Blogulblog's Blog

Verbi – 0611. Forme verbale nepersonale – infinitiv I – 1. infinitiivi

Infinitivul I, Primul infinitiv  ensimmäinen nimitapa

.

.

1. infinitiivi

Ensimmäisellä infinitiivillä on kaksi muotoa: lyhempi eli perusmuoto (historiallisesti latiivi) sekä pitempi eli translatiivi:

 • lyhempi eli perusmuoto – forma scurtă
 • pitempi eli translatiivi – forma lungă

perusmuotosano+a

translatiivi:   sano+a+kse+ni, -si jne.

Perusmuodossa on pelkkä 1. infinitiivin tunnus, translatiivissa on tunnuksen perässä translatiivin sijapääte sekä omistusliite.

Ensimmäisen infinitiivin tunnusvariantit ovat -A, -dA, -tA, -lA, -nA, -rA.

Tunnus liittyy yksivartaloisissa verbeissä vokaalivartaloon, joka on vahva, jos sanassa on astevaihtelua, ja kaksivartaloisissa verbeissä konsonanttivartaloon.

Lyhemmän eli perusmuodon lopussa on jäännöslopuke (ennen sen paikalla oli k). [finețuri inutile astăzi!]

Ensimmäisen infinitiivin tunnusvariantit ovat seuraavanlaisessa täydennysjakaumassa:

 • A  lyhyen vokaalin ja t-loppuisen konsonanttivartalon jäljessä: laula+a, sano+a, säveltä+ä; vastat+a, vaiet+a, merkit+ä
 • dA pitkän vokaalin ja diftongin jäljessä: saa+da, syö+dä, ui+da, haravoi+da,
  kapinoi+da
 • tA s:n jäljessä: juos+ta, pes+tä, valais+ta
 • lA l:n jäljessä: tul+la, sivel+lä
 • nA n:n jäljessä: men+nä, pan+na
 • rA r:n jäljessä: sur+ra, pur+ra

Ensimmäisen infinitiivin perusmuotoa käytetään sanakirjoissa hakusanana. Syntaktisesti muoto toimii lauseissa subjektina, objektina ja attribuuttina. Esim.

 • Nyt täytyy aja+a (subjekti) varovasti.
 • Aiomme lähte+ä (objekti) ulos.
 • Minulla oli tilaisuus otta+a (attribuutti) kuva.

Ensimmäisen infinitiivin translatiivilla on sijapäätteen perässä omistusliite, joka määräytyy normaalisti subjektin persoonan mukaan. Muoto on lauseenjäsenenä adverbiaali, ja sitä käytetään seuraavanlaisissa merkityksissä:

 • Syötkö elä+ä+kse+si? (finaalinen lauseenvastike)
 • Muista+a+kse+ni asia oli näin. (kvantum-lauseenvastike)
 • Nauroin kuol+la+kse+ni(intensiteettirakenne)
 • Menee, jos on men+nä+kse+en. (fatum-rakenne)

.

Întrebuințarea formei scurte a infinitivului.

.

Ensimmäinen infinitiivi on verbin perusmuoto (sanakirjamuoto). Forma scurtă a infinitivului este forma sub care verbul se găsește în dicționar.

 • în combinație cu forma personală a verbelor care exprimă experiențe mentale, capacitate fizică, intenție, motivație pentru acțiune sau debutul acțiunii.

Hän ei jaksanut olla siellä. – N-a mai suportat / putut să stea acolo.

Haluan lähteä. – Vreau să plec.

Hän koetti istua. – A încercat să stea jos.

 • combinată cu verbe impersonale (modale)

Minun täytyy sen tehdä. – Trebuie să fac asta.

Sinun pitää mennä.  – Trebuie să te duci.

Niin ei sovi puhua.  – Nu se cade să vorbești așa.

 • combinată cu verbe onomatopeice

Mies tulla tupsahti. – Un bărbat a apărut dintr-odată.

Ukko nauraa hohotti. – Bătrânul a râs în hohote.

 • coroborată cu verbul olla (cu excepția timpului prezent), pentru a exprima o acțiune care a fost aproape realizată

Tytöt olivat pakahtua naurusta. – Fetele erau gata să crape de râs.

Olen ollut jättää työni. – Eram pe cale să-mi las slujba.

 • pentru a exprima acțiunea pentru care este desemnat verbul

Menen maata.  – Mă duc să mă culc.

Panen uunin lämmitä.  – Pun cuptorul să se încălzească.

.
Tunnukset ovat eri verbityypeissä seuraavat:

Verbityyppi = conjugare

Verbityyppi 1 Verbityyppi 2 Verbityyppi 3 Verbityyppi 4 Verbityyppi 5 Verbityyppi 6
-A -dA -lA, -nA, -rA, -stA -tA -itA -etA
asua
nukkua
ostaa
maksaa
pyytää
tuntea
juoda
syödä
käydä
nähdä
tulla
kävellä
panna
mennä
purra
nousta
pestä
avata
haluta
herätä
hävitä
sijaita
tarvita
valita
häiritä
vanheta
kylmetä
paeta
lämmetä

Kaikilla ensimmäisillä infinitiiveillä on myös pitempi muoto -kse-, johon liitetään omistusliite eli possessiivisuffiksi:

Verbityyppi 1 Verbityyppi 2 Verbityyppi 3 Verbityyppi 4 Verbityyppi 5 Verbityyppi 6
asuakseni
asuaksesi
asuakseen
asuaksemme
asuaksenne
asuakseen
juodakseni
juodaksesi
juodakseen
juodaksemme
juodaksenne
juodakseen
tullakseni
tullaksesi
tullakseen
tullaksemme
tullaksenne
tullakseen
avatakseni
avataksesi
avatakseen
avataksemme
avataksenne
avatakseen
valitakseni
valitaksesi
valitakseen
valitaksemme
valitaksenne
valitakseen
paetakseni
paetaksesi
paetakseen
paetaksemme
paetaksenne
paetakseen

Omistusliitteet eli possessiivisuffiksit

minun
sinun
hänen
meidän
teidän
heidän
-ni
-si
-nsA (Vn)

-mme
-nne
-nsA (Vn)

.

infinitiivi -kse + possessiivisuffiksi
Verbityyppi 1 oppia oppiakseni
Verbityyppi 2 tehdä tehdäksesi
Verbityyppi 3 nousta noustakseen
Verbityyppi 4 avata avataksemme
Verbityyppi 5 häiritä häiritäksenne
Verbityyppi 6 paeta paetakseen

.

1) Perusmuoto cu treminațiile -A; -dA; -tA; -lA; -nA; -rA.

Tahdon uida – Vreau să înot.

Mieleen tekee nauraa – Îmi vine să râd.

2) Translatiivi. Semnifică scopul. Terminația –kse. Se utilizează întotdeauna cu sufixul posesiv.

Uidakseni – Pentru ca eu să înot.

Nauraaksensä – Pentru ca el să râdă.

Lukeaksemme – Pentru ca noi să citim.

.

– Hän istui alas katsoakseen televisiota.
– Leena lähti ulos mennäkseen pankkiin.
– Pekka meni ravintolaan juodakseen tuopin olutta.
– Selvitäkseen tentistä hän luki yötä päivää.
– Menin kauppaan ostaakseni ruokaa.

– Virtaset matkustivat Espanjaan voidakseen levätä.
– Virtaset matkustivat Espanjaan, jotta he nauttisivat matkasta enemmän.

Rakenne vastaa jotta-lauseita, jotka ilmaisevat syytä tai tarkoitusta.

– Me harjoittelemme pelataksemme hyvin.
– Minä menen kahvilaan tavatakseni ystäväni.

Päälauseessa ja infinitiivin –kse-rakenteessa on aina sama subjekti.

.

Forma lungă a primului infinitiv

1. Întrebuințare

Când se adaugă –ksi și un sufix posesiv infinitivului unui verb, obținem o formă nouă, forma lungă a primului infinitiv. Sensul românesc este „ca să”, „în scopul de a / cu scopul de a”.

Asuin Ranskassa oppiakseni ranskaa. – Am locuit în Franța ca să învăț franceza.

Hän soitti kysyäkseen, voisiko hän tulla. – A sunat ca să întrebe dacă poate să vină.

Ymmärtääksenne minua, teidän pitää kuunnella. – Ca să mă înțelegeți, trebuie să mă ascultați.

Emme elä syödäksemme. – Nu trăim ca să mâncăm.

.

tipul

verbului

  terminație   forma scurtă  

forma lungă

 

semnificație 

I

 

-A

sanoa sanoakseni [pentru] ca eu să spun; după cum spun; ca să zic așa
  ymmärtää ymmärtääksemme [pentru] ca noi să înțelegem; după cum înțelegem

II

 

-dA

voida voidaksenne [pentru] ca voi să puteți
  syö heidän syödäksensä [pentru] ca ei să mănânce

III

 

-lA

olla ollaksesi [pentru] ca să fii
 

-nA

men mennäksemme [pentru] ca să mergem
 

-rA

surra surraksenne [pentru] ca voi să vă întristați

stA

pestä pestäkseni [pentru] ca sî mă spăl

IV

VtA

ladata ladataksesi [pentru] ca să te încarci
pudota hänen pudotakseen [pentru] ca el să cadă

V

itA

tarvita heidän tarvitakseen [pentru] ca ei să aibă nevoie
valita valitakseni [pentru] ca să mă selectez

VI

etA

tarjeta tarjetaksesi [pentru] ca să nu-ți fie frig
rohjeta hänen rohjetakseen [pentru] ca el să îndrăznească
 • în asociere cu alte verbe, pentru a exprima scopul unei acțiuni îl înlocuiește în propozițiile subordonate, (finaalirakenne), pe että (atât de drag străinilor!)

Avasin radion kuullakseni uutiset. cf Avasin radion, että voisin kuulla uutiset.

 • în unele cuvinte de introducere care-și pierd semnificația proprie (exemple de expresii, mai jos)

Luullakseni paketti tulee vasta huomenna. cf. Luulen, että paketti tulee vasta huomenna.

.

2. Formare

Levätäkseni… – Ca să mă odihnesc…

Levätäksesi… – Ca să te odihnești…

Levätäkseen… – Ca să se odihnească…

Levätäksemme… – Ca să ne odihnim…

Levätäksenne… – Ca să vă odihniți…

Levätäkseen… – Ca să se odihnească…

.

3. Expresii

Următoarele expresii ar fi bine să fie reținute pentru că deși ar trebui să însemne „ca să”, „în / cu scopul de a”, însemnă cu totul altceva.

Erikoistapauksia – expresii excepții (unele sunt sinonime între ele):

käsittääksemme (jos käsitämme asian oikein) – dacă [noi] am înțeles bine

luullakseni (luulen että, luultavasti) – după cum cred, așa cum cred

muistaakseni (jos muistan asian oikein) – după câte mi-amintesc

nähdäkseni (jos näen asian oikein) – după câte văd

tietääksemme (jos tiedämme asiasta jotain, sen mukaan mitä tiedämme) – după câte știm, cum se știe

tietääkseni (sen mukaan mitä tiedän) – după câte știu

toivoakseni (toivon että) – după cum sper

uskoakseni (sen mukaan mitä uskon) – după părerea / opinia mea

ymmärtääkseni (jos ymmärrän asian oikein) – după cât înțeleg

.

Câteva construcții cu semnificațiile de excepție:

Dar în afara excepțiilor de semnificație menționate în tabelul de mai sus, infinitivul lung al acelorași verbe poate avea și semnificații obișnuite.

Käsittääkseni asia on niin. – După părerea mea treaba stă așa.

Käsitykseni mukaan, mielestäni, minusta, käsittääkseni, luullakseni.

DAR:

Poliisi selitti pojalle liikensäännöt käsittääkseen. – Polițistul i-a explicat băiatului regulile de circulație ca să le înțeleagă.

Luullakseni [= luultavasti, tietääkseni] hän on matkoilla. – Cred că e plecat.

DAR:

Hän näin sanoi luullakseni. – El a zis așa, doar ca eu să cred.

Muistaakseni, sikäli kuin muistan, ellen väärin muista, asia on näin. – După câte mi-amintesc, dacă nu mă înșel, treaba e așa.

DAR:

Hän toisti asiaa muistaakseni. – El a repetat [pentruca [eusă-mi amintesc.

Kaikki on nähdäkseni järjestyksessä. – Din punctul meu de vedere, din partea mea totul este în ordine.

Hänen nähdäkseen asia oli selvä. – Din punctul său de vedere treaba era clară.

DAR:

Antoi kirjan nähdäkseni, nähtäväkseni. – [Mi-]a dat carte ca s-o văd.

1. Tietääkseni [= tietämäni mukaan, sikäli kuin tiedän] yksi koiranpennuista on vielä myymättä. – După câte știu, un cățel este încă nevândut.

Hänen tietääkseen asia oli selvä. – După câte știe, treaba e limpede.

2. Ei ollut tietääkseenkään [= ei välittänyt, ollut millänsäkään] moitteista. – N-a reacționat / nu i-a păsat de critică. [hän ei ollut millänsäkään siitä – nu a avut nicio reacție, nu a reacționat nicicum]

DAR:

Luen paljon, tietääkseni paljon. – Citesc mult, ca să știu mult.

Kysyt vain tietääksesi. – Întrebi, doar așa, ca să știi.

Tehtävä oli ymmärtääkseni [= ymmärrykseni mukaan, käsittääkseni] mahdoton. – Sarcina era imposibilă, după părerea mea.

DAR:

Kielioppiharjoitus on tehty ymmärtääkseen. – Exercițiul de gramatică era făcut [pentruca [elsă înțeleagă.

.

4. „Tehdäkseen” sau „tekemään”?

Două forme ale verbului tehdä se pot confunda ușor. “Tehdäkseen” este un exemplu despre care am discutat mai sus, în timp ce “tekemään” este forma de ilativ al infinitivului trei. Forma ”tekemään” se folosește cel mai adesea, cu verbe de mișcare, în timp ce “tehdäkseen” rămâne pentru celelalte verbe. În limbajul curent, finlandezul le consideră sinonime.

Isä nousi tuolista avaamaan ovea. – Tata s-a ridicat [de pe scaun ca] să deschidă ușa.

Isä nousi tuolista avatakseen oven. – Tata s-a ridicat [de pe scaun pentru] ca [el] să deschidă ușa / cu scopul de a deschide ușa.

Semnificația poate să difere, astfel “tehdäkseen” semnifică foarte clar scopul / țelul mișcării:

Mihin sinä juokset? – Ostamaan ruokaa. – Unde-alergi așa? – Să cumpăr mâncare.

Miksi sinä juokset? – Pysyäkseni kunnossa. – De ce alergi? – Ca să-mi mențin condiția fizică.

.

Ensimmäisen infinitiivin perusmuoto subjektina, objektina, attribuuttina

.

Spuneam mai sus că:

Ensimmäisellä infinitiivillä on kaksi muotoa, perusmuoto ja translatiivi. Perusmuodossa on pelkkä ensimmäisen infinitiivin tunnus, translatiivissa on tunnuksen perässä translatiivin sijapääte -kse ynnä omistusliite. Perusmuotoa käytetään hakusanana suomen sanakirjoissa.

perusmuoto: sanoa – a spune
translatiivi: sanoakseni – (pentru) ca eu să spun [întru a apune, la persoana I-a singular]

Infinitiivin tunnukset

Ensimmäisellä infinitiivillä on seuraavanlaiset tunnukset:

-A   -dA   -tA   -lA, -rA, -nA
osta+a saa+da juos+ta tul+la
sano+a tuo+da nous+ta pur+ra
vetä+ä vie+dä väris+tä men+nä

Tunnus -A (-a tai ) on lyhyen vokaalin perässä ja tunnus -dA pitkän vokaalin tai diftongin perässä. Tunnus -tA on konsonanttivartalon s:n perässä ja tunnukset -lA, -rA, -nA ovat l:n, r:n ja n:n perässä.

Ns. supistumaverbien suhteen on epäselvää, miten infinitiivi olisi segmentoitava, esim.

vasta+ta ~ vastat+a
hypä+tä ~ hypät+ä

Supistumaverbeiksi sanotaan kaksi- tai kolmitavuisia verbejä, joiden vartalo päättyy pitkään vokaaliin tai vokaaliyhtymään, jonka jälkimmäinen vokaali on A, esim. pelkää+n, putoa+n. Intuitiivisesti edellinen jako (vasta+ta) saattaisi olla luontevampi. Historiallisesti näihin muotoihin on kuulunut geminaatta-t, joka on sittemmin lyhentynyt: vastat+tak.

Infinitiivi subjektina

Vaikka tavallinen subjektin määritelmä ei kata infinitiivejä, eräissä tapauksissa voidaan silti katsoa, että ensimmäisen infinitiivin muodostama rakenne toimii subjektina, samoin objektina ja attribuuttina. Esim. seuraavissa lauseissa infinitiivirakenne toimii siinä roolissa, jossa nominatiivisubjekti toimisi:

Minua (objekti) nolotti kertoa asia hänelle (subjekti). – Mi-a fost jenă să-i spun problema.
Vrt. Tilanne nolotti minua. – Situația m-a jenat

Oli yllätys (predikatiivi) kuulla sellainen uutinen (subjekti). – A fost o surpriză să primesc o astfel de știre / veste.
Vrt. Tieto oli yllätys. – Stirea a fost o surpriză.

Infinitiivit ovat sikäli epätyypillisiä subjekteja, että niitä ei koske nominatiivin ja partitiivin sijavaihtelu ja ne yleensä sijaitsevat verbin jäljessä. Rinnasteiset infinitiivisubjektit eivät myöskään aiheuta verbikongruenssia kuten yleensä rinnasteiset nominisubjektit, esim.

Oli mukava käydä teillä ja tutustua taloonne. – A fost o plăcere să trec pe la voi și să vă văd casa.
Vrt. Talo ja sen asukkaat olivat mukavia. – Casa și locuitorii ei au fost simpatici.

Infinitiivi objektina

Objektina olevia infinitiivirakenteita on kahta päätyyppiä sen mukaan, onko infinitiivillä sama vai eri
tekijäsubjekti kuin hallitsevalla finiittiverbillä. Esimerkkejä samasubjektisista infinitiivirakenteista:

Mies alkoi sahata puuta. – Bărbatul a început să taie lemne.
Pidin parhaana myydä auton. – Am considerat că e mai bine să vând mașina.
Tyttö otti tavaksi voimistella aamuisin. – Fata a luat obiceiul de a face gimnastică dimineața.

Riippuu tietysti näkökulmasta, halutaanko edellisten esimerkkien infinitiivit jäsentää objekteiksi. Varsinkin ensimmäisessä esimerkissä infinitiivi on helppo katsoa pelkästään predikaattina toimivan verbiketjun osaksi (alkoi sahata).

Kun objektina toimivalla infinitiivirakenteella on eri subjekti kuin hallitsevalla verbillä, infinitiivirakenteen subjekti on genetiivissä. Hallitsevana verbinä esiintyvät verbit antaa, käskeä, sallia ja suoda. Rakenteet ovat ns. permissiivisiä lauseenvastikkeita. Esim.

Hallitus antoi asian raueta. – Guvernul a abandonat problema.
Jeesus salli lasten tulla luoksensa. – Iisus le-a permis copiilor să vină lângă El.
Poliisi käski kuljettajan nousta autosta. – Polițistul l-a invitat pe șofer să coboare din mașină.

Infinitiivi attribuuttina

Attribuuttina toimivat infinitiivit liittyvät vain eräisiin abstrakteihin pääsanasubstantiiveihin, joilla on usein johtosuhde johonkin verbiin. Tällaisia pääsanoja ovat esim. aikomus, halu, tilaisuus, kunnia:

Minulla oli aikomus anoa, halu ryhtyä johonkin, tilaisuus puhua, kunnia vastaanottaa lähetystö.

Infinitiivin translatiivi adverbiaalina

Ensimmäisen infinitiivin translatiivissa (esim. sanoa+kse+ni) on sijapäätteen perässä omistusliite, joka määräytyy normaalisti lauseen subjektin persoonan mukaisesti. Rakenne on lauseenjäsenenä adverbiaali; se ilmaisee useimmiten toiminnan päämäärää tai tarkoitusta. Eräät tyypit tunnetaan ns. lauseenvastikkeina.

Finaalinen lauseenvastike

Finaalinen lauseenvastike eli finaalirakenne vastaa finaalista eli tarkoitusta ilmaisevaa jotta-lausetta. Finaalisen lauseenvastikkeen subjektilla on melkein aina sama tarkoite kuin hallitsevan lauseen subjektilla. Siksi subjektia edustaa lauseenvastikkeessa normaalisti pelkkä omistusliite, esim.

Lähdin maalle levätäkseni.  – Am plecat la țară ca să mă odihnesc.
Ihminen syö elääkseen. – Omul mănâncă ca să trăiască.

Finaalisessa lauseenvastikkeessa objekti ja predikatiivi ovat samassa muodossa kuin vastaavassa alisteisessa lauseessa, esim.

Pidä kiirettä saadaksesi työn (objekti) valmiiksi. (päätteellinen akkusatiivi imperatiivista „pidä kiirettä” huolimatta)
Vrt. — — jotta saat työn valmiiksi.

Ollakseen pätevä (predikatiivi) sopimus tarvitsee allekirjoituksen.
Vrt. Jotta olisi pätevä, — —.

Kvantum-lauseenvastike

Kvantum-lauseenvastikkeeksi on sanottu rakennetta, joka vastaa mikäli, sikäli kuin -lausetta (latina quantum ‘mikäli’). Alisteisen lauseen subjektia edustaa aina omistusliite joko yksinään tai yhdessä persoonapronominin genetiivin kanssa, esim.

Tietääkseni ~ heidän tietääkseen asia on jo ratkaistu. – După câte știu (eu sau ei) problema s-a rezolvat.
Vrt. Mikäli tiedän ~ sikäli kuin he tietävät, — —.

Intensiteettirakenne

Intensiteettirakenteiksi on sanottu seuraavien esimerkkien kaltaisia muotoja, jotka ilmaisevat tekemisen tapaa tai voimakkuutta. Vain muutamat harvat verbit ovat näin käytettynä mahdollisia, lähinnä katketa, kuolla, haljeta, pakahtua. Myös hallitsevina verbeinä tulevat kyseeseen vain harvat sanat, esim. nauraa, hävetä, sykkiä. Esim.

Häpesin kuollakseni. – M-am rușinat de moarte.
Sydän sykki pakahtuakseen.  – Inima[-mi] bătea să[-mi] iasă din piept.

Fatum-rakenne

Fatum-rakenteeksi on nimitetty lähinnä jos-lauseissa esiintyviä muotoja, joiden merkitykseen liittyy jonkinlainen sallimus tai ennalta määräytyminen, että niin ja niin tulee käymään (latina fatum ‘kohtalo’). Esim.

Tauti menee, jos on mennäkseen. – Boala trece, dacă e să treacă.

.

Introdus  / lisätty 25.11.2012

.

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: