Blogulblog's Blog

2. Yleiset paikallissijat: c) partitiivi 3) întrebuințarea partitivului

Întrebuințarea partitivului

.

.

2. Yleiset paikallissijat: c) partitiivi 3) întrebuințarea partitivului

.

Pagini precedente:

1. Generalităţi, terminații

2. Rădăcina partitivului

Paginile următoare

4. Cuvinte care cer partitivul

5. Partitivul după Norman Denison

6. Partitivul în românește și în alte limbi.

.

Suomessa partitiivi on laajentanut tehtäviään yleiseksi epämääräisyyden tai rajaamattoman määrän ilmaisimeksi. Ns. eksistentiaalilauseissa myös kieliopillinen subjekti voi olla partitiivissa: Autoja seisoo pihalla. Itämerensuomalaisissa kielissä partitiivi on tyypillisesti myös prepositioiden pääsanan sijamuoto (ennen kesää, ympäri korvia).

Partitiivin tunnus on suomessa a, ä, ta, tä. Se on alkuaan ollut erosijan, ns. separatiivin pääte. [separatiivi on jäänne uralilaisesta kantakielestä ja se esiintyy enää kiteytyneenä muutamissa ilmauksissa. Paikallissijasarjojen kehityttyä ne syrjäyttivät separatiivirakenteen, joka siirtyi merkitykseltään abstraktimpaan käyttöön ja siitä kehittyi nykyinen partitiivi. Separatiivin tunnus on –a tai –ä vokaalisoinnun mukaisesti. Esimerkkejä: kotoa,ulkoa,takaa,kaukaa] Vanha paikallissijamerkitys näkyy yhä esimerkiksi adverbeissa ulkoa, kotoa. Tästä syystä partitiivi luetaan joskus ns. yleisiin paikallissijoihin.

Samantapaisia kehityksiä erosijaisuudesta („jostakin pois”) osaobjektin tai rajaamattoman määrän ilmaisutavaksi tunnetaan muissakin kielissä, esimerkiksi ranskan de-preposition käytössä: Je mange du pain ‘syön leipää’.

Suomen kielessä partitiivilla on varsin monitahoinen käyttöala, mikä tuottaa vaikeuksia kielenoppijoille. Partitiivin käyttöä on tutkinut erityisesti professori Terho Itkonen.

Partitiivia voidaan tietyissä tapauksissa käyttää sekä subjektin että objektin sijana: Lautasella on puuroa (partitiivisubjekti). Lapset syövät puuroa (partitiiviobjekti).

Linkurile care indică pagini duc la Iso suomen kielioppi de unde sunt și citatele de mai jos.

.

NE-

Ne- sau in-, din românește, ar fi caracteristice partitivului, gândind la perechile din care cele cu ne- sunt la partititv, iar cele fără ne- sunt la nominativ.

definit vs nedefinit; măsurabil vs nemăsurabil, incomensurabil; determinat vs nedeterminat; precis, precizat vs neprecizat; terminat vs neterminat; împlinit vs neîmplinit; finalizat vs nefinalizat; complet vs incomplet

ăsta, asta vs ceva

.

§ 1421 Nominatiivin ja partitiivin tulkinta

Kun viitataan jaolliseen entiteettiin, ts. joukkoon, aineeseen tai sellaiseen abstraktioon, joka on hahmotettavissa jaolliseksi, subjektin tai objektin sijanvalinnalla voidaan ilmaista kvantitatiivista määräisyyttä. Kvantitatiivisesti määräinen NP on nominatiivissa tai genetiivissä ja viittaa jäännöksettömästi koko puheena olevaan ainemäärään tai joukkoon, joka silloin hahmottuu selvärajaiseksi kokonaisuudeksi. Kvantitatiivisesti epämääräinen NP on partitiivissa ja viittaa rajaamattomaan määrään. Esimerkiksi lauseiden Katolta putosi lunta ja Mies heitti katolta lunta partitiivimuotoinen NP sallii tulkinnan, että katolle jäi vielä lunta. Vastaavalla tavalla tulkitaan partitiivissa oleva monikollinen NP omenia. Jäännöksetön viittaus lumeen tai omeniin sen sijaan antaa ymmärtää, että kaikki putosi tai saatiin talteen. Jaottoman NP:n tapauksessa eli tarkoitettaessa yksittäistä oliota viittaus voi olla vain jäännöksetön.

Kvantitatiivisesti epämääräinen Kvantitatiivisesti määräinen
Katolta putosi lunta. Katolta putosi lumi.
Mies pudotti katolta lunta. Mies pudotti katolta lumen.
Puuhun tuli omenia. Omenat putosivat puusta.
Sain puusta omenia. Sain omenat talteen puusta.
Paikalla oli vain talon omaa väkeä. Paikalla oli vain talon oma väki.
Päästämme sisään vain omaa väkeä. Päästämme sisään vainoman väen.

Sijanvalinnan osoittama kvantitatiivinen määräisyys tai epämääräisyys ilmenee vain subjekti- ja objekti-NP:ssä, subjektissa lähinnä eksistentiaalilauseissa (» § 916  919). Objektin partitiivimuoto osoittaa kvantitatiivista epämääräisyyttä selvimmin silloin, kun kuvattu tilanne on aspektiltaan rajattu (a); muuten partitiivi tukee tilanteen tulkintaa rajaamattomaksi (b) (» § 931, 1498). Joskus on mahdollinen sekä rajattu että rajaamaton tulkinta (c): syödyksi tuli illan mittaan jonkin verran suklaata (jota ehkä vielä jäi jäljelle: kvantitatiivisesti epämääräinen) tai koko suklaaerän syömiseen kului koko ilta (kvantitatiivisesti määräinen).

(a)
Löysin kaapista turkiskuoriaisia. | Ministeri jakoi palkintoja.
(b)
Katselin epätoivoissani kaapista löytyneitä turkiskuoriaisia ~televisiota.
(c)
Söin Belgiasta tuomaasi suklaata koko illan.

Huom. 1. Jäännöksettömästi viittaava lauseke eroaa sellaisesta, jossa on kaikki-pronomini, mm. siinä että kaikki on kiellon vaikutusalassa: Kaikki lumi ei pudonnut implikoi, että osa lumesta jäi putoamatta (» § 743). Lauseeseen Lumi ei pudonnut tätä implikaatiota ei sisälly.

Huom. 2. Käsitteet kvantitatiivinen määräisyys (definiittisyys) ja epämääräisyys (indefiniittisyys) ovat peräisin Sirolta (1957). Tarkoitteen tunnistettavuuteen perustuvaa määräisyyttä ja epämääräisyyttä Siro kutsuu notiiviseksi. T. Itkonen (1980) luonnehtii kvantitatiivista epämääräisyyttä ylijäämän sallivaksi ja määräisyyttä ylijäämän kieltäväksi.

.

§ 1234 Partitiivin merkitys ja käyttö eri rakenteissa

Partitiiviin kuuluu yleensä rajaamattomuuden merkitys (» § 1421). Rajaamattomuus voi tarkoittaa indefiniittistä määrää, joukkoa tai ainetta tai sitä, että tilanne esitetään päätepisteettömänä. Objektin sijana partitiivi on ehdottomasti yleisin (» § 1229 taulukko 13), mikä johtuu eri syistä. Ensinnäkin objekti on partitiivissa merkitykseltään kielteisessä lauseessa. Toiseksi partitiivi voi ilmaista objektin olevan tarkoitteeltaan jaollinen ja kvantitatiivisesti epämääräinen ja kolmanneksi kyse voi olla aspektiltaan rajaamattomasta lauseesta. (» § 930  933, 1498.)

Kieltolause: Pelkkä lahjakkuus ei tehnyt Jari Litmasesta Ajax Amsterdamin tähtipelaajaa. (l) | Kvantitatiivinen epämääräisyys: Maitoa ei juuri muualla ruokajuomana suosita ja kotikaljaakinmoni ulkomaalainen vierastaa. (l) |  Rajaamaton aspekti: Tätä työtä täytyy tehdä pitkällä tähtäyksellä, – –. (l) | Osa pankinjohtajista seurasi kokousta. (l) | Tietysti rakastansinuakin. (k)

Subjektin sijana partitiivi on kaikkiaan suhteellisen harvinainen; se ilmentää kvantitatiivista epämääräisyyttä ja on tavallisin eksistentiaalisissa lauseissa (» § 916  919).

Meidän kerroksessa oli tauluja seinillä ja ikkunoilla kukka-amppeleita, – –. (k) | Kaikenlaisia tyyppejä kieppuu yksinäisten naisten perässä, – –. (k) | Pääruokana olilammaspaistia, – –. (k) | – – välillä vettä tuli vihmoen, välillä kaatamalla. (k)

Predikatiivissa partitiivi heijastaa subjektin jaollisuutta tai ilmaisee mm. kokonaisuuden osaa tai materiaalia (» § 946, 952):

Jäätelö oli kylmää ja makeaa kuin kiitollisuus. (k) | Sekä työnantaja että työntekijät ovat tyytyväisiä tehtyihin sopimuksiin. (l) | Kuhmo on Suomea ja suomea. (l) | Se on kokonaan puuta ja siinä on naulatkin puuta – – katajaa kai.(k)

Kvantitatiivista epämääräisyyttä partitiivi osoittaa myös osman sijana (» § 973) sekä statusrakenteessa (» § 877):

Kanadaan palattuaan hän elätti itsensä vuosia lehtimiehenä.(l) | – – ja sitten talsitaan taas kymmeniä kilometrejä ihan eri suuntaan! (k) | Vääpelin viereen ryömi sotamies vertaotsassaan – –. (k)

Aina partitiivilla ei ole rajaamattomuuden ilmaisemisen tehtävää. Sitä käytetään tyypillisesti esim. kysymyslauseen subjektin tai objektin sijana: Onkohan Mari Kaarsonia täs numerossa (p); Kuule tota liikeniskö teiltä yhtä mankkaa  vähäks aikaa – – (p).

Partitiivisijainen substantiivilauseke on myös numeraalin tai mitta‑, osa- tai ryhmäsanan täydennys sekä komparatiivijohdoksen täydennys, eikä tällöinkään ole selvästi kyse rajaamattomuudesta, esim. kaksi pientä tyttöä,  lasi maitoa, pala leipää, joukko pieniä lapsia; tyttöä pitempi, meitä paremmin (» § 636  637). Partitiivi on joidenkin adpositioiden täydennyksen muodollinen rektiosija, esim. sinua varten, ennen viittä, mutta saattaa ilmaista rajaamattomuuttakin: ympäri pihaa, keskellä kaupunkia; vrt. genetiiviin: pihan ympäri, kaupungin keskellä  (» § 703  704).

Partitiivi on kiteytynyt eräisiin ilmaustyyppeihin. Partitiivisijaisella adverbiaalilausekkeella ilmaistaan syytä: Hän teki sen omaa tyhmyyttään (» § 997). Toiseksi partitiivilauseke ilmaisee reittiä liikeverbin objektina: Mene tätä tietä; Nousin rappuja ylös(» § 984). Eräät partitiivimuodot ovat leksikaalistuneet adverbiksi, esim. tapaa ilmaisevat  kovaa, hiljaa, lujaa sekä lokatiiviset kaukaa, luota, takaa, ulkoa (» § 387). Partitiivia esiintyy lisäksi inkongruenteissa kiteymissä, joissa ensimmäisenä osana on tavallisimmin adessiivisijainen sana, yleensä demonstratiivi- tai interrogatiivipronomini: tällä kertaa, toisella tapaa, millä kohtaa, paremmalla aikaa. Ensimmäinen osa voi olla myös genetiivissä: jonkin aikaa.

Tervehdyksissä, toivotuksissa ja kommentoivissa ilmauksissa partitiivi on tyypillinen fraasien sija:

Päivää! | Hyvää yötä! | Hauskaa vappua! | Kiitoksia! | Terveisiä! | Tervetuloa! | Onnea! | Hyi kauheeta! | Ai kuihanaa! | Voi sinua raukkaa! | Mitä vittua sä täällä teet?
A: Mitäs kuuluu ~ Mitäs sinä?
B: Mitäs tässä ~ Mitäs minä.

.

§ 1733 Partitiivi: on koiraa, kissaa ja lasta; on niin polleaa

Partitiivin keskeisinä tehtävinä on ilmaista rajaamattomuutta ja distributiivisuutta (» § 1234). Sitä käytetään objektissa ja eksistentiaalilauseen subjektissa, kun sana on jaollinen. Jos partitiivisubjektina tai partitiiviobjektina on yksiköllinen jaotontarkoitteinen sana, muttei ilmaista kvantitatiivista epämääräisyyttä eikä lause ole kielteinen, lausumalla voi olla paljouden implikaatio (a–b) tai geneerinen, toistuvuuden tulkinta (c).

(a)

On leipomiseen tarkoitettua muottisarjaa, on isää, äitiä, autoa, taloa; löytyy koiraa, kissaa ja lasta. (k) | On jo ennestään niin perkeleesti puhelinlaskua. (k)

(b)

P: ↑Entä itte,
H:

No mitäs tässä. Mä tuota katselin kun on kaunista ivää ja kaikkee muuta ja soittelin tuossa jo yhdelle tuttavalle joka asuu täällä – –. (p)

(c)

Erkkilä ei käy mummojen käsilaukuilla vaan tekee isoa rikosta. (R) | Vein hänen haudalleen kynttilää ja kukkaa ja tein sillä tavalla surutyötä. (R)

Vaihtoehtokysymyksissä tai imperatiivimuotoisissa kehotuksissa ja pyynnöissä käytettyä partitiiviobjektia kuten Annatko kynää? tai Ottakaa pois takkia on tulkittavissa kohteliaisuuden merkiksi ja siten partitiivin affektiseksi käyttötavaksi. Esimerkiksi kysymyksen tyyppiä Onkohan Mari Karvistoa tässä numerossa? tulkinta kohteliaaksi perustunee siihen, että partitiivi tuo esiin kysyjän epätietoisuuden selvemmin kuin nominatiivi.

Predikatiivi on normaalisti partitiivissa, kun subjektina on monikollinen NP tai aine- tai abstraktisana  (» § 946 – 948):  Rauta on painavaaKauppa on vähäistäAsiat ovat vaikeita. Kun subjektin tarkoitteena on yksi olio ja predikatiivi on yksikön partitiivissa, lauseke ilmaisee kyseisen ominaisuuden esittämistä tai sillä uhoamista (d) (Yli-Vakkuri 1986: 268). Sävy on usein leikillinen. Partitiivilausekkeeseen liittyy yleisesti jokin muu affektista tulkintaa tukeva elementti kuten intensiteettisana.

(d)

Se oli niin isoa miestä. (L) | Tässä minä nyt – – olen niin pirun polleaa, niin ällöttävän viisas ja kypsä ja kaiken kokenut, – –. (k) | Se on saanu kolmannen lapsensa joka oli koliikkivauva, niin että se on nyt hiljasempaa tyttöä. (A) | Mää oon jotain koulu-uudistajaa koettanu olla koko elämäni. (TV) | Vai ollaan sitä nyt taas setää? (k)[puhuteltavan sisar saanut perillisen]

Partitiivi tuo paljoksunnan tulkinnan olla-verbillisessä kiteymässä olla yhtä x:ää”Kukaan ei ollut varautunut tähän. Raiskisen kohdalla kaikki on kuitenkin yhtä kysymysmerkkiä”, hän – – sanoo (L).

.

.

Esimerkkejä partitiivin käyttöstä:

.

Observație! Numerotarea este aberantă din cauza deficienţelor programului. Ordinea corectă este:

 

1. Määrä 2. Subiektti 3. Obiektti 4. Predikatiivina 5. Preposition 6. Pronominin 7. Partitivus 8. Muita 9. Irrallisissa

.

1. Määrä – cantitate.

o Määrää ilmaisevan sanan tai lukusanan jälkeen, aina numeron kanssa (Când este vorba de un numeral sau de o indicație de măsură sau de cantitate numit și partitivus mensuræ):

kilo jauhoa (jauhoja)

un kilogram de făina

kilo lihaa

un kilogram de carne

kolme henkeä

trei persoane

kolme ulkomaista appelsiinia

trei portocale de import

kuppi kahvia

o ceașcă de cafea

lasi valkoviiniä

un pahar de vin alb

litra mehua

un litru de suc

neljä hyvää kirjaa

patru cărți bune

nippu basilikaa

o legătură de busuioc

pala purjoa

o bucată de praz

pari kappaletta

două bucăți

seitsemän veljestä

șapte frați

viit vaille kaksitoista

douăsprezece fără cinci

.

(Observație. Asupra partitivului legat de procente grămăticii încă mai dezbat, dacă forma corectă este 15: %  (pronunțat: viittoista prosenttia) sau 15 %:a (pronunțat tot: viittoista prosenttia).

o Aina sellaisen sanan kanssa, joka kertoo, kuinka paljon tai kun et tiedä tarkkaan, kuinka paljon (epämääräinen määrä) (Când este vorba de o cantitate definită sau nedefinită, se știe sau nu se știe despre ce cantitate este vorba, cât de mult)

.

hiukan voita

un pic de unt

joukko hulttioita

grup de pierde-vară

kannussa on vettä

în carafă e apă

lattialla on hiekkaa

pe jos e nisip

liikaa suolaa

prea multă sare

me tarvitsemme kangasta

ne trebuie niște pânză

paljon tyttöjä

multe fete

saanko sokeria?

îmi dai zahărul?

täynnä vet

plin de apă

valtavasti ihmisiä

foarte multă lume

.

 

I. Subiektti – subiect

 • Eksistentiaalilauseen subjektina: Kattilassa on vettä. Rahaa on kadonnut kassasta. Isää ei enää ole. Lasissa on maitoa. Pöydällä on kirjoja.
 • Osasubjektin sijana: Lautasella on puuroa (partitiivisubjekti).

II. Obiektti – complement

 • Kielteisen tai epäilevän lauseen objektina (Complement în propozițiile negative sau dubitative):

.

Asunnossa ei ole parveketta.

Locuința nu are balcon.

En näe sinua.

Nu te văd.

En osta kallista kirjaa.

Nu cumpăr o carte scumpă.

Etkö syö tä voileipää?

Nu mănânci tartina asta?

Kadulla ei ole autoa.

Mașina nu e pe stradă.

Mahtaako hän edes avata kirjetsi?

Oare măcar ți-a deschis scrisoarea?

Me emme osta maitoa.

Nu cumpărăm lapte.

Minulla ei ole autoa.

Eu nu am mașină.

Minä en syö lihaa.

Eu nu mănânc carne.

Tuskin jaksat lukea näin paksua kirjaa.

Nu cred că poți citi o carte așa groasă.

  • (Exemple de traducere a formelor negative: Ei se! Nu aia!; Ei sitä tarvitanu e nevoie de asta; Ei se siitä!Nu din de-alde d-astea)
  • Objektin sijana, kun tulosta ei synny tai siitä ei tiedetä (ca obiect în construcțiile în care rezultatul este nesigur, probabil, nu se știe): Etsin kenkiä sängyn alta. (Jos tiedän, että ne ovat siellä ja tulos siis syntyy, etsin kengät sängyn alta.)
  • Objektina, kun verbistä ei voi syntyä tulosta, esimerkiksi tunneverbit (ca obiect în construcțiile verbale care nu presupun un rezultat, de ex. verbele care denotă sentimente): Rakastan sinua. Inhoan matematiikkaa. Katselen televisiota. Silitän kissaa. (Huom. merkitys muuttuu jos silitän vaikkapa paidan.)
  • Objektina, kun verbistä voi syntyä tulosta (ca obiect în construcțiile verbale care presupun un rezultat): Odotan bussia. Silitän pyykkiä. Juoda tai syödä + partitiivi (ei aina, mutta tavallisesti): Juon olutta, vettä, valkoviiniä, kahvia, tee. Syön paistia, kalaa, jäätelöä, alkuruokaa, näkkileipää, voita.
  • Objektina, kuvittelussa, epätodellisessa tilanteessa tai leikissä (ca obiect în construcțiile imaginre, jocuri): Lapset leikkivät lääkäriä ja kuurupiiloa. Copii se joacă de-a doctorul și de-a v-ați ascunselea. Pelataan jääkiekkoa, šakkia – jucăm hokey, șah.
  • Osaobjektin sijana (complement direct ): Syön ruokaa. Luen kirjaa. Lapset syövät puuroa (partitiiviobjekti).
  • Syytä ilmaisemassa – complement de cauză: Hän kuoli vanhuuttaan. Hän teki sen hyvän hyvyyttään. Mitä se sinulle kuuluu? Hittoako minä siitä välitän? Mitäs menit?
  • Ilmaisemassa tapaa – complement de loc: hiljaa, hiljempaa, tasajalkaa, salaa, suoraa päätä, täyttä ravia
  • Ilmaisemassa aikaa, lähinnä sanonnoissa – complement de timp: Se on jo aikaa kuollut. Nykyään, tätä nykyä, tuota pikaa. Când acțiunea continuă în timp: Hän on ollut Suomessa vuosia.
  • Ilmaisemassa suhdetta – complement de relație: Vesi ulottui poikaa polviin. Olen sinua pitempi. Ei siitä tule hullua hurskaammaksi. Kaikkia muita ovelampi. Viimeistä edellinen. Se menee pintaa syvämmälle. (Observație. Merge mai în profunzime. Partitivul s-ar putea traduce aici cu mai adânc decât pinta.)
  • Paikan ilmaisut – complement de loc: kaukaa, kauempaa, ulkoa, kotoa, vastapäätä luetaan joskus partitiiviksi, mutta kielihistoriallisesti kysymyksessä on jäänne uralilaisen kantakielen separatiivi-nimisestä paikallissijasta.
 1. Predikatiivina osoittamassa, että jokin on jotain kauttaaltaan (cu rol predicativ care desemnează ceva care este general): Olkaamme ystäviä! He ovat sisaruksia. Vesi on kylmää. Tämä on inhottavaa! Kesällä on lämmintä. Suomen talvet ovat kylmiä.
 2. Preposition ja postposition kanssa – cu afixe
  • Preposition jälkeen: keskellä kaupunkia, ympäri huonetta, ennen Kristuksen syntymää. Lähden ennen joulua.
  • Joskus myös ennen postpositiota: Päivää ennen hänen kuolemaansa. Viittä vaille kuusi. Tietä pitkin. Asumme kirkkoa vastapäätä.
 3. Pronominiin liittyen sanontatavoissa (în construcții pronominale): sillä aikaa, tällä kertaa, tällä tapaa, samalla kertaa
 4. Partitivus absolutus, irrallinen partitiivi, joka toimii lauseessa sivulausetta vastaavana appositiorakenteena: Älä puhu ruokaa suussa. Ei ole kiva kävellä kiviä kengässä.
 5. Se ilmaisee päättymätöntä tekemistä: rakastan sinua (nyt ja aina); syön paraikaa, jatkuvasti ja toistuvasti omenaa
 6. Muita (altele): tottahan toki, näköjään, vähintään, ylipäätään.
 7. Irrallisissa sanonnoissa (în expresii individuale): Voi sitä pikku ressukkaa! Hyi sinua! Tuuti lasta. Ei se siitä parane (myös) ● [din așa cum este] nu se mai schimbă [n-ajută la nimic]

.

Una din situațiile multiple în care se folosește partitivul este forma negativă care ar cere precizarea românească „niciun, nicio”, „nicodată” sau „în general” (precizările astea trebuie spuse doar în gând!En syö omenaa. Nu mănânc [niciun] măr [acum]. Nu mănânc [niciodată] măr. Nu mănânc [în general] măr/mere (aici pluralul mere, de-alde mere, de felul/categoria/soiul merelor, ceea ce se cheamă mere, ar fi chiar partitvul românesc!). În locul lui omena poți pune liha și traducerea are un înțeles și mai clar. De carnee (hai să ne jucăm și cu româna!) nu m-ating!

.

Altă situație este întrebarea. Întrebările pot fi de două feluri:
1. întrebare în care răspunsul nu este sugerat de genul Mikä tämä onTämä on kalakukko. [guru personal îți explică ce este] Aici substantivul este subiect și este, deci, la nominativ. Mitä tämä on? (olisiko kalaa, olisiko äyriäisiä că nu seamănă nici cu una nici cu alta?). Onko tämä kalaa? (Este ăsta [oare] pește? Partitiv!). Cineva de-alături spune: Kyllä tämä on kalaa (este un soi de pește, nu-i știu numele, nu pot să-ți precizez – situația este foarte departe de concret, chit că vezi peștele tämäPartitiv!). Vânzătorul intervine: Tämä on arvokalaa (ăsta este un soi de pește / din soiurile de pește foarte apreciat(e) – situația este mai aproape de concret dar, dat fiiind că nu-i precizează numele, este încă vag. Partitiv!). Tämä on miekkakala. (Ăsta este pește-spadă. Aici nu mai încape îndoială. Nominativ!). În toate cele trei situații kala a fost subiect, dar doar în ultima este la nominativ când ambele părți știu despre ce este vorba.

2. întrebare în care răspunsul este sugerat și poate el fi pozitiv sau negativ de genul Onko Mikko kotonaKyllä Mikko on kotonaEi, Mikko ei ole kotona. Atât în forma pozitivă cât și în cea negativă Mikko este subiect, deci la nominativ. Oletko nähnyt tänään Mikkoa? – L-ai văzut azi pe Mikko? (Mikko la acuzativ în românește dar la partitiv cu rol de acuzativ în finlandeză).

Situația se schimbă dacă numele gramatical, respectiv substantivul este complement (pentru finezi obiect). Onko sinulla toista korttia? Mai ai [oare] și alt card? Sigur că răspunsul este sugerat și poate fi și aici, da sau nu. Kyllä minulla on vielä toinen, tämä kortti. (Arătând concret cardul, deși aici este complement, (formularea cu minulla on), cuvântul kortti este la nominativ fiind concret, vizibil, și palpabil) Voi itku minulla ei ole toista korttia. Din păcate, nu mai am niciun alt card.

.

.

Onko sää sateista vai sateinen?

Kesälomalaista ärsyttää, jos usein ennustetaan sateista säätä. Myös ennusteen muoto kiinnittää huomiota. Vaikka voi hyvin ennustaa sateista säätä, yhtä hyvältä ei kuulosta lause ”sää on tänään sateista”. Sää nimittäin tässä yhteydessä tarkoittaa pikemminkin ’säätilaa’. Sää tai säätila ei ole jaollinen olio toisin kuin vesi tai sade (vesi on tänään kylmää; sade on tänään jatkuvaa), vaan jaoton siinä missä aurinko ja taivas. Jaottomien substantiivien yhteydessä ei käytetä predikatiivina partitiivia vaan nominatiivia (aurinko on kirkas, taivas on sininen eikä ”aurinko on kirkasta, taivas on sinistä”). Samalla tavoin nominatiivi on luontevampi myös sanojen sää ja säätila yhteydessä: sää – säätila on tänään sateinen.

Sen sijaan sanan ilma yhteydessä voi valita partitiivin tai nominatiivin sen mukaan, haluaako käsittää ilman jaollisena vai jaottomana: ilma ’sää’ on lämminilma ’kaasu’ on lämmintä. Tämä lienee vaikuttanut partitiivin käyttöön myös sää-sanan yhteydessä.

Kaikissa näissä tapauksissa kyse on ollut predikatiivin sijamuodosta. Objektina mikä tahansa esillä olleista sanoista voi määritteineen tulla partitiiviin, jos verbi vaatii partitiivia: ennustamme sateista säätä tai säätilaa, pelkäämme kylmää vettä, toivomme lämmintä ilmaa, katselemme sinistä taivasta ja kirkasta aurinkoa.

Jos taas puhutaan siitä, millaista joskus tai jossakin on, partitiivi on adjektiivin ainoa oikea muoto:tänään on sateista, ulkona on sateista.

.

Aici intervine, din nou, dualismul finlandez: divizibil sau indivizibil. În principiu, cele indivizibile cer nominativul [dacă nu este format din parți, nu își are locul partitivul], în timp ce divizibilele cer, după caz, partitivul sau nominativul. Atunci când ambele, divizibile sau indivizibile, sunt complemente, dacă verbul o cere, ele apar la partitiv.

.

.

Recapitulând, avem clasificarea puțin diferită cu exemplele aferente:

.

 • În propozițiile negative în locul acuzativului în românește:
  • Näin hänet yliopistossa. L-am văzut la universitate.
  • En nähnyt häntä yliopistossa. Nu l-am văzut la universitate.
  • Minulla ei ole tätä kirjaa. N-am cartea asta.
  • Hänen kämpässään ei ole telkkua. El n-are acasă televizor.
  • Minusta ei tullut kääntäjää. N-am devenit traducător.
 • În propozițiile negative care arată existența în locul nominativului:
  • Kadulla on tyttö. Pe stradă este o fată.
  • Kadulla ei ole tyttöä. Pe stradă nu e nicio fată.
  • Pöydällä on kynät ja paperi. Pe masă sunt hârtia și creioanele.
  • Pöydällä on kynät ja paperia. Creioanele și [niște, ceva] hârtie niște sunt pe masă. (Observație. Partitivul apare doar la paperi pentru că nu este măsurabilă, numerabilă, comensurabilă.)
  • Pöydällä on kyniä ja paperia. Pe masă sunt niște creioane și niște hârtie.
  • Pöydällä ei ole kyniä eikä paperia. Pe masă nu-s creioane și nici hârtie. (Observație. Ja nu se poate întrebuința în propoziție negativă! În schimb apare conjuncția ~kä în construcția ei+kä = eikä.)
  • Kynät ja paperi eivät ole pöydällä. Creioanele și hârtia nu sunt pe masă. (Observație. Deși este vorba de o construcție neagtivă, partitivul nu-și are rostul pentru că este vorba de anumite creioane și anumită hârtie)
  • Meillä on lapsi. Noi avem un copil.
  • Meillä ei ole lapsia. Noi n-avem niciun copil.
  • Meillä on lapsia. Noi avem copii. (Observație. Nominativul singular nu se poate întrebuința în cazul ăsta!)
 • Cu toate numerele mai mari decât 1 dar și cu 0 (se cere partitivul singular atunci când obiectul este situat imediat după număr și partitivul plural atunci când obiectul este complet separat!):
  • Kadulla on kaksi poikaa. Pe stradă sunt doi băieți.
  • Huomenna minulla on viisi tenttiä. Mâine am cinci probe.
  • Sääennuste on luvannut nolla astetta huomiseksi. Mâine or să fie 0 grade, potrivit buletinului meteorologic.
  • Meitä oli kolmesataa. Eram vreo trei sute.
  • Luentosalissa oli kolmesataa opiskelijaa. În aulă erau [cam] trei sute de studenți.
  • Lukijoita oli viisi. Erau cinci cititori.
  • Kirjastossa oli viisi lukijaa. În bibliotecă erau cinci cititori.
 • Cu o cantitate indefinită de lucruri, în special lucruri care nu pot fi măsurate sau determinate ușor:
  • Huomenna ostan maitoa, leipää ja kananmunia. Mâine am să cumpăr lapte, pâine și ouă.
  • Lasissa on mehua. În pahar este suc.
  • Tästä tulee riisipuuroa. Ăsta e terci de orez.
 • Atunci când ceva este în curs de executare:
  • Kirjoitan kirjettä sinulle. Îți scriu o scrisoare.
  • Luen kirjaa, joka on hyvin mielenkiintoinen. [Tocmai] citesc o carte care este foarte interesantă.
  • Lapset leikkivät lääkäriä ja kuurupiiloa. Copii se joacă de-a doctorul și de-a v-ați ascunselea. Pelataan jääkiekkoa, šakkia – jucăm hokey, șah.
 • Cu formularea este ceva, este cumva (A se vedea excepțiile de la regulă!):
  • On mukavaa kantaa pientä sanakirjaa mukanasi. E plăcut să ai cu tine un mic dicționar.
  • Olisiko mahdollista käydä Lapissa, kun on yötön yö? O fi posibil [oare] să mergem în Laponia când sunt nopțile albe?
  • Observație. Unele adjective pot fi întrebuințate atât la nominativ cât și la partitiv, dar la școală se învață că este mai convenabil să le întrebuințezi la partitiv (cu excepția celor trei care sunt mereu la nominativ: hyvä, paha și parempi).
  • Observație. Dacă acel ceva sau cumva este un substantiv, atunci este întotdeauna la nominativ, chiar dacă est vorba de o propoziție negativă!
   • Onpa ihme, ettei hän ole vieläkään kirjoittanut. Curios că n-a scris încă!
   • Ei olekaan ihme, ettei hän ole vieläkään kirjoittanut. Nu mi se pare curios că n-a scris încă.
  • Excepții: Adjectivele hyvä, paha și parempi sunt întotdeauna la nominativ:
   • Olisiko parempi käydä kaupassa huomenna? Ar fi mai bine să merg mâine la cumpărături?
   • Onpa hyvä, että tulit! Bine c-ai venit!
   • On hyvä, että välillä aurinko paistaa talvellakin. Ce bine că iarna, din când în când, e soare.
 • În urări:
  • Hyvää uutta vuotta! La mulți ani de Anul Nou!
  • Onnellista uutta vuotta! Un An Nou fericit!
  • Hauskaa joulua! Crăciun fericit!
  • Hyvää matkaa! Drum bun!
  • Hyvää huomenta. Bună dimineața!
  • Päivää. Bună!
  • Hyvää iltaa! Bună seara!
  • Iltaa. ’seara
  • Hyvää yötä. Noapte bună!
  • Hyvää ruokahalua! Poftă bună!
  • Hyvää jatkoa. Toate cele bune pe mai departe!
  • Tervetuloa. Bun venit!
 • În buletinele meteorologice:
  • Tänään navakkaa lounaistuulta, huomenna vaihtelevaa pilvisyyttä ja ukkoskuuroja. Pentru azi vânt rece din sud-vest, pentru mâine înnorări trecătoare, averse de ploaie cu descărcări electrice.

.

Excepții

.

Unele excepţii în care NICIODATĂ nu se utilizează partitivul plural!

Cu cuvintele care sunt întotdeauna la plural

Finlandeză

Română

Hiukset ovat pitkät.

Părul este scurt.

Silmälasit ovat uudet.

Ochelarii sunt noi.

Cu lucruri care vin în perechi

Finlandeză

Română

Kengät ovat märät.

Pantofii sunt uzi.

Piilolinssit ovat kalliit.

Lentilele de contact sunt scumpe.

Asociat cu părți ale corpului perechi

Finlandeză

Română

Jalat olivat kylmät.

Picioarele erau reci.

Kadet ovat lämpimät.

Mâinile sunt calde.

Korvat ovat isot.

Urechile sunt mari.

Posket olivat punaiset.

Obrajii erau roşii.

Silmät ovat siniset.

Ochii sunt albaștri.

.

.

 

Ce NU e la partitiv!

Tot ce în românește NU ar putea primi precizarea în general!

Toți străinii consideră greșit că bau baul limbii finlandeze este partitivul care, odată înțeles, nu mai este sperietoare. Mai dificile sunt multiplele excepții de la regulile gramaticale și ele din ce în ce mai complicate, formele verbale care se suprapun, timpuri și moduri verbale inexistente în alte limbi. Frazeologia este grea în toate limbile dar cea finlandeză pare să fie prolifică și diversificată.

Vorbind despre partitiv cei mai mulți străini se întreabă când se folosește partitivul?. Aș îndrăzni să abordez idea din capătul celălalt: când NU se folosește partitivul, urmând ca în restul cazurilor să considerăm că S-AR PUTEA FOLOSI partitivul, dar situațiile se consideră individual. Amintesc: cazul partitiv privește doar declinarea numelor gramaticale, substantivul, adjectivul, adverbul (cu cazurile lui aparte), pronumele și numeralul.

Dacă numele gramatical, în speță substantivul, este concret sau poate fi numit, arătat cu tämä sau tuo, sau este ceva care aparține cuiva, minunsinun etc. [situație gramaticală: subiect] sau se referă la o situație din trecut împlinită, NU INTRĂ ÎN DISCUȚIE PARTITIVUL ci nominativul, cel mai adesea, sau un alt caz în funcție de situație. O situație din trecut neîmplinită, cu efect în prezent, poate fi la partitiv. [Vezi mai jos!]

Tot ce în românește NU ar putea primi precizarea ‚în general’ sau niște, de felul, de-al de!

Testul simplu îți poate spune dacă folosești sau nu partitivul. Opusul lui ‚în general’ ar putea fi ‚ăsta’ sau subiect.

En syö [ikinä] kurkkua [în general!].

Kurkku tekee vatsalleni pahaa. [Aici kurkku este subiectul și trebuie să fie la nominativ, chiar dacă este în general!].

Etkai laita sitä kurkkua [chiar dacă e la tine în mână, concret, dar poate nu l-ai pune pe tot] salaattiin? Älä laita kurkkua minun salaattiin. [aici și în general și forma negativă].

a)      dacă-l pot arăta cu tämä sau tuo, este concret, sigur că merg și formele declinate ale acestor pronume demonstrative, tämän sau tuontätä sau tuota ș.a.m.d.

b)      dacă aparținătorul este concret și obiectul aparținut este concret, deci formele alcătuite cu pronumele posesive  minun, sinun nu cer partitivul.

c)      trecutul denotă lucruri petrecute, împlinite, de unde partitivul este, în general, exclus. Sigur că pentru noțiunile nedefinite, chiar petrecute în trecut, partitivul își găsește locul (tulin ja kuulin melua – neștiind despre ce melu este vorba, cuvântul este la partitiv fiind vorba de melu în general!).

Vezi și link-ul Germaanista ja suomalaisugrilaista rakkautta

.

.

 

Cum este explicat suedezilor partitivul.

Partitiiviobjekti

1. Kielteisen lauseen objekti on aina partitiivissa.

En minä tunne Hotakaista.
Mitä? Etkö sinä tunne häntä?
Eikö kukaan ymmärrä tätä tekstiä?
En tarvitse tätä kirjoituskonetta enää.
Näitä asioita ei kyllä käsitellä yhdessä kokouksessa!
Älä vain pudota sitä maljakkoa!
Meidän ei tarvinnutkaan hankkia uutta autoa.
Tänne ei saa rakentaa taloa.
Ei ole viisasta tehdä päätöksiä hätäisesti

2. Epämääräistä määrää tai abstraktia asiaa ilmaiseva objekti on aina partitiivissa.

Haluaisin antaa sinulle kukkia.
Tarvitsen kahvia.
Tehtaat päästävät luontoon saasteita.
Kaikki ihmiset tarvitsevat rakkautta.
Miten tänne saadaan lämpöä?
Mereen oli laskettu öljyä.
Tuo minulle olutta.
Tänne pitäisi saada uutta verta.
Haluaisin ostaa kevääksi uusia vaatteita.

3. Objekti on partitiivissa, kun
– itse toiminta on tärkeä – ei tulos
– lauseessa on ns. toimintaverbi, eli jatkuvaa tekemistä ilmaiseva verbi
– toiminta on juuri nyt meneillään.

Tällaisia lauseita kutsutaan PROSESSI-lauseiksi.

Hän tutki kuvaa tarkasti.
Pesin ikkunoita koko päivän.
Ehdotan puheenjohtajaksi Matti Miettistä.
Auta minua!
Etsin kelloani.
Rakastan sinua.
Shh, ole hiljaa. Puheenjohtaja lukee pöytäkirjaa.
Älä häiritse minua! Kirjoitan muistilistaa.
Tänään tehdään vain rutiinityötä.

Jotkut verbit ovat ns. toimintaverbejä, joiden kanssa objekti on melkein aina partitiivissa.

Odota minua!
Ajattelen asiaa.
Selailin lehteä.
Etsin häntä kaikkialta.
Auta tuota vanhaa rouvaa!
Harrastatte kuulemma luontovalokuvausta.
Televisiossa mainostettiin uusia tanskalaisia omenoita.

Kaikki tunneverbit ovat toimintaverbejä.

Miksi inhoat häntä?
Rakastan sinua.
Ihailetko todella Marilyniä?
Vihaan pitkiä kokouksia.

Joskus lauseessa on jokin pieni sana, joka kertoo, että kyseessä on prosessi, esimerkiksi kauan, vielä, kuinka kauan, nyt, juuri, jatkuvasti.

Vieläkö kirjoitat sitä kirjettä?
Olet lukenut tuota artikkelia jo kauan.
Tarvitsetko nyt tätä kirjoituskonetta?
Kuinka kauan siivosit kaappeja?

Jotkut verbit ovat useimmiten luonteeltaan tulosverbejä, vaikka muunkieliset usein mieltävätkin ne toimintaverbeiksi.

Näin meren ikkunasta.
Olen tuntenut Natalian jo melkein kaksikymmentä vuotta.
Tapaatteko insinööri Mannisen huomenna?
Muistan tapauksen kuin eilisen päivän.
Unohda koko juttu!
Kuulitko jo uutiset?
Aloitimme työt heti.
Tarvitsen kirjekuoren ja postimerkin.

Usein on niin, että objekti on partitiivissa jos kaksi asiaa tapahtuu samanaikaisesti, mutta jos toiminnat seuraavat toinen toistaan, käytetään akkusatiivia.

Söin aamiaista ja luin lehteä.
Söin aamiaisen ja luin lehden. (Söin siis ensin aamiaisen ja luin sitten lehden.)
Kun puheenjohtaja luki edellisen kokouksen pöytäkirjaa, sihteeri järjesti papereita.
Kun puheenjohtaja oli lukenut edellisen kokouksen pöytäkirjan, sihteeri otti pöytäkirjan haltuunsa.

Objektin sijanvalinta riippuu myös siitä, haluaako puhuja ensisijaisesti kertoa, mitä tapahtuu vai mikä on toiminnan tulos.

Luen joka aamu lehteä. (Vietän siis aamuni näin.)
Luen joka aamu lehden. (Luen siis kaikki minulle tärkeät uutiset.)
Tälle tontille rakennetaan virastotaloa. (Mitä tontilla tapahtuu.)
Tälle tontille rakennetaan virastotalo. (Mitä tontille tulee.)
Pesin eilen ikkunoita. (Näin siis vietin aikani eilen.)
Pesin eilen ikkunat. (Haluan korostaa, että kaikki ikkunat ovat puhtaat.)
Hoidan tänään pankkiasioita. (Aikani kuluu tänään pankkiasioiden hoitamiseen.)
Hoidan tänään pankkiasiat. (Aion siis saada pankkiasiani hoidetuiksi.)

Kun kerrotaan kuinka kauan jotakin tehdään, on objekti partitiivissa. Kun taas kerrotaan missä ajassa jokin tulee valmiiksi, on objekti akkusatiivissa.

Taloa rakennettiin vuosi.
Talo rakennettiin vuodessa.
Valmistin esitelmää kolme viikkoa.
Valmistin esitelmän kolmessa viikossa.
Järjestin kirjahyllyä koko päivän.
Järjestin kirjahyllyn päivässä.
Tein sämpylöitä pari tuntia.
Tein sämpylät parissa tunnissa.

Huomaa seuraavat merkityserot!
Ymmärsin tekstin hyvin. (eloton)
Ymmärsin häntä hyvin. (elollinen)
Ymmärrän eläimiä hyvin. (elollinen)

Muistan tapauksen.
(tulos) MUISTAA
Muistelen tapausta.
(prosessi) MUISTELLA

Katsoin sen filmin.
(tulos) KATSOA
Katselin sitä filmiä.
(prosessi) KATSELLA

Kuulin sävellyksen ensimmäisen kerran radiosta.
(tulos) KUULLA

Kuuntelin sävellystä ensimmäistä kertaa.
(prosessi) KUUNNELLA

Oletko käyttänyt mikroani? (Jos objekti on luonteeltaan sellainen, että sitä ei periaatteessa voi kuluttaa loppuun.)
Oletko käyttänyt hammastahnani? (Jos objekti on aine tai tavara, joka voidaan kuluttaa loppuun.)
Saanko käyttää teippiäsi? (Teippi ei lopu, vaikka käytänkin sitä.)
Saanko käyttää teippisi? (Käytän teippisi loppuun.)

Jos lauseessa on jokin päämäärää, siis tulosta ilmaiseva sijamuoto (kuten mihin, mille, miksi, millaiseksi), on objekti akkusatiivissa, vaikka verbi olisikin toimintaverbi.

Auta tuo vanha rouva raitiovaunuun!
Kuljetin tavarat rautatieasemalle.
Vanhemmat kouluttavat lapsen maisteriksi.
Maalaamme seinät vaaleiksi.

4. Kun objekti on lukusana + substantiivi, lukusana on perusmuodossa ja substantiivi yksikön partitiivissa.

Haluan ainakin kolme perunaa
.
Ostetaan hänelle kolmekymmentä punaista ruusua!
Anna minulle kaksi sokeripalaa!
Olisi hyvä saada kaksi autoa käyttöön.

Huom! Lukusana yksi taipuu sekä päätteellisessä että pääiteettömässä akkusatiivissa.

Ostan yhden ruusun.

Ostetaan hänelle yksi ruusu!

Saanko yhden oluen?

Tuo minulle yksi olut!

Haluan kertoa yhden esimerkin.

Siitä olisi hyvä saada yksi esimerkki.

Jos haluat jonkin tietyn määrän jotakin ainetta, ilmaiset määrän akkusatiivilla ja aineen partitiivilla.

Haluaisitko kupin kahvia?
Ottaisin litran mansikoita.
Otan tuopin keskiolutta.

HUOM!
Haluan ison kahvin. = Haluan ison kupin kahvia.
Haluan oluen. = Haluan tuopin olutta.

Akkusatiiviobjekti

1. Kun toiminnan TULOS on tärkeä, käytetään yksikössä n-päätteistä akkusatiivia.

Milloin pidämme seuraavan kokouksen?
Avaan kokouksen.
Valitsemme kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin.
Kirjoitan tämän kirjeen ja vien sen sitten postiin.
Luemme edellisen kokouksen pöytäkirjan.
Tunnetko Hotakaisen?
Voimme pysäyttää prosessin.
Lähetämme raportin kaikille.
Haluan kertoa sinulle koko totuuden.
Tarvitsen uuden takin.

2. Jos tuloslauseessa kuitenkin on passiivi-, imperatiivi- tai yksipersoonainen verbi (esim. täytyy, on vaikea), käytetään päätteetöntä akkusatiiviobjektia, siis sanan perusmuotoa.

Milloin seuraava kokous pidetään?
Lähetetäänkö raportti kaikille?
Tänne tarvitaan auto.
Lue edellisen kokouksen pöytäkirja!
Pysäyttäkää prosessi!
Täytyyhän sinun tuntea Hotakainen.
Onhan sinun tunnettava Hotakainen.
Teidän on paras kertoa koko totuus.

Persoonapronomineilla on vain -t-päätteinen akkusatiivi. Ne ovat siis -t-akkusatiivissa myös passiivi-, imperatiivi- ja yksipersoonaisessa lauseessa.

kenet

minut

meidät

sinut

teidät

hänet

heidät

Tehän tunnette minut ja minä tunnen teidät.
Hänet tunnetaan täällä.
Esittele minut ystävällesi!
Täytyyhän teidän tuntea minut.
Sinun olisi hyvä tavata heidät.

VERTAA:
Tehän tunnette Hotakaisen.
Hotakainen tunnetaan kyllä täällä.
Esittele se Hotakainen minulle!
Teidän täytyy tuntea Hotakainen.
Sinun olisi hyvä tavata Hotakainen.

Nimien, substantiivien ja adjektiivien akkusatiivimuoto riippuu siis yksikössä lausetyypistä (n-akkusatiivi tai perusmuoto). Persoonapronominit ovat aina t-akkusatiivissa.

3. Monikossa tuloslauseen objekti on kaikissa lausetyypeissä t-päätteisessä muodossa, siis sama kuin monikon nominatiivi.

Luen edellisten kokousten pöytäkirjat.
Olet pilannut kaikki suhteet.
Lähetämme tiedot johtajalle.
Haluan antaa sinulle nämä kukat.
Tarvitsemme sadevaatteet.
Luetaan edellisten kokousten pöytäkirjat!
Jos nyt jätetään ne työehtosopimukset eroon tästä asiasta.
Minun täytyy jättää rakkaat lintuni hetkeksi.
Meidän pitäisi saada nämä kirjeet postiin tänään.
Pyydä osastojen valtuutetut minun luokseni!
Sammuttakaa valot!

.

.

 

Părerea mea: mai bine mai lăsau un caz în plus, separativul, (unde merge mia, meargă și suta) simplificând astfel babilonia, ghiveciul în care este amestecat sărmanul partitiv. Revăzând situațiile de mai sus este mai simplu de spus „ce nu este partitiv” decât ce este partitiv. E un sac mare în care încap de toate.

.

Introdus  / lisätty 18.9.2010

Actualizat / päivitetty 14.11.2010

Actualizat / päivitetty 29.1.2011

Actualizat / päivitetty 2.2.2011

Actualizat / päivitetty 18.9.2011

Actualizat / päivitetty 8.3.2015

Actualizat / päivitetty 30.01.2018

Actualizat / päivitetty 9.4.2018

 

 

 

§(Observație. Asupra partitivului legat de procente grămăticii încă mai dezbat, sau e 15:tä % (viittoista prosenttia) sau 15 %:a (viittoista prosenttia).

oAina sellaisen sanan kanssa, joka kertoo, kuinka paljon tai kun et tiedä tarkkaan, kuinka paljon (epämääräinen määrä) (Când este vorba de o cantitate definită sau nedefinită, se știe sau nu se știe despre ce cantitate este vorba, cât de mult)

.

hiukan voita

un pic de unt

joukko hulttioita

grup de pierde-vară

kannussa on vettä

în carafă e apă

lattialla on hiekkaa

pe jos e nisip

liikaa suolaa

prea multă sare

me tarvitsemme kangasta

ne trebuie niște pânză

paljon tyttöjä

multe fete

saanko sokeria?

îmi dai zahărul?

täynnä vet

plin de apă

valtavasti ihmisiä

foarte multă lumeBlog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: