Blogulblog's Blog

Onko?

Onko?

.

onko

.

Vezi și Obiect, complement – objekti; Partitiivi- ja akkusatiiviobjekti de la Verbi – 012. Verb finit vs verb infinit

.

Folosind formele interogative ale verbului olla, – a fi, adică ollako?, cu forma cea mai frecventă dintre ele onko? ne izbim de logica finlandezului care, aici,  poate să difere de logica românului.

Epäsuora kysymyslause alkaa kysyvällä pronominilla, kysyvällä -kO [-ko, -kö]-liitteellä tai muulla kysyvällä sanalla: kuka, missä, mistä, miten, milloin jne. “Paljasta, kuka hakkeroi tietokonettani.” “En tiedä, pelaako Brasilia tänään.” Jos päälause on kysyvä, vain silloin virkkeen loppuun tulee kysymysmerkki.

Amintesc, totodată, că limba finlandeză folosește semnul întrebării doar pentru a se ralia limbilor europene, altfel întrebarea rezultă din formularea propoziției și, eventual, din particulele interogative -kO. Zic „limbilor europene” deși folosirea lui nu este unanimă, grecii nu îl au deloc, în locul semnului întrebării folosesc punctul și virgula [;=?], în schimb spaniolii au două, unul obișnuit la sfârșitul propoziției și un altul, inversat, la începutul ei. [¿?]

Deci, semnul întrebării este inutil dacă propoziția simplă este explicit interogativă cu -kO, dar nu strică dacă e folosit.

Am mai spus că particulele interogative -kO s-ar putea traduce în românește cu „oare?” și asta sugerează un dubiu în privința răspunsului, oare da?, oare nu?

Din toate paginile BloguluiBlog reiese dualitatea, modul de a gândi al finlandezului care cunoaște, în principal, două situații mari și late: situațiile finite, terminate, împlinite, care nu au efect în prezent și situațiile nefinite, neterminate, neîmplinite care au efect și în prezent.

La ce ne trebuie fraza de mai sus? Ne trebuie pentru acordul întrebării onko? cu obiectul care urmează, va fi el la nominativ sau la partitiv? Asta pentru că am observat că străinii nu fac deosebirea și folosesc acordul, sau mai curând dezacordul, la întâmplare; uneori se lipește, cel mai adesea nu.

Dacă antonimele de mai sus finit – nefinit, terminat – neterminat, împlinit – neîmplinit se referă la verbe, alte perechi, alte antonime susțin aceeași idee: real (concret) – abstract (imaginar, ireal), adevărat – neadevărat, știut – neștiut, prezent – absent, întreg – parte, indivizibilitate – divizibilitate, numărabil – nenumărabil. De primele se ocupă nominativul (sau acuzativul cu formă de nominativ) și cazurile concrete,  iar de celelalte partitivul, cazul generalității, al neprecizării.

.

Nominatiivi, akkusatiivi ja partitiivi

.
Nominatiivi on suomen yleisin sija. Yksikön nominatiivi on nominien perusmuotona päätteetön; monikon nominatiivin lopussa oleva –t on monikon tunnus, esim. talo : talo+t. Usein yksikön nominatiivi on samanlainen kuin sanavartalo, mutta monien sanojen yksikön nominatiivi eroaa vartalosta, esim. kivi : kive+n, mies : miehe+n.

Akkusatiivi ei ole samalla tavalla morfologinen sijamuoto kuin muut suomen sijat. Se on tavallisesti nominatiivin tai genetiivin näköinen. Akkusatiivi on partitiivin ohella objektin sija, esim. Luen kirja+n, kirja+t. Lue kirja!

Observație! Atât acuzativul cât și partitivul se traduc în românește, cel mai adesea, cu acuzativul!

Partitiivin päätteet ovat –A ja –tA. Pääte –A (-a tai –ä) esiintyy pääpainottoman tavun lyhyen vokaalin ja tällaista vokaalia seuraavan j:n jäljessä, esim. kauppa+a, koulu+a, kive+ä, omeni+a, hyllyj+ä. Pääte –tA (-ta tai -tä) esiintyy

1) konsonanttivartalon jäljessä, esim. pien+tä, askel+ta, onnellis+ta,

2) pääpainollisen tavun vokaalin jäljessä, esim. maa+ta, työ+tä, tei+tä, soi+ta, tä+tä,

3) pääpainottoman tavun pitkän vokaalin ja sivupainollisen tavun diftongin jäljessä (sekä ns. supistumadiftongin* jäljessä muutenkin), esim. takuu+ta, valtioi+ta, etsijöi+tä, ainoi+ta, pimei+tä,

4) yksikössä sanoissa, joissa A-pääte aiheuttaisi hankalia vokaalikasaumia, esim. autio+ta, museo+ta, yhtiö+tä.

(*Supistuminen on äänteenmuutos, jossa kaksi alkuaan eritavuista vokaalia on joutunut samaan tavuun pitkäksi vokaaliksi tai diftongiksi, koska vokaalien väliltä on kadonnut konsonantti ja tavunraja. Esim. *venehessä > veneessä, *vierahilla > vierailla.)

Sijamuotona nominatiivi ilmaisee kokonaisuutta (esim. auto, ajatus) tai määräistä paljoutta (esim. autot, onni, olut). Partitiivi puolestaan ilmaisee useimmiten epämääräistä, rajoittamatonta  paljoutta (esim. autoja, ajatuksia, onnea, olutta).

Nominatiivin ja partitiivin käyttö riippuu siitä, onko sanan tarkoite jaollinen vai jaoton.

Jaottomat [indivizibile; numărabile] substantiivit viittaavat yksilöllisiin olioihin, joita ei voi jakaa pienempiin osiin niin, että osat säilyttäisivät kokonaisuuden luonteen. Jaottomien substantiivien tarkoitteita voidaan laskea. Tällaisia ovat esim. auto, talo, mies, käsi, ajatus, sielu. Astea toate intră la concret.

Jaolliset [divizibile; nenumărabile] substantiivit puolestaan viittaavat sellaisiin tarkoitteisiin, jotka voidaan jakaa osiin niin, että osilla on sama luonne kuin kokonaisuudella. Jaollisten substantiivien tarkoitteita ei yleensä voi laskea. Tällaisia ovat ennen kaikkea ainesanat (esim. olut, kahvi, maito) sekä abstraktit sanat (esim. vahvuus, toivo, rakkaus).

.

Este aproape imposibil de stabilit reguli precise, matematice, când trebuie să fie obiectul la nominativ (acuzativ) și când la partitiv. În situații aparent asemănătoare, formulările pot fi diferite. Sper că exemplele de mai jos să sugereze o oarecare direcție.

Când e obiectul la nominativ

Onko isäntä kotona? ● I-acasă jupânu’?

Onko minulla diabetes? ● Am eu [oare] diabet?

Onko länsimetro jo nyt valmis? ● Este gata metroul spre Drumul Taberei (Ha!)?

Onko enkeli tyttö vai poika? [ambele variante, tyttö/poika sunt precise, absolute] dar ”Onko taide hyvää vai huonoa?” [ambele variante hyvä/huono sunt relative]

.

Când e obiectul la partitiv

Onko kukaaan tämän paikan isäntää? ● Locul ăsta n-are niciun stăpân?

Onko tämä litku olevinaan kahvia? ● Zeama asta-i cafea?

Onko tämä/se totta? ● Este [asta] oare adevărat?

Onko täällä ketään? ● Nu-i nimeni aici?

Onko hän saanut yhtään palkintoa? ● N-a primit niciun premiu?

Onko sinulla lainata rahaa? ● Ai să-mi împrumuți [niște] bani?

Onko sinulla avainta? [Model de întrebare extrem de uzual, deși contrazice logica românului și tot ce a învățat despre partitiv] Deși s-ar putea traduce, din cauza partitivului avainta cu „Ai vreo cheie?”, traducerea corectă este „Ai cheia?”. Aici primează dubitativul, îndoiala:

  • dacă răspunsul ar fi negativ „N-am cheia” – ”Ei minulla ole avainta”, unde propoziția negativă cere partitivul „N-am nicio cheie”. Altfel formulat, cu precizarea că este vorba de o anume cheie: ”Avain ei ole minulla” – „Cheia nu-i la mine”, dar aici avain nu mai este obiect, ci subiect la nominativ.
  • dacă, însă, răspunsul este pozitiv ”On [minulla] avain” – „Am cheia”, avain este la nominativ (de fapt la acuzativul cu formă de nominativ, aprox. „o am pe cheie”).

După același model: Onko sinulla rahaa?

.

conjugarea lui ollako?

modul indicativ

timpul prezent

timpul perfect compus

persoana pozitiv negativ persoana pozitiv negativ
1-a sing. olenko? enkö ole? 1-a sing. olenko ollut? enkö ole ollut?
2-a sing. oletko? etkö ole? 2-a sing. oletko ollut? etkö ole ollut?
3-a sing. onko? eikö ole? 3-a sing. onko ollut? eikö ole ollut?
1-a plur. olemmeko? emmekö ole? 1-a plur. olemmeko olleet? emmekö ole olleet?
2-a plur. oletteko? ettekö ole? 2-a plur. oletteko olleet? ettekö ole olleet?
3-a plur. ovatko? eivätkö ole? 3-a plur. ovatko olleet? eivätkö ole olleet?
pasiv ollaanko? eikö olla? pasiv onko oltu? eikö ole oltu?

timpul imperfect

timpul mai-mult-ca-perfect

persoana pozitiv negativ persoana pozitiv negativ
1-a sing. olinko? enkö ollut? 1-a sing. olinko ollut? enkö ollut ollut?
2-a sing. olitko? etkö ollut? 2-a sing. olitko ollut? etkö ollut ollut?
3-a sing. oliko? eikö ollut? 3-a sing. oliko ollut? eikö ollut ollut?
1-a plur. olimmeko? emmekö olleet? 1-a plur. olimmeko olleet? emmekö olleet olleet?
2-a plur. olitteko? ettekö olleet? 2-a plur. olitteko olleet? ettekö olleet olleet?
3-a plur. olivatko? eivätkö olleet? 3-a plur. olivatko olleet? eivätkö olleet olleet?
pasiv oltiinko? eikö oltu? pasiv oliko oltu? eikö ollut oltu?

modul condițional

timpul prezent

timpul perfect compus

persoana pozitiv negativ persoana pozitiv negativ
1-a sing. olisinko? enkö olisi? 1-a sing. olisinko ollut? enkö olisi ollut?
2-a sing. olisitko? etkö olisi? 2-a sing. olisitko ollut? etkö olisi ollut?
3-a sing. olisiko? eikö olisi? 3-a sing. olisiko ollut? eikö olisi ollut?
1-a plur. olisimmeko? emmekö olisi? 1-a plur. olisimmeko olleet? emmekö olisi olleet?
2-a plur. olisitteko? ettekö olisi? 2-a plur. olisitteko olleet? ettekö olisi olleet?
3-a plur. olisivatko? eivätkö olisi? 3-a plur. olisivatko olleet? eivätkö olisi olleet?
pasiv oltaisiinko? eikö oltaisi? pasiv olisiko oltu? eikö olisi oltu?

modul imperativ

timpul prezent

timpul perfect compus

persoana pozitiv negativ persoana pozitiv negativ
1-a sing. 1-a sing.
2-a sing. oleko? äläkö ole? 2-a sing. oleko ollut? äläkö ole ollut?
3-a sing. olkoonko? älköönkö olko? 3-a sing. olkoonko ollut? älköönkö olko ollut?
1-a plur. olkaammeko? älkäämmekö olko? 1-a plur. olkaammeko olleet? älkäämmekö olko olleet?
2-a plur. olkaako? älkääkö olko? 2-a plur. olkaako olleet? älkääkö olko olleet?
3-a plur. olkootko? älköötkö olko? 3-a plur. olkootko olleet? älköötkö olko olleet?
pasiv oltakoonko? älköönkö oltako? pasiv oltakoonko oltu? älköönkö olko oltu?

modul potențial

timpul prezent

timpul perfect compus

persoana pozitiv negativ persoana pozitiv negativ
1-a sing. lienenkö? enkö liene? 1-a sing. lienenkö ollut? enkö liene ollut?
2-a sing. lienetkö? etkö liene? 2-a sing. lienetkö ollut? etkö liene ollut?
3-a sing. lieneekö? eikö liene? 3-a sing. lieneekö ollut? eikö liene ollut?
1-a plur. lienemmekö? emmekö liene? 1-a plur. lienemmekö olleet? emmekö liene olleet?
2-a plur. lienettekö? ettekö liene? 2-a plur. lienettekö olleet? ettekö liene olleet?
3-a plur. lienevätkö? eivätkö liene? 3-a plur. lienevätkö olleet? eivätkö liene olleet?
pasiv oltaneenkö? eikö oltane? pasiv lieneekö oltu? eikö liene oltu?

forme nominale

infinitive

participii

activ pasiv activ pasiv
1-ul scurt ollako? prezent olevako? oltavako?
1-ul lung2 ollakseenko? trecut ollutko? oltuko?
2-lea inesiv1 ollessako? oltaessako? agent1, 3 olemako?
instructiv ollenko? negativ olematonko?
3-lea inesiv olemassako? 1) Uzual cu un sufix posesiv.
2) Uzual doar cu un sufix posesiv; asta este forma pentru persoana 3-a singular și plural.
3) Nu există în cazul verbelor intranzitive. A nu se confunda cu substantivele formate cu sufixul -ma.
elativ olemastako?
ilativ olemaanko?
adesiv olemallako?
abesiv olemattako?
instructiv olemanko? oltamanko?
4-lea nominativ oleminenko?
partitiv olemistako?
5-lea2 olemaisillaanko?

,

Obsevație! Câteva din formele din tabelul de mai sus, deși posibile gramatical, nu sunt și logice; cele de imperativ sunt primele discutabile.

.

To be, or not to be, that is the question

Ollako vai eikö olla, kas siinä pulma

A fi sau a nu fi, asta-i întrebarea

Att vara eller inte vara, det är frågan

.

to-be-or-not-to-be

.

Propoziție interogativă – Kysymyslause

Oletteko te töissä Nokialla? – Lucrați la Nokia?

Ette te ole töissä Stockmannilla? – Nu [cumva] lucrați la Stockmann?

Propozițiile interogative încep, de obicei, cu un verb însoțit de particula interogativă (-kO) sau cu un pronume sau un adverb interogativ.

.

Finlandeza nu folosește o intonație interogativă pentru că se folosește de particulele interogative -kO adăugate verbului sau unei alte componente a frazei. De exemplu

olenko? – sunt (oare)?

syömme? – mâncăm?

haluatko? – vrei?

Antoiko hän sinulle ruusun?  Ți-a dat [el] un trandafir?

Ruusunko hän sinulle antoi?  Un trandafir [oare] ți-a dat?

Sinulleko hän antoi ruusun?  Ție [oare] ți-a dat trandafirul?

Hän sinulle ruusun antoi? El [chiar] ți-a dat trandafirul?

.

Atunci când particula interogativă este atașată unui verb, răspunsurile pot fi date folosind verbul însuși de genul: oletko herännyt? – te-ai trezit? olen – da; syötkö? – mănânci? syön – mănânc; enkä syö – ba nu mănânc.

Dacă particula interogativă este atașată unei alte componente a frazei, răspunsul afirmativ poate fi niin – chiar așa.

Hänkö sinut toi kotiin? – El te-a adus acasă? niin – da (chiar așa) iar răspunsul negativ eieikai: Hänkö sinut toi kotiin? – El te-a adus acasă? Eikai hän! – Ba nu el.

.

Pyydetään, kysytään tai ehdotetaan jotakin kohteliaasti.

Soittaisitko minulle illalla?

Tulisitko meille illalla.

Panisitko oven kiinni?

Avaisitko ikkunan.

Saisinko sokeria? (kysymys/pyyntö)

Avaisitteko ikkunan?

Auttaisitko minua?

.

Toisen persoonan kanssa käytetään kysymysliitettä. Ensimmäisen persoonan kanssa ei käytetä kysymysliitettä.

Regula e aproximativă și de mare finețe teoretică. Evident, particula interogativă se adaugă la toate persoanele dacă propoziția este mai mult interogativă, adică răspunsul așteptat poate fi sau da, sau nu. Käytät sokeria? unii da, alții nu. Käytäisit sokeria? – acum, în situația de față, la cafea sau la ceai.

Întrebarea cu condiționalul presupune un răspuns pozitiv, te aștepți să accepte ce-i ceri sau ce întrebi. Saisinko  sokeria? și te aștepți să-l primești. Compară cu Saanko lähteä? – Pot să plec? (saan tai en saa).

Particula interogativă –kO poate fi adăugată și la persoana I-a dacă propoziția este retorică: Ottaisinko  kupin kahvia (vai teettä?). – Să iau / aș lua [oare] o cafea (sau un ceai?). Menisinkö naimisiin Niinan vai Minnan kanssa? – Să mă-nsor / m-aș însura oare cu Niina sau cu Minna?

.

Kohtelias kysymys tai tiedustelu

Voisitteko sanoa, mitä kello on?
Tietäisittekö, missä puhelin on?
Osaisitteko neuvoa tien Porvooseen?

.

Painokas pyyntö / käsky

imperativ absolut – poruncă

imperativ relativ – dorință

imperativ obișnuit – poruncă

Istuisit hiljaa. Istutko hiljaa? Istu hiljaa!
Et puhuisi koko ajan. Etkö puhu koko ajan? Älä puhu koko ajan!
Olisit tuonut kaupasta maitoa. Oletko tuonut kaupasta maitoa? Tuo kaupasta maito!

Painokkaassa pyynnössä ei koskaan käytetä kysymysliitettä. (Asta pentru că, de fapt, este o poruncă mascată în forma de condițional. Cu particula –kO– ne-am îndoi de rezultat; fără ea porunca e decisivă.

Pentru a face forma interogativă este suficient să se înceapă propoziția cu verbul principal sau cu cel negativ la care se adaugă particula interogativă dacă propoziția nu începe chiar cu un pronume interogativ:

    • Onko sinulla nälkä? – Ți-e foame?
    • Eikö Riikalla ole kännykkää? – [Așa-i căRiikka n-are celular, mobil?

.

Forma interogativă în limbajul colocvial

Pentru persoana a doua singular forma interogativă se formează adăugând la verbul conjugat pronumele personal , care funcționează, astfel, ca un sufix (Atenție! aici nu se aplică armonia vocalică!).

Puhekieli Kirjakieli
Puhut suomee? Puhutko (sinä) suomea? Vorbești finlandeza?
Oot kattonu leffan? Oletko katsonut elokuvan? Ai văzut filmul?

.

Particula interogativa -kO se reduce la -ks:

Puhekieli Kirjakieli
Onks tää sun kirja? Onko tämä sinun kirjasi? Cartea asta e a ta?
Eiks sun pitäis olla koulussa? Ei sinun pitäisi olla koulussa? N-ar fi trebuit să fii la școală?

.

joko – tai ► sau – sau

Joko sauna on lämmin [= kylpyvalmis]? ● Este [oare] sauna caldă? ■ Bastu är redoDet är varmt bastu?

-kO se cere

 Kysyn isältä, jos saan lähteä.  corect: Kysyn isältä, saanko lähteä.

Enpä tiedä, jos uskallan.  corect: Enpä tiedä, uskallanko.

.

-kO este greșit plasat

josko, conjuncția neagreată

Din jos finlandezul a creat o conjuncție interogativă josko – „dacă oare” care nu are bază lingvistică.

Kysyin, josko hän suostuisi.  corect: Kysyin, suostuisiko hän.

Epäili, josko pystyisi siihen. corect: Epäili, pystyisikö siihen.

.

Din păcate, subiectul, destul de dificil și dezlânat, nu este suficient dezbătut de grămăticii finlandezi, astfel că prezenta pagină este un fel de deschizător de drumuri. Conjugarea lui onko este absolut originală.

.

Introdus  / lisätty 29.9.2016

Actualizat / päivitetty 21.4.2018

Actualizat / päivitetty 20.3.2019

.

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: