Blogulblog's Blog

Verbi – 136. Principalele verbe finlandeze (6037) structurate în românește

Principalele verbe finlandeze (6037) structurate în românește

după Antti Karttunen

.

verbG

.

This file’s URL: http://www.iki.fi/~kartturi/conjugat/allverbs.txt

Produced with the command:

lynx -source “http://www.iki.fi/~kartturi/conjugat/conjugat.cgi?pattern=*&CLASSES=0&MASK_FINITENESS=0×000&OPTIONS=-t” > allverbs.txt

See the page http://www.iki.fi/~kartturi/conjugat/conjugat.htm

Selecting all verbs with PATTERN=* (with option -t)

.

Aici continuă verbe din grupele 6 (2) – 24 (18) (potrivit Nykysuomen sanakirja)

 

.

edistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

edistän, edistät, edistää, edistämme, edistätte, edistävät, edistetään

en edistä, et edistä, ei edistä, emme edistä, ette edistä, eivät edistä, ei edistetä

IMPERFECT INDICATIV

edistin, edistit, edisti, edistimme, edistitte, edistivät, edistettiin

en edistänyt, et edistänyt, ei edistänyt, emme edistäneet, ette edistäneet, eivät edistäneet, ei edistetty

PERFECT INDICATIV

olen edistänyt, olet edistänyt, on edistänyt, olemme edistäneet, olette edistäneet, ovat edistäneet, on edistetty

en ole edistänyt, et ole edistänyt, ei ole edistänyt, emme ole edistäneet, ette ole edistäneet, eivät ole edistäneet, ei ole edistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin edistänyt, olit edistänyt, oli edistänyt, olimme edistäneet, olitte edistäneet, olivat edistäneet, oli edistetty

en ollut edistänyt, et ollut edistänyt, ei ollut edistänyt, emme olleet edistäneet, ette olleet edistäneet, eivät olleet edistäneet, ei ollut edistetty

PREZENT IMPERATIV

-, edistä, edistäköön, edistäkäämme, edistäkää, edistäkööt, edistettäköön

-, älä edistä, älköön edistäkö, älkäämme edistäkö, älkää edistäkö, älkööt edistäkö, älköön edistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon edistänyt, -, -, olkoot edistäneet, olkoon edistetty

-, -, älköön olko edistänyt, -, -, älkööt olko edistäneet, älköön olko edistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

edistäisin, edistäisit, edistäisi, edistäisimme, edistäisitte, edistäisivät, edistettäisiin

en edistäisi, et edistäisi, ei edistäisi, emme edistäisi, ette edistäisi, eivät edistäisi, ei edistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin edistänyt, olisit edistänyt, olisi edistänyt, olisimme edistäneet, olisitte edistäneet, olisivat edistäneet, oltaisiin edistetty

en olisi edistänyt, et olisi edistänyt, ei olisi edistänyt, emme olisi edistäneet, ette olisi edistäneet, eivät olisi edistäneet, ei olisi edistetty

PREZENT POTENȚIAL

edistänen, edistänet, edistänee, edistänemme, edistänette, edistänevät, edistettäneen

en edistäne, et edistäne, ei edistäne, emme edistäne, ette edistäne, eivät edistäne, ei edistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen edistänyt, lienet edistänyt, lienee edistänyt, lienemme edistäneet, lienette edistäneet, lienevät edistäneet, lienee edistetty

en liene edistänyt, et liene edistänyt, ei liene edistänyt, emme liene edistäneet, ette liene edistäneet, eivät liene edistäneet, ei liene edistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: edistää    FORMA LUNGĂ: edistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: edistäessä   INSTRUCTIV: edistäen  INESIV PASIV: edistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: edistämään   INESIV: edistämässä  ELATIV: edistämästä

ADESIV: edistämällä  ABESIV: edistämättä  INSTRUCTIV: edistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: edistäminen   PARTITIV: edistäminen

INFINITIVUL CINCI: edistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: edistävä  (gen. edistävän)   PASIV: edistettävä   (gen. edistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: edistänyt                    PASIV: edistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: edistäjä (pl.gen. edistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: edistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): edistys

 

 

elää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

elän, elät, elää, elämme, elätte, elävät, eletään

en elä, et elä, ei elä, emme elä, ette elä, eivät elä, ei eletä

IMPERFECT INDICATIV

elin, elit, eli, elimme, elitte, elivät, elettiin

en elänyt, et elänyt, ei elänyt, emme eläneet, ette eläneet, eivät eläneet, ei eletty

PERFECT INDICATIV

olen elänyt, olet elänyt, on elänyt, olemme eläneet, olette eläneet, ovat eläneet, on eletty

en ole elänyt, et ole elänyt, ei ole elänyt, emme ole eläneet, ette ole eläneet, eivät ole eläneet, ei ole eletty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin elänyt, olit elänyt, oli elänyt, olimme eläneet, olitte eläneet, olivat eläneet, oli eletty

en ollut elänyt, et ollut elänyt, ei ollut elänyt, emme olleet eläneet, ette olleet eläneet, eivät olleet eläneet, ei ollut eletty

PREZENT IMPERATIV

-, elä, eläköön, eläkäämme, eläkää, eläkööt, elettäköön

-, älä elä, älköön eläkö, älkäämme eläkö, älkää eläkö, älkööt eläkö, älköön elettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon elänyt, -, -, olkoot eläneet, olkoon eletty

-, -, älköön olko elänyt, -, -, älkööt olko eläneet, älköön olko eletty

PREZENT CONDIȚIONAL

eläisin, eläisit, eläisi, eläisimme, eläisitte, eläisivät, elettäisiin

en eläisi, et eläisi, ei eläisi, emme eläisi, ette eläisi, eivät eläisi, ei elettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin elänyt, olisit elänyt, olisi elänyt, olisimme eläneet, olisitte eläneet, olisivat eläneet, oltaisiin eletty

en olisi elänyt, et olisi elänyt, ei olisi elänyt, emme olisi eläneet, ette olisi eläneet, eivät olisi eläneet, ei olisi eletty

PREZENT POTENȚIAL

elänen, elänet, elänee, elänemme, elänette, elänevät, elettäneen

en eläne, et eläne, ei eläne, emme eläne, ette eläne, eivät eläne, ei elettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen elänyt, lienet elänyt, lienee elänyt, lienemme eläneet, lienette eläneet, lienevät eläneet, lienee eletty

en liene elänyt, et liene elänyt, ei liene elänyt, emme liene eläneet, ette liene eläneet, eivät liene eläneet, ei liene eletty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: elää    FORMA LUNGĂ: elääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: eläessä   INSTRUCTIV: eläen  INESIV PASIV: elettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: elämään   INESIV: elämässä  ELATIV: elämästä

ADESIV: elämällä  ABESIV: elämättä  INSTRUCTIV: elämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: eläminen   PARTITIV: eläminen

INFINITIVUL CINCI: elämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: elävä  (gen. elävän)   PASIV: elettävä   (gen. elettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: elänyt                 PASIV: eletty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: eläjä (pl.gen. eläjien)  ADJECTIV NEGATIV: elämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): elo

 

 

entistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

entistän, entistät, entistää, entistämme, entistätte, entistävät, entistetään

en entistä, et entistä, ei entistä, emme entistä, ette entistä, eivät entistä, ei entistetä

IMPERFECT INDICATIV

entistin, entistit, entisti, entistimme, entistitte, entistivät, entistettiin

en entistänyt, et entistänyt, ei entistänyt, emme entistäneet, ette entistäneet, eivät entistäneet, ei entistetty

PERFECT INDICATIV

olen entistänyt, olet entistänyt, on entistänyt, olemme entistäneet, olette entistäneet, ovat entistäneet, on entistetty

en ole entistänyt, et ole entistänyt, ei ole entistänyt, emme ole entistäneet, ette ole entistäneet, eivät ole entistäneet, ei ole entistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin entistänyt, olit entistänyt, oli entistänyt, olimme entistäneet, olitte entistäneet, olivat entistäneet, oli entistetty

en ollut entistänyt, et ollut entistänyt, ei ollut entistänyt, emme olleet entistäneet, ette olleet entistäneet, eivät olleet entistäneet, ei ollut entistetty

PREZENT IMPERATIV

-, entistä, entistäköön, entistäkäämme, entistäkää, entistäkööt, entistettäköön

-, älä entistä, älköön entistäkö, älkäämme entistäkö, älkää entistäkö, älkööt entistäkö, älköön entistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon entistänyt, -, -, olkoot entistäneet, olkoon entistetty

-, -, älköön olko entistänyt, -, -, älkööt olko entistäneet, älköön olko entistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

entistäisin, entistäisit, entistäisi, entistäisimme, entistäisitte, entistäisivät, entistettäisiin

en entistäisi, et entistäisi, ei entistäisi, emme entistäisi, ette entistäisi, eivät entistäisi, ei entistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin entistänyt, olisit entistänyt, olisi entistänyt, olisimme entistäneet, olisitte entistäneet, olisivat entistäneet, oltaisiin entistetty

en olisi entistänyt, et olisi entistänyt, ei olisi entistänyt, emme olisi entistäneet, ette olisi entistäneet, eivät olisi entistäneet, ei olisi entistetty

PREZENT POTENȚIAL

entistänen, entistänet, entistänee, entistänemme, entistänette, entistänevät, entistettäneen

en entistäne, et entistäne, ei entistäne, emme entistäne, ette entistäne, eivät entistäne, ei entistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen entistänyt, lienet entistänyt, lienee entistänyt, lienemme entistäneet, lienette entistäneet, lienevät entistäneet, lienee entistetty

en liene entistänyt, et liene entistänyt, ei liene entistänyt, emme liene entistäneet, ette liene entistäneet, eivät liene entistäneet, ei liene entistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: entistää    FORMA LUNGĂ: entistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: entistäessä   INSTRUCTIV: entistäen  INESIV PASIV: entistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: entistämään   INESIV: entistämässä  ELATIV: entistämästä

ADESIV: entistämällä  ABESIV: entistämättä  INSTRUCTIV: entistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: entistäminen   PARTITIV: entistäminen

INFINITIVUL CINCI: entistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: entistävä  (gen. entistävän)   PASIV: entistettävä   (gen. entistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: entistänyt                     PASIV: entistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: entistäjä (pl.gen. entistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: entistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): entistys

 

 

eristää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

eristän, eristät, eristää, eristämme, eristätte, eristävät, eristetään

en eristä, et eristä, ei eristä, emme eristä, ette eristä, eivät eristä, ei eristetä

IMPERFECT INDICATIV

eristin, eristit, eristi, eristimme, eristitte, eristivät, eristettiin

en eristänyt, et eristänyt, ei eristänyt, emme eristäneet, ette eristäneet, eivät eristäneet, ei eristetty

PERFECT INDICATIV

olen eristänyt, olet eristänyt, on eristänyt, olemme eristäneet, olette eristäneet, ovat eristäneet, on eristetty

en ole eristänyt, et ole eristänyt, ei ole eristänyt, emme ole eristäneet, ette ole eristäneet, eivät ole eristäneet, ei ole eristetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin eristänyt, olit eristänyt, oli eristänyt, olimme eristäneet, olitte eristäneet, olivat eristäneet, oli eristetty

en ollut eristänyt, et ollut eristänyt, ei ollut eristänyt, emme olleet eristäneet, ette olleet eristäneet, eivät olleet eristäneet, ei ollut eristetty

PREZENT IMPERATIV

-, eristä, eristäköön, eristäkäämme, eristäkää, eristäkööt, eristettäköön

-, älä eristä, älköön eristäkö, älkäämme eristäkö, älkää eristäkö, älkööt eristäkö, älköön eristettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon eristänyt, -, -, olkoot eristäneet, olkoon eristetty

-, -, älköön olko eristänyt, -, -, älkööt olko eristäneet, älköön olko eristetty

PREZENT CONDIȚIONAL

eristäisin, eristäisit, eristäisi, eristäisimme, eristäisitte, eristäisivät, eristettäisiin

en eristäisi, et eristäisi, ei eristäisi, emme eristäisi, ette eristäisi, eivät eristäisi, ei eristettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin eristänyt, olisit eristänyt, olisi eristänyt, olisimme eristäneet, olisitte eristäneet, olisivat eristäneet, oltaisiin eristetty

en olisi eristänyt, et olisi eristänyt, ei olisi eristänyt, emme olisi eristäneet, ette olisi eristäneet, eivät olisi eristäneet, ei olisi eristetty

PREZENT POTENȚIAL

eristänen, eristänet, eristänee, eristänemme, eristänette, eristänevät, eristettäneen

en eristäne, et eristäne, ei eristäne, emme eristäne, ette eristäne, eivät eristäne, ei eristettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen eristänyt, lienet eristänyt, lienee eristänyt, lienemme eristäneet, lienette eristäneet, lienevät eristäneet, lienee eristetty

en liene eristänyt, et liene eristänyt, ei liene eristänyt, emme liene eristäneet, ette liene eristäneet, eivät liene eristäneet, ei liene eristetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: eristää    FORMA LUNGĂ: eristääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: eristäessä   INSTRUCTIV: eristäen  INESIV PASIV: eristettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: eristämään   INESIV: eristämässä  ELATIV: eristämästä

ADESIV: eristämällä  ABESIV: eristämättä  INSTRUCTIV: eristämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: eristäminen   PARTITIV: eristäminen

INFINITIVUL CINCI: eristämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: eristävä  (gen. eristävän)   PASIV: eristettävä   (gen. eristettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: eristänyt                    PASIV: eristetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: eristäjä (pl.gen. eristäjien)  ADJECTIV NEGATIV: eristämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): eristys

 

 

esineellistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

esineellistän, esineellistät, esineellistää, esineellistämme, esineellistätte, esineellistävät, esineellistetään

en esineellistä, et esineellistä, ei esineellistä, emme esineellistä, ette esineellistä, eivät esineellistä, ei esineellistetä

IMPERFECT INDICATIV

esineellistin, esineellistit, esineellisti, esineellistimme, esineellistitte, esineellistivät, esineellistettiin

en esineellistänyt, et esineellistänyt, ei esineellistänyt, emme esineellistäneet, ette esineellistäneet, eivät esineellistäneet, ei esineellistetty

PERFECT INDICATIV

olen esineellistänyt, olet esineellistänyt, on esineellistänyt, olemme esineellistäneet, olette esineellistäneet, ovat esineellistäneet, on esineellistetty

en ole esineellistänyt, et ole esineellistänyt, ei ole esineellistänyt, emme ole esineellistäneet, ette ole esineellistäneet, eivät ole esineellistäneet, ei ole esineellistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin esineellistänyt, olit esineellistänyt, oli esineellistänyt, olimme esineellistäneet, olitte esineellistäneet, olivat esineellistäneet, oli esineellistetty

en ollut esineellistänyt, et ollut esineellistänyt, ei ollut esineellistänyt, emme olleet esineellistäneet, ette olleet esineellistäneet, eivät olleet esineellistäneet, ei ollut esineellistetty

PREZENT IMPERATIV

-, esineellistä, esineellistäköön, esineellistäkäämme, esineellistäkää, esineellistäkööt, esineellistettäköön

-, älä esineellistä, älköön esineellistäkö, älkäämme esineellistäkö, älkää esineellistäkö, älkööt esineellistäkö, älköön esineellistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon esineellistänyt, -, -, olkoot esineellistäneet, olkoon esineellistetty

-, -, älköön olko esineellistänyt, -, -, älkööt olko esineellistäneet, älköön olko esineellistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

esineellistäisin, esineellistäisit, esineellistäisi, esineellistäisimme, esineellistäisitte, esineellistäisivät, esineellistettäisiin

en esineellistäisi, et esineellistäisi, ei esineellistäisi, emme esineellistäisi, ette esineellistäisi, eivät esineellistäisi, ei esineellistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin esineellistänyt, olisit esineellistänyt, olisi esineellistänyt, olisimme esineellistäneet, olisitte esineellistäneet, olisivat esineellistäneet, oltaisiin esineellistetty

en olisi esineellistänyt, et olisi esineellistänyt, ei olisi esineellistänyt, emme olisi esineellistäneet, ette olisi esineellistäneet, eivät olisi esineellistäneet, ei olisi esineellistetty

PREZENT POTENȚIAL

esineellistänen, esineellistänet, esineellistänee, esineellistänemme, esineellistänette, esineellistänevät, esineellistettäneen

en esineellistäne, et esineellistäne, ei esineellistäne, emme esineellistäne, ette esineellistäne, eivät esineellistäne, ei esineellistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen esineellistänyt, lienet esineellistänyt, lienee esineellistänyt, lienemme esineellistäneet, lienette esineellistäneet, lienevät esineellistäneet, lienee esineellistetty

en liene esineellistänyt, et liene esineellistänyt, ei liene esineellistänyt, emme liene esineellistäneet, ette liene esineellistäneet, eivät liene esineellistäneet, ei liene esineellistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: esineellistää    FORMA LUNGĂ: esineellistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: esineellistäessä   INSTRUCTIV: esineellistäen  INESIV PASIV: esineellistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: esineellistämään   INESIV: esineellistämässä  ELATIV: esineellistämästä

ADESIV: esineellistämällä  ABESIV: esineellistämättä  INSTRUCTIV: esineellistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: esineellistäminen   PARTITIV: esineellistäminen

INFINITIVUL CINCI: esineellistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: esineellistävä  (gen. esineellistävän)   PASIV: esineellistettävä   (gen. esineellistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: esineellistänyt                          PASIV: esineellistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: esineellistäjä (pl.gen. esineellistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: esineellistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): esineellistys

 

 

esineistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

esineistän, esineistät, esineistää, esineistämme, esineistätte, esineistävät, esineistetään

en esineistä, et esineistä, ei esineistä, emme esineistä, ette esineistä, eivät esineistä, ei esineistetä

IMPERFECT INDICATIV

esineistin, esineistit, esineisti, esineistimme, esineistitte, esineistivät, esineistettiin

en esineistänyt, et esineistänyt, ei esineistänyt, emme esineistäneet, ette esineistäneet, eivät esineistäneet, ei esineistetty

PERFECT INDICATIV

olen esineistänyt, olet esineistänyt, on esineistänyt, olemme esineistäneet, olette esineistäneet, ovat esineistäneet, on esineistetty

en ole esineistänyt, et ole esineistänyt, ei ole esineistänyt, emme ole esineistäneet, ette ole esineistäneet, eivät ole esineistäneet, ei ole esineistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin esineistänyt, olit esineistänyt, oli esineistänyt, olimme esineistäneet, olitte esineistäneet, olivat esineistäneet, oli esineistetty

en ollut esineistänyt, et ollut esineistänyt, ei ollut esineistänyt, emme olleet esineistäneet, ette olleet esineistäneet, eivät olleet esineistäneet, ei ollut esineistetty

PREZENT IMPERATIV

-, esineistä, esineistäköön, esineistäkäämme, esineistäkää, esineistäkööt, esineistettäköön

-, älä esineistä, älköön esineistäkö, älkäämme esineistäkö, älkää esineistäkö, älkööt esineistäkö, älköön esineistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon esineistänyt, -, -, olkoot esineistäneet, olkoon esineistetty

-, -, älköön olko esineistänyt, -, -, älkööt olko esineistäneet, älköön olko esineistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

esineistäisin, esineistäisit, esineistäisi, esineistäisimme, esineistäisitte, esineistäisivät, esineistettäisiin

en esineistäisi, et esineistäisi, ei esineistäisi, emme esineistäisi, ette esineistäisi, eivät esineistäisi, ei esineistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin esineistänyt, olisit esineistänyt, olisi esineistänyt, olisimme esineistäneet, olisitte esineistäneet, olisivat esineistäneet, oltaisiin esineistetty

en olisi esineistänyt, et olisi esineistänyt, ei olisi esineistänyt, emme olisi esineistäneet, ette olisi esineistäneet, eivät olisi esineistäneet, ei olisi esineistetty

PREZENT POTENȚIAL

esineistänen, esineistänet, esineistänee, esineistänemme, esineistänette, esineistänevät, esineistettäneen

en esineistäne, et esineistäne, ei esineistäne, emme esineistäne, ette esineistäne, eivät esineistäne, ei esineistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen esineistänyt, lienet esineistänyt, lienee esineistänyt, lienemme esineistäneet, lienette esineistäneet, lienevät esineistäneet, lienee esineistetty

en liene esineistänyt, et liene esineistänyt, ei liene esineistänyt, emme liene esineistäneet, ette liene esineistäneet, eivät liene esineistäneet, ei liene esineistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: esineistää    FORMA LUNGĂ: esineistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: esineistäessä   INSTRUCTIV: esineistäen  INESIV PASIV: esineistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: esineistämään   INESIV: esineistämässä  ELATIV: esineistämästä

ADESIV: esineistämällä  ABESIV: esineistämättä  INSTRUCTIV: esineistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: esineistäminen   PARTITIV: esineistäminen

INFINITIVUL CINCI: esineistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: esineistävä  (gen. esineistävän)   PASIV: esineistettävä   (gen. esineistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: esineistänyt                       PASIV: esineistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: esineistäjä (pl.gen. esineistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: esineistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): esineistys

 

 

estää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

estän, estät, estää, estämme, estätte, estävät, estetään

en estä, et estä, ei estä, emme estä, ette estä, eivät estä, ei estetä

IMPERFECT INDICATIV

estin, estit, esti, estimme, estitte, estivät, estettiin

en estänyt, et estänyt, ei estänyt, emme estäneet, ette estäneet, eivät estäneet, ei estetty

PERFECT INDICATIV

olen estänyt, olet estänyt, on estänyt, olemme estäneet, olette estäneet, ovat estäneet, on estetty

en ole estänyt, et ole estänyt, ei ole estänyt, emme ole estäneet, ette ole estäneet, eivät ole estäneet, ei ole estetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin estänyt, olit estänyt, oli estänyt, olimme estäneet, olitte estäneet, olivat estäneet, oli estetty

en ollut estänyt, et ollut estänyt, ei ollut estänyt, emme olleet estäneet, ette olleet estäneet, eivät olleet estäneet, ei ollut estetty

PREZENT IMPERATIV

-, estä, estäköön, estäkäämme, estäkää, estäkööt, estettäköön

-, älä estä, älköön estäkö, älkäämme estäkö, älkää estäkö, älkööt estäkö, älköön estettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon estänyt, -, -, olkoot estäneet, olkoon estetty

-, -, älköön olko estänyt, -, -, älkööt olko estäneet, älköön olko estetty

PREZENT CONDIȚIONAL

estäisin, estäisit, estäisi, estäisimme, estäisitte, estäisivät, estettäisiin

en estäisi, et estäisi, ei estäisi, emme estäisi, ette estäisi, eivät estäisi, ei estettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin estänyt, olisit estänyt, olisi estänyt, olisimme estäneet, olisitte estäneet, olisivat estäneet, oltaisiin estetty

en olisi estänyt, et olisi estänyt, ei olisi estänyt, emme olisi estäneet, ette olisi estäneet, eivät olisi estäneet, ei olisi estetty

PREZENT POTENȚIAL

estänen, estänet, estänee, estänemme, estänette, estänevät, estettäneen

en estäne, et estäne, ei estäne, emme estäne, ette estäne, eivät estäne, ei estettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen estänyt, lienet estänyt, lienee estänyt, lienemme estäneet, lienette estäneet, lienevät estäneet, lienee estetty

en liene estänyt, et liene estänyt, ei liene estänyt, emme liene estäneet, ette liene estäneet, eivät liene estäneet, ei liene estetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: estää    FORMA LUNGĂ: estääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: estäessä   INSTRUCTIV: estäen  INESIV PASIV: estettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: estämään   INESIV: estämässä  ELATIV: estämästä

ADESIV: estämällä  ABESIV: estämättä  INSTRUCTIV: estämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: estäminen   PARTITIV: estäminen

INFINITIVUL CINCI: estämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: estävä  (gen. estävän)   PASIV: estettävä   (gen. estettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: estänyt                  PASIV: estetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: estäjä (pl.gen. estäjien)  ADJECTIV NEGATIV: estämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): esto

 

 

evästää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

evästän, evästät, evästää, evästämme, evästätte, evästävät, evästetään

en evästä, et evästä, ei evästä, emme evästä, ette evästä, eivät evästä, ei evästetä

IMPERFECT INDICATIV

evästin, evästit, evästi, evästimme, evästitte, evästivät, evästettiin

en evästänyt, et evästänyt, ei evästänyt, emme evästäneet, ette evästäneet, eivät evästäneet, ei evästetty

PERFECT INDICATIV

olen evästänyt, olet evästänyt, on evästänyt, olemme evästäneet, olette evästäneet, ovat evästäneet, on evästetty

en ole evästänyt, et ole evästänyt, ei ole evästänyt, emme ole evästäneet, ette ole evästäneet, eivät ole evästäneet, ei ole evästetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin evästänyt, olit evästänyt, oli evästänyt, olimme evästäneet, olitte evästäneet, olivat evästäneet, oli evästetty

en ollut evästänyt, et ollut evästänyt, ei ollut evästänyt, emme olleet evästäneet, ette olleet evästäneet, eivät olleet evästäneet, ei ollut evästetty

PREZENT IMPERATIV

-, evästä, evästäköön, evästäkäämme, evästäkää, evästäkööt, evästettäköön

-, älä evästä, älköön evästäkö, älkäämme evästäkö, älkää evästäkö, älkööt evästäkö, älköön evästettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon evästänyt, -, -, olkoot evästäneet, olkoon evästetty

-, -, älköön olko evästänyt, -, -, älkööt olko evästäneet, älköön olko evästetty

PREZENT CONDIȚIONAL

evästäisin, evästäisit, evästäisi, evästäisimme, evästäisitte, evästäisivät, evästettäisiin

en evästäisi, et evästäisi, ei evästäisi, emme evästäisi, ette evästäisi, eivät evästäisi, ei evästettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin evästänyt, olisit evästänyt, olisi evästänyt, olisimme evästäneet, olisitte evästäneet, olisivat evästäneet, oltaisiin evästetty

en olisi evästänyt, et olisi evästänyt, ei olisi evästänyt, emme olisi evästäneet, ette olisi evästäneet, eivät olisi evästäneet, ei olisi evästetty

PREZENT POTENȚIAL

evästänen, evästänet, evästänee, evästänemme, evästänette, evästänevät, evästettäneen

en evästäne, et evästäne, ei evästäne, emme evästäne, ette evästäne, eivät evästäne, ei evästettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen evästänyt, lienet evästänyt, lienee evästänyt, lienemme evästäneet, lienette evästäneet, lienevät evästäneet, lienee evästetty

en liene evästänyt, et liene evästänyt, ei liene evästänyt, emme liene evästäneet, ette liene evästäneet, eivät liene evästäneet, ei liene evästetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: evästää    FORMA LUNGĂ: evästääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: evästäessä   INSTRUCTIV: evästäen  INESIV PASIV: evästettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: evästämään   INESIV: evästämässä  ELATIV: evästämästä

ADESIV: evästämällä  ABESIV: evästämättä  INSTRUCTIV: evästämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: evästäminen   PARTITIV: evästäminen

INFINITIVUL CINCI: evästämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: evästävä  (gen. evästävän)   PASIV: evästettävä   (gen. evästettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: evästänyt                    PASIV: evästetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: evästäjä (pl.gen. evästäjien)  ADJECTIV NEGATIV: evästämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): evästys

 

 

helistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

helistän, helistät, helistää, helistämme, helistätte, helistävät, helistetään

en helistä, et helistä, ei helistä, emme helistä, ette helistä, eivät helistä, ei helistetä

IMPERFECT INDICATIV

helistin, helistit, helisti, helistimme, helistitte, helistivät, helistettiin

en helistänyt, et helistänyt, ei helistänyt, emme helistäneet, ette helistäneet, eivät helistäneet, ei helistetty

PERFECT INDICATIV

olen helistänyt, olet helistänyt, on helistänyt, olemme helistäneet, olette helistäneet, ovat helistäneet, on helistetty

en ole helistänyt, et ole helistänyt, ei ole helistänyt, emme ole helistäneet, ette ole helistäneet, eivät ole helistäneet, ei ole helistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin helistänyt, olit helistänyt, oli helistänyt, olimme helistäneet, olitte helistäneet, olivat helistäneet, oli helistetty

en ollut helistänyt, et ollut helistänyt, ei ollut helistänyt, emme olleet helistäneet, ette olleet helistäneet, eivät olleet helistäneet, ei ollut helistetty

PREZENT IMPERATIV

-, helistä, helistäköön, helistäkäämme, helistäkää, helistäkööt, helistettäköön

-, älä helistä, älköön helistäkö, älkäämme helistäkö, älkää helistäkö, älkööt helistäkö, älköön helistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon helistänyt, -, -, olkoot helistäneet, olkoon helistetty

-, -, älköön olko helistänyt, -, -, älkööt olko helistäneet, älköön olko helistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

helistäisin, helistäisit, helistäisi, helistäisimme, helistäisitte, helistäisivät, helistettäisiin

en helistäisi, et helistäisi, ei helistäisi, emme helistäisi, ette helistäisi, eivät helistäisi, ei helistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin helistänyt, olisit helistänyt, olisi helistänyt, olisimme helistäneet, olisitte helistäneet, olisivat helistäneet, oltaisiin helistetty

en olisi helistänyt, et olisi helistänyt, ei olisi helistänyt, emme olisi helistäneet, ette olisi helistäneet, eivät olisi helistäneet, ei olisi helistetty

PREZENT POTENȚIAL

helistänen, helistänet, helistänee, helistänemme, helistänette, helistänevät, helistettäneen

en helistäne, et helistäne, ei helistäne, emme helistäne, ette helistäne, eivät helistäne, ei helistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen helistänyt, lienet helistänyt, lienee helistänyt, lienemme helistäneet, lienette helistäneet, lienevät helistäneet, lienee helistetty

en liene helistänyt, et liene helistänyt, ei liene helistänyt, emme liene helistäneet, ette liene helistäneet, eivät liene helistäneet, ei liene helistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: helistää    FORMA LUNGĂ: helistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: helistäessä   INSTRUCTIV: helistäen  INESIV PASIV: helistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: helistämään   INESIV: helistämässä  ELATIV: helistämästä

ADESIV: helistämällä  ABESIV: helistämättä  INSTRUCTIV: helistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: helistäminen   PARTITIV: helistäminen

INFINITIVUL CINCI: helistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: helistävä  (gen. helistävän)   PASIV: helistettävä   (gen. helistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: helistänyt                     PASIV: helistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: helistäjä (pl.gen. helistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: helistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): helistys

 

 

helmestää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

helmestän, helmestät, helmestää, helmestämme, helmestätte, helmestävät, helmestetään

en helmestä, et helmestä, ei helmestä, emme helmestä, ette helmestä, eivät helmestä, ei helmestetä

IMPERFECT INDICATIV

helmestin, helmestit, helmesti, helmestimme, helmestitte, helmestivät, helmestettiin

en helmestänyt, et helmestänyt, ei helmestänyt, emme helmestäneet, ette helmestäneet, eivät helmestäneet, ei helmestetty

PERFECT INDICATIV

olen helmestänyt, olet helmestänyt, on helmestänyt, olemme helmestäneet, olette helmestäneet, ovat helmestäneet, on helmestetty

en ole helmestänyt, et ole helmestänyt, ei ole helmestänyt, emme ole helmestäneet, ette ole helmestäneet, eivät ole helmestäneet, ei ole helmestetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin helmestänyt, olit helmestänyt, oli helmestänyt, olimme helmestäneet, olitte helmestäneet, olivat helmestäneet, oli helmestetty

en ollut helmestänyt, et ollut helmestänyt, ei ollut helmestänyt, emme olleet helmestäneet, ette olleet helmestäneet, eivät olleet helmestäneet, ei ollut helmestetty

PREZENT IMPERATIV

-, helmestä, helmestäköön, helmestäkäämme, helmestäkää, helmestäkööt, helmestettäköön

-, älä helmestä, älköön helmestäkö, älkäämme helmestäkö, älkää helmestäkö, älkööt helmestäkö, älköön helmestettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon helmestänyt, -, -, olkoot helmestäneet, olkoon helmestetty

-, -, älköön olko helmestänyt, -, -, älkööt olko helmestäneet, älköön olko helmestetty

PREZENT CONDIȚIONAL

helmestäisin, helmestäisit, helmestäisi, helmestäisimme, helmestäisitte, helmestäisivät, helmestettäisiin

en helmestäisi, et helmestäisi, ei helmestäisi, emme helmestäisi, ette helmestäisi, eivät helmestäisi, ei helmestettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin helmestänyt, olisit helmestänyt, olisi helmestänyt, olisimme helmestäneet, olisitte helmestäneet, olisivat helmestäneet, oltaisiin helmestetty

en olisi helmestänyt, et olisi helmestänyt, ei olisi helmestänyt, emme olisi helmestäneet, ette olisi helmestäneet, eivät olisi helmestäneet, ei olisi helmestetty

PREZENT POTENȚIAL

helmestänen, helmestänet, helmestänee, helmestänemme, helmestänette, helmestänevät, helmestettäneen

en helmestäne, et helmestäne, ei helmestäne, emme helmestäne, ette helmestäne, eivät helmestäne, ei helmestettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen helmestänyt, lienet helmestänyt, lienee helmestänyt, lienemme helmestäneet, lienette helmestäneet, lienevät helmestäneet, lienee helmestetty

en liene helmestänyt, et liene helmestänyt, ei liene helmestänyt, emme liene helmestäneet, ette liene helmestäneet, eivät liene helmestäneet, ei liene helmestetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: helmestää    FORMA LUNGĂ: helmestääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: helmestäessä   INSTRUCTIV: helmestäen  INESIV PASIV: helmestettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: helmestämään   INESIV: helmestämässä  ELATIV: helmestämästä

ADESIV: helmestämällä  ABESIV: helmestämättä  INSTRUCTIV: helmestämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: helmestäminen   PARTITIV: helmestäminen

INFINITIVUL CINCI: helmestämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: helmestävä  (gen. helmestävän)   PASIV: helmestettävä   (gen. helmestettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: helmestänyt                      PASIV: helmestetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: helmestäjä (pl.gen. helmestäjien)  ADJECTIV NEGATIV: helmestämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): helmestys

 

 

henkistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

henkistän, henkistät, henkistää, henkistämme, henkistätte, henkistävät, henkistetään

en henkistä, et henkistä, ei henkistä, emme henkistä, ette henkistä, eivät henkistä, ei henkistetä

IMPERFECT INDICATIV

henkistin, henkistit, henkisti, henkistimme, henkistitte, henkistivät, henkistettiin

en henkistänyt, et henkistänyt, ei henkistänyt, emme henkistäneet, ette henkistäneet, eivät henkistäneet, ei henkistetty

PERFECT INDICATIV

olen henkistänyt, olet henkistänyt, on henkistänyt, olemme henkistäneet, olette henkistäneet, ovat henkistäneet, on henkistetty

en ole henkistänyt, et ole henkistänyt, ei ole henkistänyt, emme ole henkistäneet, ette ole henkistäneet, eivät ole henkistäneet, ei ole henkistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin henkistänyt, olit henkistänyt, oli henkistänyt, olimme henkistäneet, olitte henkistäneet, olivat henkistäneet, oli henkistetty

en ollut henkistänyt, et ollut henkistänyt, ei ollut henkistänyt, emme olleet henkistäneet, ette olleet henkistäneet, eivät olleet henkistäneet, ei ollut henkistetty

PREZENT IMPERATIV

-, henkistä, henkistäköön, henkistäkäämme, henkistäkää, henkistäkööt, henkistettäköön

-, älä henkistä, älköön henkistäkö, älkäämme henkistäkö, älkää henkistäkö, älkööt henkistäkö, älköön henkistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon henkistänyt, -, -, olkoot henkistäneet, olkoon henkistetty

-, -, älköön olko henkistänyt, -, -, älkööt olko henkistäneet, älköön olko henkistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

henkistäisin, henkistäisit, henkistäisi, henkistäisimme, henkistäisitte, henkistäisivät, henkistettäisiin

en henkistäisi, et henkistäisi, ei henkistäisi, emme henkistäisi, ette henkistäisi, eivät henkistäisi, ei henkistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin henkistänyt, olisit henkistänyt, olisi henkistänyt, olisimme henkistäneet, olisitte henkistäneet, olisivat henkistäneet, oltaisiin henkistetty

en olisi henkistänyt, et olisi henkistänyt, ei olisi henkistänyt, emme olisi henkistäneet, ette olisi henkistäneet, eivät olisi henkistäneet, ei olisi henkistetty

PREZENT POTENȚIAL

henkistänen, henkistänet, henkistänee, henkistänemme, henkistänette, henkistänevät, henkistettäneen

en henkistäne, et henkistäne, ei henkistäne, emme henkistäne, ette henkistäne, eivät henkistäne, ei henkistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen henkistänyt, lienet henkistänyt, lienee henkistänyt, lienemme henkistäneet, lienette henkistäneet, lienevät henkistäneet, lienee henkistetty

en liene henkistänyt, et liene henkistänyt, ei liene henkistänyt, emme liene henkistäneet, ette liene henkistäneet, eivät liene henkistäneet, ei liene henkistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: henkistää    FORMA LUNGĂ: henkistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: henkistäessä   INSTRUCTIV: henkistäen  INESIV PASIV: henkistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: henkistämään   INESIV: henkistämässä  ELATIV: henkistämästä

ADESIV: henkistämällä  ABESIV: henkistämättä  INSTRUCTIV: henkistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: henkistäminen   PARTITIV: henkistäminen

INFINITIVUL CINCI: henkistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: henkistävä  (gen. henkistävän)   PASIV: henkistettävä   (gen. henkistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: henkistänyt                      PASIV: henkistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: henkistäjä (pl.gen. henkistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: henkistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): henkistys

 

 

heristää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

heristän, heristät, heristää, heristämme, heristätte, heristävät, heristetään

en heristä, et heristä, ei heristä, emme heristä, ette heristä, eivät heristä, ei heristetä

IMPERFECT INDICATIV

heristin, heristit, heristi, heristimme, heristitte, heristivät, heristettiin

en heristänyt, et heristänyt, ei heristänyt, emme heristäneet, ette heristäneet, eivät heristäneet, ei heristetty

PERFECT INDICATIV

olen heristänyt, olet heristänyt, on heristänyt, olemme heristäneet, olette heristäneet, ovat heristäneet, on heristetty

en ole heristänyt, et ole heristänyt, ei ole heristänyt, emme ole heristäneet, ette ole heristäneet, eivät ole heristäneet, ei ole heristetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin heristänyt, olit heristänyt, oli heristänyt, olimme heristäneet, olitte heristäneet, olivat heristäneet, oli heristetty

en ollut heristänyt, et ollut heristänyt, ei ollut heristänyt, emme olleet heristäneet, ette olleet heristäneet, eivät olleet heristäneet, ei ollut heristetty

PREZENT IMPERATIV

-, heristä, heristäköön, heristäkäämme, heristäkää, heristäkööt, heristettäköön

-, älä heristä, älköön heristäkö, älkäämme heristäkö, älkää heristäkö, älkööt heristäkö, älköön heristettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon heristänyt, -, -, olkoot heristäneet, olkoon heristetty

-, -, älköön olko heristänyt, -, -, älkööt olko heristäneet, älköön olko heristetty

PREZENT CONDIȚIONAL

heristäisin, heristäisit, heristäisi, heristäisimme, heristäisitte, heristäisivät, heristettäisiin

en heristäisi, et heristäisi, ei heristäisi, emme heristäisi, ette heristäisi, eivät heristäisi, ei heristettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin heristänyt, olisit heristänyt, olisi heristänyt, olisimme heristäneet, olisitte heristäneet, olisivat heristäneet, oltaisiin heristetty

en olisi heristänyt, et olisi heristänyt, ei olisi heristänyt, emme olisi heristäneet, ette olisi heristäneet, eivät olisi heristäneet, ei olisi heristetty

PREZENT POTENȚIAL

heristänen, heristänet, heristänee, heristänemme, heristänette, heristänevät, heristettäneen

en heristäne, et heristäne, ei heristäne, emme heristäne, ette heristäne, eivät heristäne, ei heristettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen heristänyt, lienet heristänyt, lienee heristänyt, lienemme heristäneet, lienette heristäneet, lienevät heristäneet, lienee heristetty

en liene heristänyt, et liene heristänyt, ei liene heristänyt, emme liene heristäneet, ette liene heristäneet, eivät liene heristäneet, ei liene heristetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: heristää    FORMA LUNGĂ: heristääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: heristäessä   INSTRUCTIV: heristäen  INESIV PASIV: heristettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: heristämään   INESIV: heristämässä  ELATIV: heristämästä

ADESIV: heristämällä  ABESIV: heristämättä  INSTRUCTIV: heristämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: heristäminen   PARTITIV: heristäminen

INFINITIVUL CINCI: heristämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: heristävä  (gen. heristävän)   PASIV: heristettävä   (gen. heristettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: heristänyt                     PASIV: heristetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: heristäjä (pl.gen. heristäjien)  ADJECTIV NEGATIV: heristämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): heristys

 

 

herkistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

herkistän, herkistät, herkistää, herkistämme, herkistätte, herkistävät, herkistetään

en herkistä, et herkistä, ei herkistä, emme herkistä, ette herkistä, eivät herkistä, ei herkistetä

IMPERFECT INDICATIV

herkistin, herkistit, herkisti, herkistimme, herkistitte, herkistivät, herkistettiin

en herkistänyt, et herkistänyt, ei herkistänyt, emme herkistäneet, ette herkistäneet, eivät herkistäneet, ei herkistetty

PERFECT INDICATIV

olen herkistänyt, olet herkistänyt, on herkistänyt, olemme herkistäneet, olette herkistäneet, ovat herkistäneet, on herkistetty

en ole herkistänyt, et ole herkistänyt, ei ole herkistänyt, emme ole herkistäneet, ette ole herkistäneet, eivät ole herkistäneet, ei ole herkistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin herkistänyt, olit herkistänyt, oli herkistänyt, olimme herkistäneet, olitte herkistäneet, olivat herkistäneet, oli herkistetty

en ollut herkistänyt, et ollut herkistänyt, ei ollut herkistänyt, emme olleet herkistäneet, ette olleet herkistäneet, eivät olleet herkistäneet, ei ollut herkistetty

PREZENT IMPERATIV

-, herkistä, herkistäköön, herkistäkäämme, herkistäkää, herkistäkööt, herkistettäköön

-, älä herkistä, älköön herkistäkö, älkäämme herkistäkö, älkää herkistäkö, älkööt herkistäkö, älköön herkistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon herkistänyt, -, -, olkoot herkistäneet, olkoon herkistetty

-, -, älköön olko herkistänyt, -, -, älkööt olko herkistäneet, älköön olko herkistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

herkistäisin, herkistäisit, herkistäisi, herkistäisimme, herkistäisitte, herkistäisivät, herkistettäisiin

en herkistäisi, et herkistäisi, ei herkistäisi, emme herkistäisi, ette herkistäisi, eivät herkistäisi, ei herkistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin herkistänyt, olisit herkistänyt, olisi herkistänyt, olisimme herkistäneet, olisitte herkistäneet, olisivat herkistäneet, oltaisiin herkistetty

en olisi herkistänyt, et olisi herkistänyt, ei olisi herkistänyt, emme olisi herkistäneet, ette olisi herkistäneet, eivät olisi herkistäneet, ei olisi herkistetty

PREZENT POTENȚIAL

herkistänen, herkistänet, herkistänee, herkistänemme, herkistänette, herkistänevät, herkistettäneen

en herkistäne, et herkistäne, ei herkistäne, emme herkistäne, ette herkistäne, eivät herkistäne, ei herkistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen herkistänyt, lienet herkistänyt, lienee herkistänyt, lienemme herkistäneet, lienette herkistäneet, lienevät herkistäneet, lienee herkistetty

en liene herkistänyt, et liene herkistänyt, ei liene herkistänyt, emme liene herkistäneet, ette liene herkistäneet, eivät liene herkistäneet, ei liene herkistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: herkistää    FORMA LUNGĂ: herkistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: herkistäessä   INSTRUCTIV: herkistäen  INESIV PASIV: herkistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: herkistämään   INESIV: herkistämässä  ELATIV: herkistämästä

ADESIV: herkistämällä  ABESIV: herkistämättä  INSTRUCTIV: herkistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: herkistäminen   PARTITIV: herkistäminen

INFINITIVUL CINCI: herkistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: herkistävä  (gen. herkistävän)   PASIV: herkistettävä   (gen. herkistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: herkistänyt                      PASIV: herkistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: herkistäjä (pl.gen. herkistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: herkistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): herkistys

 

 

hiestää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

hiestän, hiestät, hiestää, hiestämme, hiestätte, hiestävät, hiestetään

en hiestä, et hiestä, ei hiestä, emme hiestä, ette hiestä, eivät hiestä, ei hiestetä

IMPERFECT INDICATIV

hiestin, hiestit, hiesti, hiestimme, hiestitte, hiestivät, hiestettiin

en hiestänyt, et hiestänyt, ei hiestänyt, emme hiestäneet, ette hiestäneet, eivät hiestäneet, ei hiestetty

PERFECT INDICATIV

olen hiestänyt, olet hiestänyt, on hiestänyt, olemme hiestäneet, olette hiestäneet, ovat hiestäneet, on hiestetty

en ole hiestänyt, et ole hiestänyt, ei ole hiestänyt, emme ole hiestäneet, ette ole hiestäneet, eivät ole hiestäneet, ei ole hiestetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hiestänyt, olit hiestänyt, oli hiestänyt, olimme hiestäneet, olitte hiestäneet, olivat hiestäneet, oli hiestetty

en ollut hiestänyt, et ollut hiestänyt, ei ollut hiestänyt, emme olleet hiestäneet, ette olleet hiestäneet, eivät olleet hiestäneet, ei ollut hiestetty

PREZENT IMPERATIV

-, hiestä, hiestäköön, hiestäkäämme, hiestäkää, hiestäkööt, hiestettäköön

-, älä hiestä, älköön hiestäkö, älkäämme hiestäkö, älkää hiestäkö, älkööt hiestäkö, älköön hiestettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hiestänyt, -, -, olkoot hiestäneet, olkoon hiestetty

-, -, älköön olko hiestänyt, -, -, älkööt olko hiestäneet, älköön olko hiestetty

PREZENT CONDIȚIONAL

hiestäisin, hiestäisit, hiestäisi, hiestäisimme, hiestäisitte, hiestäisivät, hiestettäisiin

en hiestäisi, et hiestäisi, ei hiestäisi, emme hiestäisi, ette hiestäisi, eivät hiestäisi, ei hiestettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hiestänyt, olisit hiestänyt, olisi hiestänyt, olisimme hiestäneet, olisitte hiestäneet, olisivat hiestäneet, oltaisiin hiestetty

en olisi hiestänyt, et olisi hiestänyt, ei olisi hiestänyt, emme olisi hiestäneet, ette olisi hiestäneet, eivät olisi hiestäneet, ei olisi hiestetty

PREZENT POTENȚIAL

hiestänen, hiestänet, hiestänee, hiestänemme, hiestänette, hiestänevät, hiestettäneen

en hiestäne, et hiestäne, ei hiestäne, emme hiestäne, ette hiestäne, eivät hiestäne, ei hiestettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen hiestänyt, lienet hiestänyt, lienee hiestänyt, lienemme hiestäneet, lienette hiestäneet, lienevät hiestäneet, lienee hiestetty

en liene hiestänyt, et liene hiestänyt, ei liene hiestänyt, emme liene hiestäneet, ette liene hiestäneet, eivät liene hiestäneet, ei liene hiestetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hiestää    FORMA LUNGĂ: hiestääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hiestäessä   INSTRUCTIV: hiestäen  INESIV PASIV: hiestettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hiestämään   INESIV: hiestämässä  ELATIV: hiestämästä

ADESIV: hiestämällä  ABESIV: hiestämättä  INSTRUCTIV: hiestämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hiestäminen   PARTITIV: hiestäminen

INFINITIVUL CINCI: hiestämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hiestävä  (gen. hiestävän)   PASIV: hiestettävä   (gen. hiestettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hiestänyt                    PASIV: hiestetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hiestäjä (pl.gen. hiestäjien)  ADJECTIV NEGATIV: hiestämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hiesto

 

 

hiilestää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

hiilestän, hiilestät, hiilestää, hiilestämme, hiilestätte, hiilestävät, hiilestetään

en hiilestä, et hiilestä, ei hiilestä, emme hiilestä, ette hiilestä, eivät hiilestä, ei hiilestetä

IMPERFECT INDICATIV

hiilestin, hiilestit, hiilesti, hiilestimme, hiilestitte, hiilestivät, hiilestettiin

en hiilestänyt, et hiilestänyt, ei hiilestänyt, emme hiilestäneet, ette hiilestäneet, eivät hiilestäneet, ei hiilestetty

PERFECT INDICATIV

olen hiilestänyt, olet hiilestänyt, on hiilestänyt, olemme hiilestäneet, olette hiilestäneet, ovat hiilestäneet, on hiilestetty

en ole hiilestänyt, et ole hiilestänyt, ei ole hiilestänyt, emme ole hiilestäneet, ette ole hiilestäneet, eivät ole hiilestäneet, ei ole hiilestetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hiilestänyt, olit hiilestänyt, oli hiilestänyt, olimme hiilestäneet, olitte hiilestäneet, olivat hiilestäneet, oli hiilestetty

en ollut hiilestänyt, et ollut hiilestänyt, ei ollut hiilestänyt, emme olleet hiilestäneet, ette olleet hiilestäneet, eivät olleet hiilestäneet, ei ollut hiilestetty

PREZENT IMPERATIV

-, hiilestä, hiilestäköön, hiilestäkäämme, hiilestäkää, hiilestäkööt, hiilestettäköön

-, älä hiilestä, älköön hiilestäkö, älkäämme hiilestäkö, älkää hiilestäkö, älkööt hiilestäkö, älköön hiilestettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hiilestänyt, -, -, olkoot hiilestäneet, olkoon hiilestetty

-, -, älköön olko hiilestänyt, -, -, älkööt olko hiilestäneet, älköön olko hiilestetty

PREZENT CONDIȚIONAL

hiilestäisin, hiilestäisit, hiilestäisi, hiilestäisimme, hiilestäisitte, hiilestäisivät, hiilestettäisiin

en hiilestäisi, et hiilestäisi, ei hiilestäisi, emme hiilestäisi, ette hiilestäisi, eivät hiilestäisi, ei hiilestettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hiilestänyt, olisit hiilestänyt, olisi hiilestänyt, olisimme hiilestäneet, olisitte hiilestäneet, olisivat hiilestäneet, oltaisiin hiilestetty

en olisi hiilestänyt, et olisi hiilestänyt, ei olisi hiilestänyt, emme olisi hiilestäneet, ette olisi hiilestäneet, eivät olisi hiilestäneet, ei olisi hiilestetty

PREZENT POTENȚIAL

hiilestänen, hiilestänet, hiilestänee, hiilestänemme, hiilestänette, hiilestänevät, hiilestettäneen

en hiilestäne, et hiilestäne, ei hiilestäne, emme hiilestäne, ette hiilestäne, eivät hiilestäne, ei hiilestettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen hiilestänyt, lienet hiilestänyt, lienee hiilestänyt, lienemme hiilestäneet, lienette hiilestäneet, lienevät hiilestäneet, lienee hiilestetty

en liene hiilestänyt, et liene hiilestänyt, ei liene hiilestänyt, emme liene hiilestäneet, ette liene hiilestäneet, eivät liene hiilestäneet, ei liene hiilestetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hiilestää    FORMA LUNGĂ: hiilestääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hiilestäessä   INSTRUCTIV: hiilestäen  INESIV PASIV: hiilestettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hiilestämään   INESIV: hiilestämässä  ELATIV: hiilestämästä

ADESIV: hiilestämällä  ABESIV: hiilestämättä  INSTRUCTIV: hiilestämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hiilestäminen   PARTITIV: hiilestäminen

INFINITIVUL CINCI: hiilestämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hiilestävä  (gen. hiilestävän)   PASIV: hiilestettävä   (gen. hiilestettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hiilestänyt                      PASIV: hiilestetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hiilestäjä (pl.gen. hiilestäjien)  ADJECTIV NEGATIV: hiilestämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hiilestys

 

 

hätistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

hätistän, hätistät, hätistää, hätistämme, hätistätte, hätistävät, hätistetään

en hätistä, et hätistä, ei hätistä, emme hätistä, ette hätistä, eivät hätistä, ei hätistetä

IMPERFECT INDICATIV

hätistin, hätistit, hätisti, hätistimme, hätistitte, hätistivät, hätistettiin

en hätistänyt, et hätistänyt, ei hätistänyt, emme hätistäneet, ette hätistäneet, eivät hätistäneet, ei hätistetty

PERFECT INDICATIV

olen hätistänyt, olet hätistänyt, on hätistänyt, olemme hätistäneet, olette hätistäneet, ovat hätistäneet, on hätistetty

en ole hätistänyt, et ole hätistänyt, ei ole hätistänyt, emme ole hätistäneet, ette ole hätistäneet, eivät ole hätistäneet, ei ole hätistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hätistänyt, olit hätistänyt, oli hätistänyt, olimme hätistäneet, olitte hätistäneet, olivat hätistäneet, oli hätistetty

en ollut hätistänyt, et ollut hätistänyt, ei ollut hätistänyt, emme olleet hätistäneet, ette olleet hätistäneet, eivät olleet hätistäneet, ei ollut hätistetty

PREZENT IMPERATIV

-, hätistä, hätistäköön, hätistäkäämme, hätistäkää, hätistäkööt, hätistettäköön

-, älä hätistä, älköön hätistäkö, älkäämme hätistäkö, älkää hätistäkö, älkööt hätistäkö, älköön hätistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hätistänyt, -, -, olkoot hätistäneet, olkoon hätistetty

-, -, älköön olko hätistänyt, -, -, älkööt olko hätistäneet, älköön olko hätistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

hätistäisin, hätistäisit, hätistäisi, hätistäisimme, hätistäisitte, hätistäisivät, hätistettäisiin

en hätistäisi, et hätistäisi, ei hätistäisi, emme hätistäisi, ette hätistäisi, eivät hätistäisi, ei hätistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hätistänyt, olisit hätistänyt, olisi hätistänyt, olisimme hätistäneet, olisitte hätistäneet, olisivat hätistäneet, oltaisiin hätistetty

en olisi hätistänyt, et olisi hätistänyt, ei olisi hätistänyt, emme olisi hätistäneet, ette olisi hätistäneet, eivät olisi hätistäneet, ei olisi hätistetty

PREZENT POTENȚIAL

hätistänen, hätistänet, hätistänee, hätistänemme, hätistänette, hätistänevät, hätistettäneen

en hätistäne, et hätistäne, ei hätistäne, emme hätistäne, ette hätistäne, eivät hätistäne, ei hätistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen hätistänyt, lienet hätistänyt, lienee hätistänyt, lienemme hätistäneet, lienette hätistäneet, lienevät hätistäneet, lienee hätistetty

en liene hätistänyt, et liene hätistänyt, ei liene hätistänyt, emme liene hätistäneet, ette liene hätistäneet, eivät liene hätistäneet, ei liene hätistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hätistää    FORMA LUNGĂ: hätistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hätistäessä   INSTRUCTIV: hätistäen  INESIV PASIV: hätistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hätistämään   INESIV: hätistämässä  ELATIV: hätistämästä

ADESIV: hätistämällä  ABESIV: hätistämättä  INSTRUCTIV: hätistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hätistäminen   PARTITIV: hätistäminen

INFINITIVUL CINCI: hätistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hätistävä  (gen. hätistävän)   PASIV: hätistettävä   (gen. hätistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hätistänyt                     PASIV: hätistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hätistäjä (pl.gen. hätistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: hätistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hätistys

 

 

höristää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

höristän, höristät, höristää, höristämme, höristätte, höristävät, höristetään

en höristä, et höristä, ei höristä, emme höristä, ette höristä, eivät höristä, ei höristetä

IMPERFECT INDICATIV

höristin, höristit, höristi, höristimme, höristitte, höristivät, höristettiin

en höristänyt, et höristänyt, ei höristänyt, emme höristäneet, ette höristäneet, eivät höristäneet, ei höristetty

PERFECT INDICATIV

olen höristänyt, olet höristänyt, on höristänyt, olemme höristäneet, olette höristäneet, ovat höristäneet, on höristetty

en ole höristänyt, et ole höristänyt, ei ole höristänyt, emme ole höristäneet, ette ole höristäneet, eivät ole höristäneet, ei ole höristetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin höristänyt, olit höristänyt, oli höristänyt, olimme höristäneet, olitte höristäneet, olivat höristäneet, oli höristetty

en ollut höristänyt, et ollut höristänyt, ei ollut höristänyt, emme olleet höristäneet, ette olleet höristäneet, eivät olleet höristäneet, ei ollut höristetty

PREZENT IMPERATIV

-, höristä, höristäköön, höristäkäämme, höristäkää, höristäkööt, höristettäköön

-, älä höristä, älköön höristäkö, älkäämme höristäkö, älkää höristäkö, älkööt höristäkö, älköön höristettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon höristänyt, -, -, olkoot höristäneet, olkoon höristetty

-, -, älköön olko höristänyt, -, -, älkööt olko höristäneet, älköön olko höristetty

PREZENT CONDIȚIONAL

höristäisin, höristäisit, höristäisi, höristäisimme, höristäisitte, höristäisivät, höristettäisiin

en höristäisi, et höristäisi, ei höristäisi, emme höristäisi, ette höristäisi, eivät höristäisi, ei höristettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin höristänyt, olisit höristänyt, olisi höristänyt, olisimme höristäneet, olisitte höristäneet, olisivat höristäneet, oltaisiin höristetty

en olisi höristänyt, et olisi höristänyt, ei olisi höristänyt, emme olisi höristäneet, ette olisi höristäneet, eivät olisi höristäneet, ei olisi höristetty

PREZENT POTENȚIAL

höristänen, höristänet, höristänee, höristänemme, höristänette, höristänevät, höristettäneen

en höristäne, et höristäne, ei höristäne, emme höristäne, ette höristäne, eivät höristäne, ei höristettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen höristänyt, lienet höristänyt, lienee höristänyt, lienemme höristäneet, lienette höristäneet, lienevät höristäneet, lienee höristetty

en liene höristänyt, et liene höristänyt, ei liene höristänyt, emme liene höristäneet, ette liene höristäneet, eivät liene höristäneet, ei liene höristetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: höristää    FORMA LUNGĂ: höristääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: höristäessä   INSTRUCTIV: höristäen  INESIV PASIV: höristettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: höristämään   INESIV: höristämässä  ELATIV: höristämästä

ADESIV: höristämällä  ABESIV: höristämättä  INSTRUCTIV: höristämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: höristäminen   PARTITIV: höristäminen

INFINITIVUL CINCI: höristämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: höristävä  (gen. höristävän)   PASIV: höristettävä   (gen. höristettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: höristänyt                     PASIV: höristetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: höristäjä (pl.gen. höristäjien)  ADJECTIV NEGATIV: höristämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): höristys

 

 

höyrystää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

höyrystän, höyrystät, höyrystää, höyrystämme, höyrystätte, höyrystävät, höyrystetään

en höyrystä, et höyrystä, ei höyrystä, emme höyrystä, ette höyrystä, eivät höyrystä, ei höyrystetä

IMPERFECT INDICATIV

höyrystin, höyrystit, höyrysti, höyrystimme, höyrystitte, höyrystivät, höyrystettiin

en höyrystänyt, et höyrystänyt, ei höyrystänyt, emme höyrystäneet, ette höyrystäneet, eivät höyrystäneet, ei höyrystetty

PERFECT INDICATIV

olen höyrystänyt, olet höyrystänyt, on höyrystänyt, olemme höyrystäneet, olette höyrystäneet, ovat höyrystäneet, on höyrystetty

en ole höyrystänyt, et ole höyrystänyt, ei ole höyrystänyt, emme ole höyrystäneet, ette ole höyrystäneet, eivät ole höyrystäneet, ei ole höyrystetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin höyrystänyt, olit höyrystänyt, oli höyrystänyt, olimme höyrystäneet, olitte höyrystäneet, olivat höyrystäneet, oli höyrystetty

en ollut höyrystänyt, et ollut höyrystänyt, ei ollut höyrystänyt, emme olleet höyrystäneet, ette olleet höyrystäneet, eivät olleet höyrystäneet, ei ollut höyrystetty

PREZENT IMPERATIV

-, höyrystä, höyrystäköön, höyrystäkäämme, höyrystäkää, höyrystäkööt, höyrystettäköön

-, älä höyrystä, älköön höyrystäkö, älkäämme höyrystäkö, älkää höyrystäkö, älkööt höyrystäkö, älköön höyrystettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon höyrystänyt, -, -, olkoot höyrystäneet, olkoon höyrystetty

-, -, älköön olko höyrystänyt, -, -, älkööt olko höyrystäneet, älköön olko höyrystetty

PREZENT CONDIȚIONAL

höyrystäisin, höyrystäisit, höyrystäisi, höyrystäisimme, höyrystäisitte, höyrystäisivät, höyrystettäisiin

en höyrystäisi, et höyrystäisi, ei höyrystäisi, emme höyrystäisi, ette höyrystäisi, eivät höyrystäisi, ei höyrystettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin höyrystänyt, olisit höyrystänyt, olisi höyrystänyt, olisimme höyrystäneet, olisitte höyrystäneet, olisivat höyrystäneet, oltaisiin höyrystetty

en olisi höyrystänyt, et olisi höyrystänyt, ei olisi höyrystänyt, emme olisi höyrystäneet, ette olisi höyrystäneet, eivät olisi höyrystäneet, ei olisi höyrystetty

PREZENT POTENȚIAL

höyrystänen, höyrystänet, höyrystänee, höyrystänemme, höyrystänette, höyrystänevät, höyrystettäneen

en höyrystäne, et höyrystäne, ei höyrystäne, emme höyrystäne, ette höyrystäne, eivät höyrystäne, ei höyrystettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen höyrystänyt, lienet höyrystänyt, lienee höyrystänyt, lienemme höyrystäneet, lienette höyrystäneet, lienevät höyrystäneet, lienee höyrystetty

en liene höyrystänyt, et liene höyrystänyt, ei liene höyrystänyt, emme liene höyrystäneet, ette liene höyrystäneet, eivät liene höyrystäneet, ei liene höyrystetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: höyrystää    FORMA LUNGĂ: höyrystääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: höyrystäessä   INSTRUCTIV: höyrystäen  INESIV PASIV: höyrystettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: höyrystämään   INESIV: höyrystämässä  ELATIV: höyrystämästä

ADESIV: höyrystämällä  ABESIV: höyrystämättä  INSTRUCTIV: höyrystämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: höyrystäminen   PARTITIV: höyrystäminen

INFINITIVUL CINCI: höyrystämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: höyrystävä  (gen. höyrystävän)   PASIV: höyrystettävä   (gen. höyrystettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: höyrystänyt                      PASIV: höyrystetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: höyrystäjä (pl.gen. höyrystäjien)  ADJECTIV NEGATIV: höyrystämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): höyrystys

 

 

höystää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

höystän, höystät, höystää, höystämme, höystätte, höystävät, höystetään

en höystä, et höystä, ei höystä, emme höystä, ette höystä, eivät höystä, ei höystetä

IMPERFECT INDICATIV

höystin, höystit, höysti, höystimme, höystitte, höystivät, höystettiin

en höystänyt, et höystänyt, ei höystänyt, emme höystäneet, ette höystäneet, eivät höystäneet, ei höystetty

PERFECT INDICATIV

olen höystänyt, olet höystänyt, on höystänyt, olemme höystäneet, olette höystäneet, ovat höystäneet, on höystetty

en ole höystänyt, et ole höystänyt, ei ole höystänyt, emme ole höystäneet, ette ole höystäneet, eivät ole höystäneet, ei ole höystetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin höystänyt, olit höystänyt, oli höystänyt, olimme höystäneet, olitte höystäneet, olivat höystäneet, oli höystetty

en ollut höystänyt, et ollut höystänyt, ei ollut höystänyt, emme olleet höystäneet, ette olleet höystäneet, eivät olleet höystäneet, ei ollut höystetty

PREZENT IMPERATIV

-, höystä, höystäköön, höystäkäämme, höystäkää, höystäkööt, höystettäköön

-, älä höystä, älköön höystäkö, älkäämme höystäkö, älkää höystäkö, älkööt höystäkö, älköön höystettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon höystänyt, -, -, olkoot höystäneet, olkoon höystetty

-, -, älköön olko höystänyt, -, -, älkööt olko höystäneet, älköön olko höystetty

PREZENT CONDIȚIONAL

höystäisin, höystäisit, höystäisi, höystäisimme, höystäisitte, höystäisivät, höystettäisiin

en höystäisi, et höystäisi, ei höystäisi, emme höystäisi, ette höystäisi, eivät höystäisi, ei höystettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin höystänyt, olisit höystänyt, olisi höystänyt, olisimme höystäneet, olisitte höystäneet, olisivat höystäneet, oltaisiin höystetty

en olisi höystänyt, et olisi höystänyt, ei olisi höystänyt, emme olisi höystäneet, ette olisi höystäneet, eivät olisi höystäneet, ei olisi höystetty

PREZENT POTENȚIAL

höystänen, höystänet, höystänee, höystänemme, höystänette, höystänevät, höystettäneen

en höystäne, et höystäne, ei höystäne, emme höystäne, ette höystäne, eivät höystäne, ei höystettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen höystänyt, lienet höystänyt, lienee höystänyt, lienemme höystäneet, lienette höystäneet, lienevät höystäneet, lienee höystetty

en liene höystänyt, et liene höystänyt, ei liene höystänyt, emme liene höystäneet, ette liene höystäneet, eivät liene höystäneet, ei liene höystetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: höystää    FORMA LUNGĂ: höystääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: höystäessä   INSTRUCTIV: höystäen  INESIV PASIV: höystettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: höystämään   INESIV: höystämässä  ELATIV: höystämästä

ADESIV: höystämällä  ABESIV: höystämättä  INSTRUCTIV: höystämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: höystäminen   PARTITIV: höystäminen

INFINITIVUL CINCI: höystämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: höystävä  (gen. höystävän)   PASIV: höystettävä   (gen. höystettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: höystänyt                    PASIV: höystetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: höystäjä (pl.gen. höystäjien)  ADJECTIV NEGATIV: höystämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): höystö

 

 

iestää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

iestän, iestät, iestää, iestämme, iestätte, iestävät, iestetään

en iestä, et iestä, ei iestä, emme iestä, ette iestä, eivät iestä, ei iestetä

IMPERFECT INDICATIV

iestin, iestit, iesti, iestimme, iestitte, iestivät, iestettiin

en iestänyt, et iestänyt, ei iestänyt, emme iestäneet, ette iestäneet, eivät iestäneet, ei iestetty

PERFECT INDICATIV

olen iestänyt, olet iestänyt, on iestänyt, olemme iestäneet, olette iestäneet, ovat iestäneet, on iestetty

en ole iestänyt, et ole iestänyt, ei ole iestänyt, emme ole iestäneet, ette ole iestäneet, eivät ole iestäneet, ei ole iestetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin iestänyt, olit iestänyt, oli iestänyt, olimme iestäneet, olitte iestäneet, olivat iestäneet, oli iestetty

en ollut iestänyt, et ollut iestänyt, ei ollut iestänyt, emme olleet iestäneet, ette olleet iestäneet, eivät olleet iestäneet, ei ollut iestetty

PREZENT IMPERATIV

-, iestä, iestäköön, iestäkäämme, iestäkää, iestäkööt, iestettäköön

-, älä iestä, älköön iestäkö, älkäämme iestäkö, älkää iestäkö, älkööt iestäkö, älköön iestettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon iestänyt, -, -, olkoot iestäneet, olkoon iestetty

-, -, älköön olko iestänyt, -, -, älkööt olko iestäneet, älköön olko iestetty

PREZENT CONDIȚIONAL

iestäisin, iestäisit, iestäisi, iestäisimme, iestäisitte, iestäisivät, iestettäisiin

en iestäisi, et iestäisi, ei iestäisi, emme iestäisi, ette iestäisi, eivät iestäisi, ei iestettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin iestänyt, olisit iestänyt, olisi iestänyt, olisimme iestäneet, olisitte iestäneet, olisivat iestäneet, oltaisiin iestetty

en olisi iestänyt, et olisi iestänyt, ei olisi iestänyt, emme olisi iestäneet, ette olisi iestäneet, eivät olisi iestäneet, ei olisi iestetty

PREZENT POTENȚIAL

iestänen, iestänet, iestänee, iestänemme, iestänette, iestänevät, iestettäneen

en iestäne, et iestäne, ei iestäne, emme iestäne, ette iestäne, eivät iestäne, ei iestettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen iestänyt, lienet iestänyt, lienee iestänyt, lienemme iestäneet, lienette iestäneet, lienevät iestäneet, lienee iestetty

en liene iestänyt, et liene iestänyt, ei liene iestänyt, emme liene iestäneet, ette liene iestäneet, eivät liene iestäneet, ei liene iestetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: iestää    FORMA LUNGĂ: iestääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: iestäessä   INSTRUCTIV: iestäen  INESIV PASIV: iestettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: iestämään   INESIV: iestämässä  ELATIV: iestämästä

ADESIV: iestämällä  ABESIV: iestämättä  INSTRUCTIV: iestämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: iestäminen   PARTITIV: iestäminen

INFINITIVUL CINCI: iestämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: iestävä  (gen. iestävän)   PASIV: iestettävä   (gen. iestettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: iestänyt                   PASIV: iestetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: iestäjä (pl.gen. iestäjien)  ADJECTIV NEGATIV: iestämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): iesto

 

 

inhimillistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

inhimillistän, inhimillistät, inhimillistää, inhimillistämme, inhimillistätte, inhimillistävät, inhimillistetään

en inhimillistä, et inhimillistä, ei inhimillistä, emme inhimillistä, ette inhimillistä, eivät inhimillistä, ei inhimillistetä

IMPERFECT INDICATIV

inhimillistin, inhimillistit, inhimillisti, inhimillistimme, inhimillistitte, inhimillistivät, inhimillistettiin

en inhimillistänyt, et inhimillistänyt, ei inhimillistänyt, emme inhimillistäneet, ette inhimillistäneet, eivät inhimillistäneet, ei inhimillistetty

PERFECT INDICATIV

olen inhimillistänyt, olet inhimillistänyt, on inhimillistänyt, olemme inhimillistäneet, olette inhimillistäneet, ovat inhimillistäneet, on inhimillistetty

en ole inhimillistänyt, et ole inhimillistänyt, ei ole inhimillistänyt, emme ole inhimillistäneet, ette ole inhimillistäneet, eivät ole inhimillistäneet, ei ole inhimillistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin inhimillistänyt, olit inhimillistänyt, oli inhimillistänyt, olimme inhimillistäneet, olitte inhimillistäneet, olivat inhimillistäneet, oli inhimillistetty

en ollut inhimillistänyt, et ollut inhimillistänyt, ei ollut inhimillistänyt, emme olleet inhimillistäneet, ette olleet inhimillistäneet, eivät olleet inhimillistäneet, ei ollut inhimillistetty

PREZENT IMPERATIV

-, inhimillistä, inhimillistäköön, inhimillistäkäämme, inhimillistäkää, inhimillistäkööt, inhimillistettäköön

-, älä inhimillistä, älköön inhimillistäkö, älkäämme inhimillistäkö, älkää inhimillistäkö, älkööt inhimillistäkö, älköön inhimillistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon inhimillistänyt, -, -, olkoot inhimillistäneet, olkoon inhimillistetty

-, -, älköön olko inhimillistänyt, -, -, älkööt olko inhimillistäneet, älköön olko inhimillistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

inhimillistäisin, inhimillistäisit, inhimillistäisi, inhimillistäisimme, inhimillistäisitte, inhimillistäisivät, inhimillistettäisiin

en inhimillistäisi, et inhimillistäisi, ei inhimillistäisi, emme inhimillistäisi, ette inhimillistäisi, eivät inhimillistäisi, ei inhimillistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin inhimillistänyt, olisit inhimillistänyt, olisi inhimillistänyt, olisimme inhimillistäneet, olisitte inhimillistäneet, olisivat inhimillistäneet, oltaisiin inhimillistetty

en olisi inhimillistänyt, et olisi inhimillistänyt, ei olisi inhimillistänyt, emme olisi inhimillistäneet, ette olisi inhimillistäneet, eivät olisi inhimillistäneet, ei olisi inhimillistetty

PREZENT POTENȚIAL

inhimillistänen, inhimillistänet, inhimillistänee, inhimillistänemme, inhimillistänette, inhimillistänevät, inhimillistettäneen

en inhimillistäne, et inhimillistäne, ei inhimillistäne, emme inhimillistäne, ette inhimillistäne, eivät inhimillistäne, ei inhimillistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen inhimillistänyt, lienet inhimillistänyt, lienee inhimillistänyt, lienemme inhimillistäneet, lienette inhimillistäneet, lienevät inhimillistäneet, lienee inhimillistetty

en liene inhimillistänyt, et liene inhimillistänyt, ei liene inhimillistänyt, emme liene inhimillistäneet, ette liene inhimillistäneet, eivät liene inhimillistäneet, ei liene inhimillistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: inhimillistää    FORMA LUNGĂ: inhimillistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: inhimillistäessä   INSTRUCTIV: inhimillistäen  INESIV PASIV: inhimillistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: inhimillistämään   INESIV: inhimillistämässä  ELATIV: inhimillistämästä

ADESIV: inhimillistämällä  ABESIV: inhimillistämättä  INSTRUCTIV: inhimillistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: inhimillistäminen   PARTITIV: inhimillistäminen

INFINITIVUL CINCI: inhimillistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: inhimillistävä  (gen. inhimillistävän)   PASIV: inhimillistettävä   (gen. inhimillistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: inhimillistänyt                          PASIV: inhimillistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: inhimillistäjä (pl.gen. inhimillistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: inhimillistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): inhimillistys

 

 

irvistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

irvistän, irvistät, irvistää, irvistämme, irvistätte, irvistävät, irvistetään

en irvistä, et irvistä, ei irvistä, emme irvistä, ette irvistä, eivät irvistä, ei irvistetä

IMPERFECT INDICATIV

irvistin, irvistit, irvisti, irvistimme, irvistitte, irvistivät, irvistettiin

en irvistänyt, et irvistänyt, ei irvistänyt, emme irvistäneet, ette irvistäneet, eivät irvistäneet, ei irvistetty

PERFECT INDICATIV

olen irvistänyt, olet irvistänyt, on irvistänyt, olemme irvistäneet, olette irvistäneet, ovat irvistäneet, on irvistetty

en ole irvistänyt, et ole irvistänyt, ei ole irvistänyt, emme ole irvistäneet, ette ole irvistäneet, eivät ole irvistäneet, ei ole irvistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin irvistänyt, olit irvistänyt, oli irvistänyt, olimme irvistäneet, olitte irvistäneet, olivat irvistäneet, oli irvistetty

en ollut irvistänyt, et ollut irvistänyt, ei ollut irvistänyt, emme olleet irvistäneet, ette olleet irvistäneet, eivät olleet irvistäneet, ei ollut irvistetty

PREZENT IMPERATIV

-, irvistä, irvistäköön, irvistäkäämme, irvistäkää, irvistäkööt, irvistettäköön

-, älä irvistä, älköön irvistäkö, älkäämme irvistäkö, älkää irvistäkö, älkööt irvistäkö, älköön irvistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon irvistänyt, -, -, olkoot irvistäneet, olkoon irvistetty

-, -, älköön olko irvistänyt, -, -, älkööt olko irvistäneet, älköön olko irvistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

irvistäisin, irvistäisit, irvistäisi, irvistäisimme, irvistäisitte, irvistäisivät, irvistettäisiin

en irvistäisi, et irvistäisi, ei irvistäisi, emme irvistäisi, ette irvistäisi, eivät irvistäisi, ei irvistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin irvistänyt, olisit irvistänyt, olisi irvistänyt, olisimme irvistäneet, olisitte irvistäneet, olisivat irvistäneet, oltaisiin irvistetty

en olisi irvistänyt, et olisi irvistänyt, ei olisi irvistänyt, emme olisi irvistäneet, ette olisi irvistäneet, eivät olisi irvistäneet, ei olisi irvistetty

PREZENT POTENȚIAL

irvistänen, irvistänet, irvistänee, irvistänemme, irvistänette, irvistänevät, irvistettäneen

en irvistäne, et irvistäne, ei irvistäne, emme irvistäne, ette irvistäne, eivät irvistäne, ei irvistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen irvistänyt, lienet irvistänyt, lienee irvistänyt, lienemme irvistäneet, lienette irvistäneet, lienevät irvistäneet, lienee irvistetty

en liene irvistänyt, et liene irvistänyt, ei liene irvistänyt, emme liene irvistäneet, ette liene irvistäneet, eivät liene irvistäneet, ei liene irvistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: irvistää    FORMA LUNGĂ: irvistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: irvistäessä   INSTRUCTIV: irvistäen  INESIV PASIV: irvistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: irvistämään   INESIV: irvistämässä  ELATIV: irvistämästä

ADESIV: irvistämällä  ABESIV: irvistämättä  INSTRUCTIV: irvistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: irvistäminen   PARTITIV: irvistäminen

INFINITIVUL CINCI: irvistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: irvistävä  (gen. irvistävän)   PASIV: irvistettävä   (gen. irvistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: irvistänyt                     PASIV: irvistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: irvistäjä (pl.gen. irvistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: irvistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): irvistys

 

 

jänistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

jänistän, jänistät, jänistää, jänistämme, jänistätte, jänistävät, jänistetään

en jänistä, et jänistä, ei jänistä, emme jänistä, ette jänistä, eivät jänistä, ei jänistetä

IMPERFECT INDICATIV

jänistin, jänistit, jänisti, jänistimme, jänistitte, jänistivät, jänistettiin

en jänistänyt, et jänistänyt, ei jänistänyt, emme jänistäneet, ette jänistäneet, eivät jänistäneet, ei jänistetty

PERFECT INDICATIV

olen jänistänyt, olet jänistänyt, on jänistänyt, olemme jänistäneet, olette jänistäneet, ovat jänistäneet, on jänistetty

en ole jänistänyt, et ole jänistänyt, ei ole jänistänyt, emme ole jänistäneet, ette ole jänistäneet, eivät ole jänistäneet, ei ole jänistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin jänistänyt, olit jänistänyt, oli jänistänyt, olimme jänistäneet, olitte jänistäneet, olivat jänistäneet, oli jänistetty

en ollut jänistänyt, et ollut jänistänyt, ei ollut jänistänyt, emme olleet jänistäneet, ette olleet jänistäneet, eivät olleet jänistäneet, ei ollut jänistetty

PREZENT IMPERATIV

-, jänistä, jänistäköön, jänistäkäämme, jänistäkää, jänistäkööt, jänistettäköön

-, älä jänistä, älköön jänistäkö, älkäämme jänistäkö, älkää jänistäkö, älkööt jänistäkö, älköön jänistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon jänistänyt, -, -, olkoot jänistäneet, olkoon jänistetty

-, -, älköön olko jänistänyt, -, -, älkööt olko jänistäneet, älköön olko jänistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

jänistäisin, jänistäisit, jänistäisi, jänistäisimme, jänistäisitte, jänistäisivät, jänistettäisiin

en jänistäisi, et jänistäisi, ei jänistäisi, emme jänistäisi, ette jänistäisi, eivät jänistäisi, ei jänistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin jänistänyt, olisit jänistänyt, olisi jänistänyt, olisimme jänistäneet, olisitte jänistäneet, olisivat jänistäneet, oltaisiin jänistetty

en olisi jänistänyt, et olisi jänistänyt, ei olisi jänistänyt, emme olisi jänistäneet, ette olisi jänistäneet, eivät olisi jänistäneet, ei olisi jänistetty

PREZENT POTENȚIAL

jänistänen, jänistänet, jänistänee, jänistänemme, jänistänette, jänistänevät, jänistettäneen

en jänistäne, et jänistäne, ei jänistäne, emme jänistäne, ette jänistäne, eivät jänistäne, ei jänistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen jänistänyt, lienet jänistänyt, lienee jänistänyt, lienemme jänistäneet, lienette jänistäneet, lienevät jänistäneet, lienee jänistetty

en liene jänistänyt, et liene jänistänyt, ei liene jänistänyt, emme liene jänistäneet, ette liene jänistäneet, eivät liene jänistäneet, ei liene jänistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: jänistää    FORMA LUNGĂ: jänistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: jänistäessä   INSTRUCTIV: jänistäen  INESIV PASIV: jänistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: jänistämään   INESIV: jänistämässä  ELATIV: jänistämästä

ADESIV: jänistämällä  ABESIV: jänistämättä  INSTRUCTIV: jänistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: jänistäminen   PARTITIV: jänistäminen

INFINITIVUL CINCI: jänistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: jänistävä  (gen. jänistävän)   PASIV: jänistettävä   (gen. jänistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: jänistänyt                     PASIV: jänistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: jänistäjä (pl.gen. jänistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: jänistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): jänistys

 

 

järjestelmällistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

järjestelmällistän, järjestelmällistät, järjestelmällistää, järjestelmällistämme, järjestelmällistätte, järjestelmällistävät, järjestelmällistetään

en järjestelmällistä, et järjestelmällistä, ei järjestelmällistä, emme järjestelmällistä, ette järjestelmällistä, eivät järjestelmällistä, ei järjestelmällistetä

IMPERFECT INDICATIV

järjestelmällistin, järjestelmällistit, järjestelmällisti, järjestelmällistimme, järjestelmällistitte, järjestelmällistivät, järjestelmällistettiin

en järjestelmällistänyt, et järjestelmällistänyt, ei järjestelmällistänyt, emme järjestelmällistäneet, ette järjestelmällistäneet, eivät järjestelmällistäneet, ei järjestelmällistetty

PERFECT INDICATIV

olen järjestelmällistänyt, olet järjestelmällistänyt, on järjestelmällistänyt, olemme järjestelmällistäneet, olette järjestelmällistäneet, ovat järjestelmällistäneet, on järjestelmällistetty

en ole järjestelmällistänyt, et ole järjestelmällistänyt, ei ole järjestelmällistänyt, emme ole järjestelmällistäneet, ette ole järjestelmällistäneet, eivät ole järjestelmällistäneet, ei ole järjestelmällistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin järjestelmällistänyt, olit järjestelmällistänyt, oli järjestelmällistänyt, olimme järjestelmällistäneet, olitte järjestelmällistäneet, olivat järjestelmällistäneet, oli järjestelmällistetty

en ollut järjestelmällistänyt, et ollut järjestelmällistänyt, ei ollut järjestelmällistänyt, emme olleet järjestelmällistäneet, ette olleet järjestelmällistäneet, eivät olleet järjestelmällistäneet, ei ollut järjestelmällistetty

PREZENT IMPERATIV

-, järjestelmällistä, järjestelmällistäköön, järjestelmällistäkäämme, järjestelmällistäkää, järjestelmällistäkööt, järjestelmällistettäköön

-, älä järjestelmällistä, älköön järjestelmällistäkö, älkäämme järjestelmällistäkö, älkää järjestelmällistäkö, älkööt järjestelmällistäkö, älköön järjestelmällistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon järjestelmällistänyt, -, -, olkoot järjestelmällistäneet, olkoon järjestelmällistetty

-, -, älköön olko järjestelmällistänyt, -, -, älkööt olko järjestelmällistäneet, älköön olko järjestelmällistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

järjestelmällistäisin, järjestelmällistäisit, järjestelmällistäisi, järjestelmällistäisimme, järjestelmällistäisitte, järjestelmällistäisivät, järjestelmällistettäisiin

en järjestelmällistäisi, et järjestelmällistäisi, ei järjestelmällistäisi, emme järjestelmällistäisi, ette järjestelmällistäisi, eivät järjestelmällistäisi, ei järjestelmällistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin järjestelmällistänyt, olisit järjestelmällistänyt, olisi järjestelmällistänyt, olisimme järjestelmällistäneet, olisitte järjestelmällistäneet, olisivat järjestelmällistäneet, oltaisiin järjestelmällistetty

en olisi järjestelmällistänyt, et olisi järjestelmällistänyt, ei olisi järjestelmällistänyt, emme olisi järjestelmällistäneet, ette olisi järjestelmällistäneet, eivät olisi järjestelmällistäneet, ei olisi järjestelmällistetty

PREZENT POTENȚIAL

järjestelmällistänen, järjestelmällistänet, järjestelmällistänee, järjestelmällistänemme, järjestelmällistänette, järjestelmällistänevät, järjestelmällistettäneen

en järjestelmällistäne, et järjestelmällistäne, ei järjestelmällistäne, emme järjestelmällistäne, ette järjestelmällistäne, eivät järjestelmällistäne, ei järjestelmällistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen järjestelmällistänyt, lienet järjestelmällistänyt, lienee järjestelmällistänyt, lienemme järjestelmällistäneet, lienette järjestelmällistäneet, lienevät järjestelmällistäneet, lienee järjestelmällistetty

en liene järjestelmällistänyt, et liene järjestelmällistänyt, ei liene järjestelmällistänyt, emme liene järjestelmällistäneet, ette liene järjestelmällistäneet, eivät liene järjestelmällistäneet, ei liene järjestelmällistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: järjestelmällistää    FORMA LUNGĂ: järjestelmällistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: järjestelmällistäessä   INSTRUCTIV: järjestelmällistäen  INESIV PASIV: järjestelmällistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: järjestelmällistämään   INESIV: järjestelmällistämässä  ELATIV: järjestelmällistämästä

ADESIV: järjestelmällistämällä  ABESIV: järjestelmällistämättä  INSTRUCTIV: järjestelmällistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: järjestelmällistäminen   PARTITIV: järjestelmällistäminen

INFINITIVUL CINCI: järjestelmällistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: järjestelmällistävä  (gen. järjestelmällistävän)   PASIV: järjestelmällistettävä   (gen. järjestelmällistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: järjestelmällistänyt                               PASIV: järjestelmällistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: järjestelmällistäjä (pl.gen. järjestelmällistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: järjestelmällistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): järjestelmällistys

 

 

järjestää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

järjestän, järjestät, järjestää, järjestämme, järjestätte, järjestävät, järjestetään

en järjestä, et järjestä, ei järjestä, emme järjestä, ette järjestä, eivät järjestä, ei järjestetä

IMPERFECT INDICATIV

järjestin, järjestit, järjesti, järjestimme, järjestitte, järjestivät, järjestettiin

en järjestänyt, et järjestänyt, ei järjestänyt, emme järjestäneet, ette järjestäneet, eivät järjestäneet, ei järjestetty

PERFECT INDICATIV

olen järjestänyt, olet järjestänyt, on järjestänyt, olemme järjestäneet, olette järjestäneet, ovat järjestäneet, on järjestetty

en ole järjestänyt, et ole järjestänyt, ei ole järjestänyt, emme ole järjestäneet, ette ole järjestäneet, eivät ole järjestäneet, ei ole järjestetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin järjestänyt, olit järjestänyt, oli järjestänyt, olimme järjestäneet, olitte järjestäneet, olivat järjestäneet, oli järjestetty

en ollut järjestänyt, et ollut järjestänyt, ei ollut järjestänyt, emme olleet järjestäneet, ette olleet järjestäneet, eivät olleet järjestäneet, ei ollut järjestetty

PREZENT IMPERATIV

-, järjestä, järjestäköön, järjestäkäämme, järjestäkää, järjestäkööt, järjestettäköön

-, älä järjestä, älköön järjestäkö, älkäämme järjestäkö, älkää järjestäkö, älkööt järjestäkö, älköön järjestettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon järjestänyt, -, -, olkoot järjestäneet, olkoon järjestetty

-, -, älköön olko järjestänyt, -, -, älkööt olko järjestäneet, älköön olko järjestetty

PREZENT CONDIȚIONAL

järjestäisin, järjestäisit, järjestäisi, järjestäisimme, järjestäisitte, järjestäisivät, järjestettäisiin

en järjestäisi, et järjestäisi, ei järjestäisi, emme järjestäisi, ette järjestäisi, eivät järjestäisi, ei järjestettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin järjestänyt, olisit järjestänyt, olisi järjestänyt, olisimme järjestäneet, olisitte järjestäneet, olisivat järjestäneet, oltaisiin järjestetty

en olisi järjestänyt, et olisi järjestänyt, ei olisi järjestänyt, emme olisi järjestäneet, ette olisi järjestäneet, eivät olisi järjestäneet, ei olisi järjestetty

PREZENT POTENȚIAL

järjestänen, järjestänet, järjestänee, järjestänemme, järjestänette, järjestänevät, järjestettäneen

en järjestäne, et järjestäne, ei järjestäne, emme järjestäne, ette järjestäne, eivät järjestäne, ei järjestettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen järjestänyt, lienet järjestänyt, lienee järjestänyt, lienemme järjestäneet, lienette järjestäneet, lienevät järjestäneet, lienee järjestetty

en liene järjestänyt, et liene järjestänyt, ei liene järjestänyt, emme liene järjestäneet, ette liene järjestäneet, eivät liene järjestäneet, ei liene järjestetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: järjestää    FORMA LUNGĂ: järjestääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: järjestäessä   INSTRUCTIV: järjestäen  INESIV PASIV: järjestettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: järjestämään   INESIV: järjestämässä  ELATIV: järjestämästä

ADESIV: järjestämällä  ABESIV: järjestämättä  INSTRUCTIV: järjestämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: järjestäminen   PARTITIV: järjestäminen

INFINITIVUL CINCI: järjestämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: järjestävä  (gen. järjestävän)   PASIV: järjestettävä   (gen. järjestettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: järjestänyt                      PASIV: järjestetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: järjestäjä (pl.gen. järjestäjien)  ADJECTIV NEGATIV: järjestämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): järjestys

 

 

järkeistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

järkeistän, järkeistät, järkeistää, järkeistämme, järkeistätte, järkeistävät, järkeistetään

en järkeistä, et järkeistä, ei järkeistä, emme järkeistä, ette järkeistä, eivät järkeistä, ei järkeistetä

IMPERFECT INDICATIV

järkeistin, järkeistit, järkeisti, järkeistimme, järkeistitte, järkeistivät, järkeistettiin

en järkeistänyt, et järkeistänyt, ei järkeistänyt, emme järkeistäneet, ette järkeistäneet, eivät järkeistäneet, ei järkeistetty

PERFECT INDICATIV

olen järkeistänyt, olet järkeistänyt, on järkeistänyt, olemme järkeistäneet, olette järkeistäneet, ovat järkeistäneet, on järkeistetty

en ole järkeistänyt, et ole järkeistänyt, ei ole järkeistänyt, emme ole järkeistäneet, ette ole järkeistäneet, eivät ole järkeistäneet, ei ole järkeistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin järkeistänyt, olit järkeistänyt, oli järkeistänyt, olimme järkeistäneet, olitte järkeistäneet, olivat järkeistäneet, oli järkeistetty

en ollut järkeistänyt, et ollut järkeistänyt, ei ollut järkeistänyt, emme olleet järkeistäneet, ette olleet järkeistäneet, eivät olleet järkeistäneet, ei ollut järkeistetty

PREZENT IMPERATIV

-, järkeistä, järkeistäköön, järkeistäkäämme, järkeistäkää, järkeistäkööt, järkeistettäköön

-, älä järkeistä, älköön järkeistäkö, älkäämme järkeistäkö, älkää järkeistäkö, älkööt järkeistäkö, älköön järkeistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon järkeistänyt, -, -, olkoot järkeistäneet, olkoon järkeistetty

-, -, älköön olko järkeistänyt, -, -, älkööt olko järkeistäneet, älköön olko järkeistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

järkeistäisin, järkeistäisit, järkeistäisi, järkeistäisimme, järkeistäisitte, järkeistäisivät, järkeistettäisiin

en järkeistäisi, et järkeistäisi, ei järkeistäisi, emme järkeistäisi, ette järkeistäisi, eivät järkeistäisi, ei järkeistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin järkeistänyt, olisit järkeistänyt, olisi järkeistänyt, olisimme järkeistäneet, olisitte järkeistäneet, olisivat järkeistäneet, oltaisiin järkeistetty

en olisi järkeistänyt, et olisi järkeistänyt, ei olisi järkeistänyt, emme olisi järkeistäneet, ette olisi järkeistäneet, eivät olisi järkeistäneet, ei olisi järkeistetty

PREZENT POTENȚIAL

järkeistänen, järkeistänet, järkeistänee, järkeistänemme, järkeistänette, järkeistänevät, järkeistettäneen

en järkeistäne, et järkeistäne, ei järkeistäne, emme järkeistäne, ette järkeistäne, eivät järkeistäne, ei järkeistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen järkeistänyt, lienet järkeistänyt, lienee järkeistänyt, lienemme järkeistäneet, lienette järkeistäneet, lienevät järkeistäneet, lienee järkeistetty

en liene järkeistänyt, et liene järkeistänyt, ei liene järkeistänyt, emme liene järkeistäneet, ette liene järkeistäneet, eivät liene järkeistäneet, ei liene järkeistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: järkeistää    FORMA LUNGĂ: järkeistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: järkeistäessä   INSTRUCTIV: järkeistäen  INESIV PASIV: järkeistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: järkeistämään   INESIV: järkeistämässä  ELATIV: järkeistämästä

ADESIV: järkeistämällä  ABESIV: järkeistämättä  INSTRUCTIV: järkeistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: järkeistäminen   PARTITIV: järkeistäminen

INFINITIVUL CINCI: järkeistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: järkeistävä  (gen. järkeistävän)   PASIV: järkeistettävä   (gen. järkeistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: järkeistänyt                       PASIV: järkeistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: järkeistäjä (pl.gen. järkeistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: järkeistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): järkeistys

 

 

järkiperäistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

järkiperäistän, järkiperäistät, järkiperäistää, järkiperäistämme, järkiperäistätte, järkiperäistävät, järkiperäistetään

en järkiperäistä, et järkiperäistä, ei järkiperäistä, emme järkiperäistä, ette järkiperäistä, eivät järkiperäistä, ei järkiperäistetä

IMPERFECT INDICATIV

järkiperäistin, järkiperäistit, järkiperäisti, järkiperäistimme, järkiperäistitte, järkiperäistivät, järkiperäistettiin

en järkiperäistänyt, et järkiperäistänyt, ei järkiperäistänyt, emme järkiperäistäneet, ette järkiperäistäneet, eivät järkiperäistäneet, ei järkiperäistetty

PERFECT INDICATIV

olen järkiperäistänyt, olet järkiperäistänyt, on järkiperäistänyt, olemme järkiperäistäneet, olette järkiperäistäneet, ovat järkiperäistäneet, on järkiperäistetty

en ole järkiperäistänyt, et ole järkiperäistänyt, ei ole järkiperäistänyt, emme ole järkiperäistäneet, ette ole järkiperäistäneet, eivät ole järkiperäistäneet, ei ole järkiperäistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin järkiperäistänyt, olit järkiperäistänyt, oli järkiperäistänyt, olimme järkiperäistäneet, olitte järkiperäistäneet, olivat järkiperäistäneet, oli järkiperäistetty

en ollut järkiperäistänyt, et ollut järkiperäistänyt, ei ollut järkiperäistänyt, emme olleet järkiperäistäneet, ette olleet järkiperäistäneet, eivät olleet järkiperäistäneet, ei ollut järkiperäistetty

PREZENT IMPERATIV

-, järkiperäistä, järkiperäistäköön, järkiperäistäkäämme, järkiperäistäkää, järkiperäistäkööt, järkiperäistettäköön

-, älä järkiperäistä, älköön järkiperäistäkö, älkäämme järkiperäistäkö, älkää järkiperäistäkö, älkööt järkiperäistäkö, älköön järkiperäistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon järkiperäistänyt, -, -, olkoot järkiperäistäneet, olkoon järkiperäistetty

-, -, älköön olko järkiperäistänyt, -, -, älkööt olko järkiperäistäneet, älköön olko järkiperäistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

järkiperäistäisin, järkiperäistäisit, järkiperäistäisi, järkiperäistäisimme, järkiperäistäisitte, järkiperäistäisivät, järkiperäistettäisiin

en järkiperäistäisi, et järkiperäistäisi, ei järkiperäistäisi, emme järkiperäistäisi, ette järkiperäistäisi, eivät järkiperäistäisi, ei järkiperäistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin järkiperäistänyt, olisit järkiperäistänyt, olisi järkiperäistänyt, olisimme järkiperäistäneet, olisitte järkiperäistäneet, olisivat järkiperäistäneet, oltaisiin järkiperäistetty

en olisi järkiperäistänyt, et olisi järkiperäistänyt, ei olisi järkiperäistänyt, emme olisi järkiperäistäneet, ette olisi järkiperäistäneet, eivät olisi järkiperäistäneet, ei olisi järkiperäistetty

PREZENT POTENȚIAL

järkiperäistänen, järkiperäistänet, järkiperäistänee, järkiperäistänemme, järkiperäistänette, järkiperäistänevät, järkiperäistettäneen

en järkiperäistäne, et järkiperäistäne, ei järkiperäistäne, emme järkiperäistäne, ette järkiperäistäne, eivät järkiperäistäne, ei järkiperäistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen järkiperäistänyt, lienet järkiperäistänyt, lienee järkiperäistänyt, lienemme järkiperäistäneet, lienette järkiperäistäneet, lienevät järkiperäistäneet, lienee järkiperäistetty

en liene järkiperäistänyt, et liene järkiperäistänyt, ei liene järkiperäistänyt, emme liene järkiperäistäneet, ette liene järkiperäistäneet, eivät liene järkiperäistäneet, ei liene järkiperäistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: järkiperäistää    FORMA LUNGĂ: järkiperäistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: järkiperäistäessä   INSTRUCTIV: järkiperäistäen  INESIV PASIV: järkiperäistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: järkiperäistämään   INESIV: järkiperäistämässä  ELATIV: järkiperäistämästä

ADESIV: järkiperäistämällä  ABESIV: järkiperäistämättä  INSTRUCTIV: järkiperäistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: järkiperäistäminen   PARTITIV: järkiperäistäminen

INFINITIVUL CINCI: järkiperäistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: järkiperäistävä  (gen. järkiperäistävän)   PASIV: järkiperäistettävä   (gen. järkiperäistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: järkiperäistänyt                           PASIV: järkiperäistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: järkiperäistäjä (pl.gen. järkiperäistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: järkiperäistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): järkiperäistys

 

 

jäykistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

jäykistän, jäykistät, jäykistää, jäykistämme, jäykistätte, jäykistävät, jäykistetään

en jäykistä, et jäykistä, ei jäykistä, emme jäykistä, ette jäykistä, eivät jäykistä, ei jäykistetä

IMPERFECT INDICATIV

jäykistin, jäykistit, jäykisti, jäykistimme, jäykistitte, jäykistivät, jäykistettiin

en jäykistänyt, et jäykistänyt, ei jäykistänyt, emme jäykistäneet, ette jäykistäneet, eivät jäykistäneet, ei jäykistetty

PERFECT INDICATIV

olen jäykistänyt, olet jäykistänyt, on jäykistänyt, olemme jäykistäneet, olette jäykistäneet, ovat jäykistäneet, on jäykistetty

en ole jäykistänyt, et ole jäykistänyt, ei ole jäykistänyt, emme ole jäykistäneet, ette ole jäykistäneet, eivät ole jäykistäneet, ei ole jäykistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin jäykistänyt, olit jäykistänyt, oli jäykistänyt, olimme jäykistäneet, olitte jäykistäneet, olivat jäykistäneet, oli jäykistetty

en ollut jäykistänyt, et ollut jäykistänyt, ei ollut jäykistänyt, emme olleet jäykistäneet, ette olleet jäykistäneet, eivät olleet jäykistäneet, ei ollut jäykistetty

PREZENT IMPERATIV

-, jäykistä, jäykistäköön, jäykistäkäämme, jäykistäkää, jäykistäkööt, jäykistettäköön

-, älä jäykistä, älköön jäykistäkö, älkäämme jäykistäkö, älkää jäykistäkö, älkööt jäykistäkö, älköön jäykistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon jäykistänyt, -, -, olkoot jäykistäneet, olkoon jäykistetty

-, -, älköön olko jäykistänyt, -, -, älkööt olko jäykistäneet, älköön olko jäykistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

jäykistäisin, jäykistäisit, jäykistäisi, jäykistäisimme, jäykistäisitte, jäykistäisivät, jäykistettäisiin

en jäykistäisi, et jäykistäisi, ei jäykistäisi, emme jäykistäisi, ette jäykistäisi, eivät jäykistäisi, ei jäykistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin jäykistänyt, olisit jäykistänyt, olisi jäykistänyt, olisimme jäykistäneet, olisitte jäykistäneet, olisivat jäykistäneet, oltaisiin jäykistetty

en olisi jäykistänyt, et olisi jäykistänyt, ei olisi jäykistänyt, emme olisi jäykistäneet, ette olisi jäykistäneet, eivät olisi jäykistäneet, ei olisi jäykistetty

PREZENT POTENȚIAL

jäykistänen, jäykistänet, jäykistänee, jäykistänemme, jäykistänette, jäykistänevät, jäykistettäneen

en jäykistäne, et jäykistäne, ei jäykistäne, emme jäykistäne, ette jäykistäne, eivät jäykistäne, ei jäykistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen jäykistänyt, lienet jäykistänyt, lienee jäykistänyt, lienemme jäykistäneet, lienette jäykistäneet, lienevät jäykistäneet, lienee jäykistetty

en liene jäykistänyt, et liene jäykistänyt, ei liene jäykistänyt, emme liene jäykistäneet, ette liene jäykistäneet, eivät liene jäykistäneet, ei liene jäykistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: jäykistää    FORMA LUNGĂ: jäykistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: jäykistäessä   INSTRUCTIV: jäykistäen  INESIV PASIV: jäykistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: jäykistämään   INESIV: jäykistämässä  ELATIV: jäykistämästä

ADESIV: jäykistämällä  ABESIV: jäykistämättä  INSTRUCTIV: jäykistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: jäykistäminen   PARTITIV: jäykistäminen

INFINITIVUL CINCI: jäykistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: jäykistävä  (gen. jäykistävän)   PASIV: jäykistettävä   (gen. jäykistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: jäykistänyt                      PASIV: jäykistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: jäykistäjä (pl.gen. jäykistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: jäykistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): jäykistys

 

 

kansainvälistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

kansainvälistän, kansainvälistät, kansainvälistää, kansainvälistämme, kansainvälistätte, kansainvälistävät, kansainvälistetään

en kansainvälistä, et kansainvälistä, ei kansainvälistä, emme kansainvälistä, ette kansainvälistä, eivät kansainvälistä, ei kansainvälistetä

IMPERFECT INDICATIV

kansainvälistin, kansainvälistit, kansainvälisti, kansainvälistimme, kansainvälistitte, kansainvälistivät, kansainvälistettiin

en kansainvälistänyt, et kansainvälistänyt, ei kansainvälistänyt, emme kansainvälistäneet, ette kansainvälistäneet, eivät kansainvälistäneet, ei kansainvälistetty

PERFECT INDICATIV

olen kansainvälistänyt, olet kansainvälistänyt, on kansainvälistänyt, olemme kansainvälistäneet, olette kansainvälistäneet, ovat kansainvälistäneet, on kansainvälistetty

en ole kansainvälistänyt, et ole kansainvälistänyt, ei ole kansainvälistänyt, emme ole kansainvälistäneet, ette ole kansainvälistäneet, eivät ole kansainvälistäneet, ei ole kansainvälistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kansainvälistänyt, olit kansainvälistänyt, oli kansainvälistänyt, olimme kansainvälistäneet, olitte kansainvälistäneet, olivat kansainvälistäneet, oli kansainvälistetty

en ollut kansainvälistänyt, et ollut kansainvälistänyt, ei ollut kansainvälistänyt, emme olleet kansainvälistäneet, ette olleet kansainvälistäneet, eivät olleet kansainvälistäneet, ei ollut kansainvälistetty

PREZENT IMPERATIV

-, kansainvälistä, kansainvälistäköön, kansainvälistäkäämme, kansainvälistäkää, kansainvälistäkööt, kansainvälistettäköön

-, älä kansainvälistä, älköön kansainvälistäkö, älkäämme kansainvälistäkö, älkää kansainvälistäkö, älkööt kansainvälistäkö, älköön kansainvälistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kansainvälistänyt, -, -, olkoot kansainvälistäneet, olkoon kansainvälistetty

-, -, älköön olko kansainvälistänyt, -, -, älkööt olko kansainvälistäneet, älköön olko kansainvälistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

kansainvälistäisin, kansainvälistäisit, kansainvälistäisi, kansainvälistäisimme, kansainvälistäisitte, kansainvälistäisivät, kansainvälistettäisiin

en kansainvälistäisi, et kansainvälistäisi, ei kansainvälistäisi, emme kansainvälistäisi, ette kansainvälistäisi, eivät kansainvälistäisi, ei kansainvälistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kansainvälistänyt, olisit kansainvälistänyt, olisi kansainvälistänyt, olisimme kansainvälistäneet, olisitte kansainvälistäneet, olisivat kansainvälistäneet, oltaisiin kansainvälistetty

en olisi kansainvälistänyt, et olisi kansainvälistänyt, ei olisi kansainvälistänyt, emme olisi kansainvälistäneet, ette olisi kansainvälistäneet, eivät olisi kansainvälistäneet, ei olisi kansainvälistetty

PREZENT POTENȚIAL

kansainvälistänen, kansainvälistänet, kansainvälistänee, kansainvälistänemme, kansainvälistänette, kansainvälistänevät, kansainvälistettäneen

en kansainvälistäne, et kansainvälistäne, ei kansainvälistäne, emme kansainvälistäne, ette kansainvälistäne, eivät kansainvälistäne, ei kansainvälistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen kansainvälistänyt, lienet kansainvälistänyt, lienee kansainvälistänyt, lienemme kansainvälistäneet, lienette kansainvälistäneet, lienevät kansainvälistäneet, lienee kansainvälistetty

en liene kansainvälistänyt, et liene kansainvälistänyt, ei liene kansainvälistänyt, emme liene kansainvälistäneet, ette liene kansainvälistäneet, eivät liene kansainvälistäneet, ei liene kansainvälistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kansainvälistää    FORMA LUNGĂ: kansainvälistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kansainvälistäessä   INSTRUCTIV: kansainvälistäen  INESIV PASIV: kansainvälistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kansainvälistämään   INESIV: kansainvälistämässä  ELATIV: kansainvälistämästä

ADESIV: kansainvälistämällä  ABESIV: kansainvälistämättä  INSTRUCTIV: kansainvälistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kansainvälistäminen   PARTITIV: kansainvälistäminen

INFINITIVUL CINCI: kansainvälistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kansainvälistävä  (gen. kansainvälistävän)   PASIV: kansainvälistettävä   (gen. kansainvälistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kansainvälistänyt                            PASIV: kansainvälistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kansainvälistäjä (pl.gen. kansainvälistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: kansainvälistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kansainvälistys

 

 

kehystää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

kehystän, kehystät, kehystää, kehystämme, kehystätte, kehystävät, kehystetään

en kehystä, et kehystä, ei kehystä, emme kehystä, ette kehystä, eivät kehystä, ei kehystetä

IMPERFECT INDICATIV

kehystin, kehystit, kehysti, kehystimme, kehystitte, kehystivät, kehystettiin

en kehystänyt, et kehystänyt, ei kehystänyt, emme kehystäneet, ette kehystäneet, eivät kehystäneet, ei kehystetty

PERFECT INDICATIV

olen kehystänyt, olet kehystänyt, on kehystänyt, olemme kehystäneet, olette kehystäneet, ovat kehystäneet, on kehystetty

en ole kehystänyt, et ole kehystänyt, ei ole kehystänyt, emme ole kehystäneet, ette ole kehystäneet, eivät ole kehystäneet, ei ole kehystetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kehystänyt, olit kehystänyt, oli kehystänyt, olimme kehystäneet, olitte kehystäneet, olivat kehystäneet, oli kehystetty

en ollut kehystänyt, et ollut kehystänyt, ei ollut kehystänyt, emme olleet kehystäneet, ette olleet kehystäneet, eivät olleet kehystäneet, ei ollut kehystetty

PREZENT IMPERATIV

-, kehystä, kehystäköön, kehystäkäämme, kehystäkää, kehystäkööt, kehystettäköön

-, älä kehystä, älköön kehystäkö, älkäämme kehystäkö, älkää kehystäkö, älkööt kehystäkö, älköön kehystettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kehystänyt, -, -, olkoot kehystäneet, olkoon kehystetty

-, -, älköön olko kehystänyt, -, -, älkööt olko kehystäneet, älköön olko kehystetty

PREZENT CONDIȚIONAL

kehystäisin, kehystäisit, kehystäisi, kehystäisimme, kehystäisitte, kehystäisivät, kehystettäisiin

en kehystäisi, et kehystäisi, ei kehystäisi, emme kehystäisi, ette kehystäisi, eivät kehystäisi, ei kehystettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kehystänyt, olisit kehystänyt, olisi kehystänyt, olisimme kehystäneet, olisitte kehystäneet, olisivat kehystäneet, oltaisiin kehystetty

en olisi kehystänyt, et olisi kehystänyt, ei olisi kehystänyt, emme olisi kehystäneet, ette olisi kehystäneet, eivät olisi kehystäneet, ei olisi kehystetty

PREZENT POTENȚIAL

kehystänen, kehystänet, kehystänee, kehystänemme, kehystänette, kehystänevät, kehystettäneen

en kehystäne, et kehystäne, ei kehystäne, emme kehystäne, ette kehystäne, eivät kehystäne, ei kehystettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen kehystänyt, lienet kehystänyt, lienee kehystänyt, lienemme kehystäneet, lienette kehystäneet, lienevät kehystäneet, lienee kehystetty

en liene kehystänyt, et liene kehystänyt, ei liene kehystänyt, emme liene kehystäneet, ette liene kehystäneet, eivät liene kehystäneet, ei liene kehystetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kehystää    FORMA LUNGĂ: kehystääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kehystäessä   INSTRUCTIV: kehystäen  INESIV PASIV: kehystettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kehystämään   INESIV: kehystämässä  ELATIV: kehystämästä

ADESIV: kehystämällä  ABESIV: kehystämättä  INSTRUCTIV: kehystämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kehystäminen   PARTITIV: kehystäminen

INFINITIVUL CINCI: kehystämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kehystävä  (gen. kehystävän)   PASIV: kehystettävä   (gen. kehystettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kehystänyt                     PASIV: kehystetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kehystäjä (pl.gen. kehystäjien)  ADJECTIV NEGATIV: kehystämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kehystys

 

 

keihästää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

keihästän, keihästät, keihästää, keihästämme, keihästätte, keihästävät, keihästetään

en keihästä, et keihästä, ei keihästä, emme keihästä, ette keihästä, eivät keihästä, ei keihästetä

IMPERFECT INDICATIV

keihästin, keihästit, keihästi, keihästimme, keihästitte, keihästivät, keihästettiin

en keihästänyt, et keihästänyt, ei keihästänyt, emme keihästäneet, ette keihästäneet, eivät keihästäneet, ei keihästetty

PERFECT INDICATIV

olen keihästänyt, olet keihästänyt, on keihästänyt, olemme keihästäneet, olette keihästäneet, ovat keihästäneet, on keihästetty

en ole keihästänyt, et ole keihästänyt, ei ole keihästänyt, emme ole keihästäneet, ette ole keihästäneet, eivät ole keihästäneet, ei ole keihästetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin keihästänyt, olit keihästänyt, oli keihästänyt, olimme keihästäneet, olitte keihästäneet, olivat keihästäneet, oli keihästetty

en ollut keihästänyt, et ollut keihästänyt, ei ollut keihästänyt, emme olleet keihästäneet, ette olleet keihästäneet, eivät olleet keihästäneet, ei ollut keihästetty

PREZENT IMPERATIV

-, keihästä, keihästäköön, keihästäkäämme, keihästäkää, keihästäkööt, keihästettäköön

-, älä keihästä, älköön keihästäkö, älkäämme keihästäkö, älkää keihästäkö, älkööt keihästäkö, älköön keihästettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon keihästänyt, -, -, olkoot keihästäneet, olkoon keihästetty

-, -, älköön olko keihästänyt, -, -, älkööt olko keihästäneet, älköön olko keihästetty

PREZENT CONDIȚIONAL

keihästäisin, keihästäisit, keihästäisi, keihästäisimme, keihästäisitte, keihästäisivät, keihästettäisiin

en keihästäisi, et keihästäisi, ei keihästäisi, emme keihästäisi, ette keihästäisi, eivät keihästäisi, ei keihästettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin keihästänyt, olisit keihästänyt, olisi keihästänyt, olisimme keihästäneet, olisitte keihästäneet, olisivat keihästäneet, oltaisiin keihästetty

en olisi keihästänyt, et olisi keihästänyt, ei olisi keihästänyt, emme olisi keihästäneet, ette olisi keihästäneet, eivät olisi keihästäneet, ei olisi keihästetty

PREZENT POTENȚIAL

keihästänen, keihästänet, keihästänee, keihästänemme, keihästänette, keihästänevät, keihästettäneen

en keihästäne, et keihästäne, ei keihästäne, emme keihästäne, ette keihästäne, eivät keihästäne, ei keihästettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen keihästänyt, lienet keihästänyt, lienee keihästänyt, lienemme keihästäneet, lienette keihästäneet, lienevät keihästäneet, lienee keihästetty

en liene keihästänyt, et liene keihästänyt, ei liene keihästänyt, emme liene keihästäneet, ette liene keihästäneet, eivät liene keihästäneet, ei liene keihästetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: keihästää    FORMA LUNGĂ: keihästääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: keihästäessä   INSTRUCTIV: keihästäen  INESIV PASIV: keihästettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: keihästämään   INESIV: keihästämässä  ELATIV: keihästämästä

ADESIV: keihästämällä  ABESIV: keihästämättä  INSTRUCTIV: keihästämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: keihästäminen   PARTITIV: keihästäminen

INFINITIVUL CINCI: keihästämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: keihästävä  (gen. keihästävän)   PASIV: keihästettävä   (gen. keihästettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: keihästänyt                      PASIV: keihästetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: keihästäjä (pl.gen. keihästäjien)  ADJECTIV NEGATIV: keihästämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): keihästys

 

 

kellistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

kellistän, kellistät, kellistää, kellistämme, kellistätte, kellistävät, kellistetään

en kellistä, et kellistä, ei kellistä, emme kellistä, ette kellistä, eivät kellistä, ei kellistetä

IMPERFECT INDICATIV

kellistin, kellistit, kellisti, kellistimme, kellistitte, kellistivät, kellistettiin

en kellistänyt, et kellistänyt, ei kellistänyt, emme kellistäneet, ette kellistäneet, eivät kellistäneet, ei kellistetty

PERFECT INDICATIV

olen kellistänyt, olet kellistänyt, on kellistänyt, olemme kellistäneet, olette kellistäneet, ovat kellistäneet, on kellistetty

en ole kellistänyt, et ole kellistänyt, ei ole kellistänyt, emme ole kellistäneet, ette ole kellistäneet, eivät ole kellistäneet, ei ole kellistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kellistänyt, olit kellistänyt, oli kellistänyt, olimme kellistäneet, olitte kellistäneet, olivat kellistäneet, oli kellistetty

en ollut kellistänyt, et ollut kellistänyt, ei ollut kellistänyt, emme olleet kellistäneet, ette olleet kellistäneet, eivät olleet kellistäneet, ei ollut kellistetty

PREZENT IMPERATIV

-, kellistä, kellistäköön, kellistäkäämme, kellistäkää, kellistäkööt, kellistettäköön

-, älä kellistä, älköön kellistäkö, älkäämme kellistäkö, älkää kellistäkö, älkööt kellistäkö, älköön kellistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kellistänyt, -, -, olkoot kellistäneet, olkoon kellistetty

-, -, älköön olko kellistänyt, -, -, älkööt olko kellistäneet, älköön olko kellistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

kellistäisin, kellistäisit, kellistäisi, kellistäisimme, kellistäisitte, kellistäisivät, kellistettäisiin

en kellistäisi, et kellistäisi, ei kellistäisi, emme kellistäisi, ette kellistäisi, eivät kellistäisi, ei kellistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kellistänyt, olisit kellistänyt, olisi kellistänyt, olisimme kellistäneet, olisitte kellistäneet, olisivat kellistäneet, oltaisiin kellistetty

en olisi kellistänyt, et olisi kellistänyt, ei olisi kellistänyt, emme olisi kellistäneet, ette olisi kellistäneet, eivät olisi kellistäneet, ei olisi kellistetty

PREZENT POTENȚIAL

kellistänen, kellistänet, kellistänee, kellistänemme, kellistänette, kellistänevät, kellistettäneen

en kellistäne, et kellistäne, ei kellistäne, emme kellistäne, ette kellistäne, eivät kellistäne, ei kellistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen kellistänyt, lienet kellistänyt, lienee kellistänyt, lienemme kellistäneet, lienette kellistäneet, lienevät kellistäneet, lienee kellistetty

en liene kellistänyt, et liene kellistänyt, ei liene kellistänyt, emme liene kellistäneet, ette liene kellistäneet, eivät liene kellistäneet, ei liene kellistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kellistää    FORMA LUNGĂ: kellistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kellistäessä   INSTRUCTIV: kellistäen  INESIV PASIV: kellistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kellistämään   INESIV: kellistämässä  ELATIV: kellistämästä

ADESIV: kellistämällä  ABESIV: kellistämättä  INSTRUCTIV: kellistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kellistäminen   PARTITIV: kellistäminen

INFINITIVUL CINCI: kellistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kellistävä  (gen. kellistävän)   PASIV: kellistettävä   (gen. kellistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kellistänyt                      PASIV: kellistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kellistäjä (pl.gen. kellistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: kellistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kellistys

 

 

kestää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

kestän, kestät, kestää, kestämme, kestätte, kestävät, kestetään

en kestä, et kestä, ei kestä, emme kestä, ette kestä, eivät kestä, ei kestetä

IMPERFECT INDICATIV

kestin, kestit, kesti, kestimme, kestitte, kestivät, kestettiin

en kestänyt, et kestänyt, ei kestänyt, emme kestäneet, ette kestäneet, eivät kestäneet, ei kestetty

PERFECT INDICATIV

olen kestänyt, olet kestänyt, on kestänyt, olemme kestäneet, olette kestäneet, ovat kestäneet, on kestetty

en ole kestänyt, et ole kestänyt, ei ole kestänyt, emme ole kestäneet, ette ole kestäneet, eivät ole kestäneet, ei ole kestetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kestänyt, olit kestänyt, oli kestänyt, olimme kestäneet, olitte kestäneet, olivat kestäneet, oli kestetty

en ollut kestänyt, et ollut kestänyt, ei ollut kestänyt, emme olleet kestäneet, ette olleet kestäneet, eivät olleet kestäneet, ei ollut kestetty

PREZENT IMPERATIV

-, kestä, kestäköön, kestäkäämme, kestäkää, kestäkööt, kestettäköön

-, älä kestä, älköön kestäkö, älkäämme kestäkö, älkää kestäkö, älkööt kestäkö, älköön kestettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kestänyt, -, -, olkoot kestäneet, olkoon kestetty

-, -, älköön olko kestänyt, -, -, älkööt olko kestäneet, älköön olko kestetty

PREZENT CONDIȚIONAL

kestäisin, kestäisit, kestäisi, kestäisimme, kestäisitte, kestäisivät, kestettäisiin

en kestäisi, et kestäisi, ei kestäisi, emme kestäisi, ette kestäisi, eivät kestäisi, ei kestettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kestänyt, olisit kestänyt, olisi kestänyt, olisimme kestäneet, olisitte kestäneet, olisivat kestäneet, oltaisiin kestetty

en olisi kestänyt, et olisi kestänyt, ei olisi kestänyt, emme olisi kestäneet, ette olisi kestäneet, eivät olisi kestäneet, ei olisi kestetty

PREZENT POTENȚIAL

kestänen, kestänet, kestänee, kestänemme, kestänette, kestänevät, kestettäneen

en kestäne, et kestäne, ei kestäne, emme kestäne, ette kestäne, eivät kestäne, ei kestettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen kestänyt, lienet kestänyt, lienee kestänyt, lienemme kestäneet, lienette kestäneet, lienevät kestäneet, lienee kestetty

en liene kestänyt, et liene kestänyt, ei liene kestänyt, emme liene kestäneet, ette liene kestäneet, eivät liene kestäneet, ei liene kestetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kestää    FORMA LUNGĂ: kestääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kestäessä   INSTRUCTIV: kestäen  INESIV PASIV: kestettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kestämään   INESIV: kestämässä  ELATIV: kestämästä

ADESIV: kestämällä  ABESIV: kestämättä  INSTRUCTIV: kestämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kestäminen   PARTITIV: kestäminen

INFINITIVUL CINCI: kestämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kestävä  (gen. kestävän)   PASIV: kestettävä   (gen. kestettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kestänyt                   PASIV: kestetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kestäjä (pl.gen. kestäjien)  ADJECTIV NEGATIV: kestämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kesto

 

 

kiistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

kiistän, kiistät, kiistää, kiistämme, kiistätte, kiistävät, kiistetään

en kiistä, et kiistä, ei kiistä, emme kiistä, ette kiistä, eivät kiistä, ei kiistetä

IMPERFECT INDICATIV

kiistin, kiistit, kiisti, kiistimme, kiistitte, kiistivät, kiistettiin

en kiistänyt, et kiistänyt, ei kiistänyt, emme kiistäneet, ette kiistäneet, eivät kiistäneet, ei kiistetty

PERFECT INDICATIV

olen kiistänyt, olet kiistänyt, on kiistänyt, olemme kiistäneet, olette kiistäneet, ovat kiistäneet, on kiistetty

en ole kiistänyt, et ole kiistänyt, ei ole kiistänyt, emme ole kiistäneet, ette ole kiistäneet, eivät ole kiistäneet, ei ole kiistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kiistänyt, olit kiistänyt, oli kiistänyt, olimme kiistäneet, olitte kiistäneet, olivat kiistäneet, oli kiistetty

en ollut kiistänyt, et ollut kiistänyt, ei ollut kiistänyt, emme olleet kiistäneet, ette olleet kiistäneet, eivät olleet kiistäneet, ei ollut kiistetty

PREZENT IMPERATIV

-, kiistä, kiistäköön, kiistäkäämme, kiistäkää, kiistäkööt, kiistettäköön

-, älä kiistä, älköön kiistäkö, älkäämme kiistäkö, älkää kiistäkö, älkööt kiistäkö, älköön kiistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kiistänyt, -, -, olkoot kiistäneet, olkoon kiistetty

-, -, älköön olko kiistänyt, -, -, älkööt olko kiistäneet, älköön olko kiistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

kiistäisin, kiistäisit, kiistäisi, kiistäisimme, kiistäisitte, kiistäisivät, kiistettäisiin

en kiistäisi, et kiistäisi, ei kiistäisi, emme kiistäisi, ette kiistäisi, eivät kiistäisi, ei kiistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kiistänyt, olisit kiistänyt, olisi kiistänyt, olisimme kiistäneet, olisitte kiistäneet, olisivat kiistäneet, oltaisiin kiistetty

en olisi kiistänyt, et olisi kiistänyt, ei olisi kiistänyt, emme olisi kiistäneet, ette olisi kiistäneet, eivät olisi kiistäneet, ei olisi kiistetty

PREZENT POTENȚIAL

kiistänen, kiistänet, kiistänee, kiistänemme, kiistänette, kiistänevät, kiistettäneen

en kiistäne, et kiistäne, ei kiistäne, emme kiistäne, ette kiistäne, eivät kiistäne, ei kiistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen kiistänyt, lienet kiistänyt, lienee kiistänyt, lienemme kiistäneet, lienette kiistäneet, lienevät kiistäneet, lienee kiistetty

en liene kiistänyt, et liene kiistänyt, ei liene kiistänyt, emme liene kiistäneet, ette liene kiistäneet, eivät liene kiistäneet, ei liene kiistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kiistää    FORMA LUNGĂ: kiistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kiistäessä   INSTRUCTIV: kiistäen  INESIV PASIV: kiistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kiistämään   INESIV: kiistämässä  ELATIV: kiistämästä

ADESIV: kiistämällä  ABESIV: kiistämättä  INSTRUCTIV: kiistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kiistäminen   PARTITIV: kiistäminen

INFINITIVUL CINCI: kiistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kiistävä  (gen. kiistävän)   PASIV: kiistettävä   (gen. kiistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kiistänyt                    PASIV: kiistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kiistäjä (pl.gen. kiistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: kiistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kiisto

 

 

kilistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

kilistän, kilistät, kilistää, kilistämme, kilistätte, kilistävät, kilistetään

en kilistä, et kilistä, ei kilistä, emme kilistä, ette kilistä, eivät kilistä, ei kilistetä

IMPERFECT INDICATIV

kilistin, kilistit, kilisti, kilistimme, kilistitte, kilistivät, kilistettiin

en kilistänyt, et kilistänyt, ei kilistänyt, emme kilistäneet, ette kilistäneet, eivät kilistäneet, ei kilistetty

PERFECT INDICATIV

olen kilistänyt, olet kilistänyt, on kilistänyt, olemme kilistäneet, olette kilistäneet, ovat kilistäneet, on kilistetty

en ole kilistänyt, et ole kilistänyt, ei ole kilistänyt, emme ole kilistäneet, ette ole kilistäneet, eivät ole kilistäneet, ei ole kilistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kilistänyt, olit kilistänyt, oli kilistänyt, olimme kilistäneet, olitte kilistäneet, olivat kilistäneet, oli kilistetty

en ollut kilistänyt, et ollut kilistänyt, ei ollut kilistänyt, emme olleet kilistäneet, ette olleet kilistäneet, eivät olleet kilistäneet, ei ollut kilistetty

PREZENT IMPERATIV

-, kilistä, kilistäköön, kilistäkäämme, kilistäkää, kilistäkööt, kilistettäköön

-, älä kilistä, älköön kilistäkö, älkäämme kilistäkö, älkää kilistäkö, älkööt kilistäkö, älköön kilistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kilistänyt, -, -, olkoot kilistäneet, olkoon kilistetty

-, -, älköön olko kilistänyt, -, -, älkööt olko kilistäneet, älköön olko kilistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

kilistäisin, kilistäisit, kilistäisi, kilistäisimme, kilistäisitte, kilistäisivät, kilistettäisiin

en kilistäisi, et kilistäisi, ei kilistäisi, emme kilistäisi, ette kilistäisi, eivät kilistäisi, ei kilistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kilistänyt, olisit kilistänyt, olisi kilistänyt, olisimme kilistäneet, olisitte kilistäneet, olisivat kilistäneet, oltaisiin kilistetty

en olisi kilistänyt, et olisi kilistänyt, ei olisi kilistänyt, emme olisi kilistäneet, ette olisi kilistäneet, eivät olisi kilistäneet, ei olisi kilistetty

PREZENT POTENȚIAL

kilistänen, kilistänet, kilistänee, kilistänemme, kilistänette, kilistänevät, kilistettäneen

en kilistäne, et kilistäne, ei kilistäne, emme kilistäne, ette kilistäne, eivät kilistäne, ei kilistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen kilistänyt, lienet kilistänyt, lienee kilistänyt, lienemme kilistäneet, lienette kilistäneet, lienevät kilistäneet, lienee kilistetty

en liene kilistänyt, et liene kilistänyt, ei liene kilistänyt, emme liene kilistäneet, ette liene kilistäneet, eivät liene kilistäneet, ei liene kilistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kilistää    FORMA LUNGĂ: kilistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kilistäessä   INSTRUCTIV: kilistäen  INESIV PASIV: kilistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kilistämään   INESIV: kilistämässä  ELATIV: kilistämästä

ADESIV: kilistämällä  ABESIV: kilistämättä  INSTRUCTIV: kilistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kilistäminen   PARTITIV: kilistäminen

INFINITIVUL CINCI: kilistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kilistävä  (gen. kilistävän)   PASIV: kilistettävä   (gen. kilistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kilistänyt                     PASIV: kilistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kilistäjä (pl.gen. kilistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: kilistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kilistys

 

 

kipristää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

kipristän, kipristät, kipristää, kipristämme, kipristätte, kipristävät, kipristetään

en kipristä, et kipristä, ei kipristä, emme kipristä, ette kipristä, eivät kipristä, ei kipristetä

IMPERFECT INDICATIV

kipristin, kipristit, kipristi, kipristimme, kipristitte, kipristivät, kipristettiin

en kipristänyt, et kipristänyt, ei kipristänyt, emme kipristäneet, ette kipristäneet, eivät kipristäneet, ei kipristetty

PERFECT INDICATIV

olen kipristänyt, olet kipristänyt, on kipristänyt, olemme kipristäneet, olette kipristäneet, ovat kipristäneet, on kipristetty

en ole kipristänyt, et ole kipristänyt, ei ole kipristänyt, emme ole kipristäneet, ette ole kipristäneet, eivät ole kipristäneet, ei ole kipristetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kipristänyt, olit kipristänyt, oli kipristänyt, olimme kipristäneet, olitte kipristäneet, olivat kipristäneet, oli kipristetty

en ollut kipristänyt, et ollut kipristänyt, ei ollut kipristänyt, emme olleet kipristäneet, ette olleet kipristäneet, eivät olleet kipristäneet, ei ollut kipristetty

PREZENT IMPERATIV

-, kipristä, kipristäköön, kipristäkäämme, kipristäkää, kipristäkööt, kipristettäköön

-, älä kipristä, älköön kipristäkö, älkäämme kipristäkö, älkää kipristäkö, älkööt kipristäkö, älköön kipristettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kipristänyt, -, -, olkoot kipristäneet, olkoon kipristetty

-, -, älköön olko kipristänyt, -, -, älkööt olko kipristäneet, älköön olko kipristetty

PREZENT CONDIȚIONAL

kipristäisin, kipristäisit, kipristäisi, kipristäisimme, kipristäisitte, kipristäisivät, kipristettäisiin

en kipristäisi, et kipristäisi, ei kipristäisi, emme kipristäisi, ette kipristäisi, eivät kipristäisi, ei kipristettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kipristänyt, olisit kipristänyt, olisi kipristänyt, olisimme kipristäneet, olisitte kipristäneet, olisivat kipristäneet, oltaisiin kipristetty

en olisi kipristänyt, et olisi kipristänyt, ei olisi kipristänyt, emme olisi kipristäneet, ette olisi kipristäneet, eivät olisi kipristäneet, ei olisi kipristetty

PREZENT POTENȚIAL

kipristänen, kipristänet, kipristänee, kipristänemme, kipristänette, kipristänevät, kipristettäneen

en kipristäne, et kipristäne, ei kipristäne, emme kipristäne, ette kipristäne, eivät kipristäne, ei kipristettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen kipristänyt, lienet kipristänyt, lienee kipristänyt, lienemme kipristäneet, lienette kipristäneet, lienevät kipristäneet, lienee kipristetty

en liene kipristänyt, et liene kipristänyt, ei liene kipristänyt, emme liene kipristäneet, ette liene kipristäneet, eivät liene kipristäneet, ei liene kipristetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kipristää    FORMA LUNGĂ: kipristääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kipristäessä   INSTRUCTIV: kipristäen  INESIV PASIV: kipristettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kipristämään   INESIV: kipristämässä  ELATIV: kipristämästä

ADESIV: kipristämällä  ABESIV: kipristämättä  INSTRUCTIV: kipristämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kipristäminen   PARTITIV: kipristäminen

INFINITIVUL CINCI: kipristämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kipristävä  (gen. kipristävän)   PASIV: kipristettävä   (gen. kipristettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kipristänyt                      PASIV: kipristetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kipristäjä (pl.gen. kipristäjien)  ADJECTIV NEGATIV: kipristämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kipristys

 

 

kiristää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

kiristän, kiristät, kiristää, kiristämme, kiristätte, kiristävät, kiristetään

en kiristä, et kiristä, ei kiristä, emme kiristä, ette kiristä, eivät kiristä, ei kiristetä

IMPERFECT INDICATIV

kiristin, kiristit, kiristi, kiristimme, kiristitte, kiristivät, kiristettiin

en kiristänyt, et kiristänyt, ei kiristänyt, emme kiristäneet, ette kiristäneet, eivät kiristäneet, ei kiristetty

PERFECT INDICATIV

olen kiristänyt, olet kiristänyt, on kiristänyt, olemme kiristäneet, olette kiristäneet, ovat kiristäneet, on kiristetty

en ole kiristänyt, et ole kiristänyt, ei ole kiristänyt, emme ole kiristäneet, ette ole kiristäneet, eivät ole kiristäneet, ei ole kiristetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kiristänyt, olit kiristänyt, oli kiristänyt, olimme kiristäneet, olitte kiristäneet, olivat kiristäneet, oli kiristetty

en ollut kiristänyt, et ollut kiristänyt, ei ollut kiristänyt, emme olleet kiristäneet, ette olleet kiristäneet, eivät olleet kiristäneet, ei ollut kiristetty

PREZENT IMPERATIV

-, kiristä, kiristäköön, kiristäkäämme, kiristäkää, kiristäkööt, kiristettäköön

-, älä kiristä, älköön kiristäkö, älkäämme kiristäkö, älkää kiristäkö, älkööt kiristäkö, älköön kiristettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kiristänyt, -, -, olkoot kiristäneet, olkoon kiristetty

-, -, älköön olko kiristänyt, -, -, älkööt olko kiristäneet, älköön olko kiristetty

PREZENT CONDIȚIONAL

kiristäisin, kiristäisit, kiristäisi, kiristäisimme, kiristäisitte, kiristäisivät, kiristettäisiin

en kiristäisi, et kiristäisi, ei kiristäisi, emme kiristäisi, ette kiristäisi, eivät kiristäisi, ei kiristettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kiristänyt, olisit kiristänyt, olisi kiristänyt, olisimme kiristäneet, olisitte kiristäneet, olisivat kiristäneet, oltaisiin kiristetty

en olisi kiristänyt, et olisi kiristänyt, ei olisi kiristänyt, emme olisi kiristäneet, ette olisi kiristäneet, eivät olisi kiristäneet, ei olisi kiristetty

PREZENT POTENȚIAL

kiristänen, kiristänet, kiristänee, kiristänemme, kiristänette, kiristänevät, kiristettäneen

en kiristäne, et kiristäne, ei kiristäne, emme kiristäne, ette kiristäne, eivät kiristäne, ei kiristettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen kiristänyt, lienet kiristänyt, lienee kiristänyt, lienemme kiristäneet, lienette kiristäneet, lienevät kiristäneet, lienee kiristetty

en liene kiristänyt, et liene kiristänyt, ei liene kiristänyt, emme liene kiristäneet, ette liene kiristäneet, eivät liene kiristäneet, ei liene kiristetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kiristää    FORMA LUNGĂ: kiristääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kiristäessä   INSTRUCTIV: kiristäen  INESIV PASIV: kiristettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kiristämään   INESIV: kiristämässä  ELATIV: kiristämästä

ADESIV: kiristämällä  ABESIV: kiristämättä  INSTRUCTIV: kiristämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kiristäminen   PARTITIV: kiristäminen

INFINITIVUL CINCI: kiristämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kiristävä  (gen. kiristävän)   PASIV: kiristettävä   (gen. kiristettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kiristänyt                     PASIV: kiristetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kiristäjä (pl.gen. kiristäjien)  ADJECTIV NEGATIV: kiristämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kiristys

 

 

kivistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

kivistän, kivistät, kivistää, kivistämme, kivistätte, kivistävät, kivistetään

en kivistä, et kivistä, ei kivistä, emme kivistä, ette kivistä, eivät kivistä, ei kivistetä

IMPERFECT INDICATIV

kivistin, kivistit, kivisti, kivistimme, kivistitte, kivistivät, kivistettiin

en kivistänyt, et kivistänyt, ei kivistänyt, emme kivistäneet, ette kivistäneet, eivät kivistäneet, ei kivistetty

PERFECT INDICATIV

olen kivistänyt, olet kivistänyt, on kivistänyt, olemme kivistäneet, olette kivistäneet, ovat kivistäneet, on kivistetty

en ole kivistänyt, et ole kivistänyt, ei ole kivistänyt, emme ole kivistäneet, ette ole kivistäneet, eivät ole kivistäneet, ei ole kivistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kivistänyt, olit kivistänyt, oli kivistänyt, olimme kivistäneet, olitte kivistäneet, olivat kivistäneet, oli kivistetty

en ollut kivistänyt, et ollut kivistänyt, ei ollut kivistänyt, emme olleet kivistäneet, ette olleet kivistäneet, eivät olleet kivistäneet, ei ollut kivistetty

PREZENT IMPERATIV

-, kivistä, kivistäköön, kivistäkäämme, kivistäkää, kivistäkööt, kivistettäköön

-, älä kivistä, älköön kivistäkö, älkäämme kivistäkö, älkää kivistäkö, älkööt kivistäkö, älköön kivistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kivistänyt, -, -, olkoot kivistäneet, olkoon kivistetty

-, -, älköön olko kivistänyt, -, -, älkööt olko kivistäneet, älköön olko kivistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

kivistäisin, kivistäisit, kivistäisi, kivistäisimme, kivistäisitte, kivistäisivät, kivistettäisiin

en kivistäisi, et kivistäisi, ei kivistäisi, emme kivistäisi, ette kivistäisi, eivät kivistäisi, ei kivistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kivistänyt, olisit kivistänyt, olisi kivistänyt, olisimme kivistäneet, olisitte kivistäneet, olisivat kivistäneet, oltaisiin kivistetty

en olisi kivistänyt, et olisi kivistänyt, ei olisi kivistänyt, emme olisi kivistäneet, ette olisi kivistäneet, eivät olisi kivistäneet, ei olisi kivistetty

PREZENT POTENȚIAL

kivistänen, kivistänet, kivistänee, kivistänemme, kivistänette, kivistänevät, kivistettäneen

en kivistäne, et kivistäne, ei kivistäne, emme kivistäne, ette kivistäne, eivät kivistäne, ei kivistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen kivistänyt, lienet kivistänyt, lienee kivistänyt, lienemme kivistäneet, lienette kivistäneet, lienevät kivistäneet, lienee kivistetty

en liene kivistänyt, et liene kivistänyt, ei liene kivistänyt, emme liene kivistäneet, ette liene kivistäneet, eivät liene kivistäneet, ei liene kivistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kivistää    FORMA LUNGĂ: kivistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kivistäessä   INSTRUCTIV: kivistäen  INESIV PASIV: kivistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kivistämään   INESIV: kivistämässä  ELATIV: kivistämästä

ADESIV: kivistämällä  ABESIV: kivistämättä  INSTRUCTIV: kivistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kivistäminen   PARTITIV: kivistäminen

INFINITIVUL CINCI: kivistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kivistävä  (gen. kivistävän)   PASIV: kivistettävä   (gen. kivistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kivistänyt                     PASIV: kivistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kivistäjä (pl.gen. kivistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: kivistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kivistys

 

 

kuumatyöstää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

kuumatyöstän, kuumatyöstät, kuumatyöstää, kuumatyöstämme, kuumatyöstätte, kuumatyöstävät, kuumatyöstetään

en kuumatyöstä, et kuumatyöstä, ei kuumatyöstä, emme kuumatyöstä, ette kuumatyöstä, eivät kuumatyöstä, ei kuumatyöstetä

IMPERFECT INDICATIV

kuumatyöstin, kuumatyöstit, kuumatyösti, kuumatyöstimme, kuumatyöstitte, kuumatyöstivät, kuumatyöstettiin

en kuumatyöstänyt, et kuumatyöstänyt, ei kuumatyöstänyt, emme kuumatyöstäneet, ette kuumatyöstäneet, eivät kuumatyöstäneet, ei kuumatyöstetty

PERFECT INDICATIV

olen kuumatyöstänyt, olet kuumatyöstänyt, on kuumatyöstänyt, olemme kuumatyöstäneet, olette kuumatyöstäneet, ovat kuumatyöstäneet, on kuumatyöstetty

en ole kuumatyöstänyt, et ole kuumatyöstänyt, ei ole kuumatyöstänyt, emme ole kuumatyöstäneet, ette ole kuumatyöstäneet, eivät ole kuumatyöstäneet, ei ole kuumatyöstetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kuumatyöstänyt, olit kuumatyöstänyt, oli kuumatyöstänyt, olimme kuumatyöstäneet, olitte kuumatyöstäneet, olivat kuumatyöstäneet, oli kuumatyöstetty

en ollut kuumatyöstänyt, et ollut kuumatyöstänyt, ei ollut kuumatyöstänyt, emme olleet kuumatyöstäneet, ette olleet kuumatyöstäneet, eivät olleet kuumatyöstäneet, ei ollut kuumatyöstetty

PREZENT IMPERATIV

-, kuumatyöstä, kuumatyöstäköön, kuumatyöstäkäämme, kuumatyöstäkää, kuumatyöstäkööt, kuumatyöstettäköön

-, älä kuumatyöstä, älköön kuumatyöstäkö, älkäämme kuumatyöstäkö, älkää kuumatyöstäkö, älkööt kuumatyöstäkö, älköön kuumatyöstettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kuumatyöstänyt, -, -, olkoot kuumatyöstäneet, olkoon kuumatyöstetty

-, -, älköön olko kuumatyöstänyt, -, -, älkööt olko kuumatyöstäneet, älköön olko kuumatyöstetty

PREZENT CONDIȚIONAL

kuumatyöstäisin, kuumatyöstäisit, kuumatyöstäisi, kuumatyöstäisimme, kuumatyöstäisitte, kuumatyöstäisivät, kuumatyöstettäisiin

en kuumatyöstäisi, et kuumatyöstäisi, ei kuumatyöstäisi, emme kuumatyöstäisi, ette kuumatyöstäisi, eivät kuumatyöstäisi, ei kuumatyöstettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kuumatyöstänyt, olisit kuumatyöstänyt, olisi kuumatyöstänyt, olisimme kuumatyöstäneet, olisitte kuumatyöstäneet, olisivat kuumatyöstäneet, oltaisiin kuumatyöstetty

en olisi kuumatyöstänyt, et olisi kuumatyöstänyt, ei olisi kuumatyöstänyt, emme olisi kuumatyöstäneet, ette olisi kuumatyöstäneet, eivät olisi kuumatyöstäneet, ei olisi kuumatyöstetty

PREZENT POTENȚIAL

kuumatyöstänen, kuumatyöstänet, kuumatyöstänee, kuumatyöstänemme, kuumatyöstänette, kuumatyöstänevät, kuumatyöstettäneen

en kuumatyöstäne, et kuumatyöstäne, ei kuumatyöstäne, emme kuumatyöstäne, ette kuumatyöstäne, eivät kuumatyöstäne, ei kuumatyöstettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen kuumatyöstänyt, lienet kuumatyöstänyt, lienee kuumatyöstänyt, lienemme kuumatyöstäneet, lienette kuumatyöstäneet, lienevät kuumatyöstäneet, lienee kuumatyöstetty

en liene kuumatyöstänyt, et liene kuumatyöstänyt, ei liene kuumatyöstänyt, emme liene kuumatyöstäneet, ette liene kuumatyöstäneet, eivät liene kuumatyöstäneet, ei liene kuumatyöstetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kuumatyöstää    FORMA LUNGĂ: kuumatyöstääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kuumatyöstäessä   INSTRUCTIV: kuumatyöstäen  INESIV PASIV: kuumatyöstettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kuumatyöstämään   INESIV: kuumatyöstämässä  ELATIV: kuumatyöstämästä

ADESIV: kuumatyöstämällä  ABESIV: kuumatyöstämättä  INSTRUCTIV: kuumatyöstämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kuumatyöstäminen   PARTITIV: kuumatyöstäminen

INFINITIVUL CINCI: kuumatyöstämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kuumatyöstävä  (gen. kuumatyöstävän)   PASIV: kuumatyöstettävä   (gen. kuumatyöstettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kuumatyöstänyt                         PASIV: kuumatyöstetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kuumatyöstäjä (pl.gen. kuumatyöstäjien)  ADJECTIV NEGATIV: kuumatyöstämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kuumatyöstys

 

 

kyllästää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

kyllästän, kyllästät, kyllästää, kyllästämme, kyllästätte, kyllästävät, kyllästetään

en kyllästä, et kyllästä, ei kyllästä, emme kyllästä, ette kyllästä, eivät kyllästä, ei kyllästetä

IMPERFECT INDICATIV

kyllästin, kyllästit, kyllästi, kyllästimme, kyllästitte, kyllästivät, kyllästettiin

en kyllästänyt, et kyllästänyt, ei kyllästänyt, emme kyllästäneet, ette kyllästäneet, eivät kyllästäneet, ei kyllästetty

PERFECT INDICATIV

olen kyllästänyt, olet kyllästänyt, on kyllästänyt, olemme kyllästäneet, olette kyllästäneet, ovat kyllästäneet, on kyllästetty

en ole kyllästänyt, et ole kyllästänyt, ei ole kyllästänyt, emme ole kyllästäneet, ette ole kyllästäneet, eivät ole kyllästäneet, ei ole kyllästetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kyllästänyt, olit kyllästänyt, oli kyllästänyt, olimme kyllästäneet, olitte kyllästäneet, olivat kyllästäneet, oli kyllästetty

en ollut kyllästänyt, et ollut kyllästänyt, ei ollut kyllästänyt, emme olleet kyllästäneet, ette olleet kyllästäneet, eivät olleet kyllästäneet, ei ollut kyllästetty

PREZENT IMPERATIV

-, kyllästä, kyllästäköön, kyllästäkäämme, kyllästäkää, kyllästäkööt, kyllästettäköön

-, älä kyllästä, älköön kyllästäkö, älkäämme kyllästäkö, älkää kyllästäkö, älkööt kyllästäkö, älköön kyllästettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kyllästänyt, -, -, olkoot kyllästäneet, olkoon kyllästetty

-, -, älköön olko kyllästänyt, -, -, älkööt olko kyllästäneet, älköön olko kyllästetty

PREZENT CONDIȚIONAL

kyllästäisin, kyllästäisit, kyllästäisi, kyllästäisimme, kyllästäisitte, kyllästäisivät, kyllästettäisiin

en kyllästäisi, et kyllästäisi, ei kyllästäisi, emme kyllästäisi, ette kyllästäisi, eivät kyllästäisi, ei kyllästettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kyllästänyt, olisit kyllästänyt, olisi kyllästänyt, olisimme kyllästäneet, olisitte kyllästäneet, olisivat kyllästäneet, oltaisiin kyllästetty

en olisi kyllästänyt, et olisi kyllästänyt, ei olisi kyllästänyt, emme olisi kyllästäneet, ette olisi kyllästäneet, eivät olisi kyllästäneet, ei olisi kyllästetty

PREZENT POTENȚIAL

kyllästänen, kyllästänet, kyllästänee, kyllästänemme, kyllästänette, kyllästänevät, kyllästettäneen

en kyllästäne, et kyllästäne, ei kyllästäne, emme kyllästäne, ette kyllästäne, eivät kyllästäne, ei kyllästettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen kyllästänyt, lienet kyllästänyt, lienee kyllästänyt, lienemme kyllästäneet, lienette kyllästäneet, lienevät kyllästäneet, lienee kyllästetty

en liene kyllästänyt, et liene kyllästänyt, ei liene kyllästänyt, emme liene kyllästäneet, ette liene kyllästäneet, eivät liene kyllästäneet, ei liene kyllästetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kyllästää    FORMA LUNGĂ: kyllästääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kyllästäessä   INSTRUCTIV: kyllästäen  INESIV PASIV: kyllästettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kyllästämään   INESIV: kyllästämässä  ELATIV: kyllästämästä

ADESIV: kyllästämällä  ABESIV: kyllästämättä  INSTRUCTIV: kyllästämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kyllästäminen   PARTITIV: kyllästäminen

INFINITIVUL CINCI: kyllästämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kyllästävä  (gen. kyllästävän)   PASIV: kyllästettävä   (gen. kyllästettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kyllästänyt                      PASIV: kyllästetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kyllästäjä (pl.gen. kyllästäjien)  ADJECTIV NEGATIV: kyllästämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kyllästys

 

 

kylmätyöstää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

kylmätyöstän, kylmätyöstät, kylmätyöstää, kylmätyöstämme, kylmätyöstätte, kylmätyöstävät, kylmätyöstetään

en kylmätyöstä, et kylmätyöstä, ei kylmätyöstä, emme kylmätyöstä, ette kylmätyöstä, eivät kylmätyöstä, ei kylmätyöstetä

IMPERFECT INDICATIV

kylmätyöstin, kylmätyöstit, kylmätyösti, kylmätyöstimme, kylmätyöstitte, kylmätyöstivät, kylmätyöstettiin

en kylmätyöstänyt, et kylmätyöstänyt, ei kylmätyöstänyt, emme kylmätyöstäneet, ette kylmätyöstäneet, eivät kylmätyöstäneet, ei kylmätyöstetty

PERFECT INDICATIV

olen kylmätyöstänyt, olet kylmätyöstänyt, on kylmätyöstänyt, olemme kylmätyöstäneet, olette kylmätyöstäneet, ovat kylmätyöstäneet, on kylmätyöstetty

en ole kylmätyöstänyt, et ole kylmätyöstänyt, ei ole kylmätyöstänyt, emme ole kylmätyöstäneet, ette ole kylmätyöstäneet, eivät ole kylmätyöstäneet, ei ole kylmätyöstetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kylmätyöstänyt, olit kylmätyöstänyt, oli kylmätyöstänyt, olimme kylmätyöstäneet, olitte kylmätyöstäneet, olivat kylmätyöstäneet, oli kylmätyöstetty

en ollut kylmätyöstänyt, et ollut kylmätyöstänyt, ei ollut kylmätyöstänyt, emme olleet kylmätyöstäneet, ette olleet kylmätyöstäneet, eivät olleet kylmätyöstäneet, ei ollut kylmätyöstetty

PREZENT IMPERATIV

-, kylmätyöstä, kylmätyöstäköön, kylmätyöstäkäämme, kylmätyöstäkää, kylmätyöstäkööt, kylmätyöstettäköön

-, älä kylmätyöstä, älköön kylmätyöstäkö, älkäämme kylmätyöstäkö, älkää kylmätyöstäkö, älkööt kylmätyöstäkö, älköön kylmätyöstettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kylmätyöstänyt, -, -, olkoot kylmätyöstäneet, olkoon kylmätyöstetty

-, -, älköön olko kylmätyöstänyt, -, -, älkööt olko kylmätyöstäneet, älköön olko kylmätyöstetty

PREZENT CONDIȚIONAL

kylmätyöstäisin, kylmätyöstäisit, kylmätyöstäisi, kylmätyöstäisimme, kylmätyöstäisitte, kylmätyöstäisivät, kylmätyöstettäisiin

en kylmätyöstäisi, et kylmätyöstäisi, ei kylmätyöstäisi, emme kylmätyöstäisi, ette kylmätyöstäisi, eivät kylmätyöstäisi, ei kylmätyöstettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kylmätyöstänyt, olisit kylmätyöstänyt, olisi kylmätyöstänyt, olisimme kylmätyöstäneet, olisitte kylmätyöstäneet, olisivat kylmätyöstäneet, oltaisiin kylmätyöstetty

en olisi kylmätyöstänyt, et olisi kylmätyöstänyt, ei olisi kylmätyöstänyt, emme olisi kylmätyöstäneet, ette olisi kylmätyöstäneet, eivät olisi kylmätyöstäneet, ei olisi kylmätyöstetty

PREZENT POTENȚIAL

kylmätyöstänen, kylmätyöstänet, kylmätyöstänee, kylmätyöstänemme, kylmätyöstänette, kylmätyöstänevät, kylmätyöstettäneen

en kylmätyöstäne, et kylmätyöstäne, ei kylmätyöstäne, emme kylmätyöstäne, ette kylmätyöstäne, eivät kylmätyöstäne, ei kylmätyöstettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen kylmätyöstänyt, lienet kylmätyöstänyt, lienee kylmätyöstänyt, lienemme kylmätyöstäneet, lienette kylmätyöstäneet, lienevät kylmätyöstäneet, lienee kylmätyöstetty

en liene kylmätyöstänyt, et liene kylmätyöstänyt, ei liene kylmätyöstänyt, emme liene kylmätyöstäneet, ette liene kylmätyöstäneet, eivät liene kylmätyöstäneet, ei liene kylmätyöstetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kylmätyöstää    FORMA LUNGĂ: kylmätyöstääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kylmätyöstäessä   INSTRUCTIV: kylmätyöstäen  INESIV PASIV: kylmätyöstettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kylmätyöstämään   INESIV: kylmätyöstämässä  ELATIV: kylmätyöstämästä

ADESIV: kylmätyöstämällä  ABESIV: kylmätyöstämättä  INSTRUCTIV: kylmätyöstämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kylmätyöstäminen   PARTITIV: kylmätyöstäminen

INFINITIVUL CINCI: kylmätyöstämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kylmätyöstävä  (gen. kylmätyöstävän)   PASIV: kylmätyöstettävä   (gen. kylmätyöstettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kylmätyöstänyt                         PASIV: kylmätyöstetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kylmätyöstäjä (pl.gen. kylmätyöstäjien)  ADJECTIV NEGATIV: kylmätyöstämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kylmätyöstys

 

 

kylvää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

kylvän, kylvät, kylvää, kylvämme, kylvätte, kylvävät, kylvetään

en kylvä, et kylvä, ei kylvä, emme kylvä, ette kylvä, eivät kylvä, ei kylvetä

IMPERFECT INDICATIV

kylvin, kylvit, kylvi, kylvimme, kylvitte, kylvivät, kylvettiin

en kylvänyt, et kylvänyt, ei kylvänyt, emme kylväneet, ette kylväneet, eivät kylväneet, ei kylvetty

PERFECT INDICATIV

olen kylvänyt, olet kylvänyt, on kylvänyt, olemme kylväneet, olette kylväneet, ovat kylväneet, on kylvetty

en ole kylvänyt, et ole kylvänyt, ei ole kylvänyt, emme ole kylväneet, ette ole kylväneet, eivät ole kylväneet, ei ole kylvetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kylvänyt, olit kylvänyt, oli kylvänyt, olimme kylväneet, olitte kylväneet, olivat kylväneet, oli kylvetty

en ollut kylvänyt, et ollut kylvänyt, ei ollut kylvänyt, emme olleet kylväneet, ette olleet kylväneet, eivät olleet kylväneet, ei ollut kylvetty

PREZENT IMPERATIV

-, kylvä, kylväköön, kylväkäämme, kylväkää, kylväkööt, kylvettäköön

-, älä kylvä, älköön kylväkö, älkäämme kylväkö, älkää kylväkö, älkööt kylväkö, älköön kylvettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kylvänyt, -, -, olkoot kylväneet, olkoon kylvetty

-, -, älköön olko kylvänyt, -, -, älkööt olko kylväneet, älköön olko kylvetty

PREZENT CONDIȚIONAL

kylväisin, kylväisit, kylväisi, kylväisimme, kylväisitte, kylväisivät, kylvettäisiin

en kylväisi, et kylväisi, ei kylväisi, emme kylväisi, ette kylväisi, eivät kylväisi, ei kylvettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kylvänyt, olisit kylvänyt, olisi kylvänyt, olisimme kylväneet, olisitte kylväneet, olisivat kylväneet, oltaisiin kylvetty

en olisi kylvänyt, et olisi kylvänyt, ei olisi kylvänyt, emme olisi kylväneet, ette olisi kylväneet, eivät olisi kylväneet, ei olisi kylvetty

PREZENT POTENȚIAL

kylvänen, kylvänet, kylvänee, kylvänemme, kylvänette, kylvänevät, kylvettäneen

en kylväne, et kylväne, ei kylväne, emme kylväne, ette kylväne, eivät kylväne, ei kylvettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen kylvänyt, lienet kylvänyt, lienee kylvänyt, lienemme kylväneet, lienette kylväneet, lienevät kylväneet, lienee kylvetty

en liene kylvänyt, et liene kylvänyt, ei liene kylvänyt, emme liene kylväneet, ette liene kylväneet, eivät liene kylväneet, ei liene kylvetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kylvää    FORMA LUNGĂ: kylvääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kylväessä   INSTRUCTIV: kylväen  INESIV PASIV: kylvettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kylvämään   INESIV: kylvämässä  ELATIV: kylvämästä

ADESIV: kylvämällä  ABESIV: kylvämättä  INSTRUCTIV: kylvämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kylväminen   PARTITIV: kylväminen

INFINITIVUL CINCI: kylvämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kylvävä  (gen. kylvävän)   PASIV: kylvettävä   (gen. kylvettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kylvänyt                   PASIV: kylvetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kylväjä (pl.gen. kylväjien)  ADJECTIV NEGATIV: kylvämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kylvö

 

 

kyyristää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

kyyristän, kyyristät, kyyristää, kyyristämme, kyyristätte, kyyristävät, kyyristetään

en kyyristä, et kyyristä, ei kyyristä, emme kyyristä, ette kyyristä, eivät kyyristä, ei kyyristetä

IMPERFECT INDICATIV

kyyristin, kyyristit, kyyristi, kyyristimme, kyyristitte, kyyristivät, kyyristettiin

en kyyristänyt, et kyyristänyt, ei kyyristänyt, emme kyyristäneet, ette kyyristäneet, eivät kyyristäneet, ei kyyristetty

PERFECT INDICATIV

olen kyyristänyt, olet kyyristänyt, on kyyristänyt, olemme kyyristäneet, olette kyyristäneet, ovat kyyristäneet, on kyyristetty

en ole kyyristänyt, et ole kyyristänyt, ei ole kyyristänyt, emme ole kyyristäneet, ette ole kyyristäneet, eivät ole kyyristäneet, ei ole kyyristetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kyyristänyt, olit kyyristänyt, oli kyyristänyt, olimme kyyristäneet, olitte kyyristäneet, olivat kyyristäneet, oli kyyristetty

en ollut kyyristänyt, et ollut kyyristänyt, ei ollut kyyristänyt, emme olleet kyyristäneet, ette olleet kyyristäneet, eivät olleet kyyristäneet, ei ollut kyyristetty

PREZENT IMPERATIV

-, kyyristä, kyyristäköön, kyyristäkäämme, kyyristäkää, kyyristäkööt, kyyristettäköön

-, älä kyyristä, älköön kyyristäkö, älkäämme kyyristäkö, älkää kyyristäkö, älkööt kyyristäkö, älköön kyyristettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kyyristänyt, -, -, olkoot kyyristäneet, olkoon kyyristetty

-, -, älköön olko kyyristänyt, -, -, älkööt olko kyyristäneet, älköön olko kyyristetty

PREZENT CONDIȚIONAL

kyyristäisin, kyyristäisit, kyyristäisi, kyyristäisimme, kyyristäisitte, kyyristäisivät, kyyristettäisiin

en kyyristäisi, et kyyristäisi, ei kyyristäisi, emme kyyristäisi, ette kyyristäisi, eivät kyyristäisi, ei kyyristettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kyyristänyt, olisit kyyristänyt, olisi kyyristänyt, olisimme kyyristäneet, olisitte kyyristäneet, olisivat kyyristäneet, oltaisiin kyyristetty

en olisi kyyristänyt, et olisi kyyristänyt, ei olisi kyyristänyt, emme olisi kyyristäneet, ette olisi kyyristäneet, eivät olisi kyyristäneet, ei olisi kyyristetty

PREZENT POTENȚIAL

kyyristänen, kyyristänet, kyyristänee, kyyristänemme, kyyristänette, kyyristänevät, kyyristettäneen

en kyyristäne, et kyyristäne, ei kyyristäne, emme kyyristäne, ette kyyristäne, eivät kyyristäne, ei kyyristettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen kyyristänyt, lienet kyyristänyt, lienee kyyristänyt, lienemme kyyristäneet, lienette kyyristäneet, lienevät kyyristäneet, lienee kyyristetty

en liene kyyristänyt, et liene kyyristänyt, ei liene kyyristänyt, emme liene kyyristäneet, ette liene kyyristäneet, eivät liene kyyristäneet, ei liene kyyristetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kyyristää    FORMA LUNGĂ: kyyristääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kyyristäessä   INSTRUCTIV: kyyristäen  INESIV PASIV: kyyristettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kyyristämään   INESIV: kyyristämässä  ELATIV: kyyristämästä

ADESIV: kyyristämällä  ABESIV: kyyristämättä  INSTRUCTIV: kyyristämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kyyristäminen   PARTITIV: kyyristäminen

INFINITIVUL CINCI: kyyristämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kyyristävä  (gen. kyyristävän)   PASIV: kyyristettävä   (gen. kyyristettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kyyristänyt                      PASIV: kyyristetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kyyristäjä (pl.gen. kyyristäjien)  ADJECTIV NEGATIV: kyyristämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kyyristys

 

 

käpristää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

käpristän, käpristät, käpristää, käpristämme, käpristätte, käpristävät, käpristetään

en käpristä, et käpristä, ei käpristä, emme käpristä, ette käpristä, eivät käpristä, ei käpristetä

IMPERFECT INDICATIV

käpristin, käpristit, käpristi, käpristimme, käpristitte, käpristivät, käpristettiin

en käpristänyt, et käpristänyt, ei käpristänyt, emme käpristäneet, ette käpristäneet, eivät käpristäneet, ei käpristetty

PERFECT INDICATIV

olen käpristänyt, olet käpristänyt, on käpristänyt, olemme käpristäneet, olette käpristäneet, ovat käpristäneet, on käpristetty

en ole käpristänyt, et ole käpristänyt, ei ole käpristänyt, emme ole käpristäneet, ette ole käpristäneet, eivät ole käpristäneet, ei ole käpristetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin käpristänyt, olit käpristänyt, oli käpristänyt, olimme käpristäneet, olitte käpristäneet, olivat käpristäneet, oli käpristetty

en ollut käpristänyt, et ollut käpristänyt, ei ollut käpristänyt, emme olleet käpristäneet, ette olleet käpristäneet, eivät olleet käpristäneet, ei ollut käpristetty

PREZENT IMPERATIV

-, käpristä, käpristäköön, käpristäkäämme, käpristäkää, käpristäkööt, käpristettäköön

-, älä käpristä, älköön käpristäkö, älkäämme käpristäkö, älkää käpristäkö, älkööt käpristäkö, älköön käpristettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon käpristänyt, -, -, olkoot käpristäneet, olkoon käpristetty

-, -, älköön olko käpristänyt, -, -, älkööt olko käpristäneet, älköön olko käpristetty

PREZENT CONDIȚIONAL

käpristäisin, käpristäisit, käpristäisi, käpristäisimme, käpristäisitte, käpristäisivät, käpristettäisiin

en käpristäisi, et käpristäisi, ei käpristäisi, emme käpristäisi, ette käpristäisi, eivät käpristäisi, ei käpristettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin käpristänyt, olisit käpristänyt, olisi käpristänyt, olisimme käpristäneet, olisitte käpristäneet, olisivat käpristäneet, oltaisiin käpristetty

en olisi käpristänyt, et olisi käpristänyt, ei olisi käpristänyt, emme olisi käpristäneet, ette olisi käpristäneet, eivät olisi käpristäneet, ei olisi käpristetty

PREZENT POTENȚIAL

käpristänen, käpristänet, käpristänee, käpristänemme, käpristänette, käpristänevät, käpristettäneen

en käpristäne, et käpristäne, ei käpristäne, emme käpristäne, ette käpristäne, eivät käpristäne, ei käpristettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen käpristänyt, lienet käpristänyt, lienee käpristänyt, lienemme käpristäneet, lienette käpristäneet, lienevät käpristäneet, lienee käpristetty

en liene käpristänyt, et liene käpristänyt, ei liene käpristänyt, emme liene käpristäneet, ette liene käpristäneet, eivät liene käpristäneet, ei liene käpristetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: käpristää    FORMA LUNGĂ: käpristääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: käpristäessä   INSTRUCTIV: käpristäen  INESIV PASIV: käpristettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: käpristämään   INESIV: käpristämässä  ELATIV: käpristämästä

ADESIV: käpristämällä  ABESIV: käpristämättä  INSTRUCTIV: käpristämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: käpristäminen   PARTITIV: käpristäminen

INFINITIVUL CINCI: käpristämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: käpristävä  (gen. käpristävän)   PASIV: käpristettävä   (gen. käpristettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: käpristänyt                      PASIV: käpristetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: käpristäjä (pl.gen. käpristäjien)  ADJECTIV NEGATIV: käpristämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): käpristys

 

 

käristää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

käristän, käristät, käristää, käristämme, käristätte, käristävät, käristetään

en käristä, et käristä, ei käristä, emme käristä, ette käristä, eivät käristä, ei käristetä

IMPERFECT INDICATIV

käristin, käristit, käristi, käristimme, käristitte, käristivät, käristettiin

en käristänyt, et käristänyt, ei käristänyt, emme käristäneet, ette käristäneet, eivät käristäneet, ei käristetty

PERFECT INDICATIV

olen käristänyt, olet käristänyt, on käristänyt, olemme käristäneet, olette käristäneet, ovat käristäneet, on käristetty

en ole käristänyt, et ole käristänyt, ei ole käristänyt, emme ole käristäneet, ette ole käristäneet, eivät ole käristäneet, ei ole käristetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin käristänyt, olit käristänyt, oli käristänyt, olimme käristäneet, olitte käristäneet, olivat käristäneet, oli käristetty

en ollut käristänyt, et ollut käristänyt, ei ollut käristänyt, emme olleet käristäneet, ette olleet käristäneet, eivät olleet käristäneet, ei ollut käristetty

PREZENT IMPERATIV

-, käristä, käristäköön, käristäkäämme, käristäkää, käristäkööt, käristettäköön

-, älä käristä, älköön käristäkö, älkäämme käristäkö, älkää käristäkö, älkööt käristäkö, älköön käristettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon käristänyt, -, -, olkoot käristäneet, olkoon käristetty

-, -, älköön olko käristänyt, -, -, älkööt olko käristäneet, älköön olko käristetty

PREZENT CONDIȚIONAL

käristäisin, käristäisit, käristäisi, käristäisimme, käristäisitte, käristäisivät, käristettäisiin

en käristäisi, et käristäisi, ei käristäisi, emme käristäisi, ette käristäisi, eivät käristäisi, ei käristettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin käristänyt, olisit käristänyt, olisi käristänyt, olisimme käristäneet, olisitte käristäneet, olisivat käristäneet, oltaisiin käristetty

en olisi käristänyt, et olisi käristänyt, ei olisi käristänyt, emme olisi käristäneet, ette olisi käristäneet, eivät olisi käristäneet, ei olisi käristetty

PREZENT POTENȚIAL

käristänen, käristänet, käristänee, käristänemme, käristänette, käristänevät, käristettäneen

en käristäne, et käristäne, ei käristäne, emme käristäne, ette käristäne, eivät käristäne, ei käristettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen käristänyt, lienet käristänyt, lienee käristänyt, lienemme käristäneet, lienette käristäneet, lienevät käristäneet, lienee käristetty

en liene käristänyt, et liene käristänyt, ei liene käristänyt, emme liene käristäneet, ette liene käristäneet, eivät liene käristäneet, ei liene käristetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: käristää    FORMA LUNGĂ: käristääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: käristäessä   INSTRUCTIV: käristäen  INESIV PASIV: käristettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: käristämään   INESIV: käristämässä  ELATIV: käristämästä

ADESIV: käristämällä  ABESIV: käristämättä  INSTRUCTIV: käristämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: käristäminen   PARTITIV: käristäminen

INFINITIVUL CINCI: käristämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: käristävä  (gen. käristävän)   PASIV: käristettävä   (gen. käristettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: käristänyt                     PASIV: käristetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: käristäjä (pl.gen. käristäjien)  ADJECTIV NEGATIV: käristämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): käristys

 

 

kärjistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

kärjistän, kärjistät, kärjistää, kärjistämme, kärjistätte, kärjistävät, kärjistetään

en kärjistä, et kärjistä, ei kärjistä, emme kärjistä, ette kärjistä, eivät kärjistä, ei kärjistetä

IMPERFECT INDICATIV

kärjistin, kärjistit, kärjisti, kärjistimme, kärjistitte, kärjistivät, kärjistettiin

en kärjistänyt, et kärjistänyt, ei kärjistänyt, emme kärjistäneet, ette kärjistäneet, eivät kärjistäneet, ei kärjistetty

PERFECT INDICATIV

olen kärjistänyt, olet kärjistänyt, on kärjistänyt, olemme kärjistäneet, olette kärjistäneet, ovat kärjistäneet, on kärjistetty

en ole kärjistänyt, et ole kärjistänyt, ei ole kärjistänyt, emme ole kärjistäneet, ette ole kärjistäneet, eivät ole kärjistäneet, ei ole kärjistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kärjistänyt, olit kärjistänyt, oli kärjistänyt, olimme kärjistäneet, olitte kärjistäneet, olivat kärjistäneet, oli kärjistetty

en ollut kärjistänyt, et ollut kärjistänyt, ei ollut kärjistänyt, emme olleet kärjistäneet, ette olleet kärjistäneet, eivät olleet kärjistäneet, ei ollut kärjistetty

PREZENT IMPERATIV

-, kärjistä, kärjistäköön, kärjistäkäämme, kärjistäkää, kärjistäkööt, kärjistettäköön

-, älä kärjistä, älköön kärjistäkö, älkäämme kärjistäkö, älkää kärjistäkö, älkööt kärjistäkö, älköön kärjistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kärjistänyt, -, -, olkoot kärjistäneet, olkoon kärjistetty

-, -, älköön olko kärjistänyt, -, -, älkööt olko kärjistäneet, älköön olko kärjistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

kärjistäisin, kärjistäisit, kärjistäisi, kärjistäisimme, kärjistäisitte, kärjistäisivät, kärjistettäisiin

en kärjistäisi, et kärjistäisi, ei kärjistäisi, emme kärjistäisi, ette kärjistäisi, eivät kärjistäisi, ei kärjistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kärjistänyt, olisit kärjistänyt, olisi kärjistänyt, olisimme kärjistäneet, olisitte kärjistäneet, olisivat kärjistäneet, oltaisiin kärjistetty

en olisi kärjistänyt, et olisi kärjistänyt, ei olisi kärjistänyt, emme olisi kärjistäneet, ette olisi kärjistäneet, eivät olisi kärjistäneet, ei olisi kärjistetty

PREZENT POTENȚIAL

kärjistänen, kärjistänet, kärjistänee, kärjistänemme, kärjistänette, kärjistänevät, kärjistettäneen

en kärjistäne, et kärjistäne, ei kärjistäne, emme kärjistäne, ette kärjistäne, eivät kärjistäne, ei kärjistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen kärjistänyt, lienet kärjistänyt, lienee kärjistänyt, lienemme kärjistäneet, lienette kärjistäneet, lienevät kärjistäneet, lienee kärjistetty

en liene kärjistänyt, et liene kärjistänyt, ei liene kärjistänyt, emme liene kärjistäneet, ette liene kärjistäneet, eivät liene kärjistäneet, ei liene kärjistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kärjistää    FORMA LUNGĂ: kärjistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kärjistäessä   INSTRUCTIV: kärjistäen  INESIV PASIV: kärjistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kärjistämään   INESIV: kärjistämässä  ELATIV: kärjistämästä

ADESIV: kärjistämällä  ABESIV: kärjistämättä  INSTRUCTIV: kärjistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kärjistäminen   PARTITIV: kärjistäminen

INFINITIVUL CINCI: kärjistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kärjistävä  (gen. kärjistävän)   PASIV: kärjistettävä   (gen. kärjistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kärjistänyt                      PASIV: kärjistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kärjistäjä (pl.gen. kärjistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: kärjistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kärjistys

 

 

käsitteellistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

käsitteellistän, käsitteellistät, käsitteellistää, käsitteellistämme, käsitteellistätte, käsitteellistävät, käsitteellistetään

en käsitteellistä, et käsitteellistä, ei käsitteellistä, emme käsitteellistä, ette käsitteellistä, eivät käsitteellistä, ei käsitteellistetä

IMPERFECT INDICATIV

käsitteellistin, käsitteellistit, käsitteellisti, käsitteellistimme, käsitteellistitte, käsitteellistivät, käsitteellistettiin

en käsitteellistänyt, et käsitteellistänyt, ei käsitteellistänyt, emme käsitteellistäneet, ette käsitteellistäneet, eivät käsitteellistäneet, ei käsitteellistetty

PERFECT INDICATIV

olen käsitteellistänyt, olet käsitteellistänyt, on käsitteellistänyt, olemme käsitteellistäneet, olette käsitteellistäneet, ovat käsitteellistäneet, on käsitteellistetty

en ole käsitteellistänyt, et ole käsitteellistänyt, ei ole käsitteellistänyt, emme ole käsitteellistäneet, ette ole käsitteellistäneet, eivät ole käsitteellistäneet, ei ole käsitteellistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin käsitteellistänyt, olit käsitteellistänyt, oli käsitteellistänyt, olimme käsitteellistäneet, olitte käsitteellistäneet, olivat käsitteellistäneet, oli käsitteellistetty

en ollut käsitteellistänyt, et ollut käsitteellistänyt, ei ollut käsitteellistänyt, emme olleet käsitteellistäneet, ette olleet käsitteellistäneet, eivät olleet käsitteellistäneet, ei ollut käsitteellistetty

PREZENT IMPERATIV

-, käsitteellistä, käsitteellistäköön, käsitteellistäkäämme, käsitteellistäkää, käsitteellistäkööt, käsitteellistettäköön

-, älä käsitteellistä, älköön käsitteellistäkö, älkäämme käsitteellistäkö, älkää käsitteellistäkö, älkööt käsitteellistäkö, älköön käsitteellistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon käsitteellistänyt, -, -, olkoot käsitteellistäneet, olkoon käsitteellistetty

-, -, älköön olko käsitteellistänyt, -, -, älkööt olko käsitteellistäneet, älköön olko käsitteellistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

käsitteellistäisin, käsitteellistäisit, käsitteellistäisi, käsitteellistäisimme, käsitteellistäisitte, käsitteellistäisivät, käsitteellistettäisiin

en käsitteellistäisi, et käsitteellistäisi, ei käsitteellistäisi, emme käsitteellistäisi, ette käsitteellistäisi, eivät käsitteellistäisi, ei käsitteellistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin käsitteellistänyt, olisit käsitteellistänyt, olisi käsitteellistänyt, olisimme käsitteellistäneet, olisitte käsitteellistäneet, olisivat käsitteellistäneet, oltaisiin käsitteellistetty

en olisi käsitteellistänyt, et olisi käsitteellistänyt, ei olisi käsitteellistänyt, emme olisi käsitteellistäneet, ette olisi käsitteellistäneet, eivät olisi käsitteellistäneet, ei olisi käsitteellistetty

PREZENT POTENȚIAL

käsitteellistänen, käsitteellistänet, käsitteellistänee, käsitteellistänemme, käsitteellistänette, käsitteellistänevät, käsitteellistettäneen

en käsitteellistäne, et käsitteellistäne, ei käsitteellistäne, emme käsitteellistäne, ette käsitteellistäne, eivät käsitteellistäne, ei käsitteellistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen käsitteellistänyt, lienet käsitteellistänyt, lienee käsitteellistänyt, lienemme käsitteellistäneet, lienette käsitteellistäneet, lienevät käsitteellistäneet, lienee käsitteellistetty

en liene käsitteellistänyt, et liene käsitteellistänyt, ei liene käsitteellistänyt, emme liene käsitteellistäneet, ette liene käsitteellistäneet, eivät liene käsitteellistäneet, ei liene käsitteellistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: käsitteellistää    FORMA LUNGĂ: käsitteellistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: käsitteellistäessä   INSTRUCTIV: käsitteellistäen  INESIV PASIV: käsitteellistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: käsitteellistämään   INESIV: käsitteellistämässä  ELATIV: käsitteellistämästä

ADESIV: käsitteellistämällä  ABESIV: käsitteellistämättä  INSTRUCTIV: käsitteellistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: käsitteellistäminen   PARTITIV: käsitteellistäminen

INFINITIVUL CINCI: käsitteellistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: käsitteellistävä  (gen. käsitteellistävän)   PASIV: käsitteellistettävä   (gen. käsitteellistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: käsitteellistänyt                            PASIV: käsitteellistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: käsitteellistäjä (pl.gen. käsitteellistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: käsitteellistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): käsitteellistys

 

 

käynnistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

käynnistän, käynnistät, käynnistää, käynnistämme, käynnistätte, käynnistävät, käynnistetään

en käynnistä, et käynnistä, ei käynnistä, emme käynnistä, ette käynnistä, eivät käynnistä, ei käynnistetä

IMPERFECT INDICATIV

käynnistin, käynnistit, käynnisti, käynnistimme, käynnistitte, käynnistivät, käynnistettiin

en käynnistänyt, et käynnistänyt, ei käynnistänyt, emme käynnistäneet, ette käynnistäneet, eivät käynnistäneet, ei käynnistetty

PERFECT INDICATIV

olen käynnistänyt, olet käynnistänyt, on käynnistänyt, olemme käynnistäneet, olette käynnistäneet, ovat käynnistäneet, on käynnistetty

en ole käynnistänyt, et ole käynnistänyt, ei ole käynnistänyt, emme ole käynnistäneet, ette ole käynnistäneet, eivät ole käynnistäneet, ei ole käynnistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin käynnistänyt, olit käynnistänyt, oli käynnistänyt, olimme käynnistäneet, olitte käynnistäneet, olivat käynnistäneet, oli käynnistetty

en ollut käynnistänyt, et ollut käynnistänyt, ei ollut käynnistänyt, emme olleet käynnistäneet, ette olleet käynnistäneet, eivät olleet käynnistäneet, ei ollut käynnistetty

PREZENT IMPERATIV

-, käynnistä, käynnistäköön, käynnistäkäämme, käynnistäkää, käynnistäkööt, käynnistettäköön

-, älä käynnistä, älköön käynnistäkö, älkäämme käynnistäkö, älkää käynnistäkö, älkööt käynnistäkö, älköön käynnistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon käynnistänyt, -, -, olkoot käynnistäneet, olkoon käynnistetty

-, -, älköön olko käynnistänyt, -, -, älkööt olko käynnistäneet, älköön olko käynnistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

käynnistäisin, käynnistäisit, käynnistäisi, käynnistäisimme, käynnistäisitte, käynnistäisivät, käynnistettäisiin

en käynnistäisi, et käynnistäisi, ei käynnistäisi, emme käynnistäisi, ette käynnistäisi, eivät käynnistäisi, ei käynnistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin käynnistänyt, olisit käynnistänyt, olisi käynnistänyt, olisimme käynnistäneet, olisitte käynnistäneet, olisivat käynnistäneet, oltaisiin käynnistetty

en olisi käynnistänyt, et olisi käynnistänyt, ei olisi käynnistänyt, emme olisi käynnistäneet, ette olisi käynnistäneet, eivät olisi käynnistäneet, ei olisi käynnistetty

PREZENT POTENȚIAL

käynnistänen, käynnistänet, käynnistänee, käynnistänemme, käynnistänette, käynnistänevät, käynnistettäneen

en käynnistäne, et käynnistäne, ei käynnistäne, emme käynnistäne, ette käynnistäne, eivät käynnistäne, ei käynnistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen käynnistänyt, lienet käynnistänyt, lienee käynnistänyt, lienemme käynnistäneet, lienette käynnistäneet, lienevät käynnistäneet, lienee käynnistetty

en liene käynnistänyt, et liene käynnistänyt, ei liene käynnistänyt, emme liene käynnistäneet, ette liene käynnistäneet, eivät liene käynnistäneet, ei liene käynnistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: käynnistää    FORMA LUNGĂ: käynnistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: käynnistäessä   INSTRUCTIV: käynnistäen  INESIV PASIV: käynnistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: käynnistämään   INESIV: käynnistämässä  ELATIV: käynnistämästä

ADESIV: käynnistämällä  ABESIV: käynnistämättä  INSTRUCTIV: käynnistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: käynnistäminen   PARTITIV: käynnistäminen

INFINITIVUL CINCI: käynnistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: käynnistävä  (gen. käynnistävän)   PASIV: käynnistettävä   (gen. käynnistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: käynnistänyt                       PASIV: käynnistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: käynnistäjä (pl.gen. käynnistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: käynnistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): käynnistys

 

 

käyristää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

käyristän, käyristät, käyristää, käyristämme, käyristätte, käyristävät, käyristetään

en käyristä, et käyristä, ei käyristä, emme käyristä, ette käyristä, eivät käyristä, ei käyristetä

IMPERFECT INDICATIV

käyristin, käyristit, käyristi, käyristimme, käyristitte, käyristivät, käyristettiin

en käyristänyt, et käyristänyt, ei käyristänyt, emme käyristäneet, ette käyristäneet, eivät käyristäneet, ei käyristetty

PERFECT INDICATIV

olen käyristänyt, olet käyristänyt, on käyristänyt, olemme käyristäneet, olette käyristäneet, ovat käyristäneet, on käyristetty

en ole käyristänyt, et ole käyristänyt, ei ole käyristänyt, emme ole käyristäneet, ette ole käyristäneet, eivät ole käyristäneet, ei ole käyristetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin käyristänyt, olit käyristänyt, oli käyristänyt, olimme käyristäneet, olitte käyristäneet, olivat käyristäneet, oli käyristetty

en ollut käyristänyt, et ollut käyristänyt, ei ollut käyristänyt, emme olleet käyristäneet, ette olleet käyristäneet, eivät olleet käyristäneet, ei ollut käyristetty

PREZENT IMPERATIV

-, käyristä, käyristäköön, käyristäkäämme, käyristäkää, käyristäkööt, käyristettäköön

-, älä käyristä, älköön käyristäkö, älkäämme käyristäkö, älkää käyristäkö, älkööt käyristäkö, älköön käyristettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon käyristänyt, -, -, olkoot käyristäneet, olkoon käyristetty

-, -, älköön olko käyristänyt, -, -, älkööt olko käyristäneet, älköön olko käyristetty

PREZENT CONDIȚIONAL

käyristäisin, käyristäisit, käyristäisi, käyristäisimme, käyristäisitte, käyristäisivät, käyristettäisiin

en käyristäisi, et käyristäisi, ei käyristäisi, emme käyristäisi, ette käyristäisi, eivät käyristäisi, ei käyristettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin käyristänyt, olisit käyristänyt, olisi käyristänyt, olisimme käyristäneet, olisitte käyristäneet, olisivat käyristäneet, oltaisiin käyristetty

en olisi käyristänyt, et olisi käyristänyt, ei olisi käyristänyt, emme olisi käyristäneet, ette olisi käyristäneet, eivät olisi käyristäneet, ei olisi käyristetty

PREZENT POTENȚIAL

käyristänen, käyristänet, käyristänee, käyristänemme, käyristänette, käyristänevät, käyristettäneen

en käyristäne, et käyristäne, ei käyristäne, emme käyristäne, ette käyristäne, eivät käyristäne, ei käyristettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen käyristänyt, lienet käyristänyt, lienee käyristänyt, lienemme käyristäneet, lienette käyristäneet, lienevät käyristäneet, lienee käyristetty

en liene käyristänyt, et liene käyristänyt, ei liene käyristänyt, emme liene käyristäneet, ette liene käyristäneet, eivät liene käyristäneet, ei liene käyristetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: käyristää    FORMA LUNGĂ: käyristääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: käyristäessä   INSTRUCTIV: käyristäen  INESIV PASIV: käyristettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: käyristämään   INESIV: käyristämässä  ELATIV: käyristämästä

ADESIV: käyristämällä  ABESIV: käyristämättä  INSTRUCTIV: käyristämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: käyristäminen   PARTITIV: käyristäminen

INFINITIVUL CINCI: käyristämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: käyristävä  (gen. käyristävän)   PASIV: käyristettävä   (gen. käyristettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: käyristänyt                      PASIV: käyristetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: käyristäjä (pl.gen. käyristäjien)  ADJECTIV NEGATIV: käyristämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): käyristys

 

 

käytännöllistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

käytännöllistän, käytännöllistät, käytännöllistää, käytännöllistämme, käytännöllistätte, käytännöllistävät, käytännöllistetään

en käytännöllistä, et käytännöllistä, ei käytännöllistä, emme käytännöllistä, ette käytännöllistä, eivät käytännöllistä, ei käytännöllistetä

IMPERFECT INDICATIV

käytännöllistin, käytännöllistit, käytännöllisti, käytännöllistimme, käytännöllistitte, käytännöllistivät, käytännöllistettiin

en käytännöllistänyt, et käytännöllistänyt, ei käytännöllistänyt, emme käytännöllistäneet, ette käytännöllistäneet, eivät käytännöllistäneet, ei käytännöllistetty

PERFECT INDICATIV

olen käytännöllistänyt, olet käytännöllistänyt, on käytännöllistänyt, olemme käytännöllistäneet, olette käytännöllistäneet, ovat käytännöllistäneet, on käytännöllistetty

en ole käytännöllistänyt, et ole käytännöllistänyt, ei ole käytännöllistänyt, emme ole käytännöllistäneet, ette ole käytännöllistäneet, eivät ole käytännöllistäneet, ei ole käytännöllistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin käytännöllistänyt, olit käytännöllistänyt, oli käytännöllistänyt, olimme käytännöllistäneet, olitte käytännöllistäneet, olivat käytännöllistäneet, oli käytännöllistetty

en ollut käytännöllistänyt, et ollut käytännöllistänyt, ei ollut käytännöllistänyt, emme olleet käytännöllistäneet, ette olleet käytännöllistäneet, eivät olleet käytännöllistäneet, ei ollut käytännöllistetty

PREZENT IMPERATIV

-, käytännöllistä, käytännöllistäköön, käytännöllistäkäämme, käytännöllistäkää, käytännöllistäkööt, käytännöllistettäköön

-, älä käytännöllistä, älköön käytännöllistäkö, älkäämme käytännöllistäkö, älkää käytännöllistäkö, älkööt käytännöllistäkö, älköön käytännöllistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon käytännöllistänyt, -, -, olkoot käytännöllistäneet, olkoon käytännöllistetty

-, -, älköön olko käytännöllistänyt, -, -, älkööt olko käytännöllistäneet, älköön olko käytännöllistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

käytännöllistäisin, käytännöllistäisit, käytännöllistäisi, käytännöllistäisimme, käytännöllistäisitte, käytännöllistäisivät, käytännöllistettäisiin

en käytännöllistäisi, et käytännöllistäisi, ei käytännöllistäisi, emme käytännöllistäisi, ette käytännöllistäisi, eivät käytännöllistäisi, ei käytännöllistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin käytännöllistänyt, olisit käytännöllistänyt, olisi käytännöllistänyt, olisimme käytännöllistäneet, olisitte käytännöllistäneet, olisivat käytännöllistäneet, oltaisiin käytännöllistetty

en olisi käytännöllistänyt, et olisi käytännöllistänyt, ei olisi käytännöllistänyt, emme olisi käytännöllistäneet, ette olisi käytännöllistäneet, eivät olisi käytännöllistäneet, ei olisi käytännöllistetty

PREZENT POTENȚIAL

käytännöllistänen, käytännöllistänet, käytännöllistänee, käytännöllistänemme, käytännöllistänette, käytännöllistänevät, käytännöllistettäneen

en käytännöllistäne, et käytännöllistäne, ei käytännöllistäne, emme käytännöllistäne, ette käytännöllistäne, eivät käytännöllistäne, ei käytännöllistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen käytännöllistänyt, lienet käytännöllistänyt, lienee käytännöllistänyt, lienemme käytännöllistäneet, lienette käytännöllistäneet, lienevät käytännöllistäneet, lienee käytännöllistetty

en liene käytännöllistänyt, et liene käytännöllistänyt, ei liene käytännöllistänyt, emme liene käytännöllistäneet, ette liene käytännöllistäneet, eivät liene käytännöllistäneet, ei liene käytännöllistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: käytännöllistää    FORMA LUNGĂ: käytännöllistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: käytännöllistäessä   INSTRUCTIV: käytännöllistäen  INESIV PASIV: käytännöllistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: käytännöllistämään   INESIV: käytännöllistämässä  ELATIV: käytännöllistämästä

ADESIV: käytännöllistämällä  ABESIV: käytännöllistämättä  INSTRUCTIV: käytännöllistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: käytännöllistäminen   PARTITIV: käytännöllistäminen

INFINITIVUL CINCI: käytännöllistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: käytännöllistävä  (gen. käytännöllistävän)   PASIV: käytännöllistettävä   (gen. käytännöllistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: käytännöllistänyt                            PASIV: käytännöllistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: käytännöllistäjä (pl.gen. käytännöllistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: käytännöllistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): käytännöllistys

 

 

köykistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

köykistän, köykistät, köykistää, köykistämme, köykistätte, köykistävät, köykistetään

en köykistä, et köykistä, ei köykistä, emme köykistä, ette köykistä, eivät köykistä, ei köykistetä

IMPERFECT INDICATIV

köykistin, köykistit, köykisti, köykistimme, köykistitte, köykistivät, köykistettiin

en köykistänyt, et köykistänyt, ei köykistänyt, emme köykistäneet, ette köykistäneet, eivät köykistäneet, ei köykistetty

PERFECT INDICATIV

olen köykistänyt, olet köykistänyt, on köykistänyt, olemme köykistäneet, olette köykistäneet, ovat köykistäneet, on köykistetty

en ole köykistänyt, et ole köykistänyt, ei ole köykistänyt, emme ole köykistäneet, ette ole köykistäneet, eivät ole köykistäneet, ei ole köykistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin köykistänyt, olit köykistänyt, oli köykistänyt, olimme köykistäneet, olitte köykistäneet, olivat köykistäneet, oli köykistetty

en ollut köykistänyt, et ollut köykistänyt, ei ollut köykistänyt, emme olleet köykistäneet, ette olleet köykistäneet, eivät olleet köykistäneet, ei ollut köykistetty

PREZENT IMPERATIV

-, köykistä, köykistäköön, köykistäkäämme, köykistäkää, köykistäkööt, köykistettäköön

-, älä köykistä, älköön köykistäkö, älkäämme köykistäkö, älkää köykistäkö, älkööt köykistäkö, älköön köykistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon köykistänyt, -, -, olkoot köykistäneet, olkoon köykistetty

-, -, älköön olko köykistänyt, -, -, älkööt olko köykistäneet, älköön olko köykistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

köykistäisin, köykistäisit, köykistäisi, köykistäisimme, köykistäisitte, köykistäisivät, köykistettäisiin

en köykistäisi, et köykistäisi, ei köykistäisi, emme köykistäisi, ette köykistäisi, eivät köykistäisi, ei köykistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin köykistänyt, olisit köykistänyt, olisi köykistänyt, olisimme köykistäneet, olisitte köykistäneet, olisivat köykistäneet, oltaisiin köykistetty

en olisi köykistänyt, et olisi köykistänyt, ei olisi köykistänyt, emme olisi köykistäneet, ette olisi köykistäneet, eivät olisi köykistäneet, ei olisi köykistetty

PREZENT POTENȚIAL

köykistänen, köykistänet, köykistänee, köykistänemme, köykistänette, köykistänevät, köykistettäneen

en köykistäne, et köykistäne, ei köykistäne, emme köykistäne, ette köykistäne, eivät köykistäne, ei köykistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen köykistänyt, lienet köykistänyt, lienee köykistänyt, lienemme köykistäneet, lienette köykistäneet, lienevät köykistäneet, lienee köykistetty

en liene köykistänyt, et liene köykistänyt, ei liene köykistänyt, emme liene köykistäneet, ette liene köykistäneet, eivät liene köykistäneet, ei liene köykistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: köykistää    FORMA LUNGĂ: köykistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: köykistäessä   INSTRUCTIV: köykistäen  INESIV PASIV: köykistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: köykistämään   INESIV: köykistämässä  ELATIV: köykistämästä

ADESIV: köykistämällä  ABESIV: köykistämättä  INSTRUCTIV: köykistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: köykistäminen   PARTITIV: köykistäminen

INFINITIVUL CINCI: köykistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: köykistävä  (gen. köykistävän)   PASIV: köykistettävä   (gen. köykistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: köykistänyt                      PASIV: köykistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: köykistäjä (pl.gen. köykistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: köykistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): köykistys

 

 

köyristää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

köyristän, köyristät, köyristää, köyristämme, köyristätte, köyristävät, köyristetään

en köyristä, et köyristä, ei köyristä, emme köyristä, ette köyristä, eivät köyristä, ei köyristetä

IMPERFECT INDICATIV

köyristin, köyristit, köyristi, köyristimme, köyristitte, köyristivät, köyristettiin

en köyristänyt, et köyristänyt, ei köyristänyt, emme köyristäneet, ette köyristäneet, eivät köyristäneet, ei köyristetty

PERFECT INDICATIV

olen köyristänyt, olet köyristänyt, on köyristänyt, olemme köyristäneet, olette köyristäneet, ovat köyristäneet, on köyristetty

en ole köyristänyt, et ole köyristänyt, ei ole köyristänyt, emme ole köyristäneet, ette ole köyristäneet, eivät ole köyristäneet, ei ole köyristetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin köyristänyt, olit köyristänyt, oli köyristänyt, olimme köyristäneet, olitte köyristäneet, olivat köyristäneet, oli köyristetty

en ollut köyristänyt, et ollut köyristänyt, ei ollut köyristänyt, emme olleet köyristäneet, ette olleet köyristäneet, eivät olleet köyristäneet, ei ollut köyristetty

PREZENT IMPERATIV

-, köyristä, köyristäköön, köyristäkäämme, köyristäkää, köyristäkööt, köyristettäköön

-, älä köyristä, älköön köyristäkö, älkäämme köyristäkö, älkää köyristäkö, älkööt köyristäkö, älköön köyristettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon köyristänyt, -, -, olkoot köyristäneet, olkoon köyristetty

-, -, älköön olko köyristänyt, -, -, älkööt olko köyristäneet, älköön olko köyristetty

PREZENT CONDIȚIONAL

köyristäisin, köyristäisit, köyristäisi, köyristäisimme, köyristäisitte, köyristäisivät, köyristettäisiin

en köyristäisi, et köyristäisi, ei köyristäisi, emme köyristäisi, ette köyristäisi, eivät köyristäisi, ei köyristettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin köyristänyt, olisit köyristänyt, olisi köyristänyt, olisimme köyristäneet, olisitte köyristäneet, olisivat köyristäneet, oltaisiin köyristetty

en olisi köyristänyt, et olisi köyristänyt, ei olisi köyristänyt, emme olisi köyristäneet, ette olisi köyristäneet, eivät olisi köyristäneet, ei olisi köyristetty

PREZENT POTENȚIAL

köyristänen, köyristänet, köyristänee, köyristänemme, köyristänette, köyristänevät, köyristettäneen

en köyristäne, et köyristäne, ei köyristäne, emme köyristäne, ette köyristäne, eivät köyristäne, ei köyristettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen köyristänyt, lienet köyristänyt, lienee köyristänyt, lienemme köyristäneet, lienette köyristäneet, lienevät köyristäneet, lienee köyristetty

en liene köyristänyt, et liene köyristänyt, ei liene köyristänyt, emme liene köyristäneet, ette liene köyristäneet, eivät liene köyristäneet, ei liene köyristetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: köyristää    FORMA LUNGĂ: köyristääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: köyristäessä   INSTRUCTIV: köyristäen  INESIV PASIV: köyristettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: köyristämään   INESIV: köyristämässä  ELATIV: köyristämästä

ADESIV: köyristämällä  ABESIV: köyristämättä  INSTRUCTIV: köyristämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: köyristäminen   PARTITIV: köyristäminen

INFINITIVUL CINCI: köyristämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: köyristävä  (gen. köyristävän)   PASIV: köyristettävä   (gen. köyristettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: köyristänyt                      PASIV: köyristetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: köyristäjä (pl.gen. köyristäjien)  ADJECTIV NEGATIV: köyristämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): köyristys

 

 

likistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

likistän, likistät, likistää, likistämme, likistätte, likistävät, likistetään

en likistä, et likistä, ei likistä, emme likistä, ette likistä, eivät likistä, ei likistetä

IMPERFECT INDICATIV

likistin, likistit, likisti, likistimme, likistitte, likistivät, likistettiin

en likistänyt, et likistänyt, ei likistänyt, emme likistäneet, ette likistäneet, eivät likistäneet, ei likistetty

PERFECT INDICATIV

olen likistänyt, olet likistänyt, on likistänyt, olemme likistäneet, olette likistäneet, ovat likistäneet, on likistetty

en ole likistänyt, et ole likistänyt, ei ole likistänyt, emme ole likistäneet, ette ole likistäneet, eivät ole likistäneet, ei ole likistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin likistänyt, olit likistänyt, oli likistänyt, olimme likistäneet, olitte likistäneet, olivat likistäneet, oli likistetty

en ollut likistänyt, et ollut likistänyt, ei ollut likistänyt, emme olleet likistäneet, ette olleet likistäneet, eivät olleet likistäneet, ei ollut likistetty

PREZENT IMPERATIV

-, likistä, likistäköön, likistäkäämme, likistäkää, likistäkööt, likistettäköön

-, älä likistä, älköön likistäkö, älkäämme likistäkö, älkää likistäkö, älkööt likistäkö, älköön likistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon likistänyt, -, -, olkoot likistäneet, olkoon likistetty

-, -, älköön olko likistänyt, -, -, älkööt olko likistäneet, älköön olko likistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

likistäisin, likistäisit, likistäisi, likistäisimme, likistäisitte, likistäisivät, likistettäisiin

en likistäisi, et likistäisi, ei likistäisi, emme likistäisi, ette likistäisi, eivät likistäisi, ei likistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin likistänyt, olisit likistänyt, olisi likistänyt, olisimme likistäneet, olisitte likistäneet, olisivat likistäneet, oltaisiin likistetty

en olisi likistänyt, et olisi likistänyt, ei olisi likistänyt, emme olisi likistäneet, ette olisi likistäneet, eivät olisi likistäneet, ei olisi likistetty

PREZENT POTENȚIAL

likistänen, likistänet, likistänee, likistänemme, likistänette, likistänevät, likistettäneen

en likistäne, et likistäne, ei likistäne, emme likistäne, ette likistäne, eivät likistäne, ei likistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen likistänyt, lienet likistänyt, lienee likistänyt, lienemme likistäneet, lienette likistäneet, lienevät likistäneet, lienee likistetty

en liene likistänyt, et liene likistänyt, ei liene likistänyt, emme liene likistäneet, ette liene likistäneet, eivät liene likistäneet, ei liene likistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: likistää    FORMA LUNGĂ: likistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: likistäessä   INSTRUCTIV: likistäen  INESIV PASIV: likistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: likistämään   INESIV: likistämässä  ELATIV: likistämästä

ADESIV: likistämällä  ABESIV: likistämättä  INSTRUCTIV: likistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: likistäminen   PARTITIV: likistäminen

INFINITIVUL CINCI: likistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: likistävä  (gen. likistävän)   PASIV: likistettävä   (gen. likistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: likistänyt                     PASIV: likistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: likistäjä (pl.gen. likistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: likistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): likistys

 

 

litistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

litistän, litistät, litistää, litistämme, litistätte, litistävät, litistetään

en litistä, et litistä, ei litistä, emme litistä, ette litistä, eivät litistä, ei litistetä

IMPERFECT INDICATIV

litistin, litistit, litisti, litistimme, litistitte, litistivät, litistettiin

en litistänyt, et litistänyt, ei litistänyt, emme litistäneet, ette litistäneet, eivät litistäneet, ei litistetty

PERFECT INDICATIV

olen litistänyt, olet litistänyt, on litistänyt, olemme litistäneet, olette litistäneet, ovat litistäneet, on litistetty

en ole litistänyt, et ole litistänyt, ei ole litistänyt, emme ole litistäneet, ette ole litistäneet, eivät ole litistäneet, ei ole litistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin litistänyt, olit litistänyt, oli litistänyt, olimme litistäneet, olitte litistäneet, olivat litistäneet, oli litistetty

en ollut litistänyt, et ollut litistänyt, ei ollut litistänyt, emme olleet litistäneet, ette olleet litistäneet, eivät olleet litistäneet, ei ollut litistetty

PREZENT IMPERATIV

-, litistä, litistäköön, litistäkäämme, litistäkää, litistäkööt, litistettäköön

-, älä litistä, älköön litistäkö, älkäämme litistäkö, älkää litistäkö, älkööt litistäkö, älköön litistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon litistänyt, -, -, olkoot litistäneet, olkoon litistetty

-, -, älköön olko litistänyt, -, -, älkööt olko litistäneet, älköön olko litistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

litistäisin, litistäisit, litistäisi, litistäisimme, litistäisitte, litistäisivät, litistettäisiin

en litistäisi, et litistäisi, ei litistäisi, emme litistäisi, ette litistäisi, eivät litistäisi, ei litistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin litistänyt, olisit litistänyt, olisi litistänyt, olisimme litistäneet, olisitte litistäneet, olisivat litistäneet, oltaisiin litistetty

en olisi litistänyt, et olisi litistänyt, ei olisi litistänyt, emme olisi litistäneet, ette olisi litistäneet, eivät olisi litistäneet, ei olisi litistetty

PREZENT POTENȚIAL

litistänen, litistänet, litistänee, litistänemme, litistänette, litistänevät, litistettäneen

en litistäne, et litistäne, ei litistäne, emme litistäne, ette litistäne, eivät litistäne, ei litistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen litistänyt, lienet litistänyt, lienee litistänyt, lienemme litistäneet, lienette litistäneet, lienevät litistäneet, lienee litistetty

en liene litistänyt, et liene litistänyt, ei liene litistänyt, emme liene litistäneet, ette liene litistäneet, eivät liene litistäneet, ei liene litistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: litistää    FORMA LUNGĂ: litistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: litistäessä   INSTRUCTIV: litistäen  INESIV PASIV: litistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: litistämään   INESIV: litistämässä  ELATIV: litistämästä

ADESIV: litistämällä  ABESIV: litistämättä  INSTRUCTIV: litistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: litistäminen   PARTITIV: litistäminen

INFINITIVUL CINCI: litistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: litistävä  (gen. litistävän)   PASIV: litistettävä   (gen. litistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: litistänyt                     PASIV: litistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: litistäjä (pl.gen. litistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: litistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): litistys

 

 

livistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

livistän, livistät, livistää, livistämme, livistätte, livistävät, livistetään

en livistä, et livistä, ei livistä, emme livistä, ette livistä, eivät livistä, ei livistetä

IMPERFECT INDICATIV

livistin, livistit, livisti, livistimme, livistitte, livistivät, livistettiin

en livistänyt, et livistänyt, ei livistänyt, emme livistäneet, ette livistäneet, eivät livistäneet, ei livistetty

PERFECT INDICATIV

olen livistänyt, olet livistänyt, on livistänyt, olemme livistäneet, olette livistäneet, ovat livistäneet, on livistetty

en ole livistänyt, et ole livistänyt, ei ole livistänyt, emme ole livistäneet, ette ole livistäneet, eivät ole livistäneet, ei ole livistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin livistänyt, olit livistänyt, oli livistänyt, olimme livistäneet, olitte livistäneet, olivat livistäneet, oli livistetty

en ollut livistänyt, et ollut livistänyt, ei ollut livistänyt, emme olleet livistäneet, ette olleet livistäneet, eivät olleet livistäneet, ei ollut livistetty

PREZENT IMPERATIV

-, livistä, livistäköön, livistäkäämme, livistäkää, livistäkööt, livistettäköön

-, älä livistä, älköön livistäkö, älkäämme livistäkö, älkää livistäkö, älkööt livistäkö, älköön livistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon livistänyt, -, -, olkoot livistäneet, olkoon livistetty

-, -, älköön olko livistänyt, -, -, älkööt olko livistäneet, älköön olko livistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

livistäisin, livistäisit, livistäisi, livistäisimme, livistäisitte, livistäisivät, livistettäisiin

en livistäisi, et livistäisi, ei livistäisi, emme livistäisi, ette livistäisi, eivät livistäisi, ei livistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin livistänyt, olisit livistänyt, olisi livistänyt, olisimme livistäneet, olisitte livistäneet, olisivat livistäneet, oltaisiin livistetty

en olisi livistänyt, et olisi livistänyt, ei olisi livistänyt, emme olisi livistäneet, ette olisi livistäneet, eivät olisi livistäneet, ei olisi livistetty

PREZENT POTENȚIAL

livistänen, livistänet, livistänee, livistänemme, livistänette, livistänevät, livistettäneen

en livistäne, et livistäne, ei livistäne, emme livistäne, ette livistäne, eivät livistäne, ei livistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen livistänyt, lienet livistänyt, lienee livistänyt, lienemme livistäneet, lienette livistäneet, lienevät livistäneet, lienee livistetty

en liene livistänyt, et liene livistänyt, ei liene livistänyt, emme liene livistäneet, ette liene livistäneet, eivät liene livistäneet, ei liene livistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: livistää    FORMA LUNGĂ: livistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: livistäessä   INSTRUCTIV: livistäen  INESIV PASIV: livistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: livistämään   INESIV: livistämässä  ELATIV: livistämästä

ADESIV: livistämällä  ABESIV: livistämättä  INSTRUCTIV: livistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: livistäminen   PARTITIV: livistäminen

INFINITIVUL CINCI: livistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: livistävä  (gen. livistävän)   PASIV: livistettävä   (gen. livistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: livistänyt                     PASIV: livistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: livistäjä (pl.gen. livistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: livistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): livistys

 

 

lypsää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

lypsän, lypsät, lypsää, lypsämme, lypsätte, lypsävät, lypsetään

en lypsä, et lypsä, ei lypsä, emme lypsä, ette lypsä, eivät lypsä, ei lypsetä

IMPERFECT INDICATIV

lypsin, lypsit, lypsi, lypsimme, lypsitte, lypsivät, lypsettiin

en lypsänyt, et lypsänyt, ei lypsänyt, emme lypsäneet, ette lypsäneet, eivät lypsäneet, ei lypsetty

PERFECT INDICATIV

olen lypsänyt, olet lypsänyt, on lypsänyt, olemme lypsäneet, olette lypsäneet, ovat lypsäneet, on lypsetty

en ole lypsänyt, et ole lypsänyt, ei ole lypsänyt, emme ole lypsäneet, ette ole lypsäneet, eivät ole lypsäneet, ei ole lypsetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin lypsänyt, olit lypsänyt, oli lypsänyt, olimme lypsäneet, olitte lypsäneet, olivat lypsäneet, oli lypsetty

en ollut lypsänyt, et ollut lypsänyt, ei ollut lypsänyt, emme olleet lypsäneet, ette olleet lypsäneet, eivät olleet lypsäneet, ei ollut lypsetty

PREZENT IMPERATIV

-, lypsä, lypsäköön, lypsäkäämme, lypsäkää, lypsäkööt, lypsettäköön

-, älä lypsä, älköön lypsäkö, älkäämme lypsäkö, älkää lypsäkö, älkööt lypsäkö, älköön lypsettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon lypsänyt, -, -, olkoot lypsäneet, olkoon lypsetty

-, -, älköön olko lypsänyt, -, -, älkööt olko lypsäneet, älköön olko lypsetty

PREZENT CONDIȚIONAL

lypsäisin, lypsäisit, lypsäisi, lypsäisimme, lypsäisitte, lypsäisivät, lypsettäisiin

en lypsäisi, et lypsäisi, ei lypsäisi, emme lypsäisi, ette lypsäisi, eivät lypsäisi, ei lypsettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin lypsänyt, olisit lypsänyt, olisi lypsänyt, olisimme lypsäneet, olisitte lypsäneet, olisivat lypsäneet, oltaisiin lypsetty

en olisi lypsänyt, et olisi lypsänyt, ei olisi lypsänyt, emme olisi lypsäneet, ette olisi lypsäneet, eivät olisi lypsäneet, ei olisi lypsetty

PREZENT POTENȚIAL

lypsänen, lypsänet, lypsänee, lypsänemme, lypsänette, lypsänevät, lypsettäneen

en lypsäne, et lypsäne, ei lypsäne, emme lypsäne, ette lypsäne, eivät lypsäne, ei lypsettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen lypsänyt, lienet lypsänyt, lienee lypsänyt, lienemme lypsäneet, lienette lypsäneet, lienevät lypsäneet, lienee lypsetty

en liene lypsänyt, et liene lypsänyt, ei liene lypsänyt, emme liene lypsäneet, ette liene lypsäneet, eivät liene lypsäneet, ei liene lypsetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: lypsää    FORMA LUNGĂ: lypsääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: lypsäessä   INSTRUCTIV: lypsäen  INESIV PASIV: lypsettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: lypsämään   INESIV: lypsämässä  ELATIV: lypsämästä

ADESIV: lypsämällä  ABESIV: lypsämättä  INSTRUCTIV: lypsämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: lypsäminen   PARTITIV: lypsäminen

INFINITIVUL CINCI: lypsämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: lypsävä  (gen. lypsävän)   PASIV: lypsettävä   (gen. lypsettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: lypsänyt                   PASIV: lypsetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: lypsäjä (pl.gen. lypsäjien)  ADJECTIV NEGATIV: lypsämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): lypsö

 

 

lytistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

lytistän, lytistät, lytistää, lytistämme, lytistätte, lytistävät, lytistetään

en lytistä, et lytistä, ei lytistä, emme lytistä, ette lytistä, eivät lytistä, ei lytistetä

IMPERFECT INDICATIV

lytistin, lytistit, lytisti, lytistimme, lytistitte, lytistivät, lytistettiin

en lytistänyt, et lytistänyt, ei lytistänyt, emme lytistäneet, ette lytistäneet, eivät lytistäneet, ei lytistetty

PERFECT INDICATIV

olen lytistänyt, olet lytistänyt, on lytistänyt, olemme lytistäneet, olette lytistäneet, ovat lytistäneet, on lytistetty

en ole lytistänyt, et ole lytistänyt, ei ole lytistänyt, emme ole lytistäneet, ette ole lytistäneet, eivät ole lytistäneet, ei ole lytistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin lytistänyt, olit lytistänyt, oli lytistänyt, olimme lytistäneet, olitte lytistäneet, olivat lytistäneet, oli lytistetty

en ollut lytistänyt, et ollut lytistänyt, ei ollut lytistänyt, emme olleet lytistäneet, ette olleet lytistäneet, eivät olleet lytistäneet, ei ollut lytistetty

PREZENT IMPERATIV

-, lytistä, lytistäköön, lytistäkäämme, lytistäkää, lytistäkööt, lytistettäköön

-, älä lytistä, älköön lytistäkö, älkäämme lytistäkö, älkää lytistäkö, älkööt lytistäkö, älköön lytistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon lytistänyt, -, -, olkoot lytistäneet, olkoon lytistetty

-, -, älköön olko lytistänyt, -, -, älkööt olko lytistäneet, älköön olko lytistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

lytistäisin, lytistäisit, lytistäisi, lytistäisimme, lytistäisitte, lytistäisivät, lytistettäisiin

en lytistäisi, et lytistäisi, ei lytistäisi, emme lytistäisi, ette lytistäisi, eivät lytistäisi, ei lytistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin lytistänyt, olisit lytistänyt, olisi lytistänyt, olisimme lytistäneet, olisitte lytistäneet, olisivat lytistäneet, oltaisiin lytistetty

en olisi lytistänyt, et olisi lytistänyt, ei olisi lytistänyt, emme olisi lytistäneet, ette olisi lytistäneet, eivät olisi lytistäneet, ei olisi lytistetty

PREZENT POTENȚIAL

lytistänen, lytistänet, lytistänee, lytistänemme, lytistänette, lytistänevät, lytistettäneen

en lytistäne, et lytistäne, ei lytistäne, emme lytistäne, ette lytistäne, eivät lytistäne, ei lytistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen lytistänyt, lienet lytistänyt, lienee lytistänyt, lienemme lytistäneet, lienette lytistäneet, lienevät lytistäneet, lienee lytistetty

en liene lytistänyt, et liene lytistänyt, ei liene lytistänyt, emme liene lytistäneet, ette liene lytistäneet, eivät liene lytistäneet, ei liene lytistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: lytistää    FORMA LUNGĂ: lytistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: lytistäessä   INSTRUCTIV: lytistäen  INESIV PASIV: lytistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: lytistämään   INESIV: lytistämässä  ELATIV: lytistämästä

ADESIV: lytistämällä  ABESIV: lytistämättä  INSTRUCTIV: lytistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: lytistäminen   PARTITIV: lytistäminen

INFINITIVUL CINCI: lytistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: lytistävä  (gen. lytistävän)   PASIV: lytistettävä   (gen. lytistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: lytistänyt                     PASIV: lytistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: lytistäjä (pl.gen. lytistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: lytistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): lytistys

 

 

lyyhistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

lyyhistän, lyyhistät, lyyhistää, lyyhistämme, lyyhistätte, lyyhistävät, lyyhistetään

en lyyhistä, et lyyhistä, ei lyyhistä, emme lyyhistä, ette lyyhistä, eivät lyyhistä, ei lyyhistetä

IMPERFECT INDICATIV

lyyhistin, lyyhistit, lyyhisti, lyyhistimme, lyyhistitte, lyyhistivät, lyyhistettiin

en lyyhistänyt, et lyyhistänyt, ei lyyhistänyt, emme lyyhistäneet, ette lyyhistäneet, eivät lyyhistäneet, ei lyyhistetty

PERFECT INDICATIV

olen lyyhistänyt, olet lyyhistänyt, on lyyhistänyt, olemme lyyhistäneet, olette lyyhistäneet, ovat lyyhistäneet, on lyyhistetty

en ole lyyhistänyt, et ole lyyhistänyt, ei ole lyyhistänyt, emme ole lyyhistäneet, ette ole lyyhistäneet, eivät ole lyyhistäneet, ei ole lyyhistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin lyyhistänyt, olit lyyhistänyt, oli lyyhistänyt, olimme lyyhistäneet, olitte lyyhistäneet, olivat lyyhistäneet, oli lyyhistetty

en ollut lyyhistänyt, et ollut lyyhistänyt, ei ollut lyyhistänyt, emme olleet lyyhistäneet, ette olleet lyyhistäneet, eivät olleet lyyhistäneet, ei ollut lyyhistetty

PREZENT IMPERATIV

-, lyyhistä, lyyhistäköön, lyyhistäkäämme, lyyhistäkää, lyyhistäkööt, lyyhistettäköön

-, älä lyyhistä, älköön lyyhistäkö, älkäämme lyyhistäkö, älkää lyyhistäkö, älkööt lyyhistäkö, älköön lyyhistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon lyyhistänyt, -, -, olkoot lyyhistäneet, olkoon lyyhistetty

-, -, älköön olko lyyhistänyt, -, -, älkööt olko lyyhistäneet, älköön olko lyyhistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

lyyhistäisin, lyyhistäisit, lyyhistäisi, lyyhistäisimme, lyyhistäisitte, lyyhistäisivät, lyyhistettäisiin

en lyyhistäisi, et lyyhistäisi, ei lyyhistäisi, emme lyyhistäisi, ette lyyhistäisi, eivät lyyhistäisi, ei lyyhistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin lyyhistänyt, olisit lyyhistänyt, olisi lyyhistänyt, olisimme lyyhistäneet, olisitte lyyhistäneet, olisivat lyyhistäneet, oltaisiin lyyhistetty

en olisi lyyhistänyt, et olisi lyyhistänyt, ei olisi lyyhistänyt, emme olisi lyyhistäneet, ette olisi lyyhistäneet, eivät olisi lyyhistäneet, ei olisi lyyhistetty

PREZENT POTENȚIAL

lyyhistänen, lyyhistänet, lyyhistänee, lyyhistänemme, lyyhistänette, lyyhistänevät, lyyhistettäneen

en lyyhistäne, et lyyhistäne, ei lyyhistäne, emme lyyhistäne, ette lyyhistäne, eivät lyyhistäne, ei lyyhistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen lyyhistänyt, lienet lyyhistänyt, lienee lyyhistänyt, lienemme lyyhistäneet, lienette lyyhistäneet, lienevät lyyhistäneet, lienee lyyhistetty

en liene lyyhistänyt, et liene lyyhistänyt, ei liene lyyhistänyt, emme liene lyyhistäneet, ette liene lyyhistäneet, eivät liene lyyhistäneet, ei liene lyyhistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: lyyhistää    FORMA LUNGĂ: lyyhistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: lyyhistäessä   INSTRUCTIV: lyyhistäen  INESIV PASIV: lyyhistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: lyyhistämään   INESIV: lyyhistämässä  ELATIV: lyyhistämästä

ADESIV: lyyhistämällä  ABESIV: lyyhistämättä  INSTRUCTIV: lyyhistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: lyyhistäminen   PARTITIV: lyyhistäminen

INFINITIVUL CINCI: lyyhistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: lyyhistävä  (gen. lyyhistävän)   PASIV: lyyhistettävä   (gen. lyyhistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: lyyhistänyt                      PASIV: lyyhistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: lyyhistäjä (pl.gen. lyyhistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: lyyhistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): lyyhistys

 

 

lämpöeristää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

lämpöeristän, lämpöeristät, lämpöeristää, lämpöeristämme, lämpöeristätte, lämpöeristävät, lämpöeristetään

en lämpöeristä, et lämpöeristä, ei lämpöeristä, emme lämpöeristä, ette lämpöeristä, eivät lämpöeristä, ei lämpöeristetä

IMPERFECT INDICATIV

lämpöeristin, lämpöeristit, lämpöeristi, lämpöeristimme, lämpöeristitte, lämpöeristivät, lämpöeristettiin

en lämpöeristänyt, et lämpöeristänyt, ei lämpöeristänyt, emme lämpöeristäneet, ette lämpöeristäneet, eivät lämpöeristäneet, ei lämpöeristetty

PERFECT INDICATIV

olen lämpöeristänyt, olet lämpöeristänyt, on lämpöeristänyt, olemme lämpöeristäneet, olette lämpöeristäneet, ovat lämpöeristäneet, on lämpöeristetty

en ole lämpöeristänyt, et ole lämpöeristänyt, ei ole lämpöeristänyt, emme ole lämpöeristäneet, ette ole lämpöeristäneet, eivät ole lämpöeristäneet, ei ole lämpöeristetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin lämpöeristänyt, olit lämpöeristänyt, oli lämpöeristänyt, olimme lämpöeristäneet, olitte lämpöeristäneet, olivat lämpöeristäneet, oli lämpöeristetty

en ollut lämpöeristänyt, et ollut lämpöeristänyt, ei ollut lämpöeristänyt, emme olleet lämpöeristäneet, ette olleet lämpöeristäneet, eivät olleet lämpöeristäneet, ei ollut lämpöeristetty

PREZENT IMPERATIV

-, lämpöeristä, lämpöeristäköön, lämpöeristäkäämme, lämpöeristäkää, lämpöeristäkööt, lämpöeristettäköön

-, älä lämpöeristä, älköön lämpöeristäkö, älkäämme lämpöeristäkö, älkää lämpöeristäkö, älkööt lämpöeristäkö, älköön lämpöeristettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon lämpöeristänyt, -, -, olkoot lämpöeristäneet, olkoon lämpöeristetty

-, -, älköön olko lämpöeristänyt, -, -, älkööt olko lämpöeristäneet, älköön olko lämpöeristetty

PREZENT CONDIȚIONAL

lämpöeristäisin, lämpöeristäisit, lämpöeristäisi, lämpöeristäisimme, lämpöeristäisitte, lämpöeristäisivät, lämpöeristettäisiin

en lämpöeristäisi, et lämpöeristäisi, ei lämpöeristäisi, emme lämpöeristäisi, ette lämpöeristäisi, eivät lämpöeristäisi, ei lämpöeristettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin lämpöeristänyt, olisit lämpöeristänyt, olisi lämpöeristänyt, olisimme lämpöeristäneet, olisitte lämpöeristäneet, olisivat lämpöeristäneet, oltaisiin lämpöeristetty

en olisi lämpöeristänyt, et olisi lämpöeristänyt, ei olisi lämpöeristänyt, emme olisi lämpöeristäneet, ette olisi lämpöeristäneet, eivät olisi lämpöeristäneet, ei olisi lämpöeristetty

PREZENT POTENȚIAL

lämpöeristänen, lämpöeristänet, lämpöeristänee, lämpöeristänemme, lämpöeristänette, lämpöeristänevät, lämpöeristettäneen

en lämpöeristäne, et lämpöeristäne, ei lämpöeristäne, emme lämpöeristäne, ette lämpöeristäne, eivät lämpöeristäne, ei lämpöeristettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen lämpöeristänyt, lienet lämpöeristänyt, lienee lämpöeristänyt, lienemme lämpöeristäneet, lienette lämpöeristäneet, lienevät lämpöeristäneet, lienee lämpöeristetty

en liene lämpöeristänyt, et liene lämpöeristänyt, ei liene lämpöeristänyt, emme liene lämpöeristäneet, ette liene lämpöeristäneet, eivät liene lämpöeristäneet, ei liene lämpöeristetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: lämpöeristää    FORMA LUNGĂ: lämpöeristääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: lämpöeristäessä   INSTRUCTIV: lämpöeristäen  INESIV PASIV: lämpöeristettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: lämpöeristämään   INESIV: lämpöeristämässä  ELATIV: lämpöeristämästä

ADESIV: lämpöeristämällä  ABESIV: lämpöeristämättä  INSTRUCTIV: lämpöeristämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: lämpöeristäminen   PARTITIV: lämpöeristäminen

INFINITIVUL CINCI: lämpöeristämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: lämpöeristävä  (gen. lämpöeristävän)   PASIV: lämpöeristettävä   (gen. lämpöeristettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: lämpöeristänyt                         PASIV: lämpöeristetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: lämpöeristäjä (pl.gen. lämpöeristäjien)  ADJECTIV NEGATIV: lämpöeristämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): lämpöeristys

 

 

lävistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

lävistän, lävistät, lävistää, lävistämme, lävistätte, lävistävät, lävistetään

en lävistä, et lävistä, ei lävistä, emme lävistä, ette lävistä, eivät lävistä, ei lävistetä

IMPERFECT INDICATIV

lävistin, lävistit, lävisti, lävistimme, lävistitte, lävistivät, lävistettiin

en lävistänyt, et lävistänyt, ei lävistänyt, emme lävistäneet, ette lävistäneet, eivät lävistäneet, ei lävistetty

PERFECT INDICATIV

olen lävistänyt, olet lävistänyt, on lävistänyt, olemme lävistäneet, olette lävistäneet, ovat lävistäneet, on lävistetty

en ole lävistänyt, et ole lävistänyt, ei ole lävistänyt, emme ole lävistäneet, ette ole lävistäneet, eivät ole lävistäneet, ei ole lävistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin lävistänyt, olit lävistänyt, oli lävistänyt, olimme lävistäneet, olitte lävistäneet, olivat lävistäneet, oli lävistetty

en ollut lävistänyt, et ollut lävistänyt, ei ollut lävistänyt, emme olleet lävistäneet, ette olleet lävistäneet, eivät olleet lävistäneet, ei ollut lävistetty

PREZENT IMPERATIV

-, lävistä, lävistäköön, lävistäkäämme, lävistäkää, lävistäkööt, lävistettäköön

-, älä lävistä, älköön lävistäkö, älkäämme lävistäkö, älkää lävistäkö, älkööt lävistäkö, älköön lävistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon lävistänyt, -, -, olkoot lävistäneet, olkoon lävistetty

-, -, älköön olko lävistänyt, -, -, älkööt olko lävistäneet, älköön olko lävistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

lävistäisin, lävistäisit, lävistäisi, lävistäisimme, lävistäisitte, lävistäisivät, lävistettäisiin

en lävistäisi, et lävistäisi, ei lävistäisi, emme lävistäisi, ette lävistäisi, eivät lävistäisi, ei lävistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin lävistänyt, olisit lävistänyt, olisi lävistänyt, olisimme lävistäneet, olisitte lävistäneet, olisivat lävistäneet, oltaisiin lävistetty

en olisi lävistänyt, et olisi lävistänyt, ei olisi lävistänyt, emme olisi lävistäneet, ette olisi lävistäneet, eivät olisi lävistäneet, ei olisi lävistetty

PREZENT POTENȚIAL

lävistänen, lävistänet, lävistänee, lävistänemme, lävistänette, lävistänevät, lävistettäneen

en lävistäne, et lävistäne, ei lävistäne, emme lävistäne, ette lävistäne, eivät lävistäne, ei lävistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen lävistänyt, lienet lävistänyt, lienee lävistänyt, lienemme lävistäneet, lienette lävistäneet, lienevät lävistäneet, lienee lävistetty

en liene lävistänyt, et liene lävistänyt, ei liene lävistänyt, emme liene lävistäneet, ette liene lävistäneet, eivät liene lävistäneet, ei liene lävistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: lävistää    FORMA LUNGĂ: lävistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: lävistäessä   INSTRUCTIV: lävistäen  INESIV PASIV: lävistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: lävistämään   INESIV: lävistämässä  ELATIV: lävistämästä

ADESIV: lävistämällä  ABESIV: lävistämättä  INSTRUCTIV: lävistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: lävistäminen   PARTITIV: lävistäminen

INFINITIVUL CINCI: lävistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: lävistävä  (gen. lävistävän)   PASIV: lävistettävä   (gen. lävistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: lävistänyt                     PASIV: lävistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: lävistäjä (pl.gen. lävistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: lävistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): lävistys

 

 

löntystää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

löntystän, löntystät, löntystää, löntystämme, löntystätte, löntystävät, löntystetään

en löntystä, et löntystä, ei löntystä, emme löntystä, ette löntystä, eivät löntystä, ei löntystetä

IMPERFECT INDICATIV

löntystin, löntystit, löntysti, löntystimme, löntystitte, löntystivät, löntystettiin

en löntystänyt, et löntystänyt, ei löntystänyt, emme löntystäneet, ette löntystäneet, eivät löntystäneet, ei löntystetty

PERFECT INDICATIV

olen löntystänyt, olet löntystänyt, on löntystänyt, olemme löntystäneet, olette löntystäneet, ovat löntystäneet, on löntystetty

en ole löntystänyt, et ole löntystänyt, ei ole löntystänyt, emme ole löntystäneet, ette ole löntystäneet, eivät ole löntystäneet, ei ole löntystetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin löntystänyt, olit löntystänyt, oli löntystänyt, olimme löntystäneet, olitte löntystäneet, olivat löntystäneet, oli löntystetty

en ollut löntystänyt, et ollut löntystänyt, ei ollut löntystänyt, emme olleet löntystäneet, ette olleet löntystäneet, eivät olleet löntystäneet, ei ollut löntystetty

PREZENT IMPERATIV

-, löntystä, löntystäköön, löntystäkäämme, löntystäkää, löntystäkööt, löntystettäköön

-, älä löntystä, älköön löntystäkö, älkäämme löntystäkö, älkää löntystäkö, älkööt löntystäkö, älköön löntystettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon löntystänyt, -, -, olkoot löntystäneet, olkoon löntystetty

-, -, älköön olko löntystänyt, -, -, älkööt olko löntystäneet, älköön olko löntystetty

PREZENT CONDIȚIONAL

löntystäisin, löntystäisit, löntystäisi, löntystäisimme, löntystäisitte, löntystäisivät, löntystettäisiin

en löntystäisi, et löntystäisi, ei löntystäisi, emme löntystäisi, ette löntystäisi, eivät löntystäisi, ei löntystettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin löntystänyt, olisit löntystänyt, olisi löntystänyt, olisimme löntystäneet, olisitte löntystäneet, olisivat löntystäneet, oltaisiin löntystetty

en olisi löntystänyt, et olisi löntystänyt, ei olisi löntystänyt, emme olisi löntystäneet, ette olisi löntystäneet, eivät olisi löntystäneet, ei olisi löntystetty

PREZENT POTENȚIAL

löntystänen, löntystänet, löntystänee, löntystänemme, löntystänette, löntystänevät, löntystettäneen

en löntystäne, et löntystäne, ei löntystäne, emme löntystäne, ette löntystäne, eivät löntystäne, ei löntystettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen löntystänyt, lienet löntystänyt, lienee löntystänyt, lienemme löntystäneet, lienette löntystäneet, lienevät löntystäneet, lienee löntystetty

en liene löntystänyt, et liene löntystänyt, ei liene löntystänyt, emme liene löntystäneet, ette liene löntystäneet, eivät liene löntystäneet, ei liene löntystetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: löntystää    FORMA LUNGĂ: löntystääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: löntystäessä   INSTRUCTIV: löntystäen  INESIV PASIV: löntystettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: löntystämään   INESIV: löntystämässä  ELATIV: löntystämästä

ADESIV: löntystämällä  ABESIV: löntystämättä  INSTRUCTIV: löntystämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: löntystäminen   PARTITIV: löntystäminen

INFINITIVUL CINCI: löntystämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: löntystävä  (gen. löntystävän)   PASIV: löntystettävä   (gen. löntystettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: löntystänyt                      PASIV: löntystetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: löntystäjä (pl.gen. löntystäjien)  ADJECTIV NEGATIV: löntystämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): löntystys

 

 

meistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

meistän, meistät, meistää, meistämme, meistätte, meistävät, meistetään

en meistä, et meistä, ei meistä, emme meistä, ette meistä, eivät meistä, ei meistetä

IMPERFECT INDICATIV

meistin, meistit, meisti, meistimme, meistitte, meistivät, meistettiin

en meistänyt, et meistänyt, ei meistänyt, emme meistäneet, ette meistäneet, eivät meistäneet, ei meistetty

PERFECT INDICATIV

olen meistänyt, olet meistänyt, on meistänyt, olemme meistäneet, olette meistäneet, ovat meistäneet, on meistetty

en ole meistänyt, et ole meistänyt, ei ole meistänyt, emme ole meistäneet, ette ole meistäneet, eivät ole meistäneet, ei ole meistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin meistänyt, olit meistänyt, oli meistänyt, olimme meistäneet, olitte meistäneet, olivat meistäneet, oli meistetty

en ollut meistänyt, et ollut meistänyt, ei ollut meistänyt, emme olleet meistäneet, ette olleet meistäneet, eivät olleet meistäneet, ei ollut meistetty

PREZENT IMPERATIV

-, meistä, meistäköön, meistäkäämme, meistäkää, meistäkööt, meistettäköön

-, älä meistä, älköön meistäkö, älkäämme meistäkö, älkää meistäkö, älkööt meistäkö, älköön meistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon meistänyt, -, -, olkoot meistäneet, olkoon meistetty

-, -, älköön olko meistänyt, -, -, älkööt olko meistäneet, älköön olko meistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

meistäisin, meistäisit, meistäisi, meistäisimme, meistäisitte, meistäisivät, meistettäisiin

en meistäisi, et meistäisi, ei meistäisi, emme meistäisi, ette meistäisi, eivät meistäisi, ei meistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin meistänyt, olisit meistänyt, olisi meistänyt, olisimme meistäneet, olisitte meistäneet, olisivat meistäneet, oltaisiin meistetty

en olisi meistänyt, et olisi meistänyt, ei olisi meistänyt, emme olisi meistäneet, ette olisi meistäneet, eivät olisi meistäneet, ei olisi meistetty

PREZENT POTENȚIAL

meistänen, meistänet, meistänee, meistänemme, meistänette, meistänevät, meistettäneen

en meistäne, et meistäne, ei meistäne, emme meistäne, ette meistäne, eivät meistäne, ei meistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen meistänyt, lienet meistänyt, lienee meistänyt, lienemme meistäneet, lienette meistäneet, lienevät meistäneet, lienee meistetty

en liene meistänyt, et liene meistänyt, ei liene meistänyt, emme liene meistäneet, ette liene meistäneet, eivät liene meistäneet, ei liene meistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: meistää    FORMA LUNGĂ: meistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: meistäessä   INSTRUCTIV: meistäen  INESIV PASIV: meistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: meistämään   INESIV: meistämässä  ELATIV: meistämästä

ADESIV: meistämällä  ABESIV: meistämättä  INSTRUCTIV: meistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: meistäminen   PARTITIV: meistäminen

INFINITIVUL CINCI: meistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: meistävä  (gen. meistävän)   PASIV: meistettävä   (gen. meistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: meistänyt                    PASIV: meistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: meistäjä (pl.gen. meistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: meistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): meisto

 

 

metsästää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

metsästän, metsästät, metsästää, metsästämme, metsästätte, metsästävät, metsästetään

en metsästä, et metsästä, ei metsästä, emme metsästä, ette metsästä, eivät metsästä, ei metsästetä

IMPERFECT INDICATIV

metsästin, metsästit, metsästi, metsästimme, metsästitte, metsästivät, metsästettiin

en metsästänyt, et metsästänyt, ei metsästänyt, emme metsästäneet, ette metsästäneet, eivät metsästäneet, ei metsästetty

PERFECT INDICATIV

olen metsästänyt, olet metsästänyt, on metsästänyt, olemme metsästäneet, olette metsästäneet, ovat metsästäneet, on metsästetty

en ole metsästänyt, et ole metsästänyt, ei ole metsästänyt, emme ole metsästäneet, ette ole metsästäneet, eivät ole metsästäneet, ei ole metsästetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin metsästänyt, olit metsästänyt, oli metsästänyt, olimme metsästäneet, olitte metsästäneet, olivat metsästäneet, oli metsästetty

en ollut metsästänyt, et ollut metsästänyt, ei ollut metsästänyt, emme olleet metsästäneet, ette olleet metsästäneet, eivät olleet metsästäneet, ei ollut metsästetty

PREZENT IMPERATIV

-, metsästä, metsästäköön, metsästäkäämme, metsästäkää, metsästäkööt, metsästettäköön

-, älä metsästä, älköön metsästäkö, älkäämme metsästäkö, älkää metsästäkö, älkööt metsästäkö, älköön metsästettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon metsästänyt, -, -, olkoot metsästäneet, olkoon metsästetty

-, -, älköön olko metsästänyt, -, -, älkööt olko metsästäneet, älköön olko metsästetty

PREZENT CONDIȚIONAL

metsästäisin, metsästäisit, metsästäisi, metsästäisimme, metsästäisitte, metsästäisivät, metsästettäisiin

en metsästäisi, et metsästäisi, ei metsästäisi, emme metsästäisi, ette metsästäisi, eivät metsästäisi, ei metsästettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin metsästänyt, olisit metsästänyt, olisi metsästänyt, olisimme metsästäneet, olisitte metsästäneet, olisivat metsästäneet, oltaisiin metsästetty

en olisi metsästänyt, et olisi metsästänyt, ei olisi metsästänyt, emme olisi metsästäneet, ette olisi metsästäneet, eivät olisi metsästäneet, ei olisi metsästetty

PREZENT POTENȚIAL

metsästänen, metsästänet, metsästänee, metsästänemme, metsästänette, metsästänevät, metsästettäneen

en metsästäne, et metsästäne, ei metsästäne, emme metsästäne, ette metsästäne, eivät metsästäne, ei metsästettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen metsästänyt, lienet metsästänyt, lienee metsästänyt, lienemme metsästäneet, lienette metsästäneet, lienevät metsästäneet, lienee metsästetty

en liene metsästänyt, et liene metsästänyt, ei liene metsästänyt, emme liene metsästäneet, ette liene metsästäneet, eivät liene metsästäneet, ei liene metsästetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: metsästää    FORMA LUNGĂ: metsästääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: metsästäessä   INSTRUCTIV: metsästäen  INESIV PASIV: metsästettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: metsästämään   INESIV: metsästämässä  ELATIV: metsästämästä

ADESIV: metsästämällä  ABESIV: metsästämättä  INSTRUCTIV: metsästämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: metsästäminen   PARTITIV: metsästäminen

INFINITIVUL CINCI: metsästämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: metsästävä  (gen. metsästävän)   PASIV: metsästettävä   (gen. metsästettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: metsästänyt                      PASIV: metsästetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: metsästäjä (pl.gen. metsästäjien)  ADJECTIV NEGATIV: metsästämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): metsästys

 

 

mykistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

mykistän, mykistät, mykistää, mykistämme, mykistätte, mykistävät, mykistetään

en mykistä, et mykistä, ei mykistä, emme mykistä, ette mykistä, eivät mykistä, ei mykistetä

IMPERFECT INDICATIV

mykistin, mykistit, mykisti, mykistimme, mykistitte, mykistivät, mykistettiin

en mykistänyt, et mykistänyt, ei mykistänyt, emme mykistäneet, ette mykistäneet, eivät mykistäneet, ei mykistetty

PERFECT INDICATIV

olen mykistänyt, olet mykistänyt, on mykistänyt, olemme mykistäneet, olette mykistäneet, ovat mykistäneet, on mykistetty

en ole mykistänyt, et ole mykistänyt, ei ole mykistänyt, emme ole mykistäneet, ette ole mykistäneet, eivät ole mykistäneet, ei ole mykistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin mykistänyt, olit mykistänyt, oli mykistänyt, olimme mykistäneet, olitte mykistäneet, olivat mykistäneet, oli mykistetty

en ollut mykistänyt, et ollut mykistänyt, ei ollut mykistänyt, emme olleet mykistäneet, ette olleet mykistäneet, eivät olleet mykistäneet, ei ollut mykistetty

PREZENT IMPERATIV

-, mykistä, mykistäköön, mykistäkäämme, mykistäkää, mykistäkööt, mykistettäköön

-, älä mykistä, älköön mykistäkö, älkäämme mykistäkö, älkää mykistäkö, älkööt mykistäkö, älköön mykistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon mykistänyt, -, -, olkoot mykistäneet, olkoon mykistetty

-, -, älköön olko mykistänyt, -, -, älkööt olko mykistäneet, älköön olko mykistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

mykistäisin, mykistäisit, mykistäisi, mykistäisimme, mykistäisitte, mykistäisivät, mykistettäisiin

en mykistäisi, et mykistäisi, ei mykistäisi, emme mykistäisi, ette mykistäisi, eivät mykistäisi, ei mykistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin mykistänyt, olisit mykistänyt, olisi mykistänyt, olisimme mykistäneet, olisitte mykistäneet, olisivat mykistäneet, oltaisiin mykistetty

en olisi mykistänyt, et olisi mykistänyt, ei olisi mykistänyt, emme olisi mykistäneet, ette olisi mykistäneet, eivät olisi mykistäneet, ei olisi mykistetty

PREZENT POTENȚIAL

mykistänen, mykistänet, mykistänee, mykistänemme, mykistänette, mykistänevät, mykistettäneen

en mykistäne, et mykistäne, ei mykistäne, emme mykistäne, ette mykistäne, eivät mykistäne, ei mykistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen mykistänyt, lienet mykistänyt, lienee mykistänyt, lienemme mykistäneet, lienette mykistäneet, lienevät mykistäneet, lienee mykistetty

en liene mykistänyt, et liene mykistänyt, ei liene mykistänyt, emme liene mykistäneet, ette liene mykistäneet, eivät liene mykistäneet, ei liene mykistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: mykistää    FORMA LUNGĂ: mykistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: mykistäessä   INSTRUCTIV: mykistäen  INESIV PASIV: mykistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: mykistämään   INESIV: mykistämässä  ELATIV: mykistämästä

ADESIV: mykistämällä  ABESIV: mykistämättä  INSTRUCTIV: mykistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: mykistäminen   PARTITIV: mykistäminen

INFINITIVUL CINCI: mykistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: mykistävä  (gen. mykistävän)   PASIV: mykistettävä   (gen. mykistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: mykistänyt                     PASIV: mykistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: mykistäjä (pl.gen. mykistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: mykistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): mykistys

 

 

myötäelää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

myötäelän, myötäelät, myötäelää, myötäelämme, myötäelätte, myötäelävät, myötäeletään

en myötäelä, et myötäelä, ei myötäelä, emme myötäelä, ette myötäelä, eivät myötäelä, ei myötäeletä

IMPERFECT INDICATIV

myötäelin, myötäelit, myötäeli, myötäelimme, myötäelitte, myötäelivät, myötäelettiin

en myötäelänyt, et myötäelänyt, ei myötäelänyt, emme myötäeläneet, ette myötäeläneet, eivät myötäeläneet, ei myötäeletty

PERFECT INDICATIV

olen myötäelänyt, olet myötäelänyt, on myötäelänyt, olemme myötäeläneet, olette myötäeläneet, ovat myötäeläneet, on myötäeletty

en ole myötäelänyt, et ole myötäelänyt, ei ole myötäelänyt, emme ole myötäeläneet, ette ole myötäeläneet, eivät ole myötäeläneet, ei ole myötäeletty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin myötäelänyt, olit myötäelänyt, oli myötäelänyt, olimme myötäeläneet, olitte myötäeläneet, olivat myötäeläneet, oli myötäeletty

en ollut myötäelänyt, et ollut myötäelänyt, ei ollut myötäelänyt, emme olleet myötäeläneet, ette olleet myötäeläneet, eivät olleet myötäeläneet, ei ollut myötäeletty

PREZENT IMPERATIV

-, myötäelä, myötäeläköön, myötäeläkäämme, myötäeläkää, myötäeläkööt, myötäelettäköön

-, älä myötäelä, älköön myötäeläkö, älkäämme myötäeläkö, älkää myötäeläkö, älkööt myötäeläkö, älköön myötäelettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon myötäelänyt, -, -, olkoot myötäeläneet, olkoon myötäeletty

-, -, älköön olko myötäelänyt, -, -, älkööt olko myötäeläneet, älköön olko myötäeletty

PREZENT CONDIȚIONAL

myötäeläisin, myötäeläisit, myötäeläisi, myötäeläisimme, myötäeläisitte, myötäeläisivät, myötäelettäisiin

en myötäeläisi, et myötäeläisi, ei myötäeläisi, emme myötäeläisi, ette myötäeläisi, eivät myötäeläisi, ei myötäelettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin myötäelänyt, olisit myötäelänyt, olisi myötäelänyt, olisimme myötäeläneet, olisitte myötäeläneet, olisivat myötäeläneet, oltaisiin myötäeletty

en olisi myötäelänyt, et olisi myötäelänyt, ei olisi myötäelänyt, emme olisi myötäeläneet, ette olisi myötäeläneet, eivät olisi myötäeläneet, ei olisi myötäeletty

PREZENT POTENȚIAL

myötäelänen, myötäelänet, myötäelänee, myötäelänemme, myötäelänette, myötäelänevät, myötäelettäneen

en myötäeläne, et myötäeläne, ei myötäeläne, emme myötäeläne, ette myötäeläne, eivät myötäeläne, ei myötäelettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen myötäelänyt, lienet myötäelänyt, lienee myötäelänyt, lienemme myötäeläneet, lienette myötäeläneet, lienevät myötäeläneet, lienee myötäeletty

en liene myötäelänyt, et liene myötäelänyt, ei liene myötäelänyt, emme liene myötäeläneet, ette liene myötäeläneet, eivät liene myötäeläneet, ei liene myötäeletty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: myötäelää    FORMA LUNGĂ: myötäelääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: myötäeläessä   INSTRUCTIV: myötäeläen  INESIV PASIV: myötäelettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: myötäelämään   INESIV: myötäelämässä  ELATIV: myötäelämästä

ADESIV: myötäelämällä  ABESIV: myötäelämättä  INSTRUCTIV: myötäelämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: myötäeläminen   PARTITIV: myötäeläminen

INFINITIVUL CINCI: myötäelämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: myötäelävä  (gen. myötäelävän)   PASIV: myötäelettävä   (gen. myötäelettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: myötäelänyt                      PASIV: myötäeletty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: myötäeläjä (pl.gen. myötäeläjien)  ADJECTIV NEGATIV: myötäelämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): myötäelys

 

 

nelistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

nelistän, nelistät, nelistää, nelistämme, nelistätte, nelistävät, nelistetään

en nelistä, et nelistä, ei nelistä, emme nelistä, ette nelistä, eivät nelistä, ei nelistetä

IMPERFECT INDICATIV

nelistin, nelistit, nelisti, nelistimme, nelistitte, nelistivät, nelistettiin

en nelistänyt, et nelistänyt, ei nelistänyt, emme nelistäneet, ette nelistäneet, eivät nelistäneet, ei nelistetty

PERFECT INDICATIV

olen nelistänyt, olet nelistänyt, on nelistänyt, olemme nelistäneet, olette nelistäneet, ovat nelistäneet, on nelistetty

en ole nelistänyt, et ole nelistänyt, ei ole nelistänyt, emme ole nelistäneet, ette ole nelistäneet, eivät ole nelistäneet, ei ole nelistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin nelistänyt, olit nelistänyt, oli nelistänyt, olimme nelistäneet, olitte nelistäneet, olivat nelistäneet, oli nelistetty

en ollut nelistänyt, et ollut nelistänyt, ei ollut nelistänyt, emme olleet nelistäneet, ette olleet nelistäneet, eivät olleet nelistäneet, ei ollut nelistetty

PREZENT IMPERATIV

-, nelistä, nelistäköön, nelistäkäämme, nelistäkää, nelistäkööt, nelistettäköön

-, älä nelistä, älköön nelistäkö, älkäämme nelistäkö, älkää nelistäkö, älkööt nelistäkö, älköön nelistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon nelistänyt, -, -, olkoot nelistäneet, olkoon nelistetty

-, -, älköön olko nelistänyt, -, -, älkööt olko nelistäneet, älköön olko nelistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

nelistäisin, nelistäisit, nelistäisi, nelistäisimme, nelistäisitte, nelistäisivät, nelistettäisiin

en nelistäisi, et nelistäisi, ei nelistäisi, emme nelistäisi, ette nelistäisi, eivät nelistäisi, ei nelistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin nelistänyt, olisit nelistänyt, olisi nelistänyt, olisimme nelistäneet, olisitte nelistäneet, olisivat nelistäneet, oltaisiin nelistetty

en olisi nelistänyt, et olisi nelistänyt, ei olisi nelistänyt, emme olisi nelistäneet, ette olisi nelistäneet, eivät olisi nelistäneet, ei olisi nelistetty

PREZENT POTENȚIAL

nelistänen, nelistänet, nelistänee, nelistänemme, nelistänette, nelistänevät, nelistettäneen

en nelistäne, et nelistäne, ei nelistäne, emme nelistäne, ette nelistäne, eivät nelistäne, ei nelistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen nelistänyt, lienet nelistänyt, lienee nelistänyt, lienemme nelistäneet, lienette nelistäneet, lienevät nelistäneet, lienee nelistetty

en liene nelistänyt, et liene nelistänyt, ei liene nelistänyt, emme liene nelistäneet, ette liene nelistäneet, eivät liene nelistäneet, ei liene nelistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: nelistää    FORMA LUNGĂ: nelistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: nelistäessä   INSTRUCTIV: nelistäen  INESIV PASIV: nelistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: nelistämään   INESIV: nelistämässä  ELATIV: nelistämästä

ADESIV: nelistämällä  ABESIV: nelistämättä  INSTRUCTIV: nelistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: nelistäminen   PARTITIV: nelistäminen

INFINITIVUL CINCI: nelistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: nelistävä  (gen. nelistävän)   PASIV: nelistettävä   (gen. nelistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: nelistänyt                     PASIV: nelistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: nelistäjä (pl.gen. nelistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: nelistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): nelistys

 

 

niistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

niistän, niistät, niistää, niistämme, niistätte, niistävät, niistetään

en niistä, et niistä, ei niistä, emme niistä, ette niistä, eivät niistä, ei niistetä

IMPERFECT INDICATIV

niistin, niistit, niisti, niistimme, niistitte, niistivät, niistettiin

en niistänyt, et niistänyt, ei niistänyt, emme niistäneet, ette niistäneet, eivät niistäneet, ei niistetty

PERFECT INDICATIV

olen niistänyt, olet niistänyt, on niistänyt, olemme niistäneet, olette niistäneet, ovat niistäneet, on niistetty

en ole niistänyt, et ole niistänyt, ei ole niistänyt, emme ole niistäneet, ette ole niistäneet, eivät ole niistäneet, ei ole niistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin niistänyt, olit niistänyt, oli niistänyt, olimme niistäneet, olitte niistäneet, olivat niistäneet, oli niistetty

en ollut niistänyt, et ollut niistänyt, ei ollut niistänyt, emme olleet niistäneet, ette olleet niistäneet, eivät olleet niistäneet, ei ollut niistetty

PREZENT IMPERATIV

-, niistä, niistäköön, niistäkäämme, niistäkää, niistäkööt, niistettäköön

-, älä niistä, älköön niistäkö, älkäämme niistäkö, älkää niistäkö, älkööt niistäkö, älköön niistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon niistänyt, -, -, olkoot niistäneet, olkoon niistetty

-, -, älköön olko niistänyt, -, -, älkööt olko niistäneet, älköön olko niistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

niistäisin, niistäisit, niistäisi, niistäisimme, niistäisitte, niistäisivät, niistettäisiin

en niistäisi, et niistäisi, ei niistäisi, emme niistäisi, ette niistäisi, eivät niistäisi, ei niistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin niistänyt, olisit niistänyt, olisi niistänyt, olisimme niistäneet, olisitte niistäneet, olisivat niistäneet, oltaisiin niistetty

en olisi niistänyt, et olisi niistänyt, ei olisi niistänyt, emme olisi niistäneet, ette olisi niistäneet, eivät olisi niistäneet, ei olisi niistetty

PREZENT POTENȚIAL

niistänen, niistänet, niistänee, niistänemme, niistänette, niistänevät, niistettäneen

en niistäne, et niistäne, ei niistäne, emme niistäne, ette niistäne, eivät niistäne, ei niistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen niistänyt, lienet niistänyt, lienee niistänyt, lienemme niistäneet, lienette niistäneet, lienevät niistäneet, lienee niistetty

en liene niistänyt, et liene niistänyt, ei liene niistänyt, emme liene niistäneet, ette liene niistäneet, eivät liene niistäneet, ei liene niistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: niistää    FORMA LUNGĂ: niistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: niistäessä   INSTRUCTIV: niistäen  INESIV PASIV: niistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: niistämään   INESIV: niistämässä  ELATIV: niistämästä

ADESIV: niistämällä  ABESIV: niistämättä  INSTRUCTIV: niistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: niistäminen   PARTITIV: niistäminen

INFINITIVUL CINCI: niistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: niistävä  (gen. niistävän)   PASIV: niistettävä   (gen. niistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: niistänyt                    PASIV: niistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: niistäjä (pl.gen. niistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: niistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): niisto

 

 

nipistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

nipistän, nipistät, nipistää, nipistämme, nipistätte, nipistävät, nipistetään

en nipistä, et nipistä, ei nipistä, emme nipistä, ette nipistä, eivät nipistä, ei nipistetä

IMPERFECT INDICATIV

nipistin, nipistit, nipisti, nipistimme, nipistitte, nipistivät, nipistettiin

en nipistänyt, et nipistänyt, ei nipistänyt, emme nipistäneet, ette nipistäneet, eivät nipistäneet, ei nipistetty

PERFECT INDICATIV

olen nipistänyt, olet nipistänyt, on nipistänyt, olemme nipistäneet, olette nipistäneet, ovat nipistäneet, on nipistetty

en ole nipistänyt, et ole nipistänyt, ei ole nipistänyt, emme ole nipistäneet, ette ole nipistäneet, eivät ole nipistäneet, ei ole nipistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin nipistänyt, olit nipistänyt, oli nipistänyt, olimme nipistäneet, olitte nipistäneet, olivat nipistäneet, oli nipistetty

en ollut nipistänyt, et ollut nipistänyt, ei ollut nipistänyt, emme olleet nipistäneet, ette olleet nipistäneet, eivät olleet nipistäneet, ei ollut nipistetty

PREZENT IMPERATIV

-, nipistä, nipistäköön, nipistäkäämme, nipistäkää, nipistäkööt, nipistettäköön

-, älä nipistä, älköön nipistäkö, älkäämme nipistäkö, älkää nipistäkö, älkööt nipistäkö, älköön nipistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon nipistänyt, -, -, olkoot nipistäneet, olkoon nipistetty

-, -, älköön olko nipistänyt, -, -, älkööt olko nipistäneet, älköön olko nipistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

nipistäisin, nipistäisit, nipistäisi, nipistäisimme, nipistäisitte, nipistäisivät, nipistettäisiin

en nipistäisi, et nipistäisi, ei nipistäisi, emme nipistäisi, ette nipistäisi, eivät nipistäisi, ei nipistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin nipistänyt, olisit nipistänyt, olisi nipistänyt, olisimme nipistäneet, olisitte nipistäneet, olisivat nipistäneet, oltaisiin nipistetty

en olisi nipistänyt, et olisi nipistänyt, ei olisi nipistänyt, emme olisi nipistäneet, ette olisi nipistäneet, eivät olisi nipistäneet, ei olisi nipistetty

PREZENT POTENȚIAL

nipistänen, nipistänet, nipistänee, nipistänemme, nipistänette, nipistänevät, nipistettäneen

en nipistäne, et nipistäne, ei nipistäne, emme nipistäne, ette nipistäne, eivät nipistäne, ei nipistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen nipistänyt, lienet nipistänyt, lienee nipistänyt, lienemme nipistäneet, lienette nipistäneet, lienevät nipistäneet, lienee nipistetty

en liene nipistänyt, et liene nipistänyt, ei liene nipistänyt, emme liene nipistäneet, ette liene nipistäneet, eivät liene nipistäneet, ei liene nipistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: nipistää    FORMA LUNGĂ: nipistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: nipistäessä   INSTRUCTIV: nipistäen  INESIV PASIV: nipistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: nipistämään   INESIV: nipistämässä  ELATIV: nipistämästä

ADESIV: nipistämällä  ABESIV: nipistämättä  INSTRUCTIV: nipistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: nipistäminen   PARTITIV: nipistäminen

INFINITIVUL CINCI: nipistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: nipistävä  (gen. nipistävän)   PASIV: nipistettävä   (gen. nipistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: nipistänyt                     PASIV: nipistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: nipistäjä (pl.gen. nipistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: nipistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): nipistys

 

 

nitistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

nitistän, nitistät, nitistää, nitistämme, nitistätte, nitistävät, nitistetään

en nitistä, et nitistä, ei nitistä, emme nitistä, ette nitistä, eivät nitistä, ei nitistetä

IMPERFECT INDICATIV

nitistin, nitistit, nitisti, nitistimme, nitistitte, nitistivät, nitistettiin

en nitistänyt, et nitistänyt, ei nitistänyt, emme nitistäneet, ette nitistäneet, eivät nitistäneet, ei nitistetty

PERFECT INDICATIV

olen nitistänyt, olet nitistänyt, on nitistänyt, olemme nitistäneet, olette nitistäneet, ovat nitistäneet, on nitistetty

en ole nitistänyt, et ole nitistänyt, ei ole nitistänyt, emme ole nitistäneet, ette ole nitistäneet, eivät ole nitistäneet, ei ole nitistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin nitistänyt, olit nitistänyt, oli nitistänyt, olimme nitistäneet, olitte nitistäneet, olivat nitistäneet, oli nitistetty

en ollut nitistänyt, et ollut nitistänyt, ei ollut nitistänyt, emme olleet nitistäneet, ette olleet nitistäneet, eivät olleet nitistäneet, ei ollut nitistetty

PREZENT IMPERATIV

-, nitistä, nitistäköön, nitistäkäämme, nitistäkää, nitistäkööt, nitistettäköön

-, älä nitistä, älköön nitistäkö, älkäämme nitistäkö, älkää nitistäkö, älkööt nitistäkö, älköön nitistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon nitistänyt, -, -, olkoot nitistäneet, olkoon nitistetty

-, -, älköön olko nitistänyt, -, -, älkööt olko nitistäneet, älköön olko nitistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

nitistäisin, nitistäisit, nitistäisi, nitistäisimme, nitistäisitte, nitistäisivät, nitistettäisiin

en nitistäisi, et nitistäisi, ei nitistäisi, emme nitistäisi, ette nitistäisi, eivät nitistäisi, ei nitistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin nitistänyt, olisit nitistänyt, olisi nitistänyt, olisimme nitistäneet, olisitte nitistäneet, olisivat nitistäneet, oltaisiin nitistetty

en olisi nitistänyt, et olisi nitistänyt, ei olisi nitistänyt, emme olisi nitistäneet, ette olisi nitistäneet, eivät olisi nitistäneet, ei olisi nitistetty

PREZENT POTENȚIAL

nitistänen, nitistänet, nitistänee, nitistänemme, nitistänette, nitistänevät, nitistettäneen

en nitistäne, et nitistäne, ei nitistäne, emme nitistäne, ette nitistäne, eivät nitistäne, ei nitistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen nitistänyt, lienet nitistänyt, lienee nitistänyt, lienemme nitistäneet, lienette nitistäneet, lienevät nitistäneet, lienee nitistetty

en liene nitistänyt, et liene nitistänyt, ei liene nitistänyt, emme liene nitistäneet, ette liene nitistäneet, eivät liene nitistäneet, ei liene nitistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: nitistää    FORMA LUNGĂ: nitistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: nitistäessä   INSTRUCTIV: nitistäen  INESIV PASIV: nitistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: nitistämään   INESIV: nitistämässä  ELATIV: nitistämästä

ADESIV: nitistämällä  ABESIV: nitistämättä  INSTRUCTIV: nitistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: nitistäminen   PARTITIV: nitistäminen

INFINITIVUL CINCI: nitistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: nitistävä  (gen. nitistävän)   PASIV: nitistettävä   (gen. nitistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: nitistänyt                     PASIV: nitistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: nitistäjä (pl.gen. nitistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: nitistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): nitistys

 

 

nyrpistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

nyrpistän, nyrpistät, nyrpistää, nyrpistämme, nyrpistätte, nyrpistävät, nyrpistetään

en nyrpistä, et nyrpistä, ei nyrpistä, emme nyrpistä, ette nyrpistä, eivät nyrpistä, ei nyrpistetä

IMPERFECT INDICATIV

nyrpistin, nyrpistit, nyrpisti, nyrpistimme, nyrpistitte, nyrpistivät, nyrpistettiin

en nyrpistänyt, et nyrpistänyt, ei nyrpistänyt, emme nyrpistäneet, ette nyrpistäneet, eivät nyrpistäneet, ei nyrpistetty

PERFECT INDICATIV

olen nyrpistänyt, olet nyrpistänyt, on nyrpistänyt, olemme nyrpistäneet, olette nyrpistäneet, ovat nyrpistäneet, on nyrpistetty

en ole nyrpistänyt, et ole nyrpistänyt, ei ole nyrpistänyt, emme ole nyrpistäneet, ette ole nyrpistäneet, eivät ole nyrpistäneet, ei ole nyrpistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin nyrpistänyt, olit nyrpistänyt, oli nyrpistänyt, olimme nyrpistäneet, olitte nyrpistäneet, olivat nyrpistäneet, oli nyrpistetty

en ollut nyrpistänyt, et ollut nyrpistänyt, ei ollut nyrpistänyt, emme olleet nyrpistäneet, ette olleet nyrpistäneet, eivät olleet nyrpistäneet, ei ollut nyrpistetty

PREZENT IMPERATIV

-, nyrpistä, nyrpistäköön, nyrpistäkäämme, nyrpistäkää, nyrpistäkööt, nyrpistettäköön

-, älä nyrpistä, älköön nyrpistäkö, älkäämme nyrpistäkö, älkää nyrpistäkö, älkööt nyrpistäkö, älköön nyrpistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon nyrpistänyt, -, -, olkoot nyrpistäneet, olkoon nyrpistetty

-, -, älköön olko nyrpistänyt, -, -, älkööt olko nyrpistäneet, älköön olko nyrpistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

nyrpistäisin, nyrpistäisit, nyrpistäisi, nyrpistäisimme, nyrpistäisitte, nyrpistäisivät, nyrpistettäisiin

en nyrpistäisi, et nyrpistäisi, ei nyrpistäisi, emme nyrpistäisi, ette nyrpistäisi, eivät nyrpistäisi, ei nyrpistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin nyrpistänyt, olisit nyrpistänyt, olisi nyrpistänyt, olisimme nyrpistäneet, olisitte nyrpistäneet, olisivat nyrpistäneet, oltaisiin nyrpistetty

en olisi nyrpistänyt, et olisi nyrpistänyt, ei olisi nyrpistänyt, emme olisi nyrpistäneet, ette olisi nyrpistäneet, eivät olisi nyrpistäneet, ei olisi nyrpistetty

PREZENT POTENȚIAL

nyrpistänen, nyrpistänet, nyrpistänee, nyrpistänemme, nyrpistänette, nyrpistänevät, nyrpistettäneen

en nyrpistäne, et nyrpistäne, ei nyrpistäne, emme nyrpistäne, ette nyrpistäne, eivät nyrpistäne, ei nyrpistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen nyrpistänyt, lienet nyrpistänyt, lienee nyrpistänyt, lienemme nyrpistäneet, lienette nyrpistäneet, lienevät nyrpistäneet, lienee nyrpistetty

en liene nyrpistänyt, et liene nyrpistänyt, ei liene nyrpistänyt, emme liene nyrpistäneet, ette liene nyrpistäneet, eivät liene nyrpistäneet, ei liene nyrpistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: nyrpistää    FORMA LUNGĂ: nyrpistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: nyrpistäessä   INSTRUCTIV: nyrpistäen  INESIV PASIV: nyrpistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: nyrpistämään   INESIV: nyrpistämässä  ELATIV: nyrpistämästä

ADESIV: nyrpistämällä  ABESIV: nyrpistämättä  INSTRUCTIV: nyrpistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: nyrpistäminen   PARTITIV: nyrpistäminen

INFINITIVUL CINCI: nyrpistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: nyrpistävä  (gen. nyrpistävän)   PASIV: nyrpistettävä   (gen. nyrpistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: nyrpistänyt                      PASIV: nyrpistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: nyrpistäjä (pl.gen. nyrpistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: nyrpistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): nyrpistys

 

 

näpistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

näpistän, näpistät, näpistää, näpistämme, näpistätte, näpistävät, näpistetään

en näpistä, et näpistä, ei näpistä, emme näpistä, ette näpistä, eivät näpistä, ei näpistetä

IMPERFECT INDICATIV

näpistin, näpistit, näpisti, näpistimme, näpistitte, näpistivät, näpistettiin

en näpistänyt, et näpistänyt, ei näpistänyt, emme näpistäneet, ette näpistäneet, eivät näpistäneet, ei näpistetty

PERFECT INDICATIV

olen näpistänyt, olet näpistänyt, on näpistänyt, olemme näpistäneet, olette näpistäneet, ovat näpistäneet, on näpistetty

en ole näpistänyt, et ole näpistänyt, ei ole näpistänyt, emme ole näpistäneet, ette ole näpistäneet, eivät ole näpistäneet, ei ole näpistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin näpistänyt, olit näpistänyt, oli näpistänyt, olimme näpistäneet, olitte näpistäneet, olivat näpistäneet, oli näpistetty

en ollut näpistänyt, et ollut näpistänyt, ei ollut näpistänyt, emme olleet näpistäneet, ette olleet näpistäneet, eivät olleet näpistäneet, ei ollut näpistetty

PREZENT IMPERATIV

-, näpistä, näpistäköön, näpistäkäämme, näpistäkää, näpistäkööt, näpistettäköön

-, älä näpistä, älköön näpistäkö, älkäämme näpistäkö, älkää näpistäkö, älkööt näpistäkö, älköön näpistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon näpistänyt, -, -, olkoot näpistäneet, olkoon näpistetty

-, -, älköön olko näpistänyt, -, -, älkööt olko näpistäneet, älköön olko näpistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

näpistäisin, näpistäisit, näpistäisi, näpistäisimme, näpistäisitte, näpistäisivät, näpistettäisiin

en näpistäisi, et näpistäisi, ei näpistäisi, emme näpistäisi, ette näpistäisi, eivät näpistäisi, ei näpistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin näpistänyt, olisit näpistänyt, olisi näpistänyt, olisimme näpistäneet, olisitte näpistäneet, olisivat näpistäneet, oltaisiin näpistetty

en olisi näpistänyt, et olisi näpistänyt, ei olisi näpistänyt, emme olisi näpistäneet, ette olisi näpistäneet, eivät olisi näpistäneet, ei olisi näpistetty

PREZENT POTENȚIAL

näpistänen, näpistänet, näpistänee, näpistänemme, näpistänette, näpistänevät, näpistettäneen

en näpistäne, et näpistäne, ei näpistäne, emme näpistäne, ette näpistäne, eivät näpistäne, ei näpistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen näpistänyt, lienet näpistänyt, lienee näpistänyt, lienemme näpistäneet, lienette näpistäneet, lienevät näpistäneet, lienee näpistetty

en liene näpistänyt, et liene näpistänyt, ei liene näpistänyt, emme liene näpistäneet, ette liene näpistäneet, eivät liene näpistäneet, ei liene näpistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: näpistää    FORMA LUNGĂ: näpistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: näpistäessä   INSTRUCTIV: näpistäen  INESIV PASIV: näpistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: näpistämään   INESIV: näpistämässä  ELATIV: näpistämästä

ADESIV: näpistämällä  ABESIV: näpistämättä  INSTRUCTIV: näpistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: näpistäminen   PARTITIV: näpistäminen

INFINITIVUL CINCI: näpistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: näpistävä  (gen. näpistävän)   PASIV: näpistettävä   (gen. näpistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: näpistänyt                     PASIV: näpistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: näpistäjä (pl.gen. näpistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: näpistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): näpistys

 

 

närästää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

närästän, närästät, närästää, närästämme, närästätte, närästävät, närästetään

en närästä, et närästä, ei närästä, emme närästä, ette närästä, eivät närästä, ei närästetä

IMPERFECT INDICATIV

närästin, närästit, närästi, närästimme, närästitte, närästivät, närästettiin

en närästänyt, et närästänyt, ei närästänyt, emme närästäneet, ette närästäneet, eivät närästäneet, ei närästetty

PERFECT INDICATIV

olen närästänyt, olet närästänyt, on närästänyt, olemme närästäneet, olette närästäneet, ovat närästäneet, on närästetty

en ole närästänyt, et ole närästänyt, ei ole närästänyt, emme ole närästäneet, ette ole närästäneet, eivät ole närästäneet, ei ole närästetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin närästänyt, olit närästänyt, oli närästänyt, olimme närästäneet, olitte närästäneet, olivat närästäneet, oli närästetty

en ollut närästänyt, et ollut närästänyt, ei ollut närästänyt, emme olleet närästäneet, ette olleet närästäneet, eivät olleet närästäneet, ei ollut närästetty

PREZENT IMPERATIV

-, närästä, närästäköön, närästäkäämme, närästäkää, närästäkööt, närästettäköön

-, älä närästä, älköön närästäkö, älkäämme närästäkö, älkää närästäkö, älkööt närästäkö, älköön närästettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon närästänyt, -, -, olkoot närästäneet, olkoon närästetty

-, -, älköön olko närästänyt, -, -, älkööt olko närästäneet, älköön olko närästetty

PREZENT CONDIȚIONAL

närästäisin, närästäisit, närästäisi, närästäisimme, närästäisitte, närästäisivät, närästettäisiin

en närästäisi, et närästäisi, ei närästäisi, emme närästäisi, ette närästäisi, eivät närästäisi, ei närästettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin närästänyt, olisit närästänyt, olisi närästänyt, olisimme närästäneet, olisitte närästäneet, olisivat närästäneet, oltaisiin närästetty

en olisi närästänyt, et olisi närästänyt, ei olisi närästänyt, emme olisi närästäneet, ette olisi närästäneet, eivät olisi närästäneet, ei olisi närästetty

PREZENT POTENȚIAL

närästänen, närästänet, närästänee, närästänemme, närästänette, närästänevät, närästettäneen

en närästäne, et närästäne, ei närästäne, emme närästäne, ette närästäne, eivät närästäne, ei närästettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen närästänyt, lienet närästänyt, lienee närästänyt, lienemme närästäneet, lienette närästäneet, lienevät närästäneet, lienee närästetty

en liene närästänyt, et liene närästänyt, ei liene närästänyt, emme liene närästäneet, ette liene närästäneet, eivät liene närästäneet, ei liene närästetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: närästää    FORMA LUNGĂ: närästääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: närästäessä   INSTRUCTIV: närästäen  INESIV PASIV: närästettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: närästämään   INESIV: närästämässä  ELATIV: närästämästä

ADESIV: närästämällä  ABESIV: närästämättä  INSTRUCTIV: närästämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: närästäminen   PARTITIV: närästäminen

INFINITIVUL CINCI: närästämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: närästävä  (gen. närästävän)   PASIV: närästettävä   (gen. närästettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: närästänyt                     PASIV: närästetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: närästäjä (pl.gen. närästäjien)  ADJECTIV NEGATIV: närästämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): närästys

 

 

näyttämöllistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

näyttämöllistän, näyttämöllistät, näyttämöllistää, näyttämöllistämme, näyttämöllistätte, näyttämöllistävät, näyttämöllistetään

en näyttämöllistä, et näyttämöllistä, ei näyttämöllistä, emme näyttämöllistä, ette näyttämöllistä, eivät näyttämöllistä, ei näyttämöllistetä

IMPERFECT INDICATIV

näyttämöllistin, näyttämöllistit, näyttämöllisti, näyttämöllistimme, näyttämöllistitte, näyttämöllistivät, näyttämöllistettiin

en näyttämöllistänyt, et näyttämöllistänyt, ei näyttämöllistänyt, emme näyttämöllistäneet, ette näyttämöllistäneet, eivät näyttämöllistäneet, ei näyttämöllistetty

PERFECT INDICATIV

olen näyttämöllistänyt, olet näyttämöllistänyt, on näyttämöllistänyt, olemme näyttämöllistäneet, olette näyttämöllistäneet, ovat näyttämöllistäneet, on näyttämöllistetty

en ole näyttämöllistänyt, et ole näyttämöllistänyt, ei ole näyttämöllistänyt, emme ole näyttämöllistäneet, ette ole näyttämöllistäneet, eivät ole näyttämöllistäneet, ei ole näyttämöllistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin näyttämöllistänyt, olit näyttämöllistänyt, oli näyttämöllistänyt, olimme näyttämöllistäneet, olitte näyttämöllistäneet, olivat näyttämöllistäneet, oli näyttämöllistetty

en ollut näyttämöllistänyt, et ollut näyttämöllistänyt, ei ollut näyttämöllistänyt, emme olleet näyttämöllistäneet, ette olleet näyttämöllistäneet, eivät olleet näyttämöllistäneet, ei ollut näyttämöllistetty

PREZENT IMPERATIV

-, näyttämöllistä, näyttämöllistäköön, näyttämöllistäkäämme, näyttämöllistäkää, näyttämöllistäkööt, näyttämöllistettäköön

-, älä näyttämöllistä, älköön näyttämöllistäkö, älkäämme näyttämöllistäkö, älkää näyttämöllistäkö, älkööt näyttämöllistäkö, älköön näyttämöllistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon näyttämöllistänyt, -, -, olkoot näyttämöllistäneet, olkoon näyttämöllistetty

-, -, älköön olko näyttämöllistänyt, -, -, älkööt olko näyttämöllistäneet, älköön olko näyttämöllistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

näyttämöllistäisin, näyttämöllistäisit, näyttämöllistäisi, näyttämöllistäisimme, näyttämöllistäisitte, näyttämöllistäisivät, näyttämöllistettäisiin

en näyttämöllistäisi, et näyttämöllistäisi, ei näyttämöllistäisi, emme näyttämöllistäisi, ette näyttämöllistäisi, eivät näyttämöllistäisi, ei näyttämöllistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin näyttämöllistänyt, olisit näyttämöllistänyt, olisi näyttämöllistänyt, olisimme näyttämöllistäneet, olisitte näyttämöllistäneet, olisivat näyttämöllistäneet, oltaisiin näyttämöllistetty

en olisi näyttämöllistänyt, et olisi näyttämöllistänyt, ei olisi näyttämöllistänyt, emme olisi näyttämöllistäneet, ette olisi näyttämöllistäneet, eivät olisi näyttämöllistäneet, ei olisi näyttämöllistetty

PREZENT POTENȚIAL

näyttämöllistänen, näyttämöllistänet, näyttämöllistänee, näyttämöllistänemme, näyttämöllistänette, näyttämöllistänevät, näyttämöllistettäneen

en näyttämöllistäne, et näyttämöllistäne, ei näyttämöllistäne, emme näyttämöllistäne, ette näyttämöllistäne, eivät näyttämöllistäne, ei näyttämöllistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen näyttämöllistänyt, lienet näyttämöllistänyt, lienee näyttämöllistänyt, lienemme näyttämöllistäneet, lienette näyttämöllistäneet, lienevät näyttämöllistäneet, lienee näyttämöllistetty

en liene näyttämöllistänyt, et liene näyttämöllistänyt, ei liene näyttämöllistänyt, emme liene näyttämöllistäneet, ette liene näyttämöllistäneet, eivät liene näyttämöllistäneet, ei liene näyttämöllistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: näyttämöllistää    FORMA LUNGĂ: näyttämöllistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: näyttämöllistäessä   INSTRUCTIV: näyttämöllistäen  INESIV PASIV: näyttämöllistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: näyttämöllistämään   INESIV: näyttämöllistämässä  ELATIV: näyttämöllistämästä

ADESIV: näyttämöllistämällä  ABESIV: näyttämöllistämättä  INSTRUCTIV: näyttämöllistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: näyttämöllistäminen   PARTITIV: näyttämöllistäminen

INFINITIVUL CINCI: näyttämöllistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: näyttämöllistävä  (gen. näyttämöllistävän)   PASIV: näyttämöllistettävä   (gen. näyttämöllistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: näyttämöllistänyt                            PASIV: näyttämöllistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: näyttämöllistäjä (pl.gen. näyttämöllistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: näyttämöllistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): näyttämöllistys

 

 

pelkistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

pelkistän, pelkistät, pelkistää, pelkistämme, pelkistätte, pelkistävät, pelkistetään

en pelkistä, et pelkistä, ei pelkistä, emme pelkistä, ette pelkistä, eivät pelkistä, ei pelkistetä

IMPERFECT INDICATIV

pelkistin, pelkistit, pelkisti, pelkistimme, pelkistitte, pelkistivät, pelkistettiin

en pelkistänyt, et pelkistänyt, ei pelkistänyt, emme pelkistäneet, ette pelkistäneet, eivät pelkistäneet, ei pelkistetty

PERFECT INDICATIV

olen pelkistänyt, olet pelkistänyt, on pelkistänyt, olemme pelkistäneet, olette pelkistäneet, ovat pelkistäneet, on pelkistetty

en ole pelkistänyt, et ole pelkistänyt, ei ole pelkistänyt, emme ole pelkistäneet, ette ole pelkistäneet, eivät ole pelkistäneet, ei ole pelkistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin pelkistänyt, olit pelkistänyt, oli pelkistänyt, olimme pelkistäneet, olitte pelkistäneet, olivat pelkistäneet, oli pelkistetty

en ollut pelkistänyt, et ollut pelkistänyt, ei ollut pelkistänyt, emme olleet pelkistäneet, ette olleet pelkistäneet, eivät olleet pelkistäneet, ei ollut pelkistetty

PREZENT IMPERATIV

-, pelkistä, pelkistäköön, pelkistäkäämme, pelkistäkää, pelkistäkööt, pelkistettäköön

-, älä pelkistä, älköön pelkistäkö, älkäämme pelkistäkö, älkää pelkistäkö, älkööt pelkistäkö, älköön pelkistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon pelkistänyt, -, -, olkoot pelkistäneet, olkoon pelkistetty

-, -, älköön olko pelkistänyt, -, -, älkööt olko pelkistäneet, älköön olko pelkistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

pelkistäisin, pelkistäisit, pelkistäisi, pelkistäisimme, pelkistäisitte, pelkistäisivät, pelkistettäisiin

en pelkistäisi, et pelkistäisi, ei pelkistäisi, emme pelkistäisi, ette pelkistäisi, eivät pelkistäisi, ei pelkistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin pelkistänyt, olisit pelkistänyt, olisi pelkistänyt, olisimme pelkistäneet, olisitte pelkistäneet, olisivat pelkistäneet, oltaisiin pelkistetty

en olisi pelkistänyt, et olisi pelkistänyt, ei olisi pelkistänyt, emme olisi pelkistäneet, ette olisi pelkistäneet, eivät olisi pelkistäneet, ei olisi pelkistetty

PREZENT POTENȚIAL

pelkistänen, pelkistänet, pelkistänee, pelkistänemme, pelkistänette, pelkistänevät, pelkistettäneen

en pelkistäne, et pelkistäne, ei pelkistäne, emme pelkistäne, ette pelkistäne, eivät pelkistäne, ei pelkistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen pelkistänyt, lienet pelkistänyt, lienee pelkistänyt, lienemme pelkistäneet, lienette pelkistäneet, lienevät pelkistäneet, lienee pelkistetty

en liene pelkistänyt, et liene pelkistänyt, ei liene pelkistänyt, emme liene pelkistäneet, ette liene pelkistäneet, eivät liene pelkistäneet, ei liene pelkistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: pelkistää    FORMA LUNGĂ: pelkistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: pelkistäessä   INSTRUCTIV: pelkistäen  INESIV PASIV: pelkistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: pelkistämään   INESIV: pelkistämässä  ELATIV: pelkistämästä

ADESIV: pelkistämällä  ABESIV: pelkistämättä  INSTRUCTIV: pelkistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: pelkistäminen   PARTITIV: pelkistäminen

INFINITIVUL CINCI: pelkistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: pelkistävä  (gen. pelkistävän)   PASIV: pelkistettävä   (gen. pelkistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: pelkistänyt                      PASIV: pelkistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: pelkistäjä (pl.gen. pelkistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: pelkistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): pelkistys

 

 

pieksää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

pieksän, pieksät, pieksää, pieksämme, pieksätte, pieksävät, pieksetään

en pieksä, et pieksä, ei pieksä, emme pieksä, ette pieksä, eivät pieksä, ei pieksetä

IMPERFECT INDICATIV

pieksin, pieksit, pieksi, pieksimme, pieksitte, pieksivät, pieksettiin

en pieksänyt, et pieksänyt, ei pieksänyt, emme pieksäneet, ette pieksäneet, eivät pieksäneet, ei pieksetty

PERFECT INDICATIV

olen pieksänyt, olet pieksänyt, on pieksänyt, olemme pieksäneet, olette pieksäneet, ovat pieksäneet, on pieksetty

en ole pieksänyt, et ole pieksänyt, ei ole pieksänyt, emme ole pieksäneet, ette ole pieksäneet, eivät ole pieksäneet, ei ole pieksetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin pieksänyt, olit pieksänyt, oli pieksänyt, olimme pieksäneet, olitte pieksäneet, olivat pieksäneet, oli pieksetty

en ollut pieksänyt, et ollut pieksänyt, ei ollut pieksänyt, emme olleet pieksäneet, ette olleet pieksäneet, eivät olleet pieksäneet, ei ollut pieksetty

PREZENT IMPERATIV

-, pieksä, pieksäköön, pieksäkäämme, pieksäkää, pieksäkööt, pieksettäköön

-, älä pieksä, älköön pieksäkö, älkäämme pieksäkö, älkää pieksäkö, älkööt pieksäkö, älköön pieksettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon pieksänyt, -, -, olkoot pieksäneet, olkoon pieksetty

-, -, älköön olko pieksänyt, -, -, älkööt olko pieksäneet, älköön olko pieksetty

PREZENT CONDIȚIONAL

pieksäisin, pieksäisit, pieksäisi, pieksäisimme, pieksäisitte, pieksäisivät, pieksettäisiin

en pieksäisi, et pieksäisi, ei pieksäisi, emme pieksäisi, ette pieksäisi, eivät pieksäisi, ei pieksettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin pieksänyt, olisit pieksänyt, olisi pieksänyt, olisimme pieksäneet, olisitte pieksäneet, olisivat pieksäneet, oltaisiin pieksetty

en olisi pieksänyt, et olisi pieksänyt, ei olisi pieksänyt, emme olisi pieksäneet, ette olisi pieksäneet, eivät olisi pieksäneet, ei olisi pieksetty

PREZENT POTENȚIAL

pieksänen, pieksänet, pieksänee, pieksänemme, pieksänette, pieksänevät, pieksettäneen

en pieksäne, et pieksäne, ei pieksäne, emme pieksäne, ette pieksäne, eivät pieksäne, ei pieksettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen pieksänyt, lienet pieksänyt, lienee pieksänyt, lienemme pieksäneet, lienette pieksäneet, lienevät pieksäneet, lienee pieksetty

en liene pieksänyt, et liene pieksänyt, ei liene pieksänyt, emme liene pieksäneet, ette liene pieksäneet, eivät liene pieksäneet, ei liene pieksetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: pieksää    FORMA LUNGĂ: pieksääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: pieksäessä   INSTRUCTIV: pieksäen  INESIV PASIV: pieksettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: pieksämään   INESIV: pieksämässä  ELATIV: pieksämästä

ADESIV: pieksämällä  ABESIV: pieksämättä  INSTRUCTIV: pieksämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: pieksäminen   PARTITIV: pieksäminen

INFINITIVUL CINCI: pieksämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: pieksävä  (gen. pieksävän)   PASIV: pieksettävä   (gen. pieksettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: pieksänyt                    PASIV: pieksetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: pieksäjä (pl.gen. pieksäjien)  ADJECTIV NEGATIV: pieksämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): piekso

 

 

pihistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

pihistän, pihistät, pihistää, pihistämme, pihistätte, pihistävät, pihistetään

en pihistä, et pihistä, ei pihistä, emme pihistä, ette pihistä, eivät pihistä, ei pihistetä

IMPERFECT INDICATIV

pihistin, pihistit, pihisti, pihistimme, pihistitte, pihistivät, pihistettiin

en pihistänyt, et pihistänyt, ei pihistänyt, emme pihistäneet, ette pihistäneet, eivät pihistäneet, ei pihistetty

PERFECT INDICATIV

olen pihistänyt, olet pihistänyt, on pihistänyt, olemme pihistäneet, olette pihistäneet, ovat pihistäneet, on pihistetty

en ole pihistänyt, et ole pihistänyt, ei ole pihistänyt, emme ole pihistäneet, ette ole pihistäneet, eivät ole pihistäneet, ei ole pihistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin pihistänyt, olit pihistänyt, oli pihistänyt, olimme pihistäneet, olitte pihistäneet, olivat pihistäneet, oli pihistetty

en ollut pihistänyt, et ollut pihistänyt, ei ollut pihistänyt, emme olleet pihistäneet, ette olleet pihistäneet, eivät olleet pihistäneet, ei ollut pihistetty

PREZENT IMPERATIV

-, pihistä, pihistäköön, pihistäkäämme, pihistäkää, pihistäkööt, pihistettäköön

-, älä pihistä, älköön pihistäkö, älkäämme pihistäkö, älkää pihistäkö, älkööt pihistäkö, älköön pihistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon pihistänyt, -, -, olkoot pihistäneet, olkoon pihistetty

-, -, älköön olko pihistänyt, -, -, älkööt olko pihistäneet, älköön olko pihistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

pihistäisin, pihistäisit, pihistäisi, pihistäisimme, pihistäisitte, pihistäisivät, pihistettäisiin

en pihistäisi, et pihistäisi, ei pihistäisi, emme pihistäisi, ette pihistäisi, eivät pihistäisi, ei pihistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin pihistänyt, olisit pihistänyt, olisi pihistänyt, olisimme pihistäneet, olisitte pihistäneet, olisivat pihistäneet, oltaisiin pihistetty

en olisi pihistänyt, et olisi pihistänyt, ei olisi pihistänyt, emme olisi pihistäneet, ette olisi pihistäneet, eivät olisi pihistäneet, ei olisi pihistetty

PREZENT POTENȚIAL

pihistänen, pihistänet, pihistänee, pihistänemme, pihistänette, pihistänevät, pihistettäneen

en pihistäne, et pihistäne, ei pihistäne, emme pihistäne, ette pihistäne, eivät pihistäne, ei pihistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen pihistänyt, lienet pihistänyt, lienee pihistänyt, lienemme pihistäneet, lienette pihistäneet, lienevät pihistäneet, lienee pihistetty

en liene pihistänyt, et liene pihistänyt, ei liene pihistänyt, emme liene pihistäneet, ette liene pihistäneet, eivät liene pihistäneet, ei liene pihistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: pihistää    FORMA LUNGĂ: pihistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: pihistäessä   INSTRUCTIV: pihistäen  INESIV PASIV: pihistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: pihistämään   INESIV: pihistämässä  ELATIV: pihistämästä

ADESIV: pihistämällä  ABESIV: pihistämättä  INSTRUCTIV: pihistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: pihistäminen   PARTITIV: pihistäminen

INFINITIVUL CINCI: pihistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: pihistävä  (gen. pihistävän)   PASIV: pihistettävä   (gen. pihistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: pihistänyt                     PASIV: pihistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: pihistäjä (pl.gen. pihistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: pihistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): pihistys

 

 

pilkistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

pilkistän, pilkistät, pilkistää, pilkistämme, pilkistätte, pilkistävät, pilkistetään

en pilkistä, et pilkistä, ei pilkistä, emme pilkistä, ette pilkistä, eivät pilkistä, ei pilkistetä

IMPERFECT INDICATIV

pilkistin, pilkistit, pilkisti, pilkistimme, pilkistitte, pilkistivät, pilkistettiin

en pilkistänyt, et pilkistänyt, ei pilkistänyt, emme pilkistäneet, ette pilkistäneet, eivät pilkistäneet, ei pilkistetty

PERFECT INDICATIV

olen pilkistänyt, olet pilkistänyt, on pilkistänyt, olemme pilkistäneet, olette pilkistäneet, ovat pilkistäneet, on pilkistetty

en ole pilkistänyt, et ole pilkistänyt, ei ole pilkistänyt, emme ole pilkistäneet, ette ole pilkistäneet, eivät ole pilkistäneet, ei ole pilkistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin pilkistänyt, olit pilkistänyt, oli pilkistänyt, olimme pilkistäneet, olitte pilkistäneet, olivat pilkistäneet, oli pilkistetty

en ollut pilkistänyt, et ollut pilkistänyt, ei ollut pilkistänyt, emme olleet pilkistäneet, ette olleet pilkistäneet, eivät olleet pilkistäneet, ei ollut pilkistetty

PREZENT IMPERATIV

-, pilkistä, pilkistäköön, pilkistäkäämme, pilkistäkää, pilkistäkööt, pilkistettäköön

-, älä pilkistä, älköön pilkistäkö, älkäämme pilkistäkö, älkää pilkistäkö, älkööt pilkistäkö, älköön pilkistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon pilkistänyt, -, -, olkoot pilkistäneet, olkoon pilkistetty

-, -, älköön olko pilkistänyt, -, -, älkööt olko pilkistäneet, älköön olko pilkistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

pilkistäisin, pilkistäisit, pilkistäisi, pilkistäisimme, pilkistäisitte, pilkistäisivät, pilkistettäisiin

en pilkistäisi, et pilkistäisi, ei pilkistäisi, emme pilkistäisi, ette pilkistäisi, eivät pilkistäisi, ei pilkistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin pilkistänyt, olisit pilkistänyt, olisi pilkistänyt, olisimme pilkistäneet, olisitte pilkistäneet, olisivat pilkistäneet, oltaisiin pilkistetty

en olisi pilkistänyt, et olisi pilkistänyt, ei olisi pilkistänyt, emme olisi pilkistäneet, ette olisi pilkistäneet, eivät olisi pilkistäneet, ei olisi pilkistetty

PREZENT POTENȚIAL

pilkistänen, pilkistänet, pilkistänee, pilkistänemme, pilkistänette, pilkistänevät, pilkistettäneen

en pilkistäne, et pilkistäne, ei pilkistäne, emme pilkistäne, ette pilkistäne, eivät pilkistäne, ei pilkistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen pilkistänyt, lienet pilkistänyt, lienee pilkistänyt, lienemme pilkistäneet, lienette pilkistäneet, lienevät pilkistäneet, lienee pilkistetty

en liene pilkistänyt, et liene pilkistänyt, ei liene pilkistänyt, emme liene pilkistäneet, ette liene pilkistäneet, eivät liene pilkistäneet, ei liene pilkistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: pilkistää    FORMA LUNGĂ: pilkistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: pilkistäessä   INSTRUCTIV: pilkistäen  INESIV PASIV: pilkistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: pilkistämään   INESIV: pilkistämässä  ELATIV: pilkistämästä

ADESIV: pilkistämällä  ABESIV: pilkistämättä  INSTRUCTIV: pilkistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: pilkistäminen   PARTITIV: pilkistäminen

INFINITIVUL CINCI: pilkistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: pilkistävä  (gen. pilkistävän)   PASIV: pilkistettävä   (gen. pilkistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: pilkistänyt                      PASIV: pilkistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: pilkistäjä (pl.gen. pilkistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: pilkistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): pilkistys

 

 

pinnistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

pinnistän, pinnistät, pinnistää, pinnistämme, pinnistätte, pinnistävät, pinnistetään

en pinnistä, et pinnistä, ei pinnistä, emme pinnistä, ette pinnistä, eivät pinnistä, ei pinnistetä

IMPERFECT INDICATIV

pinnistin, pinnistit, pinnisti, pinnistimme, pinnistitte, pinnistivät, pinnistettiin

en pinnistänyt, et pinnistänyt, ei pinnistänyt, emme pinnistäneet, ette pinnistäneet, eivät pinnistäneet, ei pinnistetty

PERFECT INDICATIV

olen pinnistänyt, olet pinnistänyt, on pinnistänyt, olemme pinnistäneet, olette pinnistäneet, ovat pinnistäneet, on pinnistetty

en ole pinnistänyt, et ole pinnistänyt, ei ole pinnistänyt, emme ole pinnistäneet, ette ole pinnistäneet, eivät ole pinnistäneet, ei ole pinnistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin pinnistänyt, olit pinnistänyt, oli pinnistänyt, olimme pinnistäneet, olitte pinnistäneet, olivat pinnistäneet, oli pinnistetty

en ollut pinnistänyt, et ollut pinnistänyt, ei ollut pinnistänyt, emme olleet pinnistäneet, ette olleet pinnistäneet, eivät olleet pinnistäneet, ei ollut pinnistetty

PREZENT IMPERATIV

-, pinnistä, pinnistäköön, pinnistäkäämme, pinnistäkää, pinnistäkööt, pinnistettäköön

-, älä pinnistä, älköön pinnistäkö, älkäämme pinnistäkö, älkää pinnistäkö, älkööt pinnistäkö, älköön pinnistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon pinnistänyt, -, -, olkoot pinnistäneet, olkoon pinnistetty

-, -, älköön olko pinnistänyt, -, -, älkööt olko pinnistäneet, älköön olko pinnistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

pinnistäisin, pinnistäisit, pinnistäisi, pinnistäisimme, pinnistäisitte, pinnistäisivät, pinnistettäisiin

en pinnistäisi, et pinnistäisi, ei pinnistäisi, emme pinnistäisi, ette pinnistäisi, eivät pinnistäisi, ei pinnistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin pinnistänyt, olisit pinnistänyt, olisi pinnistänyt, olisimme pinnistäneet, olisitte pinnistäneet, olisivat pinnistäneet, oltaisiin pinnistetty

en olisi pinnistänyt, et olisi pinnistänyt, ei olisi pinnistänyt, emme olisi pinnistäneet, ette olisi pinnistäneet, eivät olisi pinnistäneet, ei olisi pinnistetty

PREZENT POTENȚIAL

pinnistänen, pinnistänet, pinnistänee, pinnistänemme, pinnistänette, pinnistänevät, pinnistettäneen

en pinnistäne, et pinnistäne, ei pinnistäne, emme pinnistäne, ette pinnistäne, eivät pinnistäne, ei pinnistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen pinnistänyt, lienet pinnistänyt, lienee pinnistänyt, lienemme pinnistäneet, lienette pinnistäneet, lienevät pinnistäneet, lienee pinnistetty

en liene pinnistänyt, et liene pinnistänyt, ei liene pinnistänyt, emme liene pinnistäneet, ette liene pinnistäneet, eivät liene pinnistäneet, ei liene pinnistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: pinnistää    FORMA LUNGĂ: pinnistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: pinnistäessä   INSTRUCTIV: pinnistäen  INESIV PASIV: pinnistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: pinnistämään   INESIV: pinnistämässä  ELATIV: pinnistämästä

ADESIV: pinnistämällä  ABESIV: pinnistämättä  INSTRUCTIV: pinnistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: pinnistäminen   PARTITIV: pinnistäminen

INFINITIVUL CINCI: pinnistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: pinnistävä  (gen. pinnistävän)   PASIV: pinnistettävä   (gen. pinnistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: pinnistänyt                      PASIV: pinnistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: pinnistäjä (pl.gen. pinnistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: pinnistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): pinnistys

 

 

piristää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

piristän, piristät, piristää, piristämme, piristätte, piristävät, piristetään

en piristä, et piristä, ei piristä, emme piristä, ette piristä, eivät piristä, ei piristetä

IMPERFECT INDICATIV

piristin, piristit, piristi, piristimme, piristitte, piristivät, piristettiin

en piristänyt, et piristänyt, ei piristänyt, emme piristäneet, ette piristäneet, eivät piristäneet, ei piristetty

PERFECT INDICATIV

olen piristänyt, olet piristänyt, on piristänyt, olemme piristäneet, olette piristäneet, ovat piristäneet, on piristetty

en ole piristänyt, et ole piristänyt, ei ole piristänyt, emme ole piristäneet, ette ole piristäneet, eivät ole piristäneet, ei ole piristetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin piristänyt, olit piristänyt, oli piristänyt, olimme piristäneet, olitte piristäneet, olivat piristäneet, oli piristetty

en ollut piristänyt, et ollut piristänyt, ei ollut piristänyt, emme olleet piristäneet, ette olleet piristäneet, eivät olleet piristäneet, ei ollut piristetty

PREZENT IMPERATIV

-, piristä, piristäköön, piristäkäämme, piristäkää, piristäkööt, piristettäköön

-, älä piristä, älköön piristäkö, älkäämme piristäkö, älkää piristäkö, älkööt piristäkö, älköön piristettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon piristänyt, -, -, olkoot piristäneet, olkoon piristetty

-, -, älköön olko piristänyt, -, -, älkööt olko piristäneet, älköön olko piristetty

PREZENT CONDIȚIONAL

piristäisin, piristäisit, piristäisi, piristäisimme, piristäisitte, piristäisivät, piristettäisiin

en piristäisi, et piristäisi, ei piristäisi, emme piristäisi, ette piristäisi, eivät piristäisi, ei piristettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin piristänyt, olisit piristänyt, olisi piristänyt, olisimme piristäneet, olisitte piristäneet, olisivat piristäneet, oltaisiin piristetty

en olisi piristänyt, et olisi piristänyt, ei olisi piristänyt, emme olisi piristäneet, ette olisi piristäneet, eivät olisi piristäneet, ei olisi piristetty

PREZENT POTENȚIAL

piristänen, piristänet, piristänee, piristänemme, piristänette, piristänevät, piristettäneen

en piristäne, et piristäne, ei piristäne, emme piristäne, ette piristäne, eivät piristäne, ei piristettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen piristänyt, lienet piristänyt, lienee piristänyt, lienemme piristäneet, lienette piristäneet, lienevät piristäneet, lienee piristetty

en liene piristänyt, et liene piristänyt, ei liene piristänyt, emme liene piristäneet, ette liene piristäneet, eivät liene piristäneet, ei liene piristetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: piristää    FORMA LUNGĂ: piristääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: piristäessä   INSTRUCTIV: piristäen  INESIV PASIV: piristettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: piristämään   INESIV: piristämässä  ELATIV: piristämästä

ADESIV: piristämällä  ABESIV: piristämättä  INSTRUCTIV: piristämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: piristäminen   PARTITIV: piristäminen

INFINITIVUL CINCI: piristämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: piristävä  (gen. piristävän)   PASIV: piristettävä   (gen. piristettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: piristänyt                     PASIV: piristetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: piristäjä (pl.gen. piristäjien)  ADJECTIV NEGATIV: piristämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): piristys

 

 

pistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

pistän, pistät, pistää, pistämme, pistätte, pistävät, pistetään

en pistä, et pistä, ei pistä, emme pistä, ette pistä, eivät pistä, ei pistetä

IMPERFECT INDICATIV

pistin, pistit, pisti, pistimme, pistitte, pistivät, pistettiin

en pistänyt, et pistänyt, ei pistänyt, emme pistäneet, ette pistäneet, eivät pistäneet, ei pistetty

PERFECT INDICATIV

olen pistänyt, olet pistänyt, on pistänyt, olemme pistäneet, olette pistäneet, ovat pistäneet, on pistetty

en ole pistänyt, et ole pistänyt, ei ole pistänyt, emme ole pistäneet, ette ole pistäneet, eivät ole pistäneet, ei ole pistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin pistänyt, olit pistänyt, oli pistänyt, olimme pistäneet, olitte pistäneet, olivat pistäneet, oli pistetty

en ollut pistänyt, et ollut pistänyt, ei ollut pistänyt, emme olleet pistäneet, ette olleet pistäneet, eivät olleet pistäneet, ei ollut pistetty

PREZENT IMPERATIV

-, pistä, pistäköön, pistäkäämme, pistäkää, pistäkööt, pistettäköön

-, älä pistä, älköön pistäkö, älkäämme pistäkö, älkää pistäkö, älkööt pistäkö, älköön pistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon pistänyt, -, -, olkoot pistäneet, olkoon pistetty

-, -, älköön olko pistänyt, -, -, älkööt olko pistäneet, älköön olko pistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

pistäisin, pistäisit, pistäisi, pistäisimme, pistäisitte, pistäisivät, pistettäisiin

en pistäisi, et pistäisi, ei pistäisi, emme pistäisi, ette pistäisi, eivät pistäisi, ei pistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin pistänyt, olisit pistänyt, olisi pistänyt, olisimme pistäneet, olisitte pistäneet, olisivat pistäneet, oltaisiin pistetty

en olisi pistänyt, et olisi pistänyt, ei olisi pistänyt, emme olisi pistäneet, ette olisi pistäneet, eivät olisi pistäneet, ei olisi pistetty

PREZENT POTENȚIAL

pistänen, pistänet, pistänee, pistänemme, pistänette, pistänevät, pistettäneen

en pistäne, et pistäne, ei pistäne, emme pistäne, ette pistäne, eivät pistäne, ei pistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen pistänyt, lienet pistänyt, lienee pistänyt, lienemme pistäneet, lienette pistäneet, lienevät pistäneet, lienee pistetty

en liene pistänyt, et liene pistänyt, ei liene pistänyt, emme liene pistäneet, ette liene pistäneet, eivät liene pistäneet, ei liene pistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: pistää    FORMA LUNGĂ: pistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: pistäessä   INSTRUCTIV: pistäen  INESIV PASIV: pistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: pistämään   INESIV: pistämässä  ELATIV: pistämästä

ADESIV: pistämällä  ABESIV: pistämättä  INSTRUCTIV: pistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: pistäminen   PARTITIV: pistäminen

INFINITIVUL CINCI: pistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: pistävä  (gen. pistävän)   PASIV: pistettävä   (gen. pistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: pistänyt                   PASIV: pistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: pistäjä (pl.gen. pistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: pistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): pisto

 

 

pyllistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

pyllistän, pyllistät, pyllistää, pyllistämme, pyllistätte, pyllistävät, pyllistetään

en pyllistä, et pyllistä, ei pyllistä, emme pyllistä, ette pyllistä, eivät pyllistä, ei pyllistetä

IMPERFECT INDICATIV

pyllistin, pyllistit, pyllisti, pyllistimme, pyllistitte, pyllistivät, pyllistettiin

en pyllistänyt, et pyllistänyt, ei pyllistänyt, emme pyllistäneet, ette pyllistäneet, eivät pyllistäneet, ei pyllistetty

PERFECT INDICATIV

olen pyllistänyt, olet pyllistänyt, on pyllistänyt, olemme pyllistäneet, olette pyllistäneet, ovat pyllistäneet, on pyllistetty

en ole pyllistänyt, et ole pyllistänyt, ei ole pyllistänyt, emme ole pyllistäneet, ette ole pyllistäneet, eivät ole pyllistäneet, ei ole pyllistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin pyllistänyt, olit pyllistänyt, oli pyllistänyt, olimme pyllistäneet, olitte pyllistäneet, olivat pyllistäneet, oli pyllistetty

en ollut pyllistänyt, et ollut pyllistänyt, ei ollut pyllistänyt, emme olleet pyllistäneet, ette olleet pyllistäneet, eivät olleet pyllistäneet, ei ollut pyllistetty

PREZENT IMPERATIV

-, pyllistä, pyllistäköön, pyllistäkäämme, pyllistäkää, pyllistäkööt, pyllistettäköön

-, älä pyllistä, älköön pyllistäkö, älkäämme pyllistäkö, älkää pyllistäkö, älkööt pyllistäkö, älköön pyllistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon pyllistänyt, -, -, olkoot pyllistäneet, olkoon pyllistetty

-, -, älköön olko pyllistänyt, -, -, älkööt olko pyllistäneet, älköön olko pyllistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

pyllistäisin, pyllistäisit, pyllistäisi, pyllistäisimme, pyllistäisitte, pyllistäisivät, pyllistettäisiin

en pyllistäisi, et pyllistäisi, ei pyllistäisi, emme pyllistäisi, ette pyllistäisi, eivät pyllistäisi, ei pyllistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin pyllistänyt, olisit pyllistänyt, olisi pyllistänyt, olisimme pyllistäneet, olisitte pyllistäneet, olisivat pyllistäneet, oltaisiin pyllistetty

en olisi pyllistänyt, et olisi pyllistänyt, ei olisi pyllistänyt, emme olisi pyllistäneet, ette olisi pyllistäneet, eivät olisi pyllistäneet, ei olisi pyllistetty

PREZENT POTENȚIAL

pyllistänen, pyllistänet, pyllistänee, pyllistänemme, pyllistänette, pyllistänevät, pyllistettäneen

en pyllistäne, et pyllistäne, ei pyllistäne, emme pyllistäne, ette pyllistäne, eivät pyllistäne, ei pyllistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen pyllistänyt, lienet pyllistänyt, lienee pyllistänyt, lienemme pyllistäneet, lienette pyllistäneet, lienevät pyllistäneet, lienee pyllistetty

en liene pyllistänyt, et liene pyllistänyt, ei liene pyllistänyt, emme liene pyllistäneet, ette liene pyllistäneet, eivät liene pyllistäneet, ei liene pyllistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: pyllistää    FORMA LUNGĂ: pyllistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: pyllistäessä   INSTRUCTIV: pyllistäen  INESIV PASIV: pyllistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: pyllistämään   INESIV: pyllistämässä  ELATIV: pyllistämästä

ADESIV: pyllistämällä  ABESIV: pyllistämättä  INSTRUCTIV: pyllistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: pyllistäminen   PARTITIV: pyllistäminen

INFINITIVUL CINCI: pyllistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: pyllistävä  (gen. pyllistävän)   PASIV: pyllistettävä   (gen. pyllistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: pyllistänyt                      PASIV: pyllistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: pyllistäjä (pl.gen. pyllistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: pyllistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): pyllistys

 

 

pyydystää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

pyydystän, pyydystät, pyydystää, pyydystämme, pyydystätte, pyydystävät, pyydystetään

en pyydystä, et pyydystä, ei pyydystä, emme pyydystä, ette pyydystä, eivät pyydystä, ei pyydystetä

IMPERFECT INDICATIV

pyydystin, pyydystit, pyydysti, pyydystimme, pyydystitte, pyydystivät, pyydystettiin

en pyydystänyt, et pyydystänyt, ei pyydystänyt, emme pyydystäneet, ette pyydystäneet, eivät pyydystäneet, ei pyydystetty

PERFECT INDICATIV

olen pyydystänyt, olet pyydystänyt, on pyydystänyt, olemme pyydystäneet, olette pyydystäneet, ovat pyydystäneet, on pyydystetty

en ole pyydystänyt, et ole pyydystänyt, ei ole pyydystänyt, emme ole pyydystäneet, ette ole pyydystäneet, eivät ole pyydystäneet, ei ole pyydystetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin pyydystänyt, olit pyydystänyt, oli pyydystänyt, olimme pyydystäneet, olitte pyydystäneet, olivat pyydystäneet, oli pyydystetty

en ollut pyydystänyt, et ollut pyydystänyt, ei ollut pyydystänyt, emme olleet pyydystäneet, ette olleet pyydystäneet, eivät olleet pyydystäneet, ei ollut pyydystetty

PREZENT IMPERATIV

-, pyydystä, pyydystäköön, pyydystäkäämme, pyydystäkää, pyydystäkööt, pyydystettäköön

-, älä pyydystä, älköön pyydystäkö, älkäämme pyydystäkö, älkää pyydystäkö, älkööt pyydystäkö, älköön pyydystettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon pyydystänyt, -, -, olkoot pyydystäneet, olkoon pyydystetty

-, -, älköön olko pyydystänyt, -, -, älkööt olko pyydystäneet, älköön olko pyydystetty

PREZENT CONDIȚIONAL

pyydystäisin, pyydystäisit, pyydystäisi, pyydystäisimme, pyydystäisitte, pyydystäisivät, pyydystettäisiin

en pyydystäisi, et pyydystäisi, ei pyydystäisi, emme pyydystäisi, ette pyydystäisi, eivät pyydystäisi, ei pyydystettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin pyydystänyt, olisit pyydystänyt, olisi pyydystänyt, olisimme pyydystäneet, olisitte pyydystäneet, olisivat pyydystäneet, oltaisiin pyydystetty

en olisi pyydystänyt, et olisi pyydystänyt, ei olisi pyydystänyt, emme olisi pyydystäneet, ette olisi pyydystäneet, eivät olisi pyydystäneet, ei olisi pyydystetty

PREZENT POTENȚIAL

pyydystänen, pyydystänet, pyydystänee, pyydystänemme, pyydystänette, pyydystänevät, pyydystettäneen

en pyydystäne, et pyydystäne, ei pyydystäne, emme pyydystäne, ette pyydystäne, eivät pyydystäne, ei pyydystettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen pyydystänyt, lienet pyydystänyt, lienee pyydystänyt, lienemme pyydystäneet, lienette pyydystäneet, lienevät pyydystäneet, lienee pyydystetty

en liene pyydystänyt, et liene pyydystänyt, ei liene pyydystänyt, emme liene pyydystäneet, ette liene pyydystäneet, eivät liene pyydystäneet, ei liene pyydystetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: pyydystää    FORMA LUNGĂ: pyydystääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: pyydystäessä   INSTRUCTIV: pyydystäen  INESIV PASIV: pyydystettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: pyydystämään   INESIV: pyydystämässä  ELATIV: pyydystämästä

ADESIV: pyydystämällä  ABESIV: pyydystämättä  INSTRUCTIV: pyydystämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: pyydystäminen   PARTITIV: pyydystäminen

INFINITIVUL CINCI: pyydystämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: pyydystävä  (gen. pyydystävän)   PASIV: pyydystettävä   (gen. pyydystettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: pyydystänyt                      PASIV: pyydystetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: pyydystäjä (pl.gen. pyydystäjien)  ADJECTIV NEGATIV: pyydystämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): pyydystys

 

 

pyöristää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

pyöristän, pyöristät, pyöristää, pyöristämme, pyöristätte, pyöristävät, pyöristetään

en pyöristä, et pyöristä, ei pyöristä, emme pyöristä, ette pyöristä, eivät pyöristä, ei pyöristetä

IMPERFECT INDICATIV

pyöristin, pyöristit, pyöristi, pyöristimme, pyöristitte, pyöristivät, pyöristettiin

en pyöristänyt, et pyöristänyt, ei pyöristänyt, emme pyöristäneet, ette pyöristäneet, eivät pyöristäneet, ei pyöristetty

PERFECT INDICATIV

olen pyöristänyt, olet pyöristänyt, on pyöristänyt, olemme pyöristäneet, olette pyöristäneet, ovat pyöristäneet, on pyöristetty

en ole pyöristänyt, et ole pyöristänyt, ei ole pyöristänyt, emme ole pyöristäneet, ette ole pyöristäneet, eivät ole pyöristäneet, ei ole pyöristetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin pyöristänyt, olit pyöristänyt, oli pyöristänyt, olimme pyöristäneet, olitte pyöristäneet, olivat pyöristäneet, oli pyöristetty

en ollut pyöristänyt, et ollut pyöristänyt, ei ollut pyöristänyt, emme olleet pyöristäneet, ette olleet pyöristäneet, eivät olleet pyöristäneet, ei ollut pyöristetty

PREZENT IMPERATIV

-, pyöristä, pyöristäköön, pyöristäkäämme, pyöristäkää, pyöristäkööt, pyöristettäköön

-, älä pyöristä, älköön pyöristäkö, älkäämme pyöristäkö, älkää pyöristäkö, älkööt pyöristäkö, älköön pyöristettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon pyöristänyt, -, -, olkoot pyöristäneet, olkoon pyöristetty

-, -, älköön olko pyöristänyt, -, -, älkööt olko pyöristäneet, älköön olko pyöristetty

PREZENT CONDIȚIONAL

pyöristäisin, pyöristäisit, pyöristäisi, pyöristäisimme, pyöristäisitte, pyöristäisivät, pyöristettäisiin

en pyöristäisi, et pyöristäisi, ei pyöristäisi, emme pyöristäisi, ette pyöristäisi, eivät pyöristäisi, ei pyöristettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin pyöristänyt, olisit pyöristänyt, olisi pyöristänyt, olisimme pyöristäneet, olisitte pyöristäneet, olisivat pyöristäneet, oltaisiin pyöristetty

en olisi pyöristänyt, et olisi pyöristänyt, ei olisi pyöristänyt, emme olisi pyöristäneet, ette olisi pyöristäneet, eivät olisi pyöristäneet, ei olisi pyöristetty

PREZENT POTENȚIAL

pyöristänen, pyöristänet, pyöristänee, pyöristänemme, pyöristänette, pyöristänevät, pyöristettäneen

en pyöristäne, et pyöristäne, ei pyöristäne, emme pyöristäne, ette pyöristäne, eivät pyöristäne, ei pyöristettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen pyöristänyt, lienet pyöristänyt, lienee pyöristänyt, lienemme pyöristäneet, lienette pyöristäneet, lienevät pyöristäneet, lienee pyöristetty

en liene pyöristänyt, et liene pyöristänyt, ei liene pyöristänyt, emme liene pyöristäneet, ette liene pyöristäneet, eivät liene pyöristäneet, ei liene pyöristetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: pyöristää    FORMA LUNGĂ: pyöristääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: pyöristäessä   INSTRUCTIV: pyöristäen  INESIV PASIV: pyöristettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: pyöristämään   INESIV: pyöristämässä  ELATIV: pyöristämästä

ADESIV: pyöristämällä  ABESIV: pyöristämättä  INSTRUCTIV: pyöristämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: pyöristäminen   PARTITIV: pyöristäminen

INFINITIVUL CINCI: pyöristämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: pyöristävä  (gen. pyöristävän)   PASIV: pyöristettävä   (gen. pyöristettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: pyöristänyt                      PASIV: pyöristetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: pyöristäjä (pl.gen. pyöristäjien)  ADJECTIV NEGATIV: pyöristämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): pyöristys

 

 

päivystää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

päivystän, päivystät, päivystää, päivystämme, päivystätte, päivystävät, päivystetään

en päivystä, et päivystä, ei päivystä, emme päivystä, ette päivystä, eivät päivystä, ei päivystetä

IMPERFECT INDICATIV

päivystin, päivystit, päivysti, päivystimme, päivystitte, päivystivät, päivystettiin

en päivystänyt, et päivystänyt, ei päivystänyt, emme päivystäneet, ette päivystäneet, eivät päivystäneet, ei päivystetty

PERFECT INDICATIV

olen päivystänyt, olet päivystänyt, on päivystänyt, olemme päivystäneet, olette päivystäneet, ovat päivystäneet, on päivystetty

en ole päivystänyt, et ole päivystänyt, ei ole päivystänyt, emme ole päivystäneet, ette ole päivystäneet, eivät ole päivystäneet, ei ole päivystetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin päivystänyt, olit päivystänyt, oli päivystänyt, olimme päivystäneet, olitte päivystäneet, olivat päivystäneet, oli päivystetty

en ollut päivystänyt, et ollut päivystänyt, ei ollut päivystänyt, emme olleet päivystäneet, ette olleet päivystäneet, eivät olleet päivystäneet, ei ollut päivystetty

PREZENT IMPERATIV

-, päivystä, päivystäköön, päivystäkäämme, päivystäkää, päivystäkööt, päivystettäköön

-, älä päivystä, älköön päivystäkö, älkäämme päivystäkö, älkää päivystäkö, älkööt päivystäkö, älköön päivystettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon päivystänyt, -, -, olkoot päivystäneet, olkoon päivystetty

-, -, älköön olko päivystänyt, -, -, älkööt olko päivystäneet, älköön olko päivystetty

PREZENT CONDIȚIONAL

päivystäisin, päivystäisit, päivystäisi, päivystäisimme, päivystäisitte, päivystäisivät, päivystettäisiin

en päivystäisi, et päivystäisi, ei päivystäisi, emme päivystäisi, ette päivystäisi, eivät päivystäisi, ei päivystettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin päivystänyt, olisit päivystänyt, olisi päivystänyt, olisimme päivystäneet, olisitte päivystäneet, olisivat päivystäneet, oltaisiin päivystetty

en olisi päivystänyt, et olisi päivystänyt, ei olisi päivystänyt, emme olisi päivystäneet, ette olisi päivystäneet, eivät olisi päivystäneet, ei olisi päivystetty

PREZENT POTENȚIAL

päivystänen, päivystänet, päivystänee, päivystänemme, päivystänette, päivystänevät, päivystettäneen

en päivystäne, et päivystäne, ei päivystäne, emme päivystäne, ette päivystäne, eivät päivystäne, ei päivystettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen päivystänyt, lienet päivystänyt, lienee päivystänyt, lienemme päivystäneet, lienette päivystäneet, lienevät päivystäneet, lienee päivystetty

en liene päivystänyt, et liene päivystänyt, ei liene päivystänyt, emme liene päivystäneet, ette liene päivystäneet, eivät liene päivystäneet, ei liene päivystetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: päivystää    FORMA LUNGĂ: päivystääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: päivystäessä   INSTRUCTIV: päivystäen  INESIV PASIV: päivystettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: päivystämään   INESIV: päivystämässä  ELATIV: päivystämästä

ADESIV: päivystämällä  ABESIV: päivystämättä  INSTRUCTIV: päivystämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: päivystäminen   PARTITIV: päivystäminen

INFINITIVUL CINCI: päivystämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: päivystävä  (gen. päivystävän)   PASIV: päivystettävä   (gen. päivystettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: päivystänyt                      PASIV: päivystetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: päivystäjä (pl.gen. päivystäjien)  ADJECTIV NEGATIV: päivystämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): päivystys

 

 

päkistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

päkistän, päkistät, päkistää, päkistämme, päkistätte, päkistävät, päkistetään

en päkistä, et päkistä, ei päkistä, emme päkistä, ette päkistä, eivät päkistä, ei päkistetä

IMPERFECT INDICATIV

päkistin, päkistit, päkisti, päkistimme, päkistitte, päkistivät, päkistettiin

en päkistänyt, et päkistänyt, ei päkistänyt, emme päkistäneet, ette päkistäneet, eivät päkistäneet, ei päkistetty

PERFECT INDICATIV

olen päkistänyt, olet päkistänyt, on päkistänyt, olemme päkistäneet, olette päkistäneet, ovat päkistäneet, on päkistetty

en ole päkistänyt, et ole päkistänyt, ei ole päkistänyt, emme ole päkistäneet, ette ole päkistäneet, eivät ole päkistäneet, ei ole päkistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin päkistänyt, olit päkistänyt, oli päkistänyt, olimme päkistäneet, olitte päkistäneet, olivat päkistäneet, oli päkistetty

en ollut päkistänyt, et ollut päkistänyt, ei ollut päkistänyt, emme olleet päkistäneet, ette olleet päkistäneet, eivät olleet päkistäneet, ei ollut päkistetty

PREZENT IMPERATIV

-, päkistä, päkistäköön, päkistäkäämme, päkistäkää, päkistäkööt, päkistettäköön

-, älä päkistä, älköön päkistäkö, älkäämme päkistäkö, älkää päkistäkö, älkööt päkistäkö, älköön päkistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon päkistänyt, -, -, olkoot päkistäneet, olkoon päkistetty

-, -, älköön olko päkistänyt, -, -, älkööt olko päkistäneet, älköön olko päkistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

päkistäisin, päkistäisit, päkistäisi, päkistäisimme, päkistäisitte, päkistäisivät, päkistettäisiin

en päkistäisi, et päkistäisi, ei päkistäisi, emme päkistäisi, ette päkistäisi, eivät päkistäisi, ei päkistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin päkistänyt, olisit päkistänyt, olisi päkistänyt, olisimme päkistäneet, olisitte päkistäneet, olisivat päkistäneet, oltaisiin päkistetty

en olisi päkistänyt, et olisi päkistänyt, ei olisi päkistänyt, emme olisi päkistäneet, ette olisi päkistäneet, eivät olisi päkistäneet, ei olisi päkistetty

PREZENT POTENȚIAL

päkistänen, päkistänet, päkistänee, päkistänemme, päkistänette, päkistänevät, päkistettäneen

en päkistäne, et päkistäne, ei päkistäne, emme päkistäne, ette päkistäne, eivät päkistäne, ei päkistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen päkistänyt, lienet päkistänyt, lienee päkistänyt, lienemme päkistäneet, lienette päkistäneet, lienevät päkistäneet, lienee päkistetty

en liene päkistänyt, et liene päkistänyt, ei liene päkistänyt, emme liene päkistäneet, ette liene päkistäneet, eivät liene päkistäneet, ei liene päkistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: päkistää    FORMA LUNGĂ: päkistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: päkistäessä   INSTRUCTIV: päkistäen  INESIV PASIV: päkistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: päkistämään   INESIV: päkistämässä  ELATIV: päkistämästä

ADESIV: päkistämällä  ABESIV: päkistämättä  INSTRUCTIV: päkistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: päkistäminen   PARTITIV: päkistäminen

INFINITIVUL CINCI: päkistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: päkistävä  (gen. päkistävän)   PASIV: päkistettävä   (gen. päkistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: päkistänyt                     PASIV: päkistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: päkistäjä (pl.gen. päkistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: päkistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): päkistys

 

 

päällystää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

päällystän, päällystät, päällystää, päällystämme, päällystätte, päällystävät, päällystetään

en päällystä, et päällystä, ei päällystä, emme päällystä, ette päällystä, eivät päällystä, ei päällystetä

IMPERFECT INDICATIV

päällystin, päällystit, päällysti, päällystimme, päällystitte, päällystivät, päällystettiin

en päällystänyt, et päällystänyt, ei päällystänyt, emme päällystäneet, ette päällystäneet, eivät päällystäneet, ei päällystetty

PERFECT INDICATIV

olen päällystänyt, olet päällystänyt, on päällystänyt, olemme päällystäneet, olette päällystäneet, ovat päällystäneet, on päällystetty

en ole päällystänyt, et ole päällystänyt, ei ole päällystänyt, emme ole päällystäneet, ette ole päällystäneet, eivät ole päällystäneet, ei ole päällystetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin päällystänyt, olit päällystänyt, oli päällystänyt, olimme päällystäneet, olitte päällystäneet, olivat päällystäneet, oli päällystetty

en ollut päällystänyt, et ollut päällystänyt, ei ollut päällystänyt, emme olleet päällystäneet, ette olleet päällystäneet, eivät olleet päällystäneet, ei ollut päällystetty

PREZENT IMPERATIV

-, päällystä, päällystäköön, päällystäkäämme, päällystäkää, päällystäkööt, päällystettäköön

-, älä päällystä, älköön päällystäkö, älkäämme päällystäkö, älkää päällystäkö, älkööt päällystäkö, älköön päällystettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon päällystänyt, -, -, olkoot päällystäneet, olkoon päällystetty

-, -, älköön olko päällystänyt, -, -, älkööt olko päällystäneet, älköön olko päällystetty

PREZENT CONDIȚIONAL

päällystäisin, päällystäisit, päällystäisi, päällystäisimme, päällystäisitte, päällystäisivät, päällystettäisiin

en päällystäisi, et päällystäisi, ei päällystäisi, emme päällystäisi, ette päällystäisi, eivät päällystäisi, ei päällystettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin päällystänyt, olisit päällystänyt, olisi päällystänyt, olisimme päällystäneet, olisitte päällystäneet, olisivat päällystäneet, oltaisiin päällystetty

en olisi päällystänyt, et olisi päällystänyt, ei olisi päällystänyt, emme olisi päällystäneet, ette olisi päällystäneet, eivät olisi päällystäneet, ei olisi päällystetty

PREZENT POTENȚIAL

päällystänen, päällystänet, päällystänee, päällystänemme, päällystänette, päällystänevät, päällystettäneen

en päällystäne, et päällystäne, ei päällystäne, emme päällystäne, ette päällystäne, eivät päällystäne, ei päällystettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen päällystänyt, lienet päällystänyt, lienee päällystänyt, lienemme päällystäneet, lienette päällystäneet, lienevät päällystäneet, lienee päällystetty

en liene päällystänyt, et liene päällystänyt, ei liene päällystänyt, emme liene päällystäneet, ette liene päällystäneet, eivät liene päällystäneet, ei liene päällystetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: päällystää    FORMA LUNGĂ: päällystääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: päällystäessä   INSTRUCTIV: päällystäen  INESIV PASIV: päällystettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: päällystämään   INESIV: päällystämässä  ELATIV: päällystämästä

ADESIV: päällystämällä  ABESIV: päällystämättä  INSTRUCTIV: päällystämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: päällystäminen   PARTITIV: päällystäminen

INFINITIVUL CINCI: päällystämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: päällystävä  (gen. päällystävän)   PASIV: päällystettävä   (gen. päällystettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: päällystänyt                       PASIV: päällystetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: päällystäjä (pl.gen. päällystäjien)  ADJECTIV NEGATIV: päällystämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): päällystys

 

 

päästää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

päästän, päästät, päästää, päästämme, päästätte, päästävät, päästetään

en päästä, et päästä, ei päästä, emme päästä, ette päästä, eivät päästä, ei päästetä

IMPERFECT INDICATIV

päästin, päästit, päästi, päästimme, päästitte, päästivät, päästettiin

en päästänyt, et päästänyt, ei päästänyt, emme päästäneet, ette päästäneet, eivät päästäneet, ei päästetty

PERFECT INDICATIV

olen päästänyt, olet päästänyt, on päästänyt, olemme päästäneet, olette päästäneet, ovat päästäneet, on päästetty

en ole päästänyt, et ole päästänyt, ei ole päästänyt, emme ole päästäneet, ette ole päästäneet, eivät ole päästäneet, ei ole päästetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin päästänyt, olit päästänyt, oli päästänyt, olimme päästäneet, olitte päästäneet, olivat päästäneet, oli päästetty

en ollut päästänyt, et ollut päästänyt, ei ollut päästänyt, emme olleet päästäneet, ette olleet päästäneet, eivät olleet päästäneet, ei ollut päästetty

PREZENT IMPERATIV

-, päästä, päästäköön, päästäkäämme, päästäkää, päästäkööt, päästettäköön

-, älä päästä, älköön päästäkö, älkäämme päästäkö, älkää päästäkö, älkööt päästäkö, älköön päästettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon päästänyt, -, -, olkoot päästäneet, olkoon päästetty

-, -, älköön olko päästänyt, -, -, älkööt olko päästäneet, älköön olko päästetty

PREZENT CONDIȚIONAL

päästäisin, päästäisit, päästäisi, päästäisimme, päästäisitte, päästäisivät, päästettäisiin

en päästäisi, et päästäisi, ei päästäisi, emme päästäisi, ette päästäisi, eivät päästäisi, ei päästettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin päästänyt, olisit päästänyt, olisi päästänyt, olisimme päästäneet, olisitte päästäneet, olisivat päästäneet, oltaisiin päästetty

en olisi päästänyt, et olisi päästänyt, ei olisi päästänyt, emme olisi päästäneet, ette olisi päästäneet, eivät olisi päästäneet, ei olisi päästetty

PREZENT POTENȚIAL

päästänen, päästänet, päästänee, päästänemme, päästänette, päästänevät, päästettäneen

en päästäne, et päästäne, ei päästäne, emme päästäne, ette päästäne, eivät päästäne, ei päästettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen päästänyt, lienet päästänyt, lienee päästänyt, lienemme päästäneet, lienette päästäneet, lienevät päästäneet, lienee päästetty

en liene päästänyt, et liene päästänyt, ei liene päästänyt, emme liene päästäneet, ette liene päästäneet, eivät liene päästäneet, ei liene päästetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: päästää    FORMA LUNGĂ: päästääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: päästäessä   INSTRUCTIV: päästäen  INESIV PASIV: päästettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: päästämään   INESIV: päästämässä  ELATIV: päästämästä

ADESIV: päästämällä  ABESIV: päästämättä  INSTRUCTIV: päästämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: päästäminen   PARTITIV: päästäminen

INFINITIVUL CINCI: päästämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: päästävä  (gen. päästävän)   PASIV: päästettävä   (gen. päästettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: päästänyt                    PASIV: päästetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: päästäjä (pl.gen. päästäjien)  ADJECTIV NEGATIV: päästämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): päästö

 

 

pöyhistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

pöyhistän, pöyhistät, pöyhistää, pöyhistämme, pöyhistätte, pöyhistävät, pöyhistetään

en pöyhistä, et pöyhistä, ei pöyhistä, emme pöyhistä, ette pöyhistä, eivät pöyhistä, ei pöyhistetä

IMPERFECT INDICATIV

pöyhistin, pöyhistit, pöyhisti, pöyhistimme, pöyhistitte, pöyhistivät, pöyhistettiin

en pöyhistänyt, et pöyhistänyt, ei pöyhistänyt, emme pöyhistäneet, ette pöyhistäneet, eivät pöyhistäneet, ei pöyhistetty

PERFECT INDICATIV

olen pöyhistänyt, olet pöyhistänyt, on pöyhistänyt, olemme pöyhistäneet, olette pöyhistäneet, ovat pöyhistäneet, on pöyhistetty

en ole pöyhistänyt, et ole pöyhistänyt, ei ole pöyhistänyt, emme ole pöyhistäneet, ette ole pöyhistäneet, eivät ole pöyhistäneet, ei ole pöyhistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin pöyhistänyt, olit pöyhistänyt, oli pöyhistänyt, olimme pöyhistäneet, olitte pöyhistäneet, olivat pöyhistäneet, oli pöyhistetty

en ollut pöyhistänyt, et ollut pöyhistänyt, ei ollut pöyhistänyt, emme olleet pöyhistäneet, ette olleet pöyhistäneet, eivät olleet pöyhistäneet, ei ollut pöyhistetty

PREZENT IMPERATIV

-, pöyhistä, pöyhistäköön, pöyhistäkäämme, pöyhistäkää, pöyhistäkööt, pöyhistettäköön

-, älä pöyhistä, älköön pöyhistäkö, älkäämme pöyhistäkö, älkää pöyhistäkö, älkööt pöyhistäkö, älköön pöyhistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon pöyhistänyt, -, -, olkoot pöyhistäneet, olkoon pöyhistetty

-, -, älköön olko pöyhistänyt, -, -, älkööt olko pöyhistäneet, älköön olko pöyhistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

pöyhistäisin, pöyhistäisit, pöyhistäisi, pöyhistäisimme, pöyhistäisitte, pöyhistäisivät, pöyhistettäisiin

en pöyhistäisi, et pöyhistäisi, ei pöyhistäisi, emme pöyhistäisi, ette pöyhistäisi, eivät pöyhistäisi, ei pöyhistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin pöyhistänyt, olisit pöyhistänyt, olisi pöyhistänyt, olisimme pöyhistäneet, olisitte pöyhistäneet, olisivat pöyhistäneet, oltaisiin pöyhistetty

en olisi pöyhistänyt, et olisi pöyhistänyt, ei olisi pöyhistänyt, emme olisi pöyhistäneet, ette olisi pöyhistäneet, eivät olisi pöyhistäneet, ei olisi pöyhistetty

PREZENT POTENȚIAL

pöyhistänen, pöyhistänet, pöyhistänee, pöyhistänemme, pöyhistänette, pöyhistänevät, pöyhistettäneen

en pöyhistäne, et pöyhistäne, ei pöyhistäne, emme pöyhistäne, ette pöyhistäne, eivät pöyhistäne, ei pöyhistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen pöyhistänyt, lienet pöyhistänyt, lienee pöyhistänyt, lienemme pöyhistäneet, lienette pöyhistäneet, lienevät pöyhistäneet, lienee pöyhistetty

en liene pöyhistänyt, et liene pöyhistänyt, ei liene pöyhistänyt, emme liene pöyhistäneet, ette liene pöyhistäneet, eivät liene pöyhistäneet, ei liene pöyhistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: pöyhistää    FORMA LUNGĂ: pöyhistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: pöyhistäessä   INSTRUCTIV: pöyhistäen  INESIV PASIV: pöyhistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: pöyhistämään   INESIV: pöyhistämässä  ELATIV: pöyhistämästä

ADESIV: pöyhistämällä  ABESIV: pöyhistämättä  INSTRUCTIV: pöyhistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: pöyhistäminen   PARTITIV: pöyhistäminen

INFINITIVUL CINCI: pöyhistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: pöyhistävä  (gen. pöyhistävän)   PASIV: pöyhistettävä   (gen. pöyhistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: pöyhistänyt                      PASIV: pöyhistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: pöyhistäjä (pl.gen. pöyhistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: pöyhistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): pöyhistys

 

 

riistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

riistän, riistät, riistää, riistämme, riistätte, riistävät, riistetään

en riistä, et riistä, ei riistä, emme riistä, ette riistä, eivät riistä, ei riistetä

IMPERFECT INDICATIV

riistin, riistit, riisti, riistimme, riistitte, riistivät, riistettiin

en riistänyt, et riistänyt, ei riistänyt, emme riistäneet, ette riistäneet, eivät riistäneet, ei riistetty

PERFECT INDICATIV

olen riistänyt, olet riistänyt, on riistänyt, olemme riistäneet, olette riistäneet, ovat riistäneet, on riistetty

en ole riistänyt, et ole riistänyt, ei ole riistänyt, emme ole riistäneet, ette ole riistäneet, eivät ole riistäneet, ei ole riistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin riistänyt, olit riistänyt, oli riistänyt, olimme riistäneet, olitte riistäneet, olivat riistäneet, oli riistetty

en ollut riistänyt, et ollut riistänyt, ei ollut riistänyt, emme olleet riistäneet, ette olleet riistäneet, eivät olleet riistäneet, ei ollut riistetty

PREZENT IMPERATIV

-, riistä, riistäköön, riistäkäämme, riistäkää, riistäkööt, riistettäköön

-, älä riistä, älköön riistäkö, älkäämme riistäkö, älkää riistäkö, älkööt riistäkö, älköön riistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon riistänyt, -, -, olkoot riistäneet, olkoon riistetty

-, -, älköön olko riistänyt, -, -, älkööt olko riistäneet, älköön olko riistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

riistäisin, riistäisit, riistäisi, riistäisimme, riistäisitte, riistäisivät, riistettäisiin

en riistäisi, et riistäisi, ei riistäisi, emme riistäisi, ette riistäisi, eivät riistäisi, ei riistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin riistänyt, olisit riistänyt, olisi riistänyt, olisimme riistäneet, olisitte riistäneet, olisivat riistäneet, oltaisiin riistetty

en olisi riistänyt, et olisi riistänyt, ei olisi riistänyt, emme olisi riistäneet, ette olisi riistäneet, eivät olisi riistäneet, ei olisi riistetty

PREZENT POTENȚIAL

riistänen, riistänet, riistänee, riistänemme, riistänette, riistänevät, riistettäneen

en riistäne, et riistäne, ei riistäne, emme riistäne, ette riistäne, eivät riistäne, ei riistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen riistänyt, lienet riistänyt, lienee riistänyt, lienemme riistäneet, lienette riistäneet, lienevät riistäneet, lienee riistetty

en liene riistänyt, et liene riistänyt, ei liene riistänyt, emme liene riistäneet, ette liene riistäneet, eivät liene riistäneet, ei liene riistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: riistää    FORMA LUNGĂ: riistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: riistäessä   INSTRUCTIV: riistäen  INESIV PASIV: riistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: riistämään   INESIV: riistämässä  ELATIV: riistämästä

ADESIV: riistämällä  ABESIV: riistämättä  INSTRUCTIV: riistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: riistäminen   PARTITIV: riistäminen

INFINITIVUL CINCI: riistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: riistävä  (gen. riistävän)   PASIV: riistettävä   (gen. riistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: riistänyt                    PASIV: riistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: riistäjä (pl.gen. riistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: riistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): riisto

 

 

rynnistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

rynnistän, rynnistät, rynnistää, rynnistämme, rynnistätte, rynnistävät, rynnistetään

en rynnistä, et rynnistä, ei rynnistä, emme rynnistä, ette rynnistä, eivät rynnistä, ei rynnistetä

IMPERFECT INDICATIV

rynnistin, rynnistit, rynnisti, rynnistimme, rynnistitte, rynnistivät, rynnistettiin

en rynnistänyt, et rynnistänyt, ei rynnistänyt, emme rynnistäneet, ette rynnistäneet, eivät rynnistäneet, ei rynnistetty

PERFECT INDICATIV

olen rynnistänyt, olet rynnistänyt, on rynnistänyt, olemme rynnistäneet, olette rynnistäneet, ovat rynnistäneet, on rynnistetty

en ole rynnistänyt, et ole rynnistänyt, ei ole rynnistänyt, emme ole rynnistäneet, ette ole rynnistäneet, eivät ole rynnistäneet, ei ole rynnistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin rynnistänyt, olit rynnistänyt, oli rynnistänyt, olimme rynnistäneet, olitte rynnistäneet, olivat rynnistäneet, oli rynnistetty

en ollut rynnistänyt, et ollut rynnistänyt, ei ollut rynnistänyt, emme olleet rynnistäneet, ette olleet rynnistäneet, eivät olleet rynnistäneet, ei ollut rynnistetty

PREZENT IMPERATIV

-, rynnistä, rynnistäköön, rynnistäkäämme, rynnistäkää, rynnistäkööt, rynnistettäköön

-, älä rynnistä, älköön rynnistäkö, älkäämme rynnistäkö, älkää rynnistäkö, älkööt rynnistäkö, älköön rynnistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon rynnistänyt, -, -, olkoot rynnistäneet, olkoon rynnistetty

-, -, älköön olko rynnistänyt, -, -, älkööt olko rynnistäneet, älköön olko rynnistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

rynnistäisin, rynnistäisit, rynnistäisi, rynnistäisimme, rynnistäisitte, rynnistäisivät, rynnistettäisiin

en rynnistäisi, et rynnistäisi, ei rynnistäisi, emme rynnistäisi, ette rynnistäisi, eivät rynnistäisi, ei rynnistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin rynnistänyt, olisit rynnistänyt, olisi rynnistänyt, olisimme rynnistäneet, olisitte rynnistäneet, olisivat rynnistäneet, oltaisiin rynnistetty

en olisi rynnistänyt, et olisi rynnistänyt, ei olisi rynnistänyt, emme olisi rynnistäneet, ette olisi rynnistäneet, eivät olisi rynnistäneet, ei olisi rynnistetty

PREZENT POTENȚIAL

rynnistänen, rynnistänet, rynnistänee, rynnistänemme, rynnistänette, rynnistänevät, rynnistettäneen

en rynnistäne, et rynnistäne, ei rynnistäne, emme rynnistäne, ette rynnistäne, eivät rynnistäne, ei rynnistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen rynnistänyt, lienet rynnistänyt, lienee rynnistänyt, lienemme rynnistäneet, lienette rynnistäneet, lienevät rynnistäneet, lienee rynnistetty

en liene rynnistänyt, et liene rynnistänyt, ei liene rynnistänyt, emme liene rynnistäneet, ette liene rynnistäneet, eivät liene rynnistäneet, ei liene rynnistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: rynnistää    FORMA LUNGĂ: rynnistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: rynnistäessä   INSTRUCTIV: rynnistäen  INESIV PASIV: rynnistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: rynnistämään   INESIV: rynnistämässä  ELATIV: rynnistämästä

ADESIV: rynnistämällä  ABESIV: rynnistämättä  INSTRUCTIV: rynnistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: rynnistäminen   PARTITIV: rynnistäminen

INFINITIVUL CINCI: rynnistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: rynnistävä  (gen. rynnistävän)   PASIV: rynnistettävä   (gen. rynnistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: rynnistänyt                      PASIV: rynnistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: rynnistäjä (pl.gen. rynnistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: rynnistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): rynnistys

 

 

rypistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

rypistän, rypistät, rypistää, rypistämme, rypistätte, rypistävät, rypistetään

en rypistä, et rypistä, ei rypistä, emme rypistä, ette rypistä, eivät rypistä, ei rypistetä

IMPERFECT INDICATIV

rypistin, rypistit, rypisti, rypistimme, rypistitte, rypistivät, rypistettiin

en rypistänyt, et rypistänyt, ei rypistänyt, emme rypistäneet, ette rypistäneet, eivät rypistäneet, ei rypistetty

PERFECT INDICATIV

olen rypistänyt, olet rypistänyt, on rypistänyt, olemme rypistäneet, olette rypistäneet, ovat rypistäneet, on rypistetty

en ole rypistänyt, et ole rypistänyt, ei ole rypistänyt, emme ole rypistäneet, ette ole rypistäneet, eivät ole rypistäneet, ei ole rypistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin rypistänyt, olit rypistänyt, oli rypistänyt, olimme rypistäneet, olitte rypistäneet, olivat rypistäneet, oli rypistetty

en ollut rypistänyt, et ollut rypistänyt, ei ollut rypistänyt, emme olleet rypistäneet, ette olleet rypistäneet, eivät olleet rypistäneet, ei ollut rypistetty

PREZENT IMPERATIV

-, rypistä, rypistäköön, rypistäkäämme, rypistäkää, rypistäkööt, rypistettäköön

-, älä rypistä, älköön rypistäkö, älkäämme rypistäkö, älkää rypistäkö, älkööt rypistäkö, älköön rypistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon rypistänyt, -, -, olkoot rypistäneet, olkoon rypistetty

-, -, älköön olko rypistänyt, -, -, älkööt olko rypistäneet, älköön olko rypistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

rypistäisin, rypistäisit, rypistäisi, rypistäisimme, rypistäisitte, rypistäisivät, rypistettäisiin

en rypistäisi, et rypistäisi, ei rypistäisi, emme rypistäisi, ette rypistäisi, eivät rypistäisi, ei rypistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin rypistänyt, olisit rypistänyt, olisi rypistänyt, olisimme rypistäneet, olisitte rypistäneet, olisivat rypistäneet, oltaisiin rypistetty

en olisi rypistänyt, et olisi rypistänyt, ei olisi rypistänyt, emme olisi rypistäneet, ette olisi rypistäneet, eivät olisi rypistäneet, ei olisi rypistetty

PREZENT POTENȚIAL

rypistänen, rypistänet, rypistänee, rypistänemme, rypistänette, rypistänevät, rypistettäneen

en rypistäne, et rypistäne, ei rypistäne, emme rypistäne, ette rypistäne, eivät rypistäne, ei rypistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen rypistänyt, lienet rypistänyt, lienee rypistänyt, lienemme rypistäneet, lienette rypistäneet, lienevät rypistäneet, lienee rypistetty

en liene rypistänyt, et liene rypistänyt, ei liene rypistänyt, emme liene rypistäneet, ette liene rypistäneet, eivät liene rypistäneet, ei liene rypistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: rypistää    FORMA LUNGĂ: rypistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: rypistäessä   INSTRUCTIV: rypistäen  INESIV PASIV: rypistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: rypistämään   INESIV: rypistämässä  ELATIV: rypistämästä

ADESIV: rypistämällä  ABESIV: rypistämättä  INSTRUCTIV: rypistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: rypistäminen   PARTITIV: rypistäminen

INFINITIVUL CINCI: rypistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: rypistävä  (gen. rypistävän)   PASIV: rypistettävä   (gen. rypistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: rypistänyt                     PASIV: rypistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: rypistäjä (pl.gen. rypistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: rypistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): rypistys

 

 

ryskää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

ryskän, ryskät, ryskää, ryskämme, ryskätte, ryskävät, rysketään

en ryskä, et ryskä, ei ryskä, emme ryskä, ette ryskä, eivät ryskä, ei rysketä

IMPERFECT INDICATIV

ryskin, ryskit, ryski, ryskimme, ryskitte, ryskivät, ryskettiin

en ryskänyt, et ryskänyt, ei ryskänyt, emme ryskäneet, ette ryskäneet, eivät ryskäneet, ei rysketty

PERFECT INDICATIV

olen ryskänyt, olet ryskänyt, on ryskänyt, olemme ryskäneet, olette ryskäneet, ovat ryskäneet, on rysketty

en ole ryskänyt, et ole ryskänyt, ei ole ryskänyt, emme ole ryskäneet, ette ole ryskäneet, eivät ole ryskäneet, ei ole rysketty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin ryskänyt, olit ryskänyt, oli ryskänyt, olimme ryskäneet, olitte ryskäneet, olivat ryskäneet, oli rysketty

en ollut ryskänyt, et ollut ryskänyt, ei ollut ryskänyt, emme olleet ryskäneet, ette olleet ryskäneet, eivät olleet ryskäneet, ei ollut rysketty

PREZENT IMPERATIV

-, ryskä, ryskäköön, ryskäkäämme, ryskäkää, ryskäkööt, ryskettäköön

-, älä ryskä, älköön ryskäkö, älkäämme ryskäkö, älkää ryskäkö, älkööt ryskäkö, älköön ryskettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon ryskänyt, -, -, olkoot ryskäneet, olkoon rysketty

-, -, älköön olko ryskänyt, -, -, älkööt olko ryskäneet, älköön olko rysketty

PREZENT CONDIȚIONAL

ryskäisin, ryskäisit, ryskäisi, ryskäisimme, ryskäisitte, ryskäisivät, ryskettäisiin

en ryskäisi, et ryskäisi, ei ryskäisi, emme ryskäisi, ette ryskäisi, eivät ryskäisi, ei ryskettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin ryskänyt, olisit ryskänyt, olisi ryskänyt, olisimme ryskäneet, olisitte ryskäneet, olisivat ryskäneet, oltaisiin rysketty

en olisi ryskänyt, et olisi ryskänyt, ei olisi ryskänyt, emme olisi ryskäneet, ette olisi ryskäneet, eivät olisi ryskäneet, ei olisi rysketty

PREZENT POTENȚIAL

ryskänen, ryskänet, ryskänee, ryskänemme, ryskänette, ryskänevät, ryskettäneen

en ryskäne, et ryskäne, ei ryskäne, emme ryskäne, ette ryskäne, eivät ryskäne, ei ryskettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen ryskänyt, lienet ryskänyt, lienee ryskänyt, lienemme ryskäneet, lienette ryskäneet, lienevät ryskäneet, lienee rysketty

en liene ryskänyt, et liene ryskänyt, ei liene ryskänyt, emme liene ryskäneet, ette liene ryskäneet, eivät liene ryskäneet, ei liene rysketty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: ryskää    FORMA LUNGĂ: ryskääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: ryskäessä   INSTRUCTIV: ryskäen  INESIV PASIV: ryskettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: ryskämään   INESIV: ryskämässä  ELATIV: ryskämästä

ADESIV: ryskämällä  ABESIV: ryskämättä  INSTRUCTIV: ryskämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: ryskäminen   PARTITIV: ryskäminen

INFINITIVUL CINCI: ryskämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: ryskävä  (gen. ryskävän)   PASIV: ryskettävä   (gen. ryskettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: ryskänyt                   PASIV: rysketty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: ryskäjä (pl.gen. ryskäjien)  ADJECTIV NEGATIV: ryskämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): ryskö

 

 

ryystää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

ryystän, ryystät, ryystää, ryystämme, ryystätte, ryystävät, ryystetään

en ryystä, et ryystä, ei ryystä, emme ryystä, ette ryystä, eivät ryystä, ei ryystetä

IMPERFECT INDICATIV

ryystin, ryystit, ryysti, ryystimme, ryystitte, ryystivät, ryystettiin

en ryystänyt, et ryystänyt, ei ryystänyt, emme ryystäneet, ette ryystäneet, eivät ryystäneet, ei ryystetty

PERFECT INDICATIV

olen ryystänyt, olet ryystänyt, on ryystänyt, olemme ryystäneet, olette ryystäneet, ovat ryystäneet, on ryystetty

en ole ryystänyt, et ole ryystänyt, ei ole ryystänyt, emme ole ryystäneet, ette ole ryystäneet, eivät ole ryystäneet, ei ole ryystetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin ryystänyt, olit ryystänyt, oli ryystänyt, olimme ryystäneet, olitte ryystäneet, olivat ryystäneet, oli ryystetty

en ollut ryystänyt, et ollut ryystänyt, ei ollut ryystänyt, emme olleet ryystäneet, ette olleet ryystäneet, eivät olleet ryystäneet, ei ollut ryystetty

PREZENT IMPERATIV

-, ryystä, ryystäköön, ryystäkäämme, ryystäkää, ryystäkööt, ryystettäköön

-, älä ryystä, älköön ryystäkö, älkäämme ryystäkö, älkää ryystäkö, älkööt ryystäkö, älköön ryystettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon ryystänyt, -, -, olkoot ryystäneet, olkoon ryystetty

-, -, älköön olko ryystänyt, -, -, älkööt olko ryystäneet, älköön olko ryystetty

PREZENT CONDIȚIONAL

ryystäisin, ryystäisit, ryystäisi, ryystäisimme, ryystäisitte, ryystäisivät, ryystettäisiin

en ryystäisi, et ryystäisi, ei ryystäisi, emme ryystäisi, ette ryystäisi, eivät ryystäisi, ei ryystettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin ryystänyt, olisit ryystänyt, olisi ryystänyt, olisimme ryystäneet, olisitte ryystäneet, olisivat ryystäneet, oltaisiin ryystetty

en olisi ryystänyt, et olisi ryystänyt, ei olisi ryystänyt, emme olisi ryystäneet, ette olisi ryystäneet, eivät olisi ryystäneet, ei olisi ryystetty

PREZENT POTENȚIAL

ryystänen, ryystänet, ryystänee, ryystänemme, ryystänette, ryystänevät, ryystettäneen

en ryystäne, et ryystäne, ei ryystäne, emme ryystäne, ette ryystäne, eivät ryystäne, ei ryystettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen ryystänyt, lienet ryystänyt, lienee ryystänyt, lienemme ryystäneet, lienette ryystäneet, lienevät ryystäneet, lienee ryystetty

en liene ryystänyt, et liene ryystänyt, ei liene ryystänyt, emme liene ryystäneet, ette liene ryystäneet, eivät liene ryystäneet, ei liene ryystetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: ryystää    FORMA LUNGĂ: ryystääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: ryystäessä   INSTRUCTIV: ryystäen  INESIV PASIV: ryystettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: ryystämään   INESIV: ryystämässä  ELATIV: ryystämästä

ADESIV: ryystämällä  ABESIV: ryystämättä  INSTRUCTIV: ryystämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: ryystäminen   PARTITIV: ryystäminen

INFINITIVUL CINCI: ryystämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: ryystävä  (gen. ryystävän)   PASIV: ryystettävä   (gen. ryystettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: ryystänyt                    PASIV: ryystetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: ryystäjä (pl.gen. ryystäjien)  ADJECTIV NEGATIV: ryystämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): ryystö

 

 

ryöstää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

ryöstän, ryöstät, ryöstää, ryöstämme, ryöstätte, ryöstävät, ryöstetään

en ryöstä, et ryöstä, ei ryöstä, emme ryöstä, ette ryöstä, eivät ryöstä, ei ryöstetä

IMPERFECT INDICATIV

ryöstin, ryöstit, ryösti, ryöstimme, ryöstitte, ryöstivät, ryöstettiin

en ryöstänyt, et ryöstänyt, ei ryöstänyt, emme ryöstäneet, ette ryöstäneet, eivät ryöstäneet, ei ryöstetty

PERFECT INDICATIV

olen ryöstänyt, olet ryöstänyt, on ryöstänyt, olemme ryöstäneet, olette ryöstäneet, ovat ryöstäneet, on ryöstetty

en ole ryöstänyt, et ole ryöstänyt, ei ole ryöstänyt, emme ole ryöstäneet, ette ole ryöstäneet, eivät ole ryöstäneet, ei ole ryöstetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin ryöstänyt, olit ryöstänyt, oli ryöstänyt, olimme ryöstäneet, olitte ryöstäneet, olivat ryöstäneet, oli ryöstetty

en ollut ryöstänyt, et ollut ryöstänyt, ei ollut ryöstänyt, emme olleet ryöstäneet, ette olleet ryöstäneet, eivät olleet ryöstäneet, ei ollut ryöstetty

PREZENT IMPERATIV

-, ryöstä, ryöstäköön, ryöstäkäämme, ryöstäkää, ryöstäkööt, ryöstettäköön

-, älä ryöstä, älköön ryöstäkö, älkäämme ryöstäkö, älkää ryöstäkö, älkööt ryöstäkö, älköön ryöstettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon ryöstänyt, -, -, olkoot ryöstäneet, olkoon ryöstetty

-, -, älköön olko ryöstänyt, -, -, älkööt olko ryöstäneet, älköön olko ryöstetty

PREZENT CONDIȚIONAL

ryöstäisin, ryöstäisit, ryöstäisi, ryöstäisimme, ryöstäisitte, ryöstäisivät, ryöstettäisiin

en ryöstäisi, et ryöstäisi, ei ryöstäisi, emme ryöstäisi, ette ryöstäisi, eivät ryöstäisi, ei ryöstettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin ryöstänyt, olisit ryöstänyt, olisi ryöstänyt, olisimme ryöstäneet, olisitte ryöstäneet, olisivat ryöstäneet, oltaisiin ryöstetty

en olisi ryöstänyt, et olisi ryöstänyt, ei olisi ryöstänyt, emme olisi ryöstäneet, ette olisi ryöstäneet, eivät olisi ryöstäneet, ei olisi ryöstetty

PREZENT POTENȚIAL

ryöstänen, ryöstänet, ryöstänee, ryöstänemme, ryöstänette, ryöstänevät, ryöstettäneen

en ryöstäne, et ryöstäne, ei ryöstäne, emme ryöstäne, ette ryöstäne, eivät ryöstäne, ei ryöstettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen ryöstänyt, lienet ryöstänyt, lienee ryöstänyt, lienemme ryöstäneet, lienette ryöstäneet, lienevät ryöstäneet, lienee ryöstetty

en liene ryöstänyt, et liene ryöstänyt, ei liene ryöstänyt, emme liene ryöstäneet, ette liene ryöstäneet, eivät liene ryöstäneet, ei liene ryöstetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: ryöstää    FORMA LUNGĂ: ryöstääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: ryöstäessä   INSTRUCTIV: ryöstäen  INESIV PASIV: ryöstettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: ryöstämään   INESIV: ryöstämässä  ELATIV: ryöstämästä

ADESIV: ryöstämällä  ABESIV: ryöstämättä  INSTRUCTIV: ryöstämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: ryöstäminen   PARTITIV: ryöstäminen

INFINITIVUL CINCI: ryöstämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: ryöstävä  (gen. ryöstävän)   PASIV: ryöstettävä   (gen. ryöstettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: ryöstänyt                    PASIV: ryöstetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: ryöstäjä (pl.gen. ryöstäjien)  ADJECTIV NEGATIV: ryöstämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): ryöstys

 

 

seivästää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

seivästän, seivästät, seivästää, seivästämme, seivästätte, seivästävät, seivästetään

en seivästä, et seivästä, ei seivästä, emme seivästä, ette seivästä, eivät seivästä, ei seivästetä

IMPERFECT INDICATIV

seivästin, seivästit, seivästi, seivästimme, seivästitte, seivästivät, seivästettiin

en seivästänyt, et seivästänyt, ei seivästänyt, emme seivästäneet, ette seivästäneet, eivät seivästäneet, ei seivästetty

PERFECT INDICATIV

olen seivästänyt, olet seivästänyt, on seivästänyt, olemme seivästäneet, olette seivästäneet, ovat seivästäneet, on seivästetty

en ole seivästänyt, et ole seivästänyt, ei ole seivästänyt, emme ole seivästäneet, ette ole seivästäneet, eivät ole seivästäneet, ei ole seivästetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin seivästänyt, olit seivästänyt, oli seivästänyt, olimme seivästäneet, olitte seivästäneet, olivat seivästäneet, oli seivästetty

en ollut seivästänyt, et ollut seivästänyt, ei ollut seivästänyt, emme olleet seivästäneet, ette olleet seivästäneet, eivät olleet seivästäneet, ei ollut seivästetty

PREZENT IMPERATIV

-, seivästä, seivästäköön, seivästäkäämme, seivästäkää, seivästäkööt, seivästettäköön

-, älä seivästä, älköön seivästäkö, älkäämme seivästäkö, älkää seivästäkö, älkööt seivästäkö, älköön seivästettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon seivästänyt, -, -, olkoot seivästäneet, olkoon seivästetty

-, -, älköön olko seivästänyt, -, -, älkööt olko seivästäneet, älköön olko seivästetty

PREZENT CONDIȚIONAL

seivästäisin, seivästäisit, seivästäisi, seivästäisimme, seivästäisitte, seivästäisivät, seivästettäisiin

en seivästäisi, et seivästäisi, ei seivästäisi, emme seivästäisi, ette seivästäisi, eivät seivästäisi, ei seivästettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin seivästänyt, olisit seivästänyt, olisi seivästänyt, olisimme seivästäneet, olisitte seivästäneet, olisivat seivästäneet, oltaisiin seivästetty

en olisi seivästänyt, et olisi seivästänyt, ei olisi seivästänyt, emme olisi seivästäneet, ette olisi seivästäneet, eivät olisi seivästäneet, ei olisi seivästetty

PREZENT POTENȚIAL

seivästänen, seivästänet, seivästänee, seivästänemme, seivästänette, seivästänevät, seivästettäneen

en seivästäne, et seivästäne, ei seivästäne, emme seivästäne, ette seivästäne, eivät seivästäne, ei seivästettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen seivästänyt, lienet seivästänyt, lienee seivästänyt, lienemme seivästäneet, lienette seivästäneet, lienevät seivästäneet, lienee seivästetty

en liene seivästänyt, et liene seivästänyt, ei liene seivästänyt, emme liene seivästäneet, ette liene seivästäneet, eivät liene seivästäneet, ei liene seivästetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: seivästää    FORMA LUNGĂ: seivästääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: seivästäessä   INSTRUCTIV: seivästäen  INESIV PASIV: seivästettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: seivästämään   INESIV: seivästämässä  ELATIV: seivästämästä

ADESIV: seivästämällä  ABESIV: seivästämättä  INSTRUCTIV: seivästämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: seivästäminen   PARTITIV: seivästäminen

INFINITIVUL CINCI: seivästämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: seivästävä  (gen. seivästävän)   PASIV: seivästettävä   (gen. seivästettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: seivästänyt                      PASIV: seivästetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: seivästäjä (pl.gen. seivästäjien)  ADJECTIV NEGATIV: seivästämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): seivästys

 

 

sievistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

sievistän, sievistät, sievistää, sievistämme, sievistätte, sievistävät, sievistetään

en sievistä, et sievistä, ei sievistä, emme sievistä, ette sievistä, eivät sievistä, ei sievistetä

IMPERFECT INDICATIV

sievistin, sievistit, sievisti, sievistimme, sievistitte, sievistivät, sievistettiin

en sievistänyt, et sievistänyt, ei sievistänyt, emme sievistäneet, ette sievistäneet, eivät sievistäneet, ei sievistetty

PERFECT INDICATIV

olen sievistänyt, olet sievistänyt, on sievistänyt, olemme sievistäneet, olette sievistäneet, ovat sievistäneet, on sievistetty

en ole sievistänyt, et ole sievistänyt, ei ole sievistänyt, emme ole sievistäneet, ette ole sievistäneet, eivät ole sievistäneet, ei ole sievistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin sievistänyt, olit sievistänyt, oli sievistänyt, olimme sievistäneet, olitte sievistäneet, olivat sievistäneet, oli sievistetty

en ollut sievistänyt, et ollut sievistänyt, ei ollut sievistänyt, emme olleet sievistäneet, ette olleet sievistäneet, eivät olleet sievistäneet, ei ollut sievistetty

PREZENT IMPERATIV

-, sievistä, sievistäköön, sievistäkäämme, sievistäkää, sievistäkööt, sievistettäköön

-, älä sievistä, älköön sievistäkö, älkäämme sievistäkö, älkää sievistäkö, älkööt sievistäkö, älköön sievistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon sievistänyt, -, -, olkoot sievistäneet, olkoon sievistetty

-, -, älköön olko sievistänyt, -, -, älkööt olko sievistäneet, älköön olko sievistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

sievistäisin, sievistäisit, sievistäisi, sievistäisimme, sievistäisitte, sievistäisivät, sievistettäisiin

en sievistäisi, et sievistäisi, ei sievistäisi, emme sievistäisi, ette sievistäisi, eivät sievistäisi, ei sievistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin sievistänyt, olisit sievistänyt, olisi sievistänyt, olisimme sievistäneet, olisitte sievistäneet, olisivat sievistäneet, oltaisiin sievistetty

en olisi sievistänyt, et olisi sievistänyt, ei olisi sievistänyt, emme olisi sievistäneet, ette olisi sievistäneet, eivät olisi sievistäneet, ei olisi sievistetty

PREZENT POTENȚIAL

sievistänen, sievistänet, sievistänee, sievistänemme, sievistänette, sievistänevät, sievistettäneen

en sievistäne, et sievistäne, ei sievistäne, emme sievistäne, ette sievistäne, eivät sievistäne, ei sievistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen sievistänyt, lienet sievistänyt, lienee sievistänyt, lienemme sievistäneet, lienette sievistäneet, lienevät sievistäneet, lienee sievistetty

en liene sievistänyt, et liene sievistänyt, ei liene sievistänyt, emme liene sievistäneet, ette liene sievistäneet, eivät liene sievistäneet, ei liene sievistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: sievistää    FORMA LUNGĂ: sievistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: sievistäessä   INSTRUCTIV: sievistäen  INESIV PASIV: sievistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: sievistämään   INESIV: sievistämässä  ELATIV: sievistämästä

ADESIV: sievistämällä  ABESIV: sievistämättä  INSTRUCTIV: sievistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: sievistäminen   PARTITIV: sievistäminen

INFINITIVUL CINCI: sievistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: sievistävä  (gen. sievistävän)   PASIV: sievistettävä   (gen. sievistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: sievistänyt                      PASIV: sievistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: sievistäjä (pl.gen. sievistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: sievistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): sievistys

 

 

siristää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

siristän, siristät, siristää, siristämme, siristätte, siristävät, siristetään

en siristä, et siristä, ei siristä, emme siristä, ette siristä, eivät siristä, ei siristetä

IMPERFECT INDICATIV

siristin, siristit, siristi, siristimme, siristitte, siristivät, siristettiin

en siristänyt, et siristänyt, ei siristänyt, emme siristäneet, ette siristäneet, eivät siristäneet, ei siristetty

PERFECT INDICATIV

olen siristänyt, olet siristänyt, on siristänyt, olemme siristäneet, olette siristäneet, ovat siristäneet, on siristetty

en ole siristänyt, et ole siristänyt, ei ole siristänyt, emme ole siristäneet, ette ole siristäneet, eivät ole siristäneet, ei ole siristetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin siristänyt, olit siristänyt, oli siristänyt, olimme siristäneet, olitte siristäneet, olivat siristäneet, oli siristetty

en ollut siristänyt, et ollut siristänyt, ei ollut siristänyt, emme olleet siristäneet, ette olleet siristäneet, eivät olleet siristäneet, ei ollut siristetty

PREZENT IMPERATIV

-, siristä, siristäköön, siristäkäämme, siristäkää, siristäkööt, siristettäköön

-, älä siristä, älköön siristäkö, älkäämme siristäkö, älkää siristäkö, älkööt siristäkö, älköön siristettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon siristänyt, -, -, olkoot siristäneet, olkoon siristetty

-, -, älköön olko siristänyt, -, -, älkööt olko siristäneet, älköön olko siristetty

PREZENT CONDIȚIONAL

siristäisin, siristäisit, siristäisi, siristäisimme, siristäisitte, siristäisivät, siristettäisiin

en siristäisi, et siristäisi, ei siristäisi, emme siristäisi, ette siristäisi, eivät siristäisi, ei siristettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin siristänyt, olisit siristänyt, olisi siristänyt, olisimme siristäneet, olisitte siristäneet, olisivat siristäneet, oltaisiin siristetty

en olisi siristänyt, et olisi siristänyt, ei olisi siristänyt, emme olisi siristäneet, ette olisi siristäneet, eivät olisi siristäneet, ei olisi siristetty

PREZENT POTENȚIAL

siristänen, siristänet, siristänee, siristänemme, siristänette, siristänevät, siristettäneen

en siristäne, et siristäne, ei siristäne, emme siristäne, ette siristäne, eivät siristäne, ei siristettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen siristänyt, lienet siristänyt, lienee siristänyt, lienemme siristäneet, lienette siristäneet, lienevät siristäneet, lienee siristetty

en liene siristänyt, et liene siristänyt, ei liene siristänyt, emme liene siristäneet, ette liene siristäneet, eivät liene siristäneet, ei liene siristetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: siristää    FORMA LUNGĂ: siristääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: siristäessä   INSTRUCTIV: siristäen  INESIV PASIV: siristettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: siristämään   INESIV: siristämässä  ELATIV: siristämästä

ADESIV: siristämällä  ABESIV: siristämättä  INSTRUCTIV: siristämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: siristäminen   PARTITIV: siristäminen

INFINITIVUL CINCI: siristämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: siristävä  (gen. siristävän)   PASIV: siristettävä   (gen. siristettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: siristänyt                     PASIV: siristetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: siristäjä (pl.gen. siristäjien)  ADJECTIV NEGATIV: siristämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): siristys

 

 

sisäistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

sisäistän, sisäistät, sisäistää, sisäistämme, sisäistätte, sisäistävät, sisäistetään

en sisäistä, et sisäistä, ei sisäistä, emme sisäistä, ette sisäistä, eivät sisäistä, ei sisäistetä

IMPERFECT INDICATIV

sisäistin, sisäistit, sisäisti, sisäistimme, sisäistitte, sisäistivät, sisäistettiin

en sisäistänyt, et sisäistänyt, ei sisäistänyt, emme sisäistäneet, ette sisäistäneet, eivät sisäistäneet, ei sisäistetty

PERFECT INDICATIV

olen sisäistänyt, olet sisäistänyt, on sisäistänyt, olemme sisäistäneet, olette sisäistäneet, ovat sisäistäneet, on sisäistetty

en ole sisäistänyt, et ole sisäistänyt, ei ole sisäistänyt, emme ole sisäistäneet, ette ole sisäistäneet, eivät ole sisäistäneet, ei ole sisäistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin sisäistänyt, olit sisäistänyt, oli sisäistänyt, olimme sisäistäneet, olitte sisäistäneet, olivat sisäistäneet, oli sisäistetty

en ollut sisäistänyt, et ollut sisäistänyt, ei ollut sisäistänyt, emme olleet sisäistäneet, ette olleet sisäistäneet, eivät olleet sisäistäneet, ei ollut sisäistetty

PREZENT IMPERATIV

-, sisäistä, sisäistäköön, sisäistäkäämme, sisäistäkää, sisäistäkööt, sisäistettäköön

-, älä sisäistä, älköön sisäistäkö, älkäämme sisäistäkö, älkää sisäistäkö, älkööt sisäistäkö, älköön sisäistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon sisäistänyt, -, -, olkoot sisäistäneet, olkoon sisäistetty

-, -, älköön olko sisäistänyt, -, -, älkööt olko sisäistäneet, älköön olko sisäistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

sisäistäisin, sisäistäisit, sisäistäisi, sisäistäisimme, sisäistäisitte, sisäistäisivät, sisäistettäisiin

en sisäistäisi, et sisäistäisi, ei sisäistäisi, emme sisäistäisi, ette sisäistäisi, eivät sisäistäisi, ei sisäistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin sisäistänyt, olisit sisäistänyt, olisi sisäistänyt, olisimme sisäistäneet, olisitte sisäistäneet, olisivat sisäistäneet, oltaisiin sisäistetty

en olisi sisäistänyt, et olisi sisäistänyt, ei olisi sisäistänyt, emme olisi sisäistäneet, ette olisi sisäistäneet, eivät olisi sisäistäneet, ei olisi sisäistetty

PREZENT POTENȚIAL

sisäistänen, sisäistänet, sisäistänee, sisäistänemme, sisäistänette, sisäistänevät, sisäistettäneen

en sisäistäne, et sisäistäne, ei sisäistäne, emme sisäistäne, ette sisäistäne, eivät sisäistäne, ei sisäistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen sisäistänyt, lienet sisäistänyt, lienee sisäistänyt, lienemme sisäistäneet, lienette sisäistäneet, lienevät sisäistäneet, lienee sisäistetty

en liene sisäistänyt, et liene sisäistänyt, ei liene sisäistänyt, emme liene sisäistäneet, ette liene sisäistäneet, eivät liene sisäistäneet, ei liene sisäistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: sisäistää    FORMA LUNGĂ: sisäistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: sisäistäessä   INSTRUCTIV: sisäistäen  INESIV PASIV: sisäistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: sisäistämään   INESIV: sisäistämässä  ELATIV: sisäistämästä

ADESIV: sisäistämällä  ABESIV: sisäistämättä  INSTRUCTIV: sisäistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: sisäistäminen   PARTITIV: sisäistäminen

INFINITIVUL CINCI: sisäistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: sisäistävä  (gen. sisäistävän)   PASIV: sisäistettävä   (gen. sisäistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: sisäistänyt                      PASIV: sisäistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: sisäistäjä (pl.gen. sisäistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: sisäistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): sisäistys

 

 

sitkistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

sitkistän, sitkistät, sitkistää, sitkistämme, sitkistätte, sitkistävät, sitkistetään

en sitkistä, et sitkistä, ei sitkistä, emme sitkistä, ette sitkistä, eivät sitkistä, ei sitkistetä

IMPERFECT INDICATIV

sitkistin, sitkistit, sitkisti, sitkistimme, sitkistitte, sitkistivät, sitkistettiin

en sitkistänyt, et sitkistänyt, ei sitkistänyt, emme sitkistäneet, ette sitkistäneet, eivät sitkistäneet, ei sitkistetty

PERFECT INDICATIV

olen sitkistänyt, olet sitkistänyt, on sitkistänyt, olemme sitkistäneet, olette sitkistäneet, ovat sitkistäneet, on sitkistetty

en ole sitkistänyt, et ole sitkistänyt, ei ole sitkistänyt, emme ole sitkistäneet, ette ole sitkistäneet, eivät ole sitkistäneet, ei ole sitkistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin sitkistänyt, olit sitkistänyt, oli sitkistänyt, olimme sitkistäneet, olitte sitkistäneet, olivat sitkistäneet, oli sitkistetty

en ollut sitkistänyt, et ollut sitkistänyt, ei ollut sitkistänyt, emme olleet sitkistäneet, ette olleet sitkistäneet, eivät olleet sitkistäneet, ei ollut sitkistetty

PREZENT IMPERATIV

-, sitkistä, sitkistäköön, sitkistäkäämme, sitkistäkää, sitkistäkööt, sitkistettäköön

-, älä sitkistä, älköön sitkistäkö, älkäämme sitkistäkö, älkää sitkistäkö, älkööt sitkistäkö, älköön sitkistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon sitkistänyt, -, -, olkoot sitkistäneet, olkoon sitkistetty

-, -, älköön olko sitkistänyt, -, -, älkööt olko sitkistäneet, älköön olko sitkistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

sitkistäisin, sitkistäisit, sitkistäisi, sitkistäisimme, sitkistäisitte, sitkistäisivät, sitkistettäisiin

en sitkistäisi, et sitkistäisi, ei sitkistäisi, emme sitkistäisi, ette sitkistäisi, eivät sitkistäisi, ei sitkistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin sitkistänyt, olisit sitkistänyt, olisi sitkistänyt, olisimme sitkistäneet, olisitte sitkistäneet, olisivat sitkistäneet, oltaisiin sitkistetty

en olisi sitkistänyt, et olisi sitkistänyt, ei olisi sitkistänyt, emme olisi sitkistäneet, ette olisi sitkistäneet, eivät olisi sitkistäneet, ei olisi sitkistetty

PREZENT POTENȚIAL

sitkistänen, sitkistänet, sitkistänee, sitkistänemme, sitkistänette, sitkistänevät, sitkistettäneen

en sitkistäne, et sitkistäne, ei sitkistäne, emme sitkistäne, ette sitkistäne, eivät sitkistäne, ei sitkistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen sitkistänyt, lienet sitkistänyt, lienee sitkistänyt, lienemme sitkistäneet, lienette sitkistäneet, lienevät sitkistäneet, lienee sitkistetty

en liene sitkistänyt, et liene sitkistänyt, ei liene sitkistänyt, emme liene sitkistäneet, ette liene sitkistäneet, eivät liene sitkistäneet, ei liene sitkistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: sitkistää    FORMA LUNGĂ: sitkistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: sitkistäessä   INSTRUCTIV: sitkistäen  INESIV PASIV: sitkistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: sitkistämään   INESIV: sitkistämässä  ELATIV: sitkistämästä

ADESIV: sitkistämällä  ABESIV: sitkistämättä  INSTRUCTIV: sitkistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: sitkistäminen   PARTITIV: sitkistäminen

INFINITIVUL CINCI: sitkistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: sitkistävä  (gen. sitkistävän)   PASIV: sitkistettävä   (gen. sitkistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: sitkistänyt                      PASIV: sitkistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: sitkistäjä (pl.gen. sitkistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: sitkistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): sitkistys

 

 

sivistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

sivistän, sivistät, sivistää, sivistämme, sivistätte, sivistävät, sivistetään

en sivistä, et sivistä, ei sivistä, emme sivistä, ette sivistä, eivät sivistä, ei sivistetä

IMPERFECT INDICATIV

sivistin, sivistit, sivisti, sivistimme, sivistitte, sivistivät, sivistettiin

en sivistänyt, et sivistänyt, ei sivistänyt, emme sivistäneet, ette sivistäneet, eivät sivistäneet, ei sivistetty

PERFECT INDICATIV

olen sivistänyt, olet sivistänyt, on sivistänyt, olemme sivistäneet, olette sivistäneet, ovat sivistäneet, on sivistetty

en ole sivistänyt, et ole sivistänyt, ei ole sivistänyt, emme ole sivistäneet, ette ole sivistäneet, eivät ole sivistäneet, ei ole sivistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin sivistänyt, olit sivistänyt, oli sivistänyt, olimme sivistäneet, olitte sivistäneet, olivat sivistäneet, oli sivistetty

en ollut sivistänyt, et ollut sivistänyt, ei ollut sivistänyt, emme olleet sivistäneet, ette olleet sivistäneet, eivät olleet sivistäneet, ei ollut sivistetty

PREZENT IMPERATIV

-, sivistä, sivistäköön, sivistäkäämme, sivistäkää, sivistäkööt, sivistettäköön

-, älä sivistä, älköön sivistäkö, älkäämme sivistäkö, älkää sivistäkö, älkööt sivistäkö, älköön sivistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon sivistänyt, -, -, olkoot sivistäneet, olkoon sivistetty

-, -, älköön olko sivistänyt, -, -, älkööt olko sivistäneet, älköön olko sivistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

sivistäisin, sivistäisit, sivistäisi, sivistäisimme, sivistäisitte, sivistäisivät, sivistettäisiin

en sivistäisi, et sivistäisi, ei sivistäisi, emme sivistäisi, ette sivistäisi, eivät sivistäisi, ei sivistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin sivistänyt, olisit sivistänyt, olisi sivistänyt, olisimme sivistäneet, olisitte sivistäneet, olisivat sivistäneet, oltaisiin sivistetty

en olisi sivistänyt, et olisi sivistänyt, ei olisi sivistänyt, emme olisi sivistäneet, ette olisi sivistäneet, eivät olisi sivistäneet, ei olisi sivistetty

PREZENT POTENȚIAL

sivistänen, sivistänet, sivistänee, sivistänemme, sivistänette, sivistänevät, sivistettäneen

en sivistäne, et sivistäne, ei sivistäne, emme sivistäne, ette sivistäne, eivät sivistäne, ei sivistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen sivistänyt, lienet sivistänyt, lienee sivistänyt, lienemme sivistäneet, lienette sivistäneet, lienevät sivistäneet, lienee sivistetty

en liene sivistänyt, et liene sivistänyt, ei liene sivistänyt, emme liene sivistäneet, ette liene sivistäneet, eivät liene sivistäneet, ei liene sivistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: sivistää    FORMA LUNGĂ: sivistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: sivistäessä   INSTRUCTIV: sivistäen  INESIV PASIV: sivistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: sivistämään   INESIV: sivistämässä  ELATIV: sivistämästä

ADESIV: sivistämällä  ABESIV: sivistämättä  INSTRUCTIV: sivistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: sivistäminen   PARTITIV: sivistäminen

INFINITIVUL CINCI: sivistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: sivistävä  (gen. sivistävän)   PASIV: sivistettävä   (gen. sivistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: sivistänyt                     PASIV: sivistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: sivistäjä (pl.gen. sivistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: sivistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): sivistys

 

 

synkistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

synkistän, synkistät, synkistää, synkistämme, synkistätte, synkistävät, synkistetään

en synkistä, et synkistä, ei synkistä, emme synkistä, ette synkistä, eivät synkistä, ei synkistetä

IMPERFECT INDICATIV

synkistin, synkistit, synkisti, synkistimme, synkistitte, synkistivät, synkistettiin

en synkistänyt, et synkistänyt, ei synkistänyt, emme synkistäneet, ette synkistäneet, eivät synkistäneet, ei synkistetty

PERFECT INDICATIV

olen synkistänyt, olet synkistänyt, on synkistänyt, olemme synkistäneet, olette synkistäneet, ovat synkistäneet, on synkistetty

en ole synkistänyt, et ole synkistänyt, ei ole synkistänyt, emme ole synkistäneet, ette ole synkistäneet, eivät ole synkistäneet, ei ole synkistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin synkistänyt, olit synkistänyt, oli synkistänyt, olimme synkistäneet, olitte synkistäneet, olivat synkistäneet, oli synkistetty

en ollut synkistänyt, et ollut synkistänyt, ei ollut synkistänyt, emme olleet synkistäneet, ette olleet synkistäneet, eivät olleet synkistäneet, ei ollut synkistetty

PREZENT IMPERATIV

-, synkistä, synkistäköön, synkistäkäämme, synkistäkää, synkistäkööt, synkistettäköön

-, älä synkistä, älköön synkistäkö, älkäämme synkistäkö, älkää synkistäkö, älkööt synkistäkö, älköön synkistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon synkistänyt, -, -, olkoot synkistäneet, olkoon synkistetty

-, -, älköön olko synkistänyt, -, -, älkööt olko synkistäneet, älköön olko synkistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

synkistäisin, synkistäisit, synkistäisi, synkistäisimme, synkistäisitte, synkistäisivät, synkistettäisiin

en synkistäisi, et synkistäisi, ei synkistäisi, emme synkistäisi, ette synkistäisi, eivät synkistäisi, ei synkistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin synkistänyt, olisit synkistänyt, olisi synkistänyt, olisimme synkistäneet, olisitte synkistäneet, olisivat synkistäneet, oltaisiin synkistetty

en olisi synkistänyt, et olisi synkistänyt, ei olisi synkistänyt, emme olisi synkistäneet, ette olisi synkistäneet, eivät olisi synkistäneet, ei olisi synkistetty

PREZENT POTENȚIAL

synkistänen, synkistänet, synkistänee, synkistänemme, synkistänette, synkistänevät, synkistettäneen

en synkistäne, et synkistäne, ei synkistäne, emme synkistäne, ette synkistäne, eivät synkistäne, ei synkistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen synkistänyt, lienet synkistänyt, lienee synkistänyt, lienemme synkistäneet, lienette synkistäneet, lienevät synkistäneet, lienee synkistetty

en liene synkistänyt, et liene synkistänyt, ei liene synkistänyt, emme liene synkistäneet, ette liene synkistäneet, eivät liene synkistäneet, ei liene synkistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: synkistää    FORMA LUNGĂ: synkistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: synkistäessä   INSTRUCTIV: synkistäen  INESIV PASIV: synkistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: synkistämään   INESIV: synkistämässä  ELATIV: synkistämästä

ADESIV: synkistämällä  ABESIV: synkistämättä  INSTRUCTIV: synkistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: synkistäminen   PARTITIV: synkistäminen

INFINITIVUL CINCI: synkistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: synkistävä  (gen. synkistävän)   PASIV: synkistettävä   (gen. synkistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: synkistänyt                      PASIV: synkistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: synkistäjä (pl.gen. synkistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: synkistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): synkistys

 

 

säestää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

säestän, säestät, säestää, säestämme, säestätte, säestävät, säestetään

en säestä, et säestä, ei säestä, emme säestä, ette säestä, eivät säestä, ei säestetä

IMPERFECT INDICATIV

säestin, säestit, säesti, säestimme, säestitte, säestivät, säestettiin

en säestänyt, et säestänyt, ei säestänyt, emme säestäneet, ette säestäneet, eivät säestäneet, ei säestetty

PERFECT INDICATIV

olen säestänyt, olet säestänyt, on säestänyt, olemme säestäneet, olette säestäneet, ovat säestäneet, on säestetty

en ole säestänyt, et ole säestänyt, ei ole säestänyt, emme ole säestäneet, ette ole säestäneet, eivät ole säestäneet, ei ole säestetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin säestänyt, olit säestänyt, oli säestänyt, olimme säestäneet, olitte säestäneet, olivat säestäneet, oli säestetty

en ollut säestänyt, et ollut säestänyt, ei ollut säestänyt, emme olleet säestäneet, ette olleet säestäneet, eivät olleet säestäneet, ei ollut säestetty

PREZENT IMPERATIV

-, säestä, säestäköön, säestäkäämme, säestäkää, säestäkööt, säestettäköön

-, älä säestä, älköön säestäkö, älkäämme säestäkö, älkää säestäkö, älkööt säestäkö, älköön säestettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon säestänyt, -, -, olkoot säestäneet, olkoon säestetty

-, -, älköön olko säestänyt, -, -, älkööt olko säestäneet, älköön olko säestetty

PREZENT CONDIȚIONAL

säestäisin, säestäisit, säestäisi, säestäisimme, säestäisitte, säestäisivät, säestettäisiin

en säestäisi, et säestäisi, ei säestäisi, emme säestäisi, ette säestäisi, eivät säestäisi, ei säestettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin säestänyt, olisit säestänyt, olisi säestänyt, olisimme säestäneet, olisitte säestäneet, olisivat säestäneet, oltaisiin säestetty

en olisi säestänyt, et olisi säestänyt, ei olisi säestänyt, emme olisi säestäneet, ette olisi säestäneet, eivät olisi säestäneet, ei olisi säestetty

PREZENT POTENȚIAL

säestänen, säestänet, säestänee, säestänemme, säestänette, säestänevät, säestettäneen

en säestäne, et säestäne, ei säestäne, emme säestäne, ette säestäne, eivät säestäne, ei säestettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen säestänyt, lienet säestänyt, lienee säestänyt, lienemme säestäneet, lienette säestäneet, lienevät säestäneet, lienee säestetty

en liene säestänyt, et liene säestänyt, ei liene säestänyt, emme liene säestäneet, ette liene säestäneet, eivät liene säestäneet, ei liene säestetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: säestää    FORMA LUNGĂ: säestääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: säestäessä   INSTRUCTIV: säestäen  INESIV PASIV: säestettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: säestämään   INESIV: säestämässä  ELATIV: säestämästä

ADESIV: säestämällä  ABESIV: säestämättä  INSTRUCTIV: säestämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: säestäminen   PARTITIV: säestäminen

INFINITIVUL CINCI: säestämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: säestävä  (gen. säestävän)   PASIV: säestettävä   (gen. säestettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: säestänyt                    PASIV: säestetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: säestäjä (pl.gen. säestäjien)  ADJECTIV NEGATIV: säestämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): säestys

 

 

sähköistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

sähköistän, sähköistät, sähköistää, sähköistämme, sähköistätte, sähköistävät, sähköistetään

en sähköistä, et sähköistä, ei sähköistä, emme sähköistä, ette sähköistä, eivät sähköistä, ei sähköistetä

IMPERFECT INDICATIV

sähköistin, sähköistit, sähköisti, sähköistimme, sähköistitte, sähköistivät, sähköistettiin

en sähköistänyt, et sähköistänyt, ei sähköistänyt, emme sähköistäneet, ette sähköistäneet, eivät sähköistäneet, ei sähköistetty

PERFECT INDICATIV

olen sähköistänyt, olet sähköistänyt, on sähköistänyt, olemme sähköistäneet, olette sähköistäneet, ovat sähköistäneet, on sähköistetty

en ole sähköistänyt, et ole sähköistänyt, ei ole sähköistänyt, emme ole sähköistäneet, ette ole sähköistäneet, eivät ole sähköistäneet, ei ole sähköistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin sähköistänyt, olit sähköistänyt, oli sähköistänyt, olimme sähköistäneet, olitte sähköistäneet, olivat sähköistäneet, oli sähköistetty

en ollut sähköistänyt, et ollut sähköistänyt, ei ollut sähköistänyt, emme olleet sähköistäneet, ette olleet sähköistäneet, eivät olleet sähköistäneet, ei ollut sähköistetty

PREZENT IMPERATIV

-, sähköistä, sähköistäköön, sähköistäkäämme, sähköistäkää, sähköistäkööt, sähköistettäköön

-, älä sähköistä, älköön sähköistäkö, älkäämme sähköistäkö, älkää sähköistäkö, älkööt sähköistäkö, älköön sähköistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon sähköistänyt, -, -, olkoot sähköistäneet, olkoon sähköistetty

-, -, älköön olko sähköistänyt, -, -, älkööt olko sähköistäneet, älköön olko sähköistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

sähköistäisin, sähköistäisit, sähköistäisi, sähköistäisimme, sähköistäisitte, sähköistäisivät, sähköistettäisiin

en sähköistäisi, et sähköistäisi, ei sähköistäisi, emme sähköistäisi, ette sähköistäisi, eivät sähköistäisi, ei sähköistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin sähköistänyt, olisit sähköistänyt, olisi sähköistänyt, olisimme sähköistäneet, olisitte sähköistäneet, olisivat sähköistäneet, oltaisiin sähköistetty

en olisi sähköistänyt, et olisi sähköistänyt, ei olisi sähköistänyt, emme olisi sähköistäneet, ette olisi sähköistäneet, eivät olisi sähköistäneet, ei olisi sähköistetty

PREZENT POTENȚIAL

sähköistänen, sähköistänet, sähköistänee, sähköistänemme, sähköistänette, sähköistänevät, sähköistettäneen

en sähköistäne, et sähköistäne, ei sähköistäne, emme sähköistäne, ette sähköistäne, eivät sähköistäne, ei sähköistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen sähköistänyt, lienet sähköistänyt, lienee sähköistänyt, lienemme sähköistäneet, lienette sähköistäneet, lienevät sähköistäneet, lienee sähköistetty

en liene sähköistänyt, et liene sähköistänyt, ei liene sähköistänyt, emme liene sähköistäneet, ette liene sähköistäneet, eivät liene sähköistäneet, ei liene sähköistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: sähköistää    FORMA LUNGĂ: sähköistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: sähköistäessä   INSTRUCTIV: sähköistäen  INESIV PASIV: sähköistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: sähköistämään   INESIV: sähköistämässä  ELATIV: sähköistämästä

ADESIV: sähköistämällä  ABESIV: sähköistämättä  INSTRUCTIV: sähköistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: sähköistäminen   PARTITIV: sähköistäminen

INFINITIVUL CINCI: sähköistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: sähköistävä  (gen. sähköistävän)   PASIV: sähköistettävä   (gen. sähköistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: sähköistänyt                       PASIV: sähköistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: sähköistäjä (pl.gen. sähköistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: sähköistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): sähköistys

 

 

säännöllistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

säännöllistän, säännöllistät, säännöllistää, säännöllistämme, säännöllistätte, säännöllistävät, säännöllistetään

en säännöllistä, et säännöllistä, ei säännöllistä, emme säännöllistä, ette säännöllistä, eivät säännöllistä, ei säännöllistetä

IMPERFECT INDICATIV

säännöllistin, säännöllistit, säännöllisti, säännöllistimme, säännöllistitte, säännöllistivät, säännöllistettiin

en säännöllistänyt, et säännöllistänyt, ei säännöllistänyt, emme säännöllistäneet, ette säännöllistäneet, eivät säännöllistäneet, ei säännöllistetty

PERFECT INDICATIV

olen säännöllistänyt, olet säännöllistänyt, on säännöllistänyt, olemme säännöllistäneet, olette säännöllistäneet, ovat säännöllistäneet, on säännöllistetty

en ole säännöllistänyt, et ole säännöllistänyt, ei ole säännöllistänyt, emme ole säännöllistäneet, ette ole säännöllistäneet, eivät ole säännöllistäneet, ei ole säännöllistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin säännöllistänyt, olit säännöllistänyt, oli säännöllistänyt, olimme säännöllistäneet, olitte säännöllistäneet, olivat säännöllistäneet, oli säännöllistetty

en ollut säännöllistänyt, et ollut säännöllistänyt, ei ollut säännöllistänyt, emme olleet säännöllistäneet, ette olleet säännöllistäneet, eivät olleet säännöllistäneet, ei ollut säännöllistetty

PREZENT IMPERATIV

-, säännöllistä, säännöllistäköön, säännöllistäkäämme, säännöllistäkää, säännöllistäkööt, säännöllistettäköön

-, älä säännöllistä, älköön säännöllistäkö, älkäämme säännöllistäkö, älkää säännöllistäkö, älkööt säännöllistäkö, älköön säännöllistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon säännöllistänyt, -, -, olkoot säännöllistäneet, olkoon säännöllistetty

-, -, älköön olko säännöllistänyt, -, -, älkööt olko säännöllistäneet, älköön olko säännöllistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

säännöllistäisin, säännöllistäisit, säännöllistäisi, säännöllistäisimme, säännöllistäisitte, säännöllistäisivät, säännöllistettäisiin

en säännöllistäisi, et säännöllistäisi, ei säännöllistäisi, emme säännöllistäisi, ette säännöllistäisi, eivät säännöllistäisi, ei säännöllistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin säännöllistänyt, olisit säännöllistänyt, olisi säännöllistänyt, olisimme säännöllistäneet, olisitte säännöllistäneet, olisivat säännöllistäneet, oltaisiin säännöllistetty

en olisi säännöllistänyt, et olisi säännöllistänyt, ei olisi säännöllistänyt, emme olisi säännöllistäneet, ette olisi säännöllistäneet, eivät olisi säännöllistäneet, ei olisi säännöllistetty

PREZENT POTENȚIAL

säännöllistänen, säännöllistänet, säännöllistänee, säännöllistänemme, säännöllistänette, säännöllistänevät, säännöllistettäneen

en säännöllistäne, et säännöllistäne, ei säännöllistäne, emme säännöllistäne, ette säännöllistäne, eivät säännöllistäne, ei säännöllistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen säännöllistänyt, lienet säännöllistänyt, lienee säännöllistänyt, lienemme säännöllistäneet, lienette säännöllistäneet, lienevät säännöllistäneet, lienee säännöllistetty

en liene säännöllistänyt, et liene säännöllistänyt, ei liene säännöllistänyt, emme liene säännöllistäneet, ette liene säännöllistäneet, eivät liene säännöllistäneet, ei liene säännöllistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: säännöllistää    FORMA LUNGĂ: säännöllistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: säännöllistäessä   INSTRUCTIV: säännöllistäen  INESIV PASIV: säännöllistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: säännöllistämään   INESIV: säännöllistämässä  ELATIV: säännöllistämästä

ADESIV: säännöllistämällä  ABESIV: säännöllistämättä  INSTRUCTIV: säännöllistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: säännöllistäminen   PARTITIV: säännöllistäminen

INFINITIVUL CINCI: säännöllistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: säännöllistävä  (gen. säännöllistävän)   PASIV: säännöllistettävä   (gen. säännöllistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: säännöllistänyt                          PASIV: säännöllistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: säännöllistäjä (pl.gen. säännöllistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: säännöllistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): säännöllistys

 

 

säästää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

säästän, säästät, säästää, säästämme, säästätte, säästävät, säästetään

en säästä, et säästä, ei säästä, emme säästä, ette säästä, eivät säästä, ei säästetä

IMPERFECT INDICATIV

säästin, säästit, säästi, säästimme, säästitte, säästivät, säästettiin

en säästänyt, et säästänyt, ei säästänyt, emme säästäneet, ette säästäneet, eivät säästäneet, ei säästetty

PERFECT INDICATIV

olen säästänyt, olet säästänyt, on säästänyt, olemme säästäneet, olette säästäneet, ovat säästäneet, on säästetty

en ole säästänyt, et ole säästänyt, ei ole säästänyt, emme ole säästäneet, ette ole säästäneet, eivät ole säästäneet, ei ole säästetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin säästänyt, olit säästänyt, oli säästänyt, olimme säästäneet, olitte säästäneet, olivat säästäneet, oli säästetty

en ollut säästänyt, et ollut säästänyt, ei ollut säästänyt, emme olleet säästäneet, ette olleet säästäneet, eivät olleet säästäneet, ei ollut säästetty

PREZENT IMPERATIV

-, säästä, säästäköön, säästäkäämme, säästäkää, säästäkööt, säästettäköön

-, älä säästä, älköön säästäkö, älkäämme säästäkö, älkää säästäkö, älkööt säästäkö, älköön säästettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon säästänyt, -, -, olkoot säästäneet, olkoon säästetty

-, -, älköön olko säästänyt, -, -, älkööt olko säästäneet, älköön olko säästetty

PREZENT CONDIȚIONAL

säästäisin, säästäisit, säästäisi, säästäisimme, säästäisitte, säästäisivät, säästettäisiin

en säästäisi, et säästäisi, ei säästäisi, emme säästäisi, ette säästäisi, eivät säästäisi, ei säästettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin säästänyt, olisit säästänyt, olisi säästänyt, olisimme säästäneet, olisitte säästäneet, olisivat säästäneet, oltaisiin säästetty

en olisi säästänyt, et olisi säästänyt, ei olisi säästänyt, emme olisi säästäneet, ette olisi säästäneet, eivät olisi säästäneet, ei olisi säästetty

PREZENT POTENȚIAL

säästänen, säästänet, säästänee, säästänemme, säästänette, säästänevät, säästettäneen

en säästäne, et säästäne, ei säästäne, emme säästäne, ette säästäne, eivät säästäne, ei säästettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen säästänyt, lienet säästänyt, lienee säästänyt, lienemme säästäneet, lienette säästäneet, lienevät säästäneet, lienee säästetty

en liene säästänyt, et liene säästänyt, ei liene säästänyt, emme liene säästäneet, ette liene säästäneet, eivät liene säästäneet, ei liene säästetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: säästää    FORMA LUNGĂ: säästääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: säästäessä   INSTRUCTIV: säästäen  INESIV PASIV: säästettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: säästämään   INESIV: säästämässä  ELATIV: säästämästä

ADESIV: säästämällä  ABESIV: säästämättä  INSTRUCTIV: säästämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: säästäminen   PARTITIV: säästäminen

INFINITIVUL CINCI: säästämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: säästävä  (gen. säästävän)   PASIV: säästettävä   (gen. säästettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: säästänyt                    PASIV: säästetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: säästäjä (pl.gen. säästäjien)  ADJECTIV NEGATIV: säästämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): säästö

 

 

tasapäistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

tasapäistän, tasapäistät, tasapäistää, tasapäistämme, tasapäistätte, tasapäistävät, tasapäistetään

en tasapäistä, et tasapäistä, ei tasapäistä, emme tasapäistä, ette tasapäistä, eivät tasapäistä, ei tasapäistetä

IMPERFECT INDICATIV

tasapäistin, tasapäistit, tasapäisti, tasapäistimme, tasapäistitte, tasapäistivät, tasapäistettiin

en tasapäistänyt, et tasapäistänyt, ei tasapäistänyt, emme tasapäistäneet, ette tasapäistäneet, eivät tasapäistäneet, ei tasapäistetty

PERFECT INDICATIV

olen tasapäistänyt, olet tasapäistänyt, on tasapäistänyt, olemme tasapäistäneet, olette tasapäistäneet, ovat tasapäistäneet, on tasapäistetty

en ole tasapäistänyt, et ole tasapäistänyt, ei ole tasapäistänyt, emme ole tasapäistäneet, ette ole tasapäistäneet, eivät ole tasapäistäneet, ei ole tasapäistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin tasapäistänyt, olit tasapäistänyt, oli tasapäistänyt, olimme tasapäistäneet, olitte tasapäistäneet, olivat tasapäistäneet, oli tasapäistetty

en ollut tasapäistänyt, et ollut tasapäistänyt, ei ollut tasapäistänyt, emme olleet tasapäistäneet, ette olleet tasapäistäneet, eivät olleet tasapäistäneet, ei ollut tasapäistetty

PREZENT IMPERATIV

-, tasapäistä, tasapäistäköön, tasapäistäkäämme, tasapäistäkää, tasapäistäkööt, tasapäistettäköön

-, älä tasapäistä, älköön tasapäistäkö, älkäämme tasapäistäkö, älkää tasapäistäkö, älkööt tasapäistäkö, älköön tasapäistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon tasapäistänyt, -, -, olkoot tasapäistäneet, olkoon tasapäistetty

-, -, älköön olko tasapäistänyt, -, -, älkööt olko tasapäistäneet, älköön olko tasapäistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

tasapäistäisin, tasapäistäisit, tasapäistäisi, tasapäistäisimme, tasapäistäisitte, tasapäistäisivät, tasapäistettäisiin

en tasapäistäisi, et tasapäistäisi, ei tasapäistäisi, emme tasapäistäisi, ette tasapäistäisi, eivät tasapäistäisi, ei tasapäistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin tasapäistänyt, olisit tasapäistänyt, olisi tasapäistänyt, olisimme tasapäistäneet, olisitte tasapäistäneet, olisivat tasapäistäneet, oltaisiin tasapäistetty

en olisi tasapäistänyt, et olisi tasapäistänyt, ei olisi tasapäistänyt, emme olisi tasapäistäneet, ette olisi tasapäistäneet, eivät olisi tasapäistäneet, ei olisi tasapäistetty

PREZENT POTENȚIAL

tasapäistänen, tasapäistänet, tasapäistänee, tasapäistänemme, tasapäistänette, tasapäistänevät, tasapäistettäneen

en tasapäistäne, et tasapäistäne, ei tasapäistäne, emme tasapäistäne, ette tasapäistäne, eivät tasapäistäne, ei tasapäistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen tasapäistänyt, lienet tasapäistänyt, lienee tasapäistänyt, lienemme tasapäistäneet, lienette tasapäistäneet, lienevät tasapäistäneet, lienee tasapäistetty

en liene tasapäistänyt, et liene tasapäistänyt, ei liene tasapäistänyt, emme liene tasapäistäneet, ette liene tasapäistäneet, eivät liene tasapäistäneet, ei liene tasapäistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: tasapäistää    FORMA LUNGĂ: tasapäistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: tasapäistäessä   INSTRUCTIV: tasapäistäen  INESIV PASIV: tasapäistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: tasapäistämään   INESIV: tasapäistämässä  ELATIV: tasapäistämästä

ADESIV: tasapäistämällä  ABESIV: tasapäistämättä  INSTRUCTIV: tasapäistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: tasapäistäminen   PARTITIV: tasapäistäminen

INFINITIVUL CINCI: tasapäistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: tasapäistävä  (gen. tasapäistävän)   PASIV: tasapäistettävä   (gen. tasapäistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: tasapäistänyt                        PASIV: tasapäistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: tasapäistäjä (pl.gen. tasapäistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: tasapäistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): tasapäistys

 

 

terästää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

terästän, terästät, terästää, terästämme, terästätte, terästävät, terästetään

en terästä, et terästä, ei terästä, emme terästä, ette terästä, eivät terästä, ei terästetä

IMPERFECT INDICATIV

terästin, terästit, terästi, terästimme, terästitte, terästivät, terästettiin

en terästänyt, et terästänyt, ei terästänyt, emme terästäneet, ette terästäneet, eivät terästäneet, ei terästetty

PERFECT INDICATIV

olen terästänyt, olet terästänyt, on terästänyt, olemme terästäneet, olette terästäneet, ovat terästäneet, on terästetty

en ole terästänyt, et ole terästänyt, ei ole terästänyt, emme ole terästäneet, ette ole terästäneet, eivät ole terästäneet, ei ole terästetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin terästänyt, olit terästänyt, oli terästänyt, olimme terästäneet, olitte terästäneet, olivat terästäneet, oli terästetty

en ollut terästänyt, et ollut terästänyt, ei ollut terästänyt, emme olleet terästäneet, ette olleet terästäneet, eivät olleet terästäneet, ei ollut terästetty

PREZENT IMPERATIV

-, terästä, terästäköön, terästäkäämme, terästäkää, terästäkööt, terästettäköön

-, älä terästä, älköön terästäkö, älkäämme terästäkö, älkää terästäkö, älkööt terästäkö, älköön terästettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon terästänyt, -, -, olkoot terästäneet, olkoon terästetty

-, -, älköön olko terästänyt, -, -, älkööt olko terästäneet, älköön olko terästetty

PREZENT CONDIȚIONAL

terästäisin, terästäisit, terästäisi, terästäisimme, terästäisitte, terästäisivät, terästettäisiin

en terästäisi, et terästäisi, ei terästäisi, emme terästäisi, ette terästäisi, eivät terästäisi, ei terästettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin terästänyt, olisit terästänyt, olisi terästänyt, olisimme terästäneet, olisitte terästäneet, olisivat terästäneet, oltaisiin terästetty

en olisi terästänyt, et olisi terästänyt, ei olisi terästänyt, emme olisi terästäneet, ette olisi terästäneet, eivät olisi terästäneet, ei olisi terästetty

PREZENT POTENȚIAL

terästänen, terästänet, terästänee, terästänemme, terästänette, terästänevät, terästettäneen

en terästäne, et terästäne, ei terästäne, emme terästäne, ette terästäne, eivät terästäne, ei terästettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen terästänyt, lienet terästänyt, lienee terästänyt, lienemme terästäneet, lienette terästäneet, lienevät terästäneet, lienee terästetty

en liene terästänyt, et liene terästänyt, ei liene terästänyt, emme liene terästäneet, ette liene terästäneet, eivät liene terästäneet, ei liene terästetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: terästää    FORMA LUNGĂ: terästääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: terästäessä   INSTRUCTIV: terästäen  INESIV PASIV: terästettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: terästämään   INESIV: terästämässä  ELATIV: terästämästä

ADESIV: terästämällä  ABESIV: terästämättä  INSTRUCTIV: terästämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: terästäminen   PARTITIV: terästäminen

INFINITIVUL CINCI: terästämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: terästävä  (gen. terästävän)   PASIV: terästettävä   (gen. terästettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: terästänyt                     PASIV: terästetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: terästäjä (pl.gen. terästäjien)  ADJECTIV NEGATIV: terästämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): terästys

 

 

tiivistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

tiivistän, tiivistät, tiivistää, tiivistämme, tiivistätte, tiivistävät, tiivistetään

en tiivistä, et tiivistä, ei tiivistä, emme tiivistä, ette tiivistä, eivät tiivistä, ei tiivistetä

IMPERFECT INDICATIV

tiivistin, tiivistit, tiivisti, tiivistimme, tiivistitte, tiivistivät, tiivistettiin

en tiivistänyt, et tiivistänyt, ei tiivistänyt, emme tiivistäneet, ette tiivistäneet, eivät tiivistäneet, ei tiivistetty

PERFECT INDICATIV

olen tiivistänyt, olet tiivistänyt, on tiivistänyt, olemme tiivistäneet, olette tiivistäneet, ovat tiivistäneet, on tiivistetty

en ole tiivistänyt, et ole tiivistänyt, ei ole tiivistänyt, emme ole tiivistäneet, ette ole tiivistäneet, eivät ole tiivistäneet, ei ole tiivistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin tiivistänyt, olit tiivistänyt, oli tiivistänyt, olimme tiivistäneet, olitte tiivistäneet, olivat tiivistäneet, oli tiivistetty

en ollut tiivistänyt, et ollut tiivistänyt, ei ollut tiivistänyt, emme olleet tiivistäneet, ette olleet tiivistäneet, eivät olleet tiivistäneet, ei ollut tiivistetty

PREZENT IMPERATIV

-, tiivistä, tiivistäköön, tiivistäkäämme, tiivistäkää, tiivistäkööt, tiivistettäköön

-, älä tiivistä, älköön tiivistäkö, älkäämme tiivistäkö, älkää tiivistäkö, älkööt tiivistäkö, älköön tiivistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon tiivistänyt, -, -, olkoot tiivistäneet, olkoon tiivistetty

-, -, älköön olko tiivistänyt, -, -, älkööt olko tiivistäneet, älköön olko tiivistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

tiivistäisin, tiivistäisit, tiivistäisi, tiivistäisimme, tiivistäisitte, tiivistäisivät, tiivistettäisiin

en tiivistäisi, et tiivistäisi, ei tiivistäisi, emme tiivistäisi, ette tiivistäisi, eivät tiivistäisi, ei tiivistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin tiivistänyt, olisit tiivistänyt, olisi tiivistänyt, olisimme tiivistäneet, olisitte tiivistäneet, olisivat tiivistäneet, oltaisiin tiivistetty

en olisi tiivistänyt, et olisi tiivistänyt, ei olisi tiivistänyt, emme olisi tiivistäneet, ette olisi tiivistäneet, eivät olisi tiivistäneet, ei olisi tiivistetty

PREZENT POTENȚIAL

tiivistänen, tiivistänet, tiivistänee, tiivistänemme, tiivistänette, tiivistänevät, tiivistettäneen

en tiivistäne, et tiivistäne, ei tiivistäne, emme tiivistäne, ette tiivistäne, eivät tiivistäne, ei tiivistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen tiivistänyt, lienet tiivistänyt, lienee tiivistänyt, lienemme tiivistäneet, lienette tiivistäneet, lienevät tiivistäneet, lienee tiivistetty

en liene tiivistänyt, et liene tiivistänyt, ei liene tiivistänyt, emme liene tiivistäneet, ette liene tiivistäneet, eivät liene tiivistäneet, ei liene tiivistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: tiivistää    FORMA LUNGĂ: tiivistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: tiivistäessä   INSTRUCTIV: tiivistäen  INESIV PASIV: tiivistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: tiivistämään   INESIV: tiivistämässä  ELATIV: tiivistämästä

ADESIV: tiivistämällä  ABESIV: tiivistämättä  INSTRUCTIV: tiivistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: tiivistäminen   PARTITIV: tiivistäminen

INFINITIVUL CINCI: tiivistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: tiivistävä  (gen. tiivistävän)   PASIV: tiivistettävä   (gen. tiivistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: tiivistänyt                      PASIV: tiivistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: tiivistäjä (pl.gen. tiivistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: tiivistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): tiivistys

 

 

tiristää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

tiristän, tiristät, tiristää, tiristämme, tiristätte, tiristävät, tiristetään

en tiristä, et tiristä, ei tiristä, emme tiristä, ette tiristä, eivät tiristä, ei tiristetä

IMPERFECT INDICATIV

tiristin, tiristit, tiristi, tiristimme, tiristitte, tiristivät, tiristettiin

en tiristänyt, et tiristänyt, ei tiristänyt, emme tiristäneet, ette tiristäneet, eivät tiristäneet, ei tiristetty

PERFECT INDICATIV

olen tiristänyt, olet tiristänyt, on tiristänyt, olemme tiristäneet, olette tiristäneet, ovat tiristäneet, on tiristetty

en ole tiristänyt, et ole tiristänyt, ei ole tiristänyt, emme ole tiristäneet, ette ole tiristäneet, eivät ole tiristäneet, ei ole tiristetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin tiristänyt, olit tiristänyt, oli tiristänyt, olimme tiristäneet, olitte tiristäneet, olivat tiristäneet, oli tiristetty

en ollut tiristänyt, et ollut tiristänyt, ei ollut tiristänyt, emme olleet tiristäneet, ette olleet tiristäneet, eivät olleet tiristäneet, ei ollut tiristetty

PREZENT IMPERATIV

-, tiristä, tiristäköön, tiristäkäämme, tiristäkää, tiristäkööt, tiristettäköön

-, älä tiristä, älköön tiristäkö, älkäämme tiristäkö, älkää tiristäkö, älkööt tiristäkö, älköön tiristettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon tiristänyt, -, -, olkoot tiristäneet, olkoon tiristetty

-, -, älköön olko tiristänyt, -, -, älkööt olko tiristäneet, älköön olko tiristetty

PREZENT CONDIȚIONAL

tiristäisin, tiristäisit, tiristäisi, tiristäisimme, tiristäisitte, tiristäisivät, tiristettäisiin

en tiristäisi, et tiristäisi, ei tiristäisi, emme tiristäisi, ette tiristäisi, eivät tiristäisi, ei tiristettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin tiristänyt, olisit tiristänyt, olisi tiristänyt, olisimme tiristäneet, olisitte tiristäneet, olisivat tiristäneet, oltaisiin tiristetty

en olisi tiristänyt, et olisi tiristänyt, ei olisi tiristänyt, emme olisi tiristäneet, ette olisi tiristäneet, eivät olisi tiristäneet, ei olisi tiristetty

PREZENT POTENȚIAL

tiristänen, tiristänet, tiristänee, tiristänemme, tiristänette, tiristänevät, tiristettäneen

en tiristäne, et tiristäne, ei tiristäne, emme tiristäne, ette tiristäne, eivät tiristäne, ei tiristettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen tiristänyt, lienet tiristänyt, lienee tiristänyt, lienemme tiristäneet, lienette tiristäneet, lienevät tiristäneet, lienee tiristetty

en liene tiristänyt, et liene tiristänyt, ei liene tiristänyt, emme liene tiristäneet, ette liene tiristäneet, eivät liene tiristäneet, ei liene tiristetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: tiristää    FORMA LUNGĂ: tiristääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: tiristäessä   INSTRUCTIV: tiristäen  INESIV PASIV: tiristettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: tiristämään   INESIV: tiristämässä  ELATIV: tiristämästä

ADESIV: tiristämällä  ABESIV: tiristämättä  INSTRUCTIV: tiristämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: tiristäminen   PARTITIV: tiristäminen

INFINITIVUL CINCI: tiristämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: tiristävä  (gen. tiristävän)   PASIV: tiristettävä   (gen. tiristettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: tiristänyt                     PASIV: tiristetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: tiristäjä (pl.gen. tiristäjien)  ADJECTIV NEGATIV: tiristämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): tiristys

 

 

tirkistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

tirkistän, tirkistät, tirkistää, tirkistämme, tirkistätte, tirkistävät, tirkistetään

en tirkistä, et tirkistä, ei tirkistä, emme tirkistä, ette tirkistä, eivät tirkistä, ei tirkistetä

IMPERFECT INDICATIV

tirkistin, tirkistit, tirkisti, tirkistimme, tirkistitte, tirkistivät, tirkistettiin

en tirkistänyt, et tirkistänyt, ei tirkistänyt, emme tirkistäneet, ette tirkistäneet, eivät tirkistäneet, ei tirkistetty

PERFECT INDICATIV

olen tirkistänyt, olet tirkistänyt, on tirkistänyt, olemme tirkistäneet, olette tirkistäneet, ovat tirkistäneet, on tirkistetty

en ole tirkistänyt, et ole tirkistänyt, ei ole tirkistänyt, emme ole tirkistäneet, ette ole tirkistäneet, eivät ole tirkistäneet, ei ole tirkistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin tirkistänyt, olit tirkistänyt, oli tirkistänyt, olimme tirkistäneet, olitte tirkistäneet, olivat tirkistäneet, oli tirkistetty

en ollut tirkistänyt, et ollut tirkistänyt, ei ollut tirkistänyt, emme olleet tirkistäneet, ette olleet tirkistäneet, eivät olleet tirkistäneet, ei ollut tirkistetty

PREZENT IMPERATIV

-, tirkistä, tirkistäköön, tirkistäkäämme, tirkistäkää, tirkistäkööt, tirkistettäköön

-, älä tirkistä, älköön tirkistäkö, älkäämme tirkistäkö, älkää tirkistäkö, älkööt tirkistäkö, älköön tirkistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon tirkistänyt, -, -, olkoot tirkistäneet, olkoon tirkistetty

-, -, älköön olko tirkistänyt, -, -, älkööt olko tirkistäneet, älköön olko tirkistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

tirkistäisin, tirkistäisit, tirkistäisi, tirkistäisimme, tirkistäisitte, tirkistäisivät, tirkistettäisiin

en tirkistäisi, et tirkistäisi, ei tirkistäisi, emme tirkistäisi, ette tirkistäisi, eivät tirkistäisi, ei tirkistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin tirkistänyt, olisit tirkistänyt, olisi tirkistänyt, olisimme tirkistäneet, olisitte tirkistäneet, olisivat tirkistäneet, oltaisiin tirkistetty

en olisi tirkistänyt, et olisi tirkistänyt, ei olisi tirkistänyt, emme olisi tirkistäneet, ette olisi tirkistäneet, eivät olisi tirkistäneet, ei olisi tirkistetty

PREZENT POTENȚIAL

tirkistänen, tirkistänet, tirkistänee, tirkistänemme, tirkistänette, tirkistänevät, tirkistettäneen

en tirkistäne, et tirkistäne, ei tirkistäne, emme tirkistäne, ette tirkistäne, eivät tirkistäne, ei tirkistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen tirkistänyt, lienet tirkistänyt, lienee tirkistänyt, lienemme tirkistäneet, lienette tirkistäneet, lienevät tirkistäneet, lienee tirkistetty

en liene tirkistänyt, et liene tirkistänyt, ei liene tirkistänyt, emme liene tirkistäneet, ette liene tirkistäneet, eivät liene tirkistäneet, ei liene tirkistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: tirkistää    FORMA LUNGĂ: tirkistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: tirkistäessä   INSTRUCTIV: tirkistäen  INESIV PASIV: tirkistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: tirkistämään   INESIV: tirkistämässä  ELATIV: tirkistämästä

ADESIV: tirkistämällä  ABESIV: tirkistämättä  INSTRUCTIV: tirkistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: tirkistäminen   PARTITIV: tirkistäminen

INFINITIVUL CINCI: tirkistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: tirkistävä  (gen. tirkistävän)   PASIV: tirkistettävä   (gen. tirkistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: tirkistänyt                      PASIV: tirkistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: tirkistäjä (pl.gen. tirkistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: tirkistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): tirkistys

 

 

tylpistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

tylpistän, tylpistät, tylpistää, tylpistämme, tylpistätte, tylpistävät, tylpistetään

en tylpistä, et tylpistä, ei tylpistä, emme tylpistä, ette tylpistä, eivät tylpistä, ei tylpistetä

IMPERFECT INDICATIV

tylpistin, tylpistit, tylpisti, tylpistimme, tylpistitte, tylpistivät, tylpistettiin

en tylpistänyt, et tylpistänyt, ei tylpistänyt, emme tylpistäneet, ette tylpistäneet, eivät tylpistäneet, ei tylpistetty

PERFECT INDICATIV

olen tylpistänyt, olet tylpistänyt, on tylpistänyt, olemme tylpistäneet, olette tylpistäneet, ovat tylpistäneet, on tylpistetty

en ole tylpistänyt, et ole tylpistänyt, ei ole tylpistänyt, emme ole tylpistäneet, ette ole tylpistäneet, eivät ole tylpistäneet, ei ole tylpistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin tylpistänyt, olit tylpistänyt, oli tylpistänyt, olimme tylpistäneet, olitte tylpistäneet, olivat tylpistäneet, oli tylpistetty

en ollut tylpistänyt, et ollut tylpistänyt, ei ollut tylpistänyt, emme olleet tylpistäneet, ette olleet tylpistäneet, eivät olleet tylpistäneet, ei ollut tylpistetty

PREZENT IMPERATIV

-, tylpistä, tylpistäköön, tylpistäkäämme, tylpistäkää, tylpistäkööt, tylpistettäköön

-, älä tylpistä, älköön tylpistäkö, älkäämme tylpistäkö, älkää tylpistäkö, älkööt tylpistäkö, älköön tylpistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon tylpistänyt, -, -, olkoot tylpistäneet, olkoon tylpistetty

-, -, älköön olko tylpistänyt, -, -, älkööt olko tylpistäneet, älköön olko tylpistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

tylpistäisin, tylpistäisit, tylpistäisi, tylpistäisimme, tylpistäisitte, tylpistäisivät, tylpistettäisiin

en tylpistäisi, et tylpistäisi, ei tylpistäisi, emme tylpistäisi, ette tylpistäisi, eivät tylpistäisi, ei tylpistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin tylpistänyt, olisit tylpistänyt, olisi tylpistänyt, olisimme tylpistäneet, olisitte tylpistäneet, olisivat tylpistäneet, oltaisiin tylpistetty

en olisi tylpistänyt, et olisi tylpistänyt, ei olisi tylpistänyt, emme olisi tylpistäneet, ette olisi tylpistäneet, eivät olisi tylpistäneet, ei olisi tylpistetty

PREZENT POTENȚIAL

tylpistänen, tylpistänet, tylpistänee, tylpistänemme, tylpistänette, tylpistänevät, tylpistettäneen

en tylpistäne, et tylpistäne, ei tylpistäne, emme tylpistäne, ette tylpistäne, eivät tylpistäne, ei tylpistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen tylpistänyt, lienet tylpistänyt, lienee tylpistänyt, lienemme tylpistäneet, lienette tylpistäneet, lienevät tylpistäneet, lienee tylpistetty

en liene tylpistänyt, et liene tylpistänyt, ei liene tylpistänyt, emme liene tylpistäneet, ette liene tylpistäneet, eivät liene tylpistäneet, ei liene tylpistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: tylpistää    FORMA LUNGĂ: tylpistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: tylpistäessä   INSTRUCTIV: tylpistäen  INESIV PASIV: tylpistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: tylpistämään   INESIV: tylpistämässä  ELATIV: tylpistämästä

ADESIV: tylpistämällä  ABESIV: tylpistämättä  INSTRUCTIV: tylpistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: tylpistäminen   PARTITIV: tylpistäminen

INFINITIVUL CINCI: tylpistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: tylpistävä  (gen. tylpistävän)   PASIV: tylpistettävä   (gen. tylpistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: tylpistänyt                      PASIV: tylpistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: tylpistäjä (pl.gen. tylpistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: tylpistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): tylpistys

 

 

tylsistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

tylsistän, tylsistät, tylsistää, tylsistämme, tylsistätte, tylsistävät, tylsistetään

en tylsistä, et tylsistä, ei tylsistä, emme tylsistä, ette tylsistä, eivät tylsistä, ei tylsistetä

IMPERFECT INDICATIV

tylsistin, tylsistit, tylsisti, tylsistimme, tylsistitte, tylsistivät, tylsistettiin

en tylsistänyt, et tylsistänyt, ei tylsistänyt, emme tylsistäneet, ette tylsistäneet, eivät tylsistäneet, ei tylsistetty

PERFECT INDICATIV

olen tylsistänyt, olet tylsistänyt, on tylsistänyt, olemme tylsistäneet, olette tylsistäneet, ovat tylsistäneet, on tylsistetty

en ole tylsistänyt, et ole tylsistänyt, ei ole tylsistänyt, emme ole tylsistäneet, ette ole tylsistäneet, eivät ole tylsistäneet, ei ole tylsistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin tylsistänyt, olit tylsistänyt, oli tylsistänyt, olimme tylsistäneet, olitte tylsistäneet, olivat tylsistäneet, oli tylsistetty

en ollut tylsistänyt, et ollut tylsistänyt, ei ollut tylsistänyt, emme olleet tylsistäneet, ette olleet tylsistäneet, eivät olleet tylsistäneet, ei ollut tylsistetty

PREZENT IMPERATIV

-, tylsistä, tylsistäköön, tylsistäkäämme, tylsistäkää, tylsistäkööt, tylsistettäköön

-, älä tylsistä, älköön tylsistäkö, älkäämme tylsistäkö, älkää tylsistäkö, älkööt tylsistäkö, älköön tylsistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon tylsistänyt, -, -, olkoot tylsistäneet, olkoon tylsistetty

-, -, älköön olko tylsistänyt, -, -, älkööt olko tylsistäneet, älköön olko tylsistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

tylsistäisin, tylsistäisit, tylsistäisi, tylsistäisimme, tylsistäisitte, tylsistäisivät, tylsistettäisiin

en tylsistäisi, et tylsistäisi, ei tylsistäisi, emme tylsistäisi, ette tylsistäisi, eivät tylsistäisi, ei tylsistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin tylsistänyt, olisit tylsistänyt, olisi tylsistänyt, olisimme tylsistäneet, olisitte tylsistäneet, olisivat tylsistäneet, oltaisiin tylsistetty

en olisi tylsistänyt, et olisi tylsistänyt, ei olisi tylsistänyt, emme olisi tylsistäneet, ette olisi tylsistäneet, eivät olisi tylsistäneet, ei olisi tylsistetty

PREZENT POTENȚIAL

tylsistänen, tylsistänet, tylsistänee, tylsistänemme, tylsistänette, tylsistänevät, tylsistettäneen

en tylsistäne, et tylsistäne, ei tylsistäne, emme tylsistäne, ette tylsistäne, eivät tylsistäne, ei tylsistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen tylsistänyt, lienet tylsistänyt, lienee tylsistänyt, lienemme tylsistäneet, lienette tylsistäneet, lienevät tylsistäneet, lienee tylsistetty

en liene tylsistänyt, et liene tylsistänyt, ei liene tylsistänyt, emme liene tylsistäneet, ette liene tylsistäneet, eivät liene tylsistäneet, ei liene tylsistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: tylsistää    FORMA LUNGĂ: tylsistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: tylsistäessä   INSTRUCTIV: tylsistäen  INESIV PASIV: tylsistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: tylsistämään   INESIV: tylsistämässä  ELATIV: tylsistämästä

ADESIV: tylsistämällä  ABESIV: tylsistämättä  INSTRUCTIV: tylsistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: tylsistäminen   PARTITIV: tylsistäminen

INFINITIVUL CINCI: tylsistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: tylsistävä  (gen. tylsistävän)   PASIV: tylsistettävä   (gen. tylsistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: tylsistänyt                      PASIV: tylsistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: tylsistäjä (pl.gen. tylsistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: tylsistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): tylsistys

 

 

typistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

typistän, typistät, typistää, typistämme, typistätte, typistävät, typistetään

en typistä, et typistä, ei typistä, emme typistä, ette typistä, eivät typistä, ei typistetä

IMPERFECT INDICATIV

typistin, typistit, typisti, typistimme, typistitte, typistivät, typistettiin

en typistänyt, et typistänyt, ei typistänyt, emme typistäneet, ette typistäneet, eivät typistäneet, ei typistetty

PERFECT INDICATIV

olen typistänyt, olet typistänyt, on typistänyt, olemme typistäneet, olette typistäneet, ovat typistäneet, on typistetty

en ole typistänyt, et ole typistänyt, ei ole typistänyt, emme ole typistäneet, ette ole typistäneet, eivät ole typistäneet, ei ole typistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin typistänyt, olit typistänyt, oli typistänyt, olimme typistäneet, olitte typistäneet, olivat typistäneet, oli typistetty

en ollut typistänyt, et ollut typistänyt, ei ollut typistänyt, emme olleet typistäneet, ette olleet typistäneet, eivät olleet typistäneet, ei ollut typistetty

PREZENT IMPERATIV

-, typistä, typistäköön, typistäkäämme, typistäkää, typistäkööt, typistettäköön

-, älä typistä, älköön typistäkö, älkäämme typistäkö, älkää typistäkö, älkööt typistäkö, älköön typistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon typistänyt, -, -, olkoot typistäneet, olkoon typistetty

-, -, älköön olko typistänyt, -, -, älkööt olko typistäneet, älköön olko typistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

typistäisin, typistäisit, typistäisi, typistäisimme, typistäisitte, typistäisivät, typistettäisiin

en typistäisi, et typistäisi, ei typistäisi, emme typistäisi, ette typistäisi, eivät typistäisi, ei typistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin typistänyt, olisit typistänyt, olisi typistänyt, olisimme typistäneet, olisitte typistäneet, olisivat typistäneet, oltaisiin typistetty

en olisi typistänyt, et olisi typistänyt, ei olisi typistänyt, emme olisi typistäneet, ette olisi typistäneet, eivät olisi typistäneet, ei olisi typistetty

PREZENT POTENȚIAL

typistänen, typistänet, typistänee, typistänemme, typistänette, typistänevät, typistettäneen

en typistäne, et typistäne, ei typistäne, emme typistäne, ette typistäne, eivät typistäne, ei typistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen typistänyt, lienet typistänyt, lienee typistänyt, lienemme typistäneet, lienette typistäneet, lienevät typistäneet, lienee typistetty

en liene typistänyt, et liene typistänyt, ei liene typistänyt, emme liene typistäneet, ette liene typistäneet, eivät liene typistäneet, ei liene typistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: typistää    FORMA LUNGĂ: typistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: typistäessä   INSTRUCTIV: typistäen  INESIV PASIV: typistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: typistämään   INESIV: typistämässä  ELATIV: typistämästä

ADESIV: typistämällä  ABESIV: typistämättä  INSTRUCTIV: typistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: typistäminen   PARTITIV: typistäminen

INFINITIVUL CINCI: typistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: typistävä  (gen. typistävän)   PASIV: typistettävä   (gen. typistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: typistänyt                     PASIV: typistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: typistäjä (pl.gen. typistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: typistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): typistys

 

 

työllistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

työllistän, työllistät, työllistää, työllistämme, työllistätte, työllistävät, työllistetään

en työllistä, et työllistä, ei työllistä, emme työllistä, ette työllistä, eivät työllistä, ei työllistetä

IMPERFECT INDICATIV

työllistin, työllistit, työllisti, työllistimme, työllistitte, työllistivät, työllistettiin

en työllistänyt, et työllistänyt, ei työllistänyt, emme työllistäneet, ette työllistäneet, eivät työllistäneet, ei työllistetty

PERFECT INDICATIV

olen työllistänyt, olet työllistänyt, on työllistänyt, olemme työllistäneet, olette työllistäneet, ovat työllistäneet, on työllistetty

en ole työllistänyt, et ole työllistänyt, ei ole työllistänyt, emme ole työllistäneet, ette ole työllistäneet, eivät ole työllistäneet, ei ole työllistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin työllistänyt, olit työllistänyt, oli työllistänyt, olimme työllistäneet, olitte työllistäneet, olivat työllistäneet, oli työllistetty

en ollut työllistänyt, et ollut työllistänyt, ei ollut työllistänyt, emme olleet työllistäneet, ette olleet työllistäneet, eivät olleet työllistäneet, ei ollut työllistetty

PREZENT IMPERATIV

-, työllistä, työllistäköön, työllistäkäämme, työllistäkää, työllistäkööt, työllistettäköön

-, älä työllistä, älköön työllistäkö, älkäämme työllistäkö, älkää työllistäkö, älkööt työllistäkö, älköön työllistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon työllistänyt, -, -, olkoot työllistäneet, olkoon työllistetty

-, -, älköön olko työllistänyt, -, -, älkööt olko työllistäneet, älköön olko työllistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

työllistäisin, työllistäisit, työllistäisi, työllistäisimme, työllistäisitte, työllistäisivät, työllistettäisiin

en työllistäisi, et työllistäisi, ei työllistäisi, emme työllistäisi, ette työllistäisi, eivät työllistäisi, ei työllistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin työllistänyt, olisit työllistänyt, olisi työllistänyt, olisimme työllistäneet, olisitte työllistäneet, olisivat työllistäneet, oltaisiin työllistetty

en olisi työllistänyt, et olisi työllistänyt, ei olisi työllistänyt, emme olisi työllistäneet, ette olisi työllistäneet, eivät olisi työllistäneet, ei olisi työllistetty

PREZENT POTENȚIAL

työllistänen, työllistänet, työllistänee, työllistänemme, työllistänette, työllistänevät, työllistettäneen

en työllistäne, et työllistäne, ei työllistäne, emme työllistäne, ette työllistäne, eivät työllistäne, ei työllistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen työllistänyt, lienet työllistänyt, lienee työllistänyt, lienemme työllistäneet, lienette työllistäneet, lienevät työllistäneet, lienee työllistetty

en liene työllistänyt, et liene työllistänyt, ei liene työllistänyt, emme liene työllistäneet, ette liene työllistäneet, eivät liene työllistäneet, ei liene työllistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: työllistää    FORMA LUNGĂ: työllistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: työllistäessä   INSTRUCTIV: työllistäen  INESIV PASIV: työllistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: työllistämään   INESIV: työllistämässä  ELATIV: työllistämästä

ADESIV: työllistämällä  ABESIV: työllistämättä  INSTRUCTIV: työllistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: työllistäminen   PARTITIV: työllistäminen

INFINITIVUL CINCI: työllistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: työllistävä  (gen. työllistävän)   PASIV: työllistettävä   (gen. työllistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: työllistänyt                       PASIV: työllistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: työllistäjä (pl.gen. työllistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: työllistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): työllistys

 

 

työstää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

työstän, työstät, työstää, työstämme, työstätte, työstävät, työstetään

en työstä, et työstä, ei työstä, emme työstä, ette työstä, eivät työstä, ei työstetä

IMPERFECT INDICATIV

työstin, työstit, työsti, työstimme, työstitte, työstivät, työstettiin

en työstänyt, et työstänyt, ei työstänyt, emme työstäneet, ette työstäneet, eivät työstäneet, ei työstetty

PERFECT INDICATIV

olen työstänyt, olet työstänyt, on työstänyt, olemme työstäneet, olette työstäneet, ovat työstäneet, on työstetty

en ole työstänyt, et ole työstänyt, ei ole työstänyt, emme ole työstäneet, ette ole työstäneet, eivät ole työstäneet, ei ole työstetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin työstänyt, olit työstänyt, oli työstänyt, olimme työstäneet, olitte työstäneet, olivat työstäneet, oli työstetty

en ollut työstänyt, et ollut työstänyt, ei ollut työstänyt, emme olleet työstäneet, ette olleet työstäneet, eivät olleet työstäneet, ei ollut työstetty

PREZENT IMPERATIV

-, työstä, työstäköön, työstäkäämme, työstäkää, työstäkööt, työstettäköön

-, älä työstä, älköön työstäkö, älkäämme työstäkö, älkää työstäkö, älkööt työstäkö, älköön työstettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon työstänyt, -, -, olkoot työstäneet, olkoon työstetty

-, -, älköön olko työstänyt, -, -, älkööt olko työstäneet, älköön olko työstetty

PREZENT CONDIȚIONAL

työstäisin, työstäisit, työstäisi, työstäisimme, työstäisitte, työstäisivät, työstettäisiin

en työstäisi, et työstäisi, ei työstäisi, emme työstäisi, ette työstäisi, eivät työstäisi, ei työstettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin työstänyt, olisit työstänyt, olisi työstänyt, olisimme työstäneet, olisitte työstäneet, olisivat työstäneet, oltaisiin työstetty

en olisi työstänyt, et olisi työstänyt, ei olisi työstänyt, emme olisi työstäneet, ette olisi työstäneet, eivät olisi työstäneet, ei olisi työstetty

PREZENT POTENȚIAL

työstänen, työstänet, työstänee, työstänemme, työstänette, työstänevät, työstettäneen

en työstäne, et työstäne, ei työstäne, emme työstäne, ette työstäne, eivät työstäne, ei työstettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen työstänyt, lienet työstänyt, lienee työstänyt, lienemme työstäneet, lienette työstäneet, lienevät työstäneet, lienee työstetty

en liene työstänyt, et liene työstänyt, ei liene työstänyt, emme liene työstäneet, ette liene työstäneet, eivät liene työstäneet, ei liene työstetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: työstää    FORMA LUNGĂ: työstääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: työstäessä   INSTRUCTIV: työstäen  INESIV PASIV: työstettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: työstämään   INESIV: työstämässä  ELATIV: työstämästä

ADESIV: työstämällä  ABESIV: työstämättä  INSTRUCTIV: työstämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: työstäminen   PARTITIV: työstäminen

INFINITIVUL CINCI: työstämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: työstävä  (gen. työstävän)   PASIV: työstettävä   (gen. työstettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: työstänyt                    PASIV: työstetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: työstäjä (pl.gen. työstäjien)  ADJECTIV NEGATIV: työstämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): työstys

 

 

tähystää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

tähystän, tähystät, tähystää, tähystämme, tähystätte, tähystävät, tähystetään

en tähystä, et tähystä, ei tähystä, emme tähystä, ette tähystä, eivät tähystä, ei tähystetä

IMPERFECT INDICATIV

tähystin, tähystit, tähysti, tähystimme, tähystitte, tähystivät, tähystettiin

en tähystänyt, et tähystänyt, ei tähystänyt, emme tähystäneet, ette tähystäneet, eivät tähystäneet, ei tähystetty

PERFECT INDICATIV

olen tähystänyt, olet tähystänyt, on tähystänyt, olemme tähystäneet, olette tähystäneet, ovat tähystäneet, on tähystetty

en ole tähystänyt, et ole tähystänyt, ei ole tähystänyt, emme ole tähystäneet, ette ole tähystäneet, eivät ole tähystäneet, ei ole tähystetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin tähystänyt, olit tähystänyt, oli tähystänyt, olimme tähystäneet, olitte tähystäneet, olivat tähystäneet, oli tähystetty

en ollut tähystänyt, et ollut tähystänyt, ei ollut tähystänyt, emme olleet tähystäneet, ette olleet tähystäneet, eivät olleet tähystäneet, ei ollut tähystetty

PREZENT IMPERATIV

-, tähystä, tähystäköön, tähystäkäämme, tähystäkää, tähystäkööt, tähystettäköön

-, älä tähystä, älköön tähystäkö, älkäämme tähystäkö, älkää tähystäkö, älkööt tähystäkö, älköön tähystettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon tähystänyt, -, -, olkoot tähystäneet, olkoon tähystetty

-, -, älköön olko tähystänyt, -, -, älkööt olko tähystäneet, älköön olko tähystetty

PREZENT CONDIȚIONAL

tähystäisin, tähystäisit, tähystäisi, tähystäisimme, tähystäisitte, tähystäisivät, tähystettäisiin

en tähystäisi, et tähystäisi, ei tähystäisi, emme tähystäisi, ette tähystäisi, eivät tähystäisi, ei tähystettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin tähystänyt, olisit tähystänyt, olisi tähystänyt, olisimme tähystäneet, olisitte tähystäneet, olisivat tähystäneet, oltaisiin tähystetty

en olisi tähystänyt, et olisi tähystänyt, ei olisi tähystänyt, emme olisi tähystäneet, ette olisi tähystäneet, eivät olisi tähystäneet, ei olisi tähystetty

PREZENT POTENȚIAL

tähystänen, tähystänet, tähystänee, tähystänemme, tähystänette, tähystänevät, tähystettäneen

en tähystäne, et tähystäne, ei tähystäne, emme tähystäne, ette tähystäne, eivät tähystäne, ei tähystettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen tähystänyt, lienet tähystänyt, lienee tähystänyt, lienemme tähystäneet, lienette tähystäneet, lienevät tähystäneet, lienee tähystetty

en liene tähystänyt, et liene tähystänyt, ei liene tähystänyt, emme liene tähystäneet, ette liene tähystäneet, eivät liene tähystäneet, ei liene tähystetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: tähystää    FORMA LUNGĂ: tähystääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: tähystäessä   INSTRUCTIV: tähystäen  INESIV PASIV: tähystettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: tähystämään   INESIV: tähystämässä  ELATIV: tähystämästä

ADESIV: tähystämällä  ABESIV: tähystämättä  INSTRUCTIV: tähystämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: tähystäminen   PARTITIV: tähystäminen

INFINITIVUL CINCI: tähystämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: tähystävä  (gen. tähystävän)   PASIV: tähystettävä   (gen. tähystettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: tähystänyt                     PASIV: tähystetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: tähystäjä (pl.gen. tähystäjien)  ADJECTIV NEGATIV: tähystämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): tähystys

 

 

täsmällistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

täsmällistän, täsmällistät, täsmällistää, täsmällistämme, täsmällistätte, täsmällistävät, täsmällistetään

en täsmällistä, et täsmällistä, ei täsmällistä, emme täsmällistä, ette täsmällistä, eivät täsmällistä, ei täsmällistetä

IMPERFECT INDICATIV

täsmällistin, täsmällistit, täsmällisti, täsmällistimme, täsmällistitte, täsmällistivät, täsmällistettiin

en täsmällistänyt, et täsmällistänyt, ei täsmällistänyt, emme täsmällistäneet, ette täsmällistäneet, eivät täsmällistäneet, ei täsmällistetty

PERFECT INDICATIV

olen täsmällistänyt, olet täsmällistänyt, on täsmällistänyt, olemme täsmällistäneet, olette täsmällistäneet, ovat täsmällistäneet, on täsmällistetty

en ole täsmällistänyt, et ole täsmällistänyt, ei ole täsmällistänyt, emme ole täsmällistäneet, ette ole täsmällistäneet, eivät ole täsmällistäneet, ei ole täsmällistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin täsmällistänyt, olit täsmällistänyt, oli täsmällistänyt, olimme täsmällistäneet, olitte täsmällistäneet, olivat täsmällistäneet, oli täsmällistetty

en ollut täsmällistänyt, et ollut täsmällistänyt, ei ollut täsmällistänyt, emme olleet täsmällistäneet, ette olleet täsmällistäneet, eivät olleet täsmällistäneet, ei ollut täsmällistetty

PREZENT IMPERATIV

-, täsmällistä, täsmällistäköön, täsmällistäkäämme, täsmällistäkää, täsmällistäkööt, täsmällistettäköön

-, älä täsmällistä, älköön täsmällistäkö, älkäämme täsmällistäkö, älkää täsmällistäkö, älkööt täsmällistäkö, älköön täsmällistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon täsmällistänyt, -, -, olkoot täsmällistäneet, olkoon täsmällistetty

-, -, älköön olko täsmällistänyt, -, -, älkööt olko täsmällistäneet, älköön olko täsmällistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

täsmällistäisin, täsmällistäisit, täsmällistäisi, täsmällistäisimme, täsmällistäisitte, täsmällistäisivät, täsmällistettäisiin

en täsmällistäisi, et täsmällistäisi, ei täsmällistäisi, emme täsmällistäisi, ette täsmällistäisi, eivät täsmällistäisi, ei täsmällistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin täsmällistänyt, olisit täsmällistänyt, olisi täsmällistänyt, olisimme täsmällistäneet, olisitte täsmällistäneet, olisivat täsmällistäneet, oltaisiin täsmällistetty

en olisi täsmällistänyt, et olisi täsmällistänyt, ei olisi täsmällistänyt, emme olisi täsmällistäneet, ette olisi täsmällistäneet, eivät olisi täsmällistäneet, ei olisi täsmällistetty

PREZENT POTENȚIAL

täsmällistänen, täsmällistänet, täsmällistänee, täsmällistänemme, täsmällistänette, täsmällistänevät, täsmällistettäneen

en täsmällistäne, et täsmällistäne, ei täsmällistäne, emme täsmällistäne, ette täsmällistäne, eivät täsmällistäne, ei täsmällistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen täsmällistänyt, lienet täsmällistänyt, lienee täsmällistänyt, lienemme täsmällistäneet, lienette täsmällistäneet, lienevät täsmällistäneet, lienee täsmällistetty

en liene täsmällistänyt, et liene täsmällistänyt, ei liene täsmällistänyt, emme liene täsmällistäneet, ette liene täsmällistäneet, eivät liene täsmällistäneet, ei liene täsmällistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: täsmällistää    FORMA LUNGĂ: täsmällistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: täsmällistäessä   INSTRUCTIV: täsmällistäen  INESIV PASIV: täsmällistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: täsmällistämään   INESIV: täsmällistämässä  ELATIV: täsmällistämästä

ADESIV: täsmällistämällä  ABESIV: täsmällistämättä  INSTRUCTIV: täsmällistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: täsmällistäminen   PARTITIV: täsmällistäminen

INFINITIVUL CINCI: täsmällistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: täsmällistävä  (gen. täsmällistävän)   PASIV: täsmällistettävä   (gen. täsmällistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: täsmällistänyt                         PASIV: täsmällistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: täsmällistäjä (pl.gen. täsmällistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: täsmällistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): täsmällistys

 

 

täydellistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

täydellistän, täydellistät, täydellistää, täydellistämme, täydellistätte, täydellistävät, täydellistetään

en täydellistä, et täydellistä, ei täydellistä, emme täydellistä, ette täydellistä, eivät täydellistä, ei täydellistetä

IMPERFECT INDICATIV

täydellistin, täydellistit, täydellisti, täydellistimme, täydellistitte, täydellistivät, täydellistettiin

en täydellistänyt, et täydellistänyt, ei täydellistänyt, emme täydellistäneet, ette täydellistäneet, eivät täydellistäneet, ei täydellistetty

PERFECT INDICATIV

olen täydellistänyt, olet täydellistänyt, on täydellistänyt, olemme täydellistäneet, olette täydellistäneet, ovat täydellistäneet, on täydellistetty

en ole täydellistänyt, et ole täydellistänyt, ei ole täydellistänyt, emme ole täydellistäneet, ette ole täydellistäneet, eivät ole täydellistäneet, ei ole täydellistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin täydellistänyt, olit täydellistänyt, oli täydellistänyt, olimme täydellistäneet, olitte täydellistäneet, olivat täydellistäneet, oli täydellistetty

en ollut täydellistänyt, et ollut täydellistänyt, ei ollut täydellistänyt, emme olleet täydellistäneet, ette olleet täydellistäneet, eivät olleet täydellistäneet, ei ollut täydellistetty

PREZENT IMPERATIV

-, täydellistä, täydellistäköön, täydellistäkäämme, täydellistäkää, täydellistäkööt, täydellistettäköön

-, älä täydellistä, älköön täydellistäkö, älkäämme täydellistäkö, älkää täydellistäkö, älkööt täydellistäkö, älköön täydellistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon täydellistänyt, -, -, olkoot täydellistäneet, olkoon täydellistetty

-, -, älköön olko täydellistänyt, -, -, älkööt olko täydellistäneet, älköön olko täydellistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

täydellistäisin, täydellistäisit, täydellistäisi, täydellistäisimme, täydellistäisitte, täydellistäisivät, täydellistettäisiin

en täydellistäisi, et täydellistäisi, ei täydellistäisi, emme täydellistäisi, ette täydellistäisi, eivät täydellistäisi, ei täydellistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin täydellistänyt, olisit täydellistänyt, olisi täydellistänyt, olisimme täydellistäneet, olisitte täydellistäneet, olisivat täydellistäneet, oltaisiin täydellistetty

en olisi täydellistänyt, et olisi täydellistänyt, ei olisi täydellistänyt, emme olisi täydellistäneet, ette olisi täydellistäneet, eivät olisi täydellistäneet, ei olisi täydellistetty

PREZENT POTENȚIAL

täydellistänen, täydellistänet, täydellistänee, täydellistänemme, täydellistänette, täydellistänevät, täydellistettäneen

en täydellistäne, et täydellistäne, ei täydellistäne, emme täydellistäne, ette täydellistäne, eivät täydellistäne, ei täydellistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen täydellistänyt, lienet täydellistänyt, lienee täydellistänyt, lienemme täydellistäneet, lienette täydellistäneet, lienevät täydellistäneet, lienee täydellistetty

en liene täydellistänyt, et liene täydellistänyt, ei liene täydellistänyt, emme liene täydellistäneet, ette liene täydellistäneet, eivät liene täydellistäneet, ei liene täydellistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: täydellistää    FORMA LUNGĂ: täydellistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: täydellistäessä   INSTRUCTIV: täydellistäen  INESIV PASIV: täydellistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: täydellistämään   INESIV: täydellistämässä  ELATIV: täydellistämästä

ADESIV: täydellistämällä  ABESIV: täydellistämättä  INSTRUCTIV: täydellistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: täydellistäminen   PARTITIV: täydellistäminen

INFINITIVUL CINCI: täydellistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: täydellistävä  (gen. täydellistävän)   PASIV: täydellistettävä   (gen. täydellistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: täydellistänyt                         PASIV: täydellistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: täydellistäjä (pl.gen. täydellistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: täydellistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): täydellistys

 

 

tömistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

tömistän, tömistät, tömistää, tömistämme, tömistätte, tömistävät, tömistetään

en tömistä, et tömistä, ei tömistä, emme tömistä, ette tömistä, eivät tömistä, ei tömistetä

IMPERFECT INDICATIV

tömistin, tömistit, tömisti, tömistimme, tömistitte, tömistivät, tömistettiin

en tömistänyt, et tömistänyt, ei tömistänyt, emme tömistäneet, ette tömistäneet, eivät tömistäneet, ei tömistetty

PERFECT INDICATIV

olen tömistänyt, olet tömistänyt, on tömistänyt, olemme tömistäneet, olette tömistäneet, ovat tömistäneet, on tömistetty

en ole tömistänyt, et ole tömistänyt, ei ole tömistänyt, emme ole tömistäneet, ette ole tömistäneet, eivät ole tömistäneet, ei ole tömistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin tömistänyt, olit tömistänyt, oli tömistänyt, olimme tömistäneet, olitte tömistäneet, olivat tömistäneet, oli tömistetty

en ollut tömistänyt, et ollut tömistänyt, ei ollut tömistänyt, emme olleet tömistäneet, ette olleet tömistäneet, eivät olleet tömistäneet, ei ollut tömistetty

PREZENT IMPERATIV

-, tömistä, tömistäköön, tömistäkäämme, tömistäkää, tömistäkööt, tömistettäköön

-, älä tömistä, älköön tömistäkö, älkäämme tömistäkö, älkää tömistäkö, älkööt tömistäkö, älköön tömistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon tömistänyt, -, -, olkoot tömistäneet, olkoon tömistetty

-, -, älköön olko tömistänyt, -, -, älkööt olko tömistäneet, älköön olko tömistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

tömistäisin, tömistäisit, tömistäisi, tömistäisimme, tömistäisitte, tömistäisivät, tömistettäisiin

en tömistäisi, et tömistäisi, ei tömistäisi, emme tömistäisi, ette tömistäisi, eivät tömistäisi, ei tömistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin tömistänyt, olisit tömistänyt, olisi tömistänyt, olisimme tömistäneet, olisitte tömistäneet, olisivat tömistäneet, oltaisiin tömistetty

en olisi tömistänyt, et olisi tömistänyt, ei olisi tömistänyt, emme olisi tömistäneet, ette olisi tömistäneet, eivät olisi tömistäneet, ei olisi tömistetty

PREZENT POTENȚIAL

tömistänen, tömistänet, tömistänee, tömistänemme, tömistänette, tömistänevät, tömistettäneen

en tömistäne, et tömistäne, ei tömistäne, emme tömistäne, ette tömistäne, eivät tömistäne, ei tömistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen tömistänyt, lienet tömistänyt, lienee tömistänyt, lienemme tömistäneet, lienette tömistäneet, lienevät tömistäneet, lienee tömistetty

en liene tömistänyt, et liene tömistänyt, ei liene tömistänyt, emme liene tömistäneet, ette liene tömistäneet, eivät liene tömistäneet, ei liene tömistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: tömistää    FORMA LUNGĂ: tömistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: tömistäessä   INSTRUCTIV: tömistäen  INESIV PASIV: tömistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: tömistämään   INESIV: tömistämässä  ELATIV: tömistämästä

ADESIV: tömistämällä  ABESIV: tömistämättä  INSTRUCTIV: tömistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: tömistäminen   PARTITIV: tömistäminen

INFINITIVUL CINCI: tömistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: tömistävä  (gen. tömistävän)   PASIV: tömistettävä   (gen. tömistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: tömistänyt                     PASIV: tömistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: tömistäjä (pl.gen. tömistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: tömistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): tömistys

 

 

töristää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

töristän, töristät, töristää, töristämme, töristätte, töristävät, töristetään

en töristä, et töristä, ei töristä, emme töristä, ette töristä, eivät töristä, ei töristetä

IMPERFECT INDICATIV

töristin, töristit, töristi, töristimme, töristitte, töristivät, töristettiin

en töristänyt, et töristänyt, ei töristänyt, emme töristäneet, ette töristäneet, eivät töristäneet, ei töristetty

PERFECT INDICATIV

olen töristänyt, olet töristänyt, on töristänyt, olemme töristäneet, olette töristäneet, ovat töristäneet, on töristetty

en ole töristänyt, et ole töristänyt, ei ole töristänyt, emme ole töristäneet, ette ole töristäneet, eivät ole töristäneet, ei ole töristetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin töristänyt, olit töristänyt, oli töristänyt, olimme töristäneet, olitte töristäneet, olivat töristäneet, oli töristetty

en ollut töristänyt, et ollut töristänyt, ei ollut töristänyt, emme olleet töristäneet, ette olleet töristäneet, eivät olleet töristäneet, ei ollut töristetty

PREZENT IMPERATIV

-, töristä, töristäköön, töristäkäämme, töristäkää, töristäkööt, töristettäköön

-, älä töristä, älköön töristäkö, älkäämme töristäkö, älkää töristäkö, älkööt töristäkö, älköön töristettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon töristänyt, -, -, olkoot töristäneet, olkoon töristetty

-, -, älköön olko töristänyt, -, -, älkööt olko töristäneet, älköön olko töristetty

PREZENT CONDIȚIONAL

töristäisin, töristäisit, töristäisi, töristäisimme, töristäisitte, töristäisivät, töristettäisiin

en töristäisi, et töristäisi, ei töristäisi, emme töristäisi, ette töristäisi, eivät töristäisi, ei töristettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin töristänyt, olisit töristänyt, olisi töristänyt, olisimme töristäneet, olisitte töristäneet, olisivat töristäneet, oltaisiin töristetty

en olisi töristänyt, et olisi töristänyt, ei olisi töristänyt, emme olisi töristäneet, ette olisi töristäneet, eivät olisi töristäneet, ei olisi töristetty

PREZENT POTENȚIAL

töristänen, töristänet, töristänee, töristänemme, töristänette, töristänevät, töristettäneen

en töristäne, et töristäne, ei töristäne, emme töristäne, ette töristäne, eivät töristäne, ei töristettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen töristänyt, lienet töristänyt, lienee töristänyt, lienemme töristäneet, lienette töristäneet, lienevät töristäneet, lienee töristetty

en liene töristänyt, et liene töristänyt, ei liene töristänyt, emme liene töristäneet, ette liene töristäneet, eivät liene töristäneet, ei liene töristetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: töristää    FORMA LUNGĂ: töristääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: töristäessä   INSTRUCTIV: töristäen  INESIV PASIV: töristettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: töristämään   INESIV: töristämässä  ELATIV: töristämästä

ADESIV: töristämällä  ABESIV: töristämättä  INSTRUCTIV: töristämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: töristäminen   PARTITIV: töristäminen

INFINITIVUL CINCI: töristämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: töristävä  (gen. töristävän)   PASIV: töristettävä   (gen. töristettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: töristänyt                     PASIV: töristetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: töristäjä (pl.gen. töristäjien)  ADJECTIV NEGATIV: töristämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): töristys

 

 

veistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

veistän, veistät, veistää, veistämme, veistätte, veistävät, veistetään

en veistä, et veistä, ei veistä, emme veistä, ette veistä, eivät veistä, ei veistetä

IMPERFECT INDICATIV

veistin, veistit, veisti, veistimme, veistitte, veistivät, veistettiin

en veistänyt, et veistänyt, ei veistänyt, emme veistäneet, ette veistäneet, eivät veistäneet, ei veistetty

PERFECT INDICATIV

olen veistänyt, olet veistänyt, on veistänyt, olemme veistäneet, olette veistäneet, ovat veistäneet, on veistetty

en ole veistänyt, et ole veistänyt, ei ole veistänyt, emme ole veistäneet, ette ole veistäneet, eivät ole veistäneet, ei ole veistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin veistänyt, olit veistänyt, oli veistänyt, olimme veistäneet, olitte veistäneet, olivat veistäneet, oli veistetty

en ollut veistänyt, et ollut veistänyt, ei ollut veistänyt, emme olleet veistäneet, ette olleet veistäneet, eivät olleet veistäneet, ei ollut veistetty

PREZENT IMPERATIV

-, veistä, veistäköön, veistäkäämme, veistäkää, veistäkööt, veistettäköön

-, älä veistä, älköön veistäkö, älkäämme veistäkö, älkää veistäkö, älkööt veistäkö, älköön veistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon veistänyt, -, -, olkoot veistäneet, olkoon veistetty

-, -, älköön olko veistänyt, -, -, älkööt olko veistäneet, älköön olko veistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

veistäisin, veistäisit, veistäisi, veistäisimme, veistäisitte, veistäisivät, veistettäisiin

en veistäisi, et veistäisi, ei veistäisi, emme veistäisi, ette veistäisi, eivät veistäisi, ei veistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin veistänyt, olisit veistänyt, olisi veistänyt, olisimme veistäneet, olisitte veistäneet, olisivat veistäneet, oltaisiin veistetty

en olisi veistänyt, et olisi veistänyt, ei olisi veistänyt, emme olisi veistäneet, ette olisi veistäneet, eivät olisi veistäneet, ei olisi veistetty

PREZENT POTENȚIAL

veistänen, veistänet, veistänee, veistänemme, veistänette, veistänevät, veistettäneen

en veistäne, et veistäne, ei veistäne, emme veistäne, ette veistäne, eivät veistäne, ei veistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen veistänyt, lienet veistänyt, lienee veistänyt, lienemme veistäneet, lienette veistäneet, lienevät veistäneet, lienee veistetty

en liene veistänyt, et liene veistänyt, ei liene veistänyt, emme liene veistäneet, ette liene veistäneet, eivät liene veistäneet, ei liene veistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: veistää    FORMA LUNGĂ: veistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: veistäessä   INSTRUCTIV: veistäen  INESIV PASIV: veistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: veistämään   INESIV: veistämässä  ELATIV: veistämästä

ADESIV: veistämällä  ABESIV: veistämättä  INSTRUCTIV: veistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: veistäminen   PARTITIV: veistäminen

INFINITIVUL CINCI: veistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: veistävä  (gen. veistävän)   PASIV: veistettävä   (gen. veistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: veistänyt                    PASIV: veistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: veistäjä (pl.gen. veistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: veistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): veisto

 

 

venäläistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

venäläistän, venäläistät, venäläistää, venäläistämme, venäläistätte, venäläistävät, venäläistetään

en venäläistä, et venäläistä, ei venäläistä, emme venäläistä, ette venäläistä, eivät venäläistä, ei venäläistetä

IMPERFECT INDICATIV

venäläistin, venäläistit, venäläisti, venäläistimme, venäläistitte, venäläistivät, venäläistettiin

en venäläistänyt, et venäläistänyt, ei venäläistänyt, emme venäläistäneet, ette venäläistäneet, eivät venäläistäneet, ei venäläistetty

PERFECT INDICATIV

olen venäläistänyt, olet venäläistänyt, on venäläistänyt, olemme venäläistäneet, olette venäläistäneet, ovat venäläistäneet, on venäläistetty

en ole venäläistänyt, et ole venäläistänyt, ei ole venäläistänyt, emme ole venäläistäneet, ette ole venäläistäneet, eivät ole venäläistäneet, ei ole venäläistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin venäläistänyt, olit venäläistänyt, oli venäläistänyt, olimme venäläistäneet, olitte venäläistäneet, olivat venäläistäneet, oli venäläistetty

en ollut venäläistänyt, et ollut venäläistänyt, ei ollut venäläistänyt, emme olleet venäläistäneet, ette olleet venäläistäneet, eivät olleet venäläistäneet, ei ollut venäläistetty

PREZENT IMPERATIV

-, venäläistä, venäläistäköön, venäläistäkäämme, venäläistäkää, venäläistäkööt, venäläistettäköön

-, älä venäläistä, älköön venäläistäkö, älkäämme venäläistäkö, älkää venäläistäkö, älkööt venäläistäkö, älköön venäläistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon venäläistänyt, -, -, olkoot venäläistäneet, olkoon venäläistetty

-, -, älköön olko venäläistänyt, -, -, älkööt olko venäläistäneet, älköön olko venäläistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

venäläistäisin, venäläistäisit, venäläistäisi, venäläistäisimme, venäläistäisitte, venäläistäisivät, venäläistettäisiin

en venäläistäisi, et venäläistäisi, ei venäläistäisi, emme venäläistäisi, ette venäläistäisi, eivät venäläistäisi, ei venäläistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin venäläistänyt, olisit venäläistänyt, olisi venäläistänyt, olisimme venäläistäneet, olisitte venäläistäneet, olisivat venäläistäneet, oltaisiin venäläistetty

en olisi venäläistänyt, et olisi venäläistänyt, ei olisi venäläistänyt, emme olisi venäläistäneet, ette olisi venäläistäneet, eivät olisi venäläistäneet, ei olisi venäläistetty

PREZENT POTENȚIAL

venäläistänen, venäläistänet, venäläistänee, venäläistänemme, venäläistänette, venäläistänevät, venäläistettäneen

en venäläistäne, et venäläistäne, ei venäläistäne, emme venäläistäne, ette venäläistäne, eivät venäläistäne, ei venäläistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen venäläistänyt, lienet venäläistänyt, lienee venäläistänyt, lienemme venäläistäneet, lienette venäläistäneet, lienevät venäläistäneet, lienee venäläistetty

en liene venäläistänyt, et liene venäläistänyt, ei liene venäläistänyt, emme liene venäläistäneet, ette liene venäläistäneet, eivät liene venäläistäneet, ei liene venäläistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: venäläistää    FORMA LUNGĂ: venäläistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: venäläistäessä   INSTRUCTIV: venäläistäen  INESIV PASIV: venäläistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: venäläistämään   INESIV: venäläistämässä  ELATIV: venäläistämästä

ADESIV: venäläistämällä  ABESIV: venäläistämättä  INSTRUCTIV: venäläistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: venäläistäminen   PARTITIV: venäläistäminen

INFINITIVUL CINCI: venäläistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: venäläistävä  (gen. venäläistävän)   PASIV: venäläistettävä   (gen. venäläistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: venäläistänyt                        PASIV: venäläistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: venäläistäjä (pl.gen. venäläistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: venäläistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): venäläistys

 

 

verestää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

verestän, verestät, verestää, verestämme, verestätte, verestävät, verestetään

en verestä, et verestä, ei verestä, emme verestä, ette verestä, eivät verestä, ei verestetä

IMPERFECT INDICATIV

verestin, verestit, veresti, verestimme, verestitte, verestivät, verestettiin

en verestänyt, et verestänyt, ei verestänyt, emme verestäneet, ette verestäneet, eivät verestäneet, ei verestetty

PERFECT INDICATIV

olen verestänyt, olet verestänyt, on verestänyt, olemme verestäneet, olette verestäneet, ovat verestäneet, on verestetty

en ole verestänyt, et ole verestänyt, ei ole verestänyt, emme ole verestäneet, ette ole verestäneet, eivät ole verestäneet, ei ole verestetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin verestänyt, olit verestänyt, oli verestänyt, olimme verestäneet, olitte verestäneet, olivat verestäneet, oli verestetty

en ollut verestänyt, et ollut verestänyt, ei ollut verestänyt, emme olleet verestäneet, ette olleet verestäneet, eivät olleet verestäneet, ei ollut verestetty

PREZENT IMPERATIV

-, verestä, verestäköön, verestäkäämme, verestäkää, verestäkööt, verestettäköön

-, älä verestä, älköön verestäkö, älkäämme verestäkö, älkää verestäkö, älkööt verestäkö, älköön verestettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon verestänyt, -, -, olkoot verestäneet, olkoon verestetty

-, -, älköön olko verestänyt, -, -, älkööt olko verestäneet, älköön olko verestetty

PREZENT CONDIȚIONAL

verestäisin, verestäisit, verestäisi, verestäisimme, verestäisitte, verestäisivät, verestettäisiin

en verestäisi, et verestäisi, ei verestäisi, emme verestäisi, ette verestäisi, eivät verestäisi, ei verestettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin verestänyt, olisit verestänyt, olisi verestänyt, olisimme verestäneet, olisitte verestäneet, olisivat verestäneet, oltaisiin verestetty

en olisi verestänyt, et olisi verestänyt, ei olisi verestänyt, emme olisi verestäneet, ette olisi verestäneet, eivät olisi verestäneet, ei olisi verestetty

PREZENT POTENȚIAL

verestänen, verestänet, verestänee, verestänemme, verestänette, verestänevät, verestettäneen

en verestäne, et verestäne, ei verestäne, emme verestäne, ette verestäne, eivät verestäne, ei verestettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen verestänyt, lienet verestänyt, lienee verestänyt, lienemme verestäneet, lienette verestäneet, lienevät verestäneet, lienee verestetty

en liene verestänyt, et liene verestänyt, ei liene verestänyt, emme liene verestäneet, ette liene verestäneet, eivät liene verestäneet, ei liene verestetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: verestää    FORMA LUNGĂ: verestääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: verestäessä   INSTRUCTIV: verestäen  INESIV PASIV: verestettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: verestämään   INESIV: verestämässä  ELATIV: verestämästä

ADESIV: verestämällä  ABESIV: verestämättä  INSTRUCTIV: verestämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: verestäminen   PARTITIV: verestäminen

INFINITIVUL CINCI: verestämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: verestävä  (gen. verestävän)   PASIV: verestettävä   (gen. verestettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: verestänyt                     PASIV: verestetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: verestäjä (pl.gen. verestäjien)  ADJECTIV NEGATIV: verestämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): verestys

 

 

viistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

viistän, viistät, viistää, viistämme, viistätte, viistävät, viistetään

en viistä, et viistä, ei viistä, emme viistä, ette viistä, eivät viistä, ei viistetä

IMPERFECT INDICATIV

viistin, viistit, viisti, viistimme, viistitte, viistivät, viistettiin

en viistänyt, et viistänyt, ei viistänyt, emme viistäneet, ette viistäneet, eivät viistäneet, ei viistetty

PERFECT INDICATIV

olen viistänyt, olet viistänyt, on viistänyt, olemme viistäneet, olette viistäneet, ovat viistäneet, on viistetty

en ole viistänyt, et ole viistänyt, ei ole viistänyt, emme ole viistäneet, ette ole viistäneet, eivät ole viistäneet, ei ole viistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin viistänyt, olit viistänyt, oli viistänyt, olimme viistäneet, olitte viistäneet, olivat viistäneet, oli viistetty

en ollut viistänyt, et ollut viistänyt, ei ollut viistänyt, emme olleet viistäneet, ette olleet viistäneet, eivät olleet viistäneet, ei ollut viistetty

PREZENT IMPERATIV

-, viistä, viistäköön, viistäkäämme, viistäkää, viistäkööt, viistettäköön

-, älä viistä, älköön viistäkö, älkäämme viistäkö, älkää viistäkö, älkööt viistäkö, älköön viistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon viistänyt, -, -, olkoot viistäneet, olkoon viistetty

-, -, älköön olko viistänyt, -, -, älkööt olko viistäneet, älköön olko viistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

viistäisin, viistäisit, viistäisi, viistäisimme, viistäisitte, viistäisivät, viistettäisiin

en viistäisi, et viistäisi, ei viistäisi, emme viistäisi, ette viistäisi, eivät viistäisi, ei viistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin viistänyt, olisit viistänyt, olisi viistänyt, olisimme viistäneet, olisitte viistäneet, olisivat viistäneet, oltaisiin viistetty

en olisi viistänyt, et olisi viistänyt, ei olisi viistänyt, emme olisi viistäneet, ette olisi viistäneet, eivät olisi viistäneet, ei olisi viistetty

PREZENT POTENȚIAL

viistänen, viistänet, viistänee, viistänemme, viistänette, viistänevät, viistettäneen

en viistäne, et viistäne, ei viistäne, emme viistäne, ette viistäne, eivät viistäne, ei viistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen viistänyt, lienet viistänyt, lienee viistänyt, lienemme viistäneet, lienette viistäneet, lienevät viistäneet, lienee viistetty

en liene viistänyt, et liene viistänyt, ei liene viistänyt, emme liene viistäneet, ette liene viistäneet, eivät liene viistäneet, ei liene viistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: viistää    FORMA LUNGĂ: viistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: viistäessä   INSTRUCTIV: viistäen  INESIV PASIV: viistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: viistämään   INESIV: viistämässä  ELATIV: viistämästä

ADESIV: viistämällä  ABESIV: viistämättä  INSTRUCTIV: viistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: viistäminen   PARTITIV: viistäminen

INFINITIVUL CINCI: viistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: viistävä  (gen. viistävän)   PASIV: viistettävä   (gen. viistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: viistänyt                    PASIV: viistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: viistäjä (pl.gen. viistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: viistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): viisto

 

 

virkistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

virkistän, virkistät, virkistää, virkistämme, virkistätte, virkistävät, virkistetään

en virkistä, et virkistä, ei virkistä, emme virkistä, ette virkistä, eivät virkistä, ei virkistetä

IMPERFECT INDICATIV

virkistin, virkistit, virkisti, virkistimme, virkistitte, virkistivät, virkistettiin

en virkistänyt, et virkistänyt, ei virkistänyt, emme virkistäneet, ette virkistäneet, eivät virkistäneet, ei virkistetty

PERFECT INDICATIV

olen virkistänyt, olet virkistänyt, on virkistänyt, olemme virkistäneet, olette virkistäneet, ovat virkistäneet, on virkistetty

en ole virkistänyt, et ole virkistänyt, ei ole virkistänyt, emme ole virkistäneet, ette ole virkistäneet, eivät ole virkistäneet, ei ole virkistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin virkistänyt, olit virkistänyt, oli virkistänyt, olimme virkistäneet, olitte virkistäneet, olivat virkistäneet, oli virkistetty

en ollut virkistänyt, et ollut virkistänyt, ei ollut virkistänyt, emme olleet virkistäneet, ette olleet virkistäneet, eivät olleet virkistäneet, ei ollut virkistetty

PREZENT IMPERATIV

-, virkistä, virkistäköön, virkistäkäämme, virkistäkää, virkistäkööt, virkistettäköön

-, älä virkistä, älköön virkistäkö, älkäämme virkistäkö, älkää virkistäkö, älkööt virkistäkö, älköön virkistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon virkistänyt, -, -, olkoot virkistäneet, olkoon virkistetty

-, -, älköön olko virkistänyt, -, -, älkööt olko virkistäneet, älköön olko virkistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

virkistäisin, virkistäisit, virkistäisi, virkistäisimme, virkistäisitte, virkistäisivät, virkistettäisiin

en virkistäisi, et virkistäisi, ei virkistäisi, emme virkistäisi, ette virkistäisi, eivät virkistäisi, ei virkistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin virkistänyt, olisit virkistänyt, olisi virkistänyt, olisimme virkistäneet, olisitte virkistäneet, olisivat virkistäneet, oltaisiin virkistetty

en olisi virkistänyt, et olisi virkistänyt, ei olisi virkistänyt, emme olisi virkistäneet, ette olisi virkistäneet, eivät olisi virkistäneet, ei olisi virkistetty

PREZENT POTENȚIAL

virkistänen, virkistänet, virkistänee, virkistänemme, virkistänette, virkistänevät, virkistettäneen

en virkistäne, et virkistäne, ei virkistäne, emme virkistäne, ette virkistäne, eivät virkistäne, ei virkistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen virkistänyt, lienet virkistänyt, lienee virkistänyt, lienemme virkistäneet, lienette virkistäneet, lienevät virkistäneet, lienee virkistetty

en liene virkistänyt, et liene virkistänyt, ei liene virkistänyt, emme liene virkistäneet, ette liene virkistäneet, eivät liene virkistäneet, ei liene virkistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: virkistää    FORMA LUNGĂ: virkistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: virkistäessä   INSTRUCTIV: virkistäen  INESIV PASIV: virkistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: virkistämään   INESIV: virkistämässä  ELATIV: virkistämästä

ADESIV: virkistämällä  ABESIV: virkistämättä  INSTRUCTIV: virkistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: virkistäminen   PARTITIV: virkistäminen

INFINITIVUL CINCI: virkistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: virkistävä  (gen. virkistävän)   PASIV: virkistettävä   (gen. virkistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: virkistänyt                      PASIV: virkistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: virkistäjä (pl.gen. virkistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: virkistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): virkistys

 

 

virnistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

virnistän, virnistät, virnistää, virnistämme, virnistätte, virnistävät, virnistetään

en virnistä, et virnistä, ei virnistä, emme virnistä, ette virnistä, eivät virnistä, ei virnistetä

IMPERFECT INDICATIV

virnistin, virnistit, virnisti, virnistimme, virnistitte, virnistivät, virnistettiin

en virnistänyt, et virnistänyt, ei virnistänyt, emme virnistäneet, ette virnistäneet, eivät virnistäneet, ei virnistetty

PERFECT INDICATIV

olen virnistänyt, olet virnistänyt, on virnistänyt, olemme virnistäneet, olette virnistäneet, ovat virnistäneet, on virnistetty

en ole virnistänyt, et ole virnistänyt, ei ole virnistänyt, emme ole virnistäneet, ette ole virnistäneet, eivät ole virnistäneet, ei ole virnistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin virnistänyt, olit virnistänyt, oli virnistänyt, olimme virnistäneet, olitte virnistäneet, olivat virnistäneet, oli virnistetty

en ollut virnistänyt, et ollut virnistänyt, ei ollut virnistänyt, emme olleet virnistäneet, ette olleet virnistäneet, eivät olleet virnistäneet, ei ollut virnistetty

PREZENT IMPERATIV

-, virnistä, virnistäköön, virnistäkäämme, virnistäkää, virnistäkööt, virnistettäköön

-, älä virnistä, älköön virnistäkö, älkäämme virnistäkö, älkää virnistäkö, älkööt virnistäkö, älköön virnistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon virnistänyt, -, -, olkoot virnistäneet, olkoon virnistetty

-, -, älköön olko virnistänyt, -, -, älkööt olko virnistäneet, älköön olko virnistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

virnistäisin, virnistäisit, virnistäisi, virnistäisimme, virnistäisitte, virnistäisivät, virnistettäisiin

en virnistäisi, et virnistäisi, ei virnistäisi, emme virnistäisi, ette virnistäisi, eivät virnistäisi, ei virnistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin virnistänyt, olisit virnistänyt, olisi virnistänyt, olisimme virnistäneet, olisitte virnistäneet, olisivat virnistäneet, oltaisiin virnistetty

en olisi virnistänyt, et olisi virnistänyt, ei olisi virnistänyt, emme olisi virnistäneet, ette olisi virnistäneet, eivät olisi virnistäneet, ei olisi virnistetty

PREZENT POTENȚIAL

virnistänen, virnistänet, virnistänee, virnistänemme, virnistänette, virnistänevät, virnistettäneen

en virnistäne, et virnistäne, ei virnistäne, emme virnistäne, ette virnistäne, eivät virnistäne, ei virnistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen virnistänyt, lienet virnistänyt, lienee virnistänyt, lienemme virnistäneet, lienette virnistäneet, lienevät virnistäneet, lienee virnistetty

en liene virnistänyt, et liene virnistänyt, ei liene virnistänyt, emme liene virnistäneet, ette liene virnistäneet, eivät liene virnistäneet, ei liene virnistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: virnistää    FORMA LUNGĂ: virnistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: virnistäessä   INSTRUCTIV: virnistäen  INESIV PASIV: virnistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: virnistämään   INESIV: virnistämässä  ELATIV: virnistämästä

ADESIV: virnistämällä  ABESIV: virnistämättä  INSTRUCTIV: virnistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: virnistäminen   PARTITIV: virnistäminen

INFINITIVUL CINCI: virnistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: virnistävä  (gen. virnistävän)   PASIV: virnistettävä   (gen. virnistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: virnistänyt                      PASIV: virnistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: virnistäjä (pl.gen. virnistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: virnistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): virnistys

 

 

voimaperäistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

voimaperäistän, voimaperäistät, voimaperäistää, voimaperäistämme, voimaperäistätte, voimaperäistävät, voimaperäistetään

en voimaperäistä, et voimaperäistä, ei voimaperäistä, emme voimaperäistä, ette voimaperäistä, eivät voimaperäistä, ei voimaperäistetä

IMPERFECT INDICATIV

voimaperäistin, voimaperäistit, voimaperäisti, voimaperäistimme, voimaperäistitte, voimaperäistivät, voimaperäistettiin

en voimaperäistänyt, et voimaperäistänyt, ei voimaperäistänyt, emme voimaperäistäneet, ette voimaperäistäneet, eivät voimaperäistäneet, ei voimaperäistetty

PERFECT INDICATIV

olen voimaperäistänyt, olet voimaperäistänyt, on voimaperäistänyt, olemme voimaperäistäneet, olette voimaperäistäneet, ovat voimaperäistäneet, on voimaperäistetty

en ole voimaperäistänyt, et ole voimaperäistänyt, ei ole voimaperäistänyt, emme ole voimaperäistäneet, ette ole voimaperäistäneet, eivät ole voimaperäistäneet, ei ole voimaperäistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin voimaperäistänyt, olit voimaperäistänyt, oli voimaperäistänyt, olimme voimaperäistäneet, olitte voimaperäistäneet, olivat voimaperäistäneet, oli voimaperäistetty

en ollut voimaperäistänyt, et ollut voimaperäistänyt, ei ollut voimaperäistänyt, emme olleet voimaperäistäneet, ette olleet voimaperäistäneet, eivät olleet voimaperäistäneet, ei ollut voimaperäistetty

PREZENT IMPERATIV

-, voimaperäistä, voimaperäistäköön, voimaperäistäkäämme, voimaperäistäkää, voimaperäistäkööt, voimaperäistettäköön

-, älä voimaperäistä, älköön voimaperäistäkö, älkäämme voimaperäistäkö, älkää voimaperäistäkö, älkööt voimaperäistäkö, älköön voimaperäistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon voimaperäistänyt, -, -, olkoot voimaperäistäneet, olkoon voimaperäistetty

-, -, älköön olko voimaperäistänyt, -, -, älkööt olko voimaperäistäneet, älköön olko voimaperäistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

voimaperäistäisin, voimaperäistäisit, voimaperäistäisi, voimaperäistäisimme, voimaperäistäisitte, voimaperäistäisivät, voimaperäistettäisiin

en voimaperäistäisi, et voimaperäistäisi, ei voimaperäistäisi, emme voimaperäistäisi, ette voimaperäistäisi, eivät voimaperäistäisi, ei voimaperäistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin voimaperäistänyt, olisit voimaperäistänyt, olisi voimaperäistänyt, olisimme voimaperäistäneet, olisitte voimaperäistäneet, olisivat voimaperäistäneet, oltaisiin voimaperäistetty

en olisi voimaperäistänyt, et olisi voimaperäistänyt, ei olisi voimaperäistänyt, emme olisi voimaperäistäneet, ette olisi voimaperäistäneet, eivät olisi voimaperäistäneet, ei olisi voimaperäistetty

PREZENT POTENȚIAL

voimaperäistänen, voimaperäistänet, voimaperäistänee, voimaperäistänemme, voimaperäistänette, voimaperäistänevät, voimaperäistettäneen

en voimaperäistäne, et voimaperäistäne, ei voimaperäistäne, emme voimaperäistäne, ette voimaperäistäne, eivät voimaperäistäne, ei voimaperäistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen voimaperäistänyt, lienet voimaperäistänyt, lienee voimaperäistänyt, lienemme voimaperäistäneet, lienette voimaperäistäneet, lienevät voimaperäistäneet, lienee voimaperäistetty

en liene voimaperäistänyt, et liene voimaperäistänyt, ei liene voimaperäistänyt, emme liene voimaperäistäneet, ette liene voimaperäistäneet, eivät liene voimaperäistäneet, ei liene voimaperäistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: voimaperäistää    FORMA LUNGĂ: voimaperäistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: voimaperäistäessä   INSTRUCTIV: voimaperäistäen  INESIV PASIV: voimaperäistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: voimaperäistämään   INESIV: voimaperäistämässä  ELATIV: voimaperäistämästä

ADESIV: voimaperäistämällä  ABESIV: voimaperäistämättä  INSTRUCTIV: voimaperäistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: voimaperäistäminen   PARTITIV: voimaperäistäminen

INFINITIVUL CINCI: voimaperäistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: voimaperäistävä  (gen. voimaperäistävän)   PASIV: voimaperäistettävä   (gen. voimaperäistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: voimaperäistänyt                           PASIV: voimaperäistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: voimaperäistäjä (pl.gen. voimaperäistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: voimaperäistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): voimaperäistys

 

 

vähimmäistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

vähimmäistän, vähimmäistät, vähimmäistää, vähimmäistämme, vähimmäistätte, vähimmäistävät, vähimmäistetään

en vähimmäistä, et vähimmäistä, ei vähimmäistä, emme vähimmäistä, ette vähimmäistä, eivät vähimmäistä, ei vähimmäistetä

IMPERFECT INDICATIV

vähimmäistin, vähimmäistit, vähimmäisti, vähimmäistimme, vähimmäistitte, vähimmäistivät, vähimmäistettiin

en vähimmäistänyt, et vähimmäistänyt, ei vähimmäistänyt, emme vähimmäistäneet, ette vähimmäistäneet, eivät vähimmäistäneet, ei vähimmäistetty

PERFECT INDICATIV

olen vähimmäistänyt, olet vähimmäistänyt, on vähimmäistänyt, olemme vähimmäistäneet, olette vähimmäistäneet, ovat vähimmäistäneet, on vähimmäistetty

en ole vähimmäistänyt, et ole vähimmäistänyt, ei ole vähimmäistänyt, emme ole vähimmäistäneet, ette ole vähimmäistäneet, eivät ole vähimmäistäneet, ei ole vähimmäistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin vähimmäistänyt, olit vähimmäistänyt, oli vähimmäistänyt, olimme vähimmäistäneet, olitte vähimmäistäneet, olivat vähimmäistäneet, oli vähimmäistetty

en ollut vähimmäistänyt, et ollut vähimmäistänyt, ei ollut vähimmäistänyt, emme olleet vähimmäistäneet, ette olleet vähimmäistäneet, eivät olleet vähimmäistäneet, ei ollut vähimmäistetty

PREZENT IMPERATIV

-, vähimmäistä, vähimmäistäköön, vähimmäistäkäämme, vähimmäistäkää, vähimmäistäkööt, vähimmäistettäköön

-, älä vähimmäistä, älköön vähimmäistäkö, älkäämme vähimmäistäkö, älkää vähimmäistäkö, älkööt vähimmäistäkö, älköön vähimmäistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon vähimmäistänyt, -, -, olkoot vähimmäistäneet, olkoon vähimmäistetty

-, -, älköön olko vähimmäistänyt, -, -, älkööt olko vähimmäistäneet, älköön olko vähimmäistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

vähimmäistäisin, vähimmäistäisit, vähimmäistäisi, vähimmäistäisimme, vähimmäistäisitte, vähimmäistäisivät, vähimmäistettäisiin

en vähimmäistäisi, et vähimmäistäisi, ei vähimmäistäisi, emme vähimmäistäisi, ette vähimmäistäisi, eivät vähimmäistäisi, ei vähimmäistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin vähimmäistänyt, olisit vähimmäistänyt, olisi vähimmäistänyt, olisimme vähimmäistäneet, olisitte vähimmäistäneet, olisivat vähimmäistäneet, oltaisiin vähimmäistetty

en olisi vähimmäistänyt, et olisi vähimmäistänyt, ei olisi vähimmäistänyt, emme olisi vähimmäistäneet, ette olisi vähimmäistäneet, eivät olisi vähimmäistäneet, ei olisi vähimmäistetty

PREZENT POTENȚIAL

vähimmäistänen, vähimmäistänet, vähimmäistänee, vähimmäistänemme, vähimmäistänette, vähimmäistänevät, vähimmäistettäneen

en vähimmäistäne, et vähimmäistäne, ei vähimmäistäne, emme vähimmäistäne, ette vähimmäistäne, eivät vähimmäistäne, ei vähimmäistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen vähimmäistänyt, lienet vähimmäistänyt, lienee vähimmäistänyt, lienemme vähimmäistäneet, lienette vähimmäistäneet, lienevät vähimmäistäneet, lienee vähimmäistetty

en liene vähimmäistänyt, et liene vähimmäistänyt, ei liene vähimmäistänyt, emme liene vähimmäistäneet, ette liene vähimmäistäneet, eivät liene vähimmäistäneet, ei liene vähimmäistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: vähimmäistää    FORMA LUNGĂ: vähimmäistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: vähimmäistäessä   INSTRUCTIV: vähimmäistäen  INESIV PASIV: vähimmäistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: vähimmäistämään   INESIV: vähimmäistämässä  ELATIV: vähimmäistämästä

ADESIV: vähimmäistämällä  ABESIV: vähimmäistämättä  INSTRUCTIV: vähimmäistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: vähimmäistäminen   PARTITIV: vähimmäistäminen

INFINITIVUL CINCI: vähimmäistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: vähimmäistävä  (gen. vähimmäistävän)   PASIV: vähimmäistettävä   (gen. vähimmäistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: vähimmäistänyt                         PASIV: vähimmäistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: vähimmäistäjä (pl.gen. vähimmäistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: vähimmäistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): vähimmäistys

 

 

väistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

väistän, väistät, väistää, väistämme, väistätte, väistävät, väistetään

en väistä, et väistä, ei väistä, emme väistä, ette väistä, eivät väistä, ei väistetä

IMPERFECT INDICATIV

väistin, väistit, väisti, väistimme, väistitte, väistivät, väistettiin

en väistänyt, et väistänyt, ei väistänyt, emme väistäneet, ette väistäneet, eivät väistäneet, ei väistetty

PERFECT INDICATIV

olen väistänyt, olet väistänyt, on väistänyt, olemme väistäneet, olette väistäneet, ovat väistäneet, on väistetty

en ole väistänyt, et ole väistänyt, ei ole väistänyt, emme ole väistäneet, ette ole väistäneet, eivät ole väistäneet, ei ole väistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin väistänyt, olit väistänyt, oli väistänyt, olimme väistäneet, olitte väistäneet, olivat väistäneet, oli väistetty

en ollut väistänyt, et ollut väistänyt, ei ollut väistänyt, emme olleet väistäneet, ette olleet väistäneet, eivät olleet väistäneet, ei ollut väistetty

PREZENT IMPERATIV

-, väistä, väistäköön, väistäkäämme, väistäkää, väistäkööt, väistettäköön

-, älä väistä, älköön väistäkö, älkäämme väistäkö, älkää väistäkö, älkööt väistäkö, älköön väistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon väistänyt, -, -, olkoot väistäneet, olkoon väistetty

-, -, älköön olko väistänyt, -, -, älkööt olko väistäneet, älköön olko väistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

väistäisin, väistäisit, väistäisi, väistäisimme, väistäisitte, väistäisivät, väistettäisiin

en väistäisi, et väistäisi, ei väistäisi, emme väistäisi, ette väistäisi, eivät väistäisi, ei väistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin väistänyt, olisit väistänyt, olisi väistänyt, olisimme väistäneet, olisitte väistäneet, olisivat väistäneet, oltaisiin väistetty

en olisi väistänyt, et olisi väistänyt, ei olisi väistänyt, emme olisi väistäneet, ette olisi väistäneet, eivät olisi väistäneet, ei olisi väistetty

PREZENT POTENȚIAL

väistänen, väistänet, väistänee, väistänemme, väistänette, väistänevät, väistettäneen

en väistäne, et väistäne, ei väistäne, emme väistäne, ette väistäne, eivät väistäne, ei väistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen väistänyt, lienet väistänyt, lienee väistänyt, lienemme väistäneet, lienette väistäneet, lienevät väistäneet, lienee väistetty

en liene väistänyt, et liene väistänyt, ei liene väistänyt, emme liene väistäneet, ette liene väistäneet, eivät liene väistäneet, ei liene väistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: väistää    FORMA LUNGĂ: väistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: väistäessä   INSTRUCTIV: väistäen  INESIV PASIV: väistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: väistämään   INESIV: väistämässä  ELATIV: väistämästä

ADESIV: väistämällä  ABESIV: väistämättä  INSTRUCTIV: väistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: väistäminen   PARTITIV: väistäminen

INFINITIVUL CINCI: väistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: väistävä  (gen. väistävän)   PASIV: väistettävä   (gen. väistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: väistänyt                    PASIV: väistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: väistäjä (pl.gen. väistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: väistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): väistö

 

 

välistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

välistän, välistät, välistää, välistämme, välistätte, välistävät, välistetään

en välistä, et välistä, ei välistä, emme välistä, ette välistä, eivät välistä, ei välistetä

IMPERFECT INDICATIV

välistin, välistit, välisti, välistimme, välistitte, välistivät, välistettiin

en välistänyt, et välistänyt, ei välistänyt, emme välistäneet, ette välistäneet, eivät välistäneet, ei välistetty

PERFECT INDICATIV

olen välistänyt, olet välistänyt, on välistänyt, olemme välistäneet, olette välistäneet, ovat välistäneet, on välistetty

en ole välistänyt, et ole välistänyt, ei ole välistänyt, emme ole välistäneet, ette ole välistäneet, eivät ole välistäneet, ei ole välistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin välistänyt, olit välistänyt, oli välistänyt, olimme välistäneet, olitte välistäneet, olivat välistäneet, oli välistetty

en ollut välistänyt, et ollut välistänyt, ei ollut välistänyt, emme olleet välistäneet, ette olleet välistäneet, eivät olleet välistäneet, ei ollut välistetty

PREZENT IMPERATIV

-, välistä, välistäköön, välistäkäämme, välistäkää, välistäkööt, välistettäköön

-, älä välistä, älköön välistäkö, älkäämme välistäkö, älkää välistäkö, älkööt välistäkö, älköön välistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon välistänyt, -, -, olkoot välistäneet, olkoon välistetty

-, -, älköön olko välistänyt, -, -, älkööt olko välistäneet, älköön olko välistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

välistäisin, välistäisit, välistäisi, välistäisimme, välistäisitte, välistäisivät, välistettäisiin

en välistäisi, et välistäisi, ei välistäisi, emme välistäisi, ette välistäisi, eivät välistäisi, ei välistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin välistänyt, olisit välistänyt, olisi välistänyt, olisimme välistäneet, olisitte välistäneet, olisivat välistäneet, oltaisiin välistetty

en olisi välistänyt, et olisi välistänyt, ei olisi välistänyt, emme olisi välistäneet, ette olisi välistäneet, eivät olisi välistäneet, ei olisi välistetty

PREZENT POTENȚIAL

välistänen, välistänet, välistänee, välistänemme, välistänette, välistänevät, välistettäneen

en välistäne, et välistäne, ei välistäne, emme välistäne, ette välistäne, eivät välistäne, ei välistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen välistänyt, lienet välistänyt, lienee välistänyt, lienemme välistäneet, lienette välistäneet, lienevät välistäneet, lienee välistetty

en liene välistänyt, et liene välistänyt, ei liene välistänyt, emme liene välistäneet, ette liene välistäneet, eivät liene välistäneet, ei liene välistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: välistää    FORMA LUNGĂ: välistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: välistäessä   INSTRUCTIV: välistäen  INESIV PASIV: välistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: välistämään   INESIV: välistämässä  ELATIV: välistämästä

ADESIV: välistämällä  ABESIV: välistämättä  INSTRUCTIV: välistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: välistäminen   PARTITIV: välistäminen

INFINITIVUL CINCI: välistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: välistävä  (gen. välistävän)   PASIV: välistettävä   (gen. välistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: välistänyt                     PASIV: välistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: välistäjä (pl.gen. välistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: välistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): välistys

 

 

vääristää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

vääristän, vääristät, vääristää, vääristämme, vääristätte, vääristävät, vääristetään

en vääristä, et vääristä, ei vääristä, emme vääristä, ette vääristä, eivät vääristä, ei vääristetä

IMPERFECT INDICATIV

vääristin, vääristit, vääristi, vääristimme, vääristitte, vääristivät, vääristettiin

en vääristänyt, et vääristänyt, ei vääristänyt, emme vääristäneet, ette vääristäneet, eivät vääristäneet, ei vääristetty

PERFECT INDICATIV

olen vääristänyt, olet vääristänyt, on vääristänyt, olemme vääristäneet, olette vääristäneet, ovat vääristäneet, on vääristetty

en ole vääristänyt, et ole vääristänyt, ei ole vääristänyt, emme ole vääristäneet, ette ole vääristäneet, eivät ole vääristäneet, ei ole vääristetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin vääristänyt, olit vääristänyt, oli vääristänyt, olimme vääristäneet, olitte vääristäneet, olivat vääristäneet, oli vääristetty

en ollut vääristänyt, et ollut vääristänyt, ei ollut vääristänyt, emme olleet vääristäneet, ette olleet vääristäneet, eivät olleet vääristäneet, ei ollut vääristetty

PREZENT IMPERATIV

-, vääristä, vääristäköön, vääristäkäämme, vääristäkää, vääristäkööt, vääristettäköön

-, älä vääristä, älköön vääristäkö, älkäämme vääristäkö, älkää vääristäkö, älkööt vääristäkö, älköön vääristettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon vääristänyt, -, -, olkoot vääristäneet, olkoon vääristetty

-, -, älköön olko vääristänyt, -, -, älkööt olko vääristäneet, älköön olko vääristetty

PREZENT CONDIȚIONAL

vääristäisin, vääristäisit, vääristäisi, vääristäisimme, vääristäisitte, vääristäisivät, vääristettäisiin

en vääristäisi, et vääristäisi, ei vääristäisi, emme vääristäisi, ette vääristäisi, eivät vääristäisi, ei vääristettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin vääristänyt, olisit vääristänyt, olisi vääristänyt, olisimme vääristäneet, olisitte vääristäneet, olisivat vääristäneet, oltaisiin vääristetty

en olisi vääristänyt, et olisi vääristänyt, ei olisi vääristänyt, emme olisi vääristäneet, ette olisi vääristäneet, eivät olisi vääristäneet, ei olisi vääristetty

PREZENT POTENȚIAL

vääristänen, vääristänet, vääristänee, vääristänemme, vääristänette, vääristänevät, vääristettäneen

en vääristäne, et vääristäne, ei vääristäne, emme vääristäne, ette vääristäne, eivät vääristäne, ei vääristettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen vääristänyt, lienet vääristänyt, lienee vääristänyt, lienemme vääristäneet, lienette vääristäneet, lienevät vääristäneet, lienee vääristetty

en liene vääristänyt, et liene vääristänyt, ei liene vääristänyt, emme liene vääristäneet, ette liene vääristäneet, eivät liene vääristäneet, ei liene vääristetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: vääristää    FORMA LUNGĂ: vääristääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: vääristäessä   INSTRUCTIV: vääristäen  INESIV PASIV: vääristettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: vääristämään   INESIV: vääristämässä  ELATIV: vääristämästä

ADESIV: vääristämällä  ABESIV: vääristämättä  INSTRUCTIV: vääristämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: vääristäminen   PARTITIV: vääristäminen

INFINITIVUL CINCI: vääristämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: vääristävä  (gen. vääristävän)   PASIV: vääristettävä   (gen. vääristettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: vääristänyt                      PASIV: vääristetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: vääristäjä (pl.gen. vääristäjien)  ADJECTIV NEGATIV: vääristämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): vääristys

 

 

yhdistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

yhdistän, yhdistät, yhdistää, yhdistämme, yhdistätte, yhdistävät, yhdistetään

en yhdistä, et yhdistä, ei yhdistä, emme yhdistä, ette yhdistä, eivät yhdistä, ei yhdistetä

IMPERFECT INDICATIV

yhdistin, yhdistit, yhdisti, yhdistimme, yhdistitte, yhdistivät, yhdistettiin

en yhdistänyt, et yhdistänyt, ei yhdistänyt, emme yhdistäneet, ette yhdistäneet, eivät yhdistäneet, ei yhdistetty

PERFECT INDICATIV

olen yhdistänyt, olet yhdistänyt, on yhdistänyt, olemme yhdistäneet, olette yhdistäneet, ovat yhdistäneet, on yhdistetty

en ole yhdistänyt, et ole yhdistänyt, ei ole yhdistänyt, emme ole yhdistäneet, ette ole yhdistäneet, eivät ole yhdistäneet, ei ole yhdistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin yhdistänyt, olit yhdistänyt, oli yhdistänyt, olimme yhdistäneet, olitte yhdistäneet, olivat yhdistäneet, oli yhdistetty

en ollut yhdistänyt, et ollut yhdistänyt, ei ollut yhdistänyt, emme olleet yhdistäneet, ette olleet yhdistäneet, eivät olleet yhdistäneet, ei ollut yhdistetty

PREZENT IMPERATIV

-, yhdistä, yhdistäköön, yhdistäkäämme, yhdistäkää, yhdistäkööt, yhdistettäköön

-, älä yhdistä, älköön yhdistäkö, älkäämme yhdistäkö, älkää yhdistäkö, älkööt yhdistäkö, älköön yhdistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon yhdistänyt, -, -, olkoot yhdistäneet, olkoon yhdistetty

-, -, älköön olko yhdistänyt, -, -, älkööt olko yhdistäneet, älköön olko yhdistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

yhdistäisin, yhdistäisit, yhdistäisi, yhdistäisimme, yhdistäisitte, yhdistäisivät, yhdistettäisiin

en yhdistäisi, et yhdistäisi, ei yhdistäisi, emme yhdistäisi, ette yhdistäisi, eivät yhdistäisi, ei yhdistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin yhdistänyt, olisit yhdistänyt, olisi yhdistänyt, olisimme yhdistäneet, olisitte yhdistäneet, olisivat yhdistäneet, oltaisiin yhdistetty

en olisi yhdistänyt, et olisi yhdistänyt, ei olisi yhdistänyt, emme olisi yhdistäneet, ette olisi yhdistäneet, eivät olisi yhdistäneet, ei olisi yhdistetty

PREZENT POTENȚIAL

yhdistänen, yhdistänet, yhdistänee, yhdistänemme, yhdistänette, yhdistänevät, yhdistettäneen

en yhdistäne, et yhdistäne, ei yhdistäne, emme yhdistäne, ette yhdistäne, eivät yhdistäne, ei yhdistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen yhdistänyt, lienet yhdistänyt, lienee yhdistänyt, lienemme yhdistäneet, lienette yhdistäneet, lienevät yhdistäneet, lienee yhdistetty

en liene yhdistänyt, et liene yhdistänyt, ei liene yhdistänyt, emme liene yhdistäneet, ette liene yhdistäneet, eivät liene yhdistäneet, ei liene yhdistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: yhdistää    FORMA LUNGĂ: yhdistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: yhdistäessä   INSTRUCTIV: yhdistäen  INESIV PASIV: yhdistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: yhdistämään   INESIV: yhdistämässä  ELATIV: yhdistämästä

ADESIV: yhdistämällä  ABESIV: yhdistämättä  INSTRUCTIV: yhdistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: yhdistäminen   PARTITIV: yhdistäminen

INFINITIVUL CINCI: yhdistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: yhdistävä  (gen. yhdistävän)   PASIV: yhdistettävä   (gen. yhdistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: yhdistänyt                     PASIV: yhdistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: yhdistäjä (pl.gen. yhdistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: yhdistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): yhdistys

 

 

yhtenäistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

yhtenäistän, yhtenäistät, yhtenäistää, yhtenäistämme, yhtenäistätte, yhtenäistävät, yhtenäistetään

en yhtenäistä, et yhtenäistä, ei yhtenäistä, emme yhtenäistä, ette yhtenäistä, eivät yhtenäistä, ei yhtenäistetä

IMPERFECT INDICATIV

yhtenäistin, yhtenäistit, yhtenäisti, yhtenäistimme, yhtenäistitte, yhtenäistivät, yhtenäistettiin

en yhtenäistänyt, et yhtenäistänyt, ei yhtenäistänyt, emme yhtenäistäneet, ette yhtenäistäneet, eivät yhtenäistäneet, ei yhtenäistetty

PERFECT INDICATIV

olen yhtenäistänyt, olet yhtenäistänyt, on yhtenäistänyt, olemme yhtenäistäneet, olette yhtenäistäneet, ovat yhtenäistäneet, on yhtenäistetty

en ole yhtenäistänyt, et ole yhtenäistänyt, ei ole yhtenäistänyt, emme ole yhtenäistäneet, ette ole yhtenäistäneet, eivät ole yhtenäistäneet, ei ole yhtenäistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin yhtenäistänyt, olit yhtenäistänyt, oli yhtenäistänyt, olimme yhtenäistäneet, olitte yhtenäistäneet, olivat yhtenäistäneet, oli yhtenäistetty

en ollut yhtenäistänyt, et ollut yhtenäistänyt, ei ollut yhtenäistänyt, emme olleet yhtenäistäneet, ette olleet yhtenäistäneet, eivät olleet yhtenäistäneet, ei ollut yhtenäistetty

PREZENT IMPERATIV

-, yhtenäistä, yhtenäistäköön, yhtenäistäkäämme, yhtenäistäkää, yhtenäistäkööt, yhtenäistettäköön

-, älä yhtenäistä, älköön yhtenäistäkö, älkäämme yhtenäistäkö, älkää yhtenäistäkö, älkööt yhtenäistäkö, älköön yhtenäistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon yhtenäistänyt, -, -, olkoot yhtenäistäneet, olkoon yhtenäistetty

-, -, älköön olko yhtenäistänyt, -, -, älkööt olko yhtenäistäneet, älköön olko yhtenäistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

yhtenäistäisin, yhtenäistäisit, yhtenäistäisi, yhtenäistäisimme, yhtenäistäisitte, yhtenäistäisivät, yhtenäistettäisiin

en yhtenäistäisi, et yhtenäistäisi, ei yhtenäistäisi, emme yhtenäistäisi, ette yhtenäistäisi, eivät yhtenäistäisi, ei yhtenäistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin yhtenäistänyt, olisit yhtenäistänyt, olisi yhtenäistänyt, olisimme yhtenäistäneet, olisitte yhtenäistäneet, olisivat yhtenäistäneet, oltaisiin yhtenäistetty

en olisi yhtenäistänyt, et olisi yhtenäistänyt, ei olisi yhtenäistänyt, emme olisi yhtenäistäneet, ette olisi yhtenäistäneet, eivät olisi yhtenäistäneet, ei olisi yhtenäistetty

PREZENT POTENȚIAL

yhtenäistänen, yhtenäistänet, yhtenäistänee, yhtenäistänemme, yhtenäistänette, yhtenäistänevät, yhtenäistettäneen

en yhtenäistäne, et yhtenäistäne, ei yhtenäistäne, emme yhtenäistäne, ette yhtenäistäne, eivät yhtenäistäne, ei yhtenäistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen yhtenäistänyt, lienet yhtenäistänyt, lienee yhtenäistänyt, lienemme yhtenäistäneet, lienette yhtenäistäneet, lienevät yhtenäistäneet, lienee yhtenäistetty

en liene yhtenäistänyt, et liene yhtenäistänyt, ei liene yhtenäistänyt, emme liene yhtenäistäneet, ette liene yhtenäistäneet, eivät liene yhtenäistäneet, ei liene yhtenäistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: yhtenäistää    FORMA LUNGĂ: yhtenäistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: yhtenäistäessä   INSTRUCTIV: yhtenäistäen  INESIV PASIV: yhtenäistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: yhtenäistämään   INESIV: yhtenäistämässä  ELATIV: yhtenäistämästä

ADESIV: yhtenäistämällä  ABESIV: yhtenäistämättä  INSTRUCTIV: yhtenäistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: yhtenäistäminen   PARTITIV: yhtenäistäminen

INFINITIVUL CINCI: yhtenäistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: yhtenäistävä  (gen. yhtenäistävän)   PASIV: yhtenäistettävä   (gen. yhtenäistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: yhtenäistänyt                        PASIV: yhtenäistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: yhtenäistäjä (pl.gen. yhtenäistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: yhtenäistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): yhtenäistys

 

 

yhtäläistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

yhtäläistän, yhtäläistät, yhtäläistää, yhtäläistämme, yhtäläistätte, yhtäläistävät, yhtäläistetään

en yhtäläistä, et yhtäläistä, ei yhtäläistä, emme yhtäläistä, ette yhtäläistä, eivät yhtäläistä, ei yhtäläistetä

IMPERFECT INDICATIV

yhtäläistin, yhtäläistit, yhtäläisti, yhtäläistimme, yhtäläistitte, yhtäläistivät, yhtäläistettiin

en yhtäläistänyt, et yhtäläistänyt, ei yhtäläistänyt, emme yhtäläistäneet, ette yhtäläistäneet, eivät yhtäläistäneet, ei yhtäläistetty

PERFECT INDICATIV

olen yhtäläistänyt, olet yhtäläistänyt, on yhtäläistänyt, olemme yhtäläistäneet, olette yhtäläistäneet, ovat yhtäläistäneet, on yhtäläistetty

en ole yhtäläistänyt, et ole yhtäläistänyt, ei ole yhtäläistänyt, emme ole yhtäläistäneet, ette ole yhtäläistäneet, eivät ole yhtäläistäneet, ei ole yhtäläistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin yhtäläistänyt, olit yhtäläistänyt, oli yhtäläistänyt, olimme yhtäläistäneet, olitte yhtäläistäneet, olivat yhtäläistäneet, oli yhtäläistetty

en ollut yhtäläistänyt, et ollut yhtäläistänyt, ei ollut yhtäläistänyt, emme olleet yhtäläistäneet, ette olleet yhtäläistäneet, eivät olleet yhtäläistäneet, ei ollut yhtäläistetty

PREZENT IMPERATIV

-, yhtäläistä, yhtäläistäköön, yhtäläistäkäämme, yhtäläistäkää, yhtäläistäkööt, yhtäläistettäköön

-, älä yhtäläistä, älköön yhtäläistäkö, älkäämme yhtäläistäkö, älkää yhtäläistäkö, älkööt yhtäläistäkö, älköön yhtäläistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon yhtäläistänyt, -, -, olkoot yhtäläistäneet, olkoon yhtäläistetty

-, -, älköön olko yhtäläistänyt, -, -, älkööt olko yhtäläistäneet, älköön olko yhtäläistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

yhtäläistäisin, yhtäläistäisit, yhtäläistäisi, yhtäläistäisimme, yhtäläistäisitte, yhtäläistäisivät, yhtäläistettäisiin

en yhtäläistäisi, et yhtäläistäisi, ei yhtäläistäisi, emme yhtäläistäisi, ette yhtäläistäisi, eivät yhtäläistäisi, ei yhtäläistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin yhtäläistänyt, olisit yhtäläistänyt, olisi yhtäläistänyt, olisimme yhtäläistäneet, olisitte yhtäläistäneet, olisivat yhtäläistäneet, oltaisiin yhtäläistetty

en olisi yhtäläistänyt, et olisi yhtäläistänyt, ei olisi yhtäläistänyt, emme olisi yhtäläistäneet, ette olisi yhtäläistäneet, eivät olisi yhtäläistäneet, ei olisi yhtäläistetty

PREZENT POTENȚIAL

yhtäläistänen, yhtäläistänet, yhtäläistänee, yhtäläistänemme, yhtäläistänette, yhtäläistänevät, yhtäläistettäneen

en yhtäläistäne, et yhtäläistäne, ei yhtäläistäne, emme yhtäläistäne, ette yhtäläistäne, eivät yhtäläistäne, ei yhtäläistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen yhtäläistänyt, lienet yhtäläistänyt, lienee yhtäläistänyt, lienemme yhtäläistäneet, lienette yhtäläistäneet, lienevät yhtäläistäneet, lienee yhtäläistetty

en liene yhtäläistänyt, et liene yhtäläistänyt, ei liene yhtäläistänyt, emme liene yhtäläistäneet, ette liene yhtäläistäneet, eivät liene yhtäläistäneet, ei liene yhtäläistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: yhtäläistää    FORMA LUNGĂ: yhtäläistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: yhtäläistäessä   INSTRUCTIV: yhtäläistäen  INESIV PASIV: yhtäläistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: yhtäläistämään   INESIV: yhtäläistämässä  ELATIV: yhtäläistämästä

ADESIV: yhtäläistämällä  ABESIV: yhtäläistämättä  INSTRUCTIV: yhtäläistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: yhtäläistäminen   PARTITIV: yhtäläistäminen

INFINITIVUL CINCI: yhtäläistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: yhtäläistävä  (gen. yhtäläistävän)   PASIV: yhtäläistettävä   (gen. yhtäläistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: yhtäläistänyt                        PASIV: yhtäläistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: yhtäläistäjä (pl.gen. yhtäläistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: yhtäläistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): yhtäläistys

 

 

yksilöllistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

yksilöllistän, yksilöllistät, yksilöllistää, yksilöllistämme, yksilöllistätte, yksilöllistävät, yksilöllistetään

en yksilöllistä, et yksilöllistä, ei yksilöllistä, emme yksilöllistä, ette yksilöllistä, eivät yksilöllistä, ei yksilöllistetä

IMPERFECT INDICATIV

yksilöllistin, yksilöllistit, yksilöllisti, yksilöllistimme, yksilöllistitte, yksilöllistivät, yksilöllistettiin

en yksilöllistänyt, et yksilöllistänyt, ei yksilöllistänyt, emme yksilöllistäneet, ette yksilöllistäneet, eivät yksilöllistäneet, ei yksilöllistetty

PERFECT INDICATIV

olen yksilöllistänyt, olet yksilöllistänyt, on yksilöllistänyt, olemme yksilöllistäneet, olette yksilöllistäneet, ovat yksilöllistäneet, on yksilöllistetty

en ole yksilöllistänyt, et ole yksilöllistänyt, ei ole yksilöllistänyt, emme ole yksilöllistäneet, ette ole yksilöllistäneet, eivät ole yksilöllistäneet, ei ole yksilöllistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin yksilöllistänyt, olit yksilöllistänyt, oli yksilöllistänyt, olimme yksilöllistäneet, olitte yksilöllistäneet, olivat yksilöllistäneet, oli yksilöllistetty

en ollut yksilöllistänyt, et ollut yksilöllistänyt, ei ollut yksilöllistänyt, emme olleet yksilöllistäneet, ette olleet yksilöllistäneet, eivät olleet yksilöllistäneet, ei ollut yksilöllistetty

PREZENT IMPERATIV

-, yksilöllistä, yksilöllistäköön, yksilöllistäkäämme, yksilöllistäkää, yksilöllistäkööt, yksilöllistettäköön

-, älä yksilöllistä, älköön yksilöllistäkö, älkäämme yksilöllistäkö, älkää yksilöllistäkö, älkööt yksilöllistäkö, älköön yksilöllistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon yksilöllistänyt, -, -, olkoot yksilöllistäneet, olkoon yksilöllistetty

-, -, älköön olko yksilöllistänyt, -, -, älkööt olko yksilöllistäneet, älköön olko yksilöllistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

yksilöllistäisin, yksilöllistäisit, yksilöllistäisi, yksilöllistäisimme, yksilöllistäisitte, yksilöllistäisivät, yksilöllistettäisiin

en yksilöllistäisi, et yksilöllistäisi, ei yksilöllistäisi, emme yksilöllistäisi, ette yksilöllistäisi, eivät yksilöllistäisi, ei yksilöllistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin yksilöllistänyt, olisit yksilöllistänyt, olisi yksilöllistänyt, olisimme yksilöllistäneet, olisitte yksilöllistäneet, olisivat yksilöllistäneet, oltaisiin yksilöllistetty

en olisi yksilöllistänyt, et olisi yksilöllistänyt, ei olisi yksilöllistänyt, emme olisi yksilöllistäneet, ette olisi yksilöllistäneet, eivät olisi yksilöllistäneet, ei olisi yksilöllistetty

PREZENT POTENȚIAL

yksilöllistänen, yksilöllistänet, yksilöllistänee, yksilöllistänemme, yksilöllistänette, yksilöllistänevät, yksilöllistettäneen

en yksilöllistäne, et yksilöllistäne, ei yksilöllistäne, emme yksilöllistäne, ette yksilöllistäne, eivät yksilöllistäne, ei yksilöllistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen yksilöllistänyt, lienet yksilöllistänyt, lienee yksilöllistänyt, lienemme yksilöllistäneet, lienette yksilöllistäneet, lienevät yksilöllistäneet, lienee yksilöllistetty

en liene yksilöllistänyt, et liene yksilöllistänyt, ei liene yksilöllistänyt, emme liene yksilöllistäneet, ette liene yksilöllistäneet, eivät liene yksilöllistäneet, ei liene yksilöllistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: yksilöllistää    FORMA LUNGĂ: yksilöllistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: yksilöllistäessä   INSTRUCTIV: yksilöllistäen  INESIV PASIV: yksilöllistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: yksilöllistämään   INESIV: yksilöllistämässä  ELATIV: yksilöllistämästä

ADESIV: yksilöllistämällä  ABESIV: yksilöllistämättä  INSTRUCTIV: yksilöllistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: yksilöllistäminen   PARTITIV: yksilöllistäminen

INFINITIVUL CINCI: yksilöllistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: yksilöllistävä  (gen. yksilöllistävän)   PASIV: yksilöllistettävä   (gen. yksilöllistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: yksilöllistänyt                          PASIV: yksilöllistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: yksilöllistäjä (pl.gen. yksilöllistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: yksilöllistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): yksilöllistys

 

 

yksityistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

yksityistän, yksityistät, yksityistää, yksityistämme, yksityistätte, yksityistävät, yksityistetään

en yksityistä, et yksityistä, ei yksityistä, emme yksityistä, ette yksityistä, eivät yksityistä, ei yksityistetä

IMPERFECT INDICATIV

yksityistin, yksityistit, yksityisti, yksityistimme, yksityistitte, yksityistivät, yksityistettiin

en yksityistänyt, et yksityistänyt, ei yksityistänyt, emme yksityistäneet, ette yksityistäneet, eivät yksityistäneet, ei yksityistetty

PERFECT INDICATIV

olen yksityistänyt, olet yksityistänyt, on yksityistänyt, olemme yksityistäneet, olette yksityistäneet, ovat yksityistäneet, on yksityistetty

en ole yksityistänyt, et ole yksityistänyt, ei ole yksityistänyt, emme ole yksityistäneet, ette ole yksityistäneet, eivät ole yksityistäneet, ei ole yksityistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin yksityistänyt, olit yksityistänyt, oli yksityistänyt, olimme yksityistäneet, olitte yksityistäneet, olivat yksityistäneet, oli yksityistetty

en ollut yksityistänyt, et ollut yksityistänyt, ei ollut yksityistänyt, emme olleet yksityistäneet, ette olleet yksityistäneet, eivät olleet yksityistäneet, ei ollut yksityistetty

PREZENT IMPERATIV

-, yksityistä, yksityistäköön, yksityistäkäämme, yksityistäkää, yksityistäkööt, yksityistettäköön

-, älä yksityistä, älköön yksityistäkö, älkäämme yksityistäkö, älkää yksityistäkö, älkööt yksityistäkö, älköön yksityistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon yksityistänyt, -, -, olkoot yksityistäneet, olkoon yksityistetty

-, -, älköön olko yksityistänyt, -, -, älkööt olko yksityistäneet, älköön olko yksityistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

yksityistäisin, yksityistäisit, yksityistäisi, yksityistäisimme, yksityistäisitte, yksityistäisivät, yksityistettäisiin

en yksityistäisi, et yksityistäisi, ei yksityistäisi, emme yksityistäisi, ette yksityistäisi, eivät yksityistäisi, ei yksityistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin yksityistänyt, olisit yksityistänyt, olisi yksityistänyt, olisimme yksityistäneet, olisitte yksityistäneet, olisivat yksityistäneet, oltaisiin yksityistetty

en olisi yksityistänyt, et olisi yksityistänyt, ei olisi yksityistänyt, emme olisi yksityistäneet, ette olisi yksityistäneet, eivät olisi yksityistäneet, ei olisi yksityistetty

PREZENT POTENȚIAL

yksityistänen, yksityistänet, yksityistänee, yksityistänemme, yksityistänette, yksityistänevät, yksityistettäneen

en yksityistäne, et yksityistäne, ei yksityistäne, emme yksityistäne, ette yksityistäne, eivät yksityistäne, ei yksityistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen yksityistänyt, lienet yksityistänyt, lienee yksityistänyt, lienemme yksityistäneet, lienette yksityistäneet, lienevät yksityistäneet, lienee yksityistetty

en liene yksityistänyt, et liene yksityistänyt, ei liene yksityistänyt, emme liene yksityistäneet, ette liene yksityistäneet, eivät liene yksityistäneet, ei liene yksityistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: yksityistää    FORMA LUNGĂ: yksityistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: yksityistäessä   INSTRUCTIV: yksityistäen  INESIV PASIV: yksityistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: yksityistämään   INESIV: yksityistämässä  ELATIV: yksityistämästä

ADESIV: yksityistämällä  ABESIV: yksityistämättä  INSTRUCTIV: yksityistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: yksityistäminen   PARTITIV: yksityistäminen

INFINITIVUL CINCI: yksityistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: yksityistävä  (gen. yksityistävän)   PASIV: yksityistettävä   (gen. yksityistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: yksityistänyt                        PASIV: yksityistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: yksityistäjä (pl.gen. yksityistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: yksityistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): yksityistys

 

 

yleistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

yleistän, yleistät, yleistää, yleistämme, yleistätte, yleistävät, yleistetään

en yleistä, et yleistä, ei yleistä, emme yleistä, ette yleistä, eivät yleistä, ei yleistetä

IMPERFECT INDICATIV

yleistin, yleistit, yleisti, yleistimme, yleistitte, yleistivät, yleistettiin

en yleistänyt, et yleistänyt, ei yleistänyt, emme yleistäneet, ette yleistäneet, eivät yleistäneet, ei yleistetty

PERFECT INDICATIV

olen yleistänyt, olet yleistänyt, on yleistänyt, olemme yleistäneet, olette yleistäneet, ovat yleistäneet, on yleistetty

en ole yleistänyt, et ole yleistänyt, ei ole yleistänyt, emme ole yleistäneet, ette ole yleistäneet, eivät ole yleistäneet, ei ole yleistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin yleistänyt, olit yleistänyt, oli yleistänyt, olimme yleistäneet, olitte yleistäneet, olivat yleistäneet, oli yleistetty

en ollut yleistänyt, et ollut yleistänyt, ei ollut yleistänyt, emme olleet yleistäneet, ette olleet yleistäneet, eivät olleet yleistäneet, ei ollut yleistetty

PREZENT IMPERATIV

-, yleistä, yleistäköön, yleistäkäämme, yleistäkää, yleistäkööt, yleistettäköön

-, älä yleistä, älköön yleistäkö, älkäämme yleistäkö, älkää yleistäkö, älkööt yleistäkö, älköön yleistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon yleistänyt, -, -, olkoot yleistäneet, olkoon yleistetty

-, -, älköön olko yleistänyt, -, -, älkööt olko yleistäneet, älköön olko yleistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

yleistäisin, yleistäisit, yleistäisi, yleistäisimme, yleistäisitte, yleistäisivät, yleistettäisiin

en yleistäisi, et yleistäisi, ei yleistäisi, emme yleistäisi, ette yleistäisi, eivät yleistäisi, ei yleistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin yleistänyt, olisit yleistänyt, olisi yleistänyt, olisimme yleistäneet, olisitte yleistäneet, olisivat yleistäneet, oltaisiin yleistetty

en olisi yleistänyt, et olisi yleistänyt, ei olisi yleistänyt, emme olisi yleistäneet, ette olisi yleistäneet, eivät olisi yleistäneet, ei olisi yleistetty

PREZENT POTENȚIAL

yleistänen, yleistänet, yleistänee, yleistänemme, yleistänette, yleistänevät, yleistettäneen

en yleistäne, et yleistäne, ei yleistäne, emme yleistäne, ette yleistäne, eivät yleistäne, ei yleistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen yleistänyt, lienet yleistänyt, lienee yleistänyt, lienemme yleistäneet, lienette yleistäneet, lienevät yleistäneet, lienee yleistetty

en liene yleistänyt, et liene yleistänyt, ei liene yleistänyt, emme liene yleistäneet, ette liene yleistäneet, eivät liene yleistäneet, ei liene yleistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: yleistää    FORMA LUNGĂ: yleistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: yleistäessä   INSTRUCTIV: yleistäen  INESIV PASIV: yleistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: yleistämään   INESIV: yleistämässä  ELATIV: yleistämästä

ADESIV: yleistämällä  ABESIV: yleistämättä  INSTRUCTIV: yleistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: yleistäminen   PARTITIV: yleistäminen

INFINITIVUL CINCI: yleistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: yleistävä  (gen. yleistävän)   PASIV: yleistettävä   (gen. yleistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: yleistänyt                     PASIV: yleistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: yleistäjä (pl.gen. yleistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: yleistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): yleistys

 

 

ylikyllästää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

ylikyllästän, ylikyllästät, ylikyllästää, ylikyllästämme, ylikyllästätte, ylikyllästävät, ylikyllästetään

en ylikyllästä, et ylikyllästä, ei ylikyllästä, emme ylikyllästä, ette ylikyllästä, eivät ylikyllästä, ei ylikyllästetä

IMPERFECT INDICATIV

ylikyllästin, ylikyllästit, ylikyllästi, ylikyllästimme, ylikyllästitte, ylikyllästivät, ylikyllästettiin

en ylikyllästänyt, et ylikyllästänyt, ei ylikyllästänyt, emme ylikyllästäneet, ette ylikyllästäneet, eivät ylikyllästäneet, ei ylikyllästetty

PERFECT INDICATIV

olen ylikyllästänyt, olet ylikyllästänyt, on ylikyllästänyt, olemme ylikyllästäneet, olette ylikyllästäneet, ovat ylikyllästäneet, on ylikyllästetty

en ole ylikyllästänyt, et ole ylikyllästänyt, ei ole ylikyllästänyt, emme ole ylikyllästäneet, ette ole ylikyllästäneet, eivät ole ylikyllästäneet, ei ole ylikyllästetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin ylikyllästänyt, olit ylikyllästänyt, oli ylikyllästänyt, olimme ylikyllästäneet, olitte ylikyllästäneet, olivat ylikyllästäneet, oli ylikyllästetty

en ollut ylikyllästänyt, et ollut ylikyllästänyt, ei ollut ylikyllästänyt, emme olleet ylikyllästäneet, ette olleet ylikyllästäneet, eivät olleet ylikyllästäneet, ei ollut ylikyllästetty

PREZENT IMPERATIV

-, ylikyllästä, ylikyllästäköön, ylikyllästäkäämme, ylikyllästäkää, ylikyllästäkööt, ylikyllästettäköön

-, älä ylikyllästä, älköön ylikyllästäkö, älkäämme ylikyllästäkö, älkää ylikyllästäkö, älkööt ylikyllästäkö, älköön ylikyllästettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon ylikyllästänyt, -, -, olkoot ylikyllästäneet, olkoon ylikyllästetty

-, -, älköön olko ylikyllästänyt, -, -, älkööt olko ylikyllästäneet, älköön olko ylikyllästetty

PREZENT CONDIȚIONAL

ylikyllästäisin, ylikyllästäisit, ylikyllästäisi, ylikyllästäisimme, ylikyllästäisitte, ylikyllästäisivät, ylikyllästettäisiin

en ylikyllästäisi, et ylikyllästäisi, ei ylikyllästäisi, emme ylikyllästäisi, ette ylikyllästäisi, eivät ylikyllästäisi, ei ylikyllästettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin ylikyllästänyt, olisit ylikyllästänyt, olisi ylikyllästänyt, olisimme ylikyllästäneet, olisitte ylikyllästäneet, olisivat ylikyllästäneet, oltaisiin ylikyllästetty

en olisi ylikyllästänyt, et olisi ylikyllästänyt, ei olisi ylikyllästänyt, emme olisi ylikyllästäneet, ette olisi ylikyllästäneet, eivät olisi ylikyllästäneet, ei olisi ylikyllästetty

PREZENT POTENȚIAL

ylikyllästänen, ylikyllästänet, ylikyllästänee, ylikyllästänemme, ylikyllästänette, ylikyllästänevät, ylikyllästettäneen

en ylikyllästäne, et ylikyllästäne, ei ylikyllästäne, emme ylikyllästäne, ette ylikyllästäne, eivät ylikyllästäne, ei ylikyllästettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen ylikyllästänyt, lienet ylikyllästänyt, lienee ylikyllästänyt, lienemme ylikyllästäneet, lienette ylikyllästäneet, lienevät ylikyllästäneet, lienee ylikyllästetty

en liene ylikyllästänyt, et liene ylikyllästänyt, ei liene ylikyllästänyt, emme liene ylikyllästäneet, ette liene ylikyllästäneet, eivät liene ylikyllästäneet, ei liene ylikyllästetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: ylikyllästää    FORMA LUNGĂ: ylikyllästääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: ylikyllästäessä   INSTRUCTIV: ylikyllästäen  INESIV PASIV: ylikyllästettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: ylikyllästämään   INESIV: ylikyllästämässä  ELATIV: ylikyllästämästä

ADESIV: ylikyllästämällä  ABESIV: ylikyllästämättä  INSTRUCTIV: ylikyllästämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: ylikyllästäminen   PARTITIV: ylikyllästäminen

INFINITIVUL CINCI: ylikyllästämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: ylikyllästävä  (gen. ylikyllästävän)   PASIV: ylikyllästettävä   (gen. ylikyllästettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: ylikyllästänyt                         PASIV: ylikyllästetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: ylikyllästäjä (pl.gen. ylikyllästäjien)  ADJECTIV NEGATIV: ylikyllästämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): ylikyllästys

 

 

ylistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

ylistän, ylistät, ylistää, ylistämme, ylistätte, ylistävät, ylistetään

en ylistä, et ylistä, ei ylistä, emme ylistä, ette ylistä, eivät ylistä, ei ylistetä

IMPERFECT INDICATIV

ylistin, ylistit, ylisti, ylistimme, ylistitte, ylistivät, ylistettiin

en ylistänyt, et ylistänyt, ei ylistänyt, emme ylistäneet, ette ylistäneet, eivät ylistäneet, ei ylistetty

PERFECT INDICATIV

olen ylistänyt, olet ylistänyt, on ylistänyt, olemme ylistäneet, olette ylistäneet, ovat ylistäneet, on ylistetty

en ole ylistänyt, et ole ylistänyt, ei ole ylistänyt, emme ole ylistäneet, ette ole ylistäneet, eivät ole ylistäneet, ei ole ylistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin ylistänyt, olit ylistänyt, oli ylistänyt, olimme ylistäneet, olitte ylistäneet, olivat ylistäneet, oli ylistetty

en ollut ylistänyt, et ollut ylistänyt, ei ollut ylistänyt, emme olleet ylistäneet, ette olleet ylistäneet, eivät olleet ylistäneet, ei ollut ylistetty

PREZENT IMPERATIV

-, ylistä, ylistäköön, ylistäkäämme, ylistäkää, ylistäkööt, ylistettäköön

-, älä ylistä, älköön ylistäkö, älkäämme ylistäkö, älkää ylistäkö, älkööt ylistäkö, älköön ylistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon ylistänyt, -, -, olkoot ylistäneet, olkoon ylistetty

-, -, älköön olko ylistänyt, -, -, älkööt olko ylistäneet, älköön olko ylistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

ylistäisin, ylistäisit, ylistäisi, ylistäisimme, ylistäisitte, ylistäisivät, ylistettäisiin

en ylistäisi, et ylistäisi, ei ylistäisi, emme ylistäisi, ette ylistäisi, eivät ylistäisi, ei ylistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin ylistänyt, olisit ylistänyt, olisi ylistänyt, olisimme ylistäneet, olisitte ylistäneet, olisivat ylistäneet, oltaisiin ylistetty

en olisi ylistänyt, et olisi ylistänyt, ei olisi ylistänyt, emme olisi ylistäneet, ette olisi ylistäneet, eivät olisi ylistäneet, ei olisi ylistetty

PREZENT POTENȚIAL

ylistänen, ylistänet, ylistänee, ylistänemme, ylistänette, ylistänevät, ylistettäneen

en ylistäne, et ylistäne, ei ylistäne, emme ylistäne, ette ylistäne, eivät ylistäne, ei ylistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen ylistänyt, lienet ylistänyt, lienee ylistänyt, lienemme ylistäneet, lienette ylistäneet, lienevät ylistäneet, lienee ylistetty

en liene ylistänyt, et liene ylistänyt, ei liene ylistänyt, emme liene ylistäneet, ette liene ylistäneet, eivät liene ylistäneet, ei liene ylistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: ylistää    FORMA LUNGĂ: ylistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: ylistäessä   INSTRUCTIV: ylistäen  INESIV PASIV: ylistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: ylistämään   INESIV: ylistämässä  ELATIV: ylistämästä

ADESIV: ylistämällä  ABESIV: ylistämättä  INSTRUCTIV: ylistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: ylistäminen   PARTITIV: ylistäminen

INFINITIVUL CINCI: ylistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: ylistävä  (gen. ylistävän)   PASIV: ylistettävä   (gen. ylistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: ylistänyt                    PASIV: ylistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: ylistäjä (pl.gen. ylistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: ylistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): ylistys

 

 

ylistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

ylistän, ylistät, ylistää, ylistämme, ylistätte, ylistävät, ylistetään

en ylistä, et ylistä, ei ylistä, emme ylistä, ette ylistä, eivät ylistä, ei ylistetä

IMPERFECT INDICATIV

ylistin, ylistit, ylisti, ylistimme, ylistitte, ylistivät, ylistettiin

en ylistänyt, et ylistänyt, ei ylistänyt, emme ylistäneet, ette ylistäneet, eivät ylistäneet, ei ylistetty

PERFECT INDICATIV

olen ylistänyt, olet ylistänyt, on ylistänyt, olemme ylistäneet, olette ylistäneet, ovat ylistäneet, on ylistetty

en ole ylistänyt, et ole ylistänyt, ei ole ylistänyt, emme ole ylistäneet, ette ole ylistäneet, eivät ole ylistäneet, ei ole ylistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin ylistänyt, olit ylistänyt, oli ylistänyt, olimme ylistäneet, olitte ylistäneet, olivat ylistäneet, oli ylistetty

en ollut ylistänyt, et ollut ylistänyt, ei ollut ylistänyt, emme olleet ylistäneet, ette olleet ylistäneet, eivät olleet ylistäneet, ei ollut ylistetty

PREZENT IMPERATIV

-, ylistä, ylistäköön, ylistäkäämme, ylistäkää, ylistäkööt, ylistettäköön

-, älä ylistä, älköön ylistäkö, älkäämme ylistäkö, älkää ylistäkö, älkööt ylistäkö, älköön ylistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon ylistänyt, -, -, olkoot ylistäneet, olkoon ylistetty

-, -, älköön olko ylistänyt, -, -, älkööt olko ylistäneet, älköön olko ylistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

ylistäisin, ylistäisit, ylistäisi, ylistäisimme, ylistäisitte, ylistäisivät, ylistettäisiin

en ylistäisi, et ylistäisi, ei ylistäisi, emme ylistäisi, ette ylistäisi, eivät ylistäisi, ei ylistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin ylistänyt, olisit ylistänyt, olisi ylistänyt, olisimme ylistäneet, olisitte ylistäneet, olisivat ylistäneet, oltaisiin ylistetty

en olisi ylistänyt, et olisi ylistänyt, ei olisi ylistänyt, emme olisi ylistäneet, ette olisi ylistäneet, eivät olisi ylistäneet, ei olisi ylistetty

PREZENT POTENȚIAL

ylistänen, ylistänet, ylistänee, ylistänemme, ylistänette, ylistänevät, ylistettäneen

en ylistäne, et ylistäne, ei ylistäne, emme ylistäne, ette ylistäne, eivät ylistäne, ei ylistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen ylistänyt, lienet ylistänyt, lienee ylistänyt, lienemme ylistäneet, lienette ylistäneet, lienevät ylistäneet, lienee ylistetty

en liene ylistänyt, et liene ylistänyt, ei liene ylistänyt, emme liene ylistäneet, ette liene ylistäneet, eivät liene ylistäneet, ei liene ylistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: ylistää    FORMA LUNGĂ: ylistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: ylistäessä   INSTRUCTIV: ylistäen  INESIV PASIV: ylistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: ylistämään   INESIV: ylistämässä  ELATIV: ylistämästä

ADESIV: ylistämällä  ABESIV: ylistämättä  INSTRUCTIV: ylistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: ylistäminen   PARTITIV: ylistäminen

INFINITIVUL CINCI: ylistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: ylistävä  (gen. ylistävän)   PASIV: ylistettävä   (gen. ylistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: ylistänyt                    PASIV: ylistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: ylistäjä (pl.gen. ylistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: ylistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): ylistys

 

 

ylistää 6  (2)

PREZENT INDICATIV

ylistän, ylistät, ylistää, ylistämme, ylistätte, ylistävät, ylistetään

en ylistä, et ylistä, ei ylistä, emme ylistä, ette ylistä, eivät ylistä, ei ylistetä

IMPERFECT INDICATIV

ylistin, ylistit, ylisti, ylistimme, ylistitte, ylistivät, ylistettiin

en ylistänyt, et ylistänyt, ei ylistänyt, emme ylistäneet, ette ylistäneet, eivät ylistäneet, ei ylistetty

PERFECT INDICATIV

olen ylistänyt, olet ylistänyt, on ylistänyt, olemme ylistäneet, olette ylistäneet, ovat ylistäneet, on ylistetty

en ole ylistänyt, et ole ylistänyt, ei ole ylistänyt, emme ole ylistäneet, ette ole ylistäneet, eivät ole ylistäneet, ei ole ylistetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin ylistänyt, olit ylistänyt, oli ylistänyt, olimme ylistäneet, olitte ylistäneet, olivat ylistäneet, oli ylistetty

en ollut ylistänyt, et ollut ylistänyt, ei ollut ylistänyt, emme olleet ylistäneet, ette olleet ylistäneet, eivät olleet ylistäneet, ei ollut ylistetty

PREZENT IMPERATIV

-, ylistä, ylistäköön, ylistäkäämme, ylistäkää, ylistäkööt, ylistettäköön

-, älä ylistä, älköön ylistäkö, älkäämme ylistäkö, älkää ylistäkö, älkööt ylistäkö, älköön ylistettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon ylistänyt, -, -, olkoot ylistäneet, olkoon ylistetty

-, -, älköön olko ylistänyt, -, -, älkööt olko ylistäneet, älköön olko ylistetty

PREZENT CONDIȚIONAL

ylistäisin, ylistäisit, ylistäisi, ylistäisimme, ylistäisitte, ylistäisivät, ylistettäisiin

en ylistäisi, et ylistäisi, ei ylistäisi, emme ylistäisi, ette ylistäisi, eivät ylistäisi, ei ylistettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin ylistänyt, olisit ylistänyt, olisi ylistänyt, olisimme ylistäneet, olisitte ylistäneet, olisivat ylistäneet, oltaisiin ylistetty

en olisi ylistänyt, et olisi ylistänyt, ei olisi ylistänyt, emme olisi ylistäneet, ette olisi ylistäneet, eivät olisi ylistäneet, ei olisi ylistetty

PREZENT POTENȚIAL

ylistänen, ylistänet, ylistänee, ylistänemme, ylistänette, ylistänevät, ylistettäneen

en ylistäne, et ylistäne, ei ylistäne, emme ylistäne, ette ylistäne, eivät ylistäne, ei ylistettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen ylistänyt, lienet ylistänyt, lienee ylistänyt, lienemme ylistäneet, lienette ylistäneet, lienevät ylistäneet, lienee ylistetty

en liene ylistänyt, et liene ylistänyt, ei liene ylistänyt, emme liene ylistäneet, ette liene ylistäneet, eivät liene ylistäneet, ei liene ylistetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: ylistää    FORMA LUNGĂ: ylistääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: ylistäessä   INSTRUCTIV: ylistäen  INESIV PASIV: ylistettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: ylistämään   INESIV: ylistämässä  ELATIV: ylistämästä

ADESIV: ylistämällä  ABESIV: ylistämättä  INSTRUCTIV: ylistämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: ylistäminen   PARTITIV: ylistäminen

INFINITIVUL CINCI: ylistämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: ylistävä  (gen. ylistävän)   PASIV: ylistettävä   (gen. ylistettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: ylistänyt                    PASIV: ylistetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: ylistäjä (pl.gen. ylistäjien)  ADJECTIV NEGATIV: ylistämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): ylistys

 

 

huutaa 7  (3)

PREZENT INDICATIV

huudan, huudat, huutaa, huudamme, huudatte, huutavat, huudetaan

en huuda, et huuda, ei huuda, emme huuda, ette huuda, eivät huuda, ei huudeta

IMPERFECT INDICATIV

huusin, huusit, huusi, huusimme, huusitte, huusivat, huudettiin

en huutanut, et huutanut, ei huutanut, emme huutaneet, ette huutaneet, eivät huutaneet, ei huudettu

PERFECT INDICATIV

olen huutanut, olet huutanut, on huutanut, olemme huutaneet, olette huutaneet, ovat huutaneet, on huudettu

en ole huutanut, et ole huutanut, ei ole huutanut, emme ole huutaneet, ette ole huutaneet, eivät ole huutaneet, ei ole huudettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin huutanut, olit huutanut, oli huutanut, olimme huutaneet, olitte huutaneet, olivat huutaneet, oli huudettu

en ollut huutanut, et ollut huutanut, ei ollut huutanut, emme olleet huutaneet, ette olleet huutaneet, eivät olleet huutaneet, ei ollut huudettu

PREZENT IMPERATIV

-, huuda, huutakoon, huutakaamme, huutakaa, huutakoot, huudettakoon

-, älä huuda, älköön huutako, älkäämme huutako, älkää huutako, älkööt huutako, älköön huudettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon huutanut, -, -, olkoot huutaneet, olkoon huudettu

-, -, älköön olko huutanut, -, -, älkööt olko huutaneet, älköön olko huudettu

PREZENT CONDIȚIONAL

huutaisin, huutaisit, huutaisi, huutaisimme, huutaisitte, huutaisivat, huudettaisiin

en huutaisi, et huutaisi, ei huutaisi, emme huutaisi, ette huutaisi, eivät huutaisi, ei huudettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin huutanut, olisit huutanut, olisi huutanut, olisimme huutaneet, olisitte huutaneet, olisivat huutaneet, oltaisiin huudettu

en olisi huutanut, et olisi huutanut, ei olisi huutanut, emme olisi huutaneet, ette olisi huutaneet, eivät olisi huutaneet, ei olisi huudettu

PREZENT POTENȚIAL

huutanen, huutanet, huutanee, huutanemme, huutanette, huutanevat, huudettaneen

en huutane, et huutane, ei huutane, emme huutane, ette huutane, eivät huutane, ei huudettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen huutanut, lienet huutanut, lienee huutanut, lienemme huutaneet, lienette huutaneet, lienevät huutaneet, lienee huudettu

en liene huutanut, et liene huutanut, ei liene huutanut, emme liene huutaneet, ette liene huutaneet, eivät liene huutaneet, ei liene huudettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: huutaa    FORMA LUNGĂ: huutaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: huutaessa   INSTRUCTIV: huutaen  INESIV PASIV: huudettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: huutamaan   INESIV: huutamassa  ELATIV: huutamasta

ADESIV: huutamalla  ABESIV: huutamatta  INSTRUCTIV: huutaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: huutaminen   PARTITIV: huutaminen

INFINITIVUL CINCI: huutamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: huutava  (gen. huutavan)   PASIV: huudettava   (gen. huudettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: huutanut                   PASIV: huudettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: huutaja (pl.gen. huutajien)  ADJECTIV NEGATIV: huutamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): huuto

 

 

löytää 7  (3)

PREZENT INDICATIV

löydän, löydät, löytää, löydämme, löydätte, löytävät, löydetään

en löydä, et löydä, ei löydä, emme löydä, ette löydä, eivät löydä, ei löydetä

IMPERFECT INDICATIV

löysin, löysit, löysi, löysimme, löysitte, löysivät, löydettiin

en löytänyt, et löytänyt, ei löytänyt, emme löytäneet, ette löytäneet, eivät löytäneet, ei löydetty

PERFECT INDICATIV

olen löytänyt, olet löytänyt, on löytänyt, olemme löytäneet, olette löytäneet, ovat löytäneet, on löydetty

en ole löytänyt, et ole löytänyt, ei ole löytänyt, emme ole löytäneet, ette ole löytäneet, eivät ole löytäneet, ei ole löydetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin löytänyt, olit löytänyt, oli löytänyt, olimme löytäneet, olitte löytäneet, olivat löytäneet, oli löydetty

en ollut löytänyt, et ollut löytänyt, ei ollut löytänyt, emme olleet löytäneet, ette olleet löytäneet, eivät olleet löytäneet, ei ollut löydetty

PREZENT IMPERATIV

-, löydä, löytäköön, löytäkäämme, löytäkää, löytäkööt, löydettäköön

-, älä löydä, älköön löytäkö, älkäämme löytäkö, älkää löytäkö, älkööt löytäkö, älköön löydettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon löytänyt, -, -, olkoot löytäneet, olkoon löydetty

-, -, älköön olko löytänyt, -, -, älkööt olko löytäneet, älköön olko löydetty

PREZENT CONDIȚIONAL

löytäisin, löytäisit, löytäisi, löytäisimme, löytäisitte, löytäisivät, löydettäisiin

en löytäisi, et löytäisi, ei löytäisi, emme löytäisi, ette löytäisi, eivät löytäisi, ei löydettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin löytänyt, olisit löytänyt, olisi löytänyt, olisimme löytäneet, olisitte löytäneet, olisivat löytäneet, oltaisiin löydetty

en olisi löytänyt, et olisi löytänyt, ei olisi löytänyt, emme olisi löytäneet, ette olisi löytäneet, eivät olisi löytäneet, ei olisi löydetty

PREZENT POTENȚIAL

löytänen, löytänet, löytänee, löytänemme, löytänette, löytänevät, löydettäneen

en löytäne, et löytäne, ei löytäne, emme löytäne, ette löytäne, eivät löytäne, ei löydettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen löytänyt, lienet löytänyt, lienee löytänyt, lienemme löytäneet, lienette löytäneet, lienevät löytäneet, lienee löydetty

en liene löytänyt, et liene löytänyt, ei liene löytänyt, emme liene löytäneet, ette liene löytäneet, eivät liene löytäneet, ei liene löydetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: löytää    FORMA LUNGĂ: löytääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: löytäessä   INSTRUCTIV: löytäen  INESIV PASIV: löydettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: löytämään   INESIV: löytämässä  ELATIV: löytämästä

ADESIV: löytämällä  ABESIV: löytämättä  INSTRUCTIV: löytämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: löytäminen   PARTITIV: löytäminen

INFINITIVUL CINCI: löytämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: löytävä  (gen. löytävän)   PASIV: löydettävä   (gen. löydettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: löytänyt                   PASIV: löydetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: löytäjä (pl.gen. löytäjien)  ADJECTIV NEGATIV: löytämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): löytö

 

 

pyytää 7  (3)

PREZENT INDICATIV

pyydän, pyydät, pyytää, pyydämme, pyydätte, pyytävät, pyydetään

en pyydä, et pyydä, ei pyydä, emme pyydä, ette pyydä, eivät pyydä, ei pyydetä

IMPERFECT INDICATIV

pyysin, pyysit, pyysi, pyysimme, pyysitte, pyysivät, pyydettiin

en pyytänyt, et pyytänyt, ei pyytänyt, emme pyytäneet, ette pyytäneet, eivät pyytäneet, ei pyydetty

PERFECT INDICATIV

olen pyytänyt, olet pyytänyt, on pyytänyt, olemme pyytäneet, olette pyytäneet, ovat pyytäneet, on pyydetty

en ole pyytänyt, et ole pyytänyt, ei ole pyytänyt, emme ole pyytäneet, ette ole pyytäneet, eivät ole pyytäneet, ei ole pyydetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin pyytänyt, olit pyytänyt, oli pyytänyt, olimme pyytäneet, olitte pyytäneet, olivat pyytäneet, oli pyydetty

en ollut pyytänyt, et ollut pyytänyt, ei ollut pyytänyt, emme olleet pyytäneet, ette olleet pyytäneet, eivät olleet pyytäneet, ei ollut pyydetty

PREZENT IMPERATIV

-, pyydä, pyytäköön, pyytäkäämme, pyytäkää, pyytäkööt, pyydettäköön

-, älä pyydä, älköön pyytäkö, älkäämme pyytäkö, älkää pyytäkö, älkööt pyytäkö, älköön pyydettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon pyytänyt, -, -, olkoot pyytäneet, olkoon pyydetty

-, -, älköön olko pyytänyt, -, -, älkööt olko pyytäneet, älköön olko pyydetty

PREZENT CONDIȚIONAL

pyytäisin, pyytäisit, pyytäisi, pyytäisimme, pyytäisitte, pyytäisivät, pyydettäisiin

en pyytäisi, et pyytäisi, ei pyytäisi, emme pyytäisi, ette pyytäisi, eivät pyytäisi, ei pyydettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin pyytänyt, olisit pyytänyt, olisi pyytänyt, olisimme pyytäneet, olisitte pyytäneet, olisivat pyytäneet, oltaisiin pyydetty

en olisi pyytänyt, et olisi pyytänyt, ei olisi pyytänyt, emme olisi pyytäneet, ette olisi pyytäneet, eivät olisi pyytäneet, ei olisi pyydetty

PREZENT POTENȚIAL

pyytänen, pyytänet, pyytänee, pyytänemme, pyytänette, pyytänevät, pyydettäneen

en pyytäne, et pyytäne, ei pyytäne, emme pyytäne, ette pyytäne, eivät pyytäne, ei pyydettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen pyytänyt, lienet pyytänyt, lienee pyytänyt, lienemme pyytäneet, lienette pyytäneet, lienevät pyytäneet, lienee pyydetty

en liene pyytänyt, et liene pyytänyt, ei liene pyytänyt, emme liene pyytäneet, ette liene pyytäneet, eivät liene pyytäneet, ei liene pyydetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: pyytää    FORMA LUNGĂ: pyytääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: pyytäessä   INSTRUCTIV: pyytäen  INESIV PASIV: pyydettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: pyytämään   INESIV: pyytämässä  ELATIV: pyytämästä

ADESIV: pyytämällä  ABESIV: pyytämättä  INSTRUCTIV: pyytämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: pyytäminen   PARTITIV: pyytäminen

INFINITIVUL CINCI: pyytämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: pyytävä  (gen. pyytävän)   PASIV: pyydettävä   (gen. pyydettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: pyytänyt                   PASIV: pyydetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: pyytäjä (pl.gen. pyytäjien)  ADJECTIV NEGATIV: pyytämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): pyytö

 

 

taitaa 8  (43)

PREZENT INDICATIV

taidan, taidat, taitaa, taidamme, taidatte, taitavat, taidetaan

en taida, et taida, ei taida, emme taida, ette taida, eivät taida, ei taideta

IMPERFECT INDICATIV

taisin, taisit, taisi, taisimme, taisitte, taisivat, taidettiin

en tainnut, et tainnut, ei tainnut, emme tainneet, ette tainneet, eivät tainneet, ei taidettu

PERFECT INDICATIV

olen tainnut, olet tainnut, on tainnut, olemme tainneet, olette tainneet, ovat tainneet, on taidettu

en ole tainnut, et ole tainnut, ei ole tainnut, emme ole tainneet, ette ole tainneet, eivät ole tainneet, ei ole taidettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin tainnut, olit tainnut, oli tainnut, olimme tainneet, olitte tainneet, olivat tainneet, oli taidettu

en ollut tainnut, et ollut tainnut, ei ollut tainnut, emme olleet tainneet, ette olleet tainneet, eivät olleet tainneet, ei ollut taidettu

PREZENT IMPERATIV

-, taida, taitakoon, taitakaamme, taitakaa, taitakoot, taidettakoon

-, älä taida, älköön taitako, älkäämme taitako, älkää taitako, älkööt taitako, älköön taidettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon tainnut, -, -, olkoot tainneet, olkoon taidettu

-, -, älköön olko tainnut, -, -, älkööt olko tainneet, älköön olko taidettu

PREZENT CONDIȚIONAL

taitaisin, taitaisit, taitaisi, taitaisimme, taitaisitte, taitaisivat, taidettaisiin

en taitaisi, et taitaisi, ei taitaisi, emme taitaisi, ette taitaisi, eivät taitaisi, ei taidettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin tainnut, olisit tainnut, olisi tainnut, olisimme tainneet, olisitte tainneet, olisivat tainneet, oltaisiin taidettu

en olisi tainnut, et olisi tainnut, ei olisi tainnut, emme olisi tainneet, ette olisi tainneet, eivät olisi tainneet, ei olisi taidettu

PREZENT POTENȚIAL

taitanen, taitanet, taitanee, taitanemme, taitanette, taitanevat, taidettaneen

en taitane, et taitane, ei taitane, emme taitane, ette taitane, eivät taitane, ei taidettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen tainnut, lienet tainnut, lienee tainnut, lienemme tainneet, lienette tainneet, lienevät tainneet, lienee taidettu

en liene tainnut, et liene tainnut, ei liene tainnut, emme liene tainneet, ette liene tainneet, eivät liene tainneet, ei liene taidettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: taitaa    FORMA LUNGĂ: taitaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: taitaessa   INSTRUCTIV: taitaen  INESIV PASIV: taidettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: taitamaan   INESIV: taitamassa  ELATIV: taitamasta

ADESIV: taitamalla  ABESIV: taitamatta  INSTRUCTIV: taitaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: taitaminen   PARTITIV: taitaminen

INFINITIVUL CINCI: taitamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: taitava  (gen. taitavan)   PASIV: taidettava   (gen. taidettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: tainnut                   PASIV: taidettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: taitaja (pl.gen. taitajien)  ADJECTIV NEGATIV: taitamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): taito

 

 

tietää 8  (43)

PREZENT INDICATIV

tiedän, tiedät, tietää, tiedämme, tiedätte, tietävät, tiedetään

en tiedä, et tiedä, ei tiedä, emme tiedä, ette tiedä, eivät tiedä, ei tiedetä

IMPERFECT INDICATIV

tiesin, tiesit, tiesi, tiesimme, tiesitte, tiesivät, tiedettiin

en tiennyt, et tiennyt, ei tiennyt, emme tienneet, ette tienneet, eivät tienneet, ei tiedetty

PERFECT INDICATIV

olen tiennyt, olet tiennyt, on tiennyt, olemme tienneet, olette tienneet, ovat tienneet, on tiedetty

en ole tiennyt, et ole tiennyt, ei ole tiennyt, emme ole tienneet, ette ole tienneet, eivät ole tienneet, ei ole tiedetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin tiennyt, olit tiennyt, oli tiennyt, olimme tienneet, olitte tienneet, olivat tienneet, oli tiedetty

en ollut tiennyt, et ollut tiennyt, ei ollut tiennyt, emme olleet tienneet, ette olleet tienneet, eivät olleet tienneet, ei ollut tiedetty

PREZENT IMPERATIV

-, tiedä, tietäköön, tietäkäämme, tietäkää, tietäkööt, tiedettäköön

-, älä tiedä, älköön tietäkö, älkäämme tietäkö, älkää tietäkö, älkööt tietäkö, älköön tiedettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon tiennyt, -, -, olkoot tienneet, olkoon tiedetty

-, -, älköön olko tiennyt, -, -, älkööt olko tienneet, älköön olko tiedetty

PREZENT CONDIȚIONAL

tietäisin, tietäisit, tietäisi, tietäisimme, tietäisitte, tietäisivät, tiedettäisiin

en tietäisi, et tietäisi, ei tietäisi, emme tietäisi, ette tietäisi, eivät tietäisi, ei tiedettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin tiennyt, olisit tiennyt, olisi tiennyt, olisimme tienneet, olisitte tienneet, olisivat tienneet, oltaisiin tiedetty

en olisi tiennyt, et olisi tiennyt, ei olisi tiennyt, emme olisi tienneet, ette olisi tienneet, eivät olisi tienneet, ei olisi tiedetty

PREZENT POTENȚIAL

tietänen, tietänet, tietänee, tietänemme, tietänette, tietänevät, tiedettäneen

en tietäne, et tietäne, ei tietäne, emme tietäne, ette tietäne, eivät tietäne, ei tiedettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen tiennyt, lienet tiennyt, lienee tiennyt, lienemme tienneet, lienette tienneet, lienevät tienneet, lienee tiedetty

en liene tiennyt, et liene tiennyt, ei liene tiennyt, emme liene tienneet, ette liene tienneet, eivät liene tienneet, ei liene tiedetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: tietää    FORMA LUNGĂ: tietääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: tietäessä   INSTRUCTIV: tietäen  INESIV PASIV: tiedettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: tietämään   INESIV: tietämässä  ELATIV: tietämästä

ADESIV: tietämällä  ABESIV: tietämättä  INSTRUCTIV: tietämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: tietäminen   PARTITIV: tietäminen

INFINITIVUL CINCI: tietämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: tietävä  (gen. tietävän)   PASIV: tiedettävä   (gen. tiedettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: tiennyt                   PASIV: tiedetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: tietäjä (pl.gen. tietäjien)  ADJECTIV NEGATIV: tietämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): tieto

 

 

hoitaa 9  (4)

PREZENT INDICATIV

hoidan, hoidat, hoitaa, hoidamme, hoidatte, hoitavat, hoidetaan

en hoida, et hoida, ei hoida, emme hoida, ette hoida, eivät hoida, ei hoideta

IMPERFECT INDICATIV

hoidin, hoidit, hoiti, hoidimme, hoiditte, hoitivat, hoidettiin

en hoitanut, et hoitanut, ei hoitanut, emme hoitaneet, ette hoitaneet, eivät hoitaneet, ei hoidettu

PERFECT INDICATIV

olen hoitanut, olet hoitanut, on hoitanut, olemme hoitaneet, olette hoitaneet, ovat hoitaneet, on hoidettu

en ole hoitanut, et ole hoitanut, ei ole hoitanut, emme ole hoitaneet, ette ole hoitaneet, eivät ole hoitaneet, ei ole hoidettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hoitanut, olit hoitanut, oli hoitanut, olimme hoitaneet, olitte hoitaneet, olivat hoitaneet, oli hoidettu

en ollut hoitanut, et ollut hoitanut, ei ollut hoitanut, emme olleet hoitaneet, ette olleet hoitaneet, eivät olleet hoitaneet, ei ollut hoidettu

PREZENT IMPERATIV

-, hoida, hoitakoon, hoitakaamme, hoitakaa, hoitakoot, hoidettakoon

-, älä hoida, älköön hoitako, älkäämme hoitako, älkää hoitako, älkööt hoitako, älköön hoidettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hoitanut, -, -, olkoot hoitaneet, olkoon hoidettu

-, -, älköön olko hoitanut, -, -, älkööt olko hoitaneet, älköön olko hoidettu

PREZENT CONDIȚIONAL

hoitaisin, hoitaisit, hoitaisi, hoitaisimme, hoitaisitte, hoitaisivat, hoidettaisiin

en hoitaisi, et hoitaisi, ei hoitaisi, emme hoitaisi, ette hoitaisi, eivät hoitaisi, ei hoidettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hoitanut, olisit hoitanut, olisi hoitanut, olisimme hoitaneet, olisitte hoitaneet, olisivat hoitaneet, oltaisiin hoidettu

en olisi hoitanut, et olisi hoitanut, ei olisi hoitanut, emme olisi hoitaneet, ette olisi hoitaneet, eivät olisi hoitaneet, ei olisi hoidettu

PREZENT POTENȚIAL

hoitanen, hoitanet, hoitanee, hoitanemme, hoitanette, hoitanevat, hoidettaneen

en hoitane, et hoitane, ei hoitane, emme hoitane, ette hoitane, eivät hoitane, ei hoidettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen hoitanut, lienet hoitanut, lienee hoitanut, lienemme hoitaneet, lienette hoitaneet, lienevät hoitaneet, lienee hoidettu

en liene hoitanut, et liene hoitanut, ei liene hoitanut, emme liene hoitaneet, ette liene hoitaneet, eivät liene hoitaneet, ei liene hoidettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hoitaa    FORMA LUNGĂ: hoitaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hoitaessa   INSTRUCTIV: hoitaen  INESIV PASIV: hoidettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hoitamaan   INESIV: hoitamassa  ELATIV: hoitamasta

ADESIV: hoitamalla  ABESIV: hoitamatta  INSTRUCTIV: hoitaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hoitaminen   PARTITIV: hoitaminen

INFINITIVUL CINCI: hoitamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hoitava  (gen. hoitavan)   PASIV: hoidettava   (gen. hoidettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hoitanut                   PASIV: hoidettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hoitaja (pl.gen. hoitajien)  ADJECTIV NEGATIV: hoitamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hoito

 

 

hyötää 9  (4)

PREZENT INDICATIV

hyödän, hyödät, hyötää, hyödämme, hyödätte, hyötävät, hyödetään

en hyödä, et hyödä, ei hyödä, emme hyödä, ette hyödä, eivät hyödä, ei hyödetä

IMPERFECT INDICATIV

hyödin, hyödit, hyöti, hyödimme, hyöditte, hyötivät, hyödettiin

en hyötänyt, et hyötänyt, ei hyötänyt, emme hyötäneet, ette hyötäneet, eivät hyötäneet, ei hyödetty

PERFECT INDICATIV

olen hyötänyt, olet hyötänyt, on hyötänyt, olemme hyötäneet, olette hyötäneet, ovat hyötäneet, on hyödetty

en ole hyötänyt, et ole hyötänyt, ei ole hyötänyt, emme ole hyötäneet, ette ole hyötäneet, eivät ole hyötäneet, ei ole hyödetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hyötänyt, olit hyötänyt, oli hyötänyt, olimme hyötäneet, olitte hyötäneet, olivat hyötäneet, oli hyödetty

en ollut hyötänyt, et ollut hyötänyt, ei ollut hyötänyt, emme olleet hyötäneet, ette olleet hyötäneet, eivät olleet hyötäneet, ei ollut hyödetty

PREZENT IMPERATIV

-, hyödä, hyötäköön, hyötäkäämme, hyötäkää, hyötäkööt, hyödettäköön

-, älä hyödä, älköön hyötäkö, älkäämme hyötäkö, älkää hyötäkö, älkööt hyötäkö, älköön hyödettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hyötänyt, -, -, olkoot hyötäneet, olkoon hyödetty

-, -, älköön olko hyötänyt, -, -, älkööt olko hyötäneet, älköön olko hyödetty

PREZENT CONDIȚIONAL

hyötäisin, hyötäisit, hyötäisi, hyötäisimme, hyötäisitte, hyötäisivät, hyödettäisiin

en hyötäisi, et hyötäisi, ei hyötäisi, emme hyötäisi, ette hyötäisi, eivät hyötäisi, ei hyödettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hyötänyt, olisit hyötänyt, olisi hyötänyt, olisimme hyötäneet, olisitte hyötäneet, olisivat hyötäneet, oltaisiin hyödetty

en olisi hyötänyt, et olisi hyötänyt, ei olisi hyötänyt, emme olisi hyötäneet, ette olisi hyötäneet, eivät olisi hyötäneet, ei olisi hyödetty

PREZENT POTENȚIAL

hyötänen, hyötänet, hyötänee, hyötänemme, hyötänette, hyötänevät, hyödettäneen

en hyötäne, et hyötäne, ei hyötäne, emme hyötäne, ette hyötäne, eivät hyötäne, ei hyödettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen hyötänyt, lienet hyötänyt, lienee hyötänyt, lienemme hyötäneet, lienette hyötäneet, lienevät hyötäneet, lienee hyödetty

en liene hyötänyt, et liene hyötänyt, ei liene hyötänyt, emme liene hyötäneet, ette liene hyötäneet, eivät liene hyötäneet, ei liene hyödetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hyötää    FORMA LUNGĂ: hyötääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hyötäessä   INSTRUCTIV: hyötäen  INESIV PASIV: hyödettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hyötämään   INESIV: hyötämässä  ELATIV: hyötämästä

ADESIV: hyötämällä  ABESIV: hyötämättä  INSTRUCTIV: hyötämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hyötäminen   PARTITIV: hyötäminen

INFINITIVUL CINCI: hyötämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hyötävä  (gen. hyötävän)   PASIV: hyödettävä   (gen. hyödettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hyötänyt                   PASIV: hyödetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hyötäjä (pl.gen. hyötäjien)  ADJECTIV NEGATIV: hyötämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hyödys

 

 

häätää 9  (4)

PREZENT INDICATIV

häädän, häädät, häätää, häädämme, häädätte, häätävät, häädetään

en häädä, et häädä, ei häädä, emme häädä, ette häädä, eivät häädä, ei häädetä

IMPERFECT INDICATIV

häädin, häädit, hääti, häädimme, hääditte, häätivät, häädettiin

en häätänyt, et häätänyt, ei häätänyt, emme häätäneet, ette häätäneet, eivät häätäneet, ei häädetty

PERFECT INDICATIV

olen häätänyt, olet häätänyt, on häätänyt, olemme häätäneet, olette häätäneet, ovat häätäneet, on häädetty

en ole häätänyt, et ole häätänyt, ei ole häätänyt, emme ole häätäneet, ette ole häätäneet, eivät ole häätäneet, ei ole häädetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin häätänyt, olit häätänyt, oli häätänyt, olimme häätäneet, olitte häätäneet, olivat häätäneet, oli häädetty

en ollut häätänyt, et ollut häätänyt, ei ollut häätänyt, emme olleet häätäneet, ette olleet häätäneet, eivät olleet häätäneet, ei ollut häädetty

PREZENT IMPERATIV

-, häädä, häätäköön, häätäkäämme, häätäkää, häätäkööt, häädettäköön

-, älä häädä, älköön häätäkö, älkäämme häätäkö, älkää häätäkö, älkööt häätäkö, älköön häädettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon häätänyt, -, -, olkoot häätäneet, olkoon häädetty

-, -, älköön olko häätänyt, -, -, älkööt olko häätäneet, älköön olko häädetty

PREZENT CONDIȚIONAL

häätäisin, häätäisit, häätäisi, häätäisimme, häätäisitte, häätäisivät, häädettäisiin

en häätäisi, et häätäisi, ei häätäisi, emme häätäisi, ette häätäisi, eivät häätäisi, ei häädettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin häätänyt, olisit häätänyt, olisi häätänyt, olisimme häätäneet, olisitte häätäneet, olisivat häätäneet, oltaisiin häädetty

en olisi häätänyt, et olisi häätänyt, ei olisi häätänyt, emme olisi häätäneet, ette olisi häätäneet, eivät olisi häätäneet, ei olisi häädetty

PREZENT POTENȚIAL

häätänen, häätänet, häätänee, häätänemme, häätänette, häätänevät, häädettäneen

en häätäne, et häätäne, ei häätäne, emme häätäne, ette häätäne, eivät häätäne, ei häädettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen häätänyt, lienet häätänyt, lienee häätänyt, lienemme häätäneet, lienette häätäneet, lienevät häätäneet, lienee häädetty

en liene häätänyt, et liene häätänyt, ei liene häätänyt, emme liene häätäneet, ette liene häätäneet, eivät liene häätäneet, ei liene häädetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: häätää    FORMA LUNGĂ: häätääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: häätäessä   INSTRUCTIV: häätäen  INESIV PASIV: häädettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: häätämään   INESIV: häätämässä  ELATIV: häätämästä

ADESIV: häätämällä  ABESIV: häätämättä  INSTRUCTIV: häätämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: häätäminen   PARTITIV: häätäminen

INFINITIVUL CINCI: häätämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: häätävä  (gen. häätävän)   PASIV: häädettävä   (gen. häädettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: häätänyt                   PASIV: häädetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: häätäjä (pl.gen. häätäjien)  ADJECTIV NEGATIV: häätämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): häätö

 

 

joutaa 9  (4)

PREZENT INDICATIV

joudan, joudat, joutaa, joudamme, joudatte, joutavat, joudetaan

en jouda, et jouda, ei jouda, emme jouda, ette jouda, eivät jouda, ei joudeta

IMPERFECT INDICATIV

joudin, joudit, jouti, joudimme, jouditte, joutivat, joudettiin

en joutanut, et joutanut, ei joutanut, emme joutaneet, ette joutaneet, eivät joutaneet, ei joudettu

PERFECT INDICATIV

olen joutanut, olet joutanut, on joutanut, olemme joutaneet, olette joutaneet, ovat joutaneet, on joudettu

en ole joutanut, et ole joutanut, ei ole joutanut, emme ole joutaneet, ette ole joutaneet, eivät ole joutaneet, ei ole joudettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin joutanut, olit joutanut, oli joutanut, olimme joutaneet, olitte joutaneet, olivat joutaneet, oli joudettu

en ollut joutanut, et ollut joutanut, ei ollut joutanut, emme olleet joutaneet, ette olleet joutaneet, eivät olleet joutaneet, ei ollut joudettu

PREZENT IMPERATIV

-, jouda, joutakoon, joutakaamme, joutakaa, joutakoot, joudettakoon

-, älä jouda, älköön joutako, älkäämme joutako, älkää joutako, älkööt joutako, älköön joudettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon joutanut, -, -, olkoot joutaneet, olkoon joudettu

-, -, älköön olko joutanut, -, -, älkööt olko joutaneet, älköön olko joudettu

PREZENT CONDIȚIONAL

joutaisin, joutaisit, joutaisi, joutaisimme, joutaisitte, joutaisivat, joudettaisiin

en joutaisi, et joutaisi, ei joutaisi, emme joutaisi, ette joutaisi, eivät joutaisi, ei joudettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin joutanut, olisit joutanut, olisi joutanut, olisimme joutaneet, olisitte joutaneet, olisivat joutaneet, oltaisiin joudettu

en olisi joutanut, et olisi joutanut, ei olisi joutanut, emme olisi joutaneet, ette olisi joutaneet, eivät olisi joutaneet, ei olisi joudettu

PREZENT POTENȚIAL

joutanen, joutanet, joutanee, joutanemme, joutanette, joutanevat, joudettaneen

en joutane, et joutane, ei joutane, emme joutane, ette joutane, eivät joutane, ei joudettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen joutanut, lienet joutanut, lienee joutanut, lienemme joutaneet, lienette joutaneet, lienevät joutaneet, lienee joudettu

en liene joutanut, et liene joutanut, ei liene joutanut, emme liene joutaneet, ette liene joutaneet, eivät liene joutaneet, ei liene joudettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: joutaa    FORMA LUNGĂ: joutaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: joutaessa   INSTRUCTIV: joutaen  INESIV PASIV: joudettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: joutamaan   INESIV: joutamassa  ELATIV: joutamasta

ADESIV: joutamalla  ABESIV: joutamatta  INSTRUCTIV: joutaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: joutaminen   PARTITIV: joutaminen

INFINITIVUL CINCI: joutamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: joutava  (gen. joutavan)   PASIV: joudettava   (gen. joudettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: joutanut                   PASIV: joudettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: joutaja (pl.gen. joutajien)  ADJECTIV NEGATIV: joutamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): jouto

 

 

kiitää 9  (4)

PREZENT INDICATIV

kiidän, kiidät, kiitää, kiidämme, kiidätte, kiitävät, kiidetään

en kiidä, et kiidä, ei kiidä, emme kiidä, ette kiidä, eivät kiidä, ei kiidetä

IMPERFECT INDICATIV

kiidin, kiidit, kiiti, kiidimme, kiiditte, kiitivät, kiidettiin

en kiitänyt, et kiitänyt, ei kiitänyt, emme kiitäneet, ette kiitäneet, eivät kiitäneet, ei kiidetty

PERFECT INDICATIV

olen kiitänyt, olet kiitänyt, on kiitänyt, olemme kiitäneet, olette kiitäneet, ovat kiitäneet, on kiidetty

en ole kiitänyt, et ole kiitänyt, ei ole kiitänyt, emme ole kiitäneet, ette ole kiitäneet, eivät ole kiitäneet, ei ole kiidetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kiitänyt, olit kiitänyt, oli kiitänyt, olimme kiitäneet, olitte kiitäneet, olivat kiitäneet, oli kiidetty

en ollut kiitänyt, et ollut kiitänyt, ei ollut kiitänyt, emme olleet kiitäneet, ette olleet kiitäneet, eivät olleet kiitäneet, ei ollut kiidetty

PREZENT IMPERATIV

-, kiidä, kiitäköön, kiitäkäämme, kiitäkää, kiitäkööt, kiidettäköön

-, älä kiidä, älköön kiitäkö, älkäämme kiitäkö, älkää kiitäkö, älkööt kiitäkö, älköön kiidettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kiitänyt, -, -, olkoot kiitäneet, olkoon kiidetty

-, -, älköön olko kiitänyt, -, -, älkööt olko kiitäneet, älköön olko kiidetty

PREZENT CONDIȚIONAL

kiitäisin, kiitäisit, kiitäisi, kiitäisimme, kiitäisitte, kiitäisivät, kiidettäisiin

en kiitäisi, et kiitäisi, ei kiitäisi, emme kiitäisi, ette kiitäisi, eivät kiitäisi, ei kiidettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kiitänyt, olisit kiitänyt, olisi kiitänyt, olisimme kiitäneet, olisitte kiitäneet, olisivat kiitäneet, oltaisiin kiidetty

en olisi kiitänyt, et olisi kiitänyt, ei olisi kiitänyt, emme olisi kiitäneet, ette olisi kiitäneet, eivät olisi kiitäneet, ei olisi kiidetty

PREZENT POTENȚIAL

kiitänen, kiitänet, kiitänee, kiitänemme, kiitänette, kiitänevät, kiidettäneen

en kiitäne, et kiitäne, ei kiitäne, emme kiitäne, ette kiitäne, eivät kiitäne, ei kiidettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen kiitänyt, lienet kiitänyt, lienee kiitänyt, lienemme kiitäneet, lienette kiitäneet, lienevät kiitäneet, lienee kiidetty

en liene kiitänyt, et liene kiitänyt, ei liene kiitänyt, emme liene kiitäneet, ette liene kiitäneet, eivät liene kiitäneet, ei liene kiidetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kiitää    FORMA LUNGĂ: kiitääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kiitäessä   INSTRUCTIV: kiitäen  INESIV PASIV: kiidettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kiitämään   INESIV: kiitämässä  ELATIV: kiitämästä

ADESIV: kiitämällä  ABESIV: kiitämättä  INSTRUCTIV: kiitämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kiitäminen   PARTITIV: kiitäminen

INFINITIVUL CINCI: kiitämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kiitävä  (gen. kiitävän)   PASIV: kiidettävä   (gen. kiidettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kiitänyt                   PASIV: kiidetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kiitäjä (pl.gen. kiitäjien)  ADJECTIV NEGATIV: kiitämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kiito

 

 

liitää 9  (4)

PREZENT INDICATIV

liidän, liidät, liitää, liidämme, liidätte, liitävät, liidetään

en liidä, et liidä, ei liidä, emme liidä, ette liidä, eivät liidä, ei liidetä

IMPERFECT INDICATIV

liidin, liidit, liiti, liidimme, liiditte, liitivät, liidettiin

en liitänyt, et liitänyt, ei liitänyt, emme liitäneet, ette liitäneet, eivät liitäneet, ei liidetty

PERFECT INDICATIV

olen liitänyt, olet liitänyt, on liitänyt, olemme liitäneet, olette liitäneet, ovat liitäneet, on liidetty

en ole liitänyt, et ole liitänyt, ei ole liitänyt, emme ole liitäneet, ette ole liitäneet, eivät ole liitäneet, ei ole liidetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin liitänyt, olit liitänyt, oli liitänyt, olimme liitäneet, olitte liitäneet, olivat liitäneet, oli liidetty

en ollut liitänyt, et ollut liitänyt, ei ollut liitänyt, emme olleet liitäneet, ette olleet liitäneet, eivät olleet liitäneet, ei ollut liidetty

PREZENT IMPERATIV

-, liidä, liitäköön, liitäkäämme, liitäkää, liitäkööt, liidettäköön

-, älä liidä, älköön liitäkö, älkäämme liitäkö, älkää liitäkö, älkööt liitäkö, älköön liidettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon liitänyt, -, -, olkoot liitäneet, olkoon liidetty

-, -, älköön olko liitänyt, -, -, älkööt olko liitäneet, älköön olko liidetty

PREZENT CONDIȚIONAL

liitäisin, liitäisit, liitäisi, liitäisimme, liitäisitte, liitäisivät, liidettäisiin

en liitäisi, et liitäisi, ei liitäisi, emme liitäisi, ette liitäisi, eivät liitäisi, ei liidettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin liitänyt, olisit liitänyt, olisi liitänyt, olisimme liitäneet, olisitte liitäneet, olisivat liitäneet, oltaisiin liidetty

en olisi liitänyt, et olisi liitänyt, ei olisi liitänyt, emme olisi liitäneet, ette olisi liitäneet, eivät olisi liitäneet, ei olisi liidetty

PREZENT POTENȚIAL

liitänen, liitänet, liitänee, liitänemme, liitänette, liitänevät, liidettäneen

en liitäne, et liitäne, ei liitäne, emme liitäne, ette liitäne, eivät liitäne, ei liidettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen liitänyt, lienet liitänyt, lienee liitänyt, lienemme liitäneet, lienette liitäneet, lienevät liitäneet, lienee liidetty

en liene liitänyt, et liene liitänyt, ei liene liitänyt, emme liene liitäneet, ette liene liitäneet, eivät liene liitäneet, ei liene liidetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: liitää    FORMA LUNGĂ: liitääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: liitäessä   INSTRUCTIV: liitäen  INESIV PASIV: liidettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: liitämään   INESIV: liitämässä  ELATIV: liitämästä

ADESIV: liitämällä  ABESIV: liitämättä  INSTRUCTIV: liitämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: liitäminen   PARTITIV: liitäminen

INFINITIVUL CINCI: liitämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: liitävä  (gen. liitävän)   PASIV: liidettävä   (gen. liidettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: liitänyt                   PASIV: liidetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: liitäjä (pl.gen. liitäjien)  ADJECTIV NEGATIV: liitämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): liito

 

 

soutaa 9  (4)

PREZENT INDICATIV

soudan, soudat, soutaa, soudamme, soudatte, soutavat, soudetaan

en souda, et souda, ei souda, emme souda, ette souda, eivät souda, ei soudeta

IMPERFECT INDICATIV

soudin, soudit, souti, soudimme, souditte, soutivat, soudettiin

en soutanut, et soutanut, ei soutanut, emme soutaneet, ette soutaneet, eivät soutaneet, ei soudettu

PERFECT INDICATIV

olen soutanut, olet soutanut, on soutanut, olemme soutaneet, olette soutaneet, ovat soutaneet, on soudettu

en ole soutanut, et ole soutanut, ei ole soutanut, emme ole soutaneet, ette ole soutaneet, eivät ole soutaneet, ei ole soudettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin soutanut, olit soutanut, oli soutanut, olimme soutaneet, olitte soutaneet, olivat soutaneet, oli soudettu

en ollut soutanut, et ollut soutanut, ei ollut soutanut, emme olleet soutaneet, ette olleet soutaneet, eivät olleet soutaneet, ei ollut soudettu

PREZENT IMPERATIV

-, souda, soutakoon, soutakaamme, soutakaa, soutakoot, soudettakoon

-, älä souda, älköön soutako, älkäämme soutako, älkää soutako, älkööt soutako, älköön soudettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon soutanut, -, -, olkoot soutaneet, olkoon soudettu

-, -, älköön olko soutanut, -, -, älkööt olko soutaneet, älköön olko soudettu

PREZENT CONDIȚIONAL

soutaisin, soutaisit, soutaisi, soutaisimme, soutaisitte, soutaisivat, soudettaisiin

en soutaisi, et soutaisi, ei soutaisi, emme soutaisi, ette soutaisi, eivät soutaisi, ei soudettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin soutanut, olisit soutanut, olisi soutanut, olisimme soutaneet, olisitte soutaneet, olisivat soutaneet, oltaisiin soudettu

en olisi soutanut, et olisi soutanut, ei olisi soutanut, emme olisi soutaneet, ette olisi soutaneet, eivät olisi soutaneet, ei olisi soudettu

PREZENT POTENȚIAL

soutanen, soutanet, soutanee, soutanemme, soutanette, soutanevat, soudettaneen

en soutane, et soutane, ei soutane, emme soutane, ette soutane, eivät soutane, ei soudettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen soutanut, lienet soutanut, lienee soutanut, lienemme soutaneet, lienette soutaneet, lienevät soutaneet, lienee soudettu

en liene soutanut, et liene soutanut, ei liene soutanut, emme liene soutaneet, ette liene soutaneet, eivät liene soutaneet, ei liene soudettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: soutaa    FORMA LUNGĂ: soutaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: soutaessa   INSTRUCTIV: soutaen  INESIV PASIV: soudettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: soutamaan   INESIV: soutamassa  ELATIV: soutamasta

ADESIV: soutamalla  ABESIV: soutamatta  INSTRUCTIV: soutaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: soutaminen   PARTITIV: soutaminen

INFINITIVUL CINCI: soutamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: soutava  (gen. soutavan)   PASIV: soudettava   (gen. soudettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: soutanut                   PASIV: soudettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: soutaja (pl.gen. soutajien)  ADJECTIV NEGATIV: soutamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): souto

 

 

säätää 9  (4)

PREZENT INDICATIV

säädän, säädät, säätää, säädämme, säädätte, säätävät, säädetään

en säädä, et säädä, ei säädä, emme säädä, ette säädä, eivät säädä, ei säädetä

IMPERFECT INDICATIV

säädin, säädit, sääti, säädimme, sääditte, säätivät, säädettiin

en säätänyt, et säätänyt, ei säätänyt, emme säätäneet, ette säätäneet, eivät säätäneet, ei säädetty

PERFECT INDICATIV

olen säätänyt, olet säätänyt, on säätänyt, olemme säätäneet, olette säätäneet, ovat säätäneet, on säädetty

en ole säätänyt, et ole säätänyt, ei ole säätänyt, emme ole säätäneet, ette ole säätäneet, eivät ole säätäneet, ei ole säädetty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin säätänyt, olit säätänyt, oli säätänyt, olimme säätäneet, olitte säätäneet, olivat säätäneet, oli säädetty

en ollut säätänyt, et ollut säätänyt, ei ollut säätänyt, emme olleet säätäneet, ette olleet säätäneet, eivät olleet säätäneet, ei ollut säädetty

PREZENT IMPERATIV

-, säädä, säätäköön, säätäkäämme, säätäkää, säätäkööt, säädettäköön

-, älä säädä, älköön säätäkö, älkäämme säätäkö, älkää säätäkö, älkööt säätäkö, älköön säädettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon säätänyt, -, -, olkoot säätäneet, olkoon säädetty

-, -, älköön olko säätänyt, -, -, älkööt olko säätäneet, älköön olko säädetty

PREZENT CONDIȚIONAL

säätäisin, säätäisit, säätäisi, säätäisimme, säätäisitte, säätäisivät, säädettäisiin

en säätäisi, et säätäisi, ei säätäisi, emme säätäisi, ette säätäisi, eivät säätäisi, ei säädettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin säätänyt, olisit säätänyt, olisi säätänyt, olisimme säätäneet, olisitte säätäneet, olisivat säätäneet, oltaisiin säädetty

en olisi säätänyt, et olisi säätänyt, ei olisi säätänyt, emme olisi säätäneet, ette olisi säätäneet, eivät olisi säätäneet, ei olisi säädetty

PREZENT POTENȚIAL

säätänen, säätänet, säätänee, säätänemme, säätänette, säätänevät, säädettäneen

en säätäne, et säätäne, ei säätäne, emme säätäne, ette säätäne, eivät säätäne, ei säädettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen säätänyt, lienet säätänyt, lienee säätänyt, lienemme säätäneet, lienette säätäneet, lienevät säätäneet, lienee säädetty

en liene säätänyt, et liene säätänyt, ei liene säätänyt, emme liene säätäneet, ette liene säätäneet, eivät liene säätäneet, ei liene säädetty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: säätää    FORMA LUNGĂ: säätääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: säätäessä   INSTRUCTIV: säätäen  INESIV PASIV: säädettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: säätämään   INESIV: säätämässä  ELATIV: säätämästä

ADESIV: säätämällä  ABESIV: säätämättä  INSTRUCTIV: säätämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: säätäminen   PARTITIV: säätäminen

INFINITIVUL CINCI: säätämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: säätävä  (gen. säätävän)   PASIV: säädettävä   (gen. säädettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: säätänyt                   PASIV: säädetty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: säätäjä (pl.gen. säätäjien)  ADJECTIV NEGATIV: säätämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): säätö

 

 

vuotaa 9  (4)

PREZENT INDICATIV

vuodan, vuodat, vuotaa, vuodamme, vuodatte, vuotavat, vuodetaan

en vuoda, et vuoda, ei vuoda, emme vuoda, ette vuoda, eivät vuoda, ei vuodeta

IMPERFECT INDICATIV

vuodin, vuodit, vuoti, vuodimme, vuoditte, vuotivat, vuodettiin

en vuotanut, et vuotanut, ei vuotanut, emme vuotaneet, ette vuotaneet, eivät vuotaneet, ei vuodettu

PERFECT INDICATIV

olen vuotanut, olet vuotanut, on vuotanut, olemme vuotaneet, olette vuotaneet, ovat vuotaneet, on vuodettu

en ole vuotanut, et ole vuotanut, ei ole vuotanut, emme ole vuotaneet, ette ole vuotaneet, eivät ole vuotaneet, ei ole vuodettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin vuotanut, olit vuotanut, oli vuotanut, olimme vuotaneet, olitte vuotaneet, olivat vuotaneet, oli vuodettu

en ollut vuotanut, et ollut vuotanut, ei ollut vuotanut, emme olleet vuotaneet, ette olleet vuotaneet, eivät olleet vuotaneet, ei ollut vuodettu

PREZENT IMPERATIV

-, vuoda, vuotakoon, vuotakaamme, vuotakaa, vuotakoot, vuodettakoon

-, älä vuoda, älköön vuotako, älkäämme vuotako, älkää vuotako, älkööt vuotako, älköön vuodettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon vuotanut, -, -, olkoot vuotaneet, olkoon vuodettu

-, -, älköön olko vuotanut, -, -, älkööt olko vuotaneet, älköön olko vuodettu

PREZENT CONDIȚIONAL

vuotaisin, vuotaisit, vuotaisi, vuotaisimme, vuotaisitte, vuotaisivat, vuodettaisiin

en vuotaisi, et vuotaisi, ei vuotaisi, emme vuotaisi, ette vuotaisi, eivät vuotaisi, ei vuodettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin vuotanut, olisit vuotanut, olisi vuotanut, olisimme vuotaneet, olisitte vuotaneet, olisivat vuotaneet, oltaisiin vuodettu

en olisi vuotanut, et olisi vuotanut, ei olisi vuotanut, emme olisi vuotaneet, ette olisi vuotaneet, eivät olisi vuotaneet, ei olisi vuodettu

PREZENT POTENȚIAL

vuotanen, vuotanet, vuotanee, vuotanemme, vuotanette, vuotanevat, vuodettaneen

en vuotane, et vuotane, ei vuotane, emme vuotane, ette vuotane, eivät vuotane, ei vuodettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen vuotanut, lienet vuotanut, lienee vuotanut, lienemme vuotaneet, lienette vuotaneet, lienevät vuotaneet, lienee vuodettu

en liene vuotanut, et liene vuotanut, ei liene vuotanut, emme liene vuotaneet, ette liene vuotaneet, eivät liene vuotaneet, ei liene vuodettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: vuotaa    FORMA LUNGĂ: vuotaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: vuotaessa   INSTRUCTIV: vuotaen  INESIV PASIV: vuodettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: vuotamaan   INESIV: vuotamassa  ELATIV: vuotamasta

ADESIV: vuotamalla  ABESIV: vuotamatta  INSTRUCTIV: vuotaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: vuotaminen   PARTITIV: vuotaminen

INFINITIVUL CINCI: vuotamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: vuotava  (gen. vuotavan)   PASIV: vuodettava   (gen. vuodettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: vuotanut                   PASIV: vuodettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: vuotaja (pl.gen. vuotajien)  ADJECTIV NEGATIV: vuotamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): vuoto

 

 

edeltää 10 (5)

PREZENT INDICATIV

edellän, edellät, edeltää, edellämme, edellätte, edeltävät, edelletään

en edellä, et edellä, ei edellä, emme edellä, ette edellä, eivät edellä, ei edelletä

IMPERFECT INDICATIV

edelsin, edelsit, edelsi, edelsimme, edelsitte, edelsivät, edellettiin

en edeltänyt, et edeltänyt, ei edeltänyt, emme edeltäneet, ette edeltäneet, eivät edeltäneet, ei edelletty

PERFECT INDICATIV

olen edeltänyt, olet edeltänyt, on edeltänyt, olemme edeltäneet, olette edeltäneet, ovat edeltäneet, on edelletty

en ole edeltänyt, et ole edeltänyt, ei ole edeltänyt, emme ole edeltäneet, ette ole edeltäneet, eivät ole edeltäneet, ei ole edelletty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin edeltänyt, olit edeltänyt, oli edeltänyt, olimme edeltäneet, olitte edeltäneet, olivat edeltäneet, oli edelletty

en ollut edeltänyt, et ollut edeltänyt, ei ollut edeltänyt, emme olleet edeltäneet, ette olleet edeltäneet, eivät olleet edeltäneet, ei ollut edelletty

PREZENT IMPERATIV

-, edellä, edeltäköön, edeltäkäämme, edeltäkää, edeltäkööt, edellettäköön

-, älä edellä, älköön edeltäkö, älkäämme edeltäkö, älkää edeltäkö, älkööt edeltäkö, älköön edellettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon edeltänyt, -, -, olkoot edeltäneet, olkoon edelletty

-, -, älköön olko edeltänyt, -, -, älkööt olko edeltäneet, älköön olko edelletty

PREZENT CONDIȚIONAL

edeltäisin, edeltäisit, edeltäisi, edeltäisimme, edeltäisitte, edeltäisivät, edellettäisiin

en edeltäisi, et edeltäisi, ei edeltäisi, emme edeltäisi, ette edeltäisi, eivät edeltäisi, ei edellettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin edeltänyt, olisit edeltänyt, olisi edeltänyt, olisimme edeltäneet, olisitte edeltäneet, olisivat edeltäneet, oltaisiin edelletty

en olisi edeltänyt, et olisi edeltänyt, ei olisi edeltänyt, emme olisi edeltäneet, ette olisi edeltäneet, eivät olisi edeltäneet, ei olisi edelletty

PREZENT POTENȚIAL

edeltänen, edeltänet, edeltänee, edeltänemme, edeltänette, edeltänevät, edellettäneen

en edeltäne, et edeltäne, ei edeltäne, emme edeltäne, ette edeltäne, eivät edeltäne, ei edellettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen edeltänyt, lienet edeltänyt, lienee edeltänyt, lienemme edeltäneet, lienette edeltäneet, lienevät edeltäneet, lienee edelletty

en liene edeltänyt, et liene edeltänyt, ei liene edeltänyt, emme liene edeltäneet, ette liene edeltäneet, eivät liene edeltäneet, ei liene edelletty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: edeltää    FORMA LUNGĂ: edeltääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: edeltäessä   INSTRUCTIV: edeltäen  INESIV PASIV: edellettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: edeltämään   INESIV: edeltämässä  ELATIV: edeltämästä

ADESIV: edeltämällä  ABESIV: edeltämättä  INSTRUCTIV: edeltämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: edeltäminen   PARTITIV: edeltäminen

INFINITIVUL CINCI: edeltämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: edeltävä  (gen. edeltävän)   PASIV: edellettävä   (gen. edellettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: edeltänyt                    PASIV: edelletty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: edeltäjä (pl.gen. edeltäjien)  ADJECTIV NEGATIV: edeltämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): edellys

 

 

hiekkapuhaltaa 10 (5)

PREZENT INDICATIV

hiekkapuhallan, hiekkapuhallat, hiekkapuhaltaa, hiekkapuhallamme, hiekkapuhallatte, hiekkapuhaltavat, hiekkapuhalletaan

en hiekkapuhalla, et hiekkapuhalla, ei hiekkapuhalla, emme hiekkapuhalla, ette hiekkapuhalla, eivät hiekkapuhalla, ei hiekkapuhalleta

IMPERFECT INDICATIV

hiekkapuhalsin, hiekkapuhalsit, hiekkapuhalsi, hiekkapuhalsimme, hiekkapuhalsitte, hiekkapuhalsivat, hiekkapuhallettiin

en hiekkapuhaltanut, et hiekkapuhaltanut, ei hiekkapuhaltanut, emme hiekkapuhaltaneet, ette hiekkapuhaltaneet, eivät hiekkapuhaltaneet, ei hiekkapuhallettu

PERFECT INDICATIV

olen hiekkapuhaltanut, olet hiekkapuhaltanut, on hiekkapuhaltanut, olemme hiekkapuhaltaneet, olette hiekkapuhaltaneet, ovat hiekkapuhaltaneet, on hiekkapuhallettu

en ole hiekkapuhaltanut, et ole hiekkapuhaltanut, ei ole hiekkapuhaltanut, emme ole hiekkapuhaltaneet, ette ole hiekkapuhaltaneet, eivät ole hiekkapuhaltaneet, ei ole hiekkapuhallettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hiekkapuhaltanut, olit hiekkapuhaltanut, oli hiekkapuhaltanut, olimme hiekkapuhaltaneet, olitte hiekkapuhaltaneet, olivat hiekkapuhaltaneet, oli hiekkapuhallettu

en ollut hiekkapuhaltanut, et ollut hiekkapuhaltanut, ei ollut hiekkapuhaltanut, emme olleet hiekkapuhaltaneet, ette olleet hiekkapuhaltaneet, eivät olleet hiekkapuhaltaneet, ei ollut hiekkapuhallettu

PREZENT IMPERATIV

-, hiekkapuhalla, hiekkapuhaltakoon, hiekkapuhaltakaamme, hiekkapuhaltakaa, hiekkapuhaltakoot, hiekkapuhallettakoon

-, älä hiekkapuhalla, älköön hiekkapuhaltako, älkäämme hiekkapuhaltako, älkää hiekkapuhaltako, älkööt hiekkapuhaltako, älköön hiekkapuhallettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hiekkapuhaltanut, -, -, olkoot hiekkapuhaltaneet, olkoon hiekkapuhallettu

-, -, älköön olko hiekkapuhaltanut, -, -, älkööt olko hiekkapuhaltaneet, älköön olko hiekkapuhallettu

PREZENT CONDIȚIONAL

hiekkapuhaltaisin, hiekkapuhaltaisit, hiekkapuhaltaisi, hiekkapuhaltaisimme, hiekkapuhaltaisitte, hiekkapuhaltaisivat, hiekkapuhallettaisiin

en hiekkapuhaltaisi, et hiekkapuhaltaisi, ei hiekkapuhaltaisi, emme hiekkapuhaltaisi, ette hiekkapuhaltaisi, eivät hiekkapuhaltaisi, ei hiekkapuhallettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hiekkapuhaltanut, olisit hiekkapuhaltanut, olisi hiekkapuhaltanut, olisimme hiekkapuhaltaneet, olisitte hiekkapuhaltaneet, olisivat hiekkapuhaltaneet, oltaisiin hiekkapuhallettu

en olisi hiekkapuhaltanut, et olisi hiekkapuhaltanut, ei olisi hiekkapuhaltanut, emme olisi hiekkapuhaltaneet, ette olisi hiekkapuhaltaneet, eivät olisi hiekkapuhaltaneet, ei olisi hiekkapuhallettu

PREZENT POTENȚIAL

hiekkapuhaltanen, hiekkapuhaltanet, hiekkapuhaltanee, hiekkapuhaltanemme, hiekkapuhaltanette, hiekkapuhaltanevat, hiekkapuhallettaneen

en hiekkapuhaltane, et hiekkapuhaltane, ei hiekkapuhaltane, emme hiekkapuhaltane, ette hiekkapuhaltane, eivät hiekkapuhaltane, ei hiekkapuhallettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen hiekkapuhaltanut, lienet hiekkapuhaltanut, lienee hiekkapuhaltanut, lienemme hiekkapuhaltaneet, lienette hiekkapuhaltaneet, lienevät hiekkapuhaltaneet, lienee hiekkapuhallettu

en liene hiekkapuhaltanut, et liene hiekkapuhaltanut, ei liene hiekkapuhaltanut, emme liene hiekkapuhaltaneet, ette liene hiekkapuhaltaneet, eivät liene hiekkapuhaltaneet, ei liene hiekkapuhallettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hiekkapuhaltaa    FORMA LUNGĂ: hiekkapuhaltaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hiekkapuhaltaessa   INSTRUCTIV: hiekkapuhaltaen  INESIV PASIV: hiekkapuhallettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hiekkapuhaltamaan   INESIV: hiekkapuhaltamassa  ELATIV: hiekkapuhaltamasta

ADESIV: hiekkapuhaltamalla  ABESIV: hiekkapuhaltamatta  INSTRUCTIV: hiekkapuhaltaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hiekkapuhaltaminen   PARTITIV: hiekkapuhaltaminen

INFINITIVUL CINCI: hiekkapuhaltamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hiekkapuhaltava  (gen. hiekkapuhaltavan)   PASIV: hiekkapuhallettava   (gen. hiekkapuhallettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hiekkapuhaltanut                           PASIV: hiekkapuhallettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hiekkapuhaltaja (pl.gen. hiekkapuhaltajien)  ADJECTIV NEGATIV: hiekkapuhaltamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hiekkapuhallus

 

 

hiiltää 10 (5)

PREZENT INDICATIV

hiillän, hiillät, hiiltää, hiillämme, hiillätte, hiiltävät, hiilletään

en hiillä, et hiillä, ei hiillä, emme hiillä, ette hiillä, eivät hiillä, ei hiilletä

IMPERFECT INDICATIV

hiilsin, hiilsit, hiilsi, hiilsimme, hiilsitte, hiilsivät, hiillettiin

en hiiltänyt, et hiiltänyt, ei hiiltänyt, emme hiiltäneet, ette hiiltäneet, eivät hiiltäneet, ei hiilletty

PERFECT INDICATIV

olen hiiltänyt, olet hiiltänyt, on hiiltänyt, olemme hiiltäneet, olette hiiltäneet, ovat hiiltäneet, on hiilletty

en ole hiiltänyt, et ole hiiltänyt, ei ole hiiltänyt, emme ole hiiltäneet, ette ole hiiltäneet, eivät ole hiiltäneet, ei ole hiilletty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hiiltänyt, olit hiiltänyt, oli hiiltänyt, olimme hiiltäneet, olitte hiiltäneet, olivat hiiltäneet, oli hiilletty

en ollut hiiltänyt, et ollut hiiltänyt, ei ollut hiiltänyt, emme olleet hiiltäneet, ette olleet hiiltäneet, eivät olleet hiiltäneet, ei ollut hiilletty

PREZENT IMPERATIV

-, hiillä, hiiltäköön, hiiltäkäämme, hiiltäkää, hiiltäkööt, hiillettäköön

-, älä hiillä, älköön hiiltäkö, älkäämme hiiltäkö, älkää hiiltäkö, älkööt hiiltäkö, älköön hiillettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hiiltänyt, -, -, olkoot hiiltäneet, olkoon hiilletty

-, -, älköön olko hiiltänyt, -, -, älkööt olko hiiltäneet, älköön olko hiilletty

PREZENT CONDIȚIONAL

hiiltäisin, hiiltäisit, hiiltäisi, hiiltäisimme, hiiltäisitte, hiiltäisivät, hiillettäisiin

en hiiltäisi, et hiiltäisi, ei hiiltäisi, emme hiiltäisi, ette hiiltäisi, eivät hiiltäisi, ei hiillettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hiiltänyt, olisit hiiltänyt, olisi hiiltänyt, olisimme hiiltäneet, olisitte hiiltäneet, olisivat hiiltäneet, oltaisiin hiilletty

en olisi hiiltänyt, et olisi hiiltänyt, ei olisi hiiltänyt, emme olisi hiiltäneet, ette olisi hiiltäneet, eivät olisi hiiltäneet, ei olisi hiilletty

PREZENT POTENȚIAL

hiiltänen, hiiltänet, hiiltänee, hiiltänemme, hiiltänette, hiiltänevät, hiillettäneen

en hiiltäne, et hiiltäne, ei hiiltäne, emme hiiltäne, ette hiiltäne, eivät hiiltäne, ei hiillettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen hiiltänyt, lienet hiiltänyt, lienee hiiltänyt, lienemme hiiltäneet, lienette hiiltäneet, lienevät hiiltäneet, lienee hiilletty

en liene hiiltänyt, et liene hiiltänyt, ei liene hiiltänyt, emme liene hiiltäneet, ette liene hiiltäneet, eivät liene hiiltäneet, ei liene hiilletty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hiiltää    FORMA LUNGĂ: hiiltääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hiiltäessä   INSTRUCTIV: hiiltäen  INESIV PASIV: hiillettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hiiltämään   INESIV: hiiltämässä  ELATIV: hiiltämästä

ADESIV: hiiltämällä  ABESIV: hiiltämättä  INSTRUCTIV: hiiltämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hiiltäminen   PARTITIV: hiiltäminen

INFINITIVUL CINCI: hiiltämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hiiltävä  (gen. hiiltävän)   PASIV: hiillettävä   (gen. hiillettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hiiltänyt                    PASIV: hiilletty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hiiltäjä (pl.gen. hiiltäjien)  ADJECTIV NEGATIV: hiiltämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hiilto

 

 

huoltaa 10 (5)

PREZENT INDICATIV

huollan, huollat, huoltaa, huollamme, huollatte, huoltavat, huolletaan

en huolla, et huolla, ei huolla, emme huolla, ette huolla, eivät huolla, ei huolleta

IMPERFECT INDICATIV

huolsin, huolsit, huolsi, huolsimme, huolsitte, huolsivat, huollettiin

en huoltanut, et huoltanut, ei huoltanut, emme huoltaneet, ette huoltaneet, eivät huoltaneet, ei huollettu

PERFECT INDICATIV

olen huoltanut, olet huoltanut, on huoltanut, olemme huoltaneet, olette huoltaneet, ovat huoltaneet, on huollettu

en ole huoltanut, et ole huoltanut, ei ole huoltanut, emme ole huoltaneet, ette ole huoltaneet, eivät ole huoltaneet, ei ole huollettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin huoltanut, olit huoltanut, oli huoltanut, olimme huoltaneet, olitte huoltaneet, olivat huoltaneet, oli huollettu

en ollut huoltanut, et ollut huoltanut, ei ollut huoltanut, emme olleet huoltaneet, ette olleet huoltaneet, eivät olleet huoltaneet, ei ollut huollettu

PREZENT IMPERATIV

-, huolla, huoltakoon, huoltakaamme, huoltakaa, huoltakoot, huollettakoon

-, älä huolla, älköön huoltako, älkäämme huoltako, älkää huoltako, älkööt huoltako, älköön huollettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon huoltanut, -, -, olkoot huoltaneet, olkoon huollettu

-, -, älköön olko huoltanut, -, -, älkööt olko huoltaneet, älköön olko huollettu

PREZENT CONDIȚIONAL

huoltaisin, huoltaisit, huoltaisi, huoltaisimme, huoltaisitte, huoltaisivat, huollettaisiin

en huoltaisi, et huoltaisi, ei huoltaisi, emme huoltaisi, ette huoltaisi, eivät huoltaisi, ei huollettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin huoltanut, olisit huoltanut, olisi huoltanut, olisimme huoltaneet, olisitte huoltaneet, olisivat huoltaneet, oltaisiin huollettu

en olisi huoltanut, et olisi huoltanut, ei olisi huoltanut, emme olisi huoltaneet, ette olisi huoltaneet, eivät olisi huoltaneet, ei olisi huollettu

PREZENT POTENȚIAL

huoltanen, huoltanet, huoltanee, huoltanemme, huoltanette, huoltanevat, huollettaneen

en huoltane, et huoltane, ei huoltane, emme huoltane, ette huoltane, eivät huoltane, ei huollettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen huoltanut, lienet huoltanut, lienee huoltanut, lienemme huoltaneet, lienette huoltaneet, lienevät huoltaneet, lienee huollettu

en liene huoltanut, et liene huoltanut, ei liene huoltanut, emme liene huoltaneet, ette liene huoltaneet, eivät liene huoltaneet, ei liene huollettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: huoltaa    FORMA LUNGĂ: huoltaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: huoltaessa   INSTRUCTIV: huoltaen  INESIV PASIV: huollettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: huoltamaan   INESIV: huoltamassa  ELATIV: huoltamasta

ADESIV: huoltamalla  ABESIV: huoltamatta  INSTRUCTIV: huoltaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: huoltaminen   PARTITIV: huoltaminen

INFINITIVUL CINCI: huoltamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: huoltava  (gen. huoltavan)   PASIV: huollettava   (gen. huollettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: huoltanut                    PASIV: huollettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: huoltaja (pl.gen. huoltajien)  ADJECTIV NEGATIV: huoltamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): huolto

 

 

imeltää 10 (5)

PREZENT INDICATIV

imellän, imellät, imeltää, imellämme, imellätte, imeltävät, imelletään

en imellä, et imellä, ei imellä, emme imellä, ette imellä, eivät imellä, ei imelletä

IMPERFECT INDICATIV

imelsin, imelsit, imelsi, imelsimme, imelsitte, imelsivät, imellettiin

en imeltänyt, et imeltänyt, ei imeltänyt, emme imeltäneet, ette imeltäneet, eivät imeltäneet, ei imelletty

PERFECT INDICATIV

olen imeltänyt, olet imeltänyt, on imeltänyt, olemme imeltäneet, olette imeltäneet, ovat imeltäneet, on imelletty

en ole imeltänyt, et ole imeltänyt, ei ole imeltänyt, emme ole imeltäneet, ette ole imeltäneet, eivät ole imeltäneet, ei ole imelletty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin imeltänyt, olit imeltänyt, oli imeltänyt, olimme imeltäneet, olitte imeltäneet, olivat imeltäneet, oli imelletty

en ollut imeltänyt, et ollut imeltänyt, ei ollut imeltänyt, emme olleet imeltäneet, ette olleet imeltäneet, eivät olleet imeltäneet, ei ollut imelletty

PREZENT IMPERATIV

-, imellä, imeltäköön, imeltäkäämme, imeltäkää, imeltäkööt, imellettäköön

-, älä imellä, älköön imeltäkö, älkäämme imeltäkö, älkää imeltäkö, älkööt imeltäkö, älköön imellettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon imeltänyt, -, -, olkoot imeltäneet, olkoon imelletty

-, -, älköön olko imeltänyt, -, -, älkööt olko imeltäneet, älköön olko imelletty

PREZENT CONDIȚIONAL

imeltäisin, imeltäisit, imeltäisi, imeltäisimme, imeltäisitte, imeltäisivät, imellettäisiin

en imeltäisi, et imeltäisi, ei imeltäisi, emme imeltäisi, ette imeltäisi, eivät imeltäisi, ei imellettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin imeltänyt, olisit imeltänyt, olisi imeltänyt, olisimme imeltäneet, olisitte imeltäneet, olisivat imeltäneet, oltaisiin imelletty

en olisi imeltänyt, et olisi imeltänyt, ei olisi imeltänyt, emme olisi imeltäneet, ette olisi imeltäneet, eivät olisi imeltäneet, ei olisi imelletty

PREZENT POTENȚIAL

imeltänen, imeltänet, imeltänee, imeltänemme, imeltänette, imeltänevät, imellettäneen

en imeltäne, et imeltäne, ei imeltäne, emme imeltäne, ette imeltäne, eivät imeltäne, ei imellettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen imeltänyt, lienet imeltänyt, lienee imeltänyt, lienemme imeltäneet, lienette imeltäneet, lienevät imeltäneet, lienee imelletty

en liene imeltänyt, et liene imeltänyt, ei liene imeltänyt, emme liene imeltäneet, ette liene imeltäneet, eivät liene imeltäneet, ei liene imelletty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: imeltää    FORMA LUNGĂ: imeltääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: imeltäessä   INSTRUCTIV: imeltäen  INESIV PASIV: imellettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: imeltämään   INESIV: imeltämässä  ELATIV: imeltämästä

ADESIV: imeltämällä  ABESIV: imeltämättä  INSTRUCTIV: imeltämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: imeltäminen   PARTITIV: imeltäminen

INFINITIVUL CINCI: imeltämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: imeltävä  (gen. imeltävän)   PASIV: imellettävä   (gen. imellettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: imeltänyt                    PASIV: imelletty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: imeltäjä (pl.gen. imeltäjien)  ADJECTIV NEGATIV: imeltämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): imellys

 

 

jokeltaa 10 (5)

PREZENT INDICATIV

jokellan, jokellat, jokeltaa, jokellamme, jokellatte, jokeltavat, jokelletaan

en jokella, et jokella, ei jokella, emme jokella, ette jokella, eivät jokella, ei jokelleta

IMPERFECT INDICATIV

jokelsin, jokelsit, jokelsi, jokelsimme, jokelsitte, jokelsivat, jokellettiin

en jokeltanut, et jokeltanut, ei jokeltanut, emme jokeltaneet, ette jokeltaneet, eivät jokeltaneet, ei jokellettu

PERFECT INDICATIV

olen jokeltanut, olet jokeltanut, on jokeltanut, olemme jokeltaneet, olette jokeltaneet, ovat jokeltaneet, on jokellettu

en ole jokeltanut, et ole jokeltanut, ei ole jokeltanut, emme ole jokeltaneet, ette ole jokeltaneet, eivät ole jokeltaneet, ei ole jokellettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin jokeltanut, olit jokeltanut, oli jokeltanut, olimme jokeltaneet, olitte jokeltaneet, olivat jokeltaneet, oli jokellettu

en ollut jokeltanut, et ollut jokeltanut, ei ollut jokeltanut, emme olleet jokeltaneet, ette olleet jokeltaneet, eivät olleet jokeltaneet, ei ollut jokellettu

PREZENT IMPERATIV

-, jokella, jokeltakoon, jokeltakaamme, jokeltakaa, jokeltakoot, jokellettakoon

-, älä jokella, älköön jokeltako, älkäämme jokeltako, älkää jokeltako, älkööt jokeltako, älköön jokellettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon jokeltanut, -, -, olkoot jokeltaneet, olkoon jokellettu

-, -, älköön olko jokeltanut, -, -, älkööt olko jokeltaneet, älköön olko jokellettu

PREZENT CONDIȚIONAL

jokeltaisin, jokeltaisit, jokeltaisi, jokeltaisimme, jokeltaisitte, jokeltaisivat, jokellettaisiin

en jokeltaisi, et jokeltaisi, ei jokeltaisi, emme jokeltaisi, ette jokeltaisi, eivät jokeltaisi, ei jokellettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin jokeltanut, olisit jokeltanut, olisi jokeltanut, olisimme jokeltaneet, olisitte jokeltaneet, olisivat jokeltaneet, oltaisiin jokellettu

en olisi jokeltanut, et olisi jokeltanut, ei olisi jokeltanut, emme olisi jokeltaneet, ette olisi jokeltaneet, eivät olisi jokeltaneet, ei olisi jokellettu

PREZENT POTENȚIAL

jokeltanen, jokeltanet, jokeltanee, jokeltanemme, jokeltanette, jokeltanevat, jokellettaneen

en jokeltane, et jokeltane, ei jokeltane, emme jokeltane, ette jokeltane, eivät jokeltane, ei jokellettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen jokeltanut, lienet jokeltanut, lienee jokeltanut, lienemme jokeltaneet, lienette jokeltaneet, lienevät jokeltaneet, lienee jokellettu

en liene jokeltanut, et liene jokeltanut, ei liene jokeltanut, emme liene jokeltaneet, ette liene jokeltaneet, eivät liene jokeltaneet, ei liene jokellettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: jokeltaa    FORMA LUNGĂ: jokeltaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: jokeltaessa   INSTRUCTIV: jokeltaen  INESIV PASIV: jokellettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: jokeltamaan   INESIV: jokeltamassa  ELATIV: jokeltamasta

ADESIV: jokeltamalla  ABESIV: jokeltamatta  INSTRUCTIV: jokeltaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: jokeltaminen   PARTITIV: jokeltaminen

INFINITIVUL CINCI: jokeltamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: jokeltava  (gen. jokeltavan)   PASIV: jokellettava   (gen. jokellettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: jokeltanut                     PASIV: jokellettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: jokeltaja (pl.gen. jokeltajien)  ADJECTIV NEGATIV: jokeltamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): jokellus

 

 

kavaltaa 10 (5)

PREZENT INDICATIV

kavallan, kavallat, kavaltaa, kavallamme, kavallatte, kavaltavat, kavalletaan

en kavalla, et kavalla, ei kavalla, emme kavalla, ette kavalla, eivät kavalla, ei kavalleta

IMPERFECT INDICATIV

kavalsin, kavalsit, kavalsi, kavalsimme, kavalsitte, kavalsivat, kavallettiin

en kavaltanut, et kavaltanut, ei kavaltanut, emme kavaltaneet, ette kavaltaneet, eivät kavaltaneet, ei kavallettu

PERFECT INDICATIV

olen kavaltanut, olet kavaltanut, on kavaltanut, olemme kavaltaneet, olette kavaltaneet, ovat kavaltaneet, on kavallettu

en ole kavaltanut, et ole kavaltanut, ei ole kavaltanut, emme ole kavaltaneet, ette ole kavaltaneet, eivät ole kavaltaneet, ei ole kavallettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kavaltanut, olit kavaltanut, oli kavaltanut, olimme kavaltaneet, olitte kavaltaneet, olivat kavaltaneet, oli kavallettu

en ollut kavaltanut, et ollut kavaltanut, ei ollut kavaltanut, emme olleet kavaltaneet, ette olleet kavaltaneet, eivät olleet kavaltaneet, ei ollut kavallettu

PREZENT IMPERATIV

-, kavalla, kavaltakoon, kavaltakaamme, kavaltakaa, kavaltakoot, kavallettakoon

-, älä kavalla, älköön kavaltako, älkäämme kavaltako, älkää kavaltako, älkööt kavaltako, älköön kavallettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kavaltanut, -, -, olkoot kavaltaneet, olkoon kavallettu

-, -, älköön olko kavaltanut, -, -, älkööt olko kavaltaneet, älköön olko kavallettu

PREZENT CONDIȚIONAL

kavaltaisin, kavaltaisit, kavaltaisi, kavaltaisimme, kavaltaisitte, kavaltaisivat, kavallettaisiin

en kavaltaisi, et kavaltaisi, ei kavaltaisi, emme kavaltaisi, ette kavaltaisi, eivät kavaltaisi, ei kavallettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kavaltanut, olisit kavaltanut, olisi kavaltanut, olisimme kavaltaneet, olisitte kavaltaneet, olisivat kavaltaneet, oltaisiin kavallettu

en olisi kavaltanut, et olisi kavaltanut, ei olisi kavaltanut, emme olisi kavaltaneet, ette olisi kavaltaneet, eivät olisi kavaltaneet, ei olisi kavallettu

PREZENT POTENȚIAL

kavaltanen, kavaltanet, kavaltanee, kavaltanemme, kavaltanette, kavaltanevat, kavallettaneen

en kavaltane, et kavaltane, ei kavaltane, emme kavaltane, ette kavaltane, eivät kavaltane, ei kavallettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kavaltanut, lienet kavaltanut, lienee kavaltanut, lienemme kavaltaneet, lienette kavaltaneet, lienevät kavaltaneet, lienee kavallettu

en liene kavaltanut, et liene kavaltanut, ei liene kavaltanut, emme liene kavaltaneet, ette liene kavaltaneet, eivät liene kavaltaneet, ei liene kavallettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kavaltaa    FORMA LUNGĂ: kavaltaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kavaltaessa   INSTRUCTIV: kavaltaen  INESIV PASIV: kavallettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kavaltamaan   INESIV: kavaltamassa  ELATIV: kavaltamasta

ADESIV: kavaltamalla  ABESIV: kavaltamatta  INSTRUCTIV: kavaltaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kavaltaminen   PARTITIV: kavaltaminen

INFINITIVUL CINCI: kavaltamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kavaltava  (gen. kavaltavan)   PASIV: kavallettava   (gen. kavallettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kavaltanut                     PASIV: kavallettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kavaltaja (pl.gen. kavaltajien)  ADJECTIV NEGATIV: kavaltamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kavallus

 

 

kieltää 10 (5)

PREZENT INDICATIV

kiellän, kiellät, kieltää, kiellämme, kiellätte, kieltävät, kielletään

en kiellä, et kiellä, ei kiellä, emme kiellä, ette kiellä, eivät kiellä, ei kielletä

IMPERFECT INDICATIV

kielsin, kielsit, kielsi, kielsimme, kielsitte, kielsivät, kiellettiin

en kieltänyt, et kieltänyt, ei kieltänyt, emme kieltäneet, ette kieltäneet, eivät kieltäneet, ei kielletty

PERFECT INDICATIV

olen kieltänyt, olet kieltänyt, on kieltänyt, olemme kieltäneet, olette kieltäneet, ovat kieltäneet, on kielletty

en ole kieltänyt, et ole kieltänyt, ei ole kieltänyt, emme ole kieltäneet, ette ole kieltäneet, eivät ole kieltäneet, ei ole kielletty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kieltänyt, olit kieltänyt, oli kieltänyt, olimme kieltäneet, olitte kieltäneet, olivat kieltäneet, oli kielletty

en ollut kieltänyt, et ollut kieltänyt, ei ollut kieltänyt, emme olleet kieltäneet, ette olleet kieltäneet, eivät olleet kieltäneet, ei ollut kielletty

PREZENT IMPERATIV

-, kiellä, kieltäköön, kieltäkäämme, kieltäkää, kieltäkööt, kiellettäköön

-, älä kiellä, älköön kieltäkö, älkäämme kieltäkö, älkää kieltäkö, älkööt kieltäkö, älköön kiellettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kieltänyt, -, -, olkoot kieltäneet, olkoon kielletty

-, -, älköön olko kieltänyt, -, -, älkööt olko kieltäneet, älköön olko kielletty

PREZENT CONDIȚIONAL

kieltäisin, kieltäisit, kieltäisi, kieltäisimme, kieltäisitte, kieltäisivät, kiellettäisiin

en kieltäisi, et kieltäisi, ei kieltäisi, emme kieltäisi, ette kieltäisi, eivät kieltäisi, ei kiellettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kieltänyt, olisit kieltänyt, olisi kieltänyt, olisimme kieltäneet, olisitte kieltäneet, olisivat kieltäneet, oltaisiin kielletty

en olisi kieltänyt, et olisi kieltänyt, ei olisi kieltänyt, emme olisi kieltäneet, ette olisi kieltäneet, eivät olisi kieltäneet, ei olisi kielletty

PREZENT POTENȚIAL

kieltänen, kieltänet, kieltänee, kieltänemme, kieltänette, kieltänevät, kiellettäneen

en kieltäne, et kieltäne, ei kieltäne, emme kieltäne, ette kieltäne, eivät kieltäne, ei kiellettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen kieltänyt, lienet kieltänyt, lienee kieltänyt, lienemme kieltäneet, lienette kieltäneet, lienevät kieltäneet, lienee kielletty

en liene kieltänyt, et liene kieltänyt, ei liene kieltänyt, emme liene kieltäneet, ette liene kieltäneet, eivät liene kieltäneet, ei liene kielletty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kieltää    FORMA LUNGĂ: kieltääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kieltäessä   INSTRUCTIV: kieltäen  INESIV PASIV: kiellettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kieltämään   INESIV: kieltämässä  ELATIV: kieltämästä

ADESIV: kieltämällä  ABESIV: kieltämättä  INSTRUCTIV: kieltämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kieltäminen   PARTITIV: kieltäminen

INFINITIVUL CINCI: kieltämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kieltävä  (gen. kieltävän)   PASIV: kiellettävä   (gen. kiellettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kieltänyt                    PASIV: kielletty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kieltäjä (pl.gen. kieltäjien)  ADJECTIV NEGATIV: kieltämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kielto

 

 

kiiltää 10 (5)

PREZENT INDICATIV

kiillän, kiillät, kiiltää, kiillämme, kiillätte, kiiltävät, kiilletään

en kiillä, et kiillä, ei kiillä, emme kiillä, ette kiillä, eivät kiillä, ei kiilletä

IMPERFECT INDICATIV

kiilsin, kiilsit, kiilsi, kiilsimme, kiilsitte, kiilsivät, kiillettiin

en kiiltänyt, et kiiltänyt, ei kiiltänyt, emme kiiltäneet, ette kiiltäneet, eivät kiiltäneet, ei kiilletty

PERFECT INDICATIV

olen kiiltänyt, olet kiiltänyt, on kiiltänyt, olemme kiiltäneet, olette kiiltäneet, ovat kiiltäneet, on kiilletty

en ole kiiltänyt, et ole kiiltänyt, ei ole kiiltänyt, emme ole kiiltäneet, ette ole kiiltäneet, eivät ole kiiltäneet, ei ole kiilletty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kiiltänyt, olit kiiltänyt, oli kiiltänyt, olimme kiiltäneet, olitte kiiltäneet, olivat kiiltäneet, oli kiilletty

en ollut kiiltänyt, et ollut kiiltänyt, ei ollut kiiltänyt, emme olleet kiiltäneet, ette olleet kiiltäneet, eivät olleet kiiltäneet, ei ollut kiilletty

PREZENT IMPERATIV

-, kiillä, kiiltäköön, kiiltäkäämme, kiiltäkää, kiiltäkööt, kiillettäköön

-, älä kiillä, älköön kiiltäkö, älkäämme kiiltäkö, älkää kiiltäkö, älkööt kiiltäkö, älköön kiillettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kiiltänyt, -, -, olkoot kiiltäneet, olkoon kiilletty

-, -, älköön olko kiiltänyt, -, -, älkööt olko kiiltäneet, älköön olko kiilletty

PREZENT CONDIȚIONAL

kiiltäisin, kiiltäisit, kiiltäisi, kiiltäisimme, kiiltäisitte, kiiltäisivät, kiillettäisiin

en kiiltäisi, et kiiltäisi, ei kiiltäisi, emme kiiltäisi, ette kiiltäisi, eivät kiiltäisi, ei kiillettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kiiltänyt, olisit kiiltänyt, olisi kiiltänyt, olisimme kiiltäneet, olisitte kiiltäneet, olisivat kiiltäneet, oltaisiin kiilletty

en olisi kiiltänyt, et olisi kiiltänyt, ei olisi kiiltänyt, emme olisi kiiltäneet, ette olisi kiiltäneet, eivät olisi kiiltäneet, ei olisi kiilletty

PREZENT POTENȚIAL

kiiltänen, kiiltänet, kiiltänee, kiiltänemme, kiiltänette, kiiltänevät, kiillettäneen

en kiiltäne, et kiiltäne, ei kiiltäne, emme kiiltäne, ette kiiltäne, eivät kiiltäne, ei kiillettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen kiiltänyt, lienet kiiltänyt, lienee kiiltänyt, lienemme kiiltäneet, lienette kiiltäneet, lienevät kiiltäneet, lienee kiilletty

en liene kiiltänyt, et liene kiiltänyt, ei liene kiiltänyt, emme liene kiiltäneet, ette liene kiiltäneet, eivät liene kiiltäneet, ei liene kiilletty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kiiltää    FORMA LUNGĂ: kiiltääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kiiltäessä   INSTRUCTIV: kiiltäen  INESIV PASIV: kiillettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kiiltämään   INESIV: kiiltämässä  ELATIV: kiiltämästä

ADESIV: kiiltämällä  ABESIV: kiiltämättä  INSTRUCTIV: kiiltämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kiiltäminen   PARTITIV: kiiltäminen

INFINITIVUL CINCI: kiiltämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kiiltävä  (gen. kiiltävän)   PASIV: kiillettävä   (gen. kiillettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kiiltänyt                    PASIV: kiilletty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kiiltäjä (pl.gen. kiiltäjien)  ADJECTIV NEGATIV: kiiltämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kiilto

 

 

kimaltaa 10 (5)

PREZENT INDICATIV

kimallan, kimallat, kimaltaa, kimallamme, kimallatte, kimaltavat, kimalletaan

en kimalla, et kimalla, ei kimalla, emme kimalla, ette kimalla, eivät kimalla, ei kimalleta

IMPERFECT INDICATIV

kimalsin, kimalsit, kimalsi, kimalsimme, kimalsitte, kimalsivat, kimallettiin

en kimaltanut, et kimaltanut, ei kimaltanut, emme kimaltaneet, ette kimaltaneet, eivät kimaltaneet, ei kimallettu

PERFECT INDICATIV

olen kimaltanut, olet kimaltanut, on kimaltanut, olemme kimaltaneet, olette kimaltaneet, ovat kimaltaneet, on kimallettu

en ole kimaltanut, et ole kimaltanut, ei ole kimaltanut, emme ole kimaltaneet, ette ole kimaltaneet, eivät ole kimaltaneet, ei ole kimallettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kimaltanut, olit kimaltanut, oli kimaltanut, olimme kimaltaneet, olitte kimaltaneet, olivat kimaltaneet, oli kimallettu

en ollut kimaltanut, et ollut kimaltanut, ei ollut kimaltanut, emme olleet kimaltaneet, ette olleet kimaltaneet, eivät olleet kimaltaneet, ei ollut kimallettu

PREZENT IMPERATIV

-, kimalla, kimaltakoon, kimaltakaamme, kimaltakaa, kimaltakoot, kimallettakoon

-, älä kimalla, älköön kimaltako, älkäämme kimaltako, älkää kimaltako, älkööt kimaltako, älköön kimallettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kimaltanut, -, -, olkoot kimaltaneet, olkoon kimallettu

-, -, älköön olko kimaltanut, -, -, älkööt olko kimaltaneet, älköön olko kimallettu

PREZENT CONDIȚIONAL

kimaltaisin, kimaltaisit, kimaltaisi, kimaltaisimme, kimaltaisitte, kimaltaisivat, kimallettaisiin

en kimaltaisi, et kimaltaisi, ei kimaltaisi, emme kimaltaisi, ette kimaltaisi, eivät kimaltaisi, ei kimallettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kimaltanut, olisit kimaltanut, olisi kimaltanut, olisimme kimaltaneet, olisitte kimaltaneet, olisivat kimaltaneet, oltaisiin kimallettu

en olisi kimaltanut, et olisi kimaltanut, ei olisi kimaltanut, emme olisi kimaltaneet, ette olisi kimaltaneet, eivät olisi kimaltaneet, ei olisi kimallettu

PREZENT POTENȚIAL

kimaltanen, kimaltanet, kimaltanee, kimaltanemme, kimaltanette, kimaltanevat, kimallettaneen

en kimaltane, et kimaltane, ei kimaltane, emme kimaltane, ette kimaltane, eivät kimaltane, ei kimallettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kimaltanut, lienet kimaltanut, lienee kimaltanut, lienemme kimaltaneet, lienette kimaltaneet, lienevät kimaltaneet, lienee kimallettu

en liene kimaltanut, et liene kimaltanut, ei liene kimaltanut, emme liene kimaltaneet, ette liene kimaltaneet, eivät liene kimaltaneet, ei liene kimallettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kimaltaa    FORMA LUNGĂ: kimaltaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kimaltaessa   INSTRUCTIV: kimaltaen  INESIV PASIV: kimallettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kimaltamaan   INESIV: kimaltamassa  ELATIV: kimaltamasta

ADESIV: kimaltamalla  ABESIV: kimaltamatta  INSTRUCTIV: kimaltaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kimaltaminen   PARTITIV: kimaltaminen

INFINITIVUL CINCI: kimaltamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kimaltava  (gen. kimaltavan)   PASIV: kimallettava   (gen. kimallettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kimaltanut                     PASIV: kimallettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kimaltaja (pl.gen. kimaltajien)  ADJECTIV NEGATIV: kimaltamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kimallus

 

 

kimmeltää 10 (5)

PREZENT INDICATIV

kimmellän, kimmellät, kimmeltää, kimmellämme, kimmellätte, kimmeltävät, kimmelletään

en kimmellä, et kimmellä, ei kimmellä, emme kimmellä, ette kimmellä, eivät kimmellä, ei kimmelletä

IMPERFECT INDICATIV

kimmelsin, kimmelsit, kimmelsi, kimmelsimme, kimmelsitte, kimmelsivät, kimmellettiin

en kimmeltänyt, et kimmeltänyt, ei kimmeltänyt, emme kimmeltäneet, ette kimmeltäneet, eivät kimmeltäneet, ei kimmelletty

PERFECT INDICATIV

olen kimmeltänyt, olet kimmeltänyt, on kimmeltänyt, olemme kimmeltäneet, olette kimmeltäneet, ovat kimmeltäneet, on kimmelletty

en ole kimmeltänyt, et ole kimmeltänyt, ei ole kimmeltänyt, emme ole kimmeltäneet, ette ole kimmeltäneet, eivät ole kimmeltäneet, ei ole kimmelletty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kimmeltänyt, olit kimmeltänyt, oli kimmeltänyt, olimme kimmeltäneet, olitte kimmeltäneet, olivat kimmeltäneet, oli kimmelletty

en ollut kimmeltänyt, et ollut kimmeltänyt, ei ollut kimmeltänyt, emme olleet kimmeltäneet, ette olleet kimmeltäneet, eivät olleet kimmeltäneet, ei ollut kimmelletty

PREZENT IMPERATIV

-, kimmellä, kimmeltäköön, kimmeltäkäämme, kimmeltäkää, kimmeltäkööt, kimmellettäköön

-, älä kimmellä, älköön kimmeltäkö, älkäämme kimmeltäkö, älkää kimmeltäkö, älkööt kimmeltäkö, älköön kimmellettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kimmeltänyt, -, -, olkoot kimmeltäneet, olkoon kimmelletty

-, -, älköön olko kimmeltänyt, -, -, älkööt olko kimmeltäneet, älköön olko kimmelletty

PREZENT CONDIȚIONAL

kimmeltäisin, kimmeltäisit, kimmeltäisi, kimmeltäisimme, kimmeltäisitte, kimmeltäisivät, kimmellettäisiin

en kimmeltäisi, et kimmeltäisi, ei kimmeltäisi, emme kimmeltäisi, ette kimmeltäisi, eivät kimmeltäisi, ei kimmellettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kimmeltänyt, olisit kimmeltänyt, olisi kimmeltänyt, olisimme kimmeltäneet, olisitte kimmeltäneet, olisivat kimmeltäneet, oltaisiin kimmelletty

en olisi kimmeltänyt, et olisi kimmeltänyt, ei olisi kimmeltänyt, emme olisi kimmeltäneet, ette olisi kimmeltäneet, eivät olisi kimmeltäneet, ei olisi kimmelletty

PREZENT POTENȚIAL

kimmeltänen, kimmeltänet, kimmeltänee, kimmeltänemme, kimmeltänette, kimmeltänevät, kimmellettäneen

en kimmeltäne, et kimmeltäne, ei kimmeltäne, emme kimmeltäne, ette kimmeltäne, eivät kimmeltäne, ei kimmellettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen kimmeltänyt, lienet kimmeltänyt, lienee kimmeltänyt, lienemme kimmeltäneet, lienette kimmeltäneet, lienevät kimmeltäneet, lienee kimmelletty

en liene kimmeltänyt, et liene kimmeltänyt, ei liene kimmeltänyt, emme liene kimmeltäneet, ette liene kimmeltäneet, eivät liene kimmeltäneet, ei liene kimmelletty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kimmeltää    FORMA LUNGĂ: kimmeltääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kimmeltäessä   INSTRUCTIV: kimmeltäen  INESIV PASIV: kimmellettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kimmeltämään   INESIV: kimmeltämässä  ELATIV: kimmeltämästä

ADESIV: kimmeltämällä  ABESIV: kimmeltämättä  INSTRUCTIV: kimmeltämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kimmeltäminen   PARTITIV: kimmeltäminen

INFINITIVUL CINCI: kimmeltämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kimmeltävä  (gen. kimmeltävän)   PASIV: kimmellettävä   (gen. kimmellettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kimmeltänyt                      PASIV: kimmelletty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kimmeltäjä (pl.gen. kimmeltäjien)  ADJECTIV NEGATIV: kimmeltämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kimmellys

 

 

kuultaa 10 (5)

PREZENT INDICATIV

kuullan, kuullat, kuultaa, kuullamme, kuullatte, kuultavat, kuulletaan

en kuulla, et kuulla, ei kuulla, emme kuulla, ette kuulla, eivät kuulla, ei kuulleta

IMPERFECT INDICATIV

kuulsin, kuulsit, kuulsi, kuulsimme, kuulsitte, kuulsivat, kuullettiin

en kuultanut, et kuultanut, ei kuultanut, emme kuultaneet, ette kuultaneet, eivät kuultaneet, ei kuullettu

PERFECT INDICATIV

olen kuultanut, olet kuultanut, on kuultanut, olemme kuultaneet, olette kuultaneet, ovat kuultaneet, on kuullettu

en ole kuultanut, et ole kuultanut, ei ole kuultanut, emme ole kuultaneet, ette ole kuultaneet, eivät ole kuultaneet, ei ole kuullettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kuultanut, olit kuultanut, oli kuultanut, olimme kuultaneet, olitte kuultaneet, olivat kuultaneet, oli kuullettu

en ollut kuultanut, et ollut kuultanut, ei ollut kuultanut, emme olleet kuultaneet, ette olleet kuultaneet, eivät olleet kuultaneet, ei ollut kuullettu

PREZENT IMPERATIV

-, kuulla, kuultakoon, kuultakaamme, kuultakaa, kuultakoot, kuullettakoon

-, älä kuulla, älköön kuultako, älkäämme kuultako, älkää kuultako, älkööt kuultako, älköön kuullettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kuultanut, -, -, olkoot kuultaneet, olkoon kuullettu

-, -, älköön olko kuultanut, -, -, älkööt olko kuultaneet, älköön olko kuullettu

PREZENT CONDIȚIONAL

kuultaisin, kuultaisit, kuultaisi, kuultaisimme, kuultaisitte, kuultaisivat, kuullettaisiin

en kuultaisi, et kuultaisi, ei kuultaisi, emme kuultaisi, ette kuultaisi, eivät kuultaisi, ei kuullettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kuultanut, olisit kuultanut, olisi kuultanut, olisimme kuultaneet, olisitte kuultaneet, olisivat kuultaneet, oltaisiin kuullettu

en olisi kuultanut, et olisi kuultanut, ei olisi kuultanut, emme olisi kuultaneet, ette olisi kuultaneet, eivät olisi kuultaneet, ei olisi kuullettu

PREZENT POTENȚIAL

kuultanen, kuultanet, kuultanee, kuultanemme, kuultanette, kuultanevat, kuullettaneen

en kuultane, et kuultane, ei kuultane, emme kuultane, ette kuultane, eivät kuultane, ei kuullettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kuultanut, lienet kuultanut, lienee kuultanut, lienemme kuultaneet, lienette kuultaneet, lienevät kuultaneet, lienee kuullettu

en liene kuultanut, et liene kuultanut, ei liene kuultanut, emme liene kuultaneet, ette liene kuultaneet, eivät liene kuultaneet, ei liene kuullettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kuultaa    FORMA LUNGĂ: kuultaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kuultaessa   INSTRUCTIV: kuultaen  INESIV PASIV: kuullettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kuultamaan   INESIV: kuultamassa  ELATIV: kuultamasta

ADESIV: kuultamalla  ABESIV: kuultamatta  INSTRUCTIV: kuultaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kuultaminen   PARTITIV: kuultaminen

INFINITIVUL CINCI: kuultamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kuultava  (gen. kuultavan)   PASIV: kuullettava   (gen. kuullettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kuultanut                    PASIV: kuullettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kuultaja (pl.gen. kuultajien)  ADJECTIV NEGATIV: kuultamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kuulto

 

 

kähveltää 10 (5)

PREZENT INDICATIV

kähvellän, kähvellät, kähveltää, kähvellämme, kähvellätte, kähveltävät, kähvelletään

en kähvellä, et kähvellä, ei kähvellä, emme kähvellä, ette kähvellä, eivät kähvellä, ei kähvelletä

IMPERFECT INDICATIV

kähvelsin, kähvelsit, kähvelsi, kähvelsimme, kähvelsitte, kähvelsivät, kähvellettiin

en kähveltänyt, et kähveltänyt, ei kähveltänyt, emme kähveltäneet, ette kähveltäneet, eivät kähveltäneet, ei kähvelletty

PERFECT INDICATIV

olen kähveltänyt, olet kähveltänyt, on kähveltänyt, olemme kähveltäneet, olette kähveltäneet, ovat kähveltäneet, on kähvelletty

en ole kähveltänyt, et ole kähveltänyt, ei ole kähveltänyt, emme ole kähveltäneet, ette ole kähveltäneet, eivät ole kähveltäneet, ei ole kähvelletty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kähveltänyt, olit kähveltänyt, oli kähveltänyt, olimme kähveltäneet, olitte kähveltäneet, olivat kähveltäneet, oli kähvelletty

en ollut kähveltänyt, et ollut kähveltänyt, ei ollut kähveltänyt, emme olleet kähveltäneet, ette olleet kähveltäneet, eivät olleet kähveltäneet, ei ollut kähvelletty

PREZENT IMPERATIV

-, kähvellä, kähveltäköön, kähveltäkäämme, kähveltäkää, kähveltäkööt, kähvellettäköön

-, älä kähvellä, älköön kähveltäkö, älkäämme kähveltäkö, älkää kähveltäkö, älkööt kähveltäkö, älköön kähvellettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kähveltänyt, -, -, olkoot kähveltäneet, olkoon kähvelletty

-, -, älköön olko kähveltänyt, -, -, älkööt olko kähveltäneet, älköön olko kähvelletty

PREZENT CONDIȚIONAL

kähveltäisin, kähveltäisit, kähveltäisi, kähveltäisimme, kähveltäisitte, kähveltäisivät, kähvellettäisiin

en kähveltäisi, et kähveltäisi, ei kähveltäisi, emme kähveltäisi, ette kähveltäisi, eivät kähveltäisi, ei kähvellettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kähveltänyt, olisit kähveltänyt, olisi kähveltänyt, olisimme kähveltäneet, olisitte kähveltäneet, olisivat kähveltäneet, oltaisiin kähvelletty

en olisi kähveltänyt, et olisi kähveltänyt, ei olisi kähveltänyt, emme olisi kähveltäneet, ette olisi kähveltäneet, eivät olisi kähveltäneet, ei olisi kähvelletty

PREZENT POTENȚIAL

kähveltänen, kähveltänet, kähveltänee, kähveltänemme, kähveltänette, kähveltänevät, kähvellettäneen

en kähveltäne, et kähveltäne, ei kähveltäne, emme kähveltäne, ette kähveltäne, eivät kähveltäne, ei kähvellettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen kähveltänyt, lienet kähveltänyt, lienee kähveltänyt, lienemme kähveltäneet, lienette kähveltäneet, lienevät kähveltäneet, lienee kähvelletty

en liene kähveltänyt, et liene kähveltänyt, ei liene kähveltänyt, emme liene kähveltäneet, ette liene kähveltäneet, eivät liene kähveltäneet, ei liene kähvelletty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kähveltää    FORMA LUNGĂ: kähveltääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kähveltäessä   INSTRUCTIV: kähveltäen  INESIV PASIV: kähvellettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kähveltämään   INESIV: kähveltämässä  ELATIV: kähveltämästä

ADESIV: kähveltämällä  ABESIV: kähveltämättä  INSTRUCTIV: kähveltämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kähveltäminen   PARTITIV: kähveltäminen

INFINITIVUL CINCI: kähveltämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kähveltävä  (gen. kähveltävän)   PASIV: kähvellettävä   (gen. kähvellettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kähveltänyt                      PASIV: kähvelletty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kähveltäjä (pl.gen. kähveltäjien)  ADJECTIV NEGATIV: kähveltämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kähvellys

 

 

madaltaa 10 (5)

PREZENT INDICATIV

madallan, madallat, madaltaa, madallamme, madallatte, madaltavat, madalletaan

en madalla, et madalla, ei madalla, emme madalla, ette madalla, eivät madalla, ei madalleta

IMPERFECT INDICATIV

madalsin, madalsit, madalsi, madalsimme, madalsitte, madalsivat, madallettiin

en madaltanut, et madaltanut, ei madaltanut, emme madaltaneet, ette madaltaneet, eivät madaltaneet, ei madallettu

PERFECT INDICATIV

olen madaltanut, olet madaltanut, on madaltanut, olemme madaltaneet, olette madaltaneet, ovat madaltaneet, on madallettu

en ole madaltanut, et ole madaltanut, ei ole madaltanut, emme ole madaltaneet, ette ole madaltaneet, eivät ole madaltaneet, ei ole madallettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin madaltanut, olit madaltanut, oli madaltanut, olimme madaltaneet, olitte madaltaneet, olivat madaltaneet, oli madallettu

en ollut madaltanut, et ollut madaltanut, ei ollut madaltanut, emme olleet madaltaneet, ette olleet madaltaneet, eivät olleet madaltaneet, ei ollut madallettu

PREZENT IMPERATIV

-, madalla, madaltakoon, madaltakaamme, madaltakaa, madaltakoot, madallettakoon

-, älä madalla, älköön madaltako, älkäämme madaltako, älkää madaltako, älkööt madaltako, älköön madallettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon madaltanut, -, -, olkoot madaltaneet, olkoon madallettu

-, -, älköön olko madaltanut, -, -, älkööt olko madaltaneet, älköön olko madallettu

PREZENT CONDIȚIONAL

madaltaisin, madaltaisit, madaltaisi, madaltaisimme, madaltaisitte, madaltaisivat, madallettaisiin

en madaltaisi, et madaltaisi, ei madaltaisi, emme madaltaisi, ette madaltaisi, eivät madaltaisi, ei madallettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin madaltanut, olisit madaltanut, olisi madaltanut, olisimme madaltaneet, olisitte madaltaneet, olisivat madaltaneet, oltaisiin madallettu

en olisi madaltanut, et olisi madaltanut, ei olisi madaltanut, emme olisi madaltaneet, ette olisi madaltaneet, eivät olisi madaltaneet, ei olisi madallettu

PREZENT POTENȚIAL

madaltanen, madaltanet, madaltanee, madaltanemme, madaltanette, madaltanevat, madallettaneen

en madaltane, et madaltane, ei madaltane, emme madaltane, ette madaltane, eivät madaltane, ei madallettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen madaltanut, lienet madaltanut, lienee madaltanut, lienemme madaltaneet, lienette madaltaneet, lienevät madaltaneet, lienee madallettu

en liene madaltanut, et liene madaltanut, ei liene madaltanut, emme liene madaltaneet, ette liene madaltaneet, eivät liene madaltaneet, ei liene madallettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: madaltaa    FORMA LUNGĂ: madaltaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: madaltaessa   INSTRUCTIV: madaltaen  INESIV PASIV: madallettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: madaltamaan   INESIV: madaltamassa  ELATIV: madaltamasta

ADESIV: madaltamalla  ABESIV: madaltamatta  INSTRUCTIV: madaltaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: madaltaminen   PARTITIV: madaltaminen

INFINITIVUL CINCI: madaltamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: madaltava  (gen. madaltavan)   PASIV: madallettava   (gen. madallettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: madaltanut                     PASIV: madallettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: madaltaja (pl.gen. madaltajien)  ADJECTIV NEGATIV: madaltamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): madallus

 

 

mieltää 10 (5)

PREZENT INDICATIV

miellän, miellät, mieltää, miellämme, miellätte, mieltävät, mielletään

en miellä, et miellä, ei miellä, emme miellä, ette miellä, eivät miellä, ei mielletä

IMPERFECT INDICATIV

mielsin, mielsit, mielsi, mielsimme, mielsitte, mielsivät, miellettiin

en mieltänyt, et mieltänyt, ei mieltänyt, emme mieltäneet, ette mieltäneet, eivät mieltäneet, ei mielletty

PERFECT INDICATIV

olen mieltänyt, olet mieltänyt, on mieltänyt, olemme mieltäneet, olette mieltäneet, ovat mieltäneet, on mielletty

en ole mieltänyt, et ole mieltänyt, ei ole mieltänyt, emme ole mieltäneet, ette ole mieltäneet, eivät ole mieltäneet, ei ole mielletty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin mieltänyt, olit mieltänyt, oli mieltänyt, olimme mieltäneet, olitte mieltäneet, olivat mieltäneet, oli mielletty

en ollut mieltänyt, et ollut mieltänyt, ei ollut mieltänyt, emme olleet mieltäneet, ette olleet mieltäneet, eivät olleet mieltäneet, ei ollut mielletty

PREZENT IMPERATIV

-, miellä, mieltäköön, mieltäkäämme, mieltäkää, mieltäkööt, miellettäköön

-, älä miellä, älköön mieltäkö, älkäämme mieltäkö, älkää mieltäkö, älkööt mieltäkö, älköön miellettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon mieltänyt, -, -, olkoot mieltäneet, olkoon mielletty

-, -, älköön olko mieltänyt, -, -, älkööt olko mieltäneet, älköön olko mielletty

PREZENT CONDIȚIONAL

mieltäisin, mieltäisit, mieltäisi, mieltäisimme, mieltäisitte, mieltäisivät, miellettäisiin

en mieltäisi, et mieltäisi, ei mieltäisi, emme mieltäisi, ette mieltäisi, eivät mieltäisi, ei miellettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin mieltänyt, olisit mieltänyt, olisi mieltänyt, olisimme mieltäneet, olisitte mieltäneet, olisivat mieltäneet, oltaisiin mielletty

en olisi mieltänyt, et olisi mieltänyt, ei olisi mieltänyt, emme olisi mieltäneet, ette olisi mieltäneet, eivät olisi mieltäneet, ei olisi mielletty

PREZENT POTENȚIAL

mieltänen, mieltänet, mieltänee, mieltänemme, mieltänette, mieltänevät, miellettäneen

en mieltäne, et mieltäne, ei mieltäne, emme mieltäne, ette mieltäne, eivät mieltäne, ei miellettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen mieltänyt, lienet mieltänyt, lienee mieltänyt, lienemme mieltäneet, lienette mieltäneet, lienevät mieltäneet, lienee mielletty

en liene mieltänyt, et liene mieltänyt, ei liene mieltänyt, emme liene mieltäneet, ette liene mieltäneet, eivät liene mieltäneet, ei liene mielletty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: mieltää    FORMA LUNGĂ: mieltääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: mieltäessä   INSTRUCTIV: mieltäen  INESIV PASIV: miellettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: mieltämään   INESIV: mieltämässä  ELATIV: mieltämästä

ADESIV: mieltämällä  ABESIV: mieltämättä  INSTRUCTIV: mieltämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: mieltäminen   PARTITIV: mieltäminen

INFINITIVUL CINCI: mieltämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: mieltävä  (gen. mieltävän)   PASIV: miellettävä   (gen. miellettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: mieltänyt                    PASIV: mielletty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: mieltäjä (pl.gen. mieltäjien)  ADJECTIV NEGATIV: mieltämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): mielto

 

 

niveltää 10 (5)

PREZENT INDICATIV

nivellän, nivellät, niveltää, nivellämme, nivellätte, niveltävät, nivelletään

en nivellä, et nivellä, ei nivellä, emme nivellä, ette nivellä, eivät nivellä, ei nivelletä

IMPERFECT INDICATIV

nivelsin, nivelsit, nivelsi, nivelsimme, nivelsitte, nivelsivät, nivellettiin

en niveltänyt, et niveltänyt, ei niveltänyt, emme niveltäneet, ette niveltäneet, eivät niveltäneet, ei nivelletty

PERFECT INDICATIV

olen niveltänyt, olet niveltänyt, on niveltänyt, olemme niveltäneet, olette niveltäneet, ovat niveltäneet, on nivelletty

en ole niveltänyt, et ole niveltänyt, ei ole niveltänyt, emme ole niveltäneet, ette ole niveltäneet, eivät ole niveltäneet, ei ole nivelletty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin niveltänyt, olit niveltänyt, oli niveltänyt, olimme niveltäneet, olitte niveltäneet, olivat niveltäneet, oli nivelletty

en ollut niveltänyt, et ollut niveltänyt, ei ollut niveltänyt, emme olleet niveltäneet, ette olleet niveltäneet, eivät olleet niveltäneet, ei ollut nivelletty

PREZENT IMPERATIV

-, nivellä, niveltäköön, niveltäkäämme, niveltäkää, niveltäkööt, nivellettäköön

-, älä nivellä, älköön niveltäkö, älkäämme niveltäkö, älkää niveltäkö, älkööt niveltäkö, älköön nivellettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon niveltänyt, -, -, olkoot niveltäneet, olkoon nivelletty

-, -, älköön olko niveltänyt, -, -, älkööt olko niveltäneet, älköön olko nivelletty

PREZENT CONDIȚIONAL

niveltäisin, niveltäisit, niveltäisi, niveltäisimme, niveltäisitte, niveltäisivät, nivellettäisiin

en niveltäisi, et niveltäisi, ei niveltäisi, emme niveltäisi, ette niveltäisi, eivät niveltäisi, ei nivellettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin niveltänyt, olisit niveltänyt, olisi niveltänyt, olisimme niveltäneet, olisitte niveltäneet, olisivat niveltäneet, oltaisiin nivelletty

en olisi niveltänyt, et olisi niveltänyt, ei olisi niveltänyt, emme olisi niveltäneet, ette olisi niveltäneet, eivät olisi niveltäneet, ei olisi nivelletty

PREZENT POTENȚIAL

niveltänen, niveltänet, niveltänee, niveltänemme, niveltänette, niveltänevät, nivellettäneen

en niveltäne, et niveltäne, ei niveltäne, emme niveltäne, ette niveltäne, eivät niveltäne, ei nivellettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen niveltänyt, lienet niveltänyt, lienee niveltänyt, lienemme niveltäneet, lienette niveltäneet, lienevät niveltäneet, lienee nivelletty

en liene niveltänyt, et liene niveltänyt, ei liene niveltänyt, emme liene niveltäneet, ette liene niveltäneet, eivät liene niveltäneet, ei liene nivelletty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: niveltää    FORMA LUNGĂ: niveltääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: niveltäessä   INSTRUCTIV: niveltäen  INESIV PASIV: nivellettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: niveltämään   INESIV: niveltämässä  ELATIV: niveltämästä

ADESIV: niveltämällä  ABESIV: niveltämättä  INSTRUCTIV: niveltämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: niveltäminen   PARTITIV: niveltäminen

INFINITIVUL CINCI: niveltämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: niveltävä  (gen. niveltävän)   PASIV: nivellettävä   (gen. nivellettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: niveltänyt                     PASIV: nivelletty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: niveltäjä (pl.gen. niveltäjien)  ADJECTIV NEGATIV: niveltämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): nivellys

 

 

oivaltaa 10 (5)

PREZENT INDICATIV

oivallan, oivallat, oivaltaa, oivallamme, oivallatte, oivaltavat, oivalletaan

en oivalla, et oivalla, ei oivalla, emme oivalla, ette oivalla, eivät oivalla, ei oivalleta

IMPERFECT INDICATIV

oivalsin, oivalsit, oivalsi, oivalsimme, oivalsitte, oivalsivat, oivallettiin

en oivaltanut, et oivaltanut, ei oivaltanut, emme oivaltaneet, ette oivaltaneet, eivät oivaltaneet, ei oivallettu

PERFECT INDICATIV

olen oivaltanut, olet oivaltanut, on oivaltanut, olemme oivaltaneet, olette oivaltaneet, ovat oivaltaneet, on oivallettu

en ole oivaltanut, et ole oivaltanut, ei ole oivaltanut, emme ole oivaltaneet, ette ole oivaltaneet, eivät ole oivaltaneet, ei ole oivallettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin oivaltanut, olit oivaltanut, oli oivaltanut, olimme oivaltaneet, olitte oivaltaneet, olivat oivaltaneet, oli oivallettu

en ollut oivaltanut, et ollut oivaltanut, ei ollut oivaltanut, emme olleet oivaltaneet, ette olleet oivaltaneet, eivät olleet oivaltaneet, ei ollut oivallettu

PREZENT IMPERATIV

-, oivalla, oivaltakoon, oivaltakaamme, oivaltakaa, oivaltakoot, oivallettakoon

-, älä oivalla, älköön oivaltako, älkäämme oivaltako, älkää oivaltako, älkööt oivaltako, älköön oivallettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon oivaltanut, -, -, olkoot oivaltaneet, olkoon oivallettu

-, -, älköön olko oivaltanut, -, -, älkööt olko oivaltaneet, älköön olko oivallettu

PREZENT CONDIȚIONAL

oivaltaisin, oivaltaisit, oivaltaisi, oivaltaisimme, oivaltaisitte, oivaltaisivat, oivallettaisiin

en oivaltaisi, et oivaltaisi, ei oivaltaisi, emme oivaltaisi, ette oivaltaisi, eivät oivaltaisi, ei oivallettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin oivaltanut, olisit oivaltanut, olisi oivaltanut, olisimme oivaltaneet, olisitte oivaltaneet, olisivat oivaltaneet, oltaisiin oivallettu

en olisi oivaltanut, et olisi oivaltanut, ei olisi oivaltanut, emme olisi oivaltaneet, ette olisi oivaltaneet, eivät olisi oivaltaneet, ei olisi oivallettu

PREZENT POTENȚIAL

oivaltanen, oivaltanet, oivaltanee, oivaltanemme, oivaltanette, oivaltanevat, oivallettaneen

en oivaltane, et oivaltane, ei oivaltane, emme oivaltane, ette oivaltane, eivät oivaltane, ei oivallettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen oivaltanut, lienet oivaltanut, lienee oivaltanut, lienemme oivaltaneet, lienette oivaltaneet, lienevät oivaltaneet, lienee oivallettu

en liene oivaltanut, et liene oivaltanut, ei liene oivaltanut, emme liene oivaltaneet, ette liene oivaltaneet, eivät liene oivaltaneet, ei liene oivallettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: oivaltaa    FORMA LUNGĂ: oivaltaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: oivaltaessa   INSTRUCTIV: oivaltaen  INESIV PASIV: oivallettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: oivaltamaan   INESIV: oivaltamassa  ELATIV: oivaltamasta

ADESIV: oivaltamalla  ABESIV: oivaltamatta  INSTRUCTIV: oivaltaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: oivaltaminen   PARTITIV: oivaltaminen

INFINITIVUL CINCI: oivaltamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: oivaltava  (gen. oivaltavan)   PASIV: oivallettava   (gen. oivallettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: oivaltanut                     PASIV: oivallettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: oivaltaja (pl.gen. oivaltajien)  ADJECTIV NEGATIV: oivaltamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): oivallus

 

 

painaltaa 10 (5)

PREZENT INDICATIV

painallan, painallat, painaltaa, painallamme, painallatte, painaltavat, painalletaan

en painalla, et painalla, ei painalla, emme painalla, ette painalla, eivät painalla, ei painalleta

IMPERFECT INDICATIV

painalsin, painalsit, painalsi, painalsimme, painalsitte, painalsivat, painallettiin

en painaltanut, et painaltanut, ei painaltanut, emme painaltaneet, ette painaltaneet, eivät painaltaneet, ei painallettu

PERFECT INDICATIV

olen painaltanut, olet painaltanut, on painaltanut, olemme painaltaneet, olette painaltaneet, ovat painaltaneet, on painallettu

en ole painaltanut, et ole painaltanut, ei ole painaltanut, emme ole painaltaneet, ette ole painaltaneet, eivät ole painaltaneet, ei ole painallettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin painaltanut, olit painaltanut, oli painaltanut, olimme painaltaneet, olitte painaltaneet, olivat painaltaneet, oli painallettu

en ollut painaltanut, et ollut painaltanut, ei ollut painaltanut, emme olleet painaltaneet, ette olleet painaltaneet, eivät olleet painaltaneet, ei ollut painallettu

PREZENT IMPERATIV

-, painalla, painaltakoon, painaltakaamme, painaltakaa, painaltakoot, painallettakoon

-, älä painalla, älköön painaltako, älkäämme painaltako, älkää painaltako, älkööt painaltako, älköön painallettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon painaltanut, -, -, olkoot painaltaneet, olkoon painallettu

-, -, älköön olko painaltanut, -, -, älkööt olko painaltaneet, älköön olko painallettu

PREZENT CONDIȚIONAL

painaltaisin, painaltaisit, painaltaisi, painaltaisimme, painaltaisitte, painaltaisivat, painallettaisiin

en painaltaisi, et painaltaisi, ei painaltaisi, emme painaltaisi, ette painaltaisi, eivät painaltaisi, ei painallettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin painaltanut, olisit painaltanut, olisi painaltanut, olisimme painaltaneet, olisitte painaltaneet, olisivat painaltaneet, oltaisiin painallettu

en olisi painaltanut, et olisi painaltanut, ei olisi painaltanut, emme olisi painaltaneet, ette olisi painaltaneet, eivät olisi painaltaneet, ei olisi painallettu

PREZENT POTENȚIAL

painaltanen, painaltanet, painaltanee, painaltanemme, painaltanette, painaltanevat, painallettaneen

en painaltane, et painaltane, ei painaltane, emme painaltane, ette painaltane, eivät painaltane, ei painallettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen painaltanut, lienet painaltanut, lienee painaltanut, lienemme painaltaneet, lienette painaltaneet, lienevät painaltaneet, lienee painallettu

en liene painaltanut, et liene painaltanut, ei liene painaltanut, emme liene painaltaneet, ette liene painaltaneet, eivät liene painaltaneet, ei liene painallettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: painaltaa    FORMA LUNGĂ: painaltaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: painaltaessa   INSTRUCTIV: painaltaen  INESIV PASIV: painallettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: painaltamaan   INESIV: painaltamassa  ELATIV: painaltamasta

ADESIV: painaltamalla  ABESIV: painaltamatta  INSTRUCTIV: painaltaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: painaltaminen   PARTITIV: painaltaminen

INFINITIVUL CINCI: painaltamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: painaltava  (gen. painaltavan)   PASIV: painallettava   (gen. painallettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: painaltanut                      PASIV: painallettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: painaltaja (pl.gen. painaltajien)  ADJECTIV NEGATIV: painaltamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): painallus

 

 

paleltaa 10 (5)

PREZENT INDICATIV

palellan, palellat, paleltaa, palellamme, palellatte, paleltavat, palelletaan

en palella, et palella, ei palella, emme palella, ette palella, eivät palella, ei palelleta

IMPERFECT INDICATIV

palelsin, palelsit, palelsi, palelsimme, palelsitte, palelsivat, palellettiin

en paleltanut, et paleltanut, ei paleltanut, emme paleltaneet, ette paleltaneet, eivät paleltaneet, ei palellettu

PERFECT INDICATIV

olen paleltanut, olet paleltanut, on paleltanut, olemme paleltaneet, olette paleltaneet, ovat paleltaneet, on palellettu

en ole paleltanut, et ole paleltanut, ei ole paleltanut, emme ole paleltaneet, ette ole paleltaneet, eivät ole paleltaneet, ei ole palellettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin paleltanut, olit paleltanut, oli paleltanut, olimme paleltaneet, olitte paleltaneet, olivat paleltaneet, oli palellettu

en ollut paleltanut, et ollut paleltanut, ei ollut paleltanut, emme olleet paleltaneet, ette olleet paleltaneet, eivät olleet paleltaneet, ei ollut palellettu

PREZENT IMPERATIV

-, palella, paleltakoon, paleltakaamme, paleltakaa, paleltakoot, palellettakoon

-, älä palella, älköön paleltako, älkäämme paleltako, älkää paleltako, älkööt paleltako, älköön palellettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon paleltanut, -, -, olkoot paleltaneet, olkoon palellettu

-, -, älköön olko paleltanut, -, -, älkööt olko paleltaneet, älköön olko palellettu

PREZENT CONDIȚIONAL

paleltaisin, paleltaisit, paleltaisi, paleltaisimme, paleltaisitte, paleltaisivat, palellettaisiin

en paleltaisi, et paleltaisi, ei paleltaisi, emme paleltaisi, ette paleltaisi, eivät paleltaisi, ei palellettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin paleltanut, olisit paleltanut, olisi paleltanut, olisimme paleltaneet, olisitte paleltaneet, olisivat paleltaneet, oltaisiin palellettu

en olisi paleltanut, et olisi paleltanut, ei olisi paleltanut, emme olisi paleltaneet, ette olisi paleltaneet, eivät olisi paleltaneet, ei olisi palellettu

PREZENT POTENȚIAL

paleltanen, paleltanet, paleltanee, paleltanemme, paleltanette, paleltanevat, palellettaneen

en paleltane, et paleltane, ei paleltane, emme paleltane, ette paleltane, eivät paleltane, ei palellettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen paleltanut, lienet paleltanut, lienee paleltanut, lienemme paleltaneet, lienette paleltaneet, lienevät paleltaneet, lienee palellettu

en liene paleltanut, et liene paleltanut, ei liene paleltanut, emme liene paleltaneet, ette liene paleltaneet, eivät liene paleltaneet, ei liene palellettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: paleltaa    FORMA LUNGĂ: paleltaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: paleltaessa   INSTRUCTIV: paleltaen  INESIV PASIV: palellettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: paleltamaan   INESIV: paleltamassa  ELATIV: paleltamasta

ADESIV: paleltamalla  ABESIV: paleltamatta  INSTRUCTIV: paleltaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: paleltaminen   PARTITIV: paleltaminen

INFINITIVUL CINCI: paleltamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: paleltava  (gen. paleltavan)   PASIV: palellettava   (gen. palellettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: paleltanut                     PASIV: palellettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: paleltaja (pl.gen. paleltajien)  ADJECTIV NEGATIV: paleltamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): palellus

 

 

porhaltaa 10 (5)

PREZENT INDICATIV

porhallan, porhallat, porhaltaa, porhallamme, porhallatte, porhaltavat, porhalletaan

en porhalla, et porhalla, ei porhalla, emme porhalla, ette porhalla, eivät porhalla, ei porhalleta

IMPERFECT INDICATIV

porhalsin, porhalsit, porhalsi, porhalsimme, porhalsitte, porhalsivat, porhallettiin

en porhaltanut, et porhaltanut, ei porhaltanut, emme porhaltaneet, ette porhaltaneet, eivät porhaltaneet, ei porhallettu

PERFECT INDICATIV

olen porhaltanut, olet porhaltanut, on porhaltanut, olemme porhaltaneet, olette porhaltaneet, ovat porhaltaneet, on porhallettu

en ole porhaltanut, et ole porhaltanut, ei ole porhaltanut, emme ole porhaltaneet, ette ole porhaltaneet, eivät ole porhaltaneet, ei ole porhallettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin porhaltanut, olit porhaltanut, oli porhaltanut, olimme porhaltaneet, olitte porhaltaneet, olivat porhaltaneet, oli porhallettu

en ollut porhaltanut, et ollut porhaltanut, ei ollut porhaltanut, emme olleet porhaltaneet, ette olleet porhaltaneet, eivät olleet porhaltaneet, ei ollut porhallettu

PREZENT IMPERATIV

-, porhalla, porhaltakoon, porhaltakaamme, porhaltakaa, porhaltakoot, porhallettakoon

-, älä porhalla, älköön porhaltako, älkäämme porhaltako, älkää porhaltako, älkööt porhaltako, älköön porhallettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon porhaltanut, -, -, olkoot porhaltaneet, olkoon porhallettu

-, -, älköön olko porhaltanut, -, -, älkööt olko porhaltaneet, älköön olko porhallettu

PREZENT CONDIȚIONAL

porhaltaisin, porhaltaisit, porhaltaisi, porhaltaisimme, porhaltaisitte, porhaltaisivat, porhallettaisiin

en porhaltaisi, et porhaltaisi, ei porhaltaisi, emme porhaltaisi, ette porhaltaisi, eivät porhaltaisi, ei porhallettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin porhaltanut, olisit porhaltanut, olisi porhaltanut, olisimme porhaltaneet, olisitte porhaltaneet, olisivat porhaltaneet, oltaisiin porhallettu

en olisi porhaltanut, et olisi porhaltanut, ei olisi porhaltanut, emme olisi porhaltaneet, ette olisi porhaltaneet, eivät olisi porhaltaneet, ei olisi porhallettu

PREZENT POTENȚIAL

porhaltanen, porhaltanet, porhaltanee, porhaltanemme, porhaltanette, porhaltanevat, porhallettaneen

en porhaltane, et porhaltane, ei porhaltane, emme porhaltane, ette porhaltane, eivät porhaltane, ei porhallettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen porhaltanut, lienet porhaltanut, lienee porhaltanut, lienemme porhaltaneet, lienette porhaltaneet, lienevät porhaltaneet, lienee porhallettu

en liene porhaltanut, et liene porhaltanut, ei liene porhaltanut, emme liene porhaltaneet, ette liene porhaltaneet, eivät liene porhaltaneet, ei liene porhallettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: porhaltaa    FORMA LUNGĂ: porhaltaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: porhaltaessa   INSTRUCTIV: porhaltaen  INESIV PASIV: porhallettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: porhaltamaan   INESIV: porhaltamassa  ELATIV: porhaltamasta

ADESIV: porhaltamalla  ABESIV: porhaltamatta  INSTRUCTIV: porhaltaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: porhaltaminen   PARTITIV: porhaltaminen

INFINITIVUL CINCI: porhaltamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: porhaltava  (gen. porhaltavan)   PASIV: porhallettava   (gen. porhallettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: porhaltanut                      PASIV: porhallettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: porhaltaja (pl.gen. porhaltajien)  ADJECTIV NEGATIV: porhaltamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): porhallus

 

 

puhaltaa 10 (5)

PREZENT INDICATIV

puhallan, puhallat, puhaltaa, puhallamme, puhallatte, puhaltavat, puhalletaan

en puhalla, et puhalla, ei puhalla, emme puhalla, ette puhalla, eivät puhalla, ei puhalleta

IMPERFECT INDICATIV

puhalsin, puhalsit, puhalsi, puhalsimme, puhalsitte, puhalsivat, puhallettiin

en puhaltanut, et puhaltanut, ei puhaltanut, emme puhaltaneet, ette puhaltaneet, eivät puhaltaneet, ei puhallettu

PERFECT INDICATIV

olen puhaltanut, olet puhaltanut, on puhaltanut, olemme puhaltaneet, olette puhaltaneet, ovat puhaltaneet, on puhallettu

en ole puhaltanut, et ole puhaltanut, ei ole puhaltanut, emme ole puhaltaneet, ette ole puhaltaneet, eivät ole puhaltaneet, ei ole puhallettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin puhaltanut, olit puhaltanut, oli puhaltanut, olimme puhaltaneet, olitte puhaltaneet, olivat puhaltaneet, oli puhallettu

en ollut puhaltanut, et ollut puhaltanut, ei ollut puhaltanut, emme olleet puhaltaneet, ette olleet puhaltaneet, eivät olleet puhaltaneet, ei ollut puhallettu

PREZENT IMPERATIV

-, puhalla, puhaltakoon, puhaltakaamme, puhaltakaa, puhaltakoot, puhallettakoon

-, älä puhalla, älköön puhaltako, älkäämme puhaltako, älkää puhaltako, älkööt puhaltako, älköön puhallettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon puhaltanut, -, -, olkoot puhaltaneet, olkoon puhallettu

-, -, älköön olko puhaltanut, -, -, älkööt olko puhaltaneet, älköön olko puhallettu

PREZENT CONDIȚIONAL

puhaltaisin, puhaltaisit, puhaltaisi, puhaltaisimme, puhaltaisitte, puhaltaisivat, puhallettaisiin

en puhaltaisi, et puhaltaisi, ei puhaltaisi, emme puhaltaisi, ette puhaltaisi, eivät puhaltaisi, ei puhallettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin puhaltanut, olisit puhaltanut, olisi puhaltanut, olisimme puhaltaneet, olisitte puhaltaneet, olisivat puhaltaneet, oltaisiin puhallettu

en olisi puhaltanut, et olisi puhaltanut, ei olisi puhaltanut, emme olisi puhaltaneet, ette olisi puhaltaneet, eivät olisi puhaltaneet, ei olisi puhallettu

PREZENT POTENȚIAL

puhaltanen, puhaltanet, puhaltanee, puhaltanemme, puhaltanette, puhaltanevat, puhallettaneen

en puhaltane, et puhaltane, ei puhaltane, emme puhaltane, ette puhaltane, eivät puhaltane, ei puhallettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen puhaltanut, lienet puhaltanut, lienee puhaltanut, lienemme puhaltaneet, lienette puhaltaneet, lienevät puhaltaneet, lienee puhallettu

en liene puhaltanut, et liene puhaltanut, ei liene puhaltanut, emme liene puhaltaneet, ette liene puhaltaneet, eivät liene puhaltaneet, ei liene puhallettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: puhaltaa    FORMA LUNGĂ: puhaltaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: puhaltaessa   INSTRUCTIV: puhaltaen  INESIV PASIV: puhallettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: puhaltamaan   INESIV: puhaltamassa  ELATIV: puhaltamasta

ADESIV: puhaltamalla  ABESIV: puhaltamatta  INSTRUCTIV: puhaltaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: puhaltaminen   PARTITIV: puhaltaminen

INFINITIVUL CINCI: puhaltamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: puhaltava  (gen. puhaltavan)   PASIV: puhallettava   (gen. puhallettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: puhaltanut                     PASIV: puhallettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: puhaltaja (pl.gen. puhaltajien)  ADJECTIV NEGATIV: puhaltamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): puhallus

 

 

puoltaa 10 (5)

PREZENT INDICATIV

puollan, puollat, puoltaa, puollamme, puollatte, puoltavat, puolletaan

en puolla, et puolla, ei puolla, emme puolla, ette puolla, eivät puolla, ei puolleta

IMPERFECT INDICATIV

puolsin, puolsit, puolsi, puolsimme, puolsitte, puolsivat, puollettiin

en puoltanut, et puoltanut, ei puoltanut, emme puoltaneet, ette puoltaneet, eivät puoltaneet, ei puollettu

PERFECT INDICATIV

olen puoltanut, olet puoltanut, on puoltanut, olemme puoltaneet, olette puoltaneet, ovat puoltaneet, on puollettu

en ole puoltanut, et ole puoltanut, ei ole puoltanut, emme ole puoltaneet, ette ole puoltaneet, eivät ole puoltaneet, ei ole puollettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin puoltanut, olit puoltanut, oli puoltanut, olimme puoltaneet, olitte puoltaneet, olivat puoltaneet, oli puollettu

en ollut puoltanut, et ollut puoltanut, ei ollut puoltanut, emme olleet puoltaneet, ette olleet puoltaneet, eivät olleet puoltaneet, ei ollut puollettu

PREZENT IMPERATIV

-, puolla, puoltakoon, puoltakaamme, puoltakaa, puoltakoot, puollettakoon

-, älä puolla, älköön puoltako, älkäämme puoltako, älkää puoltako, älkööt puoltako, älköön puollettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon puoltanut, -, -, olkoot puoltaneet, olkoon puollettu

-, -, älköön olko puoltanut, -, -, älkööt olko puoltaneet, älköön olko puollettu

PREZENT CONDIȚIONAL

puoltaisin, puoltaisit, puoltaisi, puoltaisimme, puoltaisitte, puoltaisivat, puollettaisiin

en puoltaisi, et puoltaisi, ei puoltaisi, emme puoltaisi, ette puoltaisi, eivät puoltaisi, ei puollettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin puoltanut, olisit puoltanut, olisi puoltanut, olisimme puoltaneet, olisitte puoltaneet, olisivat puoltaneet, oltaisiin puollettu

en olisi puoltanut, et olisi puoltanut, ei olisi puoltanut, emme olisi puoltaneet, ette olisi puoltaneet, eivät olisi puoltaneet, ei olisi puollettu

PREZENT POTENȚIAL

puoltanen, puoltanet, puoltanee, puoltanemme, puoltanette, puoltanevat, puollettaneen

en puoltane, et puoltane, ei puoltane, emme puoltane, ette puoltane, eivät puoltane, ei puollettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen puoltanut, lienet puoltanut, lienee puoltanut, lienemme puoltaneet, lienette puoltaneet, lienevät puoltaneet, lienee puollettu

en liene puoltanut, et liene puoltanut, ei liene puoltanut, emme liene puoltaneet, ette liene puoltaneet, eivät liene puoltaneet, ei liene puollettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: puoltaa    FORMA LUNGĂ: puoltaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: puoltaessa   INSTRUCTIV: puoltaen  INESIV PASIV: puollettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: puoltamaan   INESIV: puoltamassa  ELATIV: puoltamasta

ADESIV: puoltamalla  ABESIV: puoltamatta  INSTRUCTIV: puoltaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: puoltaminen   PARTITIV: puoltaminen

INFINITIVUL CINCI: puoltamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: puoltava  (gen. puoltavan)   PASIV: puollettava   (gen. puollettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: puoltanut                    PASIV: puollettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: puoltaja (pl.gen. puoltajien)  ADJECTIV NEGATIV: puoltamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): puolto

 

 

pyyhältää 10 (5)

PREZENT INDICATIV

pyyhällän, pyyhällät, pyyhältää, pyyhällämme, pyyhällätte, pyyhältävät, pyyhälletään

en pyyhällä, et pyyhällä, ei pyyhällä, emme pyyhällä, ette pyyhällä, eivät pyyhällä, ei pyyhälletä

IMPERFECT INDICATIV

pyyhälsin, pyyhälsit, pyyhälsi, pyyhälsimme, pyyhälsitte, pyyhälsivät, pyyhällettiin

en pyyhältänyt, et pyyhältänyt, ei pyyhältänyt, emme pyyhältäneet, ette pyyhältäneet, eivät pyyhältäneet, ei pyyhälletty

PERFECT INDICATIV

olen pyyhältänyt, olet pyyhältänyt, on pyyhältänyt, olemme pyyhältäneet, olette pyyhältäneet, ovat pyyhältäneet, on pyyhälletty

en ole pyyhältänyt, et ole pyyhältänyt, ei ole pyyhältänyt, emme ole pyyhältäneet, ette ole pyyhältäneet, eivät ole pyyhältäneet, ei ole pyyhälletty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin pyyhältänyt, olit pyyhältänyt, oli pyyhältänyt, olimme pyyhältäneet, olitte pyyhältäneet, olivat pyyhältäneet, oli pyyhälletty

en ollut pyyhältänyt, et ollut pyyhältänyt, ei ollut pyyhältänyt, emme olleet pyyhältäneet, ette olleet pyyhältäneet, eivät olleet pyyhältäneet, ei ollut pyyhälletty

PREZENT IMPERATIV

-, pyyhällä, pyyhältäköön, pyyhältäkäämme, pyyhältäkää, pyyhältäkööt, pyyhällettäköön

-, älä pyyhällä, älköön pyyhältäkö, älkäämme pyyhältäkö, älkää pyyhältäkö, älkööt pyyhältäkö, älköön pyyhällettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon pyyhältänyt, -, -, olkoot pyyhältäneet, olkoon pyyhälletty

-, -, älköön olko pyyhältänyt, -, -, älkööt olko pyyhältäneet, älköön olko pyyhälletty

PREZENT CONDIȚIONAL

pyyhältäisin, pyyhältäisit, pyyhältäisi, pyyhältäisimme, pyyhältäisitte, pyyhältäisivät, pyyhällettäisiin

en pyyhältäisi, et pyyhältäisi, ei pyyhältäisi, emme pyyhältäisi, ette pyyhältäisi, eivät pyyhältäisi, ei pyyhällettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin pyyhältänyt, olisit pyyhältänyt, olisi pyyhältänyt, olisimme pyyhältäneet, olisitte pyyhältäneet, olisivat pyyhältäneet, oltaisiin pyyhälletty

en olisi pyyhältänyt, et olisi pyyhältänyt, ei olisi pyyhältänyt, emme olisi pyyhältäneet, ette olisi pyyhältäneet, eivät olisi pyyhältäneet, ei olisi pyyhälletty

PREZENT POTENȚIAL

pyyhältänen, pyyhältänet, pyyhältänee, pyyhältänemme, pyyhältänette, pyyhältänevät, pyyhällettäneen

en pyyhältäne, et pyyhältäne, ei pyyhältäne, emme pyyhältäne, ette pyyhältäne, eivät pyyhältäne, ei pyyhällettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen pyyhältänyt, lienet pyyhältänyt, lienee pyyhältänyt, lienemme pyyhältäneet, lienette pyyhältäneet, lienevät pyyhältäneet, lienee pyyhälletty

en liene pyyhältänyt, et liene pyyhältänyt, ei liene pyyhältänyt, emme liene pyyhältäneet, ette liene pyyhältäneet, eivät liene pyyhältäneet, ei liene pyyhälletty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: pyyhältää    FORMA LUNGĂ: pyyhältääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: pyyhältäessä   INSTRUCTIV: pyyhältäen  INESIV PASIV: pyyhällettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: pyyhältämään   INESIV: pyyhältämässä  ELATIV: pyyhältämästä

ADESIV: pyyhältämällä  ABESIV: pyyhältämättä  INSTRUCTIV: pyyhältämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: pyyhältäminen   PARTITIV: pyyhältäminen

INFINITIVUL CINCI: pyyhältämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: pyyhältävä  (gen. pyyhältävän)   PASIV: pyyhällettävä   (gen. pyyhällettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: pyyhältänyt                      PASIV: pyyhälletty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: pyyhältäjä (pl.gen. pyyhältäjien)  ADJECTIV NEGATIV: pyyhältämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): pyyhällys

 

 

sammaltaa 10 (5)

PREZENT INDICATIV

sammallan, sammallat, sammaltaa, sammallamme, sammallatte, sammaltavat, sammalletaan

en sammalla, et sammalla, ei sammalla, emme sammalla, ette sammalla, eivät sammalla, ei sammalleta

IMPERFECT INDICATIV

sammalsin, sammalsit, sammalsi, sammalsimme, sammalsitte, sammalsivat, sammallettiin

en sammaltanut, et sammaltanut, ei sammaltanut, emme sammaltaneet, ette sammaltaneet, eivät sammaltaneet, ei sammallettu

PERFECT INDICATIV

olen sammaltanut, olet sammaltanut, on sammaltanut, olemme sammaltaneet, olette sammaltaneet, ovat sammaltaneet, on sammallettu

en ole sammaltanut, et ole sammaltanut, ei ole sammaltanut, emme ole sammaltaneet, ette ole sammaltaneet, eivät ole sammaltaneet, ei ole sammallettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin sammaltanut, olit sammaltanut, oli sammaltanut, olimme sammaltaneet, olitte sammaltaneet, olivat sammaltaneet, oli sammallettu

en ollut sammaltanut, et ollut sammaltanut, ei ollut sammaltanut, emme olleet sammaltaneet, ette olleet sammaltaneet, eivät olleet sammaltaneet, ei ollut sammallettu

PREZENT IMPERATIV

-, sammalla, sammaltakoon, sammaltakaamme, sammaltakaa, sammaltakoot, sammallettakoon

-, älä sammalla, älköön sammaltako, älkäämme sammaltako, älkää sammaltako, älkööt sammaltako, älköön sammallettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon sammaltanut, -, -, olkoot sammaltaneet, olkoon sammallettu

-, -, älköön olko sammaltanut, -, -, älkööt olko sammaltaneet, älköön olko sammallettu

PREZENT CONDIȚIONAL

sammaltaisin, sammaltaisit, sammaltaisi, sammaltaisimme, sammaltaisitte, sammaltaisivat, sammallettaisiin

en sammaltaisi, et sammaltaisi, ei sammaltaisi, emme sammaltaisi, ette sammaltaisi, eivät sammaltaisi, ei sammallettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin sammaltanut, olisit sammaltanut, olisi sammaltanut, olisimme sammaltaneet, olisitte sammaltaneet, olisivat sammaltaneet, oltaisiin sammallettu

en olisi sammaltanut, et olisi sammaltanut, ei olisi sammaltanut, emme olisi sammaltaneet, ette olisi sammaltaneet, eivät olisi sammaltaneet, ei olisi sammallettu

PREZENT POTENȚIAL

sammaltanen, sammaltanet, sammaltanee, sammaltanemme, sammaltanette, sammaltanevat, sammallettaneen

en sammaltane, et sammaltane, ei sammaltane, emme sammaltane, ette sammaltane, eivät sammaltane, ei sammallettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen sammaltanut, lienet sammaltanut, lienee sammaltanut, lienemme sammaltaneet, lienette sammaltaneet, lienevät sammaltaneet, lienee sammallettu

en liene sammaltanut, et liene sammaltanut, ei liene sammaltanut, emme liene sammaltaneet, ette liene sammaltaneet, eivät liene sammaltaneet, ei liene sammallettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: sammaltaa    FORMA LUNGĂ: sammaltaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: sammaltaessa   INSTRUCTIV: sammaltaen  INESIV PASIV: sammallettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: sammaltamaan   INESIV: sammaltamassa  ELATIV: sammaltamasta

ADESIV: sammaltamalla  ABESIV: sammaltamatta  INSTRUCTIV: sammaltaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: sammaltaminen   PARTITIV: sammaltaminen

INFINITIVUL CINCI: sammaltamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: sammaltava  (gen. sammaltavan)   PASIV: sammallettava   (gen. sammallettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: sammaltanut                      PASIV: sammallettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: sammaltaja (pl.gen. sammaltajien)  ADJECTIV NEGATIV: sammaltamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): sammallus

 

 

sisältää 10 (5)

PREZENT INDICATIV

sisällän, sisällät, sisältää, sisällämme, sisällätte, sisältävät, sisälletään

en sisällä, et sisällä, ei sisällä, emme sisällä, ette sisällä, eivät sisällä, ei sisälletä

IMPERFECT INDICATIV

sisälsin, sisälsit, sisälsi, sisälsimme, sisälsitte, sisälsivät, sisällettiin

en sisältänyt, et sisältänyt, ei sisältänyt, emme sisältäneet, ette sisältäneet, eivät sisältäneet, ei sisälletty

PERFECT INDICATIV

olen sisältänyt, olet sisältänyt, on sisältänyt, olemme sisältäneet, olette sisältäneet, ovat sisältäneet, on sisälletty

en ole sisältänyt, et ole sisältänyt, ei ole sisältänyt, emme ole sisältäneet, ette ole sisältäneet, eivät ole sisältäneet, ei ole sisälletty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin sisältänyt, olit sisältänyt, oli sisältänyt, olimme sisältäneet, olitte sisältäneet, olivat sisältäneet, oli sisälletty

en ollut sisältänyt, et ollut sisältänyt, ei ollut sisältänyt, emme olleet sisältäneet, ette olleet sisältäneet, eivät olleet sisältäneet, ei ollut sisälletty

PREZENT IMPERATIV

-, sisällä, sisältäköön, sisältäkäämme, sisältäkää, sisältäkööt, sisällettäköön

-, älä sisällä, älköön sisältäkö, älkäämme sisältäkö, älkää sisältäkö, älkööt sisältäkö, älköön sisällettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon sisältänyt, -, -, olkoot sisältäneet, olkoon sisälletty

-, -, älköön olko sisältänyt, -, -, älkööt olko sisältäneet, älköön olko sisälletty

PREZENT CONDIȚIONAL

sisältäisin, sisältäisit, sisältäisi, sisältäisimme, sisältäisitte, sisältäisivät, sisällettäisiin

en sisältäisi, et sisältäisi, ei sisältäisi, emme sisältäisi, ette sisältäisi, eivät sisältäisi, ei sisällettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin sisältänyt, olisit sisältänyt, olisi sisältänyt, olisimme sisältäneet, olisitte sisältäneet, olisivat sisältäneet, oltaisiin sisälletty

en olisi sisältänyt, et olisi sisältänyt, ei olisi sisältänyt, emme olisi sisältäneet, ette olisi sisältäneet, eivät olisi sisältäneet, ei olisi sisälletty

PREZENT POTENȚIAL

sisältänen, sisältänet, sisältänee, sisältänemme, sisältänette, sisältänevät, sisällettäneen

en sisältäne, et sisältäne, ei sisältäne, emme sisältäne, ette sisältäne, eivät sisältäne, ei sisällettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen sisältänyt, lienet sisältänyt, lienee sisältänyt, lienemme sisältäneet, lienette sisältäneet, lienevät sisältäneet, lienee sisälletty

en liene sisältänyt, et liene sisältänyt, ei liene sisältänyt, emme liene sisältäneet, ette liene sisältäneet, eivät liene sisältäneet, ei liene sisälletty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: sisältää    FORMA LUNGĂ: sisältääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: sisältäessä   INSTRUCTIV: sisältäen  INESIV PASIV: sisällettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: sisältämään   INESIV: sisältämässä  ELATIV: sisältämästä

ADESIV: sisältämällä  ABESIV: sisältämättä  INSTRUCTIV: sisältämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: sisältäminen   PARTITIV: sisältäminen

INFINITIVUL CINCI: sisältämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: sisältävä  (gen. sisältävän)   PASIV: sisällettävä   (gen. sisällettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: sisältänyt                     PASIV: sisälletty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: sisältäjä (pl.gen. sisältäjien)  ADJECTIV NEGATIV: sisältämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): sisällys

 

 

sivaltaa 10 (5)

PREZENT INDICATIV

sivallan, sivallat, sivaltaa, sivallamme, sivallatte, sivaltavat, sivalletaan

en sivalla, et sivalla, ei sivalla, emme sivalla, ette sivalla, eivät sivalla, ei sivalleta

IMPERFECT INDICATIV

sivalsin, sivalsit, sivalsi, sivalsimme, sivalsitte, sivalsivat, sivallettiin

en sivaltanut, et sivaltanut, ei sivaltanut, emme sivaltaneet, ette sivaltaneet, eivät sivaltaneet, ei sivallettu

PERFECT INDICATIV

olen sivaltanut, olet sivaltanut, on sivaltanut, olemme sivaltaneet, olette sivaltaneet, ovat sivaltaneet, on sivallettu

en ole sivaltanut, et ole sivaltanut, ei ole sivaltanut, emme ole sivaltaneet, ette ole sivaltaneet, eivät ole sivaltaneet, ei ole sivallettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin sivaltanut, olit sivaltanut, oli sivaltanut, olimme sivaltaneet, olitte sivaltaneet, olivat sivaltaneet, oli sivallettu

en ollut sivaltanut, et ollut sivaltanut, ei ollut sivaltanut, emme olleet sivaltaneet, ette olleet sivaltaneet, eivät olleet sivaltaneet, ei ollut sivallettu

PREZENT IMPERATIV

-, sivalla, sivaltakoon, sivaltakaamme, sivaltakaa, sivaltakoot, sivallettakoon

-, älä sivalla, älköön sivaltako, älkäämme sivaltako, älkää sivaltako, älkööt sivaltako, älköön sivallettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon sivaltanut, -, -, olkoot sivaltaneet, olkoon sivallettu

-, -, älköön olko sivaltanut, -, -, älkööt olko sivaltaneet, älköön olko sivallettu

PREZENT CONDIȚIONAL

sivaltaisin, sivaltaisit, sivaltaisi, sivaltaisimme, sivaltaisitte, sivaltaisivat, sivallettaisiin

en sivaltaisi, et sivaltaisi, ei sivaltaisi, emme sivaltaisi, ette sivaltaisi, eivät sivaltaisi, ei sivallettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin sivaltanut, olisit sivaltanut, olisi sivaltanut, olisimme sivaltaneet, olisitte sivaltaneet, olisivat sivaltaneet, oltaisiin sivallettu

en olisi sivaltanut, et olisi sivaltanut, ei olisi sivaltanut, emme olisi sivaltaneet, ette olisi sivaltaneet, eivät olisi sivaltaneet, ei olisi sivallettu

PREZENT POTENȚIAL

sivaltanen, sivaltanet, sivaltanee, sivaltanemme, sivaltanette, sivaltanevat, sivallettaneen

en sivaltane, et sivaltane, ei sivaltane, emme sivaltane, ette sivaltane, eivät sivaltane, ei sivallettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen sivaltanut, lienet sivaltanut, lienee sivaltanut, lienemme sivaltaneet, lienette sivaltaneet, lienevät sivaltaneet, lienee sivallettu

en liene sivaltanut, et liene sivaltanut, ei liene sivaltanut, emme liene sivaltaneet, ette liene sivaltaneet, eivät liene sivaltaneet, ei liene sivallettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: sivaltaa    FORMA LUNGĂ: sivaltaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: sivaltaessa   INSTRUCTIV: sivaltaen  INESIV PASIV: sivallettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: sivaltamaan   INESIV: sivaltamassa  ELATIV: sivaltamasta

ADESIV: sivaltamalla  ABESIV: sivaltamatta  INSTRUCTIV: sivaltaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: sivaltaminen   PARTITIV: sivaltaminen

INFINITIVUL CINCI: sivaltamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: sivaltava  (gen. sivaltavan)   PASIV: sivallettava   (gen. sivallettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: sivaltanut                     PASIV: sivallettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: sivaltaja (pl.gen. sivaltajien)  ADJECTIV NEGATIV: sivaltamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): sivallus

 

 

sokeltaa 10 (5)

PREZENT INDICATIV

sokellan, sokellat, sokeltaa, sokellamme, sokellatte, sokeltavat, sokelletaan

en sokella, et sokella, ei sokella, emme sokella, ette sokella, eivät sokella, ei sokelleta

IMPERFECT INDICATIV

sokelsin, sokelsit, sokelsi, sokelsimme, sokelsitte, sokelsivat, sokellettiin

en sokeltanut, et sokeltanut, ei sokeltanut, emme sokeltaneet, ette sokeltaneet, eivät sokeltaneet, ei sokellettu

PERFECT INDICATIV

olen sokeltanut, olet sokeltanut, on sokeltanut, olemme sokeltaneet, olette sokeltaneet, ovat sokeltaneet, on sokellettu

en ole sokeltanut, et ole sokeltanut, ei ole sokeltanut, emme ole sokeltaneet, ette ole sokeltaneet, eivät ole sokeltaneet, ei ole sokellettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin sokeltanut, olit sokeltanut, oli sokeltanut, olimme sokeltaneet, olitte sokeltaneet, olivat sokeltaneet, oli sokellettu

en ollut sokeltanut, et ollut sokeltanut, ei ollut sokeltanut, emme olleet sokeltaneet, ette olleet sokeltaneet, eivät olleet sokeltaneet, ei ollut sokellettu

PREZENT IMPERATIV

-, sokella, sokeltakoon, sokeltakaamme, sokeltakaa, sokeltakoot, sokellettakoon

-, älä sokella, älköön sokeltako, älkäämme sokeltako, älkää sokeltako, älkööt sokeltako, älköön sokellettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon sokeltanut, -, -, olkoot sokeltaneet, olkoon sokellettu

-, -, älköön olko sokeltanut, -, -, älkööt olko sokeltaneet, älköön olko sokellettu

PREZENT CONDIȚIONAL

sokeltaisin, sokeltaisit, sokeltaisi, sokeltaisimme, sokeltaisitte, sokeltaisivat, sokellettaisiin

en sokeltaisi, et sokeltaisi, ei sokeltaisi, emme sokeltaisi, ette sokeltaisi, eivät sokeltaisi, ei sokellettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin sokeltanut, olisit sokeltanut, olisi sokeltanut, olisimme sokeltaneet, olisitte sokeltaneet, olisivat sokeltaneet, oltaisiin sokellettu

en olisi sokeltanut, et olisi sokeltanut, ei olisi sokeltanut, emme olisi sokeltaneet, ette olisi sokeltaneet, eivät olisi sokeltaneet, ei olisi sokellettu

PREZENT POTENȚIAL

sokeltanen, sokeltanet, sokeltanee, sokeltanemme, sokeltanette, sokeltanevat, sokellettaneen

en sokeltane, et sokeltane, ei sokeltane, emme sokeltane, ette sokeltane, eivät sokeltane, ei sokellettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen sokeltanut, lienet sokeltanut, lienee sokeltanut, lienemme sokeltaneet, lienette sokeltaneet, lienevät sokeltaneet, lienee sokellettu

en liene sokeltanut, et liene sokeltanut, ei liene sokeltanut, emme liene sokeltaneet, ette liene sokeltaneet, eivät liene sokeltaneet, ei liene sokellettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: sokeltaa    FORMA LUNGĂ: sokeltaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: sokeltaessa   INSTRUCTIV: sokeltaen  INESIV PASIV: sokellettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: sokeltamaan   INESIV: sokeltamassa  ELATIV: sokeltamasta

ADESIV: sokeltamalla  ABESIV: sokeltamatta  INSTRUCTIV: sokeltaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: sokeltaminen   PARTITIV: sokeltaminen

INFINITIVUL CINCI: sokeltamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: sokeltava  (gen. sokeltavan)   PASIV: sokellettava   (gen. sokellettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: sokeltanut                     PASIV: sokellettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: sokeltaja (pl.gen. sokeltajien)  ADJECTIV NEGATIV: sokeltamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): sokellus

 

 

soveltaa 10 (5)

PREZENT INDICATIV

sovellan, sovellat, soveltaa, sovellamme, sovellatte, soveltavat, sovelletaan

en sovella, et sovella, ei sovella, emme sovella, ette sovella, eivät sovella, ei sovelleta

IMPERFECT INDICATIV

sovelsin, sovelsit, sovelsi, sovelsimme, sovelsitte, sovelsivat, sovellettiin

en soveltanut, et soveltanut, ei soveltanut, emme soveltaneet, ette soveltaneet, eivät soveltaneet, ei sovellettu

PERFECT INDICATIV

olen soveltanut, olet soveltanut, on soveltanut, olemme soveltaneet, olette soveltaneet, ovat soveltaneet, on sovellettu

en ole soveltanut, et ole soveltanut, ei ole soveltanut, emme ole soveltaneet, ette ole soveltaneet, eivät ole soveltaneet, ei ole sovellettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin soveltanut, olit soveltanut, oli soveltanut, olimme soveltaneet, olitte soveltaneet, olivat soveltaneet, oli sovellettu

en ollut soveltanut, et ollut soveltanut, ei ollut soveltanut, emme olleet soveltaneet, ette olleet soveltaneet, eivät olleet soveltaneet, ei ollut sovellettu

PREZENT IMPERATIV

-, sovella, soveltakoon, soveltakaamme, soveltakaa, soveltakoot, sovellettakoon

-, älä sovella, älköön soveltako, älkäämme soveltako, älkää soveltako, älkööt soveltako, älköön sovellettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon soveltanut, -, -, olkoot soveltaneet, olkoon sovellettu

-, -, älköön olko soveltanut, -, -, älkööt olko soveltaneet, älköön olko sovellettu

PREZENT CONDIȚIONAL

soveltaisin, soveltaisit, soveltaisi, soveltaisimme, soveltaisitte, soveltaisivat, sovellettaisiin

en soveltaisi, et soveltaisi, ei soveltaisi, emme soveltaisi, ette soveltaisi, eivät soveltaisi, ei sovellettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin soveltanut, olisit soveltanut, olisi soveltanut, olisimme soveltaneet, olisitte soveltaneet, olisivat soveltaneet, oltaisiin sovellettu

en olisi soveltanut, et olisi soveltanut, ei olisi soveltanut, emme olisi soveltaneet, ette olisi soveltaneet, eivät olisi soveltaneet, ei olisi sovellettu

PREZENT POTENȚIAL

soveltanen, soveltanet, soveltanee, soveltanemme, soveltanette, soveltanevat, sovellettaneen

en soveltane, et soveltane, ei soveltane, emme soveltane, ette soveltane, eivät soveltane, ei sovellettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen soveltanut, lienet soveltanut, lienee soveltanut, lienemme soveltaneet, lienette soveltaneet, lienevät soveltaneet, lienee sovellettu

en liene soveltanut, et liene soveltanut, ei liene soveltanut, emme liene soveltaneet, ette liene soveltaneet, eivät liene soveltaneet, ei liene sovellettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: soveltaa    FORMA LUNGĂ: soveltaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: soveltaessa   INSTRUCTIV: soveltaen  INESIV PASIV: sovellettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: soveltamaan   INESIV: soveltamassa  ELATIV: soveltamasta

ADESIV: soveltamalla  ABESIV: soveltamatta  INSTRUCTIV: soveltaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: soveltaminen   PARTITIV: soveltaminen

INFINITIVUL CINCI: soveltamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: soveltava  (gen. soveltavan)   PASIV: sovellettava   (gen. sovellettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: soveltanut                     PASIV: sovellettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: soveltaja (pl.gen. soveltajien)  ADJECTIV NEGATIV: soveltamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): sovellus

 

 

sukeltaa 10 (5)

PREZENT INDICATIV

sukellan, sukellat, sukeltaa, sukellamme, sukellatte, sukeltavat, sukelletaan

en sukella, et sukella, ei sukella, emme sukella, ette sukella, eivät sukella, ei sukelleta

IMPERFECT INDICATIV

sukelsin, sukelsit, sukelsi, sukelsimme, sukelsitte, sukelsivat, sukellettiin

en sukeltanut, et sukeltanut, ei sukeltanut, emme sukeltaneet, ette sukeltaneet, eivät sukeltaneet, ei sukellettu

PERFECT INDICATIV

olen sukeltanut, olet sukeltanut, on sukeltanut, olemme sukeltaneet, olette sukeltaneet, ovat sukeltaneet, on sukellettu

en ole sukeltanut, et ole sukeltanut, ei ole sukeltanut, emme ole sukeltaneet, ette ole sukeltaneet, eivät ole sukeltaneet, ei ole sukellettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin sukeltanut, olit sukeltanut, oli sukeltanut, olimme sukeltaneet, olitte sukeltaneet, olivat sukeltaneet, oli sukellettu

en ollut sukeltanut, et ollut sukeltanut, ei ollut sukeltanut, emme olleet sukeltaneet, ette olleet sukeltaneet, eivät olleet sukeltaneet, ei ollut sukellettu

PREZENT IMPERATIV

-, sukella, sukeltakoon, sukeltakaamme, sukeltakaa, sukeltakoot, sukellettakoon

-, älä sukella, älköön sukeltako, älkäämme sukeltako, älkää sukeltako, älkööt sukeltako, älköön sukellettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon sukeltanut, -, -, olkoot sukeltaneet, olkoon sukellettu

-, -, älköön olko sukeltanut, -, -, älkööt olko sukeltaneet, älköön olko sukellettu

PREZENT CONDIȚIONAL

sukeltaisin, sukeltaisit, sukeltaisi, sukeltaisimme, sukeltaisitte, sukeltaisivat, sukellettaisiin

en sukeltaisi, et sukeltaisi, ei sukeltaisi, emme sukeltaisi, ette sukeltaisi, eivät sukeltaisi, ei sukellettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin sukeltanut, olisit sukeltanut, olisi sukeltanut, olisimme sukeltaneet, olisitte sukeltaneet, olisivat sukeltaneet, oltaisiin sukellettu

en olisi sukeltanut, et olisi sukeltanut, ei olisi sukeltanut, emme olisi sukeltaneet, ette olisi sukeltaneet, eivät olisi sukeltaneet, ei olisi sukellettu

PREZENT POTENȚIAL

sukeltanen, sukeltanet, sukeltanee, sukeltanemme, sukeltanette, sukeltanevat, sukellettaneen

en sukeltane, et sukeltane, ei sukeltane, emme sukeltane, ette sukeltane, eivät sukeltane, ei sukellettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen sukeltanut, lienet sukeltanut, lienee sukeltanut, lienemme sukeltaneet, lienette sukeltaneet, lienevät sukeltaneet, lienee sukellettu

en liene sukeltanut, et liene sukeltanut, ei liene sukeltanut, emme liene sukeltaneet, ette liene sukeltaneet, eivät liene sukeltaneet, ei liene sukellettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: sukeltaa    FORMA LUNGĂ: sukeltaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: sukeltaessa   INSTRUCTIV: sukeltaen  INESIV PASIV: sukellettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: sukeltamaan   INESIV: sukeltamassa  ELATIV: sukeltamasta

ADESIV: sukeltamalla  ABESIV: sukeltamatta  INSTRUCTIV: sukeltaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: sukeltaminen   PARTITIV: sukeltaminen

INFINITIVUL CINCI: sukeltamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: sukeltava  (gen. sukeltavan)   PASIV: sukellettava   (gen. sukellettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: sukeltanut                     PASIV: sukellettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: sukeltaja (pl.gen. sukeltajien)  ADJECTIV NEGATIV: sukeltamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): sukellus

 

 

suoltaa 10 (5)

PREZENT INDICATIV

suollan, suollat, suoltaa, suollamme, suollatte, suoltavat, suolletaan

en suolla, et suolla, ei suolla, emme suolla, ette suolla, eivät suolla, ei suolleta

IMPERFECT INDICATIV

suolsin, suolsit, suolsi, suolsimme, suolsitte, suolsivat, suollettiin

en suoltanut, et suoltanut, ei suoltanut, emme suoltaneet, ette suoltaneet, eivät suoltaneet, ei suollettu

PERFECT INDICATIV

olen suoltanut, olet suoltanut, on suoltanut, olemme suoltaneet, olette suoltaneet, ovat suoltaneet, on suollettu

en ole suoltanut, et ole suoltanut, ei ole suoltanut, emme ole suoltaneet, ette ole suoltaneet, eivät ole suoltaneet, ei ole suollettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin suoltanut, olit suoltanut, oli suoltanut, olimme suoltaneet, olitte suoltaneet, olivat suoltaneet, oli suollettu

en ollut suoltanut, et ollut suoltanut, ei ollut suoltanut, emme olleet suoltaneet, ette olleet suoltaneet, eivät olleet suoltaneet, ei ollut suollettu

PREZENT IMPERATIV

-, suolla, suoltakoon, suoltakaamme, suoltakaa, suoltakoot, suollettakoon

-, älä suolla, älköön suoltako, älkäämme suoltako, älkää suoltako, älkööt suoltako, älköön suollettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon suoltanut, -, -, olkoot suoltaneet, olkoon suollettu

-, -, älköön olko suoltanut, -, -, älkööt olko suoltaneet, älköön olko suollettu

PREZENT CONDIȚIONAL

suoltaisin, suoltaisit, suoltaisi, suoltaisimme, suoltaisitte, suoltaisivat, suollettaisiin

en suoltaisi, et suoltaisi, ei suoltaisi, emme suoltaisi, ette suoltaisi, eivät suoltaisi, ei suollettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin suoltanut, olisit suoltanut, olisi suoltanut, olisimme suoltaneet, olisitte suoltaneet, olisivat suoltaneet, oltaisiin suollettu

en olisi suoltanut, et olisi suoltanut, ei olisi suoltanut, emme olisi suoltaneet, ette olisi suoltaneet, eivät olisi suoltaneet, ei olisi suollettu

PREZENT POTENȚIAL

suoltanen, suoltanet, suoltanee, suoltanemme, suoltanette, suoltanevat, suollettaneen

en suoltane, et suoltane, ei suoltane, emme suoltane, ette suoltane, eivät suoltane, ei suollettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen suoltanut, lienet suoltanut, lienee suoltanut, lienemme suoltaneet, lienette suoltaneet, lienevät suoltaneet, lienee suollettu

en liene suoltanut, et liene suoltanut, ei liene suoltanut, emme liene suoltaneet, ette liene suoltaneet, eivät liene suoltaneet, ei liene suollettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: suoltaa    FORMA LUNGĂ: suoltaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: suoltaessa   INSTRUCTIV: suoltaen  INESIV PASIV: suollettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: suoltamaan   INESIV: suoltamassa  ELATIV: suoltamasta

ADESIV: suoltamalla  ABESIV: suoltamatta  INSTRUCTIV: suoltaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: suoltaminen   PARTITIV: suoltaminen

INFINITIVUL CINCI: suoltamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: suoltava  (gen. suoltavan)   PASIV: suollettava   (gen. suollettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: suoltanut                    PASIV: suollettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: suoltaja (pl.gen. suoltajien)  ADJECTIV NEGATIV: suoltamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): suolto

 

 

säveltää 10 (5)

PREZENT INDICATIV

sävellän, sävellät, säveltää, sävellämme, sävellätte, säveltävät, sävelletään

en sävellä, et sävellä, ei sävellä, emme sävellä, ette sävellä, eivät sävellä, ei sävelletä

IMPERFECT INDICATIV

sävelsin, sävelsit, sävelsi, sävelsimme, sävelsitte, sävelsivät, sävellettiin

en säveltänyt, et säveltänyt, ei säveltänyt, emme säveltäneet, ette säveltäneet, eivät säveltäneet, ei sävelletty

PERFECT INDICATIV

olen säveltänyt, olet säveltänyt, on säveltänyt, olemme säveltäneet, olette säveltäneet, ovat säveltäneet, on sävelletty

en ole säveltänyt, et ole säveltänyt, ei ole säveltänyt, emme ole säveltäneet, ette ole säveltäneet, eivät ole säveltäneet, ei ole sävelletty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin säveltänyt, olit säveltänyt, oli säveltänyt, olimme säveltäneet, olitte säveltäneet, olivat säveltäneet, oli sävelletty

en ollut säveltänyt, et ollut säveltänyt, ei ollut säveltänyt, emme olleet säveltäneet, ette olleet säveltäneet, eivät olleet säveltäneet, ei ollut sävelletty

PREZENT IMPERATIV

-, sävellä, säveltäköön, säveltäkäämme, säveltäkää, säveltäkööt, sävellettäköön

-, älä sävellä, älköön säveltäkö, älkäämme säveltäkö, älkää säveltäkö, älkööt säveltäkö, älköön sävellettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon säveltänyt, -, -, olkoot säveltäneet, olkoon sävelletty

-, -, älköön olko säveltänyt, -, -, älkööt olko säveltäneet, älköön olko sävelletty

PREZENT CONDIȚIONAL

säveltäisin, säveltäisit, säveltäisi, säveltäisimme, säveltäisitte, säveltäisivät, sävellettäisiin

en säveltäisi, et säveltäisi, ei säveltäisi, emme säveltäisi, ette säveltäisi, eivät säveltäisi, ei sävellettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin säveltänyt, olisit säveltänyt, olisi säveltänyt, olisimme säveltäneet, olisitte säveltäneet, olisivat säveltäneet, oltaisiin sävelletty

en olisi säveltänyt, et olisi säveltänyt, ei olisi säveltänyt, emme olisi säveltäneet, ette olisi säveltäneet, eivät olisi säveltäneet, ei olisi sävelletty

PREZENT POTENȚIAL

säveltänen, säveltänet, säveltänee, säveltänemme, säveltänette, säveltänevät, sävellettäneen

en säveltäne, et säveltäne, ei säveltäne, emme säveltäne, ette säveltäne, eivät säveltäne, ei sävellettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen säveltänyt, lienet säveltänyt, lienee säveltänyt, lienemme säveltäneet, lienette säveltäneet, lienevät säveltäneet, lienee sävelletty

en liene säveltänyt, et liene säveltänyt, ei liene säveltänyt, emme liene säveltäneet, ette liene säveltäneet, eivät liene säveltäneet, ei liene sävelletty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: säveltää    FORMA LUNGĂ: säveltääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: säveltäessä   INSTRUCTIV: säveltäen  INESIV PASIV: sävellettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: säveltämään   INESIV: säveltämässä  ELATIV: säveltämästä

ADESIV: säveltämällä  ABESIV: säveltämättä  INSTRUCTIV: säveltämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: säveltäminen   PARTITIV: säveltäminen

INFINITIVUL CINCI: säveltämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: säveltävä  (gen. säveltävän)   PASIV: sävellettävä   (gen. sävellettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: säveltänyt                     PASIV: sävelletty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: säveltäjä (pl.gen. säveltäjien)  ADJECTIV NEGATIV: säveltämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): sävellys

 

 

taivaltaa 10 (5)

PREZENT INDICATIV

taivallan, taivallat, taivaltaa, taivallamme, taivallatte, taivaltavat, taivalletaan

en taivalla, et taivalla, ei taivalla, emme taivalla, ette taivalla, eivät taivalla, ei taivalleta

IMPERFECT INDICATIV

taivalsin, taivalsit, taivalsi, taivalsimme, taivalsitte, taivalsivat, taivallettiin

en taivaltanut, et taivaltanut, ei taivaltanut, emme taivaltaneet, ette taivaltaneet, eivät taivaltaneet, ei taivallettu

PERFECT INDICATIV

olen taivaltanut, olet taivaltanut, on taivaltanut, olemme taivaltaneet, olette taivaltaneet, ovat taivaltaneet, on taivallettu

en ole taivaltanut, et ole taivaltanut, ei ole taivaltanut, emme ole taivaltaneet, ette ole taivaltaneet, eivät ole taivaltaneet, ei ole taivallettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin taivaltanut, olit taivaltanut, oli taivaltanut, olimme taivaltaneet, olitte taivaltaneet, olivat taivaltaneet, oli taivallettu

en ollut taivaltanut, et ollut taivaltanut, ei ollut taivaltanut, emme olleet taivaltaneet, ette olleet taivaltaneet, eivät olleet taivaltaneet, ei ollut taivallettu

PREZENT IMPERATIV

-, taivalla, taivaltakoon, taivaltakaamme, taivaltakaa, taivaltakoot, taivallettakoon

-, älä taivalla, älköön taivaltako, älkäämme taivaltako, älkää taivaltako, älkööt taivaltako, älköön taivallettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon taivaltanut, -, -, olkoot taivaltaneet, olkoon taivallettu

-, -, älköön olko taivaltanut, -, -, älkööt olko taivaltaneet, älköön olko taivallettu

PREZENT CONDIȚIONAL

taivaltaisin, taivaltaisit, taivaltaisi, taivaltaisimme, taivaltaisitte, taivaltaisivat, taivallettaisiin

en taivaltaisi, et taivaltaisi, ei taivaltaisi, emme taivaltaisi, ette taivaltaisi, eivät taivaltaisi, ei taivallettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin taivaltanut, olisit taivaltanut, olisi taivaltanut, olisimme taivaltaneet, olisitte taivaltaneet, olisivat taivaltaneet, oltaisiin taivallettu

en olisi taivaltanut, et olisi taivaltanut, ei olisi taivaltanut, emme olisi taivaltaneet, ette olisi taivaltaneet, eivät olisi taivaltaneet, ei olisi taivallettu

PREZENT POTENȚIAL

taivaltanen, taivaltanet, taivaltanee, taivaltanemme, taivaltanette, taivaltanevat, taivallettaneen

en taivaltane, et taivaltane, ei taivaltane, emme taivaltane, ette taivaltane, eivät taivaltane, ei taivallettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen taivaltanut, lienet taivaltanut, lienee taivaltanut, lienemme taivaltaneet, lienette taivaltaneet, lienevät taivaltaneet, lienee taivallettu

en liene taivaltanut, et liene taivaltanut, ei liene taivaltanut, emme liene taivaltaneet, ette liene taivaltaneet, eivät liene taivaltaneet, ei liene taivallettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: taivaltaa    FORMA LUNGĂ: taivaltaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: taivaltaessa   INSTRUCTIV: taivaltaen  INESIV PASIV: taivallettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: taivaltamaan   INESIV: taivaltamassa  ELATIV: taivaltamasta

ADESIV: taivaltamalla  ABESIV: taivaltamatta  INSTRUCTIV: taivaltaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: taivaltaminen   PARTITIV: taivaltaminen

INFINITIVUL CINCI: taivaltamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: taivaltava  (gen. taivaltavan)   PASIV: taivallettava   (gen. taivallettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: taivaltanut                      PASIV: taivallettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: taivaltaja (pl.gen. taivaltajien)  ADJECTIV NEGATIV: taivaltamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): taivallus

 

 

temmeltää 10 (5)

PREZENT INDICATIV

temmellän, temmellät, temmeltää, temmellämme, temmellätte, temmeltävät, temmelletään

en temmellä, et temmellä, ei temmellä, emme temmellä, ette temmellä, eivät temmellä, ei temmelletä

IMPERFECT INDICATIV

temmelsin, temmelsit, temmelsi, temmelsimme, temmelsitte, temmelsivät, temmellettiin

en temmeltänyt, et temmeltänyt, ei temmeltänyt, emme temmeltäneet, ette temmeltäneet, eivät temmeltäneet, ei temmelletty

PERFECT INDICATIV

olen temmeltänyt, olet temmeltänyt, on temmeltänyt, olemme temmeltäneet, olette temmeltäneet, ovat temmeltäneet, on temmelletty

en ole temmeltänyt, et ole temmeltänyt, ei ole temmeltänyt, emme ole temmeltäneet, ette ole temmeltäneet, eivät ole temmeltäneet, ei ole temmelletty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin temmeltänyt, olit temmeltänyt, oli temmeltänyt, olimme temmeltäneet, olitte temmeltäneet, olivat temmeltäneet, oli temmelletty

en ollut temmeltänyt, et ollut temmeltänyt, ei ollut temmeltänyt, emme olleet temmeltäneet, ette olleet temmeltäneet, eivät olleet temmeltäneet, ei ollut temmelletty

PREZENT IMPERATIV

-, temmellä, temmeltäköön, temmeltäkäämme, temmeltäkää, temmeltäkööt, temmellettäköön

-, älä temmellä, älköön temmeltäkö, älkäämme temmeltäkö, älkää temmeltäkö, älkööt temmeltäkö, älköön temmellettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon temmeltänyt, -, -, olkoot temmeltäneet, olkoon temmelletty

-, -, älköön olko temmeltänyt, -, -, älkööt olko temmeltäneet, älköön olko temmelletty

PREZENT CONDIȚIONAL

temmeltäisin, temmeltäisit, temmeltäisi, temmeltäisimme, temmeltäisitte, temmeltäisivät, temmellettäisiin

en temmeltäisi, et temmeltäisi, ei temmeltäisi, emme temmeltäisi, ette temmeltäisi, eivät temmeltäisi, ei temmellettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin temmeltänyt, olisit temmeltänyt, olisi temmeltänyt, olisimme temmeltäneet, olisitte temmeltäneet, olisivat temmeltäneet, oltaisiin temmelletty

en olisi temmeltänyt, et olisi temmeltänyt, ei olisi temmeltänyt, emme olisi temmeltäneet, ette olisi temmeltäneet, eivät olisi temmeltäneet, ei olisi temmelletty

PREZENT POTENȚIAL

temmeltänen, temmeltänet, temmeltänee, temmeltänemme, temmeltänette, temmeltänevät, temmellettäneen

en temmeltäne, et temmeltäne, ei temmeltäne, emme temmeltäne, ette temmeltäne, eivät temmeltäne, ei temmellettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen temmeltänyt, lienet temmeltänyt, lienee temmeltänyt, lienemme temmeltäneet, lienette temmeltäneet, lienevät temmeltäneet, lienee temmelletty

en liene temmeltänyt, et liene temmeltänyt, ei liene temmeltänyt, emme liene temmeltäneet, ette liene temmeltäneet, eivät liene temmeltäneet, ei liene temmelletty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: temmeltää    FORMA LUNGĂ: temmeltääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: temmeltäessä   INSTRUCTIV: temmeltäen  INESIV PASIV: temmellettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: temmeltämään   INESIV: temmeltämässä  ELATIV: temmeltämästä

ADESIV: temmeltämällä  ABESIV: temmeltämättä  INSTRUCTIV: temmeltämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: temmeltäminen   PARTITIV: temmeltäminen

INFINITIVUL CINCI: temmeltämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: temmeltävä  (gen. temmeltävän)   PASIV: temmellettävä   (gen. temmellettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: temmeltänyt                      PASIV: temmelletty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: temmeltäjä (pl.gen. temmeltäjien)  ADJECTIV NEGATIV: temmeltämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): temmellys

 

 

tupeltaa 10 (5)

PREZENT INDICATIV

tupellan, tupellat, tupeltaa, tupellamme, tupellatte, tupeltavat, tupelletaan

en tupella, et tupella, ei tupella, emme tupella, ette tupella, eivät tupella, ei tupelleta

IMPERFECT INDICATIV

tupelsin, tupelsit, tupelsi, tupelsimme, tupelsitte, tupelsivat, tupellettiin

en tupeltanut, et tupeltanut, ei tupeltanut, emme tupeltaneet, ette tupeltaneet, eivät tupeltaneet, ei tupellettu

PERFECT INDICATIV

olen tupeltanut, olet tupeltanut, on tupeltanut, olemme tupeltaneet, olette tupeltaneet, ovat tupeltaneet, on tupellettu

en ole tupeltanut, et ole tupeltanut, ei ole tupeltanut, emme ole tupeltaneet, ette ole tupeltaneet, eivät ole tupeltaneet, ei ole tupellettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin tupeltanut, olit tupeltanut, oli tupeltanut, olimme tupeltaneet, olitte tupeltaneet, olivat tupeltaneet, oli tupellettu

en ollut tupeltanut, et ollut tupeltanut, ei ollut tupeltanut, emme olleet tupeltaneet, ette olleet tupeltaneet, eivät olleet tupeltaneet, ei ollut tupellettu

PREZENT IMPERATIV

-, tupella, tupeltakoon, tupeltakaamme, tupeltakaa, tupeltakoot, tupellettakoon

-, älä tupella, älköön tupeltako, älkäämme tupeltako, älkää tupeltako, älkööt tupeltako, älköön tupellettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon tupeltanut, -, -, olkoot tupeltaneet, olkoon tupellettu

-, -, älköön olko tupeltanut, -, -, älkööt olko tupeltaneet, älköön olko tupellettu

PREZENT CONDIȚIONAL

tupeltaisin, tupeltaisit, tupeltaisi, tupeltaisimme, tupeltaisitte, tupeltaisivat, tupellettaisiin

en tupeltaisi, et tupeltaisi, ei tupeltaisi, emme tupeltaisi, ette tupeltaisi, eivät tupeltaisi, ei tupellettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin tupeltanut, olisit tupeltanut, olisi tupeltanut, olisimme tupeltaneet, olisitte tupeltaneet, olisivat tupeltaneet, oltaisiin tupellettu

en olisi tupeltanut, et olisi tupeltanut, ei olisi tupeltanut, emme olisi tupeltaneet, ette olisi tupeltaneet, eivät olisi tupeltaneet, ei olisi tupellettu

PREZENT POTENȚIAL

tupeltanen, tupeltanet, tupeltanee, tupeltanemme, tupeltanette, tupeltanevat, tupellettaneen

en tupeltane, et tupeltane, ei tupeltane, emme tupeltane, ette tupeltane, eivät tupeltane, ei tupellettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen tupeltanut, lienet tupeltanut, lienee tupeltanut, lienemme tupeltaneet, lienette tupeltaneet, lienevät tupeltaneet, lienee tupellettu

en liene tupeltanut, et liene tupeltanut, ei liene tupeltanut, emme liene tupeltaneet, ette liene tupeltaneet, eivät liene tupeltaneet, ei liene tupellettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: tupeltaa    FORMA LUNGĂ: tupeltaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: tupeltaessa   INSTRUCTIV: tupeltaen  INESIV PASIV: tupellettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: tupeltamaan   INESIV: tupeltamassa  ELATIV: tupeltamasta

ADESIV: tupeltamalla  ABESIV: tupeltamatta  INSTRUCTIV: tupeltaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: tupeltaminen   PARTITIV: tupeltaminen

INFINITIVUL CINCI: tupeltamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: tupeltava  (gen. tupeltavan)   PASIV: tupellettava   (gen. tupellettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: tupeltanut                     PASIV: tupellettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: tupeltaja (pl.gen. tupeltajien)  ADJECTIV NEGATIV: tupeltamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): tupellus

 

 

ujeltaa 10 (5)

PREZENT INDICATIV

ujellan, ujellat, ujeltaa, ujellamme, ujellatte, ujeltavat, ujelletaan

en ujella, et ujella, ei ujella, emme ujella, ette ujella, eivät ujella, ei ujelleta

IMPERFECT INDICATIV

ujelsin, ujelsit, ujelsi, ujelsimme, ujelsitte, ujelsivat, ujellettiin

en ujeltanut, et ujeltanut, ei ujeltanut, emme ujeltaneet, ette ujeltaneet, eivät ujeltaneet, ei ujellettu

PERFECT INDICATIV

olen ujeltanut, olet ujeltanut, on ujeltanut, olemme ujeltaneet, olette ujeltaneet, ovat ujeltaneet, on ujellettu

en ole ujeltanut, et ole ujeltanut, ei ole ujeltanut, emme ole ujeltaneet, ette ole ujeltaneet, eivät ole ujeltaneet, ei ole ujellettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin ujeltanut, olit ujeltanut, oli ujeltanut, olimme ujeltaneet, olitte ujeltaneet, olivat ujeltaneet, oli ujellettu

en ollut ujeltanut, et ollut ujeltanut, ei ollut ujeltanut, emme olleet ujeltaneet, ette olleet ujeltaneet, eivät olleet ujeltaneet, ei ollut ujellettu

PREZENT IMPERATIV

-, ujella, ujeltakoon, ujeltakaamme, ujeltakaa, ujeltakoot, ujellettakoon

-, älä ujella, älköön ujeltako, älkäämme ujeltako, älkää ujeltako, älkööt ujeltako, älköön ujellettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon ujeltanut, -, -, olkoot ujeltaneet, olkoon ujellettu

-, -, älköön olko ujeltanut, -, -, älkööt olko ujeltaneet, älköön olko ujellettu

PREZENT CONDIȚIONAL

ujeltaisin, ujeltaisit, ujeltaisi, ujeltaisimme, ujeltaisitte, ujeltaisivat, ujellettaisiin

en ujeltaisi, et ujeltaisi, ei ujeltaisi, emme ujeltaisi, ette ujeltaisi, eivät ujeltaisi, ei ujellettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin ujeltanut, olisit ujeltanut, olisi ujeltanut, olisimme ujeltaneet, olisitte ujeltaneet, olisivat ujeltaneet, oltaisiin ujellettu

en olisi ujeltanut, et olisi ujeltanut, ei olisi ujeltanut, emme olisi ujeltaneet, ette olisi ujeltaneet, eivät olisi ujeltaneet, ei olisi ujellettu

PREZENT POTENȚIAL

ujeltanen, ujeltanet, ujeltanee, ujeltanemme, ujeltanette, ujeltanevat, ujellettaneen

en ujeltane, et ujeltane, ei ujeltane, emme ujeltane, ette ujeltane, eivät ujeltane, ei ujellettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen ujeltanut, lienet ujeltanut, lienee ujeltanut, lienemme ujeltaneet, lienette ujeltaneet, lienevät ujeltaneet, lienee ujellettu

en liene ujeltanut, et liene ujeltanut, ei liene ujeltanut, emme liene ujeltaneet, ette liene ujeltaneet, eivät liene ujeltaneet, ei liene ujellettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: ujeltaa    FORMA LUNGĂ: ujeltaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: ujeltaessa   INSTRUCTIV: ujeltaen  INESIV PASIV: ujellettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: ujeltamaan   INESIV: ujeltamassa  ELATIV: ujeltamasta

ADESIV: ujeltamalla  ABESIV: ujeltamatta  INSTRUCTIV: ujeltaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: ujeltaminen   PARTITIV: ujeltaminen

INFINITIVUL CINCI: ujeltamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: ujeltava  (gen. ujeltavan)   PASIV: ujellettava   (gen. ujellettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: ujeltanut                    PASIV: ujellettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: ujeltaja (pl.gen. ujeltajien)  ADJECTIV NEGATIV: ujeltamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): ujellus

 

 

uskaltaa 10 (5)

PREZENT INDICATIV

uskallan, uskallat, uskaltaa, uskallamme, uskallatte, uskaltavat, uskalletaan

en uskalla, et uskalla, ei uskalla, emme uskalla, ette uskalla, eivät uskalla, ei uskalleta

IMPERFECT INDICATIV

uskalsin, uskalsit, uskalsi, uskalsimme, uskalsitte, uskalsivat, uskallettiin

en uskaltanut, et uskaltanut, ei uskaltanut, emme uskaltaneet, ette uskaltaneet, eivät uskaltaneet, ei uskallettu

PERFECT INDICATIV

olen uskaltanut, olet uskaltanut, on uskaltanut, olemme uskaltaneet, olette uskaltaneet, ovat uskaltaneet, on uskallettu

en ole uskaltanut, et ole uskaltanut, ei ole uskaltanut, emme ole uskaltaneet, ette ole uskaltaneet, eivät ole uskaltaneet, ei ole uskallettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin uskaltanut, olit uskaltanut, oli uskaltanut, olimme uskaltaneet, olitte uskaltaneet, olivat uskaltaneet, oli uskallettu

en ollut uskaltanut, et ollut uskaltanut, ei ollut uskaltanut, emme olleet uskaltaneet, ette olleet uskaltaneet, eivät olleet uskaltaneet, ei ollut uskallettu

PREZENT IMPERATIV

-, uskalla, uskaltakoon, uskaltakaamme, uskaltakaa, uskaltakoot, uskallettakoon

-, älä uskalla, älköön uskaltako, älkäämme uskaltako, älkää uskaltako, älkööt uskaltako, älköön uskallettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon uskaltanut, -, -, olkoot uskaltaneet, olkoon uskallettu

-, -, älköön olko uskaltanut, -, -, älkööt olko uskaltaneet, älköön olko uskallettu

PREZENT CONDIȚIONAL

uskaltaisin, uskaltaisit, uskaltaisi, uskaltaisimme, uskaltaisitte, uskaltaisivat, uskallettaisiin

en uskaltaisi, et uskaltaisi, ei uskaltaisi, emme uskaltaisi, ette uskaltaisi, eivät uskaltaisi, ei uskallettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin uskaltanut, olisit uskaltanut, olisi uskaltanut, olisimme uskaltaneet, olisitte uskaltaneet, olisivat uskaltaneet, oltaisiin uskallettu

en olisi uskaltanut, et olisi uskaltanut, ei olisi uskaltanut, emme olisi uskaltaneet, ette olisi uskaltaneet, eivät olisi uskaltaneet, ei olisi uskallettu

PREZENT POTENȚIAL

uskaltanen, uskaltanet, uskaltanee, uskaltanemme, uskaltanette, uskaltanevat, uskallettaneen

en uskaltane, et uskaltane, ei uskaltane, emme uskaltane, ette uskaltane, eivät uskaltane, ei uskallettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen uskaltanut, lienet uskaltanut, lienee uskaltanut, lienemme uskaltaneet, lienette uskaltaneet, lienevät uskaltaneet, lienee uskallettu

en liene uskaltanut, et liene uskaltanut, ei liene uskaltanut, emme liene uskaltaneet, ette liene uskaltaneet, eivät liene uskaltaneet, ei liene uskallettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: uskaltaa    FORMA LUNGĂ: uskaltaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: uskaltaessa   INSTRUCTIV: uskaltaen  INESIV PASIV: uskallettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: uskaltamaan   INESIV: uskaltamassa  ELATIV: uskaltamasta

ADESIV: uskaltamalla  ABESIV: uskaltamatta  INSTRUCTIV: uskaltaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: uskaltaminen   PARTITIV: uskaltaminen

INFINITIVUL CINCI: uskaltamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: uskaltava  (gen. uskaltavan)   PASIV: uskallettava   (gen. uskallettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: uskaltanut                     PASIV: uskallettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: uskaltaja (pl.gen. uskaltajien)  ADJECTIV NEGATIV: uskaltamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): uskallus

 

 

vaeltaa 10 (5)

PREZENT INDICATIV

vaellan, vaellat, vaeltaa, vaellamme, vaellatte, vaeltavat, vaelletaan

en vaella, et vaella, ei vaella, emme vaella, ette vaella, eivät vaella, ei vaelleta

IMPERFECT INDICATIV

vaelsin, vaelsit, vaelsi, vaelsimme, vaelsitte, vaelsivat, vaellettiin

en vaeltanut, et vaeltanut, ei vaeltanut, emme vaeltaneet, ette vaeltaneet, eivät vaeltaneet, ei vaellettu

PERFECT INDICATIV

olen vaeltanut, olet vaeltanut, on vaeltanut, olemme vaeltaneet, olette vaeltaneet, ovat vaeltaneet, on vaellettu

en ole vaeltanut, et ole vaeltanut, ei ole vaeltanut, emme ole vaeltaneet, ette ole vaeltaneet, eivät ole vaeltaneet, ei ole vaellettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin vaeltanut, olit vaeltanut, oli vaeltanut, olimme vaeltaneet, olitte vaeltaneet, olivat vaeltaneet, oli vaellettu

en ollut vaeltanut, et ollut vaeltanut, ei ollut vaeltanut, emme olleet vaeltaneet, ette olleet vaeltaneet, eivät olleet vaeltaneet, ei ollut vaellettu

PREZENT IMPERATIV

-, vaella, vaeltakoon, vaeltakaamme, vaeltakaa, vaeltakoot, vaellettakoon

-, älä vaella, älköön vaeltako, älkäämme vaeltako, älkää vaeltako, älkööt vaeltako, älköön vaellettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon vaeltanut, -, -, olkoot vaeltaneet, olkoon vaellettu

-, -, älköön olko vaeltanut, -, -, älkööt olko vaeltaneet, älköön olko vaellettu

PREZENT CONDIȚIONAL

vaeltaisin, vaeltaisit, vaeltaisi, vaeltaisimme, vaeltaisitte, vaeltaisivat, vaellettaisiin

en vaeltaisi, et vaeltaisi, ei vaeltaisi, emme vaeltaisi, ette vaeltaisi, eivät vaeltaisi, ei vaellettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin vaeltanut, olisit vaeltanut, olisi vaeltanut, olisimme vaeltaneet, olisitte vaeltaneet, olisivat vaeltaneet, oltaisiin vaellettu

en olisi vaeltanut, et olisi vaeltanut, ei olisi vaeltanut, emme olisi vaeltaneet, ette olisi vaeltaneet, eivät olisi vaeltaneet, ei olisi vaellettu

PREZENT POTENȚIAL

vaeltanen, vaeltanet, vaeltanee, vaeltanemme, vaeltanette, vaeltanevat, vaellettaneen

en vaeltane, et vaeltane, ei vaeltane, emme vaeltane, ette vaeltane, eivät vaeltane, ei vaellettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen vaeltanut, lienet vaeltanut, lienee vaeltanut, lienemme vaeltaneet, lienette vaeltaneet, lienevät vaeltaneet, lienee vaellettu

en liene vaeltanut, et liene vaeltanut, ei liene vaeltanut, emme liene vaeltaneet, ette liene vaeltaneet, eivät liene vaeltaneet, ei liene vaellettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: vaeltaa    FORMA LUNGĂ: vaeltaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: vaeltaessa   INSTRUCTIV: vaeltaen  INESIV PASIV: vaellettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: vaeltamaan   INESIV: vaeltamassa  ELATIV: vaeltamasta

ADESIV: vaeltamalla  ABESIV: vaeltamatta  INSTRUCTIV: vaeltaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: vaeltaminen   PARTITIV: vaeltaminen

INFINITIVUL CINCI: vaeltamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: vaeltava  (gen. vaeltavan)   PASIV: vaellettava   (gen. vaellettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: vaeltanut                    PASIV: vaellettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: vaeltaja (pl.gen. vaeltajien)  ADJECTIV NEGATIV: vaeltamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): vaellus

 

 

viheltää 10 (5)

PREZENT INDICATIV

vihellän, vihellät, viheltää, vihellämme, vihellätte, viheltävät, vihelletään

en vihellä, et vihellä, ei vihellä, emme vihellä, ette vihellä, eivät vihellä, ei vihelletä

IMPERFECT INDICATIV

vihelsin, vihelsit, vihelsi, vihelsimme, vihelsitte, vihelsivät, vihellettiin

en viheltänyt, et viheltänyt, ei viheltänyt, emme viheltäneet, ette viheltäneet, eivät viheltäneet, ei vihelletty

PERFECT INDICATIV

olen viheltänyt, olet viheltänyt, on viheltänyt, olemme viheltäneet, olette viheltäneet, ovat viheltäneet, on vihelletty

en ole viheltänyt, et ole viheltänyt, ei ole viheltänyt, emme ole viheltäneet, ette ole viheltäneet, eivät ole viheltäneet, ei ole vihelletty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin viheltänyt, olit viheltänyt, oli viheltänyt, olimme viheltäneet, olitte viheltäneet, olivat viheltäneet, oli vihelletty

en ollut viheltänyt, et ollut viheltänyt, ei ollut viheltänyt, emme olleet viheltäneet, ette olleet viheltäneet, eivät olleet viheltäneet, ei ollut vihelletty

PREZENT IMPERATIV

-, vihellä, viheltäköön, viheltäkäämme, viheltäkää, viheltäkööt, vihellettäköön

-, älä vihellä, älköön viheltäkö, älkäämme viheltäkö, älkää viheltäkö, älkööt viheltäkö, älköön vihellettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon viheltänyt, -, -, olkoot viheltäneet, olkoon vihelletty

-, -, älköön olko viheltänyt, -, -, älkööt olko viheltäneet, älköön olko vihelletty

PREZENT CONDIȚIONAL

viheltäisin, viheltäisit, viheltäisi, viheltäisimme, viheltäisitte, viheltäisivät, vihellettäisiin

en viheltäisi, et viheltäisi, ei viheltäisi, emme viheltäisi, ette viheltäisi, eivät viheltäisi, ei vihellettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin viheltänyt, olisit viheltänyt, olisi viheltänyt, olisimme viheltäneet, olisitte viheltäneet, olisivat viheltäneet, oltaisiin vihelletty

en olisi viheltänyt, et olisi viheltänyt, ei olisi viheltänyt, emme olisi viheltäneet, ette olisi viheltäneet, eivät olisi viheltäneet, ei olisi vihelletty

PREZENT POTENȚIAL

viheltänen, viheltänet, viheltänee, viheltänemme, viheltänette, viheltänevät, vihellettäneen

en viheltäne, et viheltäne, ei viheltäne, emme viheltäne, ette viheltäne, eivät viheltäne, ei vihellettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen viheltänyt, lienet viheltänyt, lienee viheltänyt, lienemme viheltäneet, lienette viheltäneet, lienevät viheltäneet, lienee vihelletty

en liene viheltänyt, et liene viheltänyt, ei liene viheltänyt, emme liene viheltäneet, ette liene viheltäneet, eivät liene viheltäneet, ei liene vihelletty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: viheltää    FORMA LUNGĂ: viheltääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: viheltäessä   INSTRUCTIV: viheltäen  INESIV PASIV: vihellettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: viheltämään   INESIV: viheltämässä  ELATIV: viheltämästä

ADESIV: viheltämällä  ABESIV: viheltämättä  INSTRUCTIV: viheltämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: viheltäminen   PARTITIV: viheltäminen

INFINITIVUL CINCI: viheltämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: viheltävä  (gen. viheltävän)   PASIV: vihellettävä   (gen. vihellettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: viheltänyt                     PASIV: vihelletty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: viheltäjä (pl.gen. viheltäjien)  ADJECTIV NEGATIV: viheltämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): vihellys

 

 

vikeltää 10 (5)

PREZENT INDICATIV

vikellän, vikellät, vikeltää, vikellämme, vikellätte, vikeltävät, vikelletään

en vikellä, et vikellä, ei vikellä, emme vikellä, ette vikellä, eivät vikellä, ei vikelletä

IMPERFECT INDICATIV

vikelsin, vikelsit, vikelsi, vikelsimme, vikelsitte, vikelsivät, vikellettiin

en vikeltänyt, et vikeltänyt, ei vikeltänyt, emme vikeltäneet, ette vikeltäneet, eivät vikeltäneet, ei vikelletty

PERFECT INDICATIV

olen vikeltänyt, olet vikeltänyt, on vikeltänyt, olemme vikeltäneet, olette vikeltäneet, ovat vikeltäneet, on vikelletty

en ole vikeltänyt, et ole vikeltänyt, ei ole vikeltänyt, emme ole vikeltäneet, ette ole vikeltäneet, eivät ole vikeltäneet, ei ole vikelletty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin vikeltänyt, olit vikeltänyt, oli vikeltänyt, olimme vikeltäneet, olitte vikeltäneet, olivat vikeltäneet, oli vikelletty

en ollut vikeltänyt, et ollut vikeltänyt, ei ollut vikeltänyt, emme olleet vikeltäneet, ette olleet vikeltäneet, eivät olleet vikeltäneet, ei ollut vikelletty

PREZENT IMPERATIV

-, vikellä, vikeltäköön, vikeltäkäämme, vikeltäkää, vikeltäkööt, vikellettäköön

-, älä vikellä, älköön vikeltäkö, älkäämme vikeltäkö, älkää vikeltäkö, älkööt vikeltäkö, älköön vikellettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon vikeltänyt, -, -, olkoot vikeltäneet, olkoon vikelletty

-, -, älköön olko vikeltänyt, -, -, älkööt olko vikeltäneet, älköön olko vikelletty

PREZENT CONDIȚIONAL

vikeltäisin, vikeltäisit, vikeltäisi, vikeltäisimme, vikeltäisitte, vikeltäisivät, vikellettäisiin

en vikeltäisi, et vikeltäisi, ei vikeltäisi, emme vikeltäisi, ette vikeltäisi, eivät vikeltäisi, ei vikellettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin vikeltänyt, olisit vikeltänyt, olisi vikeltänyt, olisimme vikeltäneet, olisitte vikeltäneet, olisivat vikeltäneet, oltaisiin vikelletty

en olisi vikeltänyt, et olisi vikeltänyt, ei olisi vikeltänyt, emme olisi vikeltäneet, ette olisi vikeltäneet, eivät olisi vikeltäneet, ei olisi vikelletty

PREZENT POTENȚIAL

vikeltänen, vikeltänet, vikeltänee, vikeltänemme, vikeltänette, vikeltänevät, vikellettäneen

en vikeltäne, et vikeltäne, ei vikeltäne, emme vikeltäne, ette vikeltäne, eivät vikeltäne, ei vikellettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen vikeltänyt, lienet vikeltänyt, lienee vikeltänyt, lienemme vikeltäneet, lienette vikeltäneet, lienevät vikeltäneet, lienee vikelletty

en liene vikeltänyt, et liene vikeltänyt, ei liene vikeltänyt, emme liene vikeltäneet, ette liene vikeltäneet, eivät liene vikeltäneet, ei liene vikelletty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: vikeltää    FORMA LUNGĂ: vikeltääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: vikeltäessä   INSTRUCTIV: vikeltäen  INESIV PASIV: vikellettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: vikeltämään   INESIV: vikeltämässä  ELATIV: vikeltämästä

ADESIV: vikeltämällä  ABESIV: vikeltämättä  INSTRUCTIV: vikeltämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: vikeltäminen   PARTITIV: vikeltäminen

INFINITIVUL CINCI: vikeltämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: vikeltävä  (gen. vikeltävän)   PASIV: vikellettävä   (gen. vikellettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: vikeltänyt                     PASIV: vikelletty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: vikeltäjä (pl.gen. vikeltäjien)  ADJECTIV NEGATIV: vikeltämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): vikellys

 

 

viiltää 10 (5)

PREZENT INDICATIV

viillän, viillät, viiltää, viillämme, viillätte, viiltävät, viilletään

en viillä, et viillä, ei viillä, emme viillä, ette viillä, eivät viillä, ei viilletä

IMPERFECT INDICATIV

viilsin, viilsit, viilsi, viilsimme, viilsitte, viilsivät, viillettiin

en viiltänyt, et viiltänyt, ei viiltänyt, emme viiltäneet, ette viiltäneet, eivät viiltäneet, ei viilletty

PERFECT INDICATIV

olen viiltänyt, olet viiltänyt, on viiltänyt, olemme viiltäneet, olette viiltäneet, ovat viiltäneet, on viilletty

en ole viiltänyt, et ole viiltänyt, ei ole viiltänyt, emme ole viiltäneet, ette ole viiltäneet, eivät ole viiltäneet, ei ole viilletty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin viiltänyt, olit viiltänyt, oli viiltänyt, olimme viiltäneet, olitte viiltäneet, olivat viiltäneet, oli viilletty

en ollut viiltänyt, et ollut viiltänyt, ei ollut viiltänyt, emme olleet viiltäneet, ette olleet viiltäneet, eivät olleet viiltäneet, ei ollut viilletty

PREZENT IMPERATIV

-, viillä, viiltäköön, viiltäkäämme, viiltäkää, viiltäkööt, viillettäköön

-, älä viillä, älköön viiltäkö, älkäämme viiltäkö, älkää viiltäkö, älkööt viiltäkö, älköön viillettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon viiltänyt, -, -, olkoot viiltäneet, olkoon viilletty

-, -, älköön olko viiltänyt, -, -, älkööt olko viiltäneet, älköön olko viilletty

PREZENT CONDIȚIONAL

viiltäisin, viiltäisit, viiltäisi, viiltäisimme, viiltäisitte, viiltäisivät, viillettäisiin

en viiltäisi, et viiltäisi, ei viiltäisi, emme viiltäisi, ette viiltäisi, eivät viiltäisi, ei viillettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin viiltänyt, olisit viiltänyt, olisi viiltänyt, olisimme viiltäneet, olisitte viiltäneet, olisivat viiltäneet, oltaisiin viilletty

en olisi viiltänyt, et olisi viiltänyt, ei olisi viiltänyt, emme olisi viiltäneet, ette olisi viiltäneet, eivät olisi viiltäneet, ei olisi viilletty

PREZENT POTENȚIAL

viiltänen, viiltänet, viiltänee, viiltänemme, viiltänette, viiltänevät, viillettäneen

en viiltäne, et viiltäne, ei viiltäne, emme viiltäne, ette viiltäne, eivät viiltäne, ei viillettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen viiltänyt, lienet viiltänyt, lienee viiltänyt, lienemme viiltäneet, lienette viiltäneet, lienevät viiltäneet, lienee viilletty

en liene viiltänyt, et liene viiltänyt, ei liene viiltänyt, emme liene viiltäneet, ette liene viiltäneet, eivät liene viiltäneet, ei liene viilletty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: viiltää    FORMA LUNGĂ: viiltääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: viiltäessä   INSTRUCTIV: viiltäen  INESIV PASIV: viillettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: viiltämään   INESIV: viiltämässä  ELATIV: viiltämästä

ADESIV: viiltämällä  ABESIV: viiltämättä  INSTRUCTIV: viiltämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: viiltäminen   PARTITIV: viiltäminen

INFINITIVUL CINCI: viiltämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: viiltävä  (gen. viiltävän)   PASIV: viillettävä   (gen. viillettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: viiltänyt                    PASIV: viilletty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: viiltäjä (pl.gen. viiltäjien)  ADJECTIV NEGATIV: viiltämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): viilto

 

 

yltää 10 (5)

PREZENT INDICATIV

yllän, yllät, yltää, yllämme, yllätte, yltävät, ylletään

en yllä, et yllä, ei yllä, emme yllä, ette yllä, eivät yllä, ei ylletä

IMPERFECT INDICATIV

ylsin, ylsit, ylsi, ylsimme, ylsitte, ylsivät, yllettiin

en yltänyt, et yltänyt, ei yltänyt, emme yltäneet, ette yltäneet, eivät yltäneet, ei ylletty

PERFECT INDICATIV

olen yltänyt, olet yltänyt, on yltänyt, olemme yltäneet, olette yltäneet, ovat yltäneet, on ylletty

en ole yltänyt, et ole yltänyt, ei ole yltänyt, emme ole yltäneet, ette ole yltäneet, eivät ole yltäneet, ei ole ylletty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin yltänyt, olit yltänyt, oli yltänyt, olimme yltäneet, olitte yltäneet, olivat yltäneet, oli ylletty

en ollut yltänyt, et ollut yltänyt, ei ollut yltänyt, emme olleet yltäneet, ette olleet yltäneet, eivät olleet yltäneet, ei ollut ylletty

PREZENT IMPERATIV

-, yllä, yltäköön, yltäkäämme, yltäkää, yltäkööt, yllettäköön

-, älä yllä, älköön yltäkö, älkäämme yltäkö, älkää yltäkö, älkööt yltäkö, älköön yllettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon yltänyt, -, -, olkoot yltäneet, olkoon ylletty

-, -, älköön olko yltänyt, -, -, älkööt olko yltäneet, älköön olko ylletty

PREZENT CONDIȚIONAL

yltäisin, yltäisit, yltäisi, yltäisimme, yltäisitte, yltäisivät, yllettäisiin

en yltäisi, et yltäisi, ei yltäisi, emme yltäisi, ette yltäisi, eivät yltäisi, ei yllettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin yltänyt, olisit yltänyt, olisi yltänyt, olisimme yltäneet, olisitte yltäneet, olisivat yltäneet, oltaisiin ylletty

en olisi yltänyt, et olisi yltänyt, ei olisi yltänyt, emme olisi yltäneet, ette olisi yltäneet, eivät olisi yltäneet, ei olisi ylletty

PREZENT POTENȚIAL

yltänen, yltänet, yltänee, yltänemme, yltänette, yltänevät, yllettäneen

en yltäne, et yltäne, ei yltäne, emme yltäne, ette yltäne, eivät yltäne, ei yllettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen yltänyt, lienet yltänyt, lienee yltänyt, lienemme yltäneet, lienette yltäneet, lienevät yltäneet, lienee ylletty

en liene yltänyt, et liene yltänyt, ei liene yltänyt, emme liene yltäneet, ette liene yltäneet, eivät liene yltäneet, ei liene ylletty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: yltää    FORMA LUNGĂ: yltääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: yltäessä   INSTRUCTIV: yltäen  INESIV PASIV: yllettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: yltämään   INESIV: yltämässä  ELATIV: yltämästä

ADESIV: yltämällä  ABESIV: yltämättä  INSTRUCTIV: yltämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: yltäminen   PARTITIV: yltäminen

INFINITIVUL CINCI: yltämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: yltävä  (gen. yltävän)   PASIV: yllettävä   (gen. yllettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: yltänyt                  PASIV: ylletty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: yltäjä (pl.gen. yltäjien)  ADJECTIV NEGATIV: yltämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): yltö

 

 

yltää 10 (5)

PREZENT INDICATIV

yllän, yllät, yltää, yllämme, yllätte, yltävät, ylletään

en yllä, et yllä, ei yllä, emme yllä, ette yllä, eivät yllä, ei ylletä

IMPERFECT INDICATIV

ylsin, ylsit, ylsi, ylsimme, ylsitte, ylsivät, yllettiin

en yltänyt, et yltänyt, ei yltänyt, emme yltäneet, ette yltäneet, eivät yltäneet, ei ylletty

PERFECT INDICATIV

olen yltänyt, olet yltänyt, on yltänyt, olemme yltäneet, olette yltäneet, ovat yltäneet, on ylletty

en ole yltänyt, et ole yltänyt, ei ole yltänyt, emme ole yltäneet, ette ole yltäneet, eivät ole yltäneet, ei ole ylletty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin yltänyt, olit yltänyt, oli yltänyt, olimme yltäneet, olitte yltäneet, olivat yltäneet, oli ylletty

en ollut yltänyt, et ollut yltänyt, ei ollut yltänyt, emme olleet yltäneet, ette olleet yltäneet, eivät olleet yltäneet, ei ollut ylletty

PREZENT IMPERATIV

-, yllä, yltäköön, yltäkäämme, yltäkää, yltäkööt, yllettäköön

-, älä yllä, älköön yltäkö, älkäämme yltäkö, älkää yltäkö, älkööt yltäkö, älköön yllettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon yltänyt, -, -, olkoot yltäneet, olkoon ylletty

-, -, älköön olko yltänyt, -, -, älkööt olko yltäneet, älköön olko ylletty

PREZENT CONDIȚIONAL

yltäisin, yltäisit, yltäisi, yltäisimme, yltäisitte, yltäisivät, yllettäisiin

en yltäisi, et yltäisi, ei yltäisi, emme yltäisi, ette yltäisi, eivät yltäisi, ei yllettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin yltänyt, olisit yltänyt, olisi yltänyt, olisimme yltäneet, olisitte yltäneet, olisivat yltäneet, oltaisiin ylletty

en olisi yltänyt, et olisi yltänyt, ei olisi yltänyt, emme olisi yltäneet, ette olisi yltäneet, eivät olisi yltäneet, ei olisi ylletty

PREZENT POTENȚIAL

yltänen, yltänet, yltänee, yltänemme, yltänette, yltänevät, yllettäneen

en yltäne, et yltäne, ei yltäne, emme yltäne, ette yltäne, eivät yltäne, ei yllettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen yltänyt, lienet yltänyt, lienee yltänyt, lienemme yltäneet, lienette yltäneet, lienevät yltäneet, lienee ylletty

en liene yltänyt, et liene yltänyt, ei liene yltänyt, emme liene yltäneet, ette liene yltäneet, eivät liene yltäneet, ei liene ylletty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: yltää    FORMA LUNGĂ: yltääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: yltäessä   INSTRUCTIV: yltäen  INESIV PASIV: yllettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: yltämään   INESIV: yltämässä  ELATIV: yltämästä

ADESIV: yltämällä  ABESIV: yltämättä  INSTRUCTIV: yltämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: yltäminen   PARTITIV: yltäminen

INFINITIVUL CINCI: yltämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: yltävä  (gen. yltävän)   PASIV: yllettävä   (gen. yllettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: yltänyt                  PASIV: ylletty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: yltäjä (pl.gen. yltäjien)  ADJECTIV NEGATIV: yltämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): yltö

 

 

ahertaa 11 (6)

PREZENT INDICATIV

aherran, aherrat, ahertaa, aherramme, aherratte, ahertavat, aherretaan

en aherra, et aherra, ei aherra, emme aherra, ette aherra, eivät aherra, ei aherreta

IMPERFECT INDICATIV

ahersin, ahersit, ahersi, ahersimme, ahersitte, ahersivat, aherrettiin

en ahertanut, et ahertanut, ei ahertanut, emme ahertaneet, ette ahertaneet, eivät ahertaneet, ei aherrettu

PERFECT INDICATIV

olen ahertanut, olet ahertanut, on ahertanut, olemme ahertaneet, olette ahertaneet, ovat ahertaneet, on aherrettu

en ole ahertanut, et ole ahertanut, ei ole ahertanut, emme ole ahertaneet, ette ole ahertaneet, eivät ole ahertaneet, ei ole aherrettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin ahertanut, olit ahertanut, oli ahertanut, olimme ahertaneet, olitte ahertaneet, olivat ahertaneet, oli aherrettu

en ollut ahertanut, et ollut ahertanut, ei ollut ahertanut, emme olleet ahertaneet, ette olleet ahertaneet, eivät olleet ahertaneet, ei ollut aherrettu

PREZENT IMPERATIV

-, aherra, ahertakoon, ahertakaamme, ahertakaa, ahertakoot, aherrettakoon

-, älä aherra, älköön ahertako, älkäämme ahertako, älkää ahertako, älkööt ahertako, älköön aherrettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon ahertanut, -, -, olkoot ahertaneet, olkoon aherrettu

-, -, älköön olko ahertanut, -, -, älkööt olko ahertaneet, älköön olko aherrettu

PREZENT CONDIȚIONAL

ahertaisin, ahertaisit, ahertaisi, ahertaisimme, ahertaisitte, ahertaisivat, aherrettaisiin

en ahertaisi, et ahertaisi, ei ahertaisi, emme ahertaisi, ette ahertaisi, eivät ahertaisi, ei aherrettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin ahertanut, olisit ahertanut, olisi ahertanut, olisimme ahertaneet, olisitte ahertaneet, olisivat ahertaneet, oltaisiin aherrettu

en olisi ahertanut, et olisi ahertanut, ei olisi ahertanut, emme olisi ahertaneet, ette olisi ahertaneet, eivät olisi ahertaneet, ei olisi aherrettu

PREZENT POTENȚIAL

ahertanen, ahertanet, ahertanee, ahertanemme, ahertanette, ahertanevat, aherrettaneen

en ahertane, et ahertane, ei ahertane, emme ahertane, ette ahertane, eivät ahertane, ei aherrettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen ahertanut, lienet ahertanut, lienee ahertanut, lienemme ahertaneet, lienette ahertaneet, lienevät ahertaneet, lienee aherrettu

en liene ahertanut, et liene ahertanut, ei liene ahertanut, emme liene ahertaneet, ette liene ahertaneet, eivät liene ahertaneet, ei liene aherrettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: ahertaa    FORMA LUNGĂ: ahertaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: ahertaessa   INSTRUCTIV: ahertaen  INESIV PASIV: aherrettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: ahertamaan   INESIV: ahertamassa  ELATIV: ahertamasta

ADESIV: ahertamalla  ABESIV: ahertamatta  INSTRUCTIV: ahertaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: ahertaminen   PARTITIV: ahertaminen

INFINITIVUL CINCI: ahertamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: ahertava  (gen. ahertavan)   PASIV: aherrettava   (gen. aherrettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: ahertanut                    PASIV: aherrettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: ahertaja (pl.gen. ahertajien)  ADJECTIV NEGATIV: ahertamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): aherrus

 

 

avartaa 11 (6)

PREZENT INDICATIV

avarran, avarrat, avartaa, avarramme, avarratte, avartavat, avarretaan

en avarra, et avarra, ei avarra, emme avarra, ette avarra, eivät avarra, ei avarreta

IMPERFECT INDICATIV

avarsin, avarsit, avarsi, avarsimme, avarsitte, avarsivat, avarrettiin

en avartanut, et avartanut, ei avartanut, emme avartaneet, ette avartaneet, eivät avartaneet, ei avarrettu

PERFECT INDICATIV

olen avartanut, olet avartanut, on avartanut, olemme avartaneet, olette avartaneet, ovat avartaneet, on avarrettu

en ole avartanut, et ole avartanut, ei ole avartanut, emme ole avartaneet, ette ole avartaneet, eivät ole avartaneet, ei ole avarrettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin avartanut, olit avartanut, oli avartanut, olimme avartaneet, olitte avartaneet, olivat avartaneet, oli avarrettu

en ollut avartanut, et ollut avartanut, ei ollut avartanut, emme olleet avartaneet, ette olleet avartaneet, eivät olleet avartaneet, ei ollut avarrettu

PREZENT IMPERATIV

-, avarra, avartakoon, avartakaamme, avartakaa, avartakoot, avarrettakoon

-, älä avarra, älköön avartako, älkäämme avartako, älkää avartako, älkööt avartako, älköön avarrettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon avartanut, -, -, olkoot avartaneet, olkoon avarrettu

-, -, älköön olko avartanut, -, -, älkööt olko avartaneet, älköön olko avarrettu

PREZENT CONDIȚIONAL

avartaisin, avartaisit, avartaisi, avartaisimme, avartaisitte, avartaisivat, avarrettaisiin

en avartaisi, et avartaisi, ei avartaisi, emme avartaisi, ette avartaisi, eivät avartaisi, ei avarrettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin avartanut, olisit avartanut, olisi avartanut, olisimme avartaneet, olisitte avartaneet, olisivat avartaneet, oltaisiin avarrettu

en olisi avartanut, et olisi avartanut, ei olisi avartanut, emme olisi avartaneet, ette olisi avartaneet, eivät olisi avartaneet, ei olisi avarrettu

PREZENT POTENȚIAL

avartanen, avartanet, avartanee, avartanemme, avartanette, avartanevat, avarrettaneen

en avartane, et avartane, ei avartane, emme avartane, ette avartane, eivät avartane, ei avarrettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen avartanut, lienet avartanut, lienee avartanut, lienemme avartaneet, lienette avartaneet, lienevät avartaneet, lienee avarrettu

en liene avartanut, et liene avartanut, ei liene avartanut, emme liene avartaneet, ette liene avartaneet, eivät liene avartaneet, ei liene avarrettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: avartaa    FORMA LUNGĂ: avartaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: avartaessa   INSTRUCTIV: avartaen  INESIV PASIV: avarrettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: avartamaan   INESIV: avartamassa  ELATIV: avartamasta

ADESIV: avartamalla  ABESIV: avartamatta  INSTRUCTIV: avartaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: avartaminen   PARTITIV: avartaminen

INFINITIVUL CINCI: avartamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: avartava  (gen. avartavan)   PASIV: avarrettava   (gen. avarrettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: avartanut                    PASIV: avarrettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: avartaja (pl.gen. avartajien)  ADJECTIV NEGATIV: avartamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): avarrus

 

 

hiertää 11 (6)

PREZENT INDICATIV

hierrän, hierrät, hiertää, hierrämme, hierrätte, hiertävät, hierretään

en hierrä, et hierrä, ei hierrä, emme hierrä, ette hierrä, eivät hierrä, ei hierretä

IMPERFECT INDICATIV

hiersin, hiersit, hiersi, hiersimme, hiersitte, hiersivät, hierrettiin

en hiertänyt, et hiertänyt, ei hiertänyt, emme hiertäneet, ette hiertäneet, eivät hiertäneet, ei hierretty

PERFECT INDICATIV

olen hiertänyt, olet hiertänyt, on hiertänyt, olemme hiertäneet, olette hiertäneet, ovat hiertäneet, on hierretty

en ole hiertänyt, et ole hiertänyt, ei ole hiertänyt, emme ole hiertäneet, ette ole hiertäneet, eivät ole hiertäneet, ei ole hierretty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hiertänyt, olit hiertänyt, oli hiertänyt, olimme hiertäneet, olitte hiertäneet, olivat hiertäneet, oli hierretty

en ollut hiertänyt, et ollut hiertänyt, ei ollut hiertänyt, emme olleet hiertäneet, ette olleet hiertäneet, eivät olleet hiertäneet, ei ollut hierretty

PREZENT IMPERATIV

-, hierrä, hiertäköön, hiertäkäämme, hiertäkää, hiertäkööt, hierrettäköön

-, älä hierrä, älköön hiertäkö, älkäämme hiertäkö, älkää hiertäkö, älkööt hiertäkö, älköön hierrettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hiertänyt, -, -, olkoot hiertäneet, olkoon hierretty

-, -, älköön olko hiertänyt, -, -, älkööt olko hiertäneet, älköön olko hierretty

PREZENT CONDIȚIONAL

hiertäisin, hiertäisit, hiertäisi, hiertäisimme, hiertäisitte, hiertäisivät, hierrettäisiin

en hiertäisi, et hiertäisi, ei hiertäisi, emme hiertäisi, ette hiertäisi, eivät hiertäisi, ei hierrettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hiertänyt, olisit hiertänyt, olisi hiertänyt, olisimme hiertäneet, olisitte hiertäneet, olisivat hiertäneet, oltaisiin hierretty

en olisi hiertänyt, et olisi hiertänyt, ei olisi hiertänyt, emme olisi hiertäneet, ette olisi hiertäneet, eivät olisi hiertäneet, ei olisi hierretty

PREZENT POTENȚIAL

hiertänen, hiertänet, hiertänee, hiertänemme, hiertänette, hiertänevät, hierrettäneen

en hiertäne, et hiertäne, ei hiertäne, emme hiertäne, ette hiertäne, eivät hiertäne, ei hierrettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen hiertänyt, lienet hiertänyt, lienee hiertänyt, lienemme hiertäneet, lienette hiertäneet, lienevät hiertäneet, lienee hierretty

en liene hiertänyt, et liene hiertänyt, ei liene hiertänyt, emme liene hiertäneet, ette liene hiertäneet, eivät liene hiertäneet, ei liene hierretty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hiertää    FORMA LUNGĂ: hiertääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hiertäessä   INSTRUCTIV: hiertäen  INESIV PASIV: hierrettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hiertämään   INESIV: hiertämässä  ELATIV: hiertämästä

ADESIV: hiertämällä  ABESIV: hiertämättä  INSTRUCTIV: hiertämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hiertäminen   PARTITIV: hiertäminen

INFINITIVUL CINCI: hiertämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hiertävä  (gen. hiertävän)   PASIV: hierrettävä   (gen. hierrettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hiertänyt                    PASIV: hierretty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hiertäjä (pl.gen. hiertäjien)  ADJECTIV NEGATIV: hiertämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hierto

 

 

huurtaa 11 (6)

PREZENT INDICATIV

huurran, huurrat, huurtaa, huurramme, huurratte, huurtavat, huurretaan

en huurra, et huurra, ei huurra, emme huurra, ette huurra, eivät huurra, ei huurreta

IMPERFECT INDICATIV

huursin, huursit, huursi, huursimme, huursitte, huursivat, huurrettiin

en huurtanut, et huurtanut, ei huurtanut, emme huurtaneet, ette huurtaneet, eivät huurtaneet, ei huurrettu

PERFECT INDICATIV

olen huurtanut, olet huurtanut, on huurtanut, olemme huurtaneet, olette huurtaneet, ovat huurtaneet, on huurrettu

en ole huurtanut, et ole huurtanut, ei ole huurtanut, emme ole huurtaneet, ette ole huurtaneet, eivät ole huurtaneet, ei ole huurrettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin huurtanut, olit huurtanut, oli huurtanut, olimme huurtaneet, olitte huurtaneet, olivat huurtaneet, oli huurrettu

en ollut huurtanut, et ollut huurtanut, ei ollut huurtanut, emme olleet huurtaneet, ette olleet huurtaneet, eivät olleet huurtaneet, ei ollut huurrettu

PREZENT IMPERATIV

-, huurra, huurtakoon, huurtakaamme, huurtakaa, huurtakoot, huurrettakoon

-, älä huurra, älköön huurtako, älkäämme huurtako, älkää huurtako, älkööt huurtako, älköön huurrettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon huurtanut, -, -, olkoot huurtaneet, olkoon huurrettu

-, -, älköön olko huurtanut, -, -, älkööt olko huurtaneet, älköön olko huurrettu

PREZENT CONDIȚIONAL

huurtaisin, huurtaisit, huurtaisi, huurtaisimme, huurtaisitte, huurtaisivat, huurrettaisiin

en huurtaisi, et huurtaisi, ei huurtaisi, emme huurtaisi, ette huurtaisi, eivät huurtaisi, ei huurrettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin huurtanut, olisit huurtanut, olisi huurtanut, olisimme huurtaneet, olisitte huurtaneet, olisivat huurtaneet, oltaisiin huurrettu

en olisi huurtanut, et olisi huurtanut, ei olisi huurtanut, emme olisi huurtaneet, ette olisi huurtaneet, eivät olisi huurtaneet, ei olisi huurrettu

PREZENT POTENȚIAL

huurtanen, huurtanet, huurtanee, huurtanemme, huurtanette, huurtanevat, huurrettaneen

en huurtane, et huurtane, ei huurtane, emme huurtane, ette huurtane, eivät huurtane, ei huurrettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen huurtanut, lienet huurtanut, lienee huurtanut, lienemme huurtaneet, lienette huurtaneet, lienevät huurtaneet, lienee huurrettu

en liene huurtanut, et liene huurtanut, ei liene huurtanut, emme liene huurtaneet, ette liene huurtaneet, eivät liene huurtaneet, ei liene huurrettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: huurtaa    FORMA LUNGĂ: huurtaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: huurtaessa   INSTRUCTIV: huurtaen  INESIV PASIV: huurrettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: huurtamaan   INESIV: huurtamassa  ELATIV: huurtamasta

ADESIV: huurtamalla  ABESIV: huurtamatta  INSTRUCTIV: huurtaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: huurtaminen   PARTITIV: huurtaminen

INFINITIVUL CINCI: huurtamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: huurtava  (gen. huurtavan)   PASIV: huurrettava   (gen. huurrettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: huurtanut                    PASIV: huurrettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: huurtaja (pl.gen. huurtajien)  ADJECTIV NEGATIV: huurtamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): huurto

 

 

hykertää 11 (6)

PREZENT INDICATIV

hykerrän, hykerrät, hykertää, hykerrämme, hykerrätte, hykertävät, hykerretään

en hykerrä, et hykerrä, ei hykerrä, emme hykerrä, ette hykerrä, eivät hykerrä, ei hykerretä

IMPERFECT INDICATIV

hykersin, hykersit, hykersi, hykersimme, hykersitte, hykersivät, hykerrettiin

en hykertänyt, et hykertänyt, ei hykertänyt, emme hykertäneet, ette hykertäneet, eivät hykertäneet, ei hykerretty

PERFECT INDICATIV

olen hykertänyt, olet hykertänyt, on hykertänyt, olemme hykertäneet, olette hykertäneet, ovat hykertäneet, on hykerretty

en ole hykertänyt, et ole hykertänyt, ei ole hykertänyt, emme ole hykertäneet, ette ole hykertäneet, eivät ole hykertäneet, ei ole hykerretty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hykertänyt, olit hykertänyt, oli hykertänyt, olimme hykertäneet, olitte hykertäneet, olivat hykertäneet, oli hykerretty

en ollut hykertänyt, et ollut hykertänyt, ei ollut hykertänyt, emme olleet hykertäneet, ette olleet hykertäneet, eivät olleet hykertäneet, ei ollut hykerretty

PREZENT IMPERATIV

-, hykerrä, hykertäköön, hykertäkäämme, hykertäkää, hykertäkööt, hykerrettäköön

-, älä hykerrä, älköön hykertäkö, älkäämme hykertäkö, älkää hykertäkö, älkööt hykertäkö, älköön hykerrettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hykertänyt, -, -, olkoot hykertäneet, olkoon hykerretty

-, -, älköön olko hykertänyt, -, -, älkööt olko hykertäneet, älköön olko hykerretty

PREZENT CONDIȚIONAL

hykertäisin, hykertäisit, hykertäisi, hykertäisimme, hykertäisitte, hykertäisivät, hykerrettäisiin

en hykertäisi, et hykertäisi, ei hykertäisi, emme hykertäisi, ette hykertäisi, eivät hykertäisi, ei hykerrettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hykertänyt, olisit hykertänyt, olisi hykertänyt, olisimme hykertäneet, olisitte hykertäneet, olisivat hykertäneet, oltaisiin hykerretty

en olisi hykertänyt, et olisi hykertänyt, ei olisi hykertänyt, emme olisi hykertäneet, ette olisi hykertäneet, eivät olisi hykertäneet, ei olisi hykerretty

PREZENT POTENȚIAL

hykertänen, hykertänet, hykertänee, hykertänemme, hykertänette, hykertänevät, hykerrettäneen

en hykertäne, et hykertäne, ei hykertäne, emme hykertäne, ette hykertäne, eivät hykertäne, ei hykerrettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen hykertänyt, lienet hykertänyt, lienee hykertänyt, lienemme hykertäneet, lienette hykertäneet, lienevät hykertäneet, lienee hykerretty

en liene hykertänyt, et liene hykertänyt, ei liene hykertänyt, emme liene hykertäneet, ette liene hykertäneet, eivät liene hykertäneet, ei liene hykerretty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hykertää    FORMA LUNGĂ: hykertääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hykertäessä   INSTRUCTIV: hykertäen  INESIV PASIV: hykerrettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hykertämään   INESIV: hykertämässä  ELATIV: hykertämästä

ADESIV: hykertämällä  ABESIV: hykertämättä  INSTRUCTIV: hykertämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hykertäminen   PARTITIV: hykertäminen

INFINITIVUL CINCI: hykertämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hykertävä  (gen. hykertävän)   PASIV: hykerrettävä   (gen. hykerrettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hykertänyt                     PASIV: hykerretty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hykertäjä (pl.gen. hykertäjien)  ADJECTIV NEGATIV: hykertämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hykerrys

 

 

hämärtää 11 (6)

PREZENT INDICATIV

hämärrän, hämärrät, hämärtää, hämärrämme, hämärrätte, hämärtävät, hämärretään

en hämärrä, et hämärrä, ei hämärrä, emme hämärrä, ette hämärrä, eivät hämärrä, ei hämärretä

IMPERFECT INDICATIV

hämärsin, hämärsit, hämärsi, hämärsimme, hämärsitte, hämärsivät, hämärrettiin

en hämärtänyt, et hämärtänyt, ei hämärtänyt, emme hämärtäneet, ette hämärtäneet, eivät hämärtäneet, ei hämärretty

PERFECT INDICATIV

olen hämärtänyt, olet hämärtänyt, on hämärtänyt, olemme hämärtäneet, olette hämärtäneet, ovat hämärtäneet, on hämärretty

en ole hämärtänyt, et ole hämärtänyt, ei ole hämärtänyt, emme ole hämärtäneet, ette ole hämärtäneet, eivät ole hämärtäneet, ei ole hämärretty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hämärtänyt, olit hämärtänyt, oli hämärtänyt, olimme hämärtäneet, olitte hämärtäneet, olivat hämärtäneet, oli hämärretty

en ollut hämärtänyt, et ollut hämärtänyt, ei ollut hämärtänyt, emme olleet hämärtäneet, ette olleet hämärtäneet, eivät olleet hämärtäneet, ei ollut hämärretty

PREZENT IMPERATIV

-, hämärrä, hämärtäköön, hämärtäkäämme, hämärtäkää, hämärtäkööt, hämärrettäköön

-, älä hämärrä, älköön hämärtäkö, älkäämme hämärtäkö, älkää hämärtäkö, älkööt hämärtäkö, älköön hämärrettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hämärtänyt, -, -, olkoot hämärtäneet, olkoon hämärretty

-, -, älköön olko hämärtänyt, -, -, älkööt olko hämärtäneet, älköön olko hämärretty

PREZENT CONDIȚIONAL

hämärtäisin, hämärtäisit, hämärtäisi, hämärtäisimme, hämärtäisitte, hämärtäisivät, hämärrettäisiin

en hämärtäisi, et hämärtäisi, ei hämärtäisi, emme hämärtäisi, ette hämärtäisi, eivät hämärtäisi, ei hämärrettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hämärtänyt, olisit hämärtänyt, olisi hämärtänyt, olisimme hämärtäneet, olisitte hämärtäneet, olisivat hämärtäneet, oltaisiin hämärretty

en olisi hämärtänyt, et olisi hämärtänyt, ei olisi hämärtänyt, emme olisi hämärtäneet, ette olisi hämärtäneet, eivät olisi hämärtäneet, ei olisi hämärretty

PREZENT POTENȚIAL

hämärtänen, hämärtänet, hämärtänee, hämärtänemme, hämärtänette, hämärtänevät, hämärrettäneen

en hämärtäne, et hämärtäne, ei hämärtäne, emme hämärtäne, ette hämärtäne, eivät hämärtäne, ei hämärrettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen hämärtänyt, lienet hämärtänyt, lienee hämärtänyt, lienemme hämärtäneet, lienette hämärtäneet, lienevät hämärtäneet, lienee hämärretty

en liene hämärtänyt, et liene hämärtänyt, ei liene hämärtänyt, emme liene hämärtäneet, ette liene hämärtäneet, eivät liene hämärtäneet, ei liene hämärretty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hämärtää    FORMA LUNGĂ: hämärtääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hämärtäessä   INSTRUCTIV: hämärtäen  INESIV PASIV: hämärrettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hämärtämään   INESIV: hämärtämässä  ELATIV: hämärtämästä

ADESIV: hämärtämällä  ABESIV: hämärtämättä  INSTRUCTIV: hämärtämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hämärtäminen   PARTITIV: hämärtäminen

INFINITIVUL CINCI: hämärtämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hämärtävä  (gen. hämärtävän)   PASIV: hämärrettävä   (gen. hämärrettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hämärtänyt                     PASIV: hämärretty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hämärtäjä (pl.gen. hämärtäjien)  ADJECTIV NEGATIV: hämärtämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hämärrys

 

 

juurtaa 11 (6)

PREZENT INDICATIV

juurran, juurrat, juurtaa, juurramme, juurratte, juurtavat, juurretaan

en juurra, et juurra, ei juurra, emme juurra, ette juurra, eivät juurra, ei juurreta

IMPERFECT INDICATIV

juursin, juursit, juursi, juursimme, juursitte, juursivat, juurrettiin

en juurtanut, et juurtanut, ei juurtanut, emme juurtaneet, ette juurtaneet, eivät juurtaneet, ei juurrettu

PERFECT INDICATIV

olen juurtanut, olet juurtanut, on juurtanut, olemme juurtaneet, olette juurtaneet, ovat juurtaneet, on juurrettu

en ole juurtanut, et ole juurtanut, ei ole juurtanut, emme ole juurtaneet, ette ole juurtaneet, eivät ole juurtaneet, ei ole juurrettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin juurtanut, olit juurtanut, oli juurtanut, olimme juurtaneet, olitte juurtaneet, olivat juurtaneet, oli juurrettu

en ollut juurtanut, et ollut juurtanut, ei ollut juurtanut, emme olleet juurtaneet, ette olleet juurtaneet, eivät olleet juurtaneet, ei ollut juurrettu

PREZENT IMPERATIV

-, juurra, juurtakoon, juurtakaamme, juurtakaa, juurtakoot, juurrettakoon

-, älä juurra, älköön juurtako, älkäämme juurtako, älkää juurtako, älkööt juurtako, älköön juurrettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon juurtanut, -, -, olkoot juurtaneet, olkoon juurrettu

-, -, älköön olko juurtanut, -, -, älkööt olko juurtaneet, älköön olko juurrettu

PREZENT CONDIȚIONAL

juurtaisin, juurtaisit, juurtaisi, juurtaisimme, juurtaisitte, juurtaisivat, juurrettaisiin

en juurtaisi, et juurtaisi, ei juurtaisi, emme juurtaisi, ette juurtaisi, eivät juurtaisi, ei juurrettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin juurtanut, olisit juurtanut, olisi juurtanut, olisimme juurtaneet, olisitte juurtaneet, olisivat juurtaneet, oltaisiin juurrettu

en olisi juurtanut, et olisi juurtanut, ei olisi juurtanut, emme olisi juurtaneet, ette olisi juurtaneet, eivät olisi juurtaneet, ei olisi juurrettu

PREZENT POTENȚIAL

juurtanen, juurtanet, juurtanee, juurtanemme, juurtanette, juurtanevat, juurrettaneen

en juurtane, et juurtane, ei juurtane, emme juurtane, ette juurtane, eivät juurtane, ei juurrettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen juurtanut, lienet juurtanut, lienee juurtanut, lienemme juurtaneet, lienette juurtaneet, lienevät juurtaneet, lienee juurrettu

en liene juurtanut, et liene juurtanut, ei liene juurtanut, emme liene juurtaneet, ette liene juurtaneet, eivät liene juurtaneet, ei liene juurrettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: juurtaa    FORMA LUNGĂ: juurtaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: juurtaessa   INSTRUCTIV: juurtaen  INESIV PASIV: juurrettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: juurtamaan   INESIV: juurtamassa  ELATIV: juurtamasta

ADESIV: juurtamalla  ABESIV: juurtamatta  INSTRUCTIV: juurtaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: juurtaminen   PARTITIV: juurtaminen

INFINITIVUL CINCI: juurtamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: juurtava  (gen. juurtavan)   PASIV: juurrettava   (gen. juurrettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: juurtanut                    PASIV: juurrettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: juurtaja (pl.gen. juurtajien)  ADJECTIV NEGATIV: juurtamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): juurto

 

 

kaivertaa 11 (6)

PREZENT INDICATIV

kaiverran, kaiverrat, kaivertaa, kaiverramme, kaiverratte, kaivertavat, kaiverretaan

en kaiverra, et kaiverra, ei kaiverra, emme kaiverra, ette kaiverra, eivät kaiverra, ei kaiverreta

IMPERFECT INDICATIV

kaiversin, kaiversit, kaiversi, kaiversimme, kaiversitte, kaiversivat, kaiverrettiin

en kaivertanut, et kaivertanut, ei kaivertanut, emme kaivertaneet, ette kaivertaneet, eivät kaivertaneet, ei kaiverrettu

PERFECT INDICATIV

olen kaivertanut, olet kaivertanut, on kaivertanut, olemme kaivertaneet, olette kaivertaneet, ovat kaivertaneet, on kaiverrettu

en ole kaivertanut, et ole kaivertanut, ei ole kaivertanut, emme ole kaivertaneet, ette ole kaivertaneet, eivät ole kaivertaneet, ei ole kaiverrettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kaivertanut, olit kaivertanut, oli kaivertanut, olimme kaivertaneet, olitte kaivertaneet, olivat kaivertaneet, oli kaiverrettu

en ollut kaivertanut, et ollut kaivertanut, ei ollut kaivertanut, emme olleet kaivertaneet, ette olleet kaivertaneet, eivät olleet kaivertaneet, ei ollut kaiverrettu

PREZENT IMPERATIV

-, kaiverra, kaivertakoon, kaivertakaamme, kaivertakaa, kaivertakoot, kaiverrettakoon

-, älä kaiverra, älköön kaivertako, älkäämme kaivertako, älkää kaivertako, älkööt kaivertako, älköön kaiverrettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kaivertanut, -, -, olkoot kaivertaneet, olkoon kaiverrettu

-, -, älköön olko kaivertanut, -, -, älkööt olko kaivertaneet, älköön olko kaiverrettu

PREZENT CONDIȚIONAL

kaivertaisin, kaivertaisit, kaivertaisi, kaivertaisimme, kaivertaisitte, kaivertaisivat, kaiverrettaisiin

en kaivertaisi, et kaivertaisi, ei kaivertaisi, emme kaivertaisi, ette kaivertaisi, eivät kaivertaisi, ei kaiverrettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kaivertanut, olisit kaivertanut, olisi kaivertanut, olisimme kaivertaneet, olisitte kaivertaneet, olisivat kaivertaneet, oltaisiin kaiverrettu

en olisi kaivertanut, et olisi kaivertanut, ei olisi kaivertanut, emme olisi kaivertaneet, ette olisi kaivertaneet, eivät olisi kaivertaneet, ei olisi kaiverrettu

PREZENT POTENȚIAL

kaivertanen, kaivertanet, kaivertanee, kaivertanemme, kaivertanette, kaivertanevat, kaiverrettaneen

en kaivertane, et kaivertane, ei kaivertane, emme kaivertane, ette kaivertane, eivät kaivertane, ei kaiverrettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kaivertanut, lienet kaivertanut, lienee kaivertanut, lienemme kaivertaneet, lienette kaivertaneet, lienevät kaivertaneet, lienee kaiverrettu

en liene kaivertanut, et liene kaivertanut, ei liene kaivertanut, emme liene kaivertaneet, ette liene kaivertaneet, eivät liene kaivertaneet, ei liene kaiverrettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kaivertaa    FORMA LUNGĂ: kaivertaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kaivertaessa   INSTRUCTIV: kaivertaen  INESIV PASIV: kaiverrettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kaivertamaan   INESIV: kaivertamassa  ELATIV: kaivertamasta

ADESIV: kaivertamalla  ABESIV: kaivertamatta  INSTRUCTIV: kaivertaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kaivertaminen   PARTITIV: kaivertaminen

INFINITIVUL CINCI: kaivertamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kaivertava  (gen. kaivertavan)   PASIV: kaiverrettava   (gen. kaiverrettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kaivertanut                      PASIV: kaiverrettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kaivertaja (pl.gen. kaivertajien)  ADJECTIV NEGATIV: kaivertamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kaiverrus

 

 

kangertaa 11 (6)

PREZENT INDICATIV

kangerran, kangerrat, kangertaa, kangerramme, kangerratte, kangertavat, kangerretaan

en kangerra, et kangerra, ei kangerra, emme kangerra, ette kangerra, eivät kangerra, ei kangerreta

IMPERFECT INDICATIV

kangersin, kangersit, kangersi, kangersimme, kangersitte, kangersivat, kangerrettiin

en kangertanut, et kangertanut, ei kangertanut, emme kangertaneet, ette kangertaneet, eivät kangertaneet, ei kangerrettu

PERFECT INDICATIV

olen kangertanut, olet kangertanut, on kangertanut, olemme kangertaneet, olette kangertaneet, ovat kangertaneet, on kangerrettu

en ole kangertanut, et ole kangertanut, ei ole kangertanut, emme ole kangertaneet, ette ole kangertaneet, eivät ole kangertaneet, ei ole kangerrettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kangertanut, olit kangertanut, oli kangertanut, olimme kangertaneet, olitte kangertaneet, olivat kangertaneet, oli kangerrettu

en ollut kangertanut, et ollut kangertanut, ei ollut kangertanut, emme olleet kangertaneet, ette olleet kangertaneet, eivät olleet kangertaneet, ei ollut kangerrettu

PREZENT IMPERATIV

-, kangerra, kangertakoon, kangertakaamme, kangertakaa, kangertakoot, kangerrettakoon

-, älä kangerra, älköön kangertako, älkäämme kangertako, älkää kangertako, älkööt kangertako, älköön kangerrettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kangertanut, -, -, olkoot kangertaneet, olkoon kangerrettu

-, -, älköön olko kangertanut, -, -, älkööt olko kangertaneet, älköön olko kangerrettu

PREZENT CONDIȚIONAL

kangertaisin, kangertaisit, kangertaisi, kangertaisimme, kangertaisitte, kangertaisivat, kangerrettaisiin

en kangertaisi, et kangertaisi, ei kangertaisi, emme kangertaisi, ette kangertaisi, eivät kangertaisi, ei kangerrettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kangertanut, olisit kangertanut, olisi kangertanut, olisimme kangertaneet, olisitte kangertaneet, olisivat kangertaneet, oltaisiin kangerrettu

en olisi kangertanut, et olisi kangertanut, ei olisi kangertanut, emme olisi kangertaneet, ette olisi kangertaneet, eivät olisi kangertaneet, ei olisi kangerrettu

PREZENT POTENȚIAL

kangertanen, kangertanet, kangertanee, kangertanemme, kangertanette, kangertanevat, kangerrettaneen

en kangertane, et kangertane, ei kangertane, emme kangertane, ette kangertane, eivät kangertane, ei kangerrettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kangertanut, lienet kangertanut, lienee kangertanut, lienemme kangertaneet, lienette kangertaneet, lienevät kangertaneet, lienee kangerrettu

en liene kangertanut, et liene kangertanut, ei liene kangertanut, emme liene kangertaneet, ette liene kangertaneet, eivät liene kangertaneet, ei liene kangerrettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kangertaa    FORMA LUNGĂ: kangertaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kangertaessa   INSTRUCTIV: kangertaen  INESIV PASIV: kangerrettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kangertamaan   INESIV: kangertamassa  ELATIV: kangertamasta

ADESIV: kangertamalla  ABESIV: kangertamatta  INSTRUCTIV: kangertaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kangertaminen   PARTITIV: kangertaminen

INFINITIVUL CINCI: kangertamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kangertava  (gen. kangertavan)   PASIV: kangerrettava   (gen. kangerrettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kangertanut                      PASIV: kangerrettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kangertaja (pl.gen. kangertajien)  ADJECTIV NEGATIV: kangertamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kangerrus

 

 

kiemurtaa 11 (6)

PREZENT INDICATIV

kiemurran, kiemurrat, kiemurtaa, kiemurramme, kiemurratte, kiemurtavat, kiemurretaan

en kiemurra, et kiemurra, ei kiemurra, emme kiemurra, ette kiemurra, eivät kiemurra, ei kiemurreta

IMPERFECT INDICATIV

kiemursin, kiemursit, kiemursi, kiemursimme, kiemursitte, kiemursivat, kiemurrettiin

en kiemurtanut, et kiemurtanut, ei kiemurtanut, emme kiemurtaneet, ette kiemurtaneet, eivät kiemurtaneet, ei kiemurrettu

PERFECT INDICATIV

olen kiemurtanut, olet kiemurtanut, on kiemurtanut, olemme kiemurtaneet, olette kiemurtaneet, ovat kiemurtaneet, on kiemurrettu

en ole kiemurtanut, et ole kiemurtanut, ei ole kiemurtanut, emme ole kiemurtaneet, ette ole kiemurtaneet, eivät ole kiemurtaneet, ei ole kiemurrettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kiemurtanut, olit kiemurtanut, oli kiemurtanut, olimme kiemurtaneet, olitte kiemurtaneet, olivat kiemurtaneet, oli kiemurrettu

en ollut kiemurtanut, et ollut kiemurtanut, ei ollut kiemurtanut, emme olleet kiemurtaneet, ette olleet kiemurtaneet, eivät olleet kiemurtaneet, ei ollut kiemurrettu

PREZENT IMPERATIV

-, kiemurra, kiemurtakoon, kiemurtakaamme, kiemurtakaa, kiemurtakoot, kiemurrettakoon

-, älä kiemurra, älköön kiemurtako, älkäämme kiemurtako, älkää kiemurtako, älkööt kiemurtako, älköön kiemurrettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kiemurtanut, -, -, olkoot kiemurtaneet, olkoon kiemurrettu

-, -, älköön olko kiemurtanut, -, -, älkööt olko kiemurtaneet, älköön olko kiemurrettu

PREZENT CONDIȚIONAL

kiemurtaisin, kiemurtaisit, kiemurtaisi, kiemurtaisimme, kiemurtaisitte, kiemurtaisivat, kiemurrettaisiin

en kiemurtaisi, et kiemurtaisi, ei kiemurtaisi, emme kiemurtaisi, ette kiemurtaisi, eivät kiemurtaisi, ei kiemurrettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kiemurtanut, olisit kiemurtanut, olisi kiemurtanut, olisimme kiemurtaneet, olisitte kiemurtaneet, olisivat kiemurtaneet, oltaisiin kiemurrettu

en olisi kiemurtanut, et olisi kiemurtanut, ei olisi kiemurtanut, emme olisi kiemurtaneet, ette olisi kiemurtaneet, eivät olisi kiemurtaneet, ei olisi kiemurrettu

PREZENT POTENȚIAL

kiemurtanen, kiemurtanet, kiemurtanee, kiemurtanemme, kiemurtanette, kiemurtanevat, kiemurrettaneen

en kiemurtane, et kiemurtane, ei kiemurtane, emme kiemurtane, ette kiemurtane, eivät kiemurtane, ei kiemurrettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kiemurtanut, lienet kiemurtanut, lienee kiemurtanut, lienemme kiemurtaneet, lienette kiemurtaneet, lienevät kiemurtaneet, lienee kiemurrettu

en liene kiemurtanut, et liene kiemurtanut, ei liene kiemurtanut, emme liene kiemurtaneet, ette liene kiemurtaneet, eivät liene kiemurtaneet, ei liene kiemurrettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kiemurtaa    FORMA LUNGĂ: kiemurtaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kiemurtaessa   INSTRUCTIV: kiemurtaen  INESIV PASIV: kiemurrettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kiemurtamaan   INESIV: kiemurtamassa  ELATIV: kiemurtamasta

ADESIV: kiemurtamalla  ABESIV: kiemurtamatta  INSTRUCTIV: kiemurtaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kiemurtaminen   PARTITIV: kiemurtaminen

INFINITIVUL CINCI: kiemurtamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kiemurtava  (gen. kiemurtavan)   PASIV: kiemurrettava   (gen. kiemurrettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kiemurtanut                      PASIV: kiemurrettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kiemurtaja (pl.gen. kiemurtajien)  ADJECTIV NEGATIV: kiemurtamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kiemurrus

 

 

kiertää 11 (6)

PREZENT INDICATIV

kierrän, kierrät, kiertää, kierrämme, kierrätte, kiertävät, kierretään

en kierrä, et kierrä, ei kierrä, emme kierrä, ette kierrä, eivät kierrä, ei kierretä

IMPERFECT INDICATIV

kiersin, kiersit, kiersi, kiersimme, kiersitte, kiersivät, kierrettiin

en kiertänyt, et kiertänyt, ei kiertänyt, emme kiertäneet, ette kiertäneet, eivät kiertäneet, ei kierretty

PERFECT INDICATIV

olen kiertänyt, olet kiertänyt, on kiertänyt, olemme kiertäneet, olette kiertäneet, ovat kiertäneet, on kierretty

en ole kiertänyt, et ole kiertänyt, ei ole kiertänyt, emme ole kiertäneet, ette ole kiertäneet, eivät ole kiertäneet, ei ole kierretty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kiertänyt, olit kiertänyt, oli kiertänyt, olimme kiertäneet, olitte kiertäneet, olivat kiertäneet, oli kierretty

en ollut kiertänyt, et ollut kiertänyt, ei ollut kiertänyt, emme olleet kiertäneet, ette olleet kiertäneet, eivät olleet kiertäneet, ei ollut kierretty

PREZENT IMPERATIV

-, kierrä, kiertäköön, kiertäkäämme, kiertäkää, kiertäkööt, kierrettäköön

-, älä kierrä, älköön kiertäkö, älkäämme kiertäkö, älkää kiertäkö, älkööt kiertäkö, älköön kierrettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kiertänyt, -, -, olkoot kiertäneet, olkoon kierretty

-, -, älköön olko kiertänyt, -, -, älkööt olko kiertäneet, älköön olko kierretty

PREZENT CONDIȚIONAL

kiertäisin, kiertäisit, kiertäisi, kiertäisimme, kiertäisitte, kiertäisivät, kierrettäisiin

en kiertäisi, et kiertäisi, ei kiertäisi, emme kiertäisi, ette kiertäisi, eivät kiertäisi, ei kierrettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kiertänyt, olisit kiertänyt, olisi kiertänyt, olisimme kiertäneet, olisitte kiertäneet, olisivat kiertäneet, oltaisiin kierretty

en olisi kiertänyt, et olisi kiertänyt, ei olisi kiertänyt, emme olisi kiertäneet, ette olisi kiertäneet, eivät olisi kiertäneet, ei olisi kierretty

PREZENT POTENȚIAL

kiertänen, kiertänet, kiertänee, kiertänemme, kiertänette, kiertänevät, kierrettäneen

en kiertäne, et kiertäne, ei kiertäne, emme kiertäne, ette kiertäne, eivät kiertäne, ei kierrettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen kiertänyt, lienet kiertänyt, lienee kiertänyt, lienemme kiertäneet, lienette kiertäneet, lienevät kiertäneet, lienee kierretty

en liene kiertänyt, et liene kiertänyt, ei liene kiertänyt, emme liene kiertäneet, ette liene kiertäneet, eivät liene kiertäneet, ei liene kierretty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kiertää    FORMA LUNGĂ: kiertääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kiertäessä   INSTRUCTIV: kiertäen  INESIV PASIV: kierrettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kiertämään   INESIV: kiertämässä  ELATIV: kiertämästä

ADESIV: kiertämällä  ABESIV: kiertämättä  INSTRUCTIV: kiertämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kiertäminen   PARTITIV: kiertäminen

INFINITIVUL CINCI: kiertämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kiertävä  (gen. kiertävän)   PASIV: kierrettävä   (gen. kierrettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kiertänyt                    PASIV: kierretty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kiertäjä (pl.gen. kiertäjien)  ADJECTIV NEGATIV: kiertämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kierto

 

 

kihartaa 11 (6)

PREZENT INDICATIV

kiharran, kiharrat, kihartaa, kiharramme, kiharratte, kihartavat, kiharretaan

en kiharra, et kiharra, ei kiharra, emme kiharra, ette kiharra, eivät kiharra, ei kiharreta

IMPERFECT INDICATIV

kiharsin, kiharsit, kiharsi, kiharsimme, kiharsitte, kiharsivat, kiharrettiin

en kihartanut, et kihartanut, ei kihartanut, emme kihartaneet, ette kihartaneet, eivät kihartaneet, ei kiharrettu

PERFECT INDICATIV

olen kihartanut, olet kihartanut, on kihartanut, olemme kihartaneet, olette kihartaneet, ovat kihartaneet, on kiharrettu

en ole kihartanut, et ole kihartanut, ei ole kihartanut, emme ole kihartaneet, ette ole kihartaneet, eivät ole kihartaneet, ei ole kiharrettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kihartanut, olit kihartanut, oli kihartanut, olimme kihartaneet, olitte kihartaneet, olivat kihartaneet, oli kiharrettu

en ollut kihartanut, et ollut kihartanut, ei ollut kihartanut, emme olleet kihartaneet, ette olleet kihartaneet, eivät olleet kihartaneet, ei ollut kiharrettu

PREZENT IMPERATIV

-, kiharra, kihartakoon, kihartakaamme, kihartakaa, kihartakoot, kiharrettakoon

-, älä kiharra, älköön kihartako, älkäämme kihartako, älkää kihartako, älkööt kihartako, älköön kiharrettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kihartanut, -, -, olkoot kihartaneet, olkoon kiharrettu

-, -, älköön olko kihartanut, -, -, älkööt olko kihartaneet, älköön olko kiharrettu

PREZENT CONDIȚIONAL

kihartaisin, kihartaisit, kihartaisi, kihartaisimme, kihartaisitte, kihartaisivat, kiharrettaisiin

en kihartaisi, et kihartaisi, ei kihartaisi, emme kihartaisi, ette kihartaisi, eivät kihartaisi, ei kiharrettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kihartanut, olisit kihartanut, olisi kihartanut, olisimme kihartaneet, olisitte kihartaneet, olisivat kihartaneet, oltaisiin kiharrettu

en olisi kihartanut, et olisi kihartanut, ei olisi kihartanut, emme olisi kihartaneet, ette olisi kihartaneet, eivät olisi kihartaneet, ei olisi kiharrettu

PREZENT POTENȚIAL

kihartanen, kihartanet, kihartanee, kihartanemme, kihartanette, kihartanevat, kiharrettaneen

en kihartane, et kihartane, ei kihartane, emme kihartane, ette kihartane, eivät kihartane, ei kiharrettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kihartanut, lienet kihartanut, lienee kihartanut, lienemme kihartaneet, lienette kihartaneet, lienevät kihartaneet, lienee kiharrettu

en liene kihartanut, et liene kihartanut, ei liene kihartanut, emme liene kihartaneet, ette liene kihartaneet, eivät liene kihartaneet, ei liene kiharrettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kihartaa    FORMA LUNGĂ: kihartaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kihartaessa   INSTRUCTIV: kihartaen  INESIV PASIV: kiharrettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kihartamaan   INESIV: kihartamassa  ELATIV: kihartamasta

ADESIV: kihartamalla  ABESIV: kihartamatta  INSTRUCTIV: kihartaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kihartaminen   PARTITIV: kihartaminen

INFINITIVUL CINCI: kihartamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kihartava  (gen. kihartavan)   PASIV: kiharrettava   (gen. kiharrettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kihartanut                     PASIV: kiharrettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kihartaja (pl.gen. kihartajien)  ADJECTIV NEGATIV: kihartamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kiharrus

 

 

kihertää 11 (6)

PREZENT INDICATIV

kiherrän, kiherrät, kihertää, kiherrämme, kiherrätte, kihertävät, kiherretään

en kiherrä, et kiherrä, ei kiherrä, emme kiherrä, ette kiherrä, eivät kiherrä, ei kiherretä

IMPERFECT INDICATIV

kihersin, kihersit, kihersi, kihersimme, kihersitte, kihersivät, kiherrettiin

en kihertänyt, et kihertänyt, ei kihertänyt, emme kihertäneet, ette kihertäneet, eivät kihertäneet, ei kiherretty

PERFECT INDICATIV

olen kihertänyt, olet kihertänyt, on kihertänyt, olemme kihertäneet, olette kihertäneet, ovat kihertäneet, on kiherretty

en ole kihertänyt, et ole kihertänyt, ei ole kihertänyt, emme ole kihertäneet, ette ole kihertäneet, eivät ole kihertäneet, ei ole kiherretty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kihertänyt, olit kihertänyt, oli kihertänyt, olimme kihertäneet, olitte kihertäneet, olivat kihertäneet, oli kiherretty

en ollut kihertänyt, et ollut kihertänyt, ei ollut kihertänyt, emme olleet kihertäneet, ette olleet kihertäneet, eivät olleet kihertäneet, ei ollut kiherretty

PREZENT IMPERATIV

-, kiherrä, kihertäköön, kihertäkäämme, kihertäkää, kihertäkööt, kiherrettäköön

-, älä kiherrä, älköön kihertäkö, älkäämme kihertäkö, älkää kihertäkö, älkööt kihertäkö, älköön kiherrettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kihertänyt, -, -, olkoot kihertäneet, olkoon kiherretty

-, -, älköön olko kihertänyt, -, -, älkööt olko kihertäneet, älköön olko kiherretty

PREZENT CONDIȚIONAL

kihertäisin, kihertäisit, kihertäisi, kihertäisimme, kihertäisitte, kihertäisivät, kiherrettäisiin

en kihertäisi, et kihertäisi, ei kihertäisi, emme kihertäisi, ette kihertäisi, eivät kihertäisi, ei kiherrettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kihertänyt, olisit kihertänyt, olisi kihertänyt, olisimme kihertäneet, olisitte kihertäneet, olisivat kihertäneet, oltaisiin kiherretty

en olisi kihertänyt, et olisi kihertänyt, ei olisi kihertänyt, emme olisi kihertäneet, ette olisi kihertäneet, eivät olisi kihertäneet, ei olisi kiherretty

PREZENT POTENȚIAL

kihertänen, kihertänet, kihertänee, kihertänemme, kihertänette, kihertänevät, kiherrettäneen

en kihertäne, et kihertäne, ei kihertäne, emme kihertäne, ette kihertäne, eivät kihertäne, ei kiherrettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen kihertänyt, lienet kihertänyt, lienee kihertänyt, lienemme kihertäneet, lienette kihertäneet, lienevät kihertäneet, lienee kiherretty

en liene kihertänyt, et liene kihertänyt, ei liene kihertänyt, emme liene kihertäneet, ette liene kihertäneet, eivät liene kihertäneet, ei liene kiherretty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kihertää    FORMA LUNGĂ: kihertääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kihertäessä   INSTRUCTIV: kihertäen  INESIV PASIV: kiherrettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kihertämään   INESIV: kihertämässä  ELATIV: kihertämästä

ADESIV: kihertämällä  ABESIV: kihertämättä  INSTRUCTIV: kihertämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kihertäminen   PARTITIV: kihertäminen

INFINITIVUL CINCI: kihertämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kihertävä  (gen. kihertävän)   PASIV: kiherrettävä   (gen. kiherrettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kihertänyt                     PASIV: kiherretty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kihertäjä (pl.gen. kihertäjien)  ADJECTIV NEGATIV: kihertämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kiherrys

 

 

kovertaa 11 (6)

PREZENT INDICATIV

koverran, koverrat, kovertaa, koverramme, koverratte, kovertavat, koverretaan

en koverra, et koverra, ei koverra, emme koverra, ette koverra, eivät koverra, ei koverreta

IMPERFECT INDICATIV

koversin, koversit, koversi, koversimme, koversitte, koversivat, koverrettiin

en kovertanut, et kovertanut, ei kovertanut, emme kovertaneet, ette kovertaneet, eivät kovertaneet, ei koverrettu

PERFECT INDICATIV

olen kovertanut, olet kovertanut, on kovertanut, olemme kovertaneet, olette kovertaneet, ovat kovertaneet, on koverrettu

en ole kovertanut, et ole kovertanut, ei ole kovertanut, emme ole kovertaneet, ette ole kovertaneet, eivät ole kovertaneet, ei ole koverrettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kovertanut, olit kovertanut, oli kovertanut, olimme kovertaneet, olitte kovertaneet, olivat kovertaneet, oli koverrettu

en ollut kovertanut, et ollut kovertanut, ei ollut kovertanut, emme olleet kovertaneet, ette olleet kovertaneet, eivät olleet kovertaneet, ei ollut koverrettu

PREZENT IMPERATIV

-, koverra, kovertakoon, kovertakaamme, kovertakaa, kovertakoot, koverrettakoon

-, älä koverra, älköön kovertako, älkäämme kovertako, älkää kovertako, älkööt kovertako, älköön koverrettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kovertanut, -, -, olkoot kovertaneet, olkoon koverrettu

-, -, älköön olko kovertanut, -, -, älkööt olko kovertaneet, älköön olko koverrettu

PREZENT CONDIȚIONAL

kovertaisin, kovertaisit, kovertaisi, kovertaisimme, kovertaisitte, kovertaisivat, koverrettaisiin

en kovertaisi, et kovertaisi, ei kovertaisi, emme kovertaisi, ette kovertaisi, eivät kovertaisi, ei koverrettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kovertanut, olisit kovertanut, olisi kovertanut, olisimme kovertaneet, olisitte kovertaneet, olisivat kovertaneet, oltaisiin koverrettu

en olisi kovertanut, et olisi kovertanut, ei olisi kovertanut, emme olisi kovertaneet, ette olisi kovertaneet, eivät olisi kovertaneet, ei olisi koverrettu

PREZENT POTENȚIAL

kovertanen, kovertanet, kovertanee, kovertanemme, kovertanette, kovertanevat, koverrettaneen

en kovertane, et kovertane, ei kovertane, emme kovertane, ette kovertane, eivät kovertane, ei koverrettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kovertanut, lienet kovertanut, lienee kovertanut, lienemme kovertaneet, lienette kovertaneet, lienevät kovertaneet, lienee koverrettu

en liene kovertanut, et liene kovertanut, ei liene kovertanut, emme liene kovertaneet, ette liene kovertaneet, eivät liene kovertaneet, ei liene koverrettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kovertaa    FORMA LUNGĂ: kovertaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kovertaessa   INSTRUCTIV: kovertaen  INESIV PASIV: koverrettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kovertamaan   INESIV: kovertamassa  ELATIV: kovertamasta

ADESIV: kovertamalla  ABESIV: kovertamatta  INSTRUCTIV: kovertaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kovertaminen   PARTITIV: kovertaminen

INFINITIVUL CINCI: kovertamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kovertava  (gen. kovertavan)   PASIV: koverrettava   (gen. koverrettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kovertanut                     PASIV: koverrettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kovertaja (pl.gen. kovertajien)  ADJECTIV NEGATIV: kovertamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): koverrus

 

 

kuhertaa 11 (6)

PREZENT INDICATIV

kuherran, kuherrat, kuhertaa, kuherramme, kuherratte, kuhertavat, kuherretaan

en kuherra, et kuherra, ei kuherra, emme kuherra, ette kuherra, eivät kuherra, ei kuherreta

IMPERFECT INDICATIV

kuhersin, kuhersit, kuhersi, kuhersimme, kuhersitte, kuhersivat, kuherrettiin

en kuhertanut, et kuhertanut, ei kuhertanut, emme kuhertaneet, ette kuhertaneet, eivät kuhertaneet, ei kuherrettu

PERFECT INDICATIV

olen kuhertanut, olet kuhertanut, on kuhertanut, olemme kuhertaneet, olette kuhertaneet, ovat kuhertaneet, on kuherrettu

en ole kuhertanut, et ole kuhertanut, ei ole kuhertanut, emme ole kuhertaneet, ette ole kuhertaneet, eivät ole kuhertaneet, ei ole kuherrettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kuhertanut, olit kuhertanut, oli kuhertanut, olimme kuhertaneet, olitte kuhertaneet, olivat kuhertaneet, oli kuherrettu

en ollut kuhertanut, et ollut kuhertanut, ei ollut kuhertanut, emme olleet kuhertaneet, ette olleet kuhertaneet, eivät olleet kuhertaneet, ei ollut kuherrettu

PREZENT IMPERATIV

-, kuherra, kuhertakoon, kuhertakaamme, kuhertakaa, kuhertakoot, kuherrettakoon

-, älä kuherra, älköön kuhertako, älkäämme kuhertako, älkää kuhertako, älkööt kuhertako, älköön kuherrettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kuhertanut, -, -, olkoot kuhertaneet, olkoon kuherrettu

-, -, älköön olko kuhertanut, -, -, älkööt olko kuhertaneet, älköön olko kuherrettu

PREZENT CONDIȚIONAL

kuhertaisin, kuhertaisit, kuhertaisi, kuhertaisimme, kuhertaisitte, kuhertaisivat, kuherrettaisiin

en kuhertaisi, et kuhertaisi, ei kuhertaisi, emme kuhertaisi, ette kuhertaisi, eivät kuhertaisi, ei kuherrettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kuhertanut, olisit kuhertanut, olisi kuhertanut, olisimme kuhertaneet, olisitte kuhertaneet, olisivat kuhertaneet, oltaisiin kuherrettu

en olisi kuhertanut, et olisi kuhertanut, ei olisi kuhertanut, emme olisi kuhertaneet, ette olisi kuhertaneet, eivät olisi kuhertaneet, ei olisi kuherrettu

PREZENT POTENȚIAL

kuhertanen, kuhertanet, kuhertanee, kuhertanemme, kuhertanette, kuhertanevat, kuherrettaneen

en kuhertane, et kuhertane, ei kuhertane, emme kuhertane, ette kuhertane, eivät kuhertane, ei kuherrettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kuhertanut, lienet kuhertanut, lienee kuhertanut, lienemme kuhertaneet, lienette kuhertaneet, lienevät kuhertaneet, lienee kuherrettu

en liene kuhertanut, et liene kuhertanut, ei liene kuhertanut, emme liene kuhertaneet, ette liene kuhertaneet, eivät liene kuhertaneet, ei liene kuherrettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kuhertaa    FORMA LUNGĂ: kuhertaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kuhertaessa   INSTRUCTIV: kuhertaen  INESIV PASIV: kuherrettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kuhertamaan   INESIV: kuhertamassa  ELATIV: kuhertamasta

ADESIV: kuhertamalla  ABESIV: kuhertamatta  INSTRUCTIV: kuhertaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kuhertaminen   PARTITIV: kuhertaminen

INFINITIVUL CINCI: kuhertamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kuhertava  (gen. kuhertavan)   PASIV: kuherrettava   (gen. kuherrettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kuhertanut                     PASIV: kuherrettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kuhertaja (pl.gen. kuhertajien)  ADJECTIV NEGATIV: kuhertamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kuherrus

 

 

kujertaa 11 (6)

PREZENT INDICATIV

kujerran, kujerrat, kujertaa, kujerramme, kujerratte, kujertavat, kujerretaan

en kujerra, et kujerra, ei kujerra, emme kujerra, ette kujerra, eivät kujerra, ei kujerreta

IMPERFECT INDICATIV

kujersin, kujersit, kujersi, kujersimme, kujersitte, kujersivat, kujerrettiin

en kujertanut, et kujertanut, ei kujertanut, emme kujertaneet, ette kujertaneet, eivät kujertaneet, ei kujerrettu

PERFECT INDICATIV

olen kujertanut, olet kujertanut, on kujertanut, olemme kujertaneet, olette kujertaneet, ovat kujertaneet, on kujerrettu

en ole kujertanut, et ole kujertanut, ei ole kujertanut, emme ole kujertaneet, ette ole kujertaneet, eivät ole kujertaneet, ei ole kujerrettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kujertanut, olit kujertanut, oli kujertanut, olimme kujertaneet, olitte kujertaneet, olivat kujertaneet, oli kujerrettu

en ollut kujertanut, et ollut kujertanut, ei ollut kujertanut, emme olleet kujertaneet, ette olleet kujertaneet, eivät olleet kujertaneet, ei ollut kujerrettu

PREZENT IMPERATIV

-, kujerra, kujertakoon, kujertakaamme, kujertakaa, kujertakoot, kujerrettakoon

-, älä kujerra, älköön kujertako, älkäämme kujertako, älkää kujertako, älkööt kujertako, älköön kujerrettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kujertanut, -, -, olkoot kujertaneet, olkoon kujerrettu

-, -, älköön olko kujertanut, -, -, älkööt olko kujertaneet, älköön olko kujerrettu

PREZENT CONDIȚIONAL

kujertaisin, kujertaisit, kujertaisi, kujertaisimme, kujertaisitte, kujertaisivat, kujerrettaisiin

en kujertaisi, et kujertaisi, ei kujertaisi, emme kujertaisi, ette kujertaisi, eivät kujertaisi, ei kujerrettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kujertanut, olisit kujertanut, olisi kujertanut, olisimme kujertaneet, olisitte kujertaneet, olisivat kujertaneet, oltaisiin kujerrettu

en olisi kujertanut, et olisi kujertanut, ei olisi kujertanut, emme olisi kujertaneet, ette olisi kujertaneet, eivät olisi kujertaneet, ei olisi kujerrettu

PREZENT POTENȚIAL

kujertanen, kujertanet, kujertanee, kujertanemme, kujertanette, kujertanevat, kujerrettaneen

en kujertane, et kujertane, ei kujertane, emme kujertane, ette kujertane, eivät kujertane, ei kujerrettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kujertanut, lienet kujertanut, lienee kujertanut, lienemme kujertaneet, lienette kujertaneet, lienevät kujertaneet, lienee kujerrettu

en liene kujertanut, et liene kujertanut, ei liene kujertanut, emme liene kujertaneet, ette liene kujertaneet, eivät liene kujertaneet, ei liene kujerrettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kujertaa    FORMA LUNGĂ: kujertaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kujertaessa   INSTRUCTIV: kujertaen  INESIV PASIV: kujerrettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kujertamaan   INESIV: kujertamassa  ELATIV: kujertamasta

ADESIV: kujertamalla  ABESIV: kujertamatta  INSTRUCTIV: kujertaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kujertaminen   PARTITIV: kujertaminen

INFINITIVUL CINCI: kujertamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kujertava  (gen. kujertavan)   PASIV: kujerrettava   (gen. kujerrettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kujertanut                     PASIV: kujerrettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kujertaja (pl.gen. kujertajien)  ADJECTIV NEGATIV: kujertamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kujerrus

 

 

kumartaa 11 (6)

PREZENT INDICATIV

kumarran, kumarrat, kumartaa, kumarramme, kumarratte, kumartavat, kumarretaan

en kumarra, et kumarra, ei kumarra, emme kumarra, ette kumarra, eivät kumarra, ei kumarreta

IMPERFECT INDICATIV

kumarsin, kumarsit, kumarsi, kumarsimme, kumarsitte, kumarsivat, kumarrettiin

en kumartanut, et kumartanut, ei kumartanut, emme kumartaneet, ette kumartaneet, eivät kumartaneet, ei kumarrettu

PERFECT INDICATIV

olen kumartanut, olet kumartanut, on kumartanut, olemme kumartaneet, olette kumartaneet, ovat kumartaneet, on kumarrettu

en ole kumartanut, et ole kumartanut, ei ole kumartanut, emme ole kumartaneet, ette ole kumartaneet, eivät ole kumartaneet, ei ole kumarrettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kumartanut, olit kumartanut, oli kumartanut, olimme kumartaneet, olitte kumartaneet, olivat kumartaneet, oli kumarrettu

en ollut kumartanut, et ollut kumartanut, ei ollut kumartanut, emme olleet kumartaneet, ette olleet kumartaneet, eivät olleet kumartaneet, ei ollut kumarrettu

PREZENT IMPERATIV

-, kumarra, kumartakoon, kumartakaamme, kumartakaa, kumartakoot, kumarrettakoon

-, älä kumarra, älköön kumartako, älkäämme kumartako, älkää kumartako, älkööt kumartako, älköön kumarrettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kumartanut, -, -, olkoot kumartaneet, olkoon kumarrettu

-, -, älköön olko kumartanut, -, -, älkööt olko kumartaneet, älköön olko kumarrettu

PREZENT CONDIȚIONAL

kumartaisin, kumartaisit, kumartaisi, kumartaisimme, kumartaisitte, kumartaisivat, kumarrettaisiin

en kumartaisi, et kumartaisi, ei kumartaisi, emme kumartaisi, ette kumartaisi, eivät kumartaisi, ei kumarrettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kumartanut, olisit kumartanut, olisi kumartanut, olisimme kumartaneet, olisitte kumartaneet, olisivat kumartaneet, oltaisiin kumarrettu

en olisi kumartanut, et olisi kumartanut, ei olisi kumartanut, emme olisi kumartaneet, ette olisi kumartaneet, eivät olisi kumartaneet, ei olisi kumarrettu

PREZENT POTENȚIAL

kumartanen, kumartanet, kumartanee, kumartanemme, kumartanette, kumartanevat, kumarrettaneen

en kumartane, et kumartane, ei kumartane, emme kumartane, ette kumartane, eivät kumartane, ei kumarrettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kumartanut, lienet kumartanut, lienee kumartanut, lienemme kumartaneet, lienette kumartaneet, lienevät kumartaneet, lienee kumarrettu

en liene kumartanut, et liene kumartanut, ei liene kumartanut, emme liene kumartaneet, ette liene kumartaneet, eivät liene kumartaneet, ei liene kumarrettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kumartaa    FORMA LUNGĂ: kumartaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kumartaessa   INSTRUCTIV: kumartaen  INESIV PASIV: kumarrettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kumartamaan   INESIV: kumartamassa  ELATIV: kumartamasta

ADESIV: kumartamalla  ABESIV: kumartamatta  INSTRUCTIV: kumartaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kumartaminen   PARTITIV: kumartaminen

INFINITIVUL CINCI: kumartamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kumartava  (gen. kumartavan)   PASIV: kumarrettava   (gen. kumarrettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kumartanut                     PASIV: kumarrettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kumartaja (pl.gen. kumartajien)  ADJECTIV NEGATIV: kumartamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kumarrus

 

 

kähertää 11 (6)

PREZENT INDICATIV

käherrän, käherrät, kähertää, käherrämme, käherrätte, kähertävät, käherretään

en käherrä, et käherrä, ei käherrä, emme käherrä, ette käherrä, eivät käherrä, ei käherretä

IMPERFECT INDICATIV

kähersin, kähersit, kähersi, kähersimme, kähersitte, kähersivät, käherrettiin

en kähertänyt, et kähertänyt, ei kähertänyt, emme kähertäneet, ette kähertäneet, eivät kähertäneet, ei käherretty

PERFECT INDICATIV

olen kähertänyt, olet kähertänyt, on kähertänyt, olemme kähertäneet, olette kähertäneet, ovat kähertäneet, on käherretty

en ole kähertänyt, et ole kähertänyt, ei ole kähertänyt, emme ole kähertäneet, ette ole kähertäneet, eivät ole kähertäneet, ei ole käherretty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kähertänyt, olit kähertänyt, oli kähertänyt, olimme kähertäneet, olitte kähertäneet, olivat kähertäneet, oli käherretty

en ollut kähertänyt, et ollut kähertänyt, ei ollut kähertänyt, emme olleet kähertäneet, ette olleet kähertäneet, eivät olleet kähertäneet, ei ollut käherretty

PREZENT IMPERATIV

-, käherrä, kähertäköön, kähertäkäämme, kähertäkää, kähertäkööt, käherrettäköön

-, älä käherrä, älköön kähertäkö, älkäämme kähertäkö, älkää kähertäkö, älkööt kähertäkö, älköön käherrettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kähertänyt, -, -, olkoot kähertäneet, olkoon käherretty

-, -, älköön olko kähertänyt, -, -, älkööt olko kähertäneet, älköön olko käherretty

PREZENT CONDIȚIONAL

kähertäisin, kähertäisit, kähertäisi, kähertäisimme, kähertäisitte, kähertäisivät, käherrettäisiin

en kähertäisi, et kähertäisi, ei kähertäisi, emme kähertäisi, ette kähertäisi, eivät kähertäisi, ei käherrettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kähertänyt, olisit kähertänyt, olisi kähertänyt, olisimme kähertäneet, olisitte kähertäneet, olisivat kähertäneet, oltaisiin käherretty

en olisi kähertänyt, et olisi kähertänyt, ei olisi kähertänyt, emme olisi kähertäneet, ette olisi kähertäneet, eivät olisi kähertäneet, ei olisi käherretty

PREZENT POTENȚIAL

kähertänen, kähertänet, kähertänee, kähertänemme, kähertänette, kähertänevät, käherrettäneen

en kähertäne, et kähertäne, ei kähertäne, emme kähertäne, ette kähertäne, eivät kähertäne, ei käherrettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen kähertänyt, lienet kähertänyt, lienee kähertänyt, lienemme kähertäneet, lienette kähertäneet, lienevät kähertäneet, lienee käherretty

en liene kähertänyt, et liene kähertänyt, ei liene kähertänyt, emme liene kähertäneet, ette liene kähertäneet, eivät liene kähertäneet, ei liene käherretty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kähertää    FORMA LUNGĂ: kähertääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kähertäessä   INSTRUCTIV: kähertäen  INESIV PASIV: käherrettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kähertämään   INESIV: kähertämässä  ELATIV: kähertämästä

ADESIV: kähertämällä  ABESIV: kähertämättä  INSTRUCTIV: kähertämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kähertäminen   PARTITIV: kähertäminen

INFINITIVUL CINCI: kähertämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kähertävä  (gen. kähertävän)   PASIV: käherrettävä   (gen. käherrettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kähertänyt                     PASIV: käherretty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kähertäjä (pl.gen. kähertäjien)  ADJECTIV NEGATIV: kähertämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): käherrys

 

 

liirtää 11 (6)

PREZENT INDICATIV

liirrän, liirrät, liirtää, liirrämme, liirrätte, liirtävät, liirretään

en liirrä, et liirrä, ei liirrä, emme liirrä, ette liirrä, eivät liirrä, ei liirretä

IMPERFECT INDICATIV

liirsin, liirsit, liirsi, liirsimme, liirsitte, liirsivät, liirrettiin

en liirtänyt, et liirtänyt, ei liirtänyt, emme liirtäneet, ette liirtäneet, eivät liirtäneet, ei liirretty

PERFECT INDICATIV

olen liirtänyt, olet liirtänyt, on liirtänyt, olemme liirtäneet, olette liirtäneet, ovat liirtäneet, on liirretty

en ole liirtänyt, et ole liirtänyt, ei ole liirtänyt, emme ole liirtäneet, ette ole liirtäneet, eivät ole liirtäneet, ei ole liirretty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin liirtänyt, olit liirtänyt, oli liirtänyt, olimme liirtäneet, olitte liirtäneet, olivat liirtäneet, oli liirretty

en ollut liirtänyt, et ollut liirtänyt, ei ollut liirtänyt, emme olleet liirtäneet, ette olleet liirtäneet, eivät olleet liirtäneet, ei ollut liirretty

PREZENT IMPERATIV

-, liirrä, liirtäköön, liirtäkäämme, liirtäkää, liirtäkööt, liirrettäköön

-, älä liirrä, älköön liirtäkö, älkäämme liirtäkö, älkää liirtäkö, älkööt liirtäkö, älköön liirrettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon liirtänyt, -, -, olkoot liirtäneet, olkoon liirretty

-, -, älköön olko liirtänyt, -, -, älkööt olko liirtäneet, älköön olko liirretty

PREZENT CONDIȚIONAL

liirtäisin, liirtäisit, liirtäisi, liirtäisimme, liirtäisitte, liirtäisivät, liirrettäisiin

en liirtäisi, et liirtäisi, ei liirtäisi, emme liirtäisi, ette liirtäisi, eivät liirtäisi, ei liirrettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin liirtänyt, olisit liirtänyt, olisi liirtänyt, olisimme liirtäneet, olisitte liirtäneet, olisivat liirtäneet, oltaisiin liirretty

en olisi liirtänyt, et olisi liirtänyt, ei olisi liirtänyt, emme olisi liirtäneet, ette olisi liirtäneet, eivät olisi liirtäneet, ei olisi liirretty

PREZENT POTENȚIAL

liirtänen, liirtänet, liirtänee, liirtänemme, liirtänette, liirtänevät, liirrettäneen

en liirtäne, et liirtäne, ei liirtäne, emme liirtäne, ette liirtäne, eivät liirtäne, ei liirrettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen liirtänyt, lienet liirtänyt, lienee liirtänyt, lienemme liirtäneet, lienette liirtäneet, lienevät liirtäneet, lienee liirretty

en liene liirtänyt, et liene liirtänyt, ei liene liirtänyt, emme liene liirtäneet, ette liene liirtäneet, eivät liene liirtäneet, ei liene liirretty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: liirtää    FORMA LUNGĂ: liirtääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: liirtäessä   INSTRUCTIV: liirtäen  INESIV PASIV: liirrettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: liirtämään   INESIV: liirtämässä  ELATIV: liirtämästä

ADESIV: liirtämällä  ABESIV: liirtämättä  INSTRUCTIV: liirtämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: liirtäminen   PARTITIV: liirtäminen

INFINITIVUL CINCI: liirtämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: liirtävä  (gen. liirtävän)   PASIV: liirrettävä   (gen. liirrettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: liirtänyt                    PASIV: liirretty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: liirtäjä (pl.gen. liirtäjien)  ADJECTIV NEGATIV: liirtämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): liirto

 

 

livertää 11 (6)

PREZENT INDICATIV

liverrän, liverrät, livertää, liverrämme, liverrätte, livertävät, liverretään

en liverrä, et liverrä, ei liverrä, emme liverrä, ette liverrä, eivät liverrä, ei liverretä

IMPERFECT INDICATIV

liversin, liversit, liversi, liversimme, liversitte, liversivät, liverrettiin

en livertänyt, et livertänyt, ei livertänyt, emme livertäneet, ette livertäneet, eivät livertäneet, ei liverretty

PERFECT INDICATIV

olen livertänyt, olet livertänyt, on livertänyt, olemme livertäneet, olette livertäneet, ovat livertäneet, on liverretty

en ole livertänyt, et ole livertänyt, ei ole livertänyt, emme ole livertäneet, ette ole livertäneet, eivät ole livertäneet, ei ole liverretty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin livertänyt, olit livertänyt, oli livertänyt, olimme livertäneet, olitte livertäneet, olivat livertäneet, oli liverretty

en ollut livertänyt, et ollut livertänyt, ei ollut livertänyt, emme olleet livertäneet, ette olleet livertäneet, eivät olleet livertäneet, ei ollut liverretty

PREZENT IMPERATIV

-, liverrä, livertäköön, livertäkäämme, livertäkää, livertäkööt, liverrettäköön

-, älä liverrä, älköön livertäkö, älkäämme livertäkö, älkää livertäkö, älkööt livertäkö, älköön liverrettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon livertänyt, -, -, olkoot livertäneet, olkoon liverretty

-, -, älköön olko livertänyt, -, -, älkööt olko livertäneet, älköön olko liverretty

PREZENT CONDIȚIONAL

livertäisin, livertäisit, livertäisi, livertäisimme, livertäisitte, livertäisivät, liverrettäisiin

en livertäisi, et livertäisi, ei livertäisi, emme livertäisi, ette livertäisi, eivät livertäisi, ei liverrettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin livertänyt, olisit livertänyt, olisi livertänyt, olisimme livertäneet, olisitte livertäneet, olisivat livertäneet, oltaisiin liverretty

en olisi livertänyt, et olisi livertänyt, ei olisi livertänyt, emme olisi livertäneet, ette olisi livertäneet, eivät olisi livertäneet, ei olisi liverretty

PREZENT POTENȚIAL

livertänen, livertänet, livertänee, livertänemme, livertänette, livertänevät, liverrettäneen

en livertäne, et livertäne, ei livertäne, emme livertäne, ette livertäne, eivät livertäne, ei liverrettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen livertänyt, lienet livertänyt, lienee livertänyt, lienemme livertäneet, lienette livertäneet, lienevät livertäneet, lienee liverretty

en liene livertänyt, et liene livertänyt, ei liene livertänyt, emme liene livertäneet, ette liene livertäneet, eivät liene livertäneet, ei liene liverretty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: livertää    FORMA LUNGĂ: livertääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: livertäessä   INSTRUCTIV: livertäen  INESIV PASIV: liverrettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: livertämään   INESIV: livertämässä  ELATIV: livertämästä

ADESIV: livertämällä  ABESIV: livertämättä  INSTRUCTIV: livertämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: livertäminen   PARTITIV: livertäminen

INFINITIVUL CINCI: livertämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: livertävä  (gen. livertävän)   PASIV: liverrettävä   (gen. liverrettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: livertänyt                     PASIV: liverretty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: livertäjä (pl.gen. livertäjien)  ADJECTIV NEGATIV: livertämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): liverrys

 

 

murtaa 11 (6)

PREZENT INDICATIV

murran, murrat, murtaa, murramme, murratte, murtavat, murretaan

en murra, et murra, ei murra, emme murra, ette murra, eivät murra, ei murreta

IMPERFECT INDICATIV

mursin, mursit, mursi, mursimme, mursitte, mursivat, murrettiin

en murtanut, et murtanut, ei murtanut, emme murtaneet, ette murtaneet, eivät murtaneet, ei murrettu

PERFECT INDICATIV

olen murtanut, olet murtanut, on murtanut, olemme murtaneet, olette murtaneet, ovat murtaneet, on murrettu

en ole murtanut, et ole murtanut, ei ole murtanut, emme ole murtaneet, ette ole murtaneet, eivät ole murtaneet, ei ole murrettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin murtanut, olit murtanut, oli murtanut, olimme murtaneet, olitte murtaneet, olivat murtaneet, oli murrettu

en ollut murtanut, et ollut murtanut, ei ollut murtanut, emme olleet murtaneet, ette olleet murtaneet, eivät olleet murtaneet, ei ollut murrettu

PREZENT IMPERATIV

-, murra, murtakoon, murtakaamme, murtakaa, murtakoot, murrettakoon

-, älä murra, älköön murtako, älkäämme murtako, älkää murtako, älkööt murtako, älköön murrettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon murtanut, -, -, olkoot murtaneet, olkoon murrettu

-, -, älköön olko murtanut, -, -, älkööt olko murtaneet, älköön olko murrettu

PREZENT CONDIȚIONAL

murtaisin, murtaisit, murtaisi, murtaisimme, murtaisitte, murtaisivat, murrettaisiin

en murtaisi, et murtaisi, ei murtaisi, emme murtaisi, ette murtaisi, eivät murtaisi, ei murrettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin murtanut, olisit murtanut, olisi murtanut, olisimme murtaneet, olisitte murtaneet, olisivat murtaneet, oltaisiin murrettu

en olisi murtanut, et olisi murtanut, ei olisi murtanut, emme olisi murtaneet, ette olisi murtaneet, eivät olisi murtaneet, ei olisi murrettu

PREZENT POTENȚIAL

murtanen, murtanet, murtanee, murtanemme, murtanette, murtanevat, murrettaneen

en murtane, et murtane, ei murtane, emme murtane, ette murtane, eivät murtane, ei murrettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen murtanut, lienet murtanut, lienee murtanut, lienemme murtaneet, lienette murtaneet, lienevät murtaneet, lienee murrettu

en liene murtanut, et liene murtanut, ei liene murtanut, emme liene murtaneet, ette liene murtaneet, eivät liene murtaneet, ei liene murrettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: murtaa    FORMA LUNGĂ: murtaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: murtaessa   INSTRUCTIV: murtaen  INESIV PASIV: murrettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: murtamaan   INESIV: murtamassa  ELATIV: murtamasta

ADESIV: murtamalla  ABESIV: murtamatta  INSTRUCTIV: murtaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: murtaminen   PARTITIV: murtaminen

INFINITIVUL CINCI: murtamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: murtava  (gen. murtavan)   PASIV: murrettava   (gen. murrettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: murtanut                   PASIV: murrettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: murtaja (pl.gen. murtajien)  ADJECTIV NEGATIV: murtamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): murto

 

 

musertaa 11 (6)

PREZENT INDICATIV

muserran, muserrat, musertaa, muserramme, muserratte, musertavat, muserretaan

en muserra, et muserra, ei muserra, emme muserra, ette muserra, eivät muserra, ei muserreta

IMPERFECT INDICATIV

musersin, musersit, musersi, musersimme, musersitte, musersivat, muserrettiin

en musertanut, et musertanut, ei musertanut, emme musertaneet, ette musertaneet, eivät musertaneet, ei muserrettu

PERFECT INDICATIV

olen musertanut, olet musertanut, on musertanut, olemme musertaneet, olette musertaneet, ovat musertaneet, on muserrettu

en ole musertanut, et ole musertanut, ei ole musertanut, emme ole musertaneet, ette ole musertaneet, eivät ole musertaneet, ei ole muserrettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin musertanut, olit musertanut, oli musertanut, olimme musertaneet, olitte musertaneet, olivat musertaneet, oli muserrettu

en ollut musertanut, et ollut musertanut, ei ollut musertanut, emme olleet musertaneet, ette olleet musertaneet, eivät olleet musertaneet, ei ollut muserrettu

PREZENT IMPERATIV

-, muserra, musertakoon, musertakaamme, musertakaa, musertakoot, muserrettakoon

-, älä muserra, älköön musertako, älkäämme musertako, älkää musertako, älkööt musertako, älköön muserrettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon musertanut, -, -, olkoot musertaneet, olkoon muserrettu

-, -, älköön olko musertanut, -, -, älkööt olko musertaneet, älköön olko muserrettu

PREZENT CONDIȚIONAL

musertaisin, musertaisit, musertaisi, musertaisimme, musertaisitte, musertaisivat, muserrettaisiin

en musertaisi, et musertaisi, ei musertaisi, emme musertaisi, ette musertaisi, eivät musertaisi, ei muserrettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin musertanut, olisit musertanut, olisi musertanut, olisimme musertaneet, olisitte musertaneet, olisivat musertaneet, oltaisiin muserrettu

en olisi musertanut, et olisi musertanut, ei olisi musertanut, emme olisi musertaneet, ette olisi musertaneet, eivät olisi musertaneet, ei olisi muserrettu

PREZENT POTENȚIAL

musertanen, musertanet, musertanee, musertanemme, musertanette, musertanevat, muserrettaneen

en musertane, et musertane, ei musertane, emme musertane, ette musertane, eivät musertane, ei muserrettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen musertanut, lienet musertanut, lienee musertanut, lienemme musertaneet, lienette musertaneet, lienevät musertaneet, lienee muserrettu

en liene musertanut, et liene musertanut, ei liene musertanut, emme liene musertaneet, ette liene musertaneet, eivät liene musertaneet, ei liene muserrettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: musertaa    FORMA LUNGĂ: musertaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: musertaessa   INSTRUCTIV: musertaen  INESIV PASIV: muserrettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: musertamaan   INESIV: musertamassa  ELATIV: musertamasta

ADESIV: musertamalla  ABESIV: musertamatta  INSTRUCTIV: musertaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: musertaminen   PARTITIV: musertaminen

INFINITIVUL CINCI: musertamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: musertava  (gen. musertavan)   PASIV: muserrettava   (gen. muserrettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: musertanut                     PASIV: muserrettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: musertaja (pl.gen. musertajien)  ADJECTIV NEGATIV: musertamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): muserrus

 

 

myllertää 11 (6)

PREZENT INDICATIV

myllerrän, myllerrät, myllertää, myllerrämme, myllerrätte, myllertävät, myllerretään

en myllerrä, et myllerrä, ei myllerrä, emme myllerrä, ette myllerrä, eivät myllerrä, ei myllerretä

IMPERFECT INDICATIV

myllersin, myllersit, myllersi, myllersimme, myllersitte, myllersivät, myllerrettiin

en myllertänyt, et myllertänyt, ei myllertänyt, emme myllertäneet, ette myllertäneet, eivät myllertäneet, ei myllerretty

PERFECT INDICATIV

olen myllertänyt, olet myllertänyt, on myllertänyt, olemme myllertäneet, olette myllertäneet, ovat myllertäneet, on myllerretty

en ole myllertänyt, et ole myllertänyt, ei ole myllertänyt, emme ole myllertäneet, ette ole myllertäneet, eivät ole myllertäneet, ei ole myllerretty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin myllertänyt, olit myllertänyt, oli myllertänyt, olimme myllertäneet, olitte myllertäneet, olivat myllertäneet, oli myllerretty

en ollut myllertänyt, et ollut myllertänyt, ei ollut myllertänyt, emme olleet myllertäneet, ette olleet myllertäneet, eivät olleet myllertäneet, ei ollut myllerretty

PREZENT IMPERATIV

-, myllerrä, myllertäköön, myllertäkäämme, myllertäkää, myllertäkööt, myllerrettäköön

-, älä myllerrä, älköön myllertäkö, älkäämme myllertäkö, älkää myllertäkö, älkööt myllertäkö, älköön myllerrettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon myllertänyt, -, -, olkoot myllertäneet, olkoon myllerretty

-, -, älköön olko myllertänyt, -, -, älkööt olko myllertäneet, älköön olko myllerretty

PREZENT CONDIȚIONAL

myllertäisin, myllertäisit, myllertäisi, myllertäisimme, myllertäisitte, myllertäisivät, myllerrettäisiin

en myllertäisi, et myllertäisi, ei myllertäisi, emme myllertäisi, ette myllertäisi, eivät myllertäisi, ei myllerrettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin myllertänyt, olisit myllertänyt, olisi myllertänyt, olisimme myllertäneet, olisitte myllertäneet, olisivat myllertäneet, oltaisiin myllerretty

en olisi myllertänyt, et olisi myllertänyt, ei olisi myllertänyt, emme olisi myllertäneet, ette olisi myllertäneet, eivät olisi myllertäneet, ei olisi myllerretty

PREZENT POTENȚIAL

myllertänen, myllertänet, myllertänee, myllertänemme, myllertänette, myllertänevät, myllerrettäneen

en myllertäne, et myllertäne, ei myllertäne, emme myllertäne, ette myllertäne, eivät myllertäne, ei myllerrettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen myllertänyt, lienet myllertänyt, lienee myllertänyt, lienemme myllertäneet, lienette myllertäneet, lienevät myllertäneet, lienee myllerretty

en liene myllertänyt, et liene myllertänyt, ei liene myllertänyt, emme liene myllertäneet, ette liene myllertäneet, eivät liene myllertäneet, ei liene myllerretty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: myllertää    FORMA LUNGĂ: myllertääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: myllertäessä   INSTRUCTIV: myllertäen  INESIV PASIV: myllerrettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: myllertämään   INESIV: myllertämässä  ELATIV: myllertämästä

ADESIV: myllertämällä  ABESIV: myllertämättä  INSTRUCTIV: myllertämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: myllertäminen   PARTITIV: myllertäminen

INFINITIVUL CINCI: myllertämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: myllertävä  (gen. myllertävän)   PASIV: myllerrettävä   (gen. myllerrettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: myllertänyt                      PASIV: myllerretty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: myllertäjä (pl.gen. myllertäjien)  ADJECTIV NEGATIV: myllertämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): myllerrys

 

 

nakertaa 11 (6)

PREZENT INDICATIV

nakerran, nakerrat, nakertaa, nakerramme, nakerratte, nakertavat, nakerretaan

en nakerra, et nakerra, ei nakerra, emme nakerra, ette nakerra, eivät nakerra, ei nakerreta

IMPERFECT INDICATIV

nakersin, nakersit, nakersi, nakersimme, nakersitte, nakersivat, nakerrettiin

en nakertanut, et nakertanut, ei nakertanut, emme nakertaneet, ette nakertaneet, eivät nakertaneet, ei nakerrettu

PERFECT INDICATIV

olen nakertanut, olet nakertanut, on nakertanut, olemme nakertaneet, olette nakertaneet, ovat nakertaneet, on nakerrettu

en ole nakertanut, et ole nakertanut, ei ole nakertanut, emme ole nakertaneet, ette ole nakertaneet, eivät ole nakertaneet, ei ole nakerrettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin nakertanut, olit nakertanut, oli nakertanut, olimme nakertaneet, olitte nakertaneet, olivat nakertaneet, oli nakerrettu

en ollut nakertanut, et ollut nakertanut, ei ollut nakertanut, emme olleet nakertaneet, ette olleet nakertaneet, eivät olleet nakertaneet, ei ollut nakerrettu

PREZENT IMPERATIV

-, nakerra, nakertakoon, nakertakaamme, nakertakaa, nakertakoot, nakerrettakoon

-, älä nakerra, älköön nakertako, älkäämme nakertako, älkää nakertako, älkööt nakertako, älköön nakerrettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon nakertanut, -, -, olkoot nakertaneet, olkoon nakerrettu

-, -, älköön olko nakertanut, -, -, älkööt olko nakertaneet, älköön olko nakerrettu

PREZENT CONDIȚIONAL

nakertaisin, nakertaisit, nakertaisi, nakertaisimme, nakertaisitte, nakertaisivat, nakerrettaisiin

en nakertaisi, et nakertaisi, ei nakertaisi, emme nakertaisi, ette nakertaisi, eivät nakertaisi, ei nakerrettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin nakertanut, olisit nakertanut, olisi nakertanut, olisimme nakertaneet, olisitte nakertaneet, olisivat nakertaneet, oltaisiin nakerrettu

en olisi nakertanut, et olisi nakertanut, ei olisi nakertanut, emme olisi nakertaneet, ette olisi nakertaneet, eivät olisi nakertaneet, ei olisi nakerrettu

PREZENT POTENȚIAL

nakertanen, nakertanet, nakertanee, nakertanemme, nakertanette, nakertanevat, nakerrettaneen

en nakertane, et nakertane, ei nakertane, emme nakertane, ette nakertane, eivät nakertane, ei nakerrettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen nakertanut, lienet nakertanut, lienee nakertanut, lienemme nakertaneet, lienette nakertaneet, lienevät nakertaneet, lienee nakerrettu

en liene nakertanut, et liene nakertanut, ei liene nakertanut, emme liene nakertaneet, ette liene nakertaneet, eivät liene nakertaneet, ei liene nakerrettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: nakertaa    FORMA LUNGĂ: nakertaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: nakertaessa   INSTRUCTIV: nakertaen  INESIV PASIV: nakerrettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: nakertamaan   INESIV: nakertamassa  ELATIV: nakertamasta

ADESIV: nakertamalla  ABESIV: nakertamatta  INSTRUCTIV: nakertaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: nakertaminen   PARTITIV: nakertaminen

INFINITIVUL CINCI: nakertamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: nakertava  (gen. nakertavan)   PASIV: nakerrettava   (gen. nakerrettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: nakertanut                     PASIV: nakerrettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: nakertaja (pl.gen. nakertajien)  ADJECTIV NEGATIV: nakertamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): nakerrus

 

 

nujertaa 11 (6)

PREZENT INDICATIV

nujerran, nujerrat, nujertaa, nujerramme, nujerratte, nujertavat, nujerretaan

en nujerra, et nujerra, ei nujerra, emme nujerra, ette nujerra, eivät nujerra, ei nujerreta

IMPERFECT INDICATIV

nujersin, nujersit, nujersi, nujersimme, nujersitte, nujersivat, nujerrettiin

en nujertanut, et nujertanut, ei nujertanut, emme nujertaneet, ette nujertaneet, eivät nujertaneet, ei nujerrettu

PERFECT INDICATIV

olen nujertanut, olet nujertanut, on nujertanut, olemme nujertaneet, olette nujertaneet, ovat nujertaneet, on nujerrettu

en ole nujertanut, et ole nujertanut, ei ole nujertanut, emme ole nujertaneet, ette ole nujertaneet, eivät ole nujertaneet, ei ole nujerrettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin nujertanut, olit nujertanut, oli nujertanut, olimme nujertaneet, olitte nujertaneet, olivat nujertaneet, oli nujerrettu

en ollut nujertanut, et ollut nujertanut, ei ollut nujertanut, emme olleet nujertaneet, ette olleet nujertaneet, eivät olleet nujertaneet, ei ollut nujerrettu

PREZENT IMPERATIV

-, nujerra, nujertakoon, nujertakaamme, nujertakaa, nujertakoot, nujerrettakoon

-, älä nujerra, älköön nujertako, älkäämme nujertako, älkää nujertako, älkööt nujertako, älköön nujerrettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon nujertanut, -, -, olkoot nujertaneet, olkoon nujerrettu

-, -, älköön olko nujertanut, -, -, älkööt olko nujertaneet, älköön olko nujerrettu

PREZENT CONDIȚIONAL

nujertaisin, nujertaisit, nujertaisi, nujertaisimme, nujertaisitte, nujertaisivat, nujerrettaisiin

en nujertaisi, et nujertaisi, ei nujertaisi, emme nujertaisi, ette nujertaisi, eivät nujertaisi, ei nujerrettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin nujertanut, olisit nujertanut, olisi nujertanut, olisimme nujertaneet, olisitte nujertaneet, olisivat nujertaneet, oltaisiin nujerrettu

en olisi nujertanut, et olisi nujertanut, ei olisi nujertanut, emme olisi nujertaneet, ette olisi nujertaneet, eivät olisi nujertaneet, ei olisi nujerrettu

PREZENT POTENȚIAL

nujertanen, nujertanet, nujertanee, nujertanemme, nujertanette, nujertanevat, nujerrettaneen

en nujertane, et nujertane, ei nujertane, emme nujertane, ette nujertane, eivät nujertane, ei nujerrettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen nujertanut, lienet nujertanut, lienee nujertanut, lienemme nujertaneet, lienette nujertaneet, lienevät nujertaneet, lienee nujerrettu

en liene nujertanut, et liene nujertanut, ei liene nujertanut, emme liene nujertaneet, ette liene nujertaneet, eivät liene nujertaneet, ei liene nujerrettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: nujertaa    FORMA LUNGĂ: nujertaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: nujertaessa   INSTRUCTIV: nujertaen  INESIV PASIV: nujerrettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: nujertamaan   INESIV: nujertamassa  ELATIV: nujertamasta

ADESIV: nujertamalla  ABESIV: nujertamatta  INSTRUCTIV: nujertaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: nujertaminen   PARTITIV: nujertaminen

INFINITIVUL CINCI: nujertamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: nujertava  (gen. nujertavan)   PASIV: nujerrettava   (gen. nujerrettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: nujertanut                     PASIV: nujerrettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: nujertaja (pl.gen. nujertajien)  ADJECTIV NEGATIV: nujertamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): nujerrus

 

 

näpertää 11 (6)

PREZENT INDICATIV

näperrän, näperrät, näpertää, näperrämme, näperrätte, näpertävät, näperretään

en näperrä, et näperrä, ei näperrä, emme näperrä, ette näperrä, eivät näperrä, ei näperretä

IMPERFECT INDICATIV

näpersin, näpersit, näpersi, näpersimme, näpersitte, näpersivät, näperrettiin

en näpertänyt, et näpertänyt, ei näpertänyt, emme näpertäneet, ette näpertäneet, eivät näpertäneet, ei näperretty

PERFECT INDICATIV

olen näpertänyt, olet näpertänyt, on näpertänyt, olemme näpertäneet, olette näpertäneet, ovat näpertäneet, on näperretty

en ole näpertänyt, et ole näpertänyt, ei ole näpertänyt, emme ole näpertäneet, ette ole näpertäneet, eivät ole näpertäneet, ei ole näperretty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin näpertänyt, olit näpertänyt, oli näpertänyt, olimme näpertäneet, olitte näpertäneet, olivat näpertäneet, oli näperretty

en ollut näpertänyt, et ollut näpertänyt, ei ollut näpertänyt, emme olleet näpertäneet, ette olleet näpertäneet, eivät olleet näpertäneet, ei ollut näperretty

PREZENT IMPERATIV

-, näperrä, näpertäköön, näpertäkäämme, näpertäkää, näpertäkööt, näperrettäköön

-, älä näperrä, älköön näpertäkö, älkäämme näpertäkö, älkää näpertäkö, älkööt näpertäkö, älköön näperrettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon näpertänyt, -, -, olkoot näpertäneet, olkoon näperretty

-, -, älköön olko näpertänyt, -, -, älkööt olko näpertäneet, älköön olko näperretty

PREZENT CONDIȚIONAL

näpertäisin, näpertäisit, näpertäisi, näpertäisimme, näpertäisitte, näpertäisivät, näperrettäisiin

en näpertäisi, et näpertäisi, ei näpertäisi, emme näpertäisi, ette näpertäisi, eivät näpertäisi, ei näperrettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin näpertänyt, olisit näpertänyt, olisi näpertänyt, olisimme näpertäneet, olisitte näpertäneet, olisivat näpertäneet, oltaisiin näperretty

en olisi näpertänyt, et olisi näpertänyt, ei olisi näpertänyt, emme olisi näpertäneet, ette olisi näpertäneet, eivät olisi näpertäneet, ei olisi näperretty

PREZENT POTENȚIAL

näpertänen, näpertänet, näpertänee, näpertänemme, näpertänette, näpertänevät, näperrettäneen

en näpertäne, et näpertäne, ei näpertäne, emme näpertäne, ette näpertäne, eivät näpertäne, ei näperrettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen näpertänyt, lienet näpertänyt, lienee näpertänyt, lienemme näpertäneet, lienette näpertäneet, lienevät näpertäneet, lienee näperretty

en liene näpertänyt, et liene näpertänyt, ei liene näpertänyt, emme liene näpertäneet, ette liene näpertäneet, eivät liene näpertäneet, ei liene näperretty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: näpertää    FORMA LUNGĂ: näpertääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: näpertäessä   INSTRUCTIV: näpertäen  INESIV PASIV: näperrettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: näpertämään   INESIV: näpertämässä  ELATIV: näpertämästä

ADESIV: näpertämällä  ABESIV: näpertämättä  INSTRUCTIV: näpertämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: näpertäminen   PARTITIV: näpertäminen

INFINITIVUL CINCI: näpertämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: näpertävä  (gen. näpertävän)   PASIV: näperrettävä   (gen. näperrettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: näpertänyt                     PASIV: näperretty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: näpertäjä (pl.gen. näpertäjien)  ADJECTIV NEGATIV: näpertämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): näperrys

 

 

pakertaa 11 (6)

PREZENT INDICATIV

pakerran, pakerrat, pakertaa, pakerramme, pakerratte, pakertavat, pakerretaan

en pakerra, et pakerra, ei pakerra, emme pakerra, ette pakerra, eivät pakerra, ei pakerreta

IMPERFECT INDICATIV

pakersin, pakersit, pakersi, pakersimme, pakersitte, pakersivat, pakerrettiin

en pakertanut, et pakertanut, ei pakertanut, emme pakertaneet, ette pakertaneet, eivät pakertaneet, ei pakerrettu

PERFECT INDICATIV

olen pakertanut, olet pakertanut, on pakertanut, olemme pakertaneet, olette pakertaneet, ovat pakertaneet, on pakerrettu

en ole pakertanut, et ole pakertanut, ei ole pakertanut, emme ole pakertaneet, ette ole pakertaneet, eivät ole pakertaneet, ei ole pakerrettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin pakertanut, olit pakertanut, oli pakertanut, olimme pakertaneet, olitte pakertaneet, olivat pakertaneet, oli pakerrettu

en ollut pakertanut, et ollut pakertanut, ei ollut pakertanut, emme olleet pakertaneet, ette olleet pakertaneet, eivät olleet pakertaneet, ei ollut pakerrettu

PREZENT IMPERATIV

-, pakerra, pakertakoon, pakertakaamme, pakertakaa, pakertakoot, pakerrettakoon

-, älä pakerra, älköön pakertako, älkäämme pakertako, älkää pakertako, älkööt pakertako, älköön pakerrettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon pakertanut, -, -, olkoot pakertaneet, olkoon pakerrettu

-, -, älköön olko pakertanut, -, -, älkööt olko pakertaneet, älköön olko pakerrettu

PREZENT CONDIȚIONAL

pakertaisin, pakertaisit, pakertaisi, pakertaisimme, pakertaisitte, pakertaisivat, pakerrettaisiin

en pakertaisi, et pakertaisi, ei pakertaisi, emme pakertaisi, ette pakertaisi, eivät pakertaisi, ei pakerrettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin pakertanut, olisit pakertanut, olisi pakertanut, olisimme pakertaneet, olisitte pakertaneet, olisivat pakertaneet, oltaisiin pakerrettu

en olisi pakertanut, et olisi pakertanut, ei olisi pakertanut, emme olisi pakertaneet, ette olisi pakertaneet, eivät olisi pakertaneet, ei olisi pakerrettu

PREZENT POTENȚIAL

pakertanen, pakertanet, pakertanee, pakertanemme, pakertanette, pakertanevat, pakerrettaneen

en pakertane, et pakertane, ei pakertane, emme pakertane, ette pakertane, eivät pakertane, ei pakerrettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen pakertanut, lienet pakertanut, lienee pakertanut, lienemme pakertaneet, lienette pakertaneet, lienevät pakertaneet, lienee pakerrettu

en liene pakertanut, et liene pakertanut, ei liene pakertanut, emme liene pakertaneet, ette liene pakertaneet, eivät liene pakertaneet, ei liene pakerrettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: pakertaa    FORMA LUNGĂ: pakertaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: pakertaessa   INSTRUCTIV: pakertaen  INESIV PASIV: pakerrettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: pakertamaan   INESIV: pakertamassa  ELATIV: pakertamasta

ADESIV: pakertamalla  ABESIV: pakertamatta  INSTRUCTIV: pakertaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: pakertaminen   PARTITIV: pakertaminen

INFINITIVUL CINCI: pakertamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: pakertava  (gen. pakertavan)   PASIV: pakerrettava   (gen. pakerrettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: pakertanut                     PASIV: pakerrettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: pakertaja (pl.gen. pakertajien)  ADJECTIV NEGATIV: pakertamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): pakerrus

 

 

pengertää 11 (6)

PREZENT INDICATIV

pengerrän, pengerrät, pengertää, pengerrämme, pengerrätte, pengertävät, pengerretään

en pengerrä, et pengerrä, ei pengerrä, emme pengerrä, ette pengerrä, eivät pengerrä, ei pengerretä

IMPERFECT INDICATIV

pengersin, pengersit, pengersi, pengersimme, pengersitte, pengersivät, pengerrettiin

en pengertänyt, et pengertänyt, ei pengertänyt, emme pengertäneet, ette pengertäneet, eivät pengertäneet, ei pengerretty

PERFECT INDICATIV

olen pengertänyt, olet pengertänyt, on pengertänyt, olemme pengertäneet, olette pengertäneet, ovat pengertäneet, on pengerretty

en ole pengertänyt, et ole pengertänyt, ei ole pengertänyt, emme ole pengertäneet, ette ole pengertäneet, eivät ole pengertäneet, ei ole pengerretty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin pengertänyt, olit pengertänyt, oli pengertänyt, olimme pengertäneet, olitte pengertäneet, olivat pengertäneet, oli pengerretty

en ollut pengertänyt, et ollut pengertänyt, ei ollut pengertänyt, emme olleet pengertäneet, ette olleet pengertäneet, eivät olleet pengertäneet, ei ollut pengerretty

PREZENT IMPERATIV

-, pengerrä, pengertäköön, pengertäkäämme, pengertäkää, pengertäkööt, pengerrettäköön

-, älä pengerrä, älköön pengertäkö, älkäämme pengertäkö, älkää pengertäkö, älkööt pengertäkö, älköön pengerrettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon pengertänyt, -, -, olkoot pengertäneet, olkoon pengerretty

-, -, älköön olko pengertänyt, -, -, älkööt olko pengertäneet, älköön olko pengerretty

PREZENT CONDIȚIONAL

pengertäisin, pengertäisit, pengertäisi, pengertäisimme, pengertäisitte, pengertäisivät, pengerrettäisiin

en pengertäisi, et pengertäisi, ei pengertäisi, emme pengertäisi, ette pengertäisi, eivät pengertäisi, ei pengerrettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin pengertänyt, olisit pengertänyt, olisi pengertänyt, olisimme pengertäneet, olisitte pengertäneet, olisivat pengertäneet, oltaisiin pengerretty

en olisi pengertänyt, et olisi pengertänyt, ei olisi pengertänyt, emme olisi pengertäneet, ette olisi pengertäneet, eivät olisi pengertäneet, ei olisi pengerretty

PREZENT POTENȚIAL

pengertänen, pengertänet, pengertänee, pengertänemme, pengertänette, pengertänevät, pengerrettäneen

en pengertäne, et pengertäne, ei pengertäne, emme pengertäne, ette pengertäne, eivät pengertäne, ei pengerrettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen pengertänyt, lienet pengertänyt, lienee pengertänyt, lienemme pengertäneet, lienette pengertäneet, lienevät pengertäneet, lienee pengerretty

en liene pengertänyt, et liene pengertänyt, ei liene pengertänyt, emme liene pengertäneet, ette liene pengertäneet, eivät liene pengertäneet, ei liene pengerretty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: pengertää    FORMA LUNGĂ: pengertääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: pengertäessä   INSTRUCTIV: pengertäen  INESIV PASIV: pengerrettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: pengertämään   INESIV: pengertämässä  ELATIV: pengertämästä

ADESIV: pengertämällä  ABESIV: pengertämättä  INSTRUCTIV: pengertämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: pengertäminen   PARTITIV: pengertäminen

INFINITIVUL CINCI: pengertämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: pengertävä  (gen. pengertävän)   PASIV: pengerrettävä   (gen. pengerrettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: pengertänyt                      PASIV: pengerretty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: pengertäjä (pl.gen. pengertäjien)  ADJECTIV NEGATIV: pengertämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): pengerrys

 

 

piirtää 11 (6)

PREZENT INDICATIV

piirrän, piirrät, piirtää, piirrämme, piirrätte, piirtävät, piirretään

en piirrä, et piirrä, ei piirrä, emme piirrä, ette piirrä, eivät piirrä, ei piirretä

IMPERFECT INDICATIV

piirsin, piirsit, piirsi, piirsimme, piirsitte, piirsivät, piirrettiin

en piirtänyt, et piirtänyt, ei piirtänyt, emme piirtäneet, ette piirtäneet, eivät piirtäneet, ei piirretty

PERFECT INDICATIV

olen piirtänyt, olet piirtänyt, on piirtänyt, olemme piirtäneet, olette piirtäneet, ovat piirtäneet, on piirretty

en ole piirtänyt, et ole piirtänyt, ei ole piirtänyt, emme ole piirtäneet, ette ole piirtäneet, eivät ole piirtäneet, ei ole piirretty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin piirtänyt, olit piirtänyt, oli piirtänyt, olimme piirtäneet, olitte piirtäneet, olivat piirtäneet, oli piirretty

en ollut piirtänyt, et ollut piirtänyt, ei ollut piirtänyt, emme olleet piirtäneet, ette olleet piirtäneet, eivät olleet piirtäneet, ei ollut piirretty

PREZENT IMPERATIV

-, piirrä, piirtäköön, piirtäkäämme, piirtäkää, piirtäkööt, piirrettäköön

-, älä piirrä, älköön piirtäkö, älkäämme piirtäkö, älkää piirtäkö, älkööt piirtäkö, älköön piirrettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon piirtänyt, -, -, olkoot piirtäneet, olkoon piirretty

-, -, älköön olko piirtänyt, -, -, älkööt olko piirtäneet, älköön olko piirretty

PREZENT CONDIȚIONAL

piirtäisin, piirtäisit, piirtäisi, piirtäisimme, piirtäisitte, piirtäisivät, piirrettäisiin

en piirtäisi, et piirtäisi, ei piirtäisi, emme piirtäisi, ette piirtäisi, eivät piirtäisi, ei piirrettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin piirtänyt, olisit piirtänyt, olisi piirtänyt, olisimme piirtäneet, olisitte piirtäneet, olisivat piirtäneet, oltaisiin piirretty

en olisi piirtänyt, et olisi piirtänyt, ei olisi piirtänyt, emme olisi piirtäneet, ette olisi piirtäneet, eivät olisi piirtäneet, ei olisi piirretty

PREZENT POTENȚIAL

piirtänen, piirtänet, piirtänee, piirtänemme, piirtänette, piirtänevät, piirrettäneen

en piirtäne, et piirtäne, ei piirtäne, emme piirtäne, ette piirtäne, eivät piirtäne, ei piirrettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen piirtänyt, lienet piirtänyt, lienee piirtänyt, lienemme piirtäneet, lienette piirtäneet, lienevät piirtäneet, lienee piirretty

en liene piirtänyt, et liene piirtänyt, ei liene piirtänyt, emme liene piirtäneet, ette liene piirtäneet, eivät liene piirtäneet, ei liene piirretty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: piirtää    FORMA LUNGĂ: piirtääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: piirtäessä   INSTRUCTIV: piirtäen  INESIV PASIV: piirrettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: piirtämään   INESIV: piirtämässä  ELATIV: piirtämästä

ADESIV: piirtämällä  ABESIV: piirtämättä  INSTRUCTIV: piirtämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: piirtäminen   PARTITIV: piirtäminen

INFINITIVUL CINCI: piirtämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: piirtävä  (gen. piirtävän)   PASIV: piirrettävä   (gen. piirrettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: piirtänyt                    PASIV: piirretty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: piirtäjä (pl.gen. piirtäjien)  ADJECTIV NEGATIV: piirtämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): piirto

 

 

pipertää 11 (6)

PREZENT INDICATIV

piperrän, piperrät, pipertää, piperrämme, piperrätte, pipertävät, piperretään

en piperrä, et piperrä, ei piperrä, emme piperrä, ette piperrä, eivät piperrä, ei piperretä

IMPERFECT INDICATIV

pipersin, pipersit, pipersi, pipersimme, pipersitte, pipersivät, piperrettiin

en pipertänyt, et pipertänyt, ei pipertänyt, emme pipertäneet, ette pipertäneet, eivät pipertäneet, ei piperretty

PERFECT INDICATIV

olen pipertänyt, olet pipertänyt, on pipertänyt, olemme pipertäneet, olette pipertäneet, ovat pipertäneet, on piperretty

en ole pipertänyt, et ole pipertänyt, ei ole pipertänyt, emme ole pipertäneet, ette ole pipertäneet, eivät ole pipertäneet, ei ole piperretty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin pipertänyt, olit pipertänyt, oli pipertänyt, olimme pipertäneet, olitte pipertäneet, olivat pipertäneet, oli piperretty

en ollut pipertänyt, et ollut pipertänyt, ei ollut pipertänyt, emme olleet pipertäneet, ette olleet pipertäneet, eivät olleet pipertäneet, ei ollut piperretty

PREZENT IMPERATIV

-, piperrä, pipertäköön, pipertäkäämme, pipertäkää, pipertäkööt, piperrettäköön

-, älä piperrä, älköön pipertäkö, älkäämme pipertäkö, älkää pipertäkö, älkööt pipertäkö, älköön piperrettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon pipertänyt, -, -, olkoot pipertäneet, olkoon piperretty

-, -, älköön olko pipertänyt, -, -, älkööt olko pipertäneet, älköön olko piperretty

PREZENT CONDIȚIONAL

pipertäisin, pipertäisit, pipertäisi, pipertäisimme, pipertäisitte, pipertäisivät, piperrettäisiin

en pipertäisi, et pipertäisi, ei pipertäisi, emme pipertäisi, ette pipertäisi, eivät pipertäisi, ei piperrettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin pipertänyt, olisit pipertänyt, olisi pipertänyt, olisimme pipertäneet, olisitte pipertäneet, olisivat pipertäneet, oltaisiin piperretty

en olisi pipertänyt, et olisi pipertänyt, ei olisi pipertänyt, emme olisi pipertäneet, ette olisi pipertäneet, eivät olisi pipertäneet, ei olisi piperretty

PREZENT POTENȚIAL

pipertänen, pipertänet, pipertänee, pipertänemme, pipertänette, pipertänevät, piperrettäneen

en pipertäne, et pipertäne, ei pipertäne, emme pipertäne, ette pipertäne, eivät pipertäne, ei piperrettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen pipertänyt, lienet pipertänyt, lienee pipertänyt, lienemme pipertäneet, lienette pipertäneet, lienevät pipertäneet, lienee piperretty

en liene pipertänyt, et liene pipertänyt, ei liene pipertänyt, emme liene pipertäneet, ette liene pipertäneet, eivät liene pipertäneet, ei liene piperretty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: pipertää    FORMA LUNGĂ: pipertääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: pipertäessä   INSTRUCTIV: pipertäen  INESIV PASIV: piperrettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: pipertämään   INESIV: pipertämässä  ELATIV: pipertämästä

ADESIV: pipertämällä  ABESIV: pipertämättä  INSTRUCTIV: pipertämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: pipertäminen   PARTITIV: pipertäminen

INFINITIVUL CINCI: pipertämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: pipertävä  (gen. pipertävän)   PASIV: piperrettävä   (gen. piperrettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: pipertänyt                     PASIV: piperretty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: pipertäjä (pl.gen. pipertäjien)  ADJECTIV NEGATIV: pipertämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): piperrys

 

 

punertaa 11 (6)

PREZENT INDICATIV

punerran, punerrat, punertaa, punerramme, punerratte, punertavat, punerretaan

en punerra, et punerra, ei punerra, emme punerra, ette punerra, eivät punerra, ei punerreta

IMPERFECT INDICATIV

punersin, punersit, punersi, punersimme, punersitte, punersivat, punerrettiin

en punertanut, et punertanut, ei punertanut, emme punertaneet, ette punertaneet, eivät punertaneet, ei punerrettu

PERFECT INDICATIV

olen punertanut, olet punertanut, on punertanut, olemme punertaneet, olette punertaneet, ovat punertaneet, on punerrettu

en ole punertanut, et ole punertanut, ei ole punertanut, emme ole punertaneet, ette ole punertaneet, eivät ole punertaneet, ei ole punerrettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin punertanut, olit punertanut, oli punertanut, olimme punertaneet, olitte punertaneet, olivat punertaneet, oli punerrettu

en ollut punertanut, et ollut punertanut, ei ollut punertanut, emme olleet punertaneet, ette olleet punertaneet, eivät olleet punertaneet, ei ollut punerrettu

PREZENT IMPERATIV

-, punerra, punertakoon, punertakaamme, punertakaa, punertakoot, punerrettakoon

-, älä punerra, älköön punertako, älkäämme punertako, älkää punertako, älkööt punertako, älköön punerrettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon punertanut, -, -, olkoot punertaneet, olkoon punerrettu

-, -, älköön olko punertanut, -, -, älkööt olko punertaneet, älköön olko punerrettu

PREZENT CONDIȚIONAL

punertaisin, punertaisit, punertaisi, punertaisimme, punertaisitte, punertaisivat, punerrettaisiin

en punertaisi, et punertaisi, ei punertaisi, emme punertaisi, ette punertaisi, eivät punertaisi, ei punerrettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin punertanut, olisit punertanut, olisi punertanut, olisimme punertaneet, olisitte punertaneet, olisivat punertaneet, oltaisiin punerrettu

en olisi punertanut, et olisi punertanut, ei olisi punertanut, emme olisi punertaneet, ette olisi punertaneet, eivät olisi punertaneet, ei olisi punerrettu

PREZENT POTENȚIAL

punertanen, punertanet, punertanee, punertanemme, punertanette, punertanevat, punerrettaneen

en punertane, et punertane, ei punertane, emme punertane, ette punertane, eivät punertane, ei punerrettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen punertanut, lienet punertanut, lienee punertanut, lienemme punertaneet, lienette punertaneet, lienevät punertaneet, lienee punerrettu

en liene punertanut, et liene punertanut, ei liene punertanut, emme liene punertaneet, ette liene punertaneet, eivät liene punertaneet, ei liene punerrettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: punertaa    FORMA LUNGĂ: punertaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: punertaessa   INSTRUCTIV: punertaen  INESIV PASIV: punerrettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: punertamaan   INESIV: punertamassa  ELATIV: punertamasta

ADESIV: punertamalla  ABESIV: punertamatta  INSTRUCTIV: punertaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: punertaminen   PARTITIV: punertaminen

INFINITIVUL CINCI: punertamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: punertava  (gen. punertavan)   PASIV: punerrettava   (gen. punerrettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: punertanut                     PASIV: punerrettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: punertaja (pl.gen. punertajien)  ADJECTIV NEGATIV: punertamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): punerrus

 

 

punnertaa 11 (6)

PREZENT INDICATIV

punnerran, punnerrat, punnertaa, punnerramme, punnerratte, punnertavat, punnerretaan

en punnerra, et punnerra, ei punnerra, emme punnerra, ette punnerra, eivät punnerra, ei punnerreta

IMPERFECT INDICATIV

punnersin, punnersit, punnersi, punnersimme, punnersitte, punnersivat, punnerrettiin

en punnertanut, et punnertanut, ei punnertanut, emme punnertaneet, ette punnertaneet, eivät punnertaneet, ei punnerrettu

PERFECT INDICATIV

olen punnertanut, olet punnertanut, on punnertanut, olemme punnertaneet, olette punnertaneet, ovat punnertaneet, on punnerrettu

en ole punnertanut, et ole punnertanut, ei ole punnertanut, emme ole punnertaneet, ette ole punnertaneet, eivät ole punnertaneet, ei ole punnerrettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin punnertanut, olit punnertanut, oli punnertanut, olimme punnertaneet, olitte punnertaneet, olivat punnertaneet, oli punnerrettu

en ollut punnertanut, et ollut punnertanut, ei ollut punnertanut, emme olleet punnertaneet, ette olleet punnertaneet, eivät olleet punnertaneet, ei ollut punnerrettu

PREZENT IMPERATIV

-, punnerra, punnertakoon, punnertakaamme, punnertakaa, punnertakoot, punnerrettakoon

-, älä punnerra, älköön punnertako, älkäämme punnertako, älkää punnertako, älkööt punnertako, älköön punnerrettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon punnertanut, -, -, olkoot punnertaneet, olkoon punnerrettu

-, -, älköön olko punnertanut, -, -, älkööt olko punnertaneet, älköön olko punnerrettu

PREZENT CONDIȚIONAL

punnertaisin, punnertaisit, punnertaisi, punnertaisimme, punnertaisitte, punnertaisivat, punnerrettaisiin

en punnertaisi, et punnertaisi, ei punnertaisi, emme punnertaisi, ette punnertaisi, eivät punnertaisi, ei punnerrettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin punnertanut, olisit punnertanut, olisi punnertanut, olisimme punnertaneet, olisitte punnertaneet, olisivat punnertaneet, oltaisiin punnerrettu

en olisi punnertanut, et olisi punnertanut, ei olisi punnertanut, emme olisi punnertaneet, ette olisi punnertaneet, eivät olisi punnertaneet, ei olisi punnerrettu

PREZENT POTENȚIAL

punnertanen, punnertanet, punnertanee, punnertanemme, punnertanette, punnertanevat, punnerrettaneen

en punnertane, et punnertane, ei punnertane, emme punnertane, ette punnertane, eivät punnertane, ei punnerrettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen punnertanut, lienet punnertanut, lienee punnertanut, lienemme punnertaneet, lienette punnertaneet, lienevät punnertaneet, lienee punnerrettu

en liene punnertanut, et liene punnertanut, ei liene punnertanut, emme liene punnertaneet, ette liene punnertaneet, eivät liene punnertaneet, ei liene punnerrettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: punnertaa    FORMA LUNGĂ: punnertaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: punnertaessa   INSTRUCTIV: punnertaen  INESIV PASIV: punnerrettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: punnertamaan   INESIV: punnertamassa  ELATIV: punnertamasta

ADESIV: punnertamalla  ABESIV: punnertamatta  INSTRUCTIV: punnertaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: punnertaminen   PARTITIV: punnertaminen

INFINITIVUL CINCI: punnertamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: punnertava  (gen. punnertavan)   PASIV: punnerrettava   (gen. punnerrettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: punnertanut                      PASIV: punnerrettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: punnertaja (pl.gen. punnertajien)  ADJECTIV NEGATIV: punnertamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): punnerrus

 

 

pusertaa 11 (6)

PREZENT INDICATIV

puserran, puserrat, pusertaa, puserramme, puserratte, pusertavat, puserretaan

en puserra, et puserra, ei puserra, emme puserra, ette puserra, eivät puserra, ei puserreta

IMPERFECT INDICATIV

pusersin, pusersit, pusersi, pusersimme, pusersitte, pusersivat, puserrettiin

en pusertanut, et pusertanut, ei pusertanut, emme pusertaneet, ette pusertaneet, eivät pusertaneet, ei puserrettu

PERFECT INDICATIV

olen pusertanut, olet pusertanut, on pusertanut, olemme pusertaneet, olette pusertaneet, ovat pusertaneet, on puserrettu

en ole pusertanut, et ole pusertanut, ei ole pusertanut, emme ole pusertaneet, ette ole pusertaneet, eivät ole pusertaneet, ei ole puserrettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin pusertanut, olit pusertanut, oli pusertanut, olimme pusertaneet, olitte pusertaneet, olivat pusertaneet, oli puserrettu

en ollut pusertanut, et ollut pusertanut, ei ollut pusertanut, emme olleet pusertaneet, ette olleet pusertaneet, eivät olleet pusertaneet, ei ollut puserrettu

PREZENT IMPERATIV

-, puserra, pusertakoon, pusertakaamme, pusertakaa, pusertakoot, puserrettakoon

-, älä puserra, älköön pusertako, älkäämme pusertako, älkää pusertako, älkööt pusertako, älköön puserrettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon pusertanut, -, -, olkoot pusertaneet, olkoon puserrettu

-, -, älköön olko pusertanut, -, -, älkööt olko pusertaneet, älköön olko puserrettu

PREZENT CONDIȚIONAL

pusertaisin, pusertaisit, pusertaisi, pusertaisimme, pusertaisitte, pusertaisivat, puserrettaisiin

en pusertaisi, et pusertaisi, ei pusertaisi, emme pusertaisi, ette pusertaisi, eivät pusertaisi, ei puserrettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin pusertanut, olisit pusertanut, olisi pusertanut, olisimme pusertaneet, olisitte pusertaneet, olisivat pusertaneet, oltaisiin puserrettu

en olisi pusertanut, et olisi pusertanut, ei olisi pusertanut, emme olisi pusertaneet, ette olisi pusertaneet, eivät olisi pusertaneet, ei olisi puserrettu

PREZENT POTENȚIAL

pusertanen, pusertanet, pusertanee, pusertanemme, pusertanette, pusertanevat, puserrettaneen

en pusertane, et pusertane, ei pusertane, emme pusertane, ette pusertane, eivät pusertane, ei puserrettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen pusertanut, lienet pusertanut, lienee pusertanut, lienemme pusertaneet, lienette pusertaneet, lienevät pusertaneet, lienee puserrettu

en liene pusertanut, et liene pusertanut, ei liene pusertanut, emme liene pusertaneet, ette liene pusertaneet, eivät liene pusertaneet, ei liene puserrettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: pusertaa    FORMA LUNGĂ: pusertaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: pusertaessa   INSTRUCTIV: pusertaen  INESIV PASIV: puserrettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: pusertamaan   INESIV: pusertamassa  ELATIV: pusertamasta

ADESIV: pusertamalla  ABESIV: pusertamatta  INSTRUCTIV: pusertaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: pusertaminen   PARTITIV: pusertaminen

INFINITIVUL CINCI: pusertamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: pusertava  (gen. pusertavan)   PASIV: puserrettava   (gen. puserrettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: pusertanut                     PASIV: puserrettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: pusertaja (pl.gen. pusertajien)  ADJECTIV NEGATIV: pusertamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): puserrus

 

 

puurtaa 11 (6)

PREZENT INDICATIV

puurran, puurrat, puurtaa, puurramme, puurratte, puurtavat, puurretaan

en puurra, et puurra, ei puurra, emme puurra, ette puurra, eivät puurra, ei puurreta

IMPERFECT INDICATIV

puursin, puursit, puursi, puursimme, puursitte, puursivat, puurrettiin

en puurtanut, et puurtanut, ei puurtanut, emme puurtaneet, ette puurtaneet, eivät puurtaneet, ei puurrettu

PERFECT INDICATIV

olen puurtanut, olet puurtanut, on puurtanut, olemme puurtaneet, olette puurtaneet, ovat puurtaneet, on puurrettu

en ole puurtanut, et ole puurtanut, ei ole puurtanut, emme ole puurtaneet, ette ole puurtaneet, eivät ole puurtaneet, ei ole puurrettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin puurtanut, olit puurtanut, oli puurtanut, olimme puurtaneet, olitte puurtaneet, olivat puurtaneet, oli puurrettu

en ollut puurtanut, et ollut puurtanut, ei ollut puurtanut, emme olleet puurtaneet, ette olleet puurtaneet, eivät olleet puurtaneet, ei ollut puurrettu

PREZENT IMPERATIV

-, puurra, puurtakoon, puurtakaamme, puurtakaa, puurtakoot, puurrettakoon

-, älä puurra, älköön puurtako, älkäämme puurtako, älkää puurtako, älkööt puurtako, älköön puurrettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon puurtanut, -, -, olkoot puurtaneet, olkoon puurrettu

-, -, älköön olko puurtanut, -, -, älkööt olko puurtaneet, älköön olko puurrettu

PREZENT CONDIȚIONAL

puurtaisin, puurtaisit, puurtaisi, puurtaisimme, puurtaisitte, puurtaisivat, puurrettaisiin

en puurtaisi, et puurtaisi, ei puurtaisi, emme puurtaisi, ette puurtaisi, eivät puurtaisi, ei puurrettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin puurtanut, olisit puurtanut, olisi puurtanut, olisimme puurtaneet, olisitte puurtaneet, olisivat puurtaneet, oltaisiin puurrettu

en olisi puurtanut, et olisi puurtanut, ei olisi puurtanut, emme olisi puurtaneet, ette olisi puurtaneet, eivät olisi puurtaneet, ei olisi puurrettu

PREZENT POTENȚIAL

puurtanen, puurtanet, puurtanee, puurtanemme, puurtanette, puurtanevat, puurrettaneen

en puurtane, et puurtane, ei puurtane, emme puurtane, ette puurtane, eivät puurtane, ei puurrettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen puurtanut, lienet puurtanut, lienee puurtanut, lienemme puurtaneet, lienette puurtaneet, lienevät puurtaneet, lienee puurrettu

en liene puurtanut, et liene puurtanut, ei liene puurtanut, emme liene puurtaneet, ette liene puurtaneet, eivät liene puurtaneet, ei liene puurrettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: puurtaa    FORMA LUNGĂ: puurtaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: puurtaessa   INSTRUCTIV: puurtaen  INESIV PASIV: puurrettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: puurtamaan   INESIV: puurtamassa  ELATIV: puurtamasta

ADESIV: puurtamalla  ABESIV: puurtamatta  INSTRUCTIV: puurtaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: puurtaminen   PARTITIV: puurtaminen

INFINITIVUL CINCI: puurtamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: puurtava  (gen. puurtavan)   PASIV: puurrettava   (gen. puurrettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: puurtanut                    PASIV: puurrettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: puurtaja (pl.gen. puurtajien)  ADJECTIV NEGATIV: puurtamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): puurto

 

 

pyörtää 11 (6)

PREZENT INDICATIV

pyörrän, pyörrät, pyörtää, pyörrämme, pyörrätte, pyörtävät, pyörretään

en pyörrä, et pyörrä, ei pyörrä, emme pyörrä, ette pyörrä, eivät pyörrä, ei pyörretä

IMPERFECT INDICATIV

pyörsin, pyörsit, pyörsi, pyörsimme, pyörsitte, pyörsivät, pyörrettiin

en pyörtänyt, et pyörtänyt, ei pyörtänyt, emme pyörtäneet, ette pyörtäneet, eivät pyörtäneet, ei pyörretty

PERFECT INDICATIV

olen pyörtänyt, olet pyörtänyt, on pyörtänyt, olemme pyörtäneet, olette pyörtäneet, ovat pyörtäneet, on pyörretty

en ole pyörtänyt, et ole pyörtänyt, ei ole pyörtänyt, emme ole pyörtäneet, ette ole pyörtäneet, eivät ole pyörtäneet, ei ole pyörretty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin pyörtänyt, olit pyörtänyt, oli pyörtänyt, olimme pyörtäneet, olitte pyörtäneet, olivat pyörtäneet, oli pyörretty

en ollut pyörtänyt, et ollut pyörtänyt, ei ollut pyörtänyt, emme olleet pyörtäneet, ette olleet pyörtäneet, eivät olleet pyörtäneet, ei ollut pyörretty

PREZENT IMPERATIV

-, pyörrä, pyörtäköön, pyörtäkäämme, pyörtäkää, pyörtäkööt, pyörrettäköön

-, älä pyörrä, älköön pyörtäkö, älkäämme pyörtäkö, älkää pyörtäkö, älkööt pyörtäkö, älköön pyörrettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon pyörtänyt, -, -, olkoot pyörtäneet, olkoon pyörretty

-, -, älköön olko pyörtänyt, -, -, älkööt olko pyörtäneet, älköön olko pyörretty

PREZENT CONDIȚIONAL

pyörtäisin, pyörtäisit, pyörtäisi, pyörtäisimme, pyörtäisitte, pyörtäisivät, pyörrettäisiin

en pyörtäisi, et pyörtäisi, ei pyörtäisi, emme pyörtäisi, ette pyörtäisi, eivät pyörtäisi, ei pyörrettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin pyörtänyt, olisit pyörtänyt, olisi pyörtänyt, olisimme pyörtäneet, olisitte pyörtäneet, olisivat pyörtäneet, oltaisiin pyörretty

en olisi pyörtänyt, et olisi pyörtänyt, ei olisi pyörtänyt, emme olisi pyörtäneet, ette olisi pyörtäneet, eivät olisi pyörtäneet, ei olisi pyörretty

PREZENT POTENȚIAL

pyörtänen, pyörtänet, pyörtänee, pyörtänemme, pyörtänette, pyörtänevät, pyörrettäneen

en pyörtäne, et pyörtäne, ei pyörtäne, emme pyörtäne, ette pyörtäne, eivät pyörtäne, ei pyörrettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen pyörtänyt, lienet pyörtänyt, lienee pyörtänyt, lienemme pyörtäneet, lienette pyörtäneet, lienevät pyörtäneet, lienee pyörretty

en liene pyörtänyt, et liene pyörtänyt, ei liene pyörtänyt, emme liene pyörtäneet, ette liene pyörtäneet, eivät liene pyörtäneet, ei liene pyörretty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: pyörtää    FORMA LUNGĂ: pyörtääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: pyörtäessä   INSTRUCTIV: pyörtäen  INESIV PASIV: pyörrettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: pyörtämään   INESIV: pyörtämässä  ELATIV: pyörtämästä

ADESIV: pyörtämällä  ABESIV: pyörtämättä  INSTRUCTIV: pyörtämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: pyörtäminen   PARTITIV: pyörtäminen

INFINITIVUL CINCI: pyörtämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: pyörtävä  (gen. pyörtävän)   PASIV: pyörrettävä   (gen. pyörrettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: pyörtänyt                    PASIV: pyörretty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: pyörtäjä (pl.gen. pyörtäjien)  ADJECTIV NEGATIV: pyörtämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): pyörrys

 

 

siirtää 11 (6)

PREZENT INDICATIV

siirrän, siirrät, siirtää, siirrämme, siirrätte, siirtävät, siirretään

en siirrä, et siirrä, ei siirrä, emme siirrä, ette siirrä, eivät siirrä, ei siirretä

IMPERFECT INDICATIV

siirsin, siirsit, siirsi, siirsimme, siirsitte, siirsivät, siirrettiin

en siirtänyt, et siirtänyt, ei siirtänyt, emme siirtäneet, ette siirtäneet, eivät siirtäneet, ei siirretty

PERFECT INDICATIV

olen siirtänyt, olet siirtänyt, on siirtänyt, olemme siirtäneet, olette siirtäneet, ovat siirtäneet, on siirretty

en ole siirtänyt, et ole siirtänyt, ei ole siirtänyt, emme ole siirtäneet, ette ole siirtäneet, eivät ole siirtäneet, ei ole siirretty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin siirtänyt, olit siirtänyt, oli siirtänyt, olimme siirtäneet, olitte siirtäneet, olivat siirtäneet, oli siirretty

en ollut siirtänyt, et ollut siirtänyt, ei ollut siirtänyt, emme olleet siirtäneet, ette olleet siirtäneet, eivät olleet siirtäneet, ei ollut siirretty

PREZENT IMPERATIV

-, siirrä, siirtäköön, siirtäkäämme, siirtäkää, siirtäkööt, siirrettäköön

-, älä siirrä, älköön siirtäkö, älkäämme siirtäkö, älkää siirtäkö, älkööt siirtäkö, älköön siirrettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon siirtänyt, -, -, olkoot siirtäneet, olkoon siirretty

-, -, älköön olko siirtänyt, -, -, älkööt olko siirtäneet, älköön olko siirretty

PREZENT CONDIȚIONAL

siirtäisin, siirtäisit, siirtäisi, siirtäisimme, siirtäisitte, siirtäisivät, siirrettäisiin

en siirtäisi, et siirtäisi, ei siirtäisi, emme siirtäisi, ette siirtäisi, eivät siirtäisi, ei siirrettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin siirtänyt, olisit siirtänyt, olisi siirtänyt, olisimme siirtäneet, olisitte siirtäneet, olisivat siirtäneet, oltaisiin siirretty

en olisi siirtänyt, et olisi siirtänyt, ei olisi siirtänyt, emme olisi siirtäneet, ette olisi siirtäneet, eivät olisi siirtäneet, ei olisi siirretty

PREZENT POTENȚIAL

siirtänen, siirtänet, siirtänee, siirtänemme, siirtänette, siirtänevät, siirrettäneen

en siirtäne, et siirtäne, ei siirtäne, emme siirtäne, ette siirtäne, eivät siirtäne, ei siirrettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen siirtänyt, lienet siirtänyt, lienee siirtänyt, lienemme siirtäneet, lienette siirtäneet, lienevät siirtäneet, lienee siirretty

en liene siirtänyt, et liene siirtänyt, ei liene siirtänyt, emme liene siirtäneet, ette liene siirtäneet, eivät liene siirtäneet, ei liene siirretty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: siirtää    FORMA LUNGĂ: siirtääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: siirtäessä   INSTRUCTIV: siirtäen  INESIV PASIV: siirrettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: siirtämään   INESIV: siirtämässä  ELATIV: siirtämästä

ADESIV: siirtämällä  ABESIV: siirtämättä  INSTRUCTIV: siirtämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: siirtäminen   PARTITIV: siirtäminen

INFINITIVUL CINCI: siirtämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: siirtävä  (gen. siirtävän)   PASIV: siirrettävä   (gen. siirrettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: siirtänyt                    PASIV: siirretty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: siirtäjä (pl.gen. siirtäjien)  ADJECTIV NEGATIV: siirtämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): siirto

 

 

sinertää 11 (6)

PREZENT INDICATIV

sinerrän, sinerrät, sinertää, sinerrämme, sinerrätte, sinertävät, sinerretään

en sinerrä, et sinerrä, ei sinerrä, emme sinerrä, ette sinerrä, eivät sinerrä, ei sinerretä

IMPERFECT INDICATIV

sinersin, sinersit, sinersi, sinersimme, sinersitte, sinersivät, sinerrettiin

en sinertänyt, et sinertänyt, ei sinertänyt, emme sinertäneet, ette sinertäneet, eivät sinertäneet, ei sinerretty

PERFECT INDICATIV

olen sinertänyt, olet sinertänyt, on sinertänyt, olemme sinertäneet, olette sinertäneet, ovat sinertäneet, on sinerretty

en ole sinertänyt, et ole sinertänyt, ei ole sinertänyt, emme ole sinertäneet, ette ole sinertäneet, eivät ole sinertäneet, ei ole sinerretty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin sinertänyt, olit sinertänyt, oli sinertänyt, olimme sinertäneet, olitte sinertäneet, olivat sinertäneet, oli sinerretty

en ollut sinertänyt, et ollut sinertänyt, ei ollut sinertänyt, emme olleet sinertäneet, ette olleet sinertäneet, eivät olleet sinertäneet, ei ollut sinerretty

PREZENT IMPERATIV

-, sinerrä, sinertäköön, sinertäkäämme, sinertäkää, sinertäkööt, sinerrettäköön

-, älä sinerrä, älköön sinertäkö, älkäämme sinertäkö, älkää sinertäkö, älkööt sinertäkö, älköön sinerrettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon sinertänyt, -, -, olkoot sinertäneet, olkoon sinerretty

-, -, älköön olko sinertänyt, -, -, älkööt olko sinertäneet, älköön olko sinerretty

PREZENT CONDIȚIONAL

sinertäisin, sinertäisit, sinertäisi, sinertäisimme, sinertäisitte, sinertäisivät, sinerrettäisiin

en sinertäisi, et sinertäisi, ei sinertäisi, emme sinertäisi, ette sinertäisi, eivät sinertäisi, ei sinerrettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin sinertänyt, olisit sinertänyt, olisi sinertänyt, olisimme sinertäneet, olisitte sinertäneet, olisivat sinertäneet, oltaisiin sinerretty

en olisi sinertänyt, et olisi sinertänyt, ei olisi sinertänyt, emme olisi sinertäneet, ette olisi sinertäneet, eivät olisi sinertäneet, ei olisi sinerretty

PREZENT POTENȚIAL

sinertänen, sinertänet, sinertänee, sinertänemme, sinertänette, sinertänevät, sinerrettäneen

en sinertäne, et sinertäne, ei sinertäne, emme sinertäne, ette sinertäne, eivät sinertäne, ei sinerrettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen sinertänyt, lienet sinertänyt, lienee sinertänyt, lienemme sinertäneet, lienette sinertäneet, lienevät sinertäneet, lienee sinerretty

en liene sinertänyt, et liene sinertänyt, ei liene sinertänyt, emme liene sinertäneet, ette liene sinertäneet, eivät liene sinertäneet, ei liene sinerretty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: sinertää    FORMA LUNGĂ: sinertääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: sinertäessä   INSTRUCTIV: sinertäen  INESIV PASIV: sinerrettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: sinertämään   INESIV: sinertämässä  ELATIV: sinertämästä

ADESIV: sinertämällä  ABESIV: sinertämättä  INSTRUCTIV: sinertämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: sinertäminen   PARTITIV: sinertäminen

INFINITIVUL CINCI: sinertämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: sinertävä  (gen. sinertävän)   PASIV: sinerrettävä   (gen. sinerrettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: sinertänyt                     PASIV: sinerretty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: sinertäjä (pl.gen. sinertäjien)  ADJECTIV NEGATIV: sinertämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): sinerrys

 

 

sopertaa 11 (6)

PREZENT INDICATIV

soperran, soperrat, sopertaa, soperramme, soperratte, sopertavat, soperretaan

en soperra, et soperra, ei soperra, emme soperra, ette soperra, eivät soperra, ei soperreta

IMPERFECT INDICATIV

sopersin, sopersit, sopersi, sopersimme, sopersitte, sopersivat, soperrettiin

en sopertanut, et sopertanut, ei sopertanut, emme sopertaneet, ette sopertaneet, eivät sopertaneet, ei soperrettu

PERFECT INDICATIV

olen sopertanut, olet sopertanut, on sopertanut, olemme sopertaneet, olette sopertaneet, ovat sopertaneet, on soperrettu

en ole sopertanut, et ole sopertanut, ei ole sopertanut, emme ole sopertaneet, ette ole sopertaneet, eivät ole sopertaneet, ei ole soperrettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin sopertanut, olit sopertanut, oli sopertanut, olimme sopertaneet, olitte sopertaneet, olivat sopertaneet, oli soperrettu

en ollut sopertanut, et ollut sopertanut, ei ollut sopertanut, emme olleet sopertaneet, ette olleet sopertaneet, eivät olleet sopertaneet, ei ollut soperrettu

PREZENT IMPERATIV

-, soperra, sopertakoon, sopertakaamme, sopertakaa, sopertakoot, soperrettakoon

-, älä soperra, älköön sopertako, älkäämme sopertako, älkää sopertako, älkööt sopertako, älköön soperrettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon sopertanut, -, -, olkoot sopertaneet, olkoon soperrettu

-, -, älköön olko sopertanut, -, -, älkööt olko sopertaneet, älköön olko soperrettu

PREZENT CONDIȚIONAL

sopertaisin, sopertaisit, sopertaisi, sopertaisimme, sopertaisitte, sopertaisivat, soperrettaisiin

en sopertaisi, et sopertaisi, ei sopertaisi, emme sopertaisi, ette sopertaisi, eivät sopertaisi, ei soperrettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin sopertanut, olisit sopertanut, olisi sopertanut, olisimme sopertaneet, olisitte sopertaneet, olisivat sopertaneet, oltaisiin soperrettu

en olisi sopertanut, et olisi sopertanut, ei olisi sopertanut, emme olisi sopertaneet, ette olisi sopertaneet, eivät olisi sopertaneet, ei olisi soperrettu

PREZENT POTENȚIAL

sopertanen, sopertanet, sopertanee, sopertanemme, sopertanette, sopertanevat, soperrettaneen

en sopertane, et sopertane, ei sopertane, emme sopertane, ette sopertane, eivät sopertane, ei soperrettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen sopertanut, lienet sopertanut, lienee sopertanut, lienemme sopertaneet, lienette sopertaneet, lienevät sopertaneet, lienee soperrettu

en liene sopertanut, et liene sopertanut, ei liene sopertanut, emme liene sopertaneet, ette liene sopertaneet, eivät liene sopertaneet, ei liene soperrettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: sopertaa    FORMA LUNGĂ: sopertaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: sopertaessa   INSTRUCTIV: sopertaen  INESIV PASIV: soperrettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: sopertamaan   INESIV: sopertamassa  ELATIV: sopertamasta

ADESIV: sopertamalla  ABESIV: sopertamatta  INSTRUCTIV: sopertaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: sopertaminen   PARTITIV: sopertaminen

INFINITIVUL CINCI: sopertamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: sopertava  (gen. sopertavan)   PASIV: soperrettava   (gen. soperrettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: sopertanut                     PASIV: soperrettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: sopertaja (pl.gen. sopertajien)  ADJECTIV NEGATIV: sopertamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): soperrus

 

 

taapertaa 11 (6)

PREZENT INDICATIV

taaperran, taaperrat, taapertaa, taaperramme, taaperratte, taapertavat, taaperretaan

en taaperra, et taaperra, ei taaperra, emme taaperra, ette taaperra, eivät taaperra, ei taaperreta

IMPERFECT INDICATIV

taapersin, taapersit, taapersi, taapersimme, taapersitte, taapersivat, taaperrettiin

en taapertanut, et taapertanut, ei taapertanut, emme taapertaneet, ette taapertaneet, eivät taapertaneet, ei taaperrettu

PERFECT INDICATIV

olen taapertanut, olet taapertanut, on taapertanut, olemme taapertaneet, olette taapertaneet, ovat taapertaneet, on taaperrettu

en ole taapertanut, et ole taapertanut, ei ole taapertanut, emme ole taapertaneet, ette ole taapertaneet, eivät ole taapertaneet, ei ole taaperrettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin taapertanut, olit taapertanut, oli taapertanut, olimme taapertaneet, olitte taapertaneet, olivat taapertaneet, oli taaperrettu

en ollut taapertanut, et ollut taapertanut, ei ollut taapertanut, emme olleet taapertaneet, ette olleet taapertaneet, eivät olleet taapertaneet, ei ollut taaperrettu

PREZENT IMPERATIV

-, taaperra, taapertakoon, taapertakaamme, taapertakaa, taapertakoot, taaperrettakoon

-, älä taaperra, älköön taapertako, älkäämme taapertako, älkää taapertako, älkööt taapertako, älköön taaperrettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon taapertanut, -, -, olkoot taapertaneet, olkoon taaperrettu

-, -, älköön olko taapertanut, -, -, älkööt olko taapertaneet, älköön olko taaperrettu

PREZENT CONDIȚIONAL

taapertaisin, taapertaisit, taapertaisi, taapertaisimme, taapertaisitte, taapertaisivat, taaperrettaisiin

en taapertaisi, et taapertaisi, ei taapertaisi, emme taapertaisi, ette taapertaisi, eivät taapertaisi, ei taaperrettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin taapertanut, olisit taapertanut, olisi taapertanut, olisimme taapertaneet, olisitte taapertaneet, olisivat taapertaneet, oltaisiin taaperrettu

en olisi taapertanut, et olisi taapertanut, ei olisi taapertanut, emme olisi taapertaneet, ette olisi taapertaneet, eivät olisi taapertaneet, ei olisi taaperrettu

PREZENT POTENȚIAL

taapertanen, taapertanet, taapertanee, taapertanemme, taapertanette, taapertanevat, taaperrettaneen

en taapertane, et taapertane, ei taapertane, emme taapertane, ette taapertane, eivät taapertane, ei taaperrettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen taapertanut, lienet taapertanut, lienee taapertanut, lienemme taapertaneet, lienette taapertaneet, lienevät taapertaneet, lienee taaperrettu

en liene taapertanut, et liene taapertanut, ei liene taapertanut, emme liene taapertaneet, ette liene taapertaneet, eivät liene taapertaneet, ei liene taaperrettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: taapertaa    FORMA LUNGĂ: taapertaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: taapertaessa   INSTRUCTIV: taapertaen  INESIV PASIV: taaperrettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: taapertamaan   INESIV: taapertamassa  ELATIV: taapertamasta

ADESIV: taapertamalla  ABESIV: taapertamatta  INSTRUCTIV: taapertaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: taapertaminen   PARTITIV: taapertaminen

INFINITIVUL CINCI: taapertamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: taapertava  (gen. taapertavan)   PASIV: taaperrettava   (gen. taaperrettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: taapertanut                      PASIV: taaperrettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: taapertaja (pl.gen. taapertajien)  ADJECTIV NEGATIV: taapertamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): taaperrus

 

 

tuhertaa 11 (6)

PREZENT INDICATIV

tuherran, tuherrat, tuhertaa, tuherramme, tuherratte, tuhertavat, tuherretaan

en tuherra, et tuherra, ei tuherra, emme tuherra, ette tuherra, eivät tuherra, ei tuherreta

IMPERFECT INDICATIV

tuhersin, tuhersit, tuhersi, tuhersimme, tuhersitte, tuhersivat, tuherrettiin

en tuhertanut, et tuhertanut, ei tuhertanut, emme tuhertaneet, ette tuhertaneet, eivät tuhertaneet, ei tuherrettu

PERFECT INDICATIV

olen tuhertanut, olet tuhertanut, on tuhertanut, olemme tuhertaneet, olette tuhertaneet, ovat tuhertaneet, on tuherrettu

en ole tuhertanut, et ole tuhertanut, ei ole tuhertanut, emme ole tuhertaneet, ette ole tuhertaneet, eivät ole tuhertaneet, ei ole tuherrettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin tuhertanut, olit tuhertanut, oli tuhertanut, olimme tuhertaneet, olitte tuhertaneet, olivat tuhertaneet, oli tuherrettu

en ollut tuhertanut, et ollut tuhertanut, ei ollut tuhertanut, emme olleet tuhertaneet, ette olleet tuhertaneet, eivät olleet tuhertaneet, ei ollut tuherrettu

PREZENT IMPERATIV

-, tuherra, tuhertakoon, tuhertakaamme, tuhertakaa, tuhertakoot, tuherrettakoon

-, älä tuherra, älköön tuhertako, älkäämme tuhertako, älkää tuhertako, älkööt tuhertako, älköön tuherrettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon tuhertanut, -, -, olkoot tuhertaneet, olkoon tuherrettu

-, -, älköön olko tuhertanut, -, -, älkööt olko tuhertaneet, älköön olko tuherrettu

PREZENT CONDIȚIONAL

tuhertaisin, tuhertaisit, tuhertaisi, tuhertaisimme, tuhertaisitte, tuhertaisivat, tuherrettaisiin

en tuhertaisi, et tuhertaisi, ei tuhertaisi, emme tuhertaisi, ette tuhertaisi, eivät tuhertaisi, ei tuherrettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin tuhertanut, olisit tuhertanut, olisi tuhertanut, olisimme tuhertaneet, olisitte tuhertaneet, olisivat tuhertaneet, oltaisiin tuherrettu

en olisi tuhertanut, et olisi tuhertanut, ei olisi tuhertanut, emme olisi tuhertaneet, ette olisi tuhertaneet, eivät olisi tuhertaneet, ei olisi tuherrettu

PREZENT POTENȚIAL

tuhertanen, tuhertanet, tuhertanee, tuhertanemme, tuhertanette, tuhertanevat, tuherrettaneen

en tuhertane, et tuhertane, ei tuhertane, emme tuhertane, ette tuhertane, eivät tuhertane, ei tuherrettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen tuhertanut, lienet tuhertanut, lienee tuhertanut, lienemme tuhertaneet, lienette tuhertaneet, lienevät tuhertaneet, lienee tuherrettu

en liene tuhertanut, et liene tuhertanut, ei liene tuhertanut, emme liene tuhertaneet, ette liene tuhertaneet, eivät liene tuhertaneet, ei liene tuherrettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: tuhertaa    FORMA LUNGĂ: tuhertaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: tuhertaessa   INSTRUCTIV: tuhertaen  INESIV PASIV: tuherrettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: tuhertamaan   INESIV: tuhertamassa  ELATIV: tuhertamasta

ADESIV: tuhertamalla  ABESIV: tuhertamatta  INSTRUCTIV: tuhertaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: tuhertaminen   PARTITIV: tuhertaminen

INFINITIVUL CINCI: tuhertamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: tuhertava  (gen. tuhertavan)   PASIV: tuherrettava   (gen. tuherrettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: tuhertanut                     PASIV: tuherrettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: tuhertaja (pl.gen. tuhertajien)  ADJECTIV NEGATIV: tuhertamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): tuherrus

 

 

töhertää 11 (6)

PREZENT INDICATIV

töherrän, töherrät, töhertää, töherrämme, töherrätte, töhertävät, töherretään

en töherrä, et töherrä, ei töherrä, emme töherrä, ette töherrä, eivät töherrä, ei töherretä

IMPERFECT INDICATIV

töhersin, töhersit, töhersi, töhersimme, töhersitte, töhersivät, töherrettiin

en töhertänyt, et töhertänyt, ei töhertänyt, emme töhertäneet, ette töhertäneet, eivät töhertäneet, ei töherretty

PERFECT INDICATIV

olen töhertänyt, olet töhertänyt, on töhertänyt, olemme töhertäneet, olette töhertäneet, ovat töhertäneet, on töherretty

en ole töhertänyt, et ole töhertänyt, ei ole töhertänyt, emme ole töhertäneet, ette ole töhertäneet, eivät ole töhertäneet, ei ole töherretty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin töhertänyt, olit töhertänyt, oli töhertänyt, olimme töhertäneet, olitte töhertäneet, olivat töhertäneet, oli töherretty

en ollut töhertänyt, et ollut töhertänyt, ei ollut töhertänyt, emme olleet töhertäneet, ette olleet töhertäneet, eivät olleet töhertäneet, ei ollut töherretty

PREZENT IMPERATIV

-, töherrä, töhertäköön, töhertäkäämme, töhertäkää, töhertäkööt, töherrettäköön

-, älä töherrä, älköön töhertäkö, älkäämme töhertäkö, älkää töhertäkö, älkööt töhertäkö, älköön töherrettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon töhertänyt, -, -, olkoot töhertäneet, olkoon töherretty

-, -, älköön olko töhertänyt, -, -, älkööt olko töhertäneet, älköön olko töherretty

PREZENT CONDIȚIONAL

töhertäisin, töhertäisit, töhertäisi, töhertäisimme, töhertäisitte, töhertäisivät, töherrettäisiin

en töhertäisi, et töhertäisi, ei töhertäisi, emme töhertäisi, ette töhertäisi, eivät töhertäisi, ei töherrettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin töhertänyt, olisit töhertänyt, olisi töhertänyt, olisimme töhertäneet, olisitte töhertäneet, olisivat töhertäneet, oltaisiin töherretty

en olisi töhertänyt, et olisi töhertänyt, ei olisi töhertänyt, emme olisi töhertäneet, ette olisi töhertäneet, eivät olisi töhertäneet, ei olisi töherretty

PREZENT POTENȚIAL

töhertänen, töhertänet, töhertänee, töhertänemme, töhertänette, töhertänevät, töherrettäneen

en töhertäne, et töhertäne, ei töhertäne, emme töhertäne, ette töhertäne, eivät töhertäne, ei töherrettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen töhertänyt, lienet töhertänyt, lienee töhertänyt, lienemme töhertäneet, lienette töhertäneet, lienevät töhertäneet, lienee töherretty

en liene töhertänyt, et liene töhertänyt, ei liene töhertänyt, emme liene töhertäneet, ette liene töhertäneet, eivät liene töhertäneet, ei liene töherretty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: töhertää    FORMA LUNGĂ: töhertääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: töhertäessä   INSTRUCTIV: töhertäen  INESIV PASIV: töherrettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: töhertämään   INESIV: töhertämässä  ELATIV: töhertämästä

ADESIV: töhertämällä  ABESIV: töhertämättä  INSTRUCTIV: töhertämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: töhertäminen   PARTITIV: töhertäminen

INFINITIVUL CINCI: töhertämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: töhertävä  (gen. töhertävän)   PASIV: töherrettävä   (gen. töherrettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: töhertänyt                     PASIV: töherretty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: töhertäjä (pl.gen. töhertäjien)  ADJECTIV NEGATIV: töhertämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): töherrys

 

 

uurtaa 11 (6)

PREZENT INDICATIV

uurran, uurrat, uurtaa, uurramme, uurratte, uurtavat, uurretaan

en uurra, et uurra, ei uurra, emme uurra, ette uurra, eivät uurra, ei uurreta

IMPERFECT INDICATIV

uursin, uursit, uursi, uursimme, uursitte, uursivat, uurrettiin

en uurtanut, et uurtanut, ei uurtanut, emme uurtaneet, ette uurtaneet, eivät uurtaneet, ei uurrettu

PERFECT INDICATIV

olen uurtanut, olet uurtanut, on uurtanut, olemme uurtaneet, olette uurtaneet, ovat uurtaneet, on uurrettu

en ole uurtanut, et ole uurtanut, ei ole uurtanut, emme ole uurtaneet, ette ole uurtaneet, eivät ole uurtaneet, ei ole uurrettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin uurtanut, olit uurtanut, oli uurtanut, olimme uurtaneet, olitte uurtaneet, olivat uurtaneet, oli uurrettu

en ollut uurtanut, et ollut uurtanut, ei ollut uurtanut, emme olleet uurtaneet, ette olleet uurtaneet, eivät olleet uurtaneet, ei ollut uurrettu

PREZENT IMPERATIV

-, uurra, uurtakoon, uurtakaamme, uurtakaa, uurtakoot, uurrettakoon

-, älä uurra, älköön uurtako, älkäämme uurtako, älkää uurtako, älkööt uurtako, älköön uurrettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon uurtanut, -, -, olkoot uurtaneet, olkoon uurrettu

-, -, älköön olko uurtanut, -, -, älkööt olko uurtaneet, älköön olko uurrettu

PREZENT CONDIȚIONAL

uurtaisin, uurtaisit, uurtaisi, uurtaisimme, uurtaisitte, uurtaisivat, uurrettaisiin

en uurtaisi, et uurtaisi, ei uurtaisi, emme uurtaisi, ette uurtaisi, eivät uurtaisi, ei uurrettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin uurtanut, olisit uurtanut, olisi uurtanut, olisimme uurtaneet, olisitte uurtaneet, olisivat uurtaneet, oltaisiin uurrettu

en olisi uurtanut, et olisi uurtanut, ei olisi uurtanut, emme olisi uurtaneet, ette olisi uurtaneet, eivät olisi uurtaneet, ei olisi uurrettu

PREZENT POTENȚIAL

uurtanen, uurtanet, uurtanee, uurtanemme, uurtanette, uurtanevat, uurrettaneen

en uurtane, et uurtane, ei uurtane, emme uurtane, ette uurtane, eivät uurtane, ei uurrettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen uurtanut, lienet uurtanut, lienee uurtanut, lienemme uurtaneet, lienette uurtaneet, lienevät uurtaneet, lienee uurrettu

en liene uurtanut, et liene uurtanut, ei liene uurtanut, emme liene uurtaneet, ette liene uurtaneet, eivät liene uurtaneet, ei liene uurrettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: uurtaa    FORMA LUNGĂ: uurtaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: uurtaessa   INSTRUCTIV: uurtaen  INESIV PASIV: uurrettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: uurtamaan   INESIV: uurtamassa  ELATIV: uurtamasta

ADESIV: uurtamalla  ABESIV: uurtamatta  INSTRUCTIV: uurtaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: uurtaminen   PARTITIV: uurtaminen

INFINITIVUL CINCI: uurtamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: uurtava  (gen. uurtavan)   PASIV: uurrettava   (gen. uurrettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: uurtanut                   PASIV: uurrettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: uurtaja (pl.gen. uurtajien)  ADJECTIV NEGATIV: uurtamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): uurto

 

 

vihertää 11 (6)

PREZENT INDICATIV

viherrän, viherrät, vihertää, viherrämme, viherrätte, vihertävät, viherretään

en viherrä, et viherrä, ei viherrä, emme viherrä, ette viherrä, eivät viherrä, ei viherretä

IMPERFECT INDICATIV

vihersin, vihersit, vihersi, vihersimme, vihersitte, vihersivät, viherrettiin

en vihertänyt, et vihertänyt, ei vihertänyt, emme vihertäneet, ette vihertäneet, eivät vihertäneet, ei viherretty

PERFECT INDICATIV

olen vihertänyt, olet vihertänyt, on vihertänyt, olemme vihertäneet, olette vihertäneet, ovat vihertäneet, on viherretty

en ole vihertänyt, et ole vihertänyt, ei ole vihertänyt, emme ole vihertäneet, ette ole vihertäneet, eivät ole vihertäneet, ei ole viherretty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin vihertänyt, olit vihertänyt, oli vihertänyt, olimme vihertäneet, olitte vihertäneet, olivat vihertäneet, oli viherretty

en ollut vihertänyt, et ollut vihertänyt, ei ollut vihertänyt, emme olleet vihertäneet, ette olleet vihertäneet, eivät olleet vihertäneet, ei ollut viherretty

PREZENT IMPERATIV

-, viherrä, vihertäköön, vihertäkäämme, vihertäkää, vihertäkööt, viherrettäköön

-, älä viherrä, älköön vihertäkö, älkäämme vihertäkö, älkää vihertäkö, älkööt vihertäkö, älköön viherrettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon vihertänyt, -, -, olkoot vihertäneet, olkoon viherretty

-, -, älköön olko vihertänyt, -, -, älkööt olko vihertäneet, älköön olko viherretty

PREZENT CONDIȚIONAL

vihertäisin, vihertäisit, vihertäisi, vihertäisimme, vihertäisitte, vihertäisivät, viherrettäisiin

en vihertäisi, et vihertäisi, ei vihertäisi, emme vihertäisi, ette vihertäisi, eivät vihertäisi, ei viherrettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin vihertänyt, olisit vihertänyt, olisi vihertänyt, olisimme vihertäneet, olisitte vihertäneet, olisivat vihertäneet, oltaisiin viherretty

en olisi vihertänyt, et olisi vihertänyt, ei olisi vihertänyt, emme olisi vihertäneet, ette olisi vihertäneet, eivät olisi vihertäneet, ei olisi viherretty

PREZENT POTENȚIAL

vihertänen, vihertänet, vihertänee, vihertänemme, vihertänette, vihertänevät, viherrettäneen

en vihertäne, et vihertäne, ei vihertäne, emme vihertäne, ette vihertäne, eivät vihertäne, ei viherrettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen vihertänyt, lienet vihertänyt, lienee vihertänyt, lienemme vihertäneet, lienette vihertäneet, lienevät vihertäneet, lienee viherretty

en liene vihertänyt, et liene vihertänyt, ei liene vihertänyt, emme liene vihertäneet, ette liene vihertäneet, eivät liene vihertäneet, ei liene viherretty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: vihertää    FORMA LUNGĂ: vihertääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: vihertäessä   INSTRUCTIV: vihertäen  INESIV PASIV: viherrettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: vihertämään   INESIV: vihertämässä  ELATIV: vihertämästä

ADESIV: vihertämällä  ABESIV: vihertämättä  INSTRUCTIV: vihertämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: vihertäminen   PARTITIV: vihertäminen

INFINITIVUL CINCI: vihertämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: vihertävä  (gen. vihertävän)   PASIV: viherrettävä   (gen. viherrettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: vihertänyt                     PASIV: viherretty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: vihertäjä (pl.gen. vihertäjien)  ADJECTIV NEGATIV: vihertämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): viherrys

 

 

visertää 11 (6)

PREZENT INDICATIV

viserrän, viserrät, visertää, viserrämme, viserrätte, visertävät, viserretään

en viserrä, et viserrä, ei viserrä, emme viserrä, ette viserrä, eivät viserrä, ei viserretä

IMPERFECT INDICATIV

visersin, visersit, visersi, visersimme, visersitte, visersivät, viserrettiin

en visertänyt, et visertänyt, ei visertänyt, emme visertäneet, ette visertäneet, eivät visertäneet, ei viserretty

PERFECT INDICATIV

olen visertänyt, olet visertänyt, on visertänyt, olemme visertäneet, olette visertäneet, ovat visertäneet, on viserretty

en ole visertänyt, et ole visertänyt, ei ole visertänyt, emme ole visertäneet, ette ole visertäneet, eivät ole visertäneet, ei ole viserretty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin visertänyt, olit visertänyt, oli visertänyt, olimme visertäneet, olitte visertäneet, olivat visertäneet, oli viserretty

en ollut visertänyt, et ollut visertänyt, ei ollut visertänyt, emme olleet visertäneet, ette olleet visertäneet, eivät olleet visertäneet, ei ollut viserretty

PREZENT IMPERATIV

-, viserrä, visertäköön, visertäkäämme, visertäkää, visertäkööt, viserrettäköön

-, älä viserrä, älköön visertäkö, älkäämme visertäkö, älkää visertäkö, älkööt visertäkö, älköön viserrettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon visertänyt, -, -, olkoot visertäneet, olkoon viserretty

-, -, älköön olko visertänyt, -, -, älkööt olko visertäneet, älköön olko viserretty

PREZENT CONDIȚIONAL

visertäisin, visertäisit, visertäisi, visertäisimme, visertäisitte, visertäisivät, viserrettäisiin

en visertäisi, et visertäisi, ei visertäisi, emme visertäisi, ette visertäisi, eivät visertäisi, ei viserrettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin visertänyt, olisit visertänyt, olisi visertänyt, olisimme visertäneet, olisitte visertäneet, olisivat visertäneet, oltaisiin viserretty

en olisi visertänyt, et olisi visertänyt, ei olisi visertänyt, emme olisi visertäneet, ette olisi visertäneet, eivät olisi visertäneet, ei olisi viserretty

PREZENT POTENȚIAL

visertänen, visertänet, visertänee, visertänemme, visertänette, visertänevät, viserrettäneen

en visertäne, et visertäne, ei visertäne, emme visertäne, ette visertäne, eivät visertäne, ei viserrettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen visertänyt, lienet visertänyt, lienee visertänyt, lienemme visertäneet, lienette visertäneet, lienevät visertäneet, lienee viserretty

en liene visertänyt, et liene visertänyt, ei liene visertänyt, emme liene visertäneet, ette liene visertäneet, eivät liene visertäneet, ei liene viserretty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: visertää    FORMA LUNGĂ: visertääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: visertäessä   INSTRUCTIV: visertäen  INESIV PASIV: viserrettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: visertämään   INESIV: visertämässä  ELATIV: visertämästä

ADESIV: visertämällä  ABESIV: visertämättä  INSTRUCTIV: visertämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: visertäminen   PARTITIV: visertäminen

INFINITIVUL CINCI: visertämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: visertävä  (gen. visertävän)   PASIV: viserrettävä   (gen. viserrettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: visertänyt                     PASIV: viserretty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: visertäjä (pl.gen. visertäjien)  ADJECTIV NEGATIV: visertämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): viserrys

 

 

ymmärtää 11 (6)

PREZENT INDICATIV

ymmärrän, ymmärrät, ymmärtää, ymmärrämme, ymmärrätte, ymmärtävät, ymmärretään

en ymmärrä, et ymmärrä, ei ymmärrä, emme ymmärrä, ette ymmärrä, eivät ymmärrä, ei ymmärretä

IMPERFECT INDICATIV

ymmärsin, ymmärsit, ymmärsi, ymmärsimme, ymmärsitte, ymmärsivät, ymmärrettiin

en ymmärtänyt, et ymmärtänyt, ei ymmärtänyt, emme ymmärtäneet, ette ymmärtäneet, eivät ymmärtäneet, ei ymmärretty

PERFECT INDICATIV

olen ymmärtänyt, olet ymmärtänyt, on ymmärtänyt, olemme ymmärtäneet, olette ymmärtäneet, ovat ymmärtäneet, on ymmärretty

en ole ymmärtänyt, et ole ymmärtänyt, ei ole ymmärtänyt, emme ole ymmärtäneet, ette ole ymmärtäneet, eivät ole ymmärtäneet, ei ole ymmärretty

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin ymmärtänyt, olit ymmärtänyt, oli ymmärtänyt, olimme ymmärtäneet, olitte ymmärtäneet, olivat ymmärtäneet, oli ymmärretty

en ollut ymmärtänyt, et ollut ymmärtänyt, ei ollut ymmärtänyt, emme olleet ymmärtäneet, ette olleet ymmärtäneet, eivät olleet ymmärtäneet, ei ollut ymmärretty

PREZENT IMPERATIV

-, ymmärrä, ymmärtäköön, ymmärtäkäämme, ymmärtäkää, ymmärtäkööt, ymmärrettäköön

-, älä ymmärrä, älköön ymmärtäkö, älkäämme ymmärtäkö, älkää ymmärtäkö, älkööt ymmärtäkö, älköön ymmärrettäkö

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon ymmärtänyt, -, -, olkoot ymmärtäneet, olkoon ymmärretty

-, -, älköön olko ymmärtänyt, -, -, älkööt olko ymmärtäneet, älköön olko ymmärretty

PREZENT CONDIȚIONAL

ymmärtäisin, ymmärtäisit, ymmärtäisi, ymmärtäisimme, ymmärtäisitte, ymmärtäisivät, ymmärrettäisiin

en ymmärtäisi, et ymmärtäisi, ei ymmärtäisi, emme ymmärtäisi, ette ymmärtäisi, eivät ymmärtäisi, ei ymmärrettäisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin ymmärtänyt, olisit ymmärtänyt, olisi ymmärtänyt, olisimme ymmärtäneet, olisitte ymmärtäneet, olisivat ymmärtäneet, oltaisiin ymmärretty

en olisi ymmärtänyt, et olisi ymmärtänyt, ei olisi ymmärtänyt, emme olisi ymmärtäneet, ette olisi ymmärtäneet, eivät olisi ymmärtäneet, ei olisi ymmärretty

PREZENT POTENȚIAL

ymmärtänen, ymmärtänet, ymmärtänee, ymmärtänemme, ymmärtänette, ymmärtänevät, ymmärrettäneen

en ymmärtäne, et ymmärtäne, ei ymmärtäne, emme ymmärtäne, ette ymmärtäne, eivät ymmärtäne, ei ymmärrettäne

PERFECT POTENȚIAL

lienen ymmärtänyt, lienet ymmärtänyt, lienee ymmärtänyt, lienemme ymmärtäneet, lienette ymmärtäneet, lienevät ymmärtäneet, lienee ymmärretty

en liene ymmärtänyt, et liene ymmärtänyt, ei liene ymmärtänyt, emme liene ymmärtäneet, ette liene ymmärtäneet, eivät liene ymmärtäneet, ei liene ymmärretty

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: ymmärtää    FORMA LUNGĂ: ymmärtääkseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: ymmärtäessä   INSTRUCTIV: ymmärtäen  INESIV PASIV: ymmärrettäessä

INFINITIVUL TREI

ILATIV: ymmärtämään   INESIV: ymmärtämässä  ELATIV: ymmärtämästä

ADESIV: ymmärtämällä  ABESIV: ymmärtämättä  INSTRUCTIV: ymmärtämän

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: ymmärtäminen   PARTITIV: ymmärtäminen

INFINITIVUL CINCI: ymmärtämäisilläni

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: ymmärtävä  (gen. ymmärtävän)   PASIV: ymmärrettävä   (gen. ymmärrettävän)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: ymmärtänyt                     PASIV: ymmärretty

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: ymmärtäjä (pl.gen. ymmärtäjien)  ADJECTIV NEGATIV: ymmärtämätön

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): ymmärrys

 

 

sortaa 12 (7)

PREZENT INDICATIV

sorran, sorrat, sortaa, sorramme, sorratte, sortavat, sorretaan

en sorra, et sorra, ei sorra, emme sorra, ette sorra, eivät sorra, ei sorreta

IMPERFECT INDICATIV

sorrin, sorrit, sorti, sorrimme, sorritte, sortivat, sorrettiin

en sortanut, et sortanut, ei sortanut, emme sortaneet, ette sortaneet, eivät sortaneet, ei sorrettu

PERFECT INDICATIV

olen sortanut, olet sortanut, on sortanut, olemme sortaneet, olette sortaneet, ovat sortaneet, on sorrettu

en ole sortanut, et ole sortanut, ei ole sortanut, emme ole sortaneet, ette ole sortaneet, eivät ole sortaneet, ei ole sorrettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin sortanut, olit sortanut, oli sortanut, olimme sortaneet, olitte sortaneet, olivat sortaneet, oli sorrettu

en ollut sortanut, et ollut sortanut, ei ollut sortanut, emme olleet sortaneet, ette olleet sortaneet, eivät olleet sortaneet, ei ollut sorrettu

PREZENT IMPERATIV

-, sorra, sortakoon, sortakaamme, sortakaa, sortakoot, sorrettakoon

-, älä sorra, älköön sortako, älkäämme sortako, älkää sortako, älkööt sortako, älköön sorrettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon sortanut, -, -, olkoot sortaneet, olkoon sorrettu

-, -, älköön olko sortanut, -, -, älkööt olko sortaneet, älköön olko sorrettu

PREZENT CONDIȚIONAL

sortaisin, sortaisit, sortaisi, sortaisimme, sortaisitte, sortaisivat, sorrettaisiin

en sortaisi, et sortaisi, ei sortaisi, emme sortaisi, ette sortaisi, eivät sortaisi, ei sorrettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin sortanut, olisit sortanut, olisi sortanut, olisimme sortaneet, olisitte sortaneet, olisivat sortaneet, oltaisiin sorrettu

en olisi sortanut, et olisi sortanut, ei olisi sortanut, emme olisi sortaneet, ette olisi sortaneet, eivät olisi sortaneet, ei olisi sorrettu

PREZENT POTENȚIAL

sortanen, sortanet, sortanee, sortanemme, sortanette, sortanevat, sorrettaneen

en sortane, et sortane, ei sortane, emme sortane, ette sortane, eivät sortane, ei sorrettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen sortanut, lienet sortanut, lienee sortanut, lienemme sortaneet, lienette sortaneet, lienevät sortaneet, lienee sorrettu

en liene sortanut, et liene sortanut, ei liene sortanut, emme liene sortaneet, ette liene sortaneet, eivät liene sortaneet, ei liene sorrettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: sortaa    FORMA LUNGĂ: sortaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: sortaessa   INSTRUCTIV: sortaen  INESIV PASIV: sorrettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: sortamaan   INESIV: sortamassa  ELATIV: sortamasta

ADESIV: sortamalla  ABESIV: sortamatta  INSTRUCTIV: sortaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: sortaminen   PARTITIV: sortaminen

INFINITIVUL CINCI: sortamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: sortava  (gen. sortavan)   PASIV: sorrettava   (gen. sorrettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: sortanut                   PASIV: sorrettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: sortaja (pl.gen. sortajien)  ADJECTIV NEGATIV: sortamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): sorto

 

 

alentaa 13 (8)

PREZENT INDICATIV

alennan, alennat, alentaa, alennamme, alennatte, alentavat, alennetaan

en alenna, et alenna, ei alenna, emme alenna, ette alenna, eivät alenna, ei alenneta

IMPERFECT INDICATIV

alensin, alensit, alensi, alensimme, alensitte, alensivat, alennettiin

en alentanut, et alentanut, ei alentanut, emme alentaneet, ette alentaneet, eivät alentaneet, ei alennettu

PERFECT INDICATIV

olen alentanut, olet alentanut, on alentanut, olemme alentaneet, olette alentaneet, ovat alentaneet, on alennettu

en ole alentanut, et ole alentanut, ei ole alentanut, emme ole alentaneet, ette ole alentaneet, eivät ole alentaneet, ei ole alennettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin alentanut, olit alentanut, oli alentanut, olimme alentaneet, olitte alentaneet, olivat alentaneet, oli alennettu

en ollut alentanut, et ollut alentanut, ei ollut alentanut, emme olleet alentaneet, ette olleet alentaneet, eivät olleet alentaneet, ei ollut alennettu

PREZENT IMPERATIV

-, alenna, alentakoon, alentakaamme, alentakaa, alentakoot, alennettakoon

-, älä alenna, älköön alentako, älkäämme alentako, älkää alentako, älkööt alentako, älköön alennettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon alentanut, -, -, olkoot alentaneet, olkoon alennettu

-, -, älköön olko alentanut, -, -, älkööt olko alentaneet, älköön olko alennettu

PREZENT CONDIȚIONAL

alentaisin, alentaisit, alentaisi, alentaisimme, alentaisitte, alentaisivat, alennettaisiin

en alentaisi, et alentaisi, ei alentaisi, emme alentaisi, ette alentaisi, eivät alentaisi, ei alennettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin alentanut, olisit alentanut, olisi alentanut, olisimme alentaneet, olisitte alentaneet, olisivat alentaneet, oltaisiin alennettu

en olisi alentanut, et olisi alentanut, ei olisi alentanut, emme olisi alentaneet, ette olisi alentaneet, eivät olisi alentaneet, ei olisi alennettu

PREZENT POTENȚIAL

alentanen, alentanet, alentanee, alentanemme, alentanette, alentanevat, alennettaneen

en alentane, et alentane, ei alentane, emme alentane, ette alentane, eivät alentane, ei alennettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen alentanut, lienet alentanut, lienee alentanut, lienemme alentaneet, lienette alentaneet, lienevät alentaneet, lienee alennettu

en liene alentanut, et liene alentanut, ei liene alentanut, emme liene alentaneet, ette liene alentaneet, eivät liene alentaneet, ei liene alennettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: alentaa    FORMA LUNGĂ: alentaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: alentaessa   INSTRUCTIV: alentaen  INESIV PASIV: alennettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: alentamaan   INESIV: alentamassa  ELATIV: alentamasta

ADESIV: alentamalla  ABESIV: alentamatta  INSTRUCTIV: alentaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: alentaminen   PARTITIV: alentaminen

INFINITIVUL CINCI: alentamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: alentava  (gen. alentavan)   PASIV: alennettava   (gen. alennettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: alentanut                    PASIV: alennettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: alentaja (pl.gen. alentajien)  ADJECTIV NEGATIV: alentamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): alennus

 

 

ammentaa 13 (8)

PREZENT INDICATIV

ammennan, ammennat, ammentaa, ammennamme, ammennatte, ammentavat, ammennetaan

en ammenna, et ammenna, ei ammenna, emme ammenna, ette ammenna, eivät ammenna, ei ammenneta

IMPERFECT INDICATIV

ammensin, ammensit, ammensi, ammensimme, ammensitte, ammensivat, ammennettiin

en ammentanut, et ammentanut, ei ammentanut, emme ammentaneet, ette ammentaneet, eivät ammentaneet, ei ammennettu

PERFECT INDICATIV

olen ammentanut, olet ammentanut, on ammentanut, olemme ammentaneet, olette ammentaneet, ovat ammentaneet, on ammennettu

en ole ammentanut, et ole ammentanut, ei ole ammentanut, emme ole ammentaneet, ette ole ammentaneet, eivät ole ammentaneet, ei ole ammennettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin ammentanut, olit ammentanut, oli ammentanut, olimme ammentaneet, olitte ammentaneet, olivat ammentaneet, oli ammennettu

en ollut ammentanut, et ollut ammentanut, ei ollut ammentanut, emme olleet ammentaneet, ette olleet ammentaneet, eivät olleet ammentaneet, ei ollut ammennettu

PREZENT IMPERATIV

-, ammenna, ammentakoon, ammentakaamme, ammentakaa, ammentakoot, ammennettakoon

-, älä ammenna, älköön ammentako, älkäämme ammentako, älkää ammentako, älkööt ammentako, älköön ammennettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon ammentanut, -, -, olkoot ammentaneet, olkoon ammennettu

-, -, älköön olko ammentanut, -, -, älkööt olko ammentaneet, älköön olko ammennettu

PREZENT CONDIȚIONAL

ammentaisin, ammentaisit, ammentaisi, ammentaisimme, ammentaisitte, ammentaisivat, ammennettaisiin

en ammentaisi, et ammentaisi, ei ammentaisi, emme ammentaisi, ette ammentaisi, eivät ammentaisi, ei ammennettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin ammentanut, olisit ammentanut, olisi ammentanut, olisimme ammentaneet, olisitte ammentaneet, olisivat ammentaneet, oltaisiin ammennettu

en olisi ammentanut, et olisi ammentanut, ei olisi ammentanut, emme olisi ammentaneet, ette olisi ammentaneet, eivät olisi ammentaneet, ei olisi ammennettu

PREZENT POTENȚIAL

ammentanen, ammentanet, ammentanee, ammentanemme, ammentanette, ammentanevat, ammennettaneen

en ammentane, et ammentane, ei ammentane, emme ammentane, ette ammentane, eivät ammentane, ei ammennettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen ammentanut, lienet ammentanut, lienee ammentanut, lienemme ammentaneet, lienette ammentaneet, lienevät ammentaneet, lienee ammennettu

en liene ammentanut, et liene ammentanut, ei liene ammentanut, emme liene ammentaneet, ette liene ammentaneet, eivät liene ammentaneet, ei liene ammennettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: ammentaa    FORMA LUNGĂ: ammentaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: ammentaessa   INSTRUCTIV: ammentaen  INESIV PASIV: ammennettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: ammentamaan   INESIV: ammentamassa  ELATIV: ammentamasta

ADESIV: ammentamalla  ABESIV: ammentamatta  INSTRUCTIV: ammentaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: ammentaminen   PARTITIV: ammentaminen

INFINITIVUL CINCI: ammentamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: ammentava  (gen. ammentavan)   PASIV: ammennettava   (gen. ammennettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: ammentanut                     PASIV: ammennettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: ammentaja (pl.gen. ammentajien)  ADJECTIV NEGATIV: ammentamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): ammennus

 

 

asentaa 13 (8)

PREZENT INDICATIV

asennan, asennat, asentaa, asennamme, asennatte, asentavat, asennetaan

en asenna, et asenna, ei asenna, emme asenna, ette asenna, eivät asenna, ei asenneta

IMPERFECT INDICATIV

asensin, asensit, asensi, asensimme, asensitte, asensivat, asennettiin

en asentanut, et asentanut, ei asentanut, emme asentaneet, ette asentaneet, eivät asentaneet, ei asennettu

PERFECT INDICATIV

olen asentanut, olet asentanut, on asentanut, olemme asentaneet, olette asentaneet, ovat asentaneet, on asennettu

en ole asentanut, et ole asentanut, ei ole asentanut, emme ole asentaneet, ette ole asentaneet, eivät ole asentaneet, ei ole asennettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin asentanut, olit asentanut, oli asentanut, olimme asentaneet, olitte asentaneet, olivat asentaneet, oli asennettu

en ollut asentanut, et ollut asentanut, ei ollut asentanut, emme olleet asentaneet, ette olleet asentaneet, eivät olleet asentaneet, ei ollut asennettu

PREZENT IMPERATIV

-, asenna, asentakoon, asentakaamme, asentakaa, asentakoot, asennettakoon

-, älä asenna, älköön asentako, älkäämme asentako, älkää asentako, älkööt asentako, älköön asennettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon asentanut, -, -, olkoot asentaneet, olkoon asennettu

-, -, älköön olko asentanut, -, -, älkööt olko asentaneet, älköön olko asennettu

PREZENT CONDIȚIONAL

asentaisin, asentaisit, asentaisi, asentaisimme, asentaisitte, asentaisivat, asennettaisiin

en asentaisi, et asentaisi, ei asentaisi, emme asentaisi, ette asentaisi, eivät asentaisi, ei asennettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin asentanut, olisit asentanut, olisi asentanut, olisimme asentaneet, olisitte asentaneet, olisivat asentaneet, oltaisiin asennettu

en olisi asentanut, et olisi asentanut, ei olisi asentanut, emme olisi asentaneet, ette olisi asentaneet, eivät olisi asentaneet, ei olisi asennettu

PREZENT POTENȚIAL

asentanen, asentanet, asentanee, asentanemme, asentanette, asentanevat, asennettaneen

en asentane, et asentane, ei asentane, emme asentane, ette asentane, eivät asentane, ei asennettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen asentanut, lienet asentanut, lienee asentanut, lienemme asentaneet, lienette asentaneet, lienevät asentaneet, lienee asennettu

en liene asentanut, et liene asentanut, ei liene asentanut, emme liene asentaneet, ette liene asentaneet, eivät liene asentaneet, ei liene asennettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: asentaa    FORMA LUNGĂ: asentaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: asentaessa   INSTRUCTIV: asentaen  INESIV PASIV: asennettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: asentamaan   INESIV: asentamassa  ELATIV: asentamasta

ADESIV: asentamalla  ABESIV: asentamatta  INSTRUCTIV: asentaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: asentaminen   PARTITIV: asentaminen

INFINITIVUL CINCI: asentamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: asentava  (gen. asentavan)   PASIV: asennettava   (gen. asennettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: asentanut                    PASIV: asennettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: asentaja (pl.gen. asentajien)  ADJECTIV NEGATIV: asentamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): asennus

 

 

esikuumentaa 13 (8)

PREZENT INDICATIV

esikuumennan, esikuumennat, esikuumentaa, esikuumennamme, esikuumennatte, esikuumentavat, esikuumennetaan

en esikuumenna, et esikuumenna, ei esikuumenna, emme esikuumenna, ette esikuumenna, eivät esikuumenna, ei esikuumenneta

IMPERFECT INDICATIV

esikuumensin, esikuumensit, esikuumensi, esikuumensimme, esikuumensitte, esikuumensivat, esikuumennettiin

en esikuumentanut, et esikuumentanut, ei esikuumentanut, emme esikuumentaneet, ette esikuumentaneet, eivät esikuumentaneet, ei esikuumennettu

PERFECT INDICATIV

olen esikuumentanut, olet esikuumentanut, on esikuumentanut, olemme esikuumentaneet, olette esikuumentaneet, ovat esikuumentaneet, on esikuumennettu

en ole esikuumentanut, et ole esikuumentanut, ei ole esikuumentanut, emme ole esikuumentaneet, ette ole esikuumentaneet, eivät ole esikuumentaneet, ei ole esikuumennettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin esikuumentanut, olit esikuumentanut, oli esikuumentanut, olimme esikuumentaneet, olitte esikuumentaneet, olivat esikuumentaneet, oli esikuumennettu

en ollut esikuumentanut, et ollut esikuumentanut, ei ollut esikuumentanut, emme olleet esikuumentaneet, ette olleet esikuumentaneet, eivät olleet esikuumentaneet, ei ollut esikuumennettu

PREZENT IMPERATIV

-, esikuumenna, esikuumentakoon, esikuumentakaamme, esikuumentakaa, esikuumentakoot, esikuumennettakoon

-, älä esikuumenna, älköön esikuumentako, älkäämme esikuumentako, älkää esikuumentako, älkööt esikuumentako, älköön esikuumennettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon esikuumentanut, -, -, olkoot esikuumentaneet, olkoon esikuumennettu

-, -, älköön olko esikuumentanut, -, -, älkööt olko esikuumentaneet, älköön olko esikuumennettu

PREZENT CONDIȚIONAL

esikuumentaisin, esikuumentaisit, esikuumentaisi, esikuumentaisimme, esikuumentaisitte, esikuumentaisivat, esikuumennettaisiin

en esikuumentaisi, et esikuumentaisi, ei esikuumentaisi, emme esikuumentaisi, ette esikuumentaisi, eivät esikuumentaisi, ei esikuumennettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin esikuumentanut, olisit esikuumentanut, olisi esikuumentanut, olisimme esikuumentaneet, olisitte esikuumentaneet, olisivat esikuumentaneet, oltaisiin esikuumennettu

en olisi esikuumentanut, et olisi esikuumentanut, ei olisi esikuumentanut, emme olisi esikuumentaneet, ette olisi esikuumentaneet, eivät olisi esikuumentaneet, ei olisi esikuumennettu

PREZENT POTENȚIAL

esikuumentanen, esikuumentanet, esikuumentanee, esikuumentanemme, esikuumentanette, esikuumentanevat, esikuumennettaneen

en esikuumentane, et esikuumentane, ei esikuumentane, emme esikuumentane, ette esikuumentane, eivät esikuumentane, ei esikuumennettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen esikuumentanut, lienet esikuumentanut, lienee esikuumentanut, lienemme esikuumentaneet, lienette esikuumentaneet, lienevät esikuumentaneet, lienee esikuumennettu

en liene esikuumentanut, et liene esikuumentanut, ei liene esikuumentanut, emme liene esikuumentaneet, ette liene esikuumentaneet, eivät liene esikuumentaneet, ei liene esikuumennettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: esikuumentaa    FORMA LUNGĂ: esikuumentaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: esikuumentaessa   INSTRUCTIV: esikuumentaen  INESIV PASIV: esikuumennettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: esikuumentamaan   INESIV: esikuumentamassa  ELATIV: esikuumentamasta

ADESIV: esikuumentamalla  ABESIV: esikuumentamatta  INSTRUCTIV: esikuumentaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: esikuumentaminen   PARTITIV: esikuumentaminen

INFINITIVUL CINCI: esikuumentamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: esikuumentava  (gen. esikuumentavan)   PASIV: esikuumennettava   (gen. esikuumennettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: esikuumentanut                         PASIV: esikuumennettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: esikuumentaja (pl.gen. esikuumentajien)  ADJECTIV NEGATIV: esikuumentamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): esikuumennus

 

 

haalentaa 13 (8)

PREZENT INDICATIV

haalennan, haalennat, haalentaa, haalennamme, haalennatte, haalentavat, haalennetaan

en haalenna, et haalenna, ei haalenna, emme haalenna, ette haalenna, eivät haalenna, ei haalenneta

IMPERFECT INDICATIV

haalensin, haalensit, haalensi, haalensimme, haalensitte, haalensivat, haalennettiin

en haalentanut, et haalentanut, ei haalentanut, emme haalentaneet, ette haalentaneet, eivät haalentaneet, ei haalennettu

PERFECT INDICATIV

olen haalentanut, olet haalentanut, on haalentanut, olemme haalentaneet, olette haalentaneet, ovat haalentaneet, on haalennettu

en ole haalentanut, et ole haalentanut, ei ole haalentanut, emme ole haalentaneet, ette ole haalentaneet, eivät ole haalentaneet, ei ole haalennettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin haalentanut, olit haalentanut, oli haalentanut, olimme haalentaneet, olitte haalentaneet, olivat haalentaneet, oli haalennettu

en ollut haalentanut, et ollut haalentanut, ei ollut haalentanut, emme olleet haalentaneet, ette olleet haalentaneet, eivät olleet haalentaneet, ei ollut haalennettu

PREZENT IMPERATIV

-, haalenna, haalentakoon, haalentakaamme, haalentakaa, haalentakoot, haalennettakoon

-, älä haalenna, älköön haalentako, älkäämme haalentako, älkää haalentako, älkööt haalentako, älköön haalennettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon haalentanut, -, -, olkoot haalentaneet, olkoon haalennettu

-, -, älköön olko haalentanut, -, -, älkööt olko haalentaneet, älköön olko haalennettu

PREZENT CONDIȚIONAL

haalentaisin, haalentaisit, haalentaisi, haalentaisimme, haalentaisitte, haalentaisivat, haalennettaisiin

en haalentaisi, et haalentaisi, ei haalentaisi, emme haalentaisi, ette haalentaisi, eivät haalentaisi, ei haalennettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin haalentanut, olisit haalentanut, olisi haalentanut, olisimme haalentaneet, olisitte haalentaneet, olisivat haalentaneet, oltaisiin haalennettu

en olisi haalentanut, et olisi haalentanut, ei olisi haalentanut, emme olisi haalentaneet, ette olisi haalentaneet, eivät olisi haalentaneet, ei olisi haalennettu

PREZENT POTENȚIAL

haalentanen, haalentanet, haalentanee, haalentanemme, haalentanette, haalentanevat, haalennettaneen

en haalentane, et haalentane, ei haalentane, emme haalentane, ette haalentane, eivät haalentane, ei haalennettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen haalentanut, lienet haalentanut, lienee haalentanut, lienemme haalentaneet, lienette haalentaneet, lienevät haalentaneet, lienee haalennettu

en liene haalentanut, et liene haalentanut, ei liene haalentanut, emme liene haalentaneet, ette liene haalentaneet, eivät liene haalentaneet, ei liene haalennettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: haalentaa    FORMA LUNGĂ: haalentaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: haalentaessa   INSTRUCTIV: haalentaen  INESIV PASIV: haalennettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: haalentamaan   INESIV: haalentamassa  ELATIV: haalentamasta

ADESIV: haalentamalla  ABESIV: haalentamatta  INSTRUCTIV: haalentaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: haalentaminen   PARTITIV: haalentaminen

INFINITIVUL CINCI: haalentamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: haalentava  (gen. haalentavan)   PASIV: haalennettava   (gen. haalennettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: haalentanut                      PASIV: haalennettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: haalentaja (pl.gen. haalentajien)  ADJECTIV NEGATIV: haalentamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): haalennus

 

 

halventaa 13 (8)

PREZENT INDICATIV

halvennan, halvennat, halventaa, halvennamme, halvennatte, halventavat, halvennetaan

en halvenna, et halvenna, ei halvenna, emme halvenna, ette halvenna, eivät halvenna, ei halvenneta

IMPERFECT INDICATIV

halvensin, halvensit, halvensi, halvensimme, halvensitte, halvensivat, halvennettiin

en halventanut, et halventanut, ei halventanut, emme halventaneet, ette halventaneet, eivät halventaneet, ei halvennettu

PERFECT INDICATIV

olen halventanut, olet halventanut, on halventanut, olemme halventaneet, olette halventaneet, ovat halventaneet, on halvennettu

en ole halventanut, et ole halventanut, ei ole halventanut, emme ole halventaneet, ette ole halventaneet, eivät ole halventaneet, ei ole halvennettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin halventanut, olit halventanut, oli halventanut, olimme halventaneet, olitte halventaneet, olivat halventaneet, oli halvennettu

en ollut halventanut, et ollut halventanut, ei ollut halventanut, emme olleet halventaneet, ette olleet halventaneet, eivät olleet halventaneet, ei ollut halvennettu

PREZENT IMPERATIV

-, halvenna, halventakoon, halventakaamme, halventakaa, halventakoot, halvennettakoon

-, älä halvenna, älköön halventako, älkäämme halventako, älkää halventako, älkööt halventako, älköön halvennettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon halventanut, -, -, olkoot halventaneet, olkoon halvennettu

-, -, älköön olko halventanut, -, -, älkööt olko halventaneet, älköön olko halvennettu

PREZENT CONDIȚIONAL

halventaisin, halventaisit, halventaisi, halventaisimme, halventaisitte, halventaisivat, halvennettaisiin

en halventaisi, et halventaisi, ei halventaisi, emme halventaisi, ette halventaisi, eivät halventaisi, ei halvennettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin halventanut, olisit halventanut, olisi halventanut, olisimme halventaneet, olisitte halventaneet, olisivat halventaneet, oltaisiin halvennettu

en olisi halventanut, et olisi halventanut, ei olisi halventanut, emme olisi halventaneet, ette olisi halventaneet, eivät olisi halventaneet, ei olisi halvennettu

PREZENT POTENȚIAL

halventanen, halventanet, halventanee, halventanemme, halventanette, halventanevat, halvennettaneen

en halventane, et halventane, ei halventane, emme halventane, ette halventane, eivät halventane, ei halvennettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen halventanut, lienet halventanut, lienee halventanut, lienemme halventaneet, lienette halventaneet, lienevät halventaneet, lienee halvennettu

en liene halventanut, et liene halventanut, ei liene halventanut, emme liene halventaneet, ette liene halventaneet, eivät liene halventaneet, ei liene halvennettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: halventaa    FORMA LUNGĂ: halventaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: halventaessa   INSTRUCTIV: halventaen  INESIV PASIV: halvennettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: halventamaan   INESIV: halventamassa  ELATIV: halventamasta

ADESIV: halventamalla  ABESIV: halventamatta  INSTRUCTIV: halventaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: halventaminen   PARTITIV: halventaminen

INFINITIVUL CINCI: halventamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: halventava  (gen. halventavan)   PASIV: halvennettava   (gen. halvennettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: halventanut                      PASIV: halvennettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: halventaja (pl.gen. halventajien)  ADJECTIV NEGATIV: halventamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): halvennus

 

 

harventaa 13 (8)

PREZENT INDICATIV

harvennan, harvennat, harventaa, harvennamme, harvennatte, harventavat, harvennetaan

en harvenna, et harvenna, ei harvenna, emme harvenna, ette harvenna, eivät harvenna, ei harvenneta

IMPERFECT INDICATIV

harvensin, harvensit, harvensi, harvensimme, harvensitte, harvensivat, harvennettiin

en harventanut, et harventanut, ei harventanut, emme harventaneet, ette harventaneet, eivät harventaneet, ei harvennettu

PERFECT INDICATIV

olen harventanut, olet harventanut, on harventanut, olemme harventaneet, olette harventaneet, ovat harventaneet, on harvennettu

en ole harventanut, et ole harventanut, ei ole harventanut, emme ole harventaneet, ette ole harventaneet, eivät ole harventaneet, ei ole harvennettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin harventanut, olit harventanut, oli harventanut, olimme harventaneet, olitte harventaneet, olivat harventaneet, oli harvennettu

en ollut harventanut, et ollut harventanut, ei ollut harventanut, emme olleet harventaneet, ette olleet harventaneet, eivät olleet harventaneet, ei ollut harvennettu

PREZENT IMPERATIV

-, harvenna, harventakoon, harventakaamme, harventakaa, harventakoot, harvennettakoon

-, älä harvenna, älköön harventako, älkäämme harventako, älkää harventako, älkööt harventako, älköön harvennettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon harventanut, -, -, olkoot harventaneet, olkoon harvennettu

-, -, älköön olko harventanut, -, -, älkööt olko harventaneet, älköön olko harvennettu

PREZENT CONDIȚIONAL

harventaisin, harventaisit, harventaisi, harventaisimme, harventaisitte, harventaisivat, harvennettaisiin

en harventaisi, et harventaisi, ei harventaisi, emme harventaisi, ette harventaisi, eivät harventaisi, ei harvennettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin harventanut, olisit harventanut, olisi harventanut, olisimme harventaneet, olisitte harventaneet, olisivat harventaneet, oltaisiin harvennettu

en olisi harventanut, et olisi harventanut, ei olisi harventanut, emme olisi harventaneet, ette olisi harventaneet, eivät olisi harventaneet, ei olisi harvennettu

PREZENT POTENȚIAL

harventanen, harventanet, harventanee, harventanemme, harventanette, harventanevat, harvennettaneen

en harventane, et harventane, ei harventane, emme harventane, ette harventane, eivät harventane, ei harvennettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen harventanut, lienet harventanut, lienee harventanut, lienemme harventaneet, lienette harventaneet, lienevät harventaneet, lienee harvennettu

en liene harventanut, et liene harventanut, ei liene harventanut, emme liene harventaneet, ette liene harventaneet, eivät liene harventaneet, ei liene harvennettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: harventaa    FORMA LUNGĂ: harventaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: harventaessa   INSTRUCTIV: harventaen  INESIV PASIV: harvennettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: harventamaan   INESIV: harventamassa  ELATIV: harventamasta

ADESIV: harventamalla  ABESIV: harventamatta  INSTRUCTIV: harventaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: harventaminen   PARTITIV: harventaminen

INFINITIVUL CINCI: harventamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: harventava  (gen. harventavan)   PASIV: harvennettava   (gen. harvennettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: harventanut                      PASIV: harvennettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: harventaja (pl.gen. harventajien)  ADJECTIV NEGATIV: harventamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): harvennus

 

 

hienontaa 13 (8)

PREZENT INDICATIV

hienonnan, hienonnat, hienontaa, hienonnamme, hienonnatte, hienontavat, hienonnetaan

en hienonna, et hienonna, ei hienonna, emme hienonna, ette hienonna, eivät hienonna, ei hienonneta

IMPERFECT INDICATIV

hienonsin, hienonsit, hienonsi, hienonsimme, hienonsitte, hienonsivat, hienonnettiin

en hienontanut, et hienontanut, ei hienontanut, emme hienontaneet, ette hienontaneet, eivät hienontaneet, ei hienonnettu

PERFECT INDICATIV

olen hienontanut, olet hienontanut, on hienontanut, olemme hienontaneet, olette hienontaneet, ovat hienontaneet, on hienonnettu

en ole hienontanut, et ole hienontanut, ei ole hienontanut, emme ole hienontaneet, ette ole hienontaneet, eivät ole hienontaneet, ei ole hienonnettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hienontanut, olit hienontanut, oli hienontanut, olimme hienontaneet, olitte hienontaneet, olivat hienontaneet, oli hienonnettu

en ollut hienontanut, et ollut hienontanut, ei ollut hienontanut, emme olleet hienontaneet, ette olleet hienontaneet, eivät olleet hienontaneet, ei ollut hienonnettu

PREZENT IMPERATIV

-, hienonna, hienontakoon, hienontakaamme, hienontakaa, hienontakoot, hienonnettakoon

-, älä hienonna, älköön hienontako, älkäämme hienontako, älkää hienontako, älkööt hienontako, älköön hienonnettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hienontanut, -, -, olkoot hienontaneet, olkoon hienonnettu

-, -, älköön olko hienontanut, -, -, älkööt olko hienontaneet, älköön olko hienonnettu

PREZENT CONDIȚIONAL

hienontaisin, hienontaisit, hienontaisi, hienontaisimme, hienontaisitte, hienontaisivat, hienonnettaisiin

en hienontaisi, et hienontaisi, ei hienontaisi, emme hienontaisi, ette hienontaisi, eivät hienontaisi, ei hienonnettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hienontanut, olisit hienontanut, olisi hienontanut, olisimme hienontaneet, olisitte hienontaneet, olisivat hienontaneet, oltaisiin hienonnettu

en olisi hienontanut, et olisi hienontanut, ei olisi hienontanut, emme olisi hienontaneet, ette olisi hienontaneet, eivät olisi hienontaneet, ei olisi hienonnettu

PREZENT POTENȚIAL

hienontanen, hienontanet, hienontanee, hienontanemme, hienontanette, hienontanevat, hienonnettaneen

en hienontane, et hienontane, ei hienontane, emme hienontane, ette hienontane, eivät hienontane, ei hienonnettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen hienontanut, lienet hienontanut, lienee hienontanut, lienemme hienontaneet, lienette hienontaneet, lienevät hienontaneet, lienee hienonnettu

en liene hienontanut, et liene hienontanut, ei liene hienontanut, emme liene hienontaneet, ette liene hienontaneet, eivät liene hienontaneet, ei liene hienonnettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hienontaa    FORMA LUNGĂ: hienontaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hienontaessa   INSTRUCTIV: hienontaen  INESIV PASIV: hienonnettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hienontamaan   INESIV: hienontamassa  ELATIV: hienontamasta

ADESIV: hienontamalla  ABESIV: hienontamatta  INSTRUCTIV: hienontaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hienontaminen   PARTITIV: hienontaminen

INFINITIVUL CINCI: hienontamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hienontava  (gen. hienontavan)   PASIV: hienonnettava   (gen. hienonnettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hienontanut                      PASIV: hienonnettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hienontaja (pl.gen. hienontajien)  ADJECTIV NEGATIV: hienontamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hienonnus

 

 

hoikentaa 13 (8)

PREZENT INDICATIV

hoikennan, hoikennat, hoikentaa, hoikennamme, hoikennatte, hoikentavat, hoikennetaan

en hoikenna, et hoikenna, ei hoikenna, emme hoikenna, ette hoikenna, eivät hoikenna, ei hoikenneta

IMPERFECT INDICATIV

hoikensin, hoikensit, hoikensi, hoikensimme, hoikensitte, hoikensivat, hoikennettiin

en hoikentanut, et hoikentanut, ei hoikentanut, emme hoikentaneet, ette hoikentaneet, eivät hoikentaneet, ei hoikennettu

PERFECT INDICATIV

olen hoikentanut, olet hoikentanut, on hoikentanut, olemme hoikentaneet, olette hoikentaneet, ovat hoikentaneet, on hoikennettu

en ole hoikentanut, et ole hoikentanut, ei ole hoikentanut, emme ole hoikentaneet, ette ole hoikentaneet, eivät ole hoikentaneet, ei ole hoikennettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin hoikentanut, olit hoikentanut, oli hoikentanut, olimme hoikentaneet, olitte hoikentaneet, olivat hoikentaneet, oli hoikennettu

en ollut hoikentanut, et ollut hoikentanut, ei ollut hoikentanut, emme olleet hoikentaneet, ette olleet hoikentaneet, eivät olleet hoikentaneet, ei ollut hoikennettu

PREZENT IMPERATIV

-, hoikenna, hoikentakoon, hoikentakaamme, hoikentakaa, hoikentakoot, hoikennettakoon

-, älä hoikenna, älköön hoikentako, älkäämme hoikentako, älkää hoikentako, älkööt hoikentako, älköön hoikennettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon hoikentanut, -, -, olkoot hoikentaneet, olkoon hoikennettu

-, -, älköön olko hoikentanut, -, -, älkööt olko hoikentaneet, älköön olko hoikennettu

PREZENT CONDIȚIONAL

hoikentaisin, hoikentaisit, hoikentaisi, hoikentaisimme, hoikentaisitte, hoikentaisivat, hoikennettaisiin

en hoikentaisi, et hoikentaisi, ei hoikentaisi, emme hoikentaisi, ette hoikentaisi, eivät hoikentaisi, ei hoikennettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin hoikentanut, olisit hoikentanut, olisi hoikentanut, olisimme hoikentaneet, olisitte hoikentaneet, olisivat hoikentaneet, oltaisiin hoikennettu

en olisi hoikentanut, et olisi hoikentanut, ei olisi hoikentanut, emme olisi hoikentaneet, ette olisi hoikentaneet, eivät olisi hoikentaneet, ei olisi hoikennettu

PREZENT POTENȚIAL

hoikentanen, hoikentanet, hoikentanee, hoikentanemme, hoikentanette, hoikentanevat, hoikennettaneen

en hoikentane, et hoikentane, ei hoikentane, emme hoikentane, ette hoikentane, eivät hoikentane, ei hoikennettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen hoikentanut, lienet hoikentanut, lienee hoikentanut, lienemme hoikentaneet, lienette hoikentaneet, lienevät hoikentaneet, lienee hoikennettu

en liene hoikentanut, et liene hoikentanut, ei liene hoikentanut, emme liene hoikentaneet, ette liene hoikentaneet, eivät liene hoikentaneet, ei liene hoikennettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: hoikentaa    FORMA LUNGĂ: hoikentaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: hoikentaessa   INSTRUCTIV: hoikentaen  INESIV PASIV: hoikennettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: hoikentamaan   INESIV: hoikentamassa  ELATIV: hoikentamasta

ADESIV: hoikentamalla  ABESIV: hoikentamatta  INSTRUCTIV: hoikentaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: hoikentaminen   PARTITIV: hoikentaminen

INFINITIVUL CINCI: hoikentamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: hoikentava  (gen. hoikentavan)   PASIV: hoikennettava   (gen. hoikennettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: hoikentanut                      PASIV: hoikennettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: hoikentaja (pl.gen. hoikentajien)  ADJECTIV NEGATIV: hoikentamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): hoikennus

 

 

huipentaa 13 (8)

PREZENT INDICATIV

huipennan, huipennat, huipentaa, huipennamme, huipennatte, huipentavat, huipennetaan

en huipenna, et huipenna, ei huipenna, emme huipenna, ette huipenna, eivät huipenna, ei huipenneta

IMPERFECT INDICATIV

huipensin, huipensit, huipensi, huipensimme, huipensitte, huipensivat, huipennettiin

en huipentanut, et huipentanut, ei huipentanut, emme huipentaneet, ette huipentaneet, eivät huipentaneet, ei huipennettu

PERFECT INDICATIV

olen huipentanut, olet huipentanut, on huipentanut, olemme huipentaneet, olette huipentaneet, ovat huipentaneet, on huipennettu

en ole huipentanut, et ole huipentanut, ei ole huipentanut, emme ole huipentaneet, ette ole huipentaneet, eivät ole huipentaneet, ei ole huipennettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin huipentanut, olit huipentanut, oli huipentanut, olimme huipentaneet, olitte huipentaneet, olivat huipentaneet, oli huipennettu

en ollut huipentanut, et ollut huipentanut, ei ollut huipentanut, emme olleet huipentaneet, ette olleet huipentaneet, eivät olleet huipentaneet, ei ollut huipennettu

PREZENT IMPERATIV

-, huipenna, huipentakoon, huipentakaamme, huipentakaa, huipentakoot, huipennettakoon

-, älä huipenna, älköön huipentako, älkäämme huipentako, älkää huipentako, älkööt huipentako, älköön huipennettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon huipentanut, -, -, olkoot huipentaneet, olkoon huipennettu

-, -, älköön olko huipentanut, -, -, älkööt olko huipentaneet, älköön olko huipennettu

PREZENT CONDIȚIONAL

huipentaisin, huipentaisit, huipentaisi, huipentaisimme, huipentaisitte, huipentaisivat, huipennettaisiin

en huipentaisi, et huipentaisi, ei huipentaisi, emme huipentaisi, ette huipentaisi, eivät huipentaisi, ei huipennettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin huipentanut, olisit huipentanut, olisi huipentanut, olisimme huipentaneet, olisitte huipentaneet, olisivat huipentaneet, oltaisiin huipennettu

en olisi huipentanut, et olisi huipentanut, ei olisi huipentanut, emme olisi huipentaneet, ette olisi huipentaneet, eivät olisi huipentaneet, ei olisi huipennettu

PREZENT POTENȚIAL

huipentanen, huipentanet, huipentanee, huipentanemme, huipentanette, huipentanevat, huipennettaneen

en huipentane, et huipentane, ei huipentane, emme huipentane, ette huipentane, eivät huipentane, ei huipennettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen huipentanut, lienet huipentanut, lienee huipentanut, lienemme huipentaneet, lienette huipentaneet, lienevät huipentaneet, lienee huipennettu

en liene huipentanut, et liene huipentanut, ei liene huipentanut, emme liene huipentaneet, ette liene huipentaneet, eivät liene huipentaneet, ei liene huipennettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: huipentaa    FORMA LUNGĂ: huipentaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: huipentaessa   INSTRUCTIV: huipentaen  INESIV PASIV: huipennettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: huipentamaan   INESIV: huipentamassa  ELATIV: huipentamasta

ADESIV: huipentamalla  ABESIV: huipentamatta  INSTRUCTIV: huipentaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: huipentaminen   PARTITIV: huipentaminen

INFINITIVUL CINCI: huipentamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: huipentava  (gen. huipentavan)   PASIV: huipennettava   (gen. huipennettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: huipentanut                      PASIV: huipennettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: huipentaja (pl.gen. huipentajien)  ADJECTIV NEGATIV: huipentamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): huipennus

 

 

huojentaa 13 (8)

PREZENT INDICATIV

huojennan, huojennat, huojentaa, huojennamme, huojennatte, huojentavat, huojennetaan

en huojenna, et huojenna, ei huojenna, emme huojenna, ette huojenna, eivät huojenna, ei huojenneta

IMPERFECT INDICATIV

huojensin, huojensit, huojensi, huojensimme, huojensitte, huojensivat, huojennettiin

en huojentanut, et huojentanut, ei huojentanut, emme huojentaneet, ette huojentaneet, eivät huojentaneet, ei huojennettu

PERFECT INDICATIV

olen huojentanut, olet huojentanut, on huojentanut, olemme huojentaneet, olette huojentaneet, ovat huojentaneet, on huojennettu

en ole huojentanut, et ole huojentanut, ei ole huojentanut, emme ole huojentaneet, ette ole huojentaneet, eivät ole huojentaneet, ei ole huojennettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin huojentanut, olit huojentanut, oli huojentanut, olimme huojentaneet, olitte huojentaneet, olivat huojentaneet, oli huojennettu

en ollut huojentanut, et ollut huojentanut, ei ollut huojentanut, emme olleet huojentaneet, ette olleet huojentaneet, eivät olleet huojentaneet, ei ollut huojennettu

PREZENT IMPERATIV

-, huojenna, huojentakoon, huojentakaamme, huojentakaa, huojentakoot, huojennettakoon

-, älä huojenna, älköön huojentako, älkäämme huojentako, älkää huojentako, älkööt huojentako, älköön huojennettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon huojentanut, -, -, olkoot huojentaneet, olkoon huojennettu

-, -, älköön olko huojentanut, -, -, älkööt olko huojentaneet, älköön olko huojennettu

PREZENT CONDIȚIONAL

huojentaisin, huojentaisit, huojentaisi, huojentaisimme, huojentaisitte, huojentaisivat, huojennettaisiin

en huojentaisi, et huojentaisi, ei huojentaisi, emme huojentaisi, ette huojentaisi, eivät huojentaisi, ei huojennettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin huojentanut, olisit huojentanut, olisi huojentanut, olisimme huojentaneet, olisitte huojentaneet, olisivat huojentaneet, oltaisiin huojennettu

en olisi huojentanut, et olisi huojentanut, ei olisi huojentanut, emme olisi huojentaneet, ette olisi huojentaneet, eivät olisi huojentaneet, ei olisi huojennettu

PREZENT POTENȚIAL

huojentanen, huojentanet, huojentanee, huojentanemme, huojentanette, huojentanevat, huojennettaneen

en huojentane, et huojentane, ei huojentane, emme huojentane, ette huojentane, eivät huojentane, ei huojennettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen huojentanut, lienet huojentanut, lienee huojentanut, lienemme huojentaneet, lienette huojentaneet, lienevät huojentaneet, lienee huojennettu

en liene huojentanut, et liene huojentanut, ei liene huojentanut, emme liene huojentaneet, ette liene huojentaneet, eivät liene huojentaneet, ei liene huojennettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: huojentaa    FORMA LUNGĂ: huojentaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: huojentaessa   INSTRUCTIV: huojentaen  INESIV PASIV: huojennettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: huojentamaan   INESIV: huojentamassa  ELATIV: huojentamasta

ADESIV: huojentamalla  ABESIV: huojentamatta  INSTRUCTIV: huojentaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: huojentaminen   PARTITIV: huojentaminen

INFINITIVUL CINCI: huojentamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: huojentava  (gen. huojentavan)   PASIV: huojennettava   (gen. huojennettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: huojentanut                      PASIV: huojennettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: huojentaja (pl.gen. huojentajien)  ADJECTIV NEGATIV: huojentamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): huojennus

 

 

huonontaa 13 (8)

PREZENT INDICATIV

huononnan, huononnat, huonontaa, huononnamme, huononnatte, huonontavat, huononnetaan

en huononna, et huononna, ei huononna, emme huononna, ette huononna, eivät huononna, ei huononneta

IMPERFECT INDICATIV

huononsin, huononsit, huononsi, huononsimme, huononsitte, huononsivat, huononnettiin

en huonontanut, et huonontanut, ei huonontanut, emme huonontaneet, ette huonontaneet, eivät huonontaneet, ei huononnettu

PERFECT INDICATIV

olen huonontanut, olet huonontanut, on huonontanut, olemme huonontaneet, olette huonontaneet, ovat huonontaneet, on huononnettu

en ole huonontanut, et ole huonontanut, ei ole huonontanut, emme ole huonontaneet, ette ole huonontaneet, eivät ole huonontaneet, ei ole huononnettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin huonontanut, olit huonontanut, oli huonontanut, olimme huonontaneet, olitte huonontaneet, olivat huonontaneet, oli huononnettu

en ollut huonontanut, et ollut huonontanut, ei ollut huonontanut, emme olleet huonontaneet, ette olleet huonontaneet, eivät olleet huonontaneet, ei ollut huononnettu

PREZENT IMPERATIV

-, huononna, huonontakoon, huonontakaamme, huonontakaa, huonontakoot, huononnettakoon

-, älä huononna, älköön huonontako, älkäämme huonontako, älkää huonontako, älkööt huonontako, älköön huononnettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon huonontanut, -, -, olkoot huonontaneet, olkoon huononnettu

-, -, älköön olko huonontanut, -, -, älkööt olko huonontaneet, älköön olko huononnettu

PREZENT CONDIȚIONAL

huonontaisin, huonontaisit, huonontaisi, huonontaisimme, huonontaisitte, huonontaisivat, huononnettaisiin

en huonontaisi, et huonontaisi, ei huonontaisi, emme huonontaisi, ette huonontaisi, eivät huonontaisi, ei huononnettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin huonontanut, olisit huonontanut, olisi huonontanut, olisimme huonontaneet, olisitte huonontaneet, olisivat huonontaneet, oltaisiin huononnettu

en olisi huonontanut, et olisi huonontanut, ei olisi huonontanut, emme olisi huonontaneet, ette olisi huonontaneet, eivät olisi huonontaneet, ei olisi huononnettu

PREZENT POTENȚIAL

huonontanen, huonontanet, huonontanee, huonontanemme, huonontanette, huonontanevat, huononnettaneen

en huonontane, et huonontane, ei huonontane, emme huonontane, ette huonontane, eivät huonontane, ei huononnettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen huonontanut, lienet huonontanut, lienee huonontanut, lienemme huonontaneet, lienette huonontaneet, lienevät huonontaneet, lienee huononnettu

en liene huonontanut, et liene huonontanut, ei liene huonontanut, emme liene huonontaneet, ette liene huonontaneet, eivät liene huonontaneet, ei liene huononnettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: huonontaa    FORMA LUNGĂ: huonontaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: huonontaessa   INSTRUCTIV: huonontaen  INESIV PASIV: huononnettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: huonontamaan   INESIV: huonontamassa  ELATIV: huonontamasta

ADESIV: huonontamalla  ABESIV: huonontamatta  INSTRUCTIV: huonontaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: huonontaminen   PARTITIV: huonontaminen

INFINITIVUL CINCI: huonontamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: huonontava  (gen. huonontavan)   PASIV: huononnettava   (gen. huononnettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: huonontanut                      PASIV: huononnettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: huonontaja (pl.gen. huonontajien)  ADJECTIV NEGATIV: huonontamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): huononnus

 

 

jalontaa 13 (8)

PREZENT INDICATIV

jalonnan, jalonnat, jalontaa, jalonnamme, jalonnatte, jalontavat, jalonnetaan

en jalonna, et jalonna, ei jalonna, emme jalonna, ette jalonna, eivät jalonna, ei jalonneta

IMPERFECT INDICATIV

jalonsin, jalonsit, jalonsi, jalonsimme, jalonsitte, jalonsivat, jalonnettiin

en jalontanut, et jalontanut, ei jalontanut, emme jalontaneet, ette jalontaneet, eivät jalontaneet, ei jalonnettu

PERFECT INDICATIV

olen jalontanut, olet jalontanut, on jalontanut, olemme jalontaneet, olette jalontaneet, ovat jalontaneet, on jalonnettu

en ole jalontanut, et ole jalontanut, ei ole jalontanut, emme ole jalontaneet, ette ole jalontaneet, eivät ole jalontaneet, ei ole jalonnettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin jalontanut, olit jalontanut, oli jalontanut, olimme jalontaneet, olitte jalontaneet, olivat jalontaneet, oli jalonnettu

en ollut jalontanut, et ollut jalontanut, ei ollut jalontanut, emme olleet jalontaneet, ette olleet jalontaneet, eivät olleet jalontaneet, ei ollut jalonnettu

PREZENT IMPERATIV

-, jalonna, jalontakoon, jalontakaamme, jalontakaa, jalontakoot, jalonnettakoon

-, älä jalonna, älköön jalontako, älkäämme jalontako, älkää jalontako, älkööt jalontako, älköön jalonnettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon jalontanut, -, -, olkoot jalontaneet, olkoon jalonnettu

-, -, älköön olko jalontanut, -, -, älkööt olko jalontaneet, älköön olko jalonnettu

PREZENT CONDIȚIONAL

jalontaisin, jalontaisit, jalontaisi, jalontaisimme, jalontaisitte, jalontaisivat, jalonnettaisiin

en jalontaisi, et jalontaisi, ei jalontaisi, emme jalontaisi, ette jalontaisi, eivät jalontaisi, ei jalonnettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin jalontanut, olisit jalontanut, olisi jalontanut, olisimme jalontaneet, olisitte jalontaneet, olisivat jalontaneet, oltaisiin jalonnettu

en olisi jalontanut, et olisi jalontanut, ei olisi jalontanut, emme olisi jalontaneet, ette olisi jalontaneet, eivät olisi jalontaneet, ei olisi jalonnettu

PREZENT POTENȚIAL

jalontanen, jalontanet, jalontanee, jalontanemme, jalontanette, jalontanevat, jalonnettaneen

en jalontane, et jalontane, ei jalontane, emme jalontane, ette jalontane, eivät jalontane, ei jalonnettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen jalontanut, lienet jalontanut, lienee jalontanut, lienemme jalontaneet, lienette jalontaneet, lienevät jalontaneet, lienee jalonnettu

en liene jalontanut, et liene jalontanut, ei liene jalontanut, emme liene jalontaneet, ette liene jalontaneet, eivät liene jalontaneet, ei liene jalonnettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: jalontaa    FORMA LUNGĂ: jalontaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: jalontaessa   INSTRUCTIV: jalontaen  INESIV PASIV: jalonnettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: jalontamaan   INESIV: jalontamassa  ELATIV: jalontamasta

ADESIV: jalontamalla  ABESIV: jalontamatta  INSTRUCTIV: jalontaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: jalontaminen   PARTITIV: jalontaminen

INFINITIVUL CINCI: jalontamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: jalontava  (gen. jalontavan)   PASIV: jalonnettava   (gen. jalonnettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: jalontanut                     PASIV: jalonnettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: jalontaja (pl.gen. jalontajien)  ADJECTIV NEGATIV: jalontamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): jalonnus

 

 

jauhentaa 13 (8)

PREZENT INDICATIV

jauhennan, jauhennat, jauhentaa, jauhennamme, jauhennatte, jauhentavat, jauhennetaan

en jauhenna, et jauhenna, ei jauhenna, emme jauhenna, ette jauhenna, eivät jauhenna, ei jauhenneta

IMPERFECT INDICATIV

jauhensin, jauhensit, jauhensi, jauhensimme, jauhensitte, jauhensivat, jauhennettiin

en jauhentanut, et jauhentanut, ei jauhentanut, emme jauhentaneet, ette jauhentaneet, eivät jauhentaneet, ei jauhennettu

PERFECT INDICATIV

olen jauhentanut, olet jauhentanut, on jauhentanut, olemme jauhentaneet, olette jauhentaneet, ovat jauhentaneet, on jauhennettu

en ole jauhentanut, et ole jauhentanut, ei ole jauhentanut, emme ole jauhentaneet, ette ole jauhentaneet, eivät ole jauhentaneet, ei ole jauhennettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin jauhentanut, olit jauhentanut, oli jauhentanut, olimme jauhentaneet, olitte jauhentaneet, olivat jauhentaneet, oli jauhennettu

en ollut jauhentanut, et ollut jauhentanut, ei ollut jauhentanut, emme olleet jauhentaneet, ette olleet jauhentaneet, eivät olleet jauhentaneet, ei ollut jauhennettu

PREZENT IMPERATIV

-, jauhenna, jauhentakoon, jauhentakaamme, jauhentakaa, jauhentakoot, jauhennettakoon

-, älä jauhenna, älköön jauhentako, älkäämme jauhentako, älkää jauhentako, älkööt jauhentako, älköön jauhennettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon jauhentanut, -, -, olkoot jauhentaneet, olkoon jauhennettu

-, -, älköön olko jauhentanut, -, -, älkööt olko jauhentaneet, älköön olko jauhennettu

PREZENT CONDIȚIONAL

jauhentaisin, jauhentaisit, jauhentaisi, jauhentaisimme, jauhentaisitte, jauhentaisivat, jauhennettaisiin

en jauhentaisi, et jauhentaisi, ei jauhentaisi, emme jauhentaisi, ette jauhentaisi, eivät jauhentaisi, ei jauhennettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin jauhentanut, olisit jauhentanut, olisi jauhentanut, olisimme jauhentaneet, olisitte jauhentaneet, olisivat jauhentaneet, oltaisiin jauhennettu

en olisi jauhentanut, et olisi jauhentanut, ei olisi jauhentanut, emme olisi jauhentaneet, ette olisi jauhentaneet, eivät olisi jauhentaneet, ei olisi jauhennettu

PREZENT POTENȚIAL

jauhentanen, jauhentanet, jauhentanee, jauhentanemme, jauhentanette, jauhentanevat, jauhennettaneen

en jauhentane, et jauhentane, ei jauhentane, emme jauhentane, ette jauhentane, eivät jauhentane, ei jauhennettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen jauhentanut, lienet jauhentanut, lienee jauhentanut, lienemme jauhentaneet, lienette jauhentaneet, lienevät jauhentaneet, lienee jauhennettu

en liene jauhentanut, et liene jauhentanut, ei liene jauhentanut, emme liene jauhentaneet, ette liene jauhentaneet, eivät liene jauhentaneet, ei liene jauhennettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: jauhentaa    FORMA LUNGĂ: jauhentaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: jauhentaessa   INSTRUCTIV: jauhentaen  INESIV PASIV: jauhennettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: jauhentamaan   INESIV: jauhentamassa  ELATIV: jauhentamasta

ADESIV: jauhentamalla  ABESIV: jauhentamatta  INSTRUCTIV: jauhentaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: jauhentaminen   PARTITIV: jauhentaminen

INFINITIVUL CINCI: jauhentamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: jauhentava  (gen. jauhentavan)   PASIV: jauhennettava   (gen. jauhennettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: jauhentanut                      PASIV: jauhennettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: jauhentaja (pl.gen. jauhentajien)  ADJECTIV NEGATIV: jauhentamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): jauhennus

 

 

juontaa 13 (8)

PREZENT INDICATIV

juonnan, juonnat, juontaa, juonnamme, juonnatte, juontavat, juonnetaan

en juonna, et juonna, ei juonna, emme juonna, ette juonna, eivät juonna, ei juonneta

IMPERFECT INDICATIV

juonsin, juonsit, juonsi, juonsimme, juonsitte, juonsivat, juonnettiin

en juontanut, et juontanut, ei juontanut, emme juontaneet, ette juontaneet, eivät juontaneet, ei juonnettu

PERFECT INDICATIV

olen juontanut, olet juontanut, on juontanut, olemme juontaneet, olette juontaneet, ovat juontaneet, on juonnettu

en ole juontanut, et ole juontanut, ei ole juontanut, emme ole juontaneet, ette ole juontaneet, eivät ole juontaneet, ei ole juonnettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin juontanut, olit juontanut, oli juontanut, olimme juontaneet, olitte juontaneet, olivat juontaneet, oli juonnettu

en ollut juontanut, et ollut juontanut, ei ollut juontanut, emme olleet juontaneet, ette olleet juontaneet, eivät olleet juontaneet, ei ollut juonnettu

PREZENT IMPERATIV

-, juonna, juontakoon, juontakaamme, juontakaa, juontakoot, juonnettakoon

-, älä juonna, älköön juontako, älkäämme juontako, älkää juontako, älkööt juontako, älköön juonnettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon juontanut, -, -, olkoot juontaneet, olkoon juonnettu

-, -, älköön olko juontanut, -, -, älkööt olko juontaneet, älköön olko juonnettu

PREZENT CONDIȚIONAL

juontaisin, juontaisit, juontaisi, juontaisimme, juontaisitte, juontaisivat, juonnettaisiin

en juontaisi, et juontaisi, ei juontaisi, emme juontaisi, ette juontaisi, eivät juontaisi, ei juonnettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin juontanut, olisit juontanut, olisi juontanut, olisimme juontaneet, olisitte juontaneet, olisivat juontaneet, oltaisiin juonnettu

en olisi juontanut, et olisi juontanut, ei olisi juontanut, emme olisi juontaneet, ette olisi juontaneet, eivät olisi juontaneet, ei olisi juonnettu

PREZENT POTENȚIAL

juontanen, juontanet, juontanee, juontanemme, juontanette, juontanevat, juonnettaneen

en juontane, et juontane, ei juontane, emme juontane, ette juontane, eivät juontane, ei juonnettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen juontanut, lienet juontanut, lienee juontanut, lienemme juontaneet, lienette juontaneet, lienevät juontaneet, lienee juonnettu

en liene juontanut, et liene juontanut, ei liene juontanut, emme liene juontaneet, ette liene juontaneet, eivät liene juontaneet, ei liene juonnettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: juontaa    FORMA LUNGĂ: juontaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: juontaessa   INSTRUCTIV: juontaen  INESIV PASIV: juonnettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: juontamaan   INESIV: juontamassa  ELATIV: juontamasta

ADESIV: juontamalla  ABESIV: juontamatta  INSTRUCTIV: juontaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: juontaminen   PARTITIV: juontaminen

INFINITIVUL CINCI: juontamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: juontava  (gen. juontavan)   PASIV: juonnettava   (gen. juonnettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: juontanut                    PASIV: juonnettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: juontaja (pl.gen. juontajien)  ADJECTIV NEGATIV: juontamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): juonto

 

 

kahdentaa 13 (8)

PREZENT INDICATIV

kahdennan, kahdennat, kahdentaa, kahdennamme, kahdennatte, kahdentavat, kahdennetaan

en kahdenna, et kahdenna, ei kahdenna, emme kahdenna, ette kahdenna, eivät kahdenna, ei kahdenneta

IMPERFECT INDICATIV

kahdensin, kahdensit, kahdensi, kahdensimme, kahdensitte, kahdensivat, kahdennettiin

en kahdentanut, et kahdentanut, ei kahdentanut, emme kahdentaneet, ette kahdentaneet, eivät kahdentaneet, ei kahdennettu

PERFECT INDICATIV

olen kahdentanut, olet kahdentanut, on kahdentanut, olemme kahdentaneet, olette kahdentaneet, ovat kahdentaneet, on kahdennettu

en ole kahdentanut, et ole kahdentanut, ei ole kahdentanut, emme ole kahdentaneet, ette ole kahdentaneet, eivät ole kahdentaneet, ei ole kahdennettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kahdentanut, olit kahdentanut, oli kahdentanut, olimme kahdentaneet, olitte kahdentaneet, olivat kahdentaneet, oli kahdennettu

en ollut kahdentanut, et ollut kahdentanut, ei ollut kahdentanut, emme olleet kahdentaneet, ette olleet kahdentaneet, eivät olleet kahdentaneet, ei ollut kahdennettu

PREZENT IMPERATIV

-, kahdenna, kahdentakoon, kahdentakaamme, kahdentakaa, kahdentakoot, kahdennettakoon

-, älä kahdenna, älköön kahdentako, älkäämme kahdentako, älkää kahdentako, älkööt kahdentako, älköön kahdennettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kahdentanut, -, -, olkoot kahdentaneet, olkoon kahdennettu

-, -, älköön olko kahdentanut, -, -, älkööt olko kahdentaneet, älköön olko kahdennettu

PREZENT CONDIȚIONAL

kahdentaisin, kahdentaisit, kahdentaisi, kahdentaisimme, kahdentaisitte, kahdentaisivat, kahdennettaisiin

en kahdentaisi, et kahdentaisi, ei kahdentaisi, emme kahdentaisi, ette kahdentaisi, eivät kahdentaisi, ei kahdennettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kahdentanut, olisit kahdentanut, olisi kahdentanut, olisimme kahdentaneet, olisitte kahdentaneet, olisivat kahdentaneet, oltaisiin kahdennettu

en olisi kahdentanut, et olisi kahdentanut, ei olisi kahdentanut, emme olisi kahdentaneet, ette olisi kahdentaneet, eivät olisi kahdentaneet, ei olisi kahdennettu

PREZENT POTENȚIAL

kahdentanen, kahdentanet, kahdentanee, kahdentanemme, kahdentanette, kahdentanevat, kahdennettaneen

en kahdentane, et kahdentane, ei kahdentane, emme kahdentane, ette kahdentane, eivät kahdentane, ei kahdennettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kahdentanut, lienet kahdentanut, lienee kahdentanut, lienemme kahdentaneet, lienette kahdentaneet, lienevät kahdentaneet, lienee kahdennettu

en liene kahdentanut, et liene kahdentanut, ei liene kahdentanut, emme liene kahdentaneet, ette liene kahdentaneet, eivät liene kahdentaneet, ei liene kahdennettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kahdentaa    FORMA LUNGĂ: kahdentaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kahdentaessa   INSTRUCTIV: kahdentaen  INESIV PASIV: kahdennettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kahdentamaan   INESIV: kahdentamassa  ELATIV: kahdentamasta

ADESIV: kahdentamalla  ABESIV: kahdentamatta  INSTRUCTIV: kahdentaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kahdentaminen   PARTITIV: kahdentaminen

INFINITIVUL CINCI: kahdentamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kahdentava  (gen. kahdentavan)   PASIV: kahdennettava   (gen. kahdennettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kahdentanut                      PASIV: kahdennettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kahdentaja (pl.gen. kahdentajien)  ADJECTIV NEGATIV: kahdentamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kahdennus

 

 

kalventaa 13 (8)

PREZENT INDICATIV

kalvennan, kalvennat, kalventaa, kalvennamme, kalvennatte, kalventavat, kalvennetaan

en kalvenna, et kalvenna, ei kalvenna, emme kalvenna, ette kalvenna, eivät kalvenna, ei kalvenneta

IMPERFECT INDICATIV

kalvensin, kalvensit, kalvensi, kalvensimme, kalvensitte, kalvensivat, kalvennettiin

en kalventanut, et kalventanut, ei kalventanut, emme kalventaneet, ette kalventaneet, eivät kalventaneet, ei kalvennettu

PERFECT INDICATIV

olen kalventanut, olet kalventanut, on kalventanut, olemme kalventaneet, olette kalventaneet, ovat kalventaneet, on kalvennettu

en ole kalventanut, et ole kalventanut, ei ole kalventanut, emme ole kalventaneet, ette ole kalventaneet, eivät ole kalventaneet, ei ole kalvennettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kalventanut, olit kalventanut, oli kalventanut, olimme kalventaneet, olitte kalventaneet, olivat kalventaneet, oli kalvennettu

en ollut kalventanut, et ollut kalventanut, ei ollut kalventanut, emme olleet kalventaneet, ette olleet kalventaneet, eivät olleet kalventaneet, ei ollut kalvennettu

PREZENT IMPERATIV

-, kalvenna, kalventakoon, kalventakaamme, kalventakaa, kalventakoot, kalvennettakoon

-, älä kalvenna, älköön kalventako, älkäämme kalventako, älkää kalventako, älkööt kalventako, älköön kalvennettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kalventanut, -, -, olkoot kalventaneet, olkoon kalvennettu

-, -, älköön olko kalventanut, -, -, älkööt olko kalventaneet, älköön olko kalvennettu

PREZENT CONDIȚIONAL

kalventaisin, kalventaisit, kalventaisi, kalventaisimme, kalventaisitte, kalventaisivat, kalvennettaisiin

en kalventaisi, et kalventaisi, ei kalventaisi, emme kalventaisi, ette kalventaisi, eivät kalventaisi, ei kalvennettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kalventanut, olisit kalventanut, olisi kalventanut, olisimme kalventaneet, olisitte kalventaneet, olisivat kalventaneet, oltaisiin kalvennettu

en olisi kalventanut, et olisi kalventanut, ei olisi kalventanut, emme olisi kalventaneet, ette olisi kalventaneet, eivät olisi kalventaneet, ei olisi kalvennettu

PREZENT POTENȚIAL

kalventanen, kalventanet, kalventanee, kalventanemme, kalventanette, kalventanevat, kalvennettaneen

en kalventane, et kalventane, ei kalventane, emme kalventane, ette kalventane, eivät kalventane, ei kalvennettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kalventanut, lienet kalventanut, lienee kalventanut, lienemme kalventaneet, lienette kalventaneet, lienevät kalventaneet, lienee kalvennettu

en liene kalventanut, et liene kalventanut, ei liene kalventanut, emme liene kalventaneet, ette liene kalventaneet, eivät liene kalventaneet, ei liene kalvennettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kalventaa    FORMA LUNGĂ: kalventaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kalventaessa   INSTRUCTIV: kalventaen  INESIV PASIV: kalvennettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kalventamaan   INESIV: kalventamassa  ELATIV: kalventamasta

ADESIV: kalventamalla  ABESIV: kalventamatta  INSTRUCTIV: kalventaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kalventaminen   PARTITIV: kalventaminen

INFINITIVUL CINCI: kalventamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kalventava  (gen. kalventavan)   PASIV: kalvennettava   (gen. kalvennettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kalventanut                      PASIV: kalvennettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kalventaja (pl.gen. kalventajien)  ADJECTIV NEGATIV: kalventamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kalvennus

 

 

kaventaa 13 (8)

PREZENT INDICATIV

kavennan, kavennat, kaventaa, kavennamme, kavennatte, kaventavat, kavennetaan

en kavenna, et kavenna, ei kavenna, emme kavenna, ette kavenna, eivät kavenna, ei kavenneta

IMPERFECT INDICATIV

kavensin, kavensit, kavensi, kavensimme, kavensitte, kavensivat, kavennettiin

en kaventanut, et kaventanut, ei kaventanut, emme kaventaneet, ette kaventaneet, eivät kaventaneet, ei kavennettu

PERFECT INDICATIV

olen kaventanut, olet kaventanut, on kaventanut, olemme kaventaneet, olette kaventaneet, ovat kaventaneet, on kavennettu

en ole kaventanut, et ole kaventanut, ei ole kaventanut, emme ole kaventaneet, ette ole kaventaneet, eivät ole kaventaneet, ei ole kavennettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kaventanut, olit kaventanut, oli kaventanut, olimme kaventaneet, olitte kaventaneet, olivat kaventaneet, oli kavennettu

en ollut kaventanut, et ollut kaventanut, ei ollut kaventanut, emme olleet kaventaneet, ette olleet kaventaneet, eivät olleet kaventaneet, ei ollut kavennettu

PREZENT IMPERATIV

-, kavenna, kaventakoon, kaventakaamme, kaventakaa, kaventakoot, kavennettakoon

-, älä kavenna, älköön kaventako, älkäämme kaventako, älkää kaventako, älkööt kaventako, älköön kavennettako

PERFECT IMPERATIV

-, -, olkoon kaventanut, -, -, olkoot kaventaneet, olkoon kavennettu

-, -, älköön olko kaventanut, -, -, älkööt olko kaventaneet, älköön olko kavennettu

PREZENT CONDIȚIONAL

kaventaisin, kaventaisit, kaventaisi, kaventaisimme, kaventaisitte, kaventaisivat, kavennettaisiin

en kaventaisi, et kaventaisi, ei kaventaisi, emme kaventaisi, ette kaventaisi, eivät kaventaisi, ei kavennettaisi

PERFECT CONDIȚIONAL

olisin kaventanut, olisit kaventanut, olisi kaventanut, olisimme kaventaneet, olisitte kaventaneet, olisivat kaventaneet, oltaisiin kavennettu

en olisi kaventanut, et olisi kaventanut, ei olisi kaventanut, emme olisi kaventaneet, ette olisi kaventaneet, eivät olisi kaventaneet, ei olisi kavennettu

PREZENT POTENȚIAL

kaventanen, kaventanet, kaventanee, kaventanemme, kaventanette, kaventanevat, kavennettaneen

en kaventane, et kaventane, ei kaventane, emme kaventane, ette kaventane, eivät kaventane, ei kavennettane

PERFECT POTENȚIAL

lienen kaventanut, lienet kaventanut, lienee kaventanut, lienemme kaventaneet, lienette kaventaneet, lienevät kaventaneet, lienee kavennettu

en liene kaventanut, et liene kaventanut, ei liene kaventanut, emme liene kaventaneet, ette liene kaventaneet, eivät liene kaventaneet, ei liene kavennettu

 

 

INFINITIVUL UNU

FORMA SCURTĂ: kaventaa    FORMA LUNGĂ: kaventaakseni

INFINITIVUL DOI

INESIV: kaventaessa   INSTRUCTIV: kaventaen  INESIV PASIV: kavennettaessa

INFINITIVUL TREI

ILATIV: kaventamaan   INESIV: kaventamassa  ELATIV: kaventamasta

ADESIV: kaventamalla  ABESIV: kaventamatta  INSTRUCTIV: kaventaman

INFINITIVUL PATRU

NOMINATIV: kaventaminen   PARTITIV: kaventaminen

INFINITIVUL CINCI: kaventamaisillani

PARTICIPIU PREZENT:

ACTIV: kaventava  (gen. kaventavan)   PASIV: kavennettava   (gen. kavennettavan)

PARTICIPIU TRECUT:

ACTIV: kaventanut                     PASIV: kavennettu

AGENT NOMINAL:

NUME GRAMATICAL: kaventaja (pl.gen. kaventajien)  ADJECTIV NEGATIV: kaventamaton

NUME GRAMATICAL ABSTRACT (probabil): kavennus

 

 

kohdentaa 13 (8)

PREZENT INDICATIV

kohdennan, kohdennat, kohdentaa, kohdennamme, kohdennatte, kohdentavat, kohdennetaan

en kohdenna, et kohdenna, ei kohdenna, emme kohdenna, ette kohdenna, eivät kohdenna, ei kohdenneta

IMPERFECT INDICATIV

kohdensin, kohdensit, kohdensi, kohdensimme, kohdensitte, kohdensivat, kohdennettiin

en kohdentanut, et kohdentanut, ei kohdentanut, emme kohdentaneet, ette kohdentaneet, eivät kohdentaneet, ei kohdennettu

PERFECT INDICATIV

olen kohdentanut, olet kohdentanut, on kohdentanut, olemme kohdentaneet, olette kohdentaneet, ovat kohdentaneet, on kohdennettu

en ole kohdentanut, et ole kohdentanut, ei ole kohdentanut, emme ole kohdentaneet, ette ole kohdentaneet, eivät ole kohdentaneet, ei ole kohdennettu

MAI MULT CA PERFECT INDICATIV

olin kohdentanut, olit kohdentanut, oli kohdentanut, olimme kohdentaneet, olitte kohdentaneet, olivat kohdentaneet, oli kohdennettu

en ollut kohdentanut, et ollut kohdentanut, ei ollut kohdentanut, emme olleet kohdentaneet, ette olleet kohdentaneet, eivät olleet kohdentaneet, ei ollut kohdennettu

PREZENT IMPERATIV

-, kohdenna, kohdentakoon, kohd