttaillut, olet telttaillut, on telttaillut, olemme telttailleet, olette telttailleet, ovat telttailleet, on telttailtu

en ole telttaillut, et ole telttaillut, ei ole telttaillut, emme ole telttailleet, ette ole telttailleet, eivät ole telttailleet, ei ole telttailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin telttaillut, olit telttaillut, oli telttaillut, olimme telttailleet, olitte telttailleet, olivat telttailleet, oli telttailtu

en ollut telttaillut, et ollut telttaillut, ei ollut telttaillut, emme olleet telttailleet, ette olleet telttailleet, eivät olleet telttailleet, ei ollut telttailtu

PREZENT IMPERATIV

-, telttaile, telttailkoon, telttailkaamme, telttailkaa, telttailkoot, telttailtakoon

-, älä telttaile, älköön telttailko, älkäämme telttailko, älkää telttailko, älkööt telttailko, älköön telttailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon telttaillut, -, -, olkoot telttailleet, olkoon telttailtu

-, -, älköön olko telttaillut, -, -, älkööt olko telttailleet, älköön olko telttailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

telttailisin, telttailisit, telttailisi, telttailisimme, telttailisitte, telttailisivat, telttailtaisiin

en telttailisi, et telttailisi, ei telttailisi, emme telttailisi, ette telttailisi, eivät telttailisi, ei telttailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin telttaillut, olisit telttaillut, olisi telttaillut, olisimme telttailleet, olisitte telttailleet, olisivat telttailleet, oltaisiin telttailtu

en olisi telttaillut, et olisi telttaillut, ei olisi telttaillut, emme olisi telttailleet, ette olisi telttailleet, eivät olisi telttailleet, ei olisi telttailtu

PREZENT POTENȚIAL

telttaillen, telttaillet, telttaillee, telttaillemme, telttaillette, telttaillevat, telttailtaneen

en telttaille, et telttaille, ei telttaille, emme telttaille, ette telttaille, eivät telttaille, ei telttailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen telttaillut, lienet telttaillut, lienee telttaillut, lienemme telttailleet, lienette telttailleet, lienevät telttailleet, lienee telttailtu

en liene telttaillut, et liene telttaillut, ei liene telttaillut, emme liene telttailleet, ette liene telttailleet, eivät liene telttailleet, ei liene telttailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: telttailla    FORMA LUNGĂ: telttaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: telttaillessa   INSTRUCTIV: telttaillen  INESIV PASIV: telttailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: telttailemaan   INESIV: telttailemassa  ELATIV: telttailemasta

ADESIV: telttailemalla  ABESIV: telttailematta  INSTRUCTIV: telttaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: telttaileminen   PARTITIV: telttaileminen

INFINITIVUL CINCI: telttailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: telttaileva  (gen. telttailevan)   PASIV: telttailtava   (gen. telttailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: telttaillut                       PASIV: telttailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: telttailija (pl.gen. telttailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: telttailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): telttailu

 

 

tempoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

tempoilen, tempoilet, tempoilee, tempoilemme, tempoilette, tempoilevat, tempoillaan

en tempoile, et tempoile, ei tempoile, emme tempoile, ette tempoile, eivät tempoile, ei tempoilla

IMPERFECT INDICATIV

tempoilin, tempoilit, tempoili, tempoilimme, tempoilitte, tempoilivat, tempoiltiin

en tempoillut, et tempoillut, ei tempoillut, emme tempoilleet, ette tempoilleet, eivät tempoilleet, ei tempoiltu

PERFECT INDICATIV

olen tempoillut, olet tempoillut, on tempoillut, olemme tempoilleet, olette tempoilleet, ovat tempoilleet, on tempoiltu

en ole tempoillut, et ole tempoillut, ei ole tempoillut, emme ole tempoilleet, ette ole tempoilleet, eivät ole tempoilleet, ei ole tempoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin tempoillut, olit tempoillut, oli tempoillut, olimme tempoilleet, olitte tempoilleet, olivat tempoilleet, oli tempoiltu

en ollut tempoillut, et ollut tempoillut, ei ollut tempoillut, emme olleet tempoilleet, ette olleet tempoilleet, eivät olleet tempoilleet, ei ollut tempoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, tempoile, tempoilkoon, tempoilkaamme, tempoilkaa, tempoilkoot, tempoiltakoon

-, älä tempoile, älköön tempoilko, älkäämme tempoilko, älkää tempoilko, älkööt tempoilko, älköön tempoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon tempoillut, -, -, olkoot tempoilleet, olkoon tempoiltu

-, -, älköön olko tempoillut, -, -, älkööt olko tempoilleet, älköön olko tempoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

tempoilisin, tempoilisit, tempoilisi, tempoilisimme, tempoilisitte, tempoilisivat, tempoiltaisiin

en tempoilisi, et tempoilisi, ei tempoilisi, emme tempoilisi, ette tempoilisi, eivät tempoilisi, ei tempoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin tempoillut, olisit tempoillut, olisi tempoillut, olisimme tempoilleet, olisitte tempoilleet, olisivat tempoilleet, oltaisiin tempoiltu

en olisi tempoillut, et olisi tempoillut, ei olisi tempoillut, emme olisi tempoilleet, ette olisi tempoilleet, eivät olisi tempoilleet, ei olisi tempoiltu

PREZENT POTENȚIAL

tempoillen, tempoillet, tempoillee, tempoillemme, tempoillette, tempoillevat, tempoiltaneen

en tempoille, et tempoille, ei tempoille, emme tempoille, ette tempoille, eivät tempoille, ei tempoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen tempoillut, lienet tempoillut, lienee tempoillut, lienemme tempoilleet, lienette tempoilleet, lienevät tempoilleet, lienee tempoiltu

en liene tempoillut, et liene tempoillut, ei liene tempoillut, emme liene tempoilleet, ette liene tempoilleet, eivät liene tempoilleet, ei liene tempoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: tempoilla    FORMA LUNGĂ: tempoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: tempoillessa   INSTRUCTIV: tempoillen  INESIV PASIV: tempoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: tempoilemaan   INESIV: tempoilemassa  ELATIV: tempoilemasta

ADESIV: tempoilemalla  ABESIV: tempoilematta  INSTRUCTIV: tempoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: tempoileminen   PARTITIV: tempoileminen

INFINITIVUL CINCI: tempoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: tempoileva  (gen. tempoilevan)   PASIV: tempoiltava   (gen. tempoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: tempoillut                      PASIV: tempoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: tempoilija (pl.gen. tempoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: tempoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): tempoilu

 

 

temppuilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

temppuilen, temppuilet, temppuilee, temppuilemme, temppuilette, temppuilevat, temppuillaan

en temppuile, et temppuile, ei temppuile, emme temppuile, ette temppuile, eivät temppuile, ei temppuilla

IMPERFECT INDICATIV

temppuilin, temppuilit, temppuili, temppuilimme, temppuilitte, temppuilivat, temppuiltiin

en temppuillut, et temppuillut, ei temppuillut, emme temppuilleet, ette temppuilleet, eivät temppuilleet, ei temppuiltu

PERFECT INDICATIV

olen temppuillut, olet temppuillut, on temppuillut, olemme temppuilleet, olette temppuilleet, ovat temppuilleet, on temppuiltu

en ole temppuillut, et ole temppuillut, ei ole temppuillut, emme ole temppuilleet, ette ole temppuilleet, eivät ole temppuilleet, ei ole temppuiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin temppuillut, olit temppuillut, oli temppuillut, olimme temppuilleet, olitte temppuilleet, olivat temppuilleet, oli temppuiltu

en ollut temppuillut, et ollut temppuillut, ei ollut temppuillut, emme olleet temppuilleet, ette olleet temppuilleet, eivät olleet temppuilleet, ei ollut temppuiltu

PREZENT IMPERATIV

-, temppuile, temppuilkoon, temppuilkaamme, temppuilkaa, temppuilkoot, temppuiltakoon

-, älä temppuile, älköön temppuilko, älkäämme temppuilko, älkää temppuilko, älkööt temppuilko, älköön temppuiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon temppuillut, -, -, olkoot temppuilleet, olkoon temppuiltu

-, -, älköön olko temppuillut, -, -, älkööt olko temppuilleet, älköön olko temppuiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

temppuilisin, temppuilisit, temppuilisi, temppuilisimme, temppuilisitte, temppuilisivat, temppuiltaisiin

en temppuilisi, et temppuilisi, ei temppuilisi, emme temppuilisi, ette temppuilisi, eivät temppuilisi, ei temppuiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin temppuillut, olisit temppuillut, olisi temppuillut, olisimme temppuilleet, olisitte temppuilleet, olisivat temppuilleet, oltaisiin temppuiltu

en olisi temppuillut, et olisi temppuillut, ei olisi temppuillut, emme olisi temppuilleet, ette olisi temppuilleet, eivät olisi temppuilleet, ei olisi temppuiltu

PREZENT POTENȚIAL

temppuillen, temppuillet, temppuillee, temppuillemme, temppuillette, temppuillevat, temppuiltaneen

en temppuille, et temppuille, ei temppuille, emme temppuille, ette temppuille, eivät temppuille, ei temppuiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen temppuillut, lienet temppuillut, lienee temppuillut, lienemme temppuilleet, lienette temppuilleet, lienevät temppuilleet, lienee temppuiltu

en liene temppuillut, et liene temppuillut, ei liene temppuillut, emme liene temppuilleet, ette liene temppuilleet, eivät liene temppuilleet, ei liene temppuiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: temppuilla    FORMA LUNGĂ: temppuillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: temppuillessa   INSTRUCTIV: temppuillen  INESIV PASIV: temppuiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: temppuilemaan   INESIV: temppuilemassa  ELATIV: temppuilemasta

ADESIV: temppuilemalla  ABESIV: temppuilematta  INSTRUCTIV: temppuileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: temppuileminen   PARTITIV: temppuileminen

INFINITIVUL CINCI: temppuilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: temppuileva  (gen. temppuilevan)   PASIV: temppuiltava   (gen. temppuiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: temppuillut                       PASIV: temppuiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: temppuilija (pl.gen. temppuilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: temppuilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): temppuilu

 

 

toilailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

toilailen, toilailet, toilailee, toilailemme, toilailette, toilailevat, toilaillaan

en toilaile, et toilaile, ei toilaile, emme toilaile, ette toilaile, eivät toilaile, ei toilailla

IMPERFECT INDICATIV

toilailin, toilailit, toilaili, toilailimme, toilailitte, toilailivat, toilailtiin

en toilaillut, et toilaillut, ei toilaillut, emme toilailleet, ette toilailleet, eivät toilailleet, ei toilailtu

PERFECT INDICATIV

olen toilaillut, olet toilaillut, on toilaillut, olemme toilailleet, olette toilailleet, ovat toilailleet, on toilailtu

en ole toilaillut, et ole toilaillut, ei ole toilaillut, emme ole toilailleet, ette ole toilailleet, eivät ole toilailleet, ei ole toilailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin toilaillut, olit toilaillut, oli toilaillut, olimme toilailleet, olitte toilailleet, olivat toilailleet, oli toilailtu

en ollut toilaillut, et ollut toilaillut, ei ollut toilaillut, emme olleet toilailleet, ette olleet toilailleet, eivät olleet toilailleet, ei ollut toilailtu

PREZENT IMPERATIV

-, toilaile, toilailkoon, toilailkaamme, toilailkaa, toilailkoot, toilailtakoon

-, älä toilaile, älköön toilailko, älkäämme toilailko, älkää toilailko, älkööt toilailko, älköön toilailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon toilaillut, -, -, olkoot toilailleet, olkoon toilailtu

-, -, älköön olko toilaillut, -, -, älkööt olko toilailleet, älköön olko toilailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

toilailisin, toilailisit, toilailisi, toilailisimme, toilailisitte, toilailisivat, toilailtaisiin

en toilailisi, et toilailisi, ei toilailisi, emme toilailisi, ette toilailisi, eivät toilailisi, ei toilailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin toilaillut, olisit toilaillut, olisi toilaillut, olisimme toilailleet, olisitte toilailleet, olisivat toilailleet, oltaisiin toilailtu

en olisi toilaillut, et olisi toilaillut, ei olisi toilaillut, emme olisi toilailleet, ette olisi toilailleet, eivät olisi toilailleet, ei olisi toilailtu

PREZENT POTENȚIAL

toilaillen, toilaillet, toilaillee, toilaillemme, toilaillette, toilaillevat, toilailtaneen

en toilaille, et toilaille, ei toilaille, emme toilaille, ette toilaille, eivät toilaille, ei toilailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen toilaillut, lienet toilaillut, lienee toilaillut, lienemme toilailleet, lienette toilailleet, lienevät toilailleet, lienee toilailtu

en liene toilaillut, et liene toilaillut, ei liene toilaillut, emme liene toilailleet, ette liene toilailleet, eivät liene toilailleet, ei liene toilailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: toilailla    FORMA LUNGĂ: toilaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: toilaillessa   INSTRUCTIV: toilaillen  INESIV PASIV: toilailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: toilailemaan   INESIV: toilailemassa  ELATIV: toilailemasta

ADESIV: toilailemalla  ABESIV: toilailematta  INSTRUCTIV: toilaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: toilaileminen   PARTITIV: toilaileminen

INFINITIVUL CINCI: toilailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: toilaileva  (gen. toilailevan)   PASIV: toilailtava   (gen. toilailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: toilaillut                      PASIV: toilailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: toilailija (pl.gen. toilailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: toilailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): toilailu

 

 

torailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

torailen, torailet, torailee, torailemme, torailette, torailevat, toraillaan

en toraile, et toraile, ei toraile, emme toraile, ette toraile, eivät toraile, ei torailla

IMPERFECT INDICATIV

torailin, torailit, toraili, torailimme, torailitte, torailivat, torailtiin

en toraillut, et toraillut, ei toraillut, emme torailleet, ette torailleet, eivät torailleet, ei torailtu

PERFECT INDICATIV

olen toraillut, olet toraillut, on toraillut, olemme torailleet, olette torailleet, ovat torailleet, on torailtu

en ole toraillut, et ole toraillut, ei ole toraillut, emme ole torailleet, ette ole torailleet, eivät ole torailleet, ei ole torailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin toraillut, olit toraillut, oli toraillut, olimme torailleet, olitte torailleet, olivat torailleet, oli torailtu

en ollut toraillut, et ollut toraillut, ei ollut toraillut, emme olleet torailleet, ette olleet torailleet, eivät olleet torailleet, ei ollut torailtu

PREZENT IMPERATIV

-, toraile, torailkoon, torailkaamme, torailkaa, torailkoot, torailtakoon

-, älä toraile, älköön torailko, älkäämme torailko, älkää torailko, älkööt torailko, älköön torailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon toraillut, -, -, olkoot torailleet, olkoon torailtu

-, -, älköön olko toraillut, -, -, älkööt olko torailleet, älköön olko torailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

torailisin, torailisit, torailisi, torailisimme, torailisitte, torailisivat, torailtaisiin

en torailisi, et torailisi, ei torailisi, emme torailisi, ette torailisi, eivät torailisi, ei torailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin toraillut, olisit toraillut, olisi toraillut, olisimme torailleet, olisitte torailleet, olisivat torailleet, oltaisiin torailtu

en olisi toraillut, et olisi toraillut, ei olisi toraillut, emme olisi torailleet, ette olisi torailleet, eivät olisi torailleet, ei olisi torailtu

PREZENT POTENȚIAL

toraillen, toraillet, toraillee, toraillemme, toraillette, toraillevat, torailtaneen

en toraille, et toraille, ei toraille, emme toraille, ette toraille, eivät toraille, ei torailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen toraillut, lienet toraillut, lienee toraillut, lienemme torailleet, lienette torailleet, lienevät torailleet, lienee torailtu

en liene toraillut, et liene toraillut, ei liene toraillut, emme liene torailleet, ette liene torailleet, eivät liene torailleet, ei liene torailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: torailla    FORMA LUNGĂ: toraillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: toraillessa   INSTRUCTIV: toraillen  INESIV PASIV: torailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: torailemaan   INESIV: torailemassa  ELATIV: torailemasta

ADESIV: torailemalla  ABESIV: torailematta  INSTRUCTIV: toraileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: toraileminen   PARTITIV: toraileminen

INFINITIVUL CINCI: torailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: toraileva  (gen. torailevan)   PASIV: torailtava   (gen. torailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: toraillut                     PASIV: torailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: torailija (pl.gen. torailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: torailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): torailu

 

 

tunkeilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

tunkeilen, tunkeilet, tunkeilee, tunkeilemme, tunkeilette, tunkeilevat, tunkeillaan

en tunkeile, et tunkeile, ei tunkeile, emme tunkeile, ette tunkeile, eivät tunkeile, ei tunkeilla

IMPERFECT INDICATIV

tunkeilin, tunkeilit, tunkeili, tunkeilimme, tunkeilitte, tunkeilivat, tunkeiltiin

en tunkeillut, et tunkeillut, ei tunkeillut, emme tunkeilleet, ette tunkeilleet, eivät tunkeilleet, ei tunkeiltu

PERFECT INDICATIV

olen tunkeillut, olet tunkeillut, on tunkeillut, olemme tunkeilleet, olette tunkeilleet, ovat tunkeilleet, on tunkeiltu

en ole tunkeillut, et ole tunkeillut, ei ole tunkeillut, emme ole tunkeilleet, ette ole tunkeilleet, eivät ole tunkeilleet, ei ole tunkeiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin tunkeillut, olit tunkeillut, oli tunkeillut, olimme tunkeilleet, olitte tunkeilleet, olivat tunkeilleet, oli tunkeiltu

en ollut tunkeillut, et ollut tunkeillut, ei ollut tunkeillut, emme olleet tunkeilleet, ette olleet tunkeilleet, eivät olleet tunkeilleet, ei ollut tunkeiltu

PREZENT IMPERATIV

-, tunkeile, tunkeilkoon, tunkeilkaamme, tunkeilkaa, tunkeilkoot, tunkeiltakoon

-, älä tunkeile, älköön tunkeilko, älkäämme tunkeilko, älkää tunkeilko, älkööt tunkeilko, älköön tunkeiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon tunkeillut, -, -, olkoot tunkeilleet, olkoon tunkeiltu

-, -, älköön olko tunkeillut, -, -, älkööt olko tunkeilleet, älköön olko tunkeiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

tunkeilisin, tunkeilisit, tunkeilisi, tunkeilisimme, tunkeilisitte, tunkeilisivat, tunkeiltaisiin

en tunkeilisi, et tunkeilisi, ei tunkeilisi, emme tunkeilisi, ette tunkeilisi, eivät tunkeilisi, ei tunkeiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin tunkeillut, olisit tunkeillut, olisi tunkeillut, olisimme tunkeilleet, olisitte tunkeilleet, olisivat tunkeilleet, oltaisiin tunkeiltu

en olisi tunkeillut, et olisi tunkeillut, ei olisi tunkeillut, emme olisi tunkeilleet, ette olisi tunkeilleet, eivät olisi tunkeilleet, ei olisi tunkeiltu

PREZENT POTENȚIAL

tunkeillen, tunkeillet, tunkeillee, tunkeillemme, tunkeillette, tunkeillevat, tunkeiltaneen

en tunkeille, et tunkeille, ei tunkeille, emme tunkeille, ette tunkeille, eivät tunkeille, ei tunkeiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen tunkeillut, lienet tunkeillut, lienee tunkeillut, lienemme tunkeilleet, lienette tunkeilleet, lienevät tunkeilleet, lienee tunkeiltu

en liene tunkeillut, et liene tunkeillut, ei liene tunkeillut, emme liene tunkeilleet, ette liene tunkeilleet, eivät liene tunkeilleet, ei liene tunkeiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: tunkeilla    FORMA LUNGĂ: tunkeillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: tunkeillessa   INSTRUCTIV: tunkeillen  INESIV PASIV: tunkeiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: tunkeilemaan   INESIV: tunkeilemassa  ELATIV: tunkeilemasta

ADESIV: tunkeilemalla  ABESIV: tunkeilematta  INSTRUCTIV: tunkeileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: tunkeileminen   PARTITIV: tunkeileminen

INFINITIVUL CINCI: tunkeilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: tunkeileva  (gen. tunkeilevan)   PASIV: tunkeiltava   (gen. tunkeiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: tunkeillut                      PASIV: tunkeiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: tunkeilija (pl.gen. tunkeilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: tunkeilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): tunkeilu

 

 

tunteilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

tunteilen, tunteilet, tunteilee, tunteilemme, tunteilette, tunteilevat, tunteillaan

en tunteile, et tunteile, ei tunteile, emme tunteile, ette tunteile, eivät tunteile, ei tunteilla

IMPERFECT INDICATIV

tunteilin, tunteilit, tunteili, tunteilimme, tunteilitte, tunteilivat, tunteiltiin

en tunteillut, et tunteillut, ei tunteillut, emme tunteilleet, ette tunteilleet, eivät tunteilleet, ei tunteiltu

PERFECT INDICATIV

olen tunteillut, olet tunteillut, on tunteillut, olemme tunteilleet, olette tunteilleet, ovat tunteilleet, on tunteiltu

en ole tunteillut, et ole tunteillut, ei ole tunteillut, emme ole tunteilleet, ette ole tunteilleet, eivät ole tunteilleet, ei ole tunteiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin tunteillut, olit tunteillut, oli tunteillut, olimme tunteilleet, olitte tunteilleet, olivat tunteilleet, oli tunteiltu

en ollut tunteillut, et ollut tunteillut, ei ollut tunteillut, emme olleet tunteilleet, ette olleet tunteilleet, eivät olleet tunteilleet, ei ollut tunteiltu

PREZENT IMPERATIV

-, tunteile, tunteilkoon, tunteilkaamme, tunteilkaa, tunteilkoot, tunteiltakoon

-, älä tunteile, älköön tunteilko, älkäämme tunteilko, älkää tunteilko, älkööt tunteilko, älköön tunteiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon tunteillut, -, -, olkoot tunteilleet, olkoon tunteiltu

-, -, älköön olko tunteillut, -, -, älkööt olko tunteilleet, älköön olko tunteiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

tunteilisin, tunteilisit, tunteilisi, tunteilisimme, tunteilisitte, tunteilisivat, tunteiltaisiin

en tunteilisi, et tunteilisi, ei tunteilisi, emme tunteilisi, ette tunteilisi, eivät tunteilisi, ei tunteiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin tunteillut, olisit tunteillut, olisi tunteillut, olisimme tunteilleet, olisitte tunteilleet, olisivat tunteilleet, oltaisiin tunteiltu

en olisi tunteillut, et olisi tunteillut, ei olisi tunteillut, emme olisi tunteilleet, ette olisi tunteilleet, eivät olisi tunteilleet, ei olisi tunteiltu

PREZENT POTENȚIAL

tunteillen, tunteillet, tunteillee, tunteillemme, tunteillette, tunteillevat, tunteiltaneen

en tunteille, et tunteille, ei tunteille, emme tunteille, ette tunteille, eivät tunteille, ei tunteiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen tunteillut, lienet tunteillut, lienee tunteillut, lienemme tunteilleet, lienette tunteilleet, lienevät tunteilleet, lienee tunteiltu

en liene tunteillut, et liene tunteillut, ei liene tunteillut, emme liene tunteilleet, ette liene tunteilleet, eivät liene tunteilleet, ei liene tunteiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: tunteilla    FORMA LUNGĂ: tunteillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: tunteillessa   INSTRUCTIV: tunteillen  INESIV PASIV: tunteiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: tunteilemaan   INESIV: tunteilemassa  ELATIV: tunteilemasta

ADESIV: tunteilemalla  ABESIV: tunteilematta  INSTRUCTIV: tunteileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: tunteileminen   PARTITIV: tunteileminen

INFINITIVUL CINCI: tunteilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: tunteileva  (gen. tunteilevan)   PASIV: tunteiltava   (gen. tunteiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: tunteillut                      PASIV: tunteiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: tunteilija (pl.gen. tunteilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: tunteilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): tunteilu

 

 

tuskailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

tuskailen, tuskailet, tuskailee, tuskailemme, tuskailette, tuskailevat, tuskaillaan

en tuskaile, et tuskaile, ei tuskaile, emme tuskaile, ette tuskaile, eivät tuskaile, ei tuskailla

IMPERFECT INDICATIV

tuskailin, tuskailit, tuskaili, tuskailimme, tuskailitte, tuskailivat, tuskailtiin

en tuskaillut, et tuskaillut, ei tuskaillut, emme tuskailleet, ette tuskailleet, eivät tuskailleet, ei tuskailtu

PERFECT INDICATIV

olen tuskaillut, olet tuskaillut, on tuskaillut, olemme tuskailleet, olette tuskailleet, ovat tuskailleet, on tuskailtu

en ole tuskaillut, et ole tuskaillut, ei ole tuskaillut, emme ole tuskailleet, ette ole tuskailleet, eivät ole tuskailleet, ei ole tuskailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin tuskaillut, olit tuskaillut, oli tuskaillut, olimme tuskailleet, olitte tuskailleet, olivat tuskailleet, oli tuskailtu

en ollut tuskaillut, et ollut tuskaillut, ei ollut tuskaillut, emme olleet tuskailleet, ette olleet tuskailleet, eivät olleet tuskailleet, ei ollut tuskailtu

PREZENT IMPERATIV

-, tuskaile, tuskailkoon, tuskailkaamme, tuskailkaa, tuskailkoot, tuskailtakoon

-, älä tuskaile, älköön tuskailko, älkäämme tuskailko, älkää tuskailko, älkööt tuskailko, älköön tuskailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon tuskaillut, -, -, olkoot tuskailleet, olkoon tuskailtu

-, -, älköön olko tuskaillut, -, -, älkööt olko tuskailleet, älköön olko tuskailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

tuskailisin, tuskailisit, tuskailisi, tuskailisimme, tuskailisitte, tuskailisivat, tuskailtaisiin

en tuskailisi, et tuskailisi, ei tuskailisi, emme tuskailisi, ette tuskailisi, eivät tuskailisi, ei tuskailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin tuskaillut, olisit tuskaillut, olisi tuskaillut, olisimme tuskailleet, olisitte tuskailleet, olisivat tuskailleet, oltaisiin tuskailtu

en olisi tuskaillut, et olisi tuskaillut, ei olisi tuskaillut, emme olisi tuskailleet, ette olisi tuskailleet, eivät olisi tuskailleet, ei olisi tuskailtu

PREZENT POTENȚIAL

tuskaillen, tuskaillet, tuskaillee, tuskaillemme, tuskaillette, tuskaillevat, tuskailtaneen

en tuskaille, et tuskaille, ei tuskaille, emme tuskaille, ette tuskaille, eivät tuskaille, ei tuskailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen tuskaillut, lienet tuskaillut, lienee tuskaillut, lienemme tuskailleet, lienette tuskailleet, lienevät tuskailleet, lienee tuskailtu

en liene tuskaillut, et liene tuskaillut, ei liene tuskaillut, emme liene tuskailleet, ette liene tuskailleet, eivät liene tuskailleet, ei liene tuskailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: tuskailla    FORMA LUNGĂ: tuskaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: tuskaillessa   INSTRUCTIV: tuskaillen  INESIV PASIV: tuskailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: tuskailemaan   INESIV: tuskailemassa  ELATIV: tuskailemasta

ADESIV: tuskailemalla  ABESIV: tuskailematta  INSTRUCTIV: tuskaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: tuskaileminen   PARTITIV: tuskaileminen

INFINITIVUL CINCI: tuskailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: tuskaileva  (gen. tuskailevan)   PASIV: tuskailtava   (gen. tuskailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: tuskaillut                      PASIV: tuskailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: tuskailija (pl.gen. tuskailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: tuskailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): tuskailu

 

 

tutkailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

tutkailen, tutkailet, tutkailee, tutkailemme, tutkailette, tutkailevat, tutkaillaan

en tutkaile, et tutkaile, ei tutkaile, emme tutkaile, ette tutkaile, eivät tutkaile, ei tutkailla

IMPERFECT INDICATIV

tutkailin, tutkailit, tutkaili, tutkailimme, tutkailitte, tutkailivat, tutkailtiin

en tutkaillut, et tutkaillut, ei tutkaillut, emme tutkailleet, ette tutkailleet, eivät tutkailleet, ei tutkailtu

PERFECT INDICATIV

olen tutkaillut, olet tutkaillut, on tutkaillut, olemme tutkailleet, olette tutkailleet, ovat tutkailleet, on tutkailtu

en ole tutkaillut, et ole tutkaillut, ei ole tutkaillut, emme ole tutkailleet, ette ole tutkailleet, eivät ole tutkailleet, ei ole tutkailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin tutkaillut, olit tutkaillut, oli tutkaillut, olimme tutkailleet, olitte tutkailleet, olivat tutkailleet, oli tutkailtu

en ollut tutkaillut, et ollut tutkaillut, ei ollut tutkaillut, emme olleet tutkailleet, ette olleet tutkailleet, eivät olleet tutkailleet, ei ollut tutkailtu

PREZENT IMPERATIV

-, tutkaile, tutkailkoon, tutkailkaamme, tutkailkaa, tutkailkoot, tutkailtakoon

-, älä tutkaile, älköön tutkailko, älkäämme tutkailko, älkää tutkailko, älkööt tutkailko, älköön tutkailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon tutkaillut, -, -, olkoot tutkailleet, olkoon tutkailtu

-, -, älköön olko tutkaillut, -, -, älkööt olko tutkailleet, älköön olko tutkailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

tutkailisin, tutkailisit, tutkailisi, tutkailisimme, tutkailisitte, tutkailisivat, tutkailtaisiin

en tutkailisi, et tutkailisi, ei tutkailisi, emme tutkailisi, ette tutkailisi, eivät tutkailisi, ei tutkailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin tutkaillut, olisit tutkaillut, olisi tutkaillut, olisimme tutkailleet, olisitte tutkailleet, olisivat tutkailleet, oltaisiin tutkailtu

en olisi tutkaillut, et olisi tutkaillut, ei olisi tutkaillut, emme olisi tutkailleet, ette olisi tutkailleet, eivät olisi tutkailleet, ei olisi tutkailtu

PREZENT POTENȚIAL

tutkaillen, tutkaillet, tutkaillee, tutkaillemme, tutkaillette, tutkaillevat, tutkailtaneen

en tutkaille, et tutkaille, ei tutkaille, emme tutkaille, ette tutkaille, eivät tutkaille, ei tutkailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen tutkaillut, lienet tutkaillut, lienee tutkaillut, lienemme tutkailleet, lienette tutkailleet, lienevät tutkailleet, lienee tutkailtu

en liene tutkaillut, et liene tutkaillut, ei liene tutkaillut, emme liene tutkailleet, ette liene tutkailleet, eivät liene tutkailleet, ei liene tutkailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: tutkailla    FORMA LUNGĂ: tutkaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: tutkaillessa   INSTRUCTIV: tutkaillen  INESIV PASIV: tutkailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: tutkailemaan   INESIV: tutkailemassa  ELATIV: tutkailemasta

ADESIV: tutkailemalla  ABESIV: tutkailematta  INSTRUCTIV: tutkaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: tutkaileminen   PARTITIV: tutkaileminen

INFINITIVUL CINCI: tutkailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: tutkaileva  (gen. tutkailevan)   PASIV: tutkailtava   (gen. tutkailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: tutkaillut                      PASIV: tutkailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: tutkailija (pl.gen. tutkailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: tutkailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): tutkailu

 

 

tuumailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

tuumailen, tuumailet, tuumailee, tuumailemme, tuumailette, tuumailevat, tuumaillaan

en tuumaile, et tuumaile, ei tuumaile, emme tuumaile, ette tuumaile, eivät tuumaile, ei tuumailla

IMPERFECT INDICATIV

tuumailin, tuumailit, tuumaili, tuumailimme, tuumailitte, tuumailivat, tuumailtiin

en tuumaillut, et tuumaillut, ei tuumaillut, emme tuumailleet, ette tuumailleet, eivät tuumailleet, ei tuumailtu

PERFECT INDICATIV

olen tuumaillut, olet tuumaillut, on tuumaillut, olemme tuumailleet, olette tuumailleet, ovat tuumailleet, on tuumailtu

en ole tuumaillut, et ole tuumaillut, ei ole tuumaillut, emme ole tuumailleet, ette ole tuumailleet, eivät ole tuumailleet, ei ole tuumailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin tuumaillut, olit tuumaillut, oli tuumaillut, olimme tuumailleet, olitte tuumailleet, olivat tuumailleet, oli tuumailtu

en ollut tuumaillut, et ollut tuumaillut, ei ollut tuumaillut, emme olleet tuumailleet, ette olleet tuumailleet, eivät olleet tuumailleet, ei ollut tuumailtu

PREZENT IMPERATIV

-, tuumaile, tuumailkoon, tuumailkaamme, tuumailkaa, tuumailkoot, tuumailtakoon

-, älä tuumaile, älköön tuumailko, älkäämme tuumailko, älkää tuumailko, älkööt tuumailko, älköön tuumailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon tuumaillut, -, -, olkoot tuumailleet, olkoon tuumailtu

-, -, älköön olko tuumaillut, -, -, älkööt olko tuumailleet, älköön olko tuumailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

tuumailisin, tuumailisit, tuumailisi, tuumailisimme, tuumailisitte, tuumailisivat, tuumailtaisiin

en tuumailisi, et tuumailisi, ei tuumailisi, emme tuumailisi, ette tuumailisi, eivät tuumailisi, ei tuumailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin tuumaillut, olisit tuumaillut, olisi tuumaillut, olisimme tuumailleet, olisitte tuumailleet, olisivat tuumailleet, oltaisiin tuumailtu

en olisi tuumaillut, et olisi tuumaillut, ei olisi tuumaillut, emme olisi tuumailleet, ette olisi tuumailleet, eivät olisi tuumailleet, ei olisi tuumailtu

PREZENT POTENȚIAL

tuumaillen, tuumaillet, tuumaillee, tuumaillemme, tuumaillette, tuumaillevat, tuumailtaneen

en tuumaille, et tuumaille, ei tuumaille, emme tuumaille, ette tuumaille, eivät tuumaille, ei tuumailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen tuumaillut, lienet tuumaillut, lienee tuumaillut, lienemme tuumailleet, lienette tuumailleet, lienevät tuumailleet, lienee tuumailtu

en liene tuumaillut, et liene tuumaillut, ei liene tuumaillut, emme liene tuumailleet, ette liene tuumailleet, eivät liene tuumailleet, ei liene tuumailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: tuumailla    FORMA LUNGĂ: tuumaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: tuumaillessa   INSTRUCTIV: tuumaillen  INESIV PASIV: tuumailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: tuumailemaan   INESIV: tuumailemassa  ELATIV: tuumailemasta

ADESIV: tuumailemalla  ABESIV: tuumailematta  INSTRUCTIV: tuumaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: tuumaileminen   PARTITIV: tuumaileminen

INFINITIVUL CINCI: tuumailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: tuumaileva  (gen. tuumailevan)   PASIV: tuumailtava   (gen. tuumailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: tuumaillut                      PASIV: tuumailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: tuumailija (pl.gen. tuumailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: tuumailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): tuumailu

 

 

uhkailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

uhkailen, uhkailet, uhkailee, uhkailemme, uhkailette, uhkailevat, uhkaillaan

en uhkaile, et uhkaile, ei uhkaile, emme uhkaile, ette uhkaile, eivät uhkaile, ei uhkailla

IMPERFECT INDICATIV

uhkailin, uhkailit, uhkaili, uhkailimme, uhkailitte, uhkailivat, uhkailtiin

en uhkaillut, et uhkaillut, ei uhkaillut, emme uhkailleet, ette uhkailleet, eivät uhkailleet, ei uhkailtu

PERFECT INDICATIV

olen uhkaillut, olet uhkaillut, on uhkaillut, olemme uhkailleet, olette uhkailleet, ovat uhkailleet, on uhkailtu

en ole uhkaillut, et ole uhkaillut, ei ole uhkaillut, emme ole uhkailleet, ette ole uhkailleet, eivät ole uhkailleet, ei ole uhkailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin uhkaillut, olit uhkaillut, oli uhkaillut, olimme uhkailleet, olitte uhkailleet, olivat uhkailleet, oli uhkailtu

en ollut uhkaillut, et ollut uhkaillut, ei ollut uhkaillut, emme olleet uhkailleet, ette olleet uhkailleet, eivät olleet uhkailleet, ei ollut uhkailtu

PREZENT IMPERATIV

-, uhkaile, uhkailkoon, uhkailkaamme, uhkailkaa, uhkailkoot, uhkailtakoon

-, älä uhkaile, älköön uhkailko, älkäämme uhkailko, älkää uhkailko, älkööt uhkailko, älköön uhkailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon uhkaillut, -, -, olkoot uhkailleet, olkoon uhkailtu

-, -, älköön olko uhkaillut, -, -, älkööt olko uhkailleet, älköön olko uhkailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

uhkailisin, uhkailisit, uhkailisi, uhkailisimme, uhkailisitte, uhkailisivat, uhkailtaisiin

en uhkailisi, et uhkailisi, ei uhkailisi, emme uhkailisi, ette uhkailisi, eivät uhkailisi, ei uhkailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin uhkaillut, olisit uhkaillut, olisi uhkaillut, olisimme uhkailleet, olisitte uhkailleet, olisivat uhkailleet, oltaisiin uhkailtu

en olisi uhkaillut, et olisi uhkaillut, ei olisi uhkaillut, emme olisi uhkailleet, ette olisi uhkailleet, eivät olisi uhkailleet, ei olisi uhkailtu

PREZENT POTENȚIAL

uhkaillen, uhkaillet, uhkaillee, uhkaillemme, uhkaillette, uhkaillevat, uhkailtaneen

en uhkaille, et uhkaille, ei uhkaille, emme uhkaille, ette uhkaille, eivät uhkaille, ei uhkailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen uhkaillut, lienet uhkaillut, lienee uhkaillut, lienemme uhkailleet, lienette uhkailleet, lienevät uhkailleet, lienee uhkailtu

en liene uhkaillut, et liene uhkaillut, ei liene uhkaillut, emme liene uhkailleet, ette liene uhkailleet, eivät liene uhkailleet, ei liene uhkailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: uhkailla    FORMA LUNGĂ: uhkaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: uhkaillessa   INSTRUCTIV: uhkaillen  INESIV PASIV: uhkailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: uhkailemaan   INESIV: uhkailemassa  ELATIV: uhkailemasta

ADESIV: uhkailemalla  ABESIV: uhkailematta  INSTRUCTIV: uhkaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: uhkaileminen   PARTITIV: uhkaileminen

INFINITIVUL CINCI: uhkailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: uhkaileva  (gen. uhkailevan)   PASIV: uhkailtava   (gen. uhkailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: uhkaillut                     PASIV: uhkailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: uhkailija (pl.gen. uhkailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: uhkailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): uhkailu

 

 

ulkoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

ulkoilen, ulkoilet, ulkoilee, ulkoilemme, ulkoilette, ulkoilevat, ulkoillaan

en ulkoile, et ulkoile, ei ulkoile, emme ulkoile, ette ulkoile, eivät ulkoile, ei ulkoilla

IMPERFECT INDICATIV

ulkoilin, ulkoilit, ulkoili, ulkoilimme, ulkoilitte, ulkoilivat, ulkoiltiin

en ulkoillut, et ulkoillut, ei ulkoillut, emme ulkoilleet, ette ulkoilleet, eivät ulkoilleet, ei ulkoiltu

PERFECT INDICATIV

olen ulkoillut, olet ulkoillut, on ulkoillut, olemme ulkoilleet, olette ulkoilleet, ovat ulkoilleet, on ulkoiltu

en ole ulkoillut, et ole ulkoillut, ei ole ulkoillut, emme ole ulkoilleet, ette ole ulkoilleet, eivät ole ulkoilleet, ei ole ulkoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin ulkoillut, olit ulkoillut, oli ulkoillut, olimme ulkoilleet, olitte ulkoilleet, olivat ulkoilleet, oli ulkoiltu

en ollut ulkoillut, et ollut ulkoillut, ei ollut ulkoillut, emme olleet ulkoilleet, ette olleet ulkoilleet, eivät olleet ulkoilleet, ei ollut ulkoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, ulkoile, ulkoilkoon, ulkoilkaamme, ulkoilkaa, ulkoilkoot, ulkoiltakoon

-, älä ulkoile, älköön ulkoilko, älkäämme ulkoilko, älkää ulkoilko, älkööt ulkoilko, älköön ulkoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon ulkoillut, -, -, olkoot ulkoilleet, olkoon ulkoiltu

-, -, älköön olko ulkoillut, -, -, älkööt olko ulkoilleet, älköön olko ulkoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

ulkoilisin, ulkoilisit, ulkoilisi, ulkoilisimme, ulkoilisitte, ulkoilisivat, ulkoiltaisiin

en ulkoilisi, et ulkoilisi, ei ulkoilisi, emme ulkoilisi, ette ulkoilisi, eivät ulkoilisi, ei ulkoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin ulkoillut, olisit ulkoillut, olisi ulkoillut, olisimme ulkoilleet, olisitte ulkoilleet, olisivat ulkoilleet, oltaisiin ulkoiltu

en olisi ulkoillut, et olisi ulkoillut, ei olisi ulkoillut, emme olisi ulkoilleet, ette olisi ulkoilleet, eivät olisi ulkoilleet, ei olisi ulkoiltu

PREZENT POTENȚIAL

ulkoillen, ulkoillet, ulkoillee, ulkoillemme, ulkoillette, ulkoillevat, ulkoiltaneen

en ulkoille, et ulkoille, ei ulkoille, emme ulkoille, ette ulkoille, eivät ulkoille, ei ulkoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen ulkoillut, lienet ulkoillut, lienee ulkoillut, lienemme ulkoilleet, lienette ulkoilleet, lienevät ulkoilleet, lienee ulkoiltu

en liene ulkoillut, et liene ulkoillut, ei liene ulkoillut, emme liene ulkoilleet, ette liene ulkoilleet, eivät liene ulkoilleet, ei liene ulkoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: ulkoilla    FORMA LUNGĂ: ulkoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: ulkoillessa   INSTRUCTIV: ulkoillen  INESIV PASIV: ulkoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: ulkoilemaan   INESIV: ulkoilemassa  ELATIV: ulkoilemasta

ADESIV: ulkoilemalla  ABESIV: ulkoilematta  INSTRUCTIV: ulkoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: ulkoileminen   PARTITIV: ulkoileminen

INFINITIVUL CINCI: ulkoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: ulkoileva  (gen. ulkoilevan)   PASIV: ulkoiltava   (gen. ulkoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: ulkoillut                     PASIV: ulkoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: ulkoilija (pl.gen. ulkoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: ulkoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): ulkoilu

 

 

urheilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

urheilen, urheilet, urheilee, urheilemme, urheilette, urheilevat, urheillaan

en urheile, et urheile, ei urheile, emme urheile, ette urheile, eivät urheile, ei urheilla

IMPERFECT INDICATIV

urheilin, urheilit, urheili, urheilimme, urheilitte, urheilivat, urheiltiin

en urheillut, et urheillut, ei urheillut, emme urheilleet, ette urheilleet, eivät urheilleet, ei urheiltu

PERFECT INDICATIV

olen urheillut, olet urheillut, on urheillut, olemme urheilleet, olette urheilleet, ovat urheilleet, on urheiltu

en ole urheillut, et ole urheillut, ei ole urheillut, emme ole urheilleet, ette ole urheilleet, eivät ole urheilleet, ei ole urheiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin urheillut, olit urheillut, oli urheillut, olimme urheilleet, olitte urheilleet, olivat urheilleet, oli urheiltu

en ollut urheillut, et ollut urheillut, ei ollut urheillut, emme olleet urheilleet, ette olleet urheilleet, eivät olleet urheilleet, ei ollut urheiltu

PREZENT IMPERATIV

-, urheile, urheilkoon, urheilkaamme, urheilkaa, urheilkoot, urheiltakoon

-, älä urheile, älköön urheilko, älkäämme urheilko, älkää urheilko, älkööt urheilko, älköön urheiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon urheillut, -, -, olkoot urheilleet, olkoon urheiltu

-, -, älköön olko urheillut, -, -, älkööt olko urheilleet, älköön olko urheiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

urheilisin, urheilisit, urheilisi, urheilisimme, urheilisitte, urheilisivat, urheiltaisiin

en urheilisi, et urheilisi, ei urheilisi, emme urheilisi, ette urheilisi, eivät urheilisi, ei urheiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin urheillut, olisit urheillut, olisi urheillut, olisimme urheilleet, olisitte urheilleet, olisivat urheilleet, oltaisiin urheiltu

en olisi urheillut, et olisi urheillut, ei olisi urheillut, emme olisi urheilleet, ette olisi urheilleet, eivät olisi urheilleet, ei olisi urheiltu

PREZENT POTENȚIAL

urheillen, urheillet, urheillee, urheillemme, urheillette, urheillevat, urheiltaneen

en urheille, et urheille, ei urheille, emme urheille, ette urheille, eivät urheille, ei urheiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen urheillut, lienet urheillut, lienee urheillut, lienemme urheilleet, lienette urheilleet, lienevät urheilleet, lienee urheiltu

en liene urheillut, et liene urheillut, ei liene urheillut, emme liene urheilleet, ette liene urheilleet, eivät liene urheilleet, ei liene urheiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: urheilla    FORMA LUNGĂ: urheillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: urheillessa   INSTRUCTIV: urheillen  INESIV PASIV: urheiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: urheilemaan   INESIV: urheilemassa  ELATIV: urheilemasta

ADESIV: urheilemalla  ABESIV: urheilematta  INSTRUCTIV: urheileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: urheileminen   PARTITIV: urheileminen

INFINITIVUL CINCI: urheilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: urheileva  (gen. urheilevan)   PASIV: urheiltava   (gen. urheiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: urheillut                     PASIV: urheiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: urheilija (pl.gen. urheilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: urheilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): urheilu

 

 

uumoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

uumoilen, uumoilet, uumoilee, uumoilemme, uumoilette, uumoilevat, uumoillaan

en uumoile, et uumoile, ei uumoile, emme uumoile, ette uumoile, eivät uumoile, ei uumoilla

IMPERFECT INDICATIV

uumoilin, uumoilit, uumoili, uumoilimme, uumoilitte, uumoilivat, uumoiltiin

en uumoillut, et uumoillut, ei uumoillut, emme uumoilleet, ette uumoilleet, eivät uumoilleet, ei uumoiltu

PERFECT INDICATIV

olen uumoillut, olet uumoillut, on uumoillut, olemme uumoilleet, olette uumoilleet, ovat uumoilleet, on uumoiltu

en ole uumoillut, et ole uumoillut, ei ole uumoillut, emme ole uumoilleet, ette ole uumoilleet, eivät ole uumoilleet, ei ole uumoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin uumoillut, olit uumoillut, oli uumoillut, olimme uumoilleet, olitte uumoilleet, olivat uumoilleet, oli uumoiltu

en ollut uumoillut, et ollut uumoillut, ei ollut uumoillut, emme olleet uumoilleet, ette olleet uumoilleet, eivät olleet uumoilleet, ei ollut uumoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, uumoile, uumoilkoon, uumoilkaamme, uumoilkaa, uumoilkoot, uumoiltakoon

-, älä uumoile, älköön uumoilko, älkäämme uumoilko, älkää uumoilko, älkööt uumoilko, älköön uumoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon uumoillut, -, -, olkoot uumoilleet, olkoon uumoiltu

-, -, älköön olko uumoillut, -, -, älkööt olko uumoilleet, älköön olko uumoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

uumoilisin, uumoilisit, uumoilisi, uumoilisimme, uumoilisitte, uumoilisivat, uumoiltaisiin

en uumoilisi, et uumoilisi, ei uumoilisi, emme uumoilisi, ette uumoilisi, eivät uumoilisi, ei uumoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin uumoillut, olisit uumoillut, olisi uumoillut, olisimme uumoilleet, olisitte uumoilleet, olisivat uumoilleet, oltaisiin uumoiltu

en olisi uumoillut, et olisi uumoillut, ei olisi uumoillut, emme olisi uumoilleet, ette olisi uumoilleet, eivät olisi uumoilleet, ei olisi uumoiltu

PREZENT POTENȚIAL

uumoillen, uumoillet, uumoillee, uumoillemme, uumoillette, uumoillevat, uumoiltaneen

en uumoille, et uumoille, ei uumoille, emme uumoille, ette uumoille, eivät uumoille, ei uumoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen uumoillut, lienet uumoillut, lienee uumoillut, lienemme uumoilleet, lienette uumoilleet, lienevät uumoilleet, lienee uumoiltu

en liene uumoillut, et liene uumoillut, ei liene uumoillut, emme liene uumoilleet, ette liene uumoilleet, eivät liene uumoilleet, ei liene uumoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: uumoilla    FORMA LUNGĂ: uumoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: uumoillessa   INSTRUCTIV: uumoillen  INESIV PASIV: uumoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: uumoilemaan   INESIV: uumoilemassa  ELATIV: uumoilemasta

ADESIV: uumoilemalla  ABESIV: uumoilematta  INSTRUCTIV: uumoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: uumoileminen   PARTITIV: uumoileminen

INFINITIVUL CINCI: uumoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: uumoileva  (gen. uumoilevan)   PASIV: uumoiltava   (gen. uumoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: uumoillut                     PASIV: uumoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: uumoilija (pl.gen. uumoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: uumoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): uumoilu

 

 

vakoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

vakoilen, vakoilet, vakoilee, vakoilemme, vakoilette, vakoilevat, vakoillaan

en vakoile, et vakoile, ei vakoile, emme vakoile, ette vakoile, eivät vakoile, ei vakoilla

IMPERFECT INDICATIV

vakoilin, vakoilit, vakoili, vakoilimme, vakoilitte, vakoilivat, vakoiltiin

en vakoillut, et vakoillut, ei vakoillut, emme vakoilleet, ette vakoilleet, eivät vakoilleet, ei vakoiltu

PERFECT INDICATIV

olen vakoillut, olet vakoillut, on vakoillut, olemme vakoilleet, olette vakoilleet, ovat vakoilleet, on vakoiltu

en ole vakoillut, et ole vakoillut, ei ole vakoillut, emme ole vakoilleet, ette ole vakoilleet, eivät ole vakoilleet, ei ole vakoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin vakoillut, olit vakoillut, oli vakoillut, olimme vakoilleet, olitte vakoilleet, olivat vakoilleet, oli vakoiltu

en ollut vakoillut, et ollut vakoillut, ei ollut vakoillut, emme olleet vakoilleet, ette olleet vakoilleet, eivät olleet vakoilleet, ei ollut vakoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, vakoile, vakoilkoon, vakoilkaamme, vakoilkaa, vakoilkoot, vakoiltakoon

-, älä vakoile, älköön vakoilko, älkäämme vakoilko, älkää vakoilko, älkööt vakoilko, älköön vakoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon vakoillut, -, -, olkoot vakoilleet, olkoon vakoiltu

-, -, älköön olko vakoillut, -, -, älkööt olko vakoilleet, älköön olko vakoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

vakoilisin, vakoilisit, vakoilisi, vakoilisimme, vakoilisitte, vakoilisivat, vakoiltaisiin

en vakoilisi, et vakoilisi, ei vakoilisi, emme vakoilisi, ette vakoilisi, eivät vakoilisi, ei vakoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin vakoillut, olisit vakoillut, olisi vakoillut, olisimme vakoilleet, olisitte vakoilleet, olisivat vakoilleet, oltaisiin vakoiltu

en olisi vakoillut, et olisi vakoillut, ei olisi vakoillut, emme olisi vakoilleet, ette olisi vakoilleet, eivät olisi vakoilleet, ei olisi vakoiltu

PREZENT POTENȚIAL

vakoillen, vakoillet, vakoillee, vakoillemme, vakoillette, vakoillevat, vakoiltaneen

en vakoille, et vakoille, ei vakoille, emme vakoille, ette vakoille, eivät vakoille, ei vakoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen vakoillut, lienet vakoillut, lienee vakoillut, lienemme vakoilleet, lienette vakoilleet, lienevät vakoilleet, lienee vakoiltu

en liene vakoillut, et liene vakoillut, ei liene vakoillut, emme liene vakoilleet, ette liene vakoilleet, eivät liene vakoilleet, ei liene vakoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: vakoilla    FORMA LUNGĂ: vakoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: vakoillessa   INSTRUCTIV: vakoillen  INESIV PASIV: vakoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: vakoilemaan   INESIV: vakoilemassa  ELATIV: vakoilemasta

ADESIV: vakoilemalla  ABESIV: vakoilematta  INSTRUCTIV: vakoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: vakoileminen   PARTITIV: vakoileminen

INFINITIVUL CINCI: vakoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: vakoileva  (gen. vakoilevan)   PASIV: vakoiltava   (gen. vakoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: vakoillut                     PASIV: vakoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: vakoilija (pl.gen. vakoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: vakoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): vakoilu

 

 

velmuilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

velmuilen, velmuilet, velmuilee, velmuilemme, velmuilette, velmuilevat, velmuillaan

en velmuile, et velmuile, ei velmuile, emme velmuile, ette velmuile, eivät velmuile, ei velmuilla

IMPERFECT INDICATIV

velmuilin, velmuilit, velmuili, velmuilimme, velmuilitte, velmuilivat, velmuiltiin

en velmuillut, et velmuillut, ei velmuillut, emme velmuilleet, ette velmuilleet, eivät velmuilleet, ei velmuiltu

PERFECT INDICATIV

olen velmuillut, olet velmuillut, on velmuillut, olemme velmuilleet, olette velmuilleet, ovat velmuilleet, on velmuiltu

en ole velmuillut, et ole velmuillut, ei ole velmuillut, emme ole velmuilleet, ette ole velmuilleet, eivät ole velmuilleet, ei ole velmuiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin velmuillut, olit velmuillut, oli velmuillut, olimme velmuilleet, olitte velmuilleet, olivat velmuilleet, oli velmuiltu

en ollut velmuillut, et ollut velmuillut, ei ollut velmuillut, emme olleet velmuilleet, ette olleet velmuilleet, eivät olleet velmuilleet, ei ollut velmuiltu

PREZENT IMPERATIV

-, velmuile, velmuilkoon, velmuilkaamme, velmuilkaa, velmuilkoot, velmuiltakoon

-, älä velmuile, älköön velmuilko, älkäämme velmuilko, älkää velmuilko, älkööt velmuilko, älköön velmuiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon velmuillut, -, -, olkoot velmuilleet, olkoon velmuiltu

-, -, älköön olko velmuillut, -, -, älkööt olko velmuilleet, älköön olko velmuiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

velmuilisin, velmuilisit, velmuilisi, velmuilisimme, velmuilisitte, velmuilisivat, velmuiltaisiin

en velmuilisi, et velmuilisi, ei velmuilisi, emme velmuilisi, ette velmuilisi, eivät velmuilisi, ei velmuiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin velmuillut, olisit velmuillut, olisi velmuillut, olisimme velmuilleet, olisitte velmuilleet, olisivat velmuilleet, oltaisiin velmuiltu

en olisi velmuillut, et olisi velmuillut, ei olisi velmuillut, emme olisi velmuilleet, ette olisi velmuilleet, eivät olisi velmuilleet, ei olisi velmuiltu

PREZENT POTENȚIAL

velmuillen, velmuillet, velmuillee, velmuillemme, velmuillette, velmuillevat, velmuiltaneen

en velmuille, et velmuille, ei velmuille, emme velmuille, ette velmuille, eivät velmuille, ei velmuiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen velmuillut, lienet velmuillut, lienee velmuillut, lienemme velmuilleet, lienette velmuilleet, lienevät velmuilleet, lienee velmuiltu

en liene velmuillut, et liene velmuillut, ei liene velmuillut, emme liene velmuilleet, ette liene velmuilleet, eivät liene velmuilleet, ei liene velmuiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: velmuilla    FORMA LUNGĂ: velmuillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: velmuillessa   INSTRUCTIV: velmuillen  INESIV PASIV: velmuiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: velmuilemaan   INESIV: velmuilemassa  ELATIV: velmuilemasta

ADESIV: velmuilemalla  ABESIV: velmuilematta  INSTRUCTIV: velmuileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: velmuileminen   PARTITIV: velmuileminen

INFINITIVUL CINCI: velmuilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: velmuileva  (gen. velmuilevan)   PASIV: velmuiltava   (gen. velmuiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: velmuillut                      PASIV: velmuiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: velmuilija (pl.gen. velmuilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: velmuilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): velmuilu

 

 

verhoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

verhoilen, verhoilet, verhoilee, verhoilemme, verhoilette, verhoilevat, verhoillaan

en verhoile, et verhoile, ei verhoile, emme verhoile, ette verhoile, eivät verhoile, ei verhoilla

IMPERFECT INDICATIV

verhoilin, verhoilit, verhoili, verhoilimme, verhoilitte, verhoilivat, verhoiltiin

en verhoillut, et verhoillut, ei verhoillut, emme verhoilleet, ette verhoilleet, eivät verhoilleet, ei verhoiltu

PERFECT INDICATIV

olen verhoillut, olet verhoillut, on verhoillut, olemme verhoilleet, olette verhoilleet, ovat verhoilleet, on verhoiltu

en ole verhoillut, et ole verhoillut, ei ole verhoillut, emme ole verhoilleet, ette ole verhoilleet, eivät ole verhoilleet, ei ole verhoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin verhoillut, olit verhoillut, oli verhoillut, olimme verhoilleet, olitte verhoilleet, olivat verhoilleet, oli verhoiltu

en ollut verhoillut, et ollut verhoillut, ei ollut verhoillut, emme olleet verhoilleet, ette olleet verhoilleet, eivät olleet verhoilleet, ei ollut verhoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, verhoile, verhoilkoon, verhoilkaamme, verhoilkaa, verhoilkoot, verhoiltakoon

-, älä verhoile, älköön verhoilko, älkäämme verhoilko, älkää verhoilko, älkööt verhoilko, älköön verhoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon verhoillut, -, -, olkoot verhoilleet, olkoon verhoiltu

-, -, älköön olko verhoillut, -, -, älkööt olko verhoilleet, älköön olko verhoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

verhoilisin, verhoilisit, verhoilisi, verhoilisimme, verhoilisitte, verhoilisivat, verhoiltaisiin

en verhoilisi, et verhoilisi, ei verhoilisi, emme verhoilisi, ette verhoilisi, eivät verhoilisi, ei verhoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin verhoillut, olisit verhoillut, olisi verhoillut, olisimme verhoilleet, olisitte verhoilleet, olisivat verhoilleet, oltaisiin verhoiltu

en olisi verhoillut, et olisi verhoillut, ei olisi verhoillut, emme olisi verhoilleet, ette olisi verhoilleet, eivät olisi verhoilleet, ei olisi verhoiltu

PREZENT POTENȚIAL

verhoillen, verhoillet, verhoillee, verhoillemme, verhoillette, verhoillevat, verhoiltaneen

en verhoille, et verhoille, ei verhoille, emme verhoille, ette verhoille, eivät verhoille, ei verhoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen verhoillut, lienet verhoillut, lienee verhoillut, lienemme verhoilleet, lienette verhoilleet, lienevät verhoilleet, lienee verhoiltu

en liene verhoillut, et liene verhoillut, ei liene verhoillut, emme liene verhoilleet, ette liene verhoilleet, eivät liene verhoilleet, ei liene verhoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: verhoilla    FORMA LUNGĂ: verhoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: verhoillessa   INSTRUCTIV: verhoillen  INESIV PASIV: verhoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: verhoilemaan   INESIV: verhoilemassa  ELATIV: verhoilemasta

ADESIV: verhoilemalla  ABESIV: verhoilematta  INSTRUCTIV: verhoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: verhoileminen   PARTITIV: verhoileminen

INFINITIVUL CINCI: verhoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: verhoileva  (gen. verhoilevan)   PASIV: verhoiltava   (gen. verhoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: verhoillut                      PASIV: verhoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: verhoilija (pl.gen. verhoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: verhoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): verhoilu

 

 

vertailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

vertailen, vertailet, vertailee, vertailemme, vertailette, vertailevat, vertaillaan

en vertaile, et vertaile, ei vertaile, emme vertaile, ette vertaile, eivät vertaile, ei vertailla

IMPERFECT INDICATIV

vertailin, vertailit, vertaili, vertailimme, vertailitte, vertailivat, vertailtiin

en vertaillut, et vertaillut, ei vertaillut, emme vertailleet, ette vertailleet, eivät vertailleet, ei vertailtu

PERFECT INDICATIV

olen vertaillut, olet vertaillut, on vertaillut, olemme vertailleet, olette vertailleet, ovat vertailleet, on vertailtu

en ole vertaillut, et ole vertaillut, ei ole vertaillut, emme ole vertailleet, ette ole vertailleet, eivät ole vertailleet, ei ole vertailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin vertaillut, olit vertaillut, oli vertaillut, olimme vertailleet, olitte vertailleet, olivat vertailleet, oli vertailtu

en ollut vertaillut, et ollut vertaillut, ei ollut vertaillut, emme olleet vertailleet, ette olleet vertailleet, eivät olleet vertailleet, ei ollut vertailtu

PREZENT IMPERATIV

-, vertaile, vertailkoon, vertailkaamme, vertailkaa, vertailkoot, vertailtakoon

-, älä vertaile, älköön vertailko, älkäämme vertailko, älkää vertailko, älkööt vertailko, älköön vertailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon vertaillut, -, -, olkoot vertailleet, olkoon vertailtu

-, -, älköön olko vertaillut, -, -, älkööt olko vertailleet, älköön olko vertailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

vertailisin, vertailisit, vertailisi, vertailisimme, vertailisitte, vertailisivat, vertailtaisiin

en vertailisi, et vertailisi, ei vertailisi, emme vertailisi, ette vertailisi, eivät vertailisi, ei vertailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin vertaillut, olisit vertaillut, olisi vertaillut, olisimme vertailleet, olisitte vertailleet, olisivat vertailleet, oltaisiin vertailtu

en olisi vertaillut, et olisi vertaillut, ei olisi vertaillut, emme olisi vertailleet, ette olisi vertailleet, eivät olisi vertailleet, ei olisi vertailtu

PREZENT POTENȚIAL

vertaillen, vertaillet, vertaillee, vertaillemme, vertaillette, vertaillevat, vertailtaneen

en vertaille, et vertaille, ei vertaille, emme vertaille, ette vertaille, eivät vertaille, ei vertailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen vertaillut, lienet vertaillut, lienee vertaillut, lienemme vertailleet, lienette vertailleet, lienevät vertailleet, lienee vertailtu

en liene vertaillut, et liene vertaillut, ei liene vertaillut, emme liene vertailleet, ette liene vertailleet, eivät liene vertailleet, ei liene vertailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: vertailla    FORMA LUNGĂ: vertaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: vertaillessa   INSTRUCTIV: vertaillen  INESIV PASIV: vertailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: vertailemaan   INESIV: vertailemassa  ELATIV: vertailemasta

ADESIV: vertailemalla  ABESIV: vertailematta  INSTRUCTIV: vertaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: vertaileminen   PARTITIV: vertaileminen

INFINITIVUL CINCI: vertailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: vertaileva  (gen. vertailevan)   PASIV: vertailtava   (gen. vertailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: vertaillut                      PASIV: vertailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: vertailija (pl.gen. vertailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: vertailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): vertailu

 

 

vierailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

vierailen, vierailet, vierailee, vierailemme, vierailette, vierailevat, vieraillaan

en vieraile, et vieraile, ei vieraile, emme vieraile, ette vieraile, eivät vieraile, ei vierailla

IMPERFECT INDICATIV

vierailin, vierailit, vieraili, vierailimme, vierailitte, vierailivat, vierailtiin

en vieraillut, et vieraillut, ei vieraillut, emme vierailleet, ette vierailleet, eivät vierailleet, ei vierailtu

PERFECT INDICATIV

olen vieraillut, olet vieraillut, on vieraillut, olemme vierailleet, olette vierailleet, ovat vierailleet, on vierailtu

en ole vieraillut, et ole vieraillut, ei ole vieraillut, emme ole vierailleet, ette ole vierailleet, eivät ole vierailleet, ei ole vierailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin vieraillut, olit vieraillut, oli vieraillut, olimme vierailleet, olitte vierailleet, olivat vierailleet, oli vierailtu

en ollut vieraillut, et ollut vieraillut, ei ollut vieraillut, emme olleet vierailleet, ette olleet vierailleet, eivät olleet vierailleet, ei ollut vierailtu

PREZENT IMPERATIV

-, vieraile, vierailkoon, vierailkaamme, vierailkaa, vierailkoot, vierailtakoon

-, älä vieraile, älköön vierailko, älkäämme vierailko, älkää vierailko, älkööt vierailko, älköön vierailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon vieraillut, -, -, olkoot vierailleet, olkoon vierailtu

-, -, älköön olko vieraillut, -, -, älkööt olko vierailleet, älköön olko vierailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

vierailisin, vierailisit, vierailisi, vierailisimme, vierailisitte, vierailisivat, vierailtaisiin

en vierailisi, et vierailisi, ei vierailisi, emme vierailisi, ette vierailisi, eivät vierailisi, ei vierailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin vieraillut, olisit vieraillut, olisi vieraillut, olisimme vierailleet, olisitte vierailleet, olisivat vierailleet, oltaisiin vierailtu

en olisi vieraillut, et olisi vieraillut, ei olisi vieraillut, emme olisi vierailleet, ette olisi vierailleet, eivät olisi vierailleet, ei olisi vierailtu

PREZENT POTENȚIAL

vieraillen, vieraillet, vieraillee, vieraillemme, vieraillette, vieraillevat, vierailtaneen

en vieraille, et vieraille, ei vieraille, emme vieraille, ette vieraille, eivät vieraille, ei vierailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen vieraillut, lienet vieraillut, lienee vieraillut, lienemme vierailleet, lienette vierailleet, lienevät vierailleet, lienee vierailtu

en liene vieraillut, et liene vieraillut, ei liene vieraillut, emme liene vierailleet, ette liene vierailleet, eivät liene vierailleet, ei liene vierailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: vierailla    FORMA LUNGĂ: vieraillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: vieraillessa   INSTRUCTIV: vieraillen  INESIV PASIV: vierailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: vierailemaan   INESIV: vierailemassa  ELATIV: vierailemasta

ADESIV: vierailemalla  ABESIV: vierailematta  INSTRUCTIV: vieraileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: vieraileminen   PARTITIV: vieraileminen

INFINITIVUL CINCI: vierailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: vieraileva  (gen. vierailevan)   PASIV: vierailtava   (gen. vierailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: vieraillut                      PASIV: vierailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: vierailija (pl.gen. vierailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: vierailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): vierailu

 

 

vihjailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

vihjailen, vihjailet, vihjailee, vihjailemme, vihjailette, vihjailevat, vihjaillaan

en vihjaile, et vihjaile, ei vihjaile, emme vihjaile, ette vihjaile, eivät vihjaile, ei vihjailla

IMPERFECT INDICATIV

vihjailin, vihjailit, vihjaili, vihjailimme, vihjailitte, vihjailivat, vihjailtiin

en vihjaillut, et vihjaillut, ei vihjaillut, emme vihjailleet, ette vihjailleet, eivät vihjailleet, ei vihjailtu

PERFECT INDICATIV

olen vihjaillut, olet vihjaillut, on vihjaillut, olemme vihjailleet, olette vihjailleet, ovat vihjailleet, on vihjailtu

en ole vihjaillut, et ole vihjaillut, ei ole vihjaillut, emme ole vihjailleet, ette ole vihjailleet, eivät ole vihjailleet, ei ole vihjailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin vihjaillut, olit vihjaillut, oli vihjaillut, olimme vihjailleet, olitte vihjailleet, olivat vihjailleet, oli vihjailtu

en ollut vihjaillut, et ollut vihjaillut, ei ollut vihjaillut, emme olleet vihjailleet, ette olleet vihjailleet, eivät olleet vihjailleet, ei ollut vihjailtu

PREZENT IMPERATIV

-, vihjaile, vihjailkoon, vihjailkaamme, vihjailkaa, vihjailkoot, vihjailtakoon

-, älä vihjaile, älköön vihjailko, älkäämme vihjailko, älkää vihjailko, älkööt vihjailko, älköön vihjailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon vihjaillut, -, -, olkoot vihjailleet, olkoon vihjailtu

-, -, älköön olko vihjaillut, -, -, älkööt olko vihjailleet, älköön olko vihjailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

vihjailisin, vihjailisit, vihjailisi, vihjailisimme, vihjailisitte, vihjailisivat, vihjailtaisiin

en vihjailisi, et vihjailisi, ei vihjailisi, emme vihjailisi, ette vihjailisi, eivät vihjailisi, ei vihjailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin vihjaillut, olisit vihjaillut, olisi vihjaillut, olisimme vihjailleet, olisitte vihjailleet, olisivat vihjailleet, oltaisiin vihjailtu

en olisi vihjaillut, et olisi vihjaillut, ei olisi vihjaillut, emme olisi vihjailleet, ette olisi vihjailleet, eivät olisi vihjailleet, ei olisi vihjailtu

PREZENT POTENȚIAL

vihjaillen, vihjaillet, vihjaillee, vihjaillemme, vihjaillette, vihjaillevat, vihjailtaneen

en vihjaille, et vihjaille, ei vihjaille, emme vihjaille, ette vihjaille, eivät vihjaille, ei vihjailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen vihjaillut, lienet vihjaillut, lienee vihjaillut, lienemme vihjailleet, lienette vihjailleet, lienevät vihjailleet, lienee vihjailtu

en liene vihjaillut, et liene vihjaillut, ei liene vihjaillut, emme liene vihjailleet, ette liene vihjailleet, eivät liene vihjailleet, ei liene vihjailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: vihjailla    FORMA LUNGĂ: vihjaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: vihjaillessa   INSTRUCTIV: vihjaillen  INESIV PASIV: vihjailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: vihjailemaan   INESIV: vihjailemassa  ELATIV: vihjailemasta

ADESIV: vihjailemalla  ABESIV: vihjailematta  INSTRUCTIV: vihjaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: vihjaileminen   PARTITIV: vihjaileminen

INFINITIVUL CINCI: vihjailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: vihjaileva  (gen. vihjailevan)   PASIV: vihjailtava   (gen. vihjailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: vihjaillut                      PASIV: vihjailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: vihjailija (pl.gen. vihjailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: vihjailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): vihjailu

 

 

viittailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

viittailen, viittailet, viittailee, viittailemme, viittailette, viittailevat, viittaillaan

en viittaile, et viittaile, ei viittaile, emme viittaile, ette viittaile, eivät viittaile, ei viittailla

IMPERFECT INDICATIV

viittailin, viittailit, viittaili, viittailimme, viittailitte, viittailivat, viittailtiin

en viittaillut, et viittaillut, ei viittaillut, emme viittailleet, ette viittailleet, eivät viittailleet, ei viittailtu

PERFECT INDICATIV

olen viittaillut, olet viittaillut, on viittaillut, olemme viittailleet, olette viittailleet, ovat viittailleet, on viittailtu

en ole viittaillut, et ole viittaillut, ei ole viittaillut, emme ole viittailleet, ette ole viittailleet, eivät ole viittailleet, ei ole viittailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin viittaillut, olit viittaillut, oli viittaillut, olimme viittailleet, olitte viittailleet, olivat viittailleet, oli viittailtu

en ollut viittaillut, et ollut viittaillut, ei ollut viittaillut, emme olleet viittailleet, ette olleet viittailleet, eivät olleet viittailleet, ei ollut viittailtu

PREZENT IMPERATIV

-, viittaile, viittailkoon, viittailkaamme, viittailkaa, viittailkoot, viittailtakoon

-, älä viittaile, älköön viittailko, älkäämme viittailko, älkää viittailko, älkööt viittailko, älköön viittailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon viittaillut, -, -, olkoot viittailleet, olkoon viittailtu

-, -, älköön olko viittaillut, -, -, älkööt olko viittailleet, älköön olko viittailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

viittailisin, viittailisit, viittailisi, viittailisimme, viittailisitte, viittailisivat, viittailtaisiin

en viittailisi, et viittailisi, ei viittailisi, emme viittailisi, ette viittailisi, eivät viittailisi, ei viittailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin viittaillut, olisit viittaillut, olisi viittaillut, olisimme viittailleet, olisitte viittailleet, olisivat viittailleet, oltaisiin viittailtu

en olisi viittaillut, et olisi viittaillut, ei olisi viittaillut, emme olisi viittailleet, ette olisi viittailleet, eivät olisi viittailleet, ei olisi viittailtu

PREZENT POTENȚIAL

viittaillen, viittaillet, viittaillee, viittaillemme, viittaillette, viittaillevat, viittailtaneen

en viittaille, et viittaille, ei viittaille, emme viittaille, ette viittaille, eivät viittaille, ei viittailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen viittaillut, lienet viittaillut, lienee viittaillut, lienemme viittailleet, lienette viittailleet, lienevät viittailleet, lienee viittailtu

en liene viittaillut, et liene viittaillut, ei liene viittaillut, emme liene viittailleet, ette liene viittailleet, eivät liene viittailleet, ei liene viittailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: viittailla    FORMA LUNGĂ: viittaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: viittaillessa   INSTRUCTIV: viittaillen  INESIV PASIV: viittailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: viittailemaan   INESIV: viittailemassa  ELATIV: viittailemasta

ADESIV: viittailemalla  ABESIV: viittailematta  INSTRUCTIV: viittaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: viittaileminen   PARTITIV: viittaileminen

INFINITIVUL CINCI: viittailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: viittaileva  (gen. viittailevan)   PASIV: viittailtava   (gen. viittailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: viittaillut                       PASIV: viittailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: viittailija (pl.gen. viittailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: viittailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): viittailu

 

 

viittoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

viittoilen, viittoilet, viittoilee, viittoilemme, viittoilette, viittoilevat, viittoillaan

en viittoile, et viittoile, ei viittoile, emme viittoile, ette viittoile, eivät viittoile, ei viittoilla

IMPERFECT INDICATIV

viittoilin, viittoilit, viittoili, viittoilimme, viittoilitte, viittoilivat, viittoiltiin

en viittoillut, et viittoillut, ei viittoillut, emme viittoilleet, ette viittoilleet, eivät viittoilleet, ei viittoiltu

PERFECT INDICATIV

olen viittoillut, olet viittoillut, on viittoillut, olemme viittoilleet, olette viittoilleet, ovat viittoilleet, on viittoiltu

en ole viittoillut, et ole viittoillut, ei ole viittoillut, emme ole viittoilleet, ette ole viittoilleet, eivät ole viittoilleet, ei ole viittoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin viittoillut, olit viittoillut, oli viittoillut, olimme viittoilleet, olitte viittoilleet, olivat viittoilleet, oli viittoiltu

en ollut viittoillut, et ollut viittoillut, ei ollut viittoillut, emme olleet viittoilleet, ette olleet viittoilleet, eivät olleet viittoilleet, ei ollut viittoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, viittoile, viittoilkoon, viittoilkaamme, viittoilkaa, viittoilkoot, viittoiltakoon

-, älä viittoile, älköön viittoilko, älkäämme viittoilko, älkää viittoilko, älkööt viittoilko, älköön viittoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon viittoillut, -, -, olkoot viittoilleet, olkoon viittoiltu

-, -, älköön olko viittoillut, -, -, älkööt olko viittoilleet, älköön olko viittoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

viittoilisin, viittoilisit, viittoilisi, viittoilisimme, viittoilisitte, viittoilisivat, viittoiltaisiin

en viittoilisi, et viittoilisi, ei viittoilisi, emme viittoilisi, ette viittoilisi, eivät viittoilisi, ei viittoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin viittoillut, olisit viittoillut, olisi viittoillut, olisimme viittoilleet, olisitte viittoilleet, olisivat viittoilleet, oltaisiin viittoiltu

en olisi viittoillut, et olisi viittoillut, ei olisi viittoillut, emme olisi viittoilleet, ette olisi viittoilleet, eivät olisi viittoilleet, ei olisi viittoiltu

PREZENT POTENȚIAL

viittoillen, viittoillet, viittoillee, viittoillemme, viittoillette, viittoillevat, viittoiltaneen

en viittoille, et viittoille, ei viittoille, emme viittoille, ette viittoille, eivät viittoille, ei viittoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen viittoillut, lienet viittoillut, lienee viittoillut, lienemme viittoilleet, lienette viittoilleet, lienevät viittoilleet, lienee viittoiltu

en liene viittoillut, et liene viittoillut, ei liene viittoillut, emme liene viittoilleet, ette liene viittoilleet, eivät liene viittoilleet, ei liene viittoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: viittoilla    FORMA LUNGĂ: viittoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: viittoillessa   INSTRUCTIV: viittoillen  INESIV PASIV: viittoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: viittoilemaan   INESIV: viittoilemassa  ELATIV: viittoilemasta

ADESIV: viittoilemalla  ABESIV: viittoilematta  INSTRUCTIV: viittoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: viittoileminen   PARTITIV: viittoileminen

INFINITIVUL CINCI: viittoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: viittoileva  (gen. viittoilevan)   PASIV: viittoiltava   (gen. viittoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: viittoillut                       PASIV: viittoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: viittoilija (pl.gen. viittoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: viittoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): viittoilu

 

 

vikoilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

vikoilen, vikoilet, vikoilee, vikoilemme, vikoilette, vikoilevat, vikoillaan

en vikoile, et vikoile, ei vikoile, emme vikoile, ette vikoile, eivät vikoile, ei vikoilla

IMPERFECT INDICATIV

vikoilin, vikoilit, vikoili, vikoilimme, vikoilitte, vikoilivat, vikoiltiin

en vikoillut, et vikoillut, ei vikoillut, emme vikoilleet, ette vikoilleet, eivät vikoilleet, ei vikoiltu

PERFECT INDICATIV

olen vikoillut, olet vikoillut, on vikoillut, olemme vikoilleet, olette vikoilleet, ovat vikoilleet, on vikoiltu

en ole vikoillut, et ole vikoillut, ei ole vikoillut, emme ole vikoilleet, ette ole vikoilleet, eivät ole vikoilleet, ei ole vikoiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin vikoillut, olit vikoillut, oli vikoillut, olimme vikoilleet, olitte vikoilleet, olivat vikoilleet, oli vikoiltu

en ollut vikoillut, et ollut vikoillut, ei ollut vikoillut, emme olleet vikoilleet, ette olleet vikoilleet, eivät olleet vikoilleet, ei ollut vikoiltu

PREZENT IMPERATIV

-, vikoile, vikoilkoon, vikoilkaamme, vikoilkaa, vikoilkoot, vikoiltakoon

-, älä vikoile, älköön vikoilko, älkäämme vikoilko, älkää vikoilko, älkööt vikoilko, älköön vikoiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon vikoillut, -, -, olkoot vikoilleet, olkoon vikoiltu

-, -, älköön olko vikoillut, -, -, älkööt olko vikoilleet, älköön olko vikoiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

vikoilisin, vikoilisit, vikoilisi, vikoilisimme, vikoilisitte, vikoilisivat, vikoiltaisiin

en vikoilisi, et vikoilisi, ei vikoilisi, emme vikoilisi, ette vikoilisi, eivät vikoilisi, ei vikoiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin vikoillut, olisit vikoillut, olisi vikoillut, olisimme vikoilleet, olisitte vikoilleet, olisivat vikoilleet, oltaisiin vikoiltu

en olisi vikoillut, et olisi vikoillut, ei olisi vikoillut, emme olisi vikoilleet, ette olisi vikoilleet, eivät olisi vikoilleet, ei olisi vikoiltu

PREZENT POTENȚIAL

vikoillen, vikoillet, vikoillee, vikoillemme, vikoillette, vikoillevat, vikoiltaneen

en vikoille, et vikoille, ei vikoille, emme vikoille, ette vikoille, eivät vikoille, ei vikoiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen vikoillut, lienet vikoillut, lienee vikoillut, lienemme vikoilleet, lienette vikoilleet, lienevät vikoilleet, lienee vikoiltu

en liene vikoillut, et liene vikoillut, ei liene vikoillut, emme liene vikoilleet, ette liene vikoilleet, eivät liene vikoilleet, ei liene vikoiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: vikoilla    FORMA LUNGĂ: vikoillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: vikoillessa   INSTRUCTIV: vikoillen  INESIV PASIV: vikoiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: vikoilemaan   INESIV: vikoilemassa  ELATIV: vikoilemasta

ADESIV: vikoilemalla  ABESIV: vikoilematta  INSTRUCTIV: vikoileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: vikoileminen   PARTITIV: vikoileminen

INFINITIVUL CINCI: vikoilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: vikoileva  (gen. vikoilevan)   PASIV: vikoiltava   (gen. vikoiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: vikoillut                     PASIV: vikoiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: vikoilija (pl.gen. vikoilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: vikoilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): vikoilu

 

 

vilkuilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

vilkuilen, vilkuilet, vilkuilee, vilkuilemme, vilkuilette, vilkuilevat, vilkuillaan

en vilkuile, et vilkuile, ei vilkuile, emme vilkuile, ette vilkuile, eivät vilkuile, ei vilkuilla

IMPERFECT INDICATIV

vilkuilin, vilkuilit, vilkuili, vilkuilimme, vilkuilitte, vilkuilivat, vilkuiltiin

en vilkuillut, et vilkuillut, ei vilkuillut, emme vilkuilleet, ette vilkuilleet, eivät vilkuilleet, ei vilkuiltu

PERFECT INDICATIV

olen vilkuillut, olet vilkuillut, on vilkuillut, olemme vilkuilleet, olette vilkuilleet, ovat vilkuilleet, on vilkuiltu

en ole vilkuillut, et ole vilkuillut, ei ole vilkuillut, emme ole vilkuilleet, ette ole vilkuilleet, eivät ole vilkuilleet, ei ole vilkuiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin vilkuillut, olit vilkuillut, oli vilkuillut, olimme vilkuilleet, olitte vilkuilleet, olivat vilkuilleet, oli vilkuiltu

en ollut vilkuillut, et ollut vilkuillut, ei ollut vilkuillut, emme olleet vilkuilleet, ette olleet vilkuilleet, eivät olleet vilkuilleet, ei ollut vilkuiltu

PREZENT IMPERATIV

-, vilkuile, vilkuilkoon, vilkuilkaamme, vilkuilkaa, vilkuilkoot, vilkuiltakoon

-, älä vilkuile, älköön vilkuilko, älkäämme vilkuilko, älkää vilkuilko, älkööt vilkuilko, älköön vilkuiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon vilkuillut, -, -, olkoot vilkuilleet, olkoon vilkuiltu

-, -, älköön olko vilkuillut, -, -, älkööt olko vilkuilleet, älköön olko vilkuiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

vilkuilisin, vilkuilisit, vilkuilisi, vilkuilisimme, vilkuilisitte, vilkuilisivat, vilkuiltaisiin

en vilkuilisi, et vilkuilisi, ei vilkuilisi, emme vilkuilisi, ette vilkuilisi, eivät vilkuilisi, ei vilkuiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin vilkuillut, olisit vilkuillut, olisi vilkuillut, olisimme vilkuilleet, olisitte vilkuilleet, olisivat vilkuilleet, oltaisiin vilkuiltu

en olisi vilkuillut, et olisi vilkuillut, ei olisi vilkuillut, emme olisi vilkuilleet, ette olisi vilkuilleet, eivät olisi vilkuilleet, ei olisi vilkuiltu

PREZENT POTENȚIAL

vilkuillen, vilkuillet, vilkuillee, vilkuillemme, vilkuillette, vilkuillevat, vilkuiltaneen

en vilkuille, et vilkuille, ei vilkuille, emme vilkuille, ette vilkuille, eivät vilkuille, ei vilkuiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen vilkuillut, lienet vilkuillut, lienee vilkuillut, lienemme vilkuilleet, lienette vilkuilleet, lienevät vilkuilleet, lienee vilkuiltu

en liene vilkuillut, et liene vilkuillut, ei liene vilkuillut, emme liene vilkuilleet, ette liene vilkuilleet, eivät liene vilkuilleet, ei liene vilkuiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: vilkuilla    FORMA LUNGĂ: vilkuillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: vilkuillessa   INSTRUCTIV: vilkuillen  INESIV PASIV: vilkuiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: vilkuilemaan   INESIV: vilkuilemassa  ELATIV: vilkuilemasta

ADESIV: vilkuilemalla  ABESIV: vilkuilematta  INSTRUCTIV: vilkuileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: vilkuileminen   PARTITIV: vilkuileminen

INFINITIVUL CINCI: vilkuilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: vilkuileva  (gen. vilkuilevan)   PASIV: vilkuiltava   (gen. vilkuiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: vilkuillut                      PASIV: vilkuiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: vilkuilija (pl.gen. vilkuilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: vilkuilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): vilkuilu

 

 

virnuilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

virnuilen, virnuilet, virnuilee, virnuilemme, virnuilette, virnuilevat, virnuillaan

en virnuile, et virnuile, ei virnuile, emme virnuile, ette virnuile, eivät virnuile, ei virnuilla

IMPERFECT INDICATIV

virnuilin, virnuilit, virnuili, virnuilimme, virnuilitte, virnuilivat, virnuiltiin

en virnuillut, et virnuillut, ei virnuillut, emme virnuilleet, ette virnuilleet, eivät virnuilleet, ei virnuiltu

PERFECT INDICATIV

olen virnuillut, olet virnuillut, on virnuillut, olemme virnuilleet, olette virnuilleet, ovat virnuilleet, on virnuiltu

en ole virnuillut, et ole virnuillut, ei ole virnuillut, emme ole virnuilleet, ette ole virnuilleet, eivät ole virnuilleet, ei ole virnuiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin virnuillut, olit virnuillut, oli virnuillut, olimme virnuilleet, olitte virnuilleet, olivat virnuilleet, oli virnuiltu

en ollut virnuillut, et ollut virnuillut, ei ollut virnuillut, emme olleet virnuilleet, ette olleet virnuilleet, eivät olleet virnuilleet, ei ollut virnuiltu

PREZENT IMPERATIV

-, virnuile, virnuilkoon, virnuilkaamme, virnuilkaa, virnuilkoot, virnuiltakoon

-, älä virnuile, älköön virnuilko, älkäämme virnuilko, älkää virnuilko, älkööt virnuilko, älköön virnuiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon virnuillut, -, -, olkoot virnuilleet, olkoon virnuiltu

-, -, älköön olko virnuillut, -, -, älkööt olko virnuilleet, älköön olko virnuiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

virnuilisin, virnuilisit, virnuilisi, virnuilisimme, virnuilisitte, virnuilisivat, virnuiltaisiin

en virnuilisi, et virnuilisi, ei virnuilisi, emme virnuilisi, ette virnuilisi, eivät virnuilisi, ei virnuiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin virnuillut, olisit virnuillut, olisi virnuillut, olisimme virnuilleet, olisitte virnuilleet, olisivat virnuilleet, oltaisiin virnuiltu

en olisi virnuillut, et olisi virnuillut, ei olisi virnuillut, emme olisi virnuilleet, ette olisi virnuilleet, eivät olisi virnuilleet, ei olisi virnuiltu

PREZENT POTENȚIAL

virnuillen, virnuillet, virnuillee, virnuillemme, virnuillette, virnuillevat, virnuiltaneen

en virnuille, et virnuille, ei virnuille, emme virnuille, ette virnuille, eivät virnuille, ei virnuiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen virnuillut, lienet virnuillut, lienee virnuillut, lienemme virnuilleet, lienette virnuilleet, lienevät virnuilleet, lienee virnuiltu

en liene virnuillut, et liene virnuillut, ei liene virnuillut, emme liene virnuilleet, ette liene virnuilleet, eivät liene virnuilleet, ei liene virnuiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: virnuilla    FORMA LUNGĂ: virnuillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: virnuillessa   INSTRUCTIV: virnuillen  INESIV PASIV: virnuiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: virnuilemaan   INESIV: virnuilemassa  ELATIV: virnuilemasta

ADESIV: virnuilemalla  ABESIV: virnuilematta  INSTRUCTIV: virnuileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: virnuileminen   PARTITIV: virnuileminen

INFINITIVUL CINCI: virnuilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: virnuileva  (gen. virnuilevan)   PASIV: virnuiltava   (gen. virnuiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: virnuillut                      PASIV: virnuiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: virnuilija (pl.gen. virnuilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: virnuilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): virnuilu

 

 

vitsailla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

vitsailen, vitsailet, vitsailee, vitsailemme, vitsailette, vitsailevat, vitsaillaan

en vitsaile, et vitsaile, ei vitsaile, emme vitsaile, ette vitsaile, eivät vitsaile, ei vitsailla

IMPERFECT INDICATIV

vitsailin, vitsailit, vitsaili, vitsailimme, vitsailitte, vitsailivat, vitsailtiin

en vitsaillut, et vitsaillut, ei vitsaillut, emme vitsailleet, ette vitsailleet, eivät vitsailleet, ei vitsailtu

PERFECT INDICATIV

olen vitsaillut, olet vitsaillut, on vitsaillut, olemme vitsailleet, olette vitsailleet, ovat vitsailleet, on vitsailtu

en ole vitsaillut, et ole vitsaillut, ei ole vitsaillut, emme ole vitsailleet, ette ole vitsailleet, eivät ole vitsailleet, ei ole vitsailtu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin vitsaillut, olit vitsaillut, oli vitsaillut, olimme vitsailleet, olitte vitsailleet, olivat vitsailleet, oli vitsailtu

en ollut vitsaillut, et ollut vitsaillut, ei ollut vitsaillut, emme olleet vitsailleet, ette olleet vitsailleet, eivät olleet vitsailleet, ei ollut vitsailtu

PREZENT IMPERATIV

-, vitsaile, vitsailkoon, vitsailkaamme, vitsailkaa, vitsailkoot, vitsailtakoon

-, älä vitsaile, älköön vitsailko, älkäämme vitsailko, älkää vitsailko, älkööt vitsailko, älköön vitsailtako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon vitsaillut, -, -, olkoot vitsailleet, olkoon vitsailtu

-, -, älköön olko vitsaillut, -, -, älkööt olko vitsailleet, älköön olko vitsailtu

PREZENT CONDIȚIONAL

vitsailisin, vitsailisit, vitsailisi, vitsailisimme, vitsailisitte, vitsailisivat, vitsailtaisiin

en vitsailisi, et vitsailisi, ei vitsailisi, emme vitsailisi, ette vitsailisi, eivät vitsailisi, ei vitsailtaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin vitsaillut, olisit vitsaillut, olisi vitsaillut, olisimme vitsailleet, olisitte vitsailleet, olisivat vitsailleet, oltaisiin vitsailtu

en olisi vitsaillut, et olisi vitsaillut, ei olisi vitsaillut, emme olisi vitsailleet, ette olisi vitsailleet, eivät olisi vitsailleet, ei olisi vitsailtu

PREZENT POTENȚIAL

vitsaillen, vitsaillet, vitsaillee, vitsaillemme, vitsaillette, vitsaillevat, vitsailtaneen

en vitsaille, et vitsaille, ei vitsaille, emme vitsaille, ette vitsaille, eivät vitsaille, ei vitsailtane

PERFECT POTENȚIAL

lienen vitsaillut, lienet vitsaillut, lienee vitsaillut, lienemme vitsailleet, lienette vitsailleet, lienevät vitsailleet, lienee vitsailtu

en liene vitsaillut, et liene vitsaillut, ei liene vitsaillut, emme liene vitsailleet, ette liene vitsailleet, eivät liene vitsailleet, ei liene vitsailtu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: vitsailla    FORMA LUNGĂ: vitsaillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: vitsaillessa   INSTRUCTIV: vitsaillen  INESIV PASIV: vitsailtaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: vitsailemaan   INESIV: vitsailemassa  ELATIV: vitsailemasta

ADESIV: vitsailemalla  ABESIV: vitsailematta  INSTRUCTIV: vitsaileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: vitsaileminen   PARTITIV: vitsaileminen

INFINITIVUL CINCI: vitsailemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: vitsaileva  (gen. vitsailevan)   PASIV: vitsailtava   (gen. vitsailtavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: vitsaillut                      PASIV: vitsailtu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: vitsailija (pl.gen. vitsailijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: vitsailematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): vitsailu

 

 

vittuilla 44 (29)

PREZENT INDICATIV

vittuilen, vittuilet, vittuilee, vittuilemme, vittuilette, vittuilevat, vittuillaan

en vittuile, et vittuile, ei vittuile, emme vittuile, ette vittuile, eivät vittuile, ei vittuilla

IMPERFECT INDICATIV

vittuilin, vittuilit, vittuili, vittuilimme, vittuilitte, vittuilivat, vittuiltiin

en vittuillut, et vittuillut, ei vittuillut, emme vittuilleet, ette vittuilleet, eivät vittuilleet, ei vittuiltu

PERFECT INDICATIV

olen vittuillut, olet vittuillut, on vittuillut, olemme vittuilleet, olette vittuilleet, ovat vittuilleet, on vittuiltu

en ole vittuillut, et ole vittuillut, ei ole vittuillut, emme ole vittuilleet, ette ole vittuilleet, eivät ole vittuilleet, ei ole vittuiltu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin vittuillut, olit vittuillut, oli vittuillut, olimme vittuilleet, olitte vittuilleet, olivat vittuilleet, oli vittuiltu

en ollut vittuillut, et ollut vittuillut, ei ollut vittuillut, emme olleet vittuilleet, ette olleet vittuilleet, eivät olleet vittuilleet, ei ollut vittuiltu

PREZENT IMPERATIV

-, vittuile, vittuilkoon, vittuilkaamme, vittuilkaa, vittuilkoot, vittuiltakoon

-, älä vittuile, älköön vittuilko, älkäämme vittuilko, älkää vittuilko, älkööt vittuilko, älköön vittuiltako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon vittuillut, -, -, olkoot vittuilleet, olkoon vittuiltu

-, -, älköön olko vittuillut, -, -, älkööt olko vittuilleet, älköön olko vittuiltu

PREZENT CONDIȚIONAL

vittuilisin, vittuilisit, vittuilisi, vittuilisimme, vittuilisitte, vittuilisivat, vittuiltaisiin

en vittuilisi, et vittuilisi, ei vittuilisi, emme vittuilisi, ette vittuilisi, eivät vittuilisi, ei vittuiltaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin vittuillut, olisit vittuillut, olisi vittuillut, olisimme vittuilleet, olisitte vittuilleet, olisivat vittuilleet, oltaisiin vittuiltu

en olisi vittuillut, et olisi vittuillut, ei olisi vittuillut, emme olisi vittuilleet, ette olisi vittuilleet, eivät olisi vittuilleet, ei olisi vittuiltu

PREZENT POTENȚIAL

vittuillen, vittuillet, vittuillee, vittuillemme, vittuillette, vittuillevat, vittuiltaneen

en vittuille, et vittuille, ei vittuille, emme vittuille, ette vittuille, eivät vittuille, ei vittuiltane

PERFECT POTENȚIAL

lienen vittuillut, lienet vittuillut, lienee vittuillut, lienemme vittuilleet, lienette vittuilleet, lienevät vittuilleet, lienee vittuiltu

en liene vittuillut, et liene vittuillut, ei liene vittuillut, emme liene vittuilleet, ette liene vittuilleet, eivät liene vittuilleet, ei liene vittuiltu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: vittuilla    FORMA LUNGĂ: vittuillakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: vittuillessa   INSTRUCTIV: vittuillen  INESIV PASIV: vittuiltaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: vittuilemaan   INESIV: vittuilemassa  ELATIV: vittuilemasta

ADESIV: vittuilemalla  ABESIV: vittuilematta  INSTRUCTIV: vittuileman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: vittuileminen   PARTITIV: vittuileminen

INFINITIVUL CINCI: vittuilemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: vittuileva  (gen. vittuilevan)   PASIV: vittuiltava   (gen. vittuiltavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: vittuillut                      PASIV: vittuiltu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: vittuilija (pl.gen. vittuilijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: vittuilematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): vittuilu

 

 

enteillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

enteilen, enteilet, enteilee, enteilemme, enteilette, enteilevät, enteillään

en enteile, et enteile, ei enteile, emme enteile, ette enteile, eivät enteile, ei enteillä

IMPERFECT INDICATIV

enteilin, enteilit, enteili, enteilimme, enteilitte, enteilivät, enteiltiin

en enteillyt, et enteillyt, ei enteillyt, emme enteilleet, ette enteilleet, eivät enteilleet, ei enteilty

PERFECT INDICATIV

olen enteillyt, olet enteillyt, on enteillyt, olemme enteilleet, olette enteilleet, ovat enteilleet, on enteilty

en ole enteillyt, et ole enteillyt, ei ole enteillyt, emme ole enteilleet, ette ole enteilleet, eivät ole enteilleet, ei ole enteilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin enteillyt, olit enteillyt, oli enteillyt, olimme enteilleet, olitte enteilleet, olivat enteilleet, oli enteilty

en ollut enteillyt, et ollut enteillyt, ei ollut enteillyt, emme olleet enteilleet, ette olleet enteilleet, eivät olleet enteilleet, ei ollut enteilty

PREZENT IMPERATIV

-, enteile, enteilköön, enteilkäämme, enteilkää, enteilkööt, enteiltäköön

-, älä enteile, älköön enteilkö, älkäämme enteilkö, älkää enteilkö, älkööt enteilkö, älköön enteiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon enteillyt, -, -, olkoot enteilleet, olkoon enteilty

-, -, älköön olko enteillyt, -, -, älkööt olko enteilleet, älköön olko enteilty

PREZENT CONDIȚIONAL

enteilisin, enteilisit, enteilisi, enteilisimme, enteilisitte, enteilisivät, enteiltäisiin

en enteilisi, et enteilisi, ei enteilisi, emme enteilisi, ette enteilisi, eivät enteilisi, ei enteiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin enteillyt, olisit enteillyt, olisi enteillyt, olisimme enteilleet, olisitte enteilleet, olisivat enteilleet, oltaisiin enteilty

en olisi enteillyt, et olisi enteillyt, ei olisi enteillyt, emme olisi enteilleet, ette olisi enteilleet, eivät olisi enteilleet, ei olisi enteilty

PREZENT POTENȚIAL

enteillen, enteillet, enteillee, enteillemme, enteillette, enteillevät, enteiltäneen

en enteille, et enteille, ei enteille, emme enteille, ette enteille, eivät enteille, ei enteiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen enteillyt, lienet enteillyt, lienee enteillyt, lienemme enteilleet, lienette enteilleet, lienevät enteilleet, lienee enteilty

en liene enteillyt, et liene enteillyt, ei liene enteillyt, emme liene enteilleet, ette liene enteilleet, eivät liene enteilleet, ei liene enteilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: enteillä    FORMA LUNGĂ: enteilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: enteillessä   INSTRUCTIV: enteillen  INESIV PASIV: enteiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: enteilemään   INESIV: enteilemässä  ELATIV: enteilemästä

ADESIV: enteilemällä  ABESIV: enteilemättä  INSTRUCTIV: enteilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: enteileminen   PARTITIV: enteileminen

INFINITIVUL CINCI: enteilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: enteilevä  (gen. enteilevän)   PASIV: enteiltävä   (gen. enteiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: enteillyt                     PASIV: enteilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: enteilijä (pl.gen. enteilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: enteilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): enteily

 

 

epäillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

epäilen, epäilet, epäilee, epäilemme, epäilette, epäilevät, epäillään

en epäile, et epäile, ei epäile, emme epäile, ette epäile, eivät epäile, ei epäillä

IMPERFECT INDICATIV

epäilin, epäilit, epäili, epäilimme, epäilitte, epäilivät, epäiltiin

en epäillyt, et epäillyt, ei epäillyt, emme epäilleet, ette epäilleet, eivät epäilleet, ei epäilty

PERFECT INDICATIV

olen epäillyt, olet epäillyt, on epäillyt, olemme epäilleet, olette epäilleet, ovat epäilleet, on epäilty

en ole epäillyt, et ole epäillyt, ei ole epäillyt, emme ole epäilleet, ette ole epäilleet, eivät ole epäilleet, ei ole epäilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin epäillyt, olit epäillyt, oli epäillyt, olimme epäilleet, olitte epäilleet, olivat epäilleet, oli epäilty

en ollut epäillyt, et ollut epäillyt, ei ollut epäillyt, emme olleet epäilleet, ette olleet epäilleet, eivät olleet epäilleet, ei ollut epäilty

PREZENT IMPERATIV

-, epäile, epäilköön, epäilkäämme, epäilkää, epäilkööt, epäiltäköön

-, älä epäile, älköön epäilkö, älkäämme epäilkö, älkää epäilkö, älkööt epäilkö, älköön epäiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon epäillyt, -, -, olkoot epäilleet, olkoon epäilty

-, -, älköön olko epäillyt, -, -, älkööt olko epäilleet, älköön olko epäilty

PREZENT CONDIȚIONAL

epäilisin, epäilisit, epäilisi, epäilisimme, epäilisitte, epäilisivät, epäiltäisiin

en epäilisi, et epäilisi, ei epäilisi, emme epäilisi, ette epäilisi, eivät epäilisi, ei epäiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin epäillyt, olisit epäillyt, olisi epäillyt, olisimme epäilleet, olisitte epäilleet, olisivat epäilleet, oltaisiin epäilty

en olisi epäillyt, et olisi epäillyt, ei olisi epäillyt, emme olisi epäilleet, ette olisi epäilleet, eivät olisi epäilleet, ei olisi epäilty

PREZENT POTENȚIAL

epäillen, epäillet, epäillee, epäillemme, epäillette, epäillevät, epäiltäneen

en epäille, et epäille, ei epäille, emme epäille, ette epäille, eivät epäille, ei epäiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen epäillyt, lienet epäillyt, lienee epäillyt, lienemme epäilleet, lienette epäilleet, lienevät epäilleet, lienee epäilty

en liene epäillyt, et liene epäillyt, ei liene epäillyt, emme liene epäilleet, ette liene epäilleet, eivät liene epäilleet, ei liene epäilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: epäillä    FORMA LUNGĂ: epäilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: epäillessä   INSTRUCTIV: epäillen  INESIV PASIV: epäiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: epäilemään   INESIV: epäilemässä  ELATIV: epäilemästä

ADESIV: epäilemällä  ABESIV: epäilemättä  INSTRUCTIV: epäilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: epäileminen   PARTITIV: epäileminen

INFINITIVUL CINCI: epäilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: epäilevä  (gen. epäilevän)   PASIV: epäiltävä   (gen. epäiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: epäillyt                    PASIV: epäilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: epäilijä (pl.gen. epäilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: epäilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): epäily

 

 

helmeillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

helmeilen, helmeilet, helmeilee, helmeilemme, helmeilette, helmeilevät, helmeillään

en helmeile, et helmeile, ei helmeile, emme helmeile, ette helmeile, eivät helmeile, ei helmeillä

IMPERFECT INDICATIV

helmeilin, helmeilit, helmeili, helmeilimme, helmeilitte, helmeilivät, helmeiltiin

en helmeillyt, et helmeillyt, ei helmeillyt, emme helmeilleet, ette helmeilleet, eivät helmeilleet, ei helmeilty

PERFECT INDICATIV

olen helmeillyt, olet helmeillyt, on helmeillyt, olemme helmeilleet, olette helmeilleet, ovat helmeilleet, on helmeilty

en ole helmeillyt, et ole helmeillyt, ei ole helmeillyt, emme ole helmeilleet, ette ole helmeilleet, eivät ole helmeilleet, ei ole helmeilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin helmeillyt, olit helmeillyt, oli helmeillyt, olimme helmeilleet, olitte helmeilleet, olivat helmeilleet, oli helmeilty

en ollut helmeillyt, et ollut helmeillyt, ei ollut helmeillyt, emme olleet helmeilleet, ette olleet helmeilleet, eivät olleet helmeilleet, ei ollut helmeilty

PREZENT IMPERATIV

-, helmeile, helmeilköön, helmeilkäämme, helmeilkää, helmeilkööt, helmeiltäköön

-, älä helmeile, älköön helmeilkö, älkäämme helmeilkö, älkää helmeilkö, älkööt helmeilkö, älköön helmeiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon helmeillyt, -, -, olkoot helmeilleet, olkoon helmeilty

-, -, älköön olko helmeillyt, -, -, älkööt olko helmeilleet, älköön olko helmeilty

PREZENT CONDIȚIONAL

helmeilisin, helmeilisit, helmeilisi, helmeilisimme, helmeilisitte, helmeilisivät, helmeiltäisiin

en helmeilisi, et helmeilisi, ei helmeilisi, emme helmeilisi, ette helmeilisi, eivät helmeilisi, ei helmeiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin helmeillyt, olisit helmeillyt, olisi helmeillyt, olisimme helmeilleet, olisitte helmeilleet, olisivat helmeilleet, oltaisiin helmeilty

en olisi helmeillyt, et olisi helmeillyt, ei olisi helmeillyt, emme olisi helmeilleet, ette olisi helmeilleet, eivät olisi helmeilleet, ei olisi helmeilty

PREZENT POTENȚIAL

helmeillen, helmeillet, helmeillee, helmeillemme, helmeillette, helmeillevät, helmeiltäneen

en helmeille, et helmeille, ei helmeille, emme helmeille, ette helmeille, eivät helmeille, ei helmeiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen helmeillyt, lienet helmeillyt, lienee helmeillyt, lienemme helmeilleet, lienette helmeilleet, lienevät helmeilleet, lienee helmeilty

en liene helmeillyt, et liene helmeillyt, ei liene helmeillyt, emme liene helmeilleet, ette liene helmeilleet, eivät liene helmeilleet, ei liene helmeilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: helmeillä    FORMA LUNGĂ: helmeilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: helmeillessä   INSTRUCTIV: helmeillen  INESIV PASIV: helmeiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: helmeilemään   INESIV: helmeilemässä  ELATIV: helmeilemästä

ADESIV: helmeilemällä  ABESIV: helmeilemättä  INSTRUCTIV: helmeilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: helmeileminen   PARTITIV: helmeileminen

INFINITIVUL CINCI: helmeilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: helmeilevä  (gen. helmeilevän)   PASIV: helmeiltävä   (gen. helmeiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: helmeillyt                      PASIV: helmeilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: helmeilijä (pl.gen. helmeilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: helmeilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): helmeily

 

 

heräillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

heräilen, heräilet, heräilee, heräilemme, heräilette, heräilevät, heräillään

en heräile, et heräile, ei heräile, emme heräile, ette heräile, eivät heräile, ei heräillä

IMPERFECT INDICATIV

heräilin, heräilit, heräili, heräilimme, heräilitte, heräilivät, heräiltiin

en heräillyt, et heräillyt, ei heräillyt, emme heräilleet, ette heräilleet, eivät heräilleet, ei heräilty

PERFECT INDICATIV

olen heräillyt, olet heräillyt, on heräillyt, olemme heräilleet, olette heräilleet, ovat heräilleet, on heräilty

en ole heräillyt, et ole heräillyt, ei ole heräillyt, emme ole heräilleet, ette ole heräilleet, eivät ole heräilleet, ei ole heräilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin heräillyt, olit heräillyt, oli heräillyt, olimme heräilleet, olitte heräilleet, olivat heräilleet, oli heräilty

en ollut heräillyt, et ollut heräillyt, ei ollut heräillyt, emme olleet heräilleet, ette olleet heräilleet, eivät olleet heräilleet, ei ollut heräilty

PREZENT IMPERATIV

-, heräile, heräilköön, heräilkäämme, heräilkää, heräilkööt, heräiltäköön

-, älä heräile, älköön heräilkö, älkäämme heräilkö, älkää heräilkö, älkööt heräilkö, älköön heräiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon heräillyt, -, -, olkoot heräilleet, olkoon heräilty

-, -, älköön olko heräillyt, -, -, älkööt olko heräilleet, älköön olko heräilty

PREZENT CONDIȚIONAL

heräilisin, heräilisit, heräilisi, heräilisimme, heräilisitte, heräilisivät, heräiltäisiin

en heräilisi, et heräilisi, ei heräilisi, emme heräilisi, ette heräilisi, eivät heräilisi, ei heräiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin heräillyt, olisit heräillyt, olisi heräillyt, olisimme heräilleet, olisitte heräilleet, olisivat heräilleet, oltaisiin heräilty

en olisi heräillyt, et olisi heräillyt, ei olisi heräillyt, emme olisi heräilleet, ette olisi heräilleet, eivät olisi heräilleet, ei olisi heräilty

PREZENT POTENȚIAL

heräillen, heräillet, heräillee, heräillemme, heräillette, heräillevät, heräiltäneen

en heräille, et heräille, ei heräille, emme heräille, ette heräille, eivät heräille, ei heräiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen heräillyt, lienet heräillyt, lienee heräillyt, lienemme heräilleet, lienette heräilleet, lienevät heräilleet, lienee heräilty

en liene heräillyt, et liene heräillyt, ei liene heräillyt, emme liene heräilleet, ette liene heräilleet, eivät liene heräilleet, ei liene heräilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: heräillä    FORMA LUNGĂ: heräilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: heräillessä   INSTRUCTIV: heräillen  INESIV PASIV: heräiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: heräilemään   INESIV: heräilemässä  ELATIV: heräilemästä

ADESIV: heräilemällä  ABESIV: heräilemättä  INSTRUCTIV: heräilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: heräileminen   PARTITIV: heräileminen

INFINITIVUL CINCI: heräilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: heräilevä  (gen. heräilevän)   PASIV: heräiltävä   (gen. heräiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: heräillyt                     PASIV: heräilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: heräilijä (pl.gen. heräilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: heräilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): heräily

 

 

hilseillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

hilseilen, hilseilet, hilseilee, hilseilemme, hilseilette, hilseilevät, hilseillään

en hilseile, et hilseile, ei hilseile, emme hilseile, ette hilseile, eivät hilseile, ei hilseillä

IMPERFECT INDICATIV

hilseilin, hilseilit, hilseili, hilseilimme, hilseilitte, hilseilivät, hilseiltiin

en hilseillyt, et hilseillyt, ei hilseillyt, emme hilseilleet, ette hilseilleet, eivät hilseilleet, ei hilseilty

PERFECT INDICATIV

olen hilseillyt, olet hilseillyt, on hilseillyt, olemme hilseilleet, olette hilseilleet, ovat hilseilleet, on hilseilty

en ole hilseillyt, et ole hilseillyt, ei ole hilseillyt, emme ole hilseilleet, ette ole hilseilleet, eivät ole hilseilleet, ei ole hilseilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hilseillyt, olit hilseillyt, oli hilseillyt, olimme hilseilleet, olitte hilseilleet, olivat hilseilleet, oli hilseilty

en ollut hilseillyt, et ollut hilseillyt, ei ollut hilseillyt, emme olleet hilseilleet, ette olleet hilseilleet, eivät olleet hilseilleet, ei ollut hilseilty

PREZENT IMPERATIV

-, hilseile, hilseilköön, hilseilkäämme, hilseilkää, hilseilkööt, hilseiltäköön

-, älä hilseile, älköön hilseilkö, älkäämme hilseilkö, älkää hilseilkö, älkööt hilseilkö, älköön hilseiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hilseillyt, -, -, olkoot hilseilleet, olkoon hilseilty

-, -, älköön olko hilseillyt, -, -, älkööt olko hilseilleet, älköön olko hilseilty

PREZENT CONDIȚIONAL

hilseilisin, hilseilisit, hilseilisi, hilseilisimme, hilseilisitte, hilseilisivät, hilseiltäisiin

en hilseilisi, et hilseilisi, ei hilseilisi, emme hilseilisi, ette hilseilisi, eivät hilseilisi, ei hilseiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hilseillyt, olisit hilseillyt, olisi hilseillyt, olisimme hilseilleet, olisitte hilseilleet, olisivat hilseilleet, oltaisiin hilseilty

en olisi hilseillyt, et olisi hilseillyt, ei olisi hilseillyt, emme olisi hilseilleet, ette olisi hilseilleet, eivät olisi hilseilleet, ei olisi hilseilty

PREZENT POTENȚIAL

hilseillen, hilseillet, hilseillee, hilseillemme, hilseillette, hilseillevät, hilseiltäneen

en hilseille, et hilseille, ei hilseille, emme hilseille, ette hilseille, eivät hilseille, ei hilseiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen hilseillyt, lienet hilseillyt, lienee hilseillyt, lienemme hilseilleet, lienette hilseilleet, lienevät hilseilleet, lienee hilseilty

en liene hilseillyt, et liene hilseillyt, ei liene hilseillyt, emme liene hilseilleet, ette liene hilseilleet, eivät liene hilseilleet, ei liene hilseilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hilseillä    FORMA LUNGĂ: hilseilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hilseillessä   INSTRUCTIV: hilseillen  INESIV PASIV: hilseiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hilseilemään   INESIV: hilseilemässä  ELATIV: hilseilemästä

ADESIV: hilseilemällä  ABESIV: hilseilemättä  INSTRUCTIV: hilseilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hilseileminen   PARTITIV: hilseileminen

INFINITIVUL CINCI: hilseilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hilseilevä  (gen. hilseilevän)   PASIV: hilseiltävä   (gen. hilseiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hilseillyt                      PASIV: hilseilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hilseilijä (pl.gen. hilseilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: hilseilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hilseily

 

 

hymyillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

hymyilen, hymyilet, hymyilee, hymyilemme, hymyilette, hymyilevät, hymyillään

en hymyile, et hymyile, ei hymyile, emme hymyile, ette hymyile, eivät hymyile, ei hymyillä

IMPERFECT INDICATIV

hymyilin, hymyilit, hymyili, hymyilimme, hymyilitte, hymyilivät, hymyiltiin

en hymyillyt, et hymyillyt, ei hymyillyt, emme hymyilleet, ette hymyilleet, eivät hymyilleet, ei hymyilty

PERFECT INDICATIV

olen hymyillyt, olet hymyillyt, on hymyillyt, olemme hymyilleet, olette hymyilleet, ovat hymyilleet, on hymyilty

en ole hymyillyt, et ole hymyillyt, ei ole hymyillyt, emme ole hymyilleet, ette ole hymyilleet, eivät ole hymyilleet, ei ole hymyilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hymyillyt, olit hymyillyt, oli hymyillyt, olimme hymyilleet, olitte hymyilleet, olivat hymyilleet, oli hymyilty

en ollut hymyillyt, et ollut hymyillyt, ei ollut hymyillyt, emme olleet hymyilleet, ette olleet hymyilleet, eivät olleet hymyilleet, ei ollut hymyilty

PREZENT IMPERATIV

-, hymyile, hymyilköön, hymyilkäämme, hymyilkää, hymyilkööt, hymyiltäköön

-, älä hymyile, älköön hymyilkö, älkäämme hymyilkö, älkää hymyilkö, älkööt hymyilkö, älköön hymyiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hymyillyt, -, -, olkoot hymyilleet, olkoon hymyilty

-, -, älköön olko hymyillyt, -, -, älkööt olko hymyilleet, älköön olko hymyilty

PREZENT CONDIȚIONAL

hymyilisin, hymyilisit, hymyilisi, hymyilisimme, hymyilisitte, hymyilisivät, hymyiltäisiin

en hymyilisi, et hymyilisi, ei hymyilisi, emme hymyilisi, ette hymyilisi, eivät hymyilisi, ei hymyiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hymyillyt, olisit hymyillyt, olisi hymyillyt, olisimme hymyilleet, olisitte hymyilleet, olisivat hymyilleet, oltaisiin hymyilty

en olisi hymyillyt, et olisi hymyillyt, ei olisi hymyillyt, emme olisi hymyilleet, ette olisi hymyilleet, eivät olisi hymyilleet, ei olisi hymyilty

PREZENT POTENȚIAL

hymyillen, hymyillet, hymyillee, hymyillemme, hymyillette, hymyillevät, hymyiltäneen

en hymyille, et hymyille, ei hymyille, emme hymyille, ette hymyille, eivät hymyille, ei hymyiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen hymyillyt, lienet hymyillyt, lienee hymyillyt, lienemme hymyilleet, lienette hymyilleet, lienevät hymyilleet, lienee hymyilty

en liene hymyillyt, et liene hymyillyt, ei liene hymyillyt, emme liene hymyilleet, ette liene hymyilleet, eivät liene hymyilleet, ei liene hymyilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hymyillä    FORMA LUNGĂ: hymyilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hymyillessä   INSTRUCTIV: hymyillen  INESIV PASIV: hymyiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hymyilemään   INESIV: hymyilemässä  ELATIV: hymyilemästä

ADESIV: hymyilemällä  ABESIV: hymyilemättä  INSTRUCTIV: hymyilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hymyileminen   PARTITIV: hymyileminen

INFINITIVUL CINCI: hymyilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hymyilevä  (gen. hymyilevän)   PASIV: hymyiltävä   (gen. hymyiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hymyillyt                     PASIV: hymyilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hymyilijä (pl.gen. hymyilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: hymyilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hymyily

 

 

hyräillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

hyräilen, hyräilet, hyräilee, hyräilemme, hyräilette, hyräilevät, hyräillään

en hyräile, et hyräile, ei hyräile, emme hyräile, ette hyräile, eivät hyräile, ei hyräillä

IMPERFECT INDICATIV

hyräilin, hyräilit, hyräili, hyräilimme, hyräilitte, hyräilivät, hyräiltiin

en hyräillyt, et hyräillyt, ei hyräillyt, emme hyräilleet, ette hyräilleet, eivät hyräilleet, ei hyräilty

PERFECT INDICATIV

olen hyräillyt, olet hyräillyt, on hyräillyt, olemme hyräilleet, olette hyräilleet, ovat hyräilleet, on hyräilty

en ole hyräillyt, et ole hyräillyt, ei ole hyräillyt, emme ole hyräilleet, ette ole hyräilleet, eivät ole hyräilleet, ei ole hyräilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hyräillyt, olit hyräillyt, oli hyräillyt, olimme hyräilleet, olitte hyräilleet, olivat hyräilleet, oli hyräilty

en ollut hyräillyt, et ollut hyräillyt, ei ollut hyräillyt, emme olleet hyräilleet, ette olleet hyräilleet, eivät olleet hyräilleet, ei ollut hyräilty

PREZENT IMPERATIV

-, hyräile, hyräilköön, hyräilkäämme, hyräilkää, hyräilkööt, hyräiltäköön

-, älä hyräile, älköön hyräilkö, älkäämme hyräilkö, älkää hyräilkö, älkööt hyräilkö, älköön hyräiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hyräillyt, -, -, olkoot hyräilleet, olkoon hyräilty

-, -, älköön olko hyräillyt, -, -, älkööt olko hyräilleet, älköön olko hyräilty

PREZENT CONDIȚIONAL

hyräilisin, hyräilisit, hyräilisi, hyräilisimme, hyräilisitte, hyräilisivät, hyräiltäisiin

en hyräilisi, et hyräilisi, ei hyräilisi, emme hyräilisi, ette hyräilisi, eivät hyräilisi, ei hyräiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hyräillyt, olisit hyräillyt, olisi hyräillyt, olisimme hyräilleet, olisitte hyräilleet, olisivat hyräilleet, oltaisiin hyräilty

en olisi hyräillyt, et olisi hyräillyt, ei olisi hyräillyt, emme olisi hyräilleet, ette olisi hyräilleet, eivät olisi hyräilleet, ei olisi hyräilty

PREZENT POTENȚIAL

hyräillen, hyräillet, hyräillee, hyräillemme, hyräillette, hyräillevät, hyräiltäneen

en hyräille, et hyräille, ei hyräille, emme hyräille, ette hyräille, eivät hyräille, ei hyräiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen hyräillyt, lienet hyräillyt, lienee hyräillyt, lienemme hyräilleet, lienette hyräilleet, lienevät hyräilleet, lienee hyräilty

en liene hyräillyt, et liene hyräillyt, ei liene hyräillyt, emme liene hyräilleet, ette liene hyräilleet, eivät liene hyräilleet, ei liene hyräilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hyräillä    FORMA LUNGĂ: hyräilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hyräillessä   INSTRUCTIV: hyräillen  INESIV PASIV: hyräiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hyräilemään   INESIV: hyräilemässä  ELATIV: hyräilemästä

ADESIV: hyräilemällä  ABESIV: hyräilemättä  INSTRUCTIV: hyräilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hyräileminen   PARTITIV: hyräileminen

INFINITIVUL CINCI: hyräilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hyräilevä  (gen. hyräilevän)   PASIV: hyräiltävä   (gen. hyräiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hyräillyt                     PASIV: hyräilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hyräilijä (pl.gen. hyräilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: hyräilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hyräily

 

 

hyväillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

hyväilen, hyväilet, hyväilee, hyväilemme, hyväilette, hyväilevät, hyväillään

en hyväile, et hyväile, ei hyväile, emme hyväile, ette hyväile, eivät hyväile, ei hyväillä

IMPERFECT INDICATIV

hyväilin, hyväilit, hyväili, hyväilimme, hyväilitte, hyväilivät, hyväiltiin

en hyväillyt, et hyväillyt, ei hyväillyt, emme hyväilleet, ette hyväilleet, eivät hyväilleet, ei hyväilty

PERFECT INDICATIV

olen hyväillyt, olet hyväillyt, on hyväillyt, olemme hyväilleet, olette hyväilleet, ovat hyväilleet, on hyväilty

en ole hyväillyt, et ole hyväillyt, ei ole hyväillyt, emme ole hyväilleet, ette ole hyväilleet, eivät ole hyväilleet, ei ole hyväilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hyväillyt, olit hyväillyt, oli hyväillyt, olimme hyväilleet, olitte hyväilleet, olivat hyväilleet, oli hyväilty

en ollut hyväillyt, et ollut hyväillyt, ei ollut hyväillyt, emme olleet hyväilleet, ette olleet hyväilleet, eivät olleet hyväilleet, ei ollut hyväilty

PREZENT IMPERATIV

-, hyväile, hyväilköön, hyväilkäämme, hyväilkää, hyväilkööt, hyväiltäköön

-, älä hyväile, älköön hyväilkö, älkäämme hyväilkö, älkää hyväilkö, älkööt hyväilkö, älköön hyväiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hyväillyt, -, -, olkoot hyväilleet, olkoon hyväilty

-, -, älköön olko hyväillyt, -, -, älkööt olko hyväilleet, älköön olko hyväilty

PREZENT CONDIȚIONAL

hyväilisin, hyväilisit, hyväilisi, hyväilisimme, hyväilisitte, hyväilisivät, hyväiltäisiin

en hyväilisi, et hyväilisi, ei hyväilisi, emme hyväilisi, ette hyväilisi, eivät hyväilisi, ei hyväiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hyväillyt, olisit hyväillyt, olisi hyväillyt, olisimme hyväilleet, olisitte hyväilleet, olisivat hyväilleet, oltaisiin hyväilty

en olisi hyväillyt, et olisi hyväillyt, ei olisi hyväillyt, emme olisi hyväilleet, ette olisi hyväilleet, eivät olisi hyväilleet, ei olisi hyväilty

PREZENT POTENȚIAL

hyväillen, hyväillet, hyväillee, hyväillemme, hyväillette, hyväillevät, hyväiltäneen

en hyväille, et hyväille, ei hyväille, emme hyväille, ette hyväille, eivät hyväille, ei hyväiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen hyväillyt, lienet hyväillyt, lienee hyväillyt, lienemme hyväilleet, lienette hyväilleet, lienevät hyväilleet, lienee hyväilty

en liene hyväillyt, et liene hyväillyt, ei liene hyväillyt, emme liene hyväilleet, ette liene hyväilleet, eivät liene hyväilleet, ei liene hyväilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hyväillä    FORMA LUNGĂ: hyväilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hyväillessä   INSTRUCTIV: hyväillen  INESIV PASIV: hyväiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hyväilemään   INESIV: hyväilemässä  ELATIV: hyväilemästä

ADESIV: hyväilemällä  ABESIV: hyväilemättä  INSTRUCTIV: hyväilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hyväileminen   PARTITIV: hyväileminen

INFINITIVUL CINCI: hyväilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hyväilevä  (gen. hyväilevän)   PASIV: hyväiltävä   (gen. hyväiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hyväillyt                     PASIV: hyväilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hyväilijä (pl.gen. hyväilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: hyväilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hyväily

 

 

hyökkäillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

hyökkäilen, hyökkäilet, hyökkäilee, hyökkäilemme, hyökkäilette, hyökkäilevät, hyökkäillään

en hyökkäile, et hyökkäile, ei hyökkäile, emme hyökkäile, ette hyökkäile, eivät hyökkäile, ei hyökkäillä

IMPERFECT INDICATIV

hyökkäilin, hyökkäilit, hyökkäili, hyökkäilimme, hyökkäilitte, hyökkäilivät, hyökkäiltiin

en hyökkäillyt, et hyökkäillyt, ei hyökkäillyt, emme hyökkäilleet, ette hyökkäilleet, eivät hyökkäilleet, ei hyökkäilty

PERFECT INDICATIV

olen hyökkäillyt, olet hyökkäillyt, on hyökkäillyt, olemme hyökkäilleet, olette hyökkäilleet, ovat hyökkäilleet, on hyökkäilty

en ole hyökkäillyt, et ole hyökkäillyt, ei ole hyökkäillyt, emme ole hyökkäilleet, ette ole hyökkäilleet, eivät ole hyökkäilleet, ei ole hyökkäilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hyökkäillyt, olit hyökkäillyt, oli hyökkäillyt, olimme hyökkäilleet, olitte hyökkäilleet, olivat hyökkäilleet, oli hyökkäilty

en ollut hyökkäillyt, et ollut hyökkäillyt, ei ollut hyökkäillyt, emme olleet hyökkäilleet, ette olleet hyökkäilleet, eivät olleet hyökkäilleet, ei ollut hyökkäilty

PREZENT IMPERATIV

-, hyökkäile, hyökkäilköön, hyökkäilkäämme, hyökkäilkää, hyökkäilkööt, hyökkäiltäköön

-, älä hyökkäile, älköön hyökkäilkö, älkäämme hyökkäilkö, älkää hyökkäilkö, älkööt hyökkäilkö, älköön hyökkäiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hyökkäillyt, -, -, olkoot hyökkäilleet, olkoon hyökkäilty

-, -, älköön olko hyökkäillyt, -, -, älkööt olko hyökkäilleet, älköön olko hyökkäilty

PREZENT CONDIȚIONAL

hyökkäilisin, hyökkäilisit, hyökkäilisi, hyökkäilisimme, hyökkäilisitte, hyökkäilisivät, hyökkäiltäisiin

en hyökkäilisi, et hyökkäilisi, ei hyökkäilisi, emme hyökkäilisi, ette hyökkäilisi, eivät hyökkäilisi, ei hyökkäiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hyökkäillyt, olisit hyökkäillyt, olisi hyökkäillyt, olisimme hyökkäilleet, olisitte hyökkäilleet, olisivat hyökkäilleet, oltaisiin hyökkäilty

en olisi hyökkäillyt, et olisi hyökkäillyt, ei olisi hyökkäillyt, emme olisi hyökkäilleet, ette olisi hyökkäilleet, eivät olisi hyökkäilleet, ei olisi hyökkäilty

PREZENT POTENȚIAL

hyökkäillen, hyökkäillet, hyökkäillee, hyökkäillemme, hyökkäillette, hyökkäillevät, hyökkäiltäneen

en hyökkäille, et hyökkäille, ei hyökkäille, emme hyökkäille, ette hyökkäille, eivät hyökkäille, ei hyökkäiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen hyökkäillyt, lienet hyökkäillyt, lienee hyökkäillyt, lienemme hyökkäilleet, lienette hyökkäilleet, lienevät hyökkäilleet, lienee hyökkäilty

en liene hyökkäillyt, et liene hyökkäillyt, ei liene hyökkäillyt, emme liene hyökkäilleet, ette liene hyökkäilleet, eivät liene hyökkäilleet, ei liene hyökkäilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hyökkäillä    FORMA LUNGĂ: hyökkäilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hyökkäillessä   INSTRUCTIV: hyökkäillen  INESIV PASIV: hyökkäiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hyökkäilemään   INESIV: hyökkäilemässä  ELATIV: hyökkäilemästä

ADESIV: hyökkäilemällä  ABESIV: hyökkäilemättä  INSTRUCTIV: hyökkäilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hyökkäileminen   PARTITIV: hyökkäileminen

INFINITIVUL CINCI: hyökkäilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hyökkäilevä  (gen. hyökkäilevän)   PASIV: hyökkäiltävä   (gen. hyökkäiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hyökkäillyt                       PASIV: hyökkäilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hyökkäilijä (pl.gen. hyökkäilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: hyökkäilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hyökkäily

 

 

häikäillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

häikäilen, häikäilet, häikäilee, häikäilemme, häikäilette, häikäilevät, häikäillään

en häikäile, et häikäile, ei häikäile, emme häikäile, ette häikäile, eivät häikäile, ei häikäillä

IMPERFECT INDICATIV

häikäilin, häikäilit, häikäili, häikäilimme, häikäilitte, häikäilivät, häikäiltiin

en häikäillyt, et häikäillyt, ei häikäillyt, emme häikäilleet, ette häikäilleet, eivät häikäilleet, ei häikäilty

PERFECT INDICATIV

olen häikäillyt, olet häikäillyt, on häikäillyt, olemme häikäilleet, olette häikäilleet, ovat häikäilleet, on häikäilty

en ole häikäillyt, et ole häikäillyt, ei ole häikäillyt, emme ole häikäilleet, ette ole häikäilleet, eivät ole häikäilleet, ei ole häikäilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin häikäillyt, olit häikäillyt, oli häikäillyt, olimme häikäilleet, olitte häikäilleet, olivat häikäilleet, oli häikäilty

en ollut häikäillyt, et ollut häikäillyt, ei ollut häikäillyt, emme olleet häikäilleet, ette olleet häikäilleet, eivät olleet häikäilleet, ei ollut häikäilty

PREZENT IMPERATIV

-, häikäile, häikäilköön, häikäilkäämme, häikäilkää, häikäilkööt, häikäiltäköön

-, älä häikäile, älköön häikäilkö, älkäämme häikäilkö, älkää häikäilkö, älkööt häikäilkö, älköön häikäiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon häikäillyt, -, -, olkoot häikäilleet, olkoon häikäilty

-, -, älköön olko häikäillyt, -, -, älkööt olko häikäilleet, älköön olko häikäilty

PREZENT CONDIȚIONAL

häikäilisin, häikäilisit, häikäilisi, häikäilisimme, häikäilisitte, häikäilisivät, häikäiltäisiin

en häikäilisi, et häikäilisi, ei häikäilisi, emme häikäilisi, ette häikäilisi, eivät häikäilisi, ei häikäiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin häikäillyt, olisit häikäillyt, olisi häikäillyt, olisimme häikäilleet, olisitte häikäilleet, olisivat häikäilleet, oltaisiin häikäilty

en olisi häikäillyt, et olisi häikäillyt, ei olisi häikäillyt, emme olisi häikäilleet, ette olisi häikäilleet, eivät olisi häikäilleet, ei olisi häikäilty

PREZENT POTENȚIAL

häikäillen, häikäillet, häikäillee, häikäillemme, häikäillette, häikäillevät, häikäiltäneen

en häikäille, et häikäille, ei häikäille, emme häikäille, ette häikäille, eivät häikäille, ei häikäiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen häikäillyt, lienet häikäillyt, lienee häikäillyt, lienemme häikäilleet, lienette häikäilleet, lienevät häikäilleet, lienee häikäilty

en liene häikäillyt, et liene häikäillyt, ei liene häikäillyt, emme liene häikäilleet, ette liene häikäilleet, eivät liene häikäilleet, ei liene häikäilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: häikäillä    FORMA LUNGĂ: häikäilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: häikäillessä   INSTRUCTIV: häikäillen  INESIV PASIV: häikäiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: häikäilemään   INESIV: häikäilemässä  ELATIV: häikäilemästä

ADESIV: häikäilemällä  ABESIV: häikäilemättä  INSTRUCTIV: häikäilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: häikäileminen   PARTITIV: häikäileminen

INFINITIVUL CINCI: häikäilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: häikäilevä  (gen. häikäilevän)   PASIV: häikäiltävä   (gen. häikäiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: häikäillyt                      PASIV: häikäilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: häikäilijä (pl.gen. häikäilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: häikäilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): häikäily

 

 

hämyillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

hämyilen, hämyilet, hämyilee, hämyilemme, hämyilette, hämyilevät, hämyillään

en hämyile, et hämyile, ei hämyile, emme hämyile, ette hämyile, eivät hämyile, ei hämyillä

IMPERFECT INDICATIV

hämyilin, hämyilit, hämyili, hämyilimme, hämyilitte, hämyilivät, hämyiltiin

en hämyillyt, et hämyillyt, ei hämyillyt, emme hämyilleet, ette hämyilleet, eivät hämyilleet, ei hämyilty

PERFECT INDICATIV

olen hämyillyt, olet hämyillyt, on hämyillyt, olemme hämyilleet, olette hämyilleet, ovat hämyilleet, on hämyilty

en ole hämyillyt, et ole hämyillyt, ei ole hämyillyt, emme ole hämyilleet, ette ole hämyilleet, eivät ole hämyilleet, ei ole hämyilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hämyillyt, olit hämyillyt, oli hämyillyt, olimme hämyilleet, olitte hämyilleet, olivat hämyilleet, oli hämyilty

en ollut hämyillyt, et ollut hämyillyt, ei ollut hämyillyt, emme olleet hämyilleet, ette olleet hämyilleet, eivät olleet hämyilleet, ei ollut hämyilty

PREZENT IMPERATIV

-, hämyile, hämyilköön, hämyilkäämme, hämyilkää, hämyilkööt, hämyiltäköön

-, älä hämyile, älköön hämyilkö, älkäämme hämyilkö, älkää hämyilkö, älkööt hämyilkö, älköön hämyiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hämyillyt, -, -, olkoot hämyilleet, olkoon hämyilty

-, -, älköön olko hämyillyt, -, -, älkööt olko hämyilleet, älköön olko hämyilty

PREZENT CONDIȚIONAL

hämyilisin, hämyilisit, hämyilisi, hämyilisimme, hämyilisitte, hämyilisivät, hämyiltäisiin

en hämyilisi, et hämyilisi, ei hämyilisi, emme hämyilisi, ette hämyilisi, eivät hämyilisi, ei hämyiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hämyillyt, olisit hämyillyt, olisi hämyillyt, olisimme hämyilleet, olisitte hämyilleet, olisivat hämyilleet, oltaisiin hämyilty

en olisi hämyillyt, et olisi hämyillyt, ei olisi hämyillyt, emme olisi hämyilleet, ette olisi hämyilleet, eivät olisi hämyilleet, ei olisi hämyilty

PREZENT POTENȚIAL

hämyillen, hämyillet, hämyillee, hämyillemme, hämyillette, hämyillevät, hämyiltäneen

en hämyille, et hämyille, ei hämyille, emme hämyille, ette hämyille, eivät hämyille, ei hämyiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen hämyillyt, lienet hämyillyt, lienee hämyillyt, lienemme hämyilleet, lienette hämyilleet, lienevät hämyilleet, lienee hämyilty

en liene hämyillyt, et liene hämyillyt, ei liene hämyillyt, emme liene hämyilleet, ette liene hämyilleet, eivät liene hämyilleet, ei liene hämyilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hämyillä    FORMA LUNGĂ: hämyilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hämyillessä   INSTRUCTIV: hämyillen  INESIV PASIV: hämyiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hämyilemään   INESIV: hämyilemässä  ELATIV: hämyilemästä

ADESIV: hämyilemällä  ABESIV: hämyilemättä  INSTRUCTIV: hämyilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hämyileminen   PARTITIV: hämyileminen

INFINITIVUL CINCI: hämyilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hämyilevä  (gen. hämyilevän)   PASIV: hämyiltävä   (gen. hämyiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hämyillyt                     PASIV: hämyilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hämyilijä (pl.gen. hämyilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: hämyilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hämyily

 

 

häpeillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

häpeilen, häpeilet, häpeilee, häpeilemme, häpeilette, häpeilevät, häpeillään

en häpeile, et häpeile, ei häpeile, emme häpeile, ette häpeile, eivät häpeile, ei häpeillä

IMPERFECT INDICATIV

häpeilin, häpeilit, häpeili, häpeilimme, häpeilitte, häpeilivät, häpeiltiin

en häpeillyt, et häpeillyt, ei häpeillyt, emme häpeilleet, ette häpeilleet, eivät häpeilleet, ei häpeilty

PERFECT INDICATIV

olen häpeillyt, olet häpeillyt, on häpeillyt, olemme häpeilleet, olette häpeilleet, ovat häpeilleet, on häpeilty

en ole häpeillyt, et ole häpeillyt, ei ole häpeillyt, emme ole häpeilleet, ette ole häpeilleet, eivät ole häpeilleet, ei ole häpeilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin häpeillyt, olit häpeillyt, oli häpeillyt, olimme häpeilleet, olitte häpeilleet, olivat häpeilleet, oli häpeilty

en ollut häpeillyt, et ollut häpeillyt, ei ollut häpeillyt, emme olleet häpeilleet, ette olleet häpeilleet, eivät olleet häpeilleet, ei ollut häpeilty

PREZENT IMPERATIV

-, häpeile, häpeilköön, häpeilkäämme, häpeilkää, häpeilkööt, häpeiltäköön

-, älä häpeile, älköön häpeilkö, älkäämme häpeilkö, älkää häpeilkö, älkööt häpeilkö, älköön häpeiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon häpeillyt, -, -, olkoot häpeilleet, olkoon häpeilty

-, -, älköön olko häpeillyt, -, -, älkööt olko häpeilleet, älköön olko häpeilty

PREZENT CONDIȚIONAL

häpeilisin, häpeilisit, häpeilisi, häpeilisimme, häpeilisitte, häpeilisivät, häpeiltäisiin

en häpeilisi, et häpeilisi, ei häpeilisi, emme häpeilisi, ette häpeilisi, eivät häpeilisi, ei häpeiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin häpeillyt, olisit häpeillyt, olisi häpeillyt, olisimme häpeilleet, olisitte häpeilleet, olisivat häpeilleet, oltaisiin häpeilty

en olisi häpeillyt, et olisi häpeillyt, ei olisi häpeillyt, emme olisi häpeilleet, ette olisi häpeilleet, eivät olisi häpeilleet, ei olisi häpeilty

PREZENT POTENȚIAL

häpeillen, häpeillet, häpeillee, häpeillemme, häpeillette, häpeillevät, häpeiltäneen

en häpeille, et häpeille, ei häpeille, emme häpeille, ette häpeille, eivät häpeille, ei häpeiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen häpeillyt, lienet häpeillyt, lienee häpeillyt, lienemme häpeilleet, lienette häpeilleet, lienevät häpeilleet, lienee häpeilty

en liene häpeillyt, et liene häpeillyt, ei liene häpeillyt, emme liene häpeilleet, ette liene häpeilleet, eivät liene häpeilleet, ei liene häpeilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: häpeillä    FORMA LUNGĂ: häpeilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: häpeillessä   INSTRUCTIV: häpeillen  INESIV PASIV: häpeiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: häpeilemään   INESIV: häpeilemässä  ELATIV: häpeilemästä

ADESIV: häpeilemällä  ABESIV: häpeilemättä  INSTRUCTIV: häpeilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: häpeileminen   PARTITIV: häpeileminen

INFINITIVUL CINCI: häpeilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: häpeilevä  (gen. häpeilevän)   PASIV: häpeiltävä   (gen. häpeiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: häpeillyt                     PASIV: häpeilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: häpeilijä (pl.gen. häpeilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: häpeilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): häpeily

 

 

hätäillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

hätäilen, hätäilet, hätäilee, hätäilemme, hätäilette, hätäilevät, hätäillään

en hätäile, et hätäile, ei hätäile, emme hätäile, ette hätäile, eivät hätäile, ei hätäillä

IMPERFECT INDICATIV

hätäilin, hätäilit, hätäili, hätäilimme, hätäilitte, hätäilivät, hätäiltiin

en hätäillyt, et hätäillyt, ei hätäillyt, emme hätäilleet, ette hätäilleet, eivät hätäilleet, ei hätäilty

PERFECT INDICATIV

olen hätäillyt, olet hätäillyt, on hätäillyt, olemme hätäilleet, olette hätäilleet, ovat hätäilleet, on hätäilty

en ole hätäillyt, et ole hätäillyt, ei ole hätäillyt, emme ole hätäilleet, ette ole hätäilleet, eivät ole hätäilleet, ei ole hätäilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hätäillyt, olit hätäillyt, oli hätäillyt, olimme hätäilleet, olitte hätäilleet, olivat hätäilleet, oli hätäilty

en ollut hätäillyt, et ollut hätäillyt, ei ollut hätäillyt, emme olleet hätäilleet, ette olleet hätäilleet, eivät olleet hätäilleet, ei ollut hätäilty

PREZENT IMPERATIV

-, hätäile, hätäilköön, hätäilkäämme, hätäilkää, hätäilkööt, hätäiltäköön

-, älä hätäile, älköön hätäilkö, älkäämme hätäilkö, älkää hätäilkö, älkööt hätäilkö, älköön hätäiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hätäillyt, -, -, olkoot hätäilleet, olkoon hätäilty

-, -, älköön olko hätäillyt, -, -, älkööt olko hätäilleet, älköön olko hätäilty

PREZENT CONDIȚIONAL

hätäilisin, hätäilisit, hätäilisi, hätäilisimme, hätäilisitte, hätäilisivät, hätäiltäisiin

en hätäilisi, et hätäilisi, ei hätäilisi, emme hätäilisi, ette hätäilisi, eivät hätäilisi, ei hätäiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hätäillyt, olisit hätäillyt, olisi hätäillyt, olisimme hätäilleet, olisitte hätäilleet, olisivat hätäilleet, oltaisiin hätäilty

en olisi hätäillyt, et olisi hätäillyt, ei olisi hätäillyt, emme olisi hätäilleet, ette olisi hätäilleet, eivät olisi hätäilleet, ei olisi hätäilty

PREZENT POTENȚIAL

hätäillen, hätäillet, hätäillee, hätäillemme, hätäillette, hätäillevät, hätäiltäneen

en hätäille, et hätäille, ei hätäille, emme hätäille, ette hätäille, eivät hätäille, ei hätäiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen hätäillyt, lienet hätäillyt, lienee hätäillyt, lienemme hätäilleet, lienette hätäilleet, lienevät hätäilleet, lienee hätäilty

en liene hätäillyt, et liene hätäillyt, ei liene hätäillyt, emme liene hätäilleet, ette liene hätäilleet, eivät liene hätäilleet, ei liene hätäilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hätäillä    FORMA LUNGĂ: hätäilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hätäillessä   INSTRUCTIV: hätäillen  INESIV PASIV: hätäiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hätäilemään   INESIV: hätäilemässä  ELATIV: hätäilemästä

ADESIV: hätäilemällä  ABESIV: hätäilemättä  INSTRUCTIV: hätäilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hätäileminen   PARTITIV: hätäileminen

INFINITIVUL CINCI: hätäilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hätäilevä  (gen. hätäilevän)   PASIV: hätäiltävä   (gen. hätäiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hätäillyt                     PASIV: hätäilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hätäilijä (pl.gen. hätäilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: hätäilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hätäily

 

 

hölmöillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

hölmöilen, hölmöilet, hölmöilee, hölmöilemme, hölmöilette, hölmöilevät, hölmöillään

en hölmöile, et hölmöile, ei hölmöile, emme hölmöile, ette hölmöile, eivät hölmöile, ei hölmöillä

IMPERFECT INDICATIV

hölmöilin, hölmöilit, hölmöili, hölmöilimme, hölmöilitte, hölmöilivät, hölmöiltiin

en hölmöillyt, et hölmöillyt, ei hölmöillyt, emme hölmöilleet, ette hölmöilleet, eivät hölmöilleet, ei hölmöilty

PERFECT INDICATIV

olen hölmöillyt, olet hölmöillyt, on hölmöillyt, olemme hölmöilleet, olette hölmöilleet, ovat hölmöilleet, on hölmöilty

en ole hölmöillyt, et ole hölmöillyt, ei ole hölmöillyt, emme ole hölmöilleet, ette ole hölmöilleet, eivät ole hölmöilleet, ei ole hölmöilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hölmöillyt, olit hölmöillyt, oli hölmöillyt, olimme hölmöilleet, olitte hölmöilleet, olivat hölmöilleet, oli hölmöilty

en ollut hölmöillyt, et ollut hölmöillyt, ei ollut hölmöillyt, emme olleet hölmöilleet, ette olleet hölmöilleet, eivät olleet hölmöilleet, ei ollut hölmöilty

PREZENT IMPERATIV

-, hölmöile, hölmöilköön, hölmöilkäämme, hölmöilkää, hölmöilkööt, hölmöiltäköön

-, älä hölmöile, älköön hölmöilkö, älkäämme hölmöilkö, älkää hölmöilkö, älkööt hölmöilkö, älköön hölmöiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hölmöillyt, -, -, olkoot hölmöilleet, olkoon hölmöilty

-, -, älköön olko hölmöillyt, -, -, älkööt olko hölmöilleet, älköön olko hölmöilty

PREZENT CONDIȚIONAL

hölmöilisin, hölmöilisit, hölmöilisi, hölmöilisimme, hölmöilisitte, hölmöilisivät, hölmöiltäisiin

en hölmöilisi, et hölmöilisi, ei hölmöilisi, emme hölmöilisi, ette hölmöilisi, eivät hölmöilisi, ei hölmöiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hölmöillyt, olisit hölmöillyt, olisi hölmöillyt, olisimme hölmöilleet, olisitte hölmöilleet, olisivat hölmöilleet, oltaisiin hölmöilty

en olisi hölmöillyt, et olisi hölmöillyt, ei olisi hölmöillyt, emme olisi hölmöilleet, ette olisi hölmöilleet, eivät olisi hölmöilleet, ei olisi hölmöilty

PREZENT POTENȚIAL

hölmöillen, hölmöillet, hölmöillee, hölmöillemme, hölmöillette, hölmöillevät, hölmöiltäneen

en hölmöille, et hölmöille, ei hölmöille, emme hölmöille, ette hölmöille, eivät hölmöille, ei hölmöiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen hölmöillyt, lienet hölmöillyt, lienee hölmöillyt, lienemme hölmöilleet, lienette hölmöilleet, lienevät hölmöilleet, lienee hölmöilty

en liene hölmöillyt, et liene hölmöillyt, ei liene hölmöillyt, emme liene hölmöilleet, ette liene hölmöilleet, eivät liene hölmöilleet, ei liene hölmöilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hölmöillä    FORMA LUNGĂ: hölmöilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hölmöillessä   INSTRUCTIV: hölmöillen  INESIV PASIV: hölmöiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hölmöilemään   INESIV: hölmöilemässä  ELATIV: hölmöilemästä

ADESIV: hölmöilemällä  ABESIV: hölmöilemättä  INSTRUCTIV: hölmöilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hölmöileminen   PARTITIV: hölmöileminen

INFINITIVUL CINCI: hölmöilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hölmöilevä  (gen. hölmöilevän)   PASIV: hölmöiltävä   (gen. hölmöiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hölmöillyt                      PASIV: hölmöilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hölmöilijä (pl.gen. hölmöilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: hölmöilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hölmöily

 

 

ilkeillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

ilkeilen, ilkeilet, ilkeilee, ilkeilemme, ilkeilette, ilkeilevät, ilkeillään

en ilkeile, et ilkeile, ei ilkeile, emme ilkeile, ette ilkeile, eivät ilkeile, ei ilkeillä

IMPERFECT INDICATIV

ilkeilin, ilkeilit, ilkeili, ilkeilimme, ilkeilitte, ilkeilivät, ilkeiltiin

en ilkeillyt, et ilkeillyt, ei ilkeillyt, emme ilkeilleet, ette ilkeilleet, eivät ilkeilleet, ei ilkeilty

PERFECT INDICATIV

olen ilkeillyt, olet ilkeillyt, on ilkeillyt, olemme ilkeilleet, olette ilkeilleet, ovat ilkeilleet, on ilkeilty

en ole ilkeillyt, et ole ilkeillyt, ei ole ilkeillyt, emme ole ilkeilleet, ette ole ilkeilleet, eivät ole ilkeilleet, ei ole ilkeilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin ilkeillyt, olit ilkeillyt, oli ilkeillyt, olimme ilkeilleet, olitte ilkeilleet, olivat ilkeilleet, oli ilkeilty

en ollut ilkeillyt, et ollut ilkeillyt, ei ollut ilkeillyt, emme olleet ilkeilleet, ette olleet ilkeilleet, eivät olleet ilkeilleet, ei ollut ilkeilty

PREZENT IMPERATIV

-, ilkeile, ilkeilköön, ilkeilkäämme, ilkeilkää, ilkeilkööt, ilkeiltäköön

-, älä ilkeile, älköön ilkeilkö, älkäämme ilkeilkö, älkää ilkeilkö, älkööt ilkeilkö, älköön ilkeiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon ilkeillyt, -, -, olkoot ilkeilleet, olkoon ilkeilty

-, -, älköön olko ilkeillyt, -, -, älkööt olko ilkeilleet, älköön olko ilkeilty

PREZENT CONDIȚIONAL

ilkeilisin, ilkeilisit, ilkeilisi, ilkeilisimme, ilkeilisitte, ilkeilisivät, ilkeiltäisiin

en ilkeilisi, et ilkeilisi, ei ilkeilisi, emme ilkeilisi, ette ilkeilisi, eivät ilkeilisi, ei ilkeiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin ilkeillyt, olisit ilkeillyt, olisi ilkeillyt, olisimme ilkeilleet, olisitte ilkeilleet, olisivat ilkeilleet, oltaisiin ilkeilty

en olisi ilkeillyt, et olisi ilkeillyt, ei olisi ilkeillyt, emme olisi ilkeilleet, ette olisi ilkeilleet, eivät olisi ilkeilleet, ei olisi ilkeilty

PREZENT POTENȚIAL

ilkeillen, ilkeillet, ilkeillee, ilkeillemme, ilkeillette, ilkeillevät, ilkeiltäneen

en ilkeille, et ilkeille, ei ilkeille, emme ilkeille, ette ilkeille, eivät ilkeille, ei ilkeiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen ilkeillyt, lienet ilkeillyt, lienee ilkeillyt, lienemme ilkeilleet, lienette ilkeilleet, lienevät ilkeilleet, lienee ilkeilty

en liene ilkeillyt, et liene ilkeillyt, ei liene ilkeillyt, emme liene ilkeilleet, ette liene ilkeilleet, eivät liene ilkeilleet, ei liene ilkeilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: ilkeillä    FORMA LUNGĂ: ilkeilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: ilkeillessä   INSTRUCTIV: ilkeillen  INESIV PASIV: ilkeiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: ilkeilemään   INESIV: ilkeilemässä  ELATIV: ilkeilemästä

ADESIV: ilkeilemällä  ABESIV: ilkeilemättä  INSTRUCTIV: ilkeilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: ilkeileminen   PARTITIV: ilkeileminen

INFINITIVUL CINCI: ilkeilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: ilkeilevä  (gen. ilkeilevän)   PASIV: ilkeiltävä   (gen. ilkeiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: ilkeillyt                     PASIV: ilkeilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: ilkeilijä (pl.gen. ilkeilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: ilkeilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): ilkeily

 

 

ilveillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

ilveilen, ilveilet, ilveilee, ilveilemme, ilveilette, ilveilevät, ilveillään

en ilveile, et ilveile, ei ilveile, emme ilveile, ette ilveile, eivät ilveile, ei ilveillä

IMPERFECT INDICATIV

ilveilin, ilveilit, ilveili, ilveilimme, ilveilitte, ilveilivät, ilveiltiin

en ilveillyt, et ilveillyt, ei ilveillyt, emme ilveilleet, ette ilveilleet, eivät ilveilleet, ei ilveilty

PERFECT INDICATIV

olen ilveillyt, olet ilveillyt, on ilveillyt, olemme ilveilleet, olette ilveilleet, ovat ilveilleet, on ilveilty

en ole ilveillyt, et ole ilveillyt, ei ole ilveillyt, emme ole ilveilleet, ette ole ilveilleet, eivät ole ilveilleet, ei ole ilveilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin ilveillyt, olit ilveillyt, oli ilveillyt, olimme ilveilleet, olitte ilveilleet, olivat ilveilleet, oli ilveilty

en ollut ilveillyt, et ollut ilveillyt, ei ollut ilveillyt, emme olleet ilveilleet, ette olleet ilveilleet, eivät olleet ilveilleet, ei ollut ilveilty

PREZENT IMPERATIV

-, ilveile, ilveilköön, ilveilkäämme, ilveilkää, ilveilkööt, ilveiltäköön

-, älä ilveile, älköön ilveilkö, älkäämme ilveilkö, älkää ilveilkö, älkööt ilveilkö, älköön ilveiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon ilveillyt, -, -, olkoot ilveilleet, olkoon ilveilty

-, -, älköön olko ilveillyt, -, -, älkööt olko ilveilleet, älköön olko ilveilty

PREZENT CONDIȚIONAL

ilveilisin, ilveilisit, ilveilisi, ilveilisimme, ilveilisitte, ilveilisivät, ilveiltäisiin

en ilveilisi, et ilveilisi, ei ilveilisi, emme ilveilisi, ette ilveilisi, eivät ilveilisi, ei ilveiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin ilveillyt, olisit ilveillyt, olisi ilveillyt, olisimme ilveilleet, olisitte ilveilleet, olisivat ilveilleet, oltaisiin ilveilty

en olisi ilveillyt, et olisi ilveillyt, ei olisi ilveillyt, emme olisi ilveilleet, ette olisi ilveilleet, eivät olisi ilveilleet, ei olisi ilveilty

PREZENT POTENȚIAL

ilveillen, ilveillet, ilveillee, ilveillemme, ilveillette, ilveillevät, ilveiltäneen

en ilveille, et ilveille, ei ilveille, emme ilveille, ette ilveille, eivät ilveille, ei ilveiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen ilveillyt, lienet ilveillyt, lienee ilveillyt, lienemme ilveilleet, lienette ilveilleet, lienevät ilveilleet, lienee ilveilty

en liene ilveillyt, et liene ilveillyt, ei liene ilveillyt, emme liene ilveilleet, ette liene ilveilleet, eivät liene ilveilleet, ei liene ilveilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: ilveillä    FORMA LUNGĂ: ilveilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: ilveillessä   INSTRUCTIV: ilveillen  INESIV PASIV: ilveiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: ilveilemään   INESIV: ilveilemässä  ELATIV: ilveilemästä

ADESIV: ilveilemällä  ABESIV: ilveilemättä  INSTRUCTIV: ilveilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: ilveileminen   PARTITIV: ilveileminen

INFINITIVUL CINCI: ilveilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: ilveilevä  (gen. ilveilevän)   PASIV: ilveiltävä   (gen. ilveiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: ilveillyt                     PASIV: ilveilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: ilveilijä (pl.gen. ilveilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: ilveilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): ilveily

 

 

järkeillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

järkeilen, järkeilet, järkeilee, järkeilemme, järkeilette, järkeilevät, järkeillään

en järkeile, et järkeile, ei järkeile, emme järkeile, ette järkeile, eivät järkeile, ei järkeillä

IMPERFECT INDICATIV

järkeilin, järkeilit, järkeili, järkeilimme, järkeilitte, järkeilivät, järkeiltiin

en järkeillyt, et järkeillyt, ei järkeillyt, emme järkeilleet, ette järkeilleet, eivät järkeilleet, ei järkeilty

PERFECT INDICATIV

olen järkeillyt, olet järkeillyt, on järkeillyt, olemme järkeilleet, olette järkeilleet, ovat järkeilleet, on järkeilty

en ole järkeillyt, et ole järkeillyt, ei ole järkeillyt, emme ole järkeilleet, ette ole järkeilleet, eivät ole järkeilleet, ei ole järkeilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin järkeillyt, olit järkeillyt, oli järkeillyt, olimme järkeilleet, olitte järkeilleet, olivat järkeilleet, oli järkeilty

en ollut järkeillyt, et ollut järkeillyt, ei ollut järkeillyt, emme olleet järkeilleet, ette olleet järkeilleet, eivät olleet järkeilleet, ei ollut järkeilty

PREZENT IMPERATIV

-, järkeile, järkeilköön, järkeilkäämme, järkeilkää, järkeilkööt, järkeiltäköön

-, älä järkeile, älköön järkeilkö, älkäämme järkeilkö, älkää järkeilkö, älkööt järkeilkö, älköön järkeiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon järkeillyt, -, -, olkoot järkeilleet, olkoon järkeilty

-, -, älköön olko järkeillyt, -, -, älkööt olko järkeilleet, älköön olko järkeilty

PREZENT CONDIȚIONAL

järkeilisin, järkeilisit, järkeilisi, järkeilisimme, järkeilisitte, järkeilisivät, järkeiltäisiin

en järkeilisi, et järkeilisi, ei järkeilisi, emme järkeilisi, ette järkeilisi, eivät järkeilisi, ei järkeiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin järkeillyt, olisit järkeillyt, olisi järkeillyt, olisimme järkeilleet, olisitte järkeilleet, olisivat järkeilleet, oltaisiin järkeilty

en olisi järkeillyt, et olisi järkeillyt, ei olisi järkeillyt, emme olisi järkeilleet, ette olisi järkeilleet, eivät olisi järkeilleet, ei olisi järkeilty

PREZENT POTENȚIAL

järkeillen, järkeillet, järkeillee, järkeillemme, järkeillette, järkeillevät, järkeiltäneen

en järkeille, et järkeille, ei järkeille, emme järkeille, ette järkeille, eivät järkeille, ei järkeiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen järkeillyt, lienet järkeillyt, lienee järkeillyt, lienemme järkeilleet, lienette järkeilleet, lienevät järkeilleet, lienee järkeilty

en liene järkeillyt, et liene järkeillyt, ei liene järkeillyt, emme liene järkeilleet, ette liene järkeilleet, eivät liene järkeilleet, ei liene järkeilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: järkeillä    FORMA LUNGĂ: järkeilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: järkeillessä   INSTRUCTIV: järkeillen  INESIV PASIV: järkeiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: järkeilemään   INESIV: järkeilemässä  ELATIV: järkeilemästä

ADESIV: järkeilemällä  ABESIV: järkeilemättä  INSTRUCTIV: järkeilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: järkeileminen   PARTITIV: järkeileminen

INFINITIVUL CINCI: järkeilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: järkeilevä  (gen. järkeilevän)   PASIV: järkeiltävä   (gen. järkeiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: järkeillyt                      PASIV: järkeilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: järkeilijä (pl.gen. järkeilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: järkeilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): järkeily

 

 

keräillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

keräilen, keräilet, keräilee, keräilemme, keräilette, keräilevät, keräillään

en keräile, et keräile, ei keräile, emme keräile, ette keräile, eivät keräile, ei keräillä

IMPERFECT INDICATIV

keräilin, keräilit, keräili, keräilimme, keräilitte, keräilivät, keräiltiin

en keräillyt, et keräillyt, ei keräillyt, emme keräilleet, ette keräilleet, eivät keräilleet, ei keräilty

PERFECT INDICATIV

olen keräillyt, olet keräillyt, on keräillyt, olemme keräilleet, olette keräilleet, ovat keräilleet, on keräilty

en ole keräillyt, et ole keräillyt, ei ole keräillyt, emme ole keräilleet, ette ole keräilleet, eivät ole keräilleet, ei ole keräilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin keräillyt, olit keräillyt, oli keräillyt, olimme keräilleet, olitte keräilleet, olivat keräilleet, oli keräilty

en ollut keräillyt, et ollut keräillyt, ei ollut keräillyt, emme olleet keräilleet, ette olleet keräilleet, eivät olleet keräilleet, ei ollut keräilty

PREZENT IMPERATIV

-, keräile, keräilköön, keräilkäämme, keräilkää, keräilkööt, keräiltäköön

-, älä keräile, älköön keräilkö, älkäämme keräilkö, älkää keräilkö, älkööt keräilkö, älköön keräiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon keräillyt, -, -, olkoot keräilleet, olkoon keräilty

-, -, älköön olko keräillyt, -, -, älkööt olko keräilleet, älköön olko keräilty

PREZENT CONDIȚIONAL

keräilisin, keräilisit, keräilisi, keräilisimme, keräilisitte, keräilisivät, keräiltäisiin

en keräilisi, et keräilisi, ei keräilisi, emme keräilisi, ette keräilisi, eivät keräilisi, ei keräiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin keräillyt, olisit keräillyt, olisi keräillyt, olisimme keräilleet, olisitte keräilleet, olisivat keräilleet, oltaisiin keräilty

en olisi keräillyt, et olisi keräillyt, ei olisi keräillyt, emme olisi keräilleet, ette olisi keräilleet, eivät olisi keräilleet, ei olisi keräilty

PREZENT POTENȚIAL

keräillen, keräillet, keräillee, keräillemme, keräillette, keräillevät, keräiltäneen

en keräille, et keräille, ei keräille, emme keräille, ette keräille, eivät keräille, ei keräiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen keräillyt, lienet keräillyt, lienee keräillyt, lienemme keräilleet, lienette keräilleet, lienevät keräilleet, lienee keräilty

en liene keräillyt, et liene keräillyt, ei liene keräillyt, emme liene keräilleet, ette liene keräilleet, eivät liene keräilleet, ei liene keräilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: keräillä    FORMA LUNGĂ: keräilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: keräillessä   INSTRUCTIV: keräillen  INESIV PASIV: keräiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: keräilemään   INESIV: keräilemässä  ELATIV: keräilemästä

ADESIV: keräilemällä  ABESIV: keräilemättä  INSTRUCTIV: keräilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: keräileminen   PARTITIV: keräileminen

INFINITIVUL CINCI: keräilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: keräilevä  (gen. keräilevän)   PASIV: keräiltävä   (gen. keräiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: keräillyt                     PASIV: keräilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: keräilijä (pl.gen. keräilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: keräilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): keräily

 

 

kiipeillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

kiipeilen, kiipeilet, kiipeilee, kiipeilemme, kiipeilette, kiipeilevät, kiipeillään

en kiipeile, et kiipeile, ei kiipeile, emme kiipeile, ette kiipeile, eivät kiipeile, ei kiipeillä

IMPERFECT INDICATIV

kiipeilin, kiipeilit, kiipeili, kiipeilimme, kiipeilitte, kiipeilivät, kiipeiltiin

en kiipeillyt, et kiipeillyt, ei kiipeillyt, emme kiipeilleet, ette kiipeilleet, eivät kiipeilleet, ei kiipeilty

PERFECT INDICATIV

olen kiipeillyt, olet kiipeillyt, on kiipeillyt, olemme kiipeilleet, olette kiipeilleet, ovat kiipeilleet, on kiipeilty

en ole kiipeillyt, et ole kiipeillyt, ei ole kiipeillyt, emme ole kiipeilleet, ette ole kiipeilleet, eivät ole kiipeilleet, ei ole kiipeilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kiipeillyt, olit kiipeillyt, oli kiipeillyt, olimme kiipeilleet, olitte kiipeilleet, olivat kiipeilleet, oli kiipeilty

en ollut kiipeillyt, et ollut kiipeillyt, ei ollut kiipeillyt, emme olleet kiipeilleet, ette olleet kiipeilleet, eivät olleet kiipeilleet, ei ollut kiipeilty

PREZENT IMPERATIV

-, kiipeile, kiipeilköön, kiipeilkäämme, kiipeilkää, kiipeilkööt, kiipeiltäköön

-, älä kiipeile, älköön kiipeilkö, älkäämme kiipeilkö, älkää kiipeilkö, älkööt kiipeilkö, älköön kiipeiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kiipeillyt, -, -, olkoot kiipeilleet, olkoon kiipeilty

-, -, älköön olko kiipeillyt, -, -, älkööt olko kiipeilleet, älköön olko kiipeilty

PREZENT CONDIȚIONAL

kiipeilisin, kiipeilisit, kiipeilisi, kiipeilisimme, kiipeilisitte, kiipeilisivät, kiipeiltäisiin

en kiipeilisi, et kiipeilisi, ei kiipeilisi, emme kiipeilisi, ette kiipeilisi, eivät kiipeilisi, ei kiipeiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kiipeillyt, olisit kiipeillyt, olisi kiipeillyt, olisimme kiipeilleet, olisitte kiipeilleet, olisivat kiipeilleet, oltaisiin kiipeilty

en olisi kiipeillyt, et olisi kiipeillyt, ei olisi kiipeillyt, emme olisi kiipeilleet, ette olisi kiipeilleet, eivät olisi kiipeilleet, ei olisi kiipeilty

PREZENT POTENȚIAL

kiipeillen, kiipeillet, kiipeillee, kiipeillemme, kiipeillette, kiipeillevät, kiipeiltäneen

en kiipeille, et kiipeille, ei kiipeille, emme kiipeille, ette kiipeille, eivät kiipeille, ei kiipeiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen kiipeillyt, lienet kiipeillyt, lienee kiipeillyt, lienemme kiipeilleet, lienette kiipeilleet, lienevät kiipeilleet, lienee kiipeilty

en liene kiipeillyt, et liene kiipeillyt, ei liene kiipeillyt, emme liene kiipeilleet, ette liene kiipeilleet, eivät liene kiipeilleet, ei liene kiipeilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kiipeillä    FORMA LUNGĂ: kiipeilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kiipeillessä   INSTRUCTIV: kiipeillen  INESIV PASIV: kiipeiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kiipeilemään   INESIV: kiipeilemässä  ELATIV: kiipeilemästä

ADESIV: kiipeilemällä  ABESIV: kiipeilemättä  INSTRUCTIV: kiipeilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kiipeileminen   PARTITIV: kiipeileminen

INFINITIVUL CINCI: kiipeilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kiipeilevä  (gen. kiipeilevän)   PASIV: kiipeiltävä   (gen. kiipeiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kiipeillyt                      PASIV: kiipeilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kiipeilijä (pl.gen. kiipeilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: kiipeilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kiipeily

 

 

kyhäillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

kyhäilen, kyhäilet, kyhäilee, kyhäilemme, kyhäilette, kyhäilevät, kyhäillään

en kyhäile, et kyhäile, ei kyhäile, emme kyhäile, ette kyhäile, eivät kyhäile, ei kyhäillä

IMPERFECT INDICATIV

kyhäilin, kyhäilit, kyhäili, kyhäilimme, kyhäilitte, kyhäilivät, kyhäiltiin

en kyhäillyt, et kyhäillyt, ei kyhäillyt, emme kyhäilleet, ette kyhäilleet, eivät kyhäilleet, ei kyhäilty

PERFECT INDICATIV

olen kyhäillyt, olet kyhäillyt, on kyhäillyt, olemme kyhäilleet, olette kyhäilleet, ovat kyhäilleet, on kyhäilty

en ole kyhäillyt, et ole kyhäillyt, ei ole kyhäillyt, emme ole kyhäilleet, ette ole kyhäilleet, eivät ole kyhäilleet, ei ole kyhäilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kyhäillyt, olit kyhäillyt, oli kyhäillyt, olimme kyhäilleet, olitte kyhäilleet, olivat kyhäilleet, oli kyhäilty

en ollut kyhäillyt, et ollut kyhäillyt, ei ollut kyhäillyt, emme olleet kyhäilleet, ette olleet kyhäilleet, eivät olleet kyhäilleet, ei ollut kyhäilty

PREZENT IMPERATIV

-, kyhäile, kyhäilköön, kyhäilkäämme, kyhäilkää, kyhäilkööt, kyhäiltäköön

-, älä kyhäile, älköön kyhäilkö, älkäämme kyhäilkö, älkää kyhäilkö, älkööt kyhäilkö, älköön kyhäiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kyhäillyt, -, -, olkoot kyhäilleet, olkoon kyhäilty

-, -, älköön olko kyhäillyt, -, -, älkööt olko kyhäilleet, älköön olko kyhäilty

PREZENT CONDIȚIONAL

kyhäilisin, kyhäilisit, kyhäilisi, kyhäilisimme, kyhäilisitte, kyhäilisivät, kyhäiltäisiin

en kyhäilisi, et kyhäilisi, ei kyhäilisi, emme kyhäilisi, ette kyhäilisi, eivät kyhäilisi, ei kyhäiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kyhäillyt, olisit kyhäillyt, olisi kyhäillyt, olisimme kyhäilleet, olisitte kyhäilleet, olisivat kyhäilleet, oltaisiin kyhäilty

en olisi kyhäillyt, et olisi kyhäillyt, ei olisi kyhäillyt, emme olisi kyhäilleet, ette olisi kyhäilleet, eivät olisi kyhäilleet, ei olisi kyhäilty

PREZENT POTENȚIAL

kyhäillen, kyhäillet, kyhäillee, kyhäillemme, kyhäillette, kyhäillevät, kyhäiltäneen

en kyhäille, et kyhäille, ei kyhäille, emme kyhäille, ette kyhäille, eivät kyhäille, ei kyhäiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen kyhäillyt, lienet kyhäillyt, lienee kyhäillyt, lienemme kyhäilleet, lienette kyhäilleet, lienevät kyhäilleet, lienee kyhäilty

en liene kyhäillyt, et liene kyhäillyt, ei liene kyhäillyt, emme liene kyhäilleet, ette liene kyhäilleet, eivät liene kyhäilleet, ei liene kyhäilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kyhäillä    FORMA LUNGĂ: kyhäilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kyhäillessä   INSTRUCTIV: kyhäillen  INESIV PASIV: kyhäiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kyhäilemään   INESIV: kyhäilemässä  ELATIV: kyhäilemästä

ADESIV: kyhäilemällä  ABESIV: kyhäilemättä  INSTRUCTIV: kyhäilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kyhäileminen   PARTITIV: kyhäileminen

INFINITIVUL CINCI: kyhäilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kyhäilevä  (gen. kyhäilevän)   PASIV: kyhäiltävä   (gen. kyhäiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kyhäillyt                     PASIV: kyhäilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kyhäilijä (pl.gen. kyhäilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: kyhäilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kyhäily

 

 

kyläillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

kyläilen, kyläilet, kyläilee, kyläilemme, kyläilette, kyläilevät, kyläillään

en kyläile, et kyläile, ei kyläile, emme kyläile, ette kyläile, eivät kyläile, ei kyläillä

IMPERFECT INDICATIV

kyläilin, kyläilit, kyläili, kyläilimme, kyläilitte, kyläilivät, kyläiltiin

en kyläillyt, et kyläillyt, ei kyläillyt, emme kyläilleet, ette kyläilleet, eivät kyläilleet, ei kyläilty

PERFECT INDICATIV

olen kyläillyt, olet kyläillyt, on kyläillyt, olemme kyläilleet, olette kyläilleet, ovat kyläilleet, on kyläilty

en ole kyläillyt, et ole kyläillyt, ei ole kyläillyt, emme ole kyläilleet, ette ole kyläilleet, eivät ole kyläilleet, ei ole kyläilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kyläillyt, olit kyläillyt, oli kyläillyt, olimme kyläilleet, olitte kyläilleet, olivat kyläilleet, oli kyläilty

en ollut kyläillyt, et ollut kyläillyt, ei ollut kyläillyt, emme olleet kyläilleet, ette olleet kyläilleet, eivät olleet kyläilleet, ei ollut kyläilty

PREZENT IMPERATIV

-, kyläile, kyläilköön, kyläilkäämme, kyläilkää, kyläilkööt, kyläiltäköön

-, älä kyläile, älköön kyläilkö, älkäämme kyläilkö, älkää kyläilkö, älkööt kyläilkö, älköön kyläiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kyläillyt, -, -, olkoot kyläilleet, olkoon kyläilty

-, -, älköön olko kyläillyt, -, -, älkööt olko kyläilleet, älköön olko kyläilty

PREZENT CONDIȚIONAL

kyläilisin, kyläilisit, kyläilisi, kyläilisimme, kyläilisitte, kyläilisivät, kyläiltäisiin

en kyläilisi, et kyläilisi, ei kyläilisi, emme kyläilisi, ette kyläilisi, eivät kyläilisi, ei kyläiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kyläillyt, olisit kyläillyt, olisi kyläillyt, olisimme kyläilleet, olisitte kyläilleet, olisivat kyläilleet, oltaisiin kyläilty

en olisi kyläillyt, et olisi kyläillyt, ei olisi kyläillyt, emme olisi kyläilleet, ette olisi kyläilleet, eivät olisi kyläilleet, ei olisi kyläilty

PREZENT POTENȚIAL

kyläillen, kyläillet, kyläillee, kyläillemme, kyläillette, kyläillevät, kyläiltäneen

en kyläille, et kyläille, ei kyläille, emme kyläille, ette kyläille, eivät kyläille, ei kyläiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen kyläillyt, lienet kyläillyt, lienee kyläillyt, lienemme kyläilleet, lienette kyläilleet, lienevät kyläilleet, lienee kyläilty

en liene kyläillyt, et liene kyläillyt, ei liene kyläillyt, emme liene kyläilleet, ette liene kyläilleet, eivät liene kyläilleet, ei liene kyläilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kyläillä    FORMA LUNGĂ: kyläilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kyläillessä   INSTRUCTIV: kyläillen  INESIV PASIV: kyläiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kyläilemään   INESIV: kyläilemässä  ELATIV: kyläilemästä

ADESIV: kyläilemällä  ABESIV: kyläilemättä  INSTRUCTIV: kyläilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kyläileminen   PARTITIV: kyläileminen

INFINITIVUL CINCI: kyläilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kyläilevä  (gen. kyläilevän)   PASIV: kyläiltävä   (gen. kyläiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kyläillyt                     PASIV: kyläilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kyläilijä (pl.gen. kyläilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: kyläilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kyläily

 

 

kynäillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

kynäilen, kynäilet, kynäilee, kynäilemme, kynäilette, kynäilevät, kynäillään

en kynäile, et kynäile, ei kynäile, emme kynäile, ette kynäile, eivät kynäile, ei kynäillä

IMPERFECT INDICATIV

kynäilin, kynäilit, kynäili, kynäilimme, kynäilitte, kynäilivät, kynäiltiin

en kynäillyt, et kynäillyt, ei kynäillyt, emme kynäilleet, ette kynäilleet, eivät kynäilleet, ei kynäilty

PERFECT INDICATIV

olen kynäillyt, olet kynäillyt, on kynäillyt, olemme kynäilleet, olette kynäilleet, ovat kynäilleet, on kynäilty

en ole kynäillyt, et ole kynäillyt, ei ole kynäillyt, emme ole kynäilleet, ette ole kynäilleet, eivät ole kynäilleet, ei ole kynäilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kynäillyt, olit kynäillyt, oli kynäillyt, olimme kynäilleet, olitte kynäilleet, olivat kynäilleet, oli kynäilty

en ollut kynäillyt, et ollut kynäillyt, ei ollut kynäillyt, emme olleet kynäilleet, ette olleet kynäilleet, eivät olleet kynäilleet, ei ollut kynäilty

PREZENT IMPERATIV

-, kynäile, kynäilköön, kynäilkäämme, kynäilkää, kynäilkööt, kynäiltäköön

-, älä kynäile, älköön kynäilkö, älkäämme kynäilkö, älkää kynäilkö, älkööt kynäilkö, älköön kynäiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kynäillyt, -, -, olkoot kynäilleet, olkoon kynäilty

-, -, älköön olko kynäillyt, -, -, älkööt olko kynäilleet, älköön olko kynäilty

PREZENT CONDIȚIONAL

kynäilisin, kynäilisit, kynäilisi, kynäilisimme, kynäilisitte, kynäilisivät, kynäiltäisiin

en kynäilisi, et kynäilisi, ei kynäilisi, emme kynäilisi, ette kynäilisi, eivät kynäilisi, ei kynäiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kynäillyt, olisit kynäillyt, olisi kynäillyt, olisimme kynäilleet, olisitte kynäilleet, olisivat kynäilleet, oltaisiin kynäilty

en olisi kynäillyt, et olisi kynäillyt, ei olisi kynäillyt, emme olisi kynäilleet, ette olisi kynäilleet, eivät olisi kynäilleet, ei olisi kynäilty

PREZENT POTENȚIAL

kynäillen, kynäillet, kynäillee, kynäillemme, kynäillette, kynäillevät, kynäiltäneen

en kynäille, et kynäille, ei kynäille, emme kynäille, ette kynäille, eivät kynäille, ei kynäiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen kynäillyt, lienet kynäillyt, lienee kynäillyt, lienemme kynäilleet, lienette kynäilleet, lienevät kynäilleet, lienee kynäilty

en liene kynäillyt, et liene kynäillyt, ei liene kynäillyt, emme liene kynäilleet, ette liene kynäilleet, eivät liene kynäilleet, ei liene kynäilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kynäillä    FORMA LUNGĂ: kynäilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kynäillessä   INSTRUCTIV: kynäillen  INESIV PASIV: kynäiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kynäilemään   INESIV: kynäilemässä  ELATIV: kynäilemästä

ADESIV: kynäilemällä  ABESIV: kynäilemättä  INSTRUCTIV: kynäilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kynäileminen   PARTITIV: kynäileminen

INFINITIVUL CINCI: kynäilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kynäilevä  (gen. kynäilevän)   PASIV: kynäiltävä   (gen. kynäiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kynäillyt                     PASIV: kynäilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kynäilijä (pl.gen. kynäilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: kynäilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kynäily

 

 

käppäillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

käppäilen, käppäilet, käppäilee, käppäilemme, käppäilette, käppäilevät, käppäillään

en käppäile, et käppäile, ei käppäile, emme käppäile, ette käppäile, eivät käppäile, ei käppäillä

IMPERFECT INDICATIV

käppäilin, käppäilit, käppäili, käppäilimme, käppäilitte, käppäilivät, käppäiltiin

en käppäillyt, et käppäillyt, ei käppäillyt, emme käppäilleet, ette käppäilleet, eivät käppäilleet, ei käppäilty

PERFECT INDICATIV

olen käppäillyt, olet käppäillyt, on käppäillyt, olemme käppäilleet, olette käppäilleet, ovat käppäilleet, on käppäilty

en ole käppäillyt, et ole käppäillyt, ei ole käppäillyt, emme ole käppäilleet, ette ole käppäilleet, eivät ole käppäilleet, ei ole käppäilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin käppäillyt, olit käppäillyt, oli käppäillyt, olimme käppäilleet, olitte käppäilleet, olivat käppäilleet, oli käppäilty

en ollut käppäillyt, et ollut käppäillyt, ei ollut käppäillyt, emme olleet käppäilleet, ette olleet käppäilleet, eivät olleet käppäilleet, ei ollut käppäilty

PREZENT IMPERATIV

-, käppäile, käppäilköön, käppäilkäämme, käppäilkää, käppäilkööt, käppäiltäköön

-, älä käppäile, älköön käppäilkö, älkäämme käppäilkö, älkää käppäilkö, älkööt käppäilkö, älköön käppäiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon käppäillyt, -, -, olkoot käppäilleet, olkoon käppäilty

-, -, älköön olko käppäillyt, -, -, älkööt olko käppäilleet, älköön olko käppäilty

PREZENT CONDIȚIONAL

käppäilisin, käppäilisit, käppäilisi, käppäilisimme, käppäilisitte, käppäilisivät, käppäiltäisiin

en käppäilisi, et käppäilisi, ei käppäilisi, emme käppäilisi, ette käppäilisi, eivät käppäilisi, ei käppäiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin käppäillyt, olisit käppäillyt, olisi käppäillyt, olisimme käppäilleet, olisitte käppäilleet, olisivat käppäilleet, oltaisiin käppäilty

en olisi käppäillyt, et olisi käppäillyt, ei olisi käppäillyt, emme olisi käppäilleet, ette olisi käppäilleet, eivät olisi käppäilleet, ei olisi käppäilty

PREZENT POTENȚIAL

käppäillen, käppäillet, käppäillee, käppäillemme, käppäillette, käppäillevät, käppäiltäneen

en käppäille, et käppäille, ei käppäille, emme käppäille, ette käppäille, eivät käppäille, ei käppäiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen käppäillyt, lienet käppäillyt, lienee käppäillyt, lienemme käppäilleet, lienette käppäilleet, lienevät käppäilleet, lienee käppäilty

en liene käppäillyt, et liene käppäillyt, ei liene käppäillyt, emme liene käppäilleet, ette liene käppäilleet, eivät liene käppäilleet, ei liene käppäilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: käppäillä    FORMA LUNGĂ: käppäilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: käppäillessä   INSTRUCTIV: käppäillen  INESIV PASIV: käppäiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: käppäilemään   INESIV: käppäilemässä  ELATIV: käppäilemästä

ADESIV: käppäilemällä  ABESIV: käppäilemättä  INSTRUCTIV: käppäilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: käppäileminen   PARTITIV: käppäileminen

INFINITIVUL CINCI: käppäilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: käppäilevä  (gen. käppäilevän)   PASIV: käppäiltävä   (gen. käppäiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: käppäillyt                      PASIV: käppäilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: käppäilijä (pl.gen. käppäilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: käppäilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): käppäily

 

 

lehteillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

lehteilen, lehteilet, lehteilee, lehteilemme, lehteilette, lehteilevät, lehteillään

en lehteile, et lehteile, ei lehteile, emme lehteile, ette lehteile, eivät lehteile, ei lehteillä

IMPERFECT INDICATIV

lehteilin, lehteilit, lehteili, lehteilimme, lehteilitte, lehteilivät, lehteiltiin

en lehteillyt, et lehteillyt, ei lehteillyt, emme lehteilleet, ette lehteilleet, eivät lehteilleet, ei lehteilty

PERFECT INDICATIV

olen lehteillyt, olet lehteillyt, on lehteillyt, olemme lehteilleet, olette lehteilleet, ovat lehteilleet, on lehteilty

en ole lehteillyt, et ole lehteillyt, ei ole lehteillyt, emme ole lehteilleet, ette ole lehteilleet, eivät ole lehteilleet, ei ole lehteilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin lehteillyt, olit lehteillyt, oli lehteillyt, olimme lehteilleet, olitte lehteilleet, olivat lehteilleet, oli lehteilty

en ollut lehteillyt, et ollut lehteillyt, ei ollut lehteillyt, emme olleet lehteilleet, ette olleet lehteilleet, eivät olleet lehteilleet, ei ollut lehteilty

PREZENT IMPERATIV

-, lehteile, lehteilköön, lehteilkäämme, lehteilkää, lehteilkööt, lehteiltäköön

-, älä lehteile, älköön lehteilkö, älkäämme lehteilkö, älkää lehteilkö, älkööt lehteilkö, älköön lehteiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon lehteillyt, -, -, olkoot lehteilleet, olkoon lehteilty

-, -, älköön olko lehteillyt, -, -, älkööt olko lehteilleet, älköön olko lehteilty

PREZENT CONDIȚIONAL

lehteilisin, lehteilisit, lehteilisi, lehteilisimme, lehteilisitte, lehteilisivät, lehteiltäisiin

en lehteilisi, et lehteilisi, ei lehteilisi, emme lehteilisi, ette lehteilisi, eivät lehteilisi, ei lehteiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin lehteillyt, olisit lehteillyt, olisi lehteillyt, olisimme lehteilleet, olisitte lehteilleet, olisivat lehteilleet, oltaisiin lehteilty

en olisi lehteillyt, et olisi lehteillyt, ei olisi lehteillyt, emme olisi lehteilleet, ette olisi lehteilleet, eivät olisi lehteilleet, ei olisi lehteilty

PREZENT POTENȚIAL

lehteillen, lehteillet, lehteillee, lehteillemme, lehteillette, lehteillevät, lehteiltäneen

en lehteille, et lehteille, ei lehteille, emme lehteille, ette lehteille, eivät lehteille, ei lehteiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen lehteillyt, lienet lehteillyt, lienee lehteillyt, lienemme lehteilleet, lienette lehteilleet, lienevät lehteilleet, lienee lehteilty

en liene lehteillyt, et liene lehteillyt, ei liene lehteillyt, emme liene lehteilleet, ette liene lehteilleet, eivät liene lehteilleet, ei liene lehteilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: lehteillä    FORMA LUNGĂ: lehteilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: lehteillessä   INSTRUCTIV: lehteillen  INESIV PASIV: lehteiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: lehteilemään   INESIV: lehteilemässä  ELATIV: lehteilemästä

ADESIV: lehteilemällä  ABESIV: lehteilemättä  INSTRUCTIV: lehteilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: lehteileminen   PARTITIV: lehteileminen

INFINITIVUL CINCI: lehteilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: lehteilevä  (gen. lehteilevän)   PASIV: lehteiltävä   (gen. lehteiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: lehteillyt                      PASIV: lehteilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: lehteilijä (pl.gen. lehteilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: lehteilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): lehteily

 

 

lenkkeillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

lenkkeilen, lenkkeilet, lenkkeilee, lenkkeilemme, lenkkeilette, lenkkeilevät, lenkkeillään

en lenkkeile, et lenkkeile, ei lenkkeile, emme lenkkeile, ette lenkkeile, eivät lenkkeile, ei lenkkeillä

IMPERFECT INDICATIV

lenkkeilin, lenkkeilit, lenkkeili, lenkkeilimme, lenkkeilitte, lenkkeilivät, lenkkeiltiin

en lenkkeillyt, et lenkkeillyt, ei lenkkeillyt, emme lenkkeilleet, ette lenkkeilleet, eivät lenkkeilleet, ei lenkkeilty

PERFECT INDICATIV

olen lenkkeillyt, olet lenkkeillyt, on lenkkeillyt, olemme lenkkeilleet, olette lenkkeilleet, ovat lenkkeilleet, on lenkkeilty

en ole lenkkeillyt, et ole lenkkeillyt, ei ole lenkkeillyt, emme ole lenkkeilleet, ette ole lenkkeilleet, eivät ole lenkkeilleet, ei ole lenkkeilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin lenkkeillyt, olit lenkkeillyt, oli lenkkeillyt, olimme lenkkeilleet, olitte lenkkeilleet, olivat lenkkeilleet, oli lenkkeilty

en ollut lenkkeillyt, et ollut lenkkeillyt, ei ollut lenkkeillyt, emme olleet lenkkeilleet, ette olleet lenkkeilleet, eivät olleet lenkkeilleet, ei ollut lenkkeilty

PREZENT IMPERATIV

-, lenkkeile, lenkkeilköön, lenkkeilkäämme, lenkkeilkää, lenkkeilkööt, lenkkeiltäköön

-, älä lenkkeile, älköön lenkkeilkö, älkäämme lenkkeilkö, älkää lenkkeilkö, älkööt lenkkeilkö, älköön lenkkeiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon lenkkeillyt, -, -, olkoot lenkkeilleet, olkoon lenkkeilty

-, -, älköön olko lenkkeillyt, -, -, älkööt olko lenkkeilleet, älköön olko lenkkeilty

PREZENT CONDIȚIONAL

lenkkeilisin, lenkkeilisit, lenkkeilisi, lenkkeilisimme, lenkkeilisitte, lenkkeilisivät, lenkkeiltäisiin

en lenkkeilisi, et lenkkeilisi, ei lenkkeilisi, emme lenkkeilisi, ette lenkkeilisi, eivät lenkkeilisi, ei lenkkeiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin lenkkeillyt, olisit lenkkeillyt, olisi lenkkeillyt, olisimme lenkkeilleet, olisitte lenkkeilleet, olisivat lenkkeilleet, oltaisiin lenkkeilty

en olisi lenkkeillyt, et olisi lenkkeillyt, ei olisi lenkkeillyt, emme olisi lenkkeilleet, ette olisi lenkkeilleet, eivät olisi lenkkeilleet, ei olisi lenkkeilty

PREZENT POTENȚIAL

lenkkeillen, lenkkeillet, lenkkeillee, lenkkeillemme, lenkkeillette, lenkkeillevät, lenkkeiltäneen

en lenkkeille, et lenkkeille, ei lenkkeille, emme lenkkeille, ette lenkkeille, eivät lenkkeille, ei lenkkeiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen lenkkeillyt, lienet lenkkeillyt, lienee lenkkeillyt, lienemme lenkkeilleet, lienette lenkkeilleet, lienevät lenkkeilleet, lienee lenkkeilty

en liene lenkkeillyt, et liene lenkkeillyt, ei liene lenkkeillyt, emme liene lenkkeilleet, ette liene lenkkeilleet, eivät liene lenkkeilleet, ei liene lenkkeilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: lenkkeillä    FORMA LUNGĂ: lenkkeilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: lenkkeillessä   INSTRUCTIV: lenkkeillen  INESIV PASIV: lenkkeiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: lenkkeilemään   INESIV: lenkkeilemässä  ELATIV: lenkkeilemästä

ADESIV: lenkkeilemällä  ABESIV: lenkkeilemättä  INSTRUCTIV: lenkkeilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: lenkkeileminen   PARTITIV: lenkkeileminen

INFINITIVUL CINCI: lenkkeilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: lenkkeilevä  (gen. lenkkeilevän)   PASIV: lenkkeiltävä   (gen. lenkkeiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: lenkkeillyt                       PASIV: lenkkeilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: lenkkeilijä (pl.gen. lenkkeilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: lenkkeilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): lenkkeily

 

 

leveillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

leveilen, leveilet, leveilee, leveilemme, leveilette, leveilevät, leveillään

en leveile, et leveile, ei leveile, emme leveile, ette leveile, eivät leveile, ei leveillä

IMPERFECT INDICATIV

leveilin, leveilit, leveili, leveilimme, leveilitte, leveilivät, leveiltiin

en leveillyt, et leveillyt, ei leveillyt, emme leveilleet, ette leveilleet, eivät leveilleet, ei leveilty

PERFECT INDICATIV

olen leveillyt, olet leveillyt, on leveillyt, olemme leveilleet, olette leveilleet, ovat leveilleet, on leveilty

en ole leveillyt, et ole leveillyt, ei ole leveillyt, emme ole leveilleet, ette ole leveilleet, eivät ole leveilleet, ei ole leveilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin leveillyt, olit leveillyt, oli leveillyt, olimme leveilleet, olitte leveilleet, olivat leveilleet, oli leveilty

en ollut leveillyt, et ollut leveillyt, ei ollut leveillyt, emme olleet leveilleet, ette olleet leveilleet, eivät olleet leveilleet, ei ollut leveilty

PREZENT IMPERATIV

-, leveile, leveilköön, leveilkäämme, leveilkää, leveilkööt, leveiltäköön

-, älä leveile, älköön leveilkö, älkäämme leveilkö, älkää leveilkö, älkööt leveilkö, älköön leveiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon leveillyt, -, -, olkoot leveilleet, olkoon leveilty

-, -, älköön olko leveillyt, -, -, älkööt olko leveilleet, älköön olko leveilty

PREZENT CONDIȚIONAL

leveilisin, leveilisit, leveilisi, leveilisimme, leveilisitte, leveilisivät, leveiltäisiin

en leveilisi, et leveilisi, ei leveilisi, emme leveilisi, ette leveilisi, eivät leveilisi, ei leveiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin leveillyt, olisit leveillyt, olisi leveillyt, olisimme leveilleet, olisitte leveilleet, olisivat leveilleet, oltaisiin leveilty

en olisi leveillyt, et olisi leveillyt, ei olisi leveillyt, emme olisi leveilleet, ette olisi leveilleet, eivät olisi leveilleet, ei olisi leveilty

PREZENT POTENȚIAL

leveillen, leveillet, leveillee, leveillemme, leveillette, leveillevät, leveiltäneen

en leveille, et leveille, ei leveille, emme leveille, ette leveille, eivät leveille, ei leveiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen leveillyt, lienet leveillyt, lienee leveillyt, lienemme leveilleet, lienette leveilleet, lienevät leveilleet, lienee leveilty

en liene leveillyt, et liene leveillyt, ei liene leveillyt, emme liene leveilleet, ette liene leveilleet, eivät liene leveilleet, ei liene leveilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: leveillä    FORMA LUNGĂ: leveilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: leveillessä   INSTRUCTIV: leveillen  INESIV PASIV: leveiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: leveilemään   INESIV: leveilemässä  ELATIV: leveilemästä

ADESIV: leveilemällä  ABESIV: leveilemättä  INSTRUCTIV: leveilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: leveileminen   PARTITIV: leveileminen

INFINITIVUL CINCI: leveilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: leveilevä  (gen. leveilevän)   PASIV: leveiltävä   (gen. leveiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: leveillyt                     PASIV: leveilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: leveilijä (pl.gen. leveilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: leveilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): leveily

 

 

liepeillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

liepeilen, liepeilet, liepeilee, liepeilemme, liepeilette, liepeilevät, liepeillään

en liepeile, et liepeile, ei liepeile, emme liepeile, ette liepeile, eivät liepeile, ei liepeillä

IMPERFECT INDICATIV

liepeilin, liepeilit, liepeili, liepeilimme, liepeilitte, liepeilivät, liepeiltiin

en liepeillyt, et liepeillyt, ei liepeillyt, emme liepeilleet, ette liepeilleet, eivät liepeilleet, ei liepeilty

PERFECT INDICATIV

olen liepeillyt, olet liepeillyt, on liepeillyt, olemme liepeilleet, olette liepeilleet, ovat liepeilleet, on liepeilty

en ole liepeillyt, et ole liepeillyt, ei ole liepeillyt, emme ole liepeilleet, ette ole liepeilleet, eivät ole liepeilleet, ei ole liepeilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin liepeillyt, olit liepeillyt, oli liepeillyt, olimme liepeilleet, olitte liepeilleet, olivat liepeilleet, oli liepeilty

en ollut liepeillyt, et ollut liepeillyt, ei ollut liepeillyt, emme olleet liepeilleet, ette olleet liepeilleet, eivät olleet liepeilleet, ei ollut liepeilty

PREZENT IMPERATIV

-, liepeile, liepeilköön, liepeilkäämme, liepeilkää, liepeilkööt, liepeiltäköön

-, älä liepeile, älköön liepeilkö, älkäämme liepeilkö, älkää liepeilkö, älkööt liepeilkö, älköön liepeiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon liepeillyt, -, -, olkoot liepeilleet, olkoon liepeilty

-, -, älköön olko liepeillyt, -, -, älkööt olko liepeilleet, älköön olko liepeilty

PREZENT CONDIȚIONAL

liepeilisin, liepeilisit, liepeilisi, liepeilisimme, liepeilisitte, liepeilisivät, liepeiltäisiin

en liepeilisi, et liepeilisi, ei liepeilisi, emme liepeilisi, ette liepeilisi, eivät liepeilisi, ei liepeiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin liepeillyt, olisit liepeillyt, olisi liepeillyt, olisimme liepeilleet, olisitte liepeilleet, olisivat liepeilleet, oltaisiin liepeilty

en olisi liepeillyt, et olisi liepeillyt, ei olisi liepeillyt, emme olisi liepeilleet, ette olisi liepeilleet, eivät olisi liepeilleet, ei olisi liepeilty

PREZENT POTENȚIAL

liepeillen, liepeillet, liepeillee, liepeillemme, liepeillette, liepeillevät, liepeiltäneen

en liepeille, et liepeille, ei liepeille, emme liepeille, ette liepeille, eivät liepeille, ei liepeiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen liepeillyt, lienet liepeillyt, lienee liepeillyt, lienemme liepeilleet, lienette liepeilleet, lienevät liepeilleet, lienee liepeilty

en liene liepeillyt, et liene liepeillyt, ei liene liepeillyt, emme liene liepeilleet, ette liene liepeilleet, eivät liene liepeilleet, ei liene liepeilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: liepeillä    FORMA LUNGĂ: liepeilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: liepeillessä   INSTRUCTIV: liepeillen  INESIV PASIV: liepeiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: liepeilemään   INESIV: liepeilemässä  ELATIV: liepeilemästä

ADESIV: liepeilemällä  ABESIV: liepeilemättä  INSTRUCTIV: liepeilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: liepeileminen   PARTITIV: liepeileminen

INFINITIVUL CINCI: liepeilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: liepeilevä  (gen. liepeilevän)   PASIV: liepeiltävä   (gen. liepeiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: liepeillyt                      PASIV: liepeilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: liepeilijä (pl.gen. liepeilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: liepeilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): liepeily

 

 

lymyillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

lymyilen, lymyilet, lymyilee, lymyilemme, lymyilette, lymyilevät, lymyillään

en lymyile, et lymyile, ei lymyile, emme lymyile, ette lymyile, eivät lymyile, ei lymyillä

IMPERFECT INDICATIV

lymyilin, lymyilit, lymyili, lymyilimme, lymyilitte, lymyilivät, lymyiltiin

en lymyillyt, et lymyillyt, ei lymyillyt, emme lymyilleet, ette lymyilleet, eivät lymyilleet, ei lymyilty

PERFECT INDICATIV

olen lymyillyt, olet lymyillyt, on lymyillyt, olemme lymyilleet, olette lymyilleet, ovat lymyilleet, on lymyilty

en ole lymyillyt, et ole lymyillyt, ei ole lymyillyt, emme ole lymyilleet, ette ole lymyilleet, eivät ole lymyilleet, ei ole lymyilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin lymyillyt, olit lymyillyt, oli lymyillyt, olimme lymyilleet, olitte lymyilleet, olivat lymyilleet, oli lymyilty

en ollut lymyillyt, et ollut lymyillyt, ei ollut lymyillyt, emme olleet lymyilleet, ette olleet lymyilleet, eivät olleet lymyilleet, ei ollut lymyilty

PREZENT IMPERATIV

-, lymyile, lymyilköön, lymyilkäämme, lymyilkää, lymyilkööt, lymyiltäköön

-, älä lymyile, älköön lymyilkö, älkäämme lymyilkö, älkää lymyilkö, älkööt lymyilkö, älköön lymyiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon lymyillyt, -, -, olkoot lymyilleet, olkoon lymyilty

-, -, älköön olko lymyillyt, -, -, älkööt olko lymyilleet, älköön olko lymyilty

PREZENT CONDIȚIONAL

lymyilisin, lymyilisit, lymyilisi, lymyilisimme, lymyilisitte, lymyilisivät, lymyiltäisiin

en lymyilisi, et lymyilisi, ei lymyilisi, emme lymyilisi, ette lymyilisi, eivät lymyilisi, ei lymyiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin lymyillyt, olisit lymyillyt, olisi lymyillyt, olisimme lymyilleet, olisitte lymyilleet, olisivat lymyilleet, oltaisiin lymyilty

en olisi lymyillyt, et olisi lymyillyt, ei olisi lymyillyt, emme olisi lymyilleet, ette olisi lymyilleet, eivät olisi lymyilleet, ei olisi lymyilty

PREZENT POTENȚIAL

lymyillen, lymyillet, lymyillee, lymyillemme, lymyillette, lymyillevät, lymyiltäneen

en lymyille, et lymyille, ei lymyille, emme lymyille, ette lymyille, eivät lymyille, ei lymyiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen lymyillyt, lienet lymyillyt, lienee lymyillyt, lienemme lymyilleet, lienette lymyilleet, lienevät lymyilleet, lienee lymyilty

en liene lymyillyt, et liene lymyillyt, ei liene lymyillyt, emme liene lymyilleet, ette liene lymyilleet, eivät liene lymyilleet, ei liene lymyilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: lymyillä    FORMA LUNGĂ: lymyilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: lymyillessä   INSTRUCTIV: lymyillen  INESIV PASIV: lymyiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: lymyilemään   INESIV: lymyilemässä  ELATIV: lymyilemästä

ADESIV: lymyilemällä  ABESIV: lymyilemättä  INSTRUCTIV: lymyilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: lymyileminen   PARTITIV: lymyileminen

INFINITIVUL CINCI: lymyilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: lymyilevä  (gen. lymyilevän)   PASIV: lymyiltävä   (gen. lymyiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: lymyillyt                     PASIV: lymyilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: lymyilijä (pl.gen. lymyilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: lymyilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): lymyily

 

 

myhäillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

myhäilen, myhäilet, myhäilee, myhäilemme, myhäilette, myhäilevät, myhäillään

en myhäile, et myhäile, ei myhäile, emme myhäile, ette myhäile, eivät myhäile, ei myhäillä

IMPERFECT INDICATIV

myhäilin, myhäilit, myhäili, myhäilimme, myhäilitte, myhäilivät, myhäiltiin

en myhäillyt, et myhäillyt, ei myhäillyt, emme myhäilleet, ette myhäilleet, eivät myhäilleet, ei myhäilty

PERFECT INDICATIV

olen myhäillyt, olet myhäillyt, on myhäillyt, olemme myhäilleet, olette myhäilleet, ovat myhäilleet, on myhäilty

en ole myhäillyt, et ole myhäillyt, ei ole myhäillyt, emme ole myhäilleet, ette ole myhäilleet, eivät ole myhäilleet, ei ole myhäilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin myhäillyt, olit myhäillyt, oli myhäillyt, olimme myhäilleet, olitte myhäilleet, olivat myhäilleet, oli myhäilty

en ollut myhäillyt, et ollut myhäillyt, ei ollut myhäillyt, emme olleet myhäilleet, ette olleet myhäilleet, eivät olleet myhäilleet, ei ollut myhäilty

PREZENT IMPERATIV

-, myhäile, myhäilköön, myhäilkäämme, myhäilkää, myhäilkööt, myhäiltäköön

-, älä myhäile, älköön myhäilkö, älkäämme myhäilkö, älkää myhäilkö, älkööt myhäilkö, älköön myhäiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon myhäillyt, -, -, olkoot myhäilleet, olkoon myhäilty

-, -, älköön olko myhäillyt, -, -, älkööt olko myhäilleet, älköön olko myhäilty

PREZENT CONDIȚIONAL

myhäilisin, myhäilisit, myhäilisi, myhäilisimme, myhäilisitte, myhäilisivät, myhäiltäisiin

en myhäilisi, et myhäilisi, ei myhäilisi, emme myhäilisi, ette myhäilisi, eivät myhäilisi, ei myhäiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin myhäillyt, olisit myhäillyt, olisi myhäillyt, olisimme myhäilleet, olisitte myhäilleet, olisivat myhäilleet, oltaisiin myhäilty

en olisi myhäillyt, et olisi myhäillyt, ei olisi myhäillyt, emme olisi myhäilleet, ette olisi myhäilleet, eivät olisi myhäilleet, ei olisi myhäilty

PREZENT POTENȚIAL

myhäillen, myhäillet, myhäillee, myhäillemme, myhäillette, myhäillevät, myhäiltäneen

en myhäille, et myhäille, ei myhäille, emme myhäille, ette myhäille, eivät myhäille, ei myhäiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen myhäillyt, lienet myhäillyt, lienee myhäillyt, lienemme myhäilleet, lienette myhäilleet, lienevät myhäilleet, lienee myhäilty

en liene myhäillyt, et liene myhäillyt, ei liene myhäillyt, emme liene myhäilleet, ette liene myhäilleet, eivät liene myhäilleet, ei liene myhäilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: myhäillä    FORMA LUNGĂ: myhäilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: myhäillessä   INSTRUCTIV: myhäillen  INESIV PASIV: myhäiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: myhäilemään   INESIV: myhäilemässä  ELATIV: myhäilemästä

ADESIV: myhäilemällä  ABESIV: myhäilemättä  INSTRUCTIV: myhäilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: myhäileminen   PARTITIV: myhäileminen

INFINITIVUL CINCI: myhäilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: myhäilevä  (gen. myhäilevän)   PASIV: myhäiltävä   (gen. myhäiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: myhäillyt                     PASIV: myhäilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: myhäilijä (pl.gen. myhäilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: myhäilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): myhäily

 

 

myötäillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

myötäilen, myötäilet, myötäilee, myötäilemme, myötäilette, myötäilevät, myötäillään

en myötäile, et myötäile, ei myötäile, emme myötäile, ette myötäile, eivät myötäile, ei myötäillä

IMPERFECT INDICATIV

myötäilin, myötäilit, myötäili, myötäilimme, myötäilitte, myötäilivät, myötäiltiin

en myötäillyt, et myötäillyt, ei myötäillyt, emme myötäilleet, ette myötäilleet, eivät myötäilleet, ei myötäilty

PERFECT INDICATIV

olen myötäillyt, olet myötäillyt, on myötäillyt, olemme myötäilleet, olette myötäilleet, ovat myötäilleet, on myötäilty

en ole myötäillyt, et ole myötäillyt, ei ole myötäillyt, emme ole myötäilleet, ette ole myötäilleet, eivät ole myötäilleet, ei ole myötäilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin myötäillyt, olit myötäillyt, oli myötäillyt, olimme myötäilleet, olitte myötäilleet, olivat myötäilleet, oli myötäilty

en ollut myötäillyt, et ollut myötäillyt, ei ollut myötäillyt, emme olleet myötäilleet, ette olleet myötäilleet, eivät olleet myötäilleet, ei ollut myötäilty

PREZENT IMPERATIV

-, myötäile, myötäilköön, myötäilkäämme, myötäilkää, myötäilkööt, myötäiltäköön

-, älä myötäile, älköön myötäilkö, älkäämme myötäilkö, älkää myötäilkö, älkööt myötäilkö, älköön myötäiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon myötäillyt, -, -, olkoot myötäilleet, olkoon myötäilty

-, -, älköön olko myötäillyt, -, -, älkööt olko myötäilleet, älköön olko myötäilty

PREZENT CONDIȚIONAL

myötäilisin, myötäilisit, myötäilisi, myötäilisimme, myötäilisitte, myötäilisivät, myötäiltäisiin

en myötäilisi, et myötäilisi, ei myötäilisi, emme myötäilisi, ette myötäilisi, eivät myötäilisi, ei myötäiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin myötäillyt, olisit myötäillyt, olisi myötäillyt, olisimme myötäilleet, olisitte myötäilleet, olisivat myötäilleet, oltaisiin myötäilty

en olisi myötäillyt, et olisi myötäillyt, ei olisi myötäillyt, emme olisi myötäilleet, ette olisi myötäilleet, eivät olisi myötäilleet, ei olisi myötäilty

PREZENT POTENȚIAL

myötäillen, myötäillet, myötäillee, myötäillemme, myötäillette, myötäillevät, myötäiltäneen

en myötäille, et myötäille, ei myötäille, emme myötäille, ette myötäille, eivät myötäille, ei myötäiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen myötäillyt, lienet myötäillyt, lienee myötäillyt, lienemme myötäilleet, lienette myötäilleet, lienevät myötäilleet, lienee myötäilty

en liene myötäillyt, et liene myötäillyt, ei liene myötäillyt, emme liene myötäilleet, ette liene myötäilleet, eivät liene myötäilleet, ei liene myötäilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: myötäillä    FORMA LUNGĂ: myötäilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: myötäillessä   INSTRUCTIV: myötäillen  INESIV PASIV: myötäiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: myötäilemään   INESIV: myötäilemässä  ELATIV: myötäilemästä

ADESIV: myötäilemällä  ABESIV: myötäilemättä  INSTRUCTIV: myötäilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: myötäileminen   PARTITIV: myötäileminen

INFINITIVUL CINCI: myötäilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: myötäilevä  (gen. myötäilevän)   PASIV: myötäiltävä   (gen. myötäiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: myötäillyt                      PASIV: myötäilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: myötäilijä (pl.gen. myötäilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: myötäilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): myötäily

 

 

mässäillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

mässäilen, mässäilet, mässäilee, mässäilemme, mässäilette, mässäilevät, mässäillään

en mässäile, et mässäile, ei mässäile, emme mässäile, ette mässäile, eivät mässäile, ei mässäillä

IMPERFECT INDICATIV

mässäilin, mässäilit, mässäili, mässäilimme, mässäilitte, mässäilivät, mässäiltiin

en mässäillyt, et mässäillyt, ei mässäillyt, emme mässäilleet, ette mässäilleet, eivät mässäilleet, ei mässäilty

PERFECT INDICATIV

olen mässäillyt, olet mässäillyt, on mässäillyt, olemme mässäilleet, olette mässäilleet, ovat mässäilleet, on mässäilty

en ole mässäillyt, et ole mässäillyt, ei ole mässäillyt, emme ole mässäilleet, ette ole mässäilleet, eivät ole mässäilleet, ei ole mässäilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin mässäillyt, olit mässäillyt, oli mässäillyt, olimme mässäilleet, olitte mässäilleet, olivat mässäilleet, oli mässäilty

en ollut mässäillyt, et ollut mässäillyt, ei ollut mässäillyt, emme olleet mässäilleet, ette olleet mässäilleet, eivät olleet mässäilleet, ei ollut mässäilty

PREZENT IMPERATIV

-, mässäile, mässäilköön, mässäilkäämme, mässäilkää, mässäilkööt, mässäiltäköön

-, älä mässäile, älköön mässäilkö, älkäämme mässäilkö, älkää mässäilkö, älkööt mässäilkö, älköön mässäiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon mässäillyt, -, -, olkoot mässäilleet, olkoon mässäilty

-, -, älköön olko mässäillyt, -, -, älkööt olko mässäilleet, älköön olko mässäilty

PREZENT CONDIȚIONAL

mässäilisin, mässäilisit, mässäilisi, mässäilisimme, mässäilisitte, mässäilisivät, mässäiltäisiin

en mässäilisi, et mässäilisi, ei mässäilisi, emme mässäilisi, ette mässäilisi, eivät mässäilisi, ei mässäiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin mässäillyt, olisit mässäillyt, olisi mässäillyt, olisimme mässäilleet, olisitte mässäilleet, olisivat mässäilleet, oltaisiin mässäilty

en olisi mässäillyt, et olisi mässäillyt, ei olisi mässäillyt, emme olisi mässäilleet, ette olisi mässäilleet, eivät olisi mässäilleet, ei olisi mässäilty

PREZENT POTENȚIAL

mässäillen, mässäillet, mässäillee, mässäillemme, mässäillette, mässäillevät, mässäiltäneen

en mässäille, et mässäille, ei mässäille, emme mässäille, ette mässäille, eivät mässäille, ei mässäiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen mässäillyt, lienet mässäillyt, lienee mässäillyt, lienemme mässäilleet, lienette mässäilleet, lienevät mässäilleet, lienee mässäilty

en liene mässäillyt, et liene mässäillyt, ei liene mässäillyt, emme liene mässäilleet, ette liene mässäilleet, eivät liene mässäilleet, ei liene mässäilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: mässäillä    FORMA LUNGĂ: mässäilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: mässäillessä   INSTRUCTIV: mässäillen  INESIV PASIV: mässäiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: mässäilemään   INESIV: mässäilemässä  ELATIV: mässäilemästä

ADESIV: mässäilemällä  ABESIV: mässäilemättä  INSTRUCTIV: mässäilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: mässäileminen   PARTITIV: mässäileminen

INFINITIVUL CINCI: mässäilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: mässäilevä  (gen. mässäilevän)   PASIV: mässäiltävä   (gen. mässäiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: mässäillyt                      PASIV: mässäilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: mässäilijä (pl.gen. mässäilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: mässäilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): mässäily

 

 

määräillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

määräilen, määräilet, määräilee, määräilemme, määräilette, määräilevät, määräillään

en määräile, et määräile, ei määräile, emme määräile, ette määräile, eivät määräile, ei määräillä

IMPERFECT INDICATIV

määräilin, määräilit, määräili, määräilimme, määräilitte, määräilivät, määräiltiin

en määräillyt, et määräillyt, ei määräillyt, emme määräilleet, ette määräilleet, eivät määräilleet, ei määräilty

PERFECT INDICATIV

olen määräillyt, olet määräillyt, on määräillyt, olemme määräilleet, olette määräilleet, ovat määräilleet, on määräilty

en ole määräillyt, et ole määräillyt, ei ole määräillyt, emme ole määräilleet, ette ole määräilleet, eivät ole määräilleet, ei ole määräilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin määräillyt, olit määräillyt, oli määräillyt, olimme määräilleet, olitte määräilleet, olivat määräilleet, oli määräilty

en ollut määräillyt, et ollut määräillyt, ei ollut määräillyt, emme olleet määräilleet, ette olleet määräilleet, eivät olleet määräilleet, ei ollut määräilty

PREZENT IMPERATIV

-, määräile, määräilköön, määräilkäämme, määräilkää, määräilkööt, määräiltäköön

-, älä määräile, älköön määräilkö, älkäämme määräilkö, älkää määräilkö, älkööt määräilkö, älköön määräiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon määräillyt, -, -, olkoot määräilleet, olkoon määräilty

-, -, älköön olko määräillyt, -, -, älkööt olko määräilleet, älköön olko määräilty

PREZENT CONDIȚIONAL

määräilisin, määräilisit, määräilisi, määräilisimme, määräilisitte, määräilisivät, määräiltäisiin

en määräilisi, et määräilisi, ei määräilisi, emme määräilisi, ette määräilisi, eivät määräilisi, ei määräiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin määräillyt, olisit määräillyt, olisi määräillyt, olisimme määräilleet, olisitte määräilleet, olisivat määräilleet, oltaisiin määräilty

en olisi määräillyt, et olisi määräillyt, ei olisi määräillyt, emme olisi määräilleet, ette olisi määräilleet, eivät olisi määräilleet, ei olisi määräilty

PREZENT POTENȚIAL

määräillen, määräillet, määräillee, määräillemme, määräillette, määräillevät, määräiltäneen

en määräille, et määräille, ei määräille, emme määräille, ette määräille, eivät määräille, ei määräiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen määräillyt, lienet määräillyt, lienee määräillyt, lienemme määräilleet, lienette määräilleet, lienevät määräilleet, lienee määräilty

en liene määräillyt, et liene määräillyt, ei liene määräillyt, emme liene määräilleet, ette liene määräilleet, eivät liene määräilleet, ei liene määräilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: määräillä    FORMA LUNGĂ: määräilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: määräillessä   INSTRUCTIV: määräillen  INESIV PASIV: määräiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: määräilemään   INESIV: määräilemässä  ELATIV: määräilemästä

ADESIV: määräilemällä  ABESIV: määräilemättä  INSTRUCTIV: määräilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: määräileminen   PARTITIV: määräileminen

INFINITIVUL CINCI: määräilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: määräilevä  (gen. määräilevän)   PASIV: määräiltävä   (gen. määräiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: määräillyt                      PASIV: määräilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: määräilijä (pl.gen. määräilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: määräilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): määräily

 

 

nyrkkeillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

nyrkkeilen, nyrkkeilet, nyrkkeilee, nyrkkeilemme, nyrkkeilette, nyrkkeilevät, nyrkkeillään

en nyrkkeile, et nyrkkeile, ei nyrkkeile, emme nyrkkeile, ette nyrkkeile, eivät nyrkkeile, ei nyrkkeillä

IMPERFECT INDICATIV

nyrkkeilin, nyrkkeilit, nyrkkeili, nyrkkeilimme, nyrkkeilitte, nyrkkeilivät, nyrkkeiltiin

en nyrkkeillyt, et nyrkkeillyt, ei nyrkkeillyt, emme nyrkkeilleet, ette nyrkkeilleet, eivät nyrkkeilleet, ei nyrkkeilty

PERFECT INDICATIV

olen nyrkkeillyt, olet nyrkkeillyt, on nyrkkeillyt, olemme nyrkkeilleet, olette nyrkkeilleet, ovat nyrkkeilleet, on nyrkkeilty

en ole nyrkkeillyt, et ole nyrkkeillyt, ei ole nyrkkeillyt, emme ole nyrkkeilleet, ette ole nyrkkeilleet, eivät ole nyrkkeilleet, ei ole nyrkkeilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin nyrkkeillyt, olit nyrkkeillyt, oli nyrkkeillyt, olimme nyrkkeilleet, olitte nyrkkeilleet, olivat nyrkkeilleet, oli nyrkkeilty

en ollut nyrkkeillyt, et ollut nyrkkeillyt, ei ollut nyrkkeillyt, emme olleet nyrkkeilleet, ette olleet nyrkkeilleet, eivät olleet nyrkkeilleet, ei ollut nyrkkeilty

PREZENT IMPERATIV

-, nyrkkeile, nyrkkeilköön, nyrkkeilkäämme, nyrkkeilkää, nyrkkeilkööt, nyrkkeiltäköön

-, älä nyrkkeile, älköön nyrkkeilkö, älkäämme nyrkkeilkö, älkää nyrkkeilkö, älkööt nyrkkeilkö, älköön nyrkkeiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon nyrkkeillyt, -, -, olkoot nyrkkeilleet, olkoon nyrkkeilty

-, -, älköön olko nyrkkeillyt, -, -, älkööt olko nyrkkeilleet, älköön olko nyrkkeilty

PREZENT CONDIȚIONAL

nyrkkeilisin, nyrkkeilisit, nyrkkeilisi, nyrkkeilisimme, nyrkkeilisitte, nyrkkeilisivät, nyrkkeiltäisiin

en nyrkkeilisi, et nyrkkeilisi, ei nyrkkeilisi, emme nyrkkeilisi, ette nyrkkeilisi, eivät nyrkkeilisi, ei nyrkkeiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin nyrkkeillyt, olisit nyrkkeillyt, olisi nyrkkeillyt, olisimme nyrkkeilleet, olisitte nyrkkeilleet, olisivat nyrkkeilleet, oltaisiin nyrkkeilty

en olisi nyrkkeillyt, et olisi nyrkkeillyt, ei olisi nyrkkeillyt, emme olisi nyrkkeilleet, ette olisi nyrkkeilleet, eivät olisi nyrkkeilleet, ei olisi nyrkkeilty

PREZENT POTENȚIAL

nyrkkeillen, nyrkkeillet, nyrkkeillee, nyrkkeillemme, nyrkkeillette, nyrkkeillevät, nyrkkeiltäneen

en nyrkkeille, et nyrkkeille, ei nyrkkeille, emme nyrkkeille, ette nyrkkeille, eivät nyrkkeille, ei nyrkkeiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen nyrkkeillyt, lienet nyrkkeillyt, lienee nyrkkeillyt, lienemme nyrkkeilleet, lienette nyrkkeilleet, lienevät nyrkkeilleet, lienee nyrkkeilty

en liene nyrkkeillyt, et liene nyrkkeillyt, ei liene nyrkkeillyt, emme liene nyrkkeilleet, ette liene nyrkkeilleet, eivät liene nyrkkeilleet, ei liene nyrkkeilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: nyrkkeillä    FORMA LUNGĂ: nyrkkeilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: nyrkkeillessä   INSTRUCTIV: nyrkkeillen  INESIV PASIV: nyrkkeiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: nyrkkeilemään   INESIV: nyrkkeilemässä  ELATIV: nyrkkeilemästä

ADESIV: nyrkkeilemällä  ABESIV: nyrkkeilemättä  INSTRUCTIV: nyrkkeilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: nyrkkeileminen   PARTITIV: nyrkkeileminen

INFINITIVUL CINCI: nyrkkeilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: nyrkkeilevä  (gen. nyrkkeilevän)   PASIV: nyrkkeiltävä   (gen. nyrkkeiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: nyrkkeillyt                       PASIV: nyrkkeilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: nyrkkeilijä (pl.gen. nyrkkeilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: nyrkkeilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): nyrkkeily

 

 

näppäillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

näppäilen, näppäilet, näppäilee, näppäilemme, näppäilette, näppäilevät, näppäillään

en näppäile, et näppäile, ei näppäile, emme näppäile, ette näppäile, eivät näppäile, ei näppäillä

IMPERFECT INDICATIV

näppäilin, näppäilit, näppäili, näppäilimme, näppäilitte, näppäilivät, näppäiltiin

en näppäillyt, et näppäillyt, ei näppäillyt, emme näppäilleet, ette näppäilleet, eivät näppäilleet, ei näppäilty

PERFECT INDICATIV

olen näppäillyt, olet näppäillyt, on näppäillyt, olemme näppäilleet, olette näppäilleet, ovat näppäilleet, on näppäilty

en ole näppäillyt, et ole näppäillyt, ei ole näppäillyt, emme ole näppäilleet, ette ole näppäilleet, eivät ole näppäilleet, ei ole näppäilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin näppäillyt, olit näppäillyt, oli näppäillyt, olimme näppäilleet, olitte näppäilleet, olivat näppäilleet, oli näppäilty

en ollut näppäillyt, et ollut näppäillyt, ei ollut näppäillyt, emme olleet näppäilleet, ette olleet näppäilleet, eivät olleet näppäilleet, ei ollut näppäilty

PREZENT IMPERATIV

-, näppäile, näppäilköön, näppäilkäämme, näppäilkää, näppäilkööt, näppäiltäköön

-, älä näppäile, älköön näppäilkö, älkäämme näppäilkö, älkää näppäilkö, älkööt näppäilkö, älköön näppäiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon näppäillyt, -, -, olkoot näppäilleet, olkoon näppäilty

-, -, älköön olko näppäillyt, -, -, älkööt olko näppäilleet, älköön olko näppäilty

PREZENT CONDIȚIONAL

näppäilisin, näppäilisit, näppäilisi, näppäilisimme, näppäilisitte, näppäilisivät, näppäiltäisiin

en näppäilisi, et näppäilisi, ei näppäilisi, emme näppäilisi, ette näppäilisi, eivät näppäilisi, ei näppäiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin näppäillyt, olisit näppäillyt, olisi näppäillyt, olisimme näppäilleet, olisitte näppäilleet, olisivat näppäilleet, oltaisiin näppäilty

en olisi näppäillyt, et olisi näppäillyt, ei olisi näppäillyt, emme olisi näppäilleet, ette olisi näppäilleet, eivät olisi näppäilleet, ei olisi näppäilty

PREZENT POTENȚIAL

näppäillen, näppäillet, näppäillee, näppäillemme, näppäillette, näppäillevät, näppäiltäneen

en näppäille, et näppäille, ei näppäille, emme näppäille, ette näppäille, eivät näppäille, ei näppäiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen näppäillyt, lienet näppäillyt, lienee näppäillyt, lienemme näppäilleet, lienette näppäilleet, lienevät näppäilleet, lienee näppäilty

en liene näppäillyt, et liene näppäillyt, ei liene näppäillyt, emme liene näppäilleet, ette liene näppäilleet, eivät liene näppäilleet, ei liene näppäilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: näppäillä    FORMA LUNGĂ: näppäilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: näppäillessä   INSTRUCTIV: näppäillen  INESIV PASIV: näppäiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: näppäilemään   INESIV: näppäilemässä  ELATIV: näppäilemästä

ADESIV: näppäilemällä  ABESIV: näppäilemättä  INSTRUCTIV: näppäilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: näppäileminen   PARTITIV: näppäileminen

INFINITIVUL CINCI: näppäilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: näppäilevä  (gen. näppäilevän)   PASIV: näppäiltävä   (gen. näppäiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: näppäillyt                      PASIV: näppäilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: näppäilijä (pl.gen. näppäilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: näppäilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): näppäily

 

 

pelleillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

pelleilen, pelleilet, pelleilee, pelleilemme, pelleilette, pelleilevät, pelleillään

en pelleile, et pelleile, ei pelleile, emme pelleile, ette pelleile, eivät pelleile, ei pelleillä

IMPERFECT INDICATIV

pelleilin, pelleilit, pelleili, pelleilimme, pelleilitte, pelleilivät, pelleiltiin

en pelleillyt, et pelleillyt, ei pelleillyt, emme pelleilleet, ette pelleilleet, eivät pelleilleet, ei pelleilty

PERFECT INDICATIV

olen pelleillyt, olet pelleillyt, on pelleillyt, olemme pelleilleet, olette pelleilleet, ovat pelleilleet, on pelleilty

en ole pelleillyt, et ole pelleillyt, ei ole pelleillyt, emme ole pelleilleet, ette ole pelleilleet, eivät ole pelleilleet, ei ole pelleilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin pelleillyt, olit pelleillyt, oli pelleillyt, olimme pelleilleet, olitte pelleilleet, olivat pelleilleet, oli pelleilty

en ollut pelleillyt, et ollut pelleillyt, ei ollut pelleillyt, emme olleet pelleilleet, ette olleet pelleilleet, eivät olleet pelleilleet, ei ollut pelleilty

PREZENT IMPERATIV

-, pelleile, pelleilköön, pelleilkäämme, pelleilkää, pelleilkööt, pelleiltäköön

-, älä pelleile, älköön pelleilkö, älkäämme pelleilkö, älkää pelleilkö, älkööt pelleilkö, älköön pelleiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon pelleillyt, -, -, olkoot pelleilleet, olkoon pelleilty

-, -, älköön olko pelleillyt, -, -, älkööt olko pelleilleet, älköön olko pelleilty

PREZENT CONDIȚIONAL

pelleilisin, pelleilisit, pelleilisi, pelleilisimme, pelleilisitte, pelleilisivät, pelleiltäisiin

en pelleilisi, et pelleilisi, ei pelleilisi, emme pelleilisi, ette pelleilisi, eivät pelleilisi, ei pelleiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin pelleillyt, olisit pelleillyt, olisi pelleillyt, olisimme pelleilleet, olisitte pelleilleet, olisivat pelleilleet, oltaisiin pelleilty

en olisi pelleillyt, et olisi pelleillyt, ei olisi pelleillyt, emme olisi pelleilleet, ette olisi pelleilleet, eivät olisi pelleilleet, ei olisi pelleilty

PREZENT POTENȚIAL

pelleillen, pelleillet, pelleillee, pelleillemme, pelleillette, pelleillevät, pelleiltäneen

en pelleille, et pelleille, ei pelleille, emme pelleille, ette pelleille, eivät pelleille, ei pelleiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen pelleillyt, lienet pelleillyt, lienee pelleillyt, lienemme pelleilleet, lienette pelleilleet, lienevät pelleilleet, lienee pelleilty

en liene pelleillyt, et liene pelleillyt, ei liene pelleillyt, emme liene pelleilleet, ette liene pelleilleet, eivät liene pelleilleet, ei liene pelleilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: pelleillä    FORMA LUNGĂ: pelleilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: pelleillessä   INSTRUCTIV: pelleillen  INESIV PASIV: pelleiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: pelleilemään   INESIV: pelleilemässä  ELATIV: pelleilemästä

ADESIV: pelleilemällä  ABESIV: pelleilemättä  INSTRUCTIV: pelleilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: pelleileminen   PARTITIV: pelleileminen

INFINITIVUL CINCI: pelleilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: pelleilevä  (gen. pelleilevän)   PASIV: pelleiltävä   (gen. pelleiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: pelleillyt                      PASIV: pelleilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: pelleilijä (pl.gen. pelleilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: pelleilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): pelleily

 

 

pröystäillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

pröystäilen, pröystäilet, pröystäilee, pröystäilemme, pröystäilette, pröystäilevät, pröystäillään

en pröystäile, et pröystäile, ei pröystäile, emme pröystäile, ette pröystäile, eivät pröystäile, ei pröystäillä

IMPERFECT INDICATIV

pröystäilin, pröystäilit, pröystäili, pröystäilimme, pröystäilitte, pröystäilivät, pröystäiltiin

en pröystäillyt, et pröystäillyt, ei pröystäillyt, emme pröystäilleet, ette pröystäilleet, eivät pröystäilleet, ei pröystäilty

PERFECT INDICATIV

olen pröystäillyt, olet pröystäillyt, on pröystäillyt, olemme pröystäilleet, olette pröystäilleet, ovat pröystäilleet, on pröystäilty

en ole pröystäillyt, et ole pröystäillyt, ei ole pröystäillyt, emme ole pröystäilleet, ette ole pröystäilleet, eivät ole pröystäilleet, ei ole pröystäilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin pröystäillyt, olit pröystäillyt, oli pröystäillyt, olimme pröystäilleet, olitte pröystäilleet, olivat pröystäilleet, oli pröystäilty

en ollut pröystäillyt, et ollut pröystäillyt, ei ollut pröystäillyt, emme olleet pröystäilleet, ette olleet pröystäilleet, eivät olleet pröystäilleet, ei ollut pröystäilty

PREZENT IMPERATIV

-, pröystäile, pröystäilköön, pröystäilkäämme, pröystäilkää, pröystäilkööt, pröystäiltäköön

-, älä pröystäile, älköön pröystäilkö, älkäämme pröystäilkö, älkää pröystäilkö, älkööt pröystäilkö, älköön pröystäiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon pröystäillyt, -, -, olkoot pröystäilleet, olkoon pröystäilty

-, -, älköön olko pröystäillyt, -, -, älkööt olko pröystäilleet, älköön olko pröystäilty

PREZENT CONDIȚIONAL

pröystäilisin, pröystäilisit, pröystäilisi, pröystäilisimme, pröystäilisitte, pröystäilisivät, pröystäiltäisiin

en pröystäilisi, et pröystäilisi, ei pröystäilisi, emme pröystäilisi, ette pröystäilisi, eivät pröystäilisi, ei pröystäiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin pröystäillyt, olisit pröystäillyt, olisi pröystäillyt, olisimme pröystäilleet, olisitte pröystäilleet, olisivat pröystäilleet, oltaisiin pröystäilty

en olisi pröystäillyt, et olisi pröystäillyt, ei olisi pröystäillyt, emme olisi pröystäilleet, ette olisi pröystäilleet, eivät olisi pröystäilleet, ei olisi pröystäilty

PREZENT POTENȚIAL

pröystäillen, pröystäillet, pröystäillee, pröystäillemme, pröystäillette, pröystäillevät, pröystäiltäneen

en pröystäille, et pröystäille, ei pröystäille, emme pröystäille, ette pröystäille, eivät pröystäille, ei pröystäiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen pröystäillyt, lienet pröystäillyt, lienee pröystäillyt, lienemme pröystäilleet, lienette pröystäilleet, lienevät pröystäilleet, lienee pröystäilty

en liene pröystäillyt, et liene pröystäillyt, ei liene pröystäillyt, emme liene pröystäilleet, ette liene pröystäilleet, eivät liene pröystäilleet, ei liene pröystäilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: pröystäillä    FORMA LUNGĂ: pröystäilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: pröystäillessä   INSTRUCTIV: pröystäillen  INESIV PASIV: pröystäiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: pröystäilemään   INESIV: pröystäilemässä  ELATIV: pröystäilemästä

ADESIV: pröystäilemällä  ABESIV: pröystäilemättä  INSTRUCTIV: pröystäilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: pröystäileminen   PARTITIV: pröystäileminen

INFINITIVUL CINCI: pröystäilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: pröystäilevä  (gen. pröystäilevän)   PASIV: pröystäiltävä   (gen. pröystäiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: pröystäillyt                        PASIV: pröystäilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: pröystäilijä (pl.gen. pröystäilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: pröystäilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): pröystäily

 

 

pyöräillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

pyöräilen, pyöräilet, pyöräilee, pyöräilemme, pyöräilette, pyöräilevät, pyöräillään

en pyöräile, et pyöräile, ei pyöräile, emme pyöräile, ette pyöräile, eivät pyöräile, ei pyöräillä

IMPERFECT INDICATIV

pyöräilin, pyöräilit, pyöräili, pyöräilimme, pyöräilitte, pyöräilivät, pyöräiltiin

en pyöräillyt, et pyöräillyt, ei pyöräillyt, emme pyöräilleet, ette pyöräilleet, eivät pyöräilleet, ei pyöräilty

PERFECT INDICATIV

olen pyöräillyt, olet pyöräillyt, on pyöräillyt, olemme pyöräilleet, olette pyöräilleet, ovat pyöräilleet, on pyöräilty

en ole pyöräillyt, et ole pyöräillyt, ei ole pyöräillyt, emme ole pyöräilleet, ette ole pyöräilleet, eivät ole pyöräilleet, ei ole pyöräilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin pyöräillyt, olit pyöräillyt, oli pyöräillyt, olimme pyöräilleet, olitte pyöräilleet, olivat pyöräilleet, oli pyöräilty

en ollut pyöräillyt, et ollut pyöräillyt, ei ollut pyöräillyt, emme olleet pyöräilleet, ette olleet pyöräilleet, eivät olleet pyöräilleet, ei ollut pyöräilty

PREZENT IMPERATIV

-, pyöräile, pyöräilköön, pyöräilkäämme, pyöräilkää, pyöräilkööt, pyöräiltäköön

-, älä pyöräile, älköön pyöräilkö, älkäämme pyöräilkö, älkää pyöräilkö, älkööt pyöräilkö, älköön pyöräiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon pyöräillyt, -, -, olkoot pyöräilleet, olkoon pyöräilty

-, -, älköön olko pyöräillyt, -, -, älkööt olko pyöräilleet, älköön olko pyöräilty

PREZENT CONDIȚIONAL

pyöräilisin, pyöräilisit, pyöräilisi, pyöräilisimme, pyöräilisitte, pyöräilisivät, pyöräiltäisiin

en pyöräilisi, et pyöräilisi, ei pyöräilisi, emme pyöräilisi, ette pyöräilisi, eivät pyöräilisi, ei pyöräiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin pyöräillyt, olisit pyöräillyt, olisi pyöräillyt, olisimme pyöräilleet, olisitte pyöräilleet, olisivat pyöräilleet, oltaisiin pyöräilty

en olisi pyöräillyt, et olisi pyöräillyt, ei olisi pyöräillyt, emme olisi pyöräilleet, ette olisi pyöräilleet, eivät olisi pyöräilleet, ei olisi pyöräilty

PREZENT POTENȚIAL

pyöräillen, pyöräillet, pyöräillee, pyöräillemme, pyöräillette, pyöräillevät, pyöräiltäneen

en pyöräille, et pyöräille, ei pyöräille, emme pyöräille, ette pyöräille, eivät pyöräille, ei pyöräiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen pyöräillyt, lienet pyöräillyt, lienee pyöräillyt, lienemme pyöräilleet, lienette pyöräilleet, lienevät pyöräilleet, lienee pyöräilty

en liene pyöräillyt, et liene pyöräillyt, ei liene pyöräillyt, emme liene pyöräilleet, ette liene pyöräilleet, eivät liene pyöräilleet, ei liene pyöräilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: pyöräillä    FORMA LUNGĂ: pyöräilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: pyöräillessä   INSTRUCTIV: pyöräillen  INESIV PASIV: pyöräiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: pyöräilemään   INESIV: pyöräilemässä  ELATIV: pyöräilemästä

ADESIV: pyöräilemällä  ABESIV: pyöräilemättä  INSTRUCTIV: pyöräilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: pyöräileminen   PARTITIV: pyöräileminen

INFINITIVUL CINCI: pyöräilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: pyöräilevä  (gen. pyöräilevän)   PASIV: pyöräiltävä   (gen. pyöräiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: pyöräillyt                      PASIV: pyöräilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: pyöräilijä (pl.gen. pyöräilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: pyöräilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): pyöräily

 

 

pälyillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

pälyilen, pälyilet, pälyilee, pälyilemme, pälyilette, pälyilevät, pälyillään

en pälyile, et pälyile, ei pälyile, emme pälyile, ette pälyile, eivät pälyile, ei pälyillä

IMPERFECT INDICATIV

pälyilin, pälyilit, pälyili, pälyilimme, pälyilitte, pälyilivät, pälyiltiin

en pälyillyt, et pälyillyt, ei pälyillyt, emme pälyilleet, ette pälyilleet, eivät pälyilleet, ei pälyilty

PERFECT INDICATIV

olen pälyillyt, olet pälyillyt, on pälyillyt, olemme pälyilleet, olette pälyilleet, ovat pälyilleet, on pälyilty

en ole pälyillyt, et ole pälyillyt, ei ole pälyillyt, emme ole pälyilleet, ette ole pälyilleet, eivät ole pälyilleet, ei ole pälyilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin pälyillyt, olit pälyillyt, oli pälyillyt, olimme pälyilleet, olitte pälyilleet, olivat pälyilleet, oli pälyilty

en ollut pälyillyt, et ollut pälyillyt, ei ollut pälyillyt, emme olleet pälyilleet, ette olleet pälyilleet, eivät olleet pälyilleet, ei ollut pälyilty

PREZENT IMPERATIV

-, pälyile, pälyilköön, pälyilkäämme, pälyilkää, pälyilkööt, pälyiltäköön

-, älä pälyile, älköön pälyilkö, älkäämme pälyilkö, älkää pälyilkö, älkööt pälyilkö, älköön pälyiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon pälyillyt, -, -, olkoot pälyilleet, olkoon pälyilty

-, -, älköön olko pälyillyt, -, -, älkööt olko pälyilleet, älköön olko pälyilty

PREZENT CONDIȚIONAL

pälyilisin, pälyilisit, pälyilisi, pälyilisimme, pälyilisitte, pälyilisivät, pälyiltäisiin

en pälyilisi, et pälyilisi, ei pälyilisi, emme pälyilisi, ette pälyilisi, eivät pälyilisi, ei pälyiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin pälyillyt, olisit pälyillyt, olisi pälyillyt, olisimme pälyilleet, olisitte pälyilleet, olisivat pälyilleet, oltaisiin pälyilty

en olisi pälyillyt, et olisi pälyillyt, ei olisi pälyillyt, emme olisi pälyilleet, ette olisi pälyilleet, eivät olisi pälyilleet, ei olisi pälyilty

PREZENT POTENȚIAL

pälyillen, pälyillet, pälyillee, pälyillemme, pälyillette, pälyillevät, pälyiltäneen

en pälyille, et pälyille, ei pälyille, emme pälyille, ette pälyille, eivät pälyille, ei pälyiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen pälyillyt, lienet pälyillyt, lienee pälyillyt, lienemme pälyilleet, lienette pälyilleet, lienevät pälyilleet, lienee pälyilty

en liene pälyillyt, et liene pälyillyt, ei liene pälyillyt, emme liene pälyilleet, ette liene pälyilleet, eivät liene pälyilleet, ei liene pälyilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: pälyillä    FORMA LUNGĂ: pälyilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: pälyillessä   INSTRUCTIV: pälyillen  INESIV PASIV: pälyiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: pälyilemään   INESIV: pälyilemässä  ELATIV: pälyilemästä

ADESIV: pälyilemällä  ABESIV: pälyilemättä  INSTRUCTIV: pälyilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: pälyileminen   PARTITIV: pälyileminen

INFINITIVUL CINCI: pälyilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: pälyilevä  (gen. pälyilevän)   PASIV: pälyiltävä   (gen. pälyiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: pälyillyt                     PASIV: pälyilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: pälyilijä (pl.gen. pälyilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: pälyilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): pälyily

 

 

pöyhkeillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

pöyhkeilen, pöyhkeilet, pöyhkeilee, pöyhkeilemme, pöyhkeilette, pöyhkeilevät, pöyhkeillään

en pöyhkeile, et pöyhkeile, ei pöyhkeile, emme pöyhkeile, ette pöyhkeile, eivät pöyhkeile, ei pöyhkeillä

IMPERFECT INDICATIV

pöyhkeilin, pöyhkeilit, pöyhkeili, pöyhkeilimme, pöyhkeilitte, pöyhkeilivät, pöyhkeiltiin

en pöyhkeillyt, et pöyhkeillyt, ei pöyhkeillyt, emme pöyhkeilleet, ette pöyhkeilleet, eivät pöyhkeilleet, ei pöyhkeilty

PERFECT INDICATIV

olen pöyhkeillyt, olet pöyhkeillyt, on pöyhkeillyt, olemme pöyhkeilleet, olette pöyhkeilleet, ovat pöyhkeilleet, on pöyhkeilty

en ole pöyhkeillyt, et ole pöyhkeillyt, ei ole pöyhkeillyt, emme ole pöyhkeilleet, ette ole pöyhkeilleet, eivät ole pöyhkeilleet, ei ole pöyhkeilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin pöyhkeillyt, olit pöyhkeillyt, oli pöyhkeillyt, olimme pöyhkeilleet, olitte pöyhkeilleet, olivat pöyhkeilleet, oli pöyhkeilty

en ollut pöyhkeillyt, et ollut pöyhkeillyt, ei ollut pöyhkeillyt, emme olleet pöyhkeilleet, ette olleet pöyhkeilleet, eivät olleet pöyhkeilleet, ei ollut pöyhkeilty

PREZENT IMPERATIV

-, pöyhkeile, pöyhkeilköön, pöyhkeilkäämme, pöyhkeilkää, pöyhkeilkööt, pöyhkeiltäköön

-, älä pöyhkeile, älköön pöyhkeilkö, älkäämme pöyhkeilkö, älkää pöyhkeilkö, älkööt pöyhkeilkö, älköön pöyhkeiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon pöyhkeillyt, -, -, olkoot pöyhkeilleet, olkoon pöyhkeilty

-, -, älköön olko pöyhkeillyt, -, -, älkööt olko pöyhkeilleet, älköön olko pöyhkeilty

PREZENT CONDIȚIONAL

pöyhkeilisin, pöyhkeilisit, pöyhkeilisi, pöyhkeilisimme, pöyhkeilisitte, pöyhkeilisivät, pöyhkeiltäisiin

en pöyhkeilisi, et pöyhkeilisi, ei pöyhkeilisi, emme pöyhkeilisi, ette pöyhkeilisi, eivät pöyhkeilisi, ei pöyhkeiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin pöyhkeillyt, olisit pöyhkeillyt, olisi pöyhkeillyt, olisimme pöyhkeilleet, olisitte pöyhkeilleet, olisivat pöyhkeilleet, oltaisiin pöyhkeilty

en olisi pöyhkeillyt, et olisi pöyhkeillyt, ei olisi pöyhkeillyt, emme olisi pöyhkeilleet, ette olisi pöyhkeilleet, eivät olisi pöyhkeilleet, ei olisi pöyhkeilty

PREZENT POTENȚIAL

pöyhkeillen, pöyhkeillet, pöyhkeillee, pöyhkeillemme, pöyhkeillette, pöyhkeillevät, pöyhkeiltäneen

en pöyhkeille, et pöyhkeille, ei pöyhkeille, emme pöyhkeille, ette pöyhkeille, eivät pöyhkeille, ei pöyhkeiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen pöyhkeillyt, lienet pöyhkeillyt, lienee pöyhkeillyt, lienemme pöyhkeilleet, lienette pöyhkeilleet, lienevät pöyhkeilleet, lienee pöyhkeilty

en liene pöyhkeillyt, et liene pöyhkeillyt, ei liene pöyhkeillyt, emme liene pöyhkeilleet, ette liene pöyhkeilleet, eivät liene pöyhkeilleet, ei liene pöyhkeilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: pöyhkeillä    FORMA LUNGĂ: pöyhkeilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: pöyhkeillessä   INSTRUCTIV: pöyhkeillen  INESIV PASIV: pöyhkeiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: pöyhkeilemään   INESIV: pöyhkeilemässä  ELATIV: pöyhkeilemästä

ADESIV: pöyhkeilemällä  ABESIV: pöyhkeilemättä  INSTRUCTIV: pöyhkeilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: pöyhkeileminen   PARTITIV: pöyhkeileminen

INFINITIVUL CINCI: pöyhkeilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: pöyhkeilevä  (gen. pöyhkeilevän)   PASIV: pöyhkeiltävä   (gen. pöyhkeiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: pöyhkeillyt                       PASIV: pöyhkeilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: pöyhkeilijä (pl.gen. pöyhkeilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: pöyhkeilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): pöyhkeily

 

 

repeillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

repeilen, repeilet, repeilee, repeilemme, repeilette, repeilevät, repeillään

en repeile, et repeile, ei repeile, emme repeile, ette repeile, eivät repeile, ei repeillä

IMPERFECT INDICATIV

repeilin, repeilit, repeili, repeilimme, repeilitte, repeilivät, repeiltiin

en repeillyt, et repeillyt, ei repeillyt, emme repeilleet, ette repeilleet, eivät repeilleet, ei repeilty

PERFECT INDICATIV

olen repeillyt, olet repeillyt, on repeillyt, olemme repeilleet, olette repeilleet, ovat repeilleet, on repeilty

en ole repeillyt, et ole repeillyt, ei ole repeillyt, emme ole repeilleet, ette ole repeilleet, eivät ole repeilleet, ei ole repeilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin repeillyt, olit repeillyt, oli repeillyt, olimme repeilleet, olitte repeilleet, olivat repeilleet, oli repeilty

en ollut repeillyt, et ollut repeillyt, ei ollut repeillyt, emme olleet repeilleet, ette olleet repeilleet, eivät olleet repeilleet, ei ollut repeilty

PREZENT IMPERATIV

-, repeile, repeilköön, repeilkäämme, repeilkää, repeilkööt, repeiltäköön

-, älä repeile, älköön repeilkö, älkäämme repeilkö, älkää repeilkö, älkööt repeilkö, älköön repeiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon repeillyt, -, -, olkoot repeilleet, olkoon repeilty

-, -, älköön olko repeillyt, -, -, älkööt olko repeilleet, älköön olko repeilty

PREZENT CONDIȚIONAL

repeilisin, repeilisit, repeilisi, repeilisimme, repeilisitte, repeilisivät, repeiltäisiin

en repeilisi, et repeilisi, ei repeilisi, emme repeilisi, ette repeilisi, eivät repeilisi, ei repeiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin repeillyt, olisit repeillyt, olisi repeillyt, olisimme repeilleet, olisitte repeilleet, olisivat repeilleet, oltaisiin repeilty

en olisi repeillyt, et olisi repeillyt, ei olisi repeillyt, emme olisi repeilleet, ette olisi repeilleet, eivät olisi repeilleet, ei olisi repeilty

PREZENT POTENȚIAL

repeillen, repeillet, repeillee, repeillemme, repeillette, repeillevät, repeiltäneen

en repeille, et repeille, ei repeille, emme repeille, ette repeille, eivät repeille, ei repeiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen repeillyt, lienet repeillyt, lienee repeillyt, lienemme repeilleet, lienette repeilleet, lienevät repeilleet, lienee repeilty

en liene repeillyt, et liene repeillyt, ei liene repeillyt, emme liene repeilleet, ette liene repeilleet, eivät liene repeilleet, ei liene repeilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: repeillä    FORMA LUNGĂ: repeilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: repeillessä   INSTRUCTIV: repeillen  INESIV PASIV: repeiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: repeilemään   INESIV: repeilemässä  ELATIV: repeilemästä

ADESIV: repeilemällä  ABESIV: repeilemättä  INSTRUCTIV: repeilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: repeileminen   PARTITIV: repeileminen

INFINITIVUL CINCI: repeilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: repeilevä  (gen. repeilevän)   PASIV: repeiltävä   (gen. repeiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: repeillyt                     PASIV: repeilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: repeilijä (pl.gen. repeilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: repeilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): repeily

 

 

retkeillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

retkeilen, retkeilet, retkeilee, retkeilemme, retkeilette, retkeilevät, retkeillään

en retkeile, et retkeile, ei retkeile, emme retkeile, ette retkeile, eivät retkeile, ei retkeillä

IMPERFECT INDICATIV

retkeilin, retkeilit, retkeili, retkeilimme, retkeilitte, retkeilivät, retkeiltiin

en retkeillyt, et retkeillyt, ei retkeillyt, emme retkeilleet, ette retkeilleet, eivät retkeilleet, ei retkeilty

PERFECT INDICATIV

olen retkeillyt, olet retkeillyt, on retkeillyt, olemme retkeilleet, olette retkeilleet, ovat retkeilleet, on retkeilty

en ole retkeillyt, et ole retkeillyt, ei ole retkeillyt, emme ole retkeilleet, ette ole retkeilleet, eivät ole retkeilleet, ei ole retkeilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin retkeillyt, olit retkeillyt, oli retkeillyt, olimme retkeilleet, olitte retkeilleet, olivat retkeilleet, oli retkeilty

en ollut retkeillyt, et ollut retkeillyt, ei ollut retkeillyt, emme olleet retkeilleet, ette olleet retkeilleet, eivät olleet retkeilleet, ei ollut retkeilty

PREZENT IMPERATIV

-, retkeile, retkeilköön, retkeilkäämme, retkeilkää, retkeilkööt, retkeiltäköön

-, älä retkeile, älköön retkeilkö, älkäämme retkeilkö, älkää retkeilkö, älkööt retkeilkö, älköön retkeiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon retkeillyt, -, -, olkoot retkeilleet, olkoon retkeilty

-, -, älköön olko retkeillyt, -, -, älkööt olko retkeilleet, älköön olko retkeilty

PREZENT CONDIȚIONAL

retkeilisin, retkeilisit, retkeilisi, retkeilisimme, retkeilisitte, retkeilisivät, retkeiltäisiin

en retkeilisi, et retkeilisi, ei retkeilisi, emme retkeilisi, ette retkeilisi, eivät retkeilisi, ei retkeiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin retkeillyt, olisit retkeillyt, olisi retkeillyt, olisimme retkeilleet, olisitte retkeilleet, olisivat retkeilleet, oltaisiin retkeilty

en olisi retkeillyt, et olisi retkeillyt, ei olisi retkeillyt, emme olisi retkeilleet, ette olisi retkeilleet, eivät olisi retkeilleet, ei olisi retkeilty

PREZENT POTENȚIAL

retkeillen, retkeillet, retkeillee, retkeillemme, retkeillette, retkeillevät, retkeiltäneen

en retkeille, et retkeille, ei retkeille, emme retkeille, ette retkeille, eivät retkeille, ei retkeiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen retkeillyt, lienet retkeillyt, lienee retkeillyt, lienemme retkeilleet, lienette retkeilleet, lienevät retkeilleet, lienee retkeilty

en liene retkeillyt, et liene retkeillyt, ei liene retkeillyt, emme liene retkeilleet, ette liene retkeilleet, eivät liene retkeilleet, ei liene retkeilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: retkeillä    FORMA LUNGĂ: retkeilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: retkeillessä   INSTRUCTIV: retkeillen  INESIV PASIV: retkeiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: retkeilemään   INESIV: retkeilemässä  ELATIV: retkeilemästä

ADESIV: retkeilemällä  ABESIV: retkeilemättä  INSTRUCTIV: retkeilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: retkeileminen   PARTITIV: retkeileminen

INFINITIVUL CINCI: retkeilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: retkeilevä  (gen. retkeilevän)   PASIV: retkeiltävä   (gen. retkeiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: retkeillyt                      PASIV: retkeilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: retkeilijä (pl.gen. retkeilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: retkeilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): retkeily

 

 

risteillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

risteilen, risteilet, risteilee, risteilemme, risteilette, risteilevät, risteillään

en risteile, et risteile, ei risteile, emme risteile, ette risteile, eivät risteile, ei risteillä

IMPERFECT INDICATIV

risteilin, risteilit, risteili, risteilimme, risteilitte, risteilivät, risteiltiin

en risteillyt, et risteillyt, ei risteillyt, emme risteilleet, ette risteilleet, eivät risteilleet, ei risteilty

PERFECT INDICATIV

olen risteillyt, olet risteillyt, on risteillyt, olemme risteilleet, olette risteilleet, ovat risteilleet, on risteilty

en ole risteillyt, et ole risteillyt, ei ole risteillyt, emme ole risteilleet, ette ole risteilleet, eivät ole risteilleet, ei ole risteilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin risteillyt, olit risteillyt, oli risteillyt, olimme risteilleet, olitte risteilleet, olivat risteilleet, oli risteilty

en ollut risteillyt, et ollut risteillyt, ei ollut risteillyt, emme olleet risteilleet, ette olleet risteilleet, eivät olleet risteilleet, ei ollut risteilty

PREZENT IMPERATIV

-, risteile, risteilköön, risteilkäämme, risteilkää, risteilkööt, risteiltäköön

-, älä risteile, älköön risteilkö, älkäämme risteilkö, älkää risteilkö, älkööt risteilkö, älköön risteiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon risteillyt, -, -, olkoot risteilleet, olkoon risteilty

-, -, älköön olko risteillyt, -, -, älkööt olko risteilleet, älköön olko risteilty

PREZENT CONDIȚIONAL

risteilisin, risteilisit, risteilisi, risteilisimme, risteilisitte, risteilisivät, risteiltäisiin

en risteilisi, et risteilisi, ei risteilisi, emme risteilisi, ette risteilisi, eivät risteilisi, ei risteiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin risteillyt, olisit risteillyt, olisi risteillyt, olisimme risteilleet, olisitte risteilleet, olisivat risteilleet, oltaisiin risteilty

en olisi risteillyt, et olisi risteillyt, ei olisi risteillyt, emme olisi risteilleet, ette olisi risteilleet, eivät olisi risteilleet, ei olisi risteilty

PREZENT POTENȚIAL

risteillen, risteillet, risteillee, risteillemme, risteillette, risteillevät, risteiltäneen

en risteille, et risteille, ei risteille, emme risteille, ette risteille, eivät risteille, ei risteiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen risteillyt, lienet risteillyt, lienee risteillyt, lienemme risteilleet, lienette risteilleet, lienevät risteilleet, lienee risteilty

en liene risteillyt, et liene risteillyt, ei liene risteillyt, emme liene risteilleet, ette liene risteilleet, eivät liene risteilleet, ei liene risteilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: risteillä    FORMA LUNGĂ: risteilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: risteillessä   INSTRUCTIV: risteillen  INESIV PASIV: risteiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: risteilemään   INESIV: risteilemässä  ELATIV: risteilemästä

ADESIV: risteilemällä  ABESIV: risteilemättä  INSTRUCTIV: risteilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: risteileminen   PARTITIV: risteileminen

INFINITIVUL CINCI: risteilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: risteilevä  (gen. risteilevän)   PASIV: risteiltävä   (gen. risteiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: risteillyt                      PASIV: risteilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: risteilijä (pl.gen. risteilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: risteilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): risteily

 

 

rönsyillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

rönsyilen, rönsyilet, rönsyilee, rönsyilemme, rönsyilette, rönsyilevät, rönsyillään

en rönsyile, et rönsyile, ei rönsyile, emme rönsyile, ette rönsyile, eivät rönsyile, ei rönsyillä

IMPERFECT INDICATIV

rönsyilin, rönsyilit, rönsyili, rönsyilimme, rönsyilitte, rönsyilivät, rönsyiltiin

en rönsyillyt, et rönsyillyt, ei rönsyillyt, emme rönsyilleet, ette rönsyilleet, eivät rönsyilleet, ei rönsyilty

PERFECT INDICATIV

olen rönsyillyt, olet rönsyillyt, on rönsyillyt, olemme rönsyilleet, olette rönsyilleet, ovat rönsyilleet, on rönsyilty

en ole rönsyillyt, et ole rönsyillyt, ei ole rönsyillyt, emme ole rönsyilleet, ette ole rönsyilleet, eivät ole rönsyilleet, ei ole rönsyilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin rönsyillyt, olit rönsyillyt, oli rönsyillyt, olimme rönsyilleet, olitte rönsyilleet, olivat rönsyilleet, oli rönsyilty

en ollut rönsyillyt, et ollut rönsyillyt, ei ollut rönsyillyt, emme olleet rönsyilleet, ette olleet rönsyilleet, eivät olleet rönsyilleet, ei ollut rönsyilty

PREZENT IMPERATIV

-, rönsyile, rönsyilköön, rönsyilkäämme, rönsyilkää, rönsyilkööt, rönsyiltäköön

-, älä rönsyile, älköön rönsyilkö, älkäämme rönsyilkö, älkää rönsyilkö, älkööt rönsyilkö, älköön rönsyiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon rönsyillyt, -, -, olkoot rönsyilleet, olkoon rönsyilty

-, -, älköön olko rönsyillyt, -, -, älkööt olko rönsyilleet, älköön olko rönsyilty

PREZENT CONDIȚIONAL

rönsyilisin, rönsyilisit, rönsyilisi, rönsyilisimme, rönsyilisitte, rönsyilisivät, rönsyiltäisiin

en rönsyilisi, et rönsyilisi, ei rönsyilisi, emme rönsyilisi, ette rönsyilisi, eivät rönsyilisi, ei rönsyiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin rönsyillyt, olisit rönsyillyt, olisi rönsyillyt, olisimme rönsyilleet, olisitte rönsyilleet, olisivat rönsyilleet, oltaisiin rönsyilty

en olisi rönsyillyt, et olisi rönsyillyt, ei olisi rönsyillyt, emme olisi rönsyilleet, ette olisi rönsyilleet, eivät olisi rönsyilleet, ei olisi rönsyilty

PREZENT POTENȚIAL

rönsyillen, rönsyillet, rönsyillee, rönsyillemme, rönsyillette, rönsyillevät, rönsyiltäneen

en rönsyille, et rönsyille, ei rönsyille, emme rönsyille, ette rönsyille, eivät rönsyille, ei rönsyiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen rönsyillyt, lienet rönsyillyt, lienee rönsyillyt, lienemme rönsyilleet, lienette rönsyilleet, lienevät rönsyilleet, lienee rönsyilty

en liene rönsyillyt, et liene rönsyillyt, ei liene rönsyillyt, emme liene rönsyilleet, ette liene rönsyilleet, eivät liene rönsyilleet, ei liene rönsyilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: rönsyillä    FORMA LUNGĂ: rönsyilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: rönsyillessä   INSTRUCTIV: rönsyillen  INESIV PASIV: rönsyiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: rönsyilemään   INESIV: rönsyilemässä  ELATIV: rönsyilemästä

ADESIV: rönsyilemällä  ABESIV: rönsyilemättä  INSTRUCTIV: rönsyilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: rönsyileminen   PARTITIV: rönsyileminen

INFINITIVUL CINCI: rönsyilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: rönsyilevä  (gen. rönsyilevän)   PASIV: rönsyiltävä   (gen. rönsyiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: rönsyillyt                      PASIV: rönsyilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: rönsyilijä (pl.gen. rönsyilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: rönsyilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): rönsyily

 

 

siipeillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

siipeilen, siipeilet, siipeilee, siipeilemme, siipeilette, siipeilevät, siipeillään

en siipeile, et siipeile, ei siipeile, emme siipeile, ette siipeile, eivät siipeile, ei siipeillä

IMPERFECT INDICATIV

siipeilin, siipeilit, siipeili, siipeilimme, siipeilitte, siipeilivät, siipeiltiin

en siipeillyt, et siipeillyt, ei siipeillyt, emme siipeilleet, ette siipeilleet, eivät siipeilleet, ei siipeilty

PERFECT INDICATIV

olen siipeillyt, olet siipeillyt, on siipeillyt, olemme siipeilleet, olette siipeilleet, ovat siipeilleet, on siipeilty

en ole siipeillyt, et ole siipeillyt, ei ole siipeillyt, emme ole siipeilleet, ette ole siipeilleet, eivät ole siipeilleet, ei ole siipeilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin siipeillyt, olit siipeillyt, oli siipeillyt, olimme siipeilleet, olitte siipeilleet, olivat siipeilleet, oli siipeilty

en ollut siipeillyt, et ollut siipeillyt, ei ollut siipeillyt, emme olleet siipeilleet, ette olleet siipeilleet, eivät olleet siipeilleet, ei ollut siipeilty

PREZENT IMPERATIV

-, siipeile, siipeilköön, siipeilkäämme, siipeilkää, siipeilkööt, siipeiltäköön

-, älä siipeile, älköön siipeilkö, älkäämme siipeilkö, älkää siipeilkö, älkööt siipeilkö, älköön siipeiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon siipeillyt, -, -, olkoot siipeilleet, olkoon siipeilty

-, -, älköön olko siipeillyt, -, -, älkööt olko siipeilleet, älköön olko siipeilty

PREZENT CONDIȚIONAL

siipeilisin, siipeilisit, siipeilisi, siipeilisimme, siipeilisitte, siipeilisivät, siipeiltäisiin

en siipeilisi, et siipeilisi, ei siipeilisi, emme siipeilisi, ette siipeilisi, eivät siipeilisi, ei siipeiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin siipeillyt, olisit siipeillyt, olisi siipeillyt, olisimme siipeilleet, olisitte siipeilleet, olisivat siipeilleet, oltaisiin siipeilty

en olisi siipeillyt, et olisi siipeillyt, ei olisi siipeillyt, emme olisi siipeilleet, ette olisi siipeilleet, eivät olisi siipeilleet, ei olisi siipeilty

PREZENT POTENȚIAL

siipeillen, siipeillet, siipeillee, siipeillemme, siipeillette, siipeillevät, siipeiltäneen

en siipeille, et siipeille, ei siipeille, emme siipeille, ette siipeille, eivät siipeille, ei siipeiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen siipeillyt, lienet siipeillyt, lienee siipeillyt, lienemme siipeilleet, lienette siipeilleet, lienevät siipeilleet, lienee siipeilty

en liene siipeillyt, et liene siipeillyt, ei liene siipeillyt, emme liene siipeilleet, ette liene siipeilleet, eivät liene siipeilleet, ei liene siipeilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: siipeillä    FORMA LUNGĂ: siipeilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: siipeillessä   INSTRUCTIV: siipeillen  INESIV PASIV: siipeiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: siipeilemään   INESIV: siipeilemässä  ELATIV: siipeilemästä

ADESIV: siipeilemällä  ABESIV: siipeilemättä  INSTRUCTIV: siipeilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: siipeileminen   PARTITIV: siipeileminen

INFINITIVUL CINCI: siipeilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: siipeilevä  (gen. siipeilevän)   PASIV: siipeiltävä   (gen. siipeiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: siipeillyt                      PASIV: siipeilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: siipeilijä (pl.gen. siipeilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: siipeilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): siipeily

 

 

silmäillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

silmäilen, silmäilet, silmäilee, silmäilemme, silmäilette, silmäilevät, silmäillään

en silmäile, et silmäile, ei silmäile, emme silmäile, ette silmäile, eivät silmäile, ei silmäillä

IMPERFECT INDICATIV

silmäilin, silmäilit, silmäili, silmäilimme, silmäilitte, silmäilivät, silmäiltiin

en silmäillyt, et silmäillyt, ei silmäillyt, emme silmäilleet, ette silmäilleet, eivät silmäilleet, ei silmäilty

PERFECT INDICATIV

olen silmäillyt, olet silmäillyt, on silmäillyt, olemme silmäilleet, olette silmäilleet, ovat silmäilleet, on silmäilty

en ole silmäillyt, et ole silmäillyt, ei ole silmäillyt, emme ole silmäilleet, ette ole silmäilleet, eivät ole silmäilleet, ei ole silmäilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin silmäillyt, olit silmäillyt, oli silmäillyt, olimme silmäilleet, olitte silmäilleet, olivat silmäilleet, oli silmäilty

en ollut silmäillyt, et ollut silmäillyt, ei ollut silmäillyt, emme olleet silmäilleet, ette olleet silmäilleet, eivät olleet silmäilleet, ei ollut silmäilty

PREZENT IMPERATIV

-, silmäile, silmäilköön, silmäilkäämme, silmäilkää, silmäilkööt, silmäiltäköön

-, älä silmäile, älköön silmäilkö, älkäämme silmäilkö, älkää silmäilkö, älkööt silmäilkö, älköön silmäiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon silmäillyt, -, -, olkoot silmäilleet, olkoon silmäilty

-, -, älköön olko silmäillyt, -, -, älkööt olko silmäilleet, älköön olko silmäilty

PREZENT CONDIȚIONAL

silmäilisin, silmäilisit, silmäilisi, silmäilisimme, silmäilisitte, silmäilisivät, silmäiltäisiin

en silmäilisi, et silmäilisi, ei silmäilisi, emme silmäilisi, ette silmäilisi, eivät silmäilisi, ei silmäiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin silmäillyt, olisit silmäillyt, olisi silmäillyt, olisimme silmäilleet, olisitte silmäilleet, olisivat silmäilleet, oltaisiin silmäilty

en olisi silmäillyt, et olisi silmäillyt, ei olisi silmäillyt, emme olisi silmäilleet, ette olisi silmäilleet, eivät olisi silmäilleet, ei olisi silmäilty

PREZENT POTENȚIAL

silmäillen, silmäillet, silmäillee, silmäillemme, silmäillette, silmäillevät, silmäiltäneen

en silmäille, et silmäille, ei silmäille, emme silmäille, ette silmäille, eivät silmäille, ei silmäiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen silmäillyt, lienet silmäillyt, lienee silmäillyt, lienemme silmäilleet, lienette silmäilleet, lienevät silmäilleet, lienee silmäilty

en liene silmäillyt, et liene silmäillyt, ei liene silmäillyt, emme liene silmäilleet, ette liene silmäilleet, eivät liene silmäilleet, ei liene silmäilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: silmäillä    FORMA LUNGĂ: silmäilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: silmäillessä   INSTRUCTIV: silmäillen  INESIV PASIV: silmäiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: silmäilemään   INESIV: silmäilemässä  ELATIV: silmäilemästä

ADESIV: silmäilemällä  ABESIV: silmäilemättä  INSTRUCTIV: silmäilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: silmäileminen   PARTITIV: silmäileminen

INFINITIVUL CINCI: silmäilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: silmäilevä  (gen. silmäilevän)   PASIV: silmäiltävä   (gen. silmäiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: silmäillyt                      PASIV: silmäilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: silmäilijä (pl.gen. silmäilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: silmäilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): silmäily

 

 

syleillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

syleilen, syleilet, syleilee, syleilemme, syleilette, syleilevät, syleillään

en syleile, et syleile, ei syleile, emme syleile, ette syleile, eivät syleile, ei syleillä

IMPERFECT INDICATIV

syleilin, syleilit, syleili, syleilimme, syleilitte, syleilivät, syleiltiin

en syleillyt, et syleillyt, ei syleillyt, emme syleilleet, ette syleilleet, eivät syleilleet, ei syleilty

PERFECT INDICATIV

olen syleillyt, olet syleillyt, on syleillyt, olemme syleilleet, olette syleilleet, ovat syleilleet, on syleilty

en ole syleillyt, et ole syleillyt, ei ole syleillyt, emme ole syleilleet, ette ole syleilleet, eivät ole syleilleet, ei ole syleilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin syleillyt, olit syleillyt, oli syleillyt, olimme syleilleet, olitte syleilleet, olivat syleilleet, oli syleilty

en ollut syleillyt, et ollut syleillyt, ei ollut syleillyt, emme olleet syleilleet, ette olleet syleilleet, eivät olleet syleilleet, ei ollut syleilty

PREZENT IMPERATIV

-, syleile, syleilköön, syleilkäämme, syleilkää, syleilkööt, syleiltäköön

-, älä syleile, älköön syleilkö, älkäämme syleilkö, älkää syleilkö, älkööt syleilkö, älköön syleiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon syleillyt, -, -, olkoot syleilleet, olkoon syleilty

-, -, älköön olko syleillyt, -, -, älkööt olko syleilleet, älköön olko syleilty

PREZENT CONDIȚIONAL

syleilisin, syleilisit, syleilisi, syleilisimme, syleilisitte, syleilisivät, syleiltäisiin

en syleilisi, et syleilisi, ei syleilisi, emme syleilisi, ette syleilisi, eivät syleilisi, ei syleiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin syleillyt, olisit syleillyt, olisi syleillyt, olisimme syleilleet, olisitte syleilleet, olisivat syleilleet, oltaisiin syleilty

en olisi syleillyt, et olisi syleillyt, ei olisi syleillyt, emme olisi syleilleet, ette olisi syleilleet, eivät olisi syleilleet, ei olisi syleilty

PREZENT POTENȚIAL

syleillen, syleillet, syleillee, syleillemme, syleillette, syleillevät, syleiltäneen

en syleille, et syleille, ei syleille, emme syleille, ette syleille, eivät syleille, ei syleiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen syleillyt, lienet syleillyt, lienee syleillyt, lienemme syleilleet, lienette syleilleet, lienevät syleilleet, lienee syleilty

en liene syleillyt, et liene syleillyt, ei liene syleillyt, emme liene syleilleet, ette liene syleilleet, eivät liene syleilleet, ei liene syleilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: syleillä    FORMA LUNGĂ: syleilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: syleillessä   INSTRUCTIV: syleillen  INESIV PASIV: syleiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: syleilemään   INESIV: syleilemässä  ELATIV: syleilemästä

ADESIV: syleilemällä  ABESIV: syleilemättä  INSTRUCTIV: syleilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: syleileminen   PARTITIV: syleileminen

INFINITIVUL CINCI: syleilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: syleilevä  (gen. syleilevän)   PASIV: syleiltävä   (gen. syleiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: syleillyt                     PASIV: syleilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: syleilijä (pl.gen. syleilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: syleilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): syleily

 

 

sälöillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

sälöilen, sälöilet, sälöilee, sälöilemme, sälöilette, sälöilevät, sälöillään

en sälöile, et sälöile, ei sälöile, emme sälöile, ette sälöile, eivät sälöile, ei sälöillä

IMPERFECT INDICATIV

sälöilin, sälöilit, sälöili, sälöilimme, sälöilitte, sälöilivät, sälöiltiin

en sälöillyt, et sälöillyt, ei sälöillyt, emme sälöilleet, ette sälöilleet, eivät sälöilleet, ei sälöilty

PERFECT INDICATIV

olen sälöillyt, olet sälöillyt, on sälöillyt, olemme sälöilleet, olette sälöilleet, ovat sälöilleet, on sälöilty

en ole sälöillyt, et ole sälöillyt, ei ole sälöillyt, emme ole sälöilleet, ette ole sälöilleet, eivät ole sälöilleet, ei ole sälöilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin sälöillyt, olit sälöillyt, oli sälöillyt, olimme sälöilleet, olitte sälöilleet, olivat sälöilleet, oli sälöilty

en ollut sälöillyt, et ollut sälöillyt, ei ollut sälöillyt, emme olleet sälöilleet, ette olleet sälöilleet, eivät olleet sälöilleet, ei ollut sälöilty

PREZENT IMPERATIV

-, sälöile, sälöilköön, sälöilkäämme, sälöilkää, sälöilkööt, sälöiltäköön

-, älä sälöile, älköön sälöilkö, älkäämme sälöilkö, älkää sälöilkö, älkööt sälöilkö, älköön sälöiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon sälöillyt, -, -, olkoot sälöilleet, olkoon sälöilty

-, -, älköön olko sälöillyt, -, -, älkööt olko sälöilleet, älköön olko sälöilty

PREZENT CONDIȚIONAL

sälöilisin, sälöilisit, sälöilisi, sälöilisimme, sälöilisitte, sälöilisivät, sälöiltäisiin

en sälöilisi, et sälöilisi, ei sälöilisi, emme sälöilisi, ette sälöilisi, eivät sälöilisi, ei sälöiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin sälöillyt, olisit sälöillyt, olisi sälöillyt, olisimme sälöilleet, olisitte sälöilleet, olisivat sälöilleet, oltaisiin sälöilty

en olisi sälöillyt, et olisi sälöillyt, ei olisi sälöillyt, emme olisi sälöilleet, ette olisi sälöilleet, eivät olisi sälöilleet, ei olisi sälöilty

PREZENT POTENȚIAL

sälöillen, sälöillet, sälöillee, sälöillemme, sälöillette, sälöillevät, sälöiltäneen

en sälöille, et sälöille, ei sälöille, emme sälöille, ette sälöille, eivät sälöille, ei sälöiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen sälöillyt, lienet sälöillyt, lienee sälöillyt, lienemme sälöilleet, lienette sälöilleet, lienevät sälöilleet, lienee sälöilty

en liene sälöillyt, et liene sälöillyt, ei liene sälöillyt, emme liene sälöilleet, ette liene sälöilleet, eivät liene sälöilleet, ei liene sälöilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: sälöillä    FORMA LUNGĂ: sälöilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: sälöillessä   INSTRUCTIV: sälöillen  INESIV PASIV: sälöiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: sälöilemään   INESIV: sälöilemässä  ELATIV: sälöilemästä

ADESIV: sälöilemällä  ABESIV: sälöilemättä  INSTRUCTIV: sälöilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: sälöileminen   PARTITIV: sälöileminen

INFINITIVUL CINCI: sälöilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: sälöilevä  (gen. sälöilevän)   PASIV: sälöiltävä   (gen. sälöiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: sälöillyt                     PASIV: sälöilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: sälöilijä (pl.gen. sälöilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: sälöilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): sälöily

 

 

säröillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

säröilen, säröilet, säröilee, säröilemme, säröilette, säröilevät, säröillään

en säröile, et säröile, ei säröile, emme säröile, ette säröile, eivät säröile, ei säröillä

IMPERFECT INDICATIV

säröilin, säröilit, säröili, säröilimme, säröilitte, säröilivät, säröiltiin

en säröillyt, et säröillyt, ei säröillyt, emme säröilleet, ette säröilleet, eivät säröilleet, ei säröilty

PERFECT INDICATIV

olen säröillyt, olet säröillyt, on säröillyt, olemme säröilleet, olette säröilleet, ovat säröilleet, on säröilty

en ole säröillyt, et ole säröillyt, ei ole säröillyt, emme ole säröilleet, ette ole säröilleet, eivät ole säröilleet, ei ole säröilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin säröillyt, olit säröillyt, oli säröillyt, olimme säröilleet, olitte säröilleet, olivat säröilleet, oli säröilty

en ollut säröillyt, et ollut säröillyt, ei ollut säröillyt, emme olleet säröilleet, ette olleet säröilleet, eivät olleet säröilleet, ei ollut säröilty

PREZENT IMPERATIV

-, säröile, säröilköön, säröilkäämme, säröilkää, säröilkööt, säröiltäköön

-, älä säröile, älköön säröilkö, älkäämme säröilkö, älkää säröilkö, älkööt säröilkö, älköön säröiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon säröillyt, -, -, olkoot säröilleet, olkoon säröilty

-, -, älköön olko säröillyt, -, -, älkööt olko säröilleet, älköön olko säröilty

PREZENT CONDIȚIONAL

säröilisin, säröilisit, säröilisi, säröilisimme, säröilisitte, säröilisivät, säröiltäisiin

en säröilisi, et säröilisi, ei säröilisi, emme säröilisi, ette säröilisi, eivät säröilisi, ei säröiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin säröillyt, olisit säröillyt, olisi säröillyt, olisimme säröilleet, olisitte säröilleet, olisivat säröilleet, oltaisiin säröilty

en olisi säröillyt, et olisi säröillyt, ei olisi säröillyt, emme olisi säröilleet, ette olisi säröilleet, eivät olisi säröilleet, ei olisi säröilty

PREZENT POTENȚIAL

säröillen, säröillet, säröillee, säröillemme, säröillette, säröillevät, säröiltäneen

en säröille, et säröille, ei säröille, emme säröille, ette säröille, eivät säröille, ei säröiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen säröillyt, lienet säröillyt, lienee säröillyt, lienemme säröilleet, lienette säröilleet, lienevät säröilleet, lienee säröilty

en liene säröillyt, et liene säröillyt, ei liene säröillyt, emme liene säröilleet, ette liene säröilleet, eivät liene säröilleet, ei liene säröilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: säröillä    FORMA LUNGĂ: säröilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: säröillessä   INSTRUCTIV: säröillen  INESIV PASIV: säröiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: säröilemään   INESIV: säröilemässä  ELATIV: säröilemästä

ADESIV: säröilemällä  ABESIV: säröilemättä  INSTRUCTIV: säröilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: säröileminen   PARTITIV: säröileminen

INFINITIVUL CINCI: säröilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: säröilevä  (gen. säröilevän)   PASIV: säröiltävä   (gen. säröiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: säröillyt                     PASIV: säröilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: säröilijä (pl.gen. säröilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: säröilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): säröily

 

 

säteillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

säteilen, säteilet, säteilee, säteilemme, säteilette, säteilevät, säteillään

en säteile, et säteile, ei säteile, emme säteile, ette säteile, eivät säteile, ei säteillä

IMPERFECT INDICATIV

säteilin, säteilit, säteili, säteilimme, säteilitte, säteilivät, säteiltiin

en säteillyt, et säteillyt, ei säteillyt, emme säteilleet, ette säteilleet, eivät säteilleet, ei säteilty

PERFECT INDICATIV

olen säteillyt, olet säteillyt, on säteillyt, olemme säteilleet, olette säteilleet, ovat säteilleet, on säteilty

en ole säteillyt, et ole säteillyt, ei ole säteillyt, emme ole säteilleet, ette ole säteilleet, eivät ole säteilleet, ei ole säteilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin säteillyt, olit säteillyt, oli säteillyt, olimme säteilleet, olitte säteilleet, olivat säteilleet, oli säteilty

en ollut säteillyt, et ollut säteillyt, ei ollut säteillyt, emme olleet säteilleet, ette olleet säteilleet, eivät olleet säteilleet, ei ollut säteilty

PREZENT IMPERATIV

-, säteile, säteilköön, säteilkäämme, säteilkää, säteilkööt, säteiltäköön

-, älä säteile, älköön säteilkö, älkäämme säteilkö, älkää säteilkö, älkööt säteilkö, älköön säteiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon säteillyt, -, -, olkoot säteilleet, olkoon säteilty

-, -, älköön olko säteillyt, -, -, älkööt olko säteilleet, älköön olko säteilty

PREZENT CONDIȚIONAL

säteilisin, säteilisit, säteilisi, säteilisimme, säteilisitte, säteilisivät, säteiltäisiin

en säteilisi, et säteilisi, ei säteilisi, emme säteilisi, ette säteilisi, eivät säteilisi, ei säteiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin säteillyt, olisit säteillyt, olisi säteillyt, olisimme säteilleet, olisitte säteilleet, olisivat säteilleet, oltaisiin säteilty

en olisi säteillyt, et olisi säteillyt, ei olisi säteillyt, emme olisi säteilleet, ette olisi säteilleet, eivät olisi säteilleet, ei olisi säteilty

PREZENT POTENȚIAL

säteillen, säteillet, säteillee, säteillemme, säteillette, säteillevät, säteiltäneen

en säteille, et säteille, ei säteille, emme säteille, ette säteille, eivät säteille, ei säteiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen säteillyt, lienet säteillyt, lienee säteillyt, lienemme säteilleet, lienette säteilleet, lienevät säteilleet, lienee säteilty

en liene säteillyt, et liene säteillyt, ei liene säteillyt, emme liene säteilleet, ette liene säteilleet, eivät liene säteilleet, ei liene säteilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: säteillä    FORMA LUNGĂ: säteilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: säteillessä   INSTRUCTIV: säteillen  INESIV PASIV: säteiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: säteilemään   INESIV: säteilemässä  ELATIV: säteilemästä

ADESIV: säteilemällä  ABESIV: säteilemättä  INSTRUCTIV: säteilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: säteileminen   PARTITIV: säteileminen

INFINITIVUL CINCI: säteilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: säteilevä  (gen. säteilevän)   PASIV: säteiltävä   (gen. säteiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: säteillyt                     PASIV: säteilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: säteilijä (pl.gen. säteilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: säteilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): säteily

 

 

tähyillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

tähyilen, tähyilet, tähyilee, tähyilemme, tähyilette, tähyilevät, tähyillään

en tähyile, et tähyile, ei tähyile, emme tähyile, ette tähyile, eivät tähyile, ei tähyillä

IMPERFECT INDICATIV

tähyilin, tähyilit, tähyili, tähyilimme, tähyilitte, tähyilivät, tähyiltiin

en tähyillyt, et tähyillyt, ei tähyillyt, emme tähyilleet, ette tähyilleet, eivät tähyilleet, ei tähyilty

PERFECT INDICATIV

olen tähyillyt, olet tähyillyt, on tähyillyt, olemme tähyilleet, olette tähyilleet, ovat tähyilleet, on tähyilty

en ole tähyillyt, et ole tähyillyt, ei ole tähyillyt, emme ole tähyilleet, ette ole tähyilleet, eivät ole tähyilleet, ei ole tähyilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin tähyillyt, olit tähyillyt, oli tähyillyt, olimme tähyilleet, olitte tähyilleet, olivat tähyilleet, oli tähyilty

en ollut tähyillyt, et ollut tähyillyt, ei ollut tähyillyt, emme olleet tähyilleet, ette olleet tähyilleet, eivät olleet tähyilleet, ei ollut tähyilty

PREZENT IMPERATIV

-, tähyile, tähyilköön, tähyilkäämme, tähyilkää, tähyilkööt, tähyiltäköön

-, älä tähyile, älköön tähyilkö, älkäämme tähyilkö, älkää tähyilkö, älkööt tähyilkö, älköön tähyiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon tähyillyt, -, -, olkoot tähyilleet, olkoon tähyilty

-, -, älköön olko tähyillyt, -, -, älkööt olko tähyilleet, älköön olko tähyilty

PREZENT CONDIȚIONAL

tähyilisin, tähyilisit, tähyilisi, tähyilisimme, tähyilisitte, tähyilisivät, tähyiltäisiin

en tähyilisi, et tähyilisi, ei tähyilisi, emme tähyilisi, ette tähyilisi, eivät tähyilisi, ei tähyiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin tähyillyt, olisit tähyillyt, olisi tähyillyt, olisimme tähyilleet, olisitte tähyilleet, olisivat tähyilleet, oltaisiin tähyilty

en olisi tähyillyt, et olisi tähyillyt, ei olisi tähyillyt, emme olisi tähyilleet, ette olisi tähyilleet, eivät olisi tähyilleet, ei olisi tähyilty

PREZENT POTENȚIAL

tähyillen, tähyillet, tähyillee, tähyillemme, tähyillette, tähyillevät, tähyiltäneen

en tähyille, et tähyille, ei tähyille, emme tähyille, ette tähyille, eivät tähyille, ei tähyiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen tähyillyt, lienet tähyillyt, lienee tähyillyt, lienemme tähyilleet, lienette tähyilleet, lienevät tähyilleet, lienee tähyilty

en liene tähyillyt, et liene tähyillyt, ei liene tähyillyt, emme liene tähyilleet, ette liene tähyilleet, eivät liene tähyilleet, ei liene tähyilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: tähyillä    FORMA LUNGĂ: tähyilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: tähyillessä   INSTRUCTIV: tähyillen  INESIV PASIV: tähyiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: tähyilemään   INESIV: tähyilemässä  ELATIV: tähyilemästä

ADESIV: tähyilemällä  ABESIV: tähyilemättä  INSTRUCTIV: tähyilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: tähyileminen   PARTITIV: tähyileminen

INFINITIVUL CINCI: tähyilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: tähyilevä  (gen. tähyilevän)   PASIV: tähyiltävä   (gen. tähyiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: tähyillyt                     PASIV: tähyilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: tähyilijä (pl.gen. tähyilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: tähyilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): tähyily

 

 

tärkeillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

tärkeilen, tärkeilet, tärkeilee, tärkeilemme, tärkeilette, tärkeilevät, tärkeillään

en tärkeile, et tärkeile, ei tärkeile, emme tärkeile, ette tärkeile, eivät tärkeile, ei tärkeillä

IMPERFECT INDICATIV

tärkeilin, tärkeilit, tärkeili, tärkeilimme, tärkeilitte, tärkeilivät, tärkeiltiin

en tärkeillyt, et tärkeillyt, ei tärkeillyt, emme tärkeilleet, ette tärkeilleet, eivät tärkeilleet, ei tärkeilty

PERFECT INDICATIV

olen tärkeillyt, olet tärkeillyt, on tärkeillyt, olemme tärkeilleet, olette tärkeilleet, ovat tärkeilleet, on tärkeilty

en ole tärkeillyt, et ole tärkeillyt, ei ole tärkeillyt, emme ole tärkeilleet, ette ole tärkeilleet, eivät ole tärkeilleet, ei ole tärkeilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin tärkeillyt, olit tärkeillyt, oli tärkeillyt, olimme tärkeilleet, olitte tärkeilleet, olivat tärkeilleet, oli tärkeilty

en ollut tärkeillyt, et ollut tärkeillyt, ei ollut tärkeillyt, emme olleet tärkeilleet, ette olleet tärkeilleet, eivät olleet tärkeilleet, ei ollut tärkeilty

PREZENT IMPERATIV

-, tärkeile, tärkeilköön, tärkeilkäämme, tärkeilkää, tärkeilkööt, tärkeiltäköön

-, älä tärkeile, älköön tärkeilkö, älkäämme tärkeilkö, älkää tärkeilkö, älkööt tärkeilkö, älköön tärkeiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon tärkeillyt, -, -, olkoot tärkeilleet, olkoon tärkeilty

-, -, älköön olko tärkeillyt, -, -, älkööt olko tärkeilleet, älköön olko tärkeilty

PREZENT CONDIȚIONAL

tärkeilisin, tärkeilisit, tärkeilisi, tärkeilisimme, tärkeilisitte, tärkeilisivät, tärkeiltäisiin

en tärkeilisi, et tärkeilisi, ei tärkeilisi, emme tärkeilisi, ette tärkeilisi, eivät tärkeilisi, ei tärkeiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin tärkeillyt, olisit tärkeillyt, olisi tärkeillyt, olisimme tärkeilleet, olisitte tärkeilleet, olisivat tärkeilleet, oltaisiin tärkeilty

en olisi tärkeillyt, et olisi tärkeillyt, ei olisi tärkeillyt, emme olisi tärkeilleet, ette olisi tärkeilleet, eivät olisi tärkeilleet, ei olisi tärkeilty

PREZENT POTENȚIAL

tärkeillen, tärkeillet, tärkeillee, tärkeillemme, tärkeillette, tärkeillevät, tärkeiltäneen

en tärkeille, et tärkeille, ei tärkeille, emme tärkeille, ette tärkeille, eivät tärkeille, ei tärkeiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen tärkeillyt, lienet tärkeillyt, lienee tärkeillyt, lienemme tärkeilleet, lienette tärkeilleet, lienevät tärkeilleet, lienee tärkeilty

en liene tärkeillyt, et liene tärkeillyt, ei liene tärkeillyt, emme liene tärkeilleet, ette liene tärkeilleet, eivät liene tärkeilleet, ei liene tärkeilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: tärkeillä    FORMA LUNGĂ: tärkeilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: tärkeillessä   INSTRUCTIV: tärkeillen  INESIV PASIV: tärkeiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: tärkeilemään   INESIV: tärkeilemässä  ELATIV: tärkeilemästä

ADESIV: tärkeilemällä  ABESIV: tärkeilemättä  INSTRUCTIV: tärkeilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: tärkeileminen   PARTITIV: tärkeileminen

INFINITIVUL CINCI: tärkeilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: tärkeilevä  (gen. tärkeilevän)   PASIV: tärkeiltävä   (gen. tärkeiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: tärkeillyt                      PASIV: tärkeilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: tärkeilijä (pl.gen. tärkeilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: tärkeilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): tärkeily

 

 

töppäillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

töppäilen, töppäilet, töppäilee, töppäilemme, töppäilette, töppäilevät, töppäillään

en töppäile, et töppäile, ei töppäile, emme töppäile, ette töppäile, eivät töppäile, ei töppäillä

IMPERFECT INDICATIV

töppäilin, töppäilit, töppäili, töppäilimme, töppäilitte, töppäilivät, töppäiltiin

en töppäillyt, et töppäillyt, ei töppäillyt, emme töppäilleet, ette töppäilleet, eivät töppäilleet, ei töppäilty

PERFECT INDICATIV

olen töppäillyt, olet töppäillyt, on töppäillyt, olemme töppäilleet, olette töppäilleet, ovat töppäilleet, on töppäilty

en ole töppäillyt, et ole töppäillyt, ei ole töppäillyt, emme ole töppäilleet, ette ole töppäilleet, eivät ole töppäilleet, ei ole töppäilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin töppäillyt, olit töppäillyt, oli töppäillyt, olimme töppäilleet, olitte töppäilleet, olivat töppäilleet, oli töppäilty

en ollut töppäillyt, et ollut töppäillyt, ei ollut töppäillyt, emme olleet töppäilleet, ette olleet töppäilleet, eivät olleet töppäilleet, ei ollut töppäilty

PREZENT IMPERATIV

-, töppäile, töppäilköön, töppäilkäämme, töppäilkää, töppäilkööt, töppäiltäköön

-, älä töppäile, älköön töppäilkö, älkäämme töppäilkö, älkää töppäilkö, älkööt töppäilkö, älköön töppäiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon töppäillyt, -, -, olkoot töppäilleet, olkoon töppäilty

-, -, älköön olko töppäillyt, -, -, älkööt olko töppäilleet, älköön olko töppäilty

PREZENT CONDIȚIONAL

töppäilisin, töppäilisit, töppäilisi, töppäilisimme, töppäilisitte, töppäilisivät, töppäiltäisiin

en töppäilisi, et töppäilisi, ei töppäilisi, emme töppäilisi, ette töppäilisi, eivät töppäilisi, ei töppäiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin töppäillyt, olisit töppäillyt, olisi töppäillyt, olisimme töppäilleet, olisitte töppäilleet, olisivat töppäilleet, oltaisiin töppäilty

en olisi töppäillyt, et olisi töppäillyt, ei olisi töppäillyt, emme olisi töppäilleet, ette olisi töppäilleet, eivät olisi töppäilleet, ei olisi töppäilty

PREZENT POTENȚIAL

töppäillen, töppäillet, töppäillee, töppäillemme, töppäillette, töppäillevät, töppäiltäneen

en töppäille, et töppäille, ei töppäille, emme töppäille, ette töppäille, eivät töppäille, ei töppäiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen töppäillyt, lienet töppäillyt, lienee töppäillyt, lienemme töppäilleet, lienette töppäilleet, lienevät töppäilleet, lienee töppäilty

en liene töppäillyt, et liene töppäillyt, ei liene töppäillyt, emme liene töppäilleet, ette liene töppäilleet, eivät liene töppäilleet, ei liene töppäilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: töppäillä    FORMA LUNGĂ: töppäilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: töppäillessä   INSTRUCTIV: töppäillen  INESIV PASIV: töppäiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: töppäilemään   INESIV: töppäilemässä  ELATIV: töppäilemästä

ADESIV: töppäilemällä  ABESIV: töppäilemättä  INSTRUCTIV: töppäilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: töppäileminen   PARTITIV: töppäileminen

INFINITIVUL CINCI: töppäilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: töppäilevä  (gen. töppäilevän)   PASIV: töppäiltävä   (gen. töppäiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: töppäillyt                      PASIV: töppäilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: töppäilijä (pl.gen. töppäilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: töppäilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): töppäily

 

 

varjonyrkkeillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

varjonyrkkeilen, varjonyrkkeilet, varjonyrkkeilee, varjonyrkkeilemme, varjonyrkkeilette, varjonyrkkeilevät, varjonyrkkeillään

en varjonyrkkeile, et varjonyrkkeile, ei varjonyrkkeile, emme varjonyrkkeile, ette varjonyrkkeile, eivät varjonyrkkeile, ei varjonyrkkeillä

IMPERFECT INDICATIV

varjonyrkkeilin, varjonyrkkeilit, varjonyrkkeili, varjonyrkkeilimme, varjonyrkkeilitte, varjonyrkkeilivät, varjonyrkkeiltiin

en varjonyrkkeillyt, et varjonyrkkeillyt, ei varjonyrkkeillyt, emme varjonyrkkeilleet, ette varjonyrkkeilleet, eivät varjonyrkkeilleet, ei varjonyrkkeilty

PERFECT INDICATIV

olen varjonyrkkeillyt, olet varjonyrkkeillyt, on varjonyrkkeillyt, olemme varjonyrkkeilleet, olette varjonyrkkeilleet, ovat varjonyrkkeilleet, on varjonyrkkeilty

en ole varjonyrkkeillyt, et ole varjonyrkkeillyt, ei ole varjonyrkkeillyt, emme ole varjonyrkkeilleet, ette ole varjonyrkkeilleet, eivät ole varjonyrkkeilleet, ei ole varjonyrkkeilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin varjonyrkkeillyt, olit varjonyrkkeillyt, oli varjonyrkkeillyt, olimme varjonyrkkeilleet, olitte varjonyrkkeilleet, olivat varjonyrkkeilleet, oli varjonyrkkeilty

en ollut varjonyrkkeillyt, et ollut varjonyrkkeillyt, ei ollut varjonyrkkeillyt, emme olleet varjonyrkkeilleet, ette olleet varjonyrkkeilleet, eivät olleet varjonyrkkeilleet, ei ollut varjonyrkkeilty

PREZENT IMPERATIV

-, varjonyrkkeile, varjonyrkkeilköön, varjonyrkkeilkäämme, varjonyrkkeilkää, varjonyrkkeilkööt, varjonyrkkeiltäköön

-, älä varjonyrkkeile, älköön varjonyrkkeilkö, älkäämme varjonyrkkeilkö, älkää varjonyrkkeilkö, älkööt varjonyrkkeilkö, älköön varjonyrkkeiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon varjonyrkkeillyt, -, -, olkoot varjonyrkkeilleet, olkoon varjonyrkkeilty

-, -, älköön olko varjonyrkkeillyt, -, -, älkööt olko varjonyrkkeilleet, älköön olko varjonyrkkeilty

PREZENT CONDIȚIONAL

varjonyrkkeilisin, varjonyrkkeilisit, varjonyrkkeilisi, varjonyrkkeilisimme, varjonyrkkeilisitte, varjonyrkkeilisivät, varjonyrkkeiltäisiin

en varjonyrkkeilisi, et varjonyrkkeilisi, ei varjonyrkkeilisi, emme varjonyrkkeilisi, ette varjonyrkkeilisi, eivät varjonyrkkeilisi, ei varjonyrkkeiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin varjonyrkkeillyt, olisit varjonyrkkeillyt, olisi varjonyrkkeillyt, olisimme varjonyrkkeilleet, olisitte varjonyrkkeilleet, olisivat varjonyrkkeilleet, oltaisiin varjonyrkkeilty

en olisi varjonyrkkeillyt, et olisi varjonyrkkeillyt, ei olisi varjonyrkkeillyt, emme olisi varjonyrkkeilleet, ette olisi varjonyrkkeilleet, eivät olisi varjonyrkkeilleet, ei olisi varjonyrkkeilty

PREZENT POTENȚIAL

varjonyrkkeillen, varjonyrkkeillet, varjonyrkkeillee, varjonyrkkeillemme, varjonyrkkeillette, varjonyrkkeillevät, varjonyrkkeiltäneen

en varjonyrkkeille, et varjonyrkkeille, ei varjonyrkkeille, emme varjonyrkkeille, ette varjonyrkkeille, eivät varjonyrkkeille, ei varjonyrkkeiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen varjonyrkkeillyt, lienet varjonyrkkeillyt, lienee varjonyrkkeillyt, lienemme varjonyrkkeilleet, lienette varjonyrkkeilleet, lienevät varjonyrkkeilleet, lienee varjonyrkkeilty

en liene varjonyrkkeillyt, et liene varjonyrkkeillyt, ei liene varjonyrkkeillyt, emme liene varjonyrkkeilleet, ette liene varjonyrkkeilleet, eivät liene varjonyrkkeilleet, ei liene varjonyrkkeilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: varjonyrkkeillä    FORMA LUNGĂ: varjonyrkkeilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: varjonyrkkeillessä   INSTRUCTIV: varjonyrkkeillen  INESIV PASIV: varjonyrkkeiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: varjonyrkkeilemään   INESIV: varjonyrkkeilemässä  ELATIV: varjonyrkkeilemästä

ADESIV: varjonyrkkeilemällä  ABESIV: varjonyrkkeilemättä  INSTRUCTIV: varjonyrkkeilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: varjonyrkkeileminen   PARTITIV: varjonyrkkeileminen

INFINITIVUL CINCI: varjonyrkkeilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: varjonyrkkeilevä  (gen. varjonyrkkeilevän)   PASIV: varjonyrkkeiltävä   (gen. varjonyrkkeiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: varjonyrkkeillyt                            PASIV: varjonyrkkeilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: varjonyrkkeilijä (pl.gen. varjonyrkkeilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: varjonyrkkeilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): varjonyrkkeily

 

 

vehkeillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

vehkeilen, vehkeilet, vehkeilee, vehkeilemme, vehkeilette, vehkeilevät, vehkeillään

en vehkeile, et vehkeile, ei vehkeile, emme vehkeile, ette vehkeile, eivät vehkeile, ei vehkeillä

IMPERFECT INDICATIV

vehkeilin, vehkeilit, vehkeili, vehkeilimme, vehkeilitte, vehkeilivät, vehkeiltiin

en vehkeillyt, et vehkeillyt, ei vehkeillyt, emme vehkeilleet, ette vehkeilleet, eivät vehkeilleet, ei vehkeilty

PERFECT INDICATIV

olen vehkeillyt, olet vehkeillyt, on vehkeillyt, olemme vehkeilleet, olette vehkeilleet, ovat vehkeilleet, on vehkeilty

en ole vehkeillyt, et ole vehkeillyt, ei ole vehkeillyt, emme ole vehkeilleet, ette ole vehkeilleet, eivät ole vehkeilleet, ei ole vehkeilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin vehkeillyt, olit vehkeillyt, oli vehkeillyt, olimme vehkeilleet, olitte vehkeilleet, olivat vehkeilleet, oli vehkeilty

en ollut vehkeillyt, et ollut vehkeillyt, ei ollut vehkeillyt, emme olleet vehkeilleet, ette olleet vehkeilleet, eivät olleet vehkeilleet, ei ollut vehkeilty

PREZENT IMPERATIV

-, vehkeile, vehkeilköön, vehkeilkäämme, vehkeilkää, vehkeilkööt, vehkeiltäköön

-, älä vehkeile, älköön vehkeilkö, älkäämme vehkeilkö, älkää vehkeilkö, älkööt vehkeilkö, älköön vehkeiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon vehkeillyt, -, -, olkoot vehkeilleet, olkoon vehkeilty

-, -, älköön olko vehkeillyt, -, -, älkööt olko vehkeilleet, älköön olko vehkeilty

PREZENT CONDIȚIONAL

vehkeilisin, vehkeilisit, vehkeilisi, vehkeilisimme, vehkeilisitte, vehkeilisivät, vehkeiltäisiin

en vehkeilisi, et vehkeilisi, ei vehkeilisi, emme vehkeilisi, ette vehkeilisi, eivät vehkeilisi, ei vehkeiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin vehkeillyt, olisit vehkeillyt, olisi vehkeillyt, olisimme vehkeilleet, olisitte vehkeilleet, olisivat vehkeilleet, oltaisiin vehkeilty

en olisi vehkeillyt, et olisi vehkeillyt, ei olisi vehkeillyt, emme olisi vehkeilleet, ette olisi vehkeilleet, eivät olisi vehkeilleet, ei olisi vehkeilty

PREZENT POTENȚIAL

vehkeillen, vehkeillet, vehkeillee, vehkeillemme, vehkeillette, vehkeillevät, vehkeiltäneen

en vehkeille, et vehkeille, ei vehkeille, emme vehkeille, ette vehkeille, eivät vehkeille, ei vehkeiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen vehkeillyt, lienet vehkeillyt, lienee vehkeillyt, lienemme vehkeilleet, lienette vehkeilleet, lienevät vehkeilleet, lienee vehkeilty

en liene vehkeillyt, et liene vehkeillyt, ei liene vehkeillyt, emme liene vehkeilleet, ette liene vehkeilleet, eivät liene vehkeilleet, ei liene vehkeilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: vehkeillä    FORMA LUNGĂ: vehkeilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: vehkeillessä   INSTRUCTIV: vehkeillen  INESIV PASIV: vehkeiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: vehkeilemään   INESIV: vehkeilemässä  ELATIV: vehkeilemästä

ADESIV: vehkeilemällä  ABESIV: vehkeilemättä  INSTRUCTIV: vehkeilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: vehkeileminen   PARTITIV: vehkeileminen

INFINITIVUL CINCI: vehkeilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: vehkeilevä  (gen. vehkeilevän)   PASIV: vehkeiltävä   (gen. vehkeiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: vehkeillyt                      PASIV: vehkeilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: vehkeilijä (pl.gen. vehkeilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: vehkeilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): vehkeily

 

 

veljeillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

veljeilen, veljeilet, veljeilee, veljeilemme, veljeilette, veljeilevät, veljeillään

en veljeile, et veljeile, ei veljeile, emme veljeile, ette veljeile, eivät veljeile, ei veljeillä

IMPERFECT INDICATIV

veljeilin, veljeilit, veljeili, veljeilimme, veljeilitte, veljeilivät, veljeiltiin

en veljeillyt, et veljeillyt, ei veljeillyt, emme veljeilleet, ette veljeilleet, eivät veljeilleet, ei veljeilty

PERFECT INDICATIV

olen veljeillyt, olet veljeillyt, on veljeillyt, olemme veljeilleet, olette veljeilleet, ovat veljeilleet, on veljeilty

en ole veljeillyt, et ole veljeillyt, ei ole veljeillyt, emme ole veljeilleet, ette ole veljeilleet, eivät ole veljeilleet, ei ole veljeilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin veljeillyt, olit veljeillyt, oli veljeillyt, olimme veljeilleet, olitte veljeilleet, olivat veljeilleet, oli veljeilty

en ollut veljeillyt, et ollut veljeillyt, ei ollut veljeillyt, emme olleet veljeilleet, ette olleet veljeilleet, eivät olleet veljeilleet, ei ollut veljeilty

PREZENT IMPERATIV

-, veljeile, veljeilköön, veljeilkäämme, veljeilkää, veljeilkööt, veljeiltäköön

-, älä veljeile, älköön veljeilkö, älkäämme veljeilkö, älkää veljeilkö, älkööt veljeilkö, älköön veljeiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon veljeillyt, -, -, olkoot veljeilleet, olkoon veljeilty

-, -, älköön olko veljeillyt, -, -, älkööt olko veljeilleet, älköön olko veljeilty

PREZENT CONDIȚIONAL

veljeilisin, veljeilisit, veljeilisi, veljeilisimme, veljeilisitte, veljeilisivät, veljeiltäisiin

en veljeilisi, et veljeilisi, ei veljeilisi, emme veljeilisi, ette veljeilisi, eivät veljeilisi, ei veljeiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin veljeillyt, olisit veljeillyt, olisi veljeillyt, olisimme veljeilleet, olisitte veljeilleet, olisivat veljeilleet, oltaisiin veljeilty

en olisi veljeillyt, et olisi veljeillyt, ei olisi veljeillyt, emme olisi veljeilleet, ette olisi veljeilleet, eivät olisi veljeilleet, ei olisi veljeilty

PREZENT POTENȚIAL

veljeillen, veljeillet, veljeillee, veljeillemme, veljeillette, veljeillevät, veljeiltäneen

en veljeille, et veljeille, ei veljeille, emme veljeille, ette veljeille, eivät veljeille, ei veljeiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen veljeillyt, lienet veljeillyt, lienee veljeillyt, lienemme veljeilleet, lienette veljeilleet, lienevät veljeilleet, lienee veljeilty

en liene veljeillyt, et liene veljeillyt, ei liene veljeillyt, emme liene veljeilleet, ette liene veljeilleet, eivät liene veljeilleet, ei liene veljeilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: veljeillä    FORMA LUNGĂ: veljeilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: veljeillessä   INSTRUCTIV: veljeillen  INESIV PASIV: veljeiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: veljeilemään   INESIV: veljeilemässä  ELATIV: veljeilemästä

ADESIV: veljeilemällä  ABESIV: veljeilemättä  INSTRUCTIV: veljeilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: veljeileminen   PARTITIV: veljeileminen

INFINITIVUL CINCI: veljeilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: veljeilevä  (gen. veljeilevän)   PASIV: veljeiltävä   (gen. veljeiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: veljeillyt                      PASIV: veljeilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: veljeilijä (pl.gen. veljeilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: veljeilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): veljeily

 

 

veneillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

veneilen, veneilet, veneilee, veneilemme, veneilette, veneilevät, veneillään

en veneile, et veneile, ei veneile, emme veneile, ette veneile, eivät veneile, ei veneillä

IMPERFECT INDICATIV

veneilin, veneilit, veneili, veneilimme, veneilitte, veneilivät, veneiltiin

en veneillyt, et veneillyt, ei veneillyt, emme veneilleet, ette veneilleet, eivät veneilleet, ei veneilty

PERFECT INDICATIV

olen veneillyt, olet veneillyt, on veneillyt, olemme veneilleet, olette veneilleet, ovat veneilleet, on veneilty

en ole veneillyt, et ole veneillyt, ei ole veneillyt, emme ole veneilleet, ette ole veneilleet, eivät ole veneilleet, ei ole veneilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin veneillyt, olit veneillyt, oli veneillyt, olimme veneilleet, olitte veneilleet, olivat veneilleet, oli veneilty

en ollut veneillyt, et ollut veneillyt, ei ollut veneillyt, emme olleet veneilleet, ette olleet veneilleet, eivät olleet veneilleet, ei ollut veneilty

PREZENT IMPERATIV

-, veneile, veneilköön, veneilkäämme, veneilkää, veneilkööt, veneiltäköön

-, älä veneile, älköön veneilkö, älkäämme veneilkö, älkää veneilkö, älkööt veneilkö, älköön veneiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon veneillyt, -, -, olkoot veneilleet, olkoon veneilty

-, -, älköön olko veneillyt, -, -, älkööt olko veneilleet, älköön olko veneilty

PREZENT CONDIȚIONAL

veneilisin, veneilisit, veneilisi, veneilisimme, veneilisitte, veneilisivät, veneiltäisiin

en veneilisi, et veneilisi, ei veneilisi, emme veneilisi, ette veneilisi, eivät veneilisi, ei veneiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin veneillyt, olisit veneillyt, olisi veneillyt, olisimme veneilleet, olisitte veneilleet, olisivat veneilleet, oltaisiin veneilty

en olisi veneillyt, et olisi veneillyt, ei olisi veneillyt, emme olisi veneilleet, ette olisi veneilleet, eivät olisi veneilleet, ei olisi veneilty

PREZENT POTENȚIAL

veneillen, veneillet, veneillee, veneillemme, veneillette, veneillevät, veneiltäneen

en veneille, et veneille, ei veneille, emme veneille, ette veneille, eivät veneille, ei veneiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen veneillyt, lienet veneillyt, lienee veneillyt, lienemme veneilleet, lienette veneilleet, lienevät veneilleet, lienee veneilty

en liene veneillyt, et liene veneillyt, ei liene veneillyt, emme liene veneilleet, ette liene veneilleet, eivät liene veneilleet, ei liene veneilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: veneillä    FORMA LUNGĂ: veneilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: veneillessä   INSTRUCTIV: veneillen  INESIV PASIV: veneiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: veneilemään   INESIV: veneilemässä  ELATIV: veneilemästä

ADESIV: veneilemällä  ABESIV: veneilemättä  INSTRUCTIV: veneilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: veneileminen   PARTITIV: veneileminen

INFINITIVUL CINCI: veneilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: veneilevä  (gen. veneilevän)   PASIV: veneiltävä   (gen. veneiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: veneillyt                     PASIV: veneilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: veneilijä (pl.gen. veneilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: veneilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): veneily

 

 

vireillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

vireilen, vireilet, vireilee, vireilemme, vireilette, vireilevät, vireillään

en vireile, et vireile, ei vireile, emme vireile, ette vireile, eivät vireile, ei vireillä

IMPERFECT INDICATIV

vireilin, vireilit, vireili, vireilimme, vireilitte, vireilivät, vireiltiin

en vireillyt, et vireillyt, ei vireillyt, emme vireilleet, ette vireilleet, eivät vireilleet, ei vireilty

PERFECT INDICATIV

olen vireillyt, olet vireillyt, on vireillyt, olemme vireilleet, olette vireilleet, ovat vireilleet, on vireilty

en ole vireillyt, et ole vireillyt, ei ole vireillyt, emme ole vireilleet, ette ole vireilleet, eivät ole vireilleet, ei ole vireilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin vireillyt, olit vireillyt, oli vireillyt, olimme vireilleet, olitte vireilleet, olivat vireilleet, oli vireilty

en ollut vireillyt, et ollut vireillyt, ei ollut vireillyt, emme olleet vireilleet, ette olleet vireilleet, eivät olleet vireilleet, ei ollut vireilty

PREZENT IMPERATIV

-, vireile, vireilköön, vireilkäämme, vireilkää, vireilkööt, vireiltäköön

-, älä vireile, älköön vireilkö, älkäämme vireilkö, älkää vireilkö, älkööt vireilkö, älköön vireiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon vireillyt, -, -, olkoot vireilleet, olkoon vireilty

-, -, älköön olko vireillyt, -, -, älkööt olko vireilleet, älköön olko vireilty

PREZENT CONDIȚIONAL

vireilisin, vireilisit, vireilisi, vireilisimme, vireilisitte, vireilisivät, vireiltäisiin

en vireilisi, et vireilisi, ei vireilisi, emme vireilisi, ette vireilisi, eivät vireilisi, ei vireiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin vireillyt, olisit vireillyt, olisi vireillyt, olisimme vireilleet, olisitte vireilleet, olisivat vireilleet, oltaisiin vireilty

en olisi vireillyt, et olisi vireillyt, ei olisi vireillyt, emme olisi vireilleet, ette olisi vireilleet, eivät olisi vireilleet, ei olisi vireilty

PREZENT POTENȚIAL

vireillen, vireillet, vireillee, vireillemme, vireillette, vireillevät, vireiltäneen

en vireille, et vireille, ei vireille, emme vireille, ette vireille, eivät vireille, ei vireiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen vireillyt, lienet vireillyt, lienee vireillyt, lienemme vireilleet, lienette vireilleet, lienevät vireilleet, lienee vireilty

en liene vireillyt, et liene vireillyt, ei liene vireillyt, emme liene vireilleet, ette liene vireilleet, eivät liene vireilleet, ei liene vireilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: vireillä    FORMA LUNGĂ: vireilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: vireillessä   INSTRUCTIV: vireillen  INESIV PASIV: vireiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: vireilemään   INESIV: vireilemässä  ELATIV: vireilemästä

ADESIV: vireilemällä  ABESIV: vireilemättä  INSTRUCTIV: vireilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: vireileminen   PARTITIV: vireileminen

INFINITIVUL CINCI: vireilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: vireilevä  (gen. vireilevän)   PASIV: vireiltävä   (gen. vireiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: vireillyt                     PASIV: vireilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: vireilijä (pl.gen. vireilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: vireilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): vireily

 

 

väreillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

väreilen, väreilet, väreilee, väreilemme, väreilette, väreilevät, väreillään

en väreile, et väreile, ei väreile, emme väreile, ette väreile, eivät väreile, ei väreillä

IMPERFECT INDICATIV

väreilin, väreilit, väreili, väreilimme, väreilitte, väreilivät, väreiltiin

en väreillyt, et väreillyt, ei väreillyt, emme väreilleet, ette väreilleet, eivät väreilleet, ei väreilty

PERFECT INDICATIV

olen väreillyt, olet väreillyt, on väreillyt, olemme väreilleet, olette väreilleet, ovat väreilleet, on väreilty

en ole väreillyt, et ole väreillyt, ei ole väreillyt, emme ole väreilleet, ette ole väreilleet, eivät ole väreilleet, ei ole väreilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin väreillyt, olit väreillyt, oli väreillyt, olimme väreilleet, olitte väreilleet, olivat väreilleet, oli väreilty

en ollut väreillyt, et ollut väreillyt, ei ollut väreillyt, emme olleet väreilleet, ette olleet väreilleet, eivät olleet väreilleet, ei ollut väreilty

PREZENT IMPERATIV

-, väreile, väreilköön, väreilkäämme, väreilkää, väreilkööt, väreiltäköön

-, älä väreile, älköön väreilkö, älkäämme väreilkö, älkää väreilkö, älkööt väreilkö, älköön väreiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon väreillyt, -, -, olkoot väreilleet, olkoon väreilty

-, -, älköön olko väreillyt, -, -, älkööt olko väreilleet, älköön olko väreilty

PREZENT CONDIȚIONAL

väreilisin, väreilisit, väreilisi, väreilisimme, väreilisitte, väreilisivät, väreiltäisiin

en väreilisi, et väreilisi, ei väreilisi, emme väreilisi, ette väreilisi, eivät väreilisi, ei väreiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin väreillyt, olisit väreillyt, olisi väreillyt, olisimme väreilleet, olisitte väreilleet, olisivat väreilleet, oltaisiin väreilty

en olisi väreillyt, et olisi väreillyt, ei olisi väreillyt, emme olisi väreilleet, ette olisi väreilleet, eivät olisi väreilleet, ei olisi väreilty

PREZENT POTENȚIAL

väreillen, väreillet, väreillee, väreillemme, väreillette, väreillevät, väreiltäneen

en väreille, et väreille, ei väreille, emme väreille, ette väreille, eivät väreille, ei väreiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen väreillyt, lienet väreillyt, lienee väreillyt, lienemme väreilleet, lienette väreilleet, lienevät väreilleet, lienee väreilty

en liene väreillyt, et liene väreillyt, ei liene väreillyt, emme liene väreilleet, ette liene väreilleet, eivät liene väreilleet, ei liene väreilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: väreillä    FORMA LUNGĂ: väreilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: väreillessä   INSTRUCTIV: väreillen  INESIV PASIV: väreiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: väreilemään   INESIV: väreilemässä  ELATIV: väreilemästä

ADESIV: väreilemällä  ABESIV: väreilemättä  INSTRUCTIV: väreilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: väreileminen   PARTITIV: väreileminen

INFINITIVUL CINCI: väreilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: väreilevä  (gen. väreilevän)   PASIV: väreiltävä   (gen. väreiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: väreillyt                     PASIV: väreilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: väreilijä (pl.gen. väreilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: väreilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): väreily

 

 

ylpeillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

ylpeilen, ylpeilet, ylpeilee, ylpeilemme, ylpeilette, ylpeilevät, ylpeillään

en ylpeile, et ylpeile, ei ylpeile, emme ylpeile, ette ylpeile, eivät ylpeile, ei ylpeillä

IMPERFECT INDICATIV

ylpeilin, ylpeilit, ylpeili, ylpeilimme, ylpeilitte, ylpeilivät, ylpeiltiin

en ylpeillyt, et ylpeillyt, ei ylpeillyt, emme ylpeilleet, ette ylpeilleet, eivät ylpeilleet, ei ylpeilty

PERFECT INDICATIV

olen ylpeillyt, olet ylpeillyt, on ylpeillyt, olemme ylpeilleet, olette ylpeilleet, ovat ylpeilleet, on ylpeilty

en ole ylpeillyt, et ole ylpeillyt, ei ole ylpeillyt, emme ole ylpeilleet, ette ole ylpeilleet, eivät ole ylpeilleet, ei ole ylpeilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin ylpeillyt, olit ylpeillyt, oli ylpeillyt, olimme ylpeilleet, olitte ylpeilleet, olivat ylpeilleet, oli ylpeilty

en ollut ylpeillyt, et ollut ylpeillyt, ei ollut ylpeillyt, emme olleet ylpeilleet, ette olleet ylpeilleet, eivät olleet ylpeilleet, ei ollut ylpeilty

PREZENT IMPERATIV

-, ylpeile, ylpeilköön, ylpeilkäämme, ylpeilkää, ylpeilkööt, ylpeiltäköön

-, älä ylpeile, älköön ylpeilkö, älkäämme ylpeilkö, älkää ylpeilkö, älkööt ylpeilkö, älköön ylpeiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon ylpeillyt, -, -, olkoot ylpeilleet, olkoon ylpeilty

-, -, älköön olko ylpeillyt, -, -, älkööt olko ylpeilleet, älköön olko ylpeilty

PREZENT CONDIȚIONAL

ylpeilisin, ylpeilisit, ylpeilisi, ylpeilisimme, ylpeilisitte, ylpeilisivät, ylpeiltäisiin

en ylpeilisi, et ylpeilisi, ei ylpeilisi, emme ylpeilisi, ette ylpeilisi, eivät ylpeilisi, ei ylpeiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin ylpeillyt, olisit ylpeillyt, olisi ylpeillyt, olisimme ylpeilleet, olisitte ylpeilleet, olisivat ylpeilleet, oltaisiin ylpeilty

en olisi ylpeillyt, et olisi ylpeillyt, ei olisi ylpeillyt, emme olisi ylpeilleet, ette olisi ylpeilleet, eivät olisi ylpeilleet, ei olisi ylpeilty

PREZENT POTENȚIAL

ylpeillen, ylpeillet, ylpeillee, ylpeillemme, ylpeillette, ylpeillevät, ylpeiltäneen

en ylpeille, et ylpeille, ei ylpeille, emme ylpeille, ette ylpeille, eivät ylpeille, ei ylpeiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen ylpeillyt, lienet ylpeillyt, lienee ylpeillyt, lienemme ylpeilleet, lienette ylpeilleet, lienevät ylpeilleet, lienee ylpeilty

en liene ylpeillyt, et liene ylpeillyt, ei liene ylpeillyt, emme liene ylpeilleet, ette liene ylpeilleet, eivät liene ylpeilleet, ei liene ylpeilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: ylpeillä    FORMA LUNGĂ: ylpeilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: ylpeillessä   INSTRUCTIV: ylpeillen  INESIV PASIV: ylpeiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: ylpeilemään   INESIV: ylpeilemässä  ELATIV: ylpeilemästä

ADESIV: ylpeilemällä  ABESIV: ylpeilemättä  INSTRUCTIV: ylpeilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: ylpeileminen   PARTITIV: ylpeileminen

INFINITIVUL CINCI: ylpeilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: ylpeilevä  (gen. ylpeilevän)   PASIV: ylpeiltävä   (gen. ylpeiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: ylpeillyt                     PASIV: ylpeilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: ylpeilijä (pl.gen. ylpeilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: ylpeilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): ylpeily

 

 

ylpeillä 45 (29)

PREZENT INDICATIV

ylpeilen, ylpeilet, ylpeilee, ylpeilemme, ylpeilette, ylpeilevät, ylpeillään

en ylpeile, et ylpeile, ei ylpeile, emme ylpeile, ette ylpeile, eivät ylpeile, ei ylpeillä

IMPERFECT INDICATIV

ylpeilin, ylpeilit, ylpeili, ylpeilimme, ylpeilitte, ylpeilivät, ylpeiltiin

en ylpeillyt, et ylpeillyt, ei ylpeillyt, emme ylpeilleet, ette ylpeilleet, eivät ylpeilleet, ei ylpeilty

PERFECT INDICATIV

olen ylpeillyt, olet ylpeillyt, on ylpeillyt, olemme ylpeilleet, olette ylpeilleet, ovat ylpeilleet, on ylpeilty

en ole ylpeillyt, et ole ylpeillyt, ei ole ylpeillyt, emme ole ylpeilleet, ette ole ylpeilleet, eivät ole ylpeilleet, ei ole ylpeilty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin ylpeillyt, olit ylpeillyt, oli ylpeillyt, olimme ylpeilleet, olitte ylpeilleet, olivat ylpeilleet, oli ylpeilty

en ollut ylpeillyt, et ollut ylpeillyt, ei ollut ylpeillyt, emme olleet ylpeilleet, ette olleet ylpeilleet, eivät olleet ylpeilleet, ei ollut ylpeilty

PREZENT IMPERATIV

-, ylpeile, ylpeilköön, ylpeilkäämme, ylpeilkää, ylpeilkööt, ylpeiltäköön

-, älä ylpeile, älköön ylpeilkö, älkäämme ylpeilkö, älkää ylpeilkö, älkööt ylpeilkö, älköön ylpeiltäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon ylpeillyt, -, -, olkoot ylpeilleet, olkoon ylpeilty

-, -, älköön olko ylpeillyt, -, -, älkööt olko ylpeilleet, älköön olko ylpeilty

PREZENT CONDIȚIONAL

ylpeilisin, ylpeilisit, ylpeilisi, ylpeilisimme, ylpeilisitte, ylpeilisivät, ylpeiltäisiin

en ylpeilisi, et ylpeilisi, ei ylpeilisi, emme ylpeilisi, ette ylpeilisi, eivät ylpeilisi, ei ylpeiltäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin ylpeillyt, olisit ylpeillyt, olisi ylpeillyt, olisimme ylpeilleet, olisitte ylpeilleet, olisivat ylpeilleet, oltaisiin ylpeilty

en olisi ylpeillyt, et olisi ylpeillyt, ei olisi ylpeillyt, emme olisi ylpeilleet, ette olisi ylpeilleet, eivät olisi ylpeilleet, ei olisi ylpeilty

PREZENT POTENȚIAL

ylpeillen, ylpeillet, ylpeillee, ylpeillemme, ylpeillette, ylpeillevät, ylpeiltäneen

en ylpeille, et ylpeille, ei ylpeille, emme ylpeille, ette ylpeille, eivät ylpeille, ei ylpeiltäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen ylpeillyt, lienet ylpeillyt, lienee ylpeillyt, lienemme ylpeilleet, lienette ylpeilleet, lienevät ylpeilleet, lienee ylpeilty

en liene ylpeillyt, et liene ylpeillyt, ei liene ylpeillyt, emme liene ylpeilleet, ette liene ylpeilleet, eivät liene ylpeilleet, ei liene ylpeilty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: ylpeillä    FORMA LUNGĂ: ylpeilläkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: ylpeillessä   INSTRUCTIV: ylpeillen  INESIV PASIV: ylpeiltäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: ylpeilemään   INESIV: ylpeilemässä  ELATIV: ylpeilemästä

ADESIV: ylpeilemällä  ABESIV: ylpeilemättä  INSTRUCTIV: ylpeilemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: ylpeileminen   PARTITIV: ylpeileminen

INFINITIVUL CINCI: ylpeilemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: ylpeilevä  (gen. ylpeilevän)   PASIV: ylpeiltävä   (gen. ylpeiltävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: ylpeillyt                     PASIV: ylpeilty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: ylpeilijä (pl.gen. ylpeilijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: ylpeilemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): ylpeily

 

 

ansaita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

ansaitsen, ansaitset, ansaitsee, ansaitsemme, ansaitsette, ansaitsevat, ansaitaan

en ansaitse, et ansaitse, ei ansaitse, emme ansaitse, ette ansaitse, eivät ansaitse, ei ansaita

IMPERFECT INDICATIV

ansaitsin, ansaitsit, ansaitsi, ansaitsimme, ansaitsitte, ansaitsivat, ansaittiin

en ansainnut, et ansainnut, ei ansainnut, emme ansainneet, ette ansainneet, eivät ansainneet, ei ansaittu

PERFECT INDICATIV

olen ansainnut, olet ansainnut, on ansainnut, olemme ansainneet, olette ansainneet, ovat ansainneet, on ansaittu

en ole ansainnut, et ole ansainnut, ei ole ansainnut, emme ole ansainneet, ette ole ansainneet, eivät ole ansainneet, ei ole ansaittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin ansainnut, olit ansainnut, oli ansainnut, olimme ansainneet, olitte ansainneet, olivat ansainneet, oli ansaittu

en ollut ansainnut, et ollut ansainnut, ei ollut ansainnut, emme olleet ansainneet, ette olleet ansainneet, eivät olleet ansainneet, ei ollut ansaittu

PREZENT IMPERATIV

-, ansaitse, ansaitkoon, ansaitkaamme, ansaitkaa, ansaitkoot, ansaittakoon

-, älä ansaitse, älköön ansaitko, älkäämme ansaitko, älkää ansaitko, älkööt ansaitko, älköön ansaittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon ansainnut, -, -, olkoot ansainneet, olkoon ansaittu

-, -, älköön olko ansainnut, -, -, älkööt olko ansainneet, älköön olko ansaittu

PREZENT CONDIȚIONAL

ansaitsisin, ansaitsisit, ansaitsisi, ansaitsisimme, ansaitsisitte, ansaitsisivat, ansaittaisiin

en ansaitsisi, et ansaitsisi, ei ansaitsisi, emme ansaitsisi, ette ansaitsisi, eivät ansaitsisi, ei ansaittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin ansainnut, olisit ansainnut, olisi ansainnut, olisimme ansainneet, olisitte ansainneet, olisivat ansainneet, oltaisiin ansaittu

en olisi ansainnut, et olisi ansainnut, ei olisi ansainnut, emme olisi ansainneet, ette olisi ansainneet, eivät olisi ansainneet, ei olisi ansaittu

PREZENT POTENȚIAL

ansainnen, ansainnet, ansainnee, ansainnemme, ansainnette, ansainnevat, ansaittaneen

en ansainne, et ansainne, ei ansainne, emme ansainne, ette ansainne, eivät ansainne, ei ansaittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen ansainnut, lienet ansainnut, lienee ansainnut, lienemme ansainneet, lienette ansainneet, lienevät ansainneet, lienee ansaittu

en liene ansainnut, et liene ansainnut, ei liene ansainnut, emme liene ansainneet, ette liene ansainneet, eivät liene ansainneet, ei liene ansaittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: ansaita    FORMA LUNGĂ: ansaitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: ansaitessa   INSTRUCTIV: ansaiten  INESIV PASIV: ansaittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: ansaitsemaan   INESIV: ansaitsemassa  ELATIV: ansaitsemasta

ADESIV: ansaitsemalla  ABESIV: ansaitsematta  INSTRUCTIV: ansaitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: ansaitseminen   PARTITIV: ansaitseminen

INFINITIVUL CINCI: ansaitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: ansaitseva  (gen. ansaitsevan)   PASIV: ansaittava   (gen. ansaittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: ansainnut                      PASIV: ansaittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: ansaitsija (pl.gen. ansaitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: ansaitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): ansainta

 

 

hallita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

hallitsen, hallitset, hallitsee, hallitsemme, hallitsette, hallitsevat, hallitaan

en hallitse, et hallitse, ei hallitse, emme hallitse, ette hallitse, eivät hallitse, ei hallita

IMPERFECT INDICATIV

hallitsin, hallitsit, hallitsi, hallitsimme, hallitsitte, hallitsivat, hallittiin

en hallinnut, et hallinnut, ei hallinnut, emme hallinneet, ette hallinneet, eivät hallinneet, ei hallittu

PERFECT INDICATIV

olen hallinnut, olet hallinnut, on hallinnut, olemme hallinneet, olette hallinneet, ovat hallinneet, on hallittu

en ole hallinnut, et ole hallinnut, ei ole hallinnut, emme ole hallinneet, ette ole hallinneet, eivät ole hallinneet, ei ole hallittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hallinnut, olit hallinnut, oli hallinnut, olimme hallinneet, olitte hallinneet, olivat hallinneet, oli hallittu

en ollut hallinnut, et ollut hallinnut, ei ollut hallinnut, emme olleet hallinneet, ette olleet hallinneet, eivät olleet hallinneet, ei ollut hallittu

PREZENT IMPERATIV

-, hallitse, hallitkoon, hallitkaamme, hallitkaa, hallitkoot, hallittakoon

-, älä hallitse, älköön hallitko, älkäämme hallitko, älkää hallitko, älkööt hallitko, älköön hallittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hallinnut, -, -, olkoot hallinneet, olkoon hallittu

-, -, älköön olko hallinnut, -, -, älkööt olko hallinneet, älköön olko hallittu

PREZENT CONDIȚIONAL

hallitsisin, hallitsisit, hallitsisi, hallitsisimme, hallitsisitte, hallitsisivat, hallittaisiin

en hallitsisi, et hallitsisi, ei hallitsisi, emme hallitsisi, ette hallitsisi, eivät hallitsisi, ei hallittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hallinnut, olisit hallinnut, olisi hallinnut, olisimme hallinneet, olisitte hallinneet, olisivat hallinneet, oltaisiin hallittu

en olisi hallinnut, et olisi hallinnut, ei olisi hallinnut, emme olisi hallinneet, ette olisi hallinneet, eivät olisi hallinneet, ei olisi hallittu

PREZENT POTENȚIAL

hallinnen, hallinnet, hallinnee, hallinnemme, hallinnette, hallinnevat, hallittaneen

en hallinne, et hallinne, ei hallinne, emme hallinne, ette hallinne, eivät hallinne, ei hallittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen hallinnut, lienet hallinnut, lienee hallinnut, lienemme hallinneet, lienette hallinneet, lienevät hallinneet, lienee hallittu

en liene hallinnut, et liene hallinnut, ei liene hallinnut, emme liene hallinneet, ette liene hallinneet, eivät liene hallinneet, ei liene hallittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hallita    FORMA LUNGĂ: hallitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hallitessa   INSTRUCTIV: halliten  INESIV PASIV: hallittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hallitsemaan   INESIV: hallitsemassa  ELATIV: hallitsemasta

ADESIV: hallitsemalla  ABESIV: hallitsematta  INSTRUCTIV: hallitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hallitseminen   PARTITIV: hallitseminen

INFINITIVUL CINCI: hallitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hallitseva  (gen. hallitsevan)   PASIV: hallittava   (gen. hallittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hallinnut                      PASIV: hallittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hallitsija (pl.gen. hallitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: hallitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hallinta

 

 

harkita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

harkitsen, harkitset, harkitsee, harkitsemme, harkitsette, harkitsevat, harkitaan

en harkitse, et harkitse, ei harkitse, emme harkitse, ette harkitse, eivät harkitse, ei harkita

IMPERFECT INDICATIV

harkitsin, harkitsit, harkitsi, harkitsimme, harkitsitte, harkitsivat, harkittiin

en harkinnut, et harkinnut, ei harkinnut, emme harkinneet, ette harkinneet, eivät harkinneet, ei harkittu

PERFECT INDICATIV

olen harkinnut, olet harkinnut, on harkinnut, olemme harkinneet, olette harkinneet, ovat harkinneet, on harkittu

en ole harkinnut, et ole harkinnut, ei ole harkinnut, emme ole harkinneet, ette ole harkinneet, eivät ole harkinneet, ei ole harkittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin harkinnut, olit harkinnut, oli harkinnut, olimme harkinneet, olitte harkinneet, olivat harkinneet, oli harkittu

en ollut harkinnut, et ollut harkinnut, ei ollut harkinnut, emme olleet harkinneet, ette olleet harkinneet, eivät olleet harkinneet, ei ollut harkittu

PREZENT IMPERATIV

-, harkitse, harkitkoon, harkitkaamme, harkitkaa, harkitkoot, harkittakoon

-, älä harkitse, älköön harkitko, älkäämme harkitko, älkää harkitko, älkööt harkitko, älköön harkittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon harkinnut, -, -, olkoot harkinneet, olkoon harkittu

-, -, älköön olko harkinnut, -, -, älkööt olko harkinneet, älköön olko harkittu

PREZENT CONDIȚIONAL

harkitsisin, harkitsisit, harkitsisi, harkitsisimme, harkitsisitte, harkitsisivat, harkittaisiin

en harkitsisi, et harkitsisi, ei harkitsisi, emme harkitsisi, ette harkitsisi, eivät harkitsisi, ei harkittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin harkinnut, olisit harkinnut, olisi harkinnut, olisimme harkinneet, olisitte harkinneet, olisivat harkinneet, oltaisiin harkittu

en olisi harkinnut, et olisi harkinnut, ei olisi harkinnut, emme olisi harkinneet, ette olisi harkinneet, eivät olisi harkinneet, ei olisi harkittu

PREZENT POTENȚIAL

harkinnen, harkinnet, harkinnee, harkinnemme, harkinnette, harkinnevat, harkittaneen

en harkinne, et harkinne, ei harkinne, emme harkinne, ette harkinne, eivät harkinne, ei harkittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen harkinnut, lienet harkinnut, lienee harkinnut, lienemme harkinneet, lienette harkinneet, lienevät harkinneet, lienee harkittu

en liene harkinnut, et liene harkinnut, ei liene harkinnut, emme liene harkinneet, ette liene harkinneet, eivät liene harkinneet, ei liene harkittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: harkita    FORMA LUNGĂ: harkitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: harkitessa   INSTRUCTIV: harkiten  INESIV PASIV: harkittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: harkitsemaan   INESIV: harkitsemassa  ELATIV: harkitsemasta

ADESIV: harkitsemalla  ABESIV: harkitsematta  INSTRUCTIV: harkitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: harkitseminen   PARTITIV: harkitseminen

INFINITIVUL CINCI: harkitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: harkitseva  (gen. harkitsevan)   PASIV: harkittava   (gen. harkittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: harkinnut                      PASIV: harkittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: harkitsija (pl.gen. harkitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: harkitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): harkinta

 

 

havaita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

havaitsen, havaitset, havaitsee, havaitsemme, havaitsette, havaitsevat, havaitaan

en havaitse, et havaitse, ei havaitse, emme havaitse, ette havaitse, eivät havaitse, ei havaita

IMPERFECT INDICATIV

havaitsin, havaitsit, havaitsi, havaitsimme, havaitsitte, havaitsivat, havaittiin

en havainnut, et havainnut, ei havainnut, emme havainneet, ette havainneet, eivät havainneet, ei havaittu

PERFECT INDICATIV

olen havainnut, olet havainnut, on havainnut, olemme havainneet, olette havainneet, ovat havainneet, on havaittu

en ole havainnut, et ole havainnut, ei ole havainnut, emme ole havainneet, ette ole havainneet, eivät ole havainneet, ei ole havaittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin havainnut, olit havainnut, oli havainnut, olimme havainneet, olitte havainneet, olivat havainneet, oli havaittu

en ollut havainnut, et ollut havainnut, ei ollut havainnut, emme olleet havainneet, ette olleet havainneet, eivät olleet havainneet, ei ollut havaittu

PREZENT IMPERATIV

-, havaitse, havaitkoon, havaitkaamme, havaitkaa, havaitkoot, havaittakoon

-, älä havaitse, älköön havaitko, älkäämme havaitko, älkää havaitko, älkööt havaitko, älköön havaittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon havainnut, -, -, olkoot havainneet, olkoon havaittu

-, -, älköön olko havainnut, -, -, älkööt olko havainneet, älköön olko havaittu

PREZENT CONDIȚIONAL

havaitsisin, havaitsisit, havaitsisi, havaitsisimme, havaitsisitte, havaitsisivat, havaittaisiin

en havaitsisi, et havaitsisi, ei havaitsisi, emme havaitsisi, ette havaitsisi, eivät havaitsisi, ei havaittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin havainnut, olisit havainnut, olisi havainnut, olisimme havainneet, olisitte havainneet, olisivat havainneet, oltaisiin havaittu

en olisi havainnut, et olisi havainnut, ei olisi havainnut, emme olisi havainneet, ette olisi havainneet, eivät olisi havainneet, ei olisi havaittu

PREZENT POTENȚIAL

havainnen, havainnet, havainnee, havainnemme, havainnette, havainnevat, havaittaneen

en havainne, et havainne, ei havainne, emme havainne, ette havainne, eivät havainne, ei havaittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen havainnut, lienet havainnut, lienee havainnut, lienemme havainneet, lienette havainneet, lienevät havainneet, lienee havaittu

en liene havainnut, et liene havainnut, ei liene havainnut, emme liene havainneet, ette liene havainneet, eivät liene havainneet, ei liene havaittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: havaita    FORMA LUNGĂ: havaitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: havaitessa   INSTRUCTIV: havaiten  INESIV PASIV: havaittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: havaitsemaan   INESIV: havaitsemassa  ELATIV: havaitsemasta

ADESIV: havaitsemalla  ABESIV: havaitsematta  INSTRUCTIV: havaitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: havaitseminen   PARTITIV: havaitseminen

INFINITIVUL CINCI: havaitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: havaitseva  (gen. havaitsevan)   PASIV: havaittava   (gen. havaittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: havainnut                      PASIV: havaittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: havaitsija (pl.gen. havaitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: havaitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): havainta

 

 

hillitä 46 (31)

PREZENT INDICATIV

hillitsen, hillitset, hillitsee, hillitsemme, hillitsette, hillitsevät, hillitään

en hillitse, et hillitse, ei hillitse, emme hillitse, ette hillitse, eivät hillitse, ei hillitä

IMPERFECT INDICATIV

hillitsin, hillitsit, hillitsi, hillitsimme, hillitsitte, hillitsivät, hillittiin

en hillinnyt, et hillinnyt, ei hillinnyt, emme hillinneet, ette hillinneet, eivät hillinneet, ei hillitty

PERFECT INDICATIV

olen hillinnyt, olet hillinnyt, on hillinnyt, olemme hillinneet, olette hillinneet, ovat hillinneet, on hillitty

en ole hillinnyt, et ole hillinnyt, ei ole hillinnyt, emme ole hillinneet, ette ole hillinneet, eivät ole hillinneet, ei ole hillitty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hillinnyt, olit hillinnyt, oli hillinnyt, olimme hillinneet, olitte hillinneet, olivat hillinneet, oli hillitty

en ollut hillinnyt, et ollut hillinnyt, ei ollut hillinnyt, emme olleet hillinneet, ette olleet hillinneet, eivät olleet hillinneet, ei ollut hillitty

PREZENT IMPERATIV

-, hillitse, hillitköön, hillitkäämme, hillitkää, hillitkööt, hillittäköön

-, älä hillitse, älköön hillitkö, älkäämme hillitkö, älkää hillitkö, älkööt hillitkö, älköön hillittäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hillinnyt, -, -, olkoot hillinneet, olkoon hillitty

-, -, älköön olko hillinnyt, -, -, älkööt olko hillinneet, älköön olko hillitty

PREZENT CONDIȚIONAL

hillitsisin, hillitsisit, hillitsisi, hillitsisimme, hillitsisitte, hillitsisivät, hillittäisiin

en hillitsisi, et hillitsisi, ei hillitsisi, emme hillitsisi, ette hillitsisi, eivät hillitsisi, ei hillittäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hillinnyt, olisit hillinnyt, olisi hillinnyt, olisimme hillinneet, olisitte hillinneet, olisivat hillinneet, oltaisiin hillitty

en olisi hillinnyt, et olisi hillinnyt, ei olisi hillinnyt, emme olisi hillinneet, ette olisi hillinneet, eivät olisi hillinneet, ei olisi hillitty

PREZENT POTENȚIAL

hillinnen, hillinnet, hillinnee, hillinnemme, hillinnette, hillinnevät, hillittäneen

en hillinne, et hillinne, ei hillinne, emme hillinne, ette hillinne, eivät hillinne, ei hillittäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen hillinnyt, lienet hillinnyt, lienee hillinnyt, lienemme hillinneet, lienette hillinneet, lienevät hillinneet, lienee hillitty

en liene hillinnyt, et liene hillinnyt, ei liene hillinnyt, emme liene hillinneet, ette liene hillinneet, eivät liene hillinneet, ei liene hillitty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hillitä    FORMA LUNGĂ: hillitäkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hillitessä   INSTRUCTIV: hilliten  INESIV PASIV: hillittäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hillitsemään   INESIV: hillitsemässä  ELATIV: hillitsemästä

ADESIV: hillitsemällä  ABESIV: hillitsemättä  INSTRUCTIV: hillitsemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hillitseminen   PARTITIV: hillitseminen

INFINITIVUL CINCI: hillitsemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hillitsevä  (gen. hillitsevän)   PASIV: hillittävä   (gen. hillittävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hillinnyt                      PASIV: hillitty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hillitsijä (pl.gen. hillitsijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: hillitsemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hillintä

 

 

himoita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

himoitsen, himoitset, himoitsee, himoitsemme, himoitsette, himoitsevat, himoitaan

en himoitse, et himoitse, ei himoitse, emme himoitse, ette himoitse, eivät himoitse, ei himoita

IMPERFECT INDICATIV

himoitsin, himoitsit, himoitsi, himoitsimme, himoitsitte, himoitsivat, himoittiin

en himoinnut, et himoinnut, ei himoinnut, emme himoinneet, ette himoinneet, eivät himoinneet, ei himoittu

PERFECT INDICATIV

olen himoinnut, olet himoinnut, on himoinnut, olemme himoinneet, olette himoinneet, ovat himoinneet, on himoittu

en ole himoinnut, et ole himoinnut, ei ole himoinnut, emme ole himoinneet, ette ole himoinneet, eivät ole himoinneet, ei ole himoittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin himoinnut, olit himoinnut, oli himoinnut, olimme himoinneet, olitte himoinneet, olivat himoinneet, oli himoittu

en ollut himoinnut, et ollut himoinnut, ei ollut himoinnut, emme olleet himoinneet, ette olleet himoinneet, eivät olleet himoinneet, ei ollut himoittu

PREZENT IMPERATIV

-, himoitse, himoitkoon, himoitkaamme, himoitkaa, himoitkoot, himoittakoon

-, älä himoitse, älköön himoitko, älkäämme himoitko, älkää himoitko, älkööt himoitko, älköön himoittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon himoinnut, -, -, olkoot himoinneet, olkoon himoittu

-, -, älköön olko himoinnut, -, -, älkööt olko himoinneet, älköön olko himoittu

PREZENT CONDIȚIONAL

himoitsisin, himoitsisit, himoitsisi, himoitsisimme, himoitsisitte, himoitsisivat, himoittaisiin

en himoitsisi, et himoitsisi, ei himoitsisi, emme himoitsisi, ette himoitsisi, eivät himoitsisi, ei himoittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin himoinnut, olisit himoinnut, olisi himoinnut, olisimme himoinneet, olisitte himoinneet, olisivat himoinneet, oltaisiin himoittu

en olisi himoinnut, et olisi himoinnut, ei olisi himoinnut, emme olisi himoinneet, ette olisi himoinneet, eivät olisi himoinneet, ei olisi himoittu

PREZENT POTENȚIAL

himoinnen, himoinnet, himoinnee, himoinnemme, himoinnette, himoinnevat, himoittaneen

en himoinne, et himoinne, ei himoinne, emme himoinne, ette himoinne, eivät himoinne, ei himoittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen himoinnut, lienet himoinnut, lienee himoinnut, lienemme himoinneet, lienette himoinneet, lienevät himoinneet, lienee himoittu

en liene himoinnut, et liene himoinnut, ei liene himoinnut, emme liene himoinneet, ette liene himoinneet, eivät liene himoinneet, ei liene himoittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: himoita    FORMA LUNGĂ: himoitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: himoitessa   INSTRUCTIV: himoiten  INESIV PASIV: himoittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: himoitsemaan   INESIV: himoitsemassa  ELATIV: himoitsemasta

ADESIV: himoitsemalla  ABESIV: himoitsematta  INSTRUCTIV: himoitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: himoitseminen   PARTITIV: himoitseminen

INFINITIVUL CINCI: himoitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: himoitseva  (gen. himoitsevan)   PASIV: himoittava   (gen. himoittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: himoinnut                      PASIV: himoittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: himoitsija (pl.gen. himoitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: himoitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): himointa

 

 

huolita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

huolitsen, huolitset, huolitsee, huolitsemme, huolitsette, huolitsevat, huolitaan

en huolitse, et huolitse, ei huolitse, emme huolitse, ette huolitse, eivät huolitse, ei huolita

IMPERFECT INDICATIV

huolitsin, huolitsit, huolitsi, huolitsimme, huolitsitte, huolitsivat, huolittiin

en huolinnut, et huolinnut, ei huolinnut, emme huolinneet, ette huolinneet, eivät huolinneet, ei huolittu

PERFECT INDICATIV

olen huolinnut, olet huolinnut, on huolinnut, olemme huolinneet, olette huolinneet, ovat huolinneet, on huolittu

en ole huolinnut, et ole huolinnut, ei ole huolinnut, emme ole huolinneet, ette ole huolinneet, eivät ole huolinneet, ei ole huolittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin huolinnut, olit huolinnut, oli huolinnut, olimme huolinneet, olitte huolinneet, olivat huolinneet, oli huolittu

en ollut huolinnut, et ollut huolinnut, ei ollut huolinnut, emme olleet huolinneet, ette olleet huolinneet, eivät olleet huolinneet, ei ollut huolittu

PREZENT IMPERATIV

-, huolitse, huolitkoon, huolitkaamme, huolitkaa, huolitkoot, huolittakoon

-, älä huolitse, älköön huolitko, älkäämme huolitko, älkää huolitko, älkööt huolitko, älköön huolittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon huolinnut, -, -, olkoot huolinneet, olkoon huolittu

-, -, älköön olko huolinnut, -, -, älkööt olko huolinneet, älköön olko huolittu

PREZENT CONDIȚIONAL

huolitsisin, huolitsisit, huolitsisi, huolitsisimme, huolitsisitte, huolitsisivat, huolittaisiin

en huolitsisi, et huolitsisi, ei huolitsisi, emme huolitsisi, ette huolitsisi, eivät huolitsisi, ei huolittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin huolinnut, olisit huolinnut, olisi huolinnut, olisimme huolinneet, olisitte huolinneet, olisivat huolinneet, oltaisiin huolittu

en olisi huolinnut, et olisi huolinnut, ei olisi huolinnut, emme olisi huolinneet, ette olisi huolinneet, eivät olisi huolinneet, ei olisi huolittu

PREZENT POTENȚIAL

huolinnen, huolinnet, huolinnee, huolinnemme, huolinnette, huolinnevat, huolittaneen

en huolinne, et huolinne, ei huolinne, emme huolinne, ette huolinne, eivät huolinne, ei huolittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen huolinnut, lienet huolinnut, lienee huolinnut, lienemme huolinneet, lienette huolinneet, lienevät huolinneet, lienee huolittu

en liene huolinnut, et liene huolinnut, ei liene huolinnut, emme liene huolinneet, ette liene huolinneet, eivät liene huolinneet, ei liene huolittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: huolita    FORMA LUNGĂ: huolitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: huolitessa   INSTRUCTIV: huoliten  INESIV PASIV: huolittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: huolitsemaan   INESIV: huolitsemassa  ELATIV: huolitsemasta

ADESIV: huolitsemalla  ABESIV: huolitsematta  INSTRUCTIV: huolitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: huolitseminen   PARTITIV: huolitseminen

INFINITIVUL CINCI: huolitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: huolitseva  (gen. huolitsevan)   PASIV: huolittava   (gen. huolittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: huolinnut                      PASIV: huolittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: huolitsija (pl.gen. huolitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: huolitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): huolinta

 

 

häiritä 46 (31)

PREZENT INDICATIV

häiritsen, häiritset, häiritsee, häiritsemme, häiritsette, häiritsevät, häiritään

en häiritse, et häiritse, ei häiritse, emme häiritse, ette häiritse, eivät häiritse, ei häiritä

IMPERFECT INDICATIV

häiritsin, häiritsit, häiritsi, häiritsimme, häiritsitte, häiritsivät, häirittiin

en häirinnyt, et häirinnyt, ei häirinnyt, emme häirinneet, ette häirinneet, eivät häirinneet, ei häiritty

PERFECT INDICATIV

olen häirinnyt, olet häirinnyt, on häirinnyt, olemme häirinneet, olette häirinneet, ovat häirinneet, on häiritty

en ole häirinnyt, et ole häirinnyt, ei ole häirinnyt, emme ole häirinneet, ette ole häirinneet, eivät ole häirinneet, ei ole häiritty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin häirinnyt, olit häirinnyt, oli häirinnyt, olimme häirinneet, olitte häirinneet, olivat häirinneet, oli häiritty

en ollut häirinnyt, et ollut häirinnyt, ei ollut häirinnyt, emme olleet häirinneet, ette olleet häirinneet, eivät olleet häirinneet, ei ollut häiritty

PREZENT IMPERATIV

-, häiritse, häiritköön, häiritkäämme, häiritkää, häiritkööt, häirittäköön

-, älä häiritse, älköön häiritkö, älkäämme häiritkö, älkää häiritkö, älkööt häiritkö, älköön häirittäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon häirinnyt, -, -, olkoot häirinneet, olkoon häiritty

-, -, älköön olko häirinnyt, -, -, älkööt olko häirinneet, älköön olko häiritty

PREZENT CONDIȚIONAL

häiritsisin, häiritsisit, häiritsisi, häiritsisimme, häiritsisitte, häiritsisivät, häirittäisiin

en häiritsisi, et häiritsisi, ei häiritsisi, emme häiritsisi, ette häiritsisi, eivät häiritsisi, ei häirittäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin häirinnyt, olisit häirinnyt, olisi häirinnyt, olisimme häirinneet, olisitte häirinneet, olisivat häirinneet, oltaisiin häiritty

en olisi häirinnyt, et olisi häirinnyt, ei olisi häirinnyt, emme olisi häirinneet, ette olisi häirinneet, eivät olisi häirinneet, ei olisi häiritty

PREZENT POTENȚIAL

häirinnen, häirinnet, häirinnee, häirinnemme, häirinnette, häirinnevät, häirittäneen

en häirinne, et häirinne, ei häirinne, emme häirinne, ette häirinne, eivät häirinne, ei häirittäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen häirinnyt, lienet häirinnyt, lienee häirinnyt, lienemme häirinneet, lienette häirinneet, lienevät häirinneet, lienee häiritty

en liene häirinnyt, et liene häirinnyt, ei liene häirinnyt, emme liene häirinneet, ette liene häirinneet, eivät liene häirinneet, ei liene häiritty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: häiritä    FORMA LUNGĂ: häiritäkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: häiritessä   INSTRUCTIV: häiriten  INESIV PASIV: häirittäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: häiritsemään   INESIV: häiritsemässä  ELATIV: häiritsemästä

ADESIV: häiritsemällä  ABESIV: häiritsemättä  INSTRUCTIV: häiritsemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: häiritseminen   PARTITIV: häiritseminen

INFINITIVUL CINCI: häiritsemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: häiritsevä  (gen. häiritsevän)   PASIV: häirittävä   (gen. häirittävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: häirinnyt                      PASIV: häiritty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: häiritsijä (pl.gen. häiritsijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: häiritsemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): häirintä

 

 

iloita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

iloitsen, iloitset, iloitsee, iloitsemme, iloitsette, iloitsevat, iloitaan

en iloitse, et iloitse, ei iloitse, emme iloitse, ette iloitse, eivät iloitse, ei iloita

IMPERFECT INDICATIV

iloitsin, iloitsit, iloitsi, iloitsimme, iloitsitte, iloitsivat, iloittiin

en iloinnut, et iloinnut, ei iloinnut, emme iloinneet, ette iloinneet, eivät iloinneet, ei iloittu

PERFECT INDICATIV

olen iloinnut, olet iloinnut, on iloinnut, olemme iloinneet, olette iloinneet, ovat iloinneet, on iloittu

en ole iloinnut, et ole iloinnut, ei ole iloinnut, emme ole iloinneet, ette ole iloinneet, eivät ole iloinneet, ei ole iloittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin iloinnut, olit iloinnut, oli iloinnut, olimme iloinneet, olitte iloinneet, olivat iloinneet, oli iloittu

en ollut iloinnut, et ollut iloinnut, ei ollut iloinnut, emme olleet iloinneet, ette olleet iloinneet, eivät olleet iloinneet, ei ollut iloittu

PREZENT IMPERATIV

-, iloitse, iloitkoon, iloitkaamme, iloitkaa, iloitkoot, iloittakoon

-, älä iloitse, älköön iloitko, älkäämme iloitko, älkää iloitko, älkööt iloitko, älköön iloittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon iloinnut, -, -, olkoot iloinneet, olkoon iloittu

-, -, älköön olko iloinnut, -, -, älkööt olko iloinneet, älköön olko iloittu

PREZENT CONDIȚIONAL

iloitsisin, iloitsisit, iloitsisi, iloitsisimme, iloitsisitte, iloitsisivat, iloittaisiin

en iloitsisi, et iloitsisi, ei iloitsisi, emme iloitsisi, ette iloitsisi, eivät iloitsisi, ei iloittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin iloinnut, olisit iloinnut, olisi iloinnut, olisimme iloinneet, olisitte iloinneet, olisivat iloinneet, oltaisiin iloittu

en olisi iloinnut, et olisi iloinnut, ei olisi iloinnut, emme olisi iloinneet, ette olisi iloinneet, eivät olisi iloinneet, ei olisi iloittu

PREZENT POTENȚIAL

iloinnen, iloinnet, iloinnee, iloinnemme, iloinnette, iloinnevat, iloittaneen

en iloinne, et iloinne, ei iloinne, emme iloinne, ette iloinne, eivät iloinne, ei iloittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen iloinnut, lienet iloinnut, lienee iloinnut, lienemme iloinneet, lienette iloinneet, lienevät iloinneet, lienee iloittu

en liene iloinnut, et liene iloinnut, ei liene iloinnut, emme liene iloinneet, ette liene iloinneet, eivät liene iloinneet, ei liene iloittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: iloita    FORMA LUNGĂ: iloitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: iloitessa   INSTRUCTIV: iloiten  INESIV PASIV: iloittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: iloitsemaan   INESIV: iloitsemassa  ELATIV: iloitsemasta

ADESIV: iloitsemalla  ABESIV: iloitsematta  INSTRUCTIV: iloitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: iloitseminen   PARTITIV: iloitseminen

INFINITIVUL CINCI: iloitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: iloitseva  (gen. iloitsevan)   PASIV: iloittava   (gen. iloittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: iloinnut                     PASIV: iloittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: iloitsija (pl.gen. iloitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: iloitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): ilointa

 

 

kahlita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

kahlitsen, kahlitset, kahlitsee, kahlitsemme, kahlitsette, kahlitsevat, kahlitaan

en kahlitse, et kahlitse, ei kahlitse, emme kahlitse, ette kahlitse, eivät kahlitse, ei kahlita

IMPERFECT INDICATIV

kahlitsin, kahlitsit, kahlitsi, kahlitsimme, kahlitsitte, kahlitsivat, kahlittiin

en kahlinnut, et kahlinnut, ei kahlinnut, emme kahlinneet, ette kahlinneet, eivät kahlinneet, ei kahlittu

PERFECT INDICATIV

olen kahlinnut, olet kahlinnut, on kahlinnut, olemme kahlinneet, olette kahlinneet, ovat kahlinneet, on kahlittu

en ole kahlinnut, et ole kahlinnut, ei ole kahlinnut, emme ole kahlinneet, ette ole kahlinneet, eivät ole kahlinneet, ei ole kahlittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kahlinnut, olit kahlinnut, oli kahlinnut, olimme kahlinneet, olitte kahlinneet, olivat kahlinneet, oli kahlittu

en ollut kahlinnut, et ollut kahlinnut, ei ollut kahlinnut, emme olleet kahlinneet, ette olleet kahlinneet, eivät olleet kahlinneet, ei ollut kahlittu

PREZENT IMPERATIV

-, kahlitse, kahlitkoon, kahlitkaamme, kahlitkaa, kahlitkoot, kahlittakoon

-, älä kahlitse, älköön kahlitko, älkäämme kahlitko, älkää kahlitko, älkööt kahlitko, älköön kahlittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kahlinnut, -, -, olkoot kahlinneet, olkoon kahlittu

-, -, älköön olko kahlinnut, -, -, älkööt olko kahlinneet, älköön olko kahlittu

PREZENT CONDIȚIONAL

kahlitsisin, kahlitsisit, kahlitsisi, kahlitsisimme, kahlitsisitte, kahlitsisivat, kahlittaisiin

en kahlitsisi, et kahlitsisi, ei kahlitsisi, emme kahlitsisi, ette kahlitsisi, eivät kahlitsisi, ei kahlittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kahlinnut, olisit kahlinnut, olisi kahlinnut, olisimme kahlinneet, olisitte kahlinneet, olisivat kahlinneet, oltaisiin kahlittu

en olisi kahlinnut, et olisi kahlinnut, ei olisi kahlinnut, emme olisi kahlinneet, ette olisi kahlinneet, eivät olisi kahlinneet, ei olisi kahlittu

PREZENT POTENȚIAL

kahlinnen, kahlinnet, kahlinnee, kahlinnemme, kahlinnette, kahlinnevat, kahlittaneen

en kahlinne, et kahlinne, ei kahlinne, emme kahlinne, ette kahlinne, eivät kahlinne, ei kahlittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kahlinnut, lienet kahlinnut, lienee kahlinnut, lienemme kahlinneet, lienette kahlinneet, lienevät kahlinneet, lienee kahlittu

en liene kahlinnut, et liene kahlinnut, ei liene kahlinnut, emme liene kahlinneet, ette liene kahlinneet, eivät liene kahlinneet, ei liene kahlittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kahlita    FORMA LUNGĂ: kahlitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kahlitessa   INSTRUCTIV: kahliten  INESIV PASIV: kahlittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kahlitsemaan   INESIV: kahlitsemassa  ELATIV: kahlitsemasta

ADESIV: kahlitsemalla  ABESIV: kahlitsematta  INSTRUCTIV: kahlitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kahlitseminen   PARTITIV: kahlitseminen

INFINITIVUL CINCI: kahlitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kahlitseva  (gen. kahlitsevan)   PASIV: kahlittava   (gen. kahlittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kahlinnut                      PASIV: kahlittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kahlitsija (pl.gen. kahlitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kahlitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kahlinta

 

 

kalkita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

kalkitsen, kalkitset, kalkitsee, kalkitsemme, kalkitsette, kalkitsevat, kalkitaan

en kalkitse, et kalkitse, ei kalkitse, emme kalkitse, ette kalkitse, eivät kalkitse, ei kalkita

IMPERFECT INDICATIV

kalkitsin, kalkitsit, kalkitsi, kalkitsimme, kalkitsitte, kalkitsivat, kalkittiin

en kalkinnut, et kalkinnut, ei kalkinnut, emme kalkinneet, ette kalkinneet, eivät kalkinneet, ei kalkittu

PERFECT INDICATIV

olen kalkinnut, olet kalkinnut, on kalkinnut, olemme kalkinneet, olette kalkinneet, ovat kalkinneet, on kalkittu

en ole kalkinnut, et ole kalkinnut, ei ole kalkinnut, emme ole kalkinneet, ette ole kalkinneet, eivät ole kalkinneet, ei ole kalkittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kalkinnut, olit kalkinnut, oli kalkinnut, olimme kalkinneet, olitte kalkinneet, olivat kalkinneet, oli kalkittu

en ollut kalkinnut, et ollut kalkinnut, ei ollut kalkinnut, emme olleet kalkinneet, ette olleet kalkinneet, eivät olleet kalkinneet, ei ollut kalkittu

PREZENT IMPERATIV

-, kalkitse, kalkitkoon, kalkitkaamme, kalkitkaa, kalkitkoot, kalkittakoon

-, älä kalkitse, älköön kalkitko, älkäämme kalkitko, älkää kalkitko, älkööt kalkitko, älköön kalkittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kalkinnut, -, -, olkoot kalkinneet, olkoon kalkittu

-, -, älköön olko kalkinnut, -, -, älkööt olko kalkinneet, älköön olko kalkittu

PREZENT CONDIȚIONAL

kalkitsisin, kalkitsisit, kalkitsisi, kalkitsisimme, kalkitsisitte, kalkitsisivat, kalkittaisiin

en kalkitsisi, et kalkitsisi, ei kalkitsisi, emme kalkitsisi, ette kalkitsisi, eivät kalkitsisi, ei kalkittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kalkinnut, olisit kalkinnut, olisi kalkinnut, olisimme kalkinneet, olisitte kalkinneet, olisivat kalkinneet, oltaisiin kalkittu

en olisi kalkinnut, et olisi kalkinnut, ei olisi kalkinnut, emme olisi kalkinneet, ette olisi kalkinneet, eivät olisi kalkinneet, ei olisi kalkittu

PREZENT POTENȚIAL

kalkinnen, kalkinnet, kalkinnee, kalkinnemme, kalkinnette, kalkinnevat, kalkittaneen

en kalkinne, et kalkinne, ei kalkinne, emme kalkinne, ette kalkinne, eivät kalkinne, ei kalkittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kalkinnut, lienet kalkinnut, lienee kalkinnut, lienemme kalkinneet, lienette kalkinneet, lienevät kalkinneet, lienee kalkittu

en liene kalkinnut, et liene kalkinnut, ei liene kalkinnut, emme liene kalkinneet, ette liene kalkinneet, eivät liene kalkinneet, ei liene kalkittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kalkita    FORMA LUNGĂ: kalkitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kalkitessa   INSTRUCTIV: kalkiten  INESIV PASIV: kalkittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kalkitsemaan   INESIV: kalkitsemassa  ELATIV: kalkitsemasta

ADESIV: kalkitsemalla  ABESIV: kalkitsematta  INSTRUCTIV: kalkitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kalkitseminen   PARTITIV: kalkitseminen

INFINITIVUL CINCI: kalkitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kalkitseva  (gen. kalkitsevan)   PASIV: kalkittava   (gen. kalkittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kalkinnut                      PASIV: kalkittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kalkitsija (pl.gen. kalkitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kalkitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kalkinta

 

 

karhita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

karhitsen, karhitset, karhitsee, karhitsemme, karhitsette, karhitsevat, karhitaan

en karhitse, et karhitse, ei karhitse, emme karhitse, ette karhitse, eivät karhitse, ei karhita

IMPERFECT INDICATIV

karhitsin, karhitsit, karhitsi, karhitsimme, karhitsitte, karhitsivat, karhittiin

en karhinnut, et karhinnut, ei karhinnut, emme karhinneet, ette karhinneet, eivät karhinneet, ei karhittu

PERFECT INDICATIV

olen karhinnut, olet karhinnut, on karhinnut, olemme karhinneet, olette karhinneet, ovat karhinneet, on karhittu

en ole karhinnut, et ole karhinnut, ei ole karhinnut, emme ole karhinneet, ette ole karhinneet, eivät ole karhinneet, ei ole karhittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin karhinnut, olit karhinnut, oli karhinnut, olimme karhinneet, olitte karhinneet, olivat karhinneet, oli karhittu

en ollut karhinnut, et ollut karhinnut, ei ollut karhinnut, emme olleet karhinneet, ette olleet karhinneet, eivät olleet karhinneet, ei ollut karhittu

PREZENT IMPERATIV

-, karhitse, karhitkoon, karhitkaamme, karhitkaa, karhitkoot, karhittakoon

-, älä karhitse, älköön karhitko, älkäämme karhitko, älkää karhitko, älkööt karhitko, älköön karhittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon karhinnut, -, -, olkoot karhinneet, olkoon karhittu

-, -, älköön olko karhinnut, -, -, älkööt olko karhinneet, älköön olko karhittu

PREZENT CONDIȚIONAL

karhitsisin, karhitsisit, karhitsisi, karhitsisimme, karhitsisitte, karhitsisivat, karhittaisiin

en karhitsisi, et karhitsisi, ei karhitsisi, emme karhitsisi, ette karhitsisi, eivät karhitsisi, ei karhittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin karhinnut, olisit karhinnut, olisi karhinnut, olisimme karhinneet, olisitte karhinneet, olisivat karhinneet, oltaisiin karhittu

en olisi karhinnut, et olisi karhinnut, ei olisi karhinnut, emme olisi karhinneet, ette olisi karhinneet, eivät olisi karhinneet, ei olisi karhittu

PREZENT POTENȚIAL

karhinnen, karhinnet, karhinnee, karhinnemme, karhinnette, karhinnevat, karhittaneen

en karhinne, et karhinne, ei karhinne, emme karhinne, ette karhinne, eivät karhinne, ei karhittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen karhinnut, lienet karhinnut, lienee karhinnut, lienemme karhinneet, lienette karhinneet, lienevät karhinneet, lienee karhittu

en liene karhinnut, et liene karhinnut, ei liene karhinnut, emme liene karhinneet, ette liene karhinneet, eivät liene karhinneet, ei liene karhittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: karhita    FORMA LUNGĂ: karhitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: karhitessa   INSTRUCTIV: karhiten  INESIV PASIV: karhittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: karhitsemaan   INESIV: karhitsemassa  ELATIV: karhitsemasta

ADESIV: karhitsemalla  ABESIV: karhitsematta  INSTRUCTIV: karhitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: karhitseminen   PARTITIV: karhitseminen

INFINITIVUL CINCI: karhitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: karhitseva  (gen. karhitsevan)   PASIV: karhittava   (gen. karhittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: karhinnut                      PASIV: karhittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: karhitsija (pl.gen. karhitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: karhitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): karhinta

 

 

kaulita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

kaulitsen, kaulitset, kaulitsee, kaulitsemme, kaulitsette, kaulitsevat, kaulitaan

en kaulitse, et kaulitse, ei kaulitse, emme kaulitse, ette kaulitse, eivät kaulitse, ei kaulita

IMPERFECT INDICATIV

kaulitsin, kaulitsit, kaulitsi, kaulitsimme, kaulitsitte, kaulitsivat, kaulittiin

en kaulinnut, et kaulinnut, ei kaulinnut, emme kaulinneet, ette kaulinneet, eivät kaulinneet, ei kaulittu

PERFECT INDICATIV

olen kaulinnut, olet kaulinnut, on kaulinnut, olemme kaulinneet, olette kaulinneet, ovat kaulinneet, on kaulittu

en ole kaulinnut, et ole kaulinnut, ei ole kaulinnut, emme ole kaulinneet, ette ole kaulinneet, eivät ole kaulinneet, ei ole kaulittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kaulinnut, olit kaulinnut, oli kaulinnut, olimme kaulinneet, olitte kaulinneet, olivat kaulinneet, oli kaulittu

en ollut kaulinnut, et ollut kaulinnut, ei ollut kaulinnut, emme olleet kaulinneet, ette olleet kaulinneet, eivät olleet kaulinneet, ei ollut kaulittu

PREZENT IMPERATIV

-, kaulitse, kaulitkoon, kaulitkaamme, kaulitkaa, kaulitkoot, kaulittakoon

-, älä kaulitse, älköön kaulitko, älkäämme kaulitko, älkää kaulitko, älkööt kaulitko, älköön kaulittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kaulinnut, -, -, olkoot kaulinneet, olkoon kaulittu

-, -, älköön olko kaulinnut, -, -, älkööt olko kaulinneet, älköön olko kaulittu

PREZENT CONDIȚIONAL

kaulitsisin, kaulitsisit, kaulitsisi, kaulitsisimme, kaulitsisitte, kaulitsisivat, kaulittaisiin

en kaulitsisi, et kaulitsisi, ei kaulitsisi, emme kaulitsisi, ette kaulitsisi, eivät kaulitsisi, ei kaulittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kaulinnut, olisit kaulinnut, olisi kaulinnut, olisimme kaulinneet, olisitte kaulinneet, olisivat kaulinneet, oltaisiin kaulittu

en olisi kaulinnut, et olisi kaulinnut, ei olisi kaulinnut, emme olisi kaulinneet, ette olisi kaulinneet, eivät olisi kaulinneet, ei olisi kaulittu

PREZENT POTENȚIAL

kaulinnen, kaulinnet, kaulinnee, kaulinnemme, kaulinnette, kaulinnevat, kaulittaneen

en kaulinne, et kaulinne, ei kaulinne, emme kaulinne, ette kaulinne, eivät kaulinne, ei kaulittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kaulinnut, lienet kaulinnut, lienee kaulinnut, lienemme kaulinneet, lienette kaulinneet, lienevät kaulinneet, lienee kaulittu

en liene kaulinnut, et liene kaulinnut, ei liene kaulinnut, emme liene kaulinneet, ette liene kaulinneet, eivät liene kaulinneet, ei liene kaulittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kaulita    FORMA LUNGĂ: kaulitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kaulitessa   INSTRUCTIV: kauliten  INESIV PASIV: kaulittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kaulitsemaan   INESIV: kaulitsemassa  ELATIV: kaulitsemasta

ADESIV: kaulitsemalla  ABESIV: kaulitsematta  INSTRUCTIV: kaulitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kaulitseminen   PARTITIV: kaulitseminen

INFINITIVUL CINCI: kaulitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kaulitseva  (gen. kaulitsevan)   PASIV: kaulittava   (gen. kaulittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kaulinnut                      PASIV: kaulittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kaulitsija (pl.gen. kaulitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kaulitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kaulinta

 

 

keritä 46 (31)

PREZENT INDICATIV

keritsen, keritset, keritsee, keritsemme, keritsette, keritsevät, keritään

en keritse, et keritse, ei keritse, emme keritse, ette keritse, eivät keritse, ei keritä

IMPERFECT INDICATIV

keritsin, keritsit, keritsi, keritsimme, keritsitte, keritsivät, kerittiin

en kerinnyt, et kerinnyt, ei kerinnyt, emme kerinneet, ette kerinneet, eivät kerinneet, ei keritty

PERFECT INDICATIV

olen kerinnyt, olet kerinnyt, on kerinnyt, olemme kerinneet, olette kerinneet, ovat kerinneet, on keritty

en ole kerinnyt, et ole kerinnyt, ei ole kerinnyt, emme ole kerinneet, ette ole kerinneet, eivät ole kerinneet, ei ole keritty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kerinnyt, olit kerinnyt, oli kerinnyt, olimme kerinneet, olitte kerinneet, olivat kerinneet, oli keritty

en ollut kerinnyt, et ollut kerinnyt, ei ollut kerinnyt, emme olleet kerinneet, ette olleet kerinneet, eivät olleet kerinneet, ei ollut keritty

PREZENT IMPERATIV

-, keritse, keritköön, keritkäämme, keritkää, keritkööt, kerittäköön

-, älä keritse, älköön keritkö, älkäämme keritkö, älkää keritkö, älkööt keritkö, älköön kerittäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kerinnyt, -, -, olkoot kerinneet, olkoon keritty

-, -, älköön olko kerinnyt, -, -, älkööt olko kerinneet, älköön olko keritty

PREZENT CONDIȚIONAL

keritsisin, keritsisit, keritsisi, keritsisimme, keritsisitte, keritsisivät, kerittäisiin

en keritsisi, et keritsisi, ei keritsisi, emme keritsisi, ette keritsisi, eivät keritsisi, ei kerittäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kerinnyt, olisit kerinnyt, olisi kerinnyt, olisimme kerinneet, olisitte kerinneet, olisivat kerinneet, oltaisiin keritty

en olisi kerinnyt, et olisi kerinnyt, ei olisi kerinnyt, emme olisi kerinneet, ette olisi kerinneet, eivät olisi kerinneet, ei olisi keritty

PREZENT POTENȚIAL

kerinnen, kerinnet, kerinnee, kerinnemme, kerinnette, kerinnevät, kerittäneen

en kerinne, et kerinne, ei kerinne, emme kerinne, ette kerinne, eivät kerinne, ei kerittäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen kerinnyt, lienet kerinnyt, lienee kerinnyt, lienemme kerinneet, lienette kerinneet, lienevät kerinneet, lienee keritty

en liene kerinnyt, et liene kerinnyt, ei liene kerinnyt, emme liene kerinneet, ette liene kerinneet, eivät liene kerinneet, ei liene keritty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: keritä    FORMA LUNGĂ: keritäkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: keritessä   INSTRUCTIV: keriten  INESIV PASIV: kerittäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: keritsemään   INESIV: keritsemässä  ELATIV: keritsemästä

ADESIV: keritsemällä  ABESIV: keritsemättä  INSTRUCTIV: keritsemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: keritseminen   PARTITIV: keritseminen

INFINITIVUL CINCI: keritsemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: keritsevä  (gen. keritsevän)   PASIV: kerittävä   (gen. kerittävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kerinnyt                     PASIV: keritty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: keritsijä (pl.gen. keritsijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: keritsemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kerintä

 

 

kestitä 46 (31)

PREZENT INDICATIV

kestitsen, kestitset, kestitsee, kestitsemme, kestitsette, kestitsevät, kestitään

en kestitse, et kestitse, ei kestitse, emme kestitse, ette kestitse, eivät kestitse, ei kestitä

IMPERFECT INDICATIV

kestitsin, kestitsit, kestitsi, kestitsimme, kestitsitte, kestitsivät, kestittiin

en kestinnyt, et kestinnyt, ei kestinnyt, emme kestinneet, ette kestinneet, eivät kestinneet, ei kestitty

PERFECT INDICATIV

olen kestinnyt, olet kestinnyt, on kestinnyt, olemme kestinneet, olette kestinneet, ovat kestinneet, on kestitty

en ole kestinnyt, et ole kestinnyt, ei ole kestinnyt, emme ole kestinneet, ette ole kestinneet, eivät ole kestinneet, ei ole kestitty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kestinnyt, olit kestinnyt, oli kestinnyt, olimme kestinneet, olitte kestinneet, olivat kestinneet, oli kestitty

en ollut kestinnyt, et ollut kestinnyt, ei ollut kestinnyt, emme olleet kestinneet, ette olleet kestinneet, eivät olleet kestinneet, ei ollut kestitty

PREZENT IMPERATIV

-, kestitse, kestitköön, kestitkäämme, kestitkää, kestitkööt, kestittäköön

-, älä kestitse, älköön kestitkö, älkäämme kestitkö, älkää kestitkö, älkööt kestitkö, älköön kestittäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kestinnyt, -, -, olkoot kestinneet, olkoon kestitty

-, -, älköön olko kestinnyt, -, -, älkööt olko kestinneet, älköön olko kestitty

PREZENT CONDIȚIONAL

kestitsisin, kestitsisit, kestitsisi, kestitsisimme, kestitsisitte, kestitsisivät, kestittäisiin

en kestitsisi, et kestitsisi, ei kestitsisi, emme kestitsisi, ette kestitsisi, eivät kestitsisi, ei kestittäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kestinnyt, olisit kestinnyt, olisi kestinnyt, olisimme kestinneet, olisitte kestinneet, olisivat kestinneet, oltaisiin kestitty

en olisi kestinnyt, et olisi kestinnyt, ei olisi kestinnyt, emme olisi kestinneet, ette olisi kestinneet, eivät olisi kestinneet, ei olisi kestitty

PREZENT POTENȚIAL

kestinnen, kestinnet, kestinnee, kestinnemme, kestinnette, kestinnevät, kestittäneen

en kestinne, et kestinne, ei kestinne, emme kestinne, ette kestinne, eivät kestinne, ei kestittäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen kestinnyt, lienet kestinnyt, lienee kestinnyt, lienemme kestinneet, lienette kestinneet, lienevät kestinneet, lienee kestitty

en liene kestinnyt, et liene kestinnyt, ei liene kestinnyt, emme liene kestinneet, ette liene kestinneet, eivät liene kestinneet, ei liene kestitty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kestitä    FORMA LUNGĂ: kestitäkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kestitessä   INSTRUCTIV: kestiten  INESIV PASIV: kestittäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kestitsemään   INESIV: kestitsemässä  ELATIV: kestitsemästä

ADESIV: kestitsemällä  ABESIV: kestitsemättä  INSTRUCTIV: kestitsemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kestitseminen   PARTITIV: kestitseminen

INFINITIVUL CINCI: kestitsemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kestitsevä  (gen. kestitsevän)   PASIV: kestittävä   (gen. kestittävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kestinnyt                      PASIV: kestitty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kestitsijä (pl.gen. kestitsijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: kestitsemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kestintä

 

 

korkita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

korkitsen, korkitset, korkitsee, korkitsemme, korkitsette, korkitsevat, korkitaan

en korkitse, et korkitse, ei korkitse, emme korkitse, ette korkitse, eivät korkitse, ei korkita

IMPERFECT INDICATIV

korkitsin, korkitsit, korkitsi, korkitsimme, korkitsitte, korkitsivat, korkittiin

en korkinnut, et korkinnut, ei korkinnut, emme korkinneet, ette korkinneet, eivät korkinneet, ei korkittu

PERFECT INDICATIV

olen korkinnut, olet korkinnut, on korkinnut, olemme korkinneet, olette korkinneet, ovat korkinneet, on korkittu

en ole korkinnut, et ole korkinnut, ei ole korkinnut, emme ole korkinneet, ette ole korkinneet, eivät ole korkinneet, ei ole korkittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin korkinnut, olit korkinnut, oli korkinnut, olimme korkinneet, olitte korkinneet, olivat korkinneet, oli korkittu

en ollut korkinnut, et ollut korkinnut, ei ollut korkinnut, emme olleet korkinneet, ette olleet korkinneet, eivät olleet korkinneet, ei ollut korkittu

PREZENT IMPERATIV

-, korkitse, korkitkoon, korkitkaamme, korkitkaa, korkitkoot, korkittakoon

-, älä korkitse, älköön korkitko, älkäämme korkitko, älkää korkitko, älkööt korkitko, älköön korkittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon korkinnut, -, -, olkoot korkinneet, olkoon korkittu

-, -, älköön olko korkinnut, -, -, älkööt olko korkinneet, älköön olko korkittu

PREZENT CONDIȚIONAL

korkitsisin, korkitsisit, korkitsisi, korkitsisimme, korkitsisitte, korkitsisivat, korkittaisiin

en korkitsisi, et korkitsisi, ei korkitsisi, emme korkitsisi, ette korkitsisi, eivät korkitsisi, ei korkittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin korkinnut, olisit korkinnut, olisi korkinnut, olisimme korkinneet, olisitte korkinneet, olisivat korkinneet, oltaisiin korkittu

en olisi korkinnut, et olisi korkinnut, ei olisi korkinnut, emme olisi korkinneet, ette olisi korkinneet, eivät olisi korkinneet, ei olisi korkittu

PREZENT POTENȚIAL

korkinnen, korkinnet, korkinnee, korkinnemme, korkinnette, korkinnevat, korkittaneen

en korkinne, et korkinne, ei korkinne, emme korkinne, ette korkinne, eivät korkinne, ei korkittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen korkinnut, lienet korkinnut, lienee korkinnut, lienemme korkinneet, lienette korkinneet, lienevät korkinneet, lienee korkittu

en liene korkinnut, et liene korkinnut, ei liene korkinnut, emme liene korkinneet, ette liene korkinneet, eivät liene korkinneet, ei liene korkittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: korkita    FORMA LUNGĂ: korkitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: korkitessa   INSTRUCTIV: korkiten  INESIV PASIV: korkittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: korkitsemaan   INESIV: korkitsemassa  ELATIV: korkitsemasta

ADESIV: korkitsemalla  ABESIV: korkitsematta  INSTRUCTIV: korkitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: korkitseminen   PARTITIV: korkitseminen

INFINITIVUL CINCI: korkitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: korkitseva  (gen. korkitsevan)   PASIV: korkittava   (gen. korkittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: korkinnut                      PASIV: korkittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: korkitsija (pl.gen. korkitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: korkitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): korkinta

 

 

kuohita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

kuohitsen, kuohitset, kuohitsee, kuohitsemme, kuohitsette, kuohitsevat, kuohitaan

en kuohitse, et kuohitse, ei kuohitse, emme kuohitse, ette kuohitse, eivät kuohitse, ei kuohita

IMPERFECT INDICATIV

kuohitsin, kuohitsit, kuohitsi, kuohitsimme, kuohitsitte, kuohitsivat, kuohittiin

en kuohinnut, et kuohinnut, ei kuohinnut, emme kuohinneet, ette kuohinneet, eivät kuohinneet, ei kuohittu

PERFECT INDICATIV

olen kuohinnut, olet kuohinnut, on kuohinnut, olemme kuohinneet, olette kuohinneet, ovat kuohinneet, on kuohittu

en ole kuohinnut, et ole kuohinnut, ei ole kuohinnut, emme ole kuohinneet, ette ole kuohinneet, eivät ole kuohinneet, ei ole kuohittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kuohinnut, olit kuohinnut, oli kuohinnut, olimme kuohinneet, olitte kuohinneet, olivat kuohinneet, oli kuohittu

en ollut kuohinnut, et ollut kuohinnut, ei ollut kuohinnut, emme olleet kuohinneet, ette olleet kuohinneet, eivät olleet kuohinneet, ei ollut kuohittu

PREZENT IMPERATIV

-, kuohitse, kuohitkoon, kuohitkaamme, kuohitkaa, kuohitkoot, kuohittakoon

-, älä kuohitse, älköön kuohitko, älkäämme kuohitko, älkää kuohitko, älkööt kuohitko, älköön kuohittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kuohinnut, -, -, olkoot kuohinneet, olkoon kuohittu

-, -, älköön olko kuohinnut, -, -, älkööt olko kuohinneet, älköön olko kuohittu

PREZENT CONDIȚIONAL

kuohitsisin, kuohitsisit, kuohitsisi, kuohitsisimme, kuohitsisitte, kuohitsisivat, kuohittaisiin

en kuohitsisi, et kuohitsisi, ei kuohitsisi, emme kuohitsisi, ette kuohitsisi, eivät kuohitsisi, ei kuohittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kuohinnut, olisit kuohinnut, olisi kuohinnut, olisimme kuohinneet, olisitte kuohinneet, olisivat kuohinneet, oltaisiin kuohittu

en olisi kuohinnut, et olisi kuohinnut, ei olisi kuohinnut, emme olisi kuohinneet, ette olisi kuohinneet, eivät olisi kuohinneet, ei olisi kuohittu

PREZENT POTENȚIAL

kuohinnen, kuohinnet, kuohinnee, kuohinnemme, kuohinnette, kuohinnevat, kuohittaneen

en kuohinne, et kuohinne, ei kuohinne, emme kuohinne, ette kuohinne, eivät kuohinne, ei kuohittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kuohinnut, lienet kuohinnut, lienee kuohinnut, lienemme kuohinneet, lienette kuohinneet, lienevät kuohinneet, lienee kuohittu

en liene kuohinnut, et liene kuohinnut, ei liene kuohinnut, emme liene kuohinneet, ette liene kuohinneet, eivät liene kuohinneet, ei liene kuohittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kuohita    FORMA LUNGĂ: kuohitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kuohitessa   INSTRUCTIV: kuohiten  INESIV PASIV: kuohittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kuohitsemaan   INESIV: kuohitsemassa  ELATIV: kuohitsemasta

ADESIV: kuohitsemalla  ABESIV: kuohitsematta  INSTRUCTIV: kuohitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kuohitseminen   PARTITIV: kuohitseminen

INFINITIVUL CINCI: kuohitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kuohitseva  (gen. kuohitsevan)   PASIV: kuohittava   (gen. kuohittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kuohinnut                      PASIV: kuohittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kuohitsija (pl.gen. kuohitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: kuohitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kuohinta

 

 

kyyditä 46 (31)

PREZENT INDICATIV

kyyditsen, kyyditset, kyyditsee, kyyditsemme, kyyditsette, kyyditsevät, kyyditään

en kyyditse, et kyyditse, ei kyyditse, emme kyyditse, ette kyyditse, eivät kyyditse, ei kyyditä

IMPERFECT INDICATIV

kyyditsin, kyyditsit, kyyditsi, kyyditsimme, kyyditsitte, kyyditsivät, kyydittiin

en kyydinnyt, et kyydinnyt, ei kyydinnyt, emme kyydinneet, ette kyydinneet, eivät kyydinneet, ei kyyditty

PERFECT INDICATIV

olen kyydinnyt, olet kyydinnyt, on kyydinnyt, olemme kyydinneet, olette kyydinneet, ovat kyydinneet, on kyyditty

en ole kyydinnyt, et ole kyydinnyt, ei ole kyydinnyt, emme ole kyydinneet, ette ole kyydinneet, eivät ole kyydinneet, ei ole kyyditty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kyydinnyt, olit kyydinnyt, oli kyydinnyt, olimme kyydinneet, olitte kyydinneet, olivat kyydinneet, oli kyyditty

en ollut kyydinnyt, et ollut kyydinnyt, ei ollut kyydinnyt, emme olleet kyydinneet, ette olleet kyydinneet, eivät olleet kyydinneet, ei ollut kyyditty

PREZENT IMPERATIV

-, kyyditse, kyyditköön, kyyditkäämme, kyyditkää, kyyditkööt, kyydittäköön

-, älä kyyditse, älköön kyyditkö, älkäämme kyyditkö, älkää kyyditkö, älkööt kyyditkö, älköön kyydittäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kyydinnyt, -, -, olkoot kyydinneet, olkoon kyyditty

-, -, älköön olko kyydinnyt, -, -, älkööt olko kyydinneet, älköön olko kyyditty

PREZENT CONDIȚIONAL

kyyditsisin, kyyditsisit, kyyditsisi, kyyditsisimme, kyyditsisitte, kyyditsisivät, kyydittäisiin

en kyyditsisi, et kyyditsisi, ei kyyditsisi, emme kyyditsisi, ette kyyditsisi, eivät kyyditsisi, ei kyydittäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kyydinnyt, olisit kyydinnyt, olisi kyydinnyt, olisimme kyydinneet, olisitte kyydinneet, olisivat kyydinneet, oltaisiin kyyditty

en olisi kyydinnyt, et olisi kyydinnyt, ei olisi kyydinnyt, emme olisi kyydinneet, ette olisi kyydinneet, eivät olisi kyydinneet, ei olisi kyyditty

PREZENT POTENȚIAL

kyydinnen, kyydinnet, kyydinnee, kyydinnemme, kyydinnette, kyydinnevät, kyydittäneen

en kyydinne, et kyydinne, ei kyydinne, emme kyydinne, ette kyydinne, eivät kyydinne, ei kyydittäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen kyydinnyt, lienet kyydinnyt, lienee kyydinnyt, lienemme kyydinneet, lienette kyydinneet, lienevät kyydinneet, lienee kyyditty

en liene kyydinnyt, et liene kyydinnyt, ei liene kyydinnyt, emme liene kyydinneet, ette liene kyydinneet, eivät liene kyydinneet, ei liene kyyditty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kyyditä    FORMA LUNGĂ: kyyditäkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kyyditessä   INSTRUCTIV: kyyditen  INESIV PASIV: kyydittäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kyyditsemään   INESIV: kyyditsemässä  ELATIV: kyyditsemästä

ADESIV: kyyditsemällä  ABESIV: kyyditsemättä  INSTRUCTIV: kyyditsemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kyyditseminen   PARTITIV: kyyditseminen

INFINITIVUL CINCI: kyyditsemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kyyditsevä  (gen. kyyditsevän)   PASIV: kyydittävä   (gen. kyydittävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kyydinnyt                      PASIV: kyyditty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kyyditsijä (pl.gen. kyyditsijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: kyyditsemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kyydintä

 

 

laastita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

laastitsen, laastitset, laastitsee, laastitsemme, laastitsette, laastitsevat, laastitaan

en laastitse, et laastitse, ei laastitse, emme laastitse, ette laastitse, eivät laastitse, ei laastita

IMPERFECT INDICATIV

laastitsin, laastitsit, laastitsi, laastitsimme, laastitsitte, laastitsivat, laastittiin

en laastinnut, et laastinnut, ei laastinnut, emme laastinneet, ette laastinneet, eivät laastinneet, ei laastittu

PERFECT INDICATIV

olen laastinnut, olet laastinnut, on laastinnut, olemme laastinneet, olette laastinneet, ovat laastinneet, on laastittu

en ole laastinnut, et ole laastinnut, ei ole laastinnut, emme ole laastinneet, ette ole laastinneet, eivät ole laastinneet, ei ole laastittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin laastinnut, olit laastinnut, oli laastinnut, olimme laastinneet, olitte laastinneet, olivat laastinneet, oli laastittu

en ollut laastinnut, et ollut laastinnut, ei ollut laastinnut, emme olleet laastinneet, ette olleet laastinneet, eivät olleet laastinneet, ei ollut laastittu

PREZENT IMPERATIV

-, laastitse, laastitkoon, laastitkaamme, laastitkaa, laastitkoot, laastittakoon

-, älä laastitse, älköön laastitko, älkäämme laastitko, älkää laastitko, älkööt laastitko, älköön laastittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon laastinnut, -, -, olkoot laastinneet, olkoon laastittu

-, -, älköön olko laastinnut, -, -, älkööt olko laastinneet, älköön olko laastittu

PREZENT CONDIȚIONAL

laastitsisin, laastitsisit, laastitsisi, laastitsisimme, laastitsisitte, laastitsisivat, laastittaisiin

en laastitsisi, et laastitsisi, ei laastitsisi, emme laastitsisi, ette laastitsisi, eivät laastitsisi, ei laastittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin laastinnut, olisit laastinnut, olisi laastinnut, olisimme laastinneet, olisitte laastinneet, olisivat laastinneet, oltaisiin laastittu

en olisi laastinnut, et olisi laastinnut, ei olisi laastinnut, emme olisi laastinneet, ette olisi laastinneet, eivät olisi laastinneet, ei olisi laastittu

PREZENT POTENȚIAL

laastinnen, laastinnet, laastinnee, laastinnemme, laastinnette, laastinnevat, laastittaneen

en laastinne, et laastinne, ei laastinne, emme laastinne, ette laastinne, eivät laastinne, ei laastittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen laastinnut, lienet laastinnut, lienee laastinnut, lienemme laastinneet, lienette laastinneet, lienevät laastinneet, lienee laastittu

en liene laastinnut, et liene laastinnut, ei liene laastinnut, emme liene laastinneet, ette liene laastinneet, eivät liene laastinneet, ei liene laastittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: laastita    FORMA LUNGĂ: laastitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: laastitessa   INSTRUCTIV: laastiten  INESIV PASIV: laastittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: laastitsemaan   INESIV: laastitsemassa  ELATIV: laastitsemasta

ADESIV: laastitsemalla  ABESIV: laastitsematta  INSTRUCTIV: laastitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: laastitseminen   PARTITIV: laastitseminen

INFINITIVUL CINCI: laastitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: laastitseva  (gen. laastitsevan)   PASIV: laastittava   (gen. laastittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: laastinnut                       PASIV: laastittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: laastitsija (pl.gen. laastitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: laastitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): laastinta

 

 

lukita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

lukitsen, lukitset, lukitsee, lukitsemme, lukitsette, lukitsevat, lukitaan

en lukitse, et lukitse, ei lukitse, emme lukitse, ette lukitse, eivät lukitse, ei lukita

IMPERFECT INDICATIV

lukitsin, lukitsit, lukitsi, lukitsimme, lukitsitte, lukitsivat, lukittiin

en lukinnut, et lukinnut, ei lukinnut, emme lukinneet, ette lukinneet, eivät lukinneet, ei lukittu

PERFECT INDICATIV

olen lukinnut, olet lukinnut, on lukinnut, olemme lukinneet, olette lukinneet, ovat lukinneet, on lukittu

en ole lukinnut, et ole lukinnut, ei ole lukinnut, emme ole lukinneet, ette ole lukinneet, eivät ole lukinneet, ei ole lukittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin lukinnut, olit lukinnut, oli lukinnut, olimme lukinneet, olitte lukinneet, olivat lukinneet, oli lukittu

en ollut lukinnut, et ollut lukinnut, ei ollut lukinnut, emme olleet lukinneet, ette olleet lukinneet, eivät olleet lukinneet, ei ollut lukittu

PREZENT IMPERATIV

-, lukitse, lukitkoon, lukitkaamme, lukitkaa, lukitkoot, lukittakoon

-, älä lukitse, älköön lukitko, älkäämme lukitko, älkää lukitko, älkööt lukitko, älköön lukittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon lukinnut, -, -, olkoot lukinneet, olkoon lukittu

-, -, älköön olko lukinnut, -, -, älkööt olko lukinneet, älköön olko lukittu

PREZENT CONDIȚIONAL

lukitsisin, lukitsisit, lukitsisi, lukitsisimme, lukitsisitte, lukitsisivat, lukittaisiin

en lukitsisi, et lukitsisi, ei lukitsisi, emme lukitsisi, ette lukitsisi, eivät lukitsisi, ei lukittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin lukinnut, olisit lukinnut, olisi lukinnut, olisimme lukinneet, olisitte lukinneet, olisivat lukinneet, oltaisiin lukittu

en olisi lukinnut, et olisi lukinnut, ei olisi lukinnut, emme olisi lukinneet, ette olisi lukinneet, eivät olisi lukinneet, ei olisi lukittu

PREZENT POTENȚIAL

lukinnen, lukinnet, lukinnee, lukinnemme, lukinnette, lukinnevat, lukittaneen

en lukinne, et lukinne, ei lukinne, emme lukinne, ette lukinne, eivät lukinne, ei lukittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen lukinnut, lienet lukinnut, lienee lukinnut, lienemme lukinneet, lienette lukinneet, lienevät lukinneet, lienee lukittu

en liene lukinnut, et liene lukinnut, ei liene lukinnut, emme liene lukinneet, ette liene lukinneet, eivät liene lukinneet, ei liene lukittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: lukita    FORMA LUNGĂ: lukitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: lukitessa   INSTRUCTIV: lukiten  INESIV PASIV: lukittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: lukitsemaan   INESIV: lukitsemassa  ELATIV: lukitsemasta

ADESIV: lukitsemalla  ABESIV: lukitsematta  INSTRUCTIV: lukitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: lukitseminen   PARTITIV: lukitseminen

INFINITIVUL CINCI: lukitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: lukitseva  (gen. lukitsevan)   PASIV: lukittava   (gen. lukittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: lukinnut                     PASIV: lukittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: lukitsija (pl.gen. lukitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: lukitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): lukinta

 

 

lääkitä 46 (31)

PREZENT INDICATIV

lääkitsen, lääkitset, lääkitsee, lääkitsemme, lääkitsette, lääkitsevät, lääkitään

en lääkitse, et lääkitse, ei lääkitse, emme lääkitse, ette lääkitse, eivät lääkitse, ei lääkitä

IMPERFECT INDICATIV

lääkitsin, lääkitsit, lääkitsi, lääkitsimme, lääkitsitte, lääkitsivät, lääkittiin

en lääkinnyt, et lääkinnyt, ei lääkinnyt, emme lääkinneet, ette lääkinneet, eivät lääkinneet, ei lääkitty

PERFECT INDICATIV

olen lääkinnyt, olet lääkinnyt, on lääkinnyt, olemme lääkinneet, olette lääkinneet, ovat lääkinneet, on lääkitty

en ole lääkinnyt, et ole lääkinnyt, ei ole lääkinnyt, emme ole lääkinneet, ette ole lääkinneet, eivät ole lääkinneet, ei ole lääkitty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin lääkinnyt, olit lääkinnyt, oli lääkinnyt, olimme lääkinneet, olitte lääkinneet, olivat lääkinneet, oli lääkitty

en ollut lääkinnyt, et ollut lääkinnyt, ei ollut lääkinnyt, emme olleet lääkinneet, ette olleet lääkinneet, eivät olleet lääkinneet, ei ollut lääkitty

PREZENT IMPERATIV

-, lääkitse, lääkitköön, lääkitkäämme, lääkitkää, lääkitkööt, lääkittäköön

-, älä lääkitse, älköön lääkitkö, älkäämme lääkitkö, älkää lääkitkö, älkööt lääkitkö, älköön lääkittäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon lääkinnyt, -, -, olkoot lääkinneet, olkoon lääkitty

-, -, älköön olko lääkinnyt, -, -, älkööt olko lääkinneet, älköön olko lääkitty

PREZENT CONDIȚIONAL

lääkitsisin, lääkitsisit, lääkitsisi, lääkitsisimme, lääkitsisitte, lääkitsisivät, lääkittäisiin

en lääkitsisi, et lääkitsisi, ei lääkitsisi, emme lääkitsisi, ette lääkitsisi, eivät lääkitsisi, ei lääkittäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin lääkinnyt, olisit lääkinnyt, olisi lääkinnyt, olisimme lääkinneet, olisitte lääkinneet, olisivat lääkinneet, oltaisiin lääkitty

en olisi lääkinnyt, et olisi lääkinnyt, ei olisi lääkinnyt, emme olisi lääkinneet, ette olisi lääkinneet, eivät olisi lääkinneet, ei olisi lääkitty

PREZENT POTENȚIAL

lääkinnen, lääkinnet, lääkinnee, lääkinnemme, lääkinnette, lääkinnevät, lääkittäneen

en lääkinne, et lääkinne, ei lääkinne, emme lääkinne, ette lääkinne, eivät lääkinne, ei lääkittäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen lääkinnyt, lienet lääkinnyt, lienee lääkinnyt, lienemme lääkinneet, lienette lääkinneet, lienevät lääkinneet, lienee lääkitty

en liene lääkinnyt, et liene lääkinnyt, ei liene lääkinnyt, emme liene lääkinneet, ette liene lääkinneet, eivät liene lääkinneet, ei liene lääkitty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: lääkitä    FORMA LUNGĂ: lääkitäkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: lääkitessä   INSTRUCTIV: lääkiten  INESIV PASIV: lääkittäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: lääkitsemään   INESIV: lääkitsemässä  ELATIV: lääkitsemästä

ADESIV: lääkitsemällä  ABESIV: lääkitsemättä  INSTRUCTIV: lääkitsemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: lääkitseminen   PARTITIV: lääkitseminen

INFINITIVUL CINCI: lääkitsemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: lääkitsevä  (gen. lääkitsevän)   PASIV: lääkittävä   (gen. lääkittävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: lääkinnyt                      PASIV: lääkitty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: lääkitsijä (pl.gen. lääkitsijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: lääkitsemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): lääkintä

 

 

mainita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

mainitsen, mainitset, mainitsee, mainitsemme, mainitsette, mainitsevat, mainitaan

en mainitse, et mainitse, ei mainitse, emme mainitse, ette mainitse, eivät mainitse, ei mainita

IMPERFECT INDICATIV

mainitsin, mainitsit, mainitsi, mainitsimme, mainitsitte, mainitsivat, mainittiin

en maininnut, et maininnut, ei maininnut, emme maininneet, ette maininneet, eivät maininneet, ei mainittu

PERFECT INDICATIV

olen maininnut, olet maininnut, on maininnut, olemme maininneet, olette maininneet, ovat maininneet, on mainittu

en ole maininnut, et ole maininnut, ei ole maininnut, emme ole maininneet, ette ole maininneet, eivät ole maininneet, ei ole mainittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin maininnut, olit maininnut, oli maininnut, olimme maininneet, olitte maininneet, olivat maininneet, oli mainittu

en ollut maininnut, et ollut maininnut, ei ollut maininnut, emme olleet maininneet, ette olleet maininneet, eivät olleet maininneet, ei ollut mainittu

PREZENT IMPERATIV

-, mainitse, mainitkoon, mainitkaamme, mainitkaa, mainitkoot, mainittakoon

-, älä mainitse, älköön mainitko, älkäämme mainitko, älkää mainitko, älkööt mainitko, älköön mainittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon maininnut, -, -, olkoot maininneet, olkoon mainittu

-, -, älköön olko maininnut, -, -, älkööt olko maininneet, älköön olko mainittu

PREZENT CONDIȚIONAL

mainitsisin, mainitsisit, mainitsisi, mainitsisimme, mainitsisitte, mainitsisivat, mainittaisiin

en mainitsisi, et mainitsisi, ei mainitsisi, emme mainitsisi, ette mainitsisi, eivät mainitsisi, ei mainittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin maininnut, olisit maininnut, olisi maininnut, olisimme maininneet, olisitte maininneet, olisivat maininneet, oltaisiin mainittu

en olisi maininnut, et olisi maininnut, ei olisi maininnut, emme olisi maininneet, ette olisi maininneet, eivät olisi maininneet, ei olisi mainittu

PREZENT POTENȚIAL

maininnen, maininnet, maininnee, maininnemme, maininnette, maininnevat, mainittaneen

en maininne, et maininne, ei maininne, emme maininne, ette maininne, eivät maininne, ei mainittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen maininnut, lienet maininnut, lienee maininnut, lienemme maininneet, lienette maininneet, lienevät maininneet, lienee mainittu

en liene maininnut, et liene maininnut, ei liene maininnut, emme liene maininneet, ette liene maininneet, eivät liene maininneet, ei liene mainittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: mainita    FORMA LUNGĂ: mainitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: mainitessa   INSTRUCTIV: mainiten  INESIV PASIV: mainittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: mainitsemaan   INESIV: mainitsemassa  ELATIV: mainitsemasta

ADESIV: mainitsemalla  ABESIV: mainitsematta  INSTRUCTIV: mainitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: mainitseminen   PARTITIV: mainitseminen

INFINITIVUL CINCI: mainitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: mainitseva  (gen. mainitsevan)   PASIV: mainittava   (gen. mainittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: maininnut                      PASIV: mainittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: mainitsija (pl.gen. mainitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: mainitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): maininta

 

 

merkitä 46 (31)

PREZENT INDICATIV

merkitsen, merkitset, merkitsee, merkitsemme, merkitsette, merkitsevät, merkitään

en merkitse, et merkitse, ei merkitse, emme merkitse, ette merkitse, eivät merkitse, ei merkitä

IMPERFECT INDICATIV

merkitsin, merkitsit, merkitsi, merkitsimme, merkitsitte, merkitsivät, merkittiin

en merkinnyt, et merkinnyt, ei merkinnyt, emme merkinneet, ette merkinneet, eivät merkinneet, ei merkitty

PERFECT INDICATIV

olen merkinnyt, olet merkinnyt, on merkinnyt, olemme merkinneet, olette merkinneet, ovat merkinneet, on merkitty

en ole merkinnyt, et ole merkinnyt, ei ole merkinnyt, emme ole merkinneet, ette ole merkinneet, eivät ole merkinneet, ei ole merkitty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin merkinnyt, olit merkinnyt, oli merkinnyt, olimme merkinneet, olitte merkinneet, olivat merkinneet, oli merkitty

en ollut merkinnyt, et ollut merkinnyt, ei ollut merkinnyt, emme olleet merkinneet, ette olleet merkinneet, eivät olleet merkinneet, ei ollut merkitty

PREZENT IMPERATIV

-, merkitse, merkitköön, merkitkäämme, merkitkää, merkitkööt, merkittäköön

-, älä merkitse, älköön merkitkö, älkäämme merkitkö, älkää merkitkö, älkööt merkitkö, älköön merkittäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon merkinnyt, -, -, olkoot merkinneet, olkoon merkitty

-, -, älköön olko merkinnyt, -, -, älkööt olko merkinneet, älköön olko merkitty

PREZENT CONDIȚIONAL

merkitsisin, merkitsisit, merkitsisi, merkitsisimme, merkitsisitte, merkitsisivät, merkittäisiin

en merkitsisi, et merkitsisi, ei merkitsisi, emme merkitsisi, ette merkitsisi, eivät merkitsisi, ei merkittäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin merkinnyt, olisit merkinnyt, olisi merkinnyt, olisimme merkinneet, olisitte merkinneet, olisivat merkinneet, oltaisiin merkitty

en olisi merkinnyt, et olisi merkinnyt, ei olisi merkinnyt, emme olisi merkinneet, ette olisi merkinneet, eivät olisi merkinneet, ei olisi merkitty

PREZENT POTENȚIAL

merkinnen, merkinnet, merkinnee, merkinnemme, merkinnette, merkinnevät, merkittäneen

en merkinne, et merkinne, ei merkinne, emme merkinne, ette merkinne, eivät merkinne, ei merkittäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen merkinnyt, lienet merkinnyt, lienee merkinnyt, lienemme merkinneet, lienette merkinneet, lienevät merkinneet, lienee merkitty

en liene merkinnyt, et liene merkinnyt, ei liene merkinnyt, emme liene merkinneet, ette liene merkinneet, eivät liene merkinneet, ei liene merkitty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: merkitä    FORMA LUNGĂ: merkitäkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: merkitessä   INSTRUCTIV: merkiten  INESIV PASIV: merkittäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: merkitsemään   INESIV: merkitsemässä  ELATIV: merkitsemästä

ADESIV: merkitsemällä  ABESIV: merkitsemättä  INSTRUCTIV: merkitsemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: merkitseminen   PARTITIV: merkitseminen

INFINITIVUL CINCI: merkitsemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: merkitsevä  (gen. merkitsevän)   PASIV: merkittävä   (gen. merkittävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: merkinnyt                      PASIV: merkitty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: merkitsijä (pl.gen. merkitsijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: merkitsemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): merkintä

 

 

naulita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

naulitsen, naulitset, naulitsee, naulitsemme, naulitsette, naulitsevat, naulitaan

en naulitse, et naulitse, ei naulitse, emme naulitse, ette naulitse, eivät naulitse, ei naulita

IMPERFECT INDICATIV

naulitsin, naulitsit, naulitsi, naulitsimme, naulitsitte, naulitsivat, naulittiin

en naulinnut, et naulinnut, ei naulinnut, emme naulinneet, ette naulinneet, eivät naulinneet, ei naulittu

PERFECT INDICATIV

olen naulinnut, olet naulinnut, on naulinnut, olemme naulinneet, olette naulinneet, ovat naulinneet, on naulittu

en ole naulinnut, et ole naulinnut, ei ole naulinnut, emme ole naulinneet, ette ole naulinneet, eivät ole naulinneet, ei ole naulittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin naulinnut, olit naulinnut, oli naulinnut, olimme naulinneet, olitte naulinneet, olivat naulinneet, oli naulittu

en ollut naulinnut, et ollut naulinnut, ei ollut naulinnut, emme olleet naulinneet, ette olleet naulinneet, eivät olleet naulinneet, ei ollut naulittu

PREZENT IMPERATIV

-, naulitse, naulitkoon, naulitkaamme, naulitkaa, naulitkoot, naulittakoon

-, älä naulitse, älköön naulitko, älkäämme naulitko, älkää naulitko, älkööt naulitko, älköön naulittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon naulinnut, -, -, olkoot naulinneet, olkoon naulittu

-, -, älköön olko naulinnut, -, -, älkööt olko naulinneet, älköön olko naulittu

PREZENT CONDIȚIONAL

naulitsisin, naulitsisit, naulitsisi, naulitsisimme, naulitsisitte, naulitsisivat, naulittaisiin

en naulitsisi, et naulitsisi, ei naulitsisi, emme naulitsisi, ette naulitsisi, eivät naulitsisi, ei naulittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin naulinnut, olisit naulinnut, olisi naulinnut, olisimme naulinneet, olisitte naulinneet, olisivat naulinneet, oltaisiin naulittu

en olisi naulinnut, et olisi naulinnut, ei olisi naulinnut, emme olisi naulinneet, ette olisi naulinneet, eivät olisi naulinneet, ei olisi naulittu

PREZENT POTENȚIAL

naulinnen, naulinnet, naulinnee, naulinnemme, naulinnette, naulinnevat, naulittaneen

en naulinne, et naulinne, ei naulinne, emme naulinne, ette naulinne, eivät naulinne, ei naulittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen naulinnut, lienet naulinnut, lienee naulinnut, lienemme naulinneet, lienette naulinneet, lienevät naulinneet, lienee naulittu

en liene naulinnut, et liene naulinnut, ei liene naulinnut, emme liene naulinneet, ette liene naulinneet, eivät liene naulinneet, ei liene naulittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: naulita    FORMA LUNGĂ: naulitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: naulitessa   INSTRUCTIV: nauliten  INESIV PASIV: naulittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: naulitsemaan   INESIV: naulitsemassa  ELATIV: naulitsemasta

ADESIV: naulitsemalla  ABESIV: naulitsematta  INSTRUCTIV: naulitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: naulitseminen   PARTITIV: naulitseminen

INFINITIVUL CINCI: naulitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: naulitseva  (gen. naulitsevan)   PASIV: naulittava   (gen. naulittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: naulinnut                      PASIV: naulittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: naulitsija (pl.gen. naulitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: naulitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): naulinta

 

 

nuotita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

nuotitsen, nuotitset, nuotitsee, nuotitsemme, nuotitsette, nuotitsevat, nuotitaan

en nuotitse, et nuotitse, ei nuotitse, emme nuotitse, ette nuotitse, eivät nuotitse, ei nuotita

IMPERFECT INDICATIV

nuotitsin, nuotitsit, nuotitsi, nuotitsimme, nuotitsitte, nuotitsivat, nuotittiin

en nuotinnut, et nuotinnut, ei nuotinnut, emme nuotinneet, ette nuotinneet, eivät nuotinneet, ei nuotittu

PERFECT INDICATIV

olen nuotinnut, olet nuotinnut, on nuotinnut, olemme nuotinneet, olette nuotinneet, ovat nuotinneet, on nuotittu

en ole nuotinnut, et ole nuotinnut, ei ole nuotinnut, emme ole nuotinneet, ette ole nuotinneet, eivät ole nuotinneet, ei ole nuotittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin nuotinnut, olit nuotinnut, oli nuotinnut, olimme nuotinneet, olitte nuotinneet, olivat nuotinneet, oli nuotittu

en ollut nuotinnut, et ollut nuotinnut, ei ollut nuotinnut, emme olleet nuotinneet, ette olleet nuotinneet, eivät olleet nuotinneet, ei ollut nuotittu

PREZENT IMPERATIV

-, nuotitse, nuotitkoon, nuotitkaamme, nuotitkaa, nuotitkoot, nuotittakoon

-, älä nuotitse, älköön nuotitko, älkäämme nuotitko, älkää nuotitko, älkööt nuotitko, älköön nuotittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon nuotinnut, -, -, olkoot nuotinneet, olkoon nuotittu

-, -, älköön olko nuotinnut, -, -, älkööt olko nuotinneet, älköön olko nuotittu

PREZENT CONDIȚIONAL

nuotitsisin, nuotitsisit, nuotitsisi, nuotitsisimme, nuotitsisitte, nuotitsisivat, nuotittaisiin

en nuotitsisi, et nuotitsisi, ei nuotitsisi, emme nuotitsisi, ette nuotitsisi, eivät nuotitsisi, ei nuotittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin nuotinnut, olisit nuotinnut, olisi nuotinnut, olisimme nuotinneet, olisitte nuotinneet, olisivat nuotinneet, oltaisiin nuotittu

en olisi nuotinnut, et olisi nuotinnut, ei olisi nuotinnut, emme olisi nuotinneet, ette olisi nuotinneet, eivät olisi nuotinneet, ei olisi nuotittu

PREZENT POTENȚIAL

nuotinnen, nuotinnet, nuotinnee, nuotinnemme, nuotinnette, nuotinnevat, nuotittaneen

en nuotinne, et nuotinne, ei nuotinne, emme nuotinne, ette nuotinne, eivät nuotinne, ei nuotittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen nuotinnut, lienet nuotinnut, lienee nuotinnut, lienemme nuotinneet, lienette nuotinneet, lienevät nuotinneet, lienee nuotittu

en liene nuotinnut, et liene nuotinnut, ei liene nuotinnut, emme liene nuotinneet, ette liene nuotinneet, eivät liene nuotinneet, ei liene nuotittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: nuotita    FORMA LUNGĂ: nuotitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: nuotitessa   INSTRUCTIV: nuotiten  INESIV PASIV: nuotittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: nuotitsemaan   INESIV: nuotitsemassa  ELATIV: nuotitsemasta

ADESIV: nuotitsemalla  ABESIV: nuotitsematta  INSTRUCTIV: nuotitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: nuotitseminen   PARTITIV: nuotitseminen

INFINITIVUL CINCI: nuotitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: nuotitseva  (gen. nuotitsevan)   PASIV: nuotittava   (gen. nuotittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: nuotinnut                      PASIV: nuotittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: nuotitsija (pl.gen. nuotitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: nuotitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): nuotinta

 

 

palkita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

palkitsen, palkitset, palkitsee, palkitsemme, palkitsette, palkitsevat, palkitaan

en palkitse, et palkitse, ei palkitse, emme palkitse, ette palkitse, eivät palkitse, ei palkita

IMPERFECT INDICATIV

palkitsin, palkitsit, palkitsi, palkitsimme, palkitsitte, palkitsivat, palkittiin

en palkinnut, et palkinnut, ei palkinnut, emme palkinneet, ette palkinneet, eivät palkinneet, ei palkittu

PERFECT INDICATIV

olen palkinnut, olet palkinnut, on palkinnut, olemme palkinneet, olette palkinneet, ovat palkinneet, on palkittu

en ole palkinnut, et ole palkinnut, ei ole palkinnut, emme ole palkinneet, ette ole palkinneet, eivät ole palkinneet, ei ole palkittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin palkinnut, olit palkinnut, oli palkinnut, olimme palkinneet, olitte palkinneet, olivat palkinneet, oli palkittu

en ollut palkinnut, et ollut palkinnut, ei ollut palkinnut, emme olleet palkinneet, ette olleet palkinneet, eivät olleet palkinneet, ei ollut palkittu

PREZENT IMPERATIV

-, palkitse, palkitkoon, palkitkaamme, palkitkaa, palkitkoot, palkittakoon

-, älä palkitse, älköön palkitko, älkäämme palkitko, älkää palkitko, älkööt palkitko, älköön palkittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon palkinnut, -, -, olkoot palkinneet, olkoon palkittu

-, -, älköön olko palkinnut, -, -, älkööt olko palkinneet, älköön olko palkittu

PREZENT CONDIȚIONAL

palkitsisin, palkitsisit, palkitsisi, palkitsisimme, palkitsisitte, palkitsisivat, palkittaisiin

en palkitsisi, et palkitsisi, ei palkitsisi, emme palkitsisi, ette palkitsisi, eivät palkitsisi, ei palkittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin palkinnut, olisit palkinnut, olisi palkinnut, olisimme palkinneet, olisitte palkinneet, olisivat palkinneet, oltaisiin palkittu

en olisi palkinnut, et olisi palkinnut, ei olisi palkinnut, emme olisi palkinneet, ette olisi palkinneet, eivät olisi palkinneet, ei olisi palkittu

PREZENT POTENȚIAL

palkinnen, palkinnet, palkinnee, palkinnemme, palkinnette, palkinnevat, palkittaneen

en palkinne, et palkinne, ei palkinne, emme palkinne, ette palkinne, eivät palkinne, ei palkittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen palkinnut, lienet palkinnut, lienee palkinnut, lienemme palkinneet, lienette palkinneet, lienevät palkinneet, lienee palkittu

en liene palkinnut, et liene palkinnut, ei liene palkinnut, emme liene palkinneet, ette liene palkinneet, eivät liene palkinneet, ei liene palkittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: palkita    FORMA LUNGĂ: palkitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: palkitessa   INSTRUCTIV: palkiten  INESIV PASIV: palkittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: palkitsemaan   INESIV: palkitsemassa  ELATIV: palkitsemasta

ADESIV: palkitsemalla  ABESIV: palkitsematta  INSTRUCTIV: palkitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: palkitseminen   PARTITIV: palkitseminen

INFINITIVUL CINCI: palkitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: palkitseva  (gen. palkitsevan)   PASIV: palkittava   (gen. palkittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: palkinnut                      PASIV: palkittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: palkitsija (pl.gen. palkitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: palkitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): palkinta

 

 

parkita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

parkitsen, parkitset, parkitsee, parkitsemme, parkitsette, parkitsevat, parkitaan

en parkitse, et parkitse, ei parkitse, emme parkitse, ette parkitse, eivät parkitse, ei parkita

IMPERFECT INDICATIV

parkitsin, parkitsit, parkitsi, parkitsimme, parkitsitte, parkitsivat, parkittiin

en parkinnut, et parkinnut, ei parkinnut, emme parkinneet, ette parkinneet, eivät parkinneet, ei parkittu

PERFECT INDICATIV

olen parkinnut, olet parkinnut, on parkinnut, olemme parkinneet, olette parkinneet, ovat parkinneet, on parkittu

en ole parkinnut, et ole parkinnut, ei ole parkinnut, emme ole parkinneet, ette ole parkinneet, eivät ole parkinneet, ei ole parkittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin parkinnut, olit parkinnut, oli parkinnut, olimme parkinneet, olitte parkinneet, olivat parkinneet, oli parkittu

en ollut parkinnut, et ollut parkinnut, ei ollut parkinnut, emme olleet parkinneet, ette olleet parkinneet, eivät olleet parkinneet, ei ollut parkittu

PREZENT IMPERATIV

-, parkitse, parkitkoon, parkitkaamme, parkitkaa, parkitkoot, parkittakoon

-, älä parkitse, älköön parkitko, älkäämme parkitko, älkää parkitko, älkööt parkitko, älköön parkittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon parkinnut, -, -, olkoot parkinneet, olkoon parkittu

-, -, älköön olko parkinnut, -, -, älkööt olko parkinneet, älköön olko parkittu

PREZENT CONDIȚIONAL

parkitsisin, parkitsisit, parkitsisi, parkitsisimme, parkitsisitte, parkitsisivat, parkittaisiin

en parkitsisi, et parkitsisi, ei parkitsisi, emme parkitsisi, ette parkitsisi, eivät parkitsisi, ei parkittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin parkinnut, olisit parkinnut, olisi parkinnut, olisimme parkinneet, olisitte parkinneet, olisivat parkinneet, oltaisiin parkittu

en olisi parkinnut, et olisi parkinnut, ei olisi parkinnut, emme olisi parkinneet, ette olisi parkinneet, eivät olisi parkinneet, ei olisi parkittu

PREZENT POTENȚIAL

parkinnen, parkinnet, parkinnee, parkinnemme, parkinnette, parkinnevat, parkittaneen

en parkinne, et parkinne, ei parkinne, emme parkinne, ette parkinne, eivät parkinne, ei parkittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen parkinnut, lienet parkinnut, lienee parkinnut, lienemme parkinneet, lienette parkinneet, lienevät parkinneet, lienee parkittu

en liene parkinnut, et liene parkinnut, ei liene parkinnut, emme liene parkinneet, ette liene parkinneet, eivät liene parkinneet, ei liene parkittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: parkita    FORMA LUNGĂ: parkitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: parkitessa   INSTRUCTIV: parkiten  INESIV PASIV: parkittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: parkitsemaan   INESIV: parkitsemassa  ELATIV: parkitsemasta

ADESIV: parkitsemalla  ABESIV: parkitsematta  INSTRUCTIV: parkitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: parkitseminen   PARTITIV: parkitseminen

INFINITIVUL CINCI: parkitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: parkitseva  (gen. parkitsevan)   PASIV: parkittava   (gen. parkittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: parkinnut                      PASIV: parkittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: parkitsija (pl.gen. parkitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: parkitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): parkinta

 

 

punnita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

punnitsen, punnitset, punnitsee, punnitsemme, punnitsette, punnitsevat, punnitaan

en punnitse, et punnitse, ei punnitse, emme punnitse, ette punnitse, eivät punnitse, ei punnita

IMPERFECT INDICATIV

punnitsin, punnitsit, punnitsi, punnitsimme, punnitsitte, punnitsivat, punnittiin

en punninnut, et punninnut, ei punninnut, emme punninneet, ette punninneet, eivät punninneet, ei punnittu

PERFECT INDICATIV

olen punninnut, olet punninnut, on punninnut, olemme punninneet, olette punninneet, ovat punninneet, on punnittu

en ole punninnut, et ole punninnut, ei ole punninnut, emme ole punninneet, ette ole punninneet, eivät ole punninneet, ei ole punnittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin punninnut, olit punninnut, oli punninnut, olimme punninneet, olitte punninneet, olivat punninneet, oli punnittu

en ollut punninnut, et ollut punninnut, ei ollut punninnut, emme olleet punninneet, ette olleet punninneet, eivät olleet punninneet, ei ollut punnittu

PREZENT IMPERATIV

-, punnitse, punnitkoon, punnitkaamme, punnitkaa, punnitkoot, punnittakoon

-, älä punnitse, älköön punnitko, älkäämme punnitko, älkää punnitko, älkööt punnitko, älköön punnittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon punninnut, -, -, olkoot punninneet, olkoon punnittu

-, -, älköön olko punninnut, -, -, älkööt olko punninneet, älköön olko punnittu

PREZENT CONDIȚIONAL

punnitsisin, punnitsisit, punnitsisi, punnitsisimme, punnitsisitte, punnitsisivat, punnittaisiin

en punnitsisi, et punnitsisi, ei punnitsisi, emme punnitsisi, ette punnitsisi, eivät punnitsisi, ei punnittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin punninnut, olisit punninnut, olisi punninnut, olisimme punninneet, olisitte punninneet, olisivat punninneet, oltaisiin punnittu

en olisi punninnut, et olisi punninnut, ei olisi punninnut, emme olisi punninneet, ette olisi punninneet, eivät olisi punninneet, ei olisi punnittu

PREZENT POTENȚIAL

punninnen, punninnet, punninnee, punninnemme, punninnette, punninnevat, punnittaneen

en punninne, et punninne, ei punninne, emme punninne, ette punninne, eivät punninne, ei punnittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen punninnut, lienet punninnut, lienee punninnut, lienemme punninneet, lienette punninneet, lienevät punninneet, lienee punnittu

en liene punninnut, et liene punninnut, ei liene punninnut, emme liene punninneet, ette liene punninneet, eivät liene punninneet, ei liene punnittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: punnita    FORMA LUNGĂ: punnitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: punnitessa   INSTRUCTIV: punniten  INESIV PASIV: punnittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: punnitsemaan   INESIV: punnitsemassa  ELATIV: punnitsemasta

ADESIV: punnitsemalla  ABESIV: punnitsematta  INSTRUCTIV: punnitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: punnitseminen   PARTITIV: punnitseminen

INFINITIVUL CINCI: punnitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: punnitseva  (gen. punnitsevan)   PASIV: punnittava   (gen. punnittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: punninnut                      PASIV: punnittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: punnitsija (pl.gen. punnitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: punnitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): punninta

 

 

ravita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

ravitsen, ravitset, ravitsee, ravitsemme, ravitsette, ravitsevat, ravitaan

en ravitse, et ravitse, ei ravitse, emme ravitse, ette ravitse, eivät ravitse, ei ravita

IMPERFECT INDICATIV

ravitsin, ravitsit, ravitsi, ravitsimme, ravitsitte, ravitsivat, ravittiin

en ravinnut, et ravinnut, ei ravinnut, emme ravinneet, ette ravinneet, eivät ravinneet, ei ravittu

PERFECT INDICATIV

olen ravinnut, olet ravinnut, on ravinnut, olemme ravinneet, olette ravinneet, ovat ravinneet, on ravittu

en ole ravinnut, et ole ravinnut, ei ole ravinnut, emme ole ravinneet, ette ole ravinneet, eivät ole ravinneet, ei ole ravittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin ravinnut, olit ravinnut, oli ravinnut, olimme ravinneet, olitte ravinneet, olivat ravinneet, oli ravittu

en ollut ravinnut, et ollut ravinnut, ei ollut ravinnut, emme olleet ravinneet, ette olleet ravinneet, eivät olleet ravinneet, ei ollut ravittu

PREZENT IMPERATIV

-, ravitse, ravitkoon, ravitkaamme, ravitkaa, ravitkoot, ravittakoon

-, älä ravitse, älköön ravitko, älkäämme ravitko, älkää ravitko, älkööt ravitko, älköön ravittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon ravinnut, -, -, olkoot ravinneet, olkoon ravittu

-, -, älköön olko ravinnut, -, -, älkööt olko ravinneet, älköön olko ravittu

PREZENT CONDIȚIONAL

ravitsisin, ravitsisit, ravitsisi, ravitsisimme, ravitsisitte, ravitsisivat, ravittaisiin

en ravitsisi, et ravitsisi, ei ravitsisi, emme ravitsisi, ette ravitsisi, eivät ravitsisi, ei ravittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin ravinnut, olisit ravinnut, olisi ravinnut, olisimme ravinneet, olisitte ravinneet, olisivat ravinneet, oltaisiin ravittu

en olisi ravinnut, et olisi ravinnut, ei olisi ravinnut, emme olisi ravinneet, ette olisi ravinneet, eivät olisi ravinneet, ei olisi ravittu

PREZENT POTENȚIAL

ravinnen, ravinnet, ravinnee, ravinnemme, ravinnette, ravinnevat, ravittaneen

en ravinne, et ravinne, ei ravinne, emme ravinne, ette ravinne, eivät ravinne, ei ravittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen ravinnut, lienet ravinnut, lienee ravinnut, lienemme ravinneet, lienette ravinneet, lienevät ravinneet, lienee ravittu

en liene ravinnut, et liene ravinnut, ei liene ravinnut, emme liene ravinneet, ette liene ravinneet, eivät liene ravinneet, ei liene ravittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: ravita    FORMA LUNGĂ: ravitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: ravitessa   INSTRUCTIV: raviten  INESIV PASIV: ravittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: ravitsemaan   INESIV: ravitsemassa  ELATIV: ravitsemasta

ADESIV: ravitsemalla  ABESIV: ravitsematta  INSTRUCTIV: ravitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: ravitseminen   PARTITIV: ravitseminen

INFINITIVUL CINCI: ravitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: ravitseva  (gen. ravitsevan)   PASIV: ravittava   (gen. ravittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: ravinnut                     PASIV: ravittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: ravitsija (pl.gen. ravitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: ravitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): ravinta

 

 

riemuita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

riemuitsen, riemuitset, riemuitsee, riemuitsemme, riemuitsette, riemuitsevat, riemuitaan

en riemuitse, et riemuitse, ei riemuitse, emme riemuitse, ette riemuitse, eivät riemuitse, ei riemuita

IMPERFECT INDICATIV

riemuitsin, riemuitsit, riemuitsi, riemuitsimme, riemuitsitte, riemuitsivat, riemuittiin

en riemuinnut, et riemuinnut, ei riemuinnut, emme riemuinneet, ette riemuinneet, eivät riemuinneet, ei riemuittu

PERFECT INDICATIV

olen riemuinnut, olet riemuinnut, on riemuinnut, olemme riemuinneet, olette riemuinneet, ovat riemuinneet, on riemuittu

en ole riemuinnut, et ole riemuinnut, ei ole riemuinnut, emme ole riemuinneet, ette ole riemuinneet, eivät ole riemuinneet, ei ole riemuittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin riemuinnut, olit riemuinnut, oli riemuinnut, olimme riemuinneet, olitte riemuinneet, olivat riemuinneet, oli riemuittu

en ollut riemuinnut, et ollut riemuinnut, ei ollut riemuinnut, emme olleet riemuinneet, ette olleet riemuinneet, eivät olleet riemuinneet, ei ollut riemuittu

PREZENT IMPERATIV

-, riemuitse, riemuitkoon, riemuitkaamme, riemuitkaa, riemuitkoot, riemuittakoon

-, älä riemuitse, älköön riemuitko, älkäämme riemuitko, älkää riemuitko, älkööt riemuitko, älköön riemuittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon riemuinnut, -, -, olkoot riemuinneet, olkoon riemuittu

-, -, älköön olko riemuinnut, -, -, älkööt olko riemuinneet, älköön olko riemuittu

PREZENT CONDIȚIONAL

riemuitsisin, riemuitsisit, riemuitsisi, riemuitsisimme, riemuitsisitte, riemuitsisivat, riemuittaisiin

en riemuitsisi, et riemuitsisi, ei riemuitsisi, emme riemuitsisi, ette riemuitsisi, eivät riemuitsisi, ei riemuittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin riemuinnut, olisit riemuinnut, olisi riemuinnut, olisimme riemuinneet, olisitte riemuinneet, olisivat riemuinneet, oltaisiin riemuittu

en olisi riemuinnut, et olisi riemuinnut, ei olisi riemuinnut, emme olisi riemuinneet, ette olisi riemuinneet, eivät olisi riemuinneet, ei olisi riemuittu

PREZENT POTENȚIAL

riemuinnen, riemuinnet, riemuinnee, riemuinnemme, riemuinnette, riemuinnevat, riemuittaneen

en riemuinne, et riemuinne, ei riemuinne, emme riemuinne, ette riemuinne, eivät riemuinne, ei riemuittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen riemuinnut, lienet riemuinnut, lienee riemuinnut, lienemme riemuinneet, lienette riemuinneet, lienevät riemuinneet, lienee riemuittu

en liene riemuinnut, et liene riemuinnut, ei liene riemuinnut, emme liene riemuinneet, ette liene riemuinneet, eivät liene riemuinneet, ei liene riemuittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: riemuita    FORMA LUNGĂ: riemuitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: riemuitessa   INSTRUCTIV: riemuiten  INESIV PASIV: riemuittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: riemuitsemaan   INESIV: riemuitsemassa  ELATIV: riemuitsemasta

ADESIV: riemuitsemalla  ABESIV: riemuitsematta  INSTRUCTIV: riemuitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: riemuitseminen   PARTITIV: riemuitseminen

INFINITIVUL CINCI: riemuitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: riemuitseva  (gen. riemuitsevan)   PASIV: riemuittava   (gen. riemuittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: riemuinnut                       PASIV: riemuittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: riemuitsija (pl.gen. riemuitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: riemuitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): riemuinta

 

 

sijaita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

sijaitsen, sijaitset, sijaitsee, sijaitsemme, sijaitsette, sijaitsevat, sijaitaan

en sijaitse, et sijaitse, ei sijaitse, emme sijaitse, ette sijaitse, eivät sijaitse, ei sijaita

IMPERFECT INDICATIV

sijaitsin, sijaitsit, sijaitsi, sijaitsimme, sijaitsitte, sijaitsivat, sijaittiin

en sijainnut, et sijainnut, ei sijainnut, emme sijainneet, ette sijainneet, eivät sijainneet, ei sijaittu

PERFECT INDICATIV

olen sijainnut, olet sijainnut, on sijainnut, olemme sijainneet, olette sijainneet, ovat sijainneet, on sijaittu

en ole sijainnut, et ole sijainnut, ei ole sijainnut, emme ole sijainneet, ette ole sijainneet, eivät ole sijainneet, ei ole sijaittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin sijainnut, olit sijainnut, oli sijainnut, olimme sijainneet, olitte sijainneet, olivat sijainneet, oli sijaittu

en ollut sijainnut, et ollut sijainnut, ei ollut sijainnut, emme olleet sijainneet, ette olleet sijainneet, eivät olleet sijainneet, ei ollut sijaittu

PREZENT IMPERATIV

-, sijaitse, sijaitkoon, sijaitkaamme, sijaitkaa, sijaitkoot, sijaittakoon

-, älä sijaitse, älköön sijaitko, älkäämme sijaitko, älkää sijaitko, älkööt sijaitko, älköön sijaittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon sijainnut, -, -, olkoot sijainneet, olkoon sijaittu

-, -, älköön olko sijainnut, -, -, älkööt olko sijainneet, älköön olko sijaittu

PREZENT CONDIȚIONAL

sijaitsisin, sijaitsisit, sijaitsisi, sijaitsisimme, sijaitsisitte, sijaitsisivat, sijaittaisiin

en sijaitsisi, et sijaitsisi, ei sijaitsisi, emme sijaitsisi, ette sijaitsisi, eivät sijaitsisi, ei sijaittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin sijainnut, olisit sijainnut, olisi sijainnut, olisimme sijainneet, olisitte sijainneet, olisivat sijainneet, oltaisiin sijaittu

en olisi sijainnut, et olisi sijainnut, ei olisi sijainnut, emme olisi sijainneet, ette olisi sijainneet, eivät olisi sijainneet, ei olisi sijaittu

PREZENT POTENȚIAL

sijainnen, sijainnet, sijainnee, sijainnemme, sijainnette, sijainnevat, sijaittaneen

en sijainne, et sijainne, ei sijainne, emme sijainne, ette sijainne, eivät sijainne, ei sijaittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen sijainnut, lienet sijainnut, lienee sijainnut, lienemme sijainneet, lienette sijainneet, lienevät sijainneet, lienee sijaittu

en liene sijainnut, et liene sijainnut, ei liene sijainnut, emme liene sijainneet, ette liene sijainneet, eivät liene sijainneet, ei liene sijaittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: sijaita    FORMA LUNGĂ: sijaitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: sijaitessa   INSTRUCTIV: sijaiten  INESIV PASIV: sijaittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: sijaitsemaan   INESIV: sijaitsemassa  ELATIV: sijaitsemasta

ADESIV: sijaitsemalla  ABESIV: sijaitsematta  INSTRUCTIV: sijaitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: sijaitseminen   PARTITIV: sijaitseminen

INFINITIVUL CINCI: sijaitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: sijaitseva  (gen. sijaitsevan)   PASIV: sijaittava   (gen. sijaittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: sijainnut                      PASIV: sijaittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: sijaitsija (pl.gen. sijaitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: sijaitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): sijainta

 

 

suvaita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

suvaitsen, suvaitset, suvaitsee, suvaitsemme, suvaitsette, suvaitsevat, suvaitaan

en suvaitse, et suvaitse, ei suvaitse, emme suvaitse, ette suvaitse, eivät suvaitse, ei suvaita

IMPERFECT INDICATIV

suvaitsin, suvaitsit, suvaitsi, suvaitsimme, suvaitsitte, suvaitsivat, suvaittiin

en suvainnut, et suvainnut, ei suvainnut, emme suvainneet, ette suvainneet, eivät suvainneet, ei suvaittu

PERFECT INDICATIV

olen suvainnut, olet suvainnut, on suvainnut, olemme suvainneet, olette suvainneet, ovat suvainneet, on suvaittu

en ole suvainnut, et ole suvainnut, ei ole suvainnut, emme ole suvainneet, ette ole suvainneet, eivät ole suvainneet, ei ole suvaittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin suvainnut, olit suvainnut, oli suvainnut, olimme suvainneet, olitte suvainneet, olivat suvainneet, oli suvaittu

en ollut suvainnut, et ollut suvainnut, ei ollut suvainnut, emme olleet suvainneet, ette olleet suvainneet, eivät olleet suvainneet, ei ollut suvaittu

PREZENT IMPERATIV

-, suvaitse, suvaitkoon, suvaitkaamme, suvaitkaa, suvaitkoot, suvaittakoon

-, älä suvaitse, älköön suvaitko, älkäämme suvaitko, älkää suvaitko, älkööt suvaitko, älköön suvaittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon suvainnut, -, -, olkoot suvainneet, olkoon suvaittu

-, -, älköön olko suvainnut, -, -, älkööt olko suvainneet, älköön olko suvaittu

PREZENT CONDIȚIONAL

suvaitsisin, suvaitsisit, suvaitsisi, suvaitsisimme, suvaitsisitte, suvaitsisivat, suvaittaisiin

en suvaitsisi, et suvaitsisi, ei suvaitsisi, emme suvaitsisi, ette suvaitsisi, eivät suvaitsisi, ei suvaittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin suvainnut, olisit suvainnut, olisi suvainnut, olisimme suvainneet, olisitte suvainneet, olisivat suvainneet, oltaisiin suvaittu

en olisi suvainnut, et olisi suvainnut, ei olisi suvainnut, emme olisi suvainneet, ette olisi suvainneet, eivät olisi suvainneet, ei olisi suvaittu

PREZENT POTENȚIAL

suvainnen, suvainnet, suvainnee, suvainnemme, suvainnette, suvainnevat, suvaittaneen

en suvainne, et suvainne, ei suvainne, emme suvainne, ette suvainne, eivät suvainne, ei suvaittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen suvainnut, lienet suvainnut, lienee suvainnut, lienemme suvainneet, lienette suvainneet, lienevät suvainneet, lienee suvaittu

en liene suvainnut, et liene suvainnut, ei liene suvainnut, emme liene suvainneet, ette liene suvainneet, eivät liene suvainneet, ei liene suvaittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: suvaita    FORMA LUNGĂ: suvaitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: suvaitessa   INSTRUCTIV: suvaiten  INESIV PASIV: suvaittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: suvaitsemaan   INESIV: suvaitsemassa  ELATIV: suvaitsemasta

ADESIV: suvaitsemalla  ABESIV: suvaitsematta  INSTRUCTIV: suvaitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: suvaitseminen   PARTITIV: suvaitseminen

INFINITIVUL CINCI: suvaitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: suvaitseva  (gen. suvaitsevan)   PASIV: suvaittava   (gen. suvaittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: suvainnut                      PASIV: suvaittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: suvaitsija (pl.gen. suvaitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: suvaitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): suvainta

 

 

takalukita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

takalukitsen, takalukitset, takalukitsee, takalukitsemme, takalukitsette, takalukitsevat, takalukitaan

en takalukitse, et takalukitse, ei takalukitse, emme takalukitse, ette takalukitse, eivät takalukitse, ei takalukita

IMPERFECT INDICATIV

takalukitsin, takalukitsit, takalukitsi, takalukitsimme, takalukitsitte, takalukitsivat, takalukittiin

en takalukinnut, et takalukinnut, ei takalukinnut, emme takalukinneet, ette takalukinneet, eivät takalukinneet, ei takalukittu

PERFECT INDICATIV

olen takalukinnut, olet takalukinnut, on takalukinnut, olemme takalukinneet, olette takalukinneet, ovat takalukinneet, on takalukittu

en ole takalukinnut, et ole takalukinnut, ei ole takalukinnut, emme ole takalukinneet, ette ole takalukinneet, eivät ole takalukinneet, ei ole takalukittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin takalukinnut, olit takalukinnut, oli takalukinnut, olimme takalukinneet, olitte takalukinneet, olivat takalukinneet, oli takalukittu

en ollut takalukinnut, et ollut takalukinnut, ei ollut takalukinnut, emme olleet takalukinneet, ette olleet takalukinneet, eivät olleet takalukinneet, ei ollut takalukittu

PREZENT IMPERATIV

-, takalukitse, takalukitkoon, takalukitkaamme, takalukitkaa, takalukitkoot, takalukittakoon

-, älä takalukitse, älköön takalukitko, älkäämme takalukitko, älkää takalukitko, älkööt takalukitko, älköön takalukittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon takalukinnut, -, -, olkoot takalukinneet, olkoon takalukittu

-, -, älköön olko takalukinnut, -, -, älkööt olko takalukinneet, älköön olko takalukittu

PREZENT CONDIȚIONAL

takalukitsisin, takalukitsisit, takalukitsisi, takalukitsisimme, takalukitsisitte, takalukitsisivat, takalukittaisiin

en takalukitsisi, et takalukitsisi, ei takalukitsisi, emme takalukitsisi, ette takalukitsisi, eivät takalukitsisi, ei takalukittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin takalukinnut, olisit takalukinnut, olisi takalukinnut, olisimme takalukinneet, olisitte takalukinneet, olisivat takalukinneet, oltaisiin takalukittu

en olisi takalukinnut, et olisi takalukinnut, ei olisi takalukinnut, emme olisi takalukinneet, ette olisi takalukinneet, eivät olisi takalukinneet, ei olisi takalukittu

PREZENT POTENȚIAL

takalukinnen, takalukinnet, takalukinnee, takalukinnemme, takalukinnette, takalukinnevat, takalukittaneen

en takalukinne, et takalukinne, ei takalukinne, emme takalukinne, ette takalukinne, eivät takalukinne, ei takalukittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen takalukinnut, lienet takalukinnut, lienee takalukinnut, lienemme takalukinneet, lienette takalukinneet, lienevät takalukinneet, lienee takalukittu

en liene takalukinnut, et liene takalukinnut, ei liene takalukinnut, emme liene takalukinneet, ette liene takalukinneet, eivät liene takalukinneet, ei liene takalukittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: takalukita    FORMA LUNGĂ: takalukitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: takalukitessa   INSTRUCTIV: takalukiten  INESIV PASIV: takalukittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: takalukitsemaan   INESIV: takalukitsemassa  ELATIV: takalukitsemasta

ADESIV: takalukitsemalla  ABESIV: takalukitsematta  INSTRUCTIV: takalukitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: takalukitseminen   PARTITIV: takalukitseminen

INFINITIVUL CINCI: takalukitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: takalukitseva  (gen. takalukitsevan)   PASIV: takalukittava   (gen. takalukittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: takalukinnut                         PASIV: takalukittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: takalukitsija (pl.gen. takalukitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: takalukitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): takalukinta

 

 

talkita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

talkitsen, talkitset, talkitsee, talkitsemme, talkitsette, talkitsevat, talkitaan

en talkitse, et talkitse, ei talkitse, emme talkitse, ette talkitse, eivät talkitse, ei talkita

IMPERFECT INDICATIV

talkitsin, talkitsit, talkitsi, talkitsimme, talkitsitte, talkitsivat, talkittiin

en talkinnut, et talkinnut, ei talkinnut, emme talkinneet, ette talkinneet, eivät talkinneet, ei talkittu

PERFECT INDICATIV

olen talkinnut, olet talkinnut, on talkinnut, olemme talkinneet, olette talkinneet, ovat talkinneet, on talkittu

en ole talkinnut, et ole talkinnut, ei ole talkinnut, emme ole talkinneet, ette ole talkinneet, eivät ole talkinneet, ei ole talkittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin talkinnut, olit talkinnut, oli talkinnut, olimme talkinneet, olitte talkinneet, olivat talkinneet, oli talkittu

en ollut talkinnut, et ollut talkinnut, ei ollut talkinnut, emme olleet talkinneet, ette olleet talkinneet, eivät olleet talkinneet, ei ollut talkittu

PREZENT IMPERATIV

-, talkitse, talkitkoon, talkitkaamme, talkitkaa, talkitkoot, talkittakoon

-, älä talkitse, älköön talkitko, älkäämme talkitko, älkää talkitko, älkööt talkitko, älköön talkittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon talkinnut, -, -, olkoot talkinneet, olkoon talkittu

-, -, älköön olko talkinnut, -, -, älkööt olko talkinneet, älköön olko talkittu

PREZENT CONDIȚIONAL

talkitsisin, talkitsisit, talkitsisi, talkitsisimme, talkitsisitte, talkitsisivat, talkittaisiin

en talkitsisi, et talkitsisi, ei talkitsisi, emme talkitsisi, ette talkitsisi, eivät talkitsisi, ei talkittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin talkinnut, olisit talkinnut, olisi talkinnut, olisimme talkinneet, olisitte talkinneet, olisivat talkinneet, oltaisiin talkittu

en olisi talkinnut, et olisi talkinnut, ei olisi talkinnut, emme olisi talkinneet, ette olisi talkinneet, eivät olisi talkinneet, ei olisi talkittu

PREZENT POTENȚIAL

talkinnen, talkinnet, talkinnee, talkinnemme, talkinnette, talkinnevat, talkittaneen

en talkinne, et talkinne, ei talkinne, emme talkinne, ette talkinne, eivät talkinne, ei talkittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen talkinnut, lienet talkinnut, lienee talkinnut, lienemme talkinneet, lienette talkinneet, lienevät talkinneet, lienee talkittu

en liene talkinnut, et liene talkinnut, ei liene talkinnut, emme liene talkinneet, ette liene talkinneet, eivät liene talkinneet, ei liene talkittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: talkita    FORMA LUNGĂ: talkitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: talkitessa   INSTRUCTIV: talkiten  INESIV PASIV: talkittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: talkitsemaan   INESIV: talkitsemassa  ELATIV: talkitsemasta

ADESIV: talkitsemalla  ABESIV: talkitsematta  INSTRUCTIV: talkitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: talkitseminen   PARTITIV: talkitseminen

INFINITIVUL CINCI: talkitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: talkitseva  (gen. talkitsevan)   PASIV: talkittava   (gen. talkittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: talkinnut                      PASIV: talkittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: talkitsija (pl.gen. talkitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: talkitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): talkinta

 

 

tarvita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

tarvitsen, tarvitset, tarvitsee, tarvitsemme, tarvitsette, tarvitsevat, tarvitaan

en tarvitse, et tarvitse, ei tarvitse, emme tarvitse, ette tarvitse, eivät tarvitse, ei tarvita

IMPERFECT INDICATIV

tarvitsin, tarvitsit, tarvitsi, tarvitsimme, tarvitsitte, tarvitsivat, tarvittiin

en tarvinnut, et tarvinnut, ei tarvinnut, emme tarvinneet, ette tarvinneet, eivät tarvinneet, ei tarvittu

PERFECT INDICATIV

olen tarvinnut, olet tarvinnut, on tarvinnut, olemme tarvinneet, olette tarvinneet, ovat tarvinneet, on tarvittu

en ole tarvinnut, et ole tarvinnut, ei ole tarvinnut, emme ole tarvinneet, ette ole tarvinneet, eivät ole tarvinneet, ei ole tarvittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin tarvinnut, olit tarvinnut, oli tarvinnut, olimme tarvinneet, olitte tarvinneet, olivat tarvinneet, oli tarvittu

en ollut tarvinnut, et ollut tarvinnut, ei ollut tarvinnut, emme olleet tarvinneet, ette olleet tarvinneet, eivät olleet tarvinneet, ei ollut tarvittu

PREZENT IMPERATIV

-, tarvitse, tarvitkoon, tarvitkaamme, tarvitkaa, tarvitkoot, tarvittakoon

-, älä tarvitse, älköön tarvitko, älkäämme tarvitko, älkää tarvitko, älkööt tarvitko, älköön tarvittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon tarvinnut, -, -, olkoot tarvinneet, olkoon tarvittu

-, -, älköön olko tarvinnut, -, -, älkööt olko tarvinneet, älköön olko tarvittu

PREZENT CONDIȚIONAL

tarvitsisin, tarvitsisit, tarvitsisi, tarvitsisimme, tarvitsisitte, tarvitsisivat, tarvittaisiin

en tarvitsisi, et tarvitsisi, ei tarvitsisi, emme tarvitsisi, ette tarvitsisi, eivät tarvitsisi, ei tarvittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin tarvinnut, olisit tarvinnut, olisi tarvinnut, olisimme tarvinneet, olisitte tarvinneet, olisivat tarvinneet, oltaisiin tarvittu

en olisi tarvinnut, et olisi tarvinnut, ei olisi tarvinnut, emme olisi tarvinneet, ette olisi tarvinneet, eivät olisi tarvinneet, ei olisi tarvittu

PREZENT POTENȚIAL

tarvinnen, tarvinnet, tarvinnee, tarvinnemme, tarvinnette, tarvinnevat, tarvittaneen

en tarvinne, et tarvinne, ei tarvinne, emme tarvinne, ette tarvinne, eivät tarvinne, ei tarvittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen tarvinnut, lienet tarvinnut, lienee tarvinnut, lienemme tarvinneet, lienette tarvinneet, lienevät tarvinneet, lienee tarvittu

en liene tarvinnut, et liene tarvinnut, ei liene tarvinnut, emme liene tarvinneet, ette liene tarvinneet, eivät liene tarvinneet, ei liene tarvittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: tarvita    FORMA LUNGĂ: tarvitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: tarvitessa   INSTRUCTIV: tarviten  INESIV PASIV: tarvittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: tarvitsemaan   INESIV: tarvitsemassa  ELATIV: tarvitsemasta

ADESIV: tarvitsemalla  ABESIV: tarvitsematta  INSTRUCTIV: tarvitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: tarvitseminen   PARTITIV: tarvitseminen

INFINITIVUL CINCI: tarvitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: tarvitseva  (gen. tarvitsevan)   PASIV: tarvittava   (gen. tarvittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: tarvinnut                      PASIV: tarvittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: tarvitsija (pl.gen. tarvitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: tarvitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): tarvinta

 

 

tilkitä 46 (31)

PREZENT INDICATIV

tilkitsen, tilkitset, tilkitsee, tilkitsemme, tilkitsette, tilkitsevät, tilkitään

en tilkitse, et tilkitse, ei tilkitse, emme tilkitse, ette tilkitse, eivät tilkitse, ei tilkitä

IMPERFECT INDICATIV

tilkitsin, tilkitsit, tilkitsi, tilkitsimme, tilkitsitte, tilkitsivät, tilkittiin

en tilkinnyt, et tilkinnyt, ei tilkinnyt, emme tilkinneet, ette tilkinneet, eivät tilkinneet, ei tilkitty

PERFECT INDICATIV

olen tilkinnyt, olet tilkinnyt, on tilkinnyt, olemme tilkinneet, olette tilkinneet, ovat tilkinneet, on tilkitty

en ole tilkinnyt, et ole tilkinnyt, ei ole tilkinnyt, emme ole tilkinneet, ette ole tilkinneet, eivät ole tilkinneet, ei ole tilkitty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin tilkinnyt, olit tilkinnyt, oli tilkinnyt, olimme tilkinneet, olitte tilkinneet, olivat tilkinneet, oli tilkitty

en ollut tilkinnyt, et ollut tilkinnyt, ei ollut tilkinnyt, emme olleet tilkinneet, ette olleet tilkinneet, eivät olleet tilkinneet, ei ollut tilkitty

PREZENT IMPERATIV

-, tilkitse, tilkitköön, tilkitkäämme, tilkitkää, tilkitkööt, tilkittäköön

-, älä tilkitse, älköön tilkitkö, älkäämme tilkitkö, älkää tilkitkö, älkööt tilkitkö, älköön tilkittäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon tilkinnyt, -, -, olkoot tilkinneet, olkoon tilkitty

-, -, älköön olko tilkinnyt, -, -, älkööt olko tilkinneet, älköön olko tilkitty

PREZENT CONDIȚIONAL

tilkitsisin, tilkitsisit, tilkitsisi, tilkitsisimme, tilkitsisitte, tilkitsisivät, tilkittäisiin

en tilkitsisi, et tilkitsisi, ei tilkitsisi, emme tilkitsisi, ette tilkitsisi, eivät tilkitsisi, ei tilkittäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin tilkinnyt, olisit tilkinnyt, olisi tilkinnyt, olisimme tilkinneet, olisitte tilkinneet, olisivat tilkinneet, oltaisiin tilkitty

en olisi tilkinnyt, et olisi tilkinnyt, ei olisi tilkinnyt, emme olisi tilkinneet, ette olisi tilkinneet, eivät olisi tilkinneet, ei olisi tilkitty

PREZENT POTENȚIAL

tilkinnen, tilkinnet, tilkinnee, tilkinnemme, tilkinnette, tilkinnevät, tilkittäneen

en tilkinne, et tilkinne, ei tilkinne, emme tilkinne, ette tilkinne, eivät tilkinne, ei tilkittäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen tilkinnyt, lienet tilkinnyt, lienee tilkinnyt, lienemme tilkinneet, lienette tilkinneet, lienevät tilkinneet, lienee tilkitty

en liene tilkinnyt, et liene tilkinnyt, ei liene tilkinnyt, emme liene tilkinneet, ette liene tilkinneet, eivät liene tilkinneet, ei liene tilkitty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: tilkitä    FORMA LUNGĂ: tilkitäkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: tilkitessä   INSTRUCTIV: tilkiten  INESIV PASIV: tilkittäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: tilkitsemään   INESIV: tilkitsemässä  ELATIV: tilkitsemästä

ADESIV: tilkitsemällä  ABESIV: tilkitsemättä  INSTRUCTIV: tilkitsemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: tilkitseminen   PARTITIV: tilkitseminen

INFINITIVUL CINCI: tilkitsemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: tilkitsevä  (gen. tilkitsevän)   PASIV: tilkittävä   (gen. tilkittävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: tilkinnyt                      PASIV: tilkitty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: tilkitsijä (pl.gen. tilkitsijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: tilkitsemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): tilkintä

 

 

tulkita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

tulkitsen, tulkitset, tulkitsee, tulkitsemme, tulkitsette, tulkitsevat, tulkitaan

en tulkitse, et tulkitse, ei tulkitse, emme tulkitse, ette tulkitse, eivät tulkitse, ei tulkita

IMPERFECT INDICATIV

tulkitsin, tulkitsit, tulkitsi, tulkitsimme, tulkitsitte, tulkitsivat, tulkittiin

en tulkinnut, et tulkinnut, ei tulkinnut, emme tulkinneet, ette tulkinneet, eivät tulkinneet, ei tulkittu

PERFECT INDICATIV

olen tulkinnut, olet tulkinnut, on tulkinnut, olemme tulkinneet, olette tulkinneet, ovat tulkinneet, on tulkittu

en ole tulkinnut, et ole tulkinnut, ei ole tulkinnut, emme ole tulkinneet, ette ole tulkinneet, eivät ole tulkinneet, ei ole tulkittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin tulkinnut, olit tulkinnut, oli tulkinnut, olimme tulkinneet, olitte tulkinneet, olivat tulkinneet, oli tulkittu

en ollut tulkinnut, et ollut tulkinnut, ei ollut tulkinnut, emme olleet tulkinneet, ette olleet tulkinneet, eivät olleet tulkinneet, ei ollut tulkittu

PREZENT IMPERATIV

-, tulkitse, tulkitkoon, tulkitkaamme, tulkitkaa, tulkitkoot, tulkittakoon

-, älä tulkitse, älköön tulkitko, älkäämme tulkitko, älkää tulkitko, älkööt tulkitko, älköön tulkittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon tulkinnut, -, -, olkoot tulkinneet, olkoon tulkittu

-, -, älköön olko tulkinnut, -, -, älkööt olko tulkinneet, älköön olko tulkittu

PREZENT CONDIȚIONAL

tulkitsisin, tulkitsisit, tulkitsisi, tulkitsisimme, tulkitsisitte, tulkitsisivat, tulkittaisiin

en tulkitsisi, et tulkitsisi, ei tulkitsisi, emme tulkitsisi, ette tulkitsisi, eivät tulkitsisi, ei tulkittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin tulkinnut, olisit tulkinnut, olisi tulkinnut, olisimme tulkinneet, olisitte tulkinneet, olisivat tulkinneet, oltaisiin tulkittu

en olisi tulkinnut, et olisi tulkinnut, ei olisi tulkinnut, emme olisi tulkinneet, ette olisi tulkinneet, eivät olisi tulkinneet, ei olisi tulkittu

PREZENT POTENȚIAL

tulkinnen, tulkinnet, tulkinnee, tulkinnemme, tulkinnette, tulkinnevat, tulkittaneen

en tulkinne, et tulkinne, ei tulkinne, emme tulkinne, ette tulkinne, eivät tulkinne, ei tulkittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen tulkinnut, lienet tulkinnut, lienee tulkinnut, lienemme tulkinneet, lienette tulkinneet, lienevät tulkinneet, lienee tulkittu

en liene tulkinnut, et liene tulkinnut, ei liene tulkinnut, emme liene tulkinneet, ette liene tulkinneet, eivät liene tulkinneet, ei liene tulkittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: tulkita    FORMA LUNGĂ: tulkitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: tulkitessa   INSTRUCTIV: tulkiten  INESIV PASIV: tulkittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: tulkitsemaan   INESIV: tulkitsemassa  ELATIV: tulkitsemasta

ADESIV: tulkitsemalla  ABESIV: tulkitsematta  INSTRUCTIV: tulkitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: tulkitseminen   PARTITIV: tulkitseminen

INFINITIVUL CINCI: tulkitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: tulkitseva  (gen. tulkitsevan)   PASIV: tulkittava   (gen. tulkittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: tulkinnut                      PASIV: tulkittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: tulkitsija (pl.gen. tulkitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: tulkitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): tulkinta

 

 

tuomita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

tuomitsen, tuomitset, tuomitsee, tuomitsemme, tuomitsette, tuomitsevat, tuomitaan

en tuomitse, et tuomitse, ei tuomitse, emme tuomitse, ette tuomitse, eivät tuomitse, ei tuomita

IMPERFECT INDICATIV

tuomitsin, tuomitsit, tuomitsi, tuomitsimme, tuomitsitte, tuomitsivat, tuomittiin

en tuominnut, et tuominnut, ei tuominnut, emme tuominneet, ette tuominneet, eivät tuominneet, ei tuomittu

PERFECT INDICATIV

olen tuominnut, olet tuominnut, on tuominnut, olemme tuominneet, olette tuominneet, ovat tuominneet, on tuomittu

en ole tuominnut, et ole tuominnut, ei ole tuominnut, emme ole tuominneet, ette ole tuominneet, eivät ole tuominneet, ei ole tuomittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin tuominnut, olit tuominnut, oli tuominnut, olimme tuominneet, olitte tuominneet, olivat tuominneet, oli tuomittu

en ollut tuominnut, et ollut tuominnut, ei ollut tuominnut, emme olleet tuominneet, ette olleet tuominneet, eivät olleet tuominneet, ei ollut tuomittu

PREZENT IMPERATIV

-, tuomitse, tuomitkoon, tuomitkaamme, tuomitkaa, tuomitkoot, tuomittakoon

-, älä tuomitse, älköön tuomitko, älkäämme tuomitko, älkää tuomitko, älkööt tuomitko, älköön tuomittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon tuominnut, -, -, olkoot tuominneet, olkoon tuomittu

-, -, älköön olko tuominnut, -, -, älkööt olko tuominneet, älköön olko tuomittu

PREZENT CONDIȚIONAL

tuomitsisin, tuomitsisit, tuomitsisi, tuomitsisimme, tuomitsisitte, tuomitsisivat, tuomittaisiin

en tuomitsisi, et tuomitsisi, ei tuomitsisi, emme tuomitsisi, ette tuomitsisi, eivät tuomitsisi, ei tuomittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin tuominnut, olisit tuominnut, olisi tuominnut, olisimme tuominneet, olisitte tuominneet, olisivat tuominneet, oltaisiin tuomittu

en olisi tuominnut, et olisi tuominnut, ei olisi tuominnut, emme olisi tuominneet, ette olisi tuominneet, eivät olisi tuominneet, ei olisi tuomittu

PREZENT POTENȚIAL

tuominnen, tuominnet, tuominnee, tuominnemme, tuominnette, tuominnevat, tuomittaneen

en tuominne, et tuominne, ei tuominne, emme tuominne, ette tuominne, eivät tuominne, ei tuomittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen tuominnut, lienet tuominnut, lienee tuominnut, lienemme tuominneet, lienette tuominneet, lienevät tuominneet, lienee tuomittu

en liene tuominnut, et liene tuominnut, ei liene tuominnut, emme liene tuominneet, ette liene tuominneet, eivät liene tuominneet, ei liene tuomittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: tuomita    FORMA LUNGĂ: tuomitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: tuomitessa   INSTRUCTIV: tuomiten  INESIV PASIV: tuomittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: tuomitsemaan   INESIV: tuomitsemassa  ELATIV: tuomitsemasta

ADESIV: tuomitsemalla  ABESIV: tuomitsematta  INSTRUCTIV: tuomitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: tuomitseminen   PARTITIV: tuomitseminen

INFINITIVUL CINCI: tuomitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: tuomitseva  (gen. tuomitsevan)   PASIV: tuomittava   (gen. tuomittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: tuominnut                      PASIV: tuomittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: tuomitsija (pl.gen. tuomitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: tuomitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): tuominta

 

 

valita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

valitsen, valitset, valitsee, valitsemme, valitsette, valitsevat, valitaan

en valitse, et valitse, ei valitse, emme valitse, ette valitse, eivät valitse, ei valita

IMPERFECT INDICATIV

valitsin, valitsit, valitsi, valitsimme, valitsitte, valitsivat, valittiin

en valinnut, et valinnut, ei valinnut, emme valinneet, ette valinneet, eivät valinneet, ei valittu

PERFECT INDICATIV

olen valinnut, olet valinnut, on valinnut, olemme valinneet, olette valinneet, ovat valinneet, on valittu

en ole valinnut, et ole valinnut, ei ole valinnut, emme ole valinneet, ette ole valinneet, eivät ole valinneet, ei ole valittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin valinnut, olit valinnut, oli valinnut, olimme valinneet, olitte valinneet, olivat valinneet, oli valittu

en ollut valinnut, et ollut valinnut, ei ollut valinnut, emme olleet valinneet, ette olleet valinneet, eivät olleet valinneet, ei ollut valittu

PREZENT IMPERATIV

-, valitse, valitkoon, valitkaamme, valitkaa, valitkoot, valittakoon

-, älä valitse, älköön valitko, älkäämme valitko, älkää valitko, älkööt valitko, älköön valittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon valinnut, -, -, olkoot valinneet, olkoon valittu

-, -, älköön olko valinnut, -, -, älkööt olko valinneet, älköön olko valittu

PREZENT CONDIȚIONAL

valitsisin, valitsisit, valitsisi, valitsisimme, valitsisitte, valitsisivat, valittaisiin

en valitsisi, et valitsisi, ei valitsisi, emme valitsisi, ette valitsisi, eivät valitsisi, ei valittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin valinnut, olisit valinnut, olisi valinnut, olisimme valinneet, olisitte valinneet, olisivat valinneet, oltaisiin valittu

en olisi valinnut, et olisi valinnut, ei olisi valinnut, emme olisi valinneet, ette olisi valinneet, eivät olisi valinneet, ei olisi valittu

PREZENT POTENȚIAL

valinnen, valinnet, valinnee, valinnemme, valinnette, valinnevat, valittaneen

en valinne, et valinne, ei valinne, emme valinne, ette valinne, eivät valinne, ei valittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen valinnut, lienet valinnut, lienee valinnut, lienemme valinneet, lienette valinneet, lienevät valinneet, lienee valittu

en liene valinnut, et liene valinnut, ei liene valinnut, emme liene valinneet, ette liene valinneet, eivät liene valinneet, ei liene valittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: valita    FORMA LUNGĂ: valitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: valitessa   INSTRUCTIV: valiten  INESIV PASIV: valittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: valitsemaan   INESIV: valitsemassa  ELATIV: valitsemasta

ADESIV: valitsemalla  ABESIV: valitsematta  INSTRUCTIV: valitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: valitseminen   PARTITIV: valitseminen

INFINITIVUL CINCI: valitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: valitseva  (gen. valitsevan)   PASIV: valittava   (gen. valittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: valinnut                     PASIV: valittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: valitsija (pl.gen. valitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: valitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): valinta

 

 

vallita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

vallitsen, vallitset, vallitsee, vallitsemme, vallitsette, vallitsevat, vallitaan

en vallitse, et vallitse, ei vallitse, emme vallitse, ette vallitse, eivät vallitse, ei vallita

IMPERFECT INDICATIV

vallitsin, vallitsit, vallitsi, vallitsimme, vallitsitte, vallitsivat, vallittiin

en vallinnut, et vallinnut, ei vallinnut, emme vallinneet, ette vallinneet, eivät vallinneet, ei vallittu

PERFECT INDICATIV

olen vallinnut, olet vallinnut, on vallinnut, olemme vallinneet, olette vallinneet, ovat vallinneet, on vallittu

en ole vallinnut, et ole vallinnut, ei ole vallinnut, emme ole vallinneet, ette ole vallinneet, eivät ole vallinneet, ei ole vallittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin vallinnut, olit vallinnut, oli vallinnut, olimme vallinneet, olitte vallinneet, olivat vallinneet, oli vallittu

en ollut vallinnut, et ollut vallinnut, ei ollut vallinnut, emme olleet vallinneet, ette olleet vallinneet, eivät olleet vallinneet, ei ollut vallittu

PREZENT IMPERATIV

-, vallitse, vallitkoon, vallitkaamme, vallitkaa, vallitkoot, vallittakoon

-, älä vallitse, älköön vallitko, älkäämme vallitko, älkää vallitko, älkööt vallitko, älköön vallittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon vallinnut, -, -, olkoot vallinneet, olkoon vallittu

-, -, älköön olko vallinnut, -, -, älkööt olko vallinneet, älköön olko vallittu

PREZENT CONDIȚIONAL

vallitsisin, vallitsisit, vallitsisi, vallitsisimme, vallitsisitte, vallitsisivat, vallittaisiin

en vallitsisi, et vallitsisi, ei vallitsisi, emme vallitsisi, ette vallitsisi, eivät vallitsisi, ei vallittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin vallinnut, olisit vallinnut, olisi vallinnut, olisimme vallinneet, olisitte vallinneet, olisivat vallinneet, oltaisiin vallittu

en olisi vallinnut, et olisi vallinnut, ei olisi vallinnut, emme olisi vallinneet, ette olisi vallinneet, eivät olisi vallinneet, ei olisi vallittu

PREZENT POTENȚIAL

vallinnen, vallinnet, vallinnee, vallinnemme, vallinnette, vallinnevat, vallittaneen

en vallinne, et vallinne, ei vallinne, emme vallinne, ette vallinne, eivät vallinne, ei vallittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen vallinnut, lienet vallinnut, lienee vallinnut, lienemme vallinneet, lienette vallinneet, lienevät vallinneet, lienee vallittu

en liene vallinnut, et liene vallinnut, ei liene vallinnut, emme liene vallinneet, ette liene vallinneet, eivät liene vallinneet, ei liene vallittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: vallita    FORMA LUNGĂ: vallitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: vallitessa   INSTRUCTIV: valliten  INESIV PASIV: vallittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: vallitsemaan   INESIV: vallitsemassa  ELATIV: vallitsemasta

ADESIV: vallitsemalla  ABESIV: vallitsematta  INSTRUCTIV: vallitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: vallitseminen   PARTITIV: vallitseminen

INFINITIVUL CINCI: vallitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: vallitseva  (gen. vallitsevan)   PASIV: vallittava   (gen. vallittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: vallinnut                      PASIV: vallittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: vallitsija (pl.gen. vallitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: vallitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): vallinta

 

 

vangita 46 (31)

PREZENT INDICATIV

vangitsen, vangitset, vangitsee, vangitsemme, vangitsette, vangitsevat, vangitaan

en vangitse, et vangitse, ei vangitse, emme vangitse, ette vangitse, eivät vangitse, ei vangita

IMPERFECT INDICATIV

vangitsin, vangitsit, vangitsi, vangitsimme, vangitsitte, vangitsivat, vangittiin

en vanginnut, et vanginnut, ei vanginnut, emme vanginneet, ette vanginneet, eivät vanginneet, ei vangittu

PERFECT INDICATIV

olen vanginnut, olet vanginnut, on vanginnut, olemme vanginneet, olette vanginneet, ovat vanginneet, on vangittu

en ole vanginnut, et ole vanginnut, ei ole vanginnut, emme ole vanginneet, ette ole vanginneet, eivät ole vanginneet, ei ole vangittu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin vanginnut, olit vanginnut, oli vanginnut, olimme vanginneet, olitte vanginneet, olivat vanginneet, oli vangittu

en ollut vanginnut, et ollut vanginnut, ei ollut vanginnut, emme olleet vanginneet, ette olleet vanginneet, eivät olleet vanginneet, ei ollut vangittu

PREZENT IMPERATIV

-, vangitse, vangitkoon, vangitkaamme, vangitkaa, vangitkoot, vangittakoon

-, älä vangitse, älköön vangitko, älkäämme vangitko, älkää vangitko, älkööt vangitko, älköön vangittako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon vanginnut, -, -, olkoot vanginneet, olkoon vangittu

-, -, älköön olko vanginnut, -, -, älkööt olko vanginneet, älköön olko vangittu

PREZENT CONDIȚIONAL

vangitsisin, vangitsisit, vangitsisi, vangitsisimme, vangitsisitte, vangitsisivat, vangittaisiin

en vangitsisi, et vangitsisi, ei vangitsisi, emme vangitsisi, ette vangitsisi, eivät vangitsisi, ei vangittaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin vanginnut, olisit vanginnut, olisi vanginnut, olisimme vanginneet, olisitte vanginneet, olisivat vanginneet, oltaisiin vangittu

en olisi vanginnut, et olisi vanginnut, ei olisi vanginnut, emme olisi vanginneet, ette olisi vanginneet, eivät olisi vanginneet, ei olisi vangittu

PREZENT POTENȚIAL

vanginnen, vanginnet, vanginnee, vanginnemme, vanginnette, vanginnevat, vangittaneen

en vanginne, et vanginne, ei vanginne, emme vanginne, ette vanginne, eivät vanginne, ei vangittane

PERFECT POTENȚIAL

lienen vanginnut, lienet vanginnut, lienee vanginnut, lienemme vanginneet, lienette vanginneet, lienevät vanginneet, lienee vangittu

en liene vanginnut, et liene vanginnut, ei liene vanginnut, emme liene vanginneet, ette liene vanginneet, eivät liene vanginneet, ei liene vangittu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: vangita    FORMA LUNGĂ: vangitakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: vangitessa   INSTRUCTIV: vangiten  INESIV PASIV: vangittaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: vangitsemaan   INESIV: vangitsemassa  ELATIV: vangitsemasta

ADESIV: vangitsemalla  ABESIV: vangitsematta  INSTRUCTIV: vangitseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: vangitseminen   PARTITIV: vangitseminen

INFINITIVUL CINCI: vangitsemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: vangitseva  (gen. vangitsevan)   PASIV: vangittava   (gen. vangittavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: vanginnut                      PASIV: vangittu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: vangitsija (pl.gen. vangitsijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: vangitsematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): vanginta

 

 

villitä 46 (31)

PREZENT INDICATIV

villitsen, villitset, villitsee, villitsemme, villitsette, villitsevät, villitään

en villitse, et villitse, ei villitse, emme villitse, ette villitse, eivät villitse, ei villitä

IMPERFECT INDICATIV

villitsin, villitsit, villitsi, villitsimme, villitsitte, villitsivät, villittiin

en villinnyt, et villinnyt, ei villinnyt, emme villinneet, ette villinneet, eivät villinneet, ei villitty

PERFECT INDICATIV

olen villinnyt, olet villinnyt, on villinnyt, olemme villinneet, olette villinneet, ovat villinneet, on villitty

en ole villinnyt, et ole villinnyt, ei ole villinnyt, emme ole villinneet, ette ole villinneet, eivät ole villinneet, ei ole villitty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin villinnyt, olit villinnyt, oli villinnyt, olimme villinneet, olitte villinneet, olivat villinneet, oli villitty

en ollut villinnyt, et ollut villinnyt, ei ollut villinnyt, emme olleet villinneet, ette olleet villinneet, eivät olleet villinneet, ei ollut villitty

PREZENT IMPERATIV

-, villitse, villitköön, villitkäämme, villitkää, villitkööt, villittäköön

-, älä villitse, älköön villitkö, älkäämme villitkö, älkää villitkö, älkööt villitkö, älköön villittäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon villinnyt, -, -, olkoot villinneet, olkoon villitty

-, -, älköön olko villinnyt, -, -, älkööt olko villinneet, älköön olko villitty

PREZENT CONDIȚIONAL

villitsisin, villitsisit, villitsisi, villitsisimme, villitsisitte, villitsisivät, villittäisiin

en villitsisi, et villitsisi, ei villitsisi, emme villitsisi, ette villitsisi, eivät villitsisi, ei villittäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin villinnyt, olisit villinnyt, olisi villinnyt, olisimme villinneet, olisitte villinneet, olisivat villinneet, oltaisiin villitty

en olisi villinnyt, et olisi villinnyt, ei olisi villinnyt, emme olisi villinneet, ette olisi villinneet, eivät olisi villinneet, ei olisi villitty

PREZENT POTENȚIAL

villinnen, villinnet, villinnee, villinnemme, villinnette, villinnevät, villittäneen

en villinne, et villinne, ei villinne, emme villinne, ette villinne, eivät villinne, ei villittäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen villinnyt, lienet villinnyt, lienee villinnyt, lienemme villinneet, lienette villinneet, lienevät villinneet, lienee villitty

en liene villinnyt, et liene villinnyt, ei liene villinnyt, emme liene villinneet, ette liene villinneet, eivät liene villinneet, ei liene villitty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: villitä    FORMA LUNGĂ: villitäkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: villitessä   INSTRUCTIV: villiten  INESIV PASIV: villittäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: villitsemään   INESIV: villitsemässä  ELATIV: villitsemästä

ADESIV: villitsemällä  ABESIV: villitsemättä  INSTRUCTIV: villitsemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: villitseminen   PARTITIV: villitseminen

INFINITIVUL CINCI: villitsemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: villitsevä  (gen. villitsevän)   PASIV: villittävä   (gen. villittävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: villinnyt                      PASIV: villitty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: villitsijä (pl.gen. villitsijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: villitsemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): villintä

 

 

juosta 47 (32)

PREZENT INDICATIV

juoksen, juokset, juoksee, juoksemme, juoksette, juoksevat, juostaan

en juokse, et juokse, ei juokse, emme juokse, ette juokse, eivät juokse, ei juosta

IMPERFECT INDICATIV

juoksin, juoksit, juoksi, juoksimme, juoksitte, juoksivat, juostiin

en juossut, et juossut, ei juossut, emme juosseet, ette juosseet, eivät juosseet, ei juostu

PERFECT INDICATIV

olen juossut, olet juossut, on juossut, olemme juosseet, olette juosseet, ovat juosseet, on juostu

en ole juossut, et ole juossut, ei ole juossut, emme ole juosseet, ette ole juosseet, eivät ole juosseet, ei ole juostu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin juossut, olit juossut, oli juossut, olimme juosseet, olitte juosseet, olivat juosseet, oli juostu

en ollut juossut, et ollut juossut, ei ollut juossut, emme olleet juosseet, ette olleet juosseet, eivät olleet juosseet, ei ollut juostu

PREZENT IMPERATIV

-, juokse, juoskoon, juoskaamme, juoskaa, juoskoot, juostakoon

-, älä juokse, älköön juosko, älkäämme juosko, älkää juosko, älkööt juosko, älköön juostako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon juossut, -, -, olkoot juosseet, olkoon juostu

-, -, älköön olko juossut, -, -, älkööt olko juosseet, älköön olko juostu

PREZENT CONDIȚIONAL

juoksisin, juoksisit, juoksisi, juoksisimme, juoksisitte, juoksisivat, juostaisiin

en juoksisi, et juoksisi, ei juoksisi, emme juoksisi, ette juoksisi, eivät juoksisi, ei juostaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin juossut, olisit juossut, olisi juossut, olisimme juosseet, olisitte juosseet, olisivat juosseet, oltaisiin juostu

en olisi juossut, et olisi juossut, ei olisi juossut, emme olisi juosseet, ette olisi juosseet, eivät olisi juosseet, ei olisi juostu

PREZENT POTENȚIAL

juossen, juosset, juossee, juossemme, juossette, juossevat, juostaneen

en juosse, et juosse, ei juosse, emme juosse, ette juosse, eivät juosse, ei juostane

PERFECT POTENȚIAL

lienen juossut, lienet juossut, lienee juossut, lienemme juosseet, lienette juosseet, lienevät juosseet, lienee juostu

en liene juossut, et liene juossut, ei liene juossut, emme liene juosseet, ette liene juosseet, eivät liene juosseet, ei liene juostu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: juosta    FORMA LUNGĂ: juostakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: juostessa   INSTRUCTIV: juosten  INESIV PASIV: juostaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: juoksemaan   INESIV: juoksemassa  ELATIV: juoksemasta

ADESIV: juoksemalla  ABESIV: juoksematta  INSTRUCTIV: juokseman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: juokseminen   PARTITIV: juokseminen

INFINITIVUL CINCI: juoksemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: juokseva  (gen. juoksevan)   PASIV: juostava   (gen. juostavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: juossut                    PASIV: juostu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: juoksija (pl.gen. juoksijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: juoksematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): juoksu

 

 

piestä 47 (32)

PREZENT INDICATIV

pieksen, piekset, pieksee, pieksemme, pieksette, pieksevät, piestään

en piekse, et piekse, ei piekse, emme piekse, ette piekse, eivät piekse, ei piestä

IMPERFECT INDICATIV

pieksin, pieksit, pieksi, pieksimme, pieksitte, pieksivät, piestiin

en piessyt, et piessyt, ei piessyt, emme piesseet, ette piesseet, eivät piesseet, ei piesty

PERFECT INDICATIV

olen piessyt, olet piessyt, on piessyt, olemme piesseet, olette piesseet, ovat piesseet, on piesty

en ole piessyt, et ole piessyt, ei ole piessyt, emme ole piesseet, ette ole piesseet, eivät ole piesseet, ei ole piesty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin piessyt, olit piessyt, oli piessyt, olimme piesseet, olitte piesseet, olivat piesseet, oli piesty

en ollut piessyt, et ollut piessyt, ei ollut piessyt, emme olleet piesseet, ette olleet piesseet, eivät olleet piesseet, ei ollut piesty

PREZENT IMPERATIV

-, piekse, piesköön, pieskäämme, pieskää, pieskööt, piestäköön

-, älä piekse, älköön pieskö, älkäämme pieskö, älkää pieskö, älkööt pieskö, älköön piestäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon piessyt, -, -, olkoot piesseet, olkoon piesty

-, -, älköön olko piessyt, -, -, älkööt olko piesseet, älköön olko piesty

PREZENT CONDIȚIONAL

pieksisin, pieksisit, pieksisi, pieksisimme, pieksisitte, pieksisivät, piestäisiin

en pieksisi, et pieksisi, ei pieksisi, emme pieksisi, ette pieksisi, eivät pieksisi, ei piestäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin piessyt, olisit piessyt, olisi piessyt, olisimme piesseet, olisitte piesseet, olisivat piesseet, oltaisiin piesty

en olisi piessyt, et olisi piessyt, ei olisi piessyt, emme olisi piesseet, ette olisi piesseet, eivät olisi piesseet, ei olisi piesty

PREZENT POTENȚIAL

piessen, piesset, piessee, piessemme, piessette, piessevät, piestäneen

en piesse, et piesse, ei piesse, emme piesse, ette piesse, eivät piesse, ei piestäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen piessyt, lienet piessyt, lienee piessyt, lienemme piesseet, lienette piesseet, lienevät piesseet, lienee piesty

en liene piessyt, et liene piessyt, ei liene piessyt, emme liene piesseet, ette liene piesseet, eivät liene piesseet, ei liene piesty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: piestä    FORMA LUNGĂ: piestäkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: piestessä   INSTRUCTIV: piesten  INESIV PASIV: piestäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: pieksemään   INESIV: pieksemässä  ELATIV: pieksemästä

ADESIV: pieksemällä  ABESIV: pieksemättä  INSTRUCTIV: pieksemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: piekseminen   PARTITIV: piekseminen

INFINITIVUL CINCI: pieksemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: pieksevä  (gen. pieksevän)   PASIV: piestävä   (gen. piestävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: piessyt                    PASIV: piesty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: pieksijä (pl.gen. pieksijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: pieksemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): pieksy

 

 

syöstä 47 (32)

PREZENT INDICATIV

syöksen, syökset, syöksee, syöksemme, syöksette, syöksevät, syöstään

en syökse, et syökse, ei syökse, emme syökse, ette syökse, eivät syökse, ei syöstä

IMPERFECT INDICATIV

syöksin, syöksit, syöksi, syöksimme, syöksitte, syöksivät, syöstiin

en syössyt, et syössyt, ei syössyt, emme syösseet, ette syösseet, eivät syösseet, ei syösty

PERFECT INDICATIV

olen syössyt, olet syössyt, on syössyt, olemme syösseet, olette syösseet, ovat syösseet, on syösty

en ole syössyt, et ole syössyt, ei ole syössyt, emme ole syösseet, ette ole syösseet, eivät ole syösseet, ei ole syösty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin syössyt, olit syössyt, oli syössyt, olimme syösseet, olitte syösseet, olivat syösseet, oli syösty

en ollut syössyt, et ollut syössyt, ei ollut syössyt, emme olleet syösseet, ette olleet syösseet, eivät olleet syösseet, ei ollut syösty

PREZENT IMPERATIV

-, syökse, syösköön, syöskäämme, syöskää, syöskööt, syöstäköön

-, älä syökse, älköön syöskö, älkäämme syöskö, älkää syöskö, älkööt syöskö, älköön syöstäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon syössyt, -, -, olkoot syösseet, olkoon syösty

-, -, älköön olko syössyt, -, -, älkööt olko syösseet, älköön olko syösty

PREZENT CONDIȚIONAL

syöksisin, syöksisit, syöksisi, syöksisimme, syöksisitte, syöksisivät, syöstäisiin

en syöksisi, et syöksisi, ei syöksisi, emme syöksisi, ette syöksisi, eivät syöksisi, ei syöstäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin syössyt, olisit syössyt, olisi syössyt, olisimme syösseet, olisitte syösseet, olisivat syösseet, oltaisiin syösty

en olisi syössyt, et olisi syössyt, ei olisi syössyt, emme olisi syösseet, ette olisi syösseet, eivät olisi syösseet, ei olisi syösty

PREZENT POTENȚIAL

syössen, syösset, syössee, syössemme, syössette, syössevät, syöstäneen

en syösse, et syösse, ei syösse, emme syösse, ette syösse, eivät syösse, ei syöstäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen syössyt, lienet syössyt, lienee syössyt, lienemme syösseet, lienette syösseet, lienevät syösseet, lienee syösty

en liene syössyt, et liene syössyt, ei liene syössyt, emme liene syösseet, ette liene syösseet, eivät liene syösseet, ei liene syösty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: syöstä    FORMA LUNGĂ: syöstäkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: syöstessä   INSTRUCTIV: syösten  INESIV PASIV: syöstäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: syöksemään   INESIV: syöksemässä  ELATIV: syöksemästä

ADESIV: syöksemällä  ABESIV: syöksemättä  INSTRUCTIV: syöksemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: syökseminen   PARTITIV: syökseminen

INFINITIVUL CINCI: syöksemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: syöksevä  (gen. syöksevän)   PASIV: syöstävä   (gen. syöstävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: syössyt                    PASIV: syösty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: syöksijä (pl.gen. syöksijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: syöksemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): syöksy

 

 

aueta 48 (34)

PREZENT INDICATIV

aukenen, aukenet, aukenee, aukenemme, aukenette, aukenevat, auetaan

en aukene, et aukene, ei aukene, emme aukene, ette aukene, eivät aukene, ei aueta

IMPERFECT INDICATIV

aukenin, aukenit, aukeni, aukenimme, aukenitte, aukenivat, auettiin

en auennut, et auennut, ei auennut, emme auenneet, ette auenneet, eivät auenneet, ei auettu

PERFECT INDICATIV

olen auennut, olet auennut, on auennut, olemme auenneet, olette auenneet, ovat auenneet, on auettu

en ole auennut, et ole auennut, ei ole auennut, emme ole auenneet, ette ole auenneet, eivät ole auenneet, ei ole auettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin auennut, olit auennut, oli auennut, olimme auenneet, olitte auenneet, olivat auenneet, oli auettu

en ollut auennut, et ollut auennut, ei ollut auennut, emme olleet auenneet, ette olleet auenneet, eivät olleet auenneet, ei ollut auettu

PREZENT IMPERATIV

-, aukene, auetkoon, auetkaamme, auetkaa, auetkoot, auettakoon

-, älä aukene, älköön auetko, älkäämme auetko, älkää auetko, älkööt auetko, älköön auettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon auennut, -, -, olkoot auenneet, olkoon auettu

-, -, älköön olko auennut, -, -, älkööt olko auenneet, älköön olko auettu

PREZENT CONDIȚIONAL

aukenisin, aukenisit, aukenisi, aukenisimme, aukenisitte, aukenisivat, auettaisiin

en aukenisi, et aukenisi, ei aukenisi, emme aukenisi, ette aukenisi, eivät aukenisi, ei auettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin auennut, olisit auennut, olisi auennut, olisimme auenneet, olisitte auenneet, olisivat auenneet, oltaisiin auettu

en olisi auennut, et olisi auennut, ei olisi auennut, emme olisi auenneet, ette olisi auenneet, eivät olisi auenneet, ei olisi auettu

PREZENT POTENȚIAL

auennen, auennet, auennee, auennemme, auennette, auennevat, auettaneen

en auenne, et auenne, ei auenne, emme auenne, ette auenne, eivät auenne, ei auettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen auennut, lienet auennut, lienee auennut, lienemme auenneet, lienette auenneet, lienevät auenneet, lienee auettu

en liene auennut, et liene auennut, ei liene auennut, emme liene auenneet, ette liene auenneet, eivät liene auenneet, ei liene auettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: aueta    FORMA LUNGĂ: auetakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: auetessa   INSTRUCTIV: aueten  INESIV PASIV: auettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: aukenemaan   INESIV: aukenemassa  ELATIV: aukenemasta

ADESIV: aukenemalla  ABESIV: aukenematta  INSTRUCTIV: aukeneman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: aukeneminen   PARTITIV: aukeneminen

INFINITIVUL CINCI: aukenemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: aukeneva  (gen. aukenevan)   PASIV: auettava   (gen. auettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: auennut                    PASIV: auettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: aukenija (pl.gen. aukenijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: aukenematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): –

 

 

edetä 48 (34)

PREZENT INDICATIV

etenen, etenet, etenee, etenemme, etenette, etenevät, edetään

en etene, et etene, ei etene, emme etene, ette etene, eivät etene, ei edetä

IMPERFECT INDICATIV

etenin, etenit, eteni, etenimme, etenitte, etenivät, edettiin

en edennyt, et edennyt, ei edennyt, emme edenneet, ette edenneet, eivät edenneet, ei edetty

PERFECT INDICATIV

olen edennyt, olet edennyt, on edennyt, olemme edenneet, olette edenneet, ovat edenneet, on edetty

en ole edennyt, et ole edennyt, ei ole edennyt, emme ole edenneet, ette ole edenneet, eivät ole edenneet, ei ole edetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin edennyt, olit edennyt, oli edennyt, olimme edenneet, olitte edenneet, olivat edenneet, oli edetty

en ollut edennyt, et ollut edennyt, ei ollut edennyt, emme olleet edenneet, ette olleet edenneet, eivät olleet edenneet, ei ollut edetty

PREZENT IMPERATIV

-, etene, edetköön, edetkäämme, edetkää, edetkööt, edettäköön

-, älä etene, älköön edetkö, älkäämme edetkö, älkää edetkö, älkööt edetkö, älköön edettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon edennyt, -, -, olkoot edenneet, olkoon edetty

-, -, älköön olko edennyt, -, -, älkööt olko edenneet, älköön olko edetty

PREZENT CONDIȚIONAL

etenisin, etenisit, etenisi, etenisimme, etenisitte, etenisivät, edettäisiin

en etenisi, et etenisi, ei etenisi, emme etenisi, ette etenisi, eivät etenisi, ei edettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin edennyt, olisit edennyt, olisi edennyt, olisimme edenneet, olisitte edenneet, olisivat edenneet, oltaisiin edetty

en olisi edennyt, et olisi edennyt, ei olisi edennyt, emme olisi edenneet, ette olisi edenneet, eivät olisi edenneet, ei olisi edetty

PREZENT POTENȚIAL

edennen, edennet, edennee, edennemme, edennette, edennevät, edettäneen

en edenne, et edenne, ei edenne, emme edenne, ette edenne, eivät edenne, ei edettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen edennyt, lienet edennyt, lienee edennyt, lienemme edenneet, lienette edenneet, lienevät edenneet, lienee edetty

en liene edennyt, et liene edennyt, ei liene edennyt, emme liene edenneet, ette liene edenneet, eivät liene edenneet, ei liene edetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: edetä    FORMA LUNGĂ: edetäkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: edetessä   INSTRUCTIV: edeten  INESIV PASIV: edettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: etenemään   INESIV: etenemässä  ELATIV: etenemästä

ADESIV: etenemällä  ABESIV: etenemättä  INSTRUCTIV: etenemän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: eteneminen   PARTITIV: eteneminen

INFINITIVUL CINCI: etenemäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: etenevä  (gen. etenevän)   PASIV: edettävä   (gen. edettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: edennyt                   PASIV: edetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: etenijä (pl.gen. etenijöiden)  ADJECTIV NEGATIV: etenemätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): –

 

 

halveta 48 (34)

PREZENT INDICATIV

halpenen, halpenet, halpenee, halpenemme, halpenette, halpenevat, halvetaan

en halpene, et halpene, ei halpene, emme halpene, ette halpene, eivät halpene, ei halveta

IMPERFECT INDICATIV

halpenin, halpenit, halpeni, halpenimme, halpenitte, halpenivat, halvettiin

en halvennut, et halvennut, ei halvennut, emme halvenneet, ette halvenneet, eivät halvenneet, ei halvettu

PERFECT INDICATIV

olen halvennut, olet halvennut, on halvennut, olemme halvenneet, olette halvenneet, ovat halvenneet, on halvettu

en ole halvennut, et ole halvennut, ei ole halvennut, emme ole halvenneet, ette ole halvenneet, eivät ole halvenneet, ei ole halvettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin halvennut, olit halvennut, oli halvennut, olimme halvenneet, olitte halvenneet, olivat halvenneet, oli halvettu

en ollut halvennut, et ollut halvennut, ei ollut halvennut, emme olleet halvenneet, ette olleet halvenneet, eivät olleet halvenneet, ei ollut halvettu

PREZENT IMPERATIV

-, halpene, halvetkoon, halvetkaamme, halvetkaa, halvetkoot, halvettakoon

-, älä halpene, älköön halvetko, älkäämme halvetko, älkää halvetko, älkööt halvetko, älköön halvettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon halvennut, -, -, olkoot halvenneet, olkoon halvettu

-, -, älköön olko halvennut, -, -, älkööt olko halvenneet, älköön olko halvettu

PREZENT CONDIȚIONAL

halpenisin, halpenisit, halpenisi, halpenisimme, halpenisitte, halpenisivat, halvettaisiin

en halpenisi, et halpenisi, ei halpenisi, emme halpenisi, ette halpenisi, eivät halpenisi, ei halvettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin halvennut, olisit halvennut, olisi halvennut, olisimme halvenneet, olisitte halvenneet, olisivat halvenneet, oltaisiin halvettu

en olisi halvennut, et olisi halvennut, ei olisi halvennut, emme olisi halvenneet, ette olisi halvenneet, eivät olisi halvenneet, ei olisi halvettu

PREZENT POTENȚIAL

halvennen, halvennet, halvennee, halvennemme, halvennette, halvennevat, halvettaneen

en halvenne, et halvenne, ei halvenne, emme halvenne, ette halvenne, eivät halvenne, ei halvettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen halvennut, lienet halvennut, lienee halvennut, lienemme halvenneet, lienette halvenneet, lienevät halvenneet, lienee halvettu

en liene halvennut, et liene halvennut, ei liene halvennut, emme liene halvenneet, ette liene halvenneet, eivät liene halvenneet, ei liene halvettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: halveta    FORMA LUNGĂ: halvetakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: halvetessa   INSTRUCTIV: halveten  INESIV PASIV: halvettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: halpenemaan   INESIV: halpenemassa  ELATIV: halpenemasta

ADESIV: halpenemalla  ABESIV: halpenematta  INSTRUCTIV: halpeneman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: halpeneminen   PARTITIV: halpeneminen

INFINITIVUL CINCI: halpenemaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: halpeneva  (gen. halpenevan)   PASIV: halvettava   (gen. halvettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: halvennut                     PASIV: halvettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: halpenija (pl.gen. halpenijoiden)  ADJECTIV NEGATIV: halpenematon

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): –

 

 

hapata 48 (34)

PREZENT INDICATIV

happanen, happanet, happanee, happanemme, happanette, happanevat, hapataan

en happane, et happane, ei happane, emme happane, ette happane, eivät happane, ei hapata

IMPERFECT INDICATIV

happanin, happanit, happani, happanimme, happanitte, happanivat, hapattiin

en hapannut, et hapannut, ei hapannut, emme hapanneet, ette hapanneet, eivät hapanneet, ei hapattu

PERFECT INDICATIV

olen hapannut, olet hapannut, on hapannut, olemme hapanneet, olette hapanneet, ovat hapanneet, on hapattu

en ole hapannut, et ole hapannut, ei ole hapannut, emme ole hapanneet, ette ole hapanneet, eivät ole hapanneet, ei ole hapattu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hapannut, olit hapannut, oli hapannut, olimme hapanneet, olitte hapanneet, olivat hapanneet, oli hapattu

en ollut hapannut, et ollut hapannut, ei ollut hapannut, emme olleet hapanneet, ette olleet hapanneet, eivät olleet hapanneet, ei ollut hapattu

PREZENT IMPERATIV

-, happane, hapatkoon, hapatkaamme, hapatkaa, hapatkoot, hapattakoon

-, älä happane, älköön hapatko, älkäämme hapatko, älkää hapatko, älkööt hapatko, älköön hapattako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hapannut, -, -, olkoot hapanneet, olkoon hapattu

-, -, älköön olko hapannut, -, -, älkööt olko hapanneet, älköön olko hapattu

PREZENT CONDIȚIONAL

happanisin, happanisit, happanisi, happanisimme, happanisitte, happanisivat, hapattaisiin

en happanisi, et happanisi, ei happanisi, emme happanisi, ette happanisi, eivät happanisi, ei hapattaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hapannut, olisit hapannut, olisi hapannut, olisimme hapanneet, olisitte hapanneet, olisivat hapanneet, oltaisiin hapattu

en olisi hapannut, et olisi hapannut, ei olisi hapannut, emme olisi hapanneet, ette olisi hapanneet, eivät olisi hapanneet, ei olisi hapattu

PREZENT POTENȚIAL

hapannen, hapannet, hapannee, hapannemme, hapannette, hapannevat, hapattaneen

en hapanne, et hapanne, ei hapanne, emme hapanne, ette hapanne, eivät hap