Blogulblog's Blog

Verbi – 0612. Forme verbale nepersonale – infinitiv II – 2. infinitiivi

Infinitivul II, Al doilea infinitiv toinen nimitapa

.

.

 • inesiv
  • activ
  • pasiv
 • instructiv

2. infinitiivi

Toinen infinitiivi esiintyy inessiivissä ja instruktiivissa. Instruktiivi esiintyy vain aktiivissa, inessiivi myös passiivissa:

inessiivi: sano+e+ssa, sano+tta+e+ssa (pass.)

instruktiivi: sano+e+n

Toisen infinitiivin tunnusvariantit ovat -e, -de, -te, le, -ne, -re.

Tunnus on muuten sama kuin 1. infinitiivin tunnus, mutta A:n tilalla on e.

Toisen infinitiivin tunnusvariantit ovat keskenään samanlaisessa täydennysjakaumassa kuin 1. infinitiivissä:

 • e  laula+e+ssa, sano+e+n; vastat+e+ssa, vaiet+e+n; syötä+e+ssä, lakaista+e+ssa
 • de  syö+de+ssä, ui+de+n, ilakoi+de+ssa
 • te  juos+te+ssa, lakais+te+n
 • le  tul+le+ssa, kävel+le+n
 • ne  pan+ne+ssa, men+ne+n
 • re  pur+re+ssa, sur+re+n

Toisen infinitiivin aktiivin muodoissa vartalon loppu-e muuttuu i:ksi tunnuksen edellä: kulki+e+ssa, kulki+e+n (vrt.kulke+vat), haki+e+ssa, itki+e+n, kätki+e+n, luki+e+ssa, lähti+e+n.

Toisessa infinitiivissä käytetään yleiskielessä eräitä konsonanttivartaloisia muotoja sellaisista verbeistä, jotka tavallisesti taipuvat yksivartaloisina. Esim. jouten (vrt. jouta+e+n), tieten (vrt. tietä+e+n), taiten (vrt. taita+e+n).

Toista infinitiiviä käytetään lauseessa adverbiaalina. Inessiivi ilmaisee aikaa – ns. temporaalinen lauseenvastike – ja instruktiivi tapaa – mm. modaalinen lauseenvastike. Esim.

 • Helsinkiin tul+ta+essa satoi lunta. (temporaalinen lauseenvastike)
 • Tyttö nauroi kaikkien näh+de+n. (modaalinen lauseenvastike)

.

Infinitivul doi corespunde în românește sintagmelor „când / în timp ce face ceva”, „în a face ceva” sau „făcând ceva”

Deci infinitivul al doilea se formează înlocuind terminația verbului –A cu –e și, la sfârșit se adaugă desinența de caz. Dar dacă vocala care precede pe –A este deja –e– atunci în locul lui –A vine –i. (de ex. lukea)

Exemple:

Sanoessani kiitos katson toista silmiin. – Când am spus mulțumesc, l-am privit în ochi.

Ruokaa tehdessä käytän suolaa. – Când fac mâncare folosesc sare.

Mikko nukahti lukiessaan kirjaa. – Mikko a ațipit în timp ce citea cartea.

Sanoessasi kiitos, olet kohtelias. – Când mulțumești, ești politicos.

Tehdessä töitä, työpäivä kestää usein kahdeksan tuntia. – Când muncești, ziua de lucru este, adesea, de opt ore.

Hän puhui puhelimessa, ajaen samalla autoa. – In timp ce conducea, vorbea la telefon.

Hän pakeni paikalta juosten. – A scăpat fugind.

Hän lähti huoneesta sanoen nähdään. – A ieșit din cameră spunând, ne vedem.

.

1) Inessiivi.

Indică un efect concomitent. Corespunde unui gerunziu românesc. Particula caracteristică este –e-. Are terminațiile –essA; –dessA; –tessA; –lessA; –nessA; –ressA. Dar dacă vocala care precede pe –A este deja –e– atunci în locul lui –A vine –i. Utilizat întotdeauna cu sufixul posesiv.

Pentru formare

 • forma activă – aktiivi: la infinitivul I al verbul se înlocuiește terminața –A cu terminațiile menționate mai sus.
 • forma pasivă – passiivi: folosim rădăcina tare a pasivului prezent, întroducem particula –t(t)A după care urmează desinența pbișnuită a inesivului –ssA.

Hän nauroi uidessaan – Râdea, în timp ce înota.

Hän nauroi lukiessaan – Râdea, în timp ce citea.

Uidessamme satoi – A plouat, în timp ce înotam.

Întrebuințare

Exprimă o acțiunee secundară concomitentă cu acțiunea verbului principal și se introduce cu conjuncția kun-. Răspunde la întrebarea mitä tehdessä? mitä tehtäessä? – (aprox.) ce se face? Cum, când fac (se face)?

Hän työskenteli firmassa asuessaan kaupungissa. cf. Hän työskenteli firmassa, kun hän asui kaupungissa. – Lucra la firmă când locuia în oraș.

Työtä tehtäessä ei pidä kiirehtiä. cf. Kun tehdään työtä, ei pidä kiirehtiä. – Când se face treabănu trebuie să te grăbești.

.

2) Instruktiivi.

Corespunde, de asemenea, unui gerunziu românesc doar că arată metoda sau mijlocul de acțiune. Are terminațiile  –en; –den; –ten; –len; –nen; –ren.

Pentru formare

Se formează tot din infinitivul I al verbului de la care se elimină terminața –A după care se adaugă terminațiile menționate care conțin pe –e– specific infinitivului II și pe -n, desinența instructivului.

Este folosit pentru a exprima o acțiune care are loc în același timp cu acțiunea verbului principal, acțiune secundară care explică felul în care se petrece acțiunea principală. Este așa numita construcție modaală – modaalirakenne. Răspunde la întrebarea kuinka? milloin?

Hemingway istui pöydän ääressä lukien, kirjoittaen ja polttaen piippuaan. – Hemingway stătea la birou citind, scriind și fumânduși pipa.

Sari tuli koulusta itkien. cf. Sari tuli koulusta ja itki.  Sari tuli koulusta. Sari itki. – Sari a venit de la școală plângând.

Hän tuli juosten. – A venit alergând

Sairas makasi sängyssä valittaen hiljaa. – Bolnavul stătea în pat și genea ușor.

Observație: terminația –mAllA arată miten? millä tavalla? cum? în ce fel? se petrece acțiunea verbului principal. Se întrebuințeaxă mai pelarg. în expresii idiomatice.

Mari nousi lentokoneesta kädet vapisten. – Mari s-a urcat în avion cu mâine tremurânde.

Eeva kuunteli musiikkia silmät loistaen. – Eeva asculta muzică sticlindu-i ochii.

Hän ui nauraen – Înoată râzând.

Hän käveli horjuen – A mers clătinându-se.

Luottaen siihen – În speranța că; încrezându-se în faptul că.

.

Expresii cu sensuri de sine stătătoare:

kuullen . kaikkien kuullen . în auzul tuturor, pentru ca toți să audă
lähtien siitä lähtien de atunci [înainte]
nähden kaikkien nähden în văzul tuturor, pentru ca toți să vadă
ollen ajan ollen la timp
näin ollen așa fiind
päättäen kaikesta päättäen după toate aparențele
sanoen näin sanoen așa zicând
sanalla sanoen   pe scurt
suoraan sanoen într-un cuvânt; la drept vorbind
toisin sanoen altfel spus
tullen mennen tullen un du-te-vino; dus-întors
pimeän tullen   la căderea întunericului
tarpeen tullen la nevoie
toden tullen la o adică; în caz de urgență [serios]

.

infinitiivi perusmuoto .

essA

en

 

aktiivi

passiivi

.

I

-A

sanoa sanoessa sanottaessa sanoen
lukea(e->i) lukiessa luettaessa lukien
ymmärtää ymmärtäessä ymmärrettäessä ymmärtäen

II

-dA

voida voidessa voitaessa voiden
syö syödessä syötäessä syöden

III

-lA

olla ollessa oltaessa ollen

-nA

men mennessä mentäessä mennen

-rA

surra surressa surtaessa surren

stA

pestä pestessä pesessä pesten

IV

VtA

ladata ladatessa ladattaessa ladaten
pudota pelätessä pelättäessä peläten

V

itA

tarvita tarvitessa tarvittaessa tarviten
valita valitessa valittaessa valiten

VI

etA

tarjeta tarjetessa tarjettaessa tarjeten
rohjeta rohjetessa rohjettaessa rohjeten

.

Toinen infinitiivi ajan ja tavan adverbiaalina

Toinen infinitiivi esiintyy kahdessa sijassa: inessiivi ilmaisee aikaa ja instruktiivi tapaa. Inessiivi on yleinen, instruktiivi harvinaisempi. Inessiivi esiintyy myös passiivissa. Toinen infinitiivi muodostuu siten, että ensimmäisen infinitiivin tunnuksen –A muuttuu –e:ksi. Tunnuksen perässä ovat sijapäätteet. Esim.

inessiivi: sanoessa, sanottaessa (passiivi)
instruktiivi: sanoen

Temporaalinen lauseenvastike

Temporaaliset lauseenvastikkeet eli temporaalirakenteet vastaavat aikaa ilmaisevia kun-lauseita. Niitä on kahta tyyppiä sen mukaan, onko lauseenvastikkeen tapahtuma-aika sama vai varhempi kuin hallitsevan lauseen tapahtuma-aika. Kun temporaalisen lauseenvastikkeen tapahtuma-aika on sama kuin hallitsevan lauseen, lauseenvastikkeen predikaattina on 2. infinitiivin inessiivi. Kun lauseenvastikkeen tapahtuma-aika on varhempi kuin hallitsevan lauseen, rakenteen predikaattina on passiivin 2. partisiipin partitiivi.

Se tapahtui hänen tullessaan kotiin. (samanaikainen)
Vrt. — — kun hän tuli kotiin.

Tein sen hänen tultuaan kotiin. (varhempi)
Vrt. — — kun hän oli tullut kotiin.

Temporaalisen lauseenvastikkeen subjekti on yleensä genetiivissä. Persoonapronominin genetiivin jälkeen lauseenvastikkeen predikaatti on omistusliitteinen. Esim.

Sepon ollessa matkoilla Eeva hoitaa asioita.
Meidän tullessamme alkoi sataa.

Jos lauseenvastikkeen subjektilla on sama tarkoite kuin hallitsevan lauseen subjektilla, lauseenvastikkeessa on pelkästään predikaattiin liittyvä omistusliiteosoittamassa tekijää, esim.

Lapsi riemastui saadessaan lahjan.

Passiivisen kun-lauseen vastikkeena käytetään passiivin 2. infinitiivin inessiiviä, esim.

Helsinkiin tultaessa satoi lunta.

Modaalinen lauseenvastike

Modaalisiksi lauseenvastikkeiksi on nimitetty seuraavanlaisia rakenteita, jotka vastaavat tekemisen tapaa ilmaisevia siten että, niin että -lauseita. Rakenteen predikaattina on 2. infinitiivin instruktiivi. Erillinen subjekti on genetiivissä; persoonapronominin genetiivin jälkeen predikaatti on omistusliitteinen. Esim.

Tyttö nauroi kaikkien nähden.
Minä en puhu enää sinun kuultesi.

Tätä rakennetyyppiä, jossa on erillinen subjekti, käytetään nykykielessä lähinnä vain esimerkkien kaltaisissa vakiintuneissa sanonnoissa. Seuraavalla tavalla käytetyt 2. infinitiivin instruktiivit on haluttu sulkea varsinaisten lauseenvastikkeiden ulkopuolelle, koska alisteisella lausella ja hallitsevalla lauseella on yhteinen subjekti (mies, tyttö, lapsi), esim.

Mies kulki horjuen.
Tyttö astui ujostellen sisään.
Lapsi tuli itkien kotiin.

Status-lausenvastike

Status-lauseenvastikkeiksi on nimitetty seuraavanlaisia rakenteita, jotka — samoin kuin modaalinen lauseenvastike — ovat korvattavissa lähinnä tekemisen tapaa osoittavilla siten että, niin että -lauseilla. Rakenteen subjekti ei kuitenkaan ole genetiivissä, vaan se on nominatiivissa (siitä johtuu rinnakkaisnimitys irrallinen nominatiivi). Esim.

Poika odotti sydän pamppaillen.
Hevonen nelisti kaviot kipinöitä iskien.

Introdus  / lisätty 25.11.2012

.

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: