Blogulblog's Blog

5. Yleiset adverbiaalisijat: c) komitatiivi

Comitativul – komitatiivi

.

.

komitatiivi, seuranto ● comitativ ■ komitativ

Amintesc: yleiset adverbiaalisijat ovat a) abessiivi, b) instruktiivi, c) komitatiivi, d) prolatiivi

.

Komitatiivi

Komitatiivi ilmaisee jonkin kanssa olemista. Päätteen alussa olevan i:n vuoksi komitatiivi on yksikössä ja monikossa samanlainen. Päätteen jäljessä on aina omistusliite substantiiveissa mutta ei niiden attribuuttina olevissa adjektiiveissa. Esim.

vaimo+ine+en

molemp+ine laps+ine+en

kaikk+ine tavaro+ine+ni

.

Răspunde la întrebările

.

Substantiv keine? kuka/mitä mukana?  ketkä mukana?
Adjectiv millaisine?
Pronume demonstrativ näine, noine, niine

.

1.      Terminații – Sijapäätteet

Komitatiivin sijapääte on -ne(+ poss.suffiksi). Erikoista on, että komitatiivista ei ole yksikkömuotoa, vaan monikkomuotoja käytetään sekä yksiköllisissä että monikollisissa merkityksissä. Substantiivit vaativat aina possessiivisuffiksin eli omistusliitteen.

Siis, komitatiivin pääte on monikossa –ne. Yksikkömuotoja ei ole, vaan monikkoa käytetään myös yksikön asemesta riippumatta siitä, onko merkitys yksiköllinen vai monikollinen.

2.      Formare – Muodostus

Komitatiivi muodostetaan liittämällä komitatiivin pääte vahva-asteiseen monikkovartaloon, (aceeași ca pentru ilativul plural – mihin). Lisäksi substantiivit vaativat aina omistusliitteen. Omistusliitteet ovat –ni, –si, –en/-nsa, –mme ja –nne.

.

Nominatiivi Komitatiivi mon.
jalka jalkoineni
asiakas asiakkainesi
talo taloineen
salkku salkkuinensa
vene veneinemme
vaimo vaimoinenne

.

kohta kohda- + ne + i kohtine + suf. pos.
mansikka mansika- + ne + i mansikkoinemme
äiti äidi- + ne + i äiteine + suf. pos.
maa maa- + ne + i maine + suf. pos.
nainen naise-/nais- + ne + i naisine + suf. pos.
aie aikee- + ne + i aikeine + suf. pos.

.

Esimerkkejä komitatiivista:

  • Johtaja Metsänen tuli kotiin salkkuineen.
  • Pekka ja Mikko saapuivat rikollisten linnakkeeseen miekkoineen.
  • Tohtori Virtanen puolisoineen.
  • Älä tahri seiniä likaisine sorminesi!

Komitatiivimuotoja käytetään ennen kaikkea vakiintuneissa sanonnoissa:

  • vaimoineen ja lapsineen (huom. vaikka vaimoja olisi vain yksi!), perheineen
  • kimpsuineen ja kampsuineen, tavaroineen päivineen, papereineen kaikkineen
  • niine hyvineen, omin nokkineen
  • Helsinki ympäristöineen, talo irtaimistoineen, hakemus liitteineen
  • kaikkine mukavuuksineen

.

Comitativul exprimă complementul de companie, de unire și corespunde prepoziției cu. Chiar și în finlandeză se poate substitui cu prepoziția kanssa adică genitiv + kanssa.
Comitativul se formează din rădăcina tare a pluralului – monikkovartalo – înlocuind caracteristica -i cu desinența comitativului -ine- și adăugând sufixul posesiv corespunzător subiectului.

partitiv (plur.) comitativ
ystävä (> ystäv) ystäv-ineni = ystävän / ystäviän kanssa cu un prieten de-al meu / cu prieteni de-ai mei
Olli lähti Ruotsiin vaimoineen Olli a plecat în Suedia cu nevastă-sa

.

Când un substantiv la comitativ e însoțit de un adjectiv cu funcțiune de atribut, adjectivul la comitativ nu primește sufixul posesiv pentru că acesta se adaugă doar la substantiv.

Rakennus on kaksikerroksinen omakotitalo suurine puutarhoineen Clădirea este o casă unifamiliară cu două nivele cu o grădină mare

.

3.      Când se întrebuințează comitativul

Cazul comitativ este rar și neîntrebuințat în limba curentă, mai curând în expresiile consacrate. El exprimă prezența a ceva și ar corespunde adesea expresiilor „în compania a ceva / cuiva” sau „împreună cu”.

.

tyttö ja koirineen fata și câinele / câinii ei
mies perheineen bărbatul și familia lui
pienine perheineni cu mica mea familie
papereineen kaikkineen cu toate hârtiile / hârțoagele
tohtori Virtanen puolisoineen doctorul Virtanen cu partnerul său / partenera sa
Hän tuli kauniine vaimoineen. A venit cu frumoasa lui nevastă.

.

Forma de plural se întrebuințează indiferent că este vorba de complement / obiect la singular sau la plural.

.

Minä menin saunaan ystävineni. M-am dus la saună cu prietenul meu / prietenii mei.
Sinä menit saunaan ystävinesi. Te-ai dus la saună cu prietenul tău / prietenii tăi.
Hän meni saunaan ystävineen. S-a dus la saună cu prietenul său / prietenii săi.
Me menimme saunaan ystävinemme. Ne-am dus la saună cu prietenul nostru / prietenii noștri.
Te menitte saunaan ystävinenne. V-ați dus la saună cu prietenul vostru / prietenii voștri.
He menivät saunaan ystävineen. S-au dus la saună cu prietenul lor / prietenii lor.

.

Naapurimme tuli vaimoinensa ja lapsinensa. – Vecinul nostru a venit cu nevasta [sa] și cu copii [săi].

Valokuvassa on presidentti uusine perheineen. – În fotografie este președintele cu noua lui familie.

Amsterdam lukuisine kanavoineen on viehättävä kaupunki. – Amsterdam cu numeroasele lui canale este un oraș atrăgător.

Pojat lähtivät nuorine tovereineen pyöräretkelle. – Băieții au plecat cu tovarășii lor tineri la plimbare cu bicicleta.

Herralle Virtanen perh. (perheineen) – Adresă pe plic: D-lui Virtanen cu familia (lui).

tavaroineen päivineen – cu toate cele

kaikkineen päivineen – cu toate cele

kaikkineen karvoineen – cu toate cele

hyvineen, huonoineen – cu cele bune, cu cele rele

lasten leikkipaikka leluineen – locul de joacă al copiilor cu jucăriile

Päivineen vahvistussanana: kaikkineen. Tehdas paloi koneineen päivineen. – Mașinile fabricii au ars toate.

kukkakaalin kukintoja muistuttavat kukinnot mehevine varsineen, brokkoli – … cu cotoarele lor suculente …

joutsenpariskunta poikueineen – perechea de berze cu puii lor

ongen siima koukkuineen ja täkyineen – nailonul undiței cu cârligele și momelile sale

ohjaajan työskentelytila teknisine laitteistoineen – spațiul de lucru al regizorului cu aparatura sa tehnică

Nieli ehdotuksen nahkoineen karvoineen (hyväksyi ehdotuksen sellaisenaan, mitään muuttamatta) – a acceptat propunerea așa cum a fost făcută.

.

ATENȚIE!

Terminația comitativului trebuie deosebită de formele omografe sau aproape omografe:

a)      ale genitivului: väline, gen. välineen, -i- înainte de -neen ține de rădăcină, nu de desinență. Toate cuvintele terminate în -e.

b)      Ydinvoimalan ilmoitetaan vahvistaneen turvallisuusmiehitystä. (terminația verbului la continuativ; lipsește -i- dinainte de -neen)

c)      ilativul: -lle+en: auto meni katolleen

Despre comitativ vezi și discuția și alte exemple la capitolul respectiv de la pagina Sufixul posesiv.

.

Discuții și recapitulare.

Când finlandezul are atâtea posibilități de a exprima același lucru, începe să se încurce în ele. Punctul de plecare a fost med din suedeză care  poate fi tradus în finlandeză în fel și chip. De aici și necazul. O să vedem mai departe.

Deci:

Komitatiivin pääte on -ine. Substantiivin komitatiivimuodossa on lisäksi aina omistusliite, joka sen sijaan puuttuu attribuuttina olevasta adjektiivista, esim. Ministeri saapui juhlaan viehättävine puolisoineen. Koska komitatiivin päätteen alussa on i, ei yksikön ja monikon välillä ole mitään eroa. Joskus näkee käytettävän sellaisia muka yksikön komitatiiveja kuin „orkesterineen”. Tällaisia keinotekoisia muotoja ei pidä käyttää. On tyydyttävä siihen, että komitatiivi on sekä yksikössä että monikossa samanlainen (orkestereineen), vaikka siitä joskus onkin haittaa.

Komitatiivi on siitä erikoinen sija, että siihen (ellei se ole adjektiivi­attribuuttina) aina kuuluu omistusliite. Tämä liite ei kuitenkaan ole vailla merkitystä, vaan komitatiivia käytettäessä on todella aina kysy­mys omistussuhteesta tai jonkinlaisesta asianomaiselle kuulumisesta. Jos sanomme Matti tulee tuolta Liisoineen, ymmärretään, että kyseessä on jollakin tavoin Matille kuuluva Liisa, ehkä Matin vaimo tai tyttöys­tävä. Jos taas on tulossa kaksi poikaa, jotka nyt sattumalta ovat yhdessä mutta eivät muuten kuulu yhteen, ei sanota „Pekka tulee Heikkeineen” vaan Pekka ja Heikki tulevat. Komitatiivia voidaan käyttää, jos subs­tantiivit merkitykseltään vastaavat kaavaa A ja hänen B:nsä tai A ja sen B. Esim. Matti Liisoineen = Matti ja hänen Liisansa; ei „Pekka Heikkeineen”, koska ei ole kysymys Pekasta ja hänen Heikistään. Vieraat voidaan kutsua naisineen päivälliselle (kutsutaan vieraat ja heidän naisensa), mutta ei voida järjestää „päivällistä naisineen”. Seuraavassa lauseessa on virhe: „Metsät ovat teollisuuslaitoksineen suurin työnantajamme” (tämä edellyttäisi, että tarkoitetaan metsien teollisuuslaitoksia). Komitatiivia on oikein käytetty lauseessa ”Hänet haudattiin kunniamerkkeineen” (= haudattiin hänet ja hänen kunniamerkkinsä). Seuraava lause sen sijan on virheellinen ”Hänet haudattiin niine kunniaosoituksineen, jotka korkealle sotilashenkilölle kuuluvat”. Tämä tarkoittaisi, että haudattiin hänet ja hänen kunniaosoituksensa. Tällaisessa tapauksessa voitaisiin komitatiivin asemasta käyttää instruktiivia: – haudattiin sellaisiin kunniaosoituksin –.

.

”Asunto pianoineen”, ”heteka patjoin” ym.

Viime aikoina (50-luvulla) on tullut muotiin uusi tapa ilmaista ruotsin kie­len med-attribuuttia muka suomalaisemmin kuin adessiivia tai kanssa-ilmausta käyttäen: asunto pianoineen, heteka pat­join. Komitatiivi ja instruktiivi eivät kuitenkaan ole attri­buutinsijoja. Seuraavanlaista huonoa suomea esiintyy nykyään usein: [Vezi formele corecte mai jos!] Kaikki nuo naiset hienoine pukuineen pu­huivat ruotsia niin keveästi. Fyen on saari kauniine herraskartanoineen. Olisi kohtuullista, että jokainen asumus ja eläinsuoja varustettaisiin vesipumpulla putkijoh­toineen lähimmästä vedenottopaikasta. Hotelli perinteineen (= hotell med traditioner). Marmori­kivi siihen hakatuin kapteeninrouvan nimin kohosi kohti lehtikatosta. Takki neljin napein. Huvila­tontti kalavesioikeuksin. Eräs kirjailija suosii seuraa­vanlaista sanontaa: pienikokoinen, kuivettunut äijä harmah­tavin, raskaitten mietteitten juovittamin kas­voin, laajoin, kuhmuisin otsin, paksuin ne­nin – -. Runoilijoilla esiintyy tätä virheellistä instruktiivin käyttöä: En ole ruusu terälehdin aroin. Sa impi tähtisilmäkatsehin. [Licențe poietice!]

Hyvässä suomen kielessä ei ole käytetty komitatiivia eikä instruktiivia attribuutteina. Eräissä kieliopeissa on kyllä komi­tatiiviattribuutista esimerkkinä mm. Pese kannut korvinensa, mutta korvinensa ei tällöin ole attribuutti, vaan adverbiaali (= korvat mukana). Naiset hienoine pukuineen tarkoittaa: naiset ynnä heidän hienot pukunsa. Ei voi sanoa: Mies pitkine partoineen (= pitkäpartainen mies) oli setäni, vaikka sa­notaan esim.: Mies oli komea pitkine partoineen. Edellä olevat sanonnat kuuluisivat suomalaisesti esim.: Kaikki nuo hienopukui­set naiset puhuivat ruotsia. Olisi kohtuullista, että tehtäisiin vesi­pumppu ja siihen putkijohto lähimmästä vedenottopaikasta. Mar­morikivi, johon oli hakattu kapteeninrouvan nimi jne. Hotelli, jolla on perinteitä (t. perinteikäs h.). Nelinappinen takki. Patjal­linen heteka. Asunto, jossa on piano. Huvilatontti, johon kuuluu kalavesioikeus.

Lisäesimerkkejä komitatiiviattribuutista, jota nykyään levit­tävät huonot suomennokset sekä sanomalehti-ilmoitukset: Kä­dessä hänellä oli heittokeihäs pitkine, hoikkine varsi­neen. (Tämä olisi oikein, jos voitaisiin ajatella sanottavaksi: heittokeihäs, jonka mukana oli pitkä, hoikka varsi.) Se katselee ivallisena vanhaa kohoavaa lippua tunnuksineen: elämä kulttuurin hyväksi. Iso huvila hyvine vuokratuloineen myytävänä. Huviloita, osaksi rantoineen, myytävänä. (Tarkoitetaan: Huviloita, joihin muutamiin kuuluu oma ranta.)

Mahdotonta luulotellussa supisuomalaisuudessaan on seuraa­vanlainen komitatiivin käyttö: Yhteiset illalliset Kulosaaren kasi­nossa klo 21 naisineen. On sanottava: naiset mukana. Samoin väärin: [exemplul se repetă!] Hänet haudattiin valtion kustannuksella niine kunnianosoituksineen, jotka aina tulevat edus­tavien sotilashenkilöiden osaksi. Tämä sanonta merkitsee, että kunnianosoitukset haudattiin mukana; pitää sanoa: sellaisin kun­nianosoituksin. – Oikeakin sanonta voi muodostaa liian kömpe­lön komitatiivirykelmän: Hän oli nuorekkaine, hymyilevine kas­voineen, sulavine, solakkoine vartaloineen ja sukkeline leikinlaskui­neen pienen piirin sielu. Virke on tietenkin käännöstä. Ilman vierasta esikuvaa suomentaja olisi ehkä sanonut kevyemmin esim.: Hän oli kasvoiltaan nuorekas ja hymyilevä, vartaloltaan notkea ja solakka, ja kun hän lisäksi oli näppärä leikinlaskija, hän oli pienen piirin sielu.

Komitatiivin edellä ei voi käyttää pronominin genetiiviä ilmoit­tamassa omistajaa, jonka jo komitatiiviin liittyvä suffiksi ilmai­see: Sivuutamme vanhojen vaahteroiden takana häämöttävän kar­tanon sen mitä mallikelpoisimmin hoidettuine rakennuksineen ja viljelyksineen (sen jätettävä pois). Uudelleenrakentamistyö, joka on luonut nykyisen valtion sen suurine saavutuksineen eri aloilla (p. o. nykyisen valtion eri aloilla esiintyvine s. saavutuksineen).

.

Discuția continuă puțin pe margine.

Huonoista adessiiviattribuuteista on tavallisimpia ns. myymälä­adessiivi, josta on edellä ollut puhetta. Jos esim. paperikaupasta haluaa ostaa vihon, saa myyjältä usein kysymyksen: „Ruuduilla vai viivoilla?” (paremmin Haluatteko ruudullisen vai viivallisen?) Sanomaleh­tien Myytävänä-osastoista ovat tuttuja sanonnat „huvila tiilikatolla”, „huvila saunalla ja hyvällä uimarannalla”, „huone alkovilla” yms. Tällaisen adessiivin käytön yleistyminen johtuu siitä, että ruotsin med on kaavamaisesti käännetty adessiivilla. Suomen kielen mukaisia ilmauksia ovat esim. tiilikattoinen huvila; huvila, johon kuuluu sauna ja hyvä uimaranta; alkovihuone.

Kun on kiinnitetty huomiota tällaiseen huonoon adessiivin käyt­töön, ovat monet tyytyneet muuttamaan adessiivin komitatiiviksi tai instruktiiviksi arvellen siten käyttävänsä „suomalaisempaa” sanon­taa. Mutta nämäkään sijat eivät sovi läheskään kaikkiin tällaisiin tapauksiin. Jos myydään „huvila tiilikattoineen”, niin se ei tarkoita samaa kuin tiilikattoinen huvila, vaan: myydään sekä huvila että sen tiilikatto. Olisi siis ajateltava, että huvila voidaan myydä ilmankin tiilikattoaan. Kuten edellä on selvitetty, voidaan komitatiivin sopi­vuutta kokeilla koettamalla, vastaako ilmaus kaavaa Aja hänen B:nsä tai A ja sen B. On oikein sanoa: myytävänä maatila irtaimistoineen (= maatila ja sen irtaimisto); maatila voitaisiin myydä myös ilman irtaimistoaan. On huomattava, että komitatiivi on verbin määrite, ei substantiivin. Voidaan myös sanoa: Johtaja N. N. saapui vaimoineen (= johtaja N. N. ja hänen vaimonsa; hän voisi saapua myös ilman vaimoaan). Sen sijaan „Johtaja N. N. paksuine vatsoineen saapui” on huonoa kieltä, sillä ei tarkoiteta: „Johtaja N. N. ja hänen paksu vatsansa saapuivat.” Oikea sanonta: Paksuvatsainen johtaja N. N. saapui.

Instruktiivi („huvila tiilikatoin”, „maatila irtaimistoin”, „johtaja paksuin vatsoin”) ei ole sen parempi attribuutin sija kuin adessiivi ja komitatiivi.

Olisi kieltämättä käytännöllistä, jos esim. ruotsin med voitaisiin aina suomentaa samalla tavalla. On kuitenkin otettava huomioon kielten rakenteen erilaisuus. Jos adessiivin käyttöä ilman muuta vain laajennettaisiin tällä tavoin, niin se sekoittaisi suomen kielen ilmaisu­järjestelmää monelta kohdin.

Myös adverbia käytetään joskus oudolla tavalla attribuuttina, esim. „asia erikseen”. Kun emme sano „Hän on mies yksikseen” (vaan: yksinäinen mies) emmekä „Tämä on tapaus päinvastoin” (vaan: päinvastainen tapaus), ei tulisi myöskään sanoa: „Se on taas asia erikseen.” Parempi ja luontevampi ilmaus on eri asia, joka sitä paitsi on lyhyempikin.

Huonot paikallissija- ja lokaalirakenneattribuutit voidaan tavalli­sesti välttää käyttämällä jotakin seuraavista ilmaustyypeistä:

1) Genetiiviattribuutti (usein yhdyssanan alkuosana), esim. Neu­vostoliiton-vierailunsa yhteydessä (ei: „vierailunsa yhteydessä Neuvostoliittoon”).

2) Adverbiaali, esim. Lähetys toimitettiin Stockmannille Hei s i n ­kii n (muoto Helsinkiin määrittää predikaattia toimitettiin; ei: „Stockmannille Helsingissä”).

3) Adjektiiviattribuutti, esim. Saisinko sovittaa noita ikkunassa olevia housuja (ei: noita housuja ikkunassa). Ruudullinen vihko (ei: vihko ruuduilla tai vihko ruuduin).

4) Yhdyssana, esim. alkovihuone (ei: huone alkovilla), solkikenkiä (ei: kenkiä soljilla).

5) Sivulause, esim. Huvila, johon kuuluu hyvä uimaranta (ei: huvila hyvällä uimarannalla).

.

Introdus  / lisätty 28.5.2011

.

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: