Blogulblog's Blog

3. Sisäpaikallissijat: c) illatiivi

Illatiivi ilativ illativ

.

.

3. Sisäpaikallissijat: c) illiatiivi

.

Amintesc! Sisäpaikallissijat ovat: a) inessiivi, b) elatiivi, c) illatiivi

.

illatiivi, sisätulento  ● ilativ ■ illativ

illatiivi5 (taivutus: illatiivi/a, -ssa jne.) kiel. eräs paikallissijamuoto (esim. muodot taloon, syömään).

 

ILATÍV, -Ă adj., s. n. (caz) care, în anumite limbi, arată tendința către un loc, exprimă pătrunderea într-un loc; concluziv. (< fr. illatif, lat. illativus)

.

Răspunde la întrebările: mihin – încotro; kenen, kehen – întru cine

.

Illatiivi (sisätulento)

Illatiivin päätteet ovat kolmea tyyppiä: 1) h+vokaali (sama kuin h:n edellä)+n, esim. maahan, suuhun, jäähän, suohon, maihin, taloihin, korkeihin, makeihin, kirveihin, vaatteihin; 2) vokaalipidentymä+n, esim. taloon, kylään, korkeaan, kaupunkiin, kyliin; 3) -seen (yksikössä) ja -siin (monikossa), esim. kirveeseen, vaatteeseen, vapaaseen; kirveisiin, vaatteisiin, vapaisiin.

Niissä sanoissa, joiden yks. illatiivin pääte on -seen, voidaan moni­kossa käyttää yhtä hyvin -siin- kuin –hin-päätettä, siis kirveeseen : kirveisiin ‘” kirveihin, vaatteeseen : vaatteisiin ‘” vaatteihin, vapaaseen : vapaisiin ‘” vapaihin. Ennen pidettiin kiinni siitä, ettei -siin-päätettä muunlaisissa sanoissa saanutkaan käyttää (siis. esim. korkea-sanan ainoa hyväksytty mon. illatiivi oli korkeihin). Koska käytännössä kuitenkin -siin oli toisen tavun i-loppuisen diftongin jäljessä kovin yleinen muissakin sanoissa kuin niissä, joiden yks. illatiivi oli -seen- päätteinen, sääntöä väljennettiin. Nykyään hyväksytään sellaisetkin muodot kuin korkeisiin, kevyisiin, makeisiin. Muodot korkeihin, kevyi­hin, makeihin ovat kuitenkin yhtä hyviä.

Illatiivi on konkreettisessa merkityksessään tulosijamerkityksinen sisäpaikallissija, jonka päätteet ovat yksikössä vokaali + -n (esim. kalaan, asiaan), -h- + vokaali + -n (tuohon) sekä -seen (perheeseen) ja monikossa – in (pieniin), –hin (kaloihin) ja –siin (perheisiin), esim. mennä metsään, perehtyä asioihin (» § 93, 1256).

În afara numelor gramaticale propriu-zise, tot aici intră și formele nominale (substantivale) ale verbelor precum infinitivul III și participiile.

.

1.      Terminațiile cazurilor

Terminațiile ilativului singular sunt -Vn, –hVn, sau –seen în care V indică vocala finală în rădăcina esivului. Terminațiile ilativului plural sunt –in, –hin, sau –siin.

.

2.      Formare

Pe scurt despre formarea ilativului

Ilativul cere întotdeauna o rădăcină în gradul tare. Ilativul singular este format din rădăcina esivului iar ilativul plural format din rădăcina tare a pluralului. Aparent, afirmația pare să se contrazică pe parcurs dar vom vedea de ce și cum. Pentru ilativul singular sunt trei desinenețe diferite. Desinența -Vn se întrebuințează când rădăcina se termină într-o singură vocală sau o combinație vocalică care nu formează un diftong. Desinența –hVn se întrebuințează când rădăcina esivului se termină într-un diftong sau o vocală lungă și rădăcina nominativului se termină într-o vocală. Desinența –seen se întrebuințează când rădăcina esivului se termină într-o vocală lungă, adică dublă sau combinație de două vocale și rădăcina nominativului se termină într-o consoană sau o consoană fantomă (vezi Rădăcina genitivului 2.2.a). Pentru ilativul plural sunt, de asemenea, trei desinențe dar pe care le vom discuta mai jos.

.

Formarea ilativului singular

.

nominativ singular rădăcină moale desinență ilativul singular

Dacă rădăcina moale se termină în vocală scurtă:

talo talo vocala dublată + -n taloon
kylä kylä vocala dublată + -n kylään

Dacă rădăcina moale se termină în vocală lungă, în monosilabice sau diftong:

maa maa -h + (ultima vocală) + -n maahan
tie tie -h + (ultima vocală) + -n tiehen

Dacă rădăcina moale se termină în vocală lungă, în polisilabice:

huone huonee -seen huoneeseen
perhe perhee -seen perheeseen

.

Formarea ilativului plural

Observație! De observat că la plural intervine, înaintea desinenței, terminația pluralului care este de obicei –i– dar poate fi după vocală și –j– sau dacă astea două apar în rădăcină chiar –e-.

.

nominativ singular partitiv plural desinență ilativ plural
huone huonei·ta -siin huoneisiin
maa mai·ta -hin maihin
metsä metsi·ä -in metsiin
talo taloj·a -(i)hin taloihin

.

Cuvintele a căre au rădăcina pluralului care se termină cu:

• -i scurt au la ilativ plural desinența -(i)in;
• -oj--uj--ej--ei- și monosilabicele fac ilativul plural în -hin sau -i;
• -it(a) primesc la ilativ plural desinențele -hin-in sau -siin.

.

Pe larg despre formarea ilativului

.

2.1  Cuvinte care se termină într-o vocală

Dacă un cuvânt se termină într-o vocală sau în două vocale care nu formează un diftong iar rădăcina se termină într-o singură vocală, atunci ilativul singular este format cu desinența -Vn iar pluralul este format cu desinența –in.

nominativ ilativ sg ilativ pl traducere

kova kovaan koviin tare
reikä reikään reikiin gaură
vesi veteen vesiin apă
kansi kanteen kansiin capac
jälsi jälteen jälsiin cambiu
virsi virteen virsiin imn religios

Desinența ilativului plural –hin este întrebuințată când rădăcina tare a pluralului se termină într-un diftong sau într-o vocală lungă. Singularul este format cu desinența -Vn ca mai sus.

nominativ ilativ sg ilativ pl traducere

kana kanaan kanoihin găină
nalle nalleen nalleihin ursuleț
kiivi kiiviin kiiveihin fruct kiwi
aatto aattoon aattoihin ajun
koulu kouluun kouluihin școală
pyry pyryyn pyryihin viscol
säilö säilöön säilöihin depozit
neliö neliöön neliöihin pătrat

Dacă un cuvânt de o singură silabă se termină într-o vocală lungă sau într-un diftong, ilativeul singular este format adăugând desinența –hVn la rădăcina esivului iar pluralul este format adăugând desinența –hin la rădăcina tare a pluralului.

nominativ ilativ sg ilativ pl traducere

maa maahan maihin țară
tee teehen teihin ceai
puu puuhun puihin pom, copac
pää päähän päihin cap
hai haihin haihin rechin
suo suohon soihin mlaștină
tie tiehen teihin drum
työ työhön töihin muncă

Dacă un cuvânt polisilabic se termină într-o vocală lungă sau într-un diftong, ilativul singular este format cu desinența –seen iar pluralul este format cu desinența –siin.

nominativ ilativ sg ilativ pl traducere

vapaa vapaaseen vapaisiin liber
tienoo tienooseen tienoisiin regiune
hakkuu hakkuuseen hakkuisiin exploatare forestieră

.

2.2  Cuvinte care se termină într-o consoană fantomă

Dacă un cuvânt se termină într-o consoană fantomă (vezi Rădăcina genitivului 2.2.a), ilativul singular este format cu desinența –seen și pluralul cu desinența –siin sau –hin.

nominativ ilativ sg ilativ pl traducere

vene veneeseen veneisiin barcă


veneihin
koe kokeeseen kokeisiin test


kokeihin
laite laitteeseen laitteisiin aparat


laitteihin

.

2.3 Cuvinte care se termină în -e ca într-o consoană fantomă.

În grupul acesta sunt cuvinte a căror rădăcină a nominativului poate primi un –e în plus. Aceste cuvinte se declină ca cele care se termină într-o consoană fantomă (vezi Rădăcina genitivului 2.2.a).

nominativ ilativ sg ilativ pl traducere

kantele (kannel) kanteleeseen kanteleisiin
kanteleihin
kantele
kypene (kyven) kypeneeseen kypeneisiin
kypeneihin
scânteie
pientare (piennar) pientareeseen pientareisiin
pientareihin
acostament

.

2.4  Cuvinte care se termină în -l, -n, sau r

Dacă un cuvânt se termină în –l, –n, sau –r, ilativul singular este format cu desinența -Vn și pluralul cu desinența –in.

nominativ ilativ sg ilativ pl traducere

askel askeleen askeliin pas
kyynel kyyneleen kyyneliin lacrimă
sävel säveleen säveliin melodie
sammal sammaleen sammaliin mușchi
nivel niveleen niveliin articulație
kannel kanteleeseen kanteleisiin kantele
ommel ompeleeseen ompeleisiin cusătură
taival taipaleeseen taipaleisiin traiect
vemmel vempeleeseen vempeleisiin lemnisc (anat.)
avain avaimeen avaimiin cheie
sydän sydämeen sydämiin inimă
hapan happamaan happamiin amar
lämmin lämpimään lämpimiin cald
sisar sisareen sisariin soră
tytär tyttäreen tyttäriin fiică

.

2.5  Cuvinte care se termină în -t

Dacă un cuvânt se termină în –t ilativul singular este format dublând ultima vocală a rădăcinii esivului și adăugându-l pe –n după ele. Ilativul plural este format adăugând desinența –siin la rădăcina tare a pluralului.

nominativ ilativ sg ilativ pl traducere

ohut ohueen ohuisiin subțire
neitsyt neitsyeen neitsyihin fecioară
lyhyt lyhyeen lyhyisiin scurt
olut olueen oluisiin bere
tiehyt tiehyeen tiehyihin duct

.

Recapitulăm cele spuse mai sus dar într-o altă ordine:

 • Singular

  • Un cuvânt care se termină într-o singură vocală -a-o-u-y, sau
  • Un cuvânt polisilabic care se termină într-o vocală dublă (cu excepția lui -ii)

.

 • Plural

  • Un cuvânt care se termină într-o singură vocală -a-o-u-y, sau
  • Un cuvânt de o singură silabă care se termină într-o vocală dublă
  • Un cuvânt polisilabic care se termină într-o vocală dublă (cu excepția lui -ii)
  • Un cuvânt care se termină într-un singur -e sau -i
  • Un cuvânt care se termină în orice consoană afară de -n
 • -Vn

Întrebuințează desinența asta când numele gramatical se termină la nominativ singular într-o singură vocală alta decât -e sau -i. De exemplu:

.

nominativ forma de bază ilativ
nahka nahka- nahkaan
auto auto- autoon
puku puku- pukuun
kyky kyky- kykyyn
isä isä- isään
hölmö hölmö- hölmöön

.

Sau întrebuințează desinența asta când numele gramatical se termină într-un -n, dar ține minte să întrebuințezi rădăcina genitivului!

nominativ rădăcina genitivului ilativ
lukeminen lukemise- lukemiseen
avain avaime- avaimeen
huomen huomene- huomeneen

.

Sau întrebuințează desinența asta când numele gramatical se termină într-un -i, dar ține minte să întrebuințezi rădăcina partitivului!

nominativ rădăcina partitivului ilativ
Turkki Turkki- Turkkiin
Helsinki Helsinki- Helsinkiin
kuori kuore- kuoreen
kieli kiele- kieleen

.

Dacă nu-ți amintești dacă -i-ul final se schimbă în -e sau rămâne -i, vezi E sau I

 • -hVn

Întrebuințează desinența asta când numele gramatical monosilabic se termină într-o vocală dublă, cel polisilabicse termină în -ii sau într-un diftong la nominativ. De exemplu:

nominativ forma de bază
rădăcina genitivului
ilativ
maa maa- maahan
tee tee- teehen
pii pii- piihin
kuu kuu- kuuhun
kyy kyy- kyyhyn
sää sää- säähän
tie tie- tiehen
yö- yöhön
suo suo- suohon
tiipii tiipii- tiipiihin
 • -seen

Întrebuințează desinența asta când numele gramatical se termină într-un singur -e la nominativ. De exemplu:

nominativ rădăcina genitivului ilativ
liike liikkee- liikkeeseen
parveke parvekkee- parvekkeeseen
huone huonee- huoneeseen
kone konee- koneeseen
osoite osoittee- osoitteeseen

Sau întrebuințează desinența asta când numele gramatical se termină într-o consoană alta decât -n:

nominativ rădăcina genitivului ilativ
taival taipalee- taipaleeseen
kirkas kirkkaa- kirkkaaseen
manner manteree- mantereeseen
airut airuee- airueeseen

Sau întrebuințează desinența asta când numele gramatical se termină într-o vocală dublă (afară de –ii) și are mai mult de o silabă:

nominativ rădăcina genitivului ilativ
vapaa vapaa- vapaaseen
kamee kamee- kameeseen
ehtoo ehtoo- ehtooseen
Lontoo Lontoo- Lontooseen
Espoo Espoo- Espooseen
tienoo tienoo- tienooseen
leikuu leikuu- leikuuseen
värjyy värjyy- värjyyseen
miljöö miljöö- miljööseen

OBSERVAȚIE! Terminația asta nu se întrebuințează dacă este vorba de un cuvânt polisilabic respectiv un cuvânt compus a cărui ultimă parte este un cuvânt de o singură silabă! Atunci se aplică regula care privește ultimului component al cuvântului compus! De exemplu corect esteThaimaahan și nu Thaimaaseen pentru că ultimul component al cuvântului compus este maa.

.

Pe scurt despre întrebuințarea ilativului

1.      Cazul ilativ corespunde complementului de mișcare spre un loc:

Tämä bussi menee Turkuun Autobuzul ăsta merge la Turku
Panetko sokeria kahviin? Pui zahăr în cafea?

2.      Exprimă timpul până când se petrece ceva:

Satoi aamusta iltaan A plouat de dimineață până seara

3.      Poate funcționa cu postpoziții:

asti până la tähän asti până aici
päin către mennään sinnepäin să mergem într-acolo
saakka până la Helsinkiin saakka până la Helsinki

.

Illatiivin käytöstä

Uskoa-verbin ohella on yhä enemmän ruvettu objektin asemesta käyttämään illatiivissa olevaa adverbiaalia: Asianomaisella brittiläisellä taholla ei uskota tietoon (miel. tietoa). Venäläiset ovat kieltäytyneet uskomasta Hitlerin kuolemaa koskevaan olettamukseen (H :n kuolemaa koskevaa olettamusta). En usko uniin. Kalevalassa sanoo Lemminkäinen: En usko unia naisten. Illatiivi on paikallaan silloin, kun tarkoitetaan luotta­mista (tämä verbi on silloin usein myös suositeltavampi): En usko yrityksen onnistumiseen Suomessa (myös yrityksen onnistuvan). Oikein on tietenkin: Hän uskoo Jumalaan, kun on kysymys usko­vaisen luottavasta suhteesta Jumalaan. Toisaalta sanotaan: Hän ei usko Jumalaa tai Hän ei usko Jumalaa olevaksi.

On väärin sanoa: Lönnrotin merkitys suomalaisen kansallis­hengen kehitykseen; p. o. kehitykselle. Tämä nykyään ylei­nen virhe on ehkä sekamuodostus eli kontaminaatio lausetavoista merkitys jollekin ja vaikutus johonkin.

.

Cuvintele care cer ilativul îi lămuresc mai bine întrebuințarea

Multe cuvinte întrebuințează ilativul și cele mai multe sunt în construcții logice. Pe de altă parte sunt unele cuvinte care cu greu ai putea ghici că cer ilativul. Mai jos ele sunt cuprinse în lista de exemple.

 • olla ahkera jhk – a fi harnic la ceva
  • Naapuri on ahkera tekemään työtä. Vecinul este harnic la muncă / muncește cu hărnicie.
 • ajautua jhk – a ajunge undeva fără să vrea; a fi dus de ceva undeva
  • Sovittelussa ajauduttiin umpikujaan. La tratative ne-am împotmolit.
  • Vene ajautui virranpyörteen. Barca a ajuns în bulboană.
 • alentaa jkn jhk
  • Marraskuusta lähtien alennamme hinnan 100 euroon. Începând din noiembrie scădem prețul la 100 de euro.
 • altis jhk – a fi dispus, receptiv la; a fi sensibil, expus la
  • Hänellä on kauneuteen altis silmä. Are ochi[ul format] pentru frumos.
  • Avoin astia on aina alttiina tartuntaan. Un vas descoperit este întotdeauna expus contaminării.
 • altistua jhk – a se supune, a fi supus, sensibil
  • Lihavuuden takia voisi altistua sydäntauteihin. Din cauza obezității poți fi supus / sensibil la boli cardiace.
 • antaa aihetta huoleen – a da motiv de îngrijorare
  • Hintojen noussu antaa aihetta huoleen. Creșterea prețurilor dă motiv de îngrijorare.
 • jhk asti – până când
  • Olen Suomessa marraskuuhun asti. Până în noiembrie sunt în Finlanda.
  • Risto oli junassa kello neljästä kello kahdeksaan eli hänen matkansa kesti neljä tuntia. Risto a fost în tren de la patru până la opt, adică a durat patru ore călătoria.
 • astua jhk – a păși undeva, a intra undeva
  • Kun astut taloon Suomessa, on pakko ottaa kengät jalasta ja jättää ne eteiseen. Când intri într-o casă în Finlanda trebuie să-ți scoți încălțările și să le lași afară.
 • auttaa jhk – a ajuta la ceva
  • Ruokasooda auttaa närästykseen. Bicarbonatul de sodiu ajută la pirozis
 • auttaa jtk tekemään
  • Autoin häntä oppimaan viroa. L-am ajutat să învețe estona.
 • ehtiä jhk – a avea timp; a junge la timp; a avansa; a obține; a putea
  • Hän ehti ensimmäisenä teatterin. El a sosit primul la teatru.
  • Hän yritti ehtiä aamujunaan. El a încercat să prindă trenul de dimineață.
 • erehdyttää jhk tekemään – a induce în eroare, a convinge să facă ceva grșit
  • Poliitikko erehdyttää harhaan tyhjillä lupauksilla. Politicianul induce în eroare cu promisiuni deșarte.
 • erikoistua jhk – a se specializa în ceva
  • Hylkeen raajat ovat erikoistuneet vesielämään. Membrele focilor s-au adaptat / specializat la viața acvatică.
 • erikoistua tekemään – a se specializa în a face ceva
  • Poika erikostui jalkapalloon. Băiatul s-a specializat în forbal
 • erittyä jhk – a se secreta în ceva
  • Rauhasesta erittyy hormoni verenkiertoon. Din glandă hormonul se secretă în circulația sanguină.
 • olla etevä tekemään – a excela, a străluci în a face ceva.
  • Kääntäjä on tavallista etevämpi kääntämään Kalevalaa. Traducătorul este mai strălucit traducător al Kalevalei decât ceilalți.
 • olla haka tekemään jtk = olla hyvä tekemään jtk
  • Hän on haka lukemaan. Este bun la citit.
 • haluta kotiin – a vrea acasă
  • Pikku lapsi halusi kotiin. Băiețelul voia să meargă acasă. (OBSERVAȚIE! mennä – să meargă se subînțelege!)
 • haluta naimisiin – a vrea să se mărite
  • Anne haluaa naimisiin mahdollisimman pian. Anne vrea să se mărite cât mai repede. (OBSERVAȚIE! mennä – să meargă se subînțelege!)
 • hengittää syvään – a respira adânc
  • Hengitä syvään! Respiră adânc!
 • imeytyä jhk – a se absorbi / îmbiba în
  • Mereen valunnut öljy imeytyy hiekkaan. Petrolul care s-a scurs în mare se îmbibă în nisip.
 • innostua tekemään jtk – a se entuziasma, a se pasiona, a se interesa
  • Hän innostui opiskelemaan latinaa. S-a pasionat de studiat latina.
 • olla innostunut tekemään – înteresat în a face ceva
  • Hän on aina innostunut lukemaan kirjoja. Îl interesează mereu cititul cărților.
 • intohimo jhk – a fi pasionat de ceva
  • Hänellä on intohimo taiteeseen. Este pasionat de artă.
 • intohimo jtk kohtaan – a a vea aplicație / pasiune către / spre ceva
  • Hänellä on intohimo taidetta kohtaan. Are o pasiune pentru artă.
 • iskea jhk – a lovi în ceva
  • Kuulin radiosta, että Turkkiin oli iskenyt toinenkin maanjäristys. Am auzit la radio că Turcia a fost lovită de un nou cutremur.
  • Istuin rannalla ja katsoin miten aallot iskivät kallioihin. Stăteam pe mal și mă uitam cum valurile se izbeau de stânci.
 • jakautua jhk – a se despărți / împărți în două
  • Kansa jakautui kahteen vastakkaiseen leiriin. Poporul s-a împărțit în două tabere opuse.
 • johtaa vaikeuksiin – a duce la / a genera probleme
  • Pienikin hintojen lasku voi johtaa suuriin vaikeuksiin. Chiar o mică scădere a prețurilor poate duce la mari probleme.
 • joutaa tekemään – a avea timp să facă
  • Jos lapsia joutaa tekemään on myös joudettava heistä huolehtimaan. Dacă ai timp să faci copii trebuie să ai timp să-i și crești.
 • joutua jhk – a ajunge fără voie
  • Laiva joutui haaksirikkoon. Nava a eșuat.
 • joutua tekemään
  • Koululainen joutui tekemään läksyjä. Elevul a fost nevoit să-și facă lecțiile.
 • juuttua jhk – a se înțepeni în ceva
  • Saha juuttui puuhun. Fierăstrăul s-a înțepenit în pom / butuc.
 • järjestää jhk – a arnaja undeva
  • Toimeen valitulle voidaan järjestää asunto yliopistoon. Celui ales în funcție i s-ar putea arnaja locuința în uniuversitate.
 • jättää jhk – a lăsa undeva
  • Voi että! Jätin läksyni kotiin jälleen! Of, iar mi-am uitat lecțiile acasă!
  • Kun astut taloon Suomessa, on pakko ottaa kengät jalasta ja jättää ne eteiseen. Când intri într-o casă în Finlanda trebuie să-ți scoți încălțările și să le lași în vestibul.
 • jättää jkn tekemään – a fi lăsat să facă
  • Oppilaan saa jättää tekemään laiminlyötyjä tehtäviä samana päivänä. S-ar putea ca elevul să rămână în aceeași zi să-și facă temele neglijate.
 • jäädä jhk – a rămâne undeva
  • Niko ei tiedä kuinka pitkään hän jää Suomeen. Niko nu știe cât timp mai rămâne în Finlanda.
  • Olen poropeukalo, ja sormeni aina jäävät ovien väliin. Sunt neîndemânatec și mereu îmi prind degetele.
 • jäädä tekemään – a rămâne să facă

o Pitääkö töihin jäädä tekemään tuplavuoroa jos sijaista ei saa? Trebuie oare să rămâi la servici și să faci tură dublă dacă nu se găsește înlocuitor?

 • kaataa jhk – a turna undeva
  • Emäntä kaataa kahvia kuppeihin. Gazda toarnă cafeaua în cești.
  • Emäntä kaataa jauhot taikinaan. Gospodina adaugă făină în cocă.
 • kaatua jhk – a căde undeva. din cauza a ceva
  • Hallitus kaatui rahavaikeuksiin. Guvernul a căzut din cauza problemelor financiare.
 • kadota jhk – a dispărea undeva
  • Rosvo katosi jäljettömiin. Banditul a dispărut fără urmă.
  • Auto katosi horisonttiin. Mașina a dispărut la orizont.
 • kadottaa jhk – a pierde ceva
  • Hän kadotti omaisuutensa uhkapeleihin. Și-a pierdut averea la jocurile de noroc.
 • kaipaus, kaipuu jhk – dor de ceva undeva
  • Kaipaus kaukaisiin maihin kiusaa hänen mieltään. Nostalgia țărilor îndepărtate îl chinuia.
 • karata jhk – a fugi; a sări; a dispărea
  • Karkasi naapurin kimppuun. A sărit la [bătaie la] vecin.
  • Tuli karkasi metsään. Vântul s-a stins în pădure.
  • Öljyä pääsi karkaamaan tankkerista mereen. Petrolul s-a scurs din petrolier în mare.
 • karkottaa jhk – a expulza undeva
  • Mustalaisia karkotettiin Ranskasta kotimaihiin. Țiganii au fost expulzați din Franța în țările lor de baștină.
 • karttua jhk – a se aduna; a se acumula
  • Yleisöä alkoi vähitellen karttua saliin. Publicul a început încetul cu încetul să se adune în sală.
 • kasata jhk – a aglomera, a acumula, a îngrămădi
  • Kasattiin roinat kellariin. Am îngrămădit boarfele în pivniță.
 • kastaa jhk – a înmuia în ceva
  • Hän kastaa pullaa kahviin. El înmoaie brioșa în cafea.
 • katsoa eteen – a privi înainte; a fi atent unde calcă; a-și cunoaște interesele
  • Kun pyöräilet, katsot eteen. Când mergi cu bicicleta, te uiți înainte.
  • Nuorukainen osaa katsoa eteensä. Tinerelul știe să se descurce în viață.
 • katsoa silmiin – a privi în ochi
  • Jokaisen täytyy katsoa silmiin totuuden. Fiecare trebuie să privească realitatea / adevărul în ochi.
 • katsoa tarkkaan – a privi atent, a urmări
  • Kannattaa silti katsoa tarkkaan mitä lapsi tv:stä seuraa. Trebuie urmărit la ce se uită copii la televizor.
 • kehottaa jtk tekemään – a îndemna să facă
  • Päämisteri kehottaa tekemään maltillisia palkkaratkaisuja. Primul ministru îndeamnă să se adopte măsuri rezonabile în privința acordurilor de salarizare.
 • kiinnittää jhk – a fixa undeva
  • Sinun pitäisi kiinnittää huomiota tyyliin. Trebuie să-ți concentrezi atenția asupra stilului.
  • Jänne kiinnittää lihaksen luuhun. Tendonul fixează mușchiul de os.
 • kiintymys jhk – atașament, afecțiune pentru ceva
  • Pekka ei tuntenut mitään kiintymystä tyttöön. Pekka n-a simțit nicio afecțiune pentru fată.
  • Suomalaisen kiintymys kotiseutuun. Atașamentul finlandezului față de ținutul natal.
 • konsti jhk – truc, șiretlic, stratagemă
  • Suihku on hyvă konsti hikoiluun. Împotriva transpirației, dușul este un bun remediu.
 • kosketus jhk – atingere, contact
  • Hän on läheisissä kosketuksissa naapureihin. Este în strâns contact cu vecinii.
 • olla kova tekemään = tehdä jtk paljon – a fi tare în a face ceva
  • Jussi on kova tekemään töitä. Jussi este harnic.
  • Pekka on kova pelamaan tennista. Pekka este un bun jucător de tenis.
 • kuolla jhk – a muri de ceva
  • Mihin hän kuoli? De ce a murit?
  • Hän kuoli syöpään. A murit de cancer.
  • He kuolevat nälkään. Ei mor de foame.
 • kutsu jhk – invitație undeva; chemare
  • Kutsu juhliin on ollut myöhässä. Invitația la festin a sosit cu întârziere.
 • kutsua jhk – a invita, chema undeva
  • Hän kutsui naapurit vaimon hautajaisiin. A chemat vecinii la înmormântarea soției.
 • kutsua jhk tekemään – a invita să facă
  • Pitäisi kutsua vuoropäälikkö tekemään korjausta. Trebuie chemat șeful de tură să repare.
 • kuulua jhk – a aparține de ceva
  • Mies kuuluu yrityksen johtokuntaan. Bărbatul face parte din consiliul de conducere al firmei.
 • kyllästyä jhk – a se sătura de ceva
  • Viime lauantaina olin yllin kyllin kyllästynyt siivoukseen. Sâmbăta trecută mă săturasem de făcut curățenie.
 • kyllästyä tekemään – a se sătura de a face ceva
  • Viime lauantaina olin yllin kyllin kyllästynyt lukemaan tenttiin. Sâmbăta trecută mă săturasem de citit pentru examene.
 • kypsyä jhk – a se coace, a suficient de pregătit pentru ceva; a se sătura de ceva
  • Maa on kypsynyt tarpeeksi demokratiaan. Țara este acum sufiecient de coaptă pentru democrație.
  • Kypsyin täysin sen kaverin jatkuvaan valitukseen. M-am săturat de văicărelile amicului.
  • Mä alan kypsyä tohon opettajaan. Incep să mă satur de profesorul ăla.
 • käydä käsiksi jhk – a se apuca, a începe; a ataca (cu mâinile goale); a pune mâna pe arme.
  • Sinun pitäisi käydä käsiksi tehtävään. Trebuie să te apuci să-ți îndeplinești sarcina.
  • Ohikulkija kävi käsiksi varkaan. Trecătorul a sărit la pungaș. Trecătorul l-a atacat pe pungaș.
 • liittyä jhk – a se afilia, alinia, a se înscrie; a se uni
  • Vuonna 1995 Suomi liittyi Euroopan unioniin. În anul 1995 Finlanda s-a unit cu Uniunea Europeană.
  • Nuorukainen liittyi Vihreiden puolueeseen. Tânărul s-a înscris în Partidul Verzilor.
 • liittää jhk – a atașa; a adăuga; a uni; a lipi; a cupla
  • Liimata tarkoittaa kiinnittää tai liittää yhteen liimalla. A lipi înseamnă a prinde sau a uni cu lipici.
 • lisätä jtk jhk – a adăuga ceva undeva
  • Hän halusi lisätä puita uuniin. El a vrut să mai pună lemne pe foc.
 • luottaa jhk – a avea încredere în ceva
  • En kyllä luota enää lääkäreihin. Nu mai am încredere în doctori.
  • Avioeron jälkeen hänellä oli vaikeaa luottaa keneenkään. După divorț ea n-a mai avut încredere în nimeni.
 • lähete jhk – trimitere undeva
  • Eilen sain lähete laboratorioon. Ieri am primit o trimitere la laborator.
 • lähteä jhk – a pleca undeva
  • Lähden kouluun. Plec la școală.
  • Vaikka huomenna sataisi vettä, lähdemme saaristoon. Mâine, chiar dacă plouă tot plecăm în arhipelag.
 • löytää jhk – a găsi
  • Kun olen rättiväsynyt, en välttämättä löydä kotiin. Când sunt frânt de oboseală, cu greu îmi găsesc drumul spre casă.
 • mahdollisuus, mahis jhk – posibilitate întru undeva
  • Suomen joukkueella on vain teoreettinen mahdollisuus selviytyä jatkoon. Echipa Finlandei are doar o posibilitate teoretică să continue.
 • mennä jhk – a merge undeva
  • Päiviä sitten hän oli ihan ok, mutta tänään en siedä häntä. Mikä häneen oikein meni? Acum câteva zile era suportabil dau acum nu-l mai suport. Oare ce s-a întâmplat cu el?
  • Huomenna menen Helsinkiin. Mâine mă duc la Helsinki.
  • Mee suoraan, käänny vasemalle ja mee sillan yli. Mergi drep înainte, apoi faci la stânga și treci podul. (OBSERVAȚIE! mee dialectal = mene)
 • mennä tekemään jtk – a merge să facă ceva
  • Menen pitämään hauskaa. Mă duc să mă distrez..
  • Bileiden jälkeen menin kotiin nukkumaan. După chef m-am dus acasă să mă culc.
  • Mene heittämään roskat pois! Du-te să duci gunoiul!
  • Menin hakemaan kirjat kirjastosta. Am fost la bibliotecă să iau cărțile.
 • mennä kihloihin – a se logodi
  • Menin kihloihin kahdeksan vuotta sitten. M-am logodit acum opt ani.
 • mennä naimisiin – a se căsători
  • Menin naimisiin neljä vuotta sitten. M-am căsătorit acum patru ani.
 • merkitä muistiin – a registra, a înregistra, a lua note, a nota
  • Tässä minun puhelinnumero, se kannattaa merkitä muistiin. Notează-ți numărul meu de telefon.
 • miettiä useampaan otteeseen – a se gândi de mai multe ori
  • Olisi kannattanut miettiä useampaan otteeseen kyseiseen työpaikkaan menoa. Ar fi meritat să te gândești de mai multe ori dacă accepți locul de muncă.
 • mojauttaa jtk leukaan – a da un pumn în falcă
  • Mojautin veljeäni leukaan. I-am dat un pumn în falcă fratelui meu.
 • myydä huokeaan hintaan – a vinde pe un preț de nimic
  • Myin anton huokeaan hintaan. Am vândut mașina pe un preț de nimic.
 • myönteisyys jhk – caracter pozitiv întru ceva, acceptare, accepțiune
  • Myönteisyys mainontaa kohtaan on kasvussa. În privința reclamei accepțiunea este în ascensiune.
 • määrätä jhk – a desemna, a numi, a decide asupra
  • Tappaja määrättiin pakkolaitokseen. Ucigașul a fost băgat la carceră.
 • neuvoa jtk tekemään – a sfătui / îndruma să facă
  • Opiskelijaa voi neuvoa tekemään lista näistä kirjoista. Studentul poate fi îndrumat să facă o listă cu cărțile astea.
 • nousta jhk – a ridica undeva; a pune undeva
  • Hän nousi nopeasti ratsun selkään. A sărit repede pe cal.
 • nähdä jkn pitkään aikaan – a vedea pe cineva de mult timp
  • Voi, kun en oo nähnyt sua pitkään aikaan! Nu te-am văzut de-un car de ani! (OBSERVAȚIE! Forma literară: Voi, kun en ole nähnyt sinua pitkään aikaan!)
 • odotella loputtomiin – a aștepta la nesfârșit
  • Hintojen laskua voi odotella loputtomiin. Poți aștepta la nesfârșit scăderea prețurilor.
 • oikeus jhk – dreptul la ceva
  • Minulla on oikeus siihen. La asta am tot dreptul.
 • onnea jhk – succes la ceva
  • Onnea tenttiin! Baftă la examen!
 • onnistua jhk – a reuși în ceva
  • Hänen pitäisi onnistua pyrinnöissään. Trebuie să reușească în aspirațiile sale.
 • opastaa jhk – a îndruma în ceva
  • Äiti opastaa lapsiaan luonnon tuntemiseen. Mama își îndrumă copii în cunoașterea naturii.
 • opastaa jtk tekemään – a îndruma să facă ceva
  • Isosisko opastaa pikkusiskonsa laitamaan ruokaa. Sora mai mare își îndrumă sora mai mică să facă mâncare.
 • opetella tekemään – a învăța să facă
  • Opettaja opettaa lapsia lukemaan. Profesorul învață copii să citească.
 • opettaa jtk tekemään – a învăța să facă ceva
  • Ratsastuksenopettaja opettaa aloittelijaa ratsastamaan hevosta oikein. Instructorul de echitație învață începătorii să călărească corect.
 • oppia tekemään – a [se] învăța să facă ceva
  • Kuinka joku voisi oppia tekemään graffititteja. Cum oate cineva să învețe să deseneze graffitti.
 • osallistua jhk – a participa la ceva
  • Poika halusi osallistua visakilpaluun. Băiatul a vrut să participe la concursul „Cine știe, câștigă”
 • osallisuus, osuus jhk – participare la ceva
  • Tupakoinnin osuus keuhkosyövän syntyyn. Influența fumatului în apariția cancerului pulmonar.
 • osoittaa jhk – a arăta
  • Kompassin neula aina osoittaa pohjoiseen. Acul busolei arată întotdeauna nordul.
 • osoittaa innostusta jhk
  • Lapsi ei osoittanut minkäänlaista innostusta ehdotukseeni nukkumanmenosta. Copilul n-a părut interesat când i-am zis să se ducă să se culce.
 • osoittaa kiinnostusta jhk
  • Lapsi ei osoittanut minkäänlaista kiinnostusta muiden lasten kanssa leikkimiseen. Copilul nu s-a arătat interesat să se joace cu ceilalți copii.
  • Kirjan ostaaminen osoittaa kiinnostusta sen tekijään. Cumpărarea cărții arată interesul față de autorul ei.
 • ostaa huokeaan hintaan – a cumpăra la un preț de nimic
  • Ostin anton huokeaan hintaan. Am vândut mașina pe un preț de nimic.
 • osua jhk – a nimeri undeva
  • Hän on niin surkea ampuja, ettei ensimmäistäkään luotia osunut maaliin. Este un trăgător așa de prost că nici măcat un glonț n-a nimerit panoul.
 • osuma jhk – lovitură reușită, nimerită
  • Aloittelija sai heti osuma maalitauluun. Începătorul a nimerit ținta din prima.
 • pakata jhk – a împacheta în ceva, întru ceva
  • Pullottaa tarkoittaa pakata pulloihin. Îmbuteliere înseamnă a pune în sticle.
 • palata jhk (esim. töihin) – a reveni undeva
  • Loman jälkeen, eilen palasin töihin. Ieri an revenit din concediu la serviciu.
 • palata tekemään – a reveni în a face
  • Joskus hän voisi palata tekemään sihteerintöitä joskus myöhemmin. Cândva ar putea reveni ca secretară.
 • palauttaa jhk – a înapoia undeva
  • Tyttö palautti lainakirja kirjastoon. Fata a înapoiat la bibliotecă cartea împrumutată.
 • paluu jhk – revenire undeva
  • Elokuva ”Paluu tulevaisuuteen” oli menestystrilogia. Filmul „Întoarcerea în viitor” a fost o trilogie de succes.
 • paneutua jhk – a se așeza, a se pune; a se concentra; a se dedica, a se consacra
  • Hän paneutu makuulle. S-a dus la culcare.
  • Hän paneutuu isän asioihin. Se dedică problemelor tatălui.
  • Kirjailija paneutuu yksityiskohtiin. Scriitorul se concentrează pe detalii.
  • Nuorukainen paneutui työhönsä. Tinerelul s-a apucat de muncă.
 • panna jkn jhk – a pune ceva undeva
  • Kalle käski panna hevonen aisoihin. Kalle a zis să înhame calul.
 • panna lukkoon – a încuia
  • Panin kaapin lukkoon, jotteivät lapset pääse sinne. Am închis dulapul ca să nu umble copii.
 • panna jhk tekemään – a pune să facă [mai corect teettää]
  • Vaimo pani miehensää siivoamaan. Soția și-a pus soțul să facă curățenie.
 • parkkeerata jhk – a parca undeva
  • Hän parkkeerasi autonsa kadun reunaan. Și-a parcat mașina la marginea trotuarului.
 • peitellä vuoteeseen – a acoperi în pat
  • Hänen äitinsä peitteli hänet vuoteeseen hänen ollessa sairaana. Când era bolnav în pat, maică-sa îl învelea. (OBSERVAȚIE! peitellä derivat din peittää are formă continuativă și denotă că acțiunea se repetă, l-a învelit în repetate rânduri.)
 • peittyä jhk – a se acoperi cu ceva
  • Eilen taivas peittyi pilviin. Ieri cerul s-a înnorat.
 • peittää jhk – a acoperi, a înveli
  • Hänen äitinsä peitti hänet vuoteeseen hänen ollessa sairaanaCând era bolnav în pat, maică-sa l-a învelit.
 • pudottaa jhk – a face să cadă, a dărâma
  • Postinkantaja pudottaa kirjeet postilaatikkoon. Poștașul pune scrisorile în cutia poștală.
 • pukeutua jhk – a se îmbrăca
  • Nainen pukeutui juhlaan. Femeia s-a îmbrăcat de / pentru sărbătoare.
 • pystyttää jhk – a construi, a ridica ceva, a înălța; a pune în picioare
  • Sankarin patsas pystytettiin aukioon. Statuia eroului a fost ridicată în piață.
 • pystyä jhk – a fi capabil; a avea efect
  • Vain terve ihminen pystyy työhön / töihin. Doar omul sănătos este capabil să muncească.
 • pystyä tekemään – a fi capabil să facă ceva
  • Vain terve ihminen pystyy tekemään työtä. Doar omul sănătos este capabil să muncească.
 • pysähtyä jhk – a se opri undeva
  • Juna pysähtyy seuraavaan asemaan. Trenul se oprește la stația următoare.
 • pysähtyä tekemään – a se opri să facă
  • Auto pysähtyi tankamaan. Mașina s-a oprit să ia benzină.
 • pyytää jkn jhk – a chema pe cineva undeva; a invita; a oferi un post.
  • Esimies kutsui työnhakija puheilleen. Șeful l-a chemat pe aplicant la interviu.
  • Yhdistys pyytää virkailija puhemiehekseen. Societatea l-a rugat pe funcționar să accepte să fie președinte.
 • pyytää jtk tekemään – a invita pe cineva să facă ceva
  • Isäntä pyysi vierasta istumaan. Gazda a invitat oaspeții să se așeze.
 • jhk päin – înspre ceva
  • Laiska käänsi tuoli televisioon päin. Leneșul și-a întors scaunul către televizor.
 • pätevä jhk – a fi competent în ceva
  • Siskoni on pätevä arvostelemaan taidetta. Sora mea este competetntă în critica de artă.
 • päteä jhk – a fi valabil; a fi în vigoare
  • Tähän pätevät samat säännöt. Aici sunt în vigoare aceleși reguli.
 • päästä jhk – a intra undeva
  • Vuonna 1966 pääsin Helsingin yliopistoon opiskelemaan kääntämistä. În 1966 am intrat la universitate să să devin tratraducător.
 • päästä tekemään – a putea face cea
  • Anteeks, mutten pääse matkustamaan tällä viikolla! Îmi pare rău dar nu pot pleca la drum săptămâna asta. (OBSERVAȚIE! Limbaj colocvial! En pääse denotă că ceva te împiedică dar nu trebuie precizat ce anume te împiedică. Doar că nu poți.)
 • rahaa jhk (esim. ylimääräiseen) – banii pentru ceva
  • Opintotuki on niin pieni, ettei minulla ole rahaa huviin. Alocația de studii este așa de mică încât nu-mi ajung banii pentru distracții.
 • rajoittua jhk – a se limita la ceva
  • Kiertomatka rajoittui Länsi-Suomeen. Circuitul s-a limitat la vestul Finlandei.
 • reagoida jhk – a recționa la ceva
  • Lihaksen piti reagoida ärsykkeeseen. Mușchiul ar fi trebuit să reacționeze la stimul.
 • reaktio jhk – reacție la ceva
  • Hänen reaktionsa pakkokeinoihin oli uhma. Reacția sa la constrângere era îndrăzneață.
 • riittää jhk – a fi suficient pentru ceva
  • Opintotuki on niin pieni, että se ei riitä huviin. Alocația de studii este așa de mică încât nu-mi ajung banii pentru distracții.
 • riittää tekemään – suficient pentru a aface ceva
  • Opintotuki on niin pieni, että se ei riitä käymään lomalle. Alocația de studii este așa de mică încât nu-mi ajunge pentru concediu.
  • Hän tuhlasi niin paljon rahaa, että hänen tulonsa eivät riittäneet kaattamaan hänen menojansa. A cheltuit așa de mulți bani încât veniturile nu-i ajungeau să acopere cheltuielile.
 • rinnastua jhk – a se compara; a se asimila
  • Sinun menettely rinnastuu petokseen. Procedeul tău miroase a escrocherie.
 • ripustaa jhk – a atârna undeva
  • Sinun piti ripustaa takki vaatepuuhun. Trebuia să-ți pui hainele pe umeraș.
 • ruveta jhk, ruveta tekemään – a se apuca să facă ceva
  • Stadilainen tarttui auran kurkeen ja rupesi viljelemään maata. Orășeanul a pus mâna pe coarnele plugului și a început să cultive pământul.
 • ryhtyä jhk – a purcede; a începe să
  • Valelääkäri ryhtyi hoitamaan potilaita. Falsul medic a început să trateze pacienții.
 • rynnätä jhk – a se grăbi; a da o fugă; a ataca;
  • Ihmiset ryntäilivät sinne tänne. Oamenii se grăbeau care-n cotro [ici și colo].
 • rynnätä tekemään – a se apuca brusc de făcut ceva
  • On typerää rynnätä tekemään johtopäätöksiä näin lyhyellä aikajänteellä. E stupid să te grăbești să tragi concluzii după un timp așa de scurt.
 • saada jhk tekemään – a face să facă ceva
  • Saat minut nauramaan. Mă faci să râd.
 • saada jhk tietoon –  a afla
  • Mukava saada tietoon että täällä on muitakin samasta vaivasta kärsiviä. E plăcut să aflu că aici se află și alții care au același suferințe.
 • jhk saakka – până când
  • Olen yliopistolla viiteen saakka. Sunt la universitate până la cinci.
 • saapua jhk – a sosi undeva
  • Professori saapui yliopistoon omalla autolla. Profesorul a venit la universitate cu mașina lui.
 • saapua tekemään – a veni să facă ceva
  • Asukas pyysi talonmiestä / talonmiehen saapua korjaamaan putken. Locatarul l-a chemat pe îngrijitorul intendent să vină să repare țeava.
 • saattaa jhk – a conduce undeva
  • Fibriini saattaa veri hyytymään. Fibrina face sângele să se coaguleze.
 • saattaa jkn osalliseksi jhk – a conduce, antrena să participe
  • Esimies osallisti alaisensa työn suunnitteluun. Șeful și-a antrenat subalternii la planificarea muncii.
 • sairastua jhk – a se îmbolnăvi de ceva
  • Syksyllä voi sairastua flunssaan. Toamna te poți îmbolnăvi de guturai.
 • sammua jhk – a se stinge; a adormi
  • Join niin paljon, että sammuin pensaan alle kotimatkalla. A băut așa de mult că, în drum spre casă, a adormit într-un tufiș.
 • olla sidoksissa jhk – a fi legat de ceva; a ține de ceva
  • Korot ovat sidoksissa viitekorkoihin. Dobânzile sunt legate de dobânda de referinţă.
 • suhtautua jhk – a avea o atitudine față de ceva
  • Johtaja suhtautui myönteisesti ehdotukseen. Directorul a fost favorabil propunerii.
 • suostua jhk – a accepta ceva
  • Asiakas suostui sopimukseen. Clientul a acceptat contractul.
 • sysätä jhk – a împinge
  • Marja sysäsi Alpoa kylkeen. Marja l-a împins pe Alpo.
 • sysätä kumoon – a răsturna
  • Hän sysäsi tynnyrin kumoon. A răsturnat butoiul.
 • sysätä syrjään – a da deoparte
  • Hän sysäsi kirjat syrjään. A dat cartea deoparte.
 • syy jhk – cauza a ceva
  • Mies sanoi, ettă syynä onnettomuuteen oli liukas keli. Omul a zis că motivul accidentului a fost drumul alunecos.
 • tehdä jhk turhaan – a face ceva inutil
  • Hän kulutti rahansa turhaan. Și-a cheltuit inutil banii.
 • tilata jhk – a comanda undeva
  • Tilasin pizza kotiin. Am comandat pizza acasă.
 • tottua jhk – a se obișnui
  • En ole ikinä tottunut suomalaisiin juomistapoihin. Nu m-am obișnuit nicodată cu obiceiul finezilor de a bea.
 • tottua tekemään – a se obișnui să facă ceva
  • Olen tottunut harjamaan hampaat aamuin illoin. M-am obișnuită să mî spăl pe dinți dimineața și seara.
 • tuhlata jhk – a cheltui undeva, pe ceva
  • Ukko päätti tuhlata rahansa uhkapeliin. Bătrânul a decis să-și cheltuiască banii pe jocuri de noroc.
 • tulla jhk – a veni; a semăna cu cineva;
  • Marja tuli äitiinsä. Marja seamănă cu maică-sa.
  • Martta tuli maailmaan. S-a născut Martta.
  • Huomenna Marja tulee Kouvolaan. Marja vine mâine la Kouvola.
  • Suomeen tuli paljon pakolaisia 90-luvulla. Prin anii ’90 în Finlanda au venit mulți refugiați.
  • Mä menin kotiin, ja Martti lähti kapakkaan. Eu m-am dus acasă dar Matti a rămas la crâșmă.
  • Sekä Pekka että Matti tulivat kotiin myöhässä. Și Pekka și Matti au venit târziu acasă.
  • Ajattelin, että kuulin Tarmon ja Tepon tulevan kotiin myöhässä. Cred că i-am auzit pe Tarmo și pe Teppo când au venit târziu acasă.
 • tulla tekemään – a veni să facă ceva; a face în viitor;
  • Milloin te tulette meille syömään? Când veniți la noi la masă?
  • Marja tuli hakemaan lippujaan. Marja a venit să-și ia biletele.
 • tulla toimeen – a se descurca
  • Marja tulee toimeen suomella, ruotsilla ja englannilla. Marja se descurcă cu finlandeza, suedeza și engleza.
  • Marja tulee toimeen jokaisen kanssa. Mary gets along with everyone.
 • tuoda jhk jhk – a aduce ceva undeva
  • Elokuvan jälkeen hän toi minut suoraan kotiin. După film, m-a condus acasă.
 • tuomita sakkoihin
  • Kunnianloukkauksesta voidaan tuomita sakkoihin tai enintään vuodeksi vankilaan. Pentru defăimare se poate sancționa cu amendă sau cu cel mult un an de închisoare.
 • turhautua jhk – a se simți frustrat
  • Liisa turhautui ratsastuskouluun. Liisa s-a simțit frustrată la școală de echitație.
 • turvautua jhk – a recurge la; a c ere ajutor
  • Kääntäessään hän turvautuu sanakirjaan. Când traduce el se ajută cu dicționarul.
 • tutustua jhk – a cunoaște, a lua cunoștință, a face cunoștință cu ceva; a se obișnui cu ceva
  • Oletko jo tututustunut suomalaiseen ruokaan? Te-ai obișnuit cu mâncarea finlandeză?
 • tyytymättömyys jhk – nemulțumire față de ceva
  • Vastaaja ilmoitti tyytymättömyytensä oikeuden päätökseen. Pârâtul și-a manifestat nemulțumirea față de decizia tribunalului.
 • olla tyytymätön jhk – a fi nemulțumit de ceva
  • Äänestäjä on tyytymätön hallituksen harrastamaan politiikkaan. Alegătorul este nemulțumit de politica practicată de guvern.
 • olla tyytyväinen jhk – a fi mulțumit de ceva
  • Ostaja on tyytyväinen tavaran laatuun. Cumpărătorul este mulțumit de calitatea mărfii.
 • tyytyväisyys jhk kohtaan – satisfacție față de ceva
  • Työtyytyväisyys tarkoittaa työntekijän tyytyväisyys työhönsä. Satisfacția muncii înseamnă mulțumirea sau satisfacția lucrătorului fată de munca sa.
 • tyytyä jhk – a se mulțumi cu ceva
  • Sai tyytyä perinnönjaossa pelkkiin muruihin. La împărțirea moștenirii a trebuit să se mulțumească cu firimituri.
 • työntää jhk – a băga
  • Juoruakka työntää nokkansa toisten asioihin. Bârfitoarea își bagă nasul în treburile altora.
 • törmätä jhk – a se izbi de ceva; a se lovi de ceva; a nimeri undeva; a întâlni
  • Auto törmäsi puuhun. Mașina s-a izbit de pom.
 • unohtaa jhk – a uita
  • Matti unohti läksynsä kotiin. Matti și-a uitat lecțiile acasă.
 • unohtua jhk – a fi uitat, a se uita
  • Yöllä ikkuna unohtui auki. Nopatea fereastra a fost uitată deschisă.
  • Läksyt unohtuivat kotiin. Lecțiile au fost uitate acasă.
 • upota jhk – a cufunda; a scufunda
  • Laiva upposi veteen. Nava s-a scufundat.
 • upottaa jhk – a băga în ceva; a cufunda
  • Tähän projektiin upotettiin paljon aikaa ja rahaa. În proiectul ăsta s-au cheltuir mulți bani și mult timp.
 • uskoa jhk – a crede în ceva; a încredința
  • Kun olin viisi vuotta vanha, uskoin vielä joulupukkiin. La cinci ani încă mai credeam în Moș Crăciun.
  • Leikkauksen jälkeen Tommi ei enää uskonut lääkäreiden kykyihin. După operație Tommi n-a mai crezut în capacitățile medicilor.
  • Miksi minun pitää uskoa sinun puheisiisi? De ce trebuie să cred ce spui?
  • Naapurilapsi oli uskottu isoäitinsä huostaan äidin kuoltua. După ce i-a murit mama, copilul vecinului a fost încredințat spe îngrijire bunicii.
  • En usko paljon poliitikkoihin. N-am multă încredere în politicieni.
 • usuttaa jhk – a îndemna; a asmuți, a incita
  • Työläisedustaja usutti työläisiä lakkoon. Reprezentantul muncitorilor i-a îndemnat pe muncitori la grevă.
 • vaikuttaa jhk – a influența
  • Viina menee jalkoihin ja vaikuttaa tasapainoon. Alcoolul se lasă în picioare și influențează echilibrul.
 • vaivautua jhk – a se deranja
  • Hän vaivautui ottamaan asiasta selvää. S-a deranjat să lămurească problema.
 • valmis jhk – gata la ceva
  • Hän on valmis tekemään miltei mitä tahansa uhrausta maansa puolesta. El este gata să facă orice sacrificiu pentru binele țării lui.
 • vastata kirjeeseen – a răspunde la scrisoare
  • Mikset enää vastaa kirjeisiini? De ce nu-mi mai răspunzi la scrisori?
 • vastata kysymykseen – a răspunde la întrebare
  • Tommi vastaili opettajan kysymyksiin, mutta muut oppilaat vain istuivat pulpetissaan äimän käkenä. Tommi răspundea mereu la întrebările profesorului în timp ce ceilalți elevi stăteau tăcuți în bănci.
 • vastata puhelimeen – a răspunde la telefon
  • En aina ehdi vastaamaan puhelimeen ennen kuin se lakkaa soimasta. N-apuc să răspund la telefon de fiecare dată când sună.
  • Vastaa puhelimeen! Răspunde la telefon!
 • verrannollinen jhk – proporțional; comparabil
  • Koululainen näytti kaksi suoraan verrannolliset suureet. Elevul a arătat două mărimi direct proporționale.
  • Niin saadaan täysin keskennään verrannolliset koetulokset. Astel obținute, rezultatele probelor / testelor sunt absolut comparabile între ele.
 • verrata jhk – a compara cu ceva
  • Ennen paidan ostamista hän halusi verrata eri värejä keskenään. Înainte să cumpere cămașa a vrut să compare culorile între ele.
 • jhk verrattuna – comparabil cu ceva; în comparație cu
  • Polkuhinta on kohtuuttoman alhainen hinta tuotantokustannuksiin ja markkinahintoihin verrattuna. Prețul de dumping este un preț exagerat de scăzut în comparație cu cheltuielile de producție și cu prețul pieții.
 • vertautua jhk – a se compara cu ceva
  • Hänen uusin teoksensa vertautuu tuoreimpaan pohjoismaiseen kirjallisuuteen. Ultima sa lucrare se compară [se poate compara] cu literatura nordică cea mai recentă.
 • viedä jkn jhk – a duce pe cineva undeva
  • Joka aamu äiti vie lapsensa päväkotiin. În fiecare dimineață mama își duce copii la cămin.
 • vuotaa kuiviin – a sângera masiv
  • Uhri vuoti kuiviin ja kuoli. Victima a sângerat masiv și a murit.
 • väsyä jhk = kyllästyä jhk – a obosi, a plictisi, a face să se sature de ceva
  • Vauvani väsyti ensimmäisenä elinvuotena  jatkuviin yövalvomisiin. Până a împlinit un an, copilul m-a obosit că mă ținea trează toată noaptea.

.

Asetelma 91: MA-infinitiivin ja MA-infinitiivilausekkeen keskeiset käytöt – Illatiivi (verbele care cuprind –mA-)

Adverbiaalitäydennyksenä Tulkaa syömään iltapalaa.
Olli sai minut suostumaan puhujaksi.
» § 499501
Adjektiivin laajennuksena Oletko valmis lähtemään mukaan? » § 499, 508
Verbiketjussa Meillä sattuu nyt olemaan vähän kiire. » § 496
Verbiliitossa Tehtävä tulee olemaan vaikea. » § 451

.

Introdus  / lisätty 5.10.2010

.

o Pitääkö töihin jäädä tekemään tuplavuoroa jos sijaista ei saa? Trebuie oare să rămâi la servici și să faci tură dublă dacă nu se găsește înlocuitor?

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: