Blogulblog's Blog

Verbi – Verbul finlandez – generalități

 Verbi – Verbul finlandez – generalități

.

.

verbi ● verb ■ verb

Vorbind despre elementele unei propoziții, Cook considera ’function words’ și ’content words’, sisältösanat cuvintele cu conținut ja apusanatsisältösanat, sunt actorii iar cuvintele care au doar funcție, apusanat, sunt decorurile. Ei bine, propoziția finlandeză are două elemente regente subiectul și predicatul. Dacă predicatul este, mai totdeauna exprimat printr-un verb, subiectul poate fi, cel mai adesea, un substantiv dar poate fi și un alt nume gramatical (nomineja ovat substantiivit, adjektiivit, numeraalit ja pronominit).

Rezumând, principali actori sunt substantivul și verbul. Aici actor = agent, cel care acționează, face acțiunea sau participă activ la acțiune.

Celelalte categorii garmaticale care se flexionează sunt figurația iar elementele care nu se flexionează, conjuncțiile, prepozițiile, interjecțiile sunt recuzita.

Ca și în românește, subiectul se acordă cu predicatul; în finlandeză forma substantivului este dictată de verb, de modul și de timpul său.

Parte de vorbire:

Flexibilă (actorii): Adjectiv • Articol • Numeral • Pronume • SubstantivVerb

Neflexibilă, inflexibilă (decorurile): Adverb • Conjuncţie • Interjecţie • Prepoziţie • Locuţiune

verbi kiel. toimintaa, tapahtumista t. tilaa ilmaiseva sana, teonsana (esim. kävellä, sairastaa, hajota, olla). Transitiivinen, intransitiivinen verbi. Verbin taivutus. Verbin persoonamuodot. Apuverbi.

verbi

Verbi on sanaluokka, jonka jäsenten taivutukseen finiittimuodossa kuuluvat tempus, modus ja persoona. Finiittimuotoinen verbi on lauseen ydin. Verbin infiniittimuodot (nominaalimuodot) eli infinitiivit ja partisiipit taipuvat osittain nominien tavoin. Verbit ilmaisevat tekemistä ja muutoksia (esim. syödä, lihoa, pudota), tiloja (omistaa), mielen sisäisiä tiloja ja muutoksia (uskoa, rakastua) sekä modaalisuutta (voida, kannattaa). (§ 444–.)

VERB verbe n. lingv. Parte de vorbire care cuprinde cuvinte ce indică acțiunea, starea sau existența unui obiect și care se caracterizează prin flexiune proprie.

.

.

Termeni utili:

taivuttaa verbi persoonamuodoissa ● a conjuga un verb pe persoane ■ böja ett verb i dess personformer

verbi on yksipersoonainen ● este un verb unipersonal ■ verbet har ingen (saknar) personböjning

tämä verbi järjestyy datiivilla, verbi vaatii datiivia, verbi saa datiivimääritteen ● acest verb cere dativul ■ verbet konstrueras med dativ

tämä verbi järjestyy „in”-prepositiolla ● acest verb cere prepoziția „in” ■ verbet konstrueras med prepositionen in

adverbi määrittää verbiä ● adverbul determină verbul ■ adverb som bestämma ett verb

verbin persoonamuoto ● forma personală, finită a verbului ■ ändliga form av ett verb

verbin infiniittimuoto ● forma nominală, nefinită a verbului ■ oändliga form av ett verb

finiittimuoto, persoonamuoto, tekijämuoto ● formă finită, formă personală ■ finit form               ➪ finiittiverbi

infiniitimuoto, persoonatonmuoto ● formă nefinită ■ infinit form      ➪ infiniittiverbi

taivutus ● conjugare ■ böjning, flexion, flektion, flektering

.

.

Verbeillä on finiittisiä persoonamuotoja ja infiniittisiä nominaalimuotoja, tempus- ja modustaivutus, myöntö- ja kieltomuotoista taivutusta sekä aktiivi- ja passiivimuotoista taivutusta.

Fred Karlsson esittää että suomen kielen verbillä on yhteensä noin 12 000 erilaista sananmuotoa. Suurin osa näistä on erilaisia partisiippimuotoja eri taivutusmuodoissaan (11 000).

Tipurile de conjugare ale verbelor

S-a convent, mai recent, că sunt șase tipri de verbe. Fiecare grupă are regulile sale proprii de conjugare, astfel cunoașterea cărei grupe îi aparține fiecare verb este esențială, pentru că numai astefel îl putem conjuga corect.

.

În tabelul de mai jos cele șase tipuri de conjugare unde V marchează vocala iar -A = -a sau –ä.

conjugarea

sufixul infinitivului exemplu rădăcina se termină în exemplu
1-a -VA lukea, puhua vocală lukea → luke
2-a -dA saada, syö saada → saa
3-a   -lA, -nA, -rA, -stA   tulla, men, surra, nousta   consoană tulla → tul
4-a -VtA haluta, pelätä, pelata pelata → pelat
5-a -itA tarvita, mainita, hallita   mainita → mainit
6-a -etA paeta, kyetä paeta → paet

.

Verbele finlandeze se împart în două forme principale (activă și pasivă), se conjugă după mod (infinitiv, indicativ, condițional, imperativ și potențial), după timp (prezent, imperfect, perfect și maimultcaperfect),persoană (eu, tu, el, ea, noi, voi, ei, ele) și număr (singular, plural). În afara acestor forme, toate verbele au o conjugare pozitivă, afirmativă și una negativă, de negație

Diateza verbului – pääluokka, diateesi

 • diateza activă – aktiivi tapaluokka
 • diateza pasivă – passiivi tapaluokka
 • diateza reflexivă – refleksiivi tapaluokka

.

Forma activă și forma pasivă

Forma activă implică o persoană care îndeplinește acțiunea verbului, în timp ce forma pasivă lasă subiectul nedefinit.

Cu toate astea, forma pasivă finlandeză presupune că există totdeauna un subiect, chiar dacă nu este exprimat.

Caracteristica formei pasive este -t-.

forma activă:                       poika lukee kirjoja – băiatul citește cărți

forma pasivă:                      kirjoja luetaancărțile sunt citite

forma activă:                       kauppias myy tavaraan – negustorul își vinde marfa

forma pasivă:                      onko auto myytävänä? este de vânzare mașina?

forma activă:                       rentoudun saunoessani – mă relaxez la saună

forma pasivă:                      saunottaessa rentoudutaan – sauna (făcând sauna) relaxează

.

Categoria verbului

 • tranzitiv – transitiivi
 • intranzitiv – intransitiivi

Forma verbului

 • conjugare pozitivă, afirmativă – affirmatiivi, positiivi, myöntömuoto; myöntävä taivutus
 • conjugare negativă – negatiivi, kieltomuoto; kieltävä taivutus

Numărul

 • singular – yksikkö
 • plural – monikko

Persoane

 • eu – minä
 • tu – sinä
 • el, ea – hän
 • noi – me
 • voi – te
 • Dumneavoastră (singular) – Te (yksikkö)
 • ei, ele – he

Observație!

Dece apare Dvs separat de voi? Pentru că finlandezii fac marea greșeală de a confunda formele de plural cu cele de singular atunci când se folosește forma reverențioasă la singular Te pe care o confundă cu forma de plural te. Altfel spus te (voi, mai multe persoane) olette olleet dar Te (dumneavoastră, singur) olette ollut.

Construcția infinitivului verbului

infinitivul verbul poate fi:

 • simplu, format dintr-un singur cuvânt, provenit dintr-o singură rădăcină: syödä – a mânca (syö-)
 • derivat, format prin îmbinarea a două sau mai multe cuvinte, caz în care părțile pot funcționa împreună sau separat: laiminlyödä (laimin+lyödä) – a neglija (lyön sinua laimin – te neglijez)

.

.

A. Forme finite, personale –

finiittimuoto, persoonamuoto, tekijämuoto

Modul – modus, tapaluokka

Modus eli tapaluokka ilmaisee puhujan suhtautumista predikaatin kuvaamaan toimintaan. Suomen kielen modukset ovat indikatiivi (tositapa), potentiaali (mahtotapa), konditionaali (ehtotapa) ja imperatiivi (käskytapa). Muissa kielissä on myös muita moduksia, kuten subjunktiivi tai gerundi.

Finlndeza cunoaște patru moduri:

modul indicativ – indikatiivi modus, tositapa (de ex. puhun)

 • timpul prezent – preesens, kestämä (de ex. puhun)
 • timpul trecut – mennyt aika (de ex. puhuin; olen puhunut; olin puhunut)
  • timpul imperfect – imperfekti, kertoma (de ex. puhuin)
  • timpul perfect compus – perfekti, päättymä (de ex. olen puhunut)
  • timpul mai mult ca perfect – pluskvamperfekti, entispäättymä (de ex. olin puhunut)

modul imperativ – imperatiivi modus, käskytapa (de ex. puhu!)

 • imperativ prezent – kestämä käskytapa
 • imperativ perfect (doar forme la persoana a treia și la impersonal) – kertoma käskytapa

modul condițional – konditionaali modus, ehtotapa (de ex. puhuisin)

 • condițional prezent – kestämä ehtotapa
 • condițional perfect – kertoma ehtotapa

modul potential – potentiaali modus, mahtotapa (de ex. puhunen)

 • potential prezent – kestämä mahtotapa
 • potential perfect – kertoma mahtotapa

Timpul, timpurile – tempus, tempukset, aikaluokka

Tempus on aikamuoto. Suomen kielessä on preesens (kestämä), imperfekti (kertoma), perfekti (päättymä) ja pluskvamperfekti (entispäättymä). Monissa muissa kielissä on myös futuuri (tulema).

În finlandeză vebul se conjugă la patru timpuri (chiar dacă nu apar la toate modurile):

 • modul indicativ – indikatiivi modus, tositapa (de ex. puhun)
  • timpul prezent – preesens, kestämä (de ex. puhun)
  • timpul trecut – mennyt aika (de ex. puhuin; olen puhunut; olin puhunut)
   • timpul imperfect – imperfekti, kertoma (de ex. puhuin)
   • timpul perfect compus – perfekti, päättymä (de ex. olen puhunut)
   • timpul mai mult ca perfect – pluskvamperfekti, entispäättymä (de ex. olin puhunut)

Observație!

Este lesne de observat că timpurile pot fi, ca și în românește, simple, formate dintr-un singur cuvânt (puhun, puhuin) sau compuse din două cuvinte (olen puhunut, olin puhunut).

Cele trei forme importante ale verbului

Pentru a întrebuința corect verbul finlandez este important să reținem trei forme ale sale:

infinitivul cu rădăcina sa

persoana 1-a la indicativ prezent singular

persoana a 3-a la indicativ imperfect singular

Pentru a putea conjuga un verb avem nevoie de infinitivul său, forma sub care se găsește în dicționar, infinitiv din care extragem rădăcina, rădăcină la care adăugăm desinențele personale corepunzătoare pronumelor personale minä, sinä, hän, me, te, he.

.

Rădăcina infinitivului

.
Rădăcina infinitivului se obține eliminând terminația infinitivului după tabelul de mai jos:

.

conjugare terminația de eliminat rădăcina obținută
1-a -A terminată în vocală
2-a -dA
3-a -lA, -nA, -rA, -tA terminată în consoană
4-a -A
5-a -A
6-a -A

.

Această primă rădăcină este necesară pentru formarea, pe lângă infinitiv (de la care am plecat),

 • a persoanei a treia a imperativului,
 • a participiului prezent,
 • a potențialului si
 • a formelor pasive ale
  • imperfectului,
  • condiționalului și
  • participiului trecut

Trist dar adevărat este că doar rădăcina asta nu este suficientă. În cursul conjugării verbelor de conjugările a 1-a, a 3-a, a 4-a și a 6-a apar atât forme slabe, moi, în vocală la persoanele 1 și 2 cât și forme tari, în consoană la persoana a 3-a atât la singular cât și la plural. Fac excepție doar conjugările a 2-a, cu rădăcină vocalică și a 5-a cu rădăcină consonantică dar și el la formele impersonale se mai împiedică în câte o altă rădăcină.

Mai jos câteva exemple:

conjugare verb rădăcina
tare moale tare moale tare moale
1-a lukea luke- lue- luki- lui- luett luet
2-a saada saa- sai- saat saad
3-a tulla tul tule- tuli- tult tull
4-a haluta halut– , halun halua- halusi- halutt halut
5-a tarvita tarvit-, tarvin tarvitse- tarvitsi- tarvitt tarvit
6-a vaieta vaike- vaie- vaike- vaiett vaien

.

Desinențele personale al verbului

În finlandeză sunt șase desinențe personale pentru cele trei persoane, la singular și la plural:

singular plural
persoana 1-a -n -mme
persoana 2-a -t -tte
persoana 3-a -V(ocală) / -ø -vat / -vät

Observație!

Desinențele amintesc formele conjugării verbului negativ ei care pierde pe e- inițial. La persoana a treia, atât la singular cât și la plural, trebui respectată alternanța consonantică.

.

Verbul de negație – kieltoverbi

Printre toate ciudățeniile limbii finlandeze se numără și așa zisul verb de negație „ei” care se conjugă ca orice verb la toate persoanele. El funcționează împreună cu verbul pe care-l determină care-și pierde desinența de persoană rămânând doar rădăcina. Astfel, pentru a răspunde negativ la o întrebare se folosește verbul de negație, fie singur, este suficient, sau împreună cu rădăcina verbului pe care-l determină, formă mai politicoasă.

Puhutko romaniaa? Vorbești românește? En (puhu). Nu (vorbesc). Ostaako hän autoa?  Își cumpără / o să-și cumpere mașină? Ei (osta). Nu(-și cumpără).

Suomen kielessä kieltoverbi taipuu persoonissa ja tapaluokissa.

.

indikatiivi, konditionaali ja potentiaali imperatiivi
persoona yksikkö monikko yksikkö monikko
1. en emme älkäämme
2. et ette älä älkää
3. ei eivät älköön älkööt

.

.

.

Acordul verbal – persoonakongruenssi

Suomessa on kuusi persoonapronominia ja samalla myös kuusi kieliopillista persoonaa. Verbien persoonapäätteen esiintyminen on kongruenssi– eli mukautumisilmiö. Subjektin kieliopillinen persoona määrää kulloisenkin persoonapäätteen. (Verbikongruenssin lisäksi suomelle tyypillisiä ovat myös possessiivikongruenssi, esim. minun kirjani, sekä luku- ja sijakongruenssi, esim. isoissa taloissa.)

Seuraavassa on esimerkkejä indikatiivin preesensin persoonataivutuksesta:

yksikkö monikko
1. persoona minä sanon me sanomme
2. persoona sinä sanot te sanotte
3. persoona hän sanoopoika ostaaauto tuleetyttö laulaamies syö he sanovatpojat ostavatautot tulevattytöt laulavatmiehet syövät

.

Muilla persoonilla kuin yksikön 3:nnella on omat erityiset päätteensä. Yksikön 3. persoonassakin pitenee vartalon lyhyt vokaali (esim. sano+o, osta+a, tule+e), mutta vartalon pitkä vokaali ja diftongi pysyvät semmoisenaan (esim. saa, syö).

1. ja 2. persoonan pronominisubjektit jäävät usein pois, ja ne on siksi merkitty kaaviossa sulkeisiin. Sen sijaan yksikön ja monikon 3. persoonan subjektisanaa ei normaalisti voi jättää pois. Verbi on 3. persoonassa aina kun sen ei välttämättä ole oltava 1. tai 2. persoonassa; muut kielen nominit kuin 1. ja 2. persoonan pronominit edellyttävät 3. persoonaa, kun ne esiintyvät lauseen subjektina.

Nykypuhekielessä persoonakongruenssi pyrkii tasoittumaan. Kongruoimattomat ne menee (‘he menevät’) -muodot ovat monissa murteissakin vallitsevia. (Ks. tuonnempaa passiivin yleistymistä monikon 1. persoonan tilalle.)

.

Yksipersoonaiset verbit

Verbien enemmistö taipuu kaikissa kuudessa persoonassa. Kuitenkin eräät verbiryhmät esiintyvät vain yksikön 3. persoonassa, ja siksi niitä nimitetään yksipersoonaisiksi. Tekijä, subjekti, ilmaistaan tällaisten verbien yhteydessä normaalisti genetiivillä, esim.

 • Teidän pitäisi jo lähteä.
 • Ei minun kannata valittaa.
 • Tarvitseeko sinun levätä?
 • Näin sopii tehdä.

.
Geneerinen persoona

Eri kielissä joitakin persoonia käytetään ei-spesifisesti eli geneerisesti. Suomessa näin käytetään yksikön 3:tta ilman persoonapronominia, subjektittomana, esim.

 • Sinne ei pääse tänään.
 • Huomenna voi nukkua pitkään.
 • Englannista sai villapuseroita halvalla.

Geneeriset lauseet („nollapersoonalauseet”) tulkitaan siten, että niissä on puhe kenestä tahansa ihmisestä. Eräissä yhteyksissä geneerisen 3. persoonan ja passiivin välillä ei ole merkityseroa, esim.

 • Tästä voi ~ voidaan päätellä, että — —
.

Inkongruenssi

Subjektin ja predikaatin kongruenssi on yleissääntö, mutta siitä on eräitä poikkeuksia. Inkongruenssi tarkoittaa taivutuksen mukautumattomuutta. Jos subjekti on partitiivissa tai genetiivissä (edellä kohta yksipersoonaiset verbit), predikaatti on aina yksikön 3. persoonassa; esim.

 • Pihalla leikkii lapsia. (partitiivisubjekti)
 • Teidän täytyy valvoa heitä. (genetiivisubjekti)

Kun subjekti on monikon nominatiivissa, predikaatti tulee poikkeuksellisesti yksikköön eksistentiaali- ja omistuslauseissa, monikollisten erisnimisubjektien yhteydessä (tavallisesti) sekä sanan puolet yhteydessä. Esim.

 • Laatikossa oli kengät. (eksistentiaalilause)
 • Tytöllä on ruskeat silmät. (omistuslause)
 • Helsingin Sanomat on suurin lehti. (subjektina monikollinen erisnimi)
 • Osallistujista puolet oli ensikertalaisia. (subjektina sana puolet)

.

.

B.   Forme nefinite, impersonale –

infiniittimuoto, persoonatonmuoto

Verbeistä voidaan muodostaa substantiivia tai adjektiivia muistuttavia infinitiivejä (nimitapa) tai partisiippeja (laatutapa).

Infinitivul I, Primul infinitiv ensimmäinen (1.) nimitapa

 • forma scurtă
 • forma lungă

Infinitivul II, Al doilea infinitiv toinen (2.) nimitapa

 • inesiv
  • activ
  • pasiv
 • instructiv

Infinitivul III, Al treilea infinitiv kolmas (3.) nimitapa

 • ilativ:
 • inesiv:
 • elativ:
 • adesiv:
 • abesiv:
 • instructiv
  • activ
  • pasiv

Infinitivul IV, Al patrulea infinitiv neljäs (4.) nimitapa

 • nominativ
 • partitiv

„Așa zisul infinitiv V”niin sanottu viides (5.) nimitapa”:

Participiu prezent kestämä laatutapa

 • activ
 • pasiv

Participiu trecut kertoma laatutapa

 • activ
 • pasiv

Agent nominal Agentti

 • substantiv
 • adjectiv
 • agent nominal negativ (adjektiv negativ – kieltävä adjektiivi)

Remarcă: agentul nominal adjectiv pozitiv a mai fost numit și agenttipartisiippi iar cel negativ kieltopartisiippi.

.

.

Un ajutor temporar pentru controlul corectitudinii conjugării ni-l dă Antti Karttunen la pagina

http://ndirty.cute.fi/~karttu/conjugat/conjugat.htm

De ex.

Verb Pattern

Examples:
hyp* Toate verbele care încep cu hyp
*mAtA Toate verbele care se termină fie în –mata sau în –mätä
????AA Toate verbele ale căror infinitive este lung de șase litere și se termină fie în –aa sau în –ää

Nici opțiunile nu sunt de neglijat.

http://ndirty.cute.fi/~karttu/conjugat/allverbs.txt

.

Suomen verbin finiittimuodot

Henri Heinonen

Taulukko on kopioitu ja muokattu luvatta rehellisen käytön perusteella, ei-kaupalliseen käyttöön.

Tabelul format text, gata de copiat, mai jos! Aici doar sub formă de imagini.

.

Indicativ

.

 

Imperativ

.

Conditional

.

Potential

.

Eventiv

.

Optattiv

.

Aici același tabel în text clar. 

.

modus

tempus

pääluokka

luku

persoona

myöntömuoto

kieltomuoto

indikatiivi preesens aktiivi yksikkö 1. kävelen en kävele
indikatiivi modus kestämä 2. kävelet et kävele
tositapa 2. Te kävelette ette kävele
3. kävelee ei kävele
monikko 1. kävelemme emme kävele
2. kävelette ette kävele
3. kävelevät eivät kävele
passiivi yksikkö/monikko 4. kävellään ei kävellä
preteriti aktiivi yksikkö 1. kävelin en kävellyt
kertoma 2. kävelit et kävellyt
2. Te kävelitte ette kävellyt
3. käveli ei kävellyt
monikko 1. kävelimme emme kävelleet
2. kävelitte ette kävelleet
3. kävelivät eivät kävelleet
passiivi yksikkö/monikko 4. käveltiin ei kävelty
perfekti aktiivi yksikkö 1. olen kävellyt en ole kävellyt
päättymä 2. olet kävellyt et ole kävellyt
2. Te olette kävellyt ette ole kävellyt
3. on kävellyt ei ole kävellyt
monikko 1. olemme kävelleet emme ole kävelleet
2. olette kävelleet ette ole kävelleet
3. ovat kävelleet eivät ole kävelleet
passiivi yksikkö/monikko 4. on kävelty ei ole kävelty
pluskvamperfekti aktiivi yksikkö 1. olin kävellyt en ollut kävellyt
entispäättymä 2. olit kävellyt et ollut kävellyt
2. Te olitte kävellyt ette ollut kävellyt
3. oli kävellyt ei ollut kävellyt
monikko 1. olimme kävelleet emme olleet kävelleet
2. olitte kävelleet ette olleet kävelleet
3. olivat kävelleet eivät olleet kävelleet
passiivi yksikkö/monikko 4. oli kävelty ei ollut kävelty
konditionaali preesens aktiivi yksikkö 1. kävelisin en kävelisi
ehtotapa 2. kävelisit et kävelisi
2. Te kävelisitte ette kävelisi
3. kävelisi ei kävelisi
monikko 1. kävelisimme emme kävelisi
2. kävelisitte ette kävelisi
3. kävelisivät eivät kävelisi
passiivi yksikkö/monikko 4. käveltäisiin ei käveltäisi
perfekti aktiivi yksikkö 1. olisin kävellyt en olisi kävellyt
2. olisit kävellyt et olisi kävellyt
2. Te olisitte kävellyt ette olisi kävellyt
3. olisi kävellyt ei olisi kävellyt
monikko 1. olisimme kävelleet emme olisi kävelleet
2. olisitte kävelleet ette olisi kävelleet
3. olisivat kävelleet eivät olisi kävelleet
passiivi yksikkö/monikko 4. olisi kävelty ei olisi kävelty
potentiaali preesens aktiivi yksikkö 1. kävellen en kävelle
mahtotapa 2. kävellet et kävelle
2. Te kävellette ette kävelle
3. kävellee ei kävelle
monikko 1. kävellemme emme kävelle
2. kävellette ette kävelle
3. kävellevät eivät kävelle
passiivi yksikkö/monikko 4. käveltäneen ei käveltäne
perfekti aktiivi yksikkö 1. lienen kävellyt en liene kävellyt
2. lienet kävellyt et liene kävellyt
2. Te lienette kävellyt ette liene kävellyt
3. lienee kävellyt ei liene kävellyt
monikko 1. lienemme kävelleet emme liene kävelleet
2. lienette kävelleet ette liene kävelleet
3. lienevät kävelleet eivät liene kävelleet
passiivi yksikkö/monikko 4. lienee kävelty ei liene kävelty
eventiivi preesens aktiivi yksikkö 1. kävelleisin en kävelleisi
2. kävelleisit et kävelleisi
2. Te kävelleisitte ette kävelleisi
3. kävelleisi ei kävelleisi
monikko 1. kävelleisimme emme kävelleisi
2. kävelleisitte ette kävelleisi
3. kävelleisivät eivät kävelleisi
passiivi yksikkö/monikko 4. käveltäneisiin ei käveltäneisi
perfekti aktiivi yksikkö 1. lienisin kävellyt en lienisi kävellyt
2. lienisit kävellyt et lienisi kävellyt
2. Te lienisitte kävellyt ette lienisi kävellyt
3. lienisi kävellyt ei lienisi kävellyt
monikko 1. lienisimme kävelleet emme lienisi kävelleet
2. lienisitte kävelleet ette lienisi kävelleet
3. lienisivät kävelleet eivät lienisi kävelleet
passiivi yksikkö/monikko 4. lienisi kävelty ei lienisi kävelty
imperatiivi preesens aktiivi yksikkö 1. kävelkääni,  kävelkäämi älkääni kävelkö, älkäämi kävelkö
käskytapa 2. kävele älä kävele
2. Te kävelkää älkää kävelkö
3. kävelköön älköön kävelkö
monikko 1. kävelkäämme älkäämme kävelkö
2. kävelkää älkää kävelkö
3. kävelkööt älkööt kävelkö
passiivi yksikkö/monikko 4. käveltäköön älköön käveltäkö
perfekti aktiivi yksikkö 1. olkaani kävellyt, olkaami kävellyt älkääni olko kävellyt, älkäämi olko kävellyt
2. ole kävellyt älä ole kävellyt
2. Te olkaa kävellyt älkää olko kävellyt
3. olkoon kävellyt älköön olko kävellyt
monikko 1. olkaamme kävelleet älkäämme olko kävelleet
2. olkaa kävelleet älkää olko kävelleet
3. olkoot kävelleet älkööt olko kävelleet
passiivi yksikkö/monikko 4. olkoon kävelty älköön olko kävelty
optatiivi preesens aktiivi yksikkö 1. kävellön ällön kävele
2. kävellös ällös kävele
2. Te kävelköötte älköötte kävelkö
3. kävelköön älköön kävelkö
monikko 1. kävelköömme älköömme kävelkö
2. kävelköötte älköötte kävelkö
3. kävelkööt älkööt kävelkö
passiivi yksikkö 1. käveltäön ällön käveltäkö
2. käveltäös ällös käveltäkö
2. Te käveltäköötte älköötte käveltäkö
3. käveltäköön älköön käveltäkö
monikko 1. käveltäköömme älköömme käveltäkö
2. käveltäköötte älköötte käveltäkö
3. käveltäkööt älkööt käveltäkö
perfekti aktiivi yksikkö 1. ollon kävellyt ällön ollo kävellyt
2. ollos kävellyt ällös ollo kävellyt
2. Te olkootte kävellyt älköötte olko kävellyt
3. olkoon kävellyt älköön olko kävellyt
monikko 1. olkoomme kävelleet älköömme olko kävelleet
2. olkootte kävelleet älköötte olko kävelleet
3. olkoot kävelleet älkööt olko kävelleet
passiivi yksikkö 1. oltaon kävelty ällön oltako kävelty
2. oltaos kävelty ällös oltako kävelty
2. Te oltakootte kävelty älköötte oltako kävelty
3. oltakoon kävelty älköön oltako kävelty
monikko 1. oltakoomme kävelleet älköömme oltako kävelleet
2. oltakootte kävelleet älköötte oltako kävelleet
3. oltakoot kävelleet älkööt oltako kävelleet

2. Te = 2. teitittelymuoto

diateesi = pääluokka

.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (KOTUS, officially translated as Research Institute for the Languages of Finland) lists 27 conjugation types for Finnish verbs, as listed below.

Some types are far more common than others, as indicated by the Wiktionary entry counts.

KOTUS infinitive present imperfect conditional potential imperative participle imperfect Wiktionary
entries 22.12.2013
I 1.sg 3.sg past passive
52 sanoa sanon sanoi sanoisi sanonee sanokoon sanonut sanottiin 1,886
53 muistaa muistan muisti muistaisi muistanee muistakoon muistanut muistettiin 2,017
54 huutaa huudan huusi huutaisi huutanee huutakoon huutanut huudettiin 341
55 soutaa soudan souti
sousi
soutaisi soutanee soutakoon soutanut soudettiin 13
56 kaivaa kaivan kaivoi kaivaisi kaivanee kaivakoon kaivanut kaivettiin 69
57 saartaa saarran saarsi
saartoi
saartaisi saartanee saartakoon saartanut saarrettiin 4
58 laskea lasken laski laskisi laskenee laskekoon laskenut laskettiin 35
59 tuntea tunnen tunsi tuntisi tuntenee tuntekoon tuntenut tunnettiin 1
60 lähteä lähden lähti
läksi
lähtisi lähtenee lähteköön lähtenyt lähdettiin 4
61 sallia sallin salli sallisi sallinee sallikoon sallinut sallittiin 376
62 voida voin voi voisi voinee voikoon voinut voitiin 762
63 saada saan sai saisi saanee saakoon saanut saatiin 13
64 juoda juon joi joisi juonee juokoon juonut juotiin 14
65 käydä käyn kävi kävisi käynee käyköön käynyt käytiin 5
66 rohkaista rohkaisen rohkaisi rohkaisisi rohkaissee rohkaiskoon rohkaissut rohkaistiin 284
67 tulla tulen tuli tulisi tullee tulkoon tullut tultiin 785
68 tupakoida tupakoin
(tupakoitsen)
tupakoi
(tupakoitsi)
tupakoisi
(tupakoitsisi)
tupakoinee tupakoikoon tupakoinut tupakoitiin 51
69 valita valitsen valitsi valitsisi valinnee valitkoon valinnut valittiin 52
70 juosta juoksen juoksi juoksisi juossee juoskoon juossut juostiin 3
71 nähdä näen näki näkisi nähnee nähköön nähnyt nähtiin 7
72 vanheta vanhenen vanheni vanhenisi vanhennee vanhetkoon vanhennut vanhettiin 148
73 salata salaan salasi salaisi salannee salatkoon salannut salattiin 802
74 katketa katkean katkesi katkeaisi
(katkeisi)
katkennee katketkoon katkennut katkettiin 182
75 selvitä selviän selvisi selviäisi selvinnee selvitköön selvinnyt selvittiin 52
76 taitaa taidan taisi taitaisi taitanee
tainnee
taitakoon tainnut
taitanut
taidettiin 2
3.sg
77 kumajaa kumaji kumajaisi 5
78 kaikaa kaikaisi 31

.

Introdus  / lisätty 16.11.2011

Actualizat / päivitetty 21.1.2013

Actualizat / päivitetty 7.5.2014

Actualizat / päivitetty 17.11.2014

.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: